You are on page 1of 3

LICEUL TEORETIC „GARABET IBRĂILEANU” Iasi, Strada Oastei nr.

1 Tel/Fax 0232-264470

PROIECT DE INTERVENŢIE PSIHOPEDAGOGICĂ CLASA a VI-a B

Motivare: - clasa este alcatuita din elevi care se distribuie in doua niveluri diferite din punct de vedere al achizitiilor informationale si al performantei scolare: - atitudine intoleranta a unor elevi fata de valorile colegilor lor -existenta unor situatii dificile cu care se confrunta profesorii
1. 2. Scopul proiectului: un management eficient al clasei care vizeaza: • Construirea unui mediul de muncă sănătos, care să protejeze sănătatea şi calitatea

vieţii elevilor si profesorilor; • Funcţionarea de zi cu zi, obişnuită a clasei de elevi, astfel încât să existe un mediu de învăţare eficient şi o relaţie de încredere între profesori şi elevi, care să prevină apariţia situaţiilor problematice; • Gestionarea eficientă a situaţiilor dificile cu care profesorii se confruntă (comportamente agresive, minciună, neîndeplinirea sarcinilor etc.).

completare şi analiză de fişe individuale.munca in echipa . pasiv. Perioada de derulare: an scolar 2011/2012 .realizarea unei excursii de 3 zile la care vor participa elevii clasei si profesorul diriginte . cooperarea. Profesor psihopedagog Interactiunea si intercunoasterea elevilor in cadrul activitatilor extrascolare Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor Dezvoltarea comportamentelor tolerante fata de colegii clasei Stabilirea regulilor Profesor diriginte . ce va - Profesor diriginte . cooperarea.exemplificare .semestrul al II-lea Intervenţia Modalităţi de realizare .3.mapping.metode mapping .jocul didactic .participare la activitati desfasurate in cadrul programului “Zilel scolii” . dezbaterea .munca pe grupe .conversatia . observaţia. desi suntem diferiti” - Profesor psihopedagog Profesor diriginte - Întocmirea unei liste.“Suntem egali.brainstorming Profesor psihopedagog .cooperarea . observaţia . asertiv.“Vaporul se scufunda!” “Dictarea desenelor” Reformularea unor enunturi in functie de tipurile de comunicare: agresiv.participare la “Balul martisorului” .brainstorming .jocul Obiective de referinţă Consolidarea grupului Responsabil Acţiuni concrete stabilirea regulilor de grup jocuri specifice etapei – consolidare a grupului intercunoaştere şi consolidarea încrederii reciproce .

lucrul in echipa fi afişată în sală.prezentarea etapelor in rezolvarea de probleme . Stabilirea de responsabili pentru fiecare regula .gruparea elevilor si solutionarea unor probleme din lista celor prezentate.clasei şi a sancţiunilor în caz de încălcare a lor Invatarea si exersarea unor metode generale de rezolvare de probleme .brainstorming . utilizand informatiile insusite - Profesor diriginte Profesor psihopedagog Oana Chiru Profesor diriginte Carmen Bulhac . Regulile vor fi stabilite prin propunere şi votare.elaborarea unei liste de probleme care se ivesc de obicei la nivelul clasei . cu regulile clasei.dezbaterea .expunere .