Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
70Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MIRELA_TARNOVEANU

MIRELA_TARNOVEANU

Ratings:
(0)
|Views: 7,130|Likes:
Published by geaninamatei

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: geaninamatei on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2014

pdf

text

original

 
Cunoa
ş
terea mediului/
ş
tiin
ţ
e/didactica cunoa
ş
terii mediului
ş
i
ş
tiin
ţ
elor în înv
ăţă
mântului primar 
ş
i pre
ş
colar 
UNITATEA DE ÎNV
ĂŢ
ARE NR. 1FENOMENE FIZICE
Cuprins
 
Mirela Târnoveanu
1.1 Obiectivele unit
ăţ
ii de înv
ăţ
are
Dup
ă
parcurgerea acestei unit
ăţ
i de curs studentul va fi capabil:
 
S
ă
explice fenomenele fizice prin utilizarea corect
ă
aterminologiei de specialitate;
 
S
ă
identifice surse de energie
ş
i s
ă
explice rolulresurselor regenerabile în activitatea de protec
ţ
ie amediului;
 
S
ă
utilizeze investiga
ţ
ia
ş
i experimentarea dirijat
ă
pentrueviden
ţ
ierea
ş
i explicarea unor procese fizice;
 
S
ă
rezolve probleme cu caracter teoretic
ş
i aplicativ;
 
S
ă
descrie fenomenele fizice din aceast
ă
unitate;
 
S
ă
defineasc
ă
 
ş
i s
ă
explice teoria haosului.
1.2 Masa. Volumul. Densitatea corpurilor
1.2.1 Masa
Un corp se afl
ă
în
repaus
într-un interval de timp oarecare dac
ă
, înorice moment din acel interval de timp, corpul ocup
ă
aceea
ş
i pozi
ţ
ie fa
ţă
de uncorp referin
ţă
.Un corp se afl
ă
în
mi
ş
care
într-un interval de timp oarecare dac
ă
, exist
ă
 momente diferite în acel interval de timp, în care corpul ocup
ă
pozi
ţ
ii diferitefa
ţă
de corpul de referin
ţă
.Pentru a pune în mi
ş
care un corp, pentru a-l opri sau pentru a-i schimbatraiectoria trebuie s
ă
ac
ţ
ion
ă
m asupra lui. La orice ac
ţ
iune exterioar 
ă
care caut
ă
 s
ă
-i schimbe starea de repaus sau de
mi
ş
care rectilinie uniform
ă
, corpul seopune, reac
ţ
ioneaz
ă
.Mi
ş
carea rectilinie uniform
ă
este mi
ş
carea în care traiectoria corpuluieste o linie dreapt
ă
 
ş
i viteza este constant
ă
.
Iner
ţ
ia
este proprietatea unui corp de a-
ş
i men
ţ
ine starea de repaus saude mi
ş
care rectilinie uniform
ă
în absen
ţ
a ac
ţ
iunilor exterioare, respectiv de a seopune la orice ac
ţ
iune care caut
ă
s
ă
-i schimbe starea de repaus sau de mi
ş
carerectilinie uniform
ă
în care se afl
ă
.
Masa
este m
ă
rimea fizic
ă
ce m
ă
soar 
ă
iner 
ţ
ia unui corp. Unitatea dem
ă
sur 
ă
este
kilogramul.
2
 
Cunoa
ş
terea mediului/
ş
tiin
ţ
e/didactica cunoa
ş
terii mediului
ş
i
ş
tiin
ţ
elor în înv
ăţă
mântului primar 
ş
i pre
ş
colar 
Determinarea masei corpurilor
Instrumentul utilizat pentru m
ă
surarea masei unui corp este cântarul detip balan
ţă
. M
ă
surarea masei cu ajutorul balan
ţ
ei se nume
ş
te cânt
ă
rire. Aceastaconst
ă
în compararea masei unui corp cu mase marcate (corpuri cu masecunoscute a c
ă
ror valoarea este înscris
ă
pe ele). Dou
ă
corpuri sunt în echilibru pe talerele unei balan
ţ
e dac
ă
au aceea
ş
i mas
ă
.
NU confunda
ţ
i masa cu greutatea unui corp!
Greutatea reprezint
ă
for 
ţ
a cu care P
ă
mântul atrage un corp G = m · g.Se observ
ă
o propor 
ţ
ionalitate direct
ă
între greutate
ş
i mas
ă
prin intermediulaccelera
ţ
iei gravita
ţ
ionale g = 9,81 m/s
2
.
1.2.2 Volumul
Fiecare corp ocup
ă
un loc în spa
ţ
iu ce reprezint
ă
volumul corpuluirespectiv.Unitatea de m
ă
sur 
ă
pentru volum este m
3
.În cazul corpurilor cu form
ă
geometric
ă
regulat
ă
, volumul se determin
ă
 folosind diferite formule matematice (exemplu: volumul paralelipipedului,cubului, cilindrului, sferei).Volumul corpurilor cu form
ă
neregulat
ă
se determin
ă
cu ajutorulcilindrului gradat, procedând astfel:- se introduce ap
ă
în cilindrul gradat
ş
i se cite
ş
te indica
ţ
ia de pe cilindrucare reprezint
ă
de fapt volumul apei din cilindru;- se introduce în cilindru cu ap
ă
, corpul al c
ă
rui volum vrem s
ă
-ldetermin
ă
m
ş
i se cite
ş
te noua grada
ţ
ie a cilindrului care reprezint
ă
volumulapei din cilindru plus volumul corpului;- se scad cele dou
ă
valori citite pe cilindru
ş
i se determin
ă
volumulcorpului din cilindru.
Aplica
ţ
ii practice
Experimentul 1. Iner 
ţ
ia unui corpCând punem un pahar brusc în mi
ş
care, apa se vars
ă
în spate, în sensulopus mi
ş
c
ă
rii, deoarece apa tinde s
ă
ă
mân
ă
pe loc, în repaus.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->