Ilijino .. 11.1rtjmrto ( 1 . . . . . .
Ilijino dOnje - 11:1njnno OH,^

.......
.......

!)f!

98

Isjrlr -- I lcjcbii o
Liur~o-- -4 wtltto . . . . . . . . . . . . . 460
lsjcli -- IIcj~rc
1,inno -- lmotio . . . . . . . . . . . . . 4tiO
lslaurovac -- Ilc:~aaroitai( (J . . . . . . . . . 312
lslaluorac gurbrti
I Ic.rauonat~I - ~ I I ~ P T 0
H . . . . . . . . . . 313
Islarnoridi -- Ilc:~a~ori~rt~rr
. . . . . . . . . 352
Isrniii.1lcardi11 . . . . . . . . . . . . . . 338
Ispabe -- Ilc~rarur . . . . . . . . . . . . . .140
Jspotl-IijutoFa -- Il(b~~o,\..'ltg~~50~ia
. . . . . 232
ISkorac -- I l ~ t ~ t i o t r a .~ &
. . . . . . . . . . . 174
t .
i t 1 1 ~ 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . 582
I r a --- litta . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Ivan -- llttatr . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
Ivan?iCi
.
1lrtai1~11it~r%
0
Sat.njeuo -- (hpnjeao . . . . . . . 4, 6
lva~r-rlD-- Iltlait., \o O . . . . . . . . . . . . 501;
Ivanica -- Il~iar~nt&a
. . . . . . . . . . . . . 576
Ivauiti -- Ilrtatirrhrr . . . . . . . . . . , . . 244
Ivanlie -- ITlta~lir . . . . . . . . . . . . . . 466
I\.anlioviii -- llrra~rro~ct~f~rr
0 . . . . . . . 78
Ivanovac -- I l i t a ~ o ~ c a.~ .r . . . . . . . . . 160
I\ratlora r a \ l a ~--~ Ilrtar~oirapartan . . . . . 130
Iranovida l~rtlo-- I l ~ ~ a n o r i611,
~ ~l of ~.a . . . 188
I varrovidi -- I l ~ t a t i o ~ ~ r t h r ~
FoCa -- @orfa . . . . . . . . . . . . . 54
U. Tttzla -- . C..I/.Y, rrr . . . . . . . . . 294
Ivan-1)lanina -- ITrra~-r~:~atru~ta
. . . . . . 30
IvanuBa -- ~ I R ~ M. ~. I. I. I. ~. . . . . . . . 54
l v a ~ i j s k a-- llaar-bcrca 0
73a11,j
alilka -- f k f t , n ryiitr . . . . . . . 156
f i ~ l i n-- K ~ j y u n. . . . . . . . . . . . 251;
lvazovidi
llss3otrr%f~x~
0 . . . . . . . . . 364
Ive -- Ilue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580

,r

lsakovci -- Ilca~rofit~r~
0 . .
IsalioviEi
.
I lrarco~irrl~~z
0
Traotvik --- T Jotrlr
~ ri. . .

. . . . . . . . 424
. . . . . . . . 3!)0

.

.--

i

i

1vic.a --- lI~+ar&a
o
1:ccgojno -- I;~cc~jtco. . . . . . . . . . 414
I<jtd)itkje-- .I/,yiilcthe . . . . . . . . . . 538
Ivira -- ITt+air,
a
ik'ojriica
.(lkjt~tr~l/r
. . . . . . . . 80, 84
H . lio,sfr~jtj,~
ica -- fj. h'or8~rrjtrrccfcr
. . . 171;
IviEi -- 111~nhn. . . . . . . . . . . . . . . . 418
Ivija -- llsnja . . . . . . . . . . . . . . . . C,2
Ivlja
.
I l u ~ b a. . . . . . . . . . . . . . . . . 1:)H
Ivliovidi -- I l s ~ c o ~ ~ ~.r .f ~. r.r . . . . . . . . 404
Ivlrovi~la-- Ilercottar~a. . . . . . . . . . . . 2!Ni
Ivlakovali Hndii M e l ~ ~ r ~ e r l
1itr.-1a1rotta.~1~1
S a y m hle~hrc,
\ . . . . . . . 2
lvnira
.
IIntrni~a0 . . . . . . . . . . . . . 134
Ivojeviii -- I11+ojettal~n
o . . . . . . . . . . 364
.
Ivorak
ITnopai; . . . . . . . . . . . . . . 50
Ivova.llrrotta . . . . . . . . . . . . . . . . 360
I\ovac lttanina -- Ilrro~ratr,1r:ra~rrtta. . . . 266
Ivovif ((irivica) -- llitotr~xl~
(I'pntrtnr,a) 0. 2!)2
IvoviCi
.IInorrrrt~rr. . . . . . . . . . . . . .
IzaEiE-grad -- lIda~~ah.rpa,
( 0 . . . . . . . "0
'
IzaEiE-kula --- II~a~~rrf~-tcy:ra
0 . . . . . . . 230
IzaEiE-Prnjavor --- 11aa~sxh-ll~)1i~afiol)
O . 33)
IzbiEno -- Il36a~rao0
P'o6cb
.C)olra . . . . . . . . . . . . . . 46
.
3fosta.i
Mi)c ? .~. . . . . . . . . . 4!PY
Izbod
.
Il36o;l; o . . . . . . . . . . . . . . 120
Izborine -- IlsCio1)mae . . . . . . . . . . . . $18
Izgari
.
I l ~ r a p a. . . . . . . . . . . . . . . 48
Izgori -- llaropn 0 . . . . . . . . . . . . . 514
.
. . . 2!14
Izgorje (Cigani)
Ilat.opje (It t~t.alir$)
IzgovaEa
.113r7olrasn . . . . . . . . . . . . 100
Izgumanje -- II~r.yi\la~,e
0 . . . . . . . . . 92
Izjela -- 1l;rje.ra . . . . . . . . . . . . . . . 534
lzlasci -- Ild.ract~~i
. . . . . . . . . . . . . . 80

.Jagodnjali.Jat.o,\it,ari

Jablan
.Ja6.7a11
ljje7j"litrrx-- lije i~rrtrr. . . . . . . . . . . 306
lilurl(cttj -- K rrr. {arb . . . . . . . . . . 333
Jablanac - JaB:~atrar~. . . . . . . . . . . . 174
.Jablan.dB - .JaCi.ra H . ~ B . . . . . . . . . . . 582
Jablanica
.
JaBnaemr\a 0
Srrrqjeuo -- Crrpcrjeoo . . . . . . . . . . 8
Vii~gsrrrl- lilczrrezpa,q . . . . . . . . . 134
H . G~.colis'hrr -- T i. I'pa/yrcctrr~.n. . . . . 168
Tes'ccnj -- Tr~lrrcrtb. . . . . . . . . . . . 216
Brtka -- 13plclcu . . . . . . . . . . . . . 310
. . . . . . . . . . 522
Korejira
LCo~b?~~fia
Jablariica.J a G n a ~ m ~ & a
H. k'ostajnica -- L j. Iio~?'lljt~~rtfia
. . . 180
Ii/rrtln?~j- fi.lcr,l~rtb . . . . . . . . . . 334
.IJrr<glrrj- Jlccz.ilnj . . . . . . . . . . . . 338
Jal)lanica danja - Ja(i:raezn&a .\OH. a 0 . . 522
Jablanidi- Jaii:rar~nha 0 . . . . . . . . . 556
J:r blarr-\ relo - Ja6:tae-spmo . . . . . . . 66

--.

.

.

.
.

--.

.

.

Kt.zq?a - 1Q)gxn . . . . . . . . . . . . 258
Rt.t k .
a Epvica . . . . . . . . . . . . .308
. . . . . . 120
JahiEa dolovi
Jaxrrtla .&o.rot~n
JahiCi - Jaxn-hn
1). Tmraln - ,T . Tgirl.j. la . . . . . . . . . 2!10
A-ebre~zica- Q~eiTpe~cutfia. . . . . . 346
1Co~rjicn- liorc,vrtn . . . . . . . . . . 528
Jaltja paia - Jaxja llama . . . . . . . . . 2
Jajce - .Jajrr,e 0 . . . . . . . . . . . . . . . 434
. . . . . . . . . . . . 254
JajEanin - J a j ' r a r i r ~ ~
Jajidi
Jajntri . . . . . . . . . . . . . . . .378
JajiSte - J a j r r r u ~ e. . . . . . . . . . . . . . 478
Jake5
Ja~ceru0 . . . . . . . . . . . . . . 188
Jaketi6 - J a r c e i ~ ~o
x ~. . . . . . . . . . . . 346
Jakii - Jarrtrf~ . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Jakir - Jarcmp 0 . . . . . . . . . . . . . . 424
JakliEi - Ja~c:~mlin0
Bugojno - Aycojtlo . . . . . . . . . . . 402
I'ro~or- lIpo3op . . . . . . . . . . . 462
JakoFiEi.Jarco1r1ihr1 . . . . . . . . . . . . 392
lakotina - J a l c o ~ r r ~0
a . . . . . . . . . . 194
Jaliovid - Jarco~mf~. . . . . . . . . . . . . 340
Jakovidi - Jarconafizr . . . . . . . . . . . . 384
. . . . . . . . . 302
JakovljeriE - Jatcou:beti~rF~
Jakovljevifi - + J a ~ ~ ~ ! b e ~
O~ l f i l ~
Jajce - Tajrfie . . . . . . . . . . . . . . 444
Baqijalukn - llcc?r,w.nyizrt . . . . . . . It22
IClj~cc'-- fi.bg~1 . . . . . . . . . . . . . 244
J a k i i n d6 - J ~ I ~ I I I~6
K H . . . . . . . . . . 94
Jakub p a i a - Jaxcy6 rtarua . . . . . . . . . 2
Jakupovci - Jarcyrronrr,~i 0 . . . . . . . . .158
Jaliupovidi - Jalcyl~oimha
I'rijedor - IIptrje,~
op . . . . . . . . . 206
C ? Z Z ~ ~I f [ t r . ~ i ~ .t ~. . . . . . . . . . . 236

.

Vluse?~icaB racetrztcficx . . . . . . . . . 360
Jagare -- J a r a p e 0 . . . . . . . . . . . . . 158
JagatiEi -- Jara~1rill.r . . . . . . . . . . . . 258
Jagdii Zacle H. 8lehmed
Jary~
3 a z e X. Mexiwe:\ . . . . . . . . . . 2
JagliEi -- J a l ~ n ~ r f. ~. n. . . . . . . . . . . . 348
Jagma -- Jarwa . . . . . . . . . . . . . . . 250
Jagnik -- Jare~xrc . . . . . . . . . . . . . . 484
Jagnile -- J a r ~ ~ r .n .e . . . . . . . . . . . . 42
,Jagnjid -- J a r r - 6 ~0~ . . . . . . . . . . . . 416
Jagodar -- J a t ~ o ; ~ a.p . . . . . . . . . . . . 20
JagodiEi
.Iaro.~r~liit
0
Bugf!jltf~
-- 8!/<~0jtl0
. . . . . . . . . . . 404
JagodiEi.J a r o ~ r z ~ ~
Cccjtt ica -- Yajttutfia . . . . . . . . . . 32

.

.

.Jagodina

.J a r o ) \ ~ r ~
0a . . . . . . . . . . 134
Jagorlina d6rlja..Ja t.o.(5111a.\OH. a . . . . 134
Jagodina gornja
.Jai.o.\nea rope. a . . . . . . . . . . . . . . 134
Jagodnica -- .laro.\~rnr{a . . . . . . . . . . 52
Jagodnik
Jar30.( ~ n i c. . . . . . . . . . . 18

Jaro;yr-ba~c
Jagodnjak
B . l(ostujt~icrc- 13. lCoc~~crj~ruefia 182

..

-

.

.

.

.

.

.

.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful