Kamatayan ni Tiyo Samuel Efren R.

Abueg Sa kanyang balisang magdamagay paisa-isang sumulpot sa silid naiyon ang daan-daang lalaki at babae,mga kabataang may hawak nakartelon at mga aklat at maymumunting bag na nakasakbat sabalik at sa paglakad at nagsisiawit ngkantahing pambayan at sila ynagmamartsa at ang trapiko aynakatigil at ang mga tsuper ay nag-usli sa mga durungawan ang ulo,nakanganga o nakangisi o nakaismid,ngunit hindi sila nababalino, patuloysila sa pagmamartsa, patungo sagusaling iyon sa pagitan ngmalalaking punong akasya. Duyan ka ng magitingSa ManlulupigDi ka pasisiil Mataas ang tono ng kanilangawit, walang pagpigil sa pagbubuhos

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful