Viaţa şi jurnalul lui David Brainerd

-fragment-

Partea VII De când a început să predice indienilor din Crossweeksung, până când se întoarce din ultima călătorie la Susquehannah, bolnav de ftizia care avea să-i aducă moartea.

Am ajuns la acea parte din viaţa dlui Brainerd, în care s-a bucurat de cele mai mari succese în lucrarea de câştigare a sufletelor şi în afacerile lui personale ca misionar la indieni. O relatare care, dacă ar fi fost publicată, s-ar fi dovedit fără îndoială foarte antrenantă pentru cititor, după ce am văzut, din părţile precedente ale acestei povestiri, cât de puternică şi continuă este dorinţa sa de îmbunătăţire a spiritualităţii acestui popor, cum s-a rugat, cum a lucrat şi cum s-a luptat, cum s-a lepădat de sine însuşi şi cum a suferit în scopul acesta. Apoi sunt descrise suferinţele dlui Brainerd, şi agonia în rugăciune, şi durerile naşterii prin care a trecut pentru a-i converti pe indieni, şi toate trecerile de la speranţă şi aşteptare la dezamăgire şi descurajare; după ce a aşteptat perseverând în rugăciune, muncă şi suferinţă, pe parcursul unei nopţi îndelungate, răsar în sfârşit zorii: Plânsul ţine o noapte, dar dimineaţa vine bucuria.1 Cel ce umblă plângând când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie când îşi strânge snopii. Evenimentul dorit are loc în cele din urmă; dar într-un moment, într-un loc şi în inima unor oameni la care nu s-a gândit. Relatarea acestui eveniment ar trebui să fie o bucurie pentru orice creştin; şi am fi inserat-o aici, aşa cum este scrisă în jurnal, dacă acest succes minunat şi glorios nu ar fi fost descris de însuşi dl Brainerd, la cererea Onoratei Societăţi Scoţiene, şi publicat în timpul vieţii sale. Sper că aceia dintre cititorii mei care nu au încă Jurnalul său îşi vor procura un exemplar din această carte, ca să nu fie lipsiţi de o relatare remarcabilă, care constituie cea mai plăcută parte pentru mintea unui creştin. Pentru ca cei care au deja această carte să cunoască locul şi să poată corecta unele greşeli, voi încerca să aduc în continuare anumite lămuriri; iar cititorul le va găsi în partea a şaptea a acestei istorii, fiindcă anumite aspecte din jurnalul dlui Brainerd, demne de observaţie, sunt lăsate deoparte, fiind publicate în Jurnalul publicat2. Miercuri, 19 iunie, 1745. Am călărit până la indienii din Crossweeksung; am găsit puţini acasă; am discutat totuşi cu ei, şi am văzut că sunt atenţi şi foarte serioşi. Seara m-am simţit istovit, incapabil să mă ridic sau să umblu. O, ce obositor este pământul! Ce greu este acest trup!

1 2

În traducerea Cornilescu: „Seara vine plânsul, iar dimineaţa veselia”, Psalmul 30:5. Cititorul va găsi Jurnalul menţionat la sfârşitul acestui volum.

1

ca să le vorbesc despre durerea lor şi leacul ei. Joi. O. La căderea serii am predicat din nou indienilor. în timpul unei discuţii creştine. O. Sufletul meu a fost înviorat şi întărit în lucrare. 20 iunie. m-am mirat de seriozitatea lor şi de atenţia lor încordată. fiindcă a pregătit odihnă pentru sărmanul Lui popor istovit! Vineri. 22 iunie. dar prefer să fiu scos din ea. Am predicat indienilor de două ori. vărsând multe lacrimi şi dorind mântuirea lui Hristos. Sufletul meu descurajat a fost ridicat şi întărit. şi am avut mai mulţi ascultători. astfel că am mai rămas cu ei. aşa că multe persoane sunt preocupate de sufletul lor. Am primit putere fizică. 21 iunie. Seara am fost înviorat în timp ce mă rugam în taină. cât de plăcut este pentru mine să îi văd ascultând cu atâta stăruinţă şi dragoste. Binecuvântat să fie Domnul. am văzut că sunt o fiinţă nevrednică. care le-a îndemnat inimile spre ascultare. Sâmbătă. suflete. dorindu-mi plecarea. binecuvântat să fie Dumnezeu. moartea mi se părea ceva plăcut. mai multe mile. 28 iunie. fiindcă am primit ajutor şi libertate. O. astfel că nu mă puteam hotărî între cele două. Iar puterea lui Dumnezeu a însoţit cuvântul. şi vreau să o părăsesc. La prânz i-am vizitat din nou pe indieni. pentru mine. Seara m-am bucurat de pace şi seninătate. linişte sufletească şi mângâiere în rugăciunea personală. şi am petrecut o zi plăcută alături de el. pentru prieteni şi scumpa biserică a lui Dumnezeu. O. A fost o după-amiază cu adevărat binecuvântată. Sunt adesea sătul de lumea aceasta. am fost ajutat să-mi înalţ fruntea bucuros. 2 . binecuvântat să fie numele Său. În timpul următoarelor patru zile nu vorbeşte despre nimic remarcabil care să nu fie scris în Jurnalul publicat. cu toate acestea. în afară de cele ce se găsesc în Jurnalul publicat. care mi-a sădit în suflet binecuvântata şi fericita nevoie de a trăi prin El! Sâmbătă. inima lui se înalţă mereu spre Dumnezeu cu recunoştinţă şi bucurie. cât de plăcut şi înviorător este să vezi roadele muncii tale! Vineri. Pe drum. 29 iunie. O. cu lacrimi în ochi şi preocupare în inimă! Seara mi-am înălţat inima spre Dumnezeu în rugăciune. Seara am văzut că mângâierile lui Dumnezeu nu sunt neînsemnate: doream să trăiesc. duhul meu s-a înviorat. fără înţelepciune care să mă călăuzească sau putere ca să mă ajut singur. şi nu uita bunătatea şi îndurarea Lui cea mare. fiindcă simţeam că se apropie mântuirea. etc. înainte de a ajunge la indieni. şi a binevoit să trezească pe aceşti sărmani indieni prin intermediul meu. 27 iunie. fiindcă nu puteam face altceva în timp ce mă îndreptam spre gazda mea. Seara sufletul meu a fost înviorat. văzând că Domnul m-a ajutat să fiu credincios. la căderea nopţii le-am predicat. prezenţa lui Dumnezeu este mult mai bună decât viaţa! Jurnalul său nu relatează nimic remarcabil în cele două zile care urmează. pe Domnul. am suspinat după Dumnezeu.Joi. cât de înviorător şi de plăcut a fost! Binecuvântează. nu să ies singur. Sufletul meu s-a bucurat. Am călărit până la Freehold. şi inima mea s-a înălţat spre Dumnezeu în rugăciune pentru bieţii mei indieni. ca să pot face ceva pentru scumpa împărăţie a lui Hristos. O. şi am fost întărit să vorbesc cu simplitate şi căldură. şi sufletul meu a primit putere să strige neîncetat spre Dumnezeu. binecuvântat să fie Domnul. ca să-l văd pe dl William Tennent.

dacă va îngădui Dumnezeu! Sufletul meu suspină pentru convertirea sărmanilor păgâni. mai ales în timpul călătoriei. Vineri. Joi. Seara nu am putut să nu strig către Dumnezeu să Se îndure de sărmanii indieni. Seara m-am plimbat pe afară rugându-mă şi meditând. blândeţe şi devoţiune. binecuvântat să fie Dumnezeu care mă ajută să mă rog! Este atât de obosit din cauză că predică mereu. mai ales în timp ce meditam la textul din Apocalipsa 3:12: „Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu…”. încât consideră că are nevoie de puţină odihnă. Seara. şi se bucură în fiecare zi de libertate. dincolo de ceea ce experimentasem până atunci. vizitând câţiva pastori şi îndeplinind câteva lucruri necesare. care va îndeplini această măreaţă lucrare. Inima mea s-a înălţat spre Dumnezeu în rugăciune în tot timpul dimineţii. Deşi este foarte slăbit fizic. 26 iulie. cu stăruinţă şi râvnă. Vineri. Sufletul meu nu voia să părăsească locul acela. înainte de a se întoarce la Delaware. grăbeşte această zi binecuvântată. vigoarea şi plăcerea unui înger! Totuşi. din când în când. dragoste. Am călărit de la indieni la Brunswick. câtă pace sufletească. În timpul următoarelor şase zile vorbeşte despre multă putere şi înviorare sufletească. 18 iulie. Dumnezeu a binevoit să mă ajute în rugăciune. şi am rămas acolo peste noapte. şi după ce m-am culcat. doresc să petrec toată noaptea în rugăciune şi comuniune cu Dumnezeu. doresc să mai zăbovesc puţin pe pământ. cât de plăcut este gândul morţii! O. şi am strigat către Dumnezeu. dorind să întreţină interesul şi atenţia indienilor. când va sosi momentul în care voi putea lucra mereu cu bucurie în slujba scumpului meu Domn! Doamne. care îmi înviorează sufletul. şi m-am bucurat de pace sufletească şi libertate. O.Marţi. linişte şi seninătate dumnezeiască îţi aduce un asemenea timp! Cred că aşa este şi în cer. şi pentru convertirea sărmanului meu popor. Vineri. Am simţit un spirit de seriozitate. şi un caracter potrivit cu atmosfera şi lucrarea din cer. până am adormit. Doresc să petrec puţinul timp pe care îl mai am de trăit pentru Dumnezeu. şi sufletul meu s-a încrezut în Dumnezeu. A fost un timp binecuvântat. aproape patruzeci de mile. O. Ziua Domnului. cât de mult doresc să trăiesc pentru Dumnezeu. Dar miercuri pare asaltat de unele gânduri melancolice. la confluenţa râului Delaware. Doamne. dă-mi din nou această pâine a vieţii. ajutor şi înviorare în omul lăuntric. Aceasta este o temă deosebită pentru mine. dar trupul îmi este slăbit şi istovit. 2 iulie. sufletul meu a fost întărit să lupte pentru înaintarea împărăţiei lui Hristos. şi să aduc multe roade. cât de mult doresc să fiu cu Hristos. doresc ca toată viaţa care mi-a rămas să fie umplută cu râvnă şi zel în lucrarea lui Dumnezeu! O. spre slava Sa! 3 . să fiu folosit în glorioasa lucrare a îngerilor. Starea aceasta continuă şi a doua zi. O. 19 iulie. Seara. sufletul meu s-a înduioşat şi inima mi-a fost lovită de indiferenţa şi amorţeala din trecut. De aceea. şi era ora nouă. cu libertatea. ca să pot face ceva pentru lucrare. considerând că face prea puţin pentru Dumnezeu. nu puteam să nu strig. inima mea a suspinat mereu înaintea lui Dumnezeu pentru ei. 28 iulie. ajunge acasă. din cauza slăbiciunii fizice. O. pe 12 iulie. pleacă de la indieni şi petrece o săptămână la New Jersey. fiindcă am primit o pregustare a cerului. o. pare să fi primit forţă spirituală. uită de melancolie.

Am fost întărit în rugăciune în vederea convertirii lor mântuitoare. şi libere de orice scop egoist. care spune în capitolul 9:16: „Şi chiar dacă m-ar asculta când Îl chem…”. Dumnezeu a îngăduit să fiu sărac şi sterp. fiindcă mă simţeam asemeni lui Iov. sugerăm cititorului să consulte Jurnalul publicat. La prânz am ajuns la Freehold. Lucrurile demne de menţionat. însoţită de un simţământ al propriei nevrednicii. Luni. care aşteaptă multe de la vorbitor. pentru care m-am rugat şi pe care am aşteptat-o atât de mult. din Freehold. dar este conştient de slăbiciunea. care nu au fost publicate. înviorarea şi bucuria pe care o simte văzând minunata îndurare a lui Dumnezeu. Pe drum doreşte să se prezinte indienilor „în plinătatea şi binecuvântarea Evangheliei lui Hristos”. şi ajunge acolo a doua zi. dependenţa şi nevrednicia lui. mă simt vinovat şi ruşinat înaintea lui Dumnezeu. curajul îmi pierise. şi am primit libertate şi mângâiere în timpul rugăciunii personale. spre Elizabethtown. şi El m-a ajutat să mă supun voinţei şi grijii Sale. speram că voi primi această binecuvântare. După-amiază m-am bucurat cu alţi prieteni. Carnea şi sângele se revoltă atunci când sunt lipsite de libertate. Seara m-am retras. Seara m-am simţit liniştit şi împăcat. şi sunt împăcat cu situaţia. Regele bisericii şi Regele sufletelor. Miercuri. pentru a afla despre lucrarea sa şi succesele minunate de care se bucură printre indieni. Dumnezeu este drept. şi nu mai îndrăzneam să sper. în faţa unui auditoriu numeros. îndeosebi pentru descrierea lucrării şi succesului de care s-a bucurat printre indieni. la fel s-a întâmplat şi cu mine. Pentru următoarele zece zile. şi le-am povestit ce a făcut Dumnezeu şi ce face încă în mijlocul poporului meu. în special pentru sărmanul meu popor. Speranţele mele referitoare la convertirea indienilor fuseseră zădărnicite de atâtea ori. Am primit linişte şi mângâiere. porneşte pe drumul de întoarcere spre Crossweeksung. aşa cum nu am mai fost în ultimul an. ca să poată fi mai bine instruiţi. recunoştinţa lui fierbinte faţă de Dumnezeu. 29 iulie. Marţi. şi am predicat unei adunări numeroase din Matei 5:3: „Ferice de cei săraci în duh…”. îndeosebi în timpul serviciului Cinei Domnului din casa de adunare a dlui Macknight. i-am scris fratelui meu la colegiu. Vineri. Mi se părea că nu îmi păsa şi nu doream să fiu instrumentul unei lucrări atât de glorioase.Luni. iar eu făcusem atât de puţin pentru Dumnezeu. singura mea dorinţă şi grijă era ca această lucrare binecuvântată să fie îndeplinită spre slava lui Dumnezeu şi înaintarea împărăţiei Răscumpărătorului. dar mă cutremuram. şi manifestările glorioase ale puterii Sale în lucrarea din mijlocul lor. cititorul trebuie să consulte Jurnalul publicat. Am fost înviorat când mi-am văzut prietenii. 2 august. care este urmat uneori de deprimare şi melancolie. Miercuri. dar Dumnezeu m-a ajutat să spun „Amin” şi „Facă-se voia Domnului”. 4 . 31 iulie. Pentru alte lucruri remarcabile care s-au petrecut în timpul acesta. dar am fost îndurerat văzând că timpul trecuse. Am călătorit de la dl Tennent. Am discutat până la prânz cu dl Dickinson. încât sufletul meu era zdrobit. stăruind ca toţi indienii să fie aşezaţi într-un loc. fiindcă le trimisesem vorbă să se adune ca să le predic a doua zi. Am fost chinuit de un simţământ de păcătoşenie. bucuria inimii sale în Hristos. 20 august. 19 august. sunt rugăciunile stăruitoare şi sincere în folosul indienilor şi chinurile lui sufleteşti de fiecare zi. şi sufletul meu s-a înălţat în rugăciune spre Dumnezeu. niciodată nu am avut dorinţe atât de limpede şi sigur dezinteresate (spre bucuria mea). 21 august.

26 august. Jonathan Edwards – Viaţa şi jurnalul lui David Brainerd. „O. M-am simţit binecuvântat. suflete. Volumul are 367 pagini. Sâmbătă. Traducere: Iulia Bodnari * Credem că este una din cele mai bune cărţi publicate vreodată în limba română! O carte care te învaţă cum să te rogi. în această vreme de apatie spirituală şi de materialism. De dimineaţă m-am simţit slăbit.predici-reformate. pag. binecuvântându-L pe Domnul pentru modul minunat în care i-a vizitat pe indieni. şi pentru lucrurile îmbucurătoare pe care le văzusem printre ei. 24 august. dar am primit libertate şi mângâiere în rugăciune. Postat pe www. care îţi dă o pasiune pentru sufletele pierdute. M-am întors acasă de la indieni. 176-182. ce pregustare binecuvântată a cerului! Ziua Domnului. binecuvântat să fie Dumnezeu. Am ajuns acasă seara. Fragmentul din jurnalul lui Brainerd e luată din volumul publicat de Editura Perla Suferinţei. 25 august. Credem din toată inima că acest volum este unul dintre cele mai necesare pentru sufletele copiilor lui Dumnezeu. pacea lui Dumnezeu întrece orice cunoştinţă!” Nu se poate descrie pacea binecuvântată a conştiinţei şi liniştea sufletească de care m-am bucurat. care te învaţă cum să mijloceşti pentru cei pierduţi. despre zelul misionar. mintea mea este liniştită şi împăcată. am fost ajutat să-mi vărs sufletul înaintea lui Dumnezeu pentru scumpii mei prieteni din New England.Vineri. Mulţi. Exemplul lui Brainerd îţi vorbeşte despre zelul pentru Împărăţia lui Dumnezeu. După-amiază am vizitat sărmanul meu popor din Crossweeksung. 5 . bucurându-mă de bunătatea pe care o dovedea Dumnezeu faţă de sărmanul meu popor.com cu acordul Editurii Perla Suferinţei. Binecuvântează. pe Domnul. m-am bucurat de libertate sufletească în rugăciune şi în celelalte îndatoriri de seară. O. 23 august. foarte mulţi slujitori ai lui Dumnezeu. au fost binecuvântaţi şi inspiraţi de citirea cărţii acesteia. Am primit linişte şi pace pe drumul de întoarcere. pentru aprinderea unui foc sfânt pentru Domnul. Am primit libertate şi convingere în timp ce mă rugam pentru dragul meu popor. şi m-am rugat ca Dumnezeu să-şi continue lucrarea divină. sufletul meu a fost înviorat şi întărit în Dumnezeu. Luni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful