Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru telecomunicaţii

Nr. Indicativ reglementare tehnică I 46-1993 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni privind proiectarea executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin cablu Elaborator: URBAN PROIECT Ordin de aprobare M.L.P.A.T. 17/N/23.04.1993 Publicaţia în care a apărut B.C. nr. 12/1993 Observaţii

XXII-1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful