CUPRINS

PARTEA I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. II. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii III. Registrele de contabilitate IV. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. V. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor XI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. X. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului XI. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special. XII. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare PARTEA II :PRACTICA IN CADRUL FIRMEI I.. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv II. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ/pasiv III. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv

VI. Operatii privind intrarea,miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv V. Registru jurnal si balanta de verificare

CUPRINS
PARTEA I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. II. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii III. Registrele de contabilitate IV. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. V. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor XI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. X. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului XI. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special. XII. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare PARTEA II :PRACTICA IN CADRUL FIRMEI

I.. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv II. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ/pasiv III. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv VI. Operatii privind intrarea,miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv V. Registru jurnal si balanta de verificare PARTEA I I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare
Societatea SC.ERCSIL SRL a luat fiinta în data de 28.06.1993. A fost înregistrata la Registrul Comertului sub numarul J12/2682/1993 Inca de la început a fost declarata ca societate comercialî platitoare de TVA , având CODUL UNIC de înregistrare RO4340820 din data de 28.06.1993. În prezent îsi desfasoara activitatea în localitatea Cluj-Napoca , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat. Actul constitutiv al societati SC ERCSIL SRL cuprinde: a) FORMA JURIDICA : Subscrisa SC.ERCSIL SRL , persoana juridica de nationaliatate reprezentata de asociatul unic în persoana D-nul Arkosi ALEXANDRU Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata. b) DENUMIREA SOCIETATII : Numele dat este : « ERCSIL » SRL. c) SEDIUL SOCIAL : Sediul social se afla în localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, acolo fiind si sediul central al unitatii DURATA SOCIETATII : Durata de functionare a societatii este nelimitata în timp, cu începere de la data înmatricularii acesteia la Registrul Comertului. româna este

ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII : . Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . g) BENEFICII SI PIERDERI : Asociatul unic încaseaza în totalitate beneficiile si suporta în totalitate eventualele pierderi. cetatean roman. detinute în totalitate de asociatul unic. pe durata nelimitata . in cadrul SC ERCSIL SRL . cu personal angajat cu pregatire de specialitate . imposibilitatea realizarii obiectului de activitate. se tine în compartiment distinct . faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala. bauturi si tutun e) CAPITALUL SOCIAL : Capitalul subscris si varsat este de 2000 RON . Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e revine Directorului Economic. Organigrama organizatorica si functionala a unitatii Contabilitatea .Are în prezent 4 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata i) DIZOLVAREA SI LICHIDAREA : Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic. h) FORTA DE MUNCA: Societatea va putea angaja personal cu contract de munca. de o persoana nominala de 10 RON nespecializate cu vanzare Societatea este administrata si reprezentata fizica . care coordoneaza activitatea economica în cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei. Capitalul social se împarte în 200 de parti sociale . în valoare fiecare. cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimilui de asigurari sociale. II. f) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA : .d) OBIECTUL SOCIETATII : Activitatea principala a socitatii va fi : 4711-Comert cu amanuntul in magazine predominanta de alimente.

Registrele de contabilitate.DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIV DIRECTOR LOGISTICA DIRECTOR VANZARI DIRECTOR ACHIZITII III. Carteamare si Registrul-inventar. Principalele registre ce se folosesc. Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologica si grupate în registrele contabile. fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin. . Acestea se prezinta sub forma unor registre legate. obligatoriu. în contabilitate sunt: Registrul-jurnal.

In cazul SC ERCSIL SRL . salariul de baza la data incheierii contractului. cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse. pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. stabilindu-se situatia fiecarui cont. Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor . durata acestuia . b) Registrul "Cartea-mare" este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar.R.O. e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate. rulajele creditoare si soldurile finale. prin respectarea succesiunii documentelor. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca. respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C. Se tine cu ajutorul programului REVISAL. In cadrul firmei SC.). c) Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistreaza toate elementele de activ si de pasiv. d) Registrul general de evidenta a salariatilor. inspectia muncii. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului. Se listeaza la sfarsitul lunii . data incheierii contractului individual de munca . modificarea si suspendarea contractului. data inceperii activitatii.a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistreaza. calitatea in constructii. Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului. prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea. precum si in alte domenii prevazute de lege . datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv.ERCSIL SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate . în mod cronologic. urbanism. inventariate potrivit normelor legale. Acest registru in cadrul firmei SC ERCSIL SRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime . În cadrul recapitulatiei. durata muncii e data in ore/zi. fise de cont sah sau pe conturi corespondente. data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia. in domeniile : financiar-fiscal. sanitar. SC ERCSIL SRL are 4 astfel de registre in cele 4 puncte de lucru din Campia . este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Formularele folosite drept registru "Cartea-mare" pot îmbraca diverse forme. înregistrarile efectuate în registruljurnal.la sfarsitul anului. Forma folosita drept registru « Cartea-mare « de firma SC ERCSIL SRL . prin articole contabile. numele. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an . materiale auxiliare. marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). grupate în functie de natura lor. fitosanitar. Elementele patrimoniale înscrise în Registrulinventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. conform posturilor din bilantul contabil. rulajele debitoare. in cadrul departamentului de Resurse Umane. protectia consumatorului. forma "Cartea-mare" centralizatoare. iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Cluj-Napoca la data infiintarii firmei. dupa data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. protectia impotriva incediilor. direct sau prin regrupare pe conturi corespondente. respectiv soldul initial. operatiile patrimoniale.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. b) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :  Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii( DEPARTAMENT . Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar . Cel de la sediul central se afla in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate. precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice.Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii . in ordine cronologica. Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate . d) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca : . unde se fac si inregistrarile in acesta. IV. a) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate. prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate. acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice. Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.asistenti la receptie.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate .Turzii si localitatea Viisoara. Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala . pentru ficare mijloc fix. pe baza documentelor primite.   c) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice . in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte. intr-un exemplar. PUNCT DE LUCRU) Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate( DEPARTAMENT . se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. pe grupe de mijloace fixe. PUNCT DE LUCRU) la alta. in cadrul serviciului FinanciarContabilitate . specialisti-consultanti. f) Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla. Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC ERCSIL SRL .

la magazia de materiale. precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica .document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida simpla.document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate . Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe.(ambele exemplare).R. Se întocmeste în doua exemplare. Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor )si in contabilitate. pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate . respectiv mai multor materiale. act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii. la compartimentul financiar-contabil. document justificativ pentru incarcare in gestiune. dupa caz. . atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii). a) N. .-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate.la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate . pe masura lansarii. Circula la gestiune.document justificativ de scadere din gestiune. .I. pentru eliberarea cantitatilor prevazute. pentru diferentele constatte la receptie. semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare). de scoatere din uz . respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. . document justificativ de inregistrare in contabilitate.   V. b) Bonul de consum Serveste ca: . Circula: . Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloscelor fixe.

o o o o d) Dispozitie de livrare Serveste ca : y Document pentru eliberarea din magazie a produselor. marfurilor sau altor valori materiale primite. Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ( folosit in cadrul SC ERCSIL SRL pentru insotirea marfurilor transferate de la gestiunea centrala la gestiunile din punctele de luctru Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului .. pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare). la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului . atasat la factura (ex. dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor(ex. c) Aviz de insotire a marfii : Formular tipizat cu regim special de tiparire. pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica.1) . y Circula la : o o furnizor . 3) . la compartimentul financiar-contabil .1 ) . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. pentru semnare de primire (ex.la compartimentul financiar-contabil. 1) . comun pe economie . executat pe hartie autocopiativa securizata. Serveste ca : y y y Document de insotire a marfii pe timpul transportului . la cumparator . . Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale . pentru incarcarea de gestiune a produselor. la magazie . atasat la factura(ex. inseriere si numerotare. la compartimentul financiar-contabil. marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii .

eventual subgrupe. numerotare .2) e) Fise de magazie Serveste ca: . care completeaza coloanele privitoare la intrari. iesirilor si stocurilor de valori materiale. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune înregistrata.y y Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare . marfurilor sau altor valori materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei. pentru eliberarea produselor . Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale . Circula la : o Magazie. Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale. Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau în custodie se întocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii. si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata. iesirilor si stocurilor de formulare. dar în mod obligatoriu zilnic.1) . dupa caz . la iesiri si stoc. Se arhiveaza la : magazie(ex. pe feluri de materiale ordonate pe grupe. . semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate .sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale. Document de evidenta a formularelor anulate . evidenta si urmarire . Înregistrarile în fisele de magazie se fac document cu document. . Se întocmeste într-un exemplar. executat pe carton securizat. f) Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire. separat pentru fiecare fel de material. Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare. sau în ordine alfabetica.document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor. comun pe economie. inseriere si numerotare. la departamentul vanzari (ex. care au un regim special de inseriere. Serveste ca : y y y Document de evidenta a intrarilor .

In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza .plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.Se intocmeste de casiera . Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice . in numerar(lei sau valuta). de contabilul sef si directorul economic. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale. specific fiecarei banci . d) Chitanta . prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate. VII.Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii) Directorului Economic se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar. unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative. zilnic. de catre gestionar. Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). avansuri de trezorerie etc). a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). a) Foaia de varsamant (formular tipizat.Acest fluturas se distribuie salariatilor . e) Registrul de casa lei si valuta. furnizori .cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei . Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii.Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti.Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).Se intocmeste intr-un exemplar . fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiarcontabil.Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani . . separat pentru fiecare fel de formular cu regim special. in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii. VI. Se intocmeste de casiera in doua exemplare . c) Dispozitia de plata / incasare . Nu circula. b) CEC-ul de numerar .

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor. ordinul de deplasare se semneaza si de catre directorul economic. Document justificativ de inregistrare in contabilitate.Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). Serveste ca : y Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii . iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . c) stat de salarii -lichidare. Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans. intr-un exemplar . y Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea .b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) .cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). d) e) fisa individuala . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata . f) Ordin de deplasare(delegatie) Serveste ca : y y y Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea. . a) Jurnal de vanzari Formulat tipizat fara regim special. VIII. Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului. Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa. Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . stat de concedii de odihna. Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate.

Serveste ca : y Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor . de la casele de marcat. Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila. y y Se intocmeste intr-un singur exemplar . in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. inseriere si numerotare . Se intocmeste intr-un singur exemplar . Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic. Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. b) Jurnal de cumparari Formulat tipizat fara regim special. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii). c) Factura(furnizor / client) Este un formular tipizat cu regim special de tiparire. a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate . Serveste ca : y Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. y . Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . executat pe hartie autocopiativa securizata. comun pe economie. Document de insotire a marfii pe timpul transportului . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.y y Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata.

Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. a) Balanta de verificare In cadrul SC ERCSIL SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati . IX. Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire a marfii . datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale. cel verde in contabilitate iar cel rosu ramane la gestiunea care l-a emis. la compartimentul financiarcontabil(ex. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului. 1) . Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.y y Document de incarcare in gestiunea primitorului . sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize si in limba engleza( o limba de circulatie internationala). dupa caz .. Serveste la : y y y Verificarea exactitatii inregistrarilor Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica Intocmirea situatiilor financiare Nu . la departamentul vanzari(ex.circula fiind document de sinteza. . fara a depasi finele lunii in care a avut loc livrarea. comun si altor stiinte economice . la cumparator . produsele si marfurile livrate sunt insotite . X. ) Se arhiveaza : la furnizor . pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. factura fiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data livrarii. este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil. Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii. la compartimentul financiar-contabil(ex. Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-4-10-A). In cadrul firmei SC ERCSIL SRL facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client .factura fiscala cod 14-4-10/A. 2) . 3) . urmand ca in baza solicitarii partenerului extern . Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica .

Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) . dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv. Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului financiar-contabil . de gestionar. sau. document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri. pe care o prezinta comisiei de inventariere.Directorul Economic. si se semneaza de acesta c) Lista de inventariere . acolo unde este posibil acest lucru. in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului.Se intocmeste intr-un exemplar. Titlu executoriu in momentul comunicarii. Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti.Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt : a) Decizia de inventariere . listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si denumirea ). Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare. b) Declaratia de inventar . De bucati gasite in timpul inventarului . Aceste liste se completeaza cu nr. document centralizator al operatiunilor de inventariere y y Se listeaza din programul de contabilitate . . Serveste ca : y y y document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii. « faptic » in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile. document pentru intocmirea registrului jurnal. document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatte. Serveste ca : y y Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca. inainte de inceperea operatiei de inventariere. d) Decizia de imputare .

titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor . . marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. Acest angajament se da in fata juristului societatii . Situatiile financiare in cadrul SC ERCSIL SRL se intocmesc de directorul economic si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere. XII. in caz de nerespectarea angajamentului. cont de profit si pierdere. pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) . folosirea si evidenta formularelor cu regim special. Situatiile financiare anuale se compun din : y y bilant. Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior. e) Angajamentul de plata .se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat). a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale. SCERCSIL SRL aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate. Acest document serveste ca : y y y angajament e plata . De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef . materiale auxiliare. Gestionarea. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. In cadrul SC ERCSIL SRL . exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului. Situatii financiare. care are sarcina de a respecta legile si al semna.y Document de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste intr-un exemplar . XI. Se intocmeste de catre serviciul Personal . f) Registrul-inventar : Acest registru in cadrul firmei SC ERCSIL SRL se completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime . evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o "Fise de magazie a formularelor cu regim special". titlu executoriu pentru executarea silita .

este prevazuta in contractul individual de munca (sau contractul colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei unitati). Se depun la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Cluj-Napoca în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar. .persoane juridice autorizate.6. alte forme de salarizare concepute de fiecare intreprindere. care se utilizeaza la fiecare loc de munca . acordul progresiv . primele si alte adaosuri de acest fel. PARTEA II I.Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv CONTUL 421 « PERSONAL . Retinerile din salarii sunt : impozitul pe salariu . Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditori financiari. salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate . acordul indirect .5% . situatia fluxurilor de trezorerie. Forma de salarizare. o cheltuiala de exploatare. asigurari sociale individuale -9.5% . asigurari de sanatate individuale. Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani . Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile . care efectueaza plata . Remuneratia salariala este datorata lunar. salarizare in regie sau dupa timp . politici contabile note explicative.0.y y y y situatia modificarilor capitalului propriu. Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salarial pot fi :acordul direct . Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (restul de plata ). contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj . Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu.5% .remuneratii datorate « Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului(salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat. ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor intreprinderii.

tichete si bilete de calatorie. Platile se oglindesc in creditul contului 5311 « CASA IN LEI ». Avansurile de trezorerie. Casa.Soldul creditor al contul 421 « PERSONAL . Toate incasarile in numerar(lei) se evidentiaza in debitul contului 5311 « CASA IN LEI » si in creditul conturilor care arata sursa incasarilor. Acreditive.SALARII DATORATE » se inregistreaza : y Salariile si alte drepturi cuvenite personalului (prime.SALARII DATORATE » se inregistreaza : y Retinerile din salarii reprezentand : . cum sunt: timbre fiscale si postale. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de pasiv/activ CONTUL 421 . II.Reflectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 421 « PERSONAL . care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondului de salarii brute si se debiteaza cu retinerile din salarii . salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de personal in termenul legal. fiind separate disponibilitatile în devize de cele în lei. in corespondenta cu debitul conturilor care evidentiaza destinatia platilor. la care se anexeaza documentele justificative de incasari si plati."PERSONAL . Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar. prin debitul contului 641. În structura disponibilitatilor se includ: Conturi la banci. In CREDITUL contului 421 « PERSONAL .remuneratii datorate ». Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate a salariilor este Statul de plata. bilete de tratament si odihna. In DEBITUL contului 421 « PERSONAL . CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Casa si conturi la banci sunt reprezentate de valorile care îmbraca efectiv forma de bani. inclusiv a bonusurilor si premiilor achitate din fondul de salarii.SALARII DATORATE Este un cont de Pasiv Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani .lei se evidentiaza cu ajutorul contului 5311 « CASA IN LEI ». Documentul de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este Registrul de casa. adaosuri) . Casa delimiteaza disponibilitatile banesti în lei si devize aflate în casieria întreprinderii si alte valori.remuneratii datorate » indica salariile datorate salariatilor. bonusuri.

o Impozitul pe salarii . in corespondenta cu creditul contului 4372 .debitori salariatii si 461 . in corespondenta cu creditul contului 428 . CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Este un cont de activ.debitori diversi .452 .cota de 40 % din salariu brut pe data de 26 ale lunii si Concedii de Odihna platite cf. in corespondenta cu creditul contului 4314 . o Garantii (gestionare) retinute gestionarului (pe baza Contractului de garantie) . Drepturi de personal neridicate in termen . in corespondenta cu creditul contului 411. o Cotizatii de sindicat . Legii cu 5 zile inainte) . Sumele incasate reprezentand aport la capitalul social .SALARII DATORATE » reprezinta drepturile salariale datorate. o Contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (cota de 0. ca urmare a incasarilor si platilor efectuate. y y . Sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . in corespondenta cu creditul contului 455 . 51213) . 419 . o SOLDUL contului 421 « PERSONAL . in corespondenta cu creditul contului 456 . in corespondenta cu creditul contului 4312 .y y Avansuri acordate salariatilor (avans salariu . in corespondenta cu creditul contului 425 . in corespondenta cu creditul conturilor de banca sau casa (5311 .5%) . Sumele incasate de la asociati . Sumele incasate de la clienti . in corespondenta cu creditul contului 4271 .5%) . Salarii nete achitate personalului . in corespondenta cu creditul contului 4282 . in corespondenta cu creditul contului 444 . in corespondenta cu creditul contului 426 . in corespondenta cu creditul contului 451. Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii. In DEBITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : y y y y Sumele ridicate de la banci . in corespondenta cu creditul contului 4272 . Sumele incasate de la debitori . o Alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare . precum si a miscarii acestuia . o Contributia individuala de asigurari de sanatate (cota de 6.5% ). o Contributia individuala de asigurari sociale (cota de 9. in corespondenta cu creditul contului 581 .

in corespondenta cu debitul contului 451. 404.452 . Valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri. in corespondenta cu debitul contului 401. in corespondenta cu debitul contului 457 .508 . Platile efectuate catre furnizori . Sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare . Sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii . Sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate . in corespondenta cu debitul contului 581.y y Sumele incasate de la creditori diversi . in corespondenta cu creditul contului 758 . Avansurile de trezorerie acordate . 426. in corespondenta cu debitul conturilor 4211. 423. in corespondenta cu debitul contului 409. y y y y y y y y . in corespondenta cu creditul conturilor 501. Sumele achitate personalului . in corespondenta cu creditul contului 462 . 707 si TVA-ul colectat aferent -cont 4427 . vanzarea de marfuri si alte activitati . in corespondenta cu debitul contului 427 . Platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate . in corespondenta cu debitul contului 532 . y y y In CREDITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : y y y Depunerile de numerar la banci . Sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate . 456 . 428. in corespondenta cu creditul conturilor 704. prestari de servicii sau executari de lucrari . Sumele incasate di prestari servicii . 425. Dividendele platite actionarilor sau asociatilor . in corespondenta cu debitul contului 462 .502.503.506. in corespondenta cu debitul contului 542 . in corespondenta cu creditul contului 542 . Sumele achitate diversilor creditori . Sumele restituite asociatilor . Sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . in corespondenta cu debitul conturilor 455.

Acest fluturas se distribuie salariatilor . lichidare si concedii de ohihna). Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv CONTUL 421 . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu statele de salarii (fluturasi) 50 de ani. Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani .pentru plata salariilor pe card(avans .y Platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata. III. h) fisa individuala .Pana se emit cardurile de catre Banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar CP-ul . numele si prenumele . Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente: a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas)."PERSONAL . restul de plata si loc pentru semnatura(o fila pentru fiecare salariat).« DALIN ».Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. e) fisier de carduri . d) stat de concedii de odihna. b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . Forma de salarizare care se aplica este salarizarea in regie sau dupa timp . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului. iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . SOLDUL contului 5311 « CASA IN LEI » reprezinta numerarul existent in casieria unitatii. f) stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie .SALARII DATORATE In cadrul SC ERCSIL SRL evidenta salariilor se tine cu ajutorul unui program achizitionat si gestionat de o firma particulara romana . c) stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Acesta ramane ca act justificativ la registrul de casa. . prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate. in corespondenta cu debitul contului 658 . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare )contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate . g) recapitulatii (pentru avans si lichidare ). Un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic se trimite la Banca pentru plata salariilor in carduri .

Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului .se genereaza un tabel cu toate obligatiile de plata retinute in stat si cele care se calculeaza in functie de fondul de salarii dupa care se intocmeste Declaratia propriu zisa in programul pus la dispozitie de catre Ministerul de Finante. d) Declaratia pentru asigurarile sociale (A11 si A12). specific fiecarei banci . se depun la Administratia Finanrelor Publice a sectorului 6.care stau la baza inregistrarii in Registrul de casa .cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege .(CAP1 si CAP2) b) Declaratia pentru sanatate (pe fiecare casa de sanatate in parte).. La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului .Acestea se arhiveaza in contabilitate si sunt transmise Directorului Economic care la nivel de unitate intocmeste o raportare centralizata catre Concern. mai bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat. j) Deasemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care se fac catre Institutiile statului : a) Declaratia pentru somaj . In cadrul SC ERCSIL SRL operatiunile cu numerar se evidentiaza cu ajutorul contului analitic :5311. alte tabele care sunt necesare raportarilor la nivelul Concernului.i) fisa fiscala . c) Declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii (0. e) Declaratia pentru Comisionul datorat ITM-ului. CONTUL 5311 « CASA IN LEI » SC ERCSIL SRL. tine evidenta contabila (exclusiv salariile) cu ajutorul programului de contabilitate « DALIN » . Programul de salarii tine evidenta analitica (nominala) a avansurilor acordate salariatilor sub forma de avans chenzinal si concedii de odihna. Se intocmeste . Documentele justificative . f) Pentru Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(DECLARATIA 100) -.se genereaza fisa fiscala . folosite in cadrul SC ERCSIL SRL sunt : a) Foaia de varsamant (formular tipizat. Tot la sfarsitul anului .85%) . care cuprinde si certificatele medicale . Registrele de casa se intocmesc pe formulare tipizate achizitionate de la furnizori si se inregistreaza in contabilitate.

Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii. Listele raman ca documente justificative la intocmirea registrului de casa.Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura) Directorului Economic si stampila unitatii . g) Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(inacasati pe baza bonului fiscal .de contabilul care tine evidenta salariilor si raman ca acte justificative la registrul de casa. de plata contravalorii unui abonament de transport in comun pe o linie urbana( suma se stabileste in contractul colectiv de munca). concedii odihna . Listele se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor . se semneaza de directorul economic pentru aprobarea platii si de catre salariati la primirea sumelor. Operatii privind intrarea. e) State de plata (pentru salarii . Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) . Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor). unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa. f) Listele cu evidenta salariatilor care beneficiaza . furnizori . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). c) Dispozitia de plata / incasare .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.conform contractului colectiv de munca . Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . d) Chitanta . Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. VI. de contabilul sef si directorul economic.de casiera in doua exemplare . In cadrul SC. Se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor in unitate si se semneaza (aproba la plata) de catre Directorul Economic.miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv A. se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .ERCSIL SRL la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv.plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . prime.se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar. avansuri de trezorerie etc). avans chenzinal). b) CEC-ul de numerar . In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza . Statele semnate se predau casierei .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani .vanzare cu amanuntul).

Cheltuiala cu salariile brute realizate : 641 = 421 b) Data : 30.individ.somaj .angajator (cota de 1%) 6452 = 4371 f) 65 lei Data : 30.de asig. Contrib.asigurati (cota de 0.de asig.soc.2009 . 30.pt. Sa consideram totalul statului de plata ca fiind recapitulatia la salarii : a) Data .697%) 6451 = 4474 29 lei g) Data .pt.5%) 421 = 431103 500 lei . 30.06.individ.2009 .pt.notele contabile .concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0.pt.pt.angajator(cf.2009 .pt.de munca si boli prof.06.de asig.soc.asigurati (cota de 6..angajator (cota de 5.06.Impozitul pe salarii 421 = 444 518 lei 32 lei c) Data : 30.asigurati (cota de 9.5%) 645102 = 431102 357 lei e) Data .asig.soc. .2009 .accid.5% ) 421 = 4372 . Contrib. Contrib.somaj .2009 .2009 .06. 30.Contrib.50 %) 645101 = 431101 1267 lei d) Data : 30.de sanatate .Contrib.2009 .06.06. Contrib.de asig.de sanatate .Retinerile din salarii : .06.angajator (cota de 19.de asig.soc. Contrib. CAEN 1.5%) 421 = 431104 967 lei 5868 lei .Contrib.85%) .asig.

2009 :Se inchid conturile de TVA : : % 4427 = 4426 4423 8922 lei 6822 lei 2100 lei 5868 lei D.6451 = 431105 55 lei h) Data : 30.06.06. Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(incasati pe baza bonului fiscal -vanzare cu amanuntul) : 5311 = % 707 4427 26348 lei 17426 lei 8922 lei k) Data :11.06. Zilnic in registrul de casa de la sediul central al SC ERCSIL SRL se inregistreaza : i) Data 06.06.06.Comisionul ITM 0.06.75%: 635 = 447 49 lei B. Data : 30.2009 : Plata salarii aferente lunii martie 2008(lichidarea lunii martie 2008) : 421 = 5311 C. Data 30. 2061101 cu suma de 20000 lei cu TVA 19% inclus. pe baza monetarului cu nr.2009 .2009 :Depunerea banilor la banca : 581 = 5311 si 5121 = 581 j) 1918 lei 1918 lei Data : 11.2009. Incasarea de la clienti .2009 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierdere : 121 = % 26797 lei .

602 605 607 612 613 626 627 628 635 641 6451 6452 6453 658 665 666 6811 % = 121 701 704 707 711 766 4341 lei 592 lei 6688 2572 lei lei 208 lei 455 lei 144 lei 674 lei 1325 lei 5868 lei 1194 lei 59 lei 323 lei 602 lei 15 lei 399 lei 1338 lei 69623 lei 29458 lei 75 lei 17426 lei 22656 lei 8 lei .

75 I TVA Colectat I 5311 I 4427 I 3193.00 I 22927.nr.00 I 500. Registru jurnal si balanta de verificare SC ERCSIL SRL REGISTRU JURNAL . 75 I Depunere la banca cu foaie de I 581 I 5311 I 22927.27 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 1 I30-06-2007I NC. 6.33 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 7 I30-06-2009I NC. 75 I Incasari conform bon fiscal I 5311 I 707 I 16807.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 5 I30-06-2009I NC. I I Documentul I Explicatii I Simbol conturi I Sume I PAGINA : 1 I crt I Data I (fel.5 % I 421 I 431103 I 628. I I I inregist.V.00 I 16807.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 3 I30-06-2009I NC. 75 I Plata avans SALARII I 425 I 5311 I 500.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 6 I30-06-2009I NC.00 I .33 I 45791.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 500. 74 I Retinere avans acordat I 421 I 425 I 500. 78 I Sanatate angajati.LA DATA DE 30 IUNIE 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Nr.27 I 1044581.00 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 2 I30-06-2009I NC.NOTE CONTABILE .00 I 2364.00 I 500.00 I 628.33 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 45791.33 I 3193.00 I 500. 75 I Achitat salarii I 421 I 5311 I 2364.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 4 I30-06-2009I NC.I data) I I-------------------------I---------------------------------I I Debitoare I Creditoare I Debitoare I Creditoare I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Report I I I 1044581.

00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 13 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 17 I30-06-2009I NC.00 I 24. 78 I Somaj angajator.00 I 15476.00 I 97.75I 635 I 447 I 72.00 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I De reportat I I I 1106348.00 I 164.00 I 72.LA DATA DE 30 IUNIE 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGINA : 2 . 78 I Somaj angajati.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 18 I30-06-2009I NC. 78 I CAS angajati. 9.5 % I 421 I 431104 I 918.00 I 1908. 78 I Total brut .00 I 580.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 15 I30-06-2009I NC.00 I 918. 6% I 645102 I 431102 I 580. 78 I Impozit salarii.I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 8 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 12 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 11 I30-06-2009I NC. 78 I Fond de garantare creante salaI 6451 I 431106 I 24. 16% I 421 I 444 I 1149. 78 I Contributia pentru concedii siI 6451 I 431105 I 82.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 14 I30-06-2009I NC. 0.NOTE CONTABILE .00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 15476.00 I 1149. 1% I 421 I 4372 I 97. 19.00 I 9661.5 % I 6451 I 431101 I 1908.69I 6451 I 4474 I 164.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 16 I30-06-2009I NC.fond de salarii. 78 I CAS angajator.00 I 82. 78 I Fond de risc si accidente 1.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 10 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 9 I30-06-2009I NC. I 641 I 421 I 9661.60 I 1106348.60 I REGISTRU JURNAL . 78 I Sanatate angajatori.00 I 193. 2 % I 6452 I 4371 I 193. 78 I Comision carti munca ITM.

00 I 16807.33 I 3193.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 22 I30-06-2009I NC.nr. 99 I **** Inchidere de luna I 4427 I 4423 I 3193.00 I 580.00 I 193.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 25 I30-06-2009I NC. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6452 I 193. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6451 I 2178. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 635 I 72.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 20 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 23 I30-06-2009I NC.60 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 19 I30-06-2009I NC.93 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTOCMIT -------------------------------------------------VERIFICAT ------------------------------------------------------------------------- | Societatea comerciala : SC ERCSIL SRL | | Balanta de verificare 30 IUNIE 2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------======================================================================================================= ============================= .00 I 2178.I data) I I-------------------------I---------------------------------I I Debitoare I Creditoare I Debitoare I Creditoare I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Report I I I 1106348. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6453 I 580.00 I 9661. I I I inregist.I Nr.93 I 1139032. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 641 I 9661.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 21 I30-06-2009I NC. I I Documentul I Explicatii I Simbol conturi I Sume I I crt I Data I (fel.60 I 1106348. 99 I **** Inchidere de luna I 707 I 121 I 16807.00 I 72.33 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I De reportat I I I 1139032.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 24 I30-06-2009I NC.

00I 0.14| 24574.76| 0.00| 1206.00| 4650.00I 0.00I 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 2131 Aparate si instalatii de I 9957.00I 0.80| 0.00| 0.00I 9957.76| 0.00| 40.91| 0.00I 98.00| 0.00I 721.85I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 121 Profit si pierderi an cur I 143777.43| 158144.47I 0.94| 0.75| 141410.74| 161434.00I 23368.00| 0.76I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 129 Repartizarea profitului I 4690.00| 0.74| 161434.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 371 Marfuri I 171048.75| 141410.00| 0. I cont I Sume precedente I Rulaje luna curenta I Total rulaje cumulate I Solduri finale I Denumire cont I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 1012 Capital subscris varsat I 0.60I 0.91| 0.80| 0.85| 4690.00I 22795.14| 0.00| 0.00I 0.00I 140362.00I 721.00I 0.43| 141337.00| 40.00| 0.00| 0.14| 24574.94| 0.91| 0.85I 0.00I 0.00I 171048.00| 4650.76I 12684.00I 0.00I 9957.00I 0.20I 0.76| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 117 Rezultatul raportat I 0.I I Simb.45I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .33I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 381 Ambalaje I 98.00I 98.00| 1047.00I 22795.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 2133 Mijloace de transport I 22795.85| 4690.00| 200.00I 156461.00| 16807.00| 0.00| 4650.00| 200.47I 0.00I 0.00| 0.00I 0.33I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 201 Cheltuieli de constituire I 721.20I 0.00| 0.80| 0.00| 200.60I 9614.00| 40.00I 0.85I 0.00| 1683.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 401 Furnizori I 140362.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 378 Diferente de pret la marf I 23368.94| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 106 Rezerve I 0.85I 0.00I 4690.85I 0.

00| 918.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431101Cas angajator I 3131.00| 3930.00I 0.00I 0.00I 0.86| 0.00I 0.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431103Cass angajati I 1044.00| 5838.86| 0.00| 274.01| 5826.00| 133.00| 9661.00I 233.00| 1916.00| 75.00| 254.00| 6369.00| 894.00| 894.00| 82.00| 0.00I 113.00| 500.00| 805.00I 0.00| 894.00| 117.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 441 Impozitul pe profit I 894.00| 1908.01| 1497.00I 0.01| 2633.00I 500.33I 1497.00I 0.00| 234.00I 19391.00| 24.00I 0.00| 2834.73I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I 4424 TVA de recuperat I 1497.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 421 Personal-remuneratii dato I 13735.00| 580.00| 0.00| 51.00| 193.00| 25760.00I 348.00| 0.00I 5656.41I 0.00| 1144.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .01| 1497.00I 0.00| 1307.00I 0.00I 0.00I 919.00I 0.00| 34.00I 0.00I 0.00I 137.00I 3131.00| 0.00| 4329.00I 0.74I 0.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 425 Avansuri acordate persona I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431105Fond unic cass I 137.00| 3193.00I 1527.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4423 TVA de plata I 1497.00I 1497.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431106Fond garantare drepturi I 41.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4371 Contributia unitatii la f I 233.00| 467.00I 0.00| 172.00I 500.00I 0.00| 230.00| 0.00| 1724.00I ---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431104Cas angajati I 1527.00| 500.00I 0.01I 0.00| 1310.00| 2707.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431102Cass angajator I 919.00I 348.I 411 Clienti I 348.00| 16099.00| 628.00I 1044.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4372 Contributia personalului I 113.00| 117.00I 0.86| 0.00| 1938.00I 41.01I 0.00I 894.00| 97.

00I 0.00| 1149.00| 1500.06| 15935.25| 189849.00| 0.38| 27279.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5311 Casa in lei I 169947.00I 0.00| 0.00I 203.86| 12919.00| 2714.00I 0.00I 22927.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6022 Combustibil I 1405.69I 0.65I 0.00I 0.25| 828.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4428 TVA neexigibila I 25977.00| 7700.00| 0.00| 164.25I 0.07| 0.33| 3193.00| 1565.00| 1302.00I 828.79I 0.I 4426 TVA deductibila I 23343.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 446 Alte imp.65I 0.00| 0.00I 121.00I 81.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4474 Fond risc I 67.00| 0.00| 101.44I 98.00I 30627.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5328 Vanzari pe bonuri valoric I 15119.97I 0.00| 0.00I 1214.00I 22927.00I 1405.00| 0.25| 828.00| 247.00| 0.06| 15935.92| 164058.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .25I 0.00| 83.00| 0.65| 1405.81| 0.00| 0.86| 12919.00| 150.71I 0.00| 180.00| 72.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 455 Asociati-conturi curente I 81.00| 0.00I 15119.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6024 Piese auto I 828.00| 203.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 447 Fonduri speciale-taxe si I 121.00| 0.38| 25977.21| 0.00| 222.00I 25977.85I 3930.si taxe I 203.00| 7700.71| 29170.65| 1405.50| 43950.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4427 TVA colectata I 25977.00I 0.33| 25791.00| 0.97| 23343.00I 23343.00| 0.38I 3193.31I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 444 Impozitul pe salarii I 1214.00I 189948.97I 0.00| 203.00I 67.44I 20000.00I 0.97| 23343.38| 27279.00I 19866.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 581 Viramente interne I 7700.00I 0.00I 0.00I 0.79I 2200.00| 43868.69I 0.85I 0.50| 43950.33I 29170.50I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5121 Conturi la banci in lei I 19866.00I 0.

00| 0.00| 0.00I 2178.68I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 607 Cheltuieli privind marfur I 112035.00I 1732.00I 0.I 6028 Alte materiale consumabil I 420.00| 0.64| 112035.00| 713.00| 0.00I 2528.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 645101Cas angajator I 2528.69| 457.00I 580.00I 288.00I 1293.00| 0.69I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 612 Cheltuieli cu redeventele I 3684.69| 420.00I 420.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 628 Alte cheltuieli cu servic I 1732.00| 0.00I 112035.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00| 2528.00I 568.00| 0.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 645102Cass angajator I 713.00| 0.00| 2528.24I 0.00I 0.00| 2178.00I 0.64| 112035.00| 0.00| 0.00I 580.70I 0.61I 0.70| 1732.00| 318.64I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6451 Contributia unitatii la a I 0.00| 318.24I 0.69| 420.00| 12960.69| 457.61I 0.00| 0.61| 716.00| 0.00I 716.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 635 Cheltuieli cu alte impozi I 496.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 605 Cheltuieli privind energi I 457.00| 1293.00| 0.00I 22621.00| 0.00| 22621.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 608 Cheltuieli privind ambala I 95.24| 95.00| 3684.68I 0.70| 1732.68| 288.69I 0.00I 0.00I 95.00| 9661.00| 0.68| 288.64I 0.00| 0.00| 3684.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 604 Cheltuieli privind materi I 288.00I 0.00I 0.00| 0.00I 457.00| 2178.00| 0.00| 0.00I 3684.00I 2178.00I 0.00I 72.69I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 613 Cheltuieli cu primele de I 318.24| 95.00| 0.61| 716.70I 0.00| 0.00I 9661.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 641 Cheltuieli cu salariile p I 12960.69I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 626 Cheltuieli postale si tax I 716.00| 496.00I 318.00I 0.00I 0.00| 72.00| 568.00| 0.00| 0.

00| 0.65I 0.00| 0.82I 0.26| 153449.82I 0.65I 0.00I 228.27I 0. Intocmit.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I TOTAL BALANTA DE VERIFICARE I 1107312.08 1201764. .26I 16807.66 1201764.08 72693.26| 136642.00I 153449.00| 0.I 6452 Contributia unitatii pent I 130.00I 4.00| 16807.26I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 766 Venituri din dobinzi I 4.27| 228.00I 68.00| 0.82| 68.65| 4.00| 0.82| 68.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 707 Venituri din vinzarea mar I 136642.00I 193.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 666 Cheltuieli privind dobinz I 228.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6588 Perisabilitati I 68.00I 0.66 ======================================================================================================= ================================ Patron.42 1107312.00| 130.00| 0.65| 4.27I 0.00| 323.50I I 94451.00I 0.42 94451.00| 193.00I 323.27| 228.50 72693.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful