200 REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT

1

2

200
REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT
Culese de Hegyi Árpád - Gedeon
preparate cu blenderul Soia-lakt

Editura MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL Arad, 2006

3

ro ISBN (10) 973-7650-33-6 ISBN (13) 978-973-7650-33-7 4 .L.251626 e-mail: mmi@rdslink. cod 310389 Tel. 87. Arad.C.R. Str. C-tin Brâncuºi nr. VALENTIN NÃDêAN Tipãrit la S.Editare ºi copertã: MIHAELA AMBRO Termenii care aparþin medicinei au fost verificaþi de dr. MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL S./Fax: 0257 .

Partea I 5 .

numele modelului KB . BLENDERUL SOIA-LAKT Recomandare . dupã dorinþã. puneþi întregul set în picioare vertical.capacitatea de boabe înmuiate 150g . conectare suprasolicitatã la curent electric dupã terminarea procesului de preparare). Laptele de soia cumpãrat din comerþ conþine aditivi ca stabilizatori. spargeri din cauza ºocurilor. nãut. Cu aparatele noastre de soia se poate face mâncare de soia proaspãtã. exploatare.(2 pahare) . ovãz. fãrã ingrediente adãugate. ºi totodatã pot da un gust plãcut.puterea motorului 250w .volumul de apã 1100-1300 ml . Atenþie! Partea de sus a aparatului (motorul) se monteazã cu ciocul spre mânerul vasului. Nu include erori de exploatare a aparatului (ex. orez negru. folosinþe industriale. orz. Acoperiþi aparatul.PROSPECT Aparatul electric “Soia-lakt”.100g (1pahar) Vi se oferã o garanþie de 12 luni de la data vânzãrii în cazul problemelor tehnice de funcþionare rezultate din fabricarea defectuoasã a acestuia. Mod de utilizare • Dupã ce s-a asamblat filtrul cu unitatea principalã. 2 pahare.603s . ulei canola ºi conservanþi.A. umplând vasul cu apã. Prinicipalele specificaþii ale aparatului Soia-lakt .energia electrica de funcþionare 220v-50hz . ºi fructe scorþoase migdal. precum ºi alte plante tari/uscate care necesitã fierbere ºi mãcinare. sau combinaþii ale acestora. intrarea apei la motor. este un aparat cu care se poate obþine lapte din cereale ºi leguminoase: soia. • Puneþi boabe de soia înmuiate în filtru. nuci.puterea de încãlzire 700w . cocos.capacitatea de boabe de soia uscate . alune. conectaþi la prizã ºi apãsaþi butonul “steeped bean”. Vezi carnetul de garanþie. Când auziþi 6 . Deasupra mânderului se aflã un mic cocoºel de plastic care se potriveºte suub ciocul pãrþii de sus unde acþioneazã un întrerupãtor de siguranþã (la ridicarea motorului din apã acesta întrerupe curentul de la termoplonjon pentru ca sã nu se ardã).

) de boabe de soia uscate. apoi þineþi sub jet de apã.beep-ul. • Dacã procesaþi un pahar (8 gr. unitatea centralã începe sã lucreze. • Când puneþi apã prea multã existã pericolul sã dea spuma afarã. • Umpleþi cu apã curatã vasul aparatului ºi înmuiaþi conducta de încãlzire câteva minute. • Folosiþi buretele de spãlat vase (cu partea mai asprã) pentru a îndepãrta resturile de lapte de soia închegate pe conducta de încãlzire. numitã okara/brânzã din care puteþi pregãti diferite reþete culinare. • La spãlare/curãþare: Nu introduceþi aparatul cu partea electricã (motorul) în apã pentru a nu se umezi în interior! Þineþi sub jet doar partea de jos a aparatului (cuþitul. Aparatul încãlzeºte apa la 80° C în aproximativ 10 minute. în caz contrar sistemul electric va fi afectat sau distrus. Motorul începe imediat sã macine boabele. scoateþi pulpa (okara) fiind resturile de boabe de soia. • Timpul de înmuiere este de aproximativ 5-8 ore vara ºi 8-12 ore 7 . • Capacitatea de boabe de soia înmuiate nu trebuie sã depãºeascã 150g. Introduceþi filtrul în apã caldã ºi cu periuþa frecaþi bine gãurile acestuia. apãsaþi butonul “dry bean”. Motorul face câteva rotiri înainte ca aparatul sã înceapã din nou sã încãlzeascã apa. • În filtru veþi avea pulpa ºi coaja rãmase de la boabele de soia. • Apa trebuie sã intre în spaþiul de prelucrare a laptelui. Dupã aceea apa va fi încãlzitã la 80°C în aproximativ 12-20 minute. Curãþarea aparatului • Scoateþi afarã filtrul prin rotirea sa în sens invers acelor de ceasornic. dupã care clãtiþi cu apã. Fiþi atenþi la urmãtoarele cazuri • Aparatul are un dispozitiv de siguranþã. Când procesarea laptelui este gata va cânta o melodie. Când laptele de soia este gata pentru procesat se va auzi o melodie. • Laptele poate fi consumat imediat. electrozii. Când în vas nu este destulã apã sau deloc se va auzi un beep de avertizare. spãlaþi vasul ºi elementele aparatului ºi curãþaþi cu o perie filtrul. Întregul proces dureazã aproximativ 18-25 minute. senzorul). • Nu înmuiaþi boabele mai mult de 16 ore.) Motorul va face încã câteva rotiri înainte ca aparatul sã reîncãlzeascã apa. (Timpul depinde de felul apei pe care o folosiþi.

În caz contrar va rezulta mai puþin lapte sau nu vor putea fi sfãrâmate boabele. temperaturã. Dacã nu este îndepãrtat laptele închegat. electricitate ºi tipul de boabe de soia. Toate aceste procese de curãþare sunt necesare pentru a obþine un lapte gustos ºi de ca litate! • Tineþi aparatul în locuri uscate ºi bine aerisite! Probleme de utilizare. • Volumul de apã trebuie neapãrat sã fie între 1300-1500 ml (vezi tipul aparatului). • Dacã simþiþi cã laptele nu este destul de dulce sau de fin puneþi filtrul în unitatea principalã ºi apãsaþi butonul “heating”. • Filtrul trebuie curãþat sau înmuiat dupã fiecare folosire a aparatului. Verificaþi dacã butonul este apãsat corect Soluþii: Conectaþi aparatul la sursa de alimentare ºi apãsaþi butonul “start” • Unitatea centralã nu încãlzeºte Cauze: 1. Prea multe sau prea puþine boabe de soia 8 . ºi spumarea apei. Timpul de înmuiere nu este suficient 2. Voltajul este prea slab 2. Asiguraþi-vã cã nu a rãmas nici un fel de reziduri de boabe de la folosirea anterioarã. Voltajul are frecvent variaþii de valoare Soluþii: Verificaþi sursa de alimentare • Boabele de soia nu sunt mãcinate Cauze: 1. În decurs de 3 secunde va reporni automat procesul de fierbere la prepararea laptelui.iarna. • Durata procesului diferã în funcþie de mediul înconjurãtor. boabele de soia nu vor fi zdobite corect la urmãtoarea folosire a aparatului. Laptele de soia închegat nu a fost îndepãrtat de pe filtru 3. cauze ºi soluþii ale acestora • Nu funcþioneazã dupã ce apãsaþi butonul “start” Cauze: 1.Verificaþi dacã aparatul este conectat corect la sursa de alimentare 2.

fiind catalogatã ca plantã sãlbaticã. Voltajul este prea mare Soluþii: 1. Chinezii o cunosc din timpuri strãvechi. Curãþaþi bine filtrul 3. La sfârºitul secolului al XX-lea. Folosirea ei însã a început abia dupã câteva sute de ani. În concluzie. soia era consideratã una dintre cele cinci culturi sacre (alãturi de orez. În egalã mãsurã au promovat ºi japonezii aceastã plantã. Curãþaþi Capul Împotriva Curgerii 2. Mai înmuiaþi boabele timp mai îndelungat 2. orz ºi mei). prin anii 1700. a devenit una din cele mai cultivate plante de pe glob. vorbind despre soia ca despre carnea fãrã oase. care iubeºte asemãnãrile ºi asocierile. a creat ºi expresii speciale pentru definirea plantei. ºi este posibil ca la ei sã-ºi fi gãsit locul în alimentaþia zilnicã chiar mai devreme. 9 . Din Marea Britanie s-a extins obiceiul de a o întrebuinþa în domeniu alimentar. În aceastã zonã a lumii soia. iar mai târziu ºi în þãrile vest europene. sau carnea pãmântului. Limba japonezã. la începutul secolului XVIII. în grãdinile botanice mai importante din Europa. Este menþionatã în scrieri vechi câteva mii de ani. iar nemþii atribuie aducerea plantei în þara lor unui botanist. dar care este utilizatã de puþin timp. reprezintã alimentul de bazã al populaþiei precum în Europa acesta este pâinea ºi carnea. Puneþi cantitatea corespunzãtoare de boabe de soia • Aparatul aruncã spuma afarã (inundã) Cauze: 1. fiind privitã ca o curiozitate. Este ceva îndesat în Capul Împotriva Curgerii 2. Verificaþi sursa de alimentare B. Englezii spun cã un cãlãtor a adus boabele minune la sfârºitul secolului al XVII-lea. se gãsea deja aceastã plantã deosebitã. grâu.Soluþii: 1. DESPRE PLANTA LEGUMINOASÃ SOIA Istoria ºi cariera boabelor minune Soia este o plantã cu o istorie veche. În China anticã. împreunã cu orezul.

paiele ºi chiar la frunzele plantei de soia. Soia este o plantã care poate folosi. Componenþa acesteia diferã în funcþie de zonã. aparþinând familiei leguminoaselor. cât dezvoltarea boabelor de soia. anotimp. Astãzi utilizarea acestei plante s-a extins foarte mult. Este o plantã de varã. grãsimi 25%. Totodatã fãina derivatã ca borhot servea de furaje pentru animale. condiþii meteorologice. maro. rotundã. fiind cãutate mai ales seminþele care aveau un grad ridicat de ulei. Unele soiuri cresc. sunt în pãstãi. Floarea este de culoare alb liliachiu. SUA este cel mai mare producãtor de soia. cu precãdere pentru persoanele care au adoptat un regim alimentar vegetarian. mãruntã. fiind urmatã de Brazilia. Boabele.1%. cererea lor pe piaþã a crescut foarte mult. zilele de varã cu soare arzãtor nefiind ideale pentru ea. Dupã ce boabele de soia au ajuns sã fie cunoscute. Datoritã conþinutului mare de proteine. Denumirea de „soia”. în mod benefic. scundã sau înaltã. ea fiind uºor de prelucrat. nu atât dezvoltarea plantei în întregul ei. Procentul de grãsime la soia crudã este de 10 . mare. asemenea celor ale fasolei. În acest sens s-au dezvoltat foarte multe fabrici de presat ulei. cu un procentaj de 65% din producþia globului. ovalã. coaja seminþei de soia. Modul de folosire este determinat de aceste soiuri. verde. iar aici nu ne referim doar la uleiul de soia. energia solarã. dar expunerea îndelungatã la soare îi este dãunãtoare. Este galbenã. glucide 33%. Rareori se gãsesc mai mult de trei boabe într-o pãstaie. Acest lucru a dus la descoperirea boabelor de soia ca aliment. minerale 2. ci ºi la pãsatul din boabe de soia. Creºte în acelaºi tip de pãmânt ca ºi porumbul. neagrã. 100 de grame de soia conþin: proteine 34-35%. anumite soiuri se preteazã anumitor preparate culinare. Soia se aseamãnã cu fasolea tufoasã (scundã). China. roºie.În Europa ºi America soia a fost adoptatã pe scarã largã abia prin anii ‘60. De menþionat cã la început era utilizatã pentru uleiul pe care îl conþine. toate acestea devenind parte din preferinþele culinare ale consumatorilor. Argentina ºi Japonia. este una genericã. importatorii nereuºind sã þinã pas cu cerinþa. specia având aproximativ 1500 de soiuri. soia este consideratã un aliment de bazã. ajungând la înãlþimea de doi metri. Aceasta se constatã privind. Astfel continentul european nu este tocmai potrivit pentru cultivarea plantei de soia.

fãina de soia. a materiei de ferment . la fabricarea vinului. ajungând astfel sã folosim doar soia ºi preparate din soia. tot mai mult prezentã în magazine. erau o adevãratã delicatesã.drojdia. Soia ºi preparatele din soia trebuie folosite ca alimentaþie de bazã fiind o alternativã la alimentele tradiþionale din bucãtãria noastrã. când din resturi de carne. La noi în þarã. Din acest motiv multã vreme concetãþenii noºtri au respins acest aliment. Urmãtoarele produse alimentare conþin derivate din soia: alimentele calorice pentru copii. Din fericire. uleiul de soia. Programul de analizã nutriþionalã aratã cã procentul de substanþe minerale se ridicã la cel mult 2. aceasta veritabilã modã a produselor de soia a pãtruns ºi la noi în þarã fiind. în ultimii ani. soia a devenit cunoscutã în anii ‘80.20% iar cel de apã de 8-9%. fructe ºi cereale. soia a fost consideratã de cãtre români ca fiind ceva negativ. Datoritã acestei realitaþi predecembriste. stopului de spumã. pentru cã soia este relativ ieftinã ºi totodatã are un grad ridicat de proteine. produsele cu soia. Soia este o plantã cu totul deosebitã. etc. O alimentaþie unilateralã nu conduce la o dezvoltare sãnãtoasã ºi echilibratã. Aceastã decizie nu este bunã nici din punct de vedere economic ºi nici din punct de vedere al sãnãtãþii. care s-au dovedit a fi nefondate ºi neadevãrate. 11 . Aceasta în timp ce în Statele Unite ºi în Occident. Nu trebuie sã înlocuim toate alimentele. vopselelor. pãsatul de soia. ªi mai ales în perioadele de post. care a devenit un fel de simbol al tristei dictaturi. produsele de panificaþie. industria hârtiei ºi industria textilã. din soia furajerã prost prelucratã ºi din aditivi chimici s-a alcãtuit celebrul „salam cu soia”. nãscându-se chiar adevãrate “legende“ despre “presupusele” sale efecte negative. Soia ºi derivatele ei se folosesc de asemenea în industria chimicã. prelucrate în forme foarte diversificate. ºi la 3% la boabele crude ºi uscate. printre care sã-ºi gãseascã loc ºi folosirea boabelor de soia într-o anumitã proporþie. De aceea se recomandã o alimentaþie variatã ºi cât mai diversificatã. cu multe zarzavaturi. Soia nu este folositã exclusiv în alimentaþie. linoleumului. Putem spune cã am descoperit alimentul secolului XXI. componentele ei putând fi valorificate ºi în alte domenii de activitate. supele din conserve. devenind cel mai cãutat aliment în supermarket-uri. lecitina.1% la boabele fierte ºi uscate. în restaurantele asiatice sau în cele cu profil naturist.

Informaþii despre soiurile boabelor de soia Bucãtãria asiaticã are cea mai îndelungatã tradiþie în folosirea plantei ºi a boabelor de soia. Pentru a pregãti ºi consuma diferitele preparate de soia este necesarã atât cunoaºterea soiurilor, cât ºi a avantajelor ºi dezavantajelor diferitelor moduri de preparare. Galben Este soiul cel mai cunoscut ºi cel mai frecvent folosit. Din el se realizeazã uleiul de soia, pateul de soia, „pulpa de soia”, (okara) de soia, brânza (Tofu) de soia, laptele de soia, fãina de soia. Are un nivel ridicat de grãsime (aprox 18-20%), însã e lipsit de colesterol. În stare crudã nu e comestibilã – ca orice alt soi de „leguminoase” – substanþa otrãvitoare pe care o conþine este antitripsina. Prin fierbere sau prin alte tratamente termice aceastã substanþã otrãvitoare este distrusã. Poate fi folosit ºi ca aliment de bazã, având un gust asemãnãtor produselor din carne. Boabe mungo Se numeºte ºi mung, sau bob verde de soia. Acesta se foloseºte ca sãmânþã pentru semãnat. Este o plantã nepretenþioasã, neavând nevoie de foarte multã îngrijire de specialitate. Odatã semãnatã, creºte spontan ºi continuu. Boabe azuchi În Japonia se numeºte diamant roºu. Acesta este bobul de soia de culoare roºie care este destul de gingaº ºi se cultivã destul de greu. Chiar ºi în þara de origine se cultivã mai rar. Este preferat nu atât datoritã gustului, cât datoritã culorii. Cu ajutorul lui se dã culoare ºi gust dulciurilor. La fierbere se înmoaie mai repede decât soia galbenã. Are un gust deosebit ºi, de asemenea, are proprietãþi benefice în special în ceea ce priveºte tratarea problemelor de rinichi. Este foarte scump, dar este de ajuns ºi în cantitãþi mici. Fãina de soia Seamãnã cu fãina de grâu, dar întrebuinþarea ei este diferitã de cea a celorlalte cereale. Deoarece are o capacitate mai mare de absorbþie a

12

umezelii, necesitã mai multã apã decât fãina de grâu. Se obþine din bobul galben de soia, fiind prima datã extras din acesta gustul amãrui, coaja ºi antitripsina. Deoarece fãina nu conþine antitripsinã, ea poate fi folositã pentru prepararea unor alimente. Cunoaºtem trei feluri de fãinã: a. fãina integralã sau „fãinã complexã”, din care nu s-a extras grãsimea, adicã uleiul; b. fãina degresatã, din care s-a îndepãrtat uleiul; c. fãina amelioratã prin adaos de lecitinã. Fãina complexã se proceseazã prin prãjire ºi astfel se anuleazã efectul antitripsinei din soia. În urma prãjirii se schimbã gustul ºi drept urmare este folositã cu precãdere la preparate dulci. Recomandãm folosirea fãinei degresate, deoarece din ea este extras gustul amãrui, ºi este mai finã decât fãina de soia integralã. Se obþine foarte simplu, prin mãcinarea boabelor de soia uscate. Combinatã (în proporþie de 5-15%) cu fãina de grâu, este folositã pentru obþinerea unei pâini ºi a unor produse de patiserie extrem de gustoase. De asemenea, din fãina de soia se preparã produse de panificaþie pentru diabetici, întrucât este mult mai sãracã în zaharuri decât grâul sau alte cereale. Laptele de soia Se preparã prin înmuierea prealabilã a boabelor de soia galbenã în cca. 4-8 ore, dupã care se macinã si se fierbe. Se gãseºte ºi în comerþ la pahar îmbuteliat ºi la litru. În cazul în care este preparat cu blenderul Soia-lakt trebuie aromatizat, pãstrând totuºi gustul specific de soia. Gustul specific de soia poate fi îndepãrtat prin opãrirea boabelor, dupã timpul de înmuiere în apã, (6 ore) dupã care se foloseºte la pregãtirea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt. Sunt persoane cãrora le place acest gust specific de soia. Laptele de soia din magazine nu are acest gust specific, fiind preparat din prafuri. Pe lângã folosirea sa la prepararea diferitelor reþete, este potrivit ºi pentru diverse cure. Este recomandat în special mamelor care alãpteazã, deoarece ajutã la abundenþa laptelui ºi atât pielea mamei cât ºi a copilului devin foarte frumoase. Se produce pe scarã industrialã ºi în România ºi se gãseºte în prezent în supermarket-uri ºi în magazinele naturiste, fiind un excelent substitut pentru laptele de vacã. Cu excepþia sugarilor, pentru care laptele

13

matern este fãr îndoialã cel mai bun, este indicat tuturor categoriilor de vârstã, fiind un produs bogat în zaharuri uºor asimilabile, în grãsimi ºi aminoacizi esenþiali. Granule de soia sau carne vegetarianã În SUA se fabricã din melasã - masã fibroasã rãmasã în urma presãrii uleiului. Prin eliminarea proteinei, soia rãmâne fibroasã, tare, foarte asemãnãtoare cu carnea, chiar ºi gustul fiind puþin asemãnãtor acesteia. (În multe locuri este numitã carne de soia.) Este aproape în totalitate lipsitã de grãsime, dar din cauzã cã produsul finit se obþine printr-un procedeu realizat în laborator, adepþii alimentaþiei naturiste nu o considerã un produs naturist veritabil. Existã ºi o metodã de preparare a acesteia în gospodãrie („Granule din gluten sau fãinã de soia”). Preparatã poate satisface chiar ºi cele mai rafinate gusturi. Este foarte utilã datoritã multiplelor ei întrebuinþãri, datoritã faptului cã poate fi depozitatã uºor ºi, de asemenea, pentru cã nu are un nivel ridicat de grãsimi, fiind uºor digerabilã. Când este fabricatã fãrã utilizarea unor proceduri chimice - prin presare - îºi pãstreazã aproape în totalitate proprietãþile, fiind astfel un aliment naturist de bazã. Se gãseºte în comerþ sub formã de granule, ºniþele, sau cuburi. Ulei de soia Dintre toate produsele din soia uleiul este cel mai cunoscut. Se opþine prin presare ºi este foarte potrivit pentru degresare. Marele sãu avantaj este cã, fiind foarte sãþios, ne fereºte de tentaþia de a consuma cantitãþi prea mari. Este indispensabil unei alimentaþii sãnãtoase. Este utilizat în producerea mai multor preparate, este elementul de bazã din care se confecþioneazã margarina de masã, este folosit în industria panificaþiei ºi a cofetãriei. Conþine 60% acizi graºi, în primul rând acizi linoleici. Are un gust foarte bun, ºi este uºor digerabil. Poate fi folosit la salate, produse de panificaþie, dulcuri, etc. Uleiul de soia conþine elemente similare cu cele din untura de peºte: lecitina, vitamine din grupa B si E, macro- ºi microelemente. Lecitina este o fosfolipidã care joacã un rol extrem de important în schimbul de grãsimi ºi de colesterol, are acþiune lipotropã, reduce acumularea grãsimilor în ficat, facilitând arderea lor.

14

pentru a-i potoli foamea. Thailanda. Existã Miºo roºu. în cazul lui Miºo alb. o istorie de peste 2100 de ani. Se preparã prin fermentarea soiei mãcinate în combinaþie cu diverse cereale. în timpul unui rãzboi între statul Zhou ºi statul Wei. Sosurile de soia se folosesc în special ca adaos la orez ori la brânza din soia. 10% hidrat de carbon ºi 10% sare. Vã redãm douã dintre acestea.) în volumul “Generalitãþi ºi detalii privind plantele”. Obtinerea lui este în extremul Orient o adevãratã artã. existând în fiecare þarã cu tradiþie în acest sens (Japonia.265 e. perioada de reacþie este de 2-3 ani. Circulã în rândul poporului numeroase poveºti interesante legate de brânza de soia. Este gustoasã ºi are un grad foarte ridicat de proteine. În timpul copilãriei primului împãrat al dinastiei Ming (anii 12381644 e.Sos de soia Se pregãteºte prin procesare industrialã ºi este folosit la aromatizãri ºi ca aliment pe lângã produse de bazã. familia sa era foarte sãracã. Mai târziu. sã înceteze lupta timp de trei zile ºi sã cearã populaþiei cetãþii sã prepare brânzã de soia pentru armatã. dupã ce Zhu Yuanzhang a urcat pe tron. China. spre a nu uita sãrãcia din copilãrie. el a cerut bucãtarului imperial sã-i prepare o mâncare din brânzã de soia la fiecare ospãþ. Subofiþerul Dongjun i-a sugerat generalului Jiawei sã se închidã porþile cetãþii. generalul Jiawei din statul Zhou a suferit o înfrângere ºi sa retras cu armata sa în cetatea Jimen. Comandanþii ºi soldaþii erau într-o stare jalnicã. Conþine: 20% proteine. Cremã de soia – Miso Se foloseºte ca aromatizant ºi se potriveºte aproape la orice mâncare. brânza de soia are. Un bucãtar pe nume Huang îi dãdea din milã o farfurie de brânzã de soia.n. pe numele sãu Zhu Yuanzhang.n. De exemplu.). Brânzã de soia – Tofu (Dou fu) Dupã cum este consemnat de cãtre marele farmacolog Li Shizhen (1518-1593 e. negru. în China. O altã poveste spune cã în perioada istoricã a celor trei state combatante (anii 220 . Vietnam) reþete milenare.n. el a fost nevoit sã lucreze la un mic restaurant din localitatea Fong Yang. Dupã aceastã perioadã primeºte gustul final.). denumitã ºi tofu. Pentru a-ºi câºtiga pâinea de toate zilele. morþi de obosealã. alb. Dupã 15 . înscriind brânza de soia în catalogul reþetelor culinare ale palatului imperial.

amestecându-se cu sare. iar cea mai puþin fragedã se numeºte brânza de soia de nord. este foarte uºor de digerat. Pentru copiii în creºtere este foarte benefic. având funcþiile cãrnii. În Asia brânza de soia esta înlocuitoarea cãrnii. în funcþie de localitate. traversând oceanul. În legãturã cu brânza de soia ºi derivatele acesteia. sos de soia. a scos în evidenþã valoarea nutritivã a brânzei de soia. a mânca brânza de soia este un obicei al întregului popor chinez”. existã sute. deoarece întãreºte sistemul osos ºi dantura. Cea de sud se poate mânca crudã. ºi metoda de preparare a brânzei de soia. Poate fi coagulatã cu clorid de calciu.n.). nu are un gust propriu. marele discipol al lui Sajiamuni.trei zile. Nu e fibroasã ºi conþine o cantitate redusã de glucide (hidrocarbonate). care a condus revoluþia din 1911. bolnavii. În multe locuri e mult mai apreciatã decât carnea. La ora actualã brânza de soia a devenit un aliment mondial ºi se gãseºte atât pe piaþa asiaticã. de reþete cu specific diferit. Se gãseºte ºi în magazine ca produs finit. Este saturabilã. Deci. bãtrânii. probleme cardiologice. Se preparã foarte simplu ºi în gospodãrii. Astfel va creºte nivelul de calciu care este mult mai ridicat decât în laptele de vacã. Doctorul Sun Yatsen. 16 .100 g conþin 85 calorii. neputându-se consuma o cantitate foarte mare. brânza de soia este nelipsitã. arteriale. de aceea se poate combina cu orice fel de preparate. armata statului Zhou ºi-a refãcut capacitatea fizicã ºi a obþinut apoi o mare victorie împotriva armatei statului Wei. Se obþine din prelucrarea în continuare a laptelui de soia pânã la coagularea lui. dar neconþinând toxinele din carne. arãtând cã “în reþeta vegetarienilor chinezi. E alimentul ideal pentru cura de slãbire . sculpturã ºi medicina tradiþionalã chinezeascã. în timpul cãreia a rãsturnat ultima dinastie feudalã chinezã ºi a instituit în China republica. În Asia se foloseºte la ameliorarea multor boli ca: diabet. arhitecturã. alãturi de budism. ulei de susan ºi praf de gust (Weijing).) Aroma e neutrã. (vezi reþeta de preparat Tofu. În timpul dinastiei Tang (anii 618-907 e. Precizãm cã în China brânza de soia fragedã se numeºte brânza de soia de sud. Este recomandatã de medici în diete. cât ºi pe cea americanã sau europeanã. iar cea de nord reprezintã o materie primã pentru diferite alte preparate culinare. praz tãiat mãrunt. deoarece ea constituie carnea vegetalã. chiar mii. A ajuns în Japonia ducând cu el. Jianzheng a pornit din Yangzhou. Vara poate fi consumatã rece pe când iarna se potriveºte la mâncãrurile calde sau fierbinþi. copiii o pot folosi cu încredere.

accidentul vascular etc. regenerarea pielii ºi creºtere. ajutã ºi la construirea proteinelor în corp. Numele provine din japonezã. Cercetãrile care au fost fãcute pânã în prezent au scos în evidenþã faptul cã pe lângã o bogatã colecþie de vitamine ºi minerale pe care le conþine. celor care urmãresc o viaþã sãnãtoasã. pentru a vedea care este secretul acestei plante. Sunt ideale pentru cei care doresc sã-ºi menþinã greutatea corporalã constantã. CALITÃÞILE NUTRIÞIONALE ªI AVANTAJELE CONSUMULUI DE SOIA • Produsele de soia care sunt sãrace în calorii sunt utile pentru pãstrarea sau reducerea greutãþii corporale. În urma pregãtirii laptelui de soia se obþine ca un produs secundar. C. adepþilor alimentaþiei naturiste. Pornind de la aceste date. precum lizina. care mãresc imunitatea.. vegetarienilor. ajutã la limitarea cantitãþii de alimente consumate. numite izoflavone. Rãmâne în filtrul blenderului Soialakt. ce conferã o anumitã protecþie. deoarece conþin necesarul de aminoacizi pentru întreþinerea normalã a metabolismului. la boli cãrora medicina modernã nu le-a dat de capãt. împiedicã mutaþiile celulelor normale în celule canceroase. iar acele produse care sunt sãþioase. Astfel. sau din carnea de pasãre.) Aminoacizii care se aflã în proteinele din soia. Soia conþine cei 10 aminoacizi care sunt necesari pentru componenþa proteinei. Soia mai are însã o calitate: ea poate fi transformatã într-o veritabilã carte de bucate . însemnând „mult stimatã coajã”. soia are în plus niºte substanþe speciale. Atenþia deosebitã care a fost acordatã acestei leguminoase provine din faptul cã s-a observat statistic cã anumite populaþii asiatice care o consumã din belºug.. se confruntã într-o mãsurã mult mai micã cu boli cum ar fi cancerul. sportivilor. senilitatea. cercetãtorii din întreaga lume au început studii aprofundate. (La fel de eficient pot fi absorbite ca cele din lapte de vacã. • Preparatele din soia pot fi folosite ca sursã de proteine în cura vegetarianã. asigurã permeabilitatea ºi flexibilitatea vaselor de sânge. îmbogãþesc 17 . în mare mãsurã. • “Carnea” de soia protejeazã vasele de sânge în timp ce grãsimile din carne sunt un inamic redutabil al acestora.Pulpa de soia – Okara Este alimentul din soia cu nivelul cel mai scãzut de calorii putând fi folosit ca element de bazã la foarte multe reþete. ateroscleroza.

De fapt. colon. În urmã cu 20-30 de ani. spre proprietãþile protectoare. Mai mult. soia este un adevãrat prieten al sistemului cardiovascular. numiþi izoflavonoizi. Diabetul este o boalã de nutriþie ºi regimul alimentar joacã rol mai mult decât de cruþare sau protejare a stomacului sau intestinului. Despre aceºti compuºi se crede cã inhibã în cancer dezvoltarea a noi vase de sânge. fier ºi seleniu. Preparatele din soia sunt foarte potrivite ºi pentru tratamentele dietetice. aceste produse au un aport moderat de zinc. existã alte studii epidemiologice care susþin. În þãrile în care produsele din soia fac parte în mod regulat din meniu. Alþi nutrienþi din compoziþia produselor din soia: pe lângã faptul cã reprezintã o sursã de proteine ºi calciu. deºi nu conþine zaharuri. 18 . (Decesurile din cauza inimii sunt frecvente la diabetici). “înfometând” astfel tumoarea ºi stopând dezvoltarea ei. Soia acþioneazã în acest sens la reducerea colesterolului. Pentru fragilitate vascularã se recomandã consumul zilnic de alimente pe bazã de soia cât mai puþin procesatã. acest efect se datoreazã unor compuºi numiþi izoflavone. un posibil efect protector al fitoestrogenilor faþã de cancerul de sân. Boabele de soia au un nivel scãzut de glucide ºi nu conþin colesterol. Preparatele din soia reduc riscul cancerului de sân în procent de 60% dacã sunt consumate încã din copilãrie. medicii recomandau diabeticilor insulino-dependenþi sã consume cât mai multã carne. carnea perturbã grav metabolismul din cauza toxinelor. Studiile observaþionale fãcute pe adventiºtii de ziua a ºaptea din California sugereazã de asemenea o legãturã favorabilã între consumul de leguminoase (inclusiv soia) ºi scãderea riscului de cancer de sân ºi prostatã. datele înclinã înspre efectele favorabile. frecvenþa bolilor cardio-vasculare este scãzutã. sunt benefice în perioada de menopauzã ºi încetinesc/reduc pierderea de calciu. Studiile epidemiologice fãcute în Asia aratã cã atât cancerul de sân cât ºi cel de prostatã sunt mai rare în aceastã parte a globului ºi acest lucru s-ar datora tocmai consumului crescut de soia. Noile studii au arãtat cã. pentru diabetici. uter. în tratarea sechelelor dupã accidente vasculare. ºi a unor compuºi înrudiþi. • Conþine numeroase substanþe care pot proteja organismul împotriva cancerului.proteinele din cereale ºi împreunã au un efect mai eficient decât cele de origine animalã. În privinþa consumului de soia ca aliment. magneziu. a tensiunii ºi la prevenirea formarii arterosclerozei. fiind de ajutor ºi în ischemia cardiacã. de asemenea previn bolile de inimã. întrucât aceasta este foarte bogatã în calorii ºi nu conþine hidraþi de carbon.

În cazul celor care înlocuiesc laptele de vacã cu lapte de soia. Studii fãcute de medicii americani în statul Hawaii.mare consumatoare de soia. Combinând consumul de produse din soia cu o activitate fizicã regulatã puteþi ajuta la prevenirea osteoporozei. Produsele de soia. Produsele din soia au un conþinut bogat de calciu. la populaþia baºtinaºã . Reduc riscul deranjurilor digestive datoritã conþinutului bogat de fibre. care sunt foarte bogate în proteine ºi nu au în schimb toxicitatea produselor de origine animalã. Conþinutul de calciu este de trei ori mai mic la tofu care a fost coagulat fãrã sãruri de calciu (nigari). La femeile care consumã zilnic produse cu soia. dispar simptome cum ar fi migrena sau crampele asociate menstrelor (când sunt tulburãri specifice debutului de menopauzã: bufeuri. perioada de sângerare în timpul ciclului menstrual se reduce cu aproximativ 2 zile. Experimentele medicale au constatat cã duce la scãderea nivelului de zahãr din sânge ºi creºte capacitatea celulelor de a absorbi glucoza. Pentru diabetici soia este un adevãrat medicament. Acestea. transpiraþii nocturne). hipermenoree . au arãtat cã acest aliment protejeazã celulele nervoase. a memoriei ºi a altor funcþii mentale. carnea agraveazã boala în loc sã o stabilizeze. la vârste înaintate. • Mâncãrurile din soia sunt gustoase ºi dau o energie specificã ce sporeºte buna dispoziþie ºi stimuleazã regenerarea Alzheimer. sunt un excelent ajutor pentru stoparea procesului de pierdere a substanþei osoase. nutriþioniºtii recomandã folosirea laptelui de soia ameliorat/fortificat cu calciu.Mai mult decât atât. Soluþia: consumaþi carne vegetalã. • Produsele din soia fermentate au efecte probiotice cu efect în menþinerea sãnãtãþii intestinelor. • Soia ajutã la prevenirea osteoporozei. demenþa senilã. mai ales laptele ºi fãina. pentru cã are foarte puþin amidon. În schimb conþine hidrat de carbon. 19 . Conþinutul de calciu însã variazã în funcþie de metoda de obþinere a brânzei tofu.se recomandã consumul zilnic de soia în forme cât mai apropiate de cele naturale. ajutã la buna funcþionare. o porþie de tofu contine aproximativ 20% din necesarul zilnic de calciu. De exemplu. reduc [riscul de] cancerul de colon . Soia are o acþiune estrogenã. • Boabele de soia conþin o moleculã asemãnãtoare estrogenului care se ataºeazã receptorilor de estrogen º ajutã la echilibrarea hormonalã! Astfel poate contribui la prevenirea sau diminuarea simptomelor menopauzei. estrogenul fiind hormonul care determinã asimilarea calciului ºi consolidarea oaselor. În dereglãri ale ciclului menstrual.adicã al intestinului gros. adãugate într-o digestie sãnãtoasã. adicã produse cu soia.

de soia pe zi sunt mult mai ferite de cancer. a celui la sân ºi uterin. b) ªcoala de Medicinã din cadrul Universitãþii din Pennsylvania. d) Cercetãrile Universitãþii Chineze din Hong Kong în colaborare cu Universitatea din Manchester. contra cancerului la colon. iaurtul de soia ºi tofu. mãreºte efectul de protecþie împotriva apariþiei ºi dezvoltãrii formelor de cancer. reprezintã un alt compus anticancer cheie care poate suprima formarea tumorilor cu 71%. Europa s-a confirmat faptul cã persoanele care consumã 50 gr. În þãrile asiatice. urmãrind comportamentul celor douã izoflavonoide confirmã cã consumul de soia regulat ºi pe termen lung. Nivelul izoflavonoidelor din sânge a fost stabilit a fi de 110 ori mai mare în cazul japonezilor cu o incidenþã scãzutã a cancerului de prostatã. unde soia se consumã din belºug. afirmã cã fitoestrogenul îmbunãtãþeste calitatea þesutului mamar ºi poate scãdea (cu cca 50%) riscul apariþiei cancerului de sân. doar 4% dintre femei au aceastã afecþiune. Soia acþioneazã mai ales contra cancerului la prostatã. c) Adepþii acestei leguminoase. Un studiu recent al World Cancer Research Fund. prezintã de asemeni niveluri mult mai ridicate de izoflavonoide (de genul genistein ºi daidzein) în comparaþie cu femeile din alte societãþi industrializate. Femeile din Japonia ºi din China. Femeile japoneze cu risc redus de dezvoltare al cancerului mamar. În Japonia. numãrul femeilor care suferã de cancer de sân este scãzut. decât în cazul finlandezilor. în timp ce produsele mai mult procesate sunt sursa cea mai sãracã! • Preparatele din soia “sunt o alternativã salutatã” pentru oamenii care au o intoleranþã la lactozã sau sunt alergici la laptele tradiþional de origine animalã. susþine cã inhibitorul de proteinazã Bowman-Birk (IBB) din soia. au o incidenþã a cancerului uterin ºi de sân cu pânã la 400% mai redusã decât compatrioatele lor care au emigrat în America sau în Europa ºi care au adoptat dieta de acolo. Cele mai bogate surse de izoflavonoide sunt laptele din soia. unde consumul de soia este cel mai mare. faþã de 42% în Marea Britanie. Asia.• Cercetãri: a) În Statele Unite. Lecitina din soia are posibile efecte benefice Lecitina este o substanþa naturalã ale crei efecte curative sunt puþin 20 . susþin cã boabele de soia au calitatea de a ne proteja împotriva dezvoltãrii cancerului de prostatã ºi a celui mamar.

Principalele sale componente sunt colina ºi inozitolul. Este un excelent tonic pentru persoanele în vârstã. Lecitina reduce nivelul sanguin al colesterolului. contribuind astfel la eliminarea lor din organism. Accelereazã tranzitul intestinal ºi previne balonarea. previne apariþia diverselor eczeme. etc. 21 . apatice. Datoritã efectelor sale asupra metabolismului lipidelor este recomandat ºi pentru sportivi. Consumul sistematic poate încetini sau chiar opri creºterea ori formarea litiazelor colesterolice din colecist. Atenþie! În cazul unor dureri articulare deosebit de intense (în dependenþã de schimbãrile atmosferice. Lecitina ajutã persoanelor sensibile la factorii de mediu. de altfel 30% din greutatea materiei nervoase este reprezentatã de lecitinã. persoanelor care prezintã probleme de memorie sau cãrora le-a scãzut capacitatea de concentrare. care ºi-au pierdut apetitul. Se cunoaºte de multã vreme rolul lecitinei în activitatea nervoasã. persoanelor expuse stresului. Cantitãþile crescute sunt lipsite de orice pericol. necunoscându-se efecte secundare. Atât inozitolul. Este indispensabilã ºi pentru ameliorarea durerilor articulare ale sportivilor. Asigurã o culoare sãnãtoasã a pielii ºi combate cãderea pãrului. suplimentul de lecitinã stimulând metabolismul neuronului ºi accelerând transmiterea impulsului nervos. Reduce în mare mãsurã sau chiar eliminã durerile articulare. Împiedicã formarea plãcilor de aterom de pe pereþii arteriali ºi fortificã musculatura cardiacã. Consumul de lecitinã timp mai îndelungat poate încetini sau chiar opri dezvoltarea litiazei colesterolice. converteºte colesterolul ºi alte lipide în substanþe hidrosolubile. Inozitolul se gãseºte în proporþie mare în structura creierului.cunoscute. contribuie la intensificarea capacitãþii de memorizare ºi are un uºor efect sedativ. În combinaþie cu mierea de albine ajutã la intensificarea funcþiilor cerebrale. cât ºi colina contribuie la arderea ºi descompunerea grãsimilor. În acest sens este recomandat un consum suplimentar de lecitinã persoanelor ce desfãºoarã intensiv activitãþi intelectuale. Sursa cea mai bunã de lecitinã este uleiul de soia sau laptele de soia. Consumul sistematic de lecitinã permite celor suferinzi de artropatii sã-ºi desfãºoare activitãþile zilnice obiºnuite. împiedicând depunerea acestora în ficat. de fapt fosfatidilcolina ºi fosfatidilinozitolul Colina care intrã în structura membranelor celulare ºi se întâlneºte sub formã combinatã cu diverse vitamine. de exemplu) se poate consuma mai des decât cea obiºnuitã.

salam. piatrã de rinichi. Soluþii pentru deranjuri la consumul de soia E vorba de efecte adverse. aºa cum susþin anumite grupãri. • Absenþa gustului în cazul uleiului de soia reprezintã un avantaj deoarece permite altor gusturi ºi arome sã se facã simþite. • Laptele de soia poate fi folosit la înlocuirea totalã a laptelui de vacã. • Sosul de soia e condimentul ideal pentru cã scoate în evidenþã gustul mâncãrii. piftele ºi multe altele. • Este un aliment necesar în dieta bolnavilor hepatici. pateu. riscuri. Albuºul se bate mai uºor folosind lapte de soia.Alte întrebuinþãri ºi avantaje ale alimentelor din soia • Din laptele de soia se poate prepara un numãr variat de reþete delicioase. sãnãtoase ºi pe toate gusturile. • Nu în ultimul rând este un aliment mult mai economic ºi mai ieftin decât carnea sau laptele de vacã. supã. probleme arteriale. alimentele pe bazã de soia pot fi folosite cu încredere. E mai uºor digerabil decât laptele de origine animalã. (Creme de fructe. tulburãri funcþionale cauzate de consumul de soia. chiftele. reumatism. probleme de rinichi. coaja devine mai frumoasã ºi mai coloratã. ciocolatã. colesterol redus. • Produsele din soia reprezintã o parte importantã din dieta asiaticilor. • Pentru diete cu restricþii de sare. budincã. îngheþatã. putând fi astfel aromatizatã cu orice gust sau aromã. kefir. tensiune. • Fãina de soia îmbunãtãþeºte pãstrarea produselor de panificaþie. mici. Este baza idealã pentru uleiuri aromatizate. Existã însã ºi soia modificatã genetic. fripturã. diverse creme. sarmale.) • Laptele de soia poate înlocui ouãle. iaurt. maionezã. pâine. fiind cunoscut faptul cã aceste produse joacã un rol principal în prevenirea unor boli. • Proteina de soia pãstreazã amidonul ºi întãreºte repede alimentele. a coacerii. cum ar fi spre exemplu: diferite varietãþi de brânzã. drob. sosuri. prãjiturã. etc. • Brânza de soia are avantajul cã e lipsitã de gust. S-a dovedit din punct de vedere ºtiinþific cã modificãrile genetice ale plantei nu au nici un efect negativ. 22 . a culorii. adãugând lapte de soia putem folosi mai puþine ouã. acid uric.

Analiza la 100 ml lapte de soia preparat cu Soia-lakt Programul de analizã indicã pentru 100 gr. putându-se servi împreunã cu cereale integrale sau carne slabã.Grãsimi (lipide): 1.• Consumul de produse din soia poate cauza ºi reacþii alergice. . ci folosirea lor în cantitãþi prea mari. Existã riscuri reale. putem spune cã soia împreunã cu celelalte alimente proteice în a cãror grupã intrã ºi ea. etc. Excesul de concentrate proteice cauzeazã probleme cu precãdere la sportivii vegetarieni care vor sã-ºi creascã masa muscularã. hipotensiune. c) Se recomandã un consum moderat de soia. Consumul zilnic în cantitate moderatã nu numai cã este lipsit de riscuri. Problema se aflã în organismul persoanei în cauzã. eczeme. ci felului în care reacþioneazã organismul cuiva. laptele de soia. (IMPORTANT) 23 .81 gr.Fibre alimentare: 1. Unele persoane au acest tip de alergie la gluten. corpul percepe soia ca fiind dãunãtoare ºi produce substanþe pentru a se apãra. de exemplu. febrã. De fapt. dar este chiar recomandat din cauza beneficiilor dovedite. Produsele din soia pot fi folosite în zilele de post. Trebuie sã ºtiþi cã alergia nu apare odatã cu prima utilizare a acestor produse. lapte. trebuie consumatã de 2-3 ori (porþii)/zi.75 g . • Modalitãþi prin care pot fi eliminate efectele nedorite ale produselor din soia: a) Nu concentratele proteice sunt rele în sine. Din acest motiv.Glucide: 1.91 gr. mâncãrimi. carne.Proteine: 2. colitã. Existã o singurã soluþie: sã nu consume produsele care provoacã alergii. natto prafuri ºi pilule din extract de soia. dar nu semnificative în ce priveºte. dermatitã atipicã. De remarcat faptul cã frecvenþa cu care apare intoleranþa este relativ micã ºi nu se datoreazã soiei în sine. diaree. conjunctivitã. miso. fructe. corpul neavând timp sã dezvolte anticorpi. FDA ºi Asociaþia Dieteticã Americanã recomandã consumul de soia nu consumul componentelor extrase din soia ºi opteazã pentru produsele mai puþin procesate precum tofu. conform piramidei alimentaþiei.3 gr. boabe de soia preparate cu blenderul Soia-lakt urmãtoarea compoziþie: . stãri de vomã. În acest caz. respiraþie dificilã. izoflavonele administrate ca extracte sau suplimenþi concentraþi. . tempeh. Intoleranþa la soia poate apãrea dupã 48 de ore de la consumarea ei ºi se poate recunoaºte dupã simptome precum: acnee.

7 mg/100 g 24 .Calciu: 4 mg Vitamine în 100g lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt A = 217 mg D = 2.3%).95 mg/100 g Vitamina: B1 0./100g Grãsimi vegetale: 20 gr.17 mg 1 Microgram de Vitamina D. vit B1 ºi B2 sunt similare.Fier: 0.87 mg/100 g Fier: 15.58 mg .23 mg ..Potasiu: (Kaliu): 141 mg .5 mg B1 = 0./100g Lecitinã: 2 mg/100g Calorii: 416 Kcal/100g Colesterol: 0 Minerale ºi vitamine: Magneziu: 242 mg/100 g Calciu: 260 mg/100 g Vitamina: E 1. Boabele de soia conþin urmãtoarele valori în % Proteine: 36. Conþinutul a 100 g boabe de soia exprimat în grame Proteine: 40 gr.17 mg .1% la boabele uscate fierte. Reziduuri minerale la cel mult la 2.07 mg Laptele de vacã A = 140 mg D = 44 mg B1 = 0.08 mg Vitamina A 3 ER + carotenoizi 3ER ER = Echivalenþi retinol Vitamina D: 0 Vitamina B1: 0.5% /100g. Grãsimi: (20%) Apã: (10%) Celulozã: (9.Zinc: 0.13 mg B2 = 0.Mangan: 0.03 mg B2 = 0. ºi la 3% la boabele uscate crude.16 mg Vitamina B2: 0.

3 (2700) gie în general 3. în cazul unor perioade de post se poate verifica valoarea alimentaþiei ºi se poate compara cu perioadele de alimentatie obiºnuitã.5 (3000) 25 .1 (500) Muncã (8 ore) Odihnã la pat 2.1 980) 8.1 (500) (8 ore) Activitãþi timp 3.3.(700.06.8 (420) 1.Tabel cu valoarea nutritivã a alimentelor În tabelele urmãtoare se poate urmãri nivelul de calorii ºi valori alimentare pentru a vã verifica echilibrul corporal sau dieta vegetarianã.2 (1000) 5. sau pentru a calcula alimentaþia necesarã pentru controlul greutãþii corporale (slãbire).6 (700.0.2.1 980) 4.9 (1400) 7.0 (2400) 2. sau lipsa vitaminelor necesare.3 (7001500) 16.(5804.9 (2600) 2.1 980) 4.8 (420) 1.3 1500) 6.4.5 (1800) 1.8 (420) Muncã (8 ore) Odihnã la pat (8 ore) Activitãþi timp liber (8 ore) Consum energie în general 2.3.0 (1900) 10.1 (500) 2.3 12.4.2.4 (2000) 9.0.(580.(580.3 1500) Consum ener.1 980) 12.(5804. Necesarul de energie consumabilã pentru un bãrbat de 65 kg în decurs de 24 ore Muncã Muncã Muncã Muncã ex-trem uºoarã moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 48 (1100) 5.8 (420) Muncã Muncã Muncã ex-trem moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 4.0-6.7 1500) (3500) (4000) Necesarul de energie consumabilã pentru o femeie de 55 kg în decurs de 24 ore Muncã uºoarã MJ (kcal) 3.11. de asemenea.(700liber (8 ore) 6.4.3 (800) 1.2 (2200) 10.1 (500) 2.4. pentru a nu avea senzaþia de subnutriþie.8 (1400) 8.5 (3000) 14.

8 64.5 52.0 10.0 141 121 26 .6 8.Valoarea nutritivã a alimentelor Alimentul 100 g Valoare energeticã kJ (kcal) Proteine g Grãsimi g Glucide g Cereale ºi produse din cereale Grâu încolþit Pãsat de grâu Tãrâþe de grâu Fãinã integralã de grâu Fãinã albã de grâu Fãinã de mãlai Orez curãþat Fãinã de secarã Paste fãinoase Gluten (fãinã de soia extrudatã) Proteine de soia .8 1.5 9.5 73.0 13.0 92.0 5.0 1.0 0.izolat Fulgi de ovãz Pesmet Pâine albã Pâine semialbã Pâine semialbã cu cartofi Pâine graham Pâine de secarã Pâine nesãratã Pâine cu soia Tofu cu Soia-lakt Tofu la cuptor sau din comerþ 1600 1423 1090 1431 1443 1452 1443 1439 1573 1402 1656 1573 1431 1092 1075 958 1109 1067 1289 970 1935 1095 380 340 260 342 345 347 345 344 376 335 372 376 342 261 257 229 265 255 308 230 25.4 70.8 8.2 0.5 41.0 3.3 53.2 77.8 1.3 73.0 0.3 1.1 55.1 45.6 54.0 67.3 10.6 3.0 9.8 26.1 8.2 10.4 15.8 1.8 6.1 0.9 0.4 10.0 53.8 0.0 14.0 73.4 15.3 47.8 0.0 9.4 70.0 1.0 14.0 10.1 1.0 93.4 40.1 12.0 170 82.6 76.0 9.0 13.5 54.

lapte bãtut.2 9.0 29.8 4.5 20.5 20.6 4.5 1.0 3.9 0.0 12.0 99.5 0.Cãrnuri Oaie Vitã Pui Gãinã Raþã.0 40.3 27 .2 0.4 26.6 4.9 37.5 20.4 0.4 0.8 0.5 3.7 19.4 21.2 0.8 14.8 0.0 99.1 20.8 5.5 3. dovleac 2925 3736 3757 3180 3757 699 893 898 760 898 4.8 99.4 0.4 1.0 80.4 0. gâscã Ficat de gâscã Curcan Cãprioarã Porcine gras Porcine slab Mistreþ Hering Crap 812 502 460 531 1590 1891 708 427 1640 602 460 1063 418 194 120 110 127 380 452 169 102 392 144 110 254 100 19.gras Smântânã Unt Kas îndesat Ou 1 buc = 40 g fãrã coajã 250 268 723 3026 1568 276 60 64 173 724 375 66 3.5 1.2 16.5 50.3 21.6 13.5 75.8 2.5 16. 35.1 Grãsimi Slãninã crudã.4 0.2 0.7 4.4 - Lactate Lapte de vacã Joghurt.1 4.6 3.0 6.5 0.5 0.4 3.0 16.1 0. albã Unsoare de gâscã Unsoare de porc Margarinã (de plante) Ulei de floarea soarelui.7 84.5 2.3 0.5 21. kefir .0 0.3 0.0 22.3 0.

1 0.0 5.1 0.9 0.2 1.9 20.4 0.7 23.9 5.6 4. ciuperci.6 1.3 0.0 1.3 6. pãstãioase. Pleurotus Mere Ionatane Banana Lãmâie Grapefruit Caise 385 126 67 159 121 130 272 531 92 121 251 146 126 46 163 121 167 368 84 1310 1393 1858 1331 163 175 126 431 105 146 192 92 30 16 38 29 31 65 127 22 29 60 35 30 11 39 29 40 88 20 313 333 444 318 39 42 30 103 25 35 46 2.6 0.3 1.3 0.2 0.1 6.2 0.4 0.1 1.3 0.5 0.1 1.0 1.7 8.1 0.1 4.2 Zarzavaturi.1 0.8 8.2 0.4 0.6 7.9 9.2 28 .4 0.9 1.1 2. fructe.2 10.2 0.0 3.0 24.0 41.4 0.3 7.6 20.6 5.6 0.2 1.0 6.1 53.2 21.5 1.9 2.2 2.4 1.1 1. lemnoase Cartofi Sfeclã roºie Salatã Gulie Konopidã Varzã cãpãþânã ºi roºie Varzã de varã Porumb fiert Roºii Pãtrunjel rãdãcinã Pãtrunjel verdeaþã Morcovi Dovlecei Castraveþi Ceapã roºie Þelinã rãdãcinã Fasole verde Mazãre verde Ardei crud Fasole uscatã Linte uscatã Fãinã de soia Fãinã de soia degresatã Ciupercã de câmp Ciup.4 2.0 5.5 1.9 3.2 0.Albuº de ou 1 buc = 24 g 59 14 3.7 0.0 24.0 1.0 0.8 3.9 0.7 1.7 14.0 6.4 1.3 0.0 7.8 14.0 1.2 0.3 5.3 1.1 26.1 0.2 1.4 2.9 26.4 1.0 54.1 0.5 0.2 4.2 0.5 51.

6 1.8 0.7 4.4 13.5 0.6 20.5 5.5 14.5 0.8 8.7 0.0 11.0 65.3 6.0 12.1 18.0 11.4 0.3 0.8 0.Piersici Pere Mandarine Portocale Zmeurã Prune bistriþene Struguri Pepene galben Pepene verde Cireºe Viºine Mãcieºe Stafide Nuci Arahide Castane Migdale Mac Alune de pãdure Seminþe de dovleac ºi floarea soarelui 167 209 184 167 117 238 318 163 121 255 213 209 1201 2740 2560 700 2630 2250 2900 2662 40 50 44 40 28 57 76 39 29 61 51 50 286 654 610 167 327 537 691 636 0.5 51.9 0.0 9.6 26.7 0.5 9.7 57.6 33.5 52.2 1.0 9.2 0.9 8.3 0.6 29 .5 0.4 0.6 0.7 14.7 1.7 0.2 0.0 47.5 15.8 3.5 18.8 0.7 32.3 0.6 2.5 6.4 1.7 3.1 0.8 23.8 27.6 6.0 8.2 38.2 63.

cocos) Soia Conþinutul de colesterol în mg 28 143 187 140-170 126 93 200 262 116 98 190 3000 30 70 280 102 34 105 0 0 Sursa: „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr.Conþinutul de colesterol la cîteva alimente exprimat în mg Alimentul . Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette 30 . alune.100 g Lapte Unsoare de porc Unt Caº Suncã Carne de gãinã Ficat de gãinã Ficat de vitã Carne de vitã Carne de porc Sânge Creier Peºte Conservã de vitã Ouã Friºcã (30% grãsime) Smântânã 10% grãsime Caº 30-45% grãsime Lemnoase (nuci. arahide.

Partea a II-a “Nu e meºteºug a gãti mâncare. ci e meºteºug a o potrivi” proverb francez 31 .

Puneþi capacul borcanului ºi pãstraþi în frigider pânã când aveþi nevoie sã folosiþi la diferite reþete de soia. în marea lor majoritate. are aditivi. deoarece acel preparat este condimentat. A nu se confunda sau folosi laptele de soia care se gãseºte îmbuteliat în comerþ. îndulcitori ºi arome. 3 Pentru reþetele în care se foloseºte lapte de soia se menþioneazã folosirea laptelui crud rezultat prin procesarea cu aparatul Soia-lakt la care se anexeazã aceastã carte. sunt vegetariene. am menþionat dupã titlul reþetei ºi elementul de bazã din categoria produselor de soia rezultate din blenderul de Soia-lakt: lapte de soia. Okara/pulpã de soia ºi Tofu. 3 Reþetele de faþã. deºi probabil veþi avea ºi preparate din alte cereale sau fructe (cu coajã tare). 32 .SFATURI UTILE LA PREPARAREA REÞETELOR 3 Soia înmuiatã: 10 g boabe de soia. motiv pentru care se schimbã valoarea produsului ºi gustul ºi astfel nu vã ies reþetele care sunt bazate pe laptele de soia crudã! 3 Boabele de soia se usucã ºi se pãstreazã asemenea boabelor de fasole la loc rece ºi uscat. 3 Majoritatea reþetelor se bazeazã pe preparate din soia (cea mai frecvent folositã ºi cea mai bogatã în vitamine). dar puþine dintre ele conþin ºi recomandãri pentru ovo-lacto-vegetarieni. Untul se poate înlocui cu unt de cocos sau margarinã. 3 O canã de pulpã corespunde la o porþie de pulpã rezultat din procesul unei preparãri cu aparatul Soia-lakt. 3 Pentru a uºura cãutarea unor reþete cu ingredientele pe care probabil le aveþi deja. Puneþi soia într-un borcan de 2 kg cu suficientã apã rece pentru a umple borcanul.

¼ un sfert etc. ar fi ½ pahar. 100 gr. smântânã de exemplu este echivalent ca volum cu 1 pahar. pireu de cartofi. laptele de soia. 3 La cantitãþile date. 3 Reþetele din carte în general se referã la porþii de patru personae cu puþine excepþii care sunt de porþii de 1 persoanã. aproximativ 1 sãptãmânã. Tofu ºi ocara se pãstreazã în vid de apã la frigider. 3 Alimentele vegetariene la tratãrile termice sã nu dãm la foc atât de puternic ca la alimentele cãrnoase. Tofu nu se pune la congelator deoarece îºi schimbã culoarea ºi devine cãrnoasã. la fripturi sau chifteluþe. pentru cã au un conþinut mic de vitamine ºi au concentrat ridicat de sare ºi zahãr. adicã cele netratate cu chimicale. Laptele de soia este laptele bucãtãriei viitoare! 3 În cazul coajei de lãmâie sau de portocale recomandãm fructele bio. soia trebuie condimentatã mai mult decât carnea. la toate reþetele de gãtit. etc) Are aceleaºi caracteristici/comportament. 3 Dacã mâncarea cu soia se rãceºte. 3 Fructele tratate deja termic sau compoturile. Astfel nu mai poate fi folosit numai fiert în supe sau fript. 3 Puteþi folosi în loc de laptele de vacã obiºnuit. pentru cã sunt mai sensibile la temperaturã ºi uºor se ard. De asemenea. nu mai este la fel de fragedã 33 . spanac. 200 gr. dacã e cu putinþã.3 Preparatele din soia nu se recomandã pentru pãstrare pe perioade lungi de timp. se foloseºte mai mult usturoi decât în mod obiºnuit. sã nu le întrebuinþãm la preparatele cu soia. semnul ½ reprezintã o jumãtate de cantitate. (ex. Laptele de soia la frigider pãstrat mai mult de 5 zile nu se mai recomandã a fi folosit. 3 Pentru a avea un gust plãcut.

. 34 .Soia cuburi . Poate fi consumatã ºi cu paste fãinoase. zahãr ºi caramel.picant.Crochete vegetale dulci . . ulei ºi fãinã de soia. . chiftele.Carne vegetalã în sos tomat . . gluten de grâu ºi nucã mãcinatã.Tofu (brânza de soia) . 3 Produsele de soia care se gãsesc în magazine sunt: .Lapte de soia . cu sare sau cu alte condimente (mãrar.ºi gustoasã.se prezintã în mai multe sortimente: natur. .este un fel de tocãniþã la conservã. cu ciuperci sau alte arome. drob.sunt preparate din brânzã de soia.Ulei pur vegetal din soia . de aceea este preferabil sã se gãteascã doar cantitatea care se consumã la o singurã masã.se foloseºte în loc de carne tocatã la sarmale.se preparã diverse mâncãruri cum ar fi tocãniþa de post.Soia granule .în comerþ se gãseºte în variantã îndulcitã. este mult mai uºor digerabil decât pateul din carne. . chimen). . .Crochete vegetale în sos tomat .au în compoziþie lapte. .seamãnã mai degrabã cu parizerul ºi este bogat condimentat.Salam vegetal . musaca.este obþinut din uleiul boabelor de soia ºi nu conþine colesterol.Pateu vegetal .

PÂINE. PIZZA 35 . SANDVICIURI. ALUATURI.

1 linguriþã salvie. 20-30 minute). Cu o lingurã mare se ia ºi se pune în forme tapetate. în blender ºi se macinã mãrunt. 4 ceºti apã.margarinã sau ulei. Mod de preparare: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. 1½ canã apã. Pentru întindere . Se poate fierbe sub presiune timp de 1 orã.fãinã cu tãrâþe. Cu puþinã fãinã se întinde subþire. Se frãmântã timp de aproximativ 1 minut. 1 lingurã sos sau bazã de soia. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. 3 linguri ulei de mãsline. baza de soia ºi oul. ½ linguriþã sare. 1 praf de copt. Batoane cu tofu Timp de preparare: 30 minute Din coca asemãnãtoare cu pizza cu tofu. apoi se mixeazã pânã devine o pastã finã. uleiul.(reþeta 6) Ingrediente: 200 gr. Mod de preparare: Se pun toate ingredientele. Se rãstoarnã în castron ºi se adaugã fãinã. de 2-3 mm. Una din urmãtoarele: chimen / borº / mac / susan. fãinã integralã. 1 ou. Se coace la 170° C pânã se rumenesc frumos (aprox. 2. 1 lingurã drojdie.1. 2 ceºti piure de tomate. se taie fâºii de 1 cm lãþime. Se presarã cu chimen/boia/mac/susan ºi bucãþele de mãsline. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. cu excepþia fãinii. Franzelã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti pulpã de soia. ½ canã pulpã de soia. 36 . 1 ceaºcã orez sau ovãz. 3. Se adaugã la celelalte ingrediente ºi se toarnã într-o formã de pâine. Mod de preparare: Se pune pulpã de soia în blender cu apã ºi ceapã. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc unde se toarnã tofu. Biscuiþi din orz cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 2/3 cãni fãinã de orz. Se coace la 150o C. 100 gr. 1½ linguriþã sare. pentru ungerea platoului . 2 cepe. tofu.

1 praf de copt. nucã (mãcinatã) . fulgi de ovãz (fierþi) . Pentru umpluturã: 300 gr.½ canã. vegeta naturalã .½ canã. 10 boabe de mãsline uscate. ½ linguriþã sare.2 cãni. þelinã .1 linguriþã. tofu. Pentru întindere se foloseºte fãinã cu tãrâþe. 125. 10 37 . Mod de preparare: Toate ingredientele se prelucreazã cu mixerul pentru a forma un aluat. Pizza cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pentru 1 blat de pizza cu diametru de 30 cm: 200 gr. 2 ciorchini de usturoi.1 lingurã. 4 linguri ulei. fãinã integralã. 1 ceaºcã pulpã de soia. 3 linguri ulei de mãsline. usturoi (pisat) . lapte de soia . sare vrac . 121. iar pentru ungerea platoului .1 canã. 6.2 linguri. 1 ou.4 cãþei.3 linguri. ceapã (tocatã mãrunt) . 1½ ceºti fulgi de ovãz. 2 linguri bazã de soia. tofu.Rezultã 4-6 porþii. 4. Hamburger de Tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Brânza de soia (tofu) . Se pun fragmentele într-un vas de yena sau într-un vas de lut ºi se dau la cuptor 20 minute. în forme de napolitane. Se bagã în cuptor circa 12 minute. 1 lingurã sos sau bazã de soia (vezi reþetele123.1 linguriþã. 100 gr. apoi se frãmântã pânã se omogenizeazã. Mod de preparare: Se înãbuºã ceapa ºi þelina cu laptele de soia timp de 5 minute într-o cratiþã.1 ½ canã. Napolitanã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2¼ ceºti apã. Se serveºte cu mult pãtrunjel verde. Se amestecã toate ingredientele. Variaþie: Aluatul se poate îndulci cu stafide tãiate fin. 126).margarinã sau ulei. la 180o C. boia dulce . orez (fiert) . 2 cepe mari. 5. Se modeleazã coca sub formã de rulou ºi se taie în fragmente cu grosimea de 1 cm.1 canã. suc de roºii .

1 ceaºcã apã caldã (sau mai puþinã). pânã se înmoaie. Deasupra se macinã puþinã boia. Se coace la foc potrivit în poziþia cea mai de sus din cuptor. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. 500 gr. 2 cepe. Se întinde o foaie de ½ cm grosime ºi se aºazã într-o formã. maionezã de tofu. Ingrediente 2 (garniturã cu linte): 300 gr. 7. Cu puþinã fãinã se întinde sub formã de blat pentru pizza ºi se aºazã pe un platou uns. Se scot sâmburii din mãsline ºi se taie în bucãþi dure. linte. 1 lingurã sare. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc. 1 ceaºcã susan mãcinat. verdeaþã. baza de soia ºi oul. crenguþe de 38 . 2 roºii. dupã care se adaugã tofu. fiartã. Deasupra se aºazã cerculeþele de ceapã. 8. Se taie mãrunt frunzele de busuioc ºi se presarã peste tofu.frunze de busuioc proaspete sau uscate. Pentru umpluturã: Ceapa tãiatã în fâºii lungi se opãreºte în puþin ulei. Sosul de soia se amestecã cu uleiul din vas ºi se toarnã peste tofu. Plãcintã de linte cu sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente 1 (pentru cocã): 3 ceºti fãinã de grâu. Se taie tofu în fâºii de 3 cm grosime ºi se aºazã într-o farfurie adâncã. Se adaugã lintea. apoi la 105° C. roºii. Se rumenesc cepele în puþinã apã ºi sos de soia. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. Peste blatul copt deja se vor pune ºi felii de roºii cu puþinã boia. sare. uleiul. 25 ml sos de soia cu 25 ml apã. Din ingredientele 1 se frãmântã un aluat. Sandvici cu maionezã de tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: clãtite groase din soia. apoi se fierb cu roºii ºi verdeaþã. 1 vârf de cuþit piper. Se coace câte 5 minute. Se aranjeazã în mod uniform feliile de tofu apoi se toarnã peste ele toatã umplutura rãmasã. mai întâi la 115° C. Mod de preparare: Pentru blat: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. Se toarnã în forma în care este foaia ºi se lasã sã se coacã încã 30 de minute la 180°C. Se serveºte cu salatã proaspãtã.

100 gr.pãtrunjel. pe o masã sau un platou. 2 linguriþe sare. 10. Se lasã la uscat o orã. morcovi. dovlecei. 11. germeni de lucernã.1 canã. cu tofu ºi sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 lingurã pastã de avocado. fãinã integralã de grâu . pulpã de soia (okara). ½ canã ulei. pânã la prepararea sa finalã prin fierbere.1½ canã. 2 linguri gluten (fãinã de soia). mãsline. mãrar. Mod de preparare: Se întinde din abundenþã pastã de avocado pe o felie de pâine din grâu integral prãjitã. avocado. ¼ l apã mineralã carbogazoasã. castravete. o felie de roºie. Se pune în cuptor ºi se coace pânã se încãlzeºte tofu. mãsline.1 linguriþã. ceapã.½ canã. castravete. frunze de pãtrunjel. ceapã. sare . 300 gr. Se ruleazã clãtita ºi se mãnâncã în loc de sandvici. dovlecei. Se adaugã germeni de lucernã ºi picãturi de suc de lãmâie. o felie subþire de tofu. Se obþine o pastã finã. 1 linguriþã (micã) delikat. Mod de preparare: Se fierbe pulpa timp de 15 minute în apã ºi se mixeazã în blender. avocado. Se ruleazã cât de subþire se poate. fãinã integralã. Sandvici cu avocado. ceapã ºi morcovi. Tort din ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 300 gr. Se orneazã cu frunze de pãtrunjel. roºii. Se pãstreazã în loc uscat sau la frigider. Se aºazã la soare sau la 90o C în cuptor pânã se usucã complet. Se taie în fâºii subþiri. Se pune deasupra o felie subþire de tofu care a fost în prealabil înmuiat în sos de soia ºi o felie de roºie. Tãiþei din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 2 linguri seminþe de chimen. o felie de pâine din grâu integral prãjitã. 9. Se pun felii subþiri de roºii. sos de soia. Se amestecã toate ingredientele ca sã devinã o cocã tare. Mod de preparare: Se întinde puþinã maionezã pe clãtite. caº de vacã rãzãluit 39 . apã . 2 ouã sau / 3 cartofi rãzãluiþi.

50 gr. Mod de preparare: Se usucã pulpa de soia la foc mic pârlind-o puþin ºi mestecând continuu circa 5 minute. se rãzuiesc morcovii ºi se opãreºte totul timp de 5 minute la foc mic. Mod de preparare: Se taie ceapa/prazul mãrunt. precum ºi smântâna cu baza de soia ºi cu ouãle. 1 canã smântânã. se adaugã la ceapã/praz ºi se mai prãjeºte încã 5 minute. 40 . Pentru ornament . pulpã de soia. Ingrediente: 200 gr.ºi felii de roºii pentru ornamentat. 1 lingurã bazã de soia. fãinã integralã (cu tãrâþe). 1 lingurã unt/margarinã. 1 linguriþã sare. Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi condimentele. Tort din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Pentru un tort cu diametrul de 25 cm. sau cu felii de roºii ºi caº. morcovi. ceapã/ praz. 2 linguri unt. 5 ouã. 1 linguriþã vegeta. 1½ ceaºcã mãlai. În afarã de ulei ºi de ceapã.12 jumãtãþi miez de nucã. restul ingredientelor se mãrunþesc ºi se amestecã. 150 gr. 2-3 roºii. Se taie ca tortul. 1 linguriþã miere. sau în cuptor ventilat cu aer fierbinte la 150o C. ½ linguriþã sare.) Cu ajutorul unei farfurii plate se întoarce coca ºi se frige ºi pe cealaltã parte. Turte de mãlai cu lapte de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 ceaºcã lapte de soia. Se bate spumã albuºul de ou care se adaugã la zarzavaturile opãrite ºi la amestecul de fãinã. apoi se toarnã coca în mod uniform. brânzã de vacã. 12. Coca se pune în formã unsã ºi se ornamenteazã deasupra cu nuci. 13. Se macinã chimenul ºi se amestecã cu fãina integralã. Se pune uleiul într-o tigaie cu capac ºi se înfierbântã dupã care se presarã ceapa. Se coace 30 de minute în cuptor obiºnuit la 190o C. Se menþine totul acoperit timp de 10 minute. Se macinã nucile dur împreunã cu pulpa de soia. 1 linguriþã praf de copt. 100 gr. 300 gr. (Sã avem grijã ca aburii sã nu scape din vidul de sub capac. 1 cutie de porumb fiert.

curmalele. Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 2 ceºti de apã. o ceaºcã pulpã de soia. vanilia. ¾ ceaºcã fãinã integralã de grâu.Mod de preparare: Se dã în clocot laptele de soia.(rãmas dupã procesarea laptelui de nucã) ½ ceaºcã pulpã de soia. miezul de nucã. apoi se toarnã din compoziþie. Se pune în tigaia de teflon sub formã de turte care se rumenesc pe ambele pãrþi. ½ ceaºcã miez de nucã. Se coc timp de 12 minute sau pânã când nu mai ies aburi. Se adaugã la acest amestec urmãtoarele ingrediente: fulgi de ovãz. 2 ceºti cu fulgi de ovãz. Se pot pãstra la congelator ºi se reîncãlzesc în cuptor sau în aparatul de prãjit pâine. fãinã de porumb sau de mei. sare. se mai adaugã apã ºi se amestecã în mixer înainte de a o turna pentru urmãtoarele vafe. sare. 14. Se unge grãtarul pentru vafe. Se servesc fierbinþi. Dacã compoziþia este prea groasã. 1 linguriþã sare. fãinã integralã de grâu. porumb fiert. ¾ ceaºcã fãinã de porumb sau de mei. 2 linguriþe vanilie. 3 ceºti apã. Se adaugã mierea ºi se amestecã cu: mãlai. 5 curmale. Se amestecã toate ingredientele. Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti de apã. 41 .

42 .

CREME DULCI 43 .MAIONEZE. UMPLUTURI SÃRATE. PATEURI. CREME SÃRATE.

se taie în douã (pe lungime). Se orneazã cu mãsline ºi pãtrunjel verde (4 porþii). amestecând mereu pentru a nu se prinde de fundul vasului. se taie în lungime ºi se fierb cu resturile scobite din cartofi. aprox. 400 g orez. 2 cepe. 16. maionezã. tofu. morcovii ºi þelina se dau prin rãzãtoare. Ardeii se spalã bine. bulion. ½ linguriþã boia de ardei dulce. Ardei umpluþi cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 orã Ingrediente: 2 cepe. 0.5 kg cartofi se scobesc astfel încât sã rãmânã un perete destul de gros pentru a nu se rupe. 2 cãni pulpã de soia. vegeta naturalã. ardeiul tocat cubuleþe mici. 500 gr. 17. Pentru ca compoziþia sã nu se desfacã se adaugã fãinã de mei ºi se amestecã pentru omogenizare. 1 canã pulpã de soia. Se adaugã bulion sau 2 roºii decojite ºi se fierbe totul pânã se formeazã un sos. Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 2 kg cartofi fierþi în coajã. apoi se adaugã la legumele fierte împreunã cu pulpa de soia. 1 kg ardei. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt.5 kg de cartofi se curãþã. ceapa tocatã mãrunt. dupã plãcerea fiecãruia. 2 morcovi. 2 linguri fãinã de mei. sare. boia de ardei dulce. Mod de preparare: tofu se zdrobeºte (se rade) ºi se amestecã cu boiaua. Umplutura se face din pulpã de soia cu vegeta naturalã ºi puþinã 44 . 4 ardei (potriviþi pentru umplut). Se cãlesc toate în puþinã apã cu vegeta naturalã. mãrar verde. Cu aceastã compoziþie se umplu ardeii care se pun la fiert în apa cu bulion. ºi alte legume.15. ardei tocat. mãrarul tocat fin. Se mai poate adãuga. 1 þelinã. Se potriveºte de sare. ciuperci. se ia de pe foc ºi se pune sare ºi verdeaþã tocatã mãrunt. Ardei umpluþi cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. mãsline ºi frunze de pãtrunjel pentru ornat. Mod de preparare: 1. o ceapã micã. Orezul se spalã ºi se scurge. se curãþã de seminþe ºi se umplu cu pasta obþinutã din amestecul de mai sus.

se toarnã peste cartofi. 1 vârf de cuþit piper mãcinat proaspãt. 2 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. 100 gr. tofu. o ceapã. Amestecãm toate ingredientele la un loc. ½ linguriþã mãghiran uscat ºi zdrobit. 50 gr. 1 lingurã suc de mãr tocat la turmix. Dacã pasta este foarte moale. 1 lingurã pãtrunjel sau mãrar. 1 lingurã vegeta ºi alte condimente opþionale. Gustul este mai fin dacã se preparã totul într-un mixer. 1 mãr acriºor. 1 lingurã oþet de mere. tofu. ciuperci tãiate mãrunt. Castravetele se taie cubuleþe mãrunte iar mãrul se rãzãluieºte. ½ linguriþã boia de ardei. 1 lingurã ulei. Se orneazã cu pãtrunjel verde tocat ºi mãsline. ciuperci tãiate bucãþele ºi fierte cu vegeta naturalã. castraveþi muraþi. La frigider poate sta ºi 5 zile. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã. apoi cu toate ingredientele la un loc în afarã de ceapã. cu atât soia va fi mai gustoasã). se adaugã 250 gr. ¼ linguriþã chimen. Cremã de tofu cu castraveþi muraþi Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. iar dacã este mai consistentã se pune pe un platou ºi se aºazã cartofii peste ea. Pentru a obþine un gust mai fin se mixeazã totul dupã care se þine la frigider cel mult 5 zile. 1 lingurã ulei. 1 lingurã pãtrunjel tãiat mãrunt. Amestecul se pune în jumãtãþile de cartofi. 19. 45 . Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã ºi se amestecã bine cu ulei. Aceasta se taie mãrunt ºi se adaugã la sfârºit împreunã cu pãtrunjelul sau cu mãrarul. Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. ½ linguriþã sare de mare. 18. 250 gr. se scurge ºi se amestecã cu bulionul ºi cu 1 ceapã tocatã ºi cãlitã. 1 ceapã tãiatã mãrunt (cu cât supa în care fierbe soia este mai bunã.sare. smântânã din lapte de vacã sau de soia. soia se scoate cu spumiera. Dupã ce a fiert. se amestecã bine cu ulei.

amestecându-se continuu. Se serveºte pe pâine prãjitã cu pãtrunjel. 46 . lzeamã de lãmâie. Mod de preparare: Pulpa de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. 6-8 curmale. Mod de preparare: Se mixeazã fasolea. 1 ceaºcã apã. 2 linguri miere. Rezultã 3-4 porþii. Se lasã sã se solidifice puþin. 3 linguri suc de lãmâie. (opþional). Gajar cu lapte de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 cãni morcovi cruzi tocaþi. Mod de preparare: Se mixeazã pânã se omogenizeazã. 15 minute. Se presarã praf de usturoi dacã nu se foloseºte cãþelul de usturoi. Rezultã 4 porþii. ½ linguriþã vanilie. se toarnã într-un vas ºi se fierbe la foc mic cca. 23. Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/ soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 ceºti pulpã de nãut sau soia. Se pune pe o farfurie sau pe un platou pentru a se rãci ºi a se îngroºa. 1 lingurã pãtrunjel tocat. Cremã din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã pulpã de migdale. Icre de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã (250 ml) pulpã de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. sare dupã gust. 150 ml ulei de floarea soarelui. 1 porþie. Se fierbe totul într-un vas mare la foc mic timp de 1 orã pânã când se evaporã lichidul ºi rãmâne o pastã groasã. ½ linguriþã sare. 21.20. 1 vârf de cuþit sare. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã bine ºi se pun la rece. sare (dacã e nevoie). sarea (aproximativ ½ linguriþã. dacã nãutul este nesãrat). o ceapã micã. 2 linguri amidon. ½ canã seminþe de susan. 22. 2 cãni lapte de soia. Compoziþia va trebui sã aibã consistenþa unui terci. 1 cãþel de usturoi (opþional). usturoiul ºi seminþele de susan.

Maionezã din pulpã de soia sau tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Pulpã de soia sau tofu . sare dupã gust. 150 ml smântânã de soia (reþeta 45) 1 linguriþã suc de lãmâie. Se mixeazã bine.7 cãþei. toate deodatã. Pastã de avocado cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã miez de nucã. Se foloseºte ca ºi maioneza obiºnuitã.1 canã. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer pânã devin o cremã. usturoi . fiind mai sãnãtoasã deoarece nu conþine colesterol. 1 ceapã potrivitã ca mãrime.1 canã. amestecându-se continuu. Când se terminã uleiul. Maioneza rezultatã. Icre vegetariene cu smântânã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ l apã. Pasta obþinutã se pune într-o cratiþã ºi se fierbe 15 minute la foc mic. ¼ ceaºcã ceapã tocatã. ulei .1½ canã.30 ml. Mod de preparare: Griºul se fierbe 4-5 minute. se adaugã sare ºi ceapã ºi se amestecã. apoi se lasã la rãcit. folosind mixerul. Dacã pasta obþinutã este prea tare se adaugã puþinã apã înainte de a încorpora smântâna. lapte de soia . 47 . sare . ½ lingurã suc de lãmâie. Se amestecã cu celelalte ingrediente. 26. Se poate pune boia dulce pentru culoare ºi mãsline pentru ornament. suc de lãmâie . (rãmas de la laptele de nucã) ½ ceaºcã apã.1 linguriþã. Se pune în blender împreunã cu restul îngredientelor. 4 linguri griº. Apoi se toarnã ulei ca la maionezã.Dupã ce s-a rãcit. Mod de preparare: Pulpa de soia se mixeazã în blender cu ½ de canã lapte de soia. 24. se pune în borcane cu capac ºi se pãstreazã la frigider. ceapã tocatã fin ½ buc. aproximativ 1 l. se adaugã zeama de lãmâie. Este necesar ca ceapa sã fie focatã foarte fin. Se lasã apoi sã se rãceascã. se ia din compoziþie o canã sau mai mult. Rezultã 5 porþii. 25. 2 avocado.

1½ canã lapte de soia. Se amestecã cu o lingurã pentru a o omogeniza înainte de servire. vegeta. Se serveºte ca aperitiv. Rezultã 8 porþii.7 bucãþi. sare vrac . 2 linguri suc de lãmâie. mãsline (nesãrate fãra sâmburi) . suc de roºii ¼ canã. 1 linguriþã boia dulce. Se foloseºte pentru sandviciuri sau ca ºi garniturã pentru salatã. Se adaugã tofu ras. se spalã ºi se rade pe rãzãtoarea finã. 150 g tofu. 1¾ canã apã. Pastã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia. Dacã este prea groasã se mai adaugã puþinã apã. vegeta. 100 g ceapã. Pastã de þelinã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 500 g þelinã. ¼ linguriþã praf de usturoi. apã . pulpã de soia fiartã .1 litru.1 linguriþã. 29.27. ½ linguriþã sare. 28. 200 g smântânã de soia. Reduceþi focul ºi mai fierbeþi 10 minute. Adãugaþi apã ºi fierbeþi la foc mic amestecând continuu timp de 3 minute. 48 .4 linguri. Pasta de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Ciuperci Champignon .½ kilogram. Pasta rezultatã se poate pãstra în frigider pânã la 2 sãptãmâni. ceapa tãiatã mãrunt.½ canã. Puneþi ºi ingredientele rãmase. Mod de preparare: Mixaþi pulpa de soia cu laptele de soia în mixer pânã rezultã o pastã finã. în acelaºi fel în care este consumatã ºi maioneza. amestecând bine. Se serveºte ca pastã pe pâine. Se amestecã bine obþinându-se o pastã consistentã. O canã din apa în care au fiert ciupercile se amestecã cu toate ingredientele ºi se dã la blender 2 minute. usturoi 2 cãþei. se spalã ºi se fierb ciupercile cu 1 litru de apã timp de 20 de minute. Mod de preparare: Se curãþã þelina. boiaua. Uscaþi toatã fãina împreunã pentru 15 minute la 150o C. smântâna. ulei de mãsline . la foc mic. 1 linguriþã de miere. 1/3 canã fãinã albã. Mod de preparare: Se curãþã.

2 linguriþe suc de lãmâie. 1 morcov. apoi se zdrobesc. sare ºi usturoi pisat. Pastã din miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã. 31. 400 g cartofi. sarea ºi usturoiul pisat. 32. maionezã.30. 300 ml ulei. 1 gogoºar (opþional). pudra de ceapã ºi cimbrul în mixer. Se amestecã cu pulpa de linte. 1 linguriþã delikat. 49 . sare. ½ linguriþã pudrã de ceapã. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. usturoi. maionezã de pufuleþi. cimbru. 1 ceapã. 33. cimbru. 1 ceaºcã apã. Se fierbe compoziþia pânã se îngroaºã. sarea. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. busuioc. usturoi. 50-60 gr. maioneza. Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. apa. usturoi. amestecându-se mereu. Pateu de linte din pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. 1 lingurã muºtar. apoi se zdrobesc. 2 castraveþi muraþi. pudra de usturoi. 1 vârf de cuþit pudrã de usturoi. 400 g cartofi. ardeiul capia. ½ linguriþã sare. maionezã de pufuleþi. Mod de preparare: Se dau nucile. 34. Se amestecã cu pulpã de linte. sare. sare. apoi se zdrobesc. maionezã de pufuleþi. 1 lingurã zeamã de lãmâie. sare. ardei capia roºu. sarea ºi usturoiul pisat. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. 400 g cartofi. Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia. Se amestecã cu pulpa de nãut. maioneza. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de nãut. apoi se adaugã sucul de lãmâie.

Se serveºte ca pastã pe pâine. Pentru a obþine o pastã omogenã ºi finã. apoi se amestecã cu tofu ras fin.1 legãturã. 150 ml ma- 50 . dupã rãcire se vor mixa.Mod de preparare: La porþia de pulpã de soia se adaugã un morcov ºi o ceapã mãrunþite. dupã gust. Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 100 ml smântânã. sare. 50 gr. 36. pãtrunjel verde . muºtarul ºi zeama de lãmâie. apoi aromele.1 linguriþã. 35. 150 gr.1 litru.½ canã. Se mixeazã în mixer împreunã cu celelalte ingrediente. mãrar verde. tofu. se opãreºte în apã cu puþinã sare. 4-5 cãþei de usturoi. Pateu de mazãre verde cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 g mazãre verde (crudã). o ceapã. Mod de preparare: Cartofii decojiþi se zdrobesc. apã . Mod de preparare: Spanacul se spalã bine. (5 porþii) 38. Dupã ce s-a scurs bine se toacã. Mod de preparare: Mazãrea se fierbe ºi se pune într-o strecurãtoare pânã se scurge bine de apã. Rezultã 5 porþii. usturoi . maionezã de soia . La sfârºit se poate adãuga gogoºarul ºi castraveþii muraþi tocaþi mãrunt (în acest caz nu se renunþã la muºtar ºi lãmâie).5 cãþei. Toate ingredientele se dau la mixer 2-3 minute.1 canã.2 bucãþi. apoi se pune la scurs într-o strecurãtoare. Uleiul se adaugã treptat. 100 ml maionezã de soia. sare vrac . 3 cartofi. smântânã ºi sare. sare dupã gust. tofu. cartofi (fierti în coajã) . 37. Pateu de spanac cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 1 kg de spanac. Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: O canã pulpã de nãut (rãmas de la prepararea laptelui de nãut cu Soia-lakt). Se þine pe foc pânã se fierb/opãresc ºi legumele.

Mod de preparare: Se fierb legumele. Se amestecã toate ingredientele bine într-un castron. Se mixeazã pânã se obþine o pastã spumoasã. ½ linguriþã boia de ardei dulce. în afarã de ceapã. ½ linguriþã mãghiran. 1 legãturã pãtrunjel. pentru un gust mai bun. 1 ceapã. ceapa ºi restul ingredientelor. 1 þelinã micã. 1 linguriþã sare. Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute 51 . 40. suc de lãmâie dupã gust. Se poate folosi imediat sau se pãstreazã la frigider pentru mai târziu. ½ canã zeamã/lapte de nãut. 10 ml suc de lãmâie. sare. 42. ceapa crudã tocatã fin. se scurg de zeamã ºi se paseazã împreunã cu pulpa de nãut (rãmas în filtru Soia-lakt). ½ linguriþã busuioc. 2-3 cãþei de usturoi. Se amestecã nãutul cu cartofii. sarea ºi uleiul. 39. Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã. dupã gust. 1 canã tofu moale. 41. facultativ 4-6 mãsline. 1 ceapã tãiatã mãrunt. 2 linguri de susan uºor prãjit. Se lasã la rece câteva ore înainte de a se consuma. Mod de preparare: Se mixeazã bine toate ingredientele pânã când compoziþia ajunge la consistenþa unui pateu. 1 morcov. Mod de preparare: Se curãþã ºi se rade þelina. 1 linguriþã sare. Pateu de þelinã cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 þelinã micã.ionezã de soia. Rezultat: 1½ canã pateu de þelinã. Rezultã 6 porþii. Pateu cu susan din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de nãut. Mod de preparare: Cartofii se fierb separat ºi se zdrobesc. Când sunt fierte. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de nãut. 1 linguriþã condiment Plafar.

pulpã de alune neprãjite. 250 ml lapte de soia. usturoi. Compoziþia este mai gustoasã cu verdeaþã proaspãtã sau germeni. (cca. sare.Ingrediente: 500 gr. ulei. (rãmas de la laptele de alune) 1 morcov potrivit. Mod de preparare: Se aleg 10 roºii mai mari. cu 2 cepe tocate mãrunt. la foc mic. Compoziþia astfel obþinutã poate fi folositã pentru ardei umpluþi sau sãrmãluþe. Peste ele se toarnã apã (aproape cât sã le acopere) ºi puþin ulei ºi se lasã sã fiarbã pânã se înmoaie roºiile. sare. li se taie capacul ºi se scobesc în interior. 1 pa-chet de soia granule. 2 cepe. dupã care se adaugã celelalte ingrediente. 2 cãni de tomate (sau roºii proaspete fierte ºi decojite). Roºii umplute cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 h (complexitate redusã) Ingrediente: 10 roºii mai mari. 43. 44. 500 ml ulei (aproximativ). apoi se rãceºte ºi se pune în mixer împreunã cu laptele de soia. vegeta dupã gust. ceapã. suc de lãmâie. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin ºi se condimenteazã pentru a obþine un gust mai deosebit. De asemenea se pot modela în fãinã ºi se vor fierbe ca ºi periºoare. delikat. mãrar. Mod de preparare: Pulpa de soia ºi cartofii se amestecã. piper. orez fiert. cu 2-3 linguri de orez nefiert. se lasã 2-3 minute la mixat 52 . Se umplu roºiile cu aceastã compoziþie ºi se aºazã în cratiþã. fulgi de cartofi 30 gr. 45. 6 linguri) sau un cartof ras. Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Mod de preparare: 1 canã pulpã de soia. Se amestecã pulpa de soia cu delikatul. Se servesc fierbinþi ºi cu smântânã. pãtrunjel. 2-3 linguri de orez. cu mãrar ºi pãtrunjel. Mod de preparare: Orezul se pune la fiert. Smântânã de soia din lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: 6 linguri orez. 100 gr. 1 canã pulpã de soia. 1 canã apã. Se fierb aproximativ o orã (trebuie sã treacã prin aceastã etapã) într-o tavã adâncã.

Rezultã o pastã untoasã. maghiran . Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de migdale.1 canã.dupã care se adaugã uleiul. 47. ¼ canã tapioca.1 canã. ulei de floarea soarelui . Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Mod de preparare: Pulpa de soia se dã la blender cu laptele de soia pânã se obþine o pastã de consistenþã mai vârtoasã care se preparã ca o maionezã. la frigider. sare vrac . condimente dupã gust. doar cã vom pune ulei mai mult. Ne putem opri la aceastã etapã pãstrând untul în frigider. busuioc . Se adaugã încet fãina de cartofi pânã când compoziþia se îngroaºã ºi devine finã. 1-2 linguri miere. Cremã de banane cu lapte de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 l lapte de nuci. ca la maionezã (se ia cãpãcelul de la capacul de mixer ºi pe acolo se picurã uleiul). 46. cimbru .1 linguriþã. adãugând ulei în picãturi. 1½ ceaºcã apã. 3-4 linguri fãinã de cartofi. CREME 48. Se adaugã sarea ºi se mixeazã l minut. 1 linguriþã pastã de ceapã cu sare. usturoi . Dacã dorim sã facem maionezã. apa ºi condimentele.1 linguriþã. puþinã sare. Se pãstreazã în caserole sau borcane. Rezistã în frigider 3-5 zile. Rezultã untul de soia. 53 . Se fierbe ºi se lasã sã se îngroaºe. Dacã dorim sã obþinem pateu de soia adãugãm celelalte ingrediente ºi le mixãm timp de 2 minute.1 linguriþã.½ linguriþã. lapte de soia . apã 1½ canã. cu mixerul. În final se adaugã sucul de lãmâie ºi sare dupã gust. pânã când pasta se îngroaºã. ¼ linguriþã praf de usturoi. procedãm la fel.1 canã. ¼ linguriþã boia de ardei. Unt din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã pulpã de migdale. treptat.5 cãþei.

51. fructe de sezon. 100 gr. În laptele de soia se topeºte la foc mic mierea ºi untura. 1 vârf de cuþit sare. Se fierbe 5 minute. Cremã de soia cu fructe din lapte soia. Mod de preparare: Pulpa de orz se dã la mixer cu laptele de soia. 2-3 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie sau 2-3 plicuri zahãr vanilat ºi scorþiºoarã. 1 l lapte de soia. 1canã pulpã de soia. pulpã din orz. 1 lingurã suc de lãmâie. 2 linguriþe cacao. Se adaugã ½ ceaºcã suc de mere. Cremã de mere cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Se curãþã de sâmburi 2 mere “galben delicios” ºi se pun în mixer (nu se curãþã de coajã). Mod de preparare: Se mixeazã pânã când nucile devin o pastã finã. se pune 54 . ½ ceaºcã miez de nucã (rãmas din prepararea laptelui de nucã). 50. Se amestecã bine. apoi se amestecã la un loc cu baza de soia. cacaua. 1 linguriþã suc de lãmâie. Mod de preparare: Se lasã tapioca la înmuiat în lapte de nuci timp de 15 minute. scorþiºoara. Se poate folosi la diferite reþete sau la masa de dimineaþã cu cereale sau pâine prãjitã. Cremã de ciocolatã din soia Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. Se toarnã peste cereale sau se serveºte în cupe pentru fructe. 49. miere. 3 linguri bazã sau pastã de soia.vanilie (opþional). Se pãstreazã în borcan închis la frigider maxim 2 sãptãmâni. sarea. Mod de preparare: În laptele preparat cu aparatul Soia-Lakt se amestecã pulpa de soia. Se ia de pe foc ºi se adaugã 2-3 banane feliate. pulpã de soia Timp de preparare: 1 h Ingrediente: 1 canã lapte soia (250 ml) soia. amestecând din când în când. (reþeta 28). Pasta obþinutã. Rezultã 4-5 porþii. Acesta se amestecã cu preparatul de orz pânã devine omogen. vanilia. 100 gr. la care se adaugã sare. 200 ml ulei. unt de cocos sau margarinã eventual ulei.

esenþã de vanilie . afine . Mod de preparare: Pulpa de soia. sare ¼ linguriþã. Cantitãþile sunt calculate pentru 5 porþii. puþinã sare.½ canã. Se consumã cu fursecuri sau biscuiþi. amestecându-se pânã la omogenizare. 52. cocos .într-o tigaie de teflon ºi se fierbe la foc mic timp de 20 de minute amestecându-se continuu. zeama de la 1 lãmâie. etc. Se mixeazã bine apoi se adaugã treptat uleiul. stafide .2 linguriþe. Mode de preparare: Se amestecã în mixer toate ingrediente. Cremã din lapte de soia pentru desert Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Lapte de soia concentrat . orez fiert . ½ linguriþã vanilie. laptele de soia.½ canã. miere 4 linguri. 54.1 linguriþã. 55 .¼ canã. lapte de soia . Crema poate fi folositã la tort din biscuiþi.1 canã. mierea ºi sarea se amestecã într-un mixer de tocat pânã se face o pastã finã. la care se adaugã treptat uleiul ºi lãmâia.2 cãni. miere . Cremã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Când s-a rãcit.1 canã. Se lasã la rece. 8 curmale. clãtite. 53. se pune din nou în blender clasic (rece) împreunã cu fructele. La sfârºit se adaugã vanilia ºi afinele.½ canã. se rãstoarnã într-un borcan cu capac ºi se foloseºte ca orice cremã. vanilie (esenþã naturalã) . deoarece se prinde foarte repede.2 cãni.2 linguri. ulei . 1 ceaºcã de apã. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele timp de 2 minute. Cremã din miez de nucã Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã(de la laptele de nucã). iar la urmã sucul de lãmâie. Când este gata.

Mod de preparare: Primele patru ingrediente se mixeazã bine. 2 linguri curmale tãiate. Mod de preparare: Se pun curmalele în apã clocotitã ºi se decojesc. 1 vârf de cuþit sare. ¼ ceaºcã pulpã de migdale. 1 lingurã miere sau 2 linguri curmale tãiate mãrunt.55. Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã suc de struguri albi sau de mere. ½ ceaºcã apã. 56. se lasã la frigider pentru ca sã se întãreascã. Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de “lapte de soia concentrat” rece. 1½ l lapte de soia Mod de preparare: Se mixeazã nuca cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. Cremã din miez de nucã ºi banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¼ ceaºcã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). Pastã de prune cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ kg prune. 1 canã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). ¼ linguriþã esenþã de migdale (sau de arþar). Se spalã bine prunele. Mod de preparare: Se amestecã în mixer nucile cu sucul de ananas pânã se obþine o cremã. ½ ceaºcã suc de ananas. 58. 56 . 3 banane congelate. Se pune puþin în congelator ºi se serveºte. se curãþã de sâmburi ºi se adaugã în mixer împreunã cu nucile. 57. ¼ linguriþã vanilie. Se amestecã toate ingredientele în mixer. puþinã vanilie. 2 curmale. La îngroºarea compoziþiei se adaugã sucul de lãmâie. Se adaugã celelalte ingrediente. Dupã aceasta. câteva picãturi suc de lãmâie.

Se procedeazã identic pânã când pasta devine finã ºi bunã de tartinat. în borcane de sticlã. Pastã din pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 400 g pulpã de alune. Se amestecã cu coaja de lãmâie rasã ºi coriandru. 60. 3 cãni lapte de soia. amestecânduse bine. Mod de preparare: Se mixeazã alunele pânã se obþine o pastã finã. Mod de preparare: Se fierb curmalele în apã. Se toarnã sucul de portocale ºi se adaugã stafidele. Se amestecã cu lapte ºi se serveºte. 3 linguri lapte de soia sau de nuci. 1 ceaºcã suc de portocale. se adunã alunele mãcinate de pe pereþii robotului în partea de jos a vasului. 1 lingurã coajã de lãmâie rasã. 57 . Mod de preparare: Se mixeazã nuca ºi migdalele cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. apoi se mixeazã din nou. Pastã de stafide. Se lasã sã se odihneascã puþin motorul. 1 ceaºcã pulpã de migdale sau nuci (poate fi combinat ºi cu un procent de pulpã de soia). Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de curmale.59. Se pãstreazã la frigider. 1 ceaºcã stafide. apoi se fac pireu. Se taie nucile fin. ½ linguriþã coriandru. miez de nucã ºi pulpã migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã (rãmas de la procesarea laptelui de nucã). 1 ceaºcã pulpã de migdale. 61. ½ linguriþã miere.

58 .

SALATE 59 .

foaia de dafin ºi ceapa. Cartofi cu pulpã de soia la cuptor Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 kg cartofi fierþi în coajã. condimentele. 2 linguri ulei. Mod de preparare: În prima fazã pulpa de soia se amestecã cu laptele de soia ºi se macinã la blender pânã devine o pastã finã. Salatã de ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 200 gr. 64. Se dã la cuptor pânã când cartofii se rumenesc uºor. Totul se fierbe 20 minute. în orice combinaþie: 60 . Se tapeteazã o tavã sau un vas de yena cu pesmet ºi se aºazã un strat de cartofi. Se adaugã toatã apa. apoi se scoate ºi se scurge. 2 linguri busuioc mãrunþit. Se serveºte cu mujdei de usturoi. 200 gr. apoi se pune umplutura º.d. 1 lingurã rasã praf pentru supã (sau delicat). sare dupã gust ºi fãinã înmuiatã în apã. ½ l apã. Înainte de folosire se lasã cel puþin 10 minute sã se omogenizeze gusturile. sare de mare. 2 banane. 4 cepe. smântânã. Dupã ce s-a scos din cuptor ºi s-a rãcit puþin. Ceapa se taie peºtiºori ºi se fierbe 3 minute. 63. banana se decojeºte ºi se taie felii. 4-5 linguriþe de cafea muºtar. se unge cu ulei amestecat cu boia de ardei dulce. în afarã de pãtrunjelul care se presarã deasupra. 1 foaie de dafin. Castravetele murat în oþet dulce se taie cubuleþe. Ultimul strat trebuie sã fie de cartofi. 2 castraveþi muraþi în oþet dulce. 500 ml bulion. Soia se fierbe în apã cu vegeta naturalã ºi sare de mare dupã gust. praful pentru supã sau delikatul. pulpã de soia. 1 canã pulpã de soia. Se amestecã soia cu ceapa. 3 linguri fãinã. Toate ingredientele rãmase se amestecã împreunã. 1 canã lapte de soia. 3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. 2 cepe. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se taie felii.62. 1 lingurã pãtrunjel. busuiocul. Ingrediente: 2 ceºti de oleaginoase încolþite. 1 lingurã oþet de mere / sau sucul de la ½ lãmâie.m. 1 linguriþã chimen. ½ linguriþã de cafea boia de ardei dulce.a. Salatã de germeni cu tofu Timp de preparare: 15 minute.

Se orneazã cu o crenguþã de cimbru verde. spanac proaspãt. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe de jumãtate de centimetru. Se adaugã sosul (opþional) peste ele ºi se amestecã cu grijã. sosul de soia ºi se lasã la mãcerat cam 20 de minute. fie ca bazã de mâncare. 100 gr. Mod de preparare: Ceapa se toacã foarte mãrunt. Se poate servi pe un pat de frunze de salatã verde sau spanac. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele încet ºi se consumã imediat.). 1 lingurã muºtar boabe. Salatã de spanac cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 150 gr. 2 linguri muºtar. 100 gr. 2 roºii medii tãiate cubuleþe. tofu. 61 . 1 lingurã sos de soia(*dacã nu gãsiþi în magazin ignoraþi). Se adaugã menta tãiatã mãrunt. 1 ceapã mare (aprox. salata fiind deosebit de aspectuoasã.1 lingurã zahãr. de preferat nesãrate ºi neprãjite. Salatã de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia .2 cãni. tarhonul ºi boabele de muºtar opãrite cam un minut. 50 ml ulei de mãsline. Cu uleiul ºi muºtarul se pregãteºte un sos. ¼ ceaºcã boabe de soia prãjite. Dupã ce se amestecã totul. 65. ½ ceaºcã tofu ras sau tãiat cubuleþe mici. 50 gr. 1 frunzã de mentã. ¼ linguriþã de cafea vegeta. salvie. se adaugã sare numai dacã este nevoie. 1 lingurã bazã de soia. 1 vârf de cuþit tarhon. 4 linguri de ulei presat la rece. pânã capãtã o culoare maronie). soia. nesãrate (se pun în tava de la cuptor ºi se mai amestecã din când în când. 66. Poate fi servitã fie ca aperitiv. fasole. Spanacul se curãþã de venele groase ºi se spalã împreunã cu salvia. Se adaugã oþetul. se lasã sã stea puþin. ½ suc de lãmâie. Uleiul. zahãrul. 100 ml oþet de mere + 50 ml lapte de soia sau apã simplã. sucul de lãmâie ºi condimentele se toarnã peste cuburile de tofu. nãut. 1 linguriþã de cafea sare. Pulpa se lasã la rãcit. 2-3 linguri seminþe de floarea-soarelui. 4 linguri oþet pentru salatã sau suc de lãmâie. Se scurge ºi se taie totul în fâºii.linte.

Ceapa tocatã se cãleºte în ulei cu apã ºi condimente.100 gr. sare dupã gust. 67. Mod de preparare: Se amestecã bine totul într-un bol. special pentru vinete. 100 ml maionezã de soia (reþeta 25). 69. 1 ceapã. tofu ºi sarea. mãrar ºi pãtrunjel. 62 . tofu. La sfârºit.tãiatã cubuleþe. o conservã de ciuperci. morcovi. zeamã de lãmâie. 200 gr. o ceapã. Se sãreazã dupã gust. ciupercile . se amestecã varza. tofu (brânzã de soia) cu mãrar sau simplã . 70. ulei. apoi se pun la scurs 15 minute. Se amestecã ºi se foloseºte ca aperitiv sau ca mâncare de bazã. se curãþã când sunt încã fierbinþi. 1 roºie mare sau 2 medii (tãiate cubuleþe) . Mod de preparare: Vinetele se coc. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe. Salata de varã cu roºii ºi tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ de salatã verde ruptã cu mâna în fâºii mici sau tocatã. tofu. Salatã de vinete cu maionezã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 kg vinete. sare. verdeaþã.fin. mãrar proaspãt tocat (merge ºi uscat). verdeaþa ºi zeama de lãmâie. 1 lingurã ulei (de preferat de mãsline). sare dupã gust. 200 gr. 68. varza . condimente. Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr.mãrunt. o capãþânã de usturoi. Se toacã bine cu un cuþit de lemn sau plastic. apoi smântâna de soia. Salatã picantã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 400 gr. Se pun ciupercile ºi se lasã pe foc câteva minute. cimbru. o varzã micã (cam de un kg). Se adaugã ceapa tãiatã mãrunt. zeama de la ½ lãmâie.Atenþie! Zarzavaturile astfel pregãtite se vor adãuga la preparatul cu tofu chiar înainte de folosire. maionezã din soia (reþeta 25).

Mod de preparare: Roºiile spãlate se taie felii mãrunte ca ºi ceapa ºi se amestecã împreunã cu condimentele necesare. ½ roºie. morcovul ºi usturoiul pe rãzãtoarea mare. 1 frunzã de salatã. 71. 200 gr. braþele . cu partea bombatã în sus. de regulã.lucernã sau mãsline înfipte în maionezã. 2 linguriþe busuioc mãrunþit.beþiºoare de þelinã sau fâºii de avocado. dar poate fi servitã ºi cu cartofi fierþi sau cu pâine ca mâncare de bazã.Mod de preparare: Se rade tofu. cu partea alungitã în sus ca sã formeze gâtul. tãiat pe lungime. ochii ºi gura . Înainte de folosire se lasã 10 minute pentru omogenizare. 2-3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. corpul . Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ avocado.jumãtate de roºie. maionezã din tofu (reþeta 25). mãsline negre. e un aperitiv. pãrul . Mod de preparare: Pe un platou se pun seminþele de lucernã germinate peste care se aºazã celelalte ingrediente în formã de pãpuºã: capul . seminþe de lucernã germinate. Tofu se taie în cubuleþe de 1 cm ºi se adaugã încet la celelalte ingrediente deja amestecate. dupã care se amestecã cu maioneza ºi se orneazã cu verdeaþa. ½ linguriþã de cafea sare mãruntã. tofu. Aceastã salatã. ¼ ceaºcã tofu (sãrat).jumãtate de avocado. 1 lingurã ulei.mãsline înfipte în roºie. Salatã rusticã de roºii cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500 gr. 72. roºii. 1 ceapã roºie. 63 .

64 .

DROBURI 65 .ªNIÞELE. CHIFTELE.

în timp ce se preparã celelalte ingrediente.firma SC Hapax Company SRL). Amestecaþi uºor ºi aºteptaþi 5-10 minute pânã când laptele se limpezeºte. 2 linguriþe pudrã de ceapã. brânza se poate pãstra în congelator pânã ce este nevoie sã fie folositã. Se amestecã compoziþia în mixer pânã devine o cremã. 1½ linguriþã sare. Chinezii numesc coagulantul “nigari” . 2-3 linguri suc de lãmâie*. 74. Observaþie: Pentru a prepara brânza albã. Brânzã americanã din miez de nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de apã. Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) Timp de preparare: 10 minute + 2-3 h scurgere Ingrediente: Din doi litri lapte de soia preparat cu Soia-lakt rezultã aprox 200 gr. Se toarnã într-o formã ºi se rãceºte. se folosesc 3 linguri de morcov ras. 1/3 ceaºcã + 1 lingurã rasã gelatinã vegetalã. În loc de ardei roºu capia. ardei roºu capia sau ½ ardei mare sau 2 linguriþe boia de ardei dulce. c) suc de lamâie folosit ca ºi coagulant. 2 l lapte de soia coagulat prin una din urmãtoarele variante: a) 1 linguriþã de clorid de calciu (este extras din sare de mare.un fel de sare (se poate procura din aceeaºi sursã de unde aþi cumpãrat aparatele sau de la importator . ca sã se dizolve. Se adaugã celelalte ingrediente. chimen. dizolvat în 1/4 canã apã. 100 gr. Se adaugã nucile ºi se amestecã împreunã în mixer. 3 linguri fulgi de drojdie. b) 1 linguriþã sulfat de magneziu (procurat din farmacie). Se acoperã ºi se pune la frigider peste noapte. 1-2 linguri condimente – ardei. ingredientele marcate cu (*) trebuie sã fie dublate. fiind un element natural).73. Mod de preparare: Se înmoaie gelatina într-o ceaºcã de apã în mixer. 1¼ ceaºcã apã clocotitã. ¼ linguriþã pudrã de usturoi. Se toarnã apã clocotitã peste gelatina înmuiatã ºi se dã la mixer puþin. tofu (brânzã). vegeta. mãrar sau altele 66 . Se rãceºte câteva minute. Dupã ce s-a întãrit la frigider. 2 ceºti miez de nucã (rezultat din prepararea laptelui de nucã cu Soia-lakt). fãrã ca sã se mai observe bucãþi de ardei.

coriandru (arome pt. Se strecoarã prin tifon ºi se preseazã sub o greutate timp de aproximativ 15 minute.dupã preferinþe. 2 linguri fãinã. cayenne ºi frunze de pãtrunjel. 250 gr. ulei .1 canã. tãrâþe cernute . 500 gr. 200 ml smântânã de soia (reþeta 45). Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. Deasupra se pun 200 ml smântânã amestecatã cu fãinã ºi puþinã apã. Brânza astfel rezultatã are valoarea cea mai mare de proteine . cârnaþi). dacã ne putem obiºnui cu gustul sãu specific. tofu ras ºi cartofii rãmaºi. 67 . vegeta. morcov ras .¼ canã. Apã curatã .½ canã sau fãinã albã . 75. fãinã integralã de grâu . Se pune într-o tavã un rând de cartofi (jumãtate din cantitate) apoi tocãniþa de ciuperci.¾ canã. Rezultã 6 porþii. tofu.vezi tabelul pag. varzã tocatã . La frigider se pãstreazã maxim 7 zile. ca aliment pentru animale. cayenne ºi frunze pãtrunjel. proaspãt preparat. Mod de preparare: Cartofii se fierb în coajã ºi se rad pe rãzã-toare mare. Dacã avem la dispoziþie o formã pãtratã din lemn sau plastic este ºi mai estetic. ciuperci. spãlat pe pãr. se amestecã coagulantul (nigari) ºi se lasã 2 minute. 26 . 76. 1-3 cãþei usturoi (1 lingurã praf de usturoi). Tocãniþa se preparã din 500 gr. întreþinerea tenului. Adãugat la ciorbe supe zãrul omogenizeazã gustul ºi creºte mult valoarea caloricã. ciuperci. condimente . 250 gr. Zãrul obþinut în urma stoarcerii poate fi utilizat pentru udat flori. Se dã tava la cuptor 20 minute. cimbru.se depoziteazã în apã curatã care trebuie schimbatã zilnic.1-2 linguri. dupã care se vor aduna fulguleþe în lapte. vegeta. Mod de preparare: În laptele fierbinte. vegeta.¼ canã. Burger din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Din cauza conþinutului ridicat de lecitinã poate fi consumat ºi ca bãuturã (în loc de borº).½ canã (opþional). Se adaugã condimentele.busuioc.2 pahare.

Se coc câte 20 minute pe fiecare parte. busuiocul ºi celãlalte ingrediente. Mod de preparare: Se blendeazã primele 2 ingrediente pânã devin cremã. Sunt delicioºi dacã sunt serviþi cu ketchup. Se aºazã burgerii în tava unsã cu margarinã. apoi tofu mãrunþit cuburi. 8 cm ºi o înãlþime de 1 cm. piper negru dupã gust. 2 cãþei de usturoi.Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se formeazã burgerii.(rãmas de la prepararea laptelui de nucã) 2½ cãni fulgi de ovãz. Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã mãsline negre fãrã sâmbure. 1 lingurã praf pentru supã. 1 lingurã ulei. Se întorc pe cealaltã parte ºi se mai lasã 10 minute. 1 linguriþã busuioc. Rezultã 13 burgeri. Cartofi cu tofu la tigaie Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. Se pun într-un castron ºi se adaugã urmãtoarele 9 ingrediente. ¼ canã apã. în cuptor. Se pun la copt în tava unsã cu ulei. Se fierbe sub capac timp de 15-20 minute.opþional. Se amestecã împreunã bine. 3 linguri de apã ºi ½ linguriþã sare). 77. ¼ l apã. 1 canã miez de nucã. ½ linguriþã pudrã de ceapã . 1 ceapã. 79. tofu. 2 linguri vegeta. ½ linguriþã cimbru. “Chicken Nuggets” tofu Timp de preparare: 45 minute 68 . Se formeazã burgerii folosind eventual o formã cilindricã de plastic care are un diametru de aprox. mazãre. 1 linguriþã sare. 78. ¼ linguriþã maghiran. se adaugã cartofii tãiaþi mãrunt presãraþi cu piper negru. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în puþinã apã. 300 gr. 1 lingurã vegeta. Se blendeazã ultimele 2 ingrediente 1-2 minute ºi se adaugã în castron. Se pune amestecul în tigaie ºi se adaugã praful de supã dizolvat în apã. apoi se amestecã. 1¾ canã lapte de soia. 500 gr. Se lasã 15 minute pentru ca fulgii de ovãz sã absoarbã lichidul. 1 canã de ceapã (tocatã fin ºi cãlitã în 2 linguri de ulei.

12 linguriþe praf de usturoi. dar numai dupã ce aþi scos tofu din punga de plastic! Acoperiþi castronul ºi daþi cuptorul la 700 W verificând la fiecare 2-3 minute ca sã nu se coacã. ¼ linguriþe piper negru. dupã gust. Preîncãlziþi cuptorul la 180o Celsius. (cca. 4 bucãþi cartofi.1 canã. ½ cãni (250 ml) apã. În urmãtoarea zi. sare. fulgi de cartofi . se modeleazã chiftelele ºi se prãjesc în ulei. pânã când încep sã capete o culoare maroniu deschis ºi devin crocante. În alt castron puneþi apã ºi scufundaþi fiecare bucãþicã de tofu scuturând uºor excesul de apã. usturoi. Se 69 . Mod de preparare: Cartofii cruzi se dau pe rãzãtoare ºi se storc. 2 linguri ovãz. Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + 40 minute coacerea Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia din blenderul Soia-lakt. sare dupã gust. dezgheþaþi-l punându-l într-un castron. 7 cãþei usturoi. 1 lingurã seminþe de susan. fulgi. 2 ouã. 81. piper. ½ cãni (250 ml) pesmet. Tãiaþi tofu în cubuleþe de aproximativ doi centimetri ºi jumãtate. tofu foarte ferm. 1 ou. Puneþi cuburile de tofu învelite în pesmet într-o tigaie unsã cu ulei ºi coaceþi timp de 25-30 de minute. 6 linguri) sau cartof ras. Într-un castron puþin adânc puneþi pesmetul împreunã cu condimentele ºi amestecaþi bine. 1 ceapã. apãsaþi uºor ca sã se elimine restul de apã. Procedeul de îngheþare foloseºte la eliminarea apei din tofu. Mod de preparare: Pulpa se amestecã cu cartofii ºi celelalte ingrediente. 80. pãtrunjel frunze. Dupã ce s-a dezgheþat bine. sare. Mod de preparare: Îndepãrtaþi excesul de apã din tofu ºi puneþi-l în congelator într-o pungã de plastic bine sigilatã. Chiftele vegetale din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia din blender Soia-lakt . în cuptorul cu microunde*.30 gr. vegeta dupã gust. apoi daþi prin pesmetul condimentat. Se congeleazã pentru cel puþin 24 de ore. Se servesc cu muºtar iute sau cu un sos. mãrar.Ingrediente: 400 gr. ceapã.

adaugã restul ingredientelor, se frãmântã bine, se modeleazã chifteluþele ºi se aºazã în tava de teflon unsã în prealabil cu ulei. Se pun la cuptor. Dupã 20 de minute se întorc ºi se lasã pentru alte 20 de minute. 82. Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Brânzã tofu - 1 canã, pesmet - ½ canã, fulgi de ovãz 1/3 canã, nuci (mãcinate sau miezul rãmas de la prepararea laptelui de nucã) - ½ canã, susan - 3 linguri, ceapã (tocatã) - 3 bucãþi medii, pãtrunjel verde (tocat) - 1 legãturã (sau uscat 1 linguriþã), cimbru (pulbere) - 1 linguriþã, maghiran (pulbere) - ½ linguriþã, lapte de soia - 1 canã, ulei de mãsline - 2 linguri, sare vrac - ½ linguriþã. Mod de preparare: Brânza se taie sub formã de cubuleþe mici. Se amestecã toate ingredientele, cu excepþia uleiului de mãsline ºi a susanului, se omogenizeazã ºi se modeleazã în forme de chifteluþe sau drob. Se coc într-o tigaie de teflon. Pentru drob, se pregãteºte o tavã care se presarã cu pesmet, sau mãlai. Se întinde amestecul în tavã cu grosimea de aprox.1 cm, ºi se presarã cu susan. Se pune la cuptor 180o C ºi se lasã 20 minute. Rezultã un excelent drob care se serveºte cu diferite garnituri ºi sosuri sau cu ketchup. În loc de ovãz putem folosi orez, mei, hriºcã sau ciuperci. 83. Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 400 gr. curcan (ca pentru ºniþele), 2 linguriþe sos de soia(din comerþ), 1 lingurã amidon, 2 ardei roºii, 1 ardei iute roºu, 3 linguri sâmburi de dovleac, 5 linguri ulei de floarea soarelui, 1½ canã pulpã de soia. Mod de preparare: Carnea se taie transversal în fâºii înguste ºi se pune într-un bol. Se amestecã sosul de soia cu amidonul ºi se toarnã peste carne. Se lasã 30 de minute la marinat. Ardeii se taie fâºii înguste. Ardeiul iute se curãþã de seminþe ºi se taie inele subþiri. Sâmburii se prãjesc în tigaie fãrã ulei. În altã tigaie se pun 3 linguri de ulei la încins ºi se prãjeºte carnea, amestecând des. Se

70

scoate carnea din ulei ºi se pune deoparte. Restul de ulei se pune în tigaie ºi se prãjesc ardeii aproximativ 3 minute împreunã cu pulpa de soia. Se adaugã carnea, se condimenteazã cu sos de soia ºi se presarã cu sâmburii de dovleac. 84. Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 250 gr. cartofi fierþi în coajã, 1 cãpãþânã de usturoi, frunze de pãtrunjel ºi þelinã, condimente afumate sau caºcaval, 3 ouã. Mod de preparare: Pulpa de soia se amestecã cu cartofii zdrobiþi sau daþi prin rãzãtoare, cu usturoiul pisat, cu verdeaþa tocatã mãrunt ºi cu condimente dupã gust. Se amestecã totul omogen, se taie bucãþi în forma în care se serveºte ºi se pune într-o tavã la cuptor 20 minute. Dupã ce se scoate din cuptor se pune ulei deasupra. Tava se tapeteazã cu pesmet sau tarâþe fãrã ulei. 85. Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia, 0,5 kg ciuperci, 1 legãturã de ceapã verde, 1 legãturã usturoi verde, 1 legãturã mãrar, 1 legãturã pãtrunjel, 5 ouã, piper, sare, delikat (dupã gust). Mod de preparare: Se spalã bine ciupercile ºi se mãrunþesc dacã sunt prea mari. Se amestecã pulpa ºi toate ingredientele la un loc. Se unge o tavã cu ulei ºi se tapeteazã cu fãinã. Se pune compoziþia ºi se dã la cuptor, la foc mic, timp de 50 de minute. 86. Drob din pâine ºi pulpã de soia Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 2 cepe, 2 linguri mãrar, 1 cãpãþânã de usturoi, mirodenii (cimbru), o felie de pâine, fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut, un cartof crud, ulei. Mod de preparare: La pulpa de soia se adaugã ceapa ºi mãrarul (care au fost fierte), usturoiul crud pisat, mirodeniile (cimbru), o felie de pâine înmuiatã în apã ºi stoarsã.

71

În loc de ouã, ca sã se lege compoziþia se adaugã fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut crud care se macinã (se poate adãuga ºi un cartof crud ras pe rãzãtoarea micã). Se unge tava cu ulei, se aºazã compoziþia ºi se pune în cuptor la foc moale, timp de o orã. Când se scoate din cuptor, se toarnã deasupra puþin ulei. 87. Fripturã mexicanã de tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu, 600 gr. dovlecei sau castraveþi, 285 gr. porumb fiert, ½ canã fãinã de tãrâþe, 2 linguriþe sare, ½ canã ulei de soia, 1 ceapã, 2 ardei roºii, 2 ardei verzi, ½ linguriþã boia de ardei, 1 legãturã pãtrunjel verde. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe pe care le lãsãm puþin la uscat. Fãina de tãrâþe se amestecã cu sarea ºi cu boiaua de ardei. Se tãvãlesc cubuleþele tofu prin aceastã fãinã, apoi se coc în ulei preîncãlzit cca. 10 minute pânã devin aurii. Se curãþã ceapa ºi castraveþii (sau dovleceii), dupã care se taie cubuleþe. Ceapa se dinstuie în uleiul de la tofu; se adaugã ardeiul tãiat fâºii, apoi castraveþii/dovleceii ºi se frig timp de 5 minute la foc potrivit amestecându-se în permanenþã. Se pune porumbul ºi o linguriþã de sare ºi se fierbe acest amestec timp de 10 minute sub capac. Se adaugã cubuleþele de tofu ºi se mai lasã 5 minute pe foc pentru a se omogeniza gusturile. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 88. Grãtar de tofu cu citrice Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu ferm, 2 bucãþi lãmâi, ¼ cãni (250 ml) suc de portocale, 2 linguri sirop de arþar, 2 linguri oþet de mere, 1 lingurã ulei de mãsline, 1½ linguriþe rozmarin, 2 cãþei de usturoi, 1½ linguriþe sos de soia, 1 vârf de cuþit piper negru. Mod de preparare: Se amestecã bine într-un castron toate ingredientele obþinându-se o soluþie pentru marinare. Separat se taie tofu în 89 felii, se aºazã într-un vas mare ºi se toarnã deasupra soluþia pentru marinare. Se acoperã ºi se bagã la frigider pentru cel puþin 8 ore. Se pre-

72

1 lingurã oregano. Smântâna se adaugã dupã îndepãrtarea de pe foc. 4 linguri ulei. Se poate consuma cu pâine de porumb. 2 linguri pastã soia. Mod de preparare: Pulpa de nãut rãmas din procesarea cu blenderul se condimenteazã cu coriandru (piper alb) dupã gust. roºii. Când se înmoaie se adaugã porumbul. 2 cepe.gãteºte grãtarul la temperaturã medie ºi se curãþã cu ulei de mãsline. Iahnie-sos de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500gr. 2 ciorchini de usturoi. 91. dacã doriþi. Mod de preparare: Peste ceapa opãritã în apã ºi ulei se toarnã pasta de soia ºi se prãjeºte puþin. 1 linguriþã sare. 1 ardei roºu ºi 1 ardei verde. verdeaþã pentru presãrat. 1 roºie. Mãruntai picant cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 canã tofu. dupã care se adaugã apa ºi condimentele. La servire se poate adãuga lapte de soia. 89. Se mai lasã pe foc 3-5 minute împreunã cu chimenul. coriandru. 1 ceaºcã ceapã verde tocatã. Se dã gust gust cu sos de soia. Ceapa se pune la cãlit în puþinã apã cu vegeta naturalã. Se þin aproximativ 5 minute pe fiecare parte. 90. 1 ceaºcã roºii tocate. sare. pulpã de nãut. Se adaugã nãutul ºi se mai dau câteva clocote. Rezultã 10-12 porþii (cãni) de mâncare. Se consumã cu pilaf de orez. 1 lingurã chimen. Se pun feliile de tofu pe grãtar ungându-se cu marinatã în timp ce se gãteºte. vegeta naturalã. smântânã. 3 ceºti cremã de porumb. Mâncare de porumb cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 3 ceºti pulpã de soia. Totul se fierbe încã 15 minute. 500 gr. sau paste fierte. 2 ceºti lapte de soia. roºiile ºi sarea. ardeiul tãiat fâºii ºi roºiile. 1 ceaºcã apã. 1 canã apã. Mod de preparare: Se fierbe soia împreunã cu ceapa ºi cu 1 canã de apã. foi de dafin. ulei. 100 gr. 73 . ardeiul tocat mãrunt ºi puþin bulion. La sfârºit se adaugã sare de mare dupã gust ºi puþin ulei. 2 cepe.

Se toarnã apã cãlduþã pânã la jumãtate ºi se leagã foarte bine la gurã cu un tifon. respectiv sã scurgem apa din el fãrã a atinge germenii cu mâna. ¼ linguriþã sare. în afarã de boia.92. boia de ardei dulce pentru culoare . chimen . condimente pentru cârnaþi . ¼ l apã. se frãmântã tofu cu o furculiþã. Mod de preparare: Se ia un borcan de 800 ml ºi se umple pe un sfert cu boabe de soia bine spãlate ºi de bunã calitate. Se unge tava cu puþin ulei ºi se coc în cuptor la foc mare timp de 20 minute.1 linguriþã. dupã care se îndepãrteazã ºi se lasã 15 minute la înmuiere ºi rãcire. Se formeazã mici prin presare. Se aºazã borcanul pe un suport înclinat la 45 de grade. 93. 1 borcan. 94. apã. astfel încât sã putem sã îl umplem. Se lasã boabele la macerat timp de 12 ore. Se þine 10 minute pe foc. Mici din tofu Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Tofu moale . usturoi . Apoi.¼ canã. nuci mãcinate . ceapã . Mei fiert cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 150 grame mei. Muguri de soia fãrã procesare Timp necesar: 7 zile Ingrediente: 1 canã boabe de soia.1 linguriþã. se presarã meiul ºi pulpa.1 linguriþã. pesmet . Se obþin germeni de soia fãrã procesare. dupã care se scurge apa. Mod de preparare: Când fierbe apa. pentru mai multe ore. se zdrobeºte usturoiul apoi se amestecã toate ingredientele. dupã care se întorc ºi se mai lasã puþin. vreme de 5-7 zile. cu gura în jos. Atenþie la desprindere pentru a nu se sfãrâma. 2 cãni pulpã de soia. Mod de preparare: Se taie ºi se opãreºte ceapa în puþinã apã.2 cãni. 2 dl lapte de soia. laptele ºi sarea. pânã când seminþele ger- 74 . sare .3-4 cãþei. Mâncarea obþinutã poate fi consumatã cu sosuri. Deasupra se poate presãra puþinã boia.¼ canã.1 bucatã.½ lingurã. pentru rumenire.

eventual ºi ceapã sau pãtrunjel verde. boabele se vor spãla de 2-4 ori pe zi scurgându-se de fiecare datã (aºezând borcanul cu gura în jos). Compoziþia se pune într-o cratiþã unsã ºi tapetatã cu pesmet astfel: un rând de cartofi. Se preparã sub formã de salatã. condimente. se îndepãrteazã cojile rãmase precum ºi boabele care nu au germinat sau alte resturi ºi se depoziteazã la frigider. (Despre proprietãþile terapeutice ale acestor germeni. Soia se amestecã cu condimentele ºi se cãleºte cu puþinã ceapã ºi verdeaþã. Musaca de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 1 kg de cartofi.mineazã. dar sã nu stea în apã. 96. 95. De regulã. Poate fi pãstrat la frigider 3-4 zile. depozitarea germenilor la frigider se face vreme de cel mult 7 zile. un rând de soia ºi pastã de roºii. la care se adaugã puþin ulei. suc de lãmâie. precum ºi ale boabelor de soia. pastã de roºii. Atunci când au fãcut colþiºori de 2-4 centimetri se scot germenii din borcan. astfel încât sã fie mereu umede. Nu poate fi numit surplus deoarece are un conþinut de 5% proteine ºi foarte multe fibre. Rezultatul obþinut prin procesarea altor cereale (orz. dar este materia de bazã pentru foarte multe reþete. nu trebuie þinuþi la luminã ºi la temperaturi mai mari de 4o C.ingredient de bazã Timp de preparare: 20 minute Este un produs obþinut în urma preparãrii laptelui de soia (rãmâne în filtrul blenderului Soia-lakt) ºi conþine pulpa ºi coaja boabelor de soia. 1 porþie pulpã de soia. Mod de preparare: Cartofii fierþi în coajã se curãþã ºi se feliazã. ovãz.) Salatele de cruditãþi preparate cu boabe de soia germinate sunt gustoase ºi deosebit de sãnãtoase. orez 75 . Pulpã de soia sau okara . Are un rol important în digestie. Se dã la cuptor pânã se rumeneºte. sare. în general. Germenii astfel obþinuþi nu trebuie sã aibã gust amar (dacã sunt amari înseamnã cã au fost lãsaþi prea mult în apã ºi s-au stricat). o ceapã. Consumat în stare crudã nu este gustos. vezi prima parte a cãrþii.

½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. 98. sau ca element de bazã pentru reþetele gãsite în carte. sau vezi reþeta 10). alune. 1 ceaºcã fulgi de ovãz. cocos) poate fi folosit ca desert (budincã) amestecat cu gem sau fructe mãrunþite. Sunt foarte bune pentru cãlãtorie. 1 linguriþã maghiran. 1 linguriþã sare. Rezultã o compoziþie vâscoasã. 1 ceapã tãiatã mãrunt. 99. sau vezi reþeta 123. ½ ceaºcã nãut sau boabe de soia înmuiate peste noapte în ½ ceaºcã apã. ½ ceaºcã þelinã tãiatã mãrunt. 2 cãni sos de tomate. timp de 45-60 de minute. Vasul se pune la cuptor pentru 1520 minute. un strat de tofu ºi un strat de sos. ulei pentru prãjit. Pârjoale cu pulpã de migdale Timp de preparare: 15 minute + 40-60 minute coacere Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de migdale sau alune de pãdure rãmasã în filtru Soia-lakt. Ultimul rând trebuie sã fie sosul care se orneazã cu mãsline. 1 ceaºcã apã fierbinte. 126). acoperite. la foc potrivit. Pastele se servesc calde. 97. Mod de preparare: Carnea de pui se taie în fâºii sau cubuleþe ºi se acoperã cu sosul de soia. migdal. 2 cãni tofu. Se taie migdalele. Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 20 minute + timp de marinat 2h Ingrediente: 2 piepþi de pui dezosaþi. Mod de preparare: Se mixeazã nãutul cu puþinã apã proaspãtã obþinându-se o cremã. 1 ceaºcã pesmet condimentat. Se formeazã pâini mici care se lasã sã se coacã bine. se lasã la marinat 2 h la temperatura camerei sau peste noapte în frigider. Paste italiene la cuptor cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 cãni paste fãinoase fierte (melciºori. Dupã ce s-a marinat. Mod de preparare: Într-un vas yena uns cu ulei se aºazã alternativ un strat de paste. 2 linguri fãina. se presarã peste carne ºi sos 76 . sos de soia (din comerþ. într-o formã pentru pâine. Se amestecã toate ingredientele ºi se lasã sã stea câteva minute.brun) sau fructe (nuci. ½ canã mãsline tãiate.

4-6 linguri. Se lasã de 30 minute la rece. Mod de preparare: Se face o cocã potrivit de groasã din ulei. orez . Se unge fiecare foaie cu pateu de soia amestecat cu ceapã. tãiatã mãrunt. Sarmale cu pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Pulpã de soia . cepe . Se rãceºte. Salam de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + coacere 20-25 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. pãtrunjel) sare. cartof crud ras . 250gr. pateu de soia (vezi reþeta 47). sare. 10 grame drojdie proaspãtã. Ruladã cu pateu de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1/3 canã ulei (250 ml). ¼ linguriþã chimen. Se prãjeºte amestecul în ulei încins. ¼ linguriþã de cafea. caºcaval afumat. Se coace în cuptor. În aceastã compoziþie se pune cartoful crud ras pe rãzãtoarea micã. 250gr. 100. apã. 1 bucatã ceapã micã. Dupã ce se coc ambele foi. drojdie ºi fãinã. varzã dulce sau acrã. Mod de preparare: Caºcavalul ras pe rãzãtoare. verdeaþa. 20-25 de minute. mãrar. sarea. boia de ardei.3-5 linguri. boia ºi sare. 1 linguriþã boia dulce. 101. se amestecã ºi se fac sarmale cu 77 . se þin în prosop pentru a se menþine moi. 1 linguriþã vegeta..2 cãni de 200 gr. 3 foi de dafin.100 gr. 1 ciorchine de usturoi. care se împarte în douã ºi se întinde pe dosul tãvii. ulei .3-4 bucãþi.cele douã linguri de fãinã (aproximativ) ºi se amestecã bine. Mod de preparare: Ceapa se înãbuºã cu puþinã apã ºi ulei. 2 ouã (opþional). 2-3 linguri ulei ºi 1-2 linguri bulion. 2/3 canã apã (250 ml). ceapa ºi usturoiul tãiate mãrunt împreunã cu foile de dafin zdrobite se amestecã împreunã într-un vas. caºcaval (de vacã).1 bucatã. 2 cepe. Se formeazã rulada ºi se împacheteazã în celofan. Se adaugã pulpa. bulion . apoi se ruleazã ºi se înfãºoarã în folie de aluminiu pentru a sta bine strânsã. Se taie dupã rãcire. apoi se pune orezul 5 minute sã se umfle. la foc mic. fãinã cât cuprinde. verdeaþã (cimbru. 1 vârf de cuþit sare. 102. Se serveºte cu orez fiert.

spaghete. Sos roºu: 2 linguri fãinã. chimen. fierbinte. 5 linguri smântânã de soia. apã. sare. Adãugaþi arome dupã preferinþe. piper. apoi se amestecã cu sosul alb. Se obþin 5 porþii. 50 gr. oregano. fierbinte. Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Sos alb: 2 linguri fãinã. 250 ml bulion. 103. Mod de preparare: Spaghetele (reþeta10) se fierb în apã sãratã. vegeta. 105. 104. Lãsaþi 2 minute. brânzã tofu. se scurg bine. arome (ardei. busuioc. apã. adãugaþi 1 linguriþã de nigari sau suc de lãmâie ºi amestecaþi bine. tofu ºi smântânã se face un sos care se amestecã cu spaghetele fierte. Tofu – mod de preparare II (idem 74) Timp de preparare: 15 minute + scurgere 2-3 h Ingrediente: 1 l lapte de soia proaspãt. se acoperã cu apã clocotitã se pun la fiert sau la cuptor. Laptele se adunã formând noriºori (se taie). Mod de preparare: La 1 l lapte de soia proaspãt. o lingurã ulei. Se dã la cuptor 20 de minute. 200 ml smântânã (reþeta 45). Din ciuperci. Turnaþi într-un tifon ºi lãsaþi la presat sub o presã (e mai estetic 78 . Rezultã 3 porþii. porumb. Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute (reþeta 10) Ingrediente: 200 gr. tofu. foi dafin. Se toacã puþinã varzã ºi se presarã într-o cratiþã în care au fost puse 2-3 linguri bulion. 150 gr. ciuperci. 1 linguriþã rasã de nigari (clorid de calciu). 100 gr. se trec sub un jet de apã rece. (reþeta 45) Mod de preparare: Spaghetele se fierb în apã cu sare. cimbru. o lingurã porumb boabe. ciuperci fierte. Se aºazã sarmalele în 2-3 straturi. iar deasupra se rade tofu. apoi spaghetele ºi restul de sos roºu. mãrar. Pe fundul unui vas de yena se pune jumãtate din sosul roºu.foi de varzã dulce sau acrã. preparat cu blenderul Soia-lakt. diferite condimente). 1 lingurã miere.

Poate fi confecþionatã din lemn sau din plastic. felii de ceapã. boia de ardei pentru gust. Mod de preparare: În reþeta de faþã. accesorii la aparat). Se pun feliile de tofu. 3 linguri suc de lãmâie proaspãt. Lãsaþi sã se scurgã 2-3 ore. 106. Se serveºte alãturi de salatã. se ung cu restul de sos marinat ºi se lasã pânã se rumenesc pe ambele pãrþi. sau alte sosuri). Se obþin 4 porþii. 6 bucãþi ceapã verde dulce (bulbul ºi frunzele tocate). 1½ canã de apã caldã. 126. 1 porþie “sos italian” (sau vezi reþeta 125. Tofu la grille Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 600 gr. Când sunt coapte. Se taie bucata de tofu în 3 pãrþi egale. Zãrul de tofu de asemenea se poate folosi la gãtit. Se pregãteºte aparatul pentru grille (se poate utiliza ºi cel cu vergea pentru frigãrui). apoi în felii de 1 cm care se pun într-un vas. Se aºazã într-o tavã de teflon ºi se coc la cuptor întorcându-se ºi pe cealaltã parte. tofu. Mod de preparare: Se curãþã vinetele ºi se taie în felii longitudinale cu grosimea de ½ cm. 2 cãþei de usturoi tocaþi. roºii. bine scurs de apã. Nu se pune în congelator. tofu se þine într-un sos marinat cu gust de lãmâie cel puþin 24 de ore (ideal ar fi 2 sau 3 zile). Se pune într-o tavã yena un strat de sos. Tofu se pãstreazã în apã la frigider chiar ºi o sãptãmânã. pãtrunjel ºi/sau felii de castraveþi. ceea ce îi oferã un gust deosebit. 1 lingurã vegeta. Se poate consuma sau gãti dupã preferinþe.dacã presa este pãtratã. Vinete “Parmigiana” cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg de vinete. 200 gr. 1 canã de pesmet. întorcându-le o datã sau de douã ori. un strat de vinete. 2 linguriþe ulei de susan. 1 lingurã mentã proaspãtã tocatã sau ½ lingurã mentã uscatã. 2 linguriþe ghimbir (ras sau praf). tofu. Se combinã celelalte ingrediente ºi se amestecã într-un vas separat. Se toarnã peste feliile de tofu. 107. Se amestecã pesmetul cu vegeta ºi se dã fiecare felie prin acest amestec. un strat 79 . se scot din cuptor. se acoperã ºi se lasã la rece 24 de ore.

4 linguri fãinã cu tãrâþe. Zarzavaturi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. 2 linguriþe vegeta. Se omogenizeazã ºi se formeazã chifteluþe care se frig în ulei 4-5 minute. 1 linguriþã sare. Se fierbe totul la foc mare timp de 2 minute amestecând continuu. Se dã la cuptor la foc moderat pentru 25 de minute. amestec de zarzavaturi mãrunþite din rãdãcinã de pãtrunjel. 2 cepe. pãstârnac.de tofu. În acest amestec se pune ceapa ºi zarzavaturile curãþate ºi tocate mãrunt. sarea ºi oul. 1 ou. fãina. tofu. 100 gr. Se adaugã seminþele de mãrar ºi se îndepãrteazã tigaia de pe foc. morcovi. 80 . pânã sunt puse toate ingredientele. 108. Se continuã aºa. puþin ulei. ¼ linguriþã seminþe de mãrar mãcinate. Mod de preparare: În untul topit în tigaie se pune tofu zdrobit cu furculiþa ºi praf pentru supã sau vegeta. morcov. În loc de vinete se pot folosi dovlecei.

TOCÃNIÞE 81 .SOSURI.

smântânã de soia (vezi reþeta 45). 2 linguri unt. tofu. Se adaugã sarea ºi vegeta ºi se lasã sã fiarbã la foc mic timp de 5 minute. praz. 200 gr. Dupã ce se ia de pe foc se adaugã mãrarul ºi smântâna. Se presarã busuioc ºi se mai fierbe 5 minute sub capac. tofu.109. Mazãre cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 500 gr. Ceapa opãritã în unt se amestecã cu cubuleþele de tofu (cu latura de cca un cm) care în prealabil s-a scurs de zãr. crudã (se poate ºi cu un singur tip de mazãre de care aveþi). Se dizolvã fãina împreunã cu laptele de soia ºi smântâna de soia ºi se adaugã peste praz. castraveþii tãiaþi felii subþiri se opãresc în apã sãratã 10 minute. 400 gr. 1 ceapã. castraveþi pentru salatã. Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 400 gr. Castraveþi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 gr. 110. mazãre proaspãtã. Se zdrobeºte tofu cu furculiþa ºi se adaugã ¼ linguriþã sare ºi curry. 1 lingurã ulei. Totul se fierbe împreunã 10 minute. 300 gr. 2 linguri pãtrunjel. 300 gr. 1 linguriþã sare. ½ linguriþã sare. ½ linguriþã vegeta. În final se mai adaugã mãrarul tocat fin. Rezultã 3 porþii. La sfârºit se presarã pãtrunjel. l lingurã mãrar mãrunþit. 1 ceapã. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în 2 linguri apã ºi ulei. 200 ml lapte de soia. 82 . sare dupã gust. la foc încet. 100 ml smântânã de soia (reþeta 45). Mod de preparare: Mazãrea dulce se fierbe 10 minute în puþinã apã. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. sub capac. 2 linguri fãinã. mazãre dulce. Se sãreazã dupã gust. Mazãrea proaspãtã se fierbe doar 5 minute. Mod de preparare: Prazul se taie rondele ºi se cãleºte în apã cu puþinã sare pânã se înmoaie bine. Mazãrea fiartã se scurge de zeamã ºi se pune într-un vas lângã tofu. 111. 1 legãturã mãrar.

Se fierbe împreunã pentru înmuiere timp de 10-15 minute. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã împreunã cu ciupercile tocate solziºori ºi cu puþinã sare. morcovi rãzãluiþi ºi cu 300 gr. pânã scade. Se condimenteazã cu piper. Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). 2 cãþei de usturoi. dar se înlocuieºte spanacul cu 500 gr. smântâna. 1 lingurã delikat. Omletã de ciuperci cu tofu Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: O ceapã. Se potriveºte cu salate. Ceapa opãritã în puþinã margarinã se amestecã cu fãina integralã. 113. mazãre. 1½ lingurã praf pentru supã/ vegeta. 114. puþin unt. cu drojdia. tofu. pulpã opãritã. 115. Când a scãzut 83 .112. Omletã din spanac cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 500 gr. Se lasã la opãrit 10-15 minute sã se înmoaie de tot. Din albuºul de ou se face o spumã tare care se adaugã la cele de mai sus. delikatul. spanac proaspãt. sare dupã gust. dar se înlocuieºte spanacul cu 200 gr. o linguriþã de pãtrunjel verde. 4 ouã. ½ canã smântânã sau ulei. ½ kg ciuperci (champignon). 50 gr. 2 linguriþe fulgi de drojdie (drojdie uscatã). o ceapã. ciuperci ºi cu praz tãiat fâºii. Se condimenteazã cu piper negru ºi cu boia de ardei. cu praful pentru supã. fãinã integralã. Se strecoarã ºi se toacã pe un platou. o linguriþã de ulei. Întro tigaie unsã cu ulei se frige totul ºi se consumã proaspãt. 250 gr. Omletã cu praz ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). pulpa de soia ºi spanacul zdrobit. Mod de preparare: Dupã spãlare se fierbe spanacul în zãr de tofu (sau apã). 2 vârfuri de cuþit piper. 750 gr.

4 ouã.apa se adaugã tofu ras ºi se mai lasã 1-2 minute la cãlit. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie (sau 2 plicuri zahãr vanilat). ciuperci ºi 500 gr. 500 gr. Se mai poate adãuga ceapã verde tãiatã mãrunt ºi pãtrunjel verde. 117. Fasolea se fierbe. zmeurã. Se adaugã vegeta ºi usturoiul. 100 gr. 50 gr. Se frige într-o tigaie unsã cu ulei ºi se consumã în stare proaspãtã. 1 lingurã vegeta. 2½ cãni apã rece. 2 vârfuri de cuþit scorþiºoarã mãcinatã. Condimentãm cu piper ºi ½ linguriþã boia de ardei. cãpºuni. Mod de preparare: Opãrim ciupercile cu ceapa pânã se înmoaie. Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). dar înlocuim spanacul cu 200 gr. Rezultã 2 porþii. 118. 150 gr. frunzele de pãtrunjel. viºine. se pune compoziþia în tigaie la foc încet. pulpã din blenderul Soia-lakt. 2 linguri de ulei. pânã când se usucã având consistenþa omletei de ou. mere. Omletã de fructe cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. fasole. Mod de preparare: Pulpa de soia se pune în mixer cu apa. coaja rãzãluitã de la ½ lãmâie. Se adaugã usturoiul pisat. miere sau zahãr brun. pânã se îngroaºã. prune). Mod de preparare: Se bat albuºurile pânã se obþine o spumã tare ºi se amestecã cu toate celelalte ingrediente la un loc. pere. Omletã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia. Se acoperã vasul ºi se mai þine puþin la foc redus. nuci sau migdale. uleiul ºi ceapa. 34 cãþei de usturoi zdrobiþi. 1 ceapã micã tãiatã mãrunt. alune mãcinate. friºcã. 100 gr. 2 cãni apã fiartã. 84 . iar în final uleiul. 116. fãinã integralã sau fulgi de ovãz. fructe (pot fi agriºe. amestecându-se continuu. Se mixeazã bine pânã ajunge de consistenþa unei creme.

1 canã lapte de soia sau de nuci ½ ceaºcã pulpã de nuci. ½ linguriþã sare dacã este nevoie. dacã doriþi. apoi se condimenteazã cu ceapã. Omletã din conopidã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). Se orneazã (dupã dorinþã) cu pãtrunjel verde tocat. sau cu pâine integralã de grâu prãjitã. amestecându-se continuu pânã se îngroaºã. Sos de ceapã cu pulpã de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 2 ceºti apã. Sos de cireºe cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. amestecându-se bine cu lingura de lemn. Omletã de tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ linguriþã praf de ceapã. Pentru diversificare se poate adãuga ceapã verde tocatã. Se poate adãuga usturoi. Mod de preparare: Se încãlzesc toate ingredientele într-o cratiþã. dupã care se acoperã ºi se mai lasã la fiert încã 10 minute. 121. Sosul are un gust deosebit dacã este servit alãturi de cartofi fierþi sau copþi. 120. Se serveºte ca ºi omleta. 1½ dl apã. ½ linguriþã vegeta. Se adaugã apã pentru a se obþine consistenþa doritã. Cireºele curãþate de sâmburi se adaugã com- 85 . 2 linguri miere. 1 lingurã rasã fãinã de mãlai. 2 linguri pulpã de soia. ½ linguriþã boia de ardei. dar se înlocuieºte spanacul cu 150 gr. 2 cãni tofu. Se mixeazã ºi se fierb la foc potrivit împreunã cu restul ingredientelor. 122. ½ linguriþã sare. conopidã în amestec cu broccoli (opþional). Mod de preparare: Se înãbuºã 2 cepe tocate în ¼ ceaºcã apã pânã devin fragede. cu pâine prajitã. sau 1 plic zahãr vanilat.119. în afarã de cireºe. Acestea se fierb pânã se înmoaie. coaja rasã de la ½ lãmâie. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. ¼ ceaºcã fãinã integralã de grâu. Mod de preparare: Ingredientele. cireºe. se amestecã pânã se omogenizeazã.

Se adaugã amidonul dizolvat în puþinã apã. 1 linguriþã oregano. Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Sos de roºii .1 linguriþã. se amestecã cu lingura ºi se fierbe pânã se îngroaºã compoziþia. compot fructe (cubuleþe) . Sos de tofu pentru pizza Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 3 cepe.o canã. Pentru ocazii speciale se pot adãuga struguri tãiaþi. Acest preparat este compatibil cu o masã de fructe. 1 linguriþã busuioc.½ canã.1 lingurã. Totul se fierbe la foc mic amestecându-se continuu.4 bucãþi. 123. ciuperci . sos de roºii. ceapã . 124.1 ceaºcã. bucãþi de ananas neîndulciþi .¼ ceaºcã. Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . ardei gras. 1 linguriþã sare. Se mai pot folosi diferite ingrediente presãrate deasupra sosului: mãsline. conopidã (mãrunþitã) . Se garniseºte cu pãtrunjel sau se serveºte peste orez integral. tofu sfãrâmat cu furculiþa.2 linguri.poziþiei de mai sus.2 linguri. amidon de porumb . Se coace la 200o C timp de 10 minute. cu excepþia amidonului. zahãr brun .1 ceaºcã. brânzã rasã. Se adaugã ºi se fierb la foc mic ºi celelalte ingrediente. ºi sucul lui.¼ linguriþã. Se toarnã sosul peste blat (vezi reþeta 6 pentru blat pizza). þelinã (rãzuitã) . sare vrac . mere. La fel se preparã ºi sosul de zmeurã. viºine. suc de roºii . 86 . dovlecei. sare . Se pune tofu dulce ºi acru. Mod de preparare: Se fierb cepele tocate în 2 linguri de apã. 225 gr. miez de anghinare.1 lingurã.2 linguri. 125.1 lingurã. Mod de preparare: Se pun ingredientele într-un vas. 250 gr. morcov (rãzuit) . pe un platou încãlzit ºi se toarnã sosul peste cuburile de tofu. suc de lãmâie .1 linguriþã. ºi se dau într-un clocot. ciuperci. 1 lingurã pastã de curmale.

1 canã zãr de tofu sau lapte de soia. nucã mãcinatã . Se omogenizeazã ºi se serveºte ca atare. 2 foi de dafin. pulpã de soia . 87 .4 cãni.½ canã. suc de lãmâie . 127. Sos natural din brânzã tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Brânzã tofu .2 bucãþi. sare dupã gust. Se adaugã restul ingredientelor ºi se fierbe totul la foc încet 20-25 minute pânã când lichidul scade. ardeiul ºi usturoiul în puþinã apã ºi în cele douã linguri de ulei. apoi se dau la blender 2 minute. apã .1 canã. 1 canã de ardei verde tãiat mãrunt. se lasã sã se rãceascã.1 lingurã. 2 cãni suc de roºii sau 1 canã pastã de roºii.2 linguri. 1 linguriþã miere (opþional). 2 cãni pulpã de soia. Se ia de pe foc. apoi se adaugã celelalte ingrediente. 2 linguriþe pãtrunjel verde. apã . Mod de preparare: Se fierbe soia în apã cu un strop de sare pânã se obþine un terci mai moale. 2 linguri de ulei. Mod de preparare: Se cãleºte ceapa. Terci dulce din miez de nucã ºi soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Miez de nucã (rãmas din procesarea laptelui de nucã) . Se serveºte în stare proaspãtã.apã . sare vrac . vanilie . 4 cãþei de usturoi tocat. 1 linguriþã cimbru.2 linguriþe.2 linguri.½ linguriþã. 126. Compoziþia se serveºte numai proaspãtã.1 plic. morcov ras . roºii decojite . miere .½ canã (sau nuci mãcinate).2 cãni. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se fierb 20 de minute la foc mic. 128. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele. Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã de ceapã tãiatã mãrunt. 1 minut.½ lingurã.4 cãni. sare vrac .

88 .

SUPE, CIORBE

89

129. Ciorbã de bulion cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia, 4 linguri arpagic mãcinat cu râºniþa sau griº, 3 cãni bulion, 3 linguri ulei de mãsline, 1 ceapã, ¼ litri apã, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, 1 linguriþã busuioc mãcinat proaspãt, ¼ linguriþã boia de ardei, 2 linguri pãtrunjel mãrunþit. Mod de preparare: Se taie ceapa mãrunt ºi se opãreºte puþin în ulei sau numai în apã. Într-o altã oalã se fierbe praful de supã sau vegeta. Arpagicul mãcinat se amestecã cu bulion ºi ¼ l apã ºi se fierbe. Ciorba se fierbe la flacãrã micã timp de 5 minute. La servire se presarã deasupra pãtrunjel, dupã preferinþe. 130. Supã-cremã de soia din pulpã de soia Ingrediente: Pulpã de soia din blenderul Soia-lakt - 1 porþie, vegeta - 15 gr. (2 linguriþe), condimente ºi sare dupã preferinþã ºi gust. Mod de preparare: Se toarnã în ploaie aprox. 1200 ml apã fiartã peste amestecul de mai sus, dupã care se fierbe 15-20 min. Se adaugã dupã preferinþã verdeþuri, crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã) sau periºoare vegetale. 131. Supã-cremã de soia - tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 120 gr. fulgi de soia, douã linguriþe de condimente, sare dupa gust. Zãr de tofu - 1 l. Mod de preparare: Se toarnã 1200 ml zãr de tofu fierbinte peste amestecul din soia ºi condimente ºi se fierbe timp de 15-20 minute, dupã care se adaugã verdeþuri sau crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã). 132. Supã-cremã de cartofi cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: O ceapã, un morcov, un ardei, 1 kg de cartofi, 200 ml smântânã, o linguriþã boia, 2-3 foi de dafin, o lingurã vegeta, 3 linguri bulion, crutoane de pâine (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã), 100 gr. tofu, leuºtean ºi pãtrunjel (frunze).

90

Mod de preparare: Ceapa, morcovii ºi ardeiul se fierb în apa pentru supã, apoi se adaugã cartofii. Când aceºtia sunt fierþi, se pune vegeta, boiaua, bulionul, foile de dafin ºi leuºteanul. Se condimenteazã cu sare dupã gust. Se pune smântâna ºi se lasã la fiert încã 2-3 minute. Se mixeazã supa (în mixer). Se toarnã în farfurii, se adaugã crutoane de pâine peste care se rade tofu ºi se presarã deasupra frunze de pãtrunjel. Rezultã 5 l de ciorbã.
133. Supã egipteanã Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni boabe soia fierte sau pulpã de soia, 3 linguri ulei, 1 canã ceapã tocatã solziºori, ½ canã ardei tocat, ½ canã fãinã de mãlai (sau 2 cãni boabe de porumb fraged), ½ canã suc de roºii sau roºii proaspete tocate, 2 cãni dovlecel tãiat felii mici, ½ canã pãtrunjel verde tocat, 5 cãni de apã. Mod de preparare: Ceapa ºi ardeiul se cãlesc în ulei cu puþinã sare ºi apã. Lor li se adaugã soia fiartã, fãina, mãlaiul (sau porumbul) ºi dovlecelul tocat. Totul se lasã sã fiarbã împreunã. Când porumbul ºi dovlecelul sunt fierte, se adaugã sucul de roºii ºi se mai lasã 15 minute. Se potriveºte de sare. Pãtrunjelul verde se adaugã înainte de a se servi. Rezultã 6 porþii. În unele zone ale Europei de Est aceastã supã se pregãteºte cu boabe de porumb ºi se serveºte în boluri. 134. Supã de vegeta din zãrul de tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Zãr de tofu - 750 dl, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, paste fãinoase, 1-2 lingurã ulei, pãtrunjel. Mod de preparare: Dintr-un litru lapte de soia, în urma preparãrii brânzei, se obþin aproximativ 750 dl zãr. Acesta se pune la fiert cu o linguriþã de vegeta sau praf de supã ºi paste fãinoase pentru supe. Dupã ce pastele au fiert se poate da la oparte de pe foc. 135. Zãr de tofu Zãrul rãmas din prepararea tofu, poate fi folosit ºi la alte supe.

91

92 .

DULCIURI 93 .DESERTURI.

1 linguriþã coajã de portocalã. 2 ceºti stafide. 1 ceaºcã curmale bucãþi. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. orez sau fulgi de ovãz. cremã de nuci etc. 2½ ceºti apã fierbinte.). 1 ceaºcã sos de fructe (sos de cãpºuni.136. Se toarnã compoziþia de mai sus într-un vas ºi se amestecã bine cu: 2 ceºti fãinã integralã de grâu. Folosiþi-vã imaginaþia! 137.(rãmas în filtru Soia-lakt de la prepararea laptelui de cocos) Mod de preparare: Se umplu 2 ceºti mei fiert. 1 ceaºcã de caise uscate. Se pun grãmãjoare cu lingura într-o tavã pentru biscuiþi. Se lasã sã se rãceascã complet. Se coc la 170° C. Se toarnã deasupra 1 ceaºcã sos de fructe apoi se presarã 6 linguri cocos ras. Banane delicioase cu pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 2 ceºti mei fiert. Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Se dau prin maºina de tocat: 1 ceaºcã curmale fãrã sâmburi. Se adaugã a doua compoziþie ºi se amestecã bine: ¾ ceaºcã lapte gros de soia sau de nuci. afine. orez sau fulgi de ovãz (compoziþia sã fie groasã). Se rãceºte compoziþia. 138. 94 . 1½ ceaºcã miez de nucã. Biscuiþii Bonanza împreunã cu fructe formeazã o masã de dimineaþã sãnãtoasã ºi delicioasã. Se curãþã 3 banane de coajã ºi se taie în jumãtate pe lungime. ½ ceaºcã fãinã de orz. Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã pulpã de soia. ¼ linguriþã vitamina C (dupã dorinþã). 1 ceaºcã stafide. timp de 20 minute. Se formeazã bile mici care se tãvãlesc prin nuci mãcinate. ¾ ceaºcã nuci. 1 pacheþel drojdie. 3 banane. 2 ceºti fulgi de ovãz. 1 linguriþã sare. cereale. puþinã sare. Fiecare jumãtate se aºazã pe grãmãjoare de cereale. 1 linguriþã vanilie. 6 linguri cocos ras.

200 gr. 50 gr. 140. stafide. Se fac biscuiþi cu ajutorul aparatului special de biscuiþi ce se ataºeazã maºinii de tocat. ½ ceaºcã de curmale. Restul de fãinã se amestecã cu uleiul. 1 ceaºcã carob chips (îndulcit cu pireu de curmale). (În lipsa acesteia se întinde pe o scândurã platã ºi se taie cu forma sau cu cuþitul dupã cum se doreºte). Se coace la temperatura de 170° C. ½ linguriþã sare.139. pesmet (în cazul în care crema este prea moale). 4 plicuri vanilie. 1 ceaºcã pulpã de nuci. câte o foaie de 0. dupã întindere. apã cãlduþã. Aluatul se împarte în trei pãrþi. 50 g drojdie. Se toarnã compoziþia într-un vas ºi se adaugã: 1¼ fãinã integralã. 200 gr. 200 ml ulei. miere. Se amestecã toate ingredientele. Biscuiþi din pulpã de nuci Timp de preparare: 30 minute Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã apã. 1 linguriþã sare. 2 linguriþe vanilie. Se lasã la dospit. Se pune cu linguriþa în tava de biscuiþi. timp de 20-25 minute. sarea ºi maiaua. 300 ml ulei. se adaugã restul ingredientelor. Dupã ce s-a încorporat uleiul în fãinã. 1 ceaºcã stafide. 100 g pulpã de cocos (rãmas din blenderului Soia-lakt). Se frãmântã cu apã cãlduþã pânã se obþine un aluat tare. un vârf cuþit de sare. Biscuiþi cu pulpã de cocos Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. 95 . Mod de preparare: Se face maiaua din 2-3 linguri de fãinã amestecatã cu drojdie ºi puþinã apã. Brânzoaice cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. tofu. Mod de preparare: Fãina se amestecã cu nuca de cocos ºi uleiul. zahãr brun. Din fiecare parte se obþine. coaja de la 2 lãmâi. Se aºazã pe tavã ºi se coc în cuptor la foc potrivit. coaja de la o lãmâie. apoi se frãmântã cu apã mineralã. ½ linguriþã de drojdie uscatã.5 cm grosime care se împarte în pãtrãþele ºi se umple cu urmãtoarea cremã: 500 gr. 141. 3 plicuri zahãr vanilat. apã mineralã.

50 gr. pulpã de cocos (rãmas de la prepararea laptelui de nucã ºi cocos cu blenderul Soia-lakt).(din filtru Soialakt) 4 linguri pudrã de roºcove (carob). Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer . fulgi de ovãz .Se coc brânzoaicele dupã care se trec printr-un sirop obþinut astfel: 300 g miere. 143. miere sau pastã de curmale . Mod de preparare: Orezul se fierbe în laptele de soia. Se toarnã în farfurioare pentru ºerbet. Deasupra se poate presãra cocos ras sau nuci tãiate.pânã devin o cremã. apoi se pune nuca de cocos ºi stafidele.2 ceºti. stafide.2 ceºti. 142. 50 gr. 300 ml apã caldã. Se pune în boluri ºi se orneazã.l lingurã. Mod de preparare: Se amestecã în mixer toate ingredientele. orez. Se încãlzeºte cuptorul la 200o C. Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 250 gr. pulpã de nucã. apã . 1 linguriþã cereale.în afarã de mãlai . se îndulceºte adãugându-se mierea.2 ceºti. mãlai . miere. Brioºe cu porumb ºi soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 900 ml lapte de soia. apoi se fierb pânã se îngroaºã compoziþia. ½ linguriþã sare. 144. 1 linguriþã vanilie. 10-12 curmale. Se adaugã mãlaiul.¼ ceaºcã. Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 ceºti lapte de nuci sau de ovãz. 96 . Se pune din compoziþie în tava de brioºe ºi se coace timp de 35-40 de minute. 120 gr. Se acoperã cu o foaie de plastic. 5 linguri amidon de porumb. Deasupra se presarã nucã de cocos sau miez de nucã mãcinatã (pentru 18 bucãþi). Se lasã la rãcit. 1½ linguriþã sare. ¼ ceaºcã cocos neîndulcit. 20 gr.

dupã care se curãþã de coajã. Se pot folosi pentru sandviciuri ornate cu verdeaþã. (din filtru Soia-lakt) 1 pahar zahãr (200 gr. ½ ceaºcã seminþe de dovleac prãjite ºi mãcinate. Acesta se amestecã cu ingredientele 2 ºi se lasã sã stea 5-10 minute. ½ ceaºcã migdale tãiate mãrunt. Se formeazã gãluºti. ½ linguriþã sare.2 linguri tapioca (sau amidon). Castane false din miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 cartofi. ¼ ceaºcã miez de seminþe de floarea soarelui.(din filtru Soia-lakt) 1 ceaºcã cuburi de portocale. ºi se paseazã bine amestecându-se cu zahãrul ºi cu foarte puþinã sare.). castraveþi. Mod de preparare: Se pun cartofii la copt. Budincã din pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de cocos. ½ ceaºcã susan mãcinat. 1½ canã miez de nucã. 1 ceaºcã pesmet condimentat. Ingrediente 2: 1½ ceaºcã mei fiert. Se dau prin pesmet ºi se lasã sã se coacã 40 de minute într-o tavã la foc potrivit. Se rãceºte ºi se serveºte. 146. Din aceastã compoziþie se formeazã biluþe de forma unei nuci care se tãvãlesc prin zahãr pudrã ºi facultativ prin nucã de cocos.145. Se dã la o parte de pe foc ºi se adaugã fructele. fierbinþi. 1 ceaºcã de cuburi de ananas. 147. puþinã salvie mãcinatã. 97 . 45 de minute. 2 ceºti apã. Reþeta de bazã pentru mei: ½ ceaºcã mei în 2 ceºti apã ºi ½ linguriþã sare se fierb aprox. Mod de preparare: Ingredientele 1 se mixeazã pânã se obþine un pireu. roºii. 1 vârf de cuþit de sare. ½ ceaºcã apã. Mod de preparare: Se fierbe tapioca în suc pânã când compoziþia devine transparentã. 1 ceapã potrivitã. Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia Timp de preparare: 55 minute Ingrediente 1: 1 ceaºcã pulpã de soia. ardei etc. 1½ . cald. 3 linguri granule de drojdie. 1 ceaºcã banane tãiate felii. 1 ceaºcã suc de ananas sau de portocale. Se pune nuca amestecând bine pânã se formeazã o cremã.

½ ceaºcã. 150. Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Fulgi de ovãz . 149.1 vârf de cuþit.1 lingurã.1½ ceaºcã. nucã de caju sau alte nuci. apoi se amestecã cu celelalte ingrediente.1 lingurã.1 ceaºcã. 151. Se coc la 190o C timp de ½ de orã.2 linguri. 2 ceºti orez brun fiert. Se dã formã de clãtitã groasã de ½ cm. 98 . puþinã vanilie.1 bucatã. spanac sau varzã cãlitã. Ciocolata devine mai gustoasã prin adãugarea unei linguri de carob-pulbere.1 linguriþã. So coc pe ambele pãrþi în tigaia de teflon. Se servesc cu legume. Se toarnã câte ¼ ceaºcã din compoziþia rezultatã. pulpã de soia .2/3 canã. zahãr brun . în tigaie de teflon. 2 cepe verzi. sare . gelatinã vegetalã sau din in ¼ lingurã.2 linguri. bananã . Se rumenesc pe ambele pãrþi. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin. ½ linguriþã sare.1½ lingurã.1 canã. pe lângã aceasta mierea se poate înlocui cu 5 curmale tãiate mãrunt(sau pesmet dur).1 linguriþã. miere . seminþe de floarea soarelui . susan . Mod de preparare: Se storc bine cartofii raºi într-un tifon. lapte de soia . ½ ceaºcã pãtrunjel tocat sau ardei gras.½ ceaºcã. fãinã integralã de grâu . tocate fin. Ciocolatã din lapte de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Lapte de soia gros . sare de mare . ceapã tocatã . Mod de preparare: Se mixeazã astfel încât compoziþia sã aibã consistenþa de cremã moale. ketchup. fãinã integralã . Dupã preferinþã se adaugã încã puþinã apã. Chifteluþe din tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 2 ceºti tofu. Mod de preparare: Se fac chifteluþe ºi se tãvãlesc prin germenii de grâu.148. Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Cartofi cruzi raºi pe rãzãtoare .

unt de cocos. amidon alimentar (sau praf de budincã). Mod de preparare: Foile: 250 gr. ½ linguriþã sare. 120 gr. fãinã. Cremã de cãpºuni cu miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1½ ceaºcã apã rece. Se întinde ºi restul de pastã. Se face un aluat potrivit de tare. Dupã gust se amestecã mierea ºi coaja de lãmâie cu sucul de lãmâie. Aluatul se împarte în douã. 1 linguriþã suc de lãmâie. apã mineralã. ¼ ceaºcã de curmale. Mod de preparare: Se amestecã în mixer. 154. 1 lãmâie stoarsã. 153. gem sau nucã de miere. peste foaia obþinutã se întinde jumãtate din pasta de unt cu fãina. Untul se adaugã la sfârºit urmã. Crema: 2. sucul de lãmâie ºi apa mineralã. Cremeº cu lapte de soia Timp de preparare: 60 minute (cu blatul) Ingrediente: 500 gr.(din filtru Soia-lakt) ½ ceaºcã orez fiert. Se fac 2 foi care se coc pe dosul tãvii. ½ ceaºcã miez de nucã. Mod de preparare: Pulpa ºi laptele de soia se mixeazã pânã se obþine o pastã finã. 4 plicuri vanilie. apoi rulãm din nou.Gãtite fãrã ceapã se pot servi la micul dejun cu sos de mere. 1 ceaºcã de cãpºuni sau cireºe. Untul de cocos lãsat la loc cald se amestecã cu restul de fãinã obþinându-se o pastã. 1 coajã de lãmâie rasã. 250 gr. Foaia se ruleazã ºi se întinde din nou. Sugestie: Se pot aºeza în paharele de parfait în straturi cu fructe proaspete. de fãinã se amestecã cu sarea. se rãceºte ºi se serveºte. 1 canã lapte de soia. 200 gr. miere sau zahãr brun. 152. Se ung uniform foile de piºcot. Aluatul se întinde cu sucitorul.5 l lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. miere. 1 linguriþã suc de lãmâie. sare. 250 gr. unt. Cremã pentru piºcot din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 canã pulpã. 99 .

ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. tofu. 1-2 cepe. 155.coaja de la 2 lãmâi. bazã de soia. 300 gr. 1 canã cartofi rãzuiþi. fructe preparate termic (gem). Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). 2 linguri miere. pere.) 1 foietaj. ¼ linguriþã de cafea. Se toarnã în cãni ºi se pune la congelator. 100 . viºine. 2-3 linguri fãinã integralã. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. zahãr brun sau miere 2-4 linguri. Se lasã sã fiarbã 2-3 minute. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã. 157. 1 foietaj. 100 gr. se pune mierea ºi untul de cocos. apoi mierea ºi coaja de portocale. Se pun 2 l de lapte de soia la fiert ºi se adaugã vanilia ºi coaja de lãmâie. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). Crema puþinã rãcitã se aºazã între cele 2 foi. Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. unt de cocos. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. 1 canã zarzavaturi rãzãluite. 100 gr. 2 vârfuri de cuþit piper. Fructe cu tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. etc. 156. 100 gr. Se ia de pe foc. Mod de preparare: În friºca bãtutã spumã se amestecã baza de soia ºi tofu zdrobit cu furculiþa. 1 lingurã vegeta. scorþiºoarã. ¼ linguriþã sare. 4 dl friºcã. Viºinele se adaugã doar înainte de consum. Când fierbe laptele se pune amidonul dizolvat în ½ l lapte. fructe proaspete rãzuite (mere. prune. coajã de portocale. Foietaj dulce ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia.

apoi se toarnã zeama de lãmâie. miere . 159. Mod de preparare: Amidonul de porumb se înmoaie cel puþin 1 minut în apã. Îngheþatã din spumã de lãmâie Timp de preparare: 5 minute. apã . Se þine o orã la frigider. spuma devine ºi mai tare. Se poate consuma cu fructe sau simplã.1 lingurã. 3 ceºti cu bucãþi de ananas. 160. 1 vârf de cuþit sare. lapte de soia . banane . Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de nuci. Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Amidon de porumb . Îngheþatã “tutti-frutti” Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã (din filtru Soia-lakt) 2 ceºti lapte de soia. nuci de caju sau alte nuci . Se pun bananele ºi bucãþile de ananas ºi se amestecã din nou în mixer. dupã care se adaugã laptele de soia. 3 linguri lapte de soia preparat cu Soia-lakt.½ ceaºcã. Compoziþia se pune la îngheþat ºi se serveºte înainte de a fi prea tare. 6 ceºti suc de ananas sau lapte de cocos. Se adaugã suc concentrat de portocale ºi se mixeazã din nou. zdrobit fin în lapte de soia. se fierbe 1 minut ºi se lasã la rãcit. 101 .2 ceºti. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie sau 1 plic zahãr vanilat. Spuma astfel obþinutã se toarnã în vasul pentru cubuleþe de gheaþã de la frigider. Se mai bate 2 minute.55 minute Ingrediente: 1 ou (opþional dacã sunteþi ovo-lacto-vegetarian). Mod de preparare: Oul se bate spumã împreunã cu vanilia ºi mierea. ¾ ceaºcã suc concentrat de portocalã.12 buc. laptele de soia ºi sucul de ananas pânã rezultã o cremã. 1 linguriþã vanilie. suc de la ½ de lãmâie.1 lingurã. Compoziþia rezultatã se pune în aparatul de îngheþatã. îngheþare . Celelalte ingrediente se mixeazã la un loc ºi treptat se amestecã cu amidonul de porumb fiert în apã. curmale tãiate mãrunt . 4 banane mari.1 ceaºcã.2 bucãþi. Dacã se amestecã cu puþin tofu (necondimentat). Se obþin 4 litri.158.

2 cãni.1 lingurã.1 canã. pânã se omogenizeazã.3 bucãþi medii. Se amestecã ºi se frãmântã toate ingredientele. Se serveºte cu diverse sosuri. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. Mod de preparare: Ceapa ºi pãtrunjelul se înãbuºã 5 minute cu bulion. mãmãligã .1 lingurã (sau 1 linguriþã pulbere). Se modeleazã coca rezultatã sub formã rotundã. coaja de la o lãmâie. ceapã (tocatã mãrunt) . 200 gr. Nuci din pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente pentru 40 nuci: 2 cãni pulpã de soia. 162. mierea ºi sucul de lãmâie. ½ linguriþã de drojdie uscatã. cu excepþia susanului. susan . pesmet .2 cãni. la 180o C. Laptele se fierbe împreunã cu vanilia ºi coaja rasã de la o lãmâie. miere ºi va-nilie (amestecând continuu). Se ia de pe foc ºi se adaugã untul de cocos.1 linguriþã. 163. care se trece prin seminþele de susan. cartofi (pireu) . Mod de preparare: Pulpa de soia se fierbe în apã cu 100 gr. Mod de preparare: Se amestecã bine toate ingredientele (în afarã de fãinã) pânã se topeºte zahãrul. fãinã cât cuprinde. 7 linguri griº. vegeta naturalã . 20 linguri lapte de soia. 1 lãmâie (coaja ºi scul). nuci. Nucile se pun într-o tavã presãratã cu pesmet ºi se dau la cuptor 15 minute. miere. 2 plicuri vanilie. La acest sos de soia se 102 .½ canã. fulgi de ovãz (fierþi) . 20 linguri zahãr (se recomandã zahãr brun). 150 gr.½ canã. Se pune fãina ºi se obþine un aluat potrivit de tare.161. suc de roºii . boia dulce . Se întinde pe fiecare foaie. miere. Nuci de tofu ºi cereale Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Tofu .2 cãni. pãtrunjel verde (tocat) .1 canã. ½ l apã. alune sau cocos mãcinat. sare vrac . Se fac 4 foi care se coc pe dosul tãvii. sau pe aburi. fructe uscate 200-300 gr. Crema: 750 ml lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. se adaugã griºul. “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 20 linguri ulei. 4 plicuri vanilie.1 linguriþã. cât o nucã mai mare.

(din filtrul Soia-lakt) praf de ceapã . alune sau cocos mãcinat (amestecat cu zahãr brun . busuioc .(din filtru Soialakt) 1 lingurã coriandru. Prãjiturã cu tofu (cremã) Timp de preparare: 40 minute 103 . sare . Plãcintã de dovleac cu miez de nucã Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Se amestecã: 1 ceaºcã miez de nucã. înainte de coacere.vor adãuga câte 100 gr. Se toarnã toatã compoziþia într-o formã pentru plãcintã. Se presarã boia de ardei dulce ºi pîtrunjel tocat pe deasupra. Se fierbe înãbuºit ceapa tocatã cu douã linguri de apã ºi se adaugã la restul compoziþiei împreunã cu 2 cepe verzi tocate mãrunt.opþional). timp de o orã. Se descoperã de foaie ºi se lasã în continuare la copt pânã ce umplutura s-a întãrit.½ linguriþã. 164. suc de lãmâie ..dovleac pastã. coajã de portocale ºi lãmâie).½ ceaºcã. Mod de preparare: Se amestecã totul în mixer. 450gr. stafide. 1 linguriþã vanilie. Mod de preparare: Se adaugã 450 g pastã de dovleac ºi se amestecã bine. nuci tãiate (½ ceaºcã) sau se pot presãra când se serveºte. Se pune peste o foaie de plãcintã pe jumãtate coaptã sau foietaj ºi se coace timp de 50 de minute la 170o C. 166.2 linguriþe. tofu scurs de zãr 450 gr. nuci . Rezultã 8 porþii. 1¼ ceºti apã.1 ceaºcã. Formãm biluþe de mãrimea unei nuci ºi le tãvãlim prin nuci. ½ lingurã pudrã de nucºoarã. Mai adaugãm la preparat ½ suc de lãmâie. praf de usturoi . La umpluturã se pot adãuga. piersici. fructe diverse uscate ºi tãiate mãrunt (mere.2 linguriþe.1 lingurã.. Plãcintã cu ceapã ºi tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Apã .2 linguriþe. ½ ceaºcã de curmale.1 lingurã sau ceapã tocatã 1 bucatã. foietaj sau foaie de plãcintã. amidon de porumb . ½ linguriþã sare. ºi se coace 170o C. acoperitã cu o folie de aluminiu. Se dã într-un clocot o linguriþã de gelatinã vegetalã cu ¾ ceaºcã de apã care se adaugã la compoziþia de mai sus. 165.

cãpºuni sau ananas. lãsând ºi bucãþele întregi. Dacã nu încap toate odatã. morz. etc.blat pentru prãjiturã (din comerþ sau preparat de dumneavoastrã dupã preferinþe) Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se dau prin mixer.1 linguriþã.1 lingurã. pânã se rumeneºte. Se lasã la foc încet pânã ce se îngroaºã.1 lingurã. coriandru 1½ linguriþã.4 cãni.1 foaie. 167. tofu . Mod de preparare: Se dã laptele în clocot.½ linguriþã. (de soia. ovãz. Se toarnã în douã forme mijlocii ºi se coace la cuptor 20-30 de minute pânã când marginile devin maronii iar compoziþia se întãreºte. budinca ºi zahãrul se amestecã într-o farfurie cu 2-3 linguri lapte rece dupã care se adaugã la laptele în fierbere.2 linguri.½ canã.5 l lapte din cereale. Oetker. Jumãtate din cantitate se pune în robot ºi se mixeazã bine. Tartã cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Foaie de tort din aluat fraged . Tofu cu miere Timp de preparare: 15 minute 104 . Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu ºi se amestecã într-un vas cu toate celelalte ingrediente. Se toarnã compoziþia peste blat ºi se pune la cuptor pentru 20-30 minute.1 linguriþã. La jeleu se folosesc ºi fructe mixate. suc de ananas ¼ -½ canã.2/3 canã. se toarnã peste formã un jeleu fin de afine. coriandru . sare .4 cãni. 168. 1 plic budincã dr. zeamã de lãmâie . seminþe de floarea soarelui . miere . sare . vanilie . Dupã ce se rãceºte.Ingrediente: Tofu . ulei . esenþã de vanilie . se împart în douã.) 169. Budincã din lapte de cereale Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 0. la fel se procedeazã ºi cu cealaltã jumãtate. Se pune în vase mici umezite ºi se ornamenteazã cu fructe sau nuci/cocos rãzuite.). 3 linguri zahãr brun. suc de lãmâie .½ linguriþã . 2/3 canã miere sau zahãr brun.½ canã. (Compotul de ananas se zdrobeºte parþial.

170. Crusta: Se mixeazã 2 cãni granule de soia. 1 canã miez de cocos. Seamãnã puþin la gust cu halviþa. sau 2 banane. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. Cu o lingurã mare se ia din compoziþie ºi se aºeazã pe tava unsã. 2 linguri unt de cocos sau margarinã. Li se dã formã rotunjitã ºi se coc aproximativ 20 minute pânã devin aurii. ½ canã miere. 1 linguriþã esenþã vanilie (sau dupã plac). Se fierbe la foc potrivit pânã devine spumoasã ºi bucãþelele de tofu încep sã devinã maronii.Ingrediente: 200 gr. Tofu se taie cubuleþe ºi se amestecã cu ingredientele anterioare în tigaie. tofu. 2 portocale. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie. mierea ºi condimentele se topesc întro tigaie. 2 linguri ulei. Se preseazã într-o tãviþã rotundã de yena. Se adaugã puþin coriandru ºi suc de ananas. ¼ canã apã. Se reduce la foc mic ºi se adaugã piersica tãiatã fâºii mãrunte. Mod de preparare: Untul. doar atât cât sã lege soia. 2 linguri miere. Dupã adãugarea fructelor se mai lasã sã fiarbã încã 5 minute amestecând încet ºi continuu. se amestecã toate ingredientele bine ºi se lasã compoziþia sã se odihneascã timp de 10 minute. Secret: Se poate folosi ºi morcovul rãmas dupã ce s-a extras sucul din el. Mod de preparare: Dupã ce morcovul a fost ras. sau 2 plicuri zahãr vanilat. Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: 1 canã morcov ras mãrunt. Rezultat: 20 turtiþe (aproximativ 2 linguri fiecare). dupã care se preseazã sub formã de turtiþe. ½ canã fãinã de fulgi de ovãz sau fãinã integralã din grâu. ½ linguriþã sare. 105 . 4 piersici. Se consumã cald.

106 .

SUCURI. RÃCORITOARE 107 . LAPTE.BÃUTURI.

Lapte de nucã de Brazilia 184. 1 bananã coaptã. Lapte de orez brun 176. hrãnitoare. 6-9) 172. Lapte de mei 178. Se utilizeazã cu succes ºi în gospodãrie având o concentraþie ridicatã de calorii. ½ linguriþã de 108 . uºor digerabile. PREPARATE DE BAZÃ VARIANTE DE LAPTE DIN CEREALE. Lapte de cocos 180. Lapte de seminþe de floarea soarelui 185. Lapte de ovãz 173.RÃCORITOARE . sting setea ºi îndepãrteazã obolseala acumulatã în timp. Lapte de nucã Cashew 183. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute 1/6 ceaºcã migdale mãcinate.SUCURI În sportul de performanþã este recunoscut rolul bãuturilor cu soia care sunt energizante. Lapte de alune de pãdure 182. Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag. Lapte de seminþe de susan 186. Lapte de porumb 177. PREPARATE VARIATE 188. Lapte din seminþe de dovleac 187. Lapte de nuci 181. Nu existã efecte secundare negative. Lapte de migdale 179. Lapte din arahide etc. SEMINÞE ªI SÂMBURI DE FRUCTE: 171. Lapte din grâu încolþit 174. Lapte de hriºcã 175.

¼ linguriþã sare. Acest lapte nu este o bãuturã. 3-4 ceºti apã (dupã consistenþa doritã). Se poate strecura dupã dorinþã. Lapte de cocos ºi migdale Timp de preparare: 3 minute Ingrediente: 2 ceºti lapte de migdale.2 ceºti lapte de nucã (sau migdale. 2-4 linguri fãinã de carob. Lapte de cereale Timp de preparare: 5 minute Se foloseºte reþeta „lapte de nucã”. Lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Se amestecã în mixer pânã devin cremã. AROMATIZÃRI ALE PREPARATELOR 192. Se adaugã apa (mai multã apã = mai puþin cremos. ¼ linguriþã sare. 2 linguri miere sau zahãr brun. 189. se adaugã 1-2 ceºti apã. Înainte de folosire. ¼ linguriþã vanilie. dar este excelent dacã se consumã fierbinte sau rece împreunã cu cereale. 2 ceaºcã lapte de cocos. urmãtoarele ingrediente: 1½ .vanilie. se amestecã bine. se acoperã ºi se pune la frigider. 2-6 curmale fãrã sâmburi (facultativ. Se pune compoziþia într-un vas mai mare. Mod de preparare: Se dã la mixer 1-2 minute. în aºa fel încât cantitatea sã echivaleze cu un litru. ¼ linguriþã sare (sau mai puþin). nucã de caju). dar se scade cantitatea de nucã la ½ ceaºcã ºi se adaugã 1 ceaºcã de mei fiert. cât ºi pentru alte reþete care au lapte în compoziþie. un praf de sare. 1 ceaºcã apã ºi cuburi de gheaþã. Se adaugã suficientã apã ca sã se obþinã în total 6 ceºti de lichid. 109 . Bãuturã de carob cu lapte de soia Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: 2 cãni lapte de soia sau de nucã. numai dacã doriþi laptele îndulcit). 191. mai puþinã apã = mai cremos). ¼ linguriþã vanilie. 190.

dupã care urmeazã procesarea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt (vezi pag. ½ l lapte de soia. deoarece îºi pierde aroma în câteva zile. ½ suc de grapefruit. 6-8). 2 linguriþe de miere. (Aceste preparate devin puþin mai groase ºi cremoase. Rezultã 4 porþii mici. Mod de preparare: Ananasul se mãrunþeºte puþin ºi se mi-xeazã împreunã cu restul ingredientelor timp de 1 minut. Lapte de ananas Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 2 pahare mari de bãuturã: 150 gr. dar sunt gustoase. îngheþarea . 4 linguri miere. Mod de preparare: Boabele de soia se prãjesc într-o tigaie goalã. (Opþional se poate îndulci ºi mai mult). sau în cuptor. 5 linguri fulgi de ovãz. Mod de preparare: Se amestecã pulberea de cafea cu miere. arome de îndulcire dupã gust. 4 linguri bazã de soia. 2 linguriþe miere. sau pe plita sobei. Se poate încerca ºi cu alte fructe. 193. Se va prãji doar atât cât se foloseºte imediat. 195. o ceaºcã lapte de soia. 110 .Mod de preparare: Se pun toate ingredientele în blender ºi se mixeazã pânã la omogenizare. Cafea de cereale Inka cu lapte de soia Timp de preparare: 2 minute Ingrediente: 1 linguriþã de cafea de cereale Inka.55 minute Ingrediente: 1 litru lapte de soia pregãtit cu aparatul Soia-lakt.) 196. ananas proaspãt. Se serveºte rece sau cald. Avantajul e cã nu se degradeazã atât de repede ca cele din lapte de vacã. Cacao de soia Timp de preparare: 17-30 minute Ingrediente: Boabe de soia. apoi se dizolvã în lapte fierbinte. 5 ouã. 194. Lapte de pasãre Timp de preparare: 5 minute. Puteþi adãuga 3 curmale sau o bananã. Atenþie! Se arde foarte uºor din cauza conþinutului ridicat de ulei din boabe.

Cotorul trebuie înlãturat.) cremos ºi fin. timp de fermentare 6-8 ore la 42o C. Pentru prepararea unei creme fine de iaurt cu ferment (lacto bacilus. 199. 1 plic vanilie. Variante: fructele pot fi cãpºuni ºi 2 linguri de miere sau zmeurã. Din albuº se bate o spumã tare. miezul ºi coaja vor fi tãiate fin de blender. dar seminþele. Laptele se pune la fiert ºi în el se aºazã cu lingura albuºul ca niºte gãluºte. Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Mod de preparare: Puneþi 2 cãni “lapte de nucã” în blender. 197. 1 pachet la max. 3 l (puteþi refolosi ºi din iaurtul anterior pentru fermentare). 1-4 banane. (Un pliculeþ de ferment pentru iaurt ajunge la 3 litri.. acid lactic 95%. Mod de preparare: Mixaþi toate ingredientele la un loc ºi serviþi peste cereale. Mod de preparare: 1 litru de lapte din soia sau orez se rãceºte la 42o C mãsurând cu ajutorul termometrului. 1 vârf de cuþit sare.16 ore Ingrediente: Lapte din soia.C. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Lapte de soia (sã nu fie fierbinte!) preparat cu blenderul Soia-lakt 4 cãni. amestecând în acesta ºi fulgii de ovãz. Amestecaþi fermentul de iaurt pânã se dizolvã complet. În lapte se mai adaugã gãlbenuºul de ou amestecat cu miere ºi baza de soia. 198.Mod de preparare: Se separã albuºul de gãlbenuº. ferment (se poate comanda la firma importatoare S. ideal pentru desert dulce. Hapax Company S. Se lasã sã fiarbã pânã se întãresc gãluºtele. Mixaþi 1-2 minute. cutie din amporã. borcan.) 111 . Adãugaþi 3-4 mere spãlate care au fost tãiate în bucãþi de 1-2 cm..R. termometru.L. dupã care se scot.). Se lasã la fiert pânã se îngroaºã. Gãluºtele se pun în lapte doar la folosire. Prepararea iaurtului din lapte de soia Timp de preparare: 42 minute + fermentare .

tofu. 50 gr. sau lapte de soia. 1 linguriþã sirop de migdal. piersici sau combinaþii). cireºe. viºine coapte. portocale. O Fermentaþi la C perioadã ore Pentru: Iaurt natural 42 5-7 Iaurt L(+) 42 6-8 Iaurt probiotic 38 9-11 Cremã de iaurt 42 6-8 Kefir 20 24 Lapte acru 20 18-22 Metoda B: folosiþi cristale (ciuperci) pentru iaurt sau kefir din lapte de vacã. sucul de la o ½ de lãmâie. Puneþi borcanul în cutia de amporã ºi lãsaþi o perioadã de 6-8 ore la temperatura camerei. ºi închideþi borcanul. Poate fi servit cu o cupã de îngheþatã deasupra. Shake de fructe cu tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 4 cãni: 100 gr. cãpºuni (sau alte fructe: ananas. 1 lingurã miere. 1/2 bananã. 200. 100 gr. Turnaþi laptele cu fermentul în borcan. 1 linguriþã glucozã. Dacã se doreºte o consistenþã mai groasã (cremoasã) se recomandã folosirea laptelui de soia. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã în blender timp de 1 minut. ¼ l apã.Spãlaþi borcanul de iaurt cu apã fierbinte. 112 . A nu se miºca! Dupã aceasta lãsaþi borcanul cu iaurt 12 ore la frigider pentru a obþine gustul iaurtului ideal. dacã se doreºte mai uscat se preparã cu apã.

„REÞETE CULINARE VEGETARIENE”: Liliana Nãdãºan ºi Valentin Nãdãºan 1993 Tg. Nicolescu. 9. „BIBLIA DESPRE ALIMENTAÞIA CORECTÔ . Mureº. 1990. „TOFU” Die besten Rezepte: Verena Krieger 2003 München. 4. 6. „REÞETE VEGETARIENE” Cornelia Dragachis 1999 Bucureºti. „CARTEA MARE CU SOIA” – „Nagy szojáskönav”: Képes Ilona Bp. „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr.Lili Nicolescu ºi Cristian – Gh. 7.BIBLIOGRAFIE 1. 1991. „COLLECÞIE DE REÞETE VEGETARIENE” „Vegetarianus receptgyüjteména” Gyéresi Mária 2000 Tg. 3. 113 . 8. 2. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette. „REÞETE DIN BUCÃTÃRIA EDENICÔ Dr.„A Biblia a helyes táplálkozásról”: Balázs Katalin Bp. Doru Laza 2004 Fãgãraº. „BUCÃTÃRIA VIEÞII SÃNÃTOASE”: Maria . 10. Mureº. „COLLECÞIE DE REÞETE LA ALIMENTAÞIA FÃRà CARNE” ”Receptgyüjtemény a húsnélküli táplálkozáshóz”: Frankné Tamás Anikó Bp. Viaþã ºi Sãnãtate Bucureºti 2000. 5. 1991.

114 .

.............. PÂINE....... 7..... 20.............. 38 Sandvici cu avocado............................................ 21............................................................................ 44 Ardei umpluþi cu tofu ............................ SANDVICIURI........................................ 35 Batoane cu tofu ...... 11..................................................................................... 115 ................................. 37 Napolitanã cu pulpã de soia .......................................... 32 1.......................................... cu tofu ºi sos de soia ......... Despre planta leguminoasã soia .......................... 46 Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/soia ............. CREME SÃRATE......................................................... 3.................. 2..... UMPLUTURI SÃRATE.................. 37 Plãcintã de linte cu sos de soia ....................... 40 Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia ............. 22............................................... 37 Pizza cu tofu .. 39 Tort din pulpã de soia ........ 43 Ardei umpluþi cu pulpã de soia ................................ 12............................................ 4......................... 39 Tãiþei din pulpã de soia ...... 36 Hamburger de Tofu ................................. 19...................................... 16............... 13.................... 9 C......................................... 40 Turte de mãlai cu lapte de soia ............................. ALUATURI...... PIZZA ... 6 B................... 41 MAIONEZE..........Cuprins Partea 1 .................. 10.................................... 45 Cremã din pulpã de migdale ....................................... 46 Icre de soia cu pulpã de soia .................. Blenderul Soia-Lakt ..... 44 Cremã de tofu cu castraveþi muraþi ........................ 36 Biscuiþi din orz cu pulpã de soia ..... 14......... 38 Sandvici cu maionezã de tofu .... 6..... 23.. CREME DULCI ..................... 5................................... 17................................ 39 Tort din ceapã cu pulpã de soia ..31 Sfaturi utile la prepararea reþetelor ............ 46 15... 17 Partea a II-a ............................................................................................................................ 45 Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto ............................................................................................ 9..........................5 A .... PATEURI......................... 18.. 8.................................... Calitãþile nutriþionale ºi avantajele consumului de soia ........... 46 Gajar cu lapte de soia ............... 44 Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia ......................................... 36 Franzelã din pulpã de soia ...............

.... 48 Pastã de þelinã cu tofu ...... 60...................................... 47.................. 47 Pastã de avocado cu miez de nucã .................................................. 49 Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte ... 57 Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci .................. 53 Cremã de ciocolatã din soia ............ 54 Cremã de soia cu fructe din lapte soia................................ 29................ 26............. 54 Cremã de soia din pulpã de soia ... 42..... 53 Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia ............................. pulpã de soia ............................................................................ 30................... 41.............. 52 Smântânã de soia din lapte de soia ......................................................... 55 Cremã din miez de nucã .......... 48 Pastã din miez de nucã ........................... 61.............................................................................. 50 Pateu de þelinã cu tofu . 52 Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia . 50 Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi ............................. 27.......... 56 Pastã de prune cu miez de nucã ... 56 Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat .......................... 39.............. 56...... 31..................................................... 50 Pateu de spanac cu tofu .......... 49 Pateu de linte din pulpã de linte .................................................. 25........................................................ 57......... 51..... 47 Pasta de ciuperci cu pulpã de soia .............. 58............................ 51 Roºii umplute cu pulpã de soia .............. 34......................................... 51 Pateu cu susan din pulpã de nãut ............................................ 47 Maionezã din pulpã de soia sau tofu ..... 56 Pastã de stafide....................... 49.......... Icre vegetariene cu smântânã de soia .. 33...... 51 Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune .........................24............................................. 54 Cremã de mere cu miez de nucã ... 49 Pateu de mazãre verde cu tofu ...................................... 44...... 46................ 53................. 52 Unt din pulpã de migdale ................ 49 Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia .................................................................... 36.............. 52....................................... 43.......................................................................... 53 Cremã de banane cu lapte de nuci ........................................ 59....... miez de nucã ºi pulpã migdale ....................................... 49 Pateu din pulpã de nãut ... 38.................... 55 Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale ........... 55 Cremã din lapte de soia pentru desert ......... 35.... 45.. 51 Pateu din pulpã de nãut ............... 50................. 54.................................... 40............................................ 32.............................................. 56 Pastã din pulpã de alune ............ 55... 48..... 50 Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia ... 48 Pastã de soia din pulpã de soia ......................................... 57 116 ..................... 37.......... 28..... 55 Cremã din miez de nucã ºi banane ....................................................

.. 66 Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) ................ 62 Salatã rusticã de roºii cu tofu .......................................................................................... 90..............62..................................................................... 73 Mei fiert cu pulpã de soia ............. 66 Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu ................. 64............ 70 Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) ..................... 72 Grãtar de tofu cu citrice .................................................. 68........................................................... 93....................................... 72........... 75.......... 62 Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci .. 81.................................................. 76........ 66............................................................................................................. 72 Iahnie-sos de nãut ........................ 62 Salatã picantã cu tofu ................................... 74.......... 71 Fripturã mexicanã de tofu ........................................................................... DROBURI . 60 Salatã de ceapã cu pulpã de soia ... 61 Salata de varã cu roºii ºi tofu ............................ 69 Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz ............. 74 Musaca de cartofi cu pulpã de soia ..... 71..................................... 71 Drob din pâine ºi pulpã de soia ............. 69 Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia ... SALATE ..................... 83................................. 65 Brânzã americanã din miez de nucã ......... 86.................................. 68 Chiftele vegetale din pulpã de soia ........ 68 “Chicken Nuggets” tofu .............. 84.......... 70 Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia .... 80.............. 91.............................. 74 Muguri de soia fãrã procesare .. 95....... 68 Cartofi cu tofu la tigaie ............................................ 73 Mãruntai picant cu tofu ..................... 73 Mâncare de porumb cu pulpã de soia .................................................... 75 117 ..................... 78.............. 85.................................................. 67 Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia ..... 96.............................. 59 Cartofi cu pulpã de soia la cuptor ....... 63 Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu ............................... 74 Mici din tofu ... 73..... 87........... 69...................................................................................................................... 94................................................................................... 60 Salatã de soia cu pulpã de soia ....................................................... 89........................................ 61 Salatã de spanac cu tofu ... 62 Salatã de vinete cu maionezã de soia .......................................... 67 Burger din pulpã de soia ............................................... 70.....ingredient de bazã ... 67....................................... 71 Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia ........................ CHIFTELE............... 75 Pulpã de soia sau okara .......... 88................. 92... 77........ 63. 60 Salatã de germeni cu tofu ..... 63 ªNIÞELE......... 82.......................... 79............................ 65......

........................ CIORBE ................. 118................... 105...... 106................ 78 Tofu la grille .......... 123......... Supã-cremã de soia .............................................. 113....................................................... 83 Omletã din pulpã de soia ......... 82 Omletã din spanac cu pulpã de soia ...................................................... 90 131............................ 104......... 114... 81 Zarzavaturi cu tofu ............ 79 Vinete “Parmigiana” cu tofu .................................. 103..................................................... 90 130. 120............................................................................ 86 Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia ......................tofu . 79 SOSURI...................... 85 Sos de tofu pentru pizza ................................. 78 Tofu – mod de preparare II (idem 74) ........... 100............................................................. 122. 76 Ruladã cu pateu de soia ................... 77 Salam de soia cu pulpã de soia ............. 86 Sos natural din brânzã tofu .......... 107.................... 78 Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia ...... 90 118 .... 117........................................................ 110.................................. 126................. 83 Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia ................ 125........ Supã-cremã de soia din pulpã de soia ............... 98......................................................................... 76 Paste italiene la cuptor cu tofu ................ 86 Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe............... 87 SUPE...... 80 Castraveþi cu tofu ......... Pârjoale cu pulpã de migdale .......... 84 Omletã de fructe cu pulpã de soia .................................................................. 124................................................................ 87 Terci dulce din miez de nucã ºi soia ...................................... 101............ TOCÃNIÞE ............................................................ 127................................... 108................. 84 Omletã de tofu ........................................................... 85 Omletã din conopidã ºi pulpã de soia ... 119............................. 121......................... 82 Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia .............. 84 Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia ................................................. 87 Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia ......... 82 Mazãre cu tofu ....................................... 83 Omletã de ciuperci cu tofu ................................................................ Ciorbã de bulion cu pulpã de soia ....................... 112.......... 128. 115............................ 76 Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) . 85 Sos de ceapã cu pulpã de nuci .......... 77 Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia ........................................... 111....... 85 Sos de cireºe cu pulpã de soia ..................................... 89 129..... 109.................. 99... 83 Omletã cu praz ºi pulpã de soia .................97............................................................................................. 116..........

...... 94 Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia ................................................................................. 99 Cremã pentru piºcot din pulpã de soia ........ 96 Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz ... 137............. 103 Plãcintã de dovleac cu miez de nucã ....... 152.......................... 162................................................... 95 Brânzoaice cu tofu ..................... 163.... 154........ 101 Îngheþatã din spumã de lãmâie ..................... 91 DESERTURI............ 97 Castane false din miez de nucã .................................... 100 Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia .............................. 91 Zãr de tofu ................ 141......... 104 119 ...... 99 Cremeº cu lapte de soia ................................. 161.. 147.................................................................................................................... 142............. 165......... 160...... 140.. 151........................ 102 Plãcintã cu ceapã ºi tofu .............................................................. 148............................. 167......... 134.................... 153................... 150....................................................... 95 Brioºe cu porumb ºi soia ......................................... 159.......................................................................................... 96 Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã ....... 97 Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia ...... 135.................. 94 Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia ................... 100 Fructe cu tofu ................................................... 103 Budincã din lapte de cereale ................ 166.................................................. 98 Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) ................................................................... 101 Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia . 98 Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) .............. 143............................................................................................................................................ 156......................................... 102 Nuci de tofu ºi cereale ........................................... 145........................ DULCIURI ................ 155..................... 102 Nuci din pulpã de soia . 93 Banane delicioase cu pulpã de cocos ........................................................................................... 146....... 149. Supã-cremã de cartofi cu tofu ................................................ 95 Biscuiþi din pulpã de nuci ................ 158................. 91 Supã de vegeta din zãrul de tofu ..............132................................... 144............... 96 Budincã din pulpã de cocos ........ 98 Ciocolatã din lapte de soia .... 101 “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia ................. 103 Prãjiturã cu tofu (cremã) ........................................ 164.......... 136.. 97 Chifteluþe din tofu ............ 90 Supã egipteanã .................................... 133......... 139.......................................... 157. 138........... 99 Foietaj dulce ºi pulpã de soia . 100 Îngheþatã “tutti-frutti” ............. 98 Cremã de cãpºuni cu miez de nucã .............. 94 Biscuiþi cu pulpã de cocos ............

......................................................... 174..................... 119 120 ............. 186................................ 108 Lapte de seminþe de susan ....................................... 104 170........................................................ 108 Lapte de hriºcã ................................................. 108 Lapte de soia cu banane ..... 195. 108 Lapte de nucã Cashew ....... 109 Lapte de cereale ........... 110 Lapte de pasãre ........................ 182..... 108 Lapte de porumb ................................................................... 104 169....... 190............ 108 Lapte de nucã de Brazilia ........ 179.......... 108 Lapte din grâu încolþit ............... 173.............. 108 Lapte de alune de pãdure ................................... 191................................................................................................. 107 Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag................ 189........... 110 Lapte de soia cu banane ............................... 111 Shake de fructe cu tofu ........................... 200............................................................... LAPTE ........................... 183................................ 178.................................................................... 177............ 181...........................................................................................168....................... 194..... 192................................................................................ 172... 108 Lapte de mei .................... 184................. 185..... 105 171..... 199.............................. Tofu cu miere .................................................. 193............ 109 Cacao de soia .. BÃUTURI................................................................................................................................ 108 Lapte de nuci.................................... 108 Lapte din arahide etc.................. 176............................................................. 108 Lapte de ovãz .................... 108 Lapte de nucã ....... 197.............. 111 Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã ................................. 110 Lapte de ananas......................... 108 Lapte de orez brun ................................................... .................................................................................................... 188..................................................................................................................... 196.......... 109 Bãuturã de carob cu lapte de soia .......... 6-9) ............................ 108 Lapte de seminþe de floarea soarelui .............................................................................. 108 Lapte din seminþe de dovleac ......................... 108 Lapte de cocos ................................ 112 Bibliografie ................ 187...... 110 Cafea de cereale Inka cu lapte de soia ............ SUCURI...................... 180................................... Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos ............... 198................ 108 Lapte de migdale.................... 111 Prepararea iaurtului din lapte de soia .............. 175...... 109 Lapte de cocos ºi migdale ......... Tartã cu tofu .........

121 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful