Takster for billetter og turkort finder du i den gældende taksttabel på

www.fynbus.dk. Taksttabellen fås også i bussen samt FynBus’ Kundecenter på
Odense Banegård Center.

Sommertid / vintertid
Ved overgang fra sommertid til vintertid kører natbusserne hele natten efter
sommertiden, mens der ved overgang fra vintertid til sommertid køres efter
vintertid hele natten. Natbusser er markeret med ”N” i køreplanen.

Praktiske oplysninger
De angivne tider i køreplanen er tidligste afgangstider fra stoppestederne.
I myldretiden kan der forekomme forsinkelser.
Oplysning om aktuelle omkørelser, forsinkelser og driftsforstyrrelser –
se www.fynbus.dk eller kontakt køreplansoplysningen på tlf. 6311 2233

Bybusser i Svendborg - 2012/2013

Billettyper, kort og rabatter

Kalender 2012/2013 - bybus i Svendborg

Bybusser
i Svendborg
2012/2013

I kalenderen kan du se, hvilken busdrift vi tilbyder de enkelte dage.
Afgangstider finder du på de næste sider.

JANUAR 2012

FEBRUAR 2012

MARTS 2012

man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn

1
2

3

4

5

6

7

8

6

7

1

2

8

9 10 11 12

3

4

5
5

6

7

1

2

8

9 10 11

3

4

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29

26 27 28 29 30 31

30 31

Ansvar i forhold til driftsforstyrrelser – se rejseregler.

APRIL 2012

MAJ 2012

JUNI 2012

man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn

FynBus’ Rejsetidsgaranti træder i kraft, hvis bussen er mere end 20 min.
forsinket. Læs mere på www.rejsetidsgaranti.dk

1
2

3

4

5

6

7

8

7

1

2

8

9 10 11 12 13

3

4

5

6
4

5

6

7

1

2

8

9 10

3

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

Glemte ting og sager - kontakt entreprenøren. Husk at angive rutenummer,
retning og tidspunkt.

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

Bestilling af periodekort: tlf. 6311 2211
Køreplansoplysning:
tlf. 6311 2233
Entreprenør – Arriva:
tlf. 4130 5370

25 26 27 28 29 30

30

JULI 2012

AUGUST 2012

SEPTEMBER 2012

man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn

1

1

2

8

9 10 11 12

3

4

5

1

2

8

9

www.fynbus.dk

2

www.rejseplanen.dk

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

3

4

5

6

7

8

6

7

3

4

5

6

7

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30

30 31

OKTOBER 2012

NOVEMBER 2012

DECEMBER 2012

man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn

1

2

8

9 10 11 12 13 14

3

4

5

6

7
5

6

7

1

2

8

9 10 11

3

4
3

4

5

6

7

1

2

8

9

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

Følg Fynbus på Facebook:

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

facebook.com/minfynbus

29 30 31

26 27 28 29 30

24 25 26 27 28 29 30
31

JANUAR 2013

Køreplanen er trykt på CyclusOffset
Trykt af PROffset ApS

7

1

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

Forsidefoto: P. Wessel
Fynbus tager forbehold for trykfejl og ændringer i køreplanenrne.
De opdaterede køreplaner kan ses på www.fynbus.dk
www.FynBus.dk

Skoledag

man tir ons tor fre lør søn

21 22 23 24 25 26 27
Kl. 17.20: På vej hjem fra cafébesøg med gutterne.
Gyldig fra 22. januar 2012

28 29 30 31

Skolefridag
Lørdag
Søn- og helligdag
24.december om aftenen, udgår der ture
- se www.FynBus.dk i december for
nærmere information