Nagbibihis na ang Nayon Brigido C.

Batungbakal ECE13 GROUP 3

Tauhan: Derang ± isang dalaga na tinitingala ng buong nayon ngunit nagbago ang lahat ng dumating ang inhinyero Rosauro Santos ± ang inhinyero na sinasabing nakarelasyon ni Derang Ka Tiyago ± ama ni Derang at pinag uusapan ng buong nayon dahil sa pagbabago ng pakikitungo sa kanila Ka Tonyo - isa sa mga taga nayon na bumabatikos sa mga tininti Karyo - nagdala sa babae na humanap sa bahay ng mga tininti Babae ± sinasabing asawa niya ang inhinyero nanuluyan sa mga tininti Buod ng Kwento: Batid sa mga taga-Tulikan ang pakikipagkasintahan ni Derang sa inhinyerong namamahala sa binibuksang lansangang mula nayon papuntang kabundukan ng Sinukuan. Hindi nila ito dinamdam sapagakat para kanila ito¶y likas na sa mga tao nag-iibigan. Ngunit ang kanilang binigyan ng masamang pagtingin ay ang ama ni Derang na si Mang Tiyago, sa pag babago nito ng pakikisama sa nayon. Hindi nila sinisisi si Derang sapagkat alam nila na hindi nito habol ang karangyaan. Naaalala pa nila noon ng isang trak ang dumating na may dalang mga pala at piko kasunod ang nito ang inhinyero sa nagngangalang Rosauro Santos. Hinahanap nila ang tirahan ng mg mga tininti upang ihabilin ang mga kagamitan. At ng kasunod na araw ay doon na tumigil ang inhinyero at doon na kumalat ang balitang pakikipag relasyon ni Derang ditto. Si Derang ay isang mabangong bulaklak sa mga taga nayon at ang kanyang kabuhayan ay batid na batid ng mga taga nayon. Ang kanyang kagandahan ay hindi pagdududahan ng sinuman. Sapat na nag kwento-kwento sa nayon upang malaman mo ang pagkatao ng dalaga. Sa palengke at manukan naman ay pag kagandahan ang pinag uusapan ay si Derang ang paniniguradong nangunguna. Noon ay isang binyagan ang naganap sa nayon, wala si Derang na kahit kalian ay hindi nawawala sa mga gantong kasiyahan. Si Derang ang madalas humahawak ng bininyagan noon. Kumare ang tawag sa kanya ng mga babae dito sa buong Tulikan at walang bata nag hindi natawag sa kanya ng ³ninang´ o ³inang Derang´. Sa ngayon ay marami ng nagbago noong binuksan ang lansangan, si Ka Tonyo at ilang mga taga nayon ay madalas pinag uusapan ang pamilya ng tiniti lalo na si Derang at ang kanyang ama. Maraming pagbabago ang nanyari sa Nayon noong dumating ang inhinyero. Iba¶t ibang balita ang kumakalat tungkol sa mga tiniti. Si Derang na halos hinahangaan ng mga taga ±

nayon ay unti-unti ng nilalayuan. Dahil nga sa nanyari ito unti-unti nawala ang pagtingin ng mga taga nayon kay Derang. Ito¶y lalong lumala noong isang babae ang bumagtas sa Tulikan at hinahanap ang inhinyero. Dumating sila doon at maya-maya ay lumabas ang inhinyero kasama ang babae. Ang mga kumpare at kumare ni Derang ay kung babatiin sya ay halatang ilang na ilang. Humingi ng tawad ang babae kay Derang habang si Derang ay hindi naman makatingin. May kadakilaan nawalang sa kanila nang mayari na ang lanasangan iyong lumilipad ang alikabok sa lansangan kung tag araw. . Si Karyo ang unang napagtanungan nito. Sa mga araruhan ay puro si Derang ang pinag uusapan at ang kanyang kapalaran. Ang babae palang ito ay asawa ng inhinyero. Si Tinininting Tiyago ay galit na galit ng magpaalam ng ganito ang babae. At hindi pa nakakalayo sina Karyo ay dumating si Ka Tonyo. Ang mga kumare at kumpare niya ay nagsisisi kung bakit kay Derang pa pinahawak ang kanilang mga anak. At di tulad ng bukal ng mga matang-tubig na hindi nababago ang linaw kahit na humangin at pumatak pa ang ulan. Ito pangyayari ito ay nagsimula lahat kasabay ng pagbubukas ng lansangan. una ay ayaw sana nitong sabihin ngunit dahil likas sa mga taga nayon ang matulungin ito ay kanyang itinuro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful