You are on page 1of 4

Pandiwa Pandiwa nagpapahiwatig ng kilos, gawa o kalagayan Mga uri ng pandiwa ayon sa kaukulan Palikas ipinalalagay na ang kalikasan

an ang simuno y Umuulan kanina. Nagiba ang gusali dahil sa lindol. Katawanin may simuno at tuwirang layon y Gumawa mg kulunan ng kalapati si Bong. Mga aspekto ng pandiwa Naganap na perpektibo nagsasaad ng kilos o gawang natupad na. y Natukalsan ni Alexander Fleming ang penicillin noong 1928. Naganap o imperpektibo ang kilos ay mangyayari sa kasalukuyan y Nauubos ang mga puno sa guibat dahil sa pagtotroso. Gaganapin o kontemplatibo ang kilos ay mayayari pa sa hinaharap y Sasali sina Noli at Bert sa Tour of Luzon. Tinig ng Pandiwa Tahasan ginaganap ng simuno ang isinasaad ng pandiwa. y Si Karl Zeiss ang nagtayo ng unag planetarium noong 1913. Balintiyak hindi ang simuno ang gumaganap sa isinasaad. y Ang pagtatayo ng planetarium ay pinasimulan ni Karl zeiss noong a913. Kailanan ng pandiwa Isahan ang pandiwa ay nasa payak na anyo. y Ang kabayo ay gumagala sa parang tuwing umaga. Maramihan marami ang simuno at kilos na isinasaad. y Ang mga kabayo ay nagsisigala sa parang tuwing umaga. Mga panlaping makadiwa Panlaping banghayin panlaping nababanghay sa sarili samantalang hindi nagbabago ang salitang-ugat isa maki magka maging ngasa suma

Neutral isaayos Magsagawa

Naganap Isinaayos Nagsagawa

Nagaganap Naganap na Isinaayos Isasaayos Nagsasagawa magsasagawa

Panlaping makabanghay kapwa nababanghay ang panlapi at salitang-ugat na nilalapian. um , ma, i, in o hi, ka0an, mag, maka an o han, mang, ma-in, pa-an, pag-an, pag-in

Neutral Tumatakbo Isakay

Naganap Tumakbo Isinakay

Nagaganap Tumatakbo Isinasakay

Naganap na tatakbo isasakay

Pagbabanghay ng mga pandiwa Pandiwa sa Ma nagsasaad ng kasadyahan o ikaaari. y mahuli nahuli hinuhuli mahuhuli Pandiwa sa Ipa nagsasaad ng utos o mungkahi y ipaabot ipinaabot ipinapaabot ipaaabot Pandiwa sa Ipag nagbibigay ng diwa ng pagganap y ipagtabi ipinagtabi ipinagtatabi ipagtatabi Pandiwa sa Mag nabibigay ng diwa ng pagganap y magsabi nagsabi nagsasabi magsasabi Pandiwa sa Maki nagsasaad ng pakikisama sa gawa. y makisama nakisama nakikisama makikisama Panlaping Mapa nagbabadya ng maaaring maganap y mapabuti napabuti napapabuti mapapabuti Panlaping Magka para sa di-kusang pagkilos y magkagulo nagkagulo nagkakagulo magkakagulo Panlaping Magsi para sa sabay-sabay na pagkilos y magsilbi nagsilbi nagsisilbi magsisilbi Panlaping Maka nagsasaad ng kasadyaan ng pagkilos. y makatapos nakatapos nakatatapos makatatapos Panglaping Magsa nagsasaad ng magkatulad na pagkilos y magsagawa nagsagawa magsasagawa nagsasagawa Mga pandiwang walang banghay Ang pandiwang walang banghay ay hindi nagbabago sa ano mang aspekto panagano. 1. Ay tagatulong ng pandiwa at nagdurugtong sa simuno at panaguri. y Ang satelayt ay umiinog sa kalawakan. 2. May sinusundan ng pangalan, pang-uri, pang-abay, pandiwa, panghalip panao at pantukoy na mga y May natuklasang bagong isla sa Pasipiko 3. Mayroon sinusundan ng kataga o panghalip na panao sa kaukulang palagyo. y Mayroon kaming bagong awit na ilalabas. 4. Hala ginagamit kung ang diwang ipinapahayag ay nakikiusap o nagbababala. y Hala ka, maiiwan ka. Hala lumakad na kayo. 5. Tabi salitang pautos na nangangahulugang lumayo. y Tabi riyan, Tonio. Tabi doroon ako. Mga uri ng pandiwang di-karaniwan 1. Hala ginagamit kung ang diwang ipinapahayag ay nakikiusap o nagbababala. a. Hala ka, maiiwan ka. Hala lumakad na kayo. 2. Tabi salitang pautos na nangangahulugang lumayo. a. Tabi riyan, Tonio. Tabi doroon ako. 1. Maykaltas may titik o pantig na kulang sa salita. y bigyan (bigayan) kunin (kuhanin) saktan (sakitan) 2. Maylipat may titik na nag-iiba ng lunan sa loob ng salita. y tablan (talaban) tamnan (taniman) sidlan (siliran) 3. Maypalit may iisa o dalawang titik na napalitan ng iba.

y hagkan (halikan) tawanan (tawahan) 4. Maypungos sa unahan ng salita ay may nabawas na titik y padala (magpadala) nininta (sumisinta) pagkakaisa ng simuno at pandiwa

datnan (datingan)

1. Ang simunong nasa kailanang isahan ay nangangailangan ng pandiwang isahan din. y Si Greg ay namangka sa lawa ng Taal. 2. Ang simunong nasa kailanang maramihan ay humihingi ng pandiwang maramihan din. y Sina Roy at Gina ay nagsitanggap ng gantimpala. Mga gamit ng pangalang-diwa (verbal noun) Ang pang ngalang-diwa ay binubuo ng unlaping pag- at salitang-ugat. pag + sukat = pagsukat pag + takas = pagtakas 1. Bilang simuno ng pangungusap. y Ang pagtulong sa kapwa ay gawaing maka-Diyos 2. Tuwirang layon ng pandiwa y Si mang Teban ay mahilig sa paglilok. 3. Bilang kaganapang pansimuno. y Ang ipinuhunan niya ay pagsisikap. 4. Bilang di-tuwirang layon. y Si Placido ay magpapatayo ng akademya ukol sa pagtuturo ng Espaol. Pang-uri nagbibigay uri sa pangalan at panghalip

1. Panlarawan nagpapakita ng katagian ukol sa laki, kulay, hugis o kalagayan ng pangngalan o panghalip y berdeng ahas malaking ibon matuling tren 2. Pamilang - nagsasaad ng bilang ng pangngalan o panghalip. a. patakaran o cardinal gamit sa pagbilang ng dami y isa dalampu sandaan sanlibo angaw b. Panunuran o fraction pamilang na bahagi ng isang buo o mahigit sa isang buo y kalahati (1/2) kanim (1/6) bahagdan (1/100) y dalawang katlo (2/3) lima at apat na kanim (5 4/6) c. Pamilang na iniuukol sa dalawa o hgt pang tao o bagay. y tig-anim na piso tig-sasampung piso d. Palansak nagsasaad ng bukod na pagsasama ng mga tao o bagay. y Tatlo-tatlong bata pito-pitong dahon Kaanyuan ng pang-uri 1. Payak ang anyo ng pang-uri ay salitang-ugat y dalisay na wika putting sapin basing trapo 2. Maylapi pang-uring likas na may panlaping ma, maka atp. y makisig na ginoo makataong asal masikip pna daan 3. Inuulit - ang pang-uri ay inuulit bilang pagdiriin y Angaw-angaw na tao bagong-bagong damit 4. Tambalan binubuo ng dalawang magkabilang salita. y Hugis-pusong mukha balat-sibuyas na kutis

Kaantasan ng pang-uri 1. Lantay kung tinutukoy ang katangiang sarili ng pagngalan o pnaghalip na tinuturingan. y maayos na silid mayamang lahi dakilang bayan 2. pahambing para sa pagtutulad nang magkatulad na katangian, gamitin ng panlaping: SING, kasing, magsing at magkasing y kasinlaki magkasingbango magsimbilis sintaas