Ἡ μεγάλη τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία, ἡ τοῦ Θεοῦ Σοφία, ἡ δόξα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Ἁγια-Σοφιά.

The great church of Christ, the Wisdom of God, the glory of Orthodoxy, Hagia Sophia.

2009

IANOYAPIOΣ JANUARY
ΠΤ ΠF

ΣS

ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF

ΣS

ΚS ΔM ΤΤ ΤW

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ἡ Παναγία ἡ Μουχλιώτισσα ἤ Παναγιώτισσα, ἡ ἐκκλησία μὲ τὸν τριανταφυλλένιο τροῦλλο.
The Panagia Mouchliotissa or Panagiotissa, the church with the rosy dome.

2009

ΦΕΒΡΟΥAPIOΣ FEBRUARY
ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF

ΣS

ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF ΣS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ἡ Ἀγία Εἰρήνη, ἡ «πρώτη» ἐκκλησία πρὶν τὸ κτίσιμο τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς.
Saint Eirini, the dominant church before Hagia Sophia was constructed.

2009

MAΡΤΙΟΣ MARCH
ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF

ΣS

ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF ΣS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ὁ πάνσεπτος Πατριαρχικὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Φανάρι.
The Holy Patriarchal Cathedral of Saint George in Phanar.

2009

AΠΡΙΛΙΟΣ APRIL
ΤW ΠΤ ΠF

ΣS

ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF ΣS

ΚS ΔM ΤΤ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ἡ ἐκκλησία τῶν ρόδων, ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Θεοδοσίας. 29 Μαΐου, στὴ μνήμη της « ἐάλω ἡ Πόλις».
The church of the roses, Saint Theodosia. The city fell on May 29th, on the day her feast is kept.

ΜΑΪΟΣ MAY
ΠF

ΣS

ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF ΣS

2009
ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Τὸν λόφο τῆς Ἐλπίδος στὴ Χάλκη στεφανώνει ἡ Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπου καὶ ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολή.
The hill of Hope on Chalki is crowned by the Monastery of the Holy Trinity, wherein the Holy Theological School is sheltered.

IOYΝΙΟΣ JUNE
ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF ΣS ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF

2009
ΣS ΚS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ἡ Πρώτη τῶν Πριγκηποννήσων. Proti, the first of the Prince's Islands.

IOYΛΙΟΣ JULY
ΤW ΠΤ ΠF ΣS ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF

2009
ΣS ΚS ΔM ΤΤ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ὁ Ἀη Γιάννης στὴν Ἀντιγόνη τῶν Πριγκηποννήσων.
Saint John on Antigoni in the Prince's Islands.

ΑΥΓOYΣΤΟΣ AUGUST
ΣS ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF

2009
ΣS ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Κωνσταντινούπολις, 1η Σεπτεμβρίου ἡ ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου. Μεγάλη ἑορτὴ γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο.
Constantinople, September 1st, beginning of the Indictos: a great feast-day for the Patriarchate.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ SEPTEMBER
ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF

ΣS ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF

2009
ΣS ΚS ΔM

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ὁ Ναὸς τῶν Ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκχου, ἡ «μικρὴ Ἁγια- Σοφιά».
The church of Saints Sergius and Bacchus, the so called "Small Hagia Sophia".

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ OCTOBER
ΠΤ ΠF ΣS ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF ΣS

2009
ΚS ΔM ΤΤ ΤW

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ἡ Μονὴ τῆς Χώρας μὲ τὰ ἀριστουργηματικὰ ψηφιδωτὰ καὶ τὴν ἐξαίρετη τοιχογραφία τῆς Ἀναστάσεως.
The Monastery of Chora with its outstanding mosaics and the magnificent fresco of the Resurrection

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ NOVEMBER
ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF ΣS

2009
ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF ΣS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία, ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μνημεῖα τῆς παγκόσμιας κληρονομιᾶς.
Hagia Sophia, the great church of Christ, one of the most important monuments of the heritage of mankind.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER
ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF ΣS

ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF ΣS

2009
ΚS ΔM

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ Πόλη τῶν πόλεων. Constantinople, the City of cities.

IANOYAPIOΣ JANUARY
ΠF ΣS

ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ ΠF ΣS

2010
ΚS ΔM ΤΤ ΤW ΠΤ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.