You are on page 1of 17

4.

3 Algoritma Piawaian (Standard Algorithm)
Objektif Pembelajaran: Penggunaan Kaedah Isihan gelembung (bubble sort) dan isihan Sisip (insertion sort) Penggunaan Kaedah Carian linear (Jujukan)

Kaedah ini kurang berkesan bagi perbandingan isihan bagi satu senarai nombor yang panjang.Isihan Sisipan (Insertion Sort)    Isihan sisipan adalah satu algoritama isihan ringkas.perbandingan isihan dalam satu senarai nombor atau perkataan secara keseluruhan dalam satu masa yang sama. Kaedah . .

30. 70.Kaedah Isihan Sisipan  Bagaimana hendak isih nombor berikut secara menaik? 50. 80 .

30. secara 60 60 60 60 (30 unsur pertama . 50. 70. 70. 50. 70.Kaedah Isihan Sisip menaik Laluan 1 50. 70. 30. 30. dipindahkan) . 50. 30.

70. secara 60 60 60 60 (50 unsur kedua . 30. 30. 50.Kaedah Isihan Sisip menaik Laluan 2 30. dikekalkan) . 30. 70. 50. 50. 70. 50. 70.

50. 30.Kaedah Isihan Sisip menaik Laluan 3 30. 50. 70. 50. 60. secara 60 60 60 70 (60 unsur ketiga . 50. 70. 30. 30. 70. dipindahkan) .

50. 60. 60. 50. 50. dikekalkan) Maka susunan manaik : 30. 60. 50. 30. 30. 60. 60. 30. 70 .Kaedah Isihan Sisip menaik Laluan 4 30. secara 70 70 70 70 (70 unsur keempat . 50.

23 . 34. 56.Kaedah Isihan Sisip menaik Cuba Ini-susun secara menurun secara 75.

Kaedah Isihan Sisip menaik secara Cuba Ini-susun nama ini secara menaik Ali. Ema. Amy. Ija. . Yus.

Juga dipanggil sebagai Isihan pertukaran (exchange sort) Membandingkan dua item dalam satu masa dan menukarkannya jika susunannya tidak ikut turutan dan diulangi. .Isihan Gelembung (Bubble Sort)    Isihan Gelembung Isihan yang ringkas.

2 .Isihan Gelembung (Bubble Sort) Contoh : Susun secara menaik nombor berikut: 7. 3. 9. 4.

9. 9. 3. 4. 2 2 2 2 9 . 7. 2. 7. 3. 4.Isihan Gelembung (Bubble Sort) Laluan 1 7. 9. 3. 3. 7. 7. 3. 9. 4. 4. 4.

Isihan Gelembung (Bubble Sort) Laluan 2 3. 4. 2. 2. 7. 2. 7. 7. 9 9 9 9 . 4. 3. 7. 4. 3. 2. 4. 3.

7. 7. 4. 4. 7. 2. 7. 2. 7.Isihan Gelembung (Bubble Sort) Laluan 3 3. 3. 3. 4. 9 9 9 9 9 . 3. 4. 2. 2. 4. 2. 3.

4. 7. 9 .Isihan Gelembung (Bubble Sort) Laluan 4 3. 3. 4. 2. 4. 7. 2. 7. 9 9 9 9 9 Maka susunan secara menaik = 2. 2. 7. 7. 3. 7. 2. 4. 3. 4. 3. 2. 3. 4.

Cuba susun nombor berikut secara menurun 60. 10. 50. 80 .

12 Susun item-item berikut secara menurun menggunakan kaedah isihan sisip Jan. . Gah. d.Latihan a. 21. Apr. 67. Mac. 34. i. Susun item-item berikut secara menaik menggunakan kaedah isihan sisip 67. Geh Susun item-item berikut secara menurun menggunakan kaedah isihan sisip 78. Ali Susun item-item berikut secara menaik menggunakan kaedah isihan Gelembung Yus. Kar. 90 b. 12. i. i. c. 32. i. 89.