LICEUL TEORETIC „GARABET IBRĂILEANU” Iasi, Strada Oastei nr.

1 Tel/Fax 0232-264470

PROIECT DE INTERVENŢIE PSIHOPEDAGOGICĂ CLASA a VI-a B

Motivare: - clasa este alcatuita din elevi care se distribuie in doua niveluri diferite din punct de vedere al achizitiilor informationale si al performantei scolare: - atitudine intoleranta a unor elevi fata de valorile colegilor lor -existenta unor situatii dificile cu care se confrunta profesorii
1. 2. Scopul proiectului: un management eficient al clasei care vizeaza: • Construirea unui mediul de muncă sănătos, care să protejeze sănătatea şi calitatea

vieţii elevilor si profesorilor; • Funcţionarea de zi cu zi, obişnuită a clasei de elevi, astfel încât să existe un mediu de învăţare eficient şi o relaţie de încredere între profesori şi elevi, care să prevină apariţia situaţiilor problematice; • Gestionarea eficientă a situaţiilor dificile cu care profesorii se confruntă (comportamente agresive, minciună, neîndeplinirea sarcinilor etc.).

munca in echipa .participare la “Balul martisorului” . desi suntem diferiti” - Profesor psihopedagog Profesor diriginte - Întocmirea unei liste. cooperarea.brainstorming . pasiv.munca pe grupe . asertiv. observaţia.brainstorming Profesor psihopedagog . dezbaterea .completare şi analiză de fişe individuale. Perioada de derulare: an scolar 2011/2012 .“Suntem egali.conversatia . Profesor psihopedagog Interactiunea si intercunoasterea elevilor in cadrul activitatilor extrascolare Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor Dezvoltarea comportamentelor tolerante fata de colegii clasei Stabilirea regulilor Profesor diriginte .semestrul al II-lea Intervenţia Modalităţi de realizare . cooperarea.3.cooperarea .mapping.realizarea unei excursii de 3 zile la care vor participa elevii clasei si profesorul diriginte .“Vaporul se scufunda!” “Dictarea desenelor” Reformularea unor enunturi in functie de tipurile de comunicare: agresiv.metode mapping .exemplificare .participare la activitati desfasurate in cadrul programului “Zilel scolii” . observaţia .jocul Obiective de referinţă Consolidarea grupului Responsabil Acţiuni concrete stabilirea regulilor de grup jocuri specifice etapei – consolidare a grupului intercunoaştere şi consolidarea încrederii reciproce .jocul didactic . ce va - Profesor diriginte .

expunere . cu regulile clasei.brainstorming .lucrul in echipa fi afişată în sală.dezbaterea .elaborarea unei liste de probleme care se ivesc de obicei la nivelul clasei .gruparea elevilor si solutionarea unor probleme din lista celor prezentate. utilizand informatiile insusite - Profesor diriginte Profesor psihopedagog Oana Chiru Profesor diriginte Carmen Bulhac . Stabilirea de responsabili pentru fiecare regula .clasei şi a sancţiunilor în caz de încălcare a lor Invatarea si exersarea unor metode generale de rezolvare de probleme .prezentarea etapelor in rezolvarea de probleme . Regulile vor fi stabilite prin propunere şi votare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful