You are on page 1of 23

Microsoft

DreamSpark

Tomislav Stankovi (MSP, Microsoft Hrvatska) - 21.02.2014. v3.01

Sadraj
Uvod..................................................................................................................................................................... 5 Popis dostupnog softvera ................................................................................................................... 6

Openito .............................................................................................................................................................. 8 to je DreamSpark?............................................................................................................................... 8 to je DreamSpark Premium? ............................................................................................................. 8 Zato se ne mogu prijaviti koristei stari Windows Live ID? ......................................................... 8 Je li DreamSpark dostupan na drugim jezicima osim engleskog? ............................................... 9 Koje institucije mogu sudjelovati u programu? ............................................................................... 9 Kako u znati da sam prijavljen/a na DreamSpark? ........................................................................ 9 to znai "provjereni korisnik"?.......................................................................................................... 9 Zaboravio/la sam lozinku za pristup DreamSparku. to trebam uiniti?................................. 10 Gdje se nalaze DreamSpark pravila o privatnosti? ........................................................................ 10 Prikuplja li Microsoft moje osobne podatke? ................................................................................ 10 Koji softver ova web stranica nudi? ................................................................................................. 10 Gdje je DreamSpark dostupan? ........................................................................................................ 10 Hoe li mi DreamSpark poslati obavijest o eventualnim promjenama ili e mi Microsoft Koja je razlika izmeu softvera dostupnog na DreamSparku od onog koji se kupuje na Kako mogu dobiti tehnike podatke za softver tvrtke Microsoft? ............................................ 11 Postoje li kakva ogranienja za naine koritenja Microsoftovog softvera na DreamSparku? 11 Jesu li Microsoftovi proizvodi dostupni na drugim jezicima osim engleskog? ....................... 11 Mogu li dati povratnu informaciju ili zatraiti pomo? ................................................................ 12 to sve trebam kako bih pristupio/la, pregledao/la i koristio/la Microsoftov softver

javiti kada novi softver bude dostupan? ................................................................................................. 10 licenciranim Microsoft prodajnim mjestima? ........................................................................................ 11

dostupan na DreamSparku? ...................................................................................................................... 12 Uenici i studenti .............................................................................................................................................. 13 Kako mogu potvrditi (verificirati) svoj status studenta? .............................................................. 13 Koliko esto mora biti provjeren (verificiran) moj studentski status? ....................................... 13 to ako moja obrazovna institucija nije navedena na popisu za provjeru (verifikaciju)? ...... 13 to znai proces provjere (verifikacije)?.......................................................................................... 13 Moram li imati 18 godina da bi koristio/la DreamSpark? ............................................................ 14 Kako mogu dati povratne informacije ili zatraiti tehniku podrku? ...................................... 14 Hou li moi preuzeti sav softver dostupan na DreamSpark web stranicama? ....................... 14

Koliko primjeraka pojedinih Microsoft proizvoda je mogue preuzeti? ................................... 14 Je li mogue instalirati softver na dva raunala istovremeno? ................................................... 14 Imam novo raunalo. Kako ponovno instalirati softver? ............................................................. 14 Ako za vrijeme preuzimanja pukne veza s Internetom postoji li mogunost nastavka Ako imam problema s preuzimanjem ili pristupanjem softveru na DreamSparku, to da Moe li se vidjeti povijest preuzimanja s DreamSparka? ............................................................. 15 Imaju li samo studenti iz veih kola ili gradova pristup softveru na DreamSparku? ............ 15 Postoji li kakvo ogranienje za koritenje Microsoftovog softvera dostupnog na

preuzimanja? ................................................................................................................................................ 14 radim? Koga mogu kontaktirati? .............................................................................................................. 15

DreamSparku? ............................................................................................................................................. 15 Djelatnici obrazovnih institucija ..................................................................................................................... 16 to je DreamSpark program? ............................................................................................................ 16 Koji proizvodi su ukljueni u DreamSpark pretplatu? ........................................................................ 16 Koje su prednosti ulaska u DreamSpark program?....................................................................... 16 Tko sve moe sudjelovati u programu? .......................................................................................... 17 Kako prijaviti nau instituciju za sudjelovanje u programu? ....................................................... 17 Jesu li samo djelatnici veih institucija ili gradova u mogunosti pristupiti Microsoftovom Prodaju li se pretplate direktno od strane Microsofta ili putem preprodavaa? .................... 17 Naa raunala koriste studenti razliitih odjela. Smijemo li im svima dopustiti da koriste Mogu li se druge nastavne discipline osim STEM disciplina prikljuiti DreamSparku? ......... 18 Ako pretplatimo samo jedan odjel na DreamSpark, hoe li pretplata obuhvatiti sve Imaju li studenti pravo neogranieno koristiti softver koji dobiju putem DreamSparka? .... 18 Mogu li studenti zadrati instalirane alate nakon to diplomiraju?........................................... 18 Pojedini studenti koriste alate kako bi stvorili aplikacije koje ele prodavati. Mogu li alati Ukljuuje li pretplata na DreamSpark i Microsoft Office? ........................................................... 18 Imaju li uenici nae kole pravo sudjelovati? ............................................................................... 19 Kako provjeriti sudjeluje li ve naa institucija u ovom programu? .......................................... 19 Naa institucija nije na popisu. Kako se prikljuiti? ...................................................................... 19 Moe li nae struno osoblje koje odrava raunala koristiti softver s DreamSparka? .......... 19 Moraju li studenti deinstalirati softver nakon poloenog kolegija za koji je taj softver bio

softveru na DreamSparku? ........................................................................................................................ 17

DreamSpark Premium softver na tim raunalima? ............................................................................... 17

studente nae institucije? .......................................................................................................................... 18

stvoreni softverom iz DreamSparka biti komercijalno prodavani? .................................................... 18

koriten?........................................................................................................................................................ 19

Gdje se nalaze DreamSpark pravila o privatnosti? ........................................................................ 19 Prikuplja li Microsoft osobne podatke? .......................................................................................... 20 Kako i gdje mogu dobiti informacije o Microsoftovom softveru? ............................................. 20 Kako mogu potvrditi (verificirati) svoj status djelatnika? ............................................................ 20 aljete li obavijest prilikom isteka trenutke DreamSpark pretplate? ................................................ 20 to se dogodilo s Developer AA? ..................................................................................................... 20 to se dogodilo s Designer AA? ....................................................................................................... 20

Obrazovne institucije ....................................................................................................................................... 21 Kako proizvode distribuirati studentima? ...................................................................................... 21 to je zapravo ELMS?.......................................................................................................................... 21 Kako podesiti ELMS sustav? .............................................................................................................. 22 Postoje li kakvi resursi za bolje razumijevanje ELMS-a? .............................................................. 22 Kako izmijeniti kontakt podatke? ..................................................................................................... 22 Kada obnoviti lanstvo? ..................................................................................................................... 22 Kako obnoviti lanstvo u DreamSparku? ........................................................................................ 22 Kako moemo osigurati siguran posluitelj za preuzimanje softvera? ..................................... 22 Kome se obratiti ako nai djelatnici trebaju dodatnu pomo? ................................................... 23 Kako potvrditi (verificirati) status obrazovne institucije? ............................................................ 23 Gdje pronai pretplatniki ID? .......................................................................................................... 23 Tko moe nazvati slubu za tehniku podrku? ............................................................................ 23 Tko moe pristupiti stranicama za administraciju pretplate? ..................................................... 23

Revizije: 06.02.2012. v2.00; 11.04.2012. v2.01; 30.05.2012. v2.02; 24.06.2012. v2.03; 12.08.2012. v2.04; 04.10.2012., v3.0; 21.02.2014. v3.01

Uvod
DreamSpark je jednostavan, svodi se na pruanje Microsoftovih profesionalnih razvojnih i dizajnerskih alata studentima, bez naknade, kako bi mogli slijediti svoje snove i omoguiti sljedei veliki napredak u tehnologiji ili jednostavno, kako bi izgradili vrste temelje za svoju profesionalnu karijeru. DreamSpark vam daje priliku da razvijate softver, web i mobilne aplikacije, igre, kao i grafike svjetske kvalitete. Microsoft smatra da studenti mogu napraviti nevjerojatne stvari kada imaju prave alate. I Microsoft je pokrenut u vrijeme kada su njegovi osnivai bili studenti tako da iz iskustva zna da je sve mogue. Upravo zbog toga suradnja sa obrazovnim institucijama, udrugama i drugim zajednicama ima za cilj omoguiti DreamSpark dostupnim irom svijeta kako bi doao do svakog pojedinca to je prije mogue. Ukoliko elite pristupiti DreamSparku, potrebno vam je: raunalo s operacijskim sustavom Windows, pristup Internetu i Web preglednik, AAI@EduHr korisniki podaci (dobijete ih u srednjoj koli ili sveuilitu) i E-mail adresa (npr. Outlook.com)

Upute za preuzimanje programa Posjetite web stranicu https://www.dreamspark.com/ Prijavite se na stranicu pomou e-mail adrese i lozinke Vertificirajte (potvrdite, izaberite) kolu, sveuilite Besplatno preuzmite softver

Stranica 5

Popis dostupnog softvera


Razvojni i dizajnerski alati: Visual Studio Professional 2013 (vie) VS Express 2013 for Windows Desktop (vie) Visual Studio Express 2013 for Web (vie) Visual Studio Express 2013 for Windows (vie) VS Team Foundation Server Express 2013 (vie) Team Explorer for Visual Studio 2013 (vie) Team Explorer Everywhere for TFS 2013 (vie) Windows Embedded 8.1 Industry Pro (vie) Visual Studio Professional 2013 (vie...) Visual Studio 2012 Update 4 (vie) Team Explorer Everywhere for TFS 2012 with Update 3 (vie) VS Team Foundation Server Express 2013 with Update 4 (vie) Windows Embedded 8 Industry (vie) VS Express 2012 for Windows Phone (vie) VS Express 2012 for Windows Desktop (vie) Visual Studio Express 2012 for Web (vie...) Visual Studio Express 2012 for Windows 8 (vie) Visual Studio 2010 Professional (vie...) Microsoft Expression Studio 4 Ultimate (vie...) Kinect for Windows SDK (vie...) XNA Game Studio 4 (vie...) Kodu Game Lab (vie...) Small Basic (vie...) Microsoft Mathematics 4 (vie...) Microsoft Robotics Developer Studio 4 (vie...) Visual Studio 2008 Professional Edition (vie...) Windows Multipoint Mouse SDK (vie...) Windows Embedded Compact 7 (vie) Windows Embedded Compact 2013 (vie) Windows Embedded Standard 7 (vie...) Windows Embedded CE 6.0 (vie...) Visual Studio LightSwitch 2011 (vie...) Visual Studio 2010 Express Edition (vie...) Visual Web Developer 2008 Express Edition (vie...) Visual C# 2008 Express Edition (vie...) Visual Basic 2008 Express Edition (vie...) Visual C++ 2008 Express Edition (vie...)

