SUB REDACTIA , FILIPOIU FLORIN MIHAIL

CATEDRA DE ANATOMIE A UMF "CAROL DAVILA" BUCURE.~TI

CULEGERE DE TESTE GRILA ORIENTATIVE PENTRU ADMITEREA LA FACULTATEA DE MEDICINA
\I ~ ~ Editura U.niversit.ara "Carol Davila" Bucurestl, 2011

\I

SUB REDACTIA CONF.UNIV.DR. FILIPOIU FLORIN MIHAIL

-CATEDRA DE ANATOMIE A UMF "CAROL DAVILA" BUCURE~TI-

CULEGERE DE TESTE GRILA ORIENTATIVE PENTRU ADMITEREA LA FACULTATEA DE MEDICINA

Editura Universltara "Carol Davila" Bucuresti, 2011

._
ISBN: 978-973-708-547-4

PREFATA
"Biologie ", Manual pentru clasa a Xl-a., Editura " Corint " (

Lucrarea cuprinde intrebari

formulate din

manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4742 din 21.07.2006), autori Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cannaciu. Au fost exceptate , unnatoarele capitole.. Lucrari practice Notiuni elementare de igiena si patologie Disfunctii endocrine

Aceasta carte reprezinta concretizarea efortului pe care il fac membrii catedrei de anatomie a UMF CAROL DAVILA BUCURESTI, pentru a veni in intimpinarea nevoilor candidatilor la examenul de admitere pentru intrarea in facuItate. Cartea este conceputa ca 0 colectie de teste care acopera intregul manual de biologiepe capltole, si se incheie cu un test de sinteza realizat de doamna sef de lucrari Mihaela Banu. Testele sunt realizate de autori diferiti, cu viziuni si abordari diferite insa autorii sunt antrenati sa respecte anumite rigori de constructie pentru un test grila. Ca urmare a acestui fapt, testele prezentate in carte ofera candidatilor un bun material de antrenament iar parintilor un criteriu de obiectivare al stadiului de pregatire al copiilor lor pentru sustinerea acestui examen. Dupa 0 importanta experienta a examenelor de admitere si a problematicii ridicate de acestea, simt nevoia sa fac 0 precizare pe care 0 consider eel putin interesanta: utilizarea excesivaa testelor grila in efortul de pregatire are ca efect aparitia unor generatii de candidati adaptati sa rezolve intuitiv tiparele de grila, dar care nu inteleg si nu reusesc sa reproduca date importante din materia respectiva. Cu alte cuvinte ne confruntam co oameni ce reusesc sa treaca examenul de admitere dar nu reusesc sa utilizeze in afara examenului cunostintele acumulate. As dori sa luati aceasta observatie ca pe un semnal de alarma care nu spune altceva decit ca modul cIasic de a invata, sistematic, constant, asezat, acordind 0 egala atentie atit principiilor cit si amanuntelor este cea mai bun a cale de a rezolva problema admiterii la facultatea de medicina. Testele grila reprezinta
0

Fiecare test contine doua tipuri tie intrebari, pentru care raspunsurile corecte se noteaza dupa cum unneaza: - pentru - pentru complement complement simplu - un singur raspuns corect cQmpus - raspunsul corect se noteaza cu : 1,2 si 3 sunt adevarate 1 si 3 sunt adevarate 2 si 4 sunt adevarate

- A= daca afinnatiile - B= daca afinnatiile - C= daca afinnatiile

- D= daca numai afinnatia 4 este adevarata - E= daca toate afirmatiile sunt adevarate sau false

Editura Universitara "Carol Davila" Bucuresti a U.M.F. "Carol Davila" Bucuresti este acreditata de Consiliul National al Cercetarii '~tiintifice din invatamantul Superior (CNCSIS), cu avizul nr. 11/23.06.2004

cale obiectiva de veriflcare si nu

0

cale optima de formare.

In final as vrea sa apreciez decizia voastra de a va pregati pentru admiterea la FACULTATEA DE MEDICINA. Veti intilni de-a Iungul timpului 0 multime de oameni dispusi sa va descurajeze, Chiar daca in lumea lor acesti oameni au uneori dreptate, sa nu renuntati, Medicina ramine cea mai frumoasa si mai grea meserie din lume. In numele meu si al colectivului de autori, va urez succes!

in conformitate cu prevederile Deelziei Nr. 2/2009 a Consiliului National din Romania - privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua ,pe baza caruia , se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a mediciIor, a criteriilor ~i normelor de acreditare a edueatiel medicale continue, precum ~i a criteriilor ~i normelor de acreditare a furnizorilor de edueatie medicala continua, Colegiul medicilor din Romania acrediteazli (r«:cunoa~te) EDITURA UNIVERITARA. CAROL DAVILA, BUCURE~TI CA FURNIZOR EMC

CONF. UNIV. DR. FILIPOIU FLORIN MIHAIL

5 asistent universitar Enyedi Mihaly.. Draghia Florin T. Mihalea Daniela TESTUL NR.. Alina Draghia 49 ~ 58 66 77 85 92 TESTUL NR 8 asistent universitar dr.. Laura Stroicd TESTUL NR..ESTUL ·NR•. Cristea Bogdan-Mihai TESTUL NR.. 9 asistent universitar dr..· Dan State TESTUL NR. TESTUL NR.3 asistent universitar Tulin Raluca TESTUL NR.4 asistent universitar dr. Diaconescu Ionut-Bogdan .12 asistent universitar dr..6 conferentiar universitar dr.2 preparator universitar Rdzvan Stanciulescu TESTUL NR.CUPRINS TESTUL NR... 13 : 100 asistent universitar dr. 11 asistent universitar dr...7 . Carmen Cristescu TESTUL 10 asistent universitar dr...•. Tulin Adrian TESTUL NR.l asistent universitar Pantu Cosmin Marian 1 : : 9 16 25 33 ~ 40 TESTUL NR. _ asistent universitar dr..

TESTUL NR. D. 21 sef lucrdri dr. Carmen Stdnescu planul transversal planul frontal planul medio-sagital TESTUL NR. 18 asistent universitar dr. C. Mihaela Banu planullongitudinal asistent universitar dr. Pantu Cosmin Marian TESTUL NR. B. Ionut Negoi ~ 122 La intrebarile de mai jos alegeti un singur raspuns corect TESTUL NR. 19 asistent universitar dr. intrebiiri tip complementsimplu TESTUL NR. 16 asistent universitar dr. de "volar" este folosit pentru a descrie: formatiunile din talpa pieiorului formatiunile superioare ale labei pieiorului formatiunile palmei gradul de apropiere fata de suprafata eorpului formatiunile mai ~ndepartate de eenturi c.univ. este eonsiderat axul grosimii corpului 3) Termenul A. 17 asistent universitar dr. 4) Alegetl afirmatia A. B. 15 asistent universitar Selagea Doru-Florian I. 14 asistent universitar Selagea Doru-Florian 107 115 TESTUL NR. TESTUL NR. B. planul orizontal E. este planul care: merge paralel eu fruntea treee prin axul sagital ~i transversal trece prin axullongitudinal si sagital si eel transversal D. trece-prin axullongitudinal E.l . Tudor Marinescu 2) Planul transversal A. Ruxandra Negoi 131 140 147 : 155 163 1) Care dintre urmatoarele bilaterale: A. Carmen Stdnescu D. E. Intrebari realizate de asist. referitoare la celula: initial toate au forma globuloasa 1 . C. 20 TESTUL NR. INCORECTA. planuri este considerat pla nul simetriei TESTUL NR.

contine materialul genetic al celulei se gasesc atat in citoplasma cat ~i in nucleu au caracter definitiv formeaza un sistem canalicular D. E. C. B. excretia unor sub stante celulare D.B. trinucleate 7) Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu ribozomii (corpusculii lui Palade) este adevarata: A. B. C. carioplama B. D. au rol in digerarea substantelor ~i particulelor care patrund in celula 12) Structura nucleului cuprinde: 8) Functia aparatului Goigi este implicata in: A. prezinta desmozomi E. D. D. diviziunea celulara dimensiunea variaza functie de specializarea ei 9) Alegeti _variantacorecti despre incluziunile citoplasmatice: 5) Care din urmitoarele enunturi sunt adevirate despre membrana celulara: A. A.' polinucleate spatiu intracelular si spatiu extracelular mitocondrii nucleu B. contine glucide atasate pe fata ei extema E. C. membrana nucleara E. "la nivelul ei se desfasoara principalele B. anucleate C. produsi de secretie ~i functii vitale are 0 parte structurata ~i una nestructurata pigmenti C. eliberarea de energie c. cromatina E. binucleate mononucleate D. forma celulei este legata de functia ei E. este alcatuita in principal din fosfolipide ~i proteine 6) Modelul mozaic fluid al membranei celulare este constituit din: A. sunt reprezentate pri~ miofibrile ~i neurofibrile sunt reprezentate prin granule de substanta de rezerva. contine mitocondrii E. digestia particulelor B. B. 11) Alegeti afirmatia corecti despre membrana nucleari: A. A. E. sunt situati in apropierea nucleului sunt compusi sferici ce contin enzime hidrolitice sunt organite implicate in metabolismul glicogenului reprezinta sediul sintezei proteice este dub la. 10) Majoritatea celulelor sunt: A. care intra in celula hialoplasma organite celulare comune 3 sinteza proteica 2 . este unitatea de baza morfofunctionala ~i genetica a organizarii materiei vii c. poate exista doar in grup D. cu structura trilaminata c. prezinta diferite prelungiri acoperite de plasmalema B. C. separa structurile interne ale celulei de mediul extracelular D.

34- D. Intrebiri tip complement grupat La urmatoarele intrebari raspundeti cu: A .dad 1si 3 sunt corecte 4 34- 5) Care din urmitoarele afirmatii despre celuli sunt adevirate? 5 . C.daca 1. C. mentine constanta concentratia intracelulara a ionilor de Na+ si K+ 2) Alegefiafirmatiile corecte ce descriu axul sagital: 1- Este numit ~i ax anteroposterior Este considerat axul grosimii corpului Are un pol anterior ~i altul posterior Corespunde latimii corpului 14) Se~iul fosforilirii oxidative la nivel eelular este: A. 3) Alegeti care din urmatoarele afirmatii despre planul medio-sagital sunt adevirate: 1- reticulul endoplasmatic Trece prin axullongitudinal Merge paralel cu fruntea ~i sagital 15) Mecanismul de transport transmembranar ce necesiti energie este: A. B. 0 1) Carl?din urmatoare aflrmatii despre organe sunt adevirate? valoare medie de -65Mv panii la -85m V 1. are B. 2- difuziunea pompa de Na+/K+ difuziunea facilitate osmoza gradientul de concentratie 34- Este planul care imparte corpul in doua jumatati simetrice Este numit planul metameriei corpului 4) Termenul de "plantar" este folosit pentru a descrie: 12- formatiunile palmei formatiunile superioare alelabei piciorului formatiunile mai apropiate de centuri formatiunile din talpa piciorului II. dictiozomul E.daca 2 ~i 4 sunt corecte D.Functioneaza izolat in organism 234- se datoreazii unor curenti electrici care apar la trecerea ionilor prin canalele Functioneaza in stransa corelatie cu altele Sunt formate din grupari de celule ~i tesuturi nediferentiate Sunt formate din grupari de celule ~i tesuturi care s-au diferentiat membranare specifice C. se datoreaza activitatii pompei Na +/K+· D. D.dacii 4 este corectii E. are aceasi durata pentru to ate tipurile de celule E.daca to ate sunt corecte sau toate false 13) Care din urmatoarele afirmatil despre potentialul de actiune este cea adevirati: A. organite celulare specifice neurofibrile c.2 ~i 3 sunt corecte B. 2- lizozomul ribozomul mitocondria . B. E.D. E.

1234- Poate exista singura sau in grup Constituie diferite tesuturi Are forma Iegata de functia ei Este unitatea de baza morfofunctionala ~i genetica a organizarii materiei vii 10) Structura nucleului cuprinde: 1234- carioplasma membrana nucleara nucleoli centrozom 6) Modelul mozaic fluid al membranei celulare este compus din: 12- colesteroI proteine glucide carioplasma 11) Membrana nucleara este constituita din: 12340 0 foitii externa.transmembranar cuprinde: 1- reticulul endoplasmatic aparatul Goigi nucleolul centriolul difuziunea 2~ difuziunea facilitate 34- osmoza cotransportul 8) Alegeti care din urmatoarele orgnite sunt comune tuturor celulelor? 1- 13) Tipul de transport transmembranar ce utilizeaza proteine transportoare este: 1- miofibrilele mitocondriile neurofibrilele lizozomii 234- difuziunea facilitata difuziunea transportul activ osmoza 234- 9) Alegefivariantele corecte referitoare la citoplasma: 1- Functional are 0 parte nestructurata ~i 0 parte structurata 14) Glucoza traverseaza membrana celulara prin: 1234- 234- Este alcatuita in principal din fosfolipide ~i proteine Este un sistem coloidal. in care mediul de dispersie este apa La unele celule prezinta prelungiri temporare numite cili difuziune osmoza fagocitoza proteine transportoare 7 6 .Alegeti care din urmatoarele structuri sunt cuprinse in organizarea generala 1234l celulei: neted 12) Transportul pasiv. adarenta miezului nuclear foilii interna ce prezinta ribozomi 34- glucide putemic incarcate negative spatiul perinuclear 7) .

captarea in vezicule a materialului extracelular ~i transferullui 4- captarea In vezicule a materialului intracelular si transferul lui extracelular COMPLEMENT SIMPLU 1) in care dintre .B (7) 10-0 (7) 11-B (8) 12~A(8) 13-B (9) 14-C (7) 15-B (8) 2) Tesutul de tip conjunctiv semidur cartilaginos fibros se gaseste in: A.C (4) 2. diafizele oaselor lungi C. interiorul oaselor scurte E.E (6) 6. se inchid canalele de K + 8 9 . testicul 1.ovar E.2 Intebari realizate de preparator intracelular este un tip de transport vezicular travers area membranei celulare datorita gardientului de concentratie universitar Razvan Stanciulescu 3.C (5) 5. paratiroide B. 2.B (4). interiorul oaselor late O.E (5) 6. tiroida O. cartilage traheale C. potentialul revine catre valoarea de repaus B.A(6) 7.B (5) 3.0(7) 8.C (4) - Intrebiiri tip complement grupat: endocrin folicular? A.15) Prin endocitoza intelegem: 12- TESTULNR. hipofiza C.C (7) 9.E(6) 8. epiglota O. epifizele oaselor lungi 4) Panta ascendenta a potentialului de aetiune se caracterizeaza prin: A.urmatoarele structuri se ga~este tesut glandular de tip RASPUNSURI: Intrebari tip complement simplu: 1.A (4) 3.0(4) 5. cartilagele costale B. discurile intervertebrale E. cartilaje laringiale 3) Tesutul de tip conjunctiv dur osos haversian (compact) se gaseste in: A.C (7) 9.B (7) 10-A (8) 11-0 (8) 12-A (8) 13-B (9) 14-0 (9) • 15-B (9) 4.E (6) 7. pavilionul urechii B.C (4) 4.

somatomotori C: visceromotori D. 0 microglie E.testicul 4. corpi tigroizi -D. incluziuni pigmentare C. coarnele anterioare ale maduvei D. dintre doua strangulatii Ranvier. nucleoli B. conexiunea functionala intre doi neuroni E. epiteliul mucoasei bucale oligodendroglie singura celula Schwann celula ependimara 10 0 0 11 . 0 0 celula efectoare secretorie jonctiune neuromusculara 10) Care dintre urmatoarele actiuni caracterizeaza stimulii cu 0 valoare 6) Neuronii intercalari (de asociatie) sunt neuroni : A. 0 placa neuromotorie B. se deschid canale le de Na+ E. tiroida 8) Fiecarui segment internodal de mielina. tunica intema a vaselor limfatice 2. pancreas 3. centrozom E. conexiunea functionala int~e un neuron ~i 0 celula efectoare musculara C. B. conexiunea functionala intre un neuron si D. se deschid canalele de K + D. nu declanseaza un impuls E. reticul endoplasmatic COMPLEMENT GRUPAT 1) in care dintre urmatoarele structuri se gase~te tesut de tip glandular mixt? . somatosenzitivi B. care fac legatura intre doi neuroni senzitivi inferloara pragului: A. mucoasa tubului digestiv 3.C.ovar 2. care fac legatura intre neuronii senzitivi ~i motori E. l. un astrocit 9) in sistemul nervos central (SNC) sinapsa reprezinta: 5) Neuronii cu forma sferica se gasesc in. C. determina 0 reactie mai ampla dedit stimulul prag C. ganglionii spinali C. se inchid canalele de Na+ D. 0 2) in care dintre urmatoarele structuri se gase~te tesut de acoperire simplu (unistratificat) cubic? I. stratul profund alscoartei E. sunt supraliminari 7) Care dintre urmatoarele formatiuni nu se gasesc in neuroplasma? A. : A. provoaca depolarizarea B . zonele motorii ale scoartei cerebrale B. ii corespunde: A. declanseaza un impuls D. in scoarta cerebeloasa cerebrale A.

nucleu unic 2. potentialul a potentialului de actiune se caracterizeazi . se divid intens 2. celula Schwann 2. iesirii ionilor de Na+ din celula 3. 1-2 nucleoli membranei pentru Na+ de membrana revine catre valoarea de repaus 3. potentialul de actiune poate sa apara in orice zona a membranei 2. contin mici vezicule pline cu mediatori chimici 2. mucoasa bronhiolelor 4. intrarii ionilor de K+ in celula 3. scoarta cerebrala se gisesc in: 12) Conducerea la nivelul axonllor mielimzati se caraeterizeaza prin: 2. au rol de suport pentru neuroni 4. iesirii ionilor de K+ din celula 2. potentialul de membrana atinge valoarea prag 4. reprezinta ultimile ramificatii ale dendrite lor 6) Panta ascendenti a potentialului de actiune se datoreazi: 11) Care dintre urmatoarele 1. prin: 9) Celulele nervoase contin: 1. contin neurofibrile afirmatii caracterizeaza nevrogllile? 1. iesirii ionilor de Na+ din celula 2. coarnele anterioare din maduva spinarii 12 1. neurofibrile 3.4. creste permeabilitatea 2. intarii ionilor de Na+ in celula 7) Neuronii multipolari 1. nucleu excentric 4. iesirii ionilor de K+ din celula 1. nuclei multiplii 3. este denumita conducere "saltatorie" 13 . se gasesc in mucoasa olfactiva 4) Panta descendenta 1. nu contin mitocondrii 3. corpi Nissl structuri nu se gisesc in components nevrogliilor ? 8) Care dintre urmatoarele 1. se deschid canalele de K + 5) Panta descendents a potentialului de actiune se datoreazi: 10) Care dintre urmatoarele adevirate? afirmatii cu privire la butonii terminali sunt 1. au 0 prelungire care se divide in "T" 4. au forma stelata afirmatii caracterizeaza neuronii bipolari? 2. microglia 4. cele doua prelungiri pomesc de la acelasi pol al celulei 3. intrarii ionilor de K+ in celula 4. ganglionul vestibular Scarpa 3. intrarii ionilor de Na+ in celula 4. con tin neurofibrile 4. au rol in sinteza tecii de mielina 3. retina 3)Care dintre urmitoarele 1.

11 4Dpg. se afla in ganglionul spinal 3. 15 singura directie ~ . 15 14 C pg. 11 3 C pg. 15 10 D pg. conexiunea functionala intre un neuron ~i 0 celula efectoare secretorie 4. conexiunea functionala intre un neuron ~i 0 celula efectoare musculara 2. 13+14 8 D pg 13 9E pg 14 10 B pg. 11 3 B pg. potentialul de actiune apare la nivelul nodurilor Ranvier 3. axonii acestora se distribuie la periferie 4. 10 Riispunsuri complement grupat 1 Apg. 15 12 Cpg.l0 15 . 15 13) Conducerea la nivelul axonilor amielinici se caracterizeazii prin: 1. are viteza de 10 mls 4.r J 3.l0 7 B pg. 15 9 Dpg. 13 15. A pg.IO 5 B pg. dendridele acestora patrund in sistemul nervos central 2. are viteza de 100 mls 14) Care dintre urmiitoarele afirmatii caracterizezii neuronii pseudounipolari? 1. 14 14 8 B pg. potentialul de actiune poate sa apara in orice zona a membranei 4. 11 2 D pg. 11 4 C pg.IO 6 D pg. 14 11 Apg.Ll 2 D pg. au 0 prelungire care se divide in "T" 15) in sistemul nervos periferic (SNP) sinapsa reprezintii: 1. 14 7 D pg. conexiunea functionala intre doi neuroni Riispunsuri complement simplu 1 C pg. potentialul de actiune este condus intr0 I l n 13 B pg. 13 6 D pg.~ <t 2. are viteza de 100 mls I ~ ~l 5 D pg. 0 placa neuromotorie 3.

rezistenta 3. Are rol nutritiv E. Sunt stimulati de substante chimice din celulele distruse 6. La nivelul ei are loc transformarea energiei in impuls nervos E. Referitor la maduva spinarfi care afirmatie este falsa? A. Primesc stimuli din afara organismului B. Pia mater B. Permit controlul rniscarii A. Arahnoida C. Pleura E. articulatii meningelor 5. Este fermata din substanta alba la periferie ~i substanta cenusie in centro B. Are 0 structura fibroasa. epiteliul olfactiv. Patrunde in santurile si fisurile maduvei 7. Este 0 aflrmatii este falsa? mebrana conjunctivo-vasculara D. Raspund la variatiile de temperatura E. Ocupa in intregime canalul vertebral A. D.la receptorii tonici care din urmatoarele adevarata? A. Sunt stimulati de deformarea membranei celulare B. Limita superioara corespunde gaurii occipitale C. Periostul A. Referitor la calea aferenti care din urmatoarele afirmatii este adevarati? E.3 C. La nivelul ei receptorii yin 'in contact sinaptic cu terminatiile dendritice ale 1. Este separata de arahnoida printr-un spatiu ce contine LCR (lichid cefalorahidian) C. Prezinta activitate relativ constantli pe toata durata aplicarii stimulului D. Sunt reorezentatl de receptorii olfactivi 4. Activitatea lor creste pe masura apliclirii stimulului E. Primesc stimuli din interiorul organismului C. Sunt reprezentati de celulele cu conuri ~i bastonase B. corpii carotidieni si aortici Intrebari realizate de asist. Sunt stimulati de lumina C. Raspund cu cresterea activitati] la aplicarea stimulului B. Este reprezentata de axonii neuronilor motori somatici B. In sectiune transversala are forma literei "H" D. Referitor la interoreceptori care din urmiitoarele afirmatii este adeviiratii? neuronilor senzitivi A. Referitor la pia mater care din urmatoarele A.univ. Este reprezentata de axonii ne~ronilor vegetativi 16 17 . tendoane. Referitor la mecanoreceptori adevaratii? care din urmiitoarele afirmatii este ' . Care din urmatoarele spinale? structuri reprezinta membrana externa a D. Raspund cu scaderea activitatii la aplicarea stimulului afirmatii este ' D. Informeaza despre pozitia corpului E.TESTUL NR. Referitoj. Dura mater 2. Primesc stimuli de la muschi. Substanta alba este dispusa in forma de cordoane C. Tulin Raluca D. Este reprezentata de mugurii gustativ.

A. Din fibrele sale se desprind fibre corticonucleare pentru nuclei senzitivi ai nervilor cranieni B. Corpusculi lamelati 14. Referitor la comisura cenusie care afirmatie este falsli? A. Reprezinta simtul pozitiei ~i al miscarii in spttiu B. Dicurile tactile Merkel E. Caii piramidale C. Care afirmatie este adevliratli referitoare la calea sistemului extra piramidal? A. Strabat in directie ascendenta toate cele trei etaje ale trunchiului cerebral 10. Este constituita din doua tracturi: spinocerebelos incrucisat direct si spinocerebelos D. 75% din fibrelesale se incruciseaza la nivelul bulbului C. Fasciculele spinocerebeloase trunchiului cerebral (direct ~i incrucisat) au acelasi traiect la nivelul D. Utilizeaza calea cordoanelor posterioare 13. Protoneuronul caii sensibilitatii tactile grosiere se gaseste in ganglinonul spinal se afla in nuclei gracilis si B. Prezinta 2 neuroni (central ~i periferic) E. Cliii sensibilitatii protopatice B. Din urmlitoarea in~iruire alegeti receptorii cliii sensibllitatii kinestezice: A. Controleaza motilitatea involuntara automata E. Este fermata de bara transversala a "H" -ului D. Receptorii se gasesc in peretii vaselor ~i ai organelor C. Calea sa este constituita din doua tracturi :. 25% din fibre nu se incruciseaza si formeaza faciculul corticospinal anterior E. Terminatii nervoase libere D. Reprezinta calea sensibilitatii tactile fine C. Corpusculii Ruffini C. Receptorii sensibilitatii protopatice sunt reprezentati de : A. Zona de proiectie corticala este difuza D. Referitor Ia calea piramidalli care afirmatie este adevarata? A.spinocerebelos direct ~i spinocerebelos incrucisat B. Care afirmatie este adevliratli referitoare la sensibilitatea protopaticli? A. Corpusculii lamelari 15. Pentru sensibilitatea tactila epicritica protoneuronul cuneat din bulb C. Receptorii pentru sensibilitatea kinestezic~ se gasesc in peretii vaselor ~i organelor D. Are ca ~i receptori corpusculii Meissner ~i discurile Merkel 18 . Corpusculii Ruffini C. Discurile tactile Merkel D.8. Corpusculii neurotendinosi Goigi E. Fusurile neuromusculare 11. Din urmlitoarea in~iruire recunoasteti aflrmatia adevaratli: A. Contine canalul ependimar situat central 12. Controleaza motilitatea voluntara B. Caii extrapiramidale 19 E. Calea sensibilitatii epicritice utilizeaza calea cordoanelor anterioare impreuna cu calea proprioceptiva kinestezica. Este sitauta centralIa nivelul m~duvei spinarii 9. Fascilulele gracilis ~i cuneat apartin. Prezinta in centru fisura mediana anterioara ce contine LCR B. Este constituita din corpurile neuronilor C. Corpusculii Meissner E. B.

din 2 tracturi: gracilis ~i cuneat B. Miocard 18. Limitele miiduvei spiniirii (superioarii ~iinferioarii) sunt urmiitoarele: A. Se afla la periferia maduvei sub forma de cordoane C. Cl. Care afirmatie este adeviiratii referitor la substanta reticulatii a miiduvei spinarii? A. Separa peretii canalului vertebral de dura mater 20 3. . Alegeti structurile anatomice in care sunt prezente sinapsele chimice. Despre calea sensibilitiifii proprioceptive este adeviiratii aflrmatia: A. Este mai bine individualizata (intumescentele) 17. Placa motorie B. C. Contin neuroni vegetativi simpatici postganglionari C. CI-L3 B. Ciiii sensibilitatii proprioceptive E. Cele doua fascicule ale acestei caii se comporta diferit la nivelul trunchiului cerebral C. Despre coarnele laterale ale miiduvei spiniirii care afirmatie este adevarata? A. A. Este constituita. Caii sensibilitatii kinestezice B. tendoane. Receptorii acestei cai sunt corpusculii Iamelati ~i terminatiile nervoase libere D. Este fermata din neuroni dispusi in retea E. Separa pia mater de maduva spinarii 16. Se gaseste in centrul comisurii cenusii 20. Sunt vizibile in regiunea cervical a superioara si lombara inferioara B. Referitor la spatiul epidural care dintre urmatoarele afirmatii este adevaratii ? A. Al treilea neuron se afla in talamus. C2-Ll D.L2 D. articulatii 21 .L5 Complement grupat: 1.Referitor la interoreceptori care dintre urmiitoarele afirmatii sunt adeviirate? A. Contin neuroni ai cailor sensitive E. Despre sinapsele electrice care din urmiitoarele afirmatii sunt adevarate? A. Sistemul nervos vegetativ D. Gaura-occipitala mare. Separa pia mater de arahnoida D. Gaura occipitala mare . Conlin neuroni vegetativi simpatici })reganglionari C. Contin dispozitivul somatomotor care este mai bine dezvoltat in regiunea dilatarilor D. Primesc stimuli de la muschi. Sunt prezente in muschiul neted ~i anumite regiuni din creier D. Conlin 2 celule alipite in zona de rezistenta electrica minima B. Sunt reprezentate de aproape toate sinapsele SNC 19.L 1 E. Muschiul neted 2. Este continuta in substanta cenusie a maduvei spinarii in regiunea cervical a si lombard E.D. Se gaseste intre coamele laterale ~i anterioare B. Deutoneuronul se afia in bulb in nucleii gracilis ~i cuneat E. Contine LCR C. Conducerea este unidirectionala C.

Referitor la deutoneuronul caii sensibilitatii protopatice care din urmatoarele aflrmtii sunt false? A. Sunt mai late si mai scurte dedit cele anterioare Lista raspunsurilor corecte Complement simplu: 1. 75% din fibrele sale se incruciseaza la nivelul bulbului D. D 10. B 9. C 4. Intre coamele posterioaressi cele laterale se afla substanta reticulata A. B 23 7. substanta neagra. C. E 5. formatia reticulata) 4. C 13. Contin dispozitivul somatomotor C. Apartine caii sensibilitatii proprioceptive de control al miscarii ~i ajunge apoi la cerebel . Membrana exterioara se numeste pia mater B. Informeaza despre pozitia corpului C. Corpii aortici 9. Mugurii gustativi. Axonii lui alcatuiesc fasciculul spinotalamic anterior structura conjunctiv-vasculara cu rol nutritiv D. E 12. C 7. A 3. Strabate numai bulbul (rara punte ~i mezencefal) C. Alegeti aflrmatiile false despre coarnele posterioare ale maduvei spinarih A. Dura mater este separata de arahnoida prin spatiul epidural 10. Conlin neuroni ai cailor sensitive cu semnificatie de deutoneuron B. B 17. Epiteliul olfactiv D. Se afla in neuronii senzitivi din cornul posterior 5. Care dintre urmatoarele structuri sunt chemoreceptori? A. La nivelul nucleilor bulbari D. Arahnoida este 0 B. B 11. E 16. A 22 B.B. Alegeti afirmatiile adevarate des pre meningele spinale: A. Controleaza motilitatea semi automata . Ajunge la cerebel prin intermediul pedunculului cerebelos superior D. Vasele arteriale se gasesc in structura arahnoidei D. Fibrele corticonucleare ale sistemului piramidal structuri: A. La nucleii din mezencefal (nucleul rosu. A 14. Se afla in talamus C. La nucleii bazali (corpii striati) ajung la urmatoarele B. Permit controlul miscarii D. Strabate to ate cele trei etaje ale trunchiului cerebral in directie ascendenta C. B. Axonullui se proiecteaza in aria somestezica I C. E 8. C 6. lsi are originea in cortexul cerebral 2. B 18. Care dintre urmatoarele afirmatii referitor la fasciculul spinocerebelos dorsal sunt false? 6. D 15. Are traiect ascendent D. Corpii carotidieni C. Referitor la calea sistemului piramidal sunt adevarate aflrmtiile: A. Se mai numesc visceroreceptori 8. La nuclei motori ai nervilor cranieni B.

D Complement 1. I~i are originea in etajele subcorticale C.19. Tulin Adrian grupat: 7.dr. Atit voluntar cit si involuntar 3. A. I~i are originea in etajele corticale B. E C B D C TESTULNR. univ. 6.4 Intrebari realizate de asist. Tonusul B. Activitatea motorie E. Partial involuntar E. Controleaza motilitatea voluntara D. Prin caile descendente piramidale urmatoarele. A 1. Involuntar C. B A D E Complement simplu: este falsa urmatoarea 10. Voluntar B. 8. Nici una de mai sus cu exceptia: ~i extrapiramidale sunt reglate 4. Postura D. 4. 2. 5. Referitor la calea sistemului extrapiramidal afirmatie: A. Controleaza motilitatea involuntara E. 9. 2. . A 20. EchiIibrul C. 3. Calea extrapiramidala ajunge in nuclei bazali . Cu privire la nervii spina Ii este falsa urmiitoarea A. Conecteaza maduva cu receptorii 24 25 afirmatie . Partial voluntar D. Prin ciiile descendente piramidale centrii encefalici exercita asupra muschilor scheletici un control: A.

B. Axonii ajung in jumatatea dorsala a cornului medular anterior A. In regiunea sacrala sunt in numar de 1 E. Au dendrite ce ajung la proprioreceptori D. Reflexul miotatic poate fi pus in evident lovind cu un ciocan de cauciuc tendonul muschiului. Radacina anterioara confine dendritele neuronilor somatomotori din comul anterior medular C. Nervii spinaIi sunt formati din: E. 0 didiicina anterioara senzitiva D. Doua radacin] ventrale 10. Neuronii somatosenzitivi A. Axonul intra prin radacina anterioara 6. afirmatii co exceptiae urmatoarele A. In regiunea cervicala sunt In numar' de 7 perechi B. Reflexele miotatice constau in contractia lenta a unui muschi B. Prezinta dendrite lungi C. Lombar 7. Dendritele ajung la muschii striati D. Reflexele miotatice sunconstau in contractia brusca a unui muschi C. Au dendrite ce ajung la piele C. In regiunea lombara sunt in numar de 5 perechi D. Radacina anterioara contine axonii neuronilor somatomotori din comul anterior al maduvei D. Ramurile anastomoze radaCina dorsala senzitiva ventrale ale trunchiurilor nervilor 0 spinali formeazii prin . 0 didacina ventral a motorie ~i B. Cu privire la reflexele spinale somatice sunt adevarate . Cervical 0 E. Sunt in numar de 31 E. 0 singura radacina spinala B. Referitor la neuronii viseerosenzitivi 0 singurii afirmatie este adevaratii: A. Brahial C. Sacral E. Toracal A. E. Axonullor A. Referitor la nervii spina Ii recunoasteti afirmatia adevarata: E. Este adevarata 0 smgura afirmatie co privire Ia nervii spinaIi D. Prezinta dendrite scurte B. Receptorii sunt reprezentati de proprioreceptorii musculari 26 27 . Axonullor intra in maduva pe calea radacinii anterioare inta in maduva pe calea radacinii posterioare 5. Conecteaza maduva cu efectorii vegetativi D. C. In regiunea coccigiana sunt in numar de 5 perechi 9. In regiunea toracala sunt in numar de 12 C. Au dendrite lungi au urmiitoareIe caracteristici. In regiunea cervicala exista 8 perechi de nervi spinali 8. Radacina anterioara contine neuronii somatomotori din comul posterior medular B. 0 radacina posterioara motorie lntre ele urmatoarele plexuri cu exceptie: A. cu 0 exceptie: B. Conecteaza maduva cu efectorii somatici C. Radacina posterioara nu prezinta ganglionul spinal pe traiectul sau E. Radacina posterioara confine axoni doar ai neuronilor somatosenzitivi 11. Reflexele miotatice sunt monosinaptice D.

Referitor la reflexele spinale vegetative este adevarata A. Este sinapsa dintre neuronal'sezitiv ~i ce visceromotor B. I ~i III 20. Nu regleaza vasomotricitatea afirmatia: 13. I ~i VII B. cu exceptia: A. Calea aferenta este axonul senzitv C. Antreneaza un numar mare de neuroni in timpul elaborarii raspunsului C. Sunt reflexe de aparare C.12. Nu sunt reprezentate de relexele miotatice E. Regleaza contractia musculara striata B. Legea iradierii E. Efectorul este fibra muscular striata A. Descendente C. In trunchiul cerebral i~i au originea 10 perechi de nervi cranieni E. Receptor~i sunt reprezentati de terminatii nervoase libere D. I ~i IX E. Iradiaza la nivelul sistemului nervos central B. Regleaza defecatia E. Caile aferente nu sunt prelungiri ale neuronilor din ganglionul spinal E. Lungi. In trunchiul cerebral i~i au originea 12 perechi de nervi cranieni D. Ascendente B. Atit ascendente cit ~i descendente 0 18. Urmiitoarea afirmatie referitoare la trunchiul cerebral este falsi: A. Legea localizarii B. Reflexele nociceptive au urmiitoarele caracteristici. I si VIII D. Sunt reprezentate de reflexele miotatice 14. Efectorul este muschiul neted E. Bulbul ~i mezencefalul apartin trunchiului cerebral C.I ~i V 28 29 . Legea generalizarii 0 exceptie: 17. cu exceptla: A.. In trunchiul cerebral se gaseste sediul unor reflexe somatice ~i vegetative 19. Legea asimetriei D. Scurte. de asociatie E. Functia de conducere a ~miiduveieste asigurata de urmatoarele cii. Care din urmatorii nervi sunt nervi micsti: A. Bulbul si puntea apartin trunchiului cerebral B. de asociatie D. Regleaza tonusul C. Giisiti aflrmatia adevarata referitoare la centrul reflex miotatic: A. Calea eferenta este reprezentata de axoni ai neuronilor motori 16. II ~i VII C. Reflexele polisinaptice prezintii urmatoarele caracteristici. cu exceptie: A. Calea eferenta este dendrita motorie D. Legea unilateralitatii C. Sunt reprezentate de reflexele nociceptive D. Regleaza postura D. Au receptori localizati in piele B. Care din urmatorii nervi sunt nervi senzoriali? 15. Sunt legi ale lui Pfluger urmiitorele cu A.

VII si X E. Nervii oculomotori au originea reala in punte 4. adevarate: 1. V ~i VI D. in ganglionii de pe traiectul nervului. una bulbaraa si una medulara Inerveaza musculatura limbii Inerveaza muschiul trapez 23. X Fibrele sale motorii inerveaza musculatura laringelui ~i a faringelui 22. Are originea reala in punte 3. Originea reala se afla in punte se gaseste in nucleul ambiguu cu privire la nervul vag 3. Este un nerv motor 2. Nervii optici sunt nervi motori 3. Care dintre urmatorii 1. 3. III si VII C. Este un nerv motor 2. Idennficati afirmatiile gresite: 28. 4.B. Referitor la nervul glosofaringian 1. Are originea aparenta pe fata anterioara a trunchiului cerebral 4. Deutoneuronul 4. III 2. Are originea reala in mezencefal 4. Recunosteti aflrmatille adevarate 1. Nervii -oculomotori au originea aparenta in spatiul dintre pedunculii cerebrali 27. Nervii IX ~i X sunt nervi micsti 24. 4. VIII si XII 25. 3. Nervii I ~i II sunt nervi micsti 2. Prezinta 0 portiune centrala numita vermis 3. Originea aparenta se gaseste in santul bulbopontin Complement grupat: 21. Originea reala se afla in bulb sunt adevarate afirmatiile. Fibrele senzoriale au protoneuronul 4. ~legeti afirmatiile adeviirate cu privire la nervii cranieni: 1. Delimiteaza impreuna cu bulbul ~i puntea ventriculul III 2. Are originea reala in bulb cu privire la nervul hipoglos sunt 1. Nervii V si VI sunt nervi motori 4. Gasiti afirmatiile corecte referitore la cerebel: 1. Nervii olfactivi au originea reala in bulb 2. Care dintre afirmatiile urmatoare adevarate: 1. Care dintre afirmatiile urmatoare . VII IX nervi au fibre parasimpatice preganglionare: 26. Este legat de bulb prin pedunculii cerebelosi mijlocii 30 31 . Are fibre parasimpatice 2. Este un nerv motor 2. Gasifi aflrmatia co recta referitoare la nervul trohlear: 1. Nervii III si IV sunt nervi senzoriali 3. Are originea reala in punte 3. Este un nerv mixt 2. cu privire la nervul accesor sunt Este format din doua radacini. 3. Inerveaza muschiul stemocleidomastoidian 29.

D 23. 4.C 8.A 24.4. 2) Contractia sfincterului vezical intern. 5 intrebari realizate de asistent universitar Enyedi Mihaly.D S. Are substana cenusie la exterior 3.C Complement grupat 1.B 2S. 32 .B 29. 33 .A 26.09.E 18. 3) Reducerea secretiei de urina. 2. se elibereaza 2) La sistemul simeatic.E 16. Care dintre urmatoarele organe nu sunt prevazute cu inervatie parasimpatica: 1) Muschii erectori ai firelor de par. In interiorul substantei albe exista nuclei de substanta cenusie Extirparea cerebelului produce ataxie. Prezinta trei lobi: anterior. posterior ~i floculonodular 2. Complement multiplu 20. 3) Sinapsele care folosesc noradrenalina adrenergice. 3) Majoritatea vaselor sangvine.E 7. ca neurotransmitator se numesc care nu elibereaza nici acetilcolina nici 3.C 28. la capatul periferic al fibrei postganglionare noradrenalina.C lS.C Raspunsuri I.B lO. 4) Exista ~i fibre postganglionare noradrenalina.D 17. 4) Corticosuprarenalele.E 22.A 4) Contractia detrusorului.D 21.C 6. 2) Glandele sebacee.E 11.C 2. Este separat de emisferele cerebrale prin cortul cerebelului TESTULNR. Identiflcati aflrmatiile corecte referitoare la mediatorii chimici: 1) La ambele sisteme. atrezie si adinamie 19.C 30.E 4. postganglionara intre fibra preganglionara ~i cea se elibereaza acelasi mediator chimic: acetilcolina.D 13.A 3.A 12. 30.C 14. simpatic si parasimpatic. Precizati efec~ele stimularl] parasimpatice asupra tractului urinar: 1) Reducerea debitului urinar.0 27. Identiflcati raspunsurile corecte cu privire la cere bel: 1.

4) Modul in care este alcatuita calea eferenta. 4) Inhibarea secretiei intestinale. 8. 4) Motorii. Asupra sistemului 7. 3) De asociatie. 2) Determi~a dilatatie in cateva teritorii vasculare. 2) Distributia fibrelor postganglionare. 34 ale sistemului nervos vegetativ difera prin: 1) Originea fibre lor preganglionare. simpatic. cardiovascular. 3) Intre fibra preganglionara parasimpatic.P.. Cele doua componente 6. prin: 9. 4) XI.determina secretie salivara vascoasa. I. 3) Localizarea ganglionilor. sistemul nervos parasimpatic are efecte. ~ in stimuli condifionali 1) Asociere. 4) Amplificare. 4) Seade forta de contractie a eordului. 2) Precesiune. Pavlov a descoperit . 3S . 2) Stimularea secretiei sudoripare. 3) Este un raspuns la un stimul fiira importanta biologica. 3) IX. ale sistemului nerves si cea postganglionara 5. cranian !olose~te calea nervilor cranieni: 1) Scaderea secretiei salivare . Parasimpaticul 1) III. cu exceptias 1) Seade frecventa cardiaca. 11. 4) Este caracteristic speciei. 3) Seade conducerea cardiaca. 4) De un numar foarte mie de fibre postganglionare simpatiee. In care dintre rmatoarele to r: situatii acetilcolina este eliberata ca neu rotransmita 1) La capatul periferic al fibrei postganglionare 2) Intre fibra preganglionara cerebrale este fermata din fibre: parasimpatice. Stimularea simpatica determina la nivelul glandelor: 2) V. posibilitatea transformarii exeitantllor indiferenti 3) Scaderea secretiei gastrice. Reflexul neconditionat se caracterizeaza prin: 1) Se inchide la nivel cortical. se manifesta prin diminuarea sau sistarea unei activitati anterioare. si cea postganglionara ale sistemului nervos 10. 2) Inhibitia nu este un proces activ. 3) Repetare. 2) Senzitive. Substanta alba a emisferelor 1) Comisurale.. 3) Exista doua tipuri de inhibitie: externa ~i interns. 4. 2) Este innascut. Despre procesele care stau la baza tuturor activitafilor nervoase putem urmatoarele afirma ca: 1) Excitatia este un proces nervos activ. 4) Inhibitia supraliminara apare chiar in interiorul focarului cortical activo 12.

3) Releu al sensibilitatii auditive. Sinapsa intre fibrele pre. A. Secretia endocrina. Santul olfactiv. D. Complement simplu 1. D. Talamusul este releu (intrerupere sinaptiea) pentru toate sensibilitatile. auditive. 3) Sensibilitatii auditive.si postganglionare latero-vertebrali. eu exceptia celor olfactive. Scizura calcarina. D. Efectorilor. Ficat. Alegeti afirmatia falsi despre caile sistemului nervos vegetativ: A. Fibra preganglionara parasimpatica este scurta. B. vizuale ~i B. Muschi constrictor pupilar. E. E. Corpii striati. Precizati ce structuri ale emisferelor cerebrale nu se afli pe fata bazali: 6. C. D. 3. Ganglionilor vegetativi. B. B. Splina. C. Simpaticul i~i are caile lui proprii. Hipotalamusul. Metabolismul intermediar. Medulosuprarenala. Sinapsa intre fibrele pre. Metatalamusul are urmatoarele funetii: 1) Releu al sensibilitatii vizuale. 2) Releu al sensibilitatii olfactive. E. Lobul orbital. Hipotalamusul este centru superior de integrare. C. cu exceptla: 1) Sensibilitatii vizuale. reprezentate de lanturile simpatice laterovertebrale. C. simpatica este lunga. Releu pentru toate sensibilitatile. 14. Arcul reflex vegetativ se aseamana cu arcul reflex somatic la nivelul: A. Neurotransrnitatorilor. 2) Sensibilitatii olfactive. reglare si coordonare ale principalelor functii ale organismului. C. Caii eferente. Analizatorulolfactiv. Santurile orbitale. 4. cu exceptia: A. B. Muschi dilatator pupilar. B. Bulbul olfactiv. cu exceptia: A. Talamusul. Fibra postganglionara D. Stimularea parasimpatica 5. reglare ~i coordonare ale principalelor functii ale or~anismului. 36 37 . Paleocortexul nu are conexiuni cu: A.13. C. simpatice se face in ganglionii efectoare. 4) Centru superior de integrare. Epitalamusul. 2. E.si postganglionare parasimpatice se face in ganglionii nu produce efect fa nivelul urmatoarelor organe intramurali. 4) Sensibilitatii gustative. Caii aferente. E.

' ~' Raspunsuri intrebari Complement grupat 1. 32) 8. Emisfera dreapta este mai dezvoltata la dreptaci. i i\. 33. Sunt legate intre ele prin comisurile creierului. Fibrele de asociatie Ieaga regi1!nidin aceeasi emisfera cerebrala. B. E. B. O. 33) 5. A (pag. I si II. Prezinta partea cea mai voluminoasa a sistemului nerves central. 32) 3. 34) . Fibrele comisurale unesc cele doua emisfere. E (pag. I. D (pag. Este fermata din fibre de proiectie. 33. 30. C. A. Cerebelul. 30) 8. B. n (pag. E (pag.~ipostganglionare parasimpatice. 33) . Termoreglarea. B (pag. Intre fibrele pre. 33) 7. O. B (pag. A (pag. 33) 6. E. B. B (pag. Inconjoara ventriculii cerebrali I ~i II. 31) 5.30) 7. In interior contin ventriculii laterali. Diencefalul cuprinde: A. Corpii striati. 29). E (pag. 32. 35) 9. D (pag. B (pag. Mezencefalul. Fibrele de proiecjie formeaza corpul calos. Paleocortexul. 9. Intre fibrele pre. 13. 29. A (pag.~ipostganglionare simpatice. C. 35) C. B (pag. Metatalamusul. 30) 14. La capatul periferic al unor fibre postganglionare simpatice. Urmatoarea afirmatie referitoare la emisferele cerebrale este falsa: A. E. 38 39 I I t . D (pag. Prezinta trei fete: laterala. A (pag. O. E.34) 3. 33.31) 9.35) 2.10. Complement simplu 1. n (pag. 29) II. La capatul periferic aI unor fibre postganglionare simpatice. 10. 31. 30) • 4.O. B (pag. Gasifi aflrmatia gre~ita referitoare la substanta alba a emisferelor cerebrale: l. 31) 6. 0 (pag. E. La nivelul ganglionilor paravertebrali. B (pag. 34) 10. Ritmul somn-veghe. O. 8. Noradrenalina se elibereaza: A. 34) I C (pag. comisurale si de asociatie. C (pag. A (pag. 31) 4. 35) 2. 29. 12. C. mediala si inferioara (bazala). A (pag. 7.

Dr. D) Segmentul central este reprezentat de aria din scoarta cerebeloasa la nivelul I I J careia impulsurile sunt transformate in senzatii. fiind mai numerosi decat cei care trimit impulsuri atunci cand temperatura tegumentului creste. D) Sunt cei mai mari corpusculi din piele. canalele glandelor sebacee si sudoripare.exceptia: A) Corpusculii Ruffini B) Terminatii nervoase libere C) Corpusculii Pacini D) Glomerulii glandelor sudoripare E) Acinii glandelor sebacee I t C) Receptioneaza vibratiile. B) Segmentul periferic este 0 formatiune specializata care poate percepe 0 anum ita forma de energie din mediul intern-sau extern sub forma de stimuli. 3. cu excepfia: A) In epiderm patrund vase de sange asigurand. iar superficial stratul gerininativ. C) "Segmentul intermediar este format din caile nervoase de conducere a impulsului nervos. E) Lipsesc in hipoderm. E) Trimit impulsuri atunci cand temperatura tegumentului scade. E) Pro fund prezinta stratul cornos. C) Sunt situate in dermul reticular. mai putin: A) Au r61 de receptori termici. 6. Despre corpusculii Vater-Pacini putem spune ca.TESTUL NR. Urmitoarele afirmatii referitoare la epiderm sunt false. D) Contine terminatii nervoase libere mielinizate cu rol de receptori termici. B) Receptorii pentru rece sunt mai numerosi decat cei pentru cald. B) Sunt situate in partea superioara a dermului si prin intermediullor senzatiile de presiune. B) Este un epiteliu pavimentos unistratificat ke~atinizat· . E) Nu se pot adapta prezentei stimulilor. eu exceptia : A) Se afla in profunzime. D) Intra in corpusculii Krause. 41 . se genereaza I I 5. cu. 4. Sunt adevirate urmitoarele afirmatii despre analizatori.sau difuz si nespecific pe calea indirecta.6 Teste realizate de Conf. In dermul profund se afli. t t f i I 1· 40 7. astfel. B) Sunt inlocuiti de corpusculii Golgi-Mazzoni in hipodermul pulpei degetelor.univ. D) Sunt cei mai mari corpusculi. in hipoderm. 2. Draghia Florin Complement simplu 1. C) Este striibatut de fire de par. B) Hipodermul cu foliculi pilosi. Urmatoarele afirmatii referitoare la terminatiile nervoase libere sunt adevirate. hranirea tesutului. mai pUfin": A) Sunt sisteme morfofunctionale prin care se realizeaza analiza calitativa ~i cantitativa a stimulilor din mediul extern. E) Impulsurile sunt proiectate specific pe calea directa cu sinapse putine . Corpusculii Golgi-Mazzoni sunt situati in: A) Dermul papilar. C) Au rol de alergoreceptori. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu discurile Merkel este corecta: A) Sunt fibre nervoase care s~ termina sub forma unui cosulet injurul unor celule epiteliale.

Girusul postcentral. B) Acuitatea tactila se caracterizeaza prin pragul de percepere distincta a 2 puncte diferite. 9. B) Aria Somestezica I. E) Exista 2 tipuri: care trimit impulsuri atunci cand temperatura tegumentului scade si care trimit impulsuri cand temperatura tegumentului creste. Lobul parietal. C) Bulb rahidian. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate. D) Temperaturile extreme stimuleaza si receptorii pentru durere. 12. B) Fasciculul spinotalamic lateral. cu exceptla: A) Ganglion spinal. 42 D) Portiunea periferica a fibrelor cu Ian! nuclear. 10. D) Fasciculul spinobulbar. B) Corpusculii Ruffini suntconsiderati Krause pentru rece. Caile sensibilitatii proprioceptive de reglare a miscarii (simtul tonusului muscular) cuprind urmatoarele elemente. B) Fibrele extrafusale. in cazul analizatorului kinestezic. si receptori pentru cald. C) Portiunea centrals a fibrelor intrafusale. insa toti receptorii cutanati stimulati excesiv pot transmite impulsuri care pot fi interpretate ca durere. B) Receptorii pentru durere sunt in general terminatii nervoase libere. D) Epiderm. mai putin: A) Sunt terminatii nervoase libere cu diametru mic mielinizate. nu este repartizata uniform pe toata suprafata pielii. E) Dermul reticular. D) Valoarea acuitatii tactile variaza intre 2 mm la varfullimbii anumite zone de pe toracele posterior. E) Portiunea periferidi a fibrelor intrafusale. D) Maduva spinarii. mai putin: A) Portiunea periferica a fibrelor cu sac nuclear. 43 . C) Receptorii pentru durere au capacitatea de a se adapta rapid in prezenta stimulului. 8. 11. C) Fasciculul spinotalamic anterior. Alegett aflrmatia coreeta: A) Receptorii pentru durere sunt stimulati doar de factori mecanici. C) Suprafata campului receptor este direct proportionala cu densitatea receptorilor din regiune. D) Persistenta stimulului poate duce la scaderea in intensitate a senzatiei. iar corpusculii C) Receptorii pentru rece ii depasesc numeric pe cei pentru cald. Segmentul de conducere comun sensibilitatilor tactile si a simtului pozitiei si miscarii in spatiu este reprezentat de: A) Fasciculul spinocerebelos. mai putin: A) Campul receptor al unui neuron implicat in sensibilitatea cutanata este aria tegumentara a carei stimulare detennina modificari in rata de descarcare a neuronului respectiv.C) Hipodennul fara par. E) Fasciculul piramidal incrucisat. E) Cerebel. Despre receptorii termici putem spune urmatoarele. fiind distanta minima la care prin stimularea a 2 puncte apropriate subiectul percepe atingerea fiecareia dintre ele. au capacitatea de a se contracta urmatoarele formatiuni. E) Receptorii pentru durere sunt reprezentati exclusiv de terminatiile nervoase libere. E) Sensibilitatea tactila. si 50 mm in 13.

. Dermul reticular. 18. care va face sinapsa cu neuronii nucleului solitar din si vagi. Bulb D). Care dintre motoneuronii de mai jos sunt prezenti in maduva splnarii: A) Motoneuronii a. in hipoderm. E) -Motoneuronii a. Tesut conjunctiv lax B). Girul hipocampic B). Bulbii firului de par D).(. E) Strabat tesutul conjunctival mucoasei linguale. . B) Receptorii sunt chemoreceptori reprezentati de mugurii gustativi. Alegetf afirmatia adevarata despre nervii olfactivi: A) Se proiecteaza pe fata medial a a lobului temporal in aria olfactiva. C) Apartin protoneuronului bulb. 4. care inerveaza articulatiile. a secretiei C) Papilele filiforme nu au muguri gustativi. E). care inerveaza fibrele intrafusale. Un numar variabil de celule adipoase C). C) Motoneuronii . Pro fund. Hipodermul este alcatuit din urmatoarele elemente. Alegeti'afirmatia fllisa referitoare la fibrele nervoase gustative reprezentate de dendrite: A) Apartin nervilor faciali. Girul postcentral Complement multiplu 20. Epiderm. glosofaringian si vag. D) Motoneuronii a.care inerveaza tendoanele. D) Inerveaza celulele receptoare gustative.14. E) Stabat osul sfenoid. cu exceptia: A). Periost. 2. Axonii celulelor mitrale constituie: A) Nervii olfactivi. E) Scoarta hipocampului iii nucleul amigdalian. D) La polul apical al mugurilor gustativi sosesc terminatii nervoase ale nervilor : facial. glosofaringieni B) Strabat epiteliullingual. B) Sunt reprezentati de axonii celulelor mitrale. 19. . C) Receptorii olfactivi.15.. B) Motoneuronii . E) Al treilea neuron al segmentului de conducere se afla in talamus. Aflrmatia incorecta referitoare la analizatorul gustativ este: A) Simtul gustului intervine si in declansarea reflexa neconditionata glandelor digestive. ~i chinestezice tree prin urmatoarele etaje . D) Tractulolfactiv. cu exceptia: A). In care di matoarele structuri nu se afla corpusculii Vater-Pacini: 1. 3. Calle sensibilitatii cutanatt. Glomerulii glandelor sudoripare 20). care inerveaza fibrele extrafusale. C) Au Iegaturi directe cu talamusul.(. 44 45 . D) Strabat osul etmoid. Maduva spinarii 17. Corpusculii Krause 16. B) Bulbii olfactivi. E).care inerveaza fibrele extrafusale. Mezencefal C).

Axonii determina intinderea portiunii periferice 47 .Patrunderea substantelor chimice in merhbranele microvililor ~i deschiderea 23. 4. 1. Celule receptoare oIfactive. 3. 3.1 i 2. 27. cu exceptia: segmentele canalelor ionice. 1. Depolarizarea celulei. VII. . in urma impulsurilor cu exceptia. I de conducere ale urmatorilor t 4. Butoni oIfactivi cu cili. Contractia fibrelor extrafusale 29. nu sunt adevarate 1. 24. 2. Epiteliu columnar. IX. 3. Axonii ajung Ia partea periferica a fibrelor cu sac nuclear 3. i~ [: I 28. Calea sensibilitatii gustative. 26. . Calea sensibilitatii gustative. 4. In urma impulsurilor cu exceptia: transmise de motoneuronii a se produc urmatoarele. . cu exceptia: 22. Calea sensibilitatii proprioceptive 3.21. 4.senzoriale ale urmatorilor nervi culeg sensibilitatea 1. Sarat. Amar. Alungirea lantului nuclear. ~u exeeptia: sunt stimulati cu precadere de stimuli pentru urmatoarele 1. Calea sensibilitatii olfactive. 46 I I I 2. Receptorul olfactiv include urmatoarele 3. Se incruciseaza !Qti axonii deutoneuronilor urmiitcarelor cai. 4. 2. Calea sensibilitatii termice si dureroase. La contactul dintre substantele sapide si celulele receptoare ale mugurelui gustativ se petree urmatoarele: 1.: transmise de motoneuronii a se produc urmatoarele. 4. Mugurii gustativi situati la varfullimbii gusturi. 4. Fac sinapsa in talamus analiza tori. Calea sensibilitatii vizuale. 2. 3. Contractia fibrelor extrafusale. 3. X'. de control a miscarii. mai putin: 1. 1. Legarea substantelor chimice de moleculele proteice receptoare. Patrunderea ionilor de K+ in celula . Contractia sacului nuclear. 2. Dulce. 4. Contractia fibre lor intrafusale. Calea sensibilitatii olfactive. Calea sensibilitatii tactile protopatice. 2. Talamus. 3. fibrele. Alungirea lantului nuclear. f i 25. Acru. Care dintre gustativa: 1. Despre motoneuronii urmatoarele: r din cornul anterior al maduvei . Axonii ajung Ia partea centrala a fibrelor cu sac nuclear 2. XII. Contractia sacului nuclear. Contractia fibrelor intrafusale. 2. elemente.

Subtalamus C. A-(pag. 200-5000 pentru varful melcului RASPUNSURI Complement simplu l. 39)~ B. C (pag. Dr. 18. A( pag 41) 2. 7.. A (pag. Mezencefal 10. 3. D (pag. D (pag. 42) B. C (pag. Receptorii pentru rece ii depasesc numeric pei cei pentru cald 3 . D (pag. D (pag. Care dinte urmatoarele afirmatii este falsa in ceea ce priveste celulele cu conuri si bastonasee A. 43. Corp geniculat medial Nucleu co hi ear 8. A (pag. 41) 12. D (pag. 43) 28. 47) 27. B (pag. D( pag 38) 20. 41. B ( pag 39) 5. Receptorii pentru rece nu ii depasesc numeric pe cei pentru cald 4. 20-5000 Hz pentru varful me1cului C. 43) 29. 38) - 16. Vederea scotopi~a e asigurata de cele cu bastonase B. B (pag. 39. 15000 pentru baza melcului E. 42) 24. 43). Tractul optic ajunge la: A. E (pag. 39) 11. Scizura calcarina B. B (pag. 42) 17. D. 41) 23. 41) 22. D (pag. 38-39) D (pag.cu exceptiar 1. ' Membrana bazilara intra in rezonanta cu sunete avand urmatoarele 30. B (pag. 7 Intrebari realizate de Asistent Univ. 38-39) 2. Au diametru mic si sunt nemielinizate frecvente: A. Metatalamus D. 1500 Hz pentru varful me1cului D. 4. C (pag. 500 Hz pentru mijlocul membraneI bazilare 15. Axonii determina intinderea portiunii centrale TESTUL NR. B (pag 41) 30. C (pag. 39) 6. 41-42) 25. 39) 9. D (pag. 39) E. Despre receptorii termici sunt adevarate afirmatiile. 38-39) C (pag. 43) 19. Caile de conducere ale analizatoru"lui auditiv nu cuprind: A. Cortex auditiv C. Hipotalamus 4. 41) 3.38-39) C (pag. D (pag. B (pag. Alina Draghia COMPLEMENT SIMPLU 1. 41) 14. 43) 26.4. B (pag. A (pag. 41)13. Thalamus Complement grupat 21. Au diametru mare si sunt nemielinizate 2. Reducerea vederii diurne se numeste hemeralopie 48 49 . Epitalamus E.

. Urmatoarele afirmatii cu privire la ochiul emetrop sunt false. Membrana Iimitata interna D. 7. Celule verticale B. E) Raza de curbura a cristalinului este scazuta. 8. iar a celei scotopice E) Retina este situata la 17mm in fata centrului optic. crescand 6. C) Apare in exclusivitate la barbate. 9. mai putin: A) Aproximativ 8% din populatia feminina sufera de daltonism.C. Membrana limitata externa E. Dintre straturile retinei nu fac parte: A. B) Vederea diuma se realizeaza cu ajutorul bastonaselor. Ligamentul suspensor este in tensiune atunci cand: A) Obiectul privit este situat la 20 em. este cu atat mai mare cu cat ele contin ionice urmate de aparitia potentialului D) Sensibilitatea celulelor fotoreceptoare 5. B) Imaginea obiectelor plasate la infinit este reala si indreptata.' in retinen. scazand astfel concentratia pigmentilor. E) Bastonasele sunt mai sensibile decat conurile. iar vitamina A este transformata astfel concentratia pigmentilor. Alegeti afirmatia corecta: A) Prin expunerea mult timp la lumina putemica opsinele si retinenul sunt convertite in pigmenti vizuali. B) Raza de curbura a cristalinului este crescuta. C) Prin expu?erea mult timp la intuneric pigmentii vizuali din bastonase si conuri se decompun. C) Obiectul privit este situat la D) Muschii ciliari se contracta. uneia distanta mai mica de 6 m. D) Persoanele afectate nu au din nastere celulele cu con corespondente dintre cele 3 culori fundamentale. Timpul de adaptare la lumina a bastonaselor este de 5 min E. B) Este transmisa printr-o gena recesiva X -linkata. 50 51 . 0 10. C) Retina este situata la 17 mm in spatele centrului optic. D) Cea mai putemica refractive. Urmatoarele afirmatii despre daltonism sunt adevarate. lumina Sensibilitatea unui bastonas la intuneric este de lOde ori mai mare decat la B) Pigmentul vizual absoarbe energia radiatiei luminoase si se descompune in opsina( comuna tuturor pigmentilor vizuali) si retinenf diferit in functie de pigmentul vizual). Alegeti afirmatia incorecta A) Procesul fotoreceptiei este identic la cele douatipuri de celule fotoreceptoare. Strat pigmentar C. Celule bipolare mai mult pigment. nictalopie.are loc la nivelul cristalinului. iar retinenul este transformat in vitamina A. cu exceptia: A) Axul optic are 17 mm. E) Persoanele afectate vad in locul culorii pentru care lipseste celula cu con corespunzatoare cenusiu. C) Descompunearea pigmentului determina modificari ale conductantelor de receptor. La intureric retinenul ~i opsinele din conuri si bastonase sunt convertite in pigmenti vizuali D. D) Sensibilitatea unui bastonas 1a intuneric este de 10 ori mai mica decat la lumina E) Reducerea vederii fotopice se numeste hemeralopie.

Sunt false urmatoarele afirmatii despre tunelul Corti. C) Timpan. cu exceptia: A) Scoarta cerebrala. Se gasesc in fovea centralis Sunt receptorii vederii scotopice . 1. B) Perilimfa. Frecventa intre 20 si 20000 Hz 4. De la fereastra ovala unda sonora este preluata de: A) Endolimfa. Care dintre umatoarele afirmatii in legatura cu sclerotica sunt corecte: 1. Este opaca 2. 15. Este mecanica 2. Care dintre umatoarele caracteristici definesc celulele cu bastonas: 1. Posterior e perforata de fibrele nervului optic 16. B) Contine celule receptoar~. 3. 4. E) Maduva Spinarii. Sunt de 3 tipuri 2. . Amplitudine intre 0 si 130 dyne/em' 2. Care dintre urmatoarele caracteristici se refera la celulele cu conuri: 12. Celulele din retina sunt: Ganglionare 2 3 4 Amacrine Bipolare Orizontale 2. Conlin iodopsina 3. B) Cerebel. sunetul trebuie sa prezinte unele dintre urmatoarele caracteristici: 1. Se produce in conditii statice Se produce in conditii dinamice 13. caii auditive. La nivelul sau se insera muschiul drept superior 4. 4. D) Este traversat de axonii protoneuronului E) Este sustinut de membrane Tectoria. Despre stimularea receptorilor maculari este adevarat ca: 1. Participa la mentinerea echilibrului in accelerari circulare 18. Amplitudine intre 0 si 120 dyne/em' COMPLEMENT GRUPAT 14. 4. C) Se afla in canalul cohlear.11. Frecventa intre 20 si 2000 Hz 19. D) Punte. Contin rodopsina 3. cu exceptia: A) Contine perilimfa. Apartine tunicii exteme a globului ocular 3. Sunt de trei tipuri 3. E) Scarita. Se gasesc in fovea centralis Sunt receptorii vederii scotopice 17. D) Fereastra rotunda. Pentru a realiza receptia auditiva. Calea vestibulara da colaterale care ajung direct la urmatoarele. • C) Talamus.

1. Receptorii otolitici participa la mentinerea echilibrului 2. Stratul pigmentar 2. 4. Care dintre urmatoarele retiniene sunt corecte: 4. Cortexul cerebral. 24. Ce afirmatii sunt corecte despre tractul optic: 1. 1. Asigura abilitatea de a vedea stereoscopic. Centrii care regleaza acomodarea 1. 3.a+ 4. Fuzionarea imaginilor de pe retina fiecarui ochi: granule de carbonat de N. ' Comunica cu al doilea neuron al caii vizuale. Ajunge la metatalamus unde majoritatea fibrelor fac sinapsa cu al treilea neuron. Se desfasoara intre retina si chiasma optica. Constituie al treilea strat al retinei. Apare dad exista defecte de sfericitate in globul ocular. -Fac sinapsa cu celulele cu conuri. superiorij- sunt situati in: canalelor semicirculare 21. 4. Incepe in'retina. 3. Receptorii vestibulari sunt situati in utricula si sacula 1. Contine fibre de la un singur glob ocular. Receptorii maculari detecteaza viteza de deplasare a corpului vestibular nu sunt ~i sediul unor refiexe posturale 3. Celulele bipolar Celulele amacrine Fotoreceptorii I afirmatii in legatura cu celulele amacrine 28. Este cauzata de puterea prea mare de convergerrta a cristalinului. Incepe in talamus. 4. Este fals despre miopie ca. Inaltimea fundamentale ale undelor sunt: 3. Receptorii analizatorului 4. La polul apical al cellllelor auditive se gasesc microvili audi~ivi 3. Depinde de aria de proiectie a imaginii pe retina. 4. 3. 3. Care dintre urmatoarele afirmatii Nu sunt adevarate 1. Mezencefal. 2. Sunt inconjurate de celulele pigmentare. Intensitatea 3.. 23. 1. 2. Timpanul 26. Receptionarea miscarilor circulare ale capului este posibila datorita orientarii in cele 3 planuri ale spatiului 25. 3. Se corecteaza cu Ientile divergente. Apare dad axul optic este mai lung.20. Vibratii inferioare 22. 4. Coliculii cvadrigemeni 2. mai putine 1. 27. Celulele vestibulare prezinta cili inglobati in membrana obolitica in care se afla II I 'I 2. Maduva spinarii. Contine fibre de la ambii ochi. 4. Cu care dintre urmatoarele orizontale din retina: structuri nu se afla in contact celulele I I J 2. Proprietatile 1. Pe laturile tunelului Corti se afla celule receptoare 2. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte: 2. 54 55 .

29. Canalul cohlear este delimitat 1. Membrana vestibulara; 2. 3. 4. Membrana bazilara; Peretele exterior osos; Membrana reticulata,

de urmatoarele

elemente:

RASPUNSURI COMPLEMENT 1. D (pag 51) 2. A. (pag 50) 3. 4. C (pag 47) D (pag 47) SIMPLU

16. A (PAG 46) 17. A (PAG 51)

18. B ( PAG 51) 19. E (PAG 45)

20. D (PAG 52) 21. A (PAG 51) 22. D (PAG 50) 23. A.(PAG 45) 24. D (PAG45) 25. A (PAG 46) 26. B (PAG 46)

30. Receptorii 1. 40 db; 2. 3. 4. 10 Hz; 1000 Hz; 150 db.

acustici sunt stimulati

de sunete care au:

5. A (pag 45) 6. 7. C (pag 45-46) B (psg 45)

8. B (pag 46)
9. E (pag 47) 10. A ( pag 47 )

27. C (PAG 48) 28. C (PAG 47) 29. A (PAG 30. B (PAG GRUPAT 50) 51)

31. Contin 3 neuroni urmatoarele 1. Calea sensibilitatii olfactive; . 2. 3. 4. Calea sensibilitatii acustice; Calea sensibilitatii proprioceptive Calea sensibilitatii vestibulare.

segmente intermediare,

cu exceptia:

11. A ( pag 50-51) 12. B ( pag 51 ) 13. C ( pag 50)

de control a miscarii;

COMPLEMENT 14. C (PAG46) 15. E (PAG 44)

31. A (PAG 41, 42, 50) 32. E (PAG 49) 33: C (PAG 41)

32. La mentinerea

pozitiei verticale a corpului contribuie:

1. Corpusculii Vater Pacini; 2. Fotoreceptorii;

3. Fusurile neuromusculare; 4. Receptorii vestibulari

33. La nivelul articulatiilor exceptia: 1. Corpusculii Vater-Pacini; 2. 3. 4. Corpusculii Ruffini; Terminatii nervo~e Corpusculii Goigi.

sunt locallzati urmatorii

proprioreceptori,

cu

libere;

56

57

TESTULNR8 Intrebari realizate de Asistent univ. Dr. Mihalea Daniela
Complement simplu

C. corpul geniculat medial este situat inferior de talamus D.
0

parte din axonii neuronilor din nucleul cohlear nu se incruciseaza

E. nicio exceptie

5. Care dintre urmatoarele aflrmatii nu este adevarata:
1. Variatiile de presiune ale endolimfei fac sa vibreze: A. membrana bazilara B. membrana reticulata C. membrana tectoria D. membrana vestibulara E. perilimfa A. perforatiile timpanului nu due la surditate B. membrana bazilara de la varful melcului intra In rezonanta cu sunetele de frecventa inalta C. receptorii maculari sunt stimulati in conditii statice ~i dinamice D. receptorii maculari nu detecteaza viteza de deplasare a corpului, respectiv a capului E. receptorii analizatorului vestibular sunt sediul unor reflexe posturale

2. cnu celulelor auditive vor ;uferi deformari mecanice la contactul cu:
A. membrana bazilara B. membrana reticulata C. membrana tectoria D. membrana vestibulara E. tunelul Corti

6. Nucleii vestibulari controleaza echilibrul static ~i dinamic prin:
A. fasciculul vestibulo-spinal B. fasciculul vestibulo-cerebelos C. fasciculul vestibulo-nuclear D. fasciculul vestibulo-talamic E. fibrele talamo-corticale

3. Intensitatea undelor sonore este determinata de:
A. amplitudinea undelor

7. Care dintre urmatoarele afirmatii nu este adevarata:
A. canalele semicirculare
-

B. frecventa undelor C. inaltimea undelor D. vibratiile armonice superioare insotitoare E. timbrul undelor

sunt orientate in cele trei planuri ale spatiului

B. crestele ampulare se gasesc la baza canalelor semicirculare C. crestele ampulare sunt responsabile de mentinerea echilibrului in acceleratiile circulare ale capului ~i corpului D. cilii celulelor senzoriale din canalele semicirculare sunt excitati mecanic de

4. Urmatoarele afirmatii despre caile de conducere ale analizatorului auditiv sunt adevarate, cu exceptia:
A. cortexul auditiv este localizat in lobul temporal

deplasarea perilimfei E. rotatia capului antreneaza rotatia simultana a canalelor semicirculare planul rotatiei respective aflate in

B. in corpul geniculat medial fac sinapsa axonii neuronilor din coliculul inferior
58
59

8. Principalul

rot al glandelor endocrine consta in:

B. diabet C. hipertensiune D. adinamie E. edeme

A. secretia unor sub stante active, numite hormoni

B. realizarea unui sistem anatomo-functional
D. reglarea metabolismului celular

complex, controlat de sistemul nervos

C. reglarea :,;icoordonarea pe cale umorala a activitatii diferitelor organe

E. reglarea activitatii secretorii :,;imotorii a aparatului digestiv

13. Care dintre urmiitoarele este adevaratii:

aflrmatii privind hormonul

adrenocorticotrop

9. Urmatoarele

afirmatii privind hipofiza sunt adevarate,

cu exceptia:

A. se sintetizeaza din colesterol B. are efecte mai reduse asupra secretiei de sex~steroizi

A. hipofiza are forma rotunjita B. lobul mijlociu al hipofizei este C. intre hipotaiamusul
0

lama epiteliala, aderenta la lobul posterior
0

C. are acelasi precursor ca si melatonina D. creste concentratia sanguine a mineralocorticoizilor E. are actiuni directe si indirecte

anterior si adenohipofiza exista

legatura vasculara

D. anatomic, hipofiza este legata de hipotalamus prin tija pituitara E. nicio exceptie

14. Care dintre urmatoarele 10. Acromegalia nu se caracterizeaza prin: adeviiratii:

afirmatii privind hormonul

antidiuretic

este

A. cresterea exagerata 'in lungime a extremitatilor B. cresterea exagerata a mandibulei C. cresterea viscerelor D. cresterea exagerata a oaselor late E. ingrosarea buzelor

A. creste absorbtia obligatorie a apei la nivelul tubilor distali nefronului B. determine reducerea volumului :,;ia concentratiei ~rinei

:,;t colectori

ai

C. mentine presiunea osmotica a mediului intern al organismului sanguin D. mentine echilibrul acido-bazic

:,;ivolumul

11. Diabetul bronzat apare in hipersecretia A. corticotropina B. tireostimulina C. hormon melanocitostimulant

de:

E. este secretat In hipotalamusul

anterior

15. Actiunea prlncipala

a vasopresinei

este:

A. reducerea secretiilor tuturor glandelor exocrine B. cresterea absorbtiei facultative a apei la nivelul tubilor distali :,;icolectori ai nefronului C. vasoconstrictia

D. vasopresina
E. glucocorticoizi

12. Bolnavii cu insufieienta globalii a corticosuprarenalei A.obezitate
60

prezintii:

D. mentinerea presiunii osmotice a mediului intern al organismului E. mentinerea volumului lichidelor organismului
61

16. Glucocorticoizii au urmatoarele efecte, cu exceptia:
A cresc stabilitatea membranelor lizozomale B. cresc numarul de plachete sanguine C. cresc numarul de bazofile circulante D. cresc numarul de hematii E. produc limfopenie

20. Care dintre urmatorii hormoni este capabil sa previna ovulatia:
ALTH B.FSH C. TSH D.LH E. oxitocina

17. Scaderea cantitatii de hormoni glucocorticoizi determina:
A modificari EKG B. diminuarea atentiei C. cretinism D. modificari senzoriale E.letargie

Compfement grupat 21. Sunetele de anumita freeventa activeazi anumiti neuroni. Precizati

0

despre ce neuroni este vorba.
1. cohleari 2. tal amici

18. Care dintre urmatorii hormoni circula in sange 'legati de proteinele plasmatice: A hormonii tiroidieni
B. glucagonul C. glucocorticoizii D. hormonul de crestere E. tireostimulina

3. coliculari 4. geniculati

22. La regia rea echilibrului partieipa:
1. analizatorul vestibular

2. analizatorul tactil
3. analizatorul vizual 4. cerebelul

19. in care dintre urmitoarele A sindromul Cushing B. boala Addison
C. diabetul insipid D. diabetul bronzat E. boala Conn

afectiuni apare scaderea capacitatii de efort: 23. Depolarizarile celulelor senzoriale auditive determina;
1. vibratia membranei bazilare 2. inclinarea intr-o parte a cililor celulelor senzoriale 3. vibratia endolimfei 4. cresterea frecventei potentialelor de actiune

62

63

24. Care dintre urmatorii

hormoni adenohipofizari

sunt non-glandulotropi:

29. ACTH actioneaza 1. glucocorticoizilor 2. mineralocorticoizilor 3. sexosteroizilor 4. melanocitelor

direct asupra:

1.LH
2. ACTH

3. TSH 4.LTH
25. Care dintre urmatorii hormoni stimuleaza 1. hormonul somatotrop 2. hormonii gonadici , 3. insulina 4. hormonii tiroidieni

cresterea

organismului:

30. Care dintre urmatoarele celule cu rol endocrin: 1. duodenul 2. rinichiul 3. antrul piloric 4. placenta

organe, in afara functiei lor principale,

au ~i

.

26. Asupra 1. salivare 2. sebacee 3. col ice 4. gastrice

caror gIande actioneaza'aldosteronuk Lista raspunsurilor corecte 15. B 16. C Complement LA 2. C este stimulata de: simplu 17. D 18. C 19. B 20.A Complement 21. A 22.E grupat

2i. In afara sarcinii, secretia de prolactina
1. stress-ul' psihic

3.A

4.E
5. B 6.B 7.D

2. somn 3. efortul fizic 4. hiperglicemie

23. D
24.D 25.E 26.B 27.A 28. E 29.D 30.A
6S

8.D
28. Hipotalamus~1 1. prolactina 2. corticotropina 3. tireostimulina 4. melatonnina secreta un hormon de inhibare a secretiei de: 9.C 10. A 11. A 12. D 13. E

14E
64

Indicati rispunsul incorect referitor la manifestarile hipofunctiei tiroidiane. Deficitul de insulina determina urmitoa.ele efecte.TESTUL NR. hipocolesterolemie C. Hormonii secretati de tiroida au rol in dezvoltarea osoasa normals si produc hipocalcemie 66 67 . mixedem E. ciiderea piirului bazal D. scaderea metabolismului B. indiferent de varsti: A. Melatonina are functie frenatoare asupra gonadelor C. Glucagonul 5. Produc hiperglicemie D. Creste absorbtia intestinalii a calciului C. Istmul tiroidian este situat inferior de laringe B. Vasotocina are efect anti-LH . Indicati raspunsul incorect referitor la glanda tiroida: A. Aldosteronul C. Precizati care dintre urmatoarele aflrmatii privind epifiza este falsi: A. Glucozurie C. 6. Tesutul secretor tiroidian este format din douii tipuri diferite de celule epiteliale C. Stimuleazii reabsortia tubularii a calciului in nefro~ul distal • D. Cresterea glicogenogenezei D.Insulina E. Carmen Cristescu 4. Inhiba reabsortia tubulara a fosfatilor anorganici in nefronul distal E. Intrebari realizate de asistent Dr. Hiperglicemie B. Secretia de PTH este stimulata de hipocalcemie. Extractele de epifizii au efecte in metabolismul D. 9 . secretia de melatoninii creste la intuneric.NT SIMPLU 1. scaderea capacitatii de invatare si memorare D. mineral E. Polifagie. Cortizolul GLANDE ENDOCRINE COMPLEMI. Tiroxina ~i triiodotironina E. Determina mobilizarea rapidii a acizilor grasi din depozitele adipoase E. Scad catabolismul protidic in muschii scheletici C. Actioneaza la nivelul tesutului osos prin inhibarea activitatii osteoclastelor B. Cresc concentratia acizilor grasi liberi plasmatici 3. Precizati care dintre urmitorii hormoni stimuleazi anabolismul protidic in muschii scheletici: A. Glanda pituitarii intra in componenta epitalamusului B.1ndicali rispunsul incorect referitor la rolul glucocorticoizilor in metabolismul intermediar: A. Celulele parafoliculare sintetizeazii tireoglobulina au rol in procesele morfogenetice 7. cu exceptia: A.. Cre~c anabolismul protidic in ficat B. si acido-bazice 2. Dezechilibre hidroelectrolitice E. Indicati rispunsul incorect referitor la PTH: A. Tiroxina D. B.

Careeste actiunea predominantii a norepinefrineii A. Stimuleaza glicogenogeneza D. Indicati raspunsul incorect referitor la functiile timusului: A. stimuleaza sintezade E. Indicati raspunsul incorect referitor la glucagon: 9. Este secretata de zona reticulata a medulosuprarenalei B. sub influenta hormonilor steroizi C. Stimuleaza transportul de glucoza B. Actiunea sa este identic a cu stimularea sistemului nervos simpatic D. Vasoconstrictoare 14.8. Stimuleaza secretia gastrica B. A. Reprezinta 80% din secretia medulosuprarenalei C. Are predominant efecte metabolice ~i energetice E. Indicati raspunsul incorect referitor la timus: A. Hormonii steroizi inhiba functiile timusului. 68 69 . Hiperglicemie B. Stimuleaza glicogenoliza B. Indicati raspunsul incorect referitor la functiile metabolice ale insulinei la 10. Metabolica ~i energetics C. Hipertensiune E. Are rol de organ limfatic central D. La pubertate involueaza complet. Vasodilatatoare A. Care dintre urmiitoarele modificiiri sunt comune diabetul~i zaharat ~i bolii Conn: A. Stimuleaza mineralizarea D. Dezechiiibre electrolitice 12. Inhiba gluconeogeneza E. Stimuleaza glicoliza C. Timocitele sunt celule stem hematoformatoare. Are actiune de franare a dezvoltarii gonadelor B. Are rol de glanda endocrina E. Stimuleaza sinteza proteica 11:Indicati raspunsul incorect referitor la epinefrinii: 15. Indicati raspunsul incorect referitor la insulinii: A. Secretia sa este stimulata de conditii de stress. Bronhodilatatoare D. creste transportul de glucoza in muschi D. Stimuleaza gluconeogeneza C. Scade glicoliza C. osoasa nivel muscular: A. Prezenta edemelor D. De relaxare a musculaturii netede parietale E. Este situat retrostemal. stimuleaza lipogeneza glicogen 13. in mediastin B. Stirnuleaza proteoliza E. Poliurie C. Scade glicogenogeneza B. Inhiba mitozele E. Unitatea histologica a timusului este lobulul timic C. Stimuleaza lipoliza D.

22. B. Polidipsie 3. Este 0 crestere a glandei. Stimuleaza oxidarea tisulara a glucidelor E. insotita de obicei de hipofunctie tiroidiana 23. Precizati care dintre urmatorii hormoni stimuleaza anabolismul protidic in muschii scheletici: I. Indicati afirmatia incoreeta referitoare la gusa endemica: A. Hormonii androgeni 4. Tiroxina B. Este secretata de celulele «C» si celulele parafoliculare B. Determina fixarea calciului in oase D. Scadere in greutate C. Cresterea glicogenogenezei 3. Epifiza intra in componenta sistemului neuro-secretor 2. Exoftalmie E. Apare numai in regiunile sarace in iod 70 71 . cu exceptia: 1. Diabetul zaharat se caracterizeaza prin urmatoarele tulburari. Cresterea metabolismului B. Este secretata de celulele beta ale 'inaulelor Langerhans B. Determina hipocalcemie E. Niciuna. Scaderea glucogenogenezei. STH 18. Care din urmatoarele tulburari sunt comune diabetului insipid si diabetului zaharat: A. Hormonii epifizari au efecte metabolice 4. Epifiza se gaseste postero-inferior de talamus epitalamo-epifizar 3. Se datoreaza aportului insuficient de iod E. Se datoreaza substantelor gusogene din apa si alimente D.Insulina 2.'I 16. Se datoreaza insuficientei secretiei de TSH C. Poliurie cu polidipsie 2. Incapacitatea organismului de a oxida glucidele 4. Este singurul hormon hipoglicemiant D. 20. Poliurie C. Toate E. Care din urmatoarele tulburari nu apare in hiperfunctia tiroidiana: A. Precizati care dintre urmatoarele afirmatii privind epifiza este falsi: 1. Bradicardie D. Determina hipofosfatemie. Vasopresina are efect anti-LH 19. Are efect anabolizant pe toate metabolismele C. A fost descoperita in i 921 de banting. Indicati raspunsul incorect referitor la calcitonina: A. Secretia este stimulata de hipercalcemie C. Mc. Dezechilibru electrolitic D. Indicati raspunsul incorect referitor la insulina: A. intermediare 17.Leod si Best. Hipersudoratie bazal cu 100% COMPLEMENT GRUPAT 21.

encondrala E. Care dintre urmlitoarele hormonilor tiroidieni. Lobul posterior al hipofizei 2. Modelul cartilaginos al unui os Iung-este alcatuit din cartilaj hialin B. Cresterea frecventei contractiilor cardiace 4. Precizati care dintre urmlitoarele metabolice ale catecolaminelor: modificliri se datoreazli efectelor 1. Glucocorticoizi hormoni stimuleazli lipogeneza: 26. Diabet 4. Prin osificare encondralli A. D. Corticosuprarenala 3. Hipotalamusul anterior C. Indieati rlispunsul incorect referitor la osteogeneza ~i osificarea encondralli: A. Mobilizarea grasimilor de rezerva 4. Tahicardia modificliri nu se pot datora efectului 2. Care din urmlitoarele structuri sunt implicate in sec retia de vasotocinli: 2. Catecolamine 4. Adenohipofiza 2. Placenta . Centrul primar de osificare encondrala este situat la nivelul diafizei D. Care dintre urmlitoarele catecolaminelor 1. Mioza 1. Hipocolesterolemie modificliri sunt comune catecolaminelor ~i 25. 1. Cresterea catabolismului proteic 30. Celulele cartilajului de crestere prolifereaza numai spre epifiza C. Precizati care dintre urmatoarele tulburari pot fi prezente in sindromul Cushing. Estrogeni 3. Obezitate 2. Timus. Hipertensiune arteriala 3.24. Care dintre urmlitorii 1. Contractia sfincterelor netede digestive 4. Hiperglicemie 3. Precizati care dintre urmlitoarele endocrinli de clitre hipotalamus: glande are influentata secretia 2. Corticosuprarenala 29. Glicogenoliza 2. c APARATULLOCOMOTOR 27. Cartilajele metafizare persista pana in jurul varstei de 20 de ani 1. Femur 72 73 iau nastere urmlitoarele oase. cu exceptia: . Insulina. Hipersecretie de ACTH 3. Osificarea epifizelor se datoreaza aparitiei centrilor secundari de osificare . Degradarea trigliceridelor 28. Tiroida 4. Vsoconstrictia musculara 3. 1. Hiperglicemie 2. 1.

Articulatia dintre oasele parietal si temporal este 0 sindesmoza acustico- B. Indicati raspunsul incorect referitor la oasele' cu care se artieuleaza osul temporal: A. Este stimulate de STH C. La nivelul temporalului se gaseste canalul auditiv extern D. Indicati raspunsul incorect referitor la schelet: A.B. B. Precizati care din urmatoarele oase nu aparti. La adult. Neurocraniul adaposteste encefalul si comunicli cu canalul vertebral 75 .n grupului oaselor late: A. Zigomatic D. Maxilar 3. Temporal 9. Tibie 4. Epifizele sunt acoperite de cartilaj articular. Cartilajele metafizare sunt inlocuite de tesut C. Zigomatic D. situat in grosimea tendonului cvadricepsului femural E. Fibula D. Coxal 5. ?SOS 8. Este exagerata in acromegalie 7. Rotula D. iar diafiza de periost. Epifizele sun! alcatuite din tesut osos trabecular B. Indicati raspunsul incorect referitor la craniu: A. Da nastere frontalului ~i parietalului E. Rotula este un os sesamoid. Sfenoid C. Epifizele claviculei se articuleaza cu omoplatul ~imanubriul sternal. Se datoreaza activarii osteoclastelor D. Parietal 74 10. Parietal in jurul varstei de 20-25 de ani B. Indicati raspuDsul incorect referitor la oasele IUDgi: A. hematogena E. Sfenoid C. Parietal C. Ulna C. Indicati raspunsul incorect referitor la oasele cu care se articuleaza osul frontal: A. Nazal E. Frontal C. Precizati care din urmatoarele oase nu apartin grupului oaselor lungi: A. Indicati raspunsul incorect referitor la osificarea desmala: A. cavitatea medulara contine maduva rosie. Neurocraniul adaposteste segmentul periferic al analizatorului vestibular C. Occipital E. Carpiene D. Realizeaza cresterea in grosime a oaselor Iungi B. Fibula. 6. Radius B. Radius E. Diafiza este alcatuita din tesut osos haversian D. Parietal B. Stern E.Ischion E.

60) 16. A (pg. Pe fetele laterale prezinta suprafata articulara pentru coxal C. 55. 3 vertebre B. C (pg. 57. B (pg. 54.univ. C (pg. 57. 29. 64) 6. 3. 57) APARATUL LOCOMOTOR SIMPLU 1. 63) 2. 200ase E. 59) 2. E (pg. 54. 110) 28. C (pg. A (pg. E (pg. 56. D (pg. 55. 60) 23. 59. Are varful indreptat in jos D. D (pg. 59. 57)29. 65) 8. E (pg. TESTUL 10 intrebiiri realizate de as. 64) 7. C (pg. 59. B (pg. 56. 61) 26. 63. 58) 8. 60) 25. fig. 140ase B. Neurocraniul este alcatuit din 6 oase E. fig. 63. 59. Viscerocraniul ~i neurocraniul au impreunii: A. 58. 63) D. 6 vertebre C. B (pg. 59. in structura tendoanelor se giise~te unul dintre urmiitoarele tipuri de . in afari vertebrale de atlas ~i axis. 61) 3.60. Este os nepereche B.59) 17. D (pg. 60) GLANDE ENDOCRINE SIMPLU 22. 63) 4. E (pg. pg. E (pg. 60) 5. fig. 64) 4. 59) 15. E (pg. C (pg.I:~ :i !i I B. 56.61) 18. 11. Despre sacru nu este adeviiratii A. 60) 24. 60) 11. 57. Are forma triunghiulara tesuturir A. 64) 10. Io oase C. pg. 61. A (pg. E (pg. 63.60) 6. Formeaza partea anterioara a bazinului urmatoarea afirmatie: E. 1. 54. 63. 58. A (pg.57. 4 fig. B (pg. 58) 30.dr. D (pg. 58. 57) 10. 33. fig. E (pg. 63. 60. 56. fig. C (pg. Oasele nazale se gasesc inferior de frontal ~i medial de oasele maxilare D. 57. 63) 9: E (pg. 4 vertebre E. C (pg. 58. E (pg. 58. A (pg. 180ase D.}J (pg. B (pg. pg. 59) 13. D (pg. 220ase COMPLEMENT 1.60) 7. 59. 67. 61) 20. Nici un raspuns nu este adevarat 12. C (pg. B (pg. Glandele pineala ~i pituitara se gasesc in neurocraniu C. 61) 19. 60) 4. 63.54.60. 60) 14. 58. E (pg. Cartilaginos 76 77 . 63. 7 vertebre COMPLEMENT 1.61) 9.58) 27. B (pg. 66) 5. E (pg. Viscerocraniul Riispunsuri este alcatuit din 14 oase COMPLEMENT GRUPAT .Laura Stroicli COMPLEMENT SIMPLU 21. 59.A (pg. 65. 57. 54. B (pg. 57) 2. fig. fig. la nivelul regiunii CERVICALE a coloanei mai existii: A. 54. 57. 54. 110) 3.

Elastic C. Oblic extern al abdomenului B. Simfizele sunt: A. Piramidal E.B. 80% substanta fundamental a D. Epimisium E. Fascie 78 79 . Hialin ~. Tesut osos intre cele doua ease care se articuleaza se E. La adult oasele lungi contin maduva rosie hematogena 7. Oasele retin numeroase substante toxice si le elibereaza treptat. Forta este intre sprijin ~i rezistenta E. Anterior de m. Este la nivelul articulatiei craniului cu coloana vertebrala - B. Sindesmoze D. fiind apoi eliminate digestiv C. Subc1avicular C. Artrodii A. Este la nivelul articulatiei dintre humerus si cele doua oase ale antebratului 9. 90-95% fibre de colagen E. Sincondroze C. Sinostoze 6. Tesut cartilaginos B. Au rol de sediu secundar al organelor hematopoietice D. 80% reziduu uscat C. Pectoral mare E. Tesut fibros C. Muscular striat D. Amfiartroze B. interpune: A. Una dintre urmlitoarele adevlirata: A. Oasele au rol in metabolismul electrolitilor 10. Rezistenta este intre forta ~i sprijin C. in cazul sindesmozelor. Care dintre urmatoarele ordinul II este adevliratli: afirmatii cu privire la parghia osteo-muscularli de D. Perimisium care invelesc fiecare flbra musculara se C. Tecile fine de tesut conjunctiv numesc: A. Endomisium D. Dintat anterior D. 20% apa B. Periost B.drept abdominal se aDa musehiu]: afirmatii cu privire la rolurile oaselor este E. 90-95% saruri minerale 11. Fibros 8. Membrana sinoviala E. Canalul rahidian are rol de protectie pentru encefal B. Disc intervertebral A. Sprijinul este intre forta ~i rezistenta D. Oseina este eonstituita din: A.

Nu se articuleaza I. Care dinte urmatoarele contraetiei izometrice: 'sunt delimitate antre: I. Arcul osos al primei coaste 3. Triceps sural 4. A. Arcurile vertebrale C. Corpul vertebral. Fibrele elastice din muschi 14.60% D.12. Apendicele xifoid eu manubriul'sternal: D. Gastrocnemian 2. Clavicula 2. Pe fata palmara a mainii D. Sarcomerul B. Nazal 3. Tensiunea ramane constanta 2. Pe fata posterioara a bratului B. Fibra musculara C. Pe fata posterioara a antebratului. Corpul sternului 4. 40% muschii scheletiei reprezinta un procent de: 18. Z se gase~te: in interiorul discului intunecat in interiorul benzii I E. Comet nazal inferior 4. Vomer oase sunt nepereche: E. Care dintre urmatoarele 15. Miofibrila a coutractilitatii muschiului 0 constituie: 17. Pe fata anterioara a antebratului C. Extensori ai degetelor 19. 70% C. 3. Din masa organismului. Pe fata dorsala a mainii 16. Toata energia chimica se pierde doar sub forma de lucru mecanic intern 80 81 . Musehii pronatori ai mainii se gasese: COMPLEMENT GRUPAT A. Orifieiile intervertebrale A. Corpurile vertebrale B. Proteinele contractile E. Baza moleculara A. 2. Membrana I. Pediculii vertebrali 20. pediculii vertebrali ~i arcul vertebral 0.50% E.. Apofizele transverse afirmatii Nu reprezinta caracteristici ale 1. Solear a gambei se gasesc muschii: 3.80% B. in interiorul benzii A 4. an interiorul discului clar 13. in loja posterioara 1. Lacrimal 2.

Cifoza toracala 2.tibial posterior 4. Tibia 4. M. Lungimea muschiului variaza 4. Sunt oase triunghiulare: 1. M. Cifoza lombara 3. Sunt supinatori ai mainii 2. in loja posterioarli a ~oapsei se gasese muschii: 1.adductor scurt 3. M. Fibula 25. Seheletul trunehiului este format din: 1. Femurul se articuleaza eu: 1. Humerus 4. M.gastroenemian acopera urmatorii muschi: 1. Sunt pronatori ai mainii 3. Toti sunt flexori ai degetelor 3. Coaste 2. Biceps femural 4. Clavicula 26. Despre muschii mainii nu sunt adevarate urmatoarele afirmatii: 1. Stern 4. Coxalul 2. Rotula 3. Sunt extensori ai antebratului 4.3.solear 2. Coloana vertebrala lombara 29. Rotula 2. Coloana vertebrala toracala 3. M. Despre muschii anteriori ai antebratului sunt adevarate urmatoarele: 1. piramidal 23. M. M. Sunt supinatori ai mainii 2. Lordoza toracala 27. Scapula 2. Tibial posterior 3. Curburile in plan frontal ale coloanei vertebra Ie sunt: 1. Semitendinos 2.peronier scurt 30. Sunt extensori ai antebratului 4. Sunt situati numai pe fata palmara a mainii 24. Scapula 83 . 24 de coaste 82 3. Lordoza lombara 4.croitor 2. Muschiul nu presteaza lucru mecanic extern 21. M triceps sural 3. M. in lojele anterioara ~i mediala ale eoapsei se gasesc: 1. Croitor 22.cvadriceps 4. Sunt flexori ai antebratului 28. Sternul se articuleaza eu: 1.

univ. E (pag 64-65) 3.68) 11.64-65) 26. D (pag.5-10 stimuli! secunda C. B (pag. E (pag.64) 29.electromiograma E.70) 22.lO-20 stimuli! secunda D. E (pag. D (pag. E (pag. D (pag. B (pag.4 secunde E. A (pag. C (pag. Prin inregistrarea activitiitii electrice a intregului muschi se obtine: A.20 stimuli! secunda 4. A (pag.64) 20. D (pag.64-65) 4. B(pag.64) 2. B (pag.70) "19. in conditii bazale secretia de Rei variazii intre: AO. 4.68) 1. D (pag.1-5mEq/ora 84 85 .dr.O. B (pag.70) 14. D (pag.Durata totalii a unei secuse musculare este de: AO.70) 21. D (p. C (pag.67) 10. A (64-65) 25.67) 9. cu frecventa joasii.70) 17.5 secunde 3. Sacrul Clavicula TESTUL NR.68) 12.tetanos incomplet D.70) 15.ag.65) 27.l secunde B. Dan State 16. D (pag. A (pag.64-65) 18.64-65) COMPLEMENT SIMPLU Lista raspunsurilor corecte: 1.5-1mEq/ora B.69-70) 23.69-'70) 30.3 secunde D.faza de relaxare 5.de: AS stimuli/ secunda B.o secusa B.Tetanosul incomplet se obtine la stimularea repetitivii.10 stimuli! secunda E.tetanos complet C.66) 6.3. E (pag.66) 8.O.64) 2. D (pag. D (pag.O. C (pag.69) 24.O. E (pag.69) 28. B (pag.69) 13.66) 7.2 secunde C. 11 Intrebari realizate de as. A (pag.

Ol secunde 86 0 durata medie de: A.S mEq/orii E.SO% este de: ASOm/s B.OS secunde B.O.OS secunde B.IO% B.S-IO mliq/ora D.O.Faza de relaxare a secusei musculare are AO. .O.02 secunde 9.O.70% E.Viteza cu care potentialul de actiune se propaga in lungul fibrei musculare 5.04 secunde E.trunchiul cerebral D.Ol secunde D.O.02 secunde .Randamentul contractiei masei musculare este de : .stomacului B.Lueta se gase~te la nivelul: 8. ficatului C.diencefal C.04 secunde E.pancreasului 12. 10.cavitiitii bucale 87 .O.11 f C..O.intestinului subtire D.esofagului C.esofagului E.Reflexul masticator este coordonat de centri nervosi din: Atalamus B.Faza de contractie a secusei musculare dureaza in medie: AO.20% C.lOm/s E.60% 11.80% D.60m/s 6.in contractia musculara.40% E.l 0-20 mEq/orii D.O.buzei superioare D.O.6S% C.Mezenterul este 0 formatiune intalnita la nivelul: A.03 secunde C.20m/s D. se transforms in energie calorica urmatorul procent din energia chimica: A7S% B.03 secunde C.limbii B. A.miiduva spinarii 7.I-O.hipotalamus E.30m/s C.30% D.

5% 88 89 .acetilcolina 2.stomacuIui 17.agenti patogeni 19.intestinului sunt formatiuni intalnite la nivelul: 2.contine 95% apii 3. D.gastrina 4.mucina 2.sodiu 2.E.maItoza 15.stomacului substante: 1.se desfasoara in 3 timpi 4.nu contine substante organice 16.substante organice:0. 13.se secreta ziInic in cantitate de 800-1500 mI 2.La nivelul.esofaguIui subtire 18.3 litri C.ureea 3.apii:99.cuprinde totalitatea activitatilor motorii care asigura transportul bolului alimentar din cavitatea bucala in esofag grps 3 .act automat C.Urmatoarele 1.llitru B. Cantitatea A.Dintre principalele 1.2% 3.creatininii 4.3% 2.Saliva intervine l.2.5 litri zilnica a seeretiei gastrice este de aproximativ: 2.l.calciu 3.glucoza se absorb cantitati extrem de mici din urmatoarele l.5 litri E.lizozimul substante organice din saliva fac parte: CONWLEMENTGRUPAT 4.cavitiitii bucale .substante anorganice: 0.2 litri D.Despre deglutitie l.Iimbii B.Despre saliva sunt adevarate afirmatiile: 20.este un act reflex sunt adevarate urmatoarele aflrmafii.5% reziduu uscat 4.somatostatina substante inhiba secretia HCI din sucul gastric: l.secretina 3.intestinului E.este in intregime un .1izozim 3.reziduu uscat:5% 4.Haustrele A.contine 0.uree in excretia unor substante exogene precum: 14.Continutul salivei este reprezentat de: 21.

71) 24.71) 9.77) 21. D (pag. D (pag. D(pag.hidrolizeaza doar lipidele ingerate sub forma de emulsie 4.7S)' 17. B (pag.71) corecte: 14.77) 24. C(pag. C (pag.74) 12.separa lipidele in acizi grasisi proteine Lista raspuasurller 1. B (pag. A (pag.74) l.71) 6.este secretat doar la sugar 27. Legat de contractia auxotonica a fibrei musculare striate este adevarata 4.este urmat de faza de relaxare 3.71) 10. D (pag7S) 19. B(pag.7S) 16. D (pag. in organism. C (pag. Despre tetanosul complet este adevarata afirmatia: 11.este activat de contactul cu HCI 4.in timpul ei tensiunea creste mult 23.71) 7.7S) 18. B (pag. C(pag.ln timpul ei tensiunea muschiului ramane constanta 25.4.71) 26. Despre contractia musculara de tip izotonic este adevarat ca: l. C (pag.in timpul ei lungimea muschiului variaza 3. B (pag. contractia este reprezentata de 0 secusa: l. B(pag.sistola cardiaca 90 91 .74) 13.77) IS.71) 3. D (pag.71) 27.graficul sau reprezinta un platou regulat 2.Despre l.7S) 20. B(pag.71) 8. B (pag. 'A (pag.se obtine prin aplicarea unor stimuli cu 4.este secretat doar la adult 2. C (pag.77) 22.contractia obtinuta in urma reflexului miotatic 22.77) S.este intalnit in timpul frisonului 0 frecventa de SO-100 stimuli/ secunda 26.7S) afirmatia: Lin timpul ei variaza lungimea muschiului 2.are rolul de a coagula laptele 3.in timpul ei tensiunea ramane constants 2. C (pag.ln timpul ei lungimea muschiului ramsne constanta 3 . in urmatoarele situatii.Despre labferment sunt adevarate afirmatiile: 4.etanol' 2.71) 2S. B(pag.are activitate puternica 3 .77) 23.diastola cardiaca 3.in timpul ei variaza tensiunea muschiului 4.71) 2. B (pag. B (pag.este 0 lipaza gastrica este adevarat enzima lipolitica cii: 4.in timpul ei lungimea muschiului ramdne constanta 2.coritractia voluntara a muschiului biceps brahial l. D (pag.

Enterokinaza A. Chilomicronilor B. Somatostatina 6. Leucocitele E. Trombocitele B. Se realizeaza prin osmoza B.Care dintre urmatoarele celule au capacitate de diapedeza: 1. ADH B. CU EXCEPTIA: A.12 intrebari realizate de As. Se face printr-un proces activ C. Vasotocina 7. Acizilor biliari C. Pigmentilor biliari 93 . Colecistokinina B. Sunt de natura lipidica B. Referitor la absorbtia iutestinala a c1orului. Univ. Declanseaza producerea de catre organism a antigenelor COMPLEMENT 5. este adevarat ca: A.~bsorbtia produsilor rezultati in urma digestiei este favorizata la nivelul intestinului subtire de urmatorii factori. Nici unul de mai sus hormon: A.haustratiile 8. Reteaua vasculara de la nivelul vilozitatilor care este foarte bogata C.repreztnta recircularea celei mai mari parti a: 4.Tripsinogenul este transformat in trips ina de eatre: A. Hematiile D. Necesita vitamina D D. Tripsina E. Cristea Bogdan-Mihai SIMPLU: C. Dr. Vasopresina C. Miscarile contractile ale vilozitatilor E.Absorblia apei la nivelul colonului este controlata de catre urmatorul 2. Distanta mica pe care 0 B. Urmeaza activ Na "E. Apartin garna-globulinelor 92 A. Miscarile de amestec . Cortizol E. Plachetele sangvine D. Colecistokinina D.Care dintre urmatoarele enzime NU se regaseste in seeretia pancreatica: A.Care aflrmatii referitore la anticorpi sunt adevarate: A. Sunt sub stante nespecifice E. Au structura polizaharidica D. Suprafata mare de contact B. Fosfolipaza C. u amilaza 3. Aldosteron D. Secretina C.Circuitul enterohepatic . Acetilcolina E.TESTUL NR. Eritrocitele -C. Colesterol-Iipaza au de strabatut molecule le D.

Care dintre urmatoarele elemente nu se regasesc in structura unei vilozitafi intestinale: A. Venula C. Nici unul de mai sus 15. Celule secretoare B. Ca2+ E. Colesterolul 12. HCI B. Este dobandita natural activ C. Maltaza B.Care vitamina este implicata in absorbtia intestinala a fierului: A.Care dintre urmatorii electroliti se gase~te in secretia pancreatica in 9. Apa C. Amidon C. Fructoza B. 16. Electroliti COMPLEMENT GRUPAT: B. E 10. Arteriola 14. Ce NU eontin secretiile lntestinului subtire: A. E 2. Mucus 13. Retea capilara D. K+ D. Lactoza D. Aminoacizii E. Enzime asociate microvilior D. Sarurilor biliare E. Are eficacitate foarte mare E. Chilomicroni E.Ce produs rezulta in urma actiunii amilazei prezente in sucul. Colesterolului E. Na+ B. E. Glicogen . K E. Glucoza D. Presupune vaccinare D. HCO/ C.A cantitate mai mare dedit in plasma: A.Care afirmatie caracterizeaza apararea nespeeifica: A.pancreatic: A. D D. Este dobandita natural pasiv B. Este foarte prompta A. Lecitina 94 .D.Care dintre urmatorele vitamine intra in alciituirea miceliilor: 1. Apa C.Care dintre urmatorii produsi finali ai digestiei se absoarbe Na-dependent: 11. C C. C 95 .

Pepsina 3.Care sunt rolurile hematiilor: 1. Dipeptide 23. 1. Sunt metaboliti ai hemoglobinei 96 97 . 3. Nu sunt liposolubile 2. Sangele 20. B 21. Aminoacizii 4.Care dintre urmatoarele enzime sunt prezente in sucul intestinal: 1. Proteinelor 17. Colesterolului 22. Lactoza 24.3. Fosfolipidelor 4. Galactoza 18. Mecanismul umoral consta in secretia de colecistokinina 19.Bila este necesarii pentru: 1. Glicerol 3. Lipidele Raman in intestin p~na la nivelul ileonului 3. Hemostaza 25. Acizi grasi 4. Digestia lipidelor 3. Hidroliza esterilor datorita continutului mare in enzime 4.· Ptialina 2. Se reabsorb activ 4. Excretia bilirubinei 2. Este realizata prin mecanisme nervoase 2. Este consecinta felaxarii musculaturii veziculare 3. Mentinerea echilibrului acido-bazic 3. Lichidul intrestitial 2.Care elemente se absorb intestinal Na-dependent: 1. Care dintre substantele de mai jos intra in alciituirea mediului intern al organismului : 1. Excretia de colesterol 4.Chilomicronii care tree in chiliferul central rezultii din combinatiae 1. Vitaminele hidrosolubile 2. Limfa 3. Trigliceridelor 2.Referitor la evacuarea bilei sunt adeviirate urmiitorele afirmatii. Aminoacizi 2. Transportul dioxidului de carbon 4.Care afirmatii caracterizeazii siirurile biliare: 1. D 4. Lichidul cefalorahidian 4. In paralel are loc contractia sfincterului Oddi 3.Produ~ii rezultati in urma actiunii enzimelor sucului pancreatic sunt urmiitorii: 1. Chimotripsina 4. Transportul oxigenului 2.

E. E. A. B. pag. D. B. Colesterol 3. E. pag. pag. pag.E. 84 20. 81 COMPLEMENT GRUPAT: proteina plasmatica COMPLEMENT 1.26. B.B.81 29. 78 25.Mi~carile la nivelul intestinului subtire sunt contractii: 1. Lecitina 2. pag. 80 SIMPLU: 16. C. Declanseaza producerea de anticorpi 4. pag. D. 78 18. 81 3. Nici unul de mai sus 4. 80 19. Caracteristicile antigenului sunt urmatoarele: 1. 81 11. A. 81 22. 78 8. pag. D. B. C.pag. A. 78 9. D. Electroliti 4. pag. Este 0 RASPUNSURI: 15. Colecistokinina 30. Reprezinta 45% din volumul sangvin 2. 84 12. De retropulsie 98 99 . pag. De amestec 4. B. 81 28. pag. B. pag. B. Se face izoosmotic 4. Se realizeaza pasiv 2.Despre hematocrit sunt adevarate urmatoarele afirmatii: 1. 80 29.pag. A. C. pag. pag. pag. pag. Este volumul globular procentual 4. 84 28. 84 21. pag. pag. Necesita interventia vasopresinei 10. 81 23. Este 0 structura proprie organismului 27. pag. pag. 78 14. Este de natura polizaharidica 2. B. pag. 84 5. Este dat de numarul total de hematii 3. 81 17. E. 78 30. pag. E. 84 27. 78 24. pag. pag. Propulsive 2. 78 3. Haustatii 3. Ce elemente confine hila: 1. E.80 26. pag. 84 6. pag. D. A. Referitor la absorbtia intestinala a apei sunt adevarate 'urmatoarele: 1. pag. 78 13. Se realizeaza doar in intestinul subtire 3. pag. 82 7. pag. 78 2. E.

cu exceptia: A. agregarea ~i metamorfoza vascoasa a plachetelor formarea protrombinei E. aglutinogenul B D. exceptie 7. formarea tromboplastinei C. B. colonul sigmoid c. A. colonul ascendent C. partea dreapta a colonului transvers volumul de sange aflat la sfarsitul diastolei in ventricul nici 0 E. artera poplitee D.TESTUL NR. B. globuline E. Faza a doua a coagularii presupune: A. . A. aglutinogenul 0 B. Primul timp al hemostazei are ca rezultat: c. artera tibiala anterioara eritrocite 6. A. 5: Arterele plantare se formeaza din: A. cecul efortul fizic presiunea arteriala B. forta contractiei ventriculare D. diafragm E. lezarea vasului 101 . aglutinogenul A c. D. peri card C. Volumul-bataie este influentat de urmatorii factori. esofag 2-4 minute 1-2 minute B. B. COMPLEMENT SIMPLU 1. spatiile intercostale 8. In sistemul venos azygos sangele venos este preluat de la: 3. 4. 13 intreb~ri realizate c. formarea retelei de fibrina in 1-2 secunde formarea fibrinei insolubile formarea trombinei 100 B. 4-8 secunde D. artera iliaca externa C. in plasma se gasesc: A. Aalegeti varianta corecta in legatura cu organele care nu sunt vascularizate de artera mezenterica superioara: 2. Faza I a coaguhirii dureaza: A. toate raspunsurile sunt adevarate E. venele jugulare interne D. artera digitala plantara B. Dr. artera tibiala posterioara E. 4-8 minute 1-2 secunde E. formarea tromboplastinei de As. Diaconescu Ionut-Bogdan D. Univ.

afirmatii despre antigenul D ~i sistemul Rh sunt- structura asemanatoare venelor capsula subtire la exterior 85% din populatie nu poseda antigenul D in mod natural exista aglutinine omoloage anti Rh la nastere se stimuleaza productia de aglutinine anti Rh prin caracterul 11. Trunchiul A. Despre vasele limfatice sunt adevarate A. Conflictui se intiinesc: A. ileonul 12. B. imun antigen-anticorp determine distrugerea hematiilor cand dominant al genei tatalui D. B. necesita ioni de calciu 10. cu exceptia: din trombina se formeaza fibrina monomerii de fibrina formeaza 0 D. aglutinogenele plasmatice ale primitorului sa nu intalneasca aglutininele de pe ficatul.D. Despre coagulare A. formarea trombinei E. celiac vascularizeaza urmatoarele structuri. Potrivit regulii transfuziei A. D. C. B. urmatoarele aflrmatii. cu exceptia: E. C. retea care devine insolubila aceasta faza este finalizata prin formarea trombinei C. E. faza I este cea mai lunga D. D. C. 85%din populatie este Rh pozitiv Aglutininele omoloage anti-Rh se genereaza spontan aglutinogen A cu aglutinogen B aglutinogen A cu aglutinina a aglutinina a cu aglutinina ~ aglutinogen A cu aglutinina ~ aglutinina ~ cu aglutinogen A 15. E. care dintre urmatoarele afirmatii este corecta: D. aglutinogenul din sangele donatorului sa nu intalneasca aglutininele din sangele primitorului 102 103 . Una din urmatoarele A. oprirea sangerarii (in 2-4 minute) E. vasoconstrictia peretului vascular 13. coagularea sangelui aglutinogenele primitorului sa nu intalneasca aglutinogenele donatorului 9. aflrmatii nu caracterizeaza faza coagularii: E. E. cu exceptia: duodenul C. hematiile donatorului B. aglutininele donatorului sa nu intalneasca aglutininele primitorului. splina B. Care diritre urmatoarele corecte: A. aglutinogenele primitorului sa nu intalneasca aglutininele din sangele donatorului D. C. a 3-a sa faza este cea mai scurta se formeaza prin confluenta capilarelor limfatice prezinta pe traiectul lor ganglioni limfati~i sunt mai subtiri decat cele sanguine au au 0 0 14. B. formarea tromboplastinei formarea fibrinei sunt adevarate urmatoarele afirmatil. C. B. pancreasul E.

3. are in plasma aglutinogen B 2. Care diote urmatoarele afirmatii despre vasele Iimfatice suot corecte: ). 4. cu exceptia: 1. io atriul stang se deschid: 1. Care dintre urmatoarele vene participa la formarea venei porte: 1. 1. 17. 3. 4. vena mezenterica superioara vena mezenterica inferioara vena splenica vena hepatica. 3. 3. Raspunsurile imuoe specifice sunt mediate prio: 1. are rol in indepartarea substantelor toxice in exces are rol in indepartarea substantelor toxice neutilizabile are rol de integrare §i coordonare umorala are rol in indepartarea apei are in plasma aglutinina 13 are in structura membranei aglutinina u un individ cu aceasta grupa sangvina este primitor universal 18. se continua cu artera brahiala continua artera subclavie vascularizeaza vascularizeaza peretii axilei peretele anterolateral al toracelui vena cava superioara artera pulmonata vena cava inferioara vene pulmonare 19. 2. Urmatoarele aflrmatii suot corecte despre veoele superficiale. au pereti mai subtiri dedit cei ai vaselor sangvine lOS se pot vedea cu ochiulliber 104 . nu se varsa in venele profunde sunt situate imediat sub piele insotesc arterele arterele bronsice arterele esofagiene arterele pericardice trunchiul brahiocefalic. 2. 3. 22. 4. 4. 4. Care din urmatoarele faze apartin coagularit. 3. sunt ramuri ale aortei abdominale desceodeote: 1. 2. 24. 2. 21. 4. 2. 3. 4. 2. Saogele are urmatoarele roluri: 1.COMPLEMENT GRUPAT 16. 4. Care dintre urmatoarele afirmatii despre artera axilara sunt corecte: 1. imunitate celulara care implica limfocitele B leucocite B §i T prin mecanisme independente imunitatea umorala care implica limfocitele T doua tipuri de celule. peretelui vascular formarea tromboplastinei vasoconstrictia peretelui peretelui prin mecanism umoral formarea fibrinei 20. vasoconstrictia 2. Care diotre urmatoarele ramuri. 23. 25. 4. Alegeti dinte urmatoarele caracteristic pe cele ale siogelui de grupa B (III): 1. 3. 3. 2.

sistola ventriculara dureaza 0.86) 5. D (pag. C (pag.1 secunde E. 22. E (pag.88) C (pag 88) 2. Nici 0 varianta de mai sus. 4.88) 6. Nici 0 varianta de mai sus. Conductibilitatea C.C (pag 88) 16.85) 18. formeaza retele terminale au 0 TESTULNR.86) 4. 90) 3. Durata unui ciclul cardiac este direct proporti?nala cu frecventa cardiaca B. Contractilitatea C. au aceeasi structura cu vasele sangvine 3. E (pag. Automatismul B. D (pag.14 Grile tip complement simplu realizate de asistent universitar Selagea Doru-Florian pozitie intermediara intre sistemul arterial ~i eel venos. A (pag 86) 23. E (pag 87) 19. Incepe in momentul inchiderii nodulului atrioventricular momentul deschiderii valvelor semilunare 106 107 ~i se termina in . E (pag. A (pag 86) 10. Elasticitatea. 14. Conductibilitatea B. .2. B (pag 85) potential de actiune propagat este: A. 8. 3. B (pag 86) 1.87) 17. A (pag 86) 1.. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu faza de contractie izovolumetrica este adevarata: A. RASPUNSURI: 13.·B (pag 85) 12. C (pag 86) 25. D (pag 85) . cu exceptia: A. La un ritm de 75 batai pe minut. Sistola atriilor urmeaza sistolei ventriculare cu 0. C (pag 88) 21. D (pag 86) 9. D (pag 85) 15. Ciclul cardiac este format din doua sistole si 0 diastola D. B (pag. 4. 89) 11. Elasticitatea D. Automatismul E. A (pag 88) 2. A (pag 88) 20. Toate variantele de mai sus E.3 secunde C. E (pag 88. 7. Contractilitatea D. Proprietatea celulei musculare de a raspunde la un stimul printr-un . Ciclul cardiac are una dintre urmatorele caracteristici: A. D (pag 87) 24. Proprietatile fundamentale ale inimii sunt urmatoarele.

5. eu desehiderea valvelor semilunare D. Sistola atriala es~e urmata de diastola ventriculara. Care dintre urmlitoarele afirmatii despre diastola ventrieulara sunt false: A. Este mai scurt. Se termina in momentul deschiderii valvelor semi lunare. Se termina in momentul-inchiderii valvelor semilunare. In paralel are loe sistola ventriculara: 0 D. Presiunea intracavitara scade rapid. Incepe odata eu sistola atriala. Duce la umplerea ventriculilor E. Incepe in momentul inchiderii valvelor semilunare.7 secunde. Despre sistola atrialli este adevlirat eli: A. sangelui in ventricule. care dureaza 0. C. D.B. de tonalitate mai joasa ~i mai lung. C. datorata cresterii bruste a presiunii. Incepe umplerea ventriculelor. Incepe in momentul inchiderii valvelor semilunare. E. Ineepe odata eu diastola generala. Sistola atriala este urmata de diastola generala. c. B. C. Manifestarile aeustice ale cordului. Seade presiunea din ventrieule fata de presiunea din venele cave.4 secunde. Urmeaza fazei de contractie izovolumetrica. Nici 0 varianta de mai sus. ·E. mai aeut ~i de tonalitate mai joasa. Este mai lungrnai acut ~i mai intens. Atriile sunt umplute complet. 11. Urmeaza sistolei ventrieulare dupa 0. Manifestari eleetriee ale cordului reprezentate prin insumarea vectoriala a biocurentilor de depolarizare si repolarizare. D. in eforturi fiziee intense. eantitate de 75 ml de sange. 10. mai acut ~i mai putin intens. Dureaza 0. 0 expansiune sistolica a peretelui arterial. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura eu faza de ejeetie este adevarata: A. E. sistola ventriculara. Este mai intens. Se termina in momentul inchiderii valveloratrioventriculare. E. B. varianta de mai sus nu este corecta.5 seeunde. Participa la umplerea ventriculi lor. B. E. mai scurt ~i de tonalitate joasa. intr-un nou eic1u cardiac. Este mai intens. D. Pentru scurt timp. are loc inchiderea valvelor semilunare care impiedica reintoarcerea C. B. ventriculele sunt cavitali inchise. Zgomotul I. 7. Toate variantele de mai sus. C. Duee Ia cresterea presiunii ventrieulare fata de eea din atrii. D. Ineepe in momentul inchiderii valvelor atrioventriculare. B. D. sistolie este: A. Care din urmatoarele afirmatii este reprezentativa pentru sfigmogramli: A. Trimite in artere 0 E. Care dintre urmatoarele afirmatii despre diastola izovolumetrieli este adevarata: A. in diastola atriaIli: A. Se termina in momentul desehiderii valvelor semi lunare B. 8. D. Cand presiunea din ventricule devine inferioara celei din atrii. Este mai scurt. C. B. dupa E. 108 109 . 6. 0 expansiune sistolica a peretelui toracic in dreptul varfului inimii. Ventriculele se afia la inceputul diastolei unui nou eiclu cardiac. Preeeda faza de ejectie C. Niei 0 9.

Este de 5 mm pe secunda in aorta si de 500 mm pe secunda in capilare. La varsarea venelor cave in atriul drept.detonalitatejoasa. B. mai scurt. C. Viteza de curgere nu este direct proportionala cu suprafata de sectiune a arborelui circulator. unda de soc sistolica este amortizata. Este mai scurt. cu debitul cardiac. B. Este de 1000 de ori mai crescuta in aorta decat in capilare. Este proportionala cu diametrul ~i lungimea vasului. adevarata: A. C. D. Nici 0 Hg. Este invers proportionala D. Nici un raspuns de mai sus. Estemailung. Care din urmatoarele afirmatii in legatura cu viteza' siingelui in artere este adevarata: A. cu debitul circulator. Care din urmatoarele raspunsurl este adevarat pentru presiunea. suprafata de sectiune a 16. C. mai scurt. 17. cu vascozitatea. D. Presiunea arterial a este invers proportionala E. Volumul venos este de 75 de ori mai mare decat eel arterial. presiunea este de 10 mm Hg. care depaseste presiunea sistolica. mai acut. atingand valoarea de 100 mm Hg. viteza de circulatie a sangelui creste de la periferie (0. Care din urmatoarele aflrmatii in legatura cu rezistenta periferica este 13. E: Elasticitatea permite un control fin al distributiei sangelui in organe ~i tesuturi. E. Este de 500 mm pe secunda in aorta ~i 5 mm pe secunda in capilare. B. Tonusul musculaturii netede depinde ~i de concentratia local a a unor metaboliti. Presiunea arterials este invers proportio?alacu arborelui circulator. 18. Elasticitatea este proprietatea vaselor de a-si modifica marcat lumenul prin contractia/relaxarea muschilor netezi din peretele lor. Care afirmatie este adevarata pentru cireulatia venoasa? A. Este mai putin intens.maiputin C. Hipertensiunea arterial a determina cresterea lucrului mecanic cardiac ~i este invers proportional a cu LEC. Volumul de sange pompat de ventriculul stang intr-un minut in marea circulatie este mai mare decat cel pompat de ventriculul drept in mica circulatie. intens. D. Datorita contractilitatii. Zgomotul II. E." D. Este mai acut. Deoarece suprafata de sectiune a venelor cave este mai mica decat cea a capilarelor. Este de 100 de ori mai redusa in capilare decat in aorta. Care din urmatoarele aflrmatii este adevarata: A. 111 . Venele contin cantitati foarte mari de tesut elastic. Este direct proportionala cu viteza sangelui. 14. E. B. diastolic este: A. de tonalitate joasa. Este invers proportionala C. Toate variantele de mai sus. mai acut. B. Energia elastica a peretilor arteriali este parte a energiei diastolice. Este cea mai mare la nivelul arterelor.5 mm Hg) spre inima. 0 B. 15. arteriala: A. Hipertensiunea arteriala reprezinta cresterea presiunii sistolice peste 120 mm C. C. 110 varianta de mai sus. mai intens. E. D. Sangele circula cu 120 mm Hg. E. Creste proportional cu suprafata de sectiune circulatorie.12. B. respectiv sub 90 mm Hg presiunea di~stolica. Care din afirmatiile urmatoare est~ adevarata: A: Studiul circulatiei sangelui face obiectul hidrodinamicii. Curgerea continua a sangelui este datorata contractiei arterelor mario D.

varianta de mai sus. D. E. Rezistenta. Nici 0 varianta de mai sus. urmare a sedentarismului. Urmlitoarea aflrmatie este adevaratii: A. Nici 0 B. Sunt determinate de un deficit al absorbtiei vitaminei B12.C. Manifestarea ei. mai ales in expiratie. Sunt determinate de un deficit la nivelul metabolismului D. C. Nici 0 A. Anemia determinata de pierderi de sange. Manifestarea ei. E. varianta de mai sus. Leucemiile sunt neoplazii ale eritrocitelor. 0 mm Hg la originea sistemului venos. Gravitatia si valvele venoase. este 0 cauza a cardiopatiei ischemice. C. factori favorizeaza intoarcerea sangelui din venele 24. Este 0 variants de mai sus. Aspiratia toracica este un factor ajutator al intoarcerii venoase prin: 25. Se datoreaza pierderii unei cantitati desange ale organismului. C. . intoarcerea sangelui la inimii este favorizata de: 26. iar in diastola aspira sangele din venele superficiale. Hemoragiile sunt consecinta productiei insuficiente de eritrocite. Activitatea valvelor de la nivelul venelor. prin contributia ei la mentinerea unei presiuni scazute in venele mari din cavitatea toracica. Ateroscleroza E. nici 0 A. Aspiratia toracica. 112 113 . Nici 0 varianta de mai sus. Anemia feripriva. pentru venele situate sub nivelul atriului drept. Se datoreazii scaderii debitului sanguin la nivelul circulatiei coronariene. Anemia prin deficit de absorbtie A. D. D. Presa abdominala. Anemia cu hematii mai mari decat normal. C. Care din urmatorii jugulare? A. Sunt tulburari in conducerea impulsului cardiac. Pompa musculara astfel: in timpul sisto lei. Nici 0 fierului. B. C. depozitat subendotelial. E. D. B. 22. C. 21. 0. D. D. varianta de mai sus. 0 mm Hg la varsarea venei cave inferioare in atriul drept. 100 mm Hg Ia originea sistemului venos. B. varianta de mai sus. Anemiile se definesc prin pierderea unei cantitati din sangele circulant. Presiunea scazuta i!l venele abdominale. Poate fi acuta sau cronies. Anemia determinata prin deficite la nivelul metabolismului E. C. Presiunea pozitiva din cavitate a abdominala. Nici 0 fierului. venele profunde sunt golite. Despre eardiopatia ischemica nu este adevarat: circulant in tesuturi sau cavitati A. Masajul pulsatil datorat contractiei musculaturii scheletice. Presiunea sangelui in vene este: 23. E. Putem spune despre aritmiile cardiace eli: A: Sunt datorate scaderii cantitatii de hemoglobins. a acidului folic este: A. B.19. Placa ateromatoasa este fermata din cantitati mari de colesterol fibrozat ~i calcifiat. Aspiratia toracica. B.5 mm Hg la originea sistemului venos. 20. B. mai ales in inspiratie. E. E. B. D.

C 23. conductibilitatea automatismul elasticitatea.C TESTUL NR. B 9. 3. 4. D 15. 3. D 14. D 10..rin(!ontractilitate se intelege: P 1.LlSTA RASPUNSURILOR CORECTE 1. A 21. B 5. E 3. E 16.Realizate de asistent universitar Selagea Doru-Florian 1. B 18. _4. E 2. C 22. C 13. 114 115 . C 7. proprietatea celulei musculare cardiace de a raspunde la un stimul printr-un potential d~ actiune I?ropagat. proprietatea miocardului de a dezvolta tensiune intre capetele fibrelor sale. proprietatea celulei musculare cardiace stimulate electric. Prin excitabilitate intelegem: 1. 3. 2. D 25.E 11.B 26. B 4. proprieteatea celulei musculare cardiace de a transforma energia chimica a unor compusi in energie mecanica. proprietatea miocardului de a raspunde la un stimul printr-un potential de actiune propagat. Miocardul are urmatoarele proprietati fundamentale: 1. 15 Grile tip complement grupat . 2. autoexcitabilitatea miocardului. 3. E 19.. proprietatea celulei musculare cardiace de a transforma energia chimica a unor compusi in energie mecanica. A 24. Proprietatea miocardului de a propaga excitatia la toate fibrele sale. de a genera potential de actiune prin modificarea potentialului de membrana. D 20. C 6. B 17. D 12. de a dezvolta tensiune intre capetele fibrelor sale 2. l. E 8. 4.

fasciculul Hiss si reteaua Purkinje pot comanda inima in cazul in care centrul sinusal este scos din functie.4. 10. oricat de putemic a. inima functioneaza ca doua sincitii. 2. proprietatea celulei musculare de a propaga potentialul de actiune in zona vecina. duce la geneza presiunii in cavitatile inimii. iar ca urmare are loc 6. 3. este generat de celule care. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate in cazul proprietatilor 7. stimulii cu frecventa mare pot tetaniza inima prin sumarea contractiilor. frecventa de 70-80 impulsuri pe minut. 2.fi stimulul. 0 1. 4. este generat de celule care initiaza impulsul ~i se contracta. 2. stimulate electric. pe lclnga conducerea impulsului raspund la stimuli prin contractie. 11. 9. 3. este format diritr-o sistola ~i 0 diastola. frecventa de 70-80 impulsuri pe 4. datorita intarzierii propagarii stimului prin nodulul sinoatrial. prezinta particularitatea: 1. viteza de conducere e~te de 10 ori mai mare in ventriculi decat in atrii. imprima ritmul jonctional cu 0 functionale ale arterelor: 1. este in mod normal in ritm nodal. . cu exceptia: 1. 117 2. exista un asincron intre sistola atriala ~i sistola ventriculara. imprima un ritm jonctional cu 3. sistola atriala 0 preceda pe cea ventriculara. este proprietatea miocardului de a propaga excitatia la toate fibrele sale. 4. nodulul atrioventricular nu functioneaza in paralel cu nodulul sinoatrial. . de a genera potential de actiune. elasticitatea permite un control fin al distributiei debitului cardiac catre diferite frecventa de 40 de impulsuri pe minut. 116 . Manifestarile excitabilitatii celulelor musculare cardiace. '1. 4. 4. 0 organe ~i tesuturi. imprima un ritm idioventricular 4. 2. 4. contractiliatea expulzia sangelui. proprietatea celulei musculare cardiace. 5.3. nodulul sinoatrial este centrul care conduce activitatea cardiaca. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu nodulul sinoatrial sunt corecte: 1. 3. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu automatismul inimii sunt corecte: 1. drept ~i unul 2. 2. inima bate in mod normal in ritm nodal cu minut. sistola. de a se autostimula. unda de soc sistolica este amortizata. datorita contractiei. pragul de excitabilitate. Conductibilitatea nu este reprezentata de: 8. in perioada refractara absoluta. 3. unul atrioventricular atrioventricular stang. de a fi excitabila numai in sistola ~i inexcitabila indiastola.Jegea totul sau nimic". contractia produce transformarea ejectiei sacadate a sangelui din inima in curgerea continua a acestuia prin artere. Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate. 81 ramane rara efect. proprietatea miocardului de a propaga excitatia la toate fibrele sale. cu 0 frecventa de 25 de impulsuri pe minut. imprima un ritm nodal cu 0 frecventa de 25 de impulsuri pe minut. dureaza 8 secunde. Despre ciclul cardiac se poate afirma ca: 1. 3. Afirmatiile de mai jos sunt corecte. 2. 3.

Care dintre urmatoarele afirmatii. vascozitatea ~i viteza sangelui.5 mm la 500 mm pe secunda dinspre periferie spre inima. in sistola si 80 mm Hg. inima asp ira sange in diastola ventriculara. 1. invers proportional cu rezistenta. este de 200 de ori mai mare in aorta decat in capilare. cea mai mare rezistenta se intalne~te la nivelul arterelor. 17. efectul aspiratiei toracice. 16. 2. pana la 100 mm pe secunda in aorta. 2. 4. 13. contractilitatea este proprietatea vaselor de a-si modifica diametrullumenului muschilor netezi din peretele lor. 2.1 mm Hg la inceputul sistemului venos. 4. este de 0. in diastola. 3. 3. este mai mare pe masura ce ne indepartam de inima. 18. 2. prin coborarea diafragmului. produce in cresteri ale LEC. Care dintre urmatoarele aflrmatii nu sunt adevarate: 1. presiunea siingelui este de 0 mm Hg la varsarea in atriul drept si de 10 mm Hg la originea sistemului venos. Despre viteza sangelu] se poate spune ca: 1. 2. debitul circulant. 3. 3. Sedentarismul este considerat factor protector irnpotriva aterosclerozei. despre circulatia venoasa. 4. Apare mai frecvent la persoanele cu predispozitie genetics. aspiratia toracica se intensifies. 4. efectul este accentuat datorita coborarii diafragmului. 19. proportional a cu debitul cardiac. este de 1000 de ori-rnai mare in venele mari decat in periferie. Care din afirmatiile urmatoare este corecta? 1. prin contractia/relaxarea 12. adeventitie si medie. P=DXR (presiunea este egala cu produsul debitului cu rezistenta periferica). presiunea abdominala pozitiva impinge sangele spre inima. 4. diferenta de presiune dintre aorta ~i atriul drept este de 10 mm Hg. direct proportionala cu LEC. 4. tensiunea arterial a se. Rezistenta perifericii este direct proportionala cu: 1. Ateroscleroza este implicata in ischemia coronariana. 2. respectiv al presei abdominale se accentueaza in inspir. 2. elasticitatea contribuie la mentinerea tensiunii arteriale in diastola. Persoanele care consuma lipide in exces dezvolta maladia. presiunea negative impinge siingele spre inima. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu presa abdominala sunt adevarater. Colesterolul in exces este depus intre tunicile arteriale. diametrul. 118 119 . 14. 3.5 mm la periferie ~i creste spre inima. viteza sangelui creste de la 0. lungimea si diametrul vasului. 15. 2. 4. 3. 3. 3. presiunea pozitiva din torace ~i abdomen favorizeaza intoarcerea venoasa. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu presiunea arterials sunt corecte: 1. efectul este accentuat de expiratie. de 120 mm Hg.4. 4. sunt adevarate: 1. forta de impingere a coloanei de sange in circulatia venoasa este de 0. Care dintre urmatoarele afirmatf! nu sunt adevarate: 1.

cu afectarea continutului de hemoglobina a1 hematiilor. 3. E 6. LISTA RA. D 23. 3. 4. acid folic sau fier. A 10. B 16. 3. distructia excesiva.C 21. Cele mai frecvente cauze ale pierderii unei cantitati de sange din sistemul circulator sunt ateromatoza. Distructia excesiva. 2. Hematii mai mici decat normal. A 22.20. 3. D 22. Este caracteristiea unor perturbari de absorbtie de 1a nivelul intestinului. B 23. 120 121 . D 12. 2. E 13. Apare dupa hemoragii masive. Neop1azii ale tesuturilor hematoformatoare. sedentarismului. Pot fi atai interne cat ~i externe. 4. A. B 19. 1. Alterarea producerii de hemoglobina ca urmare a unui deficit in inetabolismul fierului. in anemii scade aportul de oxigen spre tesuturi. cardiopatia ischemica. Cauzele cele mai frecvente sunt cele traumatice. in 1-3 zile. B 5. 7. 2. E 21. • 3. E 15. Anerniile cele mai frecvente sunt cele datorate lipsei unei alimentatii echilibrate.SPUNSURILOR CORECTE 11. A 17. rapide. Scaderea cantitatii de hemoglobina. Reprezinta tulburari ale absorbtiei de vitamina B12. Care dintre aflrmatlile urmatoare. dar cotinutul in hemoglobina este afectat. Hemoragiile nu prezinta urmatoarele caracteristici: 1. Organismul inlocuieste rapid plasma pierduta. C 2. Cardiopatia ischemica reprezinta afectarea producerii sau conducerii impulsului cardiac. fierului sau ale 4. A 9. B 18. C 14. Care dintre afirmatiile urmatoare este caracteristica -anemiei megaloblastice: 1. 4. E 8. D 2. Scaderea numarului de eritrocite. relativ la patologia ~i igiena aparatului cardiovascular. 4. Acest fapt apare prin urmatoarele mecanisme: 1. B 20. pierderii de sange. Ce1e mai frecvente anemii apar prin deficite ale metabolismului absorbtiei intestinale a vitaminei B12 sau a acidu1ui folic. sunt adevarate: 1.

Toate sarurile minerale E. Corpul vezicii se continua cu uretra 2. Sindromul nefritic: A. E. Toate segmentele nefronului reabsorb apa in proportii egale B. Este fa Is ea: A. Afirmatiaadevarata despre uretere este: scade frecventa undelor peristaltice A. acelasi pacient C. Dr. Se instaleazii intotdeauna insidios D. Este intotdeauna fulminant E. Se reabsorb prin transport aetiv: A. Muschiul colului vezical este denumit adeseori sfincter extern 7. Transportul activ este neselectiv E. Sfinctrul extern este controlat voluntar C. Cea mai importanta reabsorbtie are loc la nivelul tubului contort distal 8. Univ. In portiunea inferioara patrund oblic in vezica urinara 122 . Despre reflexul mictiunii este fals unul dintre enunturile: A. Transportul pasiv se face in virtutea legilor difuziunii si osmozei B. D. Trasnportul pasiv se face pe baza diferentelor de presiuni hidrostatice 5. Odata initiat se autoamplifica B. Insuficienta renal a acutii este ireversibila B. In insuficienta renalii cronica existii posibilitatea recuperiirii aproape complete a functiei renale 123 4. Sfincterul intern poate preveni mictiunea D. Potasiul. In timpul mictiunii se produce refluxul urinii in ureter D. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu vezica urinara este falsa: A. Insuficienta renala: A. Ionut Negoi C. 16 Intrebari realizate de asist. Nu este influentat de centrii nervosi superior din cortexul cerebral D. Stimularea parasimpatica B. hipertensiune. Este un reflex controlat de maduva spinarii E. Ureea D. Include obligatoriu hematurie. Prezinta un sfincter extern alatuit din muschi striat B. Despre reabsorbtia apei sunt adevarate: A. Reabsorbtia facultativa se produce in lipsa ADH C.8 L de urina diluata pe 24 ore E. Stimularea simpatica creste frecventa undelor peristaltice E. In prezenta ADH se vor elimina cca 1. Poate fi stimulat de centrii nervosi superiori din trunchiul cerebral. Transportul pasiv nu necesita energie C. Transportul activ se face cu consum de energie ~i oxigen 6. Poate fi inhibat de centrii nervosi superiori din trunchiul cerebral C. Se continua inferior cu pelvisul renal Complement simplu 1. Se poate manifesta prin insuficienta renala B. Toate vitaminele B. Manifestiirile clinice sunt constante pe parcursul evolutiei bolii insuficienta renala ~i edeme la 3. Apa C. Reabsorbtia facultativa permire adaptarea volumului diurezei Ia starea de hidratare a organismului D.TESTUL NR.

Hormonii tiroidieni scad rata metabolismului energentic in celulele corpului E. Este procesul de formare al glicogenului C Concentratia normals a aminoacizilor in sange este de 100 mg/100 ml plasma D. Care dintre enunturile urmatoare este adevarat: D. . Despre metabolismul intermediar al proteinelor este adevarat ca: A. Despre regia rea glicemiei este fa Is unul dintre enunturile: A. in procesul sintezei de proteine sunt folositi doar aminoacizii formati in organism din precursori glucidici C. Glucagonul stimuleaza glicogenoli~a si gluconeogeneza E. Insulina stimuleaza lipogeneza C. Care dintre enunturile urmatoare in legatura cu gluconeogeneza este adeviirat: A. Care dintre enunturile urmatoare in legatura cu mecanismele de reglare ale glicemiei este adevarat: A. Catabolismul predomina la batranete D. Procesele anabolice au ca rezultat producerea de energie 14. Este fals despre metabolismul intermediar lipidic: A. Insulina este secretata de pancreasul exocrin E. Anabolismul predomina in cursul eforturilor mari C.Aminoacizii traverseaza membrana celulara prin transport pasiv 124 125 . Glicemia se mentine in limite relativ constante datorita unormecanisme complxe de reglare C. Are loc cu precadere in ficat ~i muschi C.C. Catabolismul asigura cresterea ~i dezvoltarea organismului B. Are Ioc atunci cand glicemia creste B. Insulina creste glice~ia 9. In insuficienta renal a acuta nu exista posibilitatea recuperarii functiei renale 12. Adrenalina are actiune hiperglicemianta forma de depozit a fructozei 13. Glicogenogeneza: A. Proteinele reprezinta aproape jumatate din mas a corporala B. Are loc prin transformarea aminoacizilor in glucoza D. Hormonul somatotrop are efecte lipolitice 11. Cortizolul stimuleaza gluconeogeneza D. Insulina produce scaderea lipolizei B. Glucagonul are actiune hipoglicemianta C. Reprezinta desfacerea moleculei de glucoza pentru:a forma 2 molecule de acid piruvic 10. in insuficienta renal a cronies pierderea functionalitatii renale se instaleaza progresiv E. Catabolismul predomina la varstele tinere E. Este procesul de degradare al glicogenului B. hormon secretat de pancreasul exocrin. Se desfasoara in 10 trepte de reactii chimice succesive E. stimuleaza glicogenoliza B. Glicemia se mentine intre 65 -110 mg/100 ml sange B. Glicogenul este 0 D. Adrenalina determina degradarea trigliceridelor 15. Apare ca urmare a aportului excesiv de glucoza D. Glucagonul. Reprezinta desfacerea moleculelor de glucoza pentru a forma 2 molecule de acid piruvic E. Insulina are actiune hiperglicemianta A. Nu exista nici un tratament pentru insuficienta renala ·D.

Despre rolul glucidelor in organism este adevirat ci: 1. Care dintre enunturile urmatoare despre rolullipidelor in organism sunt adevarate: 1. Care dintre enunturile urmatoare in legatura cu lipideIe sunt adevarate: 1. in ficat galactoza este tranformata in glucoza 3. Sunt reprezentate de reactii chimice in cadrul carora are loc descompunerea substantelor macromoleculare 3. I~ ficat cea mai mare parte din fructoza este transformata in glucoza solicitare de lunga durata 22. In timpul fosforilarii oxidative a glucozei se obtin 30 molecule de ATP . 4. Structuri glucidice intra in alcatuirea membranelor celulare 2. rol plastic si rol functional Glicogenul reprezinta rezerva energentica mobilizata prioritar in conditiile de inferioare la ficat 2. Fructoza absorbita la nivelul tubului digestiv ajunge pe calea venei cave 17. In urma degradarii complete a unui gram de glucoza iau nastere 4.1 Kcal 2. Au ca rezultat producerea de energie 18. La nivelul ficatului galactoza poate fi stocata sub forma de glicogen 4. Lipidele intra in constitutia tuturor sistemelor de citomembrane Cantitati importante de lipide se gasesc depozitate in jurul organelor Unele dintre substantele Iipidice reprezinta precursori ai unor hormoni 2. 4. Afirmatii false despre metabolismul inetrmediar al glucidelor sunt: 1. Parte din energia rezultata din procesele catapolice se pierde sub forma de caldura 4. Indicati afirmatiile adevarate in legatura cu procesele de tip catabolic: 1.E. Afirmatii adevirate sunt: 1. Au rol functional 126 127 1. Atunci cand glicemia scade are loc transformarea aminoacizilor in glucoza acizilor grasi sau a 21. 3. Cea mai mare parte a cantitatii de ATP furnizata de va sintetiza in timpul fosforilarii oxidative 0 molecula de glucoza se 2. Pentozele intra in alcatuirea acizilor nucleici Glucidele au rol energetic. Scaderea consumului energetic duce la scaderea cantitatii de tesut adipos Complement muItiplu 2. La varstele tinere predomina catabolismul 23. Colesterolul reprezinta precursorul hormonilor sexuali 20. 4. Au rol plastic 3. 3. Aminoazicii traverseaza membrana celulara prin transport actic sau difuziune facilitata l 4. 3. Au rol energetic 2.3 Kcal 2. Degradarea unui gram de lipide elibereaza 9. In situatia in care cantitatea de glucoza este sciizuta are loc transformarea ei in 16. Glicogenul constituie rezerva energetica Glicogenul e depozitat in special in ficat ~i muschi Glucidele ~u ~i rol plastic trigliceride 4. Care dintre enunturile urmatoare este faIs : 1. Aportul excesiv de glucide creste cantitatea de tesut adipos 3. Indicati afirmatiile adevarate : 19.

e (~ag 109. Reflexul de mictiune produce dorinta constienta de a urina daca mictiunea nu este posibila 2. E (pag 110) 17. 0 parte dintre acestia raman in plasma sub forma de acizi grasi liberi 2. La nivelcelular ei pot trece printr-o secventa de reactii chimice de beta-oxidare 3. Are loc mai ales In tubul contort distal 2. e (pag 108) 11. E(pag105) 6. Secretia de ioni de hidrogen este un mecanism activ cu sediu principalla nivelul tubului contort distal 2. B (pag 109) 12. E (pag 104) 3. Reprezinta totalitatea reactiilor biochimice de sinteza pri degradare 2. Indicati afirmatiile adevarate in legatura cu acizii grasi: 1. La nivel celular pot fi utilizati pentru resinteza diferitilor compusi lipidici 4. Cu ajutorul ei rinichiul asigura mentinerea normala a. Indieati afirmatiile adevarate in legatura cu tractul urinar: 28. In functie de sensul biologic al acestor reactii biochimice procesele metabolice pot fi de tip catabolic sau anabolic 3. D (pag 104) 2. D (pag 110) 15. magneziu. Are loc prin mecanisme active si pasive 3. Indicati afirmatiile adevarate in legatura cu secretia de potasiu: Raspunsuri: Complement simplu 1. 0 buna hidratare creste riscul colonizarii bacteriene a tractului urinar 25. 50% apa 4..potasemiei 4. Reflexul de mictiune poate determina mictiunea 3. 15% apa 2. 95% apa 3. Aceste reactii biochimice din cadrul metabolismului au drept rezultat mentinerea vietii . 110) 14. D (pag 106) 1. In general procesele ~abolice se afla In echilibru dinamic cu cele catabolice 4. Prin secretia de ioni de hidrogen rinichiul participa la reglarea echilibrului acido-bazic 3. Indicati afirmatiile adevarate in legatura cu metabolismul: 1. e (pag 109) 13.3. A (pag 106) 8. e (pag 104) 4. Indicati afirmatiile adevarate in legatura cu mictinnear 29. Indicati afirma~iileadevarate in legatura cu secretia tubulara: 30. Este procesul de golire al pelvisului renal 26. Urina contine: 1. sodium 1. Are loc mai ales In tubul contort.. Reflexul de rnictiune se autoamplifica 4. Mecanismele secretiei sunt la feI cu cele ale reabsorbtiei (active si pasive) 27. In marea lor majoritate patrund in ceIulele nervoase 9. Saruri de potasiu. B (pag 108) ~ 10. Procesele de secretie au loc doar la nivelul ansei Henle 4.proximal 128 . E (pag 105) 7. Prezenta bacteriilor la nivelul vezicii urinare determina fenomene inflamatorii 4. Nu este rezistent la colonizarea bacteriana 3. B (pag 105) 5. La sfarsitul ciclului"Krebs se vor obtine 2 molecule de ATP dintr-o molecula de glucoza 4. calciu. D (pag 110) 129 1. 1. In urma glicolizei anaerobe se obtin 34 molecule de ATP 24. E (pag 110) Complement multiplu 16. In mod normal este steril 2.

E (pag 110) 20. A (pag 105) 26. E (pag 108) 30. Bronhiola Iobulara 2. A (pag 108) 23. Bronhiola respiratorie E. Ruxandra Negoi Complement simplu 1. Univ. Saculetii alveolari 3. Este un organ care continua faringele D. B (pag 108) 22. C (pag 105) 29. B (pag 108) 24. Se impartein doua bronhii la nivelul vertebrei T4 E. C (pag 109) 21. A (pag 104. Ultimele ramificatii ale arborelui bronsic sunt: A. Reprezinta 0 raspantie intre calea respiratorie ~i digestiva B. Dr. Se mai numeste membrana respiratorie 130 131 . Duct alveolar B. Alveolele pulmonare B. Bronhiolele lobulare E. Prezinta corzi vocale 4. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu traheea este adevarata: A. Care dintre urmatoarele clemente nu face parte din structura acinului pulmonar: A. E (pag 110) 19. Saculeti alveolari D. 105) 28. B (pag 106) 25. Bronhiolele respiratorii C. Acinii pulmonari D. Are functie respiratorie ~i fonatorie C.18. C (pag 104) 27. A (pag 110) TESTUL NR. 17 Intrebari realizate de Asist. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu membrana alveolocapilara este adevarata: A. Alveole pulmonare C.

Este de 1 em H20 indiferent de fazele respiratiei E. Volumul rezidual este volumul de aer cafe ramane inplamani dupa un expir fortat 9. Despre volumele pulmonare este adevarat ca: A. Contractia diafragmei in timpul expirului cresterea diametrului antero-posterior al al al rezidual C. Oxigenuldifuzeaza din sangele capilar in alveole B. Bronhiolele respiratorii se continua cu ducte alveolare B. Ridicarea coastelor care determina descresterea diametrului antero-posterior toracelui B. Volumul curent nu poate fi determinat spirometric C. Lichid tensio-activ 7. Care dintre urmatoarele aflrmatii este adevarata: A. Toate volumele pulmonare se masoara spirometric D. Interstitiu pulmonar E. Capacitatea pulmonara totala este egala cu capaci~atea vital a plus volumul 6. Toate c. Este fermata din peretii alveolari impreuna cu venulele pulmonare . Ridicarea costelor care determina alungirea cavitatii toracice C. Capacitatea reziduala functionala este egala cu suma dintre volumul expirator de rezerva ~i volumul rezidual E.B. Surfactant C. Coborarea coastelor care determina descresterea diametrului antero-posterior toracelui D. La nivelul ei au loc schimburile de gaze dintre sange ~i bronhiolele respiratorii 8. Volumul curent se mascara spirometric 10. Dimensiunile plamanilor variaza prin: A. In expir este mai mica decat presiunea atmosferica 11. Este presiunea din spatiul pleural B. Bronhiile se divid in bronhiole E. Volumul curent este volumul care ramane in plamani dupa 0 c. Difuziunea are loc dinspre zona cu presiune mica intre zona cu presiune mai mare D. In alcituirea membranei aleveolocapilare intra: A. Ductele alveolare fac parte din structura acinilor pulmonari peste volumul curent E. Presiunea alveolara este: A. In timpul inspirului normal este negativa 132 133 . E. Despre capacitatile pulmonare nu este adevarat ci: A. Este fermata din arteriole pulmonare ~i peretii bronhiolelor lobulare D. Volumul rezidual este determinat prin spirometrie B. Epiteliu alveolar . r Care dintre urmatoarele afirmatii in Iegatura cu arborele bronsic este falsa: A. In inspir este mai mare decat presiunea atmosferica D. Coborarea coastelor caredetermina toracelui E. Bronhiolele respiratorii se continua cu bronhiole lobulare D. Volumul expirator de rezerva este volumul suplimentar care poate fi inspirat 5. Capacitatea inspiratorie este egala cu suma dintre volumul curent ~i volumul inspirator de rezerva B. B. La nivelul ei au loc schimburile dintre sange si bronhiole1e lobulare expiratie fortata D. Ductele alveolare se termina prin saculeti alveolari C.

Concentratia gazelor in aerul alveolar este identica cu cea atmosferica D. Se face deoarece presiunea partiala a oxigenului in aerul alveolar este de 40 mmcolmmHg C. Sunt inveliti de 0 in legatura ell plamanii este adevarata: E. Au capacitatea totala de 4000 ml aer 2. Foita parietala pleurala acopera plamanul 4. Cresterea pH-lui determina scaderea capacitatii hemoglobinei de a leg a oxigenul D. Care dintre urmatoarele 2. Care dintre urmatoarele adevarata: afirmatii in legatura cu difuziune oxigenului este 15. Foita viscerala pleural a acopera plamanul 14.'II . Care dintre urmatoarele afirmatii despre expir sunt adeviirate: boala contagioasa 1.16. Traheea se imparte la nivelul vertebrei T4 in doua bronhii 4. Cei corti cali reprezinta 85% din numarul total E. Emfizemul pulmonar este de cele mai multe ori consecinta unei infectii respiratorii acute virale 134 135 . Forta de tensiune superficiala favorizeaza expirul C. In timpul expirului linistit diafragma se relaxeaza 2.'. Faringele reprezinta afirmatii este adevarata: 13. Gripa nu este contagioasa 12. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu nefronul este adevarata: A. Care dintre urmatoarele afirmatii 1. Fosele nazale sun situate sub baza craniului 0 raspantie intre calea respiratorie ~i digestive B. Este unitatea functionala a ficatului B. Fortele elastice pulmonare stau la baza realizarii expirului 3. Respiratia Cheyne-Stokes B. reprezinta 0 modificare normal a a ritmului respirator 18. Despre transportul oxigen gazelor este adevarat ci: A. Duce la cresterea presiuni partiale a oxigenului im aerul alveolar D. Se face din aerul alveolar spre sangele din capilarele pulmonare B. Aerul atmosferic este umezit inainte de a ajunge in alveole E. Fibroza pulmonata este 0 . Cantitateta de oxigen care se combina cu hemoglobina depinde de presiunea partiala a oxigenului plasmatic C. Faringele are functie repiratorie ~i fonatorie 17. Din aerul alveolar este extras dioxidul de carbon D. Este alatuit din corticala ~i medulara C. Fiecare molecula de hemoglobina se poate combina cu maxim 5 molecule de 1. Este adevarat ca: A. Cresterea temperaturii determina cresterea capacitatii hemoglobinei de a lega oxigenul seroasa numita pleura 3. C02 este transportat prin sange numaisub forma da bicarbonat plasmatic 3. Se face deoarece in sangele din capilarele pulmonare presiunea partials a oxigenului este de 100 mm col Hg D. Emfizemul pulmonar este de cele mai multe ori consecinta fumatului mdelungat E.! C. Cei juxtamedulari reprezinta 85% din numarul total A. Cei corti cali au anse Henle lungi Complement multiplu . Duce la scaderea presiunii partiale a oxigenului in plasma E.

Presi~ea partiala a gazului in atmosfera 1. Muschii care determina coborarea grilajului costal sunt muschi inspiratori 4. Sunt adevirate: 1. Este egal cu produsul dintre volumul curent ~i frecventa respiratorie 1. C02 este mai putin solubil in lichidele organismului decat 02 1. Este cantitatea totala de aer deplasata in arborele respirator in fiecare minut 3. Despre volumele pulmonare hemoglobinei 3. Despre transportului 02 sunt adevarate: 1. In mod normal exista 109 de hemoglobina/dl sange 1. Este presiunea din spatiul cuprins intre pleura parietala ~iviscerala 2. Are 0 valoare medie de 6 Llmin 2. Care dintre urmatoarele adevarate: afirmatii in legatura eu debitul respirator sunt 19. Suprafata membranei respiratorii 3. In eritrocite 02 se combina ireversibil cu ionii de Fe din structura sunt adevirate: 22. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevirate: 1. Volumul inspirator de rezerva este de cca 1500 ml 2.4. La 0 frecventa-respiratorie de 18~minuteste egal cu 11 Llminut 4. Care dintre urmatoarele adevarate: afirmatii in legatura cu ventilatia alveolara sunt adevarate: afirmatii in legatura cu difuziunea C02 sunt 1. Este volumul de aer care ajunge in zona alveolara a tractului respirator in fiecare minut 26. Care dintre urmatoarele adevarata: afirmatii in legatura cu presiunea pleura Ii este 1. Coeficientul de difuziune al gazului 4. Dintre muschii expiratori fac parte ~imuschii gatului 3. Nu varieaza cu fazele respiratorii 24. Este egal cu produsul dintre volumul rezidual ~i frecventa respiratorie 2. Volumul curent este volumul de aer inspirat si expirat in timpul respiratiei normale 4. Este unul dintre factorii care determina presiunile partiale ale 02 si C02 in alveole 3. Din plasma 02 difuzeaza in eritrocite 2. Volumul expirator de rezerva este de cca 1500 ml 3. Volumul curent este de cca 1500 ml 136 27..5% din 02 din sangele arterial este transportat de hemoglobina 4. Nu participa la schimburile de gaze respiratorii 4. Factorii care influenteaza alveolocapilari sunt: rata difuziunii gazelor prin membrana 20.· Se face dinspre aerul alveolar spre sangele din capilarele pulmonare 2. Grosimea membranei respiratorii 2. Coeficientul de utilizare al 02 poate sa scada in timpul efortului 137 . Muschii drepti abdominali sunt muschi inspiratori 25. C02 difuzeaza de 20 de ori mai incet decat 02 3. Fortele elastice pulmonare sunt de doua tipuri 23. Este mai mica decat presiunea atmosferica 4. Muschii care determina ridicarea grilajului costal se numesc muschi expiratori 2. Care dintre urmatoarele 21. Se mai numeste presiune alveolara 3. Presiunea partiala a C02 in aerul alveolar este de 46 mm col Hg 4. 98.

Nefroni 2. Reglarea ventilatiei se realiz~aza de catre centrii nervosi din bulb ~i punte 28. 4. De a activa vitamina D3 De a excreta cea mai mare parte a produsilor finali de metabolism De a forma ~i elibera eritropoietina 29. B (pag 97) D (pag97) 138 7. D (pag 101) 20. A (pag 100) 13. C (pag 101) 28. Filtratul glomerular este 0 plasma care contine proteine in cantitati semnificative 3. C (pag 99) 24.2. Debitul filtrarii glomerulare este de aproximativ 125 mllminut Peste 99% din filtratul glomerular trece in urina 30. . 6. E (pag 98) 21. B (pag 100. Reglarea ventilatiei se realizeaza pe baza stimuli lor primiti de la baroreceptorii 10. E (pag 98. 101) 14. C (pag 99) 22. B (pag 100) 27. 99) 19. C (pag 99) 139 . Rinichii au urmatoarele roluri: 15. E (pag 98) 8. E (pag 99) 9. D (pag 103) Complement multiplu 16. Calice Tubi. D (pag 100) 12. A (pag 97) 5. 3. Vezica urinara Ruxandra Rispunsuri Negoi 4. Hemoglobina redusa imprima sangelui venos culoarea rosie-violacee. B (pag 98) 1. C (pag 103) din vasele sanguine 4. 3. A (pag 100) 25.contorti sunt formate din: 4. 3. C (pag 97) 18. B (pag 103) 30. C (pag 97) C (pag 98) Complement simplu 1. 3. E (pag 100) 26. E (pag 100) 11. A (pag 97) 17. Urina primara se mai numeste filtrat glomerular 2. Despre filtrarea glomerulara sunt adevirate: 1. De a secreta ~i elibera renina 2. Ciile urinare 1. E (pag 103) 29. A (pag 99) 23. E (pag 97) 2. 4.

In cursul eforturilor mari predomina anabolismul. CARMEN STANESCU intrebiri au un singur rispuns sunt adevarate corect: cu exceptiae' 1. B. Despre metabolism AReprezintii urmatoarele.TESTELE NR. Alegeti raspunsul corect in legatura cu gluconeogeneza: in glucoza. Toate de mai sus sunt adeviirate. A Reprezintii procesul de formare a glicogenului. Fiecare treapta este catalizatii de aceeasi enzima. Glicogenul rezultat este forma de depozit a glucozei. fiind 0 enzima specifics. E.Sensul biologic al acestor reactii stabileste daca sunt de tip anabolism sau catabolism. La tineri predomina anabolismul. A Presupune transformarea acizilor grasi sau a aminoacizilor B. C. Glucagonul. E. Are loc cu precadere in celula hepatica si musculara. B. C.Substan!ele provin doar din structurile celulare ( sursa endogena). hormonul pancreasului endocrin. Despre glicogenogenezi este fals ci: totalitatea reactiilor biochimice din organismele vii.lntensitatea acestor procese variaza pe parcursul vietii. 5.Aceste reactii pot fi ori de sinteza ori de degradare. Reprezinta procesul in care glicogenul poate fi mobilizat cu usurinta prin reactii de depolimerizare. A Procesele anabolice se afla in echilibru dinamic cu cele catabolice. Aceste reactii se desfasoara cu consum energetic. 7. realizate de Asistent Universitar dr. Cele douii molecule de acid piruvic rezultate dintr-o molecula de glucoza pot fi transformate in absenta oxigenului in doua molecule de acetil-coenzima A 3. D. C. B. 4. D. Valorile glicemiei sunt relativ constante intre 70-1 OOmg/l OOml singe. C. 140 141 . B. Alegeti raspunsul corect in legatura cu anabolismul: A Consta in totalitatea reactiilor biochimice care refac macromoleculele . Are ca rezultat producerea de energie . E. Aceste reactii utilizeaza moleculele rezultate din procesele catabolice. D. D. Teate cele de mai sus sunt adevarate. D. A Reprezinta desfacerea moleculei de glucoza pentru a forma doua molecule de acid piruvic. D. E.Aceste reactii de desfasoara cu consum sau cu producere de energie. Despre metabolism nu este adevarat ca: E. In urma acestui proces rezulta un polimer al glucozei cu molecula foarte mare. B. uzate. B. in convalescenta predominii anabolismul.Reac!iile nu se pot potenta sau inhiba reciproc.Substantele provin doar din alimente (sursa exogena).Parte din energia rezultata la nivel celular (25%)'se pierde sub forma de caldura. 18 SI 19 Intrebiri Urmitoarele C. 2. E. In timpul acestui proces se sintetizeaza cantitati foarte mari de ATP. trei trepte de reactii chimice succesive. Aceste reactii utilizeaza moleculele absorbite la nivelul tubului digestiv. Proces~l se desfasoara in doua. stimuleaza gluconeogeneza. C. C. Se produce atunci cind glicemia scade datorita aportului insuficient de glucoza ori a utilizarii ei excesive. Alegeti raspunsul corect in legatura cu glicoliza: AEste un set de reactii chimice de descompunere sau sinteza a substantelor macromoleculare. D. Alegeti raspunsul corect in legatura cu catabolismul: 6. E.

Mecanismele presupun: de reglare ale metabolismului intermediar al proteinelor 14. 13. Atat sistemul nervos vegetativ simpatic procesele anabolice. Hormonul de crestere are efect anabolizant pe metabolismul protidic. -Hormonii tiroidieni determina mobilizarea lenta a grasimilor. E. Controlul sistemului nervos somatic. C. Sistemul nervos vegetativ intervine 10. Intervine in controlul echilibrului dintre procesele anabolice ~i cele catabolice. B. Controlul cheltuielilor energetice se face exclusiv sub actiunea sistemului endocrin. Controlul aportului alimentar ca sursa principals de aminoacizi. C. secventa de reactii de beta-oxidare C. D. A. cu exceptia. Atat sistemul nervos vegetativ simpatic cat ~i eel parasimpatic stimuleaza procesele catabolice. C. Adrenalina determina degradarea trigliceridelor gra~i. D. cat si eel parasimpatic stirnuleaza antreneaza predominanta proceselor A. E. Pentozele (riboza ~i glucoza) intra in alcatuirea unor enzime. E. Sistemul nervos vegetativ simpatic antreneaza predominanta procesele anabolice. Acizii grasi patrund in celulele nervoase sau ramin in plasma. Noradrenalina nu are efect in degradarea trigliceridelor. D. Cortizolul are efect antagonic somatotropului grasi din depozite. Anumite structuri glucidice intra in alcatuirea membranelor celulare. E. La nivel celular. acizii grasi sufera eliberind energie. 142 A Po ate suferi un proces de dezaminare ~i rezulta un cetoacid. B. Insulina determina stimularea lipogenezei. in privinta mobilizarii acizilor B. D. 9. B. B. Alegeti raspunsul corect in legatura cu rolul glucidelor in organism: B. cu exceptiae intermediar allipidelor sunt false prin: in controlul metabolismului protidic A. Glicogenul din ficat este 0 rezerva energetics (aproximativ 1000 kcal). Rolul energetic nu este primordial. B. Sistemul nervos vegetativ parasimpatic catabolice. E. C. Doar acizii grasi sunt utilizabili la nivel tisular. Despre metabolismul AChilomicronii intermediar allipidelor este adevarat ca: 12. Testosteronul are efect catabolic pe metabolismul protidic. potentat de sistemul endocrin. Tiroxina favorizeaza procesele catabolice. Sistemul endocrin protidic prin urmatoarele.3 kcal. POlite suferi un proces de decarboxilare 143 ~i rezulta amine biogene. D. Despre un aminoacid sunt adevarate urmatoarele cu exceptiar A Controlul facultativ al sistemului nervos in reglarea proceselor de anabolism sau catabolism proteic. E. C. Mentinerea unui echilibru intre procesele de anabolism si cele de catabolism al proteinelor. ~i inhiba mobiIizarea acizilor 11. Glucocorticoizii au efecte catabolice. intervine in reglarea metabolismului intermediar sunt scindati doar in acizi grasi si glicerol. Acizii grasi din celule nu pot fi folositi pentru resinteza diferitilor compusi lipidici" 0 A Hormonii estrogeni stimuleaza sinteza de proteine. Despre regia rea metabolismului urmatoarele afirmatii. . D.8. Degradarea complete a unui gram de glucoza fumizeaza 9.

lichidul intestinal. Raportul dintre cresterea activitatii celulare ~i scaderea activitatii celulare. Reprezinta scheletul ce sta la baza ultrastructurii celulelor. Ea poate transfera energie prin schimb cu ATP-ul. Nu poate actiona ca agent de legatura pentru transferul de energie intre principiile alimentare ~i sistemele functionale celulare. cand depozitele de glicogen C. Legatura macroergica de la nivelul sau contine 13000 calorii/mol. cai genitale ~i organe genitale exteme. Rolul proteinelor in organism es!e prezentat de urmitoarele afirmatii. Energia utilizata de organism pentru realizarea unor reactii adaptative. Este format din ovar si organe genitale exteme. Despre ATP este adevirat ci: A. C. E. E.C. ATP-ul are inmagazinat in structura sa 12000 calorii/mol in conditii fiziologice. cu exeeptia. Valorile metabolismului indirecte. intermediar. E. D. B. Reprezinta cheltuielile variabile ale organismului in functie de varsta. D. E. B. Raportul dintre consumul de energie si producerea de energie in organism. Proteinel: reprezinta majoritatea substantelor "active" din organism. Cantitatea de calorii sau kilocalorii care rezulta in organism. Proteinele au rol de transportor prin sange. B. Prin metabolism energetic intelegem: A. Proteinele stau la baza condrinei.20% fata de valoarea medie. ~i lipide sunt epuizate. 18. Consumul fix de energie al organismului pentru mentinerea functiilor vitale.16. Prin rata metabolismului intelegem: A. Despre fosfocreatina (PC) sunt adevirate urmatoarele afirmatii. D. In timpul utilizarii ATP-ului in celula. Valoarea sa poate fi exprimata. 17. Rolullor energetic se manifesta in cazuri extreme. 15. 19. Molecula are doua legaturi fosfat macroergice in structura sa. C. ATP-ul nu poate actiona ca agent de legatura pentru transferul de energie intre principiile alimentare si sistemele functionale celulare. energia din PC nu poate fi transferata acestuia. Este mai abundenta in celula decat ATP-ul. Prin degradarea lui rezulta uree si amoniac. 144 145 . . Energia utilizata de organism pentru mentinerea proceselor vitale. D. B. 20. Valoarea sa nu poate fi exprimata in functie de greutate. Rata utilizarii energiei in organism. Doar glucidele ~i lipidele pot fi utilizate de celule pentru obtinerea ATP-ului. A. D. D. Poate intra direct in reactii de lipogeneza sau gluconeogeneza. E. Se poate masura in orice conditii prin metoda calorimetriei E. C. Cantitatea totala de energie care ia nastere in cursul metabolismului B. Totalitatea schimburilor energetice dintre organism ~i mediu. B. Este format dintr-o glanda endocrina mixta. C. E. In prezenta unui cetoacid poate folosi la sinteza unui alt aminoacid. ovarul. B. Despre aparatul genital feminin este adevirat ci: A. Reprezinta eel mai abundent depozit de legaturi fosfat-macroergice din celula. ori prin membranele celulare.in functie de suprafata corporala. C. D. cu exceptia: A. 21. Cantitatea totala de energie utilizata de organism. baz~l pot fi exprimate ~i procentual in raport cu valorile 0 standard din tabele speciale admitand abatere de +1. Despre metabolismul bazal este adevirat ci: A.

Este un organ pereche cu functie rnixta endocrina ~i exocrina. 1. Dupa eliminarea ovogoniei. D. B. 4. 3. un folicul secundar devine folicul matur.Este format din cai ~i organe genitale interne ~i externe. Este situat in cavitatea abdominal a la femeia adulta. Concentratia normala a aminoacizilo. 3. Parenhimul glandular se afla 27. 4. E. Are forma unui ovoid turtit cantarind 6-8g. Foliculul matur contine ovogonia.mul intermediar al proteinelor este adevarat ca: 1. aproximativ 50000 kcal. glanda mixta ovarul. tertiari ~i de Graaf. formati in celulele hepatiee tree in vena porta. In zona medulara se gasesc vase sangvine. Functia exocrina consta in producerea ovulelor. Lipidele intra in constitutia tuturor sistemelor de citomembrane. La nivel celular. Actiunea noradrenalinei . Care dintre urmatoarele afirmatii exemplifica rolullipidelor in organism: In interior. ce determina efecte lipolitice. 28. C. Toti aminoacizii pot difuza prin porii membranei celulare. La suprafata. acizii grasi sufera reactii de beta-oxidare . in sange este intre 35. 19 Intrebari tip complement grupat: 25. Este format din organe genitale externe ~i cru genitale. In zona corticala se afla foliculii ovarieni in stadii diferite de evolutie. sub epiteliul simplu se afla albugineea. C. Este formatdintr-o externe. E. C. Despre foliculii ovarieni este adevarat ca: A. Pot fi primordiali. Chilomicronii ajung prin vasele chilifere in lirnfa. Actiunea somatotropului ce determina mobilizarea aeizilor grasi.65mg/l00ml 0 parte din aminoacizii rezultati 146 147 . D. eu doua fete.. plasma. Despre lipide este adevarat ca: 1. Folicul matur are dimensiuni medii comparativ cu restul foliculilor. doua margini si doua extremitati. glicoproteine ~i colesterol. A. limfatice si fibre nervoase vegetative. Chilomicronii pot fi scindati in glicerol. Reprezinta principalul rezervor energetic din organism. E. Despre metaboli. Anumite fosfolipide intervin in prima faza a procesului de coagulare.C. Unele lipide sunt precursori ai unor hormoni. Mecanismele de reglare a metabolismului intermediar lipidic presupun: 1. Furtctia endocrina consta in secretia de hormoni: estrogeni si progesteron. B. Despre ovar sunt adevarate urmjlfoarele. E. 23. evolutivi. cu exceptla: 3. Legat de structura ovarului este fals ca: A. 24. Pentru sinteza de proteine organismul foloseste aminoacizi proveniti din alimente. 2. Actiunea insulinei ce determina stimularea lipogenezei. Chilomicronii 4. foliculul matur devine corp galben. In fiecare luna. 22. 2. din cai genitale ~i organe genitale TESTUL NR. Actiunea hormonilor tiroidieni cu efecte lipogenetiee. Este acoperit la suprafata de un epiteliu cubic pluristratificat. 3. 4. D. Pentru sinteza de proteine organismul foloseste din catabolismul proteinelor. incepand cu pubertatea ~i piina la menopauza. 2 . seeundari. alcatuit din corticala si medulara. 26. 2. B. D.

2. 4. 3. 2. Toti aminoacizii au molecule suficient de mici pentru a difuza prin porii membranei celulare. 3. pentru mentinerea ei. Determina golirea depozitelor nutritive din organism. Este insotita de tulburari metabolice majore. Despre obezitate este fals ca: 1. ficat. In sinteza de proteine sunt folositi doar aminoacizii formati in organism. 4. 34. Despre vitamina C este adevarat ca: 1. Raportul dintre O2 consumat si CO2 eliberat pentru oxidarea unui gram de glucoza. 3. presupune asigurarea senzatiei de plenitudine 4. 35. Alimentatia asigura organismului elementele necesare creerii structurilor noi sau refacerii celor uzate. Se mai numeste si vitamina antiscorbutica. Despre inanitie este adevarat ca: 1. Raportul dintre O2 consumat ~i CO2 eliberat pentru oxidarea unui gram de proteina. 32. au stranse legaturi cu hipotalamusul 4. lenta. Raportul dintre O2 consumat ~i CO2 eliberat pentru oxidarea unui gram de lipid. 2.29. Are rol in procesele de oxidoreducere ~i functionarea sistemului nervos. rapida. 30. Are rol in hemostaza si imunitate. Exista 0 4. Aminoacizii traverseaza facilitata. Aportul de alimente se face in concordanta cu nevoile organismului in functie de varsta. Despre ratia alimentara este adevarat ca: 1. Apare printr-un aport excesiv de energie in comparatie cu consumul. Odata instalata. In oricare din etapele inanitiei exista modificari metabolice insemnate. salata. Despre aminoacizi sunt adevarate urmatoarele afirmatii cu exceptia. Apartine grupei vitaminelor liposolubile. Despre vitamina K este adevarat ca: 31. Despre regia rea aportului alimementar este adevarat ca: 1. reglare nutrijiva ~i una a alimentatiei. Se mai numeste ~i vitamina antihemoragica. Alimentatia corespunzatoare gastrica. Centrii foamei ~i satietatii se gasesc in hipotalamus. 2. 4. 4. 1. Proteinele se elimina in trei faze: rapids. 1. 3. 2. Este 0 boala metabolica minora. Aminoacizii formati in organism din precursori glucidici ~i lipidici sunt folositi in sinteza de proteine. 2. membrana celulara prin transport activ sau difuziune 3. 148 149 . Alimentatia echilibrata asigura organismului suportul energetic pentru existenta. 2. anotimp. clima si tipul activitatii depuse. 33. 36. 3. 4. Raportul dintre CO2 e1iberat ~i O2 consumat pentru oxidarea unui gram de principiu alimentar. In reglarea nutritiva rolul eel mai important revine produsilor metabolismului lipidic. Prin eoeficient respirator intelegem: 1. 3. Are provenienta doar exogena. Eliminarea excesiva de lipide este constants. Nucleul amigdalian ~i sistemullimbic intervenind in reglarea alimentatiei. aportul ~i consumul pot varia. Sursa provine din citrice. 3. Necesarul zilnic este de 15mg. lara consecinte grave. 2.

Se mai numeste ~i nicotinamida.Are. Au fiecare cate doua orificii de comunicare cu cavitatea abdominala. Extremitatea laterala a lor contine un orificiu ce se deschide in cavitatea abdominala. 4. 2. 150 4. Lipsa ei determina anemie. 151 . ramura ovariana din artera uterina. Urmeaza 0 0 tunica seroasa. Sursa principala este micro flora intestinala. ramura a aortei abdominale. 45. 4. 2. 3. Sangele venos de la ovarul drept ajunge direct in vena cava inferioara. 3.Are forma de para. 1. Vascularizatia este asigurata de ramuri ovariene din arterele uterina si ovariana. 2. 3. Miometrul este stratul functional al uterului. 2. 1. 2. Venele dreneaza direct in vena cava inferioara sau indirect prin vena renala stanga sau vena uterina. Despre vitamina PP este adevarat ca: 1. Despre vascularizatia ovarului este fals ea: 1. 4. 3. Au impreuna 12cm lungime. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu uterul sunt adevarate: 39. Sangele venos dela ovarul stang ajunge in vena cava inferioara prin vena iliaca interna. Comunica cu uterul prin ostiile uterine. Este 0 0 3. 4. Au 0 lungime de 7-12mm. 2. Care dintre urmatoarele afrrmatii in legatura cu vascularizatia ovarului sunt adevarate: . cu extremitatea mare orientate inferior.37. 3. In interior este tunica mucoasa. Provine majoritar din lactate. 3. Despre vitamina BI2 nu sunt adevarate urmatoarele: 1.o lungime de 7-14cm. Despre trompele uterine sunt false urmatoarele: 38. Lipsa ei determina tulburari de vedere. 41. endometru. 4. Este un organ musculomembranos. Sunt conducte strict membranoase intre uter si ovare. 44. Este asigurata de artera ovariana. 4. Este asigurata si de 0 3.Tunica musculara este fermata din fibre musculare striate. tunica musculara. Despre structura uterului este adevarat ca: 1. 3. Arterele provin direct din aorta abdominala. 2. 1. vascularizatie de tip functional. miometru fermata din fibre musculare netede. 40. Se mai numeste ~i riboflavina. cavitar ~i impar. 2. 43. intre vezica urinara ~i sacru.Este un conduct musculomembranos median ~i impar. Are rol in hernatopoieza. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu trompele uterine sunt adevarate? 1.La interior se afla 0 ramura ovariana din artera uterina. Sfingele venos este drenat doar prin vene omonime arterelor ovariene. 4. Este interpus intre trompele uterine ~i ovar. La exterior corpul uterin prezinta 2. mucoasa fermata din epiteliu pavimentos stratificat.Despre vagin sunt adevarate: I. 42. Este situat in cavitate a abdominal a. 0 sursa suplimentara este 4. Lipsa ei produce leziuni cutanate. perimetru.

2. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu aparatul genital masculin sunt adevarate: lEste format din testicole. labiile mari si mici. 33.Este un organ genital extern feminin. 19. 41. prostata. D. 2. E. 2. 24. B.Este format din testicole. 32. 31. situat in bursa scrotala. D. 4. ce se continua cu canalul ejaculator. 4. C. cu forma ovoidala. epididimul. 18: E. 8.E. 39.Este vascularizata de ramuri ale arterei rusinoase interne.Testiculele cantaresc impreuna 25g. ducte spennatice. 7. atasat marginii posterioare a testiculului.Vascularizatia abdominaUi.Sunt situate pe peretele anterior al toracelui 'in dreptul coastelor IiI-VII. 0 4. B. 9. 22. 12. 17. 20. prostata.C. glande bulbouretrale ~i organe genitale externe. 3.Fiecare testicul indeplineste 0 dubla functie: endocrina ~i exocrina. B. 15.B.Conline ca~alul epididimar. 153 structura complexa. 16. 3. 3 . . C. Venele se varsa in venele renale.E. 40. A. 2. 21. 35. 3. 29. 50. D. 3. uretra ~i organe genitale externe. A. 34.Este format din testicole. A. 13. 4.E. 28•. 5. 6. C. 25.B. prostata.Este un organ genital masculin de forma unei virgule. 3. lui este asigurata de artera testiculara.D. 38.46. A. A. Rispunsuri: 1. E. 26. 4.D.C. uretra. 27. A. 10. 2. 30. glande cu secretie strict endocrina. D. 37.A. C. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu vulva sunt adevarate: 1. E.B. C.E.Sunt gla~de cu secretie endocrina ~i exocrina. A. E. D.Este format din testicole. 2. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu testiculul sunt adevarate: I.La femeia adulta au lactate. 23.Are forma de fanta alungita in sens sagital ~i marginita lateral de catre doua repliuri cutanate. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu epididimul sunt adevarate: [. 152 49.D. ramura din aorta 47.E. 11. avand rol in producerea secretiei 48.Organ pereche. 4. 14.Sunt glande anexe ale aparatului genital feminin. B. 36. glande bulbouretrale. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura en glandele mamare sunt adevarate: l.Fiecare testicul are anexat un organ alungit.E. Venele se deschid in vena iliaca extema.

43. Anterior de ele se gaseste muntele lui Venus. Canalele eferente. E.Tudor MARINESCU COMPLEMENT SIMPLU 1. Vena ovariana stanga se varsa in vena renal a stanga. 47. Vascularizatia este asigurata de artera ovariana. 50. A. Vena ovariana dreapta se varsa in vena cava inferioara. Contin glande sebacee mari.42. Tubii drepti.E. este asigurata de 0 ramura ovariana a arterei uterine. 44. Cresterea ~i maturarea foliculului ovarian sunt stimulate de : A. D. 4. Delimiteaza vestibulul vaginal. 154 155 . univ. 46. Reteaua testiculara. 2.' E. 3. Sunt acoperite de tegument. 20 Intrebari realizate de asist. TESTUL NR. Despre vulva sunt adeviirate urmiitoarele afirmatii cu EXCEPTIA : A. C. B. Vascularizatia E. 49. . Canalul epididimar. Nici una din variantele de mai sus nu este adevarata. Vena ovariana stanga se varsa in vena cava inferioara.A.B. Sunt prevazute cu par. B. . B.A. C.E. Tubii seminiferi contorti sunt continaati de : A. 45. D.A. 48. C. dr. D.B. Urmatoarele aflrmatii cu privire la vascularizatia ovarului sunt adevarate cu EXCEPTIA : A. LH.D. B. FSH.

0 Nu este glanda anexa aparatului genital feminin. Stratul muscular este format din tesut muscular neted. D. D. Nici una din variantele de mai sus. Produsul intra in compozitia spermei. 11. STH. Spermatocitul de ordinul II este haploid. Stimuleaza dezvoltatea mucoasei uterine.c. A. Are 0 pozitie medians: E. Baza labiilor mici. 156 B. Urmlitoarele sunt actiuni ale estrogenilor cu EXCEPTIA : A. C. Nu este un organ exocrin. D. B. C. Are forma de para. E. B. D. Prolactina. D. C. C. Este situat sub vezica urinara. 12. 10. 7. Despre glanda mamara sunt adevarete urmatoarele aflrmatii cu . E. E. 157 . B. Este interpus intre trompele uterine. B. Urmatoarele afirmatii cu privire la spermatogeneza sunt adevarate cu EXCEPTIA: A. 5. Despre vagin sunt adevlirete urmlitoarele afirmatii cu EXCEPTIA : E. Spermatocitul de ordinul I este haploid. Ductul deferent.exceptia : Este situata pe peretele anterior toracic. E. Stimuleaza dezvoltarea glandelor mamare. C. Este 0 glanda pereche. Prezinta istm. Este situat in jurul uretrei. Canalul epididimar. Prezinta col uterin. Toate afirmatiile de mai sus sunt adevarate. D. B. Este un conduct musculo-conjunctiv. 8. C. Este situata intre coastele III-VII. C. Este asezatintre rect ~i vezica urinara. Favorizeaza activitatea osteoblastica. 9. D. Este un organ impar. Tubii drepti. Baza clitorisului. ACTH. A. Bulbii vestibulari sunt asezati la : 6. Favorizeaza dispunerea caracteristica a tesutului adipos subcutanat. Baza labiilor mari. Spermiile 'i~idezvolta capacitatea de miscare 'in : A. Mucoasa este fermata din epiteliu pavimentos keratinizat. Nu favorizeaza unirea diafizelor cu epifizele. E. Reteaua testiculara. Are extremitate mare inferior. D. Participa la formarea marne lei. Spermatidele sunt haploide. E. Despre prostata sunt adevarate urmatearele afirmatii cu exceptia : A. Despre uter sunt adevarate urmatoareie afirmatii cu EXCEPTIA : A. B. Tubii seminiferi contorti. Spermatogonia este diploda. Varful clitorisului.

Au forma ovoida. Vascularizatia prostatei este asigurata de artera prostatica. D. C. K+ plasmatic are in mod normal valori cuprinse intre : 16. 100 mI. E.mamara uterului este asigurata de ramuri ale arterei rusinoase. nu este glanda anexa a tubului digestiv. D.146 mmoIlI. E. Spermatozoizii sunt viabili in tractul genital feminin piina la 24 ore.5 .5 g/dl. Toate afirmatiile de mai sus sunt adevarate. 8. Despre vezicula seminala sunt adevarare urmatoarele afirmatii cu EXCEPTIA: A.13. Uterul nu este situat in cavitatea pelvina. Toate afirmatiile de mai sus sunt false. 0 18. Labiile mari nu sunt acoperite de tegument. Sangele venos al prostatei este colectat de vena ilioaca interna. E.10. Ovulul este capabil de a fi fecundat 24 de ore dupa expulzia din ovar. Despre fertilitatea feminine sunt adevarate urmatoarele afirmatii cu 14. Fiecare testicul prezinta 250-300 lobuli testiculari. E. Nu secreta un lichid dar. B. 3. E.8. Penisul este format din aparat erectil ~i invelisuri. Secreta un lichid vascos. C. C. Nici una din variantele de mai sus. c. 158 159 . Are E. Despre glandele bulbo-uretrale sunt adevarate urmatoarele aflrmatii cu EXCEPTIA: A. Spermatogeneza este stimulata de : A. C.5 . D: ACTH. Nu are rol secretor. Canalul deferent se termina la varful prostatei. C. Este un organ pereche. B. Spermatozoizii sunt viabili in tractul genital feminin piina la 72 ore. B.5. A. Glanda.3 mmol/l. Endometrul captuseste cavitatea uterina. C. iO mI. STH. EXCEPTIA: A. Care dintre urmatoarele afirmatli este falsi? A. 135 . 140 ml. D. 19. E. latime de 2 em. D. forma ovoidala. 6 . A.3 mg/I. Vascularizatia D.3 mg/I. B. Produsul de secretie se adauga Iichidului spermatic. B. B. TSH. c.5. Are 0 17. 25 ml. 3. Care dintre urmatoarele afirmatii este ADEVARATA ? A. Volumul bataie al fiecarui ventricul este de: 15. B. E. D.5 . FSH. Are lungime de 4-5 em. Au dimensiunile unui sambure de cireasa. 20. LH. B. 0 D.

3. 3. 23. Care dintre urmatoarele afirmatii ce caracterizeaza albugineea sunt 4. 3. Labiile mari. elemente fac parte din structura uterului cu EXCEPTIA: 28. 3. Este asezat pe margine anterioara a testiculului. Are culoare alb-sidefie. Este inextensibila. Ovarului. adevarate : 1. 2.' Prostata. 2. 4. Este anexat testiculului. Din artera 1. la nivelul : 3. Parametru. sunt contraceptive de bariera : 1. Urmatoarele 1. Uterul. sunt glande anexe ale aparatului genital masculin : 4. Vagin. Tine in tensiune parenchimul testicular.: 4. Perimetru. 4. Vezica urinara. •Steril etul. sunt metode definitive de contraceptie : 1. Clitorisul. Face parte din conductele seminale. organe : 29. Organele erectile ale vulvei sunt : 30. Penisul. Urmatoarele 1. Bulbii vestibulari. Injectiile cu progesteron. 3. 24. Ciclul ovarian este insotit de modificari 1. Glandele bulbo-uretrale. Uterului. Veziculele seminale. uterina se desprind ramuri ~ipentru : Ovar. 2. 3. Trompe uterine. Urmatoarele 1. 22. 160 161 . Labiile mici. 25. Despre epididim sunt adevarate urmatoarele aflrmatii : 1. Vaginului. 4. 2. 2. 3. Glandelor mamare. 4. Endometru. 26. Este un organ alingit. Reglarea urmatoarele secretiei ovariene se face prin feed-back negativ la care participa 3. 2. Care dintre urmatoarele 1. 2. Spermicidele. Hipotalamusul. 4. Hipofiza. Este rezistenta. Ovarul. 21. 2. Steriletul. Miometru.COMPLEMENT GRUPAT 2. 27. 4. Diafragma.

B(118).2.E(121).A(124) 21.A(118). Prezervativul. 4. dispare dupa denervarea muschiului scheletic C. exceptsnd: A.0(117). Care dintre aflrmatiile referitoare la tonusul muscular este falsi? A.A(119). tonusul este tensiunea musculara de relaxare B. 23. 16. 21 Intrebari DE SINTEZA realizate de Sef Lucrari Dr. au in structura lor macromolecule fotosensibile D.0(120). 30.A(l17). se secreta la nivel renal: 4. exceptand : A.C(120-121).B(120). 9.C(117). Despre hormonii estrogeni sunt adevarate urmatoarele afirmatii. 5. evitand acidifierea suplimentara a urinei D.C(121-fig.B(122).B(l22). 12. 26.A(117). lipsesc in macula lutea 3. 7.C(118-119). reflexul miotatic are rol in mentinerea sa D. 24.E(l18). este reglat de caile extrapiramidale E. Vasectomia. apare prin transmiterea impulsurilor preluate de fusurile neuromusculare motoneuronii y catre 3. leaga surplusul de protoni. reprezinta primul strat retinian strabatut de razele luminoase C. 18. Histerectomia. 22.C(l16). fac sinapsa cu neuronii bipolari ~i celulele amacrine E. este utilizat pentru sinteza de noi aminoacizi C. este un produs al catabolismului proteic B. 2. 25. 2.B(116-117).1 08). 11. Despre receptorii vizuali se poate afirma ci: A. 28. RASPUNSURI : 1. 17. Mihaela Banu COMPLEMENT SIMPLU 1. 6. 27.C(118).B(1 ~6-117).0(117). 19.C(121). 14. TESTUL NR. suntcelule epiteliale senzoriale B.A(120). 8. 4.C(96) 20.0(118).C(116). serveste la sinteza ureei E.A(117). "13. 15. 10.A(1l8). sunt secretati de corpul galben 162 163 . 29.101). Despre NH3 sunt adevarate urmatoarele aflrmatii. 3.0(116-117-fig.

intervin in apararea specifics 10. Care dintre urmatoarele afirmatii privind rectul este falsa? A. este vascularizat de arterele mezenterica inferioara si iliaca interna D. papilele gustative filiforme B. se insera pe sclerotica B. are sinapse de tip e~ectric B. la nivelul bulbului ii este similar nucleul motor al nervului XII 5. membranele otolitice C. este inervat de centrii simpatici din maduva lombara E. Despre cornul anterior medular nu este adevarata afirmatia: A. are secretia stimulata de hiperglicemie D. labfermentul coaguleaza laptele 165 A. se invecineaza anterior cu prostata ~i veziculele seminale 12. se secreta tubular in nefronul distal sub actiunea parathormonului B. are fibre musculare striate E. catalizeaza procesul de transformare a glucozei in acid piruvic E. este inervat de nervul oculomotor E. neuronii sai inerveaza fibre musculare extrafusale ~i intrafusale E. 7. in prezenta lor. exceptandt A. Despre muschiul drept intern al globului ocular se pot afirma urmatoarele. toate mica parte a C02 sanguin D. conduce impulsul de 10 ori mai repede decat miocardul contractil atrial D. de executie 164 . are neuroni multipolari D. crestele ampulare E. nici 0 aflrmatia: A. participa la raspunsul efector al reflexului de acomodare vizuala C. sunt secretati de foliculii ovarieni sub actiunea LH-ului E. este ultima parte a colonului C. Miocardul de lucru ventricular exceptand: se caracterizeaza prin urmatoarele. prezinta ganglioni vegetativi intramurali B.B. inhiba secretia de lapte D. confine neuroni periferici. Despre LTH este adevarata 6. tunelul Corti D. toate adevarate exceptie 11. prezinta contractii de tip secusa C. transporta 0 A. Care dintre afirmatiile privind rolurile proteinelor este falsa? 9. Despre rolul ienilor-de calciu se poate afirma ca: 8. la barbat stimuleaza secretia de androgeni E. stimuleaza expulzia laptelui B. au rol in coagularea sangelui C. prezinta contractii cu punct de plecare labirintic D. este inconjurat de pia mater C. auca precursor colesterolul C. este izolat electric de miocardul de lucru atrial A. stirnuleaza dezvoltarea mucoasei uterine B. stimuleaza secretia corpului galben C. sunt transportorii (carausii) Na+ in timpul pantei ascendente a potentialului de actiune B. Care dintre structurile enumerate au celule epiteliale senzoriale? A.

adrenal ina D. in timpul perioadelor de efort fizic petrec mai mult de 0. fasciculul spinocerebelos E. talamus E. sunt terminatii ale dendritelor E . Despre pancreas sunt adevarate urmatoarele aflrmatii. din aorta se desprinde trunchiul celiac C. sunt necesari in procesul de transformare a tromboplastinei D.75 secunde in capilarele pulmonare D. nu prezinta nucleu B. cornul anterior al maduvei D. cornullateral al maduvei B. pot detecta atingerea ~i presiunea 13. au in structura membranei aglutinogene D. este efectorul reflexului miotatic rotulian E. este muschi din loja anterioara a coapsei 20. exceptand: A.17. axonii neuronilor din nucleul cohlear ventral 15. Axonti neuronilor_din gg. Despre hemeglobina se poate afirma ca: A.T9 B. are in grosimea tendonului sau un os sesamoid C. A. tiroxina C. Despre muschiul cvadriceps femural sunt adevarate urmatoarele afirmafii. toate aceste afirmatii sunt adevarate in trombina 16. bulb D. insulina B.transmit sensibilitatea proprioceptiva de la nivelul capsulelor articulare . transporta cea mai mare parte a 02 sanguin E. sunt receptorii sensibilitatii termice C. Despre terminatiile nervoase Iibere din piele nu se poate afirma eli: A. este vascularizat de trunchiul celiac E. este inervat de centrul simpatic din maduva toracala T5. imediat deasupra lui. hidrocortizonul D. ajuta la absorbtia intestinala a vitaminei D E. cornul posterior al maduvei C. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la hematiile adulte este falsa? A. este inervat de neuronii somatomotori de la nivelul intumescentei lombare 19. Care dintre urmatorii hormoni stimuleaza gluconeogeneza? A. este 166 0 substanta proteica din plasma 167 . cortizonul E. axonii deutoneuronilor caii gustative Gowers 18.C.lul spinotalamic anterior B.. Care dintre urmatoarele tracturi nu au traiect ascendent pe partea opusa originii sale (dupa ce axonii au incruci~at linia mediana)? A. apartin arcului reflex al reflexelor somatice polisinaptice B. componenta sa secretorie este fermata din tesut epitelial 14. fasciculul spinobulbar C. fascicu. spinal nu ajung in: A. exeeptand. se prinde pe oase prin 4 extremitati B.5 ~ C. au un diametru de 7. insulele Langerhans secreta hormoni si enzime digestive D.

toate afirmatiile sunt adevarate 25. sunt absorbiti in sangele portal 4.oasele 2. Care dintre formatiunile enumerate au structurii fibroasa? 1. capsula gg. cromozomilor . prezinta 3. transporta cea mai mare parte a C02 sanguin D. tiroxinei 4.Estrogenii sunt secretati de: 1. uter 28. testiculul 4. Care dintre structurile enumerate prezinta calciu in compozitia lor? l. condrinei 2. contine compusi lipidici absorbiti intestinal COMPLEMENT GRUPAT 21. corticosuprarenala 2. otolitele 169 . olfactive C. placenta 4. se formeaza in enterocite 4. fiecare molecula de hemoglobin a se po ate combina cu maxim 4 atomi de oxigen 4. sensibilitate cu atat mai mare. 3. au 0 0 activitate relativ constants pe toata durata aplicarii stimulului '. Nu are releu in diencefal calea sensibilltatii: 1. metabolitii sai confers bilei culoarea galbena E. testicul 3.B'. tunica sa interns prezinta un epiteliu pavim~ntos simplu 2. saliva 3. au iodopsina in citoplasma prelungirii fotosensibile 23.Celulele cu conuri se caracterizeazi 1. dura mater 4. are aceeasi structura ca si vasele sanguine 26. de control al miscarii 3. sunt scindati sub influenta lipoproteinlipazei 3. cu cat contin mai mulrpigment 4. capsula glandei tiroide 3. urea anterior de aorta 3. peretelui mitocondrial 27. ficatui 2. sunt neuroni unipolari prin : 2.Despre canalul toracic sunt adevarate informatiilet 1. Care dintre organele enumerate au lobuli in structura lor? 1. sclerotica 2. reprezinta modul de recirculare a sarurilor biliare 2. auditive 2. Proteinele intra in structura : 1. vizuale 168 29. Despre chilomicroni sunt adevarate afirmatlile: 1. tiroida 24. limfatic 22. timusul 3.

11. cromozomii 30. B.318.44.45.pg.62 into 199 170 171 . 105. B.63.pg. 51 7.50 10.pg. 36. 120. 25.pg. 57.D-pg.59. 43. 7. 33.39.69 16. 8. 7.111 6. 75. 78. 55.110 22. 44.30. A.A-pg. D. 51 15.70 Bun de tipar : martie 2011 Aparuta : martie 2011 2.24.86 13. 121 24.100 14. 59.101. 58" 59. 17.49. Director: Conf. 71. 4. 8.100.88 18.pg. E.A. 23.pg.19. 9.36.25.101 COMPLEMENT GRUPAT 21. A.pg. E. C.58.111 . 110 19. Bogdan Voiculescu Redactare : autorii autorii. D.C-pg. A.25 20.16. 11. 13.108.20.80.21.84-85. contin depozite de glu~oza 4.78. 108 Tehnoredactare: Coperta: Petrut Radu Format: A4 E. B-pg. 78. 110. 50. A. Dr.08.88.19.10. B.50 25.E-pg. 56. Petrut Radu in digestia lipidelor 17.pg.89 27. sector 5.47 3. 109.47 28. 8. 58. C. 120 11.pg.41 9. 117 8. 46.24. 123 5. B-pg. 50. Ing. B. secreta enzime ce intervin Riispunsuri COMPLEMENT SIMPLU 1. Bucuresti Tel: 021. 11. 20. yr. D. 60:78.pg.pg. C. 90.5.29.85.pg. 7.81. E. Victor Lorin Purearea Secretar ~tiintific: Conf. 13.75.pg.4.E-pg.pg. C-pg. 19.84-86.81.pg.66. 27.28.21. 41. sunt celule epiteliale 2.pg. III 23. 18.89 26.43.pg. sunt celule binucleate 3..41 Toate drepturile apartin Editurii Universitare "Carol Davila" © Copyright 2011 Editura Universijara "Carol Davila" B-dul Eroii Sanitari nr.pg. 120. Care dintre afirmatiile privind hepatocitele sunt adevarate? 1.pg. E.23. 17.23.44. 88. 55.59. 91 12.pg. 11. 23.75 30.21. B. 77.pg.pg. 14. 58.118 29.68.46. 17. 13. C. 81.78.47.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful