P. 1
2010 - Curs - Evaluarea Nivelului de Siguranta

2010 - Curs - Evaluarea Nivelului de Siguranta

|Views: 29|Likes:
Published by Codruta Jurca

More info:

Published by: Codruta Jurca on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

7v*tv*tr* J€

(
(
t'4i4
Btx'tr-i
Fg
A.
c-uf,ui
P/L0P
.E
xitTEN
i-E-
Pc-R.ror{t'tf*
-
Ntv€L -
\
v
Lt*+o
"nsl'
s
Al^L
tJil;
le
?eR€o€^^&NT't
5 fiOetcl\fldrlt
(rue-r r
nrr-'i"g:F,l
;:gtl.R5.a
LoP)
D F 9-EqFoFlA
frNi
A
6ff6"t-;^l
&**'fr-4*oo-
j;
dh
r-^! [
(de
b^€
)
D.t2,L>Q'uL\0-
d-
ttt*9.r"-;
t
r,*o;[ P'Pr
[s*
P-tw '&
t nu,obfAj
ff)N
(";*$%,
c
r+*'l]*
"'fri*"I,
Sr,*\*-
d&f"l^Lw
cuso..nJf
S L
Sli
l'
fi*-ik
r^,ea-
@-Oc*
"';9i
'
*lu'r6.
.
d.o.n'
.'L;i
X'^'"W'tlL -0t't''ifCiu-
Y'e'quua-
^-.I*A^G-b*';
)a6-
I ..
.
f1h
**;fi;
A^-V
J^n^h
'
ntlvrt<<-'
1
Aasv4 g
,,
F
E vA lu ac-R_e4
ru i v
€r-u ccr.t'
D E Ji Gu
tri.w7lt
4 co^e
s-ilqlrcrr.i
wR
J
E X iSTEAJiI_=
(
gu+Lu
ft:R€i
A
p€_gFdR.MAAI
T:.
retkntt.cE-).
*;:?T:
,*.Y-
-,^-F*t^*
A*c,.,x*.4; &1,^J&
e"i
\-hfu,
7.-c.f !.-r-r.r-'c.
@
o
ce-ti
4-
e^
f-^F.
w,u,cco,-
4
"ibdi
"tq
-^fJ.f
"*q
""|\tLl
rr.<^t
*
'.,.^-
&
",.,ir,"nt*r-
^a^q--r.\i
-:-'-*
F
*-^fr^-b
"+r&-
A^
^fr--G
cah-X"-J.'
(ar," a",r,1*r^-p
1, ba.e,utt,.t_
^t
n;u"l.up_
A^^i
rni ,*
cA^-s -8 e....
'"!4--
*-d
'p".1
-A"Lrr;-
J" e1"^Jrl-,-"
- D. *4jc*
**LJ
A/,i*rur.&
or-'t?^
rc-rc- r.<r-t-"tc^I
"fi.r
;[eir
r,t
*Ai
a,t)ner^il
.A^-
$-'r\"&una- .,{.;r{;iit-
^;11"4;t"r"
lr-
.^hl*rr.r*- e\)* t ,*R
,*^4{
^-,t.;)-
t---
@-
S
q^ii",J
d,
^Y
u^{-
o- c<^-rql",
l{
f."f"v
*rcru*r
L' u
J
*{bll
ft.'-J, A#- ;*
etooft
-2006
i^
L
s
-
j
; *^tt"
n^''{\^r"-
-f*{.- {a.,..
5tl&ie
g26fz'o*
S.
c
(.
r-. r$
€ C^
d.$^
-"Jt
t
rfr**-A,-
/G
g9@
o-. ti'!
;[^rdr.^-tq
O c".."t*$
^*rtLrf,t'-.a
- @
.^.Ai\* ;t*a.""lq
- O c^^4.\
^^oatr.\t
l.uif!.-
Ral\--^-ot- s*r V.^
tc:9
Qt,
uo =
f"^-.r-",U
e'ffi
1"
;i/r-
,b-
ar*n,
.^
^{G*r_cla
,Lp-
t
ffiff*fi"t+
ri-'*
6/o.r*-.Mi
"t..&"*!"
t4'^n'I'*I.t"g
P-4- .r 0
1-,"^-
d-
f,!{r-
^,-r.A-*
-^,\
F-I,|.l'qd--L
' r*io-l-
lr-"rr+-^*.t
fu
**t h
-r*[-*"-e- '';;ttt
/^-
l.*^I-
t**-0
J<
y^d,'^ lo
^4
O ur.qqd^\
"i1" -.r:/yit
)'
1"
l4r-**,l.r re'wuifi.'Arq
j
.,*{6-ft*^^c fr rrL}^^dfu.(t
^to"e4ftq^trq_
,:-
il4 Jt
o-c-<tr ,- -
^'^it
Q!.r*,fru #A
o.Jffih"c^"1,-tLQtr7
a-
fr'q-zy'^9i
"
.-;"J; purL\
rMR.
400
loo/o
r-A.R
:
i,dl-*-L-L
^^"'t-;^
"q[|]^ff&Af
ctq
",{-c+d!-tltl-
--
\".-(r.ii
^44\;er.L-*0*,a
.a
So
o"..,.i
4o
N"4
v )i-
ro
"/o
a Prco/.r
9 DPB
o
-
2ao6
t?1err,Lq!el/1n-e- -4q,
rlrr.R J-
q
O A^d.
rl
a"*{.aie,.r*}r }'e
*rr-rserctr-e-
"*-
uq-k;'
I'o-r'it
f
*-**
ii.r.
^-0
,*rlrtt;
rvvG-("
oi@x'
;4* && tra,\i
a*.,to
/
&q,,"o
iae.
{.}i /Ao ,n.^
V ranl.<-es-
or9{
4rfo
'/,qO
Bo*rf
\
",
1o
1"* Jwtr *^r*frl*/t.s
^4-.
r,,{L-
.f-"h-.Q-
/.- /:^-.p,-Gijai
1\',
-At"-@
p* c^ dt[a",.-q
q
t
\r"& Qtoo/t
*
zeo oJ
'
.
hNExrt
An
c
.1an,6esa'
a D.E r;ro s-tv.t r,,p ;,
*t
6q'
ron'
5le
^..'h
/-t
"l'[*
o
6il,,C",.,.4"
"^-
I
o
e+c&.i{i eA-e q_-
,t)-t*.v
,y"^8"ns/zi
c^',-
*ye
",
f'f""
o
ur:vAhJ^;,J-<-
lrrr,,r'
"^-e-h#-
*n,*bJJW
U'L ste-4- fu .%-(,^grr"-
/A^4'.\9-
.*
1*^lu"
.urr4{ &.r}.
o (ri
uui
pr^-
;
\
o effi.'ni
*
^re**
lu5f,$l
\'
,r.lot
)..,,.(,Qi
t _l
l" {qJ**r
Oi
,
To*cLo-,tt
e,&r**I..-r$"
{*;fr*
dfu-n*
0-'"''-
.^;
t^C^Jt
LA^-*c* J
c^&..-d
&-
]
q
is
!
\(
OJ
I
FJ
t
u
3
l
?
.Fl
{
{
=+--
,J
t)
(
\J-
,t
{
'=f
)
J
{
I
c
cl
3
i
d
d
lLr
E:
gE3,,:
;l::
te
gi
sstg;;i;
:;
?i
EiFEE!E;Fi
["
=
!i;!igg
iiii€i,3;l
*i;i:;;iffiu=r:g,
:: ::
l"
''J/
Orr
ft)l
.^s
!
\(o
r}
N
$
.)
-.1
c
{+
,3
,)
T
ll
fl
J
"1
J
{
t
I
.J
I
a
U
ll
v
!l
'
)4<
ijl
j
di"id
"a)
1l
!
lwr
i
lsr'\-{
litsk
1,,
l\'-$'s
S
tr*
lr
q
.,idst
{J{,
v
-'-
L.t "(,-,
i i !;ilj :iii
;
5:
r ;'
E:
g€rfu
..';*
g;! :
g'5
:8! 9^ i;cs 5
g
9; Y i65
c.:F
.!t
g.^
ae
,FlE.t
p.ii 895.:
.E:
grB$;
sg;
EgFE
Ft
s:;ggr**i
;i;;
=-
n;f
=ri
i *;-s.5s E
3='t
is_-i€;e.'Jfff$fg€g
;:
.?
s)
J
o
'c
';"
'9 ct
3'.
CU
C,
-9.
f:
1i.
ili
lr4. r
F.r).
Lq..'
li..
(o
,,1
c
rrS
,JJV
l"l I
{
v
ll
.-\
c_.
/i;g:E i*
$+ii;.tg s
;b;;,i;
I;i:i: ::,s5;sS;
j
r;Eiii
l:*=E
j;FEi:*-:
;
E.yei=,
{si:
5:;FEsi;;
F
ss:i;E
f t ii's $I s; if
; tzi::E:i;i'
i'j
E siiiii*r
i
s a; aif
t i#
i :::3.a:3,i.:,?:
c
sg
,-o
.il9
E1'
t7 a)
EE
c9:r
o=
;EU
';il
"
9:.s
2 8.a
oC,
o.-
a=
.9 <,
._
'c
-:o
:r
oj
.JG
c .:-'
, ';oa
lj
p.g
c)i2.
21
.:
,e
,.,
.9
o
o
<)
a
I
L
.9
o.
tr1
(,
o
c
o
g
.g
o
€6
-6
s5
2.6
ni
CJ
=a)
r'C
,5
.st
J
g
=
I
f
5
n
k
fl
q
c
'6
0
q
g
Lt
d
c
oi
;.:o
Go
a
I
.:
a
i6
cj
gv
6C
';9
ov
t..
.eE.
a:
.-o
ts
=,- og
.:3
Er,
. L(,
OU
!
o
c
k
.|?
o
.'
.J
o
o.
c
v
/
e
-:j
tru
STABtLIRETl
CATEGORIET
DE
rr\il,ORT.{NT..t
;\
Prr.oPRrE-r..\R
..\DRESA
CO|\'STRUCrtut
_
BUCiTpg:577
scURTi\ pRiizENrARE
; col.,slrnu.irJ,'
B/oc
og
Loc(riurT
CO.\STITUCTIEI
C.,\ iEGORI..\
DE
DETERIII
Nr\REr\
I11?!F
r..r lr
T..! s.r....,
ts ; L,i
PUNCT,IJ
ULUI
.{CON
D..\?
!\'ioiir.al
ii <let;rtia:e
rrr
ane.rd
la prezsnia
fi
sir
trL)
6<t
4
C
(
r..ro re M
kur)
2
4
P
RO I ECT..\
NT
riteriil
ft*txt
clase de
importanfr gi de expunere
ra cutremur
gi factori
de inrportanfd
(l)
Nivelul
de asigurare
al construcliilor
se diferenfiazi
runcfie
de clasa
de
importanfi
gi de expunere
ra cutremur
din
"-.
urrLu
r-u"
.pafie.
'nportan[a
constnrctriilor
depinde
de consecinpr"
pd.bylrii
*;p;";;;ii
oun'"n;tor,
de importan[a lor pentru
siguranta
publici
li
proi..iil'.iuiia
in p.ioua"i.
i,n"aiut
dupd cutremur
,si
de consecinlele
sociale
,i
.";;;;;""
ll" p"urgirii
sau a.,U"rii
grave.
(2)
clasa de irnportanfi
Ei
de expunere
la cutremur
este caracte
rizardde
valoarea factorului
de importangi
y1, conform
).XZ>.
(3)
Definirea
claselor
de importanli.
gi valorile
asociare
l
se dau irr tabelul 4.2.
(+l Factonrl
de imponan!4
Tr = 1..0 esre
interval
de recurenfi.
ae referinga','a^ta'i],
Z.l.
asoctal cu evenimente
seismice
av.ind
Tabelul4.2.
Clase de
F loo
/.t
'-
2o06
Tipuri de
la cutremur
ntnr cltrdiri
1,4
'
gcoti
gu
difei"ite grade, cu o capacitate
de peste 200 de persoane
in aria totari
expusa
'
auditorii' sili de conferinre, de spectacore
cu capacitifi de peste 200 de persoane
r
clidirile din patrimoniul
na$onal, muzee etc.
1.2
111
i
Clidiri de tip curenq care nu aparfin celorlalre categorii
clndiri. &
.*ga
imrflanF penru
_siguranlu
puuri.@
gi/sau
de mici importanfi :conomicd, ;o*uir"ri
.sti;.. rtui"1...-ia.rr-ior-J.-'
0,9
Ev+ctt
&afe
c*u
f&?]- Vft
\
Ev*ttrtflE4.
*N6x4 C ^'
->:t->-
41g
j-
fp.-r.rcj"'
R4t
/i
fr/={;;€crttgr.t
r
rl
fr&tvtA{ri;
Psru reu
F v nuu ft'giE& srpuc,l-rrp*r4
I
l{
pot
M ri-rr
,
GeruEQ,$5L$ bt
tsio4rb
t
E
F ie^^L /8'* /\^r^, a,
*rtd.r
-
l*^}1.{^
+a--LL bhL*
-
"
4 nu-{-
f""ieiti^^^
: e+_e
c..Aq{
.
R*./e.*e,r*"r-.
X"L,i* ; ucn<-,c
p^-J"t^-
i*d.
it€./"U j.
.+u*r4i.*
o
(t'{t-+*."-*-
,n-*l-i^
f._
&u,otr^-
*f@
(^.l*r,^lr-***
/""{fL-Xr*)'-t'
"
c^^+-&r^-
-a---
"tt*,*-l^!i "-J0r^i
.*o*.{
' t) \ n+ -4-
\ r o v , l
;. A\
"-A*"
Xip^-.,- & *$.t^^i
/."*,t*..-.}e
i* *ru^
-.;ttl*
fi"'Y*"-h
Apltft.l
;/q.'^^!t-
Cc".r^^h
A^^i
^t;fr,1*^--1
A-ft"
-
-/r
^
,(ryruvr,Q-
d-
r*"{#";:ry ktr
"(4*'
i::0.
L Vq,\.raq*r.(
f6LLq
I
iltE1*D\1|
b f
VF{ti
R( /V*G
A
lce,req,ru
i
Qr
&'sirn'lA s ir/L,tu
D FFs;/€^i
'v
-----_
'I
.I,
Nr V€.u 2
t
cu
{€it,
,-ft)
,\,{-"t&,{.-o-
"
ffi*i ..(r.ri.qa_
Vn-..t
.,aiirl-
(t
S LS
o
8t*ua-r-r.ic-6[
ji"ri".,^-
\
(,'t*J-f*
.to .J,"-"4
,t*1&t ,..^
."1.*.L.
-,\
c{'c
''tc'
t
fn:
I
1
.-.r'
-*-=
'l--
-
AruTxA
E
c A-OrEctrftiEi4.
rf €
lr,t--}.SiEtultr
R-3
=W:.,
.4ec.
(,/ul_
l /^
V
(-Ld
E t*r'
( c ar,a l<'c-t-**+=,{
PcX iELTtcITC#
Doue u-.r.-
dr_
-
ofU.^*
(it{".{+
f.'*
Per"ur) *
ur qA^rc'"-L
{*
dltrr.{.
,"{utu*h
c str<ft,*^,t?.trqri
,.
(
-e.t
.'u./e.{fit
/
/v{dtJq-
"Lo-.J.*\,
n. \
o
&ta.,\r-ca-
"*o,quiarri
'
*<A uru
Ert naE 0r uLLr't
€.Uo
/NcON'IuerrToq
er
4 fr
q
o-l ?
*
c
7
\D
>
A
I
ltt
FI
-t
dr-
q-*
zl'
p
e-'
-1
\-
*
\
hr
.|.i
$,
F
F , i $:t
$; liiii
I
frl
F
fT1 i:
i
fi
-F.
o
n
o
t-
Y
q
F,
F
F
$
c\
d
B
e.
0
+
H
'10
0
)
6
0
\
N
n
nr
N
+
F
n
N
x
rl
^
R
I
I
e
t
$
n
s
a
t
R
A
(\
J
c
*)
F
3
a
tc
d
{r
N
fir
\
s.
+
fl
F
irr
\
A
3
_*F
)-
T,
_ky
PI F
P
tr
e
1
b
h
Q.'
e
EIF
il
.T,F
fr
,o
9o$Q
FF&$}
tc{
.r
ro
mti
"
q
P'S
,flF
^,1'
r-: o
L1
O
ilt
e6
gil
(q
bq
\v
6\
$
F
!'
Fr
a-i
\b
/\
?.m
't\
-
<
o
#
r,
o --F
o)
F
?.
to
n[1
F
b/
f--d
hF.
: F_I
h^
o-
I
F-f
&'
'
: f.
tr)
fr t-
4F!
F S+,
>;
ffr I
t
e
E',i
Oo
-tFl
.-.<t
\_G.'
ar
;
-t)
0
,s.
\-
-1 '
^l
n-
N
I
{},
TA\
9n
hN
6^
tF-
F
/e"
El
P
o
.1.
n
rt
,D
pr
Dl.
A-
.q.
AcrivlrA.TE.+
u'o+'!
t
I
c.L/b't D€
T
.r
r /?-
.ri
6'
Iy
ctA0iP€4
r^-l7sF/tcj=
c-lajTEeJ],'L.,=
DE PEr-Fvfrrr,{r\.ru r-7f-
Prrurn-q
ctflE E + it F's,-c^o N cEftu
rz{.,,7r1stttsiv
F_LErtEN:iF
1p-
coAQonJE/\t
fe
r
,clc_irj=tlti'c-{=
0
e, pe.cFotr/vt,+a/n+-
r.u u ?-
L-?-cr-rFr-li
f*
"o*oi
n( r€ T-E etn/ice .,tieTp,Eer/re.
.r+-
LE
iNrEpc_rrur-tScE
"
c-i-EA
cd-u"-L;(d, i o
*ffi
,^f--)
Dua+t<ti
c-.
f*iti=*
-
*sie<c.t E'r,pLol.1Tge,t n/orer'erf ,t
"
r,iqnr'c
?e
,r,rB-er
o Pepron-A,t 0€ ?'^,rp
Qucutsr'V k
E te
pt€,irrELOe
co^4poru FuTE) OX+il
-L^4
s-Irerrc{6p-1.
'i-&e
Bui
e QPn t€
c;61-79
t N ctt-T
-D€re*.r'o
€**.c-+ syt
pE
oup.irrh D€ vrifl+
PPo ie.ltr+
st- N u
ffE v-e11--
p/:pFof*t\^t{-Et-r
cots
s
rR-ttcit.ni
ccrAar b tr-s€ A co,,,r c?ogfrrot---
A.;a co^ro
)1. or
o(=
M€o
i; i^ .+;=
r r??rdca
E(-E are{
.f-,-
;i
tJ^
Nivet-
DE
Ar zx-a'nli
co-P€tsPul )z€ror
O o
-:-.oo.f=)
u(JLo c-{ 6
e Llt 5r sfR.o
cTk'PE
E*e
cufi e
C6PiN
TE
L
c*teGori't tE
g'e(eei.rlE
A efi t cT?rr-t
iTt U o ene
)
/'fv.A-<_AJJ-/-C_a_
&t.-',-n-
ve-Mse-
<-.co*orur;c4
o
s+rui
. A{t
d*'.t-;
'
n
-.
\
I
Jarcraet *8,,^
1)4-tL (x
Llu
"
p.*,k
&
,"t-'*
oi
+';
e"Jid
----Z-'f
R.r''FAE*c{thr=
fRrat
t'l;Bs
a.
eAA-s?:-qit
rt3EsT
sA
-/ so 92r.1
'19q8
-
'L
O
ye*^a.*etn
v
A fi6EU!
t,tt-{,
S'I-AFEA
co'.osTRud)s{
/
1..
,@
@ u.r'6a-
Tronro*ikh
-y
^J"X"J;^',u'n-':-ffl
&*fu"
L
- -io^"(,,hL"
J-
^"/'L
@;;d.'*
;y-'arcz'U
f"'x''-'
/"
"
''('T;
m"'tL&i
.[*ortiur*#" P*
.^(,"t,,>&
J';ry
urtrtau-Q'-
(.x Jr.ot'd€J
l^-r
O c,
^ok{o,.n
/* ffi---
), #'*A;
'4rr-
r><fzr-LoeYL
@
DUqA?A D E
VjATA
*nn?i
PrtT4\.
g,-;Ltffi*ce
c..\';
TrMP Co*i)
@
@
ftto4-n
rur-
\pr,e-
a
bg.te-
@${-s
rF
!^- &"ro-'-- nL
al
- -a-!4.--r+'--a:*--
"
f .
-[o-F.r,r-o.tl--c4Aluro
"
Necee.t-;t'u".,1
.;'J. ut,s.-4,^- -*
6 CiuJ-
*.tt--$l'
l*
*
-r-
F;"tU 4'(-d{-
r-
-
r )
^P::..4-
o-E
: .r'^A*l.r
J;ii
-':
tu-
fwL
NLAI-'
r I' l--
n^
pCl...ub*
*"*rp'.^*'i
r
Ajece*ttr*
;Fktr'.,--p
4'*"6;
F,a;4-
*@r,Fq
I
8,,
&ru,c-..'*6nr.
q-lt-a.-
C*.i*e""{e^,.-
/r!rx4 D
(conril'/iJu
thA,EJ
T:
{,n*\r
ei
l*^r#
A{-O t u^
@
..*1vt*
g)
.**
p-
S-r.t.a
f**"t
.<
v,tui/ontt
l"r
*1
1
"Li
f'
@
Mdl-;r..-fu-
/, , [* fla-vut.- ,*----- r*a,Q-r-a*
b({tLktd..
I
"
da,-.*\r
c,k ,W*LL
.-- q,rvLLcL{rL
j*\+M ,
*$,gr*nur6j.tru
I
e-fC.-
\
o
t"tra\-,tirr
\iaLLa-ttt
i,.rl*t.U[_
s \e aL-oa-
J"t*N-
$i*;"/
&'(^'y*.b'co--
olu;*u't^'L<
ey;-K"H;GF;;
"'*+t
l-;
".^.f,d"
I rut'lL.-i
,"!t(o ,.a..
;r*y' '*^-f.i-r- ,i^-
"q-,r^r'J-
,'r.^ nG-uJ*,&4
,L-"- $ri^r^^^l- uao*
-tp*.
.;
oi,.:+.<-<-.uf-L-
a^.
ITdt !^'";$
u
t:/-x_
I rurrn o
(corrtc'*r.uuo
)
( lbr
ru n f,cr*R€ fur uEL,{r-LL(
\
A c r\rr
t€.uoe-
c 4"ss /tL(
I
I
v
Hlt
"i.*t-
Lr Aory.rd4;-L
'^
n*yu!'a-
lT.Y'**"J,x"4.3 J-;[.-^
-I
,\^."ifu\t.\-Q-,
lo^..uafr.
Aft*jil ...n^' t,u.g,c.,'.^-!'-Lt
e^c
E,f.*'
o"^dJ"
\\
*A
a4lgvir.l"tA
A
\
I
I
Qa*,
.!*
c)4r-A
. {oo."i d-L{
f4^tt^J'-t
-i b,+{_
,
(vttr
-&.h.
c-?rul
PL
."*,,{.,..ae-
\
J-at+^-*At--* atrt:tt-
-^lCr",O" i
T*
\ste
"i.
f*le
*d
/q^,odd.i
*-0.- n' t
I
t\tu,
Jt*€...
o.{_ ,* t--*dr
A- -
)
f,
^.
I .
u^'
^/i^"
n/\C
d Lrj_ll
RE+ql-r*
'F&cro
Ru,L
cfta,E
(rftr\tu€
{E
G,eADrL
$F
A+e.t-L*'e s?€-tlcTuQ+t^
Q.t
Fi<quqA{\
pf,*d
&'
I
a,A.
AtErn
D
(
r"--t
**1
GLA
\ur SE it'.,
Se
ph
^ri
eL--
ftlr:o
ru 0 i Tu uc Q DE
cCINlFos*tr,ttcBg
s-iRrlqri*.e -ttr,
De ALqFirriA,E
,+
ELE-*-I.EuG
LCI
R_ sl-Arr c_fynrrrg
ri
n_
F.E Grrrlioq
CoroslQrrc-tl{8,
'
'
C c,
u$, *o^..^_
ofu atslwl";,,]J*
(.
".t
p t
oo/t
-
zoo o
)
'
U..$rrr{,c\roi}.-
"f,rueihJ*"
trdh*fu-
(e{ccl
,
cQGpL
u
{^so.^
"tr-
Cp-gLteLr&trg n"'-.
*.*' -*+t*oi.s-
I
,
FQ.a.,.r.-.iit p*^frr;[."-//,
E,tc*.
Qg-{-uL:fN FNcToP!-L
sT"&
A^Lerj-E- erR*SidL
"0F
/1 \
{N be1;irrrtRF
r\L
toru}rfir'L0€
bE ArcRTuirce
Y\
.A\
;{
t
Q
./2
L
sJ
)d
;1
f,
g:
Or
il
t
Y
\tu
,d
l<t
A
f r vf
t
,!
S'4
95
3
5
E
ul
,+
d
t
.J
9
l!
'r'1
{<
O
l<
\)
?
o
,2
tg
'!
#tat
g
H
ilE
6s
t,l
f
J
l
!$,
"<5
+€']
${,t'$
,$
ff
dF
._H-H
t- {u
-+
ElEe
I
I
*
a
d
l-
*
z'
e
)
J
t
t+\
A
e
4
d
['r
tdL
. a<
+Q
0
I
'"{
d
i
q
{
J
-)
1
{
AJ
(.J
g
l
'j--
n
t
+
+
,),
A',
c/
c
:d
9q
q{
_d
\J
J
d
J
{
d
t\?
J
:1.
6{r
d
)
_6
,l
\
.-a
{
r1
G1
J
H
L5
,tg
t
,LU /
l
\r';;i1
$!
:::.,.1
$
lx
H
\
1
iq
its
lp
lo
t?
Ia
ld
-i
J
j
ui
2
?
*
/d
t
*
,q
F
R
l,$
<i
Co-'"& L
r
eeI h^.1'.
"
rri-v*:
Ev $-uu t-RE6.
cf*LiTlst\'V&
DfU ?€oTE.fiutb)
NoTA : P Eu{-RJI
&toN u ME^/l€tF
-4
.sTon{-c-a /N f4uLTE
I i7t(Aiu' J uru?- rvEcEJ4tRE
.f' vdttr'fte( s'
ur-Pri
L,tErMr-ftr{t
M€-ToDt D€,
Evr\3-u
n €€'
T
* -lr
-!4P\.LC& X&
cj^r\4-L ,!a
"/'.i.rh"t!''-
"Q
"
C,^c*cl.^-o*oo-
,'L
rr.t sc- r.c-('\n'ur
c-
o i,.rc.-Lua-r'P-ce-
-
EV *tu*Bnt
H.r i"-FLuuui"i
Df
pt'G-tt€'tAJS
n
co
^l
sTnu.nt
rcn
o
e
t
-
EiBiro
e
{tric
lVcrc_
b e_ cues
Ptoe
lz-_
zocff
PrcAtf
zoe.g
f ?."*^*fi-& .^r.<-fr.,$-^q-
Ls.t"*^rn_
-q*15.-/
2
' s
t*.(i"&r.-- ,Ld
cta ..i1*t^*ta
.i o cJqov-r,- J.a-
^Lf*t^-b
|,{..tc*."Aj
t
6
*f*.b
t
-"u"lu
,
oP-,
NiVELur(
0Frg,a.RR&i*dJrT
be-tY\^r-L'c
o t,r\*4.r.8*
kr*^r{-*^-L..
b.tu.-t*-
&
'*-.-ta-
(^*
.r-uu-€t **,.fi*".,t
.
S
Re..t
.-d+-L.
1a'*-
.a^"(
f.q.,r
ln &nrg..r*.Lr* .Lei&r
."n nt-..$-."
cuoort.'*L ',i.-c4ni
**Jb"-,
o&r*t*(;*-
ur-r.rccr,r.ii
.,
;bi{*.iu.r\."*
."*af*r.i,.t
t'-
j
6 '
Evo{uc*rr
.*ft
hfuui *
&,/e.i;**
,"'ft,u-a-{.-t-,,
"".{n,r,*.*l$0, 6ro*.*dr
r"-
trX.ovt,
(
al,.e,,La
c_/
-- '"1
+-
l&"ti/^*''^
^'
v"!-t("; c!ourwoS.".,(n1.4
ff*d
4oc*<-0J,
a,
uivoh*r
J"
*.**J;;"";'-*:
e trt(",i.;fr**^^*u**r.::;7i:3:
),
?"..-g
r, ,,&fa,aae
uL q"'".{*'L,*..,
A4
.r"/";
{
kr^cxA
b,
f-*1
, n
oi
lo'
-tr'iq.L^r.u-.c-
-
n
n /.,
'l
,t (t
&
. *."r
*L'ff
lT_.,.:
: *,^/*ru:,.n_.
)

' (ar.x*.r-'c.-c.<^t * '.w7lt 4 co^e s-ilqlrcrr..A^. '"!4-..t_ ^fr--G ^t n.* etooft -2006 i^ J j .t. w.1 Aasv4 g F E vA lu ac-R_e4 .t *Ai a.-f*{.ir.{a.- 4 "ibdi "tq -^fJ.J d...t"r" ^-. L s - L' u ^Y u^{. 5tl&ie g26fz'o* S.i*rur.t)ner^il t--.u. ba.. &1.& .e..^J& e"i \-hfu.q^ii".1 -A"Lrr..*.D.Y.i wR J ( gu+Lu ft:R€i A p€_gFdR.." a".$-'r\"&una.e\)* t .r{..^-F*t^* A*c.-.^- A^^i rni -8 e."nt*r^a^q--r.iit- .r. *^tt" n^''{\^r".*R .:?T: .* cA^-s or-'t?^ rc-rc.*-d 'p".r.r .A^ cah-X"-J...r*. retkntt...up_ ""|\tLl rr.cE-). *.t' D E Ji Gu tri."f"v .-" .*^4{ ^. *4jc* **LJ A/.J" e1"^Jrl-.u"l.4.f !.MAAI E X iSTEAJiI_= T:..[eir r. S *{bll ft.^hl*rr.o.-r-r.. l{ *rcru*r f. @ 7..{.utt..'-J.<r-t-"tc^I "fi.. A#.1*r^-p 1. ru i v €r-u ccr..\i -:-'-* F *-^fr^-b "+r&.cco..c<^-rql". ce-ti 4- e^ o f-^F.11"4.)- lr- @.f "*q & ".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->