Probleme de chimie cu un anumit grad de dificultate adresându-se elevilor,studen ilor i profesorilor de liceu.

A elaborat : Iurie Ungureanu,Profesor de chimie,B l i. V doresc mult succes la rezolvarea lor.

1.Câte grame de ap trebuie ad ugate la 16 grame CuSO4·5H2O pentru a ob ine o silu ie de 5% de CuSO4 ? 2. Se amestec 1000 grame ap cu o solu ie de 10 % CuSO4 rezultând o solu ie de 2% CuSO4.Calcula i masa solu iei de CuSO4 ini ial . 3.Un compus ce con ine 28,6% oxigen a reac ionat cu acid clorhidric(c.n.) formând un alt compus ce con ine 63,4% clor. S se indentifice metalul i s stabileasc compozi ia substan elor reactan e i prodi ii. 4.O plac de metal cu masa de 10 grame a fost întrodus în 100 solu ie CuSO4 cu partea de mas 20%.Dup un anumit timp placa de metal a fost scoas din solu ie,iar,partea de mas a solu iei finale de CuSO4,dup reac ie,era de 4%. S se indentifice metalul. 5.O solu ie de hidroxizi monobazici ce con ine 4% ap i solu ia con ine 35,55% oxigen.S se indentifice hidroxizii i s se calculeze masele hidroxizilor în solu ie. 6.Câte grame de amestec solu ie ce con ine 10% P2O5 i acid fosforic i câte grame solu ie de acid fosforic 80% H3PO4 sunt necesari pentru a prepara 500 grame acid fosforic 60% H3PO4 . 7.Masa unui oxid de metal trivalent scade prin reducere cu carbon cu 10% transformându-de într-un oxid de metal bivalent.S se îndentifice cei doi oxizi de metal. 8.Prin tratarea a 630 grame solu ie de acid azotic HNO3 cu partea de mas 20% cu 370 grame solu ie hidroxid de calciu Ca(OH)2,concentra ia acidului azotic se reduce pân la 5%.S se determine concentra ia hidroxidului de calciu folosit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful