Status pendidikan kanak-kanak di Malaysia masa kini dari aspek peranan badan berkanun dan agensi swasta

Disediakan oleh: Aliceter

Status masa kini ‡ Program pendidikan awl kanak-kanak telah diusahakan oleh pelbagai badan agensi Kerajaan Agensi swasta Persendirian Sukarela ‡ Setiap agensi berperanan dalam memenuhi keperluan kanak-kanak dan menjamin perlindungan kanak-kanak .

Agensi kerajaan ‡ Agensi terlibat: Kementerian Pelajaran Malaysia Jabatan Kebajikan Masyarakat Agensi terlibat Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional Jabatan Kemajuan Masyarakat .

Kementerian pelajaran ‡ Menyeragamkan kurikulum dgn menyediakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah ‡ Menjalankan satu percubaan untuk tujuan melaksanakan program prasekolah yang berkesan ( µPrasekolah Annex¶) ‡ Program Prasekolah Annex melibatkan 1105 kelas di sk dan 26 buah kelas di Maktab Perguruan Malaysia .

‡ Akta Pendidikan 1996 ± semua sekolah rendah bantuan kerajaan mengadakan prasekolah. ‡ Thn 2000 ± pusat perkembangan kurikulum menyediakan program transisi bagi kanak-kanak yang masuk darjah 1 .‡ Guru prasekolah akan dibantu oleh seorang pembantu guru dalam mengendalikan kelas prasekolah.

2002 ‡ 100 buah kelas prasekoalh Kementerian Pelajaran 2003 ‡ 1500 buah kelas prasekolah ‡ Kurikulum Prasekolah Kebangsaan diwajibkan kepada tadikan kerajaan & bukan kerajaan 2004 ‡ Perluasan sebanyak 400 buah kelas 2005 ‡ 700 buah kelas 2006 ‡ 493 buah prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia ‡ Jumlah keseluruhan 4424 buah kelas prasekolah .

‡ Pada akhir Rancangan Malaysia ke 9(2010) semua sekolah rendah bantuan kerajaan mempunyai kelas prasekolah. ‡ Kerajaan menawarkan mata pelajaran yang berkaitan pendidikan awal kanakkanak mulai 1987 di sekolah menengah vokasional dan 2004 di sekolah menengah akademik untuk pelajar tingkatan 4 &5 .

Jabatan perpaduan negara dan integrasi nasional ‡ Menyediakan perkhidmatan untuk kanakkanak berumur antara 4 hingga 6 tahun ‡ Terletak di kawasan bandar dan dihadiri kanak-kanak pelbagai kaum ‡ Matlamat ± memupuk perpaduan nasional di peringkat kanak-kanak ‡ Menggunakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (2010) .

Jabatan Kemajuan Masyarakat ‡ Menyediakan perkhidmatan taska dan tabika untuk kanak-kanak luar bandar ‡ Matlamat tabika ± menyediakan pendidikan awal sebelum mendapat pendidikan formal di sekolah rendah ‡ Taska -membantu pengasuhan anakanak semasa ibu bapa bekerja ‡ Taska/ tabika menggunakan Kurikulum Standard Prasekolah kebangsaan .

Jabatan kebajikan Masyarakat ‡ Mengawal pengusahaan taman asuhan kanak-kanak dari penubuhan dan pemantauan kepatuhan Akta 308 ‡ Menyediakan garis penduan latihan pengasuh taska ‡ Penubuhan taska di tempat kerja adalah dibawah pengawasan jabatan ini. .

Agensi swasta ‡ Terdiri daripada berbagai-bagai agensi termasuk badan korporat (Telekom . Petronas) perkilangan. bank dan pengusaha persendirian ‡ Penubuhan taska /tadika di tempat kerja ± memberi kemudahan penjagaan anak kepada kakitangan /staf .

‡ Pengusaha persendirian ± menawarkan khidmat komuniti di sekitar kawasan perumahan dengan mengenakan kadar bayaran ‡ Semua tadika anjuran agensi swasta diwajibkan menggunakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (2010) .

kanak-kanak istimewa.berkongsi kepakaran kepada masyarakat melalui kerja-kerja amal . rumah kebajikan kanak-kanak ‡ Matlamat.Badan sukarela ‡ Persatuan wanita memberi sumbangan ke arah pendidikan kanak-kanak (PERTIWI) ‡ Sumbangan meliputipusat jagaan kanakkanak di tempat kerja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful