P. 1
ECTS PMF 2012

ECTS PMF 2012

|Views: 907|Likes:
Published by vlatko

More info:

Published by: vlatko on Feb 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

Sections

 • I. OSNOVNI STUDIJSKI PROGRAMI
 • I. 1. Akademski osnovni studijski program BIOLOGIJA
 • I. 2. Akademski osnovni studijski program FIZIKA
 • I. 3. Akademski osnovni studijski program MATEMATIKA
 • I. 5. Akademski osnovni studijski program RAČUNARSKE NAUKE
 • II SPECIJALISTIČKI I MAGISTARSKI STUDIJSKI PROGRAMI
 • II. 5. Akademski specijalistički i magistarski studijski program FIZIKA
 • II. 6. Akademski specijalistički i magistarski studijski program MATEMATIKA
 • III DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAMI
 • III. 1. Doktorski studijski program BIOLOGIJA
 • III. 2. Doktorski studijski program FIZIKA
 • III. 3. Doktorski studijski program MATEMATIKA
 • III. 4. Doktorski studijski program RAČUNARSKE NAUKE

UNIVERZITET CRNE GORE Prirodno-matematički fakultet

ECTS

KATALOZI

PODGORICA, 2012.

1

2

SADRŽAJ I OSNOVNI STUDIJSKI PROGRAMI ................................................................... 5 I. 1. Akademski osnovni studijski program BIOLOGIJA ............................................ 7 I. 2. Akademski osnovni studijski program FIZIKA .................................................. 45 I. 3. Akademski osnovni studijski program MATEMATIKA .................................... 85 I. 4. Akademski osnovni studijski program MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE ...................................................................................................................... 123 I. 5. Akademski osnovni studijski program RAČUNARSKE NAUKE ................... 161 I. 6. Primijenjeni osnovni studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ......................................................................... 203 II SPECIJALISTIČKI I MAGISTARSKI STUDIJSKI PROGRAMI ............ 241 II. 1. Akademski specijalistički i magistarski studijski program BIOLOGIJAEKOLOGIJA .............................................................................................................. 243 II. 2. Akademski specijalistički i magistarski studijski program NASTAVA BIOLOGIJE ................................................................................................................ 257 II. 3. Akademski specijalistički i magistarski studijski program EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA ................................. 273 II. 4. Akademski specijalistički i magistarski studijski program ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ................................................................................................. 285 II. 5. Akademski specijalistički i magistarski studijski program FIZIKA ................. 297 II. 6. Akademski specijalistički i magistarski studijski program MATEMATIKA ... 337 II. 7. Akademski specijalistički i magistarski studijski program MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE .......................................................................................... 361 II. 8. Akademski specijalistički i magistarski studijski program RAČUNARSKE NAUKE ...................................................................................................................... 385 II. 9. Primijenjeni specijalistički studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ......................................................................... 403 III DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAMI ........................................................ 419 III. 1. Doktorski studijski program BIOLOGIJA ....................................................... 421 III. 2. Doktorski studijski program FIZIKA ............................................................... 427 III. 3. Doktorski studijski program MATEMATIKA ................................................ 435 III. 4. Doktorski studijski program RAČUNARSKE NAUKE ................................. 441

3

4

I. OSNOVNI STUDIJSKI PROGRAMI

5

6

I. 1. Akademski osnovni studijski program BIOLOGIJA

7

8

6. 6. Matematika Citologija I histologija Anatomija i morfologija biljaka Opšta i neorganska hemija Invertebrata I Istorija biologije Fizika Histologija organa sa embriologijom Organska hemija Invertebrata II Alge. 9. 5. 11. 8. 17+9 II godina 3+2 3+2 4+3 3+3 2+1 30 5 6 8 7 4 2+2 2+2 2+3 4+3 4+2 14+12 5 5 5 8 7 30 15+11 III godina 4+3 3+2 2+1 2+2 2+0 3+2 30 9 6 4 4 2 5 16+10 30 3+2 2+2 4+0 2+2 2+2 2+0 3+0 18+8 6 4 5 5 5 2 3 30 9 .Naziv studijskog programa BIOLOGIJA Obavezni Stepen studija Osnovne studije I godina Zimski semestar fond časova nedjeljno 2+0 3+2 4+3 3+2 3+2 2+0 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS Br. 8. 9. 5. 7. 8. 1. 7. 5. 4. 10. 10. 4. 2. 3. 2. 3. 13. 6. 9. Br. 7. 4. 11. gljive i lišajevi Ukupno Antropologija Biohemija I Opšta fiziologija Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I Sistematika i filogenija viših biljaka I Biohemija II Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II Sistematika i filogenija viših biljaka II Mikrobiologija Genetika Ukupno Fiziologija biljaka Molekularna biologija I Ekologija životinja I Ekologija biljaka I Zaštita životne sredine I Hidrobiologija Molekularna biologija II Uporedna fiziologija Evolucija Ekologija životinja II Ekologija biljaka II Zaštita životne sredine II Humana ekologija Ukupno X X X X X X X X X X X 11 X X X X X X X X X X 10 X X X X X X X X X X X X x 3 6 8 5 5 3 3+1 2+2 3+2 3+2 4+4 15+11 4 5 6 7 8 30 1 2. 3. 10. 12. Naziv predmeta 1.

.1 sat samostalnog rada ukljucujuci i konsultacije. studije traju 6 semestara.2 sata predavanja. Poissonova i binomna raspodjela I kolokvijum Greske u statistici Slobodna nedjelja Prošireni metod maksimalne vjerodostojnosti. opis. svaki po 3 poena (max 9 poena). kontrolnih testova.Miličić Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: za redovno pohadjanje nastave: 1 poen. konsultacije. u semestru Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 64 sata Neophodne pripreme: prije pocetka semestra (administracija. ovjera) 4 sata x 2 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom roku ukljucujuci i polaganje popravnog ispita od 0 .Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) Status predmeta Obavezni Semestar I MATEMATIKA Broj ECTS kredita 3 Fond casova 2+0 Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. zavrsni ispit Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Ime i prezime nastavnika i saradnika: nastavnik: dr Darko Mitrovic Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.1 sat izrade zadataka. zavrsni (kao i popravni) ispit 50 poena. dva kolokvijuma po 20 poena. Poseban akcenat bice stavljen na statisticke metode koji preovladavaju u primjeni u bioloskim naukama. Fitovanje binovanih podataka II kolokvijum Linearni i nelinearni metod najmanjih kvadrata (II domaci zadatak) Intervali povjerenja (III domaci zadatak) Testiranje hipoteza.Ušćumlić. P.J.48 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterecenja od 120 sati ) Struktura opterećenja: 64 sata (nastava)+8 sati (neophodna priprema)+ 48 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni prisustvovati nastavi i vjezbama. Metod momenata Stratifikovano biranje uzoraka (I domaci zadatak) Osnove metoda najmanjih kvadrata Fitovanje pravom linijom. raditi domaci i ici na konsultacije te poloziti zavrsno-popravni ispit Literatura: Statistics. studijski program Biologija. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Podaci i predstavljanje podataka Velicine koje karakterisu jednodimenzionalne podatke Velicine koje karakterisu visedimenzionalne podatke Osnovne definicije teorije vjerovatnoce. Gausova. D. . 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izucavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim matematickim aparatima koji se koriste u biologiji. ukupno max = 50 poena Posebnu naznaku za predmet: Nema Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Darko Mitrović Napomena: Nema 10 . Zbirka zadataka iz Više matematike II. Interpretancija eksperimenta Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 3 kredita x 40/30=4 sata Struktura: . R. vjezbe. za domace zadatke.Barlow. kolokvijumi.

Z. pismena provjera Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke Prof. studije traju 6 semestara. belo i mrko masno tkivo) Vezivno tkivo (Hijalina hrskavica. elastična hrskavica i fibrozna hrskavica) Hrskavičavo tkivo i koštano tkivo (Koštano tkivo i okoštavanje) Krv i hematopoeza (Koštana srž i razmaz krvi) Nervno tkivo (Nervno tkivo) Mišićno tkivo (Uzdužni i poprečni presjek skeletnog mišića. 2. Ćelijska membrana i membranski transport (Oblici ćelija i jedara) Citosol. Prelazna ocjena se dobija ako sakupi 51 bodova. upis. Citološki atlas . sluzno tkivo i rastresito vezivno tkivo) Slobodna nedelja Epitelno tkivo (Tetivno tkivo. pseudoslojevit dvoredan epitel i pseudoslojevit troredan epitel) Kolokvijum (Epitel prelaznog tipa. Obavezni I Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti.Danilović GIP "Bonafides".. 180 ECTS kredita. pločasto slojevit epitel sa i bez orožavanja i žlezdani epitel) Popravni kolokvijum (Mezenhimno tkivo.V. D. konsultacije. izrada seminarskih radova. učestvuju u debatama i rade dva testa.Matavulj. retikularno tkivo. Ćelija i tkiva . histološkoj gradji tkiva.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Citologija i histologija Broj ECTS kredita Fond časova 3+2 6 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a. dr Emilija Nenezić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u Sekretarijatu Studijskog programa Biologija i u studentskoj službi PMF-a.Milosavljević.Nikolić. Niš. M. Lacković Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: I seminarski rad 10 bodova II seminarski rad 10 bodova I kolokvijum 15 bodova II kolokvijum 15 bodova Završni ispit 50 bodova. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Emilija Nenezić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe. srčanog mišiča i glatkog mišića) Završni kolokvijum Popravni završni kolokvijum Završni ispit Popravni završni ispit Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja. priprema za kolokvijum i završni ispit. I. studijski program Biologija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja P+V II nedjelja P+V III nedjelja P+V IV nedjelja P+V V nedjelja P+V VI nedjelja P+V VII nedjelja P+V VIII nedjelja P+V IX nedjelja P+V X nedjelja P+V XI nedjelja P+V XII nedjelja P+V XIII nedjelja P+V XIV nedjelja P+V XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja OPTERE]ENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata laboratorijskih vježbi 3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije U toku semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja =128 sati Neophodne pripreme (administracija. ćelijske organele (Prost ljuspast i prost kockast epitel) Jedro i ćelijski ciklus (Prost cilindričan epitel. 2002. držanje časova. Ciljevi izu~avanja predmeta: Izučavanjem ovog predmeta studenti stiču osnovna znanja o ćeliji.Andjelković. 11 . V.Lalošević.Lacković. V. ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad: 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Uvod u citologiju (građa ćelije) i histologiju. Lj. Literatura : 1. Godine. citoskelet. Posebna naznaka za predmet: Usmena provjera. Somer.Z.

Udzenje i samostalna izrada kolokvijuma. Botha. Literatura: B. Razmnožavanje biljaka: vegetativno. D. Petrović (2011) Osnovni praktikum iz anatomije biljaka. Cvjetni djelovi.me 12 . Citoplazma. 2.Obrazovanje sjemena i ploda.a laboratorijske vježbe(L) za grupu po 10 studenata. Formula i dijagram cvijeta. studijski program Biologija. Tkiva za izlučivanje. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Sladjana Krivokapić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. F. Univerzitet Crne Gore – Podgorica. (2008) Plant Anatomy An Applied Approach.Seminarski rad: 6 poena . Cutler.laboratorijske vježbe.. Neophodne pripreme prije pocetka semestra (administracija.pmf. Pokorična tkiva. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: .I Kolokvijum: 12 poena. Primarna i sekundarna građa. D.(priprema)+48 sati(dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave : Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Stevenson.Produkti životne djelatnosti biljne celije. Sjeme. J. .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA Semestar I Broj ECTS kredita 8 Fond casova 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a. D.pojave vezane za novi način života Stablo. Postanak života i nastanak prvih kopnenih biljaka. Celijski zid . Ćelijske organele (endoplazmatski retikulum. upis i ovjera): (10 sati i 40 min. Histologija. Stešević. Plod. Tkiva za apsorpciju. metamorfoze.Naučna knjiga – Beograd. Tkiva za fotosintezu.Praktični dio ispita: 20 poena.B. Tkiva za magacioniranje . Provodna tkiva. x 16= 170 sati i 40min. rade vježbe. Ćelijske diobe. .Petković (1998) Morfologija biljaka.Proucavanje strukture i funkcije biljnih celija i tkiva. Cvijet. mitohondrije.(nastava)+21 sat i 20min.Uporedno morfološko-anatomska građa stabla.Proucavanje anatomije i morfologije vegetativnih organa Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Sladjana Krivokapic – nastavnik. II Kolokvijum Oplodjenje. Metamorfoze Korijen. Anatomska građa. plastidi) Jedro.ukljucujuci i polaganje popravnog ispita od 0 do 48 sata(preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterecenja za predmet od 240 sati) Struktura opterecenja: 170sati i 40min. studije traju 6 semestara.ac. 180 ECTS kredita. . Prakticni dio ispita Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterecenje studenta na predmetu Nedjeljno 8 kredita x 40/30 = 10 sati i 40 minuta Struktura: 4 sata predavanja 3 sata laboratorijskih vježbi 3 sata i 40 minuta samostalnog rada ukljucujuci i konsultacije U toku semestru Nastava i završni ispit: (10 sati i 40min).Završni ispit: 50 poena Posebnu naznaku za predmet: Nastava( P+V) se izvodi za grupu od oko 30studenata. urade praktični dio ispita i oba kolokvijuma. Tvorna tkiva (meristemi).Goldžijev aparat.Blaženčić (1990) Praktikum iz anatomije biljaka sa osnovama mikroskopske tehnike. Citologija. Vrste i metamorfoze korijena.Tatić.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Beograd. Aporedno morfološko-anatomska građa. Blackwell publishing. Gradja tipicne biljne celije.) x 2= 21 sat i 20 min. T. Ukupno opterecenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izucavanja predmeta: 1.Tkiva za provjetravanje. Mehanicka tkiva. D. USA. Wm. . bespolno i polno. Forma.Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. List. Slobodna nedelja I Kolokvijum.II Kolokvijum: 12 poena. Celijske membrane. tipovi. mr Dragana Petrovic-saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Nektstije..

Opća i anorganska kemija. Struktura opterećenja: 106sati i 30min. dr Željko Jaćimović.prvi dio. 1998 (2) D Poleti .kompleksna jedinjenja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Aktivnost na vježbama i predati izvještaji – 4 poena. Energetski nivoi elektrona. Status predmeta Obavezni OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA Semestar I Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuj : Akademske osnovne studije PMF-a. plem. 15 i 16 grupa PSE. Praktikum neorganske hemije. Ivegeš. laboratorijske i računske vježbe.50 poena. Ispit je položen sa 51 poenom Posebnu naznaku za predmet: Laboratorijske vježbe se izvode u grupama sa najviše 13 studenata. TMF.(nastava)+13sati i 20min.1 sat i 40 minuta individualnog rada studenata uključujući i konsultacije. Ukupno opterećenje za predmet: 5x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Opšta hemija II dio. Školska knjiga. Pregled elemenata i njihovih jedinjenja: vodonik. U semestru Nastava i završni ispit:6sati i 40min.01. Stehiometrija.. PMF Novi Sad 1997 (5) Milan Sikirica. 1989.= 13 sati i 20 min. upis i ovjera): 2 x 6sati i 40 min. Zagreb.3 sata predavanja. Neophodne pripreme prije početka semestra(administracija. metali i prelazni elementi. (3) Filipović. međumolekulske sile. elektronska konfiguracija i PSE. Sadržaj predmeta Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Brzina hemijske reakcije. E. hemijska ravnoteža. Školska knjiga. rade test i kolokvijum. Češljević.(priprema)+41sata i 50 minuta(dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.Beograd. Zbirka zadataka. kiseline. x 16= 106sati i 40min.30 poena. tipovi radioaktivnosti. S. pojam materije. Proučavanje osobina hemijskih elemenata i njihovih najznačajnijih jedinjenja sa posebnim akcentom na biogene elemente i mikroelemente značajne za živi svijet. samostalna izrada domaćih zadataka. Literatura Literatura: (1) Arsenijević. Kolokvijum. osobine razblaženih rastvora.Naziv predmeta: Šifra predmeta ONH. Završni ispit. predaju domaće zadatke. Rastvori elektrolita. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENTA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: . Struktura atoma i teorije o strukturi atoma. kristalni sistemi.koloidni rastvori.10 poena. . gasovi. Hemijska veza. . Bošković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. smješe i čiste supstance. Konsultacije.Hemija elemenata . studijski program Biologija. Test Termohemija i hemijska termodinamika. 1988.kiseonik.alkalni metali. dr Željko Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu 13 . Jaki i slabi elektroliti. (4) V. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 41 sat i 50 minuta. Lipanović. Gasni zakoni.6 poena.halogeni elem. Naučna knjiga. Zagreb. Test iz laboratorijskih vježbi.2 sata laboratorijskih vježbi. Kolokvijum Stabilni i nestabilni izotopi. Slobodna nedjelja Rastvori. Stehiometrija. V. Opšta i neorganska hemija. Osnovni hemijski zakoni.Izračunavanja iz hemijskih jednačina.. elementi i jedinjenja.studije traju 6 semestara. Dr I. Leovac. . Vant-Hoffov i Raulovi zakoni. Beograd 2003. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Detaljnije upoznavanje osnova opšte hemije.rade laboratorijske vježbe.01. atomska i molekulska teorija. baze i soli. 3 domaća zadatka po 2 poena .

Gastrotricha.20 poena. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta U semestru: Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 149 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje anatomije. konsultacije. Cycloneuralia: Kinorhyncha. vježbe. Posebne naznake za predmet: Studenti sami snose troškove terenske nastave Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: M.Spongia Cnidaria. Cestodes Kolokvijum Nemertina. Ctenophora Plathemminthes. Završni ispit 50 poena poena. seminarski radovi. . Nematomorpha Nematoda Gnathifera Gnathostomulida. Ime i prezime nastavnika i saradnika :Prof. Cephalopoda.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. konsultacije. Turbelaria Slobodna nedelja. Loricifera. ekologije i filogenije pojedinih grupa Invertebrata. upis. 180 ECTS kredita).Brajković: Zoologija invertebrata I Dio. Prakticni dio ispita .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I INVERTEBRATA I Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : akademske osnovne studije PMF-a. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 14 . Struktura: ovjera) . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. terenski rad. Domaci rad . Nastanak Metazoa. (Nastava)+13 sata i 20 min. Praktični dio ispita.2 sata predavanja.10 poena. Simetrija Protozoa (Opsta gradja). Mollusca (osta gradja) Mollusca: Gastropoda Mollusca: Bivalvia. 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati . Micrognathozoa. Klasifikacija i taksonomija. -Zavod za udžbenike Beograd 2003. Trematodes.2 sata vježbi. dr Vladimir Pešić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Protozoa: Diverzitet. laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum .20. Prelazna ocjena se dobija ako sakupi 51 bodova. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.

XI sedmica Pojava bioloških disciplina u XIX vijeku (Žan Batist. Hildegard iz Bingena. Podgorica. Avicena. Rene Antoan Feršo.Ernst Hekel i dr). do savremenog doba.Ekologija i životna sredina. Konsultacije: po dogovoru. Sukcesivni pregled doprinosa naučnika razvoju biološke nauke.M (2009): Istorija biologije. VIII sedmica Kolokvijum I IX sedmica Napredak biološke nauke u XVII (Fransis Bejkn. Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima i svim oblicima provjere znanja. Teodor Švan. Egipat. XIV sedmica Biologija XX vijeka. Robert Huk. Obaveze studenta u toku nastave. 180 ECTS kredita. Mendelizam. Karl Line. 15 . Matijas Jakob Šlajden. Struktura opterećenja: 64 sata (nastava) + 8 sati (priprema) + 18sati (dopunski rad) Literatura: Krvokapić. Jan Svamerdam i dr). kroz vjekove. konsultacije.Žorž Luj Leklerk. Demokrit. Platon. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova. Metod nastave i savladanja gradiva: predavanja.Istočna antika : Kina. Klasična genetika i evoluciona teorija Ćelijska i molekularna biologija. Darvinizam i Vajsmanizam. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Aktivnost u toku nastave =5 poena 2 kolokvijuma 25 x 2 = 50 poena.ISBN 9768-86. Završni ispit = 45 poena. Zaključivanje ocjena. Indija. upis. XIII sedmica Kolokvijum II. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati). 2x4 sati =8sati Ukupno opterećenja za predemet:3x30=90 Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. formulisanje bioloških koncepata. Hipokrat. Palestina. II sedmica Antičko znanje. kolokvijumi. Polnost i embriologija. Alkmeon iz Kortone.Biblioteka Biomedicinskih nauka.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar 1 ISTORIJA BIOLOGIJE Broj ECTS kredita 3 Fond časova 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a. Razvoj zoologije i botanike u XVI vijeku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke za ECTS katalog: Prof. Čovjek paleolita. Fridrih II od Hofenštaufena.7664-082—9. Plinije i dr).Anaksagora. IV sedmica Srednji vijek (zapad: Rodžer Bejkn. VI sedmica Renesansa i rani moderni razvoj. Abraham Trembli i dr).s Studijski program za biologiju. V sedmica Polovina XV do polovine XVI vijeka (doprinos evropskih istraživača otkrivanjem nenastanjenih i istraživanje nastanjenih djelova svijeta). Prelazna ocjena se dobija ukoliko se kumulativno sakupi 51 poen. Grof od Bifona. X sedmica Biološke nauke u XVIII vijeku (Rene de Graf.Izdavač: Univwerzitet Crne Gore . razvoj tehničkih sredstava za istraživanja u biologiji. XV sedmica Biološke nauke XXI vijeka. Empedokle. Čovjek neolita. Bliski istok: Mesopotamija. Levenhuk. Vilijam Harvi. XVI sedmica Završni ispit. istok: Al Razi. Aqlbert Veliki. Pripremna sedmica I sedmica Istorijski pregled razvoja biologije (etimologija i područja biologije). 1-285. VII sedmica Slobodna sedmica. Ibn Al nafis i dr). M i Božović. Opterećenje studenta u časovima: Sedmično U semestru 3 kredita x 40/30 = 4sata Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: 4 sati x 16 =64 sata Neophodne pripreme: administracija.dr Marijana Krivokapić. XVII –XXI sedmica Popravni ispitni rok.Fiziologija i biohemija tokom XX vijeka. XII sedmica Mikrobiologija u XIX vijeku. ovjera prije početka semestra. III sedmica Antička Grčka (Anaksimandar.Aristotel i dr) Rim (Lukrecije Kar. Biohemičari XIX vijeka.Avenzoar. Biotehnologija.Štampa: Pobjeda. studije traju 6 semestara. Anatomija i fiziologija u XVI vijeku. Razvoj fiziologije tokom XIX vijeka. Ciljevi izučavanja predmeta: Istorijski pregled nastanka i razvoja biologije. hronološki počev od starih civilizacija. Persija. Genetički inženjering. XV sedmica Napredak mikrobiologije u XX vijeku.

Mira Vučeljić – nastavnik. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.2 sata i 20 minuta samostalnog rada. Foto i Komptonov efekat Borov model atoma vodonika. Energija električnog polja. Karnoov ciklus. Bikit i Cindro: Opšti kurs fizike I i II.Interferencija svjetlosti Difrakcija svjetlosti. Zakoni održanja energije i impulsa Mehanika čvrstog tijela. kao i da upozna studente sa glavnim konceptima i teorijama koje uokviruju naša znanja o materijalnom svijetu. Elektromagnetna indukcija.Srećković Fizika za studente biologije (skripta) V. I kolokvijum 30 poena.2 sata predavanja. svaka uspješno odradjena vježba nosi po 2 poena (ukupno 6 vježbi). Prelazna ocjena se dobija ako sakupi 51 bodova. površinski napon kod tečnosti Slobodna nedjelja Prvi princip termodinamike. vrste raspada Završetak predavanja Završni ispit. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od oko 30 studenata (preporuka). Prisustvo predavanjima 2 poena. (studije traju 6 semestara.Polarizacija svjetlosti. volume 1 and 2 (fifth edition). Atomski i molekulski spektri Struktura jezgra. (Nastava)+10 sati i 40 min. studijski program Biologija. plana organizacije predavanja i ispita studentima. Dinamika materijalne tačke (Njutnovi zakoni) Sistem materijalnih tačaka. upis.Elektrostatika. Halliday and Krane: Physics.Tok struje kod živih organizama Magnetno polje. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma Literatura: Resnic. a labaratorija (L) u grupi od po 12 studenata. Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr. Unutrašnja energija i specifične toplote gasova. položen izlazni kolokvijum laboratorijskih vježbi donosi najviše 8 poena). Kolokvijum. uključujući i uključujući konsultacije. Njutnov zakon gravitacije Oscilacije.Vučić Osnovna mjerenja u fizici Oblici provjere znanja i ocjeinjivanje: Uspješno uradjen i položen kolokvijum za laboratorijske vježbe (max 20 poena.1 sat računskih vježbi. Hidrodinamika. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Detaljno pred. polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru: Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. A. Kinematika materijalne tačke Klasifikacija kretanja.Savić. kretanje centra mase. Talasi. Geometrijska optika Optički sistem oka i njegove fizičke osobine. Entropija. Drugi princip termodinamike. Ukupno opterećenje za predmet 4 x 30 = 120 sati . Električna struja. 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 min . ovjera) . Janjić. asistent dr Ana Dubak Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe u laboratoriji.Zvuk Hidrostatika. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. da usvoji jezik i metode koje se koriste pri proučavanju fizičkih pojava. Završni ispit 50 poena. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Mira Vučeljić 16 . Zračenje crnog tijela. I. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Elektromagnetni talasi. Fizička optika.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II FIZIKA Broj ECTS kredita 4 Fond časova 3P+1LV Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Nastava fizike kao fundamentalne prirodne nauke nadgradjuje sposobnosti studenata za proučavanje prirodnih pojava iz područja fizike.Prinudne oscilacije. 180 ECTS kredita).

Andjelkovic. mesovita pljuvacna IV nedjelja zlezda) V nedjelja Digestivni sistem organa ( Oesophagus. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum 15 poena Završni kolokvijum 15 poena 2 seminarski rad 20 poena (po 10 poena) Završni ispit 50 poena poena Posebne naznake za predmet: Studenti sami snose troškove terenske nastave Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc dr Emilija Nenezić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 17 .1998. ovjera) (6 Struktura: sati i 40 minuta) x 2 = 13 sati i 20 minuta 2 sata predavanja Ukupno opterecenje za predmet : 5x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. ( Lingva. ganglion spinale III nedjelja Digestivni sistem organa i njegov embrionalni razvoj. Danilovic. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. da urade sve prakticne vjezbe i kolokvijum.Matavulj. Studijski program Biologija. Ciljevi izucavanja predmeta: Izucavanjem ovog predmeta studenti sticu osnovna znanja o celiji. retina. Stamford. I. 2001. hepar .V. pancreas i vesica phelea) IX nedjelja Žlijezde digestivnog trakta i njihov embrionalni razvoj (Ren. GIP "Bonafides" Niš. thymus. Nikolic. Connecticut. Milenkova. Stevan Popovic Basic Histology – Luis Carlos Jungueira. vesica. M. arterija mišićnog tipa i vena) Imuni sistem i njegov embrionalni razvoj (Lien. Lj. arterije elastičnog tipa. Literatura:C]elija i tkiva . N. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja Cirkulatorni sistem i njegov embrionalni razvoj (Cor. iris i corpus ciliare.mamma cutis. upis. sclera i glandula lacrimalis ) Završna nedjelja Završni ispit Popravni završni ispit XVIII-XXI nedjelja Ovjera semestra OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta U toku semestra Nastava i završni ispit:(6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije pocetka semestra (administracija. XV nedjelja hipofiza) Završni kolokvijum (Epifiza. V. trachea i epigotis) XI nedjelja Urinarni sistem i njegov embrionalni razvoj (Testis i ductus deferens.Kostovska.Petrovic. ureter. seminarski radovi. cardia i fundus ventriculi. Lj. cerebellum. dens i labium . gl.Perovic. gl. placenta I funiculus umbilikalis) XVI nedjelja Popravni završni kolokvijum (Cornea. ukljucujuci i stavke do ukupnog opterecenja za predmet 150 sati) Struktura opterecenja: konsultacije 106 sati i 40 minuta(nastava) + 13 sati i 20 minuta(pripreme) + 30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da poha|aju nastavu. vježbe. studije traju 6 semestara. thyreoidea. dr Emilija Nenezic – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Lackovic Embriologija.Z. Lackovic. Appleton & Lange. histoloskoj gradji tkiva i organskih sistema u organizmu kao i njihov embriolo{ki razvoj. Lj. Milosavljevic. urinaria) X nedjelja Respiratorni sistem organa i njegov embrionalni razvoj (Pulmo. Jose Carneiro. jejunum i VI nedjelja ileum) VII nedjelja Slobodna nedelja VIII nedjelja Kolokvijum (Colon i apendix vermiformis. Avramovic. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti.parathyreoidea. ovarium corpus luteum XII nedjelja Muški i ženski reproduktivni sistem i njehov embrionalni razvoj (Epididymis. medula spnalis. GIP. dr Doc.Z. ukljucujuci i 2 sata laboratorijske vjezbe polaganje popravnog ispita od 0 – 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije 2 sata i 4o minuta sampstalnog rada. Robert O. Histološka gradja organa . glandula lymphacea i tonsilla palatina) II nedjelja Nervni sistem i njegovo embrionalno razviće (Cerebrum. rade i predaju sve domace zadatke . A. Andjelkovic. Somer. V. Somer.2002.suprarenalis.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Obavezni II Histologija sa embriologijom Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a. Z. gl. Histološki atlas . tuba uterina i vagina) XIV nedjelja Sistem culnih organa i koža i njihov embrionalni razvoj (Glandula. 180 ECTS kredita. Pylorus duodenum. "Bonafides" Niš. M. prostata i vesikula seminalis ) XIII nedjelja Endokrini sistem i njegov embrionalni razvoj (Uterus. Kelley. V.

Test I . Organska hemija. dr Milivoje Puric-nastavnik. Organska hemija. Naucna knjiga. studijski program Biologija. Proucavaje strukture. Ugljeni hidrati-disaharidi.2 sata laboratorijskih i rac. 18 . Puric.1997. Završni ispit. Karboksilne kiseline Derivati organskih kiselina. tioalkoholi.Naziv predmeta: Status predmeta Obavezni Semestar II ORGANSKA HEMIJA Broj ECTS kredita 6 Fond casova 3P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. ovjera prije pocetka semestra): 8 sati x 2 = 16 sati Ukupno opterecenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku ukljucujuci i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati(preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterecenja za predmet od 180 sati) Struktura opterecenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad). Rondovic.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaci zadaci . urade sve laboratorijske vježbe predvidjene planom i programom. II kolokvijum. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. vježbe (laboratorijske i racunske).20 poena . 2003. Konsultacije. jedinjenja Ugljovodonici:alkani.10 poena. M.Taylor. fenoli.alkadieni . karakt. a posle odra|ene vježbe student predaje izvještaj na potpis asistentu. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izcavanja predmeta: Sticanje znanja o savremenim shvatanjima i dostignucima organske hemije. Završni ispit . Beograd. . 4. rješavaju i predaju sve domace zadatke.ciklicni ugljovodonici. Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima. rade kontrolne testove i kolokvijume. kvalitativna elementarna analiza org. Supstituisane organske kiseline-halogen-hidroksi-keto-kiseline Aromaticna nitro jedinjenja. osobina organskih jedinjenja i mehanizama njihovih reakcija. proteini. Aromaticni jedinjenja. Ugljeni hidrati-monosaharidi. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi u obliku predavanja. Test II .3 sata samostalnog rada ukljucujuci i konsultacije. 3.10 poena. . tioetri.50 poena. Kastratovic. Praktikum organske hemije. reakcije i reagensi. Halogeni derivati ugljovodonika. Struktura organskih molekula. polisaharidi. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Alkoholi. I test. Amino-kiseline. amini. 2. 1997. alkeni. struktura i izomerija Alkini.1995. upis. R. I Kolokvijum . Arsenijevic. Slobodna nedelja. klasifikacija org.3 sata predavanja. studije traju 6 semestara.6 poena (3 x 2). etri. A. Beograd. Podgorica. mr Vlatko Kastratovic . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. i vje`bi za najvi{e 10-12 studenata u grupi. Hemija.4 poena. S. jed. II test. Aldehidi i ketoni. dr Milivoje Puric Napomena: nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: . Podgorica. D. Literatura: 1. samostalna izrada domacih zadataka. Vježbi. I kolokvijum. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra. Univerzitet Crne Gore. Prije izrade vježbi vrši se provjera pripremljenosti za vjezbu. II Kolokvijum . Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTERECENJE STUDENATA u semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme (administracija. Naucna knjiga. osobine organskih jedinjenja. .

Trilobitomorpha. upis. vježbe. samostalnog rada ukljucujuci i konsultacije. ovjera) 2 x (9 sati i 33 minuta) = 20 sati i 6 minuta Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 152 sati i 8 min. U semestru Nastava i završni ispit: (9 sati 33 minuta) x 16 = 152 sati 8 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. -Zavod za udžbenike Beograd 2003. dr Vladimir Pešić – nastavnik. . Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 33 minuta Struktura: . terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Annelida (Polychaeta) Annelida (Oligochaeta.50 poena. etc.15 poena. laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Panarthropoda Arthropoda. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje anatomije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Insektarijum .Brajković: Zoologija invertebrata II Dio. Echinozoa.15 poena. Pycnogonida) Arachnida Crustacea . Praktični dio ispita .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II INVERTEBRATA II Broj ECTS kredita 7 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a.opšta gradja.3 sata predavanja. Završni ispit . kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: M.2 sata laboratorijske vježbe. ekologije i filogenije pojedinih grupa Invertebrata. Crustacea: Malacostraca Myriapoda Hexapoda (Opšta gradja) Apterygota. Kolokvijum. diverzitet Slobodna nedelja. (Nastava)+20 sata i 33 min. seminarski radovi. . konsultacije. Asterozoa Echinodermata (Crinoizoa). Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.4 sata I 33 min. Kolokvijum . Trilobita.).20 poena. Insecta Insecta . Chelicerata (Merostomata. Posebnu naznaku za predmet: Studenti sami snose troškove terenske nastave Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 19 .Diverzitet Tentaculata: Manje celomske Deuterostomia Echinodermata (opsta gradja). Filogenija životinja Praktični dio ispita Završni ispit. Chaetognatha. Hirudinomorpha) Manje celomske Protostomia (Priapulida. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.

ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Zavrsni ispit . Opsta mikologija – M. konsultacije. saradnik u nastavi. Praktikum iz sistematike algi – Dr Mirko Cvijan. u sekretarijatu studijske grupe Biologija i u studentskoj službi PMF-a. Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati .4 sata predavanja.ukupno 40 poena.2 sata i 40 minuta samostalnog rada uključujući i roku. Osnovi mikologije i lihenologije – Radivoje Marinović. upis i Struktura: ovjera): 2 x (10 sati i 40 min. uloga i značaj algi I Slobodna nedjelja. filogenijom i sistematikom algi.laboratorijske vježbe. 180 ECTS kredita. . Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa morfologijom. rade vježbe i izadju na test. uloga i značaj algi II / Kolokvijum I GLJIVE: Uvod: uloga i značaj gljiva / Razdio Myxomycota (sve) Razdio Eumycota (opšte karakteristike) / Podrazdio Mastigomycotina (sve) Podrazdio Zygomycotina / Podrazdio Ascomycotina – opšte karakteristike Podrazdio Ascomycotina – sistematika / Podrazdio Basidiomycotina . nastavnik. gljiva i lisajeva. anatomijom. oba kolokvijuma i završni ispit. Muntanjola Cvetković. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. studije traju 6 semestara. Učenje i samostalna izrada kolokvijuma. (priprema) + 48 sati (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastav: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja ALGE: Uvod u sistematiku algi / Cyanophyta – opšte karakteristike i sistematika Rhodophyta (sve) / Pyrrophyta i Euglenophyta Xanthophyta iChrysophyta / Bacillariophyta. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.(nastava) + 21 sati 20 min.Naziv predmeta: Status predmeta Obavezni Semestar II ALGE. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Jelena Rakocević. Praktikum iz mikologije i lihenologije – Jelena Vukojević Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 2 kolokvijuma po 20 poena . studijski program Biologija. x 16 = 170 sati i 40 min. Posebne naznake za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od oko 30 studenata. klasa Centrophyceae Bacillariophyta. 2 testa po 10 poena . Sistematika gljiva – Branislav Ranković.ukupno 20 poena. Ekološke grupe algi. Literatura: Sistematika algi – Dr Jelena Blaženčić. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Jelena Rakocević Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog asistenta. teren.opšte karakteristike Podrazdio Basidiomycotina – sistematika / Podrazdio Deuteromycotina Razdio: Lichenophyta (uvod) / Razdio: Lichenophyta (sistematika) Kolokvijum II Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: 8 kredita x 40/30 = 10 sati i 40 minuta 10 sati i 40 min. vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati): 48 sati Struktura opterećenja: 170 sati i 40 min. GLJIVE I LIŠAJEVI Broj ECTS kredita 8 Fond časova 4P+4V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. klasa Pennatophyceae / Phaeophyta – opšte karakteristike i sistematika Chlorophyta I / Chlorophyta II Charrophyta (uvod sistematika) / Ekološke grupe algi.4 sata laboratorijskih vježbi.40 poena.a laboratorijske vježbe (V) za grupu po 10 studenata. Nedjeljno 20 .uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo konsultacije. .) = 21 sat i 20 min. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom . Prelazna ocjena .

Moskva. Hadžiselimović: Uvod u teoriju antropogeneze. 1996.. Antropološke karakteristike evropeida. pigmentacija. Knussman R: Lehrbuch der Anthropologie und Human genetik.) Struktura: Predavanja . Antropologija. MGU.. Nastanak Homo sapiensa. P. deivati kože. x 2 nedelje=10 sati 40 min. konsultacije. Krv i krvotok.33 (5sati20 min. dr Verica Božić-Krstić.Naziv predmeta: Status predmeta obavezan Semestar IV ANTROPOLOGIJA Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2p+2v Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF. Odontologija. N. Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Nastava i završni ispit: 5 sati 20 min..M. Kranium i postkranium. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.York.. New York. studijski program biologija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 2 kolokvijuma po 10 poena . Mader Sylvia: Human biology.ukupno 10. Sarajevo. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:Verica Božić-Krstić. Završni ispit.2 sata Ostale aktivnosti uključujući i konsultacije – 1 sat 20 minuta 21 . Vlahović: Čovek u vremenu i prostoru.. Priprema za popravni ispitni rok I polaganje ispita-preostalo vrijeme od prve dvije stavke-iznosi 24 sata. antropogenezi i varijabilnosti ljudskih populacija.Hrisanfonova. I. 7th. seminarski radovi. dermatoglifi. Podgorica. Mišići Sistem za disanje.ukupno 20.1980. R. Osnovne antropološke karakteristike mongoloidnog tipa. Struktura opterećenja: 85 sati 20 min. testovi. 180 ECTS kredita. Populacioni polimorfizam i geografske promjene Homo sapiensa.International edition. E. 2 testa po 10 poena .ukupno 10. red. saradnik mr Anđelka Šćepanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. morfologiji ćovjeka.. 1988.Stuttgart-N. Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. kolokvijumi.prof. Savremeni čovjek i evolucija. Seminarski rad (nije obavezan) po 5 poena . (priprema) + 24 sata (dopunski rad) Literatura: B. Unireks.Perevozčikov: Antropologia. Studije traju 6 (šest) semestara. Vuk Karadžić.V. Nervni sistem Slobodna nedjelja. Savremeno rasprostranjenje osnovnih antropoloških tipova.ukupno 20. Sadržaj predmeta: Pripema i upis semestra Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Tjelesni pokrivač. Antropomorfologija. (nastava) + 10 sati 40 min. Univerzitet Novi Sad Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika. Osnovne etape evolucije hominida. vježbe. Nedeljno 4 kredita x 40/30 =5. Kolokvijum.Ivanović: Antropologija I. Aktivnost na vježbama I priprema vježbe po 5 poena . 1996. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izucavanja predmeta: Cilj predmeta je da studentima omoguci neophodna znanja o mjestu i ulozi ćovjeka u prirodi. x 16 nedelja=85 sati 20 min Neophodne pripreme (administracija.Gustav Fischer Verlag. ovjera prije početka semestra): 5 sati 20 min.2002. upis.2 sata Vježbe . Geografska lokalizacija i osnovi antropoloških tipova. 2002. Osnovne antropološke karakteristike ekvatorijalno-australoidnog stanovništva. Svjetlost. Ovjera semestra i upis ocjena. Beograd.ed.

Regulatorni enzimi: amilaze. Biološke membrane: struktura i transport kroz membranu. Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave : Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. 22 . Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Proučavanje hemijskog sastava živih organizama i hemijskih procesa koji se u njima odvijaju Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.6 poena. Mr Slavica Vujović. Nukleinske kiseline (DNK i RNK). a laboratorijske vježbe (L) za grupu po 10 studenata. urade praktični dio ispita. lipoproteinski sistemi. Lipaze.10 poena. saradnik u nastavi Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Nukleaze. kolokvijumi Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Biomolekuli ćelija. vježbe. glikogen fosforilaza. upis. Posebnu naznaku za predmet: Nastava ( P+V) se izvodi za grupu od oko 30 studenata. Enzimi. Spasojević-Kalimanovska V. u sekretarijatu studijske grupe Biologija i u studentskoj službi PMF-a. 1995. Prisustvo predavanjima . Završni ispit.48 poena. kinetika enzimske reakcije. 180 ECTS kredita. prosti. polisaharidi. Ugljeni hidrati. Praktični dio ispita . kiselo-bazne osobine i reakcija amino-kiselina).3 sata predavanja. dobijanje i transfer energije u živim ċelijama. specifičnost.. Struktura i osobine purinskih i primidinskih baza. Aktivnost na vježbama i priprema vježbi .4 poena. studijski program Biologija.3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije. Biohemijske reakcije. inicijacija enzima. lizozom. Praktični dio ispita. Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Struktura i funkcija nekih globularnih i fibrilarnih proteina. . ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6 x 30 = 180 sati .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar III BIOHEMIJA I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. disaharidi. Peptidi. Funkcija klasifikacije proteina i kiselo-bazne osobine. Dinamička biohemija. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru 6 kredita x 40/30 = 8 sati Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja =128 sati Struktura: Neophodne pripreme (administracija. Danica Popović.. Proteolitički enzimi. Osnovi biohemija Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: I i II kolokvijum po 16 poena. Danica Popović Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog asistenta.2 sata laboratorijskih vježbi. Aminokiseline (klase. Struktura i sastav. optička aktivnost. nivoi strukturne organizacije. Osnovni principi bioenergetike. Slobodna nedjelja I kolokvijum Lipidi-kompleksni. Završni ispit . Jelić-Ivanović S. testove i oba kolokvijuma. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Literatura: 1) Topisirović LJ. klasifikacija. studije traju 6 semestara. nastavnik. Voda. 2) Spasiċ S. II kolokvijum Uvod u metabolizam. konsultacije. Monosaharidi. rade vježbe. struktura i funkcija glikokonjugata. Dopunski rad: 36 sati .

Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara.F.Stanja moždanih aktivnosti i pamćenje. dr Andrej Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu možete dobiti na http://www. II Kolokvijum Autonomni nervni sistem. ljudsko ili životinjsko tijelo. 3. Regulacija.Regulacija disanja.Krvne ćelije.Nefron. Medicinski fakultet Foča 2003.Izvori E i sinteza ATP-a.ac.Održavanje ravnoteže. dr Andrej Perović.Sinapsa:vrste. a vježbe za grupu po 10 studenata. seminarski rad).Drecun: Praktikum iz fiziologije. M. Fiziologija mišića:Skeletni mišići.Kičmena moždina.Zone korteksa.Građa sarkomere.Projekcije u moždanoj kori.Mehanika disanja. Jedan kontrolni test iz praktičnog dijela i ovjera rezultata praktičnog rada 10 poena.Sistem krvnih sudova.Renin-angiotenzin sistem.pmf. Kardiovaskularnog sistema: Srce. W. 2.Membranski i akcioni potencijal. Završni ispit : usmeni ukupno 50 poena. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Medicinska knjiga 2009.Savremena administracija. Polne žlijezde. Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod u fiziologiju.Endokrinologija. I Kolokvijum Slobodna nedjelja Respiracija. ovjera) 2 x (10 sati i 40 minuta) = 21 sat i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Hormonska kontrola.Krv. Bubreg.2007. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za slušanje i prijavljivanje ispita Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti treba da steknu saznanja o osnovnim fiziološkim principima i da shvate integraciju pojedinačnih funkcija svih organa i ćelija tijela u zajedničku funkcionalnu cjelinu. Varenje hrane. Fenomen adaptacije. odrade laboratorijske vježbe.Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) OPŠTA FIZIOLOGIJA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Obavezni III 8 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a.Inervacija.Hemostaza. U slučaju potrebe nastava i vježbe se mogu izvoditi i na engleskom jeziku.Uticaj simpatičke i hormonske vazokonstrikcije. Funkcionalno jedinstvo sistema. Jedan seminarski rad 8 poena.Imunost. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc.Glomerul. Motorika:Refleks.Hipofiza. Senzibilitet:Receptori. uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: (10 sati i 40 minuta) x 16 = 170 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra 8administracija. Literatura: 1.me 23 . Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 30 studenata.limbički sistem i hipotalamus. Savremena administracija. Ekscitabilna tkiva.Tireoidea. Regulacija glukoze u krvi Regulacija acido-baznog statusa. Uloga i fukcija jetre. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Receptori. Konsultacije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena).C.Motorna jedinica.Građa i uloga Hb.Reapsorpcija i ekskrecija. uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 48 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet (240 sati) Struktura opterećenja: 170 sati 40 minuta (Nastava)+21 sati i 20 minuta (Priprema)+48 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.Fiziologija vida.Ganong: Pregled medicinske fiziologije. predaju domaće zadatke i seminarski rad i rade oba kontrolna testa i kolokvijuma. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Refleksni luk. Ponašanje i motivacioni mehanizmi. A.Guyton: Medicinska fiziologija. građa i prenos signala. Aktivnost u nastavi 2 poena. Samostalni rad (preparacija živog materijala. laboratorijske vježbe.Kontrakcije.Razmjena gasova u plućima.Hod.Senzitivni put.Mehanizmi regulacije.Mišićni tonus. Završni ispit (usmeni) Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 8 kredita x 40/30 = 10 sati i 40 minuta Struktura: 4 sata predavanja 3 sata laboratorijskih vježbi 3 sata i 40 minuta samostalnog rada. upis.

Uporedna anatomija kičmenjaka. Kalezić M. PMF – Kragujevac. 1997. Nervni sistem kičmenjaka. Kalezić M. . 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti: Invertebrata I i II Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje uporedne morfologije i anatomije Chordata. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu – Beograd.. Respiratorni sistem kičmenjaka Kolokvijum II. 1950. Hordati (skripta). Odlike. Stanković S. Nervni sistem kičmenjaka Slobodna nedjelja. Morfologija i sistematika Hordata. testovi. .35 poena. dr Drago Marić Napomena: Dodatne informacije o predmetu Nedjeljno: 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta 24 .Dva kolokvijuma po 15 poena (30 poena) . Savremena administracija. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od oko 20 studenata.Prisustvo predavanjima 3 poena. praktični i usmeni dio ispita. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu – Beograd. kolokvijumi.Završni ispit: praktični – 15 i usmeni ispit .3 sata vježbi. Preduslov izlaska na usmeni dio ispita je položen test i praktični dio ispita. domaći zadatak 4 poena. Cirkulatorni sistem kičmenjaka Ekskretorni sistem kičmenjaka Reproduktivni sistem kičmenjaka Završni ispit (usmeni ispit) Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 minuta)x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (administracija. polaganje poparavnog ispita od 0-42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije uključujući i konsultacije. Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara. Osnovi morfologije kičmenjaka. dr Drago Marić . kolokvijume. sistematski i filogenetski položaj Vertebrata (kičmenjaka). upis. 1998. učenje. ovjera prije početka semestra): Sruktura: 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati . uključujući i . Čulni organi Čulni organi Endokrini sistem kičmenjaka. Cirkulatorni sistem kičmenjaka. Celom i mezentere Digestivni sitem kičmenjaka.Beograd. mr Dragana Milošević . odrade i ovjere praktične vježbe i domaći zadatak. urade testove.3 sata i 20 minuta samostalnog rada. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. (priprema) + 42 sata (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Morfologija hordata (praktikum). Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 1996. Univerzitet u Kragujevcu. Odlike Chordata. stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 210 sati) Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. samostalna izrada zadataka (preparacija osteološkog materijala). Đorović A. Naučna knjiga – Beograd. (nastava) + 18 sati i 40 min. porijeklo i razviće kičmenjaka. vježbe. . a vježbe (V) za grupu po 10 studenata.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni SISTEMATIKA I UPOREDNA ANATOMIJA KIČMENJAKA I Semestar III Broj ECTS kredita 7 Fond časova 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Skeletni sistem kičmenjaka Skeletni sistem kičmenjaka Mišićni sistem kičmenjaka Kolokvijum I. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Literatura: Kalezić M.3 sata predavanja. . Kožni sistem kičmenjaka.Test 10 poena. prisustvo vježbama 3 poena. 1995. Šorić V.nastavnik. naročito Vertebrata.

osnovne odlike i subordinaciona klasifikacija Subordinaciona klasifikacija mahovina 2. Laboratorijski se obavlja sa grupama od najviše 12 studenata. 25 . Ciljevi izučavanja predmeta: -Evolucija kopnenih biljaka. KOLAŠIN. POPRAVNI KOLOKVIJUM Razdio Equisetophyta Razdio Polypodiophyta. Elsevier Posebne naznake za predmet: Nastava iz predmeta se realizuje kroz predavanja i praktični rad= vježbe. seminarski rad= 5 poena.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA 1 Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : III 4 2P+1V Akademske osnovne studije PMF-a. kontrolni testovi. Planirani oblik provjere znanja (PZ: domaci zadaci. B. 180 ECTS kredita. Neophodna priprema prije početka semestra (administracija. KOLOKVIJUM 2 Fosilne golosjemenjače. herbar = 10 poena. dok terenima prisustvuju studenti svih grupa zajedno.. Beograd Dopunska literatura: Simpson.) Predavanje TEREN Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Uvod u Sistematiku Viših biljaka. dopunska nastava POPRAVNI ROK ZAVRŠNOG ISPITA V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVIXVII XVII XIX-XX Opterećenje studenta u časovima: Ukupno opterecenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve do druge stavke do ukupnog opterecenja za predmet 120 sati) Struktura opterecenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema)+ 24 sata (dopunski rad) Oblici provjere znanja i ocjenjivanja u toku godine: 1. BAŠTI I BOTANIZIRANJE BRDOM ŠLJIVOVICA Klasifikacija viših biljaka. 3. dio Uvod u razdio Lycopodiophyta. Blečić. 2. . (2010): Plant Systematics. Kratak pregled Filogenije viših biljaka ZAVRŠNI ISPIT Konsultacije. KOLOKVIJUM 1 SLOBODNA SEDMICA Klasifikacija razdjela Lycopodiophyta. vježbe: laboratorijske vježve (LV). izlaze na kolokvijume i testove. studijski program Biologija. kolokvijumi. POPRAVNI KOLOKVIJUM 2 Recentne golosjemenjače.osnovne karakteristike i subordinaciona klasifikacija Recentne paprati Razdio Pinophyta. dr Danijela Stešević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. upoznavanje sa konceptom predmeta. klasifikacija i njihovi filogenetski odnosi (zaključno sa golosjemejnačama). V (2002): Sistematika i filogenija viših biljaka.Upoznavanje bogatstva i raznovrsnosti flore Crne Gore. sakupljaju materijal za herbarsku zbirku. izrada testova i kolokvijuma. izrada herbarske zbirske. Termin izvođenja terenske nastave nije fiksan i zavisi od vremenskih prilika. . studije traju 6 semestara. Broj studenata na predmetu ne bi trebao biti veći od 36.overa) iznosi 10 sati i 40 minuta Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu: predavanja.upis. PLAN RADA Pripremna nedjelja I II III IV Naziv metodskih jedinica za predavanja (P). Osnovna literatura: Tatić. laboratorijske i terenske vježbe. Razdjeli Rhyniophyta & Zoosterophylophyta Razdio Bryophyta.završni ispit= 40 poena Nedjeljno 4 kredita x 40/30= 5sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sata laboratorijskih vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16= 85 sati i 20 min. Napomena: Studenti same snose troškove terenske nastave. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. ZUNS. evolucija biljnih organa. M. tereni (T) i ostale nastavne sadržaje (O). laboratorijske vježbe i teerni.. 4. 5. . konsultacije.POSJETA BOT. 2 kolokvijuma po 15 poena = 30 poena. test = 15 poena. planom i programom rada. opšte karakteristike i podjela na klase. Vježbe se sastoje iz laboratorijskog i terenskog dijela. Porijeklo viših biljaka.. samostalna determinacija materijala i učenje.

Biosinteza masnih kise4lina i regulacija njihovog metabolizma. Danica Popović Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog asistenta. Biosinteza nukleotida.2 sata laboratorijskih vježbi.. a laboratorijske vježbe (L) za grupu po 10 studenata. fosfoglicerida. vitamina D. Mliječnokiselinska i alkoholna fermentacija. urade praktični dio ispita. Glikogenoliza. u sekretarijatu studijske grupe Biologija i u studentskoj službi PMF-a. I kolokvijum Glukoneogeneza. sfingolipida.48 poena.2 sata i 40 minuta samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 uključujući i konsultacije. Dopunski rad: 36 sati . minuta (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. II kolokvijum. upis. rade vježbe. nastavnik.. Biosinteza esencijalnih aminokiselina. Oksidativna dekarboksilacija piruvata. studije traju 6 semestara.Glikoliza. polisaharida. ketonskih tijela. disaharida. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu U semestru Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 nedjelja =106 sati 40 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta minuta Struktura: Neophodne pripreme (administracija.2 sata predavanja. Završni ispit. Ciklus limunske kiseline. Aktivnost na vježbama i priprema vježbi . Katabolizam lipida: masnih kiselina. 180 ECTS kredita. testove i oba kolokvijuma.6 poena. Katabolizam ugljenih hidrata. JelićIvanović S. vježbe. glikogeneza.10 poena. biosinteza drugih monosaharida. Posebnu naznaku za predmet: Nastava ( P+V) se izvodi za grupu od oko 30 studenata. ovjera): 2 x 6 sati i 40 . triacilglicerola. biogenioh amina. konsultacije. glutationa. Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Slobodna nedjelja. saradnik u nastavi Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. hema. 2) Spasiċ S. Završni ispit . Energetski metabolizmi. Biosinteza lipida. Literatura: 1) Topisirović LJ. kolokvijumi Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Oksidatitvna fosforilacija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Proučavanje hemijskog sastava živih organizama i hemijskih procesa koji se u njima odvijaju Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.4 poena. Nedjeljno 26 . studijski program Biologija. Mr Slavica Vujović.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar IV BIOHEMIJA II Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Uključivanje drugih ugljenih hidrata u glikolitički put. Putevi degradacije proteina. Praktični dio ispita. Biosinteza triacilglicerola i slozenih lipida. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Sudbina holesterola. Osnovi biohemije Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: I i II kolokvijum po 16 poena. Danica Popović. 1995. žučnih kiselina i neesencijalnih amino kiselina. Katabolizam nukleotida. minuta = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati . Biosinteza steroidnih hormona. pentozofosfatni put. Prisustvo predavanjima . Katabolizam proteina. Dinamička biohemija. Praktični dio ispita . Spasojević-Kalimanovska V.

Kalezić M. naročito Vertebrata.2 sata laboratorijske vježbe. . Amphibia (karakteristike i klasifikacija) Slobodna nedjelja Reptilia (karakteristike i klasifikacija) Reptilia (karakteristike i klasifikacija Reptilia (karakteristike i klasifikacija Kolokvijum II. kolokvijume. Univerzitet u Kragujevcu. Zoologija (drugi deo – sistematika životinja). samostalnog rada. upis.x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 1998.Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena). Posebne naznake za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od oko 20 studenata. Chordata:Hemichordata. PMF. ovjera) 2 x 6 sat i 40 minutai = 13 sati i 20 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet : 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Literatura: Radovanović M. . uključujući i vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 konsultacije..Prisustvo predavanjima 3 poena. Tunicata. . Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara. . uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 30 sati (preostalo . Đorović A. Cephalochordata.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Hordati (skripta). urade testove. 5 kredita x 40/30= 6 sati i 40 min. učenje. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu – Beograd.nastavnik. . Uvod u sistematiku kičmenjaka. Morfologija i sistematika Hordata. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Dva test po 7 poena (ukupno14 poena). sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (pripreme) + 30 (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Mammalia (karakteristike i klasifikacije Mammalia (karakteristike i klasifikacije) Mammalia (karakteristike i klasifikacija) Završni ispit (praktični i usmeni dio ispita) Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: 6sati i 40 min. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . konsultacije. Aves (karakteristike i klasifikacija) Aves (karakteristike i klasifikacija) Aves (karakteristike i klasifikacija). odrade i ovjere praktične vježbe. Amphibia (karakteristike i klasifikacija) Kolokvijum I. dr Drago Marić .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBAVEZNI UPOREDNA ANATOMIJA I SISTEMATIKA KIČMENJAKA II Semestar IV Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu – Beograd. . vježbe. Preduslov izlaska na usmeni dio ispita su položeni testovi. 1965. Kalezić M. 1996. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Položena Uporedna anatomija i sistematika kičmenjaka I Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sistematike i filogenetskih odnosa Chordata. a vježbe (V) za grupu po 10 studenata. praktični i usmeni dio ispita. kolokvijumi. testovi. Morfologija hordata (praktikum). Agnatha (karakteristike i klasifikacija) Chondrichthyes (karakteristike i klasifikacija) Osteichthyes (karakteristike i klasifikacija) Osteichthyes (karakteristike i klasifikacija). 1997. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Naučna knjiga – Beograd.2 sata i 40 min. mr Dragana Milošević .Završni ispit 50 poena. Šorić V.Prisustvo vježbama 3 poena. dr Drago Marić Napomena: Nedjeljno: 27 .2 sata predavanja.

podjela. (1997). V (2002): Sistematika i filogenija viših biljaka. seminarski rad 1= 5 poena. ZUNS. studije traju 6 semestara. Laboratorijski se obavlja sa grupama od najviše 12 studenata. 2 kolokvijuma po 10 poena = 20 poena.. subordinaciona klasifikacija Potklasa Rosidae. 3. opšte karakteristike. izlaze na kolokvijume i testove. Planirani oblik provjere znanja (PZ: domaci zadaci. uključujući i konsultacije 149 sati i 20 min. B. 5. Subordinaciona klasifikacija potklase Asteridae. (nastava) + 18 sati i 40 min. studenti sakupljaju materijal za herbarsku zbirku. Uvod u sistematiku Liliopsida. završni ispit: herbarijum (30 poena) + teorijski dio (20 poena) = 50 poena PROLAZ NA ISPITU SE DOBIJA OSVAJANJEM 51 POENA. Elsevier Posebne naznake za predmet: Nastava iz predmeta se realizuje kroz predavanja i praktični rad= vježbe. 4. Vježbe se sastoje iz laboratorijskog i terenskog dijela. uključujući i Sruktura: polaganje poparavnog ispita od 0-42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke 2 sata predavanja 3 sata vježbi do ukupnog opterećenja za predmet od 210 sati) Struktura opterećenja: 4 sata i 20 minuta samostalnog rada. sakupljaju materijal za herbarsku zbirku. konsultacije. laboratorijske vježbe i tereni.00-14. osnovne odlike i njegova subordinaciona klasifikacija Potklase Magnolidae i Ranunculidae. čija izrada predstavlja preduslov za polaganje Završnog ispita. POPRAVNI KOLOKVIJUM Nastavak predavanja o subordinacionoj klasifikaciji Rosidae. Columbia University Press. Tokom terenske nastave i samostalnih aktivnosti. 180 ECTS kredita. kontrolni testovi. Blečić. upis. POPRAVNI KOLOKVIJUM Podklase Alismidae i Lilidae Podklase: Commelinidae. dr Danijela Stešević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. opšte karakteristike.) I Predavanje Razdio Magnoliophyta. vježbe: laboratorijske vježve (LV). subordinaciona klasifikacija Potklasa Caryophyllidae Potklasa Dillenidae. Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu: predavanja. ovjera prije početka semestra): 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. KOLOKVIJUM 1 SLOBODNA SEDMICA Subordinaciona klasifikacija podklase Rosidae. opšte karakteristike. Potklasa Asteridae. 2. KOLOKVIJUM 2 Nastavak subordinacione klasifikacije Asteridae. dok terenima prisustvuju studenti svih grupa zajedno. subordinaciona II Predavanje klasifikacija III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI-XVII XVIII XIX-XX Opterećenje studenta u časovima: U toku semestra: Nastava i završni ispit:: (9 sati i 20 minuta)x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (administracija.. 2 testa po 10 poena= 20 poena. Termini izvođenja terena nisu fiksni i zaviše od meteroloških prilika i vremena cvjetanja biljaka. A. Simpson.00h (ili u nekom drugom terminu po dogovoru) Osnovna literatura: Tatić. kolokvijumi. New York. podjela. Nedjeljno: 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Potklasa: Hamamelidae. (priprema) + 42 sata (dopunski rad) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u toku godine: 1. Ciljevi izučavanja predmeta: -Klasifikacija i filogenetski odnosi cvjetnica -Upoznavanje bogatstva i raznovrsnosti flore Crne Gore. P PLAN RADA Pripremna Naziv metodskih jedinica za predavanja (P). Diversity and Classification of Flowering Plants. M.Šifra predmeta Naziv predmeta: Status predmeta Obavezni SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA2 Semestar Broj ECTS kredita Fond časova IV 5 2P+3V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a. Konsultacije: utorak 12.. Arecidae TERENSKA NASTAVA TERENSKA NASTAVA ZAVRŠNI ISPIT Konsultacije. laboratorijske i terenske vježbe. Napomena: Studenti sami snose troškove terenske nastave. Broj studenata na predmetu ne bi trebao biti veći od 36. izrada testova i kolokvijuma. samostalna determinacija materijala i učenje. praktični rad u fakultetskoj herbarskoj zbirci = 5 poena. dopunska nastava ZAVRŠNI ISPIT (HERBAR) ZAKLJUČIVANJE OCJENA 28 . . seminarskog rada. tereni (T) i ostale nedjelja nastavne sadržaje (O). Zbirka mora sadržati 300 vrsta korektno herbarizovanih i etiketiranih cvjetnica iz flore Crne Gore. izrada herbarske zbirske. studijski program Biologija. kroz terenski rad i izradu herbarske zbirke Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Beograd Dopunska literature: Takhtajan. (2010): Plant Systematics. opšte karakteristike. opšte karakteristike.

Mikroskopiranje. upis. Kruženje C. M. Savladavanje osnovnih tehnika u kultivaciji mikroorganizama i metoda za izučavanje mikroorganizama. Biosinteza. Reparacioni mehanizmi. P u prirodi. Ultrastruktura prokariotske i eukariotske ćelije. M. Beograd. Završni ispit : 50 poena. Aktivnost na casu 4 poena. Bioprocesi i bioreaktori. Metabolički tipovi mikroorganizama. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Morfologija i struktura virusa. docent 29 . Kolokvijum I Slobodna nedjelja Metabolizam mikroorganizama. (3): Madigan.o. Martinko. Podjela virusa. Kontinualna kultura bakterija. 11 Ed.M. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata u semestru Nastava i završni ispit: (10 sati i 40 minuta) x 16 = 170 sati i 40 minuta 8 kredita x 40/30 = 10 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra 8administracija. Klasifikacija bakterija Patogenost mikroorganizama. Genetika mikroorganizama. Razvitak mikrobiologije.o. Građa informacionih molekula. Mikrobiološke osnove genetičkog inženjerstva. Fotosinteza kod bakterija. Odbrambeni mehanizmi domaćina. D (2006): Metode u th nedjeljno mikrobiologiji. Bakteriofagi. M. Antibiotici Ekološka mikrobiologija. M. Kolokvijum II Primjenjena mikrobiologija. Rast mikroorganizama u laboratorijskim uslovima.. Rekombinatna DNK i genetičko inženjerstvo. odrade sve laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma.o u hrani. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Svetlana Perović.. Značaj mikrorganizama za čovječanstvo. Zagađenje voda i njihovo prečišćavanje. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis studenata Otkriće mikroorganizama. N. Biološki fakultet. Mikroorganizmi u industriji.o u zemljištu. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: : Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovama biologije mikroorganizama. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Virusi. u prirodi. Beograd. Filogenija eubakterija i arhebakterija. Metode u izučavanju virusa. strukturom i funkcijom prokariotskih i acelularnih mikroorganizama. Sinhroni rast. Prenos genetičke informacije. Faktori patogenosti.o u vazduhu. Literatura: (1) Simić. M.T. S. M. uključujući konsultacije polaganje popravnog ispita od 0 do 48 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet (240 sati) Struktura opterećenja: 170 sati 40 minuta (Nastava)+21 sati i 20 minuta (Priprema)+48 sati (Dopunski rad) Obaveze studenata: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. u vodi. Uticaj faktora spoljašnje sredine na rast. Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja. D (1988) Mikrobiologija. J. (studije traju 6 semestara. Dva kontrolna testa po 5 poena (ukupno 10 poena). (2006) Brock Biology of Microorganisms. Bioenergetika. Simić. konsultacije i kolokvijumi. Mutacije. Studijski program Biologija. Kriva rasta. vježbe (laboratorijske).. Razmjena genetičkog materijala.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar IV MIKROBIOLOGIJA Broj ECTS kredita 8 Fond časova 4P+3V Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. Prentice Hall Int Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena). Jedan seminarski ra 6 poena. Grupe mikroorganizama. (2): Knežević-Vukčević J. Naučna knjiga. Reprezentativne grupe bakterija. Struktura: ovjera) 2 x (10 sati i 40 minuta) = 21 sat i 20 minuta 4 sata predavanja Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati 3 sata laboratorijskih vježbi 3 sata i 40 minuta samostalnog rada.

1983. i kolokvijum iz teorije. Novi Sad. Vojislav Novosel. heterozis i vještačka selekcija. 1970. Transkripcija RNK.Ćelijski ciklus. Mišić P. Završni ispit 50 poena.Studijski program biologija Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovnim zakonitostima nasledjivanja i promjena koje nastaju na živim organizmima.P.: Geni u populacijama. . Promjene u gradji DNK. Naučna knjiga. i Borojević K. vježbe.4 sata predavanja.Organizacija gena i hromozoma kod eukariota IX nedjelja Genetički mehanizmi imunoloških sposobnosti. Genetička struktura prirodnih populacija. upis.2 sata vježbe. XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Popravni ispitni rok Zaključivanje ocjena OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 93 časa Struktura: . Partenon. V nedjelja Vanhromozomsko nasledjivanje kao i faktori koji izazivaju to nasledjivanje. Dubinjin N. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja Mendelova pravila nasledjivanja. Euploidija Aneuploidija IV nedjelja Mutacije. Heritabilnost. držanje časova. Posebna naznaka za predmet: Usmena provjera. imbriding-autbriding. Struktura i funkcija gena (DNK. Popravni kolokvijum XIV nedjelja XV nedjelja Ukrštanje u bliskom srodstvu. Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u Sekretarijatu Studijske grupe Biologija i u studentskoj službi PMF-a. Gradja hromozoma eukariota.Genetička determinacija pola.dr. U semestru Nastava i završni ispit: 12 sati x 15 = 180 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Promjene u broju hromozoma.: Obšćaja genetika. Borojević S. Đakob i Monoov model gena.: Genetika. Beogerad. 1976. 30 . kontrolni test i kolokvijum. Imunogenetika krvnih grupa X nedjelja Genetička uslovljenost kancera i kontrola starenja. 1981. dr Vojislav Novosel. rade vježbe sa testom. XIII nedjelja Genetička determinacija i nasledjivanje kvantitativnih osobina. Literatura : Marinković i saradnici: Genetika. Genetička kontrola razvića i mehanizmi. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.Značaj genetičke različitosti za opstanak ortganizama u prirodi.Multipni aleli i oblici interakcije medju genima. Novi Sad. Moskva. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 12 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) 42 sata Struktura opterećenja: 180 + 24 + 42 = 246 sati Studenti su obavezni da poha|aju nastavu. Faktori koji mijenjaju genetičku ravnotezu. Rekombinacija gena III nedjelja Promjene u strukturi hromozoma. ovjera) 2 x 12 sati = 24 sata Ukupna opterećenja za predmet: 7 x 60 = 420 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum (2 x 15)= 30 poena. Kolokvijum XI nedjelja XII nedjelja Genetička ravnoteza populacija-ekvilibrijum. Test iz praktičnih vježbi (2 x 10) = 20 poena. II nedjelja Struktura čelije i funkcija njenih organela. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Borojević K. Beograd. 1999. pismena provjera Ime i prezime nastavnika koje je pripremio podatke: Prof.Translacija RNK VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Funkcija gena-Bencerov eksperiment.RNK) VI nedjelja Replikacija DNK.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni Semestar IV GENETIKA Broj ECTS kredita 7 4+2 Fond časova Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF .: Genetika. saradnik Mr Borislav Ivanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Genetički kod.

(1991): Fiziologija biljaka. Regulacija disanja. Fiziologija sjemena i ploda... G. Massachusetts. Beograd. NNK-International. Z. B.. sumpora i fosfora. Praktični dio ispita Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Nastava i završni ispit: 12 x 16 = 192 sata Neophodne pripreme (administracija. (1985): Praktikum iz fiziologije biljaka... R. Naučna knjiga.. Dormancija. Beograd. Fotosintetički transport elektrona. Tamna faza fotosinteze. (1998): Plant Physiology. urade praktični dio ispita i oba kolokvijuma. Primanje i odavanje vode. Fotosinteza. B. Fiksacija kod C-4 i sukulentnih biljaka. Kastori. Ćulafić. Fiziologija mineralne ishrane. Nauka. Fizičke pojave pri aps. Fotosintetički pigmenti.. turgorov pritisak. upis.pmf. rade vježbe. Fotorespiracija. Sunderland. Vernalizacija. Osmotski pritisak. Sadržaj mineralnih elemenata u biljkama.. Stanković. Kastori. Sinauer Associates. Sarić..Naziv predmeta: Šifra Status predmeta Semestar predmeta Obavezni V Fiziologija biljaka Broj ECTS kredita 9 Fond časova 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje :Akademske osnovne studije PMF-a. 180 ECTS kredita. Fotosintetička fosforilacija.. Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz predmeta:Anatomija biljaka. Ćulafić. L. M. R.Fiziolofija otpornosti.. Oksidativna fosforilacija.Praktični dio ispita: 16 poena . Somatska hibridizacija Fiziologija cvjetanja i fotoperiodizam. snaga usisavanja.. (1998): Fiziologija biljaka.. uključujući i polaganje poparavnog ispita od 0-54ata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 270 sati) Struktura opterećenja: 192 sata (nastava) + 24 sata (priprema) + 54 sata (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.II Kolokvijum: 12 poena .. Ćelijske komponente. Fiziologija biljne ćelije. Značaj sunčeve svjetlosti za fotosintezu. konsultacije. Naučna knjiga. seminarski radovi. praktikum. Mikro i makro elementi.. Usvajanje organskih materija od strane biljaka.. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . studijski program Biologija.Završni ispit: 50 poena Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Slađana Krivokapić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www.Asimilacija azota. Ugljeni hidrati i lipidi kao supstrat disanja. Fiziologija rastenja i razvića. M. Naunović. Kretanje mineralnih i organskih materija. E. ovjera prije početka semestra): 2 x 12 = 24 sata Ukupno opterećenje za predmet : 9 x 30 = 270 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.laboratorijske vježbe.. Konjević. Hormonalna regulacija rastenja i razvića. R. Petrović. Sarić. Feljton. Sadržaj predmeta Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Opterećenje studenta na predmetu Nedjeljno: 9 kredita x 40/30 = 12 sati Sruktura: 4 sata predavanja 4 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. Beograd.I Kolokvijum: 12 poena . Ž.Beograd. Cerović. Svijetla faza fotosinteze. Usvajanje jona.. Novi Sad. Biohemija Ciljevi izučavanja predmeta: Proučavanje životnih procesa u biljkama Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Slađana Krivokapić – nastavnik. Transport kroz simplast. studije traju 6 semestara. Taiz.. mr Dragana Petrović-saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Seminarski rad: 10 poena . Krstić. Literatura: Nešković. N. Totipotentnost somatskih ćelija. Disanje. Konjević.. (1992): Fiziologija biljaka.ac. II Kolokvijum Pokreti kod biljaka. Apsorpcija jona i organskih jedinjenja.. Zeiger. Starenje i abscisija. (2003): Fiziologija biljaka. Kretanje i odavanje vode. Ž. Krstić. uključujući i konsultacije U toku semestra: Predmet i zadaci izučavanja fiziologije biljaka. Inc. Lj. Petrović. svj. Stanković. Slobodna nedelja I Kolokvijum.me 31 . R. M. Kultira biljnih ćelija. Lj. M.

coli.Hemijski eksperimenti. rukopis. 2002.Obradović Danko: Kloniranje organizama. Stabilnost DNK heliksa. XVI nedjelja Završni ispit.. VII nedjelja Slobodna nedjelja. Literatura: Bruce Alberts i sar. New York. Studijski program biologija. Nekovalentne interakcije koje utiču na njihovu konformaciju. Genetski kod. vanredni profesor. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Repetitivne sekvence.25 poena.coli). Geometrijski problem. Gradja centromera i telomera na nivou molekula. Replikacija kod prokariota (E. USA.George M. Bidirekciona replikacija.3 sata samostalnog rada uključujući konsultacije (priprema) + 36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. IV nedjelja GRAĐA HROMOZOMA Hromozom E. V nedjelja GENETIČKI MATERIJAL Centralna dogma Molekularne biologije. upis i ovjera): 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za Struktura: . rade vježbe i kolokvijum. VI nedjelja REPLIKACIJA DNK Pravila.. Terminacija replikacije. 2002. Jones and Bartlett. Struktura (vrste). Struktura iRNK. II nedjelja NUKLEINSKE KISJELINE Struktura. XIII nedjelja Hiperosjetljiva mjesta. Strukturna hijerarhija hromozoma. Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanje živih bića na molekularnom nivou.Proteini. Renaturacija. Metilacija DNK i mismač reper. rukopis. Vrste RNK molekula i funkcija. Boston.Freifelder David: Molecular Biology. Prentice Hall.2 sata laboratorijskih vježbi.Inicijacija. Cirkularna DNK i superheliks.Obradović Danko:Svetlosni mikroskopi. Struktura ribozoma. XV nedjelja Posttranslaciona modifikacija proteina. Napomena: Dodatne informacije o predmetu 32 . elongacija i terminacija. Inicijacija replikacije. Veličina i fragilnost DNK. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. mjesta aktivacije i enhenseri. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Danko Obradović. Prelazna ocjena se dobija ako je zbir poena iz oba semestra najmanje 51 poen. Z-DNK. XII nedjelja Struktura tRNK. Beograd. elongacija i terminacija kod translacije. Hidroliza proteina. studije traju 6 semestara. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja Makromolekuli. laboratorijske vežbe. 1987. III nedjelja Depolimerizacija nukleinskih kisjelina. Replikacija hromatina kod eukariota. Jones and Bartlett. RNK splajsing. Malacinski..25 poena. konsultacije. RNK polimeraza eukariota. Osobine genetičkog materijala. Hromozomi eukariota. 2003. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Danko Obradović. VIII nedjelja IX nedjelja Dokaz diskontinualnosti (Okazakijevi fragmenti). Transkripcija kod eukariota. Biološka aktivnost proteina i struktura.: Molecular Biology of the Cell. Blendor eksperiment. Denaturacija i kriva topljenja DNK.Benjamin Lewin: Genes VIII.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar V MOLEKULARNA BIOLOGIJA I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. 180 ECTS kredita. XI nedjelja TRANSKRIPCIJA Značaj. Transklipcija i translacija kod prokariota (vremenska i prostorna povezanost). Lebanon . vanredni profesor. Pregled etapa translacije.3 sata predavanja. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Garland Science – a member of the Taylor & Francis Group. RNK polimeraza. Enzimi replikacije. Histonski proteini i hromatin. USA. Denaturacija i renaturacija. Vrste makromolekula i struktura. USA. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog . Struktura t-RNK.Obradović Danko: Reakcija polimerizacije lanca. Determinisanje primarne strukture. Kolokvijum. Inicijacija. Nukleozomi i njihova gradja.rRNK i tRNK. Srbija i Crna Gora. 2004. USA. Satelitska DNK. Essentials of Molecular Biology. X nedjelja Replikacija kotrljajućih prstenova. Dokaz semikonzervativnosti. Boston. Struktura 5' i 3' krajeva eukariotskih iRNK molekula (kapa i rep). Procesing tRNK i rRNK. Uloga žiraze. Završni ispit .. Eksperimenti koji su ukazali da je DNK genetički materijal. opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati . pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Poluživot iRNK. Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne 6 kredita x 40/30 = 8 sati pripreme prije početka semestra (administracija.. Promotor. XIV nedjelja TRANSLACIJA Značaj. Eksperiment transformacije.Promotor RNK polimeraze II i III.. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum .

Crnobrnja-Isailović. uključujući konsultacije. Završni ispit . Prelazna ocjena se dobija ako je zbir poena iz oba semestra najmanje 51 poen.2 sata predavanja. ovjera) 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 33 minuta 2 x (5 sati i 33 minuta) = 11 sati i 6 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. seminarski radovi. Tomović. Konkurencija unutar vrste II Konkurencija između vrsta I Konkurencija između vrsta II Osobine predatorstva Dinamika odmosa predator i plijen Detritofagi i reducenti Mutualizam. stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 85 sati i 33 min. Principi Ekologije. UCG. Brojnost populacije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum ..1 sata i 33 minuta samostalnog rada.nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. Odnos između organizama i sredine. polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije . terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod u ekologiju. Slobodna nedelja Kolokvijum. Lj. konsultacije. 190str. vježbe. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje principa ekologije i zoogeografije životinja Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati 33 minuta) x 16 = 85 sati 33 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.2 sata vježbi. Uslovi Resursi Različitost životnih ciklusa Migracije i raseljavanje organizama u vremenu i prostoru Konkurencija unutar vrste I. Praktični dio ispita. V. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: Osnovna literatura: Pešić.30 poena.10 poena. Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara. dr Vladimir Pešić . Prakticni dio ispita . upis. (Nastava)+11 sata i 6 min. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. 2010.10. uključujući i . .50 poena. Posebne naznake za predmet: Studenti sami snose troškove terenske nastave Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 33 .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar V EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. Paraziti. Domacu rad u okviru vjezbi .

fizičko-hemijske osobine II Kolokvijum Živi svijet u pedološkoj podlozi. Slobodna nedelja Podjela biljaka s obzirom na vodu kao ekološki faktor: kserofite. Svjetlost kao ekološki faktor. terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni pojmovi ekologije: ekološki faktori. Fitoekologija sa elementima fitocenologije i pregled vegetacije na zemlji. Vazduh kao ekološki faktor Zemljište: kao koloidno-biološki sistem. 2001. mezofite. Naučna knjiga. razumijevanje principa djelovanja ekoloških faktora na razvoj i distribuciju biljaka Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. konsultacije. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Osnovni pojmovi biogeografije. adaptacije. upis. studijski program Biologija. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: Osnovna literatura: Janković M. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: - - Dva kolokvijuma po 16 poena (ukupno 32 poena) Test 18 poena Završni ispit 50 poena Posebne naznake za predmet: Studenti sami snose troškove terenske nastave Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. biljke pokretnih pjesaka–psamofite. (Nastava)+10 sata i 40 min. vježbe. (Priprema)+24 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. Dopunska literatura: Stevanović B. Fitoekologija: definicija. Beograd.5 sati laboratorijskih vježbi 2 sata i 10 minuta samostalnog rada. Beograd. dr Vukić Pulević Napomena: Dodatne informacije o predmetu 34 . laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. osnovni faktori i procesi u stvaranju. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Fenologija. Ekologija biljaka. Janković M.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Ekologija biljaka I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : V 4 2P+2V Akademske osnovne studije PMF-a. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o ekološkim faktorima.. životne forme. I Kolokvijum Voda i vlažnost kao ekološki faktori. higrofite. studije traju 6 semestara. podjela. biljke zaslanjenih staništa-halofite Popravni kolokvijum Biotički faktori Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sat računskih vježbi 0. dr Danka Petrović . njihov vodni režim i životne forme.. Temperatura kao ekološki faktorRaunkierove životne forme. Odnos biljaka prema vodi. International.. geneza zemljišta Ekološki značaj kalcijuma za biljke. 1971. odnos prema drugim disciplinama Podjela ekoloških faktora. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. dr Vukić Pulević – nastavnik.

(5) V. Tuhtar. 1990. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. studije traju šest semestara. II kolokvijum Zagađivanje vazduha iz mobilnih izvora. Završni ispit : ( 0 . Đukanović. uzroci. Veselinović. konsultacije. Elit. Kastori. Struktura: 2 sata predavanja 40 min. Zagađivanje zraka i vode. Analiza zagađivača vazduha i vode. Uticaj proizvodnje i korišćenja energije na životnu sredinu. Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Procesi u vodi. (2) M.S.4 poena). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Aktivnost u toku predavanja: (0 .. izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije. Neophodna priprema prije pocetka semestra (administracija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sati i 40 min. Rekalić. TMF Beograd 1989. (3) R. (priprema) + 12 sati (dopunski rad): Obaveze studenata: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume. Ekološki izazov. 1995. Zaštita agroekosistema. Novi Sad. za kolokvijume. u semestru Nastava i završni ispit: 2 sata i 40 min. I kolokvijum : ( 0 . Š. dr Nada Blagojević 35 . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Sarajevo. Zemljište kao kompleksna sredina. Literatura: (1) D. Kruženje materije i tok energije u prirodi. Đarmati. Zagađivanje vode gradskim otpadnim vodama. Lokalni i globalni izvori zagađenja vazduha.(4) D. Voda u atmosferi. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 . D.23 poena). ovjera) 2 x 2.66 sati = 5 sati i 20 min. Zagađivanje vazduha iz stacionarnih izvora. Značaj vode u životnoj sredini.. Fizički. Smog. kolokvijumi. Karakteristike sastava prirodnih voda i faktori koji utiču na njihovo formiranje.. Eksploatacija mineralnih resursa i zagađenje.A. Marković. Stanja i procesi u životnoj sredini-Knjiga I.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar V ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P + 0V Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije na PMF-u. Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (nastava) + 5 sati i 20 min. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis studenata Pojam.A. Fizičke i hemijske osobine vode.48 sati.A. Zagađivanje vode industrijskim otpadnim vodama. vrste i stepen zagađenja sredine. studijski program Biologija. hemijski i biološki pokazatelji kvaliteta vode. x 16=42 sata i 40 min. Svjetlost.. I. Temperaturne inverzije. upis.23 poena). Slobodna nedjelja I kolokvijum Sastav struktura i osobine atmosfere. Problem otpadnih i opasnih materija. Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja. Hidrološki ciklus. Fakultet za fizičku hemiju. Gržetić. 1995. Temperaturni režim i meteorološki uslovi. individualnog rada studenata (priprema za laboratorijskevježbe.50 poena). Beograd. II kolokvijum : ( 0 . Beograd. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa mehanizmima uticaja na životnu sredinu i njene zaštite. Način ugrožavanja zemljista.

Abiotska sredina i hemizam vode (termičke odlike. Distribucija akvatičnih stanista (okeani. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Uporedna anatomija i sistematika kičmenjaka i Alge. estuari. Lotički sistemi: izvori.stajaće vode. 3 edition.Školska knjiga. & Frid Ch. specifična toplota. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena).Brooks Cole. Introduction to Marine Biology. . 432 pages. Dr Jelena Rakočević.gustina. dr Drago Marić. Lentički sistemi .Limnology. Dobson M. što predstavlja bazu za razumjevanje sastava i funkcionisanja akvaticnih zajednica.3 sata predavanja. 850 pages..) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Wetzel R. gasovi). morfološke karakteristike. laboratorijske vježbe. abiotska sredina i živi svijet.plima i oseka.2 poena. II kolokvijum Obalska zona: abiotska sredina . Voda kao materija . tekuće vode. Dr Jelena Rakočević 36 .1 sat i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije.Naziv predmeta: Status predmeta OBAVEZNI Semestar V HIDROBIOLOGIJA Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3+2 Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. Slobodna nedelja Lentički sistemi na kopnu-stajaće vode: podjela. u semestru: Nastava i završni ispit: 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. močvare). Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena).stajaće vode: vertikalna i horizontalna zonacija. Diverzitet staništa i biodiverzitet Okeani: unos energije .2 sata laboratorijskih vježbi. Dr Drago Marić nastavnk. kontinentalne vode: rijeke. rijeke. Adaptacije organizama na abiotsku sredinu. estuari). Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: .saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. lake and river ecosystem.prehrambena baza. Lentički sistemi na kopnu .48 poena. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma Literatura: Stanković. Academic press. estuari (postanak.upis i ovjera): 2 x (6 sati i 40 min.adaptacije organizama na abiotsku sredinu. Jezera svijeta.(nastava) + 13sati i 20min. Opšte karakteristike okeana i kontinentalnih voda. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. okeansko dno. Zagreb 1971.(priprema) + 30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Lotički sistemi: izvori. Konsultacije.S. . abiotske karakteristike).ekološka disciplina. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 1998. I kolokvijum. jezera. gljive i lišaji Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim karakteristikama mora i kontinentalnih voda (abiotska sredina) kroz analizu specifičnih ekosistema (okeani. . Hidrobiologija . klasifikacija.uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 150 sati): 30 sati Struktura opterećenja: 106sati i 40min. Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara. terenski rad Učenje i samostalni praktični rad. porijeklo-postanak. Karleskint G. – Ecology of aquatic systems. viskoznost). adaptacije i sukcesije. Prisustvo nastavi . svjetlosni uslovi i optičke pojave.osobine (molekulska struktura. Matonickin & Pavletic: Zivot naših rijeka-biologija tekućih voda. Završni ispit . 1 edition (1997). Diverzitet staništa i biodiverzitet Otvoreni okean: abiotska sredina. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Ekološke karaktristike stajaćih voda. rijeke.

: Molecular Biology of the Cell. XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati 6 kredita x 40/30 = 8 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. RAZLIKE U GENETIČKOJ ORGANIZACIJI PROKARIOTA I EUKARIOTA. SOS). Endoplazmatični retikulum i hipoteza signala.25 poena. Nivoi regulacije aktivnosti gena. Boston. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2002. rukopis. XV nedjelja Uloga pojedinih ćelija u odbrani organizma. ekscizioni. uključujući i . XI nedjelja TRANSPOZONI Transpozicija kod prokariota i eukariota. Garland Science – a member of the Taylor & Francis Group. 1987. Princip transpozicije. Mehanizmi reverzije. 2003. Benjamin Lewin: Genes VIII. Essentials of Molecular Biology. rade vježbe i kolokvijum. redovni profesor Napomena: I nedjelja 37 . asimetrični). USA... podjela i nastanak. New York. Završni ispit . Teorija klonalne selekcije. VI nedjelja MUTACIJE Definicija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Danko Obradović. Laktozni operon.. Obradović Danko: Kloniranje organizama. Jones and Bartlett. Geni koji se preklapaju. konsultacije. Literatura: Bruce Alberts i sar. studije traju 6 semestara. Prentice Hall. Jones and Bartlett.3 sata samostalnog rada uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke konsultacije do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Organizacija imunološkog sistema. Freifelder David: Molecular Biology. USA. rukopis. Studijski program biologija. laboratorijske vežbe. 180 ECTS kredita. Parametri koji utiču na reakciju. III nedjelja Kloniranje organizama i reprogramiranje gena. IV nedjelja MATIČNE (STEM) ĆELIJE. VII nedjelja Slobodna nedjelja Kolokvijum VIII nedjelja IX nedjelja REPER MEHANIZAM Vrste repera i mehanizmi njihovog dejstva (fotoreaktivacioni. Prelazna ocjena se dobija ako je zbir poena iz oba semestra najmanje 51 poen. Obradović Danko: Reakcija polimerizacije lanca. rekombinacioni. USA.. Lebanon . Perspektive daljeg razvoja. Selekcija korektnog AUG kodona u inicijaciji translacije. USA. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum . Modeli homologe rekombinacije (holidej.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar VI MOLEKULARNA BIOLOGIJA II Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. Boston. Malacinski. II nedjelja REGULACIJA EKSPRESIJE GENA Značaj. X nedjelja GENETIČKA REKOMBINACIJA IZMEĐU HOMOLOGIH SEKVENCI Definicija. Tipovi matičnih ćelija. Osnovni princip. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra Eukariotska translacija. Obradović Danko: Svetlosni mikroskopi.2 sata laboratorijskih vježbi.25 poena. George M. Reverzne mutacije. V nedjelja REAKCIJA POLIMERIZACIJE LANCA (PCR) Značaj. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Danko Obradović. XIV nedjelja MOLEKULARNA IMUNOLOGIJA Struktura antitela. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanje živih bića na molekularnom nivou. Srbija i Crna Gora. XIII nedjelja MOLEKULARNA BIOLOGIJA MALIGNE ĆELIJE Faktori koji utiču na genezu maligne transformacije. Mehanizmi nastanka maligne transformacije. Mehanizmi zaštite ćelije od maligne transformacije. Primena stem ćelija. Imunogenetika.. Značaj. upis i ovjera): 2 x (8 sati) = 16 sati Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . XII nedjelja GENETIČKO INŽENJERSTVO Primena i značaj. Princip kloniranja organizama i značaj. redovni profesor Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 2004. Beograd. 2002. PORODICE GENA Proste i složene porodice gena. .3 sata predavanja.

Cirkulacija. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 30 studenata.Hlorokruorin. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata laboratorijskih vježbi 1 sat i 20 minuta samostalnog rada.pmf. Endokrina regulacija. Ekskrecija.Beograd. dr Andrej Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu možete dobiti na http://www. Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara. upis.Zimski san.Bioelektrične pojave u srcu. Osmotska homeostaza kod životinja. Energetski promet i termoregulacija.Sastav mokraće. kao i njihove sličnosti i razlike. predaju domaće zadatke i seminarski rad i rade oba kontrolna testa i kolokvijuma.Izlučivanje. ureotelički i urikotelični oblici.Spoljašnja i unutrašnja sredina.1994. Imuni sistem.Alergije. seminarski rad).Limfa.Hormoni.Akomodacija.ac.pigmenti:Hb.Beograd.Imunološko pamćenje.Adaptacija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc.Hiperoksija.Tipovi varenja.Antigen-Antitijelo.Puferski sistemi. uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet (120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati 20 minuta (Nastava)+10 sati i 40 minuta (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.Tipovi respiracije. Biološki ritmovi.Krvni pritisak.V. 2. Samostalni rad (preparacija živog materijala.Regulacija kod kičmenjaka. ukupno 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Konsultacije.Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) UPOREDNA FIZIOLOGIJA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Obavezni VI 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a. U slučaju potrebe nastava i vježbe se mogu izvoditi i na engleskom jeziku. dr Andrej Perović.Petrović:Uporedna fiziologija. Respiracija. I Kolokvijum Slobodna nedjelja Ishrana i varenje.Evolucija respiratorne funkcije.M. Hormonska regulacija kod beskičmenjaka.Ultrafiltracija.Hipoksija.Bubrezi.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Hemeritrin. II Kolokvijum Uporedna neurofiziologija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra 8administracija.M.Želudac ptica.Krv. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena) Dva kontrolna testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Aktivnost na časovima (ukupno 4 poena) Jedan seminarski rad 6 poena Završni ispit : usmeni (50 poena).Djelovanje magnetnog polja.Baroreceptori.Imunitet.Nutritivni tipovi tokom evolucije.Radojičić:Uporedna fiziologija.Poikilotermi i homeotermi.Otvoreni I zatvoreni sistem. odrade laboratorijske vježbe.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. laboratorijske vježbe.Amonotelički.Herbivori nepreživari.Renalna regulacija.Teorija klonske selekcije.Hemocijanin.Jetra.Srčani tonovi.me 38 .1991. Literatura: 1.Cirkadijalni ritam. uključujući konsultacije Priprema i upis semestra Jedinstvo hemijske građe i fizioloških procesa u životinja. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za slušanje i prijavljivanje ispita Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti treba da steknu saznanja o osnovnim fiziološkim funkcijama u nizu životinjskih grupa. a vježbe za grupu po 10 studenata. Tjelesne tečnosti: hidro i hemo limfa.R.Sezonski ritam.Regulacija Razmjena gasova.

. Brzina i usmjerenost evolucije.4 sata predavanja. vrste. dr Drago Marić nedjeljno 39 .) = 13 sati i 20 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. opterećenja za predmet od 150 sati): 30 sati Struktura opterećenja: 106sati i 40min. tipovivrste. Završni ispit . divergentna. mehanizmi i faktori. organska raznolikost. Postanak i istorija života.2 poena. estuari). Tucić N.poliploidna i aneuploidna Alopatrička . Genetske promjene tokom specijacije i genetska osnova izolacionih mehanizama. Radoman. 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta upis i ovjera): 2 x (6 sati i 40 min. Zavod za izdavanje udžbenika. 180 ECTS kredita. Slobodna nedelja Postanak vrsta-specijacija. studijski program Biologija. Primjeri geografske specijacije. Varijabilnost.48 poena. Evolutivni pravci. 1987 3.(priprema) + 30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade oba kolokvijuma Literatura 1. koncepcije vrste. studije traju 6 semestara. – Evoluciona biologija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Teorije filetička. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Uslovljenost drugim predmetima: Uporedna anatomija i sistematika kičmenjaka i Genetika Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim karakteristikama kontinentalnih voda (abiotska sredina.geografska specijacija. Pavle: Teorija organske evolucije. živi svijet i njihove adaptacije) kroz analizu specifičnih ekosistema (stajaće vode. Cvetković D. 2000 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 25 poena (ukupno 50 poena). evoluciono učenje kroz istoriju. Mehanizmi evolucionih promjena: Selekcija:Darvinov i savremeni koncept.uključujući i polaganje . veza sa drugim naukama. definicija. apomiktična. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Postanak viših taksonomskih kategorija-adaptivni tip i adaptivna zona. BIološke vrste.2 sat i 40 minuta samostalnog rada popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog uključujući i konsultacije. reproduktivna izolacija. Dr Drago Marić nastavnk. 1971. Beograd. Struktura teorije evolucije. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.(nastava) + 13sati i 20min. Adaptacija i I kolokvijum. Tucić Nikola : Uvod u teoriju evolucije. Parapatrička i simpatrička specijacija. 2.Genetska osnova. učenje i konsultacije. što predstavlja bazu za razumjevanje antropogenih uticaja i mogućnost njihove zaštite. Beograd.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta REDOVNI Semestar VI EVOLUCIJA Broj ECTS kredita 5 Fond časova 4+0 Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a.individualna. populaciona. tekuće vode. II kolokvijum. Prisustvo nastavi . Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA u semestru: Nastava i završni ispit: 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. definicija i manifestacije. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Beograd. Manifestacije organske evolucije – dokazi. .

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni

EKOLOGIJA ZIVOTINJA II Semestar VI Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a, Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje principa ekologije, konzervacione biologije i zoogeografije životinja Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Vladimir Pešić - nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije, terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Različitost životnih ciklusa Brojnost Populacija Ostrvske zivotne zajednice Zakonitosti raznovrstnosti vrsta Konzervaciona Biologija I. Kolokvijum. Konzervaciona Biologija II Slobodna nedelja Zoogeografija: Areali vrsta Zoogeografija: Formiranje faune Zoogeografija: zoogeografski elementi Zoogeografska podjela kopna Zoogeografska podjela voda Zoogeografija Balkanskog Poluostrva I Zoogeografija Balkanskog Poluostrva II Ekologija i Antropogeni uticaj. Praktični dio ispita Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: - 2 sata predavanja; - 2 sata vježbi; - 2 sata i 40 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije. U semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (Nastava)+13 sata i 20 min. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad)

Prisustvo predavanjima, laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno, kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: Osnovna literatura: Pešić, V. Crnobrnja-Isailović, Lj.Tomović, Principi Ekologije, UCG, 2010, 190str. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum – 10; Domaci rad II u okviru vjezbi - 10 poena; Prakticni dio - 30 poena;.Završni ispit – 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje - 55 poena. Posebnu naznaku za predmet: Studenti sami snose troškove terenske nastave Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika

40

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Ekologija biljaka II
Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni Studijski programi za koje se organizuje :

VI

5

2P+2V

Akademske osnovne studije PMF-a, Studijski program Biologija, studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Shvatanje osnovnih zakonitosti izgradnje i dinamike biljnih zajednica;usvajanje znanja o
rasporedu vegetacijskih pojaseva na Zemlji

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr. Vukić Pulević – nastavnik; dr Danka Petrović - saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski radov, konsultacije, terenski rad Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni pojmovi biocenologije: biocenoza, sukcesije, populacija. Fitocenologija i pojam fitocenoze. Struktura i fiziognomija fitocenoza. Dinamika biljnih zajednica i vegetacije. Osnovne zakonitosti rasprostranjenja vegetacije na zemlji. Fitocenološke škole. Klasifikacija fitocenoza. III Kolokvijum Pregled vegetacije na Zemlji. Tropske kišne šume. Vegetacija mangrove. Tropske listopadne šume. Savane. Vegetacija lovorovih šuma. Tvrdolisna zimzelena vegetacija drveća i žbunova. Pustinje. Stepe. Vegetacija lišćarskih listopadnih šuma umjerene zone. Četinarske šume sjeverne hemisfere. IV Kolokvijum Vegetacija hladne zone. Tundre i hladne pustinje. Visokoplaninska i livadska vegetacija. Popravni kolokvijum Močvarna vegetacija i vegetacija vodenih basena. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sat računskih vježbi 0,5 sati laboratorijskih vježbi 2 sata i 10 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta

Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (Nastava)+13 sata i 20 min. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad)

Prisustvo predavanjima, laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno, kao i izrada testova i kolokvijuma

Literatura: Osnovna literatura: Janković M., Fitoekologija sa elementima fitocenologije i pregled vegetacije na zemlji. Naučna
knjiga, Beograd, 1971. Fitogeografija. Naučna knjiga, Beograd, 1990.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva kolokvijuma po 14 poena (ukupno 28 poena) Test 16 poena Seminarski rad 6 poena Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebnu naznaku za predmet: Studenti sami snose troškove terenske nastave

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Vukić Pulević Napomena: Dodatne informacije o predmetu

41

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar VI

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE II Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P + 0V

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a,s Studijski program za biologiju, studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita. Akademske dodiplomske studije . Uslovljenost drugim predmetima: Nije uslovljen drugim predmetima Ciljevi izučavanja predmeta: Razvojem civilizacije, naročito nakon industrijske revolucije, lokalno zagađenje životne sredine po obimu i trajnosti prevazilazi lokalne razmjere i postaje globalni međunarodni problem. Devastacija životne okoline postala je osnovni ekološki problem današnjice.Zaštita životne sredine je izrazito multidisciplinarna oblast. Cilj predmeta je da omogući studentima sticanje osnovnih znanja o devastaciji životne sredine, uticaju zagađenja na živa bića i oblicima zaštite životne sredine. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, konsultacije, kolokvijumi, seminarski radovi . Pripremne sedmice: Priprema i upis semestra I sedmica Zagađenje životne sredine. II sedmica Degradacija biosfere. Hidrosfera, opšti pregled..Prirodno zagađenje voda. Zagađivanje voda kao posljedica antropogenog uticaja. III sedmica .Zagđenje površinskih voda. Klasifikacija zagđivača vode prema izvoru i vrsti zagađenja Termalno zagađenje voda i uticaj na hidrobionte. IV sedmica Akcidentalne situacije izlivanja nafte.Sudbina nafte u vodi. Posljedice dejstva nafte i njenih derivata na akvatične organizme V sedmica Zagađenje iz bioloških izvora-biološki agensi. VI sedmica Eutrofikacija (pojam,podjela). Prirodna eutrofikacija. Antropogena eutrofikacija (primjer Aralskog jezera i dr) i njene posljedice. Saprobnost i autopurifikacija. VII sedmica Zagđemje estuara. Zagđenje podzemnih voda. VIII sedmica Atmosfera..Izvori prirodnog zagađenja vazduha. Izvori zagađivanja vazduha kao rezultata antropogenih aktivnosti.. Efekti polutanata na žvi svijet. IX sedmica Slobodna sedmica. X sedmica Kolokvijum I XI sedmica Uticaj efetkta staklene bašte, smanjivanja ozonskog stratosferskog omotača (uticaj UV zračenja) i kiselih kiša (mokra i suva depozicija) na organizme. XII sedmica Zemljište.Pregled izvora zagađenja zemljišta. Ekološki značaj zemljišta. Uticaj polutanata na floru i faunu zemljišta. XIII sedmica Zagađenje hrane. XIV sedmica HCPP standard. XV sedmica Kolokvijum II XV sedmica Biodiverzitet. Genetički, specijjski, ekosistemski biodiverzitet. Globalni značaj biodiverziteta.Ugroženost biodiverziteta. Biološki i ekološki koncept očuvanja biodiverziteta. Naučni, praktični, estetski, etički značaj biodiverziteta. XVI sedmica Konferencije u oblasti zaštite životne sredine. Pregled najvažnijih konvencija. Uredba o procjeni uticaja na životnu sredinu. Zakon o životnoj sredini. RCG. EU. XVII sedmica Završni ispit XVIII –XXI sedmica Popravni ispitni rok Zaključivanje ocjena OPTEREĆENJE STUDENATA Sedmično U toku semestra 2 kredita x 40/30 = 2 sati i 40 min. Nastava i završni ispit: 2 sata i 40 min. x 16=42 sata i 40 min. Struktura: Neophodna priprema prije pocetka semestra (administracija, upis, 2 sata predavanja ovjera) 40 min. individualnog rada studenata (priprema za 2 x 2,66 sati = 5 sati i 20 min. laboratorijskevježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati uključujući i konsultacije. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 48 sati. Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (nastava) + 5 sati i 20 min. (priprema) + 12 sati (dopunski rad): Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima i svim oblicima provjere znanja. Konsultacije: po dogovoru. Literatura: Đurić,D..,Petrović,D.Zagađenje životne sredine i zdravlje čovjeka (1-592). Biblioteka Medicinski savjeti. Knjiga 6.Beograd, 1996. Moore, Gary. S.: Living with the Earth, 596 pp. Lewis publisher company. Library of Congress cataloging. USA,2002. Schmitz, R.J. Uvod u biologiju zagađenih voda (naziiv originala;Introduction in Water Pollution Biology (1-352).Gulf Publishing, Company.USA. Izdavač; NVO Green Home, Podgorica. SBN978-9940-9147-0-7. Knjiga štampana uz pomoć Odjeljenja za medije i kulturu Ambasade Sjedinjenih Američkih država u Podgorici, 2008. Veselinović, I.A. Gržetić, Š.A. Đarmati, D.A. Marković, Stanja i procesi u životnoj sredini, 1- -Knjiga I,Fakultet za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu, 1995. Veselenović, S.D., Gržetić, A.I., Ćarmati, A.Š., Marković,: Fizičko hemijski osnovi zaštite životne sredine (1-496). Beograd, 1995. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Aktivnost u toku nastave = 5 poena 2 kolokvijuma 25 x 2= 50 poena Seminarski rad =10 poena Završni ispit = 35 poena. Prelazna ocjena se dobija ukoliko se kumulativno sakupi 51 poen. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke za ECTS katalog: Prof.dr Marijana Krivokapić.

42

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar VI

HUMANA EKOLOGIJA Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3P + 0V

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a,s Studijski program za biologiju, studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita. Akademske dodiplomske studije . Uslovljenost drugim predmetima: Nije uslovljen drugim predmetima Ciljevi izučavanja predmeta: Populacije čovjeka kao i sve ostale populacije predstavljaju sastavne djelove odgovarajućih biocenoza i ekosistema, odnosno djelove jedinstvenog globalnog makro-ekosistema, biosfere. Otuda je razumljivo, zbog čega je neophodno ekologiju čojvekovih populacija-humanu ekologiju razmatrati sa ekosistemskog aspekta, kao i aspekta urbane sredine, što je i cilj izučavanja ovog predmeta. Naziv metodskih jedinica za: predavanja (P) i ostale nastavne sadržaje (O);Planirani oblik provjere znanja (PZ: domaći zadaci, kontrolni testovi, kolokvijumi ...). Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, konsultacije, kolokvijumi, seminarski radovi. Pripremne sedmice: Priprema i upis semestra I sedmica Uvod. Ekologija čovjeka posebna naučna disciplina. Ekološki aspekti nastanka i razvoja čovjeka. II sedmica Demografija.Demografija i biološke nauke. III sedmica Nastanak i evolucija gradova.Urbane aglomeracije.Budučnost gradova. IV sedmica Rast ljudske populacije. V sedmica Ishrana stanovništva i glad u svijetu. VI sedmica Migracije VII sedmica Slobodna sedmica VIII sedmica Kolokvijum I IX sedmica Klima i mikroklima kao faktori termalnog stresa.Aklimatizacija. X sedmica Urbanizacija.Stambeni prostor. XI sedmica Radna sredina, dio urbanizovane i industrijalizovane sredine. XII sedmica Nedostatak dnevnog osvjetljenja, električno osvjetljnje, uticaj na čovjeka. XIII sedmica Kolokvijum II XIV sedmica Savremeni koncept zdravlja. Socijalne bolesti.Mentalno zagađenje. XV sedmica Izvori elektromagnetnih polja. Elektromagnetni smog. XV sedmica Uticaj grada na živi svijet. XVI sedmica Završni ispit XVII –XXI sedmica Popravni ispitni rok. Zaključivanje ocjena OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra Sedmično: Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 =64 sata 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: Neophodne pripreme: administracija, upis, ovjera prije početka 2 sata predavanja semestra, 2x4 sati =8sati 2 sata samostalnog rada uključujući konsultacije Ukupno opterećenja za predemet:3x30=90 Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati). Struktura opterećenja: 64 sata (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima i svim oblicima provjere znanja. Konsultacije: po dogovoru. Literatura: Bakić,R.Opšta demografija, 1-203. Štampa.,IVPE, Cetinje.Izdavač: Geografski institute, Filozofskog fakulteta,Nikšić, 2006. Baakić,R., Doderović,M.,Mijanović,D. Naselja u prostoru, 1-514.Edicija: udžbenička literatura. Nikšič, 2009. Klepac. R. Osnovi ekologije 1- 180 ISBN 86-7111-024-9. Jugoslovenmska medicinska naklada, 1988. Kocijančić, R. Higijena, 1-609. ISBN 86-17-09084-7. Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, 2002. Savić, I. Hrestomatija tekstova, Biološki fakultet, Univerziteta u Beogradu. Steiner, F. Human Ecology, 1-237.Island Press. Washington -Covelo-London, Washington D.C.USA, 2002. Moore, Gary. S. Living with the Earth (1-596). Water pollution overview. Lewis publisher company. Library of Congress cataloging. USA., 2002. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Prisutnost i aktivnost u toke nastave = 5 poena 2 kolokvijuma 25 x 2= 50 poena Seminarski rad =10 poena Završni ispit = 35 poena. Prelazna ocjena se dobija ukoliko se kumulativno sakupi 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke za ECTS katalog: Prof.dr Marijana Krivokapić.

43

44

I. 2. Akademski osnovni studijski program FIZIKA

45

46

Naziv studijskog programa FIZIKA Obavez ni

Br.

Naziv predmeta Linearna algebra i analitička geometrija Analiza I Fizička mehanika Osnovi fizičkog eksperimenta I Laboratorijski praktikum I (mehanika) Praktikum iz računara I Strani jezik I Analiza II Talasi i termofizika Osnovi fizičkog eksperimenta II Laboratorijski praktikum I (termodinamika) Praktikum iz računara II Ukupno Analiza III Diferencijalne jednačine Elektromagnetizam Osnovi mjerenja u fizici I Laboratorijski praktikum II (elektromagnetizam) Strani jezik II Kompleksna analiza Numeričke metode Vjerovatnoća i statistika Osnovi mjerenja u fizici II Optika Laboratorijski praktikum II (optika) Ukupno Atomska fizika Strani jezik III Matematičke metode u fizici Teorijska fizika I Kvantna fizika I Laboratorijski praktikum III (atomska fizika) Statistička fizika Teorijska fizika II Kvantna fizika II Uvod u nuklearnu fiziku Istorija i filozofija fizike Labaratorijski praktikum III (nuklearna fizika) Ukupno

Stepen studija Osnovne studije I godina Zimski semestar fond časova nedjeljno Izborni 2+2 3+3 4+4 2+1 0+3 0+2

Akademske/Primijenjene Akademske Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS ECTS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Br. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1.

x x x x x x x x x x x x

5 7 9 4 3 2 2+0 3+3 4+4 2+2 0+3 0+2 30 2 7 10 6 3 2 30

x x x x x x x x x

II godina 3+2 2+2 4+4 2+2 0+3 2+0

6 4 10 5 3 2 2+1 2+2 2+2 2+2 4+4 0+3 30 4 4 4 5 10 3 30

Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

x x x x x x x x x x x x

III godina 4+2 2+0 3+2 2+2 3+2 0+3

6 2 6 6 7 3 4+2 2+2 3+2 4+2 2+0 0+3 6 6 7 6 2 3

47

dva kolokvijuma i završnog ispita Literatura: Linearna algebra i analitička geometrija. 180 ECTS kredita). Površi drugog reda (cilindrična. Zbirka rešenih zadataka iz Linearne algebre i analitičke geometrije. Nagradni poeni 0-7.(priprema)+30 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Redovno prisustvo nastavi. Izrada domaćih zadataka . Inverzna matrica Sistemi linearnih jednačina. Funkcije Osnovne algebarske strukture Vektorski prostori Linearna preslikavanja vektorskih prostora (matrice) (prvi domaći zadatak) Polilinearna preslikavanja (determinante) Slobodna nedelja Laplasov razvoj determinante. Uslovljenost drugim predmetima: bez uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da student ovlada osnovnim pojmovima iz oblasti vektorskih prostora i matričnog računa.45 poena. Osnovni matematički pojmovi (skupovi) Relacije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni LINEARNA ALGEBRA I ANALITIČKA GEOMETRIJA Semestar I Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF. Ukupno . zad. Sopstveni vektori i sopstvene vrednosti Sličnost matrica. ravan i odnos prave i ravni (treći dom. normalni). . konsultacije.48 poena. Redovno prisustvo predavanjima i vežbama . Kosmajac Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: I kolokvijum . V. upozna neke osnovne pojmove euklidskih vektorskih prostora. Faktorizacija polinoma. izrada domaćih zadataka.2 sata i 40 minuta samostalnog rada.x 16=106 sati i 40 min. vektorski i mešoviti proizvod i osnovna svojstva) Prava.20 poena. I kolokvijum. Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.2 sata predavanja. dr Biljana Zeković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Prelazna ocjena se dobija za osvojenih 51 poen. izrada domaćih zadataka Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. pravu.2 sata vežbi. Bilinearna i kvadratna forma Euklidski vektorski prostori (skalarni. rešavanja sistema linearnih jednačina. II kolokvijum . 106 sati i 40 min. ravan i površi drugog reda Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.2 poena. ortogonalni. Žordanov kanonski oblik (drugi domaći zadatak) Operatori (konjugovani. II kolokvijum. Struktura opterećenja: . Završni ispit .Dašić. sferna i rotaciona) i njihov pregled Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA u semestru Nastava i završni ispit: 6sati i 40min. M.20 poena. konusna. Neophodne pripreme 2x6 sati i 40 min. vežbe. studijski program Fizika (studije traju 6 semestara.3 poena.(nastava)+13 sati i 20 min. dr Biljana Zeković nedjeljno 5 x 40/30 = 6 sati 40minuta 48 .). =13 sati i 20 min. Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 5x30=150 Dopunski rad: 0-30 sati .

Literatura: Z.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I ANALIZA I Broj ECTS kredita 7 Fond časova 3P + 3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije. Pojam izvoda. Izvodi elementarnih funkcija. Dopunski rad: od 0 do 210 – 168 = 42 sata . Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovama matematičke analize: granična vrijednost.Ušćumlić: Zbirka zadataka iz više matematike I.ac. Slobodna nedjelja.3 sata i 20 min. Konsultacije.Miličić. . Brojni redovi. Završni ispit ocjenjuje se sa 40 poena. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 25 poena. Neprekidne funkcije na segmentu. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Svjetlana Terzić. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Osnovne napomene o racionalnim brojevima.P. uključujući konsultacije Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Svjetlana Terzić– nastavnik. 20003. Završni ispit za I semestar. Neke interesantne primjene konvergentnih nizova. diferencijabilnost. M. studije traju 6 semestara. 180 ECTS kredita. samostalnog rada. Teorema o uklještenju. Posebna naznaka za predmet: Moguće je predavanja i vježbe oragnizovati na engleskom jeziku. «Naučna knjiga» Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poen (ukupno 10 poena). I kolokvijum Elementarne funkcije i njihovi grafici. Diferenciranje i aritmetičke operacije. Ravnomjerna neprekidnost. Neprekidnost funkcije u tački i osnovna svojstva. Teorema o konvergenciji monotonog i ograničenog niza. studijski program Fizika. 2 x (9 sati 20 minuta) = 18 sati 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati . II kolokvijum Lopitalovo pravilo.Mićić. Ispitivanje funkcije i crtanje grafika. funkcije zadate parametarski i implicitno zadate funkcije. Samostalno učenje i izrada domaćih zadataka. neprekidnost. «Krug» Beograd. Diferencijabilnost funkcije u tački. Definicija konvergentnog niza i osnovne osobine.3 sata vježbi. lokalni ekstremumi i tačke prevoja diferencijabilnih funkcija. Granična vrijednost funkcije i osnovna svojstva. Teoreme o srednjoj vrijednosti. Izvodi višeg reda.3 sata predavanja. Simboli o i O. Dr Sanja Rašović – saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Broj e. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. upis. Leibnitz-ova formula. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta. Monotonost. konveksnost. Prelazna ocjena se dobija za osvojenih 51 poen.Ognjanović: Analiza sa algebrom (udžbenik sa zbirkom zadataka). Tejlorova formula. Izvod složene funkcije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 minuta) x16=149 sati i 20 minuta Struktura: Pripreme: ( nabavka literature.Kadelburg. S. ovjera) . redovni profesor Napomena: Dodatne infoprmacije o predmetu na www. V.me 49 .pmf. Aksiomatsko zasnivanje realnih brojeva. Ovjera semestra i upis ocjena.

rad i snaga Kinetička i potencijalna energija Zakon održanja energije u mehanici. Pascalov zakon. Poisseuillov zakon. Zbirka zadataka iz opšte fizike. Kretanje u gravitacionom polju. 4. Hidrostatički pritisak. R. Napon i relativna deformacija. Resnick. Fizička mehanika. CBS publishers. 2004. Smicanje. I. fizičko i torziono klatno XV nedjelja Slaganje harmonijskih oscilovanja. Laminarno i turbulentno strujanje viskoznih fluida. S. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 2000. 1999. Barometarska formula. potencijalna energija i potencijal). 2002. Krane.Rad i energija kod rotacionog kretanja VII nedjelja Slobodna nedjelja. 192 sata (Nastava) + 24sati (Priprema) + 54 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. 2. Irodov. XIII nedjelja Viskoznost.. dr Borko Vujičić Napomena: 50 . 10 domaćih zadaka.4 sata predavanja. D. I. dr Borko Vujičić. dr Mira Vučeljić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. . Sudari. centrifugalna mašina III nedjelja Sistem materijalnih tačaka. I kolokvijum V nedjelja VI nedjelja Mehanika rotacionog kretanja. Podgorica. Hallidey. urade sve domaće zadatke i oba kolokvijuma Literatura: 1. kao i granicama primjene tih zakona. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Elastične dužinske deformacije. konsultacije. Physics. ovjera) 2 x 12 = 24 sata . Osnovni pojmovi jednačine dinamike rotacionog kretanja. Matematičko. NY. a na završnom kolokvijumu najviše 30 poena. Zakon o održanju impulsa za fluide. Energija. Njutnovi zakoni. Prigušeno i prinudno oscilovanje XVI nedjelja Završni ispit. Torzija. John Willey & Sons. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ukupno opterećenje za predmet 9x30 = 270sati . Kretanje centra mase. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. X nedjelja Gravitaciono polje (rad. Podgorica. Hookov zakon.4 sata vježbi. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Studenti za svaki urađen domaći zadatak dobijaju po 1 poen (ukupno 10). Rotacija apsolutno čvrstog tijela oko nepokretne ose. Položio je svako ko sakupi najmanje 51 poena. Prof. 2 kolokvijuma Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja Uvodno predavanje. na svakom kolokvijumu mogu dobiti najviše po 30 poena (ukupno60). Kretanje tijela kroz fluid . inercijalni sistemi.pritisak.4 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije. Toriccellijeva teorema. Delhi. studenti treba da ovladaju fizičkim veličinama u mehanici i zakonima koji ih povezuju. Kinematika materijalne tačke II nedjelja Dinamika materijalne tačke. Takođe rješavanjem zadataka treba da steknu operativno znanje u primjeni tih veličina i zakona te na taj način prodube poimanje fizičkih pojava i procesa u prirodi. II kolokvijum XI nedjelja XII nedjelja Napon u tečnostima . neinercijalne sile. Fundamental laws of mechanics. K. Keplerovi zakoni i Newtonov zakon gravitacije. IV nedjelja Zakon odražanja impulsa. upis. Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Ovjera semestra Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 12 x 16 = 192 sata 9 kredita X 40/30=12 sati Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. VIII nedjelja Zakon održanja momenta impulsa.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar I FIZIČKA MEHANIKA Broj ECTS kredita 9 Fond časova 4P+4V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Arhimedov zakon. IX nedjelja Energija elastične deformacije. Backović. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij fizike. Bernoullijeva jednačina. Ciljevi izučavanja predmeta: Pošto se fizičke veličine koje se definišu u mehanici koriste u čitavoj fizici. Plivanje tijela.dinamički potisak XIV nedjelja Haromijsko oscilovanje. 3. Venturijeva cijev. Irodov. vježbe. Struktura opterećenja: .

Metodologija istraživanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Srednja vrijednost i standardno odstupanje. završni ispit . California 1982. Slobodna nedjelja I kolokvijum Grafičko predstavljanje podataka.2 sata i 20 minuta samostalnog rada. 1995.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I OSNOVI FIZIČKOG EKSPERIMENTA I Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. upis. 2005. Normalna raspodjela. Excel. oba kolokvijuma i prezentuju seminarski rad. Skripta: I. prezentacijom rezultata mjerenja. Greške kod indirektnih mjerenja. II kolokvijum Objedinjavanje rezultata raznih mjerenja. Mjerenje – osnov fizičkog eksperimenta. uključujući i . (Nastava)+10 sati i 40 min. Skripta: J. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. itd. Preliminarno upoznavanje sa teorijom grešaka i statistikom. a laboratorija (L) u grupi od po 10 studenata. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. u Beogradu. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 5 poena (1 poen za svaki domaći zadatak. Značajne cifre. 51 . Terzić. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.45 poena. 1989. Obrada rezultata fizičkih eksperimenata.2 sata predavanja. Kriterijumi odbacivanja podataka. M.R. 180 ECTS kredita). seminarski rad do 10 poena. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznavaju sa opštim principima izvođenja fizičkih eksperimenata. Seminarski rad Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆEHJE STUDENATA: Nedjeljno U semestru: Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati min 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Sistem znanja u fizici – eksperiment i teorija. Konsultacije. 85 sati i 20 min. rade i predaju sve domaće zadatke. Ekstrapolacija i interpolacija. Taylor. University Science Books Mili Valley. polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije .1 sat računskih vježbi. Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Literatura: J. Stylos. sistemom mjernih jedinica. Origin. J. Univerzitet Crne Gore. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Dimenziona analiza. Koeficijenti povjerenja. Slivka. dr Jovan Mirković Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod predmetnog nastavnika. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 min Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati . osnovnim pojmovima statističke obrade rezultata mjerenja. Sistemi fizičkih veličina i jedinica. granicama tačnosti mjerenja. Klasifikacija mjerenja. stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: uključujući konsultacije. An introduction to Error analysis. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). Osnovi fizičkog eksperimenta. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 20 studenata. studijski program FIZIKA (studije traju 6 semestara. Histogrami i raspodjele. Aničin: Obrada rezultata mjerenja. Univ. Mirković. dr Jovan Mirković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.

B. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema. ovjera) 2 x (4 sata) = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Mira Vučeljić Metod nastave i savladanja gradiva: Samostalno izvodjenje laboratorijskih vježbi od strane studenata Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Uvodno predavanje i upoznavanje sa labaratorijom i pravilima rada u njoj.Adamović. U semestru Nastava i završni ispit: (3sata) x 16 =48 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Literatura: Osnovna mjerenja u fizici od V. IV vježba Odredjivanje površinskog napona (kapilar. uključujući konsultacije. Labaratorijske vježbe koje studenti rade samostalno odnose se na gradivo predmeta Fizička mehanika i molekularna fizika i imaju za cilj da studentima što jasnije objasne i približe gradivo iz pomenutog predmeta. hidrostatičke terazije. hidrometar. upis. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Svaka uspješno uradjena i odbranjena vježba nosi 6 poena (max 54 poena). Vučića. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 34 sata Struktura opterećenja: 48 sati.1 sat samostalnog rada. Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Mira Vučeljić 52 . I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja I vježba Osnovna mjerenja (nonijus.3 sata laboratorijskih vježbi. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti steknu najosnovnija znanja i vještine neophodna za rad u laboratoriji. Završni kolokvijum 46 poena. mikrometarski zavrtanj. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Naučna knjiga Eksperimentalne vežbe iz fizike od O. mikrovaga) V vježba Odredjivanje koeficijentaviskoznosti Štoksovom metodom i Ostvaldovim viskozimetrom VI vježba Provjera Bernulijeve jednačine Slobodna nedjelja VII vježba Odredjivanje momenta inercije torzionom klatnom VIII vježba Odredjivanje modula elastičnosti žice IX vježba Odredjivanje modula torzije Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: . . Morova vaga) III vježba Odredjivanje ubrzanjazemljine teže matematičkim klatnom. Gajić i dr. vaga) II vježba Odredjivanje gustinečvrstih i tečnih tijela(piknometar.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni LABORATORIJSKI PRAKTIKUM I (Mehanika) Semestar I Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. (Nastava)+ 8 sati (Priprema)+34 satia(Dopunski rad) Navesti obaveze studenata u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju predavanja.

32 (Priprema)+12. upis.0. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. U toku semestra Nastava i završni ispit: (2.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I PRAKTIKUM IZ RAČUNARA I Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. . ovjera) 2 x (2.66 sati Struktura: . uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 12.66 sati samostalnog rada uključujući i konsultacije.32 sati Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Upoznavanje sa osnovnim alatima (tools) i opcijama programa Microsoft Word. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti steknu najosnovnija znanja neophodna za rad na računaru. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje sa Windows XP. II Kolokvijum Upoznavanje sa programom Microsoft Power Point Formiranje jednostavne prezentacije u programu Microsoft Power Point Obrada laboratorijskih vježbi u programu Microsoft Word. Završni ispit . Završni ispit. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema. Program za elektronsku poštu. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.12 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 60 sati) Struktura opterećenja: 42. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Rad sa slikama u programu Microsoft Word.12 sati (Dopunski rad) Navesti obaveze studenata u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju predavanja. dr Ivana Pićurić Napomena: Dodatne informacije o predmetu 53 . domaći radovi. Primjeri formiranja različitih dokumenata (pismo. resume) Rad sa matematičkim formulama. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. prisustvo nastavi 5 poena.50 poena ( 2kolokvijuma po 20 poena. I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Formatiranje teksta. demonstracije.56 (Nastava)+5. Rad sa tabelama u programu Microsoft Word.66 sati) x 16 = 42.56 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Rad sa fajlovima i folderima. Literatura: Kao literatura se može koristiti bilo koji uvodni kurs za Windows i Microsoft Word Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Provjera i ocjenjivanje kontinuirano tokom semestra . Korišćenje programa WordPad i Paint Korišćenje Internet Explorer-a. konsultacije.66 sati) = 5. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 2 kredita x 40/30=2.2 sata vježbi. domaci zadaci 5 poena).50 poena. izvještaj. Ulazni test. dr Ivana Pićurić Metod nastave i savladanja gradiva: Vježbe.

Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena.40 minuta samostalnog rada. grammar: Mixed conditionals Word processors 2. . Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbanja.2 sata predavanja. Prezentacija . grammar:Conditional sentences type 3 Word processors. Savo Kostić Napomena: 54 . govorne vježbe Slobodna nedjelja Analog transmision. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. grammar: articles Kolokvijum (1 čas).studije traju 6 semestara. ovjera) . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. upis. Present simple vs present continuous Programming 2.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar I ENGLESKI JEZIK I Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. The processor. grammar: Present vsPast tenses. grammar: Conditional sentences type 2 Computer software 2.50 poena. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. grammar: adjectives Digital transmision. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Igor Lakić. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. John McEwan Basic English for Computing Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. grammar: comparison of adjectives Programming and languages.20 poena. Glendenning. Operating systems: Present vsPast tenses 2. Sadrzaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Personal computing. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena). uključujući 2 x 2 sata 40 minuta = 5 sati 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati konsultacije. Završni ispit . Literatura: Eric H. Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. radi domaće zadatke. Online services.20 poena. grammar: revision Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno u semestru 2 kredita x 40/30 = 2 sata 40 minuta Nastava i završni ispit: 2 sata 40 minuta x 16 = 42 sata 40 minuta Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. grammar: Present Tenses. grammar: Present Tenses 2. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata 40 minuta(Nastava) + 5 sati 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. 180 ECTS kredita. Kolokvijum . Konsultacije. grammar: Conditional sentences type 1 Computer software. Učenje za testove i završni ispit. studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke. Portable computers.

Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra.me 55 . Karakteristični primjeri. redovni profesor Napomena: Dodatne informacije o predmetu na www. I kolokvijum Kriterijumi konvergencije: D’Alamber-ov. Dirichlet-ova teorema. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9sati i 20min. . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Svjetlana Terzić. Funkcionalni redovi.3 sata predavanja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poen (ukupno 10 poena).Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II ANALIZA II Broj ECTS kredita 7 Fond časova 3P + 3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije. . Dr.pmf. Konveregencija-ravnomjerna. upis. Sanja Rašović – saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe.Miličić. Definicija određenog integrala. M. studije traju 6 semestara. Diferenciranje i integracija funkcionalnih nizova i redova. ovjera) 2 x (9 sati 20 minuta) = 18 sati 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad: od 0 do 210 – 168 = 42 sata Struktura: . Slobodna nedjelja. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. 180 ECTS kredita. Literatura: Walter Rudin: Principles of mathematical analysis. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Neodređeni integral i primitivna funkcija.3 sata i 20 min. Ovjera semestra i upis ocjena. Osnovna svojstva. Apsolutna i uslovna konvergencija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Svjetlana Terzić. Primjene određenih integrala. Ravnomjerna i tačka po tačka konveregencija. «Naučna knjiga» Beograd. II kolokvijum Stepeni redovi. tačka po tačka. Teorema o srednjoj vrijednosti. Samostalno učenje i izrada domaćih zadataka. Abel-ov Funkcionalni nizovi. Metod parcijalne integracije. uključujući konsultacije.Ušćumlić: Zbirka zadataka iz više matematike I. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovama matematičke analize: integrabilnost. P. Moguće je predavanja i vježbe oragnizovati na engleskom jeziku. samostalnog rada. redovni profesor – nastavnik. Newton-Leibnitz-ova formula. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Brojni redovi. Poluprecnik konvergencije. Nesvojstveni integrali. U semestru Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 minuta) x16=149 sati i 20 minuta Pripreme: (nabavka literature. Završni ispit. Suma funkcionalnog reda. Fourije-ovi redovi. Posebna naznaka za predmet: Ispit je dvosemestralni. Prelazna ocjena se dobija sa osvojenih 51 poena. brojni i funkcionalni redovi. studijski program Fizika. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 25 poena. Završni ispit ocjenjuje se sa 40 poena. Bessel-ova i Parseval-ova jednakost. Konsultacije. Cauchy-ev.ac.3 sata vježbi. Metod smjene promjenljivih.

Zvuk i zvučni izvori. I kolokvijum Idealni gas. Dopunski rad: 60 sati. studijski program: FIZIKA (6 semestara. 5 sati i 20 minuta samostalnog rada. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 10 X 40/30 = 13 sati i 20 minuta Struktura: 4 sata predavanja. 1999. Interferencija. Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu (predavanja i vježbe). prenošenje toplote. R. Beograd. Klauzijusova nejednačina. Prezasićena para i pregrijana tečnost. Termodinamika i molekularna fizike. Isparavanje i kondenzovanje. Gasni procesi. Walker. 2 kolokvijuma po 20 poena (ukupno: 40 poena). 5 domaćih zadatka po 1 poen (ukupno: 5 poena). Površinske pojave na granici različitih faza. Brzina i energija talasa. napon. Podgorica. Temper. skale. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Doplerov efekat. izrada 5 domaćih zadataka. Raspodjela energije molekula po stepenima slobode. Ukupno opterećenje za predmet: 300 sati. Kapilarnost. II princip termodinamike. Realni gas – jednačina stanja. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 2000. 2005. Irodov. Topljenje i kristalizacija. II kolokvijum Površinski napon – sila. Maksvelova raspodjela. B. Žižić. Specifične toplote. rade domaće zadatke. Kritično stanje (idealne i realne izoterme). Sticanje znanja neophodnih za primjenu odgovarajućih veličina i zakonitosti. dr Nevenka Antović. Resnick. procesima i zakonima. Bolcmanova raspodjela. Talasno kretanje. Zbirka zadataka iz opšte fizike. Entropija. Prelazna ocjena dobija se ukoliko se sakupi najmanje 51 poen. oba kolokvijuma i završni ispit. 1999. ovjera prije početka semestra): 26 sati i 40 minuta. Struktura opterećenja: 213 sati i 20 minuta (Nastava) + 26 sati i 40 minuta (Priprema) + 60 sati (Dopunski rad). mr Gordana Jovanović Metod nastave i savladanja gradiva: predavanja. Temperatura. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Trojna tačka – dijagram stanja. Fizička mehanika. Proces. Fundamentals of Physics. Entropija u različitim termodinamičkim procesima. Rad idealnih gasova. Slobodna nedjelja Kinetička teorija gasova – osnovne relacije. Karakteristike čujnog zvuka. Osnovi kalorimetrije. I princip termodinamike. Nernstova teorema. Klauzijus-Klapejronova jednačina. Materijali predmetnog nastavnika. Literatura: S. Term. unutrašnja energija. dr Nevenka Antović Napomena: 56 . Halliday. Backović. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno pohađanje nastave: 5 poena. konsultacije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. u semestru Nastava i završni ispit: 213 sati i 20 minuta. Srednja dužina slobodnog puta molekula. Podgorica. Intenzitet talasa. Odbijanje i prelamanje talasa. toplotna provodljivost i difuzija gasova. Termalna ekspanzija. Termodinamički sistemi.. Toplotna (rashladna) mašina – stepen korisnog dejstva. Neophodne pripreme (administracija. uključujući konsultacije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Naučna knjiga. Stanje sistema. kao i osnovnim konceptima molekulsko-kinetičke teorije gasova i termodinamike. Termalna i molekularna svojstva materije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar II TALASI I TERMOFIZIKA Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P+4V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. I. Stojeći talas. 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa toplotnim pojavama. vježbe. upis. Talasna funkcija i talasna jednačina. Završni ispit: 50 poena.. John Wiley&Sons. Viskoznost. Ultrazvuk. J. Svojstva ultrarazrijeđenih gasova. 4 sata vježbi. Količina toplote. Termodinamički potencijali. D.

itd. Aničin. Puasonova raspodjela. dr Jovan Mirković Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod predmetnog nastavnika. završni ispit . Automatska akvizicija podataka.4 sata minuta samostalnog rada. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Binomna raspodjela. sistemom mjernih jedinica. granicama tačnosti mjerenja. II kolokvijum Izabrane eksperimentalne metode. akvizicijom podataka korišćenjem digitalno-analognih interfejsa. dr Jovan Mirković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Eksperiment u realnom vremenu (LabView). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. I kolokvijum Slobodna nedjelja Fundamentalna ograničenja mjerenja. studijski program FIZIKA (studije traju 6 semestara. 2005. An introduction to Error Analysis. California 1982. u Beogradu. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Horowitz and Hill. Univ. Stylos. ovjera) Struktura: 2 x (8 sati) = 16 sati . Kriterijum χ2 . Cambridge University Press (1989). Konsultacije.2 sata predavanja. 57 . LabVIEW for Everyone (2nd edition). J. Mirković. National Instruments (2001). oba kolokvijuma i prezentuju seminarski rad Literatura: J. Metode mjerenja struje i napona. The Art of Electronics (2nd edition). polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije uključujući konsultacije. Seminarski rad Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno U semestru 6 kredita x 40/30 = 8 sati Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. principima rada mjernih instrumenata. rade i predaju sve domaće zadatke. Univerzitet Crne Gore. Skripta: I. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 20 studenata. Jeffrey Travis.45 poena. dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). Električni mjerni instrumenti. Osnovi fizičkog eksperimenta.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II OSNOVI FIZIČKOG EKSPERIMENTA II Broj ECTS kredita 6 Fond časova 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematickog fakulteta. M. upis. Obrada rezultata mjerenja. Mjerni pretvarači. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 5 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). opštim principima izvođenja fizičkih eksperimenata. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.2 sata računskih vježbi. Aproksimacija metodom najmanjih kvadrata. uključujući i . Teorija uzorka. Spektralna analiza. Taylor. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. seminarski rad do 10 poena. University Science Books Mili Valley. 180 ECTS kredita). stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) +16 (Priprema)+36 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. 1995. 1989. Terzić. Obrada rezultata fizičkih eksperimenata. Drugi momenat i korelacija. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima statističke obrade rezultata mjerenja. Slivka. Skripta: J.R.

Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: . 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema. Vučića. (Nastava)+ 8 sati (Priprema)+34 satia(Dopunski rad) Studenti su dužni da redovno pohađaju predavanja. Labaratorijske vježbe koje studenti rade samostalno odnose se na gradivo predmeta Fizička mehanika i molekularna fizika i imaju za cilj da studentima što jasnije objasne i približe gradivo iz pomenutog predmeta. B.1 sat samostalnog rada. Literatura: Osnovna mjerenja u fizici od V. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 34 sata Struktura opterećenja: 48 sati. Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Mira Vučeljić 58 . Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Mira Vučeljić Metod nastave i savladanja gradiva: Samostalno izvodjenje laboratorijskih vježbi od strane studenata Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja I vježba Odredjivanje brzine zvuka u vazduhu (Kvinke-ova cijev) i brzine zvuka u metalu (Kundt-ova cijev) II vježba Odredjivanje brzine zvuka u vazduhu pomoću vazdušnog stuba III vježba Provjera Njutnovog zakona hladjenja IV vježba Odredjivanje linearnog koeficijenta širenja čvrstih tijela V vježba Odredjivanje toplote isparavanja vode Odbrana odradjenih vježbi Slobodna nedjelja VI vježba Odredjivanje specifične toplote čvrstih tijela VII vježba Odredjivanje koeficijenta toplotne provodljivosti VIII vježba Provjera gasnih zakona IX vježba Zavisnost temperature ključanja od pritiska Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Završni ispit. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Svaka uspješno uradjena i odbranjena vježba nosi 6 poena (max 54 poena).3 sata laboratorijskih vježbi.Adamović. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. Završni kolokvijum . Gajić i dr. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti steknu najosnovnija znanja i vještine neophodna za rad u laboratoriji. U toku semestra Nastava i završni ispit: (3 sata) x 16 =48 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. upis. uključujući konsultacije.46 poena. . Naučna knjiga Eksperimentalne vežbe iz fizike od O. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena. ovjera) 2 x (4 sata) = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni LABORATORIJSKI PRAKTIKUM I (TERMODINAMIKA) Semestar II Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta.

upis. studijski program fizika (studije traju 6 semestara.56 (Nastava)+5.. dr Ivana Pićurić Napomena: Dodatne informacije o predmetu Nedjeljno 2 kredita x 40/30=2.0.66 sati 59 .66 sati samostalnog rada uključujući i Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati . kolokvijuma i završnog ispita). terenski rad.32 sati . THEN. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema. Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. vježbe.. uključujući i konsultacije. polaganje popravnog ispita od 0 do 12..12 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 60 sati) Struktura opterećenja: 42.2 sata vježbi.50 poena.32 (Priprema)+12. Funkcije II Kolokvijum Rad sa fajlovima Rad sa matematičkim bibliotekama Razni primjeri programa pisanih u FORTRAN-u Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: (2. Kao literatura se može koristiti bilo koji uvodni kurs FORTRAN.12 sati (Dopunski rad) Navesti obaveze studenata u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju predavanja. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti steknu najosnovnija znanja iz programskog jezika FORTRAN Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi tokom oba semestra najmanje 51 poen.56 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. ELSE) Potprogrami. dr Ivana Pićurić Metod nastave i savladanja gradiva: (Predavanja. Završni ispit . vježbe. Literatura: (Navesti osnovnu i dopunsku literaturu koji studenti treba da koriste za učenje.50 poena. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Provjera i ocjenjivanje kontinuirano tokom semestra .) Demonstracije. ovjera) Struktura: 2 x (2.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II PRAKTIKUM IZ RAČUNARA II Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Programi Promjenljive Aritmetičke operacije Ulazni i izlazni podaci Kompajliranje programa I Kolokvijum Slobodna nedjelja Pravljenje petlje u programu Rad sa nizovima (matricama) Uslovno izvršavanje naredbi (IF. konsultacije.66 sati) = 5. pripremu zadataka.66 sati) x 16 = 42.seminarski radovi. konsultacije.

Završni ispit .30 poena. Definišu se operatori drugog reda. II kolokvijum Stoksova formula. Parcijalni izvodi višeg reda.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar III ANALIZA III Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Studijski program Fizika na Prirodno-matematičkom fakultetu Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: U okviru predmeta Analiza II na studijskom programu Fizika na PMF-u studenti se upoznaju sa pojmovima metrike. Popravni I kolokvijum Uslovni ekstremumi. Parcijalni izvodi. P. Neprekidniost realne funkcije više realnih promjenljivih. Ušćumlić. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 2 kolokvijuma po 30 poena (ukupno 60 poena). Uvode se pojmovi krivolinijskog (prvog i drugog reda) i površinskog integrala (prvog i drugog reda). Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Prostor Rn-metrička i toploška svojstva. Krivolinijski integral (prve i druge vrste). Prisustvo nastavi . Beograd. ovjera prije početka semestra): 8 sati x 2 =16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad: 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (administrat priprema) + 36 sati (dopunski rad) Literatura: D. Jaćimović: Skripta. 4 domaća po 2 poena (ukupno 8 poena). Kriterijumi integrabilnosti Izračunavanje višestrukih integrala. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Beograd. Krivina. I kolokvijum Slobodna nedjelja Tejlorova formula. Z. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio katalog: Dr Vladimir Jaćimović. Kadelburg: Matematička analiza II. neprekidnosti. uviđa se njihova povezanosti (formule Stoksa. Konvergencija u Rn. Granične vrijednosti realne funkcije više realnih promjenljivih. Formula Gausa-Ostrogradskog. Miličić: Zbirka zadataka iz Više matematike II. M. Popravni II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno Broj sati: 6 x 40/30 = 8 sati Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sat Individualni rad studenta: 3 sata U semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x16 = 128 sati Neophodne pripreme (administracija. Smjena promjenljivih. Površ. Gausa-Ostrogradskog). dr Vladimir Jaćimović i mr Đorđije Vujadinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. M. Tangenta. Tangentna ravan. Grinova teorema. upis. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. Fundamentalni trijedar. Svojstva neprekidnih funkcija. Površinski integral (prve i druge vrste). Realne funkcije više realnih promjenljivih. Krive u Rn. Gradijent. Izvod po pravcu.2 poena. diferencijabilnosti. Kompaktnost. Samostalana izrada zadataka kroz domaće i kolokvijume. Vježbe. docent 60 . Nizovi u Rn. Lokalni ekstremumi. Adnađević. Posebne naznake za predmet: Dodatne informacije se mogu naći na sajtu PMFa i kod nastavnika. Diferencijabilnost. Definicija višestrukog integrala. teorijom ekstremnih vrijednosti i integrabilnosti realnih funkcijaviše promjenljivih. Osnovna svojstva. Konsultacije.

3 sata Nastava i završni kolokvijum 5. izrada konkretnih primjera. Metod eliminacije Sistemi linearnih diferencijalnih jednačina (LDJ).2 sata predavanja. nastavnik Dr Darko Mitrović.Šćepanović. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa pojmovima i tvrđenjima iz diferncijalnih jednačina. 1994. Unirex + PMF.3×16=84. Posebne naznake za predmet: Predavanja se izvode zajedno za sve studente (30 studenata) Pripremio: Prof. Klasifikacija i svođenje na kanonski oblik II kolokvijum Talasna jednačina ( jednačina žice koja treperi ) Jednačina privođenja toplote (Hlađenje štapa). PDJ drugog reda.Dirihleov problem za krug. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja svakog poglavlja.6+24. Granični zadatak. Košijev zadatak.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBAVEZAN Semestar III DIFERENCIJALNE JEDNAČINE Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2 P + 2 RV Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta (studije traju 6 semestara. Izrada dom radova – 5. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.6 Literatura: R. Dopunski rad za pripremu završnog ispita i polaganje popravnog ispita 24. 61 . teorema o egzistenciji rješenja.1. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVII-XXI nedjelja Diferencijalne jednačine (DJ) prvog reda (osnovni pojmovi. Metod varijacije konstanti. Završni ispit . Sruktura opterećenja: 84. M. . dr Radoje Šćepanović Napomena: Studentu se na početku semestra dostavlja detaljan program za predavanja. teorema o egzist rješenja. Ukupno opterećenje 4×30=120 sati. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. administracija i ovjera semestra: 5.3×2=10. Snižavanje reda LDJ n –og reda kada je poznato m (m<n) lin nez rješ. Dr Radoje Šćepanović. Završni ispit Ovjera semestra.8+10. .40 poena (usmeni). teorema o egzistenciji rješenja).8 sati. OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno: U semestru: 4 kredita× 40/30 = 5. Dva kolokvijuma po 25 poen.6.3 sata samostalnog rada uključujući sata. Laplasova jednačina u cilindričnim koordinatama. rade domaće zadatke samostalno i polažu sve testove i kolokvijume i na kraju završni odnosno završno-popravni ispit. Metod varijacie konstanti.6 .2 sata vježbi. Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi više od 50 poena. I kolokvijum Slobodna nedjelja Sistemi DJ (osnovni pojmovi. i konsltacije. × Struktura: Pripreme za početak semestra. tipovi jednačina prvog reda) DJ višeg reda (osn pojmovi. Linearna dif jenačina n –og reda (sa konstantnim koeficijentima) . Sistemi LDJ sa konstantnim koeficijentima Parcijalne diferencijalne jednačine (PDJ) prvog reda. tipovi jednačina višeg reda) Llinearna diferencijalna jednačina (LDJ) n –og reda (sa promjenljivim koeficijentima). Martinović: Diferencijalne jednačine. Obaveze studenta u toku nastave: Studenti treba da redovno pohađaju nastavu. samostalna izrada domaćih radova. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Pris predavanjima 5.

2 x (13 sati i 20 minuta) = 26 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 10x30 = 300sati . Polarizacija (polarnih i nepolarnih) dielektrika u spoljašnjem polju. Pritisak po površini provodnika. Makroskopska XI nedjelja molekularna struja. Završni ispit. dr Nataša Raičević I nedjelja 62 . I. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Podgorica.4 sata predavanja. Slobodne oscilacije u LC kolu. Irodov.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar III ELEKTROMAGNETIZAM Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P+4V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Kvazistacionarne struje.5 sati i 20 minuta samostalnog rada Struktura opterećenja: uključujući i konsultacije. Interakcija izmedju naelektrisanja u pokretu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. В. Dijamagnetizam. Курс общей физики. Kondenzatori. Москва 1982. Pritisak po površini dielektrika u spoljašnjem polju. Ohmov zakon. Slobodne oscilacije u RLC kolu. Međusobna induktivnost. Potencijal elektrostatičkog polja. Razumjevanje gradiva predviđenog ovim predmetom. Kirchhoff-ova pravila. Vektor električnog pomjeraja. Ovjera semestra i upis ocjena. . Magnetni dipolni moment kružne konture. Snaga u XV nedjelja kolima naizmjenične struje. X nedjelja Strujna kontura u magnetnom polju. mr Gordana Jovanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Maxwellove Završna nedjelja jednačine. Metod ogledanja. Coulombov zakon. Magnetno polje solenoida i toroida. Određivanje sile metodom virtualnih pomjeraja. 128 sata (Nastava) + 27sati (Priprema) + 145 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. Joule-Lentz-ov zakon. Vektor jačine magnetnog polja. Савельев. Električni kapacitet. Elektrostatička indukcija. Lorentzova sila. upis. Krive rezonansije. a na završnom ispitu najviše 40 poena. Struja pomjeraja.4 sata vježbi. neophodno je studentu da bi mogao razumjeti pojave i procese koji se izučavaju na narednim godinama studija. II kolokvijum. IV nedjelja Elektreti. “Наука”. 2 kolokvijuma. Literatura: 1. Magnetni moment molekula. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Studenti za svaki urađen domaći zadatak dobijaju po 2 poena (ukupno 10). Napon. Gauss-ova teorema. VI nedjelja Električna struja. XIV nedjelja Energija stacionarnog magnetnog polja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra Elektrostatička interakcija. paramagnetziam i XII nedjelja feromagnetizam. Vektor magnetizacije. Elektromotorna sila. Dipol u električnom polju. Ravnoteža naelektrisanja na provodniku. konsultacije. kao i ovladavanje matematičkim aparatom koji se koristi u teoriji elektromagnetizma. 2000. Vektorski potencijal. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student razumije fizičku pozadinu interakcije izmedju naelektrisanih tijela i svojstva električnog i magnetnog polja. VII nedjelja Slobodna nedjelja. Položio je svako ko sakupi najmanje 51 poen. Multipolni razvoj vektor potencijala. Stacionarna struja. том 2 – электричество и магнетизам. dr Nataša Raičević. Dopunska nastava i poravni ispitni rok. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: (8sati) x 16 = 128 sati 10 kredita X 40/30=13 sati i 20 minuta Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. XIII nedjelja Elektromagnetna indukcija. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. Površinska struja magnetizacije. vježbe. 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij fizike. 3. III nedjelja Multipolni razvoj potencijala u elektrostatičkom polju od molekula. Zbirka zadataka iz opšte fizike. XVIII-XXI nedjelja Završni ispit. Raspodjela vezanog naelektrisanja. Vrtložno električno polje. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 5 domaćih zadaka. 2. Potencijalna energija. Burzan. VIII nedjelja IX nedjelja Vektor magnetne indukcije. Elektrostatičko polje u vakuumu. Prinudne harmonijske oscilacije. Poisson-ova jednačina. Granični uslovi na razdvojnoj površini izmedju dva dielektrika. Električni dipol. Elektromagnetizam – skripta. И. XVI nedjelja Induktivno spregnuta kola. II nedjelja Energija elektrostatičke interakcije. V nedjelja Energija elektrostatičkog polja. Sopstvena induktivnost. na svakom kolokvijumu mogu dobiti najviše po 25 poena (ukupno 50). Podgorica. ovjera) . I kolokvijum. Vektor gustine struje. Granični uslovi na razdvojnoj površini dva magnetika. Divergencija i rotor vektora magnetne indukcije. D.

zavrsni ispit 30 poena ukupno 100 poena Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 20 studenata. Uočavanje miskoncepcija i nedostataka u predstavama XVI nedelja studenata o datom problemu koji se raspravlja. IX nedelja Pojačavač sa povratnom spregom.ekvivalentna šema za jednosmerne (velike) signale. FET i MOSFET. (Priprema)+ rada. Naponsko-strujna karakteris-tika. transformator. diode i tranzistori i njihova osnovna kola za dizajniranje izvora napajanja. diferencijator. uključujući i 2 sata računskih vježbi i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije laboratorije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) 2 sata i 40 minuta samostalnog Struktura opterećenja: 64 sati. prisutnost nastavi . Schottky dioda. upis. Shema mjerno-akvizicionih sistema XI nedelja (analogni i digitalni. 180 ECTS kredita). a laboratorija (L) u grupi od po 10 studenata. uključujući konsultacije 72sata 40 min (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. induktori. Ekvivalentne šeme dioda i tranzistora. VIII nedelja potenciometarsko kolo. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. konvertor napona u struju X nedelja Elementi u mernom sistemu za upravljanje i obradu signala. proticanje struje. kolokvijuma 25 poena. 2. elektrostatičko polje. oba kolokvijuma i prezentuju seminarski rad Literatura: 1. Odbrana domaćih zadataka. Owen Bishop Understand Electronics. seminarski rad -3 boda. integrator. 3. Elektronika. Laboratorija: Određivanje unutrašnje otpornosti nepoznatog naponskog izvora. kondenzatori. Kolokvijum Analiza kolokvijuma.statistički karakter mernih signala. elektromotorna sila. Osnovni koncept električnih signala. Dr R. Test uređaji: Multimetri.diode i tranzistori. pojačavača. 2. fazorski dijagram. Konsultacije. kolokvijum 30 poena. Lakovic. Projekat 5 bodova. signalni i impulsni generator. induktori. Miskoncepcije i VI nedelja intuitivno ucenje kroz primjere iz predjenog gradiva VII nedelja Slobodna nedelja Elementi u mernom sistemu za upravljanje i obradu signala. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Odbrana seminara Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (4sata) x 16 = 64 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. dr Gordana Laštovička-Medin Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Bipolarni tranzistor. studijski program FIZIKA (studije traju 6 semestara. Fizičko tehnička merenja. IV nedelja ekvivalentna šema za naizmenične (male) signale. (Nastava)+13sati i 20 min. Dr S. Ispravljači. XV nedelja Analiza mjernih sistema kroz primjere Priprema za završni ispit. filteri. prednosti. rade i predaju sve domaće zadatke. razlike. potencijalna razlika. Kolokvijum. svjetleća dioda. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Operacioni pojačavač.razdjelnik napona. ovjera) 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati 2 sata predavanja Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Šifra predmeta Naziv predmeta: Status predmeta Obavezan Semestar III OSNOVI MJERENJA U FIZICI I Broj ECTS kredita Fond časova 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. D. Tevenenova i Nortnonov teorema. Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: U ovom dijelu studenti se upoznavaju sa elektronskim elementima koji čine jedan savremeni merni sistem. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Studenti se na pocetku predavanja upoznavaju sa radom na projektu. Laboratorija: Određivanje greške u merenju napona zbog konačno odnosa unutrašnje impedanse izvora i ulazne impedanse voltmetra. pogodnosti jednih i drugih) XII nedelja 2. Diskusija. energija. multimetara i drugih elemenata za upravljanje i obradu signala. realni strujni izvor. Analiza prostih otpornickih kola.2 boda. Realni naponski izvor. Analiza kola sa naizmjeničnom strujom. električni mostovi. V nedelja Priprema za kolokvijum (analiza kola). Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 laboratorija se ocjenjuju sa ukupno 5 poena. Stankovic. računske vježbe i vježbe u laboratoriji. 1. filtera.oscilatori. XIII nedelja Laboratorija: Upoznavanjem sa merenjima signala pomoću osciloskopa. Elementi u mernom sistemu za upravljanje i obradu signala. Sadržaj predmeta: I nedjelja Pregled kursa. Beograd 1997.pojačavači. analitički metod sa kompleksnim brojevima III nedelja Osnovni nelinearni elementi u električnom kolu. invertujući. izvori (naponski i strujni) . Diskusija o predjenom gradivu. dr Gordana Laštovička-Medin Napomena: 63 . elementi mernog sistema i opšte karakteristike. kondenzatori. osciloskopi. Osnovni elementi u električnom kolu – otpornici. Stanković. fotodioa. neinvertujući pojačavač. II nedelja Vremensko-frekventna anliza promenljivih signala. Razmatraju se osnovni elektronski elementi otpornici. elektricitet. 1. Naučna knjiga.atomska struktura. Diferencijani pojačavač. Projekat se radi uz konsultacije sa predmetnim nastavnikom. Negativna i pozitivna povratna sprega. Laboratorija: Merenje fazne razlike dva signala pomoću osciloskopa XIV nedelja Laboratorija: Merenje osnovnih struja i napona i pojačanja tranzistora sa zajedničkim emiterom.

kapaciteta i provjeravanje omovog zakona u kolima sinusne naizmenične struje. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa metodama merenja i mernom instrumentacijom iz oblasti elektromagnetizma. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Svaka uspješno uradjena i odbranjena vježba 8 poena (max 56 poena). PLAN RADA Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVIII-XXIV V V V V V V V V V V V V V Upoznavanje sa metodama mjerenja. II vježba Mjerenje otpora Wheatstoneovim mostom.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar III LABORATORIJSKI PRAKTIKUM II Elektromagnetizam Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3LV Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a . VII vježba Prelazni režimi u strujnom kolu: jednačina punjenja i pražnjenja kondenzatora. upis. III vježba Odredjivanje temperaturskog koeficijenta otpora metala. V vježba Mjerenje temperature termoelementom. Statičke i dinamičke karakteristike električnih mjernih instrumenata-galvanometrija. Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti na konsultacijama. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. u semestru Nastava i završni ispit: 3 x 16 = 48 sati Neophodne pripreme (administracija. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. kolokvijumi. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. Posebne naznake za predmet: Vježbe (LV) se izvode za grupu od oko 7 studenata (preporuka). Vučić Osnovna mjerenja u fizici. Završni kolokvijum 44 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen u oba semestra. ovjera prije početka semestra): 2 x (4 sata ) = 8 sati 64 . Konsultacije: kod nastavnika: kabinet 117 Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Vježbe: 3 sata Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 1 sat Ukupno opterećenje za predmet : 3x30 = 90 sati Dopunski rad: 0-34 sati Struktura opterećenja: 48 sati (Nastava)+8 sati (Priprema)+34 sati (Dopunski rad) Literatura: V. VI vježba Mjerenje koeficijenta samoindukcije. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. konsultacije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. 180 ECTS kredita). mjernom tehnikom i instrumentacijom. seminarski radovi. I vježba Provjeravanje Ohmovog zakona u strujnom kolu. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Slobodna nedjelja. Završni kolokvijum. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof dr Ivana Pićurić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Eksperimentalne vježbe. studijski program fizike (studije traju 6 semestara. IV vježba Odredjivanje elektrohemijskog ekvivalenta bakra.

ovjera) 2 Struktura: x 4 = 8 sati . mixed types Movement. Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati . questions Some mathematical terms. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. Prezentacija sa 20 poena. grammar: present vs past tenses Function. Kolokvijum . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena).smjer Fizika (studije traju 6 semestara. grammar: conditional sentences type 1 Fluid mechanics II. grammar: conditional sentences type 3 Forms of energy II. grammar: present tenses Methods of descriptive geometry. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. Literatura: Reader English for Physics. questions The force of gravity. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena. grammar: present tenses. radi domaće zadatke.2 sata predavanja. grammar: past tenses The law of universal gravitation. grammar: conditional sentences type 2 Forms of energy.20 poena. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena). Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. uključujući i Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. grammar Revision Movement II. uključujući i konsultacije polaganje popravnog ispita od 0 do 18 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. grammar: past tenses. upis. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. grammar: conditional sentences. grammar: yes/no questions Fluid mechanics.50 poena.2 sata samostalnog rada. Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. Učenje za testove i završni ispit. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. Konsultacije. Savo Kostić Napomena: nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata 65 . Završni ispit . Sadrzaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Physics and engineering. grammar Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i Popravni ispitni rok Opterećenje studenta: u semestru Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. grammar: imperative sentences Slobodna nedjelja I Kolokvijum Thermodynamics. 180 ECTS kredita).Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar III ENGLESKI JEZIK-STRUČNI II Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje: Akademski i primijenjeni osnovni studijski programi PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA .

Niz kompleksnih brojeva.Konf. Košiijeva integralna formula. Anal.kompleksne promjen. 180 ECTS kredita.1 poen).funkcije.3×16=84. Operacije u skupu kompleksnih brojeva.Komp. konsultacije. Košijeva teorema. Granična vrijednost funkcije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena.8. uključujući i konsultacije. Dopunska nastava i poravni ispitni rok.promjen.Reziduum u tački besk. × Neophodne pripreme: (administracija. ovjera prije početka semestra): 2 x 4 = 8 sati. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.kompl.8 sata (nastava i završni ispit)+ 8 sati (pripreme)+27 sati (dopunski rad). Neprekidnost funkcije. Abelova teor. Miličić: Zbirka zadataka iz Matematike.3 sata Predavanja:2 sata Vježbe:2 sat Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata:1. Funkcionalni redovi stepeni red. Racionalna funkcija. Funkcije kompleksne promjenljive. studijski program Fizika. Loranov red u okolini tačke beskonačno. vjezbe. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima teorije funkcija kompleksne promjenljive i primjenama u fizici. P. Tejlorov red. Dajović: Teorija funkcija kompleksne promjenljive. dr David Kaljaj Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti u kontaktu sa predmetnim nastavnikom 66 . II Kolokvijum. Loranov red. Neod. Neke klase funkcija. rade i predaju sve domace zadatke i polazu dva kolokvijuma. Slobodna nedjelja Konforna preslikavanja.I i II vrste.funk. Struktura opterećenja: 84. Izračunaanje nesvojstvenih integrala pomoću reziduuma.3 sat samostalnog rada. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Upoznavanje.Koši-Rimanovi uslovi. Brojni redovi. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ukupno 5 poena (svaki domaći zadatak 1 poen). studije traju 6 semestara. Funkcija Žukovskog. Ojlerova formula. promjen. Eksponencijalna funkcija. I kolokvijum. OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 4 kredita x 40/30=5.integ. Reziduum fun. Ušćumlić. Prelazna ocjena se dobija za osvojenih 51poen. Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. kolokvijumi. domaći zadaci. Stepena funkcija. Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30=120 sati Dopunski rad: do 18 sati. Žordanova lema.pres. Literatura: V. upis. Osobine konvergentnih nizova. Izvod funk. dr David Kaljaj Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Reziduum u odnosu na polove funk. Uredno pohadjanje nastave 5 poena (svaki izostanak . u semestru Nastava i zavrsni ispit: 5.funk.Naziv predmeta: Šifra predmeta OBAVEZAN Semestar IV KOMPLEKSNA ANALIZA Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2 P + 1 RV Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije. Osnovne transcendentne funkcije. Inverzna funkcija. Linearna funkcija. Odredjeni integral. M. Uslovljenost drugim predmetima: Uslov: položena Analiza I. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). Izolovani singulariteti.Harmon.funk. Konvergencija niza. Završni ispit -50 poena.promjenljive.Integral po zatvorenoj konturi. priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Skup kompleksnih brojeva. Trigonom. Integral funkcije komp.

ovjera prije početka semestra): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta. upis. Metod iteracije.nastavnik. Metode tipa Runge-Kuta. dr Radoje Šćepanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti u kontaktu sa predmetnim nastavnikom 67 . II kolokvijum Numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina (eliptička jednačina). Podgorica. l995. Numeričko rješavanje parcijalnih jednačina (parabolička jednačina).polinom). Zavrsni ispit . Literatura: M. Pripremne nedjelie I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Sadržaj predmeta: Upoznavanje. OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta Predavanja:2 sata Vježbe:2 sata Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata:1 sat i 20 minuta samostalnog rada.2 poena. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Konvergencija iterativnih nizova. studije traju 6 semestara. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. R. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: pohađanje nastave . Šćepanović: Numeričke metode. 2 kolokvijuma.50 poena. Ojlerova metoda. Neophodne pripreme: (administracija. Numeričko rješavanje sistema algebarskih jednačina. 180 ECTS kredita. po 20 poena. Podijeljene i konačne razlike. u semestru Nastava i zavrsni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 =85 sati i 20 minuta. I kolokvijum Slobodna nedjelja Sistemi linearnih algebarskih jednačina. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (nastava i završni ispit)+10 sati i 20 minuta (pripreme)+24 sata (dopunski rad). Interpolacija pomoću splajna. izrada konkretnih primjera. Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30=120 sati Dopunski rad: do 24 sata. dr Radoje Šćepanović .40 poena. Aproksimacija funkcija: Metod najmanjih kvadrata. svaki po 2 poena. Gausov metod eliminacije. Njutnov interpolacioni polinom druge vrste. Numeričko diferenciranje. Martinović.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni Semestar IV NUMERIČKE METODE Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2+2 Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije. Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. Unirex i PMF. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim metodama za nueričko rješavanje zadataka.8 poena. Numeričko integraljenje. studijski program Fizika. ukupno . 4 domaca zadatka. Dopunska nastava i poravni ispitni rok.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja svakog poglavlja. uključujući i konsultacije. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednačina. rade i predaju domace zadatke i polazu dva kolokvijuma prema planu. Sistem linearnih algebarskih jednačina. Njutnov interpolacioni polinom pve vrste. priprema i upis semestra Aproksimacija funkcija: Interpolacija (Lagranžeov interp. samostalna izrada domaćih radova. dr Duško Jokanović . Numeričko rješavanje jednačine f(x)=0. ukupno . Teorema o kontraktivnom preslikavnaju. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Prelazna ocjena se dobija za osvojenih 51 poen Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.

Primjeri. Slučajni opiti. profesor Napomena: Dodatne informacije o predmetu Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 16/3 sati 68 . a na završnom ispitu je 40. S. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Maksimalni broj poena na svakom kolokvijumu je 30. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Statistika. Stamatović S.2 sata računskih vježbi. red. . korelacija. CGT. II Kolokvijum. 2. profesor Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Matematičko očekivanje. studijski program Fizika. Uvod u Statistiku. Disperzija. Ocjenjivanje nepoznatih parametara. konsultacije. uključujući konsultacije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Siniša Stamatović. Minimalni broj poena za prelaznu ocjenu je 51. Struktura: ovjera) .2 sata predavanja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod u predmet. upis. Slobodna nedjelja I Kolokvijum. Testiranje statističkih hipoteza. Čebišovljeva nejednakost. Funkcija raspodjele slučajne veličine. PMF 2000. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja: 256/3 sati (Nastava)+ 32/3 sati (Priprema)+24 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume. Slučajni vektori. Vjerovatnoće i Statistike.. 180 ECTS kredita). Intervali povjerenja. B. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Usvojiti osnovne pojmove iz Vjerovatnoće i Statistike i osposobiti se za rješavanje vjerovatnosnih i statističkih zadataka. Zbirka zadataka iz Kombinatorike.Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) Status predmeta Obavezni Semestar IV VJEROVATNOĆA I STATISTIKA Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF a. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Siniša Stamatović. Pojam slučajne veličine. Slučajne veličine apsolutno neprekidnog tipa. PMF 2005. Pojam vjerovatnoće. Stamatović. Osobine. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: 16/3 x 16 =256/3 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Klasična definicija vjerovatnoće. 2 x (16/3 sati) = 32/3 sati Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati .4/3 sata samostalnog rada. Slučajne veličine diskretnog tipa. red. (studije traju 6 semestara. vježbe. Literatura: 1. Osnovni pojmovi. Stamatović: Vjerovatnoća. Slučajni događaji i operacije sa njima.

Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. 180 ECTS kredita). Lakovic. 1.2 boda. Uslovljenost drugim predmetima: Pozeljno da je polozen ispit iz Osnova mjerenja I Ciljevi izučavanja predmeta: U ovom delu studenti se upoznavaju sa osnovama digitalne elektronike. Stanković. Beograd 1997. uključujući konsultacije 64 sati. rade i predaju sve domaće zadatke. Projekat I (PET sistem). Koincidencna mjerenja VI nedelja VII nedelja Slobodna nedelja Senzori i pretvaraci: Temperatursi senzori. Mehabicki senzori VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja Senzori i pretvaraci: Senzori magnetskog polja. kolokvijum 30 poena. Kolokvijum Kompjutori –mikrokontrolori Detekcija i merenje-Elektronsko brojanje. uključujući 2 sata računskih vježbi i i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve laboratorije dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 2 sata i 40 minuta samostalnog rada. 2. Fizičko tehnička merenja. Senzori vlažnosti. binarna aritmetika i kodovi I nedjelja Booleova algebra i prekidacke funkcije II nedelja Osnovna logicka kola i njihove realizacije III nedelja Bistabilna kola. pretvaračima i senzorima koji se standardno koriste za merenje fizičkih veličina kao što su temperatura. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Understand Electronics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: prisutnost nastavi . 2. dr Gordana Laštovička-Medin 69 . oba kolokvijuma i prezentuju seminarski rad Literatura: D. Takodje se upoznavaju sa osnovama akvizicije podataka i kompjuterske simulacije. Naučna knjiga. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. 2 domaca: ukupno 3 boda 1. PH i gasni senzori Senzori i pretvaraci: Svetlosni senzori i senzori zračenja. TDC konvertori. kolokvijuma 25 poena. R. Elektronika Owen Bishop. Dr S. nivo svetlosti. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. brojni sistemi. Sadržaj predmeta: Osnovi digitalne elektronike. Takođe se obrađuju dinamičke karakteristike pretvarača i koncepti modernih kompjuterizovanih eksperimenata. a laboratorija (L) u grupi od po 10 studenata. Studenti su na pocetku predavanja upoznati sa radom na projektima. ovjera) 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati 2 sata predavanja Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. magnetno polje itd. Registri. pritisak. CAMAC sistem Projekat II (Osnove radijacione detekciaje i mjerenja u nuklearnoj tehnici) Osnovi kompjuterske simulacije Zavrsni ispit Opterećenje studenata na predmetu U toku semestra Nedjeljno Nastava i završni ispit: (4sata) x 16 = 64 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Kolokvijum V nedelja Analiza kolokvijuma. dr Gordana Laštovička-Medin Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. A/D konvertor. Brojaci IV nedelja Priprema za kolokvijum (analiza kola). Akvizicija podataka Automatsko merenje. računske vježbe i vježbe u laboratoriji. (Nastava)+13sati i 20 min. upis. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku.Naziv predmeta: OSNOVI MJERENJA U FIZICI II Semestar IV Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : . (Priprema)+ 72sata 40 min (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. protok. zavrsni ispit 30 poena ukupno 100 poena Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 20 studenata. Stankovic. sila. 2 Projekta: ukupno 10 bodova. Konsultacije. studijski program FIZIKA (studije traju 6 semestara.

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar IV OPTIKA Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P+4V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Fazna rešetka. Irodov. Zbirka zadataka iz opšte fizike. Indukovano dvojno prelamanje. kabinet 111. Kruzni otvor. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Slavoljub Mijović.ac. interferencija. (English). ovjera) 2 x (13 minuta Struktura: . 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima:. fotometrija. Malusov zakon. Fresnel-ova ogledala. Fabry-Perot-ov interferometar Slobodna nedelja Huygens-Fresnel-ov princip. (maksimum 30 poena) Difrakcija sfernih talasa. konsultacije. prostiranje svjetlosti Geometrijska optika: Fermatov princip. I Kolokvijum. Difrakcija na neprekidnim periodicnim strukturama. Physics: A General Course. Newton-ovi prstenovi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.me/ 70 . (English). Lloyd-ovo ogledalo. interferencija na klinu. intenzitet svjetlosti I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Svjetlosni fluks. Opterećenje studenta: Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati 10 kredita X 40/30=13 sati i 20 Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Uvodna razmatranja: brzina svjetlosti. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti razumiju fizičku pozadinu osnovnih fenomena kod elektromagnetnih talasa: polarizacija. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. Optički aktivne supstancije. (maksimum 40 poena) Ovjera semestra i upis ocjena Konsultacije i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju predavanja.pmf. 2000 . Refleksiona rešetka. Difrakcija na ultrazvucnim talasima Analiza elipticke polarizacije talasa. Savelyev I. Difrakciona rešetka. Hardcover. Moc rezolucije. Difrakcija na poluravni. Elementi optičkih sistema. Fraunhoferova difrakcija Difrakcija na kružnom otvoru.4 sata predavanja sati i 20 minuta) = 26 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 10x30 = 300 sati . Graficki metod Difrakcija cilindricnih talasa. Difrakcija na prorezu. 512 pp.4 sata vježbi 5 sati i 20 minuta Struktura opterećenja: samost rada uključujući i konsultacije 128 sata (Nastava) + 27sati (Priprema) + 145 sati (Dopunski rad) Literatura: 1. Rayleighov kriterijum Metod Fresnelovih zona. Fresnel-ova biprizma. Prof. dr Slavoljub Mijović (predavanja) i dr Ana Dubak (vježbe) Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.II. Polu-talasna pločica. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Provjera i ocjenjivanje kontinuirano tokom semestra 60 poena. Hardcover. I. optička dužina puta. Završni ispit. Polarizatori na bazi dvojnog prelamanja Četvrt-talasna pločica. Matveev A. optička prizma Interferencija svjetlosti: opšta razmatranja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. (maksimum 30 poena) Prostorna koherencija svjetlosti. Kirchhofova difrakcija.N. red. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. Podgorica. izvori svjetlosti. Optics. difrakcija. V.40 poena. II Kolokvijum. Završni ispit . 448 pp. vremenska koherencija svjetlosti Youngov eksperiment.V. vježbe. upis. Konsultacije: srijedom od 10 do 12 časova. Michelson-ov interferometar. Interferencija na planparalelnoj pločici.

mjernom tehnikom i instrumentacijom. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar IV LABARATORIJSKI PRAKTIKUM II Optika Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3LV Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a . Završni kolokvijum 44 poena. Završni kolokvijum. Posebne naznake za predmet: Vježbe (LV) se izvode za grupu od oko 7 studenata (preporuka). IV vježba Spektralna analiza. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Svaka uspješno uradjena i odbranjena vježba 8 poena (max 56 poena). PLAN RADA Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVIII-XXIV V V V V V V V V V V V V V Upoznavanje sa metodama mjerenja. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa metodama merenja i mernom instrumentacijom iz oblasti optike. u semestru Nastava i završni ispit: 3 x 16 = 48 sati Neophodne pripreme (administracija. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. Vučić Osnovna mjerenja u fizici. VI vježba Odredjivanje koncentracije šećera polarimetom. V vježba Analiza polarizovanosti stimulisane svjetlosti He-Ne lasera. Slobodna nedjelja. upis. I vježba Odredjivanje žižne daljine sočiva iz rastojanja predmeta i lika direktnom i Beselovom metodom. konsultacije. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. 180 ECTS kredita). U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. studijski program fizike (studije traju 6 semestara. Priprema za vježbe. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. III vježba Odredjivanje talasne dužine laserske svjetlosti pomoću optičke rešetke Frenelovom difrakcijom. II vježba Mikroskop. Konsultacije: kod nastavnika: kabinet 117 Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Vježbe: 3 sata Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 1 sat Ukupno opterećenje za predmet : 3x30 = 90 sati Dopunski rad: 0-34 sati Struktura opterećenja: 48 sati (Nastava)+8 sati (Priprema)+34 sati (Dopunski rad) Literatura: V. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof dr Ivana Pićurić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Eksperimentalne vježbe. VII vježba Odredjivanje koncentracije rastvora pomoću kolorimetra. ovjera prije početka semestra): 2 x (4 sata ) = 8 sati 71 .

Н. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: kurs Atomske fizike ima za cilj da uvede studente u fiziku mikrosvijeta i da ih upozna sa osnovnim eksperimentalnim činjenicama na kojima počiva talasna mehanika kao i sa odgovarajućom teorijom u njenom istorijskom razvoju i primjeni. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. XIII nedjelja Višeelektronski atomi. rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume Literatura: A.2 sata samostalnog rada. Э. XII nedjelja Interakcija atoma sa elektromagnetnim poljem. M. (Nastava)+20 sati (Priprema)+32 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Završni ispit Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: Nedjeljno U semestru 6 kredita x 40/30 = 8 sati Nastava i završni ispit: (6 sati) x 16 = 96 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Struktura: upis. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . samostalno učenje Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja Kretanje naelektrisanih čestica u električnom i magnetnom polju II nedjelja Korpuskularna svojstva elektromagnetnih talasa. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. mr Gordana Jovanović.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar V ATOMSKA FIZIKA Broj ECTS kredita 6 Fond časova 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. dr Mara Šćepanović.6 sati predavanja i vježbi. III nedjelja Talasna svojstva korpuskula. u suprotnom nastava je mentorskog tipa U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Шпольский: Атомная физика . 72 . Jurić: Atomska fizika Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva seminarska rada kao uslov polaganja I kolokvijuma koji nosi 25 poena poslije četvrte nedelje. Prelazna ocjena se dobija sa osvojenih 51 poen. Матвеев: Атомная физика. В. V nedjelja Najprostiji slučajevi kretanja mikročestica. Kolokvijum XV nedjelja XVI nedjelja Višeelektronski atomi (nastavak). Kolokvijum VI nedjelja VII nedjelja Slobodna nedelja VIII nedjelja Najprostiji slučajevi kretanja mikročestica (nastavak). konsultacije. dr Mara Šćepanović. X nedjelja Atom vodonika i njemu slični atomi (nastavak). Imena i prezimena nastavnika i saradnika: prof. XI nedjelja Magnetni i mehanički momenti atoma. Završni ispit koji nosi 50 poena. studijski program Fizika (studije traju6 semestara. Dva seminarska rada kao uslov polaganja II kolokvijuma koji nosi 25 poena poslije desete nedelje. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 96 sati. Posebnu naznaku za predmet: Nastava se organizuje za grupu studenata koja ima pet ili više članova. konsultacije. IV nedjelja Diskretnost atomskih stanja. seminarski radovi. IX nedjelja Atom vodonika i njemu slični atomi. 180 ECTS kredita). ovjera) 2 x (10 sati) = 20 sati . XIV nedjelja Višeelektronski atomi (nastavak).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema. upis. grammar: -ing forms and infinitives. Konsultacije. Prezentacija sa 20 poena. grammar: Making predictions Mechanics. Savo Kostić Napomena: nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: . Učenje za testove i završni ispit. grammar: will and would Nuclear science. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 18 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. uključujući konsultacije.2 sata predavanja. grammar: modal verbs must and have to . grammar: prepositions Optics. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. Present simple vs present continuous Colour. Windpower. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. 73 . grammar: Present perfect passive. grammar: certainty Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta: u semestru Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. . Literatura: Reader English for Physics.2 sata samostalnog rada. Energy. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Kolokvijum . Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. radi domaće zadatke. grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas). 180 ECTS kredita). govorne vježbe Slobodna nedjelja Fuel cells. Završni ispit .smjer Fizika (studije traju 6 semestara.50 poena. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena). grammar: Past simple vs Past continuous. grammar: Reported speech Lenses.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar V ENGLESKI JEZIK – STRUČNI III Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje: Akademski i primijenjeni osnovni studijski programi PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA . Electricity. Sadrzaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Batteries. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena. grammar: clauses of contrast Magnetism.20 poena. Basics of electrostatics. grammar: Time clauses Lasers.

Zagreb. Centralna granična teorema u vjerovatnoći. Методы решения задач математической физики.Москва. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. Naučna knjiga. Posebne naznake za predmet: Nastava se može izvoditi i na engleskom i ruskom jeziku. Beograd.com. 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Produbiti osnovna znanja iz matematike sa akcentom na matematičke discipline koje imaju široku primjenu u fizici. Za seminarski rad (max=5 poena). В. Cetinjski put b.Teorija: Skripta predavanja bazirana uglavnom na sadržaju knjiga: Б. Aljančić: „ Uvod u realnu i funkcionalnu analizu“ . +381 67 575 678. Физматлит.. John Willey. Pripremio: Dr Vladimir Jaćimović – tel. Konsultacije: petkom od 13.Y. 1986. Mušicki.A.Y. 2005. 2000. kabinet: 213 Prirodno . В. I kolokvijum. Агошков и ост.Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) Status predmeta Obavezni Semestar V MATEMATIČKI METODI U FIZICI Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Integralne jednačine. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Za redovno pohađanje nastave (max=5). Dva kolokvijuma (svaki po 10 poena-max=20). domaći zadaci. kontrolni testovi. Primjene u kvantnoj mehanici i teoriji relativiteta. И.00 Opterećenje studenta: Nedjeljno: u semestru: Nastava i završni ispit: 8 h x 16 = 128 sati 6 kredita X 40/30=8 sati. B.L.. Zadaci: Skripta zadataka bazirana uglavnom na sadržaju u gore navedenim knjigama i sadržaju zbirki zadataka: И. 1979. Slobodna nedjelja Tenzori. Građ.pmf. upis. rade domaće zadatke samostalno i polažu sve testove i kolokvijume i na kraju završni odnosno završno-popravni ispit. Pojam entropije. N.. Математические основы квантовой механики. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vladimir Jaćimović (predavanja i vježbe) Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Mathematical methods of physics. ovjera) 2 x 8h = 16 sati .3 sata predavanja. Banahov i Hilbertov prostor. Integralne transformacije. Knjiga. Benjamin. An introduction to probabiliy and its aplications. Walker.. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Academic Press. (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sati (Dopunski rad) Osnovna literatura .ac. seminarski radovi. II zakon termodinamike. Zgrada tehničkih fakulteta. Колоколов и ост.b. New York.3 sata samostalnog rada uključujući i Struktura opterećenja: konsultacije. Đ.00 do 14. Elementi tenzorske algebre. 1975. Primjena u analitičkoj mehanici. Uvodni pojmovi iz teorije grupa. УРСС. Elementi tenzorske analize. kolokvijumi i završni ispit Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Varijacioni račun. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180sati . С. Arfken. Лань. Prelazna ocjena se dobija sa 50 poena. Podgorica Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: https://www. 128 sati.me 74 .2 sata vježbi. Задачи по Математическим методам физики. Primjeri u fizici čvrstog stanja i kvantnoj hemiji.matematički fakultet.. Петерсбург. Москва. Lebegova mjera i integral. П. Završni (kao i popravni) ispit (max=50 poena). S. Beskonačne grupe. J. II kolokvijum. Specijalne funkcije (ortogonalni polinomi)... 1964. W. 1970. konsultacije. Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti treba da redovno pohađaju nastavu. Milić. Metrički prostor. Matematičke osnove teorijske fizike. Reprezentacije grupa. Ukupnan max broj poena = 100. e-mail: vladimir_jacimovic@hotmail. Operatori. Konačno dimenzionalni vektroski prostori i primjene. Vjerovatnostni prostori. Демидович. Beograd. Dva testa (svaki po 5 poena-max=10). Mathews and R. Москва. Primjene u atomskoj i kvantnoj fizici. Mathematical methods for physicists. za domaće zadatke (svaki po 5 poena-max=15). W. N. SNL. Kurepa. Feller.. 2002. Svojstvene funkcije integralnih operatora. S. Primjene u kvantnoj mehanici i fizici elementarnih čestica. Struktura: . 1970. G.

pmf. Stabilnost rotacije.00 do 14. II kolokvijum . Lorencove transformacije. Jedn. Završni usmeni (kao i popravni) ispit (max=40 poena). Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Opisivanje kretanja u klasičnoj mehanici. Rasijanje čestica. Posebna pažnja će biti usmjerena na razjašnjavanje smisla fizičkih zakona i na njihovu osmišljenu primjenu. seminarski radovi. Konsultacije: petkom od 13. Hamiltonove i Hamilton-Jakobijeve jednačine. III Kolokvijum i Završni ispit. I-domaći zad. II test. Moscow. Pripremio: Prof. Zakoni održanja energije. Е. Zbirka zadataka iz teorijske fizike. Sudari čestica. И. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Da upozna studenta sa osnovnim idejama i metodama u klasičnoj i relativističkoj mehanici. Teorijska mehanika. Posebne naznake za predmet: Nastava se može izvoditi i na engleskom ili na ruskom jeziku. interval.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBAVEZAN Semestar V TEORIJSKA FIZIKA I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 2 P + 2 RV Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta (studije traju 6 semestara. kretanja čvrstog tijela. Москва. Prelazna ocjena se dobija sa 50 poena.e. impulsa i momenta impulsa.(i. Slobodna nedjelja Jednodimenz. Beograd. Anharmonijsko oscilovanje. Beograd. Zadaci: Skripta zadataka bazirana uglavnom na sadržaju Zbirki zadataka B. Tenzor energije-impulsa.М.4 sata samostalnog rada. Електродинамика. Fazni prostor. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.00 Opterećenje studenta: Nedjeljno U semestru: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128 sati Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. kontrolni testorvi.ac. Савельев. 1. Lagranževe jednačine kretanja. Mir. dr Predrag Miranović Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: https://www. Ландау. 1971.. Москва. Student će takođe ovladati modernim matematičkim formalizmom i oznakama i pojmovima koje se koriste u teorijskoj fizici.В. II-domaći zad. Naučna knjiga.1. Лифшиц Механика. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Osnovna literatura . V. konsultacije. Generalisane koordinate.S. 1991. Puasonove zagrade. Ukupnan max broj poena = 100. Oscilacije s više stepeni slobode. Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena.Д. Tri pismena kolokvijuma (svaki po 10 poena-max=30). rade domaće zadatke samostalno i polažu sve testove i kolokvijume i na kraju završni odnosno završno-popravni ispit. za seminarski rad (max=10 poena). I kolokvijum . Kinetička energija u generalisanim koord. Raspad i sudari čestica. 1969. 1982. I. Ugaona brzina. Dejstvo za relativističku česticu. Savelyev. Ojlerove jednačine. Mr Miroslava Vukčević (računske vježbe) Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe.Teorija: Skripta predavanja bazirana uglavnom na sadržaju knjiga Л.2 sata predavanja. (I i II). 1971. Fundamentals of Theoretical Physics.) Đ.V. domaći zadaci. upis. oscilovanje. Наука. Наука.me 75 . Integracija jednačina kretanja. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . kolokvijumi i završni ispit. Dva testa (svaki po 5 poena-max=10). BIGZ. konsultacije. 4-vektori. Ojlerovi uglovi. Mušicki. Četvorodim. Sopstveno vrijeme. Oscilacije uz postojanje trenja. Tenzor inercije. Raderfordova formula. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati . Za domaće zadatke (svaki po 3 poena-max=15).2 sata vježbi. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Za redovno pohađanje nastave (max=5). Основи теоретической физики. XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti treba da redovno pohađaju nastavu. III-domaći zad. Keplerov zadatak. Uvod u teorijsku fiziku. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Žarko Kovačević (predavanja). T. Moment impulsa čvrstog tijela. . . V-domaći zad. Milić. IV-domaći zad.

a na završnom ispitu najviše 30 poena.Ponovo o principu neodređenosti II Kolokvijum Šredingerova I Hajzenbergova slika. Introduction to quantum mechanics. Laloe Wiley Interscience. ovjera) 2 x 6 sati i 20 minuta = 12 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210sati Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. (Nastava) + 12 sati i 40 min (Priprema) + 48 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu.2 sata i 20 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije. na svakom kolokvijumu mogu dobiti najviše po 30 poena (ukupno 60). Položio je svako ko sakupi najmanje 50 poena. . Introduction to quantum mechanics (I and II part). Griffiths. Uopštena statistička interpretacija. New Jersey 2005. Vjerovatnoća. upis. Princip neodređenosti. Ivan Šupić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Harmonijski oscilator I kolokvijum Potencijalna jama konačne dubine. B.4 sata predavanja. . vježbe. 10 domaćih zadaka. dr Predrag Miranović. F. Diu. konsultacije. urade sve domaće zadatke i oba kolokvijuma Literatura: 1. Impuls. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar V KVANTNA FIZIKA I Broj ECTS kredita 7 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. 2 kolokvijuma Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja TALASNA FUNKCIJA: Šredingerova jednačina. Statistička interpretacija. Prostor funkcija.3 sata vježbi. Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 7 kredita X 40/30=9 sati i 20 minuta Struktura: . MATEMATIČKI FORMALIZAM. KVANTNA MEHANIKA U TRI DIMENZIJE. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Studenti za svaki urađen domaći zadatak dobijaju po 1 poen (ukupno 10). dr Predrag Miranović Napomena: 76 . u semestru Nastava i završni ispit: 9 h i 20 min x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Clod Cohen-Tannoudji. Stacionarna stanja. Slobodna čestica. D. Normalizacija. Beskonačno duboka potencijalna jama. Šredingerova jednačina u sfernim koordinatama Atom vodonika Moment impulsa. J. 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji koji su položili mehaniku. Potencijal oblika “delta”-funkcije. Prentice Hall. Slobodna nedjelja. 1992. Završni ispit. VREMENSKI NEZAVISNA ŠREDINGEROVA JEDNAČINA. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovim zakonima fizike koji važe na nivou atoma i njihovih jezgara. studijski program fizika (studije traju 6 semestara.. Linearna algebra. 2.

Samostalni rad na pripremi prezentacije rezultata. rad u laboratoriji. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: U semestru: Ukupno opterećenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sati 3 kredita x 40/30 = 4 sata Neophodne pripreme (administracija. 180 ECTS kredita). Student je dužan i da ceo posao računanja završi u laboratoriji i dobijene rezultate pokaže nastavniku. skripta.me 77 . usvaja teorijske koncepte kvantnih fizičkih pojava. Određivanje elektronske temperature u plazmi optičkim metodom. studijski program Fizika (studije traju 6 semestara. Izučavanje zakona foto-efekta i određivanje Plankove konstante. I kolokvijum. Literatura: S. Apsorpciona i Refleksiona spektralna analiza. Vežba 3. Vežba 6. Univerzitet Crne Gore. Slavoljub Mijović.25 poena. Određivanje Ridbergove konstante. 64 sata (Nastava) + 18 sati (Priprema) + 18 sati (Dopunski) Studenti su obavezni da rade ulazni kolokvijum. Spektralni izvori i kvalitativna analiza.ac. Vežba 7.pmf. Slobodna nedelja.1 sat. Merenje relativnih intenziteta spektralnih linija. Samostalna priprema studenta.3 sata.40 poena. Fluorimetrijska. 4 x 2 = 8 sati Dopunski rad: 90 sati – (64 sata + 8 sati) = 18 sati Ostale nastavne aktivnosti (konsultacije i Struktura opterećenja: samostalni rad studenata) . Konsultacije. upis. Završni ispit. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Uvodno predavanje – pregled kursa i mere bezbednosti u laboratoriji. kroz samostalni laboratorijski rad. sve laboratorijske vežbe i prezentaciju rezultata. dr Slavoljub Mijović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. samostalna priprema. pripremanje raporta i prezentacija rezultata. dr. Vežba 5. Samostalni rad na pripremi prezentacije rezultata. određivanja atomskih konstanti i praktičnih procedura u spektroskopiji. Vežba 1. Konsultacije Prezentacija rezultata. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni LABORATORIJSKI PRAKTIKUM III (ATOMSKA FIZIKA) Semestar V Broj ECTS kredita 3 Fond časova 0P+0V+3L Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj kurs student nastavlja svoje usavršavanje u eksperimentalnoj fizici kroz laboratorijske vežbe iz oblasti atomske fizike i spektroskopije. ovjera prije početka semestra): Vježbe . Student. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno Samostalna priprema studenta. Posebnu naznaku za predmet: Svaki student radi sam po jednu vežbu a onda se rotira na sledeću. Prezentacija – 20 poena. Upoznavanje sa radom spektrografa. Vežba 2. nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Uvodno redavanje. Uslovljenost drugim predmetima: Upisana treća godina studija. Mijović. Rad u laboratoriji . praktikum III-Atomska fizika. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Vežba 4. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Odbrana vežbi .15 poena. 1993 Laboratorijski priručnici Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ulazni kolokvijum .

I. Unutrašnja energija i toplota. Sistemi s promjenljivim brojem čestica. R. K. II kolokvijum Dobijanje termodinamičkih funkcija idealnog kvantnog gasa. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. Москва. 2006. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Studenti za svaki urađen domaći zadatak dobijaju po 1 poen (ukupno 10). Elsevier. Privredno-finansijski vodič. KlauziusKlapejronova jednačina i Erenfestove jednačine. Osnovi fenomenološke termodinamike. Ansambli u kvantnoj statističkoj mehanici. Ciljevi izučavanja predmeta: Razvijanje termodinamičkih metoda koji se koriste za opisivanje makroskopskih sistema u stanju termodinamičke ravnoteže. Veliki kanonski ansambl. na svakom kolokvijumu mogu dobiti najviše po 30 poena (ukupno 60). Jednačina stanja za idealni gas fermiona i za idealni gas bozona. Razrada klasičnih i kvantnih metoda pomoću kojih se izračunavaju termodinamčki parametri sistema na osnovu njegove mikroskopske strukture i interakcija na mikroskopskom nivou. Termodinamički potencijali za termomehaničke. An advance course with problems and solutions. Statistical mechanics. Milošević. Funkcije odziva. S. Dobrosavljević. Prvi princip termodinamike. Treći princip termodinamike. Базаров. magnetne i električne sisteme. Kanonski ansambl. I kolokvijum Osnovni postulati statističke mehanike. vježbe. Postulati kvantne statističke fizike. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Термодинамика. upis. S. 1987. Milić. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Kubo.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar STATISTIČKA FIZIKA Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan Studijski programi za koje se organizuje: V 6 4P+2V Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Beograd. Zbirka zadataka iz teorijske fizike. 2. 2007. Elsevier. Statistička mehanika. 1978. 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz opšte fizike sa prve godine studija i elektromagnetizama. 6. Huang. Kubo. Entropija idealnog gasa. dr Borko Vujičić Napomena: 78 . П. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 6 kredita X 40/30=8 sati Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: 8 h x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. An advance course with problems and solutions. Amsterdam. Lj. Bose-Einsteinova. 1979. Položio je svako ko sakupi najmanje 51 poen. Fermi-Diracova i Boltzmannova funkcija raspodjele. John Wiley & Sons. 3. Živić. 4. 10 domaćih zadaka. Bose kondenzacija. Naučna knjiga. Osnovne termodinamičke nejednakosti. 2005. Mikrokanonski ansambl. Fazni prelazi I i II reda. И. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. Kritični indeksi. B. Idealan gas fermiona na niskim temperaturama. konsultacije. Drugi princip termodinamike. Kinetička jednačina za funkciju raspodjele. Statistical mechanics. dr Borko Vujičić i Radisav Krsmanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 5. PMF. Statistička fizika. Boltzmannova jednačina i Boltzmannova H-teorema. R. Milošević. Slobodna Teorema o ravnomernoj raspodjeli energije po stepenima slobode. Beograd. urade sve domaće zadatke i oba kolokvijuma Literatura: 1. 2005. 2 kolokvijuma Sadržaj predmeta Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni pojmovi i postulati termodinamike. NY. Princip detaljnog balansa. Amsterdam. Entropija. a na završnom ispitu najviše 30 poena. Idealan kvantni gas u velikom kanonskom ansamblu. 7. Thermodynamics. Kragujevac.

Elektrostatičko polje u vakuumu. . Savelyev. Ivan Šupić (računske vježbe) Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Talasna jedn. domaći zadaci. Наука. III Kolokvijum i Završni ispit .2 sata predavanja. Ravni elm talas.S. Москва. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 1991. Dva testa (svaki po 5 poena – max = 10). Ukupnan max broj poena = 100.И. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . (I i II). Naelektrisana čestica u elm polju. Konsultacije: petkom od 13. Основи теоретической физики.4 sata samostalnog rada.pmf. Magnetno-dipolno i kvadrupolno zračenje. II kolokvijum. T. Za domaće zadatke (svaki po 3 poena – max = 15). I. Zbirka zadataka iz teorijske fizike. Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena. V. Електродинамика. Slobodna nedjelja 4D Maksvelove jedn. kolokvijumi i završni ispit. Retardovani potencijali. IV-domaći zad. Mir.В.(i. 1.00 do 14. Polje naelektrisanja koje se ravnomjerno kreće. Nemonohromatski talas. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Za redovno pohađanje nastave (max = 5). Monohromatski talas.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBAVEZAN Semestar VI TEORIJSKA FIZIKA II Broj ECTS kredita 6 Fond časova 2 P + 2 RV Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta (studije traju 6 semestara. Beograd. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Predrag Miranović (predavanja).me 79 . Transformacije komponenti i invarijante. Za seminarski rad (max = 10 poena). Kretanje čestice u polju.М. I test. II-domaći zad. Наука. Ландау. BIGZ. 1982. Prelazna ocjena se dobija sa 50 poena.Posebna pažnja će biti usmjerena na razjašnjavanje smisla fizičkih zakona i na njihovu osmišljenu primjenu. rade domaće zadatke samostalno i polažu sve testove i kolokvijume i na kraju završni odnosno završno-popravni ispit. upis. 1971. I-domaći zad. Fundamentals of Theoretical Physics. Е.. Савельев.Д. II test.00 Opterećenje studenta: Nedjeljno U semestru. Gustina i fluks energije i impuls elm. Dalamberove jedn. Milić. Москва. 4D potencijal i tenzor elm polja. Završni usmeni (kao i popravni) ispit (max = 40 poena). ovjera) 2 x (8 sati) = 16 . Polje naelektrisanja koje se kreće proizvoljno. seminarski radovi.e.ac. I kolokvijum. 1969.V-domaći zad. sati . Tri pismena kolokvijuma (svaki po 10 poena – max = 30). popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Osnovna literatura . uključujući i polaganje konsultacije. Potencijali elm polja.Teorija: Skripta predavanja bazirana uglavnom na sadržaju knjigaЛ.2 sata vježbi. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Da upozna studenta sa osnovnim idejama i metodama u klasičnoj i relativističkoj mehanici. kontrolni testorvi. Polje sistema naelektrisanja. Ravni monohromatski talas u provodnoj sredini. konsultacije. Dielektrici. Posebne naznake za predmet: Pripremio: Dr Predrag Miranović Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: https://www. Stacionarno magnetno polje u vakuumu. Student će takođe ovladati modernim matematičkim formalizmom i oznakama i pojmovima koje se koriste u teorijskoj fizici.1. Tenzor energije-impulsa elm polja.) Zadaci: Skripta zadataka bazirana uglavnom na sadržaju Zbirki zadatakaB. XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti treba da redovno pohađaju nastavu. Dejstvo u elm polju. Moscow. III-domaći zad. Magnetici Maksvelove jednačine. Dipolno zračenje. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Gausov i SI sistem. 6 kredita x 40/30 = 8 sati Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128 sati Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Лифшиц Механика.V.

Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. konsultacije. Atomi i čvrsta tijela I kolokvijum STACIONARNA TEORIJA PERTURBACIJA. Završni kolokvijum Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 7 kredita X 40/30=9 sati i 20 minuta Struktura: 4 sata predavanja 3 sata vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada uključujući i u semestru Nastava i završni ispit: 9 h i 20 min x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. na svakom kolokvijumu mogu dobiti najviše po 30 poena (ukupno 60). dr Predrag Miranović Napomena: 80 . Clod Cohen-Tannoudji. Zemanov efekat. Perturbacija nedegenerisanog energetskog nivoa. Analiza putem parcijalnih talasa. Introduction to quantum mechanics (I and II part). D. Bornova aproksimacija. vježbe. 2 kolokvijuma Sadržaj predmeta Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Spin. Radisav Krsmanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. dr Predrag Miranović. urade sve domaće zadatke i oba kolokvijuma Literatura: 1. Spontana emisija. 2. 10 domaćih zadaka. Sistem sa dva energetska nivoa Emisija I apsorpcija zračenja. Dvočestični sistemi. TEORIJA RASIJANJA. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovim zakonima fizike koji važe na nivou atoma i njihovih jezgara. Griffiths. II Kolokvijum VREMENSKI ZAVISNA TEORIJA PERTURBACIJA. Jon vodonikovog molekula. F.. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. Diu. 1992. Fina struktura atoma vodonika. ovjera) 2 x 6 sati i 20 minuta = 12 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210sati Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Studenti za svaki urađen domaći zadatak dobijaju po 1 poen (ukupno 10). Introduction to quantum mechanics. Prentice Hall.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar KVANTNA FIZIKA II Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan VI 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje:Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. (Nastava) + 12 sati i 40 min (Priprema) + 48 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. New Jersey 2005. Laloe. Varijacioni princip. Osnovno stanje helijuma. upis. Položio je svako ko sakupi najmanje 50 poena. J. 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji koji su položili Kvatnu fiziku (prvi dio). a na završnom ispitu najviše 30 poena. Slaganje momenata impulsa IDENTIČNE ČESTICE. SLOBODNA Perturbacija degenerisanog energetskog nivoa. B. Wiley Interscience.

Osnovi mezonske teorije nukleon-nukleonske interakcije. Kvadrupolni električni moment jezgra. modelima jezgra. Plan rada. nedostaci. 1987 (na ruskom jeziku: Energoatomizdat. Izospin jezgra. zakoni konzervacije. konsultacije. Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 180 sati. Rotaciona stanja. nuklearna fisija i fuzija. Kolokvijum: 40 poena. urade. Parnost. Vol I. Prelazna ocjena dobija se ukoliko se sakupi najmanje 51 poen. eksperimentalne posljedice. Poluempirijska Vajczekerova formula. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Osobine stabilnih jezgara i nuklearnih sila: Maseni broj i naelektrisanje jezgra. samostalna izrada domaćih zadataka i seminarskog rada. 2 domaća zadatka po 2 poena (ukupno: 4 poena). Experimental Nuclear Physics. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Seminarski rad Model ljuski – principi izgradnje. računske vježbe. Model nuklearnog Fermi-gasa. . Dopunski rad: 36 sati. dr Nevenka Antović. Moscow. predaju i prezentuju seminarski rad. Burcham. kolokvijum i završni ispit. N. Modeli atomskih jezgara: Model kapi tečnosti. ovjera): 16 sati. Struktura opterećenja: . 6 x 40/30 = 8 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući konsultacije. 1983).2 sata vježbi. Obavezne su i konsultacije sa predmetnim nastavnikom i saradnikom. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra. Masa jezgra i nukleona. upis. 1974. kao i sa opštim zakonitostima i tipovima nuklearnih reakcija – sa ciljem upotpunjavanja opšteg obrazovanja fizičara. Beograd. 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa strukturom jezgra atoma. dr Nevenka Antović 81 . I kolokvijum Slobodna nedjelja Fenomenološki izbor potencijala nukleon-nukleonske interakcije. oscilatorni nivoi. 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu (predavanja i vježbe). Radioaktivni raspadi jezgara: Radioaktivnost – nuklearne nestabilnosti. Mir Publishers. Seminarski rad: 12 poena. zakoni radioaktivnog raspada. I domaći zadatak Spin i magnetski moment nukleona i jezgra. W. Nuklearna fizika – uvod – sa fizikom čestica. studijski program: FIZIKA (6 semestara. a ukratko i sa spontanim transformacijama nestabilnih jezgara i zakonima radioaktivnog raspada.4 sata predavanja.2 sata samostalnog rada. Marija Daković Metod nastave i savladanja gradiva: predavanja. sheme. osobinama nuklearnih sila i stabilnih jezgara.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni Semestar VI UVOD U NUKLEARNU FIZIKU Broj ECTS kredita 6 Fond časova 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Literatura: K. oblast primjene uopštenog modela. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: prof. rade domaće zadatke. . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Pohađanje nastave: 4 poena. Naučna knjiga. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 128 sati. Mukhin. Opšte zakonitosti i tipovi nuklearnih reakcija: Klasifikacija. Energija veze jezgra i stabilnost jezgara. E. Radijus jezgra. II domaći zadatak Uopšteni model jezgra – jednočestična stanja u nesfernoj jami. Završni ispit: 40 poena.

Literatura: Mlađenović M. 1983. oba kolokvijuma i završni ispit. konsultacije. Fizika XIX vijeka. Galilej.Leonardo. Antička filozofija i fizika. Struktura opterećenja: 42 sata i 40 minuta (Nastava) + 5 sati i 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad). 82 . vježbe (V) i ostale nastavne sadržaje (O). kao i nekim pitanjima iz domena njene filozofije. 2 seminarska rada po 10 poena (ukupno 20 poena). Pripremna nedjelja I nedjelja P/V/O/Pz2) II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz II kolokvijum Prostor-vrijeme . Boškovićeva teorija. samostalna izrada i prezentiranje seminarskih radova. Prelazna ocjena se dobija ukoliko se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. kolokvijumi. urade i prezentiraju seminarske radove. Kopernik. XIII nedjelja Konsultacije: Utorkom (12-14) časova i prema dogovoru sa predmetnim nastavnicima. Vježbe: Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 40 minuta samostalnog rada. Dekart. Ajnštajnovo rješenje. (izvodi) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: redovno praćenje nastave: 5 poena. Beograd. . P/V/O/Pz Kantovo rješenje. Plan rada.. završni ispit: 45 poena. Arapska fizika. Nastava i završni ispit:: 42 sata i 40 minuta Neophodne pripreme (administracija.) Priprema i upis semestra. Opterećenje studenta u časovima: 3) 4) nedjeljno u semestru 2 sata i 40 minuta Predavanja: 2 sata. Fizika druge polovine XX vijeka. Filozofija prirode. Epistemologija početaka nauke.. Fizika i druge nauke. Prof. XV nedjelja P/V/O/Pz Seminarski radovi XVI nedjelja Završni ispit XVII nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da redovno pohadjaju nastavu. dr Jovan Mirković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. (izvodi) Pavlović B. Zagreb. Uvod. Kepler. PLAN RADA Nedjelja i datum Naziv metodskih jedinica za predavanja(P). Razvoj kvantne mehanike. kontrolni testovi. ovjera prije početka semestra): 5 sati i 20 minuta. 2 kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena). 1978. Fizika i filozofija. Gausova mjerenja. Evropa-srednji vijek. dr Nevenka Antović. upis. Razvoj fizike. Fizika i metafizika. I kolokvijum Slobodna nedjelja Naučno zasnivanje fizike – Njutn. Rimanova geometrija. Hajgens. Naprijed. Građevinska knjiga. Ukupno opterećenje za predmet: 60 sati. XIV nedjelja P/V/O/Pz Fizika na početku XXI vijeka – ključni problemi.. Ime i prezime nastavnika: Prof. (izvodi) Hajzenberg V. Aristotelovo učenje. Dopunski rad: od 0 do 12 sati. Lajbnicova kritika Njutnove koncepcije. uključujući konsultacije. Helenističko-rimski period. Seminarski radovi Renesansa . Nova koncepcija univerzuma. Alef. Islamski period. Planirani oblik provjere znanja(PZ: domaći zadaci. Mjesto fizike u istoriji nauka. Lajbnic.Njutnove definicije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Istorija i filozofija fizike Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FIZIKE Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa istorijskim razvojem i koncipiranjem fizike kao nauke. Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod predmetnih nastavnika. Gradac. 2000.

4) Određivanje energije alfa čestica na osnovu dužine tragova u nuklearnoj emulziji (Vježba br. ALARA princip. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra. Radioaktivni izotopi i zračenja (Knjiga I.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezan LABORATORIJSKI PRAKTIKUM III – PRAKTIKUM NUKLEARNE FIZIKE Semestar VI Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3 LV Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Uputstva za laboratorijske vježbe iz nuklearne fizike. Draganić. Kolokvijum: 30 poena. Radne tehnike). dr Nevenka Antović 83 . 8 sati. studijski program: FIZIKA (6 semestara. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno pohađanje nastave/vježbi: 4 poena. Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 sati (Dopunski rad). 1981. 2010. 7) Doze zračenja. urade 8 vježbi i odbrane njihove rezultate. eksperimentalne vježbe. Dekontaminacija radne površine u laboratorijskim uslovima (Vježba br. Radioaktivni izotopi i zračenja (Knjiga II. seminarski rad. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. rade kolokvijum i završni ispit. Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu/vježbe. Prelazna ocjena dobija se ukoliko se sakupi najmanje 51 poen. Završni ispit: 40 poena.. Struktura: Nastava i završni ispit: 64 sata. Kolokvijum Statističke fluktuacije kod nuklearnih procesa (Vježba br. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: prof. Beograd. Stanko Dapčević. terenska mjerenja. Plan rada. sticanje praktičnih znanja neophodnih za korišćenje jednostavnijih detektora zračenja. 5) Mjerenje fona (gama) zračenja – terenski rad (Vježba br. Draganić. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Dopunski rad: 18 sati. 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa metodama mjerenja i mjernom instrumentacijom u oblasti nuklearne fizike – spektrometrije i dozimetrije zračenja. Neophodne pripreme (administracija. i I. Uspješno urađene i odbranjene vježbe – 8 x 2 poena (ukupno: 16 poena). Seminarski rad Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru 3 x 40/30 = 4 sata Ukupno opterećenje za predmet: 90 sati. konsultacije. upis. Opšti pojmovi). mjernim tehnikama i instrumentacijom. Literatura: I. uključujući konsultacije. 6 ) Mjerenje radona – RAD7 (Vježba br. urade. 3) Slobodna nedjelja Određivanje maksimalne energije beta zračenja metodom apsorpcije u aluminijumu (Vježba br. predaju i prezentuju seminarski rad. Izvori zračenja. 8) Primjena izvora zračenja u industriji i medicini.. 2) Određivanje energije gama zračenja metodom apsorpcije u olovu (Vježba br. Nevenka Antović. dr Nevenka Antović Metod nastave i savladanja gradiva: uvodna predavanja. Univerzitet u Beogradu. apsorpcija zračenja u različitim materijalima. Perko Vukotić. Upoznavanje sa metodama mjerenja. Seminarski rad: 10 poena. 1) Karakteristike Gajger – Milerovog brojača (Vježba br. Uslov za početak rada eksperimentalnih vježbi: najmanje 15 poena na kolokvijumu. Kratka uputstva za vježbe. ovjera prije početka semestra): 3 sata eksperimentalnih vježbi. prolazak zračenja kroz materiju. 1 sat samostalnog rada.

84 .

I. 3. Akademski osnovni studijski program MATEMATIKA 85 .

86 .

9. 4. 10. 13. 8. 11. 10. 15+12 III godina 4+3 3+2 2+1 3+3 3+0 2+0 30 8 6 4 6 4 2 3+2 2+2 3+2 3+2 4+3 15+11 6 4 6 6 8 30 17+9 3+2 2+1 3+1 2+2 3+1 2+0 2+0 15+11 6 4 4 6 6 2 2 30 87 . 5. 7. 5. 15+11 II godina 3+2 2+2 3+2 3+2 2+2 2+2 30 6 6 4 6 4 4 1. 3. 4. 11. 10. 7. 3. 9. 6. 6. Naziv predmeta 1. 9. 11. 2. 8. 12. 2. 7. 4. 8. 3.Naziv studijskog programa Matematika Obavezni Stepen studija Osnovne studije I godina Zimski semestar fond časova nedjeljno 4+4 4+3 3+3 2+1 2+0 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS Br. Analiza 1 Linearna algebra 1 Računari i programiranje Uvod u matematičku logiku Engleski jezik 1 Principi programiranja Uvod u kombinatoriku Linearna algebra 2 Analitička geometrija Analiza 2 Engleski jezik 2 Ukupno Analiza 3 Algebra 1 Uvod u geometriju Programiranje I1 Diskretna matematika Kompleksna analiza 1 Analiza 4 Algebra 2 Teorija vjerovatnoće Programiranje 2 Diferencijalne jednačine Ukupno Algebra 3 Statistika Mjera i integral Parcijalne jednačine Teorijska mehanika Engleski 3 Kompleksna analiza 2 Uvod u diferen.geometriju Funkcionalna analiza Numerička analiza Algebarska topologija Istorija i filozof. Matematike Engleski 4 Ukupno X X X X X X X X X X X 11 X X X X X X X X X X X 11 X X X X X X X X X X X X X 13 10 8 6 4 2 3+2 2+2 2+2 2+2 4+3 2+0 15+11 6 4 6 4 8 2 30 1. 6. 5. 2.

V nedjelja Bolcanova i Košijeva teorema za nizove. Ovjera semestra i upis ocjena. Gavrilov. Šćepanović. upis. Lazar Obradović – saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. I kolokvijum X nedjelja XI nedjelja Ravnomjerna neprekidnost funkcija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). XII nedjelja Diferencijabilnost funkcije u tački. I. Banahov stav o nepokretnoj tački. R. ovjera) 2 x Struktura: (13 sati i 20 minuta) = 26 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 10 x 30 = 300sati . dr Žarko Pavićević –nastavnik. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru Nastava i završni ispit: (13 sati i 20 minuta) x 16 = 213 sati i 20 minuta 10 kredita x 40/30=13 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I ANALIZA 1 Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P+4V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Konvergencija i neprekidnost funkcije pri bazi skupa. 2 poena za redovno prisustvo nastavi i vježbama. VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Granična vrijednost funkcije. kolokvijumi. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Upoznavanje. Ispitivanje i crtanje grafika funkcije. elementima diferencijalnog i integralnog računa i teorijom redova. domaći zadaci. Tejlorove formule. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Pavićević. Izvod višeg reda. Uslovljenost drugim predmetima: Nema.4 sata vježbi ..ac. II nedjelja Skup realnih brojeva-aksiomatsko zasnivanje. VI nedjelja Topologija na skupu realnih brojeva. Završni ispit . Bernuli-Lopitalovo pravilo. priprema i upis semestra. XV nedjelja XVI nedjelja Završni ispit. rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.4 sata predavanja. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da studenti usvoje i ovladaju osnovama matematičke analize: teorijom graničnih vrijednosti. Lavrentjev.me Literatura Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja 88 . V. I.50 poena. 180 ECTS kredita). Konveksnost funkcija. I nedjelja Upoznavanje studenata sa osnovnim temama koje će izučavati u ovom predmetu. vježbe. XIV nedjelja Monotonost i ekstemne vrijednosti diferencijabilnih funkcija.M. III nedjelja Principi kompletnosti skupa realnih brojeva. Globalna svojstva neprekidnih na segmentu funkcija. Neprekidnost funkcije u tački. Izvod. II kolokvijum. IV nedjelja Teorija konvergentnih nizova. konsultacije.Prevojne tačke. Matematička analiza I. IX nedjelja Baza skupa. dr Žarko Pavićević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena. Dopunska nastava i poravni ispitni rok. XIII nedjelja Teoreme srednjih vrijednosti diferencijalnog računa. analize I Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaća zadatka se ocjenjuju sa ukupno 8 poena (2 poen za svaki domaći zadatak). Struktura opterećenja: .pmf.Ž. Zbirka zadataka iz mat.5 sati i 20 minuta samostalnog rada 213 sati i 20minuta(Nastava)+26 sati i 40 minuta(Priprema)+60 sati (Dopunski uključujući i konsultacije. .

mr Dušica Slović .pmf. U semestru Nastava i završni ispit: (10 sati i 20 minuta) x 16 = 165 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 8 kredita x 40/30 sati = 10 sati i 30 minuta Struktura: . . Suma i presjek potrpostora. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Osnovni pojmovi – skup. Nauka. Skalarni i vektorski proizvod. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poena (ukupno 10 poena). Izomorfizam vektorskih Linearni operator. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vladimir Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Operacije sa operatorima. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. vježbe. uključujući konsultacije. Linearna zavisnost vektora. Baza i dimenzija vektorskog prostora. Sistemi jednačina. Determinanta kvadratne matrice. . I kolokvijum Slobodna nedjelja. Matrice i operacije sa matricama. grupa permutacija. Prelazna ocjena: bar 50 poena.me 89 . Završni ispit. Gausov postupak. Elementarne transformacije. Prsten i polje. Rang matrice i sistemi linearnih jednačina Prostor orijentisanih duži. I. Vektorski prostori. Literatura: A. Naučna knjiga. V. operacija. funkcija. Inverzna matrica. skripta.ac. Završni ispit se ocjenjuje sa najviše 30 poena. Beograd. Matrica lineranog operatora. Direktna suma. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovo je jedan od fundamentalnih predmeta na studijama matematike. ovjera) 2 x (10 sati i 20 minuta) = 20 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 8 x 30 = 240sati Struktura opterećenja: 165 sati i 20minuta(Nastava)+20 sati i 40 minuta(Priprema)+54 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. V. upis. Voevodin: Linearna algebra (na ruskom i engleskom).4 sata samostalnog rada. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni završni ispit. Krnić: Lineran algebra – teoreme i zadaci.4 sata predavanja. Lipkovski: Linaerana algebra sa analitičkom geometrijom. Determinanta i Kramerove formule. U njemu se studenti upoznaju sa konceptom linearnog prostora i linearnog operatora Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vladimir Jaćimović – nastavnik. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Potprrostori. .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I LINEARNA ALGEBRA 1 Broj ECTS kredita 8 Fond časova 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena. Geometrijsko značenje determinante. Primjeri. Bine-Košijeva teorema.3 sata vježbi. Matrica operatora u raznim bazama. II kolokvijum Operacije sa matricama i operatorima. Jaćimović.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ekvivalentne i slične matrice. Grupa. Elementarne transformacije. 180 ECTS kredita). M.učenje i samostalna izrada zadataka. Prsten polinoma. Osnovna teorema algebre i njene posledice. Moskva.

Da se nauči o hardveru računara i o Paskalu. digitalne mreže u računarskom sistemu. Stanišić: Računari i principi programiranja. odnosno nose 240 kredita. Razvoj računarske tehnike {vježbe} Uvod o Windowsu i Linuxu I nedjelja Brojni sistemi. Konverzija O softverskom paketu za Paskal II nedjelja Drugi komplement i pokretni zarez (two's complement. Uvod u programski jezik Paskal. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. Azbučno kodiranje. dr Srđan Kadić − saradnik. Konsultacije: ponedjeljkom od 13. samostalni rad u računarskoj učionici. multiplekser Naredbe for. R. Primjeri kompletnih sistema Pregled svih vrsta naredbi u Paskalu IX nedjelja I Kolokvijum. multiplekser Naredbe for. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena. studijski program Matematika. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. drugi kolokvijum od 0 do 40 poena. pomerački registar. Martinović. Studije traju 8 semestara. upis. polaže se u računarskoj učionici XV nedjelja Rezervni termin.00 do 14. Obaveze studenta u toku nastave: Student je obavezan da pohađa predavanja i vježbe. ovjera) Struktura: 2 x 8 = 16 sati . uključujući i polaganje . kao i da izađe na dva kolokvijuma i završni ispit. (gradivo predavanja 20 poena) Naredbe if. vježbe. 2004. uključujući popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog konsultacije. 2000. case i goto X nedjelja Kombinacione mreže: sabirač. floating point) Uvodni pojmovi o programskom jeziku III nedjelja Paskal IV nedjelja Pojam kodiranja. Podgorica. Huffmanov kod Pregled svih vrsta podataka u Paskalu V nedjelja O iskaznom računu Podaci tipa integer i real VI nedjelja Pojam Bulove funkcije. while i repeat XI nedjelja Kombinacione mreže: sabirač. ECTS. opšti pregled gradiva XVI nedjelja Završni ispit. Šćepanović. logičke i fizičke osnove računara. PMF.me 90 . Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. dekoder. brojač Rad sa nizovima u Paskalu XII nedjelja Serijski sabirač. P.3 sata vježbi.pmf. Memorije: RAM i ROM Zadaci za vježbu iz raznih oblasti XIII nedjelja Računar SSEM (Manchester Mark I): ukupni opis računara i primjeri programa XIV nedjelja II Kolokvijum. Ciljevi izučavanja predmeta: Opšti uvodni predmet o računarima. Završni ispit od 0 do 40 poena. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Prvi kolokvijum od 0 do 20 poena. Posebne naznake za predmet: Pripremio: prof. Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: www. da nauči da samostalno radi u računarskoj učionici. dekoder. 2. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje {predavamja} Šema računara po von Neumannu. Martinović: Uvod u programiranje i zadaci iz Pascala.3 sata predavanja. (gradivo vježbi 40 poena). (gradivo predavanja 30 poena + gradivo vježbi 10 poena) Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni završni ispit. M. Samostalni rad−učenje. Dr Milan Martinović. opšti pregled gradiva Rezervni termin. Glavni identiteti Podaci tipa char i boolean VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja SDNF Bulove funkcije. vježbe u računarskoj učionici. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . Konsultacije. while i repeat Sekvencijslne mreže: stacionarni registar. Aritmetičke. Primjer aritmetičko−logičke jedinice.2 sata samostalnog rada. M. PMF.Naziv predmeta: Šifra predmeta RIP Status predmeta obavezni RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Semestar I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije na PMF−u.00 Opterećenje studenta: Nedjeljno U toku semestra 6 kredita x 40/30 = 8 sata Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Milan Martinović − nastavnik.ac. Podgorica. opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Osnovna literatura 1.

180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim logičkim zakonima i principima formalizacije matematike. Наука.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 sati = 5 sati i 20 minuta Struktura: . L. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati 40 min. Москва. 1985. Teorema dedukcije. Posebna naznaka za predmet: Moguće je predavanja i vježbe organizovati na engleskom jeziku. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaća zadataka ocjenjuje se ukupno sa 4 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). upisi. ovjere) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Teorema dedukcije i teorema o preneksnoj formi. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmane 51 poen. dr Slobodan Vujošević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. .L. Sintaksa predikatskog računa. математическои логике и теории алгоритмов. Dva kolokvijuma po 32 poena.1 sat vježbi. I. Potpunost predikatskog racuna. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. dr Slobodan Vujošević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.ac. U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati i 20 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke. .32 poena.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU Semestar I Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a.autorizovane beleške sa predavanja. Maksimova.2 sata predavanja. Završni ispit . Izrazivost predikata u jeziku prvog reda. (Nastava)+10 sati 40 min. Potpunost iskaznog računa. vježbe. uključujući konsultacije. Slobodna nedjelja I kolokvijum Elementarna ekvivalencija Eliminacija kvantifikatora.A. Zadovoljivost i neprotivrečnost u iskaznom računu. Literatura: Logika . Lavrov.pmf. učenje i samostalna izrada zadataka. Stav kompaktnosti i njegove posledice. Задачи по теории множеств. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Semantika iskaznog računa Sintaksa iskaznog računa.studije traju 6 semestara.(priprema)+24 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Jezik i semantika predikatskog računa.me 91 .

ali je poželjno da studenti imaju znanje jezika na nivou III stepena kako bi pratili ovu nastavu. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Express Publishing dodatni materijali: www.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezan Semestar I Engleski jezik 1 Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije na Matematičkom fakultetu – studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke. uključujući Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Past Perfect Continuous Passive Voice Reported Speech Conditionals .tk Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Pismeni testovi. upis. kroz prezentacije.40 minuta samostalnog rada. uključujući i konsultacije. mr Milica Vuković Napomena: 92 . Used to Past Continuous (Past Simple vs Past Continuous) Present Perfect Simple (Past Simple vs Present Perfect Simple) Future (Future simple – Be going to – Present Continuous) Kolokvijum Slobodna nedjelja Pronouns. diskusije i sl. Present Simple vs Present Continuous Past Simple (regular/irregular verbs). Grammarway 2. polaganje popravnog ispita od 0 do 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata 40 minuta(Nastava) + 5 sati 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Jenny Dooley and Virginia Evans.milicavukovic. 2 x 2 sata 40 minuta = 5 sati 20 minuta . dr Igor Lakić. Struktura: ovjera) . Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti drugim predmetima. grupama. PLAN RADA Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIII Priprema i upis semestra Uvod u kurs.2 sata predavanja. mr Milica Vuković Metod nastave i savladanja gradiva: Kratki uvod u odgovarajuće jezičke sadržaje. uz maksimalno učešće studenata u raznim vrstama vježbi – pismene i usmene vježbe u parovima. Kolokvijum: 42 boda – VI nedelja Domaći zadaci: 3 boda Prezentacija: 3 boda Prisustvo: 2 boda Završni ispit: 50 bodova Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija na engleskom jeziku. (studije traju 6 semestara. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 180 ECTS kredita). Infinitives Adjectives Modal Verbs Past Perfect Simple. dr Igor Lakić.Wishes Priprema za završni ispit Ispit Popravni kolokvijum i popravni ispit OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno u semestru 2 kredita x 40/30 = 2 sata 40 minuta Nastava i završni ispit: 2 sata 40 minuta x 16 = 42 sata 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim gramatičkim strukturama i služenje jezikom u svakodnevnim situacijama.

Loader Zadaci za vježbu (Paskal) VI nedjelja Pregled razvoja mikroprocesora (od 8−bitnih do 32−bitnih) Potprogrami tipa FUNCTION VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Upotreba programa debug. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Predavamja. Rad sa pokazivačima na primjeru lista. opšti pregled gradiva Rezervni termin.pmf. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Podgorica. samostalni rad u računarskoj učionici. upis. polaže se u računarskoj učionici XV nedjelja Rezervni termin. ECTS. Stanišić: Računari i principi programiranja. Pregled BIOS−ovih i DOS−ovih prekida Zadaci za vježbu Primjeri programa za ulaz−izlaz (Intel 8086) Rad sa datotekama (FILE) u Paskalu X nedjelja I Kolokvijum (gradivo predavanja 20 poena) XI nedjelja Rad sa pokazivačima. Posebne naznake za predmet: Pripremio: prof. Šta su to stek i red Zadaci za vježbu iz raznih oblasti XIII nedjelja Pojam grafa i zadatak o Ojlerovom ciklusu. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Studije traju 6 semestara. PMF.PRINCIPI PROGRAMIRANJA Šifra predmeta Status predmeta obavezni Semestar I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije na PMF−u. ovjera) Struktura: 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati .ac. Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: www.exe. Aritmetičke. M. Samostalni rad−učenje. M. digitalne mreže u računarskom sistemu. Da se nauči o hardveru računara i o Paskalu. Enumeracije i intervali (vrste podataka u Paskalu) II nedjelja Kontrolna jedinica osnovnog računara i vremenski ciklusi III nedjelja Rad sa zapisima (RECORD) i skupovima (SET) IV nedjelja Ulazno−izlazne naredbe i mogućnost prekida (osnovni računar) Nizovi i matrice (ARRAY) V nedjelja Primjeri programa za osnovni računar. Martinović: Uvod u programiranje i zadaci iz Pascala.Šta je to lista. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Prvi kolokvijum od 0 do 20 poena. Obaveze studenta u toku nastave: Student je obavezan da pohađa predavanja i vježbe. Martinović. dr Srđan Kadić − saradnik. dr Milan Martinović − nastavnik. Lokalne promjenljive u potprogramu.3 sata vježbi. Ciljevi izučavanja predmeta: Opšti uvodni predmet o računarima. drugi kolokvijum od 0 do 40 poena i završni ispit od 0 do 40 poena. 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Osnovna literatura 1. Rekurzivni potprogrami IX nedjelja Sistem prekida procesora Intel 8086. Ugrađeni potprogrami NEW i DISPOSE. opšti pregled gradiva XVI nedjelja Završni ispit (gradivo predavanja 30 poena + gradivo vježbi 10 poena) Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok. da nauči da samostalno radi u računarskoj učionici. PMF. uključujući i polaganje . R. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena. 2000. vježbe. Podgorica.me Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja 93 . Konsultacije. basic computer] I nedjelja Vježbe. popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog . Šćepanović. Opterećenje studenta: Nedjeljno U semestru 6 kredita x 40/30 = 8 sata Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Pojam binarnog drveta XIV nedjelja II Kolokvijum (gradivo vježbi 40 poena). Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke. Arhitektura osnovnog računara [Mano. vježbe u računarskoj učionici. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. logičke i fizičke osnove računara. 2. 2004. odnosno nose 180 kredita. P. uključujući opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: konsultacije .2 sata samostalnog rada.3 sata predavanja. kao i da izađe na dva kolokvijuma i završni ispit. Primjeri programa na jeziku asemblera. stekova i redova. dr Milan Martinović. XII nedjelja Temeljni pojmovi o operativnim sistemima. Uvod u programski jezik Paskal.

uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati 20 min. ovjere) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.pmf. Sistemi rekurzija III test. Slobodna nedjelja I kolokvijum Rekurentne formule. Linearne nehomogene rekurzije. «problem zbrke». Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: www.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. studije traju 6 semestara. Linearne homogene rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima. II kolokvijum.ac. Popravni kolokvijumi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno U toku semestra Broj sati: 4 kredita x 40/30 = 5 sati 20 minuta Struktura optеrećenja: 2 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 1 sat i 20 minta samostalnog rada.Dva kolokvijuma po 30 poena . Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje.. . Burnside-ova lema. uključujući konsultaci Nastava i završni ispit:(5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati 20 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. Particije broja. dr Žana Kovijanić Vukićević Posebne naznake za predmet: u slučaju prolaznosti ispod 50% ocjenu E će dobiti studenti koji su tokom semestra osvojili od 47 do 59 poena.) II test. Dirihleov princip.(priprema)+24 sata (dopunski rad) Literatura: D. Grupe i kombinatorna prebrojavanja. (Nastava)+10 sati 40 min. Polinomijalni koeficijenti I test. mr Goran Popivoda .Osnovni kombinatorni principi. Polya-ina teorema.me 94 . Particije skupa. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . Binomni koeficijenti i binomna formula. Osnovni principi prebrojavanja. dr Žana Kovijanić Vukićević . Formula uključenja-isključenja Posljedice FUI (kombinacije multiskupova sa ograničenim višestrukostima.Veljan «Kombinatorika sa teorijom grafova».Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Uvod u kombinatoriku Broj ECTS kredita Fond časova obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : akademske osnovne studije MATEMATIKE I RAČUNARSKIH NAUKA.Završni ispit 25 poena Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Ojlerova funkcija broja.3 testa po 5 poena . Katalanov broj Generatorna funkcija. Stirlinvov i Belov broj. Permutacije i kombinacije skupova i multiskupova. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim kombinatornim principima i enumerativnim metodima Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. upisi. studijski programi MATEMATIKA i MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE..

upis. 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. U njemu se studenti upoznaju sa konceptom linearnog prostora i linearnog operatora Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vladimir Jaćimović – nastavnik. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Sopstvena vrijednost i sopstveni vektor operatora. Završni ispit se ocjenjuje sa najviše 30 poena. Normalni operator i normalna matrica. Silvesterov kriterijum.2 sata samostalnog rada. Moskva. I kolokvijum Slobodna nedjelja. Ortonormirana baza. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Operatorski polinom i invarijantni potprostori. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vladimir Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Literatura: A. Voevodin: Linearna algebra (na ruskom i engleskom). Beograd. Unitrani (ortogonalni) operator i matrica. V. Karaktersitični polinom operatora i matrice Invarijantni potprostor operatora. Kanonski oblik. Euklidov i unitarni prostor. Krnić: Linerana algebra – teoreme i zadaci. V. Primjeri. Prelazna ocjena: bar 50 poena. I. Kvadratna forma. Jaćimović. Ortogonalna suma potprostora. polaganje popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije . Naučna knjiga. Bilinearna funkcija.ac. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta uslovljeno je praćenjem nastave iz ovog predmeta u I semestru Ciljevi izučavanja predmeta: Ovo je jedan od fundamentalnih predmeta na studijama matematike.me 95 . Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U toku semestra 6 kredita x 40/30 = 8 sata Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.učenje i samostalna izrada zadataka.3 sata vježbi. Teorema o trouganoj matrici operatora. II kolokvijum Znak kvadratne forme. Žordanova forma operatora. Korijeni potrpostori. Konjugovani operator. Ermitov (simetrični) operator i matrica. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Nauka . 180 ECTS kredita). vježbe. uključujući i .pmf. Žordanova forma nilpotentnog opertaora.3 sata predavanja. mr Dušica Slović. Nilpotentni operator. Ortogonalizacija. Kejli-Hamiltonova teorema. skripta. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II LINEARNA ALGEBRA 2 Broj ECTS kredita 6 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Prosotor kao direktna suma korijenih potprostora. Direktna suma operatora. Zakon inercije. konjugovana matrica. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poena (ukupno 10 poena). M. Lipkovski: Linearana algebra sa analitičkom geometrijom. ovjera) Struktura: 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . uključujući stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: konsultacije.

konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Vektori u n-dimenzionom prostoru (n=1. U njemu se studenti upoznaju sa konceptom linearnog prostora i linearnog operatora Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta uslovljeno je praćenjem nastave iz ovog predmeta u I semestru Ciljevi izučavanja predmeta: Ovo je jedan od fundamentalnih predmeta na studijama matematike. Voevodin: Linearna algebra (na ruskom i engleskom). Tangentna ravan. vježbe. Simpleks. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. Prava i hiperravan Slobodna nedjelja. 180 ECTS kredita). Krnić: Linerana algebra – teoreme i zadaci. Gramova determinanta.2. Parametarsko predstavljanje površi. Osobine. Baza. Izometrijske transormacije Euklidovog prostora. V. Projekcija. Grupa izometrijskih transformacija Hiperpovrši drugog reda. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati 40 min.učenje i samostalna izrada zadataka. V. uključujući konsultacije.dr Milojica Jaćimović – nastavnik. . Moskva. klasifikacija. Lipkovski: Linearana algebra sa analitičkom geometrijom. Prelazna ocjena: bar 50 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Milojica Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Linearne operacije. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.pmf. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Završni ispit. projekcija Konusni presjeci. . Završni ispit ocjenjuje se sa najvise 30 poena.me 96 . ovjere) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. M.(priprema)+24 sati (dopunski rad) Nedjeljno 4 kredita x 40/30 sati = 5 sati i 20 minuta Struktura: .3). Paralelnost. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poena (ukupno 10 poena). Jaćimović. Ravan u n-dimenzionom prostoru. Koordinatani sistem Skalarni vektorski i mješoviti proizvod. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Svodjenje na kanonski oblik. Literatura: A. Nauka. Zadatak linearnog programiranja. upisi. (Nastava)+10 sati 40 min.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II ANALITIČKA GEOMETRIJA Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA.1 sat vježbi. Jednačina hiperravni u Euklidovom prostoru. Teorema o inerciji.ac. Primjeri Pravolinijske površi. Ravan u Euklidovom prostoru. I kolokvijum Geometrijska interpretacija sistema lineranih jednačina i nejednačina. Dužina. Klasifikacija Površi dugog reda. Geometrijsko značenje determinante. II kolokvijum Krive dugog reda. Naučna knjiga. mr Dušica Slović. skripta. ugao. Duž. Krive u ravni i prostoru. Konveksan skup. I. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena. poluprostor. Dimenzija ravni.2 sata predavanja. Beograd. Klasifikacija.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati i 20 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. Klasifikacija. poluprava. Površi drugog reda.

ac. XII nedjelja Kriterijumi za konvergenciju redova sa pozitivnim članovima. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena).. domaći zadaci. Ž. IV nedjelja Svojstva određenog integrala i integrabilnih funkcija. Svojstva. . I nedjelja Primitivna funkcija na odsječku. dr Žarko Pavićević –nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 8 poena (2 poen za svaki domaći zadatak). upis. dr Žarko Pavićević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. konsultacije. B. IX nedjelja Primjene određenog integrala. Literatura V. kolokvijumi. Gavrilov. VI nedjelja Slobodna nedjelja. 2 poena za redovno prisustvo nastavi i vjezbama. Ravnomjerna konvergencija. Demidovič: Zbirka zadataka iz matematičke analize. elementima diferencijalnog i integralnog računa i teorijom redova. XV nedjelja Završni ispit. X nedjelja Nesvojstveni integral.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II ANALIZA 2 Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA.P. Uslovljenost drugim predmetima: Nema.pmf. ovjera) 2 x Struktura: (10 sati i 20 minuta) = 20 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 8 x 30 = 240sati Struktura opterećenja: . XIII nedjelja Funkcionalni nizovi i redovi. Završni ispit . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara.me 97 . rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. II Kolokbijum.3 sata vježbi . Konvergencija redova. 180 ECTS kredita).Tačna primitivna funkcija na intervalu. Pavićević.50 poena. XIV nedjelja Stepeni redovi. XVI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru 8 kredita x 40/30 sati = 10 sati i 30 minuta Nastava i završni ispit: (10 sati i 20 minuta) x 16 = 165 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Neke integralne formule. 165 sati i 20minuta(Nastava)+20 sati i 40 minuta(Priprema)+54 sati (Dopunski .4 sata samostalnog rada. II nedjelja Definicija Rimanovog integrala. V nedjelja Integral i izvod. uključujući rad) konsultacije. Matematička analiza I. III nedjelja Kriterijumi za integrabilnost funkcija. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da studenti usvoje i ovladaju osnovama matematičke analize: teorijom graničnih vrijednosti.vježbe. VII nedjelja I Kolokvijum VIII nedjelja Funkcije ograničene varijacije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Neodređeni integral. XI nedjelja Redovi. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. I. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.4 sata predavanja.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.40 minuta samostalnog popravnog ispita od 0 do 12 sati Struktura opterećenja: rada. mr Milica Vuković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. uključujući i polaganje . dr Igor Lakić. dr Igor Lakić. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se razumiju i da se služe engleskim jezikom struke. mr Milica Vuković 98 . Conditionals Reading: Number Theory.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar II Engleski jezik 2 Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije na Matematičkom fakultetu – studijski program Matematika i Matematika i računarske nauke. 180 ECTS kredita). uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. Vocabulary Revision Grammar Revision Translation exercises Priprema za završni ispit Završni ispit Popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. upis. OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno u semestru 2 kredita x 40/30 = 2 sata Nastava i završni ispit: 2 sata 40 minuta x 16 = 42 sata 40 minuta 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Učenje za kolokvijum i završni ispit. uključujući konsultacije. Reading: My Future Profession. The Language of Proof Reading: An Interview with Leonardo Fibonacci. ovjera) 2 x 2 sata 40 minuta = 5 sati 20 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati . Transformations Slobodna nedjelja Priprema za kolokvijum Kolokvijum Reading: Combinatorics. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Basic mathematical terms Mathematical terms – algebra and geometry Reading: A Genius Explains. Articles. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Active and Passive Revision Reading: Applied Mathematics. (studije traju 6 semestara. Modal verbs Reading: Discrete Mathematics.2 sata predavanja. Konsultacije. 42 sata 40 minuta(Nastava) + 5 sati 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Skripta „Engleski jezik 2 (Jezik struke) za studente primjenjene i teorijske matematike“ – mr Milica Vuković Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: • Prezentacija – 3 • Prisustvo – 2 • Kolokvijum – 45 • Završni ispit – 50 Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija na engleskom jeziku. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. PLAN RADA Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIII Uvod u gradivo.

Exponent matrice (operatora). Neprekidnost .. Topološki prostor. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. konsultacije.. Objedinjenje slučajeva Y=Y1x . Matrična forma teoreme o izvodu kompozicije. Izvod kompozicije. izvodi i izvod.ac. x Yn. Planirani oblik provjere znanja: kolokvijumi (K). ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: M.pmf. IX nedjelj X nedjelja XI nedjelj XII nedjelj XIII nedj. Topološka struktura metričkog prostora. dr David Kalaj Napomena: Dodatne informacije o predmetu na www. samostalno rješavanje jednostavnih zadataka Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. ostale nastavne sadržaje(O). Perović. XV nedj. (K) XIV nedj. Osnovi matematičke analize Oblici provjere znanja i ocjenjivanje -Domaći zadaci 4 bodova -2 kolokvijuma 44 bodova -prisustvo 2 boda -završni ispit 50 bodova Posebne naznake za predmet: Ime nastavnika koji su pripremili podatke: Prof. euklidska topologija Rn= proizvod toplogiji Rn. Stepeni redovi.xXn.. Uslovljenost drugim predmetima: Analiza 1. 180 ECTS kredita). x Yn i X=X1x. mr Nevena Mijajlovic Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. dr Miodrag Perović i Prof. Osnovni primjeri.... Kompletnost. vježbe. Linearna algebra Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje pojmova i ideja. Slučaj Y=R: Gradijent skalarne funkcije.. Završni ispit Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. Teorema o rangu..xXn: Parc. XVI nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metrički (i normirani) prostor. Kompaktnost. Taylorova formula i lokalni ekstremumi. upis.me 99 . Povezanost. Sadržaj predmeta: Naziv metodskih jedinica: za predavanja(P). Jacobieva matrica. dr David Kalaj. (Izvodni vektor. vježbe (V).) Slučaj Y=Y1x . Teorema o inverznoj i implicitnoj funkciji. Analiza 2. Slučaj X=R. samostalni rad. Uslovni ekstremumi.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Analiza 3 Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. osnovni pojmovi i primjeri. Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelj IV nedjelj V nedjelja VI nedjelj (K) VII nedjelja VIII nedj. Slučaj X=X1x. Slobodna nedjelja Izvod preslikavanja. Teorema o konačnom priraštaju i njene primjene. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara.

V. G. Lagranžeova teorema Normalna podgrupa. relacija i preslikavanja Mreže. ALGEBRA.me 100 . Osnovna teorema o homomorfizmu grupoida Polugrupa. Svojstva operacija. ovjere) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Unutrašnji automorfizmi Ciklična grupa. izrada domaćih zadataka Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam operacije. Dašić. Pojam algebarske strukture (algebre) Podalgebra. Peanov sistem aksioma. Bulove algebre Slobodna nedelja I kolokvijum Grupe. (treći domaći zadatak) Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati i 20 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Algebra 1 Broj ECTS kredita Fond časova obavezan Studijski programi za koje se organizuje : III 4 2P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. nagradni poeni (do 7 bodova) Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. . .Stojaković. Zeković. upisi. 180 ECTS kredita). Faktor-algebra Grupoid. Relacija kongruencije. (Nastava)+10 sati 40 min. Z. Osnovna teorema o homomorfizmu grupa II kolokvijum Tereme o izomorfizmima grupa. Kalajdžić ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ ALGEBRE (I deo).pmf. Obaveze studenta u toku nastave: Literatura: UVOD U OPŠTU ALGEBRU. dr Sanja Rašović Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja i vežbe. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje osnovnih algebarskih struktura i pojmova Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. uključujući konsultacije.Mijajlović Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: studenti rade tri domaća zadatka (po 1 bod). redovno prisustvo nastavi (2 boda).ac. B. Osnovna svojstva. Artamonov ZBIRKA ZADATAKA IZ ALGEBRE. Homomorfizam grupoida. izrada domaćih zadataka. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati 40 min. konsultacije.2 sata predavanja.1 sat vježbi. Faktor-grupa. Izvodna grupa.(priprema)+24 sati (dopunski rad) prisustvo nastavi. Neke klase polugrupa (prvi domaći zadatak) Algebra prirodnih brojeva. (drugi domaći zadatak) Homomorfizam grupa.. Ž. dva kolokvijuma (po 20 bodova) i završni ispit (48 bodova). V. Algebra skupova. Osnovna svojstva i primeri Podgrupe. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. dva kolokvijuma i završnog ispita OPTEREćENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 sati = 5 sati i 20 minuta Struktura: .A.dr Biljana Zeković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.

Audin: Geometry. upis. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Kratki pregled istorije geometrije Vektorski i afini prostori. Sprimger. Afini potprostori. ancient and modern. Poluprostori. Poliedri u prostoru i n-dimenzionalnom prostoru Krajnje tačke skupa i konveksni omotač Ojlerova formula Pravilni poligoni i pravilni poliedri. Završni ispit ocjenjuje se sa najvise 30 poena.ac. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.učenje i samostalna izrada zadataka. Konveksnost. I kolokvijum Poredak u afinom prostoru. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Klasične teoreme afine geometrije. Oxford University Press. 2003 J. Poluprostori Slobodna nedjelja Poligoni i poliedri.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u geometriju Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA. dr Svjetlana Terzić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Završni ispit. Silvester: Geometry. sferni trougao.me 101 . Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno prethodnim polagnjem niti slušanjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovo je jedan od fundamentalnih predmeta na studijama matematike. Geometrija afinih potprostora. Literatura: M. Afine transformacije.pmf. Prelazna ocjena: bar 50 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Vladimir Dragović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na www. vježbe. Matematika (studije traju 6 semestara. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. 2001 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poena (ukupno 10 poena) Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena. U njemu se studenti upoznaju sa zasnivanjem i onovnim konceptima geometrije. Baricentri. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. II kolokvijum Košijeva teorema o poliedrima Sfera. 180 ECTS kredita).

(Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Literatura: Darko Veljan «Kombinatorika sa teorijom grafova». Hromatski polinom. upis. 180 ECTS kredita). Školska knjiga Zagreb. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i primjenama teorije grafova Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni pojmovi teorije grafova. Izomorfizam grafova. Reinhard Diestel «Graph Theory» Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . (Nastava)+10 sati i 40 min. Kejlijeva formula. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Bojenje grafova.pmf.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Diskretna matematika Broj ECTS kredita Fond časova obavezni Studijski programi za koje se organizuje : III 4 2P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. dr Žana Kovijanić Vukićević Posebne naznake za predmet: Napomena: : Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.me 102 . Prezentacije grafa Dijkstrin algoritam Stabla. Bojenje planarnih grafova. Problem trgovačkog putnika.ac. Euler-ova teorema. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno prethodnim polaganjem drugih predmeta.3 testa po 5 poena . Učenje i izrada domaćih zadataka. Slobodna nedjelja I kolokvijum Planarni grafovi. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. dr Žana Kovijanić Vukićević.Dva kolokvijuma po 30 poena .Završni ispit 25 poena Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. III test Sparivanje u grafovima Sistem različitih predstavnika Problem optimalnog zapošljavanja II kolokvijum popravni kolokvijumi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 minuta samostalnog rada. Matrična teorema o broju razapinjićih stabala. mr Goran Popivoda Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Teorema Pontrjagina-Kuratowskog. I test Kruskalov i Primov algoritam Eulerovi i Hamiltonovi putevi II test Problem kineskog poštara.

Konverziona funkcija t. Konsultacije. ilustrovano sa primjerima čiji je nivo intermediate. J. Univerzitet Crne Gore. dr Milan Martinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Modeliranje nad azbukom A1. K. Memorijski koncepti. Mašina sa upisanim programom RASP. Apstrakcije mašine RAM. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.Rekurzija kao način rješavanja zadataka. Da se nauči programski jezik C. Dennis M. vježbe. Šćepanović: Teorija algoritama i programski jezik Pascal. Ullman: The design and analysis of computer algorithms. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+16 sati (Dopunski rad) Literatura1 A. Uvod u pokazivače. Elementarne Tjuringove mašine. prvi domaći zadatak i drugi domaći zadatak (programi na jeziku C) da se uradi do VIII nedjelje. rad sa potprogramom. Mašina Tp. Relacioni operatori.. Mašina za množenje dva broja P. R. Ulazno−izlazne operacije. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 2 H. Redirekcija ulaza. dr Milan Martinović 103 . Aho. odnosno do XIV nedjelje. Univerzalna Tjur. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena.V. Treći kolokvijum (gradivo vježbi ) Tjuringova mašina sa nekoliko traka. Tl. Funkcije. Pretprocesor jezika C. Složenost programa za RAM. Memorijske klase. Dalji primjeri Tjuringovih mašina: Tr. Addison−Wesley. Berlin. pojam loadera. uz praktičan rad u računarskoj učionici. Definicija Tjuringovog dijagrama. Model RAM (Random Access Machine). 4 Brian W. Opšti pregled gradiva. * Završni ispit (gradivo predavanja 30 poena). Uvod u jezik C.. Hopcroft. Konverziona funkcija nt. vježbe u računarskoj učionici. Beograd. Uslovljenost drugim predmetima: Računari i programiranje ili Principi programiranja. Beograd. Argumenti komandne linije. Springer Verlag. Predstavljanje Tjuringove mašine pomoću dijagrama koji je sastavljen od elementarnih mašina. 1998. Manipulacija bitovima. Churchova teza. Samostalni rad−učenje. L. Zadatak o zaustavljanju. Savremena administracija. Ebbinghaus: Turing Maschinen und berechenbare Funktionen. Top−down metodologija. Header datoteke. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. 1990. Definicija Tjuringove mašine. XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: student je obavezan da pohađa predavanja i vježbe. * Prvi kolokvijum (gradivo vježbi) * Drugi kolokvijum (gradivo predavanja).C strukture i unije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Programiranje 1 Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Aritmetika. Nizovi. 5 Laslo Kraus: Programski jezik C sa rešenim zadacima. Naredbe uslovnog skoka u jeziku C. Algoritmi i njihova složenost. Mašinska riječ (riječ koja prikazuje mašinu). Superpozicija funkcija koje su izračunljive po Tjuringu. Podgorica. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Martinović. R. Mass. Pokazivači i aritmetika pokazivača. Karakteri i stringovi. 180 ECTS kredita). Ritchie: Programski jezik C. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje -dva domaća zadatka (po pet poena) od 0 do 10 poena -prvi kolokvijum od 0 do 20 poena -drugi kolokvijum od 0 do 20 poena -treći kolokvijum od 0 do 20 poena -završni ispit od 0 do 30 poena. Razni primjeri nerješivih skupova.Istorijat programskog jezika C. 1970. upis. 1998. Detaljno i kompletno o programskom jeziku C.D. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja Priprema i upis semestra Intuitivni pojam algoritma. Kernighan. mašina. samostalni rad u računarskoj učionici. Da se nauči šta je to računar (u teorijskom smislu) i šta računar može da uradi. Obrada datoteka u jeziku C. Uvod u rekurziju.D. J. Slobodna nedjelja Normalno računanje po Tjuringu.s. Naredbe kontrole toka. 6 Slajdovi sa vježbi. Model M (upisani program + indirektno adresiranje) i primjeri: rad sa nizom. Ciljevi izučavanja predmeta: Tjuringove mašine i drugi modeli računara. L. ETF. Dalji primjeri Tjuringovih mašina: R. 1974. Konstrukcija tablice po zadatom dijagramu. Reading. Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada.E. 3 M. Primjeri programa za RAM.

racionalna. upis. i datum Planirani oblik provjere znanja(PZ: domaći zadaci. . kontrolni testovi. VIII ned. VI ned. aplikativnom kako u matematici tako i u tehničnim naukama Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. a usmeni dio obuhvata teoriju i nosi 5 poena. Uslovljenost drugim predmetima: Položena Analiza 1 i Analiza 2 Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet student se upoznaje sa kompleksnom analizom. Otvoreni i zatvoreni skupovi u C i Ĉ. Povezan skup i oblast u C. Konformna preslikavanja. Prov. polinom. Polje kompleksnih brojeva. Konvergentni nizovi. Slobodna nedjelja VII ned I Kolokvijum. II ned. Podgorica 2006. ovjera prije početka semestra): (5 sati i 20 minuta) X 2 = 10 sati i 40 minuta. XVI . Nizovi i konvergencija u C i Ĉ. X ned. III ned..Završni ispit 30 poena. trigonometrijske. V ned. konsultacije. Predav. XIIV ned. jednom klasičnom matematičkom disciplinom. dr Jela Šušić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Geometrijska interpretacija kompleksnog broja. Ispit) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24sata (dopunski rad). po putu. Argument i trigonometrijski oblik kompleksnog broja. Analitička funkcija. XV ned. Prov. Košijeva integralna formula. doma}ći zadaci. Proširena kompleksna ravan.) Pripremna nedjelja Predav.zn. D. Napomena: Kolokvijumi i Završni ispit se dijeli na pismeni i usmeni dio. Dopunski rad: 24 sata. Neophodne pripreme (administracija. Predav. Predav. Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno Predavanja: 2 sata. kolokvijumi. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Predav. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.ned XVIIXVIII-XXI- Zavr{ni ispit Rezultati zavr{nog ispita. Integracija funkcionalnog reda. Kompaktnost. Izolovani singulariteti. Definicija integrala. Košijeva teorema. Predav. Vje`žbe Rezultati II-og kolokvijuma i analiza postignutih rezultata. Posebne naznake za predmet: Nastava se može izvoditi i na ruskom i na engleskom jeziku. korjena. IX ned. Kaljaj: Zbirka zadataka iz Kompleksne analize. Modul i kompleksno I ned. Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod Prof. Kaljaj: Osnovi kompleksne analize. Metrika na Ĉ. dr Jele Šušić.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Kompleksna analiza 1 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. vježbe (V) i ostale nastavne sadržaje (O).. Podgorica 2005. Predav. Literatura: D. Granična vrijednost i neprekidnost. Harmonijska funkcija. Predav.. 104 . Ukupno opterećenje za predmet : 4 X 30 = 120 sati. Predav. Put i kriva u C. PLAN RADA Nedjelja Naziv metodskih jedinica za predavanja(P).2 kolokvijuma po 30 poena ( ukupno 60 poena) . izrada doma}ćih zadataka i kolokvijuma. Inverzne Vjež`be trigonometrijske i inverzne hiperboličke funkcije. Riemannova sfera. XII ned. Laurentov red. Mebijusove transformacije. konjugovanje. vje`žbe. II Kolokvijum. Beskonačni proizvod IV ned. Funkcionalni redovi. Predav. Rezidium i njegova primjena. Integral komplaksne funkcije XI ned. Posljedice Košijevih teorema. Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 1 sat i 20 minuta samostalnog rada uključujući konsultacije.zn. kabinet 220. 180 ECTS kredita). Elementarne funkcije: stepena.2 domaća zadatka se ocjenjuju sa 10 poena ( 5 poena za svaki domaći zadatak) . hiperboličke. Kompleksne funkcije. Metrika na C. eksponencijalna. Integral kompleksne funkcije realne promjenljive. Predav. Brojni red. Pismeni dio obuhvata zadatke i nosi 25 poena. logaritamska. Vježbe: 2 sata. XIII ned. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Prisustvo predavanjima i vjež`bama. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nasatva i zav. Predav. Stepeni redovi. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) X 16 = 85 sati i 20 minuta. Rezultati I-vog kolokvijuma i analiza postignutih rezultata. Predav. kolokvijumi.

dr Miodrag Perović i Prof. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara.me 105 . IV nedjelja Lebesgueov kriterijum integrabilnosti po Riemannu. III nedjelja Jordanova mjera i Riemannov integral u Rn. VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Jordanova mjera i Riemannov integral na podmnogostrukosti od Rn. X nedjelja Jezik formi: Forme rada i protoka vekt. Integral forme rada i forme protoka. Ostrogradskog. IX nedjelja Rad i protok vektorskog polja. XVI nedjelja Završni ispit XVII nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelje Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Da pohađaju predavanja i vježbe. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: M. polja i spolj. pristupe testovima. Cauchyeva integralna formula i razvoj analitičke funkcije u XV nedjelja stepeni red. XII nedjelja Stokesova teorema.ac. konsultacije. polja u R3. upis. dr David Kalaj i mr Nevena Mijajlovic Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. bezvrtložna i bezizvorna vekt. Uslovljenost drugim predmetima: Analiza 3 Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje pojmova i ideja. vježbe. samostalni rad PLAN RADA Nedjelja i datum Naziv metodskih jedinica: za predavanja(P). Perović. diferencijal forme. Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. dr David Kalaj Napomena: Dodatne informacije o predmetu na www. XIII nedjelja (K) Klasične teoreme: Greenova. rade i predaju domaće zadatke. kolokvijumi (K). uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. samostalno rješavanje jednostavnih zadataka Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. 180 ECTS kredita). XI nedjelja Rotor i divergencija vekt.pmf. Tangentni prostor (tangentna prava i tangentna ravan) i dva značenja Jacobijeve matrice zamjene koordinata. Priprema i upis semestra Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja Glatke krive i površi. (Glatke mnogostrukosti dimenzije 1 i 2). Stokesova. polja. VI nedjelja (K) Teorema o zamjeni promjenljivih. Zatvorene i tačne forme u C. V nedjelja Fubinijeva teorema. vježbe (V). Osnovi matematičke analize Oblici provjere znanja i ocjenjivanje -Domaći zadaci 4 bodova -2 kolokvijuma 44 bodova -prisustvo 2 boda -završni ispit 50 bodova Posebne naznake za predmet: Ime nastavnika koji su pripremili podatke: Prof.Naziv predmeta: Šifra Status predmeta Semestar predmeta Analiza 4 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. XIV nedjelja Potenicjalna. kolokvijumima i završnom ispitu.

Stojaković. Zeković. Kelijeva teorema Grupa simetrija i izometrija Direktni proizvod grupa. V. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara.dr Biljana Zeković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.dr Biljana Zeković Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja i vežbe. B. izrada domaćih zadataka Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Grupa permutacija. Z. redovno prisustvo nastavi (2 boda). Kalajdžić ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ ALGEBRE ( I deo). Teoreme o izomorfizmima prstena Maksimalni i prosti ideali.Mijajlović Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: studenti rade tri domaća zadatka (po 1 bod). konsultacije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Algebra 2 Broj ECTS kredita Fond časova obavezan Studijski programi za koje se organizuje : IV 4 2P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje osnovnih algebarskih struktura i pojmova Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. A.me 106 . Artamonov ZBIRKA ZADATAKA IZ ALGEBRE. Dašić. Ž. nagradni poeni (do 7 bodova) Posebna naznaka za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: : Prof. izrada domaćih zadataka. dva kolokvijuma (po 20 bodova) i završni ispit (48 bodova). Neka svojstva direktnog proizvoda Prsten. Osnovna teorema o homomorfizmima prstena Slobodna nedelja I kolokvijum Poddirektni proizvod prstena. G. 180 ECTS kredita). V.ac. Osnovna svojstva i primeri (prvi domaći zadatak) Ideal prstena. dva kolokvijuma i završnog ispita Literatura: UVOD U OPŠTU ALGEBRU. Polje. Polje razlomaka (drugi domaći zadatak) Prsten polinoma Prsten polinomskih funkcija II kolokvijum Proširenje polja (osnovni pojmovi) Euklidov prsten (treći domaći zadatak) Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREćENJE STUDENATA nedjeljno 4kredita x 40/30=5sati 20 min Predavanja: 2sata Vežbe: 2 sata Individualni rad: 1sat 20min u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati 20min x 16 = 85 sati 20min Neophodne pripreme: 2 x 5 sati 20min = 10 sati 40min Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sata Struktura opterećenja: 85sati 20min + 10sati 40min+ 24sata = 120 sati Obaveze studenta u toku nastave: prisustvo nastavi. ALGEBRA. Karakteristika prstena Homomorfizam prstena.pmf. Faktor-prsten.

Stamatović: Vjerovatnoća. svojstva i osnovna teorema. a na završnom ispitu je 40. Funkcija raspodjele vjerovatnoće. PMF 2000. Transformacije slučajnih vektora. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta. marginalna raspodjela. 2. upis. Nezavisnost slučajnih veličina. dr Siniša Stamatović. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Klasična dedfinicija vjerovatnoće. 1992. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume. Borel Kantelijeve leme. Ovjera semestra i upis ocjena.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Teorija vjerovatnoća Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : IV 6 3P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. 3. mr Goran Popivoda Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ivković: Teorija vjerovatnoće sa matematičkom statistikom. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. Pojam slučajne veličine i raspodjele vjerovatnoće. Svojstva. Matematičko očekivanje. Tipovi slučajnih veličina. Primjeri.pmf. Karakteristične funkcije. Vjerovatnoće i Statistike. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Maksimalni broj poena na svakom kolokvijumu je 30. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. kontrolnih testova. Statistika. S. B. vježbe. Tipovi konvergencije u Vjerovatnoći. Literatura: 1. dr Siniša Stamatović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Slučajni vektori.ac. Uslovna vjerovatnoća i nezavisnost događaja. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod u predmet. Važne raspodjele. Završni ispit. Minimalni broj poena za prelaznu ocjenu je 51. 180 ECTS kredita). Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Zbirka zadataka iz Kombinatorike. Disperzija i korelacija. osobine. domaći zadaci. Vjerovatnoća u beskonačno dimenzionalnom prostoru.me 107 . Građevinska knjiga. konsultacije. Drugi kolokvijum. Beograd. Vjerovatnoća. Pojam slučajnog događaja. Ciljevi izučavanja predmeta: Usvojiti osnovne pojmove iz Vjerovatnoće i osposobiti se za rješavanje probabilističkih zadataka. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Stamatović S. Slobodna nedjelja Prvi kolokvijum. Slučajne veličine dobijene Borelovim preslikavanjem. Operacije sa događajima. Z. PMF 2005. Stamatović. Uslovno matematičko očekivanje. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Zakoni velikih brojeva.

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Diferencijalne jednačine Broj ECTS kredita Fond časova obavezni Studijski programi za koje se organizuje : III 8 4P+3V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Snižavanje broja jednačina za rješavanje SLDJ kada su poznato m (m<n) linearno nezavisnih rješenja. Metod varijacije konstanti slobodna nedjelja 1. Zavisnost rješenja od parametara i počenih uslova Dinamički sistemi. Snižavanje rada. M. Rješavanje jednačina pomoću redova. Partikularna rješenja. Ojlerova metoda i matrična metoda. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa pojmovima i tvr|enjima iz običnih dif.pmf. DJ višeg reda. jednačina Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. Dokaz teorema o egzistenciji rješenja. Nehomogena LDJ n –og reda sa konstantnim koeficijentima. Martinović: Diferencijalne jednačine. 180 ECTS kredita). Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Parcijalne DJ prvog reda. Homogena LDJ sa konstantnim koeficijentima. kolokvijum Homogeni SLDJ sa konstantnim koeficijentima. Metod eliminacije Homogeni i nehomogeni SLDJ sa promjenljivim koeficijentima. Unirex i PMF. dr Radoje Šćepanović Napomena: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. 2. Teoreme Ljapunova i Četajeva. ovjere) 2 x (10 sati i 40 minuta) = 21 sat i 20 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (Nastava)+21 sat i 40 min.ac. Stabilnost rješenja.me 108 . Homogena linearna diferencijalna jednačina (LDJ) n –og reda sa promjenljivim koeficijentima Nehomogena linearna diferencijalna jednačina (LDJ) n –og reda sa promjenljivim koeficijentima.(priprema)+47 sati i 40 minuta (dopunski rad) Literatura: R. upisi. Fazni portret. Sistemi DJ. Metod varijacie konstanti. Granični zadatak za LDJ i SLDJ. Partikularna rješenja Snižavanje reda LDJ n –og reda kada je poznato m (n<m) linearno nezavisnih rješenja Nule rješenja LDJ drugog reda (Šturmove teoreme). Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno prethodnim polaganjem drugih predmeta. dr Radoje Sćepanović. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit:(10 sati i 40 minuta) x 16 nedjelja = 170 sati i 40 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. 1994. Nehomogeni SLDJ sa konstantnim koeficijentima. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: -Prisustvo predavanjima 5 poena -Izrada domaćih radova 5 poena -Dva kolokvijuma po 25 poena -Završni ispit 40 poena (usmeni). kolokvijum Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocijena Dopunska nastava i popravni zavrsni ispit Opterećenje studenta Nedjeljno 8 kredita x 40/30 = 10 sat i 40 minuta Struktura: 4 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 3 i 30 minita samostalnog rada. mr Nenena Mijajlović Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Diferencijalne jednačine (DJ) prvog reda. Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi više od 50 poena Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.Šćepanović.

V. Zeković. Mnogostrukosti algebri II kolokvijum Pojam kategorije i podkategorije. Funktori. Algebre Li Reprezentacija grupa i algebri Slobodna nedelja I kolokvijum n-polugrupe i n-grupe. Dijagrami i dualnost.pmf. Teorema Frobenijusa Neasocijativne algebre.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Algebra 3 Broj ECTS kredita Fond časova obavezan Studijski programi za koje se organizuje : V 8 4P+3V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Epimorfizmi. Potpolja invarijanata.dr Biljana Zeković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. redovno prisustvo nastavi (2 boda). Algebarska i transcedentna proširenja. (m. Direktni i subdirektni proizvod algebri Slobodne univerzalne algebre.n)-prsteni. konsultacije. izrada domaćih zadataka. A. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje apstraktnih algebarskih struktura i njihovih karakteristika Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja i vežbe. V. Artamonov (u štampi) ZBIRKA ZADATAKA IZ ALGEBRE. Ekvivalentnost kategorija (treći domaći zadatak) Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREćENJE STUDENATA nedjeljno 8kredita x 40/30=10sati 40 min Predavanja: 4sata Vežbe: 3 sata Individualni rad: 3sata 40min u semestru Nastava i završni ispit: 10 sati 40min x 16 = 170 sati 40min Neophodne pripreme: 2 x 10 sati 40min = 21 sat 20min Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati Dopunski rad: od 0 do 240 – 192 = 48 sati Struktura opterećenja:170 sati 40min +21sat 20min+ 48sati = 240 sati Obaveze studenta u toku nastave: prisustvo nastavi.Stojaković. Monomorfizmi. Matematika (studije traju 6 semestara. Z. Moduli (prvi domaći zadatak) Algebre. Mreže podalgebri Homomorfizmi. Ž. Normalna i separabilna proširenja. B. ALGEBRA II. Algebra kvaterniona. dva kolokvijuma (po 20 bodova) i završni ispit (48 bodova). Manduk ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ ALGEBRE (II deo). Polje razlaganja. Lj.Mijajlović Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: studenti rade tri domaća zadatka (po 1 bod). izrada domaćih zadataka Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Proširenja. Algebarski zatvoreno polje Relativni automorfizmi. kongruencije i faktor-algebre.me 109 . nagradni poeni (do 7 bodova) Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Univerzalne algebre i podalgebre. Dašić. dva kolokvijuma i završnog ispita Literatura: ALGEBRA. Izomorfizmi Proizvodi i koproizvodi. Rešivost jednačina. Konačna polja Rešive grupe. Osnovna teorema teorije Galua Simetrični polinomi. 180 ECTS kredita). Kočinac. A. Multioperatorne grupe (drugi domaći zadatak) Multioperatorne polugrupe i algebre.ac.

pmf. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Maksimalni broj poena na svakom kolokvijumu je 30. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume. vježbe. kontrolnih testova. Intervali povjerenja. Statistika. 2. Slobodna nedjelja Prvi kolokvijum. Zbirka zadataka iz Kombinatorike. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra. Stamatović S. Literatura: 1. Uvod u Statistiku. Dovoljne statistike. Testiranje neparametarskih hipoteza. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. dr Siniša Stamatović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. 1992.ac. B. 180 ECTS kredita).me 110 . Z. Analiza varijanse. upis. konsultacije. domaći zadaci. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Centralna granična teorema i njene primjene. S. mr Goran Popivoda Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Statistika Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : V 6 3P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Osnovni pojmovi. Rao Kramerova teorema. Stamatović: Vjerovatnoća. Minimalni broj poena za prelaznu ocjenu je 51. dr Siniša Stamatović. Ciljevi izučavanja predmeta: Usvojiti Statistike i osposobiti se za rješavanje statističkih zadataka. Neparametarski testovi Metod linearne regresije. Testovi parametara normalne raspodjele. Drugi kolokvijum. Ivković: Teorija vjerovatnoće sa matematičkom statistikom. 3. a na završnom ispitu je 40. Pojam statističkog testa. Tačkasto ocjenjivanje. Vjerovatnoće i Statistike. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Beograd. Uslovljenost drugim predmetima: Student je obavezan da položi ispit iz Teorije vjerovatnoća. Nejman Pirsonova teorema i njene primjene. Građevinska knjiga. Stamatović. PMF 2005. PMF 2000.

Slobodna nedjelja Integral jednostavne i integral pozitivne funkcije I kolokvijum Osnovne teoreme integracije.ekvivalentne formulacije Prsten i sigma-prsten skupova. Žordanovo produženje mjere Lebegovo produženje mjere Mjere na R^n Mjerljive funkcije. aksioma izbora .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Mjera i integral Broj ECTS kredita Fond časova obavezni V 4 2+1 Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA. 180 ECTS kredita). Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min. upis. ukupno 48 poena Završni ispit 40 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. ukupno 12 poena Dva kolokvijuma po 24 poena. samostalnog rada. Školska knjiga Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Tri domaća zadatka po 4 poena. vježbe. konsultacije Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. II kolokvijum Veza diferencijabilnosti i integrala. mr Đorđe Vujadinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta. Zagreb. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. kolokvijume i završni ispit Literatura: S. Apsolutna neprekidnost. Beograd.ac. ssamostalni rad domaćih zadataka. rade domaće zadatke. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x16=85 sati i 20 minuta Pripreme: ( nabavka literature. S. Kurepa: Funkcionalna analiza. ovjera) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sati Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Singularne mjere Radon-Nikodimova teorema. dr Milojica Jaćimović. kardinalnost. Uslovljenost drugim predmetima: Položeni osnovni kursevi Analize i Linearne algebre Ciljevi izučavanja predmeta: U ovom kursu nadgrađuju se znanja iz Analize. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Skupovi. Funkcije ograničene varijacije. Borelovi skupovi Spoljašnja mjera.pmf. Građevinska knjiga. Lebegovi prostori Teoreme o dekompoziciji mjere.me 111 . Osnovne teoreme integracije . Aljančić: Uvod u realnu i funkcionalnuanalizu. kontrolnih testova.nastavak Integrabilne funkcije.dr Milojica Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.

slučaj XI nedjelja Rješenje Dirihleovog zadatka za loptu XII nedjelja Integralne jednačine.pmf. konsultacije.ac.Evans. VI nedjelja Furijeov metod za jednačine paraboličkog tipa. Weak convergence methods in PDEs Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaća zadataka ocjenjuje se ukupno sa 4 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). priprema i upis semestra I nedjelja Linearna PDJ II reda. Neprekidna zavisnost rješenja od početnih uslova.Šćepanović. Matematika (studije traju 6 semestara. opšte napomene. upis. opšte napomene. Drugi granični zadatak VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Rješavanje jednog hiperboličkog zadatka Furijeovim metodom. Literatura: : R. mr Đorđe Vujadinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Talasna jednačina u prostoru i ravni. Izvodjenje jednačine treperenja strune III nedjelja Jedinstvenost rješenja Košijevog zadatka. opšte napomene. I kolokvijum IX nedjelja Eliptičke jednačine. 180 ECTS kredita).me 112 . L. Uslovljenost drugim predmetima Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim sadržajima Parcijalnih Diferencijalnih Jednačina Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Upoznavanje. X nedjelja Greenova funkcija za Dirichleov zadatak.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni Parcijalne diferencijalne jednačine Semestar V Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P + 3V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski program PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. Dva kolokvijuma po 32 poena Završni ispit 32 poena Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Fredholmova IJ – opšti slučaj neprekidnog jezgra Završni ispit XV nedjelja XVI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Završna nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok XVIII-XXI nedjelja OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3sata predavanja 3 sata računskih vježbi 2 sata samostalnog rada. Metod uzastopnih aproksimacija za Volterovu IJ Fredholmova IJ – slučaj degenerisanog jezgra XIV nedjelja Rezolventa Fredholmove IJ.Svodjenje na kanonski oblik linearne PDJ II reda II nedjelja Izvodjenje jednačine provodjenja toplote. trodim. vježbe. II kolokvijum XIII nedjelja Metod uzastopnih aproksimacija za Fredholmovu IJ. rade i predaju sve domace zadatke i polazu dva kolokvijuma. Diferencijalne jednačine. strune. IV nedjelja Treperenje polubesk. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. dr Oleg Obradović. prvi granični zadatak. opšte napomene. V nedjelja Jednačine paraboliškog tipa.

Stabilnost ravnoteže u potencijalnom polju. Veselić. kretanje. Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Literatura: Pisana predavanja. Slobodna nedjelja. studijski program Matematika (studije traju 6 semestara. rade i predaju domaće zadatke i rade kolokvijum. MGU. Aksiomi dinamike. V. V. Vilke. (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sati (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave : Studenti su obavezni da redovno pohadjaju nastavu. Hamiltonove jednačine. Uticaj otpora na male oscilacije i stabilnost. Male oscilacije sistema oko ravnotežnog položaja. Opšte teoreme i prvi integrali. Aganović. osnovnim principima i metodama klasične mehanike. Prinudne oscilacije. Keplerov problem. brzina i ubrzanje tačke. I. Teorijska mehanika (na ruskom). Osnovni modeli pravolinijskog kretanja tačke. samostalno učenje i izrada zadataka. Kretanje u polju centralne sile. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Prisustvo nastavi Domaći zadaci Kolokvijum Završni ispit 4 16 35 45 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa idejama. 1998.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Teorijska mehanika Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan Studijski programi za koje se organizuje : V 4 3P+0V Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Uvod u analitičku mehaniku. samostalnog rada i konsultacija u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati i 20 minuta Neophodna priprema: 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita: od 0 do 24 sata (=120 – 96)i Struktura opterećenja: 85 sata i 20 min. K. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. 1990. MGU. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Tatarinov. G. Diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke. Klasična dinamika (na ruskom). konsultacije. Lagranžove jednačine druge vrste. Opšte teoreme dinamike neslobodnog sistema. Kinematika i dinamika složenog kretanja tačke. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati I 20 minuta Struktura: 3 sata predavanja 2 sata I 20 min. dr Ranislav Bulatović 113 . Integralni principi mehanike. Osnovni primjeri. Dinamika sfernog kretanja krutog tijela. Prostor.1984. Elementi kinematike krutog tijela. dr Ranislav Bulatović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Kolokvijum Lagranž-Dalamberov princip. vrijeme.

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik 3 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan Studijski programi za koje se organizuje: V 2 2P+0V Akademski osnovni studijski program PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Savo Kostić Napomena: 114 . grammar: will and would Category theory. grammar: clauses of contrast Associative rings and algebras. Field theory. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. Uslovljenost drugim predmetima: : Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: : Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. radi domaće zadatke. Ordered algebraic structures. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. grammar: prepositions Commutative rings and algebras. grammar: Present perfect passive. upis. Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . govorne vježbe Slobodna nedjelja Polynomials. Literatura: English Reader for Mathematics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). grammar: certainty Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta u semestru Nastava i završni ispit: 16 x 2 sata 40 minuta =42 sata 40 minuta 2 kredita x 40/30=2 sata 40 minuta Neophodne pripreme (administracija. Matematika (studije traju 6 semestara. ovjera prije početka semestra): 2 x 2 sata 40 minuta =5 sati 20 minuta Predavanja: 2 sata Ukupno opterećenje za predmet: 2x 30 = 60 sati Individualni rad studenta: 40 minuta Dopunski rad: 10 sati Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. Konsultacije. grammar: Reported speech Linear and multilinear algebra. Present simple vs present continuous Algebraic geometry. Učenje za testove i završni ispit. Kolokvijum 20 poena. grammar: Time clauses Number theory. grammar: Past simple vs Past continuous. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII nedjeljno Priprema i upis semestra Mathematical Logic and Foundation. grammar: modal verbs must and have to . General algebraic systems. 180 ECTS kredita). Prezentacija 20 poena. grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas). grammar: Making predictions Nonasociative rings and algebras. Combinatorics: -ing forms and infinitives.

upis. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+16 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Geometrijske i topološke karakteristike funkcija. 180 ECTS kredita). analitičkog produženja i simetrije Riemanna i Schwartza Poissonov integral po jediničnoj kružnici. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Taylorov red i nule analitičke funkcije Princip maksimuma i Swhatzova lema Teorema o jedinstvenosti i analitičko produženje Wieirsstrasova i Rungeova teorema Laurentov red Izolovani singulariteti Primjena rezidiuma za izračunavanje odredjenih i neodredjenih integrala Slobodna nedelja I Kolokvijum Logaritamski izvod. Princip argumenta Konformna preslikavanja. Matematika (studije traju 6 semestara. Teorema o otvorenom i inverznom preslikavanju Bilinearna preslikavanja i druga elementarna preslikavanja II Kolokvijum Princip neprekidnosti.me 115 . Kaljaj: Zbirka zadataka iz Kompleksne Analize - Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 3 domaća zadatka se ocjenjuju sa ukupno 6 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Dva kolokvijuma po 22 poena (ukupno 44 poena) Završni ispit 50 poena Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.pmf. Uslovljenost drugim predmetima: Položena Kompleksna analiza 1 Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet student se upoznaje sa kompleksnom analizom. domaći zadaci. V. I dio (ruski). dr David Kaljaj Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Šabat: Uvod u komplensu analizu. dr David Kaljaj Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Poissonov integral po realnoj pravoj Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. i rade oba kolokvijuma Literatura: B. aplikativnom kako u matematici tako i u tehničkim naukama Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. D. rade i predaju sve domaće zadatke. jednom klasičnom matematičkom disciplinom.ac.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Kompleksna analiza 2 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : VI 6 3+2 Akademski osnovni studijski program PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. vježbe. Roucheova teorema.

Paralelno vektorsko polje na površi i paralelno pomijeranje.ac. Jedinstvenost i minimalnost geodezijskih linija. A. Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 min. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Lokalna teorija krivih: definicije. 2004 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: -Pet domaćih zadataka ocjenjuje se sa po 2 poena. Samostalno učenje i izrada domaćih zadataka. Moguce je predavanja i vježbe organizovati na engleskom jeziku. Moskva. upis. I kolokvijum Gauss-ova i srednja krivina. Osnovna teorema za krive. Teorema Egregium. Milinković. Weingarten-ovo preslikavanje i geometrijska interpretacija. tangentni vektori. Uvod u diferencijalnu geometriju.pmf. Mischenko. Završni ispit OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta. primjeri. Elementarne površi: definicija. 180 ECTS kredita).Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u diferencijalnu geometriju Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : VI 4 2+1 Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. -Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 20 poena. Literatura: V. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 20minuta) x16=85 sati i 20 minuta Pripreme: ( nabavka literature. S. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Beograd. Geometrijska interpretacija. D.dr Svjetlana Terzić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Fomenko. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovama diferencijalne geometrije: geometrija krive u prostoru. Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. tangentni prostori. Dragović. Blažić. Analiza na mnogostrukostima. Bokan. Uslovljenost drugim predmetima: Za slušanje i polaganje ovog predmeta neophodno je da su položeni predmeti Analiza 1 i Analiza 2. Krivina i torzija krive. A. Kurs differencial'noj geometrii i topologii. Posebna naznaka za predmet: Predmet je dvosemestralni. Beograd. N. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sat i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sata Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. spoljašnja i unutrašnja geometrija površi u prostoru. 2003. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. 1996. Osnovna teorema za površi. Prva i druga osnovna forma. Gauss-ove i Codazzi-jeve jednačine. dr Svjetlana Terzić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.T. V. Slobodna nedjelja. Linijske i rotaciona površi.me 116 . Geodezijska krivina i geodezijske linije na površi. Normalne i glavne krivine. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. Krive na površi. Konsultacije. prirodna parametrizacija. -Zavrsni ispit ocjenjuje se sa 50 poena. samostalnog rada. II kolokvijum. primjeri. Frenet-Serret-ove formule.

ssamostalni rad domaćih zadataka. Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min. Školska knjiga Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Tri domaća zadatka po 4 poena. vježbe. mr Đorđe Vujadinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. rade i predaju domaće zadatke.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Funkcionalna analiza Broj ECTS kredita Fond časova obavezni VI 4 3+1 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. Geometrija Hilbertovog prostora. Han-Banahova teorema-analitička formulacija i dokaz Geometrijska formulacija Han-Banahove teoreme i dokaz. ukupno 12 poena Dva kolokvijuma po 24 poena. Građevinska knjiga. ukupno 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Položeni osnovni kursevi Analize i Linearne algebre Ciljevi izučavanja predmeta: U ovom kursu nadgrađuju se znanja iz Analize. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. S. Zagreb. Primjeri Berova teorema i njene posledice:Banah-Štenhausova teorema Posljedice Berove teoreme: Teorema o otvorenom preslikavanju i zatvorenom grafiku Hilbertov prostor i osnovne teoreme: Risova teorema. Slobodna nedjelja Dualni prostor. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x16=85 sati i 20 minuta Pripreme: ( nabavka literature. konsultacije Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Konačnodimenzionalni prostori Linearni operatori. Potpuno neprekidni operatori Linerani funkcionali. studije traju 6 semestara. i rade kolokvijume Literatura: S. Reprezentacija lineranog funkcionala u nomiranim prostorima. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metrički i normirani prostori. Kurepa: Funkcionalna analiza. upis. kontrolnih testova. Primjene. II kolokvijum Spektar linearnog operatora u hilbertovom prostoru Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta.me 117 .ac. Neprekidnost. ovjera) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sati Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Aljančić: Uvod u realnu i funkcionalnu analizu. Norma operatora. Razvoj u Furijeov red. Ortonormirane baze u Hilbertovom prostoru. ukupno 48 poena Završni ispit 40 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.pmf. Slabe topologije I kolokvijum Konjugovani operator. samostalnog rada. studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke. Beograd.dr Milojica Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. dr Milojica Jaćimović.

Formule pravougaonika.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Numerička analiza Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : VI 4 2+2 Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. da se preda do XIV nedjelje) od 0 do 10 poena -završni ispit od 0 do 30 poena. (Nastava)+10 sati i 40 min. Prvi kolokvijum (gradivo predavanja). Milnova metoda. 2. Adamsova prediktor−korektor metoda. Šćepanović: Numeričke metode. Metoda proste iteracije za rješavanje sistema linearnih jednačina. Metoda polovljenja. 1993. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena. Jakobijeva i Zajdelova metoda. M. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Boško Jovanović. Interpolacija pomoću splajna. Interpolacija sa višestrukim čvorovima. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma Literatura: 1. Mjera uslovljenosti matrice. Primjer iterativne metode za rješavanje sistema linearnih jednačina varijacionog tipa. Posebna naznaka za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 1995. R. Gausova kvadraturna formula Slobodna nedjelja Gausova metoda eliminacije sa izborom glavnog elementa. Kvadraturne formule u slučaju prisustva težinske funkcije.pmf. Unireks. Uslovljenost drugim predmetima: Nema posebnih preduslova Ciljevi izučavanja predmeta: Da se nauče oblasti iz numeričkih metoda: Interpolacija. Metoda skalarnog proizvoda ili svejedno metoda stepena (svojstvena vrijednost matrice). Njutnove interpolacione formule sa konačnim razlikama. Martinović. Rungeovo pravilo za praktičnu ocjenu greške. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sati vježbi 1 sata i 20 minuta samostalnog rada. upis. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Naučna knjiga.ac. 180 ECTS kredita). Desanka Radunović: Numerička analiza. Metoda Runge−Kuta. Konačne razlike. konsultacije Sadrzaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Priprema i upis semestra Zadatak o najboljoj aproksimaciji (metoda najmanjih kvadrata) Lagranžov interpolacioni polinom. Vrste greške u numeričkim metodama i greška funkcije. Numeričko diferenciranje. vježbe. Metoda proste iteracije za rješavanje sistema nelinearnih jednačina. Numeričke metode algebre. Metoda sječice. Njutnova metoda za rješavanje sistema nelinearnih jednačina. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. domaći zadaci. Nikšić. Drugi kolokvijum (gradivo vježbi). Ojlerova metoda.me 118 . Sistemi nelinearnih jednačina i Numeričke metode za obične diferencijalne jednačine. Metoda konačnih razlika za rješavanje graničnog zadatka za obične diferencijalne jednačine Završni ispit (gradivo predavanja). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: -Prvi kolokvijum od 0 do 20 poena -drugi kolokvijum od 0 do 40 poena -domaći zadatak (gradivo vježbi. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. dr Milan Martinović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. dr Milan Martinović. Numerička integracija. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Beograd. trapezna i Simpsonova.

Osnovni pojam raslojenja. J. Moskva. Raslojenje Hopfa. Relativne simplicijalne homologije. Lančasti kompleksi. Cambridge University Press. 1997. Izračunavanja: sfera. Homotopske grupe ćelijskih prostora. Singularne homologije. Fundamentalna grupa kružnice i teorema Brauera.Osnovni primjeri.pmf. Konsultacije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovama algebarske topologije Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x16=128 sati Pripreme: ( nabavka literature. Homotopski dokaz osnovne teorema algebre. 1980. C. Samostalno učenje.Pojam natkrića. Simpleksi i simplicijelni kompleksi. Dejstvo grupe na topološki prostor i primjena kod natkrića. Neprekidna preslikavanja i homotopije. Klasifikacija natkrića preko fundamentalne grupe baze. dr Svjetlana Terzić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Teorema o ćelijskoj aproksimaciji. algebarsko-homotopska svojstva.ac. Ćelijski kompleksi i ćelijski prostori. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Topologija i osnovne konstrukcije topoloških prostora. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: -Dva domaća zadatka se ocjenjuju sa po 5 poena -Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 20 poena. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad: 36 sati Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade oba kolokvijuma. Kosniowski. Tačan homotopski niz raslojenja i natkrića. 1 sat vježbi 4 sata samostalnog rada. relativne singularne homologije i tačan homološki niz Homologije ćelijskog kompleksa. Relativne homotopske grupe i tačan homotopski niz para. Primjeri. Mnozenje puteva.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Algebarska topologija Broj ECTS kredita Fond časova obavezni Studijski programi za koje se organizuje : VI 6 3+1 Akademski osnovni studijski program PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. R. Komutativnost. A first course in algebraic topology. Vasil'ev. Slobodna nedjelja I kolokvijum. I domaci zadatak. dr Svjetlana Terzić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Simplicijalne homologije. Više homotopske grupe. Apsolutne i relativne homotopije. Elements of algebraic topology. Vvedenije v topologiju. II domaci zadatak. Broj listova natkrića. Fazis. Fundamentalna grupa kružnice. A. 180 ECTS kredita). II kolokvijum. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta. Addison-Wesley Publishing Company. Teoreme o natkrivajućoj homotopiji. Literatura: V. Posebna naznaka za predmet: Moguce je predavanja organizovati na engleskom jeziku. Klein-ova boca. Matematika (studije traju 6 semestara. Mankres. proizvoda prostora. 1984. upis.me 119 . Završni ispit OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja. Fundamentalna grupa: zavisnost od tačke. torus. homotopska invarijantsot. Primjeri. Fundamentalna grupa. -Završni ispit ocjenjuje se sa 50 poena.

konsultacije. Evolucija geometrije. XVI nedjelja Završni ispit koji se moze obaviti i u obliku seminarskog rada XVII nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelje Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Da pohađaju predavanja. Intuicionizam. pristupe testovima. osnivač matematike. XIV nedjelja Zasnivanje matematike. ovjera prije početka semestra): 2 x 2 sata 40 minuta =5 sati 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 2x 30 = 60 sati Dopunski rad: 10 sati Literatura: M. Arhimed. Istorija matematike ( isječci iz knjige do njenog izlaska iz štampe) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kontrolni testovi 36 bodova. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. vježbe (V). Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta. ostale nastavne sadržaje (O). Perović.pmf. završni ispit (ili seminarski rad) 40 bodova. prvi matematičar. Matematika (studije traju 6 semestara. upis. Planirani oblik provjere znanja: kontrolni testovi (Kt). Platonov krug. Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Protomatematika u predistoriji i u drevnom Egiptu II nedjelja Protomatematika u drevnom Egiptu (nastavak) i u drevnoj Mesopotamiji Filozofi prirode. XIII nedjelja Infinitezimalni račun i trijumf nauke. XI nedjelja Srednji vijek. seminarski rad (S). Posebne naznake za predmet: Predavanja i vježbe mogu se organizvoati na engleskom i ruskom jeziku Ime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. X nedjelja Arhimed (nastavak). Matematička analiza. «da unaprijedi umjetnost otkrića i njegov metod učini poznatim kroz ilustrativne primjere» (Leibniz). kolokvijumi (K). dr Miodrag Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Evolucija matematičkih ideja. dr Miodrag Perović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.me 120 . 180 ECTS kredita). Propast III nedjelja projekta «sve je broj» i geometrizacija matematike IV nedjelja Elejci i atomisti. samostalni rad PLAN RADA Naziv metodskih jedinica:za predavanja(P). Ciljevi izučavanja predmeta: Kontekstualna istorija matematike radi širenja opšte kulture. XII nedjelja Evolucija algebre. kolokvijum 24 boda. V nedjelja Aristotel: Logika i zasnivanje ljudskog znanja. Aleksandrija pod rimskom dominacijom.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Istorija i filozofija matemtike Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni VI 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski program PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA.ac. Tales. Nedjelja i datum Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 2 kredita x 40/30=2 sata 40 minuta Predavanja: 2 sata Individualni rad studenta: 40 minuta u semestru Nastava i završni ispit: 16 x 2 sata 40 minuta =42 sata 40 minuta Neophodne pripreme (administracija. Formalizam. Logicizam. VI nedjelja Tri klasična problema. Naučna revolucija. IX nedjelja Euklid (nastavak). Renesansa. VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Aleksandrijska era. XV nedjelja Priroda istinitosti i priroda egzistencije u matematici. Euklid. Apolonije. Eudoks dokazuje otkrića atomista. kolokvijumima i završnom ispitu. Pitagora (Pitagorejci).

Učenje za testove i završni ispit. grammar: Present perfect passive. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII nedjeljno Priprema i upis semestra Homological algebra. Present simple vs present continuous Complex variables and analytic spaces. Real functions. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Savo Kostić Napomena: 121 . Literatura: English Reader for Mathematics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: • 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). Topological groups. • Prezentacija sa 20 poena. grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. grammar: Making predictions Partial differential equations. grammar: Time clauses Potential theory. radi domaće zadatke.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik 4 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan Studijski programi za koje se organizuje: VI 2 2P+0V Akademski osnovni studijski program PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. grammar: clauses of contrast Ordinary differential equations. • Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. Group theory and generalizations: -ing forms and infinitives. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. grammar: prepositions Commutative rings and algebras. grammar: modal verbs must and have to . grammar: will and would Dynamic systems and ergodic theory. • Kolokvijum 20 poena. grammar: Past simple vs Past continuous. grammar: certainty Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta u semestru Nastava i završni ispit: 16 x 2 sata 40 minuta =42 sata 40 minuta 2 kredita x 40/30=2 sata 40 minuta Neophodne pripreme (administracija. • Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . 180 ECTS kredita). Measure and integrations. grammar: Reported speech Special functions. Matematika (studije traju 6 semestara. Konsultacije. upis. ovjera prije početka semestra): 2 x 2 sata 40 minuta =5 sati 20 minuta Predavanja: 2 sata Ukupno opterećenje za predmet: 2x 30 = 60 sati Individualni rad studenta: 40 minuta Dopunski rad: 10 sati Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. govorne vježbe Slobodna nedjelja Functions of a complex variable. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić.

122 .

I. Akademski osnovni studijski program MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE 123 . 4.

124 .

Br. 7. 2.programiranje Engleski jezik 3 Uvod u difer. 8.Naziv studijskog programa Matematika i računarske nauke Obavezni Stepen studija Osnovne studije I godina Zimski semestar fond časova nedjeljno 4+4 4+3 3+3 2+1 2+0 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS Br. 10. 7. 3. 9. 12. Geometriju Funkcionalna analiza Numerička analiza Programski prevodioci Vizuelizacija i račun. 3. 6. 13. 5. Naziv predmeta 1. 14. 5. 11. 9. 10. 11. 5. 15. 8. 11. 8. 9. 4. 3. 6. 6. 2.grafika Internet tehnologije Engleski jezik 4 Izborni predmet 2 Ukupno X X X X x X X X X X X 11 x X X X X X X X X X X X X X 13 X 2 3+2 2+2 3+2 3+2 2+2 2+2 6 6 4 6 4 4 3+2 2+2 3+2 3+2 4+3 15+11 6 4 6 6 8 30 15+12 III godina 3+0 3+2 2+1 3+2 3+2 2+1 2+0 30 4 6 4 4 6 4 2 18+8 30 2+1 3+1 2+2 2+2 2+1 2+1 2+0 3+0 18+8 4 4 4 4 4 4 2 4 30 125 . 2. Analiza 1 Linearna algebra 1 Računari i programiranje Uvod u matematičku logiku Engleski jezik 1 Principi programiranja Uvod u kombinatoriku Linearna algebra 2 Analitička geometrija Analiza 2 Engleski jezik 2 Ukupno X X X X x X X X X X X 11 10 8 6 4 2 3+2 2+2 2+2 2+2 4+3 2+0 15+11 6 4 6 4 8 2 30 15+11 II godina 30 1. 4. 7. 10. 4. Analiza 3 Algebra 1 Operativni sistemi Programiranje 1 Diskretna matematika Kompleksna analiza 1 Analiza 4 Algebra 2 Teorija vjerovatnoće Programiranje 2 Diferencijalne jednačine Ukupno Izborni predmet 1 Statistika Mjera i integral Računarske mreže Baze podataka Objektno orjent. 1.

II kolokvijum.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I ANALIZA 1 Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P+4V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Neprekidnost funkcije u tački. dr Žarko Pavićević –nastavnik . dr Žarko Pavićević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. VI nedjelja Topologija na skupu realnih brojeva. Izvod višeg reda. IX nedjelja Baza skupa. V. XIV nedjelja Monotonost i ekstemne vrijednosti diferencijabilnih funkcija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena. Struktura opterećenja: . upis. Ovjera semestra i upis ocjena. analize I Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaća zadatka se ocjenjuju sa ukupno 8 poena (2 poen za svaki domaći zadatak).M. . Šćepanović. domaći zadaci.50 poena. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). I nedjelja Upoznavanje studenata sa osnovnim temama koje će izučavati u ovom predmetu. VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Granična vrijednost funkcije. Lavrentjev. Konvergencija i neprekidnost funkcije pri bazi skupa. XII nedjelja Diferencijabilnost funkcije u tački. Zbirka zadataka iz mat. I kolokvijum X nedjelja XI nedjelja Ravnomjerna neprekidnost funkcija.Prevojne tačke. elementima diferencijalnog i integralnog računa i teorijom redova. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Konveksnost funkcija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. II nedjelja Skup realnih brojeva-aksiomatsko zasnivanje. Matematička analiza I. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Banahov stav o nepokretnoj tački. Pavićević. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. III nedjelja Principi kompletnosti skupa realnih brojeva. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. XIII nedjelja Teoreme srednjih vrijednosti diferencijalnog računa. I.me Literatura Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja 126 . Tejlorove formule. IV nedjelja Teorija konvergentnih nizova. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru Nastava i završni ispit: (13 sati i 20 minuta) x 16 = 213 sati i 20 minuta 10 kredita x 40/30=13 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 180 ECTS kredita).4 sata predavanja. kolokvijumi. Izvod.5 sati i 20 minuta samostalnog rada 213 sati i 20minuta(Nastava)+26 sati i 40 minuta(Priprema)+60 sati (Dopunski rad) uključujući i konsultacije.pmf. konsultacije. R. Bernuli-Lopitalovo pravilo.ac. Ispitivanje i crtanje grafika funkcije. mr Lazar bradović-saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. vježbe. Završni ispit . 2 poena za redovno prisustvo nastavi i vježbama. V nedjelja Bolcanova i Košijeva teorema za nizove. XV nedjelja XVI nedjelja Završni ispit. priprema i upis semestra. Globalna svojstva neprekidnih na segmentu funkcija. Gavrilov.Ž. I. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da studenti usvoje i ovladaju osnovama matematičke analize: teorijom graničnih vrijednosti. ovjera) 2 x Struktura: (13 sati i 20 minuta) = 26 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 10 x 30 = 300sati . Dopunska nastava i poravni ispitni rok..4 sata vježbi . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Upoznavanje.

grupa permutacija. II kolokvijum Operacije sa matricama i operatorima. Skalarni i vektorski proizvod.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Inverzna matrica.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I LINEARNA ALGEBRA 1 Broj ECTS kredita 8 Fond časova 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Matrice i operacije sa matricama. uključujući konsultacije. Bine-Košijeva teorema.4 sata predavanja. vježbe. U njemu se studenti upoznaju sa konceptom linearnog prostora i linearnog operatora Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. U semestru Nastava i završni ispit: (10 sati i 20 minuta) x 16 = 165 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. I kolokvijum Slobodna nedjelja. M. Literatura: A. Moskva. Determinanta kvadratne matrice. V. Determinanta i Kramerove formule. operacija. Sistemi jednačina. Geometrijsko značenje determinante. Direktna suma. Prsten polinoma. 180 ECTS kredita). Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vladimir Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Naučna knjiga. Osnovna teorema algebre i njene posledice. Potprrostori. Krnić: Lineran algebra – teoreme i zadaci. Primjeri. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni završni ispit.ac.pmf. Prsten i polje. Voevodin: Linearna algebra (na ruskom i engleskom). V. upis. Završni ispit. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Osnovni pojmovi – skup. Suma i presjek potrpostora. Završni ispit se ocjenjuje sa najviše 30 poena.učenje i samostalna izrada zadataka. Operacije sa operatorima. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Elementarne transformacije. Jaćimović. Grupa. . Lipkovski: Linaerana algebra sa analitičkom geometrijom. mr Dušica Slović .4 sata samostalnog rada. . skripta. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena. .me 127 . Beograd. Gausov postupak. Nauka. Ekvivalentne i slične matrice. funkcija. Prelazna ocjena: bar 50 poena. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 8 kredita x 40/30 sati = 10 sati i 30 minuta Struktura: . Baza i dimenzija vektorskog prostora. Vektorski prostori. I.3 sata vježbi. ovjera) 2 x (10 sati i 20 minuta) = 20 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 8 x 30 = 240sati Struktura opterećenja: 165 sati i 20minuta(Nastava)+20 sati i 40 minuta(Priprema)+54 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Linearna zavisnost vektora. Izomorfizam vektorskih Linearni operator. Elementarne transformacije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poena (ukupno 10 poena). Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovo je jedan od fundamentalnih predmeta na studijama matematike. Rang matrice i sistemi linearnih jednačina Prostor orijentisanih duži. Matrica lineranog operatora. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. Matrica operatora u raznim bazama. dr Vladimir Jaćimović – nastavnik.

da nauči da samostalno radi u računarskoj učionici. Podgorica. Podgorica. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. M. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Obaveze studenta u toku nastave: Student je obavezan da pohađa predavanja i vježbe.3 sata vježbi. samostalni rad u računarskoj učionici. drugi kolokvijum od 0 do 40 poena. (gradivo predavanja 20 poena) Naredbe if. 2004. PMF. PMF. Martinović: Uvod u programiranje i zadaci iz Pascala. logičke i fizičke osnove računara. Završni ispit od 0 do 40 poena. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.00 Opterećenje studenta: Nedjeljno U toku semestra 6 kredita x 40/30 = 8 sata Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 2. M. ECTS. Šćepanović. while i repeat Sekvencijslne mreže: stacionarni registar. Posebne naznake za predmet: Pripremio: prof. Ciljevi izučavanja predmeta: Opšti uvodni predmet o računarima. 2000. Dr Milan Martinović − nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Stanišić: Računari i principi programiranja. multiplekser Naredbe for. Glavni identiteti Podaci tipa char i boolean VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja SDNF Bulove funkcije. while i repeat XI nedjelja Kombinacione mreže: sabirač. kao i da izađe na dva kolokvijuma i završni ispit. P. Primjer aritmetičko−logičke jedinice. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. (gradivo predavanja 30 poena + gradivo vježbi 10 poena) Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni završni ispit. Azbučno kodiranje. studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke .ac. opšti pregled gradiva Završni ispit. Dr Milan Martinović.me 128 . multiplekser Naredbe for. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Prvi kolokvijum od 0 do 20 poena. pomerački registar. Huffmanov kod Pregled svih vrsta podataka u Paskalu V nedjelja O iskaznom računu Podaci tipa integer i real VI nedjelja Pojam Bulove funkcije. polaže se u računarskoj učionici XVI nedjelja Rezervni termin. Memorije: RAM i ROM Zadaci za vježbu iz raznih XIII nedjelja oblasti XIV nedjelja Računar SSEM (Manchester Mark I): ukupni opis računara i primjeri programa XV nedjelja II Kolokvijum.pmf. dekoder. brojač Rad sa nizovima u Paskalu XII nedjelja Serijski sabirač. uključujući popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog konsultacije. Uvod u programski jezik Paskal.Naziv predmeta: Šifra predmeta RIP Status predmeta obavezni RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Semestar I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije na PMF−u. Martinović. Studije traju 8 semestara. floating point) Uvodni pojmovi o programskom III nedjelja jeziku Paskal IV nedjelja Pojam kodiranja. digitalne mreže u računarskom sistemu. dekoder. upis. opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Osnovna literatura 1. Razvoj računarske tehnike {vježbe} Uvod o Windowsu i Linuxu I nedjelja Brojni sistemi. uključujući i polaganje . Da se nauči o hardveru računara i o Paskalu. vježbe. opšti pregled gradiva Rezervni termin. Aritmetičke.2 sata samostalnog rada. Konverzija O softverskom paketu za Paskal II nedjelja Drugi komplement i pokretni zarez (two's complement.3 sata predavanja. vježbe u računarskoj učionici.00 do 14. (gradivo vježbi 40 poena). Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje {predavamja} Šema računara po von Neumannu. Konsultacije: ponedjeljkom od 13. Primjeri kompletnih sistema Pregled svih vrsta naredbi u Paskalu IX nedjelja I Kolokvijum. Konsultacije. R. odnosno nose 240 kredita. Samostalni rad−učenje. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena. case i goto X nedjelja Kombinacione mreže: sabirač. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . ovjera) Struktura: 2 x 8 = 16 sati .

Dva kolokvijuma po 32 poena. Slobodna nedjelja I kolokvijum Elementarna ekvivalencija Eliminacija kvantifikatora. studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim logičkim zakonima i principima formalizacije matematike.ac. dr Slobodan Vujošević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 sati = 5 sati i 20 minuta Struktura: . Teorema dedukcije i teorema o preneksnoj formi. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. (Nastava)+10 sati 40 min. Potpunost iskaznog računa. Posebna naznaka za predmet: Moguće je predavanja i vježbe organizovati na stranom jeziku.studije traju 6 semestara. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.32 poena.1 sat vježbi. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Semantika iskaznog računa Sintaksa iskaznog računa. ovjere) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Literatura: Logika . uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati 40 min. Završni ispit .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU Semestar I Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a.(priprema)+24 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Jezik i semantika predikatskog računa. uključujući konsultacije. Stav kompaktnosti i njegove posledice. Teorema dedukcije. upisi. .autorizovane beleške sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaća zadataka ocjenjuje se ukupno sa 4 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). vježbe. U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati i 20 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. Izrazivost predikata u jeziku prvog reda.2 sata predavanja. Zadovoljivost i neprotivrečnost u iskaznom računu.pmf. .me 129 . dr Slobodan Vujošević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. učenje i samostalna izrada zadataka. Sintaksa predikatskog računa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmane 51 poen. Potpunost predikatskog racuna. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma.

Wishes Priprema za završni ispit Ispit Popravni kolokvijum i popravni ispit OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno u semestru 2 kredita x 40/30 = 2 sata 40 minuta Nastava i završni ispit: 2 sata 40 minuta x 16 = 42 sata 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Past Perfect Continuous Passive Voice Reported Speech Conditionals . grupama. uključujući i konsultacije. uz maksimalno učešće studenata u raznim vrstama vježbi – pismene i usmene vježbe u parovima. upis.tk Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Pismeni testovi. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Kolokvijum: 42 boda – VI nedelja Domaći zadaci: 3 boda Prezentacija: 3 boda Prisustvo: 2 boda Završni ispit: 50 bodova Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija na engleskom jeziku. (studije traju 6 semestara. 180 ECTS kredita). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. ovjera) Struktura: 2 x 2 sata 40 minuta = 5 sati 20 minuta . Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti drugim predmetima. diskusije i sl.40 minuta samostalnog rada. ali je poželjno da studenti imaju znanje jezika na nivou III stepena kako bi pratili ovu nastavu. PLAN RADA Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIII Priprema i upis semestra Uvod u kurs.milicavukovic. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Present Simple vs Present Continuous Past Simple (regular/irregular verbs). Grammarway 2. dr Igor Lakić. Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati . kroz prezentacije. Express Publishing dodatni materijali: www.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezan Semestar I Engleski jezik 1 Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije na Matematičkom fakultetu – studijski program Matematika i Matematika i računarske nauke. mr Milica Vuković Napomena: 130 . Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim gramatičkim strukturama i služenje jezikom u svakodnevnim situacijama. dr Igor Lakić. mr Milica Vuković Metod nastave i savladanja gradiva: Kratki uvod u odgovarajuće jezičke sadržaje. polaganje popravnog ispita od 0 do 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata 40 minuta(Nastava) + 5 sati 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Jenny Dooley and Virginia Evans. Used to Past Continuous (Past Simple vs Past Continuous) Present Perfect Simple (Past Simple vs Present Perfect Simple) Future (Future simple – Be going to – Present Continuous) Kolokvijum Slobodna nedjelja Pronouns. Infinitives Adjectives Modal Verbs Past Perfect Simple.2 sata predavanja.

M. samostalni rad u računarskoj učionici. 2000. Obaveze studenta u toku nastave: Student je obavezan da pohađa predavanja i vježbe. 2. studijski program Matematika i Matematika i računarske nauke. Ciljevi izučavanja predmeta: Opšti uvodni predmet o računarima.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni Semestar II PRINCIPI PROGRAMIRANJA Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije na PMF−u. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. PMF. Rekurzivni potprogrami IX nedjelja Sistem prekida procesora Intel 8086. Martinović: Uvod u programiranje i zadaci iz Pascala. logičke i fizičke osnove računara. P. Lokalne promjenljive u potprogramu. digitalne mreže u računarskom sistemu. Pojam binarnog drveta XIV nedjelja II Kolokvijum (gradivo vježbi 40 poena). ovjera) Struktura: 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . Šćepanović. polaže se u računarskoj učionici XV nedjelja Rezervni termin. Ugrađeni potprogrami NEW i DISPOSE. Posebne naznake za predmet: Pripremio: prof. opšti pregled gradiva XVI nedjelja Završni ispit (gradivo predavanja 30 poena + gradivo vježbi 10 poena) Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok. kao i da izađe na dva kolokvijuma i završni ispit.me Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja 131 .Šta je to lista. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. dr Milan Martinović. vježbe. Stanišić: Računari i principi programiranja. stekova i redova. Primjeri programa na jeziku asemblera. vježbe u računarskoj učionici. Studije traju 6 semestara. R. Podgorica. upis. PMF. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Prvi kolokvijum od 0 do 20 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena.exe. drugi kolokvijum od 0 do 40 poena i završni ispit od 0 do 40 poena. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Predavamja. Enumeracije i intervali (vrste podataka u Paskalu) II nedjelja Kontrolna jedinica osnovnog računara i vremenski ciklusi III nedjelja Rad sa zapisima (RECORD) i skupovima (SET) IV nedjelja Ulazno−izlazne naredbe i mogućnost prekida (osnovni računar) Nizovi i matrice (ARRAY) V nedjelja Primjeri programa za osnovni računar. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. ECTS.3 sata predavanja. opšti pregled gradiva Rezervni termin. Opterećenje studenta: Nedjeljno U semestru 6 kredita x 40/30 = 8 sata Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.2 sata samostalnog rada. Aritmetičke. Loader Zadaci za vježbu (Paskal) VI nedjelja Pregled razvoja mikroprocesora (od 8−bitnih do 32−bitnih) Potprogrami tipa FUNCTION VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Upotreba programa debug.ac. M. odnosno nose 180 kredita. Arhitektura osnovnog računara [Mano. Konsultacije. Šta su to stek i red Zadaci za vježbu iz raznih oblasti XIII nedjelja Pojam grafa i zadatak o Ojlerovom ciklusu. uključujući opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: konsultacije . XII nedjelja Temeljni pojmovi o operativnim sistemima. Martinović. popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog .pmf. dr Milan Martinović − nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.3 sata vježbi. Podgorica. Samostalni rad−učenje. Rad sa pokazivačima na primjeru lista. 2004. da nauči da samostalno radi u računarskoj učionici. Da se nauči o hardveru računara i o Paskalu. Pregled BIOS−ovih i DOS−ovih prekida Zadaci za vježbu Primjeri programa za ulaz−izlaz (Intel 8086) Rad sa datotekama (FILE) u Paskalu X nedjelja I Kolokvijum (gradivo predavanja 20 poena) XI nedjelja Rad sa pokazivačima. Uvod u programski jezik Paskal. basic computer] I nedjelja Vježbe. uključujući i polaganje . 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Osnovna literatura 1.

me 132 . Linearne homogene rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima. Linearne nehomogene rekurzije. Particije skupa.Završni ispit 25 poena Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.. Sistemi rekurzija III test. Formula uključenja-isključenja Posljedice FUI (kombinacije multiskupova sa ograničenim višestrukostima. Burnside-ova lema.Dva kolokvijuma po 30 poena . Dirihleov princip. «problem zbrke». Particije broja.pmf. Grupe i kombinatorna prebrojavanja. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Popravni kolokvijumi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok U toku semestra Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno Broj sati: 4 kredita x 40/30 = 5 sati 20 minuta Struktura optеrećenja: 2 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 1 sat i 20 minta samostalnog rada. dr Žana Kovijanić Vukićević Posebne naznake za predmet: u slučaju prolaznosti ispod 50% ocjenu E će dobiti studenti koji su tokom semestra osvojili od 47 do 59 poena. Osnovni principi prebrojavanja. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Literatura: D. mr Goran Popivoda Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Permutacije i kombinacije skupova i multiskupova. . Polya-ina teorema. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim kombinatornim principima i enumerativnim metodima Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.) II test. II kolokvijum.ac. dr Žana Kovijanić Vukićević . studijski programi MATEMATIKA i MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . upis. Binomni koeficijenti i binomna formula. Stirlinvov i Belov broj. Polinomijalni koeficijenti I test. Ojlerova funkcija broja. studije traju 6 semestara.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Uvod u kombinatoriku Broj ECTS kredita Fond časova obavezni Studijski programi za koje se organizuje : II 4 2P+2V akademske osnovne studije MATEMATIKE I RAČUNARSKIH NAUKA.3 testa po 5 poena .Osnovni kombinatorni principi. Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje. (Nastava)+10 sati i 40 min.. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Katalanov broj Generatorna funkcija. Slobodna nedjelja I kolokvijum Rekurentne formule.Veljan «Kombinatorika sa teorijom grafova».

Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vladimir Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf. Kvadratna forma. Literatura: A. Zakon inercije. V. uključujući stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: konsultacije. Voevodin: Linearna algebra (na ruskom i engleskom). polaganje popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije .3 sata predavanja. Naučna knjiga. Moskva. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta uslovljeno je praćenjem nastave iz ovog predmeta u I semestru Ciljevi izučavanja predmeta: Ovo je jedan od fundamentalnih predmeta na studijama matematike. Prosotor kao direktna suma korijenih potprostora. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Kanonski oblik. Korijeni potrpostori. Kejli-Hamiltonova teorema. Silvesterov kriterijum.me 133 . Teorema o trouganoj matrici operatora.ac. upis. Ortogonalizacija. II kolokvijum Znak kvadratne forme. mr Dušica Slović. Završni ispit se ocjenjuje sa najviše 30 poena. skripta. Nilpotentni operator. Euklidov i unitarni prostor. Unitrani (ortogonalni) operator i matrica. V. Jaćimović. uključujući i . I. Ortonormirana baza. Krnić: Linerana algebra – teoreme i zadaci.učenje i samostalna izrada zadataka. Beograd. 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. I kolokvijum Slobodna nedjelja. konjugovana matrica.3 sata vježbi. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poena (ukupno 10 poena). Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. U njemu se studenti upoznaju sa konceptom linearnog prostora i linearnog operatora Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vladimir Jaćimović – nastavnik. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. ovjera) Struktura: 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . Prelazna ocjena: bar 50 poena. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Sopstvena vrijednost i sopstveni vektor operatora. Ortogonalna suma potprostora. Primjeri. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena. Nauka . vježbe. M. Žordanova forma operatora. 180 ECTS kredita). Karaktersitični polinom operatora i matrice Invarijantni potprostor operatora. Žordanova forma nilpotentnog opertaora. Operatorski polinom i invarijantni potprostori. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U toku semestra 6 kredita x 40/30 = 8 sata Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Direktna suma operatora.2 sata samostalnog rada. Bilinearna funkcija.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II LINEARNA ALGEBRA 2 Broj ECTS kredita 6 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Normalni operator i normalna matrica. Konjugovani operator. Lipkovski: Linearana algebra sa analitičkom geometrijom. Ermitov (simetrični) operator i matrica. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma.

U njemu se studenti upoznaju sa konceptom linearnog prostora i linearnog operatora Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. Duž. II kolokvijum Krive dugog reda.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II ANALITIČKA GEOMETRIJA Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. M. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. I kolokvijum Geometrijska interpretacija sistema lineranih jednačina i nejednačina. Ravan u Euklidovom prostoru.me 134 . Konveksan skup.2. Osobine.dr Milojica Jaćimović – nastavnik.ac. mr Dušica Slović. V. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati 40 min. Voevodin: Linearna algebra (na ruskom i engleskom). Baza. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta uslovljeno je praćenjem nastave iz ovog predmeta u I semestru Ciljevi izučavanja predmeta: Ovo je jedan od fundamentalnih predmeta na studijama matematike. Tangentna ravan. ovjere) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Linearne operacije. projekcija Konusni presjeci. Klasifikacija. ugao. . I. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. . Krive u ravni i prostoru. poluprostor. Teorema o inerciji. Grupa izometrijskih transformacija Hiperpovrši drugog reda. Površi drugog reda.1 sat vježbi.(priprema)+24 sati (dopunski rad) Nedjeljno 4 kredita x 40/30 sati = 5 sati i 20 minuta Struktura: . Beograd. Paralelnost. Završni ispit ocjenjuje se sa najvise 30 poena.učenje i samostalna izrada zadataka. Dužina. Zadatak linearnog programiranja. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poena (ukupno 10 poena).2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Literatura: A. Nauka. Gramova determinanta. Simpleks. Moskva. (Nastava)+10 sati 40 min. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena. Jednačina hiperravni u Euklidovom prostoru. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. klasifikacija. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati i 20 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. Klasifikacija Površi dugog reda. Prelazna ocjena: bar 50 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Milojica Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. 180 ECTS kredita). Krnić: Linerana algebra – teoreme i zadaci. vježbe. Završni ispit. konsultacije Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Vektori u n-dimenzionom prostoru (n=1. Klasifikacija. Primjeri Pravolinijske površi. Prava i hiperravan Slobodna nedjelja. poluprava. Ravan u n-dimenzionom prostoru.3). Izometrijske transormacije Euklidovog prostora. V. upisi. Jaćimović. Svodjenje na kanonski oblik. skripta. Projekcija. Geometrijsko značenje determinante. Dimenzija ravni. Koordinatani sistem Skalarni vektorski i mješoviti proizvod. uključujući konsultacije.pmf. Lipkovski: Linearana algebra sa analitičkom geometrijom. Parametarsko predstavljanje površi. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma.2 sata predavanja. Naučna knjiga.

2 poena za redovno prisustvo nastavi i vjezbama. VI nedjelja Slobodna nedjelja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II ANALIZA 2 Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA.me 135 . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Neodređeni integral. mr Lazar Obradović-saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Demidovič: Zbirka zadataka iz matematičke analize. II Kolokbijum.3 sata vježbi . II nedjelja Definicija Rimanovog integrala.. konsultacije. IV nedjelja Svojstva određenog integrala i integrabilnih funkcija. VII nedjelja I Kolokvijum VIII nedjelja Funkcije ograničene varijacije. B. IX nedjelja Primjene određenog integrala. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. Matematička analiza I.4 sata samostalnog rada. dr Žarko Pavićević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da studenti usvoje i ovladaju osnovama matematičke analize: teorijom graničnih vrijednosti. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). Literatura V. Svojstva.vježbe. Ravnomjerna konvergencija. 165 sati i 20minuta(Nastava)+20 sati i 40 minuta(Priprema)+54 sati (Dopunski . uključujući rad) konsultacije. 180 ECTS kredita). XII nedjelja Kriterijumi za konvergenciju redova sa pozitivnim članovima. Uslovljenost drugim predmetima: Nema.P. XV nedjelja Završni ispit. V nedjelja Integral i izvod. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.pmf. X nedjelja Nesvojstveni integral. Konvergencija redova. III nedjelja Kriterijumi za integrabilnost funkcija. . XIII nedjelja Funkcionalni nizovi i redovi. Pavićević. I nedjelja Primitivna funkcija na odsječku. Ž.50 poena. Neke integralne formule. Završni ispit .Tačna primitivna funkcija na intervalu. XVI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru 8 kredita x 40/30 sati = 10 sati i 30 minuta Nastava i završni ispit: (10 sati i 20 minuta) x 16 = 165 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. ovjera) 2 x Struktura: (10 sati i 20 minuta) = 20 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 8 x 30 = 240sati Struktura opterećenja: .ac. Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 8 poena (2 poen za svaki domaći zadatak). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Gavrilov. elementima diferencijalnog i integralnog računa i teorijom redova. kolokvijumi. XIV nedjelja Stepeni redovi. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara.4 sata predavanja. XI nedjelja Redovi. upis. I. domaći zadaci. dr Žarko Pavićević –nastavnik.

upis. 180 ECTS kredita). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. dr Igor Lakić. uključujući konsultacije. Articles. Basic mathematical terms Mathematical terms – algebra and geometry Reading: A Genius Explains. PLAN RADA Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIII Uvod u gradivo. (studije traju 6 semestara. dr Igor Lakić. 42 sata 40 minuta(Nastava) + 5 sati 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Skripta „Engleski jezik 2 (Jezik struke) za studente primjenjene i teorijske matematike“ – mr Milica Vuković Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: • Prezentacija – 3 • Prisustvo – 2 • Kolokvijum – 45 • Završni ispit – 50 Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija na engleskom jeziku. Vocabulary Revision Grammar Revision Translation exercises Priprema za završni ispit Završni ispit Popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. ovjera) 2 x 2 sata 40 minuta = 5 sati 20 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati . mr Milica Vuković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Učenje za kolokvijum i završni ispit. mr Milica Vuković 136 .2 sata predavanja. Active and Passive Revision Reading: Applied Mathematics. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Modal verbs Reading: Discrete Mathematics. Reading: My Future Profession. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. The Language of Proof Reading: An Interview with Leonardo Fibonacci. Konsultacije. uključujući i polaganje . OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno u semestru 2 kredita x 40/30 = 2 sata Nastava i završni ispit: 2 sata 40 minuta x 16 = 42 sata 40 minuta 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.40 minuta samostalnog popravnog ispita od 0 do 12 sati Struktura opterećenja: rada. Transformations Slobodna nedjelja Priprema za kolokvijum Kolokvijum Reading: Combinatorics. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se razumiju i da se služe engleskim jezikom struke.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar II Engleski jezik 2 Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije na Matematičkom fakultetu – studijski program Matematika i Matematika i računarske nauke. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Conditionals Reading: Number Theory. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.

. Jacobieva matrica. Perović. x Yn i X=X1x. x Yn.. dr Miodrag Perović i Prof.. osnovni pojmovi i primjeri. (Izvodni vektor. Topološki prostor. Kompletnost. Kompaktnost.) Slučaj Y=Y1x . euklidska topologija Rn= proizvod toplogiji Rn. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: M.pmf. vježbe (V). uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Izvod kompozicije. Matrična forma teoreme o izvodu kompozicije. konsultacije. Analiza 2. vježbe. XV nedj. dr David Kalaj Napomena: Dodatne informacije o predmetu na www. samostalni rad. Topološka struktura metričkog prostora. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Uslovni ekstremumi. Exponent matrice (operatora). Završni ispit Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada.. Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelj IV nedjelj V nedjelja VI nedjelj (K) VII nedjelja VIII nedj. Teorema o inverznoj i implicitnoj funkciji. Linearna algebra Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje pojmova i ideja.. izvodi i izvod. Slučaj Y=R: Gradijent skalarne funkcije.. Taylorova formula i lokalni ekstremumi. Uslovljenost drugim predmetima: Analiza 1. Slučaj X=R.. mr Nevena Mijajlovic Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.xXn: Parc. Osnovi matematičke analize Oblici provjere znanja i ocjenjivanje -Domaći zadaci 4 bodova -2 kolokvijuma 44 bodova -prisustvo 2 boda -završni ispit 50 bodova Posebne naznake za predmet: Ime nastavnika koji su pripremili podatke: Prof. samostalno rješavanje jednostavnih zadataka Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 180 ECTS kredita). Planirani oblik provjere znanja: kolokvijumi (K).. Teorema o rangu. Teorema o konačnom priraštaju i njene primjene. IX nedjelj X nedjelja XI nedjelj XII nedjelj XIII nedj. dr David Kalaj. upis.me 137 . Povezanost.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Analiza 3 Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. XVI nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metrički (i normirani) prostor. ostale nastavne sadržaje(O). Slobodna nedjelja Izvod preslikavanja.xXn. Objedinjenje slučajeva Y=Y1x . Neprekidnost . (K) XIV nedj. Osnovni primjeri. Stepeni redovi. Slučaj X=X1x.ac. Sadržaj predmeta: Naziv metodskih jedinica: za predavanja(P).

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Algebra 1 Broj ECTS kredita Fond časova obavezan III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA.1 sat vježbi. 85 sati 40 min. i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati Struktura opterećenja: uključujući konsultacije.me 138 . V. Unutrašnji automorfizmi Ciklična grupa. Peanov sistem aksioma.ac. Kalajdžić ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ ALGEBRE (I deo). nagradni poeni (do 7 bodova) Nedjeljno 4 kredita x 40/30 sati = 5 sati i 20 minuta Literatura: Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.pmf. (treći domaći zadatak) Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREćENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati i 20 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. dva kolokvijuma (po 20 bodova) i završni ispit (48 bodova). Pojam algebarske strukture (algebre) Podalgebra. G.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. B. Faktor-algebra Grupoid. Dašić. Z. upisi. Osnovna svojstva. Neke klase polugrupa (prvi domaći zadatak) Algebra prirodnih brojeva. uključujući . redovno prisustvo nastavi (2 boda). Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje osnovnih algebarskih struktura i pojmova Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc dr. 180 ECTS kredita). Sanja Rašović Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja i vežbe. dva kolokvijuma i završnog ispita UVOD U OPŠTU ALGEBRU. (drugi domaći zadatak) Homomorfizam grupa.2 sata predavanja. Osnovna svojstva i primeri Podgrupe. Izvodna grupa.(priprema)+24 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: prisustvo nastavi. izrada domaćih zadataka. Lagranžeova teorema Normalna podgrupa. konsultacije. Osnovna teorema o homomorfizmu grupa II kolokvijum Tereme o izomorfizmima grupa. Bulove algebre Slobodna nedelja I kolokvijum Grupe. Ž. Algebra skupova.A. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. ALGEBRA. Artamonov ZBIRKA ZADATAKA IZ ALGEBRE. Homomorfizam grupoida.Mijajlović Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: studenti rade tri domaća zadatka (po 1 bod). Faktor-grupa. . Osnovna teorema o homomorfizmu grupoida Polugrupa. Zeković.dr Biljana Zeković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. izrada domaćih zadataka Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam operacije. relacija i preslikavanja Mreže. Relacija kongruencije. (Nastava)+10 sati 40 min.Stojaković. Svojstva operacija. V. ovjere) 2 x (5 sati 20 Struktura: minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati ..

Kolokvijum od 40 poena Završni ispit 50 poena. Prentice Hall International Silberchatz. načinima realizacije. Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Predrag Stanišić Posebna naznaka za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Uz to. OS kao proširena mašina i upravljač resursima. Procesori. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Operativni sistemi Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. dr Predrag Stanišić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Konsultacije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. stanja procesa. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. višeprocesorski. Upravljanje memorijom.pmf. Pojam operativnog sistema. Vrste operativnih sistema. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.me 139 . Sistemski pozivi. Multimedijalni. Istorija operativnih sistema. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. terminacija. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: Tanenbaum: Modern Operating Systems. kao i sa osnovama shell programiranja. Ćorsokaci. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Procesi i niti. distribuirani OS. Upravljanje memorijom. Pregled hardvera. memorije. Planiranje niti. startovanje. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima operativnih sistema. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Fajl sistemi. Osnovni koncepti operativnog sistema. na vježbama studenti se upoznaju sa glavnim savremenim operativnim sistemima. dr. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE. magistrale.ac. Bezbjednost. Struktura OS. hijerarhije. sa programiranjem korišćenjem sistemskih poziva. Modeliranje. Willey Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Planiranje procesa. U/I uređaji. Kolokvijum. Upravljanje ulazom/izlazom. Galvin: Operating Systems Concepts. vježbe u grupama od oko 20 studenata. njihovom unutrašnjom strukturom. implementacija. principima i kriterijumima pri dizajnu. Međuprocesna komunikacija. Klasični IPC problemi. upis.

dr Milan Martinović 140 . Uslovljenost drugim predmetima: Računari i programiranje ili Principi programiranja. Razni primjeri nerješivih skupova.Rekurzija kao način rješavanja zadataka. Top−down metodologija. Dennis M. * Završni ispit (gradivo predavanja 30 poena). Mašinska riječ (riječ koja prikazuje mašinu). Ciljevi izučavanja predmeta: Tjuringove mašine i drugi modeli računara. Redirekcija ulaza. Složenost programa za RAM. Zadatak o zaustavljanju. 5 Laslo Kraus: Programski jezik C sa rešenim zadacima. Argumenti komandne linije. Konstrukcija tablice po zadatom dijagramu. Slobodna nedjelja Normalno računanje po Tjuringu. prvi domaći zadatak i drugi domaći zadatak (programi na jeziku C) da se uradi do VIII nedjelje. 1970. Uvod u jezik C. Obrada datoteka u jeziku C. Churchova teza. 1974. Da se nauči šta je to računar (u teorijskom smislu) i šta računar može da uradi. Ebbinghaus: Turing Maschinen und berechenbare Funktionen. Definicija Tjuringove mašine. Aho. Header datoteke. Definicija Tjuringovog dijagrama. Mašina sa upisanim programom RASP. Nizovi. 1998. Uvod u rekurziju. Šćepanović: Teorija algoritama i programski jezik Pascal. vježbe u računarskoj učionici. Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati 6 kredita x 40/30 = 8 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. * Prvi kolokvijum (gradivo vježbi) * Drugi kolokvijum (gradivo predavanja). 6 Slajdovi sa vježbi. Beograd. 2 H. Memorijski koncepti. Pretprocesor jezika C. Karakteri i stringovi. Reading.. 1990. ovjera) Struktura: 2 x (8 sati) = 16 sati 3 sata predavanja Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati 2 sata vježbi Struktura opterećenja: 3 sata samostalnog rada. vježbe. J. Mašina za množenje dva broja P. Algoritmi i njihova složenost. Funkcije. 3 M. Opšti pregled gradiva. Model RAM (Random Access Machine). Elementarne Tjuringove mašine. Beograd. R.D. Samostalni rad−učenje. Mass. uključujući 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+16 sati (Dopunski rad) konsultacije Literatura1 A. 1998.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Programiranje 1 Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA.V. Primjeri programa za RAM. Springer Verlag. uz praktičan rad u računarskoj učionici. 4 Brian W. Model M (upisani program + indirektno adresiranje) i primjeri: rad sa nizom. Da se nauči programski jezik C.Istorijat programskog jezika C. dr Milan Martinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Apstrakcije mašine RAM. Savremena administracija. Naredbe uslovnog skoka u jeziku C. Aritmetika. Univerzitet Crne Gore. rad sa potprogramom. J. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje -dva domaća zadatka (po pet poena) od 0 do 10 poena -prvi kolokvijum od 0 do 20 poena -drugi kolokvijum od 0 do 20 poena -treći kolokvijum od 0 do 20 poena -završni ispit od 0 do 30 poena. L. 180 ECTS kredita). Univerzalna Tjur.C strukture i unije. K. Ullman: The design and analysis of computer algorithms. Predstavljanje Tjuringove mašine pomoću dijagrama koji je sastavljen od elementarnih mašina. samostalni rad u računarskoj učionici. ilustrovano sa primjerima čiji je nivo intermediate. Dalji primjeri Tjuringovih mašina: R. Ritchie: Programski jezik C. Modeliranje nad azbukom A1.. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Treći kolokvijum (gradivo vježbi ) Tjuringova mašina sa nekoliko traka. ETF. Naredbe kontrole toka. Addison−Wesley. Konsultacije. Konverziona funkcija t. Tl. Dalji primjeri Tjuringovih mašina: Tr. XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: student je obavezan da pohađa predavanja i vježbe. Memorijske klase. Manipulacija bitovima. upis. mašina. pojam loadera. Mašina Tp. Podgorica. odnosno do XIV nedjelje. Pokazivači i aritmetika pokazivača. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja Priprema i upis semestra Intuitivni pojam algoritma. Superpozicija funkcija koje su izračunljive po Tjuringu. Ulazno−izlazne operacije. Konverziona funkcija nt. Berlin. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Hopcroft. Kernighan. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Detaljno i kompletno o programskom jeziku C. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena. Relacioni operatori. L. R.s.D. Uvod u pokazivače. Martinović.E.

Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni pojmovi teorije grafova. III test Sparivanje u grafovima Sistem različitih predstavnika Problem optimalnog zapošljavanja II kolokvijum popravni kolokvijumi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sati vježbi 21sata i 20 minuta samostalnog rada. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Hromatski polinom.me 141 . I test Kruskalov i Primov algoritam Eulerovi i Hamiltonovi putevi II test Problem kineskog poštara.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Diskretna matematika Broj ECTS kredita Fond časova obavezni Studijski programi za koje se organizuje : III 4 2P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA.ac. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. mr Goran Popivoda Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Kejlijeva formula. Učenje i izrada domaćih zadataka. Bojenje grafova. Izomorfizam grafova. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Dva kolokvijuma po 32 poena Završni ispit 32 poena nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Matrična teorema o broju razapinjićih stabala. Bojenje planarnih grafova. (Nastava)+10 sati i 40 min. Prezentacije grafa Dijkstrin algoritam Stabla. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno prethodnim polaganjem drugih predmeta. Slobodna nedjelja I kolokvijum Planarni grafovi. 180 ECTS kredita). Euler-ova teorema. Školska knjiga Zagreb. dr Žana Kovijanić Vukićević. Teorema Pontrjagina-Kuratowskog. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Literatura: Darko Veljan «Kombinatorika sa teorijom grafova».pmf. upis. Reinhard Diestel «Graph Theory» Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaća zadataka ocjenjuje se ukupno sa 4 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). Problem trgovačkog putnika. dr Žana Kovijanić Vukićević Ime Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i primjenama teorije grafova Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.

Laurentov red. Rezultati I-vog kolokvijuma i analiza postignutih rezultata. logaritamska. trigonometrijske. Kompleksne funkcije. Literatura: D. Dopunski rad: 24 sata.. Predav. III ned. Košijeva teorema. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Integracija funkcionalnog reda. XIIV ned. Ispit) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24sata (dopunski rad). Stepeni redovi. XII ned. Riemannova sfera. D. Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 1 sat i 20 minuta samostalnog rada uključujući konsultacije. Granična vrijednost i neprekidnost. Predav. Ukupno opterećenje za predmet : 4 X 30 = 120 sati. Povezan skup i oblast u C. Predav.Završni ispit 30 poena. Prov. Kompaktnost. Beskonačni proizvod IV ned. XV ned. VI ned.zn. eksponencijalna. Brojni red. Integral kompleksne funkcije realne promjenljive. hiperboličke. II ned. Posebne naznake za predmet: Nastava se može izvoditi i na ruskom i na engleskom jeziku.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Kompleksna analiza 1 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. IX ned. 142 . Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno Predavanja: 2 sata. kolokvijumi. Elementarne funkcije: stepena. izrada doma}ćih zadataka i kolokvijuma.. u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) X 16 = 85 sati i 20 minuta. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nasatva i zav. aplikativnom kako u matematici tako i u tehničnim naukama Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Rezidium i njegova primjena. Predav. Podgorica 2006. Argument i trigonometrijski oblik kompleksnog broja. Modul i kompleksno I ned.. Predav. racionalna. Analitička funkcija. Vje`žbe Rezultati II-og kolokvijuma i analiza postignutih rezultata. konsultacije. Polje kompleksnih brojeva. V ned. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . dr Jela Šušić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Pismeni dio obuhvata zadatke i nosi 25 poena. domaći zadaci. PLAN RADA Nedjelja Naziv metodskih jedinica za predavanja(P).2 domaća zadatka se ocjenjuju sa 10 poena ( 5 poena za svaki domaći zadatak) . kabinet 220. Konformna preslikavanja. Kaljaj: Osnovi kompleksne analize. ovjera prije početka semestra): (5 sati i 20 minuta) X 2 = 10 sati i 40 minuta. Neophodne pripreme (administracija. konjugovanje. Mebijusove transformacije. Slobodna nedjelja VII ned I Kolokvijum. Harmonijska funkcija. Put i kriva u C. Predav. Proširena kompleksna ravan. Inverzne Vjež`be trigonometrijske i inverzne hiperboličke funkcije. Otvoreni i zatvoreni skupovi u C i Ĉ.2 kolokvijuma po 30 poena ( ukupno 60 poena) . vježbe. Posljedice Košijevih teorema.ned Rezultati zavr{nog ispita. Kaljaj: Zbirka zadataka iz Kompleksne analize. Predav. 180 ECTS kredita). Predav. VIII ned. . kolokvijumi. XIII ned. vježbe (V) i ostale nastavne sadržaje (O). polinom. Napomena: Kolokvijumi i Završni ispit se dijeli na pismeni i usmeni dio. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. XVIIOvjera semestra i upis ocjena XVIII-XXIDopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Prisustvo predavanjima i vjež`bama. Predav.zn. II Kolokvijum. kontrolni testovi. X ned. Konvergentni nizovi. Prov. Podgorica 2005. upis. Definicija integrala. dr Jele Šušić. i datum Planirani oblik provjere znanja(PZ: domaći zadaci. Metrika na Ĉ. jednom klasičnom matematičkom disciplinom. Predav.) Pripremna nedjelja Predav. Predav. Košijeva integralna formula. Metrika na C. Nizovi i konvergencija u C i Ĉ. Vježbe: 2 sata. Integral komplaksne funkcije po XI ned. a usmeni dio obuhvata teoriju i nosi 5 poena. Predav. Geometrijska interpretacija kompleksnog broja. Izolovani singulariteti. putu. Zavr{ni ispit XVI . Uslovljenost drugim predmetima: Položena Analiza 1 i Analiza 2 Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet student se upoznaje sa kompleksnom analizom. korjena. Funkcionalni redovi. Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod Prof.

dr David Kalaj i mr Nevena Mijajlovic Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ostrogradskog. XIV nedjelja Potenicjalna. XVI nedjelja Završni ispit XVII nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelje Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Da pohađaju predavanja i vježbe. XIII nedjelja (K) Klasične teoreme: Greenova. pristupe testovima. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara.ac. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Stokesova. vježbe (V). bezvrtložna i bezizvorna vekt. kolokvijumi (K). samostalno rješavanje jednostavnih zadataka Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. III nedjelja Jordanova mjera i Riemannov integral u Rn.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Analiza 4 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: M. diferencijal forme. samostalni rad PLAN RADA Nedjelja i datum Naziv metodskih jedinica: za predavanja(P). Cauchyeva integralna formula i razvoj analitičke funkcije XV nedjelja u stepeni red. Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. Perović. XII nedjelja Stokesova teorema. Osnovi matematičke analize Oblici provjere znanja i ocjenjivanje -Domaći zadaci 4 bodova -2 kolokvijuma 44 bodova -prisustvo 2 boda -završni ispit 50 bodova Posebne naznake za predmet: Ime nastavnika koji su pripremili podatke: Prof. 180 ECTS kredita). vježbe. rade i predaju domaće zadatke. VI nedjelja (K) Teorema o zamjeni promjenljivih. Uslovljenost drugim predmetima: Analiza 3 Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje pojmova i ideja. konsultacije. dr David Kalaj Napomena: Dodatne informacije o predmetu na www. Priprema i upis semestra Pripremna nedjelja I nedjelja Glatke krive i površi. polja u R3. XI nedjelja Rotor i divergencija vekt. polja i spolj. Zatvorene i tačne forme u C. kolokvijumima i završnom ispitu. IV nedjelja Lebesgueov kriterijum integrabilnosti po Riemannu. (Glatke mnogostrukosti dimenzije 1 i 2). Tangentni prostor (tangentna prava i tangentna ravan) i dva značenja Jacobijeve II nedjelja matrice zamjene koordinata. V nedjelja Fubinijeva teorema.pmf. IX nedjelja Rad i protok vektorskog polja. VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Jordanova mjera i Riemannov integral na podmnogostrukosti od Rn.me 143 . polja. dr Miodrag Perović i Prof. X nedjelja Jezik formi: Forme rada i protoka vekt. upis. Integral forme rada i forme protoka.

A. Ž.dr Biljana Zeković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Neka svojstva direktnog proizvoda Prsten. Polje.Mijajlović Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: studenti rade tri domaća zadatka (po 1 bod). G. dva kolokvijuma (po 20 bodova) i završni ispit (48 bodova). Polje razlomaka (drugi domaći zadatak) Prsten polinoma Prsten polinomskih funkcija II kolokvijum Proširenje polja (osnovni pojmovi) Euklidov prsten (treći domaći zadatak) Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREćENJE STUDENATA nedjeljno 4kredita x 40/30=5sati 20 min Predavanja: 2sata Vežbe: 2 sata Individualni rad: 1sat 20min u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati 20min x 16 = 85 sati 20min Neophodne pripreme: 2 x 5 sati 20min = 10 sati 40min Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sata Struktura opterećenja: 85sati 20min + 10sati 40min+ 24sata = 120 sati prisustvo nastavi. Kelijeva teorema Grupa simetrija i izometrija Direktni proizvod grupa. Z. Faktor-prsten. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje osnovnih algebarskih struktura i pojmova Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. dr Biljana Zeković Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja i vežbe. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Algebra 2 Broj ECTS kredita Fond časova obavezan Studijski programi za koje se organizuje : IV 4 2P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. redovno prisustvo nastavi (2 boda). izrada domaćih zadataka Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Grupa permutacija. Dašić. Osnovna teorema o homomorfizmima prstena Slobodna nedelja I kolokvijum Poddirektni proizvod prstena. izrada domaćih zadataka.ac. Kalajdžić ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ ALGEBRE ( I deo). Zeković. B. Artamonov ZBIRKA ZADATAKA IZ ALGEBRE. Osnovna svojstva i primeri (prvi domaći zadatak) Ideal prstena. Teoreme o izomorfizmima prstena Maksimalni i prosti ideali.pmf. 180 ECTS kredita). Karakteristika prstena Homomorfizam prstena. nagradni poeni (do 7 bodova) Literatura: Posebna naznaka za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: : Prof. konsultacije. ALGEBRA.me 144 .Stojaković. dva kolokvijuma i Obaveze studenta u toku nastave: završnog ispita UVOD U OPŠTU ALGEBRU. V. V.

1992. Pojam slučajne veličine i raspodjele vjerovatnoće. Slučajni vektori.pmf. konsultacije. S.ac. mr Goran Popivoda Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Minimalni broj poena za prelaznu ocjenu je 51. 180 ECTS kredita). Ivković: Teorija vjerovatnoće sa matematičkom statistikom. Tipovi konvergencije u Vjerovatnoći. Statistika. Primjeri. Transformacije slučajnih vektora. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Slobodna nedjelja Prvi kolokvijum. Z. Vjerovatnoća u beskonačno dimenzionalnom prostoru. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta. Stamatović. domaći zadaci. Literatura: 1. 3. Funkcija raspodjele vjerovatnoće. Zbirka zadataka iz Kombinatorike. Stamatović: Vjerovatnoća. Zakoni velikih brojeva. Drugi kolokvijum. PMF 2000. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Maksimalni broj poena na svakom kolokvijumu je 30. Građevinska knjiga. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Teorija vjerovatnoća Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : IV 6 3P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Pojam slučajnog događaja. Borel Kantelijeve leme. Beograd. PMF 2005. vježbe. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Stamatović S. marginalna raspodjela. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod u predmet. Uslovno matematičko očekivanje.me 145 . Operacije sa događajima. Klasična dedfinicija vjerovatnoće. a na završnom ispitu je 40. Važne raspodjele. Nezavisnost slučajnih veličina. dr Siniša Stamatović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Tipovi slučajnih veličina. B. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Ovjera semestra i upis ocjena. osobine. Matematičko očekivanje. Karakteristične funkcije. Vjerovatnoća. Svojstva. svojstva i osnovna teorema. Disperzija i korelacija. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Uslovna vjerovatnoća i nezavisnost događaja. upis. kontrolnih testova. Završni ispit. Ciljevi izučavanja predmeta: Usvojiti osnovne pojmove iz Vjerovatnoće i osposobiti se za rješavanje probabilističkih zadataka. Slučajne veličine dobijene Borelovim preslikavanjem. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume. 2. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Vjerovatnoće i Statistike. dr Siniša Stamatović.

Nehomogeni SLDJ sa konstantnim koeficijentima. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa pojmovima i tvr|enjima iz običnih dif.pmf. Teoreme Ljapunova i Četajeva. Dokaz teorema o egzistenciji rješenja. Partikularna rješenja Snižavanje reda LDJ n –og reda kada je poznato m (n<m) linearno nezavisnih rješenja Nule rješenja LDJ drugog reda (Šturmove teoreme). Nehomogena LDJ n –og reda sa konstantnim koeficijentima. mr Nevena Mijajlović Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Diferencijalne jednačine (DJ) prvog reda. Homogena LDJ sa konstantnim koeficijentima. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: -Prisustvo predavanjima 5 poena -Izrada domaćih radova 5 poena -Dva kolokvijuma po 25 poena -Završni ispit 40 poena (usmeni). Parcijalne DJ prvog reda. Zavisnost rješenja od parametara i počenih uslova Dinamički sistemi. Stabilnost rješenja.ac. Partikularna rješenja. dr Radoje Šćepanović Napomena: Dodatne informacje o predmetu na www. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. DJ višeg reda. Metod varijacie konstanti.me Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.Šćepanović. ovjere) 2 x (10 sati i 40 minuta) = 21 sat i 20 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (Nastava)+21 sat i 40 min. Snižavanje broja jednačina za rješavanje SLDJ kada su poznato m (m<n) linearno nezavisnih rješenja. Granični zadatak za LDJ i SLDJ.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Diferencijalne jednačine Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 8 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Unirex i PMF. Metod varijacije konstanti slobodna nedjelja 1. 2. Fazni portret. Snižavanje rada. Rješavanje jednačina pomoću redova. Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi više od 50 poena Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. upisi. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit:(10 sati i 40 minuta) x 16 nedjelja = 170 sati i 40 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. jednačina Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. dr Radoje Sćepanović. Metod eliminacije Homogeni i nehomogeni SLDJ sa promjenljivim koeficijentima. Sistemi DJ. kolokvijum Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocijena Dopunska nastava i popravni zavrsni ispit Opterećenje studenta Nedjeljno 8 kredita x 40/30 = 10 sat i 40 minuta Struktura: 4 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 3 i 30 minita samostalnog rada. Ojlerova metoda i matrična metoda. Martinović: Diferencijalne jednačine. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno prethodnim polaganjem drugih predmeta.me 146 . 180 ECTS kredita). 1994. kolokvijum Homogeni SLDJ sa konstantnim koeficijentima.(priprema)+47 sati i 40 minuta (dopunski rad) Literatura: R. M.pmf.ac. Homogena linearna diferencijalna jednačina (LDJ) n –og reda sa promjenljivim koeficijentima Nehomogena linearna diferencijalna jednačina (LDJ) n –og reda sa promjenljivim koeficijentima.

Pojam statističkog testa. konsultacije. Neparametarski testovi Metod linearne regresije. Vjerovatnoće i Statistike. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. vježbe. Ivković: Teorija vjerovatnoće sa matematičkom statistikom.me 147 . Uvod u Statistiku. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. dr Siniša Stamatović. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 3. a na završnom ispitu je 40. Stamatović. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Centralna granična teorema i njene primjene. S.pmf. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Maksimalni broj poena na svakom kolokvijumu je 30. Literatura: 1.ac. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume. mr Goran Popivoda Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 180 ECTS kredita). Stamatović S. Nejman Pirsonova teorema i njene primjene. domaći zadaci. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Rao Kramerova teorema. Analiza varijanse. PMF 2000. Intervali povjerenja. Ciljevi izučavanja predmeta: Usvojiti Statistike i osposobiti se za rješavanje statističkih zadataka. Stamatović: Vjerovatnoća. Statistika. Drugi kolokvijum. B. Z. Dovoljne statistike. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra. PMF 2005. Osnovni pojmovi. kontrolnih testova. 1992.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Statistika Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : V 6 3P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Testiranje neparametarskih hipoteza. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Siniša Stamatović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Minimalni broj poena za prelaznu ocjenu je 51. 2. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Slobodna nedjelja Prvi kolokvijum. Beograd. Testovi parametara normalne raspodjele. Građevinska knjiga. upis. Zbirka zadataka iz Kombinatorike. Tačkasto ocjenjivanje. Uslovljenost drugim predmetima: Student je obavezan da položi ispit iz Teorije vjerovatnoća.

nastavak Integrabilne funkcije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.ac. aksioma izbora . konsultacije Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. dr Milojica Jaćimović. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x16=85 sati i 20 minuta Pripreme: ( nabavka literature. Funkcije ograničene varijacije. ukupno 48 poena Završni ispit 40 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. kolokvijume i završni ispit Literatura: S. mr Đorđr Vujadinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Zagreb. rade domaće zadatke. Građevinska knjiga. Uslovljenost drugim predmetima: Položeni osnovni kursevi Analize i Linearne algebre Ciljevi izučavanja predmeta: U ovom kursu nadgrađuju se znanja iz Analize. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Skupovi. ssamostalni rad domaćih zadataka. Lebegovi prostori Teoreme o dekompoziciji mjere. Singularne mjere Radon-Nikodimova teorema. Školska knjiga Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Tri domaća zadatka po 4 poena. 180 ECTS kredita). Beograd. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta. Slobodna nedjelja Integral jednostavne i integral pozitivne funkcije I kolokvijum Osnovne teoreme integracije.dr Milojica Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min. II kolokvijum Veza diferencijabilnosti i integrala. ukupno 12 poena Dva kolokvijuma po 24 poena.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Mjera i integral Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 4 2+1 Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA. Kurepa: Funkcionalna analiza. Apsolutna neprekidnost. upis. vježbe. kontrolnih testova. Žordanovo produženje mjere Lebegovo produženje mjere Mjere na R^n Mjerljive funkcije.me 148 . Aljančić: Uvod u realnu i funkcionalnuanalizu. ovjera) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sati Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.pmf. Osnovne teoreme integracije . Borelovi skupovi Spoljašnja mjera.ekvivalentne formulacije Prsten i sigma-prsten skupova. kardinalnost. S. samostalnog rada.

nastavnik. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa hardverskom i softverskom strukturom i osnovnim karakteristikama računarskih mreža i njihovom praktičnom primjenom. Paris. Protokoli za korekciju grešaka u kanalskom sloju. Čačak 2004.ac.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar RAČUNARSKE MREŽE Broj ECTS kredita Fond časova obavezni V 4 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije MATEMATIKE I RAČUNARSKIH NAUKA. Komunikaciona (mrežna) oprema. Metode. 3. Ethernet. Pojam i karakteristike komunikacijskog kanala. studijski program MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 6 semestara. Н. uključujući konsultacije U toku semestraNastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Олифер. Upoznavanje studenata sa aktuelnim tipovima računarskih mreža i trendovima njihovog razvoja. Transportni sloj. upis. . II Kolokvijum. Osnovni pojmovi o računarskim mrežama i prenosu podataka. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. mr Ivana Todorović. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Sidney 1996. Konsultacije.А. Adresiranje na sloju linka podataka u Ethernet mrežama. Ruteri. Dva kolokvijuma se ocijenjuju ukupno sa 66 poena. administriranje i upravljanje mrežom. Kanalski ili sloj linka podataka. Principi pouzdanog prenosa podataka i kontrola toka podataka. Algoritmi i protokoli rutiranja. 2. Planiranje i kabliranje mreža. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. osnovne komponente i arhitektura. Sredstva i načini za prenos podataka. Санкт-Петербург. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: 1. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 satiDopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Aplikativni sloj. Pojam i karakteristike komunikacijskog kanala. Klasifikacije računarskih mreža. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Globalne i lokalne mreže. Komunikacije kao bitan segment našeg života. В. Олифер. Topologije računarskih mreža. dr Stevan Šćepanović. dr Stevan Šćepanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. IP adresiranje. Shay William A.pmf. Slojevita mrežna arhitektura.Г. 2004. sredstva i kodovi za kontrolu ispravnosti i pouzdanosti prenosa podataka. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Питер. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno Opterećenje studenta u časovima: Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. Principi izgradnje savremenih računarskih mreža. Medijumi za prenos podataka. Addison-Wesley Publishing Company.“Data Communications. “Savremene komunikacione tehnologije i mreže“. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaći zadaci se ocjenjuju sa ukupno 4 poena. Lokalne računarske mreže i komuniciranje kroz medijume sa višestrukim pristupom.“Компьютерные сети“. SLOBODNA NEDJELJA I Kolokvijum. Svičevi i svičing Principi izgradnje računarskih mreža. Sredstva i načini za prenos podataka. Mrežni sloj OSI modela. Computer Networks and Open Systems”. Amsterdam. New York. 180 ECTS kredita).me 149 . Internetworking. Završni ispit 30 poena. Izučavanje načina i metode poboljšanja performansi računarskog mreža i povećanja brzine i kvaliteta prenosa podataka. funkcionisanje i protokoli. Komutacija i metode komutacije.. ISO OSI i TCP/IP model. Hronologija nastanka i razvoja računarskih mreža. Fizički sloj. Halsall. Mrežni servisi. . F. Kompjuter biblioteka. Principi i sredstva izgradnje globalnih računarskih mreža.

Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Rešavanje konflikata. Proširena relaciona algebra. Statičko i dinamičko heširanje. dr. Primjeri. Domen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. DCL. veze. Specijalizacija. B-stablo. kao i projektovanju korišćenjem E/R modela. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada.ac. Integritetni dio modela. SQL DML. Glavni zadaci i komponente DBMS. Poredjenje indeksne i direktne organizacije. McGraw-Hill C. Osnovni koncepti. opšta ograničenja. relacija. Primjeri.J. s posebnim akcentom na upitni jezik SQL. tipovi veza. atribut. Fizička organizacija. dr Predrag Stanišić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Direktna organizacija. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. njihovim upitnim jezicima. Vrste indeksa. Korth: Database Systems Concepts. B+-stablo. studenti se upoznaju sa nekim od glavnih savremenih SUBP. Baza podataka. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. unošenja. ažuriranja. uključujući konsultacije U toku semestraNastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Sortiranje. Opšta stuktura DBMS. Primarni i spoljašnji ključ. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Indeksna organizacija. SQL DDL. Nivoi apstrakcije podataka. Literatura: Silberchatz. Prošireni E/R model. generalizacija. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 satiDopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Enititet. Uslovljenost drugim predmetima: -UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE. E/R model. Definisanje indeksa u SQL-u. atributi.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Baze podataka Broj ECTS kredita Fond časova obavezni V 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje Akademski osnovni studijski program PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. E/R model. Instanca i shema. upis. Podupiti. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Slobodna nedjelja Kolokvijum Relacioni manipulativni formalizmi. Fizička organizacija tabele. skup entiteta.. Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. OPERATIVNI SISTEMI Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima baza podataka. Relacioni račun torki i domena. Operacije pretraživanja. Predrag Stanišić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. E/R model.. Date An Introduction to Database Systems.pmf. Relacioni model. agregacija. rade i predaju sve domaće zadatke. Ekvivalentnost relacionih manipulativnih formalizama. Upitni jezik. vježbe u grupama od oko 20 studenata.me 150 . Kolokvijum. Prevodjenje iz E/R modela u relacioni. Posebna pažnja se posvećuje relacionim bazama podataka. Strukturni dio relacionog modela. Sadržaj predmeta: Pripremn nedjelja I nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Nedostaci klasičnog pristupa zasnovanog sa fajl sistemu. 180 ECTS kredita). Sistem za upravljanje bazama podataka. brisanja. i rade kolokvijum. Addison-Wesley Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Modeli podataka. DML. DSDL. Uz to. Dijagrami. RAČUNARI I PROGRAMIRANJE. Relaciona algebra. Konsultacije. Jaki i slabi entiet. Sekvencijalna organizacija. SQL DML. Upiti nad jednom relacijom. spajanja. dva kolokvijuma od po 25 poena.. Završni ispit 20 poena. DDL. Korisnici sistema. projekat od 20 poena. Indeksnosekvencijalna organizacija. Grupisanje i upiti nad više relacija.

dr Milo Tomašević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe u računarskoj učionici. Višestruko izvođenje. Mikroknjiga.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni V 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski program PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta ) = 10 sati i 40 minuta 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sata vježbanja 2 sat i 20 minuta samostalnog rada. Klase. Konstruktori i destruktori. Generički mehanizam. uključujući izradu domaćih zadataka i konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.ac. Specifičnosti C++. Apstraktne klase. Slobodna nedjelja. I Kolokvijum Nasleđivanje. Elementi jezika nasleđeni od C. Sveobuhvatni primer.me 151 . O jeziku C++. O objektno-orijentisanoj paradigmi programiranja. II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu U toku semestra Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 180 ECTS kredita). Literatura: D. Prijateljske funkcije i klase. Preklapanje operatora. Milićev.pmf. Obrada izuzetaka. rade i predaju sve domaće zadatke. dr. upis. Polimorfizam. i rade kolokvijume. Operatorske funkcije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Milo Tomašević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Statički članovi i funkcije. Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Standradni ulaz/izlaz. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:2 domaća zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (5 poena za svaki domaći zadatak). Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno Priprema i upis semestra Uvod. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (Nastava) + 10 sati i 40 minuta (Priprema) +24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da upozna studenta sa konceptima objektno-orijentisane paradigme programiranja i da ga osposobi za praktično programiranje na jeziku C++ Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.2 Kolokvijuma od 20 poena Završni ispit 50 poena. Konsultacije. Objektno-orijentisano programiranje na jeziku C++.

radi domaće zadatke. grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas). • Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . grammar: Past simple vs Past continuous. Field theory. • Prezentacija sa 20 poena. grammar: modal verbs must and have to . grammar: will and would Category theory. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. • Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. General algebraic systems. govorne vježbe Slobodna nedjelja Polynomials. grammar: certainty Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta u semestru Nastava i završni ispit: 16 x 2 sata 40 minuta =42 sata 40 minuta 2 kredita x 40/30=2 sata 40 minuta Neophodne pripreme (administracija. Combinatorics: -ing forms and infinitives. studijski program Matematika i računarske nauke. grammar: Making predictions Nonasociative rings and algebras. grammar: Reported speech Linear and multilinear algebra. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. grammar: Time clauses Number theory. Ordered algebraic structures.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik 3 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan V 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije. studije traju 6 semestara. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. Konsultacije. ovjera prije početka Predavanja: 2 sata semestra): 2 x 2 sata 40 minuta =5 sati 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 2x 30 = 60 sati Individualni rad studenta: 40 minuta Dopunski rad: 10 sati Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. • Kolokvijum 20 poena. Učenje za testove i završni ispit. Literatura: English Reader for Mathematics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: • 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. grammar: prepositions Commutative rings and algebras. grammar: clauses of contrast Associative rings and algebras. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Nedjeljno Priprema i upis semestra Mathematical Logic and Foundation. ukupno 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: : Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: : Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Savo Kostić Napomena: 152 . Present simple vs present continuous Algebraic geometry. grammar: Present perfect passive. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. upis.

dr Svjetlana Terzić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Lokalna teorija krivih: definicije. Literatura: V. V. Uvod u diferencijalnu geometriju. Beograd. A. tangentni prostori. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 180 ECTS kredita). Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovama diferencijalne geometrije: geometrija krive u prostoru. Osnovna teorema za krive. Teorema Egregium. -Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 20 poena. Osnovna teorema za površi. II kolokvijum. Linijske i rotaciona površi. primjeri. Elementarne površi: definicija.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u diferencijalnu geometriju Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 4 2+1 Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Analiza na mnogostrukostima. Gauss-ove i Codazzi-jeve jednačine. spoljašnja i unutrašnja geometrija površi u prostoru. Paralelno vektorsko polje na površi i paralelno pomijeranje.me 153 . 2003. primjeri.ac. Beograd. Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. tangentni vektori. Prva i druga osnovna forma. Weingarten-ovo preslikavanje i geometrijska interpretacija.. upis. Geodezijska krivina i geodezijske linije na površi. Moskva. Normalne i glavne krivine. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. D. Dragović. Krive na površi. Blažić. 1996. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. A.pmf. Samostalno učenje i izrada domaćih zadataka. Bokan.T. Jedinstvenost i minimalnost geodezijskih linija.Fomenko. prirodna parametrizacija. dr Svjetlana Terzić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Završni ispit OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta. Moguce je predavanja i vježbe organizovati na engleskom jeziku. -Zavrsni ispit ocjenjuje se sa 50 poena. I kolokvijum Gauss-ova i srednja krivina. Milinković. Posebna naznaka za predmet: Predmet je dvosemestralni. N. Uslovljenost drugim predmetima: Za slušanje i polaganje ovog predmeta neophodno je da su položeni predmeti Analiza 1 i Analiza 2. Geometrijska interpretacija. Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 min. Mischenko. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sat i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sata Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 20minuta) x16=85 sati i 20 minuta Pripreme: ( nabavka literature. 2004 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: -Pet domaćih zadataka ocjenjuje se sa po 2 poena. samostalnog rada. S. Krivina i torzija krive. Slobodna nedjelja. Kurs differencial'noj geometrii i topologii. Frenet-Serret-ove formule.

Zagreb. konsultacije Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. ukupno 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Položeni osnovni kursevi Analize i Linearne algebre Ciljevi izučavanja predmeta: U ovom kursu nadgrađuju se znanja iz Analize. Građevinska knjiga. Kurepa: Funkcionalna analiza. studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke. ukupno 12 poena Dva kolokvijuma po 24 poena. Primjeri Berova teorema i njene posledice:Banah-Štenhausova teorema Posljedice Berove teoreme: Teorema o otvorenom preslikavanju i zatvorenom grafiku Hilbertov prostor i osnovne teoreme: Risova teorema. rade i predaju domaće zadatke. S. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x16=85 sati i 20 minuta Pripreme: ( nabavka literature. Geometrija Hilbertovog prostora. Slabe topologije I kolokvijum Konjugovani operator.me 154 . upis. Slobodna nedjelja Dualni prostor. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metrički i normirani prostori. Konačnodimenzionalni prostori Linearni operatori. mr Đorđe Vujadinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. dr Milojica Jaćimović. ukupno 48 poena Završni ispit 40 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.pmf.ac. Reprezentacija lineranog funkcionala u nomiranim prostorima. II kolokvijum Spektar linearnog operatora u hilbertovom prostoru Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta. Han-Banahova teorema-analitička formulacija i dokaz Geometrijska formulacija Han-Banahove teoreme i dokaz. Potpuno neprekidni operatori Linerani funkcionali. Aljančić: Uvod u realnu i funkcionalnu analizu. ssamostalni rad domaćih zadataka. Ortonormirane baze u Hilbertovom prostoru. Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min. i rade kolokvijume Literatura: S. Norma operatora. samostalnog rada. vježbe. Razvoj u Furijeov red. Primjene. Školska knjiga Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Tri domaća zadatka po 4 poena.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Funkcionalna analiza Broj ECTS kredita Fond časova obavezni VI 4 3+1 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. kontrolnih testova. studije traju 6 semestara. ovjera) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sati Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Beograd.dr Milojica Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Neprekidnost.

dr Milan Martinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Numeričko diferenciranje. (Nastava)+10 sati i 40 min. Martinović. Konačne razlike. dr Milan Martinović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Metoda proste iteracije za rješavanje sistema nelinearnih jednačina. Numerička integracija. Unireks. XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma Literatura: 1. M. Metoda polovljenja. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Metoda proste iteracije za rješavanje sistema linearnih jednačina.me 155 . Nikšić. Adamsova prediktor−korektor metoda. 180 ECTS kredita).ac. vježbe. Metoda konačnih razlika za rješavanje graničnog zadatka za obične diferencijalne jednačine Završni ispit (gradivo predavanja). Njutnova metoda za rješavanje sistema nelinearnih jednačina.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Numerička analiza Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : III 4 2+2 Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Jakobijeva i Zajdelova metoda. Mjera uslovljenosti matrice. Primjer iterativne metode za rješavanje sistema linearnih jednačina varijacionog tipa. Prvi kolokvijum (gradivo predavanja). Milnova metoda. Njutnove interpolacione formule sa konačnim razlikama. Kvadraturne formule u slučaju prisustva težinske funkcije. Metoda Runge−Kuta. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. 1995. Metoda skalarnog proizvoda ili svejedno metoda stepena (svojstvena vrijednost matrice). upis. Posebna naznaka za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 1993. 2. Gausova kvadraturna formula Slobodna nedjelja Gausova metoda eliminacije sa izborom glavnog elementa. konsultacije Sadrzaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Zadatak o najboljoj aproksimaciji (metoda najmanjih kvadrata) Lagranžov interpolacioni polinom. Šćepanović: Numeričke metode. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: -Prvi kolokvijum od 0 do 20 poena -drugi kolokvijum od 0 do 40 poena -domaći zadatak (gradivo vježbi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Naučna knjiga. da se preda do XIV nedjelje) od 0 do 10 poena -završni ispit od 0 do 30 poena. Numeričke metode algebre. Vrste greške u numeričkim metodama i greška funkcije. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sati vježbi 1 sata i 20 minuta samostalnog rada. Interpolacija sa višestrukim čvorovima. Beograd. domaći zadaci. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Interpolacija pomoću splajna.pmf. Boško Jovanović. Ojlerova metoda. Sistemi nelinearnih jednačina i Numeričke metode za obične diferencijalne jednačine. R. Drugi kolokvijum (gradivo vježbi). Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena. Formule pravougaonika. Rungeovo pravilo za praktičnu ocjenu greške. Desanka Radunović: Numerička analiza. Uslovljenost drugim predmetima: Nema posebnih preduslova Ciljevi izučavanja predmeta: Da se nauče oblasti iz numeričkih metoda: Interpolacija. Metoda sječice. trapezna i Simpsonova.

Cambridge Univ Press.Naziv predmeta: Šifra Status predmeta predmeta Obavezni Programski prevodioci Semestar VI Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski program PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA . Konsultacije. Troadresni kod. Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Konačni automati. Uslovljenost drugim predmetima: Položeno Programiranje 1 i Programiranje 2. Sintaksno-vođenje prevođenje. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Uvod u "dataflow" analizu. Slobodna nedjelja. Leksička analiza. Ullman – Compilers: Princip Tech and Tools (Prentice Hall. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Sintaksna analiza – "Bottom-up" parseri. LR(1) i SLR(1) parseri. upis. Generisanje koda (nastavak). Ponašanje programa u vrijeme izvršavanja ("runtime behaviour"). Morgan Kaufmann. 2003. LR(0). Torczon – Engineering a Compiler. 180 ECTS kredita). Optimizacija programskih petlji. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Gramatike i jezici. Objektno-orijentisani programski jezici. Tipovi prevodilaca. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: mr Goran Šuković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Literatura: Cooper. kolokvijum Semantička analiza. 1998) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 6 domaćih zadataka po 4 poena (ukupno 24 poena) testa u obliku kviza po 2 poena (ukupno 6 poena) Kolokvijum 35 poena Završni ispit 35 poena. Analiza i transformacija programa. rade i predaju sve domaće zadatke. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 45 poena. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.me 3 - 156 . Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za razvoj i implementaciju programskih prevodilaca za različite tipove programskih jezika. Alokacija registara.ac. Uvod u analizu programa. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završnanedjelja XVII -XXInedjelja Priprema i upis semestra Princip rada programskih prevodilaca. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 40 studenata. Sethi. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku.pmf. 2002 Aho. Appel – Modern Compiler Implementation in Java (2nd ed). odrade vježbe i rade testove i kolokvijum. Generisanje koda. (Nastava)+10 sati i 40 min. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sati vježbi 1 sata i 20 minuta samostalnog rada. Sintaksna analiza – LALR parseri. Sintaksna analiza – "top-down" parseri. Flex. Regularni izrazi. uključujući konsultacije Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.

Uvod u transformacije Trodimenzionalna grafika . Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u vizuelizaciju i računarsku grafiku.Stephens.me 157 . Slobodna nedjelja Kolokvijum Trodimenzionalna grafika . Konsultacije. Uvod u Visual Basic Matematičke osnove računarske grafike. Anti-aliasing. Parametarske krive. A. Dva kolokvijuma od po 30 poena Završni ispit 30 poena. John Willez/ Sons.2000 E. "Visual Basic – grphic programming". V. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.ac. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji.Sanchez. Četvrti domaći zadatak Ray Tracing Više-dimenzionalna grafika Kolokvijum Završni ispit. R.konverzija linija Dvodimenzionalna grafika – viewport. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovama vizuelizacije i računarske grafike kroz : matematičke osnove računarske grafike. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. - Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. obradu slike i animacija. Drugi domaći zadatak.pmf. Cliping. Ray Tracing kao i višedimenzionalnu grafiku. trodimenzionalne transformacije. uključujući izradu domaćih zadataka i konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Prvi domaći zadatak Dvodimenzionalna grafika .1997 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). upis. dvodiemnzionalnu transformacije. dr Srdjan Kadić Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. M. Treći domaći zadatak. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (Nastava) + 10 sati i 40 minuta (Priprema) +24 sata (Dopunski rad) Literatura: J. Anit-Aliasing.V. Šikin. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Canton "DirectX 3D Programming Bible". ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta ) = 10 sati i 40 minuta 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sata vježbanja 2 sat i 20 minuta samostalnog rada. Boreskov – "Computer Graphic". 180 ECTS kredita). Dialog MIFI. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: U toku semestra Nedjeljno Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. IDG Books.2000.Uvod u transformacije Dvodimenzionalna grafika . dr Srđan Kadić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Vizuelizacija i računarska grafika Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski program PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA .Fraktalne i parametarske površine Pogled iz perspektive (Cliping) Sjenčenje (Shading).

Laura Thomson – ”PHP and MySQL Web Development (4th Edition)” Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka po 6 poena (ukupno 30 poena) 4 testa u obliku kviza po 5 poena (ukupno 20 poena) Završni ispit – projekat 50 poena. Matematičke funkcije. upis. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Aritmetika i uslovne naredbe X nedjelja JQuery. implementacije i održavanja web aplikacija. proxy. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim tehnologijama kreiranja web aplikacija. Uslovljenost drugim predmetima: Položeno Programiranje I i Programiranje II. XHTML. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Petlje.pmf. 2007) Jason Lengstorf – " Pro PHP and jQuery" (Apress. Pregled server-side i client-side tehnologija. PHP – indeksirani i asocijativni nizovi. Posebnu naznaku za predmet:Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 40 studenata. HTML5. III nedjelja HTML. Cascade Style Sheets – CSS V nedjelja Cascade Style Sheets – CSS VI nedjelja Cascade Style Sheets – CSS VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja JQuery. Ovladavanje alatima i tehnikama projektovanja. Promjenljive. 180 ECTS kredita). ovjera prije početka semestra): Struktura: 3 sata x 2 nedjeljno = 6 sati 2 sata predavanja Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 1 sat vježbi Dopunski rad:68 sata 2 sata i 20 minuta samostalnog Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + rada. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.me 158 . PHP – instalacija i podešavanje. II nedjelja Uvod u HTML. studijski program Računarske nauke (studije traju 6 semestara. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku. Literatura: Jennifer Niederst – " Web Design in a Nutshell" (O'Reilly. i obrada XML dokumenata XV nedjelja Content Mangement Systems – CMS. Stringovi.. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: mr Goran Šuković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Konsultacije. uključujući konsultacije 68sati (dopunska nastava) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. rade i predaju sve domaće zadatke i testove. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod. XIV nedjelja Sigurnost veb-aplikacija. IV nedjelja HTML5.ac..Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Internet tehnologije Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje :Akademske osnovne studije Matematike. XI nedjelja PHP – povezivanje sa bazom podataka XII nedjelja XML XIII nedjelja XSLT i XML. XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (administracija. Igor Ivanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Goran Šuković. Web čitači. IX nedjelja JQuery. 2010) Luke Welling.

Nedjeljno English Reader for Mathematics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: • 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena).Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik 4 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan VI 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije. grammar: modal verbs must and have to . grammar: Making predictions Partial differential equations. Group theory and generalizations: -ing forms and infinitives. • Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. Measure and integrations. Topological groups. grammar: will and would Dynamic systems and ergodic theory. radi domaće zadatke. grammar: certainty Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta u semestru Nastava i završni ispit: 16 x 2 sata 40 minuta =42 sata 40 minuta 2 kredita x 40/30=2 sata 40 minuta Neophodne pripreme (administracija. grammar: Time clauses Potential theory. Present simple vs present continuous Complex variables and analytic spaces. govorne vježbe Slobodna nedjelja Functions of a complex variable. • Kolokvijum 20 poena. Konsultacije. • Prezentacija sa 20 poena. grammar: Present perfect passive. Savo Kostić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Priprema i upis semestra Homological algebra. grammar: clauses of contrast Ordinary differential equations. Real functions. grammar: Reported speech Special functions.me 159 . studijski program Matematika i računarske nauke. grammar: Past simple vs Past continuous. Učenje za testove i završni ispit. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. grammar: prepositions Commutative rings and algebras. grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas). • Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . ovjera prije početka semestra): 2 x 2 Predavanja: 2 sata sata 40 minuta =5 sati 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 2x 30 = 60 sati Individualni rad studenta: 40 minuta Dopunski rad: 10 sati Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. studije traju 6 semestara. upis. ukupno 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: : Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: : Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta.ac.

160 .

Akademski osnovni studijski program RAČUNARSKE NAUKE 161 .I. 5.

162 .

12. 4. 7.mreže I komunikacije Operativni sistemi Analiza 3 Objektno orijent.grafika i vizuelizacija Periferije i interfejsi Vjerovatnoća i statistika Diferencijalne jednačine Diskretna matematika 2 Arhitektura računarskih sistema Ukupno Baze podataka Programski jezici Numerička analiza Bezbjednost račun. Naziv predmeta 1. 3.Naziv studijskog programa Računarske nauke Obavezni Stepen studija Osnovne studije I godina Zimski semestar fond časova nedjeljno 2+3 3+3 3+2 2+2 2+2 2+0 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS Br. 4. 12. 2. 6. 6. 10. 5. 6. Uvod u kompjuterske nauke Računari i programiranje Analiza 1 Analitička geometrija Uvod u matematičku logiku Engleski jezik 1 Principi programiranja Strukture podataka Analiza 2 Linearna algebra Algebra Engleski jezik 2 Ukupno Programiranje 1 Diskretna matematika 1 Račun. . 8. 11. 1. 16+11 III godina 3+2 2+2 2+2 2+0 3+2 2+2 2+0 30 6 5 4 4 5 4 2 3+2 2+1 2+1 3+2 2+2 3+1 2+1 16+11 5 4 4 5 4 4 4 30 2 16+10 30 3+2 2+2 2+2 2+1 2+1 3+2 2+0 16+10 5 5 5 4 4 5 2 30 163 . 8. 3. 14. 9. 9. 7. 2. 7. 5. 5. 10. 3. 4. 13. 9. 2.sistema Vještačka inteligencija Uvod u informacione sisteme Engleski jezik 3 Softversko inženjerstvo Napredne programske tehnike Programski prevodioci Internet tehnologije Distribuirani računarski sistemi Napredne baze podataka Engleski jezik 4 Ukupno X X X X X X X X X X X X 11 X X X X X X X X X X X X X 13 X X X X X X X X X X X X X X 14 6 6 6 5 5 2 3+2 3+3 3+2 2+2 2+2 2+0 15+11 6 6 6 5 5 2 30 14+12 II godina 3+2 3+1 3+2 3+2 3+2 2+1 30 5 4 6 6 5 4 1. 11. 10. 11. 8. 13.programiranje Programiranje 2 Računar. 12.

Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. M.5 poena (ukupno 15 poena). Nizovi . Nizovi.pmf. Ime i prezime nastavnika i saradnika: mr Goran Šuković.Computer Science: An Overview. nasljeđivanje. 180 ECTS kredita). Predstavljanje cjelih i realnih brojeva. P. Algoritmi i složenost algoritama. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. metodi. Arhitektura PC računara. Ulazno-izlazne operacije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan I 6 2P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. rade i predaju sve testove. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Jedan kolokvijum . Završni ispit . Naredba dodjeljivanja. Istorijat programskih jezika. mr Dušica Slović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.. Objektno-orijentisano programiranje: klasae. 2003. Predstavljanje karaktera. Konsultacije. Koncepti programskih jezika: Prmjenljive. Uslovne naredbe i petlje. upis. Brookshear . Stanišić .. Univerzitet Crne Gore. Logički izrazi. Opterećenje studenta: Nedjeljno u semestru 6 x 40/30 = 8 sati Nastava i završni ispit: (5 sati) x 16 = 80 sati Neophodne pripreme (administracija.G. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim principim ra.30 poena. Stringovi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Posebne naznake za predmet: predavanja se mogu držati na engleskom i ruskom jeziku. Esej i prezentacija po 7. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. zvuka i videa. ovjera prije početka semestra): 2 x (8 sati) = 16 sati Predavanja: 2 sata Ukupno opterećenje za predmet: 6x30 = 180 sati Vježbe: 3 sata Dopunski rad: od 0 do 84 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 84 Individualni rad studenata: 2 sata sata (Dopunski rad) Literatura: J.Principi programiranja.ac. odrade vježbe u računarskoj sali i rade kolokvijum i završni ispit. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Tri testa iz laboratorijskih vježbi sa po 5 poena (ukupno 15 poena). tipovi. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. I kolokvijum. Izrada jednog eseja i jedne prezentacije. Addison Wesley. eseje i prezentacije. Martinović.40 poena. Brojni sistemi.me 164 . tabelarne proračune i prezentacionim programima. 2004.traženje. Slobodna nedjelja. Slajdovi sa predavanja (PDF).unarskih nauka kroz programski jezij Java i stiču iskustvu u radu sa programima za obradu teksta i grafike. sortiranje. objekti. Metodi. Operatori. izrazi.

Predrag Stanišić nedjeljno 6 x 40/30 = 8 sati 165 . brojnim sistemima. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). dr. Predrag Stanišić: Računari i principi programiranja. dr. Elementarne funkcije. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. kodiranja. Uvod u Pascal. Schneider. parametri. Princip dualnosti. Literatura: Milan Martinović. obrada podataka. Operatori i kontrolne strukture Pascal-a. Informatika. vježbe u grupama od oko 20 studenata. Operacije u binarnom sistemu. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. niske u Pascal-u. načinima predstavljanja različitih vrsta podataka u računaru. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Kompletnost i zatvorenost. Rekurzija u Pascal-u. Završni ispit . Teorema o kompletnosti. Ugrađene funkcije u Pascal-u. Hardver i softver.Naziv predmeta: RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni I 6 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Konsultacije. Ulaz/izlaz u Pascal-u. Karakteristike komercijalnih Pascal kompajlera. rade i predaju sve domaće zadatke. S. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. kao i Bulovim funkcijama. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. PMF Podgorica. Formule. Operatori i kontrolne strukture Pascal-a. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata: u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati) x 16 = 96 sati Neophodne pripreme (administracija. niske u Pascal-u. ovjera prije početka semestra): 2 x Predavanja: 3 sata (8 sati) = 16 sati Vježbe: 3 sata Ukupno opterećenje za predmet : 6x30 = 180 sati Ostale nastavne aktivnosti: 0 Dopunski rad: od 0 do 36 sati Individualni rad studenata: 2 sata Struktura opterećenja: 96 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 78 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Razvoj računarske tehnike. Nizovi. Osnovni tipovi podataka u Pascal-u i operacije na njima. Kolokvijum od 40 poena. John Wiley & Sons. algoritam. Nizovi. na vježbama studenti ovladavaju osnovama višeg programskog jezika Pascal.nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ekvivalentnost formula. Nizovi. Realizacija funkcija formulama. G. informacioni sistem. oblast promjenljive u Pascal-u. Bruell "Advanced Programming and Problem Solving with Pascal". Predrag Stanišić . i rade kolokvijum. znakovni podaci. Rekurzija u Pascal-u. Operatori i kontrolne strukture Pascal-a. 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima računarstva. Konverzija broja iz jednog sistema u drugi. upis. Kolokvijum Pojam Bulove funkcije. Slobodna nedjelja. Uz to. Funkcije. niske u Pascal-u.50 poena. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Primjeri zatvorenih klasa.. Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Savršena disjunktivna normalna forma. Predstavljanje cijelih brojeva u računaru. Predstavljanje racionalnih brojeva. Brojni sistemi. Intuitivni i formalni pojam algoritma.

Upoznavanje studenata sa osnovnim temama koje će izučavati u ovom predmetu. Izvod. elementima diferencijalnog i integralnog računa i teorijom redova. R. Principi kompletnosti skupa realnih brojeva. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Diferencijabilnost funkcije u tački. upis. Literatura: V.vježbe. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 8 poena (2 poen za svaki domaći zadatak). Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ispitivanje i crtanje grafika funkcije. Pavićević. 180 ECTS kredita). uključujući konsultacije. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da studenti usvoje i ovladaju osnovama matematičke analizeteorijom graničnih vrijednosti. Banahov stav o nepokretnoj tački. analize I. Neprekidnost funkcije u tački. Lavrentjev. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispit. Teoreme srednjih vrijednosti diferencijalnog računa. Završni ispit 50 poena. I. OPTEREĆENJE STUDENATA: U semestru Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Bernuli-Lopitalovo pravilo.2 sata vježbi. Ravnomjerna neprekidnost funkcija. 2 poena za redovno prisustvo nastavi i vjezbama. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). Tejlorove formule.pmf. konsultacije. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sata Struktura: . .me 166 . Monotonost i ekstemne vrijednosti diferencijabilnih funkcija. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Izvod višeg reda. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelje Upoznavanje.Prevojne tačke. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. . Ž. kolokvijumi.3 sata samostalnog rada. I kolokvijum. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Metode približnog izračunavanja pomoću nizova. Završni ispit. Konveksnost funkcija. Šćepanović. Iteracioni nizovi. Topologija na skupu realnih brojeva. dr Žarko Pavićević – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.3 sata predavanja. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVII-XXI nedjelja Skup realnih brojeva-aksiomatsko zasnivanje. II kolokvijum. Gavrilov. Granična vrijednost funkcije. I.ac. Globalna svojstva neprekidnih na segmentu funkcija.. Slobodna nedjelja. Zbirka zadataka iz mat.Naziv predmeta: ANALIZA 1 Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni I 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Teorija konvergentnih nizova. dr Žarko Pavićević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.M. domaći zadaci. priprema i upis semestra. Bolcanova i Košijeva teorema za nizove. Matematička analiza I.

ac. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima i teoremama iz analitičke geometrije. Završni ispit ocjenjuje se sa 35 poena. Koordinate tačke. Jaćimović. Operacije sa matricama. Površi drugog reda. U semestru Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.Naziv predmeta: ANALITIČKA GEOMETRIJA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni I 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Definicija i primjeri. Krnić: Linerana algebra – teoreme i zadaci. I kolokvijum Slobodna nedjelja. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena (ukupno 60 poena). Zbirka zadataka iz Analitičke geometrije i linearne algebre. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. . Medjusobni odnos prave i ravni. 180 ECTS kredita). ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. . Skalarni proizvod vektora. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Determinante. vježbe. Vektorski i mješoviti proizvod vektora. uključujući konsultacije .3 sata samostalnog rada. Literatura: Predavanje nastavnika (fotokopija). Prava u prostoru. M. Posebna naznaka za predmet: Ispit je jednosemstralni.nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Osnovni pojmovi i primjeri. Kroz izradu zadataka ilustruju se stečena teorijska znanja. I. dr Izedin Krnić .pmf. Sistemi linearnih jednačina. II kolokvijum.2 sata vježbi. Površi. Operacija sa vektorima. Rang matrice.3 sata predavanja. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne Priprema i upis semestra nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Matrice. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. upis. Završni ispit. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 1 poen (ukupno 5 poena). Krive drugog reda.učenje i samostalna izrada zadataka. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma.me 167 . Koordinate vektora. Elementarne transformacije matrica. Inverzne matrice. Osnovna svojstva determinanti. skripta. Ravan. dr Izedin Krnić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.

uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit:(6 sati i 40 minuta) x 16 nedjelja = 106 sati 40 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim logičkim zakonima i principima formalizacije matematike.učenje i samostalna izrada zadataka. dr. Potpunosti u predikatskom računu. Literatura: : Ž.ac. Erbranova teorema. Popravni kolokvijumi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 sati = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada. studije traju 6 semestara. studijski program Racunarske nauke. rade testove i oba kolokvijuma.Kovijanić Vukićević. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Iskazi i iskazne formule. Sintaksa iskaznog računa. Protivrječnost u predikatskom računu.(priprema)+30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Iskazni račun.me 168 . I test. Semantika predikatskog računa.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u matematičku logiku Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : akademske osnovne studije MATEMATIKE I RACUNARSKIH NAUKA. Semantika iskaznog računa Formalne teorije. vježbe. ovjere) 2 x (6 sati 40 minuta) = 13 sati 20 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Struktura opterećenja: 106 sati 40 min. (Nastava)+13 sati 20 min. II kolokvijum Skolemovo proširenje jezika. Potpunost iskaznog računa. Teorema dedukcije. Primjeri teorija II test Eliminacija kvantifikatora. S. Jezik i formule predikatskog računa I reda.pmf.Vujošević « Uvod u logiku». upisi. Slobodna nedjelja I kolokvijum Sintaksa predikatskog računa I reda: aksiome i pravila izvođenja.Teorema dedukcije u predikatskom računu. Žana Kovijanić Vukićević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Interpretacija jezika (model). Neprotivrječnost u iskaznom računu. Izrazivost predikata u jeziku prvog reda. UCG.Teorema o postojanju modela Stav kompaktnosti. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje. 2009 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poeana Dva kolokvijuma po 30 poean Završni ispit 30 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmane 50 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Žana Kovijanić Vukićević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.

Operating systems: Present vsPast tenses 2. The processor. Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. Prezentacija . samostalnog rada I konsultacija.) = 5 sati i 20 min. grammar: articles Kolokvijum (1 čas). Učenje za testove i završni ispit. grammar: adjectives Digital transmision.40 min. grammar: Mixed conditionals Word processors 2. Portable computers. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena). Sadrzaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Personal computing. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. 180 ECTS kredita). grammar: revision Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta: nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: (2sata I 40 min. Present simple vs present continuous Programming 2.20 poena. grammar: Present Tenses 2. (priprema) + 12 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. radi domaće zadatke. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbanja. govorne vježbe Slobodna nedjelja Analog transmision. grammar: Conditional sentences type 1 Computer software. Struktura opterećenja: . grammar:Conditional sentences type 3 Word processors. 2 kredita x 40/30 = 2 sata I 40 min. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. Kolokvijum . grammar: Present Tenses. Online services. Konsultacije.Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK 1 Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezan I 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara.) x 16 = 42 sata i 40 min. (nastava) + 5 sati I 20 min. grammar: comparison of adjectives Programming and languages. Literatura: Eric H. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Neophodna priprema: 2 x (2 sata i 40 min.2 sata predavanja. Glendenning.20 poena. grammar: Present vsPast tenses. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Igor Lakić. Završni ispit . 42 sata i 40 min. Struktura: Ukupno opterećenje: 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad: 60 – 48 = 12 sati . John McEwan Basic English for Computing Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). Uslovljenost drugim predmetima: Nema.50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena. grammar: Conditional sentences type 2 Computer software 2. Savo Kostić Napomena: 169 .

Uslovljenost drugim predmetima: Računari i programiranje. Primjeri programa za osnovni računar. Pojam mikro-operacije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata: nedjeljno 6 x 40/30 = 8 sati Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 3 sata u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati) x 16 = 96 sati Neophodne pripreme (administracija. Ciljevi izučavanja predmeta: roz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovama digitalnih kola. Nizovi složenih tipova podataka u Pascal-u. upisivanje i kretanje kroz fajl) CPU. Asembler. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. principima mašinskog i asemblerskog programiranja. Osnovna arhitektura. alokacija i dealokacija memorije (NEW. upis. Dinamički tipovi podataka. Implementacija struktura podataka na PASCAL-u. kao i naprednijeg programiranja na višem programskom jeziku. Predrag Stanišić .kombinacione mreže. i nerekurz. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Predrag Stanišić: Računari i principi programiranja. G. Paradigme programiranja. Predrag Stanišić 170 . čitanje. John Wiley & Sons Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Memorija. Primjeri digitalnih mreža. Implementacija struktura podataka. DISPOSE).50 poena. Primjeri digitalnih mreža. Kolokvijum. ovjera prije početka semestra): 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6x30 = 180 sati Dopunski rad: od 0 do 36 sati Struktura opterećenja: 96 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 78 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. rade i predaju sve domaće zadatke. ALU. Završni ispit . Schneider.. Primjeri programa u asembleru. principima funkcionisanja računara i njegovih komponenti. dr. načini adresiranja. Periferije. Literatura: Milan Martinović. Loader. Bruell "Advanced Programming and Problem Solving with Pascal". dipl. Složeni tipovi podataka u Pascal-u. Arhitektura osnovnog računara.nastavnk. Instrukcije. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Pojam digitalnog kola. obrada. Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Samoreferentne strukture podataka. PMF Podgorica. i rade kolokvijum. Skup instrukcija osnovnog računara. S. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Operativni sistem. Rajko Ćalasan. Rekurz. Složeni tipovi podataka (RECORD. . SET.Naziv predmeta: PRINCIPI PROGRAMIRANJA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni II 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. naredba WITH) u Pascal-u. Rad sa datotekama (tip FILE. Konsultacije. vježbe u grupama od oko 20 studenata. Familija procesora Intel 80x86.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 180 ECTS kredita). Kompleksniji softver za osnovni računar. Slobodna nedjelja.mat. Kolokvijum od 40 poena. tekstualni fajlovi. dr.sekvencijalne mreže.

koje su im neophodne za uspješno praćenje drugih predmeta. II kolokvijum.Saša Malkov. (V) Korisnički tipovi u Pascal-u. klasifikacija. Predstavljanje grafa. Rekurzivni programi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. (V) Nizovi u Pascal-u. praktične računske vježbe na računarima.50 poena. (V) Jednostruko povezane liste. Literatura: Predavanja: Milo V. Definicija. Linearne strukture podataka. Balansiranje stabla.stablo. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Matematičke osnove.Naziv predmeta: STRUKTURE PODATAKA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni II 6 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. (V) Kombinatorni problemi i nizovi. Matematički fakultet. (V) Binarno drvo. AVL . (V) Kombinatorni problemi i nizovi. Beograd. Osnovi programiranja:zbirka zadataka. Klasične metode sortiranja. (V) Pretraživanje u nizu. Dva kolokvijuma po 23 poena (ukupno 46 poena). Heapsort. njihovu implementaciju i primjenu struktura podataka u pravljenju efikasnih algoritama. (V) Realizacija reda pomoći liste i niza.pmf. Stabla opšteg pretraživanja. Konsultacije. Mergesort. STRUKTURE PODATAKA. 180 ECTS kredita). Stabla. Slobodna nedelja. Prioritetni red. upis. Mr Goran Šuković . memorijska reprezentacija struktura podataka i operacije sa strukturama podataka. (V) Binarno drvo. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. (V) Realizacija steka pomoći liste i niza. Ulančane liste. Dvostruko povezane liste. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Beograd.me 171 . dr Milenko Mosurović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. B – stabla. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 6 x 40/30 = 8 sati Predavanja: 3 sata Vježbe: 3 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati) x 16 = 96 sati Neophodne pripreme (administracija. ovjera prije početka semestra): 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6x30 = 180 sati Dopunski rad: od 0 do 36 sati Struktura opterećenja: 96 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 78 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Nizovi. Nizovi ako argumenti procedura i funkcija Analiza algoritama – složenost.Vladimir Nikić. kao i razvijanje određene kreativnosti kod studenata. (V) Višedimnezionalni nizovi (nastavak) Stek. Stabla binarnog pretraživanja. 2000. I kolokvijum. Studenti upoznaju memorijsku reprezentaciju struktura podataka. Završni ispit. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. dr Milenko Mosurović – nastavnik. Tomašević. (V) Višedimnezionalni nizovi u Pascal-u. Rekurzivni tipovi. Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanjem ovog predmeta studenti se upoznaju i stiču navike da koriste osnovne strukture podataka.ac. Vježbe: Nenad Mitić. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. Završni ispit . Učenje i samostalna izrada pripremnih i ispitnih zadataka. Definicija grafa i terminologija. Quicksort. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 2 domaća zadataka se ocjenjuju sa ukupno 4 poena (2 poen za svaki domaći zadatak). Sortiranje. 2000.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Red.

uključujući . Slobodna nedjelja.3 sata samostalnog rada.2 sata vježbi. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 8 poena (2 poen za svaki domaći zadatak).Naziv predmeta: ANALIZA 2 Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni I 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. dr Žarko Pavićević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.50 poena. Matematička analiza I. Demidovič: Zbirka zadataka iz matematičke analize. elementima diferencijalnog i integralnog računa i teorijom redova. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.vježbe. Pavićević. Integral i izvos. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. Stepeni redovi.pmf.3 sata predavanja. I. Struktura: ovjera) . Neke integralne formule. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da studenti usvoje i ovladaju osnovama matematičke analizeteorijom graničnih vrijednosti. dr Žarko Pavićević – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. kolokvijumi. Primjene određenog integrala. Literatura: V. Gavrilov. 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . 2 poena za redovno prisustvo nastavi i vjezbama.ac. Primitina funkcija na odsječku. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra. Funkcije ograničene varijacije. Svojstva. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ž. Konvergencije redova. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVII-XXI nedjelja Upoznavanje studenata sa osnovnim temama koje će izučavati u ovom semestru..uključujući konsultacije. II Kolokvijum. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. I Kolokvijum. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). Završni ispit . Neodređeni integral. domaći zadaci.P. Definicija Rimanovog integrala. Ravnomjerna konvergencija. upis. 180 ECTS kredita). Svojstva određenog integrala i integrabilnih funkcija.. Nesvojstveni integral.me 172 . konsultacije. B. Završni ispit. Funkcionalni nizovi i redovi. i polaganje popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Tačna primitivna funkcija na intervalu. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru 6 kredita x 40/30 = 8 sata Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Kriterijumi za integrabilnost funkcija. Kriterijumi za konvergenciju redova sa pozitivnim članovima. Redovi.

OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 min) x 16 nedjelja = 106 sati i 40 min. Euklidski prostori. Slobodna nedjelja. Površi drugog reda. Priprema: (nabavka i priprema literature.=10 sati i 20 min. Kvadratne forme. upisi. Završni ispit ocjenjuje se sa . Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra. . . Krive drugog reda.Naziv predmeta: LINEARNA ALGEBRA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni II 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Matrica linearnog operatora u raznim bazama. Završni ispit.pripreme+33 sata dopunski rad=150=5 ECS x30 Nedjeljno 5 kredita x 40/30 sati = 6 sati i 40 minuta. Baza i dimenzija vektorskog prostora Matrica prelaza. Posebna naznaka za predmet: Ispit je jednosemestralni Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Struktura: .me 173 .pmf. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena (ukupno 60 poena). Konjugovani operatori. Kanonski oblik. Simetrični operaori. Kroz izradu zadataka ilustruju se stečena teorijska znanja.2 sata vježbi. uključujući konsultacije.¸M. Ovjera semestra i upis ocjena. 180 ECTS kredita).nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ortogonalni sistemi vektora. Jednačine površi drugog reda.učenje i samostalna izrada zadataka. I. ovjere) 2x5 sati i 10 min. Potprostori Linearna zavisnost i linearna nezavisnost sistema vektora. Primjeri površi drugog reda. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima i teoremama iz analitičke geometrije. Ukupno optrećenje za predmet: 5x30=150 sati Dopunski rad: 106 sati i 40 min. Operacije sa operatorima. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Vektorski prostori. vježbe. skripta. Ortonomirana baza. Linearni operatori. Literatura: Predavanje nastavnika (fotokopija).35 poena.2 sata predavanja. Jaćimović. Krnić: Linerana algebra – teoreme i zadaci. dr Izedin Krnić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 1 poen (ukupno 5 poena). dr Izedin Krnić . Osnovna svojstva. Zbirka zadataka iz Analitičke geometrije i linearne algebre. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Ortogonalni kompliment.ac. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. Rang i defekt operatora.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Sopstvene vrijednosti i sopstveni vektori linearnog operatora.(nast)+10 sati i 20 min.

Osnovne algebarske strukture Algebra prirodnih brojeva. B. A.2 sata vežbi. Funkcije.2 sata predavanja. Završni ispit . A za 91-100 poena. Ukupno opterećenje za predmet: 5 × 30=150 .2 poena. Osnovni matematički pojmovi (skupovi) Relacije. Artamonov Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: I kolokvijum . × 16=106 sati i 40 min.21 poen.(priprema)+30 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Redovno pohađanje predavanja i vežbi.50 poena. II kolokvijum . 180 ECTS kredita). izrada domaćih zadataka Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Uvod. V. C za 71-80 poena. Zbirka rešenih zadataka iz Algebre. Ukupno . dr Biljana Zeković Napomena: 174 . Dašić. V. dr Biljana Zeković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.(nastava)+13 sati i 20 min. Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.50 poena. polaganje dva kolokvijuma i završnog dela ispita Literatura: Uvod u Algebru. Izrada domaćih zadataka .2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Normalne podgrupe i morfizmi grupa Direktni proizvod grupa I kolokvijum Simetrična grupa (drugi domaći zadatak) Prsteni. ocena D za 61-70 poena. vežbe.relacija. II kolokvijum Prsteni polinoma Faktorizacija polinoma (treći domaći zadatak) Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru 5 x 40/30 = 6 sati 40 minuta Nastava i završni ispit: 6sati i 40min. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje osnovnih algebarskih pojmova i struktura i njihovih osnovnih svojstava Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezan Semestar drugi ALGEBRA Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. B za 81-90 poena. Polugrupe Grupe. Ideali. =13 sati i 20 min. Struktura opterećenja 106 sati i 40 min. . Zeković. Podgrupe. skupova (prvi domaći zadatak) Mreže. Neophodne pripreme 2 × 6 sati i 40 min. Redovno prisustvo predavanjima i vežbama . Prelazna ocjena E se dobija ako se kumulativno sakupi 51-60 poena. izrada domaćih zadataka. Faktor-prsteni Morfizmi prstena Direktni proizvod prstena.konsultacije.21 poen. Dopunski rad: 0-30 sati .6 poena. Ciklične grupe Slobodna nedjelja.

Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbanja. grammar: Reported speech Low level systems. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. grammar: Past simple vs Past continuous. grammar: certainty Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta: u semestru Nastava i završni ispit: (2sata I 40 min. Literatura: Eric H. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. radi domaće zadatke. Present simple vs present continuous Languages. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić.) x 16 = 42 sata i 40 min.ac. 180 ECTS kredita). grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas). The Internet 2: World Wide Web. Ukupno opterećenje: 2 x 30 = 60 sati Struktura: Dopunski rad: 60 – 48 = 12 sati .pmf.50 poena. samostalnog rada I konsultacija.20 poena. grammar: Making predictions Future trends 2. Website Designer.Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK 2 Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Semestar Obavezan II 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara.40 min. (nastava) + 5 sati I 20 min. (priprema) + 12 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. govorne vježbe Slobodna nedjelja Graphics and multimedia. grammar: Time clauses Programming. Glendenning. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić.) = 5 sati i 20 min. grammar: modal verbs must and have to .2 sata predavanja. Word processing. Učenje za testove i završni ispit.me nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata I 40 min. grammar: -ing forms and infinitives. Konsultacije. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena). Data bases and spreadsheets. 175 . 42 sata i 40 min. Neophodna priprema: 2 x (2 sata i 40 min. Prezentacija sa 20 poena. John McEwan Basic English for Computing Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). Struktura opterećenja: . grammar: prepositions Analyst / programmer. grammar: will and would IT Manager. Kolokvijum . Savo Kostić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena. Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. Završni ispit . emal and newsgroups. Sadrzaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja The Internet. grammar: clauses of contrast Future trends. grammar: Present perfect passive.

Hopcroft. 1974. Detaljno i kompletno o programskom jeziku C. ETF. Složenost programa za RAM. Kernighan. Ullman: The design and analysis of computer algorithms.. Ritchie: Programski jezik C. Univerzalna Tjuringova mašina. Univerzitet Crne Gore. prvi kolokvijum od 0 do 30 poena. Opšti pregled gradiva. vježbe. Dalji primjeri Tjuringovih mašina: Tr. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. L. drugi kolokvijum od 0 do 30 poena i završni ispit od 0 do 30 poena. Martinović. Normalno računanje po Tjuringu. vježbe u računarskoj učionici.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar PROGRAMIRANJE 1 Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. Mass. samostalni rad u računarskoj učionici. dr Milan Martinović Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. 2 H. Superpozicija funkcija koje su izračunljive po Tjuringu. Mašina sa upisanim programom RASP. Konstrukcija tablice po zadatom dijagramu.Neophodne pripreme (administracija. Dennis M. Definicija Tjuringovog dijagrama. 4 Brian W. rad sa potprogramom. R. Modeliranje nad azbukom A1. 1970. 6 Slajdovi sa vježbi.E. Savremena administracija. Konverziona funkcija t. Model M (upisani program + indirektno adresiranje) i primjeri: rad sa nizom. Podgorica. Aho. J.ac. Tl. 180 ECTS kredita). 3 M. Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Addison−Wesley. Ebbinghaus: Turing Maschinen und berechenbare Funktionen. Mašina Tp. Model RAM (Random Access Machine). Drugi kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 1 sat i 40 minuta.V. Da se nauči programski jezik C. dr Milan Martinović − nastavnik. Uslovljenost drugim predmetima: Strukture podataka ili Principi programiranja Ciljevi izučavanja predmeta: Tjuringove mašine i drugi modeli računara. Algoritmi i njihova složenost. Reading. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Literatura: 1 A. pojam loadera. Da se nauči šta je to računar (u teorijskom smislu) i šta računar može da uradi. J. Zadatak o zaustavljanju. Predstavljanje Tjuringove mašine pomoću dijagrama koji je sastavljen od elementarnih mašina. 1998.s. Konsultacije.me 176 . Definicija Tjuringove mašine. Beograd. SLOBODNA NEDJELJA Prvi kolokvijum Mašinska riječ (riječ koja prikazuje mašinu). Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dalji primjeri Tjuringovih mašina: R. Tjuringova mašina sa nekoliko traka. K. Konverziona funkcija nt. Šćepanović: Teorija algoritama i programski jezik Pascal. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva domaća zadatka (po pet poena) od 0 do 10 poena. Mašina za množenje dva broja P. u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. Berlin. uz praktičan rad u računarskoj učionici. studijski program RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 6 semestara.D. L. Springer Verlag. upis. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Intuitivni pojam algoritma. Samostalni rad−učenje. mr Aleksandar Popović − saradnik. Beograd. 1990.D. Razni primjeri nerješivih skupova.pmf. Elementarne Tjuringove mašine. Apstrakcije mašine RAM. ilustrovano sa primjerima čiji je nivo intermediate. 5 Laslo Kraus: Programski jezik C sa rešenim zadacima. Primjeri programa za RAM. 1998. R. Churchova teza.

Slobodna nedjelja I kolokvijum Rekurentne formule. Polinomijalni koeficijenti I test. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim kombinatornim principima Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. (Nastava)+10 sati i 40 min.Veljan «Kombinatorika sa teorijom grafova».me 177 . Particije broja. Binomni koeficijenti i binomna formula. Linearne homogene rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Ojlerova funkcija broja.Dva kolokvijuma po 30 poena . Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje. Particije skupa. dr Žana Kovijanić Vukićević Posebne naznake za predmet: u slučaju prolaznosti ispod 50% ocjenu E će dobiti studenti koji su tokom semestra osvojili od 47 do 59 poena. II kolokvijum. Sistemi rekurzija III test. . Linearne nehomogene rekurzije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta DISKRETNA MATEMATIKA 1 Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni Studijski programi za koje se organizuje : III 4 3P+1V akademske osnovne studije MATEMATIKE I RAČUNARSKIH NAUKA. studije traju 6 semestara. Stirlingov i Belov broj.. Permutacije i kombinacije skupova i multiskupova. dr Žana Kovijanić Vukićević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Osnovni principi prebrojavanja. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Popravni kolokvijumi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno Broj sati: 4 kredita x 40/30 = 5 sati 20 minuta Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 1 sata računskih vježbi 1 sat i 20 minta samostalnog rada. studijski program RAČUNARSKE NAUKE.) II test. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Literatura: D. Burnside-ova lema. upis.. Grupe i kombinatorna prebrojavanja.pmf.Završni ispit 25 poena Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Polya-ina teorema. Formula uključenja-isključenja Posljedice FUI (kombinacije multiskupova sa ograničenim višestrukostima. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . Katalanov broj Generatorna funkcija.3 testa po 5 poena . «problem zbrke».ac. Učenje i izrada domaćih zadataka.

Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Medijumi za prenos podataka. Pojam i karakteristike komunikacijskog kanala. upis. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: 1. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. Internetworking. Lokalne računarske mreže i komuniciranje kroz medijume sa višestrukim pristupom.ac. Sidney 1996. Topologije računarskih mreža. Konsultacije. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa hardverskom i softverskom strukturom i osnovnim karakteristikama računarskih mreža i njihovom praktičnom primjenom. Sredstva i načini za prenos podataka.“Компьютерные сети“. Principi pouzdanog prenosa podataka i kontrola toka podataka. Metode. Halsall. osnovne komponente i arhitektura. F. Adresiranje na sloju linka podataka u Ethernet mrežama.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Računarske mreže i komunikacije Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije MATEMATIKE I RAČUNARSKIH NAUKA. “Savremene komunikacione tehnologije i mreže“. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaći zadaci se ocjenjuju sa ukupno 4 poena. mr Ivana Todorović. Sredstva i načini za prenos podataka. Ethernet. Transportni sloj. 2. Amsterdam. Klasifikacije računarskih mreža. SLOBODNA NEDJELJA I Kolokvijum. Komunikacije kao bitan segment našeg života. Planiranje i kabliranje mreža. 180 ECTS kredita). Fizički sloj. . sredstva i kodovi za kontrolu ispravnosti i pouzdanosti prenosa podataka.. Protokoli za korekciju grešaka u kanalskom sloju. Paris. Svičevi i svičing Principi izgradnje računarskih mreža. Algoritmi i protokoli rutiranja. Олифер. Mrežni servisi. Slojevita mrežna arhitektura. Čačak 2004. Komunikaciona (mrežna) oprema. Aplikativni sloj. Kanalski ili sloj linka podataka.me 178 .А. administriranje i upravljanje mrežom. Osnovni pojmovi o računarskim mrežama i prenosu podataka. Ruteri. funkcionisanje i protokoli. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Stevan Šćepanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. II Kolokvijum. nastavnik. dr Stevan Šćepanović. 2004. uključujući konsultacije U toku semestraNastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Олифер. Globalne i lokalne mreže. 3.pmf. IP adresiranje. Principi i sredstva izgradnje globalnih računarskih mreža. Pojam i karakteristike komunikacijskog kanala.Г. New York. Hronologija nastanka i razvoja računarskih mreža. Computer Networks and Open Systems”. Санкт-Петербург. Shay William A.“Data Communications. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. ISO OSI i TCP/IP model. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno Opterećenje studenta u časovima: Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. Komutacija i metode komutacije. Н. Питер. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 satiDopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Dva kolokvijuma se ocijenjuju ukupno sa 66 poena. . Mrežni sloj OSI modela. В. Upoznavanje studenata sa aktuelnim tipovima računarskih mreža i trendovima njihovog razvoja. studijski program RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 6 semestara. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Izučavanje načina i metode poboljšanja performansi računarskog mreža i povećanja brzine i kvaliteta prenosa podataka. Kompjuter biblioteka. Addison-Wesley Publishing Company. Završni ispit 30 poena.

Kolokvijum od 40 poena Završni ispit 50 poena. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Willey Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). U/I uređaji. hijerarhije.me 179 .nastavnik. III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. Predrag Stanišić Posebna naznaka za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Konsultacije. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. OS kao proširena mašina i upravljač resursima. Sistemski pozivi. startovanje. Osnovni koncepti operativnog sistema. Upravljanje ulazom/izlazom. dr Savo Tomović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Bezbjednost. Procesi i niti. Međuprocesna komunikacija. Galvin: Operating Systems Concepts. principima i kriterijumima pri dizajnu. Klasični IPC problemi. sa programiranjem korišćenjem sistemskih poziva. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 satiDopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Kolokvijum. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Uz to. Pojam operativnog sistema. dr. višeprocesorski. Struktura OS. memorije. Prentice Hall International Silberchatz. Vrste operativnih sistema. terminacija. Istorija operativnih sistema. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Modeliranje.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Operativni sistemi Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni (studije traju 6 semestara. na vježbama studenti se upoznaju sa glavnim savremenim operativnim sistemima. dr. vježbe u grupama od oko 20 studenata. njihovom unutrašnjom strukturom.pmf. distribuirani OS. Upravljanje memorijom. Procesori. SLOBODNA NEDJELJA Planiranje procesa. kao i sa osnovama shell programiranja. magistrale. Ćorsokaci. Predrag Stanišić . Fajl sistemi. studijski program RAČUNARSKE NAUKE Uslovljenost drugim predmetima: -UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE. načinima realizacije. 180 ECTS kredita). uključujući konsultacije Priprema i upis semestra Uvod. stanja procesa. Planiranje niti. Multimedijalni. Pregled hardvera.ac. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. implementacija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu U toku semestraNastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima operativnih sistema. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: Tanenbaum: Modern Operating Systems. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. upis.

ac. sati i 40 minuta. Uslovljenost drugim predmetima: Analiza 1 i Analiza 2 Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet student se upoznaje sa analizom na euklidskom prostoru i kompleksnom analizom. V Zoricht Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijumi po 22 odnosno. Jordanova mjera I Kolokvijum SLOBODNA NEDJELJA Rimanov integral.me 180 . uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Literatura: Osnovi Matematicke Analize M Perovic.domaći zadaci. Domaći i prisustvo 6 poena. vježbe. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. upis. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Matematička Analiza I i II. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Topologija euklidskog prostora Neprekidnost funkcija sa vise promjenljivih Diferencijabilnost funkcija sa vise promjenljivih Newtonova formula i lokalni ekstremum Uslovni ekstremum.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Analiza 3 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara.Neophodne pripreme (administracija. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Svaki dio ispita se polaže pismeno. svojtva. dr Darko Mitrović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.pmf. Zavrsni ispit 50 poena. 180 ECTS kredita). fubinijeva teorema i teorema o smjeni promjenljivih Krivolinijski integral Povrsiniski integral Stoksova formula i njene posledice II Kolokvijum Pojam analiticke funkcije Kosijeva teorema i formula Taylorova teorema Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 1 sat i 40 minuta.

Nasleđivanje. Literatura: D. Apstraktne klase.pmf. Milo Tomašević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.. I Kolokvijum. upis. Slobodna nedjelja.nastavnik. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (Nastava) + 10 sati i 40 minuta (Priprema) +24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Preklapanje operatora. Konsultacije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje :Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta ) = 10 sati i 40 minuta 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sata vježbanja 2 sat i 20 minuta samostalnog rada.me 181 . Standradni ulaz/izlaz.2 Kolokvijuma od 20 poena Završni ispit 50 poena. dr Milo Tomašević . dr. Višestruko izvođenje. Obrada izuzetaka. O objektno-orijentisanoj paradigmi programiranja. Elementi jezika nasleđeni od C. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. rade i predaju sve domaće zadatke. Specifičnosti C++. Polimorfizam. O jeziku C++.ac. Operatorske funkcije. 180 ECTS kredita). i rade kolokvijume. Prijateljske funkcije i klase. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Milićev. uključujući izradu domaćih zadataka i konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. mr Igor Ivanović saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe u računarskoj učionici. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Statički članovi i funkcije. Objektno-orijentisano programiranje na jeziku C++. II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu U toku semestra Nedjeljno Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Konstruktori i destruktori. Mikroknjiga. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:2 domaća zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (5 poena za svaki domaći zadatak). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da upozna studenta sa konceptima objektno-orijentisane paradigme programiranja i da ga osposobi za praktično programiranje na jeziku C++ Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Generički mehanizam. Sveobuhvatni primer. Klase.

Cilj je da se nauči teorija algoritama. Optimalna drveta binarnog pretraživanja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar PROGRAMIRANJE 2 Broj ECTS kredita Fond časova obavezni IV 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. Ullman: The design and analysis of computer algorithms.Neophodne pripreme (administracija. Uslovljenost drugim predmetima: Strukture podataka ili Principi programiranja Ciljevi izučavanja predmeta: Na predavanjima se uči o algoritmima i njihovoj logičkoj složenosti. Martinović. Savremena administracija. 6 Slajdovi sa vježbi. Ispitivanje primalnosti. Kriptografija pomoću javnog ključa: metoda kvadratnog ostatka.pmf. ETF. Konsultacije. balansiranje i dinamičko programiranje. dr Milan Martinović Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. opšti pregled gradiva.E. Order statistics. Donja granica za složenost kada je uređivanje u pitanju. Hešovanje. nastavnik. savremena kriptografija i NP−kompletni zadaci. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Heapsort. polaže se u računarskoj učionici. Algoritam za najkraći put. Ebbinghaus: Turing Maschinen und berechenbare Funktionen. drugi kolokvijum od 0 do 30 poena i završni ispit od 0 do 30 poena. 1998.D. Radikalno uređivanje. Drveta binarnog pretraživanja. 4 Brian W. Quicksort. Euklidov algoritam i njegova složenost. vježbe u računarskoj učionici. Završni ispit (gradivo predavanja 30 poena). drveta i binarnih drveta. samostalni rad u računarskoj učionici. Hopcroft. Drugi kolokvijum. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva domaća zadatka (po pet poena) od 0 do 10 poena. Algoritam za tranzitivno zatvorenje (da li postoji put). Neke teoreme iz teorije brojeva. Šćepanović: Teorija algoritama i programski jezik Pascal. Addison−Wesley. 180 ECTS kredita). Rezervni termin.V. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Dokaz da je zadatak SAT NP−kompletan. 3 M. dr Milan Martinović. Mass. Cilj je da se nauči teorijia algoritama i da se nauči programski jezik C. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.ac. grafova. Neki zadaci za koje je dokazano da su teško rješivi. binarna drveta. Stream cipher. studijski program RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 6 semestara. SLOBODNA NEDJELJA Kruskalov algoritam za obuhvatno drvo. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 1 sat i 40 minuta. saradnik. Tri klase jezika. Nedeterministička Tjuringova mašina. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Memorijsko predstavljanje listi. Berlin. Aho. 1974. Podgorica. J. Beograd. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dennis M.me 182 . uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Literatura: 1 A.D. podijeli pa vladaj. Springer Verlag. Reading. Glavna poglavlja su: tehnike programiranja. Ritchie: Programski jezik C. R. 2 H. Kernighan. 5 Laslo Kraus: Programski jezik C sa rešenim zadacima. Tehnike programiranja: rekurzija. upis. Binarno pretraživanje. Beograd. Univerzitet Crne Gore. J. 1970. Na vježbama se rade odgovarajući programi na programskom jeziku C. Prvi kolokvijum. vježbe. prvi kolokvijum od 0 do 30 poena. Opterećenje studenta u časovima: u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. Kriptografija pomoću javnog ključa: način RSA. mr Aleksandar Popović.. 1998. Obilazak grafa po dubini. Samostalni rad−učenje. 1990.

Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Cliping. Dialog MIFI. Šikin. Drugi domaći zadatak. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta ) = 10 sati i 40 minuta 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sata vježbanja 2 sat i 20 minuta samostalnog rada. Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Srdjan Kadić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.me 183 . Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u vizuelizaciju i računarsku grafiku. Uvod u Visual Basic Matematičke osnove računarske grafike. "Visual Basic – grphic programming". obradu slike i animacija. IDG Books. upis. John Willez/ Sons.ac.1997 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. dvodiemnzionalnu transformacije.V. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Četvrti domaći zadatak Ray Tracing Više-dimenzionalna grafika KOLOKVIJUM Završni ispit. M.Uvod u transformacije Dvodimenzionalna grafika . uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (Nastava) + 10 sati i 40 minuta (Priprema) +24 sata (Dopunski rad) Literatura: J. AnitAliasing. 180 ECTS kredita).Sanchez. - Ime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Srdjan Kadić – nastavnik Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Računarska grafika i vizuelizacija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. R. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Canton "DirectX 3D Programming Bible". Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovama vizuelizacije i računarske grafike kroz : matematičke osnove računarske grafike. V. trodimenzionalne transformacije. SLOBODNA NEDJELJA KOLOKVIJUM Trodimenzionalna grafika . Treći domaći zadatak. Dva kolokvijuma od po 30 poena Završni ispit 30 poena. Boreskov – "Computer Graphic". uključujući izradu domaćih zadataka i konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Fraktalne i parametarske površine Pogled iz perspektive (Cliping) Sjenčenje (Shading). Prvi domaći zadatak Dvodimenzionalna grafika .konverzija linija Dvodimenzionalna grafika – viewport.Stephens.2000. Parametarske krive Anti-aliasing. Konsultacije.pmf.Uvod u transformacije Trodimenzionalna grafika . A.2000 E. Ray Tracing kao i višedimenzionalnu grafiku.

Dodatni periferni uređaji i oprema. Osnovne komponente personalnih računara i njihove osnovne funkcije. studijski program RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 8 semestara. Čačak. obrada prekida i vektori prekida. Štampači i skeneri. Funkcionalne karakteristike mikroprocesora. Ulazno/izlazni portovi.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Periferije i interfejsi Broj ECTS kredita Fond časova obavezni IV 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije.“Assembly Language for Intel-Based Computers“ (4th Edition). Konsultacije. 2002. Osnove asemblerskog programiranja. I-P-O model računarskog sistema. Kip R. Instalacija i održavanje personalnih računara. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Literatura: Scott Mueller. Funkcije BIOS-a i operativnog sistema. Magistrale i disk podsistemi personalnih računara. Video podsistemi. Dva kolokvijuma se ocjenjuju ukupno sa 66 poena. . Osnovni pojmovi o računarskim periferijama i interfejsima. . (prevod 14. Beograd. u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. CET.“PC hardver”. Irvine. Završni ispit 30 poena. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaći zadaci se ocjenjuju sa ukupno 4 poena. izdanja). 2002. II Kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 2 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata i 40 minuta. dr Stevan Šćepanović Posebne naznake za predmet: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. upis.ac. Fajl sistemi: FAT. Programski model miikroprocesora 32-bitne Intelove arhitekture. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Familija mikroprocesora firme Intel. Kompjuter Biblioteka. 180 ECTS kredita). Hans-Peter Messmer. HPFS. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Karakteristike asemblerskog programa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Praktično upoznavanje sa hardverskom i softverskom strukturom klase personalnih računara. .saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Operativna memorija personalnih računara. mr Ivana Todorović . Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Prentice Hall. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. FAT32. Razvoj Pentijum mikroprocesora.me 184 . Pentijum 4."Nadgradnja i popravka PC-ja". Prekidi. SLOBODNA NEDJELJA I Kolokvijum Operativni sistemi personalnih računara.pmf. 2003.Neophodne pripreme (administracija. Komunikacija između računara i perifernih uređaja. Ovladavanje osnovama asemblerskog jezika za mikroprocesore Intelove familije x86. Arhitektura mikroprocesora 8086/88 firme Intel. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Stevan Šćepanović – nastavnik. Način funkcionisanja personalnog računara. Arhitektura PC računara IBM kompatibilnih. NTFS i UNIX fajl sistem.

ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 Struktura opterećenja: minuta Predavanja: 3 sata Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Vježbe: 2 sata Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. uzorak. populacija. Slučajni opiti. Statistika. obilježje. B. Neparametarski testovi. korelacija. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Usvojiti osnovne pojmove iz Vjerovatnoće i osposobiti se za rješavanje vjerovatnosnih zadataka. dr Siniša Stamatović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Uslovna vjerovatnoća. Slučajni događaji i operacije sa njima. Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume.Neophodne pripreme (administracija. Klasična definicija vjerovatnoće. Druhi kolokvijum. Metodi regresije. Intervali povjerenja. Osobine. Vjerovatnoće i Statistike. Matematičko očekivanje. nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Literatura: 1. Primjeri. konsultacije. S. Disperzija.ac. dr Siniša Stamatović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Funkcija raspodjele slučajne veličine. Prvi kolokvijum. PMF 2005. vježbe. Stamatović S. Minimalni broj poena za prelaznu ocjenu je 50. a na završnom ispitu je 40. Pojam vjerovatnoće. Slučajni vektori. Ostale nastavne aktivnosti: 0 uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Individualni rad studenata: 1 sat i 40 minuta. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. Slučajne veličine diskretnog i apsolutno neprekidnog tipa. Statistika. Stamatović: Vjerovatnoća. Sadržaj predmeta Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u predmet. Ocjenjivanje parametara. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Zakoni velikih brojeva. Testiranje hipoteza.pmf. Slobodna nedjelja Karakteristične funkcije. 2. 180 ECTS kredita).Šifra predmeta Naziv predmeta: Status predmeta Vjerovatnoća i statistika Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje :Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Maksimalni broj poena na svakom kolokvijumu je 30. Zbirka zadataka iz Kombinatorike. upis.me 185 . Pojam slučajne veličine. Čebišovljeva nejednakost. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Stamatović. CGT i normalna raspodjela. PMF 2000.

upis. 180 ECTS kredita). Martinović: Diferencijalne jednačine. Grančni zadatak. Metod varijacije konstanti.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Diferencijalne jednačine Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 4 2P+2 V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. 2. Klasifikacija i svođenje na kanonski oblik. Završni ispit 50 poena. Talasna jednačina ( jednačina žice koja treperi) i jednačina privođenja toplote (Hlađenje štapa). dr Radoje Šćepanović Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Metod varijacie konstanti.me 186 . teorema o egzistenciji rješenja. kolokvijum Sistemi DJ (osnovni pojmovi. PDJ drugog reda. Homogena LDJ n –og reda sa konstantnim koeficijentima. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. izrada konkretnih primjera. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Upoznavanje studenata sa sadržajem kursa. Košijev zadatak.ac. dr Radoje Šćepanović Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja svakog poglavlja. 1994.pmf. nažinom polaganja Diferencijalne jednačine (DJ) prvog reda (osnovni pojmovi. ovjera prije početka semestra): 2x(5 sati 20 min)=10 sati 40min Ukupno opterećenje za predmet : 4x30=120 sati Dopunski rad:30 sati Struktura opterećenja 85 sati i 20 min (nastava) + 10 sati 40min (priprema) + 30sati (dopunska nastava) Literatura: R. tipovi jednačina prvog reda) DJ višeg reda (osnovni pojmovi. teorema o egzistenciji rješenja). teorema o egzistenciji rješenja.Šćepanović. 1. Nehomogena LDJ n –og reda sa konstantnim koeficijentima. SLOBODNA NEDJELJA Snižavanje reda LDJ n –og reda kada je poznato m (m<n) linearno nezavisnih rješenja. izrada domaćih zadataka po 5 poena. samostalna izrada domaćih radova. Uslovljenost drugim predmetima: Nije uslovljen polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa pojmovima i tvrđenjima iz diferencijalnih jednačina. kolokvijum Završni ispit. M. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 20 poena. Prisustvo nastavi 5 poena. Sistemi LDJ sa konstantnim koeficijentima Parcijalne diferencijalne jednačine (PDJ) prvog reda. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno Broj sati: 4x40/30=5 sati 20 min Struktura optrećenja: Predavanja: 2 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 1 sat 20 min u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati 20 min) x16=85 sati i 20 min Neophodne pripreme (administracija. Metod eliminacije Sistemi linearnih diferencijalnih jednačina (LDJ). tipovi jednačina višeg reda) Homogena linearna diferencijalna jednačina (LDJ) n –og reda (sa promjenljivim koeficijentima) Nehomogena LDJ n –og reda(sa promjenljivim koeficijentima) . Partikularna rješenja. Unirex i PMF.

Euler-ova teorema.me 187 . ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Prezentacije grafa Matrična teorema o broju šetrnji u grafu. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Literatura: Darko Veljan «Kombinatorika sa teorijom grafova». Slobodna nedelja I kolokvijum Planarni grafovi. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i primjenama teorije grafova i algoritmima na grafovima Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Žana Kovijanić Vukićević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Školska knjiga Zagreb. Problem trgovačkog putnika. Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni pojmovi teorije grafova. studijski program RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 6 semestara. Bojenje planarnih grafova. upis.ac. Bojenje grafova.Završni ispit 25 poena Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. (Nastava)+10 sati i 40 min.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Diskretna matematika 2 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan IV 4 3P+1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. Težinski graf. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. 180 ECTS kredita). Izomorfizam grafova.pmf. Teorema Pontrjagina-Kuratowskog. Reinhard Diestel «Graph Theory» Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 3 testa po 5 poena Dva kolokvijuma po 30 poena . dr Žana Kovijanić Vukićević Posebne naznake za predmet: u slučaju prolaznosti ispod 50% ocjenu E će dobiti studenti koji su tokom semestra osvojili od 47 do 59 poena. III test Sparivanje u grafovima Sistem različitih predstavnika Problem optimalnog zapošljavanja II kolokvijum popravni kolokvijumi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok U toku semestra Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno Broj sati: 4 kredita x 40/30 = 5 sati 20 minuta Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 1 sata računskih vježbi 1 sat i 20 minta samostalnog rada. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Hromatski polinom. Dijkstrin algoritam Nezavisni ciklusi i stabla I test Kruskalov i Primov algoritam Eulerovi i Hamiltonovi putevi II test Problem kineskog poštara.

Hijerarhija memorije. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovama na kojima počivaju savremeni računarski sistemi: sa osnovama logičkog odlučivanja računara. Complete digital design. nedjelja Tehnologija integrisanih digitalnih kola. X nedjelja Memorije velikog kapaciteta. Aktivnost za vrijeme izvodjenja nastave i prisustvo do 5 poena. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. IVANOVIĆ Napomena: . Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta. Karnoove mape. A comprehensive guide to digital electronics and computer system architecture. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma Literatura:M. ovjera prije početka semestra): 3 sata x 2 nedjeljno = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 Dopunski rad:68 sata Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + 68sati (dopunska nastava) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.ac. Projektovanje kombinacionih kola.Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. VII nedjelja VIII nedjelja Osnovni digitalni sistemi različitog nivoa složenosti. XII nedjelja Kontrola procesorske jedinice. 180 ECTS kredita).Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Arhitektura računarskih sistema Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje:Akademske osnovne studije PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. sa osnovnim funkcionalnim jedinicama računarskog sistema. Logic and computer design fundamentals. Prentice Hall. IX nedjelja Memorije. Razvoj i istorijat računarske tehnike. Ivanović. računske vježbe. Primjeri mikroprograma. XIII nedjelja Primjer prostog računara. Konsultacije. II nedjelja Sekvencijalna kola. Leč. III nedjelja Prekidačke funkcije. Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremna Uvodno predavanje. Ciljkevi projektovanja digitalnih sistema. MSI komponente. Mr Millutin Radonjić. Organizacija računara. I nedjelja Boolova algebra i logička kola. Čuvanje instrukcija i podataka u računarima. McGraw-Hill 2003. Vremensko vođenje. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. LSI komponente. dr Veselin N. rade i predaju sve domaće zadatke. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) Završni ispit 50 poena. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. obrade i čuvanja podataka u računaru. Programabilna logička kola. upis. Prekidačke mreže.pmf. uključujući konsultacije Opterećenje studenata na predmetu u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati Neophodne pripreme (administracija. XIV nedjelja Završni ispit XV nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVI nedjelja Završna Dopunska nastava i poravni ispitni rok nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 1 sata i 20 minuta samostalnog rada. RAM i ROM memorije. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 60 studenata. kao i sa osnovama dizajniranja računara. studijski program (studije traju 6 semestara. dr Veselin N. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 5 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). nastavnk. II kolokvijum XI nedjelja Centralna procesorska jedinica.me 188 .M. Balch. 2004. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Mano. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka.M. Nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. IV nedjelja V nedjelja I kolokvijum SLOBODNA NEDJELJA VI nedjelja Minimizacija prekidačkih funkcija.

II nedjelja E/R model. dr Predrag Stanišić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Direktna organizacija. Vrste indeksa. Podupiti. brisanja. njihovim upitnim jezicima. kao i projektovanju korišćenjem E/R modela. Grupisanje i upiti nad više relacija. XIII nedjelja SQL DML. IV nedjelja E/R model. DCL. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 satiDopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. RAČUNARI I PROGRAMIRANJE. DML. Osnovni koncepti. X nedjelja Proširena relaciona algebra. B-stablo. Instanca i shema. Korth: Database Systems Concepts. i rade kolokvijum. B+-stablo.ac. atribut. ažuriranja. uključujući konsultacije U toku semestraNastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. III nedjelja E/R model. tipovi veza. Glavni zadaci i komponente DBMS. OPERATIVNI SISTEMI Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima baza podataka. Indeksnosekvencijalna organizacija. Modeli podataka. Sadržaj predmeta: Pripremn nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod. Statičko i dinamičko heširanje... veze. skup entiteta.. Indeksna organizacija. Sekvencijalna organizacija. Jaki i slabi entiet. Specijalizacija. XI nedjelja Relacioni račun torki i domena. Primjeri. spajanja.nastavnik. Konsultacije. Sortiranje. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. SQL DDL. dva kolokvijuma od po 25 poena. Upitni jezik. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Domen. Korisnici sistema. VI nedjelja Prevodjenje iz E/R modela u relacioni. upis. s posebnim akcentom na upitni jezik SQL. Definisanje indeksa u SQL-u. Kolokvijum. rade i predaju sve domaće zadatke. Uz to. DDL. V nedjelja Strukturni dio relacionog modela. studenti se upoznaju sa nekim od glavnih savremenih SUBP. Primjeri. Integritetni dio modela. McGraw-Hill C. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Ekvivalentnost relacionih manipulativnih formalizama. generalizacija. Uslovljenost drugim predmetima: -UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE. Fizička organizacija tabele. Prošireni E/R model. XII nedjelja SQL DML.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. unošenja. Upiti nad jednom relacijom. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. XV nedjelja Operacije pretraživanja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar BAZE PODATAKA Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni - V 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Nedostaci klasičnog pristupa zasnovanog sa fajl sistemu. vj u grup od oko 20 studenata. Addison-Wesley Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Predrag Stanišić . Relacioni model. VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Kolokvijum IX nedjelja Relacioni manipulativni formalizmi. Enititet.pmf. Poredjenje indeksne i direktne organizacije. Dijagrami. relacija. DSDL. XIV nedjelja Fizička organizacija. Date An Introduction to Database Systems. atributi. opšta ograničenja. dr. Rešavanje konflikata.me 189 . 180 ECTS kredita). uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. projekat od 20 poena. agregacija. Relaciona algebra. Literatura: Silberchatz. Sistem za upravljanje bazama podataka. mr Aleksandar Popović . Nivoi apstrakcije podataka. Primarni i spoljašnji ključ. Posebna pažnja se posvećuje relacionim bazama podataka. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Završni ispit 20 poena. Baza podataka.J. Opšta stuktura DBMS.

Proksi. Dijagrami stanja. Objektni dijagrami. Dijagrami komponenata i dijagrami raspoređivanja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.. R. Addison-Wesley Publishing Company.pmf. Prelazi. Mr. dr. opšti mehanizmi. J. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe u računarskoj učionici..Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar PROGRAMSKI JEZICI Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : . Rumbaugh.. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Helm. Priprema za ispit. Strategija. Slučajevi korišćenja. 1995 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Kolokvijum 30 poena.. Prototip.. Kompozicija. G. Stanja. Design Patterns. Apstraktna fabrika. Slobodna nedjelja.Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Projektni uzorci. Signali.. R. 180 ECTS kredita). Interfejsi. Učenje i samostalna izrada praktičnih projekata. Veze. Izdavanje zavr[nih projekata. J.Neophodne pripreme (administracija.. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 2 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata i 40 minuta. Projekat 30 poena Završni ispit 40 poena. Argumenti i rezultati. Uzorci ponašanja. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Uzorci strukture. Literatura: Booch. gradivni blokovi. Vlissides. Klasa. Jacobson.ac. Dijagrami interakcije.. Adapter. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. kao i da ga osposobi za modelovanje na jeziku UML Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta.me 190 . Sekvenciranje poruka. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni koncepti objektno-orijentisanog modela. Aktivnost i akcija. Kolokvijum. Iterator. UML Users Guide. Milo Tomašević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Funkcionalna specifikacija. Relacije Klasni dijagrami. E. Milo Tomašević – nastavnik.. Posmatrač. Modeliranje događaja. Paketi i podsistemi. Primjeri. Uvod. 1999 Gamma. Komanda. Klasni i objektni uzorci. Komunikacija i sinhronizacija. uz uslov da se na projektu i završnom ispitu dobije bar polovina poena predviđenih za taj dio. Uzorci kreiranja. I.. Dijagrami slučajeva korišćenja. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da upozna studenta sa konceptima naprednih programskih alata i objektno-orijentisanog modelovanja. upis. Igor Ivanović. rade i predaju projekat i rade kolokvijume. Dijagrami aktivnosti i dijagrami stanja. dr. Šablonski metod. Pregled UML-a: korisnici. Singleton. UML notacija. Johnson. Konsultacije.. Addison Wesley. Proizvodni metod.

Slobodna nedjelja Numerička integracija Greška numeričke integracije. . kolokvijumi. (II domaći) I kolokvijum. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim numeričkim metodama i njihovim primjenama.dva kolokvijuma (svaki po 20 poena-max=40). (V domaći) Numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina Završni ispit .za redovno pohađanje nastave (max=5).ac. upis.PLAN RADA Naziv metodskih jedinica za predavanja (P). Konsultacije: četvrtkom od 18.. greška i Lagranžov interpolacioni polinom Podijeljene i konačne razlike i Njutnovi interpolacioni polinomi.00 Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (administracija. kontrolni testorvi. kolokvijumi i završni ispit. ) I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI. dr Vanja Vukoslavčević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. seminarski radovi. (III domaći) Numeričko rješavanje jednačina (metod proste iteracije) Metoda tangente i sječice za rješavanje jednačina II kolokvijum . . R. Novi Sad 1989.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBAVEZAN Semestar V NUMERIČKA ANALIZA Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2RV Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovni studijski program PMF-a Računarske nauke (studije traju 8 semestara. Numeričko rješavanje sistema linearnih jednačina. uključujući Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + konsultacije 68sati (dopunska nastava) Osnovna literatura – D. Vulanović. vježbe (V) i ostale nastavne sadržaje (O) .me 191 .00 do 19.ukupnan max broj poena = 100 Posebne naznake za predmet: Nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. konsultacije. Pripremila: nastavnik .pmf. završni (kao i popravni) ispit (max=50 poena). Ovjera semestra. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti treba da redovno pohađaju nastavu. Planirani oblik provjere znanja ( PZ: domaći zadaci . Numeričko diferenciranje. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: . rade domaće zadatke samostalno i polažu sve testove i kolokvijume i na kraju završni odnosno završno-popravni ispit. ovjera prije početka semestra): 3 Struktura: sata x 2 nedjeljno = 6 sati 3 sata predavanja Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 2 sata i 20 minuta Dopunski rad:68 sata samostalnog rada. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. -za domaće zadatke (svaki po 1 poen (max =5). domaći zadaci.Dr Vanja Vukoslavčević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.Herceg.nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Račun greške. Obrnuti problem greške (I domaći) Interpolacioni polinomi. Numerička analiza.. Greška argumenta i greška funkcija. kontrolni testovi. Nedjelja i datum SADRŽAJ PREDMETA . Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednačina (IV domaći) Metode Runge – Kuta za rješavanje diferencijalnih jednačina. .

zaštitom elektronske pošte. upis. Zaštita elektronskih transakcija. Trojno šifrovanje. Rijndael-ova šifra. Kompjuter biblioteka. XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. kao i savremenom zaštitom na mrežnom nivou. dr Stevan Šćepanović – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i demonstracije u računarskoj učionici / laboratoriji. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Stevan Šćepanović. “Svetlost”. G. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završn ned. Osnovni pojmovi o bezbjednosti u računarskim sistemima. Izučavanje algoritama korišćenih za šifriranje informacija. Završni ispit 30 poena. Protokol Kerber.ac. Osnovni pojmovi iz kriptografije i kriptoanalize. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma se ocijenjuju ukupno sa 70 poena. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa prijetnjama bezbjednosti u računarskim sistemima i načinima. Č. S. .me Nedjeljno 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 minuta samostalnog rada. DES standard šifriranja podataka. studijski program RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 6 semestara. Elektronska uvjerenja.“Firewalls zaštita od hakera". AH i ESP. Lokacija i razmještaj funkcija i uređaja za šifriranje. Generacija Message Digest korišćenjem SHA-1. McClure. Protokoli za provjeru i principi izgradnje protokola autentičnosti. Hash funkcije. Pouzdanost korišćenja simetričnih šifri. SLOBODNA NEDJELJA I Kolokvijum. Instalacija dijeljenog ključa i Difi-Helmanov protokol za razmjenu ključeva. Zaštita Web-a (SSL Protokol i Internet TLS standard). AES . Klasifikacija kriptosistema. Zaštitna barijera (firewall). 180 ECTS kredita). Transportni i tunelski režim zaštite. Perkins . Inc. 2003. Strib. Otvaranje DES šifri. politika i mehanizmi zaštite. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka..“Cryptography and Network Security. ovjera prije početka semestra): 3 sata x 2 nedjeljno = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 Dopunski rad:68 sata Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + 68sati (dopunska nastava) Literatura: M. Autentičnost na osnovu dijeljenog ključa. oblicima i metodama zaštite računarskih sistema. Simetrično ili klasično šifriranje. 2001. Kurtz . Prentice-Hall. Algoritam RSA. vanredni profesor Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Algoritmi sa otvorenim ključevima. Ostale simetrične šifre. web-a i transakcija. Konsultacije. Zaštita elektronske pošte (PGP operacije i zaštitno višenamjensko Internet Mail proširenje . Zaštita na mrežnom nivou i IP zaštita.“Sigurnost na mreži”. Šifrovanje premještanjem i zamjenom i Fajstelova šifra. Scambray. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati Neophodne pripreme (administracija.pmf. Upoznavanje sa praktičnom primjenom kriptografije u oblasti zaštite računarskih sistema. Prijetnje bezbjednosti u računarskim sistemima i principi izgradnje bezbjednog računarskog sistema. Konfuzija i difuzija i osnovni principi šifriranja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Bezbjednost računarskih sistema Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni V 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. Provjera originalnosti kroz centar za distribuciju ključeva i Protokol Nidhema-Šredera za provjeru autentičnosti. Elektronski potpis. J. Degradacija sistema pomoću virusa i drugih štetnih programa.napredni standard šifriranja. “Svetlost”. Kontrola pristupa i autorizacija kao mehanizam zaštite.S/MIME). W. II Kolokvijum. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Kompjuter biblioteka. Čačak. uključujući konsultacije u semestru 192 . Zaštita računara od virusa. Virtuelne privatne mreže i tunelovanje. Čačak.". 1999. Blokovske šifre. Stallings. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. Apsolutno sigurna šifra. New Jersey. Neophodna zaštita računarskih sistema.

Uslovljenost drugim predmetima: Položeno Programiranje I i Programiranje II. genetski algoritmi. 1997. napišu seminarski rad i rade kolokvijum. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 minuta) x 16 = 149 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Prentice Hall. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za razvoj i implementaciju sistema računarske inteligencije. Mitchell – Machine Learning. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku. Izrada eseja. Lokalno traženje – "simulated annealing". (Nastava)+18 sati i 20 min. Norvig – Artificial Intelligence: Modern Approach (3rd edition). Posebnu naznaku za predmet:Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 40 studenata. rade i predaju sve domaće zadatke. Literatura: Russel. T. metod "najbližeg susjeda". tabu traženje. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. metod "Naive Bayes". Ime i prezime nastavnika i saradnika: mr Goran Šuković. uključujući i 3 sata predavanja polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata (preostalo vrijeme od prve 2 sat računskih vježbi dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 210 sati) 4 sata i 20 minuta samostalnog Struktura opterećenja: rada. 180 ECTS kredita). studijski program Računarske nauke (studije traju 6 semestara. odrade vježbe. prikupljanja i formalizacije znanja i mašinskog učenja. Metodi informisanog traženja. Kolokvijum 30 poena Završni ispit 35 poena. Slobodna nedjelja I kolokvijum Predstavljanje neizvjesnosti. dr Savo Tomović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.pmf. Odbrana seminarskih radova.Šifra predmeta Naziv predmeta: Status predmeta Obavezni Vještačka inteligencija Semestar V Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije.me Nedjeljno 193 . Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u vještačku inteligenciju. 2010. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Regresija. Računarska inteligencija u igrama Inteligentni sistemi zasnovani na matematičkoj logici. Problemi zadovoljavanja ograničenja ("constraint satisfaction problems"). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: mr Goran Šuković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. uključujući sisteme pretraživanja. "Backpropagation" metod obučavanja. SVM. Neuronske mreže. McGraw Hill. upis. (Priprema)+42 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.ac. Konsultacije. uključujući konsultacije 149 sati i 20 min. ovjera) 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati Struktura: Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Drveta odlučivanja. Uvod u mašinsko učenje. Istorijat i veza sa drugim naukama. Bajesovske mreže. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 6 domaćih zadataka po 5 poena (ukupno 30 poena) Seminarski rad: 5 poena. Reprezentacija problema Metodi "slijepog traženja" Metodi "slijepog traženja" (nastavak).

180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Strukture podataka Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti treba da ovladaju osnovnim konceptima i znanjima iz oblasti organizacije i razvoja informacionih sistema. strukturna dekompozicija procesa razvoja informacionog sistema Faza strategije u životnom ciklusu razvoja. nastavnik. mr Ivana Todorović. teh. Pearson Education. Bocij P. U sl da je to potreb nast se može izvoditi na engl jez. struktur pristup Metod razvoja soft metod uprav razvojem soft inf sistema.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni Uvod u informacione sisteme Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Semestar V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. 2005. prototipski pristup. Chaffey D. Addison-Wesley.me 194 . Curtis G. studijski program: Računarske nauke (studije traju 6 semestara. Inženjerstvo korisničkih zahteva. Pearson Education. Hickie S.pmf. Treba da prepoznaju metod. 7th Edition. 5/E. Design & Practice. 2004. pristupi u ublaž krize softvera. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. 3/E. Nedjeljno 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 minuta samostalnog rada. analiza i modelovanje procesa poslovanja u realnom sistemu. Pearson Education. kval softvera. Development and Management for the E-business. uvođenja u upotrebu i eksploatacije i održavanja u životnom ciklusu razvoja Kriza softvera. BSP metoda Test I Faza analize u životnom ciklusu razvoja Izrada projektnog zadatka. Učenje i sam rezonovanje. upis. 2004. organizacioni i sociološki aspekti realnih sistema Pojam. Cobham D. Metode idejnog projektovanja informacionog sistema. struktura i uloga CASE proizvoda u procesu razvoja softvera i informacionih sistema. savremena programska okruženja (4GL i generatori koda) u procesu razvoja softvera Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu: Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati Neophodne pripreme (administracija. ovjera prije početka semestra): 3 sata x 2 nedjeljno = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 Dopunski rad:68 sata Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + 68sati (dopunska nastava) Obaveze studenata u toku nastave: redovno pohađanje nastave. Test II – 15 p (min. Pearson Education. Business Information Systems: Analysis. idejni projekat informacionog sistema. – 20 p Završni ispit: usmeni – 50 p (min. 2000. Izrada projektnog zadatka. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Pred. uključujući konsultacije u semestru Literatura: Hawryszkiewycz I. reverzno inženjerstvo. faktori uspj razvoja inf sistema Dijagrami tokova podataka u analizi i projektovanju sistema Proces razvoja inf sistema. pristupi metodologiji životnog ciklusa. 5 p). softversko inženjerstvo. str i zad informacionog sistema. 30 p) Poseb nazn za predm Nast (P+V) se izvodi za gr od oko 40 stud. snimanje i analiza korisničkih zahteva. Sam priprema ispitnih pitanja. plan razvoja informacionog sistema Slobodna nedjelja. soc i psih aspekte u obl razvoja soft proiz i inf sistema. Business Information Systems: Technology. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Test I – 15 p (min. reinženjering informacionih sistema Koncepcija. ugovaranje projekta. 5 p) .ac. Introduction to System Analysis and Design. implem projekt baze pod program podrške inform sist Test II Faze programiranja. Greasley A. 5/E. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. dr Srđan Kadić. softverski alati za modelovanje procesa poslovanja Konceptualno projektovanje baze podataka i programske podrške informacionog sistema Faza projektov u život cikl razvoja. uzroci i posledice. Sommerville I. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelja I nedelja II nedelja III nedelja IV nedelja V nedelja VI nedelja VII nedelja VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja Završna nedjelja XVIII-XXIPriprema i upis semestra Pojam sistema. upravljanja sistemom. Software Engineering. redovno ispunjenje svih predviđenih obaveza (videti rubriku Oblici provjere znanja i ocjenjivanje). Konsultacije.

grammar: Prepositions of place. grammar: -ing clauses Networks. grammar: Warnings The World Wide Web. Savo Kostić Napomena: 195 .Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. nedjeljno Broj sati: 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura opterećenja Predavanja: 2 sata Vježbe: 0 Individualni rad studenata: 40 minuta Literatura: Eric H. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. Computer Architecture. grammar: Past simple vs Present perfect. grammar: Present passive . grammar: Complex instructions Multimedia. Computer Applications. grammar: Collocations Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta u semestruNastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 minuta Neophodne pripreme 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad: za pripr isp u popr isp roku. Operating Systems. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Priprema i upis semestra Computer Users. grammar: Giving advice Communication systems. grammar: Relative clauses The Internet.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik 3 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan Studijski programi za koje se organizuje: V 2 2P+0V Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. uklj i polag popr isp do 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 minuta (Nastava)+ 5 sati i 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. radi domaće zadatke. Učenje za testove i završni ispit. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbanja. Glendenning. grammar: Verb patterns Applications Programs. govorne vježbe Slobodna nedjelja Graphical User interface. grammar: -ing form as noun and after prepositions Kolokvijum (1 čas).Prezentacija sa 20 poena. John McEwan Information Technology Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se:5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). 180 ECTS kredita). Peripherals. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi.Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . Konsultacije.Kolokvijum 20 poena. grammar: Comparison and contrast. grammar: Time clauses Websites. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta.

5 poena). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Zadatak I – 10 poena (min. Prentice Hall. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Struktura opterećenja: Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Predavanja: 2 sata Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. samostalno rezonovanje. mr Ivana Todorović . tehnološkim. 2004. Treba da usvoje tehnike koje se bave metodološkim. 7th Edition. tehnike i IX nedelja dijagrami X nedelja Objektno orijentisana metodologija razvoja softvera. Principi projektovanja baza podataka. 5 poena). redovno ispunjavaju sve predviđene obaveze. 2004.dr Srđan Kadić – nastavnik. Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. 6th Edition. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedelja Pojam. Literatura: Sommerville I. Zadatak III – 10 poena (min.me 196 . upravljanje razvojem softverskih sistema Pristupi razvoju softverskih proizvoda. sociološkim i psihološkim aspektima u oblasti razvoja softverskih proizvoda. Projekat I – 30 poena (min. extreme II nedelja programming III nedelja Formalne specifikacije i metode u softverskom inženjerstvu Upravljanje konfiguracijom softverskih sistema.Neophodne pripreme (administracija. procena cene softverskih proizvoda. Addison-Wesley. Pearson Education. studijski program: Računarske nauke (studije traju 6 semestara. UML specifikacija. Govedarica M. System Analysis and Design. Samostalna priprema ispitnih pitanja. metrike u softverkom XIV nedelja inženjerstvu XV nedelja Automatizacija i inteligentna podrška postupaka projektovanja softvera XVI nedelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXIDopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu: u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta sati i 40 minuta. Vježbe: 2 sata uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo Ostale nastavne aktivnosti: 0 vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Individualni rad studenata: 2 sata i 40 minuta. UP (RUP). Zadatak I Oblikovanje zahteva prema softverskom proizvodu. Zadatak III i Zadatak IV Objektno orijentisane tehnike projektovanja softverskih sistema. 5 poena) Zadatak II – 10 poena (min. Kendall K. Software Quality Assurance. ciljevi i zadaci softverskog inženjerstva. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Luković I. Završni ispit: usmeni – 30 poena (min. Addison-Wesley. projektovanje arhitektura softverskih V nedelja sistema VI nedelja Tehnike upotrebe CASE alata u fazama analize i projektovanja softverskih sistema. Konsultacije. osnovne funkcije i struktura CASE proizvoda IV nedelja koji podržavaju proces razvoja softvera i upravljanje konfiguracijom. FTN Izdavaštvo.pmf.ac. 2004. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Izborni kurs I / Uvod u informacione sisteme Ciljevi izučavanja predmeta:Studenti treba da ovladaju znanjima i tehnikama iz oblasti softverskog inženjerstva i razvoja softvera. Mogin P. Projekat I XI nedelja Višeprimenljivost i uzorci u softverskom inženjerstvu XII nedelja Validacija i verifikacija softverskih sistema Upravljanje kvalitetom i unapređenje procesa u softverskom inženjerstvu. 15 poena) Posebne naznake za predmet: Nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. evolutivni. 2004. ocenjivanje procesa XIII nedelja razvoja. Pearson Education. u grupama do 40 studenta. prototipski pristup. samostalna izrada zadataka i projekata. metode i modeli upravljanja razvojem softvera Ocenjivanje softverskih proizvoda. Galin D. 5 poena). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Srđan Kadić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vežbe. Zadatak II VII nedelja Slobodna nedjelja Tehnike upotrebe CASE alata i 4GL razvojnih okruženja u fazama projektovanja i VIII nedelja programiranja softverskih sistema. 15 poena). Kendall J. Zadatak IV – 10 poena (min. Učenje. upis. Priručnici za izabrane CASE alate i okruženja IV generacije. inkrementalni.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Obavezan VI Softversko inženjerstvo Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. Software Engineering.

Studenti se upoznaju sa mark-up jezicima .Neophodne pripreme (administracija. upis. XML-RPC XI nedjelja XML programiranje: DOM i SAX XII nedjelja II kolokvijum XIII nedjelja XML i grafika : Scalable Vector Graphics XIV nedjelja XML and Print: XSL Formatting Objects (XSL-FO) XV nedjelja Razvoj Web Site-a uz primjenu XML-a XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 2 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata i 40 minuta. RDF.Naziv predmeta: Napredne programske tehnike Semestar VI Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Srđan Kadić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.nastavnik Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. releventnim za razvoj Web site-a (XHTML. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. 2004 Michael Kay. RSS.0". XSLT. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. REST. DTDs. DocBook. aplikacije XML-a. O'Reilly & Associates. dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). "XSLT 2. XSL.0". and DOM). XML Schemas. XPath.ac. rade i predaju sve domaće zadatke. Konsultacije. Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Srđan Kadić . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr. and WML). ATOM itd) IX nedjelja Uvod u Web servise WSDL X nedjelja Web servisi SOAP. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Wiley Publishing. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa naprednim programskim tehnologijama baziranim na XML-u. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 2004. Michael Kay.me 197 .pmf. 180 ECTS kredita). SVG. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod u XML II nedjelja Osnove XML-a III nedjelja Document Type Definition IV nedjelja Osnove Xpath-a V nedjelja Osnove XSLT-a VI nedjelja I kolokvijum VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Primjena XML-a (RDF. završni ispit 50 poena. RSS. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Kurs pokriva osnovne XML tehnologije (XML. Wiley Publishing. 2004. Elliotte Rusty and W. Scott Means "XML in Nutshell". i rade oba kolokvijuma Literatura: Harold. "XPath 2. XSLFO. uz pregled Web servisa baziranih na XML-u.

Neophodne pripreme (administracija. Sintaksna analiza – "Bottom-up" parseri. dr Savo Tomović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Objektno-orijentisani programski jezici. Morgan Kaufmann. Appel – Modern Compiler Implementation in Java (2nd ed). Uslovljenost drugim predmetima: Položeno ProgramiranjeI i Programiranje II. Literatura: Cooper. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za razvoj i implementaciju programskih prevodilaca za različite tipove programskih jezika. Flex. Alokacija registara. Generisanje koda. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: mr Goran Šuković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. odrade vježbe i rade testove i kolokvijum.ac. Troadresni kod. Gramatike i jezici. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Generisanje koda (nastavak). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 45 poena. Torczon – Engineering a Compiler. 180 ECTS kredita). upis. Regularni izrazi.me 4 - 198 . Primijenjena matematika (studije traju 6 semestara. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Princip rada programskih prevodilaca. Optimizacija programskih petlji. Ime i prezime nastavnika i saradnika: mr Goran Šuković. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ponašanje programa u vrijeme izvršavanja ("runtime behaviour"). Konačni automati. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Programski prevodioci Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje :Akademske osnovne studije Matematike. LR(1) i SLR(1) parseri. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 2 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata i 40 minuta. Analiza i transformacija programa. Slobodna nedjelja.pmf. 1998) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 6 domaćih zadataka po 4 poena (ukupno 24 poena) testa u obliku kviza po 2 poena (ukupno 6 poena) Kolokvijum 35 poena Završni ispit 35 poena. 2002 Aho. 2003. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Uvod u "dataflow" analizu. Ullman – Compilers: Princip Tech and Tools (Prentice Hall. u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. LR(0). Sethi. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 40 studenata. rade i predaju sve domaće zadatke. Cambridge Univ Press. Tipovi prevodilaca. Konsultacije. studijski programi Računarske nauke. Sintaksna analiza – "top-down" parseri. Sintaksna analiza – LALR parseri. Uvod u analizu programa. I kolokvijum Semantička analiza. Leksička analiza. Sintaksno-vođenje prevođenje.

proxy. Pregled server-side i client-side tehnologija. Igor Ivanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.ac. PHP – instalacija i podešavanje. II nedjelja Uvod u HTML. Cascade Style Sheets – CSS V nedjelja Cascade Style Sheets – CSS VI nedjelja Cascade Style Sheets – CSS VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja JQuery. Konsultacije. rade i predaju sve domaće zadatke i testove. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku. IX nedjelja JQuery. Stringovi. Uslovljenost drugim predmetima: Položeno Programiranje I i Programiranje II. XIV nedjelja Sigurnost veb-aplikacija. Aritmetika i uslovne naredbe X nedjelja JQuery.. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: mr Goran Šuković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. 180 ECTS kredita). Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim tehnologijama kreiranja web aplikacija. studijski program Računarske nauke (studije traju 6 semestara. Web čitači. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. 2010) Luke Welling. 2007) Jason Lengstorf – " Pro PHP and jQuery" (Apress. uključujući konsultacije 68sati (dopunska nastava) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ovladavanje alatima i tehnikama projektovanja. XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (administracija. XHTML. implementacije i održavanja web aplikacija. upis. Literatura: Jennifer Niederst – " Web Design in a Nutshell" (O'Reilly. III nedjelja HTML.me 199 . Petlje. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod. PHP – indeksirani i asocijativni nizovi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Goran Šuković.Naziv predmeta: Internet tehnologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni VI 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje :Akademske osnovne studije Matematike.pmf.. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. i obrada XML dokumenata XV nedjelja Content Mangement Systems – CMS. Matematičke funkcije. ovjera prije početka semestra): Struktura: 3 sata x 2 nedjeljno = 6 sati 2 sata predavanja Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 1 sat vježbi Dopunski rad:68 sata 2 sata i 20 minuta samostalnog Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + rada. Posebnu naznaku za predmet:Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 40 studenata. IV nedjelja HTML5. Promjenljive. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Laura Thomson – ”PHP and MySQL Web Development (4th Edition)” Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka po 6 poena (ukupno 30 poena) 4 testa u obliku kviza po 5 poena (ukupno 20 poena) Završni ispit – projekat 50 poena. XI nedjelja PHP – povezivanje sa bazom podataka XII nedjelja XML XIII nedjelja XSLT i XML. HTML5.

1995. dr Stevan Šćepanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.. 180 ECTS kredita). параллельного и распределенного программирования ”. Pravci budućeg razv super računara. Tanenbaum. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. III nedjelja Softverski koncept distribuiranih sistema. Nedjeljno 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada. Inc. Prentice-Hall. nastavnik. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. New Jersey. XIV nedjelja Distribuirana zajednička memorija. osnovama paralelnog programiranja i algoritmima za izvršavanja konkurentnih programa. dr Stevan Šćepanović.А. Inc. IV nedjelja Performanse paralelnih i distribuiranih računarskih sistema. uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati Neophodne pripreme (administracija. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Sadržaj predmeta Pripremn nedjelja I nedjelja Uvod. New Jersey. Procesi i niti. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaći zadaci se ocjenjuju sa ukupno 4 poena. rade i predaju sve domaće zadatke i rade kontrolne testove.Primjeri distribuiranih sistema. S. Super računari. van Steen . Osnovni pojmovi. VI nedjelja Osnove paralelnog programiranja.me 200 . Эндрюс.pmf. mr Ivana Todorović. Prentice-Hall. . Вильямс. Konsultacije. II nedjelja Klasifikacija i istorijat paralelnih i distribuiranih sistema. Primj i zadaci za vježbu. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznavaju sa: hardverskom i softverskom strukturom distribuiranih i paralelnih računarskih sistema. studijski program RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 6 semestara.“Distributed Systems – Principles and paradigms”.“Distributed Operating Systems”. Primjeri i zadaci za vježbu. “Основы многопоточного. VII nedjelja SLOBODNA NEDJELJA VIII nedjelja I Kolokvijum.Г. Paralelizam zad i paral pod.ac. Москва. XV nedjelja II Kolokvijum. IX nedjelja Tehnologija klijent/server. Troslojni P-A-D model obrade podataka. Karakteristike računara visokih performansi. Završni ispit 30 poena. upis. ovjera prije početka semestra): 3 sata x 2 nedjeljno = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 Dopunski rad:68 sata Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + 68sati (dopunska nastava) Literatura: А. Р. Dva kolokvijuma se ocijenjuju ukupno sa 66 poena. M. XI nedjelja Sinhronizacija vremena u distribuiranim sistemima. Tanenbaum. X nedjelja Komunikacija i sinhronizacija konkurentnih procesa. S.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Distribuirani računarski sistemi Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni VI 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije.. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. V nedjelja Osnovni princ izgr distribuiranih sistema. XVIZAVRŠNI ISPIT XVIIOvjera semestra i upis ocjena XVIII-XXIDopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da aktivno prate nastavu. 2002. Određivanje stanja distribuiranog sistema XIII nedjelja Distribuirani fajl sistem. XII nedjelja Algoritmi međusobnog isključenja kritičnih intervala. 2003.

vježbe u grupama od oko 20 studenata. Prava koris. 4NF. Normalizacija korišćenjem funkcionalnih zavisnosti. i rade kolokvijum. Digitalne biblioteke. Protokoli zaključavanja. Faze. Granularnost.me 201 . Dodatno. Odbrana projekta. Distrib obrada upita Nove primjene. Domen-ključ normal forma. Uprav katal. Viševerzione šeme. Korisnici. Test serijab. Greške u dizajnu i anomalije. Dekompozicija. Date An Introduction to Database Systems. Opt upita.ac. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Paralelizam medju operacijama. paralelizam medju upitima. 5NF. Evaluacija izraza. Konkurentnost u indeksima Oporavak od kvara. projekat od 20 p. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. kolokvijuma od 20 poena. Paralelne baze podataka. Multimedijalne baze podataka. Genom projekat. Kontrola konkurentnosti. Oporav sa konkur transakc. Data mining. upis. Korth: Database Syst Concepts. Prostorne i geografske baze podataka. Opor i atomičnost. Literatura: Silberchatz. Vrste kvar. Kriterijumi procjene. Paralelizam u bazama podataka. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Shadow paging. Baze podataka na Internetu. Addison-Wesley Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 dom zad se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). McGraw-Hill C. Mrež transpar. Inf u katalogu potrebna za procj plana. Distrib sist. Normal korišć zavisn spajanja. Fragmen pod. Protokoli vremenskih marki. Bezbj sist. RAČUNARI I PROGRAMIRANJE. Analiza podataka. Protokoli zasnovani na validaciji. načinima realiz. Data warehousing. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. stud se na vježbama upoznaju sa programiranjem vezano za baze podataka. Ćorsokaci. Baze podataka u biologiji. mr Aleksandar Popović. Normalne forme. Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Druge operacije. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Admin sist baza podat. Definicija transakcije u SQL-u. Završni ispit 50 poena. Slobodna nedjelja Kolokvijum Pojam transakcije. Uprav bafer Kvarovi sa gubit stab mem Napr teh oporavka. Dizajn paralelnih sistema Distribuirane baze pod. 3NF. Stanja trans. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 1 sat i 40 minuta. Rezer arh podataka. BAZE PODATAKA Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studi se upoznaju sa napr koncep baza pod . 2NF. Procj i izvrš selekcije. Uslovljenost drugim predmetima: -UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE. Serijab. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. ACID svojstva. Replikacija. Konsultacije. Izvrš upita. rade i predaju sve domaće zadatke. Obrada upita. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. princ i krit pri dizajnu.pmf. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Šeme za opor pomoću žurnala (log-a). Sist za podršku pri odlučivanju.J. 1NF. njih unutr str . Dizajn relacione baze podataka. Izbor plana izvrš. u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. Procj i izvršavanje spajanja. BCNF Nor korišć višezn zavisnosti. Paralelizam unutar upita. dr Predrag Stanišić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. 180 ECTS kredita). dr Predrag Stanišić.Neophodne pripreme (administracija.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta NAPREDNE BAZE PODATAKA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni - VI 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Uloge. OPERATIVNI SISTEMI. nastavnik. Paralelizam unutar oper.

Computers in the office.Prezentacija sa 20 poena. -ise verbs. grammar: Compound nouns. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Priprema i upis semestra Computing support. grammar: Requirements. grammar: Predictions. Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. grammar: Classifying Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta u semestruNastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 minuta Neophodne pripreme 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad: za pripr isp u popr isp roku. Kolokvijum 20 poena. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . Konsultacije. Recent Developments in IT. Software Engineering. Data Security 2. grammar: Listing. Electronic Publishing. grammar: Cause and effect 2 . Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. Slobodna nedjelja The Future of IT.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik 4 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan Studijski programi za koje se organizuje: VI 2 2P+0V Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. grammar: Prefixes. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. Glendenning. Computers in Education. grammar: Cause and effect. ability. Computers in Medicine. John McEwan Information Technology Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). People in Computing. grammar: Giving advice. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. grammar: The passive. uklj i polag popr isp do 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 minuta (Nastava)+ 5 sati i 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. grammar: Giving examles. radi domaće zadatke. Savo Kostić Napomena: 202 . Robotics. Učenje za testove i završni ispit. Data Security 1. Virtual reality. grammar: Explanations and definitions. Computer viruses. nedjeljno Broj sati: 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura opterećenja Predavanja: 2 sata Vježbe: 0 Individualni rad studenata: 40 minuta Literatura: Eric H. 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. grammar: If clauses.

6.I. Primijenjeni osnovni studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 203 .

204 .

2. 11. 10. 6. 2. 5. Naziv predmeta Ljetnji semestar fond časova nedjeljno Izborni ECTS ECTS 1. 2. 14+11 III godina 2+2 3+1 2+2 3+2 2+2 2+0 30 5 4 5 6 6 4 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+0 14+10 5 6 6 5 6 2 30 2 14+9 30 3+2 3+3 2+1 2+1 2+0 2+2 14+9 6 6 3 4 4 7 30 205 . 5. 12. 4. 8. 7.Naziv studijskog programa Računarstvo i informacione tehnologije Stepen studija Osnovne studije I godina Obavezni Zimski semestar fond časova nedjeljno 3+3 3+3 2+2 2+2 2+0 Akademske/Primijenjene Primijenjene Br. 6. 6. sistema Teorija složenosti algoritama Periferije i interfejsi Programski prevodioci Matematika V Napredne programske tehnike Softver inženjering Programski jezici Vizuelizacija i računar. 9. 4. Računari i programiranje Uvod u kompjuterske nauke Matematika I Fizičke i elektronske osnove računarskih sistema Engleski jezik I Principi programiranja Strukture podataka Operativni sistemi Matematika II Izborni predmet Engleski jezik II Ukupno Baze podataka 1 Objektno-orijent. 3. 7. 7. 8. 5. 9. 3. 10. 12+10 II godina 3+3 2+2 3+2 2+2 2+2 2+0 30 7 5 6 4 6 2 1. 11.mreže i komunikacije Programiranje II Internet tehnologije Baze podataka 2 Matematika IV Engleski jezik IV Ukupno Arhitektura računar. 12. 9. grafika Matematičko modeliranje Kriptografija Završni projekat Ukupno X X X X X X X X X X X 11 X X X X X X X X X X X X 12 X X X X X X X X X X X X 14 7 7 7 7 2 3+3 3+3 3+3 2+2 2+0 2+0 15+11 6 6 6 6 4 2 30 1. 3. 10. 8. 11. programiranje Programiranje I Matematika III Distribuirani računarski sistemi Engleski jezik III Računar. 4.

Nizovi. XV nedjelja Završni ispit XVI nedjelja Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. kao i Bulovim funkcijama. Rekurzija u Pascal-u. Nizovi. oblast promjenljive u Pascal-u. algoritam. Primjeri zatvorenih klasa. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. . brojnim sistemima. Schneider. i rade kolokvijum. Rekurzija u Pascal-u. na vježbama studenti ovladavaju osnovama višeg programskog jezika Pascal. Kompletnost i zatvorenost. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Ekvivalentnost formula. PMF Podgorica. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima računarstva. V nedjelja Konverzija broja iz jednog sistema u drugi. obrada podataka. Princip dualnosti. Predstavljanje cijelih brojeva u računaru. rade i predaju sve domaće zadatke. Predrag Stanišić: Računari i principi programiranja. Operatori i kontrolne strukture Pascal-a. vježbe u grupama od oko 20 studenata.pmf. informacioni sistem. Karakteristike komercijalnih Pascal kompajlera. John Wiley & Sons. Operatori i kontrolne strukture Pascal-a. Pojam Bulove funkcije. . Uvod u Pascal. niske u Pascal-u. dr. VI nedjelja VII nedjelja Slobodna nedjelja Predstavljanje racionalnih brojeva. Uz to.nastavnik. Literatura: Milan Martinović. načinima predstavljanja različitih vrsta podataka u računaru.ac. Operacije u binarnom sistemu. Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata.Kolokvijum od 40 poena . upis. Ugrađene funkcije u Pascal-u. znakovni podaci. uključujući konsultacije Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Intuitivni i formalni pojam algoritma.me 206 . niske u Pascal-u. Savo Tomović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. dr. studijski program Računarstvo i informacione tehnologije na Prirodnomatematičkom fakultetu (studije traju 6 semestara. Operatori i kontrolne strukture Pascal-a. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: .. Predrag Stanišić . Bruell . XII nedjelja XIII nedjelja Savršena disjunktivna normalna forma. Ulaz/izlaz u Pascal-u. X nedjelja XI nedjelja Formule. Konsultacije.Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. G. kodiranja.Završni ispit 50 poena. II nedjelja Hardver i softver. S. Osnovni tipovi podataka u Pascal-u i operacije na njima. parametri. Realizacija funkcija formulama. Informatika. Elementarne funkcije."Advanced Programming and Problem Solving with Pascal". Funkcije. Predrag Stanišić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. ovjera) 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterćenje za predmet 7x30 = 210 satiDopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod.Naziv predmeta: RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni I 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene osnovne studije. VIII nedjelja IX nedjelja Kolokvijum. III nedjelja IV nedjelja Brojni sistemi. Razvoj računarske tehnike. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet210 sati)Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (Nastava)+18 sati i 40 minuta(Priprema)+42 sata (Dopunski rad) 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Struktura: 3 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 3 sata i 20 minuta samostalnog rada. XIV nedjelja Teorema o kompletnosti. 180 ECTS kredita).

upis. Predstavljanje karaktera.me 207 . Naredba dodjeljivanja. eseje i prezentacije. Univerzitet Crne Gore. odrade vježbe u računarskoj sali i rade kolokvijum i završni ispit. Operatori. 180 ECTS kredita). vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Algoritmi i složenost algoritama. Završni ispit . tipovi. 2003. Logički izrazi.Principi programiranja. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Uvod. Konsultacije. Nizovi . Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim principim ra. Uslovne naredbe i petlje.40 poena. Opterećenje studenta: Nedjeljno 6 x 40/30 = 8 sati Predavanja: 2 sata Vježbe: 3 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati) x 16 = 80 sati Neophodne pripreme (administracija. Martinović. objekti. ovjera prije početka semestra): 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6x30 = 180 sati Dopunski rad: od 0 do 84 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 84 sata (Dopunski rad) Literatura: J. Stringovi Završni ispit Završna nedjelja XVIII-XXI Ovjera semestra i upis ocjena nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. I kolokvijum. Ime i prezime nastavnika i saradnika: mr Goran Šuković.. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. M. Istorijat programskih jezika. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka.Naziv predmeta: UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE Semestar I Broj ECTS kredita 7 Fond časova 3P+3V Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Studijski programi za koje se organizuje: Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara.5 poena (ukupno 15 poena). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Tri testa iz laboratorijskih vježbi sa po 5 poena (ukupno 15 poena). mr Dušica Slović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. nasljeđivanje. Posebne naznake za predmet: predavanja se mogu držati na engleskom i ruskom jeziku. Koncepti programskih jezika: Prmjenljive.G.Computer Science: An Overview. 2004. Metodi. Nizovi. Addison Wesley.traženje.30 poena. Slobodna nedjelja. Ulazno-izlazne operacije. zvuka i videa. izrazi.ac. metodi. Izrada jednog eseja i jedne prezentacije.unarskih nauka kroz programski jezij Java i stiču iskustvu u radu sa programima za obradu teksta i grafike.. Jedan kolokvijum .pmf. Esej i prezentacija po 7. Stanišić . sortiranje. rade i predaju sve testove. Brookshear . P. Arhitektura PC računara. tabelarne proračune i prezentacionim programima. Predstavljanje cjelih i realnih brojeva. Objektno-orijentisano programiranje: klasae. Brojni sistemi. Slajdovi sa predavanja (PDF). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.

ovjera prije početka Vježbe: 2 sata. vektorski i mjesoviti proizvod. 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min. G. Matematika. Algebra. Binomna formula. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje ispita. Predavanja: 2 sata.ac. Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. Kroneker-Kapelijeva teorema. Prelazna ocjena se dobuja ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. geometrije. Završni ispit 50 poena. II kolokvijum. 180 ECTS kredita). Kramerove formule. uključujući konsultacije. algebre i anal. Povrsi drugog reda. Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Gausov metod. izrada domaćih zadataka i kolokvijuma. dr Žana Kovijanić Vukićević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ispit) + 18 sati i samostalnog rada. Pojam skupa. vježbe. Sistemi linearnih jednacina i matrice. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaća zadatka se ocjenjuju sa 4 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). P. 40 min. Literatura: M. S. Skalarni. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj ovog predmeta je da se student upozna sa osnovnim matematičkim pojmovima i da ih primjenjuje u izučavanju drugih predmeta. Zagreb 1974. Zbirka zadataka iz lin. Neophodne pripreme (administracija.pmf. Podgorica 1999. M. konsultacije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Prisustvo predavanjima i vježbama. Duborija. SADRŽAJ PREDMETA Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja XVII nedjelja XVIII-XXI nedjelja Osnove iskaznog racuna. Stanišić. relacije i funkcije. Determinante.me 208 . Mosurović. Šuković. 2 kolokvijuma po 20 poena ( ukupno 40 poena). domaći zadaci. X 16 = 149 sati i 20 min. M. Radić. Vektori i osobine. Slobodna nedjelja Krive.Naziv predmeta: Matematika 1 Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni I 7 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Elementi kombinatorike. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Jaćimović. I domaci zadatak. semestra):9 sati i 20 min. I kolokvijum. Individualni rad studenata: 5 sata i 20 minuta Dopunski rad: 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min (nastava i zav. (pripreme) + 42 sata ( dopunski rad). Ostale nastavne aktivnosti: Ukupno opterećenje za predmet : 7 x 30 = 210 sati. Prava i ravan. X 2 = 18 sati i 40 min. upis. Podgorica 2001. kolokvijumi.

izvori Osnovni nelinearni elementi u električnom kolu. Razmatraju se osnovni elektronski elementi otpornici. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Predavanja: 2 sata.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Fizičke i elektronske osnove računarskih sistema Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 7 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Beograd 1997. a laboratorija (L) u grupi od po 10 studenata. filteri Test uređaji: Multimetri. kondenzatori. potenciometarsko kolo. dr Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. električni mostovi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Registri Mikrokontrolori II kolokvijum Kompjuteri i periferija Prenos i skladištenje podataka Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA u semestru Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. Ukupno opterećenje za predmet : 7 x 30 = 210 sati. Dopunski rad: 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min (nastava i zav. Fizičko tehnička merenja. 180 ECTS kredita). X 2 = 18 sati i 40 min. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta U ovom predmetu studenti se upoznavaju sa osnovnim fizičkim principima i elektronskim elementima zasnovanim na njima.seminarski rad 10 poena .me Slavoljub Mijovic 209 . Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 5 sata i 20 minuta samostalnog rada. transformator. osciloskopi. urade laboratorijske vjezbe i oba kolokvijuma Literatura: D. rade i predaju sve domace zadatke. Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min. Istorijski razvoj komjuterskih sistema Osnovni koncept električnih signalaOsnovni linearni elementi u električnom kolu – otpornici. koji čine jedan savremeni kompjuterski sistem. Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje-pregled kursa. dr Slavoljub Mijović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. diode i tranzistori i njihova kola za dizajniranje komjuterskog sistema. Neophodne pripreme (administracija. ovjera prije početka semestra):9 sati i 20 min.5 domaćih zadataka 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). . upis. Owen Bishop Understand Electronics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . X 16 = 149 sati i 20 min. laboratorijske vjezbe. signalni i impulsni generatori Slobodna nedjelja I kolokvijum Senzori i pretvarači Logička kola Brojači. induktori.pmf. Naučna knjiga. (pripreme) + 42 sata ( dopunski rad). induktori. Ispit) + 18 sati i 40 min. kondenzatori. Ucenje i izrada domacih zadataka. uključujući konsultacije. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku.diode i tranzistori Prekidači.2 kolokvijuma 40 poena završni ispit 40 poena Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 20 studenata. Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. Vježbe: 2 sata. Stanković.ac. Razdelnik napona. racunske vjezbe.

pmf. • Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatk: Savo Kostić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. govorne vježbe Slobodna nedjelja Analog transmision. (priprema) + 12 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. grammar: Mixed conditionals Word processors 2. grammar: Present vsPast tenses. Operating systems: Present vsPast tenses 2. Portable computers. John McEwan Basic English for Computing Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Ocjenjuju se: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). Završni ispit .50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik 1 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan I 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara.20 poena. grammar: Conditional sentences type 2 Computer software 2. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Priprema i upis semestra Personal computing. 180 ECTS kredita). (nastava) + 5 sati I 20 min.) = 5 sati i 20 min. grammar:Conditional sentences type 3 Word processors.20 poena. grammar: Present Tenses. Učenje za testove i završni ispit. Kolokvijum . radi domaće zadatke. grammar: comparison of adjectives Programming and languages. grammar: adjectives Digital transmision. Struktura: 2 sata predavanja 40 min. The processor. Literatura: Eric H. Ukupno opterećenje: 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad: 60 – 48 = 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min.ac. samostalnog rada I konsultacija Opterećenje studenta u semestruNastava i završni ispit: (2sata I 40 min.) x 16 = 42 sata i 40 min. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena). grammar: articles Kolokvijum (1 čas). grammar: Conditional sentences type 1 Computer software. Konsultacije. Uslovljenost drugim predmetima: : Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Online services. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. grammar: revision Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata I 40 min. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit.me 210 . Glendenning. Present simple vs present continuous Programming 2.Neophodna priprema: 2 x (2 sata i 40 min. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. Prezentacija . Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. grammar: Present Tenses 2.

X nedjelja Komponente računarskog sistema. Tehn izrade čipa. G. komp rač. Složeni tipovi VI nedjelja podataka (RECORD. III nedjelja Karno mape (nastavak i obnavljanje). raz komp nauka. JK. vježbe u grupama od oko 20 studenata. 180 ECTS kredita). XI nedjelja Osn rač. SET.D-leč kolo. Beograd 2003. 2004 . Višedim nizovi u Pascal-u.pmf. Univerzitet Crne Gore. i nerekurz. CET. IV nedjelja Pr kola (half adder. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. strukt. XV nedjelja Korišćenje programa debug. Schneider. i nerekurz. XIII nedjelja Samoreferentne strukture podataka. T . Realiz f pomoću dekodera. teh i real log kola. John Wiley & Sons. Rekurz."Advanced Programming and Problem Solving with Pascal".exe. Rekurz. Na časovima predavanja studenti se upoznaju sa elementima min Bulovih fun. Predavanja se mogu izvoditi i na engleskom i ruskom jeziku. Brojači (sinhroni. asemblerom osn račun. čitanje. Sistemski softver osnovnog računara. Konsultacije. rade kolokvijume. DRUGI KOLOKVIJUM XVI nedjelja Završni ispit XVII nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedj. Realizacija množenja pomoću komandi osnovnog računara. Čip. log kolo. upisivanje i kretanje kroz fajl). Martinović. II nedjelja Pojam digit kola. obrada. tekst fajlovi. Procesor i8086. čitanje.5 poena (ukupno 10 poena)2 testa po 10 poena (ukupno 20 poena) Završni ispit 20 poena. Izrada jedne prezentacije. dr Milan Martinović – nastavnik. V nedjelja Multiplekseri. PRVI TEST. Stanišić: Principi programiranja. P. Rad sa dat (tip FILE.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. realiz funkcija pomoću logičkih kola. Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno u semestruNastava i završni ispit: (9 sati 20 min) x16=149 sati 20 min Neophodne pripreme (administracija. Vrste adresiranja. VII nedjelja SLOBODNA NEDJELJA VIII nedjelja Pomjer reg. SADRŽAJ PREDMETA Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Tehn razv rač.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Principi programiranja Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan II 6 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Karnoove mape.MS. Slož tip pod u Pascal-u. 4 domaća po 2. el brojnog sistema (binarnog i heksadecimalniog) Nizovi u Pascal-u. vježbe u računarskoj učionici. Segmentacija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Fond čas pred Princ prog je podijeljen na teor dio (pred) i lab dio (vježbe). Magistrale. vrst adres i instrukc proces i8086. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi. naredba WITH) u Pascal-u. Instrukcije proces i8086. DISPOSE). full adder. testove i domaće zadatke. Rajko Ćalasan . SR-leč kolo. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. Posebne naznake za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. upisivanje i kretanje kroz fajl). Mitić: Osnovi računarskih sistema. Rad sa potprogramom kod osnovnog računara. Primjeri programa za rad sa ulazom i izlazom (sa i bez prekida). XIV nedjelja DRUGI TEST.me 211 . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 2 kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) Prezentacija 10 poena. Samostalana izrada praktičnih zadataka kroz domaće i testove. IX nedjelja Rad sa datotekama (tip FILE. Nizovi slož tipova pod u Pascal-u. Algoritmi za sortiranje nizova. Primjeri. Algoritmi za sortiranje nizova. S. Bruell . Realiz f pomoću multiplek Trostatički bafer. ovjera prije početka semestra): 2x(9 sati 20 7x40/30=9sati 20min min)=18sati 40min Predavanja: 3 sata Ukupno opterećenje za predmet :7x30=210 Vježbe: 3 sata Dopunski rad:0-42 sata Struktura opterećenja: 149 sati 20 min (nastava) + 18sati Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 3 sata 20min 40min (priprema) + 42sata (dopunska nastava) Literatura:M.Samoreferentne strukt podataka. Naredbe osn rač. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. N. upis.flip flopovi. Registri. asinhroni). Primjer aritmetičkih programa. alokacija i dealokacija memorije (NEW. tekstualni fajlovi. obrada.ac. Nizovi u Pascal-u. Flip-flop. Fon Nojmanov E-elem. dekoder). konstr log mreža. U okviru vj stud se upoznaju sa osn str pod i princ rada sa dat kroz progr jezik Paskal. PRVI KOLOKVIJUM. F. Dinamički tipovi XII nedjelja podataka.

Binarno drvo XIV nedjelja Stabla opšteg pretraživanja. 180 ECTS kredita).pmf. Matematički fakultet.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Strukture podataka Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 6 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Beograd. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 2 domaća zadataka se ocjenjuju sa ukupno 4 poena (2 poen za svakdomaći zadatak) Dva kolokvijuma po 23 poena (ukupno 46 poena) Završni ispit 50 poena. Kombinatorni problemi i nizovi. Višedimenzionalni nizovi u Pascal-u. njihovu implementaciju i primjenu struktura podataka u pravljenju efikasnih algoritama. kao i razvijanje određene kreativnosti kod studenata. Pretraživanje u nizu. Realizacija reda pomoći liste i niza.Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (Nastava)+18 sata i 40 minuta (Priprema)+42 sati (Dopunski rad) Literatura: Predavanja: Milo V. Tomašević.nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXIDopunska nastava i popravni ispitni rok nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.saradnik. IV nedjelja Linearne strukture podataka. Beograd. Učenje i samostalna izrada pripremnih i ispitnih zadataka. uključujući i polaganje popravnog ispita do 42 sati. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. Rekurzivni tipovi. mr Goran Šuković .Saša Malkov. praćenje i polaganje predmeta. koje su im neophodne za uspješno praćenje drugih predmeta. Nizovi. Ulančane liste. praktične računske vježbe na računarima. XI nedjelja Balansiranje stabla. STRUKTURE PODATAKA. Vježbe: Nenad Mitić. IX nedjelja Stabla. XII nedjelja Prioritetni red. SADRŽAJ PREDMETA Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Matematičke osnove. Višedimnezionalni nizovi (nastavak) V nedjelja Stek. Simulacija i eliminacija rekurzije. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. uključujući konsultacije u semestru4) Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 minuta) x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (prije početka semestra) 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 7x30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Red. Binarno drvo XV nedjelja II kolokvijum.nedjelja Završni ispit XVII. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Realizacija steka pomoći liste i niza. dr Milenko Mosurović – nastavnik.Vladimir Nikić. Korisnički tipovi u Pascal-u. Nizovi ako argumenti procedura i funkcija II nedjelja Analiza algoritama – složenost. Nizovi u Pascal-u. Sortiranje. Konsultacije. Dvostruko povezane liste. III nedjelja Definicija.ac. VII nedjelja SLOBODNA NEDJELJA VIII nedjelja Definicija grafa i terminologija. B – stabla. Quicksort. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Klas metode sortiranja (umetanjem i selekcijom). Jednostruko povezane liste . XVI. Kombinatorni problemi i nizovi. 2000. Prvi kolokvijum.me 212 . Osnovi programiranja:zbirka zadataka.stablo. klasif. XIII nedjelja Heapsort. Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno3) Broj sati: 7 kredita x 40/30 =9 sati i 10 minuta Struktura opterećenja: 3 sata predavanja 3 sat računskih vježbi 3 sata i 10 minuta samostalnog rada. VI nedjelja Rekurzivni programi. Mergesort. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 2000. Studenti upoznaju memorijsku reprezentaciju struktura podataka. AVL . X nedjelja Stabla binarnog pretraživanja. Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanjem ovog predmeta studenti se upoznaju i stiču navike da koriste osnovne strukture podataka. Predstavljanje grafa. mem reprez str pod i operac sa strukt pod. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje.

V nedjelja Procesi i niti. magistrale.Kolokvijum od 40 poena . principima i kriterijumima pri dizajnu. višeprocesorski. dr. Istorija operativnih sistema. . OS kao proširena mašina i upravljač resursima.mat. Uslovljenost drugim predmetima: -UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE. Literatura: Tanenbaum: Modern Operating Systems.me 213 . Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Planiranje niti.nastavnik. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. II nedjelja III nedjelja Pregled hardvera. njihovom unutrašnjom strukturom. i rade kolokvijum.Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. terminacija. sa programiranjem korišćenjem sistemskih poziva. 180 ECTS kredita). Procesori. U/I uređaji.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Operativni sistemi Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 6 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. vježbe u grupama od oko 20 studenata. implementacija. XV nedjelja XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Savo Tomović. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.pmf. IX nedjelja Kolokvijum. Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. IV nedjelja Osnovni koncepti operativnog sistema. kao i sa osnovama shell programiranja. Uz to. Ćorsokaci. X nedjelja Upravljanje memorijom. rade i predaju sve domaće zadatke. dr. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod. Prentice Hall International Silberchatz. hijerarhije. startovanje. Klasični IPC problemi. Konsultacije.5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). upis. Predrag Stanišić . na vježbama studenti se upoznaju sa glavnim savremenim operativnim sistemima. XIV nedjelja Multimedijalni.Završni ispit 50 poena. načinima realizacije. VI nedjelja Slobodna nedjelja. Vrste operativnih sistema. RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima operativnih sistema. Bezbjednost. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Pojam operativnog sistema. uključujući konsultacije Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. . Struktura OS. Međuprocesna komunikacija. Galvin: Opearting Systems Concepts.ac. memorije. distribuirani OS. XI nedjelja XII nedjelja Upravljanje ulazom/izlazom. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 2 sata samostalnog rada. Predrag Stanišić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. XIII nedjelja Fajl sistemi. stanja procesa. Willey Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . dipl. Modeliranje. Sistemski pozivi. VII nedjelja VIII nedjelja Planiranje procesa.

Zbirka zadataka iz Matematike I. Jaćimović. Granična vrijednost funkcije. • 2 kolokvijuma. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Prisustvo predavanjima i vježbama.ac. vanredni profesor Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja. Broj e. Metode integracije. Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Njutn Lajbnicova formula. P. Ukupno opterećenje za predmet : 7 x 30= 210 sati Dopunski rad: 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min (nastava i završni ispit) + 18 sati i 40 min (pripreme) + 42 sata (dopunski rad). Neprekidnost funkcije. Slučajni događaj. kolokvijumi. Osobine Diferencijabilnost funkcija. Neophodne pripreme (administracija. svaki po 2 poena. Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 7 kredita x 40/30= 9 sati i 20 min. Literatura: M. Matematika.me 214 . u semestru Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min x 16=149 sati i 20 min. Ušćumlić. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova Ciljevi izučavanja predmeta: Da student usvoji osnovne matematičke pojmove i osposobi se da ih primjenjuje u računarstvu i informatici. 180 ECTS kredita). Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Sanja Rašović. Osobine granične vrijednosti.pmf. Osnovne teoreme dif. Izvodi višeg reda. Predavanja: 2 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 5 sati i 20 minuta samostalnog rada. konsultacije. Miličić. Slobodna nedjelja I kolokvijum Neodređeni integral. upis. izrada domaćih zadataka i kolokvijuma. Tejlorova formula. vježbe. svaki po 25 poena. Granična vrijednost niza. Klasična definicija vjerovatnoće. Uslovna vjerovatnoća Slučajne veličine. Primjene određenog integrala. domaći zadaci. ovjera prije početka semestra): 9 sati i 20 min x 2=18 sati i 40 min. Beograd 1997. • završni ispit. uključujući i konsultacije. 40 poena. ukupno 10 poena. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: • 5 domaćih zadatka. Realna funkcija. računa.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Matematika II Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 6 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Određeni integral. Matematičko očekivanje i disperzija Matematičko očekivanje i disperzija neprekidne slučajne promjenjive II kolokvijum. Brojni niz. SADRŽAJ PREDMETA Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja XVII nedjelja XVIII-XXI nedjelja Realni brojevi. Stanišić. Podgorica 2001. ukupno 50 poena.

180 ECTS kredita). Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. samostalnog rada I konsultacija Opterećenje studenta u semestruNastava i završni ispit: (2sata I 40 min. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. govorne vježbe Slobodna nedjelja Graphics and multimedia. grammar: will and would IT Manager. Website Designer. grammar: certainty Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata I 40 min. grammar: clauses of contrast Future trends. Word processing.Prezentacija sa 20 poena. Present simple vs present continuous Languages. grammar: Making predictions Future trends 2. radi domaće zadatke. Ime i prezime nastavnika i saradnik: Dr Igor Lakić. Literatura: Eric H. (priprema) + 12 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. The Internet 2: World Wide Web. (nastava) + 5 sati I 20 min. grammar: Time clauses Programming. grammar: Present perfect passive. grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas).) x 16 = 42 sata i 40 min.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik II Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan II 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Ukupno opterećenje: 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad: 60 – 48 = 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min. grammar: Past simple vs Past continuous.) = 5 sati i 20 min.Neophodna priprema: 2 x (2 sata i 40 min. Konsultacije. grammar: modal verbs must and have to . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Savo Kostić Napomena: 215 . Uslovljenost drugim predmetima: : Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: : Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. grammar: -ing forms and infinitives. Struktura: 2 sata predavanja 40 min. Učenje za testove i završni ispit. grammar: Reported speech Low level systems. Kolokvijum 20 poena. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. Data bases and spreadsheets.Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. John McEwan Basic English for Computing Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Priprema i upis semestra The Internet. grammar: prepositions Analyst / programmer. Glendenning. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . emal and newsgroups.

Relaciona algebra. spajanja. Ekvivalentnost relacionih manipulativnih formalizama. njihovom unutrašnjom strukturom. Instanca i shema. Dijagrami. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. tipovi veza. Grupisanje i upiti nad više relacija. Upiti nad jednom relacijom. Domen. Relacioni model. IX nedjelja Kolokvijum X nedjelja Relacioni manipulativni formalizmi.. opšta ograničenja. Prošireni E/R model. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. atribut. administraciju i programiranje baza podataka. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 46 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (Nastava i završni ispit)+16 sati i 40 minuta (priprema)+46 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Specijalizacija. IV nedjelja E/R model. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Predavanja: 3 sata Vježbe: 3 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata i 40 minuta. DSDL. SQL DDL. Neophodne pripreme (administr. principima i kriterijumima pri dizajnu. DML. dr Predrag Stanišić . Modeli podataka.. DCL. Konsultacije. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. E/R model. generalizacija. Date An Introduction to Database Systems.me 216 . upis. skup entiteta. III nedjelja Korisnici sistema. atributi.pmf. načinima realizacije. XI nedjelja Proširena relaciona algebra. VII nedjelja SLOBODNA NEDJELJA VIII nedjelja Prevodjenje iz E/R modela u relacioni. Osnovni koncepti. Primjeri.. studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. veze. RAČUNARI I PROGRAM. XIV nedjelja SQL DML. Kolokvijum od 40 poena . relacija. McGraw-Hill C. Korth: Database Systems Concepts. rade i predaju sve domaće zadatke.. Strukturni dio relacionog modela. studenti se upoznaju sa nekim od glavnih savremenih SUBP. u semestru Nastava i završni ispit: : (9 sati i 20 minuta) x16 = 149 sati i 20 minuta. dr Predrag Stanišić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Jaki i slabi entiet. ovjera prije početka semestra) 2 x (8 sati i 20 minuta) = 16 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 7x30 = 210 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.J. Glavni zadaci i komponente DBMS. Literatura: Silberchatz. mr Aleksandar Popović. VI nedjelja Integritetni dio modela. s posebnim akcentom na upitni jezik SQL. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod. vježbe u grupama od oko 20 studenata.UVOD U KOMPJUT.nastavnik. i rade kolokvijum. Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. XII nedjelja Relacioni račun torki i domena. Uslovljenost drugim predmetima:.ac. Nedostaci klas pristupa zasn sa fajl sistemu. Podupiti. Uz to. podataka. XIII nedjelja SQL DML. Primarni i spoljašnji ključ.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar BAZE PODATAKA I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije.. 180 ECTS kredita). agregacija. V nedjelja E/R model. XV nedjelja SQL DML. NAUKE.. Primjeri. DDL. OPERATIVNI SISTEMI Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima baza podataka. Baza podataka. Završni ispit 50 poena. . Sist uprav baz. II nedjelja Nivoi apstr podat. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Addison-Wesley Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Enititet. Opšta stuktura DBMS. Upitni jezik.

Milo Tomašević nastavnik. Operatorske funkcije Standradni ulaz/izlaz. Prijateljske funkcije i klase Konstruktori i destruktori. domaći zadaci. kolokvijumi Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Obrada izuzetaka Generički mehanizam Razni primeri i zadaci. Ivanović. Nasleđivanje SLOBODNA NEDJELJA I kolokvijum Polimorfizam Višestruko izvođenje. studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Objektno-orijentisano programiranje Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije. dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti drugim predmetima Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da upozna studenta sa konceptima objektno-orijentisanog programiranja i da ga osposobi za programiranje na jeziku C++. Milićev. konsultacije. Apstraktne klase Preklapanje operatora. Objektno-orijentisano programiranje na jeziku C++. vježbe. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: dva domaća zadatka po 5 poena (ukupno 10). mr Igor Ivanović saradnik Tomašević. Sveobuhvatni primer Elementi jezika nasleđeni od C. 180 ECTS kredita). završni ispit 50 poena Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr. Literatura: D. Specifičnosti C++ Klase Statički članovi i funkcije. O objektno-orijentisanoj paradigmi programiranja O jeziku C++. Milo Tomašević Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod nastavnika 217 . Neophodne pripreme 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Predavanja: 2 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata i 40 minuta. Mikroknjiga. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr. Priprema za ispit II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok nedjeljno Opterećenje studenta u časovima: u semestru Nastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja.E. dr Milan Martinović − nastavnik. Šćepanović: Teorija algoritama i programski jezik Pascal. Beograd. 1998. Kernighan. prvi kolokvijum od 0 do 30 poena. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati . Mašina Tp. Definicija Tjuringove mašine. Hopcroft. Univerzalna Tjuringova mašina. Mass. Ullman: The design and analysis of computer algorithms. Model RAM (Random Access Machine). Samostalni rad−učenje. Složenost programa za RAM. Springer Verlag. 4 Brian W. Def Tjuring dijagrama.s. Element Tjuringove mašine. J. vježbe. * Prvi kolokvijum (gradivo predavanja 10 poena + gradivo vj 20 p). Razni pr nerješivih skupova. Zad o zaustav. Churchova teza. Dalji primjeri Tjuringovih mašina: Tr. polaže se u rač učionici. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: 1 A. 1990.me 218 .pmf. ECTS. Studije traju 6 semestara. Dennis M. Algoritmi i njihova složenost. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena. Mašina za množenje dva broja P. odnosno nose 180 kredita. Dalji primjeri Tjuringovih mašina: R. 5 Laslo Kraus: Programski jezik C sa rešenim zadacima.D.V. vježbe u računarskoj učionici. R. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Martinović. pojam loadera.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar PROGRAMIRANJE I Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene osnovne studije na Prirodno−matematičkom fakultetu. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. J. Konstruk tablice po zadatom dijagramu. Savremena administracija. Detaljno i kompletno o programskom jeziku C.D. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Intuitivni pojam algoritma. Reading. Mašinska riječ (riječ koja prikazuje mašinu). Model M (upisani program + indir adres) I pr: rad sa nizom. drugi kolokvijum od 0 do 30 poena i završni ispit od 0 do 30 poena. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 2 sata samostalnog rada. Addison−Wesley. Ritchie: Programski jezik C. Ebbinghaus: Turing Maschinen und berechenbare Funktionen. 1970. ilustrovano sa primjerima čiji je nivo intermediate. K. L. Konsultacije. 1974. Berlin. Primjeri programa za RAM. Modeliranje nad azbukom A1. Apstrakcije mašine RAM. Beograd. Slobodna nedjelja Normalno računanje po Tjuringu. Predstavljanje Tjuringove mašine pomoću dijagr koji je sast od elem mašina. Da se nauči programski jezik C. Univerzitet Crne Gore. 6 Slajdovi sa vježbi. Mašina sa upisanim programom RASP. L. Tl. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva domaća zadatka (po pet poena) od 0 do 10 poena. 1998. ETF. upis. Da se nauči šta je to računar (u teorijskom smislu) i šta računar može da uradi. studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE. R.. rad sa potprogr. mr Aleksandar Popović − saradnik. 2 H. Aho. Konverziona funkcija nt. Tjuringova mašina sa nekoliko traka. samostalni rad u računarskoj učionici. uz praktičan rad u računarskoj učionici.ac. dr Milan Martinović Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Superpozicija funkcija koje su izračunljive po Tjuringu. Uslovljenost drugim predmetima: Strukture podataka ili Principi programiranja Ciljevi izučavanja predmeta: Tjuringove mašine i drugi modeli računara. Konverziona funkcija t. 3 M. Podgorica.

dr Vladimir Božović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Matematička analza I. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Nedjeljno Opterećenje studenta u časovima: 4) u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16 = 85 sati i 20min 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min.ac. dr Vladimir Božović. teorijom brojnih i funkcionalnih redova i osnovama matematičke analize. 180 ECTS kredita). Struktura opterećenja: 85 sati i 20min (nastava + završni ispit) + 10 ukjučujući i konsultacije i izradu domaćih sati i 40 min (pripreme) + 24 sata (dopunski rad) zadataka Literatura: -V. Uslovni ekstremum.pmf. Brojni redovi. Kriterijumi za konvergenciju redova sa pozitivnim članovima. D. Ocjena parametara raspodjela. Osnovni pojmovi matematičke statistike Normalna raspodjela.Gavrilov. Z. Testiranje hipoteza i intervali povjerenja. ovjera prije početka Vježbe: 2 semestra): 5 sati i 20 min x 2 = 10 sati i 40 min Ostale nastavne aktivnosti: Ukupno opterećenje za predmet : 4 x 30 = 120 Dopunski rad: 24 Individualni rad studenata: 1 sat i 20 min. konsultacije. vježbe. Ivković.Pavićević. Parcijalni izvodi. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da studenti usvoje I ovladaju osnovama diferencijalnog računa funkcija više promjenjljivih. Kadelburg Matematička analiza I. Ž. upis. Slobodna nedjelja I kolokvijum Funkcionalni nizovi i redovi. Raspodjela nekih statistika.me 219 . studijski program: RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. Adnađević. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Ravnomjerna konvergencija. Vjerovatnoća i matematička statistika. praćenje i polaganje predmeta. domaći zadaci. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Granična vrijednost i neprekidnost funkcija više promjenljivih Diferencijabilnost više promjenljivih. diferencijabilnost i integrabilnost funkcionalnih redova. -Z. kolokvijumi. Lokalne ekstremne vrijednosti funkcija više promjenljivih.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Matematika III Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene osnovne studije. Neprekidnost. Predavanja: 2 Neophodne pripreme (administracija.I. -D. Posebne naznake za predmet: Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Konvergencije brojnih redova. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Nastavnik: Doc. Banjević. -Dva kolokvijuma od po 20 poena -Završni ispit 50 poena. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje. II.

Эндрюс. New Jersey. Određivanje stanja distribuiranog sistema. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati. А.”. Р. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Troslojni P-A-D model obrade podataka.pmf. 2002. Procesi i niti. Operating Syst. and paradigms”. upis. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaći zadaci se ocjenjuju sa ukupno 6. osnovama paralelnog programiranja i algoritmima za izvršavanja konkurentnih programa. Distribuirana zajednička memorija. Komunikacija i sinhronizacija konkurentnih procesa. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod.me 220 . Klasifikacija i istorijat paralelnih i distribuiranih sistema. 180 ECTS kred. Osnovni principi izgradnje distribuiranih sistema.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Distribuirani računarski sistemi Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 6 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU -studije traju 6 sem. New Jersey. Osnove paralelnog programiranja.“Distribut.Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.ac. Inc. Tanenbaum. Završni ispit 30 poena. Osnovni pojmovi... Вильямс. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. “Основы многопоточного. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Inc. M. Koordinacija distribuiranih procesa. Algoritmi međusobnog isključenja kritičnih intervala. Sinhronizacija vremena u distribuiranim sistemima. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 satiStruktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: А. параллельного и распределенного программирования ”. Dva kolokvijuma se ocjenjuju ukupno sa 64 poena. Tanenbaum. Pravci budućeg razvoja super računara. S.. 2003. Москва. Г. dr Stevan Šćepanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Distribuirani fajl sistem. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upozn sa: hard i soft str distribuiranih i paralelnih računarskih sistema. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Nedjeljno Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 2 sata samostalnog rada. Performanse paralelnih i distribuiranih računarskih sistema. Softverski koncept distribuiranih sistema. Konsultacije. . Systems – Principl. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. S. 1995. dr Stevan Šćepanović . Prentice-Hall.nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. van Steen .“Distribut. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. II Kolokvijum. SLOBODNA NEDJELJA I Kolokvijum Tehnologija klijent/server. Karakteristike računara visokih performansi. Prentice-Hall. Paralelizam zadataka i paralelizam podataka.

Kolokvijum 20 poena. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Konsultacije. grammar: Present passive . grammar: Verb patterns Applications Programs. grammar: Warnings The World Wide Web. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. grammar: -ing form as noun and after prepositions Kolokvijum (1 čas). uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. Operating Systems.. grammar: Past simple vs Present perfect. grammar: Complex instructions Multimedia. Glendenning. Peripherals.Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . grammar: Giving advice Communication systems. grammar: Comparison and contrast. nedjeljno Broj sati: 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura opterećenja Predavanja: 2 sata Vježbe: 0 Individualni rad studenata: 40 minuta Literatura: Eric H. grammar: Time clauses Websites. grammar: -ing clauses Networks. uklj i polag popr isp do 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 minuta (Nastava)+ 5 sati i 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. Učenje za testove i završni ispit. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Priprema i upis semestra Computer Users.Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. 180 ECTS kred. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić.Prezentacija sa 20 poena. John McEwan Information Technology Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se:5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). Computer Architecture. radi domaće zadatke. grammar: Prepositions of place. grammar: Relative clauses The Internet. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Computer Applications. grammar: Collocations Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta u semestruNastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 minuta Neophodne pripreme 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad: za pripr isp u popr isp roku. Savo Kostić Napomena: 221 .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik III Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan III 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU -studije traju 6 sem. govorne vježbe Slobodna nedjelja Graphical User interface.

vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Addison-Wesley Publishing Company. rade oba testa i urade sve planom predviđene praktične vježbe. Computer Networks and Open Systems”. Neophodne pripreme 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Literatura: В. Kompjuter biblioteka. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Stevan Šćepanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. VIII nedjelja IX nedjelja IP adresiranje.“Data Communications.Shay William A.Г. XII nedjelja Medijumi za prenos podataka. Ethernet. Svičevi i svičing XIV nedjelja Principi izgradnje računarskih mreža. Protokoli za korekciju grešaka u kanalskom sloju. Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Uvod. funkcionisanje i protokoli. Ruteri. mr Ivana Todorović . 180 ECTS kredita).А.ac. Hronologija nastanka i razvoja računarskih mreža. XI nedjelja Fizički sloj. III nedjelja Slojevita mrežna arhitektura. Sidney …. Pojam i karakteristike komunikacijskog kanala. Internetworking. Planiranje i kabliranje mreža. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa hardverskom i softverskom strukturom i osnovnim karakteristikama računarskih mreža i njihovom praktičnom primjenom. 1996.pmf. Adresiranje na sloju linka podataka u Ethernet mrežama. 2004. predaju domaće zadatke. Konsultacije. sredstva i kodovi za kontrolu ispravnosti i pouzdanosti prenosa X nedjelja podataka. Komunikaciona (mrežna) oprema. II Kolokvijum. VII nedjelja SLOBODNA NEDJELJA I Kolokvijum. Algoritmi i protokoli rutiranja. administriranje i upravljanje mrežom. Pripremna nedjelja I nedjelja nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 1 sat i 40 minuta. Komunikacije kao bitan segment našeg života. F. Sredstva i načini za prenos podataka. Globalne i lokalne mreže. II nedjelja Mrežni servisi. Санкт-Петербург. New York.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Računarske mreže i komunikacije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni IV 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. V nedjelja Transportni sloj. Klasifikacije računarskih mreža. “Savremene komunikacione tehnologije i mreže“. Н. Završni ispit 30 poena. Halsall. Mrežni sloj OSI modela. Kanalski ili sloj linka podataka. Sredstva i načini za prenos podataka. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Osnovni pojmovi o računarskim mrežama i prenosu podataka. Topologije IV nedjelja računarskih mreža. .“Компьютерные сети“. Paris. Питер. Principi pouzdanog prenosa podataka i kontrola toka podataka. u semestru Nastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. Komutacija i metode komutacije.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. ISO OSI i TCP/IP model.. Principi i sredstva izgradnje globalnih računarskih mreža. Dva testa se ocjenjuju ukupno sa 60 poena. Metode.me 222 . Upoznavanje studenata sa aktuelnim tipovima računarskih mreža i trendovima njihovog razvoja. Amsterdam. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.. Олифер. dr Stevan Šćepanović – nastavnik. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaći zadaci se ocjenjuju ukupno sa 10 poena. XV nedjelja Završni ispit XVI nedjelja Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da aktivno prate nastavu. Lokalne računarske mreže i komuniciranje XIII nedjelja kroz medijume sa višestrukim pristupom. Pojam i karakteristike komunikacijskog kanala. Aplikativni sloj. Олифер. . Čačak 2004.. osnovne komponente VI nedjelja i arhitektura. Izučavanje načina i metode poboljšanja performansi računarskog mreža i povećanja brzine i kvaliteta prenosa podataka.

* Prvi kolokvijum (gradivo predavanja 10 poena + gradivo vježbi 20 p.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar PROGRAMIRANJE II Broj ECTS kredita Fond časova obavezni IV 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene osnovne studije na Prirodno−matematičkom fakultetu. vježbe u računarskoj učionici. Heapsort. Donja granica za složenost kada je uređivanje u pitanju. Order statistics. Addison−Wesley. 5 Laslo Kraus: Programski jezik C sa rešenim zadacima. Stream cipher. Studije traju 6 semestara.D. binarna drveta. prvi kolokvijum od 0 do 30 poena. Savremena administracija. Konsultacije. Hešovanje. Springer Verlag. Aleksandar Popović. Quicksort.. Glavna poglav su: teh programiranja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati. Kript pomoću javnog klj: metoda kvadrat ostatka. Dennis M. Nedeterministička Tjuringova mašina. Reading. J. dr Milan Martinović 223 . Ebbinghaus: Turing Maschinen und berechenbare Funktionen. dr Milan Martinović. Ullman: The design and analysis of computer algorithms. vježbe. balansiranje i dinamičko programiranje. 1990. ECTS. Samostalni rad−učenje. Uslovljenost drugim predmetima: Strukture podataka ili Principi programiranja Ciljevi izučavanja predmeta: Na predavanjima se uči o alg i njih logičkoj složenosti. polaže se u rač učionici. Ispitivanje primalnosti. R. Tehnike programiranja: rekurzija. savremena kriptografija i NP(kompletni zadaci. Algoritam za tranzitivno zatvorenje (da li postoji put). Ime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Obilazak grafa po dubini.D. Algoritam za najkraći put. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Memorijsko predstavljanje listi. drveta i binarnih drveta. Cilj je da se nauči teorija alg. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 satiStruktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: 1 A. Univerzitet Crne Gore. Kriptografija pomoću javnog ključa: način RSA.ac. Tri klase jezika. Binarno pretraživanje. Šćepanović: Teorija algoritama i programski jezik Pascal. Podgorica. Ritchie: Programski jezik C. 3 M.me Dva domaća zadatka (po pet poena) od 0 do 10 poena. Mass. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. ETF. Aho. drugi kolokvijum od 0 do 30 poena i završni ispit od 0 do 30 poena. Završni ispit (gradivo predavanja 30 poena). grafova. Neke teoreme iz teorije brojeva. Euklidov algoritam i njegova složenost. podijeli pa vladaj. Dokaz da je zadatak SAT NP−kompletan.E. nastavnik. Hopcroft. 1998. J.Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja. upis. Neki zadaci za koje je dokazano da su teško rješivi. Berlin. Drveta binarnog pretraživanja. 6 Slajdovi sa vježbi. Beograd. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE. Kernighan.V. 2 H. saradnik. samostalni rad u računarskoj učionici. 4 Brian W. Cilj je da se nauči teorijia algoritama i da se nauči pr jezik C. 1970. 1998. Martinović. Optimalna drveta binarnog pretraživanja. odnosno nose 180 kredita. 1974.pmf. Radikalno uređivanje. Beograd. Na vjež se rade odgovarajući programi na programskom jeziku C. Slobodna nedjelja Kruskalov algoritam za obuhvatno drvo. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 2 sata samostalnog rada.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Internet tehnologije
Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezan

VI

6

2P+2V

Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Položeno Programiranje I i Programiranje II. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim tehnologijama
kreiranja web aplikacija. Ovladavanje alatima i tehnikama projektovanja, implementacije i održavanja web aplikacija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: mr Goran Šuković, mr Igor Ivanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije.
Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Uvod. Web čitači, proxy. Pregled server-side i client-side tehnologija. Uvod u HTML. HTML, XHTML, HTML5. HTML5. Cascade Style Sheets – CSS Cascade Style Sheets – CSS Cascade Style Sheets – CSS Slobodna nedjelja JQuery. JQuery. PHP – instalacija i podešavanje, Promjenljive. Aritmetika i uslovne naredbe JQuery.. PHP – indeksirani i asocijativni nizovi. Petlje. Matematičke funkcije. Stringovi. PHP – povezivanje sa bazom podataka XML XSLT i XML. Sigurnost veb-aplikacija. i obrada XML dokumenata Content Mangement Systems – CMS. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka Struktura: semestra): 3 sata x 2 nedjeljno = 6 sati 2 sata predavanja Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 1 sat vježbi Dopunski rad:68 sata 2 sata i 20 minuta samostalnog Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat rada, uključujući konsultacije priprema) + 68sati (dopunska nastava)
Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju sve domaće zadatke i testove.

Literatura: Jennifer Niederst – " Web Design in a Nutshell" (O'Reilly, 2007)
Jason Lengstorf – " Pro PHP and jQuery" (Apress, 2010) Luke Welling, Laura Thomson – ”PHP and MySQL Web Development (4th Edition)”

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka po 6 poena (ukupno 30 poena) 4 testa u obliku
kviza po 5 poena (ukupno 20 poena) Završni ispit – projekat 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.. Posebnu naznaku za predmet:Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 40 studenata. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: mr Goran Šuković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

224

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

BAZE PODATAKA 2
Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni

IV

5

2P+2V

Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije, studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: -UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE, RAČUNARI I PROGRAMIRANJE, OPERATIVNI
SISTEMI, BAZE PODATAKA

Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti se upoznaju sa naprednijim temama iz baza podataka, sa teorijskog, kao i s
praktičnog aspekta. Studenti se detaljnije upoznaju sa upotrebom i administriranjem nekog od glavnih savremenih SUBP, kao i naprednijim programiranjem sa bazama podataka, u savremenom programskom alatu.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr. Predrag Stanišić - nastavnik, mr Aleksandar Popović - saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Učenje i samostalna izrada
praktičnih zadataka. Konsultacije. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pogledi. Kreiranje, izmjena. Pogledi koji se mogu i ne mogu ažurirati. Administriranje sistema. Korisnici, uloge i privilegije. Administriranje sistema. Bekap i restauracija. Default objekti, pravila i korisnički definisani tipovi. Alati za projektovanje i generisanje sheme baze podataka. Normalizacija sheme. SLOBODNA NEDJELJA Kolokvijum. Transakcije. Detekcija greške, otkaz. Uskladišt procedure. Elementi programa. Promjenljive, kontrolne strukture. Korišćenje SQL-a. Uskladištene procedure. Kursori. Trigeri. Trigeri. Korisnički definisane funkcije. Razni DBMS. Primjeri i poređenja. Razni DBMS. Primjeri i poređenja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

nedjeljno
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 1 sat i 40 minuta.

u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta.Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad)

Literatura: Silberchatz, Korth: Database Systems Concepts, McGraw-Hill
C.J. Date An Introduction to Database Systems, Addison-Wesley

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak),Kolokvijum od 40 poena ; Završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebna naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata, vježbe u grupama od oko 20 studenata.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr. Predrag Stanišić
Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

225

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Matematika IV
Broj ECTS kredita Fond časova

obavezni

IV

6

2P+2V

Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije, studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Nije uslovljen polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa pojmovima i tvrđenjima iz diferncijalnih jednačina i numeričkih metoda Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Radoje Šćepanović, red. prof. - nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja svakog poglavlja, izrada konkretnih primjera, samostalna izrada domaćih radova.

Sadržaj predmeta:
Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Diferencijalne jednačine (DJ) prvog reda (osnovni pojmovi, teorema o egzistenciji rješenja, tipovi jednačina prvog reda) DJ višeg reda. Homogena linearna diferencijalna jednačina (LDJ) n –og reda Nehomogena LDJ n –og reda. Partikularna rješenje. Metod varijacie konstanti. LDJ n –og reda sa konstantnim koeficijentima Rješavanje DJ pomoću redova. Beselova jednačina Sistemi DJ (osnovni pojmovi, teorema o egzistenciji rješenja). Metod eliminacije. Sistemi LDJ sa promjenljivim i konstantnim koeficijentima SLOBODNA NEDJELJA 1. kolokvijum Aproksimacija funkcija: Interpolacija Aproksimacija funkcija: Metod najmanjih kvadrata Numeriko diferenciranje i integraljenje Numeričko rješavanje jednačina f(x)=0 Numeričko rješavanje sistema jednačina Numeričko rješavanje diferencijalnih jenačina 2. kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Struktura optеrećenja: Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati; Neophodne pripreme prije početka semestra 3 sata predavanja (administracija, upis, ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati; Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 3 sata računskih 180 sati ; Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje vježbi popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) ; Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski 2 sata samostalnog rada, rad) uključujući konsultacije Literatura: R.Šćepanović, M. Martinović: Diferencijalne jednačine, Unirex+PMF, Podgorica, 1994 M. Martinović, R.Šćepanović: Numeričke metode, Unirex+PMF, Podgorica, 1995 Oblici provjere znanja: Dva kolokvijuma po 10 poena. Prisustvo nastavi 5 poena, izrada domaćih zadataka po 5 poena, ukupno 10 poena. Završni ispit 50 poena. Posebna naznaku za predmet: Predavanja se izvode zajedno za sve studente (30 studenata) Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Radoje Šćepanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

226

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Engleski jezik IV
Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezan

IV

2

2P+0V

Studijski programi za koje se organizuje: Primijenjene studije, studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe
engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić, Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.

Sadrzaj predmeta
Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Priprema i upis semestra Computing support; grammar: Giving advice; Data Security 1; grammar: Cause and effect; Data Security 2; grammar: Cause and effect 2 ; Software Engineering; grammar: If clauses; People in Computing; grammar: Requirements; Recent Developments in IT; ability; Slobodna nedjelja The Future of IT; grammar: Predictions; Electronic Publishing; grammar: Prefixes; -ise verbs; Computer viruses; grammar: Listing; Computers in the office; grammar: The passive; Computers in Education; grammar: Giving examles; Computers in Medicine; grammar: Explanations and definitions; Robotics; grammar: Compound nouns; Virtual reality; grammar: Classifying Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok

Opterećenje studenta
u semestruNastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 minuta Neophodne pripreme 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad: za pripr isp u popr isp roku, uklj i polag popr isp do 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 minuta (Nastava)+ 5 sati i 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu, radi domaće zadatke, uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. nedjeljno Broj sati: 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura opterećenja Predavanja: 2 sata Vježbe: 0 Individualni rad studenata: 40 minuta

Literatura: Eric H. Glendenning, John McEwan Information Technology

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena), Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) ,Prezentacija sa 20 poena, Kolokvijum 20 poena. Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić, Savo Kostić
Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

227

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Arhitektura računarskih sistema
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni

V

5

2P+2V

- Studijski programi za koje se organizuje: Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovama na kojima počivaju savremeni
računarski sistemi: sa osnovama logičkog odlučivanja računara, obrade i čuvanja podataka u računaru, sa osnovnim funkcionalnim jedinicama računarskog sistema, kao i sa osnovama dizajniranja računara. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Veselin N. IVANOVIĆ Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, rač vj. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije.

Sadržaj predmeta:
Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje. Organizacija računara, Razvoj i istorijat računarske tehnike; Tehnologija integrisanih digitalnih kola. Ciljevi projektovanja digitalnih sistema; Boolova algebra i logička kola; Projektovanje kombinacionih kola; Sekvencijalna kola. Vremensko vođenje, Leč; Prekidačke funkcije, Prekidačke mreže; I kolokvijum
SLOBODNA NEDJELJA

Minimizacija prekidačkih funkcija, Karnoove mape; Osnovni digitalni sistemi različitog nivoa složenosti. MSI komponente; Memorije, Čuvanje instrukcija i podataka u računarima, LSI komponente, RAM i ROM memorije; Memorije velikog kapaciteta, Hijerarhija memorije; Programabilna logička kola; II kolokvijum Centralna procesorska jedinica; Kontrola procesorske jedinice, Primjeri mikroprograma; Primjer prostog računara; Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu
Nedjeljno 5.0 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minutaNeophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5.0x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati)Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (Nastava)+13 sati i 20 min. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad)

Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju sve domaće zadatke, odrade laboratorijske vježbe i rade obakolokvijuma

Literatura:M.M. Mano, Logic and computer design fundamentals, Prentice Hall, 2004. M. Balch, Complete
digital design, A comprehensive guide to digital electronics and computer system architecture, McGraw-Hill 2003.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 dom zad se ocj sa ukupno 5 p (1 p za svaki dom zad), Aktiv za vrij
izvodjenja nast i pris do 5 p, Dva kolokv po 20 p (ukupno 40 p) Završni ispit 50 p. Prelaz ocj se dobija ako se kumulativ sakupi najmanje 51 p. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 60 studenata. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Veselin N. IVANOVIĆ

Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

228

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Teorija složenosti algoritama
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni

V

4

3P+1V

Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje, praćenje i polaganje predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanjem ovog predmeta studenti se upoznaju sa osnovnim pitanjima i problemima
teorijskog računarstva i razvijaju sposobnost da prave efikasne algoritame.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Milenko Mosurović – nastavnik. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Učenje i samostalna izrada efikasnih programa. Konsultacije. Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno Broj sati: 4 kredita x 40/30 =5 sati i 20 minuta Struktura opterećenja: 3 sata predavanja 1 sat računskih vježbi 1 sata i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije Priprema i upis semestra Uvod. Pojam vremenske i prostorne složenosti algoritama, asimptotske oznake. Osnovne strukture podataka. Primjeri efikasnih algoritama za sortiranje. Algoritmi u teoriji brojeva. Algoritmi u kriptografiji. RSA-algoritam. Eliptičke krive. Algoritmi za množenje velikih brojeva (Karatcubin, Tomov). Štrasenove formule za množenje matrica. Diskretne furijeove transformacije. FFT algoritam. Množenje polinoma. Slobodna nedelja. Prvi kolokvijum. Tjuringova mašina i jezici. NP – kompletni zadaci. Dokaz Kukove teoreme. Klase složenosti. Problemi popločavanja. Uvod u moalne logike – sintaksa i semantika. Donje ocjene složenosti nekih modalnih logika. Tablični algoritam – gornja ocjena složenosti nekih modalnih logika. Drugi kolokvijum. Završni ispit. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra
Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta

Ukupno opterećenje za predmet: 4x30 = 120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita do 24 sati. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (Nastava)+10 sata i 40 minuta (Priprema)+24 sati (Dopunski rad)

Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. Literatura: Predavanja: M. Mosurović: Složenost algoritama – skripta. Wilf H.S., Algorithms and Complexity, Prentice-Hall International, cop. 1986. Sedgewick R., Algorithms, Second edition, Addision-Wesley, Reading, MA, 1988.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
2 domaća zadataka se ocjenjuju sa po 5 poena (ukupno 10) Dva kolokvijuma po 25 poena (ukupno 50 poena) Završni ispit 40 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.

Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Milenko Mosurović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

229

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Periferije i interfejsi
Broj ECTS kredita Fond časova

obavezni

V

5

2P+2V

Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Praktično upoznavanje sa hardverskom i softverskom strukturom klase
personalnih računara. Ovladavanje naprednim mogućnostima Microsoft Office programskih alata. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Stevan Šćepanović – nastavnik, mr Ivana Todorović saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vježbe u računarskoj učionici / labor. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije. PLAN RADA Pripremna nedjelja I nedjelja Priprema i upis semestra II nedjelja Uvod. Osnovni pojmovi o računarskim periferijama i interfejsima. I-P-O model računarskog sistema. Arhitektura PC računara IBM kompatibilnih. III nedjelja Osnovne komponente personalnih računara i njihove osnovne funkcije. Način funkcionisanja personalnog računara. Komunikacija između računara i perifernih uređaja. IV nedjelja Prekidi, obrada prekida i vektori prekida. V nedjelja VI nedjelja Funkcionalne karakteristike mikroprocesora. Arhitektura mikroprocesora 8086/88 firme Intel. Familija mikroprocesora firme Intel.

Karakteristike asemblerskog programa. Programski model miikroprocesora 32-bitne Intelove arhitekture. Osnove asemblerskog programiranja. VII nedjelja SLOBODNA NEDJELJA VIII nedjelja Razvoj Pentijum mikroprocesora. Pentijum 4. Funkcije BIOS-a i operativnog sistema. IX nedjelja I Kolokvijum X nedjelja Operativni sistemi personalnih računara. XI nedjelja Instalacija i održavanje personalnih računara. XII nedjelja Operativna memorija personalnih računara. XIII nedjelja Magistrale i disk podsistemi personalnih računara. XIV nedjelja Fajl sistemi: FAT, FAT32, HPFS, NTFS i UNIX fajl sistem. XV nedjelja Video podsistemi. Ulazno/izlazni portovi. Štampači i skeneri. Dodatni periferni uređaji i oprema. XVIII Kolokvijum XVIIZavršni ispit Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXIObaveze studenta: Studenti su obavezni da aktivno prate nastavu, predaju domaće zadatke, rade testove i oba kolokvijuma. u semestru Nastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta sati i 40 minuta.Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera Predavanja: 2 sata prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Vježbe: 2 sata Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: Ostale nastavne aktivnosti: 0 za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje Individualni rad studenata: 2 sata i 40 popravnog ispita od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni minuta. ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Literatura: Scott Mueller, - "Nadgradnja i popravka PC-ja", CET, Beograd, 2003. (prevod 14. izdanja). Hans-Peter Messmer, - “PC hardver”, Kompjuter Biblioteka, Čačak, 2002. Kip R. Irvine, - “Assembly Language for Intel-Based Computers“ (4th Edition), Prentice Hall, 2002. Razni domaći i strani časopisi iz oblasti PC računara. (Računari, PC Press, PC Chip itd.) Internet. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaći zadaci se ocjenjuju sa uk 10 poena. Dva kolokvijuma se ocj enjuju ukupno sa 60 poena. Završni ispit se ocjenjuje sa 30 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.

Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

230

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Programski prevodioci
Broj ECTS kredita Fond časova

obavezni

V

6

3P+2V

Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Položeno ProgramiranjeI i Programiranje II. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa teorijskim i praktičnim znanjima

potrebnim za razvoj i implementaciju programskih prevodilaca za različite tipove programskih jezika.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: mr Goran Šuković, dr Savo Tomović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici /

laboratoriji. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije.
Sadržaj predmeta:

Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja
Nedjeljno

Priprema i upis semestra Princip rada programskih prevodilaca. Tipovi prevodilaca. Leksička analiza. Konačni automati. Regularni izrazi. Flex. Gramatike i jezici. Sintaksna analiza – "top-down" parseri. Sintaksna analiza – "Bottom-up" parseri. LR(0), LR(1) i SLR(1) parseri. Sintaksna analiza – LALR parseri, Slobodna nedjelja. I kolokvijum Semantička analiza. Sintaksno-vođenje prevođenje. Ponašanje programa u vrijeme izvršavanja ("runtime behaviour"). Objektno-orijentisani programski jezici. Troadresni kod. Generisanje koda. Generisanje koda (nastavak). Uvod u analizu programa. Analiza i transformacija programa. Uvod u "dataflow" analizu. Optimizacija programskih petlji. Alokacija registara. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok
Opterećenje studenata na predmetu
U toku semestra Nastava

i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sat Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, 6 kredita x 40/30 = 8 sati upis, ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za Struktura: predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita 3 sata predavanja u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog 2 sata vježbi ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke 3 sata samostalnog rada, do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati)Struktura uključujući konsultacije opterećenja: 128 sati (Nast)+16 sati (Pripr)+36 sati (Dop rad) Studenti su obavez da pohađaju nastavu, rade i predaju sve dom zad, odrade vj i rade test i kolokvijum. Literatura: Cooper, Torczon – Engineering a Compiler, Morgan Kaufmann, 2003. Appel – Modern Compiler Implementation in Java (2nd edition), Cambridge University Press, 2002. Aho, Sethi, Ullman – Compilers: Principles, Techniques and Tools (Prentice Hall, 1998) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:6 domaćih zadataka po 4 poena (ukupno 24 poena); 3 testa u obliku kviza po 2 poena (ukupno 6 poena) ; Kolokvijum 35 poena ;:Završni ispit 35 poena. ; Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 45 poena. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 40 studenata. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: mr Goran Šuković
Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

231

Zadatak linearnog programiranja. 180 ECTS kredita). Testovi primalnosti. Skripta. Literatura: Dragoš Cvetković. Operacije nad grafovima. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ciklusi i stabla. Teorija grafova i njena primjena. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: 232 . Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet student se upoznaje sa teorijom brojeva. i rade kolokvijum. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovna teorema aritmetike. Slobodna Nedelja I Kolokvijum Osnovni elementi teorije grafova.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Matematika V Broj ECTS kredita Fond časova obavezni V 6 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. Matricna teorema o stablima. vj. Pseudo prosti brojevi. rade i predaju sve domaće zadatke. kriptografijom. Algoritmi na grafovima. Ojlerova funkcija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: - Posebnu naznaku za predmet: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Učenje i sam izrada domaćih zadataka. Mala Fermaova teorema. dr Dušan Jokanović. Klasicna kriptografija. Konsultacije. teorijom grafova i njihovim aplikacijama na savremene iformacione tehnologije Ime i prezime nastavnika i saradnika:Doc. mr Goran Popivoda. Hamiltonov graf. vježbe u grupama od oko 20 studenata. upis. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok U toku semestra Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. Osnovne metode kodiranja. Kolokvijum od 40 poena Završni ispit 50 poena. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Sistemi linearnih kongruencija. Složenost simpleks algoritma. Ojlerov graf. Simpleks algoritam. Teorija brojeva i kriptografija. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Opterećenje studenata na predmetu Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Planarnost i bojivost grafa. Naučna knjiga Beograd 1990 Slobodan Vujošević. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. nastavnik. Ojlerova teorema.

180 ECTS kredita). XML-RPC XI nedjelja XML programiranje: DOM i SAX XII nedjelja II kolokvijum XIII nedjelja XML i grafika : Scalable Vector Graphics XIV nedjelja XML and Print: XSL Formatting Objects (XSL-FO) XV nedjelja Razvoj Web Site-a uz primjenu XML-a XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu U toku semestraNastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16 = 85 sati i 20 minutaNeophodne pripreme prije početka Nedjeljno semestra (administracija. završni ispit 50 poena. dr Srđan Kadić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. uz pregled Web servisa baziranih na XML-u. upis. XPath.nastavnik Napomena: Dodatne informacije o predmetu 233 .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Napredne programske tehnike Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni V 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. ATOM itd) IX nedjelja Uvod u Web servise WSDL X nedjelja Web servisi SOAP. SVG. "XSLT 2. Scott Means "XML in Nutshell".0". Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Srđan Kadić . XSLT. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod u XML II nedjelja Osnove XML-a III nedjelja Document Type Definition IV nedjelja Osnove Xpath-a V nedjelja Osnove XSLT-a VI nedjelja I kolokvijum VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Primjena XML-a (RDF. DocBook. Wiley Publishing. Wiley Publishing. rade i predaju sve domaće zadatke. XSL. ovjera) 2 x (5 sati i 20 min) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom Struktura: ispitnom roku. and WML). RSS. Elliotte Rusty and W. REST. i rade oba kolokvijuma Literatura: Harold. Studenti se upoznaju sa mark-up jezicima . RDF. XSLFO.0". DTDs. releventnim za razvoj Web site-a (XHTML. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 2004. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa naprednim programskim tehnologijama baziranim na XML-u. Michael Kay. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. opterećenja za predmet 120 sati)Struktura opterećenja: 85 sati uključujući konsultacije i 20 min (Nastava)+10 sati i 40 min (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 2 sata predavanja 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog 3 sata i 20 minuta samostalnog rada. Kurs pokriva osnovne XML tehnologije (XML. RSS. Konsultacije. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. and DOM). dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). XML Schemas. aplikacije XMLa. O'Reilly & Associates. 2004. "XPath 2. 2004 Michael Kay.

Software Quality Assurance. prototipski pristup. 5 poena). upis. Literatura: Sommerville I. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati 2 sata vježbi (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za 3 sata samostalnog rada.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vežbe. sistema. Pearson Education.me 234 . metode i modeli upravljanja razvojem softvera XIV nedelja Ocenjivanje i procena cene softverskih proizvoda. tehnike i dijagrami X nedelja Objektno orijentisana metodologija razvoja softvera. 7th Edition. Prentice Hall. Priručnici za izabrane CASE alate i okruženja IV generacije. Addison-Wesley.nastavnik. Software Engineering. Addison-Wesley. 5 poena). Projekat I-. osnovne funkcije i struktura CASE proizvoda koji IV nedelja podržavaju proces razvoja softvera i upravljanje konfiguracijom Zadatak I V nedelja Oblikovanje zahteva prema softverskom proizvodu.ac. ciljevi i zadaci softverskog inženjerstva. tehnološkim. Samostalna priprema ispitnih pitanja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Zadatak I– 10 poena (min. upravljanje razvojem softverskih sistema Pristupi razvoju softverskih proizvoda. Konsultacije. ocenjivanje procesa XIII nedelja razvoja. Uslovljenost drugim predmetima: Izborni kurs I / Uvod u informacione sisteme Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti treba da ovladaju znanjima i tehnikama iz oblasti softverskog inženjerstva i razvoja softvera. System Analysis and Design. FTN Izdavaštvo. 2004. 2004.30 poena (min. metrike u softverkom inženjerstvu XV nedelja Automatizacija i inteligentna podrška postupaka projektovanja softvera XVI nedelja Završni ispit Završna Ovjera semestra i upis ocjena nedjelja XVIII-XXIDopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu: Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sat . samostalno rezonovanje. evolutivni. Kendall J. 5 poena). Završni ispit: usmeni– 30 poena (min.pmf. Luković I. mr Ivana Todorović . extreme II nedelja programming III nedelja Formalne specifikacije i metode u softverskom inženjerstvu Upravljanje konfiguracijom softverskih sistema. UP (RUP) Projekat I XI nedelja Višeprimenljivost i uzorci u softverskom inženjerstvu XII nedelja Validacija i verifikacija softverskih sistema Upravljanje kvalitetom i unapređenje procesa u softverskom inženjerstvu. 6th Edition. Zadatak IV – 10 poena (min. 5 poena). 15 poena) Posebne naznake za predmet: Nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Srđan Kadić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. predmet 180 sati) Struktura opterećenja: uključujući konsultacije 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. 180 ECTS kredita). Zadatak II -. u grupama do 40 studenta. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Treba da usvoje tehnike koje se bave metodološkim. UML specifikacija.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Softver inženjering Broj ECTS kredita Fond časova obavezni VI 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. Kendall K. Zadatak III– 10 poena (min. Galin D. 15 poena). Principi projektovanja baza podataka. Sadržaj predmeta: Priprem. samostalna izrada zadataka i projekata. Pearson Education. Govedarica M. Učenje. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Priprema i upis semestra nedjelje I nedelja Pojam. inkrementalni. 2004. 2004. redovno ispunjavaju sve predviđene obaveze. Mogin P. ovjera) 6 kredita x 40/30 = 8 sati 2 x (8 sati) = 16 sati . Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom 3 sata predavanja roku.10 poena (min. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = Struktura: 180 sati . sociološkim i psihološkim aspektima u oblasti razvoja softverskih proizvoda.dr Srđan Kadić . projektovanje arhitektura softverskih sistema VI nedelja Tehnike upotrebe CASE alata u fazama analize i projektovanja softverskih sistema Zadatak II VII nedelja Slobodna nedjelja Tehnike upotrebe CASE alata i 4GL razvojnih okruženja u fazama projektovanja i programiranja VIII nedelja softverskih sistema Zadatak III i Zadatak IV IX nedelja Objektno orijentisane tehnike projektovanja softv.

Konsultacije. Prototip. Helm. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 1995 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum 30 poena. dr Milo Tomačević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da upozna studenta sa konceptima naprednih programskih alata i objektno-orijentisanog modelovanja. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128 satiNeophodne pripreme prije početka semestra (administracija. opšti mehanizmi.me 235 . dr Milo Tomašević. Klasa. Vlissides. kao i da ga osposobi za modelovanje na jeziku UML Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Proksi. Addison Wesley. Interfejsi. Objektni dijagrami.. Jacobson. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Slučajevi korišćenja. Funkcionalna specifikacija. Uzorci kreiranja. Apstraktna fabrika.. Modeliranje događaja. Posmatrač. Komunikacija i sinhronizacija. Iterator. Literatura: Booch. Komanda. Dijagrami slučajeva korišćenja. Design Patterns. Adapter.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar PROGRAMSKI JEZICI Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 6 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. upis. Dijagrami aktivnosti i dijagrami stanja. Stanja.. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni koncepti objektno-orijentisanog modela.. J. nastavnik. Proizvodni metod. R. Prelazi. Sekvenciranje poruka. Dijagrami stanja.pmf... Argumenti i rezultati. R. Pregled UML-a: korisnici. Veze. Primjeri. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe u računarskoj učionici. mr Igor Ivanović. Strategija. Kompozicija. I. Rumbaugh.. Signali.. Šablonski metod.. Dijagrami komponenata i dijagrami raspoređivanja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 2 sata samostalnog rada..ac. Johnson. Kolokvijum. E. Izdavanje zavr[nih projekata. Singleton. Relacije Klasni dijagrami. J. Priprema za ispit. Uzorci ponašanja. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Projekat 30 poena Završni ispit 40 poena. Dijagrami interakcije. rade i predaju projekat i rade kolokvijume. gradivni blokovi. Klasni i objektni uzorci. UML notacija.. Učenje i samostalna izrada praktičnih projekata. Paketi i podsistemi. Aktivnost i akcija. Uzorci strukture. Addison-Wesley Publishing Company. Slobodna nedjelja. G. 1999 Gamma. UML Users Guide. Projektni uzorci. Uvod.

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Vizuelizacija i računarska grafika Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni VI 3 2p+1v Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. "Visual Basic – Graphic programming".Kkonverzija linija Dvodimenzionalna grafika – Viewport I kolokvijum Slobodna nedjelja Parametarske krive Anti-aliasing Trodimenzionalna grafika .2000.nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovama vizuelizacije i računarske grafike kroz : matematičke osnove računarske grafike. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u vizuelizaciju i računarsku grafiku Matematičke osnove računarske grafike Dvodimenzionalna grafika . Srđan Kadić . ovjera) 2 x (4 sati) = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Uz to. A.Stephens.Uvod u transformacije Trodimenzionalna grafika . završni ispit 50 poena. rade i predaju sve domaće zadatke. AnitAliasing. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Mr. Cliping. R. Ray Tracing kao i višedimenzionalnu grafiku.V. dvodiemnzionalnu transformacije. V. upis. Canton "DirectX 3D Programming Bible". Šikin. Dialog MIFI. dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena).pmf. i rade oba kolokvijuma Literatura: J. M. IDG Books.Sanchez.ac. na vježbama studenti ovladavaju osnovama višeg programskog jezika Microsoft Visual Basic.2000 E. Konsultacije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.me 236 . uključujući konsultacije Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. 180 ECTS kredita).Fraktalne i parametarske površine II kolokvijum Pogled iz perspektive (Cliping) Sjenčenje (Shading) Ray Tracing Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.Uvod u transformacije Dvodimenzionalna grafika .1997 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 18 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 90 sati)Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava)+8 sati (Priprema)+18 sati (Dopunski rad) 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 2 sata predavanja 1 sat računskih vježbi 1 sat samostalnog rada. trodimenzionalne transformacije. John Willez/ Sons. Boreskov – "Computer Graphic". Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Srđan Kadić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. obradu slike i animacija.

konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra Smisao i adekvatnost matematičkog modela. klokvijume i polažu završni ispit. A. Predmet podrazumijeva odredjeno korišćenje računara. 10 poena . 3. Matematičko klatno i drugi jednsotavni primjeri.2. dr Vladimir Jaćimović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Diferencijalna jednačina kao matematički model IX nedjelja Obične diferencijalne jednačine.me 237 . X nedjelja Parcijalne diferencijalne jednačine.pmf. 180 ECTS kredita). XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (administracija. upis. 25 poena . Primjeri matematičkih modela u različitim oblastima. kolokvijum.pohađanje nastave . ovjera prije početka semestra): 3 Struktura: sata x 2 nedjeljno = 6 sati 2 sata predavanja Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 1 sat vježbi Dopunski rad:68 sata 1 sat i 20 minuta samostalnog Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + rada. kolokvijum . Problem vremena u matematičkom modelu. Falin: Aktuarska matematika u zadacima. seminarski radovi. ekonomije Ime i prezime nastavnika i saradnika: Nastavnik: Prof. Literatura: 1. biologije. Rukopis predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 10 poena . Analitičke geometrije i Linearne algebre sa I i II godine studije Ciljevi izučavanja predmeta: U ovom predmetu studenti upoznaju osnovne matematičke modele iz oblasti fizike. I. III nedjelja Matematički modeli u demografiji i ekonomiji IV nedjelja Matematički modeli u ekonomiji V nedjelja Elementi teorije igara VI nedjelja VII nedjelja I kolokvijum Slobodna nedjelja VIII nedjelja Njutnova mehanika.završni ispit Za dobjanje pozitivne ocjene neophodno je sakupiti minimimum 50 poena. Tri etape razvoja i analize matematičkog I nedjelja II nedjelja modela. Modeli difuzije i treperenja žice XI nedjelja Vjerovatnosni modeli: Model bankrota XII nedjelja II kolokvijum XIII nedjelja Vjerovatnosni modeli: Puasonovi procesi i masovno opsluživanje XIV nedjelja Vjerovatnosni modeli: Braunovo kretanje XV nedjelja Statistički modeli difuzije i ireverzibilnih procesa. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Vladimir Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. vježbe. uključujući konsultacije 68sati (dopunska nastava) Studenti su dužni da pohađaju nastavu.seminarski rad 25 poena . rade seminarske radove.ac.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Matematičko modeliranje Broj ECTS kredita Fond časova obavezni VI 4 2p+1v Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. Uslovljenost drugim predmetima: Položeni kursevi Analize. 30 poena . Moskva 2003. Posebnu naznaku za predmet: Nastavu je moguće organizovati na engleskom ili ruskom jeziku.1.

Data Encryption Standard. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod o kriptografiji: istorija kriptografije. Rezervni termin. Uopšte o pitanju bezbjednosti prenosa podataka kroz računarske mreže. Šta je to eliptička kriva. Faktorizacija broja: Pollardova "rho" metoda i Pollardova "p − 1" metoda. i drugo. permutacije. 2001. digitalni potpis u slučaju načina RSA. kodiranje pomoću niza (stream cipher). Mala Fermatova teorema. Završni ispit (gradivo predavanja 30 poena). 2 sata minuta.ac. SLOBODNA NEDJELJA Način RSA. Struktura. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Vladimir Božović Posebne naznake za predmet: Literatura Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. samostalni rad u računarskoj učionici. 2 PGP User's Guide. Pitanje bezbjednosti u računarskoj mreži.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Kriptografija Broj ECTS kredita Fond časova obavezni IV 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. naročito DES. 2 sata učenje. Pretty Good Privacy. Jednostavni kriptografski sistemi sa tajnim ključem: afina transformacija. samostalni rad−učenje. može li se RSA šifra otključati. uključujući minuta rad u računarskoj učionici i polaganje popravnog ispita (ovo je dopunski rad): od 0 do 24 sati. Neophodne pripreme prije početka semestra: 10 sati i 40 minuta. Prattov sertifikat primalnosti. Uslovljenost drugim predmetima: Nema posebnih preduslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Kriptografski sistemi tipa tajnog ključa (klasični sistemi). Chapman & Hall. konsultacije. Boca Raton. Adleman. Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum od 0 do 50 poena i završni ispit od 0 do 50 poena. Diffie−Hellman. Nedjeljno 1 R. Iz teorije brojeva: raspodjela prostih brojeva. * Kolokvijum (50 poena). A. Tajnost/bezbjednost e−maila. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Kriptografski sistemi tipa javnog ključa (savremeni sistemi). Kriptografski sistemi koji se temelje na eliptičkim krivim. kongruencije. Testovi primalnosti: Fermat i Miller. 180 ECTS kredita). logička složenost programa za računar. ElGamal.me 238 . DES − uprošćeni DES. Tokom semestra (nastava i završni ispit): 5 sati i 20 minuta × 16 predavanja. Shamir. funkcija hešovanja. metoda kvadratnog ostatka (Rabin). Program PGP − glavne karakteristike i upotreba. opšti pregled gradiva. dr Vladimir Božović − nastavnik. generisanje niza bitova. Realizacija RSA sistema. Euklidov algoritam. Mollin: An introduction to cryptography. Priprema za popravni ispitni rok. Integritet poruke u kriptografiji. Eulerova funkcija "phi". Praktična realizacija kriptografskih sistema. 1 sat i 20 nedjelja = 85 sati i 20 minuta. pravi DES.pmf. računarska aritmetika. Elektronska trgovina. razne varijante. naročito RSA − Rivest. posebno rad sa programom PGP. Kriptoanaliza sistema DES. List za jednokratnu upotrebu (one−time pad). Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: U toku semestra 4 kredita × 30 = 120 sati (ovo je ukupno opterećenje). 4 kredita × 40/30 = 5 sati i 20 Struktura. RSA izazov brojevi.

Odabir projekata. Predrag Stanišić. Samostalan rad i konsultacije.pmf. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. dr. Samostalan rad i konsultacije. Formulisanje i preciziranje problema. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. 180 ECTS kredita). Samostalan rad i konsultacije. Slobodna nedjelja. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta U toku semestra Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Samostalan rad i konsultacije.ac. Samostalan rad i konsultacije. Samostalan rad i konsultacije. uključujući i 2 sata predavanja polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije 2 sata računskih vježbi stavke do ukupnog opterećenja za predmet 210 sati) 5 sati i 20 minuta samostalnog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (Nastava)+18 sati i 40 minuta rada. Samostalan rad i konsultacije. uključujući konsultacije (Priprema)+42 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da samostalno urade projekat. mr Srđan Kadić Metod nastave i savladanja gradiva: Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije.me 239 . Literatura: zavisi od izabranog projekta Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Odbrana prvog dijela projekta (50 poena). Završni ispit (odbrana drugog dijela projekta) 50 poena. Samostalan rad i konsultacije. Odbrana prvog dijela projekta. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. ovjera) 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Opterećenje studenata na predmetu Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati Struktura: Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar ZAVRŠNI PROJEKAT Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Samostalan rad i konsultacije. Završni ispit . upis. dr Predrag Stanišić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.Odbrana projekta. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj ovog predmeta ja da studenti kroz izradu ozbiljnijeg projekta dokažu da su ovladali neophodnim znanjima iz računarstva. Samostalan rad i konsultacije. Samostalan rad i konsultacije.

240 .

II SPECIJALISTIČKI I MAGISTARSKI STUDIJSKI PROGRAMI 241 .

242 .

Akademski specijalistički i magistarski studijski program BIOLOGIJA-EKOLOGIJA 243 .II. 1.

244 .

11. Naziv predmeta Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS 1. 7. 2. 5. 3. Konzervaciona biologija Biogeografija Biocenologija Principi održivg razvoja Ekologija populacija Genetika populacija Biostatistika Ekofiziologija Bioindikatori i monitoring system Metode istraž. 17+9 II godina 2+0 3+2 5+2 30 3 6 21 30 30 245 . 2. 4. 9. 8. 12. u ekologiji Izborni predmet I Specijalistički rad Ukupno Metodologija naučnog rada Izborni predmet II Magistarski rad Ukupno X X X X X X X X X X x x 10 x x 11 1 6 5 6 3 5 5 2+1 3+1 3+2 2+2 2+1 0+0+5 13+8+5 3 5 6 6 4 6 30 1 1. 3. 6. 10.Naziv studijskog programa Biologija .ekologija Stepen studija Magistarske studije (specijalističke studije I godina) I godina Obavezni Zimski semestar fond časova nedjeljno 3+2 3+1 3+2 2+0 3+2 3+2 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Br.

seminarski radovi. V. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: Pešić. konsultacije. laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. studije traju 4 semestra. Hunter 2002. beta i gama Biodiverzitet Metode u Konzervacionoj Biologiji Slobodna nedelja I Kolokvijum Statisticke metode u Konzervacionoj Biologiji Ekosistemski Biodiverzitet Genetički Biodiverzitet Kako se odredjuje vrijednost Biodiverziteta Crvene liste. dr Vladmir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Studijski program Biologija – ekologija. - Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 246 . uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati) 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sata (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. Zaštita Biodiverziteta u Crnoj Gori II Kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. upis. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sat x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 120 ECTS kredita. terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod – Sta je to Konzervaciona biologija Koncept vrste Biodiverzitet Specijski biodiverzitet Alfa. rijetke i ugrožene vrste. Blackwwell Publishing.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar KONZERVACIONA BIOLOGIJA Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : I 6 3+2 Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Fundamentals of Conservation Biology. vježbe. 496pp. Skripta. Malcolm L.Vruće i hladne tačke Biodiverziteta Zakonska regulativa. ovjera) 2 x 8sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Konzervaciona Biologija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim Konzervacione biologije i zastite biodiverziteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Dva Kolokvijuma po 20 (ukupno 40 poena) Prisustvo nastavi 2 poena Završni ispit 48 poena poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.

Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Ekoregioni Biogeografska podjela Balkanskog poluostrva I Kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 7 sati i 6 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sata vježbi 2 sata samostalnog rada. terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod – Biogeografija i njen cilj. Istorijat razvoja Metode u Biogeografiji: Zoogeografija Metode u Biogeografiji: Fitogeografija Statisticke metode u Biogeografiji Filogeografija Statisticke metode u Filogeografiji Slobodna nedelja I Kolokvijum Areali Nastanak lokalne flore i faune Centri nastanka: problemi definisanja i modeliranje Biogeografsko rejoniranje Predeli: definisanje i modeliranje.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Biogeografija Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : I 5 3+1 Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). vježbe. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim zakonitostima geografskog rasprostranjenja organizama Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Cox Peter. 120 ECTS kredita. studijski program Biologija – ekologija. dr Drago Marić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 247 . dr Drago Marić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati) 23 sata Struktura opterećenja: 113 sati (Nastava)+14 sata (Priprema)+23 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. upis. laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. D Moore. studije traju 4 semestra. uključujući konsultacije U toku semestru Nastava i završni ispit: (7 sati 6 minuta) x 16 = 113 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. seminarski radovi. konsultacije. Biogeography An Ecological and Evolutionary Approach Seventh Edition Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Dva Kolokvijuma po 20 (ukupno 40 poena) Prisustvo nastavi 2 poena Završni ispit 48 poena poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: C Barry. ovjera) 2 x(7sati = 14 sat Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.

Townsend. 1996. regulacijom i biološkom raznovrsnošću biocenoza Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. London. SLOBODNA Sukcesije – vrste poremećaja i tipovi sukcesija Kolokvijum Genetička raznovrsnost biocenoze.. .R. prisutnost. Sadržaj predmeta: Pripremna nedelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata laboratorijskih vježbi 3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije Priprema i upis semestra Pojam biocenoze.Ecology. strukturalna i funkcionalna hijerarhija genetičke raznolikosti Biološka raznovrsnost biocenoze – tipovi i faktori koji utiču.laboratorijske vježbe. trofička kaskada. Antropogeni uticaj i moguće posledice smanjenja biološke raznovrsnosti. Teorija regulacije biološke raznovrsnosti. razvojem. teren.) Raspodjela abundance vrsta. J. tipovi ishrane.Ecology: Individuals.H. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. stalnost. Poređenje vodenih i kopnenih bioc. rade vježbe i izadju na kolokvijum i završni ispit. Prostorna struktura zajednice.. Pojam stabilnosti zajednice – tipovi. Struktura biocenoze – osnovni elementi (brojnost. studije traju 4 semestra. Ostrvska biogeografija – ravnotežna teorija. Indeksi diverziteta i ujednačenosti. Učenje i samostalna izrada kolokvijuma. Literatura: Begon.. 1990 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum: 30 poena Test: 20 poena Završni ispit: 50 poena Prelazna ocjena: ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Drago Marić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika 248 . W.E. Populations and Communities.L.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Biocenologija Semestar I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Načini određivanja tipova zajednice. 120 ECTS kredita. Interakcije u lancima ishrane. New York. Teorije poremećaja. M. Ekološke niše – diferencijacija. studijski program Biologija – ekologija. frekvenca. Blackwell. stratifikacija (kopno i vode). Harper and C. . Ricklefs.uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati): 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave : Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Konsultacije. Freeman and Company. Veza sa strukturom lanaca ishrane. . R. Periodizam – tipovi. Odnosi ishrane u biocenozi. upis i ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. dr Drago Marić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa strukturom. vezanost.

Literatura: 1. Ugrožavanje biodiverziteta. Uvod. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata individualnog rada studenata (priprema za vježbe. Savezno ministarstvo za razvoj. Slobodna nedjelja Problemi koje treba riješiti: problem energije. Ljudska civilizacija i njen razvoj. 190p. Vodič za dobro upravljanje u oblasti životne sredine. Socijalna sfera: demografska eksplozija. zagađenja. Mawhinney. Shiers. Struktura opterećenja: 64 sata (nastava) + 8 (priprema) + 18 sati (dopunski rad). i ekonomske teorije. Problem demografskog rasta: pijaća voda. Zagađenje vode. kisele kiše. Sustainable development. Izlazni test. studijski program Biologija – ekologija. siromaštvo. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa metodologijom rešavanja problema u životnoj sredini koje nude teorija i praksa Održivog razvoja Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. Problem transporta. zemljišta i vazduha. osnovni pojmovi o životnoj sredini i procesi u njoj. Ljudske aktivnosti i njihove globalne posljedice. problemi ljudskog zdravlja. 2002. O. - Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Anderson. prisustvuju vježbama i izrade seminarske radove. Procjena uticaja. Problemi ugrožavanja biodiverziteta. 2003. Problem siromaštva. procjena rizika. Istorijat i razvoj paradigme. završni ispit : ( 0 . Oštećenja ozonskog omotača. obrazovanje).Naziv predmeta: Status predmeta Semestar Principi održivog razvoja Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan I 3 2P + 0V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-u). R. dr Vladmir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 120 ECTS kredita. Neracionalna eksploatacija mineralnih i drugih resursa. 1997. Klimatske promjene. nauku i životnu sredinu. Rešenje: Održivi razvoj. Cost – benefit analize konkretnih slučajeva. nedostatak pijaće vode. institucije. Izlaganje seminarskih radova i diskusija. 334p. Blackwell Science. 2. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Ulazni test. ljudsko zdravlje. urbani stres. neravnomjernog razvoja i migracija selo – grad. upis. erozija zemljišta. The green guide to specification. & D. studije traju 4 semestra. Definicije. Deforestacija. migracije iz ruralnog područja. problem poljoprivrede. Održivi razvoj u Crnoj Gori (ekonomija. - Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Aktivnost u toku predavanja: (0 – 5 poena). Dezertifikacija. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 . UNDP.50 poena). Problemi za hitno rešavanje. seminarski radovi i konsultacije. vježbe. M. Grupa autora. dr Vladimir Pešić 249 . Održivi razvoj kao instrument globalne integracije. politika. saradnje i formiranja standarda. Blackwell publishing. Koncept održivog razvoja. 4. 271p. 98p. seminarski rad: ( 0 – 45 poena). 2004. ovjera) 4 sata x2 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 =90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Grupa autora. izrada seminarskih radova) uključujući i konsultacije U toku semestru Nastava i završni ispit: 4 sati x 16= 64 sati Neophodna priprema prije pocetka semestra (administracija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. urbani stres.18 sati. J. otpada. 3.

Freeman and Company.. Mutualizam i parazitizam..uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 120 sati) Struktura opterećenja: 106sati i 40min.(nastava) + 13sati i 20min.R. Sadržaj predmeta: Pripremna nedelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija populacije i osnovne karakteristike. Tilmanov model kompeticije (pr. terenski rad. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. M. Studijski program Biologija – ekologija. Populations and Communities. rade vježbe polazu kolokvije i završni ispit.faktori koji utiču Gustina populacije . studije traju 4 semestra. Matematički modeli. Ekološke niše. Lotka . New York. migracije i rasprostranjenje Natalitet. 120 ECTS kredita. resursi. mortalitet. Veličina popul. upis i ovjera): 2 x 6 sati i 40 min. Interakcije između populacija.pojam i određivanje. II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. 250 . X 16 = 106 sati i 40 min. Harper and C. Struktura populacije – genetička struktura i sastav vrsta .E.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Ekologija populacija Semestar I Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Veijo Kaietala (2005): Ecology of populations.L.Završni ispit: 48 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Populacione teorije . Begon. fekunditet. uzrasna struktura populacije. W.Volterrov model kompeticijskih odnosa. fertilitet. fitoplankton) Dinamika odnosa predator – plijen. Per Lundberg.Prisustvo nastavi: 2 poena .Ecology: Individuals. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . vježbe. London. J.H. unitarni i modularni organizmi Prostorni odnosi – raspored. Potencijal i održavanje opulacije. R. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Drago Marić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog asistenta.Dva kolokvijuma: po 20 poena (ukupno 40 poena) . Blackwell. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa strukturom. disperzija. Ricklefs. Faktori koji utiču (abiotički i biotički). = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Intraspecijska kompeticija. Science. Rast populacije – tok rasta. konsultacije. u sekretarijatu studijske grupe Biologija i u studentskoj službi PMF-a. Literatura: Esa Ranta. 388pp. Slobodna I kolokvijum Fluktuacija i regulacija populacija – tipovi. (1996): Ecology. Townsend (1996) .Dva testa: po 5 poena (ukupno 10 poena) . Tipovi rasta i faktori koji utiču. rastom i razvojem populacija i odnosima u njima i između njih. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Drago Marić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.(priprema) + 30 sata (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave : Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.

Periodični časopis na engleskom. D. x 16 = 106 sati i 40 min. R. ovjera):2 x 6 sati i 40 min= 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad : od 0 do 43sata i 20 min. Struktura opterećenja: 106sati i 40 min. Jumena. Genetička transformacija (genetički inženjering). 251 .Lj. (Nastava)+13 sati i 20 min. Završni ispit 50 poena. i sar. Genetička ravnoteža populacija i činici evolucije. Zagreb.(dopunski rad) Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. test. Popravni ispit Zaključivanje ocjena.sistem HLA. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Mehanizmi genetičke kontrole. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 1 kolokvijum: 40 poena Aktivnost na vježbama i test 10 poena. Organizacija genetičkog materijala. Slobodna nedjelja Imunogenetika (histokompatibilnost u čovjeka. Periodični časopis na ruskom jeziku Clinical genetics.Naziv predmeta: GENETIKA POPULACIJA Broj ECTS kredita 5 Šifra predmeta Status predmeta Semestar Obavezni I Fond časova 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije ( PMF-a). rade vježbe i seminarske radove. seminarski rad.: Genetika. Literatura: Zergollern.kolokvijum. vježbe. prirodne i indukovane mutacije.ocjena učestalosti mutacija i selekcija u populaciji. Naučna knjiga. OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. Kolokvijum Genetička ponašanja živih bića u životnoj sredini. Beograd.: Genetika. Varijabilne kvantitativne osobine populacije u zavisnosti od faktora sredine.: Humana genetika. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izu~avanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim zakonitostima nasledjivanja vezanim za ekološke faktore sredine. Studijski program Biologija -ekologija studije traju 4 semestra. Neophodne pripreme (administracija. dr Vojislav Novosel Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika. 1999. Popravni kolokvijum. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen. dr Vojislav Novosel Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. upis. Bakterijski litični i lizogeni virusi. (priprema) + 43 sata i 20 min. Partenon. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedelja II nedelja III nedelja IV nedelja V nedelja VI nedelja VII nedelja VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja XVII nedelja XVIII -XXINedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sata i 40 min.Polimorfizma hela sistema. Journal of Genetics in Medicine.i sarad. Genetička uslovljenost varijabilnosti učinka ljekova na životinje i ljude. Genetika. Genetička opterećenja. 1986. samostalnog rada uključujući i konsultacije.Genetika tumora u čovjeka i njihove specifičnosti. 1985. Ime i prezime nastavnika: Prof. Beograd.genetička smrt. Genetika stanovništva. Priprema i upis semestra Osnovni principi ekološkegenetike i njen značaj. Marinković. «Genetička slučajnost» u malim populacijama. Završna nelja ispita. 120 ECTS kredita. Mišić. Specifične i nespecifične rekombinacije. Institut PKB Agroekonomik.

John Wiley and Sons. Tekstuelni materijal obezbeđen od strane nastavnika Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum: 50 poena. Normalna aproksimacija binomne raspodele. Analiza dizajna varijanse. MERENJA CENTRALNE TENDENCIJE Aritmetička srednja vrednost. Hi kvadrat test. Literatura: Daniel W. UZORCI I FREKVENCIJA DISTRIBUCIJE Uzorkovanje i procedure uzorkovanja. konsultacije. Testiranje hipoteze SLOBODNA NEDELJA KOLOKVIJUM. Šefeovi kontrasti. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 satia Struktura: 2 sata predavanja 1 sata laboratorijskih vježbi 1 sat samostalnog rada uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. NEPARAMETARSKA STATISTIKA Komparacija 2 populacije Hi kvadrat test. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 2005. HIPOTEZE I KRITERIJUMI TESTIRANJA Opšti principi. BIOANALIZA I EKSPERIMANTALNI KLINIČKI DIZAJN Rid-Mjunčova metoda za procenu LD50. DIZAJNIRANJE EKSPERIMENTA Metode za upotrebu irelevantnih varijacija. Vjerovatnoća Binomni test. Puasonova. domaće zadatke. PRETPOSTAVKE ANALIZE VARIJANSE I KAKO RADITI SA VARIJACIJAMA I PRETPOSTAVKAMA Test homogenosti MULTIPNE KOMPARACIJE Najmanja značajna razlika. dr Danko Obradović i prof. USA. kolokvijum i završni ispit. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. REGRESIONA I KORELACIONA ANALIZA Test linearnosti. Studentova t distribucija. Normalna distribucija i njena primena. računske vežbe. Populacije i uzorci.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta BIOSTATISTIKA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 3 2P + 1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a) Studijski program Biologija – ekologija. upis i ovjera): 2 x 4 sata = 8 sata Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. VEROVATNOĆA I NABRAJANJE PODATAKA Nabrajanje tipova podataka. ANALIZA DIZAJNA VARIJANSE Analiza varijanse. Podjela izvora varijacije. i. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra STATISTIKA I EKSPERIMENTALNE PROCEDURE STATISTIČKA DESKRIPCIJA VARIJABLI Objektivnost u eksperimentu. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Statistička analiza podataka u biologiji i računanje verovatnoće slučajnog događaja Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Darko Mitrović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Selekcija uzorka. dr Siniša Stamatović Napomena: 252 . uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Waine. Upotreba tehnike linearne regresije. vežbe u primeni kompjutera i programskih paketa u statističkoj obradi podataka (u kompjuterskoj sali). studije traju 4 semestra 120 ECTS kredita. domaći zadaci. završni ispit: 50 poena. rade vježbe. Prelazna ocena se dobija ako je zbir poena iz kolokvijuma i završnog ispita najmanje 51 poen. Srednja vrednost. DISTRIBUCIJE Distribucije: binomna.

Djelovanje različitih tipova zračenja na nebiološke i biološke sisteme. zemljistu i vodi na ekosisteme. Ekofiziologija biljaka u uslovima stresa. Sistemi proizvodnje reaktivnih vrsta i njihova kontrola antioksidativnom zaštitom. Mineralna ishrana biljaka. Poremećaji u održavanju optimalnog nivoa reaktivnih vrsta i uticaj na procese starenja. L. dr Ivan Milošević. uključujući konsultacije U toku semestru Nastava i završni ispit: 6 sati 40 minuta x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: provjera i ocjenjivanje kintinuirano tokom semestra (2 kontrolna testa po 20 poena. Zeiger. Uticaj niskog parcijalnog pritiska kiseonika na životinje i čovjeka. Massachusetts. seminarski rad. studije traju 4 semestara 120 ECTS kredita. Sinauer Associates. ruskom i. Znacaj vode za fiziološke procese u biljci. italijanskom jeziku.. Opšti abiotički i biotički parametri. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta:Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim pitanjima vezanim za ekofiziologiju biljaka i životinja Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. usmeni 40 poena) prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena Posebnu naznaku za predmet: predavanja i vježbe se mogu organizovati na engleskom. Elementi ekotoksikologije Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sata i 40 minuta samostalnog rada.. ovjera) 2 x 6 sati i 40 min. Vježbe se odvijaju u Podgorici a dio u Laboratoriji za neurobiologiju u Institutu za biologiju mora za vrijeme višednevne ekskurzije u Kotor Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Sunderland. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min.Cirkadialne i druge vremenske promjene. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Student je dužan da redovno pohađa nastavu i vježbe. dr Slađana Krivokapić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. uradi seminarski rad i kolokvije Literatura: P. R. I kolokvijum Slobodna nedelja Mineralna ishrana biljaka. Slater: Essential of animal behaviour. Rastenje i razvice biljaka. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Iskoriscavanje ugljenika i produkcija biomase. disanje). konsultacije. Radoičić: Biomedicinska ekofiziologija (u pripremi) Taiz. kolokvijumi. Znacaj vode za fizioloske procese u biljci. (1998): Plant Physiology. dr Slađana Krivokapić i Prof. Iskoriscavanje ugljenika i produkcija biomase (fotosinteza. upis. Ekofiziologija biljaka u uslovima stresa.uticaj polutanata u vazduhu. seminarski rad 10 poena) : ukupno 50 poena Završni ispit 50 poena (praktični 10 poena. Elementi ekotoksikologije II kolokvijum Antropogeni stres . Oksidoredukciona ravnoteža i implikacije na ćelijski status.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II EKOFIZIOLOGIJA Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P+1V Studijski programi za koje se organizuje :Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). vježbe. terenski i laboratorijski rad rad Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Inc. dr Ivan Milošević Napomena: Dodatne informacije o predmetu 253 . (Nastava)+13 sata i 20 min. oksidativni stres. kontrolnih testova. Učešće mitohondrija i njihov značaj u navedenim procesima. Stres. E. eventualno. studijski program Biologija – ekologija. Rastenje i razvice biljaka.

596 pp. životinje kao indikatori zagađenosti zemljišta. Biljke kao indikatori zagađenosti zemljišta. dr Marijana Krivokapić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sat x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Studijski program Biologija – ekologija studije traju 4 semestara. (2002): Living with the Eart. nekton. laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: N. II Kolokvijum Završni ispit Prisustvo predavanjima. Bioindikatori u akvatičnim ekosistemima. vježbe. Gary. Izbor mjernih mjesta i njihova reprezentativost.Naziv predmeta: Status predmeta Semestar BIOINDIKATORI I MONITORING SISTEM Fond časova Broj ECTS kredita Obavezni II 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Magistarske akademske studije PMF-a. monitoring vode. terenski rad Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremne nedjelje I sedmica II sedmica III sedmica IV sedmica V sedmica VI sedmica VII sedmica VIII sedmica IX sedmica X sedmica XI sedmica XII sedmica XIII sedmica XIV sedmica XV sedmica XVI sedmica Završna sedmica Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. ovjera) 2 x 8sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Lewis publisher company. Biomonitoring sistem. seminarski radovi.dr Marijana Krivokapić i prof dr Vladimir Pešić. Monitoring. S. Bioindikatori. cilj monitoringa. konsultacije. Bentos (fito-. Metode za određivanje stepena zagađenosti vode. 120 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim Konzervacione biologije i zastite Biodiverziteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Struktura zajednica kao bioindikator. Slobodna sedmica I Kolokvijum Bioindikatori u akvatičnim ekosistemima. Imperial College Press. 350 pp. Biljke kao indikatori zagađenosti vazduha. USA. zoo). Metode za određivanje zagađivača zemljišta. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati) 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sata (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Uvod. Monitoring vazduha. zoo). Podzemne vode.Van Straleen (2001) Bioindicator system.M. sistem monitoringa. Primjer kopnenih i vodenih ekosistema. Studije za testiranje toksičnosti i »bioassay« eksperimenti. Moore. upis. Metode za određivanje stepena zagađenosti vazduha. Zakonske regulative. Monitoring sistem u kopnenim ekosistemima. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Dva Kolokvijuma po 20 (ukupno 40 poena) Prisustvo nastavi 2 poena Završni ispit 48 poena poena Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 254 . Plankton (fito-. Library of Congress cataloging.

Slobodna nedelja. Jezera svijeta BOITANI L. Statistička obrada i analiza podataka.morfometrijske karakteristike. dr Drago Marić. Studijski program Biologija – ekologija.Naziv predmeta: Status predmeta OBAVEZNI METODE ISTRAŽIVANJA U EKOLOGIJI Broj ECTS kredita 6 Semestar II Fond časova 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). kamenjara. 2 edition (2000). trofička struktura – indeksi). Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. prof. kontrolnih testova. 255 . dr Drago Marić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Savremeni softerski paketi.. Metode istraživanja livada. Research Techniques in Animal Ecology. srednjoročni i testovi sa posebnom namjenom. FULLER T. Metode istraživanja hidrobiocenoza: plankton. 6 kredita x 40/30 = 8 sati upis i ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Struktura: Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. planinskih rudina i točila. livada. ekologija populacija Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim metodama koje se koriste u izučavanju akvatičnih i terestričnih ekosistema. Controversies and Consequences. Metode istraživanja ekosistema šuma. 464 pages. APHA: Standard Methods for the Examination of Watwer and Wastewater. laboratorijske vježbe.studije traju 4 semestra. Columbia University Press. Testovi toksičnosti: kratkotrajni. šikara i šibljaka. Učenje i samostalni praktični rad. 120 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Bicenologija.uključujući i 3 sata predavanja polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije 2 sata laboratorijskih vježbi stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati): 36 sati 3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. I kolokvijum Metode istraživanja kopnenih beskičmenjaka. ribe. Metode istraživanja mikroorganizama. Metode istraživanja hidrobiocenoza: makroinvertebrata. Akvatični ekosistemi . Metode biološkog određivanja kvaliteta vode (indeks saprobosti i diverziteta. Metode istraživanja fizičko-hemijskih parametara životne sredine. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U toku semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. nematode. Metode istraživanja kičmenjaka. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. 2001 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) Prisustvo nastavi: 2 poena Završni ispit 48 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Posebna naznaka za predmet: Ime I prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Vladimir Pešić Prof.S. II kolokvijum. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma Literatura: Stanković. Konsultacije. što predstavlja bazu za budući rad na magistarskoj i doktorskoj disertaciji. perifiton. Metode istraživanja produkcije ekosistema (vodeni i kopneni). makrofiton. terenski rad.

pretpostavke. 1980. Slobodna nedelja. Prikupljanje građe i literature. Učenje i samostalni rad. pisanje teksta. dr Drago Marić. Struktura nauke. Đ. Beograd. dr Vladimir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. zadatak. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. dr Vladimir Pešić 256 . Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 4 sati x 16 = 64 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. što predstavlja bazu za budući rad na magistarskoj i doktorskoj disertaciji. Nastanak naučnog rada.teze i II kolokvijum. I kolokvijum. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Organizacija podataka. Struktura nauke – pojmovi i hipoteze. Šimić M.Naziv predmeta: Status predmeta OBAVEZNI METODOLOGIJA NAUČNOG RADA Broj ECTS kredita 3 Semestar III Fond časova 2+0 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Studijski program Biologija -ekologija (Studije traju 4 semestra. – Metodologija. prof. 2005. Stilske odlike i gramatiška korektnost. Sarajevo. Struktura nauke – zakoni i teorije. O naučnoistraživačkom radu. Struktura nauke – predmet i metode. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Struktura nauke . Odbrana naučnog rada . kontrolnih testova. Struktura nauke. 3 kredita x 40/30 = 4 sati upis i ovjera): 2 x 4 sati = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati Struktura: Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.smisao nauke. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Položeni svi obavezni predmeti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa metodama koje se koriste u stvaranu naučnog rada. Konsultacije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 25 poena (ukupno 50 poena) Prisustvo nastavi: 2 poena Završni ispit 48 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Tehnička obrada štampanje rukopisa.uključujući i 2 sata predavanja polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati): 18 sati Struktura opterećenja: 64 sati (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade oba kolokvijuma Literatura: Šušnjić. citati.norme. – Kako nastaje naučno djelo.

Akademski specijalistički i magistarski studijski program NASTAVA BIOLOGIJE 257 . 2.II.

258 .

1. 8. 5. 4. 11. 7. Br. 4. Konzervaciona biologija Biogeografija Biocenologija Principi održivg razvoja Ekologija populacija Pedagogija Biološke zbirke u nastavi biologije Laboratorijski praktikum Metodika nastave prirode i biologije Psihologija Razvoj djeteta Specijalistički rad Ukupno Metodologija pedagoških istraživanja u biologiji Metodika nastave biologije Izborni predmet Magistarski rad Ukupno X X X X X X X 6 5 6 3 5 5 1+2 1+2 3 3 8 5 5 5 30 X X X X 11 X X X x 3 1 4+4 3+0 3+1 0+0+5 13+9+5 17+7 II godina 3+1 3+1 2+1 8+3 30 5 5 4 16 30 30 30 259 . 3. 2.Naziv studijskog programa Nastava biologije Stepen studija Magistarske studije (specijalističke studije I godina) I godina Obavezni Zimski semestar fond časova nedjeljno 3+2 3+1 3+2 2+0 3+2 3+0 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Br. 9. 6. 2. 10. Naziv predmeta Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS 1. 3.

Zaštita Biodiverziteta u Crnoj Gori II Kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada.Vruće i hladne tačke Biodiverziteta Zakonska regulativa.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar KONZERVACIONA BIOLOGIJA Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : I 6 3+2 Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Blackwwell Publishing. konsultacije. Studijski program Nastava biologije. Hunter 2002. V. rijetke i ugrožene vrste. laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. 120 ECTS kredita. seminarski radovi. ovjera) 2 x 8sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 496pp. beta i gama Biodiverzitet Metode u Konzervacionoj Biologiji Slobodna nedelja I Kolokvijum Statisticke metode u Konzervacionoj Biologiji Ekosistemski Biodiverzitet Genetički Biodiverzitet Kako se odredjuje vrijednost Biodiverziteta Crvene liste. studije traju 4 semestra. vježbe. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati) 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sata (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim Konzervacione biologije i zastite biodiverziteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Skripta. upis. - Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 260 . terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod – Sta je to Konzervaciona biologija Koncept vrste Biodiverzitet Specijski biodiverzitet Alfa. dr Vladimir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: Malcolm L. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sat x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Fundamentals of Conservation Biology. Pešić. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Dva Kolokvijuma po 20 (ukupno 40 poena) Prisustvo nastavi 2 poena Završni ispit 48 poena poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Konzervaciona Biologija.

laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. studijski program Nastava biologije. vježbe.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar BIOGEOGRAFIJA Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : I 5 3+1 Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 7 sati i 6 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sata vježbi 2 sata samostalnog rada. Istorijat razvoja Metode u Biogeografiji: Zoogeografija Metode u Biogeografiji: Fitogeografija Statisticke metode u Biogeografiji Filogeografija Statisticke metode u Filogeografiji Slobodna nedelja I Kolokvijum Areali Nastanak lokalne flore i faune Centri nastanka: problemi definisanja i modeliranje Biogeografsko rejoniranje Predeli: definisanje i modeliranje. konsultacije. Cox Peter. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. uključujući konsultacije Priprema i upis semestra Uvod – Biogeografija i njen cilj. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati) 23 sata Struktura opterećenja: 113 sati (Nastava)+14 sata (Priprema)+23 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim zakonitostima geografskog rasprostranjenja organizama Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Drago Marić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. studije traju 4 semestra. D Moore. upis. 120 ECTS kredita. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: C Barry. seminarski radovi. ovjera) 2 x(7sati = 14 sat Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Biogeography An Ecological and Evolutionary Approach Seventh Edition Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Dva Kolokvijuma po 20 (ukupno 40 poena) Prisustvo nastavi 2 poena Završni ispit 48 poena poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ekoregioni Biogeografska podjela Balkanskog poluostrva I Kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestru Nastava i završni ispit: (7 sati 6 minuta) x 16 = 113 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. dr Drago Marić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 261 .

laboratorijske vježbe. . rade vježbe i izadju na kolokvijum i završni ispit. 1990 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum: 30 poena Test: 20 poena Završni ispit: 50 poena Prelazna ocjena: ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Drago Marić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika 262 . Periodizam – tipovi.uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati): 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave : Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Indeksi diverziteta i ujednačenosti. studije traju 4 semestra. Populations and Communities. strukturalna i funkcionalna hijerarhija genetičke raznolikosti Biološka raznovrsnost biocenoze – tipovi i faktori koji utiču. 120 ECTS kredita. studijski program Nastava biologije. Teorije poremećaja. Ricklefs.. Pojam stabilnosti zajednice – tipovi. trofička kaskada.H. dr Jelena Rakočević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. W. regulacijom i biološkom raznovrsnošću biocenoza Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. frekvenca. Townsend.Ecology.E. Prostorna struktura zajednice. . SLOBODNA Sukcesije – vrste poremećaja i tipovi sukcesija Kolokvijum Genetička raznovrsnost biocenoze. 1996. tipovi ishrane. stratifikacija (kopno i vode).) Raspodjela abundance vrsta. teren. stalnost. . Freeman and Company. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa strukturom. Ostrvska biogeografija – ravnotežna teorija. Antropogeni uticaj i moguće posledice smanjenja biološke raznovrsnosti. Interakcije u lancima ishrane. New York.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Biocenologija Semestar I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Odnosi ishrane u biocenozi. J. razvojem. London. Poređenje vodenih i kopnenih bioc.R.. Učenje i samostalna izrada kolokvijuma. Struktura biocenoze – osnovni elementi (brojnost. Literatura: Begon.. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Blackwell. Teorija regulacije biološke raznovrsnosti. R. Načini određivanja tipova zajednice. vezanost. prisutnost. Harper and C. M.Ecology: Individuals. Konsultacije. upis i ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Sadržaj predmeta: Pripremna nedelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata laboratorijskih vježbi 3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije Priprema i upis semestra Pojam biocenoze. Veza sa strukturom lanaca ishrane. Ekološke niše – diferencijacija.L.

271p. vježbe. 2004. Literatura: 1. zagađenja. politika. ovjera) 4 sata x2 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 =90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Istorijat i razvoj paradigme.50 poena). Savezno ministarstvo za razvoj. otpada. Oštećenja ozonskog omotača. Problemi za hitno rešavanje. Ljudske aktivnosti i njihove globalne posljedice. seminarski radovi i konsultacije. 3.18 sati. Mawhinney. problemi ljudskog zdravlja. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa metodologijom rešavanja problema u životnoj sredini koje nude teorija i praksa Održivog razvoja Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. migracije iz ruralnog područja. Koncept održivog razvoja. Anderson. institucije. dr Vladimir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Vodič za dobro upravljanje u oblasti životne sredine. Klimatske promjene. ljudsko zdravlje. - Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. studije traju 4 semestra. 334p. kisele kiše. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. - Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Aktivnost u toku predavanja: (0 – 5 poena). Deforestacija. Zagađenje vode. Slobodna nedjelja Problemi koje treba riješiti: problem energije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata individualnog rada studenata (priprema za vježbe. Problemi ugrožavanja biodiverziteta. M. i ekonomske teorije. Procjena uticaja. 1997. O. dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu 263 . Izlazni test. Problem transporta. Rešenje: Održivi razvoj. Definicije. studijski program Nastava biologije. Shiers. obrazovanje). Grupa autora. Problem siromaštva. nauku i životnu sredinu. J. 2002. završni ispit : ( 0 . Dezertifikacija. prisustvuju vježbama i izrade seminarske radove. problem poljoprivrede. Blackwell Science. 98p. zemljišta i vazduha. Ugrožavanje biodiverziteta. izrada seminarskih radova) uključujući i konsultacije U toku semestru Nastava i završni ispit: 4 sati x 16= 64 sati Neophodna priprema prije pocetka semestra (administracija. Socijalna sfera: demografska eksplozija. procjena rizika. osnovni pojmovi o životnoj sredini i procesi u njoj. 4. R. Izlaganje seminarskih radova i diskusija. UNDP. seminarski rad: ( 0 – 45 poena). Grupa autora. Sustainable development. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja Priprema i upis semestra Ulazni test. 190p. 120 ECTS kredita. nedostatak pijaće vode. & D. Neracionalna eksploatacija mineralnih i drugih resursa. 2. erozija zemljišta. Cost – benefit analize konkretnih slučajeva. urbani stres. Uvod. saradnje i formiranja standarda. Struktura opterećenja: 64 sata (nastava) + 8 (priprema) + 18 sati (dopunski rad). Održivi razvoj kao instrument globalne integracije. urbani stres. neravnomjernog razvoja i migracija selo – grad. Održivi razvoj u Crnoj Gori (ekonomija. Problem demografskog rasta: pijaća voda. upis. Blackwell publishing. Ljudska civilizacija i njen razvoj. 2003. The green guide to specification. siromaštvo. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.Naziv predmeta: Status predmeta Semestar Principi održivog razvoja Fond časova Broj ECTS kredita Obavezan I 3 2P + 0V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-u). uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 .

Faktori koji utiču (abiotički i biotički). = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. upis i ovjera): 2 x 6 sati i 40 min. W. Veličina popul. mortalitet. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Per Lundberg.faktori koji utiču Gustina populacije . Science. disperzija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa strukturom.. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . Matematički modeli.uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 120 sati) Struktura opterećenja: 106sati i 40min. 388pp. Sadržaj predmeta: Pripremna nedelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija populacije i osnovne karakteristike. Veijo Kaietala (2005): Ecology of populations. Literatura: Esa Ranta. Interakcije između populacija.L. Intraspecijska kompeticija. konsultacije. M. Tilmanov model kompeticije (pr. (1996): Ecology.E. Blackwell. Populations and Communities. uzrasna struktura populacije. Begon. X 16 = 106 sati i 40 min. fertilitet. J. London. rade vježbe polazu kolokvije i završni ispit. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Drago Marić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog asistenta. rastom i razvojem populacija i odnosima u njima i između njih. migracije i rasprostranjenje Natalitet. terenski rad. New York.Ecology: Individuals. Mutualizam i parazitizam. Populacione teorije II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. Slobodna I kolokvijum Fluktuacija i regulacija populacija – tipovi. Tipovi rasta i faktori koji utiču. dr Jelena Rakočević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Dva testa: po 5 poena (ukupno 10 poena) .H. Freeman and Company. 264 .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Ekologija populacija Semestar I Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Studijski program Nastava biologije. studije traju 4 semestra.Završni ispit: 48 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Rast populacije – tok rastenja. Ricklefs.Prisustvo nastavi: 2 poena .(nastava) + 13sati i 20min. Lotka .. fekunditet. u sekretarijatu studijske grupe Biologija i u studentskoj službi PMF-a. Townsend (1996) . R. resursi.(priprema) + 30 sata (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave : Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. fitoplankton) Dinamika odnosa predator – plijen. vježbe. Harper and C.Volterrov model kompeticijskih odnosa. Ekološke niše.R. 120 ECTS kredita.Dva kolokvijuma: po 20 poena (ukupno 40 poena) . Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. unitarni i modularni organizmi Prostorni odnosi – raspored. Struktura populacije – genetička struktura i sastav vrsta . Potencijal i odr\avanje populacije.pojam i određivanje.

učestvuju u debatama i rade dva testa. upis.. Ime i prezime nastavnika i saradnika:Prof. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 34 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 102 sata i 40 min. priprema i upis semestra. Sadrzaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja P+V II nedjelja P+V III nedjelja P+V IV nedjelja P+V V nedjelja P+V VI nedjelja P+V VII nedjelja P+V VIII nedjelja P+V IX nedjelja P+V X nedjelja P+V XI nedjelja P+V XII nedjelja P+V XIII nedjelja P+V XIV nedjelja P+V XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje. (Studije traju 2 semestra. Bakovljev. 1992. Komunikacija u nastavi. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje Ocjenjuju se:-Dva testa sa 20 poena (ukupno 40 poena) Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena. Ovjera semestra i upis ocjena OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 4 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. Popravni ispitni rok. Posebna naznaka za predmet:Usmena provjera. upoznaju se sa karakteristikama opšteg vaspitnog rada. Naučna knjiga. predmet proučavanja). kao i da prošire svoju opštu pedagošku kulturu. Studenti pripremaju po jedan esej Literatura : Djordjević. Planiranje nastavnog rada. Sadržaj obrazovanja i nastave. 60 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da studenti usvoje pedagošku terminologiju. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i zavr{ni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 102 sata i 40 minuta Neophodne pripreme prije po~etka semestra ( administracija. Nastavni principi. Nastavne metode i oblici organizacije nastavnog rada. Naučna knjiga. Pedagogija kao nauka (nastanak. Ponavljanje i vježbanje u nastavi Provjeravanje i ocjenjivanje nastavnih rezultata II test znanja / Kolokvijum Završni ispit Dopunska nastava. Estetsko vaspitanje. držanje časova. 1998. Beograd. (nastava) + 13 sati i 20 min. M. osnovne karakteristike. Pedagogija i druge nauke. J. N. Intelektualno vaspitanje.Naziv predmeta: Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Pedagogija i didaktika Fond časova I 5 3+0 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske specijalističke studije Biologija (PMF) Studijski program Nastava biologija. Škola kao vaspitno-obrazovna institucija SLOBODNA NEDJELJA I test znanja / Kolokvijum Predmeti i zadaci didaktike. razvoj.Nastavni objekti Organizacija nastave. 265 . Esej sa 6 poena Završni ispit sa 49 poena. dr Ratko Djukanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i debate. Moralno vaspitanje. Faktori i glavne teorije razvoja ličnosti. (Priprema) + 34 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da poha|aju nastavu.. ovjera) 2 x 6 sati i 40 minuta = 13 sati i 20 minuta Ukupna optere}enja za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Nastavna sredstva – mediji. pismena provjera Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Ratko Djukanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u studentskoj slu`bi PMF-a. Beograd. Mogućnosti i granice vaspitanja. Osnovne pedagoške kategorija i pojmovi Pojam i suština vaspitanja. i Trnavac.: Didaktika.: Pedagogija. Cilj i zadaci vaspitanja. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadr`aja predmeta. Fizičko vaspitanje Sistem vaspitanja i obrazovanja. Pojam i suština nastave.

izrada seminarskih radova. držanje časova.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Metodika nastave Prirode i Biologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni II 8 4+4 Studijski programi za koje se organizuje : Magistarske akademske studije Biologije (PMF) Studijski program Nastava biologije. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Otkrivanje zakonitosti nastavnog procesa.. Prirodno-matematički fakultet.. rade domaće zadatke. rade seminarski rad. pismena provjera Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slobodan Radonjić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u Sekretarijatu Studijske grupe Biologija i u studentskoj slu`bi PMF-a.uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 54 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 270 sati) Struktura opterećenja: 192 sati (nastava) + 24 sati (priprema) + 54 sati (dopunski rad) 9 kredita x 40/30 = 12 sati Struktura: 4 sata predavanja 4 sata vježbi 4 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije Studenti su obavezni da poha|aju nastavu. upis i ovjera): 2 x 12 sati = 24 sati Ukupno opterećenje za predmet: 9 x 30 = 270 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. dr Slobodan Radonjić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe. Bašić M. Organizacija rada u nastavi prirode i biologije Osnovne vrste nastave Posebne vrste nastave Škola u prirodi. 266 . Domaći zadatak10 poena Čas simulacije studentima 10 poena. Podgorica 1992. Radonjić S. njihovo sistematizovanje i korišćenje u nastavnom radu. Novi Sad. Pobjeda. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. konsultacije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Seminarski rad 30 poena. Metode rada u nastavi prirode i biologije Izvodjenje toka obrazovno-vaspitnog procesa Faktori nastave Subjektivni faktori nastave Planiranje u nastavi prirode i biologije Završni ispit Popravni ipsit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: 12 sati x 16 = 192 sat Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Literatura : Žderić M. 1993. (Studije traju 4 semestra. Završni ispit 50 poena Posebna naznaka za predmet:Usmena provjera.. Seminarski rad. završni ispit. da doprinosi progresivnom mijenjanju nastavne prakse.. Radonjić S. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja P+V II nedjelja P+V III nedjelja P+V IV nedjelja P+V V nedjelja P+V VI nedjelja P+V VII nedjelja P+V VIII nedjelja P+V IX nedjelja P+V X nedjelja P+V XI nedjelja P+V XII nedjelja P+V XIII nedjelja P+V XIV nedjelja P+V XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Pojam metodike nastave prirode i biologije Vaspitno-obrazovni značaj nastave prirode i biologije Vaspitno-obrazovni cilj i zadaci nastave prirode i biologije Nastavni sadržaji prirode i biologije Značaj prirode i biologije u sistemu razvoja ličnosti Specifičnost primjene nastavnih principa u nastavi prirode i biologije Slobodna nedelja Kolokvijum.

seminarski rad. 120 ECTS kredita). OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: Neophodne pripreme (administracija. Jezički razvoj. Slobodna nedjelja Kolokvijum I Kognitivni procesi: Učenje – posebni oblici Kognitivni procesi: 1. Kolokvijum II Završna nelja ispita. Ličnost kao psihološki konstrukt: teorije ličnosti: 1. psihoterapija.Tipološke teorije. Frustracije. Dr Milorad Simunović Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika. Kognitivni procesi: 1. Dinamske i dubinske teorije ličnosti. 3.Faktorske teorije inteligencije. 267 .funkcionalizam.= 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 4 x 30 =120 sati Dopunski rad : od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Inteligencija:1. 2. Moralni razvoj. stres. Neurofiziološki i neurohemijski osnovi kognitivnih procesa. Popravni ispit Zaključivanje ocjena.Osnovna metodološka načela.Opažanje. Ime i prezime nastavnika: Prof. 2004. Studijski program Nastava biologije (studije traju 4 semestra. (Nastava)+10 sati i 40 min. kolokvijumi.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II PSIHOLOGIJA Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3+0 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije Biologije ( PMF-a). Dr Milorad Simonović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Teorije crta. Fenomenološke teorije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.2. 2. (priprema) +24 sata (dopunski rad) Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 7 Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi Literatura: Ljubomir Žiropadja: Psihologija.Psihološki instrumenti. Intelektualni razvoj. 1. Psihološki metod: 1. Emocije i motivacija.Pamćenje i zaboravljanje.2. poremećaji. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedelja II nedelja III nedelja IV nedelja V nedelja VI nedelja VII nedelja VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja XVII nedelja XVIII -XXIPredmet psihologije razmotren kroz dominantne psihološke škole (strukturalizam. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta:Ovladavanje relevantnim pojmovima teorijski primijenjene psihologije i sticanje orijentacije u psihološkoj literaturi. 2. rade kolokvijume. Mišljenje.biheviorizam. Posebne naznake za predmet: Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. 2. konflikti. Oblici provjere znanja i ocjenjivanja: 2 kolokvijuma po 20 poena Redovnost pohadjanja nastave 10 poena Završni ispit uključujući i seminarske radove 50 poena. dubinska – geštoltistička – humanistička i kognitivna psihologija.Priroda inteligencije i njeno mjerenje. upis. ovjera): 2 x 5 sati i 20 min. „Cigoja štampa“ Beograd. Mentalna higijena: Normalnost.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Biološke zbirke u nastavi biologije
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

obavezni

II

3

1+2

Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije Biologije (PMF) Studijski program Nastava biologije. (Studije traju 4 semestra, 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa metodologijom korišćenja bioloških zbirki u u nastavi prirode i biologije (problem, cilj, zadaci, hipoteze, metode, tehnike i predmet istraživanja). Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof Dr Vladimir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe, izrada seminarskih radova, završni ispit, konsultacije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod u Biološke zbirke Biološke zbirke vaskularnih biljaka korišćenje u nastavi Pravljenje herbarijuma i korišćenje u nastavi. Terenski rad (vaskulrne biljke) u nastavi biologije. Biološke zbirke invertebrata i korišćenje u nastavi. Morkri i suvi preparati invertebrata i korišćenje u nastavi Slobodna nedjelja. Pravljenje insektarijuma i korišćenje u nastavi. Terenski rad (invertebrate) u nastavi biologije Terenski rad (invertebrate) u nastavi biologije Kolokvijum. Biološke zbirke vertebrata i korišćenje u nastavi. Terenski rad (vertebrate) u nastavi biologije Seminarski rad Metode aktivne nastave i jednostavni eksperimenti. Praktični ispit Završni issit Ovjera semestra i upis ocjena. Dopunska nastava i poravni ispitni rok

OPTERE]ENJE STUDENATA Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 1 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat samostalnog rada uključujući i konsultacije
U semestru Nastava i završni ispit: (4sata) x 16 = 64 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera)2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja:64 sati. (Nastava)+13sati i 20 min. (Priprema)+ 72sata 40 min (Dopunski rad)

Studenti su obavezni da poha|aju nastavu, rade seminarski rad i kolokvijum. Literatura : Pešić, V, Tomović, Lj (2011) Praktikum iz Ekologije. UCG, 140str. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Seminarski rad 20 poena, Kolokvijum 20 poena, Praktični ispit 30 Završni ispit 30poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen Posebna naznaka za predmet:Usmena provjera, držanje časova, pismena provjera Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof Dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u studentskoj službi PMF-a.

268

Naziv predmeta:Viši
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Laboratorijski praktikum
Broj ECTS kredita Fond časova

obavezni Studijski programi za koje se organizuje :

1+2

Akademske poslijediplomske studije PMF-a, Studijski program Biologija, Smjer Nastava biologije (studije traju 4 semestara, 120 ECTS kredita)

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. Ciljevi izučavanja predmeta:
Upoznati studente sa osnovnom laboratorijskom opremom, standardima rada u laboratoriji i metodikama projektovanja eksperimenta i istraživanja prilagođenih prosvjetnoj aktivnosti u školama osnovnog i srednjeg obrazovanja. Omogućiti sticanje dodatnih znanja i vještina iz različitih oblasti biološkog eksperimentalnog rada. Predmet uključuje laboratorijske i terenske vježbe i posjete crnogorskim referentnim laboratorijama za mikrobiologiju, genetiku i ekotoksikologiju. Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Andrej Perović, docent, dr. Slađana Krivokapić Profesor Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, laboratorijske vježbe, terenske vježbe i seminari.

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Etika u eksperimentalnom radu. Projektovanje eksperimenta ili istraživanja. Laboratorijska oprema, standardi i sigurnost u laboratoriji. Organizacija prokariotske i eukariotske ćelije. Priprema preparata, tehnike bojenja i mikroskopiranje. Fiziološki procesi važni za biljnu ćeliju. Mjerenje intenziteta transpiracije, fotosinteze i disanja. Fiziološki procesi važni za animalnu ćeliju. Fiziološki procesi važni za prokariotsku ćeliju. Ogled sa pivskim kvascem S. cerevisiae. Slobodna nedjelja. Modelni organizmi u biološkim istraživanjima: D. rerio, D. melanogaster, S. cerevisiae, V.fischeri Razvojna biologija. Embrionalni razvoj zebrafish i uticaj alkohola na razvoj (teratogeni efekti) Kolokvijum I Fiziologija oksidativnog stresa. Djelovanje enzima i inhibicija enzima. Metode pravljenja i posmatranja kariotipa metafaznih hromozoma. Ekosistemi. Biomonitoring. Metode bioloških analiza kvaliteta zemljišta vode i vazduha. Priprema i formiranje zbirki biološkog materijala. Terenska nastava. Uzorkovanje materijala, prepariranje, biološka i hemijska analiza. Inovativne metode u nastavi. Komunikacija u nastavi. Vannastavne aktivnosti u biologiji. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno: 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: - 1sata predavanja; - 2 sata laboratorijske vježbe - 1 sata ostale nastavne aktivnosti (konsultacije i samostalni rad studenata). U semestru Nastava i završni ispit: (4sata ) x 16 = 64 Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera)2 x (4 sata) = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 18 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 90 sati) Struktura opterećenja:64 sati. (Nastava)+8sati (Priprema)+ 18sati (Dopunski rad)

Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade oba kolokvijuma i laboratorijske vježbe.

Literatura: Vodopich D and Moore R : Biology Laboratory Manual; Fleming D, Hunt D: Biological Safety. Principles and
Practices, ASM Press, 2000. Alan Jones, Rob Reed and Jonatan Weyers: Practical Skills in BiologyPerson Education Limited, Fourth edition 2007.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva kolokvijuma 10 poena (ukupno 20 poena) Četiri domaća zadatka po 5 poena (ukupno 20 poena) Seminarski rad: 10 poena Završni ispit : usmeni (50 poena), ukupno 100 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata, a vježbe za grupu od 5 studenata. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Andrej Perović, Doc. dr Slađana Krivokapić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www.pmf.ac.me

269

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I

RAZVOJ DJETETA Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P+1V

Studijski programi za koje se organizuje Akademske specijalističke studije biologije (PMF-a), Studijski program Nastava biologije , (Sstudije traju 2 semestara 60 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za slu{anje i prijavljivanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanje ovog predmeta studenti stiču znanja o psiho-fizičkom razvoju dece u različitim dobima, kao i zaostajanje u različitim periodima razvoja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Emilija Nenezić, nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vežbe, izrada seminarskih radova, priprema za kolokvijum, kolokvijum i zavr{ni ispit. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja XVII nedelja Završna nedjelja Priprema i upis semestra Proučavanje razvoja deteta kroz istoriju i teorije psiho-fizičkog razvoja deteta. Biologija razvoja i osnovne karakteristike razvoja čoveka. Zakonitosti i faktori koji utiču na razvoj deteta. Filogenetski i ontogenetski razvoj čovjeka Biološke osnove telesnog i motornog razvoja deteta. Prenatalni razvoj deteta. Zaostajanje u razvoju deteta u periodu prenatalnom. Slobodna nedelja. Kolokvijum I. Seminarski rad. Razvoj novorodjenčeta i poremećaj u psiho-fizičkom razvoju novorodjenčeta. Razvoj dece u starosnoj dobi od 1-7 godine i poremećaj u razvoju u ovoj starosnoj dobi. Razvoj dece u starosnoj dobi od 7 - 14 godina i poremećaj u razvoju u ovoj starosnoj dobi Razvoj dece u starosnoj dobi posle 14 godine i o~uvanje njihovog mentalnog zdravlja. Kolokvijum II Seminarski rad. Završni kolokvijum Overa semestra, i upis ocjena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5x40/30 = 6 sati i 40 min. Struktura: 3 sata predavanja 1 sata vježbi 2 sat i 40 min. samostalnog rada U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra administracija, upis, ovjera) 2 x 6 sati i 40 minuta = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet Struktura opterećenja: 106 sati 40 minuta (Nastava)+13 sati i 20 minuta (Priprema)+30 sati (Dopunski rad)

Literatura: 1. Embriologija - Stevan Popović 2. Psihologija deteta i mladin - Dr Leon @lebnik Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Seminarski rad I 10 poena, Seminarski rad II 10 poena, Kolokvijum I 15 poena, Kolokvijum II 15 poena. Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Emilija Nenezić Napomena: Konsultacija sa studentima održavaju se svake nedelje posle završenih predavanja i praktične nastave.

270

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Metodologija pedagoških istraživanja u biologiji
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

obavezni

III

5

3+1

Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije Biologije (PMF) Studijski program Nastava biologije. (Studije traju 4 semestra, 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa metodologijom pedagoških istraživanja u nastavi prirode i biologije (problem, cilj, zadaci, hipoteze, metode, tehnike i predmet istraživanja). Upoznati učenike sa metodama istraživanja u nastavi biologije Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof Dr Slobodan Radonjić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe, izrada seminarskih radova, završni ispit, konsultacije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod u naučno istraživački rad. Principi naučnog rada. Izrada naučno-istraživačkog projekta. Evolucija projekta istraživanja. Kultura korišćenja izvora. Metodologija pisanja naučnog rada. Metode istraživanja u nastavi prirode i biologije. Posmatranje, seciranje, mikroskopiranje, i dr. Pojam i vrste naučnih radova. Kompozicija i logika izlaganja u naučnom djelu. Pisanje udžbenika i stučnih radova. Odnos prema drugim autorima korišćenih radova. Citiranje,plagijat idr. Pojam i vrsta fusnota. Lektura i korektura teksta.. Slobodna nedjelja. Bibliografski pojmovi i bibliografija Pojam tehnologije nastave i periodizacije razvitka tehnologije nastave od žive riječi do savremene tehnologije Uvodjenje naučnih metoda u nastavu biologije. Uloga statistike u obradi rezultata istraživanja Kolokvijum. Uloga eksperimenta u istraživanju u nastavi prirode i biologije Uloga jednostavnih eksperimenata u nastavi prirode i biologije Seminarski rad Metode aktivne nastave i jednostavni eksperimenti. Završni ispit Popravni ipsit Ovjera semestra i upis ocjena. Dopunska nastava i poravni ispitni rok

OPTERE]ENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min. Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 40 min. samostalnog rada uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit:6 sati i 40 min.i x 16 = 106 sati 40 min. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i ovjera): 2 x 6 sati i 40 min. = 13 sati i 20 min. Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min.(priprema) + 30 sati (dopunski rad)

Studenti su obavezni da poha|aju nastavu, rade seminarski rad i kolokvijum. Literatura : Žderić M., Radonjić S., Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1993. Radonjić S., Bašić M., Pobjeda, Podgorica 1992. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Seminarski rad 20 poena, Kolokvijum 30 poena, Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen Posebna naznaka za predmet:Usmena provjera, držanje časova, pismena provjera Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slobodan Radonjić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u studentskoj službi PMF-a.

271

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Metodika nastave biologije
Broj ECTS kredita Fond časova

obavezni

III

5

3+1

Studijski programi za koje se organizuje : Magistarske akademske studije Biologije (PMF) Studijski program Nastava biologije. (Studije traju 4 semestra, 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente biologije sa nastavnim sadržajima koji se obradjuju u osnovnim i srednjim školama. Usvajanje osnovnih metodičkih znanja i osposobljavanje studenata za praktično izvodjenje nastave biologije u školama Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof Dr Slobodan Radonjić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe, izrada seminarskih radova, završni ispit, konsultacije. Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja P+V II nedjelja P+V III nedjelja P+V IV nedjelja P+V V nedjelja P+V VI nedjelja P+V VII nedjelja P+V VIII nedjelja P+V IX nedjelja P+V X nedjelja P+V XI nedjelja P+V XII nedjelja P+V XIII nedjelja P+V XIV nedjelja P+V XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Materijalno-tehnička osnova nastave Interdisciplinarnost nastave Savremeno shvatanje o taksonomiji ciljeva nastave prirode i biologije Pedagogizacija i scientizacija sadržaja prirode i biologije Inovativni modeli rada u nastavi prirode i biologije Kurikularno planiranje ciljeva, sadržaja, aktivnosti i procesi rada u nastavi prirode i biologije. Slobodna nedjelja Kolokvijum. Savremene tendencije u evaluaciji nastavnog rada u nastavi prirode i biologije. Kvalitativna i druga istraživanja u nastavi metodike prirode i biologije. Vannastavne i vanškolske aktivnosti: nastavne ekskurzije i škola u prirodi. Kritičko analiziranje udžbenika prirode i biologije Savremena obrazovna tehnologija u nastavi prirode i biologije. Metodološke osnove promjena u sistemu obrazovanja. Završni ispit Popravni ipsit

Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni
OPTERE]ENJE STUDENATA Nedjeljno U toku semestra

Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 = 106 sati i 40 min. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, Struktura: upis i ovjera): 2 x 6 sati i 40 min. = 13 sati i 20 min. Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati 3 sata predavanja Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom 1 sata vježbi 2 sata i 40 min. samostalnog rada uključujući i roku,uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati konsultacije (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min.(priprema) + 30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da poha|aju nastavu, rade seminarski rad i kolokvijum. 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min.

Literatura : Žderić M., Radonjić S., Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1993. Radonjić S., Bašić M., Pobjeda, Podgorica 1992. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Seminarski rad 20 poena Kolokvijum 30 poena Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen Posebna naznaka za predmet:Usmena provjera, držanje časova, pismena provjera
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slobodan Radonjić

Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u studentskoj službi PMF-a.

272

II. 3. Akademski specijalistički i magistarski studijski program EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA

273

Naziv studijskog programa Eksperimentalna biologija i biotehnologija

Stepen studija Magistarske studije (specijalističke studije I godina) I godina Obavezni Zimski semestar fond časova nedjeljno 2+1 2+1 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 Izborni ECTS

Akademske/Primijenjene Akademske

Br.

Naziv predmeta

Ljetnji semestar fond časova nedjeljno

ECTS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Biotehnologija Biofizika Eksperimentalna i medicinska biohemija Odabrana poglavlja iz mikrobiologije Biologija ćelije i ćelijski signali Genetika i tehnike u dijagnostici Kurs laboratorijskih tehnika Biostatistika Genotoksikologija Izborni predmet I Izborni predmet II Specijalistički rad Ukupno Metodologija naučnog rada Magistarski rad Ukupno

X X X X X X X X X X X X 10 X X 2 2

3 4 5 5 5 4 4 2+1 2+2 3+2 3+2 0+0+9 10+7+9 3 5 6 6 10 30

1. 2.

14+12 II godina 2+0 2+0

30 9 21 30

30 30

274

Naziv predmeta:Viši
Šifra predmeta
(vidi napomenu)

Biotehnologija
Broj ECTS kredita Fond časova

Status predmeta

Semestar

obavezni

I

3

2P + 1V

Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a), Studijski program
Eksperimentalna biologija i biotehnologija (studije traju 4 semestara, 120 ECTS kredita)

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. Ciljevi izučavanja predmeta:
Prema definiciji Evropske federacije za biotehnologiju iz 1992. godine, biotehnologija "povezuje prirodne i inžinjerske nauke da bi se postigla primjena organizama, ćelija, njihovih dijelova i molekularnih analoga u dobijanju proizvoda za dobrobit čovječanstva". U skladu sa ovom definicijom ovaj kurs ima za cilj da upozna studenta sa značajem i interdisciplinarnim karakterom ove nauke, kao i njenom primjenom u ekologiji, medicini, farmaciji, poljopriprivredi, reproduktivnoj tehnologiji i drugim domenima praktične aplikacije.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. dr Biljana Damjanović Vratnica Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, seminar i domaći zadaci. Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Zadatak, značaj i uloga biotehnologije. Multidisciplinarnost biotehnologije. Razvoj biotehnologije. Definisanje osnovnih pojmova, bioproces kao sastav. Biološki aspekti biotehnologije. Genetički inžinjering i metode DNK tehnologije. Genetički modifikovani organizmi. Kolokvijum I Ćelijska biotehnologija.Kultura ćelija i transformacija ćelija u in vitro uslovima Slobodna nedjelja. Seminar Biotehnologija u medicini. Genska terapija Reproduktivna biotehnologija Biotehnologija u farmaciji. Monoklonalna antitijela. Mikrobijalna biotehnologija Kolokvijum II Biotehnologija u ekologiji i ekonomiji. Biobezbjednost, zakonske regulative i etička pitanja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA

nedjeljno
3 kredita x 40/30 = 4 satia Struktura: 2 sata predavanja 1 sata laboratorijskih vježbi 1 sat samostalnog rada uključujući konsultacije

u semestru
Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i ovjera): 2 x 4 sata = 8 sata Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (Dopunski rad)

Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade oba kolokvijuma i seminar.

Literatura: John E Smith, Biotechnology, Cambidge University; (2004.) Keshov Trehan, Biotechnology, New Age Publishers,
(1990.) V. Marić, Biotehnologija i sirovine, Stručna i poslovna knjiga, Zagreb, 2000

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena) Jedan seminar 10 poena (ukupno 10 poena) Dva kontrolna testa po 5 poena (ukupno 10) Završni ispit : 50 poena, ukupno 100 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata, a vježbe za grupu od 5 studenata.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dr Biljana Damjanović-Vratnica Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www.pmf.ac.me

275

laboratorijske vježbe. IASC & IEFPG Beograd 2008. impulsa. Neravnotežni procesi. Kurs se temelji na matematičkoj formulaciji biofizičkog koncepta. Hemjske veze. Fizika biopolimera. Biomehanički procesi. uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet (120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati 20 minuta (Nastava)+10 sati i 40 minuta (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i pripreme seminarske radove. 2010.. Seminar II Interakcija organizma i okoline. STM. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof dr Jovan Mirković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. CT skening. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjel I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. P. Transport. Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (studije traju 4 semestara. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat laboratorijskih vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada. Radioaktivnost. sile i energija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva seminarska rada po 25 poena (ukupno 50 poena) Završni ispit : usmeni (50 poena). Regulacija bioloških sistema. transport kroz membranu i prenos električ. Slobodna nedjelja Izabrani fiziološki sistemi: krv i krvni sistem. Modeliranje biološkog razvoja. Ultrazvuk. upis. Mehaničke osobine ćelijske membrane. Memorija. Čula. Biomaterijali. Struktura bioloških makromolekula. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof dr Jovan Mirković Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod predmetnog nastavnika. AFM. Interakcija nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja i tkiva. Nervni sistem. Fizičke metode za izučavanje makromolekula:elektroforeza. MEG. 276 .Naziv predmeta:Viši Šifra predmeta (vidi napomenu) Biofizika Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Semestar obavezni I 4 2P + 1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije Biologije (PMF-a). EEG. John Willey and Sons. X-zraci. Seminar I Složene bioelektrične aktivnosti.Biofizika membrane i ćelije. a vježbe za grupu od 5 studenata.sediment. Laseri. Nuklearna magnetna rezonanca. Raković. Literatura: R. Istraživačke tehnike i instrumenti. 2003. uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra 8administracija. Elektronska mikroskopija. Springer.Električne disfunkcije CNS. Osnovi biofizike. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. Skeletno-muskularni sistem. Elektrofiziologija. EEG.Bergethon: The physical basis of biochemistry: The Foundations of Molecular Biophysics. kao ogana i organizma. Elektrohemija CNS. ukupno 100 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Cotterill: Biophysics: An introduction.R. Samoorganizacija bioloških sistema. Konsultacije. Pregled eksperimentalnih metoda u biofizici. na nivou ćelija. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. tkiva. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati strukturu i funkciju bioloških sistema na različitim nivoima biološke građe na molekularnom i makromolekularnom nivou. D.

1994. Mikroelementi. Potenciometrijske tehnike. a vježbe za grupu od 5 studenata. Klinicka hemija u pedijatriji.ac. dr Danica Pribilović Popović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. Samostalni rad i seminar. (Nastava)+13 sata i 20 min. Radmila Djordjevic-Markovic. amino kiselina i nukleinskih kis. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Odabrana poglavlja metabolizma hemoglobina.1994 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena) Jedan seminar po 5 poena (ukupno 5 poena) Pet domaćih zadataka po 3 poena (ukupno 15 poena) Završni ispit : praktični (5 poena) i usmeni (45 poena). Majkic-Singh. u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Funkcija gastrointestinalnog trakta i pankreasa. Albert L. Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (studije traju 4 semestara. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj ovog kursa je upoznavanje studenata sa principima u biohemijskim istrazivanja kao i saznanjima iz oblasti medicinske biohemije kao naucne discipline sa intenzivnim savremenim razvojem Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. neorganskog fosfata I Mg. Bioloski material. Kolokvijum II Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada. mr Slavica Vujović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Fe i porfirina. Medicinska biohemija. Klinicka hemija u ginekologiji i porodiljstvu. dr Danica Pribilović Popović. upis. Plummer. Tehnike centrifugiranja Hromatografske tehnike. Beograd. Referentne vrijednosti. 1988.me 277 . ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. uključujući konsultacije. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma i kontrolni test. laboratorijske vježbe. Lehninger. Elektroforetske tehnike. ukupno 100 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata.pmf. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. 1982 An Introduction to Practical Biochemisry.. lipida i lipoproteina. Konsultacije. Slobodna nedelja. Radioizotopske tehnike. D. T. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Frakcionisanje celije. Beograd. Tata McGrow-Hill. Koncentracija vodonikovog jona u tjelesnoj tecnosti Funkcija bubrega i neproteinska azotna jedinjenja Funkcija jetre. Worth Publ. Spetroskopske tehnike. Principles of Biochemistry. Literatura: Eksperimentalna biohemija. Kolokvijum I Odabrana poglavlja metabolizma ugljenih hidrata. Nada T. kalcijuma.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Eksperimentalna i medicinska biohemija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni II 5 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Izbor hemikalija i analitickih reagenasa Rad i organizacija klinicko-biohemijske laboratorije. Klinicka hemija u gerijatriji Biohemija tumora.

Marković. Samostalni rad i seminar. Struktura virusa. medicini. ASM Press.. L & Champness. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma i kontrolni test.Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) Odabrana poglavlja iz mikrobiologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta obavezni I 5 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Mehanizmi virulencije..ac. Bakteriofagi. Mikrobiološki testovi za detekciju mutagena i kancerogena.virusa i kvasaca. laboratorijske vježbe. Prescott. Kloniranje gena kod bakterija. 2nd ed 2003. (Nastava)+13 sata i 20 min. u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. industriji itd. Mikrobiologiju antibiotika i njihove mehanizme. Konsultacije.Stepanović. Jovanović i S.T. Korišćenje molekularnih i modernih mikrobioloških tehnika za analize u ekologiji. Virusi. Literatura: Snyder. Biofilm Dijagnostika.interferoni Mikrobna biotehnologija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada.. Upotrebu mikroorganizama u biotehnologiji. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. uključujući konsultacije. W: Molecular Genetic of Bacteria. Mutacije kod bakterija. "Quorum sensing" Metode u mikrobnoj ekologiji. WCB McGraw-Hill. Ciljevi izučavanja predmeta: Kurs predviđa dublje poznavanje i razumjevanje principa genetike mikroorganizama. Mutageneza i kancerogeneza. Biologija plazmida. Korišćenje reporter gena lacZ.Uloga transpozoma u antibiotkoj rezistenciji. a vježbe za grupu od 5 studenata. fitofarmacije.Harlley. Sadržaj predmeta: Pripremne nedje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Principi genetike prokariota: geni. Mikroorganizmi kao model organizmi u istraživanjima biologije. (2006) Brock Biology of Microorganisms. terapija i prevencija od patogenih mikroorganizama.me 278 . Lj. DNK reper mehanizmi. gfp. Slobodna nedelja. Sekrecioni sistemi. J. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. 1995: Opšta virusologija.. Kolokvijum I Izolacija gena i amplifikacija. medicine.pmf. Mikroorganizmi i čovjek. Martinko. T. Virusi eukariota. 11 Ed.klasifikacija virusa. lux.M. Beograd th Madigan.genetika virusa. ukupno 100 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata. Osnove biomedicinske mikrobiologije. d Svetlana Perović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Kolokvijum II Mikrobna ekologija . ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. regulacija genske ekspresije. upis. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. dr Svetlana Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Identifikovanje rekombinantnih bakterija. M. Kurs predviđa upoznavanje sa metodama koje se primjenjuju u polju koje pokriva ovaj kurs. Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (studije traju 4 semestara.odnos virusa i ćelije domaćina. 4 th ed.Klein 1999: Microbiology. Prentice Hall Int Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) Jedan seminar 10 poena Završni ispit : 50 poena.

2005. Seminarski rad. laboratorijske vježbe.Cell and Molecular Biology. Bozzola J. London. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Jones and Bartlett Publ. 2002. Griffiths G. Slobodna nedjelja. Springer Verlag. N. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. Stem ćelije i diferencijacija. Dva seminarska rada po 15 poena (ukupno 30 poena). Oxford. Timbrell. J. Fine Structure Immunocytochemistry. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma i kontrolni test. Joni metala i metabolizam ćelije.Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) Biologija ćelije i ćelijski signali Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta obavezni I 5 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Hancock: Cell signaling. John Wiley and Sons Inc. Procesima ćelijske diferencijacije i ulogom stem ćelija u razvoju tkiva i organa. Sa funkcijom ćelijskih organela u vezi sa metabolizmom i bioenergetikom. Sa mehanizmima membrane i vezikularnog transporta. 3rd Edition. Transporteri. Introduction to toxicology. Seminarski rad (prezentacija i diskusija). UK. Molecular Biology of the Cell. Detekcija ekstracelularnih signala. Ćelični ciklus i apoptoza. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada. procesi regeneracije i programirana ćelijska smrt. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. upis. d Andrej Perović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. mikroskopiju i kulturu ćelija. Principles and Techniques for Biologists. (Nastava)+13 sata i 20 min. 1995 Molecular toxicology.me 279 . and L. Kolokvijum I Enzimi antioksidativne zaštite. B.. 2003. Receptori. Plant.pmf.. J. citokini i faktori rasta. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 10 poena (ukupno 20 poena). Mehanizmi ćelijske detoksifikacije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. 2002. uključujući konsultacije. Konsultacije. dr Andrej Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www.Russel. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata. et al. a vježbe za grupu od 5 studenata. Kaspaze. Sadržaj predmeta: Pripremne nedje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metode u biologiji ćelije sa posebnim osvrtom na imunocitohemiju. Taylor and Francis. A. ukupno 100 poena. Samostalni rad i seminar. procesima regeneracije i programirane ćelijske smrti. Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti da se upoznaju sa: metodama za strukturne i funkcionalne analize ćelije. Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (studije traju 4 semestara. New York. Literatura: Alberts. ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Oxon.J. Završni ispit : (50 poena). Regulacijom ćelijskim ciklusima. Garland Science. UK. Ćelijske membrane.. 1993.ac.D. Ekstracelularni signali: hormoni. 1999. Kolokvijum II Regulacija ćelijskog ciklusa. 4th edition. Concepts and experiments. Karp G. Taylor and Francis Group. Mitohondrija i bioenergetika. Electron Microscopy.

Winter P. Fletcher H. laboratorijske vježbe. BIOS Scientific Publishers Limited. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. Czepulowski B. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Hromozomska teorija nasledstva. dr Andrej Perović. RNK procesiranje.. Strachan T. dr Andrej Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Projekat humanog genoma.Naziv predmeta:Viši Šifra predmeta Status predmeta Semestar Genetika i tehnike u dijagnostici Broj ECTS kredita Fond časova obavezni Studijski programi za koje se organizuje : I 4 2P + 2V Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). organizacijom i djelovanjem eukariotskog genoma. Kolokvijum II Genska terapija. Mr Slavica Vujović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. a vježbe za grupu od 5 studenata. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata laboratorijskih vježbi 1 sat i 20 minuta samostalnog rada. rade oba kolokvijuma i laboratorijske vježbe. 2002. Sixth Edition. Kolokvijum I Strategija genskog mapiranja kod eukariota. BIOS Scientific Publishers Limited.: Analyzing Chromosomes. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata.B. Nove genske tehnologije. 2001.. Literatura: 1. sa kompleksnom analizom djelovanja i prenosom genetske informacije i nasleđivanja. uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet (120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati 20 minuta (Nastava)+10 sati i 40 minuta (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. 2000. 4. uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra 8administracija. Genetika raka. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena). Organizacija humanog genoma.C.L. Thompson & Thompson : Genetics in Medicine. Transkripcijska regulacija genske ekspresije. BIOS Scientific Publishers Limited. Slobodna nedjelja.ac. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa strukturom. W. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. ukupno 100 poena. Dva seminarska rada po 10 poena (ukupno 20 poena). Genomika. Mehanizmi rane ćelijske diferencijacije. Read AP: Human Molecular Genetics 2. dijagnostici i genskoj terapiji. upis. Kloniranje. sa ulogom genetskih faktora u toku bolesti i njihovim doprinosom u nastajanju multifaktorijalnim bolestima. 3. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uloga genetike u medicini. Posebna predavanja že biti posvećena aplikativnoj ulozi genetike u modernim medicinskim tehnikama. Konsultacije.pmf. Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (Studije traju 4 semestara. 2. Završni ispit : praktični (5 poena) i usmeni (45 poena).: Genetics. Razvoj molekularnih markera. Hickey G. Medicinska citogenetika.me 280 .Saunders Company. 2001. Proteomika.I.

dr Slađana Krivokapić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Dubuque. uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet (120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati 20 minuta (Nastava)+10 sati i 40 minuta (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Optičke metode analize. ASM Press. Laboratorija za biotehnologiju.. Laboratorija za kliničku biohemiju. Konsultacije. D. rade kolokvijum. Radioizotopske metode Manometrijske metode. R. . B. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum 20 poena Dva seminarska rada 2 x 10 = 20 poena Test 10 poena Zavrsni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Slobodna nedjelja. Spektrofotometrija. upis. Principles and Practices. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti.. seminarski rad. Predmet uključuje pogonske vježbe i posjete u laboratorije za virusologiju. Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Laboratorijska oprema. Laboratorija za ekotoksikologiju.pmf. Kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata laboratorijskih vježbi 1 sat i 20 minuta samostalnog rada..me 281 . Etika u eksperimentalnom radu. Radioizotopi u biološkim istraživanjima. bakteriologiju. laboratorijske vježbe.. Centifugiranje. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Amperometirja. N. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa laboratorijskom opremom. Hromatografija. Fotometrija. Univerzitet u Novom Sadu..Naziv predmeta:Viši Šifra predmeta (vidi napomenu) Kurs laboratorijskih tehnika Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Semestar obavezni I 4 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). (2008) Biology Laboratory Manual. standardima i projektovanjem eksperimenta i istraživanja. Krstić. test i zavrsni ispit. Laboratorija za bakteriologiju i virusologiju. Moore.ac. Otičke metode analize. vantjelesnu oplodnju. Hunt D (2000): Biological Safety. Mikroskopija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. citogenetiku. mljekarstvo. Vodopich. Metode razdvajanja. uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra 8administracija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Slađana Krivokapić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. IA: McGraw-Hill Publishing. Potenciometrija. standardi sigurnost. Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (studije traju 4 semestara.. Postavljanje radne hipoteze i plan rada eksperimenta. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata.. (1998) Instrumentalne metode u biološkim istraživanjima. Fleming D. Literatura: Marjanović. a vježbe za grupu od 5 studenata. Eighth Edition. Laboratorija za vantjelesnu oplodnju.

Podjela izvora varijacije. Srednja vrednost. ANALIZA DIZAJNA VARIJANSE Analiza varijanse. PRETPOSTAVKE ANALIZE VARIJANSE I KAKO RADITI SA VARIJACIJAMA I PRETPOSTAVKAMA Test homogenosti MULTIPNE KOMPARACIJE Najmanja značajna razlika. i. Šefeovi kontrasti. Analiza dizajna varijanse. vežbe u primeni kompjutera i programskih paketa u statističkoj obradi podataka (u kompjuterskoj sali). Waine. Upotreba tehnike linearne regresije. VEROVATNOĆA I NABRAJANJE PODATAKA Nabrajanje tipova podataka. Testiranje hipoteze SLOBODNA NEDELJA KOLOKVIJUM. Populacije i uzorci. upis i ovjera): 2 x 4 sata = 8 sata Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Literatura: Daniel W. REGRESIONA I KORELACIONA ANALIZA Test linearnosti. DIZAJNIRANJE EKSPERIMENTA Metode za upotrebu irelevantnih varijacija. Hi kvadrat test. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. studije traju 4 semestra 120 ECTS kredita. Puasonova. DISTRIBUCIJE Distribucije: binomna. završni ispit: 50 poena. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra STATISTIKA I EKSPERIMENTALNE PROCEDURE STATISTIČKA DESKRIPCIJA VARIJABLI Objektivnost u eksperimentu. NEPARAMETARSKA STATISTIKA Komparacija 2 populacije Hi kvadrat test.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta BIOSTATISTIKA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 3 2P + 1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a) Studijski program Eksperimentalna iologija i biotehnologija. rade vježbe. John Wiley and Sons. Normalna aproksimacija binomne raspodele. Normalna distribucija i njena primena. Tekstuelni materijal obezbeđen od strane nastavnika Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum: 50 poena. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. domaći zadaci. Studentova t distribucija. MERENJA CENTRALNE TENDENCIJE Aritmetička srednja vrednost. domaće zadatke. računske vežbe. USA. HIPOTEZE I KRITERIJUMI TESTIRANJA Opšti principi. Vjerovatnoća Binomni test. BIOANALIZA I EKSPERIMANTALNI KLINIČKI DIZAJN Rid-Mjunčova metoda za procenu LD50. UZORCI I FREKVENCIJA DISTRIBUCIJE Uzorkovanje i procedure uzorkovanja. Prelazna ocena se dobija ako je zbir poena iz kolokvijuma i završnog ispita najmanje 51 poen. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Statistička analiza podataka u biologiji i računanje verovatnoće slučajnog događaja Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Darko Mitrović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. dr Siniša Stamatović Napomena: 282 . Selekcija uzorka. Posebna naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. konsultacije. dr Danko Obradović i prof. 2005. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 satia Struktura: 2 sata predavanja 1 sata laboratorijskih vježbi 1 sat samostalnog rada uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. kolokvijum i završni ispit.

120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. Test za detekciju polno vezanih recesivno letalnih mutacija na Drosophila melanogastwer. Virusi kao biološki genotoksični agensi. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata.. Mr Anđelka Šćepanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje i bliže pojašnjenje rastućeg genetičkog rizika i nekontrolisane primjene raznih preparata i proizvoda nove tehnologije. funkcionalnom i informatičkom nivou nasljednog materijala. dr Andrej Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. Spot-test. upis.Test na citotoksičnost i Komet test.doza-efekat. Literatura: D. Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Primjenu istraživačkih postupaka za detekciju i identifikaciju agenasa sposobnih da izazovu promjene na organizacionom. a vježbe za grupu od 5 studenata. Neplanirana sinteza DNK.Ćelijska transformacija i onkogeneza. Slobodna nedjelja.Savkovič i M. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Elsevier Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena) Dva seminarska rada po 10 poena (ukupno 20 poena) Završni ispit : praktični (5 poena) i usmeni (45 poena). Razmjena sestrinskih hromatida (SCE). Testovi na kulturi ćelija RTG-2 i RTL-W1. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc.Anđelković. Samostalni rad. u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.B.Naziv predmeta:Viši Šifra predmeta (vidi napomenu) Genotoksikologija Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Semestar obavezni II 5 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Test za detekciju povratnih genskih mutacija na prokariotama i nižim eukariotama. uključujući konsultacije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Struktura. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada.genotoksični efekti zračenja.genotoksičnih agenasa. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min.me 283 . Kolokvijum I Principi detekcije i evaluacije efekata genotoksičnih agenasa. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma i seminar.. seminar i laboratorijski rad. Nastanak mutacija i kancera. Hromozomske aberacije u ćelijama sisara. Hemijski genotoksični agensi i njihovo dejstvo. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. organizacija i funkcija genetičkog materijala.Zimonjić. industrijski. Genotoksični efekti zračenja: izvori i vrste zračenja. ukupno 100 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 1990: Genotoksični agensi.ac. ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Agensi prirodnog porijekla. Testovi za detekciju genotoksičnosti. Naučna knjiga. farmaceutski.pmf. Konsultacije. Test nasljednih translokacija. Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (studije traju 4 semestara. (Nastava)+13 sata i 20 min. Beograd. Mikronukleus test na embrionima zebrica Danio rerio Kolokvijum II Dominatno letalni test. dr Andrej Perović. N.Koncept onkogena.

Đ. (2001). Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (Studije traju 4 semestra. Beograd. istrživanje i studija slučaja Strategija slučajnog i neslučajnog uzorka Podaci putem intervjua. Konsultacije. sadržaja analiza Slobodna nedelja Bazična analiza podataka u kvantitativnom i kvalitativnom istraživanju I kolokvijum Metode pisanja naučnog rada Prikupljanje literature i elektronska baza podataka Komunikacija Formulisanje naučnih pitanja.Naziv predmeta: Šifra predmeta ) METODOLOGIJA NAUCNOG RADA Semestar III Status predmeta OBAVEZNI Broj ECTS kredita Fond časova 2+0 9 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). zapažanja. predmeta i cilja istraživanja Razlike između konceptualnog i tehničkog dizajniranja istraživanja Strategija eksperimenta. što predstavlja bazu za budući rad na master tezi i doktorskoj disertaciji. Učenje i samostalni rad. vođenje diskusija i prezentacija istraživanja Značajnost prenosa znanja i vještina Pisanje naučnih projekata. kontrolnih testova. D. II kolokvijum. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: De Vaus. Research Design in Social Research. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) Jedan seminarski rad 10 poena Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Dr Andrej Perović 284 . Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 12 sati x 16 = 192 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 9 kredita x 40/30 =12 sati upis i ovjera): 2 x 12 sati = 24 sata Ukupno opterećenje za predmet: 9 x 30 = 270 sati Struktura: Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Položeni svi obavezni predmeti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa metodama koje se koriste u naučno-istraživačkom radu i stvaranu naučnog rada. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc.uključujući i 2 sata predavanja polaganje popravnog ispita od 0 do 54 sati (preostalo vrijeme od prve dvije 10 sati samostalnog rada uključujući i stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 270 sati): 54 sati konsultacije Struktura opterećenja: 192 sata (nastava) + 24 sata (priprema) + 54 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade oba kolokvijuma Literatura: Šušnjić. 2005. – Metodologija. Posebna naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Andrej Perović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Nacionalni i međunarodni fondovi za nauku. Razvoj i perspektive u biologiji i biotehnologiji Značajnost formulisanja teme.

II. 4. Akademski specijalistički i magistarski studijski program ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 285 .

9. 4. 10. 16+9 II godina 2+0 3+1 3+0 8+1 30 3 5 5 17 30 30 30 286 . 2. Principi održivog razvoja Hemija životne sredine Konzervaciona biologija Biologija voda. 6. 5. Naziv predmeta Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS 1. 3. bioindikatori i monitoring system Ekološka mikrobiologija Upravljanje kvalitetom životne sredine I zakonska regulativa Industrijski procesi I životna sredina Biostatistika Ekotoksikologija Specijalistički rad Ukupno Metodologija naučnog rada Izborni predmet I Izborni predmet II Magistarski rad Ukupno x x X X X X X X X X 11 x X X x 2 2 6 6 6 6 6 2+1 2+1 2+1 2+2 0+0+13 8+5+13 4 4 4 5 13 30 1. 4. 8. 3.Naziv studijskog programa Zaštita životne sredine Stepen studija Magistarske studije (specijalističke studije I godina) I godina Obavezni Zimski semestar fond časova nedjeljno 4+1 3+2 3+2 3+2 3+2 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Br. 2. 7.

271p. nauku i životnu sredinu. Oštećenja ozonskog omotača. Ljudske aktivnosti i njihove globalne posljedice. M. završni ispit : ( 0 . upis. 2004. The green guide to specification. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 =180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ljudska civilizacija i njen razvoj. procjena rizika. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. - Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. urbani stres. Problemi ugrožavanja biodiverziteta. seminarski rad: ( 0 – 45 poena).Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) Principi održivog razvoja Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Obavezan I 6 4P + 1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-u). problem poljoprivrede. obrazovanje). Definicije. Anderson. institucije. Izlazni test. Istorijat i razvoj paradigme. UNDP. ljudsko zdravlje.50 poena). 3. Izlaganje seminarskih radova i diskusija. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja Priprema i upis semestra Ulazni test. 334p. Literatura: 1.36 sati. Procjena uticaja. otpada. Mawhinney. vježbe. Blackwell Science. Sustainable development. J. Koncept održivog razvoja. dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu 287 . siromaštvo. prisustvuju vježbama i izrade seminarske radove. neravnomjernog razvoja i migracija selo – grad. Problemi za hitno rešavanje. Slobodna nedjelja Problemi koje treba riješiti: problem energije. Rešenje: Održivi razvoj. Studijski program Zaštita životne sredine (studije traju 4 semestra. Savezno ministarstvo za razvoj. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa metodologijom rešavanja problema u životnoj sredini koje nude teorija i praksa Održivog razvoja Ime i prezime nastavnika i saradnika prof. nedostatak pijaće vode. Grupa autora. zemljišta i vazduha. erozija zemljišta. Socijalna sfera: demografska eksplozija. dr Vladimir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. kisele kiše. migracije iz ruralnog područja. urbani stres. Zagađenje vode. saradnje i formiranja standarda. Neracionalna eksploatacija mineralnih i drugih resursa. 2003. Shiers. Klimatske promjene. osnovni pojmovi o životnoj sredini i procesi u njoj. Grupa autora. Cost – benefit analize konkretnih slučajeva. Uvod. & D. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Problem demografskog rasta: pijaća voda. Problem siromaštva. zagađenja. politika. izrada seminarskih radova) uključujući i konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x 16=128 sati Neophodna priprema prije pocetka semestra (administracija. problemi ljudskog zdravlja. Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 (priprema) + 36 sati (dopunski rad). seminarski radovi i konsultacije. Deforestacija. Ugrožavanje biodiverziteta. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 4 sata predavanja 1 sat vježbi 3 sata individualnog rada studenata (priprema za vježbe. Održivi razvoj kao instrument globalne integracije. 2002. Problem transporta. - Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Aktivnost u toku predavanja: (0 – 5 poena). Vodič za dobro upravljanje u oblasti životne sredine. 1997. i ekonomske teorije. Blackwell publishing. 2. Održivi razvoj u Crnoj Gori (ekonomija. R. Dezertifikacija. 190p. 98p. 4. O.

Kolokvijum I. 2005. Hemijske ravnoteže u vodama. Izvori zagadjivanja i glavni zagadjivači prehrambenih proizvoda. «Svjetlost» .Marković. I izdanje. urade sve vježbe. Kolokvijum II: 20 poena. Univerzitet u kBeogradu. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.Tuhtar: Zagadjivači zraka i vode. Toplotno zagadjivanje.Ekohemijske karakteristike. Test I. Neke osobine čiste vode.Veselinović. terenske). Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedelja II nedelja III nedelja IV nedelja V nedelja VI nedelja VII nedelja VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja Završna nedelja XVIII -XXIPriprema i upis semestra Ekološke osnove hemije životne sredine. . I. Izvori zagadjivanja i štetno dejstvo zagadjivača vazduha. Hemijska priroda litosfere. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. 2. dr Milivoje Purić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika. Procesi samoprečišćavanja. D. Smog.Sarajevo. D. Š. Ciklus biogenih elemenata u hidrosferi. 3. Sastav i hemijski procesi u zemljištu. polsedice i zaštita.: Stanje i procesi u životnoj sredini.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar HEMIJA ŽIVOTNE SREDINE Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije Biologije (PMF) Studijski program Zaštita životne sredine (studije traju 4 semestra. Izvori zagadjivanja voda i klasifikacija zagadjivača. 288 . Temperaturna stratifikacija i eutrofikacija voda. rade kontrolne testove i kolokvijume. podjela i sastav voda. Fizički i hemijski parametri kvaliteta. Antropogeno ugrožavanje i hemizam ozonskog sloja. Završni ispit.Gržetić. Ciklus vode. I. D. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim hemijskim procesima u životnoj sredini (atmosfera.Djarmati. Struktura atmosferskog omotača i specifičnosti atmosferske hemije.Djarmati. Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: Predavanja: 3 sata Laboratorijske vježbe: 2 sata Samostalni rad uključujući i konsultacije: 3 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme: 2 x 8 sati = 16 sati 10 sati i 40 min x 2 = 21 sat Ukupno opterećenje za predmet : 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. dr Milivoje Purić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Kategorizacija i kvalitet voda. 2005. Stajaće vode. D.Veselinović: Fizičko-hemijske osnove životne sredine – knjiga II: Izvori zagadjivanja. Sedimenti. D. 1979. najznačajnijim zagadjivačima i osnovnim hemijskim reakcijama odgovornim za njihovu transformaciju. Atmosfera. Kolokvijum II. Literatura: 1. Aerosol.Klasifikacija zagadjivača. Rijeke i podzemne vode. konsultacije. OBLICI PROVJERE ZNANJA I OCJENJIVANJE:Kolokvijum I : 20 poena.Marković: Fizičko-hemijske osnove zaštite životne sredine – knjiga I. Redoks – stanja vode i sedimenata. Kisjele kiše. Test I : 5 poena. Ime i prezime nastavnika: prof. Samoprečišćavanje voda.Zagadjivači i uzroci zagadjivanja životne sredine. Biokoncentrovanje. Slobodna nedjelja. Zaštita vazduha od zagadjivanja. Biljke i mikroorganizmi kao ekohemijski faktor živ. Ovjera semestra i upis ocjena.Gržetić.sredine. 120 ECTS kredita). Š. Fakultet za fizičku hemiju. Test II. litosvera i biosvera). Efekat «staklene bašte». vježbe (laboratorijske. Test II: 5 poena Završni ispit: 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen. Neorganske i organske supstance u vodama. kolokvijumi. Voda kao životna i disperziona sredina. Karakteristika voda u prirodi. hidrosvera. Klasifikacija zagadjivača. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0-36 sata Struktura opterećenja:128 sati(Nastava)+16 sati (priprema) + 36 sati (Dopunski rad) OPTEREĆENJE STUDENATA Studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima.

beta i gama Biodiverzitet Metode u Konzervacionoj Biologiji Slobodna nedelja I Kolokvijum Statisticke metode u Konzervacionoj Biologiji Ekosistemski Biodiverzitet Genetički Biodiverzitet Kako se odredjuje vrijednost Biodiverziteta Crvene liste. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: Malcolm L. V. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati) 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sata (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. rijetke i ugrožene vrste. Fundamentals of Conservation Biology.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar KONZERVACIONA BIOLOGIJA Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). konsultacije. seminarski radovi. upis. 496pp. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 289 . laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. Skripta. Konzervaciona Biologija. dr Vladimir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Hunter 2002. Pešić. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sat x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.Vruće i hladne tačke Biodiverziteta Zakonska regulativa. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Dva Kolokvijuma po 20 (ukupno 40 poena) Prisustvo nastavi 2 poena Završni ispit 48 poena poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim Konzervacione biologije i zastite Biodiverziteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Zaštita Biodiverziteta u Crnoj Gori II Kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. vježbe. ovjera) 2 x 8sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Blackwwell Publishing. Studijski program Zaštita životne sredine (Studije traju 4 semestara. terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod – Sta je to Konzervaciona biologija Koncept vrste Biodiverzitet Specijski biodiverzitet Alfa.

VI sedmica I Kollokvjum VII sedmica Slobodna sedmica VIII sedmica Kriterijumi kvaliteta. sastav voda mora i okeana. V sedmica Zagadjivanje voda: definicija zagadjenja.. Legislativa . American Fisheries Society. gvoždja i mangana na v. promet materija u vodi. 290 . Metode. Water pollution overview. legislativi u oblasti zaštite voda. osnovni karakter i sastav prirodnih voda Specifičnosti voda rijeka. kruženje vode u prirodi. studije traju 4 semestra. Nedeljno Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma 20 x 2 = 40 poena Praktično polaganje ispita= 10 poena Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. (1996): Water pollution biology (1-320). XI sedmica Posledice zagadjivanja voda teškim metalima Posledice zagadjenja: arsena. prirodno zagadjivanje voda. hroma. Sampling waters (1-457). XII sedmica Eutrofikacija. testiranje. H Hidrosfera-opšti podaci. kriterijumima kvaliteta voda. Novi Sad. XV sedmica Kvalitet vode za piće. nikla. I. njena uloga i značaj. ACS.H. dr Marijana Krivokapić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. procesi u vodi. voda kao ekološki činilac. Površinske vode. posledice zagadjivanja PAS. Lewis publisher company. Bioindikatori. Zaštita vode od zagađivanja. Saprobnost. Dejstvo pesticida na ribe. 2004. XVI sedmica Završni ispit XVII sedmica Popravni ipsit XVIII -XXI sedmica Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati 6 kredita x 40/30 = 8 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uloga vode u biosferi. Termalno zagadjivanje voda. postupci i uređaji za prečišćavanje otpadnih voda. jezera i akumulacija. mora i okeani.Autopurifikacija XIII sedmica II Kolokvijum XIV sedmica Monitoring. biljke. Voda kao jedinjenje. seminarski radovi. monitoring sistemu. dejstvu zagadjujućih materija na akvatične organizme. USA. Biološke zagadjujuće materije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Biologija zagađenih voda. upis i ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati 3 sata predavanja Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Zagadjivanje podzemnih voda. kadmijuma. tipovi vode. (2002): Living with the Earth (1-596).Keith. Posledice zagadjenja: olova. Company. Uslovljenost predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studentima omogući neophodna znanja o posledicama zagadjenja voda: akvatičnoj toksikologiji. Neil B.Dejstvo kisjelih kiša na slatkovodne ekosisteme. Sadržaj predmeta Pripremna sedmica I sedmica II sedmica III sedmica IV sedmica Priprema i upis semestra. otpadne vode prema sadržaju zagadjujućih materija. Toksične materije-biološki efekat. tumačenje rezultata (1-302). dr Marijana Krivokapić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u Sekretarijatu Studijske grupe Biologija i u studentskoj službi PMF-a. beskičmenjake i ihtiofaunu. 120 ECTS kretida. (2004): Analiza vode-kontrola kvaliteta. Schmitz. konsultacije.USA. Studijski program Zaštita životne sredine. beskičmenjake i ribe.Dalmacija B. ekološka analiza. Biološko ispitivanje kvaliteta voda. estuari. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. podzemne vode. S. bakra na vodene biljke. žive. bioindikatori i monitoring sistem. X sedmica Akcidentalana i epizodna zagadjivanja. Semestar I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+ 2V Studijski program za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Biologije (PMF-a). regulativi u oblasti zaštite voda u Republici Crnoj Gori i dr. metaboločki procesi i bioakumulacija.uključujući i 2 sata laboratorijskih vježbi polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke 3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati): 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Literatura: Armantrout. Posledice dejstva nafte i njenih derivata na vodene organizme.J. Library of Congress cataloging. (1998): Aquatic Habitat (1-135). IX sedmica Posledice dejstva zagadjujućih supstancija.USA. R. (1997): Principles of Environmental sampling. cinka.Gulf Publishing. Moore. Ivančev-Tumbas. biolindikatorima. ekologija zagadjenja. L. evropskoj regulativi. kategorije zagadjenja. dejstvo fenola na ribe. Gary. Preporučeni standardi i normativi.

Toksični metali i njihova mobilizacija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Bioindikatori. Odnosi m. Slatkovodni habitati i morski habitati. Konsultacije.me 291 . korjenove zone. Mikroorganizmi u deponovanju kanalizacionih voda. a vježbe za grupu po 5 studenata. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Lanac ishrane. Kolokvijum II Mikroorganizmi u sanaciji životne sredine. Metode i mikrobiološki testovi za detekciju zagađivača u prirodi. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. Korozija. Mikroorganizmi i zagađivači. Cilj nastave i praktičnog rada je da studenti steknu opšta saznanja iz oblasti ekologije mikroorganizama i njihove uloge u biotehnologiji. dr Dragutin Đukić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. i biljaka. Završni ispit : praktični (5 poena) i usmeni (45 poena). Slobodna nedjelja. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 10 studenata. Biohemijski ciklusi C. Literatura: Jemcev. Đukić. proizvodnji mikrobne biomase. Mikroorganizmi u atmosferi. uključujući konsultacije. Brock. Mikroorganizmi u biosferi. Zagađivači atmosfere. Mikroorganizmi u tretmanu voda. i životinja. upis. Uzajamna povezanost faktora spoljašnje sredine. 2d ed. Prosvjeta. Kruženje materije. Samostalni rad. Degradacija biljnog ostatka. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Zadatak.N. dr Svetlana Perović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. biološkoj konverziji materija različitih nus proizvoda poljoprivredne i prehrambene industrije i zaštiti životne sredine. Bioremediacija. P. 1999. Univerzitet u Kragujevcu. VE. 3. sintezi biološki aktivnih materija. D: Mikrobiologija. Eutrofikacija. Studijski program Zaštita životne sredine (Studije traju 4 semestara. Biofertilizacija zemljišta. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma i seminar. D I sar: Praktikum iz mikrobiologije.ac. seminar i laboratorijski rad. TD: Biology of microorganisms.S. Seminar Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada.o.pmf. Odnosi m. Ishrana mikroorganizama. ukupno 100 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Program biomonitoringa. Mikroorganizmi u hidrosferi. 2. ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad: 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. u semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja =128 sati Neophodne pripreme (administracija.Naziv predmeta:Viši Šifra predmeta (vidi napomenu) Ekološka mikrobiologija Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Semestar obavezni I 6 3P + 2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). 2000. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Djukic. Kolokvijum I Mikroorganizmi zemljišta. Akvatična mikrobiologija. Mikroorganizmi i ekološki faktori. značaj i razvoj ekološke mikrobiologije.o. M. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena) Jedan seminar 10 poena (ukupno 10 poena) Dva kontrolna testa po 5 poena (ukupno 10 poena).o.

elementarne nepogode.= 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 4 x 30 =120 sati Dopunski rad : od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. 120 ECTS kredita). Konvencija od značaja za zaštitu životne sredine. Ekološko pravo – opšti i posebni dio . zemljište i šume. lov i ribolov. Institut za kriminalistička i sociološka istraživanja. studijski program Zaštita životne sredine.Joldžić. Beograd 2. Elementi medjunarodnog prava od značaja za razvoj ekološkog prava.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Upravljanje kvalitetom životne sredine i zakonska regulativa Semestar II Broj ECTS kredita 4 2P+1V Fond časova Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije ( PMF-a). Oblici provjere znanja: Prisustvo predavanjima: 10 poena Seminarski rad: 40 poena Završni ispit: 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj je da studenti steknu odredjena pravna znanja neophodna za izvršavanje zadataka iz oblasti procesa upravljanja životnom sredinom. saobraćaj. 292 . JUS – ISO 14 000. (Nastava)+10 sati i 40 min. ovjera): 2 x 5 sati i 20 min. dr Milivoje Purić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika. rade seminarske radove. dr Maja Kostić Mandić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. buka. Opšti pravni elementi upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine Priroda i posebno zaštićene vrijednosti. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedelja II nedelja III nedelja IV nedelja V nedelja VI nedelja VII nedelja VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja XVII nedelja XVIII -XXINeophodnost pravnog pristupa problemima upravljanja kvaliteta i zaštitom životne sredine. OPTERE]ENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16 = 85 sati i 20 min. Jonizujuće zračenje i nuklearna sigurnost. seminarski rad. konsultacije. zaštitom životne sredine i zaštitom prava čovjeka na zdravu životnu sredinu Ime i prezime nastavnika: prof. Neophodne pripreme (administracija. Literatura: V. Slobodna nedjelja Vode. Rudarstvo. 3. Principi ekološkog prava. (priprema) +24 sata (dopunski rad) Nedjeljno 4x40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 minuta samostalni rada uključujući i nastavu Studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima. Pravni režim javnih dobara i njihov značaj za ekološko pravo.gradnja) Seminarski rad Otpadi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok. upis. Biljni i životnjski svijet. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. (Studije traju 4 semestra. Otrovi i druge opasne materije Akcidentne situacije (industrijski procesi. vazduh.

studije traju 4 semestra. ovjera): 2 x 5 sati i 20 min. 293 . dr Milivoje Purić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Industrijski procesi i životna sredina Semestar II Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije.= 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 4 x 30 =120 sati Dopunski rad : od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Seminarski rad Sagorijevanje otpada. Industrija hrane. Industrija celuloze i hartije. Organska hemijska industrija Industrija polimera. studijski program Zaštita životne sredine. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedelja II nedelja III nedelja IV nedelja V nedelja VI nedelja VII nedelja VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja XVII nedelja XVIII -XXIProizvodnja obojenih metala. Rafinerija i petrohemija. 120 ECTS kredita). dr Milivoje Purić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika. Ime i prezime nastavnika: Prof. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Osnovni cilj predmeta je da studenti dobiju informacije o uticaju pojedinih industrijskih procosa na životnu sredinu i tehnologijama koja mogu doprinijeti smanjenju negativnih uticaja ovih tehnoloških procesa. Proizvodnja cementa. Literatura: Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Prisustvo i izrada vježbi: 10 poena Seminarski rad: 40 poena Završni ispit::50 poena Prelayna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen. eksperimentalne i demonstracione vježbe u bloku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. upis. Neophodne pripreme (administracija. Termoelektrane i energetika. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. (Nastava)+10 sati i 40 min. rade vježbe i seminarske radove. seminarski rad. (priprema) +24 sata (dopunski rad) Nedjeljno 4x40/30 = 5 sati I 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata I 20 minuta samostalni rada uključujući i nastavu Studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima. konsultacije. Slobodna nedjelja. Proizvodnja gvoždja i čelika. Industrija vještačkih djubriva. OPTERE]ENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16 = 85 sati i 20 min. Tekstilna industrija. Neorganska hemijska industrija.

Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 2005. Normalna aproksimacija binomne raspodele. rade vježbe. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra STATISTIKA I EKSPERIMENTALNE PROCEDURE STATISTIČKA DESKRIPCIJA VARIJABLI Objektivnost u eksperimentu. NEPARAMETARSKA STATISTIKA Komparacija 2 populacije Hi kvadrat test. Studentova t distribucija. studije traju 4 semestra 120 ECTS kredita. Literatura: Daniel W. USA. vežbe u primeni kompjutera i programskih paketa u statističkoj obradi podataka (u kompjuterskoj sali). PRETPOSTAVKE ANALIZE VARIJANSE I KAKO RADITI SA VARIJACIJAMA I PRETPOSTAVKAMA Test homogenosti MULTIPNE KOMPARACIJE Najmanja značajna razlika. VEROVATNOĆA I NABRAJANJE PODATAKA Nabrajanje tipova podataka. Upotreba tehnike linearne regresije. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. Waine. DIZAJNIRANJE EKSPERIMENTA Metode za upotrebu irelevantnih varijacija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 satia Struktura: 2 sata predavanja 1 sata laboratorijskih vježbi 1 sat samostalnog rada uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. BIOANALIZA I EKSPERIMANTALNI KLINIČKI DIZAJN Rid-Mjunčova metoda za procenu LD50. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. ANALIZA DIZAJNA VARIJANSE Analiza varijanse. John Wiley and Sons. Tekstuelni materijal obezbeđen od strane nastavnika Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum: 50 poena. Populacije i uzorci. Testiranje hipoteze SLOBODNA NEDELJA KOLOKVIJUM. Vjerovatnoća Binomni test. Srednja vrednost. domaće zadatke. REGRESIONA I KORELACIONA ANALIZA Test linearnosti. Hi kvadrat test. DISTRIBUCIJE Distribucije: binomna. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Statistička analiza podataka u biologiji i računanje verovatnoće slučajnog događaja Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Darko Mitrović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. domaći zadaci. kolokvijum i završni ispit. upis i ovjera): 2 x 4 sata = 8 sata Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. MERENJA CENTRALNE TENDENCIJE Aritmetička srednja vrednost.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta BIOSTATISTIKA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 3 2P + 1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a) Studijski program Eksperimentalna iologija i biotehnologija. dr Siniša Stamatović Napomena: 294 . Selekcija uzorka. Šefeovi kontrasti. konsultacije. Prelazna ocena se dobija ako je zbir poena iz kolokvijuma i završnog ispita najmanje 51 poen. Normalna distribucija i njena primena. HIPOTEZE I KRITERIJUMI TESTIRANJA Opšti principi. Podjela izvora varijacije. računske vežbe. Puasonova. UZORCI I FREKVENCIJA DISTRIBUCIJE Uzorkovanje i procedure uzorkovanja. dr Danko Obradović i prof. završni ispit: 50 poena. i. Analiza dizajna varijanse.

transport u vodi.ac. Kolokvijum II In situ biološki monitoring. Cilj nastave i praktičnog rada je da studenti steknu opšta saznanja o rizičnim izmjenama strukture i funkcije ekosistema. dovođenja do genotipskih i fenotipskih promjena. Biotestovi na toksičnost. Procjena rizika i metode dijagnostike. prouzrokovane zagađivačima životne sredine (stresorom). Kolokvijum I Sudbina organskih zagađivača u jedinkama i ekosistemu. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma. Hopkin SP: Principles of Ecotoxicology. Samostalni rad. Promjene u strukturi životnih zajednica. Taylor & Francis.Vitelogenin. bioakumulacija. manifestovanje u poremećaju (alteracijom) na svim nivoima ćelijske organizacije. Molekularni mehanizmi toksičnosti: neurotoksini. Fiziološki efekti zagađivača. upis. ukupno 100 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. dr Svetlana Perović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Reproduktivni efekti..pmf. Monooksigenaze. Interaktivni efekti zagađivača. Studijski program Zaštita životne sredine (Studije traju 4 semestara.Evolucijski odgovor na promjene. Promjene u zajednicama i ekosistemu Eksperimentalno istraživanje koje uključujuje korištenje mikrokosmosa i mezokosmosa Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada.Esteraze. vazduhu. Efekti zagađivača na organizme. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. estrogeni..Naziv predmeta:Viši Šifra predmeta (vidi napomenu) Ekotoksikologija Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Semestar obavezni II 5 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Kretanje i globalni transport zagađivača:distribucija zagađivača. uključujući konsultacije. Biohemijski efekti zagađivača. Konsultacije.. ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.dr Andrej Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. genotoksini. 2005. Uloga biomarkera u procjeni rizika.organski zagađivači. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena) Četiri domaća zadatka po 5 poena (ukupno 20 poena) Jedan kontrolni zadatak 5 poena (ukupno 5 poena) Završni ispit : praktični (5 poena) i usmeni (40 poena). Biomarkeri.organometalne komponente. 2006. seminar i laboratorijski rad. Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremne nedjelje Zagađivači i njihov uticaj na ekosistem. Gary K Ostrander: Techniques in Aquatic toxicology..Taylor and Francis. Toksinokinetički modeli za bioakumulaciju i dr. (Nastava)+13 sata i 20 min. Putevi i mehanizmi uključivanja zagađivača u ekosistem. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 10 studenata. 16s rRNK. Genetički stečene rezistencije na zagađivače. Uticaj zagađivača na ekosistem.me 295 . Slobodna nedjelja. Sudbina metala i radioaktivnih izotopa u kontaminiranim ekosistemima:biokoncentracija.Neorganski joni. Literatura: Walker C. izmjene relativne brojnosti i diverziteta životnih zajednica i dr. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. a vježbe za grupu po 5 studenata..

Studijski program Zaštita životne sredine (Studije traju 4 semestra. – Kako nastaje naučno djelo. Stilske odlike i gramatiška korektnost. što predstavlja bazu za budući rad na magistarskoj i doktorskoj disertaciji. Slobodna nedelja. Posebna naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.pretpostavke.smisao nauke. Struktura nauke – predmet i metode.Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) METODOLOGIJA NAUCNOG RADA Semestar III Status predmeta OBAVEZNI Broj ECTS kredita 3 Fond časova 2+0 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Šimić M. 3 kredita x 40/30 = 4 sati upis i ovjera): 2 x 4 sati = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati Struktura: Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Struktura nauke.teze i II kolokvijum. Struktura nauke . Struktura nauke – zakoni i teorije.uključujući i 2 sata predavanja polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati): 18 sati Struktura opterećenja: 64 sati (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade oba kolokvijuma Literatura: Šušnjić. I kolokvijum. Sarajevo. Nastanak naučnog rada. Učenje i samostalni rad. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. pisanje teksta. Odbrana naučnog rada . Organizacija podataka. 1980. Prikupljanje građe i literature. Konsultacije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Struktura nauke – pojmovi i hipoteze. citati. 2005. doc. zadatak. Struktura nauke. dr Andrej Perović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 4 sati x 16 = 64 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 25 poena (ukupno 50 poena) Prisustvo nastavi: 2 poena Završni ispit 48 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. – Metodologija. Beograd. O naučnoistraživačkom radu. dr Drago Marić. Đ. dr Vladimir Pešić 296 . Tehnička obrada štampanje rukopisa. kontrolnih testova. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Položeni svi obavezni predmeti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa metodama koje se koriste u stvaranu naučnog rada.norme.

5. Akademski specijalistički i magistarski studijski program FIZIKA 297 .II.

298 .

13.Naziv studijskog programa Fizika Stepen studija Magistarske studije (specijalističke studije I godina) I godina Obavezni Zimski semestar fond časova nedjeljno 3+2 4+2 3+2 2+0 2+2 3+0 0+2 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Br. i praksa I Psihologija Računari u nastavi fizike II Školska labarat. 12. 11. 2. Naziv predmeta Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS 1. 10. 15. 7. 14. 9. 5. 3. 6.i praksa II Metodika nastave fizike II Labaratorijski praktikum IV Strani jezik IV Specijalistički rad ili Izborni predmet Ukupno X X X X X x x x x x x x x x 6 6 4+3 6 3 4 3 2 3+0 2+2 2+2 0+2 0+3 0+2 3 4 2 3 3 2 7 6 16+10 II godina 30 12+12 30 1. 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 Izabrana poglavlja savremene fizike Radijaciona i nuklearna bezbjednost Akvizicija podataka u fizičkom eksperimentu Primjena plazme u kvantnoj elektronici-laseri Plazmene tehnologije Istraživanja u nastavi Fizike x x x x x x x x x x x x x 4+0 2+1 4+0 4+0 4+0 3+0 4+0 4+0 4+0 4+0 2+0 2+0 3+0 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Distanciono optičko merenje u fizici okruženja Fizika pozitronijuma Spektrometrija γ-zračenja Mjerenje radona detektorima alfa tragova Regulatorni aspekti nuklearne fizike Upravljanje znanjima iz oblasti nuklearnih nauka Savremene tendencije u pedagogiji 299 . Fizika elementarnih čestica Fizika jonizovanog gasa Fizika čvrstog stanja Nuklearna fizika Metodika nastave fizike I Računari u nastavi fizikeI Pedagogija i didaktika Školska labarat. 4. 8.

2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 KOMPJUTERSKO MODELIRANJE MATERIJALA ZONSKA STRUKTURA I ELEKTRONSKE OSOBINE ČVRSTIH TIJELA x x x x 3+1 3+1 2+2 2+2 5 5 5 5 5 5 5 10 30 30 30 Izvori X-zračenja u medicini EKSPERIMENTALNA FIZIKA PLAZME Obrada slika u x 2+2 medicinskoj fizici Obrada i analiza rezultata 2-3 x 4+0 u nuklearnoj spektrometriji Višedetektorski 2-3 x 4+0 spektrometri 4-5 Izrada magistarskog rada Ukupno 8+0 • .Od ponudjenih izbornih predmeta biraju se dva 300 .

Vremenska inverzija. Parnost čestice. Moment impulsa čestice. C-parnost. Efikasni presjek. Griffiths. Talasna funkcija hadrona – kvark model. Literatura: 1. Podjela čestica i fundamentalnih interakcija. Položio je svako ko sakupi najmanje 51 poen. Specifične osobine jake interakcije.3 sata predavanja. Kontinualne prostorno-vremenske simetrije. Detektori čestica. vježbe. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. II kolokvijum. I kolokvijum.. 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180sati . Jaka interakcije kvarkova i gluona. Martin and G. Shaw. B.3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije. na svakom kolokvijumu mogu dobiti najviše po 25 poena (ukupno 50). Kvarkonijumska stanja i spektroskopija teških mezona.40 poena. a na završnom ispitu najviše . Introduction to Elementary Particles. Yukawina teorija o razmjeni kvanata. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128 6 kredita X 40/30=8 sati Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Akceleratori. D. Narušenje parnosti i C-parnosti u slabim interakcijama. CP operacija. Izospin čestice. Eksperimentalni rezultati za raspodjele kvarkova i gluona u protonu (duboko neelastično rasijanje leptona na protonu). 3. Identifikacija čestica. R. Kinematika elementarnih čestica. Elektromagnetna interakcija kvarkova. New York 1987. Prolazak čestica kroz materiju – interakcija čestica sa materijom. Introduction to High Energy Physics – 4th Edition. Harper & Row Publishers. 128 sata (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. Slabe interakcije kvarkova. Cambridge University Press 2000. upis. Masa hadrona. D. Perkins. John Wiley & Sons 1992. Elektromagnetna interakcija. Prenosioci slabe interakcije – produkcija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Studenti za svaki urađen domaći zadatak dobijaju po 2 poena (ukupno 10).Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar I FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. 2 kolokvijuma Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. raspadi. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. Jedinice i dimenzije. Antičestice. H.2 sata vježbi. 2. ovjera) . dr Nataša Raičević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Dopunska nastava i poravni ispitni rok. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da se student upozna sa fundamentalnom strukturom materije i razumije fizičku pozadinu fundamentalnih interakcija između elementarnih čestica. Konjugacija naelektrisanja. Feynmanovi dijagrami. Particle Physics. Završni ispit. 5 domaćih zadaka. Fenomenologija elekroslabe interakcije. 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizikei hemije( matematike). Struktura opterećenja: . Magnetni moment bariona. dr Nataša Raičević 301 . Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Slabe interakcije leptona. Otvorena pitanja u fizici čestica i perspektive fizike čestica. konsultacije. Ovjera semestra i upis ocjena. Brzina interakcije. Osnovni pojmovi i veličine u fizici čestica. Slobodna nedjelja.

Karakteristika laserskog zraka i primena lasera. . rade oba kolokvijuma i završni ispit. Skripta. računske vježbe i samostalna izrada domaćih zadataka. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvodno predavanje-pregled kursa. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa pitanjima vezanim za tzv..4. Naučna knjiga Beograd. 1980. Zbirka rešenih zadataka iz atomske fizike. II kolokvijum. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Konsultacije.5 samostalnog rada. Analiziraju se osnovni elemntarni procesi u sistemu velikog broja naelektrisanih čestica do makroskopskih fenomena i na kraju se daje pregled plazmenih tehnologija. Završni ispit.pmf. Osnovi gasne plazme. »četvrto stanje materije« ili plazmu. upis. luk. Specijalna pažnja se posvećuje principima rada lasera čija je aktivna sredina jonizovani gas. . 240 ECTS kredita). Mijović. Dijagnostika plazme-Metod sondi.ac. Slavoljub Mijović. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 1980. Proboj u gasu i samostalno pražnjenje Tinjavo pražnjenje. uključujući konsultacije 302 . Slobodna nedjelja Nesamostalno pražnjenje.5 sati računskih vježbi.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I FIZIKA JONIZOVANOG GASA Broj ECTS kredita 6 Fond časova 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Plazma u prirodi.me Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati Struktura: . nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Fizika jonizovanih gasova. I kolokvijum. studijski program Fizika (studije traju 8 semestara. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 48 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 210 sati) Struktura opterećenja: 144 sata (Nastava)+18 sati (Priprema)+48 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i računske vežbe. dr. Kretanje naelektrisanih čestica u električnim i magnetnim poljima. Naučna knjiga Beograd. Uslovljenost drugim predmetima: Upisana četvrta godina studija. varnica. korona. 1989. Univerzitet Crne gore 2000. M. Milić. Plazmene tehnologije.1. Labat. Termonuklearna fuzija. Marković. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). dr Slavoljub Mijović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. B. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: U semestru Nastava i završni ispit: (9 sati ) x 16 = 144 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. rade i predaju sve domaće zadatke.. Fizika jonizovanih gasova kroz zadatke.. ovjera) 2 x (9 sati )= 18 sati Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Dijagnostika plazme-Spektroskopski metod. Posebnu naznaku za predmet: U slučaju da je to potrebno. Završni ispit 50 poena. nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Transportni procesi u plazmi. Stanić. Univerzitet u Beogradu.3 sata predavanja. S. . Nehomogena magnetna polja-magnetna ogledala. B. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Laseri-princip rada. Literatura: J. Elementarni procesi u plazmi.

Paramagnetizam lokalizovanih elektrona u spoljašnjem polju. Kvantizacija normalnih moda. Teorija srednjeg polja u feromagneticima. N.5 sati računskih vježbi. upis. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 48 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 210 sati) Struktura opterećenja: 144 sata (Nastava)+18 sati (Priprema)+48 sati (Dopunski rad Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. NY. Animalu. Introduction to solid state physics. New Jersey. Specifična toplota klasičnog kristala. Gas slobodnih elektrona: Fermijeva površ. 10 domaćih zadaka. Blochov zakon T3/2. Izučavanje toplotnih. IX nedjelja Metod jake veze. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. XV nedjelja Kvantizacija fluksa. Radisav Krsmanović. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Položio je svako ko sakupi najmanje 50 poena. Ciljevi izučavanja predmeta: Primjena metoda razvijenih u kvantnoj mehanici. 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizikei hemije( matematike).Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar II FIZIKA ČVRSTOG STAHJA Broj ECTS kredita 6 Fond časova 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. ovjera) . Osnove Ginzburg-Landauove teorije. na svakom kolokvijumu mogu dobiti najviše po 30 poena (ukupno 60). Odredjivanje kristalne strukture pomoću X-zraka. statističkoj fizici. 2 kolokvijuma Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja Drudeova i Sommerfeldova teorija metala. 3. Londonove teorija. Specifična toplota gasa slobodnih elektrona. John Wiley & Sons. Solid state pysics. urade sve domaće zadatke i oba kolokvijuma Literatura: 1. Poluprovodnici: broj nosilaca naelektrisanja i sopstvena provodnost. Aproksimacija Hartree-Focka. Prentice Hall. Interakcija izmjene i spinski XII nedjelja Hamiltonijani. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.5 samostalnog rada. VI nedjelja VII nedjelja Slobodni elektroni u periodičnom potencijalu. Osnovne osobine superprovodnog stanja. I kolokvijum. Superprovodno tuneliranje. Klasifikacija čvrstih tijela prema tipovima veze. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. XIV nedjelja Osnove BCS teorije superprovodnosti.. konsultacije. Efektivna masa elektrona u kristalu. Ashcroft. 2 x (9 sati )= 18 sati . saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. dr Borko Vujičić Napomena: 303 . II nedjelja Inverzna rešetka.4. Kittel. disperzioni zakon za magnone. Magnetne strukture. teorijskoj mehanici i elektrodinamici na opisivanje čvrstih tijela sa aspekta njihove mikroskopske strukture. Ponašanje feromagnetika na niskim temperaturama: XIII nedjelja Spinski talasi. 2. XVI nedjelja Završni ispit. električnih i magnetnih osobina kristala. Harcourt College Publishing. NY. Specifična toplota kvantnog kristala i interpolacione formule Einsteina i V nedjelja Debyea. vježbe. Slobodna nedjelja. Magnetne osobine. uključujući konsultacije. C. Josephsonov efekat.. III nedjelja Klasifikacija čvrstih tijela prema simetrijama Bravais rešetke. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Studenti za svaki urađen domaći zadatak dobijaju po 1 poen (ukupno 10). 1996. 1978. Mermin. Kristalna rešetka. Završna nedjelja Ovjera semestra XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru: 7 kredita x 40/30 = 9 sati Nastava i završni ispit: (9 sati ) x 16 = 144 sati Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Podjela čvrstih tijela na metale i izolatore. Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati .1. IV nedjelja Klasična teorija harmonijskog kristala: normalne mode. A. II Kolokvijum. Hamiltonijan lokalizovanih elektrona u spoljašnjem magnetnom polju.3 sata predavanja. N. VIII nedjelja Metod slabe veze. a na završnom ispitu najviše 30 poena. Intermediate quatum theory of crystalline solids. Osnovno stanje Heisenbergovog feromagnetika. XI nedjelja Paramagnetizam provodnih elektrona (u aproksimaciji slobodnih elektrona). X nedjelja Larmorov dijamagnetizam. dr Borko Vujičić.

računske vježbe. Moscow. Marija Daković Metod nastave i savladanja gradiva: predavanja. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Reakcije direktne interakcije.3 sata predavanja. kako spontanim tako i indukovanim upadnim česticama. . dr Nevenka Antović. Naučna knjiga.3 sata samostalnog rada. upis. konsultacije.2 sata vježbi. Struktura opterećenja: konsultacije 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sati (Dopunski rad). Elementarna teorija. uključujući polaganje popravnog ispita: 36 sati. I kolokvijum Efikasni presjek nuklearne reakcije – opšta formula. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni Semestar I NUKLEARNA FIZIKA Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske specijalističke studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Mukhin. Slobodna nedjelja Interakcija neutrona sa jezgrima: Tipovi interakcija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Pohađanje nastave: 4 poena. nekonzervacija parnosti kod beta-raspada. nuklearna izomerija.kroz upoznavanje sa transformacijama atomskog jezgra. Mogućnost korišćenja energije fisije. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Razvijanje sposobnosti za istraživački rad i praktičnu primjenu znanja iz oblasti nuklearne fizike. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru 6 kredita x 40/30 = 8 sati Nastava i završni ispit: 128 sati. studijski program: FIZIKA Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Nadogradnja znanja stečenih u okviru predmeta Uvod u nuklearnu fiziku . . dr Nevenka Antović Napomena: 304 . Prelazna ocjena dobija se ukoliko se sakupi najmanje 51 poen. helicitet elektrona i neutrina. ugaona raspodjela gama-zračenja. Literatura: K. Lančana reakcija. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra. Završni ispit: 50 poena. Mir Publishers. rasijanje brzih neutrona. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Ukupno opterećenje za predmet: 180 sati. Seminarski rad: 12 poena. unutrašnja konverzija. samostalna izrada 2 domaća zadataka i 1 seminarskog rada. 1983) W. Plan rada. Nuklearni reaktor u prirodi. Burcham.porijeklo alfa-emitera. uključujući i . ovjera): Struktura: 16 sati. Experimental Nuclear Physics. kolokvijume i završni ispit. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Radioaktivni raspadi jezgara: Alfa-raspad . II kolokvijum Nuklearne reakcije indukovane lakim naelektrisanim česticama. Termonuklearne reakcije.m. Beograd. Efikasni presjek fisije. Nuklearna fisija: Osnovne osobine. predaju i prezentuju seminarski rad. Opšte zakonitosti nuklearnih reakcija: Klasifikacija. teorija raspada. Nuklearne reakcije pod dejstvom γ-kvanta. Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu (i predavanja i vježbe). E. selekciona pravila. 1987 (na ruskom jeziku: Energoatomizdat. energija raspada. rade domaće zadatke. Dijeljenje jezgra brzim česticama. 1974. Asimetrija dijeljenja. Zakoni konzervacije. Beta-raspad – teorija raspada. Nuklearna fizika – uvod (sa fizikom čestica). osnovi optičkog modela nuklearnih interakcija. geometrijska ograničenja. prelaza. 2 domaća zadatka po 2 poena (ukupno: 4 poena). Gama-raspad – vjerovatnoća e. metod parcijalnih talasa. N. Borovska teorija nuklearnih reakcija. usporavanje neutrona. 2 kolokvijuma po 15 poena (ukupno: 30 poena).

T. težina.dr dr Mira Vučeljić Nedjeljno 305 . (1997). Ciljevi izučavanja predmeta: Zadatak izučavanja metodike nastave fizike ima za cilj da upozna studente različitim metodama prenošenja znanja kao i upoznavanje sa osnovima nastavne prakse.didaktička obrada Zakoni održanja. reakcija podloge. upis. B. dr M. Literatura: A.50 poena. Didaktička obrada poglavlja iz Kinematike Detaljnija didaktička obrada pojmova vezanih za složenija kretanja(horizontalni hitac) Ravnomjerno kružno kretanje. konsultacije. Završni ispit . Skinera i Vigotskog na procese učenja. Fizički fakultet univerziteta u Beogradu. John Wiley & Sons. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.30. vježbe. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizikei hemije( matematike). Učenje i podučavanje sa stanovišta razvojne psihologije. Ovjera semestra i upis ocjena.Vučeljic Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Petrović Didaktika fizike-teorija nastave fizike.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar I METODIKA NASTAVE FIZIKE I Broj ECTS kredita 3 Fond časova 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta.ISBN 0-471-13707-3. Njutnovi zakoni Vrste sila(sile zatezanja. OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru: U toku semestra: 3 x 30 = 90 sati Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sati 3 kredita x 40/30 = 4 sata Neophodne pripreme (administracija. volume 1 and 2 (fifth edition). Uticaj teorija Piježea. kolokvijum – 20. Značaj metodike za obavljanje nastavnog procesa. seminarski radovi Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod.Rotacino kretanje i didaktička obrada pojmova vezanih za dinamiku krutog tijela Didaktička obrada pojmova iz gravitacije Kolokvijum Didaktička obrada pojmova iz hidrostatike i hidrodinamike Analiza predavanja održanih od strane učenika iz jedne od gore navedenih tema Završni ispit. ovjera prije početka semestra): Predavanja: 2 sata 4 x 2 = 8 sati Dopunski rad: 90 sati – (64 sata + 8 sati) = 18 sati Ostale nastavne aktivnosti (konsultacije i samostalni rad studenata):2 sata Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 18 sati (Priprema) + 18 sati (Dopunski) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. Halliday and Krane: Physics. kolokvijumi.didaktička obrada Slobodna nedjelja Analiza predavanja održanih od strane studenata iz jedne od gore navedenih tema Didaktička obrada pojma sile. Resnic. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Dopunska nastava i poravni ispitni rok. Arons: Teaching Introductory Physics. sila trenja) didaktička obrada Inercijalni i neinercijalni sistemi i inercijalne sile. Prelazna ocjena se dobija za osvojenih 51 poen. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: ocjena za održani cas .

U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Prostor brzina.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. II kolokvijum Numeričko modeliranje orbite. Učenje i samostalna izrada domaćih zadataka. Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti na konsultacijama. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen u oba semestra. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Njutnov zakon hladjenja. kao bilo koja nova tehnologija. rade i predaju sve domaće zadatke. S. konsultacije. Stabilnost i tačnost. utiču na način kako učimo i kako mislimo.Dva kolokvijuma po 10 poena (ukupno 20 poena). Prosta grafika. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Detaljno predstavljanje plana organizacije predavanja i ispita studentima. Ciljevi izučavanja predmeta: Računarske simulacije predstavljaju integralni deo fundamentalne i primenjene fizike i jednako su važne i u teorijskoj i eksperimentalnoj fizici. Padanje tijela. osnovni pojmovi. Perturbacije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. računske vježbe. E. Vezano kretanje. Gould and J. Uvod. Računari.25 poena. upis. Posebne naznake za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 20 studenata (preporuka). rade oba kolokvijuma i završni ispit. Ojlerov algoritam. Konsultacije: kod nastavnika: kabinet 117 Opterećenje studenta: u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme (administracija. Computational Physics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 5 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). Tobochnik. dr Ivana Pićurić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. I kolokvijum Slobodna nedjelja Numerićko rješenje jednačine. Koonin. Methods. Završni ispit . Fizičari predstavljaju vodeću snagu u društvu na implementaciji novih tehnologija. Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta 306 . 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizikei hemije( matematike). Dvodimenziona trajektorija. An Introduction to Computer Simulation. osnovni pojmovi. ovjera prije početka Predavanja: 2 sata semestra): Vježbe: 2 sata 2 x (5 sati 20 min ) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet: 4x30 = 120 sati Ostale nastavne aktivnosti: Dopunski rad: 0-30 sati Individualni rad studenata: 1 sat i 20 min Struktura opterećenja: 85 sati 20 min (Nastava)+10 sati i 40 min (Priprema)+24 sati (Dopunski rad) Literatura: H. Keplerov zadatak.

(120) 60 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da studenti usvoje pedagošku terminologiju. Faktori i glavne teorije razvoja ličnosti. Literatura : Djordjević. Moralno vaspitanje. držanje časova. Nastavni principi. 1992. Fizičko vaspitanje Sistem vaspitanja i obrazovanja. Naučna knjiga. (nastava) + 13 sati i 20 min. dr Ratko Djukanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i debate. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i zavr{ni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 102 sata i 40 minuta Neophodne pripreme prije po~etka semestra ( administracija. predmet proučavanja). i Trnavac. N. Pedagogija i druge nauke. pismena provjera Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Ratko Djukanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u studentskoj službi PMF-a. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 34 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 102 sata i 40 min. priprema i upis semestra. Cilj i zadaci vaspitanja. Beograd. Nastavne metode i oblici organizacije nastavnog rada. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se:-Dva testa sa 20 poena (ukupno 40 poena) Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena. Intelektualno vaspitanje. 1998. Pojam i suština nastave. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. kao i da prošire svoju opštu pedagošku kulturu. ovjera) 2 x 6 sati i 40 minuta = 13 sati i 20 minuta Ukupna optere}enja za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Beograd.Nastavni objekti Organizacija nastave. Naučna knjiga. upis. Razumijevanje značaja didaktike u procesu organizacije vaspitno-obrazovnog rada kao i da se upoznaju sa bazičnim didaktičkim pojmovima uključujući i upoznavanje studenata sa oblicima nastavnog rada i nastavnim metodama Ime i prezime nastavnika i saradnika:Prof. J. Ovjera semestra i upis ocjena OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 4 sata predavanja 2 sata samostalnog rada.. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja. M. Nastavna sredstva – mediji. Esej sa 6 poena Završni ispit sa 49 poena. Sadržaj obrazovanja i nastave. Popravni ispitni rok. Estetsko vaspitanje. upoznaju se sa karakteristikama opšteg vaspitnog rada. Škola kao vaspitno-obrazovna institucija SLOBODNA NEDJELJA I test znanja / Kolokvijum Predmeti i zadaci didaktike.: Pedagogija. Mogućnosti i granice vaspitanja. osnovne karakteristike... 307 . Pedagogija kao nauka (nastanak. Osnovne pedagoške kategorija i pojmovi Pojam i suština vaspitanja. Komunikacija u nastavi. učestvuju u debatama i rade dva testa. Posebna naznaka za predmet:Usmena provjera.Naziv predmeta: Status predmeta Semestar Pedagogija i didaktika Broj ECTS kredita Fond časova I 3 3+0 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske specijalističke i magistarske studije. (Priprema) + 34 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da poha|aju nastavu. studijski program fizika (Studije traju 4(2) semestra. razvoj.: Didaktika. Sadr`aj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja P+V II nedjelja P+V III nedjelja P+V IV nedjelja P+V V nedjelja P+V VI nedjelja P+V VII nedjelja P+V VIII nedjelja P+V IX nedjelja P+V X nedjelja P+V XI nedjelja P+V XII nedjelja P+V XIII nedjelja P+V XIV nedjelja P+V XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje. Bakovljev. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadr`aja predmeta. Planiranje nastavnog rada. Ponavljanje i vježbanje u nastavi Provjeravanje i ocjenjivanje nastavnih rezultata II test znanja / Kolokvijum Završni ispit Dopunska nastava.

40 minuta. konsultacije. Prelazna ocjena se dobija sa osvojenih – 51 poen. domaći zadaci. dr Labud Vukčević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Posebne naznake za predmet: Pripremio: Prof. upis. seminarski radovi.me 308 . Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja Osnove teorijske i eksperimentalne fizike II nedjelja Značaj fizičkog eksperimenta u nastavi fizike III nedjelja Demonstracioni eksperimenti IV nedjelja Laboratoriske vježbe V nedjelja Udio eksperimenta na takmičenjima i Olimpijadama iz fizike VI nedjelja Plan i program hospitovanja u osnovnim i srednjim školama VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Hospitovanje u osnovnim školama IX nedjelja Hospitovanje u osnovnim školama X nedjelja Hospitovanje u osnovnim školama XI nedjelja Hospitovanje u osnovnim školama XII nedjelja Hospitovanje u osnovnim školama XIII nedjelja Eksperimenti u laboratoriji iz oblasti klasične mehanike XIV nedjelja Eksperimenti u laboratoriji iz oblasti molekularno-kinetičke teorije XV nedjelja Eksperimenti u laboratoriji iz oblasti elektromagnetizma XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. Max po semestru – 50 poena.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBAVEZAN ŠKOLSKA LABORATORIJA I PRAKSA I Semestar I Broj ECTS kredita 2 Fond časova 0P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Držanje časova – 30. 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studije fizike Ciljevi izučavanja predmeta: Zadatak izučavanja metodike nastave fizike ima za cilj da upozna studente s različitim metodama prenošenja znanja i upoznavanja učenika sa osnovnim zakonima i teorijama u fizici Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. ovjera prije početka semestra): Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti (konsultacije i (2 sati i 40 min) x 2 = 5 sati i 20 min Dopunski rad: 60 sati – (42 sata i 40 min + 5 sati i 20 min) = 12 sati samostalni rad studenata) . dr Labud Vukčević Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: https://www. Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski) Osnovna literatura : Petrović: Eksperiment u nastavi fizike.pmf. M. Konsultacije: Opterećenje studenta: Nedjeljno: u semestru Ukupno opterećenje za predmet : 2 x 30 = 60 sati 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme (administracija.ac. Raspopović: Metodika nastave fizike Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Seminarski rad – 20. XIII – XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti treba da redovno pohađaju nastavu i polože završni odnosno završno-popravni ispit.

Psihološki metod: 1.Pamćenje i zaboravljanje. Kognitivni procesi: 1. ovjera): 2 x 5 sati i 20 min. 2.Opažanje. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupu 51 poen. psihoterapija. Mentalna higijena: Normalnost.= 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 4 x 30 =120 sati Dopunski rad : od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. kolokvijumi. 2. Dr Milorad Simunović Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika. Dinamske i dubinske teorije ličnosti.Priroda inteligencije i njeno mjerenje. Posebne naznake za predmet: Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. 1. (Nastava)+10 sati i 40 min. stres. 2. OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: Neophodne pripreme (administracija. poremećaji. Frustracije. 3. Ime i prezime nastavnika: Prof. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. (priprema) +24 sata (dopunski rad) Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 7 Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi Literatura: Ljubomir Žiropadja: Psihologija.2. Moralni razvoj. Jezički razvoj. 2004. seminarski rad. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta:Ovladavanje relevantnim pojmovima teorijski primijenjene psihologije i sticanje orijentacije u psihološkoj literaturi. Emocije i motivacija. Ličnost kao psihološki konstrukt: teorije ličnosti: 1. Kolokvijum II Završna nelja ispita. Slobodna nedjelja Kolokvijum I Kognitivni procesi: Učenje – posebni oblici Kognitivni procesi: 1. Fenomenološke teorije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanja: 2 kolokvijuma po 20 poena Redovnost pohadjanja nastave 10 poena Završni ispit uključujući i seminarske radove 50 poena. Teorije crta. rade kolokvijume. Neurofiziološki i neurohemijski osnovi kognitivnih procesa.funkcionalizam.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I PSIHOLOGIJA Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3+0 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije. dubinska – geštoltistička – humanistička i kognitivna psihologija. 2. Popravni ispit Zaključivanje ocjena. studijski program Fizika (studije traju 4 semestra. 309 . konflikti.Tipološke teorije. upis.Osnovna metodološka načela.biheviorizam. Intelektualni razvoj. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedelja II nedelja III nedelja IV nedelja V nedelja VI nedelja VII nedelja VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja XVII nedelja XVIII -XXIPredmet psihologije razmotren kroz dominantne psihološke škole (strukturalizam. „Cigoja štampa“ Beograd.2. 120 ECTS kredita). Dr Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Inteligencija:1. Mišljenje.Faktorske teorije inteligencije.Psihološki instrumenti.

Dva kolokvijuma po 10 poena (ukupno 20 poena). An Introduction to Computer Simulation Methods. Ime i prezime nastavnika i saradnika: docent dr Ivana Pićurić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizike i hemije (matematike). Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE II Semestar II Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Ciljevi izučavanja predmeta: Računarske simulacije predstavljaju integralni deo fundamentalne i primenjene fizike i jednako su važne i u teorijskoj i eksperimentalnoj fizici. Prigušeni linearni oscilator. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Mini solarni sistem. konsultacije. Computational Physics. Gould and J. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. Matematičko klatno. Prinudno oscilovanje. računske vježbe. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 5 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen u oba semestra. Dvo čestično rasejanje. upis. Koonin. Fizičari predstavljaju vodeću snagu u društvu na implementaciji novih tehnologija. Posebne naznake za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 20 studenata (preporuka). Završni ispit. Završni ispit . Elektro magnetne oscilacije. Hemijske oscilacije. Tobochnik. Efekat solarnog vetra. ovjera prije početka Predavanja: 2 sata semestra): Vježbe: 2 sata 2 x (5 sati 20 min ) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet : 4x30 = 120 sati Ostale nastavne aktivnosti: Dopunski rad: 0-30 sati Individualni rad studenata: 1 sat i 20 Struktura opterećenja: min 85 sati 20 min (Nastava)+10 sati i 40 min (Priprema)+24 sati (Dopunski rad) Literatura: H. Obrada rezultata merenja računarom (za karakteristične vježbe iz Laboratorijskog praktikuma I). Raderfordovo rasejanje. rade i predaju sve domaće zadatke. Slobodna nedjelja. Učenje i samostalna izrada domaćih zadataka. S. rade oba kolokvijuma i završni ispit. Prosto harmonijsko oscilovanje. Računari kao bilo koja nova tehnologija utiču na način kako učimo i kako mislimo. Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti na konsultacijama. Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta 310 . Obrada rezultata merenja računarom (za karakteristične vježbe iz Laboratorijskog praktikuma II).25 poena. Konsultacije: kod nastavnika: kabinet 117 Opterećenje studenta: u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme (administracija. I kolokvijum. II kolokvijum. E.

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBAVEZAN Semestar II ŠKOLSKA LABORATORIJA I PRAKSA II Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Slobodna nedjelja Hospitovanje u srednjoj školi Hospitovanje u srednjoj školi Hospitovanje u srednjoj školi Držanje časova nastave u osnovnoj školi Držanje časova nastave u osnovnoj školi Držanje časova nastave u srednjoj školi Držanje časova nastave u srednjoj školi Seminarski rad: skustva i zapažanja studenata sa časova hospitovanja i izvođenja nastave Završni ispit. Ovjera semestra. domaći zadaci. Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XIII-XXI nedjelja Konsultacije: Opterećenje studenta: u semestru Ukupno opterećenje za predmet : 2 x 30 = 60 sati Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme (administracija. 311 . upis. dr Mira Vučeljić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. M. Seminarski rad: Elektromagnetni talasi . 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizikei hemije( matematike).me Nedjeljno: 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Eksperimenti u laboratoriji iz oblasti naizmjeničnih struja Eksperimenti u laboratoriji iz oblasti električnih mašina i transformatora Eksperimenti u laboratoriji iz oblasti geometrijske optike Eksperimenti u laboratoriji iz oblasti talasne optike Seminarski rad: Talasi u mehanici i akustici. dr Labud Vukčević Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: http://www. Držanje časova – 30. Max po semestru – 50 poena.pmf. konsultacije. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti treba da redovno pohađaju nastavu i polože završni odnosno završno-popravni ispit. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. ovjera prije početka semestra): Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti (konsultacije i (2 sati i 40 min) x 2 = 5 sati i 20 min Dopunski rad: 60 sati – (42 sata i 40 min + 5 sati i 20 min) = 12 sati samostalni rad studenata): 40 minuta Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski) Osnovna literatura: Petrović: Eksperiment u nastavi fizike.ac. Ciljevi izučavanja predmeta: Zadatak izučavanja metodike nastave fizike ima za cilj da upozna studente s različitim metodama prenošenja znanja i upoznavanja učenika sa osnovnim zakonima i teorijama u fizici Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Raspopović: Metodika nastave fizike Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Seminarski rad – 20. seminarski radovi. Prelazna ocjena se dobija sa osvojenih – 51 poen Posebne naznake za predmet: Pripremio: Prof.

Analiza i ocjena seminarskog rada Završni ispit. Didaktička obrada poglavlja iz Elektromagnetizma-razrada Didaktička obrada poglavlja iz Termodinamike Didaktička obrada poglavlja iz Termodinamike-razrada Predaja seminarskih radova. Završni ispit . seminarski radovi Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Opšta pitanja metodike fizike.Značaj računskih zadataka u nastavi fizike.5 poena.Basarić Metodika nastave fizike Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi . Ovjera semestra. 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizike i hemije (matematike).Organizacija nastave i priprema nastavnika. Didaktička obrada poglavlja iz elektrostatike Didaktička obrada poglavlja iz elektrostatike-razrada Kola jednosmjerne struje.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar II METODIKA NASTAVE FIZIKE II Broj ECTS kredita 3 Fond časova 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta.2 Struktura opterećenja: sata 64 sata (Nastava) + 18 sati (Priprema) + 18 sati (Dopunski) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. Plan i program nastave fizike. konsultacije. vježbeu okviru kojih se obilazi nastava u osnovnim i srednjim školama i drže predavanja .50 poena. Ciljevi izučavanja predmeta: Zadatak izučavanja metodike nastave fizike ima za cilj da upozna studente različitim metodama prenošenja znanja i bazičnim elementima školske prakse Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. dr Mira Vučeljić 312 .didaktička obrada Kola jednosmjerne struje. Prelazna ocjena se dobija za osvojenih 51 poena. kolokvijumi. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr M. upis. Razredno-časovni sistem. kvalitet održanog časa se boduje do 25 poena.Raspopović Metodika nastave fizike-Naučna knjiga Beograd. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. Literatura: Milan O.20. ovjera prije početka semestra): Predavanja: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti 4 x 2 = 8 sati Dopunski rad: 90 sati – (64 sata + 8 sati) = 18 sati (konsultacije i samostalni rad studenata) . Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru U toku semestra: 3 x 30 = 90 sati 3 kredita x 40/30 = 4 sata Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sati Neophodne pripreme (administracija. seminarski rad . Djordje M.Vučeljić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.razrada Slobodna nedjelja Analiza predavanja održanih od strane studenata iz jedne od gore navedenih tema Podjela i diskusija vezana za seminarski rad.Tipovi školskih časova. Predaja i prezentacija seminarskog rada Didaktička obrada poglavlja iz Elektromagnetizma.

kontrolni testovi. Izlazni kolokvijum max 25 poena. Jovan Puzović: PRAKTIKUM IZ NUKLEARNE FIZIKE. urednik Ivan Draganić Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno pohadjanje nastave 2 poena / vježbi. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara.Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno: U semestru Nastava i završni ispit: (4sata) x 16 = 64 sati 3 kredita x 40/30 = 4 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ivan Aničin. 2) Odredjivanje mjernih karakteristika HPGe detektora (VJEZBA br. priprema i trijaza uzoraka iz prirodne sredine (VJEZBA br. 8) Uzimanje. III – gl. 1) Montecarlo simulacija interakcije zracenja sa materijom (VJEZBA br. Seminarski rad 10 poena.2 sata ostale nastavne aktivnosti (konsultacije i samostalni rad studenata). 7) Nuklearna magnetna rezonanca (VJEZBA br.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezan Semestar II Laboratorijski Praktikum IV – PRAKTIKUM NUKLEARNE FIZIKE Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3 LV Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta.detektora (VJEZBA br. ovjera)2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati . 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizikei hemije( matematike). mjernom tehnikom i instrumentacijom Spektrometrija jonizujucih zracenja pomocu scintilacionih i poluprovodnickih detektora I kolokvijum. Ulazni kolokvijum max 13 poena. eksperimenti (vježbe). seminarski rad.2 sata predavanja. polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja:64 sati. upis. Nevenka Antović Napomena: 313 . rad na terenu Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Upoznavanje sa metodama mjerenja. 9) . Odredjivanje spektralnih karakteristika NaJ(Tl) detektora (VJEZBA br. (Priprema)+ 72sata 40 min (Dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave: redovno završavanje planiranih aktivnosti Literatura: Perko Vukotić. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa metodama mjerenja i mjernom instrumentacijom u oblasti nuklearne fizike – spektrometrije i dozimetrtije zračenja Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr.rad na terenu Izrada konačnih izvjestaja o rez rada i mjer na terenu. (Nastava)+13sati i 20 min. Stanko Dapčević: PRAKTIKUM NUKLEARNE FIZIKE – KRATKA UPUTSTVA ZA VJEŽBE. 5) Odredj perioda poluraspada kratkozivecih izotopa pomocu NaJ(Tl) detektora (VJEZBA br. Nevenka Antović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. uključujući i . 4) Mjerenje gama – radioaktivnosti nativnih uzoraka HPGe detektorom (VJEZBA br. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena. 3) Slobodna nedjelja Poluprovodnicka spektrometrija alfa zracenja pomocu Si . Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. RADIOAKTIVNI IZOTOPI I ZRAČENJA – knjiga I. Pregled seminar radova i izvj o radu u laboratoriji II kolokvijum . Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr. II. 6) Seminarski rad: I 20 godina poslije Cernobilja Visoko – rezoluciona magnetna spektrometrija interne konverzije (VJEZBA br.

Present simple vs present continuous Quantum Mechanics II. Kolokvijum . Savo Kostić Napomena: nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata 314 .Electricity and Magnetism. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Konsultacije. grammar: certainty Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta: u semestru Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. govorne vježbe Slobodna nedjelja Electronics. Classical Mechanics.Mechanics: Making predictions Advanced Experimental Techniques I . Učenje za testove i završni ispit. Statistical Physics. Završni ispit . grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas). grammar: modal verbs must and have to . grammar: -ing forms and infinitives. upis. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić.50 poena. grammar: Past simple vs Past continuous. Thermodynamics. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena). uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit.20 poena. uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 18 sati (preostalo vrijeme od prve dvije Konsultacije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. grammar: Reported speech Solid State Physics: clauses of contrast Laboratory . Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbanja. Literatura: Reader English for Physics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena).2 sata predavanja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena.20 poena. grammar: will and would Advanced Experimental Techniques II. ovjera) Struktura: 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati .2 sata samostalnog rada. grammar: prepositions Electricity and Magnetism II. Physical Optics. Sadrzaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja The Physics and Technology of Energy. Prezentacija sa . grammar: Present perfect passive. uključujući i . Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizike i hemije (matematike). radi domaće zadatke. grammar: Time clauses Electricity and Magnetism I.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar II ENGLESKI JEZIK-STRUČNI 4 Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta.

N. Москва. Direktna i inverzna kristalna rešetka. studijski program Fizika. Н. raspadi. В. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva seminarska rada nose 20 poena i tri kolokvijuma 32 poena a završni ispit 20 poena i usmenog je tipa. upis. dr J. Radioaktivni nizovi. IV kolokvijum i Seminarski rad (20 poena) XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno Završni ispit (20 poena) Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: U semestru Nastava i završni ispit: (13 sati 20 min) x 16 = 213sati i 20 min 10 kredita x 40/30 = 13sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. do ukupnog opterećenja za predmet 300sati) Struktura opterećenja: uključujući konsultacije.A. dr S. Nuklearne (i termonuklearne) reakcije i rasijanja.i Zomerfild-ova teorija metala. Interakcija atoma sa elektromagnetnim poljem. Talasna svojstva korpuskula. Nuklearne sile.N. 1974. Н. polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke . Beograd. W. Ime i prezime nastavnika koji su pripremili podatke: dr M. Наука. Zonska struktura elektronskih X nedjelja Stanja. Magnetni i mehanički momenti atoma. Москва. Naučna knjiga.) . 1979. B. Najprostiji slučajevi kretanja mikročestica. Kvazikristali. Chen. III Kolokvijum i Seminarski rad (20 poena) Teorija i aplikacije u nuklearnoj fizici XII nedjelja Osobine atomskih jezgara. 213 sati i 20 min. VI nedjelja Podela plazme i način dobijanje plazme. dr N. samostalno učenje Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Teorija i aplikacije u atomskoj fizici I nedjelja Korpuskularna svojstva elektromagnetnih talasa. Philadelphia. Superprovodnost. Saunders College. Antović 315 . Mijović. 1977. Мир. Dr Jovan Mirković. Šćepanović. Aбрикосов: ''Основи теории металлов''.(Н. Mirkovićdr Ž. IX nedjelja Difrakcija X-zraka. I Kolokvijum (20 poena) Teorija i aplikacije u fizici plazme IV nedjelja Rasprostranjenost plazme u prirodi. K. N. Elementi zastite od zracenja XV nedjelja Primjena nuklearnih metoda.. konsultacije. Modeli jezgra.A. Plasma Science Committee. Mermin: ''Solid State Physics''. XIV nedjelja Interakcije zracenja sa materijom. fizike čvrstog stanja i nuklearne fizike. Osnovi detekcije i dozimetrije zracenja. Višeelektronski atomi. studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje nije uslovljeno drugim predmetima Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa dostignućima fizike u oblastima atomske fizike. (Nastava)+26 sati i 40 mini (Priprema)+60 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. II Kolokvijum (20 poena) VII nedjelja Teorija i aplikacije u fizici čvrstog stanja VIII nedjelja Drude. XIII nedjelja Radioaktivnost. Dr Nevenka Antović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Definicija. 1995. Шпольский: Атомная физика. New York. Introduction to Plasma Physics. Magnetno uređenje. Dr Slavoljub Mijović. Oscilovanje kristalne rešetke. Kristalne strukture. fizike plazme. F. seminarski radovi. Nuklearni efekti u spektroskopiji. Nacional Academy Press. uključujući i . Plasma Science. III nedjelja Atom vodonika i njemu slični atomi. Dr Žarko Kovačević. V nedjelja Kretanje naelektrisanih čestica u plazmi-modeli izučavanja plazme. Ashcroft. Kovačević. talasi.6 sati predavanja. Grupe simetrija kristala.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni IZABRANA POGLAVLJA SAVREMENE FIZIKE Semestar III Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P + 0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije. Plenum Pres. Milić Osnove fizike gasne plazme. Э. rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume Literatura: A. Мермин: ''Физика твердого тела''.1987. plazmena učestanost. ovjera) 2 x (13 sati 20 min) = 26sati i 40 min Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 10x30 = 300sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.7sati i 20 min samostalnog rada. Ашкрофт. D. Imena i prezimena nastavnika i saradnika: Dr Mara Šćepanović. Mukhin: Experimental Nuclear Physics. Molekuli. 1976. Dostignuća u nauci o plazmi. II nedjelja Diskretnost atomskih stanja.C. Washington D. Матвеев: Атомная физика. Elektronski sistemi sa jakim korelacijama: XI nedjelja Habardov model. Debayev radijus.

IAEA. posebno u oblasti nuklearne bezbjednosti III nedjelja Nuklearna energija. IAEA Nuclear Security Series No. nuklearne aplikacije IV nedjelja Metodi i instrumentacija za mjerenje parametara fisionih („nuklearnih“) i radioaktivnih materijala (RNM) V nedjelja Efekti zracenja. izrada domacih zadataka. gorivni ciklus. 11. Ovjera semestra i upis ocjena.. fizicar .nastavnik. radijaciona sigurnost. dipl.. 2009 2) Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources. dr Slobodan Jovanovic 316 .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Radijaciona i nuklearna bezbjednost Semestar Broj ECTS kredita Fond časova izborni III 5 2+1 Studijski programi za koje se organizuje : Magistarske studije na PMF-u.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 2004 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijumi (2) po 25 poena Zavrsni ispit 50 poena Svega: 100 poena Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. zastita od zracenja VI nedjelja Radijaciona/nuklearna prijetnja i procjena rizika VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Sistemi fizicke zastite – dizajn i procjena IX nedjelja Tehnologije fizicke zastite i oprema X nedjelja Uvoz. Vienna. izvoz i tranzit RNM. francuski. IAEA. studijski program Fizika Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Usvajanje osnovnih pojmova o radijacionoj i nuklearnoj bezbjednosti Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Slobodan Jovanovic. Marija Dakovic. Vienna. obnavljanje osnovnih pojmova iz nuklearne fizike II nedjelja Elementi medjunarodnog i domaceg nuklearnog prava. ruski.): 1) Security of Radioactive Sources. redovni profesor . pokazne laboratorijske vjezbe. spanski. dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 5 sati u semestru 100 sati Navesti obaveze studenata u toku nastave: Uradno pohadjanje nastave. ucesce na konsultacijama Literatura (dostupna na zvanicnim jezicima UN: engleski. konsultacije Sadržaj predmeta: I nedjelja Predmet i cilj radijacione i nuklearne bezbjednosti. mehanizmi regulatorne kontrole XI nedjelja Bezbjednost RNM prilikom transporta XII nedjelja RNM izvan regulatorne kontrole XIII nedjelja Infrastruktura i procedure detekcije i odgovora na incidentne situacije sa RNM XIV nedjelja Otkrivanje kriminalnih ili neautorizovanih radnji sa RNM XV nedjelja Sprecavanje i odgovor na kriminalne ili neautorizovane radnje sa RNM XVI nedjelja Forenzicke tehnike i ispitivanje mjesta kriminalnih ili neautorizovanih radnji sa RNM XVII nedjelja Završni ispit XVIII-XX nedj.

National Instruments (2001). Vojo Drndarević. Skripta: J. Istorijski razvoj automatizovanih mjernih sistema Povezivanje senzora Konverzija signala Standardni interfejsi GPIB magistrala i signali za prenos Grafičko programiranje-Labview Funkcionalna struktura interfejs sistema A-D D-A konvertori Povezivanje preko zajedničke magistrale Test Virtuelna instrumentacija Grafičko programiranje-Labview Primjeri automatizovanih mernih sistema-Labview Konsultacije Predaja seminarskih radova i diskusija Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Prisustvo nastavi. LabVIEW for Everyone (2nd edition). Posebne naznake za predmet: Predavanja se po potrebi mogu organizovati i na engleskom jeziku. upis. studijski program Fizika. Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Jovan Mirković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i radionice. konsultacije. Struktura: ovjera) 2 x (13 sati 20 min) = 26sati i 40 min .Mirković Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod predmetnog nastavnika 317 .7sati i 20 min samostalnog rada. testovi i seminarski radovi Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Uvodno predavanje-pregled kursa I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Uvod u akviziciju podataka. Akvizicija mjernih podataka pomoću personalnog računara. Cambridge University Press (1989). The Art of Electronics (2nd edition). uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 300sati) Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Praktični rad sa izvještajem i seminarski rad . Informaciju sačinio dr J.25 poena. Osnovi fizičkog eksperimenta. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Institut za nuklearne nauke Vinča (1999).75 poena. Završni ispit .6 sati predavanja. 2005. Jeffrey Travis.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni AKVIZICIJA PODATAKA U FIZIČKOM EKSPERIMENTU Semestar III Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4+0 Studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjena fizika. Univerzitet Crne Gore. urađen test i seminarski rad Konsultacije: Opterećenje studenta: Nedjeljno U semestru 10 kredita x 40/30 = 13sati i 20 min Nastava i završni ispit: (13 sati 20 min) x 16 = 213sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ukupno opterećenje za predmet 10x30 = 300sati . studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Da upozna studenta sa osnovama automatske akvizicije podataka u fizičkom eksperimentu. Mirković. (Nastava)+26 sati i 40 mini (Priprema)+60 sati (Dopunski rad) Literatura: Horowitz and Hill.

II kolokvijum Laserski pojačavači. studijski program Fizika. samostalno učenje Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Interakcija zračenja sa materijom. Završni ispit koji nosi 50 poena.6 sati predavanja. U semestru Nastava i završni ispit: (13 sati 20 min) x 16 = 213sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. seminarski radovi. ovjera) 2 x (13 sati 20 min) = 26sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 10x30 = 300sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni PRIMJENA PLAZME U KVANTNOJ ELEKTRONICI LASERI Semestar III Broj ECTS kredita 5 Fond časova 4P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjena fizika. seminarski rad kao uslov izlaska na završni ispit koji nosi 10 poena. u suprotnom nastava je mentorskog tipa. . Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. W. Tehnike stvaranja inverzne naseljenosti. Laserski oscilator. Uslovi za prag oscilovanja moda. Stvaranje inverzne naseljenosti. I kolokvijum Slobodna nedjelja. uključujući konsultacije. (Nastava)+26 sati i 40 mini (Priprema)+60 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja u jednoj od najrasprostranjenijih oblasti primjene plazmenih tehnologija Imena i prezimena nastavnika i saradnika: dr. Demtroder: Laser Spectroscopy Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma koja nose po 20 poena. Gasni laseri.7sati i 20 min samostalnog rada. upis. konsultacije. Talasna analiza laserskih zraka i rezonatora. Radijativna izmjena energije. Ekscitacija gornjeg laserskog nivoa neelastičnim sudarima atoma i molekula. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 300sati) Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. kolokvijum Laserski oscilator. Spontana emisija kao izvor šuma. rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume Literatura: N. Optički rezonatori i prostiranje laserskih zraka. Ekscitacija gornjeg laserskog nivoa uz jonizaciju molekula ili jonizaciju atoma. Konjević: Uvod u kvantnu elektroniku-laseri. Mara Šćepanović. 318 . Posebnu naznaku za predmet: Nastava se organizuje za grupu studenata koja ima pet ili više članova. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: Nedjeljno 10 kredita x 40/30 = 13sati i 20 min Struktura: .

6 sati predavanja. niskotemperaturnu ili naelektrisanu plazmu. Chen. Tehnološka primena NTP laseri. Milić Osnove fizike gasne plazme. rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume i testove. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: Nedjeljno U semestru 10 kredita x 40/30 = 13 sati i 20 min Nastava i završni ispit: (13 sati 20 min) x 16 = 213 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 1974. Posebnu naznaku za predmet: Nastava se organizuje za grupu studenata koja ima pet ili više članova. Plasma Science Committee. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. konsultacije. Internet. u suprotnom nastava je mentorskog tipa. Nacional Academy Press Washington D. Tehnološka primena NTP-raketni motori Tehnološka primena NTP-Plazma za procesiranje poluprovodnika. konsultacije.7 sati i 20 min samostalnog rada. Ukupno opterećenje za predmet 10x30 = 300 sati . New York. masena spektrometrija Naelektrisana plazma-Izvori jona i zračenja Visoko-temperaturna plazma (VTP) VTP Fuzioni reaktor kao izvor energije VTP Magnetno konfinirana fuzija VTP Inertno konfinirana fuzija.Test I Naelektrisana plazma-Precizni časovnici. 1995. samostalno učenje Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Niskotemperaturna plazma (NTP) Uvod Tehnološka primena NTP-izvori svetlosti. ovjera) 2 x (13 sati 20 min) = 26 sati i 40 min . U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. studijski program Fizika.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni Semestar III PLAZMENE TEHNOLOGIJE Broj ECTS kredita 5 Fond časova 4P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjema fizika. studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Dobijanje pregledne slike o savremenim tehnologijama koje u osnovi koriste visokotemperaturnu. Struktura: upis. seminarski radovi. Imena i prezimena nastavnika i saradnika: Dr Slavoljub Mijović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Tehnološka primena NTP izotopska separacija Tehnološka primena NTP-Plazma za kontrolu i redukciju zagađenja Tehnološka primena NTP. Plasma Science. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavoljub Mijović 319 . Introduction to Plasma Physics Plenum Pres. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Test koji nosi 50 poena kao uslov za izlazak na završni ispit koji takođe nosi 50 poena i usmenog je tipa. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 300sati) Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. F.MHD generatori Slobodna nedjelja. Literatura: B.Test II Završni ispit. Naučna knjiga Beograd1977.C. (Nastava)+26 sati i 40 mini (Priprema)+60 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.

ovjera) 2 x (6. Posebnu naznaku za predmet: Nastava se organizuje za grupu studenata koja ima pet ili više članova. upis.3. uključujući konsultacije. (Nastava)+13sati (Priprema)+89 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume i testove. GIS Slobodna nedjelja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni Semestar IX DISTANCIONA MERENJA Broj ECTS kredita 5 Fond časova Studijski programi za koje se organizuje: Poslijediplomske studije iz fizike. samostalno učenje Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod-Pregled kursa Elektromagnetski spektar Tehnologija senzora Procesiranje podataka Termalno merenje Topografsko mapiranje Zemlje. u suprotnom nastava je mentorskog tipa.html Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Testovi nose po 35 poena i seminarski rad 30 poena. Uslovljenost drugim predmetima: završen odgovarajući fakultet-tehnički i prirodni fakulteti Ciljevi izučavanja predmeta: Dobijanje pregledne slike o savremenim satelitskim merenjima fizičkih pojava na Zemlji i njihovim primenama za rešavanje problema životne sredine. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 225 sati) Struktura opterećenja: 48 sati. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku.nasa.gov/Front/tofc. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavoljub Mijović 320 . . konsultacije. Imena i prezimena nastavnika i saradnika: Dr Slavoljub Mijović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.5 sati) = 13 sati Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. U semestru Nastava i završni ispit: (3 sata) x 16 = 48 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.gsfc. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6. Radar i mikrotalasno merenje Test I Fotografije Hiperspektralna spektroskopija Primeri Skadarsko jezero Seminar Test II Završni ispit.3 sata predavanja. Prelazna ocjena se dobija za više od 50 poena.5 sata samostalnog rada. seminarski radovi.5 sati Struktura: . Literatura http://rst.

5 sati) = 13 sati Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. radijaciona bezbjednost Radioaktivni i fisioni („nuklearni“) materijali (RNM) Elementi medjunarodnog nuklearnog prava Medjunarodne konvencije kao osnov medjunarodnog nuklearnog prava Medjunarodne organizacije i medjunarodna saradnja u oblasti nuklearnog prava.nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. U semestru Nastava i završni ispit: (3 sata) x 16 = 48 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.hijerarhija i ustrojstvo Regulatorna kontrola izvora zracenja. dr Slobodan Jovanovic 321 . IAEA. .3. (Nastava)+13sati (Priprema)+89 sati (Dopunski rad) Navesti obaveze studenata u toku nastave: Uradno pohadjanje nastave. uključujući konsultacije. ucesce na konsultacijama Literatura: Handbook on Nuclear Law. IAEA. konsultacije Sadržaj predmeta: I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nnedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja XVII nedjelja XVIII-XX nedj. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 225 sati) Struktura opterećenja: 48 sati. redovni profesor ..predmet i cilj. Vienna (2003) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijumi (2) po 25 poena Zavrsni ispit 50 poena Svega: 100 poena Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Slobodna nedjelja Nacionalno zakonodavstvo i odnos prema medjunarodnom nuklearnom pravu Elementi nacionalnog regulatornog okvira u oblasti zastite od zracenja Zakon kao osnovni pravni akt o zastiti od zracenja na nacionalnom nivou Podzakonska akta: pravilnici. odnos nadleznosti i kompetentnosti Subjekti u regulatornoj kontroli izvora zracenja.5 sati Struktura: . norme. studijski program Fizika Regulatorni aspekti nuklearne fizike Semestar III Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2+0 Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Usvajanje osnovnih pojmova o regulatornim aspektima nuklearne fizike Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Slobodan Jovanovic. dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6. regulatorno tijelo. Regulatorni aspekti nuklearne fizike .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta izborni Studijski programi za koje se organizuje : Magistarske studije na PMF-u. izrada domacih zadataka. CTBTO. standardi .3 sata predavanja.5 sata samostalnog rada. propisi. rekapitulacija osnovnih pojmova iz nuklearne fizike Efekti zracenja. NEA.. radijaciona sigurnost. ovjera) 2 x (6. korisnik izvora kao nosilac odgovornosti Licenciranje i iInspekcija Saradnja institucija na nacionalnom i medjunarodnom nivou Upravljanje znanjima u oblasti regulatorne kontrole izvora zracenja Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. upis. zastita od zracenja.

3 sata predavanja.nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Vienna (2008) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijumi (2) po 25 poena Zavrsni ispit 50 poena Svega: 100 poena Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. redovni profesor . obuka. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 225 sati) Struktura opterećenja: 48 sati. specificnosti.). U semestru Nastava i završni ispit: (3 sata) x 16 = 48 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. odrzavanje i gubitak NZK Obrazovanje. regionalni i nacionalni nivo Baze podataka. sloboda i zastita informacija. . IAEA.3. pristup informacijama i odgovornost Medjunarodni mehanizmi UNZK (IAEA. (Nastava)+13sati (Priprema)+89 sati (Dopunski rad) Navesti obaveze studenata u toku nastave: Uradno pohadjanje nastave. NEA. IAEA INIS portal Ogranicenja i specificnosti NZK. dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6. minimalno i kriticno NZK. obnavljanje znanja i njihov medjusobni odnos Problemi odrzivosti NZK Visokoskolsko obrazovanje kao osnov NZK Slobodna nedjelja Teorijska i prakticna znaja i kompetentnosti Eksplicitno i implicitno (tacitno) znanje.5 sati Struktura: .5 sata samostalnog rada.5 sati) = 13 sati Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. . informacija. izrada domacih zadataka. znanje.. ovjera) 2 x (6. mogucnosti za medjunarodnu saradnju Karakteristicni problemi UNZK u zemljama bez nuklearnih programa Adekvatno. upis.. informacioni sistemi i komunikacioni alati u oblasti NZK. WNU. Predmet i cilj upravljanja znanjima iz oblasti nuklearnih nauka (UZNN) Osnovni pojmovi o UNZZ: podatak. ucesce na konsultacijama Literatura: Handbook on Nuclear Knowledge Management. studijski program Fizika Upravljanje znanjima iz oblasti nuklearnih nauka Semestar III Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2+0 Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Usvajanje osnovnih pojmova o upravljanju znanjima iz oblasti nuklearnih nauka Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Slobodan Jovanovic. transformacija tacitnog u implicitno znanje Znacaj NKM za privredu i drustvo – globalni.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta izborni Studijski programi za koje se organizuje : Magistarske studije na PMF-u. uključujući konsultacije. konsultacije Sadržaj predmeta: I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja XVII nedjelja XVIII-XX nedj. kompetentnost Individualno i kolektivno nuklearno znanje i kompetentnost (NZK) Stvaranje. opasnosti i posljedice kriticnog NZK Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. praksa. dr Slobodan Jovanovic 322 .

Arons: Teaching Introductory Physics P.E. Adison Wesley ISBN 0-321-00971-1 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Ocjenjuju se: Dva testa ili seminarska rada sa ukupno 70 poena. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz Upoznavanje.Miner:Teaching-Introductory-Physics. rad) Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3sata predavanja 3 sata samostalnog rada.T. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.Vučeljić 323 .ISBN1-56396-320-5 A.Swartz. HEWITT: Conceptual Physics. čime se otvara prostor za unapredjenje nastavnog procesa kao i promjene nastavnog programa zasnovanog na rezultatima istraživanja.Postdiplomski studijski programi PMF a –studijski program Fizika Semestar Istraživanja u nastavi Fizike Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: da se upozna sa najvažnijim metodama istraživanja u nastavi Fizike. Priprema jednog ili više seminarskih radova iz neke od oblasti sadržaja predmeta.Vučeljić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i konsultacije.AIP-Press-Springer(1998). priprema i upis semestra Postupci i instrumenti prikupljanja podataka Sistematsko promatranje Intervjui Anketa Testiranje .dr M. ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. upis.dr M. uključujući konsultacije Literatura: C.(Nastava)+13 sati i 20 min. konstrukcija testa i analiza zadataka u njemu Postupci i instrumenti procjenjivanja I test znanja ili seminarski rad Izbor uzorka za istrazivanje Sredjivanje podataka Obrada i analiza rezultata Primjena statistickih metoda u obradi rezultata istrazivanja Prestavljanje rezultata Projekti u nastavi Školski eksperiment iz fizike II test znanja / kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Obaveze studenata u toku nastave: Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nastava i završni ispit:: 6 sati i 40 minuta x 16 = 102 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.(Priprema)+34sata(Dopun. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. kojima se omogućava da se dobije realna slika o znanju i mogućnostima učenika kao i o nastavnom programu. Završni ispit 30 poena. B. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 34 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 102 sati i 40 min.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni Studijski programi za koje se organizuje : .

. Plan rada. Metodi analize anihilacionih spektara. Ukupno opterećenje za predmet: 300 sati. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: - prof. Pozitronska emisiona tomografija (PET). Rich. Analiza spektara vremena života. metodima i tehnikama registracije. A. Tipovi atoma pozitronijuma – tripletni (orto) i singletni (para) pozitronijum. Prelazna ocjena dobija se ukoliko se sakupi najmanje 51 poen. dr Nevenka Antović 324 . u semestru Nastava i završni ispit: 213 sati i 20 min. Rijetki raspadi ortopozitronijuma. Seminarski radovi: po 10 poena (ukupno 20 poena). Наука. Primjena pozitronskih metoda. И. (Nastava)+26 sati i 40 min. В. Literatura: Гольданский.. 1963. polažu završni ispit. Mogućnosti korišćenja pozitronske anihilacije (raspada pozitronijuma) za testiranje osnovnih zakonitosti. kao i primjenom pozitronskih metoda. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Priprema i upis semestra. Ugaona anizotropija pri raspadu ortopozitronijuma u magnetnom polju. Seminarski rad Vezana stanja pozitrona. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovne konsultacije: 5 poena.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Fizika pozitronijuma Broj ECTS kredita Fond časova Izborni Studijski programi za koje se organizuje : I 10 4 Magistarske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Seminarski rad Zakašnjele koincidencije. seminarski radovi. II kolokvijum Rijetki raspadi parapozitronijuma. Review of Modern Physics (1981). I kolokvijum Slobodna nedjelja Metodi registracije pozitronijuma. studijski program: FIZIKA Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa karakteristikama pozitrona i atoma pozitronijuma. 1. dr Nevenka Antović Metod nastave i savladanja gradiva: Konsultacije. Završni ispit nedjeljno 10 x 40/30 = 13 sati i 20 min Struktura: 4 sata rada sa nastavnikom. Interakcije pozitronijuma sa sredinom (pick-off anihilacija. II – 13 poena (ukupno 25 poena). Materijali predmetnog nastavnika. Vremenske korelacije. Trenutna anihilacija. Studenti su obavezni da redovno obavljaju konsultacije sa predmetnim nastavnikom. Dopunski rad: 60 sati. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 9 sati i 20 min samostalnog rada. Recent experimental advances in positronium research. Pozitron – karakteristike. rade kolokvijume i urade (i prezentuju) seminarske radove. (Priprema)+60 sati (Dopunski rad). Završni ispit: 50 poena. Koincidentni metod mjerenja. kao i da samostalno proučavaju spektre anihilacije pozitronijuma. uključujući konsultacije. 53. Vol. Doplerovo širenje anihilacionih linija. Vezana stanja pozitrona u atomsko-molekulskim i jonskim sistemima. Neophodne pripreme: 26 sati i 40 min. 127-165. Kolokvijumi: I – 12 poena. hemijske reakcije). Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. Spektri ugaonih korelacija. Москва. konverzija. Физическая химия позитрона и позитрония. analiza anihilacionih spektara.

Kolokvijumi: I – 12 poena. Helmer. Bikit. γ. Veskovic. Debertin. ugaone korelacije. dr Nevenka Antović Metod nastave i savladanja gradiva: Konsultacije. Analiza spektara gama-zračenja (kvalitativna i kvantitativna). Izvori γ-zračenja i geometrija izvor-detektor. Materijali predmetnog nastavnika. Elsevier science publishers. rijetki procesi. Slivka. M. uključujući konsultacije. HPGe-detektor. primjena. Višedetektorski sistemi. Seminarski rad Detektori gama-zračenja – tipovi i karakteristike. Seminarski radovi: po 10 poena (ukupno 20 poena). (Nastava)+26 sati i 40 min.). Korekcije efekata mrtvog vremena. Novi Sad. γ-spektrometrija niskih aktivnosti. Čonkić. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 10 x 40/30 = 13 sati i 20 min Struktura: 4 sata rada sa nastavnikom. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovne konsultacije: 5 poena. II – 13 poena (ukupno 25 poena). nuklearna izomerija. Neophodne pripreme: 26 sati i 40 min. interna konverzija. osobine. 4π geometrija mjerenja. rade seminarske radove i kolokvijume. seminarski radovi. I kolokvijum Efikasnost detekcije gama-zračenja. energija i intenzitet γ-zraka. kao i multipleta. (Priprema)+60 sati (Dopunski rad). Dopunski rad: 60 sati. Gama-beta spektri. Literatura: K. kao i da polažu završni ispit. osobine. dr Nevenka Antović 325 . Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. Gama spektrometrija – specijalne metode i primene. II kolokvijum Gama-gama koincidentni uređaji. 2000. Mesbauerov efekat. Završni ispit: 50 poena. Lj. Dozimetrija γ–zračenja. NaI(Tl) detektor. Interakcije gama-zračenja sa materijom. nagomilavanja impulsa. Prelazna ocjena dobija se ukoliko se sakupi najmanje 51 poen.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Spektrometrija gama zračenja Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni Studijski programi za koje se organizuje : I 5 4 Magistarske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Koincidentna i antikoincidentna mjerenja. zračenje u životnoj sredini. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Porijeklo i osobine γ-zraka (pobuđivanje i deekscitacija nuklearnih stanja. eksperimentalne vježbe. Plan rada. Energetska i vremenska rezolucija. Gama and X-ray Spectrometry with semiconductor detectors. Osjetljivost spektrometra. primjena. Metodi mjerenja. Osnovni uređaji u nuklearnoj elektronici. kao i o njenoj praktičnoj primjeni. studijski program: FIZIKA Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o tehnikama i mogućnostima gama-spektrometrije. kaskadni prelazi). Primjena γ-spektrometrije (nuklearna fizika. Studenti su obavezni da redovno obavljaju konsultacije.. 1988. Amsterdam.. J. Ukupno opterećenje za predmet: 300 sati. 9 sati i 20 min samostalnog rada. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: prof. Seminarski rad Poluprovodnički detektori – tipovi. Slobodna nedjelja Scinitilacioni detektori – tipovi. koincidentnog sumiranja. I.raspad. R. u semestru Nastava i završni ispit: 213 sati i 20 min.

Ukupno opterećenje za predmet: 300 sati. Izvori i transport radona. I kolokvijum Performanse radonskih dozimetara (odgovor i detekcioni limit. Nastajanje i emanacija radona.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta MJERENJE RADONA DETEKTORIMA ALFA TRAGOVA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni Studijski programi za koje se organizuje: I 10 4 Magistarske studije Prirodno-matematičkog fakulteta.po 10 poena (ukupno: 20 poena). Slobodna nedjelja Radonski dozimetri. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovne konsultacije . seminarski radovi Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nuklearni raspadi (alfa. (Priprema)+60 sati (Dopunski rad). rade seminarske radove i kolokvijume. efikasnost detekcije. (Nastava)+26 sati i 40 min. beta. Završni ispit: 50 poena. uključujući konsultacije. Seminarski radovi . Ilic. Visoki nivoi radona u prirodi i u stanovima (definicije. zakoni konzervacije. Dopunski rad: 60 sati. Detektori tragova alfa-čestica sa nagrizanjem. Durrani. kao i da polažu završni ispit.5 poena. 1997. Seminarski rad Mjerenje torona (220Rn). Fizičke i hemijske osobine radona. Transport radona. Radon measurements by etched track detectors. A. mjerenje potomaka radona i određivanje faktora ravnoteže). raspodjela po dubini i vremenske varijacije. gama) – energetski spektri. dnevne i sezonske varijacije indoor koncentracija). Rizici po zdravlje usljed udisanja radona. Fizički procesi u dozimetriji radona (plate-out radonskih potomaka. Metode nagrizanja i brojanja nuklearnih tragova. 9 sati i 20 min samostalnog rada. prolaz radona kroz membranu). kratka. Izotopi radona i sheme njihovog radioaktivnog raspada. Seminarski rad Uranijum. Nivoi radona u tlu . teorija raspada. Nivoi radona u atmosferskom vazduhu. Tehnike mjerenja radona – laboratorijska mjerenja. World Scientific. u semestru Nastava i završni ispit: 213 sati i 20 min. studijski program: FIZIKA Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa metodom mjerenja izotopa radona detektorima tragova alfa-čestica. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 10 x 40/30 = 13 sati i 20 min Struktura: 4 sata rada sa nastavnikom.njihove vremenske varijacije. Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. Kolokvijumi: I – 12 poena. Radon u podzemnim vodama. tla. srednja i duga mjerenja. dr Nevenka Antović 326 . II – 13 poena (ukupno: 25 poena). Radon u zgradama (iz građevinskog materijala. Produkti raspada radona u vazduhu. Kalibracija i standardizacija detektora tragova alfačestica. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Literatura: S. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: - prof. Studenti su obavezni da redovno obavljaju konsultacije. dr Nevenka Antović Metod nastave i savladanja gradiva: Konsultacije. II kolokvijum Mapiranje vjerovatnoće pojavljivanja visokih koncentracija radona u zgradama. R. akcioni nivoi). in situ mjerenja (pasivni i aktivni uređaji). radijum i radon u stijenama i u tlu. Prelazna ocjena dobija se ako se sakupi najmanje 51 poen. kriterijumi. Neophodne pripreme: 26 sati i 40 min. vodovoda. kao i sa njenom praktičnom primjenom.

Priručnik za nastavnike. A.. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 34 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 102 sati i 40 min. Pedagogija u akciji. procjenjivanje i ocenjivanje u nastavi Programi stručnog usavršavanja nastavnika I test znanja / kolokvijum31.:Osnove didaktike. Pešikan. priprema i upis semestra Strategije reformi u obrazovanju Proces saznavanja u nastavi i nauci Interaktivne metode u nastavi Kurikulumi individualizacija nastave Praćenje. N. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Baucal. dr Tatjana Novović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. I. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nastava i završni ispit:: 6 sati i 40 minuta x 16 = 102 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija..mart Metodologija naučnog istraživanja u pedagogiji Faze naučnih istraživanja Eksperimentalna istraživanja u pedagogiji Akciona istraživanja Kvalitativne metode u pedagogiji Naučno istraživački projekti Metodološki aspekti završnih radova II test znanja / kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Obaveze studenata u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu..: Ocjenjivanje za razvoj učenika. Jovanović.Postdiplomski studijski programi PMF a Savremene tendencije u pedagogiji Semestar Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Uvid u najvažnije pedagoške ideje i savremene teorije koje su našle i nalaze svoju praktičnu primjenu u reformisanom sistemu vaspitanja I obrazovanja. Eseji do 6 poena.. upis. 1998. N. O. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz Upoznavanje. 2003 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Ocjenjuju se: Dva testa sa ukupno 40 poena. IPA. Beograd.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni Studijski programi za koje se organizuje : . Laketa. dr Tatjana Novović • • 327 . 2006.. 2001.(Nastava)+13 sati i 20 min. Užice. • Vasilijević. B. Beograd. Upoznavanje studenata sa ulogom i značajem metodoloških naučnoistraživačkih postupaka u istraživanju i unapređivanju obrazovne i nastavne prakse . S. Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Institut za psihologiju. ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ministarstvo prosvete i sporta. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja. Završni ispit do 49 poena. Beograd. Knežević-Florić. Učiteljski fakultet. rad) Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3sata predavanja 3 sata samostalnog rada.(Priprema)+34sata(Dopun. učestvuju u debatama i rade jedan test.: Osnovi metodologije pedagoških istraživanja sa statistikom. D.: Aktivno učenje. M. uključujući konsultacije Literatura: Pešić. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit.. • Havelka. Antić.. S. Konsultacije. Pedagoški fakultet U Jagodini 2007 • Ivić. Hebib. British council. E.

studijski program Fizika. Oxford University press. odbrane seminarski rad i polože završni ispit Konsultacije: po dogovoru Opterećenje studenta: U semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Uvod u klasičnu i kvantnu teoriju metala. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom jeziku. (Nastava)+13 sati i 20 min (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Literatura: 1. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Predrag Miranović . uključujući i . Zadaci za samostalni rad – 30 poena. Prelazna ocjena se dobija za nenulte osvojene poene u sva tri kolokvijuma ukupno za više od 50 poena Posebne naznake za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od oko 30 studenata (preporuka). Band Theory and Electronic Properties of Solids. konsultacije. Kvantna mehanika elektrona čestice u periodičnom potencijalu . 106 sati i 40 min. Oxford. seminarski radovi i kolokvijumi.3 sata predavanja. ovjera) Struktura: 2 x (6 sati 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati .Blohova teorema Model skoro slobodnih elektrona Metod jake veze Neke opšte napomene o zonskoj strukturi Poluprovodnici i izolatori Pravljenje vještačkih struktura sa izabranom zonskom strukturom Slobodna nedjelja.1 sat vježbi polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Predrag Miranović Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min 328 . Fizika čvrstog stanja Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet je namijenjen studentima koji se opredijele za dublje izučavanje fizike čvrstog stanja i predstavlja prirodan nastavak tog predmeta sa specijalističkih studija. Ovjera semestra i upis ocjena.2 sata i 40 min samostalnog rada.nastavnik (takođe će držati i računske vježbe) Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. 2001 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: I Seminarski rad – 30 poena.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta IZBORNI ZONSKA STRUKTURA I ELEKTRONSKE OSOBINE ČVRSTIH TIJELA Semestar III Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3 P + 1 RV Magistarski studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjena fizika. U okviru ovog predmeta se znatno dublje izučava zonska struktura čvrstih tijela i njena povezanost sa električnim osobinama i magnetnim osobinama tih sistema. II Seminarski rad – 40 poena. John Singleton. Završna nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok XVIII-XXI nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nerelativistička kvantna mehanika. I kolokvijum Mjerene zonske strukture Prenos toplote i naelektrisanja u metalima Električne osobine poluprovodnika Magnetootpor u trodimenzionalnim sistemima i Holov efekat Magnetootpor u dvodimenzionalnim sistemima i kvantni Holov efekat Nehomogene funkcije raspodjele i funkcije raspodjele brzih nosilaca naelektrisanja u poluprovodnicima II kolokvijum Završni ispit. Statistička fizika. upis. rade zadatke za samostalni rad. uključujući stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: konsultacije.

John Willez & Sons. seminarski radovi i kolokvijumi.5) primjenom metoda jake veze i uporedjivanje dobijenih rezultata Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena.3 sata predavanja. 2004.dtu. odbrane seminarski rad i polože završni ispit Konsultacije: po dogovoru Opterećenje studenta: U semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom ili na ruskom jeziku. odnosno metodama koje se koriste u modeliranju.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta IZBORNI KOMPJUTERSKO MODELIRANJE MATERIJALA Semestar III Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3 P + 1 RV Magistarski studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjena fizika. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr B. Prelazna ocjena se dobija za osvojeno više od 50 poena. ovjera) Struktura: 2 x (6 sati 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati . Cambridge. Statistička fizika. 106 sati i 40 min. Student ovlada osnovama teorije funkcionala gustine (DFT) u opisivanju osobina čvrstih tijela i kroz konkretne primjere ovlada tehnikama za rješavanje konkretnih problema. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. basic theory and practical methods''. (Nastava)+13 sati i 20 min (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Literatura: 1. 2009. Fizika čvrstog stanja Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet je namijenjen studentima koji se opredijele za dublje izučavanje fizike čvrstog stanja i predstavlja prirodan nastavak tog predmeta sa specijalističkih studija. Teorijske osnove DFT (teorije funkcionala gustine) Pregled najznačajnijih primjena DFT Višečestična Šredingerova jednačina i aproksimacija nezavisnih elektrona Izmjenski efekti i korelacija u elektronskom gasu Periodična čvrsta tijela i zonska struktura Teorijske osnove DFT Kon-Šamove jednačine Slobodna nedjelja Izmjensko-korelacioni funkcionali Samousaglašeno rješavanje Kon-Šamovih jednačina B. Fzsik. studijski program Fizika. A practical introduction''. uključujući i . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Borko Vujičić .5) primjenom DFT. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja A. 2.2 sata i 40 min samostalnog rada. Cambridge University Press. David S. Steckel: Density functional theory. Sholl and Janice A. upis. Zadaci za samostalni rad – 30 poena. Seminarski rad – elektronske osobine grafina i ugljeničnih nanocjevčica Odredjivanje elektronske strukture grafina i CNT(5. Richard M. XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. Wiki. uključujući stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: konsultacije. 2. Posebne naznake za predmet: Nastava se izvodi za grupu od oko 30 studenata (preporuka). rade zadatke za samostalni rad. 3. Primjeri primjene DFT Izračunavanje konstanti rešetke prostih kristalnih struktura Optimizacija strukture molekula vodonika Vizualizacija talasnih funkcija DFT proračun površina kristala Proračun magnetnih osobina kristala C. studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nerelativistička kvantna mehanika. Odredjivanje elektronske strukture grafina i CNT(5.nastavnik (takođe će držati i računske vježbe) Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Vujičić Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min 329 .1 sat vježbi polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije .dk/ase (atomic Simulation Environment) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: I Seminarski rad – 30 poena. II Seminarski rad – 40 poena. konsultacije. Martin: Electronic structure.

3 sata i 50 min samostalnog rada. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150sati) Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Dobijanje teorijskih i praktičnih znanja za oblast medicinske fizike gde se koristi Xzračenje. Posebnu naznaku za predmet: Nastava se organizuje za grupu studenata koja ima pet ili više članova. Odbrana projekta. Radiografija. Imena i prezimena nastavnika i saradnika: Dr Slavoljub Mijović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Efekti fotonske energetske distribucije u formiranju slike i apsorbovana doza. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Projekat koji nosi 50 poena kao uslov za izlazak na završni ispit koji takođe nosi 50 poena i usmenog je tipa. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: Nedjeljno U semestru 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 50 min Nastava i završni ispit: (6 sati 50 min) x 16 = 106 sati i 50 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. (Nastava)+26 sati i 40 mini (Priprema)+60 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.1. konsultacije. fluoroskopija. Slabljenje X-zraka u telu. Diajgnostička radiologija. studijski program Fizika. Literatura: Jacob Shapiro Radiation Protection Harvard University Press 2002. Rad u laboratoriji za dozimetriju. u suprotnom nastava je mentorskog tipa. Struktura: upis.5 sat predavanja i 1. IAEA dokumenti Internet. Tehnčke karakteristike izvora X-zračenja u medicini. Rad u laboratoriji za dozimetrijue. Slobodna nedjelja.5 sat rad ulaboratoriji. Zaštita pacijenata u dijagnostici X-zracima. seminarski radovi. rad u laboratoriji. Rad na projektu. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Rad u laboratoriji za dozimetriju. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. samostalno učenje Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Produkcija X-zraka. Merenje doze u dijagnostičkoj radiologiji. konsultacije. ovjera) 2 x (6 sati 50 min) = 13 sati i 40 min . Rad na projektu.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni Semestar III Izvori X-zračenja u medicini Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjema fizika. mamografija i komjuterska tomografija. Završni ispit. Referentni nivoi izlaganja jonizacionom zračenju u medicini. rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume i testove. Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavoljub Mijović 330 .

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni Semestar III

EKSPERIMENTALNA FIZIKA PLAZME Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjema fizika, studijski program Fizika, studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Dobijanje teorijskih i praktičnih znanja za eksperimentalni rad u savremenim laboratorijama gde je objekat istraživanja plazma. Imena i prezimena nastavnika i saradnika: Dr Slavoljub Mijović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, seminarski radovi, konsultacije, rad u laboratoriji, samostalno učenje Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje Generisanje plazme-uvod; Električna pražnjenja na niskom pritisku; I nedjelja Električna pražnjenja na atmosferskom i višim pritiscima; II nedjelja III nedjelja Pražnjenja u različitim frekventnim opsezima; IV nedjelja Visoko-temperaturna plazma i nisko-temperaturna plazma; V nedjelja Primena plazme; Slobodna nedjelja. VI nedjelja VII nedjelja Dijagnostika plazme-uvod; VIII nedjelja Spektroskopija plazme; IX nedjelja Metod sondi; X nedjelja Rad u laboratoriji za spektroskopiju plazme; XI nedjelja Rad u laboratoriji za spektroskopiju plazme; XII nedjelja Rad u laboratoriji za spektroskopiju plazme; Rad na projektu; XIII nedjelja Rad na projektu; XIV nedjelja Odbrana projekta; XV nedjelja XVI nedjelja Završni ispit. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: Nedjeljno U semestru 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 50 min Nastava i završni ispit: (6 sati 50 min) x 16 = 106 sati i 50 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, Struktura: upis, ovjera) 2 x (6 sati 50 min) = 13 sati i 40 min - 1.5 sat predavanja i 1.5 sat rad ulaboratoriji; Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati - 3 sata i 50 min samostalnog rada, uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, konsultacije. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150sati) Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. (Nastava)+26 sati i 40 mini (Priprema)+60 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume i testove. Literatura: B. Milić Osnove fizike gasne plazme, Naučna knjiga Beograd1977, F. Chen, Introduction to Plasma Physics Plenum Pres, New York, 1974; Plasma Science Committee, Plasma Science. Nacional Academy Press Washington D.C. 1995., Alfre Y. Wong Introduction to experimental plasma phzsics Internet. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Projekat koji nosi 50 poena kao uslov za izlazak na završni ispit koji takođe nosi 50 poena i usmenog je tipa. Posebnu naznaku za predmet: Nastava se organizuje za grupu studenata koja ima pet ili više članova, u suprotnom nastava je mentorskog tipa. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavoljub Mijović Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja

331

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni Semestar III

Obrada slika u medicinskoj fizici Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjema fizika, studijski program Fizika, studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Dobijanje teorijskih i praktičnih znanja za specijalizaciju medicinskog fizičara u oblasti obrade slika, dobijenih u dijagnostičkoj radiologiji. Imena i prezimena nastavnika i saradnika: Dr Slavoljub Mijović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, seminarski radovi, konsultacije, rad u laboratoriji, samostalno učenje Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Formiranje slike; Kvalitet slike; Analogne i digitalne slike; Furijeova transformacija; Bazične operacije procesiranja slike; Formiranje slike u dijagnostičkoj radiologiji; Slobodna nedjelja. Kvalitet slike i dozai; Klinička primena; Komjuterski software: Mathlab i Mathcad; Obrada slike u Mathcad-u; Obrada slike u Mathlab-u; Rad na projektu; Rad na projektu; Rad na projektu; Odbrana projekta; Završni ispit.

Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: Nedjeljno U semestru 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 50 min Nastava i završni ispit: (6 sati 50 min) x 16 = 106 sati i 50 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, Struktura: upis, ovjera) 2 x (6 sati 50 min) = 13 sati i 40 min - 1.5 sat predavanja i 1.5 sat rad ulaboratoriji; Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati - 3 sata i 50 min samostalnog rada, uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, konsultacije. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150sati) Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. (Nastava)+26 sati i 40 mini (Priprema)+60 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume i testove. Literatura: Mark Nixon & Alberto Aguado Feature extraction & Image Processing Elsevier Ltd. 2008; Horst Aichinger Radiation Exposure and Image Quality in X-Ray Diagnostic radiology Springer-Verlag 2004 Internet. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Projekat koji nosi 50 poena kao uslov za izlazak na završni ispit koji takođe nosi 50 poena i usmenog je tipa. Posebnu naznaku za predmet: Nastava se organizuje za grupu studenata koja ima pet ili više članova, u suprotnom nastava je mentorskog tipa. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavoljub Mijović

332

Naziv predmeta:
Šifra predmeta
(vidi napomenu)

EKSPERIMENTALNE METODE U FIZICI NISKIH TEMPERATURA
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Status predmeta

izborni

I

5

4+0

Studijski programi za koje se organizuje :
(Nazivi osnovnih studijskih programa, dužina njihovog trajanja i broj ECTS kredita na kojima je predviđeno slušanje predmeta)

Uslovljenost drugim predmetima: studijski program fizika – magistarske studije Ciljevi izučavanja predmeta:
Ovladavanje osnovama metodike eksperimantalne fizike niskih temperatura

Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. dr Jovan Mirković Metod nastave i savladanja gradiva: Seminarski radovi, konsultacije Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedi