SEMIOLOŠKA ANALIZA REKLAMNE PORUKE

1. Denotativni nivo analize
Reklamna poruka za TV „Avalu“ predstavljena je kao tip kviza gde je posmatraču pruženo da završi dve rečenice i napravi prave izbore, (kako je i navedeno) gde je, međutim pravi odgovor već označen i u njemu se ogleda reklamna poruka kroz promovisanje usluge koje nudi program TV „Avale“. Slogan reklame je „Vaš izbor pod A. AVALA“. Reklamna poruka podeljena je na dva jednaka dela: I deo – Atraktivna , našminkana devojka, izražena kroz crno-beli prikaz u vidu fotografije, u levom uglu, odevena u bade-mantil, sa kosom zavijenom u peškir i daljinskim upravljačem u ruci. Kod nje je visoko naglašena facijalna ekspresija koja prikazuje usplahirenost, uzbuđenost. Kako je reklama urađena kao kviz, sa desne strane, pored fotografije devojke, stoji naglašena rečenica koja treba da bude dovršena „Na kraju napornog dana mi treba:“, sa jednim, u narandžastoj boji izraženim tekstom koji predstavlja tačan odgovor i ujedno promoviše TV „Avalu“ („A. Dobar film na TV AVALA“), i dva ponuđena, „netačna“ odgovora u crno beloj varijanti („B. Veliko spremanje“ i „C. Poseta svekrvi“). II deo – Atraktivan, moderan mladić, takođe izražen kroz crno-beli prikaz u vidu fotografije, u košulji, sa kravatom, smeštenog u levi donji ugao. Nasmejanog izraza lica, podignutih ruku i uperenih kažiprsta na gore, kao gest koji ukazuje na to da je on napravio pravi izbor. Sa desne strane, pored fotografije mladića predstavljena je druga rečenica koja glasi „Najtačnije informacije dobijam od:“ i prvi naznačen „tačan“ odgovor ili izbor „A. Vesti TV Avala“, oba u narandžastoj boji. Ostali odgovori, „B. Predsednika kućnog saveta“ i „Goluba pismonoše“, takođe su, kao i u prethodnom pitanju, prikazani u, nenaglašenoj, crno beloj varijanti. Iznad glava obe osobe predstavljene reklamom, nalaze se karakteristični pravougaonici u boji što pravi kontrast sa ostatkom dizajna reklame.

2. Konotativni nivo analize
Reklama je podeljena na dva dela kako bi se obuhvatile obe, i ženska i muška ciljna grupa, tj, kako bi se prikazalo da će program TV „Avale“ zadovoljiti interese i žena i muškaraca. Prvi, ili gornji deo reklame za ciljnu grupu ima osobe ženskog pola i nastoji da

Kod devojke su vidljivi prilično neprirodni. a napisana poruka objašnjava kako je sve to zastupljen ritual koji se odigrava na kraju napornog dana u životu. Crno-bela predstava mladića i devojke podsećaju na stare crno-bele filmove ili uopšte TV program iz doba vezanog za početke televizije. uz film.pokaže kako bi žene posle napornog dana trebalo da žele da se opuste uz neki dobar film. i time ujedno stoje kao simbol ovog mas-medija. u ovom slučaju. kako je navedeno „najtačnije“ informacije. time i moderne devojke. da nije prikazano zajedno sa predmetom koji drži u ruci (daljinski upravljač) i direktno nas dovodi u vezu sa porukom koju reklama šalje. i to baš na TV „Avali“. koju ova reklama i obuhvata. donjeg dela reklame usmeren ka muškom polu. verovatno su postavljeni kako bi se slika bolje povezala sa tekstom. predstavljen je mladić koji je poslovno obučen i koji će na TV programu pre tražiti neke tačne ili. Ona je odevena u odeću koja šalje znak da je ona tek izašla iz kupatila. koje je predstavljeno da nude samo vesti na TV „Avali“. Nikolina Dobrić . Njene ekspresije mogu da se tumače kao uzbuđenost zbog toga što se dosetila svog tačnog odgovora i napravila svoj pravi izbor koji obuhvata opuštanje uz dobar film na TV „Avali“. dok je poruka drugog. Dok je prvi deo reklame ciljao na žene koje žele da se. a to je. drugi deo reklame cilja na muškarce koji će pre biti zainteresovani za drugu vrstu pogodnosti koju nudi TV program. opuste na kraju napornog dana. Njeno oduševljenje ne bi bilo potpuno ciljano i efektno. program TV „Avale“. a to je sopstveno informisanje. Mladić je poslovno obučen. i kako bi približili i pojačali utisak kao da su se oboje dosetili odgovarajućih stvari koje će ih ispuniti u datom trenutku. verovatno poslovne. posle tuširanja i pranja kose. ekstremno naglašeni izrazi emocija koje je ona ispoljila na svom licu. Pomenuta po tri pravougaonika u bojama koji se nalaze iznad obe osobe u reklami. za razliku od devojčine. kako bi on i dalje ciljano ostao prikazan u svetlu gde su muškarci ozbiljniji i uzdržaniji. uredne frizure i suptilnog osmeha i izvodi gestikulaciju rukama koja je i dalje prilično suzdržana. možda čak i poslovnije deluju nego žene.

Sunčica Batoćanin Suad Husović Nataša Lenđel .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful