You are on page 1of 3

Ano ang talumpati?

 ang talumpati ay isang buos ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsalita sa entablado. Layunin nitong humikayat, tumugon, mangatwiran, magbigay kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala.  Ang talumpati ayon sa libro ng Gintong Pamana, wika at panitikan, ni Lolita R. Nakpil, ito ay isang sangay ng panitikang nagpapahayag ng kaisipan upang basahin o bigkasin sa harap ng mga taong handang magsipakinig. Ang mga tiyak na layunin ng talumpati ay humihikayat, tumugon, mangatwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala.  Ang talumpati ay isang maayos na pagpapahayag ng kaisipan sa paraang pasalita. Ang layunin nito ay makapagharap o makapaglahad ng patakaran o simulain o dili kaya ay makapangakit ng nakikinig tungo sa isang kapasyahan.Naglalayon din itong mapakilos ang mga nakikinig sa isang simulain o adhikain. Ang Talumpati ay binibigkas sa harap ng mga tapakinig, maaaring sa isang kapulungan.

BASURA
Di man ako modelo ng isang tunay na environmentalist±may mga gawain akong di maiwasan gaya ng pagkain sa mga fastfood na gumagamit ng styro, at iba pang mga bagay±may isang gawi ako na kahit paano¶y maliit sigurong ambag para sa kalikasan. Eto ang mala-talumpating pagtalakay ko tungkol dito para sa pandaigdigdang Blog Action Day for the Environment:

ang alam ko ay iyong ilog na naghihingalo¶t pilit na isinasalba sa tuluyang pagiging isang malaking pusali. nagugulat ako. Mabuti kung mga dahon at papel lang ang itinatapon natin. ang mga ganitong paalaala: na kung magpapatuloy tayong mamuhay sa ganitong paraan. ika nga ng isang lumang kanta. Tumingin ka lang sa alinmang ilog±sa Kamaynilaan man o sa mga probinsya±at makikita mong kadalasa¶y mga basura mula sa mga tao ang nagsisilbing pampang ng ilog. may dalawang dekadang literal na ginawang basurahan±tapunan ng dumi mula sa minahan±ang dagat. Malaking bahagi ng ambag na ito ay manggagaling sa kabataan. Samantala. Kinakailangang gawin itong bahagi ng kanyang araw-araw na buhay± . Mas malupit ang pagtrato natin sa likas na yamang-tubig. Pakiramdam ko¶y nata-time-space warp ako sa kanyang kuwento. baka wala nang abutang malinis na tubig at lupa ang mga anak ng ating magiging mga anak. Ngunit para sa ating mga nakatira sa maliit at papaunlad na bansa. Mayroon pang mas malalaking suliranin gaya ng pagkakalbo ng mga kagubatan at pagbabago ng klima (climate change). Ibang-iba kasi ang ilog na nasa kuwento niya±malinis at malinaw. Sa amin sa Marinduque. ang pagkagulat ay nasusundan ng palihim na pagtingin nang masama. Lagi kong naitatanong sa aking sarili kung bakit ang turing nating mga Pinoy sa ating kapaligiran ay isang malaking basurahan. Paulit-ulit na nating naririnig ang mga ganitong reklamo. mahalaga ang ambag ng bawat mamamayan sa pagharap kahit sa simpleng problema sa basura lang muna. Naniniwala akong ang tila napakasimple ngunit mahalagang gawi ng tamang pagtatapon ng basura ay dapat itanim sa isipan ng bawat bata. noong nabubuhay pa siya¶y ikinukuwento ng lolo ang Ilog Pasig na nilalanguyan niya noong nakarating siya sa Maynila. tapon dito. e kadalasa¶y mga plastik at iba pang bagay na di naman maaaring humalo nang kusa sa lupa. Kapag matanda. Tapon doon.Kapag nasa dyip ako at may batang biglang nagtapon sa bintana ng balat ng kendi. Hindi lamang ang banta ng basura o polusyon ang panganib na kinakaharap ng ating planeta.

Nadala ko ito hanggang sa paglaki ko. sadyang ang buong paligid ay isang malaking basurahan. Pero may pag-asa pa sa kabataan. paulit-ulit na ipinaalaala ng aking mga guro at pamilya ang tamang pagtatapon ng basura. Para sa kanila. malaki ang tsansang ito¶y seryosong sundin at kalakhan na nila. estudyante. at kahit ngayong nakatira ako na ako sa lungsod. Tila malabo nang maturuan ang marami mga nakatatanda. ibulsa na lang muna.´ Kung ituturo natin sa ating mga nakababatang kapatid. pinsan. at iba pang mga bata ang ganitong pananaw. Kung magkakaganoon. Sinusunod ko ang slogan ng MMDA: ³Ang maliit na basura. malinis na Pilipinas ang iiwan nila sa salinlahing susunod sa kanila .ng kanyang sistema±gaya ng paghinga at pagkain o paglalaro at pagdarasal. Noong maliit pa ako. kalaro.