UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

MASTER: PROIECTARE, AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI; ANUL I

ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

PLAN DE AFACERI

Lucrare realizată la disciplina : • ADMINISTRAREA AFACERILOR

Masterand: CIOCAN ANA-MARIA (ANDREI)

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
MASTER: PROIECTARE, AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI; ANUL I

CUPRINSUL LUCRĂRII:
1. DESCRIEREA AFACERII 1.1 Descrierea ideii de afacere 1.2 Descrierea societăţii 1.3 Descrierea produselor şi serviciilor 1.4 Localizarea societății 1.5 Descrierea mediului în care evoluează afacerea 2. PLANUL DE MARKETING 2.1 Descrierea pieţei 2.2 Segmentul de piaţă urmărit 2.3 Trendul pieţei 2.4 Concurenţa şi alte influenţe 2.5 Strategia de marketing 2.6 Identificarea şi analiaza riscurilor 2.7 Analiza SWOT 3. PLANUL OPERAŢIONAL 4. MANAGEMENTUL AFACERII 4.1 Proprietarii afacerii 4.2 Descrierea echipei manageriale 4.3 Consultanţii cheie 4.4 Organizarea afacerii 4.5 Politica de management a resurselor umane 5. NECESARUL DE FINANŢARE 5.1 Destinaţia fondurilor 5.2 Modul de finanţare 5.3 Momentul finanţării 5.4 Beneficiul finanţatorului 6. PLANUL FINANCIAR

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
MASTER: PROIECTARE, AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI; ANUL I

SINTEZA AFACERII  Scopul palnului de afacere erste dobândirea unei imagini adecvate a pieței pe care vom evolua, a competitorilor pe care îi vom avea și de a constata dacă această idee de afacere este realizabilă din punct de vedere financiar. Totodată, acest plan de afacere va ajuta la o mai bună organizare, conducere și cunoaștere a societății.  Oportunitatea afacerii: Concomitent cu explozia imobiliară (începută din anul 2007) în localitatea clujeană Florești, se înregistrează o creștere demografică în special a populației tinere cu copii preșcolari. Astfel s-a ajuns la un însemnat deficit de locuri în cele două grădinițe de stat disponibile în localitate. Concediile oferite de stat pentru creșterea copiilor sunt în medie de 2 ani, ceea ce obligă părinții să se reîntoarcă devreme la serviciii, acestea fiind nevoiți să caute copiilor soluții pentru program prelungit. Funcționarea grădinițelor private este pe toată perioada anului calendaristic (pe când grădinițele de stat au multe vacanțe, printre care și vacanța cea mare de 3 luni), favorizând părinții cu concedii scurte. Creșterea nivelului de trai precum și o exigență mai ridicată a părinților pentru educarea copiilor, sunt alte oportunități pentru înființarea unei grădinițe private în localitatea Florești.  Soluția acestor oportunități ar fi înființarea unei grădinite particulare, în localitatea Florești, care să ofere părintilor o alternativă a învățământului preșcolar de la stat și să le ofere copiilor o educație cât mai bună, găzduindu-i până la întoarcerea părinților de la servici, la ora 18.00, iar în cazuri speciale până la 19.30. Înființarea unei grupe ”pampers” cu copii între 2 și 3 ani este un beneficiu în plus pentru părinți (grădinițele de stat primesc copii doar după împlinirea vârstei de 3 ani).  Momentan, firma nu există, doar se dorește a fi înființată.  Descrierea serviciilor oferite: Înfiinţarea unei grădiniţe particulare, are ca scop dezvoltarea unui învăţământ particular, bine pus la punct, adaptabil preferinţelor părinţilor, începând de la nivelul copiilor preşcolari. Oamenii sunt din ce în ce mai ocupaţi însă în acelaşi timp fiecare doreşte să ofere maximum familiei. Exigenţele referitoare la pregătirea copiilor au crescut odată cu accesul la informaţii, astfel că părinții sunt tot mai dispuşi să plătească pentru un serviciu de educaţie calitativ, în care copilului să i se urmărească evoluţia, să fie testat şi să fie tratat individual. Serviciile de bază oferite prin intermediul grădiniţei vor fi: educaţia, servirea mesei, pauza de somn, activități opționale și extrașcolare, precum și transportul

O altă parte din investiţii trebuie să orientată spre achiziţia de jocuri. în regim de colaborare . etc. Cercetării. oameni ocupaţi.2 Bucătărese Fiecare angajat are responsabilităţi pe care trebuie să le îndeplinească pe parcursul programului astfel încat activitatea să se desfăşoare în condiţii normale. bănci. Avantajele competitive vor fi: raportul calitate/preț. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. care nu au timp în cursul zilei să aibă grijă de copii. resursele umene ale instituției vor fi asigurate de: . Clienţii sunt persoanele care au copii cu vârste în general cuprinse între 2 şi 7 ani.1 Profesor engleză și franceză.1 Director general .4 Educatoare cu diplomă atestată de MECTS (Ministerul Educației. urmând ca pentru ceilalți 50000 RON să recurgă la un credit returnabil în 5 ani. și echipamente educative.1 Asistentă medicală . ANUL I copiilor la şi de la domiciliu. Fiind vorba de copii. cu venituri superioare. De aceea o mare parte din investiţia pentru grădiniţă va fi concentrată în amenajarea ei şi în utilarea acesteia. din care beneficiarii acoperă 100000 RON (din surse proprii).2 Îngrijitoare angajate în regim permanent . în regim de colaborare .  Solicitările financiare: Pentru înființarea afacerii este nevoie de 150000 RON. amplasarea grădiniței și competența personalului. Ei sunt de obicei persoane tinere. Copiii vor merge întotdeauna la gradiniţă însă noutatea este reprezentată de creşterea ponderii unităţilor de învăţământ preşcolar private în dauna celor publice. patroni sau angajaţi ai unor companii multinaţionale. angajate în regim permanent . Diversitatea şi calitatea serviciilor oferite vor diferenția grădiniţa „Timy” în faţa concurenţei.1 Administrator . părinţii sunt preocupaţi în primul rând de condiţiile de igienă şi calitatea produselor alimentare servite copiilor. în regim de colaborare .UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE.  Echipa managerială: Alături de cei doi conducători ai grădiniței (care sunt și manageri).1 Profesor muzică. . cărţi. cu o dobandă fixă de 8%. Tineretului și Sportului).1 Profesor arte plastice.1 Secretară .  Piața este în acest caz nelimitată. dar sunt preocupaţi de educaţia acestora şi care încearcă să găsească o alternativă la sistemul de grădiniţe de stat.

Deşi în Florești au început să apară o serie de creșe și grădinițe private. Strategia afacerii: Obiectivul general urmărit de managementul societății comerciale este de a creşte volumul activităţilor şi a profitabilităţii. stategia firmei se bazează pe o diferenţiere calitativă faţă de grădinițele concurente. SC TIMY SRL își propune ca prin activitatea pe care o desfaşoară să ofere tuturor clienţilor servicii educaționale de cea mai înaltă calitate care să reflecte cel mai optim raport calitate-preţ. cu vârste cuprinse între 2 și 7 ani. grădinița Timy va fi singura din zonă care oferă programe de educație extrașcolare (muzică. serviciile şi a ofertelor pot atrage clienţi şi din localități învecinate Floreștiului datorită transportului asigurat de societate. În vederea atingerii unei cifre de afacere favorabile. care au copii preșcolari. organizarea de pragătiri periodice pentru personalul nou angajat şi pentru cel deja existent. Întreaga activitate a firmei este orientată spre împletirea optimă a activitaţilor educative cu o igienă și-o alimentație calitativă. jucării. ANUL I 1.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. Scopuri şi obiective: Această afacere işi propune să se distingă de celelalte societăți asemănătoare datorită tipurilor de servicii oferite. cu experiență în domeniu Numărul maxim de copii intr-o grupă să fie 15 Achiziționarea unui microbuz pentru transportul copiilor Mobilier.1 Descrierea ideii de afacere SC TIMY SRL va fi o societate comerială cu răspundere limitată (SRL) care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română. toate acestea desfășurăndu-se într-un mediu cald și primitor. cărți și accesorii educaționale cât mai diverse Calitatea serviciilor va fi îmbunătăţită prin menţinerea unui control strict din punct de vedere managerial. arte plastice și limbi străine). AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. Pe baza cunoştinţelor dobăndite. DESCRIEREA AFACERII 1. firma va avea în vedere următoarele obiective: Amenajarea unei curți cu echipamente de joacă sigure și diverse Personal calificat. . Calitatea produselor. Portofoliul de clienţi cuprinde persoane fizice sau juridice din raza localității clujene Florești. Grădinița privată Timy va fi o afacere nouă și independentă.

etc. . care în grădinițele normale de stat nu sunt acceptați. Oportunitățile de dezvoltare identificate sunt ocuparea în proporție de minim 85% din numărul de locuri prevăzute.cod Activităților din Economia Națională. cu studii cel puțin superioare și cu venituri peste medie. 2012) CAEN 8510 (Clasificarea  Forma de organizare: SRL (Societate cu Răspundere Limitată)  În acest moment: firma nu este înființată  Angajații firmeii: SC TIMY SRL va avea un număr de 12 angajați permanenți și 3 angajați în regim de colaborare. precum și înființarea unei ”grupe de pamperși” cu vârste între 2 și 3 ani.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. ANUL I Afacerea va fi profitabilă deoarece se adresează parinților tineri. serbări. Alături de acești angajați sunt cei doi proprietari ai afacerii: Ana Ciocan și Ionuț Ciocan care vor deține și funcția de manageri. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI.) Y = Young staff  Emblema societății:  Domeniul de activitate: învățământ preșcolar . 1. La cererea părinților.2 Descrierea societăţii  Numele societății: T = Timp de calitate I = Implicarea părinților M = Momente speciale (activități extrașcolare. numărul angajaților în regim de colaborare se poate modifica. părinți ce lucrează în cadrul băncilor sau a companiilor multifuncționale și al căror program de lucru se prelungește până seara.

o dezvoltare armonioasă într-un mediu prielnic. Tabelul 1.3 Descrierea produselor şi serviciilor Grădinița Timy își propune o educație de calitate. aprovizionare și supraveghere Telefoane și legătura cu părinții Educarea și disciplinarea copiilor Curățenie. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. ANUL I Funcțiile de bază ale angajaților. control periodic și măsuri de prevenire a bolii Pregătirea și servirea mesei conform orarului. aprobări și ședințe cu părinții Transportul copiilor. achiziționare. utilizand strategii și tactici corespunzatoare pentru a stimula la cel mai înalt nivel motivația copiilor. igienă și ajutor pentru educatoare Servicii de prim ajutor. persoane 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 Funcția de bază Director Administrator Secretar Educatoare Îngrijitoare Asistent medical Bucătar Profesor limbi străine Profesor muzică Profesor arte plastice Principale atribuțiuni Decizii. Vor fi 4 grupe de varsta:  Grupa pampers cuprinde copii între 2-3 ani (nu au 3 ani împliniți la deschiderea anului școlar)  Grupa mică cuprinde copii cu vârste între 3 și 4 ani (au 3 ani impliniți la dechiderea anului scolar)  Grupa mijlocie are copii între 4 și 5 ani  Grupa mare (pregătitoare) cuprinde copii de 6-7 ani .UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. precum și atribuțiunile principale ale acestora sunt prezentate în Tabelul 1. Necesarul de resurse umane al firmei SC TIMY SRL Nr. precum și curățarea bucătăriei Predarea limbilor străine pe înțelesul copiilor Predarea noțiunilor elementare de muzică și activități muzicale Compoziții plastice și lucru manual - - 1.

30 Activitatea educatională va fi organizată pentru a se autofinanța prin taxele de scolarizare. au ca obiectiv şi descoperirea de noi pasiuni.00 – 18.00 Program prelungit: 8. teatru. desen și modelaj Educație sanitară. La acestea se vor adauga urmatoarele activitati. educatorii se vor axe mai mult pe anumite domenii.00 – 13. Programele noastre. unde copiii vor avea prilejul să-și aibă proprii invitați. în 4 variante: Program scurt: 8. Activitatea preşcolară va fi repartizată în cadrul grădiniţei Timy pe un orar flexibil. cărţi.00 – 16. Paști. . repartizați la o educatoare. pe lângă scopul principal instructiv-educativ. va consemna în registrul grupei despre obiectivele atinse și despre comportamentul copiilor. rutieră. Educatoarea are obligația de a efectua un număr de cinci ore de activitate didactică și trei ore de activitate metodică în care va pregăti materialul didactic și schema orelor pentru ziua următoare.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE.00 Program special: 8. caiete speciale ce sunt aprovizionate de la furnizori specializați din ţară şi din străinătate sunt incluse în taxa lunară. bune maniere și gospodărie Învățarea unui instrument muzical. Activitatea educativă se încadrează în coordonatele generale propuse de curriculum-ul național. iar serviciile se adresează copiilor între 2-7 ani. ANUL I Fiecare grupă cuprinde un număr de 12-15 copii. Jocuri recreative de exterior În funcție de aptitudinile fiecărui copil în parte. hobby-uri ce întregesc personalitatea copiilor.00 Program normal: 8. Personalul didactic este de specialitate. Toate materialele didactice. unele activitati optionale: Învățarea unei limbi străine la alegere: limba engleză sau limba germană Activități plastice: pictură. Capacitatea grădiniţei este de maxim 60 de locuri. la cerere și dans (modern si de societate) Activități extrașcolare: excursii. vizite circ.00 – 19. muzee. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. De asemenea se vor organiza serbări cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. recuzite. ziua copilului și ziua mamei. etc. achitarea lor la timp asigurând funcționarea grădiniței la standarde ridicate.

În Tabelul 2 sunt prezentate ideile principale de amenajare a curții exterioare și a sălilor din interiorul grădiniței private Timy. Meniul va fi axat în principal pe legume şi fructe proaspete (75%). unde mâncarea se prepară de către personal calificat care va realiza săptămânal un meniu ţinând cont de necesarul caloric. de vitamine. foarte util pentru părinții ce nu au timp să-și conducă copilul. carne de pui şi lactate. glucide şi lipide. mobilier ergonomic și ecologic.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. Curtea interioară va fi special amenajată pentru copii cu băncuţe. ANUL I Copiii beneficiază de bucătărie proprie. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. Grădinița particulară Timy va dispune de un microbuz particular. Părinții vor fi înștiințați săptămânal despre evoluția copiilor. echipamente de joacă şi căsuţe în miniatură. transportul fiind gratuit pe o rază de 5 km față de amplasamentul grădiniței. precum și sistem video de supraveghere. Grădinița va dispune de centrală proprie complet automată cu programator electronic. Tabelul 2. despre activități și meniul ce vor urma saptămâna imediat următoare. proteine. iar interiorul va fi amenajat cât mai placut pentru copii. Idei pentru amenajarea grădiniței Timy Sală de mese Sală de joacă Sală de activităti Sală de lucru .

AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. ANUL I Bucătărie Bibliotecă și birou Sală de lucru Sală de dormit Curte grădiniță Echipamente de joacă Grup sanitar Vestiar .UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE.

Microbuz pentru transportul copiilor Combustibil: Disel Inchidere de siguranță - Mobilier pentru dormitoare: 40 de paturi (distribuite în două săli de dormit). - Mobilier pentru săli de lucru: fiecare sală de lucru va fi dotată cu 4 măsuţe. În acest scop se vor achiziţiona: medicamente de uz curent. mochete și noptiere. ANUL I Pentru pregătirea meselor grădiniţa Timy îşi va achiziţiona materii prime. Materialele necesare: săpun. Cabinetul medical va fi dotat cu medicamentele şi instrumentele necesare pentru a se acorda în caz de nevoie o îngrijire corespunzătoare. . periuţe de dinţi. dezinfectanţi.  Echipamentele necesare: Microbuz Mercedez-Benz Sprinter cu 21 de locuri. vată. lenjerii de pat. unguente. iar legumele şi fructele proaspete sunt achiziţionate direct de la producători în funcţie de sezon. 5 dulapuri. - Număr de locuri: 20+1 Aer conditionat individual Centură de siguranță la toate scaunele Figura 1. a câte 4 scăunele. unguente. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. detergenţi. alcool sanitar. SC Vel Pitar SA. care sunt predispusi cel mai usor la boli să fie protejaţi. hârtie. Pentru asigurarea şi păstrarea igienei în cadrul grădiniţei se folosesc produse pentru dezinfecţie şi sterilizare astfel încât copiii. mijloace audio – vizuale şi materiale didactice moderne. etc. mobilier ergonomic. de la diferiţi furnizori cu care va încheia contracte şi anume: SC Napolact SA. pansament.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. după consultarea unui medic primar. alcool sanitar. etc. ca în Figura1. - Dotare cabinet medical: medicamente de uz curent. pansament. plasturi. Fiecare sală de lucru va fi dotată cu un laptop si un proiector. plasturi. Toate acestea vor fi achiziţionate de la Procter&Gambel si Unilever. şerveţele. Toate acestea vor fi achiziţionate de la SC Medi Plus SA. jaluzele. SC Campofrio SA. pastă de dinţi. vată. praf de curăţat. SC Amareto SA.

Pentru clădirea în care va funcționa grădinița Timy. 2 dormitoare. o bucătărie. acesta având posibilitatea prelungirii. precum și mobilier adecvat de pregatire și depozitre a hranei. electricitate și gaz. Dotare bucătărie: veselă necesară gătitului. s-a luat decizia închirierii clădirii. Clădirea în care va funcționa grădinița privată va dispune de toate utilitățile: centrală proprie. pentru început cu contract de 5 ani. 1. apă curentă. - Curte de joacă: suprafață de minim 100 m2. cu echipamente de joacă și băncuțe. Clădirea trebuie să aibă și curte proprie de minim 100 m2. un cabinet medical. Posibile variante pentru clădirea grădiniței Timy Variantă Închiriere Avantaje Investiție relativ mică Posibilitatea începerii rapide a afacerii Cumpărare Posibilitatea modificărilor Costuri lunare relativ mici Posibilitatea începerii rapide a afacerii Proiectare după gust și necesități Investiții ridicate Timp mare de execuție Investiţie de capital majoră Dezavantaje Nu pot fi aduse modificări spatșului fară acordul proprietarului Creșterea chiriei în timp Construire - - În urma analizelor efectuate. o sală de evenimente speciale. Clădirea va fi împărțită în 4 săli de activități. într-o clădire de 300 m2 distribuiți pe două nivele (P+M). un vestiar și o sală de mese. servicii de masă. Două grupuri sanitare (separat pentru fete și băieți). . 2 băi. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. Tabelul 3. un birou.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. acestea fiind prezentate în Tabelul 3.4 Localizarea societății Grădinița Timy își va desfășura activitatea în centrul localității clujene Florești. canalizare. ANUL I - Dotare sală de mese: 15 mese a câte 4 scaune fiecare. s-au analizat 3 posibile variante.

P. Transport în comun în apropiere (stație de autobuz Fanny). ANUL I Chiria lunară pe clădire se va ridica la 3500 RON (echivalentul a 840 Euro). avizul de mediu. Tabelul 4. avizul de salubritate . economică.R. neaglomerată de mașini. Spațiu de parcare pentru microbuzul grădiniței. Curte interioară pentru joacă de minim 100 m2.I. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. 1.  Criteriile de alegere ale amplasamentului: Zonă liniștită. Factorii de mediu ce influențează afacerea Factori Demografic Avantaje În Florești majoritatea copiilor sunt preșcolari Lipsa locurilor în grădinițele de stat în acest moment cererea este mai mare decât oferta Creșterea niveului de trai al românilor Dezavantaje - Rata natalității este în scădere Accentuarea procesului de îmbătrânire a populației Economic - Prețul relativ mare comparativ cu grădinițele de stat Creșterea inflației Costul ridicat de achiziție a noilor tehnologii Tehnologic Apariția noilor tehnici de predare cu materiale digitale Tendința părinților de ași da copii la grădinițe particulare datorită nivelului educativ crescut Sunt încurajate deschiderile de grădintițe particulare pentru a acoperi deficitul de pe piață - Social .C.5 Descrierea mediului în care evoluează afacerea Factorii de mediu care pot influența direct afacerea planificată sunt de natură politică.Cultural Politico legislativ Birocratie Timpul lung de primire al avizelor de la A. juridică și socială.A. Avantajele și dezavantajele acestor factori asupra societății comerciale SC TIMY SRL sunt prezentați în Tabelul 4.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE.

care în timpul zilei nu se pot ocupa de cop. PLANUL DE MARKETING 2. .  Criteriul vârstă: Vor apela la serviciile grădiniței în special persoanele tinere cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani. criteriul geografic și criteriul venit.2 Segmentul de piaţă urmărit Mărimea pieței țintă va fi stabilită în funcție de trei criterii principale: criteriul vârstă. Factorii determinanți în luarea deciziei de a cumpăra serviciul sunt: situația materială și lipsa timpului liber. ANUL I 2. În acest caz. Segmentul țintă sunt persoane active. o permanentă și foarte deschisă comunicare dintre personalul grădiniței și părinți precum și acțiunile întreprinse de noi în scopul unei cât mai bune îngrijiri. Nu există un lider de piață pe acest segment datorită numărului mare de copii care învață la grădinițe și numărul mic de locuri pe care o gradiniță le poate avea. piața căreia se adresează serviciile grădiniței cuprind persoane cu venituri medii și mari.  Criteriul venit: După cum a fost precizat și mai sus. maxim 70-80 de locuri. piața este practic nelimitată. Aceștea sunt în majoritate personae tinere. dar care sunt preocupați de educația acestora. cu unul sau mai mulți copii. cu venituri peste medie.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. Modificarea pieței se va datora creșterii ponderii unităţilor de învățămănt privat în dauna învățământului de stat. Motivele pentru care părinții vor apela la serviciile noastre sunt: exigența și seriozitatea în demersul educațional. ce doresc ca copii lor să crească într-un mediu educațional modern.1 Descrierea pieței Localitatea clujeană Florești este principala piață pe care va activa societatea SC TIMI SRL. Clienții sunt persoanele care au copii cu vărste între 2 și 7 ani. deoarece copii vor merge întotdeauna la grădiniță. 2. căutând alternativă la sistemul de grădinițe de stat. cu puțin timp liber. datorită numărului foarte ridicat de preșcolari și a locurilor insuficiente din grădinițele de stat existente. de regulă oameni ocupați.  Criteriul geografic: Serviciile grădiniței Timy se adresează cu precădere persoanelor din localitatea clujeană Florești. acestea fiind detaliate separat. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI.

1 (program normal) Str. Tabelul 5. Alte servicii destinate copiilor (centre de joacă. Florilor Nr. numărul de clienți fideli iar în cazul grădinițelor de stat. 14 Str. Cetăţii Nr.10 Mobil: 0742 541 422 Str. etc. 1 Grădiniţa Nr. 56 Mobil: 0744 803 197  Concurenți direcți: - SC Hansel și Gretel SRL Învățământ particular SC Daniela SRL SC Prietenii lui Mickei SRL Grădinița Cetatea Fetei Invățământ de stat Punctele forte ale concurenței sunt experiența în domeniu. Florilor Nr.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. 192 H Mobil 0745 310 203 Str.3 Trendul pieţei Previziunile pe termen scurt. Grădinițele particulare În Tabelul 5 sunt prezentați concurenții direcți ai grădiniței particulare Timy. Cetatea fetei Denumirea societății Numele grădiniței Adresă și date de contact Str. Principalii concurenți direcți ai societății SC TIMY SRL Forma de învățământ Grădiniţa Hansel şi Gretel Grădinița Daniela Grădinița prietenii lui Mickey Grădinița Cetatea Fetei (program prelungit) Grădinița Nr.4 Concurenţa şi alte influenţe Societatea comercială SC TIMY SRL va avea atât concurenți direcți cât și o serie de concurenți indirecți. cluburi. nivelul mai scăzut al tarifului. ANUL I 2. dar şi cele pe termen lung indică un trend crescător al acestui tip de activitate. Punctul slab al concurenței este . Avram Inancu Nr.) Grădinițele de stat din localitatea Florești.  Concurenți indirecți: Serviciile oferite de agenţiile de babysitting. 2.

AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. se adaugă și activități opționale. conform programei M. noutatea serviciului. urmând ca în următoarele luni reclamele să scadă bazandu-ne și pe recomandări verbale făcute de clienți. Program normal: 8.E. ANUL I dat de amplasamentele relativ mici în care își desfășoară grădinițele activitatea. Fluturașii pot fi . între orele 16–18. iar reclama se va face prin fluturașe.00 – 16. cu mic dejun. dar trebuie să avem în vedere că pe un fluturaș nu se pot spune foarte multe.  Politica de preț: Pentru ai determina pe clienţii să apeleze la serviciile grădiniței Timy. Preţul va fi stabilit pe intervale orare.C. și activitățile de dimineață. prețul fiind de 650 RON / lună Program special: 8. De asemenea frecvenţa solicitării va varia în funcţie de diferitele perioade ale anului. Firma va avea propriul site web. În ceea ce priveşte activităţile de promovare vom încheia contracte cu mai mulţi clienţi şi persoane fizice autorizate pentru comercializarea produselor prin agenţi specializați. Pentru început frecvenţa solicitărilor va fi mică. şi pe serviciile incluse in acele intervale orare: Program scurt: 8. amabilitatea la servirea clienţilor. ziare etc. anunțuri pe site-uri accesate de parinți.00. precum și la postul de radio. 2.00. ziare. afișe. preţul convenabil. se va desfasura prin : Fluturași publicitari în spațiile de joacă . aceasta crescând odată cu ridicarea imaginii grădiniței şi afirmarea pe piaţă. atingând cote maxime în perioada de toamnă-iarnă (vara mulți părinți sunt în concediu). va fi 450 RON / lună.00 – 18.00– 19. internet. în primul rând.00. iar pentru cele de stat.  Campania de promovare .00 – 13. Totodată vom folosi şi alte căi de promovare prin diferite surse media: publicitate TV. la care se adaugă și cina. nivelul scăzut al serviciilor. gustare. conducerea va pune accentul. somnul de după amiază și gustărica 600 RON/ lună Program prelungit: 8.30. se adaugă prânzul. panouri publicitare.. 700 RON/ lună  Promovare și relații publice: Pentru ca clienții să cunoască oferta este necesar ca ea sa fie prezentată atât pe căi obişnuite cât şi pe căi neconveţionale. pe calitatea deosebită a serviciilor prestate.5 Strategia de marketing Strategia de promovare folosită pentru atragerea clienților se va desfășura în două etape după cum urmează: primele luni promovarea va fi agresivă făcând cunoscută deschiderea unei noi grădinițe cu prețuri avantajoase.sunt utili pentru a atrage atenția.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE.

pentru a rezista în primul an. sar putea ca numărul copiilor să nu fie conform așteptărilor. De obicei înscrierile pentru următorul an scolar se fac în aprilie. festivaluri. . De aceea. iar resursele financiare vor fi limitate. a anului când deschidem gradinița. De aceea. e nevoie de susținere financiară. atât copiii cât și adulții vor afla despre grădinița noastră. iunie. clinici particulare (chiar pentru adulți . în timp ce. Astfel.pt că ei au copii/nepoți). unde. Avand în vedere ca în primul an investițiile inițiale sunt mai mari. 2. și să ne cunoască deja.6 Identificarea şi analiaza riscurilor Ca și potențiale riscuri. fiind la început. eventual pe prezența doar pe câteva site-uri pentru copii. Important este ca mesajul conţinut de materialele de promovare să sugereze (mai subtil sau mai explicit) clientului utilitatea serviciilor oferite de grădinița noastră şi. În toate cazurile vom încearca să negociem nu o sumă. Investițiile de început pentru promovare se vor ridica lasuma de 30000 RON. în cutiile poștale. trebuie sa avem în vedere ca în această perioadă de înscrieri. și multe multe lucruri care să îl coloreze și să îl facă atractiv. ci promovarea reciprocă. unde vom include jocuri. participarea activa la evenimente care au copiii ca public de bază: concerte pentru copii. cofetării. Reclama în revistele și siturile de specialitate. în această fază de început ne vom baza pe fluturașii publicitari și pe website-ul grădiniței. Ca și locații pentru găsirea "clienților" sunt locurile de joacă pentru copii. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. poate şi mai important.Vom încerca să colaboram cu firme care organizează locuri de joacă pt copii. și al câror target sunt cei cu venituri peste medie (pt reducerea costurilor încearcăm să obținem o colaborare pe baza de promovare reciprocă). ANUL I distribuiti și în blocurile învecinate grădinișei.poate deveni cel mai important instrument de marketing în cazul grădiniței noastre. Fluturașii pe care îi vom distribui vor fi intermediarii între prezentarea grădiniței (website) și posibilii clienti. Website . alături de promovare și comunicare în rândul potențialilor clienți. mobilier. chirie în avans. s-a identificat faptul că este un bussines acre necesită învestiții foarte ridicate la început în renovarea locației. povești. mai. dar și cu librării (unde să existe afișe la standurile pt copii). un newsletter pentru părinți. Foarte importantă este și perioada din timpul anului când va începe campania de promovare. teatre. potentialii clienți să fi auzit de noi. perioada optimă de începere a acțiunilor promoționale este din ianuarie – februarie.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. prin ce ne diferenţiem noi faţă de concurenţă. etc.

Acestea se pot datora angajării unor persoane fără a le verifica înainte de angajare. precum și nivelului de trai destul de scăzut al populaţiei. .UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. relaţiilor necorespunzătoare dintre întreprinzători şi salariaţi care vor crea o atmosferă de neîncredere precum și pierderea unor angajati vitali. deschisă spre nou și dispusă să plătească Amenințări reglementarile legale pentru deschidera unei astel de afaceri sunt stricte lipsa experienței (grădiniță la începutul activității) concurența număr redus de locuri Puncte slabe .Riscuri privind proprietatea . cât și amenințările și punctele slabe.Riscuri privind clienții . . Principalele riscuri ale acestui tip de afacere sunt legate de proprietate.Probleme legate de contractul de închiriere al imobilului în care își va desfasura activitatea grădinița. 2. ANUL I Afacerea nu poate fi implementată de oricuine.Această categorie de riscuri se datorează activităţii salariaţilor. Multe din aceste riscuri sunt datorate rău platnicilor sau nemulţumirii clienţilor.Riscuri privind personalul . politicii de personal neadecvate. . Tabelul 6. personal și posibilii clienți. fiind nevoie de pregătire pedagogică. Analiza SWOT a societății SC TIMY SRL Puncte tari calitatea superioară a serviciilor utilizarea tehnicilor de predare modernă și a personalului calificat buna organizare a orarului de lucru ofertă educațională variată amplasarea grădiniței transportul asigurat prețul scăzut Oportunități Se adresează unei nevoi mari a populației tinere. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI.Clienţii sunt principala sursă de profit.7 Analiza SWOT În Tabelul 5 sunt prezentate atât punctele tari și oportunitățile deschiderii unei astfel de afacere. Iar reglementările legale pentru deschiderea unei grădinițe private sunt stricte și vor deveni și mai stricte pe termen mediu.

Acte privind personalul didactic care vor funcționa în unitatea de învățământ: Declarația-angajament al fiecărui cadru didactic ce urmează să desfășoare activități de învățământ. etc. Oferta educațională. După depunerea acestor documente la ARACIP. În cazul aprobării autorizației de funcționare. Proiectul de reglement intern al unității. vizată pe anul în curs. precum și regimul de deținere al acestora (contract de închiriere): lista dotărilor disponibile. Acte privind curricululumul: lista planului de învățământ și al programelor școlare aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. PLANUL OPERAŢIONAL Primul pas spre înființarea unei grădinițe private este obținerea autorizației de funcționare provizorie. și nicidecum înainte. a unității de învățământ. lista de auxiliare curriculare ce vor fi utilizate (ghiduri. Ordinul de evaluare a tarifului după caz. lista cu fondul de carte propriu din dotarea bibliotecii. Modelul de contract de școlarizare ce va fi utilizat. vor urma operațiunile privitoare la investițiile. se poate începe activitatea. activitatea se poate începe. După obținerea autorizației de funcționare. se așteaptă viza experților în evaluare. Autorizație sanitară de funcționare. ANUL I 3. actul constituitiv și statul de funcționare și organizare al personalităților juridice și certificat de înregistrare fiscală a persoanelor juridice. pentru spațiul în care se va desfășura activitatea. achizițiile și . Acte privind persoanele juridice inițiatoare: acte care atestă înființarea personalității juridice. nivelului și formei de învățământ. După viza experților evaluatori. eliberată de ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar).UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE.  Lista de acte necesare înființării grădiniței private: Fișa tip a raportului de evaluare internă. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. culegeri. echipa ARACIP-ului se întrunește și acordă sau nu autorizația. însoțit de o crere de declanșare a procedurii de evaluare. Pentru a obține autorizația de funcționare trebuie întocmit un dosar. ce trebuie depus în format electronic la ARACIP. stat de funcții pentru personalul ce urmează a fi angajat. Proiect privind dezvoltarea pe termen mediu 3-5 ani. Presupunând că aprobările privind proiectul de înființare al grădiniței Timy nu va depăși două luni calendaristice. regimul juridic al acestora și valoarea totală a acestora.) corespunzătoare tipului. Acte privind spațiile de învățământ și baza materială.

astfel încât în luna septembrie grădinița să poată fi deschisă spre funcționare. de la eMag.ro 4 sisteme audio LG HT302SD în valoare de 800 RON de la firma eMag. 450 Euro/lună. Acesta va fi achiziționat de la reprezentanța Mercedez-Benz România (în leasing.ro Laptop Dell Inspiron 1501. luat în regim de leasing pe 5 ani (24. Diagrama GANTT a afacerii Operațiuni 1 2 3 4 5 Anul I 6 7 8 9 10 11 12 Anul II Proiecte. ANUL I dotările necesare. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI.ro. costul va fi de 300 RON . Graficul de realizare și implementare a investiției este prezentat în Tabelul 7.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. Tabelul 7. aprobări Închiriere și amenajare spațiu Achiziție mobilier și echipamente adecvate Transport și montare mobilier și echipamente adecvate Racordare utilități Achiziție mijloc de transport Achiziție materii prime Recrutare și angajare personal Probe tehnologice Inaugurare grădiniță x x x x x x x x x x x x x x  Investițiile și principalii furnizori: Microbuz Mercedez-Benz Sprinter cu 21 de locuri. echivalentul a 1800 RON/lună) Echipament audio-video pentru educația copiilor:   3 videoproiectoare Sony VPL-ES4 În valoare de 1500 RON de la fima eMag.000 Euro). 5 bucăți în valoare de 4500 RON de la firma UltraPro Computers Imprimantă marca Hp.

Grădiniţa privată Timy va avea următoarele departamente: conducerea. scaune. 2 bucăți. avînd valoarea de 3000 RON Alături de investițiile necesare amenajării clădirei în care va funcționa grădinița. se va lua în calcul și taxele lunare pe chirie (3500 RON/lună) și pe rata de la microbuz RON/lună). Organigrama compartimentelor grădiniţei . direcţiunea. etc. costul lor fiind de 1600 RON Mobilierul ergonomic pentru copii va fi achiziționat de la firma Euro Mega SRL și va consta în: paturi. în valoare de 3500 RON - Jucăriile copiilor vor fi cumpărate de la magazinul Toybox și vor valora 2000 RON Dotarea cabinetului medical se va face de la firma firma MediLife și va fi în valoare de 1000 RON - Utilitățile pentru bucătărie vor fi achiziționate de la firma Altex. Conducerea grădiniţei Direcţiunea (Director şi secretar) Învăţământ Asistenţă Curăţenie. achiziționate de la Domo. Bucătărie (1800 Transport Figura 2. în valoare de 750 RON Mașină de spălat. ANUL I - Sistem de supraveghere video de la firma Sc Enni Vision Srl.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. transport şi asistenţa medicală. Valoarea acestora se va ridica la suma de 25000 RON - Covoarele și mocheta vor fi achiziționate de la firma Decotex Design și vor costa 5000 RON - Vesela va fi achiziționată de la firma Pierimport SRL și va fi în valoare de 2000 RON Dotările sanitare vor fi achiziționate de la Romstal și vor fi în valoare de 2500 RON Spațiul de joacă pentru copii va fi dotat cu echipament specific achizitionat de la Bebelino SRL. măsuțe. Organigrama grădiniţei este prezentată în Figura 2. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. învăţământ. Administraţie. dulăpioare. curăţenie-administrare-servirea mesei.

care ocupă această funcţie încă de la înfiinţarea societăţii. MANAGEMENTUL AFACERII 4. Tabelul 8. Ionuț Ciocan (30 ani).UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. precum și salariile acestora sunt prezenate în Tabelul 8. care ocupă acesată funcție încă de la înființarea societății. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. Personalul angajat al grădiniţei şi salariile nete ale acestora Nr.1 Proprietarii afacerii Societatea comercială SC TIMY SRL va fi condusă de o echipă formată din: Ana Ciocan (23 ani). . asociat şi manager al firmei. Este de profesie înginer electronist (absolvent al facultății de Electronică. asociat și manager al firmei. Este de profesie inginer peisagist (absolventă a facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca). Telecomunicații și Tehnologia Informației din Cluj-Napoca). ANUL I Structura personalului angajat al firmei SC TIMY SRL. persoane Poziția ocupată Salar individual net (RON) 2 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 Manager Director Administrator Secretar Educatoare Îngrijitoare Asistent medical Bucătar Profesor limbi străine (regim de colaborare) Profesor muzică (regim de colaborare) Profesor arte plastice (regim de colaborare) 2000 1800 1500 1200 800 700 850 750 200 200 200 4.

de directorul grădiniţei şi de consultanţii cheie. cunoscând concurenţa şi urmărind menţinerea şi chiar ascensiunea pe piaţa. Structura echipei manageriale este prezentată în Figura 3. precum şi stabilirea modului de utilizare. ANUL I Managerii stabilesc obiectivele pe care şi le propune grădiniţa . Dimensionarea resurselor umane. Urmaresc activitatea din interiorul unităţii îşi informează angajaţii în legatură cu noile proiecte. Echipa managerială Întreprinzători cu funcţie de manageri Director de grădiniţă Consultanţii cheie Figura 3. ceea ce influenţează pozitiv randamentul în muncă şi evită conflictele.2 Descrierea echipei manageriale Echipa managerială a firmei SC TIMY SRL este formată din cei doi asociaţi ai afacerii ce deţin şi funcţia de manageri. Managerii participă în calitate de reprezentanți oficiali la sedinţe şi întruniri realizate între directorii grădiniţelor de profil. Structura echipei manageriale Echipa noastră managerială adoptă un stil de management care îmbină în mod raţional interesul pentru cele mai bune rezultate cu preocuparea pentru o cât mai bună satisfacere a cerinţelor şi raporturilor umane. Un asemenea stil de management generează un climat favorabil. Orientarea asupra problemelor de perspectivă ale grădiniței.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. dezvoltă potenţialul angajaţilor acordându-le şansa perfecţionării şi exprimării opiniilor. . materiale şi financiare necesare. Planificarea activității grădiniței. motivează şi comunică cu subalternii. Responsabilităţile managerilor sunt următoarele: Stabilirea obiectvelor. definirea clară a tuturor elementelor care determină cadrul organizatoric. se ocupă de angajarea şi perfecţionarea personalului din subordine motivând-ui în tot ceea ce fac. Urmaresc totodată îmbunatăţirea activităţii unităţii fiind receptivi la nou. stabilesc standardele la care trebuie să se ajungă în desfăşurarea activitaăţii în vederea evoluţiei rapide pe piaţa grădiniţelor particulare. 4. raspund invitaţiilor din mass-media. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI.

Majoritatea personalului didactic care activează în cadrul acestei instituţii are studii de specialitate.  Secretara – se va ocupa de răspunsul la telefoane. grădinița va avea un număr de 15 angajați.ro. Totodată trebuie să asigure curățenia bucătăriei și a sălii de mese. să fie angajat cu normă de bază. 4. aceasta şi-a creat o serie de legături şi consultanţe cu persoane juridice şi fizice care activează în domeniul învăţământului preşcolar. înţelegere) având în vedere categoria căreia i se adresează. Să supravegheze activitatea desfășurată de îngrijitoare și bucătărese.  Educatoarele . Se va ocupa cu întâlnirile cu părinții. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI.4 Organizarea afacerii Alături de conducătorii afacerii.Personalul implicat în activităţile de zi cu zi trebuie să îndeplinească o serie de criterii. cu orice problemă. Asociaţia D&c Învăţământ Preşcolar şi Consultanţa Accesare Fonduri Europene şi firma BQM Consulting. rechizite.3 Consultanţii cheie Datorită intereselor pe care firma le-a prezentat încă de la început pentru îngrijirea şi educarea copiilor. Aprovizionarea bucătăriei cu alșimentele necesare. respectiv liceul pedagogic sau studii superioare pedagogice. de aprobarea diverselor programe educaționale și de deciziile luate pentru buna funcționare a grădiniței. medicamente.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE.  Bucătăresele – Au obligația de a pregăti mâncarea conform meniului stabilit și de a o servi copiilor la ore corespunzătoare.  Administratorul – Trebuie să posede permis de conducere categoria D și este responsabil de: Transportul copiilor. fiecare angajat având responsabilităţi pe care trebuie să le îndeplinească pe parcursul programului astfel încat activitatea să se desfăşoare în condiţii normale. Achiziția materialelor necesare desfășurării activităților: consumabile. tact. de înştiinţarea părinţilor în legătură . Astfel:  Directorul – trebuie să aibă gradul II didactic. Acestea trebuie să fie în primul rând pasionate. Pentru multe din aceste persoane satisfacţiile morale ale muncii se apropie sau chiar primează în faţa celor materiale. dar şi să aibă o personalitate adecvată unei asemenea munci (răbdare. ANUL I 4. devotate muncii pe care o desfaşoară. Printre aceştia se numără: Cancelaria Naţională Didactic. care dețin și statutul de manageri.

pentru a fi la curent cu ultimele metode de educare şi de îngrijre a copiilor.5 Politica de management a resurselor umane Programul de recrutare şi instruire a personalului se va realiza conform planului operaţional. o dată pe săptămână trebuie să spele lenjeriile şi feţele de masă. ANUL I  Îngrijitoarele .  Asistenta medicală . în timp ce copii servesc masa de prânz. deprinderile. PC).UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. eliberat de Banca Comercială Română (BCR). cunoștințele.  Criterii de selecție a personalului: - Studiile atestate de certificate sau diplome. după plecarea copiilor ele trebuie să curăţe şi să dezinfecteze spaţiile. Cunoștința suplimentară (limbi straine.Sunt responsabile cu asigurarea curăţeniei întregului spaţiu din incinta grădiniţei. Ele au urmatoarele sarcini: dimineaţa trebuie să curăţe praful de pe mobilier şi să aerisească încăperile până la sosirea personalului şi a copiilor. Vechimea în muncă. recomandări. postul deținut anterior.  Sursele de recrutare: - Site-urile specializte în recrutatea de personal. la sfârşitul anului se vor acorda prime. atitudinile și comportametul persoanei în cauză.Trebuie să fie atentă la simptomele pe care le prezintă copiii. Instruirea angajaţilor va fi făcută periodic prin traininguri de specialitate. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. 4. Politica de management a resurselor umane presupune programe de instruire şi pregătire periodică a personalului şi verificarea acestuia. Pentru toţi angajaţii. ele trebuie să aerisească şi să pregătească paturile pentru odihnă. Recrutarea personalului de la alte grădinițe particulare. iar remunerarea se va face în baza unui salar fix. . Plata personalului va fi făcută prin card de debit. Personalul va fi angajat cu carte de muncă. să le acorde primul ajutor şi să informeze părinţii. să efectueze controale periodice pentru a preveni eventualele boli.

după cum urmează:  Costuri de înfiinţare a societăţii = 11300 RON: Costuri de constituire = 940 RON:     Taxă cazier fiscal = 30 RON Taxă rezervare nume firmă = 60 RON Taxă la Registrul Comerțului = 450 RON Taxă notarială. măsuțe. scaune. declarație pe proprie răspundere = 400 RON Autorizarea provizorie de funcționare a grădiniței eliberată de ARACIP = 3000 RON Costuri de evaluare periodică = 2850 RON Acreditarea grădiniței (făcută de ARACIP) = 4510 RON Chirie plătită în avans (pentru 12 luni) = 42000 Din chiria plătită în avans. Investiții cu renovarea clădirii = 27000 RON:                Zugrăvit interor = 6000 RON Zugrăvit exterior = 3000 RON Instalații sanitare + wc-uri + chiuvete = 5000 RON Schimbare gresie în băi și bucătărie = 2000 RON Schimbare faianță în băi și bucătărie = 3500 RON Mochete = 5000 RON Amenajare curte = 2500 RON  Costuri generate de investiție = 1387000 RON: - Investiții cu mobilarea și amenajarea clădirii = 88500 RON Echipament audio-video = 2300 RON Laptop-uri = 4500 RON Imprimantă = 300 RON Sistem de supraveghere video = 750 RON Mașini de spălat = 1600 RON Fier de călcat = 50 RON Electrocasnice bucătărie = 3000 RON Mobilier ergonomic (paturi. sumă ce se împarte în costuri de înfiinţare a firmei şi costuri de investiţii. Astfel. pentru primul an se va cheltui doar 15000 RON cu închirierea clădirii. ANUL I 5.) = 25000 RON . AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. NECESARUL DE FINANŢARE 5. se vor scădea cheltuielile pentru renovarea clădirii. etc. dulapuri. specimen de semnătură.1 Destinaţia fondurilor Necesarul de finanţe pentru implementarea proiecului este de 150000 RON.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE.

tacâmuri) = 2000 RON Dotare cabinet medical = 1000 RON Lenjerie pat = 2000 RON Jucării = 2500 RON Material pedagogic = 1000 RON Echipamemente de joacă pentru curtea grădiniței = 3500 RON Panou afișaj denumire grădiniță = 500 RON Investiții cu promovarea = 3000 RON Avans pentru achiziția microbuzului = 28201 RON Principalele categorii ce necesită investiții financiare în realizarea implementării proiectului de investiții specificat sunt prezentate în Tabelul 9. pahare. . cu o rată lunară fixă de 1800 RON. Tabelul 9. se va plăti un avans de 28200 RON. ANUL I      - Dotări pentru bucătărie ( veselă. Leasing-ul pentru microbuz va fi făcut pe o perioadă de 5 ani. Necesarul de finanțare pentru realizarea proiectului de investiții Alocări de fonduri Costuri de înființare Închiriere imobil 12 luni (din care s-au scăzut cheltuieli de renovare) Mobilier și amenajare Echipamente de joacă pentru curtea grădiniței Investiții cu promovarea + panou afișaj Avans pentru microbuz Total necesar Acoperit de surse proprii Necesar de finanțare 15000 RON 88500 RON 3500 RON 3500 RON 28200 RON 150000 RON 100000 RON 50000 RON Suma 11300 RON Pentru microbuzul utilizat la transportul copiilor. reprezenând 25% din prețul autovehiculului. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE.

Cheltuielile anuale ale societății se vor ridica la 273369 RON (22783 RON * 12 luni). iar rambursarea acestuia se va face în 5 ani. 6. Prin analizarea acestiu tabel se observă că ponderea cea mai mare o au cheltuielile salariale. cheltuielile lunare pentru primii 5 ani de funcționare se estimează la 22783 RON.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. Începând cu anul 6. cât și pentru cei 15 angajați. ANUL I Valoarea renovărilor rezultă dintr-un deviz antecalculat de societatea ce va efectua aceste lucrări. 20000 RON – în luna iunie. cheltuieli cu salariile. mai exact în trimestrele II și III ale anului. În Tabelul 10 sunt prezentate cheltuielile lunare estimate cu funcționarea grădiniței. promovării și amenajărilor sunt conforme cu rezultatul selecției de ofertă și studiilor de piață efectuate. cheltuieli curente și cheltuielile cu rata creditului înprumutat. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. Conform programului de rambursare a împrumutului.. Atât pentru proprietarii firmei. prin rate egale și dobândă calculată la sold. Sumele necesare achiziționării mobilierului. PLANUL FINANCIAR Pentru societarea comercială SC TIMY SRL. Astfel că. pe categorii specifice după cum urmează: cheltuieli cu închirierea imobilului. Rata dobânzii creditului în lei ce va fi utilizată în proiecțiile financiare este de 8%. până la momentul recuperării totale a sumelor avansate. urmate de chiria imobilului în care se vrea a funcționa grădinița privată. Împrumutul va fi pe termen lung. grădinița va ajunge să cheltuiască lunar numai 20083 RON. contribuțiile lunare la stat sunt de . din cel de-al șaselea an. firma va scăpa de rata fixă a creditului împrumutat și de leasingul autoturismului. firma creditoare va primi o dobândă la sold de 8% pe an. 5. 5. cheltuieli cu mijloace de transport. în valoare de 50000 RON.0 10000 RON – septembrie.2 Modul de finanţare Se intenționează ca necesarul de finanțare obținut să fie acoperit prin obținerea unui credit din partea unei instituții specializate. Împrumutul primit va fi garantat de SC TIMY SRL printr-un contract de gaj și ipotecă asupra activelor societății a căror evaluare dovedeşte că garanţia constituită va fi suficient de acoperitoare.3 Momentul finanţării Datorită timpului scurt în care se va efectua investiţia creditul se va trage într-un singur an. ajungând la diminarea cheltuielilor lunare cu 2700 RON. 5. ceea ce reprezintă cu 12 % mai puțin față de primii 5 ani de activitate. finanțatorul va încasa o dobândă totală de 4000 RON. urmând să scadă considerabil la sfârșitul perioadei de rambursare ale împrumuturilor efectuate.4 Beneficiul finanţatorului Pentru suma împrumutată. după cum urmează: 20000 RON – în luna aprilie.

săpun. pe langă salariile fixe ale angajaților.) Suma 3500 RON 13633 RON 4000 RON 1800 RON 1500 RON 1200 RON 3200 RON 1400 RON 850 RON 1500 RON 200 RON 200 RON 200 RON 680. ANUL I 5. pe 5 ani. Așadar. firma trebuie să mai plătească lunar suma de 773 RON.contribuții la șomaj. etc.5% /lună/angajat Articole papetărie Abonamente (internet.2% / angajat .5 RON 102. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI.contribuții sociale și de 0.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE.5% / angajat . telefon) Energie electrică Apă curentă Gaz Consumabile igienă (hartie. Tabelul 10. Estimarea cheltuielilor lunare ale grădiniței Tipul cheltuielii Chirie Salarii                    2 manageri 1 director 1 administrator 1 secretar 4 educatoare 2 ingrijitoare 1 asistent medical 2 Bucătărese Profesor limbi straine Profesor muzică Profesor arte plastice Contribuții sociale 5.2 % / lună/angajat Contribuții la șomaj 0.5 RON 2300 RON 250 RON 100 RON 200 RON 100 RON 500 RON 150 RON 1000 RON 2450 RON 1800 RON 500 RON 100 RON 50 RON 900 RON 22783 RON Cheltuieli curente  Alimente pentru hrana copiilor Costuri cu mijloace de transport    Rată leasing Combustibil Asigurare și impozit  Reparații Rată credit (50000 RON. dobândă 8%) Total cheltuieli lunare .

se va cheltui lunar o sumă de 402 RON (Tabelul 11).00) Tipul cheltuielii Salariu educatoare /10 copii Salariu îngrijitoare/30 copii Mic dejun + fructe Chirie 3500 RON /30 copii Asistent medical/30 copii Administrator/30 copii Bucătărese/ 30copii Alte cheltuieli:       Energie electrică 80 RON/30 copii Apă curentă 30 RON/30 copii Gaz 300 RON/30 copii Transport auto 500 RON /30copii Abonamente (internet + telefon) 30 RON/ 30 copii Consumabile sanitare 150 RON/30 copii Suma 70 RON 24 RON 25 RON 117 RON 29 RON 50 RON 50 RON 37 RON 3 RON 1 RON 10 RON 17 RON 1 RON 5 RON 402 RON Total cheltuieli lunare/copil – program scurt Cheltuielile lunare pe copil la program normal. program normal.00-16.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE.00 Prânz + gustare după somn Salariu îngrijitoare-dupămasă Salariu educatoare -dupămasă Alte cheltuieli:    Energie electrică 120 RON/15 copii Apă curentă 90 RON/15 copii Gaz 200 RON/15 copii Suma 402 RON 65 RON 10 RON 12 RON 32 RON 8 RON 6 RON 14 RON 4 RON 521RON  Călcat. lenjerii de pat 60/15 copii Total cheltuieli lunare/copil – program normal . AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. Tabelul 11.00-13. Estimarea cheltuielilor lunare pe copil la programul normal (8. Din calculele efectuate. program prelungit și program special). în funcție de programul pentru care optează fiecare (program scurt. ANUL I În continuare s-au calculat costurile lunare pe copil. vor fi 521 RON (Tabelul 12). spălat. pentru un copil la program scurt.00) Tipul cheltuielii Program scurt până la 13. Estimarea cheltuielilor lunare pe copil la programul scurt (8. Tabelul 12.

Estimarea cheltuielilor lunare pe copil la programul special (8.00-18.30).00 Total cheltuieli lunare/copil – program special Suma 563 RON 57 RON 620 RON Pentru toate cele 4 variante de program. Tabelul 14.00-19. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI.30) Tipul cheltuielii Program prelungit până la 18. astfel încât suma cheltuită lunar pe copil se va ridica la 563 RON (Tabelul 13). În Figura 4 se prezintă diferența dintre suma lunară cheltuită pe copil în primii 5 ani și prețul lunar pe care acestatrebuie sa-l plătească în funcție de programul la care optează.00. Estimarea cheltuielilor lunare pe copil la programul prelungit (8. Tabelul 13. ANUL I Pentru programul prelungit.00 Activități opționale:   Limba engleză / franceză 200/15 copii Muzică 200/15 copii Suma 521 RON 42 RON 14 RON 14 RON 14 RON 563 RON  Arte plastice 200/15 copii Total cheltuieli lunare/copil – program prelungit Un copil înscris la program special (până la ora 19. motiv pentru care cheltuiala lunară ajunge la suma de 620 RON (Tabelul 14). la cheltuieli se adaugă și activitățile opționale de limbi străine.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. muzică respectiv arte plastice de care aceștea vor beneficia între orele 16. va primi și cina.00) Tipul cheltuielii Program normal până la 16. cheltuielile lunare estimate pe copil sunt mai scăzute decât taxele lunare percepute de grădiniță. Figura 4.00 Cina la ora 19.00-18. Diferența dintre prețul lunar cerut pe copil și cheltuielile lunare .

. firma are toate șansele să supraviețuiască și să adune profit. etc. Tabelul 16 prezintă estimarea veniturilor încasate în primii 5 ani de activitate. cheltuielile estimate cu 20 de copii înscriși se vor ridica la 157258 RON. Datoriile efectuate cu leasing-ul de 5 ani al microbuzului și creditul bancar sunt greu de suportat în primii ani. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI.).. Odată trecută de cei primii cini ani. ajungând in anul al cincelea la un număr de 50 de copii înscriși. Sumă copii RON 50 315804 4 17688 6 26532 7 30954 7 8 35376 6 34386 15 85965 16 91696 18 103158 20 114620 8 49544 11 68123 13 80509 15 92895 16 99088 2 13640 3000 10800 28200 3 20460 500 10800 21600 4 27280 0 10800 21600 5 34100 0 10800 12600 6 40920 0 10800 15000 Încasările efectuate pe primii doi ani de activitate a grădiniței sunt mai scăzute față de cheltuielile necesare. vor crește și cheltuielile. în anul IV la 284507 RON iar în anul al cincelea la suma de 315804 RON.. Pe parcursul primilor 5 ani de funcționre a grădiniței se poate observa o creștere a cheltuielilor de peste 50%.. însă începând cu cel de-al treilea an.. Odată cu creșterea numărului de copii înscriși la grîdiniță.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE... Sumă copii RON 20 157258 Anul II Nr.. Presupunem că datorită lipsei de experiență și a greutăților de început (nu suntem cunoscuți pe piață.... Pe . Bilanțul cheltuielilor pentru primii 5 ani de activitate a societății este prezentat în Tabelul 15. ANUL I Pentru primul an de funcționare al grădiniței private Timy. Sumă copii RON 40 262839 Anul IV Nr... Estimarea cheltuielilor totale pe parcursul primilor 5 ani . ajungându-se în anul II la 233980 RON.Anul Explicații CHELTUIELI  Program scurt 402 RON*11 luni  Program normal 521 RON*11 luni  Program prelungit 563 RON*11 luni  Program special 620 RON*11 luni  Promova re  Rată credit  Rată leasing Anul I Nr. în primul an numărul copiilor (pachetelor vândute) va fi scăzut. acestea cresc semnificativ. părinții nu riscă să-și înscrie copilul la o grădiniță despre care nu au nici un feedback. acestea generând pentru început pierderi și nidcecum profit. Tabelul 15.. Sumă copii RON 35 233980 Anul III Nr. urmând ca în următorii ani acesta să crească. în anul III la 262839 RON. Sumă copii RON 45 2845 07 30954 Anul V Nr.

.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE.. potrivit Legii învăţământului nr. grădinița va înregistra o pierdere de 25258 RON. Tabelul 17.. constând într-un program After School.. Sumă copii RON 40 299200 Anul V Nr. Sumă copii RON 50 332200 4 19800 6 29700 7 34650 7 34650 8 39600 6 39600 15 99000 16 105600 18 118800 20 132000 8 57200 11 78650 13 92950 15 107250 16 114400 2 15400 3 23100 4 30800 5 38500 6 46200 Estimările arată că în primul an de activitate... destinat copiilor din clasele primare. în anul curent sau în anii următori. .. ANUL I viitor.. În cel de-al cincelea an societatea va reuși sa-și egaleze conturile..15% din investiția inițială (Tabelul 5). urmând ca în anul doi procentul pierderilor să scadă cu 86%. Tabelul 16. Sumă copii RON 35 230450 Anul III Nr.. grădinița poate adăuga un produs nou. 84/1995.. 174/2001 . articolul 15... AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. republicată...Anul Explicații VENITURI  Program scurt 450 RON*11 luni  Program normal 600 RON*11 luni  Program prelungit 650 RON*11 luni  Program special 700 RON*11 luni Anul I Nr. Sumă copii RON 40 264000 Anul IV Nr... Sumă copii RON 20 132000 Anul II Nr.. rezultă că instituțiile de învățământ particular acreditate (precum şi cele autorizate.. ceea ce reprezintă 0. pentru veniturile utilizate..... Contul de profit și pierdere pe parcursul primilor 5 ani Anul Explicații VENITURI CHELTUIELI PROFIT/ PIERDERE Anul I 132000 157258 -25258 Anul II 230450 233980 -3530 Anul III 264000 262839 1161 Anul IV 299200 284507 14693 Anul V 332200 315804 16396 Conform Codului Fiscal din 22/12/2003.. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.. moment din care în caseria societății va înregistra un profit de 3462 RON. Estimarea veniturilor totale pe parcursul primilor 5 ani ...

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA MASTER: PROIECTARE. . termenul de recuperare a investițiilor este de 7. iar din al șaselea an își va diminua cheltuielile anuale cu 25800 RON. investițiile vor putea fi recuperate cu 1-2 ani mai devreme. În Figura 5 este prezentat graficul contului de profit și pierdere pentru primii 6 ani de activitate a societății SC TIMY SRL. Astfel că firma SC TIMY SRL nu va plăti impozit pe profit. începând cu anul V. grădinița își va recupera toate cheltuielile de investiție. ANUL I privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI. La finele anului cinci. Dacă numărul copiilor înscriși va fi maxim (60 copii). putându-se observa scăderea semnificativă a cheltuielilor începută cu anul VI. Figura 5. societatea comercială va termina de returnat toate datoriile (atât creditul cât și leasing-ul).28 ani (7 ani și 3 luni) în cazul în care. ceea ce înseamnă că în maxim 8 ani de la înființare. Conform calculelor efectuate. Astfel că profitul obținut în anul VI va fi de 42196 RON. cu modificările ulterioare). grădinița va funcționa constant cu un număr de 50 de copii. Graficul contului de profit și pierdere Termenul de recuperare a investiţiei exprimă intervalul de timp necesar recuperării capitalului investit prin intrările nete de trezorerie medie anuale actualizate generate pe proiect. sunt scutite de plata impozitului pe profit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times