Programare_ Limbajul_C

CUPRINS
CUPRINS _______________________________________________________________________ i Cap 1 INTRODUCERE ÎN LIMBAJUL C _____________________________________________4 1.1 Scurt istoric_________________________________________________________________4 1.2 Forma unui program C _______________________________________________________8 1.3 Compilarea unui program C___________________________________________________9 Cap 2 Tipuri, operatori, expresii_____________________________________________________11 2.1. Tipuri simple ______________________________________________________________11 2.2. Literali ___________________________________________________________________12 2.3. Declararea unei variabile şi a unei constante ____________________________________13 2.4. Operatori _________________________________________________________________14 2.4.1. Operatori aritmetici ______________________________________________________15 2.4.2. Operatorii relaţionali (de comparaţie) ________________________________________15 2.4.3. Operatori logici _________________________________________________________16 2.4.4. Operatori la nivel de bit ___________________________________________________16 2.4.5. Operatorul de asignare ____________________________________________________16 2.4.6. Operatorul condiţional ____________________________________________________17 2.4.7. Operatorul virgulă _______________________________________________________17 2.4.8. Precedenţa operatorilor ___________________________________________________18 Cap 3 FUNCTII _________________________________________________________________19 3.1. Definirea unei funcţii _______________________________________________________19 3.2. Returnarea unui apel _______________________________________________________20 3.3. Funcţii cu un număr variabil de parametri _____________________________________20 3.4. Sfârşitul execuţiei unui program ______________________________________________20 3.5. Apelul şi transmiterea parametrilor ___________________________________________21 3.6. Funcţia principală main _____________________________________________________22 Cap 4 FUNCŢII DE INTRARE IEŞIRE ______________________________________________24 4.1.Fluxuri şi fişiere ____________________________________________________________24 Semnificaţia __________________________________________________________________26 4.2. Funcţii de intrare/ieşire pentru caractere_______________________________________27 4.3. Scrierea cu format__________________________________________________________28 4.5. Citirea cu format ___________________________________________________________32 Cap 5 INSTRUCŢIUNI DE CONTROL ______________________________________________35 5.1. Instrucţiunea if ____________________________________________________________36 5.3. Instrucţiunea while_________________________________________________________38 5.4. Instruc]iunea do ... while ___________________________________________________39
i

Gheorghe GRIGORAŞ

5.5. Instrucţiunea for ___________________________________________________________39 5.6. Instrucţiunea break ________________________________________________________41 5.7. Instrucţiunea continue _____________________________________________________42 5.8. Instrucţiunea go to_________________________________________________________42 5.9. Exerciţii __________________________________________________________________43 1. Calculul factorialului. _____________________________________________________43 2. Conversie _________________________________________________________________43 3. Numărarea biţilor 1 într-un număr ______________________________________________43 4. Prezentare de date __________________________________________________________43 5.10. Soluţii la exerciţii _________________________________________________________43 1. Calculul factorialului ________________________________________________________43 2. Conversie _________________________________________________________________44 3. Numărarea biţilor 1 într-un număr ______________________________________________45 4. Prezentare de date __________________________________________________________45 Cap 6 TABLOURI ŞI POINTERI ___________________________________________________47 6.1. Pointeri ___________________________________________________________________47 6.2. Tablouri cu o dimensiune ____________________________________________________48 6.2.1. Referenţierea unui element al tabloului _______________________________________48 6.2.2. Iniţializarea unui tablou ___________________________________________________48 6.3. Relaţia între pointeri şi tablouri ______________________________________________50 6.4. Operaţii aritmetice cu pointeri _______________________________________________51 6.5. Şiruri de caractere _________________________________________________________51 6.6. Tablouri cu mai multe dimensiuni ____________________________________________51 6.7. Tablouri de pointeri ________________________________________________________53 6.8. Pointeri şi alocarea memoriei_________________________________________________54 6.9. Operatorul “sizeof” ________________________________________________________55 6.10. Pointeri către funcţii _______________________________________________________55 6.11. Exerciţii _________________________________________________________________57 6.12. Soluţii ___________________________________________________________________57 Cap 7 CONSTRUIREA DE NOI TIPURI _____________________________________________59 7.1. Redenumirea unui tip _______________________________________________________59 7.2. Tipul structură ____________________________________________________________60 7.3. Accesul şi iniţializarea câmpurilor unei structuri ________________________________61 7.4. Structuri autoreferenţiate ___________________________________________________61 7.5. Tipul enumerare ___________________________________________________________63 7.6. Uniuni ____________________________________________________________________63 7.7. Exerciţii __________________________________________________________________65 7.8. Soluţii ____________________________________________________________________66 Cap 8 GESTIUNEA MEMORIEI ___________________________________________________70
ii

Programare_ Limbajul_C

8.1. Precizarea unui mecanism de memorare _______________________________________71 8.2. Gestiunea automată a memoriei ______________________________________________71 8.3. Gestionarea “register” a memoriei ____________________________________________71 8.4. Gestionarea statică a memoriei _______________________________________________72 8.5. Variabile globale ___________________________________________________________72 8.6. Declararea variabilelor externe _______________________________________________72 8.7. Gestiunea dinamică a memoriei_______________________________________________73 8.8. Exerciţii __________________________________________________________________73 8.9. Soluţii ____________________________________________________________________74 Cap 9 CONVERSIA DE TIP _______________________________________________________76 9.1. Mecanisme de conversie ____________________________________________________76 9.1.1 Conversia la asignare _____________________________________________________77 9.1.2 Evaluarea expresiilor aritmetice _____________________________________________77 9.1.3. Evaluarea expresiilor logice________________________________________________78 9.1.4 Conversii explicite _______________________________________________________78 9.1.5 Conversie de pointeri. Pointerul universal _____________________________________79 Cap 10 PREPROCESORUL ________________________________________________________80 10.1 Directive preprocesor ______________________________________________________80 10.1.1 Constante simbolice. Directiva #define ______________________________________81 10.1.2 Includerea fişierelor _____________________________________________________81 10.1.3 Compilare condiţionată ___________________________________________________82 10.1.4 Directiva #error ______________________________________________________82 10.2 Macroinstruţiuni __________________________________________________________83 10.2.1 Macroinstrucţiuni predefinite ______________________________________________83 10.2.2 Macroinstrucţiuni tip funcţie_______________________________________________83 Cap 11 EXERCIŢII_______________________________________________________________84 BIBLIOGRAFIE_________________________________________________________________86 ANEXA ________________________________________________________________________87 Biblioteca standard C __________________________________________________________87 Codul ASCII __________________________________________________________________90

iii

sintaxa este total diferită. În anii ’60.2 Forma unui program C 1.3 Compilarea unui program C 1. bazat pe B. Asemănarea cu BCPL a fost mai degrabă semantică. este oficial din “Combined” dar neoficial se consideră a fi iniţiala pronumelui lui . În una din implementările BCPL-ului. la Bell Laboratories în USA. BCPL a fost proiectat de Martin Richards în 1967 şi face parte din categoria “low-level languages”. Proiectarea limbajului B a fost influienţată de limitele maşinii pe care a fost implementat: un PDP-7 cu capacitatea 4K ( cuvinte de 18 biţi).1 Scurt istoric Strămoşii limbajului C sunt limbajele de programare CPL. restul operanzilor erau consideraţi întregi. operanzii flotanţi din expresii trebuiau precedaţi de punct. Problemele create în jurul limbajelor BCPL şi B au dus la dezvoltarea unui nou limbaj. Ken Thomson a început proiectarea sistemului de operare Unix. considerat la început a proveni de la Cambridge. B şi Algol 68. BCPL. Primul limbaj de nivel înalt implementat sub acest sistem de operare a fost limbajul B. un limbaj bazat pe BCPL care a fost proiectat de asemenea de către Ken Thompson în 1970.Cap 1 INTRODUCERE ÎN LIMBAJUL C 1. exemple simple de programe duc la complicaţii nebănuite. Limbajele BCPL şi B sunt limbaje de nivel scăzut faţă de limbajul Pascal şi nici unul din ele nu este tipizat: toate datele sunt considerate cuvinte maşină încât.1 Scurt istoric 1. CPL a fost dezvoltat la Universităţile Cambridge şi London în anii 1960-1963. Numele “C”. care la început s-a numit NB dar numele său a fost stabilit C. sau “systems programming languages”.

Limbajul C este privit ca un limbaj de nivel mediu întrucât combină cele mai reuşite elemente ale limbajelor de nivel înalt ( Pas-cal. Modula. Pentru eliminarea acestora în 1983 a fost creată o comisie care să stabilească un standard al acestui limbaj. cel care a condus echipa ce a proiectat CPL-ul. C permite manevrarea biţilor. tratarea pointerilor etc. Standardul ANSI ( American National Standard Institute) a fost redactat abia în decembrie 1989 şi a fost pus la dispoziţia celor interesaţi la începutul lui 1990. în prezent . Ritchie a lucrat pe un calculator DEC PDP-11 sub sistemul de operare Unix. Fortran. unele din acestea au adăugate o serie de facilităţi sau extensii proprii care nu împiedică compilarea unui program standard. Ada) cu gradul de control şi flexibilitatea oferite de către limbajul de asamblare. toate compilatoarele C sunt compatibile cu standardul ANSI C. În mare parte ( construcţiile for şi switch. Algol. mare parte din implementările C -ului s-au dovedit de un mare grad de compatibilitate: un program scris pentru una din variante putea fi compilat cu succes folosind o altă variantă. a octeţilor şi a adreselor de memorie. Din acest motiv varianta clasică a limbajului C a fost asociată sistemului de operare Unix .Programare_ Limbajul_C Cristopher Strachey. Limbajul a fost proiectat şi implementat de către Dennis Ritchie la Bell Laboratories în 1972.1. În ciuda acestui fapt .) limbajul a fost influienţat şi de Algol 68. au apărut numeroase alte implementări ale limbajului C şi astfel a crescut şi popularitatea acestuia. De altfel. Odată cu creştere popularităţii calculatoarelor personale. Genealogia limbajului C este prezentată în Figura 1. •FORTRAN I (1957) •FORTRAN II (1958) •ALGOL 60 (1960) •CPL (1963) •ALGOL 68 (1968) •BCPL (1967) •B (1970) •C (1972) •C++ (1984) Figura 1.1. adică a elementelor de bază în funcţionarea unui calculator. Firma Borland a folosit acest standard în faza de proiect şi a realizat implementările Turbo C care se bucură de un succes remarcabil. Un fapt cu totul inedit a fost acela că.versiunea 5 şi multă vreme a constituit un standard (neoficial de altfel) al limbajului [KeR 78]. Se înţelege că au existat şi neconcordanţe în multitudinea de “dialecte” ale limbajului. programele scrise în C 5 .

“succesor” or “increment” . o variabilă de un tip scalar oarecare poate apare în aceeaşi expresie cu o variabilă de un alt tip scalar. care a adăugat la limbajul C conceptul de clasă folosit pentru prima dată de limbajul Simula ( dezvoltat în anii 1962-1967 de norvegienii Kristen Nyagaard şi Ole-Johan Dahl). Mesa. Motivele pentru care a fost ales limbajul C (în faţa altor limbaje ale vremii: Modula-2.Iată ce spune Stroustrup despre această alegere: <<I picked C++ because it wos short. Datele care apar în paranteză se referă la prima implementare disponibilă pentru limbajul respectiv(după [STR 94]). Aşa cum vom vedea pe parcursul prezentării limbajului. Cei care agrează limbajul C îi apreciază flexibilitatea sa. O nouă versiune a limbajului C. Smalltalk. Unul din motivele pentru care limbajul C este în acelaşi timp agreat de mare parte din programatori şi dezagreat de altă mare parte din programatori. 6 . referinţele şi abilitatea de a declara variabile oriunde în cadrul unui bloc şi BCPL de unde a fost luată forma de prezentare a comentariilor cu //. acest lucru este posibil în general fără un efort deosebit. un membru al echipei lui Stroustrup. prezintă etapele importante din proiectarea limbajului. limbajul a căpătat o mare popularitate în lumea academică şi nu numai. Pentru realizarea acestui proiect. tough it is always pronounced “plus plus”. a apărut în 1984. este lipsa totală a verificării tipului (type checking). acesta oglindeşte conceptele fundamentale ale unui computer tradiţional. Ada.>> În figura 1. had a nice interpretation. Algol 68 care a dat supraîncărcarea operatorilor. • C este un limbaj disponibil: un limbaj pentru care se poate găsi cu uşurinţă un compilator. Clu) pentru acest proiect sunt expuse chiar de creatorul noului limbaj: • C este un limbaj flexibil: se poate folosi în orice domeniu şi permite utilizarea oricăror tehnici de programare. Limbajul C are structuri de control adecvate precum şi facilităţi de structurare a datelor care îl fac să fie folosit într-o diversitate de domenii. Are de asemenea o mulţime bogată de operatori care-i dau un înalt grad de expresivitate. Ceea ce este sigur. Numele C++ a fost sugerat de Rick Mascitti.Gheorghe GRIGORAŞ au un grad mare de portabilitate: uşurinţa de a adapta programele scrise pentru o anumită categorie de calculatoare sau sisteme de operare la alte calculatoare sau sisteme de operare. • C este un limbaj eficient: semantica sa este “low level” ceea ce înseamnă că pot fi folosite cu eficienţă resursele hardware pentru programele C. numit Cpre. cei care nu-l agrează îl consideră un limbaj lipsit de siguranţă. şi a fost folosit pentru prima dată în Decembrie 1983. este că datorită faptului că face parte din sistemul de operare Unix. Cele mai mari influienţe asupra noului limbaj le-au avut: Simula care a dat clasele. depending on context. chiar dacă era clădit pe C. În martie 1980 preprocesorul îmbunătăţit era implementat pe 16 sisteme iar limbajul acceptat de acesta a fost numit “C cu Clase”. and wasn’t of the form “adjective C”. Originea acestui limbaj şSTR 94ţ trebuie căutată în proiectul care a început în Aprilie 1979 la “Computing Research Center of Bell Laboratories” în Murray Hill. Bjarne Stroustrup a realizat în Octombrie 1979 un preprocesor. Asta pentru scurt timp însă deoarece comitetul ANSI pentru standardizarea C-ului a atras atenţia că se poate crea o confuzie cu această denumire.2. C++arm reprezintă “The Annotated C++ Reference Manual” iar C++std este standardul ANSI C++. numită C++. era vorba totuşi de un nou limbaj. indiferent de ce calculator dispunem. proiect ce trebuia să realizeze distribuirea nucleului UNIX într-o reţea de computere conectate LAN. • C este un limbaj portabil: chiar dacă un program C nu este automat portabil de la o maşină la alta. este prezentată genealogia limbajului C++ iar figura 1. be read as “next”.3. ++ can. După numele “ C cu clase” limbajul a fost “botezat” C84. De exemplu. Compilatoarele oferite împreună cu sistemul Unix sunt relativ ieftine (uneori chiar gratuite) şi pot fi folosite pe o diversitate de maşini. USA. In C++. New Jersey.

1979 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Mai Octombrie Aprilie Ianuarie August Decembrie Ianuarie Februarie Octombrie Septembrie Noiembrie Începutul proiectului “C cu clase” Prima implementare a lui C cu clase Primul raport intern la Bell Labs asupra lui C cu clase Primul articol extern asupra lui C cu clase Prima implementare a limbajului C++ Limbajul a fost “botezat” C++ Primul manual C++ Prima lansare externă C++ Manualul The C++ Programming Language Prima conferinţă OOPSLA (centrată pe Smalltalk) Prima conferinţă USENIX C++ 7 .2.Programare_ Limbajul_C •Fortran(1956) •Algol 60(1960) •CPL(1963) •BCPL(1967) •Simula 67(1969) •C •Algol 68(1977) •C cu Clase (1980) •Ada (1983) •C++ (1984) •ANSI C (1986) •ML(1976) •Clu(1978) •C++arm(1990) •C++std (1995) Figura 1.

Metoda care se aplica pentru a determina cmmdc este urmatoarea: se calculeaza restul impartirii intregi a lui a prin b. return x.Gheorghe GRIGORAŞ 1988 1990 1991 1992 1994 Decembrie Ianuarie Iunie Martie Mai Mai Iunie Februarie Martie Mai August Prima lansare GNU C++ Prima implementare Oregon Software C++ Prima implementare Zortech C++ Prima reuniune tehnică ANSI X3J16 pentru C++ Prima implementare Borland C++ C++arm: The Annotated C++ Reference Manual Prima reuniune ISO WG21 Prima lansare DEC C++ Prima lansare Microsoft C++ Prima lansare IBM C++ A fost înregistrat Raportul Comitetului ANSI/ISO Figura 1. Aceasta pentru că în programa de liceu.b = c. if (b>a) { int c = a. } while (rest!=0).h> int cmmdc (int x. cel care se apucă de învăţat limbajul C. char raspuns. b capata valoarea restului si procedeul se repeta. printf (" Continuati ? d)a n)u -->"). y = rest. &b). int y){ int rest. primul limbaj de programare studiat (cel puţin până acum) a fost altul decât limbajul C. Vom începe prezentarea printr-un exemplu. se începe cu un limbaj diferit de C iar în învăţământul superior. la facultăţile care au în planul de învăţământ informatică şi chiar la cele de profil. a capata valoarea lui b. &a. 8 .b.cmmdc (a. scanf ("%d%d".a = b. x = y. daca acest rest este nul.3. } printf (" Cmmdc al celor doua numere este: %d\n". } int main (){ int a. mai ştie cel puţin un limbaj de programare (Pascal în cele mai multe cazuri). do { printf (" Introduceti 2 valori intregi pozitive -->"). la disciplina de informatică. do { rest = x%y.b)).2 Forma unui program C În general. b este valoarea cautata. Programul 1 /* Calculul celui mai mare divizor comun (cmmdc) a doua numere intregi pozitive a si b. */ # include <stdio. 1. In caz contrar.

} while (raspuns!=’n’). Acesta este un apel la o operaţie de citire a unor date pe care le introducem de la tastatură.} while ( . Trebuie reţinut faptul că orice program C conţine definiţia unei funcţii cu numele main care ţine locul programului principal: punctul de intrare în execuţia unui program C este funcţia main. Crearea programului. Corpul unei funcţii este delimitat de acolade: ‘{’ ţine locul lui begin (dinalte limbaje) iar ‘}’ al lui end. Pe această linie este o directivă care este gestionată de precompilator (preprocesor) şi permite includerea definiţiilor funcţiilor intrare/ieşire furnizate de sistem şi care se găsesc în fişierul stdio. Parametrul "%d%d" specifică formatul de citire a două numere întregi (d de la digit) iar parametrii &a. iar &b adresa variabilei b. &raspuns). Atenţie însă: compilatoarele acceptă ca fişiere de intrare (programe sursă) numai fişiere text standard. În corpul funcţiei main în Programul 1 avem apeluri la alte funcţii: printf. scanf. )" care apare şi în funcţia main şi în funcţia cmmdc este una din structurile iterative de care dispune limbajul C: grupul de instrucţiuni cuprins între acoladele de după do se execută atâta timp cât condiţia scrisă după while este îndeplinită (de precizat că acel grup de instrucţiuni se execută măcar odată). 9 .b)) este un apel la o operaţie de scriere (pe ecranul monitorului) a textului: cuprins între " şi " în afară de %dăn care reprezintă formatul cu care se va tipări valoarea returnată de apelul la funcţia cmmdc (a. Deşi au fost concepute şi interpretoare de C şi acestea sunt disponibile pentru diferite medii. Limbajul C a fost optimizat special în vederea compilării.. printf ("Cmmdc al celor doua numere este: %dăn" cmmdc (a. Să trecem în revistă structura programului prezentat.. În exemplul de aici avem: printf cu un parametru aflat între ghilimele: acest text va fi tipărit pe ecran scanf cu trei parametri: "%d%d". Programul pe care l-am prezentat este constituit din două funcţii: main şi cmmdc.h. return 0. 3. Urmează o linie ce începe cu #. acesta trebuie salvat ca fişier text pentru a putea fi utilizat de un compilator. Construcţia "do {.h. Compilarea programului.3 Compilarea unui program C Se ştie că există două metode generale de transformare a unui program sursă într-un program executabil: compilarea şi interpretarea. Legarea programului cu funcţiile necesare existente în bibliotecă. C a fost gândit de la bun început ca fiind destinat compilării. &a şi %b. Aceste funcţii vor fi prezentate mai târziu într-un capitol special. Definiţiile acestor funcţii se află în fişierul sistemului stdio. cmmdc.Programare_ Limbajul_C } scanf ("%c".b): va fi scris un număr întreg (%d) după care se trece la linie nouă (caracterul ăn). Crearea unui format executabil al unui program C parcurge următoarele trei etape: 1. &b corespund adreselor (faptul că & apare în faţă) unde vor fi memorate cele două valori întregi: &a adresa variabilei a. În limbajul C nu există instrucţiuni de intrare/ieşire. Aceste comentarii sunt incluse între "parantezele" “/*” şi “*/”. Primele linii din program constituie comentarii. Majoritatea compilatoarelor C asigură medii de programare care includ facilităţi pentru realizarea tuturor etapelor precizate mai sus. Prin urmare. 2. Dacă se foloseşte un compilator care nu are integrat un editor (cum sunt cele din sistemul de operare UNIX). operaţiile de intrare/ieşire se realizează prin apel la funcţiile unei biblioteci standard furnizate de sistem. 1. Structurile de control ale limbajului C se vor prezenta într-un capitol special. dacă se crează un fişier sursă cu editorul Word su Windows. atunci trebuie folosit un editor pentru crearea fişierului sursă C.

care îndeplinesc funcţii distincte (figura 1. Un program C compilat creează şi foloseşte patru zone de memorie disjuncte. Într-un program C corect conceput. Celelalte două zone reprezintă aşa zisa stivă a programului şi zona de manevră. Aşa cum vom vedea în partea a doua a acestei cărţi. compilatoarele ce există pe piaţă conţin cu siguranţă şi alte funcţii. Zona de manevră (heap) este o regiune de memorie liberă pe care programul . Standardul ANSI C precizează setul minimal de funcţii care va fi inclus în biblioteca standard. Procesul de legare (linking) este acela în care programul de legare(linker) combină codul scris de programator cu codul obiect al funcţiilor utilizate şi care se găseşte în bibliteca standard. singura funcţie care trebuie să fie prezentă în orice program se numeşte main( ).După unii autori. STIVA ZONA DE MANEVRĂ VARIABILE GLOBALE CODUL PROGRAMULUI Figura 1. schemă compusă din apeluri ale altor funcţii aflate în biblioteca standard a limbajului C sau definite de programator. • memorează argumentele funcţiilor. C++ este o versiune extinsă a limbajului C. un programator care nu ştie C nu va putea programa în C++. care a fost concepută pentru programarea orientată pe obiecte. aşa cum dăinuie de când a fost creat limbajul şi.Urmează o zonă de memorie în care sunt stocate variabilele globale. funcţia main( ) conţine. în încheierea acestei scurte introduceri . că în general. compilatoarele existente pe piaţă.Gheorghe GRIGORAŞ Toate programele în C constau dintr-una sau mai multe funcţii. • memorează starea curentă a unităşii centrale de prelucrare.4. Să mai precizăm .4. programarea în limbajul C va dăinui multă vreme de acum încolo. prin intermediul funcţiilor de alocare dinamică ale limbajului C. Prima regiune este aceea care stochează codul programului. • memorează variabilele locale.). Aceasta este prima funcţie apelată la începutul executării programului. 10 . De aceea C++ acceptă limbajul C: orice program C va putea fi compilat de un compilator C++. le foloseşte pentru stocarea unor articole de genul listelor înlănţuite şi arborilor. Unele compilatoare au programul propriu de legare. în esenţă. Stiva este folosită în timpul execuţiei programului în scopurile: • memorează adresele de revenire ale apelurilor la funcţii. sunt compilatoare C++. o schemă a ceea ce face programul. altele folosesc programul de legare al sistemului de operare.

Tipurile întregi Tipul char short int long (long int) Dimensiunea memoriei ocupate 8 biţi 16 biţi 16 biţi 32 biţi Domeniul . Operatori O expresie în limbajul C – ca în orice limbaj de programare – este o secvenţă de operatori şi operanzi care descrie algoritmul de calcul al unei valori. Tipurile de bază ale limbajului C pot fi grupate în trei mulţimi: • Tipuri întregi: char.128. Tabela 1. Aceşti operanzi. Tipuri simple 2. Aceste tipuri sunt utilizate pentru reprezentarea numerelor întregi.Programare_ Limbajul_C Cap 2 Tipuri. fiecare dintre ei... Tipuri simple Tipurile simple (sau tipurile de bază) ale limbajului C definesc dimensiunea zonei de memorie ocupată de valoarea unei variabile precum şi modul în care va fi interpretat conţinutul acestei zone.1. Declararea unei variabile 2.32767 -2147483648. operatori. au un anume tip iar în funcţie de aceste tipuri se vor aplica algoritmi specifici pentru determinarea valorii expresiei.32767 . Acest lucru este sintetizat în Tabela 1. int şi long. Operanzii într-o expresie sunt nume de variabile. Limbajul C oferă de asemenea un mecanism de conversie a tipului care va fi prezentat mai târziu în lucrare.3.127 ..32768. 2147483647 11 . apeluri la funcţii..32768.2.4. Diferenîa dintre acestea constă în dimensiunea zonei de memorie ocupată de o variabilă de acest tip şi implicit de mărimea domeniului de valori.1. Literali 2. short. nume de constante (literali). 2. expresii 2.

03.tabulare verticală. Pentru tipurile întregi se pot folosi specificările signed şi unsigned. o245u. .caracterul \ (backslash). ‘\o’ . 25AfuL flotant 3. OX3. ‘\b’ .. ‘\u’ . Tabela 3 sintetizează unele din aceste reguli. O3724 ox7F.. Acestea sunt: ‘\n’ . 42153l. A24E 39u. ‘^’ şir “şir de caractere” Explicaţii Notaţia zecimală Notaţia octală (prefix O) Notaţie hexazecimală (prefix ox sau OX) Constante fără semn Reprezentare pe 32 biţi Constante fără semn pe 32 biţi Reprezentare fără exponent Reprezentare cu exponent Există şi caractere speciale (de control) care sunt compuse din caracterul “\” şi din alt caracter. Este un tip folosit pentru reprezentări de dimensiune nulă. Specificarea signed tip este echi-valentă cu tip iar unsigned tip are semnificaţia din Tabela 2. 65535 0 . 65535 0 .retur de linie. ‘A’. ‘\t’ . ‘\f’ . 12 .backspace. double Aceste tipuri sunt folosite pentru a reprezenta numere reale.. ‘\’’ . ‘\xhh’ . -12..caracter de cod hexazecimal hh. • Tabela 2.tabulare. Literali Literalii (sau constantele literale) sunt valori constante.425 -15.14159. 4294967295 2. ‘\ddd’ ..caracterul NULL. Tipul vid: void.2.iar double pentru numere reale în dublă precizie – aproximativ 15 cifre semnificative.Gheorghe GRIGORAŞ • Tipuri reale: float. ‘\r’ .2E^3. în limbajul C se folosesc diferite reguli sintactice pentru reprezentarea constantelor.caracterul ”.caracterul ‘’’ ‘\”’ . Tipuri întregi unsigned Tipul unsigned char unsigned short unsigned (int) unsigned long (int) Dimensiunea 8 biţi 16 biţi 16 biţi 32 biţi Domeniul 0 . ele reprezintă valori care nu pot fi modificate pe parcursul execuţiei unui program. 255 0 . 0 O12.retur de car.caracter de cod octal ddd. Tabela 3. Constante literale Constante Exemple întregi 123. 10e-12 caracter ‘a’. o42l long 423uL. 57F3u întregi 12L. ‘\\’ .interlinie (linie nouă). Ele se disting prin precizia de reprezentare: float – numere reale în simplă precizie –aproximativ 6 cifre semnificative . -457. ^423.

char n1='\n'. Variabilele sunt obiectele de bază ale limbajului şi au un nume care este un identificator. dacă e posibil. Exemple: int i. Mai multe variabile de acela i tip pot fi declarate în aceea i instruc iune. tip nume = valoare. Tot în interiorul unei funcţii variabilele mai pot fi definite şi în clasa register care este asemănătoare cu cea automatic cu deosebirea că. pi = 3. explicit se poate specifica prin cuvântul cheie aut: aut int x. j. k. Cuvintele cheie ale limbajelor C şi C^^ this handle public asm delete throw do if register auto try double inline return break short typedef else int case signed union catch enum long new sizeof unsigned char extern virtual operator static class float void struct overload for const volatile switch private continue friend template while protected default goto O variabilă se declară prin una din următoarele instrucţiuni: tip nume. Un identificator în limbajul C este un şir de caractere care trebuie să îndeplinească condiţiile: . float eps = 1. O constantă se declară prin: const tip nume= valoare. desp r ite prin virgule.71828182845905. Variabilele din clasa automatic sunt definite în interiorul funcţiilor fiind locale funcţiei în care au fost definite. Această clasă este implicită. const double e = 2.primul caracter este literă sau ‘_’ (underscore).Programare_ Limbajul_C 2.următoarele caractere sunt caractere alfanumerice (litere sau cifre) sau ‘_’.e-4. în afară de tipul variabilei şi eventual o valoare iniţială pentru aceasta.Nu trebuie să coincidă cu vreun cuvânt cheie (vezi Tabela 4) Tabela 4. într-o declaraţie se specifică clasa de alocare (implicit sau explicit). alocarea se face în registrele unităţii 13 . Clasele principale de alocare sunt automatic şi static. const char mesaj[ ] = "Eroare". .14159. Declararea unei variabile şi a unei constante Toate variabilele unui program trebuiesc declarate înainte de a fi utilizate. . având durata de viaţă pe parcursul execuţiei funcţiei. const float pi = 3. Variabilele se declară la începutul funcţiilor (variabile locale) sau în exteriorul tuturor funcţiilor (variabile globale).14159.3.

Register Static internal External Static în modulul în care-i DA DA external definită External în toate modulele DA (în funcţie) aplicaţiei Static în toate modulele DA External aplicaţiei (în funcţie) În capitolul al optulea sunt tratate mai în amănunt problemele legate de gestiunea memoriei. Spre exemplu.se face în ordinea indicată mai jos: alpha + sqrt (25) alpha + 5. Clase de alocare CLASA CARACTERISTICI Adre Păstrează Vizibilitate să valoarea fixă în interiorul funcţiei NU NU în interiorul funcţiei în toate modulele DA DA DA DA Durata de viaţă Pe durata funcţiei Pe durata aplicaţiei Pe durata aplicaţiei Pe durata aplicaţiei - Auto. se aplică conversii implicite de tip: unul din operanzi se converteşte la tipul celuilalt iar tipul rezultatului va fi tipul comun. atunci evaluarea expresiei: alpha + sqrt (beta). Variabilele din clasa static diferă de cele din clasa auto sau register prin aceea că sunt memorate în locaţii fixe de memorie (au o adresă fixă. Tabelul 5 sintetizează clasele de alocare. evaluarea se face în mod natural. De pildă expresiile x * y +z şi x * (y + z) vor fi evaluate diferit pentru aceleaşi valori ale variabilelor. Operatorii ce pot apare într-un program C sunt de patru feluri: • operatori primari de parantetizare. Fiecare dintre aceştia au un tip declarat. float beta = 25.0 25.0 20. Dacă se definesc în interiorul unei funcţii trebuie să aibă neapărat în faţă cuvântul rezervat static (se mai spune că sunt în clasa static internal). Dacă tipul operanzilor este acelaşi într-o expresie. aceştia delimitează subexpresii şi pot schimba asociativitatea operatorilor. dacă se declară: float alpha = 20. 2. Operatori Operatorii se folosesc la constituirea de expresii pornind de la constante şi variabile. constante sau apeluri la funcţii (despre care se va vorbi mai târziu). 14 . ca şi perechea: x+y*z . Evaluarea expresiilor se face înlocuind operanzii prin valorile sale şi efectuînd operaţiile conform cu specificaţiile acestora. Variabilele din clasele auto şi register nu îşi păstrează valoarea de la un apel la altul al funcţiei în care sunt definite. Am văzut că operanzii pot fi variabile. Tabelul 5.Gheorghe GRIGORAŞ centrale şi nu în memoria RAM.45 + 5. Variabilele definite în exteriorul tuturor funcţiilor fără vreun specificator de clasă sunt în clasa extern şi au alocate adrese fixe.4. (x + y) * z.45 Dacă operanzii au tipuri diferite .45. permanentă).

• Operatorii unari: +.funcţiile exponenţială. • postfixaţi: variabila este incrementată (decrementată) după evaluarea expresiei în care se află iar asociativitatea este de la stânga la dreapta. Operatorii ++ şi -.funcţiile trigonometrice uzuale: sin./* l = 12 apoi i = 11 */ m = --i /* i = 10 apoi m = 10 */ • Operatorii binari sunt următorii + adunare * înmulţire scădere / împărţire % modulo La aceşti operatori se adaugă funcţiile din biblioteca matematică . asociativitatea este de la dreapta la stânga. asin. în secvenţa anterioară. Exemple: Fie declaraţia int i = 10. -autodecrementarea. atan. .2. x++. aceasta este de la stânga la dreapta.plus şi minus unari. • operatorul ternar condiţional operand 1 ? operand 2 : operand 3. l. Exemplu: x+y x % y.prezentate în Anexa – care sunt operatori cu scriere prefixată: . ++x. • operatori unari cu notaţie prefixată sau postfixată: -x. . • 2. 2. j.. Operatori aritmetici Operatorii aritmetici sunt aceea care se aplică operanzilor numerici.4. atunci: j = i ++ /* j = 10 apoi i = 10 */ k = ++i/* i = 12 apoi k = 12 */ l = i-. x. acos. Negaţia are semnificaţia obişnuită: schimbă semnul valorii expresiei în faţa căreia se află. cos. dacă x va fi egal cu y atunci a va căpăta valoarea 0 iar în caz contrar a va căpăta valoarea 1. Aceştia pot fi unari sau binari iar în privinţa asociativităţii. ++ autoincrementarea. y--.1. Aceştia sunt operatori binari iar sintaxa lor în C este: < (mai mic) <= (mai mic sau egal) > (mai mare) >= (mai mare sau egal) == (egal) != (diferit) Cum rezultatul unei comparări este un număr întreg este posibilă asignarea acestuia unei variabile întregi: int a. tan. Operatorii relaţionali (de comparaţie) Operatorii relaţionali sunt operatori binari şi permit compararea valorilor a doi operanzi (expresii) iar rezultatul evaluării este zero (dacă rezultatul este fals) sau 1 (dacă rezultatul este adevărat). k. acolo unde nu este specificat altfel.funcţia de ridicare la putere pow. y a = (x! = y). m. 15 .incrementează (decrementează) cu 1 valoarea unei variabile şi pot fi : • prefixaţi: variabila este incrementată (decrementată) înainte de evaluarea expresiei în care se află iar asociativitatea este de la dreapta la stânga.Programare_ Limbajul_C operatori binari cu notaţie infixată adică: operand operator operand.4. logaritmică etc.

sau exclusiv la nivel de bit.5. Exemplele următoare sunt edificatoare.4) z = 0000 0000 0000 0011 (= 13/4) 2. Operatorul de asignare Operatorul de asignare.4.negaţia logică cu asociativitate de la dreapta la stânga  .4. |. y = x << 2. long) şi servesc la poziţionarea sau interpretarea valorilor întregi ca o secvenţă de valori binare. ~ op1 = 10011011 Operatorii binari de decalare ( << şi >>) servesc la decalarea cu un anumit număr de biţi (dat de cel de-al doilea operand) la stânga sau la dreapta în cadrul primului operand. în particular se poate obţine (rapid!) înmulţirea cu 2op2 (op1 << op2) sau cu 2-op2 (op1 >> op2). Operatori logici Operatorii logici sunt operatori binari care se aplică unor operanzi ce au valori adevărat (1) sau fals (0) şi ei corespund operaţiilor logice uzuale: ! . Semnificaţia primilor trei operatori binari (&. >> . << . 16 . int.4. op1 =01100100 op2 =10111010 op1 & op2 = 00100000 op1 | op2 = 11111110 op1 ^ op2 = 11011110 De asemenea negaţia (~) acţionează la nivelul fiecărui bit schimbând 1 =n 0 şi 0 =n 1.Gheorghe GRIGORAŞ 2. ^ . •!op1 are valoarea fals dacă op1 este adevărat şi are valoarea adevărat dacă op1 este fals.disjuncţie logică la nivel de bit. exprimat prin =.deplasare la stânga.4. iar dacă unul din ei are valoarea fals (0) atunci expresia are valoarea zero. short.conjuncţia logică (şi) Expresia: •op1&&op2 are valoarea adevărat (1) dacă cei doi operanzi sunt evaluaţi la adevărat. x = 0000 0000 0000 1101 (= 13) y = 0000 0000 0011 0100 (= 13.negare la nivel de bit (operator unar). ^) este cea naturală (aminitm că 1 reprezintă valoarea logică “adevărat” iar 0 valoarea “fals”). z = x >> 2. Aceştia se pot aplica doar operanzilor de tip întreg (char. variabila = expresie. Aceşti operatori sunt: & . • op1op2 are valoarea zero (fals) dacă i numai dacă op1 şi op2 au ambii valoareea zero (fals). Operatori la nivel de bit Limbajul C dispune de şase operatori pentru tratarea informaţiei la nivel de bit. 2.conjuncţie logică la nivel de bit.3. ~ . Exemple: x = 13.deplasare la dreapta. are ca efect evaluarea expresiei din dreapta semnului = şi atribuirea acestei valori variabilei ce se află în stânga acestui semn.disjuncţia logică (sau) && .  .

Operatorul virgulă Forma generală a unei expresii ce utilizează acest operator este: expresie1.op3 sunt operanzi. else max = b. /=.6. valoarea expresiei din dreapta semnului # .op2.Programare_ Limbajul_C Pe lângă acest tip de asignare. permite ca aceştia să formeze expresii care au atribuite valori. prin aceasta cele patru variabile i.4. >>= Faptul că atribuirea este privită ca un operator binar.. este o expresie echivalentă cu construcţia: if (a > b) max = a. Se obţin asignări compuse cu: • Operatori aritmetici: +=.7. limbajul C permite compunerea asignării (#) cu un operator binar (op) obţinându-se operatori de asignare compusă: e1 op = e2. Astfel variabilă = expresie. unde op1.. 17 . j.. |=. -=. Exemplu: max = (a > b) ? a : b. este o expresie ce are ca valoare.4. Această asignare este echivalentă cu : e1 = (e1) op (e2).. Operatorul condiţional Acesta este singurul operator ternar al limbajului C. k. 2. . ^= • Operatori de decalare: <<=. *=. Forma generală a sa este: op1 ? op2 : op3. este o construcţie validă în C. expresia este egală cu op2 iar dacă op1 are valoarea fals. Acest lucru permite “atribuirea în lanţ”precizând că asociativitatea operatorului de asignare este de la dreapta la stânga: var1 = var2 = . prin care cele n variabile capătă valoarea expresiei din partea dreaptă.expresie2. Spre exemplu i = j = k = l = 1. 2. Dacă op1 are valoarea adevărat. expresia este egală cu op3. Operatorul condiţional se notează cu ?: şi are asociativitatea de la dreapta la stânga. l capătă valoarea 1. unde e1 şi e2 sunt expresii. %= • Operatori logici la nivel de bit: &=. = varn = expresie.

[] () sizeof -> . != & ^ | && || ?: =.6. % +. Precedenţa operatorilor Asociativitatea şi precedenţa operatorilor indică ordinea în care se evaluează subexpresiile într-o expresie. <<=. |= . decrementare Negare pe biţi Negare logică Plus. i++. ~ ! +. operatorilor unari.<=. ^=.j = n-1. Pentru limbajul C. Am văzut că operatorii primari de parantetizare pot schimba asociativitatea operatorilor. minus unari Acces la o variabilă Adresa unei variabile Conversie de tip (cast) Operatori de gestiune a memoriei Selectarea unui membru Operatori multiplicativi Operatori aritmetici Operatori de decalare Operatori relaţionali Egalitate. se înţelege) expresiei ultime ce apare în acest şir. j--) 2. << <. . /.* *. i++. * & () new.delete ->* . 6.>> .Gheorghe GRIGORAŞ Expresiile sunt evaluate de la stânga la dreapta iar valoarea întregii expresii este valoarea (şi tipul. Tabelul nr.*=. >.8.4. . Operator :: :: →. >>= &=. operatorul condiţional şi cel de atribuire li se aplică asociativitatea la dreapta pe când tuturor celorlalţi li se aplică asociativitatea la stânga. j++) for(i = 0.. i < 100. i < j. 18 Funcţia (semnificaţia) Acces explicit la o variabilă globală (unar) Acces explicit la o clasă (binar) Selectarea unui membru Indexarea unui tablou Apel la o funcţie Lungimea în biţi Incrementare. Precedenţa operatorilor limbajului C este dată în tabelul nr. O asemenea construcţie apare frecvent în instrucţiuni for pentru realizarea mai multor acţiuni: for(i = 0. >= ==./=. %= +=.j = 0. inegalitate Conjuncţie pe bit Sau exclusiv pe bit Sau (disjunctiv) pe bit Conjuncţie logică Disjuncţie logică Afectare condiţională Operatori de asignare compusă Operatorul virgulă Descrierea . -=.

4.nu există noţiunile distincte de procedură şi de funcţie. Funcţiile care returnează în programul apelant valoarea vidă se declară de tip void. Funcţia principală main În limbajul C . 3. tipul implicit al funcţiei este int. instructiuni. funcţii ce se găsesc în bibliotecile sistemului. getc. Signatura unei .furnizarea către alţi programatori a unor elemente de bază de nivel înalt. Returnarea unui apel 3. Aşa cum o variabilă trebuie declarată înainte de a fi utilizată într-o expresie. Aceste elemente de nivel înalt oferă o claritate în plus programului global şi permite . o funcţie trebuie declarată înainte de a fi apelată.1. Declararea unei funcţii constă în a da signatura funcţiei. Funcţii cu un număr variabil de parametri 3.modificări ulterioare ale acestuia. utilizarea unei funcţii permite: . Apelul şi transmiterea parametrilor 3. Numele unei funcţii este un identificator şi acesta trebuie să respecte aceleaşi reguli ca cele referitoare la numele unei variabile. Definirea unei funcţii Definiţia unei funcţii are următoarea sintaxă: tip nume (lista parametri) { declaratii (de variabile). Apelurile la aceste funcţii sunt gestionate în faza de editare a legăturilor.descompunerea unei secvenţe lungi de procesare a informaţiei într-o mulţime de secvenţe “mici” de transformări de bază ale informaţiei.5. În general.1. etc.Cap 3 FUNCTII 3.).6. În C există doar funcţii care returnează o valoare. detaliile acestor elemente rămân “ascunse” pentru utilizator.3.spre deosebire de Pascal sau alte limbaje .2. . Limbajul C permite de asemenea utilizarea unor funcţii predefinite (printf. Definirea unei funcţii 3. tip este unul din cuvintele rezervate care defineşte tipul funcţiei. Mulţimea funcţiilor unui program poate fi partiţionată în mai multe fişiere care pot fi compilate separat. respectiv tipul valorii returnate de un apel la această funcţie. Să precizăm că nu se poate defini o funcţie în interiorul altei funcţii.relativ uşor . } În această definiţie. Sfârşitul execuţiei unui program 3. Dacă această specificare lipseşte. Este posibilă definirea de funcţii care să retuneze valoarea vidă: în acest caz tipul valorii returnate este void.

b)./*Un apel cu 2 argumente */ printf ("a\%d.x).2. . Funcţia "exit" este o funcţie sistem care termină execuţia unui program. 3. char* decod (long int).3. O funcţie care returnează valoarea vidă (funcţie de tip void) poate conţine instrucţiunea "return" fără argument sau poate omite această instrucţiune. Iată câteva instrucţiuni de declarare a unei funcţii: long int cod (const char *. În ultima linie avem un exemplu de funcţie fără parametri (numărul parametrilor este zero). Tipul acestei expresii trebuie să fie acelaşi cu tipul funcţiei. .implicit: în definiţia funcţiei. care în C++ se numeşte "elipsă". int). /*3 argumente */. Un exemplu la îndemână îl oferă funcţiile sistemului: printf. Funcţii cu un număr variabil de parametri Există funcţii care pot avea un număr nedeterminat de parametri. etc.Gheorghe GRIGORAŞ funcţii defineşte atât tipul său (tipul valorii returnabile) cât şi numărul şi tipul argumentelor sale. int funct ( ).explicit: printr-o instrucţiune ce descrie signatura sa în cazul în care se face apel la o funcţie descrisă într-un fişier separat sau în cazul în care apelul la funcţia respectivă precede declaraţia funcţiei în acelaşi fişier. Sfârşitul execuţiei unui program exit (valoare).. Returnarea unui apel Sintaxa instrucţiunii de returnare a valorii unei funcţii este: return expresie.b\%d\n". int strlen (const char* s). Definirea unor astfel de funcţii se face printr-o sintaxă de forma: int printf (char *. Valoarea expresiei "expresie" va fi returnată şi poate fi utilizată în programul apelant. printf("x\%f\n". linia de început conţine tipul său şi argumentele sale (număr şi tip). scanf. Acesta este singurul exemplu de apel la o funcţie care nu returnează nimic: sistemul opreşte execuţia programului şi raportează valoarea 20 ..a. Există două moduri de a declara o funcţie: . 3. void schimbare (int . prin instrucţiunea return (plasată în corpul lui f). 3.4. ). int).: printf ("Un apel cu un singur argument \n"). O funcţie f returnează o valoare în corpul funcţiei din care s-a făcut apel la f.

Să facem precizarea că şi în cazul funcţiei schimba2 transmiterea parametrilor se face prin valoare: am simulat aici transferul prin referinţă ce ar fi trebuit să se facă în cazul funcţiei schimba1. Această valoare poate fi utilă atunci când programul este executat în interiorul unei linii de comandă a interpretorului de comenzi. Funcţia schimba2 care simulează transmiterea parametrilor prin referinţă este: void schimba2(int* x . b). Un exemplu clasic al consecinţei acestui mod de transfer al parametrilor este ilustrat mai jos: void schimba1(int x.b). În absenţa unei instrucţiuni exit. n). secvenţa: int n = 10..Programare_ Limbajul_C transmisă la apel. Să precizăm că în C nu există decât un singur mod de transmitere a parametrilor şi anume transmiterea prin valoare. printf ("%d %d \n". Prin convenţie. &b). valoarea nulă (0) semnifică faptul că programul se termină normal iar o valoare nenulă (1 sau -1) semnifică faptul că s-a produs o eroare. int* y){ int temp = *x. b = 2. punând drept parametri actuali valorile adreselor variabilelor ce trebuiesc modificate. Pentru înlăturarea acestui efect este posibilă simularea unui mod de transmitere prin referinţă.5. *y = temp. a. *x = *y. De pildă. int y){ int temp = x. x = y. } Apelul funcţiei schimba1 în funcţia main nu are efectul scontat: prin apelul la printf se tipăresc valorile 1 şi 2 pentru a respectiv b. 3. În C adresa unei variabile poate fi specificată într-o variabilă de tip "pointer" (de care vom vorbi mai târziu). valoarea implicită a codului returnat la sfârşitul execuţiei unui program este 0. tipăreşte (cu unele compilatoare) 10 10 şi nu 10 11. Asta înseamnă că o funcţie nu poate modifica parametrii actuali. y â temp. } iar apelul în funcţia main se face prin: schimba2 (&a . încât trebuiesc luate măsurile corespunzătoare. } main ( ){ int a = 1. schimba1(a. Ordinea evaluării parametrilor este în general de la stânga la dreapta dar acest lucru nu este garantat de orice compilator. Modificările efectuate asupra parametrilor formali nu au decât un efect local care nu este vizibil în afara funcţiei. Singura 21 . Apelul şi transmiterea parametrilor Apelul unei funcţii se face prin: nume (listă _ parametri_actuali). dacă funcţia este declarată fără tip şi prin folosirea numelui funcţiei urmat de lista de parametri actuali într-o expresie (în care este permis tipul ei) atunci când funcţia este declarată cu tip . Asta înseamnă că parametrul actual (de la apel) şi parametrul formal corespunzător (declarat în antetul funcţiei) sunt două variabile distincte. printf ("a = %d. n++. b =%d".

.program” “p1” “pn” 0 n Iată un exemplu de utilizare a acestor argumente : Programul 2 main (int argc. pn atunci argc va avea valoarea n^1 iar argv va fi un tablou ce conţine pointeri astfel: 0 1 : . parametrul corespunzător trebuie să fie de tip pointer. } Funcţia main este singura funcţie absolut necesară într-un program C. i++) 22 . Funcţia principală main int main(int argc. În cazul în care programatorul nu doreşte să utilizeze argumentele (parametrii) transmise la execuţie.succes.. pentru schimbarea conţinutului unor variabile printr-o funcţie. char* argv[ ] ){ if (argc<2) printf ("Nu exista argumente in aceasta executie ! \n").. la lansarea unui program. Argumentele de tip pointer vor fi utilizate de asemenea pentru transmiterea ca parametru a unei variabile de tip structură (vezi Cap.eroare). Parametrii disponibili la apelul funcţiei main sunt: . în particular. În general. Parametrii funcţiei main permit recuperarea argumentelor transmise din momentul execuţiei programului. . 3. arg[0] conţine numele programului executabil.char* argv [ ]) { instructiuni..Gheorghe GRIGORAŞ diferenţă este că valoarea transmisă prin parametrii actuali &a. linia de comandă conţine numele programului urmat de o listă de parametri: nume-program p1. Utilizarea instrucţiunii return precizează condiţia de terminare ( 0 . 1.argv: un tablou de pointeri către fiecare din argumentele liniei de comandă.&b este adresa lui a respectiv b şi prin funcţia schimba2 se modifică valorile referenţiate. p2. for (i â 1. i < argc. “nume . Valoarea întreagă returnată de funcţia main este valoarea transmisă mediului la sfârşitul execuţiei programului (vezi funcţia exit). Aşadar.7) precum şi pentru limitarea numărului de valori ce trebuiesc puse în stiva de apel a execuţiei unui program.6. În capitolul 6 vom discuta mai pe larg modul de transmitere al parametrilor de tip tablou ca argumente ale unei funcţii.argc: numărul argumentelor din linia de comandă (inclusiv numele programului). else { printf ("Argumentele executiei sunt: \n"). este permisă utilizarea funcţiei main fără parametri: int main( ) este o declaraţie validă pentru funcţia main. Aceasta defineşte punctul de intrare în execuţia programului.

argv [i] ). } } Dacă acest program are numele prg2 atunci linia de comandă: prg2 produce scrierea mesajului: Nu exista argumente in aceasta executie ! iar linia de comandă: prg2 Iata niste argumente ! produce scrierea mesajului: Iata niste argumente ! 23 .Programare_ Limbajul_C printf ("%s".

Fluxurile sunt independente de dispozitivele iniţiale .4 Scrierea cu format 4. Un fişier în limbajul C poate fi un terminal. Deşi fiecare dintre acestea este foarte diferit de celelalte. încât aceeaşi funcţie care scrie date pe un fişier de pe disc poate fi folosită pentru a scrie date pe o altă categorie de dispozitive: consola. Există două tipuri de fluxuri: •Fluxul text este o scvenţă de caractere.h . Un pointer de fişier este un pointer către informaţia care defineşte diverse caracteristici ale unui fişier(nume. Tipul FILE 4. imprimanta.. poziţie curentă etc). Aşadar dispozitivul fizic pe care se scriu datele se numeşte fişier iar abstractizarea acestuia se numeşte flux (sau stream). Acesta din urmă este opţional pe ultima linie şi este determinat de modul de implementare. Pointerul de fişier identifică un anumit fişier şi este folosit de către fluxul asociat pentru a conduce operaţia de intrare/ieşire.5 Citirea cu format 4. inclusiv cu terminale. Unificarea sistemului de intrare/ieşire în C se face prin “pointerii” de fişier. pot avea loc transferuri de informaţii între fişier şi programul curent în execuţie.2 Accesul la fişiere.Gheorghe GRIGORAŞ Cap 4 FUNCŢII DE INTRARE IEŞIRE 4. o imprimantă sau “o zonă” (fişier) pe disc.h> Orice program C începe execuţia prin deschiderea unităţilor de intrare/ieşire standard: stdin stdout stderr stdprn : unitatea standard de intrare : unitatea standard de ie[ire : unitatea de eroare : unitatea standard de ie[ire prn (imprimant\) 24 . •Fluxul binar este o secvenţă de octeţi cu corespondenţă biunivocă faţă de octeţii existenţi pe dispozitivul extern: numărul de octeţi scrişi/citiţi este acelaşi cu numărul acestora de pe dispozitivul extern. stare. Pentru a putea utiliza într-un program funcţiile standard de intrare/ieşire trebuie scrisă la începutul acestui program o directivă "include" care are ca argument numele fişierului antet ce conţine definiţiile acestor funcţii: stdio.1. sistemul de fişiere le transformă pe fiecare într-un dispozitiv logic numit flux.Fluxuri şi fişiere Sistemul de fişiere al limbajului C este conceput pentru a lucra cu o mare varietate de dispozitive. # include <stdio.3 Funcţii de intrare /ieşire pentru caractere 4. Un flux se poate asocia unui fişier executând o operaţie de deschidere: odată deschis. Datorită posibilelor conversii s-ar putea ca numărul de caractere scrise/citite să difere de numărul de caractere existente pe dispozitivul extern. Standardul ANSI C permite organizarea unui flux text în linii care se încheie cu un caracter linie nouă(“ăn”).1 Fluxuri şi fişiere 4. unităţi de disc sau de bandă etc.

tastaturii calculatorului (intrare) şi ecranului (ieşire şi eroare). Dispozitivele standard de intrare (tastatura) şi de ieşire (ecranul) sunt văzute tot ca fişiere cu pointerii stdin şi stdout. stdout) pot fi orientate şi către alte dispozitive sau fişiere.Programare_ Limbajul_C Aceste unităţi standard sunt asociate. Tabelul 5 NUME fopen( ) fclose( ) putc( ) fputc( ) puts( ) fputs( ) getc( ) fgetc( ) gets( ) fgets( ) fseek( ) printf( ) fprintf( ) scanf( ) fscanf( ) feof( ) ferror( ) rewind( ) remove( ) fflush( ) OPERA}IE Deschide un fişier Închide un fişier Scrie un caracter într-un fişier Analog lui putc() Scrie un şir pe ecran Scrie un şir pe fişier Citeşte un caracter dintr-un fişier Analog lui getc( ) Citeşte un şir de la tastatură Citeşte un şir din fişier Caută un anumit octet într-un fişier Scrie la ieşirea standard Analogul pentru fişiere al funcţiei printf( ) Citeşte din intrarea standard Analogul pentru fişiere al funcţiei scanf( ) Returnează “adevărat” dacă se atinge sfărşitul fişierului Returnează “adevărat” dacă survine o eroare Iniţializează indicatorul de poziţie al fişierului la început Şterge un fişier Goleşte conţinutul unui fişier 4. Acest dispozitiv este gestionat de sistem pentru a asigura intrările şi ieşirile efectuate în program. Accesul la fişiere. Cele mai frecvent folosite dintre acestea sunt date în Tabelul 5 şi vor fi prezentate în continuare. Sistemul de fişiere ANSI C este compus din mai multe funcţii legate una de alta. Modurile posibile de deschidere (deci şirurile de caractere ce constituie parametrul lui fopen) sunt date în Tabelul 6.1.h şi are forma: FILE* pointer_la_fi[ier unde pointer_la_fişier este un identificator (numele pointerului). Bibliotecile standard C oferă o serie de funcţii pentru operaţii de intrare/ieşire orientate pe fişiere. fişier este un şir de caractere (identificator) ce desemnează numele extern al fişierului iar mod este un şir de caractere ce descrie modul de deschidere al fişierului.const char* mod) Aici. 25 . Aceste fişiere (stdin. Declararea unei variabile de tip "pointer la fişier" se face folosind tipul FILE definit în fişierul antet stdio. Deschiderea unui fişier se face prin funcţia fopen care returnează ca rezultat un pointer la un descriptor de fişier. în lipsa altor indicaţii. Tipul FILE Conceptul de bază pentru intrări/ieşiri standard este cel de pointer la fişier. FILE* fopen(const char* fi[ier.

Programul 3 # include <stdio. "Eroare la reasignare \n"). atribuind pointerul "pf" la acest fişier. Apelul la această funcţie închide fişierul cu pointerul "pf". stdout) == NULL) { fprintf (stderr. FILE* pointer_la_fi[ier cod = fclose (pointer_la_fi[ier) Fişierele pot fi reasignate prin program folosind funcţia freopen: FILE* freopen (const char* nume_fisier. Apelul la fclose se poate face prin: int cod. Valoarea returnată este un pointer la un descriptor de fişier valid. Acest lucru poate fi folosit pentru tratarea erorilor la deschiderea fişierului. se actualizează fişierul pe disc şi încetează conexiunea logică între pointer şi fişier. Prin închidere se eliberează descriptorul de fişier. Aceasta permite redirecţiona-rea dispozitivelor periferice prin program. FILE* pf). mod "r" "w" "a" "r+" "w+" "a+" Semnificaţia Citire Creare (schimbare) pentru scriere Adăugare la sfârşitul fişierului (existent) Actualizare (citire/scriere) Schimbare pentru actualizare Actualizare cu scriere la sfârşitul fişierului (existent) Facem precizarea că. "wt"."w+". Dacă funcţia fopen returnează o valoare nenulă. "eroare la reasignarea lui stdout la CON\n"). fclose (stdout).stdout)==NULL) { fprintf (stderr.h> main ( ){ printf ("Mesaj scris pe monitor \n").dat \n"). Dacă deschiderea nu s-a efectuat corect valoarea returnată este NULL(pointer la informaţia nulă) . exit (1). const char* mod. aceasta indică faptul că deschiderea s-a efectuat corect. valoare ce va fi utilizată în apelul la funcţiile de intrare/ieşire. } printf ("Mesaj scris in fisierul iesire. deschiderea unui fişier existent în modurile "w" sau "w+" produce pierderea conţinutului său de până atunci.dat". deschide fişierul cu numele “nume_fişier” în modul de acces "mod". if (freopen ("CON". if(freopen("iesire.Gheorghe GRIGORAŞ Tabelul 6. exit (1). 26 . Programul următor ilustrează acest fapt. Închiderea unui fişier se face prin apelul la funcţia fclose: int fclose (FILE* pointer_la_fi[ier) Funcţia returnează EOF în caz de eroare şi 0 în caz normal.

const char* nume_vechi ). redenumirii unui fişier: int rename (const char* nume_nou. este echivalentă cu: fput (c. } • • Limbajul C dispune şi de posibilitatea: ştergerii de fişiere prin funcţia remove: int remove(const char* nume_fi[ier).2. pointer_la_fişier). este echivalentă cu: c = fgetc (stdin). a scrierii apelului la fgetc şi fputc în cazul în care intrarea respectiv ieşirea este cea standard : stdin respectiv stdout. char c. Funcţii de intrare/ieşire pentru caractere int fgetc(FILE* flux). 4. iar putchar (c). simplificată. Spre exemplu: c = getchar ( ). int cod. • creării unui fişier temporar: FILE*tmpfile (void). FILE* pointer_la_fişier. FILE* pointer_la_fişier. char c.. Funcţia fputc scrie un caracter la sfârşitul fişierului pointat prin pointer_la_fişier. c = fgetc(pointer_la_fişier).Programare_ Limbajul_C } printf ("Mesaj scris din nou pe monitor \n"). 27 . FILE* flux). stdout). cod = fgetc(c. Funcţia fgetc returnează valoarea întreagă a caracterului următor din fişierul pointat cu pointer_la_fişier sau constanta EOF în caz de eroare sau sfârşit de fişier. Există de asemenea două funcţii getchar şi putchar care permit exprimarea în C. int fputc(char c. În caz de eroare este returnată valoarea EOF.

Acestea pot fi transmise la ieşirea standard. întreg în notaţie octală fără semn.Gheorghe GRIGORAŞ 4. int fprintf(FILE* flux. Dacă formatul este octal se va adăuga un o înaintea numărului. pentru x sau p se folosesc literele a. f. eventual caracterul l care precizează că numărul ce urmează a fi afişat este un "întreg lung" (long integer).…). • eventual un număr pentru a indica dimensiunea minimală a câmpului în care se va afişa. G) rezultatul se va afişa cu un punct zecimal. + : la formatul de ieşire va fi ataşat semnul + sau . #: desemnează un format alternativ. e. în ordine: • eventual unul sau mai mulţi indicatori ce modifică semnificaţia conversiei.dddddd sau numărul de d este dat de argumente de precizie (implicit acesta este 6). B. O directivă se specifică prin caracterul % urmat de o secvenţă de caractere ce identifică formatul. Se pot utiliza şi dimensiuni variabile: se utilizează '*' în loc de numărul ce indică dimensiunea iar variabila respectivă se pune în lista de argumente. 28 . caracterele se vor cadra la stânga (implicit) sau la dreapta (pentru -). iar pentru X literele A. Indicatorii disponibili în C sunt: .cu excepţia cazului când primul caracter nu este semn. Această secvenţă conţine.const char* şir_format. într-un fişier sau într-un şir de caractere. Formatele de conversie utilizate de printf. Scrierea cu format Funcţiile de scriere cu format permit afişarea sub forma unui şir de caractere a diverselor valori. • • Tabelul 7. întreg în notaţie zecimală fără semn real în notaţie zecimală sub forma [-]mmm.…). C. Funcţia printf se utilizează pentru afişarea la ieşirea standard. Dacă dimensiunea rezultată prin conversie este mai mică. d. c. F.3. p sau X u f TIP ARGUMEN T int int int int float sau double CONVERSIA întreg în notaţie zecimală cu semn. int printf(const char* şir_format. Formatele ce se folosesc în C sunt date în Tabelul 7. CARACTE R d sau i o x. E. Pentru formatele flotante ( e.const char* şir_format. D. la g sau G se vor afişa şi zerourile nesemnificative de după punctul zecimal. …). Formatul "şir-format" este un şir de caractere ce conţine fie caractere ordinare fie directive de conversie pentru transformarea valorii unei variabile într-un şir de caractere Caracterele ordinare sunt transmise la ieşire aşa cum apar ele pe când directivele de conversie indică formatul de ieşire pentru argumentele transmise în apelul funcţiei. caracterul ce indică formatul conversiei. f. în plus . b. int sprintf(char* s. dacă acesta este hexazecimal se va adăuga ox sau OX înaintea numărului. g.: rezultatul conversiei se va cadra la dreapta. iar sprintf pentru scrierea într-un şir de caractere. întreg în notaţie hexa fără semn. E. fprintf pentru scrierea într-un fişier.

afişarea unui singur caracter după conversie în unsigned char. double d = 123. Numărul de d este dat de argumente de precizie (implicit este 6). printf(" ul = %d\n".ul). In urma execuţiei se va afişa: Forma zecimala: i = 123 l = 123456789 ui = 45678 ul = 987654321 29 . afişare în acelaşi stil cu e dacă exponentul este -4 sau superior preciziei.45. printf(" i = %lo\n\n". unsigned long int ul = 987654321UL.dddddde ± xx sau [-]m. printf(" i = %d\n". nu există nici conversie nici afişare în acest caz: este vorba de referinţe la un pointer la un întreg în care se va stoca numărul de caractere afişate până în prezent. printf(" Forma zecimala:\n").Programare_ Limbajul_C e sau E float sau double g sau G c s p n % float sau double int char* void* int* real în notaţie zecimală sub forma: [-]m.ddddddE ± xx. afişează argumentul în notaţia pointer. printf(" ul = %lu\n\n". Programul 4 # include <stdio. long int l = 123456789L. l). printf(" ui = %u\n".h> int main ( ) { int i = 123. ui). unsigned int ui = 45678U. Permite afişarea caracterului ‘ % ‘ Exemple Următoarele programe ilustrează folosirea formatelor de afişare la apelul funcţiei printf rezultatele sunt ilustrate la sfârşitul fiecărui program. printf(" ui = %o\n". printf(" l = %ld\n". i). printf(" Forma octala:\n"). ui). i). în stil f în caz contrar. ul). afişarea unui şir de caractere până la întâlnirea caracterului '@0' (sfârşit de şir) sau până când numărul de caractere este egal cu numărul de precizie.

printf("|%+.4X|\n". 123).-123. printf("|%5d| |%-5d|\n". printf("\n"). printf("\n"). printf(" ui = %X\n". printf("|% d| |%+d| |%d|\n". 123. 123). 123).4X|\n". 123). 123). printf("|%o| |%#o|\n". printf("|%+6. 123).123. printf("Afisare in octal si hexazecimal:\n"). printf("\n").4o|\n". 30 . 123).123. 123). printf("|%. ul). printf("Afisarea semnului:\n"). printf("\n"). printf("|%+5d| |%+-5d|\n". 123). printf("|%+6.-123). 123. 123). În urma execuţiei se va afişa: Scrierea hexazecimala: ui = B26E ul = 3ADE68B1 Afisarea semnului: |-123| |-123| |-123| | 123| |+123| |123| Afisare in octal si hexazecimal: |76| |0x7b| |7B| |0X7B| |173| |0173| /*Specificarea lungimii campului si a **numarului de cifre*/ printf("|%. 123.4d|\n". printf(" ul = %lX\n\n". 123. 123.4d|\n". 123).-123. 123. printf("|% d| |%+d| |%d|\n".Gheorghe GRIGORAŞ Forma octala: ui = 131156 ul = 7267464261 printf("Scrierea hexazecimala:\n"). 123).4d|\n". printf("|%X| |%#X|\n". printf("|%x| |%#x|\n". printf("|%#5d| |%#-5d|\n". 123). printf("|%+6. ui).

printf("|%E|\n" 3. 0. printf("|%. 3.1).142E+123| |3E+123| |3.110).0001| |1E-05| |310000| |3.| |3. 3.0f|\n" 3.141570| |3.11G|\n".00001).0E|\n" 3. printf("|%#.1 E+11| 31 . 3. printf("|%#.1. 3. 3. 3.11G|\t|%. 3.1e7).3E|\n" 3. printf("|%f|\t|%G|\n".Programare_ Limbajul_C Iată ce se va afişa: |0123| |+0123| |0X007B| | 123| |123 | | +123| |+123 | | 0X7B| |0X7B | | +0123| | 0173| |0X007B| /* Afisarea numerelor in virgula flotanta*/ printf("|%f|\n" 3.E+123| |3. printf("|%.3f|\n" 3. printf("|%.1e10.0E|\n" 3.14157).1E+07| |3100000| |3.14157e123).14157). } Iată ce se va afişa de această dată: |3.142| |3| |3.0f|\n" 3.100000E+10| |3.14157e123). printf("|%E|\t|%G|\n". printf("|%G|\t|%G|\n". -0. printf("|%E|\n" 3. 3. printf("|%.1| |3.14157).141570E+123| |1. return0.1e6. printf("|%f|\t|%G|\n".14157e123).14157e123).0001.14157).1E+10| |-1. printf("|%.100000| |3.14157e123).1e11).1e5.

const char* şir_format. Formatele de conversie pentru scanf CARACTER d i o u x c s e.caractere de spaţiere sau tabulare care vor fi ignorate. g p n FORMAT DE INTRARE întreg în notaţie zecimală. . În general.caractere ordinare (în afară de %) care trebuie să corespundă următorului caracter citit. Tabelul 8. Formatul (şir_format) este un şir de caractere care poate conţine: . de obicei sunt ignorate. %*s): în acest caz câmpul este citit dar nu-i memorat. Câmpul ce urmează a fi convertit (ce este citit) se întinde până la primul spaţiu sau numărul de caractere din acest câmp este specificat în format. f. întreg în notaţie octală. .…).Gheorghe GRIGORAŞ 4. Citirea cu format Funcţiile de citire cu format permit interpretarea unui şir de caractere ca o secvenţă de valori în concordanţă cu un format dat. int sscanf (char* s. citindu-se şi spaţiile care. şir de caractere: se citeşte până la întâlnirea unui spaţiu sau până la atingerea numărului de caractere indicat. const char* şir_format. int fscanf (FILE* flux. de la un fişier respectiv dintr-un şir de caractere sunt: int scanf (const char* şir_format. întreg în notaţie hexa. Implicit se citeşte un singur caracter. Rezultatul interpretării este încărcat la adresele ce se dau ca argumente la apelul funcţiilor de citire. Dacă este indicat un număr q (%qC) atunci sunt citite cel mult q caractere. punând caracterul '*' în directivă (de ex. TIPUL ARGUMENTULUI int* int* int* unsigned int* int* char* char* float* double* void* int* 32 . Directivele pentru specificarea unui format sunt utilizate pentru precizarea conversiei următorului câmp citit.5.directive de specificare a formatului. Nu se face nici o operaţie de citire. întreg în notaţie octală(primul caracter 'o') sau hexa (primul caracter 'Ox' sau 'OX'). întreg fără semn în notaţie zecimală. corespunzătoare citirii de la intrarea standard. rezultatul citirii este memorat în variabila corespunzătoare din lista argumentelor funcţiei. …). care încep cu '%'. scrie în argument numărul de caractere citite până acum. Aceste funcţii. Se poate face o omisiune de afectare. Pentru citirea următorului caracter diferit de spaţiu se foloseşte %ls.…). real în notaţie virgulă flotantă. valoarea unei adrese. caracter. Caracterele pentru specificarea unui format de citire sunt date în Tabelul 8.

printf("Ati introdus:%d\t%d\t%d\n". &i1. char c1. scanf("%c%c%c". c2. char* char* Programul următor ilustrează utilizarea formatelor de intrare.s4. scanf("%4c%4c%4c". char s1[10].. scanf("%s%s%s.&c3).i2.s3[10]. &i3). &i3). scanf("%d%d%d". s1.s6)return 0.s1. s6[5].s2[10]. printf("Introduceti un text: ").i1.i3).s5. i3. printf("Introduceti trei numere intregi: ").s2.] % citeşte caracterele din intrare atât timp cât acestea aparţin mulţi-mii indicate în [ ].c2. citeşte caracterele din intrare atât cât acestea nu sunt în mulţimea indicată în [ ] după care adaugă '@0'. printf("s1=|%s|\ts2=|%s|\ts3=|%s|\n". &i2. Programul 5 #include <stdio.s5. printf("Introduceti un text: "). s2. s4.s1. printf("Introduceti un text: "). permite indicarea caracterului literal '%'.h> int main(){ int i1.s6). printf("Introduceti trei numere intregi: ").s3).c3). char s4[5]. scanf("%4s %4s %4s". &c1.i1. i2. printf("s4=|%4s|\ts5=|%4s|\ts6=|%4s|\n". c3. scanf("%4d%3d%4d". Adaugă la argument caracterul '@0' (sfârşit de şir). printf("c1= |%c|\tc2=|%c|\tc3=|%c|\n"c1. s2. s3")..s3).&c2. s4[4] =s5[4] =s6[4] ="\0". &i1. &i2. printf("s1=|%s|\ts2=|%s|\ts3=|%s|\n". printf("Ati introdus:%d\t%d\t%d\n".s2. s1.Programare_ Limbajul_C [..] [∧. s3)..i2. } Rezultatul unei execuţii a acestui program este: Introduceti trei numere intregi: 5454 -9988 0 A-ti introdus numerele: 5454 -9988 0 Introduceti trei numere intregi: 5454998 390 A-ti introdus numerele: 5454 998 390 Introduceti un text: Iata un exemplu! s1=|Iata| s2=|un| s3=|exemplu!| 33 .i3). s5[5].

Gheorghe GRIGORAŞ Introduceti un text: Iata un exemplu! s1=|Iata| s2=|un| s3=|exem| c1=|p| c2=|l| c3=|u| Introduceti un text: Iata un exemplu!: s4=|! Ia| s5=|ta u| s6=|n ex| 34 .

5. 5. 5. i ++. 5.Cap 5 INSTRUCŢIUNI DE CONTROL 5.1.3) : • • • • • tip identificator.. blocuri de instruc]iuni.9. 5. expresii..2. O expresie urmat\ de caracterul '.8. cod = printf ("%d\n". Un bloc este echivalent cu o instruc]iune. Vom trece `n revist\ `n continuare instruc]iunile de control ale limbajului C. .. j --.10. Iat\ un bloc `n C: { i = 1. Urm\toarele construc]ii sunt instruc]iuni C de tip expresii: i = 1. end din alte limbaje). instruc]iuni de control. ~n capitolul 2 am v\zut cum se construiesc expresiile `n C. 5. s [i] = t [j]. 5. j = 2. ~n general o instruc]iune se termin\ prin '.5. tip identificator = valoare.3. s [i] = t [j]. } Instruc]iunile de declarare a variabilelor (declara]iile) sunt de forma(vezi [i paragraful 2.4..6. alpha). ++ k.' este o instruc]iune `n C.'. defini]ii de func]ii. Un bloc este un [ir de instruc]iuni `ncadrat `n acolade: { [i } (care joac\ rolul de begin . Instruc]iunile if Instruc]iunea switch Instruc]iunea while Instruc]iunea do. 5. 5.7.while Instruc]iunea for Instruc]iunea break Instruc]iunea continue Instruc]iunea go to Exerci]ii Solu]ii la exerci]ii Limbajul C ofer\ urm\toarele tipuri de instruc]iuni: declara]ii. j ++.

36 . else printf("%d este cel mai mare\n". }. if ( a < b ) { a += 2. x). else a -=b.Gheorghe GRIGORAŞ 5. short. Aten]ie! ~n acest ultim exemplu este o eroare de sintax\: alternativa else nu poate fi asociat\ cu if pentru c\ `naintea sa ( dup\ } ) apare caracterul ‘. real (float sau double) sau tip pointer. int sau long). Expresia se pune obligatoriu `ntre paranteze iar partea "else instruc]iune2. Tipul expresiei de dup\ cuv=ntul rezervat if poate fi `ntreg (char. Exemple: if (x>y) x = x-y. else y = y-x. if (x>y) printf("primul numar este cel mai mare\n"). b += 1. else if (x==y) printf("numerele sunt egale\n"). Instrucţiunea if if (expresie) if ( expresie ) instruc]iune1 instruc]iune1 else instruc]iune2 Ca [i `n alte limbaje de programare aceast\ instruc]iune permite alegerea `ntre dou\ alternative. deci exemplul este interpretat astfel: if ( a == 1 ) if ( b == 2 ) printf (“ b este egal cu doi\n”). y). if ((c = getchar ( ) ) ! = EOF) putchar (c)." este facultativ\. Semantica acestei instruc]iuni este uzual\: dac\ valoarea expresiei "expresie" este nenul\ (ceea ce `nseamn\ "true") atunci se execut\ instruc]iune1 iar dac\ aceast\ valoare este nul\ ("false") se execut\ instruc]iune2 (dac\ aceasta exist\). else printf("al doilea numar este mai mare\n"). else printf (“ b nu este egal cu doi\n”).’ care reprezint\ instruc]iunea vid\! Apare [i problema ambiguit\]ii (a[a zisa problem\ “dangling else”): if ( a == 1 ) if ( b == 2 ) printf (“ b este egal cu doi\n”).1. C\rui if `i este ata[at else? Limbajul C rezolv\ problema aceasta prin ata[area lui else celui mai apropiat if. if (x>y) printf("%d este cel mai mare\n".

.. Exemplu: switch (getchar ( ) ) { case 'a': printf ("s-a citit litera a\n"). se execut\ instruc]iunile desemnate de ramura "default".. 5. Instruc]iunea switch switch(expresie){ case const1: instruc]iune1 case const2: instruc]iune2 … case constn: instruc]iunen default: instruc]iune } Instruc]iunea switch este o structur\ de control cu alegeri multiple ce `nlocuie[te o succesiune de alternative de tip if. case 'b': printf ("s-a citit litera b\n"). break. break. care poate fi de tip `ntreg. case 'c': printf ("s-a citit litera c\n"). `n cazul `n care exist\ pe una din ramuri alte instruc]iuni de control. break. break poate lipsi (vezi exemplul de la insrtuc]iunea for). break.2. dac\ aceasta exist\. default: printf ("s-a citit altceva decat a.Programare_ Limbajul_C else printf (“ b nu este egal cu doi\n”). } ~n acest exemplu. 37 . cons2. Aceasta permite execu]ia unei anumite ramuri `n func]ie de valoarea expresiei "expresie" din parantez\. caracter sau enumerare. dac\ valoarea sa este const2 atunci se execut\ instruc]iune2 [i urm\toarele p=n\ la "break" etc. pe fiecare ramur\ s-a folosit instruc]iunea break. dac\ expresia nu are nici una din valorile indicate prin cons1. . Cazul default este facultativ. b sau c\n"). Dac\ expresia are valoarea const1 atunci se execut\ instruc]iune1 [i toate cele ce urmeaz\ dup\ aceasta p=n\ la `nt=lnirea unei instruc]iuni "break". Se `n]elege c\.

%d spatii si %d alte caractere. while ((c = getchar( )) != '\n') { switch (c) { case 'a': case 'A': case 'e': case 'E': case 'i': case 'I': case 'o': case 'O': case 'u': case 'U': nvocale++.Gheorghe GRIGORAŞ 5. Instrucţiunea while while(expresie) instruc]iune Expresia "expresie".h> int main (void){ int nvocale. } Programul urm\tor ilustreaz\ utilizarea instruc]iunii while [i a instruc]iunii switch. n++ } int x. Programul 6 # include <stdio. while ((c = getchar( )) != EOF){ putchar (c). Dup\ execu]ia acestei instruc]iuni se face din nou evaluarea expresiei indicate `n while [i se repet\ execu]ia p=n\ c=nd evaluarea expresiei returneaz\ o valoare nul\. ce trebuie pus\ `ntre paranteze. y. while (x!=y) { if (x>y) x = x-y. binen]eles. printf ("Introduceti un text\n -->"). este evaluat\ [i dac\ aceasta nu este nul\.nspatii. else y = y-x. nvocale = naltele = nspatii = 0. Exemplu: int c. nspatii.3. default: naltele++. case ' ': case '\t': nspatii++. se execut\ "instruc]iune" (care poate fi. Acest program analizeaz\ un text [i num\r\ vocalele. un bloc). naltele.\n". n = 0. 38 . spa]iile goale [i restul caracterelor din acesta.naltele). } } printf("In text sunt %d vocale. break. break. char c.nvocale.

c = getchar ( ) while (c!= '\n') { c = getchar ( ). while do instruc]iune while(expresie). "corpul" instruc]iunii do. c.4.. int n = 1.. Instrucţiunea for for (expr1. A[adar `n cazul do. Spre deosebire de instruc]iunea while. do { c = getchar ( ).5 spatii si 13 alte caractere. 39 . "instruc]iune" se execut\ m\car o dat\ pe c=nd `n cazul while. c. 5. printf ("Linia contine %d caractere \n". n-1). printf ("Linia contine %d caractere\n".while (adic\ "instruc]iune") se execut\ la intrarea `n aceast\ bucl\ dup\ care se testeaz\ condi]ia "expresie": dac\ aceasta are valoare nenul\ se execut\ din nou "instruc]iune" etc.. expr2.. } Rezultatul unei execu]ii: Introduceti un text: --> Iata un text pentru test ! In text sunt 8 vocale. n++. expr3) instruc]iune Semantica acestei instruc]iuni poate fi descris\ `n dou\ moduri: 1. dac\ "expresie" este evaluat\ prima dat\ la zero. } while (c!= '\n'). Instructiunea do . • instruc]iunea expr3 se execut\ la fiecare sf=r[it de bucl\. n-1).. n++ }. Exemplu: int n = 0.5. • se execut\ (o singur\ dat\) expr1 [i se intr\ `n bucl\ (execu]ia de n ≥0 a instruc]iunii "instruc]iune").Programare_ Limbajul_C return 0.while. Execu]ia se termin\ atunci c=nd "expresie" are valoarea nul\. "instruc]iune" nu se execut\.. • expresia expr2 se evalueaz\ [i se testeaz\ la fiecare `nceput de bucl\: dac\ este adev\rat\ atunci se execut\ "instruc]iune" altfel bucla se termin\. Se constat\ u[or c\ cele dou\ secven]e de program sunt echivalente. 5.

S\ observ\m c\ ini]ializarea lui i s-a f\cut `n afara instruc]iunii for ! • Suprimarea expresiei de control: for( expr . . for( .) din care lipse[te prima instruc]iune (expr1. Singura modalitate de a ie[i din aceasta este utilizarea instruc]iunii break. expr3) instruc]iune Aceasta este o bucl\ infinit\. c = getchar ( ). expr2 sau expr3 sau prin suprimarea corpului ("instruc]iune"): • Suprimarea ini]ializ\rii. Instruc]iunea este echivalent\ cu secven]a: expr1. i). expr2 .){ putchar (c) i++ } printf ("numarul de caractere: %d\n". i).(c = getchar( )) != '\0'. . i++) putchar (c). i++) if (c == '\n') break.) Exemplu: i = 0. • Suprimarea expresiei finale: for( expr1 . Exemplu: for (i = 0.Gheorghe GRIGORAŞ 2. printf("numarul de caractere:%d\n". while (expr2){ instruc]iune expr3. } Instruc]iunea poate fi folosit\ [i prin suprimarea uneia dintre expr1. 40 . (c = getchar( )) != '\0'. ) instruc]iune Exemplu: for (i = 0. expr2 . expr3) instruc]iune Aceasta este echivalent\ cu secven]a dat\ mai sus (2. for(.

break. j++) { j* = 1. i++). if ( j >= 75. expr3 ) . Iat\ c=teva exemple de utilizare a acestei instruc]iuni (vezi [i programul de la sf=r[itul paragrafului 5. while ( ( c = getchar( )) != EOF) { sum++. sum). for (j = sum. Instrucţiunea break Instruc]iunea break permite ie[irea dintr-o bucl\ (for. 5. expr2 . i). ) instruc]iune Exemplu: i=0 for (. ~n acest prim exemplu. instruc]iunea break permite ie[irea din bucla while dup\ citirea a 50 de caractere [i nu la `nt=lnirea caracterului EOF.5. do) sau dintr-o instruc]iune cu alegeri multiple (switch).6.5) break. } printf ("Total: %d". while ( ( c = getchar( ))!= EOF) { sum++. Exemplu: for (i = 0. sum <= 25. while. expr2 .3): 1. } } printf ("Iesire din bucla while\n"). if (sum>=50) { printf ("50\n"). getchar( )!= '\n'. 2. } 41 . (c = getchar( )) != '\0'.Programare_ Limbajul_C • Suprimarea ini]ializ\rii [i a expresiei finale: for( . • Suprimarea corpului buclei: for( expr1 . { putchar (c) i++ } printf ("numarul de caractere: %d\n".

Gheorghe GRIGORAŞ ~n acest caz instruc]iunea break permite ie[irea din bucla for. 42 . j < m.i. Este recomandat s\ se evite folosirea instruc]iunii go to (a[a cer principiile program\rii structurate) dar uneori este util\. i < n && ! gasit. Iat\ un exemplu: int numar.a[i]). for (numar = 1. suma). gasit: printf (" a[%d]=b[%d]=%d\n". Etichetele sunt nume ce se pun `n fa]a instruc]iunilor ]int\ urmate de ":".i. Instrucţiunea continue Instruc]iunea continue ignor\ toate instruc]iunile ce urmeaz\ dup\ ea. numar++) { if (numar % 5 == 0) continue. Instrucţiunea go to Instruc]iunea go to provoac\ saltul necondi]ionat la o etichet\. .8. int gasit = 0. numar <= 100. i++) for (j=0. j < m &&! gasit.j. for (i = 0. ~n exemplul urm\tor se ilustreaz\ folosirea instruc]iunii go to [i modul cum ea poate fi evitat\: for (i = 0. } print ("Suma este:%d\n". p=n\ la sf=r[itul buclei `n care se afl\.j. go to eticheta . Se observ\ c\ prin continue se evit\ ad\ugarea la suma a numerelor multiple de 5. 5.7. . printf("Tablourile nu au elemente comune\ n").a [i]). suma++ = numar. j++) if (a [i] == b [j] ) go to gasit. i++) for (j = 0. . 5. ea provoac\ trecerea la urm\toarea itera]ie. else printf ("Tablourile nu au elemente comune \n"). suma = 0. j++) gasit = (a [i] == b [j]). `n cuprinsul acelea[i func]ii. i < n. if (gasit) printf (" a[%d]= b[%d]= %d\n".

itera]ia se opre[te dac\ se cite[te un caracter ce nu este cifr\ hexazecimal\ [i. fact = 1. printf ("Introduceti un numar natural ->"). i < = n. 2. ~n bucla de citire. Ultima linie va con]ine suma sumelor. 3. 43 . Conversie Scrie]i un program care cite[te un num\r hexazecimal (ca o succesiune de caractere). 5. Exerciţii jgjj 1. Se va utiliza o itera]ie pentru citirea caracter cu caracter a num\rului. pe m\sur\ ce se citesc cifrele hexazecimale se face conversia `n zecimal.h> int main (void) { int n.9.calculul factorialului acestui num\r (iterativ). Programul va trebui completat cu un test pentru a controla valoarea citit\ [i cu un test pentru a verifica dac\ rezultatul calculului nu dep\[e[te capacitatea de reprezentare a unui num\r `ntreg. aliniat\ la sf=r[it de linie. Numerele n [i l se definesc ca valori constante.Programare_ Limbajul_C 5.citirea unui num\r natural (dat de utilizator). se va face apel la o func]ie ce num\r\ bi]ii 1. . i++) fact * = i. /* Calculul lui n! */ # include <stdio. ad\ug=nd la sf=r[itul liniei suma lor. Calculul factorialului Iat\ o solu]ia incomplet\ a problemei. scanf ("%d". 4. for (i = 2. Calculul factorialului. Scrie]i dou\ variante ale programului: a) programul con]ine doar func]ia principal\ main ( ) b) func]ia principal\ main face apel la o func]ie de conversie a unui caracter reprezent=nd o cifr\ hexazecimal\ `n valoarea sa zecimal\: int conversie (char x).10. Scrie]i un program care s\ realizeze urm\toarele: . i. . fact. Prezentare de date Scrie]i un program care cite[te n valori `ntregi [i le afi[eaz\ c=te l pe fiecare linie. Soluţii la exerciţii 1. Numărarea biţilor 1 într-un număr Scrie]i un program care cite[te 10 numere `ntregi [i pentru fiecare din acestea calculeaz\ num\rul bi]ilor ce au valoarea 1. verific\ validitatea sa [i efectueaz\ conversia `n zecimal. &n).afi[area rezultaului.

return 0. } b) /*Citirea unui numar hexa si conversia sa in zecimal*/ # include <stdio.'0'). c = getchar ( ) . while (( c>= '0') && (c<='9')|| (c>= 'a') && (c<='f')|| (c>= 'A') && (c<='F') { if ((c>= '0') && (c<='9')) numar = numar*16 + (c . c = getchar ( ) . char c. } 2.h> int conversie (char x){ return (x>= '0') && ( x<= '9') ? x . } int main (void){ int numar = 0. p\str=nd valoarea cumulat\ a num\rului zecimal ob]inut. c = getchar ( ).Gheorghe GRIGORAŞ printf (" %d ! = %d\". fact). return 0.'0': ((x>='a')&&(x<='f')?x-'a':x-'A')+10.h> int main (void){ int numar = 0. se converte[te `n valoare `ntreag\. printf (" Introduceti un numar hexa ->"). else if ((c>= 'a') && (c<='f')) numar = numar*16 + (c . Dac\ este o astfel de cifr\. printf (" Introduceti un numar hexa ->").'a' + 10). while (( c>= '0') && (c<='9')|| 44 . } printf("Conversia zecimala :%d\n". n. Prima solu]ie face conversie `n func]ia main ( ) iar a doua solu]ie folose[te o func]ie de conversie. else numar = numar*16 + (c . Conversie Vom construi o bucl\ while care se execut\ at=ta timp c=t ultimul caracter citit este o cifr\ hexazecimal\: 0-9 sau a-f sau A-F. a) /*Citirea unui numar hexa si conversia sa in zecimal*/ # include <stdio. char c.'A' + 10). numar).

} printf ("Conversia zecimala: %d\n". transmiterea parametrului se face prin valoare. return 0. } return 0. se poate a[adar utiliza x ca variabil\ de lucru. i++) { printf ("Introduceti o valoare intreaga: "). Prezentare de date /* Se citesc n intregi si se afiseaza cate l pe **linie impreuna cu suma acestora la sfarsit de **linie. la st=nga se adaug\ un zero. } int numarbit(int x){ int n = 0. numarbit(val)). } 3. i < 10.Ultima linie contine suma sumelor */ # include <stdio. printf ("Numarul bitilor 1 este: %d\n". Numărarea biţilor 1 într-un număr Determinarea bi]ilor 1 se face prin decalaj succesiv [i testarea bitului. } ~n func]ia numarbit.Programare_ Limbajul_C (c>= 'a') && (c<='f ')|| (c>= 'A') && (c<='F') { numar = numar*16 + conversie (c). for (i = 0. x >>=1. const l = 3. numar). while (x!=0) { if (x & 01) n++. } return n. 4.h> int numarbit(int). int val. Prin instruc]iunea x >>=1 se decaleaz\ bi]ii lui x cu o pozi]ie la dreapta. int main (void) { int i.h> const n = 10. int main (void){ 45 . /* Numararea bitilor 1 din reprezentarea binara a unui numar intreg */ # include <stdio. scanf ("%d". &val). c = getchar ( ) .

/* suma sumelor par]iale */ nt. for (i = nl. for (nt = 0. printf ("%6d". /*numarul total de intregi */ printf ("Introduceti%d numere intregi". if (nl == l ) { printf (" %6d\n". sumap = 0.Gheorghe GRIGORAŞ int val. suma p+= val. return 0 . } 46 . } } if (nl! = 0) { /*ultima linie este incompleta: se **completeaza cu spatii*/ int i. /*ultima valoare intreaga citita */ sumap=0. suma += sumap. ++nl. printf ("%d\n". i < l. i < l. nl = 0. nt++) { scanf ("%d". &val). nt < n. for (i = 0. n). sumap). i++) printf (" "). sumap). } /* alinierea sumei totale pe ultima linie */ int i. suma += sumap./*numarul intregilor pe linie */ suma=0. i++) printf (" "). /*suma din linia curenta*/ nl=0. val). printf ("%6d\n". suma).

8. Pointerii au tip : aceasta `nseamn\ c\ un pointer nu poate fi folosit dec=t pentru a con]ine adrese de variabile de un singur tip. permite derefen]ierea unui pointer.6. dereferen]iere.7. Pointeri tip *identificator. x = *pi ⇔ x = i.9.2. pi = &i. 6.1. 6. . 6. furniz=nd valoarea variabilei pointate de acesta: int x. chiar periculoas\ am spune: acesta permite citirea sau scrierea `n orice zon\ de memorie.3. 6.4. indirectare.11.10. Operatorul unar "*". 6. 6.Cap 6 TABLOURI ŞI POINTERI 6. De exemplu. 6. prin declara]iile: int *pi. aplicat unei variabile. char *pc. 6. Utilizarea unui pointer care este ini]ializat gre[it este o eroare des `nt=lnit\ `n programare [i din p\cate consecin]ele sunt imprevizibile. Un pointer este o variabil\ ce con]ine adresa unei alte variabile.12. 6. 6. permite ob]inerea adresei acesteia: int i. Operatorul unar "&" numit operator de referen]iere sau adresare. Utilizarea operatorului "*" este destul de delicat\.1.5. 6. se specific\ faptul c\ pi este un pointer la o variabil\ de tip `ntreg iar pc un pointer la o variabil\ de tip "char". Pointeri Tablouri cu o dimensiune Rela]ia `ntre pointeri [i tablouri Opera]ii aritmetice cu pointeri {iruri de caractere Tablouri cu mai multe dimensiuni Tablouri de pointeri Pointeri [i alocarea memoriei Operatorul sizeof Pointeri c\tre func]ii Exerci]ii Solu]ii 6.

trebuie transmis\ func]iei adresa variabilei iar `n corpul func]iei s\ se foloseasc\ operatorul de dereferen]iere. Iniţializarea unui tablou Ini]ializarea unui tablou se face prin semnul "#" dup\ declara]ia acestuia urmat de o list\ de valori ini]iale. A[a cum s-a precizat la capitolul "Func]ii". int *q){ int temp. Adresa primului element (cel de indice 0) este [i adresa tabloului iar celelalte elemente se raporteaz\ la acesta. a = b. 6. schimbare_corecta (&x. int vector[10]. Tablouri cu o dimensiune tip nume[dimensiune]. temp = *p. y).y (actuale) pentru c\ func]ia lucreaz\ cu variabilele ei locale a [i b. Forma "clasic\" a func]iei. Dimensiunea este o constant\ `ntreag\ [i specific\ num\rul elementelor tabloului. cele 10 elemente ale tabloului vector sunt: vector[0]. &y).2.1. Dac\ se dore[te modificarea unui parametru formal. *p = *q.numit\ expresie indice .) nu are nici un efect asupra variabilelor x. y = 2. este: void schimbare (int a. *q = temp. A[adar. vector[9] La declararea unui tablou se aloc\ o zon\ de memorie contigu\ care s\ stocheze toate elementele tabloului. 6.1. define[te un tablou cu numele "vector" care are 10 elemente de acela[i tip. Declaraţia int vector[10]. } Apelul corespunz\tor este: int x = 1. separate prin virgule.care este un identificator precum [i dimensiunea sa.2.…. b = temp.2. 6. 48 . fiecare din acestea putând fi accesibilă. int b) { int temp = a. Referenţierea unui element al tabloului Elementele unui tablou pot fi accesate prin numele tabloului urmat de o expresie `ntre paranteze p\trate . Primul element al tabloului este cel de indice 0 iar ultimul este cel de indice dimensiune -1. incorect\ (semantic) `n limbaj C.Gheorghe GRIGORAŞ O aplica]ie important\ privind utilizarea pointerilor este transferul prin referin]\ al parametrilor unei func]ii. Varianta corect\ este: void schimbare_corecta (int *p. dimensiune. } Un apel al acestei func]ii (prin schimbare (x. care se `nchid `ntre acolade.care trebuie s\ aib\ valoarea `ntre 0 [i dimensiune . o declara]ie de tablou cu o dimensiune con]ine tipul tabloului (tip). vector[1]. numele tabloului (nume) .2. Exemplul clasic pentru acest procedeu este acela al func]iei de interschimbare a dou\ variabile. `ntreg. Un tablou este o colec]ie de elemente(date) de acela[i tip. ~n declara]ia de mai sus. `n limbajul C transferul implicit al parametrilor este prin valoare.

Ini]ializarea unui tablou se poate face [i prin citirea succesiv\ a tuturor elementelor sale: int i. 4}. Spre exemplu int a[10] = {5. 2. 2 0 5. 'f'}.1] = 'e'. 'f'... este echivalent\ cu: char s[6] = {'a'.2 3 4 0 ~n cazul tablourilor de caractere. char tab[marime]. Tabloul va avea structura: 'a' 'b' 'b' 'd' 'd' tab[marime . 4. }. are ca efect crearea tabloului: 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 ~n cazul unui tablou care se ini]ializeaz\. 'd'. atunci celelalte valori se ini]ializeaz\ cu zero. poate fi omis\ dimensiunea. # define marime 5.2. este echivalent\ cu: char s[ ] = {'a'. iar declara]ia: char s[ ] = "abcdef" . 'b'. 'c'. 'c'. aceasta se determin\ de c\tre compilator: float x[ ] = {2. acest caracter noteaz\ sf=r[itul [irului( vezi paragraful 6. declara]ia: char s[6] = "abcdef" . . 'b'. De notat c\ `n cazul sirurilor de caractere ce se memoreaz\ `ntr-un tablou. tab[marime/2] = 'c'. 2. 3. 'c'. 0}. 49 . tab[3] = tab[4] = 'd'. tab[0] = 'a'. Dupa aceste transformari structura sa va fi: 'a' 'b' 'c' 'd' 'e' Dac\ lista de valori ini]iale (dat\ dup\ declara]ie) cuprinde mai pu]ine elemente dec=t dimensiunea declarat\ a tabloului.Programare_ Limbajul_C tip nume[dim] = { valoare_1. valoare_2. 'e'. 5. 0. ultimul element al tabloului este caracterul ‘\0’.5). '\o'}. 'd'. char s[4] = {'a'. 1}. 2. int a[4] = {1. ini]ializarea se poate face [i cu [iruri de caractere incluse `ntre ghilimele. 3. 'b'. tab[1] = tab[2] = 'b'. '\0'}. Exemple: 1. 'e'. 3.

Gheorghe GRIGORAŞ

float x [20]; for (i=0; i < 20; i++) { scanf (" %f", &x[i]); } Este de remarcat faptul c\ nu se face nici o verificare a limitelor unui tablou atunci c=nd se acceseaz\ un element al s\u. Spre exemplu dac\ se declar\ int a[3], b[3], c[3]; [i alocarea se face astfel: a[0] a[1] a[2] b[0] b[1] b[2] c[0] c[1] c[2] atunci expresiile a[4], b[1], c[-2], sunt echivalente, `n sensul c\ ele reprezint\ adresa aceleia[i zone de memorie.

6.3. Relaţia între pointeri şi tablouri
S\ consider\m urm\toarea secven]\: int tab[10]; int *pa; pa = &tab[0]; Ultima instruc]iune asigneaz\ variabilei pointer pa adresa primului element al tabloului tab. Nota]ia "*pa" este echivalent\ cu nota]ia tab[0] iar nota]ia "*(pa+1)" este echivalent\ cu nota]ia tab[1]. A[adar, `n general "*(pa+i)" este totuna cu tab[i]. Urm\toarele secven]e for sunt echivalente: for ( i = 0; i < 10; i++) tab[i] = 100; for ( i = 0, pa = &tab[0]; i < 10; i++) *(pa+i) = 100; for ( i = 0, pa = &tab[0]; i < 10; i++) *(pa++) = 100;

~n limbajul C, numele unui tablou poate fi utilizat ca pointer (constant) la adresa de `nceput a tabloului. De aceea, cu declara]iile de mai sus, este perfect valid\ asignarea pa = tab; care este echivalent\ cu "pa=&tab[0];". Nu sunt valide (e lesne de dedus) expresiile: tab = pa; sau tab ++; A[adar se poate scrie [i: for ( i = 0, pa = tab; i < 10; i++, pa++) *pa = 100; ~n rezumat, echivalen]a `ntre elementele unui tablou [i numele s\u se exprim\ prin:
tablou[i] *(tablou + i) &tablou[i] tablou + i

50

Programare_ Limbajul_C

6.4. Operaţii aritmetice cu pointeri
Opera]iile aritmetice permise asupra pointerilor sunt adunarea/ sc\derea unei constante, incrementarea/decrementarea (^^, --) [i sc\derea a doi pointeri de acela[i tip. Trebuie precizat `ns\ c\ unitatea care intr\ `n discu]ie nu este octetul ci adresa obiectului pointat. S\ urm\rim urm\torul exemplu: float ftablou[10]; float *pf = ftablou; pf++; ~n acest exemplu, dup\ incrementare, pf pointeaz\ la cel de-al doilea element al tabloului ftablou. Iat\ [i alte exemple: `n partea st=ng\ se descrie o expresie `n care apar pointeri iar `n dreapta expresia echivalent\ `n termenii tabloului. Nota]ia pointer ptr = tablou ptr1 = ptr + 5 ptr + i ptr + 4 ptr - 3 ptr1 - ptr ptr ++ Nota]ia tablou i=0 i=i+5 tablou [i] tablou [4] tablou [-3] j-i i ++

6.5. Şiruri de caractere
~n limbajul C, nu exist\ un tip de baz\ pentru [iruri (lan]uri) de caractere. Pentru a reprezenta un [ir de caractere, se utilizeaz\ tablourile de caractere. Prin conven]ie, ultimul caracter dintr-un astfel de lan] este caracterul NULL (' @0'). Tabloul de caractere (pe care-l numim mesaj): 's' 'a' 'l' 'u' 't' '!' ' @o' poate fi declarat prin una din urm\toarele trei instruc]iuni: char mesaj[7] = {'s','a','l','u','t','!', '\o'}; char mesaj[7] = "salut!"; char mesaj[ ] = "salut!"; Citirea respectiv tip\rirea acestui [ir se face prin instruc]iunile: scanf("%s", mesaj); printf("%s", mesaj); scanf("%s", &mesaj[0]); printf("%s", mesaj[0]); Exist\ o bibliotec\ de func]ii standard pentru manipularea [irurilor de caractere care se prezint\ `n anex\.

6.6. Tablouri cu mai multe dimensiuni
Declararea unui tablou cu N dimensiuni se face prin:
tip nume[dim_1][dim_2]...[dim_n];

~n aceast\ declara]ie, dim_1, dim_2, ..., dim_n trebuie s\ fie constante. Un tablou declarat `n acest mod se compune din dim_1*dim_2*...*dim_n elemente de acela[i tip (declarat) stocate `ntr-o zon\ contigu\ de memorie.
51

Gheorghe GRIGORAŞ

Pentru a accesa un element dintr-un tablou exist\ mai multe moduri de notare, `n concordan]\ cu modul de stocare a elementelor tabloului `n memorie. Iat\ de exemplu o declara]ie a unui tablou cu dou\ dimensiuni de valori 3 respectiv 4 (a[adar o matrice cu 3 linii [i 4 coloane). int t[3][4]; O prim\ viziune a reprezent\rii acestuia `n memorie este cea natural\ a unei matrice: t [0][0] t [0][1] t [0][2] t [0][3] t [1][0] t [1][1] t [1][2] t [1][3] t [2][0] t [2][1] t [2][2] t [2][3] Elementeul ha[urat din acest tablou se referen]iaz\ prin t[1][2] (este elementul de pe linia 2 [i coloana 3 din matrice, datorit\ numerot\rii indicilor de la 0). O alt\ viziune (acceptat\ de C) a acestui tablou este aceea a unui tablou cu o singur\ dimensiune `n care fiecare element este la r=ndul s\u un tablou cu o dimensiune: t t[0] t[1] t[2] t [0][0] t [1][0] t [2][0] t [0][1] t [1][1] t [2][1] t [0][2] t [1][2] t [2][2] t [0][3] t [1][3] t [2][3]

Elementul t[1] reprezint\ un tablou cu o dimensiune iar elementul ha[urat este referen]iat prin *(t[1]+3). ~n sf=r[it a treia viziune a tabloului este aceea a unei succesiuni de elemente dispuse `ntr-o zon\ contigu\: t [0][0] t [0][1] t [0][2] t [0][3] t [1][0] t [1][1] t [1][2] t [1][3]

t [2][0] t [2][1] t [2][2] t [2][3] Elementul ha[urat (acela[i ca [i `n cazurile anterioare) se referen]iaz\ prin: *( *t + 6) sau prin nota]ia echivalent\: *( &( t[0][0] + 6)) S\ not\m c\ `n acest caz t este de tip pointer de pointer de `ntregi (dubl\ adresare indirect\). O problem\ important\ relativ la tablourile cu mai multe dimensiuni este cea a ini]ializ\rii acestora. A[a cum referen]ierea unui element al tabloului poate fi f\cut\ `n mai multe moduri, [i ini]ializarea unui tablou se poate face `n moduri diferite (sintactic vorbind). S\ exemplific\m aceste moduri cu referiri la acela[i tablou pe care l-am reprezentat mai sus, t[3][4]: • ini]ializarea prin enumerarea tuturor elementelor tabloului ( `n ordinea liniilor dac\-i vorba de matrice): int t[3][4] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}; • ini]ializarea fiec\rei dimensiuni de tablou, separat: int t[3][4] ={{1, 2, 3, 4},{5, 6, 7, 8},
52

"marti". "miercuri". for (i = 0. int n){ int i. "joi". 11. zi[0] 'l' 'u' 'n' 'i' zi[1] 'm' 'a' 'r' 't' 'i' zi[2] 'm' 'i' 'e' 'r' 'c' 'u' 'r' 'i' zi[3] 'j' 'o' 'i' zi[4] 'v' 'i' 'n' 'e' 'r' 'i' zi[5] 's' 'a' 'm ' 'b' 'a' 't' 'a' zi[6] 'd' 'u' 'm ' 'i' 'n' 'i' 'c' 'a' S\ consider\m un tablou de pointeri de tip char. cu numele tabp. i < n. 12} }.{5. i++) if (tabp [i] != NULL) printf ( "%s\n". tabp [i+1]) > 0) { 53 . t [1][0] cu 5 iar t [1][1] cu 6. 10. sortat = 0. } Apelul acestei func]ii pentru scrierea zilelor s\pt\m=nii este: scrie (zi. tabp[i] ). S\ mai d\m un exemplu de func]ie care sorteaz\ lexicografic (alfabetic) [irurile pointate de tabp: void sortare (char* tabp[ ]. for (i = 0.7. "duminica"). 7). while (! sortat) { sortat = 1. Iat\ cum se declar\ un tablou de pointeri cu 7 componente ce se ini]ializeaz\ cu adresele [irurilor constante ce reprezint\ numele zilelor dintr-o s\pt\m=n\. }. Un tablou unidimensional de pointeri corespunde la un tablou (cu dou\ dimensiuni) de elemente de tipul pointat. int n) { int i. 6}}. pot intra `n componen]a unui tablou. "sambata". i++) if (strcmp (tabp [i].Programare_ Limbajul_C {9. Astfel t [0][0] va fi ini]ializat cu 1. 6. restul elementelor sunt ini]ializate cu zero. O func]ie care s\ afi[eze toate [irurile de caractere (pointate de tabp) la un singur apel ar putea ar\ta astfel: void scrie(char *tabp [ ]. char *zi[7] = {"luni". char *temp. "vineri". i < n-1. Tablouri de pointeri Pointerii fiind variabile. • ini]ializarea numai a unor elemente din tablou: int t[3][4] = {{1}.

Gheorghe GRIGORAŞ

temp =tabp [i]; tabp [i] = tabp [i+1]; tabp [i+1] = temp; sortat = 0; } } } Apelul pentru sortarea alfabetic\ a zilelor s\pt\m=nii este sortare(zi, 7); ~n corpul func]iei sortare s-a folosit un apel la func]ia strcmp care compar\ 2 [iruri de caractere s1 [i s2; rezultatul este negativ dac\ s1 < s2, pozitiv dac\ s1 > s2 [i zero dac\ s1 # s2.

6.8. Pointeri şi alocarea memoriei
Printre func]iile de alocare a memoriei (vezi Anexa ), "maloc" [i "free" joac\ un rol important pentru c\ ele permit alocarea / dealocarea `n mod dinamic a spa]iului din memorie. Acest spa]iu este posibil de accesat cu ajutorul variabilelor de tip pointer. # include <stdlib.h> void *malloc (size_t dim); void free(void *ptr); Alocarea dinamic\ a memoriei este deosebit de util\ at=ta timp c=t programatorul folose[te structuri de date pentru care nu [tie dimensiunea la scrierea programului. ~n cursul execu]iei programul poate aloca memorie `n limitele impuse de sistem. Func]ia malloc are ca argument num\rul de octe]i dori]i a fi aloca]i [i `ntoarce ca rezultat un pointer c\tre zona de memorie liber\ alocat\ de sistem. Pointerul returnat este de tip "void" ce corespunde unui pointer la o variabil\ de tip oarecare. Pentru specificarea m\rimii unui tip particular, se poate utiliza operatorul "sizeof" (vezi sec]iunea urm\toare). Dac\ nu mai este memorie disponibil\ (nu se poate face alocarea) func]ia malloc returneaz\ valoarea NULL. Iat\ un exemplu: char *tampon; element *ptr; /*presupunem ca tipul element este definit undeva */ -------tampon = malloc(512); /* s-a alocat o memorie tampon de 512 caractere*/ ptr = malloc(32*sizeof(element)); /*s-a alocat o zona de 32 de "elemente"*/ if ((tampon == NULL || ptr == NULL)) { printf ("Alocare imposibila ! \n"); ... ... Func]ia "free" permite dealocarea spa]iului de memorie alocat `n prealabil de malloc. De pild\, dup\ utilizarea memoriei tampon [i ptr (`n exemplul de mai sus) se scrie (`n program) free (tampon); free (((char*)ptr);

54

Programare_ Limbajul_C

6.9. Operatorul “sizeof”
sizeof expresie; sizeof(tip);

Operatorul “sizeof” ofer\ dimensiunea `n octe]i a tipului expresiei considerate(tipului respectiv). Dac\ se aplic\ unui tablou, operatorul sizeof ofer\ dimensiunea `n octe]i a memoriei ocupat\ de `ntreg tabloul. Pentru a ob]ine num\rul elementelor tabloului t se utilizeaz\ expresia “sizeof t” sau “sizeof t[0]”. S\ not\m `n acela[i timp c\, atunci c=nd este parametrul unei func]ii, un tablou este considerat ca [i un pointer; prin urmare operatorul sizeof nu ofer\ dimensiunea memoriei ocupat\ de tablou ci dimensiunea tipului pointer. Acest lucru se ilustreaz\ `n exemplul urm\tor: double tab [100]; void f(double[ ]); /*declaratia este echivalenta cu void f(double*)*/ int main( ){ int i = sizeof tab; /* i este initializat cu 100 * sizeof(double)*/ f(tab); ... } void f(double t[ ]){ int i = sizeof t; /* i este initializat cu sizeof(double)*/ } Pentru a ob]ine dimensiunea memoriei ocupat\ de un tip anume se folose[te: sizeof(tip); De aceast\ dat\ parantezele sunt obligatorii. Apelul sizeof(long); ofer\ num\rul de octe]i utiliza]i pentru a memora un `ntreg “long” (este incorect a scrie sizeof long).

6.10. Pointeri către funcţii
O func]ie are un nume care este identificator dar acesta nu constituie o variabil\ `n C. Este posibil, pe de alt\ parte, de a defini o variabil\ de tip pointer c\tre o func]ie. Declara]ia unui pointer la o func]ie este de forma:
tip(*nume)(lista_arg);

tip: este tipul returnat de func]ia pointat\; nume: este identificatorul pointerului la func]ie; lista_arg : este lista argumentelor func]iei pointate. De exemplu declara]ia: char *(*p)(char*,const char*); precizeaz\ c\ p este un pointer la o func]ie de tip char* (pointer la tipul char), are doi parametri, unul de tip char*, cel\lalt de tipul const char*. Este important a se pune “*nume” `n parantez\ deoarece declara]ia “tip *nume (lista_parametri)” precizeaaz\ c\ nume este o func]ie de tip “tip*”.

55

Gheorghe GRIGORAŞ

Un exemplu de utilizare a tipului pointer la o func]ie este func]ia de comparare “cmp” ce apare ca argument la func]ia de sortare “qsort” (vezi anexa ): void qsort(const void* baza, size_t n, size_n t, int(*cmp)(const void* val1, const void* val2)) Func]ia qsort este o func]ie de sortare general\ care permite sortarea unui tablou de elemente de tip oarecare(baza) prin specificarea unei func]ii de comparare. Iat\ un program ce utilizeaz\ func]ia qsort : # include <stdio.h> # include <stdlib.h> # include <string.h> enum {n_max = 10}; int tab_int[n_max]; /* tab_int este tabloul ce contine lungimile liniilor **ce trebuie sortat */ char* tab_nume[n_max] = { "Ionescu Ion", "Constantin Vasile", "Ion Gheorghe", "Constantin Mircea", "Constantinescu Ioana", "Vasiliu Catalina", "Vasilescu Maria", "Constantiniu Calin", "Vasile Radu", "Vasilescu Cristi" }; /* tab_nume este tabloul ce trebuie ordonat **lexicografic */ /* se definesc functiile de comparatie */ int comp_int (const void* n1, const void* n2) { return(*(int*)n1- *(int*)n2); } int comp_nume (const void* p1, const void* p2) { return(strcmp(*(char**)p1,*(char**)p2)); } int main(void) { int i; printf("Lista initiala de nume : \n"); for(i = 0; i < n_max; i++) printf("%2d: %s\n",i,tab_nume[i]); for (i = 0, i < n_max; i++) tab_int[i] = strlen(tab_nume[i]); qsort(tab_int, n_max, sizeof(int), comp_int); qsort(tab_nume,n_max,sizeof(char*),comp_nume); printf("Lungimile numelor sortate:\n"); for(i = 0; i < n_max ; i++) printf("%2d: %d\n",i,tab_int[i]); printf("Nume ordonate lexicografic: \n"); for(i = 0; i < n_max; i++) printf("%2d: %s\n",i,tab_nume[i]); return 0; }
56

} char *strcmp(const char *s1. dac\ s1 = s2 se returneaz\ 0 [i dac\ s1 > s2 se returneaz\ o valoare pozitiv\. Exerciţii 1. Implementarea func]iilor de la a) la d) se poate face folosind nota]ia tablou sau aritmetica pointerilor. Dac\ are loc rela]ia s1 < s2. `n C. return s1[i] . [irurile de caractere sunt memorate `n tablouri `n care ultimul element este un delimitator de sf=r[it de [ir: caracterul NULL(‘\0’). while((s1[i] == s2[i] && (s1[i] != '\0')) i++. } 57 . } char *strcat(char *dest. return -. c) char* strcat(char* dest. const char *sursa){ int i = 0. } char *strcpy(char* dest. int strlen(const char *s){ int i = 0. b) char* strcpy(char* dest.11. const char* s2) : func]ie ce compar\ [irurile s1 [i s2 conform ordinii lexicografice. ~n anex\ sunt date func]iile din biblioteca standard care se aplic\ [irurilor de caractere.const char* sursa) : func]ie ce copie [irul sursa `n [irul dest [i returneaz\ dest.i .Programare_ Limbajul_C 6. Soluţii 1. d) int strcmp(const char* s1. se returneaz\ o valoare negativ\. *dest = '\0'. return dest.const char* sursa): func]ie ce concateneaz\ [irul sursa la sf=r[itul [irului dest [i returneaz\ valoarea lui dest. const char *sursa){ while(*dest != '\0') dest++. while(s[i++] != '\0') . S\ se scrie programe C care s\ implementeze func]iile: a) int strlen(const char*s) : func]ie ce returneaz\ dimensiunea [irului s. while(sursa[i] != '\0') { dest[i] = sursa[i]. 6.12. i++ } dest[i] = '\0'. A[a cum s-a mai precizat. return dest. while(*scr != '\0') *dest++ = *src++.s2[i]. const char *s2){ int i = 0.

Gheorghe GRIGORAŞ Iat\ [i un program care testeaz\ aceste func]ii. mesaj = malloc(lung + 1). int lungime. "Iat un micut exemplu!") < 0). assert(strcmp(mesaj. int strcmp(const char *s1. const char *s2). char *sfarsit = "exemplu ! ". assert(lungime==strlen("Iata un mic exemplu ! ")).inceput) > 0). Dac\ evaluarea acestui parametru este valoarea fals (0) atunci assert returneaz\ un mesaj de eroare. char *mesaj. sfarsit). # include <stdlib. } 58 . const char *sursa).mijloc). strcat(strcat(strcopy(mesaj. assert(strcmp(mesaj. const char *sursa). Se folose[te func]ia assert (anexa ) care are ca parametru o expresie logic\ ce descrie o proprietate ce trebuie verificat\.h> int strlen(const char *s) char* strcopy(char *dest. assert(strcmp(mesaj.h> # include <assert.inceput). lungime = strlen(inceput)+ strlen(mijloc) +strlen(sfarsit). char* strcat(char *dest. return 0. "Iata un mic exemplu !")== 0). char *mijloc = "un mic". int main(){ char *inceput = "Iat\".

7.2 7. Mesaj salut="!Bine a-ti venit la cursul<Limbajul C>". ~n acest capitol vom vedea c\ `n C putem construi “structuri” sau “uniuni” care permit regruparea elementelor de tipuri diferite `n scopul de a defini un nou tip. Instruc]iunea permite redenumirea at=t a tipurilor de baz\ (deja existente) c=t [i a tipurilor construite.6 7. ~n anumite programe este util s\ regrup\m diferite variabile pentru a exprima o anume rela]ie ce le caracterizeaz\. Luna ianuarie = "ianuarie".7 7.8 Redenumirea unui tip Tipul structur\ Accesul [i ini]ializarea c=mpurilor unei structuri Structuri autoreferen]iate Tipul enumerare Uniuni Exerci]ii Solu]ii ~n capitolul al doilea au fost introduse tipurile de baz\ ale limbajului C. Aici “tip” este tipul ce se dore[te a fi redenumit iar nume_nou este numele ce se d\ acestuia. .Cap 7 CONSTRUIREA DE NOI TIPURI 7. De asemenea exist\ posibilitatea de a renumi (redenumi) un anume tip.b. Sintaxa ei este: typedef tip nume_nou. Mare a.5 7. Redenumirea unui tip Instruc]iunea typedef permite redenumirea unui tip. De pild\ un tablou permite a regrupa o mul]ime de elemente de acela[i tip.3 7.1.4 7. typedef char Luna[10]. typedef char Mesaj[49].1 7. Iat\ c=teva exemple: typedef long Mare.

} struct Student ionescu.2. Tipul structură Instruc]iunea pentru definirea structurilor este: struct nume{ declara]ii }. S\ observ\m c\ structurile se pot defini f\r\ nume. struct Student{ char *nume. ~n instruc]iunea de mai sus “nume” este facultativ. short luna. } Persoana. int an. struct Data{ short ziua. Fiecare linie din partea “declara]ii” define[te un c=mp al structurii. short luna. popescu. int varsta. struct Data data_nasterii. O variabil\ de tipul “ struct nume” poate fi definit\ `n aceea[i instruc]iune `n care este definit\ structura sau separat Iat\ c=teva exemple: struct Persoana{ char nume[20]. char *grupa. short anul. char prenume[20].Gheorghe GRIGORAŞ 7. typedef struct{ short ziua. short anul. Persoana ionescu. } Data. typedef struct { char nume[20]. popescu. struct Persoana colegul. char *prenume. el este totu[i util pentru a identifica structura definit\. char prenume[20] Data data_nasterii. } amicul. 60 . Structura este o colec]ie de una sau mai multe variabile (numite membri) grupate sub un singur nume. prin typedef li se atribuie un nume. }.

urm\rind exemplele din paragraful precedent. ionescu. Aici. c=mpurile din variabila “ionescu” sunt copiate `n c=mpurile corespunz\toare din variabila “necunoscut”.ziua este de tip short. Exemplu: necunoscut = &ionescu.”) [i de numele c=mpului selec]ionat. `nc=t o astfel de expresie are sens doar dac\ structurile sunt de acela[i tip. Accesul la c=mpurile unei astfel de variabile(pointer la o structur\) se face ad\ug=nd dup\ numele varibilei pointer o “s\geat\” (“->”) . } valoare. Iat\. 61 . urmat\ de numele c=mpului. De pild\. " " . necunoscut ->varsta = 41. Persoana ionescu. dan. dan. fiecare nod este compus dintr-o informa]ie (valoarea nodului) [i doi pointeri. O form\ echivalent\ este urm\toarea: (*necunoscut).de pild\. arbori etc.3. Iat\ cum poate fi definit\ o astfel de structur\: typedef struct { ..nume = necunoscut->nume. Prin aceasta. O atribuire de structuri este o copiere bit cu bit a elementelor corespunz\toare. care este un tip structur\.Programare_ Limbajul_C 7.. avem: ionescu.. iar necunoscut este o variabil\ de tip pointer la structura Persoana . S\ consider\m acum declara]ia: typedef struct{ char nume[40] . `ntr-un arbore binar.nume. Persoana necunoscut = { " " .varsta este de tip int. 0}.varsta = 41. Dou\ structuri de acela[i fel pot s\ apar\ `ntr-o expresie de atribuire. Accesul şi iniţializarea câmpurilor unei structuri Accesul la c=mpurile unei variabile de tip structur\ se face utiliz=nd numele unei variabilei urmat\ de punct (“. Elementul desemnat `n acest mod este echivalent cu o variabil\ de acela[i tip cu c=mpul definit `n structur\. int varsta. Structuri autoreferenţiate Utilizarea structurilor permite construirea de structuri de date evoluate ca: fi[iere.nume este de tip char*. Are sens asfel: necunoscut = ionescu .varsta = (*necunoscut). 42 }.data_nasterii. 7. liste. dan.4. } Persoana. unul la subarborele st=ng altul la cel drept. Ini]ializarea unei variabile de tip structur\ se poate face `n maniera `n care se ini]ializeaz\ un tablou: se descrie cu ajutorul unei liste de valori ini]iale c=mpurile structurii: Persoana ionescu = { "Ionescu". "Vasile" . amicul. variabilele “ionescu” [i “dan” sunt definite ca fiind de tip Persoana . *necunoscut. char prenume[40].

printf("\n"). Arbore* s. printf("\n"). printf("Primul arbore este: \n"). Arbore* adauga(valoare v. typedef struct Arbore{ valoare val.h> # include <stlib. NULL). c=malloc (sizeof (Arbore)). a->val . afisare(a2). c->drept = d. printf (" "). Arbore* a2. NULL. afisare(a1). Arbore* d){ Arbore* c. a1=adauga(1. c->stang = s. Arbore* d). struct Arbore *drept. afisare (a->drept). } void afisare (Arbore* a){ if (a! = NULL){ printf ("(%d". " "). struct Arbore *stang. adauga(4. Programul urm\tor ilustreaz\ utilizarea unei structuri autoreferen]iate: se construiesc doi arbori binari folosind func]ia “adauga” [i se afi[eaz\ un arbore `n nota]ia infix (func]ia “afisare”). NULL). c->val = v. 62 . Arbore* s. } Arbore. NULL. Programul Arbori binari. } Arbore. S\ observ\m c\ structura Arbore se autoreferen]iaz\: printre c=mpurile structurii arbore sunt dou\ care sunt de acela]i tip struct Arbore. void afisare (Arbore* a). adauga(2. } Arbore* adauga(valoare v. struct Arbore* stang. afisare (a->stang). printf("Al doilea arbore este: \n").h> typedef int valoare. Din acest motiv structura are un nume: Arbore. return c. a1. a2=adauga(10. NULL.Gheorghe GRIGORAŞ /* s-a definit tipul "valoare" pentru **informatia din nodurile arborelui*/ typedef struct Arbore{ valoare val. NULL)). adauga(3. return 0. struct Arbore* drept. adauga(20. NULL)). int main( ){ Arbore* a1. # include <stdio.

cu excep]ia cazului `n care programatorul ofer\ valori ini]iale acestor identificatori.s\ definim un tip care nu poate lua valori dec=t `ntr-o mul]ime precizat\ de valori constante. etc. dec}.5. } else printf ("nil"). oct. nu are valoarea 0 iar da are valoarea 1. nu}. mar. mai. Evident se poate redenumi [i tipul enumerare: Typedef enum {da. april. Primul identificator constant din lista de identificatori cap\t\ valoarea 0. iulie. al doilea valoarea 1. la un moment dat con]in un anume tip de variabil\ iar la alt moment acest tip se poate schimba. celelalte luni vor avea respectiv valorile 2. iunie. feb. De fapt. care definea c=mpurile acesteia. 12. sept. nu=0}.. 7. spre deosebire de cea de la structur\. Un tip enumerare permite ca. enum Bool {nu. define[te o list\ de alegeri posibile. enum Luna {ian=1.Programare_ Limbajul_C printf (")").. . Uniuni Uniunile sunt structuri care pot con]ine (la momente de timp diferite). obiecte de tipuri diferite.. 3. da} ~n ambele situa]ii. Aici. Lista de declara]ii. Sintaxa este similar\ cu cea care define[te o structur\: union nume { declara]ii }. `ntr-o maniera elegant\. este vorba despre zone de memorie care. pentru c\ lui ian i s-a dat valoarea ini]ial\ 1. enum Bool spune=da. Uniunea trebuie privit\ ca o structur\ `n care membrii ocup\ aceea[i zon\ de 63 . nov.6. Aici da are valoarea 0 iar nu are valoarea 1. nu} Bool Bool raspuns=nu. Exemple: enum Bool {da. august. } Execu]ia programului are ca rezultat afi[area urm\toarelor informa]ii: Primul arbore este: (1 (2 (3 nil nil) nil) (4 nil nil)) Al doilea arbore este: (10(1 (2 (3 nil nil) nil) (4 nil nil)) (20 nil nil)) 7. Tipul enumerare Definirea unui tip enumerare se face prin instruc]iunea: enum nume { lista_de_identificatori}. Similar cu definirea variabilelor de tip structura se definesc variabilele de tip enumerare: enum Bool raspuns. enum Bool {da=1.

.tip sau p1.p2.p2. S\ not\m c\. long abscisa. struct { float ro. } pol.cart.ordonata).teta).nec=0} TipCoord. 64 . O variabil\ de tip Coordonate.abscisa.. Typedef union { struct { long abscisa. Declara]iile precedente pot fi modificate astfel (pentru a memora `n variabil\ `ns\[i tipul de reprezentare ales) : typedef enum {cart=1. cum sunt de pild\ p1 [i p2.Gheorghe GRIGORAŞ memorie..pol=2. float teta.p1.cart.p1. ~n exemplul urm\tor se specific\ faptul c\ un punct `n plan poate fi definit fie prin coordonatele sale carteziene fie prin cele polare.tip sau p1.ro.pol. poate con]ine fie valori `ntregi reprezent=nd coordonatele carteziene fie valori flotante reprezent\nd coordonatele polare. float ro. } cart. long ordonata. Se mai poate elimina [i aceast\ redondan]\ prin urm\toarea declara]ie: typedef struct { TipCoord tip. float pi=3. union { struct { long abscisa. } Coordonate. p2.pol. long ordonata. la un moment dat doar un membru al uniunii poate ocupa memoria.tip. } cart. printf("%d%d\n".cart. } Coordonate. } pol. typedef union { TipCoord tip. C=mpul “tip” este prezent `n toate alternativele uniunii [i el poate fi consultat prin referin]a p1. long ordonata.pol.1415926. struct { TidCoord tip. Coordonate p1. dimensiunea memoriei alocat\ pentru o variabil\ de tip uniune este dimensiunea celui mai mare membru al uniunii. struct { TipCoord tip. Desigur c\ `n acest caz se presupune c\ prin program se afl\ c\ p1 este de tip cart iar p2 este de tip pol. float teta. printf("%f%f\n".

ordonata .tip=2 7.tip=1 p2. dac\ p1.7. fiecare av=nd c=te dou\ c=mpuri: un [ir de caractere ce `nseamn\ identitatea abonatului [i un num\r care corespunde num\rului s\u de telefon. b) consultarea agendei: la furnizarea unui nume programul ofer\ num\rul de telefon corespunz\tor (dac\ acesta exist\).teta . Scrie]i un program pentru consultarea unei agende telefonice la nivelul personalului unei societ\]i. Exerciţii 1.val. Pentru aceasta va trebui s\ se realizeze urm\toarele: 1.2 crearea programului care realizeaz\ urm\toarele: a) ini]ializarea unui tablou de elemente structurate prin citirea fi[ierului ce reprezint\ agenda telefonic\.Programare_ Limbajul_C } cart. Iat\ un exemplu: andrei 1427 anca 2130 ana 2131 barbu 2140 bogdan 1430 … … [tefan 2143 victor 2114 zeno 1442 1.: 2130 anuta persoan\ necunoscut\ [tefan tel. 65 . struct { float ro. Dezavantajul este c\ numirea coordonatelor se face printr-o “cascad\” mai mare : p1. c) afi[area pe ecran a listei de adrese.1 crearea agendei telefonice sub forma unui fi[ier text. } pol.val. Acest fi[ier va con]ine o mul]ime de linii. ora[. } Coordonate. S\ se scrie un program care s\ realizeze: a) alc\tuirea unei liste de adrese care folose[te un tablou de structur\ pentru stocarea informa]iilor legate de adrese (nume.pol.val. codul po[tal).abscisa p1. De exemplu: anca tel. dac\ p2.: 2143 quit 2. b) completarea tabloului de structuri cu noi adrese.cart. } val.ro p2. strada.val.pol.cart. float teta.

nume). Soluţii 1.h> # include <string. int i=0.nume). agenda[i]. sir cineva. int i.h> # define dim_agenda 100 # define lung_nume 20 typedef char sir[lung_nume] typedef struct { sir nume. fin=0. int tel. if (compar<0) b=i-1.8.txt". compar=strcmp(cineva. int i. } return (compar==0)? i-1:-1.Gheorghe GRIGORAŞ 7. } int main(void){ FILE* fisier. /* initializarea agendei telefonice */ fisier=fopen("telefon. Vom construi dou\ func]ii pentru c\utarea `n agenda telefonic\: caut\_secv pentru c\utarea secven]ial\ [i caut\_dih pentru c\utarea dihotomic\(binar\). int b=n-1."r").agenda[i]. } persoana. # include <stdio. /* s-a definit o structura de tip persoana*/ persoana agenda[dim_agenda]. /* numarul persoanelor din agenda */ /* urmeaza functia de cautare secventiala */ int cauta_secv(char cineva[ ]) { int compar=1./* se cauta in prima parte */ else if (compar>0) a=i+1. while ((compar!=0) && (a<=b)) { i=(a+b)/2. do { 66 . } /* urmeaza functia de cautare dihotomica */ int cauta_dih(char cineva[ ]){ int compar=1./* se cauta in a doua parte */ } return (compar==0)? i:-1. i++. /* s-a definit agenda ca un tablou de persoane */ int n=0. while ((compar>0) && (i<n)) { compar=strcmp(cineva. int a=0.

while (!fin) { printf(">"). unsigned long int cod_postal. select_meniu -afi[area op]iunilor. } 2. Programul con]ine func]iile: init_lista -ini]ializarea listei. } adresa_info[MAX]. char oras[20]. gaseste_liber(void). introducere -ad\ugarea unui nou nume `n urm\toarea structur\ liber\. printf("\t Dati prenumele celui cautat \n").h> # include <stdlib.tel)). void sterge(void).nume). & cineva).%s:%d\n". if (!fin) { i=cauta_secv(cineva). fin=(strcmp(cineva. /* sau i=cauta_dih(cineva). &(agenda[n]. else printf("tel. sterge -[tergerea unei adrese. } while (!feof(fisier)). "quit")==0).h> # define MAX 100 struct adresa { char nume[30]. int select_meniu(void). init_lista().cineva). */ if (i==-1) printf("tel. afiseaza(void). n++.cineva. afiseaz\ -afi[area listei de adrese."%s%d". void main(void){ char optiune. printf("Consultare agenda telefonica\n").&(agenda[n]. scanf("%s". gaseste_liber -exploreaz\ tabloul de structuri `n c\utarea unui element nefolosit. char strada[40].%s:necunoscut!\n".Programare_ Limbajul_C fscanf(fisier. 67 . } } return 0. void init_lista(void).agenda[i]. unsigned long int numar. /* Program pentru listarea unor adrese folosind un **tablou de structuri*/ # include <stdio. introducere(void).tel). printf("\t sau "quit" pentru sfarsit \n").

printf("Introduceti codul postal: ").oras). case 4: exit(0).10). printf("Introduceti numele strazii: "). gets(adresa_info[liber]. Iesire din program \n").10). gets(adresa_info[liber]. gets(s). printf("2. c=atoi(s). printf("Introduceti numarul: "). printf("Introduceti numele orasului: "). case 3: afiseaza(). case 2: sterge(). gets(s). adresa_info[liber].nume). char s[80]. } int select_meniu(void){ char s[80]. for(t=0. Afisati fisierul \n"). gets(s). printf("1. } while (c<0 || c>4). if (liber==-1) { printf("\n Lista este completa. do { printf("\n Introduceti optiunea dvs. printf("4.++t)adresa_info[t].numar=strtoul(s.: ").nume[0]= °\0°. ").. int c. gets(adresa_info[liber]. } } } void init_lista(void){ register int t.) { optiune=select_meniu(). 68 . Stergeti un nume \n"). return. Introduceti un nume \n"). printf("3. °\0°. °\0°.Gheorghe GRIGORAŞ for(. break. liber=gaseste_liber(). return c. switch(optiune) { case 1: introducere().cod_postal= strtoul(s. } void introducere(void){ int liber. break. adresa_info[liber].t<MAX.strada). break. } printf("Introduceti numele: ").

if (liber>=0 & liber<MAX) adresa_info[liber]. printf("%s\n".++t).adresa_info[t].adresa_info[t]. adresa_info[t].nume[0]= °\0°. gets(s). /* Nu mai este loc in lista*/ return t. printf("%lu\n". for (t=0.oras). } } printf("\n\n").nume[0]&&t<MAX. liber=atoi(s). if (t==MAX) return -1. } void afiseaza(void){ register int t. char s[80].adresa_info[t]. } void sterge(void){ register int liber. printf("%lu\n".adresa_info[t]. inregistrarii: "). for(t=0.Programare_ Limbajul_C } gaseste_liber(void){ register int t.cod_postal). printf("Introduceti nr.strada).nume[0]) { printf("%s\n". } 69 .adresa_info[t].nume). printf("%s\n".numar). t<MAX. ++t) { if (adresa_info[t].

• automat\. `n stiva de execu]ie. Memorarea poate fi: • static\. • `ntr-un registru al calculatorului. • dinamic\. ~n general programatorul nu trebuie s\ se g=ndeasc\ explicit la un mecanism anume de memorare. . nu este lipsit de interes ca programatorul s\ cunoasc\ particularit\]ile fiec\rui tip de mecanism de memorare [i de asemenea s\ cunoasc\ modul `n care compilatorul va administra variabilele pe care le declar\ `n program. `n memoria disponibil\.4 8.2 8.Cap 8 GESTIUNEA MEMORIEI 8. Compilatorul asociaz\ `n mod automat unei variabile un tip de memorare care corespunde locului unde sa f\cut declararea.5 8. `n segmentul datelor programului.6 8.1 8.9 Precizarea unui mecanism de memorare Gestiunea automat\ a memoriei Gestionarea “register” a memoriei Gestionarea static\ a memoriei Variabile globale Declararea variabilelor externe Gestiunea dinamic\ a memoriei Exerci]ii Solu]ii Limbajul C ofer\ programatorului posibilitatea de a preciza mecanismul pe care-l dore[te pentru memorarea unei variabile. ~n acela[i timp `ns\. Acest mecanism se refer\ la gestionarea memoriei `n cursul execu]iei programului.7 8.8 8.3 8.

posed\ un anume tip [i este administrat\ de un anume mecanism de memorare. [i trebuie s\ fie totdeauna `n interiorul unui bloc. auto float *p = &x.2. Cuv=ntul cheie “register” permite programatorului s\ indice faptul c\ variabila ce se define[te se memoreaz\ `n unul din regi[trii calculatorului. Tipul variabilei va determina: dimensiunea zonei de memorie alocat\ pentru a reprezenta variabila. cerin]a aceasta este satisf\cut\ `n mod real doar dac\ este posibil\. dac\ nu este dat\ explicit. extern. o variabil\ definit\ `ntr-un bloc va fi o variabil\ cu gestiune automat\. durata de via]\ a variabilei: perioada de timp `n care variabila este accesibil\. o variabil\ este identificat\ printr-un nume (identificator). Ini]ializarea unei variabile “auto” se va efectua la fiecare intrare `n bloc. Declararea se face prin: auto tip identificator . Durata de via]\ [i vizibilitatea unei variabile “auto” vor fi limitate la interiorul blocului `n care este definit\. interpretarea con]inutului variabilei atunci c=nd ea este supus\ unor instruc]iuni.3.el este implicit */ /* x are o valoare nedefinita pe cand p este un **pointer care are ca valoare adresa lui x */ 8. char mesaj[ ] = "Mesaj initial". ini]ializarea variabilei: con]inutul implicit (dac\ exist\ unul) al variabilei la crearea sa. /*cuvantul auto a fost omis. Exemple: auto float x. identificator – este numele variabilei. va fi nedefinit\. Vom trece `n revist\ aceste mecanisme de memorare. A[adar. 8. tip – este cuv=ntul cheie ce define[te tipul variabilei. static.1. Utilizarea acestei clase de memorare trebuie 71 . S\ mai not\m c\ limbajul C standard (ISO) permite ini]ializarea tablourilor [i structurilor `n cazul gestiunii automate a memoriei. Precizarea unui mecanism de memorare Programatorul are posibilitatea s\ precizeze un mecanism de memorare prin instruc]iunea: mem tip identificator. unde: mem –este unul din cuvintele cheie: auto. `ncep=nd cu locul de declarare.Programare_ Limbajul_C 8. Cum num\rul de regi[tri este limitat [i depinde de tipul de ma[in\ pe care ruleaz\ programul. valoarea ini]ial\. Gestionarea “register” a memoriei register tip identificator . `n lipsa acestuia. Gestiunea automată a memoriei Variabilele cu gestiune automat\ corespund variabilelor alocate `n stivele de execu]ie. Cuv=ntul cheie “auto” nu este obligatoriu. register. Categoria de memorare (mem) c\reia-i apar]ine variabila va determina: vizibilitatea variabilei: identificarea p\r]ii din program capabil\ s\ foloseasc\ acea variabil\.

`ntregi. p=n\ la sf=r[itul fi[ierului surs\. utilizarea unei variabile globale vine `n contradic]ie cu principiile program\rii modulare.4. `n exteriorul unui bloc: va fi vizibil\ `ncep=nd cu definirea sa p=n\ la sf=r[itul fi[ierului. fie implicit cu valori 0. ini]ializarea structurilor [i tablourilor fie `n mod explicit indic=nd valori ini]iale. Aceast\ facilitate este legat\ de faptul c\ limbajul C permite compilarea [i legarea separat\ a diferitelor module de program: prin declararea unei variabile extern se comunic\ tuturor fi[ierelor variabilele globale necesare programului. implicit. `nainte de execu]ia func]iei main. este imposibil a se ob]ine adresa unei astfel de variabile. ~n plus. Este u[or de `n]eles c\. O astfel de variabil\ se declar\ prin: tip identificator . 72 . Variabile globale O variabil\ global\ este o variabil\ static\ care poate fi referen]iat\ `n orice loc al programului. Variabilele statice sunt alocate `n segmentul de date al programului. Exemple de utilizare a unor astfel de variabile sunt `n solu]ia exerci]iului 2 din capitolul precedent. declarate `n alte fi[iere. oferindu-le posibilitatea s\ accead\ la aceste argumente. nedefinit\. Ea este efectiv\ doar pentru variabilele care pot fi codificate pe un cuv=nt-ma[in\: caractere.5. prin urmare nu se poate defini o variabil\ global\ `n corpul unei func]ii. ~n acela[i timp ele permit: evitarea transmiterii unor argumente la func]ii apelate. Aten]ie `ns\ c\ o variabil\ global\ poate fi modificat\ indirect pe perioada apelului la o func]ie. Cuv=ntul rezervat extern indic\ compilatorului faptul c\ tipurile [i numele variabilelor care urmeaz\ au fost declarate `n alt\ parte [i nu mai aloc\ din nou spa]iu de memorie pentru acestea.6. 8. [i av=nd `n fi[ierul local specificarea extern. Implicit sunt ini]ializate cu 0 la `nc\rcarea programului. acesta ]ine cont de ea at=ta timp c=t exist\ regi[tri disponibili `n ma[in\. ~n cazul tablourilor sau structurilor. Declararea variabilelor externe O variabil\ extern\ poate fi declarat\ `n orice punct al programului prin: extern tip identificator . Declara]ia “register” trebuie s\ fie plasat\ `n interiorul unui bloc. Gestionarea statică a memoriei static tip identificator . Aceast\ declara]ie permite declararea local\ a unei variabile definit\ `n alt fi[ier(cu acela[i nume). durata lor de via]\ este timpul de execu]ie al programului `nsu[i. Vizibilitatea unei astfel de variabile statice depinde de locul `n care a fost declarat\: `n interiorul unui bloc: va fi vizibil\ doar `n blocul acela (la fel ca variabilele auto). pointeri. 8. ansamblul c=mpurilor va fi ini]ializat cu zero. se folose[te cuv=ntul cheie “extern”.Gheorghe GRIGORAŞ v\zut\ ca o directiv\ de optimizare dat\ compilatorului. Valoarea ini]ial\ a unei variabile registru este. 8. `n exteriorul oric\rui bloc. Pentru a defini o variabil\ global\ `n alt fi[ier. Ea este definit\ `ncep=nd cu declara]ia sa.

fun2(void){. int stiva_plina(void).. top. S\ se construiasc\ un program. Aceast\ gestiune se efectueaz\ `n memoria disponibil\ care se nume[te “gr\mad\” (heap). y. cuv=ntul extern este facultativ. care con]ine implementarea func]iilor. funct1(void) { x=. Exerciţii 1. 8.Programare_ Limbajul_C Exemple: Fi[ier 1 int x. De exemplu: Persoana *ptr.y=.7. 6) care con]ine adresa sa. pop... format din trei module....8.. 2. -prog.h. void pop(sir ch). } ~n cazul declar\rii func]iilor ce se definesc `n alt modul (fi[ier). Fi[ier 2 extern int x. care s\ implementeze func]iile uzuale aplicate unei stive de caractere: push. Gestiunea dinamică a memoriei Gestiunea dinamic\ a memoriei permite crearea de noi variabile pe parcursul execu]iei programului.}. Modulele vor fi: -stiva..y. adic\ tipul rezultatului [i al parametrilor de apel. . -stiva..y. Avem aici de-a face cu o variabil\ alocat\ dinamic care este referen]iat\ cu ajutorul pointerului ptr prin *ptr..h” care are con]inutul: # define dimensiune_sir 80 # define dimensiune_stiva 10 typedef char sir[dimensiune_sir].. De aceea.c. vizibilitatea unei variabile alocat\ dinamic este legat\ de tipul de gestiune al pointerilor care referen]iaz\ indirect acea variabil\. Declara]ia: extern void functie(char).c. extern char c.. 73 . care con]ine declara]iile func]iilor din modulul stiva. S\ not\m c\ o variabil\ alocat\ dinamic nu are un nume explicit.}. char c. Defini]i un modul pentru gestionarea unei stive de [iruri de caractere. extern char c. Caracteristicile modulului sunt definite `n fi[ierul header “stiva. Fi[ier 2 extern int x. Ea este referen]iat\ folosind o variabil\ pointer (vezi cap. stiva_vid\..c. stiva_plin\. . este echivalent\ cu: void functie (char). main(void){ . Durata de via]\ a unei variabile alocat\ dinamic este explicit\: -variabila este creat\ `n urma execu]iei opera]iei de alocare a memoriei (func]ia “malloc” `n C [i operatorul “new” `n C++).x=. ptr=malloc(sizeof(Persoana)). -variabila dispare `n urma execu]iei opera]iei de restituire a memoriei (func]ia “free” `n C [i operatorul “delete” `n C++). void push(const sir ch). } . fun1(void){. int stiva_vida(void).. 8... care con]ine modulul principal. ~n cazul func]iilor important este s\ se descrie signatura sa.

} 2. citirea se va face p=n\ la `nt=lnirea sf=r[itului de fi[ier sau p=n\ la umplerea stivei. /*modul.h*/ # define dimensiune_sir 80 # define dimensiune_stiva 10 typedef char sir[dimensiune_sir]. while (!stiva_vida()) { element=top_stiva().element). int stiva_plina(void). char top_stiva(void). } printf("\n"). int stiva_vida(void). b) scoate [irurile din stiv\ [i le afi[eaz\ (evident `n ordinea invers\ stivuirii).c 74 . 8. static char stiva[dim]. /* stiva. Pornind de la acest modul scrie]i un program test care realizeaz\: a) citirea unui [ir de [iruri de caractere care se vor “`mpinge” `n stiv\ (se vor stivui).c" # include <stdlib. /* stiva. void pop(void). printf("Incarcati stiva: \n>"). void pop(sir ch). /*stiva. while(!stiva_plina()&&scanf("%c". printf("Iata continutul stivei: \n"). Soluţii 1.} /* prog.h" # include "stiva. printf("<%c\n".h> int main() { char element. void push(const sir ch). pop(). printf(">"). static int index=0.} int stiva_plina(){return(index==dim).} void pop(){--index. void push(char c){stiva[index++]=c.&element)!=EOF){ push(element).} int stiva_vida(){return(index==0).c : modul de gestionare a stivei de **caractere */ # define dim 100.h> # include <stdio.9. } return 0.c */ void push(char).Gheorghe GRIGORAŞ Utiliza]i func]iile de manipulare a [irurilor de caractere (Anexa ) pentru definirea func]iilor acestui modul. int stiva_vida(void).h : header ce contine declaratiile **functiilor din modulul stiva. int stiva_plina(void).} char top_stiva(){return(stiva[index-1]).c : modulul principal */ # include "stiva.

--index. /* indicile top-ului stivei */ static sir stiva[dimensiune_stiva].h> # include <string. while (!stiva_goala()) { pop(x). Inainte de aceasta se apeleaza functia **assert care impune o conditie pentru a continua **executia: stiva sa nu fie plina. **nevizibile in alte fisiere.Programare_ Limbajul_C ** Gestionarea unei stive de siruri de caractere. } printf("\n"). } void pop(sir c){ /* se decrementeaza index apoi se copie top-ul **stivei in c */ assert(!stiva_vida()). a doua pentru **afisarea rezultatului destivuirii. printf("Se incarca stiva: \n>"). } /* test.c).x). } return 0.stiva[index]).h" /* ** variabile cu clasa de memorare *static*. */ # include <stdio.x)!=EOF) { push(x).c : programul de test ce consta din doua **iteratii: prima pentru citirea din fisierul de **intrare si stivuirea informatiei. printf("Iata continutul stivei: \n"). index++. */ assert(!stiva_plina()). strcpy(stiva[index]. } int stiva_vida(void){ return(index==0).h> # include "stiva.h> # include <assert. strcpy(c. printf(">").h> # include "stiva. while(!stiva_plina()&&scanf("%s". } 75 . void push(const sir c){ /* Se copie c in stiva dupa care se incrementeaza **index.} int stiva_plina(void){ return(index==dimensiune_stiva). printf("<%s\n". */ # include <stdio.h" int main(void){ sir x. */ static int index=0.

Pointerul universal. evaluarea unei expresii aritmetice sau logice în care componentele expresiei au tipuri diferite: float pi=3.1. 3.1.1. int i=2.. f=i. Evaluarea expresiilor logice 9. . ca o consecin]\ se pierde valoarea frac]ionar\ a variabilei reale.1.1. utilizarea operatorilor de conversie: float f1=(float)14/5.1 Mecanisme de conversie 9. asignarea cu tipuri diferite ale variabilelor termeni ai asignării: float f..14.. 9.1.5.. Conversii de pointeri.. 2. int i=10. /* f1=2.Cap 9 CONVERSIA DE TIP 9.4. if (pi>2) pi=pi/i. Mecanisme de conversie Se disting patru cazuri `n care `ntr-un program C se aplică un mecanism de conversie: 1. Conversii explicite 9. Evaluarea expresiilor aritmetice 9. Trebuie s\ facem distinc]ia `ntre dou\ maniere de conversie: aceea care are drept scop schimbarea interpret\rii con]inutului unei variabile [i conversia care are drept consecin]\ modificarea con]inutului unei variabile. Conversia la asignare 9.1. Conversia de tip `n limbajul C ofer\ un mecanism simplu pentru evaluarea expresiilor aritmetice [i pentru transmiterea parametrilor.8 */ . se poate interpreta con]inutul unei variabile de tip caracter ca fiind o valoare `ntreag\ [i drept urmare posibilitatea utiliz\rii acesteia `ntr-o expresie aritmetic\.3. ~n al doilea caz se poate converti o valoare real\ la o valoare `ntreag\.2. ~n primul caz de pild\.

lucrurile se petrec dup\ cum urmeaz\: 1. asignarea unei valori reale `n dubl\ precizie la o variabil\ real\ `n simpl\ precizie: float=double ~n acest caz exist\ o pierdere a preciziei reprezent\rii valorii reale. mecanismul este acela[i. 3. asignarea unei valori reale la o valoare `ntreag\: char/short/int/long=float/double ~n acest caz sunt suprimate cifrele de la partea zecimal\: este conversie prin trunchiere [i nu prin rotunjire. f\r\ semn. o pierdere de informa]ie.1. etc. Vom detalia `n continuare aceste mecanisme. (b) reprezentarea tipului “destinatar” este mai mare ca dimensiune dec=t cea a tipului “surs\”: long=int/short/char int=short/char short=char ~n acest caz nu exist\ pierdere de informa]ie: bi]ii sursei sunt completa]i cu zero (p\str=ndu-se eventualul bit semn).0 */ apelul unei funcţii: printf(“%d\n”. Conversiile `ntre tipurile de baz\ ale limbajului sunt considerate permise iar tratamentul la care sunt supuse datele de c\tre compilator este bine stabilit de regulile limbajului. apare o eroare (Floating point exception). /*caracterul ‘z’ este convertit la un intreg */ ~n cazul `n care se utilizeaz\ operatori de conversie. .2 Evaluarea expresiilor aritmetice tipurile `ntregi mai mici dec=t int sunt convertite la int. Poate ap\rea [i aici eroarea “Floating point exception” dac\ partea exponent este prea mare pentru o variabil\ real\ `n simpl\ precizie. bitul semn `n schimb nu se mai “transfer\”: unsigned long=int/short/char unsigned=short/char unsigned short=char 2. Dac\ destinatarul este un tip far\ semn. lucrurile se petrec astfel: - 77 . real. Alte conversii `n care intervin tipuri definite de programator sunt considerate ilicite [i sunt respinse de compilator. compilatorul este cel care gireaz\ aceste conversii.1. Faza II: .1 Conversia la asignare ~n conversia la asignare.tipul float este convertit la double. 9. 9. /* f2=2. Dac\ valoarea p\r]ii `ntregi a sursei este prea mare pentru a fi reprezentat\ `ntr-un `ntreg.se alege tipul de evaluare: `ntreg.’z’). ~n rezumat. c=nd apar dou\ tipuri diferite.Programare_ Limbajul_C float f2=14/5. poten]ial. asign\ri `n care intervin dou\ tipuri `ntregi: (a) reprezentarea tipului “surs\” este mai mare ca dimensiune dec=t reprezentarea tipului “destinatar”: char=short/int/long short=int/long int=long ~n acest caz bi]ii de rang superior din valoarea din partea dreapt\ a asign\rii sunt suprima]i `nc=t exist\.

Exemple: x=50. De aceea evaluarea unei expresii logice se face prin: • evaluarea operanzilor: dac\ valoarea aritmetic\ este 0 atunci aceasta se interpreteaz\ prin “false”. Ace[ti operatori de conversie permit programatorului s\ specifice o conversie care nu se face implicit de c\tre compilator.. rezultatul expresiei este convertit la tipul indicat. /* b capata valoarea 0 */ i=10 while (i--) { . etc. dup\ care.1.1. `n caz contrar prin “true”. 78 .Gheorghe GRIGORAŞ Dac\ un operand este: double unsigned long long unsigned Exemple: i (int) int int i (int) Faza 1 Faza 2 Rezultat Faza 1 Faza 2 Rezultat + Cel\lalt operand se converte[te la: double unsigned long long unsigned + c (char) int int + b) (float) double double Rezultatul este: double unsigned long long unsigned Faza 1: Faza 2: Rezultatul: int (a (long) long double int double double double double double 9. } ~nainte de prima evaluare a expresiei “i.3... Operanzii ce apar `n aceast\ expresie r\m=n neschimba]i. i are valoarea 10 deci expresia cap\t\ valoarea “true”. b=(x>0) && (x<31). Evaluarea expresiilor logice Rezultatul evalu\rii unei expresii logice va fi 0 (reprezent=nd “false”) sau 1 (reprezent=nd “true”). i se decrementeaz\.-“..4 Conversii explicite Conversiile explicite se exprim\ prin: (tip) expresie sau tip ( expresie ) At=ta timp c=t conversia este permis\. valoarea asignat\ acesteia este 0 (1). Ace[tia pot fi utiliza]i: pentru for]area conversiilor `n expresii. 9. • asignarea valorilor 0-1: dac\ evaluarea expresiilor este “false” (true).

Programare_ Limbajul_C pentru transmiterea valorilor cu tipurile cerute ca parametri `n func]ii. float f. O a doua solu]ie const\ `n a utiliza tipul pointer universal void*. O variabil\ pointer de tip void* poate primi ca valoare pointer la un tip oarecare. int *ptr. b=4. f=a/b. */ f=a/(float)b... ptr2=alocare(20).25. ~n cea de-a treia linie a secven]ei de mai sus apare o asignare `ntre pointeri incompatibili. /* f=5. double r.0. int* ptr1 double* ptr2 ptr1=alocare(10). ptr = alocare(100). Asign\rile pentru ptr1. . ptr=(int*) alocare(100). S\ consider\m de pild\ urm\toarea secven]\: char *alocare(int dim). Reciproc.25. Pentru exemplul precedent se procedeaz\ astfel: void* alocare(int dim).. Tipul pointer universal void* este folosit frecvent `n func]iile disponibile din bibliotecile limbajului C (Anexa) `n scopul de a realiza conversii implicite `ntre pointeri de tipuri diferite. ptr2 sunt corecte: tabloul de pointeri alocare este de tip void* `nc=t ace[ti pointeri pot fi asigna]i la pointeri de orice tip.. */ . 79 ... schimbarea tipului valorii returnate de o func]ie. r=sqrt(double(a)).. /*functia ceil returneaza o valoare de tip intreg*/ 9. /* f5.. O prim\ solu]ie const\ `n a utiliza o conversie explicit\: . Aceast\ incompatibilitate se poate evita `n dou\ moduri.. a=(int)ceil(r). Pointerul universal Conversia `ntre pointeri la tipuri diferite nu este implicit\. */ f=(float)a/b. o valoare de tip void* este implicit convertit\ la o valoare pointer de un tip oarecare. Exemple: int a=21.5 Conversie de pointeri.1. Compilatorul for]eaz\ conversia [i afi[eaz\ un mesaj de avertisment (“warning”) `ntotdeauna c=nd `ntr-un program apare o astfel de conversie. /* f=5.

1. acestea se numesc directive pentru preprocesor.1 Macroinstruc]iuni predefinite 10. Programatorul asociaz\ o secven]\ de instruc]iuni unui identificator. 10. Directiva #define 10.2.4 Directiva #error 10. • definirea macroinstruc]iunilor.1.2 Macroinstruc]iuni 10. Precompilarea este o faz\ de prelucrare independent\ de compilarea propriu-zis\. .1. La apari]ia acestui identificator `n program.1 Constante simbolice.1 Directive preprocesor Preprocesorul trateaz\ doar liniile ce `ncep prin caracterul “#”. • compil\ri condi]ionate conform unor parametri (valori) transmise `n comanda de compilare.2 Macroinstruc]iuni tip func]ie ~n codul surs\ al unui program C se pot include instruc]iuni destinate compilatorului. Rezultatul activit\]ii preprocesorului este un fi[ier surs\ `n care sunt tratate toate directivele de precompilare [i care este transmis compilatorului. Preprocesorul realizeaz\ o faz\ de precompilare care are ca obiect: • includerea unor fi[iere (specificate) `n program.1 Directive preprocesor 10.2 Includerea fi[ierelor 10.Cap 10 PREPROCESORUL 10.1. ea face parte integrant\ din procesul de compilare: apelul compilatorului pentru un program execut\ mai `nt=i `nc\rcarea preprocesorului. O directiv\ este de forma: # instruc]iune argumente Principalele instruc]iuni pentru preprocesor sunt: define if elif line ifndef else include error undef endif ifdif pragma De notat c\ un r=nd `n fi[ierul surs\ C nu poate con]ine mai mult de o directiv\. acestea sunt directive c\tre preprocesor. • definirea unor constante simbolice. preprocesorul substituie secven]a corespunz\toare de instruc]iuni `n locul acestui identificator. ~n acela[i timp `ns\.2.3 Compilare condi]ionat\ 10.

1. Constanta simbolic\ se define[te cu directiva “define”: # define identificator [ir_de_caractere Exemple: # define NULL 0L # define TRUE 1 # define FALSE 0 # define EOF (-1) Utilizarea constantelor simbolice are diverse scopuri. Directiva #define O constant\ simbolic\ asociaz\ unui identificator un [ir de caractere. # define UNU . 4. declara]ii de func]ii incluse `ntr-o bibliotec\.. Exemplu Pentru a folosi func]iile din biblioteca matematic\ se include fi[ierul math. 3. `n textul surs\. Forma acestei directive este: # include <nume_fisier> /* se caut\ fi[ierul `ncep=nd cu directoarele standard */ sau # include ″nume_fisier″ /* se caut\ fi[ierul `n directorul curent sau cel indicat prin cale */ Includerea fi[ierelor poate fi utilizat\ pentru: • a insera fi[iere surs\ din biblioteci C care pot con]ine module de aplica]ii sau defini]ii de func]ii. 2. Preprocesorul `nlocuie[te fiecare apari]ie a identificatorului. • a defini existen]a unei constante simbolice: # define ident • a suprima defini]ia [i existen]a unei constante simbolice: # undef ident Vizibilitatea constantelor simbolice `ncepe cu definirea lor (directiva #define) [i ]ine p=n\ la sf=r[itul fi[ierului.h’). cu excep]ia cazului c=nd `n acesta apare o directiv\ #undefine pentru identificatorul corespunz\tor.Programare_ Limbajul_C 10... constante simbolice [i macroinstruc]iuni standard. prin [irul de caractere asociat.. Acest mecanism permite: • a asigna unui identificator un [ir de caractere..2 Includerea fişierelor Directiva #include cere compilatorului s\ ia `n considerare [i un alt fi[ier surs\ `n afar\ de cel `n care se afl\ directiva. Aceste fi[iere con]in: 1.. 10. • a insera fi[iere “header” (care au extensia ‘. defini]ii de tipuri.. # undefine UNU ..1 Constante simbolice.. Exemplu: # define EOF (-1) .1.h care con]ine declararea acestor func]ii: 81 .

este asem\n\toare instruc]iunii ifelse din limbajul C. • traseul de execu]ie al programelor `n faza de test. 10. • optimizarea unor coduri utiliz=nd avantajele specifice fiec\rei ma[ini. Aceste directive sunt: # if expr_constanta # else # endif # elif expr_constanta # ifdef identificator # ifndef identificator Directiva “if“ prin “expr_constant\” care urmeaz\ dup\ ea permite includerea por]iunii de cod `ntre “if” [i “endif” `n procesul de compilare. doar dac\ expresia este evaluat\ la “true” (`n caz contrar aceast\ por]iune de cod este ignorat\ de compilator). # endif Directivele “ifdef” (if defined) [i “ifndef” (if not defined) sunt utilizate pentru compilarea condi]ionat\ de definirea anterioar\ a lui “identificator” `ntr-o directiv\ de tipul #define. Ambele directive pot folosi o alternativ\ de forma #else dar nu [i #elif..Gheorghe GRIGORAŞ # include <math.1. /* se calculeaza puterea a n-a a lui π */ ~n fi[ierul math.h se afl\ defini]ia constantei M_PI [i a func]iei pow( ).h> . Directiva “else” ofer\ o alternativ\ `n cazul `n care “if” e[ueaz\. # elif expresie1 cod1. Are forma: # error mesaj La `nt=lnirea directivei este `ntrerupt\ compilarea [i se afi[eaz\ “mesaj”-ul ce este scris `n linia directivei.. 82 . ea poate determina un lan] de if-else-if: # if expresie cod.1. compilarea condi]ionat\ este folosit\ pentru: • scrierea de programe portabile: constantele simbolice ce se testeaz\ pot reprezenta tipul [i caracteristicile ma[inilor utilizate pentru o anume por]iune de cod. Se utilizeaz\ la depanarea programelor. # elif expresien codn...3 Compilare condiţionată Directivele de compilare condi]ionat\ permit compilarea selectiv\ a unor por]iuni din programul surs\. # elif expresie2 cod2. (double)n). ~n concluzie. 10. . Directiva “elif” are sensul de “else if”.4 Directiva #error Directiva #error cere compilatorului s\ sisteze compilarea. val=pow(M_PI...

Pe de alt\ parte `ns\. Macroinstruc]iunea _STDC_ con]ine constanta 1 scris\ `n baza 10. } Folosirea func]iilor definite ca macroinstruc]iuni are. Identificatorul _LINE_ con]ine num\rul liniei de cod la compilare iar _FILE_ este un [ir care con]ine numele fi[ierului surs\ compilat. pe de o parte. utilizat `ntr-un text surs\. # line “nume_fi[ier”. an sunt compuse din c=te dou\ cifre ce reprezint\ `n ansamblu data conversiei fi[ierului surs\ `n cod obiect. iar “nume_fi[ier” este un identificator valid de fi[ier care devine noua valoare a lui _FILE_. Acestea sunt: _LINE_.1).1 Macroinstrucţiuni predefinite Limbajul standard ANSI C define[te cinci nume de macroinstruc]iuni predefinite. Macroinstruc]iunea _DATE_ con]ine un [ir de forma “lun\/zi/an” `n care lun\. acesta devine noua valoare a lui _LINE_ `n punctul `n care se `nt=lne[te directiva. _DATE_.h> # define ABS(a) (a)<0?-(a):(a) void main(void){ printf(″Valoarea absoluta a lui -1 si 1: %d%d″. 10. Con]inutul acestor doi identificatori poate fi modificat prin directiva #line: # line num\r.ABS(1)).1. Aceasta semnific\ faptul c\ implementarea este conform standardului ANSI C. Aici “num\r” este orice `ntreg pozitiv. acest supliment de vitez\ este “anihilat” de cre[terea dimensiunii programului. Exemplu: # define <stdio. # line num\r “nume_fi[ier”. _STDC_. _TIME_. va fi `nlocuit cu “secven]\_caractere” care poate `nsemna o secven]\ de instruc]iuni C (vezi [i 10. implementarea nu este `n variant\ standard. 83 . Dar “nume_macro” poate fi [i numele unei func]ii urmat\ de parametri: prin aceasta se define[te o macroinstruc]iune de tip func]ie care poate fi ‘apelat\’ `n orice punct al programului `n care a fost definit\. _FILE_. un avantaj major: m\rirea vitezei de execu]ie a codului fiindc\ nu mai apare nici o `nc\rcare suplimentar\ legat\ de apelarea func]iei. 10.2 Macroinstrucţiuni tip funcţie Aceste macroinstruc]iuni utilizator se definesc cu directiva #define: # define nume_macro secven]\_caractere Aici.2.2.2 Macroinstruţiuni Prin acest mecanism programatorul asociaz\ o secven]\ de instruc]iuni unui identificator. Acesta. datorit\ codului care apare de mai multe ori.Programare_ Limbajul_C 10. `ncorporate `n compilator. zi. Ora la care a fost executat\ aceast\ conversie este con]inut\ `n _TIME_ sub forma [irului ora/minute/secunde. Dac\ _STDC_ nu-i definit\ sau con]ine altceva dec=t 1. “nume_macro” poate fi un identificator ce reprezint\ numele macroinstruc]iunii.ABS(-1). dac\ dimensiunea macroinstruc]iunii tip func]ie este mare.

int q) { int r. S\ se scrie func]ii recursive pentru calculul factorialului unui num\r dat n. 704 = 3 + 701. cel mai mare divizor comun a dou\ numere `ntregi pozitive p [i q: int cmmdc_r(int p. if (( r = p % q ) == 0 ) return q. S\ se foloseasc\ cele dou\ func]ii pentru a verifica dac\ al nulea termen din [irul lui Fibonacci este num\r prim ( n = 1. citirea a n numere reale. Construi]i o func]ie “ int numar_cuvinte(const char *s) “ care s\ returneze numarul cuvintelor din [irul s ( cuvintele sunt desp\r]ite prin spa]iu/spa]ii). 7.crt. 702 = 11 + 691. Max …. S\ se scrie un program care s\ numere literele mici. 12). S\ se scrie o func]ie “ int este_prim(int n) ” care s\z returneze 1 dac\ num\rul n este prim [i zero `n caz contrar. else return cmmdc_r(q. … Num\r … Min …. 2. Folosind func]ia “este_prim( … )” de la exerci]iul precedent. r). b.b] : Orice num\r par n mai mare ca 2 este suma a dou\ numere prime. Descrie]i [i implementa]i trei algoritmi de sortare. k a unui num\r n. citirea unui intreg pozitiv n.2 ….c care s\ execute : a.c care s\ citeasc\ niste numere reale [i. 9. . pentru fiecare s\ scrie un r=nd `ntr-un tabel ce are forma: Nr. etc. Suma [i Media fiind suma (media) numerelor citite p=n\ `n acel moment 3. S\ se scrie un program numit maxmin. Urm\toarea func]ie calculeaz\.Cap 11 EXERCIŢII 1. 4. Media …. scrie]i un program ce s\ verifice conjectura lui Goldbach pentru toate numerele pare dintr-un interval dat [a. a sumei numerelor naturale m [i n. De exemplu: 700 = 17 + 683 . determinarea valorilor maxim [i minim dintre cele n numere citite. recursiv. cu numele : int cmmdc_i (int p. a puterilor 1. cifrele [i celelalte caractere(la un loc) dintr-un text(fi[ier). 5. 6. literele mari . int q) 8. …. S\ se scrie un program numit sumedia. c. Suma …. S\ se scrie o func]ie “ fibonacci ( int n) “ care s\ returneze al n-ulea termen al [irului lui Fibonacci. Scrie]i apoi [i testa]i varianta iterativ\ a func]iei. unde Min(Max) `nseamn\ cel mai mic(mare) dintre numerele citite p=n\ `n acel moment. S\ se testeze aceast\ func]ie pentru un [ir anume(fi[ier). } Scrie]i un program pentru testarea acestei func]ii precum [i pentru calculul celui mai mare divizor comun a n numere date. S\ se foloseasc\ aceste func[ii `ntr-un program principal.

const void *)) pentru a sorta o list\ de numere reale `n ordinea cresc\toare relativ la p\r]ile frac]ionare a acestor numere. S\ se foloseasc\ acestea pentru a verific\ dac\ un [ir de caractere format numai din literele a. apoi sa se rearanjeze liniile astfel incat suma elementelor de pe diagonala sa fie minima. S\ se scrie un program `n care s\ se foloseasc\ func]ia sistemului : void qsort(void *array. ccab. Scrieti un program care. determina cel mai lung subsir comun si pozitiile la care acesta incepe in fiecare dintre cele doua siruri. cerc. bababbcbbabab. 85 . aaaaaaaacaaaabb. Scrieti proceduri de citire si scriere a unui punct. bbcbb sunt palindroame pe c=nd [irurile: aabbcbb. 23. c este palindrom cu centrul ‘c’: [irurile: aabacabaa . 18. 16.j0] = min{a[i0.98 este sortat\ astfel: 45. 123. Se da o matrice patratica. numarul punctelor de coordonate intregi aflate in interiorul sau. 0. 15. aaaa nu sunt palindroame. acb. pop. dreptunghi. 45. 13. c. etc). 14. top. S\ se scrie func]iile care implementeaz\ o stiv\ `n C(push. Sa se ordoneze crescator fiecare linie a matricii.04.90.43. Proiectati o structura de date pentru reprezentarea datei calendaristice si scrieti subprograme care: • • • verifica daca valoarea unei variabile din structura este o data valida. triunghi etc. 23.size_t el_size. calculeaza data calendaristica care urmeaza unei anumite date. avand la intrare doua siruri de caractere. Scrieti o procedura care determina. 17. Proiectati structuri de date pentru reprezentarea unui punct.98 12.43.Programare_ Limbajul_C 10.j0] : 0<=i<=m-1} Scrieti un program care determina punctele sa (daca exista) ale unui tablou bidimensional. Fie a un tablou bidimensional (m x n).01. De exemplu lista: 2.01.j] : 0<=j<=n-1} = max{a[i. aca. 0. 2. size_t n_els. Un punct sa al acestui tablou este un element a[i0. a unui triunghi.90.04.j0] cu proprietatea: a[i0. 123. S\ se scrie [i apoi s\ se testeze func]ii pentru adunarea a doi vectori [i pentru adunarea a dou\ matrice. Sa se proiecteze o structura de date pentru reprezentarea multimilor finite de numere complexe si sa se scrie proceduri care realizeaza operatii cu multimi de numere complexe reprezentate astfel. pentru un triunghi dat. calculeaza data calendaristica care precede o anumita data. int compare(const void *. Scrieti o procedura similara pentru cerc. b. 11.

Manual Complet.III.XI. 1992. Gh. 6. Ia[i. Editura “Spiru Haret”. Bucuresti. 1999. Musc\. Herbert Schildt C . manual pentru licee de informatic\. Editura Teora.Kalisz.. Gh.Limbajul C Volumul II .C. Aplica]ii `n C [i C++. [i al]ii. Bucure[ti. vol I. Bucure[ti 1998 86 . Limbajul C standard. P\tru].P\nsiu. Programarea calculatoarelor:Fundamente. B. Editura Didactic\..Limbajele C si C++ in Aplicatii 3. Teora 1998 2. Editura Teora.V. Ed. E. A. 5. 1998. Cluj-Napoca Volumul I . Grigora[. Informatic\ aplicat\. 4. cls.Gheorghe GRIGORAŞ BIBLIOGRAFIE 1. Liviu Negrescu Limbajele C si C++ pentru incepatori.Limbajul C++ Volumul III .Giumale. Cristea.

5.h> con]ine macrouri (func]ii) pentru testarea caracterelor: • • • • • • • • • • • int isalnum(int c).h> <time. CHAR_MAX. Fi[ierul <ctype.h> <locale. Fi[ierul <assert.h> <stdlib. DBL_EPSILON etc. este tip\rit un mesaj(diagnostic) [i se iese din program. /* c este alfanumeric? */ /* c este alfabetic? */ /* c este car.h> <limits. int isprint(int c). int isxdigit(int c). . int islower(int c). int isspace(int c). DBL_MIN. int isgraph(int c).h> con]ine defini]iile unor constante pentru limitele unor valori flotante: DBL_MAX. FLT_MAX. int isalpha(int c).h> con]ine defini]iile unor constante ce caracterizeaz\ `ntregii: CHAR_BIT.h> <setjmp.h> <ctype.h> <errno.h> con]ine macro-ul assert() • void assert (int expr).h> <stdio. int isupper(int c). int iscntrl(int c).h> <float. Fi[ierul <errno. 2. Fi[ierul <limits.ANEXA Biblioteca standard C FI{IERE HEADER <assert.h> 1.h> <string. int ispunct(int c). Fi[irerul <float. de control? */ /* c este cifra? */ /* c este car. grafic? */ /* c este litera mica? */ /* c este tiparibil? */ /* c este car.h> <signal. 4. Dac\ expr este zero. INT_MAX etc. punctuatie? */ /* c este spatiu? */ /* c este litera mare? */ /* c este cifra hexa? */ Mai con]ine: int tolower (int c) [i int toupper ( int c) funcii ce permit transformarea literelor din mari ]n mici sau invers.h> <math.h> <stddef. 3.h> <stdarg. int isdigit(int c).h> con]ine macrouri folosite pentru raportarea erorilor.

double tan ( double x). double asin ( double x). Func]ii pentru accesul la fi[iere: • • • • • • • • • 88 FILE *fopen (const char *filename. EOF. Fi[ierul <stdarg. Fi[ierul <stddef. 7. int place). De asemenea sunt defini]i pointerii stdin. double pow ( double x. /* Pozi]ioneaz\ indicatorul pentru urm\toarea opera]ie `n fi[ier la “place” + “offset” */ long ftell (FILE *fp). double y). /* Returneaz\ valoarea indicatorului de pozi]ie a fi[ierului pointat de fp*/ void rewind (FILE *fp). TMP_MAX.h> con]ine construc]ii ce permit programatorului s\ m=nuiasc\ condi]ii sau semnale excep]ionale. int fseek (FILE *fp. double log ( double x). long offset.Gheorghe GRIGORAŞ 6.h> con]ine defini]ii de tip [i macrouri ce se folosesc `n alte defini]ii: • • • • typedef typedef typedef #define char wchar_t. double fmod ( double x. int fflush (FILE *fp). /*tipul ob]inut din sizeof() */ NULL. 12. Sunt definite aici constantele BUFSIZ. Fi[ierul <setjmp> con]ine declara]ii [i prototipuri ce permite programatorului s\ utilizeze salturi nelocale. FOPEN_MAX. double fabs ( double x). De asemnea fi[ierul mai con]ine prototipurile func]iilor de intrare/ie[ire (vezi cap. 9. stderr [i pentru structura FILE. double x). double sqrt ( double x). const fpos_t *pos).h> con]ine o redefinire (typedef) de tip [i trei m macrouri ce permit scrierea de func]ii cu un num\r variabil de argument ( ca [i printf ). NULL. func]ii) ce permit setarea unor propriet\]i “locale”: forma punctului zecimal. double flor ( double x). const char *to). double sinh ( double x). 10. const char *mode). double y). Fi[ierul <locale. double log10 ( double x). Fi[ierul < signal. double acos ( double x). double atan ( double x). Fi[ierul <math. double sin ( double x). defini]iile de tip [i prototipurile func]iilor utilizate de programator pentru a accesa fi[iere. 11. /* Seteaz\ indicatorul la valoarea pos */ int rename (const char *from. double tanh ( double x). FILE *tmpfile (void). stdout. double exp ( double x). double cosh ( double x). . FILENAME_MAX. Fi[ierul <stdio. int fclose (FILE *fp). /* tipul wide character*/ int ptrdiff_t. 8. informa]ii monetare etc.4).h> con]ine prototipuri pentru func]iile matematice: • • • • • • • • • • • double cos ( double x). /* Seteaz\ indicatorul la `nceputul fi[ierului */ int fsetpos (FILE *fp.h> con]ine construc]ii (structuri. double atan2 ( double y. /*tipul diferen]\ de pointeri */ unsigned size_t.h> con]ine macrourile. double ceil ( double x).

int denom). /*concatenarea a cel mult n caractere din s1 la s2*/ int strncmp(const char *s1. size_t n) /* copie cel mult n caractere din s2 `n s1 */ • char *strstr(const char *s1. size_t n). void free(void *ptr). char *strcat(char *s1. void *memset(void *p. int c. char **end_ptr. double atof(const char *s). long atol(const char *s). long strtol(const char *s. size_t el_size. size_t size).h> con]ine prototipuri ale func]iilor pentru ob]inerea datei. int c). void *malloc(size_t size). size_t n). div_t div(int numer. comunicarea cu sistemul. void abort(void). const char *s2. size_t n). const void *a_ptr. /* comparare a cel mult n caractere din [irurile s1 [i s2*/ • char *strncpy(char *s1. const void *)). int rand(void). generare de numere aleatoare. const char *s2). size_t n). conversie de stringuri. Se folose[te structura tm care este definit\ astfel: 89 . size_t n_els. /* comparare [iruri*/ char *strcpy(char *s1. sortare. int atoi(const char *s). const char *s2. size_t n). void *bsearch(const void *key_ptr.etc. void srand(unsigned seed). void *memmove(void *to. /*cauta c `n [irul s*/ int strcmp(const char *s1. void qsort(void *a_ptr. size_t el_size. c\utare binar\. /*lungimea [irului s */ char *strncat(char *s1. orei ]i cele privind ceasul intern al calculatorului. int abs(int i). long denumer). void *realloc(void *ptr. const char *s2) /* copie s2 `n s1 */ size_strlen(const char *s). size_t n). /* caut\ tokenuri `n s1 folosind caracterele din s2 ca separatori */ 15. Fi[ierul <stdlib. void *from.h> con]ine prototipurile func]iilor de uz general : alocarea dinamic\ a memoriei. void *from. const char *s2). void exit(int status).h> con]ine prototipuri de func]ii pentru manipularea blocurilor de memorie sau a [irurilor: • • • • • • • • • • • void memcmp(const void *p. size_t n_els. int compare(const void *. double strtod(const char *s). 14. /* caut\ `n s1 prima apari]ie a lui s2 */ • char *strtok(char *s1. Fi[ierul <string. size_t el_size). void *memcpy(void *to. const char *s2). const char *s2. Iat\ unele dintre ele: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • void *calloc(size_t n. const char *s2). const void *)). const void *q. ldiv_t ldiv(long numer. /*concatenare*/ char *strchr(const char *s. int base). int compare(const void *.Programare_ Limbajul_C 13. long labs(long i). Fi[ierul <time.

/ 0 1 5 2 3 4 5 6 7 8 9 : ..11 */ int tm_year.. ctime(&acum).23 */ int tm_mday. Codul ASCII American Standard Code for Information Interchange 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 nul soh stx etx eot enq ack bel bs ht 1 nl vt np cr so si dle dc1 dc2 dc3 2 dc4 nak syn etb can em sub esc fs gs 3 ’ rs us sp ! “ # $ % & 4 ( ) * + . /*returneaz\ num\rul de tacturi CPU utilizate de program p=n\ aici*/ • time_t time(time_t *tp).. • clock_t clock(void). printf("%s\n%s ". /* zilele de la 0 la 6 */ int tm_yday. de secunde trecute de la 1 Inuarie 1970 */ • char *asctime(const struct tm *tp). /*luna anului 0...60*/ int tm_min. /* Indicator de timp */ }. • typedef long time_t.data*/ • struct tm *localtime(const time_t *t_ptr).. . De exemplu: … time_t acum. asctime(localtime(acum))).Gheorghe GRIGORAŞ struct tm { int tm_sec.. /*ore 0. /*zilele din an 0. Func]ii: • typedef long clock_t. 6 < = > ? @ A B C D E 7 F G H I J K L M N O 8 P Q R S T U V W X Y 9 ‘ Z [ \ ] ^ _ a b c 10 d e f g h i j k l m 11 n o p q r s t u v w 12 x y z { | } ~ del 90 . . acum = time(NULL). are ca efect scrierea datei calenderistice. /*returneaz\ nr.31 */ int tm_mon. /*minutr 0. /*secunde 0. ?8 converte[te timpul pointat de t_ptr la string .365 */ int tm_isdst. /*ziua lunii 1. /*anul de la 1900 */ int tm_wday.59 */ int tm_hour. /*converte[te timpul inregistrat [i pointat de tp `ntr-un string ce reprezint\ data*/ • char *ctime (const time_t *t_ptr).

~n tabela urm\toare se da “semantica” unora din caracterele de pe liniile 0-2. Caracterul cu codul 32 este spa]iu (gol) [i se tip\re[te ca [i un spa]iu gol. A . Diferen]a `ntre codurile literelor mari [i cele mici corespunz\toare este 32. Caracterele cu codurile 0-31 [i 127 nu sunt tip\ribile. Codurile caracterelor 0-9.Z [i a .Programare_ Limbajul_C • • • • • Observa]ii: Caracterul G este `n linia 7 [i coloana 1 deci are codul ASCII 71.z sunt contigue. bel bs cr esc ~n]elesul unor abrevieri audible bell ht tab orizontal backspase nl linie nou\ retur car nul null escape vt tab vertical ~n sistemele UNIX. 91 . comanda man ascii produce afi[area tabelei codurilor ASCII pe ecran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful