Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Ia i Facultatea de Textile-Piel rie i Management Industrial

Referat la disciplina Costurile Calitatii

Profesor îndrum tor:

Student:

Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Ia i Facultatea de Textile-Piel rie i Management Industrial .

producerea i comercializarea de confec ii din pentru b rba i. municipiul FOCSANI. 1278/08.T ± Italia i pentru ter i în domeniul nelimitat . jud. -producerea i comercializarea tuturor bunurilor i serviciilor specifice activit ilor din domeniul de activitate. Scopul societ ii este: . femei.A. registrului comer ului:nr. având durat Date de identificare: Denumirea agentului economic: S.A. .Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Ia i Facultatea de Textile-Piel rie i Management Industrial SOCIETATEA ³SORSTE´ S. SORSTE S. pantaloni. FOCSANI.A.I.studii i lucr ri privind activitatea de proiectare si cercetare a produselor de confec ii i a unit ilor de confec ii. b-dul Bucure ti nr.A.C. începând cu data înmatricul rii. având de func ionare forma juridic de societate pe ac iuni cu capital integral privat i a fost înregistrat la Camera de i Industrie a Jude ului Vrancea sub nr. J37/98/1996.: FIFTH AVENUE ± Anglia CANTEX ± Fran a F.000 confec ii pe lun . confectii sport pantaloni jeans Levi¶s. FOCSANI PREZENTAREA GENERAL Scurt istoric Societatea comercial SORSTE S.12. sacouri. jachete. SORSTE S. . copii din toat gama de materii prime fire si fibre naturale si sintetice . paltoane. Foc ani s-a constituit în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societ ile comerciale i ale Hot rârii Guvernului nr.A.C.producerea i comercializarea de piese de schimb. b rba i i copii concretizat în: bluze. este persoan juridic român .prestarea de activit i de între inere a utilajelor proprii industriei textile. Forma juridic : Societate pe ac iuni Forma de proprietate: privat Nr. avand un volum de productie cifrat la 140.10.suedeza. Sediul: România. . J 37/98/1994 Întreprinderea are un numar de 800 de angaja i si este specializata in executarea imbracamintei de dam . fuste. . fiind singura fabrica din tara care lucreaza pentru aceasta marca.000-160.1996. act de infiin are:HG nr. 1278/08/10/1994 Nr. Societatea comercial Comer SORSTE S. Mediul concuren ial Principalii clien i tradi ionali ai S.

crearea relatiilor organizatorice capabile sa asigure integritatea sistemului condus. dirijarea activitatii pe compartimente operationale si functionale. respectiv a resurselor umane se face functie de specializare.A.Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Ia i Facultatea de Textile-Piel rie i Management Industrial . Structura generala are in vedere urmatoarea principii generale: avantaje: asigura o buna utilizare a resurselor.C. atelierele si sectiile denumite compartimente operationale si functionale. ± Italia NIGHT SERVE ± Anglia SOFATEX ± Fran a TRANSITEX . repartizarea sarcinilor pe persoane asigura o buna specializare individuala.P.C. umane si financiare pe care le are la dispozitie societatea. CONCUREN I: - Aceasta se incadreaza in tipul de structura ierarhic-functionala care are urmatoarele . Rezultatul organizarii structurale il reprezinta serviciile. SARAT Organizarea structural Oganizarea ca functie manageriala reprezinta ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii la maxim a resurselor materiale. eficienta maxima. compartimentele. comunicarea intre colectivele calectivele de salariati se face usor.F. delegarea de atributii. enumerarea si gruparea activitatilor necesare realizarii obiectivului stabilit printr-o utilizare cat mai rationala si eficienta a tuturor resurselor.Elve ia UNICORP ± Anglia LEVI STRAUSS ±Belgia ROSCA CONF SRL MILCOFIL CONFEC II RM. formarea sistemului conducator capabil sa influenteze in mod corespunzator sistemul condus. atributiile si sarcinile. birourile. ÄSORSTE´ S. gruparea sarcinilor. ± Italia I. activitatile. competenta profesionala.A. Focsani. organizarea reprezinta: determinarea. Rezultatul organizarii il reprezinta functiunile. La nivelul S.G. unitatea de comanda.

Subunitatile structurii organizatorice sunt compartimentele operationale si functionale: sectiile de productie. Situatia financiara a firmei SORSTE Focsani Produc ia vândut : 1.607 RON Cheltuieli de exploatare: 320.263 RON Cheltuieli cu personalul: 5.550 RON Cifra de afaceri estimat : 40.023 RON Cifra de afaceri: 20.140 RON Amortizarea i provizioane: 12.297.mediul este stabil. care detine in exclusivitate dreptul de a lua decizii si de a controla.805 RON Cheltuieli cu materii prime i materiale: 6.787 RON Avansuri i imobiliz ri corporale: 274. asigurandu-se astfel operationalizarea principiului unitatii de decizie si actiune.000 RON Rezerve din exploatare: 50.000 RON Total cheltuieli: 58.339.637.281. conducatorii compartimmentelor au autoritate si responsabilitate asupra activitatii pe care o conduc.345.930. birourile si serviciile functionale.638.Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Ia i Facultatea de Textile-Piel rie i Management Industrial .350 RON Alte cheltuieli din afar : 1. atelierele de crea ie ateliere de între inere.796 RON . atelierele independente. titularii posturilor de executie primesc dispozitii si raspund in fata conducatorului ierarhic.950 RON Venituri din vânzarea m rfurilor: 436.077 RON Avansuri i imobiliz ri necorporale: 331.295.436 RON Rezultatul brut: 31.640 RON Total venituri: 89.755 RON Cheltuieli privind m rfurile: 2.658.473 RON Venituri din exploatare: 748.864.128.

construc ii 2. Fond comercial 3. Alte împrumuturi IV. Avansuri curs III.070.918 6. FOCSANI România. Imobiliz ri financiare i afiliate 8 9 10 1.110 33. FOCSANI. Titluri puse în echivalent Active imobilizate total B.430 1.753.658. Alte instala ii.128. Crt. m rci. Stocuri i materiale i m rfuri 11 12 13 14 11. femei. Ac iuni de inute la entit 3.429 105.964 1.A.Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Ia i Facultatea de Textile-Piel rie i Management Industrial 1.246.354 3. Instala ii tehnice si ma ini 3.638. Active circulante I.12. Bilan Entitatea Adresa Num r Registru comer ului Forma de proprietate Activitate preponderent contabil pentru exerci iul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 S.179 47. utilaje 4.803 33. Avansuri pentru cump r turi de stocuri . Active imobilizate I. Sold la 31.350 2.634.642 176. jud. J39/1352/1994 S.335 291.A. licen e. producerea i comercializarea de confec ii pentru b rba i.755 54.871.550 1.136.330 2. b-dul Bucure ti nr.770.345.732 19.097. Terenuri. Concesiuni brevete. municipiul FOCSANI.056 1.2011 Cod unic de înregistrare RO 6704250 2.773.12.453 25. Investi ii de inute ca imobiliz ri 2. A. i imobiliz ri necorporale în curs de esecu ie Imobiliz ri necorporale 4 5 6 7 i mobilier 1. Crean e i imobiliz ri corporale în 1 2 3 4.481. Materii prime 3. Avansuri II. ³SORSTE´ S.748.C. Imobiliz ri necorporale drepturi 2. Produse în curs de execu ie 4.888.532 76.810 1.410 23. copii din toat gama de materii prime fire si fibre naturale si sintetice Nr. Produse finite II.263 1.

840.218 27 28 29 30 31 32 33 406. Sume datorate entit compania este legat 7.300.244 73. Crean e comerciale 15 2. Capital subscris III. Datorii care trebuie achitate întro perioad mai mare de 1 an 1.937. Fond comercial negativ J.201 26. Subven ii pentru investi ii 2.382 89. IV.068.873 6. Provizioane 1.593 502. Avansuri încasate în contul comenzilor 3.839 671. Venituri în avans 1.453 19.072 44. Datorii care trebuie achitate într-o perioad de un an 1.337 5.318.637. Sume datorate institu iilor de credit 2. Cheltuieli în avans D.077 2.281. Alte datorii inclusiv datorii fiscale H.607 3.533. Datorii comerciale ± furnizori 3. Active circulante respectiv datorii curente nete F.051.640 1. Capital i rezerve ilor de care ilor afiliate de pl tit în 20 21 22 23 24 25 26 5.165 661.438. Alte datorii inclusiv datorii fiscale E.436 30. Sume datorate entit neincluse 6.769 36.159 748.622 671.980.761.423 15.125.297.506 58.293.930. Sume datorate institu iilor de credit 2. Venituri în avans 3.217 .Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Ia i Facultatea de Textile-Piel rie i Management Industrial 1.181 23.622 6. Alte investi ii pe termen scurt Active circulante ± total C.388 20. Alte provizioane I. Sume de încasat de la entit 3.113 1.140 16.607 12.164 12. TOTAL active minus datorii curente G.861. Datorii comerciale ± furnizori 4.329. Efecte de comer consolidare 5. i v rsat Investi ii pe termen scurt 18 19 Casa i conturi la b nci i afiliate 16 17 18.

stingerea incendiilor Alte costuri . III. Rezerve legale 2.733 13. Primele de capital Rezerv din reevaloare Rezerve 35 36 37 38 34 28.704 40 41 1. Costuri par ial fixe i par ial variabile.611 CT=CF+CV=Cd+Cin Costuri generale ale intreprinderii (Cgli) ± 5.137 9. Rezerve statutare 3.934 233.Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Ia i Facultatea de Textile-Piel rie i Management Industrial I. 39 1. ii mam 1.400 268. Alte capitaluri proprii Total capitaluri proprii 2.231.229.451 16. VI.318 Salar manager superior + angaja i Costuri protec ia muncii.152.963.014.627 603.905. Profitul sau pierderea exerci iului financiar aferent intereselor minoritare 2.743.530 4.284 1.101. Costurile factorilor de produc ie Costuri variabile. Alte rezerve V. Costuri fixe. IV. Rezerve din concesii Profitul sau pierderea raportat Profitul sau pierderea executantului financiar aferent societ VIII.921.755 11.125. VII. paz .995.031 1.887 2. Rezerve reprezentând surplusul 4.400 28.579 10. Capital subscris v rsat Capital II.592 46.127. Repartizarea profitului Interese minoritare 1.377.

Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Ia i Facultatea de Textile-Piel rie i Management Industrial Costuri generale ale sectiei (Cgsi) ± 2.163.203 Costuri Totale (CT) 44.832.597.597.103 34.164 =34.104.563 15.103 34.406 68.411 52.597.103 34.103 34.350-1.501.140+23.714 29.103+33.516 63.597.947 20.303 33.203 Costuri directe Cd=Cmi-Cmrj+Sdi+Txi=6.888.064.962 60.666 49.475 Costuri indirecte Cin=Cifui+Cgsi+Cgli+Cpi+Cdsi=33.306 Cantitate 1 2 3 4 5 6 7 3.410 Cercetare experimental .888.726.000. studii.597.351.512.103 RON CT=34.306 RON Costuri fixe (CF) 34.930.203=68.597.345.485.103 Costuri Variabile (CV) 9. proiecte Costuri administrative gospod re ti Costuri neproductive i func ionare a utilajelor (Cifui) Costuri de între inere Cifui=Ci+C2+Ct+Ce=25.299.047 59.523.103 34.924.597.929.485.658.103 34.597.550+5. Determinarea punctului critic al factorului de acoperire     .086.980.597.888.849 24.308 17.

500 2010 98. RON RON RON RON 1. Diagnosticare Nr.321. În 2010 pierderile sunt cu 68% mai mici decât în 2009.753. Crt.576.210 98.576 31.321.000 143.980 291. 3. iar în 2011 pierderile sunt cu 20% mai mici fa luate credite de la banc .530 2011 156. 4.576. Profitul firmei a crescut constant din 2009 pân în 2011 cu aproximativ 30%.Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Ia i Facultatea de Textile-Piel rie i Management Industrial 4.631 72. 2.180 250.648. .976.000 Specifica ie Total profit Cheltuieli Venituri Rezultatele din exploatare U.897.347 15.488. de 2009. Rezultatele din exploatare sunt cu pierderi.200 448.698.218 95. În activitatea financiar se înregistreaz pierderi în fiecare an datorit faptului c au fost Astea de aici de la sfarsit trebuie sa le scrii u pt k astea care sunt le am eu.794 310.732 190.210 45.432. 1 2 3 4 Realizat în 2008 45. Controlul financiar preventiv i controlul financiar de gestiune se desf oar la un nivel ridicat impiedicând evaziunea fiscal .187.M.578 2009 64.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful