www.myanmarmuslim.

net

ေထာင္ထဲမွာ ေမ့ေဆးမေပးပဲ ခြဲစိပ္ခရ
ံ သူ ကိေ
ု အာင္ခ်ဳိဥးီ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေထာင္ထဲမွာ ေမ့ေဆးမေပးပဲ ခြဲစိပခ
္ ံရသူ ကိေ
ု အာင္ခ်ဳိဥးီ ႏွင့္
ေတြ႕ဆုေ
ံ မးျမန္းျခင္း

http://www.co2zenith.com/2012/02/blog-post.html မွကူးယူေဖၚျပပါသည္

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကေနစၿပီးေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုေတြနဲ႕ ဆက္ဆံမွဳလုပ္လာတဲ့ ေအာင္ခ်ဳိဦး (ေခၚ)
ေအာင္သန္း (ေခၚ) ယူႏတ
ြ ္ ဟာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကေနၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကာလေတြအထိ
ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳေတြ၊ Letter Campaign ေတြ၊ လွဳိင္သာယာစက္မွဳဇုန္က

အလုပ္သမားေတြ ဆႏၵျပတဲ့ကိစၥေတြ၊

တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပမွဳေတြမွာ ဓါတ္ပုံေတြ
မွတ္တမ္းေတြယူၿပီး

ျပည္ပသတင္းမီဒီယာဆီကို ပုိ႕ေပးတဲ့
အလုပ္ေတြကို ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ခဲ့သူ

ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ဗုံးခြဲမွဳမွာ
ဗုံးခြဲတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႕

စၿပီးအဖမ္းခံရၿပီးေတာ့ ေထာင္ဒါဏ္ ၁၅ ႏွစ္
က်ခံရသူျဖစ္ ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ သမၼတ
ဦးသန္းစိန္ရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႕

ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္မွာ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ၿပီး အခု ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေနရာကို

ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ သူေထာင္က်စဥ္ အတြင္း ျဖတ္သန္း လာခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳနဲ႕
ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို သြားေရာက္ေမးျမန္းခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။
1

M.M.M

www.myanmarmuslim.net

ေထာင္ထဲမွာ ေမ့ေဆးမေပးပဲ ခြဲစိပ္ခရ
ံ သူ ကိေ
ု အာင္ခ်ဳိဥးီ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

အမည္

။ ။ ေအာင္ခ်ဳိဦး (ေခၚ) ေအာင္သန္း (ေခၚ) ယူႏြတ္

အသက္

။ ။ ၃၀ ႏွစ္

လူမ်ဳိး

။ ။ မြတဆ
္ လင္

ဘာသာ

။ ။ အစၥလမ္ဘာသာ

ေထာင္က်တဲ့ႏွစ္ေပါင္း

။ ။ ၁၅ ႏွစ္

ေထာင္က်သည့္ပုဒ္မ

။ ။ ၁၇၁၂၅ ည

ေထာင္က်သည့္ေန႕ရက္

။ ။ ၅ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္

ျပန္လြတ္သည့္ေန႕ရက္

။ ။ ၁၃ရက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

ေထာင္တြင္ေနခဲ့ရသည့္ႏွစ္ေပါင္း။ ။ ၇ ႏွစ္ခြဲ

ေမး။ ။ ေထာင္က်တဲ့ ခုႏွစ္၊ လ၊ ရက္၊ ပုဒ္မကို ေျပာျပေပးပါလား။
ေျဖ။ ။ကြ်န္ေတာ္ေထာင္က်တာကေတာ့ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႕မွာခ်တယ္။ ပုဒ္မကေတာ့
အေရးေပၚစီမံမႈ ပုဒ္မ (၅-ည-၁၃)ပါ ။
ေမး။ ။ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို ေျပာျပေပးပါလား။
ေျဖ။ ။ စဖမ္းတာကေတာ့ ဗုံးေဖါက္ခြဲတဲ့ကိစၥ ပုံစံနဲ႕ဖမ္းတယ္၊ မိတာကေတာ့ သက္သက္မိတာပါ ဒါေပမယ့္
အဲဒီပုံစံမ်ဳိး သူတို႕ကဆက္ႏြယ္လိုက္တယ္၊ က်ေနာ္ျမ၀တီကအျပန္ ရန္ကုန္ဂိတ္မွာမိတယ္။ က်ေနာ္

အဖမ္းမခံရခင္က ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ ပတ္သက္တာေတြ၊ စာရြက္စာတမ္းကို ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႕ခဲ့တာေတြ၊
လွဳိ င္သာယာစက္မွဳဇုန္မွာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လုပ္ခကို အလုပ္ရွင္က အာဏာရွင္ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး

ႏွိမ္ေပးတယ္၊ အဲဒါေတြကို က်ေနာ္ကေနၿပီးေတာ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ စာရင္းစာယားေတြကို ယူၿပီးေတာ့
FTUB ကတဆင့္ ILO ကိုတင္တဲ့ ကိစၥေတြလည္း ပါတယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ ဆႏၵျပတဲ့ကိစၥ
ဓါတ္ပုံေတြယူၿပီး သတင္းပို႕တယ္၊ ၿပီးေတာ့ တပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးေက်ာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ရုံးခ်ဳပ္ေရွ႕မွာ တစ္ကိုယ္လုံးကို သံႀကိဳးခတ္ ၿပီးေတာ့ ပိတ္နီေပၚမွာ အျဖဴေရာင္စာလုံးနဲ႕ေရးထားတဲ့ “
တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႕အတြက္၊ ျပည္သူသည္တပ္မေတာ္အတြက္မဟုတ္

စည္းကမ္းမရွိတဲ့တပ္မေတာ္ရွိမယ့္အစား မရွိတာက ပိုေကာင္းမယ္” ဆိုတဲ့စာတမ္းကို ကိုင္ၿပီး
တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပတယ္၊ ဆႏၵမျပခင္ က်ေနာ္သူ႕ကိုသြားႏွဳတ္ဆက္တယ္ အားမငယ္နဲ႕ဦးေက်ာ္
က်ေနာ္ရွိတယ္ဆိုၿပီး သူ႕ကို က်ေနာ္ေျပာတယ္၊ သူဆႏၵျပတဲ့အခ်ိန္ က်ေနာ္ သူ႕ကို

ဓါတ္ပုံအျမန္ရိုက္တယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေထာက္လွမ္းေရးက ေျပးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္က ေရြဂုံတုိင္ကို
2

M.M.M

www.myanmarmuslim.net

ေထာင္ထဲမွာ ေမ့ေဆးမေပးပဲ ခြဲစိပ္ခရ
ံ သူ ကိေ
ု အာင္ခ်ဳိဥးီ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ပတ္ေျပးၿပီးေတာ့ ညကားနဲ႕ပဲ က်ေနာ္ မဲေဆာက္ကိုသြားတယ္ ၿပီးေတာ့ ဒီဘက္ႏိုင္ငံမွာ သူ႕ဓါတ္ပုံေတြကို
က်ေနာ္ျဖန္႕ၿပီးေတာ့ မီဒီယာေတြနဲ႕ အင္တာဗ်ဴးထဲမွာ ဦးေက်ာ္ကိစၥ ေတြ႕ခဲ့ျမင္ခဲ့တဲ့ ဟာေတြ

က်ေနာ္အမွန္အတိုင္းေျပာျပတယ္။ ဦးေက်ာ္ကိစၥၿပီးတဲ့အခါမွာ က်ေနာ့္ကိုလည္း ရွာေနၾကတာ ၾကာၿပီး

ေပါ့ေနာ္၊ က်ေနာ့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ရဲေဘာ္ တခ်ဳိ႕ေတြက်ေတာ့ ေထာင္ထဲက်သြားၿပီး၊ အဲဒါနဲ႕ က်ေနာ္
ျမ၀တီကေန ရန္ကုန္အျပန္ ရန္ကုန္ကားဂိတ္မွာ က်ေနာ့္ကို ဖမ္းမိပါတယ္။
ေမး။ ။ စစ္ေဆးေရးကာလမွာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတာေလးကို ေျပာျပေပးပါလား။
ေျဖ။ ။ က်ေနာ္ကိုဖမ္းၿပီးေတာ့ ေအာင္သေျပ စစ္ေၾကာေရးစခန္းကို ေခၚသြားတယ္၊ အဲဒီမွာတစ္လေက်ာ္
ၾကာတယ္၊ စရဖ ဦးေမာင္ ဦးစီးတဲ့အဖြဲ႕ကေန နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႕ ႏွိပ္စက္ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးၾကတယ္၊
က်ေနာ့္ကိုသူတို႕က ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲၿပီးေတာ့ စစ္တယ္၊ တစ္ဖြဲ႕ကအေခ်ာ တစ္ဖြဲ႕ကအၾကမ္း၊

အခန္းက်ဥ္းေလးေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ေပါ့ေနာ္ က်ေနာ္ကိုေတာ့ အေပၚခန္းမွာစစ္တယ္၊ သူတို႕လာၿပီး
တံခါးေခါက္တာနဲ႕ ေခါင္းစြပ္ကိုစြပ္ထားလို႕ သူတို႕က ေျပာတယ္၊ သူတို႕က ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲၿပီး တစ္ဖြဲ႕ကို ၆

ေယာက္စီနဲ႕ ၂၄ နာရီလုံး ၄ နာရီတခါ အဖြဲ႕ခ်င္းလဲၿပီးေတာ့ တစ္ဆင့္ခ်င္းစစ္တယ္၊ ပထမတစ္ဖြဲ႕က
ေခ်ာ့တဲ့အဖြဲ႕ေပါ့ေနာ္၊ ေခ်ာ့ၿပီးေတာ့ က်ေနာ့္ကိုေျပာတာေပါ့၊ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ညီေလးေျပာျပ ၊
မင္းရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ လူေတြဘယ္မွာေန ဘယ္မွာထိုင္လဲ၊ အဲဒါကိုယ္တ႕ို ကိုလိုက္ျပ

ဆိုၿပီးေခ်ာ့ၿပီးေျပာတယ္၊ သူတို႕ရဲ႕ စစ္တဲ့အခ်ိန္ ၄ နာရီျပည့္သြားရင္ ေနာက္တစ္ဖြဲ႕ကလာတယ္၊
ေနာက္တစ္ဖြဲ႕က ၀င္တာနဲ႕ က်ေနာ့္ကို ေခါင္းစြပ္စြပ္တယ္ ၿပီးေတာ့ ဘာမွမေျပာပဲ က်ေနာ့္ကို
၀ိုင္းၿပီးထိုးၾကတယ္၊ သူတို႕ညဘက္ ေသာက္စားၿပီးမူးေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့၊ က်ေနာ့္ကို အဲဒီလိုမ်ဳိး
ထိုးၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ့္ကို ေျခစင္းခိုင္းတယ္၊ ေနာက္ဘက္လက္ထိပ္ခတ္တယ္၊

ေျခေထာက္ညိဳ႕သက်ီးအေပၚကေန သံတုံးနဲ႕ လိမ့္ၿပီးေတာ့ ထပ္စစ္တယ္၊ စစ္ၿပီးေတာ့ ေဖာ္ခိုင္းေပမယ့္
က်ေနာ္ကေတာ့ မေဖာ္ဘူး၊ ေနာက္တစ္ခါ က်ေနာ့္ကို ဘယ္လို ျပန္စစ္သလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ့္ကို

မတ္တပ္ရပ္ခိုင္းတယ္၊ ေနာက္ျပန္လက္ထိပ္ခတ္ၿပီး ကြ်တ္ကြ်တ္အိပ္အလုံတစ္လုံးကို ေခါင္းမွာစြပ္ၿပီး
လည္ပင္းမွာ က်ပ္က်ပ္ခ်ည္လိုက္ေတာ့ က်ေနာ္အသက္ရွဴ မရေတာ့ဘူး၊ သူတ႕ို က မိနစ္ကိုပဲ
ၾကည့္ေနတာေပါ့ေနာ္၊ သူတ႕ို က်ေနာ္ကို ျဖည္ေပးလိုက္ေတာ့ က်ေနာ္ပစ္လဲသြားတယ္၊
အဲဒါနဲ႕မရေသးေတာ့ က်ေနာ့္ကို ေခါင္းစြပ္စြပ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္မွာလက္ထိပ္ခတ္ၿပီး
ဟိုဘက္ဒီဘက္ကိုင္ၿပီး ေခၚသြားတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ထုိင္ခိုင္းၿပီးေတာ့ ေခါင္းစြပ္ခြ်တ္တယ္၊ အဲဒီအေရွ႕မွာ

ေရကန္တစ္ကန္ရွိတယ္၊ က်ေနာ့္ကို ဆံပင္ကိုင္ၿပီး ေရကန္ထဲေခါင္းႏွစ္ၿပီး ထပ္စစ္တယ္၊ စစ္ၿပီးမရေတာ့
ျပန္လာတယ္၊ က်ေနာ့္ကို ၃ နာရီၾကာမွ ေရခြက္ထဲမွာ ေရကို လက္ႏွစ္ဆစ္ေလာက္ပဲထည့္ၿပီး တုက
ိ ္တယ္၊
ေရဘူးကေတာ့ ေဘးမွာေထာင္ထားတာေပါ့ေနာ္၊ မင္းငါတို႕လိုခ်င္ တာကိုေျပာ ေျပာရင္

ေရအ၀တိုက္မယ္လို႕ ေျပာတယ္၊ ထမင္းကေတာ့ လုံး၀က်ေနာ့္ကို မေကြ်းဘူး၊ က်ေနာ္တျဖည္း

တျဖည္းနဲ႕ အိပ္ေရးပ်က္တာေတြလည္း မ်ားလာတယ္ ရိုက္ႏွက္လို႕တစ္ကိုယ္လုံးလည္း ညိဳမဲလာၿပီး
ေတာ့ က်ေနာ့္မွာ ေန႕ေတြညေတြေတာင္ မွားလာတယ္၊ ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ က်ေနာ္လုပ္ခဲ့တဲ့ဟာေတြကို
ေျပာျပရ တယ္။
3

M.M.M

www.myanmarmuslim.net

ေထာင္ထဲမွာ ေမ့ေဆးမေပးပဲ ခြဲစိပ္ခရ
ံ သူ ကိေ
ု အာင္ခ်ဳိဥးီ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ကိုေအာင္ခ်ိဳဦး ေထာင္လြတ္လက္မွတ္ (ဓါတ္ပံု - ေနာ္ေဖာ FTUB)

ေမး။ ။ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲက ၂ ခါလုပ္တယ္ၾကားတယ္၊ ပထမ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္တဲ့
အေၾကာင္းကို ေျပာျပေပးပါလား။

ေျဖ။ ။ သူတို႕ကေတာ့ လူကိုပဲ အဓိကေဖာ္ခိုင္းတယ္၊ က်ေနာ့္မွာလည္း လူေဖာ္ဖို႕ဆိုတာ မလြယ္ဘူးေလ၊
ေနာက္ဆုံးသူတို႕က ဗုံးခြဲတဲ့ကိစၥကို လိုခ်င္တာ မရဘူးျဖစ္ေနတယ္၊ ျပည္သူလထ
ူ ုကို လိမ္ညာေျပာဖို႕

ကမၻာကို လိမ္ညာေျပာဖို႕မရေတာ့ က်ေနာ့္ကိုသူတို႕က ေျပာတယ္၊ အဲဒါဆိုမင္းက လူလည္းမေဖာ္ဘူး
ဘာမွလည္း မေဖာ္ဘူးဆိုေတာ့ အဲဒါဆိုမင္း ငါေျပာတဲ့အတိုင္း ေျပာမွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္

မင္းဒီထက္ပိုဆိုးတဲ့ ပုံစံေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္၊ အဲဒါကို က်ေနာ္ကေနၿပီးေတာ့ ဘာေျပာမလဲလို႕ဆိုေတာ့
သူကက်ေနာ့္ကို လားရွိဳးကို ခရီးသြား ရမယ္တဲ့၊ အဲဒီမွာ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီက ေအာင္သေျပ

စစ္ေၾကာေရးစခန္းမွာ က်ေနာ့္ကိုလာေတြ႕တယ္၊ ေတြ႕ၿပီးေတာ့ စရဖ ကေနၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ကိုေခၚၿပီး
ရန္ကုန္ကေနၿပီးေတာ့ မႏၱေလးကို ရန္ကုန္-မန္းအထူးရထားနဲ႕ေခၚသြားတယ္၊ မႏၱေလးကေနၿပီးေတာ့
လားရွိဳးကို စရဖ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကေနၿပီးေတာ့ ေပါင္မုန္႕ကားနဲ႕ လာႀကိဳတယ္၊ လားရွိဳး ေရာက္ေတာ့
က်ေနာ့္ကို ေထာင္မွာထားမွရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ က်ေနာ့္ကို လားရွိဳးေထာင္မွာ သြားထားတယ္၊

ထားၿပီးေတာ့ ေနာက္ေန႕မနက္မွာတဲ့ လားရွိဳးၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမႀကီးမွာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္မယ္
ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ေတြေရာ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းေထာက္ေတြ အကုန္လာမယ္တဲ့၊

အဲဒါနဲ႕ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္သန္းဦးနဲ႕ ျမ၀တီ ရုပ္ျမင္သံၾကားက အင္တားဗ်ဴးတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ က်ေနာ့္ကို
လားရွိဳးေထာင္မွာ လာေတြ႕တယ္၊ လားရွိဳးေထာင္က ေထာင္ပိုင္ၾကီးရုံးခန္းထဲမွာ ျမ၀တီရုပ္ျမင္သံၾကားက

4

M.M.M

www.myanmarmuslim.net

ေထာင္ထဲမွာ ေမ့ေဆးမေပးပဲ ခြဲစိပ္ခရ
ံ သူ ကိေ
ု အာင္ခ်ဳိဥးီ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

အမ်ဳိးသမီး ေတြက က်ေနာ့္ကို အင္တာဗ်ဴးလုပ္တယ္၊ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး

တင္သန္းဦးကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုဘယ္လိုေျပာရမယ္ဆိုၿပီး က်ေနာ့္ကို ေျပာျပတယ္ေပါ့ေနာ္၊ အဲဒါ
၀န္ႀကီးကေနၿပီး ေျပာခိုင္းတာတဲ့၊ က်ေနာ္ဘယ္လိုေျပာရမလဲဆိုေတာ့ ရန္ကုန္မွာ သုံးေနရာ ဗုံးကြဲတာကို
ဒီဘက္က လုပ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ေျပာရတယ္၊ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ကေနၿပီးေတာ့ သတင္းေပးတယ္ေပါ့ေနာ္

ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေနရာမွာ ခြဲပါ အဲဒီလိုမ်ဳိးပုံစံေျပာဆိုၿပီး က်ေနာ့္ကို သူတို႕ကေျပာခိုင္းတယ္၊ အဲဒါ ျမ၀တီ
ရုပ္ျမင္သံၾကားက အမ်ဳိးသမီးေတြ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တယ္ တီဗြီလည္းရိုက္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူတို႕က
မွားသြားရင္ ရပ္ၿပီးေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပင္ေျပာခိုင္းတယ္၊ အဲဒီလိုေျပာဆိုၿပီး က်ေနာ္ကလည္း

ျပန္ေျပာရတယ္၊ ရုပ္ရွင္ရိုက္တာ ကေတာ့ ဘယ္လိုသေဘာနဲ႕မွ မဟုတ္ဘူးတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
သန္းေရြဆီကို တင္ျပရမွာတဲ့၊ ျမ၀တီရုပ္ျမင္သံၾကားတို႕၊ ျမန္မာ့အသံတီဗြီတို႕မွာ ထည့္ဖို႕မဟုတ္ဘူးတဲ့၊
ေနျပည္ေတာ္ကို ပို႕မွာတဲ့၊ အဲဒါနဲ႕ က်ေနာ္လည္း သူတို႕ေျပာတဲ့အတိုင္း မနက္ျဖန္သတင္းစာ
ရွင္းလင္းပြဲမွာ ခင္ဗ်ားတို႕ ေျပာခိုင္းတဲ့အတိုင္းေျပာမယ္လို႕ ေျပာလိုက္တယ္။
ေနာက္ေန႕က်ေတာ့ စရဖအဖြဲ႕က က်ေနာ့္ကို မနက္ ေလးနာရီခြဲေလာက္ လာေခၚၿပီး
လားရွိဳးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမကို ေခၚသြားတယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ သတင္းေထာက္အကုန္ေရာက္ေနတယ္

သံတမန္ေတြေရာ သံအမတ္ႀကီးေတြေရာ အဲဒါကေနၿပီးေတာ့ က်ေနာ့္ကို သူတို႕ဘာလုပ္လဲဆိုေတာ့
ဒီအဓိက ၃ ေနရာကို ဗုံးခြဲခိုင္းတာ ကိုသိန္း၀င္းတို႕ ဦးေမာင္ေမာင္တို႕ လုပ္တယ္လ႕ို ေျပာ၊

တကယ္တမ္းဆိုရင္ သူတို႕လုပ္တာလည္းမဟုတ္ဘူး၊ သူတို႕နဲ႕လည္း မဆိုင္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္
သူတ႕ို ကေနၿပီးေတာ့ ကိုသိန္း၀င္းတို႕ ဦးေမာင္ေမာင္တို႕ အေပၚကို အၿငိဳးေတြကမ်ားတယ္ေလ၊

အဲဒီလိုေျပာခိုင္းေတာ့ က်ေနာ္ကေနၿပီးေတာ့ အဲဒီ ေနရာ ၃ ေနရာဗုံးခြဲတာ ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒီလိုေနရာ
ဒီလိုေနရာမွာ ဗုံးခြဲတာ ကိုသိန္း၀င္းတို႕ ဦးေမာင္ေမာင္တို႕ပဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ က်ေနာ္ကအဲဒီလိုပဲ ေျပာသြားတယ္၊ အဲလိုေျပာၿပီးတာနဲ႕ သူတို႕က က်ေနာ့္ကို
တန္းၿပီးခ်က္ခ်င္းေခၚသြားတယ္၊ ေခၚသြားၿပီးေထာင္မွာ ထားတယ္၊

ေမး။ ။ ဒုတိယသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကေကာ။
ေျဖ။ ။ လားရွိဳးမွာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး ေနာက္ေန႕မနက္က်ေတာ့ စရဖက က်ေနာ့္ကို ရန္ကုန္
စစ္ေၾကာေရးစခန္းကို ျပန္ေခၚသြားတယ္၊ ေခၚလာၿပီးေတာ့ ထပ္ၿပီးေတာ့စစ္တယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႕က ဘာလဲ
ေျပာလည္း ေျပာၿပီးသြားၿပီးလို႕ က်ေနာ္ေျပာေတာ့ သူတို႕က မေက်နပ္ ေသးဘူးလို႕ေျပာတယ္။

နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႕ထပ္စစ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္လုပ္ခ်င္တယ္တဲ့၊

ဒီရန္ကုန္ ပညာေရးဌာန ၀န္ႀကီးရုံးမွာ၊ လားရွိဳးမွာေျပာတဲ့အတိုင္းေျပာလို႕ဆိုၿပီး က်ေနာ့္ကို ေျပာခိုင္းတယ္၊
သူတ႕ို က အဲဒီမွာ နည္းနည္းအယုံငိုက္ သြားတာေပါ့၊ ပထမ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ

က်ေနာ္လည္းမလြဲသာအေျခအေနေရာက္လို႕ ေျပာလိုက္ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒုတိယအႀကိမ္
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ရန္ကုန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးရုံးမွာက်ေတာ့ ကမၻာကသိေအာင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ
ေျပာျပလုိက္တယ္။
5

M.M.M

www.myanmarmuslim.net

ေထာင္ထဲမွာ ေမ့ေဆးမေပးပဲ ခြဲစိပ္ခရ
ံ သူ ကိေ
ု အာင္ခ်ဳိဥးီ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

အဲဒီကသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ႏုိင္ငံတကာသံအမတ္ေတြကို ဖိတ္ၾကားထားတယ္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဆန္း၊ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီတို႕ တက္ေရာက္ၾကတယ္။ အဲဒီမွာက ကြ်န္ေတာ့္ကိုလည္း

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမတိုင္ခင္ စစ္ေၾကာေရးကို လာၾကည့္ဖို႕ေခၚထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး
တစ္ဦးက ထပ္ၿပီးေတာ့ လာေတြ႕တယ္ ေတြ႕ၿပီးေတာ့ ၀န္ႀကီးက ဒီလိုဒီလိုပဲေျပာသြားတယ္

မင္းအဲဒီလိုပဲထပ္ေျပာကြာ လို႔ေျပာတယ္ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ေကာင္းၿပီလုိ႕ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒါနဲ႕
ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပတဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ သတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္က ကြ်န္ေတာ့္ကို
အရင္စေမးတယ္ သူေမးတဲ႕အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္က တျခားကိုစၿပီးေတာ့ေျဖတယ္။ အဲဒီမွာ
သူတ႕ို မ်က္ႏွာအေတာ္ႀကီးကို ပ်က္သြားတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ေျဖလုိက္တာကေတာ့ ရွင္းရွင္းေလးပါပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကို ကြ်န္ေတာ္တိုက္ရုိက္

ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အၾကမ္းဖတ္သမား ေဖာက္ခြဲေရးသမားမဟုတ္ပါဘူး ကြ်န္ေတာ္
တကယ္ေပးဆပ္မႈအျပည့္နဲ႕ စြန္႕စြန္႕စားစားလုပ္ခဲ့တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့တယ္ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူ

လူထုေသေၾကေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တစ္ခါမွ မလုပ္ခဲ့ဘူး ကြ်န္ေတာ့္ႏိုင္ငံက လူေတြအတြက္ ကြ်န္ေတာ္က
ေပးဆပ္ၿပီးသား ကြ်န္ေတာ္လုပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္ေတြက ဥပေဒအရ အပစ္ရွိတယ္ဆိုရင္

တရားမွ်တတဲ့ဥပေဒက ေပးတဲ့အျပစ္ဒဏ္ကို ကြ်န္ေတာ္ခံယူဖို႕ အဆင္သင့္ပါပဲလို႕ ေသဒဏ္ျဖစ္ျဖစ္
ဘယ္ႏွစ္ ႏွစ္ျဖစ္ျဖစ္ အကယ္၍ လြတ္ေျမာက္လာရင္လည္း ကြ်န္ေတာ့္ႏုိင္ငံျပည္သူလူထုအတြက္
ကြ်န္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါလို႕ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာလုိက္တယ္။

အဲဒီမွာ သူတို႕ေျပာခုိင္းတဲ့အတုိင္းမေျပာဘူး အဲဒီေတာ့ သူတို႕ ကြ်န္ေတာ့္ကို လာဆြဲသြားၾကတယ္
ဦးသိန္း၀င္း ခြဲပါတယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ခြဲပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္ မေျပာေတာ့ဘူး အဲဒီမွာ
မ်က္ႏွာေတြပ်က္ၿပီးေတာ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းတို႕ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီတို႕

အကုန္လံုးမ်က္ႏွာေတြပ်က္ သြားတယ္ အဲဒီမွာ ကြ်န္ေတာ့္အနားကို ေရာက္လာၿပီးအားေပးၾကတယ္
အဲဒီမွာ ခ်က္ျခင္း ကြ်န္ေတာ့္ကိုဆြဲေခၚသြားတယ္ ျပန္ၾကားေရး၀ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္ေတြေကာ
BBC၊ RAF တို႕ကြ်န္ေတာ့္အနား အကုန္လံုးေရာက္ လာတယ္ အားလံုးကလည္း အဲဒီလိုေျပာၿပီး
လက္ခုတ္ ၀ိုင္းတီးၾကတယ္ အားေပးၾကတယ္ ၀န္ႀကီးရံုးကေန စစ္ေၾကာေရးကို တစ္ခါတည္း
ကားနဲ႕ေခၚေဆာင္ သြားတယ္။

ေမး။ ။ ေထာင္ေျပာင္းရတာေတြရွိလား။
ေျဖ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ကြ်န္ေတာ္ (၃) ေထာင္ေျပာင္းရတယ္။ လားရႈိးေထာင္၊ သာယာ၀တီေထာင္၊
အင္းစိန္ေထာင္။

ေမး။ ။ ဘာေၾကာင့္ေထာင္ေျပာင္းရတာလဲ။
ေျဖ။ ။ ကြ်န္ေတာ္ကို ျပစ္ဒဏ္သေဘာနဲ႕ ေထာင္ေျပာင္းတာေပါ့ေနာ္ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က
6

M.M.M

www.myanmarmuslim.net

ေထာင္ထဲမွာ ေမ့ေဆးမေပးပဲ ခြဲစိပ္ခရ
ံ သူ ကိေ
ု အာင္ခ်ဳိဥးီ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Hunger Strike လုပ္တယ္ေလ BBC တို႕မွာေတာ့ မွတ္တမ္းရွိပါတယ္ ကြ်န္ေတာ့လက္က်ဳိးသြားတာ

ဆႏၵျပလို႕ ကြ်န္ေတာ္ကို သူတို႕တုက
ိ ္ထဲကေန ၁၀နာရီေလာက္အခ်ိန္မွာ ၁၅ေယာက္ အေယာက္၂၀
ေလာက္ရွိမယ္ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ ကေန လာေခၚထုတ္သြားတယ္။ ေထာင္ပိုင္ကေခၚတယ္

ကြ်န္ေတာ္ကို အျဖဴ၀မ္းဆက္၀တ္ၿပီးေတာ့ ေခၚထုတ္ သြားတယ္ တိုက္၀န္း အျပင္လည္းေရာက္ေရာ
ကြ်န္ေတာ့္ကို ေနာက္ျပန္လက္ထိပ္ခတ္ၿပီး ေခါင္းစြပ္ခိုင္းၿပီး ေခၚသြားတယ္စစ္ေခြးတိုက္ကို

စစ္ေခြးတိုက္လည္းေရာက္ေရာ ၀ိုင္းရိုက္ၾကတယ္ ၀ိုင္းရိုက္လိုက္ သူတို႕စီးတဲ႕ရွဴးဖိနပ္ ေတြနဲ႕ ရင္အုပ္ကို
ပိတ္ကန္တယ္။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆန္႕ခိုင္းၿပီးေတာ့ ဖိနပ္ေတြနဲ႕ တတ္ခုန္တယ္ ၿပီးေတာ့

ဒူးေထာက္ခုိင္းၿပီး ဒူးေခါင္းေပၚကို ေက်ာက္စရစ္ခဲေရာ ေက်ာက္တံုးေရာ တင္ထားၿပီး ထိုင္ခိုင္းထားတယ္
ေနာက္ၿပီး ပါးရိုက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘယ္လက္က သူတို႕ေထာင္းမွဴးကို လက္ညိွဳးထိုးၿပီးေတာ့ေျပာတာ
အဲဒါေၾကာင့္မို႕လို႕ လက္ကိုခ်ဳိးတာတဲ့ ၿပီးေတာ့စစ္ေခြးတိုက္ထဲမွာ ဂုန္နီအိတ္ပစ္ထည့္ေပးထားၿပီးေတာ့
တိုက္ပိတ္ထားတယ္။
ေဆာင္းတြင္းဒီဇင္ဘာ ၁၃ အရမ္းေအးတဲ့အခ်ိန္ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕အေၾကာေတြက ညဳိမဲၿပီး
မ်က္နွာေတြကလည္း ညိဳမဲေနတယ္၊ ေအးေနတဲ့ရာသီဥတုမွာ ကိုက္ခဲမႈကို ကြ်န္ေတာ္အေတာ္ခံခဲ့ရတယ္။
ၿပီးေတာ့မွ ကြ်န္ေတာ္သိတယ္ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ညြန္ခ်ဳပ္တို႕ ဆင္းလာတယ္ မီဒီယာမွာ

ကြ်န္ေတာ္လက္က်ဳိးသြားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္း ပါလာတယ္ အဲဒါသူတို႕အေနနဲ႕ စစ္ေခြးတိုက္မွာ
မထားပါဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ေသဒဏ္အက်ဥ္းသားေတြထားတဲ့ တိုက္ကို ပို႕လိုကတ
္ ယ္။

အေမွာင္တိုက္ေပါ့ေနာ္ ရင္ကြဲတိုက္ ေန၊ လ၊ ေကာင္းကင္တို႕ မျမင္ရတဲ့ အေမွာင္တိုက္ထဲမွာ

ကြ်န္ေတာ့္ကို ထားထားတယ္။ အေမွာင္တိုက္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ၇ လေနရတယ္။ အဲဒါကေနၿပီးေတာ့
သာယာ၀တီအက်ဥ္းေထာင္ကို ပို႕တယ္။

ေမး။ ။ ေထာင္တြင္းထဲမွာ ရွိတုန္းက က်န္းမာေရးအေျခအေန ေျပာျပေပးပါလား။
ေျဖ။ ။က်န္းမာေရးအေျခအေနကေတာ့ အျပင္မွာ ကြ်န္ေတာ့္မိသားစု မိခင္နားမွာရွိတုန္းကေတာ့
ကြ်န္ေတာ့္ က်န္းမာေရးက အားလံုးေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေၾကာေရးကာလမွာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့
လူမဆန္တဲ့ရက္စက္မႈကို ေထာင္ထဲမွာ မတရား ရက္စက္ႏွိပ္စက္မႈကို ခံခဲ့ရတယ္။

စစ္ေခြးတိုက္ကိုေခၚသြားတယ္ မနက္မုိလင္းရင္ ရိုက္ျပန္တယ္ ၿပီးရင္ျပန္ထည့္တယ္ ထည့္ၿပီးထုတ္ျပန္ၿပီ
ၿပီးျပန္ထည့္ျပန္ၿပီး အဲဒီိလုိနဲ႕ မနက္မုိးလင္းထိ ဆက္တုိကဆ
္ က္တုိက္ ရိုက္တယ္

ကြ်န္ေတာ့္ရင္ဘက္ကိုလည္း ပိတ္ကန္မႈေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အခုဆိုရင္ ႏွလံုးေရာဂါကို

ခံစားေနရတယ္။ ႏွလံုးေရာဂါေဆးကိုလည္း ေသာက္ေနရတယ္ ၿပီးေတာ့ အစာအိမ္ေရာဂါ
အစာအိမ္လည္းမေကာင္းဘူး ၿပီးေတာ့ ေခါင္းေတြက ရိုက္ခံရ တာမ်ားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အာရံုေၾကာ
ဆရာ၀န္နဲ႕ျပတယ္ ရိုက္ခံရတာေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္တယ္ နားေတြဆိုရင္လည္း မေကာင္းေတာ့ဘူး
အဲဒီလိုမ်ဳိးေတြကို ကြ်န္ေတာ္ခံစားေနရတယ္ အခုလက္ရွိ လည္း ကြ်န္ေတာ္
ေဆးေတြေသာက္ေနရေသးတယ္
7

M.M.M

www.myanmarmuslim.net

ေထာင္ထဲမွာ ေမ့ေဆးမေပးပဲ ခြဲစိပ္ခရ
ံ သူ ကိေ
ု အာင္ခ်ဳိဥးီ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေမး။ ။ ေထာင္ထဲမွာ ေမ့ေဆးမေပးပဲ ဗိုက္ခြဲခံရတယ္ၾကားတယ္။ အဲဒီအေျခအေနကို ရွင္းျပေပးပါလား။
ေျဖ။ ။ခြဲတာကေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္မွာပါ။ ပထမ အဲဒီဆရာ၀န္က ေျပာမယ္ဆိုရင္ အင္းစိန္ေဆးရံုးအုပ္
ေဒါက္တာေဇာ္၀င္း စစ္ေၾကာေရးက ေျပာင္းလာတာဆိုေတာ့ လက္ရွိ ဒီအက်ဥ္းသားေတြ အေပၚ
ႏုိင္ငံေရးအေပၚ အရမ္းႏွိပ္ကြက္တာေပါ့ ႏွိပ္ကြက္တဲ့အထဲမွာ ကြ်န္ေတာ့္ကိုေတာ့ အဓိကေပါ့

ႏွိပ္ကြက္ေတာ့ အတိုက္အခံေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္ အမ်ားႀကီးပဲ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္တယ္
ျဖစ္ေတာ့ေသြးေပါင္ခဏခဏက်တယ္ ေအာင္စီဂ်င္ဆုိရင္ ခဏခဏရွဴရတယ္။ တစ္ခါရွဴရင္
အနည္းဆံုး၂နာရီေလာက္ ရွဴရတယ္ အဲဒီေတာ့မွ အသက္ရႈက ျပန္ေခ်ာင္သြားတယ္

ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ႏွလံုးခုန္ႏွဳန္းက ၁၂၀-၁၃-၁၄၀ အထိျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီမွာ နွစ္ခါေလာက္
အသက္ကယ္ေဆးထိုးဖူးတယ္ လက္မွာဘယ္ညာထိုးရတယ္ ႏွလံုးမွာေလ မရွိေတာ့ဘူး ရႈလို႕မရေတာ့
ဘူး ၾကပ္ၿပီးေတာ့ေသေတာ့မယ့္ အေနအထားေလ။ ဆရာ၀န္ကလည္းမ်က္ႏွာေတြပ်က္ ေနတာေပါ့
အင္းစိန္ေဆးရံုမွာ တစ္ခါ ေထာင္ေဆးရံုမွာတစ္ခါ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ခံစားလာရတယ္။
ေနာက္ဆံုး ကြ်န္ေတာ္ဗိုက္ျဖစ္တယ္ ဗိုက္မွာအူကေနၿပီးေတာ့ အႀကိတ္ ပံုစံျဖစ္လာတယ္ အဲဒါကို
ကြ်န္ေတာ္ ေျပာျပတယ္ တကယ္လို႕ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္နဲ႕ျပေပးမယ္ဆိုရင္လည္းျပေပးေပါ့ဗ်ာ

ေဆး၀ါးကုသုေပးဖို႕ေျပာတာကို သူက ကြ်န္ေတာ့္ကို ရတယ္ မလိုဘူး ဒါရဲ႕ ျပင္ပလူနာဌာန အခန္းမွာ
ခြဲစိတ္ခန္းထဲမဟုတ္ဘူး ပိုးမႊားသန္႕စင္ခန္းတို႕မွာ မဟုတ္ဘူး အဲဒါနဲ႕ သူငါခြဲလို႕ရတယ္ဆုိၿပီးေတာ့
ကြ်န္ေတာ့္ကို အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ေဆးရံုကေျပာလုိ႕မရဘူး အဲဒီမွာ အႀကိတ္ႀကီးကလည္း

ဆူၿပီးေတာ့တတ္ေနၿပီ အဲဒါ သူကထံုေဆးေမ့ေဆး လည္းမေပးဘူး ရတယ္ဘာမွ မနာဘူးဆိုၿပီးေတာ့

ကြ်န္ေတာ့္ကို ဓါးနဲ႕ခြဲလိုက္တယ္ ခြဲလိုကေတာ့ မခံမႏုိင္ေတာ့ဘူး ေအာ္တာေပါ့ ေသြးေတြကလည္း အက်ီ၊
ပုဆုိးေတြမွာေပၾကံေနတာ ေနာက္ဆံုးၾကေတာ့ သူလည္းခြဲၿပီးေတာ့မွ မလုပ္တတ္မကိုင္တတ္နဲ႕ ျဖစ္ၿပီး
ကြ်န္ေတာ့္ကို ညေန ၅ နာရီေလာက္ခြဲတယ္ ၆ နာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္မွာ အႏၱရာယ္ျဖစ္လာၿပီး

သူလည္း တာ၀န္မယူႏုိင္ေတာ့ဘူး ေနာက္ဆံုး
ေထာင္ပိုင္ႀကီးကိုအေရးေပၚေျပာၿပီး

ခ်က္ျခင္းေဆးရံုကို အေရးေပၚပို႕တယ္

အင္းစိန္ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီး ကိုေရာက္ေတာ့
ညေန ၆နာရီခြဲေလာက္ရွိၿပီ ေရာက္ေတာ့
ဆရာ၀န္ကေမးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္

လည္းေျပာျပလိုက္တယ္ ဘာမွမလုပ္ဘူးလား
ဆုိၿပီး သူတို႕လိုအပ္တာခြဲၿပီးေတာ့ ကုသေပး
တယ္။

ေထာင္ထဲမွာ ေမ့ေဆး မေပးပဲ ခြဲစိပ္ခံရသူ ကိုေအာင္ခ်ိဳဦး (ဓါတ္ပံု - ေနာ္ေဖာ FTUB)

8

M.M.M

www.myanmarmuslim.net

ေထာင္ထဲမွာ ေမ့ေဆးမေပးပဲ ခြဲစိပ္ခရ
ံ သူ ကိေ
ု အာင္ခ်ဳိဥးီ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေမး။ ။ အခုေလာေလာဆယ္ ဘယ္လိုေရာဂါမ်ဳိးကို ခံစားေနရလဲ။
ေျဖ။ ။ အခုေတာ့ကြ်န္ေတာ့္မွာ ႏွလံုးေရာဂါကိုပဲခံစားေနရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးဗိုက္နဲ႕ ပတ္သက္လို႕
ကြ်န္ေတာ္ အခုခ်ိန္ထိ အစာအိမ္ေဆးေတြကို ေသာက္ေနရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မွာ
အာရံုေၾကာေဆးေတြ ေသာက္ေနရတယ္။

ေမး။ ။ ေထာင္ကလြတ္လာၿပီးဆိုေတာ့ ေနာက္ေရွ႕ဆက္ဘာလုပ္မလဲ။
ေျဖ။ ။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႕ပတ္သက္တာေတြကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ့မယ္။ အခုဒီ

ထြက္လာတယ္ဆုိတာကလည္း ကြ်န္ေတာ့္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ရဲၿပီးထြက္လာရတာ ဘာျဖစ္လို႕လဲ
ဆိုရင္ စေရာက္တဲ႕ေန႕ကတည္းက အိမ္ကို အၿမဲတမ္းေထာက္လွမ္းေရးေရာ ဥကၠဌေရာ

မဂၤလာေတာင္ညြန္႕က က်ေနာ့္အိမ္ကို အၿမဲတမ္းလာလိုက္ေနတယ္ ၿပီးရင္ ဘယ္သြားတယ္
ဘာလုပ္ေနတယ္ ဆိတ
ု ာေတြကို သတင္းပို႕ပါ ၿပီးရင္ ခရီးသြားရင္လည္းသတင္းပို႕ပါ ေနာက္ၿပီး
ကြ်န္ေတာ့္ေနာက္ကေနလည္း အၿမဲတမ္း လုိက္ေနတယ္ အဲဒီ ေထာက္လွမ္းေရးေၾကာင့္လည္း

ကြ်န္ေတာ့္မိဘက စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈျဖစ္ေနရတာ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ေၾကာင့္ပဲ သူတို႕ကို
ဖမ္းထည့္မွာလား ေၾကာက္ေနရတယ္။ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ ၀န္ႀကီးေက်ာ္ဆန္း
ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီတို႕က ပင္စင္မယူေသးဘူးေလ။ က်ေနာ္အခုလို အမွန္တရား ေဖာ္ထုတ္လိုက္လို႕

ကမၻာကလည္း သိမယ္ လက္ရွိအစိုးရကလည္းသိမယ္။ သူတို႕ကေတာ့ အခုခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ့္ကို
အေသရရ အရွင္ရရ လုိခ်င္မွာပဲ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အခုလိုကမၻာကသိေအာင္
အမွန္တရားကုိ ေျပာလိုက္တဲ့အတြက္ေပါ့။

ေမး။ ။ လက္ရွိ အစိုးရသစ္ေပၚမွာ ဘယ္လိုျမင္သလဲ။
ေျဖ။ ။ အစိုးရအသစ္ေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ဒီအစိုးရကလည္း ဘာမွထူးမွာ မဟုတ္ပါဘူး
သူလည္းစစ္တပ္ပဲ ယူနီေဖာင္းလဲထားတာပဲကြာတယ္ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္ပံုစံလို႕ပဲ

ကြ်န္ေတာ္ကျမင္တာပါ အေျခအေနအရ အေရခြံၿခံဳထားတယ္လို႕ ကြ်န္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။
ဒါကေတာ့ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕က အစိုးရသစ္ရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ပုဒ္မ ၄၀၁ အပိုဒ္ခြဲ ၁ အရ
လြတ္လာခဲ့တဲ့ ကိုေအာင္ခ်ဳိဦး ျဖစ္ပါတယ္။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာမြတစ
္ လင္မ္တို႔ရဲ႕ စစ္မန
ွ ္တဲ့ ရင္တြငး္ ကအသံ M.M.M
http://www.myanmarmuslim.net/news.php
ျမန္မာမြတ္စလင္မီဒီယာ ဘေလာက္ဂ္
9

M.M.M