Stranica 6

OS za servere i aplikacije: Windows Server 2012 (vie) Windows Server 2012 R2 (vie) SQL Server 2012 (vie) SQL Server 2013 Service Pack 1 (vie) SQL Server 2014 CTP2 (vie) Windows Server 2008 R2 (vie...) Windows Server 2008 (vie...) SQL Server 2008 R2 Developer (vie...) Windows Virtual PC 2007 (vie...) SQL Server 2008 Express Edition (vie...)

Razvoj aplikacija: Windows 8 Apps (vie) Windows Phone 7 (vie) Windows Phone 8 (vie) Xbox Live Indie Games Development (vie)

Treninzi i certificiranje: Pluralsight On Demand (vie...) Microsoft Virtual Academy (vie) Microsoft Certifications (vie) Free MS Press eBooks (vie) Microsoft Imagine Cup (vie)

Stranica 7

Openito
to je DreamSpark?
DreamSpark je jednostavan: svodi se na pruanje Microsoftovih profesionalnih razvojnih i dizajnerskih alata studentima, bez naknade, kako bi mogli slijediti svoje snove i omoguiti sljedei veliki napredak u tehnologiji ili kako bi izgradili vrste temelje za svoju profesionalnu karijeru. DreamSpark vam daje priliku da razvijate softver, web i mobilne aplikacije, igre, kao i grafike svjetske kvalitete. Microsoft smatra da studenti mogu napraviti nevjerojatne stvari kada imaju prave alate. I Microsoft je pokrenut u vrijeme kada su njegovi osnivai bili studenti tako da iz iskustva zna da je sve mogue. Upravo zbog toga suradnja sa obrazovnim institucijama, udrugama i drugim zajednicama ima za cilj omoguiti DreamSpark dostupnim irom svijeta kako bi doao do svakog pojedinca to je prije mogue.

to je DreamSpark Premium?
Razvijanje naprednih softverskih aplikacija moe potrajati godinama, skupa investicija koja se u konanici vidi u kupoprodajnoj cijeni. Microsoft ove napredne i poeljne programske pakete ini lako dostupnim studentima i profesorima uz malu godinju pretplatu, daleko ispod maloprodajne cijene bilo kojeg od pojedinanih paketa softvera. Uz godinju pretplatu dobije se i pristup besplatnom online portalu putem e-akademije koji studentima i profesorima prua jednostavan i brz pristup ostalim edukacijskim materijalima ime se rastereuje obrazovna institucija koja ne mora troiti vlastite resurse kako bi sve ranije navedeno uinila dostupnim.

Zato se ne mogu prijaviti koristei stari Windows Live ID?


Svaki korisnik mora biti provjeren (verificiran) prije nego pone preuzimati Microsoftov softver dostupan na www.dreamspark.com web stranici. Provjera statusa vri se prilikom prve prijave na DreamSpark odnosno jednom godinje po isteku postojee godinje pretplate. Novi DreamSpark omoguuje vam da se prijavite u program koritenjem e-mail adrese po vaem izboru umjesto dosadanje prakse koritenja iskljuivo Windows Live ID-a. Kreirajte svoj e-mail raun i potvrdite akademski status kako bi dobili izravan pristup DreamSparku.

Stranica 8

Je li DreamSpark dostupan na drugim jezicima osim engleskog?


Da. DreamSpark je trenutno dostupan na razliitim svjetskim jezicima. Jezik suelja DreamSparka moete promijeniti u gornjem desnom kutu svake stranice putem padajueg izbornika.

Koje institucije mogu sudjelovati u programu?


Srednje kole, strukovne i trgovake kole, zajednice visokih uilita i sveuilita mogu sudjelovati u DreamSpark programu. Pojednostavljeno, bilo koja akreditirana kola diljem svijeta moe sudjelovati.

Kako u znati da sam prijavljen/a na DreamSpark?


Jednostavno. Unutar kategorije 'students' koja se nalazi na vrhu web stranice nalazi se ''sign in'' gumb koji e biti aktivan kada niste prijavljeni.

Jednom kada se prijavite umjesto ''sign in'' pisati e ''my account'' te e pored stajati gumb ''sign out''.

to znai "provjereni korisnik"?


udan pojam, zar ne? No, to je jednostavnije nego to na prvi pogled izgleda. U osnovi, to znai da ste potvreni kao student pri nekom akreditiranom sveuilitu te da imate pravo koritenja DreamSparka. Svaki korisnik mora biti provjeren (verificiran) prije nego mu se omogui preuzimanje (download) Microsoftovih alata. Status vam se provjerava (verificira) prilikom prve prijave na DreamSpark te nakon godinu dana.

Stranica 9

Zaboravio/la sam lozinku za pristup DreamSparku. to trebam uiniti?


Dogaa se, zar ne? Evo to vam je initi: na vrhu stranice nalazi se ''students'' gumb na kojega trebate kliknuti nakon ega pristupate formi za prijavu ''sign in'', ispod forme kliknite na poveznicu ''Forgot Password?'' i unesite e-mail adresu.

Gdje se nalaze DreamSpark pravila o privatnosti?


Pravila o privatnosti moete pronai ovdje: https://www.dreamspark.com/Support/PrivacyPolicy.aspx

Prikuplja li Microsoft moje osobne podatke?


Microsoft e pohraniti podatke o vaoj lokaciji, kako bi vas povezao s najbliim serverom i time ubrzao pristup dostupnim alatima, i povijest vaih preuzimanja (downloada), kako bi mogao pratiti koji kljuevi su ve iskoriteni. Ovi podaci nee biti koriteni kako bi vas se kontaktiralo. Vie o tome moete saznati ovdje: https://www.dreamspark.com/Support/PrivacyPolicy.aspx

Koji softver ova web stranica nudi?


DreamSpark nudi hrpe proizvoda. Cijeli popis moete vidjeti na www.dreamspark.com. I da, to su pune verzije softvera te se ni po emu ne razlikuju od onih koje moete kupiti u maloprodaji.

Gdje je DreamSpark dostupan?


DreamSpark je dostupan milijunima studenata diljem svijeta. Svakako se prijavite (log in) kako bi vidjeli popis zemalja u kojima je trenutno dostupan DreamSpark.

Hoe li mi DreamSpark poslati obavijest o eventualnim promjenama ili e mi Microsoft javiti kada novi softver bude dostupan?

Stranica 10

Obavijesti ete primati onda kada budete imali aktivan DreamSpark raun odnosno kada u opcijama profila (https://www.dreamspark.com/Account/MyAccount.aspx) izaberete da ih elite primati.

Koja je razlika izmeu softvera dostupnog na DreamSparku od onog koji se kupuje na licenciranim Microsoft prodajnim mjestima?
Nema razlike. DreamSpark nudi kompletne verzije softvera za koje profesionalci izdvajaju znaajne svote novca. Meutim, kroz DreamSpark sav taj softver ide direktno prema studentima, bez naknade, kako bi razvijali svoje vjetine kroz uenje, dizajn, tehnologiju, matematiku, znanost i dr. Microsoft i DreamSpark ele vam omoguiti dostupnost softvera koji se stvarno i koristi u dananjem poslovanju kako bi u budunosti postali lan nove generacije programera/dizajnera. Zbog pojedinih licencnih restrikcija jedino je Microsoft Expression Encoder zakinut za jednu svoju komponentu naziva H.264.

Kako mogu dobiti tehnike podatke za softver tvrtke Microsoft?


Korisne linkove za resurse i obuku moete pronai na stranicama pojedinog softvera u sklopu DreamSparka. Takoer, tehnike podatke i uputstva moete pronai na web stranici Microsoft.com.

Postoje li kakva ogranienja za naine koritenja Microsoftovog softvera na DreamSparku?


Softver i alate dostupne na DreamSparku moete koristiti iskljuivo u obrazovne svrhe, kako bi uspjeno svladali obrazovni proces, razvili nove vjetine i zakoraili u svijet znanosti, matematike i tehnologije.

Jesu li Microsoftovi proizvodi dostupni na drugim jezicima osim engleskog?


Softver je dostupan na nekoliko jezika ovisno o svakom pojedinom paketu softvera i softveru kao samostalnoj cjelini. Na svakoj stranici svakog pojedinog softvera moete pronai podatak na kojim se jezicima nudi.

Stranica 11

Mogu li dati povratnu informaciju ili zatraiti pomo?


Naravno. Rado bismo voljeli uti miljenje korisnika DreamSparka. Ako nas elite kontaktirati slljedite ovaj link https://www.dreamspark.com/Support/Contactus.aspx, a ako elite dobiti pomo oko koritenja nekog od alata slijedite ovaj link http://www.microsoft.com/.

to sve trebam kako bih pristupio/la, pregledao/la i koristio/la Microsoftov softver dostupan na DreamSparku?
Redom: Raunalo s Windows OS-om, pristup Internetu, Web preglednik i e-mail adresu.

Stranica 12

Uenici i studenti

Kako mogu potvrditi (verificirati) svoj status studenta?


Status studenta mogue je potvrditi (verificirati) nakon procesa registracije tj. kada kreirate svoj korisniki raun. Za poetak, s popisa ponuenih obrazovnih institucija izaberite onu na kojoj se kolujete, ako se vaa obrazovna institucija ne nalazi na popisu moete koristiti AAI@EduHr ili ISIC karticu. U sluaju problema javite nam se na https://www.dreamspark.com/Support/contactus.aspx

Koliko esto mora biti provjeren (verificiran) moj studentski status?


Samo jednom godinje. Ili jednostavnije, jednom svakih 12 mjeseci nakon prve provjere (verifikacije).

to ako moja obrazovna institucija nije navedena na popisu za provjeru (verifikaciju)?


Aktivno se radi na dodavanju novih obrazovnih institucija. Ako vaa nije na popisu ne brinite, jer se neovisno o tome moe provjeriti va status. ISIC kartica, AAI@EduHr i druge metode provjere posluiti e svrsi.

to znai proces provjere (verifikacije)?


Jednostavno reeno, biti provjeren znai da je va akademski status potvren (obino putem povezivanja vas kao pojedinca povezanog s nekom obrazovnom institucijom, organizacijom ili studentskom udrugom) odabirom neke od ponuenih opcija prilikom registracije. Svaki korisnik mora biti provjeren kao student ili profesor prije nego pone koristiti proizvode na ovoj web stranici. Status se provjerava samo prilikom registracije, a kasnije jednom godinje.

Stranica 13

Moram li imati 18 godina da bi koristio/la DreamSpark?


Ne. Dovoljno je da ste dio neke obrazovne institucije. Ukoliko pak niste dio obrazovne institucije, a elite koristiti DreamSpark javite nam se putem kontakt forme putem koje e va skrbnik dostaviti potrebne podatke.

Kako mogu dati povratne informacije ili zatraiti tehniku podrku?


Rado bismo uli to nam imate za rei. Uz povratne informacije moete zatraiti i tehniku pomo putem poveznice https://www.dreamspark.com/Student/Support.aspx.

Hou li moi preuzeti sav softver dostupan na DreamSpark web stranicama?


I da i ne. Dokle god imate provjeren status studenta ili profesora moete preuzimati i koristiti mnoge softverske pakete. Meutim, ako elite imati mogunost koritenja svih paketa vaa obrazovna institucija mora imati pretplatu na DreamSpark Premium.

Koliko primjeraka pojedinih Microsoft proizvoda je mogue preuzeti?


Moete instalirati i koristiti po jedan primjerak svakog dostupnog softvera. Pojedini softver mora biti aktiviran pomou aktivacijskog kljua kojega je mogue koristiti samo jednom. To znai da su aktivacijski kljuevi jednokratni i nije ih mogue koristiti dva ili vie puta.

Je li mogue instalirati softver na dva raunala istovremeno?


Da, pod uvjetom da osobno posjedujete oba raunala i da ih koristite iskljuivo u obrazovne svrhe. Vaim prijateljima, obitelji i kolegama, koji nisu registrirani i provjereni, trenutno nije omoguen pristup preuzimanju i koritenju ovdje dostupnog softvera.

Imam novo raunalo. Kako ponovno instalirati softver?


Moete instalirati softver vie od jednom na temelju diskrecije administratora programa i izabrane metode distribucije softvera.

Ako za vrijeme preuzimanja pukne veza s Internetom postoji li mogunost nastavka preuzimanja?
Ne morate se brinuti to se toga tie. Sustav vam nudi mogunost pokretanja, zaustavljanja i pauziranja preuzimanja softvera tako da proces preuzimanja moete nastaviti bilo kada.

Stranica 14

Ako imam problema s preuzimanjem ili pristupanjem softveru na DreamSparku, to da radim? Koga mogu kontaktirati?
DreamSpark tehniku podrku putem stranice https://www.dreamspark.com/Student/Support.aspx

Moe li se vidjeti povijest preuzimanja s DreamSparka?


Naravno. Povijest preuzimanja dostupna je nakon prijave na stranicu. Kliknite na ''my account'' i s desne strane nalazi se lista ''my apps''.

Imaju li samo studenti iz veih kola ili gradova pristup softveru na DreamSparku?
Naravno da nije tako. Cijeli smisao Interneta je pruiti dostupnost sadraja, u ovom sluaju DreamSparka, svima koji su zainteresirani. Dakle, nije vana veliina kole, sveuilita niti lokacija gdje se nalazi. Sve to je potrebno je akreditacija kole i potvrda (verifikacija) vaeg studentskog statusa. DreamSpark je dostupan svim akreditiranim kolama diljem svijeta.

Postoji li kakvo ogranienje za koritenje Microsoftovog softvera dostupnog na DreamSparku?


Alate koje preuzmete morate koristiti u svrhu vlastite edukacije, razvoja vjetina i znanja na podrujima tehnologije, znanosti, matematike, dizajna i sl.

Stranica 15

Djelatnici obrazovnih institucija

to je DreamSpark program?
DreamSpark program nudi godinju pretplatu za djelatnike obrazovnih institucija ime se njihove institucije ukljuuju u program. Program ima dva osnovna cilja:

- Pruiti pristup Microsoftovim proizvodima i platformama. DreamSpark pretplata prua djelatnicima i studentima pristup gotovo svim Microsoftovim proizvodima i tehnologijama pomaui im u odabiru onog rjeenja koje e im omoguiti maksimalno iskoritavanje svih obrazovnih mogunosti. - Pruiti izvanrednu vrijednost. Opcije pretplate pruaju izvanrednu vrijednost u zamjenu za nizak troak godinje pretplate te nude praktino upravljanje dozvolama za svakog korisnika ime se istovremeno uklanja sloeno upravljanje sustavima licenci za razliita softverska okruenja.

Koji proizvodi su ukljueni u DreamSpark pretplatu?


Detaljan pregled svih proizvoda moete vidjeti u sljedeem dokumentu http://aka.ms/dsproductlist

Koje su prednosti ulaska u DreamSpark program?


DreamSpark je mnogo vie nego pretplata za softver. lanstvo u programu ukljuuje: -Pretplata na DreamSpark program ukljuuje materijale za certificiranje, Microsoftove gotove razvojne i dizajnerske alate, OS za servere, aplikacije kao i beta verzije istih. Uz to ukljuuje i platformu koja jami dostupnost svih komponenti programa bilo kada i bilo gdje uz neizostavnu tehniku podrku. Posebna prava koja omoguuju instalaciju softvera na neogranienom broju raunala odreene institucije za nastavne i istraivake svrhe. -Mogunost instalacije softvera na osobnim raunalima lanova institucije, za koritenje na njihovim osobnim razvojnim projektima tj. u obrazovne svrhe. Trenutani pristup svom DreamSpark sadraju. Pristup ELMS-u tj. e-akademiji za upravljanje automatskom distribucijom softvera, bez naknade. Stranica 16

Tko sve moe sudjelovati u programu?


Srednje kole, strukovne i trgovake kole, zajednice visokih uilita i sveuilita mogu sudjelovati u DreamSpark programu. Pojednostavljeno, bilo koja akreditirana kola diljem svijeta moe sudjelovati.

Kako prijaviti nau instituciju za sudjelovanje u programu?


Posjetite slijedeu stranicu https://www.dreamspark.com/Institution/Subscription.aspx i usporedite razlike izmeu vrsta pretplate DreamSpark Standard i DreamSpark Premium. Odaberite pretplatu koju elite uzeti te pratite proces registracije i plaanja.

Jesu li samo djelatnici veih institucija ili gradova u mogunosti pristupiti Microsoftovom softveru na DreamSparku?
Naravno da nije tako. Cijeli smisao Interneta je pruiti dostupnost sadraja, u ovom sluaju DreamSparka, svima koji su zainteresirani. Dakle, nije vana veliina kole, sveuilita niti lokacija gdje se nalazi. Sve to je potrebno je akreditacija kole i potvrda (verifikacija) vaeg statusa djelatnika. DreamSpark je dostupan svim akreditiranim kolama diljem svijeta.

Prodaju li se pretplate direktno od strane Microsofta ili putem preprodavaa?


U Sjevernoj Americi pretplate se prodaju direktno od strane Microsofta dok se u Poljskoj, Kazahstanu, ekoj, a Rumunjskoj, kontakt s Rusiji, Slovakoj moete i Ukrajini ostvariti morate putem obratiti ovlatenim linka

preprodavaima,

njima

sljedeeg

https://www.dreamspark.com/institution/support.aspx

Naa raunala koriste studenti razliitih odjela. Smijemo li im svima dopustiti da koriste DreamSpark Premium softver na tim raunalima?
Naravno. Upravo je i jedan od ciljeva DreamSparka uiniti softver dostupnim studentima u kontroliranim uvjetima. Razliiti odjeli mogu bez ikakvih problema koristiti istu raunalnu opremu neovisno o grupi u kojoj se pojedini student nalazi. Inae, lanovi odjela koji ne posjeduju pretplatu nemaju pravo softver instalirati na svojim raunalima. Osim toga, studenti koji pohaaju barem jedan kolegij pri odjelu koji ima pretplatu imaju pravo instalirati softver na svojim osobnim raunalima.

Stranica 17

Mogu li se druge nastavne discipline osim STEM disciplina prikljuiti DreamSparku?


Da, i druge nastavne discipline osima matematike, znanosti, tehnologije i inenjerstva mogu se prikljuiti DreamSpark programu. Jedna pretplata pokriva sve studente, djelatnike, odjele i raunalne resurse odreene institucije. Ipak, DreamSpark Premium je dostupan jedino STEM nastavnim disciplinama.

Ako pretplatimo samo jedan odjel na DreamSpark, hoe li pretplata obuhvatiti sve studente nae institucije?
Da. Jedna pretplata pokriva sve studente, djelatnike, odjele i raunalne resurse odreene institucije. Ipak, DreamSpark Premium je dostupan jedino STEM nastavnim disciplinama.

Imaju li studenti pravo neogranieno koristiti softver koji dobiju putem DreamSparka?
Studenti mogu uivati neogranieno pravo koritenja softvera u svrhu obrazovanja i istraivakog rada. Softver se ne smije koristiti za pokretanje posla tj. u komercijalne svrhe. Postoji jedna iznimka, a tie se razvoja aplikacija i igara za Windows Phone 7, vie o tome moete saznati ovdje http://create.msdn.com/en-US/education/catalog/article/wp7_jump_start?

Mogu li studenti zadrati instalirane alate nakon to diplomiraju?


Mogu. Licenca je trajna i neprenosiva to bi znailo da studenti ne moraju deinstalirati alate nakon to diplomiraju.

Pojedini studenti koriste alate kako bi stvorili aplikacije koje ele prodavati. Mogu li alati stvoreni softverom iz DreamSparka biti komercijalno prodavani?
U veini sluajeva, ne. Meutim, postoji iznimka kada je u pitanju razvoj aplikacija za Windows Phone 7, a vie o tome moete saznati ovdje http://create.msdn.com/en-

US/education/catalog/article/wp7_jump_start?

Ukljuuje li pretplata na DreamSpark i Microsoft Office?


Ne. Fokus DreamSparka je na pruanju nunih alata studentima, djelatnicima i odjelima kako bi razvijali znanja o razvoju i testiranju softvera. Neke od ponuenih tehnologija su: Windows Server, Visual Studio .NET i SQL Server. Stranica 18

Imaju li uenici nae kole pravo sudjelovati?


DreamSpark je dostupan svim uenicima srednjih kola diljem svijeta ukoliko pohaaju nastavu u akreditiranim kolama.

Kako provjeriti sudjeluje li ve naa institucija u ovom programu?


Posjetite dreamspark.com web stranicu i na vrhu stranice kliknite na ''academic institutions'' i nakon toga na ''subscription access'' kako bi provjerili sudjeluje li ve vaa institucija u DreamSpark programu.

Naa institucija nije na popisu. Kako se prikljuiti?


Kontaktirajte nas putem kontakt forme https://www.dreamspark.com/Student/Support.aspx

Moe li nae struno osoblje koje odrava raunala koristiti softver s DreamSparka?
Da. Svaki lan strunog osoblja koji odrava raunala na kojima se nalazi softver s DreamSparka moe koristiti taj softver na svojem osobnom raunalu, ali iskljuivo za nekomercijalno koritenje. Strunim osobljem se smatra svaki pojedinac koji poduava studente ili koji softver koristi u nekomercijalne svrhe.

Moraju li studenti deinstalirati softver nakon poloenog kolegija za koji je taj softver bio koriten?
Ne. Studenti mogu zadrati sav instaliran softver koji su koristili za potrebe kolegija, ali ne mogu preuzimati nove verzije. Obrazovna institucija je odgovorna za informiranje studenata.

Gdje se nalaze DreamSpark pravila o privatnosti?


Pravila o privatnosti moete pronai ovdje: https://www.dreamspark.com/Support/PrivacyPolicy.aspx

Stranica 19

Prikuplja li Microsoft osobne podatke?


Da biste saznali vie, provjerite izjavu o privatnosti koja se nalazi na sljedeoj adresi https://www.dreamspark.com/Support/PrivacyPolicy.aspx

Kako i gdje mogu dobiti informacije o Microsoftovom softveru?


Korisni linkovi za obuku i resurse nalaze se unutar stranice svakog pojedinog softvera. Takoer, informacije moete potraiti na web stranicama Microsoft.com

Kako mogu potvrditi (verificirati) svoj status djelatnika?


Status djelatnika mogue je potvrditi (verificirati) nakon procesa registracije tj. kada kreirate svoj korisniki raun.

aljete li obavijest prilikom isteka trenutke DreamSpark pretplate?


Da. Svi korisnici vae institucije dobiju obavijest o nadolazeem isteku DreamSpark pretplate 60 dana prije isteka iste. Pretplatu je mogue obnoviti u roku od 60 dana prije njezinog isteka kao i do 30 dana nakon njezinog isteka. Ako proe vie od 30 dana od isteka DreamSpark pretplate vie neete biti u mogunosti produiti pretplatu nego je itav postupak prijave potrebno ponoviti.

to se dogodilo s Developer AA?


Developer AA nije nestao, nego je jednostavno preimenovan u DreamSpark Premium. Sav softver koji vam je ranije bio dostupan i dalje vam je dostupan. Ako je obrazovna institucija ranije imala pretplatu na Developer AA putem MSDNAA svi korisnici te pretplate e i dalje imati pristup identinom sadraju. Zakljuno, jedina razlika je u nazivu.

to se dogodilo s Designer AA?


Pomo studentima u nastojanju da razvijaju svoja znanja je kljuna, ali je takoer bilo potrebno itav proces olakati obrazovnim institucijama zbog ega je program doivio ove promjene. Umjesto pretplate na Designer AA obrazovne institucije mogu se pretplatiti na DreamSpark koji im daje pristup svim Microsoftovim razvojnim i dizajnerskim alatima. Ako trenutno imate vaeu pretplatu na Designer AA, ne brinite, i dalje moete koristiti sve prednosti te pretplate dok ona ne istekne. Kada doe vrijeme za obnovu pretplate ona e biti usmjerena na novi DreamSpark.

Stranica 20

Obrazovne institucije

Kako proizvode distribuirati studentima?


Ovdje moete pristupiti aktivacijskim kljuevima koje moete distribuirati studentima koji e pomou njih aktivirati eljeni softver.

Drugi je nain da studente poaljete direktno na DreamSpark.com gdje e pristupiti web baziranom sustavu (ELMS) za automatsku podjelu aktivacijskih kljueva. Sve prednosti ELMS-a moete koristiti bez dodatne naknade jer je sastavni dio DreamSparka. ELMS omoguava administratorima da stvore sigurno i jednostavno okruenje za automatiziranu podjelu softvera i aktivacijskih kljueva uz opciju stvaranja Preporuka i je pregleda da evidencije u koriste vezi ELMS s zahtjevima, sustav, dva potrebama su mogua i sl.

administratori

naina:

- Koristei fiziki posluitelj obrazovne institucije na koji e se postaviti podaci o studentima i odjelima kojih su oni dio. Upravljanje dozvolama omoguava grupiranje studenata ovisno o odjelima to znai da e prilikom prijave automatski biti preusmjereni u okruenje namijenjeno upravo njima. - Koristei Microsoftove posluitelje na koje takoer postavljate podatke o studentima kako bi oni prilikom prijave bili automatski preusmjereni na unaprijed konfigurirano suelje za preuzimanje softvera.

to je zapravo ELMS?
ELMS je web bazirano rjeenje za distribuciju softvera i upravljanje aplikacijama postavljenim na eakademiji. ELMS omoguuje autentifikaciju korisnika pomou koje se korisnici s potrebnim dozvolama automatski preusmjeravaju na stranice za pregled i preuzimanje softvera. Dostupan je irom svijeta te sadrava nekoliko svjetskih jezika za administratorsko (engleski, francuski, panjolski, njemaki, japanski, portugalski) i korisniko (engleski, francuski, panjolski, njemaki, japanski, Stranica 21

portugalski, turski, ruski) suelje. Prilikom slanja zahtjeva za koritenjem ELMS-a izjasnite se na kojemu od dostupnih jezika elite da bude koje od suelja.

Kako podesiti ELMS sustav?


Kako bi dobili privatni URL za svoj ELMS javite se putem ove forme. Tim za podrku e vam dati sve potrebne upute kako bi uspjeno postavili i konfigurirali svoj ELMS sustav.

Postoje li kakvi resursi za bolje razumijevanje ELMS-a?


Naravno. Prirunik za poetnike moete pronai ovdje, za administratorski pristup sustavu javite se na e-mail e-akademije, za pomo u koritenju sustava javite se na e-mail, video materijali dostupni su ovdje, za pomo u koritenju sustava javite se na ovaj e-mail, prirunik o upravitelju za sigurno preuzimanje dostupan je ovdje. Ostale resurse, kao i resurse na drugim jezicima moete pronai ovdje.

Kako izmijeniti kontakt podatke?


Kontaktirajte korisniku podrku svoje regije, Sjeverna Amerika, Juna Amerika, Japan, Europa, Bliski Istok, Afrika, Azija.

Kada obnoviti lanstvo?


60 dana prije istekla lanstva primit ete e-mail s obavijest o isteku lanstva kako bi ga stigli na vrijeme obnoviti. Ako niste primili e-mail i zabrinuti ste oko isteka pretplate javite se putem kontakt e-maila.

Kako obnoviti lanstvo u DreamSparku?


U e-mailu s obavijesti o isteku lanstva kojega ete primiti 60 dana prije isteka lanstva biti e link za obnovu istoga. Jednostavno slijedite postupak.

Kako moemo osigurati siguran posluitelj za preuzimanje softvera?


Prije svega potrebno je postaviti dozvole za odreene skupine korisnika kako bi svaka imala pristup samo onom softveru koji je toj skupini namijenjen. Dalje je potrebno sustavno pratiti aktivnosti na serveru te istraiti svaku potencijalno sumnjivu. Takoer, u proizvoljno odabranim intervalima promijenite pristupne lozinke. Studenti moraju biti upoznati s pravilima koritenja i va je odjel odgovoran za to. S druge strane, e-akademija nudi vam cjelovit sustav (preuzimanje, distribucija, upravljanje) na koritenje bez naknade.

Stranica 22

Kome se obratiti ako nai djelatnici trebaju dodatnu pomo?


Djelatnici nas mogu kontaktirati putem stranice za kontakt.

Kako potvrditi (verificirati) status obrazovne institucije?


Prije provjere (verifikacije) morate proi proces registracije. Kontaktirajte nas ovdje kako bi odmah mogli uvrstiti vau instituciju i osigurati vaim lanovima sudjelovanje u programu. Ili posjetite stranicu s opcijama pretplate, usporedite ponudu i dalje pratite proces registracije nakon koje ete ubrzo biti i potvreni (verificirani).

Gdje pronai pretplatniki ID?


Pretplatniki ID mogue je pronai u e-mailu dobrodolice. Ako ga ne moete pronai javite se putem kontakt forme.

Tko moe nazvati slubu za tehniku podrku?


Za poetak koristite podrku putem foruma. U sluaju da ondje ne dobijete potrebnu pomo javite se administratoru programa na instituciji koji e vam dati broj putem kojega moete direktno kontaktirati slubu za tehniku podrku.

Tko moe pristupiti stranicama za administraciju pretplate?


Iskljuivo administrator programa. Iz razloga to se ondje nalaze administrativni podaci i ostale povjerljive funkcionalnosti poput narudbe dodatnih aktivacijskih kljueva, upravljanja dozvolama pristupa i sl. Neke informacije putem sistema za upravljanje dozvolama mogu biti dijeljene s ostalim korisnicima.

Stranica 23