UNIVERZITET CRNE GORE Prirodno-matematički fakultet

ECTS

KATALOZI

PODGORICA, 2012.

1

2

SADRŽAJ I OSNOVNI STUDIJSKI PROGRAMI ................................................................... 5 I. 1. Akademski osnovni studijski program BIOLOGIJA ............................................ 7 I. 2. Akademski osnovni studijski program FIZIKA .................................................. 45 I. 3. Akademski osnovni studijski program MATEMATIKA .................................... 85 I. 4. Akademski osnovni studijski program MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE ...................................................................................................................... 123 I. 5. Akademski osnovni studijski program RAČUNARSKE NAUKE ................... 161 I. 6. Primijenjeni osnovni studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ......................................................................... 203 II SPECIJALISTIČKI I MAGISTARSKI STUDIJSKI PROGRAMI ............ 241 II. 1. Akademski specijalistički i magistarski studijski program BIOLOGIJAEKOLOGIJA .............................................................................................................. 243 II. 2. Akademski specijalistički i magistarski studijski program NASTAVA BIOLOGIJE ................................................................................................................ 257 II. 3. Akademski specijalistički i magistarski studijski program EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA ................................. 273 II. 4. Akademski specijalistički i magistarski studijski program ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ................................................................................................. 285 II. 5. Akademski specijalistički i magistarski studijski program FIZIKA ................. 297 II. 6. Akademski specijalistički i magistarski studijski program MATEMATIKA ... 337 II. 7. Akademski specijalistički i magistarski studijski program MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE .......................................................................................... 361 II. 8. Akademski specijalistički i magistarski studijski program RAČUNARSKE NAUKE ...................................................................................................................... 385 II. 9. Primijenjeni specijalistički studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ......................................................................... 403 III DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAMI ........................................................ 419 III. 1. Doktorski studijski program BIOLOGIJA ....................................................... 421 III. 2. Doktorski studijski program FIZIKA ............................................................... 427 III. 3. Doktorski studijski program MATEMATIKA ................................................ 435 III. 4. Doktorski studijski program RAČUNARSKE NAUKE ................................. 441

3

4

I. OSNOVNI STUDIJSKI PROGRAMI

5

6

I. 1. Akademski osnovni studijski program BIOLOGIJA

7

8

4. 8. 17+9 II godina 3+2 3+2 4+3 3+3 2+1 30 5 6 8 7 4 2+2 2+2 2+3 4+3 4+2 14+12 5 5 5 8 7 30 15+11 III godina 4+3 3+2 2+1 2+2 2+0 3+2 30 9 6 4 4 2 5 16+10 30 3+2 2+2 4+0 2+2 2+2 2+0 3+0 18+8 6 4 5 5 5 2 3 30 9 . 13.Naziv studijskog programa BIOLOGIJA Obavezni Stepen studija Osnovne studije I godina Zimski semestar fond časova nedjeljno 2+0 3+2 4+3 3+2 3+2 2+0 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS Br. 10. 3. 3. 5. 7. 7. 5. 8. 10. 8. 4. 9. 9. 2. 6. Matematika Citologija I histologija Anatomija i morfologija biljaka Opšta i neorganska hemija Invertebrata I Istorija biologije Fizika Histologija organa sa embriologijom Organska hemija Invertebrata II Alge. 11. 10. 2. Br. 12. 3. gljive i lišajevi Ukupno Antropologija Biohemija I Opšta fiziologija Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I Sistematika i filogenija viših biljaka I Biohemija II Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II Sistematika i filogenija viših biljaka II Mikrobiologija Genetika Ukupno Fiziologija biljaka Molekularna biologija I Ekologija životinja I Ekologija biljaka I Zaštita životne sredine I Hidrobiologija Molekularna biologija II Uporedna fiziologija Evolucija Ekologija životinja II Ekologija biljaka II Zaštita životne sredine II Humana ekologija Ukupno X X X X X X X X X X X 11 X X X X X X X X X X 10 X X X X X X X X X X X X x 3 6 8 5 5 3 3+1 2+2 3+2 3+2 4+4 15+11 4 5 6 7 8 30 1 2. 4. 1. 6. 7. 6. 11. Naziv predmeta 1. 9. 5.

D. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izucavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim matematickim aparatima koji se koriste u biologiji. dva kolokvijuma po 20 poena. ukupno max = 50 poena Posebnu naznaku za predmet: Nema Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Darko Mitrović Napomena: Nema 10 . za domace zadatke. . R. Zbirka zadataka iz Više matematike II.2 sata predavanja.1 sat samostalnog rada ukljucujuci i konsultacije. Interpretancija eksperimenta Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 3 kredita x 40/30=4 sata Struktura: .Barlow. zavrsni ispit Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Poissonova i binomna raspodjela I kolokvijum Greske u statistici Slobodna nedjelja Prošireni metod maksimalne vjerodostojnosti. kontrolnih testova. konsultacije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: nastavnik: dr Darko Mitrovic Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. opis. vjezbe.Ušćumlić.48 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterecenja od 120 sati ) Struktura opterećenja: 64 sata (nastava)+8 sati (neophodna priprema)+ 48 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni prisustvovati nastavi i vjezbama.J. studijski program Biologija. kolokvijumi. studije traju 6 semestara. Gausova.Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) Status predmeta Obavezni Semestar I MATEMATIKA Broj ECTS kredita 3 Fond casova 2+0 Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. Fitovanje binovanih podataka II kolokvijum Linearni i nelinearni metod najmanjih kvadrata (II domaci zadatak) Intervali povjerenja (III domaci zadatak) Testiranje hipoteza. raditi domaci i ici na konsultacije te poloziti zavrsno-popravni ispit Literatura: Statistics. Metod momenata Stratifikovano biranje uzoraka (I domaci zadatak) Osnove metoda najmanjih kvadrata Fitovanje pravom linijom. svaki po 3 poena (max 9 poena). u semestru Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 64 sata Neophodne pripreme: prije pocetka semestra (administracija.1 sat izrade zadataka. . ovjera) 4 sata x 2 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom roku ukljucujuci i polaganje popravnog ispita od 0 . Poseban akcenat bice stavljen na statisticke metode koji preovladavaju u primjeni u bioloskim naukama.Miličić Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: za redovno pohadjanje nastave: 1 poen. P. zavrsni (kao i popravni) ispit 50 poena. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Podaci i predstavljanje podataka Velicine koje karakterisu jednodimenzionalne podatke Velicine koje karakterisu visedimenzionalne podatke Osnovne definicije teorije vjerovatnoce.

srčanog mišiča i glatkog mišića) Završni kolokvijum Popravni završni kolokvijum Završni ispit Popravni završni ispit Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.V. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja P+V II nedjelja P+V III nedjelja P+V IV nedjelja P+V V nedjelja P+V VI nedjelja P+V VII nedjelja P+V VIII nedjelja P+V IX nedjelja P+V X nedjelja P+V XI nedjelja P+V XII nedjelja P+V XIII nedjelja P+V XIV nedjelja P+V XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja OPTERE]ENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata laboratorijskih vježbi 3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije U toku semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja =128 sati Neophodne pripreme (administracija. elastična hrskavica i fibrozna hrskavica) Hrskavičavo tkivo i koštano tkivo (Koštano tkivo i okoštavanje) Krv i hematopoeza (Koštana srž i razmaz krvi) Nervno tkivo (Nervno tkivo) Mišićno tkivo (Uzdužni i poprečni presjek skeletnog mišića. pločasto slojevit epitel sa i bez orožavanja i žlezdani epitel) Popravni kolokvijum (Mezenhimno tkivo.Lacković. konsultacije. sluzno tkivo i rastresito vezivno tkivo) Slobodna nedelja Epitelno tkivo (Tetivno tkivo. dr Emilija Nenezić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u Sekretarijatu Studijskog programa Biologija i u studentskoj službi PMF-a. V. histološkoj gradji tkiva. Ćelijska membrana i membranski transport (Oblici ćelija i jedara) Citosol. držanje časova. Ćelija i tkiva . pseudoslojevit dvoredan epitel i pseudoslojevit troredan epitel) Kolokvijum (Epitel prelaznog tipa. I. Citološki atlas . izrada seminarskih radova.. studije traju 6 semestara. priprema za kolokvijum i završni ispit. V. Lacković Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: I seminarski rad 10 bodova II seminarski rad 10 bodova I kolokvijum 15 bodova II kolokvijum 15 bodova Završni ispit 50 bodova. Godine.Andjelković. Niš. retikularno tkivo. citoskelet. Prelazna ocjena se dobija ako sakupi 51 bodova.Matavulj.Nikolić. dr Emilija Nenezić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja. D.Z. studijski program Biologija.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Citologija i histologija Broj ECTS kredita Fond časova 3+2 6 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a. pismena provjera Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke Prof. Lj. ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad: 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Uvod u citologiju (građa ćelije) i histologiju. upis. Z. ćelijske organele (Prost ljuspast i prost kockast epitel) Jedro i ćelijski ciklus (Prost cilindričan epitel. Posebna naznaka za predmet: Usmena provjera. belo i mrko masno tkivo) Vezivno tkivo (Hijalina hrskavica. Ciljevi izu~avanja predmeta: Izučavanjem ovog predmeta studenti stiču osnovna znanja o ćeliji. učestvuju u debatama i rade dva testa. Literatura : 1. 11 .Milosavljević.Lalošević. Somer. 2002. M. 2.Danilović GIP "Bonafides". 180 ECTS kredita. Obavezni I Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti.

Vrste i metamorfoze korijena. upis i ovjera): (10 sati i 40 min. x 16= 170 sati i 40min. 2. tipovi. II Kolokvijum Oplodjenje. Petrović (2011) Osnovni praktikum iz anatomije biljaka. Celijski zid . rade vježbe. Metamorfoze Korijen. mitohondrije.Goldžijev aparat. Tvorna tkiva (meristemi). Botha. Ukupno opterecenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. J. plastidi) Jedro. Cvijet. mr Dragana Petrovic-saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Provodna tkiva.Praktični dio ispita: 20 poena. D. Tkiva za izlučivanje.Blaženčić (1990) Praktikum iz anatomije biljaka sa osnovama mikroskopske tehnike. Wm. bespolno i polno.Udzenje i samostalna izrada kolokvijuma.Tkiva za provjetravanje. studije traju 6 semestara.me 12 .Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Blackwell publishing. Forma.Uporedno morfološko-anatomska građa stabla. Univerzitet Crne Gore – Podgorica. Citologija. Cvjetni djelovi.pojave vezane za novi način života Stablo.) x 2= 21 sat i 20 min. .I Kolokvijum: 12 poena.pmf.Naučna knjiga – Beograd.laboratorijske vježbe. Celijske membrane.(nastava)+21 sat i 20min. Pokorična tkiva. Formula i dijagram cvijeta. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . Stevenson. D. .Obrazovanje sjemena i ploda. Razmnožavanje biljaka: vegetativno.Produkti životne djelatnosti biljne celije. Neophodne pripreme prije pocetka semestra (administracija. Prakticni dio ispita Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterecenje studenta na predmetu Nedjeljno 8 kredita x 40/30 = 10 sati i 40 minuta Struktura: 4 sata predavanja 3 sata laboratorijskih vježbi 3 sata i 40 minuta samostalnog rada ukljucujuci i konsultacije U toku semestru Nastava i završni ispit: (10 sati i 40min). Literatura: B..ac. D. Stešević. Sjeme. . Aporedno morfološko-anatomska građa.Proucavanje strukture i funkcije biljnih celija i tkiva. Primarna i sekundarna građa. (2008) Plant Anatomy An Applied Approach. metamorfoze..Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA Semestar I Broj ECTS kredita 8 Fond casova 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a.Proucavanje anatomije i morfologije vegetativnih organa Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Sladjana Krivokapic – nastavnik. Ćelijske diobe. Plod. Tkiva za fotosintezu. D. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Sladjana Krivokapić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www.(priprema)+48 sati(dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave : Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Anatomska građa.B.Završni ispit: 50 poena Posebnu naznaku za predmet: Nastava( P+V) se izvodi za grupu od oko 30studenata. Gradja tipicne biljne celije.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Beograd.ukljucujuci i polaganje popravnog ispita od 0 do 48 sata(preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterecenja za predmet od 240 sati) Struktura opterecenja: 170sati i 40min.Tatić.II Kolokvijum: 12 poena. Slobodna nedelja I Kolokvijum.Petković (1998) Morfologija biljaka.a laboratorijske vježbe(L) za grupu po 10 studenata. Tkiva za magacioniranje . F. 180 ECTS kredita. studijski program Biologija. urade praktični dio ispita i oba kolokvijuma. Tkiva za apsorpciju. Postanak života i nastanak prvih kopnenih biljaka. Histologija. T. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izucavanja predmeta: 1. Mehanicka tkiva. . List. Cutler. Nektstije.Seminarski rad: 6 poena . Citoplazma. USA. Ćelijske organele (endoplazmatski retikulum.

kompleksna jedinjenja. U semestru Nastava i završni ispit:6sati i 40min. Test iz laboratorijskih vježbi.50 poena. Struktura opterećenja: 106sati i 30min. Opšta hemija II dio. Pregled elemenata i njihovih jedinjenja: vodonik. (4) V. E.. predaju domaće zadatke. Kolokvijum. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. baze i soli.alkalni metali. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENTA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: .uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 41 sat i 50 minuta. Zbirka zadataka. Stehiometrija. Brzina hemijske reakcije. .= 13 sati i 20 min.Izračunavanja iz hemijskih jednačina.01. Lipanović. Rastvori elektrolita. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Aktivnost na vježbama i predati izvještaji – 4 poena. Literatura Literatura: (1) Arsenijević. 3 domaća zadatka po 2 poena . Školska knjiga.rade laboratorijske vježbe. Stehiometrija. Zagreb.Hemija elemenata . Hemijska veza. dr Željko Jaćimović. Češljević. Kolokvijum Stabilni i nestabilni izotopi.2 sata laboratorijskih vježbi. Status predmeta Obavezni OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA Semestar I Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuj : Akademske osnovne studije PMF-a.10 poena. osobine razblaženih rastvora. Ivegeš.3 sata predavanja. 15 i 16 grupa PSE. Školska knjiga. Beograd 2003. smješe i čiste supstance. Ispit je položen sa 51 poenom Posebnu naznaku za predmet: Laboratorijske vježbe se izvode u grupama sa najviše 13 studenata. Gasni zakoni. TMF.studije traju 6 semestara. Struktura atoma i teorije o strukturi atoma. Proučavanje osobina hemijskih elemenata i njihovih najznačajnijih jedinjenja sa posebnim akcentom na biogene elemente i mikroelemente značajne za živi svijet. gasovi. Jaki i slabi elektroliti. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Detaljnije upoznavanje osnova opšte hemije. Neophodne pripreme prije početka semestra(administracija. Ukupno opterećenje za predmet: 5x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Energetski nivoi elektrona.. studijski program Biologija. Opšta i neorganska hemija.(priprema)+41sata i 50 minuta(dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. plem. samostalna izrada domaćih zadataka. Sadržaj predmeta Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. V. elementi i jedinjenja. Zagreb.kiseonik. pojam materije. tipovi radioaktivnosti. hemijska ravnoteža. kiseline. Vant-Hoffov i Raulovi zakoni. dr Željko Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu 13 . elektronska konfiguracija i PSE. upis i ovjera): 2 x 6sati i 40 min. Osnovni hemijski zakoni. Slobodna nedjelja Rastvori. Praktikum neorganske hemije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Konsultacije.30 poena. x 16= 106sati i 40min.halogeni elem. Test Termohemija i hemijska termodinamika.(nastava)+13sati i 20min. . .6 poena. 1998 (2) D Poleti . atomska i molekulska teorija.prvi dio. Dr I. rade test i kolokvijum. (3) Filipović. međumolekulske sile.Naziv predmeta: Šifra predmeta ONH. 1989. metali i prelazni elementi. Završni ispit.koloidni rastvori. PMF Novi Sad 1997 (5) Milan Sikirica. S.1 sat i 40 minuta individualnog rada studenata uključujući i konsultacije. kristalni sistemi. Naučna knjiga.01. laboratorijske i računske vježbe. Opća i anorganska kemija. 1988.Beograd. Leovac. Bošković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.

kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: M.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I INVERTEBRATA I Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : akademske osnovne studije PMF-a. Simetrija Protozoa (Opsta gradja). Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta U semestru: Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 149 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. Cycloneuralia: Kinorhyncha. vježbe. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod.Brajković: Zoologija invertebrata I Dio. Cestodes Kolokvijum Nemertina. Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara. seminarski radovi. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Mollusca (osta gradja) Mollusca: Gastropoda Mollusca: Bivalvia. (Nastava)+13 sata i 20 min. Turbelaria Slobodna nedelja. Ctenophora Plathemminthes.10 poena. Nematomorpha Nematoda Gnathifera Gnathostomulida. Cephalopoda. dr Vladimir Pešić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. konsultacije. Nastanak Metazoa. terenski rad. 180 ECTS kredita).2 sata vježbi.20 poena. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. Trematodes. Domaci rad . konsultacije. Posebne naznake za predmet: Studenti sami snose troškove terenske nastave Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Ime i prezime nastavnika i saradnika :Prof. Klasifikacija i taksonomija. .2 sata predavanja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje anatomije. Struktura: ovjera) . upis. Prakticni dio ispita .2 sata i 40 minuta samostalnog rada.20. Gastrotricha. Protozoa: Diverzitet. Završni ispit 50 poena poena. Loricifera. 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati . Praktični dio ispita. Micrognathozoa. ekologije i filogenije pojedinih grupa Invertebrata. -Zavod za udžbenike Beograd 2003.Spongia Cnidaria. Prelazna ocjena se dobija ako sakupi 51 bodova. dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 14 . uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min.

M (2009): Istorija biologije. Metod nastave i savladanja gradiva: predavanja.dr Marijana Krivokapić. Abraham Trembli i dr). XV sedmica Napredak mikrobiologije u XX vijeku. Hipokrat. XV sedmica Biološke nauke XXI vijeka. VIII sedmica Kolokvijum I IX sedmica Napredak biološke nauke u XVII (Fransis Bejkn. 1-285. II sedmica Antičko znanje. XVII –XXI sedmica Popravni ispitni rok. III sedmica Antička Grčka (Anaksimandar. Plinije i dr). Obaveze studenta u toku nastave. Genetički inženjering.Istočna antika : Kina. Jan Svamerdam i dr). IV sedmica Srednji vijek (zapad: Rodžer Bejkn. Biohemičari XIX vijeka. Darvinizam i Vajsmanizam. Prelazna ocjena se dobija ukoliko se kumulativno sakupi 51 poen. Bliski istok: Mesopotamija. ovjera prije početka semestra. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova. hronološki počev od starih civilizacija. VII sedmica Slobodna sedmica. upis. XVI sedmica Završni ispit. konsultacije. Konsultacije: po dogovoru. Završni ispit = 45 poena.s Studijski program za biologiju. Indija.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar 1 ISTORIJA BIOLOGIJE Broj ECTS kredita 3 Fond časova 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a.Aristotel i dr) Rim (Lukrecije Kar. Čovjek paleolita.Fiziologija i biohemija tokom XX vijeka. kolokvijumi. V sedmica Polovina XV do polovine XVI vijeka (doprinos evropskih istraživača otkrivanjem nenastanjenih i istraživanje nastanjenih djelova svijeta). XI sedmica Pojava bioloških disciplina u XIX vijeku (Žan Batist. Matijas Jakob Šlajden. 15 . Vilijam Harvi. XIII sedmica Kolokvijum II. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke za ECTS katalog: Prof.Ekologija i životna sredina. razvoj tehničkih sredstava za istraživanja u biologiji. Rene Antoan Feršo. XIV sedmica Biologija XX vijeka. Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima i svim oblicima provjere znanja. Hildegard iz Bingena. formulisanje bioloških koncepata. Podgorica. X sedmica Biološke nauke u XVIII vijeku (Rene de Graf.Biblioteka Biomedicinskih nauka.ISBN 9768-86. Ibn Al nafis i dr). Zaključivanje ocjena.Žorž Luj Leklerk.Štampa: Pobjeda. istok: Al Razi.Ernst Hekel i dr). Egipat. 180 ECTS kredita.Avenzoar. kroz vjekove. Avicena. Karl Line. Opterećenje studenta u časovima: Sedmično U semestru 3 kredita x 40/30 = 4sata Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: 4 sati x 16 =64 sata Neophodne pripreme: administracija. Mendelizam. Demokrit. Empedokle. Anatomija i fiziologija u XVI vijeku. Razvoj fiziologije tokom XIX vijeka. Fridrih II od Hofenštaufena. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati). studije traju 6 semestara. 2x4 sati =8sati Ukupno opterećenja za predemet:3x30=90 Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Biotehnologija. Klasična genetika i evoluciona teorija Ćelijska i molekularna biologija.Izdavač: Univwerzitet Crne Gore . Palestina. M i Božović.7664-082—9. Platon. do savremenog doba. Struktura opterećenja: 64 sata (nastava) + 8 sati (priprema) + 18sati (dopunski rad) Literatura: Krvokapić. Aqlbert Veliki. Pripremna sedmica I sedmica Istorijski pregled razvoja biologije (etimologija i područja biologije). Persija. Ciljevi izučavanja predmeta: Istorijski pregled nastanka i razvoja biologije. VI sedmica Renesansa i rani moderni razvoj. Levenhuk. Grof od Bifona. Robert Huk. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Aktivnost u toku nastave =5 poena 2 kolokvijuma 25 x 2 = 50 poena. XII sedmica Mikrobiologija u XIX vijeku. Čovjek neolita. Polnost i embriologija. Teodor Švan.Anaksagora. Sukcesivni pregled doprinosa naučnika razvoju biološke nauke. Alkmeon iz Kortone. Razvoj zoologije i botanike u XVI vijeku.

(Nastava)+10 sati i 40 min. Karnoov ciklus. Janjić. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Mira Vučeljić 16 . Foto i Komptonov efekat Borov model atoma vodonika. Zakoni održanja energije i impulsa Mehanika čvrstog tijela. Prelazna ocjena se dobija ako sakupi 51 bodova. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. volume 1 and 2 (fifth edition). a labaratorija (L) u grupi od po 12 studenata. Prisustvo predavanjima 2 poena. Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru: Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. plana organizacije predavanja i ispita studentima. Atomski i molekulski spektri Struktura jezgra. Električna struja. površinski napon kod tečnosti Slobodna nedjelja Prvi princip termodinamike. Kinematika materijalne tačke Klasifikacija kretanja. I kolokvijum 30 poena. Elektromagnetni talasi. ovjera) .Prinudne oscilacije.Interferencija svjetlosti Difrakcija svjetlosti.2 sata predavanja. 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 min . uključujući i uključujući konsultacije. Entropija. I. Talasi. položen izlazni kolokvijum laboratorijskih vježbi donosi najviše 8 poena). Drugi princip termodinamike. Mira Vučeljić – nastavnik. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Detaljno pred. upis. A. vrste raspada Završetak predavanja Završni ispit. Hidrodinamika.2 sata i 20 minuta samostalnog rada.Savić. Ukupno opterećenje za predmet 4 x 30 = 120 sati .Tok struje kod živih organizama Magnetno polje. Elektromagnetna indukcija.1 sat računskih vježbi. Zračenje crnog tijela. svaka uspješno odradjena vježba nosi po 2 poena (ukupno 6 vježbi). kretanje centra mase. Geometrijska optika Optički sistem oka i njegove fizičke osobine. Kolokvijum.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II FIZIKA Broj ECTS kredita 4 Fond časova 3P+1LV Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. (studije traju 6 semestara. Unutrašnja energija i specifične toplote gasova. polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. studijski program Biologija. Fizička optika. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma Literatura: Resnic. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. da usvoji jezik i metode koje se koriste pri proučavanju fizičkih pojava. Bikit i Cindro: Opšti kurs fizike I i II. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Nastava fizike kao fundamentalne prirodne nauke nadgradjuje sposobnosti studenata za proučavanje prirodnih pojava iz područja fizike.Zvuk Hidrostatika. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od oko 30 studenata (preporuka).Srećković Fizika za studente biologije (skripta) V.Elektrostatika.Vučić Osnovna mjerenja u fizici Oblici provjere znanja i ocjeinjivanje: Uspješno uradjen i položen kolokvijum za laboratorijske vježbe (max 20 poena.Polarizacija svjetlosti. Dinamika materijalne tačke (Njutnovi zakoni) Sistem materijalnih tačaka. asistent dr Ana Dubak Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe u laboratoriji. 180 ECTS kredita). Završni ispit 50 poena. Halliday and Krane: Physics. Njutnov zakon gravitacije Oscilacije. Energija električnog polja. kao i da upozna studente sa glavnim konceptima i teorijama koje uokviruju naša znanja o materijalnom svijetu.

ganglion spinale III nedjelja Digestivni sistem organa i njegov embrionalni razvoj. studije traju 6 semestara. cerebellum. Studijski program Biologija. iris i corpus ciliare. I. Pylorus duodenum.Z. V. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. hepar . Milosavljevic. GIP.suprarenalis. A. ureter. Robert O. arterija mišićnog tipa i vena) Imuni sistem i njegov embrionalni razvoj (Lien. da urade sve prakticne vjezbe i kolokvijum. histoloskoj gradji tkiva i organskih sistema u organizmu kao i njihov embriolo{ki razvoj. Lj. V. Andjelkovic. Z.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Obavezni II Histologija sa embriologijom Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a. thyreoidea. 2001. medula spnalis. gl. placenta I funiculus umbilikalis) XVI nedjelja Popravni završni kolokvijum (Cornea.mamma cutis. Somer. gl. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja Cirkulatorni sistem i njegov embrionalni razvoj (Cor. upis. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum 15 poena Završni kolokvijum 15 poena 2 seminarski rad 20 poena (po 10 poena) Završni ispit 50 poena poena Posebne naznake za predmet: Studenti sami snose troškove terenske nastave Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc dr Emilija Nenezić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 17 . Literatura:C]elija i tkiva . Histološki atlas . seminarski radovi. mesovita pljuvacna IV nedjelja zlezda) V nedjelja Digestivni sistem organa ( Oesophagus. 180 ECTS kredita. gl. Nikolic. jejunum i VI nedjelja ileum) VII nedjelja Slobodna nedelja VIII nedjelja Kolokvijum (Colon i apendix vermiformis. XV nedjelja hipofiza) Završni kolokvijum (Epifiza. Ciljevi izucavanja predmeta: Izucavanjem ovog predmeta studenti sticu osnovna znanja o celiji. glandula lymphacea i tonsilla palatina) II nedjelja Nervni sistem i njegovo embrionalno razviće (Cerebrum.Matavulj. ovjera) (6 Struktura: sati i 40 minuta) x 2 = 13 sati i 20 minuta 2 sata predavanja Ukupno opterecenje za predmet : 5x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. V. Avramovic. pancreas i vesica phelea) IX nedjelja Žlijezde digestivnog trakta i njihov embrionalni razvoj (Ren. dr Doc. N. Kelley. Stamford. vježbe.Kostovska. ovarium corpus luteum XII nedjelja Muški i ženski reproduktivni sistem i njehov embrionalni razvoj (Epididymis. arterije elastičnog tipa. Lackovic. Milenkova.Perovic. Connecticut. trachea i epigotis) XI nedjelja Urinarni sistem i njegov embrionalni razvoj (Testis i ductus deferens. "Bonafides" Niš. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. rade i predaju sve domace zadatke . sclera i glandula lacrimalis ) Završna nedjelja Završni ispit Popravni završni ispit XVIII-XXI nedjelja Ovjera semestra OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta U toku semestra Nastava i završni ispit:(6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije pocetka semestra (administracija.parathyreoidea. GIP "Bonafides" Niš. Somer. retina. Histološka gradja organa . Lj.Andjelkovic.Petrovic. ukljucujuci i 2 sata laboratorijske vjezbe polaganje popravnog ispita od 0 – 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije 2 sata i 4o minuta sampstalnog rada. Danilovic. Appleton & Lange. Lackovic Embriologija. ( Lingva. M. Jose Carneiro. dens i labium . thymus. Stevan Popovic Basic Histology – Luis Carlos Jungueira. ukljucujuci i stavke do ukupnog opterecenja za predmet 150 sati) Struktura opterecenja: konsultacije 106 sati i 40 minuta(nastava) + 13 sati i 20 minuta(pripreme) + 30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da poha|aju nastavu. dr Emilija Nenezic – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.V. M. prostata i vesikula seminalis ) XIII nedjelja Endokrini sistem i njegov embrionalni razvoj (Uterus.Z. cardia i fundus ventriculi. tuba uterina i vagina) XIV nedjelja Sistem culnih organa i koža i njihov embrionalni razvoj (Glandula.2002.1998. Lj. vesica. urinaria) X nedjelja Respiratorni sistem organa i njegov embrionalni razvoj (Pulmo.

studijski program Biologija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra. II test. rješavaju i predaju sve domace zadatke. Halogeni derivati ugljovodonika. Univerzitet Crne Gore. karakt. Literatura: 1.Naziv predmeta: Status predmeta Obavezni Semestar II ORGANSKA HEMIJA Broj ECTS kredita 6 Fond casova 3P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. D. Prije izrade vježbi vrši se provjera pripremljenosti za vjezbu. etri. Ugljeni hidrati-disaharidi. tioetri. I test. M. 1997. dr Milivoje Puric-nastavnik.10 poena. A. dr Milivoje Puric Napomena: nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: . amini. I Kolokvijum . i vje`bi za najvi{e 10-12 studenata u grupi. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTERECENJE STUDENATA u semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme (administracija. Test I . 2. tioalkoholi.4 poena. Karboksilne kiseline Derivati organskih kiselina. a posle odra|ene vježbe student predaje izvještaj na potpis asistentu. samostalna izrada domacih zadataka.3 sata predavanja. Aldehidi i ketoni.Taylor. 4. Slobodna nedelja. mr Vlatko Kastratovic . klasifikacija org. R. urade sve laboratorijske vježbe predvidjene planom i programom. osobine organskih jedinjenja. . Naucna knjiga. Rondovic. reakcije i reagensi. Vježbi. Organska hemija. Alkoholi. ovjera prije pocetka semestra): 8 sati x 2 = 16 sati Ukupno opterecenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku ukljucujuci i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati(preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterecenja za predmet od 180 sati) Struktura opterecenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad). Naucna knjiga. Puric. II kolokvijum. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaci zadaci . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.10 poena. Organska hemija. fenoli. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 2003.alkadieni . alkeni. proteini. Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima. upis. osobina organskih jedinjenja i mehanizama njihovih reakcija. Podgorica. .1995. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izcavanja predmeta: Sticanje znanja o savremenim shvatanjima i dostignucima organske hemije. Kastratovic. Proucavaje strukture.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi u obliku predavanja. struktura i izomerija Alkini. Konsultacije. Amino-kiseline. Hemija. II Kolokvijum . Test II . Supstituisane organske kiseline-halogen-hidroksi-keto-kiseline Aromaticna nitro jedinjenja. Praktikum organske hemije. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Ugljeni hidrati-monosaharidi. I kolokvijum. polisaharidi. jed.2 sata laboratorijskih i rac.20 poena . Podgorica. Beograd. Završni ispit. Beograd. kvalitativna elementarna analiza org. Završni ispit . jedinjenja Ugljovodonici:alkani.1997. Aromaticni jedinjenja.3 sata samostalnog rada ukljucujuci i konsultacije. S. rade kontrolne testove i kolokvijume.6 poena (3 x 2). Struktura organskih molekula.ciklicni ugljovodonici. Arsenijevic.50 poena. . 18 . vježbe (laboratorijske i racunske). studije traju 6 semestara. 3.

Brajković: Zoologija invertebrata II Dio. ekologije i filogenije pojedinih grupa Invertebrata. Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara.15 poena. Kolokvijum .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II INVERTEBRATA II Broj ECTS kredita 7 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a.2 sata laboratorijske vježbe. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 33 minuta Struktura: . Praktični dio ispita . laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. Chelicerata (Merostomata.50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. upis.15 poena. konsultacije. . Posebnu naznaku za predmet: Studenti sami snose troškove terenske nastave Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 19 . terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Annelida (Polychaeta) Annelida (Oligochaeta. samostalnog rada ukljucujuci i konsultacije.opšta gradja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. etc. Crustacea: Malacostraca Myriapoda Hexapoda (Opšta gradja) Apterygota. diverzitet Slobodna nedelja. ovjera) 2 x (9 sati i 33 minuta) = 20 sati i 6 minuta Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.3 sata predavanja. Asterozoa Echinodermata (Crinoizoa). (Nastava)+20 sata i 33 min. .20 poena. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 152 sati i 8 min. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. Filogenija životinja Praktični dio ispita Završni ispit. Trilobita. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje anatomije. Trilobitomorpha. Završni ispit . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Insektarijum . seminarski radovi. Echinozoa. vježbe. Chaetognatha. Hirudinomorpha) Manje celomske Protostomia (Priapulida. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: M. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Panarthropoda Arthropoda. Insecta Insecta .4 sata I 33 min.Diverzitet Tentaculata: Manje celomske Deuterostomia Echinodermata (opsta gradja). U semestru Nastava i završni ispit: (9 sati 33 minuta) x 16 = 152 sati 8 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. -Zavod za udžbenike Beograd 2003. Pycnogonida) Arachnida Crustacea . Kolokvijum.). dr Vladimir Pešić – nastavnik.

ukupno 20 poena. Učenje i samostalna izrada kolokvijuma. Osnovi mikologije i lihenologije – Radivoje Marinović. Literatura: Sistematika algi – Dr Jelena Blaženčić. studije traju 6 semestara. vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati): 48 sati Struktura opterećenja: 170 sati i 40 min. Posebne naznake za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od oko 30 studenata. Sistematika gljiva – Branislav Ranković. Ekološke grupe algi. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. filogenijom i sistematikom algi. upis i Struktura: ovjera): 2 x (10 sati i 40 min. Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati . x 16 = 170 sati i 40 min. Opsta mikologija – M. klasa Centrophyceae Bacillariophyta.opšte karakteristike Podrazdio Basidiomycotina – sistematika / Podrazdio Deuteromycotina Razdio: Lichenophyta (uvod) / Razdio: Lichenophyta (sistematika) Kolokvijum II Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: 8 kredita x 40/30 = 10 sati i 40 minuta 10 sati i 40 min. oba kolokvijuma i završni ispit.(nastava) + 21 sati 20 min. klasa Pennatophyceae / Phaeophyta – opšte karakteristike i sistematika Chlorophyta I / Chlorophyta II Charrophyta (uvod sistematika) / Ekološke grupe algi. konsultacije. uloga i značaj algi II / Kolokvijum I GLJIVE: Uvod: uloga i značaj gljiva / Razdio Myxomycota (sve) Razdio Eumycota (opšte karakteristike) / Podrazdio Mastigomycotina (sve) Podrazdio Zygomycotina / Podrazdio Ascomycotina – opšte karakteristike Podrazdio Ascomycotina – sistematika / Podrazdio Basidiomycotina . Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.a laboratorijske vježbe (V) za grupu po 10 studenata.4 sata laboratorijskih vježbi.Naziv predmeta: Status predmeta Obavezni Semestar II ALGE. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Jelena Rakocević.ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. GLJIVE I LIŠAJEVI Broj ECTS kredita 8 Fond časova 4P+4V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. saradnik u nastavi. Nedjeljno 20 .laboratorijske vježbe. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja ALGE: Uvod u sistematiku algi / Cyanophyta – opšte karakteristike i sistematika Rhodophyta (sve) / Pyrrophyta i Euglenophyta Xanthophyta iChrysophyta / Bacillariophyta. . anatomijom. nastavnik.4 sata predavanja. 2 testa po 10 poena . Zavrsni ispit . studijski program Biologija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa morfologijom.uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo konsultacije.2 sata i 40 minuta samostalnog rada uključujući i roku. uloga i značaj algi I Slobodna nedjelja. gljiva i lisajeva. teren. Praktikum iz mikologije i lihenologije – Jelena Vukojević Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 2 kolokvijuma po 20 poena . . Muntanjola Cvetković. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Jelena Rakocević Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog asistenta. 180 ECTS kredita. Praktikum iz sistematike algi – Dr Mirko Cvijan.) = 21 sat i 20 min. u sekretarijatu studijske grupe Biologija i u studentskoj službi PMF-a. Prelazna ocjena .40 poena. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom . rade vježbe i izadju na test.ukupno 40 poena. (priprema) + 48 sati (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastav: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.

Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. deivati kože..) Struktura: Predavanja . 1988.prof.Stuttgart-N. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izucavanja predmeta: Cilj predmeta je da studentima omoguci neophodna znanja o mjestu i ulozi ćovjeka u prirodi. Antropološke karakteristike evropeida. upis. pigmentacija. x 16 nedelja=85 sati 20 min Neophodne pripreme (administracija. 1996. morfologiji ćovjeka. Univerzitet Novi Sad Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Geografska lokalizacija i osnovi antropoloških tipova.ukupno 20. Beograd. red. seminarski radovi.. 1996. ovjera prije početka semestra): 5 sati 20 min. Savremeni čovjek i evolucija. Savremeno rasprostranjenje osnovnih antropoloških tipova.Perevozčikov: Antropologia. Osnovne antropološke karakteristike mongoloidnog tipa.Ivanović: Antropologija I. Vuk Karadžić. (nastava) + 10 sati 40 min. Moskva. Podgorica.. New York.ed. Nedeljno 4 kredita x 40/30 =5. 2002.ukupno 10.. Unireks. 7th. Hadžiselimović: Uvod u teoriju antropogeneze. dermatoglifi. dr Verica Božić-Krstić.2 sata Ostale aktivnosti uključujući i konsultacije – 1 sat 20 minuta 21 . konsultacije. Kranium i postkranium.ukupno 10.Naziv predmeta: Status predmeta obavezan Semestar IV ANTROPOLOGIJA Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2p+2v Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF. Antropologija. antropogenezi i varijabilnosti ljudskih populacija.. E. Nervni sistem Slobodna nedjelja. x 2 nedelje=10 sati 40 min.2 sata Vježbe . Kolokvijum.1980.2002.ukupno 20. 2 testa po 10 poena . Ovjera semestra i upis ocjena. Osnovne antropološke karakteristike ekvatorijalno-australoidnog stanovništva.International edition. vježbe.V. Odontologija. I. Mader Sylvia: Human biology. Knussman R: Lehrbuch der Anthropologie und Human genetik. Aktivnost na vježbama I priprema vježbe po 5 poena .33 (5sati20 min. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 2 kolokvijuma po 10 poena . Završni ispit. P.. Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Nastava i završni ispit: 5 sati 20 min. Nastanak Homo sapiensa.York. R. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:Verica Božić-Krstić. Priprema za popravni ispitni rok I polaganje ispita-preostalo vrijeme od prve dvije stavke-iznosi 24 sata. Struktura opterećenja: 85 sati 20 min.Hrisanfonova. Seminarski rad (nije obavezan) po 5 poena . Antropomorfologija. Svjetlost. Sarajevo. testovi. (priprema) + 24 sata (dopunski rad) Literatura: B. kolokvijumi.M.Gustav Fischer Verlag. Vlahović: Čovek u vremenu i prostoru. N. Krv i krvotok. MGU. 180 ECTS kredita. Mišići Sistem za disanje. Populacioni polimorfizam i geografske promjene Homo sapiensa. Sadržaj predmeta: Pripema i upis semestra Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Tjelesni pokrivač. Osnovne etape evolucije hominida. studijski program biologija. Studije traju 6 (šest) semestara. saradnik mr Anđelka Šćepanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.

Slobodna nedjelja I kolokvijum Lipidi-kompleksni. Aminokiseline (klase.3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije. Osnovi biohemija Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: I i II kolokvijum po 16 poena. II kolokvijum Uvod u metabolizam. kinetika enzimske reakcije. Struktura i funkcija nekih globularnih i fibrilarnih proteina. studije traju 6 semestara. Lipaze. optička aktivnost. Literatura: 1) Topisirović LJ. Voda. saradnik u nastavi Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Aktivnost na vježbama i priprema vježbi . Regulatorni enzimi: amilaze. nivoi strukturne organizacije.3 sata predavanja.48 poena. Struktura i sastav. dobijanje i transfer energije u živim ċelijama. Biohemijske reakcije. lipoproteinski sistemi. polisaharidi. a laboratorijske vježbe (L) za grupu po 10 studenata. Praktični dio ispita .. 22 . vježbe. Danica Popović.4 poena.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar III BIOHEMIJA I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru 6 kredita x 40/30 = 8 sati Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja =128 sati Struktura: Neophodne pripreme (administracija.. Proteolitički enzimi. Osnovni principi bioenergetike. Peptidi. Enzimi. konsultacije. kiselo-bazne osobine i reakcija amino-kiselina). Funkcija klasifikacije proteina i kiselo-bazne osobine. Završni ispit. glikogen fosforilaza. klasifikacija. .10 poena. Biološke membrane: struktura i transport kroz membranu. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Proučavanje hemijskog sastava živih organizama i hemijskih procesa koji se u njima odvijaju Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Nukleaze. Prisustvo predavanjima . Dopunski rad: 36 sati . Mr Slavica Vujović. studijski program Biologija. kolokvijumi Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Biomolekuli ćelija. ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6 x 30 = 180 sati . Završni ispit . testove i oba kolokvijuma. specifičnost. 1995. Danica Popović Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog asistenta. Spasojević-Kalimanovska V. disaharidi. lizozom. urade praktični dio ispita. Struktura i osobine purinskih i primidinskih baza. Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave : Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. prosti. Monosaharidi. Dinamička biohemija. upis. u sekretarijatu studijske grupe Biologija i u studentskoj službi PMF-a. Posebnu naznaku za predmet: Nastava ( P+V) se izvodi za grupu od oko 30 studenata. rade vježbe. inicijacija enzima. Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 2) Spasiċ S. Ugljeni hidrati. Nukleinske kiseline (DNK i RNK). struktura i funkcija glikokonjugata.2 sata laboratorijskih vježbi. nastavnik.6 poena. Praktični dio ispita. Jelić-Ivanović S. 180 ECTS kredita.

Inervacija. U slučaju potrebe nastava i vježbe se mogu izvoditi i na engleskom jeziku.Membranski i akcioni potencijal. Kardiovaskularnog sistema: Srce. Literatura: 1. seminarski rad). I Kolokvijum Slobodna nedjelja Respiracija.Glomerul.me 23 .Hod.Sistem krvnih sudova. Senzibilitet:Receptori. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za slušanje i prijavljivanje ispita Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti treba da steknu saznanja o osnovnim fiziološkim principima i da shvate integraciju pojedinačnih funkcija svih organa i ćelija tijela u zajedničku funkcionalnu cjelinu. Konsultacije. upis. uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: (10 sati i 40 minuta) x 16 = 170 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra 8administracija.Tireoidea.Reapsorpcija i ekskrecija.Hormonska kontrola.Hipofiza.Guyton: Medicinska fiziologija. Motorika:Refleks. dr Andrej Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu možete dobiti na http://www. Medicinski fakultet Foča 2003. uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 48 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet (240 sati) Struktura opterećenja: 170 sati 40 minuta (Nastava)+21 sati i 20 minuta (Priprema)+48 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.Kičmena moždina. a vježbe za grupu po 10 studenata.Renin-angiotenzin sistem. Polne žlijezde. Varenje hrane.Građa i uloga Hb. ovjera) 2 x (10 sati i 40 minuta) = 21 sat i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 30 studenata. Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara. dr Andrej Perović. Ponašanje i motivacioni mehanizmi. Regulacija glukoze u krvi Regulacija acido-baznog statusa.Motorna jedinica. laboratorijske vježbe.Mehanika disanja.Izvori E i sinteza ATP-a. Funkcionalno jedinstvo sistema. predaju domaće zadatke i seminarski rad i rade oba kontrolna testa i kolokvijuma. Završni ispit (usmeni) Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 8 kredita x 40/30 = 10 sati i 40 minuta Struktura: 4 sata predavanja 3 sata laboratorijskih vježbi 3 sata i 40 minuta samostalnog rada.Imunost.Mišićni tonus.Sinapsa:vrste.Regulacija disanja. Savremena administracija. Regulacija. A. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Projekcije u moždanoj kori.Drecun: Praktikum iz fiziologije.Savremena administracija. Jedan seminarski rad 8 poena. odrade laboratorijske vježbe. II Kolokvijum Autonomni nervni sistem. Aktivnost u nastavi 2 poena.Hemostaza. Samostalni rad (preparacija živog materijala.Kontrakcije. Završni ispit : usmeni ukupno 50 poena.Uticaj simpatičke i hormonske vazokonstrikcije.Refleksni luk.Fiziologija vida.Građa sarkomere. Fiziologija mišića:Skeletni mišići. građa i prenos signala. Ekscitabilna tkiva.Endokrinologija. Uloga i fukcija jetre.limbički sistem i hipotalamus.Krv.pmf.Krvne ćelije. Bubreg. W. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. 3.C.Razmjena gasova u plućima.Stanja moždanih aktivnosti i pamćenje. Fenomen adaptacije. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Senzitivni put.ac. Medicinska knjiga 2009. Jedan kontrolni test iz praktičnog dijela i ovjera rezultata praktičnog rada 10 poena.Održavanje ravnoteže.Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) OPŠTA FIZIOLOGIJA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Obavezni III 8 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a.Nefron. ljudsko ili životinjsko tijelo.Mehanizmi regulacije.Zone korteksa.Receptori. M.Ganong: Pregled medicinske fiziologije. 2. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod u fiziologiju.F.2007. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena).

1996. domaći zadatak 4 poena. Cirkulatorni sistem kičmenjaka. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu – Beograd. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti: Invertebrata I i II Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje uporedne morfologije i anatomije Chordata. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 210 sati) Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Osnovi morfologije kičmenjaka. ovjera prije početka semestra): Sruktura: 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati . . .3 sata i 20 minuta samostalnog rada. Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara. Odlike Chordata. Nervni sistem kičmenjaka. samostalna izrada zadataka (preparacija osteološkog materijala). Morfologija i sistematika Hordata. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . kolokvijume. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. a vježbe (V) za grupu po 10 studenata. Kalezić M. Hordati (skripta). Respiratorni sistem kičmenjaka Kolokvijum II. Odlike. upis. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Celom i mezentere Digestivni sitem kičmenjaka. . kolokvijumi. vježbe. naročito Vertebrata. polaganje poparavnog ispita od 0-42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije uključujući i konsultacije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni SISTEMATIKA I UPOREDNA ANATOMIJA KIČMENJAKA I Semestar III Broj ECTS kredita 7 Fond časova 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. Literatura: Kalezić M. Cirkulatorni sistem kičmenjaka Ekskretorni sistem kičmenjaka Reproduktivni sistem kičmenjaka Završni ispit (usmeni ispit) Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 minuta)x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (administracija. Skeletni sistem kičmenjaka Skeletni sistem kičmenjaka Mišićni sistem kičmenjaka Kolokvijum I. (priprema) + 42 sata (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.Završni ispit: praktični – 15 i usmeni ispit . Kalezić M. sistematski i filogenetski položaj Vertebrata (kičmenjaka). dr Drago Marić Napomena: Dodatne informacije o predmetu Nedjeljno: 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta 24 . porijeklo i razviće kičmenjaka. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Nervni sistem kičmenjaka Slobodna nedjelja. 1998. prisustvo vježbama 3 poena. Stanković S..Prisustvo predavanjima 3 poena. dr Drago Marić . konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Morfologija hordata (praktikum). Univerzitet u Kragujevcu.35 poena.Dva kolokvijuma po 15 poena (30 poena) . odrade i ovjere praktične vježbe i domaći zadatak. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od oko 20 studenata. 1950. PMF – Kragujevac. Uporedna anatomija kičmenjaka. mr Dragana Milošević . Kožni sistem kičmenjaka.3 sata vježbi.nastavnik.Beograd. urade testove. Preduslov izlaska na usmeni dio ispita je položen test i praktični dio ispita. uključujući i . praktični i usmeni dio ispita. . Savremena administracija.3 sata predavanja. 1995. Šorić V. Čulni organi Čulni organi Endokrini sistem kičmenjaka. Naučna knjiga – Beograd. Đorović A.Test 10 poena. testovi. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu – Beograd. 1997. (nastava) + 18 sati i 40 min.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. učenje.

osnovne karakteristike i subordinaciona klasifikacija Recentne paprati Razdio Pinophyta. Napomena: Studenti same snose troškove terenske nastave. izrada testova i kolokvijuma. dr Danijela Stešević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. (2010): Plant Systematics. . KOLOKVIJUM 1 SLOBODNA SEDMICA Klasifikacija razdjela Lycopodiophyta. Broj studenata na predmetu ne bi trebao biti veći od 36. KOLAŠIN.upis. KOLOKVIJUM 2 Fosilne golosjemenjače. 25 . Beograd Dopunska literatura: Simpson. PLAN RADA Pripremna nedjelja I II III IV Naziv metodskih jedinica za predavanja (P). Vježbe se sastoje iz laboratorijskog i terenskog dijela.) Predavanje TEREN Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Uvod u Sistematiku Viših biljaka. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. studijski program Biologija. POPRAVNI KOLOKVIJUM Razdio Equisetophyta Razdio Polypodiophyta.. dio Uvod u razdio Lycopodiophyta. V (2002): Sistematika i filogenija viših biljaka. kontrolni testovi. Ciljevi izučavanja predmeta: -Evolucija kopnenih biljaka. M. kolokvijumi. herbar = 10 poena. planom i programom rada. Laboratorijski se obavlja sa grupama od najviše 12 studenata. .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA 1 Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : III 4 2P+1V Akademske osnovne studije PMF-a. tereni (T) i ostale nastavne sadržaje (O).. Porijeklo viših biljaka. evolucija biljnih organa. BAŠTI I BOTANIZIRANJE BRDOM ŠLJIVOVICA Klasifikacija viših biljaka. dok terenima prisustvuju studenti svih grupa zajedno. Neophodna priprema prije početka semestra (administracija. Razdjeli Rhyniophyta & Zoosterophylophyta Razdio Bryophyta. Kratak pregled Filogenije viših biljaka ZAVRŠNI ISPIT Konsultacije.završni ispit= 40 poena Nedjeljno 4 kredita x 40/30= 5sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sata laboratorijskih vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16= 85 sati i 20 min.Upoznavanje bogatstva i raznovrsnosti flore Crne Gore. sakupljaju materijal za herbarsku zbirku. samostalna determinacija materijala i učenje. laboratorijske i terenske vježbe. konsultacije. 3. test = 15 poena. laboratorijske vježbe i teerni. B. . 2 kolokvijuma po 15 poena = 30 poena. upoznavanje sa konceptom predmeta. ZUNS.overa) iznosi 10 sati i 40 minuta Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu: predavanja. 2. Termin izvođenja terenske nastave nije fiksan i zavisi od vremenskih prilika. seminarski rad= 5 poena. izrada herbarske zbirske. Blečić. Osnovna literatura: Tatić.osnovne odlike i subordinaciona klasifikacija Subordinaciona klasifikacija mahovina 2. vježbe: laboratorijske vježve (LV). studije traju 6 semestara. POPRAVNI KOLOKVIJUM 2 Recentne golosjemenjače. Elsevier Posebne naznake za predmet: Nastava iz predmeta se realizuje kroz predavanja i praktični rad= vježbe.POSJETA BOT. izlaze na kolokvijume i testove.. dopunska nastava POPRAVNI ROK ZAVRŠNOG ISPITA V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVIXVII XVII XIX-XX Opterećenje studenta u časovima: Ukupno opterecenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve do druge stavke do ukupnog opterecenja za predmet 120 sati) Struktura opterecenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema)+ 24 sata (dopunski rad) Oblici provjere znanja i ocjenjivanja u toku godine: 1. klasifikacija i njihovi filogenetski odnosi (zaključno sa golosjemejnačama). 180 ECTS kredita. 4. Planirani oblik provjere znanja (PZ: domaci zadaci. opšte karakteristike i podjela na klase. 5.

Praktični dio ispita. Praktični dio ispita . rade vježbe.. Biosinteza masnih kise4lina i regulacija njihovog metabolizma. konsultacije.2 sata i 40 minuta samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 uključujući i konsultacije.2 sata laboratorijskih vježbi. nastavnik. Dinamička biohemija. saradnik u nastavi Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. studijski program Biologija. u sekretarijatu studijske grupe Biologija i u studentskoj službi PMF-a. Završni ispit. Dopunski rad: 36 sati . biosinteza drugih monosaharida. Aktivnost na vježbama i priprema vježbi . minuta = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati . Ciklus limunske kiseline. testove i oba kolokvijuma. Katabolizam lipida: masnih kiselina. Slobodna nedjelja. sfingolipida. Biosinteza nukleotida. Biosinteza esencijalnih aminokiselina. vježbe.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar IV BIOHEMIJA II Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. I kolokvijum Glukoneogeneza. Osnovi biohemije Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: I i II kolokvijum po 16 poena. disaharida.6 poena. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu U semestru Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 nedjelja =106 sati 40 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta minuta Struktura: Neophodne pripreme (administracija. Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. pentozofosfatni put. vitamina D. Nedjeljno 26 . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Posebnu naznaku za predmet: Nastava ( P+V) se izvodi za grupu od oko 30 studenata. Energetski metabolizmi. minuta (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.10 poena. fosfoglicerida. ovjera): 2 x 6 sati i 40 . 2) Spasiċ S. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. hema. Uključivanje drugih ugljenih hidrata u glikolitički put. Biosinteza triacilglicerola i slozenih lipida. Biosinteza steroidnih hormona. Literatura: 1) Topisirović LJ. JelićIvanović S. Katabolizam nukleotida. žučnih kiselina i neesencijalnih amino kiselina. Mr Slavica Vujović. 180 ECTS kredita. urade praktični dio ispita. Završni ispit . Oksidativna dekarboksilacija piruvata. Putevi degradacije proteina. biogenioh amina.48 poena. Glikogenoliza. triacilglicerola.4 poena. Spasojević-Kalimanovska V. upis. a laboratorijske vježbe (L) za grupu po 10 studenata. polisaharida. kolokvijumi Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Oksidatitvna fosforilacija. Prisustvo predavanjima . II kolokvijum. Danica Popović.Glikoliza. glutationa. Mliječnokiselinska i alkoholna fermentacija.. Danica Popović Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog asistenta.2 sata predavanja. Biosinteza lipida. glikogeneza. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Proučavanje hemijskog sastava živih organizama i hemijskih procesa koji se u njima odvijaju Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Katabolizam proteina. studije traju 6 semestara. ketonskih tijela. Sudbina holesterola. 1995. Katabolizam ugljenih hidrata.

Morfologija i sistematika Hordata. Amphibia (karakteristike i klasifikacija) Kolokvijum I. sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (pripreme) + 30 (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Preduslov izlaska na usmeni dio ispita su položeni testovi. Univerzitet u Kragujevcu. 1996.2 sata laboratorijske vježbe. konsultacije. 5 kredita x 40/30= 6 sati i 40 min. naročito Vertebrata. a vježbe (V) za grupu po 10 studenata. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 30 sati (preostalo . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . praktični i usmeni dio ispita. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Šorić V. upis.Prisustvo vježbama 3 poena. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu – Beograd. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu – Beograd. Agnatha (karakteristike i klasifikacija) Chondrichthyes (karakteristike i klasifikacija) Osteichthyes (karakteristike i klasifikacija) Osteichthyes (karakteristike i klasifikacija). vježbe. učenje.Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena). odrade i ovjere praktične vježbe. samostalnog rada. Kalezić M.2 sata i 40 min. Cephalochordata. . Hordati (skripta). Mammalia (karakteristike i klasifikacije Mammalia (karakteristike i klasifikacije) Mammalia (karakteristike i klasifikacija) Završni ispit (praktični i usmeni dio ispita) Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: 6sati i 40 min. kolokvijumi. Literatura: Radovanović M. Kalezić M. Zoologija (drugi deo – sistematika životinja).2 sata predavanja. Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara.x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. mr Dragana Milošević . Tunicata. Amphibia (karakteristike i klasifikacija) Slobodna nedjelja Reptilia (karakteristike i klasifikacija) Reptilia (karakteristike i klasifikacija Reptilia (karakteristike i klasifikacija Kolokvijum II. . Uvod u sistematiku kičmenjaka.Završni ispit 50 poena. urade testove. . testovi.nastavnik. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Položena Uporedna anatomija i sistematika kičmenjaka I Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sistematike i filogenetskih odnosa Chordata. Naučna knjiga – Beograd. Đorović A. dr Drago Marić Napomena: Nedjeljno: 27 . dr Drago Marić . . ovjera) 2 x 6 sat i 40 minutai = 13 sati i 20 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet : 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Posebne naznake za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od oko 20 studenata.Prisustvo predavanjima 3 poena.. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Chordata:Hemichordata.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBAVEZNI UPOREDNA ANATOMIJA I SISTEMATIKA KIČMENJAKA II Semestar IV Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. 1997. . 1998. uključujući i vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 konsultacije. 1965. Morfologija hordata (praktikum). kolokvijume. . Aves (karakteristike i klasifikacija) Aves (karakteristike i klasifikacija) Aves (karakteristike i klasifikacija).Dva test po 7 poena (ukupno14 poena). PMF.

subordinaciona klasifikacija Potklasa Rosidae. POPRAVNI KOLOKVIJUM Podklase Alismidae i Lilidae Podklase: Commelinidae. Diversity and Classification of Flowering Plants. izrada testova i kolokvijuma. Broj studenata na predmetu ne bi trebao biti veći od 36. završni ispit: herbarijum (30 poena) + teorijski dio (20 poena) = 50 poena PROLAZ NA ISPITU SE DOBIJA OSVAJANJEM 51 POENA. tereni (T) i ostale nedjelja nastavne sadržaje (O). opšte karakteristike. KOLOKVIJUM 1 SLOBODNA SEDMICA Subordinaciona klasifikacija podklase Rosidae. Planirani oblik provjere znanja (PZ: domaci zadaci. (1997). Konsultacije: utorak 12. 2 testa po 10 poena= 20 poena. laboratorijske vježbe i tereni. studijski program Biologija. kroz terenski rad i izradu herbarske zbirke Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc.00h (ili u nekom drugom terminu po dogovoru) Osnovna literatura: Tatić. konsultacije. Arecidae TERENSKA NASTAVA TERENSKA NASTAVA ZAVRŠNI ISPIT Konsultacije. 3. Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu: predavanja. subordinaciona klasifikacija Potklasa Caryophyllidae Potklasa Dillenidae. P PLAN RADA Pripremna Naziv metodskih jedinica za predavanja (P). Vježbe se sastoje iz laboratorijskog i terenskog dijela. Tokom terenske nastave i samostalnih aktivnosti. 5. seminarskog rada. M. Columbia University Press. ovjera prije početka semestra): 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. ZUNS. subordinaciona II Predavanje klasifikacija III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI-XVII XVIII XIX-XX Opterećenje studenta u časovima: U toku semestra: Nastava i završni ispit:: (9 sati i 20 minuta)x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (administracija. studenti sakupljaju materijal za herbarsku zbirku. samostalna determinacija materijala i učenje. Zbirka mora sadržati 300 vrsta korektno herbarizovanih i etiketiranih cvjetnica iz flore Crne Gore. Subordinaciona klasifikacija potklase Asteridae. Napomena: Studenti sami snose troškove terenske nastave. opšte karakteristike. Termini izvođenja terena nisu fiksni i zaviše od meteroloških prilika i vremena cvjetanja biljaka. 2. kolokvijumi. uključujući i Sruktura: polaganje poparavnog ispita od 0-42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke 2 sata predavanja 3 sata vježbi do ukupnog opterećenja za predmet od 210 sati) Struktura opterećenja: 4 sata i 20 minuta samostalnog rada. opšte karakteristike. laboratorijske i terenske vježbe. sakupljaju materijal za herbarsku zbirku. dok terenima prisustvuju studenti svih grupa zajedno. Elsevier Posebne naznake za predmet: Nastava iz predmeta se realizuje kroz predavanja i praktični rad= vježbe. kontrolni testovi. dr Danijela Stešević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Nedjeljno: 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Predavanje Potklasa: Hamamelidae. čija izrada predstavlja preduslov za polaganje Završnog ispita. izrada herbarske zbirske. praktični rad u fakultetskoj herbarskoj zbirci = 5 poena. Blečić. KOLOKVIJUM 2 Nastavak subordinacione klasifikacije Asteridae. vježbe: laboratorijske vježve (LV). Potklasa Asteridae. seminarski rad 1= 5 poena. Ciljevi izučavanja predmeta: -Klasifikacija i filogenetski odnosi cvjetnica -Upoznavanje bogatstva i raznovrsnosti flore Crne Gore. izlaze na kolokvijume i testove. . 180 ECTS kredita.00-14. B. upis.. POPRAVNI KOLOKVIJUM Nastavak predavanja o subordinacionoj klasifikaciji Rosidae. podjela. opšte karakteristike. podjela. New York. opšte karakteristike. Simpson. Beograd Dopunska literature: Takhtajan. (2010): Plant Systematics. (priprema) + 42 sata (dopunski rad) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u toku godine: 1. A. 2 kolokvijuma po 10 poena = 20 poena. Uvod u sistematiku Liliopsida. dopunska nastava ZAVRŠNI ISPIT (HERBAR) ZAKLJUČIVANJE OCJENA 28 . Laboratorijski se obavlja sa grupama od najviše 12 studenata. uključujući i konsultacije 149 sati i 20 min. osnovne odlike i njegova subordinaciona klasifikacija Potklase Magnolidae i Ranunculidae. studije traju 6 semestara.) I Predavanje Razdio Magnoliophyta. 4.Šifra predmeta Naziv predmeta: Status predmeta Obavezni SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA2 Semestar Broj ECTS kredita Fond časova IV 5 2P+3V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a.. (nastava) + 18 sati i 40 min. V (2002): Sistematika i filogenija viših biljaka..

Mikroskopiranje.T. Značaj mikrorganizama za čovječanstvo. Aktivnost na casu 4 poena. Morfologija i struktura virusa. P u prirodi. odrade sve laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma. Filogenija eubakterija i arhebakterija. D (1988) Mikrobiologija. Kolokvijum II Primjenjena mikrobiologija. M. Struktura: ovjera) 2 x (10 sati i 40 minuta) = 21 sat i 20 minuta 4 sata predavanja Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati 3 sata laboratorijskih vježbi 3 sata i 40 minuta samostalnog rada. Beograd.o.. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ultrastruktura prokariotske i eukariotske ćelije. upis. M. u prirodi. Prenos genetičke informacije. Fotosinteza kod bakterija. uključujući konsultacije polaganje popravnog ispita od 0 do 48 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet (240 sati) Struktura opterećenja: 170 sati 40 minuta (Nastava)+21 sati i 20 minuta (Priprema)+48 sati (Dopunski rad) Obaveze studenata: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Mutacije. Faktori patogenosti. Klasifikacija bakterija Patogenost mikroorganizama. Jedan seminarski ra 6 poena. Podjela virusa. Mikrobiološke osnove genetičkog inženjerstva. strukturom i funkcijom prokariotskih i acelularnih mikroorganizama. u vodi. Literatura: (1) Simić. Prentice Hall Int Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena). Reparacioni mehanizmi. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata u semestru Nastava i završni ispit: (10 sati i 40 minuta) x 16 = 170 sati i 40 minuta 8 kredita x 40/30 = 10 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra 8administracija. Genetika mikroorganizama. Uticaj faktora spoljašnje sredine na rast. M. (3): Madigan..Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar IV MIKROBIOLOGIJA Broj ECTS kredita 8 Fond časova 4P+3V Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. Završni ispit : 50 poena. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Virusi. vježbe (laboratorijske). Razmjena genetičkog materijala. J. Antibiotici Ekološka mikrobiologija. Simić. 11 Ed.M. Metode u izučavanju virusa.. (2): Knežević-Vukčević J. Kolokvijum I Slobodna nedjelja Metabolizam mikroorganizama. Bakteriofagi. D (2006): Metode u th nedjeljno mikrobiologiji. docent 29 . Biološki fakultet. Kontinualna kultura bakterija. M. Rekombinatna DNK i genetičko inženjerstvo. Kruženje C.o u hrani.o. Građa informacionih molekula. Studijski program Biologija. Kriva rasta. Odbrambeni mehanizmi domaćina. Bioprocesi i bioreaktori. Reprezentativne grupe bakterija. Zagađenje voda i njihovo prečišćavanje. Sinhroni rast. Savladavanje osnovnih tehnika u kultivaciji mikroorganizama i metoda za izučavanje mikroorganizama. Martinko. (2006) Brock Biology of Microorganisms. Bioenergetika.o u vazduhu. M. (studije traju 6 semestara. Naučna knjiga. Beograd. Rast mikroorganizama u laboratorijskim uslovima. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis studenata Otkriće mikroorganizama. Mikroorganizmi u industriji.o u zemljištu. M. S. Biosinteza. Razvitak mikrobiologije. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: : Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovama biologije mikroorganizama. Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja. Metabolički tipovi mikroorganizama. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Svetlana Perović. N. Grupe mikroorganizama. konsultacije i kolokvijumi. Dva kontrolna testa po 5 poena (ukupno 10 poena).

Popravni kolokvijum XIV nedjelja XV nedjelja Ukrštanje u bliskom srodstvu.Studijski program biologija Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovnim zakonitostima nasledjivanja i promjena koje nastaju na živim organizmima. 1970.P. XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Popravni ispitni rok Zaključivanje ocjena OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 93 časa Struktura: .2 sata vježbe. heterozis i vještačka selekcija.Ćelijski ciklus. Beogerad. Genetička struktura prirodnih populacija.: Genetika. vježbe. Literatura : Marinković i saradnici: Genetika. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Faktori koji mijenjaju genetičku ravnotezu. Rekombinacija gena III nedjelja Promjene u strukturi hromozoma. Naučna knjiga. Imunogenetika krvnih grupa X nedjelja Genetička uslovljenost kancera i kontrola starenja. Kolokvijum XI nedjelja XII nedjelja Genetička ravnoteza populacija-ekvilibrijum. Struktura i funkcija gena (DNK. dr Vojislav Novosel.Organizacija gena i hromozoma kod eukariota IX nedjelja Genetički mehanizmi imunoloških sposobnosti.: Genetika. imbriding-autbriding.RNK) VI nedjelja Replikacija DNK. U semestru Nastava i završni ispit: 12 sati x 15 = 180 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum (2 x 15)= 30 poena.Genetička determinacija pola. 1976. Test iz praktičnih vježbi (2 x 10) = 20 poena.Multipni aleli i oblici interakcije medju genima. V nedjelja Vanhromozomsko nasledjivanje kao i faktori koji izazivaju to nasledjivanje.Translacija RNK VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Funkcija gena-Bencerov eksperiment. saradnik Mr Borislav Ivanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 1981. Gradja hromozoma eukariota.4 sata predavanja. kontrolni test i kolokvijum. Euploidija Aneuploidija IV nedjelja Mutacije. Đakob i Monoov model gena. Dubinjin N. držanje časova. i Borojević K. upis. Heritabilnost.: Geni u populacijama. Novi Sad. Vojislav Novosel. Novi Sad. XIII nedjelja Genetička determinacija i nasledjivanje kvantitativnih osobina.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni Semestar IV GENETIKA Broj ECTS kredita 7 4+2 Fond časova Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF . Promjene u broju hromozoma. Genetički kod. Transkripcija RNK. Beograd. II nedjelja Struktura čelije i funkcija njenih organela. Borojević S.: Obšćaja genetika. Promjene u gradji DNK. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 12 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) 42 sata Struktura opterećenja: 180 + 24 + 42 = 246 sati Studenti su obavezni da poha|aju nastavu. . Završni ispit 50 poena.dr. Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u Sekretarijatu Studijske grupe Biologija i u studentskoj službi PMF-a. i kolokvijum iz teorije. ovjera) 2 x 12 sati = 24 sata Ukupna opterećenja za predmet: 7 x 60 = 420 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Značaj genetičke različitosti za opstanak ortganizama u prirodi. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja Mendelova pravila nasledjivanja. Genetička kontrola razvića i mehanizmi. pismena provjera Ime i prezime nastavnika koje je pripremio podatke: Prof. Mišić P. Partenon. 1999. Borojević K. 1983. Moskva. 30 . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen. rade vježbe sa testom. Posebna naznaka za predmet: Usmena provjera.

studijski program Biologija. Kretanje i odavanje vode. konsultacije. Naučna knjiga. Starenje i abscisija. L. Ćelijske komponente... Stanković. Sunderland.. rade vježbe. praktikum. Naunović. Sarić. Fiziologija rastenja i razvića.Beograd. upis. seminarski radovi. Z.. Nauka. Konjević. Totipotentnost somatskih ćelija. Fiziologija mineralne ishrane. M. Lj. Ćulafić. (1991): Fiziologija biljaka..ac. Lj. R.pmf. Hormonalna regulacija rastenja i razvića. Fotosinteza. Apsorpcija jona i organskih jedinjenja. Taiz. snaga usisavanja. Fotorespiracija.. Konjević. Beograd. Stanković.. Massachusetts.. Literatura: Nešković. (2003): Fiziologija biljaka. urade praktični dio ispita i oba kolokvijuma. (1992): Fiziologija biljaka. B. Zeiger.. Osmotski pritisak.. N.Seminarski rad: 10 poena .. Fizičke pojave pri aps. Sadržaj predmeta Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Opterećenje studenta na predmetu Nedjeljno: 9 kredita x 40/30 = 12 sati Sruktura: 4 sata predavanja 4 sata vježbi 4 sata samostalnog rada.Praktični dio ispita: 16 poena . E. R. Inc. ovjera prije početka semestra): 2 x 12 = 24 sata Ukupno opterećenje za predmet : 9 x 30 = 270 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku..Asimilacija azota. II Kolokvijum Pokreti kod biljaka. Sinauer Associates. turgorov pritisak. (1985): Praktikum iz fiziologije biljaka... Somatska hibridizacija Fiziologija cvjetanja i fotoperiodizam.I Kolokvijum: 12 poena . Sadržaj mineralnih elemenata u biljkama. Ugljeni hidrati i lipidi kao supstrat disanja. Fiziologija biljne ćelije. (1998): Fiziologija biljaka.II Kolokvijum: 12 poena . Krstić. Ž. Ž.Fiziolofija otpornosti. Ćulafić.laboratorijske vježbe. (1998): Plant Physiology. NNK-International. Oksidativna fosforilacija. Cerović. mr Dragana Petrović-saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. uključujući i polaganje poparavnog ispita od 0-54ata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 270 sati) Struktura opterećenja: 192 sata (nastava) + 24 sata (priprema) + 54 sata (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.Završni ispit: 50 poena Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Slađana Krivokapić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. Mikro i makro elementi. Kastori..Naziv predmeta: Šifra Status predmeta Semestar predmeta Obavezni V Fiziologija biljaka Broj ECTS kredita 9 Fond časova 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje :Akademske osnovne studije PMF-a. Dormancija. M. Krstić. Transport kroz simplast. Vernalizacija. Svijetla faza fotosinteze. Biohemija Ciljevi izučavanja predmeta: Proučavanje životnih procesa u biljkama Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Slađana Krivokapić – nastavnik.. studije traju 6 semestara. Beograd. Praktični dio ispita Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Nastava i završni ispit: 12 x 16 = 192 sata Neophodne pripreme (administracija. Novi Sad.. Naučna knjiga.. Fotosintetička fosforilacija. Fotosintetički pigmenti. Fotosintetički transport elektrona. Usvajanje organskih materija od strane biljaka. Beograd. G.me 31 . Petrović. Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz predmeta:Anatomija biljaka. uključujući i konsultacije U toku semestra: Predmet i zadaci izučavanja fiziologije biljaka. sumpora i fosfora. Tamna faza fotosinteze. Značaj sunčeve svjetlosti za fotosintezu. B. Fiksacija kod C-4 i sukulentnih biljaka. svj.. Disanje.. M. M.. Primanje i odavanje vode. R. Sarić. Feljton. R. Kretanje mineralnih i organskih materija. 180 ECTS kredita. Regulacija disanja. Petrović. Usvajanje jona. Slobodna nedelja I Kolokvijum. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . Fiziologija sjemena i ploda. Kastori. Kultira biljnih ćelija.

Studijski program biologija. 2004. Hromozomi eukariota. elongacija i terminacija kod translacije. Boston. Bidirekciona replikacija. Z-DNK. 2002. Biološka aktivnost proteina i struktura. vanredni profesor. RNK splajsing. coli. Promotor. X nedjelja Replikacija kotrljajućih prstenova. VI nedjelja REPLIKACIJA DNK Pravila. pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum .25 poena. USA. Determinisanje primarne strukture.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar V MOLEKULARNA BIOLOGIJA I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. Beograd. Terminacija replikacije.Promotor RNK polimeraze II i III. Satelitska DNK. Prentice Hall. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog . IV nedjelja GRAĐA HROMOZOMA Hromozom E. laboratorijske vežbe. Lebanon . XV nedjelja Posttranslaciona modifikacija proteina.2 sata laboratorijskih vježbi.. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. konsultacije. Poluživot iRNK. Kolokvijum. rade vježbe i kolokvijum.Hemijski eksperimenti. Dokaz semikonzervativnosti. Jones and Bartlett. Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne 6 kredita x 40/30 = 8 sati pripreme prije početka semestra (administracija. Histonski proteini i hromatin. mjesta aktivacije i enhenseri. XVI nedjelja Završni ispit. Strukturna hijerarhija hromozoma. XIV nedjelja TRANSLACIJA Značaj. III nedjelja Depolimerizacija nukleinskih kisjelina. Repetitivne sekvence. RNK polimeraza eukariota.. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Danko Obradović. Završni ispit . Enzimi replikacije. Nekovalentne interakcije koje utiču na njihovu konformaciju. Boston.Freifelder David: Molecular Biology. Jones and Bartlett.coli). USA. Transklipcija i translacija kod prokariota (vremenska i prostorna povezanost). Struktura iRNK.3 sata samostalnog rada uključujući konsultacije (priprema) + 36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.Obradović Danko: Reakcija polimerizacije lanca. Replikacija kod prokariota (E. XIII nedjelja Hiperosjetljiva mjesta. Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanje živih bića na molekularnom nivou. Malacinski. Metilacija DNK i mismač reper. Struktura 5' i 3' krajeva eukariotskih iRNK molekula (kapa i rep). II nedjelja NUKLEINSKE KISJELINE Struktura. rukopis. Nukleozomi i njihova gradja. elongacija i terminacija. Struktura (vrste). Struktura t-RNK. upis i ovjera): 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za Struktura: .25 poena.Obradović Danko:Svetlosni mikroskopi. Napomena: Dodatne informacije o predmetu 32 . Prelazna ocjena se dobija ako je zbir poena iz oba semestra najmanje 51 poen. Inicijacija replikacije.Proteini... 1987. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Vrste RNK molekula i funkcija. Eksperimenti koji su ukazali da je DNK genetički materijal. Genetski kod. Transkripcija kod eukariota.Obradović Danko: Kloniranje organizama. Procesing tRNK i rRNK. Uloga žiraze.rRNK i tRNK. VIII nedjelja IX nedjelja Dokaz diskontinualnosti (Okazakijevi fragmenti). Struktura ribozoma. New York. vanredni profesor. studije traju 6 semestara. Geometrijski problem. VII nedjelja Slobodna nedjelja. Eksperiment transformacije. Inicijacija.3 sata predavanja. 2002. USA.Benjamin Lewin: Genes VIII. 2003. USA. 180 ECTS kredita. XI nedjelja TRANSKRIPCIJA Značaj. Osobine genetičkog materijala. V nedjelja GENETIČKI MATERIJAL Centralna dogma Molekularne biologije. Denaturacija i kriva topljenja DNK. rukopis. XII nedjelja Struktura tRNK. RNK polimeraza. Veličina i fragilnost DNK. Vrste makromolekula i struktura. Denaturacija i renaturacija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja Makromolekuli. Hidroliza proteina. Garland Science – a member of the Taylor & Francis Group. Srbija i Crna Gora.. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Danko Obradović. Cirkularna DNK i superheliks.Inicijacija.: Molecular Biology of the Cell. Literatura: Bruce Alberts i sar. Renaturacija. Blendor eksperiment. opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati .. Pregled etapa translacije. Stabilnost DNK heliksa. Gradja centromera i telomera na nivou molekula. Replikacija hromatina kod eukariota. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Essentials of Molecular Biology.George M.

UCG. Slobodna nedelja Kolokvijum. Brojnost populacije.. (Nastava)+11 sata i 6 min. Praktični dio ispita. Paraziti. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. Prakticni dio ispita . ovjera) 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 33 minuta 2 x (5 sati i 33 minuta) = 11 sati i 6 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Konkurencija unutar vrste II Konkurencija između vrsta I Konkurencija između vrsta II Osobine predatorstva Dinamika odmosa predator i plijen Detritofagi i reducenti Mutualizam. Crnobrnja-Isailović. Principi Ekologije. uključujući i . konsultacije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati 33 minuta) x 16 = 85 sati 33 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.10. upis. dr Vladimir Pešić .2 sata predavanja. polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije . . terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod u ekologiju.10 poena.30 poena. Lj.50 poena.2 sata vježbi.1 sata i 33 minuta samostalnog rada. laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. 190str. Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara. Uslovi Resursi Različitost životnih ciklusa Migracije i raseljavanje organizama u vremenu i prostoru Konkurencija unutar vrste I. V. seminarski radovi.nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje principa ekologije i zoogeografije životinja Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Tomović.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar V EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 85 sati i 33 min. uključujući konsultacije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum . kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: Osnovna literatura: Pešić. Domacu rad u okviru vjezbi . Prelazna ocjena se dobija ako je zbir poena iz oba semestra najmanje 51 poen. Završni ispit . Posebne naznake za predmet: Studenti sami snose troškove terenske nastave Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 33 . Odnos između organizama i sredine. 2010. vježbe.

laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. Janković M. fizičko-hemijske osobine II Kolokvijum Živi svijet u pedološkoj podlozi.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Ekologija biljaka I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : V 4 2P+2V Akademske osnovne studije PMF-a. Odnos biljaka prema vodi. 2001. Slobodna nedelja Podjela biljaka s obzirom na vodu kao ekološki faktor: kserofite. (Nastava)+10 sata i 40 min. studije traju 6 semestara. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. biljke pokretnih pjesaka–psamofite. Beograd. dr Vukić Pulević – nastavnik. podjela. vježbe. studijski program Biologija.5 sati laboratorijskih vježbi 2 sata i 10 minuta samostalnog rada. higrofite. njihov vodni režim i životne forme. International. terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni pojmovi ekologije: ekološki faktori. geneza zemljišta Ekološki značaj kalcijuma za biljke. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o ekološkim faktorima.. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: Osnovna literatura: Janković M. životne forme. dr Danka Petrović . mezofite. I Kolokvijum Voda i vlažnost kao ekološki faktori. dr Vukić Pulević Napomena: Dodatne informacije o predmetu 34 .saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.. konsultacije. osnovni faktori i procesi u stvaranju. Beograd. Temperatura kao ekološki faktorRaunkierove životne forme. Fitoekologija: definicija. 1971. (Priprema)+24 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Naučna knjiga. Svjetlost kao ekološki faktor. Fitoekologija sa elementima fitocenologije i pregled vegetacije na zemlji. Fenologija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: - - Dva kolokvijuma po 16 poena (ukupno 32 poena) Test 18 poena Završni ispit 50 poena Posebne naznake za predmet: Studenti sami snose troškove terenske nastave Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. odnos prema drugim disciplinama Podjela ekoloških faktora. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ekologija biljaka. razumijevanje principa djelovanja ekoloških faktora na razvoj i distribuciju biljaka Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Vazduh kao ekološki faktor Zemljište: kao koloidno-biološki sistem. upis.. biljke zaslanjenih staništa-halofite Popravni kolokvijum Biotički faktori Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sat računskih vježbi 0. adaptacije. Dopunska literatura: Stevanović B. Osnovni pojmovi biogeografije.

Temperaturni režim i meteorološki uslovi. Veselinović. dr Nada Blagojević 35 . Ekološki izazov. Zagađivanje vazduha iz stacionarnih izvora.23 poena). konsultacije. Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. (3) R. (priprema) + 12 sati (dopunski rad): Obaveze studenata: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume.66 sati = 5 sati i 20 min. uzroci. TMF Beograd 1989. hemijski i biološki pokazatelji kvaliteta vode. Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa mehanizmima uticaja na životnu sredinu i njene zaštite. Sarajevo.50 poena). I kolokvijum : ( 0 . (5) V.. Struktura: 2 sata predavanja 40 min. vrste i stepen zagađenja sredine. Značaj vode u životnoj sredini. Karakteristike sastava prirodnih voda i faktori koji utiču na njihovo formiranje. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sati i 40 min. Đukanović. Stanja i procesi u životnoj sredini-Knjiga I. Rekalić. 1990. ovjera) 2 x 2. Temperaturne inverzije. Problem otpadnih i opasnih materija. Đarmati. Analiza zagađivača vazduha i vode. izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije. II kolokvijum : ( 0 . kolokvijumi. Beograd. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis studenata Pojam. Slobodna nedjelja I kolokvijum Sastav struktura i osobine atmosfere.. Hidrološki ciklus. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 . Zaštita agroekosistema. Novi Sad. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.23 poena). Š. Procesi u vodi. Lokalni i globalni izvori zagađenja vazduha. Način ugrožavanja zemljista.(4) D. Zagađivanje zraka i vode. Gržetić. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. (2) M. Svjetlost. x 16=42 sata i 40 min. Fizički. Fizičke i hemijske osobine vode.A. Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (nastava) + 5 sati i 20 min. Eksploatacija mineralnih resursa i zagađenje. individualnog rada studenata (priprema za laboratorijskevježbe.. upis. Tuhtar. Literatura: (1) D..A. I. Voda u atmosferi. Elit. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Aktivnost u toku predavanja: (0 . studije traju šest semestara. Smog. II kolokvijum Zagađivanje vazduha iz mobilnih izvora. Marković. za kolokvijume.S.4 poena). Neophodna priprema prije pocetka semestra (administracija. Beograd. Kruženje materije i tok energije u prirodi. u semestru Nastava i završni ispit: 2 sata i 40 min. 1995.A. Kastori. Fakultet za fizičku hemiju. Zemljište kao kompleksna sredina. Završni ispit : ( 0 . Zagađivanje vode industrijskim otpadnim vodama.48 sati.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar V ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P + 0V Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije na PMF-u. Uticaj proizvodnje i korišćenja energije na životnu sredinu. D. studijski program Biologija. Zagađivanje vode gradskim otpadnim vodama. 1995.

osobine (molekulska struktura. tekuće vode.upis i ovjera): 2 x (6 sati i 40 min.1 sat i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije. svjetlosni uslovi i optičke pojave. rijeke. I kolokvijum. što predstavlja bazu za razumjevanje sastava i funkcionisanja akvaticnih zajednica. dr Drago Marić. Dr Jelena Rakočević. Diverzitet staništa i biodiverzitet Otvoreni okean: abiotska sredina. jezera.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Adaptacije organizama na abiotsku sredinu. Karleskint G. Distribucija akvatičnih stanista (okeani. kontinentalne vode: rijeke. . Diverzitet staništa i biodiverzitet Okeani: unos energije .3 sata predavanja.adaptacije organizama na abiotsku sredinu. Matonickin & Pavletic: Zivot naših rijeka-biologija tekućih voda. gasovi).Brooks Cole.(nastava) + 13sati i 20min.uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 150 sati): 30 sati Struktura opterećenja: 106sati i 40min. Dr Drago Marić nastavnk. – Ecology of aquatic systems.(priprema) + 30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. II kolokvijum Obalska zona: abiotska sredina . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena). Wetzel R. Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara. Dr Jelena Rakočević 36 . Zagreb 1971. 1998.48 poena.stajaće vode. Abiotska sredina i hemizam vode (termičke odlike.plima i oseka. & Frid Ch.Školska knjiga.) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Slobodna nedelja Lentički sistemi na kopnu-stajaće vode: podjela. Hidrobiologija . abiotska sredina i živi svijet. Prisustvo nastavi . odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma Literatura: Stanković.. Konsultacije. Lentički sistemi . adaptacije i sukcesije. Opšte karakteristike okeana i kontinentalnih voda. specifična toplota. terenski rad Učenje i samostalni praktični rad.S. 432 pages. abiotske karakteristike). gljive i lišaji Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim karakteristikama mora i kontinentalnih voda (abiotska sredina) kroz analizu specifičnih ekosistema (okeani.stajaće vode: vertikalna i horizontalna zonacija. močvare). estuari (postanak. .Limnology. Dobson M. Lotički sistemi: izvori. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). Jezera svijeta. laboratorijske vježbe. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: .gustina. 3 edition. rijeke. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Završni ispit . lake and river ecosystem. 850 pages. Introduction to Marine Biology. estuari.prehrambena baza. Ekološke karaktristike stajaćih voda. klasifikacija. 1 edition (1997).Naziv predmeta: Status predmeta OBAVEZNI Semestar V HIDROBIOLOGIJA Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3+2 Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a.2 poena. Voda kao materija . 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Uporedna anatomija i sistematika kičmenjaka i Alge. . morfološke karakteristike. viskoznost). Lotički sistemi: izvori. Academic press. okeansko dno. estuari). Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.2 sata laboratorijskih vježbi. Lentički sistemi na kopnu . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. porijeklo-postanak. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.ekološka disciplina. u semestru: Nastava i završni ispit: 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.

Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. USA. . Beograd. rekombinacioni. ekscizioni.3 sata samostalnog rada uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke konsultacije do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.25 poena. uključujući i . Tipovi matičnih ćelija. XIV nedjelja MOLEKULARNA IMUNOLOGIJA Struktura antitela. Obradović Danko: Svetlosni mikroskopi. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Danko Obradović. podjela i nastanak. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Geni koji se preklapaju. rukopis. asimetrični). Princip transpozicije.. X nedjelja GENETIČKA REKOMBINACIJA IZMEĐU HOMOLOGIH SEKVENCI Definicija. Nivoi regulacije aktivnosti gena. laboratorijske vežbe. 2004. V nedjelja REAKCIJA POLIMERIZACIJE LANCA (PCR) Značaj. Parametri koji utiču na reakciju. New York. Prelazna ocjena se dobija ako je zbir poena iz oba semestra najmanje 51 poen. Endoplazmatični retikulum i hipoteza signala. redovni profesor Napomena: I nedjelja 37 . Selekcija korektnog AUG kodona u inicijaciji translacije. Laktozni operon. USA. Princip kloniranja organizama i značaj. 2002. Osnovni princip.2 sata laboratorijskih vježbi. Organizacija imunološkog sistema. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanje živih bića na molekularnom nivou. 2002.. redovni profesor Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Danko Obradović. Obradović Danko: Kloniranje organizama. PORODICE GENA Proste i složene porodice gena. USA. RAZLIKE U GENETIČKOJ ORGANIZACIJI PROKARIOTA I EUKARIOTA. Mehanizmi nastanka maligne transformacije. VII nedjelja Slobodna nedjelja Kolokvijum VIII nedjelja IX nedjelja REPER MEHANIZAM Vrste repera i mehanizmi njihovog dejstva (fotoreaktivacioni. Benjamin Lewin: Genes VIII. Lebanon . Srbija i Crna Gora. Boston.3 sata predavanja. VI nedjelja MUTACIJE Definicija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum . XI nedjelja TRANSPOZONI Transpozicija kod prokariota i eukariota. upis i ovjera): 2 x (8 sati) = 16 sati Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar VI MOLEKULARNA BIOLOGIJA II Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. Freifelder David: Molecular Biology. Garland Science – a member of the Taylor & Francis Group. XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati 6 kredita x 40/30 = 8 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Jones and Bartlett. SOS).: Molecular Biology of the Cell. Mehanizmi reverzije. Studijski program biologija. Značaj.. Reverzne mutacije. Jones and Bartlett. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra Eukariotska translacija. Malacinski. Obradović Danko: Reakcija polimerizacije lanca.. Završni ispit . Boston. 180 ECTS kredita. rade vježbe i kolokvijum. IV nedjelja MATIČNE (STEM) ĆELIJE. Prentice Hall.. USA. Teorija klonalne selekcije. studije traju 6 semestara. XV nedjelja Uloga pojedinih ćelija u odbrani organizma. Imunogenetika. konsultacije. 2003. 1987. rukopis. Essentials of Molecular Biology. Perspektive daljeg razvoja. XIII nedjelja MOLEKULARNA BIOLOGIJA MALIGNE ĆELIJE Faktori koji utiču na genezu maligne transformacije. Modeli homologe rekombinacije (holidej. II nedjelja REGULACIJA EKSPRESIJE GENA Značaj. Primena stem ćelija. Literatura: Bruce Alberts i sar. Mehanizmi zaštite ćelije od maligne transformacije.25 poena. XII nedjelja GENETIČKO INŽENJERSTVO Primena i značaj. George M. III nedjelja Kloniranje organizama i reprogramiranje gena.

odrade laboratorijske vježbe.1994. uključujući konsultacije Priprema i upis semestra Jedinstvo hemijske građe i fizioloških procesa u životinja.ac. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za slušanje i prijavljivanje ispita Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti treba da steknu saznanja o osnovnim fiziološkim funkcijama u nizu životinjskih grupa. Konsultacije.Tipovi respiracije.Spoljašnja i unutrašnja sredina. Imuni sistem.Teorija klonske selekcije.Sezonski ritam. Literatura: 1. Osmotska homeostaza kod životinja. Samostalni rad (preparacija živog materijala.Izlučivanje. seminarski rad).Zimski san.R. ukupno 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Regulacija Razmjena gasova.Tipovi varenja.Baroreceptori.Antigen-Antitijelo. predaju domaće zadatke i seminarski rad i rade oba kontrolna testa i kolokvijuma.Hemocijanin.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.M. ureotelički i urikotelični oblici. Hemeritrin. laboratorijske vježbe.Beograd.Jetra.Puferski sistemi.Petrović:Uporedna fiziologija. a vježbe za grupu po 10 studenata.Cirkadijalni ritam.Alergije.V.Krvni pritisak.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Herbivori nepreživari.Evolucija respiratorne funkcije.Akomodacija.Poikilotermi i homeotermi. kao i njihove sličnosti i razlike. Tjelesne tečnosti: hidro i hemo limfa. Endokrina regulacija.Amonotelički. Energetski promet i termoregulacija.Renalna regulacija.Adaptacija.Limfa. Hormonska regulacija kod beskičmenjaka.Regulacija kod kičmenjaka. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Biološki ritmovi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Cirkulacija.Imunološko pamćenje. II Kolokvijum Uporedna neurofiziologija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra 8administracija. Ekskrecija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena) Dva kontrolna testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Aktivnost na časovima (ukupno 4 poena) Jedan seminarski rad 6 poena Završni ispit : usmeni (50 poena).Imunitet.Djelovanje magnetnog polja. dr Andrej Perović. U slučaju potrebe nastava i vježbe se mogu izvoditi i na engleskom jeziku.me 38 .M.1991.Srčani tonovi. Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata laboratorijskih vježbi 1 sat i 20 minuta samostalnog rada.Sastav mokraće. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 30 studenata.pmf.Bioelektrične pojave u srcu.Hlorokruorin. uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet (120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati 20 minuta (Nastava)+10 sati i 40 minuta (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.Otvoreni I zatvoreni sistem. 2.pigmenti:Hb. I Kolokvijum Slobodna nedjelja Ishrana i varenje.Bubrezi.Radojičić:Uporedna fiziologija.Hormoni.Želudac ptica.Beograd.Hiperoksija.Krv.Hipoksija. upis.Nutritivni tipovi tokom evolucije.Ultrafiltracija. dr Andrej Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu možete dobiti na http://www.Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) UPOREDNA FIZIOLOGIJA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Obavezni VI 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Respiracija.

organska raznolikost. Cvetković D. apomiktična.uključujući i polaganje . Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA u semestru: Nastava i završni ispit: 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Tucić N. Pavle: Teorija organske evolucije.Genetska osnova. Završni ispit . vrste.48 poena. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Evolutivni pravci.poliploidna i aneuploidna Alopatrička . II kolokvijum. Beograd. Genetske promjene tokom specijacije i genetska osnova izolacionih mehanizama. – Evoluciona biologija.(priprema) + 30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade oba kolokvijuma Literatura 1. Mehanizmi evolucionih promjena: Selekcija:Darvinov i savremeni koncept. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.(nastava) + 13sati i 20min. 1971.. Adaptacija i I kolokvijum. Brzina i usmjerenost evolucije. tipovivrste. učenje i konsultacije. dr Drago Marić nedjeljno 39 .2 poena. tekuće vode. Slobodna nedelja Postanak vrsta-specijacija. Varijabilnost. 180 ECTS kredita. studije traju 6 semestara. Manifestacije organske evolucije – dokazi. Beograd. definicija. mehanizmi i faktori. . Struktura teorije evolucije. živi svijet i njihove adaptacije) kroz analizu specifičnih ekosistema (stajaće vode. veza sa drugim naukama. divergentna. 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta upis i ovjera): 2 x (6 sati i 40 min. Teorije filetička. 2000 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 25 poena (ukupno 50 poena).geografska specijacija. BIološke vrste. Zavod za izdavanje udžbenika. Beograd. Dr Drago Marić nastavnk. evoluciono učenje kroz istoriju. Primjeri geografske specijacije. Postanak i istorija života. Uslovljenost drugim predmetima: Uporedna anatomija i sistematika kičmenjaka i Genetika Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim karakteristikama kontinentalnih voda (abiotska sredina.4 sata predavanja. koncepcije vrste. što predstavlja bazu za razumjevanje antropogenih uticaja i mogućnost njihove zaštite. opterećenja za predmet od 150 sati): 30 sati Struktura opterećenja: 106sati i 40min.2 sat i 40 minuta samostalnog rada popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog uključujući i konsultacije.individualna. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Radoman. definicija i manifestacije. studijski program Biologija.) = 13 sati i 20 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Postanak viših taksonomskih kategorija-adaptivni tip i adaptivna zona. Parapatrička i simpatrička specijacija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. 2. estuari). 1987 3.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta REDOVNI Semestar VI EVOLUCIJA Broj ECTS kredita 5 Fond časova 4+0 Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. reproduktivna izolacija. Prisustvo nastavi . populaciona. Tucić Nikola : Uvod u teoriju evolucije.

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni

EKOLOGIJA ZIVOTINJA II Semestar VI Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a, Studijski program Biologija (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje principa ekologije, konzervacione biologije i zoogeografije životinja Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Vladimir Pešić - nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije, terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Različitost životnih ciklusa Brojnost Populacija Ostrvske zivotne zajednice Zakonitosti raznovrstnosti vrsta Konzervaciona Biologija I. Kolokvijum. Konzervaciona Biologija II Slobodna nedelja Zoogeografija: Areali vrsta Zoogeografija: Formiranje faune Zoogeografija: zoogeografski elementi Zoogeografska podjela kopna Zoogeografska podjela voda Zoogeografija Balkanskog Poluostrva I Zoogeografija Balkanskog Poluostrva II Ekologija i Antropogeni uticaj. Praktični dio ispita Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: - 2 sata predavanja; - 2 sata vježbi; - 2 sata i 40 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije. U semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (Nastava)+13 sata i 20 min. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad)

Prisustvo predavanjima, laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno, kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: Osnovna literatura: Pešić, V. Crnobrnja-Isailović, Lj.Tomović, Principi Ekologije, UCG, 2010, 190str. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum – 10; Domaci rad II u okviru vjezbi - 10 poena; Prakticni dio - 30 poena;.Završni ispit – 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje - 55 poena. Posebnu naznaku za predmet: Studenti sami snose troškove terenske nastave Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika

40

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Ekologija biljaka II
Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni Studijski programi za koje se organizuje :

VI

5

2P+2V

Akademske osnovne studije PMF-a, Studijski program Biologija, studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Shvatanje osnovnih zakonitosti izgradnje i dinamike biljnih zajednica;usvajanje znanja o
rasporedu vegetacijskih pojaseva na Zemlji

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr. Vukić Pulević – nastavnik; dr Danka Petrović - saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski radov, konsultacije, terenski rad Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni pojmovi biocenologije: biocenoza, sukcesije, populacija. Fitocenologija i pojam fitocenoze. Struktura i fiziognomija fitocenoza. Dinamika biljnih zajednica i vegetacije. Osnovne zakonitosti rasprostranjenja vegetacije na zemlji. Fitocenološke škole. Klasifikacija fitocenoza. III Kolokvijum Pregled vegetacije na Zemlji. Tropske kišne šume. Vegetacija mangrove. Tropske listopadne šume. Savane. Vegetacija lovorovih šuma. Tvrdolisna zimzelena vegetacija drveća i žbunova. Pustinje. Stepe. Vegetacija lišćarskih listopadnih šuma umjerene zone. Četinarske šume sjeverne hemisfere. IV Kolokvijum Vegetacija hladne zone. Tundre i hladne pustinje. Visokoplaninska i livadska vegetacija. Popravni kolokvijum Močvarna vegetacija i vegetacija vodenih basena. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sat računskih vježbi 0,5 sati laboratorijskih vježbi 2 sata i 10 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta

Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (Nastava)+13 sata i 20 min. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad)

Prisustvo predavanjima, laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno, kao i izrada testova i kolokvijuma

Literatura: Osnovna literatura: Janković M., Fitoekologija sa elementima fitocenologije i pregled vegetacije na zemlji. Naučna
knjiga, Beograd, 1971. Fitogeografija. Naučna knjiga, Beograd, 1990.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva kolokvijuma po 14 poena (ukupno 28 poena) Test 16 poena Seminarski rad 6 poena Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebnu naznaku za predmet: Studenti sami snose troškove terenske nastave

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Vukić Pulević Napomena: Dodatne informacije o predmetu

41

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar VI

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE II Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P + 0V

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a,s Studijski program za biologiju, studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita. Akademske dodiplomske studije . Uslovljenost drugim predmetima: Nije uslovljen drugim predmetima Ciljevi izučavanja predmeta: Razvojem civilizacije, naročito nakon industrijske revolucije, lokalno zagađenje životne sredine po obimu i trajnosti prevazilazi lokalne razmjere i postaje globalni međunarodni problem. Devastacija životne okoline postala je osnovni ekološki problem današnjice.Zaštita životne sredine je izrazito multidisciplinarna oblast. Cilj predmeta je da omogući studentima sticanje osnovnih znanja o devastaciji životne sredine, uticaju zagađenja na živa bića i oblicima zaštite životne sredine. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, konsultacije, kolokvijumi, seminarski radovi . Pripremne sedmice: Priprema i upis semestra I sedmica Zagađenje životne sredine. II sedmica Degradacija biosfere. Hidrosfera, opšti pregled..Prirodno zagađenje voda. Zagađivanje voda kao posljedica antropogenog uticaja. III sedmica .Zagđenje površinskih voda. Klasifikacija zagđivača vode prema izvoru i vrsti zagađenja Termalno zagađenje voda i uticaj na hidrobionte. IV sedmica Akcidentalne situacije izlivanja nafte.Sudbina nafte u vodi. Posljedice dejstva nafte i njenih derivata na akvatične organizme V sedmica Zagađenje iz bioloških izvora-biološki agensi. VI sedmica Eutrofikacija (pojam,podjela). Prirodna eutrofikacija. Antropogena eutrofikacija (primjer Aralskog jezera i dr) i njene posljedice. Saprobnost i autopurifikacija. VII sedmica Zagđemje estuara. Zagđenje podzemnih voda. VIII sedmica Atmosfera..Izvori prirodnog zagađenja vazduha. Izvori zagađivanja vazduha kao rezultata antropogenih aktivnosti.. Efekti polutanata na žvi svijet. IX sedmica Slobodna sedmica. X sedmica Kolokvijum I XI sedmica Uticaj efetkta staklene bašte, smanjivanja ozonskog stratosferskog omotača (uticaj UV zračenja) i kiselih kiša (mokra i suva depozicija) na organizme. XII sedmica Zemljište.Pregled izvora zagađenja zemljišta. Ekološki značaj zemljišta. Uticaj polutanata na floru i faunu zemljišta. XIII sedmica Zagađenje hrane. XIV sedmica HCPP standard. XV sedmica Kolokvijum II XV sedmica Biodiverzitet. Genetički, specijjski, ekosistemski biodiverzitet. Globalni značaj biodiverziteta.Ugroženost biodiverziteta. Biološki i ekološki koncept očuvanja biodiverziteta. Naučni, praktični, estetski, etički značaj biodiverziteta. XVI sedmica Konferencije u oblasti zaštite životne sredine. Pregled najvažnijih konvencija. Uredba o procjeni uticaja na životnu sredinu. Zakon o životnoj sredini. RCG. EU. XVII sedmica Završni ispit XVIII –XXI sedmica Popravni ispitni rok Zaključivanje ocjena OPTEREĆENJE STUDENATA Sedmično U toku semestra 2 kredita x 40/30 = 2 sati i 40 min. Nastava i završni ispit: 2 sata i 40 min. x 16=42 sata i 40 min. Struktura: Neophodna priprema prije pocetka semestra (administracija, upis, 2 sata predavanja ovjera) 40 min. individualnog rada studenata (priprema za 2 x 2,66 sati = 5 sati i 20 min. laboratorijskevježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati uključujući i konsultacije. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 48 sati. Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (nastava) + 5 sati i 20 min. (priprema) + 12 sati (dopunski rad): Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima i svim oblicima provjere znanja. Konsultacije: po dogovoru. Literatura: Đurić,D..,Petrović,D.Zagađenje životne sredine i zdravlje čovjeka (1-592). Biblioteka Medicinski savjeti. Knjiga 6.Beograd, 1996. Moore, Gary. S.: Living with the Earth, 596 pp. Lewis publisher company. Library of Congress cataloging. USA,2002. Schmitz, R.J. Uvod u biologiju zagađenih voda (naziiv originala;Introduction in Water Pollution Biology (1-352).Gulf Publishing, Company.USA. Izdavač; NVO Green Home, Podgorica. SBN978-9940-9147-0-7. Knjiga štampana uz pomoć Odjeljenja za medije i kulturu Ambasade Sjedinjenih Američkih država u Podgorici, 2008. Veselinović, I.A. Gržetić, Š.A. Đarmati, D.A. Marković, Stanja i procesi u životnoj sredini, 1- -Knjiga I,Fakultet za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu, 1995. Veselenović, S.D., Gržetić, A.I., Ćarmati, A.Š., Marković,: Fizičko hemijski osnovi zaštite životne sredine (1-496). Beograd, 1995. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Aktivnost u toku nastave = 5 poena 2 kolokvijuma 25 x 2= 50 poena Seminarski rad =10 poena Završni ispit = 35 poena. Prelazna ocjena se dobija ukoliko se kumulativno sakupi 51 poen. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke za ECTS katalog: Prof.dr Marijana Krivokapić.

42

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar VI

HUMANA EKOLOGIJA Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3P + 0V

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a,s Studijski program za biologiju, studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita. Akademske dodiplomske studije . Uslovljenost drugim predmetima: Nije uslovljen drugim predmetima Ciljevi izučavanja predmeta: Populacije čovjeka kao i sve ostale populacije predstavljaju sastavne djelove odgovarajućih biocenoza i ekosistema, odnosno djelove jedinstvenog globalnog makro-ekosistema, biosfere. Otuda je razumljivo, zbog čega je neophodno ekologiju čojvekovih populacija-humanu ekologiju razmatrati sa ekosistemskog aspekta, kao i aspekta urbane sredine, što je i cilj izučavanja ovog predmeta. Naziv metodskih jedinica za: predavanja (P) i ostale nastavne sadržaje (O);Planirani oblik provjere znanja (PZ: domaći zadaci, kontrolni testovi, kolokvijumi ...). Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, konsultacije, kolokvijumi, seminarski radovi. Pripremne sedmice: Priprema i upis semestra I sedmica Uvod. Ekologija čovjeka posebna naučna disciplina. Ekološki aspekti nastanka i razvoja čovjeka. II sedmica Demografija.Demografija i biološke nauke. III sedmica Nastanak i evolucija gradova.Urbane aglomeracije.Budučnost gradova. IV sedmica Rast ljudske populacije. V sedmica Ishrana stanovništva i glad u svijetu. VI sedmica Migracije VII sedmica Slobodna sedmica VIII sedmica Kolokvijum I IX sedmica Klima i mikroklima kao faktori termalnog stresa.Aklimatizacija. X sedmica Urbanizacija.Stambeni prostor. XI sedmica Radna sredina, dio urbanizovane i industrijalizovane sredine. XII sedmica Nedostatak dnevnog osvjetljenja, električno osvjetljnje, uticaj na čovjeka. XIII sedmica Kolokvijum II XIV sedmica Savremeni koncept zdravlja. Socijalne bolesti.Mentalno zagađenje. XV sedmica Izvori elektromagnetnih polja. Elektromagnetni smog. XV sedmica Uticaj grada na živi svijet. XVI sedmica Završni ispit XVII –XXI sedmica Popravni ispitni rok. Zaključivanje ocjena OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra Sedmično: Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 =64 sata 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: Neophodne pripreme: administracija, upis, ovjera prije početka 2 sata predavanja semestra, 2x4 sati =8sati 2 sata samostalnog rada uključujući konsultacije Ukupno opterećenja za predemet:3x30=90 Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati). Struktura opterećenja: 64 sata (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima i svim oblicima provjere znanja. Konsultacije: po dogovoru. Literatura: Bakić,R.Opšta demografija, 1-203. Štampa.,IVPE, Cetinje.Izdavač: Geografski institute, Filozofskog fakulteta,Nikšić, 2006. Baakić,R., Doderović,M.,Mijanović,D. Naselja u prostoru, 1-514.Edicija: udžbenička literatura. Nikšič, 2009. Klepac. R. Osnovi ekologije 1- 180 ISBN 86-7111-024-9. Jugoslovenmska medicinska naklada, 1988. Kocijančić, R. Higijena, 1-609. ISBN 86-17-09084-7. Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, 2002. Savić, I. Hrestomatija tekstova, Biološki fakultet, Univerziteta u Beogradu. Steiner, F. Human Ecology, 1-237.Island Press. Washington -Covelo-London, Washington D.C.USA, 2002. Moore, Gary. S. Living with the Earth (1-596). Water pollution overview. Lewis publisher company. Library of Congress cataloging. USA., 2002. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Prisutnost i aktivnost u toke nastave = 5 poena 2 kolokvijuma 25 x 2= 50 poena Seminarski rad =10 poena Završni ispit = 35 poena. Prelazna ocjena se dobija ukoliko se kumulativno sakupi 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke za ECTS katalog: Prof.dr Marijana Krivokapić.

43

44

I. 2. Akademski osnovni studijski program FIZIKA

45

46

Naziv studijskog programa FIZIKA Obavez ni

Br.

Naziv predmeta Linearna algebra i analitička geometrija Analiza I Fizička mehanika Osnovi fizičkog eksperimenta I Laboratorijski praktikum I (mehanika) Praktikum iz računara I Strani jezik I Analiza II Talasi i termofizika Osnovi fizičkog eksperimenta II Laboratorijski praktikum I (termodinamika) Praktikum iz računara II Ukupno Analiza III Diferencijalne jednačine Elektromagnetizam Osnovi mjerenja u fizici I Laboratorijski praktikum II (elektromagnetizam) Strani jezik II Kompleksna analiza Numeričke metode Vjerovatnoća i statistika Osnovi mjerenja u fizici II Optika Laboratorijski praktikum II (optika) Ukupno Atomska fizika Strani jezik III Matematičke metode u fizici Teorijska fizika I Kvantna fizika I Laboratorijski praktikum III (atomska fizika) Statistička fizika Teorijska fizika II Kvantna fizika II Uvod u nuklearnu fiziku Istorija i filozofija fizike Labaratorijski praktikum III (nuklearna fizika) Ukupno

Stepen studija Osnovne studije I godina Zimski semestar fond časova nedjeljno Izborni 2+2 3+3 4+4 2+1 0+3 0+2

Akademske/Primijenjene Akademske Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS ECTS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Br. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1.

x x x x x x x x x x x x

5 7 9 4 3 2 2+0 3+3 4+4 2+2 0+3 0+2 30 2 7 10 6 3 2 30

x x x x x x x x x

II godina 3+2 2+2 4+4 2+2 0+3 2+0

6 4 10 5 3 2 2+1 2+2 2+2 2+2 4+4 0+3 30 4 4 4 5 10 3 30

Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

x x x x x x x x x x x x

III godina 4+2 2+0 3+2 2+2 3+2 0+3

6 2 6 6 7 3 4+2 2+2 3+2 4+2 2+0 0+3 6 6 7 6 2 3

47

Ukupno . Redovno prisustvo predavanjima i vežbama . vektorski i mešoviti proizvod i osnovna svojstva) Prava. Neophodne pripreme 2x6 sati i 40 min.20 poena. M.(nastava)+13 sati i 20 min.20 poena.2 sata vežbi.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. 180 ECTS kredita). Prelazna ocjena se dobija za osvojenih 51 poen.). konusna. Nagradni poeni 0-7. Uslovljenost drugim predmetima: bez uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da student ovlada osnovnim pojmovima iz oblasti vektorskih prostora i matričnog računa. upozna neke osnovne pojmove euklidskih vektorskih prostora. ravan i odnos prave i ravni (treći dom. Struktura opterećenja: . konsultacije. studijski program Fizika (studije traju 6 semestara. normalni). ortogonalni. 106 sati i 40 min. dva kolokvijuma i završnog ispita Literatura: Linearna algebra i analitička geometrija. Bilinearna i kvadratna forma Euklidski vektorski prostori (skalarni. Izrada domaćih zadataka . =13 sati i 20 min.Dašić. Funkcije Osnovne algebarske strukture Vektorski prostori Linearna preslikavanja vektorskih prostora (matrice) (prvi domaći zadatak) Polilinearna preslikavanja (determinante) Slobodna nedelja Laplasov razvoj determinante. Sopstveni vektori i sopstvene vrednosti Sličnost matrica. Faktorizacija polinoma.2 poena. zad. dr Biljana Zeković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. dr Biljana Zeković nedjeljno 5 x 40/30 = 6 sati 40minuta 48 .2 sata predavanja. Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. rešavanja sistema linearnih jednačina. Inverzna matrica Sistemi linearnih jednačina. ravan i površi drugog reda Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. II kolokvijum. Osnovni matematički pojmovi (skupovi) Relacije. izrada domaćih zadataka. pravu. Kosmajac Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: I kolokvijum . Zbirka rešenih zadataka iz Linearne algebre i analitičke geometrije.3 poena. sferna i rotaciona) i njihov pregled Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA u semestru Nastava i završni ispit: 6sati i 40min. Površi drugog reda (cilindrična. Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 5x30=150 Dopunski rad: 0-30 sati . izrada domaćih zadataka Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. vežbe.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni LINEARNA ALGEBRA I ANALITIČKA GEOMETRIJA Semestar I Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF. II kolokvijum . .x 16=106 sati i 40 min.48 poena. Završni ispit . V.45 poena. Žordanov kanonski oblik (drugi domaći zadatak) Operatori (konjugovani. I kolokvijum.(priprema)+30 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Redovno prisustvo nastavi.

Ognjanović: Analiza sa algebrom (udžbenik sa zbirkom zadataka). funkcije zadate parametarski i implicitno zadate funkcije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Svjetlana Terzić– nastavnik. studijski program Fizika. Samostalno učenje i izrada domaćih zadataka. Završni ispit ocjenjuje se sa 40 poena. Ispitivanje funkcije i crtanje grafika. Definicija konvergentnog niza i osnovne osobine. diferencijabilnost. Slobodna nedjelja. konveksnost. Teorema o uklještenju.me 49 . Monotonost.P. Teoreme o srednjoj vrijednosti.Kadelburg. 20003. uključujući konsultacije Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Simboli o i O. V. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Svjetlana Terzić. Broj e. S. Neke interesantne primjene konvergentnih nizova. I kolokvijum Elementarne funkcije i njihovi grafici. Diferencijabilnost funkcije u tački. M. Izvodi elementarnih funkcija.Miličić. Tejlorova formula. «Krug» Beograd. Ravnomjerna neprekidnost. Posebna naznaka za predmet: Moguće je predavanja i vježbe oragnizovati na engleskom jeziku. II kolokvijum Lopitalovo pravilo. Završni ispit za I semestar. lokalni ekstremumi i tačke prevoja diferencijabilnih funkcija. redovni profesor Napomena: Dodatne infoprmacije o predmetu na www. Pojam izvoda. samostalnog rada. Ovjera semestra i upis ocjena. studije traju 6 semestara. Diferenciranje i aritmetičke operacije. Konsultacije.ac. Brojni redovi. Neprekidne funkcije na segmentu. Literatura: Z. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma.3 sata vježbi. Leibnitz-ova formula. Dr Sanja Rašović – saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. 180 ECTS kredita. Teorema o konvergenciji monotonog i ograničenog niza.pmf.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I ANALIZA I Broj ECTS kredita 7 Fond časova 3P + 3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije.Ušćumlić: Zbirka zadataka iz više matematike I. ovjera) . 2 x (9 sati 20 minuta) = 18 sati 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati . Aksiomatsko zasnivanje realnih brojeva. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 minuta) x16=149 sati i 20 minuta Struktura: Pripreme: ( nabavka literature. Prelazna ocjena se dobija za osvojenih 51 poen. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Osnovne napomene o racionalnim brojevima. «Naučna knjiga» Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poen (ukupno 10 poena). neprekidnost. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta.Mićić. Dopunski rad: od 0 do 210 – 168 = 42 sata . Izvodi višeg reda. Izvod složene funkcije.3 sata predavanja. upis. Granična vrijednost funkcije i osnovna svojstva. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Neprekidnost funkcije u tački i osnovna svojstva. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 25 poena.3 sata i 20 min. . Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovama matematičke analize: granična vrijednost.

Njutnovi zakoni. Arhimedov zakon. Kretanje centra mase. kao i granicama primjene tih zakona. Prof.Rad i energija kod rotacionog kretanja VII nedjelja Slobodna nedjelja. 2000. Ukupno opterećenje za predmet 9x30 = 270sati . centrifugalna mašina III nedjelja Sistem materijalnih tačaka. potencijalna energija i potencijal). Irodov. XIII nedjelja Viskoznost. 192 sata (Nastava) + 24sati (Priprema) + 54 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. Krane. Resnick. Kretanje tijela kroz fluid . upis. Hidrostatički pritisak.dinamički potisak XIV nedjelja Haromijsko oscilovanje. IX nedjelja Energija elastične deformacije. I kolokvijum V nedjelja VI nedjelja Mehanika rotacionog kretanja. VIII nedjelja Zakon održanja momenta impulsa. Poisseuillov zakon. 2004. dr Borko Vujičić. ovjera) 2 x 12 = 24 sata . Plivanje tijela. 2. Podgorica. CBS publishers. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Hallidey. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 4. I. K.. Matematičko. IV nedjelja Zakon odražanja impulsa. Delhi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Torzija. I. John Willey & Sons. Venturijeva cijev. Ciljevi izučavanja predmeta: Pošto se fizičke veličine koje se definišu u mehanici koriste u čitavoj fizici. a na završnom kolokvijumu najviše 30 poena. NY. na svakom kolokvijumu mogu dobiti najviše po 30 poena (ukupno60). . studenti treba da ovladaju fizičkim veličinama u mehanici i zakonima koji ih povezuju.pritisak. neinercijalne sile. Smicanje. Barometarska formula. urade sve domaće zadatke i oba kolokvijuma Literatura: 1. dr Mira Vučeljić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.4 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije. Prigušeno i prinudno oscilovanje XVI nedjelja Završni ispit. fizičko i torziono klatno XV nedjelja Slaganje harmonijskih oscilovanja. Backović. Bernoullijeva jednačina. 10 domaćih zadaka. 3. Energija. dr Borko Vujičić Napomena: 50 . Napon i relativna deformacija. Struktura opterećenja: . Zbirka zadataka iz opšte fizike. Rotacija apsolutno čvrstog tijela oko nepokretne ose. Fizička mehanika. Podgorica. Takođe rješavanjem zadataka treba da steknu operativno znanje u primjeni tih veličina i zakona te na taj način prodube poimanje fizičkih pojava i procesa u prirodi. Toriccellijeva teorema. Hookov zakon. S. Pascalov zakon.4 sata vježbi. Keplerovi zakoni i Newtonov zakon gravitacije. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij fizike.4 sata predavanja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar I FIZIČKA MEHANIKA Broj ECTS kredita 9 Fond časova 4P+4V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. inercijalni sistemi. 1999. Zakon o održanju impulsa za fluide. 2 kolokvijuma Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja Uvodno predavanje. Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Ovjera semestra Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 12 x 16 = 192 sata 9 kredita X 40/30=12 sati Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. Laminarno i turbulentno strujanje viskoznih fluida. Irodov. X nedjelja Gravitaciono polje (rad. D. Fundamental laws of mechanics. Sudari. Elastične dužinske deformacije. Kinematika materijalne tačke II nedjelja Dinamika materijalne tačke. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Studenti za svaki urađen domaći zadatak dobijaju po 1 poen (ukupno 10). 2002. Kretanje u gravitacionom polju. R. Osnovni pojmovi jednačine dinamike rotacionog kretanja. Položio je svako ko sakupi najmanje 51 poena. konsultacije. rad i snaga Kinetička i potencijalna energija Zakon održanja energije u mehanici. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Physics. II kolokvijum XI nedjelja XII nedjelja Napon u tečnostima . vježbe.

u Beogradu. Skripta: J. M. itd. Kriterijumi odbacivanja podataka. 85 sati i 20 min. Ekstrapolacija i interpolacija. 2005. Univ. Normalna raspodjela. Sistemi fizičkih veličina i jedinica.45 poena. Klasifikacija mjerenja. Skripta: I. osnovnim pojmovima statističke obrade rezultata mjerenja. University Science Books Mili Valley. Histogrami i raspodjele. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. II kolokvijum Objedinjavanje rezultata raznih mjerenja. Preliminarno upoznavanje sa teorijom grešaka i statistikom. Metodologija istraživanja. J. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Stylos. Mjerenje – osnov fizičkog eksperimenta.R. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I OSNOVI FIZIČKOG EKSPERIMENTA I Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije . studijski program FIZIKA (studije traju 6 semestara. Seminarski rad Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆEHJE STUDENATA: Nedjeljno U semestru: Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati min 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Terzić. California 1982. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. sistemom mjernih jedinica. Sistem znanja u fizici – eksperiment i teorija. uključujući i . stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: uključujući konsultacije. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznavaju sa opštim principima izvođenja fizičkih eksperimenata. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 5 poena (1 poen za svaki domaći zadatak. Slobodna nedjelja I kolokvijum Grafičko predstavljanje podataka. Greške kod indirektnih mjerenja.2 sata i 20 minuta samostalnog rada. dr Jovan Mirković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Taylor. dr Jovan Mirković Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod predmetnog nastavnika. Literatura: J. Excel. granicama tačnosti mjerenja. oba kolokvijuma i prezentuju seminarski rad. Srednja vrijednost i standardno odstupanje. završni ispit . Dimenziona analiza. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 min Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati .1 sat računskih vježbi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Osnovi fizičkog eksperimenta. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 1989. upis. Konsultacije. Slivka. Obrada rezultata fizičkih eksperimenata. dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). Origin. 51 . Univerzitet Crne Gore. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Mirković. Koeficijenti povjerenja. seminarski rad do 10 poena. a laboratorija (L) u grupi od po 10 studenata. 180 ECTS kredita). Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 20 studenata. rade i predaju sve domaće zadatke. Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Aničin: Obrada rezultata mjerenja. (Nastava)+10 sati i 40 min. prezentacijom rezultata mjerenja. Značajne cifre.2 sata predavanja. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. An introduction to Error analysis. 1995.

uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 34 sata Struktura opterećenja: 48 sati.Adamović. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja I vježba Osnovna mjerenja (nonijus. Vučića. ovjera) 2 x (4 sata) = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.3 sata laboratorijskih vježbi. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Labaratorijske vježbe koje studenti rade samostalno odnose se na gradivo predmeta Fizička mehanika i molekularna fizika i imaju za cilj da studentima što jasnije objasne i približe gradivo iz pomenutog predmeta. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Svaka uspješno uradjena i odbranjena vježba nosi 6 poena (max 54 poena). hidrostatičke terazije. . IV vježba Odredjivanje površinskog napona (kapilar. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti steknu najosnovnija znanja i vještine neophodna za rad u laboratoriji. studijski program fizika (studije traju 6 semestara.1 sat samostalnog rada. Završni kolokvijum 46 poena. hidrometar. mikrovaga) V vježba Odredjivanje koeficijentaviskoznosti Štoksovom metodom i Ostvaldovim viskozimetrom VI vježba Provjera Bernulijeve jednačine Slobodna nedjelja VII vježba Odredjivanje momenta inercije torzionom klatnom VIII vježba Odredjivanje modula elastičnosti žice IX vježba Odredjivanje modula torzije Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: . uključujući konsultacije. U semestru Nastava i završni ispit: (3sata) x 16 =48 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Naučna knjiga Eksperimentalne vežbe iz fizike od O. mikrometarski zavrtanj. upis. B. Gajić i dr. Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Mira Vučeljić Metod nastave i savladanja gradiva: Samostalno izvodjenje laboratorijskih vježbi od strane studenata Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Uvodno predavanje i upoznavanje sa labaratorijom i pravilima rada u njoj.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni LABORATORIJSKI PRAKTIKUM I (Mehanika) Semestar I Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. vaga) II vježba Odredjivanje gustinečvrstih i tečnih tijela(piknometar. Literatura: Osnovna mjerenja u fizici od V. (Nastava)+ 8 sati (Priprema)+34 satia(Dopunski rad) Navesti obaveze studenata u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju predavanja. Morova vaga) III vježba Odredjivanje ubrzanjazemljine teže matematičkim klatnom. Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Mira Vučeljić 52 .

dr Ivana Pićurić Napomena: Dodatne informacije o predmetu 53 . prisustvo nastavi 5 poena. Formatiranje teksta.66 sati samostalnog rada uključujući i konsultacije. izvještaj. II Kolokvijum Upoznavanje sa programom Microsoft Power Point Formiranje jednostavne prezentacije u programu Microsoft Power Point Obrada laboratorijskih vježbi u programu Microsoft Word. upis. Završni ispit .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I PRAKTIKUM IZ RAČUNARA I Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. domaći radovi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. konsultacije. Primjeri formiranja različitih dokumenata (pismo. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Rad sa fajlovima i folderima. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje sa Windows XP.0. Korišćenje programa WordPad i Paint Korišćenje Internet Explorer-a. Rad sa slikama u programu Microsoft Word.12 sati (Dopunski rad) Navesti obaveze studenata u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju predavanja.2 sata vježbi. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti steknu najosnovnija znanja neophodna za rad na računaru. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Ivana Pićurić Metod nastave i savladanja gradiva: Vježbe. U toku semestra Nastava i završni ispit: (2.66 sati) x 16 = 42.66 sati) = 5. . Literatura: Kao literatura se može koristiti bilo koji uvodni kurs za Windows i Microsoft Word Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Provjera i ocjenjivanje kontinuirano tokom semestra . domaci zadaci 5 poena).50 poena ( 2kolokvijuma po 20 poena. Rad sa tabelama u programu Microsoft Word. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 2 kredita x 40/30=2. Upoznavanje sa osnovnim alatima (tools) i opcijama programa Microsoft Word. ovjera) 2 x (2.66 sati Struktura: .32 (Priprema)+12. Završni ispit.56 (Nastava)+5.32 sati Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. resume) Rad sa matematičkim formulama.12 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 60 sati) Struktura opterećenja: 42. Program za elektronsku poštu. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 12.50 poena.56 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. demonstracije. Ulazni test.

The processor. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena.50 poena. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena). grammar: Present vsPast tenses. grammar: comparison of adjectives Programming and languages. grammar: Present Tenses 2. Glendenning. ovjera) . uključujući 2 x 2 sata 40 minuta = 5 sati 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati konsultacije. Završni ispit . . radi domaće zadatke. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. grammar:Conditional sentences type 3 Word processors. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. Prezentacija . Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. Portable computers. grammar: adjectives Digital transmision. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Učenje za testove i završni ispit.20 poena. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar I ENGLESKI JEZIK I Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. Operating systems: Present vsPast tenses 2. Present simple vs present continuous Programming 2.20 poena. upis. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbanja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema.2 sata predavanja. grammar: articles Kolokvijum (1 čas). govorne vježbe Slobodna nedjelja Analog transmision. grammar: revision Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno u semestru 2 kredita x 40/30 = 2 sata 40 minuta Nastava i završni ispit: 2 sata 40 minuta x 16 = 42 sata 40 minuta Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Igor Lakić. Kolokvijum . grammar: Present Tenses. studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke. John McEwan Basic English for Computing Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). Literatura: Eric H. Konsultacije.studije traju 6 semestara. 180 ECTS kredita. Savo Kostić Napomena: 54 . Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. grammar: Mixed conditionals Word processors 2. Online services. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata 40 minuta(Nastava) + 5 sati 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. Sadrzaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Personal computing.40 minuta samostalnog rada. grammar: Conditional sentences type 2 Computer software 2. grammar: Conditional sentences type 1 Computer software.

. Konsultacije. II kolokvijum Stepeni redovi. Slobodna nedjelja. Funkcionalni redovi. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra.Miličić. Ravnomjerna i tačka po tačka konveregencija. redovni profesor – nastavnik. Teorema o srednjoj vrijednosti.pmf. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Neodređeni integral i primitivna funkcija.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II ANALIZA II Broj ECTS kredita 7 Fond časova 3P + 3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije. brojni i funkcionalni redovi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Svjetlana Terzić. redovni profesor Napomena: Dodatne informacije o predmetu na www. Dirichlet-ova teorema. Samostalno učenje i izrada domaćih zadataka. Suma funkcionalnog reda. Moguće je predavanja i vježbe oragnizovati na engleskom jeziku. Metod parcijalne integracije. P. Poluprecnik konvergencije. Abel-ov Funkcionalni nizovi. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Svjetlana Terzić. «Naučna knjiga» Beograd. Posebna naznaka za predmet: Ispit je dvosemestralni. Diferenciranje i integracija funkcionalnih nizova i redova. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9sati i 20min. studijski program Fizika.3 sata vježbi. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 25 poena. Konveregencija-ravnomjerna.3 sata i 20 min. U semestru Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 minuta) x16=149 sati i 20 minuta Pripreme: (nabavka literature. Prelazna ocjena se dobija sa osvojenih 51 poena. Metod smjene promjenljivih. Bessel-ova i Parseval-ova jednakost.me 55 . Apsolutna i uslovna konvergencija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poen (ukupno 10 poena). Fourije-ovi redovi. Literatura: Walter Rudin: Principles of mathematical analysis. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta. studije traju 6 semestara. 180 ECTS kredita. samostalnog rada. Ovjera semestra i upis ocjena. upis. . Osnovna svojstva. Definicija određenog integrala. I kolokvijum Kriterijumi konvergencije: D’Alamber-ov. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.3 sata predavanja. Newton-Leibnitz-ova formula. ovjera) 2 x (9 sati 20 minuta) = 18 sati 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad: od 0 do 210 – 168 = 42 sata Struktura: . Brojni redovi. Cauchy-ev.ac. Primjene određenih integrala. uključujući konsultacije.Ušćumlić: Zbirka zadataka iz više matematike I. Nesvojstveni integrali. M. Dr. tačka po tačka. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovama matematičke analize: integrabilnost. Završni ispit ocjenjuje se sa 40 poena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Sanja Rašović – saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Završni ispit. Karakteristični primjeri.

Resnick. Klauzijusova nejednačina. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Kritično stanje (idealne i realne izoterme). Bolcmanova raspodjela. Doplerov efekat. Termodinamički potencijali. I kolokvijum Idealni gas. Toplotna (rashladna) mašina – stepen korisnog dejstva. Svojstva ultrarazrijeđenih gasova. Stanje sistema. Interferencija. Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu (predavanja i vježbe). Trojna tačka – dijagram stanja. Sticanje znanja neophodnih za primjenu odgovarajućih veličina i zakonitosti. Talasno kretanje.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar II TALASI I TERMOFIZIKA Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P+4V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. 5 domaćih zadatka po 1 poen (ukupno: 5 poena). studijski program: FIZIKA (6 semestara. Irodov. Prelazna ocjena dobija se ukoliko se sakupi najmanje 51 poen. prenošenje toplote. vježbe. Entropija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno pohađanje nastave: 5 poena. Specifične toplote. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 10 X 40/30 = 13 sati i 20 minuta Struktura: 4 sata predavanja. R. toplotna provodljivost i difuzija gasova. 2005. Literatura: S. Gasni procesi. B. II princip termodinamike. Ukupno opterećenje za predmet: 300 sati. napon. mr Gordana Jovanović Metod nastave i savladanja gradiva: predavanja. izrada 5 domaćih zadataka. John Wiley&Sons. Termalna ekspanzija. Zbirka zadataka iz opšte fizike. 2 kolokvijuma po 20 poena (ukupno: 40 poena). Dopunski rad: 60 sati. 5 sati i 20 minuta samostalnog rada.. dr Nevenka Antović. Neophodne pripreme (administracija. I princip termodinamike. Termodinamički sistemi. Termalna i molekularna svojstva materije. 4 sata vježbi. Intenzitet talasa. upis. skale. Karakteristike čujnog zvuka. Fizička mehanika. Maksvelova raspodjela. Temperatura. Fundamentals of Physics. oba kolokvijuma i završni ispit. Podgorica. 1999. rade domaće zadatke. Naučna knjiga. Podgorica. Klauzijus-Klapejronova jednačina. konsultacije. 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa toplotnim pojavama. Kapilarnost. Zvuk i zvučni izvori. Odbijanje i prelamanje talasa. Površinske pojave na granici različitih faza. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Walker. kao i osnovnim konceptima molekulsko-kinetičke teorije gasova i termodinamike. unutrašnja energija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Isparavanje i kondenzovanje. 2000. Term. u semestru Nastava i završni ispit: 213 sati i 20 minuta. procesima i zakonima. 1999. Žižić. D. Talasna funkcija i talasna jednačina. Ultrazvuk. II kolokvijum Površinski napon – sila. Srednja dužina slobodnog puta molekula. Struktura opterećenja: 213 sati i 20 minuta (Nastava) + 26 sati i 40 minuta (Priprema) + 60 sati (Dopunski rad). Backović. Slobodna nedjelja Kinetička teorija gasova – osnovne relacije. Količina toplote. Materijali predmetnog nastavnika. Nernstova teorema.. ovjera prije početka semestra): 26 sati i 40 minuta. dr Nevenka Antović Napomena: 56 . Entropija u različitim termodinamičkim procesima. Termodinamika i molekularna fizike. Proces. Viskoznost. Raspodjela energije molekula po stepenima slobode. I. Završni ispit: 50 poena. Realni gas – jednačina stanja. Temper. Brzina i energija talasa. Prezasićena para i pregrijana tečnost. Osnovi kalorimetrije. Topljenje i kristalizacija. uključujući konsultacije. Beograd. Halliday. Stojeći talas. Rad idealnih gasova. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. J.

Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. dr Jovan Mirković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 180 ECTS kredita). LabVIEW for Everyone (2nd edition). studijski program FIZIKA (studije traju 6 semestara. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Električni mjerni instrumenti. 1989. Mjerni pretvarači. University Science Books Mili Valley. Teorija uzorka.45 poena. rade i predaju sve domaće zadatke.R. M. An introduction to Error Analysis. National Instruments (2001). Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . I kolokvijum Slobodna nedjelja Fundamentalna ograničenja mjerenja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 5 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). Univ. II kolokvijum Izabrane eksperimentalne metode. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Binomna raspodjela. Skripta: J. sistemom mjernih jedinica. Spektralna analiza. akvizicijom podataka korišćenjem digitalno-analognih interfejsa. uključujući i .2 sata računskih vježbi. Taylor. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. seminarski rad do 10 poena. 1995.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II OSNOVI FIZIČKOG EKSPERIMENTA II Broj ECTS kredita 6 Fond časova 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematickog fakulteta. ovjera) Struktura: 2 x (8 sati) = 16 sati . Terzić. Puasonova raspodjela. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Eksperiment u realnom vremenu (LabView). upis.2 sata predavanja. dr Jovan Mirković Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod predmetnog nastavnika. Seminarski rad Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno U semestru 6 kredita x 40/30 = 8 sati Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Osnovi fizičkog eksperimenta. oba kolokvijuma i prezentuju seminarski rad Literatura: J. principima rada mjernih instrumenata. Aničin. Slivka.4 sata minuta samostalnog rada. stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) +16 (Priprema)+36 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Univerzitet Crne Gore. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 20 studenata. Kriterijum χ2 . Automatska akvizicija podataka. Jeffrey Travis. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. itd. završni ispit . Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima statističke obrade rezultata mjerenja. polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije uključujući konsultacije. 2005. Cambridge University Press (1989). granicama tačnosti mjerenja. Obrada rezultata mjerenja. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Obrada rezultata fizičkih eksperimenata. u Beogradu. Skripta: I. dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). Stylos. Metode mjerenja struje i napona. Konsultacije. Drugi momenat i korelacija. The Art of Electronics (2nd edition). Mirković. Aproksimacija metodom najmanjih kvadrata. opštim principima izvođenja fizičkih eksperimenata. 57 . California 1982. Horowitz and Hill. J.

U toku semestra Nastava i završni ispit: (3 sata) x 16 =48 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući konsultacije.Adamović. Završni kolokvijum . Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Mira Vučeljić Metod nastave i savladanja gradiva: Samostalno izvodjenje laboratorijskih vježbi od strane studenata Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja I vježba Odredjivanje brzine zvuka u vazduhu (Kvinke-ova cijev) i brzine zvuka u metalu (Kundt-ova cijev) II vježba Odredjivanje brzine zvuka u vazduhu pomoću vazdušnog stuba III vježba Provjera Njutnovog zakona hladjenja IV vježba Odredjivanje linearnog koeficijenta širenja čvrstih tijela V vježba Odredjivanje toplote isparavanja vode Odbrana odradjenih vježbi Slobodna nedjelja VI vježba Odredjivanje specifične toplote čvrstih tijela VII vježba Odredjivanje koeficijenta toplotne provodljivosti VIII vježba Provjera gasnih zakona IX vježba Zavisnost temperature ključanja od pritiska Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum Završni ispit. Labaratorijske vježbe koje studenti rade samostalno odnose se na gradivo predmeta Fizička mehanika i molekularna fizika i imaju za cilj da studentima što jasnije objasne i približe gradivo iz pomenutog predmeta. Literatura: Osnovna mjerenja u fizici od V. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Svaka uspješno uradjena i odbranjena vježba nosi 6 poena (max 54 poena). uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 34 sata Struktura opterećenja: 48 sati. B. Gajić i dr. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema. (Nastava)+ 8 sati (Priprema)+34 satia(Dopunski rad) Studenti su dužni da redovno pohađaju predavanja. studijski program fizika (studije traju 6 semestara.46 poena. Vučića. ovjera) 2 x (4 sata) = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni LABORATORIJSKI PRAKTIKUM I (TERMODINAMIKA) Semestar II Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti steknu najosnovnija znanja i vještine neophodna za rad u laboratoriji.3 sata laboratorijskih vježbi. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: . Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Mira Vučeljić 58 .1 sat samostalnog rada. Naučna knjiga Eksperimentalne vežbe iz fizike od O. upis.

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II PRAKTIKUM IZ RAČUNARA II Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. Završni ispit . dr Ivana Pićurić Napomena: Dodatne informacije o predmetu Nedjeljno 2 kredita x 40/30=2.2 sata vježbi.12 sati (Dopunski rad) Navesti obaveze studenata u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju predavanja. Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati . Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti steknu najosnovnija znanja iz programskog jezika FORTRAN Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. THEN. polaganje popravnog ispita od 0 do 12. ELSE) Potprogrami.) Demonstracije. vježbe.56 (Nastava)+5.12 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 60 sati) Struktura opterećenja: 42.56 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. konsultacije.50 poena.66 sati) x 16 = 42. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema. kolokvijuma i završnog ispita).66 sati samostalnog rada uključujući i Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.66 sati) = 5. pripremu zadataka. Literatura: (Navesti osnovnu i dopunsku literaturu koji studenti treba da koriste za učenje.0.seminarski radovi. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi tokom oba semestra najmanje 51 poen. terenski rad.. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Provjera i ocjenjivanje kontinuirano tokom semestra . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Programi Promjenljive Aritmetičke operacije Ulazni i izlazni podaci Kompajliranje programa I Kolokvijum Slobodna nedjelja Pravljenje petlje u programu Rad sa nizovima (matricama) Uslovno izvršavanje naredbi (IF..32 sati .66 sati 59 . vježbe. konsultacije.32 (Priprema)+12.50 poena. Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Funkcije II Kolokvijum Rad sa fajlovima Rad sa matematičkim bibliotekama Razni primjeri programa pisanih u FORTRAN-u Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: (2.. dr Ivana Pićurić Metod nastave i savladanja gradiva: (Predavanja. Kao literatura se može koristiti bilo koji uvodni kurs FORTRAN. upis. uključujući i konsultacije. ovjera) Struktura: 2 x (2.

Beograd. uviđa se njihova povezanosti (formule Stoksa. Jaćimović: Skripta. Parcijalni izvodi. Površ. Miličić: Zbirka zadataka iz Više matematike II. docent 60 . Izvod po pravcu. Prisustvo nastavi . Kompaktnost. Uvode se pojmovi krivolinijskog (prvog i drugog reda) i površinskog integrala (prvog i drugog reda). Definišu se operatori drugog reda. Gradijent. dr Vladimir Jaćimović i mr Đorđije Vujadinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Definicija višestrukog integrala. P. Tangentna ravan. Fundamentalni trijedar. Konvergencija u Rn. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Prostor Rn-metrička i toploška svojstva. Konsultacije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 2 kolokvijuma po 30 poena (ukupno 60 poena). Parcijalni izvodi višeg reda. Svojstva neprekidnih funkcija. I kolokvijum Slobodna nedjelja Tejlorova formula. Lokalni ekstremumi. Kadelburg: Matematička analiza II. Krivina. Površinski integral (prve i druge vrste). Grinova teorema. Gausa-Ostrogradskog). Smjena promjenljivih. Završni ispit .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar III ANALIZA III Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Studijski program Fizika na Prirodno-matematičkom fakultetu Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: U okviru predmeta Analiza II na studijskom programu Fizika na PMF-u studenti se upoznaju sa pojmovima metrike. Popravni I kolokvijum Uslovni ekstremumi. Tangenta. 4 domaća po 2 poena (ukupno 8 poena). Samostalana izrada zadataka kroz domaće i kolokvijume. Ušćumlić.30 poena. neprekidnosti. Osnovna svojstva. Granične vrijednosti realne funkcije više realnih promjenljivih. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Vježbe. ovjera prije početka semestra): 8 sati x 2 =16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad: 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (administrat priprema) + 36 sati (dopunski rad) Literatura: D. Adnađević. Beograd. diferencijabilnosti. Z. Nizovi u Rn. teorijom ekstremnih vrijednosti i integrabilnosti realnih funkcijaviše promjenljivih. M. Realne funkcije više realnih promjenljivih. M. II kolokvijum Stoksova formula. Krivolinijski integral (prve i druge vrste).2 poena. Kriterijumi integrabilnosti Izračunavanje višestrukih integrala. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. Popravni II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno Broj sati: 6 x 40/30 = 8 sati Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sat Individualni rad studenta: 3 sata U semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x16 = 128 sati Neophodne pripreme (administracija. upis. Krive u Rn. Formula Gausa-Ostrogradskog. Diferencijabilnost. Neprekidniost realne funkcije više realnih promjenljivih. Posebne naznake za predmet: Dodatne informacije se mogu naći na sajtu PMFa i kod nastavnika. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio katalog: Dr Vladimir Jaćimović.

teorema o egzistenciji rješenja. Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi više od 50 poena. Završni ispit Ovjera semestra. Sruktura opterećenja: 84.3 sata Nastava i završni kolokvijum 5. PDJ drugog reda.40 poena (usmeni). .6.6+24. administracija i ovjera semestra: 5.8+10. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.3×2=10.1.3 sata samostalnog rada uključujući sata. Košijev zadatak. tipovi jednačina višeg reda) Llinearna diferencijalna jednačina (LDJ) n –og reda (sa promjenljivim koeficijentima).Šćepanović. OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno: U semestru: 4 kredita× 40/30 = 5. nastavnik Dr Darko Mitrović. Martinović: Diferencijalne jednačine. Metod eliminacije Sistemi linearnih diferencijalnih jednačina (LDJ). tipovi jednačina prvog reda) DJ višeg reda (osn pojmovi. Snižavanje reda LDJ n –og reda kada je poznato m (m<n) lin nez rješ. Unirex + PMF. Ukupno opterećenje 4×30=120 sati. izrada konkretnih primjera. Dopunska nastava i popravni ispitni rok.6 . Metod varijacie konstanti. Klasifikacija i svođenje na kanonski oblik II kolokvijum Talasna jednačina ( jednačina žice koja treperi ) Jednačina privođenja toplote (Hlađenje štapa). Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVII-XXI nedjelja Diferencijalne jednačine (DJ) prvog reda (osnovni pojmovi.2 sata predavanja. Sistemi LDJ sa konstantnim koeficijentima Parcijalne diferencijalne jednačine (PDJ) prvog reda. M. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa pojmovima i tvrđenjima iz diferncijalnih jednačina. Linearna dif jenačina n –og reda (sa konstantnim koeficijentima) .6 Literatura: R. .3×16=84. Laplasova jednačina u cilindričnim koordinatama. Završni ispit . i konsltacije. 61 . Metod varijacije konstanti.Dirihleov problem za krug. samostalna izrada domaćih radova. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja svakog poglavlja. dr Radoje Šćepanović Napomena: Studentu se na početku semestra dostavlja detaljan program za predavanja. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Pris predavanjima 5. I kolokvijum Slobodna nedjelja Sistemi DJ (osnovni pojmovi. Izrada dom radova – 5. Dva kolokvijuma po 25 poen. Dopunski rad za pripremu završnog ispita i polaganje popravnog ispita 24. × Struktura: Pripreme za početak semestra. teorema o egzist rješenja. Posebne naznake za predmet: Predavanja se izvode zajedno za sve studente (30 studenata) Pripremio: Prof. Granični zadatak.2 sata vježbi. teorema o egzistenciji rješenja). Dr Radoje Šćepanović. rade domaće zadatke samostalno i polažu sve testove i kolokvijume i na kraju završni odnosno završno-popravni ispit. 1994. Obaveze studenta u toku nastave: Studenti treba da redovno pohađaju nastavu.8 sati.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBAVEZAN Semestar III DIFERENCIJALNE JEDNAČINE Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2 P + 2 RV Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta (studije traju 6 semestara.

Podgorica. Vektor jačine magnetnog polja. na svakom kolokvijumu mogu dobiti najviše po 25 poena (ukupno 50). Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra Elektrostatička interakcija.5 sati i 20 minuta samostalnog rada Struktura opterećenja: uključujući i konsultacije. Magnetni moment molekula. Magnetni dipolni moment kružne konture. Irodov. том 2 – электричество и магнетизам. Ohmov zakon. Razumjevanje gradiva predviđenog ovim predmetom. ovjera) . Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student razumije fizičku pozadinu interakcije izmedju naelektrisanih tijela i svojstva električnog i magnetnog polja. Sopstvena induktivnost. VIII nedjelja IX nedjelja Vektor magnetne indukcije. Potencijalna energija.4 sata predavanja. Prinudne harmonijske oscilacije. Pritisak po površini dielektrika u spoljašnjem polju. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: (8sati) x 16 = 128 sati 10 kredita X 40/30=13 sati i 20 minuta Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. Dipol u električnom polju. I kolokvijum. Zbirka zadataka iz opšte fizike. I. II nedjelja Energija elektrostatičke interakcije. “Наука”. В. vježbe. Dopunska nastava i poravni ispitni rok. Vektor magnetizacije. Interakcija izmedju naelektrisanja u pokretu. Električni dipol. XIII nedjelja Elektromagnetna indukcija. Granični uslovi na razdvojnoj površini izmedju dva dielektrika. Stacionarna struja. Kondenzatori. Elektromotorna sila. Pritisak po površini provodnika. D. 2000. XVI nedjelja Induktivno spregnuta kola. Određivanje sile metodom virtualnih pomjeraja. IV nedjelja Elektreti. Burzan.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar III ELEKTROMAGNETIZAM Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P+4V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Vrtložno električno polje. Literatura: 1. Električni kapacitet. Elektromagnetizam – skripta. II kolokvijum. kao i ovladavanje matematičkim aparatom koji se koristi u teoriji elektromagnetizma. Struja pomjeraja. 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij fizike. Coulombov zakon. Poisson-ova jednačina. 2 x (13 sati i 20 minuta) = 26 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 10x30 = 300sati . Lorentzova sila. konsultacije. Raspodjela vezanog naelektrisanja. Makroskopska XI nedjelja molekularna struja. Napon. Polarizacija (polarnih i nepolarnih) dielektrika u spoljašnjem polju. Курс общей физики. Krive rezonansije. Joule-Lentz-ov zakon. Slobodne oscilacije u LC kolu. Vektor električnog pomjeraja. Maxwellove Završna nedjelja jednačine.4 sata vježbi. XVIII-XXI nedjelja Završni ispit. Gauss-ova teorema. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Površinska struja magnetizacije. Međusobna induktivnost. Elektrostatičko polje u vakuumu. Vektorski potencijal. neophodno je studentu da bi mogao razumjeti pojave i procese koji se izučavaju na narednim godinama studija. III nedjelja Multipolni razvoj potencijala u elektrostatičkom polju od molekula. Vektor gustine struje. Elektrostatička indukcija. Položio je svako ko sakupi najmanje 51 poen. Podgorica. paramagnetziam i XII nedjelja feromagnetizam. Ravnoteža naelektrisanja na provodniku. Potencijal elektrostatičkog polja. a na završnom ispitu najviše 40 poena. 5 domaćih zadaka. Magnetno polje solenoida i toroida. Metod ogledanja. 3. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Studenti za svaki urađen domaći zadatak dobijaju po 2 poena (ukupno 10). Divergencija i rotor vektora magnetne indukcije. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dijamagnetizam. Granični uslovi na razdvojnoj površini dva magnetika. dr Nataša Raičević I nedjelja 62 . 2 kolokvijuma. Савельев. Slobodne oscilacije u RLC kolu. Ovjera semestra i upis ocjena. VI nedjelja Električna struja. mr Gordana Jovanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. И. Kvazistacionarne struje. Kirchhoff-ova pravila. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. upis. Multipolni razvoj vektor potencijala. 128 sata (Nastava) + 27sati (Priprema) + 145 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. X nedjelja Strujna kontura u magnetnom polju. 2. Москва 1982. dr Nataša Raičević. V nedjelja Energija elektrostatičkog polja. Završni ispit. Snaga u XV nedjelja kolima naizmjenične struje. . VII nedjelja Slobodna nedjelja. XIV nedjelja Energija stacionarnog magnetnog polja.

studijski program FIZIKA (studije traju 6 semestara. konvertor napona u struju X nedelja Elementi u mernom sistemu za upravljanje i obradu signala. Projekat 5 bodova. razlike. Test uređaji: Multimetri. Elementi u mernom sistemu za upravljanje i obradu signala. II nedelja Vremensko-frekventna anliza promenljivih signala. Lakovic. kolokvijum 30 poena. svjetleća dioda. 1. oba kolokvijuma i prezentuju seminarski rad Literatura: 1. Owen Bishop Understand Electronics. energija. 1. Fizičko tehnička merenja. filteri. Diferencijani pojačavač. Laboratorija: Određivanje greške u merenju napona zbog konačno odnosa unutrašnje impedanse izvora i ulazne impedanse voltmetra. Dr R. Stanković.2 boda.pojačavači. pojačavača. uključujući konsultacije 72sata 40 min (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. elektrostatičko polje. osciloskopi. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. filtera. Elektronika. električni mostovi. proticanje struje. dr Gordana Laštovička-Medin Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Diskusija o predjenom gradivu. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. transformator. IX nedelja Pojačavač sa povratnom spregom. potencijalna razlika. a laboratorija (L) u grupi od po 10 studenata. Diskusija. Razmatraju se osnovni elektronski elementi otpornici. seminarski rad -3 boda. Ispravljači.Šifra predmeta Naziv predmeta: Status predmeta Obavezan Semestar III OSNOVI MJERENJA U FIZICI I Broj ECTS kredita Fond časova 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. diode i tranzistori i njihova osnovna kola za dizajniranje izvora napajanja. Naučna knjiga. Naponsko-strujna karakteris-tika. IV nedelja ekvivalentna šema za naizmenične (male) signale. Studenti se na pocetku predavanja upoznavaju sa radom na projektu. elementi mernog sistema i opšte karakteristike. kolokvijuma 25 poena. Uočavanje miskoncepcija i nedostataka u predstavama XVI nedelja studenata o datom problemu koji se raspravlja. (Priprema)+ rada.razdjelnik napona. zavrsni ispit 30 poena ukupno 100 poena Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 20 studenata. Kolokvijum. Shema mjerno-akvizicionih sistema XI nedelja (analogni i digitalni. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 laboratorija se ocjenjuju sa ukupno 5 poena. izvori (naponski i strujni) . Tevenenova i Nortnonov teorema. Projekat se radi uz konsultacije sa predmetnim nastavnikom. ovjera) 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati 2 sata predavanja Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.atomska struktura. FET i MOSFET. 2. rade i predaju sve domaće zadatke. Sadržaj predmeta: I nedjelja Pregled kursa. 180 ECTS kredita). Schottky dioda. upis. neinvertujući pojačavač. (Nastava)+13sati i 20 min. Odbrana domaćih zadataka. dr Gordana Laštovička-Medin Napomena: 63 . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Analiza kola sa naizmjeničnom strujom. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. elektromotorna sila. fotodioa. 2. Laboratorija: Merenje fazne razlike dva signala pomoću osciloskopa XIV nedelja Laboratorija: Merenje osnovnih struja i napona i pojačanja tranzistora sa zajedničkim emiterom. multimetara i drugih elemenata za upravljanje i obradu signala. uključujući i 2 sata računskih vježbi i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije laboratorije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) 2 sata i 40 minuta samostalnog Struktura opterećenja: 64 sati. Osnovni elementi u električnom kolu – otpornici. induktori. Bipolarni tranzistor. XV nedelja Analiza mjernih sistema kroz primjere Priprema za završni ispit. Laboratorija: Određivanje unutrašnje otpornosti nepoznatog naponskog izvora. integrator. analitički metod sa kompleksnim brojevima III nedelja Osnovni nelinearni elementi u električnom kolu. Kolokvijum Analiza kolokvijuma. kondenzatori. prisutnost nastavi . realni strujni izvor. prednosti. Stankovic. diferencijator. signalni i impulsni generator. Osnovni koncept električnih signala.diode i tranzistori. invertujući.oscilatori. Realni naponski izvor. Miskoncepcije i VI nedelja intuitivno ucenje kroz primjere iz predjenog gradiva VII nedelja Slobodna nedelja Elementi u mernom sistemu za upravljanje i obradu signala. kondenzatori. V nedelja Priprema za kolokvijum (analiza kola). računske vježbe i vježbe u laboratoriji. elektricitet. Odbrana seminara Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (4sata) x 16 = 64 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. XIII nedelja Laboratorija: Upoznavanjem sa merenjima signala pomoću osciloskopa. induktori. Negativna i pozitivna povratna sprega. D. Konsultacije. VIII nedelja potenciometarsko kolo. Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: U ovom dijelu studenti se upoznavaju sa elektronskim elementima koji čine jedan savremeni merni sistem. 3. Analiza prostih otpornickih kola. fazorski dijagram.ekvivalentna šema za jednosmerne (velike) signale. Operacioni pojačavač. Ekvivalentne šeme dioda i tranzistora.statistički karakter mernih signala. Beograd 1997. Dr S. pogodnosti jednih i drugih) XII nedelja 2.

mjernom tehnikom i instrumentacijom. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. Završni kolokvijum 44 poena. VII vježba Prelazni režimi u strujnom kolu: jednačina punjenja i pražnjenja kondenzatora. konsultacije. Konsultacije: kod nastavnika: kabinet 117 Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Vježbe: 3 sata Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 1 sat Ukupno opterećenje za predmet : 3x30 = 90 sati Dopunski rad: 0-34 sati Struktura opterećenja: 48 sati (Nastava)+8 sati (Priprema)+34 sati (Dopunski rad) Literatura: V. seminarski radovi. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Svaka uspješno uradjena i odbranjena vježba 8 poena (max 56 poena). kapaciteta i provjeravanje omovog zakona u kolima sinusne naizmenične struje. upis. u semestru Nastava i završni ispit: 3 x 16 = 48 sati Neophodne pripreme (administracija. ovjera prije početka semestra): 2 x (4 sata ) = 8 sati 64 . IV vježba Odredjivanje elektrohemijskog ekvivalenta bakra. PLAN RADA Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVIII-XXIV V V V V V V V V V V V V V Upoznavanje sa metodama mjerenja. III vježba Odredjivanje temperaturskog koeficijenta otpora metala. kolokvijumi. Statičke i dinamičke karakteristike električnih mjernih instrumenata-galvanometrija. Slobodna nedjelja. V vježba Mjerenje temperature termoelementom. VI vježba Mjerenje koeficijenta samoindukcije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar III LABORATORIJSKI PRAKTIKUM II Elektromagnetizam Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3LV Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a . Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa metodama merenja i mernom instrumentacijom iz oblasti elektromagnetizma. Posebne naznake za predmet: Vježbe (LV) se izvode za grupu od oko 7 studenata (preporuka). II vježba Mjerenje otpora Wheatstoneovim mostom. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. Završni kolokvijum. Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti na konsultacijama. studijski program fizike (studije traju 6 semestara. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof dr Ivana Pićurić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Eksperimentalne vježbe. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. Vučić Osnovna mjerenja u fizici. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen u oba semestra. I vježba Provjeravanje Ohmovog zakona u strujnom kolu. 180 ECTS kredita). U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku.

Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi.2 sata predavanja. ovjera) 2 Struktura: x 4 = 8 sati . Sadrzaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Physics and engineering. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. uključujući i Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. uključujući i konsultacije polaganje popravnog ispita od 0 do 18 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena). grammar: yes/no questions Fluid mechanics. grammar Revision Movement II. grammar: imperative sentences Slobodna nedjelja I Kolokvijum Thermodynamics. questions Some mathematical terms. grammar: present tenses Methods of descriptive geometry. Završni ispit . grammar: present tenses.2 sata samostalnog rada. grammar: conditional sentences type 1 Fluid mechanics II. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena. grammar: present vs past tenses Function. Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. Kolokvijum . grammar: past tenses The law of universal gravitation.20 poena. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. mixed types Movement. Učenje za testove i završni ispit.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar III ENGLESKI JEZIK-STRUČNI II Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje: Akademski i primijenjeni osnovni studijski programi PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA . Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati . Savo Kostić Napomena: nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata 65 . grammar: past tenses. Konsultacije. grammar: conditional sentences. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). grammar: conditional sentences type 3 Forms of energy II. Literatura: Reader English for Physics.smjer Fizika (studije traju 6 semestara. Prezentacija sa 20 poena. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. upis. radi domaće zadatke. grammar: conditional sentences type 2 Forms of energy. grammar Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i Popravni ispitni rok Opterećenje studenta: u semestru Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 180 ECTS kredita).50 poena. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. questions The force of gravity.

funkcije. Ojlerova formula. × Neophodne pripreme: (administracija. Neprekidnost funkcije. Loranov red.Reziduum u odnosu na polove funk. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Upoznavanje.3 sat samostalnog rada. Uslovljenost drugim predmetima: Uslov: položena Analiza I. Niz kompleksnih brojeva. Izolovani singulariteti. Literatura: V. Dajović: Teorija funkcija kompleksne promjenljive. vjezbe. Košijeva teorema. Završni ispit -50 poena. P. Integral funkcije komp. Anal. Abelova teor. rade i predaju sve domace zadatke i polazu dva kolokvijuma. Slobodna nedjelja Konforna preslikavanja. Brojni redovi. Uredno pohadjanje nastave 5 poena (svaki izostanak .Konf. u semestru Nastava i zavrsni ispit: 5. Izvod funk. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ukupno 5 poena (svaki domaći zadatak 1 poen). Granična vrijednost funkcije. studijski program Fizika. Konvergencija niza. Struktura opterećenja: 84. uključujući i konsultacije. Loranov red u okolini tačke beskonačno.3×16=84. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena.promjen. kolokvijumi. priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Skup kompleksnih brojeva.Koši-Rimanovi uslovi.integ. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena).pres.promjenljive. Funkcionalni redovi stepeni red. Eksponencijalna funkcija. Neod. Izračunaanje nesvojstvenih integrala pomoću reziduuma. Trigonom. Košiijeva integralna formula. Stepena funkcija.funk. domaći zadaci. Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. Linearna funkcija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. promjen. II Kolokvijum.Komp.Naziv predmeta: Šifra predmeta OBAVEZAN Semestar IV KOMPLEKSNA ANALIZA Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2 P + 1 RV Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije. Inverzna funkcija. Ušćumlić. Prelazna ocjena se dobija za osvojenih 51poen. dr David Kaljaj Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Racionalna funkcija. Dopunska nastava i poravni ispitni rok. Tejlorov red. Funkcije kompleksne promjenljive.I i II vrste. upis. OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 4 kredita x 40/30=5. Funkcija Žukovskog. I kolokvijum. ovjera prije početka semestra): 2 x 4 = 8 sati. Odredjeni integral.8 sata (nastava i završni ispit)+ 8 sati (pripreme)+27 sati (dopunski rad). Miličić: Zbirka zadataka iz Matematike. studije traju 6 semestara. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.kompleksne promjen. Žordanova lema.8. dr David Kaljaj Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti u kontaktu sa predmetnim nastavnikom 66 .Reziduum u tački besk.Integral po zatvorenoj konturi. Neke klase funkcija.kompl. Osnovne transcendentne funkcije. Osobine konvergentnih nizova. 180 ECTS kredita. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima teorije funkcija kompleksne promjenljive i primjenama u fizici. Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30=120 sati Dopunski rad: do 18 sati. Operacije u skupu kompleksnih brojeva. M. Reziduum fun.Harmon.3 sata Predavanja:2 sata Vježbe:2 sat Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata:1.funk.1 poen).funk. konsultacije.

izrada konkretnih primjera.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja svakog poglavlja. Gausov metod eliminacije.polinom). Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. dr Radoje Šćepanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti u kontaktu sa predmetnim nastavnikom 67 . Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. rade i predaju domace zadatke i polazu dva kolokvijuma prema planu.8 poena. Metod iteracije. Teorema o kontraktivnom preslikavnaju. R. Neophodne pripreme: (administracija. Interpolacija pomoću splajna. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim metodama za nueričko rješavanje zadataka. Pripremne nedjelie I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Sadržaj predmeta: Upoznavanje. Zavrsni ispit . Prelazna ocjena se dobija za osvojenih 51 poen Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. Dopunska nastava i poravni ispitni rok. 2 kolokvijuma. OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta Predavanja:2 sata Vježbe:2 sata Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata:1 sat i 20 minuta samostalnog rada. Konvergencija iterativnih nizova. dr Duško Jokanović . ukupno . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Numeričko rješavanje parcijalnih jednačina (parabolička jednačina). l995. Aproksimacija funkcija: Metod najmanjih kvadrata. dr Radoje Šćepanović . I kolokvijum Slobodna nedjelja Sistemi linearnih algebarskih jednačina. samostalna izrada domaćih radova. ovjera prije početka semestra): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta. u semestru Nastava i zavrsni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 =85 sati i 20 minuta. uključujući i konsultacije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni Semestar IV NUMERIČKE METODE Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2+2 Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije. Numeričko diferenciranje. Podijeljene i konačne razlike. Metode tipa Runge-Kuta.50 poena.2 poena. Martinović. Numeričko integraljenje. Njutnov interpolacioni polinom pve vrste. Unirex i PMF. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednačina. Njutnov interpolacioni polinom druge vrste. po 20 poena.nastavnik. ukupno . Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30=120 sati Dopunski rad: do 24 sata. Šćepanović: Numeričke metode. svaki po 2 poena. Ojlerova metoda. studije traju 6 semestara. Sistem linearnih algebarskih jednačina. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (nastava i završni ispit)+10 sati i 20 minuta (pripreme)+24 sata (dopunski rad). II kolokvijum Numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina (eliptička jednačina). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: pohađanje nastave . 4 domaca zadatka. studijski program Fizika. upis. Podgorica. 180 ECTS kredita. Numeričko rješavanje jednačine f(x)=0.40 poena. Literatura: M. Numeričko rješavanje sistema algebarskih jednačina. priprema i upis semestra Aproksimacija funkcija: Interpolacija (Lagranžeov interp.

upis. PMF 2005. (studije traju 6 semestara. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: 16/3 x 16 =256/3 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.2 sata predavanja. korelacija. Primjeri. profesor Napomena: Dodatne informacije o predmetu Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 16/3 sati 68 . Intervali povjerenja. Slučajni vektori. Slučajni opiti. a na završnom ispitu je 40. Funkcija raspodjele slučajne veličine. Struktura: ovjera) . Literatura: 1. Vjerovatnoće i Statistike. CGT. Klasična definicija vjerovatnoće. Čebišovljeva nejednakost. red. Minimalni broj poena za prelaznu ocjenu je 51. Statistika. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Usvojiti osnovne pojmove iz Vjerovatnoće i Statistike i osposobiti se za rješavanje vjerovatnosnih i statističkih zadataka.2 sata računskih vježbi. 2.4/3 sata samostalnog rada. Stamatović: Vjerovatnoća. Osnovni pojmovi. Slučajne veličine apsolutno neprekidnog tipa. II Kolokvijum. Pojam slučajne veličine. S. Slučajni događaji i operacije sa njima. konsultacije.. Uvod u Statistiku. Matematičko očekivanje. Slobodna nedjelja I Kolokvijum. Slučajne veličine diskretnog tipa. PMF 2000. Ocjenjivanje nepoznatih parametara. vježbe. Zbirka zadataka iz Kombinatorike. uključujući konsultacije. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Siniša Stamatović. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod u predmet. studijski program Fizika. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja: 256/3 sati (Nastava)+ 32/3 sati (Priprema)+24 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume. Testiranje statističkih hipoteza. red. Stamatović S. Stamatović. B. profesor Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Siniša Stamatović. Pojam vjerovatnoće. Disperzija. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 180 ECTS kredita). 2 x (16/3 sati) = 32/3 sati Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati . . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Maksimalni broj poena na svakom kolokvijumu je 30. Osobine.Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) Status predmeta Obavezni Semestar IV VJEROVATNOĆA I STATISTIKA Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF a.

uključujući 2 sata računskih vježbi i i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve laboratorije dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Mehabicki senzori VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja Senzori i pretvaraci: Senzori magnetskog polja. Naučna knjiga. Beograd 1997. pritisak. dr Gordana Laštovička-Medin Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 1. TDC konvertori. Dr S. (Nastava)+13sati i 20 min. studijski program FIZIKA (studije traju 6 semestara. Uslovljenost drugim predmetima: Pozeljno da je polozen ispit iz Osnova mjerenja I Ciljevi izučavanja predmeta: U ovom delu studenti se upoznavaju sa osnovama digitalne elektronike. binarna aritmetika i kodovi I nedjelja Booleova algebra i prekidacke funkcije II nedelja Osnovna logicka kola i njihove realizacije III nedelja Bistabilna kola. a laboratorija (L) u grupi od po 10 studenata. Kolokvijum Kompjutori –mikrokontrolori Detekcija i merenje-Elektronsko brojanje. (Priprema)+ 72sata 40 min (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. R. Elektronika Owen Bishop. Studenti su na pocetku predavanja upoznati sa radom na projektima. ovjera) 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati 2 sata predavanja Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. nivo svetlosti. Projekat I (PET sistem). kolokvijuma 25 poena. 2. Takođe se obrađuju dinamičke karakteristike pretvarača i koncepti modernih kompjuterizovanih eksperimenata. računske vježbe i vježbe u laboratoriji. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.Naziv predmeta: OSNOVI MJERENJA U FIZICI II Semestar IV Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : . A/D konvertor. CAMAC sistem Projekat II (Osnove radijacione detekciaje i mjerenja u nuklearnoj tehnici) Osnovi kompjuterske simulacije Zavrsni ispit Opterećenje studenata na predmetu U toku semestra Nedjeljno Nastava i završni ispit: (4sata) x 16 = 64 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 2. 2 domaca: ukupno 3 boda 1. brojni sistemi. Senzori vlažnosti. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Fizičko tehnička merenja. Brojaci IV nedelja Priprema za kolokvijum (analiza kola).2 boda. Stankovic. Takodje se upoznavaju sa osnovama akvizicije podataka i kompjuterske simulacije. Sadržaj predmeta: Osnovi digitalne elektronike. Understand Electronics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: prisutnost nastavi . Koincidencna mjerenja VI nedelja VII nedelja Slobodna nedelja Senzori i pretvaraci: Temperatursi senzori. sila. uključujući konsultacije 64 sati. pretvaračima i senzorima koji se standardno koriste za merenje fizičkih veličina kao što su temperatura. protok. Registri. oba kolokvijuma i prezentuju seminarski rad Literatura: D. zavrsni ispit 30 poena ukupno 100 poena Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 20 studenata. upis. Akvizicija podataka Automatsko merenje. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije. PH i gasni senzori Senzori i pretvaraci: Svetlosni senzori i senzori zračenja. magnetno polje itd. rade i predaju sve domaće zadatke. Kolokvijum V nedelja Analiza kolokvijuma. Stanković. dr Gordana Laštovička-Medin 69 . 2 Projekta: ukupno 10 bodova. kolokvijum 30 poena.Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Lakovic. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. 180 ECTS kredita).

Optički aktivne supstancije. fotometrija. Savelyev I.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar IV OPTIKA Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P+4V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. 512 pp. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Zbirka zadataka iz opšte fizike. Difrakcija na ultrazvucnim talasima Analiza elipticke polarizacije talasa. V. kabinet 111.N. red. Elementi optičkih sistema. vježbe.4 sata vježbi 5 sati i 20 minuta Struktura opterećenja: samost rada uključujući i konsultacije 128 sata (Nastava) + 27sati (Priprema) + 145 sati (Dopunski rad) Literatura: 1. Kruzni otvor. optička dužina puta. Opterećenje studenta: Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati 10 kredita X 40/30=13 sati i 20 Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. I Kolokvijum.40 poena. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Uvodna razmatranja: brzina svjetlosti. Difrakcija na poluravni. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Provjera i ocjenjivanje kontinuirano tokom semestra 60 poena. Prof. (maksimum 40 poena) Ovjera semestra i upis ocjena Konsultacije i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju predavanja. optička prizma Interferencija svjetlosti: opšta razmatranja. (English). Lloyd-ovo ogledalo. intenzitet svjetlosti I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Svjetlosni fluks. Završni ispit . Matveev A. Fraunhoferova difrakcija Difrakcija na kružnom otvoru. ovjera) 2 x (13 minuta Struktura: . (maksimum 30 poena) Prostorna koherencija svjetlosti. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. Graficki metod Difrakcija cilindricnih talasa.pmf. Indukovano dvojno prelamanje. II Kolokvijum. difrakcija. Polu-talasna pločica. izvori svjetlosti. Difrakcija na neprekidnim periodicnim strukturama. Newton-ovi prstenovi. upis. Konsultacije: srijedom od 10 do 12 časova. 448 pp. Kirchhofova difrakcija.II. vremenska koherencija svjetlosti Youngov eksperiment. Hardcover. (maksimum 30 poena) Difrakcija sfernih talasa. Difrakcija na prorezu. dr Slavoljub Mijović (predavanja) i dr Ana Dubak (vježbe) Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. konsultacije. Podgorica. Fazna rešetka. Optics. interferencija.me/ 70 . Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Slavoljub Mijović. Završni ispit. Moc rezolucije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Rayleighov kriterijum Metod Fresnelovih zona.. Irodov. Refleksiona rešetka. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Malusov zakon. Fresnel-ova biprizma. Michelson-ov interferometar.ac.V. (English). 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima:. prostiranje svjetlosti Geometrijska optika: Fermatov princip. 2000 . studijski program fizika (studije traju 6 semestara. interferencija na klinu. Fresnel-ova ogledala.4 sata predavanja sati i 20 minuta) = 26 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 10x30 = 300 sati . I. Interferencija na planparalelnoj pločici. Polarizatori na bazi dvojnog prelamanja Četvrt-talasna pločica. Physics: A General Course. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti razumiju fizičku pozadinu osnovnih fenomena kod elektromagnetnih talasa: polarizacija. Fabry-Perot-ov interferometar Slobodna nedelja Huygens-Fresnel-ov princip. Difrakciona rešetka. Hardcover.

Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Posebne naznake za predmet: Vježbe (LV) se izvode za grupu od oko 7 studenata (preporuka). konsultacije. IV vježba Spektralna analiza. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. III vježba Odredjivanje talasne dužine laserske svjetlosti pomoću optičke rešetke Frenelovom difrakcijom. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa metodama merenja i mernom instrumentacijom iz oblasti optike. u semestru Nastava i završni ispit: 3 x 16 = 48 sati Neophodne pripreme (administracija. Završni kolokvijum 44 poena. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. V vježba Analiza polarizovanosti stimulisane svjetlosti He-Ne lasera. II vježba Mikroskop. I vježba Odredjivanje žižne daljine sočiva iz rastojanja predmeta i lika direktnom i Beselovom metodom. Završni kolokvijum. VII vježba Odredjivanje koncentracije rastvora pomoću kolorimetra.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar IV LABARATORIJSKI PRAKTIKUM II Optika Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3LV Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije PMF-a . VI vježba Odredjivanje koncentracije šećera polarimetom. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof dr Ivana Pićurić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Eksperimentalne vježbe. studijski program fizike (studije traju 6 semestara. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Svaka uspješno uradjena i odbranjena vježba 8 poena (max 56 poena). 180 ECTS kredita). Priprema za vježbe. mjernom tehnikom i instrumentacijom. PLAN RADA Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVIII-XXIV V V V V V V V V V V V V V Upoznavanje sa metodama mjerenja. Slobodna nedjelja. ovjera prije početka semestra): 2 x (4 sata ) = 8 sati 71 . upis. Odbrana vježbi i priprema za kolokvijum. Konsultacije: kod nastavnika: kabinet 117 Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Vježbe: 3 sata Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 1 sat Ukupno opterećenje za predmet : 3x30 = 90 sati Dopunski rad: 0-34 sati Struktura opterećenja: 48 sati (Nastava)+8 sati (Priprema)+34 sati (Dopunski rad) Literatura: V. Vučić Osnovna mjerenja u fizici.

XIV nedjelja Višeelektronski atomi (nastavak). konsultacije. X nedjelja Atom vodonika i njemu slični atomi (nastavak). Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. IX nedjelja Atom vodonika i njemu slični atomi. konsultacije. studijski program Fizika (studije traju6 semestara. dr Mara Šćepanović.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar V ATOMSKA FIZIKA Broj ECTS kredita 6 Fond časova 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta.2 sata samostalnog rada. seminarski radovi. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. (Nastava)+20 sati (Priprema)+32 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Э. Jurić: Atomska fizika Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva seminarska rada kao uslov polaganja I kolokvijuma koji nosi 25 poena poslije četvrte nedelje. u suprotnom nastava je mentorskog tipa U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. mr Gordana Jovanović. Struktura: upis. Н. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . IV nedjelja Diskretnost atomskih stanja. Kolokvijum VI nedjelja VII nedjelja Slobodna nedelja VIII nedjelja Najprostiji slučajevi kretanja mikročestica (nastavak). 180 ECTS kredita). Kolokvijum XV nedjelja XVI nedjelja Višeelektronski atomi (nastavak). rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume Literatura: A. ovjera) 2 x (10 sati) = 20 sati . samostalno učenje Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja Kretanje naelektrisanih čestica u električnom i magnetnom polju II nedjelja Korpuskularna svojstva elektromagnetnih talasa. В. 72 . Шпольский: Атомная физика . XI nedjelja Magnetni i mehanički momenti atoma.6 sati predavanja i vježbi. Dva seminarska rada kao uslov polaganja II kolokvijuma koji nosi 25 poena poslije desete nedelje. XIII nedjelja Višeelektronski atomi. Матвеев: Атомная физика. Prelazna ocjena se dobija sa osvojenih 51 poen. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Posebnu naznaku za predmet: Nastava se organizuje za grupu studenata koja ima pet ili više članova. M. Završni ispit koji nosi 50 poena. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: kurs Atomske fizike ima za cilj da uvede studente u fiziku mikrosvijeta i da ih upozna sa osnovnim eksperimentalnim činjenicama na kojima počiva talasna mehanika kao i sa odgovarajućom teorijom u njenom istorijskom razvoju i primjeni. XII nedjelja Interakcija atoma sa elektromagnetnim poljem. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 96 sati. III nedjelja Talasna svojstva korpuskula. V nedjelja Najprostiji slučajevi kretanja mikročestica. Imena i prezimena nastavnika i saradnika: prof. dr Mara Šćepanović. Završni ispit Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: Nedjeljno U semestru 6 kredita x 40/30 = 8 sati Nastava i završni ispit: (6 sati) x 16 = 96 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.

.20 poena. Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena).50 poena. grammar: certainty Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta: u semestru Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. Literatura: Reader English for Physics. Basics of electrostatics. Savo Kostić Napomena: nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: . grammar: Reported speech Lenses. grammar: Past simple vs Past continuous. radi domaće zadatke. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. Konsultacije. grammar: Present perfect passive. Present simple vs present continuous Colour. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 18 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. grammar: Making predictions Mechanics. Energy.2 sata samostalnog rada. Završni ispit . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena. grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas). grammar: prepositions Optics. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. upis.smjer Fizika (studije traju 6 semestara. grammar: Time clauses Lasers.2 sata predavanja. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. 180 ECTS kredita). Kolokvijum . Electricity. govorne vježbe Slobodna nedjelja Fuel cells. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). grammar: -ing forms and infinitives. Učenje za testove i završni ispit. 73 . Windpower. Sadrzaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Batteries. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar V ENGLESKI JEZIK – STRUČNI III Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje: Akademski i primijenjeni osnovni studijski programi PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. grammar: will and would Nuclear science. grammar: clauses of contrast Magnetism. Prezentacija sa 20 poena. uključujući konsultacije. grammar: modal verbs must and have to .

upis. П. Primjeri u fizici čvrstog stanja i kvantnoj hemiji.L. Građ. Zgrada tehničkih fakulteta. Banahov i Hilbertov prostor. В. W. Методы решения задач математической физики. Primjena u analitičkoj mehanici.ac. В. Cetinjski put b.. Integralne jednačine. Aljančić: „ Uvod u realnu i funkcionalnu analizu“ . S.. Mathematical methods for physicists. Reprezentacije grupa. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.Y. Zadaci: Skripta zadataka bazirana uglavnom na sadržaju u gore navedenim knjigama i sadržaju zbirki zadataka: И. Specijalne funkcije (ortogonalni polinomi). Dva testa (svaki po 5 poena-max=10). 1975. Arfken. 128 sati. Primjene u kvantnoj mehanici i teoriji relativiteta.. Beograd..Teorija: Skripta predavanja bazirana uglavnom na sadržaju knjiga: Б. Москва. kolokvijumi i završni ispit Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Varijacioni račun. Slobodna nedjelja Tenzori.A. Milić. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. Beograd. С. Lebegova mjera i integral. Đ.Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) Status predmeta Obavezni Semestar V MATEMATIČKI METODI U FIZICI Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Prelazna ocjena se dobija sa 50 poena. Podgorica Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: https://www. kontrolni testovi. Beskonačne grupe. Primjene u atomskoj i kvantnoj fizici.3 sata predavanja. Operatori. kabinet: 213 Prirodno . SNL. Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti treba da redovno pohađaju nastavu. Za seminarski rad (max=5 poena). 2005. Elementi tenzorske algebre. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vladimir Jaćimović (predavanja i vježbe) Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sati (Dopunski rad) Osnovna literatura .. Primjene u kvantnoj mehanici i fizici elementarnih čestica. Zagreb. 2000. N. N. Агошков и ост. Pojam entropije. Dva kolokvijuma (svaki po 10 poena-max=20). Svojstvene funkcije integralnih operatora. И. Konsultacije: petkom od 13. Integralne transformacije. Vjerovatnostni prostori. Mathematical methods of physics. I kolokvijum.. New York. II zakon termodinamike. Kurepa. Задачи по Математическим методам физики. Физматлит. Петерсбург. Москва. W. Konačno dimenzionalni vektroski prostori i primjene.me 74 . konsultacije. Knjiga. УРСС.b. 1970. Elementi tenzorske analize.pmf. Uvodni pojmovi iz teorije grupa. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Za redovno pohađanje nastave (max=5). Mušicki. Centralna granična teorema u vjerovatnoći.Y. 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Produbiti osnovna znanja iz matematike sa akcentom na matematičke discipline koje imaju široku primjenu u fizici. Walker.00 do 14. ovjera) 2 x 8h = 16 sati .. G. Struktura: . 1979. e-mail: vladimir_jacimovic@hotmail. Metrički prostor. Benjamin. 1964. domaći zadaci.3 sata samostalnog rada uključujući i Struktura opterećenja: konsultacije. Završni (kao i popravni) ispit (max=50 poena). Naučna knjiga. II kolokvijum. Academic Press.2 sata vježbi. Mathews and R. Ukupnan max broj poena = 100.00 Opterećenje studenta: Nedjeljno: u semestru: Nastava i završni ispit: 8 h x 16 = 128 sati 6 kredita X 40/30=8 sati. Matematičke osnove teorijske fizike. J. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180sati . Posebne naznake za predmet: Nastava se može izvoditi i na engleskom i ruskom jeziku. 1970. Feller. seminarski radovi. Колоколов и ост.com.matematički fakultet. rade domaće zadatke samostalno i polažu sve testove i kolokvijume i na kraju završni odnosno završno-popravni ispit. John Willey. +381 67 575 678. Лань..Москва. Pripremio: Dr Vladimir Jaćimović – tel. B. Демидович. An introduction to probabiliy and its aplications. Математические основы квантовой механики. za domaće zadatke (svaki po 5 poena-max=15). 1986. 2002. S.

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBAVEZAN Semestar V TEORIJSKA FIZIKA I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 2 P + 2 RV Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta (studije traju 6 semestara. Ukupnan max broj poena = 100. . И. za seminarski rad (max=10 poena).00 Opterećenje studenta: Nedjeljno U semestru: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128 sati Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.V.4 sata samostalnog rada. Dva testa (svaki po 5 poena-max=10). V-domaći zad. Ojlerove jednačine. Mir. Fundamentals of Theoretical Physics. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati .М. 4-vektori. Oscilacije s više stepeni slobode. Москва. Лифшиц Механика. Teorijska mehanika. Lagranževe jednačine kretanja. Наука. Stabilnost rotacije.Teorija: Skripta predavanja bazirana uglavnom na sadržaju knjiga Л. II kolokvijum . konsultacije.ac. Mušicki. kontrolni testorvi.) Đ.me 75 . Савельев. III Kolokvijum i Završni ispit. Četvorodim. interval. Zbirka zadataka iz teorijske fizike. 1991. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati .e. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Da upozna studenta sa osnovnim idejama i metodama u klasičnoj i relativističkoj mehanici. Mr Miroslava Vukčević (računske vježbe) Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe.2 sata vježbi. Naučna knjiga. Zakoni održanja energije. XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti treba da redovno pohađaju nastavu. Moscow. (I i II). Oscilacije uz postojanje trenja. konsultacije. Rasijanje čestica.S. kretanja čvrstog tijela. Ojlerovi uglovi. Ландау. IV-domaći zad. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Žarko Kovačević (predavanja). dr Predrag Miranović Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: https://www. Posebne naznake za predmet: Nastava se može izvoditi i na engleskom ili na ruskom jeziku. Keplerov zadatak. rade domaće zadatke samostalno i polažu sve testove i kolokvijume i na kraju završni odnosno završno-popravni ispit.pmf. Završni usmeni (kao i popravni) ispit (max=40 poena).(i. Kinetička energija u generalisanim koord. Raspad i sudari čestica. Za domaće zadatke (svaki po 3 poena-max=15). . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Opisivanje kretanja u klasičnoj mehanici. II test. Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena. Savelyev. Pripremio: Prof.Д.00 do 14. III-domaći zad. Posebna pažnja će biti usmjerena na razjašnjavanje smisla fizičkih zakona i na njihovu osmišljenu primjenu. kolokvijumi i završni ispit. Moment impulsa čvrstog tijela. Zadaci: Skripta zadataka bazirana uglavnom na sadržaju Zbirki zadataka B. I kolokvijum . Sopstveno vrijeme. Москва. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Za redovno pohađanje nastave (max=5). Ugaona brzina. 1. Beograd.2 sata predavanja. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Osnovna literatura . Puasonove zagrade. Uvod u teorijsku fiziku. T. seminarski radovi. domaći zadaci. Lorencove transformacije. BIGZ. I-domaći zad. Anharmonijsko oscilovanje. Integracija jednačina kretanja. Наука. Sudari čestica. Dejstvo za relativističku česticu. 1971.. V. Jedn. oscilovanje. II-domaći zad. 1969. impulsa i momenta impulsa. upis. Tenzor inercije. Hamiltonove i Hamilton-Jakobijeve jednačine.1. Raderfordova formula. Tenzor energije-impulsa. Е. Student će takođe ovladati modernim matematičkim formalizmom i oznakama i pojmovima koje se koriste u teorijskoj fizici. 1971. Beograd. Електродинамика.В. Generalisane koordinate. Tri pismena kolokvijuma (svaki po 10 poena-max=30). Konsultacije: petkom od 13. 1982. I. Fazni prostor. Prelazna ocjena se dobija sa 50 poena. Основи теоретической физики. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Slobodna nedjelja Jednodimenz. Milić.

. Slobodna nedjelja. Princip neodređenosti. Završni ispit. Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 7 kredita X 40/30=9 sati i 20 minuta Struktura: . MATEMATIČKI FORMALIZAM. upis. Ivan Šupić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Uopštena statistička interpretacija.Ponovo o principu neodređenosti II Kolokvijum Šredingerova I Hajzenbergova slika. Beskonačno duboka potencijalna jama. vježbe. Slobodna čestica. Položio je svako ko sakupi najmanje 50 poena. Vjerovatnoća. 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji koji su položili mehaniku. VREMENSKI NEZAVISNA ŠREDINGEROVA JEDNAČINA. dr Predrag Miranović Napomena: 76 . F. a na završnom ispitu najviše 30 poena. New Jersey 2005. D. u semestru Nastava i završni ispit: 9 h i 20 min x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. konsultacije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Studenti za svaki urađen domaći zadatak dobijaju po 1 poen (ukupno 10). Linearna algebra. (Nastava) + 12 sati i 40 min (Priprema) + 48 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. Impuls. KVANTNA MEHANIKA U TRI DIMENZIJE. 2. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. Clod Cohen-Tannoudji. Introduction to quantum mechanics. Laloe Wiley Interscience. . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. na svakom kolokvijumu mogu dobiti najviše po 30 poena (ukupno 60). Normalizacija. Diu. Stacionarna stanja. 10 domaćih zadaka. J. Potencijal oblika “delta”-funkcije. B. Šredingerova jednačina u sfernim koordinatama Atom vodonika Moment impulsa. 1992. dr Predrag Miranović. Griffiths. Prentice Hall. 2 kolokvijuma Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja TALASNA FUNKCIJA: Šredingerova jednačina. ovjera) 2 x 6 sati i 20 minuta = 12 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210sati Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Harmonijski oscilator I kolokvijum Potencijalna jama konačne dubine. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovim zakonima fizike koji važe na nivou atoma i njihovih jezgara.3 sata vježbi.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar V KVANTNA FIZIKA I Broj ECTS kredita 7 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta.2 sata i 20 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije. urade sve domaće zadatke i oba kolokvijuma Literatura: 1. Statistička interpretacija.4 sata predavanja. Introduction to quantum mechanics (I and II part). Prostor funkcija. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof..

Mijović. Određivanje elektronske temperature u plazmi optičkim metodom. 1993 Laboratorijski priručnici Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ulazni kolokvijum . Konsultacije Prezentacija rezultata. Student. Uslovljenost drugim predmetima: Upisana treća godina studija.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni LABORATORIJSKI PRAKTIKUM III (ATOMSKA FIZIKA) Semestar V Broj ECTS kredita 3 Fond časova 0P+0V+3L Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. 180 ECTS kredita). upis. nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Uvodno redavanje. rad u laboratoriji. Fluorimetrijska. Vežba 1. Vežba 7. skripta. dr. Odbrana vežbi . kroz samostalni laboratorijski rad. Merenje relativnih intenziteta spektralnih linija. dr Slavoljub Mijović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. sve laboratorijske vežbe i prezentaciju rezultata. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj kurs student nastavlja svoje usavršavanje u eksperimentalnoj fizici kroz laboratorijske vežbe iz oblasti atomske fizike i spektroskopije. Određivanje Ridbergove konstante. Vežba 3. Slavoljub Mijović. Konsultacije.1 sat.15 poena.25 poena. samostalna priprema.ac. Završni ispit.40 poena. određivanja atomskih konstanti i praktičnih procedura u spektroskopiji. ovjera prije početka semestra): Vježbe . Vežba 4. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Slobodna nedelja. Student je dužan i da ceo posao računanja završi u laboratoriji i dobijene rezultate pokaže nastavniku. Literatura: S. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Uvodno predavanje – pregled kursa i mere bezbednosti u laboratoriji. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. pripremanje raporta i prezentacija rezultata. 64 sata (Nastava) + 18 sati (Priprema) + 18 sati (Dopunski) Studenti su obavezni da rade ulazni kolokvijum. I kolokvijum.pmf. Samostalni rad na pripremi prezentacije rezultata. 4 x 2 = 8 sati Dopunski rad: 90 sati – (64 sata + 8 sati) = 18 sati Ostale nastavne aktivnosti (konsultacije i Struktura opterećenja: samostalni rad studenata) . Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: U semestru: Ukupno opterećenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sati 3 kredita x 40/30 = 4 sata Neophodne pripreme (administracija.me 77 . Vežba 5. Rad u laboratoriji . Spektralni izvori i kvalitativna analiza. Samostalni rad na pripremi prezentacije rezultata. Vežba 2. Posebnu naznaku za predmet: Svaki student radi sam po jednu vežbu a onda se rotira na sledeću. Samostalna priprema studenta.3 sata. Univerzitet Crne Gore. Prezentacija – 20 poena. usvaja teorijske koncepte kvantnih fizičkih pojava. Apsorpciona i Refleksiona spektralna analiza. Vežba 6. Upoznavanje sa radom spektrografa. studijski program Fizika (studije traju 6 semestara. Izučavanje zakona foto-efekta i određivanje Plankove konstante. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno Samostalna priprema studenta. praktikum III-Atomska fizika.

Москва. 1979. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. An advance course with problems and solutions. Princip detaljnog balansa. 5. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 2005. Boltzmannova jednačina i Boltzmannova H-teorema. Prvi princip termodinamike. Kanonski ansambl. 6. Veliki kanonski ansambl. Термодинамика. Jednačina stanja za idealni gas fermiona i za idealni gas bozona. Amsterdam. vježbe. Huang. K. R. I. Termodinamički potencijali za termomehaničke. 1987. Unutrašnja energija i toplota. Lj. 3. S. Sistemi s promjenljivim brojem čestica. 2007. Statistical mechanics. Bose kondenzacija. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 6 kredita X 40/30=8 sati Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: 8 h x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. NY. Entropija. Milić. PMF. Ansambli u kvantnoj statističkoj mehanici. magnetne i električne sisteme. Treći princip termodinamike.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar STATISTIČKA FIZIKA Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan Studijski programi za koje se organizuje: V 6 4P+2V Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. konsultacije. Idealan kvantni gas u velikom kanonskom ansamblu. upis. Milošević. Zbirka zadataka iz teorijske fizike. Statistička mehanika. П. Živić. Slobodna Teorema o ravnomernoj raspodjeli energije po stepenima slobode. Privredno-finansijski vodič. S. Ciljevi izučavanja predmeta: Razvijanje termodinamičkih metoda koji se koriste za opisivanje makroskopskih sistema u stanju termodinamičke ravnoteže. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. Kinetička jednačina za funkciju raspodjele. na svakom kolokvijumu mogu dobiti najviše po 30 poena (ukupno 60). Beograd. Osnovi fenomenološke termodinamike. Elsevier. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Studenti za svaki urađen domaći zadatak dobijaju po 1 poen (ukupno 10). B. Базаров. Bose-Einsteinova. Osnovne termodinamičke nejednakosti. Naučna knjiga. Milošević. 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz opšte fizike sa prve godine studija i elektromagnetizama. Statistička fizika. Entropija idealnog gasa. Kragujevac. Kubo. Drugi princip termodinamike. Elsevier. urade sve domaće zadatke i oba kolokvijuma Literatura: 1. a na završnom ispitu najviše 30 poena. Kubo. John Wiley & Sons. KlauziusKlapejronova jednačina i Erenfestove jednačine. Kritični indeksi. R. Fazni prelazi I i II reda. Amsterdam. 4. Funkcije odziva. dr Borko Vujičić i Radisav Krsmanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Idealan gas fermiona na niskim temperaturama. Dobrosavljević. 2005. Položio je svako ko sakupi najmanje 51 poen. Mikrokanonski ansambl. Thermodynamics. И. I kolokvijum Osnovni postulati statističke mehanike. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. Statistical mechanics. 2 kolokvijuma Sadržaj predmeta Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni pojmovi i postulati termodinamike. 7. Beograd. Fermi-Diracova i Boltzmannova funkcija raspodjele. 2. An advance course with problems and solutions. 2006. 1978. Postulati kvantne statističke fizike. II kolokvijum Dobijanje termodinamičkih funkcija idealnog kvantnog gasa. 10 domaćih zadaka. Razrada klasičnih i kvantnih metoda pomoću kojih se izračunavaju termodinamčki parametri sistema na osnovu njegove mikroskopske strukture i interakcija na mikroskopskom nivou. dr Borko Vujičić Napomena: 78 .

kolokvijumi i završni ispit. Nemonohromatski talas. II kolokvijum.2 sata predavanja. I-domaći zad. I kolokvijum. IV-domaći zad. T. Za domaće zadatke (svaki po 3 poena – max = 15). 1991. Konsultacije: petkom od 13.00 do 14.Teorija: Skripta predavanja bazirana uglavnom na sadržaju knjigaЛ. Stacionarno magnetno polje u vakuumu. 4D potencijal i tenzor elm polja. Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena.e. Ravni monohromatski talas u provodnoj sredini. Monohromatski talas. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . Završni usmeni (kao i popravni) ispit (max = 40 poena). Naelektrisana čestica u elm polju.1. Ukupnan max broj poena = 100. Ravni elm talas. Prelazna ocjena se dobija sa 50 poena. Kretanje čestice u polju. Dipolno zračenje. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 .В. upis. 1969. Gustina i fluks energije i impuls elm. Е. (I i II). Retardovani potencijali. Tri pismena kolokvijuma (svaki po 10 poena – max = 30). popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Osnovna literatura . Talasna jedn.V-domaći zad.S. I. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Za redovno pohađanje nastave (max = 5). Milić.2 sata vježbi. Лифшиц Механика. Student će takođe ovladati modernim matematičkim formalizmom i oznakama i pojmovima koje se koriste u teorijskoj fizici. III Kolokvijum i Završni ispit . Zbirka zadataka iz teorijske fizike. II-domaći zad. . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Gausov i SI sistem.Д. Mir. Ivan Šupić (računske vježbe) Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. 1982.. Savelyev. I test. Савельев. Za seminarski rad (max = 10 poena). Dalamberove jedn. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Predrag Miranović (predavanja).Posebna pažnja će biti usmjerena na razjašnjavanje smisla fizičkih zakona i na njihovu osmišljenu primjenu. Москва. domaći zadaci. Dielektrici. Magnetno-dipolno i kvadrupolno zračenje. Dejstvo u elm polju.М. kontrolni testorvi. Potencijali elm polja. Polje sistema naelektrisanja. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Magnetici Maksvelove jednačine. Fundamentals of Theoretical Physics.ac.(i. XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti treba da redovno pohađaju nastavu. Polje naelektrisanja koje se kreće proizvoljno. Posebne naznake za predmet: Pripremio: Dr Predrag Miranović Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: https://www.V. 6 kredita x 40/30 = 8 sati Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128 sati Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Moscow. sati . 1. seminarski radovi. III-domaći zad. Ландау. Наука. V. rade domaće zadatke samostalno i polažu sve testove i kolokvijume i na kraju završni odnosno završno-popravni ispit. II test.4 sata samostalnog rada. Polje naelektrisanja koje se ravnomjerno kreće. Elektrostatičko polje u vakuumu. Dva testa (svaki po 5 poena – max = 10).Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBAVEZAN Semestar VI TEORIJSKA FIZIKA II Broj ECTS kredita 6 Fond časova 2 P + 2 RV Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta (studije traju 6 semestara.me 79 . konsultacije. Transformacije komponenti i invarijante. uključujući i polaganje konsultacije. Tenzor energije-impulsa elm polja. 1971. Основи теоретической физики.) Zadaci: Skripta zadataka bazirana uglavnom na sadržaju Zbirki zadatakaB. Наука.И.00 Opterećenje studenta: Nedjeljno U semestru.pmf. Beograd. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Da upozna studenta sa osnovnim idejama i metodama u klasičnoj i relativističkoj mehanici. BIGZ. Москва. Slobodna nedjelja 4D Maksvelove jedn. Електродинамика.

Osnovno stanje helijuma. 1992. Griffiths. Položio je svako ko sakupi najmanje 50 poena. SLOBODNA Perturbacija degenerisanog energetskog nivoa. New Jersey 2005. 2. 2 kolokvijuma Sadržaj predmeta Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Spin. Diu. Introduction to quantum mechanics (I and II part).. Atomi i čvrsta tijela I kolokvijum STACIONARNA TEORIJA PERTURBACIJA. Analiza putem parcijalnih talasa. studijski program fizika (studije traju 6 semestara. Introduction to quantum mechanics. Wiley Interscience.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar KVANTNA FIZIKA II Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan VI 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje:Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. ovjera) 2 x 6 sati i 20 minuta = 12 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210sati Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Završni kolokvijum Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 7 kredita X 40/30=9 sati i 20 minuta Struktura: 4 sata predavanja 3 sata vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada uključujući i u semestru Nastava i završni ispit: 9 h i 20 min x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. upis. Jon vodonikovog molekula. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. D. Slaganje momenata impulsa IDENTIČNE ČESTICE. dr Predrag Miranović Napomena: 80 . Dvočestični sistemi. dr Predrag Miranović. Sistem sa dva energetska nivoa Emisija I apsorpcija zračenja. TEORIJA RASIJANJA. vježbe. B. Clod Cohen-Tannoudji. Prentice Hall. 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji koji su položili Kvatnu fiziku (prvi dio). Radisav Krsmanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 10 domaćih zadaka. II Kolokvijum VREMENSKI ZAVISNA TEORIJA PERTURBACIJA. urade sve domaće zadatke i oba kolokvijuma Literatura: 1. Spontana emisija. Laloe. konsultacije. F. Fina struktura atoma vodonika. Varijacioni princip. Perturbacija nedegenerisanog energetskog nivoa. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovim zakonima fizike koji važe na nivou atoma i njihovih jezgara. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Studenti za svaki urađen domaći zadatak dobijaju po 1 poen (ukupno 10). Zemanov efekat. na svakom kolokvijumu mogu dobiti najviše po 30 poena (ukupno 60). Bornova aproksimacija. (Nastava) + 12 sati i 40 min (Priprema) + 48 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. a na završnom ispitu najviše 30 poena. J.

Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra. Literatura: K. kolokvijum i završni ispit. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu (predavanja i vježbe). Rotaciona stanja. Vol I.4 sata predavanja. N. zakoni konzervacije. Radioaktivni raspadi jezgara: Radioaktivnost – nuklearne nestabilnosti. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: prof. Kolokvijum: 40 poena. upis.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni Semestar VI UVOD U NUKLEARNU FIZIKU Broj ECTS kredita 6 Fond časova 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta.2 sata vježbi. Kvadrupolni električni moment jezgra. Osnovi mezonske teorije nukleon-nukleonske interakcije. Experimental Nuclear Physics. konsultacije. Naučna knjiga. Struktura opterećenja: . 1987 (na ruskom jeziku: Energoatomizdat. 1974. dr Nevenka Antović. Poluempirijska Vajczekerova formula. oscilatorni nivoi. Mukhin. rade domaće zadatke. Plan rada. Seminarski rad: 12 poena.2 sata samostalnog rada. Beograd. Izospin jezgra. . Burcham. I kolokvijum Slobodna nedjelja Fenomenološki izbor potencijala nukleon-nukleonske interakcije. studijski program: FIZIKA (6 semestara. Radijus jezgra. Seminarski rad Model ljuski – principi izgradnje. Masa jezgra i nukleona. uključujući konsultacije. Modeli atomskih jezgara: Model kapi tečnosti. predaju i prezentuju seminarski rad. 1983). Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 128 sati. Obavezne su i konsultacije sa predmetnim nastavnikom i saradnikom. I domaći zadatak Spin i magnetski moment nukleona i jezgra. 6 x 40/30 = 8 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 2 domaća zadatka po 2 poena (ukupno: 4 poena). Mir Publishers. Dopunski rad: 36 sati. II domaći zadatak Uopšteni model jezgra – jednočestična stanja u nesfernoj jami. zakoni radioaktivnog raspada. dr Nevenka Antović 81 . 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa strukturom jezgra atoma. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Pohađanje nastave: 4 poena. eksperimentalne posljedice. E. urade. nedostaci. Opšte zakonitosti i tipovi nuklearnih reakcija: Klasifikacija. Završni ispit: 40 poena. kao i sa opštim zakonitostima i tipovima nuklearnih reakcija – sa ciljem upotpunjavanja opšteg obrazovanja fizičara. računske vježbe. samostalna izrada domaćih zadataka i seminarskog rada. Nuklearna fizika – uvod – sa fizikom čestica. Moscow. Energija veze jezgra i stabilnost jezgara. Model nuklearnog Fermi-gasa. osobinama nuklearnih sila i stabilnih jezgara. Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 180 sati. Parnost. a ukratko i sa spontanim transformacijama nestabilnih jezgara i zakonima radioaktivnog raspada. . I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Osobine stabilnih jezgara i nuklearnih sila: Maseni broj i naelektrisanje jezgra. oblast primjene uopštenog modela. modelima jezgra. Marija Daković Metod nastave i savladanja gradiva: predavanja. sheme. ovjera): 16 sati. nuklearna fisija i fuzija. Prelazna ocjena dobija se ukoliko se sakupi najmanje 51 poen. W.

Kepler. Zagreb. dr Nevenka Antović. Nova koncepcija univerzuma. Beograd. Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod predmetnih nastavnika. Lajbnic. Mjesto fizike u istoriji nauka. Gausova mjerenja. Alef. (izvodi) Hajzenberg V. Građevinska knjiga. XV nedjelja P/V/O/Pz Seminarski radovi XVI nedjelja Završni ispit XVII nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da redovno pohadjaju nastavu..Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Istorija i filozofija fizike Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FIZIKE Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa istorijskim razvojem i koncipiranjem fizike kao nauke. Lajbnicova kritika Njutnove koncepcije.Leonardo. vježbe (V) i ostale nastavne sadržaje (O). Ime i prezime nastavnika: Prof. upis. Antička filozofija i fizika. Vježbe: Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 40 minuta samostalnog rada. Pripremna nedjelja I nedjelja P/V/O/Pz2) II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz II kolokvijum Prostor-vrijeme . urade i prezentiraju seminarske radove. Seminarski radovi Renesansa . Filozofija prirode. XIV nedjelja P/V/O/Pz Fizika na početku XXI vijeka – ključni problemi. kontrolni testovi. Epistemologija početaka nauke.. (izvodi) Pavlović B. Evropa-srednji vijek.. konsultacije. Arapska fizika. (izvodi) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: redovno praćenje nastave: 5 poena. Ajnštajnovo rješenje. Struktura opterećenja: 42 sata i 40 minuta (Nastava) + 5 sati i 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad). Dekart. Fizika i filozofija. Islamski period. Opterećenje studenta u časovima: 3) 4) nedjeljno u semestru 2 sata i 40 minuta Predavanja: 2 sata. samostalna izrada i prezentiranje seminarskih radova. Fizika i metafizika. završni ispit: 45 poena. I kolokvijum Slobodna nedjelja Naučno zasnivanje fizike – Njutn. Dopunski rad: od 0 do 12 sati. . Uvod. Plan rada. Planirani oblik provjere znanja(PZ: domaći zadaci. kao i nekim pitanjima iz domena njene filozofije. P/V/O/Pz Kantovo rješenje. Razvoj fizike. Naprijed. oba kolokvijuma i završni ispit. Prelazna ocjena se dobija ukoliko se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Rimanova geometrija. 2000. 2 kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena). Kopernik. Galilej. Hajgens.) Priprema i upis semestra. Fizika druge polovine XX vijeka. uključujući konsultacije. Aristotelovo učenje. Prof. Boškovićeva teorija.Njutnove definicije. Fizika i druge nauke. ovjera prije početka semestra): 5 sati i 20 minuta. 1983. Ukupno opterećenje za predmet: 60 sati. Literatura: Mlađenović M. Helenističko-rimski period. 1978. dr Jovan Mirković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Gradac. Fizika XIX vijeka. 2 seminarska rada po 10 poena (ukupno 20 poena). Razvoj kvantne mehanike. 82 . PLAN RADA Nedjelja i datum Naziv metodskih jedinica za predavanja(P). kolokvijumi. Nastava i završni ispit:: 42 sata i 40 minuta Neophodne pripreme (administracija. XIII nedjelja Konsultacije: Utorkom (12-14) časova i prema dogovoru sa predmetnim nastavnicima.

Uspješno urađene i odbranjene vježbe – 8 x 2 poena (ukupno: 16 poena). Radioaktivni izotopi i zračenja (Knjiga I. Završni ispit: 40 poena. apsorpcija zračenja u različitim materijalima. 8 sati. Plan rada. Radne tehnike). Izvori zračenja. 4) Određivanje energije alfa čestica na osnovu dužine tragova u nuklearnoj emulziji (Vježba br.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezan LABORATORIJSKI PRAKTIKUM III – PRAKTIKUM NUKLEARNE FIZIKE Semestar VI Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3 LV Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Struktura: Nastava i završni ispit: 64 sata. upis. Literatura: I. terenska mjerenja. 2) Određivanje energije gama zračenja metodom apsorpcije u olovu (Vježba br. Neophodne pripreme (administracija. Uslov za početak rada eksperimentalnih vježbi: najmanje 15 poena na kolokvijumu. Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 sati (Dopunski rad). predaju i prezentuju seminarski rad. Perko Vukotić. Opšti pojmovi). dr Nevenka Antović Metod nastave i savladanja gradiva: uvodna predavanja. Dopunski rad: 18 sati. Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu/vježbe. Beograd. Kolokvijum Statističke fluktuacije kod nuklearnih procesa (Vježba br. 3) Slobodna nedjelja Određivanje maksimalne energije beta zračenja metodom apsorpcije u aluminijumu (Vježba br. 6 ) Mjerenje radona – RAD7 (Vježba br. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. urade 8 vježbi i odbrane njihove rezultate. ovjera prije početka semestra): 3 sata eksperimentalnih vježbi. 7) Doze zračenja. uključujući konsultacije. 1981. studijski program: FIZIKA (6 semestara. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: prof. mjernim tehnikama i instrumentacijom. eksperimentalne vježbe. dr Nevenka Antović 83 .. konsultacije. Kolokvijum: 30 poena. seminarski rad. Draganić.. Kratka uputstva za vježbe. Dekontaminacija radne površine u laboratorijskim uslovima (Vježba br. 1 sat samostalnog rada. rade kolokvijum i završni ispit. Prelazna ocjena dobija se ukoliko se sakupi najmanje 51 poen. urade. Stanko Dapčević. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra. prolazak zračenja kroz materiju. Radioaktivni izotopi i zračenja (Knjiga II. 8) Primjena izvora zračenja u industriji i medicini. Seminarski rad: 10 poena. Seminarski rad Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru 3 x 40/30 = 4 sata Ukupno opterećenje za predmet: 90 sati. Nevenka Antović. 1) Karakteristike Gajger – Milerovog brojača (Vježba br. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno pohađanje nastave/vježbi: 4 poena. Upoznavanje sa metodama mjerenja. ALARA princip. Uputstva za laboratorijske vježbe iz nuklearne fizike. sticanje praktičnih znanja neophodnih za korišćenje jednostavnijih detektora zračenja. i I. 2010. Univerzitet u Beogradu. Draganić. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. 5) Mjerenje fona (gama) zračenja – terenski rad (Vježba br. 180 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa metodama mjerenja i mjernom instrumentacijom u oblasti nuklearne fizike – spektrometrije i dozimetrije zračenja.

84 .

3. Akademski osnovni studijski program MATEMATIKA 85 .I.

86 .

3. 2. 13. 7. 5. 8. 11. 9. 6. 7. 4. Matematike Engleski 4 Ukupno X X X X X X X X X X X 11 X X X X X X X X X X X 11 X X X X X X X X X X X X X 13 10 8 6 4 2 3+2 2+2 2+2 2+2 4+3 2+0 15+11 6 4 6 4 8 2 30 1. 10. 3. 8. 6. 10. 5. 7. 9. 2. 4. 15+11 II godina 3+2 2+2 3+2 3+2 2+2 2+2 30 6 6 4 6 4 4 1. 11.geometriju Funkcionalna analiza Numerička analiza Algebarska topologija Istorija i filozof. 10. 12. 9.Naziv studijskog programa Matematika Obavezni Stepen studija Osnovne studije I godina Zimski semestar fond časova nedjeljno 4+4 4+3 3+3 2+1 2+0 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS Br. 8. 3. 11. 2. 4. Naziv predmeta 1. 15+12 III godina 4+3 3+2 2+1 3+3 3+0 2+0 30 8 6 4 6 4 2 3+2 2+2 3+2 3+2 4+3 15+11 6 4 6 6 8 30 17+9 3+2 2+1 3+1 2+2 3+1 2+0 2+0 15+11 6 4 4 6 6 2 2 30 87 . 6. Analiza 1 Linearna algebra 1 Računari i programiranje Uvod u matematičku logiku Engleski jezik 1 Principi programiranja Uvod u kombinatoriku Linearna algebra 2 Analitička geometrija Analiza 2 Engleski jezik 2 Ukupno Analiza 3 Algebra 1 Uvod u geometriju Programiranje I1 Diskretna matematika Kompleksna analiza 1 Analiza 4 Algebra 2 Teorija vjerovatnoće Programiranje 2 Diferencijalne jednačine Ukupno Algebra 3 Statistika Mjera i integral Parcijalne jednačine Teorijska mehanika Engleski 3 Kompleksna analiza 2 Uvod u diferen. 5.

elementima diferencijalnog i integralnog računa i teorijom redova. Matematička analiza I. V nedjelja Bolcanova i Košijeva teorema za nizove. Gavrilov. dr Žarko Pavićević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). Bernuli-Lopitalovo pravilo.4 sata vježbi . XII nedjelja Diferencijabilnost funkcije u tački. III nedjelja Principi kompletnosti skupa realnih brojeva. priprema i upis semestra. 2 poena za redovno prisustvo nastavi i vježbama.ac. Dopunska nastava i poravni ispitni rok. I nedjelja Upoznavanje studenata sa osnovnim temama koje će izučavati u ovom predmetu. vježbe. Konveksnost funkcija. Tejlorove formule.me Literatura Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja 88 . Uslovljenost drugim predmetima: Nema. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.pmf. dr Žarko Pavićević –nastavnik. . II kolokvijum.4 sata predavanja. Šćepanović. Ispitivanje i crtanje grafika funkcije. II nedjelja Skup realnih brojeva-aksiomatsko zasnivanje. XIII nedjelja Teoreme srednjih vrijednosti diferencijalnog računa.Prevojne tačke. 180 ECTS kredita).50 poena. XIV nedjelja Monotonost i ekstemne vrijednosti diferencijabilnih funkcija. analize I Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaća zadatka se ocjenjuju sa ukupno 8 poena (2 poen za svaki domaći zadatak). rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. Izvod višeg reda.M.Ž. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru Nastava i završni ispit: (13 sati i 20 minuta) x 16 = 213 sati i 20 minuta 10 kredita x 40/30=13 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Upoznavanje. I. Pavićević.. upis. Ovjera semestra i upis ocjena. Neprekidnost funkcije u tački. R. Lazar Obradović – saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. ovjera) 2 x Struktura: (13 sati i 20 minuta) = 26 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 10 x 30 = 300sati .5 sati i 20 minuta samostalnog rada 213 sati i 20minuta(Nastava)+26 sati i 40 minuta(Priprema)+60 sati (Dopunski uključujući i konsultacije. VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Granična vrijednost funkcije. kolokvijumi. I. XV nedjelja XVI nedjelja Završni ispit. Banahov stav o nepokretnoj tački. Struktura opterećenja: . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Izvod.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I ANALIZA 1 Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P+4V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Završni ispit . Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da studenti usvoje i ovladaju osnovama matematičke analize: teorijom graničnih vrijednosti. Konvergencija i neprekidnost funkcije pri bazi skupa. Globalna svojstva neprekidnih na segmentu funkcija. Lavrentjev. IV nedjelja Teorija konvergentnih nizova. V. konsultacije. Zbirka zadataka iz mat. IX nedjelja Baza skupa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena. VI nedjelja Topologija na skupu realnih brojeva. I kolokvijum X nedjelja XI nedjelja Ravnomjerna neprekidnost funkcija. domaći zadaci.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poena (ukupno 10 poena). V.učenje i samostalna izrada zadataka. Inverzna matrica. uključujući konsultacije.4 sata samostalnog rada. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovo je jedan od fundamentalnih predmeta na studijama matematike. 180 ECTS kredita). operacija. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 8 kredita x 40/30 sati = 10 sati i 30 minuta Struktura: . Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena. Suma i presjek potrpostora. Voevodin: Linearna algebra (na ruskom i engleskom).me 89 . Završni ispit. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Matrice i operacije sa matricama. Potprrostori. U semestru Nastava i završni ispit: (10 sati i 20 minuta) x 16 = 165 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Naučna knjiga.ac. Linearna zavisnost vektora. ovjera) 2 x (10 sati i 20 minuta) = 20 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 8 x 30 = 240sati Struktura opterećenja: 165 sati i 20minuta(Nastava)+20 sati i 40 minuta(Priprema)+54 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I LINEARNA ALGEBRA 1 Broj ECTS kredita 8 Fond časova 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Završni ispit se ocjenjuje sa najviše 30 poena. II kolokvijum Operacije sa matricama i operatorima. I. Geometrijsko značenje determinante. Lipkovski: Linaerana algebra sa analitičkom geometrijom. V. vježbe. Bine-Košijeva teorema. Elementarne transformacije. Prsten i polje. . . Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vladimir Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Osnovni pojmovi – skup. skripta. M. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni završni ispit. grupa permutacija. Izomorfizam vektorskih Linearni operator. funkcija. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. Prelazna ocjena: bar 50 poena. Literatura: A. . Grupa.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Rang matrice i sistemi linearnih jednačina Prostor orijentisanih duži. Osnovna teorema algebre i njene posledice.3 sata vježbi. Gausov postupak. Ekvivalentne i slične matrice. Matrica lineranog operatora. U njemu se studenti upoznaju sa konceptom linearnog prostora i linearnog operatora Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vladimir Jaćimović – nastavnik. Sistemi jednačina. Krnić: Lineran algebra – teoreme i zadaci. mr Dušica Slović . Determinanta kvadratne matrice. Beograd. Vektorski prostori. Operacije sa operatorima. Skalarni i vektorski proizvod. Prsten polinoma. Determinanta i Kramerove formule. Jaćimović. Moskva. I kolokvijum Slobodna nedjelja.4 sata predavanja. Direktna suma. upis. Elementarne transformacije. Baza i dimenzija vektorskog prostora. Primjeri.pmf. Matrica operatora u raznim bazama. Nauka.

PMF. brojač Rad sa nizovima u Paskalu XII nedjelja Serijski sabirač. uključujući i polaganje .Naziv predmeta: Šifra predmeta RIP Status predmeta obavezni RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Semestar I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije na PMF−u. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Glavni identiteti Podaci tipa char i boolean VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja SDNF Bulove funkcije. Ciljevi izučavanja predmeta: Opšti uvodni predmet o računarima. Podgorica. R. Samostalni rad−učenje. Aritmetičke. Konsultacije. opšti pregled gradiva Rezervni termin.2 sata samostalnog rada. da nauči da samostalno radi u računarskoj učionici. Završni ispit od 0 do 40 poena. 2. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. samostalni rad u računarskoj učionici. multiplekser Naredbe for. digitalne mreže u računarskom sistemu. dr Srđan Kadić − saradnik. while i repeat Sekvencijslne mreže: stacionarni registar.me 90 . polaže se u računarskoj učionici XV nedjelja Rezervni termin. kao i da izađe na dva kolokvijuma i završni ispit. Studije traju 8 semestara. P. drugi kolokvijum od 0 do 40 poena. M. Razvoj računarske tehnike {vježbe} Uvod o Windowsu i Linuxu I nedjelja Brojni sistemi. dr Milan Martinović − nastavnik. Obaveze studenta u toku nastave: Student je obavezan da pohađa predavanja i vježbe. Konsultacije: ponedjeljkom od 13. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje {predavamja} Šema računara po von Neumannu. ovjera) Struktura: 2 x 8 = 16 sati . (gradivo predavanja 30 poena + gradivo vježbi 10 poena) Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni završni ispit. 2000. upis. Podgorica.3 sata predavanja. Primjeri kompletnih sistema Pregled svih vrsta naredbi u Paskalu IX nedjelja I Kolokvijum. Konverzija O softverskom paketu za Paskal II nedjelja Drugi komplement i pokretni zarez (two's complement. floating point) Uvodni pojmovi o programskom jeziku III nedjelja Paskal IV nedjelja Pojam kodiranja. odnosno nose 240 kredita. Stanišić: Računari i principi programiranja. pomerački registar. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena. dekoder. case i goto X nedjelja Kombinacione mreže: sabirač. vježbe u računarskoj učionici. opšti pregled gradiva XVI nedjelja Završni ispit. dekoder. Dr Milan Martinović. Martinović. Posebne naznake za predmet: Pripremio: prof. Uvod u programski jezik Paskal.00 do 14. 2004.00 Opterećenje studenta: Nedjeljno U toku semestra 6 kredita x 40/30 = 8 sata Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. (gradivo predavanja 20 poena) Naredbe if. logičke i fizičke osnove računara. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . Memorije: RAM i ROM Zadaci za vježbu iz raznih oblasti XIII nedjelja Računar SSEM (Manchester Mark I): ukupni opis računara i primjeri programa XIV nedjelja II Kolokvijum.ac. while i repeat XI nedjelja Kombinacione mreže: sabirač.3 sata vježbi. Da se nauči o hardveru računara i o Paskalu. vježbe. opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Osnovna literatura 1. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. PMF. uključujući popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog konsultacije. Azbučno kodiranje. Šćepanović. studijski program Matematika. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. Huffmanov kod Pregled svih vrsta podataka u Paskalu V nedjelja O iskaznom računu Podaci tipa integer i real VI nedjelja Pojam Bulove funkcije. ECTS.pmf. Martinović: Uvod u programiranje i zadaci iz Pascala. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Prvi kolokvijum od 0 do 20 poena. multiplekser Naredbe for. (gradivo vježbi 40 poena). Primjer aritmetičko−logičke jedinice. M. Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: www.

upisi. Jezik i semantika predikatskog računa. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. .autorizovane beleške sa predavanja. (Nastava)+10 sati 40 min.2 sata predavanja. Москва. Stav kompaktnosti i njegove posledice.pmf. vježbe. U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati i 20 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature.1 sat vježbi. Zadovoljivost i neprotivrečnost u iskaznom računu. Sintaksa predikatskog računa.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. L. Završni ispit .L. Наука. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmane 51 poen. Задачи по теории множеств.ac.me 91 . Maksimova. dr Slobodan Vujošević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. математическои логике и теории алгоритмов.studije traju 6 semestara. Teorema dedukcije. Potpunost predikatskog racuna.32 poena.A. 1985. Dva kolokvijuma po 32 poena. Posebna naznaka za predmet: Moguće je predavanja i vježbe organizovati na engleskom jeziku. Potpunost iskaznog računa. uključujući konsultacije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Slobodan Vujošević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Teorema dedukcije i teorema o preneksnoj formi. I.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU Semestar I Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 sati = 5 sati i 20 minuta Struktura: . konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Semantika iskaznog računa Sintaksa iskaznog računa. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaća zadataka ocjenjuje se ukupno sa 4 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). Izrazivost predikata u jeziku prvog reda. Lavrov. Literatura: Logika . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim logičkim zakonima i principima formalizacije matematike. ovjere) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. učenje i samostalna izrada zadataka. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati 40 min. Slobodna nedjelja I kolokvijum Elementarna ekvivalencija Eliminacija kvantifikatora.(priprema)+24 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. .

diskusije i sl.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezan Semestar I Engleski jezik 1 Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije na Matematičkom fakultetu – studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke. mr Milica Vuković Metod nastave i savladanja gradiva: Kratki uvod u odgovarajuće jezičke sadržaje. Struktura: ovjera) .tk Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Pismeni testovi. uključujući i konsultacije. (studije traju 6 semestara. Express Publishing dodatni materijali: www. PLAN RADA Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIII Priprema i upis semestra Uvod u kurs. Infinitives Adjectives Modal Verbs Past Perfect Simple. 180 ECTS kredita). Past Perfect Continuous Passive Voice Reported Speech Conditionals . Present Simple vs Present Continuous Past Simple (regular/irregular verbs). Kolokvijum: 42 boda – VI nedelja Domaći zadaci: 3 boda Prezentacija: 3 boda Prisustvo: 2 boda Završni ispit: 50 bodova Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija na engleskom jeziku. 2 x 2 sata 40 minuta = 5 sati 20 minuta . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.Wishes Priprema za završni ispit Ispit Popravni kolokvijum i popravni ispit OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno u semestru 2 kredita x 40/30 = 2 sata 40 minuta Nastava i završni ispit: 2 sata 40 minuta x 16 = 42 sata 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. upis. kroz prezentacije.milicavukovic. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti drugim predmetima.2 sata predavanja. dr Igor Lakić. ali je poželjno da studenti imaju znanje jezika na nivou III stepena kako bi pratili ovu nastavu. Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim gramatičkim strukturama i služenje jezikom u svakodnevnim situacijama. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. uključujući Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Used to Past Continuous (Past Simple vs Past Continuous) Present Perfect Simple (Past Simple vs Present Perfect Simple) Future (Future simple – Be going to – Present Continuous) Kolokvijum Slobodna nedjelja Pronouns. grupama.40 minuta samostalnog rada. Grammarway 2. mr Milica Vuković Napomena: 92 . polaganje popravnog ispita od 0 do 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata 40 minuta(Nastava) + 5 sati 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Jenny Dooley and Virginia Evans. dr Igor Lakić. uz maksimalno učešće studenata u raznim vrstama vježbi – pismene i usmene vježbe u parovima.

vježbe u računarskoj učionici. Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: www. 2004. Rekurzivni potprogrami IX nedjelja Sistem prekida procesora Intel 8086. stekova i redova. Ugrađeni potprogrami NEW i DISPOSE. ECTS. PMF. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Predavamja. dr Milan Martinović − nastavnik. M.ac. Martinović: Uvod u programiranje i zadaci iz Pascala. Lokalne promjenljive u potprogramu. Šta su to stek i red Zadaci za vježbu iz raznih oblasti XIII nedjelja Pojam grafa i zadatak o Ojlerovom ciklusu. kao i da izađe na dva kolokvijuma i završni ispit. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena. upis. dr Milan Martinović. 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Osnovna literatura 1. 2. da nauči da samostalno radi u računarskoj učionici. Šćepanović. Podgorica. XII nedjelja Temeljni pojmovi o operativnim sistemima. uključujući i polaganje . Uslovljenost drugim predmetima: Nema.me Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja 93 . Podgorica. Obaveze studenta u toku nastave: Student je obavezan da pohađa predavanja i vježbe. digitalne mreže u računarskom sistemu. samostalni rad u računarskoj učionici. P. uključujući opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: konsultacije . polaže se u računarskoj učionici XV nedjelja Rezervni termin. Samostalni rad−učenje. Martinović.3 sata predavanja. Aritmetičke.2 sata samostalnog rada. Studije traju 6 semestara. Konsultacije. PMF. Uvod u programski jezik Paskal.3 sata vježbi. Enumeracije i intervali (vrste podataka u Paskalu) II nedjelja Kontrolna jedinica osnovnog računara i vremenski ciklusi III nedjelja Rad sa zapisima (RECORD) i skupovima (SET) IV nedjelja Ulazno−izlazne naredbe i mogućnost prekida (osnovni računar) Nizovi i matrice (ARRAY) V nedjelja Primjeri programa za osnovni računar. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Loader Zadaci za vježbu (Paskal) VI nedjelja Pregled razvoja mikroprocesora (od 8−bitnih do 32−bitnih) Potprogrami tipa FUNCTION VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Upotreba programa debug. popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog . opšti pregled gradiva XVI nedjelja Završni ispit (gradivo predavanja 30 poena + gradivo vježbi 10 poena) Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok. studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke. drugi kolokvijum od 0 do 40 poena i završni ispit od 0 do 40 poena. Ciljevi izučavanja predmeta: Opšti uvodni predmet o računarima. Opterećenje studenta: Nedjeljno U semestru 6 kredita x 40/30 = 8 sata Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 2000. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Prvi kolokvijum od 0 do 20 poena. odnosno nose 180 kredita. Posebne naznake za predmet: Pripremio: prof. ovjera) Struktura: 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . logičke i fizičke osnove računara. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Šta je to lista. Da se nauči o hardveru računara i o Paskalu.pmf. M. dr Srđan Kadić − saradnik. Pregled BIOS−ovih i DOS−ovih prekida Zadaci za vježbu Primjeri programa za ulaz−izlaz (Intel 8086) Rad sa datotekama (FILE) u Paskalu X nedjelja I Kolokvijum (gradivo predavanja 20 poena) XI nedjelja Rad sa pokazivačima. vježbe. Primjeri programa na jeziku asemblera. opšti pregled gradiva Rezervni termin.exe. basic computer] I nedjelja Vježbe.PRINCIPI PROGRAMIRANJA Šifra predmeta Status predmeta obavezni Semestar I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije na PMF−u. Rad sa pokazivačima na primjeru lista. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Arhitektura osnovnog računara [Mano. Stanišić: Računari i principi programiranja. R. Pojam binarnog drveta XIV nedjelja II Kolokvijum (gradivo vježbi 40 poena).

dr Žana Kovijanić Vukićević .. Polya-ina teorema.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: www. Slobodna nedjelja I kolokvijum Rekurentne formule.Veljan «Kombinatorika sa teorijom grafova». Particije skupa. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim kombinatornim principima i enumerativnim metodima Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Dirihleov princip. mr Goran Popivoda . Linearne homogene rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima.(priprema)+24 sata (dopunski rad) Literatura: D. Binomni koeficijenti i binomna formula. Osnovni principi prebrojavanja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Uvod u kombinatoriku Broj ECTS kredita Fond časova obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : akademske osnovne studije MATEMATIKE I RAČUNARSKIH NAUKA. Stirlinvov i Belov broj. Linearne nehomogene rekurzije. Permutacije i kombinacije skupova i multiskupova. «problem zbrke». II kolokvijum. dr Žana Kovijanić Vukićević Posebne naznake za predmet: u slučaju prolaznosti ispod 50% ocjenu E će dobiti studenti koji su tokom semestra osvojili od 47 do 59 poena. Popravni kolokvijumi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno U toku semestra Broj sati: 4 kredita x 40/30 = 5 sati 20 minuta Struktura optеrećenja: 2 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 1 sat i 20 minta samostalnog rada. Sistemi rekurzija III test.Završni ispit 25 poena Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. uključujući konsultaci Nastava i završni ispit:(5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati 20 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature.me 94 .3 testa po 5 poena . Katalanov broj Generatorna funkcija. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati 20 min. Burnside-ova lema. studijski programi MATEMATIKA i MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . Formula uključenja-isključenja Posljedice FUI (kombinacije multiskupova sa ograničenim višestrukostima.Dva kolokvijuma po 30 poena .) II test. Grupe i kombinatorna prebrojavanja. (Nastava)+10 sati 40 min. studije traju 6 semestara. Polinomijalni koeficijenti I test.Osnovni kombinatorni principi..ac. upisi.pmf. Particije broja. ovjere) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje. . Ojlerova funkcija broja.

Žordanova forma operatora. Teorema o trouganoj matrici operatora. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Sopstvena vrijednost i sopstveni vektor operatora. Normalni operator i normalna matrica. vježbe. Unitrani (ortogonalni) operator i matrica.me 95 .3 sata vježbi. U njemu se studenti upoznaju sa konceptom linearnog prostora i linearnog operatora Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vladimir Jaćimović – nastavnik. uključujući stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: konsultacije.učenje i samostalna izrada zadataka. Ortogonalna suma potprostora. polaganje popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije . 180 ECTS kredita). upis. Silvesterov kriterijum. Lipkovski: Linearana algebra sa analitičkom geometrijom. Prelazna ocjena: bar 50 poena. Završni ispit se ocjenjuje sa najviše 30 poena. II kolokvijum Znak kvadratne forme.2 sata samostalnog rada. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. Konjugovani operator. Kvadratna forma. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. mr Dušica Slović. M. Nilpotentni operator. uključujući i .pmf. Jaćimović. konjugovana matrica. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poena (ukupno 10 poena). Kanonski oblik. Ortogonalizacija.3 sata predavanja. Ortonormirana baza. Primjeri. Prosotor kao direktna suma korijenih potprostora. ovjera) Struktura: 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . Krnić: Linerana algebra – teoreme i zadaci. Direktna suma operatora. I. V. Voevodin: Linearna algebra (na ruskom i engleskom). Euklidov i unitarni prostor. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Zakon inercije. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta uslovljeno je praćenjem nastave iz ovog predmeta u I semestru Ciljevi izučavanja predmeta: Ovo je jedan od fundamentalnih predmeta na studijama matematike. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vladimir Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. V. Karaktersitični polinom operatora i matrice Invarijantni potprostor operatora. I kolokvijum Slobodna nedjelja. Beograd. skripta. Operatorski polinom i invarijantni potprostori. Naučna knjiga. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena. Nauka . Žordanova forma nilpotentnog opertaora.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II LINEARNA ALGEBRA 2 Broj ECTS kredita 6 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Kejli-Hamiltonova teorema. Literatura: A. Ermitov (simetrični) operator i matrica. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U toku semestra 6 kredita x 40/30 = 8 sata Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.ac. Korijeni potrpostori. Moskva. Bilinearna funkcija.

V. Ravan u Euklidovom prostoru. skripta. Osobine. Dužina. V.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Paralelnost.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II ANALITIČKA GEOMETRIJA Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Ravan u n-dimenzionom prostoru. Koordinatani sistem Skalarni vektorski i mješoviti proizvod. Zadatak linearnog programiranja. Klasifikacija. . Nauka. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena. M. Izometrijske transormacije Euklidovog prostora. uključujući konsultacije. Voevodin: Linearna algebra (na ruskom i engleskom). (Nastava)+10 sati 40 min.ac. Krnić: Linerana algebra – teoreme i zadaci. poluprava. Završni ispit ocjenjuje se sa najvise 30 poena. Tangentna ravan. Primjeri Pravolinijske površi. Beograd. II kolokvijum Krive dugog reda. Lipkovski: Linearana algebra sa analitičkom geometrijom. klasifikacija. Linearne operacije. Parametarsko predstavljanje površi. ugao. Duž. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poena (ukupno 10 poena).3). uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati 40 min. Prelazna ocjena: bar 50 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Milojica Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. ovjere) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.učenje i samostalna izrada zadataka. Jednačina hiperravni u Euklidovom prostoru. I kolokvijum Geometrijska interpretacija sistema lineranih jednačina i nejednačina. Prava i hiperravan Slobodna nedjelja. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta uslovljeno je praćenjem nastave iz ovog predmeta u I semestru Ciljevi izučavanja predmeta: Ovo je jedan od fundamentalnih predmeta na studijama matematike. .dr Milojica Jaćimović – nastavnik. Grupa izometrijskih transformacija Hiperpovrši drugog reda. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. U njemu se studenti upoznaju sa konceptom linearnog prostora i linearnog operatora Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.2 sata predavanja. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Vektori u n-dimenzionom prostoru (n=1. Klasifikacija. I.1 sat vježbi. Završni ispit. Naučna knjiga. Dimenzija ravni. Površi drugog reda. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Moskva. poluprostor. Klasifikacija Površi dugog reda. Baza. Gramova determinanta. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati i 20 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. Geometrijsko značenje determinante. Jaćimović. mr Dušica Slović. Projekcija. 180 ECTS kredita). Krive u ravni i prostoru.(priprema)+24 sati (dopunski rad) Nedjeljno 4 kredita x 40/30 sati = 5 sati i 20 minuta Struktura: . Konveksan skup.pmf. Teorema o inerciji.2. Literatura: A. Svodjenje na kanonski oblik.me 96 . upisi. vježbe. projekcija Konusni presjeci. Simpleks.

VI nedjelja Slobodna nedjelja. Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 8 poena (2 poen za svaki domaći zadatak). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.. Pavićević. IX nedjelja Primjene određenog integrala. .P. Literatura V.50 poena.3 sata vježbi .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II ANALIZA 2 Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Završni ispit . Neke integralne formule. Svojstva. Konvergencija redova. 165 sati i 20minuta(Nastava)+20 sati i 40 minuta(Priprema)+54 sati (Dopunski . domaći zadaci. XII nedjelja Kriterijumi za konvergenciju redova sa pozitivnim članovima. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. I nedjelja Primitivna funkcija na odsječku. elementima diferencijalnog i integralnog računa i teorijom redova. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da studenti usvoje i ovladaju osnovama matematičke analize: teorijom graničnih vrijednosti. Matematička analiza I.pmf.vježbe. dr Žarko Pavićević –nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. I.4 sata samostalnog rada. XI nedjelja Redovi. XIV nedjelja Stepeni redovi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. V nedjelja Integral i izvod. XVI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru 8 kredita x 40/30 sati = 10 sati i 30 minuta Nastava i završni ispit: (10 sati i 20 minuta) x 16 = 165 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 180 ECTS kredita). Gavrilov. IV nedjelja Svojstva određenog integrala i integrabilnih funkcija. konsultacije. 2 poena za redovno prisustvo nastavi i vjezbama.ac.Tačna primitivna funkcija na intervalu. VII nedjelja I Kolokvijum VIII nedjelja Funkcije ograničene varijacije. upis. Ravnomjerna konvergencija.me 97 . dr Žarko Pavićević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Neodređeni integral. II nedjelja Definicija Rimanovog integrala. II Kolokbijum. Demidovič: Zbirka zadataka iz matematičke analize. ovjera) 2 x Struktura: (10 sati i 20 minuta) = 20 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 8 x 30 = 240sati Struktura opterećenja: . rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. XIII nedjelja Funkcionalni nizovi i redovi.4 sata predavanja. X nedjelja Nesvojstveni integral. B. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. XV nedjelja Završni ispit. III nedjelja Kriterijumi za integrabilnost funkcija. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). uključujući rad) konsultacije. Ž. kolokvijumi.

Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno u semestru 2 kredita x 40/30 = 2 sata Nastava i završni ispit: 2 sata 40 minuta x 16 = 42 sata 40 minuta 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. dr Igor Lakić. uključujući i polaganje . uključujući konsultacije. 180 ECTS kredita). 42 sata 40 minuta(Nastava) + 5 sati 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Skripta „Engleski jezik 2 (Jezik struke) za studente primjenjene i teorijske matematike“ – mr Milica Vuković Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: • Prezentacija – 3 • Prisustvo – 2 • Kolokvijum – 45 • Završni ispit – 50 Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija na engleskom jeziku. The Language of Proof Reading: An Interview with Leonardo Fibonacci. upis. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se razumiju i da se služe engleskim jezikom struke. Transformations Slobodna nedjelja Priprema za kolokvijum Kolokvijum Reading: Combinatorics. Conditionals Reading: Number Theory. (studije traju 6 semestara. Vocabulary Revision Grammar Revision Translation exercises Priprema za završni ispit Završni ispit Popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. PLAN RADA Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIII Uvod u gradivo. Articles. Basic mathematical terms Mathematical terms – algebra and geometry Reading: A Genius Explains. Učenje za kolokvijum i završni ispit. dr Igor Lakić. Active and Passive Revision Reading: Applied Mathematics. mr Milica Vuković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar II Engleski jezik 2 Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije na Matematičkom fakultetu – studijski program Matematika i Matematika i računarske nauke. Reading: My Future Profession. Konsultacije. mr Milica Vuković 98 . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Modal verbs Reading: Discrete Mathematics.40 minuta samostalnog popravnog ispita od 0 do 12 sati Struktura opterećenja: rada. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. ovjera) 2 x 2 sata 40 minuta = 5 sati 20 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati .2 sata predavanja.

uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: M. (Izvodni vektor. mr Nevena Mijajlovic Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja... Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelj IV nedjelj V nedjelja VI nedjelj (K) VII nedjelja VIII nedj. Teorema o inverznoj i implicitnoj funkciji.xXn. izvodi i izvod.pmf. Sadržaj predmeta: Naziv metodskih jedinica: za predavanja(P)..ac. Teorema o konačnom priraštaju i njene primjene. Topološka struktura metričkog prostora. Osnovi matematičke analize Oblici provjere znanja i ocjenjivanje -Domaći zadaci 4 bodova -2 kolokvijuma 44 bodova -prisustvo 2 boda -završni ispit 50 bodova Posebne naznake za predmet: Ime nastavnika koji su pripremili podatke: Prof. Matrična forma teoreme o izvodu kompozicije. Stepeni redovi. dr David Kalaj Napomena: Dodatne informacije o predmetu na www.) Slučaj Y=Y1x . Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. dr David Kalaj. IX nedjelj X nedjelja XI nedjelj XII nedjelj XIII nedj. Analiza 2. Topološki prostor. Neprekidnost .. samostalni rad. Exponent matrice (operatora). konsultacije. Povezanost. Slučaj X=X1x. x Yn. vježbe (V).. Slučaj X=R. Teorema o rangu. Osnovni primjeri. Kompletnost. Taylorova formula i lokalni ekstremumi. Završni ispit Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. Linearna algebra Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje pojmova i ideja. XV nedj. Perović. Slobodna nedjelja Izvod preslikavanja. Kompaktnost. Planirani oblik provjere znanja: kolokvijumi (K). vježbe. x Yn i X=X1x. samostalno rješavanje jednostavnih zadataka Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. (K) XIV nedj. euklidska topologija Rn= proizvod toplogiji Rn.xXn: Parc...Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Analiza 3 Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. upis. Slučaj Y=R: Gradijent skalarne funkcije. osnovni pojmovi i primjeri. Objedinjenje slučajeva Y=Y1x . Uslovljenost drugim predmetima: Analiza 1. dr Miodrag Perović i Prof. Uslovni ekstremumi. Izvod kompozicije. ostale nastavne sadržaje(O). Jacobieva matrica. 180 ECTS kredita)..me 99 . XVI nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metrički (i normirani) prostor.

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Algebra 1 Broj ECTS kredita Fond časova obavezan Studijski programi za koje se organizuje : III 4 2P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Algebra skupova. Osnovna svojstva i primeri Podgrupe. V.2 sata predavanja. Osnovna teorema o homomorfizmu grupoida Polugrupa. Ž. dva kolokvijuma (po 20 bodova) i završni ispit (48 bodova). Dašić. (treći domaći zadatak) Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati i 20 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. Obaveze studenta u toku nastave: Literatura: UVOD U OPŠTU ALGEBRU. Artamonov ZBIRKA ZADATAKA IZ ALGEBRE. 180 ECTS kredita). Homomorfizam grupoida. .1 sat vježbi.A. ALGEBRA.Mijajlović Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: studenti rade tri domaća zadatka (po 1 bod). Bulove algebre Slobodna nedelja I kolokvijum Grupe. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje osnovnih algebarskih struktura i pojmova Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. (Nastava)+10 sati 40 min. upisi. konsultacije. Osnovna svojstva. Z. Izvodna grupa.Stojaković. redovno prisustvo nastavi (2 boda). Osnovna teorema o homomorfizmu grupa II kolokvijum Tereme o izomorfizmima grupa. . ovjere) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. nagradni poeni (do 7 bodova) Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. B. Zeković. G.dr Biljana Zeković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Svojstva operacija. dva kolokvijuma i završnog ispita OPTEREćENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 sati = 5 sati i 20 minuta Struktura: . izrada domaćih zadataka. relacija i preslikavanja Mreže. uključujući konsultacije. Pojam algebarske strukture (algebre) Podalgebra. V. dr Sanja Rašović Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja i vežbe.me 100 . Relacija kongruencije. Faktor-grupa. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati 40 min. izrada domaćih zadataka Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam operacije. Lagranžeova teorema Normalna podgrupa.pmf.ac. Kalajdžić ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ ALGEBRE (I deo). Faktor-algebra Grupoid. Neke klase polugrupa (prvi domaći zadatak) Algebra prirodnih brojeva. Unutrašnji automorfizmi Ciklična grupa.(priprema)+24 sati (dopunski rad) prisustvo nastavi. (drugi domaći zadatak) Homomorfizam grupa.. Peanov sistem aksioma. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara.

Oxford University Press. Sprimger.pmf. Audin: Geometry.ac. dr Svjetlana Terzić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. 2003 J. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Poluprostori Slobodna nedjelja Poligoni i poliedri. Literatura: M. vježbe. Poluprostori. Završni ispit. upis. Silvester: Geometry. Klasične teoreme afine geometrije. Matematika (studije traju 6 semestara. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Afine transformacije. 2001 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poena (ukupno 10 poena) Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena. Poliedri u prostoru i n-dimenzionalnom prostoru Krajnje tačke skupa i konveksni omotač Ojlerova formula Pravilni poligoni i pravilni poliedri. sferni trougao. II kolokvijum Košijeva teorema o poliedrima Sfera. Baricentri. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Prelazna ocjena: bar 50 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Vladimir Dragović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na www. Završni ispit ocjenjuje se sa najvise 30 poena. 180 ECTS kredita). Konveksnost. U njemu se studenti upoznaju sa zasnivanjem i onovnim konceptima geometrije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u geometriju Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA. Geometrija afinih potprostora. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Kratki pregled istorije geometrije Vektorski i afini prostori.me 101 . rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. ancient and modern. I kolokvijum Poredak u afinom prostoru. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno prethodnim polagnjem niti slušanjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovo je jedan od fundamentalnih predmeta na studijama matematike. Afini potprostori.učenje i samostalna izrada zadataka.

Učenje i izrada domaćih zadataka. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Kejlijeva formula.Dva kolokvijuma po 30 poena .ac. Reinhard Diestel «Graph Theory» Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . (Nastava)+10 sati i 40 min. Prezentacije grafa Dijkstrin algoritam Stabla. upis. III test Sparivanje u grafovima Sistem različitih predstavnika Problem optimalnog zapošljavanja II kolokvijum popravni kolokvijumi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 minuta samostalnog rada. Problem trgovačkog putnika.Završni ispit 25 poena Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Žana Kovijanić Vukićević.pmf. Bojenje planarnih grafova. Hromatski polinom. I test Kruskalov i Primov algoritam Eulerovi i Hamiltonovi putevi II test Problem kineskog poštara. Bojenje grafova. dr Žana Kovijanić Vukićević Posebne naznake za predmet: Napomena: : Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Teorema Pontrjagina-Kuratowskog. Izomorfizam grafova. mr Goran Popivoda Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Literatura: Darko Veljan «Kombinatorika sa teorijom grafova». Školska knjiga Zagreb.me 102 . Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno prethodnim polaganjem drugih predmeta.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Diskretna matematika Broj ECTS kredita Fond časova obavezni Studijski programi za koje se organizuje : III 4 2P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 180 ECTS kredita). Matrična teorema o broju razapinjićih stabala. Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni pojmovi teorije grafova. Slobodna nedjelja I kolokvijum Planarni grafovi. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i primjenama teorije grafova Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.3 testa po 5 poena . Euler-ova teorema. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara.

1998. Top−down metodologija. samostalni rad u računarskoj učionici. ilustrovano sa primjerima čiji je nivo intermediate. Definicija Tjuringovog dijagrama.Istorijat programskog jezika C. Ulazno−izlazne operacije. 180 ECTS kredita). Dalji primjeri Tjuringovih mašina: Tr. 6 Slajdovi sa vježbi. Ullman: The design and analysis of computer algorithms. J. Reading. Beograd. Funkcije. Redirekcija ulaza. Savremena administracija. Pretprocesor jezika C.E. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Pokazivači i aritmetika pokazivača.Rekurzija kao način rješavanja zadataka.V. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje -dva domaća zadatka (po pet poena) od 0 do 10 poena -prvi kolokvijum od 0 do 20 poena -drugi kolokvijum od 0 do 20 poena -treći kolokvijum od 0 do 20 poena -završni ispit od 0 do 30 poena. Elementarne Tjuringove mašine. Da se nauči programski jezik C. 3 M. 5 Laslo Kraus: Programski jezik C sa rešenim zadacima. Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. Karakteri i stringovi.C strukture i unije. 4 Brian W. Dennis M. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. * Završni ispit (gradivo predavanja 30 poena). Churchova teza.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Programiranje 1 Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Mašina za množenje dva broja P. Složenost programa za RAM. Manipulacija bitovima. Apstrakcije mašine RAM. Hopcroft.s. Podgorica. Uslovljenost drugim predmetima: Računari i programiranje ili Principi programiranja. vježbe u računarskoj učionici. Martinović. vježbe. R. Mašina sa upisanim programom RASP. K. Definicija Tjuringove mašine. Memorijske klase. Uvod u rekurziju. XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: student je obavezan da pohađa predavanja i vježbe. 2 H. Detaljno i kompletno o programskom jeziku C. Obrada datoteka u jeziku C. R. prvi domaći zadatak i drugi domaći zadatak (programi na jeziku C) da se uradi do VIII nedjelje. 1998. Da se nauči šta je to računar (u teorijskom smislu) i šta računar može da uradi. Predstavljanje Tjuringove mašine pomoću dijagrama koji je sastavljen od elementarnih mašina. Tl. dr Milan Martinović 103 . Razni primjeri nerješivih skupova. Algoritmi i njihova složenost.. 1990. Memorijski koncepti. Konverziona funkcija nt. odnosno do XIV nedjelje. uz praktičan rad u računarskoj učionici. Šćepanović: Teorija algoritama i programski jezik Pascal. Nizovi. Slobodna nedjelja Normalno računanje po Tjuringu. Berlin. Konverziona funkcija t. Ebbinghaus: Turing Maschinen und berechenbare Funktionen. Argumenti komandne linije. Univerzitet Crne Gore.. Dalji primjeri Tjuringovih mašina: R. Mašinska riječ (riječ koja prikazuje mašinu). Superpozicija funkcija koje su izračunljive po Tjuringu. mašina. 1974. Uvod u jezik C. Model M (upisani program + indirektno adresiranje) i primjeri: rad sa nizom. Naredbe uslovnog skoka u jeziku C. Konstrukcija tablice po zadatom dijagramu. J. ETF. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja Priprema i upis semestra Intuitivni pojam algoritma. Kernighan. Relacioni operatori. Opšti pregled gradiva. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Treći kolokvijum (gradivo vježbi ) Tjuringova mašina sa nekoliko traka. Aho. Springer Verlag. Konsultacije. Ritchie: Programski jezik C. Mass. * Prvi kolokvijum (gradivo vježbi) * Drugi kolokvijum (gradivo predavanja). Uvod u pokazivače. Ciljevi izučavanja predmeta: Tjuringove mašine i drugi modeli računara.D. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+16 sati (Dopunski rad) Literatura1 A. pojam loadera. Model RAM (Random Access Machine). Mašina Tp. L. Naredbe kontrole toka. dr Milan Martinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Samostalni rad−učenje. upis. Aritmetika. L. rad sa potprogramom.D. Modeliranje nad azbukom A1. Addison−Wesley. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena. Zadatak o zaustavljanju. Beograd. Header datoteke. Primjeri programa za RAM. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 1970. Univerzalna Tjur.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . Podgorica 2005. Pismeni dio obuhvata zadatke i nosi 25 poena. Stepeni redovi. Elementarne funkcije: stepena. Ukupno opterećenje za predmet : 4 X 30 = 120 sati. Brojni red. kolokvijumi. po putu. Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno Predavanja: 2 sata. Konformna preslikavanja. Predav. upis. Konvergentni nizovi. vje`žbe. PLAN RADA Nedjelja Naziv metodskih jedinica za predavanja(P). IX ned. vježbe (V) i ostale nastavne sadržaje (O)... Integral komplaksne funkcije XI ned. Polje kompleksnih brojeva. kontrolni testovi. Posebne naznake za predmet: Nastava se može izvoditi i na ruskom i na engleskom jeziku. Uslovljenost drugim predmetima: Položena Analiza 1 i Analiza 2 Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet student se upoznaje sa kompleksnom analizom. ovjera prije početka semestra): (5 sati i 20 minuta) X 2 = 10 sati i 40 minuta. Rezidium i njegova primjena.zn. Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 1 sat i 20 minuta samostalnog rada uključujući konsultacije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Kompleksna analiza 1 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Modul i kompleksno I ned. II Kolokvijum. Podgorica 2006. XIII ned. 180 ECTS kredita). VIII ned. Ispit) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24sata (dopunski rad). Literatura: D. Nizovi i konvergencija u C i Ĉ. konjugovanje. i datum Planirani oblik provjere znanja(PZ: domaći zadaci. Kaljaj: Zbirka zadataka iz Kompleksne analize. Definicija integrala.ned XVIIXVIII-XXI- Zavr{ni ispit Rezultati zavr{nog ispita. jednom klasičnom matematičkom disciplinom. Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod Prof. Košijeva integralna formula. X ned. trigonometrijske. eksponencijalna. Kompleksne funkcije. Put i kriva u C. Integracija funkcionalnog reda. Predav. Inverzne Vjež`be trigonometrijske i inverzne hiperboličke funkcije. hiperboličke. Slobodna nedjelja VII ned I Kolokvijum. Mebijusove transformacije. Granična vrijednost i neprekidnost. XV ned. Metrika na Ĉ. II ned. Integral kompleksne funkcije realne promjenljive. XIIV ned. Prov. III ned. D. Rezultati I-vog kolokvijuma i analiza postignutih rezultata. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. izrada doma}ćih zadataka i kolokvijuma. Funkcionalni redovi. Predav. Metrika na C. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nasatva i zav.) Pripremna nedjelja Predav. Argument i trigonometrijski oblik kompleksnog broja. Izolovani singulariteti. Beskonačni proizvod IV ned. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Prisustvo predavanjima i vjež`bama. Proširena kompleksna ravan. Dopunski rad: 24 sata. XII ned. Povezan skup i oblast u C. Košijeva teorema. V ned. Neophodne pripreme (administracija. racionalna. Predav.. Harmonijska funkcija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. Posljedice Košijevih teorema. Predav. Otvoreni i zatvoreni skupovi u C i Ĉ.2 kolokvijuma po 30 poena ( ukupno 60 poena) . korjena. . polinom. Laurentov red. Predav. Predav.2 domaća zadatka se ocjenjuju sa 10 poena ( 5 poena za svaki domaći zadatak) .zn. Analitička funkcija. Predav. Napomena: Kolokvijumi i Završni ispit se dijeli na pismeni i usmeni dio. Vje`žbe Rezultati II-og kolokvijuma i analiza postignutih rezultata. doma}ći zadaci. 104 . aplikativnom kako u matematici tako i u tehničnim naukama Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Kompaktnost. Geometrijska interpretacija kompleksnog broja. Vježbe: 2 sata. XVI . konsultacije. Predav. Kaljaj: Osnovi kompleksne analize. Predav. u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) X 16 = 85 sati i 20 minuta. Predav. Predav. kabinet 220. kolokvijumi. Riemannova sfera. logaritamska. VI ned. a usmeni dio obuhvata teoriju i nosi 5 poena. dr Jela Šušić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Prov. dr Jele Šušić.Završni ispit 30 poena.

diferencijal forme. samostalni rad PLAN RADA Nedjelja i datum Naziv metodskih jedinica: za predavanja(P). XIV nedjelja Potenicjalna. XII nedjelja Stokesova teorema. V nedjelja Fubinijeva teorema. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. samostalno rješavanje jednostavnih zadataka Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.me 105 . upis. kolokvijumi (K). Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Jordanova mjera i Riemannov integral na podmnogostrukosti od Rn. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: M. IV nedjelja Lebesgueov kriterijum integrabilnosti po Riemannu. konsultacije. dr David Kalaj i mr Nevena Mijajlovic Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. kolokvijumima i završnom ispitu. dr Miodrag Perović i Prof. dr David Kalaj Napomena: Dodatne informacije o predmetu na www. IX nedjelja Rad i protok vektorskog polja. polja u R3. pristupe testovima. Stokesova. (Glatke mnogostrukosti dimenzije 1 i 2). vježbe. Cauchyeva integralna formula i razvoj analitičke funkcije u XV nedjelja stepeni red. XIII nedjelja (K) Klasične teoreme: Greenova. XI nedjelja Rotor i divergencija vekt. polja. Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. bezvrtložna i bezizvorna vekt. X nedjelja Jezik formi: Forme rada i protoka vekt. 180 ECTS kredita). Integral forme rada i forme protoka. Uslovljenost drugim predmetima: Analiza 3 Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje pojmova i ideja. Priprema i upis semestra Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja Glatke krive i površi. rade i predaju domaće zadatke. Tangentni prostor (tangentna prava i tangentna ravan) i dva značenja Jacobijeve matrice zamjene koordinata. VI nedjelja (K) Teorema o zamjeni promjenljivih.ac. III nedjelja Jordanova mjera i Riemannov integral u Rn. XVI nedjelja Završni ispit XVII nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelje Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Da pohađaju predavanja i vježbe. vježbe (V).Naziv predmeta: Šifra Status predmeta Semestar predmeta Analiza 4 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Zatvorene i tačne forme u C.pmf. Perović. Osnovi matematičke analize Oblici provjere znanja i ocjenjivanje -Domaći zadaci 4 bodova -2 kolokvijuma 44 bodova -prisustvo 2 boda -završni ispit 50 bodova Posebne naznake za predmet: Ime nastavnika koji su pripremili podatke: Prof. Ostrogradskog. polja i spolj.

Osnovna svojstva i primeri (prvi domaći zadatak) Ideal prstena. Karakteristika prstena Homomorfizam prstena. V.dr Biljana Zeković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Osnovna teorema o homomorfizmima prstena Slobodna nedelja I kolokvijum Poddirektni proizvod prstena. Neka svojstva direktnog proizvoda Prsten. izrada domaćih zadataka Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Grupa permutacija.Stojaković. dva kolokvijuma i završnog ispita Literatura: UVOD U OPŠTU ALGEBRU. B. ALGEBRA. dva kolokvijuma (po 20 bodova) i završni ispit (48 bodova). Ž. izrada domaćih zadataka. Artamonov ZBIRKA ZADATAKA IZ ALGEBRE. Teoreme o izomorfizmima prstena Maksimalni i prosti ideali. Polje razlomaka (drugi domaći zadatak) Prsten polinoma Prsten polinomskih funkcija II kolokvijum Proširenje polja (osnovni pojmovi) Euklidov prsten (treći domaći zadatak) Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREćENJE STUDENATA nedjeljno 4kredita x 40/30=5sati 20 min Predavanja: 2sata Vežbe: 2 sata Individualni rad: 1sat 20min u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati 20min x 16 = 85 sati 20min Neophodne pripreme: 2 x 5 sati 20min = 10 sati 40min Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sata Struktura opterećenja: 85sati 20min + 10sati 40min+ 24sata = 120 sati Obaveze studenta u toku nastave: prisustvo nastavi.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Algebra 2 Broj ECTS kredita Fond časova obavezan Studijski programi za koje se organizuje : IV 4 2P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. redovno prisustvo nastavi (2 boda). G. A.Mijajlović Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: studenti rade tri domaća zadatka (po 1 bod). Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje osnovnih algebarskih struktura i pojmova Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.pmf. Kalajdžić ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ ALGEBRE ( I deo). Polje. Dašić. Z. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara.me 106 . Zeković. 180 ECTS kredita). konsultacije.ac. nagradni poeni (do 7 bodova) Posebna naznaka za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: : Prof. Faktor-prsten. Kelijeva teorema Grupa simetrija i izometrija Direktni proizvod grupa.dr Biljana Zeković Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja i vežbe. V.

Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. domaći zadaci. Karakteristične funkcije.me 107 . konsultacije. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Usvojiti osnovne pojmove iz Vjerovatnoće i osposobiti se za rješavanje probabilističkih zadataka. osobine. Važne raspodjele. Stamatović: Vjerovatnoća. Borel Kantelijeve leme. Beograd. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Stamatović S. Vjerovatnoća. dr Siniša Stamatović. upis. Stamatović. Uslovno matematičko očekivanje. vježbe. Operacije sa događajima. 1992. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Maksimalni broj poena na svakom kolokvijumu je 30. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Svojstva. Zbirka zadataka iz Kombinatorike. S. PMF 2000. Pojam slučajnog događaja. a na završnom ispitu je 40. Slučajni vektori. PMF 2005. Ivković: Teorija vjerovatnoće sa matematičkom statistikom. 2. Matematičko očekivanje. Ovjera semestra i upis ocjena. Slobodna nedjelja Prvi kolokvijum. Klasična dedfinicija vjerovatnoće. Primjeri. 180 ECTS kredita).Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Teorija vjerovatnoća Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : IV 6 3P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Zakoni velikih brojeva. 3. Građevinska knjiga. svojstva i osnovna teorema. Pojam slučajne veličine i raspodjele vjerovatnoće. Literatura: 1. Uslovna vjerovatnoća i nezavisnost događaja. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Disperzija i korelacija. kontrolnih testova. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Tipovi konvergencije u Vjerovatnoći. Z. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. mr Goran Popivoda Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. marginalna raspodjela. Vjerovatnoća u beskonačno dimenzionalnom prostoru. Funkcija raspodjele vjerovatnoće. Minimalni broj poena za prelaznu ocjenu je 51.ac. Statistika. Vjerovatnoće i Statistike. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod u predmet. Slučajne veličine dobijene Borelovim preslikavanjem.pmf. dr Siniša Stamatović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Završni ispit. Drugi kolokvijum. B. Tipovi slučajnih veličina. Transformacije slučajnih vektora. Nezavisnost slučajnih veličina.

jednačina Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. upisi. Granični zadatak za LDJ i SLDJ. Rješavanje jednačina pomoću redova. Nehomogena LDJ n –og reda sa konstantnim koeficijentima. Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi više od 50 poena Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: -Prisustvo predavanjima 5 poena -Izrada domaćih radova 5 poena -Dva kolokvijuma po 25 poena -Završni ispit 40 poena (usmeni).me 108 . 1994. Nehomogeni SLDJ sa konstantnim koeficijentima.pmf. Sistemi DJ. kolokvijum Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocijena Dopunska nastava i popravni zavrsni ispit Opterećenje studenta Nedjeljno 8 kredita x 40/30 = 10 sat i 40 minuta Struktura: 4 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 3 i 30 minita samostalnog rada. mr Nenena Mijajlović Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Diferencijalne jednačine (DJ) prvog reda. Homogena linearna diferencijalna jednačina (LDJ) n –og reda sa promjenljivim koeficijentima Nehomogena linearna diferencijalna jednačina (LDJ) n –og reda sa promjenljivim koeficijentima. Teoreme Ljapunova i Četajeva. Fazni portret.Šćepanović. Partikularna rješenja Snižavanje reda LDJ n –og reda kada je poznato m (n<m) linearno nezavisnih rješenja Nule rješenja LDJ drugog reda (Šturmove teoreme). Dokaz teorema o egzistenciji rješenja. Partikularna rješenja. Metod varijacije konstanti slobodna nedjelja 1.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Diferencijalne jednačine Broj ECTS kredita Fond časova obavezni Studijski programi za koje se organizuje : III 8 4P+3V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Stabilnost rješenja. DJ višeg reda. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit:(10 sati i 40 minuta) x 16 nedjelja = 170 sati i 40 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. 2. Metod eliminacije Homogeni i nehomogeni SLDJ sa promjenljivim koeficijentima. dr Radoje Šćepanović Napomena: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Parcijalne DJ prvog reda. 180 ECTS kredita). Snižavanje rada.ac. Metod varijacie konstanti. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno prethodnim polaganjem drugih predmeta.(priprema)+47 sati i 40 minuta (dopunski rad) Literatura: R. Zavisnost rješenja od parametara i počenih uslova Dinamički sistemi. dr Radoje Sćepanović. ovjere) 2 x (10 sati i 40 minuta) = 21 sat i 20 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (Nastava)+21 sat i 40 min. Snižavanje broja jednačina za rješavanje SLDJ kada su poznato m (m<n) linearno nezavisnih rješenja. kolokvijum Homogeni SLDJ sa konstantnim koeficijentima. Homogena LDJ sa konstantnim koeficijentima. Ojlerova metoda i matrična metoda. Unirex i PMF. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa pojmovima i tvr|enjima iz običnih dif. M. Martinović: Diferencijalne jednačine.

Univerzalne algebre i podalgebre. (m.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Algebra 3 Broj ECTS kredita Fond časova obavezan Studijski programi za koje se organizuje : V 8 4P+3V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. dva kolokvijuma (po 20 bodova) i završni ispit (48 bodova). Teorema Frobenijusa Neasocijativne algebre. Mreže podalgebri Homomorfizmi. kongruencije i faktor-algebre. Direktni i subdirektni proizvod algebri Slobodne univerzalne algebre. Z. Kočinac.Mijajlović Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: studenti rade tri domaća zadatka (po 1 bod). Dijagrami i dualnost. V. Osnovna teorema teorije Galua Simetrični polinomi. izrada domaćih zadataka Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Proširenja. Konačna polja Rešive grupe. nagradni poeni (do 7 bodova) Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. A. Algebra kvaterniona. dva kolokvijuma i završnog ispita Literatura: ALGEBRA. Izomorfizmi Proizvodi i koproizvodi.ac. B.n)-prsteni.me 109 . konsultacije. Moduli (prvi domaći zadatak) Algebre. 180 ECTS kredita). Potpolja invarijanata. Manduk ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ ALGEBRE (II deo). Algebarski zatvoreno polje Relativni automorfizmi. Lj. redovno prisustvo nastavi (2 boda). A. Zeković. Rešivost jednačina. izrada domaćih zadataka. Funktori. Polje razlaganja. Normalna i separabilna proširenja. ALGEBRA II. Algebarska i transcedentna proširenja.dr Biljana Zeković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Ekvivalentnost kategorija (treći domaći zadatak) Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREćENJE STUDENATA nedjeljno 8kredita x 40/30=10sati 40 min Predavanja: 4sata Vežbe: 3 sata Individualni rad: 3sata 40min u semestru Nastava i završni ispit: 10 sati 40min x 16 = 170 sati 40min Neophodne pripreme: 2 x 10 sati 40min = 21 sat 20min Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati Dopunski rad: od 0 do 240 – 192 = 48 sati Struktura opterećenja:170 sati 40min +21sat 20min+ 48sati = 240 sati Obaveze studenta u toku nastave: prisustvo nastavi. Mnogostrukosti algebri II kolokvijum Pojam kategorije i podkategorije. V. Matematika (studije traju 6 semestara. Algebre Li Reprezentacija grupa i algebri Slobodna nedelja I kolokvijum n-polugrupe i n-grupe. Monomorfizmi. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje apstraktnih algebarskih struktura i njihovih karakteristika Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja i vežbe. Epimorfizmi. Multioperatorne grupe (drugi domaći zadatak) Multioperatorne polugrupe i algebre. Ž. Artamonov (u štampi) ZBIRKA ZADATAKA IZ ALGEBRE.pmf.Stojaković. Dašić.

Analiza varijanse.pmf. Dovoljne statistike. Osnovni pojmovi. Beograd. Testiranje neparametarskih hipoteza.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Statistika Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : V 6 3P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. mr Goran Popivoda Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra. upis. Stamatović. a na završnom ispitu je 40. Vjerovatnoće i Statistike. Tačkasto ocjenjivanje. Pojam statističkog testa. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. PMF 2000. Ivković: Teorija vjerovatnoće sa matematičkom statistikom. Drugi kolokvijum. Neparametarski testovi Metod linearne regresije. Minimalni broj poena za prelaznu ocjenu je 51. dr Siniša Stamatović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Građevinska knjiga. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Slobodna nedjelja Prvi kolokvijum. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. Z. S. PMF 2005. 2. Literatura: 1. Uvod u Statistiku.me 110 . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Maksimalni broj poena na svakom kolokvijumu je 30. Rao Kramerova teorema. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Centralna granična teorema i njene primjene. Stamatović S. Stamatović: Vjerovatnoća. Intervali povjerenja. Testovi parametara normalne raspodjele. Ciljevi izučavanja predmeta: Usvojiti Statistike i osposobiti se za rješavanje statističkih zadataka. dr Siniša Stamatović. Nejman Pirsonova teorema i njene primjene. vježbe. 180 ECTS kredita).ac. Uslovljenost drugim predmetima: Student je obavezan da položi ispit iz Teorije vjerovatnoća. Zbirka zadataka iz Kombinatorike. B. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. kontrolnih testova. domaći zadaci. 3. Statistika. konsultacije. 1992. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume.

Slobodna nedjelja Integral jednostavne i integral pozitivne funkcije I kolokvijum Osnovne teoreme integracije. kontrolnih testova. Osnovne teoreme integracije . upis. Lebegovi prostori Teoreme o dekompoziciji mjere. Aljančić: Uvod u realnu i funkcionalnuanalizu. S. ovjera) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sati Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.me 111 . II kolokvijum Veza diferencijabilnosti i integrala. Građevinska knjiga. Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta. Kurepa: Funkcionalna analiza. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Skupovi. Funkcije ograničene varijacije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Mjera i integral Broj ECTS kredita Fond časova obavezni V 4 2+1 Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA. ssamostalni rad domaćih zadataka. Školska knjiga Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Tri domaća zadatka po 4 poena. kolokvijume i završni ispit Literatura: S. Žordanovo produženje mjere Lebegovo produženje mjere Mjere na R^n Mjerljive funkcije. ukupno 12 poena Dva kolokvijuma po 24 poena.ekvivalentne formulacije Prsten i sigma-prsten skupova. mr Đorđe Vujadinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. rade domaće zadatke. Beograd. Zagreb. Singularne mjere Radon-Nikodimova teorema. vježbe.nastavak Integrabilne funkcije. Uslovljenost drugim predmetima: Položeni osnovni kursevi Analize i Linearne algebre Ciljevi izučavanja predmeta: U ovom kursu nadgrađuju se znanja iz Analize.pmf. aksioma izbora . konsultacije Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Borelovi skupovi Spoljašnja mjera. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.ac. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x16=85 sati i 20 minuta Pripreme: ( nabavka literature. Apsolutna neprekidnost. ukupno 48 poena Završni ispit 40 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara.dr Milojica Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. samostalnog rada. dr Milojica Jaćimović. kardinalnost. 180 ECTS kredita).

upis. opšte napomene.Evans. Weak convergence methods in PDEs Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaća zadataka ocjenjuje se ukupno sa 4 poena (1 poen za svaki domaći zadatak).Svodjenje na kanonski oblik linearne PDJ II reda II nedjelja Izvodjenje jednačine provodjenja toplote. V nedjelja Jednačine paraboliškog tipa. Uslovljenost drugim predmetima Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim sadržajima Parcijalnih Diferencijalnih Jednačina Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. I kolokvijum IX nedjelja Eliptičke jednačine. 180 ECTS kredita). VI nedjelja Furijeov metod za jednačine paraboličkog tipa. Diferencijalne jednačine. trodim. Drugi granični zadatak VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Rješavanje jednog hiperboličkog zadatka Furijeovim metodom. X nedjelja Greenova funkcija za Dirichleov zadatak. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.me 112 . priprema i upis semestra I nedjelja Linearna PDJ II reda. IV nedjelja Treperenje polubesk. Talasna jednačina u prostoru i ravni. Metod uzastopnih aproksimacija za Volterovu IJ Fredholmova IJ – slučaj degenerisanog jezgra XIV nedjelja Rezolventa Fredholmove IJ. dr Oleg Obradović. II kolokvijum XIII nedjelja Metod uzastopnih aproksimacija za Fredholmovu IJ.pmf. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. Fredholmova IJ – opšti slučaj neprekidnog jezgra Završni ispit XV nedjelja XVI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Završna nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok XVIII-XXI nedjelja OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3sata predavanja 3 sata računskih vježbi 2 sata samostalnog rada. L.Šćepanović. rade i predaju sve domace zadatke i polazu dva kolokvijuma. konsultacije. Izvodjenje jednačine treperenja strune III nedjelja Jedinstvenost rješenja Košijevog zadatka. Matematika (studije traju 6 semestara. strune. opšte napomene. Literatura: : R. Neprekidna zavisnost rješenja od početnih uslova. vježbe.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni Parcijalne diferencijalne jednačine Semestar V Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P + 3V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski program PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. mr Đorđe Vujadinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.ac. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Upoznavanje. prvi granični zadatak. opšte napomene. opšte napomene. slučaj XI nedjelja Rješenje Dirihleovog zadatka za loptu XII nedjelja Integralne jednačine. Dva kolokvijuma po 32 poena Završni ispit 32 poena Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.

Elementi kinematike krutog tijela. Aksiomi dinamike. dr Ranislav Bulatović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Integralni principi mehanike. Kretanje u polju centralne sile. K. Veselić. konsultacije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Opšte teoreme i prvi integrali. Prostor. kretanje. vrijeme. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Lagranžove jednačine druge vrste. Diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa idejama. rade i predaju domaće zadatke i rade kolokvijum. Osnovni primjeri. G. brzina i ubrzanje tačke. Uticaj otpora na male oscilacije i stabilnost. Vilke. (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sati (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave : Studenti su obavezni da redovno pohadjaju nastavu. Uvod u analitičku mehaniku. Slobodna nedjelja. Dinamika sfernog kretanja krutog tijela. V. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Prisustvo nastavi Domaći zadaci Kolokvijum Završni ispit 4 16 35 45 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 1990. Klasična dinamika (na ruskom). Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati I 20 minuta Struktura: 3 sata predavanja 2 sata I 20 min. MGU.1984.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Teorijska mehanika Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan Studijski programi za koje se organizuje : V 4 3P+0V Akademske osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Male oscilacije sistema oko ravnotežnog položaja. I. V. Hamiltonove jednačine. 1998. dr Ranislav Bulatović 113 . Prinudne oscilacije. Stabilnost ravnoteže u potencijalnom polju. Kolokvijum Lagranž-Dalamberov princip. Osnovni modeli pravolinijskog kretanja tačke. Aganović. Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Keplerov problem. Opšte teoreme dinamike neslobodnog sistema. studijski program Matematika (studije traju 6 semestara. Teorijska mehanika (na ruskom). samostalno učenje i izrada zadataka. Literatura: Pisana predavanja. samostalnog rada i konsultacija u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati i 20 minuta Neophodna priprema: 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita: od 0 do 24 sata (=120 – 96)i Struktura opterećenja: 85 sata i 20 min. MGU. Tatarinov. Kinematika i dinamika složenog kretanja tačke. osnovnim principima i metodama klasične mehanike.

Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. grammar: Time clauses Number theory. grammar: clauses of contrast Associative rings and algebras. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. ovjera prije početka semestra): 2 x 2 sata 40 minuta =5 sati 20 minuta Predavanja: 2 sata Ukupno opterećenje za predmet: 2x 30 = 60 sati Individualni rad studenta: 40 minuta Dopunski rad: 10 sati Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. upis. Matematika (studije traju 6 semestara.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik 3 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan Studijski programi za koje se organizuje: V 2 2P+0V Akademski osnovni studijski program PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII nedjeljno Priprema i upis semestra Mathematical Logic and Foundation. grammar: Making predictions Nonasociative rings and algebras. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. Prezentacija 20 poena. Učenje za testove i završni ispit. grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas). grammar: certainty Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta u semestru Nastava i završni ispit: 16 x 2 sata 40 minuta =42 sata 40 minuta 2 kredita x 40/30=2 sata 40 minuta Neophodne pripreme (administracija. Uslovljenost drugim predmetima: : Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: : Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Kolokvijum 20 poena. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. 180 ECTS kredita). Ordered algebraic structures. grammar: modal verbs must and have to . grammar: will and would Category theory. grammar: Reported speech Linear and multilinear algebra. Combinatorics: -ing forms and infinitives. Field theory. radi domaće zadatke. govorne vježbe Slobodna nedjelja Polynomials. Konsultacije. Present simple vs present continuous Algebraic geometry. General algebraic systems. Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. Savo Kostić Napomena: 114 . Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . Literatura: English Reader for Mathematics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). grammar: prepositions Commutative rings and algebras. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. grammar: Past simple vs Past continuous. grammar: Present perfect passive.

upis. rade i predaju sve domaće zadatke. aplikativnom kako u matematici tako i u tehničkim naukama Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Dva kolokvijuma po 22 poena (ukupno 44 poena) Završni ispit 50 poena Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Kompleksna analiza 2 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : VI 6 3+2 Akademski osnovni studijski program PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Kaljaj: Zbirka zadataka iz Kompleksne Analize - Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 3 domaća zadatka se ocjenjuju sa ukupno 6 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). analitičkog produženja i simetrije Riemanna i Schwartza Poissonov integral po jediničnoj kružnici. vježbe. V. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Taylorov red i nule analitičke funkcije Princip maksimuma i Swhatzova lema Teorema o jedinstvenosti i analitičko produženje Wieirsstrasova i Rungeova teorema Laurentov red Izolovani singulariteti Primjena rezidiuma za izračunavanje odredjenih i neodredjenih integrala Slobodna nedelja I Kolokvijum Logaritamski izvod. Teorema o otvorenom i inverznom preslikavanju Bilinearna preslikavanja i druga elementarna preslikavanja II Kolokvijum Princip neprekidnosti. 180 ECTS kredita). Matematika (studije traju 6 semestara. Uslovljenost drugim predmetima: Položena Kompleksna analiza 1 Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet student se upoznaje sa kompleksnom analizom. domaći zadaci. dr David Kaljaj Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+16 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. dr David Kaljaj Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Šabat: Uvod u komplensu analizu. Poissonov integral po realnoj pravoj Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Geometrijske i topološke karakteristike funkcija. jednom klasičnom matematičkom disciplinom. Roucheova teorema. i rade oba kolokvijuma Literatura: B. Princip argumenta Konformna preslikavanja.pmf.ac. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. I dio (ruski).me 115 . D.

Literatura: V. 2004 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: -Pet domaćih zadataka ocjenjuje se sa po 2 poena. A. Linijske i rotaciona površi. Normalne i glavne krivine. S. Posebna naznaka za predmet: Predmet je dvosemestralni. Milinković. N. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovama diferencijalne geometrije: geometrija krive u prostoru. Uslovljenost drugim predmetima: Za slušanje i polaganje ovog predmeta neophodno je da su položeni predmeti Analiza 1 i Analiza 2. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sat i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sata Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. Paralelno vektorsko polje na površi i paralelno pomijeranje. Konsultacije. Jedinstvenost i minimalnost geodezijskih linija. 180 ECTS kredita). Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. Moskva.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u diferencijalnu geometriju Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : VI 4 2+1 Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. spoljašnja i unutrašnja geometrija površi u prostoru. Teorema Egregium. primjeri. II kolokvijum. A. tangentni prostori. prirodna parametrizacija. D. 1996. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Lokalna teorija krivih: definicije.dr Svjetlana Terzić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Analiza na mnogostrukostima. -Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 20 poena. I kolokvijum Gauss-ova i srednja krivina. -Zavrsni ispit ocjenjuje se sa 50 poena. Krive na površi. Mischenko. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. upis. Osnovna teorema za krive. Beograd. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 20minuta) x16=85 sati i 20 minuta Pripreme: ( nabavka literature.T. Uvod u diferencijalnu geometriju. Frenet-Serret-ove formule. Weingarten-ovo preslikavanje i geometrijska interpretacija. Bokan. Slobodna nedjelja. primjeri.Fomenko. Kurs differencial'noj geometrii i topologii. samostalnog rada. tangentni vektori.ac. Gauss-ove i Codazzi-jeve jednačine. Moguce je predavanja i vježbe organizovati na engleskom jeziku. Prva i druga osnovna forma. Geodezijska krivina i geodezijske linije na površi. dr Svjetlana Terzić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Beograd. Elementarne površi: definicija. Osnovna teorema za površi. Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 min. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Krivina i torzija krive.me 116 . Geometrijska interpretacija.pmf. Dragović. 2003. Samostalno učenje i izrada domaćih zadataka. Završni ispit OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta. V. Blažić.

studije traju 6 semestara. ukupno 48 poena Završni ispit 40 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Aljančić: Uvod u realnu i funkcionalnu analizu. samostalnog rada.me 117 . Beograd. Norma operatora. Primjeri Berova teorema i njene posledice:Banah-Štenhausova teorema Posljedice Berove teoreme: Teorema o otvorenom preslikavanju i zatvorenom grafiku Hilbertov prostor i osnovne teoreme: Risova teorema. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. S. Zagreb. Građevinska knjiga. Slabe topologije I kolokvijum Konjugovani operator. Geometrija Hilbertovog prostora. vježbe. Potpuno neprekidni operatori Linerani funkcionali.pmf. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metrički i normirani prostori. Reprezentacija lineranog funkcionala u nomiranim prostorima. konsultacije Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Ortonormirane baze u Hilbertovom prostoru. Razvoj u Furijeov red. ssamostalni rad domaćih zadataka. studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke. Kurepa: Funkcionalna analiza. ovjera) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sati Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. ukupno 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Položeni osnovni kursevi Analize i Linearne algebre Ciljevi izučavanja predmeta: U ovom kursu nadgrađuju se znanja iz Analize. upis. kontrolnih testova. rade i predaju domaće zadatke. Školska knjiga Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Tri domaća zadatka po 4 poena. dr Milojica Jaćimović. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x16=85 sati i 20 minuta Pripreme: ( nabavka literature. II kolokvijum Spektar linearnog operatora u hilbertovom prostoru Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta. Konačnodimenzionalni prostori Linearni operatori. Slobodna nedjelja Dualni prostor. Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min.ac. Primjene. Han-Banahova teorema-analitička formulacija i dokaz Geometrijska formulacija Han-Banahove teoreme i dokaz.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Funkcionalna analiza Broj ECTS kredita Fond časova obavezni VI 4 3+1 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije.dr Milojica Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. mr Đorđe Vujadinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. ukupno 12 poena Dva kolokvijuma po 24 poena. i rade kolokvijume Literatura: S. Neprekidnost.

dr Milan Martinović. R. 2. Gausova kvadraturna formula Slobodna nedjelja Gausova metoda eliminacije sa izborom glavnog elementa. Nikšić. domaći zadaci. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma Literatura: 1. Posebna naznaka za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. da se preda do XIV nedjelje) od 0 do 10 poena -završni ispit od 0 do 30 poena. upis. 1995. Ojlerova metoda. Sistemi nelinearnih jednačina i Numeričke metode za obične diferencijalne jednačine. Metoda proste iteracije za rješavanje sistema nelinearnih jednačina. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: -Prvi kolokvijum od 0 do 20 poena -drugi kolokvijum od 0 do 40 poena -domaći zadatak (gradivo vježbi. Numeričko diferenciranje.ac. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena. Drugi kolokvijum (gradivo vježbi). Unireks.me 118 . 180 ECTS kredita). trapezna i Simpsonova. Uslovljenost drugim predmetima: Nema posebnih preduslova Ciljevi izučavanja predmeta: Da se nauče oblasti iz numeričkih metoda: Interpolacija. Milnova metoda. Vrste greške u numeričkim metodama i greška funkcije. XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Metoda polovljenja. Metoda konačnih razlika za rješavanje graničnog zadatka za obične diferencijalne jednačine Završni ispit (gradivo predavanja).Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Numerička analiza Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : VI 4 2+2 Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Metoda proste iteracije za rješavanje sistema linearnih jednačina. Mjera uslovljenosti matrice. Metoda skalarnog proizvoda ili svejedno metoda stepena (svojstvena vrijednost matrice). Jakobijeva i Zajdelova metoda. Šćepanović: Numeričke metode. Martinović. Numeričke metode algebre. Njutnove interpolacione formule sa konačnim razlikama. konsultacije Sadrzaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Priprema i upis semestra Zadatak o najboljoj aproksimaciji (metoda najmanjih kvadrata) Lagranžov interpolacioni polinom. Konačne razlike.pmf. Naučna knjiga. 1993. Njutnova metoda za rješavanje sistema nelinearnih jednačina. dr Milan Martinović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. (Nastava)+10 sati i 40 min. Metoda Runge−Kuta. Interpolacija sa višestrukim čvorovima. Boško Jovanović. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. vježbe. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. M. Kvadraturne formule u slučaju prisustva težinske funkcije. Formule pravougaonika. Numerička integracija. Interpolacija pomoću splajna. Adamsova prediktor−korektor metoda. Rungeovo pravilo za praktičnu ocjenu greške. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Desanka Radunović: Numerička analiza. Prvi kolokvijum (gradivo predavanja). ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sati vježbi 1 sata i 20 minuta samostalnog rada. Metoda sječice. Primjer iterativne metode za rješavanje sistema linearnih jednačina varijacionog tipa. Beograd. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.

proizvoda prostora. Lančasti kompleksi. Osnovni pojam raslojenja. upis. Konsultacije. Dejstvo grupe na topološki prostor i primjena kod natkrića. 1997. 180 ECTS kredita).me 119 . 1980. I domaci zadatak. Literatura: V. Apsolutne i relativne homotopije. dr Svjetlana Terzić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Moskva. Cambridge University Press. Vvedenije v topologiju.Pojam natkrića. Singularne homologije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: -Dva domaća zadatka se ocjenjuju sa po 5 poena -Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 20 poena.Osnovni primjeri. J. Klasifikacija natkrića preko fundamentalne grupe baze. A. relativne singularne homologije i tačan homološki niz Homologije ćelijskog kompleksa. Mankres.pmf. homotopska invarijantsot. Više homotopske grupe.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Algebarska topologija Broj ECTS kredita Fond časova obavezni Studijski programi za koje se organizuje : VI 6 3+1 Akademski osnovni studijski program PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x16=128 sati Pripreme: ( nabavka literature. Izračunavanja: sfera. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad: 36 sati Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade oba kolokvijuma. Addison-Wesley Publishing Company. Tačan homotopski niz raslojenja i natkrića. Klein-ova boca. Homotopski dokaz osnovne teorema algebre. Elements of algebraic topology. Simplicijalne homologije. Fazis. A first course in algebraic topology.Teorema o ćelijskoj aproksimaciji. R. Slobodna nedjelja I kolokvijum. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Homotopske grupe ćelijskih prostora. Fundamentalna grupa kružnice. Ćelijski kompleksi i ćelijski prostori.ac. Primjeri. Samostalno učenje. Završni ispit OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja. Relativne homotopske grupe i tačan homotopski niz para. algebarsko-homotopska svojstva. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovama algebarske topologije Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. II kolokvijum. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta. Broj listova natkrića. Raslojenje Hopfa. Mnozenje puteva. Relativne simplicijalne homologije. Vasil'ev. Fundamentalna grupa: zavisnost od tačke. Fundamentalna grupa kružnice i teorema Brauera. Simpleksi i simplicijelni kompleksi. II domaci zadatak. torus. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Topologija i osnovne konstrukcije topoloških prostora. Kosniowski. Neprekidna preslikavanja i homotopije. Primjeri. Matematika (studije traju 6 semestara. -Završni ispit ocjenjuje se sa 50 poena. dr Svjetlana Terzić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. 1 sat vježbi 4 sata samostalnog rada. Fundamentalna grupa. Posebna naznaka za predmet: Moguce je predavanja organizovati na engleskom jeziku. Komutativnost. C. Teoreme o natkrivajućoj homotopiji. 1984.

osnivač matematike. XI nedjelja Srednji vijek. Arhimed. Perović. vježbe (V).me 120 . Matematička analiza. Tales. IX nedjelja Euklid (nastavak). samostalni rad PLAN RADA Naziv metodskih jedinica:za predavanja(P). Euklid. X nedjelja Arhimed (nastavak). završni ispit (ili seminarski rad) 40 bodova. Apolonije. dr Miodrag Perović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. XVI nedjelja Završni ispit koji se moze obaviti i u obliku seminarskog rada XVII nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelje Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Da pohađaju predavanja. ostale nastavne sadržaje (O). Planirani oblik provjere znanja: kontrolni testovi (Kt). V nedjelja Aristotel: Logika i zasnivanje ljudskog znanja. Platonov krug. XIV nedjelja Zasnivanje matematike. ovjera prije početka semestra): 2 x 2 sata 40 minuta =5 sati 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 2x 30 = 60 sati Dopunski rad: 10 sati Literatura: M. kolokvijum 24 boda. Matematika (studije traju 6 semestara. XV nedjelja Priroda istinitosti i priroda egzistencije u matematici. Evolucija geometrije. dr Miodrag Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. «da unaprijedi umjetnost otkrića i njegov metod učini poznatim kroz ilustrativne primjere» (Leibniz).Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Istorija i filozofija matemtike Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni VI 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski program PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA. Posebne naznake za predmet: Predavanja i vježbe mogu se organizvoati na engleskom i ruskom jeziku Ime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Renesansa. upis. Nedjelja i datum Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 2 kredita x 40/30=2 sata 40 minuta Predavanja: 2 sata Individualni rad studenta: 40 minuta u semestru Nastava i završni ispit: 16 x 2 sata 40 minuta =42 sata 40 minuta Neophodne pripreme (administracija. pristupe testovima. Propast III nedjelja projekta «sve je broj» i geometrizacija matematike IV nedjelja Elejci i atomisti. Eudoks dokazuje otkrića atomista. XIII nedjelja Infinitezimalni račun i trijumf nauke. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta. Formalizam. Naučna revolucija. seminarski rad (S). Evolucija matematičkih ideja. Logicizam. Ciljevi izučavanja predmeta: Kontekstualna istorija matematike radi širenja opšte kulture. Istorija matematike ( isječci iz knjige do njenog izlaska iz štampe) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kontrolni testovi 36 bodova. Intuicionizam. kolokvijumi (K). prvi matematičar.pmf. Pitagora (Pitagorejci). XII nedjelja Evolucija algebre. Aleksandrija pod rimskom dominacijom. 180 ECTS kredita). Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Protomatematika u predistoriji i u drevnom Egiptu II nedjelja Protomatematika u drevnom Egiptu (nastavak) i u drevnoj Mesopotamiji Filozofi prirode.ac. konsultacije. VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Aleksandrijska era. kolokvijumima i završnom ispitu. VI nedjelja Tri klasična problema.

uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. grammar: Time clauses Potential theory. • Prezentacija sa 20 poena. Literatura: English Reader for Mathematics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: • 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). Konsultacije. Present simple vs present continuous Complex variables and analytic spaces. ovjera prije početka semestra): 2 x 2 sata 40 minuta =5 sati 20 minuta Predavanja: 2 sata Ukupno opterećenje za predmet: 2x 30 = 60 sati Individualni rad studenta: 40 minuta Dopunski rad: 10 sati Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. govorne vježbe Slobodna nedjelja Functions of a complex variable. Savo Kostić Napomena: 121 . Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Matematika (studije traju 6 semestara. grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas). grammar: prepositions Commutative rings and algebras. grammar: clauses of contrast Ordinary differential equations. Group theory and generalizations: -ing forms and infinitives. grammar: will and would Dynamic systems and ergodic theory. grammar: Reported speech Special functions. Učenje za testove i završni ispit. Topological groups. • Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik 4 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan Studijski programi za koje se organizuje: VI 2 2P+0V Akademski osnovni studijski program PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. upis. radi domaće zadatke. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. grammar: Making predictions Partial differential equations. • Kolokvijum 20 poena. grammar: Past simple vs Past continuous. grammar: Present perfect passive. • Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . Measure and integrations. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. grammar: certainty Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta u semestru Nastava i završni ispit: 16 x 2 sata 40 minuta =42 sata 40 minuta 2 kredita x 40/30=2 sata 40 minuta Neophodne pripreme (administracija. 180 ECTS kredita). Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII nedjeljno Priprema i upis semestra Homological algebra. Real functions. grammar: modal verbs must and have to .

122 .

I. Akademski osnovni studijski program MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE 123 . 4.

124 .

6. 9. 8. 10. 2. Br. 4. 8. 9. 5. 11. 10. 4.grafika Internet tehnologije Engleski jezik 4 Izborni predmet 2 Ukupno X X X X x X X X X X X 11 x X X X X X X X X X X X X X 13 X 2 3+2 2+2 3+2 3+2 2+2 2+2 6 6 4 6 4 4 3+2 2+2 3+2 3+2 4+3 15+11 6 4 6 6 8 30 15+12 III godina 3+0 3+2 2+1 3+2 3+2 2+1 2+0 30 4 6 4 4 6 4 2 18+8 30 2+1 3+1 2+2 2+2 2+1 2+1 2+0 3+0 18+8 4 4 4 4 4 4 2 4 30 125 . Naziv predmeta 1. 8. 2. 13. 7. 5. 9. 12. Analiza 3 Algebra 1 Operativni sistemi Programiranje 1 Diskretna matematika Kompleksna analiza 1 Analiza 4 Algebra 2 Teorija vjerovatnoće Programiranje 2 Diferencijalne jednačine Ukupno Izborni predmet 1 Statistika Mjera i integral Računarske mreže Baze podataka Objektno orjent. 15. 7. 3. 14. 11. 5. 10. 7. 4. 3. 6. 1.programiranje Engleski jezik 3 Uvod u difer. Analiza 1 Linearna algebra 1 Računari i programiranje Uvod u matematičku logiku Engleski jezik 1 Principi programiranja Uvod u kombinatoriku Linearna algebra 2 Analitička geometrija Analiza 2 Engleski jezik 2 Ukupno X X X X x X X X X X X 11 10 8 6 4 2 3+2 2+2 2+2 2+2 4+3 2+0 15+11 6 4 6 4 8 2 30 15+11 II godina 30 1. 6. 3. 11. Geometriju Funkcionalna analiza Numerička analiza Programski prevodioci Vizuelizacija i račun. 2.Naziv studijskog programa Matematika i računarske nauke Obavezni Stepen studija Osnovne studije I godina Zimski semestar fond časova nedjeljno 4+4 4+3 3+3 2+1 2+0 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS Br.

Izvod višeg reda. I kolokvijum X nedjelja XI nedjelja Ravnomjerna neprekidnost funkcija. analize I Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaća zadatka se ocjenjuju sa ukupno 8 poena (2 poen za svaki domaći zadatak). Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. IX nedjelja Baza skupa.me Literatura Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja 126 . dr Žarko Pavićević –nastavnik .50 poena. Završni ispit . domaći zadaci. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. I. upis. priprema i upis semestra. R. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena. Struktura opterećenja: . Zbirka zadataka iz mat.Ž. Ispitivanje i crtanje grafika funkcije. kolokvijumi. VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Granična vrijednost funkcije.pmf. 2 poena za redovno prisustvo nastavi i vježbama. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Konvergencija i neprekidnost funkcije pri bazi skupa. V. . II nedjelja Skup realnih brojeva-aksiomatsko zasnivanje. Tejlorove formule. II kolokvijum. XII nedjelja Diferencijabilnost funkcije u tački. XIV nedjelja Monotonost i ekstemne vrijednosti diferencijabilnih funkcija.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I ANALIZA 1 Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P+4V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Konveksnost funkcija. IV nedjelja Teorija konvergentnih nizova. Banahov stav o nepokretnoj tački. XV nedjelja XVI nedjelja Završni ispit.M. Gavrilov. konsultacije. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. Lavrentjev.5 sati i 20 minuta samostalnog rada 213 sati i 20minuta(Nastava)+26 sati i 40 minuta(Priprema)+60 sati (Dopunski rad) uključujući i konsultacije. ovjera) 2 x Struktura: (13 sati i 20 minuta) = 26 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 10 x 30 = 300sati . Matematička analiza I. elementima diferencijalnog i integralnog računa i teorijom redova. mr Lazar bradović-saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. III nedjelja Principi kompletnosti skupa realnih brojeva..4 sata predavanja. Dopunska nastava i poravni ispitni rok. I nedjelja Upoznavanje studenata sa osnovnim temama koje će izučavati u ovom predmetu. V nedjelja Bolcanova i Košijeva teorema za nizove. 180 ECTS kredita).ac. Bernuli-Lopitalovo pravilo. Izvod.Prevojne tačke. Neprekidnost funkcije u tački. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Upoznavanje. Šćepanović. VI nedjelja Topologija na skupu realnih brojeva. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru Nastava i završni ispit: (13 sati i 20 minuta) x 16 = 213 sati i 20 minuta 10 kredita x 40/30=13 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.4 sata vježbi . Pavićević. Globalna svojstva neprekidnih na segmentu funkcija. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da studenti usvoje i ovladaju osnovama matematičke analize: teorijom graničnih vrijednosti. vježbe. dr Žarko Pavićević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. I. XIII nedjelja Teoreme srednjih vrijednosti diferencijalnog računa. Ovjera semestra i upis ocjena.

Potprrostori. Sistemi jednačina. Završni ispit. Rang matrice i sistemi linearnih jednačina Prostor orijentisanih duži. Primjeri. Ekvivalentne i slične matrice. Voevodin: Linearna algebra (na ruskom i engleskom). U semestru Nastava i završni ispit: (10 sati i 20 minuta) x 16 = 165 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Naučna knjiga. V. Prelazna ocjena: bar 50 poena. funkcija. Inverzna matrica. ovjera) 2 x (10 sati i 20 minuta) = 20 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 8 x 30 = 240sati Struktura opterećenja: 165 sati i 20minuta(Nastava)+20 sati i 40 minuta(Priprema)+54 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena. Baza i dimenzija vektorskog prostora. Krnić: Lineran algebra – teoreme i zadaci. skripta. Lipkovski: Linaerana algebra sa analitičkom geometrijom. Determinanta i Kramerove formule. uključujući konsultacije. Skalarni i vektorski proizvod. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Osnovni pojmovi – skup. Suma i presjek potrpostora.4 sata predavanja. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 8 kredita x 40/30 sati = 10 sati i 30 minuta Struktura: .ac. 180 ECTS kredita). Završni ispit se ocjenjuje sa najviše 30 poena. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poena (ukupno 10 poena). Bine-Košijeva teorema. .me 127 . Beograd. V. Izomorfizam vektorskih Linearni operator. I kolokvijum Slobodna nedjelja.pmf. Osnovna teorema algebre i njene posledice. Gausov postupak.učenje i samostalna izrada zadataka. Prsten i polje. I. Nauka. Moskva. Prsten polinoma. Elementarne transformacije. Linearna zavisnost vektora. dr Vladimir Jaćimović – nastavnik. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni završni ispit. vježbe. Operacije sa operatorima. M. Matrice i operacije sa matricama. Geometrijsko značenje determinante. Vektorski prostori. II kolokvijum Operacije sa matricama i operatorima. U njemu se studenti upoznaju sa konceptom linearnog prostora i linearnog operatora Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. . operacija. mr Dušica Slović .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I LINEARNA ALGEBRA 1 Broj ECTS kredita 8 Fond časova 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA.4 sata samostalnog rada. Matrica lineranog operatora. Determinanta kvadratne matrice. Literatura: A. Elementarne transformacije. Jaćimović. grupa permutacija.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Direktna suma. Grupa. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovo je jedan od fundamentalnih predmeta na studijama matematike.3 sata vježbi. . rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vladimir Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. upis. Matrica operatora u raznim bazama.

Memorije: RAM i ROM Zadaci za vježbu iz raznih XIII nedjelja oblasti XIV nedjelja Računar SSEM (Manchester Mark I): ukupni opis računara i primjeri programa XV nedjelja II Kolokvijum. Podgorica. while i repeat XI nedjelja Kombinacione mreže: sabirač. M. Martinović. brojač Rad sa nizovima u Paskalu XII nedjelja Serijski sabirač. Da se nauči o hardveru računara i o Paskalu. Primjer aritmetičko−logičke jedinice. uključujući popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog konsultacije. Konsultacije. Podgorica. kao i da izađe na dva kolokvijuma i završni ispit. dekoder. da nauči da samostalno radi u računarskoj učionici. Azbučno kodiranje. digitalne mreže u računarskom sistemu. logičke i fizičke osnove računara. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.3 sata vježbi. (gradivo predavanja 30 poena + gradivo vježbi 10 poena) Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni završni ispit. multiplekser Naredbe for. Aritmetičke. Samostalni rad−učenje. opšti pregled gradiva Rezervni termin. Obaveze studenta u toku nastave: Student je obavezan da pohađa predavanja i vježbe. odnosno nose 240 kredita. 2004. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje {predavamja} Šema računara po von Neumannu. uključujući i polaganje . upis.3 sata predavanja. pomerački registar. PMF. case i goto X nedjelja Kombinacione mreže: sabirač. PMF.me 128 . Konverzija O softverskom paketu za Paskal II nedjelja Drugi komplement i pokretni zarez (two's complement. (gradivo vježbi 40 poena). ovjera) Struktura: 2 x 8 = 16 sati . Martinović: Uvod u programiranje i zadaci iz Pascala. Studije traju 8 semestara.2 sata samostalnog rada. polaže se u računarskoj učionici XVI nedjelja Rezervni termin. Huffmanov kod Pregled svih vrsta podataka u Paskalu V nedjelja O iskaznom računu Podaci tipa integer i real VI nedjelja Pojam Bulove funkcije. vježbe. Stanišić: Računari i principi programiranja. Primjeri kompletnih sistema Pregled svih vrsta naredbi u Paskalu IX nedjelja I Kolokvijum. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ciljevi izučavanja predmeta: Opšti uvodni predmet o računarima.pmf.ac. Uslovljenost drugim predmetima: Nema.Naziv predmeta: Šifra predmeta RIP Status predmeta obavezni RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Semestar I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije na PMF−u. Posebne naznake za predmet: Pripremio: prof. opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Osnovna literatura 1. 2. floating point) Uvodni pojmovi o programskom III nedjelja jeziku Paskal IV nedjelja Pojam kodiranja.00 do 14. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . 2000. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena. vježbe u računarskoj učionici. Uvod u programski jezik Paskal. (gradivo predavanja 20 poena) Naredbe if. dekoder.00 Opterećenje studenta: Nedjeljno U toku semestra 6 kredita x 40/30 = 8 sata Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. M. studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke . Dr Milan Martinović − nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. samostalni rad u računarskoj učionici. while i repeat Sekvencijslne mreže: stacionarni registar. drugi kolokvijum od 0 do 40 poena. ECTS. Šćepanović. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Prvi kolokvijum od 0 do 20 poena. Završni ispit od 0 do 40 poena. P. Razvoj računarske tehnike {vježbe} Uvod o Windowsu i Linuxu I nedjelja Brojni sistemi. multiplekser Naredbe for. Konsultacije: ponedjeljkom od 13. Dr Milan Martinović. Glavni identiteti Podaci tipa char i boolean VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja SDNF Bulove funkcije. opšti pregled gradiva Završni ispit. R.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Izrazivost predikata u jeziku prvog reda. Literatura: Logika . studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke. Dva kolokvijuma po 32 poena. Zadovoljivost i neprotivrečnost u iskaznom računu. Stav kompaktnosti i njegove posledice.autorizovane beleške sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaća zadataka ocjenjuje se ukupno sa 4 poena (1 poen za svaki domaći zadatak).2 sata predavanja.32 poena.1 sat vježbi. Završni ispit . 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim logičkim zakonima i principima formalizacije matematike. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati 40 min. Slobodna nedjelja I kolokvijum Elementarna ekvivalencija Eliminacija kvantifikatora. Potpunost iskaznog računa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmane 51 poen. II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 sati = 5 sati i 20 minuta Struktura: . (Nastava)+10 sati 40 min.(priprema)+24 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU Semestar I Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PMF-a. . Jezik i semantika predikatskog računa. . Sintaksa predikatskog računa.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Teorema dedukcije i teorema o preneksnoj formi. vježbe. dr Slobodan Vujošević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.ac. učenje i samostalna izrada zadataka.me 129 . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Teorema dedukcije. uključujući konsultacije. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Semantika iskaznog računa Sintaksa iskaznog računa. dr Slobodan Vujošević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Potpunost predikatskog racuna. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. ovjere) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Posebna naznaka za predmet: Moguće je predavanja i vježbe organizovati na stranom jeziku. upisi.pmf. U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati i 20 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature.studije traju 6 semestara.

Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim gramatičkim strukturama i služenje jezikom u svakodnevnim situacijama. ali je poželjno da studenti imaju znanje jezika na nivou III stepena kako bi pratili ovu nastavu. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. PLAN RADA Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIII Priprema i upis semestra Uvod u kurs.40 minuta samostalnog rada. ovjera) Struktura: 2 x 2 sata 40 minuta = 5 sati 20 minuta .tk Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Pismeni testovi. grupama.Wishes Priprema za završni ispit Ispit Popravni kolokvijum i popravni ispit OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno u semestru 2 kredita x 40/30 = 2 sata 40 minuta Nastava i završni ispit: 2 sata 40 minuta x 16 = 42 sata 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.milicavukovic. Infinitives Adjectives Modal Verbs Past Perfect Simple. Used to Past Continuous (Past Simple vs Past Continuous) Present Perfect Simple (Past Simple vs Present Perfect Simple) Future (Future simple – Be going to – Present Continuous) Kolokvijum Slobodna nedjelja Pronouns.2 sata predavanja. upis. mr Milica Vuković Napomena: 130 . diskusije i sl. dr Igor Lakić. 180 ECTS kredita). kroz prezentacije. Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati . (studije traju 6 semestara. Express Publishing dodatni materijali: www. dr Igor Lakić. Past Perfect Continuous Passive Voice Reported Speech Conditionals . mr Milica Vuković Metod nastave i savladanja gradiva: Kratki uvod u odgovarajuće jezičke sadržaje.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezan Semestar I Engleski jezik 1 Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije na Matematičkom fakultetu – studijski program Matematika i Matematika i računarske nauke. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Kolokvijum: 42 boda – VI nedelja Domaći zadaci: 3 boda Prezentacija: 3 boda Prisustvo: 2 boda Završni ispit: 50 bodova Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija na engleskom jeziku. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti drugim predmetima. uključujući i konsultacije. uz maksimalno učešće studenata u raznim vrstama vježbi – pismene i usmene vježbe u parovima. Present Simple vs Present Continuous Past Simple (regular/irregular verbs). Grammarway 2. polaganje popravnog ispita od 0 do 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata 40 minuta(Nastava) + 5 sati 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Jenny Dooley and Virginia Evans.

opšti pregled gradiva XVI nedjelja Završni ispit (gradivo predavanja 30 poena + gradivo vježbi 10 poena) Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni Semestar II PRINCIPI PROGRAMIRANJA Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije na PMF−u. Uvod u programski jezik Paskal. opšti pregled gradiva Rezervni termin. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. M. Šćepanović. uključujući opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: konsultacije . R. Loader Zadaci za vježbu (Paskal) VI nedjelja Pregled razvoja mikroprocesora (od 8−bitnih do 32−bitnih) Potprogrami tipa FUNCTION VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Upotreba programa debug. Studije traju 6 semestara. P.me Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja 131 . digitalne mreže u računarskom sistemu.pmf. Martinović. Stanišić: Računari i principi programiranja. Posebne naznake za predmet: Pripremio: prof. XII nedjelja Temeljni pojmovi o operativnim sistemima.3 sata predavanja. Ugrađeni potprogrami NEW i DISPOSE. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Prvi kolokvijum od 0 do 20 poena. da nauči da samostalno radi u računarskoj učionici. Konsultacije. upis. studijski program Matematika i Matematika i računarske nauke. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. polaže se u računarskoj učionici XV nedjelja Rezervni termin. Rad sa pokazivačima na primjeru lista.exe. 2004. basic computer] I nedjelja Vježbe. ovjera) Struktura: 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . uključujući i polaganje . popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog . Šta su to stek i red Zadaci za vježbu iz raznih oblasti XIII nedjelja Pojam grafa i zadatak o Ojlerovom ciklusu.3 sata vježbi. PMF. Primjeri programa na jeziku asemblera. Podgorica. 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Osnovna literatura 1. drugi kolokvijum od 0 do 40 poena i završni ispit od 0 do 40 poena. ECTS. dr Milan Martinović. logičke i fizičke osnove računara. Podgorica. 2. 2000. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Opterećenje studenta: Nedjeljno U semestru 6 kredita x 40/30 = 8 sata Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. samostalni rad u računarskoj učionici. Pojam binarnog drveta XIV nedjelja II Kolokvijum (gradivo vježbi 40 poena). Rekurzivni potprogrami IX nedjelja Sistem prekida procesora Intel 8086. Martinović: Uvod u programiranje i zadaci iz Pascala.Šta je to lista. Samostalni rad−učenje. Pregled BIOS−ovih i DOS−ovih prekida Zadaci za vježbu Primjeri programa za ulaz−izlaz (Intel 8086) Rad sa datotekama (FILE) u Paskalu X nedjelja I Kolokvijum (gradivo predavanja 20 poena) XI nedjelja Rad sa pokazivačima. PMF. Lokalne promjenljive u potprogramu.ac. stekova i redova. vježbe u računarskoj učionici.2 sata samostalnog rada. Aritmetičke. Arhitektura osnovnog računara [Mano. vježbe. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Da se nauči o hardveru računara i o Paskalu. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena. odnosno nose 180 kredita. kao i da izađe na dva kolokvijuma i završni ispit. dr Milan Martinović − nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Obaveze studenta u toku nastave: Student je obavezan da pohađa predavanja i vježbe. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Predavamja. Ciljevi izučavanja predmeta: Opšti uvodni predmet o računarima. M. Enumeracije i intervali (vrste podataka u Paskalu) II nedjelja Kontrolna jedinica osnovnog računara i vremenski ciklusi III nedjelja Rad sa zapisima (RECORD) i skupovima (SET) IV nedjelja Ulazno−izlazne naredbe i mogućnost prekida (osnovni računar) Nizovi i matrice (ARRAY) V nedjelja Primjeri programa za osnovni računar.

. (Nastava)+10 sati i 40 min. Burnside-ova lema.Završni ispit 25 poena Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Dirihleov princip.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Uvod u kombinatoriku Broj ECTS kredita Fond časova obavezni Studijski programi za koje se organizuje : II 4 2P+2V akademske osnovne studije MATEMATIKE I RAČUNARSKIH NAUKA. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. studije traju 6 semestara. II kolokvijum.Osnovni kombinatorni principi. Formula uključenja-isključenja Posljedice FUI (kombinacije multiskupova sa ograničenim višestrukostima. Slobodna nedjelja I kolokvijum Rekurentne formule. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim kombinatornim principima i enumerativnim metodima Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. studijski programi MATEMATIKA i MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE. Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje. Ojlerova funkcija broja. Sistemi rekurzija III test. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Linearne homogene rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima.Dva kolokvijuma po 30 poena .ac.. Linearne nehomogene rekurzije. Binomni koeficijenti i binomna formula. dr Žana Kovijanić Vukićević Posebne naznake za predmet: u slučaju prolaznosti ispod 50% ocjenu E će dobiti studenti koji su tokom semestra osvojili od 47 do 59 poena. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Literatura: D. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: .pmf. Popravni kolokvijumi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok U toku semestra Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno Broj sati: 4 kredita x 40/30 = 5 sati 20 minuta Struktura optеrećenja: 2 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 1 sat i 20 minta samostalnog rada. Katalanov broj Generatorna funkcija. dr Žana Kovijanić Vukićević .me 132 .) II test.3 testa po 5 poena .Veljan «Kombinatorika sa teorijom grafova». Particije broja. mr Goran Popivoda Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Grupe i kombinatorna prebrojavanja. Polinomijalni koeficijenti I test. Stirlinvov i Belov broj. Polya-ina teorema. Particije skupa.. «problem zbrke». Permutacije i kombinacije skupova i multiskupova. Osnovni principi prebrojavanja. upis.

Direktna suma operatora.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II LINEARNA ALGEBRA 2 Broj ECTS kredita 6 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Korijeni potrpostori. Zakon inercije. Lipkovski: Linearana algebra sa analitičkom geometrijom.učenje i samostalna izrada zadataka. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Literatura: A.3 sata vježbi. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta uslovljeno je praćenjem nastave iz ovog predmeta u I semestru Ciljevi izučavanja predmeta: Ovo je jedan od fundamentalnih predmeta na studijama matematike. Nilpotentni operator.3 sata predavanja.ac. V. Voevodin: Linearna algebra (na ruskom i engleskom). Operatorski polinom i invarijantni potprostori. II kolokvijum Znak kvadratne forme. Unitrani (ortogonalni) operator i matrica. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vladimir Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. M. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. uključujući stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: konsultacije. Ortogonalizacija. Završni ispit se ocjenjuje sa najviše 30 poena. Kanonski oblik. Naučna knjiga. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena. Krnić: Linerana algebra – teoreme i zadaci. upis.2 sata samostalnog rada. Normalni operator i normalna matrica. Nauka . skripta. polaganje popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije . 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ermitov (simetrični) operator i matrica. 180 ECTS kredita).pmf. Bilinearna funkcija. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poena (ukupno 10 poena). Silvesterov kriterijum. V. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Sopstvena vrijednost i sopstveni vektor operatora. Euklidov i unitarni prostor. Jaćimović. mr Dušica Slović.me 133 . Žordanova forma operatora. Prelazna ocjena: bar 50 poena. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. I. Teorema o trouganoj matrici operatora. Beograd. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U toku semestra 6 kredita x 40/30 = 8 sata Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. vježbe. Ortogonalna suma potprostora. Moskva. U njemu se studenti upoznaju sa konceptom linearnog prostora i linearnog operatora Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vladimir Jaćimović – nastavnik. uključujući i . konjugovana matrica. I kolokvijum Slobodna nedjelja. Karaktersitični polinom operatora i matrice Invarijantni potprostor operatora. Primjeri. Kvadratna forma. Prosotor kao direktna suma korijenih potprostora. Konjugovani operator. Kejli-Hamiltonova teorema. Žordanova forma nilpotentnog opertaora. Ortonormirana baza. ovjera) Struktura: 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati .

mr Dušica Slović.3). . skripta. Prelazna ocjena: bar 50 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Milojica Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. (Nastava)+10 sati 40 min.me 134 . Završni ispit.pmf. Beograd. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati 40 min. Klasifikacija. V. Moskva. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Naučna knjiga. U njemu se studenti upoznaju sa konceptom linearnog prostora i linearnog operatora Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II ANALITIČKA GEOMETRIJA Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. 180 ECTS kredita). saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ravan u Euklidovom prostoru. Projekcija. I kolokvijum Geometrijska interpretacija sistema lineranih jednačina i nejednačina. Jaćimović. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta uslovljeno je praćenjem nastave iz ovog predmeta u I semestru Ciljevi izučavanja predmeta: Ovo je jedan od fundamentalnih predmeta na studijama matematike. konsultacije Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Vektori u n-dimenzionom prostoru (n=1. Simpleks.2.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena. V. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 2 poena (ukupno 10 poena). Klasifikacija. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. Izometrijske transormacije Euklidovog prostora. Gramova determinanta. klasifikacija. Zadatak linearnog programiranja. Teorema o inerciji. Nauka. Koordinatani sistem Skalarni vektorski i mješoviti proizvod. Klasifikacija Površi dugog reda. Ravan u n-dimenzionom prostoru. Krnić: Linerana algebra – teoreme i zadaci. M. uključujući konsultacije. ugao. Voevodin: Linearna algebra (na ruskom i engleskom). Primjeri Pravolinijske površi. vježbe. I. poluprava. upisi. projekcija Konusni presjeci. Dužina. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati i 20 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. Paralelnost. Parametarsko predstavljanje površi. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara.2 sata predavanja.učenje i samostalna izrada zadataka.(priprema)+24 sati (dopunski rad) Nedjeljno 4 kredita x 40/30 sati = 5 sati i 20 minuta Struktura: . Tangentna ravan. Konveksan skup. .1 sat vježbi. Grupa izometrijskih transformacija Hiperpovrši drugog reda.dr Milojica Jaćimović – nastavnik. Krive u ravni i prostoru. Baza. Duž. Linearne operacije.ac. II kolokvijum Krive dugog reda. Površi drugog reda. Geometrijsko značenje determinante. Prava i hiperravan Slobodna nedjelja. Završni ispit ocjenjuje se sa najvise 30 poena. Dimenzija ravni. ovjere) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Osobine. poluprostor. Literatura: A. Svodjenje na kanonski oblik. Jednačina hiperravni u Euklidovom prostoru. Lipkovski: Linearana algebra sa analitičkom geometrijom.

Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. upis. dr Žarko Pavićević –nastavnik. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Pavićević. XV nedjelja Završni ispit. dr Žarko Pavićević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. mr Lazar Obradović-saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. domaći zadaci. Konvergencija redova.pmf. I nedjelja Primitivna funkcija na odsječku.50 poena. Ž. Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 8 poena (2 poen za svaki domaći zadatak). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Neodređeni integral. .Tačna primitivna funkcija na intervalu. XI nedjelja Redovi. Literatura V. II nedjelja Definicija Rimanovog integrala.4 sata samostalnog rada. II Kolokbijum. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. III nedjelja Kriterijumi za integrabilnost funkcija. B. Matematička analiza I. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). IV nedjelja Svojstva određenog integrala i integrabilnih funkcija.4 sata predavanja. XIV nedjelja Stepeni redovi.ac. 180 ECTS kredita). Gavrilov. XVI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru 8 kredita x 40/30 sati = 10 sati i 30 minuta Nastava i završni ispit: (10 sati i 20 minuta) x 16 = 165 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući rad) konsultacije..P. elementima diferencijalnog i integralnog računa i teorijom redova. Demidovič: Zbirka zadataka iz matematičke analize. X nedjelja Nesvojstveni integral. ovjera) 2 x Struktura: (10 sati i 20 minuta) = 20 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 8 x 30 = 240sati Struktura opterećenja: . Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da studenti usvoje i ovladaju osnovama matematičke analize: teorijom graničnih vrijednosti. XIII nedjelja Funkcionalni nizovi i redovi. V nedjelja Integral i izvod. konsultacije. I. Uslovljenost drugim predmetima: Nema.3 sata vježbi . IX nedjelja Primjene određenog integrala.vježbe. VII nedjelja I Kolokvijum VIII nedjelja Funkcije ograničene varijacije. Neke integralne formule. Završni ispit . 2 poena za redovno prisustvo nastavi i vjezbama. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Ravnomjerna konvergencija. XII nedjelja Kriterijumi za konvergenciju redova sa pozitivnim članovima. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II ANALIZA 2 Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. kolokvijumi. 165 sati i 20minuta(Nastava)+20 sati i 40 minuta(Priprema)+54 sati (Dopunski . VI nedjelja Slobodna nedjelja. Svojstva.me 135 .

42 sata 40 minuta(Nastava) + 5 sati 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Skripta „Engleski jezik 2 (Jezik struke) za studente primjenjene i teorijske matematike“ – mr Milica Vuković Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: • Prezentacija – 3 • Prisustvo – 2 • Kolokvijum – 45 • Završni ispit – 50 Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija na engleskom jeziku. Active and Passive Revision Reading: Applied Mathematics. Modal verbs Reading: Discrete Mathematics. Učenje za kolokvijum i završni ispit. mr Milica Vuković 136 . Articles. The Language of Proof Reading: An Interview with Leonardo Fibonacci. dr Igor Lakić. dr Igor Lakić. (studije traju 6 semestara. uključujući i polaganje . mr Milica Vuković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. PLAN RADA Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIII Uvod u gradivo.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar II Engleski jezik 2 Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije na Matematičkom fakultetu – studijski program Matematika i Matematika i računarske nauke. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Conditionals Reading: Number Theory. 180 ECTS kredita). Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.2 sata predavanja.40 minuta samostalnog popravnog ispita od 0 do 12 sati Struktura opterećenja: rada. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Vocabulary Revision Grammar Revision Translation exercises Priprema za završni ispit Završni ispit Popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. ovjera) 2 x 2 sata 40 minuta = 5 sati 20 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati . Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se razumiju i da se služe engleskim jezikom struke. Transformations Slobodna nedjelja Priprema za kolokvijum Kolokvijum Reading: Combinatorics. Konsultacije. Basic mathematical terms Mathematical terms – algebra and geometry Reading: A Genius Explains. upis. uključujući konsultacije. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. OPTEREĆENJE STUDENATA: Nedjeljno u semestru 2 kredita x 40/30 = 2 sata Nastava i završni ispit: 2 sata 40 minuta x 16 = 42 sata 40 minuta 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Reading: My Future Profession.

x Yn.ac. Povezanost. Uslovljenost drugim predmetima: Analiza 1. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: M.pmf.. IX nedjelj X nedjelja XI nedjelj XII nedjelj XIII nedj. Matrična forma teoreme o izvodu kompozicije. Taylorova formula i lokalni ekstremumi. Slučaj X=X1x. x Yn i X=X1x. Sadržaj predmeta: Naziv metodskih jedinica: za predavanja(P). vježbe (V). XV nedj. Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelj IV nedjelj V nedjelja VI nedjelj (K) VII nedjelja VIII nedj. vježbe. osnovni pojmovi i primjeri. Stepeni redovi. Exponent matrice (operatora). Slobodna nedjelja Izvod preslikavanja. Neprekidnost . samostalno rješavanje jednostavnih zadataka Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. mr Nevena Mijajlovic Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. euklidska topologija Rn= proizvod toplogiji Rn.. izvodi i izvod.. XVI nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metrički (i normirani) prostor.me 137 . Topološka struktura metričkog prostora. Jacobieva matrica. Objedinjenje slučajeva Y=Y1x . Izvod kompozicije. dr Miodrag Perović i Prof. (K) XIV nedj.. Kompletnost. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Uslovni ekstremumi.xXn. dr David Kalaj. Završni ispit Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada.. Slučaj Y=R: Gradijent skalarne funkcije. (Izvodni vektor. konsultacije. Kompaktnost. Osnovni primjeri. Planirani oblik provjere znanja: kolokvijumi (K). dr David Kalaj Napomena: Dodatne informacije o predmetu na www. Teorema o konačnom priraštaju i njene primjene.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Analiza 3 Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. samostalni rad.. Analiza 2. Perović. Teorema o inverznoj i implicitnoj funkciji. Linearna algebra Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje pojmova i ideja. upis.. Topološki prostor.xXn: Parc. 180 ECTS kredita). Teorema o rangu.. Osnovi matematičke analize Oblici provjere znanja i ocjenjivanje -Domaći zadaci 4 bodova -2 kolokvijuma 44 bodova -prisustvo 2 boda -završni ispit 50 bodova Posebne naznake za predmet: Ime nastavnika koji su pripremili podatke: Prof.) Slučaj Y=Y1x . Slučaj X=R. ostale nastavne sadržaje(O).

pmf. V. Sanja Rašović Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja i vežbe. Artamonov ZBIRKA ZADATAKA IZ ALGEBRE. G. (Nastava)+10 sati 40 min. Unutrašnji automorfizmi Ciklična grupa. relacija i preslikavanja Mreže.. Osnovna teorema o homomorfizmu grupoida Polugrupa. Faktor-algebra Grupoid. Izvodna grupa.me 138 .1 sat vježbi. Dašić. Kalajdžić ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ ALGEBRE (I deo). Neke klase polugrupa (prvi domaći zadatak) Algebra prirodnih brojeva. Algebra skupova. upisi.dr Biljana Zeković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. redovno prisustvo nastavi (2 boda). dva kolokvijuma (po 20 bodova) i završni ispit (48 bodova). dva kolokvijuma i završnog ispita UVOD U OPŠTU ALGEBRU. Pojam algebarske strukture (algebre) Podalgebra. 180 ECTS kredita). izrada domaćih zadataka. 85 sati 40 min.2 sata predavanja. izrada domaćih zadataka Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam operacije. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje osnovnih algebarskih struktura i pojmova Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc dr.(priprema)+24 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: prisustvo nastavi. . konsultacije. Z.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Zeković. Peanov sistem aksioma. ovjere) 2 x (5 sati 20 Struktura: minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati . Bulove algebre Slobodna nedelja I kolokvijum Grupe. Lagranžeova teorema Normalna podgrupa. Homomorfizam grupoida. Ž. nagradni poeni (do 7 bodova) Nedjeljno 4 kredita x 40/30 sati = 5 sati i 20 minuta Literatura: Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. B. Svojstva operacija. uključujući .Mijajlović Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: studenti rade tri domaća zadatka (po 1 bod). Osnovna teorema o homomorfizmu grupa II kolokvijum Tereme o izomorfizmima grupa. (treći domaći zadatak) Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREćENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 nedjelja = 85 sati i 20 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati Struktura opterećenja: uključujući konsultacije. Faktor-grupa. Relacija kongruencije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Algebra 1 Broj ECTS kredita Fond časova obavezan III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA.Stojaković. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Osnovna svojstva i primeri Podgrupe.A. V. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.ac. (drugi domaći zadatak) Homomorfizam grupa. ALGEBRA. Osnovna svojstva.

njihovom unutrašnjom strukturom. Međuprocesna komunikacija. Ćorsokaci. kao i sa osnovama shell programiranja. Kolokvijum od 40 poena Završni ispit 50 poena. Multimedijalni. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE. Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. vježbe u grupama od oko 20 studenata. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. na vježbama studenti se upoznaju sa glavnim savremenim operativnim sistemima. U/I uređaji. Procesori. Sistemski pozivi. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: Tanenbaum: Modern Operating Systems. Upravljanje memorijom. terminacija. magistrale. memorije. Planiranje niti. stanja procesa. Vrste operativnih sistema. Upravljanje memorijom. Pregled hardvera. Struktura OS. Predrag Stanišić Posebna naznaka za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Kolokvijum. Willey Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). hijerarhije. dr.me 139 . Planiranje procesa. Istorija operativnih sistema. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Uz to. dr Predrag Stanišić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima operativnih sistema. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. implementacija. Konsultacije. višeprocesorski. OS kao proširena mašina i upravljač resursima. Prentice Hall International Silberchatz. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Galvin: Operating Systems Concepts. Fajl sistemi.pmf. Procesi i niti. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. Upravljanje ulazom/izlazom. sa programiranjem korišćenjem sistemskih poziva. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. startovanje. distribuirani OS. upis. Osnovni koncepti operativnog sistema. Bezbjednost. načinima realizacije. principima i kriterijumima pri dizajnu. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Klasični IPC problemi. Pojam operativnog sistema.ac.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Operativni sistemi Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Modeliranje.

uključujući 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+16 sati (Dopunski rad) konsultacije Literatura1 A. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja Priprema i upis semestra Intuitivni pojam algoritma. Detaljno i kompletno o programskom jeziku C. Razni primjeri nerješivih skupova. Konsultacije. Predstavljanje Tjuringove mašine pomoću dijagrama koji je sastavljen od elementarnih mašina. upis.C strukture i unije. Definicija Tjuringovog dijagrama. 2 H. Martinović. ETF. Dalji primjeri Tjuringovih mašina: Tr. Tl. * Završni ispit (gradivo predavanja 30 poena). Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Uvod u jezik C.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Programiranje 1 Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. J. Redirekcija ulaza. rad sa potprogramom.Rekurzija kao način rješavanja zadataka. Algoritmi i njihova složenost.s. Uvod u rekurziju. Da se nauči programski jezik C. odnosno do XIV nedjelje. L. Mašina za množenje dva broja P. K. Argumenti komandne linije. Da se nauči šta je to računar (u teorijskom smislu) i šta računar može da uradi. Samostalni rad−učenje. Header datoteke.. Hopcroft.E. Podgorica. Superpozicija funkcija koje su izračunljive po Tjuringu. vježbe. Obrada datoteka u jeziku C. Addison−Wesley. 5 Laslo Kraus: Programski jezik C sa rešenim zadacima. 180 ECTS kredita). ilustrovano sa primjerima čiji je nivo intermediate. Treći kolokvijum (gradivo vježbi ) Tjuringova mašina sa nekoliko traka. Dennis M. Nizovi. Beograd. Primjeri programa za RAM. Konstrukcija tablice po zadatom dijagramu. 3 M. Ulazno−izlazne operacije.V. Pokazivači i aritmetika pokazivača. Berlin. 6 Slajdovi sa vježbi. mašina. Mass. Pretprocesor jezika C. * Prvi kolokvijum (gradivo vježbi) * Drugi kolokvijum (gradivo predavanja). Savremena administracija. Funkcije. Elementarne Tjuringove mašine. 1974. Konverziona funkcija nt. uz praktičan rad u računarskoj učionici.D. Šćepanović: Teorija algoritama i programski jezik Pascal. Složenost programa za RAM. J. R. dr Milan Martinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Uslovljenost drugim predmetima: Računari i programiranje ili Principi programiranja. Ullman: The design and analysis of computer algorithms. Naredbe kontrole toka. Top−down metodologija. 1970. XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: student je obavezan da pohađa predavanja i vježbe. Reading. dr Milan Martinović 140 .. Model M (upisani program + indirektno adresiranje) i primjeri: rad sa nizom. Apstrakcije mašine RAM. Uvod u pokazivače. Mašinska riječ (riječ koja prikazuje mašinu). Univerzitet Crne Gore. Manipulacija bitovima. Ritchie: Programski jezik C. Karakteri i stringovi. Springer Verlag. ovjera) Struktura: 2 x (8 sati) = 16 sati 3 sata predavanja Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati 2 sata vježbi Struktura opterećenja: 3 sata samostalnog rada. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Ciljevi izučavanja predmeta: Tjuringove mašine i drugi modeli računara. Memorijske klase. Opšti pregled gradiva. Mašina Tp. R. Churchova teza. Zadatak o zaustavljanju. 4 Brian W.Istorijat programskog jezika C. Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati 6 kredita x 40/30 = 8 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Mašina sa upisanim programom RASP. Relacioni operatori. samostalni rad u računarskoj učionici. vježbe u računarskoj učionici. Dalji primjeri Tjuringovih mašina: R. L. 1998.D. Konverziona funkcija t. Model RAM (Random Access Machine). Aho. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje -dva domaća zadatka (po pet poena) od 0 do 10 poena -prvi kolokvijum od 0 do 20 poena -drugi kolokvijum od 0 do 20 poena -treći kolokvijum od 0 do 20 poena -završni ispit od 0 do 30 poena. Naredbe uslovnog skoka u jeziku C. Univerzalna Tjur. Modeliranje nad azbukom A1. Memorijski koncepti. pojam loadera. 1998. prvi domaći zadatak i drugi domaći zadatak (programi na jeziku C) da se uradi do VIII nedjelje. Beograd. Kernighan. Definicija Tjuringove mašine. Aritmetika. 1990. Slobodna nedjelja Normalno računanje po Tjuringu. Ebbinghaus: Turing Maschinen und berechenbare Funktionen.

Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni pojmovi teorije grafova.me 141 . Izomorfizam grafova. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Literatura: Darko Veljan «Kombinatorika sa teorijom grafova». Reinhard Diestel «Graph Theory» Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaća zadataka ocjenjuje se ukupno sa 4 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Hromatski polinom. Dva kolokvijuma po 32 poena Završni ispit 32 poena nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.pmf. dr Žana Kovijanić Vukićević. Bojenje grafova. Slobodna nedjelja I kolokvijum Planarni grafovi. Prezentacije grafa Dijkstrin algoritam Stabla. mr Goran Popivoda Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Školska knjiga Zagreb. Problem trgovačkog putnika. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno prethodnim polaganjem drugih predmeta. Euler-ova teorema. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i primjenama teorije grafova Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Matrična teorema o broju razapinjićih stabala. upis. Bojenje planarnih grafova. III test Sparivanje u grafovima Sistem različitih predstavnika Problem optimalnog zapošljavanja II kolokvijum popravni kolokvijumi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sati vježbi 21sata i 20 minuta samostalnog rada. Kejlijeva formula. I test Kruskalov i Primov algoritam Eulerovi i Hamiltonovi putevi II test Problem kineskog poštara. Teorema Pontrjagina-Kuratowskog.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Diskretna matematika Broj ECTS kredita Fond časova obavezni Studijski programi za koje se organizuje : III 4 2P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. dr Žana Kovijanić Vukićević Ime Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. (Nastava)+10 sati i 40 min. 180 ECTS kredita).ac. Učenje i izrada domaćih zadataka.

Zavr{ni ispit XVI .zn. konjugovanje. kolokvijumi. domaći zadaci. IX ned. dr Jela Šušić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Inverzne Vjež`be trigonometrijske i inverzne hiperboličke funkcije. Predav. III ned. Posljedice Košijevih teorema. korjena. Analitička funkcija. i datum Planirani oblik provjere znanja(PZ: domaći zadaci. Predav. dr Jele Šušić.. ovjera prije početka semestra): (5 sati i 20 minuta) X 2 = 10 sati i 40 minuta. Predav. V ned. X ned. logaritamska. Brojni red. konsultacije. Put i kriva u C. Predav. Neophodne pripreme (administracija. Riemannova sfera. jednom klasičnom matematičkom disciplinom. hiperboličke. Laurentov red. XIIV ned. trigonometrijske. II Kolokvijum. aplikativnom kako u matematici tako i u tehničnim naukama Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Prov. Predav. Izolovani singulariteti. Rezultati I-vog kolokvijuma i analiza postignutih rezultata. Vježbe: 2 sata.Završni ispit 30 poena. Konformna preslikavanja. 142 . Nizovi i konvergencija u C i Ĉ. Integral kompleksne funkcije realne promjenljive. Predav. kolokvijumi. izrada doma}ćih zadataka i kolokvijuma. Metrika na C. VI ned. Prov. Posebne naznake za predmet: Nastava se može izvoditi i na ruskom i na engleskom jeziku. Granična vrijednost i neprekidnost.zn. Integracija funkcionalnog reda.. Konvergentni nizovi. Beskonačni proizvod IV ned. vježbe (V) i ostale nastavne sadržaje (O).) Pripremna nedjelja Predav. Kompleksne funkcije. eksponencijalna. Predav. a usmeni dio obuhvata teoriju i nosi 5 poena. . Modul i kompleksno I ned. Argument i trigonometrijski oblik kompleksnog broja. D.. Košijeva integralna formula. Uslovljenost drugim predmetima: Položena Analiza 1 i Analiza 2 Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet student se upoznaje sa kompleksnom analizom.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Kompleksna analiza 1 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Integral komplaksne funkcije po XI ned. Ukupno opterećenje za predmet : 4 X 30 = 120 sati. Ispit) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24sata (dopunski rad). Literatura: D. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nasatva i zav. Vje`žbe Rezultati II-og kolokvijuma i analiza postignutih rezultata. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. upis. Funkcionalni redovi. Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 1 sat i 20 minuta samostalnog rada uključujući konsultacije. Predav. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara.2 domaća zadatka se ocjenjuju sa 10 poena ( 5 poena za svaki domaći zadatak) . XVIIOvjera semestra i upis ocjena XVIII-XXIDopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Prisustvo predavanjima i vjež`bama. Metrika na Ĉ. XIII ned.2 kolokvijuma po 30 poena ( ukupno 60 poena) . Proširena kompleksna ravan.ned Rezultati zavr{nog ispita. XII ned. Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod Prof. Kaljaj: Zbirka zadataka iz Kompleksne analize. Košijeva teorema. XV ned. PLAN RADA Nedjelja Naziv metodskih jedinica za predavanja(P). Predav. vježbe. Napomena: Kolokvijumi i Završni ispit se dijeli na pismeni i usmeni dio. 180 ECTS kredita). Definicija integrala. Harmonijska funkcija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . VIII ned. Predav. Pismeni dio obuhvata zadatke i nosi 25 poena. polinom. kabinet 220. Mebijusove transformacije. Stepeni redovi. u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) X 16 = 85 sati i 20 minuta. putu. Kompaktnost. Predav. Rezidium i njegova primjena. Elementarne funkcije: stepena. Polje kompleksnih brojeva. Podgorica 2006. racionalna. Kaljaj: Osnovi kompleksne analize. Predav. Povezan skup i oblast u C. Otvoreni i zatvoreni skupovi u C i Ĉ. Geometrijska interpretacija kompleksnog broja. kontrolni testovi. Slobodna nedjelja VII ned I Kolokvijum. Podgorica 2005. II ned. Dopunski rad: 24 sata. Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno Predavanja: 2 sata.

ac. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: M. Zatvorene i tačne forme u C. diferencijal forme. Integral forme rada i forme protoka. IV nedjelja Lebesgueov kriterijum integrabilnosti po Riemannu. Stokesova. Osnovi matematičke analize Oblici provjere znanja i ocjenjivanje -Domaći zadaci 4 bodova -2 kolokvijuma 44 bodova -prisustvo 2 boda -završni ispit 50 bodova Posebne naznake za predmet: Ime nastavnika koji su pripremili podatke: Prof.me 143 . XIV nedjelja Potenicjalna. dr David Kalaj Napomena: Dodatne informacije o predmetu na www. Tangentni prostor (tangentna prava i tangentna ravan) i dva značenja Jacobijeve II nedjelja matrice zamjene koordinata. polja u R3.pmf. (Glatke mnogostrukosti dimenzije 1 i 2). rade i predaju domaće zadatke. Uslovljenost drugim predmetima: Analiza 3 Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje pojmova i ideja. XVI nedjelja Završni ispit XVII nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelje Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Da pohađaju predavanja i vježbe. kolokvijumima i završnom ispitu. X nedjelja Jezik formi: Forme rada i protoka vekt. XIII nedjelja (K) Klasične teoreme: Greenova. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. bezvrtložna i bezizvorna vekt. dr David Kalaj i mr Nevena Mijajlovic Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. samostalni rad PLAN RADA Nedjelja i datum Naziv metodskih jedinica: za predavanja(P). uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. kolokvijumi (K). upis.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Analiza 4 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. polja i spolj. XII nedjelja Stokesova teorema. VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Jordanova mjera i Riemannov integral na podmnogostrukosti od Rn. Ostrogradskog. III nedjelja Jordanova mjera i Riemannov integral u Rn. Perović. IX nedjelja Rad i protok vektorskog polja. V nedjelja Fubinijeva teorema. samostalno rješavanje jednostavnih zadataka Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. vježbe (V). konsultacije. vježbe. Priprema i upis semestra Pripremna nedjelja I nedjelja Glatke krive i površi. XI nedjelja Rotor i divergencija vekt. dr Miodrag Perović i Prof. pristupe testovima. Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. Cauchyeva integralna formula i razvoj analitičke funkcije XV nedjelja u stepeni red. 180 ECTS kredita). VI nedjelja (K) Teorema o zamjeni promjenljivih. polja.

izrada domaćih zadataka. G.me 144 . Faktor-prsten. Zeković. Osnovna svojstva i primeri (prvi domaći zadatak) Ideal prstena. izrada domaćih zadataka Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Grupa permutacija. Teoreme o izomorfizmima prstena Maksimalni i prosti ideali. Kalajdžić ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ ALGEBRE ( I deo). Karakteristika prstena Homomorfizam prstena. B. V.dr Biljana Zeković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Dašić.ac. ALGEBRA. dva kolokvijuma i Obaveze studenta u toku nastave: završnog ispita UVOD U OPŠTU ALGEBRU. redovno prisustvo nastavi (2 boda). Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Algebra 2 Broj ECTS kredita Fond časova obavezan Studijski programi za koje se organizuje : IV 4 2P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA.Stojaković. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje osnovnih algebarskih struktura i pojmova Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 180 ECTS kredita). A.Mijajlović Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: studenti rade tri domaća zadatka (po 1 bod).pmf. Polje razlomaka (drugi domaći zadatak) Prsten polinoma Prsten polinomskih funkcija II kolokvijum Proširenje polja (osnovni pojmovi) Euklidov prsten (treći domaći zadatak) Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREćENJE STUDENATA nedjeljno 4kredita x 40/30=5sati 20 min Predavanja: 2sata Vežbe: 2 sata Individualni rad: 1sat 20min u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati 20min x 16 = 85 sati 20min Neophodne pripreme: 2 x 5 sati 20min = 10 sati 40min Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sata Struktura opterećenja: 85sati 20min + 10sati 40min+ 24sata = 120 sati prisustvo nastavi. Ž. V. konsultacije. dva kolokvijuma (po 20 bodova) i završni ispit (48 bodova). Z. Polje. Kelijeva teorema Grupa simetrija i izometrija Direktni proizvod grupa. dr Biljana Zeković Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja i vežbe. Osnovna teorema o homomorfizmima prstena Slobodna nedelja I kolokvijum Poddirektni proizvod prstena. nagradni poeni (do 7 bodova) Literatura: Posebna naznaka za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: : Prof. Artamonov ZBIRKA ZADATAKA IZ ALGEBRE. Neka svojstva direktnog proizvoda Prsten.

ac. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Ivković: Teorija vjerovatnoće sa matematičkom statistikom. Građevinska knjiga. Vjerovatnoće i Statistike. marginalna raspodjela. PMF 2000.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Teorija vjerovatnoća Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : IV 6 3P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Karakteristične funkcije. Funkcija raspodjele vjerovatnoće. Svojstva. dr Siniša Stamatović. vježbe. 180 ECTS kredita). Tipovi konvergencije u Vjerovatnoći. Matematičko očekivanje. kontrolnih testova. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume. 1992. Uslovno matematičko očekivanje. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Borel Kantelijeve leme. Disperzija i korelacija. Vjerovatnoća u beskonačno dimenzionalnom prostoru. Slučajni vektori. Stamatović. konsultacije. svojstva i osnovna teorema. Ovjera semestra i upis ocjena. Slučajne veličine dobijene Borelovim preslikavanjem. Slobodna nedjelja Prvi kolokvijum. PMF 2005. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Zakoni velikih brojeva. domaći zadaci. Beograd. Zbirka zadataka iz Kombinatorike. Važne raspodjele. Uslovna vjerovatnoća i nezavisnost događaja. Drugi kolokvijum. Literatura: 1.pmf. Z. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 =8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. Primjeri. Tipovi slučajnih veličina.me 145 . Pojam slučajnog događaja. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Statistika. Vjerovatnoća. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta. Operacije sa događajima. Minimalni broj poena za prelaznu ocjenu je 51. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod u predmet. Klasična dedfinicija vjerovatnoće. Nezavisnost slučajnih veličina. Završni ispit. osobine. 2. mr Goran Popivoda Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ciljevi izučavanja predmeta: Usvojiti osnovne pojmove iz Vjerovatnoće i osposobiti se za rješavanje probabilističkih zadataka. Stamatović S. dr Siniša Stamatović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Stamatović: Vjerovatnoća. S. Pojam slučajne veličine i raspodjele vjerovatnoće. upis. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Maksimalni broj poena na svakom kolokvijumu je 30. Transformacije slučajnih vektora. B. a na završnom ispitu je 40. 3.

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Diferencijalne jednačine Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 8 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Metod varijacije konstanti slobodna nedjelja 1. Sistemi DJ. upisi. Stabilnost rješenja. Metod varijacie konstanti. Homogena LDJ sa konstantnim koeficijentima. dr Radoje Sćepanović.pmf. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno prethodnim polaganjem drugih predmeta. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit:(10 sati i 40 minuta) x 16 nedjelja = 170 sati i 40 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. Partikularna rješenja. Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi više od 50 poena Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 1994. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: -Prisustvo predavanjima 5 poena -Izrada domaćih radova 5 poena -Dva kolokvijuma po 25 poena -Završni ispit 40 poena (usmeni). Dokaz teorema o egzistenciji rješenja.me 146 . ovjere) 2 x (10 sati i 40 minuta) = 21 sat i 20 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (Nastava)+21 sat i 40 min. 2. Metod eliminacije Homogeni i nehomogeni SLDJ sa promjenljivim koeficijentima. Zavisnost rješenja od parametara i počenih uslova Dinamički sistemi. DJ višeg reda. Snižavanje rada. mr Nevena Mijajlović Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Diferencijalne jednačine (DJ) prvog reda.me Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.(priprema)+47 sati i 40 minuta (dopunski rad) Literatura: R. Snižavanje broja jednačina za rješavanje SLDJ kada su poznato m (m<n) linearno nezavisnih rješenja. Nehomogeni SLDJ sa konstantnim koeficijentima. Homogena linearna diferencijalna jednačina (LDJ) n –og reda sa promjenljivim koeficijentima Nehomogena linearna diferencijalna jednačina (LDJ) n –og reda sa promjenljivim koeficijentima. Teoreme Ljapunova i Četajeva. Martinović: Diferencijalne jednačine. Fazni portret. 180 ECTS kredita). Unirex i PMF. Ojlerova metoda i matrična metoda. Partikularna rješenja Snižavanje reda LDJ n –og reda kada je poznato m (n<m) linearno nezavisnih rješenja Nule rješenja LDJ drugog reda (Šturmove teoreme). kolokvijum Homogeni SLDJ sa konstantnim koeficijentima. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa pojmovima i tvr|enjima iz običnih dif. M. Parcijalne DJ prvog reda. Granični zadatak za LDJ i SLDJ.ac.Šćepanović.ac. Nehomogena LDJ n –og reda sa konstantnim koeficijentima. dr Radoje Šćepanović Napomena: Dodatne informacje o predmetu na www. kolokvijum Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocijena Dopunska nastava i popravni zavrsni ispit Opterećenje studenta Nedjeljno 8 kredita x 40/30 = 10 sat i 40 minuta Struktura: 4 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 3 i 30 minita samostalnog rada. jednačina Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. Rješavanje jednačina pomoću redova. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara.pmf.

Nejman Pirsonova teorema i njene primjene. Literatura: 1. Stamatović S. Uslovljenost drugim predmetima: Student je obavezan da položi ispit iz Teorije vjerovatnoća. a na završnom ispitu je 40. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Centralna granična teorema i njene primjene. 2. Minimalni broj poena za prelaznu ocjenu je 51. Ivković: Teorija vjerovatnoće sa matematičkom statistikom. Ciljevi izučavanja predmeta: Usvojiti Statistike i osposobiti se za rješavanje statističkih zadataka. Osnovni pojmovi. S. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Beograd. domaći zadaci. PMF 2005. Slobodna nedjelja Prvi kolokvijum. 1992. mr Goran Popivoda Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. PMF 2000. Pojam statističkog testa. Tačkasto ocjenjivanje. dr Siniša Stamatović. Stamatović. Uvod u Statistiku. Rao Kramerova teorema. Testovi parametara normalne raspodjele. kontrolnih testova. Dovoljne statistike. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. konsultacije. B. upis. Testiranje neparametarskih hipoteza. Statistika. Vjerovatnoće i Statistike. Analiza varijanse.pmf. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra. Z. Drugi kolokvijum. Neparametarski testovi Metod linearne regresije. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+ 16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume. Stamatović: Vjerovatnoća. 180 ECTS kredita).me 147 . Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Statistika Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : V 6 3P+2V Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Intervali povjerenja. Zbirka zadataka iz Kombinatorike. dr Siniša Stamatović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.ac. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Maksimalni broj poena na svakom kolokvijumu je 30. 3. vježbe. Građevinska knjiga. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 =128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.

Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min. Lebegovi prostori Teoreme o dekompoziciji mjere. dr Milojica Jaćimović. II kolokvijum Veza diferencijabilnosti i integrala. aksioma izbora .ekvivalentne formulacije Prsten i sigma-prsten skupova.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Mjera i integral Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 4 2+1 Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta. Žordanovo produženje mjere Lebegovo produženje mjere Mjere na R^n Mjerljive funkcije. rade domaće zadatke. Borelovi skupovi Spoljašnja mjera. Zagreb. ukupno 48 poena Završni ispit 40 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. kolokvijume i završni ispit Literatura: S. konsultacije Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. S. Singularne mjere Radon-Nikodimova teorema. vježbe. Građevinska knjiga. kardinalnost. upis.nastavak Integrabilne funkcije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Aljančić: Uvod u realnu i funkcionalnuanalizu. ovjera) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sati Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. kontrolnih testova. samostalnog rada. Beograd. ukupno 12 poena Dva kolokvijuma po 24 poena. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x16=85 sati i 20 minuta Pripreme: ( nabavka literature. Uslovljenost drugim predmetima: Položeni osnovni kursevi Analize i Linearne algebre Ciljevi izučavanja predmeta: U ovom kursu nadgrađuju se znanja iz Analize. Kurepa: Funkcionalna analiza. Apsolutna neprekidnost. ssamostalni rad domaćih zadataka.dr Milojica Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.me 148 . Slobodna nedjelja Integral jednostavne i integral pozitivne funkcije I kolokvijum Osnovne teoreme integracije. Školska knjiga Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Tri domaća zadatka po 4 poena. Funkcije ograničene varijacije.ac. 180 ECTS kredita). kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Skupovi. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. mr Đorđr Vujadinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Osnovne teoreme integracije .pmf.

Protokoli za korekciju grešaka u kanalskom sloju. Komutacija i metode komutacije. osnovne komponente i arhitektura. Ethernet. Питер. Adresiranje na sloju linka podataka u Ethernet mrežama. dr Stevan Šćepanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Н. В. Sredstva i načini za prenos podataka. Pojam i karakteristike komunikacijskog kanala. Kanalski ili sloj linka podataka. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa hardverskom i softverskom strukturom i osnovnim karakteristikama računarskih mreža i njihovom praktičnom primjenom. Amsterdam. . ISO OSI i TCP/IP model. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno Opterećenje studenta u časovima: Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. 2004. Shay William A. Sidney 1996. Mrežni sloj OSI modela. Ruteri. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.“Data Communications. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Pojam i karakteristike komunikacijskog kanala. Dva kolokvijuma se ocijenjuju ukupno sa 66 poena. uključujući konsultacije U toku semestraNastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. sredstva i kodovi za kontrolu ispravnosti i pouzdanosti prenosa podataka. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 satiDopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.me 149 . Addison-Wesley Publishing Company. Globalne i lokalne mreže. Internetworking. funkcionisanje i protokoli. Slojevita mrežna arhitektura. Aplikativni sloj. Computer Networks and Open Systems”. Transportni sloj. Topologije računarskih mreža.. Fizički sloj. Komunikaciona (mrežna) oprema. Algoritmi i protokoli rutiranja. Principi i sredstva izgradnje globalnih računarskih mreža.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar RAČUNARSKE MREŽE Broj ECTS kredita Fond časova obavezni V 4 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije MATEMATIKE I RAČUNARSKIH NAUKA. Svičevi i svičing Principi izgradnje računarskih mreža. studijski program MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 6 semestara. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. “Savremene komunikacione tehnologije i mreže“. SLOBODNA NEDJELJA I Kolokvijum. Lokalne računarske mreže i komuniciranje kroz medijume sa višestrukim pristupom. Mrežni servisi. Medijumi za prenos podataka. . Олифер. F. Principi izgradnje savremenih računarskih mreža. Izučavanje načina i metode poboljšanja performansi računarskog mreža i povećanja brzine i kvaliteta prenosa podataka. IP adresiranje. Konsultacije. administriranje i upravljanje mrežom. Kompjuter biblioteka. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaći zadaci se ocjenjuju sa ukupno 4 poena. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: 1. New York. Principi pouzdanog prenosa podataka i kontrola toka podataka. 180 ECTS kredita).pmf. dr Stevan Šćepanović. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Planiranje i kabliranje mreža. Halsall. Čačak 2004. nastavnik. Komunikacije kao bitan segment našeg života. 2. Osnovni pojmovi o računarskim mrežama i prenosu podataka. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Paris.ac. Završni ispit 30 poena. Санкт-Петербург.“Компьютерные сети“.Г. Hronologija nastanka i razvoja računarskih mreža. Олифер. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Upoznavanje studenata sa aktuelnim tipovima računarskih mreža i trendovima njihovog razvoja. Klasifikacije računarskih mreža. upis. 3. Sredstva i načini za prenos podataka. mr Ivana Todorović. II Kolokvijum. Metode.А. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji.

dr Predrag Stanišić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. brisanja. Statičko i dinamičko heširanje. studenti se upoznaju sa nekim od glavnih savremenih SUBP. unošenja. Vrste indeksa. Strukturni dio relacionog modela. i rade kolokvijum. DDL. Sadržaj predmeta: Pripremn nedjelja I nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Indeksnosekvencijalna organizacija. Baza podataka. Rešavanje konflikata. Podupiti. opšta ograničenja. s posebnim akcentom na upitni jezik SQL. Instanca i shema. B+-stablo. atributi. Relaciona algebra.J. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. RAČUNARI I PROGRAMIRANJE. Upitni jezik. Uslovljenost drugim predmetima: -UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE. Nedostaci klasičnog pristupa zasnovanog sa fajl sistemu. E/R model. 180 ECTS kredita). Predrag Stanišić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.ac. Upiti nad jednom relacijom. Specijalizacija. spajanja. relacija. E/R model. atribut. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Opšta stuktura DBMS. Indeksna organizacija. Definisanje indeksa u SQL-u. Primjeri. Sekvencijalna organizacija. Proširena relaciona algebra. Prevodjenje iz E/R modela u relacioni. Poredjenje indeksne i direktne organizacije. McGraw-Hill C. ažuriranja. DML.. SQL DDL. Literatura: Silberchatz. Sortiranje. Slobodna nedjelja Kolokvijum Relacioni manipulativni formalizmi. veze. E/R model. Primarni i spoljašnji ključ. Korisnici sistema. Nivoi apstrakcije podataka. rade i predaju sve domaće zadatke. Relacioni model. Addison-Wesley Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). B-stablo. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 satiDopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. dr.. tipovi veza. Date An Introduction to Database Systems. uključujući konsultacije U toku semestraNastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Fizička organizacija. njihovim upitnim jezicima.pmf. DCL. Direktna organizacija. Enititet. Korth: Database Systems Concepts. Domen. Grupisanje i upiti nad više relacija. dva kolokvijuma od po 25 poena. Završni ispit 20 poena. Osnovni koncepti. Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. SQL DML. kao i projektovanju korišćenjem E/R modela. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Fizička organizacija tabele. Prošireni E/R model. Uz to. Kolokvijum. OPERATIVNI SISTEMI Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima baza podataka. Integritetni dio modela. DSDL. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Primjeri. Jaki i slabi entiet. generalizacija.. Konsultacije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Baze podataka Broj ECTS kredita Fond časova obavezni V 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje Akademski osnovni studijski program PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. upis. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Posebna pažnja se posvećuje relacionim bazama podataka. Operacije pretraživanja. Modeli podataka. skup entiteta. Relacioni račun torki i domena. agregacija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada.me 150 . Glavni zadaci i komponente DBMS. Sistem za upravljanje bazama podataka. Ekvivalentnost relacionih manipulativnih formalizama. projekat od 20 poena. Dijagrami. SQL DML. vježbe u grupama od oko 20 studenata.

Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno Priprema i upis semestra Uvod. uključujući izradu domaćih zadataka i konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. O jeziku C++. Literatura: D. Slobodna nedjelja. Obrada izuzetaka.pmf. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da upozna studenta sa konceptima objektno-orijentisane paradigme programiranja i da ga osposobi za praktično programiranje na jeziku C++ Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. i rade kolokvijume. upis. Milo Tomašević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni V 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski program PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA. O objektno-orijentisanoj paradigmi programiranja. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Mikroknjiga. Sveobuhvatni primer. Specifičnosti C++. 180 ECTS kredita). Višestruko izvođenje. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Objektno-orijentisano programiranje na jeziku C++. Elementi jezika nasleđeni od C. Operatorske funkcije.me 151 . rade i predaju sve domaće zadatke. Generički mehanizam. Statički članovi i funkcije. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:2 domaća zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (5 poena za svaki domaći zadatak). Apstraktne klase. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. I Kolokvijum Nasleđivanje. Polimorfizam. Preklapanje operatora. Standradni ulaz/izlaz. Konsultacije. Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Klase.2 Kolokvijuma od 20 poena Završni ispit 50 poena. II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu U toku semestra Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Prijateljske funkcije i klase. dr. dr Milo Tomašević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe u računarskoj učionici.ac. Konstruktori i destruktori. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (Nastava) + 10 sati i 40 minuta (Priprema) +24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Milićev. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta ) = 10 sati i 40 minuta 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sata vježbanja 2 sat i 20 minuta samostalnog rada.

Učenje za testove i završni ispit. Ordered algebraic structures. grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas).Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik 3 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan V 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije. ovjera prije početka Predavanja: 2 sata semestra): 2 x 2 sata 40 minuta =5 sati 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 2x 30 = 60 sati Individualni rad studenta: 40 minuta Dopunski rad: 10 sati Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. grammar: Past simple vs Past continuous. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. • Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. grammar: modal verbs must and have to . Field theory. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. ukupno 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: : Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: : Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. grammar: Making predictions Nonasociative rings and algebras. grammar: certainty Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta u semestru Nastava i završni ispit: 16 x 2 sata 40 minuta =42 sata 40 minuta 2 kredita x 40/30=2 sata 40 minuta Neophodne pripreme (administracija. govorne vježbe Slobodna nedjelja Polynomials. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Nedjeljno Priprema i upis semestra Mathematical Logic and Foundation. studije traju 6 semestara. General algebraic systems. Present simple vs present continuous Algebraic geometry. studijski program Matematika i računarske nauke. • Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . • Kolokvijum 20 poena. Combinatorics: -ing forms and infinitives. grammar: prepositions Commutative rings and algebras. Savo Kostić Napomena: 152 . Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. grammar: will and would Category theory. • Prezentacija sa 20 poena. grammar: Time clauses Number theory. Konsultacije. grammar: Present perfect passive. Literatura: English Reader for Mathematics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: • 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). radi domaće zadatke. upis. grammar: clauses of contrast Associative rings and algebras. grammar: Reported speech Linear and multilinear algebra.

S.. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Lokalna teorija krivih: definicije. dr Svjetlana Terzić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Teorema Egregium. prirodna parametrizacija. Mischenko. 2004 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: -Pet domaćih zadataka ocjenjuje se sa po 2 poena. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Dragović. Jedinstvenost i minimalnost geodezijskih linija. Frenet-Serret-ove formule. Moskva. Linijske i rotaciona površi. Prva i druga osnovna forma. Bokan.pmf. spoljašnja i unutrašnja geometrija površi u prostoru.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u diferencijalnu geometriju Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 4 2+1 Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Krivina i torzija krive. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. -Zavrsni ispit ocjenjuje se sa 50 poena. primjeri. Milinković. upis. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sat i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sata Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. Slobodna nedjelja. A. 1996. I kolokvijum Gauss-ova i srednja krivina. Samostalno učenje i izrada domaćih zadataka.dr Svjetlana Terzić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. 2003. Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 min. -Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 20 poena. A. Posebna naznaka za predmet: Predmet je dvosemestralni. Završni ispit OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta. Literatura: V. Geometrijska interpretacija. Beograd. N. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 20minuta) x16=85 sati i 20 minuta Pripreme: ( nabavka literature. Osnovna teorema za krive. Gauss-ove i Codazzi-jeve jednačine.me 153 . Krive na površi. tangentni prostori. Elementarne površi: definicija. Geodezijska krivina i geodezijske linije na površi. samostalnog rada. II kolokvijum. Moguce je predavanja i vježbe organizovati na engleskom jeziku. primjeri. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Normalne i glavne krivine. tangentni vektori. Uslovljenost drugim predmetima: Za slušanje i polaganje ovog predmeta neophodno je da su položeni predmeti Analiza 1 i Analiza 2. Beograd. V.T. Analiza na mnogostrukostima. D. 180 ECTS kredita).ac. Kurs differencial'noj geometrii i topologii. Paralelno vektorsko polje na površi i paralelno pomijeranje. Osnovna teorema za površi.Fomenko. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovama diferencijalne geometrije: geometrija krive u prostoru. Uvod u diferencijalnu geometriju. Blažić. Weingarten-ovo preslikavanje i geometrijska interpretacija.

Norma operatora. Aljančić: Uvod u realnu i funkcionalnu analizu. Kurepa: Funkcionalna analiza. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. vježbe. Školska knjiga Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Tri domaća zadatka po 4 poena.me 154 . Konačnodimenzionalni prostori Linearni operatori. studijski programi Matematika i Matematika i računarske nauke. upis. Slabe topologije I kolokvijum Konjugovani operator. Razvoj u Furijeov red. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x16=85 sati i 20 minuta Pripreme: ( nabavka literature. Primjene. S. Slobodna nedjelja Dualni prostor.pmf. Zagreb. konsultacije Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica.ac. Reprezentacija lineranog funkcionala u nomiranim prostorima. mr Đorđe Vujadinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Funkcionalna analiza Broj ECTS kredita Fond časova obavezni VI 4 3+1 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. ovjera) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad: od 0 do 120 – 96 = 24 sati Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. ssamostalni rad domaćih zadataka. rade i predaju domaće zadatke. Građevinska knjiga. kontrolnih testova. II kolokvijum Spektar linearnog operatora u hilbertovom prostoru Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta. ukupno 48 poena Završni ispit 40 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Milojica Jaćimović. samostalnog rada. Ortonormirane baze u Hilbertovom prostoru. ukupno 12 poena Dva kolokvijuma po 24 poena. Potpuno neprekidni operatori Linerani funkcionali. Primjeri Berova teorema i njene posledice:Banah-Štenhausova teorema Posljedice Berove teoreme: Teorema o otvorenom preslikavanju i zatvorenom grafiku Hilbertov prostor i osnovne teoreme: Risova teorema. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metrički i normirani prostori. Han-Banahova teorema-analitička formulacija i dokaz Geometrijska formulacija Han-Banahove teoreme i dokaz. Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min. studije traju 6 semestara.dr Milojica Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Neprekidnost. Beograd. ukupno 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Položeni osnovni kursevi Analize i Linearne algebre Ciljevi izučavanja predmeta: U ovom kursu nadgrađuju se znanja iz Analize. i rade kolokvijume Literatura: S. Geometrija Hilbertovog prostora.

Nikšić. Mjera uslovljenosti matrice. Formule pravougaonika. Njutnova metoda za rješavanje sistema nelinearnih jednačina. Primjer iterativne metode za rješavanje sistema linearnih jednačina varijacionog tipa. XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Martinović. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena. Beograd. Metoda polovljenja. Drugi kolokvijum (gradivo vježbi). Interpolacija pomoću splajna. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: -Prvi kolokvijum od 0 do 20 poena -drugi kolokvijum od 0 do 40 poena -domaći zadatak (gradivo vježbi. Metoda Runge−Kuta. Unireks. Naučna knjiga. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Numeričko diferenciranje. (Nastava)+10 sati i 40 min. Kvadraturne formule u slučaju prisustva težinske funkcije. M.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Numerička analiza Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : III 4 2+2 Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Numerička integracija. Adamsova prediktor−korektor metoda. Metoda proste iteracije za rješavanje sistema nelinearnih jednačina. R. upis. dr Milan Martinović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Rungeovo pravilo za praktičnu ocjenu greške. 2. Metoda proste iteracije za rješavanje sistema linearnih jednačina.ac. Numeričke metode algebre. Desanka Radunović: Numerička analiza. Interpolacija sa višestrukim čvorovima. Posebna naznaka za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Metoda skalarnog proizvoda ili svejedno metoda stepena (svojstvena vrijednost matrice). Njutnove interpolacione formule sa konačnim razlikama. 180 ECTS kredita). 1993.pmf. Milnova metoda. trapezna i Simpsonova. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Gausova kvadraturna formula Slobodna nedjelja Gausova metoda eliminacije sa izborom glavnog elementa. Jakobijeva i Zajdelova metoda. Boško Jovanović. 1995. Ojlerova metoda. konsultacije Sadrzaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Zadatak o najboljoj aproksimaciji (metoda najmanjih kvadrata) Lagranžov interpolacioni polinom. domaći zadaci.me 155 . vježbe. Uslovljenost drugim predmetima: Nema posebnih preduslova Ciljevi izučavanja predmeta: Da se nauče oblasti iz numeričkih metoda: Interpolacija. da se preda do XIV nedjelje) od 0 do 10 poena -završni ispit od 0 do 30 poena. Konačne razlike. Vrste greške u numeričkim metodama i greška funkcije. Šćepanović: Numeričke metode. Matematika i Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sati vježbi 1 sata i 20 minuta samostalnog rada. Prvi kolokvijum (gradivo predavanja). Metoda konačnih razlika za rješavanje graničnog zadatka za obične diferencijalne jednačine Završni ispit (gradivo predavanja). dr Milan Martinović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Metoda sječice. Sistemi nelinearnih jednačina i Numeričke metode za obične diferencijalne jednačine. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma Literatura: 1.

Tipovi prevodilaca. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završnanedjelja XVII -XXInedjelja Priprema i upis semestra Princip rada programskih prevodilaca. Generisanje koda. Konsultacije. Analiza i transformacija programa.me 3 - 156 . Sintaksna analiza – "Bottom-up" parseri. Regularni izrazi. Literatura: Cooper. Ponašanje programa u vrijeme izvršavanja ("runtime behaviour"). Sethi. Objektno-orijentisani programski jezici. Torczon – Engineering a Compiler. Morgan Kaufmann. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: mr Goran Šuković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Sintaksna analiza – "top-down" parseri. Optimizacija programskih petlji. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za razvoj i implementaciju programskih prevodilaca za različite tipove programskih jezika. Leksička analiza. Uslovljenost drugim predmetima: Položeno Programiranje 1 i Programiranje 2.Naziv predmeta: Šifra Status predmeta predmeta Obavezni Programski prevodioci Semestar VI Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski program PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA . Ullman – Compilers: Princip Tech and Tools (Prentice Hall.ac. Gramatike i jezici. (Nastava)+10 sati i 40 min. kolokvijum Semantička analiza. odrade vježbe i rade testove i kolokvijum. upis. 180 ECTS kredita). Appel – Modern Compiler Implementation in Java (2nd ed). Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sati vježbi 1 sata i 20 minuta samostalnog rada. Generisanje koda (nastavak). 1998) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 6 domaćih zadataka po 4 poena (ukupno 24 poena) testa u obliku kviza po 2 poena (ukupno 6 poena) Kolokvijum 35 poena Završni ispit 35 poena. Cambridge Univ Press. 2003. rade i predaju sve domaće zadatke. LR(1) i SLR(1) parseri. Flex. Troadresni kod. 2002 Aho. Alokacija registara. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 40 studenata. Slobodna nedjelja. LR(0). Sintaksno-vođenje prevođenje. uključujući konsultacije Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Uvod u analizu programa. Uvod u "dataflow" analizu. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 45 poena. Sintaksna analiza – LALR parseri. Konačni automati.pmf.

dr Srđan Kadić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. obradu slike i animacija. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (Nastava) + 10 sati i 40 minuta (Priprema) +24 sata (Dopunski rad) Literatura: J.2000 E. R. 180 ECTS kredita).Fraktalne i parametarske površine Pogled iz perspektive (Cliping) Sjenčenje (Shading). Prvi domaći zadatak Dvodimenzionalna grafika . Anti-aliasing. Cliping. upis. Matematika i računarske nauke (studije traju 6 semestara. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.V. Boreskov – "Computer Graphic". V. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Dva kolokvijuma od po 30 poena Završni ispit 30 poena. Ray Tracing kao i višedimenzionalnu grafiku.me 157 . Uvod u Visual Basic Matematičke osnove računarske grafike. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. "Visual Basic – grphic programming". uključujući izradu domaćih zadataka i konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. IDG Books. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta ) = 10 sati i 40 minuta 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sata vježbanja 2 sat i 20 minuta samostalnog rada. Šikin. Anit-Aliasing. Dialog MIFI.2000. dvodiemnzionalnu transformacije.konverzija linija Dvodimenzionalna grafika – viewport.Sanchez. dr Srdjan Kadić Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Parametarske krive. Drugi domaći zadatak.Uvod u transformacije Trodimenzionalna grafika . trodimenzionalne transformacije. Konsultacije.ac.pmf. A. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: U toku semestra Nedjeljno Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. - Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. M. Četvrti domaći zadatak Ray Tracing Više-dimenzionalna grafika Kolokvijum Završni ispit. Canton "DirectX 3D Programming Bible". Treći domaći zadatak.Stephens.Uvod u transformacije Dvodimenzionalna grafika . Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u vizuelizaciju i računarsku grafiku. Slobodna nedjelja Kolokvijum Trodimenzionalna grafika . Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. John Willez/ Sons.1997 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovama vizuelizacije i računarske grafike kroz : matematičke osnove računarske grafike.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Vizuelizacija i računarska grafika Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski program PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA .

Laura Thomson – ”PHP and MySQL Web Development (4th Edition)” Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka po 6 poena (ukupno 30 poena) 4 testa u obliku kviza po 5 poena (ukupno 20 poena) Završni ispit – projekat 50 poena. Promjenljive. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku. upis. XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (administracija. studijski program Računarske nauke (studije traju 6 semestara. IX nedjelja JQuery. Igor Ivanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Posebnu naznaku za predmet:Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 40 studenata. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: mr Goran Šuković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.me 158 . 2007) Jason Lengstorf – " Pro PHP and jQuery" (Apress. IV nedjelja HTML5. Aritmetika i uslovne naredbe X nedjelja JQuery. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Goran Šuković.pmf. Uslovljenost drugim predmetima: Položeno Programiranje I i Programiranje II. rade i predaju sve domaće zadatke i testove. Web čitači.ac. Pregled server-side i client-side tehnologija. PHP – indeksirani i asocijativni nizovi. Cascade Style Sheets – CSS V nedjelja Cascade Style Sheets – CSS VI nedjelja Cascade Style Sheets – CSS VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja JQuery. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Petlje. proxy. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim tehnologijama kreiranja web aplikacija. Matematičke funkcije. implementacije i održavanja web aplikacija. PHP – instalacija i podešavanje. XIV nedjelja Sigurnost veb-aplikacija. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod. 2010) Luke Welling. i obrada XML dokumenata XV nedjelja Content Mangement Systems – CMS.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Internet tehnologije Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje :Akademske osnovne studije Matematike. Konsultacije. XHTML.. uključujući konsultacije 68sati (dopunska nastava) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Literatura: Jennifer Niederst – " Web Design in a Nutshell" (O'Reilly.. II nedjelja Uvod u HTML. Stringovi. 180 ECTS kredita). HTML5. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Ovladavanje alatima i tehnikama projektovanja. ovjera prije početka semestra): Struktura: 3 sata x 2 nedjeljno = 6 sati 2 sata predavanja Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 1 sat vježbi Dopunski rad:68 sata 2 sata i 20 minuta samostalnog Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + rada. III nedjelja HTML. XI nedjelja PHP – povezivanje sa bazom podataka XII nedjelja XML XIII nedjelja XSLT i XML.

Present simple vs present continuous Complex variables and analytic spaces. • Kolokvijum 20 poena. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić.me 159 . uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. grammar: will and would Dynamic systems and ergodic theory. studijski program Matematika i računarske nauke. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. studije traju 6 semestara. grammar: Making predictions Partial differential equations. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Priprema i upis semestra Homological algebra. ovjera prije početka semestra): 2 x 2 Predavanja: 2 sata sata 40 minuta =5 sati 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 2x 30 = 60 sati Individualni rad studenta: 40 minuta Dopunski rad: 10 sati Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. grammar: modal verbs must and have to . • Prezentacija sa 20 poena.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik 4 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan VI 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije. Učenje za testove i završni ispit. grammar: certainty Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta u semestru Nastava i završni ispit: 16 x 2 sata 40 minuta =42 sata 40 minuta 2 kredita x 40/30=2 sata 40 minuta Neophodne pripreme (administracija. Konsultacije. Nedjeljno English Reader for Mathematics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: • 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). grammar: prepositions Commutative rings and algebras. Group theory and generalizations: -ing forms and infinitives. Real functions. ukupno 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: : Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: : Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. • Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . • Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. govorne vježbe Slobodna nedjelja Functions of a complex variable.ac. grammar: clauses of contrast Ordinary differential equations. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. upis. Measure and integrations. grammar: Present perfect passive. radi domaće zadatke. grammar: Reported speech Special functions. grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas). Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. Savo Kostić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. grammar: Past simple vs Past continuous.pmf. Topological groups. grammar: Time clauses Potential theory.

160 .

I. 5. Akademski osnovni studijski program RAČUNARSKE NAUKE 161 .

162 .

6. 3. 13.mreže I komunikacije Operativni sistemi Analiza 3 Objektno orijent. 8.Naziv studijskog programa Računarske nauke Obavezni Stepen studija Osnovne studije I godina Zimski semestar fond časova nedjeljno 2+3 3+3 3+2 2+2 2+2 2+0 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS Br. 8. . 9. 12. 9. 4. 5. 7.grafika i vizuelizacija Periferije i interfejsi Vjerovatnoća i statistika Diferencijalne jednačine Diskretna matematika 2 Arhitektura računarskih sistema Ukupno Baze podataka Programski jezici Numerička analiza Bezbjednost račun. 7. 2. 5. 6. 8. 11. 13. 11. 7. 4. 3. 14. 10. 6. 12. 2.programiranje Programiranje 2 Računar. 2. 5. Naziv predmeta 1. 4. 12. 3. 10. 1. 10. 9. 11. Uvod u kompjuterske nauke Računari i programiranje Analiza 1 Analitička geometrija Uvod u matematičku logiku Engleski jezik 1 Principi programiranja Strukture podataka Analiza 2 Linearna algebra Algebra Engleski jezik 2 Ukupno Programiranje 1 Diskretna matematika 1 Račun.sistema Vještačka inteligencija Uvod u informacione sisteme Engleski jezik 3 Softversko inženjerstvo Napredne programske tehnike Programski prevodioci Internet tehnologije Distribuirani računarski sistemi Napredne baze podataka Engleski jezik 4 Ukupno X X X X X X X X X X X X 11 X X X X X X X X X X X X X 13 X X X X X X X X X X X X X X 14 6 6 6 5 5 2 3+2 3+3 3+2 2+2 2+2 2+0 15+11 6 6 6 5 5 2 30 14+12 II godina 3+2 3+1 3+2 3+2 3+2 2+1 30 5 4 6 6 5 4 1. 16+11 III godina 3+2 2+2 2+2 2+0 3+2 2+2 2+0 30 6 5 4 4 5 4 2 3+2 2+1 2+1 3+2 2+2 3+1 2+1 16+11 5 4 4 5 4 4 4 30 2 16+10 30 3+2 2+2 2+2 2+1 2+1 3+2 2+0 16+10 5 5 5 4 4 5 2 30 163 .

40 poena. Ime i prezime nastavnika i saradnika: mr Goran Šuković. Koncepti programskih jezika: Prmjenljive. objekti.. I kolokvijum. Martinović..pmf. upis. M. sortiranje. Operatori. Istorijat programskih jezika. rade i predaju sve testove. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. Stanišić . Predstavljanje cjelih i realnih brojeva. Algoritmi i složenost algoritama. zvuka i videa. nasljeđivanje. P. eseje i prezentacije. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. 2004. Nizovi . Esej i prezentacija po 7. Posebne naznake za predmet: predavanja se mogu držati na engleskom i ruskom jeziku. Konsultacije. tipovi. Naredba dodjeljivanja. odrade vježbe u računarskoj sali i rade kolokvijum i završni ispit. Addison Wesley.unarskih nauka kroz programski jezij Java i stiču iskustvu u radu sa programima za obradu teksta i grafike. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. izrazi.Computer Science: An Overview. Jedan kolokvijum . Metodi. Logički izrazi. Slajdovi sa predavanja (PDF).Principi programiranja. Ulazno-izlazne operacije. tabelarne proračune i prezentacionim programima. Brookshear .G. metodi. ovjera prije početka semestra): 2 x (8 sati) = 16 sati Predavanja: 2 sata Ukupno opterećenje za predmet: 6x30 = 180 sati Vježbe: 3 sata Dopunski rad: od 0 do 84 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 84 Individualni rad studenata: 2 sata sata (Dopunski rad) Literatura: J. mr Dušica Slović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim principim ra.me 164 .ac. Univerzitet Crne Gore. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Tri testa iz laboratorijskih vježbi sa po 5 poena (ukupno 15 poena). Uslovne naredbe i petlje. Završni ispit . Predstavljanje karaktera.traženje.5 poena (ukupno 15 poena). vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Nizovi. Objektno-orijentisano programiranje: klasae. Brojni sistemi. Izrada jednog eseja i jedne prezentacije. 2003. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. 180 ECTS kredita).30 poena.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan I 6 2P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Slobodna nedjelja. Arhitektura PC računara. Stringovi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Opterećenje studenta: Nedjeljno u semestru 6 x 40/30 = 8 sati Nastava i završni ispit: (5 sati) x 16 = 80 sati Neophodne pripreme (administracija.

G. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Ugrađene funkcije u Pascal-u. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen..nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata: u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati) x 16 = 96 sati Neophodne pripreme (administracija. Rekurzija u Pascal-u. načinima predstavljanja različitih vrsta podataka u računaru. Predstavljanje racionalnih brojeva. algoritam. kao i Bulovim funkcijama. 180 ECTS kredita). Kolokvijum Pojam Bulove funkcije. Karakteristike komercijalnih Pascal kompajlera. niske u Pascal-u. Predrag Stanišić . Kolokvijum od 40 poena. brojnim sistemima. Nizovi. Kompletnost i zatvorenost. Razvoj računarske tehnike. Brojni sistemi. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima računarstva. Schneider. znakovni podaci. Slobodna nedjelja. na vježbama studenti ovladavaju osnovama višeg programskog jezika Pascal. Hardver i softver. Uvod u Pascal. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Uz to. Osnovni tipovi podataka u Pascal-u i operacije na njima. S.50 poena. parametri. rade i predaju sve domaće zadatke. Funkcije. Realizacija funkcija formulama. Princip dualnosti. John Wiley & Sons. vježbe u grupama od oko 20 studenata. Nizovi. Primjeri zatvorenih klasa. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr. Formule. Konverzija broja iz jednog sistema u drugi. Operatori i kontrolne strukture Pascal-a. Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. informacioni sistem. Predstavljanje cijelih brojeva u računaru. Ekvivalentnost formula. Ulaz/izlaz u Pascal-u. Rekurzija u Pascal-u. Završni ispit . Operatori i kontrolne strukture Pascal-a. Operacije u binarnom sistemu. Elementarne funkcije. obrada podataka. i rade kolokvijum. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Informatika. niske u Pascal-u. ovjera prije početka semestra): 2 x Predavanja: 3 sata (8 sati) = 16 sati Vježbe: 3 sata Ukupno opterećenje za predmet : 6x30 = 180 sati Ostale nastavne aktivnosti: 0 Dopunski rad: od 0 do 36 sati Individualni rad studenata: 2 sata Struktura opterećenja: 96 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 78 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Predrag Stanišić: Računari i principi programiranja. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. oblast promjenljive u Pascal-u. Literatura: Milan Martinović. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak).Naziv predmeta: RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni I 6 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. niske u Pascal-u. Nizovi. upis. PMF Podgorica. dr. Bruell "Advanced Programming and Problem Solving with Pascal". kodiranja. Teorema o kompletnosti. Operatori i kontrolne strukture Pascal-a. Intuitivni i formalni pojam algoritma. Savršena disjunktivna normalna forma. Konsultacije. Predrag Stanišić nedjeljno 6 x 40/30 = 8 sati 165 .

Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena).3 sata samostalnog rada. 180 ECTS kredita). R. Bernuli-Lopitalovo pravilo. 2 poena za redovno prisustvo nastavi i vjezbama. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Ravnomjerna neprekidnost funkcija. Principi kompletnosti skupa realnih brojeva. Šćepanović. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispit. Globalna svojstva neprekidnih na segmentu funkcija. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. Gavrilov. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Teorija konvergentnih nizova. domaći zadaci. Neprekidnost funkcije u tački.Prevojne tačke.me 166 . I kolokvijum. II kolokvijum. .pmf. Literatura: V. Izvod višeg reda. Teoreme srednjih vrijednosti diferencijalnog računa. Topologija na skupu realnih brojeva. Diferencijabilnost funkcije u tački. kolokvijumi. Izvod. Završni ispit. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelje Upoznavanje. Slobodna nedjelja. priprema i upis semestra. dr Žarko Pavićević – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Matematička analiza I. Metode približnog izračunavanja pomoću nizova. Lavrentjev. Zbirka zadataka iz mat. I. Ž.ac. I. elementima diferencijalnog i integralnog računa i teorijom redova. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da studenti usvoje i ovladaju osnovama matematičke analizeteorijom graničnih vrijednosti. Upoznavanje studenata sa osnovnim temama koje će izučavati u ovom predmetu.2 sata vježbi. OPTEREĆENJE STUDENATA: U semestru Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Granična vrijednost funkcije. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sata Struktura: . analize I.. Bolcanova i Košijeva teorema za nizove. . Iteracioni nizovi. upis. Konveksnost funkcija. Banahov stav o nepokretnoj tački. Pavićević. dr Žarko Pavićević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.3 sata predavanja.M. Tejlorove formule. Završni ispit 50 poena.vježbe. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVII-XXI nedjelja Skup realnih brojeva-aksiomatsko zasnivanje. Ispitivanje i crtanje grafika funkcije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 8 poena (2 poen za svaki domaći zadatak). uključujući konsultacije. Monotonost i ekstemne vrijednosti diferencijabilnih funkcija.Naziv predmeta: ANALIZA 1 Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni I 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. konsultacije.

3 sata predavanja. upis. Rang matrice. dr Izedin Krnić . Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: . Površi. Površi drugog reda. Zbirka zadataka iz Analitičke geometrije i linearne algebre.3 sata samostalnog rada. II kolokvijum.me 167 . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.ac. uključujući konsultacije .2 sata vježbi. Literatura: Predavanje nastavnika (fotokopija).učenje i samostalna izrada zadataka. dr Izedin Krnić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima i teoremama iz analitičke geometrije. 180 ECTS kredita). ovjera) 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. skripta. Skalarni proizvod vektora. Kroz izradu zadataka ilustruju se stečena teorijska znanja.nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Inverzne matrice. Definicija i primjeri. Elementarne transformacije matrica. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 1 poen (ukupno 5 poena). Krive drugog reda. Ravan. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Koordinate tačke. Krnić: Linerana algebra – teoreme i zadaci. Operacija sa vektorima. Završni ispit. Prava u prostoru. U semestru Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Operacije sa matricama. Sistemi linearnih jednačina. Jaćimović. Posebna naznaka za predmet: Ispit je jednosemstralni. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Vektorski i mješoviti proizvod vektora. . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. I kolokvijum Slobodna nedjelja. Medjusobni odnos prave i ravni.pmf. Koordinate vektora. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena (ukupno 60 poena). vježbe. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne Priprema i upis semestra nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Matrice. M. Osnovna svojstva determinanti.Naziv predmeta: ANALITIČKA GEOMETRIJA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni I 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Završni ispit ocjenjuje se sa 35 poena. I. Determinante. . Osnovni pojmovi i primjeri.

Slobodna nedjelja I kolokvijum Sintaksa predikatskog računa I reda: aksiome i pravila izvođenja.me 168 . konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje. UCG. dr.(priprema)+30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. I test. studijski program Racunarske nauke. ovjere) 2 x (6 sati 40 minuta) = 13 sati 20 minuta Ukupno optrećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Struktura opterećenja: 106 sati 40 min. Iskazi i iskazne formule. Izrazivost predikata u jeziku prvog reda. Literatura: : Ž. Žana Kovijanić Vukićević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Potpunost iskaznog računa. Erbranova teorema. Semantika predikatskog računa. Neprotivrječnost u iskaznom računu.Vujošević « Uvod u logiku». Sintaksa iskaznog računa. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit:(6 sati i 40 minuta) x 16 nedjelja = 106 sati 40 minuta Priprema: (nabavka i priprema literature. Teorema dedukcije.ac. studije traju 6 semestara. II kolokvijum Skolemovo proširenje jezika. Interpretacija jezika (model). vježbe. Semantika iskaznog računa Formalne teorije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim logičkim zakonima i principima formalizacije matematike. upisi. Jezik i formule predikatskog računa I reda.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u matematičku logiku Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : akademske osnovne studije MATEMATIKE I RACUNARSKIH NAUKA.Teorema dedukcije u predikatskom računu. Protivrječnost u predikatskom računu. Iskazni račun. Primjeri teorija II test Eliminacija kvantifikatora. (Nastava)+13 sati 20 min. rade testove i oba kolokvijuma. Popravni kolokvijumi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 sati = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Potpunosti u predikatskom računu.učenje i samostalna izrada zadataka.pmf.Teorema o postojanju modela Stav kompaktnosti. 2009 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poeana Dva kolokvijuma po 30 poean Završni ispit 30 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmane 50 poena Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Žana Kovijanić Vukićević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.Kovijanić Vukićević. S.

grammar: adjectives Digital transmision. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. Završni ispit . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Igor Lakić. Struktura: Ukupno opterećenje: 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad: 60 – 48 = 12 sati . 180 ECTS kredita).) x 16 = 42 sata i 40 min. Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. John McEwan Basic English for Computing Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). (priprema) + 12 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbanja. grammar: Conditional sentences type 1 Computer software. The processor. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Prezentacija . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena. grammar: Present Tenses 2. radi domaće zadatke. grammar: Mixed conditionals Word processors 2. Učenje za testove i završni ispit. Online services. govorne vježbe Slobodna nedjelja Analog transmision. grammar: revision Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta: nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: (2sata I 40 min. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit.Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK 1 Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezan I 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Present simple vs present continuous Programming 2. grammar: Present Tenses.20 poena. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena). Operating systems: Present vsPast tenses 2. grammar: Present vsPast tenses.50 poena. grammar:Conditional sentences type 3 Word processors.) = 5 sati i 20 min.2 sata predavanja. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Literatura: Eric H.20 poena. Neophodna priprema: 2 x (2 sata i 40 min. (nastava) + 5 sati I 20 min. 2 kredita x 40/30 = 2 sata I 40 min. Struktura opterećenja: . grammar: Conditional sentences type 2 Computer software 2.40 min. 42 sata i 40 min. Portable computers. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. Savo Kostić Napomena: 169 . Glendenning. grammar: comparison of adjectives Programming and languages. Sadrzaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Personal computing. Kolokvijum . samostalnog rada I konsultacija. Konsultacije. grammar: articles Kolokvijum (1 čas).

čitanje. . Rajko Ćalasan. Instrukcije. Slobodna nedjelja. Predrag Stanišić . Predrag Stanišić 170 . Loader. Ciljevi izučavanja predmeta: roz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovama digitalnih kola.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. principima mašinskog i asemblerskog programiranja. Rad sa datotekama (tip FILE. i rade kolokvijum. Pojam mikro-operacije. Osnovna arhitektura.. Primjeri programa za osnovni računar.kombinacione mreže. Dinamički tipovi podataka. naredba WITH) u Pascal-u. Kolokvijum. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. G. Memorija. ALU. Završni ispit . 180 ECTS kredita). Konsultacije. Kompleksniji softver za osnovni računar. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.mat. i nerekurz. načini adresiranja. Predrag Stanišić: Računari i principi programiranja.Naziv predmeta: PRINCIPI PROGRAMIRANJA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni II 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Operativni sistem. Schneider. S. Arhitektura osnovnog računara.nastavnk. Implementacija struktura podataka na PASCAL-u. vježbe u grupama od oko 20 studenata. alokacija i dealokacija memorije (NEW. obrada. Familija procesora Intel 80x86. kao i naprednijeg programiranja na višem programskom jeziku. dr. PMF Podgorica. Primjeri digitalnih mreža. tekstualni fajlovi. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Pojam digitalnog kola. upisivanje i kretanje kroz fajl) CPU. ovjera prije početka semestra): 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6x30 = 180 sati Dopunski rad: od 0 do 36 sati Struktura opterećenja: 96 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 78 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Skup instrukcija osnovnog računara. Primjeri programa u asembleru. Implementacija struktura podataka. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata: nedjeljno 6 x 40/30 = 8 sati Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 3 sata u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati) x 16 = 96 sati Neophodne pripreme (administracija. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka.50 poena. Literatura: Milan Martinović. Periferije. Složeni tipovi podataka u Pascal-u. upis. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Složeni tipovi podataka (RECORD. Asembler. Primjeri digitalnih mreža. dipl. Paradigme programiranja. Uslovljenost drugim predmetima: Računari i programiranje. Samoreferentne strukture podataka. Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. rade i predaju sve domaće zadatke. Rekurz. principima funkcionisanja računara i njegovih komponenti. Kolokvijum od 40 poena. SET. dr. Nizovi složenih tipova podataka u Pascal-u. John Wiley & Sons Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak).sekvencijalne mreže. Bruell "Advanced Programming and Problem Solving with Pascal". DISPOSE).

Vladimir Nikić. Red. Quicksort. Definicija. (V) Nizovi u Pascal-u. Konsultacije. Dva kolokvijuma po 23 poena (ukupno 46 poena). memorijska reprezentacija struktura podataka i operacije sa strukturama podataka. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Tomašević. I kolokvijum. Stabla.me 171 . B – stabla.stablo. Završni ispit. (V) Višedimnezionalni nizovi u Pascal-u. Slobodna nedelja. Definicija grafa i terminologija.50 poena. Učenje i samostalna izrada pripremnih i ispitnih zadataka. Beograd. Rekurzivni tipovi. Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanjem ovog predmeta studenti se upoznaju i stiču navike da koriste osnovne strukture podataka. II kolokvijum. Prioritetni red. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 6 x 40/30 = 8 sati Predavanja: 3 sata Vježbe: 3 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati) x 16 = 96 sati Neophodne pripreme (administracija. Mr Goran Šuković . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Nizovi ako argumenti procedura i funkcija Analiza algoritama – složenost. praktične računske vježbe na računarima. Nizovi. 2000. (V) Realizacija reda pomoći liste i niza. Osnovi programiranja:zbirka zadataka. (V) Realizacija steka pomoći liste i niza. (V) Binarno drvo. Literatura: Predavanja: Milo V. Linearne strukture podataka.Saša Malkov. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. 2000. STRUKTURE PODATAKA. (V) Višedimnezionalni nizovi (nastavak) Stek. Heapsort. Studenti upoznaju memorijsku reprezentaciju struktura podataka. (V) Jednostruko povezane liste. kao i razvijanje određene kreativnosti kod studenata. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Matematičke osnove. Beograd.Naziv predmeta: STRUKTURE PODATAKA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni II 6 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. koje su im neophodne za uspješno praćenje drugih predmeta. AVL . Vježbe: Nenad Mitić.ac. 180 ECTS kredita). (V) Binarno drvo. (V) Pretraživanje u nizu.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. ovjera prije početka semestra): 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6x30 = 180 sati Dopunski rad: od 0 do 36 sati Struktura opterećenja: 96 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 78 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ulančane liste. Završni ispit . Dvostruko povezane liste.pmf. dr Milenko Mosurović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Predstavljanje grafa. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 2 domaća zadataka se ocjenjuju sa ukupno 4 poena (2 poen za svaki domaći zadatak). Rekurzivni programi. Mergesort. (V) Korisnički tipovi u Pascal-u. njihovu implementaciju i primjenu struktura podataka u pravljenju efikasnih algoritama. Klasične metode sortiranja. upis. (V) Kombinatorni problemi i nizovi. Stabla opšteg pretraživanja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema. Sortiranje. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. klasifikacija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. dr Milenko Mosurović – nastavnik. Matematički fakultet. Stabla binarnog pretraživanja. Balansiranje stabla. (V) Kombinatorni problemi i nizovi.

2 sata vježbi. dr Žarko Pavićević – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 180 ECTS kredita). B. Završni ispit. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru 6 kredita x 40/30 = 8 sata Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 124 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. elementima diferencijalnog i integralnog računa i teorijom redova.pmf. Literatura: V. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Ravnomjerna konvergencija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 8 poena (2 poen za svaki domaći zadatak). 2 x 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati . Demidovič: Zbirka zadataka iz matematičke analize. Funkcionalni nizovi i redovi. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra. Redovi.ac. Funkcije ograničene varijacije.vježbe. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). konsultacije. Svojstva određenog integrala i integrabilnih funkcija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da studenti usvoje i ovladaju osnovama matematičke analizeteorijom graničnih vrijednosti. Struktura: ovjera) . Primjene određenog integrala.uključujući konsultacije.me 172 . i polaganje popravnog ispita od 0 do 40 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 124 sata (Nastava) + 16sati (Priprema) + 40 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. kolokvijumi. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVII-XXI nedjelja Upoznavanje studenata sa osnovnim temama koje će izučavati u ovom semestru. II Kolokvijum. Gavrilov. Završni ispit . Matematička analiza I.P.50 poena. upis. Neodređeni integral.Naziv predmeta: ANALIZA 2 Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni I 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. I Kolokvijum. Svojstva.3 sata predavanja. Primitina funkcija na odsječku. Kriterijumi za integrabilnost funkcija... Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Integral i izvos. Ž. dr Žarko Pavićević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.3 sata samostalnog rada. Kriterijumi za konvergenciju redova sa pozitivnim članovima. 2 poena za redovno prisustvo nastavi i vjezbama. I. Neke integralne formule. Konvergencije redova. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Definicija Rimanovog integrala. Slobodna nedjelja. Stepeni redovi. Tačna primitivna funkcija na intervalu. uključujući . domaći zadaci. Pavićević. Nesvojstveni integral.

Krive drugog reda. Baza i dimenzija vektorskog prostora Matrica prelaza.Naziv predmeta: LINEARNA ALGEBRA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni II 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka ocjenjuju se sa po 1 poen (ukupno 5 poena). Osnovna svojstva. Dva kolokvijuma ocjenjuju se sa po 30 poena (ukupno 60 poena). uključujući konsultacije. Priprema: (nabavka i priprema literature. vježbe. Jaćimović. I. Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje ovog predmeta nije uslovljeno polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima i teoremama iz analitičke geometrije.35 poena.pmf.me 173 . Literatura: Predavanje nastavnika (fotokopija). I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Vektorski prostori. Sopstvene vrijednosti i sopstveni vektori linearnog operatora. Slobodna nedjelja.¸M. Kanonski oblik. Površi drugog reda. Završni ispit. Kroz izradu zadataka ilustruju se stečena teorijska znanja. Euklidski prostori.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Linearni operatori.učenje i samostalna izrada zadataka. Konjugovani operatori.2 sata predavanja.(nast)+10 sati i 20 min. Rang i defekt operatora. OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 min) x 16 nedjelja = 106 sati i 40 min. Krnić: Linerana algebra – teoreme i zadaci. Kvadratne forme. Simetrični operaori. Završni ispit ocjenjuje se sa . Ortonomirana baza. dr Izedin Krnić . . konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra. 180 ECTS kredita). Operacije sa operatorima. ovjere) 2x5 sati i 10 min. Ortogonalni sistemi vektora.=10 sati i 20 min. Potprostori Linearna zavisnost i linearna nezavisnost sistema vektora. rade domaće zadatke i oba kolokvijuma. Posebna naznaka za predmet: Ispit je jednosemestralni Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. upisi. Ortogonalni kompliment. dr Izedin Krnić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Primjeri površi drugog reda. Matrica linearnog operatora u raznim bazama.ac. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ovjera semestra i upis ocjena. Zbirka zadataka iz Analitičke geometrije i linearne algebre. Struktura: . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.2 sata vježbi. skripta.pripreme+33 sata dopunski rad=150=5 ECS x30 Nedjeljno 5 kredita x 40/30 sati = 6 sati i 40 minuta. Ukupno optrećenje za predmet: 5x30=150 sati Dopunski rad: 106 sati i 40 min. . Jednačine površi drugog reda.

Izrada domaćih zadataka . Osnovne algebarske strukture Algebra prirodnih brojeva. II kolokvijum Prsteni polinoma Faktorizacija polinoma (treći domaći zadatak) Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru 5 x 40/30 = 6 sati 40 minuta Nastava i završni ispit: 6sati i 40min. Normalne podgrupe i morfizmi grupa Direktni proizvod grupa I kolokvijum Simetrična grupa (drugi domaći zadatak) Prsteni.(priprema)+30 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Redovno pohađanje predavanja i vežbi. Dašić. × 16=106 sati i 40 min. Artamonov Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: I kolokvijum . Zbirka rešenih zadataka iz Algebre. V. dr Biljana Zeković Napomena: 174 .2 sata vežbi. Funkcije. Neophodne pripreme 2 × 6 sati i 40 min.2 sata predavanja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezan Semestar drugi ALGEBRA Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Dopunski rad: 0-30 sati . Redovno prisustvo predavanjima i vežbama .21 poen.50 poena. skupova (prvi domaći zadatak) Mreže.(nastava)+13 sati i 20 min.2 poena. B za 81-90 poena. II kolokvijum . Ukupno opterećenje za predmet: 5 × 30=150 . Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje osnovnih algebarskih pojmova i struktura i njihovih osnovnih svojstava Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Ideali. V. A. B.2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Prelazna ocjena E se dobija ako se kumulativno sakupi 51-60 poena.50 poena. Podgrupe. Osnovni matematički pojmovi (skupovi) Relacije.konsultacije. Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. A za 91-100 poena. =13 sati i 20 min. ocena D za 61-70 poena.6 poena. 180 ECTS kredita). Ukupno . Zeković. izrada domaćih zadataka Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Uvod. . Struktura opterećenja 106 sati i 40 min. izrada domaćih zadataka.21 poen. vežbe. Završni ispit . Ciklične grupe Slobodna nedjelja. C za 71-80 poena. polaganje dva kolokvijuma i završnog dela ispita Literatura: Uvod u Algebru. Faktor-prsteni Morfizmi prstena Direktni proizvod prstena. Polugrupe Grupe.relacija. dr Biljana Zeković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.

Present simple vs present continuous Languages. 175 . Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. grammar: certainty Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta: u semestru Nastava i završni ispit: (2sata I 40 min. emal and newsgroups. (nastava) + 5 sati I 20 min. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. Prezentacija sa 20 poena. govorne vježbe Slobodna nedjelja Graphics and multimedia. grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas).me nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata I 40 min. Word processing. grammar: Past simple vs Past continuous. Završni ispit . The Internet 2: World Wide Web.pmf. John McEwan Basic English for Computing Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Ukupno opterećenje: 2 x 30 = 60 sati Struktura: Dopunski rad: 60 – 48 = 12 sati . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. 180 ECTS kredita). Sadrzaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja The Internet. radi domaće zadatke. Struktura opterećenja: . Savo Kostić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Neophodna priprema: 2 x (2 sata i 40 min. grammar: will and would IT Manager. grammar: -ing forms and infinitives. Literatura: Eric H. Uslovljenost drugim predmetima: Nema.50 poena. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. Data bases and spreadsheets. (priprema) + 12 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena. Učenje za testove i završni ispit. Website Designer. grammar: Reported speech Low level systems.2 sata predavanja.40 min. grammar: Present perfect passive.) x 16 = 42 sata i 40 min.) = 5 sati i 20 min. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena).20 poena. Konsultacije.ac.Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK 2 Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Semestar Obavezan II 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. grammar: prepositions Analyst / programmer. grammar: modal verbs must and have to . Glendenning. Kolokvijum . 42 sata i 40 min. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. grammar: Making predictions Future trends 2. grammar: Time clauses Programming. grammar: clauses of contrast Future trends. samostalnog rada I konsultacija. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbanja.

vježbe. Apstrakcije mašine RAM. 1990. Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja.E. upis. 6 Slajdovi sa vježbi. Konsultacije. Zadatak o zaustavljanju. Da se nauči šta je to računar (u teorijskom smislu) i šta računar može da uradi. Superpozicija funkcija koje su izračunljive po Tjuringu. Beograd. Reading. Detaljno i kompletno o programskom jeziku C. Normalno računanje po Tjuringu. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Intuitivni pojam algoritma. 1998. L. 4 Brian W. ETF. Podgorica. Ritchie: Programski jezik C.ac. dr Milan Martinović Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. 5 Laslo Kraus: Programski jezik C sa rešenim zadacima. Uslovljenost drugim predmetima: Strukture podataka ili Principi programiranja Ciljevi izučavanja predmeta: Tjuringove mašine i drugi modeli računara.pmf. R. Mašina sa upisanim programom RASP. dr Milan Martinović − nastavnik. Predstavljanje Tjuringove mašine pomoću dijagrama koji je sastavljen od elementarnih mašina. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Literatura: 1 A. ilustrovano sa primjerima čiji je nivo intermediate. Da se nauči programski jezik C. Tl. Mašina za množenje dva broja P. Opšti pregled gradiva. 2 H. Dennis M. Model M (upisani program + indirektno adresiranje) i primjeri: rad sa nizom. K. Definicija Tjuringove mašine. Addison−Wesley. Univerzitet Crne Gore. studijski program RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 6 semestara. Modeliranje nad azbukom A1. Ullman: The design and analysis of computer algorithms. samostalni rad u računarskoj učionici. Ebbinghaus: Turing Maschinen und berechenbare Funktionen. rad sa potprogramom. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva domaća zadatka (po pet poena) od 0 do 10 poena. 3 M. Mašina Tp. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Razni primjeri nerješivih skupova. Beograd. J. Primjeri programa za RAM. u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. R. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Martinović. drugi kolokvijum od 0 do 30 poena i završni ispit od 0 do 30 poena. Springer Verlag. Definicija Tjuringovog dijagrama. mr Aleksandar Popović − saradnik. Elementarne Tjuringove mašine. Složenost programa za RAM. Berlin. pojam loadera.Neophodne pripreme (administracija. Konstrukcija tablice po zadatom dijagramu. Dalji primjeri Tjuringovih mašina: R. 180 ECTS kredita). Konverziona funkcija nt.D.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar PROGRAMIRANJE 1 Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. Algoritmi i njihova složenost. Konverziona funkcija t.me 176 . Kernighan.D. L. Churchova teza. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Hopcroft.s. vježbe u računarskoj učionici.. 1998. 1970. Samostalni rad−učenje. Mass. Aho.V. Drugi kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 1 sat i 40 minuta. Šćepanović: Teorija algoritama i programski jezik Pascal. Savremena administracija. Model RAM (Random Access Machine). prvi kolokvijum od 0 do 30 poena. uz praktičan rad u računarskoj učionici. Dalji primjeri Tjuringovih mašina: Tr. 1974. Univerzalna Tjuringova mašina. SLOBODNA NEDJELJA Prvi kolokvijum Mašinska riječ (riječ koja prikazuje mašinu). J. Tjuringova mašina sa nekoliko traka.

studije traju 6 semestara.me 177 . .. dr Žana Kovijanić Vukićević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Polinomijalni koeficijenti I test. Grupe i kombinatorna prebrojavanja. Particije skupa.Završni ispit 25 poena Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. II kolokvijum. Permutacije i kombinacije skupova i multiskupova.. Particije broja. Učenje i izrada domaćih zadataka. Slobodna nedjelja I kolokvijum Rekurentne formule.3 testa po 5 poena . Osnovni principi prebrojavanja. dr Žana Kovijanić Vukićević Posebne naznake za predmet: u slučaju prolaznosti ispod 50% ocjenu E će dobiti studenti koji su tokom semestra osvojili od 47 do 59 poena. Ojlerova funkcija broja.Dva kolokvijuma po 30 poena . upis. «problem zbrke». Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje.) II test. 180 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim kombinatornim principima Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Polya-ina teorema.pmf. studijski program RAČUNARSKE NAUKE. Linearne nehomogene rekurzije. Linearne homogene rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Literatura: D.ac.Veljan «Kombinatorika sa teorijom grafova». Sistemi rekurzija III test. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Popravni kolokvijumi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno Broj sati: 4 kredita x 40/30 = 5 sati 20 minuta Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 1 sata računskih vježbi 1 sat i 20 minta samostalnog rada. Stirlingov i Belov broj.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta DISKRETNA MATEMATIKA 1 Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni Studijski programi za koje se organizuje : III 4 3P+1V akademske osnovne studije MATEMATIKE I RAČUNARSKIH NAUKA. Formula uključenja-isključenja Posljedice FUI (kombinacije multiskupova sa ograničenim višestrukostima. (Nastava)+10 sati i 40 min. Katalanov broj Generatorna funkcija. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Burnside-ova lema. Binomni koeficijenti i binomna formula.

Slojevita mrežna arhitektura. Principi pouzdanog prenosa podataka i kontrola toka podataka. Komunikaciona (mrežna) oprema. upis. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.“Data Communications. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 satiDopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Sredstva i načini za prenos podataka. Principi i sredstva izgradnje globalnih računarskih mreža. studijski program RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 6 semestara.“Компьютерные сети“. osnovne komponente i arhitektura. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Fizički sloj.Г. Medijumi za prenos podataka. IP adresiranje. Shay William A. 3. Metode. Kanalski ili sloj linka podataka. ISO OSI i TCP/IP model. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaći zadaci se ocjenjuju sa ukupno 4 poena. Konsultacije. funkcionisanje i protokoli. Hronologija nastanka i razvoja računarskih mreža. Kompjuter biblioteka. Klasifikacije računarskih mreža. Paris. sredstva i kodovi za kontrolu ispravnosti i pouzdanosti prenosa podataka.. Globalne i lokalne mreže. Protokoli za korekciju grešaka u kanalskom sloju. Олифер. “Savremene komunikacione tehnologije i mreže“. dr Stevan Šćepanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf. administriranje i upravljanje mrežom.А. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: 1.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Računarske mreže i komunikacije Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije MATEMATIKE I RAČUNARSKIH NAUKA. Adresiranje na sloju linka podataka u Ethernet mrežama. . 2. F. Transportni sloj. Čačak 2004. Computer Networks and Open Systems”. Aplikativni sloj. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Санкт-Петербург. 2004. Ethernet. Komunikacije kao bitan segment našeg života. Pojam i karakteristike komunikacijskog kanala.me 178 .ac. Planiranje i kabliranje mreža. Mrežni servisi. В. nastavnik. Ruteri. Izučavanje načina i metode poboljšanja performansi računarskog mreža i povećanja brzine i kvaliteta prenosa podataka. . New York. Topologije računarskih mreža. Sidney 1996. Pojam i karakteristike komunikacijskog kanala. Addison-Wesley Publishing Company. Komutacija i metode komutacije. Питер. Н. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno Opterećenje studenta u časovima: Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. Mrežni sloj OSI modela. Upoznavanje studenata sa aktuelnim tipovima računarskih mreža i trendovima njihovog razvoja. 180 ECTS kredita). II Kolokvijum. SLOBODNA NEDJELJA I Kolokvijum. Algoritmi i protokoli rutiranja. Završni ispit 30 poena. Олифер. Lokalne računarske mreže i komuniciranje kroz medijume sa višestrukim pristupom. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Osnovni pojmovi o računarskim mrežama i prenosu podataka. Svičevi i svičing Principi izgradnje računarskih mreža. Amsterdam. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. mr Ivana Todorović. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa hardverskom i softverskom strukturom i osnovnim karakteristikama računarskih mreža i njihovom praktičnom primjenom. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Halsall. Dva kolokvijuma se ocijenjuju ukupno sa 66 poena. Internetworking. uključujući konsultacije U toku semestraNastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. dr Stevan Šćepanović. Sredstva i načini za prenos podataka.

Međuprocesna komunikacija. upis. Upravljanje ulazom/izlazom. Sistemski pozivi. uključujući konsultacije Priprema i upis semestra Uvod.ac. distribuirani OS. na vježbama studenti se upoznaju sa glavnim savremenim operativnim sistemima. Modeliranje. njihovom unutrašnjom strukturom. sa programiranjem korišćenjem sistemskih poziva. Pregled hardvera. U/I uređaji. Procesori. dr Savo Tomović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. implementacija. Predrag Stanišić . Kolokvijum od 40 poena Završni ispit 50 poena. Prentice Hall International Silberchatz. Kolokvijum. 180 ECTS kredita). Fajl sistemi. principima i kriterijumima pri dizajnu. vježbe u grupama od oko 20 studenata. kao i sa osnovama shell programiranja. Pojam operativnog sistema. magistrale. načinima realizacije. dr. Galvin: Operating Systems Concepts.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Operativni sistemi Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni (studije traju 6 semestara. Struktura OS. RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima operativnih sistema. Klasični IPC problemi.pmf. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji.me 179 . Konsultacije. višeprocesorski. memorije. startovanje. Istorija operativnih sistema. Predrag Stanišić Posebna naznaka za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: Tanenbaum: Modern Operating Systems. studijski program RAČUNARSKE NAUKE Uslovljenost drugim predmetima: -UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Multimedijalni. Osnovni koncepti operativnog sistema. SLOBODNA NEDJELJA Planiranje procesa. OS kao proširena mašina i upravljač resursima. Ćorsokaci. terminacija. Willey Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Upravljanje memorijom. Uz to. hijerarhije. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Planiranje niti. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 satiDopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Bezbjednost. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada.nastavnik. Vrste operativnih sistema. III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu U toku semestraNastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Procesi i niti. stanja procesa. dr.

konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Topologija euklidskog prostora Neprekidnost funkcija sa vise promjenljivih Diferencijabilnost funkcija sa vise promjenljivih Newtonova formula i lokalni ekstremum Uslovni ekstremum. svojtva. Matematička Analiza I i II.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Analiza 3 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. 180 ECTS kredita).Neophodne pripreme (administracija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Jordanova mjera I Kolokvijum SLOBODNA NEDJELJA Rimanov integral. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Literatura: Osnovi Matematicke Analize M Perovic.me 180 . sati i 40 minuta.domaći zadaci. Uslovljenost drugim predmetima: Analiza 1 i Analiza 2 Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet student se upoznaje sa analizom na euklidskom prostoru i kompleksnom analizom. Domaći i prisustvo 6 poena. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Zavrsni ispit 50 poena. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. V Zoricht Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijumi po 22 odnosno. upis.pmf. Svaki dio ispita se polaže pismeno.ac. fubinijeva teorema i teorema o smjeni promjenljivih Krivolinijski integral Povrsiniski integral Stoksova formula i njene posledice II Kolokvijum Pojam analiticke funkcije Kosijeva teorema i formula Taylorova teorema Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 1 sat i 40 minuta. dr Darko Mitrović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. vježbe.

Objektno-orijentisano programiranje na jeziku C++. mr Igor Ivanović saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe u računarskoj učionici. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. 180 ECTS kredita). Prijateljske funkcije i klase. Preklapanje operatora.ac. Klase. Slobodna nedjelja. i rade kolokvijume. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Literatura: D. Obrada izuzetaka. upis.nastavnik. Mikroknjiga. Specifičnosti C++. Sveobuhvatni primer. O jeziku C++. Konstruktori i destruktori. II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu U toku semestra Nedjeljno Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Polimorfizam. dr Milo Tomašević .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje :Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Apstraktne klase. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Milo Tomašević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Generički mehanizam. dr. Milićev. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:2 domaća zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (5 poena za svaki domaći zadatak).pmf. Statički članovi i funkcije. Operatorske funkcije. Višestruko izvođenje. I Kolokvijum. Elementi jezika nasleđeni od C.. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da upozna studenta sa konceptima objektno-orijentisane paradigme programiranja i da ga osposobi za praktično programiranje na jeziku C++ Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. rade i predaju sve domaće zadatke. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (Nastava) + 10 sati i 40 minuta (Priprema) +24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. uključujući izradu domaćih zadataka i konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Standradni ulaz/izlaz.me 181 .2 Kolokvijuma od 20 poena Završni ispit 50 poena. Konsultacije. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta ) = 10 sati i 40 minuta 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sata vježbanja 2 sat i 20 minuta samostalnog rada. O objektno-orijentisanoj paradigmi programiranja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Nasleđivanje.

SLOBODNA NEDJELJA Kruskalov algoritam za obuhvatno drvo. Hopcroft.V. Drugi kolokvijum. Neki zadaci za koje je dokazano da su teško rješivi. Springer Verlag. Tri klase jezika. Aho. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Kriptografija pomoću javnog ključa: način RSA. Binarno pretraživanje. Ispitivanje primalnosti. Savremena administracija.me 182 .Neophodne pripreme (administracija. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Memorijsko predstavljanje listi. Beograd. Cilj je da se nauči teorija algoritama. Nedeterministička Tjuringova mašina. drugi kolokvijum od 0 do 30 poena i završni ispit od 0 do 30 poena.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar PROGRAMIRANJE 2 Broj ECTS kredita Fond časova obavezni IV 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. Berlin.D. Rezervni termin. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 1 sat i 40 minuta. 1998. Univerzitet Crne Gore. grafova. Obilazak grafa po dubini. savremena kriptografija i NP−kompletni zadaci. Radikalno uređivanje. Dennis M. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Algoritam za tranzitivno zatvorenje (da li postoji put). Ebbinghaus: Turing Maschinen und berechenbare Funktionen. 6 Slajdovi sa vježbi. Martinović. J. Mass. binarna drveta.E. Tehnike programiranja: rekurzija. R. 2 H. Završni ispit (gradivo predavanja 30 poena). uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Literatura: 1 A.. Ritchie: Programski jezik C. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva domaća zadatka (po pet poena) od 0 do 10 poena. drveta i binarnih drveta. Donja granica za složenost kada je uređivanje u pitanju. balansiranje i dinamičko programiranje. ETF. 180 ECTS kredita). Stream cipher.pmf. opšti pregled gradiva. Optimalna drveta binarnog pretraživanja. dr Milan Martinović. Beograd. Uslovljenost drugim predmetima: Strukture podataka ili Principi programiranja Ciljevi izučavanja predmeta: Na predavanjima se uči o algoritmima i njihovoj logičkoj složenosti.ac. Hešovanje. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 1990. 4 Brian W. Addison−Wesley. studijski program RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 6 semestara. vježbe u računarskoj učionici. prvi kolokvijum od 0 do 30 poena. Prvi kolokvijum. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. 1974. 1970. Na vježbama se rade odgovarajući programi na programskom jeziku C. Konsultacije. Heapsort. vježbe. upis. J. 3 M.D. 5 Laslo Kraus: Programski jezik C sa rešenim zadacima. Kernighan. Drveta binarnog pretraživanja. Quicksort. Samostalni rad−učenje. polaže se u računarskoj učionici. Cilj je da se nauči teorijia algoritama i da se nauči programski jezik C. Dokaz da je zadatak SAT NP−kompletan. Reading. Algoritam za najkraći put. mr Aleksandar Popović. Opterećenje studenta u časovima: u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. 1998. Glavna poglavlja su: tehnike programiranja. Euklidov algoritam i njegova složenost. Ullman: The design and analysis of computer algorithms. samostalni rad u računarskoj učionici. podijeli pa vladaj. Neke teoreme iz teorije brojeva. Podgorica. Šćepanović: Teorija algoritama i programski jezik Pascal. saradnik. nastavnik. Order statistics. Kriptografija pomoću javnog ključa: metoda kvadratnog ostatka. dr Milan Martinović Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.

vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u vizuelizaciju i računarsku grafiku. Šikin. Dialog MIFI. dvodiemnzionalnu transformacije. Uvod u Visual Basic Matematičke osnove računarske grafike.Sanchez. SLOBODNA NEDJELJA KOLOKVIJUM Trodimenzionalna grafika . Prvi domaći zadatak Dvodimenzionalna grafika . R. Parametarske krive Anti-aliasing.pmf. A. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovama vizuelizacije i računarske grafike kroz : matematičke osnove računarske grafike. Cliping.V.2000. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. John Willez/ Sons. Treći domaći zadatak.ac. Dva kolokvijuma od po 30 poena Završni ispit 30 poena. 180 ECTS kredita). uključujući izradu domaćih zadataka i konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. upis.1997 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Konsultacije. "Visual Basic – grphic programming".Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Računarska grafika i vizuelizacija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (Nastava) + 10 sati i 40 minuta (Priprema) +24 sata (Dopunski rad) Literatura: J. Četvrti domaći zadatak Ray Tracing Više-dimenzionalna grafika KOLOKVIJUM Završni ispit. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Drugi domaći zadatak. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta ) = 10 sati i 40 minuta 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sata vježbanja 2 sat i 20 minuta samostalnog rada. Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Srdjan Kadić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. - Ime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Srdjan Kadić – nastavnik Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.me 183 .konverzija linija Dvodimenzionalna grafika – viewport. trodimenzionalne transformacije. M.Fraktalne i parametarske površine Pogled iz perspektive (Cliping) Sjenčenje (Shading).Uvod u transformacije Dvodimenzionalna grafika . obradu slike i animacija. Boreskov – "Computer Graphic". IDG Books.Stephens.2000 E. AnitAliasing. Ray Tracing kao i višedimenzionalnu grafiku. V. Canton "DirectX 3D Programming Bible".Uvod u transformacije Trodimenzionalna grafika .

HPFS. NTFS i UNIX fajl sistem. 2003. Prentice Hall. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Dodatni periferni uređaji i oprema. Ulazno/izlazni portovi. Osnovni pojmovi o računarskim periferijama i interfejsima. Osnovne komponente personalnih računara i njihove osnovne funkcije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. I-P-O model računarskog sistema.“Assembly Language for Intel-Based Computers“ (4th Edition). Dva kolokvijuma se ocjenjuju ukupno sa 66 poena. u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. Pentijum 4. Ovladavanje osnovama asemblerskog jezika za mikroprocesore Intelove familije x86. Beograd.me 184 . Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka.pmf. Konsultacije. Prekidi. Štampači i skeneri. Arhitektura mikroprocesora 8086/88 firme Intel. Arhitektura PC računara IBM kompatibilnih. II Kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 2 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata i 40 minuta. Hans-Peter Messmer. izdanja). CET. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Praktično upoznavanje sa hardverskom i softverskom strukturom klase personalnih računara. Fajl sistemi: FAT. . Završni ispit 30 poena. dr Stevan Šćepanović Posebne naznake za predmet: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Periferije i interfejsi Broj ECTS kredita Fond časova obavezni IV 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaći zadaci se ocjenjuju sa ukupno 4 poena. Familija mikroprocesora firme Intel.ac. studijski program RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 8 semestara. Osnove asemblerskog programiranja. Instalacija i održavanje personalnih računara. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Kip R. Irvine. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Funkcije BIOS-a i operativnog sistema. obrada prekida i vektori prekida. Operativna memorija personalnih računara. Funkcionalne karakteristike mikroprocesora. 2002. Programski model miikroprocesora 32-bitne Intelove arhitekture. 2002. . mr Ivana Todorović . SLOBODNA NEDJELJA I Kolokvijum Operativni sistemi personalnih računara. Način funkcionisanja personalnog računara. Karakteristike asemblerskog programa. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Literatura: Scott Mueller. Video podsistemi. FAT32. Kompjuter Biblioteka."Nadgradnja i popravka PC-ja".saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Neophodne pripreme (administracija. . dr Stevan Šćepanović – nastavnik. upis. Razvoj Pentijum mikroprocesora. 180 ECTS kredita). Komunikacija između računara i perifernih uređaja. Magistrale i disk podsistemi personalnih računara. (prevod 14.“PC hardver”. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Čačak.

PMF 2005. Pojam slučajne veličine. Stamatović S.me 185 . Primjeri. Stamatović: Vjerovatnoća. Zakoni velikih brojeva. B. Disperzija. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Usvojiti osnovne pojmove iz Vjerovatnoće i osposobiti se za rješavanje vjerovatnosnih zadataka. Ostale nastavne aktivnosti: 0 uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Individualni rad studenata: 1 sat i 40 minuta. Osobine. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Maksimalni broj poena na svakom kolokvijumu je 30. Metodi regresije. CGT i normalna raspodjela.pmf.Šifra predmeta Naziv predmeta: Status predmeta Vjerovatnoća i statistika Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje :Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. uzorak. Matematičko očekivanje. Pojam vjerovatnoće. Slučajni događaji i operacije sa njima. Statistika. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Slučajni vektori. dr Siniša Stamatović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. korelacija. nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Literatura: 1. Testiranje hipoteza. Uslovna vjerovatnoća.Neophodne pripreme (administracija. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 Struktura opterećenja: minuta Predavanja: 3 sata Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Vježbe: 2 sata Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Prvi kolokvijum. Neparametarski testovi. Zbirka zadataka iz Kombinatorike. upis. Ocjenjivanje parametara. obilježje. populacija. Statistika. vježbe. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. konsultacije. Klasična definicija vjerovatnoće. dr Siniša Stamatović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Stamatović. S. Sadržaj predmeta Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u predmet. Minimalni broj poena za prelaznu ocjenu je 50. Druhi kolokvijum. Intervali povjerenja. Slučajne veličine diskretnog i apsolutno neprekidnog tipa. Vjerovatnoće i Statistike. Slobodna nedjelja Karakteristične funkcije. 2.ac. 180 ECTS kredita). Funkcija raspodjele slučajne veličine. Slučajni opiti. PMF 2000. Čebišovljeva nejednakost. a na završnom ispitu je 40.

ac. Homogena LDJ n –og reda sa konstantnim koeficijentima. teorema o egzistenciji rješenja. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno Broj sati: 4x40/30=5 sati 20 min Struktura optrećenja: Predavanja: 2 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 1 sat 20 min u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati 20 min) x16=85 sati i 20 min Neophodne pripreme (administracija. Metod varijacie konstanti. kolokvijum Sistemi DJ (osnovni pojmovi.me 186 . kolokvijum Završni ispit. Podgorica Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 20 poena. tipovi jednačina višeg reda) Homogena linearna diferencijalna jednačina (LDJ) n –og reda (sa promjenljivim koeficijentima) Nehomogena LDJ n –og reda(sa promjenljivim koeficijentima) . Završni ispit 50 poena.Šćepanović. Sistemi LDJ sa konstantnim koeficijentima Parcijalne diferencijalne jednačine (PDJ) prvog reda. Klasifikacija i svođenje na kanonski oblik. PDJ drugog reda. samostalna izrada domaćih radova. 2. Metod eliminacije Sistemi linearnih diferencijalnih jednačina (LDJ). Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. nažinom polaganja Diferencijalne jednačine (DJ) prvog reda (osnovni pojmovi. teorema o egzistenciji rješenja). Prisustvo nastavi 5 poena. M. SLOBODNA NEDJELJA Snižavanje reda LDJ n –og reda kada je poznato m (m<n) linearno nezavisnih rješenja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Diferencijalne jednačine Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 4 2P+2 V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Talasna jednačina ( jednačina žice koja treperi) i jednačina privođenja toplote (Hlađenje štapa). tipovi jednačina prvog reda) DJ višeg reda (osnovni pojmovi. Unirex i PMF. dr Radoje Šćepanović Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja svakog poglavlja. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Upoznavanje studenata sa sadržajem kursa. upis. Košijev zadatak. 1994. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Nehomogena LDJ n –og reda sa konstantnim koeficijentima. Grančni zadatak. teorema o egzistenciji rješenja. izrada domaćih zadataka po 5 poena.pmf. 1. ovjera prije početka semestra): 2x(5 sati 20 min)=10 sati 40min Ukupno opterećenje za predmet : 4x30=120 sati Dopunski rad:30 sati Struktura opterećenja 85 sati i 20 min (nastava) + 10 sati 40min (priprema) + 30sati (dopunska nastava) Literatura: R. 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Nije uslovljen polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa pojmovima i tvrđenjima iz diferencijalnih jednačina. dr Radoje Šćepanović Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Martinović: Diferencijalne jednačine. izrada konkretnih primjera. Partikularna rješenja. Metod varijacije konstanti.

Hromatski polinom. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Teorema Pontrjagina-Kuratowskog.pmf. III test Sparivanje u grafovima Sistem različitih predstavnika Problem optimalnog zapošljavanja II kolokvijum popravni kolokvijumi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok U toku semestra Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno Broj sati: 4 kredita x 40/30 = 5 sati 20 minuta Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 1 sata računskih vježbi 1 sat i 20 minta samostalnog rada.ac. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Prezentacije grafa Matrična teorema o broju šetrnji u grafu. 180 ECTS kredita). studijski program RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 6 semestara. Slobodna nedelja I kolokvijum Planarni grafovi.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Diskretna matematika 2 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan IV 4 3P+1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. dr Žana Kovijanić Vukićević Posebne naznake za predmet: u slučaju prolaznosti ispod 50% ocjenu E će dobiti studenti koji su tokom semestra osvojili od 47 do 59 poena. upis. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i primjenama teorije grafova i algoritmima na grafovima Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.Završni ispit 25 poena Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Literatura: Darko Veljan «Kombinatorika sa teorijom grafova». Školska knjiga Zagreb. Dijkstrin algoritam Nezavisni ciklusi i stabla I test Kruskalov i Primov algoritam Eulerovi i Hamiltonovi putevi II test Problem kineskog poštara. Problem trgovačkog putnika. Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni pojmovi teorije grafova. Izomorfizam grafova. Bojenje planarnih grafova. Reinhard Diestel «Graph Theory» Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 3 testa po 5 poena Dva kolokvijuma po 30 poena . dr Žana Kovijanić Vukićević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. (Nastava)+10 sati i 40 min. Euler-ova teorema. Bojenje grafova.me 187 . Težinski graf.

IVANOVIĆ Napomena: . nastavnk. XIV nedjelja Završni ispit XV nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVI nedjelja Završna Dopunska nastava i poravni ispitni rok nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 1 sata i 20 minuta samostalnog rada. I nedjelja Boolova algebra i logička kola. X nedjelja Memorije velikog kapaciteta. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.M. Primjeri mikroprograma. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Projektovanje kombinacionih kola. kao i sa osnovama dizajniranja računara.M. sa osnovnim funkcionalnim jedinicama računarskog sistema. obrade i čuvanja podataka u računaru. II kolokvijum XI nedjelja Centralna procesorska jedinica. McGraw-Hill 2003. Mano. MSI komponente. 180 ECTS kredita). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 5 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). Karnoove mape.me 188 . dr Veselin N. Razvoj i istorijat računarske tehnike. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovama na kojima počivaju savremeni računarski sistemi: sa osnovama logičkog odlučivanja računara. II nedjelja Sekvencijalna kola. XIII nedjelja Primjer prostog računara. dr Veselin N. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Ivanović. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma Literatura:M. Konsultacije. upis. Ciljkevi projektovanja digitalnih sistema. Vremensko vođenje. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Aktivnost za vrijeme izvodjenja nastave i prisustvo do 5 poena. Programabilna logička kola. VII nedjelja VIII nedjelja Osnovni digitalni sistemi različitog nivoa složenosti. XII nedjelja Kontrola procesorske jedinice. RAM i ROM memorije. Balch. uključujući konsultacije Opterećenje studenata na predmetu u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati Neophodne pripreme (administracija. rade i predaju sve domaće zadatke. Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremna Uvodno predavanje. Čuvanje instrukcija i podataka u računarima. Nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. 2004. IV nedjelja V nedjelja I kolokvijum SLOBODNA NEDJELJA VI nedjelja Minimizacija prekidačkih funkcija. Prekidačke mreže. Logic and computer design fundamentals.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Arhitektura računarskih sistema Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje:Akademske osnovne studije PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 60 studenata. Mr Millutin Radonjić. Leč. III nedjelja Prekidačke funkcije.pmf. Organizacija računara. IX nedjelja Memorije. nedjelja Tehnologija integrisanih digitalnih kola. računske vježbe. Prentice Hall. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Complete digital design.Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. studijski program (studije traju 6 semestara.ac. A comprehensive guide to digital electronics and computer system architecture. Hijerarhija memorije. LSI komponente. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) Završni ispit 50 poena. ovjera prije početka semestra): 3 sata x 2 nedjeljno = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 Dopunski rad:68 sata Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + 68sati (dopunska nastava) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.

Primarni i spoljašnji ključ. XV nedjelja Operacije pretraživanja. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. RAČUNARI I PROGRAMIRANJE.. Specijalizacija. X nedjelja Proširena relaciona algebra. atribut. II nedjelja E/R model. Nedostaci klasičnog pristupa zasnovanog sa fajl sistemu. Addison-Wesley Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). agregacija. Jaki i slabi entiet. XIII nedjelja SQL DML. Instanca i shema. rade i predaju sve domaće zadatke. Sortiranje. uključujući konsultacije U toku semestraNastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. skup entiteta.nastavnik. DDL. Indeksnosekvencijalna organizacija. III nedjelja E/R model. Uz to. upis. Ekvivalentnost relacionih manipulativnih formalizama. Uslovljenost drugim predmetima: -UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE. XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 3 sata samostalnog rada. Definisanje indeksa u SQL-u. Upitni jezik. Sistem za upravljanje bazama podataka. i rade kolokvijum. atributi. opšta ograničenja.J. Rešavanje konflikata. OPERATIVNI SISTEMI Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima baza podataka. XIV nedjelja Fizička organizacija. Konsultacije. Indeksna organizacija. mr Aleksandar Popović . Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Fizička organizacija tabele. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Baza podataka. Literatura: Silberchatz. tipovi veza. veze. dr Predrag Stanišić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Glavni zadaci i komponente DBMS. IV nedjelja E/R model. SQL DDL.ac. Primjeri. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 satiDopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.. Korth: Database Systems Concepts. Kolokvijum. Podupiti. VI nedjelja Prevodjenje iz E/R modela u relacioni.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. B-stablo. DCL. Statičko i dinamičko heširanje. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.me 189 . Sadržaj predmeta: Pripremn nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod. Poredjenje indeksne i direktne organizacije. Enititet. Posebna pažnja se posvećuje relacionim bazama podataka. 180 ECTS kredita). Predrag Stanišić . Domen. Nivoi apstrakcije podataka. spajanja. Osnovni koncepti. Modeli podataka. brisanja. XII nedjelja SQL DML. Date An Introduction to Database Systems. unošenja. njihovim upitnim jezicima. Direktna organizacija. Sekvencijalna organizacija. McGraw-Hill C. DSDL. Završni ispit 20 poena. dr. Prošireni E/R model. XI nedjelja Relacioni račun torki i domena. Integritetni dio modela. kao i projektovanju korišćenjem E/R modela..Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar BAZE PODATAKA Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni - V 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Relaciona algebra. VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Kolokvijum IX nedjelja Relacioni manipulativni formalizmi. Vrste indeksa. Dijagrami. ažuriranja. relacija. vj u grup od oko 20 studenata. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. studenti se upoznaju sa nekim od glavnih savremenih SUBP. s posebnim akcentom na upitni jezik SQL. dva kolokvijuma od po 25 poena. Korisnici sistema.pmf. Relacioni model. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. B+-stablo. Upiti nad jednom relacijom. Primjeri. projekat od 20 poena. V nedjelja Strukturni dio relacionog modela. generalizacija. Grupisanje i upiti nad više relacija. DML. Opšta stuktura DBMS.

ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.. Literatura: Booch.. Pregled UML-a: korisnici. Prototip. Singleton. kao i da ga osposobi za modelovanje na jeziku UML Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Slobodna nedjelja.ac. Apstraktna fabrika. Addison-Wesley Publishing Company.. Dijagrami slučajeva korišćenja. Design Patterns. Dijagrami komponenata i dijagrami raspoređivanja. Iterator. Vlissides. Projekat 30 poena Završni ispit 40 poena. upis. Adapter. Stanja. Primjeri.. G. Klasni i objektni uzorci.me 190 . Objektni dijagrami. UML notacija.Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Addison Wesley. Priprema za ispit. dr. Interfejsi. 180 ECTS kredita). Milo Tomašević – nastavnik. R. J. Komanda. u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. J. Dijagrami stanja.. Aktivnost i akcija. Uzorci ponašanja.. 1999 Gamma. Mr. Klasa. Modeliranje događaja. 1995 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Kolokvijum 30 poena. Signali. Dijagrami interakcije.pmf.Neophodne pripreme (administracija. Veze. Igor Ivanović. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe u računarskoj učionici. rade i predaju projekat i rade kolokvijume. Johnson. gradivni blokovi. Dijagrami aktivnosti i dijagrami stanja. Uvod. opšti mehanizmi. Konsultacije. Prelazi. Milo Tomašević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. I.. Posmatrač. Helm. Šablonski metod.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar PROGRAMSKI JEZICI Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : . Uzorci kreiranja. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da upozna studenta sa konceptima naprednih programskih alata i objektno-orijentisanog modelovanja. Paketi i podsistemi. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. uz uslov da se na projektu i završnom ispitu dobije bar polovina poena predviđenih za taj dio.. Funkcionalna specifikacija. Proksi.. Komunikacija i sinhronizacija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 2 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata i 40 minuta. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni koncepti objektno-orijentisanog modela.. Izdavanje zavr[nih projekata. Uzorci strukture. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. E. Sekvenciranje poruka. dr. Kompozicija. R. Učenje i samostalna izrada praktičnih projekata. Rumbaugh. Slučajevi korišćenja. Proizvodni metod. Projektni uzorci. Relacije Klasni dijagrami.. Kolokvijum. Argumenti i rezultati. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Strategija. UML Users Guide. Jacobson.

kontrolni testorvi. Planirani oblik provjere znanja ( PZ: domaći zadaci . Nedjelja i datum SADRŽAJ PREDMETA . Slobodna nedjelja Numerička integracija Greška numeričke integracije. Numerička analiza. kolokvijumi i završni ispit. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim numeričkim metodama i njihovim primjenama.00 do 19. greška i Lagranžov interpolacioni polinom Podijeljene i konačne razlike i Njutnovi interpolacioni polinomi. Ovjera semestra. Novi Sad 1989.Dr Vanja Vukoslavčević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. . dr Vanja Vukoslavčević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. rade domaće zadatke samostalno i polažu sve testove i kolokvijume i na kraju završni odnosno završno-popravni ispit. .. R. . Greška argumenta i greška funkcija. seminarski radovi. Vulanović.PLAN RADA Naziv metodskih jedinica za predavanja (P). (V domaći) Numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina Završni ispit . Konsultacije: četvrtkom od 18.ukupnan max broj poena = 100 Posebne naznake za predmet: Nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. -za domaće zadatke (svaki po 1 poen (max =5).00 Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (administracija. ) I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI. Numeričko diferenciranje. kontrolni testovi.. upis. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednačina (IV domaći) Metode Runge – Kuta za rješavanje diferencijalnih jednačina. uključujući Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + konsultacije 68sati (dopunska nastava) Osnovna literatura – D.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBAVEZAN Semestar V NUMERIČKA ANALIZA Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2RV Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovni studijski program PMF-a Računarske nauke (studije traju 8 semestara. vježbe (V) i ostale nastavne sadržaje (O) . kolokvijumi. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: .Herceg.ac.pmf. Numeričko rješavanje sistema linearnih jednačina. (II domaći) I kolokvijum. Pripremila: nastavnik . završni (kao i popravni) ispit (max=50 poena). domaći zadaci. ovjera prije početka semestra): 3 Struktura: sata x 2 nedjeljno = 6 sati 3 sata predavanja Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 2 sata i 20 minuta Dopunski rad:68 sata samostalnog rada.me 191 .za redovno pohađanje nastave (max=5). (III domaći) Numeričko rješavanje jednačina (metod proste iteracije) Metoda tangente i sječice za rješavanje jednačina II kolokvijum . Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti treba da redovno pohađaju nastavu. Obrnuti problem greške (I domaći) Interpolacioni polinomi. konsultacije.dva kolokvijuma (svaki po 20 poena-max=40).nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Račun greške.

vanredni profesor Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Scambray. Protokoli za provjeru i principi izgradnje protokola autentičnosti.. Otvaranje DES šifri. Izučavanje algoritama korišćenih za šifriranje informacija. Zaštita Web-a (SSL Protokol i Internet TLS standard). politika i mehanizmi zaštite. Osnovni pojmovi iz kriptografije i kriptoanalize. Algoritam RSA. Zaštita elektronske pošte (PGP operacije i zaštitno višenamjensko Internet Mail proširenje . II Kolokvijum. Prentice-Hall. Rijndael-ova šifra. Inc. Stallings. Blokovske šifre. AH i ESP. Apsolutno sigurna šifra. Prijetnje bezbjednosti u računarskim sistemima i principi izgradnje bezbjednog računarskog sistema. Hash funkcije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma se ocijenjuju ukupno sa 70 poena. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa prijetnjama bezbjednosti u računarskim sistemima i načinima. G. Lokacija i razmještaj funkcija i uređaja za šifriranje. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završn ned. Virtuelne privatne mreže i tunelovanje. Zaštitna barijera (firewall). Kurtz . Generacija Message Digest korišćenjem SHA-1. kao i savremenom zaštitom na mrežnom nivou. Kontrola pristupa i autorizacija kao mehanizam zaštite. Elektronska uvjerenja. . AES .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Bezbjednost računarskih sistema Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni V 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. Konsultacije. Instalacija dijeljenog ključa i Difi-Helmanov protokol za razmjenu ključeva. J. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati Neophodne pripreme (administracija. Elektronski potpis. Kompjuter biblioteka.“Firewalls zaštita od hakera". 180 ECTS kredita). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.napredni standard šifriranja. Upoznavanje sa praktičnom primjenom kriptografije u oblasti zaštite računarskih sistema. upis.ac. Osnovni pojmovi o bezbjednosti u računarskim sistemima. Degradacija sistema pomoću virusa i drugih štetnih programa. W. McClure. oblicima i metodama zaštite računarskih sistema. S. 2001. ovjera prije početka semestra): 3 sata x 2 nedjeljno = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 Dopunski rad:68 sata Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + 68sati (dopunska nastava) Literatura: M. Neophodna zaštita računarskih sistema. zaštitom elektronske pošte. Kompjuter biblioteka. Zaštita na mrežnom nivou i IP zaštita. Zaštita elektronskih transakcija. Čačak. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Stevan Šćepanović. SLOBODNA NEDJELJA I Kolokvijum. Trojno šifrovanje. Čačak. Provjera originalnosti kroz centar za distribuciju ključeva i Protokol Nidhema-Šredera za provjeru autentičnosti. XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Transportni i tunelski režim zaštite. Algoritmi sa otvorenim ključevima. Strib. Perkins . Pouzdanost korišćenja simetričnih šifri. Č. Simetrično ili klasično šifriranje. 1999. studijski program RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 6 semestara. Konfuzija i difuzija i osnovni principi šifriranja. “Svetlost”. Zaštita računara od virusa. uključujući konsultacije u semestru 192 . 2003.S/MIME). New Jersey. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Protokol Kerber. dr Stevan Šćepanović – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i demonstracije u računarskoj učionici / laboratoriji. Završni ispit 30 poena. Ostale simetrične šifre. Šifrovanje premještanjem i zamjenom i Fajstelova šifra.". DES standard šifriranja podataka. Klasifikacija kriptosistema.“Cryptography and Network Security.me Nedjeljno 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 minuta samostalnog rada. “Svetlost”.“Sigurnost na mreži”. web-a i transakcija.pmf. Autentičnost na osnovu dijeljenog ključa.

Literatura: Russel. uključujući sisteme pretraživanja. Kolokvijum 30 poena Završni ispit 35 poena. Regresija. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. (Nastava)+18 sati i 20 min. Reprezentacija problema Metodi "slijepog traženja" Metodi "slijepog traženja" (nastavak). Izrada eseja. Uvod u mašinsko učenje. Ime i prezime nastavnika i saradnika: mr Goran Šuković. Mitchell – Machine Learning. genetski algoritmi. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u vještačku inteligenciju. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 6 domaćih zadataka po 5 poena (ukupno 30 poena) Seminarski rad: 5 poena.me Nedjeljno 193 . uključujući i 3 sata predavanja polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata (preostalo vrijeme od prve 2 sat računskih vježbi dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 210 sati) 4 sata i 20 minuta samostalnog Struktura opterećenja: rada. studijski program Računarske nauke (studije traju 6 semestara. metod "najbližeg susjeda".ac. 180 ECTS kredita). Prentice Hall. odrade vježbe. McGraw Hill. T. upis. Problemi zadovoljavanja ograničenja ("constraint satisfaction problems"). metod "Naive Bayes". Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 minuta) x 16 = 149 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Neuronske mreže. Računarska inteligencija u igrama Inteligentni sistemi zasnovani na matematičkoj logici. rade i predaju sve domaće zadatke. Istorijat i veza sa drugim naukama.Šifra predmeta Naziv predmeta: Status predmeta Obavezni Vještačka inteligencija Semestar V Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. tabu traženje. uključujući konsultacije 149 sati i 20 min. Slobodna nedjelja I kolokvijum Predstavljanje neizvjesnosti. Bajesovske mreže. dr Savo Tomović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Drveta odlučivanja. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku. Uslovljenost drugim predmetima: Položeno Programiranje I i Programiranje II. Posebnu naznaku za predmet:Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 40 studenata. napišu seminarski rad i rade kolokvijum. Odbrana seminarskih radova. Metodi informisanog traženja. "Backpropagation" metod obučavanja. prikupljanja i formalizacije znanja i mašinskog učenja. ovjera) 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati Struktura: Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 1997. (Priprema)+42 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za razvoj i implementaciju sistema računarske inteligencije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.pmf. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: mr Goran Šuković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. 2010. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Konsultacije. Norvig – Artificial Intelligence: Modern Approach (3rd edition). Lokalno traženje – "simulated annealing". SVM.

Design & Practice. Greasley A. upis. Sam priprema ispitnih pitanja. ovjera prije početka semestra): 3 sata x 2 nedjeljno = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 Dopunski rad:68 sata Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + 68sati (dopunska nastava) Obaveze studenata u toku nastave: redovno pohađanje nastave. 2000. faktori uspj razvoja inf sistema Dijagrami tokova podataka u analizi i projektovanju sistema Proces razvoja inf sistema. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Test I – 15 p (min. soc i psih aspekte u obl razvoja soft proiz i inf sistema. Pearson Education. softversko inženjerstvo. Hickie S. 5/E. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc.pmf. plan razvoja informacionog sistema Slobodna nedjelja. 2004. uvođenja u upotrebu i eksploatacije i održavanja u životnom ciklusu razvoja Kriza softvera. Development and Management for the E-business. Business Information Systems: Analysis. prototipski pristup.me 194 . reinženjering informacionih sistema Koncepcija. studijski program: Računarske nauke (studije traju 6 semestara. Inženjerstvo korisničkih zahteva. U sl da je to potreb nast se može izvoditi na engl jez. mr Ivana Todorović. Curtis G. softverski alati za modelovanje procesa poslovanja Konceptualno projektovanje baze podataka i programske podrške informacionog sistema Faza projektov u život cikl razvoja. implem projekt baze pod program podrške inform sist Test II Faze programiranja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni Uvod u informacione sisteme Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Semestar V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. 3/E. str i zad informacionog sistema. Pearson Education. Metode idejnog projektovanja informacionog sistema. Cobham D. savremena programska okruženja (4GL i generatori koda) u procesu razvoja softvera Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu: Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati Neophodne pripreme (administracija. Sommerville I. strukturna dekompozicija procesa razvoja informacionog sistema Faza strategije u životnom ciklusu razvoja. 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Strukture podataka Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti treba da ovladaju osnovnim konceptima i znanjima iz oblasti organizacije i razvoja informacionih sistema. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. struktura i uloga CASE proizvoda u procesu razvoja softvera i informacionih sistema. uključujući konsultacije u semestru Literatura: Hawryszkiewycz I. 30 p) Poseb nazn za predm Nast (P+V) se izvodi za gr od oko 40 stud. Nedjeljno 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 minuta samostalnog rada. analiza i modelovanje procesa poslovanja u realnom sistemu. 7th Edition. teh. Test II – 15 p (min. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Pred. Software Engineering. uzroci i posledice. – 20 p Završni ispit: usmeni – 50 p (min. Izrada projektnog zadatka. nastavnik.ac. reverzno inženjerstvo. Konsultacije. Introduction to System Analysis and Design. Treba da prepoznaju metod. Pearson Education. redovno ispunjenje svih predviđenih obaveza (videti rubriku Oblici provjere znanja i ocjenjivanje). Chaffey D. pristupi metodologiji životnog ciklusa. 5 p). Addison-Wesley. 5 p) . 2004. Pearson Education. 5/E. BSP metoda Test I Faza analize u životnom ciklusu razvoja Izrada projektnog zadatka. struktur pristup Metod razvoja soft metod uprav razvojem soft inf sistema. idejni projekat informacionog sistema. Business Information Systems: Technology. upravljanja sistemom. dr Srđan Kadić. 2005. pristupi u ublaž krize softvera. ugovaranje projekta. organizacioni i sociološki aspekti realnih sistema Pojam. Bocij P. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelja I nedelja II nedelja III nedelja IV nedelja V nedelja VI nedelja VII nedelja VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja Završna nedjelja XVIII-XXIPriprema i upis semestra Pojam sistema. kval softvera. snimanje i analiza korisničkih zahteva. Učenje i sam rezonovanje.

grammar: -ing form as noun and after prepositions Kolokvijum (1 čas). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. Computer Applications. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić.Kolokvijum 20 poena. grammar: Comparison and contrast. uklj i polag popr isp do 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 minuta (Nastava)+ 5 sati i 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. John McEwan Information Technology Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se:5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). grammar: Relative clauses The Internet. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbanja. grammar: Warnings The World Wide Web. Computer Architecture. grammar: Verb patterns Applications Programs. 180 ECTS kredita). radi domaće zadatke. grammar: -ing clauses Networks.Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije. grammar: Prepositions of place. Savo Kostić Napomena: 195 . grammar: Present passive . Peripherals. Glendenning. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik 3 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan Studijski programi za koje se organizuje: V 2 2P+0V Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. grammar: Giving advice Communication systems. grammar: Past simple vs Present perfect. grammar: Collocations Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta u semestruNastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 minuta Neophodne pripreme 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad: za pripr isp u popr isp roku.Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . govorne vježbe Slobodna nedjelja Graphical User interface. Operating Systems. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Priprema i upis semestra Computer Users. nedjeljno Broj sati: 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura opterećenja Predavanja: 2 sata Vježbe: 0 Individualni rad studenata: 40 minuta Literatura: Eric H. grammar: Complex instructions Multimedia.Prezentacija sa 20 poena. grammar: Time clauses Websites.

sociološkim i psihološkim aspektima u oblasti razvoja softverskih proizvoda.Neophodne pripreme (administracija. 15 poena). 5 poena). 180 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Izborni kurs I / Uvod u informacione sisteme Ciljevi izučavanja predmeta:Studenti treba da ovladaju znanjima i tehnikama iz oblasti softverskog inženjerstva i razvoja softvera. Galin D.me 196 . ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Struktura opterećenja: Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Predavanja: 2 sata Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. tehnike i IX nedelja dijagrami X nedelja Objektno orijentisana metodologija razvoja softvera. Zadatak I Oblikovanje zahteva prema softverskom proizvodu. Prentice Hall. Projekat I – 30 poena (min. 7th Edition. Principi projektovanja baza podataka. FTN Izdavaštvo. prototipski pristup. inkrementalni. System Analysis and Design. tehnološkim. samostalno rezonovanje. Završni ispit: usmeni – 30 poena (min. Konsultacije. Pearson Education. 15 poena) Posebne naznake za predmet: Nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. redovno ispunjavaju sve predviđene obaveze. UML specifikacija. Addison-Wesley.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Obavezan VI Softversko inženjerstvo Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. samostalna izrada zadataka i projekata. metode i modeli upravljanja razvojem softvera Ocenjivanje softverskih proizvoda. upis. procena cene softverskih proizvoda. Treba da usvoje tehnike koje se bave metodološkim. 2004. Samostalna priprema ispitnih pitanja. 2004. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedelja Pojam. Mogin P. Vježbe: 2 sata uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo Ostale nastavne aktivnosti: 0 vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Individualni rad studenata: 2 sata i 40 minuta. 5 poena) Zadatak II – 10 poena (min. 2004. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Srđan Kadić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. ocenjivanje procesa XIII nedelja razvoja.pmf. Učenje. Priručnici za izabrane CASE alate i okruženja IV generacije. Zadatak III – 10 poena (min. Kendall K. Software Engineering. Zadatak III i Zadatak IV Objektno orijentisane tehnike projektovanja softverskih sistema.dr Srđan Kadić – nastavnik. upravljanje razvojem softverskih sistema Pristupi razvoju softverskih proizvoda. evolutivni. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. mr Ivana Todorović . Pearson Education. u grupama do 40 studenta. Software Quality Assurance. 5 poena). Zadatak IV – 10 poena (min. ciljevi i zadaci softverskog inženjerstva. studijski program: Računarske nauke (studije traju 6 semestara.ac. 2004. Zadatak II VII nedelja Slobodna nedjelja Tehnike upotrebe CASE alata i 4GL razvojnih okruženja u fazama projektovanja i VIII nedelja programiranja softverskih sistema. metrike u softverkom XIV nedelja inženjerstvu XV nedelja Automatizacija i inteligentna podrška postupaka projektovanja softvera XVI nedelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXIDopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu: u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta sati i 40 minuta. Luković I. osnovne funkcije i struktura CASE proizvoda IV nedelja koji podržavaju proces razvoja softvera i upravljanje konfiguracijom. extreme II nedelja programming III nedelja Formalne specifikacije i metode u softverskom inženjerstvu Upravljanje konfiguracijom softverskih sistema. Literatura: Sommerville I. Addison-Wesley. 5 poena). 6th Edition. Projekat I XI nedelja Višeprimenljivost i uzorci u softverskom inženjerstvu XII nedelja Validacija i verifikacija softverskih sistema Upravljanje kvalitetom i unapređenje procesa u softverskom inženjerstvu. UP (RUP). Govedarica M. Kendall J.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vežbe. projektovanje arhitektura softverskih V nedelja sistema VI nedelja Tehnike upotrebe CASE alata u fazama analize i projektovanja softverskih sistema. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Zadatak I – 10 poena (min. Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu.

Michael Kay. "XSLT 2. Elliotte Rusty and W. XSL. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. XSLT. releventnim za razvoj Web site-a (XHTML. Kurs pokriva osnovne XML tehnologije (XML. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. rade i predaju sve domaće zadatke.Neophodne pripreme (administracija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Konsultacije. 2004. XSLFO. Scott Means "XML in Nutshell". XML-RPC XI nedjelja XML programiranje: DOM i SAX XII nedjelja II kolokvijum XIII nedjelja XML i grafika : Scalable Vector Graphics XIV nedjelja XML and Print: XSL Formatting Objects (XSL-FO) XV nedjelja Razvoj Web Site-a uz primjenu XML-a XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 2 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata i 40 minuta. dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). 2004 Michael Kay. upis. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Studenti se upoznaju sa mark-up jezicima . ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. "XPath 2.ac.0". aplikacije XML-a. Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Srđan Kadić . uz pregled Web servisa baziranih na XML-u. Wiley Publishing. i rade oba kolokvijuma Literatura: Harold. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod u XML II nedjelja Osnove XML-a III nedjelja Document Type Definition IV nedjelja Osnove Xpath-a V nedjelja Osnove XSLT-a VI nedjelja I kolokvijum VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Primjena XML-a (RDF. XPath. O'Reilly & Associates. u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. Wiley Publishing. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji.nastavnik Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. DocBook. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa naprednim programskim tehnologijama baziranim na XML-u. DTDs. ATOM itd) IX nedjelja Uvod u Web servise WSDL X nedjelja Web servisi SOAP. završni ispit 50 poena. RSS.0".me 197 . and DOM). 180 ECTS kredita). RSS. RDF. Srđan Kadić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.pmf. and WML). SVG. REST. 2004. XML Schemas. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr.Naziv predmeta: Napredne programske tehnike Semestar VI Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara.

studijski programi Računarske nauke. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 45 poena. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 2 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata i 40 minuta. Sintaksna analiza – "top-down" parseri. Leksička analiza. Konačni automati.ac.me 4 - 198 . Morgan Kaufmann. LR(1) i SLR(1) parseri. Cambridge Univ Press. Sintaksno-vođenje prevođenje. Primijenjena matematika (studije traju 6 semestara. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Slobodna nedjelja. rade i predaju sve domaće zadatke. dr Savo Tomović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Sethi. Uvod u analizu programa. Sintaksna analiza – LALR parseri. Objektno-orijentisani programski jezici. Ponašanje programa u vrijeme izvršavanja ("runtime behaviour"). 2003. I kolokvijum Semantička analiza. Gramatike i jezici. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Princip rada programskih prevodilaca. 2002 Aho. Uvod u "dataflow" analizu. Uslovljenost drugim predmetima: Položeno ProgramiranjeI i Programiranje II.Neophodne pripreme (administracija.pmf. Tipovi prevodilaca. Ime i prezime nastavnika i saradnika: mr Goran Šuković. 180 ECTS kredita). LR(0). 1998) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 6 domaćih zadataka po 4 poena (ukupno 24 poena) testa u obliku kviza po 2 poena (ukupno 6 poena) Kolokvijum 35 poena Završni ispit 35 poena. Torczon – Engineering a Compiler. Regularni izrazi. Sintaksna analiza – "Bottom-up" parseri. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. Literatura: Cooper. Ullman – Compilers: Princip Tech and Tools (Prentice Hall. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 40 studenata. Appel – Modern Compiler Implementation in Java (2nd ed). odrade vježbe i rade testove i kolokvijum. upis. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Alokacija registara. Generisanje koda. Generisanje koda (nastavak). Optimizacija programskih petlji. Konsultacije. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za razvoj i implementaciju programskih prevodilaca za različite tipove programskih jezika. Troadresni kod.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Programski prevodioci Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje :Akademske osnovne studije Matematike. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: mr Goran Šuković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Analiza i transformacija programa. Flex.

upis. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim tehnologijama kreiranja web aplikacija. ovjera prije početka semestra): Struktura: 3 sata x 2 nedjeljno = 6 sati 2 sata predavanja Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 1 sat vježbi Dopunski rad:68 sata 2 sata i 20 minuta samostalnog Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + rada. Uslovljenost drugim predmetima: Položeno Programiranje I i Programiranje II. Stringovi. IV nedjelja HTML5. Laura Thomson – ”PHP and MySQL Web Development (4th Edition)” Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka po 6 poena (ukupno 30 poena) 4 testa u obliku kviza po 5 poena (ukupno 20 poena) Završni ispit – projekat 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. Aritmetika i uslovne naredbe X nedjelja JQuery. 2010) Luke Welling. Posebnu naznaku za predmet:Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 40 studenata.. rade i predaju sve domaće zadatke i testove. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: mr Goran Šuković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. PHP – instalacija i podešavanje. uključujući konsultacije 68sati (dopunska nastava) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Konsultacije. Literatura: Jennifer Niederst – " Web Design in a Nutshell" (O'Reilly. 180 ECTS kredita). Ime i prezime nastavnika i saradnika: Goran Šuković. XHTML.me 199 . i obrada XML dokumenata XV nedjelja Content Mangement Systems – CMS.pmf. Pregled server-side i client-side tehnologija. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku.. Cascade Style Sheets – CSS V nedjelja Cascade Style Sheets – CSS VI nedjelja Cascade Style Sheets – CSS VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja JQuery. Web čitači. III nedjelja HTML. studijski program Računarske nauke (studije traju 6 semestara. HTML5. XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (administracija. Ovladavanje alatima i tehnikama projektovanja. proxy. PHP – indeksirani i asocijativni nizovi.Naziv predmeta: Internet tehnologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni VI 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje :Akademske osnovne studije Matematike. II nedjelja Uvod u HTML.ac. Petlje. Promjenljive. XI nedjelja PHP – povezivanje sa bazom podataka XII nedjelja XML XIII nedjelja XSLT i XML. 2007) Jason Lengstorf – " Pro PHP and jQuery" (Apress. XIV nedjelja Sigurnost veb-aplikacija. IX nedjelja JQuery. implementacije i održavanja web aplikacija. Igor Ivanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod. Matematičke funkcije.

180 ECTS kredita). Primj i zadaci za vježbu. Prentice-Hall.“Distributed Systems – Principles and paradigms”. ovjera prije početka semestra): 3 sata x 2 nedjeljno = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 Dopunski rad:68 sata Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + 68sati (dopunska nastava) Literatura: А.Г. New Jersey. “Основы многопоточного. Inc. Nedjeljno 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada. upis. New Jersey. Sadržaj predmeta Pripremn nedjelja I nedjelja Uvod. Tanenbaum. osnovama paralelnog programiranja i algoritmima za izvršavanja konkurentnih programa. XII nedjelja Algoritmi međusobnog isključenja kritičnih intervala. II nedjelja Klasifikacija i istorijat paralelnih i distribuiranih sistema. uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati Neophodne pripreme (administracija. Inc.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Distribuirani računarski sistemi Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni VI 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije. mr Ivana Todorović. III nedjelja Softverski koncept distribuiranih sistema. параллельного и распределенного программирования ”. S. XI nedjelja Sinhronizacija vremena u distribuiranim sistemima. Završni ispit 30 poena. V nedjelja Osnovni princ izgr distribuiranih sistema. S. Pravci budućeg razv super računara. XIV nedjelja Distribuirana zajednička memorija. dr Stevan Šćepanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. 2003.Primjeri distribuiranih sistema.me 200 .pmf. IV nedjelja Performanse paralelnih i distribuiranih računarskih sistema. Karakteristike računara visokih performansi. VII nedjelja SLOBODNA NEDJELJA VIII nedjelja I Kolokvijum. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.ac. studijski program RAČUNARSKE NAUKE (studije traju 6 semestara. Эндрюс. nastavnik. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 2002. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaći zadaci se ocjenjuju sa ukupno 4 poena. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Troslojni P-A-D model obrade podataka. Вильямс. Р. dr Stevan Šćepanović. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznavaju sa: hardverskom i softverskom strukturom distribuiranih i paralelnih računarskih sistema.“Distributed Operating Systems”. XVIZAVRŠNI ISPIT XVIIOvjera semestra i upis ocjena XVIII-XXIDopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da aktivno prate nastavu. IX nedjelja Tehnologija klijent/server. Prentice-Hall. . Paralelizam zad i paral pod. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Tanenbaum. rade i predaju sve domaće zadatke i rade kontrolne testove. Procesi i niti. Москва. X nedjelja Komunikacija i sinhronizacija konkurentnih procesa. Konsultacije. van Steen . Dva kolokvijuma se ocijenjuju ukupno sa 66 poena. Primjeri i zadaci za vježbu. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji.. M. VI nedjelja Osnove paralelnog programiranja. Određivanje stanja distribuiranog sistema XIII nedjelja Distribuirani fajl sistem. Super računari. 1995. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.А. Osnovni pojmovi. XV nedjelja II Kolokvijum..

Obrada upita. mr Aleksandar Popović. Dekompozicija. Uprav bafer Kvarovi sa gubit stab mem Napr teh oporavka. 5NF. Šeme za opor pomoću žurnala (log-a). RAČUNARI I PROGRAMIRANJE. Definicija transakcije u SQL-u. Multimedijalne baze podataka. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. BAZE PODATAKA Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studi se upoznaju sa napr koncep baza pod . Ćorsokaci.pmf. Opt upita. Kontrola konkurentnosti. 4NF. McGraw-Hill C. Mrež transpar. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Fragmen pod. Digitalne biblioteke. Dizajn paralelnih sistema Distribuirane baze pod. Distrib obrada upita Nove primjene. Druge operacije. Paralelizam unutar upita. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 1 sat i 40 minuta. Literatura: Silberchatz. BCNF Nor korišć višezn zavisnosti. Slobodna nedjelja Kolokvijum Pojam transakcije. Genom projekat. Opor i atomičnost. Protokoli vremenskih marki. Normal korišć zavisn spajanja. 2NF. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Inf u katalogu potrebna za procj plana. Bezbj sist. Data warehousing. Rezer arh podataka. Vrste kvar. dr Predrag Stanišić. Granularnost. Izbor plana izvrš. princ i krit pri dizajnu. Protokoli zasnovani na validaciji. nastavnik.me 201 . Procj i izvršavanje spajanja. dr Predrag Stanišić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. vježbe u grupama od oko 20 studenata. projekat od 20 p.J. Prava koris. Baze podataka u biologiji. Uslovljenost drugim predmetima: -UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE. Replikacija. rade i predaju sve domaće zadatke. Prostorne i geografske baze podataka. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Addison-Wesley Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 dom zad se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Serijab. Procj i izvrš selekcije. Shadow paging. i rade kolokvijum. Sist za podršku pri odlučivanju. Konkurentnost u indeksima Oporavak od kvara. Izvrš upita. Date An Introduction to Database Systems. 1NF. Uloge. stud se na vježbama upoznaju sa programiranjem vezano za baze podataka. ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. paralelizam medju upitima. Paralelizam u bazama podataka. Test serijab. Dodatno. Viševerzione šeme. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Korisnici. Protokoli zaključavanja. Normalizacija korišćenjem funkcionalnih zavisnosti. Analiza podataka. kolokvijuma od 20 poena. Dizajn relacione baze podataka.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta NAPREDNE BAZE PODATAKA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni - VI 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Normalne forme.Neophodne pripreme (administracija. Paralelizam unutar oper. Oporav sa konkur transakc. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Admin sist baza podat. Greške u dizajnu i anomalije. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Baze podataka na Internetu. u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. Domen-ključ normal forma. Distrib sist. Faze. Evaluacija izraza. Uprav katal. Korth: Database Syst Concepts. načinima realiz. Paralelizam medju operacijama. Data mining. Stanja trans. 3NF. njih unutr str . OPERATIVNI SISTEMI. Kriterijumi procjene. Konsultacije. Odbrana projekta. Završni ispit 50 poena.ac. upis. Paralelne baze podataka. ACID svojstva. 180 ECTS kredita).

grammar: Predictions. Kolokvijum 20 poena. Data Security 2. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Priprema i upis semestra Computing support. Recent Developments in IT. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. grammar: Cause and effect 2 .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik 4 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan Studijski programi za koje se organizuje: VI 2 2P+0V Akademske studije RAČUNARSKIH NAUKA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Glendenning. nedjeljno Broj sati: 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura opterećenja Predavanja: 2 sata Vježbe: 0 Individualni rad studenata: 40 minuta Literatura: Eric H. John McEwan Information Technology Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. grammar: Classifying Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta u semestruNastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 minuta Neophodne pripreme 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad: za pripr isp u popr isp roku. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . Virtual reality. 180 ECTS kredita). Konsultacije. -ise verbs. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit.Prezentacija sa 20 poena. radi domaće zadatke. grammar: Compound nouns. grammar: Explanations and definitions. grammar: Requirements. Robotics. grammar: Giving examles. grammar: Listing. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. Učenje za testove i završni ispit. Computers in the office. grammar: Prefixes. Electronic Publishing. grammar: The passive. ability. Computers in Education. Computers in Medicine. Slobodna nedjelja The Future of IT. Computer viruses. Data Security 1. grammar: Giving advice. Savo Kostić Napomena: 202 . People in Computing. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. grammar: Cause and effect. Software Engineering. grammar: If clauses. uklj i polag popr isp do 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 minuta (Nastava)+ 5 sati i 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta.

6. Primijenjeni osnovni studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 203 .I.

204 .

2. 4. 7. 7. 9. programiranje Programiranje I Matematika III Distribuirani računarski sistemi Engleski jezik III Računar. 5. sistema Teorija složenosti algoritama Periferije i interfejsi Programski prevodioci Matematika V Napredne programske tehnike Softver inženjering Programski jezici Vizuelizacija i računar. 3. 5. 9. 10. 9. Računari i programiranje Uvod u kompjuterske nauke Matematika I Fizičke i elektronske osnove računarskih sistema Engleski jezik I Principi programiranja Strukture podataka Operativni sistemi Matematika II Izborni predmet Engleski jezik II Ukupno Baze podataka 1 Objektno-orijent. 12. 2. 3. 8. 11. 5. 3. 14+11 III godina 2+2 3+1 2+2 3+2 2+2 2+0 30 5 4 5 6 6 4 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+0 14+10 5 6 6 5 6 2 30 2 14+9 30 3+2 3+3 2+1 2+1 2+0 2+2 14+9 6 6 3 4 4 7 30 205 . 6. 11. 2. 6. grafika Matematičko modeliranje Kriptografija Završni projekat Ukupno X X X X X X X X X X X 11 X X X X X X X X X X X X 12 X X X X X X X X X X X X 14 7 7 7 7 2 3+3 3+3 3+3 2+2 2+0 2+0 15+11 6 6 6 6 4 2 30 1. 12+10 II godina 3+3 2+2 3+2 2+2 2+2 2+0 30 7 5 6 4 6 2 1. 4. 4.Naziv studijskog programa Računarstvo i informacione tehnologije Stepen studija Osnovne studije I godina Obavezni Zimski semestar fond časova nedjeljno 3+3 3+3 2+2 2+2 2+0 Akademske/Primijenjene Primijenjene Br. 7. 6. 12. 11. 10. 8. 8.mreže i komunikacije Programiranje II Internet tehnologije Baze podataka 2 Matematika IV Engleski jezik IV Ukupno Arhitektura računar. 10. Naziv predmeta Ljetnji semestar fond časova nedjeljno Izborni ECTS ECTS 1.

. Nizovi. Predrag Stanišić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. kao i Bulovim funkcijama. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . niske u Pascal-u. Informatika. Operacije u binarnom sistemu. PMF Podgorica.pmf. brojnim sistemima.. VI nedjelja VII nedjelja Slobodna nedjelja Predstavljanje racionalnih brojeva. oblast promjenljive u Pascal-u. XIV nedjelja Teorema o kompletnosti.ac. Rekurzija u Pascal-u. Operatori i kontrolne strukture Pascal-a. vježbe u grupama od oko 20 studenata. Intuitivni i formalni pojam algoritma. informacioni sistem. Ugrađene funkcije u Pascal-u.me 206 . Bruell . Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Osnovni tipovi podataka u Pascal-u i operacije na njima.Kolokvijum od 40 poena . Operatori i kontrolne strukture Pascal-a. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. V nedjelja Konverzija broja iz jednog sistema u drugi. načinima predstavljanja različitih vrsta podataka u računaru. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod. Nizovi. obrada podataka. parametri. uključujući konsultacije Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. III nedjelja IV nedjelja Brojni sistemi. . znakovni podaci. G. Funkcije. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. ovjera) 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterćenje za predmet 7x30 = 210 satiDopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Karakteristike komercijalnih Pascal kompajlera. John Wiley & Sons. Princip dualnosti. Operatori i kontrolne strukture Pascal-a. algoritam.Završni ispit 50 poena. studijski program Računarstvo i informacione tehnologije na Prirodnomatematičkom fakultetu (studije traju 6 semestara. Razvoj računarske tehnike. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Uvod u Pascal. Predstavljanje cijelih brojeva u računaru. Kompletnost i zatvorenost.nastavnik. Schneider."Advanced Programming and Problem Solving with Pascal". Predrag Stanišić: Računari i principi programiranja. Realizacija funkcija formulama.Naziv predmeta: RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni I 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene osnovne studije. dr. i rade kolokvijum. upis. VIII nedjelja IX nedjelja Kolokvijum. Rekurzija u Pascal-u. XV nedjelja Završni ispit XVI nedjelja Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Literatura: Milan Martinović. 180 ECTS kredita). II nedjelja Hardver i softver. Savo Tomović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. na vježbama studenti ovladavaju osnovama višeg programskog jezika Pascal.5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Elementarne funkcije. Ulaz/izlaz u Pascal-u. rade i predaju sve domaće zadatke. X nedjelja XI nedjelja Formule. Uz to. S. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima računarstva. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Primjeri zatvorenih klasa. XII nedjelja XIII nedjelja Savršena disjunktivna normalna forma. Pojam Bulove funkcije. Konsultacije. niske u Pascal-u.Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet210 sati)Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (Nastava)+18 sati i 40 minuta(Priprema)+42 sata (Dopunski rad) 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Struktura: 3 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 3 sata i 20 minuta samostalnog rada. Ekvivalentnost formula. Predrag Stanišić . kodiranja. dr.

5 poena (ukupno 15 poena). Nizovi.ac.. Uslovne naredbe i petlje. upis. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Istorijat programskih jezika. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. ovjera prije početka semestra): 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6x30 = 180 sati Dopunski rad: od 0 do 84 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 84 sata (Dopunski rad) Literatura: J.unarskih nauka kroz programski jezij Java i stiču iskustvu u radu sa programima za obradu teksta i grafike. Predstavljanje cjelih i realnih brojeva. Koncepti programskih jezika: Prmjenljive. Univerzitet Crne Gore.Naziv predmeta: UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE Semestar I Broj ECTS kredita 7 Fond časova 3P+3V Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Studijski programi za koje se organizuje: Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Ulazno-izlazne operacije. Metodi. Slajdovi sa predavanja (PDF). Operatori. odrade vježbe u računarskoj sali i rade kolokvijum i završni ispit. Stanišić .Principi programiranja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. sortiranje. Opterećenje studenta: Nedjeljno 6 x 40/30 = 8 sati Predavanja: 2 sata Vježbe: 3 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati) x 16 = 80 sati Neophodne pripreme (administracija.G.. Algoritmi i složenost algoritama. tabelarne proračune i prezentacionim programima. Predstavljanje karaktera. Uslovljenost drugim predmetima: Nema Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim principim ra. rade i predaju sve testove.40 poena. Brookshear . 180 ECTS kredita). Addison Wesley.30 poena. Brojni sistemi. nasljeđivanje.me 207 . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Tri testa iz laboratorijskih vježbi sa po 5 poena (ukupno 15 poena). Ime i prezime nastavnika i saradnika: mr Goran Šuković. Stringovi Završni ispit Završna nedjelja XVIII-XXI Ovjera semestra i upis ocjena nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Završni ispit . Logički izrazi. tipovi. izrazi. P. 2004.pmf. mr Dušica Slović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 2003. Objektno-orijentisano programiranje: klasae.traženje. Jedan kolokvijum . Konsultacije. Naredba dodjeljivanja. Posebne naznake za predmet: predavanja se mogu držati na engleskom i ruskom jeziku. Nizovi . Esej i prezentacija po 7. M. Arhitektura PC računara. objekti. Martinović. metodi. Slobodna nedjelja. I kolokvijum. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Uvod. eseje i prezentacije.Computer Science: An Overview. zvuka i videa. Izrada jednog eseja i jedne prezentacije.

Prelazna ocjena se dobuja ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje ispita. ovjera prije početka Vježbe: 2 sata. Kramerove formule. Kroneker-Kapelijeva teorema. Vektori i osobine. relacije i funkcije. Predavanja: 2 sata. Mosurović. Literatura: M. Podgorica 1999. Algebra. Stanišić. X 16 = 149 sati i 20 min. Gausov metod. I kolokvijum. X 2 = 18 sati i 40 min. Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. algebre i anal. Determinante.me 208 . I domaci zadatak. Ispit) + 18 sati i samostalnog rada. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj ovog predmeta je da se student upozna sa osnovnim matematičkim pojmovima i da ih primjenjuje u izučavanju drugih predmeta. S. Zbirka zadataka iz lin. II kolokvijum. Završni ispit 50 poena. dr Žana Kovijanić Vukićević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.ac. Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Radić. Individualni rad studenata: 5 sata i 20 minuta Dopunski rad: 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min (nastava i zav. (pripreme) + 42 sata ( dopunski rad). kolokvijumi. geometrije. Slobodna nedjelja Krive. Skalarni. Podgorica 2001. Pojam skupa. P. izrada domaćih zadataka i kolokvijuma. Jaćimović. 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min. Šuković. Ostale nastavne aktivnosti: Ukupno opterećenje za predmet : 7 x 30 = 210 sati. Elementi kombinatorike. uključujući konsultacije. Prava i ravan. Povrsi drugog reda. vježbe. Matematika. Zagreb 1974. 40 min. M. konsultacije. domaći zadaci. M. 180 ECTS kredita). vektorski i mjesoviti proizvod.Naziv predmeta: Matematika 1 Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Obavezni I 7 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. SADRŽAJ PREDMETA Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja XVII nedjelja XVIII-XXI nedjelja Osnove iskaznog racuna. Sistemi linearnih jednacina i matrice. upis.pmf. 2 kolokvijuma po 20 poena ( ukupno 40 poena). semestra):9 sati i 20 min. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 4 domaća zadatka se ocjenjuju sa 4 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). Neophodne pripreme (administracija. Binomna formula. Duborija. G. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Prisustvo predavanjima i vježbama.

Razdelnik napona. 180 ECTS kredita).seminarski rad 10 poena . Predavanja: 2 sata. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. kondenzatori. Fizičko tehnička merenja. Beograd 1997. Ukupno opterećenje za predmet : 7 x 30 = 210 sati. Razmatraju se osnovni elektronski elementi otpornici. Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 5 sata i 20 minuta samostalnog rada.ac. Stanković. a laboratorija (L) u grupi od po 10 studenata.diode i tranzistori Prekidači. koji čine jedan savremeni kompjuterski sistem. signalni i impulsni generatori Slobodna nedjelja I kolokvijum Senzori i pretvarači Logička kola Brojači. X 2 = 18 sati i 40 min.2 kolokvijuma 40 poena završni ispit 40 poena Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 20 studenata. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta U ovom predmetu studenti se upoznavaju sa osnovnim fizičkim principima i elektronskim elementima zasnovanim na njima. uključujući konsultacije. Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. Naučna knjiga.5 domaćih zadataka 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). transformator. upis. diode i tranzistori i njihova kola za dizajniranje komjuterskog sistema. Ispit) + 18 sati i 40 min. dr Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. induktori. Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min. rade i predaju sve domace zadatke. ovjera prije početka semestra):9 sati i 20 min. X 16 = 149 sati i 20 min. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Ucenje i izrada domacih zadataka. induktori. Istorijski razvoj komjuterskih sistema Osnovni koncept električnih signalaOsnovni linearni elementi u električnom kolu – otpornici. Konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremna nedelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje-pregled kursa. osciloskopi. laboratorijske vjezbe. kondenzatori. Neophodne pripreme (administracija.pmf. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.me Slavoljub Mijovic 209 . . racunske vjezbe.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Fizičke i elektronske osnove računarskih sistema Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 7 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. potenciometarsko kolo. Owen Bishop Understand Electronics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . izvori Osnovni nelinearni elementi u električnom kolu. Dopunski rad: 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min (nastava i zav. (pripreme) + 42 sata ( dopunski rad). Vježbe: 2 sata. dr Slavoljub Mijović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. električni mostovi. Registri Mikrokontrolori II kolokvijum Kompjuteri i periferija Prenos i skladištenje podataka Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA u semestru Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. urade laboratorijske vjezbe i oba kolokvijuma Literatura: D. filteri Test uređaji: Multimetri.

Ukupno opterećenje: 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad: 60 – 48 = 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min. Literatura: Eric H. Uslovljenost drugim predmetima: : Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. grammar: adjectives Digital transmision. grammar:Conditional sentences type 3 Word processors. Online services. 180 ECTS kredita). uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. grammar: articles Kolokvijum (1 čas). Završni ispit . Portable computers. Struktura: 2 sata predavanja 40 min. Učenje za testove i završni ispit. grammar: revision Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata I 40 min. grammar: Present Tenses 2.) x 16 = 42 sata i 40 min. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Priprema i upis semestra Personal computing.pmf. grammar: Conditional sentences type 1 Computer software. grammar: comparison of adjectives Programming and languages. Operating systems: Present vsPast tenses 2. grammar: Present Tenses. Konsultacije.me 210 . Glendenning.20 poena. Prezentacija .20 poena. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena).50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. grammar: Present vsPast tenses. John McEwan Basic English for Computing Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Ocjenjuju se: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). grammar: Mixed conditionals Word processors 2. (nastava) + 5 sati I 20 min. samostalnog rada I konsultacija Opterećenje studenta u semestruNastava i završni ispit: (2sata I 40 min. Kolokvijum .ac. • Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatk: Savo Kostić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. The processor. radi domaće zadatke. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. Present simple vs present continuous Programming 2.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik 1 Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan I 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara.) = 5 sati i 20 min.Neophodna priprema: 2 x (2 sata i 40 min. (priprema) + 12 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. grammar: Conditional sentences type 2 Computer software 2. govorne vježbe Slobodna nedjelja Analog transmision.

III nedjelja Karno mape (nastavak i obnavljanje).5 poena (ukupno 10 poena)2 testa po 10 poena (ukupno 20 poena) Završni ispit 20 poena. 2004 . tekst fajlovi. Magistrale. Rad sa dat (tip FILE. obrada. Na časovima predavanja studenti se upoznaju sa elementima min Bulovih fun. Rad sa potprogramom kod osnovnog računara. Schneider. asemblerom osn račun. DRUGI KOLOKVIJUM XVI nedjelja Završni ispit XVII nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedj. obrada. Primjeri. dekoder). full adder.D-leč kolo.Samoreferentne strukt podataka. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi. Višedim nizovi u Pascal-u. T . Nizovi u Pascal-u. PRVI TEST. log kolo. Algoritmi za sortiranje nizova. upis. asinhroni). Fon Nojmanov E-elem. ovjera prije početka semestra): 2x(9 sati 20 7x40/30=9sati 20min min)=18sati 40min Predavanja: 3 sata Ukupno opterećenje za predmet :7x30=210 Vježbe: 3 sata Dopunski rad:0-42 sata Struktura opterećenja: 149 sati 20 min (nastava) + 18sati Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 3 sata 20min 40min (priprema) + 42sata (dopunska nastava) Literatura:M. tekstualni fajlovi. N.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Procesor i8086. Čip. Primjeri programa za rad sa ulazom i izlazom (sa i bez prekida). Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Beograd 2003. Realiz f pomoću dekodera. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 2 kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) Prezentacija 10 poena. SADRŽAJ PREDMETA Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Tehn razv rač. IX nedjelja Rad sa datotekama (tip FILE. Tehn izrade čipa. PRVI KOLOKVIJUM. čitanje. DISPOSE). Samostalana izrada praktičnih zadataka kroz domaće i testove."Advanced Programming and Problem Solving with Pascal". F. upisivanje i kretanje kroz fajl). John Wiley & Sons. Posebne naznake za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. Vrste adresiranja. i nerekurz. JK. SR-leč kolo. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Fond čas pred Princ prog je podijeljen na teor dio (pred) i lab dio (vježbe). strukt. Naredbe osn rač. čitanje. XIV nedjelja DRUGI TEST.me 211 . Primjer aritmetičkih programa. 180 ECTS kredita). P. Realizacija množenja pomoću komandi osnovnog računara. naredba WITH) u Pascal-u. Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno u semestruNastava i završni ispit: (9 sati 20 min) x16=149 sati 20 min Neophodne pripreme (administracija. Segmentacija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. rade kolokvijume. VII nedjelja SLOBODNA NEDJELJA VIII nedjelja Pomjer reg. Univerzitet Crne Gore.pmf. S. Slož tip pod u Pascal-u. Martinović. upisivanje i kretanje kroz fajl). V nedjelja Multiplekseri. Dinamički tipovi XII nedjelja podataka. XIII nedjelja Samoreferentne strukture podataka. X nedjelja Komponente računarskog sistema. el brojnog sistema (binarnog i heksadecimalniog) Nizovi u Pascal-u. Brojači (sinhroni. Rekurz. Nizovi slož tipova pod u Pascal-u.exe. Algoritmi za sortiranje nizova. Registri. 4 domaća po 2. Predavanja se mogu izvoditi i na engleskom i ruskom jeziku. Konsultacije. vježbe u računarskoj učionici.flip flopovi. raz komp nauka. vježbe u grupama od oko 20 studenata. CET. U okviru vj stud se upoznaju sa osn str pod i princ rada sa dat kroz progr jezik Paskal.MS. Sistemski softver osnovnog računara. konstr log mreža. IV nedjelja Pr kola (half adder. teh i real log kola. Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. komp rač. Mitić: Osnovi računarskih sistema. Rekurz. XI nedjelja Osn rač. testove i domaće zadatke. XV nedjelja Korišćenje programa debug. SET. G. Instrukcije proces i8086. Rajko Ćalasan . Stanišić: Principi programiranja. i nerekurz. vrst adres i instrukc proces i8086.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Principi programiranja Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan II 6 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. realiz funkcija pomoću logičkih kola. II nedjelja Pojam digit kola. Bruell . Izrada jedne prezentacije. Flip-flop. Karnoove mape. Realiz f pomoću multiplek Trostatički bafer. Složeni tipovi VI nedjelja podataka (RECORD.ac. alokacija i dealokacija memorije (NEW. dr Milan Martinović – nastavnik.

Učenje i samostalna izrada pripremnih i ispitnih zadataka. X nedjelja Stabla binarnog pretraživanja. III nedjelja Definicija. kao i razvijanje određene kreativnosti kod studenata. Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanjem ovog predmeta studenti se upoznaju i stiču navike da koriste osnovne strukture podataka. praktične računske vježbe na računarima. Vježbe: Nenad Mitić.ac.nedjelja Završni ispit XVII. Opterećenje studenta u časovima: nedjeljno3) Broj sati: 7 kredita x 40/30 =9 sati i 10 minuta Struktura opterećenja: 3 sata predavanja 3 sat računskih vježbi 3 sata i 10 minuta samostalnog rada.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Strukture podataka Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 6 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. mr Goran Šuković .me 212 . Prvi kolokvijum. Binarno drvo XIV nedjelja Stabla opšteg pretraživanja.Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (Nastava)+18 sata i 40 minuta (Priprema)+42 sati (Dopunski rad) Literatura: Predavanja: Milo V. Kombinatorni problemi i nizovi. STRUKTURE PODATAKA. B – stabla. Mergesort. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. dr Milenko Mosurović – nastavnik. praćenje i polaganje predmeta. Sortiranje.nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXIDopunska nastava i popravni ispitni rok nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. uključujući konsultacije u semestru4) Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 minuta) x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (prije početka semestra) 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 7x30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Simulacija i eliminacija rekurzije. Beograd. Ulančane liste.pmf. AVL . njihovu implementaciju i primjenu struktura podataka u pravljenju efikasnih algoritama. Nizovi. Predstavljanje grafa. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. XVI. Klas metode sortiranja (umetanjem i selekcijom). Konsultacije. 180 ECTS kredita). Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Osnovi programiranja:zbirka zadataka.Vladimir Nikić. Realizacija reda pomoći liste i niza. Jednostruko povezane liste . Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. VII nedjelja SLOBODNA NEDJELJA VIII nedjelja Definicija grafa i terminologija. Binarno drvo XV nedjelja II kolokvijum. Korisnički tipovi u Pascal-u. Rekurzivni tipovi. uključujući i polaganje popravnog ispita do 42 sati. 2000.saradnik. Kombinatorni problemi i nizovi. Pretraživanje u nizu. Red. Nizovi ako argumenti procedura i funkcija II nedjelja Analiza algoritama – složenost. mem reprez str pod i operac sa strukt pod. XI nedjelja Balansiranje stabla. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 2 domaća zadataka se ocjenjuju sa ukupno 4 poena (2 poen za svakdomaći zadatak) Dva kolokvijuma po 23 poena (ukupno 46 poena) Završni ispit 50 poena. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. Višedimnezionalni nizovi (nastavak) V nedjelja Stek. Studenti upoznaju memorijsku reprezentaciju struktura podataka. XII nedjelja Prioritetni red. Beograd.Saša Malkov. 2000. VI nedjelja Rekurzivni programi. Tomašević. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje. XIII nedjelja Heapsort. IV nedjelja Linearne strukture podataka. Višedimenzionalni nizovi u Pascal-u. koje su im neophodne za uspješno praćenje drugih predmeta. Quicksort. klasif. IX nedjelja Stabla. Realizacija steka pomoći liste i niza. Nizovi u Pascal-u.stablo. Dvostruko povezane liste. Matematički fakultet. SADRŽAJ PREDMETA Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Matematičke osnove.

uključujući konsultacije Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata.Završni ispit 50 poena. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. distribuirani OS. Klasični IPC problemi. X nedjelja Upravljanje memorijom. načinima realizacije. Ćorsokaci. U/I uređaji. Savo Tomović. kao i sa osnovama shell programiranja.Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.mat. principima i kriterijumima pri dizajnu. sa programiranjem korišćenjem sistemskih poziva. IX nedjelja Kolokvijum. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Bezbjednost. implementacija. terminacija. Galvin: Opearting Systems Concepts. IV nedjelja Osnovni koncepti operativnog sistema. Predrag Stanišić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. XIV nedjelja Multimedijalni. magistrale. i rade kolokvijum. Pojam operativnog sistema. na vježbama studenti se upoznaju sa glavnim savremenim operativnim sistemima. upis. Predrag Stanišić . Sistemski pozivi. XV nedjelja XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Planiranje niti.nastavnik. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. vježbe u grupama od oko 20 studenata.pmf. II nedjelja III nedjelja Pregled hardvera. VI nedjelja Slobodna nedjelja. Literatura: Tanenbaum: Modern Operating Systems. RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima operativnih sistema. memorije. stanja procesa. hijerarhije. dipl. 180 ECTS kredita). Međuprocesna komunikacija. višeprocesorski. Uslovljenost drugim predmetima: -UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE.5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Istorija operativnih sistema. Struktura OS. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Willey Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 2 sata samostalnog rada. Modeliranje. dr.me 213 . startovanje. VII nedjelja VIII nedjelja Planiranje procesa. rade i predaju sve domaće zadatke. XI nedjelja XII nedjelja Upravljanje ulazom/izlazom. . Uz to.Kolokvijum od 40 poena . V nedjelja Procesi i niti. OS kao proširena mašina i upravljač resursima.ac. XIII nedjelja Fajl sistemi. dr. Konsultacije. Procesori.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Operativni sistemi Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 6 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNOMATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod. . njihovom unutrašnjom strukturom. Prentice Hall International Silberchatz. Vrste operativnih sistema.

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova Ciljevi izučavanja predmeta: Da student usvoji osnovne matematičke pojmove i osposobi se da ih primjenjuje u računarstvu i informatici.ac. Matematika. ovjera prije početka semestra): 9 sati i 20 min x 2=18 sati i 40 min. konsultacije. svaki po 25 poena.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Matematika II Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 6 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. • završni ispit. Zbirka zadataka iz Matematike I. Stanišić. Ušćumlić. Granična vrijednost funkcije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: • 5 domaćih zadatka. uključujući i konsultacije. Literatura: M. Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno 7 kredita x 40/30= 9 sati i 20 min. ukupno 50 poena. Broj e. Njutn Lajbnicova formula. domaći zadaci. svaki po 2 poena. Uslovna vjerovatnoća Slučajne veličine. Jaćimović. 180 ECTS kredita). • 2 kolokvijuma. Tejlorova formula. Izvodi višeg reda. Metode integracije. Podgorica 2001. upis. izrada domaćih zadataka i kolokvijuma. Brojni niz. vanredni profesor Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja.me 214 . Osobine granične vrijednosti. kolokvijumi. u semestru Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min x 16=149 sati i 20 min. Realna funkcija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Prisustvo predavanjima i vježbama. Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Miličić. Beograd 1997. vježbe. Primjene određenog integrala. Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Sanja Rašović. ukupno 10 poena. Matematičko očekivanje i disperzija Matematičko očekivanje i disperzija neprekidne slučajne promjenjive II kolokvijum. Slučajni događaj. Predavanja: 2 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 5 sati i 20 minuta samostalnog rada. Ukupno opterećenje za predmet : 7 x 30= 210 sati Dopunski rad: 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min (nastava i završni ispit) + 18 sati i 40 min (pripreme) + 42 sata (dopunski rad). 40 poena. računa. P. Neophodne pripreme (administracija. Klasična definicija vjerovatnoće. Slobodna nedjelja I kolokvijum Neodređeni integral. Određeni integral. Granična vrijednost niza. Neprekidnost funkcije. Osobine Diferencijabilnost funkcija. SADRŽAJ PREDMETA Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja XVII nedjelja XVIII-XXI nedjelja Realni brojevi. Osnovne teoreme dif.pmf.

grammar: certainty Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata I 40 min. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. emal and newsgroups. Učenje za testove i završni ispit. 180 ECTS kredita). Website Designer. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . Word processing. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. Uslovljenost drugim predmetima: : Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: : Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Data bases and spreadsheets. (priprema) + 12 sati (dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. samostalnog rada I konsultacija Opterećenje studenta u semestruNastava i završni ispit: (2sata I 40 min. govorne vježbe Slobodna nedjelja Graphics and multimedia. grammar: Time clauses Programming. grammar: clauses of contrast Future trends. Struktura: 2 sata predavanja 40 min. Kolokvijum 20 poena. Present simple vs present continuous Languages. Ime i prezime nastavnika i saradnik: Dr Igor Lakić. John McEwan Basic English for Computing Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. (nastava) + 5 sati I 20 min. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Priprema i upis semestra The Internet. grammar: Present perfect passive.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik II Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan II 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Ukupno opterećenje: 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad: 60 – 48 = 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min.Neophodna priprema: 2 x (2 sata i 40 min.Prezentacija sa 20 poena. Konsultacije.) = 5 sati i 20 min. grammar: modal verbs must and have to . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Savo Kostić Napomena: 215 . Glendenning. grammar: Reported speech Low level systems. grammar: will and would IT Manager. grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas). The Internet 2: World Wide Web. grammar: Making predictions Future trends 2. radi domaće zadatke.Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. Literatura: Eric H. grammar: Past simple vs Past continuous. grammar: prepositions Analyst / programmer.) x 16 = 42 sata i 40 min. grammar: -ing forms and infinitives.

Završni ispit 50 poena. Relaciona algebra. Upitni jezik. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 46 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (Nastava i završni ispit)+16 sati i 40 minuta (priprema)+46 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. DDL. Neophodne pripreme (administr. RAČUNARI I PROGRAM. Domen. generalizacija.. upis. njihovom unutrašnjom strukturom.. E/R model.UVOD U KOMPJUT. Opšta stuktura DBMS. Nedostaci klas pristupa zasn sa fajl sistemu. Relacioni model. Dijagrami. Osnovni koncepti. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.pmf. atribut. Prošireni E/R model. Glavni zadaci i komponente DBMS. Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. OPERATIVNI SISTEMI Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima baza podataka. Sist uprav baz. rade i predaju sve domaće zadatke. Instanca i shema. II nedjelja Nivoi apstr podat. atributi. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. V nedjelja E/R model. Strukturni dio relacionog modela. i rade kolokvijum. Addison-Wesley Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). skup entiteta. Modeli podataka. XV nedjelja SQL DML. SQL DDL. IV nedjelja E/R model. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Kolokvijum od 40 poena . Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka.nastavnik. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. dr Predrag Stanišić . Enititet. .me 216 . McGraw-Hill C. s posebnim akcentom na upitni jezik SQL. Primarni i spoljašnji ključ. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod.ac. Grupisanje i upiti nad više relacija. III nedjelja Korisnici sistema. Ekvivalentnost relacionih manipulativnih formalizama. NAUKE. VI nedjelja Integritetni dio modela. agregacija. 180 ECTS kredita). Primjeri. DSDL. Upiti nad jednom relacijom. DCL. VII nedjelja SLOBODNA NEDJELJA VIII nedjelja Prevodjenje iz E/R modela u relacioni. XII nedjelja Relacioni račun torki i domena. Date An Introduction to Database Systems. veze. dr Predrag Stanišić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. principima i kriterijumima pri dizajnu. Uslovljenost drugim predmetima:. relacija. spajanja. Uz to. načinima realizacije. opšta ograničenja. vježbe u grupama od oko 20 studenata. XIV nedjelja SQL DML. Literatura: Silberchatz. mr Aleksandar Popović. administraciju i programiranje baza podataka.. DML. u semestru Nastava i završni ispit: : (9 sati i 20 minuta) x16 = 149 sati i 20 minuta. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. studenti se upoznaju sa nekim od glavnih savremenih SUBP.J. XI nedjelja Proširena relaciona algebra. ovjera prije početka semestra) 2 x (8 sati i 20 minuta) = 16 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 7x30 = 210 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. Specijalizacija. Jaki i slabi entiet... podataka. Korth: Database Systems Concepts. Baza podataka.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar BAZE PODATAKA I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije.. XIII nedjelja SQL DML. XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Predavanja: 3 sata Vježbe: 3 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata i 40 minuta. IX nedjelja Kolokvijum X nedjelja Relacioni manipulativni formalizmi. Podupiti. tipovi veza. Primjeri. Konsultacije.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr. kolokvijumi Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti drugim predmetima Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da upozna studenta sa konceptima objektno-orijentisanog programiranja i da ga osposobi za programiranje na jeziku C++. Mikroknjiga. Milo Tomašević nastavnik.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Objektno-orijentisano programiranje Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje :Primijenjene studije. Specifičnosti C++ Klase Statički članovi i funkcije. Apstraktne klase Preklapanje operatora. mr Igor Ivanović saradnik Tomašević. dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40). Neophodne pripreme 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Predavanja: 2 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 2 sata i 40 minuta. Milićev. Prijateljske funkcije i klase Konstruktori i destruktori. Literatura: D. 180 ECTS kredita). Nasleđivanje SLOBODNA NEDJELJA I kolokvijum Polimorfizam Višestruko izvođenje. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: dva domaća zadatka po 5 poena (ukupno 10). vježbe. konsultacije. Ivanović. Sveobuhvatni primer Elementi jezika nasleđeni od C. Obrada izuzetaka Generički mehanizam Razni primeri i zadaci. završni ispit 50 poena Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr. Priprema za ispit II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok nedjeljno Opterećenje studenta u časovima: u semestru Nastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. Objektno-orijentisano programiranje na jeziku C++. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Milo Tomašević Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod nastavnika 217 . studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. Operatorske funkcije Standradni ulaz/izlaz. O objektno-orijentisanoj paradigmi programiranja O jeziku C++. domaći zadaci.

1998. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 2 sata samostalnog rada. 5 Laslo Kraus: Programski jezik C sa rešenim zadacima. * Prvi kolokvijum (gradivo predavanja 10 poena + gradivo vj 20 p). Addison−Wesley. uz praktičan rad u računarskoj učionici.ac. vježbe. rad sa potprogr. Mass. Ullman: The design and analysis of computer algorithms. K. Predstavljanje Tjuringove mašine pomoću dijagr koji je sast od elem mašina. 1998. dr Milan Martinović Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Dalji primjeri Tjuringovih mašina: R. odnosno nose 180 kredita. Zad o zaustav. R. Slobodna nedjelja Normalno računanje po Tjuringu. Mašina za množenje dva broja P. vježbe u računarskoj učionici. Tjuringova mašina sa nekoliko traka. Konstruk tablice po zadatom dijagramu. Apstrakcije mašine RAM. Beograd. Aho. Konsultacije. Churchova teza. Mašina sa upisanim programom RASP.pmf. Univerzitet Crne Gore.me 218 . Da se nauči šta je to računar (u teorijskom smislu) i šta računar može da uradi. samostalni rad u računarskoj učionici. Martinović. Konverziona funkcija t. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. ilustrovano sa primjerima čiji je nivo intermediate. Def Tjuring dijagrama. Ritchie: Programski jezik C. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: 1 A. Razni pr nerješivih skupova. Model M (upisani program + indir adres) I pr: rad sa nizom. Univerzalna Tjuringova mašina.. 1970. Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 50 poena.D. Element Tjuringove mašine. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Intuitivni pojam algoritma. Dalji primjeri Tjuringovih mašina: Tr. Berlin. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Konverziona funkcija nt. 3 M. 1974. dr Milan Martinović − nastavnik. Samostalni rad−učenje. Da se nauči programski jezik C. Studije traju 6 semestara. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva domaća zadatka (po pet poena) od 0 do 10 poena.E. Modeliranje nad azbukom A1. Detaljno i kompletno o programskom jeziku C. polaže se u rač učionici. Ebbinghaus: Turing Maschinen und berechenbare Funktionen. Hopcroft. ECTS. J. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati . Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja. Šćepanović: Teorija algoritama i programski jezik Pascal.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar PROGRAMIRANJE I Broj ECTS kredita Fond časova obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene osnovne studije na Prirodno−matematičkom fakultetu. ETF. pojam loadera. 6 Slajdovi sa vježbi. Model RAM (Random Access Machine). 1990. mr Aleksandar Popović − saradnik. L. Definicija Tjuringove mašine. Mašina Tp.V. Složenost programa za RAM. upis. 4 Brian W. Podgorica. Superpozicija funkcija koje su izračunljive po Tjuringu.s. Beograd. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Uslovljenost drugim predmetima: Strukture podataka ili Principi programiranja Ciljevi izučavanja predmeta: Tjuringove mašine i drugi modeli računara. R.D. Springer Verlag. studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE. Algoritmi i njihova složenost. L. Kernighan. Primjeri programa za RAM. 2 H. Tl. prvi kolokvijum od 0 do 30 poena. Dennis M. Reading. Mašinska riječ (riječ koja prikazuje mašinu). drugi kolokvijum od 0 do 30 poena i završni ispit od 0 do 30 poena. J. Savremena administracija.

praćenje i polaganje predmeta. Konvergencije brojnih redova. 180 ECTS kredita).me 219 . -D. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Granična vrijednost i neprekidnost funkcija više promjenljivih Diferencijabilnost više promjenljivih. Vjerovatnoća i matematička statistika. Testiranje hipoteza i intervali povjerenja. Slobodna nedjelja I kolokvijum Funkcionalni nizovi i redovi. konsultacije. studijski program: RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. Z. II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Nedjeljno Opterećenje studenta u časovima: 4) u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16 = 85 sati i 20min 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min. Neprekidnost. diferencijabilnost i integrabilnost funkcionalnih redova. ovjera prije početka Vježbe: 2 semestra): 5 sati i 20 min x 2 = 10 sati i 40 min Ostale nastavne aktivnosti: Ukupno opterećenje za predmet : 4 x 30 = 120 Dopunski rad: 24 Individualni rad studenata: 1 sat i 20 min. upis. dr Vladimir Božović. Raspodjela nekih statistika. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje. Ocjena parametara raspodjela.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Matematika III Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene osnovne studije. Matematička analza I. teorijom brojnih i funkcionalnih redova i osnovama matematičke analize. Banjević. Ivković. Kadelburg Matematička analiza I. -Dva kolokvijuma od po 20 poena -Završni ispit 50 poena. D.Pavićević. Brojni redovi. Struktura opterećenja: 85 sati i 20min (nastava + završni ispit) + 10 ukjučujući i konsultacije i izradu domaćih sati i 40 min (pripreme) + 24 sata (dopunski rad) zadataka Literatura: -V. Adnađević. Ž. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da studenti usvoje I ovladaju osnovama diferencijalnog računa funkcija više promjenjljivih.ac. Lokalne ekstremne vrijednosti funkcija više promjenljivih. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Nastavnik: Doc. Uslovni ekstremum. Ravnomjerna konvergencija. dr Vladimir Božović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.I. Predavanja: 2 Neophodne pripreme (administracija. -Z. II. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Posebne naznake za predmet: Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak).Gavrilov.pmf. kolokvijumi. Parcijalni izvodi. vježbe. Osnovni pojmovi matematičke statistike Normalna raspodjela. Kriterijumi za konvergenciju redova sa pozitivnim članovima. domaći zadaci.

ac. Москва. Softverski koncept distribuiranih sistema. M. Systems – Principl. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Operating Syst.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Distribuirani računarski sistemi Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 6 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU -studije traju 6 sem.pmf. New Jersey. II Kolokvijum... Performanse paralelnih i distribuiranih računarskih sistema. Troslojni P-A-D model obrade podataka. Klasifikacija i istorijat paralelnih i distribuiranih sistema. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Nedjeljno Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 2 sata samostalnog rada. “Основы многопоточного. Р. Paralelizam zadataka i paralelizam podataka. Tanenbaum. Inc. Koordinacija distribuiranih procesa. Osnovni pojmovi. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Dva kolokvijuma se ocjenjuju ukupno sa 64 poena. S.me 220 . Вильямс. Inc. osnovama paralelnog programiranja i algoritmima za izvršavanja konkurentnih programa. dr Stevan Šćepanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. . Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. А. SLOBODNA NEDJELJA I Kolokvijum Tehnologija klijent/server. Završni ispit 30 poena.“Distribut. Prentice-Hall. Osnove paralelnog programiranja. 1995. 180 ECTS kred. Distribuirana zajednička memorija. Karakteristike računara visokih performansi. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaći zadaci se ocjenjuju sa ukupno 6. Konsultacije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. van Steen . Procesi i niti. параллельного и распределенного программирования ”. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. 2002. Tanenbaum..“Distribut. Sinhronizacija vremena u distribuiranim sistemima. S. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati. Osnovni principi izgradnje distribuiranih sistema. dr Stevan Šćepanović . Distribuirani fajl sistem. Г. and paradigms”. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 satiStruktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: А.nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 2003. Komunikacija i sinhronizacija konkurentnih procesa. Эндрюс. Pravci budućeg razvoja super računara. New Jersey.Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upozn sa: hard i soft str distribuiranih i paralelnih računarskih sistema. Određivanje stanja distribuiranog sistema. upis. Prentice-Hall.”. Algoritmi međusobnog isključenja kritičnih intervala.

grammar: Giving advice Communication systems. grammar: Collocations Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta u semestruNastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 minuta Neophodne pripreme 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad: za pripr isp u popr isp roku. grammar: Time clauses Websites. grammar: Relative clauses The Internet. Učenje za testove i završni ispit. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić.Prezentacija sa 20 poena. Glendenning. Sadrzaj predmeta Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Priprema i upis semestra Computer Users.. Peripherals. govorne vježbe Slobodna nedjelja Graphical User interface.Kolokvijum 20 poena. Savo Kostić Napomena: 221 . grammar: Verb patterns Applications Programs. grammar: -ing clauses Networks. grammar: Complex instructions Multimedia. uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Operating Systems. radi domaće zadatke. grammar: Comparison and contrast. 180 ECTS kred. John McEwan Information Technology Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se:5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena).Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Engleski jezik III Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan III 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU -studije traju 6 sem. grammar: Present passive . uklj i polag popr isp do 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 minuta (Nastava)+ 5 sati i 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. nedjeljno Broj sati: 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura opterećenja Predavanja: 2 sata Vježbe: 0 Individualni rad studenata: 40 minuta Literatura: Eric H. grammar: Warnings The World Wide Web. grammar: Prepositions of place. Computer Architecture.Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbanja.Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) . grammar: Past simple vs Present perfect. grammar: -ing form as noun and after prepositions Kolokvijum (1 čas). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Computer Applications. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. Konsultacije.

predaju domaće zadatke. u semestru Nastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaći zadaci se ocjenjuju ukupno sa 10 poena. administriranje i upravljanje mrežom. Osnovni pojmovi o računarskim mrežama i prenosu podataka. New York. Amsterdam. Kompjuter biblioteka. Pojam i karakteristike komunikacijskog kanala. Principi pouzdanog prenosa podataka i kontrola toka podataka. Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Uvod. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa hardverskom i softverskom strukturom i osnovnim karakteristikama računarskih mreža i njihovom praktičnom primjenom. Topologije IV nedjelja računarskih mreža. Mrežni sloj OSI modela. Санкт-Петербург. Adresiranje na sloju linka podataka u Ethernet mrežama.Shay William A. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Planiranje i kabliranje mreža. Komutacija i metode komutacije. Upoznavanje studenata sa aktuelnim tipovima računarskih mreža i trendovima njihovog razvoja. Halsall. XV nedjelja Završni ispit XVI nedjelja Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da aktivno prate nastavu. Н.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Računarske mreže i komunikacije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni IV 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara.Г. Ethernet. Ruteri.me 222 . 1996. osnovne komponente VI nedjelja i arhitektura. Komunikaciona (mrežna) oprema. Lokalne računarske mreže i komuniciranje XIII nedjelja kroz medijume sa višestrukim pristupom. Sredstva i načini za prenos podataka. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Sredstva i načini za prenos podataka. Klasifikacije računarskih mreža.А. Питер. VIII nedjelja IX nedjelja IP adresiranje. . Metode. Aplikativni sloj. V nedjelja Transportni sloj. Олифер. dr Stevan Šćepanović – nastavnik. Pojam i karakteristike komunikacijskog kanala. Konsultacije. VII nedjelja SLOBODNA NEDJELJA I Kolokvijum. Paris. II Kolokvijum. rade oba testa i urade sve planom predviđene praktične vježbe. Čačak 2004. Globalne i lokalne mreže. Komunikacije kao bitan segment našeg života.. Svičevi i svičing XIV nedjelja Principi izgradnje računarskih mreža..ac.“Компьютерные сети“.“Data Communications.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. sredstva i kodovi za kontrolu ispravnosti i pouzdanosti prenosa X nedjelja podataka. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Algoritmi i protokoli rutiranja. Kanalski ili sloj linka podataka.pmf.. Sidney …. Олифер. F. Izučavanje načina i metode poboljšanja performansi računarskog mreža i povećanja brzine i kvaliteta prenosa podataka. funkcionisanje i protokoli. 180 ECTS kredita). Protokoli za korekciju grešaka u kanalskom sloju. Dva testa se ocjenjuju ukupno sa 60 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Stevan Šćepanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Završni ispit 30 poena. Computer Networks and Open Systems”. “Savremene komunikacione tehnologije i mreže“. Internetworking. Addison-Wesley Publishing Company. Neophodne pripreme 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Literatura: В. Principi i sredstva izgradnje globalnih računarskih mreža. ISO OSI i TCP/IP model. XII nedjelja Medijumi za prenos podataka. II nedjelja Mrežni servisi. XI nedjelja Fizički sloj. Hronologija nastanka i razvoja računarskih mreža. mr Ivana Todorović . . Pripremna nedjelja I nedjelja nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 1 sat i 40 minuta. 2004. III nedjelja Slojevita mrežna arhitektura.

Addison−Wesley. dr Milan Martinović 223 . 1990. saradnik. Podgorica. Kernighan. Neke teoreme iz teorije brojeva. Obilazak grafa po dubini. 1970. Martinović. Binarno pretraživanje. podijeli pa vladaj. Hešovanje. grafova. Hopcroft.D. Tri klase jezika. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura optеrećenja: 3 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 2 sata samostalnog rada. upis. prvi kolokvijum od 0 do 30 poena. Na vjež se rade odgovarajući programi na programskom jeziku C. Drveta binarnog pretraživanja. savremena kriptografija i NP(kompletni zadaci. Beograd.me Dva domaća zadatka (po pet poena) od 0 do 10 poena. Uslovljenost drugim predmetima: Strukture podataka ili Principi programiranja Ciljevi izučavanja predmeta: Na predavanjima se uči o alg i njih logičkoj složenosti. Optimalna drveta binarnog pretraživanja. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. * Prvi kolokvijum (gradivo predavanja 10 poena + gradivo vježbi 20 p. vježbe u računarskoj učionici. studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE. Završni ispit (gradivo predavanja 30 poena).. nastavnik. 1998. Slobodna nedjelja Kruskalov algoritam za obuhvatno drvo. Savremena administracija. Ispitivanje primalnosti. 1998. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati. Ebbinghaus: Turing Maschinen und berechenbare Funktionen. Quicksort. Nedeterministička Tjuringova mašina. Radikalno uređivanje. 2 H. binarna drveta. balansiranje i dinamičko programiranje. Ritchie: Programski jezik C. Mass. polaže se u rač učionici. samostalni rad u računarskoj učionici.D. Donja granica za složenost kada je uređivanje u pitanju. Konsultacije. Kript pomoću javnog klj: metoda kvadrat ostatka. Kriptografija pomoću javnog ključa: način RSA. 6 Slajdovi sa vježbi. Springer Verlag. ECTS. Samostalni rad−učenje. ETF. Reading. vježbe. J. 4 Brian W. Berlin. Beograd. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Posebne naznake za predmet: Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.pmf. Euklidov algoritam i njegova složenost. Studije traju 6 semestara. drugi kolokvijum od 0 do 30 poena i završni ispit od 0 do 30 poena. Heapsort. Cilj je da se nauči teorija alg. Stream cipher. 1974. odnosno nose 180 kredita. Cilj je da se nauči teorijia algoritama i da se nauči pr jezik C. Aleksandar Popović. Aho. Order statistics. 3 M. Glavna poglav su: teh programiranja. Tehnike programiranja: rekurzija. Univerzitet Crne Gore. 5 Laslo Kraus: Programski jezik C sa rešenim zadacima.ac. Ullman: The design and analysis of computer algorithms. drveta i binarnih drveta. Dennis M. dr Milan Martinović. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 satiStruktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Literatura: 1 A. Algoritam za tranzitivno zatvorenje (da li postoji put).E. Algoritam za najkraći put. Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja. Neki zadaci za koje je dokazano da su teško rješivi. Šćepanović: Teorija algoritama i programski jezik Pascal.V. Dokaz da je zadatak SAT NP−kompletan. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Memorijsko predstavljanje listi. J.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar PROGRAMIRANJE II Broj ECTS kredita Fond časova obavezni IV 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene osnovne studije na Prirodno−matematičkom fakultetu. R.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Internet tehnologije
Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezan

VI

6

2P+2V

Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Položeno Programiranje I i Programiranje II. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim tehnologijama
kreiranja web aplikacija. Ovladavanje alatima i tehnikama projektovanja, implementacije i održavanja web aplikacija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: mr Goran Šuković, mr Igor Ivanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije.
Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Uvod. Web čitači, proxy. Pregled server-side i client-side tehnologija. Uvod u HTML. HTML, XHTML, HTML5. HTML5. Cascade Style Sheets – CSS Cascade Style Sheets – CSS Cascade Style Sheets – CSS Slobodna nedjelja JQuery. JQuery. PHP – instalacija i podešavanje, Promjenljive. Aritmetika i uslovne naredbe JQuery.. PHP – indeksirani i asocijativni nizovi. Petlje. Matematičke funkcije. Stringovi. PHP – povezivanje sa bazom podataka XML XSLT i XML. Sigurnost veb-aplikacija. i obrada XML dokumenata Content Mangement Systems – CMS. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka Struktura: semestra): 3 sata x 2 nedjeljno = 6 sati 2 sata predavanja Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 1 sat vježbi Dopunski rad:68 sata 2 sata i 20 minuta samostalnog Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat rada, uključujući konsultacije priprema) + 68sati (dopunska nastava)
Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju sve domaće zadatke i testove.

Literatura: Jennifer Niederst – " Web Design in a Nutshell" (O'Reilly, 2007)
Jason Lengstorf – " Pro PHP and jQuery" (Apress, 2010) Luke Welling, Laura Thomson – ”PHP and MySQL Web Development (4th Edition)”

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka po 6 poena (ukupno 30 poena) 4 testa u obliku
kviza po 5 poena (ukupno 20 poena) Završni ispit – projekat 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.. Posebnu naznaku za predmet:Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 40 studenata. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: mr Goran Šuković Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

224

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

BAZE PODATAKA 2
Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni

IV

5

2P+2V

Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije, studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: -UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE, RAČUNARI I PROGRAMIRANJE, OPERATIVNI
SISTEMI, BAZE PODATAKA

Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti se upoznaju sa naprednijim temama iz baza podataka, sa teorijskog, kao i s
praktičnog aspekta. Studenti se detaljnije upoznaju sa upotrebom i administriranjem nekog od glavnih savremenih SUBP, kao i naprednijim programiranjem sa bazama podataka, u savremenom programskom alatu.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr. Predrag Stanišić - nastavnik, mr Aleksandar Popović - saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Učenje i samostalna izrada
praktičnih zadataka. Konsultacije. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pogledi. Kreiranje, izmjena. Pogledi koji se mogu i ne mogu ažurirati. Administriranje sistema. Korisnici, uloge i privilegije. Administriranje sistema. Bekap i restauracija. Default objekti, pravila i korisnički definisani tipovi. Alati za projektovanje i generisanje sheme baze podataka. Normalizacija sheme. SLOBODNA NEDJELJA Kolokvijum. Transakcije. Detekcija greške, otkaz. Uskladišt procedure. Elementi programa. Promjenljive, kontrolne strukture. Korišćenje SQL-a. Uskladištene procedure. Kursori. Trigeri. Trigeri. Korisnički definisane funkcije. Razni DBMS. Primjeri i poređenja. Razni DBMS. Primjeri i poređenja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

nedjeljno
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: Predavanja: 3 sata Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti: 0 Individualni rad studenata: 1 sat i 40 minuta.

u semestruNastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 sati i 40 minuta.Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad)

Literatura: Silberchatz, Korth: Database Systems Concepts, McGraw-Hill
C.J. Date An Introduction to Database Systems, Addison-Wesley

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak),Kolokvijum od 40 poena ; Završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebna naznaku za predmet: Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata, vježbe u grupama od oko 20 studenata.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr. Predrag Stanišić
Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

225

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Matematika IV
Broj ECTS kredita Fond časova

obavezni

IV

6

2P+2V

Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije, studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Nije uslovljen polaganjem drugih predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa pojmovima i tvrđenjima iz diferncijalnih jednačina i numeričkih metoda Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Radoje Šćepanović, red. prof. - nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja svakog poglavlja, izrada konkretnih primjera, samostalna izrada domaćih radova.

Sadržaj predmeta:
Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Diferencijalne jednačine (DJ) prvog reda (osnovni pojmovi, teorema o egzistenciji rješenja, tipovi jednačina prvog reda) DJ višeg reda. Homogena linearna diferencijalna jednačina (LDJ) n –og reda Nehomogena LDJ n –og reda. Partikularna rješenje. Metod varijacie konstanti. LDJ n –og reda sa konstantnim koeficijentima Rješavanje DJ pomoću redova. Beselova jednačina Sistemi DJ (osnovni pojmovi, teorema o egzistenciji rješenja). Metod eliminacije. Sistemi LDJ sa promjenljivim i konstantnim koeficijentima SLOBODNA NEDJELJA 1. kolokvijum Aproksimacija funkcija: Interpolacija Aproksimacija funkcija: Metod najmanjih kvadrata Numeriko diferenciranje i integraljenje Numeričko rješavanje jednačina f(x)=0 Numeričko rješavanje sistema jednačina Numeričko rješavanje diferencijalnih jenačina 2. kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenta u časovima: Nedjeljno Broj sati: 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Struktura optеrećenja: Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati; Neophodne pripreme prije početka semestra 3 sata predavanja (administracija, upis, ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati; Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 3 sata računskih 180 sati ; Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje vježbi popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) ; Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski 2 sata samostalnog rada, rad) uključujući konsultacije Literatura: R.Šćepanović, M. Martinović: Diferencijalne jednačine, Unirex+PMF, Podgorica, 1994 M. Martinović, R.Šćepanović: Numeričke metode, Unirex+PMF, Podgorica, 1995 Oblici provjere znanja: Dva kolokvijuma po 10 poena. Prisustvo nastavi 5 poena, izrada domaćih zadataka po 5 poena, ukupno 10 poena. Završni ispit 50 poena. Posebna naznaku za predmet: Predavanja se izvode zajedno za sve studente (30 studenata) Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Radoje Šćepanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

226

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Engleski jezik IV
Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezan

IV

2

2P+0V

Studijski programi za koje se organizuje: Primijenjene studije, studijski program RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe
engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić, Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja i vježbanja. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.

Sadrzaj predmeta
Pripremna nedjelja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Priprema i upis semestra Computing support; grammar: Giving advice; Data Security 1; grammar: Cause and effect; Data Security 2; grammar: Cause and effect 2 ; Software Engineering; grammar: If clauses; People in Computing; grammar: Requirements; Recent Developments in IT; ability; Slobodna nedjelja The Future of IT; grammar: Predictions; Electronic Publishing; grammar: Prefixes; -ise verbs; Computer viruses; grammar: Listing; Computers in the office; grammar: The passive; Computers in Education; grammar: Giving examles; Computers in Medicine; grammar: Explanations and definitions; Robotics; grammar: Compound nouns; Virtual reality; grammar: Classifying Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok

Opterećenje studenta
u semestruNastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 minuta Neophodne pripreme 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad: za pripr isp u popr isp roku, uklj i polag popr isp do 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 minuta (Nastava)+ 5 sati i 20 minuta (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu, radi domaće zadatke, uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. nedjeljno Broj sati: 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura opterećenja Predavanja: 2 sata Vježbe: 0 Individualni rad studenata: 40 minuta

Literatura: Eric H. Glendenning, John McEwan Information Technology

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena), Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena) ,Prezentacija sa 20 poena, Kolokvijum 20 poena. Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić, Savo Kostić
Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

227

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Arhitektura računarskih sistema
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni

V

5

2P+2V

- Studijski programi za koje se organizuje: Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovama na kojima počivaju savremeni
računarski sistemi: sa osnovama logičkog odlučivanja računara, obrade i čuvanja podataka u računaru, sa osnovnim funkcionalnim jedinicama računarskog sistema, kao i sa osnovama dizajniranja računara. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Veselin N. IVANOVIĆ Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, rač vj. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije.

Sadržaj predmeta:
Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje. Organizacija računara, Razvoj i istorijat računarske tehnike; Tehnologija integrisanih digitalnih kola. Ciljevi projektovanja digitalnih sistema; Boolova algebra i logička kola; Projektovanje kombinacionih kola; Sekvencijalna kola. Vremensko vođenje, Leč; Prekidačke funkcije, Prekidačke mreže; I kolokvijum
SLOBODNA NEDJELJA

Minimizacija prekidačkih funkcija, Karnoove mape; Osnovni digitalni sistemi različitog nivoa složenosti. MSI komponente; Memorije, Čuvanje instrukcija i podataka u računarima, LSI komponente, RAM i ROM memorije; Memorije velikog kapaciteta, Hijerarhija memorije; Programabilna logička kola; II kolokvijum Centralna procesorska jedinica; Kontrola procesorske jedinice, Primjeri mikroprograma; Primjer prostog računara; Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu
Nedjeljno 5.0 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minutaNeophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5.0x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati)Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (Nastava)+13 sati i 20 min. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad)

Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju sve domaće zadatke, odrade laboratorijske vježbe i rade obakolokvijuma

Literatura:M.M. Mano, Logic and computer design fundamentals, Prentice Hall, 2004. M. Balch, Complete
digital design, A comprehensive guide to digital electronics and computer system architecture, McGraw-Hill 2003.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 dom zad se ocj sa ukupno 5 p (1 p za svaki dom zad), Aktiv za vrij
izvodjenja nast i pris do 5 p, Dva kolokv po 20 p (ukupno 40 p) Završni ispit 50 p. Prelaz ocj se dobija ako se kumulativ sakupi najmanje 51 p. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 60 studenata. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Veselin N. IVANOVIĆ

Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

228

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Teorija složenosti algoritama
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni

V

4

3P+1V

Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje, praćenje i polaganje predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanjem ovog predmeta studenti se upoznaju sa osnovnim pitanjima i problemima
teorijskog računarstva i razvijaju sposobnost da prave efikasne algoritame.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Milenko Mosurović – nastavnik. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Učenje i samostalna izrada efikasnih programa. Konsultacije. Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno Broj sati: 4 kredita x 40/30 =5 sati i 20 minuta Struktura opterećenja: 3 sata predavanja 1 sat računskih vježbi 1 sata i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije Priprema i upis semestra Uvod. Pojam vremenske i prostorne složenosti algoritama, asimptotske oznake. Osnovne strukture podataka. Primjeri efikasnih algoritama za sortiranje. Algoritmi u teoriji brojeva. Algoritmi u kriptografiji. RSA-algoritam. Eliptičke krive. Algoritmi za množenje velikih brojeva (Karatcubin, Tomov). Štrasenove formule za množenje matrica. Diskretne furijeove transformacije. FFT algoritam. Množenje polinoma. Slobodna nedelja. Prvi kolokvijum. Tjuringova mašina i jezici. NP – kompletni zadaci. Dokaz Kukove teoreme. Klase složenosti. Problemi popločavanja. Uvod u moalne logike – sintaksa i semantika. Donje ocjene složenosti nekih modalnih logika. Tablični algoritam – gornja ocjena složenosti nekih modalnih logika. Drugi kolokvijum. Završni ispit. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra
Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta

Ukupno opterećenje za predmet: 4x30 = 120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita do 24 sati. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (Nastava)+10 sata i 40 minuta (Priprema)+24 sati (Dopunski rad)

Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju sve domaće zadatke i rade oba kolokvijuma. Literatura: Predavanja: M. Mosurović: Složenost algoritama – skripta. Wilf H.S., Algorithms and Complexity, Prentice-Hall International, cop. 1986. Sedgewick R., Algorithms, Second edition, Addision-Wesley, Reading, MA, 1988.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
2 domaća zadataka se ocjenjuju sa po 5 poena (ukupno 10) Dva kolokvijuma po 25 poena (ukupno 50 poena) Završni ispit 40 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.

Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Milenko Mosurović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

229

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Periferije i interfejsi
Broj ECTS kredita Fond časova

obavezni

V

5

2P+2V

Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Praktično upoznavanje sa hardverskom i softverskom strukturom klase
personalnih računara. Ovladavanje naprednim mogućnostima Microsoft Office programskih alata. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Stevan Šćepanović – nastavnik, mr Ivana Todorović saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vježbe u računarskoj učionici / labor. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije. PLAN RADA Pripremna nedjelja I nedjelja Priprema i upis semestra II nedjelja Uvod. Osnovni pojmovi o računarskim periferijama i interfejsima. I-P-O model računarskog sistema. Arhitektura PC računara IBM kompatibilnih. III nedjelja Osnovne komponente personalnih računara i njihove osnovne funkcije. Način funkcionisanja personalnog računara. Komunikacija između računara i perifernih uređaja. IV nedjelja Prekidi, obrada prekida i vektori prekida. V nedjelja VI nedjelja Funkcionalne karakteristike mikroprocesora. Arhitektura mikroprocesora 8086/88 firme Intel. Familija mikroprocesora firme Intel.

Karakteristike asemblerskog programa. Programski model miikroprocesora 32-bitne Intelove arhitekture. Osnove asemblerskog programiranja. VII nedjelja SLOBODNA NEDJELJA VIII nedjelja Razvoj Pentijum mikroprocesora. Pentijum 4. Funkcije BIOS-a i operativnog sistema. IX nedjelja I Kolokvijum X nedjelja Operativni sistemi personalnih računara. XI nedjelja Instalacija i održavanje personalnih računara. XII nedjelja Operativna memorija personalnih računara. XIII nedjelja Magistrale i disk podsistemi personalnih računara. XIV nedjelja Fajl sistemi: FAT, FAT32, HPFS, NTFS i UNIX fajl sistem. XV nedjelja Video podsistemi. Ulazno/izlazni portovi. Štampači i skeneri. Dodatni periferni uređaji i oprema. XVIII Kolokvijum XVIIZavršni ispit Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXIObaveze studenta: Studenti su obavezni da aktivno prate nastavu, predaju domaće zadatke, rade testove i oba kolokvijuma. u semestru Nastava i završni ispit: : (6 sati i 40 minuta) x16 = 106 nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta sati i 40 minuta.Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera Predavanja: 2 sata prije početka semestra) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Vježbe: 2 sata Ukupno opterećenje za predmet: 5x30 = 150 sati Dopunski rad: Ostale nastavne aktivnosti: 0 za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje Individualni rad studenata: 2 sata i 40 popravnog ispita od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava i završni minuta. ispit)+13 sati i 20 minuta (priprema)+30 sati (dopunski rad) Literatura: Scott Mueller, - "Nadgradnja i popravka PC-ja", CET, Beograd, 2003. (prevod 14. izdanja). Hans-Peter Messmer, - “PC hardver”, Kompjuter Biblioteka, Čačak, 2002. Kip R. Irvine, - “Assembly Language for Intel-Based Computers“ (4th Edition), Prentice Hall, 2002. Razni domaći i strani časopisi iz oblasti PC računara. (Računari, PC Press, PC Chip itd.) Internet. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Domaći zadaci se ocjenjuju sa uk 10 poena. Dva kolokvijuma se ocj enjuju ukupno sa 60 poena. Završni ispit se ocjenjuje sa 30 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.

Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

230

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Programski prevodioci
Broj ECTS kredita Fond časova

obavezni

V

6

3P+2V

Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Položeno ProgramiranjeI i Programiranje II. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa teorijskim i praktičnim znanjima

potrebnim za razvoj i implementaciju programskih prevodilaca za različite tipove programskih jezika.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: mr Goran Šuković, dr Savo Tomović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici /

laboratoriji. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije.
Sadržaj predmeta:

Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja
Nedjeljno

Priprema i upis semestra Princip rada programskih prevodilaca. Tipovi prevodilaca. Leksička analiza. Konačni automati. Regularni izrazi. Flex. Gramatike i jezici. Sintaksna analiza – "top-down" parseri. Sintaksna analiza – "Bottom-up" parseri. LR(0), LR(1) i SLR(1) parseri. Sintaksna analiza – LALR parseri, Slobodna nedjelja. I kolokvijum Semantička analiza. Sintaksno-vođenje prevođenje. Ponašanje programa u vrijeme izvršavanja ("runtime behaviour"). Objektno-orijentisani programski jezici. Troadresni kod. Generisanje koda. Generisanje koda (nastavak). Uvod u analizu programa. Analiza i transformacija programa. Uvod u "dataflow" analizu. Optimizacija programskih petlji. Alokacija registara. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok
Opterećenje studenata na predmetu
U toku semestra Nastava

i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sat Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, 6 kredita x 40/30 = 8 sati upis, ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za Struktura: predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita 3 sata predavanja u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog 2 sata vježbi ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke 3 sata samostalnog rada, do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati)Struktura uključujući konsultacije opterećenja: 128 sati (Nast)+16 sati (Pripr)+36 sati (Dop rad) Studenti su obavez da pohađaju nastavu, rade i predaju sve dom zad, odrade vj i rade test i kolokvijum. Literatura: Cooper, Torczon – Engineering a Compiler, Morgan Kaufmann, 2003. Appel – Modern Compiler Implementation in Java (2nd edition), Cambridge University Press, 2002. Aho, Sethi, Ullman – Compilers: Principles, Techniques and Tools (Prentice Hall, 1998) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:6 domaćih zadataka po 4 poena (ukupno 24 poena); 3 testa u obliku kviza po 2 poena (ukupno 6 poena) ; Kolokvijum 35 poena ;:Završni ispit 35 poena. ; Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 45 poena. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 40 studenata. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: mr Goran Šuković
Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.pmf.ac.me

231

Učenje i sam izrada domaćih zadataka. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Mala Fermaova teorema. Predavanja se izvode za grupu od oko 40-60 studenata. vježbe u grupama od oko 20 studenata. Ojlerov graf. mr Goran Popivoda. Zadatak linearnog programiranja. i rade kolokvijum. Simpleks algoritam. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: 232 . uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Teorija brojeva i kriptografija. Algoritmi na grafovima. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovna teorema aritmetike. nastavnik. Osnovne metode kodiranja. Pseudo prosti brojevi. vj. Skripta. Ciklusi i stabla. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok U toku semestra Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. Klasicna kriptografija.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Matematika V Broj ECTS kredita Fond časova obavezni V 6 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. Operacije nad grafovima. Ojlerova teorema. Sistemi linearnih kongruencija. Hamiltonov graf. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: - Posebnu naznaku za predmet: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Literatura: Dragoš Cvetković. dr Dušan Jokanović. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Opterećenje studenata na predmetu Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Teorija grafova i njena primjena. Kolokvijum od 40 poena Završni ispit 50 poena. Testovi primalnosti. kriptografijom. 180 ECTS kredita). rade i predaju sve domaće zadatke. teorijom grafova i njihovim aplikacijama na savremene iformacione tehnologije Ime i prezime nastavnika i saradnika:Doc. Slobodna Nedelja I Kolokvijum Osnovni elementi teorije grafova. upis. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Konsultacije. Matricna teorema o stablima. Složenost simpleks algoritma. Planarnost i bojivost grafa. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet student se upoznaje sa teorijom brojeva. Ojlerova funkcija. Naučna knjiga Beograd 1990 Slobodan Vujošević.

aplikacije XMLa. XML Schemas.0". XPath. XSLFO. ovjera) 2 x (5 sati i 20 min) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom Struktura: ispitnom roku. SVG. 2004 Michael Kay. "XPath 2. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa naprednim programskim tehnologijama baziranim na XML-u. Elliotte Rusty and W. završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.nastavnik Napomena: Dodatne informacije o predmetu 233 .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Napredne programske tehnike Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni V 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. DTDs. dr Srđan Kadić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. RDF. and WML). opterećenja za predmet 120 sati)Struktura opterećenja: 85 sati uključujući konsultacije i 20 min (Nastava)+10 sati i 40 min (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Srđan Kadić .0". RSS. ATOM itd) IX nedjelja Uvod u Web servise WSDL X nedjelja Web servisi SOAP. releventnim za razvoj Web site-a (XHTML. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja Uvod u XML II nedjelja Osnove XML-a III nedjelja Document Type Definition IV nedjelja Osnove Xpath-a V nedjelja Osnove XSLT-a VI nedjelja I kolokvijum VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Primjena XML-a (RDF. Michael Kay. 180 ECTS kredita). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). upis. rade i predaju sve domaće zadatke. Wiley Publishing. uz pregled Web servisa baziranih na XML-u. "XSLT 2. REST. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Studenti se upoznaju sa mark-up jezicima . XSLT. Konsultacije. O'Reilly & Associates. and DOM). uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 2 sata predavanja 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog 3 sata i 20 minuta samostalnog rada. XML-RPC XI nedjelja XML programiranje: DOM i SAX XII nedjelja II kolokvijum XIII nedjelja XML i grafika : Scalable Vector Graphics XIV nedjelja XML and Print: XSL Formatting Objects (XSL-FO) XV nedjelja Razvoj Web Site-a uz primjenu XML-a XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu U toku semestraNastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16 = 85 sati i 20 minutaNeophodne pripreme prije početka Nedjeljno semestra (administracija. Kurs pokriva osnovne XML tehnologije (XML. DocBook. 2004. 2004. RSS. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. i rade oba kolokvijuma Literatura: Harold. dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). Wiley Publishing. vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Scott Means "XML in Nutshell". XSL.

tehnološkim. tehnike i dijagrami X nedelja Objektno orijentisana metodologija razvoja softvera. Zadatak IV – 10 poena (min. metode i modeli upravljanja razvojem softvera XIV nedelja Ocenjivanje i procena cene softverskih proizvoda. metrike u softverkom inženjerstvu XV nedelja Automatizacija i inteligentna podrška postupaka projektovanja softvera XVI nedelja Završni ispit Završna Ovjera semestra i upis ocjena nedjelja XVIII-XXIDopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu: Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sat . predmet 180 sati) Struktura opterećenja: uključujući konsultacije 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom 3 sata predavanja roku. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati 2 sata vježbi (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za 3 sata samostalnog rada. Sadržaj predmeta: Priprem. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. 5 poena). Učenje. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Zadatak I– 10 poena (min.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vežbe. mr Ivana Todorović . 2004. Software Engineering. sociološkim i psihološkim aspektima u oblasti razvoja softverskih proizvoda. upravljanje razvojem softverskih sistema Pristupi razvoju softverskih proizvoda. redovno ispunjavaju sve predviđene obaveze. evolutivni. Kendall J. Addison-Wesley. 2004. 5 poena).nastavnik. Literatura: Sommerville I. Software Quality Assurance. Kendall K. sistema.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Softver inženjering Broj ECTS kredita Fond časova obavezni VI 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. ciljevi i zadaci softverskog inženjerstva. Uslovljenost drugim predmetima: Izborni kurs I / Uvod u informacione sisteme Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti treba da ovladaju znanjima i tehnikama iz oblasti softverskog inženjerstva i razvoja softvera. osnovne funkcije i struktura CASE proizvoda koji IV nedelja podržavaju proces razvoja softvera i upravljanje konfiguracijom Zadatak I V nedelja Oblikovanje zahteva prema softverskom proizvodu. Projekat I-. Galin D. u grupama do 40 studenta. Mogin P. 180 ECTS kredita). Zadatak II -. UP (RUP) Projekat I XI nedelja Višeprimenljivost i uzorci u softverskom inženjerstvu XII nedelja Validacija i verifikacija softverskih sistema Upravljanje kvalitetom i unapređenje procesa u softverskom inženjerstvu. UML specifikacija. Samostalna priprema ispitnih pitanja. Pearson Education. 5 poena). Priručnici za izabrane CASE alate i okruženja IV generacije. extreme II nedelja programming III nedelja Formalne specifikacije i metode u softverskom inženjerstvu Upravljanje konfiguracijom softverskih sistema.10 poena (min. Treba da usvoje tehnike koje se bave metodološkim. ocenjivanje procesa XIII nedelja razvoja. 6th Edition. Priprema i upis semestra nedjelje I nedelja Pojam. samostalno rezonovanje. upis. 15 poena) Posebne naznake za predmet: Nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. 15 poena). Pearson Education.pmf. 5 poena). Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = Struktura: 180 sati . 7th Edition. Principi projektovanja baza podataka. Prentice Hall. Luković I. Zadatak III– 10 poena (min. Govedarica M. ovjera) 6 kredita x 40/30 = 8 sati 2 x (8 sati) = 16 sati . Konsultacije. prototipski pristup. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Addison-Wesley. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Srđan Kadić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. samostalna izrada zadataka i projekata. System Analysis and Design. inkrementalni. Završni ispit: usmeni– 30 poena (min. 2004. FTN Izdavaštvo.dr Srđan Kadić .30 poena (min.ac. projektovanje arhitektura softverskih sistema VI nedelja Tehnike upotrebe CASE alata u fazama analize i projektovanja softverskih sistema Zadatak II VII nedelja Slobodna nedjelja Tehnike upotrebe CASE alata i 4GL razvojnih okruženja u fazama projektovanja i programiranja VIII nedelja softverskih sistema Zadatak III i Zadatak IV IX nedelja Objektno orijentisane tehnike projektovanja softv.me 234 . 2004.

Dijagrami aktivnosti i dijagrami stanja. Argumenti i rezultati. Dijagrami stanja. Adapter. nastavnik. Posmatrač. Projekat 30 poena Završni ispit 40 poena. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe u računarskoj učionici. rade i predaju projekat i rade kolokvijume. opšti mehanizmi. Dijagrami slučajeva korišćenja. Aktivnost i akcija. upis. Konsultacije.. Učenje i samostalna izrada praktičnih projekata. Design Patterns. Literatura: Booch. Relacije Klasni dijagrami. Kompozicija. Dijagrami interakcije. UML Users Guide. Addison-Wesley Publishing Company. Primjeri. Prototip. Uzorci ponašanja. Proksi. Sekvenciranje poruka. ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Uzorci kreiranja. Singleton.. kao i da ga osposobi za modelovanje na jeziku UML Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Johnson.. Slobodna nedjelja.ac. Paketi i podsistemi. dr Milo Tomačević Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Prelazi. Uvod.. Priprema za ispit. R. Funkcionalna specifikacija. Iterator. J. E. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni koncepti objektno-orijentisanog modela. Komunikacija i sinhronizacija. mr Igor Ivanović. 1995 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum 30 poena.. Apstraktna fabrika. I. Jacobson. 180 ECTS kredita). G. Komanda. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 2 sata samostalnog rada. 1999 Gamma. Kolokvijum.me 235 . R.. Pregled UML-a: korisnici.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar PROGRAMSKI JEZICI Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 6 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. Signali. Proizvodni metod. Strategija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.. Vlissides.. J. Dijagrami komponenata i dijagrami raspoređivanja. Projektni uzorci. Objektni dijagrami. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da upozna studenta sa konceptima naprednih programskih alata i objektno-orijentisanog modelovanja. dr Milo Tomašević. gradivni blokovi. UML notacija. Šablonski metod. Interfejsi.pmf. Uzorci strukture. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128 satiNeophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Izdavanje zavr[nih projekata.. Veze. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Klasni i objektni uzorci. Stanja. Helm. Slučajevi korišćenja.. Modeliranje događaja.. Klasa. Rumbaugh. Addison Wesley.

Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u vizuelizaciju i računarsku grafiku Matematičke osnove računarske grafike Dvodimenzionalna grafika . vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.1997 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). i rade oba kolokvijuma Literatura: J. Srđan Kadić . ovjera) 2 x (4 sati) = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 18 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 90 sati)Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava)+8 sati (Priprema)+18 sati (Dopunski rad) 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 2 sata predavanja 1 sat računskih vježbi 1 sat samostalnog rada. Konsultacije. Canton "DirectX 3D Programming Bible". Uz to.Uvod u transformacije Trodimenzionalna grafika . dvodiemnzionalnu transformacije. V.Stephens.Uvod u transformacije Dvodimenzionalna grafika . upis. uključujući konsultacije Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovama vizuelizacije i računarske grafike kroz : matematičke osnove računarske grafike. "Visual Basic – Graphic programming". na vježbama studenti ovladavaju osnovama višeg programskog jezika Microsoft Visual Basic.pmf.ac. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Mr.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Vizuelizacija i računarska grafika Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni VI 3 2p+1v Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka.2000 E. obradu slike i animacija.Kkonverzija linija Dvodimenzionalna grafika – Viewport I kolokvijum Slobodna nedjelja Parametarske krive Anti-aliasing Trodimenzionalna grafika . John Willez/ Sons. Boreskov – "Computer Graphic". Šikin.V.Sanchez. rade i predaju sve domaće zadatke. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Srđan Kadić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. Ray Tracing kao i višedimenzionalnu grafiku. Cliping.me 236 . AnitAliasing. dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). R. IDG Books.nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Fraktalne i parametarske površine II kolokvijum Pogled iz perspektive (Cliping) Sjenčenje (Shading) Ray Tracing Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata na predmetu Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. trodimenzionalne transformacije. Dialog MIFI.2000. M. A. 180 ECTS kredita). završni ispit 50 poena.

dr Vladimir Jaćimović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. vježbe. Analitičke geometrije i Linearne algebre sa I i II godine studije Ciljevi izučavanja predmeta: U ovom predmetu studenti upoznaju osnovne matematičke modele iz oblasti fizike. rade seminarske radove. Posebnu naznaku za predmet: Nastavu je moguće organizovati na engleskom ili ruskom jeziku. Literatura: 1. konsultacije Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra Smisao i adekvatnost matematičkog modela. biologije. seminarski radovi.pmf. kolokvijum . 30 poena . Tri etape razvoja i analize matematičkog I nedjelja II nedjelja modela. Falin: Aktuarska matematika u zadacima. Matematičko klatno i drugi jednsotavni primjeri. I. XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati 4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Neophodne pripreme (administracija.ac. uključujući konsultacije 68sati (dopunska nastava) Studenti su dužni da pohađaju nastavu. Primjeri matematičkih modela u različitim oblastima. III nedjelja Matematički modeli u demografiji i ekonomiji IV nedjelja Matematički modeli u ekonomiji V nedjelja Elementi teorije igara VI nedjelja VII nedjelja I kolokvijum Slobodna nedjelja VIII nedjelja Njutnova mehanika.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Matematičko modeliranje Broj ECTS kredita Fond časova obavezni VI 4 2p+1v Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Vladimir Jaćimović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www.2.1. X nedjelja Parcijalne diferencijalne jednačine. A. upis. Predmet podrazumijeva odredjeno korišćenje računara. ovjera prije početka semestra): 3 Struktura: sata x 2 nedjeljno = 6 sati 2 sata predavanja Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180 1 sat vježbi Dopunski rad:68 sata 1 sat i 20 minuta samostalnog Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + rada.pohađanje nastave . ekonomije Ime i prezime nastavnika i saradnika: Nastavnik: Prof.seminarski rad 25 poena .završni ispit Za dobjanje pozitivne ocjene neophodno je sakupiti minimimum 50 poena. Problem vremena u matematičkom modelu. Diferencijalna jednačina kao matematički model IX nedjelja Obične diferencijalne jednačine. 3. Modeli difuzije i treperenja žice XI nedjelja Vjerovatnosni modeli: Model bankrota XII nedjelja II kolokvijum XIII nedjelja Vjerovatnosni modeli: Puasonovi procesi i masovno opsluživanje XIV nedjelja Vjerovatnosni modeli: Braunovo kretanje XV nedjelja Statistički modeli difuzije i ireverzibilnih procesa. 180 ECTS kredita).me 237 . Uslovljenost drugim predmetima: Položeni kursevi Analize. 10 poena . Moskva 2003. kolokvijum. Rukopis predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 10 poena . klokvijume i polažu završni ispit. 25 poena .

kodiranje pomoću niza (stream cipher). Faktorizacija broja: Pollardova "rho" metoda i Pollardova "p − 1" metoda. ElGamal. može li se RSA šifra otključati. Prattov sertifikat primalnosti. i drugo. uključujući minuta rad u računarskoj učionici i polaganje popravnog ispita (ovo je dopunski rad): od 0 do 24 sati. Kriptografski sistemi koji se temelje na eliptičkim krivim. Boca Raton. Shamir. Kriptografski sistemi tipa javnog ključa (savremeni sistemi). funkcija hešovanja. Mala Fermatova teorema. Elektronska trgovina. Rezervni termin. Realizacija RSA sistema. naročito DES. razne varijante. Metod nastave i savladanja gradiva: : Predavanja. Neophodne pripreme prije početka semestra: 10 sati i 40 minuta. Kriptoanaliza sistema DES. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod o kriptografiji: istorija kriptografije. Praktična realizacija kriptografskih sistema. dr Vladimir Božović − nastavnik. naročito RSA − Rivest. Data Encryption Standard. Eulerova funkcija "phi". opšti pregled gradiva. DES − uprošćeni DES. Iz teorije brojeva: raspodjela prostih brojeva. pravi DES. RSA izazov brojevi. 2001. digitalni potpis u slučaju načina RSA. Ime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Vladimir Božović Posebne naznake za predmet: Literatura Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. permutacije. računarska aritmetika. SLOBODNA NEDJELJA Način RSA. Diffie−Hellman. Adleman. Jednostavni kriptografski sistemi sa tajnim ključem: afina transformacija. Mollin: An introduction to cryptography.pmf. 2 sata učenje. 1 sat i 20 nedjelja = 85 sati i 20 minuta. Testovi primalnosti: Fermat i Miller. metoda kvadratnog ostatka (Rabin). Završni ispit (gradivo predavanja 30 poena). Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Opterećenje studenta u časovima: U toku semestra 4 kredita × 30 = 120 sati (ovo je ukupno opterećenje). samostalni rad−učenje. Priprema za popravni ispitni rok. Tokom semestra (nastava i završni ispit): 5 sati i 20 minuta × 16 predavanja. 4 kredita × 40/30 = 5 sati i 20 Struktura. A.me 238 . Program PGP − glavne karakteristike i upotreba. Integritet poruke u kriptografiji.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Kriptografija Broj ECTS kredita Fond časova obavezni IV 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (studije traju 6 semestara. Uopšte o pitanju bezbjednosti prenosa podataka kroz računarske mreže. generisanje niza bitova. List za jednokratnu upotrebu (one−time pad). logička složenost programa za računar. Chapman & Hall. samostalni rad u računarskoj učionici. 180 ECTS kredita). 2 PGP User's Guide. posebno rad sa programom PGP. Struktura. Pitanje bezbjednosti u računarskoj mreži. Nedjeljno 1 R. Uslovljenost drugim predmetima: Nema posebnih preduslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Kriptografski sistemi tipa tajnog ključa (klasični sistemi). konsultacije. kongruencije. Tajnost/bezbjednost e−maila. Euklidov algoritam. Pretty Good Privacy. Šta je to eliptička kriva. * Kolokvijum (50 poena). 2 sata minuta.ac. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum od 0 do 50 poena i završni ispit od 0 do 50 poena.

uključujući konsultacije (Priprema)+42 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da samostalno urade projekat. upis. Samostalan rad i konsultacije. Samostalan rad i konsultacije. Slobodna nedjelja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Formulisanje i preciziranje problema. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta U toku semestra Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj ovog predmeta ja da studenti kroz izradu ozbiljnijeg projekta dokažu da su ovladali neophodnim znanjima iz računarstva. dr Predrag Stanišić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na sajtu www. dr. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar ZAVRŠNI PROJEKAT Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : Primijenjene studije PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU (studije traju 6 semestara. Predrag Stanišić. Samostalan rad i konsultacije. Završni ispit (odbrana drugog dijela projekta) 50 poena. Odabir projekata. Samostalan rad i konsultacije. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Završni ispit . 180 ECTS kredita).me 239 . Samostalan rad i konsultacije. Samostalan rad i konsultacije. Samostalan rad i konsultacije. mr Srđan Kadić Metod nastave i savladanja gradiva: Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka.Odbrana projekta.pmf. Samostalan rad i konsultacije. Samostalan rad i konsultacije. Literatura: zavisi od izabranog projekta Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Odbrana prvog dijela projekta (50 poena). ovjera) 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Opterećenje studenata na predmetu Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati Struktura: Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Odbrana prvog dijela projekta. uključujući i 2 sata predavanja polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije 2 sata računskih vježbi stavke do ukupnog opterećenja za predmet 210 sati) 5 sati i 20 minuta samostalnog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (Nastava)+18 sati i 40 minuta rada. Konsultacije.ac. Samostalan rad i konsultacije. Samostalan rad i konsultacije.

240 .

II SPECIJALISTIČKI I MAGISTARSKI STUDIJSKI PROGRAMI 241 .

242 .

1. Akademski specijalistički i magistarski studijski program BIOLOGIJA-EKOLOGIJA 243 .II.

244 .

2. Naziv predmeta Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS 1. u ekologiji Izborni predmet I Specijalistički rad Ukupno Metodologija naučnog rada Izborni predmet II Magistarski rad Ukupno X X X X X X X X X X x x 10 x x 11 1 6 5 6 3 5 5 2+1 3+1 3+2 2+2 2+1 0+0+5 13+8+5 3 5 6 6 4 6 30 1 1. 6. Konzervaciona biologija Biogeografija Biocenologija Principi održivg razvoja Ekologija populacija Genetika populacija Biostatistika Ekofiziologija Bioindikatori i monitoring system Metode istraž. 3. 12.Naziv studijskog programa Biologija . 3. 7. 10. 8. 17+9 II godina 2+0 3+2 5+2 30 3 6 21 30 30 245 . 2. 9. 11. 5.ekologija Stepen studija Magistarske studije (specijalističke studije I godina) I godina Obavezni Zimski semestar fond časova nedjeljno 3+2 3+1 3+2 2+0 3+2 3+2 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Br. 4.

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar KONZERVACIONA BIOLOGIJA Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : I 6 3+2 Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). rijetke i ugrožene vrste. konsultacije. Hunter 2002. Blackwwell Publishing. studije traju 4 semestra. laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. V. Fundamentals of Conservation Biology. vježbe. beta i gama Biodiverzitet Metode u Konzervacionoj Biologiji Slobodna nedelja I Kolokvijum Statisticke metode u Konzervacionoj Biologiji Ekosistemski Biodiverzitet Genetički Biodiverzitet Kako se odredjuje vrijednost Biodiverziteta Crvene liste. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati) 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sata (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Dva Kolokvijuma po 20 (ukupno 40 poena) Prisustvo nastavi 2 poena Završni ispit 48 poena poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. - Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 246 . seminarski radovi. upis. Konzervaciona Biologija. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: Pešić. 496pp. 120 ECTS kredita. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim Konzervacione biologije i zastite biodiverziteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. ovjera) 2 x 8sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Skripta. terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod – Sta je to Konzervaciona biologija Koncept vrste Biodiverzitet Specijski biodiverzitet Alfa. Studijski program Biologija – ekologija. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sat x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Zaštita Biodiverziteta u Crnoj Gori II Kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. dr Vladmir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Malcolm L.Vruće i hladne tačke Biodiverziteta Zakonska regulativa.

terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod – Biogeografija i njen cilj. Biogeography An Ecological and Evolutionary Approach Seventh Edition Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Dva Kolokvijuma po 20 (ukupno 40 poena) Prisustvo nastavi 2 poena Završni ispit 48 poena poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ekoregioni Biogeografska podjela Balkanskog poluostrva I Kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 7 sati i 6 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sata vježbi 2 sata samostalnog rada. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. seminarski radovi. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati) 23 sata Struktura opterećenja: 113 sati (Nastava)+14 sata (Priprema)+23 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Biogeografija Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : I 5 3+1 Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). D Moore. dr Drago Marić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: C Barry. konsultacije. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim zakonitostima geografskog rasprostranjenja organizama Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. upis. laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. uključujući konsultacije U toku semestru Nastava i završni ispit: (7 sati 6 minuta) x 16 = 113 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. vježbe. Istorijat razvoja Metode u Biogeografiji: Zoogeografija Metode u Biogeografiji: Fitogeografija Statisticke metode u Biogeografiji Filogeografija Statisticke metode u Filogeografiji Slobodna nedelja I Kolokvijum Areali Nastanak lokalne flore i faune Centri nastanka: problemi definisanja i modeliranje Biogeografsko rejoniranje Predeli: definisanje i modeliranje. dr Drago Marić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 247 . studijski program Biologija – ekologija. studije traju 4 semestra. 120 ECTS kredita. Cox Peter. ovjera) 2 x(7sati = 14 sat Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.

razvojem. Ricklefs.L.. Harper and C. Odnosi ishrane u biocenozi. . Antropogeni uticaj i moguće posledice smanjenja biološke raznovrsnosti. Blackwell. Sadržaj predmeta: Pripremna nedelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata laboratorijskih vježbi 3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije Priprema i upis semestra Pojam biocenoze. Literatura: Begon. W. R.E. Teorije poremećaja. Interakcije u lancima ishrane.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Biocenologija Semestar I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). J. London. 1996. Ostrvska biogeografija – ravnotežna teorija. studijski program Biologija – ekologija. Veza sa strukturom lanaca ishrane. prisutnost. 120 ECTS kredita. Konsultacije. 1990 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum: 30 poena Test: 20 poena Završni ispit: 50 poena Prelazna ocjena: ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Drago Marić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika 248 . Townsend.R. Načini određivanja tipova zajednice. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. SLOBODNA Sukcesije – vrste poremećaja i tipovi sukcesija Kolokvijum Genetička raznovrsnost biocenoze. tipovi ishrane. Freeman and Company. Teorija regulacije biološke raznovrsnosti. M. . Indeksi diverziteta i ujednačenosti.) Raspodjela abundance vrsta. New York. Pojam stabilnosti zajednice – tipovi. trofička kaskada. vezanost. teren. regulacijom i biološkom raznovrsnošću biocenoza Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Ekološke niše – diferencijacija.H. Učenje i samostalna izrada kolokvijuma. upis i ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. strukturalna i funkcionalna hijerarhija genetičke raznolikosti Biološka raznovrsnost biocenoze – tipovi i faktori koji utiču. rade vježbe i izadju na kolokvijum i završni ispit.laboratorijske vježbe.. frekvenca. Poređenje vodenih i kopnenih bioc. stratifikacija (kopno i vode).uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati): 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave : Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Populations and Communities. studije traju 4 semestra. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa strukturom. . dr Drago Marić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Prostorna struktura zajednice. Periodizam – tipovi.Ecology: Individuals. stalnost. Struktura biocenoze – osnovni elementi (brojnost.Ecology..

seminarski radovi i konsultacije. Održivi razvoj kao instrument globalne integracije. Procjena uticaja. & D. The green guide to specification. Ljudska civilizacija i njen razvoj. migracije iz ruralnog područja. - Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Oštećenja ozonskog omotača.18 sati. Rešenje: Održivi razvoj. dr Vladmir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. i ekonomske teorije. ljudsko zdravlje. nedostatak pijaće vode. erozija zemljišta. Problemi ugrožavanja biodiverziteta. završni ispit : ( 0 . Dezertifikacija. 120 ECTS kredita. upis. Problem transporta. seminarski rad: ( 0 – 45 poena). 3. neravnomjernog razvoja i migracija selo – grad. J. Slobodna nedjelja Problemi koje treba riješiti: problem energije. procjena rizika. Shiers. M. Neracionalna eksploatacija mineralnih i drugih resursa.Naziv predmeta: Status predmeta Semestar Principi održivog razvoja Broj ECTS kredita Fond časova Obavezan I 3 2P + 0V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-u). Klimatske promjene. Zagađenje vode. Deforestacija. 271p. UNDP. Socijalna sfera: demografska eksplozija. Grupa autora. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa metodologijom rešavanja problema u životnoj sredini koje nude teorija i praksa Održivog razvoja Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. nauku i životnu sredinu. kisele kiše. 98p. 4. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 2. Sustainable development. - Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Aktivnost u toku predavanja: (0 – 5 poena). Izlaganje seminarskih radova i diskusija.50 poena). problem poljoprivrede. 190p. izrada seminarskih radova) uključujući i konsultacije U toku semestru Nastava i završni ispit: 4 sati x 16= 64 sati Neophodna priprema prije pocetka semestra (administracija. Održivi razvoj u Crnoj Gori (ekonomija. Problem siromaštva. Ljudske aktivnosti i njihove globalne posljedice. Problem demografskog rasta: pijaća voda. Blackwell publishing. Mawhinney. Cost – benefit analize konkretnih slučajeva. 2002. Literatura: 1. problemi ljudskog zdravlja. Anderson. Ugrožavanje biodiverziteta. studijski program Biologija – ekologija. Definicije. Problemi za hitno rešavanje. 334p. 2003. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 . politika. zemljišta i vazduha. zagađenja. urbani stres. Blackwell Science. prisustvuju vježbama i izrade seminarske radove. institucije. Uvod. ovjera) 4 sata x2 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 =90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 2004. osnovni pojmovi o životnoj sredini i procesi u njoj. Grupa autora. 1997. Koncept održivog razvoja. vježbe. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Savezno ministarstvo za razvoj. Istorijat i razvoj paradigme. obrazovanje). Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Ulazni test. saradnje i formiranja standarda. studije traju 4 semestra. R. Vodič za dobro upravljanje u oblasti životne sredine. O. dr Vladimir Pešić 249 . siromaštvo. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata individualnog rada studenata (priprema za vježbe. Izlazni test. Struktura opterećenja: 64 sata (nastava) + 8 (priprema) + 18 sati (dopunski rad). otpada. urbani stres.

Populations and Communities. M. J. fertilitet.(priprema) + 30 sata (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave : Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. disperzija. Populacione teorije .E.Dva testa: po 5 poena (ukupno 10 poena) . mortalitet. Tilmanov model kompeticije (pr. Literatura: Esa Ranta. Veličina popul. (1996): Ecology. Blackwell. Sadržaj predmeta: Pripremna nedelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija populacije i osnovne karakteristike.Prisustvo nastavi: 2 poena . Struktura populacije – genetička struktura i sastav vrsta . resursi. = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. u sekretarijatu studijske grupe Biologija i u studentskoj službi PMF-a. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: .pojam i određivanje. Ricklefs.Ecology: Individuals. fekunditet.L. Faktori koji utiču (abiotički i biotički). rastom i razvojem populacija i odnosima u njima i između njih. migracije i rasprostranjenje Natalitet. fitoplankton) Dinamika odnosa predator – plijen. Townsend (1996) . Science. II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. W. R.uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 120 sati) Struktura opterećenja: 106sati i 40min. New York. Studijski program Biologija – ekologija. London. Lotka . terenski rad. 388pp.. 120 ECTS kredita. Interakcije između populacija.Završni ispit: 48 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Tipovi rasta i faktori koji utiču. Freeman and Company. vježbe.R.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Ekologija populacija Semestar I Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a)..Dva kolokvijuma: po 20 poena (ukupno 40 poena) . Potencijal i održavanje opulacije. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Begon. unitarni i modularni organizmi Prostorni odnosi – raspored. Harper and C. X 16 = 106 sati i 40 min. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa strukturom. studije traju 4 semestra. 250 . Slobodna I kolokvijum Fluktuacija i regulacija populacija – tipovi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Drago Marić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. konsultacije. Matematički modeli. Rast populacije – tok rasta.(nastava) + 13sati i 20min. rade vježbe polazu kolokvije i završni ispit. Veijo Kaietala (2005): Ecology of populations. Per Lundberg.H. uzrasna struktura populacije. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Drago Marić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog asistenta.Volterrov model kompeticijskih odnosa. Intraspecijska kompeticija. Ekološke niše.faktori koji utiču Gustina populacije . Mutualizam i parazitizam. upis i ovjera): 2 x 6 sati i 40 min.

Beograd. Slobodna nedjelja Imunogenetika (histokompatibilnost u čovjeka. Završna nelja ispita.Polimorfizma hela sistema. Organizacija genetičkog materijala. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedelja II nedelja III nedelja IV nedelja V nedelja VI nedelja VII nedelja VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja XVII nedelja XVIII -XXINedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sata i 40 min. Bakterijski litični i lizogeni virusi. Literatura: Zergollern.: Humana genetika. Popravni kolokvijum. Genetika. (Nastava)+13 sati i 20 min. prirodne i indukovane mutacije. rade vježbe i seminarske radove. OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. i sar. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izu~avanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim zakonitostima nasledjivanja vezanim za ekološke faktore sredine.Naziv predmeta: GENETIKA POPULACIJA Broj ECTS kredita 5 Šifra predmeta Status predmeta Semestar Obavezni I Fond časova 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije ( PMF-a). Završni ispit 50 poena.: Genetika.genetička smrt. vježbe. seminarski rad. Genetička transformacija (genetički inženjering). Periodični časopis na engleskom. Genetička opterećenja. Studijski program Biologija -ekologija studije traju 4 semestra. Partenon. Marinković. Popravni ispit Zaključivanje ocjena. dr Vojislav Novosel Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. 1999. «Genetička slučajnost» u malim populacijama. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen. R. Mišić. Kolokvijum Genetička ponašanja živih bića u životnoj sredini.Lj. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.i sarad. Struktura opterećenja: 106sati i 40 min. test.: Genetika. Varijabilne kvantitativne osobine populacije u zavisnosti od faktora sredine. x 16 = 106 sati i 40 min. Institut PKB Agroekonomik.Genetika tumora u čovjeka i njihove specifičnosti. Periodični časopis na ruskom jeziku Clinical genetics.sistem HLA. Zagreb. 1985. 120 ECTS kredita. Priprema i upis semestra Osnovni principi ekološkegenetike i njen značaj. Naučna knjiga. ovjera):2 x 6 sati i 40 min= 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad : od 0 do 43sata i 20 min. dr Vojislav Novosel Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika. Genetička ravnoteža populacija i činici evolucije. Journal of Genetics in Medicine. upis. Specifične i nespecifične rekombinacije. Neophodne pripreme (administracija. Genetička uslovljenost varijabilnosti učinka ljekova na životinje i ljude. 1986. Ime i prezime nastavnika: Prof. Genetika stanovništva. D. Jumena.kolokvijum. 251 . Beograd. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 1 kolokvijum: 40 poena Aktivnost na vježbama i test 10 poena.(dopunski rad) Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu.ocjena učestalosti mutacija i selekcija u populaciji. Mehanizmi genetičke kontrole. samostalnog rada uključujući i konsultacije. (priprema) + 43 sata i 20 min.

Šefeovi kontrasti. domaće zadatke. DIZAJNIRANJE EKSPERIMENTA Metode za upotrebu irelevantnih varijacija. REGRESIONA I KORELACIONA ANALIZA Test linearnosti. Podjela izvora varijacije. HIPOTEZE I KRITERIJUMI TESTIRANJA Opšti principi. UZORCI I FREKVENCIJA DISTRIBUCIJE Uzorkovanje i procedure uzorkovanja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 satia Struktura: 2 sata predavanja 1 sata laboratorijskih vježbi 1 sat samostalnog rada uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Puasonova. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. PRETPOSTAVKE ANALIZE VARIJANSE I KAKO RADITI SA VARIJACIJAMA I PRETPOSTAVKAMA Test homogenosti MULTIPNE KOMPARACIJE Najmanja značajna razlika. Analiza dizajna varijanse. USA.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta BIOSTATISTIKA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 3 2P + 1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a) Studijski program Biologija – ekologija. vežbe u primeni kompjutera i programskih paketa u statističkoj obradi podataka (u kompjuterskoj sali). Vjerovatnoća Binomni test. John Wiley and Sons. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. ANALIZA DIZAJNA VARIJANSE Analiza varijanse. upis i ovjera): 2 x 4 sata = 8 sata Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Selekcija uzorka. DISTRIBUCIJE Distribucije: binomna. kolokvijum i završni ispit. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra STATISTIKA I EKSPERIMENTALNE PROCEDURE STATISTIČKA DESKRIPCIJA VARIJABLI Objektivnost u eksperimentu. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. i. Srednja vrednost. Hi kvadrat test. dr Siniša Stamatović Napomena: 252 . Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Statistička analiza podataka u biologiji i računanje verovatnoće slučajnog događaja Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Darko Mitrović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. BIOANALIZA I EKSPERIMANTALNI KLINIČKI DIZAJN Rid-Mjunčova metoda za procenu LD50. domaći zadaci. Normalna aproksimacija binomne raspodele. Studentova t distribucija. NEPARAMETARSKA STATISTIKA Komparacija 2 populacije Hi kvadrat test. Waine. računske vežbe. rade vježbe. završni ispit: 50 poena. MERENJA CENTRALNE TENDENCIJE Aritmetička srednja vrednost. Upotreba tehnike linearne regresije. VEROVATNOĆA I NABRAJANJE PODATAKA Nabrajanje tipova podataka. Tekstuelni materijal obezbeđen od strane nastavnika Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum: 50 poena. dr Danko Obradović i prof. 2005. studije traju 4 semestra 120 ECTS kredita. konsultacije. Populacije i uzorci. Literatura: Daniel W. Testiranje hipoteze SLOBODNA NEDELJA KOLOKVIJUM. Prelazna ocena se dobija ako je zbir poena iz kolokvijuma i završnog ispita najmanje 51 poen. Normalna distribucija i njena primena.

terenski i laboratorijski rad rad Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. (1998): Plant Physiology.Cirkadialne i druge vremenske promjene.uticaj polutanata u vazduhu. Stres. Elementi ekotoksikologije Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sata i 40 minuta samostalnog rada. Iskoriscavanje ugljenika i produkcija biomase (fotosinteza. usmeni 40 poena) prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena Posebnu naznaku za predmet: predavanja i vježbe se mogu organizovati na engleskom. Sistemi proizvodnje reaktivnih vrsta i njihova kontrola antioksidativnom zaštitom. Opšti abiotički i biotički parametri. vježbe. Oksidoredukciona ravnoteža i implikacije na ćelijski status.. Radoičić: Biomedicinska ekofiziologija (u pripremi) Taiz. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. Znacaj vode za fizioloske procese u biljci. uradi seminarski rad i kolokvije Literatura: P. dr Slađana Krivokapić i Prof. Poremećaji u održavanju optimalnog nivoa reaktivnih vrsta i uticaj na procese starenja. ruskom i. Vježbe se odvijaju u Podgorici a dio u Laboratoriji za neurobiologiju u Institutu za biologiju mora za vrijeme višednevne ekskurzije u Kotor Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Ekofiziologija biljaka u uslovima stresa. dr Ivan Milošević Napomena: Dodatne informacije o predmetu 253 . italijanskom jeziku. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta:Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim pitanjima vezanim za ekofiziologiju biljaka i životinja Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. oksidativni stres. studijski program Biologija – ekologija. eventualno. R. studije traju 4 semestara 120 ECTS kredita.. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Iskoriscavanje ugljenika i produkcija biomase. Mineralna ishrana biljaka. (Nastava)+13 sata i 20 min. Ekofiziologija biljaka u uslovima stresa. I kolokvijum Slobodna nedelja Mineralna ishrana biljaka. E. L. Elementi ekotoksikologije II kolokvijum Antropogeni stres . uključujući konsultacije U toku semestru Nastava i završni ispit: 6 sati 40 minuta x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. upis. disanje). kolokvijumi. seminarski rad 10 poena) : ukupno 50 poena Završni ispit 50 poena (praktični 10 poena. kontrolnih testova. Djelovanje različitih tipova zračenja na nebiološke i biološke sisteme. Sinauer Associates. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Student je dužan da redovno pohađa nastavu i vježbe. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: provjera i ocjenjivanje kintinuirano tokom semestra (2 kontrolna testa po 20 poena. Uticaj niskog parcijalnog pritiska kiseonika na životinje i čovjeka. dr Slađana Krivokapić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Učešće mitohondrija i njihov značaj u navedenim procesima. = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Massachusetts. konsultacije. seminarski rad. Slater: Essential of animal behaviour. ovjera) 2 x 6 sati i 40 min. Rastenje i razvice biljaka. Sunderland. Rastenje i razvice biljaka. Inc. Znacaj vode za fiziološke procese u biljci. dr Ivan Milošević. zemljistu i vodi na ekosisteme. Zeiger.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II EKOFIZIOLOGIJA Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P+1V Studijski programi za koje se organizuje :Akademske magistarske studije biologije (PMF-a).

Studije za testiranje toksičnosti i »bioassay« eksperimenti. 350 pp. Metode za određivanje zagađivača zemljišta. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: N. zoo). Metode za određivanje stepena zagađenosti vazduha. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati) 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sata (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Uvod. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Dva Kolokvijuma po 20 (ukupno 40 poena) Prisustvo nastavi 2 poena Završni ispit 48 poena poena Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. monitoring vode.dr Marijana Krivokapić i prof dr Vladimir Pešić. dr Marijana Krivokapić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Biomonitoring sistem. Primjer kopnenih i vodenih ekosistema. seminarski radovi. (2002): Living with the Eart. Imperial College Press. 596 pp. Monitoring sistem u kopnenim ekosistemima. terenski rad Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremne nedjelje I sedmica II sedmica III sedmica IV sedmica V sedmica VI sedmica VII sedmica VIII sedmica IX sedmica X sedmica XI sedmica XII sedmica XIII sedmica XIV sedmica XV sedmica XVI sedmica Završna sedmica Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. Plankton (fito-.Naziv predmeta: Status predmeta Semestar BIOINDIKATORI I MONITORING SISTEM Fond časova Broj ECTS kredita Obavezni II 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Magistarske akademske studije PMF-a. Struktura zajednica kao bioindikator. vježbe.Van Straleen (2001) Bioindicator system. S. cilj monitoringa. 254 . Studijski program Biologija – ekologija studije traju 4 semestara. Bioindikatori. Podzemne vode. Izbor mjernih mjesta i njihova reprezentativost. Slobodna sedmica I Kolokvijum Bioindikatori u akvatičnim ekosistemima. upis. Metode za određivanje stepena zagađenosti vode. USA.M. Monitoring vazduha. II Kolokvijum Završni ispit Prisustvo predavanjima. konsultacije. nekton. Library of Congress cataloging. životinje kao indikatori zagađenosti zemljišta. Monitoring. sistem monitoringa. Bentos (fito-. Zakonske regulative. Biljke kao indikatori zagađenosti vazduha. Lewis publisher company. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sat x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. zoo). Biljke kao indikatori zagađenosti zemljišta. ovjera) 2 x 8sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 120 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim Konzervacione biologije i zastite Biodiverziteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Moore. laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. Gary. Bioindikatori u akvatičnim ekosistemima.

Jezera svijeta BOITANI L. APHA: Standard Methods for the Examination of Watwer and Wastewater. 120 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Bicenologija. Metode istraživanja produkcije ekosistema (vodeni i kopneni). odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma Literatura: Stanković. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. makrofiton. 6 kredita x 40/30 = 8 sati upis i ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Struktura: Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. terenski rad. trofička struktura – indeksi). Metode istraživanja mikroorganizama.Naziv predmeta: Status predmeta OBAVEZNI METODE ISTRAŽIVANJA U EKOLOGIJI Broj ECTS kredita 6 Semestar II Fond časova 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). livada. perifiton. dr Drago Marić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Metode istraživanja ekosistema šuma. 255 . FULLER T. Metode istraživanja fizičko-hemijskih parametara životne sredine. Metode istraživanja hidrobiocenoza: plankton. Research Techniques in Animal Ecology. Metode biološkog određivanja kvaliteta vode (indeks saprobosti i diverziteta. Akvatični ekosistemi . 2001 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) Prisustvo nastavi: 2 poena Završni ispit 48 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Posebna naznaka za predmet: Ime I prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Vladimir Pešić Prof. Metode istraživanja livada. Metode istraživanja hidrobiocenoza: makroinvertebrata. ribe. kontrolnih testova. Slobodna nedelja.morfometrijske karakteristike. Testovi toksičnosti: kratkotrajni. Statistička obrada i analiza podataka. planinskih rudina i točila. dr Drago Marić.S. kamenjara. Controversies and Consequences. nematode. ekologija populacija Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim metodama koje se koriste u izučavanju akvatičnih i terestričnih ekosistema.. 2 edition (2000).studije traju 4 semestra. Metode istraživanja kičmenjaka. Studijski program Biologija – ekologija. laboratorijske vježbe. Učenje i samostalni praktični rad. prof. šikara i šibljaka. Savremeni softerski paketi. srednjoročni i testovi sa posebnom namjenom. I kolokvijum Metode istraživanja kopnenih beskičmenjaka. Columbia University Press. Konsultacije. 464 pages.uključujući i 3 sata predavanja polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije 2 sata laboratorijskih vježbi stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati): 36 sati 3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U toku semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. što predstavlja bazu za budući rad na magistarskoj i doktorskoj disertaciji. II kolokvijum.

dr Vladimir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.pretpostavke. 3 kredita x 40/30 = 4 sati upis i ovjera): 2 x 4 sati = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati Struktura: Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. pisanje teksta. Šimić M.teze i II kolokvijum. citati. Struktura nauke – pojmovi i hipoteze. dr Drago Marić. zadatak. što predstavlja bazu za budući rad na magistarskoj i doktorskoj disertaciji. Struktura nauke – zakoni i teorije. Odbrana naučnog rada . 2005. – Metodologija. Struktura nauke. Struktura nauke – predmet i metode. 1980. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Stilske odlike i gramatiška korektnost. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 4 sati x 16 = 64 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Učenje i samostalni rad. Konsultacije. Struktura nauke. Prikupljanje građe i literature.smisao nauke. Tehnička obrada štampanje rukopisa. Studijski program Biologija -ekologija (Studije traju 4 semestra. Organizacija podataka. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.uključujući i 2 sata predavanja polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati): 18 sati Struktura opterećenja: 64 sati (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade oba kolokvijuma Literatura: Šušnjić. Slobodna nedelja. Đ.norme.Naziv predmeta: Status predmeta OBAVEZNI METODOLOGIJA NAUČNOG RADA Broj ECTS kredita 3 Semestar III Fond časova 2+0 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). O naučnoistraživačkom radu. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 25 poena (ukupno 50 poena) Prisustvo nastavi: 2 poena Završni ispit 48 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Beograd. dr Vladimir Pešić 256 . Struktura nauke . – Kako nastaje naučno djelo. prof. Nastanak naučnog rada. kontrolnih testova. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Položeni svi obavezni predmeti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa metodama koje se koriste u stvaranu naučnog rada. Sarajevo. I kolokvijum. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod.

Akademski specijalistički i magistarski studijski program NASTAVA BIOLOGIJE 257 .II. 2.

258 .

Br. 6. Naziv predmeta Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS 1. 4. Konzervaciona biologija Biogeografija Biocenologija Principi održivg razvoja Ekologija populacija Pedagogija Biološke zbirke u nastavi biologije Laboratorijski praktikum Metodika nastave prirode i biologije Psihologija Razvoj djeteta Specijalistički rad Ukupno Metodologija pedagoških istraživanja u biologiji Metodika nastave biologije Izborni predmet Magistarski rad Ukupno X X X X X X X 6 5 6 3 5 5 1+2 1+2 3 3 8 5 5 5 30 X X X X 11 X X X x 3 1 4+4 3+0 3+1 0+0+5 13+9+5 17+7 II godina 3+1 3+1 2+1 8+3 30 5 5 4 16 30 30 30 259 . 2. 1. 11. 8. 3. 4. 7. 5. 9. 10. 3. 2.Naziv studijskog programa Nastava biologije Stepen studija Magistarske studije (specijalističke studije I godina) I godina Obavezni Zimski semestar fond časova nedjeljno 3+2 3+1 3+2 2+0 3+2 3+0 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Br.

Skripta. ovjera) 2 x 8sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod – Sta je to Konzervaciona biologija Koncept vrste Biodiverzitet Specijski biodiverzitet Alfa. konsultacije. 120 ECTS kredita. rijetke i ugrožene vrste. Studijski program Nastava biologije. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sat x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati) 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sata (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. studije traju 4 semestra. V.Vruće i hladne tačke Biodiverziteta Zakonska regulativa. vježbe. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: Malcolm L. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim Konzervacione biologije i zastite biodiverziteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Fundamentals of Conservation Biology. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Dva Kolokvijuma po 20 (ukupno 40 poena) Prisustvo nastavi 2 poena Završni ispit 48 poena poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. upis. Pešić. Hunter 2002. seminarski radovi. - Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 260 . Zaštita Biodiverziteta u Crnoj Gori II Kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar KONZERVACIONA BIOLOGIJA Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : I 6 3+2 Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). 496pp. dr Vladimir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. beta i gama Biodiverzitet Metode u Konzervacionoj Biologiji Slobodna nedelja I Kolokvijum Statisticke metode u Konzervacionoj Biologiji Ekosistemski Biodiverzitet Genetički Biodiverzitet Kako se odredjuje vrijednost Biodiverziteta Crvene liste. Konzervaciona Biologija. Blackwwell Publishing. laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno.

vježbe. uključujući konsultacije Priprema i upis semestra Uvod – Biogeografija i njen cilj. studijski program Nastava biologije. Cox Peter. 120 ECTS kredita. Istorijat razvoja Metode u Biogeografiji: Zoogeografija Metode u Biogeografiji: Fitogeografija Statisticke metode u Biogeografiji Filogeografija Statisticke metode u Filogeografiji Slobodna nedelja I Kolokvijum Areali Nastanak lokalne flore i faune Centri nastanka: problemi definisanja i modeliranje Biogeografsko rejoniranje Predeli: definisanje i modeliranje. studije traju 4 semestra. seminarski radovi. D Moore. dr Drago Marić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 261 . upis. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati) 23 sata Struktura opterećenja: 113 sati (Nastava)+14 sata (Priprema)+23 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim zakonitostima geografskog rasprostranjenja organizama Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. ovjera) 2 x(7sati = 14 sat Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Biogeography An Ecological and Evolutionary Approach Seventh Edition Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Dva Kolokvijuma po 20 (ukupno 40 poena) Prisustvo nastavi 2 poena Završni ispit 48 poena poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 7 sati i 6 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sata vježbi 2 sata samostalnog rada. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: C Barry.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar BIOGEOGRAFIJA Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni Studijski programi za koje se organizuje : I 5 3+1 Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). konsultacije. Ekoregioni Biogeografska podjela Balkanskog poluostrva I Kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestru Nastava i završni ispit: (7 sati 6 minuta) x 16 = 113 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. dr Drago Marić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.

. Ekološke niše – diferencijacija. Periodizam – tipovi. 120 ECTS kredita. Veza sa strukturom lanaca ishrane. Teorije poremećaja. M. Harper and C. Interakcije u lancima ishrane. Townsend.Ecology..uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati): 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave : Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. 1996.laboratorijske vježbe. studije traju 4 semestra. razvojem. Učenje i samostalna izrada kolokvijuma. Odnosi ishrane u biocenozi. teren.E. tipovi ishrane. Konsultacije. Pojam stabilnosti zajednice – tipovi. regulacijom i biološkom raznovrsnošću biocenoza Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Literatura: Begon. studijski program Nastava biologije.. 1990 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum: 30 poena Test: 20 poena Završni ispit: 50 poena Prelazna ocjena: ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Drago Marić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika 262 . Populations and Communities. rade vježbe i izadju na kolokvijum i završni ispit. W. dr Jelena Rakočević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.H..Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Biocenologija Semestar I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). upis i ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. R. Ricklefs.Ecology: Individuals. J. Teorija regulacije biološke raznovrsnosti. strukturalna i funkcionalna hijerarhija genetičke raznolikosti Biološka raznovrsnost biocenoze – tipovi i faktori koji utiču. prisutnost. Sadržaj predmeta: Pripremna nedelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata laboratorijskih vježbi 3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije Priprema i upis semestra Pojam biocenoze. . Ostrvska biogeografija – ravnotežna teorija. frekvenca. Antropogeni uticaj i moguće posledice smanjenja biološke raznovrsnosti. London. trofička kaskada. vezanost. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa strukturom. Struktura biocenoze – osnovni elementi (brojnost. stalnost. Blackwell. Poređenje vodenih i kopnenih bioc. New York.) Raspodjela abundance vrsta. stratifikacija (kopno i vode). Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.R. SLOBODNA Sukcesije – vrste poremećaja i tipovi sukcesija Kolokvijum Genetička raznovrsnost biocenoze. . Prostorna struktura zajednice.L. Indeksi diverziteta i ujednačenosti. Načini određivanja tipova zajednice. Freeman and Company.

prisustvuju vježbama i izrade seminarske radove. i ekonomske teorije. seminarski radovi i konsultacije. Slobodna nedjelja Problemi koje treba riješiti: problem energije. nedostatak pijaće vode. 3. Problemi za hitno rešavanje. seminarski rad: ( 0 – 45 poena). Deforestacija. problemi ljudskog zdravlja. Neracionalna eksploatacija mineralnih i drugih resursa. Ljudska civilizacija i njen razvoj. Ugrožavanje biodiverziteta. - Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Aktivnost u toku predavanja: (0 – 5 poena). & D. Izlazni test. Anderson. 1997. kisele kiše. zagađenja. R. M.18 sati. studije traju 4 semestra. Izlaganje seminarskih radova i diskusija. osnovni pojmovi o životnoj sredini i procesi u njoj. Istorijat i razvoj paradigme. Procjena uticaja. dr Vladimir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Mawhinney. izrada seminarskih radova) uključujući i konsultacije U toku semestru Nastava i završni ispit: 4 sati x 16= 64 sati Neophodna priprema prije pocetka semestra (administracija. Blackwell publishing. Koncept održivog razvoja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Literatura: 1. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 . problem poljoprivrede. Problem demografskog rasta: pijaća voda. erozija zemljišta. O. studijski program Nastava biologije. 4. završni ispit : ( 0 . Uvod. otpada. urbani stres. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa metodologijom rešavanja problema u životnoj sredini koje nude teorija i praksa Održivog razvoja Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof.50 poena). politika. 271p. ljudsko zdravlje. 2004. Shiers. neravnomjernog razvoja i migracija selo – grad. 190p. ovjera) 4 sata x2 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 =90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Sustainable development. 2. Struktura opterećenja: 64 sata (nastava) + 8 (priprema) + 18 sati (dopunski rad). Održivi razvoj u Crnoj Gori (ekonomija. 120 ECTS kredita. urbani stres. zemljišta i vazduha. Socijalna sfera: demografska eksplozija. Dezertifikacija. - Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Klimatske promjene. Savezno ministarstvo za razvoj. obrazovanje). 334p.Naziv predmeta: Status predmeta Semestar Principi održivog razvoja Fond časova Broj ECTS kredita Obavezan I 3 2P + 0V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-u). Održivi razvoj kao instrument globalne integracije. 98p. Definicije. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. nauku i životnu sredinu. 2003. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata individualnog rada studenata (priprema za vježbe. The green guide to specification. vježbe. siromaštvo. dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu 263 . Ljudske aktivnosti i njihove globalne posljedice. UNDP. upis. Vodič za dobro upravljanje u oblasti životne sredine. saradnje i formiranja standarda. Problem transporta. Problem siromaštva. Blackwell Science. Cost – benefit analize konkretnih slučajeva. Rešenje: Održivi razvoj. Problemi ugrožavanja biodiverziteta. procjena rizika. Grupa autora. institucije. Zagađenje vode. Oštećenja ozonskog omotača. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja Priprema i upis semestra Ulazni test. J. 2002. migracije iz ruralnog područja. Grupa autora.

Harper and C. X 16 = 106 sati i 40 min. resursi. Science. Intraspecijska kompeticija. migracije i rasprostranjenje Natalitet.(priprema) + 30 sata (dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave : Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. fekunditet. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa strukturom.E. 388pp. 264 .uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 120 sati) Struktura opterećenja: 106sati i 40min. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Drago Marić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog asistenta. disperzija.. Tilmanov model kompeticije (pr. terenski rad. Freeman and Company. Veijo Kaietala (2005): Ecology of populations.Dva testa: po 5 poena (ukupno 10 poena) . W. fertilitet. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 120 ECTS kredita. Struktura populacije – genetička struktura i sastav vrsta . mortalitet. uzrasna struktura populacije. Literatura: Esa Ranta. (1996): Ecology.pojam i određivanje. M.faktori koji utiču Gustina populacije . Ekološke niše. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: . rastom i razvojem populacija i odnosima u njima i između njih.Završni ispit: 48 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.L. upis i ovjera): 2 x 6 sati i 40 min. studije traju 4 semestra. Townsend (1996) .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Ekologija populacija Semestar I Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). J. konsultacije. Slobodna I kolokvijum Fluktuacija i regulacija populacija – tipovi. vježbe. Populations and Communities. Per Lundberg. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Faktori koji utiču (abiotički i biotički). Populacione teorije II kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenta na predmetu Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. Ricklefs.Volterrov model kompeticijskih odnosa.R. Begon. Interakcije između populacija. Rast populacije – tok rastenja. Lotka . Matematički modeli.(nastava) + 13sati i 20min. Sadržaj predmeta: Pripremna nedelja I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija populacije i osnovne karakteristike.Ecology: Individuals. Potencijal i odr\avanje populacije. fitoplankton) Dinamika odnosa predator – plijen. Tipovi rasta i faktori koji utiču. New York. dr Jelena Rakočević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.. rade vježbe polazu kolokvije i završni ispit.Prisustvo nastavi: 2 poena .H. unitarni i modularni organizmi Prostorni odnosi – raspored. u sekretarijatu studijske grupe Biologija i u studentskoj službi PMF-a. Mutualizam i parazitizam. Studijski program Nastava biologije. Veličina popul. R. London.Dva kolokvijuma: po 20 poena (ukupno 40 poena) . Blackwell.

Nastavni principi. i Trnavac. Pojam i suština nastave. pismena provjera Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Ratko Djukanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u studentskoj slu`bi PMF-a. ovjera) 2 x 6 sati i 40 minuta = 13 sati i 20 minuta Ukupna optere}enja za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. držanje časova. N. Ovjera semestra i upis ocjena OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 4 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. dr Ratko Djukanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i debate. 1998. kao i da prošire svoju opštu pedagošku kulturu.. Mogućnosti i granice vaspitanja. učestvuju u debatama i rade dva testa. Posebna naznaka za predmet:Usmena provjera. Intelektualno vaspitanje. razvoj. osnovne karakteristike. Nastavne metode i oblici organizacije nastavnog rada. Fizičko vaspitanje Sistem vaspitanja i obrazovanja. predmet proučavanja). J. upoznaju se sa karakteristikama opšteg vaspitnog rada. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 34 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 102 sata i 40 min. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i zavr{ni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 102 sata i 40 minuta Neophodne pripreme prije po~etka semestra ( administracija. M. (Studije traju 2 semestra. (Priprema) + 34 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da poha|aju nastavu. Sadrzaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja P+V II nedjelja P+V III nedjelja P+V IV nedjelja P+V V nedjelja P+V VI nedjelja P+V VII nedjelja P+V VIII nedjelja P+V IX nedjelja P+V X nedjelja P+V XI nedjelja P+V XII nedjelja P+V XIII nedjelja P+V XIV nedjelja P+V XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje. Ponavljanje i vježbanje u nastavi Provjeravanje i ocjenjivanje nastavnih rezultata II test znanja / Kolokvijum Završni ispit Dopunska nastava. Moralno vaspitanje.: Didaktika. Studenti pripremaju po jedan esej Literatura : Djordjević. Estetsko vaspitanje. Bakovljev. Pedagogija kao nauka (nastanak. Beograd. Naučna knjiga. Škola kao vaspitno-obrazovna institucija SLOBODNA NEDJELJA I test znanja / Kolokvijum Predmeti i zadaci didaktike. Planiranje nastavnog rada. 60 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da studenti usvoje pedagošku terminologiju. 1992. 265 . Ime i prezime nastavnika i saradnika:Prof. Komunikacija u nastavi. (nastava) + 13 sati i 20 min. Nastavna sredstva – mediji. Naučna knjiga. Osnovne pedagoške kategorija i pojmovi Pojam i suština vaspitanja. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadr`aja predmeta. Esej sa 6 poena Završni ispit sa 49 poena.Naziv predmeta: Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Pedagogija i didaktika Fond časova I 5 3+0 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske specijalističke studije Biologija (PMF) Studijski program Nastava biologija. Beograd. Faktori i glavne teorije razvoja ličnosti. Pedagogija i druge nauke. upis.: Pedagogija. Cilj i zadaci vaspitanja.Nastavni objekti Organizacija nastave.. Popravni ispitni rok. priprema i upis semestra. Sadržaj obrazovanja i nastave. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje Ocjenjuju se:-Dva testa sa 20 poena (ukupno 40 poena) Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja P+V II nedjelja P+V III nedjelja P+V IV nedjelja P+V V nedjelja P+V VI nedjelja P+V VII nedjelja P+V VIII nedjelja P+V IX nedjelja P+V X nedjelja P+V XI nedjelja P+V XII nedjelja P+V XIII nedjelja P+V XIV nedjelja P+V XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Pojam metodike nastave prirode i biologije Vaspitno-obrazovni značaj nastave prirode i biologije Vaspitno-obrazovni cilj i zadaci nastave prirode i biologije Nastavni sadržaji prirode i biologije Značaj prirode i biologije u sistemu razvoja ličnosti Specifičnost primjene nastavnih principa u nastavi prirode i biologije Slobodna nedelja Kolokvijum. držanje časova. 1993. Organizacija rada u nastavi prirode i biologije Osnovne vrste nastave Posebne vrste nastave Škola u prirodi. upis i ovjera): 2 x 12 sati = 24 sati Ukupno opterećenje za predmet: 9 x 30 = 270 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. rade domaće zadatke. Seminarski rad. Literatura : Žderić M. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Otkrivanje zakonitosti nastavnog procesa. Završni ispit 50 poena Posebna naznaka za predmet:Usmena provjera. da doprinosi progresivnom mijenjanju nastavne prakse... Bašić M. konsultacije. Radonjić S.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Metodika nastave Prirode i Biologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni II 8 4+4 Studijski programi za koje se organizuje : Magistarske akademske studije Biologije (PMF) Studijski program Nastava biologije. Novi Sad.uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 54 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 270 sati) Struktura opterećenja: 192 sati (nastava) + 24 sati (priprema) + 54 sati (dopunski rad) 9 kredita x 40/30 = 12 sati Struktura: 4 sata predavanja 4 sata vježbi 4 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije Studenti su obavezni da poha|aju nastavu. Pobjeda. (Studije traju 4 semestra.. Radonjić S. rade seminarski rad. pismena provjera Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slobodan Radonjić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u Sekretarijatu Studijske grupe Biologija i u studentskoj slu`bi PMF-a. Metode rada u nastavi prirode i biologije Izvodjenje toka obrazovno-vaspitnog procesa Faktori nastave Subjektivni faktori nastave Planiranje u nastavi prirode i biologije Završni ispit Popravni ipsit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: 12 sati x 16 = 192 sat Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. njihovo sistematizovanje i korišćenje u nastavnom radu. dr Slobodan Radonjić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe. Podgorica 1992. 266 . završni ispit. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Seminarski rad 30 poena. Domaći zadatak10 poena Čas simulacije studentima 10 poena. Prirodno-matematički fakultet. izrada seminarskih radova.

= 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 4 x 30 =120 sati Dopunski rad : od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. ovjera): 2 x 5 sati i 20 min. Slobodna nedjelja Kolokvijum I Kognitivni procesi: Učenje – posebni oblici Kognitivni procesi: 1. Intelektualni razvoj.Psihološki instrumenti.biheviorizam.Faktorske teorije inteligencije. 2004.Osnovna metodološka načela. kolokvijumi. Teorije crta.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar II PSIHOLOGIJA Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3+0 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije Biologije ( PMF-a). upis.2. OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: Neophodne pripreme (administracija. 2. Psihološki metod: 1. (priprema) +24 sata (dopunski rad) Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 7 Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi Literatura: Ljubomir Žiropadja: Psihologija. Popravni ispit Zaključivanje ocjena. Fenomenološke teorije. seminarski rad.Priroda inteligencije i njeno mjerenje. Emocije i motivacija. Mentalna higijena: Normalnost. Posebne naznake za predmet: Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. 3. „Cigoja štampa“ Beograd. Inteligencija:1. Neurofiziološki i neurohemijski osnovi kognitivnih procesa. Mišljenje. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta:Ovladavanje relevantnim pojmovima teorijski primijenjene psihologije i sticanje orijentacije u psihološkoj literaturi. psihoterapija. 120 ECTS kredita). Oblici provjere znanja i ocjenjivanja: 2 kolokvijuma po 20 poena Redovnost pohadjanja nastave 10 poena Završni ispit uključujući i seminarske radove 50 poena. 2. (Nastava)+10 sati i 40 min. 1. Moralni razvoj.Opažanje. 2. Dr Milorad Simunović Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika. rade kolokvijume. stres.funkcionalizam. konflikti. poremećaji. Ime i prezime nastavnika: Prof. Kognitivni procesi: 1. Kolokvijum II Završna nelja ispita. Ličnost kao psihološki konstrukt: teorije ličnosti: 1. 267 . Dr Milorad Simonović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedelja II nedelja III nedelja IV nedelja V nedelja VI nedelja VII nedelja VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja XVII nedelja XVIII -XXIPredmet psihologije razmotren kroz dominantne psihološke škole (strukturalizam.Pamćenje i zaboravljanje. Jezički razvoj.Tipološke teorije. Dinamske i dubinske teorije ličnosti. dubinska – geštoltistička – humanistička i kognitivna psihologija. Frustracije.2. Studijski program Nastava biologije (studije traju 4 semestra. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 2.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Biološke zbirke u nastavi biologije
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

obavezni

II

3

1+2

Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije Biologije (PMF) Studijski program Nastava biologije. (Studije traju 4 semestra, 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa metodologijom korišćenja bioloških zbirki u u nastavi prirode i biologije (problem, cilj, zadaci, hipoteze, metode, tehnike i predmet istraživanja). Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof Dr Vladimir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe, izrada seminarskih radova, završni ispit, konsultacije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod u Biološke zbirke Biološke zbirke vaskularnih biljaka korišćenje u nastavi Pravljenje herbarijuma i korišćenje u nastavi. Terenski rad (vaskulrne biljke) u nastavi biologije. Biološke zbirke invertebrata i korišćenje u nastavi. Morkri i suvi preparati invertebrata i korišćenje u nastavi Slobodna nedjelja. Pravljenje insektarijuma i korišćenje u nastavi. Terenski rad (invertebrate) u nastavi biologije Terenski rad (invertebrate) u nastavi biologije Kolokvijum. Biološke zbirke vertebrata i korišćenje u nastavi. Terenski rad (vertebrate) u nastavi biologije Seminarski rad Metode aktivne nastave i jednostavni eksperimenti. Praktični ispit Završni issit Ovjera semestra i upis ocjena. Dopunska nastava i poravni ispitni rok

OPTERE]ENJE STUDENATA Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 1 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat samostalnog rada uključujući i konsultacije
U semestru Nastava i završni ispit: (4sata) x 16 = 64 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera)2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja:64 sati. (Nastava)+13sati i 20 min. (Priprema)+ 72sata 40 min (Dopunski rad)

Studenti su obavezni da poha|aju nastavu, rade seminarski rad i kolokvijum. Literatura : Pešić, V, Tomović, Lj (2011) Praktikum iz Ekologije. UCG, 140str. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Seminarski rad 20 poena, Kolokvijum 20 poena, Praktični ispit 30 Završni ispit 30poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen Posebna naznaka za predmet:Usmena provjera, držanje časova, pismena provjera Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof Dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u studentskoj službi PMF-a.

268

Naziv predmeta:Viši
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Laboratorijski praktikum
Broj ECTS kredita Fond časova

obavezni Studijski programi za koje se organizuje :

1+2

Akademske poslijediplomske studije PMF-a, Studijski program Biologija, Smjer Nastava biologije (studije traju 4 semestara, 120 ECTS kredita)

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. Ciljevi izučavanja predmeta:
Upoznati studente sa osnovnom laboratorijskom opremom, standardima rada u laboratoriji i metodikama projektovanja eksperimenta i istraživanja prilagođenih prosvjetnoj aktivnosti u školama osnovnog i srednjeg obrazovanja. Omogućiti sticanje dodatnih znanja i vještina iz različitih oblasti biološkog eksperimentalnog rada. Predmet uključuje laboratorijske i terenske vježbe i posjete crnogorskim referentnim laboratorijama za mikrobiologiju, genetiku i ekotoksikologiju. Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Andrej Perović, docent, dr. Slađana Krivokapić Profesor Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, laboratorijske vježbe, terenske vježbe i seminari.

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Etika u eksperimentalnom radu. Projektovanje eksperimenta ili istraživanja. Laboratorijska oprema, standardi i sigurnost u laboratoriji. Organizacija prokariotske i eukariotske ćelije. Priprema preparata, tehnike bojenja i mikroskopiranje. Fiziološki procesi važni za biljnu ćeliju. Mjerenje intenziteta transpiracije, fotosinteze i disanja. Fiziološki procesi važni za animalnu ćeliju. Fiziološki procesi važni za prokariotsku ćeliju. Ogled sa pivskim kvascem S. cerevisiae. Slobodna nedjelja. Modelni organizmi u biološkim istraživanjima: D. rerio, D. melanogaster, S. cerevisiae, V.fischeri Razvojna biologija. Embrionalni razvoj zebrafish i uticaj alkohola na razvoj (teratogeni efekti) Kolokvijum I Fiziologija oksidativnog stresa. Djelovanje enzima i inhibicija enzima. Metode pravljenja i posmatranja kariotipa metafaznih hromozoma. Ekosistemi. Biomonitoring. Metode bioloških analiza kvaliteta zemljišta vode i vazduha. Priprema i formiranje zbirki biološkog materijala. Terenska nastava. Uzorkovanje materijala, prepariranje, biološka i hemijska analiza. Inovativne metode u nastavi. Komunikacija u nastavi. Vannastavne aktivnosti u biologiji. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno: 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: - 1sata predavanja; - 2 sata laboratorijske vježbe - 1 sata ostale nastavne aktivnosti (konsultacije i samostalni rad studenata). U semestru Nastava i završni ispit: (4sata ) x 16 = 64 Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera)2 x (4 sata) = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 18 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 90 sati) Struktura opterećenja:64 sati. (Nastava)+8sati (Priprema)+ 18sati (Dopunski rad)

Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade oba kolokvijuma i laboratorijske vježbe.

Literatura: Vodopich D and Moore R : Biology Laboratory Manual; Fleming D, Hunt D: Biological Safety. Principles and
Practices, ASM Press, 2000. Alan Jones, Rob Reed and Jonatan Weyers: Practical Skills in BiologyPerson Education Limited, Fourth edition 2007.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva kolokvijuma 10 poena (ukupno 20 poena) Četiri domaća zadatka po 5 poena (ukupno 20 poena) Seminarski rad: 10 poena Završni ispit : usmeni (50 poena), ukupno 100 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata, a vježbe za grupu od 5 studenata. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Andrej Perović, Doc. dr Slađana Krivokapić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www.pmf.ac.me

269

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I

RAZVOJ DJETETA Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P+1V

Studijski programi za koje se organizuje Akademske specijalističke studije biologije (PMF-a), Studijski program Nastava biologije , (Sstudije traju 2 semestara 60 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za slu{anje i prijavljivanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanje ovog predmeta studenti stiču znanja o psiho-fizičkom razvoju dece u različitim dobima, kao i zaostajanje u različitim periodima razvoja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Emilija Nenezić, nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vežbe, izrada seminarskih radova, priprema za kolokvijum, kolokvijum i zavr{ni ispit. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja XVII nedelja Završna nedjelja Priprema i upis semestra Proučavanje razvoja deteta kroz istoriju i teorije psiho-fizičkog razvoja deteta. Biologija razvoja i osnovne karakteristike razvoja čoveka. Zakonitosti i faktori koji utiču na razvoj deteta. Filogenetski i ontogenetski razvoj čovjeka Biološke osnove telesnog i motornog razvoja deteta. Prenatalni razvoj deteta. Zaostajanje u razvoju deteta u periodu prenatalnom. Slobodna nedelja. Kolokvijum I. Seminarski rad. Razvoj novorodjenčeta i poremećaj u psiho-fizičkom razvoju novorodjenčeta. Razvoj dece u starosnoj dobi od 1-7 godine i poremećaj u razvoju u ovoj starosnoj dobi. Razvoj dece u starosnoj dobi od 7 - 14 godina i poremećaj u razvoju u ovoj starosnoj dobi Razvoj dece u starosnoj dobi posle 14 godine i o~uvanje njihovog mentalnog zdravlja. Kolokvijum II Seminarski rad. Završni kolokvijum Overa semestra, i upis ocjena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5x40/30 = 6 sati i 40 min. Struktura: 3 sata predavanja 1 sata vježbi 2 sat i 40 min. samostalnog rada U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra administracija, upis, ovjera) 2 x 6 sati i 40 minuta = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet Struktura opterećenja: 106 sati 40 minuta (Nastava)+13 sati i 20 minuta (Priprema)+30 sati (Dopunski rad)

Literatura: 1. Embriologija - Stevan Popović 2. Psihologija deteta i mladin - Dr Leon @lebnik Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Seminarski rad I 10 poena, Seminarski rad II 10 poena, Kolokvijum I 15 poena, Kolokvijum II 15 poena. Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Emilija Nenezić Napomena: Konsultacija sa studentima održavaju se svake nedelje posle završenih predavanja i praktične nastave.

270

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Metodologija pedagoških istraživanja u biologiji
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

obavezni

III

5

3+1

Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije Biologije (PMF) Studijski program Nastava biologije. (Studije traju 4 semestra, 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa metodologijom pedagoških istraživanja u nastavi prirode i biologije (problem, cilj, zadaci, hipoteze, metode, tehnike i predmet istraživanja). Upoznati učenike sa metodama istraživanja u nastavi biologije Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof Dr Slobodan Radonjić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe, izrada seminarskih radova, završni ispit, konsultacije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod u naučno istraživački rad. Principi naučnog rada. Izrada naučno-istraživačkog projekta. Evolucija projekta istraživanja. Kultura korišćenja izvora. Metodologija pisanja naučnog rada. Metode istraživanja u nastavi prirode i biologije. Posmatranje, seciranje, mikroskopiranje, i dr. Pojam i vrste naučnih radova. Kompozicija i logika izlaganja u naučnom djelu. Pisanje udžbenika i stučnih radova. Odnos prema drugim autorima korišćenih radova. Citiranje,plagijat idr. Pojam i vrsta fusnota. Lektura i korektura teksta.. Slobodna nedjelja. Bibliografski pojmovi i bibliografija Pojam tehnologije nastave i periodizacije razvitka tehnologije nastave od žive riječi do savremene tehnologije Uvodjenje naučnih metoda u nastavu biologije. Uloga statistike u obradi rezultata istraživanja Kolokvijum. Uloga eksperimenta u istraživanju u nastavi prirode i biologije Uloga jednostavnih eksperimenata u nastavi prirode i biologije Seminarski rad Metode aktivne nastave i jednostavni eksperimenti. Završni ispit Popravni ipsit Ovjera semestra i upis ocjena. Dopunska nastava i poravni ispitni rok

OPTERE]ENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min. Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 40 min. samostalnog rada uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit:6 sati i 40 min.i x 16 = 106 sati 40 min. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i ovjera): 2 x 6 sati i 40 min. = 13 sati i 20 min. Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min.(priprema) + 30 sati (dopunski rad)

Studenti su obavezni da poha|aju nastavu, rade seminarski rad i kolokvijum. Literatura : Žderić M., Radonjić S., Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1993. Radonjić S., Bašić M., Pobjeda, Podgorica 1992. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Seminarski rad 20 poena, Kolokvijum 30 poena, Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen Posebna naznaka za predmet:Usmena provjera, držanje časova, pismena provjera Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slobodan Radonjić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u studentskoj službi PMF-a.

271

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta Semestar

Metodika nastave biologije
Broj ECTS kredita Fond časova

obavezni

III

5

3+1

Studijski programi za koje se organizuje : Magistarske akademske studije Biologije (PMF) Studijski program Nastava biologije. (Studije traju 4 semestra, 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente biologije sa nastavnim sadržajima koji se obradjuju u osnovnim i srednjim školama. Usvajanje osnovnih metodičkih znanja i osposobljavanje studenata za praktično izvodjenje nastave biologije u školama Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof Dr Slobodan Radonjić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbe, izrada seminarskih radova, završni ispit, konsultacije. Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja P+V II nedjelja P+V III nedjelja P+V IV nedjelja P+V V nedjelja P+V VI nedjelja P+V VII nedjelja P+V VIII nedjelja P+V IX nedjelja P+V X nedjelja P+V XI nedjelja P+V XII nedjelja P+V XIII nedjelja P+V XIV nedjelja P+V XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Materijalno-tehnička osnova nastave Interdisciplinarnost nastave Savremeno shvatanje o taksonomiji ciljeva nastave prirode i biologije Pedagogizacija i scientizacija sadržaja prirode i biologije Inovativni modeli rada u nastavi prirode i biologije Kurikularno planiranje ciljeva, sadržaja, aktivnosti i procesi rada u nastavi prirode i biologije. Slobodna nedjelja Kolokvijum. Savremene tendencije u evaluaciji nastavnog rada u nastavi prirode i biologije. Kvalitativna i druga istraživanja u nastavi metodike prirode i biologije. Vannastavne i vanškolske aktivnosti: nastavne ekskurzije i škola u prirodi. Kritičko analiziranje udžbenika prirode i biologije Savremena obrazovna tehnologija u nastavi prirode i biologije. Metodološke osnove promjena u sistemu obrazovanja. Završni ispit Popravni ipsit

Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni
OPTERE]ENJE STUDENATA Nedjeljno U toku semestra

Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 = 106 sati i 40 min. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, Struktura: upis i ovjera): 2 x 6 sati i 40 min. = 13 sati i 20 min. Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati 3 sata predavanja Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom 1 sata vježbi 2 sata i 40 min. samostalnog rada uključujući i roku,uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati konsultacije (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min.(priprema) + 30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da poha|aju nastavu, rade seminarski rad i kolokvijum. 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min.

Literatura : Žderić M., Radonjić S., Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1993. Radonjić S., Bašić M., Pobjeda, Podgorica 1992. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Seminarski rad 20 poena Kolokvijum 30 poena Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen Posebna naznaka za predmet:Usmena provjera, držanje časova, pismena provjera
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slobodan Radonjić

Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u studentskoj službi PMF-a.

272

II. 3. Akademski specijalistički i magistarski studijski program EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA

273

Naziv studijskog programa Eksperimentalna biologija i biotehnologija

Stepen studija Magistarske studije (specijalističke studije I godina) I godina Obavezni Zimski semestar fond časova nedjeljno 2+1 2+1 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 Izborni ECTS

Akademske/Primijenjene Akademske

Br.

Naziv predmeta

Ljetnji semestar fond časova nedjeljno

ECTS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Biotehnologija Biofizika Eksperimentalna i medicinska biohemija Odabrana poglavlja iz mikrobiologije Biologija ćelije i ćelijski signali Genetika i tehnike u dijagnostici Kurs laboratorijskih tehnika Biostatistika Genotoksikologija Izborni predmet I Izborni predmet II Specijalistički rad Ukupno Metodologija naučnog rada Magistarski rad Ukupno

X X X X X X X X X X X X 10 X X 2 2

3 4 5 5 5 4 4 2+1 2+2 3+2 3+2 0+0+9 10+7+9 3 5 6 6 10 30

1. 2.

14+12 II godina 2+0 2+0

30 9 21 30

30 30

274

Naziv predmeta:Viši
Šifra predmeta
(vidi napomenu)

Biotehnologija
Broj ECTS kredita Fond časova

Status predmeta

Semestar

obavezni

I

3

2P + 1V

Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a), Studijski program
Eksperimentalna biologija i biotehnologija (studije traju 4 semestara, 120 ECTS kredita)

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. Ciljevi izučavanja predmeta:
Prema definiciji Evropske federacije za biotehnologiju iz 1992. godine, biotehnologija "povezuje prirodne i inžinjerske nauke da bi se postigla primjena organizama, ćelija, njihovih dijelova i molekularnih analoga u dobijanju proizvoda za dobrobit čovječanstva". U skladu sa ovom definicijom ovaj kurs ima za cilj da upozna studenta sa značajem i interdisciplinarnim karakterom ove nauke, kao i njenom primjenom u ekologiji, medicini, farmaciji, poljopriprivredi, reproduktivnoj tehnologiji i drugim domenima praktične aplikacije.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. dr Biljana Damjanović Vratnica Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, seminar i domaći zadaci. Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Zadatak, značaj i uloga biotehnologije. Multidisciplinarnost biotehnologije. Razvoj biotehnologije. Definisanje osnovnih pojmova, bioproces kao sastav. Biološki aspekti biotehnologije. Genetički inžinjering i metode DNK tehnologije. Genetički modifikovani organizmi. Kolokvijum I Ćelijska biotehnologija.Kultura ćelija i transformacija ćelija u in vitro uslovima Slobodna nedjelja. Seminar Biotehnologija u medicini. Genska terapija Reproduktivna biotehnologija Biotehnologija u farmaciji. Monoklonalna antitijela. Mikrobijalna biotehnologija Kolokvijum II Biotehnologija u ekologiji i ekonomiji. Biobezbjednost, zakonske regulative i etička pitanja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA

nedjeljno
3 kredita x 40/30 = 4 satia Struktura: 2 sata predavanja 1 sata laboratorijskih vježbi 1 sat samostalnog rada uključujući konsultacije

u semestru
Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i ovjera): 2 x 4 sata = 8 sata Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (Dopunski rad)

Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade oba kolokvijuma i seminar.

Literatura: John E Smith, Biotechnology, Cambidge University; (2004.) Keshov Trehan, Biotechnology, New Age Publishers,
(1990.) V. Marić, Biotehnologija i sirovine, Stručna i poslovna knjiga, Zagreb, 2000

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena) Jedan seminar 10 poena (ukupno 10 poena) Dva kontrolna testa po 5 poena (ukupno 10) Završni ispit : 50 poena, ukupno 100 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata, a vježbe za grupu od 5 studenata.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dr Biljana Damjanović-Vratnica Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www.pmf.ac.me

275

120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata.sediment. Pregled eksperimentalnih metoda u biofizici. Istraživačke tehnike i instrumenti. Radioaktivnost. Fizika biopolimera. Nuklearna magnetna rezonanca. laboratorijske vježbe. Regulacija bioloških sistema. upis. Fizičke metode za izučavanje makromolekula:elektroforeza. Biomaterijali. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjel I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. 2003. uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra 8administracija. uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet (120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati 20 minuta (Nastava)+10 sati i 40 minuta (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i pripreme seminarske radove. Čula. Springer. Transport. Raković. Laseri. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof dr Jovan Mirković Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod predmetnog nastavnika. EEG. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati strukturu i funkciju bioloških sistema na različitim nivoima biološke građe na molekularnom i makromolekularnom nivou. Literatura: R. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat laboratorijskih vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada. Hemjske veze. Modeliranje biološkog razvoja. Elektronska mikroskopija. a vježbe za grupu od 5 studenata. na nivou ćelija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof dr Jovan Mirković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Struktura bioloških makromolekula. Slobodna nedjelja Izabrani fiziološki sistemi: krv i krvni sistem. STM. tkiva. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva seminarska rada po 25 poena (ukupno 50 poena) Završni ispit : usmeni (50 poena). Elektrofiziologija. impulsa. Konsultacije. X-zraci. 2010. Osnovi biofizike. Seminar II Interakcija organizma i okoline. 276 . Biomehanički procesi. MEG. Mehaničke osobine ćelijske membrane. EEG.. P. kao ogana i organizma. IASC & IEFPG Beograd 2008.Bergethon: The physical basis of biochemistry: The Foundations of Molecular Biophysics.Električne disfunkcije CNS. Elektrohemija CNS. Interakcija nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja i tkiva. Skeletno-muskularni sistem. AFM. D. Ultrazvuk. Nervni sistem.Cotterill: Biophysics: An introduction. CT skening. Kurs se temelji na matematičkoj formulaciji biofizičkog koncepta. Seminar I Složene bioelektrične aktivnosti. Memorija. Samoorganizacija bioloških sistema. transport kroz membranu i prenos električ. Neravnotežni procesi.Biofizika membrane i ćelije. sile i energija.Naziv predmeta:Viši Šifra predmeta (vidi napomenu) Biofizika Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Semestar obavezni I 4 2P + 1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije Biologije (PMF-a). ukupno 100 poena. John Willey and Sons. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.R. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (studije traju 4 semestara.

Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (studije traju 4 semestara. Funkcija gastrointestinalnog trakta i pankreasa. Literatura: Eksperimentalna biohemija. Samostalni rad i seminar. Odabrana poglavlja metabolizma hemoglobina. Slobodna nedelja. dr Danica Pribilović Popović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. Elektroforetske tehnike. Klinicka hemija u pedijatriji. Beograd. Worth Publ. u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. T. ukupno 100 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata. Bioloski material. Radmila Djordjevic-Markovic. dr Danica Pribilović Popović. Principles of Biochemistry. 1994. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj ovog kursa je upoznavanje studenata sa principima u biohemijskim istrazivanja kao i saznanjima iz oblasti medicinske biohemije kao naucne discipline sa intenzivnim savremenim razvojem Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Tata McGrow-Hill. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma i kontrolni test.1994 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena) Jedan seminar po 5 poena (ukupno 5 poena) Pet domaćih zadataka po 3 poena (ukupno 15 poena) Završni ispit : praktični (5 poena) i usmeni (45 poena). 1982 An Introduction to Practical Biochemisry. Majkic-Singh. a vježbe za grupu od 5 studenata. Potenciometrijske tehnike. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Referentne vrijednosti.ac. Klinicka hemija u gerijatriji Biohemija tumora. Kolokvijum II Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Tehnike centrifugiranja Hromatografske tehnike. kalcijuma. neorganskog fosfata I Mg. uključujući konsultacije. Klinicka hemija u ginekologiji i porodiljstvu. mr Slavica Vujović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Albert L.pmf. Spetroskopske tehnike. Izbor hemikalija i analitickih reagenasa Rad i organizacija klinicko-biohemijske laboratorije. Konsultacije.. D. Medicinska biohemija. Plummer. Kolokvijum I Odabrana poglavlja metabolizma ugljenih hidrata. Nada T. Lehninger. ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. upis. amino kiselina i nukleinskih kis. lipida i lipoproteina. Radioizotopske tehnike. Beograd.me 277 . Mikroelementi. Fe i porfirina. laboratorijske vježbe. (Nastava)+13 sata i 20 min. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Frakcionisanje celije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Eksperimentalna i medicinska biohemija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova obavezni II 5 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. 1988. Koncentracija vodonikovog jona u tjelesnoj tecnosti Funkcija bubrega i neproteinska azotna jedinjenja Funkcija jetre.

WCB McGraw-Hill. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma i kontrolni test. industriji itd. Biologija plazmida. W: Molecular Genetic of Bacteria. Ciljevi izučavanja predmeta: Kurs predviđa dublje poznavanje i razumjevanje principa genetike mikroorganizama. 1995: Opšta virusologija. dr Svetlana Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www.Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) Odabrana poglavlja iz mikrobiologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta obavezni I 5 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Korišćenje molekularnih i modernih mikrobioloških tehnika za analize u ekologiji. ukupno 100 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata. u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Kloniranje gena kod bakterija.Harlley. Struktura virusa.odnos virusa i ćelije domaćina.. Korišćenje reporter gena lacZ.M. Mutageneza i kancerogeneza. DNK reper mehanizmi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. J. upis.pmf. Martinko. ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Marković. medicini.klasifikacija virusa.virusa i kvasaca. d Svetlana Perović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Mutacije kod bakterija. Kolokvijum I Izolacija gena i amplifikacija. fitofarmacije. Identifikovanje rekombinantnih bakterija. Lj. Jovanović i S. 2nd ed 2003. Konsultacije.ac. Sadržaj predmeta: Pripremne nedje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Principi genetike prokariota: geni. ASM Press. Slobodna nedelja. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min.. T. Kurs predviđa upoznavanje sa metodama koje se primjenjuju u polju koje pokriva ovaj kurs. Kolokvijum II Mikrobna ekologija . Beograd th Madigan. Upotrebu mikroorganizama u biotehnologiji. regulacija genske ekspresije. M. Sekrecioni sistemi. (2006) Brock Biology of Microorganisms. Mikrobiologiju antibiotika i njihove mehanizme.. Prescott. L & Champness. Prentice Hall Int Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) Jedan seminar 10 poena Završni ispit : 50 poena.Uloga transpozoma u antibiotkoj rezistenciji. Bakteriofagi.T. medicine.interferoni Mikrobna biotehnologija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Osnove biomedicinske mikrobiologije. 4 th ed. Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (studije traju 4 semestara. Biofilm Dijagnostika. Virusi. uključujući konsultacije. Mikroorganizmi i čovjek. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. lux. gfp. Virusi eukariota. laboratorijske vježbe. Mikroorganizmi kao model organizmi u istraživanjima biologije.genetika virusa. "Quorum sensing" Metode u mikrobnoj ekologiji. Mehanizmi virulencije. Literatura: Snyder..me 278 . Samostalni rad i seminar. terapija i prevencija od patogenih mikroorganizama. (Nastava)+13 sata i 20 min. Mikrobiološki testovi za detekciju mutagena i kancerogena. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. a vježbe za grupu od 5 studenata. 11 Ed.Klein 1999: Microbiology.Stepanović.

ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. London. Taylor and Francis Group. and L.J. Fine Structure Immunocytochemistry. 2002. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti da se upoznaju sa: metodama za strukturne i funkcionalne analize ćelije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 10 poena (ukupno 20 poena). Kolokvijum II Regulacija ćelijskog ciklusa. Detekcija ekstracelularnih signala. Mehanizmi ćelijske detoksifikacije.Cell and Molecular Biology.. Introduction to toxicology. Regulacijom ćelijskim ciklusima. Receptori. Dva seminarska rada po 15 poena (ukupno 30 poena). J. upis. Jones and Bartlett Publ. Oxon. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. UK. Oxford. Springer Verlag. Plant. u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Electron Microscopy. 4th edition. Mitohondrija i bioenergetika. UK. J. Ćelijske membrane. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata. d Andrej Perović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. a vježbe za grupu od 5 studenata.me 279 . New York. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Transporteri. N. dr Andrej Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. Garland Science. Literatura: Alberts. (Nastava)+13 sata i 20 min. A. Konsultacije. 2003. 1993. Seminarski rad. uključujući konsultacije. Sa mehanizmima membrane i vezikularnog transporta.ac. Sadržaj predmeta: Pripremne nedje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metode u biologiji ćelije sa posebnim osvrtom na imunocitohemiju. Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (studije traju 4 semestara. Molecular Biology of the Cell. mikroskopiju i kulturu ćelija. Slobodna nedjelja. et al. Griffiths G. 1995 Molecular toxicology. Timbrell. Bozzola J. Sa funkcijom ćelijskih organela u vezi sa metabolizmom i bioenergetikom. B. Procesima ćelijske diferencijacije i ulogom stem ćelija u razvoju tkiva i organa.Russel. John Wiley and Sons Inc. citokini i faktori rasta. Principles and Techniques for Biologists.Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) Biologija ćelije i ćelijski signali Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta obavezni I 5 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a).D. Ćelični ciklus i apoptoza. Kolokvijum I Enzimi antioksidativne zaštite. procesima regeneracije i programirane ćelijske smrti. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min.. Concepts and experiments. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma i kontrolni test. Kaspaze. Seminarski rad (prezentacija i diskusija). Završni ispit : (50 poena). Ekstracelularni signali: hormoni.pmf. Stem ćelije i diferencijacija. Karp G. laboratorijske vježbe. procesi regeneracije i programirana ćelijska smrt. Hancock: Cell signaling.. Samostalni rad i seminar. 2002. Joni metala i metabolizam ćelije. 1999. 3rd Edition. 2005. Taylor and Francis. ukupno 100 poena.

Organizacija humanog genoma. 2000. upis. dr Andrej Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena).ac. 2002. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uloga genetike u medicini. Thompson & Thompson : Genetics in Medicine.. ukupno 100 poena. sa ulogom genetskih faktora u toku bolesti i njihovim doprinosom u nastajanju multifaktorijalnim bolestima. Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (Studije traju 4 semestara.: Analyzing Chromosomes. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa strukturom. 2. Genomika. 2001. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti.B. BIOS Scientific Publishers Limited. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata laboratorijskih vježbi 1 sat i 20 minuta samostalnog rada. Mr Slavica Vujović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. dr Andrej Perović.: Genetics. Nove genske tehnologije. Strachan T. uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra 8administracija. 3. uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet (120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati 20 minuta (Nastava)+10 sati i 40 minuta (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Razvoj molekularnih markera. Hickey G. W. Završni ispit : praktični (5 poena) i usmeni (45 poena).pmf. Czepulowski B. 2001. Fletcher H. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. organizacijom i djelovanjem eukariotskog genoma. Genetika raka. Kolokvijum I Strategija genskog mapiranja kod eukariota. Dva seminarska rada po 10 poena (ukupno 20 poena).Naziv predmeta:Viši Šifra predmeta Status predmeta Semestar Genetika i tehnike u dijagnostici Broj ECTS kredita Fond časova obavezni Studijski programi za koje se organizuje : I 4 2P + 2V Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Proteomika. dijagnostici i genskoj terapiji. Mehanizmi rane ćelijske diferencijacije. Transkripcijska regulacija genske ekspresije. Read AP: Human Molecular Genetics 2. Kolokvijum II Genska terapija. Projekat humanog genoma. Slobodna nedjelja. Medicinska citogenetika. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Sixth Edition. Hromozomska teorija nasledstva. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. a vježbe za grupu od 5 studenata. Kloniranje. Winter P. 4. BIOS Scientific Publishers Limited.I. sa kompleksnom analizom djelovanja i prenosom genetske informacije i nasleđivanja. BIOS Scientific Publishers Limited.. laboratorijske vježbe. Konsultacije. rade oba kolokvijuma i laboratorijske vježbe. Literatura: 1.me 280 .C.Saunders Company. RNK procesiranje.L. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata. Posebna predavanja že biti posvećena aplikativnoj ulozi genetike u modernim medicinskim tehnikama.

Laboratorija za vantjelesnu oplodnju. standardi sigurnost. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Slađana Krivokapić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. Vodopich. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa laboratorijskom opremom.. Metode razdvajanja. Predmet uključuje pogonske vježbe i posjete u laboratorije za virusologiju. Moore. Radioizotopske metode Manometrijske metode. Laboratorija za bakteriologiju i virusologiju. (1998) Instrumentalne metode u biološkim istraživanjima. Univerzitet u Novom Sadu. Konsultacije.Naziv predmeta:Viši Šifra predmeta (vidi napomenu) Kurs laboratorijskih tehnika Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Semestar obavezni I 4 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra 8administracija. Spektrofotometrija.pmf. test i zavrsni ispit. ASM Press. Eighth Edition. Fleming D. Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (studije traju 4 semestara. . Slobodna nedjelja. Etika u eksperimentalnom radu.. Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Laboratorijska oprema. Fotometrija. mljekarstvo. seminarski rad. Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Radioizotopi u biološkim istraživanjima. upis. Mikroskopija. rade kolokvijum. (2008) Biology Laboratory Manual. Potenciometrija. Hromatografija. Centifugiranje. citogenetiku. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata. D. bakteriologiju. Postavljanje radne hipoteze i plan rada eksperimenta. dr Slađana Krivokapić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Laboratorija za ekotoksikologiju. R.ac. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. Kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata laboratorijskih vježbi 1 sat i 20 minuta samostalnog rada. IA: McGraw-Hill Publishing. Principles and Practices.. Optičke metode analize. Hunt D (2000): Biological Safety. Amperometirja. Laboratorija za kliničku biohemiju. Otičke metode analize. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum 20 poena Dva seminarska rada 2 x 10 = 20 poena Test 10 poena Zavrsni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet (120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati 20 minuta (Nastava)+10 sati i 40 minuta (Priprema)+24 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.... Krstić. Literatura: Marjanović.. B. Dubuque. standardima i projektovanjem eksperimenta i istraživanja. laboratorijske vježbe. vantjelesnu oplodnju. Laboratorija za biotehnologiju. ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.me 281 . N. a vježbe za grupu od 5 studenata.

Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra STATISTIKA I EKSPERIMENTALNE PROCEDURE STATISTIČKA DESKRIPCIJA VARIJABLI Objektivnost u eksperimentu. kolokvijum i završni ispit. i. Testiranje hipoteze SLOBODNA NEDELJA KOLOKVIJUM. Posebna naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Puasonova. dr Siniša Stamatović Napomena: 282 . uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. NEPARAMETARSKA STATISTIKA Komparacija 2 populacije Hi kvadrat test. Tekstuelni materijal obezbeđen od strane nastavnika Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum: 50 poena. Srednja vrednost. DIZAJNIRANJE EKSPERIMENTA Metode za upotrebu irelevantnih varijacija. Vjerovatnoća Binomni test. završni ispit: 50 poena. rade vježbe. VEROVATNOĆA I NABRAJANJE PODATAKA Nabrajanje tipova podataka. računske vežbe. Normalna aproksimacija binomne raspodele. UZORCI I FREKVENCIJA DISTRIBUCIJE Uzorkovanje i procedure uzorkovanja. HIPOTEZE I KRITERIJUMI TESTIRANJA Opšti principi. BIOANALIZA I EKSPERIMANTALNI KLINIČKI DIZAJN Rid-Mjunčova metoda za procenu LD50. ANALIZA DIZAJNA VARIJANSE Analiza varijanse. PRETPOSTAVKE ANALIZE VARIJANSE I KAKO RADITI SA VARIJACIJAMA I PRETPOSTAVKAMA Test homogenosti MULTIPNE KOMPARACIJE Najmanja značajna razlika. Waine. Populacije i uzorci. domaće zadatke. DISTRIBUCIJE Distribucije: binomna. Hi kvadrat test. domaći zadaci. Selekcija uzorka. studije traju 4 semestra 120 ECTS kredita. Prelazna ocena se dobija ako je zbir poena iz kolokvijuma i završnog ispita najmanje 51 poen. Upotreba tehnike linearne regresije. MERENJA CENTRALNE TENDENCIJE Aritmetička srednja vrednost. Studentova t distribucija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 satia Struktura: 2 sata predavanja 1 sata laboratorijskih vježbi 1 sat samostalnog rada uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Normalna distribucija i njena primena. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. upis i ovjera): 2 x 4 sata = 8 sata Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Statistička analiza podataka u biologiji i računanje verovatnoće slučajnog događaja Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Darko Mitrović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. USA. Podjela izvora varijacije. dr Danko Obradović i prof. vežbe u primeni kompjutera i programskih paketa u statističkoj obradi podataka (u kompjuterskoj sali). REGRESIONA I KORELACIONA ANALIZA Test linearnosti. John Wiley and Sons. Šefeovi kontrasti. Literatura: Daniel W. 2005. konsultacije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta BIOSTATISTIKA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 3 2P + 1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a) Studijski program Eksperimentalna iologija i biotehnologija. Analiza dizajna varijanse.

Test za detekciju povratnih genskih mutacija na prokariotama i nižim eukariotama. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Hromozomske aberacije u ćelijama sisara. ukupno 100 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.. Mr Anđelka Šćepanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Test za detekciju polno vezanih recesivno letalnih mutacija na Drosophila melanogastwer. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti.doza-efekat.Koncept onkogena. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata. a vježbe za grupu od 5 studenata. N. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje i bliže pojašnjenje rastućeg genetičkog rizika i nekontrolisane primjene raznih preparata i proizvoda nove tehnologije. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma i seminar. Naučna knjiga. Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. 1990: Genotoksični agensi.genotoksičnih agenasa. Kolokvijum I Principi detekcije i evaluacije efekata genotoksičnih agenasa. Mikronukleus test na embrionima zebrica Danio rerio Kolokvijum II Dominatno letalni test.Anđelković. industrijski. funkcionalnom i informatičkom nivou nasljednog materijala. Spot-test. Nastanak mutacija i kancera. dr Andrej Perović. upis. Neplanirana sinteza DNK. Literatura: D. Samostalni rad. Konsultacije. Genotoksični efekti zračenja: izvori i vrste zračenja.Zimonjić.genotoksični efekti zračenja. Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (studije traju 4 semestara. Agensi prirodnog porijekla. ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. farmaceutski. Virusi kao biološki genotoksični agensi. Elsevier Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena) Dva seminarska rada po 10 poena (ukupno 20 poena) Završni ispit : praktični (5 poena) i usmeni (45 poena). organizacija i funkcija genetičkog materijala. u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Primjenu istraživačkih postupaka za detekciju i identifikaciju agenasa sposobnih da izazovu promjene na organizacionom. Test nasljednih translokacija. dr Andrej Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www.pmf. Testovi na kulturi ćelija RTG-2 i RTL-W1.ac.Savkovič i M.B. seminar i laboratorijski rad. uključujući konsultacije. Razmjena sestrinskih hromatida (SCE). Hemijski genotoksični agensi i njihovo dejstvo.me 283 . Beograd.Naziv predmeta:Viši Šifra predmeta (vidi napomenu) Genotoksikologija Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Semestar obavezni II 5 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Testovi za detekciju genotoksičnosti. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Struktura. (Nastava)+13 sata i 20 min. Slobodna nedjelja..Ćelijska transformacija i onkogeneza.Test na citotoksičnost i Komet test.

zapažanja. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Posebna naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Razvoj i perspektive u biologiji i biotehnologiji Značajnost formulisanja teme. Beograd. vođenje diskusija i prezentacija istraživanja Značajnost prenosa znanja i vještina Pisanje naučnih projekata. što predstavlja bazu za budući rad na master tezi i doktorskoj disertaciji.uključujući i 2 sata predavanja polaganje popravnog ispita od 0 do 54 sati (preostalo vrijeme od prve dvije 10 sati samostalnog rada uključujući i stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 270 sati): 54 sati konsultacije Struktura opterećenja: 192 sata (nastava) + 24 sata (priprema) + 54 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade oba kolokvijuma Literatura: Šušnjić. Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (Studije traju 4 semestra. Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) Jedan seminarski rad 10 poena Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Naziv predmeta: Šifra predmeta ) METODOLOGIJA NAUCNOG RADA Semestar III Status predmeta OBAVEZNI Broj ECTS kredita Fond časova 2+0 9 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: De Vaus. 9 kredita x 40/30 =12 sati upis i ovjera): 2 x 12 sati = 24 sata Ukupno opterećenje za predmet: 9 x 30 = 270 sati Struktura: Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Research Design in Social Research. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Položeni svi obavezni predmeti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa metodama koje se koriste u naučno-istraživačkom radu i stvaranu naučnog rada. Učenje i samostalni rad. Konsultacije. – Metodologija. Đ. sadržaja analiza Slobodna nedelja Bazična analiza podataka u kvantitativnom i kvalitativnom istraživanju I kolokvijum Metode pisanja naučnog rada Prikupljanje literature i elektronska baza podataka Komunikacija Formulisanje naučnih pitanja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 12 sati x 16 = 192 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. 2005. kontrolnih testova. D. dr Andrej Perović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Dr Andrej Perović 284 . (2001). II kolokvijum. Nacionalni i međunarodni fondovi za nauku. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. predmeta i cilja istraživanja Razlike između konceptualnog i tehničkog dizajniranja istraživanja Strategija eksperimenta. istrživanje i studija slučaja Strategija slučajnog i neslučajnog uzorka Podaci putem intervjua.

II. Akademski specijalistički i magistarski studijski program ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 285 . 4.

2. 2. 7. 5. 4. 3.Naziv studijskog programa Zaštita životne sredine Stepen studija Magistarske studije (specijalističke studije I godina) I godina Obavezni Zimski semestar fond časova nedjeljno 4+1 3+2 3+2 3+2 3+2 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Br. 9. 3. 16+9 II godina 2+0 3+1 3+0 8+1 30 3 5 5 17 30 30 30 286 . 8. Naziv predmeta Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS 1. 4. bioindikatori i monitoring system Ekološka mikrobiologija Upravljanje kvalitetom životne sredine I zakonska regulativa Industrijski procesi I životna sredina Biostatistika Ekotoksikologija Specijalistički rad Ukupno Metodologija naučnog rada Izborni predmet I Izborni predmet II Magistarski rad Ukupno x x X X X X X X X X 11 x X X x 2 2 6 6 6 6 6 2+1 2+1 2+1 2+2 0+0+13 8+5+13 4 4 4 5 13 30 1. Principi održivog razvoja Hemija životne sredine Konzervaciona biologija Biologija voda. 6. 10.

Studijski program Zaštita životne sredine (studije traju 4 semestra. 334p. dr Vladimir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. upis. neravnomjernog razvoja i migracija selo – grad. Slobodna nedjelja Problemi koje treba riješiti: problem energije. The green guide to specification. Ljudske aktivnosti i njihove globalne posljedice. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Literatura: 1. urbani stres. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 4 sata predavanja 1 sat vježbi 3 sata individualnog rada studenata (priprema za vježbe. 4. vježbe. seminarski radovi i konsultacije. 98p. Problem demografskog rasta: pijaća voda. Oštećenja ozonskog omotača. Problem transporta. Definicije. Održivi razvoj kao instrument globalne integracije. institucije. Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 (priprema) + 36 sati (dopunski rad). Procjena uticaja. završni ispit : ( 0 . Ljudska civilizacija i njen razvoj. - Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Aktivnost u toku predavanja: (0 – 5 poena). Zagađenje vode. 271p. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 =180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Izlazni test. Uvod. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa metodologijom rešavanja problema u životnoj sredini koje nude teorija i praksa Održivog razvoja Ime i prezime nastavnika i saradnika prof. Blackwell Science. izrada seminarskih radova) uključujući i konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x 16=128 sati Neophodna priprema prije pocetka semestra (administracija. Neracionalna eksploatacija mineralnih i drugih resursa. Socijalna sfera: demografska eksplozija. zagađenja. 2004. siromaštvo. politika. problem poljoprivrede. Problemi ugrožavanja biodiverziteta. Anderson. R. nauku i životnu sredinu. dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu 287 . nedostatak pijaće vode. Blackwell publishing. - Posebna naznaka za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Koncept održivog razvoja. Deforestacija. Ugrožavanje biodiverziteta. Rešenje: Održivi razvoj. 3. O. 2.Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) Principi održivog razvoja Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Obavezan I 6 4P + 1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-u). Mawhinney. 2002. ljudsko zdravlje. Sustainable development. 1997. urbani stres. seminarski rad: ( 0 – 45 poena). 190p. obrazovanje). & D. erozija zemljišta. Vodič za dobro upravljanje u oblasti životne sredine. Cost – benefit analize konkretnih slučajeva. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. otpada. Dezertifikacija. Savezno ministarstvo za razvoj. prisustvuju vježbama i izrade seminarske radove. Shiers. migracije iz ruralnog područja. Problemi za hitno rešavanje. Grupa autora.50 poena). i ekonomske teorije. osnovni pojmovi o životnoj sredini i procesi u njoj. J.36 sati. 2003. procjena rizika. kisele kiše. M. Istorijat i razvoj paradigme. saradnje i formiranja standarda. problemi ljudskog zdravlja. Problem siromaštva. Održivi razvoj u Crnoj Gori (ekonomija. zemljišta i vazduha. Grupa autora. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 . Klimatske promjene. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja Priprema i upis semestra Ulazni test. UNDP. Izlaganje seminarskih radova i diskusija.

Kolokvijum II: 20 poena. Klasifikacija zagadjivača.Ekohemijske karakteristike. Fakultet za fizičku hemiju. Fizički i hemijski parametri kvaliteta. Redoks – stanja vode i sedimenata. litosvera i biosvera).Marković. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 288 . Antropogeno ugrožavanje i hemizam ozonskog sloja. 3.Marković: Fizičko-hemijske osnove zaštite životne sredine – knjiga I. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Ovjera semestra i upis ocjena.Gržetić. Kategorizacija i kvalitet voda. vježbe (laboratorijske. I. kolokvijumi.Veselinović. Š. 2005. Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: Predavanja: 3 sata Laboratorijske vježbe: 2 sata Samostalni rad uključujući i konsultacije: 3 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme: 2 x 8 sati = 16 sati 10 sati i 40 min x 2 = 21 sat Ukupno opterećenje za predmet : 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Sastav i hemijski procesi u zemljištu. Test I : 5 poena. Ciklus vode. 2. Rijeke i podzemne vode. Neke osobine čiste vode. dr Milivoje Purić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.sredine. Atmosfera. Efekat «staklene bašte». Procesi samoprečišćavanja. D. Samoprečišćavanje voda. Aerosol. Stajaće vode. Slobodna nedjelja. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja I nedelja II nedelja III nedelja IV nedelja V nedelja VI nedelja VII nedelja VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja Završna nedelja XVIII -XXIPriprema i upis semestra Ekološke osnove hemije životne sredine.Sarajevo.: Stanje i procesi u životnoj sredini. Hemijske ravnoteže u vodama. podjela i sastav voda. terenske). Izvori zagadjivanja i štetno dejstvo zagadjivača vazduha. Test I. Ciklus biogenih elemenata u hidrosferi. Izvori zagadjivanja voda i klasifikacija zagadjivača. urade sve vježbe. polsedice i zaštita. D. Biokoncentrovanje.Djarmati.Tuhtar: Zagadjivači zraka i vode. Test II: 5 poena Završni ispit: 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen. Kolokvijum II. . rade kontrolne testove i kolokvijume. Kolokvijum I. Smog.Gržetić. hidrosvera. Test II. Izvori zagadjivanja i glavni zagadjivači prehrambenih proizvoda. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0-36 sata Struktura opterećenja:128 sati(Nastava)+16 sati (priprema) + 36 sati (Dopunski rad) OPTEREĆENJE STUDENATA Studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima. Toplotno zagadjivanje. «Svjetlost» . OBLICI PROVJERE ZNANJA I OCJENJIVANJE:Kolokvijum I : 20 poena. D. Zaštita vazduha od zagadjivanja. Temperaturna stratifikacija i eutrofikacija voda. Sedimenti.Klasifikacija zagadjivača. Š. I izdanje. Biljke i mikroorganizmi kao ekohemijski faktor živ. Neorganske i organske supstance u vodama. najznačajnijim zagadjivačima i osnovnim hemijskim reakcijama odgovornim za njihovu transformaciju. Karakteristika voda u prirodi. Struktura atmosferskog omotača i specifičnosti atmosferske hemije. Univerzitet u kBeogradu. 2005.Zagadjivači i uzroci zagadjivanja životne sredine. D. Literatura: 1. 120 ECTS kredita). 1979. Završni ispit. I. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim hemijskim procesima u životnoj sredini (atmosfera. D. Ime i prezime nastavnika: prof. dr Milivoje Purić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar HEMIJA ŽIVOTNE SREDINE Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije Biologije (PMF) Studijski program Zaštita životne sredine (studije traju 4 semestra.Veselinović: Fizičko-hemijske osnove životne sredine – knjiga II: Izvori zagadjivanja. Voda kao životna i disperziona sredina. Hemijska priroda litosfere. konsultacije. Kisjele kiše.Djarmati.

Blackwwell Publishing. Fundamentals of Conservation Biology. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati) 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sata (Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Prisustvo predavanjima. Skripta. V. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sat x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 496pp.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar KONZERVACIONA BIOLOGIJA Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 6 3+2 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). beta i gama Biodiverzitet Metode u Konzervacionoj Biologiji Slobodna nedelja I Kolokvijum Statisticke metode u Konzervacionoj Biologiji Ekosistemski Biodiverzitet Genetički Biodiverzitet Kako se odredjuje vrijednost Biodiverziteta Crvene liste. Pešić. upis. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim Konzervacione biologije i zastite Biodiverziteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc dr Vladimir Pešić Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod predmetnog nastavnika 289 . Hunter 2002. Zaštita Biodiverziteta u Crnoj Gori II Kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) Dva Kolokvijuma po 20 (ukupno 40 poena) Prisustvo nastavi 2 poena Završni ispit 48 poena poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen. dr Vladimir Pešić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. rijetke i ugrožene vrste. ovjera) 2 x 8sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. vježbe.Vruće i hladne tačke Biodiverziteta Zakonska regulativa. Konzervaciona Biologija. Studijski program Zaštita životne sredine (Studije traju 4 semestara. kao i izrada testova i kolokvijuma Literatura: Malcolm L. laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno. terenski rad Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod – Sta je to Konzervaciona biologija Koncept vrste Biodiverzitet Specijski biodiverzitet Alfa. seminarski radovi. konsultacije.

Biološke zagadjujuće materije. uloga vode u biosferi. (2004): Analiza vode-kontrola kvaliteta. L. jezera i akumulacija. Posledice zagadjenja: olova. XV sedmica Kvalitet vode za piće.Gulf Publishing. bioindikatori i monitoring sistem. dejstvo fenola na ribe. Zagadjivanje podzemnih voda. dejstvu zagadjujućih materija na akvatične organizme. ekologija zagadjenja. dr Marijana Krivokapić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u Sekretarijatu Studijske grupe Biologija i u studentskoj službi PMF-a. studije traju 4 semestra.J. (1998): Aquatic Habitat (1-135). posledice zagadjivanja PAS. upis i ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati 3 sata predavanja Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. S. X sedmica Akcidentalana i epizodna zagadjivanja. Gary. metaboločki procesi i bioakumulacija. (2002): Living with the Earth (1-596). Studijski program Zaštita životne sredine. USA. VI sedmica I Kollokvjum VII sedmica Slobodna sedmica VIII sedmica Kriterijumi kvaliteta. Neil B. seminarski radovi. Bioindikatori. beskičmenjake i ihtiofaunu. Dejstvo pesticida na ribe. monitoring sistemu. Nedeljno Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma 20 x 2 = 40 poena Praktično polaganje ispita= 10 poena Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Biologija zagađenih voda. ACS. evropskoj regulativi. otpadne vode prema sadržaju zagadjujućih materija. legislativi u oblasti zaštite voda.USA. XVI sedmica Završni ispit XVII sedmica Popravni ipsit XVIII -XXI sedmica Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati 6 kredita x 40/30 = 8 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. postupci i uređaji za prečišćavanje otpadnih voda. Termalno zagadjivanje voda. XI sedmica Posledice zagadjivanja voda teškim metalima Posledice zagadjenja: arsena. dr Marijana Krivokapić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. tumačenje rezultata (1-302). Biološko ispitivanje kvaliteta voda. biolindikatorima.USA. kriterijumima kvaliteta voda. prirodno zagadjivanje voda. Ivančev-Tumbas.H. Toksične materije-biološki efekat. Saprobnost. H Hidrosfera-opšti podaci. kruženje vode u prirodi. I. Moore. Library of Congress cataloging. tipovi vode.. beskičmenjake i ribe. 290 . konsultacije. (1996): Water pollution biology (1-320).uključujući i 2 sata laboratorijskih vježbi polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke 3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati): 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Literatura: Armantrout. regulativi u oblasti zaštite voda u Republici Crnoj Gori i dr. procesi u vodi. XII sedmica Eutrofikacija. Semestar I Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+ 2V Studijski program za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Biologije (PMF-a). 120 ECTS kretida. testiranje. R. promet materija u vodi. (1997): Principles of Environmental sampling.Dejstvo kisjelih kiša na slatkovodne ekosisteme. žive. biljke. Sadržaj predmeta Pripremna sedmica I sedmica II sedmica III sedmica IV sedmica Priprema i upis semestra. cinka. podzemne vode. ekološka analiza. Legislativa . hroma. kadmijuma. American Fisheries Society. Uslovljenost predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studentima omogući neophodna znanja o posledicama zagadjenja voda: akvatičnoj toksikologiji. voda kao ekološki činilac. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Voda kao jedinjenje. Company. V sedmica Zagadjivanje voda: definicija zagadjenja. gvoždja i mangana na v. njena uloga i značaj. Lewis publisher company. nikla. 2004. Posledice dejstva nafte i njenih derivata na vodene organizme. Preporučeni standardi i normativi.Keith. Schmitz. Zaštita vode od zagađivanja.Dalmacija B. kategorije zagadjenja. Metode. osnovni karakter i sastav prirodnih voda Specifičnosti voda rijeka. mora i okeani. Water pollution overview. estuari. sastav voda mora i okeana. bakra na vodene biljke.Autopurifikacija XIII sedmica II Kolokvijum XIV sedmica Monitoring. Sampling waters (1-457). Površinske vode. IX sedmica Posledice dejstva zagadjujućih supstancija. Novi Sad.

Bioindikatori. Bioremediacija. Mikroorganizmi i zagađivači. Program biomonitoringa. a vježbe za grupu po 5 studenata. Cilj nastave i praktičnog rada je da studenti steknu opšta saznanja iz oblasti ekologije mikroorganizama i njihove uloge u biotehnologiji. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma i seminar. dr Dragutin Đukić Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. Prosvjeta. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 10 studenata. dr Svetlana Perović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Djukic. M. Mikroorganizmi u deponovanju kanalizacionih voda. Univerzitet u Kragujevcu. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena) Jedan seminar 10 poena (ukupno 10 poena) Dva kontrolna testa po 5 poena (ukupno 10 poena). Mikroorganizmi u tretmanu voda.pmf. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. Ishrana mikroorganizama.o. Odnosi m.Naziv predmeta:Viši Šifra predmeta (vidi napomenu) Ekološka mikrobiologija Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Semestar obavezni I 6 3P + 2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Slatkovodni habitati i morski habitati.S. Literatura: Jemcev. VE. Završni ispit : praktični (5 poena) i usmeni (45 poena). 2000. TD: Biology of microorganisms. Kruženje materije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. D I sar: Praktikum iz mikrobiologije. 3. 1999. Metode i mikrobiološki testovi za detekciju zagađivača u prirodi. Zagađivači atmosfere. Mikroorganizmi u biosferi. i biljaka.o. Degradacija biljnog ostatka. P. 2d ed. proizvodnji mikrobne biomase. Akvatična mikrobiologija. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Konsultacije. seminar i laboratorijski rad. Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Zadatak. Slobodna nedjelja. Kolokvijum II Mikroorganizmi u sanaciji životne sredine. ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet : 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad: 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. korjenove zone. u semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja =128 sati Neophodne pripreme (administracija.N. Toksični metali i njihova mobilizacija. ukupno 100 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Mikroorganizmi u atmosferi. i životinja. značaj i razvoj ekološke mikrobiologije. 2. Uzajamna povezanost faktora spoljašnje sredine. upis.o. Brock. Biohemijski ciklusi C. Mikroorganizmi u hidrosferi. Odnosi m. Kolokvijum I Mikroorganizmi zemljišta. Lanac ishrane. Samostalni rad. sintezi biološki aktivnih materija. biološkoj konverziji materija različitih nus proizvoda poljoprivredne i prehrambene industrije i zaštiti životne sredine. Studijski program Zaštita životne sredine (Studije traju 4 semestara. Biofertilizacija zemljišta.ac. D: Mikrobiologija. Eutrofikacija. Đukić. uključujući konsultacije. Mikroorganizmi i ekološki faktori. Seminar Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. Korozija.me 291 .

Biljni i životnjski svijet. ovjera): 2 x 5 sati i 20 min. Ekološko pravo – opšti i posebni dio . rade seminarske radove.gradnja) Seminarski rad Otpadi Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Opšti pravni elementi upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine Priroda i posebno zaštićene vrijednosti. 3. (priprema) +24 sata (dopunski rad) Nedjeljno 4x40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 minuta samostalni rada uključujući i nastavu Studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima. Slobodna nedjelja Vode. Elementi medjunarodnog prava od značaja za razvoj ekološkog prava. zaštitom životne sredine i zaštitom prava čovjeka na zdravu životnu sredinu Ime i prezime nastavnika: prof. Institut za kriminalistička i sociološka istraživanja. Pravni režim javnih dobara i njihov značaj za ekološko pravo. konsultacije. (Nastava)+10 sati i 40 min. (Studije traju 4 semestra. seminarski rad. Rudarstvo. zemljište i šume. Oblici provjere znanja: Prisustvo predavanjima: 10 poena Seminarski rad: 40 poena Završni ispit: 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen. dr Maja Kostić Mandić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Jonizujuće zračenje i nuklearna sigurnost. studijski program Zaštita životne sredine. Literatura: V. vazduh. upis. Beograd 2. OPTERE]ENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16 = 85 sati i 20 min.= 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 4 x 30 =120 sati Dopunski rad : od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Neophodne pripreme (administracija. 292 . Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj je da studenti steknu odredjena pravna znanja neophodna za izvršavanje zadataka iz oblasti procesa upravljanja životnom sredinom. lov i ribolov. JUS – ISO 14 000. buka. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedelja II nedelja III nedelja IV nedelja V nedelja VI nedelja VII nedelja VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja XVII nedelja XVIII -XXINeophodnost pravnog pristupa problemima upravljanja kvaliteta i zaštitom životne sredine. Principi ekološkog prava. saobraćaj. Konvencija od značaja za zaštitu životne sredine. elementarne nepogode. 120 ECTS kredita). Otrovi i druge opasne materije Akcidentne situacije (industrijski procesi. dr Milivoje Purić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika.Joldžić. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Upravljanje kvalitetom životne sredine i zakonska regulativa Semestar II Broj ECTS kredita 4 2P+1V Fond časova Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije ( PMF-a).

ovjera): 2 x 5 sati i 20 min. studijski program Zaštita životne sredine.= 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 4 x 30 =120 sati Dopunski rad : od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Proizvodnja gvoždja i čelika. studije traju 4 semestra. (Nastava)+10 sati i 40 min. Neorganska hemijska industrija. dr Milivoje Purić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. rade vježbe i seminarske radove. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Tekstilna industrija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. seminarski rad. Seminarski rad Sagorijevanje otpada. Industrija hrane. Slobodna nedjelja. eksperimentalne i demonstracione vježbe u bloku. OPTERE]ENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16 = 85 sati i 20 min. 293 . Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedelja II nedelja III nedelja IV nedelja V nedelja VI nedelja VII nedelja VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja XVII nedelja XVIII -XXIProizvodnja obojenih metala. Termoelektrane i energetika. Literatura: Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Prisustvo i izrada vježbi: 10 poena Seminarski rad: 40 poena Završni ispit::50 poena Prelayna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. upis.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Industrijski procesi i životna sredina Semestar II Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije. Organska hemijska industrija Industrija polimera. konsultacije. 120 ECTS kredita). Rafinerija i petrohemija. Neophodne pripreme (administracija. (priprema) +24 sata (dopunski rad) Nedjeljno 4x40/30 = 5 sati I 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata I 20 minuta samostalni rada uključujući i nastavu Studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima. Proizvodnja cementa. Industrija celuloze i hartije. Industrija vještačkih djubriva. Ime i prezime nastavnika: Prof. dr Milivoje Purić Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Osnovni cilj predmeta je da studenti dobiju informacije o uticaju pojedinih industrijskih procosa na životnu sredinu i tehnologijama koja mogu doprinijeti smanjenju negativnih uticaja ovih tehnoloških procesa.

Prelazna ocena se dobija ako je zbir poena iz kolokvijuma i završnog ispita najmanje 51 poen. računske vežbe. Puasonova. Waine. Srednja vrednost. DIZAJNIRANJE EKSPERIMENTA Metode za upotrebu irelevantnih varijacija. završni ispit: 50 poena. Analiza dizajna varijanse. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. USA. Testiranje hipoteze SLOBODNA NEDELJA KOLOKVIJUM. BIOANALIZA I EKSPERIMANTALNI KLINIČKI DIZAJN Rid-Mjunčova metoda za procenu LD50. konsultacije. dr Danko Obradović i prof. vežbe u primeni kompjutera i programskih paketa u statističkoj obradi podataka (u kompjuterskoj sali). PRETPOSTAVKE ANALIZE VARIJANSE I KAKO RADITI SA VARIJACIJAMA I PRETPOSTAVKAMA Test homogenosti MULTIPNE KOMPARACIJE Najmanja značajna razlika. DISTRIBUCIJE Distribucije: binomna. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. REGRESIONA I KORELACIONA ANALIZA Test linearnosti. studije traju 4 semestra 120 ECTS kredita. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra STATISTIKA I EKSPERIMENTALNE PROCEDURE STATISTIČKA DESKRIPCIJA VARIJABLI Objektivnost u eksperimentu. Studentova t distribucija. upis i ovjera): 2 x 4 sata = 8 sata Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Šefeovi kontrasti. rade vježbe. John Wiley and Sons. ANALIZA DIZAJNA VARIJANSE Analiza varijanse. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta: Statistička analiza podataka u biologiji i računanje verovatnoće slučajnog događaja Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Darko Mitrović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. NEPARAMETARSKA STATISTIKA Komparacija 2 populacije Hi kvadrat test. VEROVATNOĆA I NABRAJANJE PODATAKA Nabrajanje tipova podataka. dr Siniša Stamatović Napomena: 294 . 2005. Hi kvadrat test. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 satia Struktura: 2 sata predavanja 1 sata laboratorijskih vježbi 1 sat samostalnog rada uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Normalna distribucija i njena primena. kolokvijum i završni ispit. domaći zadaci. MERENJA CENTRALNE TENDENCIJE Aritmetička srednja vrednost. UZORCI I FREKVENCIJA DISTRIBUCIJE Uzorkovanje i procedure uzorkovanja. HIPOTEZE I KRITERIJUMI TESTIRANJA Opšti principi. Normalna aproksimacija binomne raspodele. Vjerovatnoća Binomni test. Literatura: Daniel W. Selekcija uzorka. Tekstuelni materijal obezbeđen od strane nastavnika Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum: 50 poena. Upotreba tehnike linearne regresije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta BIOSTATISTIKA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 3 2P + 1V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a) Studijski program Eksperimentalna iologija i biotehnologija. Populacije i uzorci. domaće zadatke. i. Podjela izvora varijacije.

u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Procjena rizika i metode dijagnostike. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti. Konsultacije.Vitelogenin. (Nastava)+13 sata i 20 min. seminar i laboratorijski rad. Molekularni mehanizmi toksičnosti: neurotoksini. Reproduktivni efekti.pmf. Genetički stečene rezistencije na zagađivače.. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena) Četiri domaća zadatka po 5 poena (ukupno 20 poena) Jedan kontrolni zadatak 5 poena (ukupno 5 poena) Završni ispit : praktični (5 poena) i usmeni (40 poena). Biomarkeri. izmjene relativne brojnosti i diverziteta životnih zajednica i dr. dr Svetlana Perović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. uključujući konsultacije. genotoksini.Neorganski joni. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. Promjene u zajednicama i ekosistemu Eksperimentalno istraživanje koje uključujuje korištenje mikrokosmosa i mezokosmosa Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada. Toksinokinetički modeli za bioakumulaciju i dr. Promjene u strukturi životnih zajednica. dovođenja do genotipskih i fenotipskih promjena.dr Andrej Perović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. Gary K Ostrander: Techniques in Aquatic toxicology.Esteraze. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. ukupno 100 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.me 295 . Sudbina metala i radioaktivnih izotopa u kontaminiranim ekosistemima:biokoncentracija. Literatura: Walker C. ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.. Sadržaj predmeta: Priprema i upis semestra Pripremne nedjelje Zagađivači i njihov uticaj na ekosistem. Cilj nastave i praktičnog rada je da studenti steknu opšta saznanja o rizičnim izmjenama strukture i funkcije ekosistema. 2005. transport u vodi. 2006. Putevi i mehanizmi uključivanja zagađivača u ekosistem. upis.organski zagađivači.Naziv predmeta:Viši Šifra predmeta (vidi napomenu) Ekotoksikologija Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Semestar obavezni II 5 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). estrogeni. Slobodna nedjelja. Studijski program Zaštita životne sredine (Studije traju 4 semestara. manifestovanje u poremećaju (alteracijom) na svim nivoima ćelijske organizacije. a vježbe za grupu po 5 studenata. Samostalni rad. Kolokvijum II In situ biološki monitoring. Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Kolokvijum I Sudbina organskih zagađivača u jedinkama i ekosistemu.organometalne komponente. Biohemijski efekti zagađivača. bioakumulacija.Evolucijski odgovor na promjene.. Interaktivni efekti zagađivača. Hopkin SP: Principles of Ecotoxicology.Taylor and Francis. prouzrokovane zagađivačima životne sredine (stresorom). Biotestovi na toksičnost. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma. Monooksigenaze. Uticaj zagađivača na ekosistem. Kretanje i globalni transport zagađivača:distribucija zagađivača.. Fiziološki efekti zagađivača.ac. Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 10 studenata. 16s rRNK. Uloga biomarkera u procjeni rizika. vazduhu.. Efekti zagađivača na organizme. Taylor & Francis.

I kolokvijum. Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Nastanak naučnog rada. 1980. – Kako nastaje naučno djelo. Tehnička obrada štampanje rukopisa. Prikupljanje građe i literature.smisao nauke.teze i II kolokvijum.uključujući i 2 sata predavanja polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati): 18 sati Struktura opterećenja: 64 sati (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade oba kolokvijuma Literatura: Šušnjić. doc. što predstavlja bazu za budući rad na magistarskoj i doktorskoj disertaciji. 3 kredita x 40/30 = 4 sati upis i ovjera): 2 x 4 sati = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati Struktura: Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. kontrolnih testova. Beograd. 2005. dr Drago Marić. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 4 sati x 16 = 64 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Struktura nauke. Šimić M. O naučnoistraživačkom radu. Struktura nauke – zakoni i teorije. Struktura nauke . dr Vladimir Pešić 296 . Konsultacije.norme. Učenje i samostalni rad. Struktura nauke – pojmovi i hipoteze. – Metodologija. Struktura nauke – predmet i metode. Posebna naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma po 25 poena (ukupno 50 poena) Prisustvo nastavi: 2 poena Završni ispit 48 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Stilske odlike i gramatiška korektnost. dr Andrej Perović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. citati. pisanje teksta. 120 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Položeni svi obavezni predmeti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa metodama koje se koriste u stvaranu naučnog rada. Odbrana naučnog rada .Naziv predmeta: Šifra predmeta (vidi napomenu) METODOLOGIJA NAUCNOG RADA Semestar III Status predmeta OBAVEZNI Broj ECTS kredita 3 Fond časova 2+0 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije biologije (PMF-a). Đ. zadatak.pretpostavke. Struktura nauke. Sarajevo. Organizacija podataka. Studijski program Zaštita životne sredine (Studije traju 4 semestra. Slobodna nedelja.

Akademski specijalistički i magistarski studijski program FIZIKA 297 . 5.II.

298 .

5. 11.Naziv studijskog programa Fizika Stepen studija Magistarske studije (specijalističke studije I godina) I godina Obavezni Zimski semestar fond časova nedjeljno 3+2 4+2 3+2 2+0 2+2 3+0 0+2 Izborni ECTS Akademske/Primijenjene Akademske Br. 14. i praksa I Psihologija Računari u nastavi fizike II Školska labarat. Fizika elementarnih čestica Fizika jonizovanog gasa Fizika čvrstog stanja Nuklearna fizika Metodika nastave fizike I Računari u nastavi fizikeI Pedagogija i didaktika Školska labarat. 3. 12. 7. Naziv predmeta Ljetnji semestar fond časova nedjeljno ECTS 1. 6. 9. 15.i praksa II Metodika nastave fizike II Labaratorijski praktikum IV Strani jezik IV Specijalistički rad ili Izborni predmet Ukupno X X X X X x x x x x x x x x 6 6 4+3 6 3 4 3 2 3+0 2+2 2+2 0+2 0+3 0+2 3 4 2 3 3 2 7 6 16+10 II godina 30 12+12 30 1. 10. 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 Izabrana poglavlja savremene fizike Radijaciona i nuklearna bezbjednost Akvizicija podataka u fizičkom eksperimentu Primjena plazme u kvantnoj elektronici-laseri Plazmene tehnologije Istraživanja u nastavi Fizike x x x x x x x x x x x x x 4+0 2+1 4+0 4+0 4+0 3+0 4+0 4+0 4+0 4+0 2+0 2+0 3+0 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Distanciono optičko merenje u fizici okruženja Fizika pozitronijuma Spektrometrija γ-zračenja Mjerenje radona detektorima alfa tragova Regulatorni aspekti nuklearne fizike Upravljanje znanjima iz oblasti nuklearnih nauka Savremene tendencije u pedagogiji 299 . 8. 2. 13. 4.

Od ponudjenih izbornih predmeta biraju se dva 300 .2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 KOMPJUTERSKO MODELIRANJE MATERIJALA ZONSKA STRUKTURA I ELEKTRONSKE OSOBINE ČVRSTIH TIJELA x x x x 3+1 3+1 2+2 2+2 5 5 5 5 5 5 5 10 30 30 30 Izvori X-zračenja u medicini EKSPERIMENTALNA FIZIKA PLAZME Obrada slika u x 2+2 medicinskoj fizici Obrada i analiza rezultata 2-3 x 4+0 u nuklearnoj spektrometriji Višedetektorski 2-3 x 4+0 spektrometri 4-5 Izrada magistarskog rada Ukupno 8+0 • .

Osnovni pojmovi i veličine u fizici čestica. Identifikacija čestica. Introduction to Elementary Particles. II kolokvijum.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar I FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Eksperimentalni rezultati za raspodjele kvarkova i gluona u protonu (duboko neelastično rasijanje leptona na protonu).3 sata predavanja. Masa hadrona. Specifične osobine jake interakcije. 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizikei hemije( matematike). Moment impulsa čestice.. Završni ispit. Kinematika elementarnih čestica. B. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Literatura: 1. upis.2 sata vježbi. H. Struktura opterećenja: . New York 1987. Feynmanovi dijagrami. Brzina interakcije. Posebnu naznaku za predmet Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 2. raspadi. Harper & Row Publishers. Podjela čestica i fundamentalnih interakcija. Slobodna nedjelja. Akceleratori. OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno u semestru Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128 6 kredita X 40/30=8 sati Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 5 domaćih zadaka. Kvarkonijumska stanja i spektroskopija teških mezona. C-parnost. Narušenje parnosti i C-parnosti u slabim interakcijama. Ovjera semestra i upis ocjena. Martin and G. vježbe. R. Efikasni presjek. Jaka interakcije kvarkova i gluona. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Studenti za svaki urađen domaći zadatak dobijaju po 2 poena (ukupno 10). konsultacije. John Wiley & Sons 1992. Slabe interakcije kvarkova. D. 128 sata (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. 2 kolokvijuma Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod. Prolazak čestica kroz materiju – interakcija čestica sa materijom. Slabe interakcije leptona. ovjera) . Izospin čestice. dr Nataša Raičević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Položio je svako ko sakupi najmanje 51 poen. Elektromagnetna interakcija. Dopunska nastava i poravni ispitni rok. Otvorena pitanja u fizici čestica i perspektive fizike čestica. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. CP operacija. Elektromagnetna interakcija kvarkova.3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije. Griffiths. na svakom kolokvijumu mogu dobiti najviše po 25 poena (ukupno 50). Talasna funkcija hadrona – kvark model. Prenosioci slabe interakcije – produkcija. Perkins. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da se student upozna sa fundamentalnom strukturom materije i razumije fizičku pozadinu fundamentalnih interakcija između elementarnih čestica.40 poena. Yukawina teorija o razmjeni kvanata. Introduction to High Energy Physics – 4th Edition. Magnetni moment bariona. Konjugacija naelektrisanja. Antičestice. a na završnom ispitu najviše . Jedinice i dimenzije. Cambridge University Press 2000. Parnost čestice. Vremenska inverzija. Detektori čestica. Fenomenologija elekroslabe interakcije. Particle Physics. D. dr Nataša Raičević 301 . 3. Kontinualne prostorno-vremenske simetrije. Shaw. 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180sati . I kolokvijum.

Laseri-princip rada. Stanić. Zbirka rešenih zadataka iz atomske fizike. nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. varnica. B. 1980. Marković. Mijović. Proboj u gasu i samostalno pražnjenje Tinjavo pražnjenje. II kolokvijum. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 48 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 210 sati) Struktura opterećenja: 144 sata (Nastava)+18 sati (Priprema)+48 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i računske vežbe. Završni ispit 50 poena. . Univerzitet Crne gore 2000. Slavoljub Mijović. Naučna knjiga Beograd. Kretanje naelektrisanih čestica u električnim i magnetnim poljima.5 sati računskih vježbi.3 sata predavanja. Konsultacije. Plazmene tehnologije.5 samostalnog rada. 240 ECTS kredita). Elementarni procesi u plazmi. nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku.. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 10 poena (2 poena za svaki domaći zadatak). Naučna knjiga Beograd. upis. uključujući konsultacije 302 . B. korona. I kolokvijum.4. .me Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati Struktura: . Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: U semestru Nastava i završni ispit: (9 sati ) x 16 = 144 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Nehomogena magnetna polja-magnetna ogledala. Dijagnostika plazme-Metod sondi. rade oba kolokvijuma i završni ispit.1. Fizika jonizovanih gasova kroz zadatke. 1989.pmf. Transportni procesi u plazmi. Posebnu naznaku za predmet: U slučaju da je to potrebno. Milić. Završni ispit. Slobodna nedjelja Nesamostalno pražnjenje. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Slavoljub Mijović Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www. studijski program Fizika (studije traju 8 semestara. Skripta. Dijagnostika plazme-Spektroskopski metod. »četvrto stanje materije« ili plazmu. S. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Literatura: J. rade i predaju sve domaće zadatke.. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. luk. M. Plazma u prirodi. Specijalna pažnja se posvećuje principima rada lasera čija je aktivna sredina jonizovani gas.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I FIZIKA JONIZOVANOG GASA Broj ECTS kredita 6 Fond časova 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Uslovljenost drugim predmetima: Upisana četvrta godina studija. dr.. Univerzitet u Beogradu. Labat. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvodno predavanje-pregled kursa. Termonuklearna fuzija. Analiziraju se osnovni elemntarni procesi u sistemu velikog broja naelektrisanih čestica do makroskopskih fenomena i na kraju se daje pregled plazmenih tehnologija. Osnovi gasne plazme. 1980. računske vježbe i samostalna izrada domaćih zadataka. Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa pitanjima vezanim za tzv. Karakteristika laserskog zraka i primena lasera. . Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). ovjera) 2 x (9 sati )= 18 sati Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.ac. Fizika jonizovanih gasova.

NY. Podjela čvrstih tijela na metale i izolatore. N. NY. VI nedjelja VII nedjelja Slobodni elektroni u periodičnom potencijalu. dr Borko Vujičić. Animalu. II nedjelja Inverzna rešetka. Magnetne osobine. Hamiltonijan lokalizovanih elektrona u spoljašnjem magnetnom polju. električnih i magnetnih osobina kristala. Ashcroft.. A. Blochov zakon T3/2.4. Prentice Hall. Posebne naznake za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Završna nedjelja Ovjera semestra XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru: 7 kredita x 40/30 = 9 sati Nastava i završni ispit: (9 sati ) x 16 = 144 sati Struktura: Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Intermediate quatum theory of crystalline solids. Kristalna rešetka. IV nedjelja Klasična teorija harmonijskog kristala: normalne mode.5 samostalnog rada. Aproksimacija Hartree-Focka. 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizikei hemije( matematike). Interakcija izmjene i spinski XII nedjelja Hamiltonijani. Klasifikacija čvrstih tijela prema tipovima veze. Izučavanje toplotnih. III nedjelja Klasifikacija čvrstih tijela prema simetrijama Bravais rešetke. ovjera) . Odredjivanje kristalne strukture pomoću X-zraka. na svakom kolokvijumu mogu dobiti najviše po 30 poena (ukupno 60). IX nedjelja Metod jake veze. VIII nedjelja Metod slabe veze. Osnovno stanje Heisenbergovog feromagnetika. statističkoj fizici. dr Borko Vujičić Napomena: 303 . N. urade sve domaće zadatke i oba kolokvijuma Literatura: 1. X nedjelja Larmorov dijamagnetizam.3 sata predavanja. 1996. Specifična toplota klasičnog kristala. 2 x (9 sati )= 18 sati . Slobodna nedjelja. Superprovodno tuneliranje. XI nedjelja Paramagnetizam provodnih elektrona (u aproksimaciji slobodnih elektrona). teorijskoj mehanici i elektrodinamici na opisivanje čvrstih tijela sa aspekta njihove mikroskopske strukture. Mermin. 2 kolokvijuma Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja Drudeova i Sommerfeldova teorija metala. Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Kvantizacija normalnih moda. II Kolokvijum. vježbe. upis. C. Kittel. Ciljevi izučavanja predmeta: Primjena metoda razvijenih u kvantnoj mehanici. Teorija srednjeg polja u feromagneticima. konsultacije. Položio je svako ko sakupi najmanje 50 poena. 10 domaćih zadaka. Specifična toplota gasa slobodnih elektrona. 3. Specifična toplota kvantnog kristala i interpolacione formule Einsteina i V nedjelja Debyea. I kolokvijum. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Studenti za svaki urađen domaći zadatak dobijaju po 1 poen (ukupno 10). John Wiley & Sons. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 48 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 210 sati) Struktura opterećenja: 144 sata (Nastava)+18 sati (Priprema)+48 sati (Dopunski rad Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. 1978. Ponašanje feromagnetika na niskim temperaturama: XIII nedjelja Spinski talasi. Introduction to solid state physics. Magnetne strukture.5 sati računskih vježbi. XVI nedjelja Završni ispit. New Jersey. Londonove teorija. Osnovne osobine superprovodnog stanja. Poluprovodnici: broj nosilaca naelektrisanja i sopstvena provodnost. Paramagnetizam lokalizovanih elektrona u spoljašnjem polju.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar II FIZIKA ČVRSTOG STAHJA Broj ECTS kredita 6 Fond časova 4P+3V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. uključujući konsultacije. Solid state pysics. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. Gas slobodnih elektrona: Fermijeva površ. Radisav Krsmanović.1. XV nedjelja Kvantizacija fluksa. disperzioni zakon za magnone. saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. XIV nedjelja Osnove BCS teorije superprovodnosti. a na završnom ispitu najviše 30 poena. Josephsonov efekat. 2. Osnove Ginzburg-Landauove teorije. Harcourt College Publishing. Efektivna masa elektrona u kristalu..

Lančana reakcija. Završni ispit: 50 poena. II kolokvijum Nuklearne reakcije indukovane lakim naelektrisanim česticama. energija raspada. Mir Publishers. 2 domaća zadatka po 2 poena (ukupno: 4 poena). konsultacije. Plan rada. uključujući polaganje popravnog ispita: 36 sati. Borovska teorija nuklearnih reakcija. kolokvijume i završni ispit. Nuklearna fisija: Osnovne osobine.3 sata samostalnog rada. N.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezni Semestar I NUKLEARNA FIZIKA Broj ECTS kredita 6 Fond časova 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske specijalističke studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Mogućnost korišćenja energije fisije.porijeklo alfa-emitera. Efikasni presjek fisije. Nuklearna fizika – uvod (sa fizikom čestica). 1974.m.kroz upoznavanje sa transformacijama atomskog jezgra. Ukupno opterećenje za predmet: 180 sati. Beograd. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. samostalna izrada 2 domaća zadataka i 1 seminarskog rada. Struktura opterećenja: konsultacije 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sati (Dopunski rad). Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra. helicitet elektrona i neutrina. dr Nevenka Antović Napomena: 304 . ugaona raspodjela gama-zračenja. Seminarski rad: 12 poena. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. osnovi optičkog modela nuklearnih interakcija. Mukhin. Nuklearni reaktor u prirodi. nekonzervacija parnosti kod beta-raspada. nuklearna izomerija. dr Nevenka Antović. prelaza. selekciona pravila. Literatura: K. . Burcham. Gama-raspad – vjerovatnoća e. Nuklearne reakcije pod dejstvom γ-kvanta. 1987 (na ruskom jeziku: Energoatomizdat. predaju i prezentuju seminarski rad. Zakoni konzervacije. Naučna knjiga. Elementarna teorija. metod parcijalnih talasa. računske vježbe.3 sata predavanja. 1983) W. unutrašnja konverzija. upis. Marija Daković Metod nastave i savladanja gradiva: predavanja. rade domaće zadatke. Experimental Nuclear Physics. teorija raspada. Slobodna nedjelja Interakcija neutrona sa jezgrima: Tipovi interakcija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu (i predavanja i vježbe). Beta-raspad – teorija raspada. 2 kolokvijuma po 15 poena (ukupno: 30 poena). rasijanje brzih neutrona. studijski program: FIZIKA Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Nadogradnja znanja stečenih u okviru predmeta Uvod u nuklearnu fiziku . Termonuklearne reakcije. kako spontanim tako i indukovanim upadnim česticama. Dijeljenje jezgra brzim česticama. Moscow. Razvijanje sposobnosti za istraživački rad i praktičnu primjenu znanja iz oblasti nuklearne fizike. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Radioaktivni raspadi jezgara: Alfa-raspad . Asimetrija dijeljenja. I kolokvijum Efikasni presjek nuklearne reakcije – opšta formula.2 sata vježbi. uključujući i . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Pohađanje nastave: 4 poena. E. Opšte zakonitosti nuklearnih reakcija: Klasifikacija. usporavanje neutrona. ovjera): Struktura: 16 sati. geometrijska ograničenja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno u semestru 6 kredita x 40/30 = 8 sati Nastava i završni ispit: 128 sati. . Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Reakcije direktne interakcije. Prelazna ocjena dobija se ukoliko se sakupi najmanje 51 poen.

kolokvijumi. vježbe.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar I METODIKA NASTAVE FIZIKE I Broj ECTS kredita 3 Fond časova 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. dr M. Učenje i podučavanje sa stanovišta razvojne psihologije. volume 1 and 2 (fifth edition). Završni ispit . Skinera i Vigotskog na procese učenja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: ocjena za održani cas . Njutnovi zakoni Vrste sila(sile zatezanja. OPTEREĆENJE STUDENATA U semestru: U toku semestra: 3 x 30 = 90 sati Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sati 3 kredita x 40/30 = 4 sata Neophodne pripreme (administracija.30. Literatura: A. Resnic. T.didaktička obrada Slobodna nedjelja Analiza predavanja održanih od strane studenata iz jedne od gore navedenih tema Didaktička obrada pojma sile. B. seminarski radovi Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod.dr dr Mira Vučeljić Nedjeljno 305 . Arons: Teaching Introductory Physics. sila trenja) didaktička obrada Inercijalni i neinercijalni sistemi i inercijalne sile. reakcija podloge. Prelazna ocjena se dobija za osvojenih 51 poen. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara.50 poena. upis. kolokvijum – 20. ovjera prije početka semestra): Predavanja: 2 sata 4 x 2 = 8 sati Dopunski rad: 90 sati – (64 sata + 8 sati) = 18 sati Ostale nastavne aktivnosti (konsultacije i samostalni rad studenata):2 sata Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 18 sati (Priprema) + 18 sati (Dopunski) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu.Vučeljic Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. težina. Značaj metodike za obavljanje nastavnog procesa. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. (1997). Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizikei hemije( matematike).Petrović Didaktika fizike-teorija nastave fizike. Halliday and Krane: Physics.didaktička obrada Zakoni održanja. Dopunska nastava i poravni ispitni rok.Rotacino kretanje i didaktička obrada pojmova vezanih za dinamiku krutog tijela Didaktička obrada pojmova iz gravitacije Kolokvijum Didaktička obrada pojmova iz hidrostatike i hidrodinamike Analiza predavanja održanih od strane učenika iz jedne od gore navedenih tema Završni ispit.ISBN 0-471-13707-3. Ciljevi izučavanja predmeta: Zadatak izučavanja metodike nastave fizike ima za cilj da upozna studente različitim metodama prenošenja znanja kao i upoznavanje sa osnovima nastavne prakse. konsultacije. Ovjera semestra i upis ocjena. Didaktička obrada poglavlja iz Kinematike Detaljnija didaktička obrada pojmova vezanih za složenija kretanja(horizontalni hitac) Ravnomjerno kružno kretanje. Uticaj teorija Piježea. John Wiley & Sons. Fizički fakultet univerziteta u Beogradu.

An Introduction to Computer Simulation. I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Njutnov zakon hladjenja. utiču na način kako učimo i kako mislimo. Koonin. ovjera prije početka Predavanja: 2 sata semestra): Vježbe: 2 sata 2 x (5 sati 20 min ) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet: 4x30 = 120 sati Ostale nastavne aktivnosti: Dopunski rad: 0-30 sati Individualni rad studenata: 1 sat i 20 min Struktura opterećenja: 85 sati 20 min (Nastava)+10 sati i 40 min (Priprema)+24 sati (Dopunski rad) Literatura: H. upis. Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Prosta grafika.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. rade i predaju sve domaće zadatke. kao bilo koja nova tehnologija. Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta 306 . Methods. Padanje tijela. Posebne naznake za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 20 studenata (preporuka). Vezano kretanje. rade oba kolokvijuma i završni ispit. Dvodimenziona trajektorija. konsultacije. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara.25 poena. Računari. 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizikei hemije( matematike). Fizičari predstavljaju vodeću snagu u društvu na implementaciji novih tehnologija. Učenje i samostalna izrada domaćih zadataka. osnovni pojmovi. Keplerov zadatak. Perturbacije. Computational Physics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 5 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). Stabilnost i tačnost. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Ciljevi izučavanja predmeta: Računarske simulacije predstavljaju integralni deo fundamentalne i primenjene fizike i jednako su važne i u teorijskoj i eksperimentalnoj fizici. Uvod. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen u oba semestra. S. dr Ivana Pićurić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. osnovni pojmovi. računske vježbe. I kolokvijum Slobodna nedjelja Numerićko rješenje jednačine. Prostor brzina. E. Gould and J.Dva kolokvijuma po 10 poena (ukupno 20 poena). Tobochnik. Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti na konsultacijama. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Detaljno predstavljanje plana organizacije predavanja i ispita studentima. II kolokvijum Numeričko modeliranje orbite. Konsultacije: kod nastavnika: kabinet 117 Opterećenje studenta: u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme (administracija. Ojlerov algoritam. Završni ispit .

: Pedagogija. Naučna knjiga. Fizičko vaspitanje Sistem vaspitanja i obrazovanja. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 34 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 102 sata i 40 min. Moralno vaspitanje. Cilj i zadaci vaspitanja. Osnovne pedagoške kategorija i pojmovi Pojam i suština vaspitanja. Beograd. Faktori i glavne teorije razvoja ličnosti.: Didaktika. Razumijevanje značaja didaktike u procesu organizacije vaspitno-obrazovnog rada kao i da se upoznaju sa bazičnim didaktičkim pojmovima uključujući i upoznavanje studenata sa oblicima nastavnog rada i nastavnim metodama Ime i prezime nastavnika i saradnika:Prof. (Priprema) + 34 sata (Dopunski rad) Studenti su obavezni da poha|aju nastavu. Ovjera semestra i upis ocjena OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 4 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. dr Ratko Djukanović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i debate. držanje časova. i Trnavac. Estetsko vaspitanje. studijski program fizika (Studije traju 4(2) semestra. Nastavne metode i oblici organizacije nastavnog rada. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadr`aja predmeta. Bakovljev. M. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja. priprema i upis semestra. upis. Sadržaj obrazovanja i nastave. Naučna knjiga. Pedagogija kao nauka (nastanak. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se:-Dva testa sa 20 poena (ukupno 40 poena) Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena. Popravni ispitni rok.Nastavni objekti Organizacija nastave. upoznaju se sa karakteristikama opšteg vaspitnog rada. Esej sa 6 poena Završni ispit sa 49 poena. pismena provjera Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Ratko Djukanović Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti u studentskoj službi PMF-a.. Intelektualno vaspitanje. Mogućnosti i granice vaspitanja. (120) 60 ECTS kredita) Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da studenti usvoje pedagošku terminologiju. Posebna naznaka za predmet:Usmena provjera. predmet proučavanja). ovjera) 2 x 6 sati i 40 minuta = 13 sati i 20 minuta Ukupna optere}enja za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 307 . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. razvoj. 1998. osnovne karakteristike. J. Pojam i suština nastave. 1992. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i zavr{ni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 102 sata i 40 minuta Neophodne pripreme prije po~etka semestra ( administracija. (nastava) + 13 sati i 20 min. učestvuju u debatama i rade dva testa. Planiranje nastavnog rada. Komunikacija u nastavi. Nastavni principi. Beograd.Naziv predmeta: Status predmeta Semestar Pedagogija i didaktika Broj ECTS kredita Fond časova I 3 3+0 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske specijalističke i magistarske studije. Pedagogija i druge nauke... Ponavljanje i vježbanje u nastavi Provjeravanje i ocjenjivanje nastavnih rezultata II test znanja / Kolokvijum Završni ispit Dopunska nastava. N. Literatura : Djordjević. Sadr`aj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja P+V II nedjelja P+V III nedjelja P+V IV nedjelja P+V V nedjelja P+V VI nedjelja P+V VII nedjelja P+V VIII nedjelja P+V IX nedjelja P+V X nedjelja P+V XI nedjelja P+V XII nedjelja P+V XIII nedjelja P+V XIV nedjelja P+V XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje. Škola kao vaspitno-obrazovna institucija SLOBODNA NEDJELJA I test znanja / Kolokvijum Predmeti i zadaci didaktike. kao i da prošire svoju opštu pedagošku kulturu. Nastavna sredstva – mediji.

120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studije fizike Ciljevi izučavanja predmeta: Zadatak izučavanja metodike nastave fizike ima za cilj da upozna studente s različitim metodama prenošenja znanja i upoznavanja učenika sa osnovnim zakonima i teorijama u fizici Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Konsultacije: Opterećenje studenta: Nedjeljno: u semestru Ukupno opterećenje za predmet : 2 x 30 = 60 sati 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme (administracija.pmf. ovjera prije početka semestra): Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti (konsultacije i (2 sati i 40 min) x 2 = 5 sati i 20 min Dopunski rad: 60 sati – (42 sata i 40 min + 5 sati i 20 min) = 12 sati samostalni rad studenata) .ac. upis. Prelazna ocjena se dobija sa osvojenih – 51 poen. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. dr Labud Vukčević Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: https://www. dr Labud Vukčević Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. konsultacije. Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja Osnove teorijske i eksperimentalne fizike II nedjelja Značaj fizičkog eksperimenta u nastavi fizike III nedjelja Demonstracioni eksperimenti IV nedjelja Laboratoriske vježbe V nedjelja Udio eksperimenta na takmičenjima i Olimpijadama iz fizike VI nedjelja Plan i program hospitovanja u osnovnim i srednjim školama VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Hospitovanje u osnovnim školama IX nedjelja Hospitovanje u osnovnim školama X nedjelja Hospitovanje u osnovnim školama XI nedjelja Hospitovanje u osnovnim školama XII nedjelja Hospitovanje u osnovnim školama XIII nedjelja Eksperimenti u laboratoriji iz oblasti klasične mehanike XIV nedjelja Eksperimenti u laboratoriji iz oblasti molekularno-kinetičke teorije XV nedjelja Eksperimenti u laboratoriji iz oblasti elektromagnetizma XVI nedjelja Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra. domaći zadaci. M. Max po semestru – 50 poena. Držanje časova – 30. Posebne naznake za predmet: Pripremio: Prof. Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski) Osnovna literatura : Petrović: Eksperiment u nastavi fizike. seminarski radovi.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBAVEZAN ŠKOLSKA LABORATORIJA I PRAKSA I Semestar I Broj ECTS kredita 2 Fond časova 0P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta.40 minuta. Raspopović: Metodika nastave fizike Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Seminarski rad – 20.me 308 . XIII – XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti treba da redovno pohađaju nastavu i polože završni odnosno završno-popravni ispit.

stres. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupu 51 poen. Dinamske i dubinske teorije ličnosti.Osnovna metodološka načela. rade kolokvijume.Priroda inteligencije i njeno mjerenje. „Cigoja štampa“ Beograd. Slobodna nedjelja Kolokvijum I Kognitivni procesi: Učenje – posebni oblici Kognitivni procesi: 1.Tipološke teorije. Dr Milorad Simunović Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika. Popravni ispit Zaključivanje ocjena. Posebne naznake za predmet: Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu. Dr Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni Semestar I PSIHOLOGIJA Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3+0 Studijski programi za koje se organizuje : Akademske magistarske studije. Moralni razvoj.2. Sadržaj predmeta: Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra I nedelja II nedelja III nedelja IV nedelja V nedelja VI nedelja VII nedelja VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI nedelja XVII nedelja XVIII -XXIPredmet psihologije razmotren kroz dominantne psihološke škole (strukturalizam. ovjera): 2 x 5 sati i 20 min. Frustracije. Intelektualni razvoj. dubinska – geštoltistička – humanistička i kognitivna psihologija. psihoterapija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 2. 2. (priprema) +24 sata (dopunski rad) Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 7 Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi Literatura: Ljubomir Žiropadja: Psihologija. konflikti. Kognitivni procesi: 1. 3. Teorije crta. Mentalna higijena: Normalnost. poremećaji. Emocije i motivacija. 2004.Psihološki instrumenti. 1.Pamćenje i zaboravljanje.funkcionalizam.2.Opažanje. OPTEREĆENJE STUDENATA U toku semestra Nastava i završni ispit: Neophodne pripreme (administracija.biheviorizam. Jezički razvoj. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti Ciljevi izučavanja predmeta:Ovladavanje relevantnim pojmovima teorijski primijenjene psihologije i sticanje orijentacije u psihološkoj literaturi. studijski program Fizika (studije traju 4 semestra. upis. Ime i prezime nastavnika: Prof. 120 ECTS kredita). Fenomenološke teorije. Neurofiziološki i neurohemijski osnovi kognitivnih procesa. seminarski rad. Oblici provjere znanja i ocjenjivanja: 2 kolokvijuma po 20 poena Redovnost pohadjanja nastave 10 poena Završni ispit uključujući i seminarske radove 50 poena. Kolokvijum II Završna nelja ispita. Mišljenje. Inteligencija:1. 2. (Nastava)+10 sati i 40 min. 2. Psihološki metod: 1. 309 .= 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 4 x 30 =120 sati Dopunski rad : od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. Ličnost kao psihološki konstrukt: teorije ličnosti: 1. kolokvijumi.Faktorske teorije inteligencije.

Obrada rezultata merenja računarom (za karakteristične vježbe iz Laboratorijskog praktikuma I). ovjera prije početka Predavanja: 2 sata semestra): Vježbe: 2 sata 2 x (5 sati 20 min ) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet : 4x30 = 120 sati Ostale nastavne aktivnosti: Dopunski rad: 0-30 sati Individualni rad studenata: 1 sat i 20 Struktura opterećenja: min 85 sati 20 min (Nastava)+10 sati i 40 min (Priprema)+24 sati (Dopunski rad) Literatura: H. Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti na konsultacijama. 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizike i hemije (matematike). Prigušeni linearni oscilator. rade i predaju sve domaće zadatke.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE II Semestar II Broj ECTS kredita 4 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Matematičko klatno. Računari kao bilo koja nova tehnologija utiču na način kako učimo i kako mislimo. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Koonin. računske vježbe. upis. Ciljevi izučavanja predmeta: Računarske simulacije predstavljaju integralni deo fundamentalne i primenjene fizike i jednako su važne i u teorijskoj i eksperimentalnoj fizici. E. Konsultacije: kod nastavnika: kabinet 117 Opterećenje studenta: u semestru Nastava i završni ispit: (5 sati 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme (administracija. An Introduction to Computer Simulation Methods. Slobodna nedjelja. Obrada rezultata merenja računarom (za karakteristične vježbe iz Laboratorijskog praktikuma II). II kolokvijum. I kolokvijum. Fizičari predstavljaju vodeću snagu u društvu na implementaciji novih tehnologija. Computational Physics. konsultacije. Dva kolokvijuma po 10 poena (ukupno 20 poena). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 5 poena (1 poen za svaki domaći zadatak). Dvo čestično rasejanje. rade oba kolokvijuma i završni ispit. Prosto harmonijsko oscilovanje. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen u oba semestra. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. Završni ispit. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Mini solarni sistem. Prinudno oscilovanje. Ime i prezime nastavnika i saradnika: docent dr Ivana Pićurić – nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Elektro magnetne oscilacije. Tobochnik. Završni ispit . Hemijske oscilacije. Posebne naznake za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 20 studenata (preporuka). Efekat solarnog vetra. Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta 310 .25 poena. S. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Gould and J. Raderfordovo rasejanje. Učenje i samostalna izrada domaćih zadataka.

me Nedjeljno: 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Eksperimenti u laboratoriji iz oblasti naizmjeničnih struja Eksperimenti u laboratoriji iz oblasti električnih mašina i transformatora Eksperimenti u laboratoriji iz oblasti geometrijske optike Eksperimenti u laboratoriji iz oblasti talasne optike Seminarski rad: Talasi u mehanici i akustici. Ciljevi izučavanja predmeta: Zadatak izučavanja metodike nastave fizike ima za cilj da upozna studente s različitim metodama prenošenja znanja i upoznavanja učenika sa osnovnim zakonima i teorijama u fizici Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XIII-XXI nedjelja Konsultacije: Opterećenje studenta: u semestru Ukupno opterećenje za predmet : 2 x 30 = 60 sati Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme (administracija. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. dr Labud Vukčević Napomena: Dodatne informacije u vezi sa nastavom na sajtu: http://www. dr Mira Vučeljić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Slobodna nedjelja Hospitovanje u srednjoj školi Hospitovanje u srednjoj školi Hospitovanje u srednjoj školi Držanje časova nastave u osnovnoj školi Držanje časova nastave u osnovnoj školi Držanje časova nastave u srednjoj školi Držanje časova nastave u srednjoj školi Seminarski rad: skustva i zapažanja studenata sa časova hospitovanja i izvođenja nastave Završni ispit. 311 . 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizikei hemije( matematike). upis. Seminarski rad: Elektromagnetni talasi . domaći zadaci. ovjera prije početka semestra): Vježbe: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti (konsultacije i (2 sati i 40 min) x 2 = 5 sati i 20 min Dopunski rad: 60 sati – (42 sata i 40 min + 5 sati i 20 min) = 12 sati samostalni rad studenata): 40 minuta Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski) Osnovna literatura: Petrović: Eksperiment u nastavi fizike.ac. M. konsultacije.pmf. Ovjera semestra. Max po semestru – 50 poena. Držanje časova – 30. Raspopović: Metodika nastave fizike Oblici provjere znanja i ocjenjivanje u poenima: Seminarski rad – 20. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti treba da redovno pohađaju nastavu i polože završni odnosno završno-popravni ispit. seminarski radovi.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta OBAVEZAN Semestar II ŠKOLSKA LABORATORIJA I PRAKSA II Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Prelazna ocjena se dobija sa osvojenih – 51 poen Posebne naznake za predmet: Pripremio: Prof.

Plan i program nastave fizike. dr Mira Vučeljić 312 . Razredno-časovni sistem.Raspopović Metodika nastave fizike-Naučna knjiga Beograd.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar II METODIKA NASTAVE FIZIKE II Broj ECTS kredita 3 Fond časova 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Prelazna ocjena se dobija za osvojenih 51 poena. 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizike i hemije (matematike). seminarski rad . Predaja i prezentacija seminarskog rada Didaktička obrada poglavlja iz Elektromagnetizma.razrada Slobodna nedjelja Analiza predavanja održanih od strane studenata iz jedne od gore navedenih tema Podjela i diskusija vezana za seminarski rad.20. vježbeu okviru kojih se obilazi nastava u osnovnim i srednjim školama i drže predavanja . Djordje M. Ciljevi izučavanja predmeta: Zadatak izučavanja metodike nastave fizike ima za cilj da upozna studente različitim metodama prenošenja znanja i bazičnim elementima školske prakse Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.Značaj računskih zadataka u nastavi fizike. ovjera prije početka semestra): Predavanja: 2 sata Ostale nastavne aktivnosti 4 x 2 = 8 sati Dopunski rad: 90 sati – (64 sata + 8 sati) = 18 sati (konsultacije i samostalni rad studenata) .Vučeljić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja.5 poena. Literatura: Milan O. seminarski radovi Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Opšta pitanja metodike fizike. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.2 Struktura opterećenja: sata 64 sata (Nastava) + 18 sati (Priprema) + 18 sati (Dopunski) Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu.50 poena. dr M. Analiza i ocjena seminarskog rada Završni ispit. Didaktička obrada poglavlja iz Elektromagnetizma-razrada Didaktička obrada poglavlja iz Termodinamike Didaktička obrada poglavlja iz Termodinamike-razrada Predaja seminarskih radova.Tipovi školskih časova.Organizacija nastave i priprema nastavnika. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. kvalitet održanog časa se boduje do 25 poena.Basarić Metodika nastave fizike Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi . kolokvijumi. Ovjera semestra.didaktička obrada Kola jednosmjerne struje. Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno U semestru U toku semestra: 3 x 30 = 90 sati 3 kredita x 40/30 = 4 sata Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sati Neophodne pripreme (administracija. Didaktička obrada poglavlja iz elektrostatike Didaktička obrada poglavlja iz elektrostatike-razrada Kola jednosmjerne struje. upis. Završni ispit . konsultacije.

seminarski rad. upis. 5) Odredj perioda poluraspada kratkozivecih izotopa pomocu NaJ(Tl) detektora (VJEZBA br. RADIOAKTIVNI IZOTOPI I ZRAČENJA – knjiga I. (Nastava)+13sati i 20 min. Stanko Dapčević: PRAKTIKUM NUKLEARNE FIZIKE – KRATKA UPUTSTVA ZA VJEŽBE. III – gl. rad na terenu Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Upoznavanje sa metodama mjerenja.2 sata predavanja. Pregled seminar radova i izvj o radu u laboratoriji II kolokvijum . Nevenka Antović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa metodama mjerenja i mjernom instrumentacijom u oblasti nuklearne fizike – spektrometrije i dozimetrtije zračenja Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr. Jovan Puzović: PRAKTIKUM IZ NUKLEARNE FIZIKE.Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno: U semestru Nastava i završni ispit: (4sata) x 16 = 64 sati 3 kredita x 40/30 = 4 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr. 1) Montecarlo simulacija interakcije zracenja sa materijom (VJEZBA br. uključujući i . kontrolni testovi. urednik Ivan Draganić Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno pohadjanje nastave 2 poena / vježbi.2 sata ostale nastavne aktivnosti (konsultacije i samostalni rad studenata). eksperimenti (vježbe). polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja:64 sati. 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizikei hemije( matematike). Ivan Aničin.detektora (VJEZBA br. Ulazni kolokvijum max 13 poena. 7) Nuklearna magnetna rezonanca (VJEZBA br. priprema i trijaza uzoraka iz prirodne sredine (VJEZBA br. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. mjernom tehnikom i instrumentacijom Spektrometrija jonizujucih zracenja pomocu scintilacionih i poluprovodnickih detektora I kolokvijum. (Priprema)+ 72sata 40 min (Dopunski rad) Obaveze studenata u toku nastave: redovno završavanje planiranih aktivnosti Literatura: Perko Vukotić. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara. 9) . 3) Slobodna nedjelja Poluprovodnicka spektrometrija alfa zracenja pomocu Si . ovjera)2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati . 4) Mjerenje gama – radioaktivnosti nativnih uzoraka HPGe detektorom (VJEZBA br.rad na terenu Izrada konačnih izvjestaja o rez rada i mjer na terenu. Seminarski rad 10 poena. Odredjivanje spektralnih karakteristika NaJ(Tl) detektora (VJEZBA br.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta obavezan Semestar II Laboratorijski Praktikum IV – PRAKTIKUM NUKLEARNE FIZIKE Broj ECTS kredita 3 Fond časova 3 LV Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. 6) Seminarski rad: I 20 godina poslije Cernobilja Visoko – rezoluciona magnetna spektrometrija interne konverzije (VJEZBA br. II. Izlazni kolokvijum max 25 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena. Nevenka Antović Napomena: 313 . 8) Uzimanje. 2) Odredjivanje mjernih karakteristika HPGe detektora (VJEZBA br.

Mechanics: Making predictions Advanced Experimental Techniques I . Thermodynamics. Savo Kostić Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i vježbanja. grammar: certainty Zavrsni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Popravni ispitni rok Opterećenje studenta: u semestru Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. grammar: Time clauses Electricity and Magnetism I. grammar: Past simple vs Past continuous. ovjera) Struktura: 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati . grammar: modal verbs must and have to . Classical Mechanics. Završni ispit . upis. Physical Optics. Savo Kostić Napomena: nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata 314 .Electricity and Magnetism. Prezentacija sa . Kolokvijum . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr igor Lakić. grammar: Reported speech Solid State Physics: clauses of contrast Laboratory .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezan Semestar II ENGLESKI JEZIK-STRUČNI 4 Broj ECTS kredita 2 Fond časova 2P Studijski programi za koje se organizuje: Akademske postdiplomske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju i da se služe engleskim jezikom struke u usmenoj i pismenoj formi. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Sadrzaj predmeta: Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja The Physics and Technology of Energy. grammar: Present perfect passive. grammar: prepositions Electricity and Magnetism II. studijski program Fizika (studije traju 4 semestara.20 poena. grammar: will and would Advanced Experimental Techniques II.2 sata predavanja. Statistical Physics. grammar: conditional sentences Kolokvijum (1 čas). Literatura: Reader English for Physics Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 5 domaćih zadataka (Ukupno 5 poena). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 55 poena. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Lakić. Učenje za testove i završni ispit. Prisustvovanje nastavi (Ukupno 5 poena).20 poena. 120 ECTS) Uslovljenost drugim predmetima: Predmet mogu slušati svi koji upišu studij dvogrupa nastavnik fizike i hemije (matematike). Konsultacije. Present simple vs present continuous Quantum Mechanics II.50 poena. radi domaće zadatke. Posebna naznaku za predmet: Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku. uključujući i . uradi prezentaciju na zadatu temu i polaže kolokvijum i završni ispit. grammar: -ing forms and infinitives. uključujući polaganje popravnog ispita od 0 do 18 sati (preostalo vrijeme od prve dvije Konsultacije.2 sata samostalnog rada. Priprema prezentacije na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 sati (Dopunski rad) Obaveze studenta u toku nastave: Student je dužan da redovno pohađa nastavu. govorne vježbe Slobodna nedjelja Electronics.

samostalno učenje Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Teorija i aplikacije u atomskoj fizici I nedjelja Korpuskularna svojstva elektromagnetnih talasa. VI nedjelja Podela plazme i način dobijanje plazme. Mukhin: Experimental Nuclear Physics. Najprostiji slučajevi kretanja mikročestica. 1979. Saunders College. New York. Dr Žarko Kovačević. fizike plazme. Ashcroft. Elektronski sistemi sa jakim korelacijama: XI nedjelja Habardov model. Dr Nevenka Antović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. F. dr S. III nedjelja Atom vodonika i njemu slični atomi. Mijović. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva seminarska rada nose 20 poena i tri kolokvijuma 32 poena a završni ispit 20 poena i usmenog je tipa. fizike čvrstog stanja i nuklearne fizike. Kvazikristali. dr N. Н.A. II Kolokvijum (20 poena) VII nedjelja Teorija i aplikacije u fizici čvrstog stanja VIII nedjelja Drude. Elementi zastite od zracenja XV nedjelja Primjena nuklearnih metoda. I Kolokvijum (20 poena) Teorija i aplikacije u fizici plazme IV nedjelja Rasprostranjenost plazme u prirodi. Definicija.. Oscilovanje kristalne rešetke. Н.N. Radioaktivni nizovi. Chen. Kristalne strukture. Nuklearne sile. Šćepanović. IV kolokvijum i Seminarski rad (20 poena) XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nedjeljno Završni ispit (20 poena) Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: U semestru Nastava i završni ispit: (13 sati 20 min) x 16 = 213sati i 20 min 10 kredita x 40/30 = 13sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. B. 1977. Мир. 1974. D. Мермин: ''Физика твердого тела''. plazmena učestanost. Magnetno uređenje. XIII nedjelja Radioaktivnost. Talasna svojstva korpuskula. rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume Literatura: A. Modeli jezgra. Э. Ime i prezime nastavnika koji su pripremili podatke: dr M. talasi. studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Slušanje i polaganje nije uslovljeno drugim predmetima Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa dostignućima fizike u oblastima atomske fizike. upis. Grupe simetrija kristala. Москва. Kovačević. 1995. Наука. Washington D. Milić Osnove fizike gasne plazme.1987. do ukupnog opterećenja za predmet 300sati) Struktura opterećenja: uključujući konsultacije. Plasma Science. W.A.) . III Kolokvijum i Seminarski rad (20 poena) Teorija i aplikacije u nuklearnoj fizici XII nedjelja Osobine atomskih jezgara. Debayev radijus.7sati i 20 min samostalnog rada. Plasma Science Committee. Dr Slavoljub Mijović. Višeelektronski atomi.6 sati predavanja. Superprovodnost. Nuklearni efekti u spektroskopiji. ovjera) 2 x (13 sati 20 min) = 26sati i 40 min Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 10x30 = 300sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Interakcija atoma sa elektromagnetnim poljem. Шпольский: Атомная физика. Imena i prezimena nastavnika i saradnika: Dr Mara Šćepanović. dr J. II nedjelja Diskretnost atomskih stanja. Zonska struktura elektronskih X nedjelja Stanja. V nedjelja Kretanje naelektrisanih čestica u plazmi-modeli izučavanja plazme.i Zomerfild-ova teorija metala. 213 sati i 20 min. Nacional Academy Press. Mermin: ''Solid State Physics''.(Н. Dr Jovan Mirković. XIV nedjelja Interakcije zracenja sa materijom. polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke . seminarski radovi. Dostignuća u nauci o plazmi. (Nastava)+26 sati i 40 mini (Priprema)+60 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Philadelphia. IX nedjelja Difrakcija X-zraka. Magnetni i mehanički momenti atoma. Plenum Pres. K. Москва.C. Naučna knjiga. konsultacije. N. Antović 315 . Aбрикосов: ''Основи теории металлов''. N. Molekuli. Direktna i inverzna kristalna rešetka. Mirkovićdr Ž. В. studijski program Fizika. raspadi. Матвеев: Атомная физика. uključujući i .Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Obavezni IZABRANA POGLAVLJA SAVREMENE FIZIKE Semestar III Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4P + 0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije. 1976. Introduction to Plasma Physics. Beograd. Osnovi detekcije i dozimetrije zracenja. Nuklearne (i termonuklearne) reakcije i rasijanja. Ашкрофт.

francuski.): 1) Security of Radioactive Sources. 11. IAEA. IAEA. Vienna. Vienna. IAEA Nuclear Security Series No. mehanizmi regulatorne kontrole XI nedjelja Bezbjednost RNM prilikom transporta XII nedjelja RNM izvan regulatorne kontrole XIII nedjelja Infrastruktura i procedure detekcije i odgovora na incidentne situacije sa RNM XIV nedjelja Otkrivanje kriminalnih ili neautorizovanih radnji sa RNM XV nedjelja Sprecavanje i odgovor na kriminalne ili neautorizovane radnje sa RNM XVI nedjelja Forenzicke tehnike i ispitivanje mjesta kriminalnih ili neautorizovanih radnji sa RNM XVII nedjelja Završni ispit XVIII-XX nedj. nuklearne aplikacije IV nedjelja Metodi i instrumentacija za mjerenje parametara fisionih („nuklearnih“) i radioaktivnih materijala (RNM) V nedjelja Efekti zracenja. obnavljanje osnovnih pojmova iz nuklearne fizike II nedjelja Elementi medjunarodnog i domaceg nuklearnog prava. 2004 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijumi (2) po 25 poena Zavrsni ispit 50 poena Svega: 100 poena Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. ruski.. dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 5 sati u semestru 100 sati Navesti obaveze studenata u toku nastave: Uradno pohadjanje nastave. spanski. redovni profesor .nastavnik. Ovjera semestra i upis ocjena. pokazne laboratorijske vjezbe. izrada domacih zadataka. radijaciona sigurnost. Marija Dakovic. 2009 2) Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources. gorivni ciklus. dr Slobodan Jovanovic 316 .. ucesce na konsultacijama Literatura (dostupna na zvanicnim jezicima UN: engleski. studijski program Fizika Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Usvajanje osnovnih pojmova o radijacionoj i nuklearnoj bezbjednosti Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Slobodan Jovanovic. fizicar . konsultacije Sadržaj predmeta: I nedjelja Predmet i cilj radijacione i nuklearne bezbjednosti. zastita od zracenja VI nedjelja Radijaciona/nuklearna prijetnja i procjena rizika VII nedjelja Slobodna nedjelja VIII nedjelja Sistemi fizicke zastite – dizajn i procjena IX nedjelja Tehnologije fizicke zastite i oprema X nedjelja Uvoz. dipl. izvoz i tranzit RNM.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Radijaciona i nuklearna bezbjednost Semestar Broj ECTS kredita Fond časova izborni III 5 2+1 Studijski programi za koje se organizuje : Magistarske studije na PMF-u.saradnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. posebno u oblasti nuklearne bezbjednosti III nedjelja Nuklearna energija.

studijski program Fizika. Mirković.7sati i 20 min samostalnog rada. (Nastava)+26 sati i 40 mini (Priprema)+60 sati (Dopunski rad) Literatura: Horowitz and Hill. Istorijski razvoj automatizovanih mjernih sistema Povezivanje senzora Konverzija signala Standardni interfejsi GPIB magistrala i signali za prenos Grafičko programiranje-Labview Funkcionalna struktura interfejs sistema A-D D-A konvertori Povezivanje preko zajedničke magistrale Test Virtuelna instrumentacija Grafičko programiranje-Labview Primjeri automatizovanih mernih sistema-Labview Konsultacije Predaja seminarskih radova i diskusija Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Prisustvo nastavi. upis. Osnovi fizičkog eksperimenta.Mirković Napomena: Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod predmetnog nastavnika 317 . Akvizicija mjernih podataka pomoću personalnog računara. Struktura: ovjera) 2 x (13 sati 20 min) = 26sati i 40 min . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Praktični rad sa izvještajem i seminarski rad . testovi i seminarski radovi Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje Uvodno predavanje-pregled kursa I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Uvod u akviziciju podataka.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni AKVIZICIJA PODATAKA U FIZIČKOM EKSPERIMENTU Semestar III Broj ECTS kredita 10 Fond časova 4+0 Studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjena fizika.6 sati predavanja. Skripta: J. The Art of Electronics (2nd edition). Ukupno opterećenje za predmet 10x30 = 300sati . Jeffrey Travis.25 poena. Posebne naznake za predmet: Predavanja se po potrebi mogu organizovati i na engleskom jeziku. National Instruments (2001). Završni ispit . Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Jovan Mirković Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i radionice. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Informaciju sačinio dr J. studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Da upozna studenta sa osnovama automatske akvizicije podataka u fizičkom eksperimentu. 2005. Vojo Drndarević. Institut za nuklearne nauke Vinča (1999).75 poena. konsultacije. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 300sati) Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. Univerzitet Crne Gore. urađen test i seminarski rad Konsultacije: Opterećenje studenta: Nedjeljno U semestru 10 kredita x 40/30 = 13sati i 20 min Nastava i završni ispit: (13 sati 20 min) x 16 = 213sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Cambridge University Press (1989). LabVIEW for Everyone (2nd edition).

318 . I kolokvijum Slobodna nedjelja. Radijativna izmjena energije. rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume Literatura: N. Konjević: Uvod u kvantnu elektroniku-laseri. studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja u jednoj od najrasprostranjenijih oblasti primjene plazmenih tehnologija Imena i prezimena nastavnika i saradnika: dr. Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. samostalno učenje Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Interakcija zračenja sa materijom. (Nastava)+26 sati i 40 mini (Priprema)+60 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. uključujući konsultacije. W. seminarski radovi. Uslovi za prag oscilovanja moda. upis. Posebnu naznaku za predmet: Nastava se organizuje za grupu studenata koja ima pet ili više članova. II kolokvijum Laserski pojačavači. U semestru Nastava i završni ispit: (13 sati 20 min) x 16 = 213sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. konsultacije. Talasna analiza laserskih zraka i rezonatora. Optički rezonatori i prostiranje laserskih zraka. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: Nedjeljno 10 kredita x 40/30 = 13sati i 20 min Struktura: . Stvaranje inverzne naseljenosti. Laserski oscilator. seminarski rad kao uslov izlaska na završni ispit koji nosi 10 poena. Završni ispit koji nosi 50 poena. ovjera) 2 x (13 sati 20 min) = 26sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 10x30 = 300sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 300sati) Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. Ekscitacija gornjeg laserskog nivoa neelastičnim sudarima atoma i molekula. u suprotnom nastava je mentorskog tipa. Demtroder: Laser Spectroscopy Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva kolokvijuma koja nose po 20 poena. Spontana emisija kao izvor šuma.7sati i 20 min samostalnog rada. Gasni laseri. . Mara Šćepanović.6 sati predavanja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni PRIMJENA PLAZME U KVANTNOJ ELEKTRONICI LASERI Semestar III Broj ECTS kredita 5 Fond časova 4P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjena fizika. Ekscitacija gornjeg laserskog nivoa uz jonizaciju molekula ili jonizaciju atoma. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. studijski program Fizika. kolokvijum Laserski oscilator. Tehnike stvaranja inverzne naseljenosti.

seminarski radovi. New York.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni Semestar III PLAZMENE TEHNOLOGIJE Broj ECTS kredita 5 Fond časova 4P+0V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjema fizika. Literatura: B. 1974. 1995. Chen. Internet. F. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavoljub Mijović 319 . Imena i prezimena nastavnika i saradnika: Dr Slavoljub Mijović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Posebnu naznaku za predmet: Nastava se organizuje za grupu studenata koja ima pet ili više članova.MHD generatori Slobodna nedjelja. Nacional Academy Press Washington D. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 300sati) Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. Tehnološka primena NTP laseri. konsultacije. masena spektrometrija Naelektrisana plazma-Izvori jona i zračenja Visoko-temperaturna plazma (VTP) VTP Fuzioni reaktor kao izvor energije VTP Magnetno konfinirana fuzija VTP Inertno konfinirana fuzija.7 sati i 20 min samostalnog rada.Test II Završni ispit. Milić Osnove fizike gasne plazme. ovjera) 2 x (13 sati 20 min) = 26 sati i 40 min . u suprotnom nastava je mentorskog tipa. Plasma Science Committee. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku.C. Struktura: upis. Tehnološka primena NTP izotopska separacija Tehnološka primena NTP-Plazma za kontrolu i redukciju zagađenja Tehnološka primena NTP. rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume i testove.Test I Naelektrisana plazma-Precizni časovnici. Ukupno opterećenje za predmet 10x30 = 300 sati . Naučna knjiga Beograd1977. (Nastava)+26 sati i 40 mini (Priprema)+60 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Dobijanje pregledne slike o savremenim tehnologijama koje u osnovi koriste visokotemperaturnu. Tehnološka primena NTP-raketni motori Tehnološka primena NTP-Plazma za procesiranje poluprovodnika. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. studijski program Fizika. Plasma Science. Introduction to Plasma Physics Plenum Pres. konsultacije. samostalno učenje Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Niskotemperaturna plazma (NTP) Uvod Tehnološka primena NTP-izvori svetlosti. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Test koji nosi 50 poena kao uslov za izlazak na završni ispit koji takođe nosi 50 poena i usmenog je tipa. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: Nedjeljno U semestru 10 kredita x 40/30 = 13 sati i 20 min Nastava i završni ispit: (13 sati 20 min) x 16 = 213 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.6 sati predavanja. niskotemperaturnu ili naelektrisanu plazmu.

Radar i mikrotalasno merenje Test I Fotografije Hiperspektralna spektroskopija Primeri Skadarsko jezero Seminar Test II Završni ispit. seminarski radovi.3. . GIS Slobodna nedjelja. uključujući konsultacije. (Nastava)+13sati (Priprema)+89 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Literatura http://rst. u suprotnom nastava je mentorskog tipa.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni Semestar IX DISTANCIONA MERENJA Broj ECTS kredita 5 Fond časova Studijski programi za koje se organizuje: Poslijediplomske studije iz fizike.gsfc. U semestru Nastava i završni ispit: (3 sata) x 16 = 48 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. samostalno učenje Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Uvod-Pregled kursa Elektromagnetski spektar Tehnologija senzora Procesiranje podataka Termalno merenje Topografsko mapiranje Zemlje. Uslovljenost drugim predmetima: završen odgovarajući fakultet-tehnički i prirodni fakulteti Ciljevi izučavanja predmeta: Dobijanje pregledne slike o savremenim satelitskim merenjima fizičkih pojava na Zemlji i njihovim primenama za rešavanje problema životne sredine.5 sati) = 13 sati Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.5 sati Struktura: . ovjera) 2 x (6.html Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Testovi nose po 35 poena i seminarski rad 30 poena. rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume i testove.3 sata predavanja. Imena i prezimena nastavnika i saradnika: Dr Slavoljub Mijović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. konsultacije.5 sata samostalnog rada. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavoljub Mijović 320 .gov/Front/tofc. upis. Prelazna ocjena se dobija za više od 50 poena. Posebnu naznaku za predmet: Nastava se organizuje za grupu studenata koja ima pet ili više članova.nasa. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 225 sati) Struktura opterećenja: 48 sati.

5 sati) = 13 sati Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. CTBTO. NEA.hijerarhija i ustrojstvo Regulatorna kontrola izvora zracenja. regulatorno tijelo. dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6. norme. studijski program Fizika Regulatorni aspekti nuklearne fizike Semestar III Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2+0 Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Usvajanje osnovnih pojmova o regulatornim aspektima nuklearne fizike Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Slobodan Jovanovic. Slobodna nedjelja Nacionalno zakonodavstvo i odnos prema medjunarodnom nuklearnom pravu Elementi nacionalnog regulatornog okvira u oblasti zastite od zracenja Zakon kao osnovni pravni akt o zastiti od zracenja na nacionalnom nivou Podzakonska akta: pravilnici. IAEA. Vienna (2003) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijumi (2) po 25 poena Zavrsni ispit 50 poena Svega: 100 poena Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. radijaciona bezbjednost Radioaktivni i fisioni („nuklearni“) materijali (RNM) Elementi medjunarodnog nuklearnog prava Medjunarodne konvencije kao osnov medjunarodnog nuklearnog prava Medjunarodne organizacije i medjunarodna saradnja u oblasti nuklearnog prava.3 sata predavanja. propisi.3. zastita od zracenja. ovjera) 2 x (6. rekapitulacija osnovnih pojmova iz nuklearne fizike Efekti zracenja. IAEA. ucesce na konsultacijama Literatura: Handbook on Nuclear Law. konsultacije Sadržaj predmeta: I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nnedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja XVII nedjelja XVIII-XX nedj. odnos nadleznosti i kompetentnosti Subjekti u regulatornoj kontroli izvora zracenja. standardi . radijaciona sigurnost. dr Slobodan Jovanovic 321 .predmet i cilj. U semestru Nastava i završni ispit: (3 sata) x 16 = 48 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. upis. uključujući konsultacije.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta izborni Studijski programi za koje se organizuje : Magistarske studije na PMF-u. (Nastava)+13sati (Priprema)+89 sati (Dopunski rad) Navesti obaveze studenata u toku nastave: Uradno pohadjanje nastave.. korisnik izvora kao nosilac odgovornosti Licenciranje i iInspekcija Saradnja institucija na nacionalnom i medjunarodnom nivou Upravljanje znanjima u oblasti regulatorne kontrole izvora zracenja Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Regulatorni aspekti nuklearne fizike . uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 225 sati) Struktura opterećenja: 48 sati.5 sata samostalnog rada..nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. redovni profesor . .5 sati Struktura: . izrada domacih zadataka.

ucesce na konsultacijama Literatura: Handbook on Nuclear Knowledge Management. studijski program Fizika Upravljanje znanjima iz oblasti nuklearnih nauka Semestar III Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2+0 Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Usvajanje osnovnih pojmova o upravljanju znanjima iz oblasti nuklearnih nauka Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Slobodan Jovanovic.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta izborni Studijski programi za koje se organizuje : Magistarske studije na PMF-u. opasnosti i posljedice kriticnog NZK Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. IAEA. specificnosti.. informacija. redovni profesor . U semestru Nastava i završni ispit: (3 sata) x 16 = 48 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. mogucnosti za medjunarodnu saradnju Karakteristicni problemi UNZK u zemljama bez nuklearnih programa Adekvatno. (Nastava)+13sati (Priprema)+89 sati (Dopunski rad) Navesti obaveze studenata u toku nastave: Uradno pohadjanje nastave. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 225 sati) Struktura opterećenja: 48 sati. uključujući konsultacije.5 sata samostalnog rada. NEA. IAEA INIS portal Ogranicenja i specificnosti NZK. dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6. . ovjera) 2 x (6. pristup informacijama i odgovornost Medjunarodni mehanizmi UNZK (IAEA. informacioni sistemi i komunikacioni alati u oblasti NZK.3..). . izrada domacih zadataka. Predmet i cilj upravljanja znanjima iz oblasti nuklearnih nauka (UZNN) Osnovni pojmovi o UNZZ: podatak. odrzavanje i gubitak NZK Obrazovanje. sloboda i zastita informacija. regionalni i nacionalni nivo Baze podataka. WNU. obuka. kompetentnost Individualno i kolektivno nuklearno znanje i kompetentnost (NZK) Stvaranje. upis.nastavnik Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Vienna (2008) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijumi (2) po 25 poena Zavrsni ispit 50 poena Svega: 100 poena Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.5 sati Struktura: . minimalno i kriticno NZK. dr Slobodan Jovanovic 322 .5 sati) = 13 sati Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. znanje. praksa. konsultacije Sadržaj predmeta: I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja XVII nedjelja XVIII-XX nedj.3 sata predavanja. transformacija tacitnog u implicitno znanje Znacaj NKM za privredu i drustvo – globalni. obnavljanje znanja i njihov medjusobni odnos Problemi odrzivosti NZK Visokoskolsko obrazovanje kao osnov NZK Slobodna nedjelja Teorijska i prakticna znaja i kompetentnosti Eksplicitno i implicitno (tacitno) znanje.

rad) Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3sata predavanja 3 sata samostalnog rada.E.Swartz. priprema i upis semestra Postupci i instrumenti prikupljanja podataka Sistematsko promatranje Intervjui Anketa Testiranje .AIP-Press-Springer(1998).Miner:Teaching-Introductory-Physics. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 34 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 102 sati i 40 min.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni Studijski programi za koje se organizuje : .dr M. Završni ispit 30 poena.(Priprema)+34sata(Dopun.Postdiplomski studijski programi PMF a –studijski program Fizika Semestar Istraživanja u nastavi Fizike Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: da se upozna sa najvažnijim metodama istraživanja u nastavi Fizike. Priprema jednog ili više seminarskih radova iz neke od oblasti sadržaja predmeta.Vučeljić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i konsultacije.dr M. čime se otvara prostor za unapredjenje nastavnog procesa kao i promjene nastavnog programa zasnovanog na rezultatima istraživanja.Vučeljić 323 . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz Upoznavanje.ISBN1-56396-320-5 A. konstrukcija testa i analiza zadataka u njemu Postupci i instrumenti procjenjivanja I test znanja ili seminarski rad Izbor uzorka za istrazivanje Sredjivanje podataka Obrada i analiza rezultata Primjena statistickih metoda u obradi rezultata istrazivanja Prestavljanje rezultata Projekti u nastavi Školski eksperiment iz fizike II test znanja / kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Obaveze studenata u toku nastave: Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nastava i završni ispit:: 6 sati i 40 minuta x 16 = 102 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. kojima se omogućava da se dobije realna slika o znanju i mogućnostima učenika kao i o nastavnom programu. B. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. HEWITT: Conceptual Physics. upis.(Nastava)+13 sati i 20 min. Adison Wesley ISBN 0-321-00971-1 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Ocjenjuju se: Dva testa ili seminarska rada sa ukupno 70 poena. Arons: Teaching Introductory Physics P. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.T. uključujući konsultacije Literatura: C.

Završni ispit nedjeljno 10 x 40/30 = 13 sati i 20 min Struktura: 4 sata rada sa nastavnikom. Vremenske korelacije. Neophodne pripreme: 26 sati i 40 min. Analiza spektara vremena života. Recent experimental advances in positronium research. Seminarski radovi: po 10 poena (ukupno 20 poena). kao i primjenom pozitronskih metoda. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: - prof. Koincidentni metod mjerenja. hemijske reakcije). Pozitron – karakteristike. u semestru Nastava i završni ispit: 213 sati i 20 min. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovne konsultacije: 5 poena. Vezana stanja pozitrona u atomsko-molekulskim i jonskim sistemima. Pozitronska emisiona tomografija (PET). Primjena pozitronskih metoda. dr Nevenka Antović 324 . Rich. Москва. konverzija. Materijali predmetnog nastavnika. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA Priprema i upis semestra. Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. II kolokvijum Rijetki raspadi parapozitronijuma. Mogućnosti korišćenja pozitronske anihilacije (raspada pozitronijuma) za testiranje osnovnih zakonitosti. 127-165. Prelazna ocjena dobija se ukoliko se sakupi najmanje 51 poen.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Fizika pozitronijuma Broj ECTS kredita Fond časova Izborni Studijski programi za koje se organizuje : I 10 4 Magistarske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. dr Nevenka Antović Metod nastave i savladanja gradiva: Konsultacije. Literatura: Гольданский. 1. II – 13 poena (ukupno 25 poena). I kolokvijum Slobodna nedjelja Metodi registracije pozitronijuma. seminarski radovi. (Nastava)+26 sati i 40 min. Spektri ugaonih korelacija. Doplerovo širenje anihilacionih linija. Review of Modern Physics (1981). metodima i tehnikama registracije. Ugaona anizotropija pri raspadu ortopozitronijuma u magnetnom polju. Seminarski rad Vezana stanja pozitrona.. Tipovi atoma pozitronijuma – tripletni (orto) i singletni (para) pozitronijum. Ukupno opterećenje za predmet: 300 sati. studijski program: FIZIKA Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa karakteristikama pozitrona i atoma pozitronijuma. rade kolokvijume i urade (i prezentuju) seminarske radove. 9 sati i 20 min samostalnog rada. Наука. Studenti su obavezni da redovno obavljaju konsultacije sa predmetnim nastavnikom. Završni ispit: 50 poena. 53. 1963. Seminarski rad Zakašnjele koincidencije. analiza anihilacionih spektara. Plan rada. И. В. A. Kolokvijumi: I – 12 poena. polažu završni ispit. Metodi analize anihilacionih spektara. Vol. kao i da samostalno proučavaju spektre anihilacije pozitronijuma. (Priprema)+60 sati (Dopunski rad). Trenutna anihilacija.. Interakcije pozitronijuma sa sredinom (pick-off anihilacija. Rijetki raspadi ortopozitronijuma. Физическая химия позитрона и позитрония. Dopunski rad: 60 sati. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. uključujući konsultacije.

NaI(Tl) detektor. HPGe-detektor. Metodi mjerenja. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: prof. Koincidentna i antikoincidentna mjerenja. Višedetektorski sistemi. R. Literatura: K. γ-spektrometrija niskih aktivnosti. Seminarski rad Poluprovodnički detektori – tipovi. Gama spektrometrija – specijalne metode i primene. Helmer. Energetska i vremenska rezolucija. 1988. Materijali predmetnog nastavnika. Prelazna ocjena dobija se ukoliko se sakupi najmanje 51 poen. Interakcije gama-zračenja sa materijom. u semestru Nastava i završni ispit: 213 sati i 20 min. studijski program: FIZIKA Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o tehnikama i mogućnostima gama-spektrometrije. kao i multipleta. Primjena γ-spektrometrije (nuklearna fizika. Gama-beta spektri.. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 10 x 40/30 = 13 sati i 20 min Struktura: 4 sata rada sa nastavnikom. (Priprema)+60 sati (Dopunski rad). I kolokvijum Efikasnost detekcije gama-zračenja. Novi Sad. primjena. energija i intenzitet γ-zraka. interna konverzija. osobine. rijetki procesi. I. Izvori γ-zračenja i geometrija izvor-detektor. Gama and X-ray Spectrometry with semiconductor detectors. Seminarski rad Detektori gama-zračenja – tipovi i karakteristike. Porijeklo i osobine γ-zraka (pobuđivanje i deekscitacija nuklearnih stanja.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Spektrometrija gama zračenja Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni Studijski programi za koje se organizuje : I 5 4 Magistarske studije Prirodno-matematičkog fakulteta. γ. Analiza spektara gama-zračenja (kvalitativna i kvantitativna). koincidentnog sumiranja. Studenti su obavezni da redovno obavljaju konsultacije. Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. II kolokvijum Gama-gama koincidentni uređaji. II – 13 poena (ukupno 25 poena). Čonkić. Plan rada. Dozimetrija γ–zračenja. uključujući konsultacije. ugaone korelacije. dr Nevenka Antović Metod nastave i savladanja gradiva: Konsultacije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovne konsultacije: 5 poena. Bikit. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. primjena. Amsterdam. Ukupno opterećenje za predmet: 300 sati. Lj. Elsevier science publishers. (Nastava)+26 sati i 40 min. J. Slivka..raspad. kao i da polažu završni ispit. eksperimentalne vježbe. seminarski radovi. 4π geometrija mjerenja. Mesbauerov efekat. rade seminarske radove i kolokvijume. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra. kaskadni prelazi). nagomilavanja impulsa. M. Dopunski rad: 60 sati. Kolokvijumi: I – 12 poena. Veskovic. Osjetljivost spektrometra.). 9 sati i 20 min samostalnog rada. osobine. Osnovni uređaji u nuklearnoj elektronici. Slobodna nedjelja Scinitilacioni detektori – tipovi. 2000. kao i o njenoj praktičnoj primjeni. Seminarski radovi: po 10 poena (ukupno 20 poena). zračenje u životnoj sredini. Korekcije efekata mrtvog vremena. Završni ispit: 50 poena. Neophodne pripreme: 26 sati i 40 min. Debertin. dr Nevenka Antović 325 . nuklearna izomerija.

Studenti su obavezni da redovno obavljaju konsultacije. radijum i radon u stijenama i u tlu. Dopunski rad: 60 sati. uključujući konsultacije. dr Nevenka Antović 326 . kao i da polažu završni ispit. Kolokvijumi: I – 12 poena. Prelazna ocjena dobija se ako se sakupi najmanje 51 poen. Izotopi radona i sheme njihovog radioaktivnog raspada. World Scientific. Ukupno opterećenje za predmet: 300 sati. I kolokvijum Performanse radonskih dozimetara (odgovor i detekcioni limit. Detektori tragova alfa-čestica sa nagrizanjem. Kalibracija i standardizacija detektora tragova alfačestica. Nastajanje i emanacija radona. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. A. seminarski radovi Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Nuklearni raspadi (alfa. II kolokvijum Mapiranje vjerovatnoće pojavljivanja visokih koncentracija radona u zgradama. Završni ispit: 50 poena.5 poena.njihove vremenske varijacije. Nivoi radona u atmosferskom vazduhu. Seminarski radovi . dr Nevenka Antović Metod nastave i savladanja gradiva: Konsultacije. Visoki nivoi radona u prirodi i u stanovima (definicije. Slobodna nedjelja Radonski dozimetri. srednja i duga mjerenja. II – 13 poena (ukupno: 25 poena). beta. 9 sati i 20 min samostalnog rada. Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. mjerenje potomaka radona i određivanje faktora ravnoteže). Radon u podzemnim vodama. efikasnost detekcije. Neophodne pripreme: 26 sati i 40 min. (Priprema)+60 sati (Dopunski rad). Literatura: S. tla. zakoni konzervacije. studijski program: FIZIKA Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa metodom mjerenja izotopa radona detektorima tragova alfa-čestica. (Nastava)+26 sati i 40 min. R. kriterijumi. Transport radona. Durrani. prolaz radona kroz membranu). Seminarski rad Uranijum. u semestru Nastava i završni ispit: 213 sati i 20 min. Rizici po zdravlje usljed udisanja radona. rade seminarske radove i kolokvijume. Radon u zgradama (iz građevinskog materijala. Metode nagrizanja i brojanja nuklearnih tragova. Radon measurements by etched track detectors. in situ mjerenja (pasivni i aktivni uređaji).Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta MJERENJE RADONA DETEKTORIMA ALFA TRAGOVA Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni Studijski programi za koje se organizuje: I 10 4 Magistarske studije Prirodno-matematičkog fakulteta.po 10 poena (ukupno: 20 poena). raspodjela po dubini i vremenske varijacije. Fizičke i hemijske osobine radona. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovne konsultacije . Tehnike mjerenja radona – laboratorijska mjerenja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA nedjeljno 10 x 40/30 = 13 sati i 20 min Struktura: 4 sata rada sa nastavnikom. Produkti raspada radona u vazduhu. Izvori i transport radona. akcioni nivoi). vodovoda. kratka. gama) – energetski spektri. 1997. Ilic. teorija raspada. Seminarski rad Mjerenje torona (220Rn). Fizički procesi u dozimetriji radona (plate-out radonskih potomaka. dnevne i sezonske varijacije indoor koncentracija). Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: - prof. kao i sa njenom praktičnom primjenom. Nivoi radona u tlu .

A. Konsultacije. 2001. Učiteljski fakultet. • Vasilijević. British council.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni Studijski programi za koje se organizuje : .. • Havelka. N. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja. ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Beograd. B.: Ocjenjivanje za razvoj učenika. Laketa. I.: Aktivno učenje. E. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta.(Nastava)+13 sati i 20 min. Baucal. Pedagoški fakultet U Jagodini 2007 • Ivić. Upoznavanje studenata sa ulogom i značajem metodoloških naučnoistraživačkih postupaka u istraživanju i unapređivanju obrazovne i nastavne prakse . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. priprema i upis semestra Strategije reformi u obrazovanju Proces saznavanja u nastavi i nauci Interaktivne metode u nastavi Kurikulumi individualizacija nastave Praćenje. Institut za psihologiju. S.. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena.. Knežević-Florić. 1998. Pedagogija u akciji. 2006. M.. D. Pešikan. Užice. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 34 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 102 sati i 40 min.. Završni ispit do 49 poena. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nastava i završni ispit:: 6 sati i 40 minuta x 16 = 102 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Antić. Eseji do 6 poena. dr Tatjana Novović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc.: Osnovi metodologije pedagoških istraživanja sa statistikom.mart Metodologija naučnog istraživanja u pedagogiji Faze naučnih istraživanja Eksperimentalna istraživanja u pedagogiji Akciona istraživanja Kvalitativne metode u pedagogiji Naučno istraživački projekti Metodološki aspekti završnih radova II test znanja / kolokvijum Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Obaveze studenata u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Hebib. uključujući konsultacije Literatura: Pešić. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz P/V/O/Pz Upoznavanje. Učenje za testove i završni ispit. Priručnik za nastavnike. rad) Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3sata predavanja 3 sata samostalnog rada. IPA. Ministarstvo prosvete i sporta. S.(Priprema)+34sata(Dopun. N. procjenjivanje i ocenjivanje u nastavi Programi stručnog usavršavanja nastavnika I test znanja / kolokvijum31.Postdiplomski studijski programi PMF a Savremene tendencije u pedagogiji Semestar Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3P Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Uvid u najvažnije pedagoške ideje i savremene teorije koje su našle i nalaze svoju praktičnu primjenu u reformisanom sistemu vaspitanja I obrazovanja.. O. Jovanović.. upis. 2003 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Ocjenjuju se: Dva testa sa ukupno 40 poena.:Osnove didaktike. učestvuju u debatama i rade jedan test. dr Tatjana Novović • • 327 . Beograd. Beograd.

Oxford University press. Fizika čvrstog stanja Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet je namijenjen studentima koji se opredijele za dublje izučavanje fizike čvrstog stanja i predstavlja prirodan nastavak tog predmeta sa specijalističkih studija. Prelazna ocjena se dobija za nenulte osvojene poene u sva tri kolokvijuma ukupno za više od 50 poena Posebne naznake za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od oko 30 studenata (preporuka). konsultacije. rade zadatke za samostalni rad. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.3 sata predavanja. Kvantna mehanika elektrona čestice u periodičnom potencijalu . (Nastava)+13 sati i 20 min (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Literatura: 1. John Singleton. II Seminarski rad – 40 poena. Oxford.2 sata i 40 min samostalnog rada.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta IZBORNI ZONSKA STRUKTURA I ELEKTRONSKE OSOBINE ČVRSTIH TIJELA Semestar III Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3 P + 1 RV Magistarski studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjena fizika. Statistička fizika. upis. Zadaci za samostalni rad – 30 poena.nastavnik (takođe će držati i računske vježbe) Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. Ovjera semestra i upis ocjena. ovjera) Struktura: 2 x (6 sati 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati . 2001 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: I Seminarski rad – 30 poena. uključujući i . studijski program Fizika. U okviru ovog predmeta se znatno dublje izučava zonska struktura čvrstih tijela i njena povezanost sa električnim osobinama i magnetnim osobinama tih sistema. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom jeziku. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Predrag Miranović . studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nerelativistička kvantna mehanika.Blohova teorema Model skoro slobodnih elektrona Metod jake veze Neke opšte napomene o zonskoj strukturi Poluprovodnici i izolatori Pravljenje vještačkih struktura sa izabranom zonskom strukturom Slobodna nedjelja. Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Uvod u klasičnu i kvantnu teoriju metala.1 sat vježbi polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Predrag Miranović Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min 328 . I kolokvijum Mjerene zonske strukture Prenos toplote i naelektrisanja u metalima Električne osobine poluprovodnika Magnetootpor u trodimenzionalnim sistemima i Holov efekat Magnetootpor u dvodimenzionalnim sistemima i kvantni Holov efekat Nehomogene funkcije raspodjele i funkcije raspodjele brzih nosilaca naelektrisanja u poluprovodnicima II kolokvijum Završni ispit. odbrane seminarski rad i polože završni ispit Konsultacije: po dogovoru Opterećenje studenta: U semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. seminarski radovi i kolokvijumi. uključujući stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: konsultacije. Završna nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok XVIII-XXI nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. Band Theory and Electronic Properties of Solids. 106 sati i 40 min.

5) primjenom metoda jake veze i uporedjivanje dobijenih rezultata Završni ispit Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena. uključujući stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: konsultacije. studijski program Fizika. Steckel: Density functional theory.1 sat vježbi polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije . Fizika čvrstog stanja Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet je namijenjen studentima koji se opredijele za dublje izučavanje fizike čvrstog stanja i predstavlja prirodan nastavak tog predmeta sa specijalističkih studija. A practical introduction''. Posebne naznake za predmet: Nastava se izvodi za grupu od oko 30 studenata (preporuka). XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu. 2009.dk/ase (atomic Simulation Environment) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: I Seminarski rad – 30 poena. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. odbrane seminarski rad i polože završni ispit Konsultacije: po dogovoru Opterećenje studenta: U semestru Nastava i završni ispit: (6 sati 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Primjeri primjene DFT Izračunavanje konstanti rešetke prostih kristalnih struktura Optimizacija strukture molekula vodonika Vizualizacija talasnih funkcija DFT proračun površina kristala Proračun magnetnih osobina kristala C. Odredjivanje elektronske strukture grafina i CNT(5.3 sata predavanja. Prelazna ocjena se dobija za osvojeno više od 50 poena. Teorijske osnove DFT (teorije funkcionala gustine) Pregled najznačajnijih primjena DFT Višečestična Šredingerova jednačina i aproksimacija nezavisnih elektrona Izmjenski efekti i korelacija u elektronskom gasu Periodična čvrsta tijela i zonska struktura Teorijske osnove DFT Kon-Šamove jednačine Slobodna nedjelja Izmjensko-korelacioni funkcionali Samousaglašeno rješavanje Kon-Šamovih jednačina B. 3.dtu.nastavnik (takođe će držati i računske vježbe) Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i računske vježbe. basic theory and practical methods''. 2004. II Seminarski rad – 40 poena.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta IZBORNI KOMPJUTERSKO MODELIRANJE MATERIJALA Semestar III Broj ECTS kredita 5 Fond časova 3 P + 1 RV Magistarski studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjena fizika.5) primjenom DFT. Seminarski rad – elektronske osobine grafina i ugljeničnih nanocjevčica Odredjivanje elektronske strukture grafina i CNT(5. David S. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Borko Vujičić . ovjera) Struktura: 2 x (6 sati 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati . (Nastava)+13 sati i 20 min (Priprema)+30 sati (Dopunski rad) Literatura: 1. Zadaci za samostalni rad – 30 poena. Sholl and Janice A. 2.2 sata i 40 min samostalnog rada. Statistička fizika. 2. konsultacije. Martin: Electronic structure. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom ili na ruskom jeziku. seminarski radovi i kolokvijumi. uključujući i . John Willez & Sons. Richard M. Wiki. odnosno metodama koje se koriste u modeliranju. Vujičić Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min 329 . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja A. studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: Nerelativistička kvantna mehanika. Cambridge University Press. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr B. Cambridge. upis. Fzsik. rade zadatke za samostalni rad. 106 sati i 40 min. Student ovlada osnovama teorije funkcionala gustine (DFT) u opisivanju osobina čvrstih tijela i kroz konkretne primjere ovlada tehnikama za rješavanje konkretnih problema.

konsultacije. Slabljenje X-zraka u telu. (Nastava)+26 sati i 40 mini (Priprema)+60 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati . Literatura: Jacob Shapiro Radiation Protection Harvard University Press 2002. rad u laboratoriji.Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni Semestar III Izvori X-zračenja u medicini Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjema fizika. konsultacije.1. Rad na projektu. IAEA dokumenti Internet. Posebnu naznaku za predmet: Nastava se organizuje za grupu studenata koja ima pet ili više članova. Efekti fotonske energetske distribucije u formiranju slike i apsorbovana doza. Rad na projektu.5 sat predavanja i 1. studijski program Fizika. uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.3 sata i 50 min samostalnog rada. Imena i prezimena nastavnika i saradnika: Dr Slavoljub Mijović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. u suprotnom nastava je mentorskog tipa. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Projekat koji nosi 50 poena kao uslov za izlazak na završni ispit koji takođe nosi 50 poena i usmenog je tipa. rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume i testove. Merenje doze u dijagnostičkoj radiologiji. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: Nedjeljno U semestru 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 50 min Nastava i završni ispit: (6 sati 50 min) x 16 = 106 sati i 50 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Zaštita pacijenata u dijagnostici X-zracima. Struktura: upis. Diajgnostička radiologija. ovjera) 2 x (6 sati 50 min) = 13 sati i 40 min . studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Dobijanje teorijskih i praktičnih znanja za oblast medicinske fizike gde se koristi Xzračenje. mamografija i komjuterska tomografija. samostalno učenje Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Produkcija X-zraka. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavoljub Mijović 330 . Rad u laboratoriji za dozimetriju.5 sat rad ulaboratoriji. Rad u laboratoriji za dozimetrijue. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150sati) Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. Završni ispit. Radiografija. Referentni nivoi izlaganja jonizacionom zračenju u medicini. seminarski radovi. Rad u laboratoriji za dozimetriju. fluoroskopija. Odbrana projekta. Tehnčke karakteristike izvora X-zračenja u medicini. Slobodna nedjelja.

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni Semestar III

EKSPERIMENTALNA FIZIKA PLAZME Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjema fizika, studijski program Fizika, studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Dobijanje teorijskih i praktičnih znanja za eksperimentalni rad u savremenim laboratorijama gde je objekat istraživanja plazma. Imena i prezimena nastavnika i saradnika: Dr Slavoljub Mijović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, seminarski radovi, konsultacije, rad u laboratoriji, samostalno učenje Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje Generisanje plazme-uvod; Električna pražnjenja na niskom pritisku; I nedjelja Električna pražnjenja na atmosferskom i višim pritiscima; II nedjelja III nedjelja Pražnjenja u različitim frekventnim opsezima; IV nedjelja Visoko-temperaturna plazma i nisko-temperaturna plazma; V nedjelja Primena plazme; Slobodna nedjelja. VI nedjelja VII nedjelja Dijagnostika plazme-uvod; VIII nedjelja Spektroskopija plazme; IX nedjelja Metod sondi; X nedjelja Rad u laboratoriji za spektroskopiju plazme; XI nedjelja Rad u laboratoriji za spektroskopiju plazme; XII nedjelja Rad u laboratoriji za spektroskopiju plazme; Rad na projektu; XIII nedjelja Rad na projektu; XIV nedjelja Odbrana projekta; XV nedjelja XVI nedjelja Završni ispit. Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: Nedjeljno U semestru 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 50 min Nastava i završni ispit: (6 sati 50 min) x 16 = 106 sati i 50 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, Struktura: upis, ovjera) 2 x (6 sati 50 min) = 13 sati i 40 min - 1.5 sat predavanja i 1.5 sat rad ulaboratoriji; Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati - 3 sata i 50 min samostalnog rada, uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, konsultacije. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150sati) Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. (Nastava)+26 sati i 40 mini (Priprema)+60 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume i testove. Literatura: B. Milić Osnove fizike gasne plazme, Naučna knjiga Beograd1977, F. Chen, Introduction to Plasma Physics Plenum Pres, New York, 1974; Plasma Science Committee, Plasma Science. Nacional Academy Press Washington D.C. 1995., Alfre Y. Wong Introduction to experimental plasma phzsics Internet. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Projekat koji nosi 50 poena kao uslov za izlazak na završni ispit koji takođe nosi 50 poena i usmenog je tipa. Posebnu naznaku za predmet: Nastava se organizuje za grupu studenata koja ima pet ili više članova, u suprotnom nastava je mentorskog tipa. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavoljub Mijović Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja

331

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Izborni Semestar III

Obrada slika u medicinskoj fizici Broj ECTS kredita 5 Fond časova 2P+2V

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske magistarske studije Primijenjema fizika, studijski program Fizika, studije traju dva semestra i nose 60 ECTS kredita Uslovljenost drugim predmetima: nema Ciljevi izučavanja predmeta: Dobijanje teorijskih i praktičnih znanja za specijalizaciju medicinskog fizičara u oblasti obrade slika, dobijenih u dijagnostičkoj radiologiji. Imena i prezimena nastavnika i saradnika: Dr Slavoljub Mijović Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, seminarski radovi, konsultacije, rad u laboratoriji, samostalno učenje Sadržaj predmeta: Prepremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Formiranje slike; Kvalitet slike; Analogne i digitalne slike; Furijeova transformacija; Bazične operacije procesiranja slike; Formiranje slike u dijagnostičkoj radiologiji; Slobodna nedjelja. Kvalitet slike i dozai; Klinička primena; Komjuterski software: Mathlab i Mathcad; Obrada slike u Mathcad-u; Obrada slike u Mathlab-u; Rad na projektu; Rad na projektu; Rad na projektu; Odbrana projekta; Završni ispit.

Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok Opterećenje studenata: Nedjeljno U semestru 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 50 min Nastava i završni ispit: (6 sati 50 min) x 16 = 106 sati i 50 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, Struktura: upis, ovjera) 2 x (6 sati 50 min) = 13 sati i 40 min - 1.5 sat predavanja i 1.5 sat rad ulaboratoriji; Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati - 3 sata i 50 min samostalnog rada, uključujući Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, konsultacije. uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150sati) Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. (Nastava)+26 sati i 40 mini (Priprema)+60 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju seminarske radove i rade sve kolokvijume i testove. Literatura: Mark Nixon & Alberto Aguado Feature extraction & Image Processing Elsevier Ltd. 2008; Horst Aichinger Radiation Exposure and Image Quality in X-Ray Diagnostic radiology Springer-Verlag 2004 Internet. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Projekat koji nosi 50 poena kao uslov za izlazak na završni ispit koji takođe nosi 50 poena i usmenog je tipa. Posebnu naznaku za predmet: Nastava se organizuje za grupu studenata koja ima pet ili više članova, u suprotnom nastava je mentorskog tipa. U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavoljub Mijović

332

Naziv predmeta:
Šifra predmeta
(vidi napomenu)

EKSPERIMENTALNE METODE U FIZICI NISKIH TEMPERATURA
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Status predmeta

izborni

I

5

4+0

Studijski programi za koje se organizuje :
(Nazivi osnovnih studijskih programa, dužina njihovog trajanja i broj ECTS kredita na kojima je predviđeno slušanje predmeta)

Uslovljenost drugim predmetima: studijski program fizika – magistarske studije Ciljevi izučavanja predmeta:
Ovladavanje osnovama metodike eksperimantalne fizike niskih temperatura

Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. dr Jovan Mirković Metod nastave i savladanja gradiva: Seminarski radovi, konsultacije Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica, kontrolnih testova, kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u
toku semestra) Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Termometrija; Primarni i sekundarni termometri; Termometri na bazi pritiska pare; Otporni termometri; Magnetni termometri Mjerenje pritiska Fizičke osobine čvrstih tijela; Fizičke osobine helijuma i azota Vakuumski sistemi; Osobine vakuuma; Vakuumske pumpe Kriostati i hladnjaci; Djuar Slobodna nedjelja Hladjenje razblaživanjem (Dilution refrigirators); Magnetno hlađenje; Adijabatska demagnetizacija; Nuklearna demagnetizacija Vibraciona izolacija Električna i magnetna izolacija Kriogena elektronika; Ultrazvuk; Visokofrekventne metode Konstrukcija i korišćenje superprovodnih magneta Tečni azot i tečni helijum Mjere zaštite u laboratoriji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA

nedjeljno predavanja: 4 sata

u semestru za nastavu i završni ispit: 100 sata za pripremu i ovjeru semestra: 12.5 sati

individualni rad: 2.25 sati za pripremu za popravni ispitni rok, i polaganje ispita u popravnom ispitnim roku: 37.5 sati
Navesti obaveze studenata u toku nastave: konsultacije

Literatura: N. H. Balshaw; PRACTICAL CRYOGENICS; Oxford 2001,
SAFETY MATTERS, CREATING SAFE ENVIROMENTS FOR SCIENCE; Oxford 2006 G. K. White, P.J. Meeson; EXPERIMENTAL TECHNIQUES IN LOW-TEMPERATURE PHYSICS; Oxford 2001 R. C. Richardson, E. N. Smith; EXPERIMENTAL TECHNIQUES IN CONDENSED MATTER PHYSICS AT LOW TEMPERATURES; New York 1998

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: seminarski rad: 2 X 25 poena; usmeni ispit: 50 poena. Ukupno: 100
poena

Posebnu naznaku za predmet: (Navesti specifičnosti, a posebno ukoliko se predavanja i vježbe mogu
organizovati na stranom jeziku)

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. dr Jovan Mirković Napomena:

333

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Obrada i analiza rezultata u nuklearnoj spektrometriji
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Izborni
Studijski programi za koje se organizuje :

I

5

4

Magistarske studije Prirodno-matematičkog fakulteta, studijski program: FIZIKA

Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje metodima obrade i analize rezultata u nuklearnoj spektrometriji;

usvajanje različitih načina njihove interpretacije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. dr Nevenka Antović
Metod nastave i savladanja gradiva:

Konsultacije, seminarski radovi, obrada i analiza gama-spektara, kao i radonskih alfa-tragova.
Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Priprema i upis semestra. Plan rada. Uvod-radioaktivni raspadi. Karakteristike radioaktivnog zračenja. Jonizujuće i nejonizujuće zračenje. Uobičajene tehnike detekcije α-, β- i γ-zračenja. p i n. Analiza α -tragova; β- i γ-spektri. Rezultati mjerenja. Greške. Kombinovani spektri. Seminarski rad Spektri γ-γ-koincidencija. β-γ-spektri. Rezultati mjerenja. Greške. Serija mjerenja. Osnovne informacije u vezi sa raspodjelama (Poisson, binomna, normalna, lognormalna, hipergeometrijska, esponencijalna, gama, beta, hi-kvadrat, Student, F). I kolokvijum Histogrami; Kumulativna frekvencija; Aritm., geom., harmon. sredina. Medijana. Determ. i statis. greške. Slobodna nedjelja Intervali povjerenja. Mjerne nesigurnosti. Testiranje hipoteze. Nivo značajnosti. Efekti usrednjavanja i brzine brojanja. Efekat fona. Minimalna detektibilna aktivnost. Seminarski rad Zahtijevana vremena brojanja. Optimalna vremena brojanja. Testovi - χ, t, outliers. Neparametarski testovi. Procjene. Proračun intervala povjerenja. Linearna regresija. Korelacioni koeficijent. Multiregresivni model – hipoteze i procjene. Testiranje hipoteza. Konzistentnost budućeg eksperimenta. II kolokvijum Obrada, analiza i interpretacija rezultata mjerenja na jedno- i više-detektorskom γ-spektr. Praktični rad Obrada i analiza rezultata očitavanja alfa-tragova (mjerenje indoor koncentracija radona). Praktični rad Korišćenje odgovarajućih softvera za statističku obradu eksperimentalnih podataka u nuklearnoj spektrometriji. Analiza i interpretacija rezultata. Praktični rad Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA

Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja

nedjeljno
10 x 40/30 = 13 sati i 20 min Struktura: 4 sata rada sa nastavnikom; 9 sati i 20 min samostalnog rada, uklučujući konsultacije.

u semestru
Nastava i završni ispit: 213 sati i 20 min. Neophodne pripreme: 26 sati i 40 min. Ukupno opterećenje za predmet: 300 sati. Dopunski rad: 60 sati. Struktura opterećenja: 213 sati i 20 min. (Nastava)+26 sati i 40 min. (Priprema)+60 sati (Dopunski rad).

Studenti su obavezni da redovno obavljaju konsultacije sa predmetnim nastavnikom, rade kolokvijume i urade (i prezentuju) dva seminarska rada, kao i da samostalno realizuju obradu i analizu rezultata prethodno urađenih mjerenja. Literatura: Green J. R., Margerison D., Statistical treatment of experimental data. Elsevier/North-Holland, 1978; Brownlee K. A., Statistical Theory and Methodology in Science and Engineering, John Wiley and Sons, 1965.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovne konsultacije: 5 poena; 2 seminarska rada po 10 poena (ukupno: 20 poena); 2 kolokvijuma po 30 poena (ukupno: 60 poena); Praktični rad: 15 poena. Prelazna ocjena dobija se ukoliko se sakupi najmanje 51 poen. Posebnu naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: prof. dr Nevenka Antović

334

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Višedetektorski spektrometri
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Izborni
Studijski programi za koje se organizuje :

I

5

4

Magistarske studije Prirodno-matematičkog fakulteta, studijski program: FIZIKA

Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Teorijska i praktična znanja o višedetektorskim spektrometrima; prepoznavanje

mogućnosti za razvoj novih eksperimentalnih metoda. Ime i prezime nastavnika i saradnik: prof. dr Nevenka Antović
Metod nastave i savladanja gradiva:

Konsultacije, seminarski radovi, korišćenje šest-detektorskog spektrometra PRIPJAT-2M.
Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica, kontrolnih testova, kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra)
Pripremne nedjelje I II III IV nedjelja nedjelja nedjelja nedjelja Priprema i upis semestra. Plan rada. Uvod. Detektori zračenja – tipovi, osnovne karakteristike, namjena. Elementi nuklearne elektronike. Scinitilacioni detektori; NaI(Tl) detektor. Poluprovodnički detektori; HPGe-detektor. Kratak pregled poznatijih višedetektorskih spektrometara; Konstr. karakteristike; Tipovi. Semin. rad Principi rada; Mogućnosti i upotreba. 4π geometrija mjerenja. Koincidentni režim rada; Karakteristike koincidentnih uređaja. Antikoincidentna mjerenja. I kolokvijum Efikasnost registracije zračenja. Osjetljivost; energetska i vremenska rezolucija višedet. sistema. Spektri zračenja – obrada i analiza rezultata mjerenja. Spektri γ-γ koincidencija. β-γ spektri. Slobodna nedjelja Korišćenje višedetektorskih sistema za fundamentalna istraživanja; Praktične primjene. Semin. rad Primjena u nuklearnoj medicini. Gama-kamera, PET–osn. karakteristike. Primjena u radioekologiji. Šest-kristalni spektrometar γ-γ koincidencija PRIPJAT-2M – konstrukcione karakteristike. Princip rada spektrometra; CAMAC. Softver PRIP; Kalibracija spektr. (137Cs, 40K). Određivanje aktivnosti radionuklida u različitim režimima rada spektrometra. Praktični rad Sheme raspada prirodnih radionuklida. Izbor kaskada fotona. II kolokvijum – praktični rad Spektroskopija kaskada fotona – primjeri. Praktični rad Mogućnosti primjene i poboljšanja karakteristika spektrometra PRIPJAT-2M. 226 232 Završni ispit - eksperiment određivanja aktivnosti Ra i Th u različitim uzorcima Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i poravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA

V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja

nedjeljno
10 x 40/30 = 13 sati i 20 min Struktura: 4 sata rada sa nastavnikom; 9 sati i 20 min samostalnog rada, uključujući konsultacije.

u semestru
Nastava i završni ispit: