ЕЛЕКТРОМАГНЕТ

© www.tehnicko.tk

ЕЛЕКТОМАГНЕТ
Овај Електромагнет послужиће нам за израду електромагнетне зујалице а можемо га
употребити и за израду модела електромотора или модела електромагнетне дизалице.

Материјал: шперплоча (мин. димензија 30x60 mm), гредица (10x10x14 mm), 20 m
бакарне жице (изоловане лаком, пречника 0,3 или 0,4 mm), 1 вијак M4 (стабла дужине 40
mm), 2 навртке M4.
Прибор и алат: лењир, шестар, оловка, гумица, резбарски лук, бургија Ø 4 мм, брусна
хартија, одвијач, шпиц клешта – округла, батерија од 4,5 V или изор напајања од 4 V до 6
V.

Димензије су дате у техничком цртежу. Техничка документација за ову практичну вежбу
израђена је у Google SketchUp-у.

Након преношења мера са техничког цртежа на шперплочу и гредицу, бушења отвора и
резања по обележеним линијама извршити обраду површина и ивица брусном хартијом
(приказано на следећим фотографијама).

Затим две стране калема и цев калема спојити вијком и навртком... ако је потребно ова
веза се може додатно ојачати универзалним лепком.

Добили смо калем око којег је потребно намотати 350 навојака лаком изоловане жице
пречника 0,3 или 0,4 mm (око 20 m). Да би намотавање навојака било лакше, на сваки
3-4 намотани слој жице намотаји се могу учврстити лепљвом траком. Намотаји се морају
намотавати чврсто, прецизно и равномерно а изолација (лак) жице се мора чувати од
оштећења.

Последњи слој намотане жице се обавезно учвршћује лепљвом траком.

Са крајева жице, који вире из електромагнета, уз помоћ брусне хартије скида се
изолација тј. лак у дужини CCA 15mm.

Након овог, следи тестирање исправности електромагнета. Електромагнет прикључујемо
на батерију од 4,5 V ...или на неки изор напајања од 4 V до 6 V.

Електромагнет је привукао је ексерчић – исправан је!
ОД ИДЕЈЕ... ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ!