You are on page 1of 300

Gnl Ummanndan

Hikmet ncileri
(Sylenmemi Srlar Hazinesi)

Kabenin iinde Kble aranmaz Oku kendi kitabn..

Bahr- Harabe
( Bahr- Harabenin baz sz ve yazlar, Ertan TRKMEN tarafndan bu kitapta toplanmtr)

Araf vadisinde safi bir gnl grd gzlerim,

Arama ey harabi gnlm, sendedir hislerim, Yanmak, snmek ve kl olmakm cevherim, Gel gr ey Gnl.. Vuruldum bir Trkmene

NUR-U MUHAMMED .............................................................8 LA MEKAN............................................................................. 13 NSAN-I KAML......................................................................15 EYANIN HAKKAT ( Hakikat-i Muhammedi ).......................16 YAAMAK; HER ANDA BE ALEM ...................................27 KLL RADE CZ- RADE...................................................28 ALLAH ZATIMA MEKAN OLUR................................................30 ALLAH'IN ZATINI TEFEKKR ETME ........................................31 EFRAD - MELAMYYE ABDALI ...............................................38 *** * ***................................................................................ 42 HAMD HAMDIN HAMDI.......................................................45 OKULUMUZ YED SINIF OLUP, HER SINIFI BE YILDIR............56 LM - GNL........................................................................58 BZE BR DR ..................................................................... 66 DUA...................................................................................... 68 BEN GRMEDM ALLAH'A NANMAM .................................71 KURTARACAK OLAN AMEL DEL..........................................74 GNL GZ.......................................................................77 NEFS - FITRAT..................................................................... 78 KENDN "ALLAH" LE ALDATMA............................................80 EFRAD SOHBET ................................................................... 81 HAZRET-L CEM...................................................................89 HEREY SENDE..................................................................... 93 KORKU GVEN...................................................................94 MAL...................................................................................97 MELAM................................................................................. 97 MELAMET HIRKASI ZAHI ....................................................100 TEVHD ANLIK TERK EDLR.................................................106 N YARGI...........................................................................126 RED ETMEK......................................................................... 126 SEYR- MERATB KASDES.................................................128 ZAN....................................................................................147 TEVHD AIK MAUK......................................................148 MESLEK- RESUL KAPISI...................................................148 (La mevcude illaHU - La mevcude lla ENE)........................149 RAB ve ALEMLERN RABB .................................................163 REENKARNASYON ..............................................................173 MUHABBETM...................................................................... 173 2

GNL SEMALARI...............................................................180 ADI ALLAH OLANIN SEYR SENSN GNL ..........................186 MUHAMMED OLMAYA GELDM............................................205 BULUNAMAZ BR AMA OLAYIM.....................................210 ZAT LE SIFAT ARASINDA Allah, Zatnn sfatdr. Her makamn arasnda bir gei yeri vardr. Buras iki makam arasndaki cem yeridir........................................216 *** * ***..............................................................................217 NSANLARIN HAKKI BULMASI VE KUL OLMASI....................219 HLAS-I HURUF...................................................................222 EY KERVAN GZLEYENLER...!.............................................224 ONDOKUZ u ANLAMAK.....................................................225 LLHE LLALLAH NE DEMEKTR?......................................226 HER MERTEBENN MUHABBET VARDIR...............................227 DE K:.................................................................................229 AR'AF' IN TEPELER ANKA DOLMU.....................................230 ABES GRMEK....................................................................234 BG BANG TEN TES YOK MU ?.........................................234 VAROLUUN MERKEZ SENSN............................................235 VARLIIN KAYNAI.............................................................237 SLAMIN ARTLARINDA OKU NEDEN YOK?......................239 BEN ZATA BLSM ULATIRDI...........................................240 HU'NUN GYSS KANATTIR ............................................247 NEFS, FITRAT'I OLUTURUR................................................251 YED SEMA - YED UUR - YED NEFS..................................255 TEK BR FERD VAR KANATTA... SZDEN BAKASI HAYAL ........................................................................................... 258 Bu ayet kainatta TEK bir FERD olduunuza iarettir. Sizden baka olarak grdleriniz hep HAYAL... EN'AM 94; Andolsun sizi ilk defa yarattmz gibi FERD'ler olarak bize geldiniz. Sizi HAYALine daldrdmz eyleri, geride braktnz... Ortaklar sanp efaati edindiklerinizi de sizinle beraber grmyoruz... Andolsun ki, aranzdaki ba kopmu ve VAR SANDIINIZ eyler sizden kaybolup gitmitir. Allah murad eder kul hayal eder.. Vahdet-i Vucud u mahede eden kendinden baka her eyi hayal grr.. Ki onlar senin baknla allahn Murad olurlar... nsann bak hayal olur, aslnda tek varlk kendi zatullahdr.. Bu Vahdet alglamasdr.. 3

Ama, insann bakmas ile grdkleri de Allahn Murad dr... HU kesrete blnmez.. Bu nedenle sende var zannettiin senden bakasnda yoktur.. O tektir ve klliyesi ile sendedir.. Bu vahdettir... Vahdet-i vucud dur.. Vahdet anlayna gre, kiinin kendisindeki sureti sonsuzdur ; eli kolu baca veya esmalar veya kendisi ile tm kainat sonsuzdur.. Ama insann iinde var olarak bilinen ve Allahn varlna delil olan zat tektir.. Buna vahdet denir.. nsan bu algya dtnde kendi asndan grdklerinin HAYAL olduunu anlar...Ama grdkleri aslnda zat'nn muraddr... Hz Muhammed bir rnektir... O benim nurum dedi.. Senin de sylemen iin.. O ; beni gren Hakk grd dedi..Senin de ayn olabileceine rnek iin.. Her eyini rnek alrsnz da vahdetliini neden rnek alamazsnz.te bu AK emberinden kamayn bir sebebidir.. Ak atnda mauu bulursun ve o mauk sen olursun... terk et... Terki de terk et... Ak terk et.. Mauk ile mauk ol... Selam ya Muhammed ol.. Selamn ta kendisi ol.. Ak a... Hz Muhammed'in manas Nuru Muhammedi'dir.. Ve HU; nuru muhammedi ile Allah ismini alr.. Allah ismi olarak isimlenir.. Sen olmasaydn sen olmasaydn ben bu alemi halketmezdim..diyen zatullahtr... Beni "gren" hakk grd dedi.... Gren iln....ok dikkat et gren iin... Kendisi..................... Vahdet-i zaten anlatmak imkansz... o izin vermiyor.. nk; kul benim srrm ben de kulumun srrym, hkm var.... HU TEK TR... Vahdet hakk ile alakal deil zatullah ile alakal...

Hakk'n Allahn

vahdeti zat

ise

Allah HU

tr... dur..

Allah ile zat arasndaki berzahtan vahdet zata rucu eder.... ancak ayniyyet ile mahede edilr tarifi yok.. insan minyatr kainattr.. Bu ayniyyet ile mahedesi kiinin kendisi ile dir... Tarifi lisan mmkn deil... Ona ister Allah deyin ister Rahman deyin...Bir fark yok... Ama rahim dersen fark olur... Rahman, Nur-u Muhammed'nin Allah ismi ile beraber ar a istivasdr...Rahman ara istiva etmese ( Nur'u Muhammed'in esmai varla zuhur edii.. A'ma dan Beka alemine gei) Allah ismi mana kazanmaz..Allah'n vucuduna Rahman ismi vesile olur... Allah'a delil olmamz iin en bata rahmaniyyeti gerekir ki rahman ile insana akl istiva eder.. Yani ara istiva akla istivadr.. Allah rahman ile bilinir... Rububiyyet... Esma Bali Ftrat'n Velakin terkibi.. makam... terkibi... vesiledir...

sz alemin

verilen olan rahman'a

rabbl

Mirac sralamasnda, rahman akl ve ftrat boyutuna iarettir. Ki mirata ftrat ve akl da alr.. Her eyin en dorusunu allah bilir..Ayniyyet ile gnllerdedir bunun srr.. "Ben senim, sen de benden baka bir ey deil"...Yani bir sen varsn.. Bir Allah ve bir de Muhammed mi??? Hey canm keten helva Yanmaz... Yakar... ;)) Bu sz, Allah, Hz Muhammed'e syledi..

Vahdette Teklik hkm hakim olduuna gre bu sz kim syler..??? Rahman'n detaylarna taklan gnl vahdetE eremez.. (bana 5

gre) Hz ibrahim atee atlrken, Rahmann detaylarn dnmedi.. O sonsuz gvendeydi. Rahman efaat verendir. efaat beklentisi olann vahdeti olmaz.. nk o kii hala SEN-BEN kavramndadr... Vahdet'teki efaat kendinden kendinedir.. Tam bir Ntr'lk hali.. Buras ok hassas bir algya muhtatr. Dualarn ve arzularn dahi kesildii yer var ki tm kainat senindir. Arzu, efaat beklentisi veya dua etme gerei duymadan.... Vahdet-in ince ayar Mizan'dr... Hz ibrahim cebrailden yardm dileseydi rahmandan efaat beklemi olurdu ki O'nu da at.... nk kalbindeki allaha gvendi tede bir allaha deil.. tevhidin babas ibrahim emin idi.. Neyden emin kendinden, sistemin ileyiinden emin... Vicdanndan emin...Rahman zaten onun vicdandr... efaatini yapm bile, cebrail perdesine taklma gerei bile duymad... Ftratn yaradl gereindir.. Hesap vermeden ifa etmen iin... Yani;ftrat ne ise, kimseye hesab vermez... Ztlklarnda dahi O hakk zeredir... KMSENN HESAP SORMADII YERDE OLMAK... ite emin'l mmin'in vahdeti budur... Yar yarya mizana gre rabubiyyet ve uluhiyyet arasndaki berzahta yaayann hali... gnln hesaba dmesin... Gnlden olann gnl dostlar olur vesselam... gerei kadar, hatta daha da fazla ald, aikare edildi ve anlatld... Anlayan anlad ki, hilafet gnldedir... 6

Fazla sze gerek braklmad olmas gerektii kadar ald, birine ook fazla dierine naks.. Ancak veren allahn sunduunu ve yaattn sunar gnller.. Dilleniler tam olarak yaanty vermese de feraset ehli mtefekkir, anlamas gerekeni mahede etti. Anlad. RM 8 TEVLATI...............................................................259 BAKARA 285 - TEVLATI .....................................................262 EY MAN EDENLER..! MAN EDNZ......................................262 BATIN ALEM, "GAYB ALEM DELDR................................264 YAHUD ZHNYET NEDR ?.................................................265 BENM ALLAH LE YLE BR VAKTM OLUR K......................265 HER EN BR AN VE BR HAL'DR ........................................266 BR NEFESSN SEN..............................................................266 KABENN NDE KIBLE ARARSIN........................................267 SEN SENDEN BAKA KM BLR K.......................................268 ONLAR, HZ MUHAMMED' LAH EDNDLER.......................272 EY HARABAT...!..................................................................273 SEVDN SAKLAR..............................................................273 KIBLEDEN MAKSAT GNLE YNELMEKTR.......................274 NSAN'IN HKM ALTINA GRMEYEN MELEKLER .................275 RABBN, RABBL ALEMNE ULAMASI..............................275 AK MAUA GDEN CEHENNEM YOLUDUR........................276 FERDYET NEDR ?..............................................................278 BZ OL NUR DA BR SZ VERDK......................................280 EMALAR............................................................................292

G R
SIR; UURUN TESNDE VAR OLAN ARAYI PERDESN ARALADIKTAN SONRA, "ALLAH" SM LE BLNEN VARLIIN YERNE GRNEN, BZATH SURET- SYRETNDR.

Arkadaa sordum. -Allah bir mi? -Elbette -Peki Hz. Muhammede (sav) iman art m? -Elbette

- Allahn bir olduunu nereden biliyorsun? Hz Muhammed e iman edilmesini nereden biliyorsun? Bunlar atalarndan duyduun veya Kurandan okuduun sana retilen eyler mi, yoksa senin bizzat idrak ettiin eyler mi ? -Ne demek bu imdi -Sana retilenlerle mi konuacaz yoksa mahede ve tefekkr edilen idrak edilenlerimi konuacaz.? Eer u ana kadar bilinenleri ve retilenleri konuacaksak geldiin yerden bizde geldik, orada aynlar konuuluyor. Ve arkada bu konumadan sonra dier arkadalar ile aramzda konutuumuz lafzlarn hi birini anlamayarak, ben izin istiyorum dedi ve gitti.

eriat, tarikat ve cemaat mutfaklarnda, islamn retilmi ve allm ilmi ile artlar ile aka balanr. Ama bizim girdiimiz mutfakta en bata u sz sylenir talebeye ; "u ana kadar bildiin ne varsa terk et, her eyi unut !. Muhyiddin bn-i Arabi kitablarnda uyarr: artlysan sakn okuma". Gnaha girersin . Bunu baarrsan buyur baaramazsan ltfen cemaate veya tarikata ynlen, yoksa senin imann bozulur. Sfrdan balayan evliya ederler, artlanmalarla balayan zaten itirazlar yznden tokat yiye yiye sonunda kaar. Ama inan ki yllar sonra ban duvara vurarak geri dner. Dnmeyeni grmedim... Hakikat yolunun hasdr bu yol! Ne tarikat, ne mezhep tanr. Melamet herkesi kabul etmektir. Ama her gnl melameti kabullenemez.

NUR-U MUHAMMED
Nur-u Muhammedi bir arzu ve taleptir. Nurdur ilim kaynadr. O talep ki bilinmeklik arzusudur. Zatullahn kendi kendinden bilinmesini talep etmesi ile bir Nur olumutur. ite ona Nur-u Muhammedi denir. Kendinize sorun Allahn bilinmekliinin snr var mdr? Elbette yoktur. Peki Zatullahn niyeti bilinmek idi. Nereden bilinmek ? nsan- kamil den Peki o insan kim ? Hz Muhammed (sav). Hz, Muhammed (sav) n ilminin snrszln anlyor musunuz. Onun lmine Nur-u Muhammedi denir.

Yani kendisinin tam kefi, yani Zatullahn bilinmeklii... Daha hibir ey yaratlmadan nce Zatullahn gaybnda bu nur var idi. Ve Hu, bu Nurun hrmetine varlk alemine geip Allah olarak sfatlanmtr. Ve sfatlanmas ile esmalar oluarak tm aleme bu esmalar ile nur ile yaylmtr. Esmalarn yaylmas ile zahir alem madde alemi olumu ve hibir boluk brakmamtr. Alem, tm esmalarn varlklarn gsterdii mekandr. Ve tm esmalar tek bir varln sebebi ile yaratlm olup, o varlk tm esmalar iinde barndran varlktr. Boluksuz snrsz ve sonsuz alem ile harmanlanm olan insan da en son yaratmtr. yaratm, ve bu Nurda bulunan tm esmalar aleme yaymtr. te bu Nur, Mahmud (tek vlen) sfat ile vlm olan Hz Muhammed (sav) n nurudur. Allah nce benim nurumu yaratt diyen Hz Muhammed (sav) son peygamber olmas nedeni ile tm peygamberlerin toplam esmalarnn hkmndedir. Peygamberler esma ykl habercilerdir. Hz Muhammed (sav) de tm esmalarn toplam ve son noktasdr. nk onun nuru tm ilmi kapsamaktadr. Onun nuru bilinmeklik tir. Yani tm alemin bilgisi onda sakldr. Allah ismi lafz dahi Nuru Muhammedi den sonra zikredilmitir. Alemlerin yaratlmasna sebep olan ve tm alemi de iinde bulunduran Nur-u Muhammedi dir. Bu nedenledir ki, rabbimiz Nur-u Muhammedi, Rablerin Rabbi olan halkedicimiz (zmz) ise HU dur. Allah ismi, Hunun Nur ile varlk alemine sirayet ettii halidir. Sfatlanma ve bedenlenmedir. Allah ismi; beka (melekut) ve efal (fiil) alemi olarak varl kapsayan ve Vucud-u Mutlak olan genel isimdir. Hu ismi; varlk olumadan nce, hatta bilinmeklik arzusu bile olumadan nceki Zatullah tr. Bu da Gayb- Mutlak tr. Gayb- Mutlak (HU), bir niyet ile Vucud-u Mutlak (Allah) olarak sfatlanr. kisinin arasnda sadece bir niyet vardr. O niyet ki bir arzudur. O arzu ki bilinmeklik tir. O bilinmeklik arzusu ki Zatn (hu) ilmidir. O ilim ki Nur dur. O Nur ki Nur-u Muhammedi dir. O Nur-u Muhammedi ki Hz Muhammed (sav)in zdr.

Nur'u kefedenin sfat ile ii bitmitir. badetide Kefettiini ZAN edenlere deil, vicdan ve mant ile HAKK olarak kefedip CEBERRUDu ama srrn bilenler iindir szm... Her eyin en dorusunu Allah bilir (sav).

*** * ***

Nere gidem, kime ne anlatam. Akn bir pervanesi iken, ol mekana cz dalmam. Yldzlardan seyredip alemi, Gnei ay tek vucut grmem. Nere gidem kime nasl anlatam. Toplann canlar ben harab olmuam. ol mekanda dostu da amam. Yalnzm la mekanda ne anlatam. Bir vehem sana ak pnar damlattm. Sen AK olmadan mauu kendine denk sayarsn. *** * *** Dokunma Gnl Ehli'nin Ah-u NAZarna, Sonra Kalbini deler geer SUR'u aleme, Kabe ile bildirildi ol Gnl, sakn aldanma.. Bahr-n zerresine cann Harabe eyle ey Gnl...
*** * ***

HZ.ALLAH'I GRMEK
''Bu dnyada Ama olan kimse ahirette de Amadr. stelik iyice yolunu armtr'' (sra suresi 72 ayet). Bu ayet inzal olduu zaman Resulullah (s.a.v) efendimizin yannda Amalar vard ve feryat ettiler; '' Aman ya Resulullah; biz mi istiyorduk bu aleme kr gelelim. Cenab Allah bizi kr yaratm. Bizim kusurumuz ne ki yarn ahirette de kr olalm?''

10

O zaman Resulullah (s.a.v) efendimiz;'' Hayr dedi. Sizin ba gzleriniz kr. Bu ayet ba gzleri kr olanlar iin deil, basireti kr olup ta Hakk' grmeyenler iin inzal oldu'' demitir. nsann rabbini grmesi,ba gzyle, kalp gzyle, can gzyle deildir. Bu grme ilim yoluyla yani idrak gzyle olacaktr. nsan nedir? Allah nedir? Kii bilecek, bu bilile de rabbini grm olacaktr. Yoksa iki varlk yoktur ki bir sen olasn, bir de Allah olsun da ksn karna gr. Byle bir gr ne dnyada ne de ahirette yoktur. Cenab Allah gerek dnya da gerekse ahirette suret ile grnecektir.. Suretsiz grnmesine imkan yoktur. Alem-i ahirette cenab Allah diyecek ki '' Ene bi Rabbikm'' o zaman muterifler (itiraf edenler) itiraz edecekler. Haa billah biz byle suret ve taraftan grnen Allah' tanmyoruz diyecekler. nk dnyada da byle inkar etmilerdi, dnyada da Allah suretten mnezzeh demilerdi. Onlar Allah' grmek yerine eserlerini grmeyi anlamlard. ekil ve suretten mnezzeh olan Allah'n iki ciheti vardr. Bunlar; Mutlakiyet ciheti ve Mukayyiet cihetidir. Cenab Allah'n mutlakiyet cihetiyle kimseye grnmesi mmkn deildir. Ne bir peygambere ne de bir evliyaya, ne dnya da, ne de ahirette, mutlak olarak Allah grnmez. Allah mukayyiet olarak grnecektir. Yani suretle grnecektir. Nasl ki Hz. Musa mutlak olarak grmek isteyince (len terani) ' Sen beni gremezsin ya Musa' 'dedi. (Araf 143) Ama Hz. Musa'ya suretle, yanan yeil aatan ate suretinde grnd. Hz Musa (a.s.) ate aryordu. Ailesini kardei Hz Harun'a teslim edip; "Ey kardeim, koyunlarla kal. urada bir ate grnyor. Bizim obanlarn ateidir. Oradan bir ate getireyim de ateimizi yakalm'' dedi. Oraya ulatnda, yanan yeil aatan hitap geldi :mine ecareti ey ya musa inni enellah rabbl alemin. 'Ey Musa! Gerekten ben alemlerin rabbi olan Allah'm' '(Kasas suresi.30). Hz Musa (a.s) o zamana kadar "Ull Azim" bir peygamber deil ise de peygamberlik kabiliyeti ve istidad olduu iin kabul etti. Sonra cenab Allah buyurdu; ''YA MUSA,BEN BU ATE SURETYLE KAYDETME. BEN BUNDAN DA MNEZZEHM'' eer bu sz sylemese idi Hz. Musa cenab Allah' hep ate suretiyle aryacakt. Baka bir surette grd zaman onu inkar edicekti. yle ise Allah suret ile grnecek ancak tek bir suret ile deil.

11

Yani suretten mnezzeh denilmesinin gayesi, hikmeti, bir suret ile kaytl olunmadndandr.. Herhangi bir suretle ben Allah'm'' derse, eyann hakikatine erip, her suretin asln anlayan bildiinden kabullenir. Bir suretle mukayyet olmamasndan dolay, herhangi bir suretle tecelli ederse, onu ikrar etmemizi icap ettirir. Tm mazharlardan, cenab Hakk'n ef'al, sfat ve zat'yla tecelli ettiini anladmz zamanda bu anlamaya, bilmeye "grme" denir. Cenab Allah iki varlk yaratmad ki birbirini grsn. Onun sfata ihtiyac var. nsan bile aynaya baktnda sadece sfatn gryor.. Ama gren RUHtur, Sfat olmasa RUH aynada hibir ey gremez.. Kendini bile gremez.. Sfat yani Nefs art. Aye validemiz kibar kelamlarnda'' Layera Allah illAllah'''' Allah' Allah 'tan baka gren yoktur'' demitir. Bir insan mazhar olup nasl grsn. Kendisinin bir mazhar olup cenab Allah'n tecellisini anlad zaman grm olacaktr. Nasl ki bir ekirdei topraa atarsn, o ekirdek toprakta bir mddet kaldktan sonra bir yumuama yapar ve bu yumuamas kendini ikiye ayrr. kiye ayrldktan sonra, onun cinsiyeti, istidat ne ise topran yzne kar. Aa olur dallanr, yapraklanr, meyve verir. te bu aa, ekirdein ''grntleridir''. Btn bu varlklarda; gerek sfat varlklar olsun, gerek isimler, gerekse skun ve hareket olsun bunlarn hepsi Zat lahi'yenin grntleridir. Allah be varlkla tecelli etmitir; Zat, Sfat, Asar, Esma ve Ef'al. imdi biz bu varlklar nerede arayp nerede bulalm? Bunu ancak bize bir bildirici bildirir ise biliriz ve aradmz uzak bir yerde deil, en yaknda kendimizde buluruz. nk Zat' lahiye denen varlk insanda mevcuttur. Sfatlar da mevcuttur, isimleri de insan kendi inhisar altna almtr. Ef'al hareketlerinde vardr. te insann bu mazhar dediimiz cismi de Allah'n eserlerinden ibarettir. Allahn sfat ba gz ile grnr.. Ama zatn gremezsiniz. Aynaya baktnda aynada grdn senin suretindir (sfatn).. Ama ruhunu (zatn) gremezsin. Oysa aynadaki sureti gren senin suretin (sfatn) deildir. Bilakis ruhundur (zatn). Grdmz her ey zmzn alabildii veya sonsuzluk onun vucududur.. Yani vucudu gryoruz. Kainata dardan baklma imkan olsa o bir insana benzer.

12

Yz de Hz. Muhammedin yzdr. Bir kan hcresi bedende ne ise insan da ayndr. Kan hcresi bedende nereleri gryorsa snrl olarak , insan da yledir. Snrl bir ksmn gryoruz vcudun. Bir mikro organizmann, insan bedeni zerindeki grd blge ne kadar ise o kadarn belki gryoruz. Evet bu vucudu ba gz ile gryoruz nk o vcudun bir blgesindeyiz. Niyazi Msri ;
Zat hakk' anla zatndr senin, Hem sfat hep sfatndr senin, Sen seni bilmek necatndr senin, Gayre bakma sende iste sende bul.

Niyazi Msri ;

*** * ***

Ey Ak...! Sen AK nedir bilirmisin... Ak diye yanarsn da mauu tanrmsn... Ak, mauk ile an arasnda bir berzahtr Mauk ehlinin mkl ile yanarsn... Ey Ak...! Mauun gnlnde sadece bir damlasn. Bunu bilsen aknn harcarsn.. Bir vehem sana ak pnar damlattm.. Sen AK olmadan mauu kendine denk sayarsn

*** * ***

LA MEKAN
Dizeleri ile aranlacak yerin yine kiinin kendisi olduunu, kurtuluunda kiinin kendisini bilmesinde olduunu lisana getirmitir Bahr- Harabe.
La mekann ad bile konmadan, Ol mekana Allah zuhretmeden,

13

Hu dahi kendini henz ANmadan, Bahr- Amada bir his eyledik... Hisdeki arzu srla kaplanmadan, Gnl, ol Nura henz dalmadan, Elif dahi evvel ahir bile olmadan, Bahr- Yetimi bir Nun eyledik Ar- Krsy noktaya katmadan, Ahad ismim mim ile mimlenmeden Noktal Beyan Ahmed eylemeden, Bahr- Umman bir Nur eyledik Bilinmeklik arzusu nefse kmadan, Kainat vucudunu sfata brmeden, Dehr-i zamana henz ol denmeden, Bahr- Muhit gnl bir yar eyledik Hamdn manas ol Nura gelmeden, Secdegaha Ademiyyet girmeden, Adem-Havva bile henz domadan, Bahr- Hamd Allaha mahsus eyledik Kalem henz noktay koymadan, Levh-i Mahfuza Kaderi yazmadan, Hakk dahi Halka ayna olmadan, Bahr- Meraceli Nura asan eyledik Melekut, Nasutla cem olmadan, Kalu Belada sz akdi vermeden, nsan- Kamil bile srra dmeden, Bahr- Bi Payan nokta eyledik Bahreyni ol Nurda cem olmadan, Cmle Vucut kendini bilmeden, Besmele dahi Anda var olmadan, Bahr- ol NUR iin Harab eyledik..

iirde; "bir his eyledik" En bata ite o his RUH tur. Sonra NUR eyledik yazyor sonra NUN eyledik. NUN kalem ile balar. A'MA (Hu) - RUH NUR-u Muhammed... Nur- Akl- Kalem... Bunlar AR yaratr ve ALLAH ismi tecelli olur. RUH; NUR ile HU arasnda bir berzahtadr. Ruh olmadan NUR da kmaz. rnekleyecek olursak, kendinden bil. Her arzu bir NUR dur. Ama arzuyu ortaya atan RUH tur. Bilinmeklik arzusu nasl bir NUR ise insandaki her arzu da bir NUR dur. Ve beden o arzu ile harekete geer SIFATlanr.
Cmle grdn seraptr Vcudu HAK ile kaim Mirat' Mustafa'dan Allah grnr daim

14

nsann Allah'a benzemesine iaret ; "ben insan kendi suretimden halk ettim" ayetidir. Her eyin en dorusunu Allah (sav) bilir.

*** * ***

NAZINA BOYUN BKTM, ATENDE YANDIIM AK... RMELNN NCELP KAYBOLDUU, BTT YERDEYM AK.. BR TATLI KELAMINA SNDM, KLLENP SNDM AK.. MAUK OLMU HALM, HABBMLE TEKRAR ATELEYEN AK... NUR SACAN IIA DNMKEN, TEKRAR PERVANEYE EVRME.. ETME AK...

*** * ***

NSAN-I KAML
Ama Dnya Ruh Zat Hu : : : : Hilik : Kainatn iinde zerre(bir hi). Bedenin iindeki bir hi. Sfatn iinde bir hi. Allahn Zatnda Ama da olan...

15

nsan nefsi varl grr. nsan gz koca kainat bir yerde grebilseydi, o kainatn iinde var olan dnyay gremezdi. Dnya, kainatn iinde varl tespit edilemeyecek kadar zerre halinde hatta hi gibidir. Deselerdi ki;Grdn bu kainat, dnyadan ynetilmektedir , insan buna inanmazd. Nasl ki Ruh; insan beyninde grnmeyen bir Nur ise, Dnya da kainatn iinde ayn konumdadr. Nasl ki Ruh, nsan beyninde grnmedii halde tm bedeni ynetiyor ise, Dnya da kainat da grnmedii halde kainat geniletmekte ve ynetmektedir. Yani Dnya, kainatn Ruhudur. Dnya, kainatn Klli Akldr. Dnyay ortadan kaldrdnzda kainat yok olur. Dnya kainatn merkezidir. Kainattaki bu ruhun varl Dnya olmasna ramen, Dnya ile de snrl da deildir. Daha derinlere inilecek olursa; Dnyann ruhu inde yaamn srdren nsanlardr. nsanlarn Ruhlar ise, yine Dnyada yaamn srdren nsan- Kamildir. nsan- Kamil ; dnyada yaayan tm insan ruhlarnn toplam ruhunu tar. O, tm ruhlar kendi ruhu ile kapsar. nsan- Kamilin ruhu; beynindeki grnmeyen bir Nurdur. O Nur ise; Nuru Muhammedidir. Nuru Muhammedi ise; Hz Muhammed (sav)in zdr. O z ise; HUdan baka bir ey deildir. O her yerde her an Ama dadr. Kendisini sfat ile gizlemektedir. Allah ismi nce Nuru Muhammediye sonra da kendi Zatna perdedir. Her eyin en dorusunu Allah (sav) bilir.
Herkes ok amel ilerken, sen amelinin ok olmasna deil, ihlsl olmasna dikkat et. bn-i Arabi

EYANIN HAKKAT ( Hakikat-i Muhammedi )


yle bir yer var ki retilenlerin basitlii, farkl telaffuzlar karsnda insan utandrr.

16

Mahede ve tefekkr eden iki kii dnn, biri zmirde olsun dieri de Van'da olsun. Sonra bunlar ayn noktada buluup muhabbet etsinler.. nann lafzlar birbirine eit olur. Hatta bu yazlanlar hibir kitapta da yazmad halde ayn dili konuurlar. nk ikisi de retilenleri terk etmi mahede ve tefekkre dalmlardr. Onlar bakmay deil grmeyi kefetmilerdir. Oysa bu HALi yaayanlar anlayamayan taklit ehlinin yaklam korkuya dayanr. Kur'an a korku ile yaklarlar, onun ayetlerinin derinliinden mana karmaya korkarlar, ekinirler. Okunduu gibi anlarlar ve okunduu gibi de anlatrlar. nk byle retilmitir. Kur'an a duyulan sayg korku boyutuna kadar gelmitir. nsan korktuu eyi anlayamaz. Ve insan bilmedii eyden korkar. Allahtan korkar ama Allah ile dost olamaz. nk, Allah idrak etmemitir. Ona Allah' retmilerdir o kadar. O kii retilen ile Allah' tanr, kendi idraki ile tanmad iin Allah'tan korkar. O kii, sana bana der ki; "Ey Allah'n melunu..! Allah ile dost mu olunur?" Ben de derim ki; "Ey Allah'n kulu..! Sen bana o manada "melun" diyorsan eer, ben o melun sfatn madalya olarak tarm". Ama o bu lafm da anlamaz Eyann hakikati elbette ki Allah tr. Bu retilmi veya aktarlm bir duyumdur. Her ey Alah'tr. Tarikat ehline gre idrak etmeye gerek yok. Ne syleniyorsa inan ve uygula... Ama biz nce noktay kesrete eviririz sonra da kesreti ise tekrar noktada toplarz. Bunu neden yaparz peki? Sylenenlere idrak ederek iman etmektir gayemiz... nk nsan dnmesi iin gnderildi, kulaktan duyduuna iman etmesi iin deil. Taklitci miyiz yoksa analizci mi? nce bunu kendimize sormalyz... Eyann hakikatini anlamaya niyet etmi ve talep etmeye kadar ulam bir kii, i dnyasnda manevi kaplar ap, varlk ve yokluk arasn mahede etmeye balam demektir. Eyann hakikatini anlamak ilimin son perdesi deildir. Fakat byk bir perdenin aralanmas demektir. Baz ahslar bu ilmi bilmeyi talep etseler de, taleplerindeki samimiyete ve geldikleri manevi nokta nispetinde Hakktan taleplerine karlk grrler. Fakat doru bilgi kendilerine ulatnda ise, ya olgunluk ve hayretle kabul ederler, yada bu ilim, o kiinin alglama daarcndan ok geni olduundan kabul edemez ve inkar ederler. Talip olan, talebinin karln bulmutur, fakat kendisi bunu fark edememitir. Sonra yine talep etmeye devam eder. nk kendisini ikna

17

edecek bir gerek aramaktadr. O kiiyi ikna edecek olan gerek bilgi ise, ald bilginin kendi akli snrna uymas dorultusunda olacaktr. Bu bilgi de aklnn snrll gibi snrl ve eksik bilgi olacaktr elbette. Burada anlatlmak istenen, bilgiye talip olan kiinin akl snrlarndaki artlanmalardan ve kaytlanmalardan kendisini kurtarmasdr. nk gelen bilgi akl snrlarn aabilir. Buna hazr olmayan biri, sorduu sorudan ne almak istediinin de farknda deildir. O kii sadece kendi kanaatine uyan bir cevap aramaktadr ve ancak bekledii cevap onu tatmin eder. Bu da, tabii ki snrl ve kstl bilgi olacaktr. Eyann hakikati nedir? Buna benzer bir soru yneltildiinde bu tip sorularn sahibini ok iyi analiz edip iyi tanmak gerekir. Aksi halde sorunun cevab Halk ta kt bir etki yaratacandan mbah saylmaz. nk Hakkn aynas Halktr. Halk tan bir tepki varsa bilinsin ki o tepki Hakkn tepkisidir. Sorunun cevab Zat tefekkr etmekle alakaldr. Oysa Hz Muhammed (sav) Zat tefekkr etmeyiniz diyor. Bilmeyene ve samimi olmayana anlatmak doru deildir. Bilgiler toplum ve eriatn kaldramayaca yani soruyu soran kiinin tayamayaca bir yk yaratacaksa, ve o kiinin imannda bir zedelenme ve sapma doarsa, sorumlusu soruyu soran deil cevab veren olur. eriata ters decek bir gerei ortaya koymak Hakkn zoruna gider. Bunun ispat da Halk tan yansyan Hakkn halidir. Bunu anlamayp srarnda devam edersen eer, Hakkn tokad Halktan gelir ve eriatn kestii parmak da acmaz. Seni cezalandran Hakktan bakas da deildir. Hakk, sana Halktan celal sfat ile saldrr. Kendinden kendine... Bu sorunun cevab; ok geni taayynl alglamalara sebep olan, engin gnll, kaytlanmalardan kendini syrm olan ahslara verilebilir. Tabii ki yine de temkin dahilinde mizan ve itidal yol ile anlatlmas gerekir. Temkin o dur ki; karnzdaki sorunun sahibini ne kadar tanrsanz tanyn, yukarda anlattm vasflara uymu olsa dahi, mizan ve itidal yol ile rterek cevap vermek gerekir. Eer o kii sz edilen engin vasflarda biri ise zaten dnerek sonuca varacaktr. Szkonusu vasflara sahip olan bir kii, mutlaka dnen biridir ki byle bir soru sorma safhasna gelmitir. Esma ve isimler aleminden ne anlyorsunuz? Hu, Allah, Hakk, Rabb isimlerinden anladnz nedir? Allahn Zat sznden ne anlyorsunuz? Allah ile Allahn zat

18

arasndaki fark nedir? Gayb- Mutlak ile Vucud-u Mutlak arasndaki fark nedir? Bu gibi kar sorular ile sizi dnmeye davet ediyorum. ncelikle tebih ve tenzih mantna snarak soruyorum size; nsan, Allahn suretinden yaratlp, kk bir kainat ise tenzih ve tebih ederek insan daki Zat, Allah, Hakk ve Rabb nelerdir? Siz kimsiniz ve sizin zatnz hangi tarafnzdadr, neyinizdir? Adnz, neyin simgesidir? Siz olan isminiz midir, yoksa isminiz sizi iaret eden bir vasta mdr? Eer isminizin sizi iaret ettiini dnyorsanz, iaret edilen varlnz bedeniniz midir, yoksa ruhunuz mu? aret edilen varlk bedeniniz ise, o bedeni hareket ettiren bedeniniz midir, ruhunuz mu? Peki, bedeniniz ruhunuza gre hareket ediyorsa o bedendeki zat nedir? sim ile iaret edilen varlnz ruhunuz ise, bedeniniz ruhunuzun neyidir? Beden ve ruhunuzu ayr ayr olarak dnebilir misiniz? Bedeninizi ve ruhunuzu birbirinden ayrabilir misiniz? Eer ayramyorsanz zahiriniz ve batnnz nedir? O halde, sizdeki Vucud-u Mutlak ve Gayb- Mutlak nerededir, nedir? Tebih ve tenzih ile rnek tekil eden bu sorularn cevabn kefetmek gerekir. Komple bir bedene sahip olmanzla, aklnzla, fikrinizle bir vcuda sahipsiniz ve sahip olduunuz bedene iaret olarak kullanlan bir isime sahipsiniz. Yani, siz bir isim deilsiniz bir vcutsunuz. zel isminiz olmasa dahi nsan ismi ile varsnz. sminiz, bir baka birinin veya tandnzn kulana dse hemen sizin hayaliniz belirir o kiinin aklnda. Ardndan isminiz de gelir. Ayn ey, birinin hayali sizin iinizde olusa, hayal etiiniz kiinin sadece bedenini grr ve ismini zikredersiniz. Fakat o kiinin ruhunu gremezsiniz. O kiinin ruhu sizin hissiyatnzda ve sevginizde sakldr. Ki sadece bilmeniz gereken kadaryla o kiinin ruhunu tanrsnz. Asla tamamen ulaamazsnz. Tandnz bir kiinin ancak bedeni ve sfat hakknda tefekkr edebilirsiniz. Ruhunu (zatn) bilemezsiniz. Boyunu, kilosunu, tipini bilebilirsiniz. Sfat hakknda da kendini size gsterdii kadar ile bilgi sahibi olursunuz. Melekler Allaha Biz ancak sen ne sylediysen o kadarn biliriz dediler ve Ademe secde ettiler. Mesela tandnz kiinin sfat hakknda alkanlklarn, karekterini, tavrlarn ve huyunu size gsterilen hallerini bilebilirsiniz. Ama o kiinin ruhundaki ilmini, i dnyasndaki halini, sfatndan darya kan hallerinin ruhundaki sebeplerini bilemezsiniz.

19

Karnzdaki kiinin size kendini bildirmesinden ve tantmasndan hari i dnyasn bilmeye kalkmak Zat tefekkr etmeye almaktr. Oysa Hz Muhammed (sav) Zat tefekkr etmeyiniz diyor. Anlatmak istediimize dnecek olursak; bu tebih ile anlatmak istediimiz, Gayb- Mutlak ile Vucud-u Mutlak arasndaki farktr. Yine tebih ve tenzih ederek; Bedenimiz Vucud-u Mutlak, ruhumuz ise Gayb- Mutlak temsil eder. Bedenimiz Allah, ruhumuz ise Allahn Zat n temsil eder. Var olan Vucud-u Mutlak tr ve her ne yne baksanz Onun vechi grnr. Zatullah kendi gz ile Allah seyreder, grr. Kendi gz dediimiz ey de insandaki gzdr. Nasl ki insan kendi gz ile sfatnn zahirini yani elini ayan kolunu vs grebiliyorsa, Zatullah da ayn ekilde kendisi ile kendisini grr. Grdnz vechin sfat, esmas, cismi ve efali hepsi bir yerde varlk tekil eder ve tektir. Grdnz cismin; bir sfat, i alemi, cismi ve fiili tek bir isim altnda toplanmtr. Mesela masa, ta, aa v.b. gibi. O cismin ismi; cismin tm zellikleri ile tek bir manada toplanmasna (nokta) iarettir. te bu rnekle de bir cisimin varlnn hangi zellikleri ile var olduunu ve tm zellikleri ile de bir isim ile kainatta yer aldn bildirmi olduk. sminiz, maddi ve manevi olarak varlk alemindeki yerinizi ve suretinizi belirler. Varl baka bir tebih ve tenzih ile izah etmeye alalm, Bir arzu, gaybmzdan (Hudan) ortaya kar. Ve bir emir olarak ruhumuza intikal eder. Bu emir de ruhumuzdan sfatmza (Allaha) intikal eder. Yani o arzuyu gerekletirecek olan sfatmzdr. nk o arzuyu ancak bir sfata brnerek yapabiliriz. Sfatmz; tm ilmi irademiz, hayal gcmz, hislerimiz ve tm dlerimizle vcudumuz dur. Maddi bedenimiz bizim zahir grntmzdr. Beka halimizde ise, ilmi irademiz hayal gcmz, hissiyatmz ve dlerimiz bulunmaktadr.

20

Yani bizim melekut alemimiz beka halimizde (uurumuzda) sakldr. Komple sfatmz ise, bekas ve zahiri ile varlk tr, tektir, vcut tur. Ama tarikat ehli beka aleminin (gayb- alemi) yokluk alemi olduunu zannederler. Oysa beka (batn) ve efal (zahir) varlktandr. Sfatn iki vechidir. Zaten sfat komple varlk alemindendir. Sfat halimize rnek olarak iaret verecek olursak, uurumuz (hissiyatmz) ve bedenimizdir. Sfat, Hunun Allah olarak isimlendii ceberrud alemidir. Ruhumuz bir emir ile Ahmed, Mehmed vs. olarak sfatlanr. O (Hu) ise Allah olarak sfatlanr. Sen kainatn yani varlk aleminin minyatr bir halisin, Sen Byk nsann rneisin. Ve ilk nce sen dnldn iin tm kainatla harmanlanarak en son sen yaratldn. Ve zat tan da sana emanet edilen ruh tahsis edildi. O ruha verilen emir bilinmeklik arzusudur. Yaradl gayen budur. Tm kainatn z ile harmanlandn iin, kainatn tm srr sende mevcut olup, ayn kainatn minyatrsn. Kendi apnda; bedenin ve uurunla Vucud-u mutlak sn... ruh(zat)unla ise kendi apnda Gayb- Mutlaksn ve sen zatnla bakisin, sfatnla deil. Sfatnz; arzu edilen eyi, kendi esmalaryla birlikte bedeninizi kullanarak zahiren ortaya karr. Bu her ey olabilir, bir dilim kek veya bir bardak ay gibi... Sonra da, ortaya koyduu eyi yiyerek tadn ruh hisseder. Tadn aldnz yemein maddesi ise bedene karr. Fakat tad alan Ruh tur, beden deil. Beden, kek gdas ile beslenir ve besin bedene hayat verir. Ruh ise o besin maddesinin sadece tadn almak ister. Sfatnz bu yemek fiili ile bedeninize hayat verirken, ruhunuz da ald tad ile emri yerine getirirerek arzuyu iinde oluturan HU ya tad intikal eder. Yani aslnda o tad alan HU dur. Sizin ruhunuz sadece emiri yerine getirmi olur. Emrin kt yer gerek Gayb Mutlak olan Hu dan, sizdeki Gayb- Mutlak sembol olan RUHunuzadr. Ruhunuzdan sfatnza, sfatnzdan uurunuza (esma aleminize) ve uurunuzdan da uzuvlarnza efal(fiil) olarak kar. Efal olarak kan emir artk bir madde ye dnt iin zahir alemde yerini almtr. Gryorsunuz ki bir kek arzusunda dahi sfatnzdan; hayat, ilim, irade semi, basir, kudret, kelam ve tekvin hepsi birden faaliyete geerek dier tm esmalarnzla birlikte bedeninizi de kullanarak arzu edilen eyi tekvin etmi oluyorsunuz. Demek oluyor ki; esma ve sfatlar beden ile beraberdir. O halde beden varlksa esmalar da varlk alemindendir, Gayb aleminden deil. Bu analizden de u kar; batn alemi gayb alemi deildir.

21

Batn alemi varlk alemindendir. O halde gayb alemi nedir? Gayb alemi ise; varln olmad (lahut) alemdir. Bir baka rnek verecek olursak; Emir, Gayb- Mutlaktan kar. nk arzu Ona aittir. Ve yine emir, Vucud-u Mutlak ta harfler ve harflerden isimlerin olumas ile ses olarak uura ve sonra zahize kar. Ve o sesi yani emiri enfusunda duyan kii, duyduunu zatna yani ruhuna intikal eder ve anladn bedenine yap emri vererek sfat ile yapmaya balar. Yani emir zatndan zatna intikal eder. Aslnda o kiinin kulandan duyduu, cmleler diziliidir. Veya o emri veren kii bir dizi cmle ile ilk nce karsndaki varl harekete geirir. unu yap!, bunu getir! gibi. Komutlar cmlelerdir, cmleler ise harfler diziliidir. Harfler ise, enfustaki bir arzunun aa kmasn salayan metafizik glerdir, yani buna melek te diyebiliriz. Mesela girilmesi yasaklanan bir yere genellikle beki yerletirilmez. Girmek Yasaktr szn kapnn zerinde okursunuz ve o yaznn iinizde oluturduu gc hissedersiniz ve girilmemesi gerektiini de alglarsnz. te siz bunu o birka harfin bir araya gelerek oluturduu emrini yerine getirirsiniz. Okuduunuz emir, o yaznn znde var olan meleki bir g olarak size aktarlr ve siz de yasaa uyarsnz. Buradan da anlalyor ki harflerin iindeki yaptrm gc, meleki ve ruhani gtr. Aktarlan emir, doru ifade edildiyse emri okuyan veya duyan kii, emirde tarif edilen eyi zahirde gerekletirir. nsann arzusu, aklndan ncelikle bedenine giden bir yaptrm enerjisidir ve bedenden dil aracl ile darya ses aktarlr. Ve o ses bir enerji ykldr artk. Ve hayalimizde dndmz ey karmzda oluur. O sadece ol der. inizdeki arzular kendinize ait olduunu zannetseniz de Allahn Zatna aittir. Arzu, Zatn arzusudur ve Zat Sfatlanarak (Allah ismi alarak) arzudan oluan emiri ortaya koyar.

22

Senin aln hisseden O dur ve sana karnm a, yemek geterin emrini verdiren de O dur. O (hu), yani Allahn Zat... Ama insan bunu kendi benlii ile yaptn zanneder. te bunun iin her iin banda besmele okunur. Besmele; yapmak istediimi Onun adna sfatlanarak O nun adna, Ondaki rahmaniyet ve rahimiyet gcm ile yaparm demektir. Buraya kadar anlatlanlar akl ve uurumuzu biraz olsun geniletmek iindi. Soru (eyann hakikati nedir?) ile bir alakas yok gibi grnse de, derinliklerinde incelendiinde eyann hakikatinin Zat ile Sfat arasnda olduu mahede edilecektir. Zat ile sfat arasnda sadece bir arzu (murad edi) vardr. Ve sfat o arzu (murad) iin bedeni harekete geirir. O arzu olmasa ne sfat ne de beden hareket edebilir. te o arzu (murad) NUR dur. Evet konuyu bu kadar databildik ve amacmz da noktay kesrete dndrp sonra tekrar noktada tevhit etmekti. imdi sonuca gelelim... Alemler yaratlmadan nce, tamamen yoklukta ve ama da iken, O, bir arzu ile bilinmeklik istedi. Bilinmekliini de ncelikle hayalinde yaratt nsandan diledi. nsana da kendini bilmesi iin kendinden bir ilim verdi. Ve ilmi ile kendisini nsann ruhunda var etti. Bilinmek iin hayalinde yaratt nsan var etti. nk kendinden baka bir varlk yok ki Onu bilsin. Hayalinde ilk yaratt varlk, tamamen kendi ilmi ile bezenmi olan nsan- Kamildir. Yani hereyden nce Allahn Zatnda ilk olarak dnlen varlk nsan- Kamildir. Ona da Nur-u Muhammedi denir. O Nur-u Muhammedi ki, Hz Muhammed (sav) n nurudur, nsan- Kamil dir. O Nur, her eyden nce, bilinen her ey den nce var olandr. Ve bilinen her ey, o Nur iin yaratlacaktr. Yani o Nur iin bir sfata gerek duyuldu. O sfat ile varlk alemine geti. Ve varlk aleminde Cennet, cehennem, krs, melekler, esmalar, eytan, cin vs yaratld. Yani bu saydklarm beka alemidir ki bunlar da varlktr. Fakat tm kainattan nce tek yaratlan Nur, nsan- Kamildir. O, Ama da yani saydmz varlk aleminden nce Zatullahn indinde var oldu.

23

Zat ile Sfat arasndaki berzahta var edildi. Ve varlk alemi de o insan- kamil iin halkedildi. O nsan ki, varlktan nce Zatullahn indinde NUR olarak var olduu iin, insann zahiri de varlk aleminde en son tecelli etmitir. nk, yaratmadaki ama insan dr. lk nce dnld iin en son yaratlmtr. Bir kimse bir eyin varln bilebilmesi iin, o eyin kendi enfusunda olmas gerekir. Ve Hakk, o kiiye talip olma arzusu ile renmeyi nasib etmesi gerekir. Eer kiinin enfusunda o ilim yoksa, o kii bilgiye zaten talip olmaz, veya kii istedii kadar ilim talim etse de bir alglama gerekleemez. Kii ilim talimi ile, sadece kendi enfusundakini darya karabilir. Baka bir yerden ona ilim gelmez. lim talimi ile ancak uurdaki kapal ve ilim dolu daarcklar alabilir. nk kendisini kendisinden baka hibir ey bilemez.Allah birdir sz bunu iaret eder. Allah birdir ve yarattklar da her biri kendi iinde birdir benzeri yoktur.Allahn yaratt her zerre kainatn bir minyatrdr. Allah nasl ki kendisini ancak kendisi ile bilebilirse, insan da ayndr. Eer talip olduu ilim kendi enfusunda varsa onu aa karabilir ve bilmi olur. nsan aslnda bildii yeni bilgi ile bir baka eyi deil, kendi enfusunda zaten var olan bir bilgiyi aa karp renmi olur. Yani kendisini kendisi ile bilir. Ben sana ne kadar anlatsam, anlattklarm anlayabildiin kadardr. Bir bardaa derya dklse, bardak kendisinin iinde deryann olduunu zanneder bu ataszlerinin manas anlattklarmz iaret eder. Durduk yerde aklnzda (batnda) beliren bir bardak ay arzusu sizden kan harfler ve heceler birleiminden oluan cmle ile emir olarak d aleme (aycya, einize, dostunuza) kar ve o bir bardak ay karnzda (zahirde) grrsnz. Kelimelerin metafizik gten maddi alemi harekete geirebileceini anlarsnz. Bir emir ile binlerce askerin taarruza gemesi, ehit olmay kabul etmesi gibi. Bir emir ile batn alemdeki bir arzunun zahir alemine ayna gibi yansmasdr bu. Gayb tan kan arzu, batn alemde projelendirilir ve zahir aleme kar. te zahir aleme kan ey artk eya dr. O eya bir arzunun sonucu olarak zahire kmtr. Zahir aleme kan eya ne sebeple ktysa o eyann hakikati de o dur. Yani o eyann hakikati ruhunuzdan tecelli eden arzu dur. Hz. Muhammed (sav) Bana eyann hakikatini bildir dedikten sonra; alglad hakikat, alemlerin (eyann) yaratlmasna sebep olan o arzunun yani, bilinmeklik arzusunun, yani kendi Nurunun olduunu

24

anlad. Ve anlad ki, Nuru Muhammedi (Hakikat- Muhammedi) eyann hakikatidir. Ve o Nur kendi Nuru dur (ayn rnek tekili ile insann kendisi). te o Nur ki, varlk ile yokluk arasnda, yani Zat ile Sfat arasnda olan Ahadiyet yeridir. Hereyden nce benim Nurum yaratld diyen Hz Muhammed (sav), nsann tm alemle kaim olduunu grd. Bu sz senin iin de bir rnektir. Ve nsann alemin minyatr olduunu kefetti. Ayn izah ve ima ile, tebih ve tenzih ederek Kendini bilen rabbini bilir gereinin manas da ayndr. Yani eyann hakikati NUR-U MUHAMMED dir. Nur'u Muhammedi'nin hakikati ise Zatullah'tr. Evet zetlersek; Hz Muhammedin manas Zatn sfata brnmesidir.. Zatn ad HU sfat ise Allah Manay tefekkr et artk.. Hu, NUR iin sfatland veya Nur ile sfatland... Ve ya sfat NUR idi.. Hz. Muhammedin manasn anlatabiliyormuyum ? Ayn mana ile her NSAN da TEK tir.. Sfat paralara blnr ama Zat TEKtir.. Sende var olan RUHu bilirmisin CAN ? Kainat yaratann klliyesi ile SENde Ben sadece HALim sana gre.. O kadar yalnzsn ki kainatta Her ey hayal.. Tek sendin Tefekkr et bir AN ve syle! imdi nasl olur da LAH edineyim kendi Rabbimden baka ? Bir teklik var CAN Hakikat tekliktedir can dost.. Tek olan ise sadece senin RUHundur. O, Ferdiyyetlik Allah olma manasnda bir ey Ve ben insana bu kainatta tek bana olduunu ispatlarm! spatlayacam anda da ylrsn yere Ama bu kadar srr anlatrsan YOK olmalsn! Her eyin en dorusunu ise, Cemi-l Ala olan Allah (cc) bilir (sav).

*** * ***

YARN BAKII SIRR-I NHANDAN HABER VERR, GFTARA GELSE SHR, BEYANDAN HABER VERR,

25

HIM LE BAKSA, VERMEZ AMAN RSTEM- ZEMAN, KRP OK, KAI KEMANDAN HABER VERR... YA MUHAMMED, SEN NUR'U LE BLMEYEN HABERN SENDEN GELDN NEREDEN BLR... EN GZEL YAR SENSN YA RESULULLAH, SIRRIN HAKK OLUUNDADIR.. AKILA DSE AKLIN SHR, BEYANIMDAN SEN DLLENRSN.. HIMINDAN AMAN DLER GNLM, BIRAKMA ZALOLU RSTEM'N ZAMANINA... KRPN KAIN ARASINDAK NAKUR DAN HABER GETR YA RESULULLAH...

*** * ***

TEVHD YOLU Tevhid yolunda cehenneme ittiler beni, Fena Fillah Seyrinde Kuyulara Attlar Beni, Efali, Sfat, Zatnda Kavurup yaktlar Beni, Drt Ay Cem'i Hal-i huzurda bekletip, Mukarrebun arab ile dem edip itiler beni... Mukarreb sfatnda kelimulah ettiler beni, Mferrdn efalinde sus pus ettiler beni, Yetimin malnda dirhem edip atlar beni, Mahmud'un gnlnde zahire attlar beni... Cehenneme canm Himmetim ettiler beni, Ayna srr ceminde srrullah ettiler beni, sm-i Azam'n srrna mahsar ettiler beni, Ben deki Sen ile bir kenara ittiler beni, Harabati mekanda virane ettiler beni, Viranenin iinde incilerle dizdiler beni, Bahr- A'ma da hi edip sr ettiler beni, Gurbet ellimde Bahr- Harab ettiler beni.. Ayn'el Yakin surete Ayn yoluna kattlar beni, Bahr-n mekanndan Hakk ile sordular beni, Hakk'el Yakin srrnda ztlarla cem edip, Ar'af n tepesinde Bahr- Ayar ettiler beni.. Gzlerinin pnarna doldurup serdiler beni, Sonra Gz Nakuruna yakin damla ettiler beni, 26

Mim olup, Nun'a NUR olarak yaklap, Kabekavseyni Noktasna HMMET ettiler beni

*** * ***

YAAMAK; HER ANDA BE ALEM


Be alemi ANda hissedenin BENlii Ahadiyyetin mashardr.. Gayb- Mutlak'ta gizli hazine. Vucud-u Mutlak' seyreder hayalinde. O, Uluhiyyet'e Rabbaniyetle tenezzl ederek Gayb- Mutlak olana HAMD eder. Vucud da kendisi Gayb da kendisi.. Ama o kendini bilmez... Onun kendisinin bilinmemesi "Ben kulumun srrym, kul da benim srrm" masharncadr. O Bazen ZAN olur, bazen kamil sfat... Yaamak her anda be alemi... Her anda bir Nur'u Muhammedi'nin zerresi zuhur eder insan gnlnden. KM YAZAR KM OKUR ANLAR. NDE KARILIINI BULUR ONAYLAR. O K YAZAN KADAR SELMTR. nk bir eyi yazmak kadar onu idrak etmek evladr.. Yazann hkm yok, idrak edendir aslnda, aklda olmayan bir eyin idraki de olmaz. Aklda karln bulan idraktedir, onu bir vesile ile bulmak karmak nemli olan.. Yazan sadece vesile. drak eden gnllere ne mutlu ki seildikleri iin idrak ettirilirler.

*** * ***

Dnyaya gelip, "bilinmeklik" tekamln kendi ftratnca tamamlam ruh, HU nun indindeki yerini alr. Aslen tm insanlar HU' yu NSAN yapmaktadrlar !

*** * ***

27

EY GAFL HARAB...! KABE'NN NDESN... HALA KIBLE ARARSIN, RABBNLESN TE, KME SECDE EDERSN... MAUUN GNLNDE, BU AK RK NECEDR,? MUHAMMED YURDUNDA HAKK MI SORARSIN...

KLL RADE CZ- RADE


nsan kurtaracak olan ameli deil Allahn keremidir. Amel ile veya ibadet ile kurtulacaklarn zannedenler, yanlgdadrlar. nk tm ameller Hakka aittir. Duygular ile kurtulacaklarn zannedenler de yanlgdadrlar. nk tm duygular ve arzular Zata aittir. nsann kendisine insan demesi bile Zatn dilindendir. Her arzu, hissedi, sfat ve ameller Zatn kendisine aittir. NSANA AT ASLA BR CZ- RADE YOKTUR. O, yaratt insanda bir tat arar ki, bu ekil veya ibadet ile elde edilecek bir ey deildir. Allahn keremidir bu. Ruh, bir arzudur ve o arzuyu yerine getirecek olan esma ykl bir emirdir ve tamamen Zatullaha aitir. O kendisini, tm kesretin znde tek olarak gizler. yle gizler ki, kesrete Zan lar verir. Zan duygusu ile her kesret kendisini tek bir birey olarak alglar. Oysa O, tm kesrette tek tir. Sfat kesrete blebilirsiniz, ama Zat blnmez. rnek verecek olursak; tebih eder tenzih ederek; nsan bedeni tm uzuvlar ile tek tir, ama bir ok uzvun bir ok grevi ve ilevi vardr. Tek olan beden, aslnda bir ok kesrette blnmtr. Fakat uzuvlarn kendilerine zg ruhlar yoktur. Mesela; parmak, ayak, gz, kulaklarn vs. kendisine zg bir ruhu yoktur. Oysa hepsi birbirinden ayr ilevlere sahiptir. Mesela dnn ki; Parmak veya ayak yapt hareketleri kendisindeki bir ruh ile yaptklarn zannetsinler. Oysa o bedendeki ruh tektir ve blnmez. Sfat ise, trl kesretlerden grnr. Sfat, tm kesretin birlii ile tek vucuttur. Her ne yne baklsa Allahn vechi grnr deki gibi... Grmek isteyen kii o vechin iine kendisini gizlemi olan Zat grmesi gerekir. Grlen aslnda bir kesrettir ve bedene aittir, ama o bedendeki Ruh tektir.

28

Fakat, insanda cennet sevdas veya cehennem korkusu, ruhunun bedenine saplanmasndan ve iblisine yenik dmesinden dolaydr. Oysa istendii kadar ibadet edilsin bu ibadetlerin karl cennet deildir. Bu insann nefsani bak asdr. Gbre bceini dnn; onun cehennemi mis kokulu yerlerdir. Bir gbre bceini gl bahesinin iine koysanz hemen oray terk edecek ve bulduu bir gbrenin iine snacaktr. Onun cenneti ise gbrelerin iidir. nk yaratl gayesi gerei gbrelerin iinde mutludur ve cennetindedir. nsan ftratna gre; gbre, irkin olduu iin gbre bceinin yaantsna zan ile bakar. Hatta tm insanlara da byle bakar. Hatta kendisi iin bile bunu dnr. Oysa insan nasl veya ne ekilde mutlu ise o kiinin cenneti de o haldir. Cennet ve cehennem insan Zatullahtan perdeler. Yaratlm olan her ey insan Hakktan perdeler. Cennet ve cehennem de yaratlm bir alemdir. Arif olan kii yaratlmtan medet ummaz. craatlarn da yaratlm iin yapmaz. Yaratan iin yapar. Yani, Arif olan cennet iin mrn tketmez. nk o kii cenneti ve cehennemin bir perde olduunu bilir. Ama eriat ve tarikat ehli hep cennet iin alrlar. Hakikat ehlinin ise ne cenneti ne de cehennemi vardr. Arif kiinin arzusu sadece Zatullahtr. nsann kendi ftrat ne olarak yaratldysa, ve o ftrata gre rahata hareket edip, kstlanmadan yayorsa o kii cennetindedir. O kiinin hali, bir baka kiinin ftratna gre cehennem sebebi olabilir. Ve hemen kendi zann ile yarglar. Oysa cehennem hal ile yaanr, iman veya ibadet ile deil. artlar, kstlamalar, pimanlklar bunlar hep cehennemdir. Evet nsana ait asla bir cz-i irade yoktur dedik. Ama buna karlk tm klli irade de insana aittir. Bu nasl bir elikidir, bu nasl bir mizandr? te iin srr buradadr...! Yazdmz gibi, czi irade yoktur klli irade vardr. kisi de insan iindir. Yok olan irade ve var olan irade ikisi de insandadr... nsann czi iradesi olamaz , ama buna karlk tm klli irade de nsana aittir. Tm alemi nsan ynetir. Sonsuz boyuttaki, snrsz byklkteki alemi genileten de ynenten de insann uurudur... Nasl ? Zatullahn nsan yaratmasnn sebebi, nsan ile kendisini seyretmesi ve bilmesi iindir. O, nsan yaratt kainatn iinde en son yaratarak kendisine nsan kalbinde bir mekan hazrlad. Tm esmalarn tek yerde toplayabilecek olan bir nsandan klli iradesini ifa etmektedir. Zatullah dilerse bulunduu bedendeki insandan hibir ey bilmeyen ve inkar eden olur. Dilerse bir bedenden de alim olur. nk O, her varlkta kendisini bilmek iin ve her varlkta da ayr ayr halleriyle kendisini grmek iin yaratt. Cahilin cahilliinden, alimin alimliinden, katilin katilliinden, cimrinin cimriliinden, kafirin kafirliinden vs. tm varlklarn kendi hallerinden

29

kendisinin ne olduunu ve sfatnn ne kadar snrsz ve sonsuz saylara blndn, eitliliini ve her eitteki enlerini, hallerini bilmek iin yaratt. Yoksa Zatullah, sfatn ve sfatndaki kesretleri neden yaratsn ki (hikmetinden sual olunmaz). yle bir bedene girdi ki, tm yaratt kesreti o beden de ve uurda tevhit etti. Her varln znden zahire grnd. Ve sadece nsanlarn klliyesinin ruhundan da bu alemi hem bytmekte hem de ynetmektedir. nsanlarn klliyesi de tek bir nsana baldr. Tm esmalarn topland o tek bir insan. Tm ilmi ve kesretin bir yerde topland, tek uur sahibi tek insan... O nsan ki, nsan- Kamil dir. nsandaki klli irade, ancak tm kesreti uurda tek olarak alglamak ile oluur. Zatullah klli irade gcn, iinde, ruhunda var olduu nsan- Kamil ile kullanmaktadr. nsan yaratmasnn sebebi zaten budur. Yer yznde bir halife yaratacam sz yer yzndeki kendi kefilidir.. aslnda o kefil dediimiz insan kamil de kendisidir. O Allahln kendisinden baka hibir eye vermez.. Ondan baka ikinci bir varlk zaten yok ki... Kesreti birleyemeyen uurlarda elbet ki Zatullah ta vardr, ama o bedenden klli iradesini gerekletirmez. O bedende sadece can, nefes ve ruh olarak kalr. O kiinin iradesi ise, tek olan nsan- kamil in iradesine baldr. Zerre de olsa, bir esma terkibi ile klliye baldr. *** * ***

ALLAH ZATIMA MEKAN OLUR

Allah, Zatma mekan olur, Zatm Allah ile vahdet olur, Ruhu bedeniyle bir olmu, Alem, Zatmla daim olur.

Hakkm Allaha hissiyat olur, Allah, Hakkm ile halk olur, Aklm Hakkmda gizlenmi, Gnlm Allaha bir sebep olur...

Rabbim Zatmn arzusu olur, Zatm Rabbim ile sebep bulur

30

Nurum Zat ile arzulanm, Hamdm Nurum ile hamd olur...

Adm halkta kesret olur, Kesret Nurdan peydah olur, Nuru Muhammedi rabbim imi, BaH-rm ol Nur ile harap olur.

*** * ***

ALLAH'IN ZATINI TEFEKKR ETME


Allahn Zat tefekkr edilmez ! Sevdiine ve Dostuna gven. Allahn Zat tefekkr edilmez Seni ilgilendirmeyen eylere burnunu sokma. Allahn Zat tefekkr edilmez Bir eyi renmek istiyorsan bir bilene veya o eyin muhatabna sor. Bilmeden yarglama. Allahn Zat tefekkr edilmez Sorularn dostuna sorararak ren, dostun karnda anlatrken akln okumaya kalkma. Allahn Zat tefekkr edilmez Sevdiinin gizemlerini ve zellerini o izin vermeden aratrma, hatta merak dahi etme. Allahn Zat tefekkr edilmez Dostunun ne dnd seni ilgilendirmez, sen sadece sana sylediine bak. Allahn Zat tefekkr edilmez Sen ancak, dostunun sana syledii kadarn bilebilirsin. Allahn Zat tefekkr edilmez Sevdiinin de senden ayr bir dnyas ve zel halleri olduunu unutma, ve oraya izinsiz girme.

31

Allahn Zat tefekkr edilmez Dostunuza n yarg yapmaynz. Allahn Zat tefekkr edilmez Sevdiinize zan da bulunmaynz. Allahn Zat tefekkr edilmez Asla iftira atarak, sevdiinin kiiliini karalama. Allahn Zat tefekkr edilmez Dostunun kt hallerini grmezlikten gel. Allahn Zat tefekkr edilmez Dostunun kt hallerini ncelikle iyi niyetle yargla, renmek istiyorsan sor, ve verilen cevaba da inan. Allahn Zat tefekkr edilmez Dostlarna ait olan ve iine yaramayan kt bilgilerin hamballn yapma. Allahn Zat tefekkr edilmez Haklln sevdiini kaybettirecekse, hakl olduunun hibir anlam yoktur. Allahn Zat tefekkr edilmez Anlamn zemediin bir hal veya bilgiye kendi zannnca fikir beyan etme. Allahn Zat tefekkr edilmez Merak ettiin ve anlayamadn bir eyi red edip karalama. Allahn Zat tefekkr edilmez nsanlarn hallerindeki beenmediin eyleri, kendi bak an ile deerlendirip, nokta koyma. Allahn Zat tefekkr edilmez Anlamadn bir eyi anlyormu gibi yapma. Allahn Zat tefekkr edilmez Adaleti kendi bak ana gre deil, adaleti veren Hakim gibi deerlendirmeye al. Allahn Zat tefekkr edilmez Bu kadar aklamadan sonra, bu aklamalarn Allahn Zat ile ne alakas var deme. nk Her ne yne baksan O nun vechini grrsn. Peki Allah nedir? Allahn Zat nedir? diye sorarsan eer, bu da cevap olsun, Allah, grdn her eydeki (eya, halk, kainat) zahir ve batn tm varlklarla tek vucut olan Vucud-u Mutlaktr. Zikri la ilahe illAllah tr. Zat ise, zahiri ve batn yaratan, tm varlk alemini bir sebep ile (bilinmeklik) yaratp Vucud-u Mutlak olarak beliren Gayb- Mutlaktr.

32

Grnen Allahtr. Grnmeyen ise Allahn Zat dr. Ayn senin gibi... grnen bedenin ve hallerindir, grnmeyen ise ruhun ve nedenlerindir. O her eyin en dorusunu bilendir. HU !

KUL OLMAK ( ABDULLAH )


Her kim asln, gereini bilir, ftrat ile zerre olduunu hisseder, zerreyken bile iinde kainatn var olduunu anlar, aslnda her eyin kendinde var olduunu, sonsuz gce sahip olduunu anlar ve bu gc asl sahibine (Allaha) mal ederse Allah kulu olmu demektir. O kiinin asl kuldur, o kii ABDULLAH tr. Kul olmak (Abdullah); lmeden nce lmek, Allahn dnyada halifesi olabilmek demektir. Kul olmak, esma aleminin efal de yaanan halidir. Yani yokluk aleminden nce Allahn kendisi ile, kendisine kul almas. Allahn yaratttnn kendisine kul olmas ise; yaratlm olan, hakikatte Allahn kendisi ve z olmasndan dolay, Allahn kendisine kul olmasdr. Yani, Allah kendi yaratt ve hakknda yazd kaderi ile, kendine iman edip, kendine kulluk etmektedir. Bunu alglayabilen insan, i znn kim ve kime ait olduunu ok iyi bilir. Allah dilemezse ne kendini bildirir nede iman ettirir. man ettiren de kendisi olduu iin iman eden de kendisidir. kendinden kendine dir. Sadece tek olan Allah mnezzehtir ki, yaratlm olan herey dnm iindedir. Her madde, kelime, hayal, sz, sfat... Esma aleminde bir eyin ba ve sonu vardr. kul olmakta bir sfat halidir. Ve dnmdedir. Efal eleminin bir parasdr kulluk makam. Kulluu yaratan ve yarattklarnn kendisine ait olmas, bizatihi kendisi olmas itibari ile tapt kendisi olup, kendinden kendine kulluunu yaar. Her zerre de ileyen fiilin faili Allahtr. Her zerre, z itibari ile Allah zikreder ve varl ile Allah temsil eder. Her zerre kulluunu yaar, nk yaradlnn gayesi budur. Kulluk makamna eremeyenin halini de kendisi belirleyip, kaderini kendisi hazrlar. Kulluk makam, efal aleminin en st mertebesi, en st makamdr. nk yaradln gerei, yaradlann yaradan bulup, iman

33

etmesidir. Esma alemi, fiiliyatlar ile varlk bulur ki, kul makaml da bir fiil ile gerekleir. Kulluun fiili ise iman dr. Allaha iman ile kulluk fiili yerini bulur. Kulluk fiili, klliyesi ile tm esmalar birleyip, Allah iinde tek olarak yaamaktr. O, bilinmeklik istedi ve kendisinin bilinmesi iin alemleri yaratt. Yer yzne halife yaratt. Esma aleminin her fiilini iinde hakk ile yaayabilen insan yaratt. nsan halife, yani kendisinin dnya zerindeki vekili kld. Halifeliine layk olan da Allahn ahlak ile ahlakland ve kul oldu. Asl olmak ise; aslnn ta kendisi olmak zahirde ve batnda alemleri yaratann ta kendisi olmaktr. Asl olan tek varlk, kendisidir. Ne ondan ncesi vardr ne de sonras. O tek olandr. Aslna vakf olan iin ne halifelik kalr nede esmadan bir zerre. Onun zatn anlatmaya denizler mrekkep olsa bile yinede yetmez tkenir... Bu snrszlk ve boyutsuzluk, akl ile alglanamayacak lde olan varln anlatm bizler iin snrl ve kapal bir kutudur. Onu ancak; anlk kurduu saysz ve snrsz hayallerinden bir tanesi olan evrenin iinde (uurda) var ettii esmalar ile alglayabiliriz. Yaratt esmalar anlamak isteyen insan da uurunda ne kadar alma urarsa o kadar yaklamda bulunur. Ki, onun tm esmalarna vakf olan tek kii sadece Hz muhammed (sav) dir. Ve onu anlama ve alglamakta en n safta bulunan insan, yine Hz. Muhammedtir. Tam olarak anlatabilmek biz insanlar iin imkanszdr. Snrsz ve boyutsuz olan zat, her zerrede grnmekte olup, onu zikretmektedir. Asl olann asl, tm hayal edilen herey ile ta kendisi. Gerek olan, ta kendisi. nsann bu boyutu ise, uurun doruuna ulalarak tam bir sessizlikte kalnmas ve nefsin tam bir bitmilik hali gibi olmasdr. Beyinin tam kapasite onu dnmesi, onunla olmas, ruhun sadece onu zikretmesi. Bu halin iinde esma yoktur. Esmann olmad bir yerde ise arzular istekler ve nefs te olmaz. nk esma fiiliyat alemidir. Fiiller bitince efal alemi de sona erer. Tabi bu bedeni lmek deildir. Bu durum nefsin bitmesi akln dorua ermesi halidir. Tam bir yokluk makam, ile onu iinde, kendinin de onun iinde olma durumudur bu. Yine esmadan kopup sadece onunla varln hissettii iin, tekliini yaar insan. Ve TEKi ayrabilecek hibir nesnenin, ne kendisi vardr ne de fiiliyat. Bu hal ve durum yledir ki; Esmalarn oluturduu efal aleminden tamamen kopma durumu. Hayal edilebilecek hereyin bittii an. Cennetin veya cehennemin kaybolduu, yok olduu hal. Yani tek nokta, yani tek, yani hakikat ile ta kendisi ile var olmak. Asl- kul olmak (abdulhak); asl- kul (abdulhak), kendisi iin kendisine yaratt vekildir.

34

Dnyada yaamda ona aittir. Bu alglamada olmaktr asl kul olmak. - Ait olunan hibir eyin olmad ve sadece onunla var olduunu anlayabilmek. - Zenginliinin snrsz boyutundaki her eyin hayal olduunu alglamak. - Allahn kurduu anlk hayallerden bir hayalin iinde olduunu bilerek, Allahn hayaline hizmet etmek iin onun hayalindeki hayal kahramanlarndan biri olmak. Ve kendisininde sadece bir hayalden olutuu ve aslen yok olduunu alglayabilmek. - Onunla dnp onunla uygulamak, tekvin sfatnn ah olma durumuna ermek. - Kendinin ne olduunu bilerek, seni yaratann ta kendisine kendisinin istedii gibi secde etmek. - Ne iin yaratldn uuru ile algyayp idrak ederek ve tamamen nefsinden ayrlarak snrsz, boyut alt hal ile sadece Allah birlemek, sadece Allaha secde etmek. - Her zerrede onunla konuup onunla alglamak. - Her zerre ile ona hitap etmek ve her duyduunu ondan almak. - Tm arzular ve istekleri, onun hissi ile dilden telaffuz etmek. Ve oluumlarn hepsinin onun isteme sonucu olduunu safi gnl ile dnmek. - Allahn Efaldeki ol esmasnn onun adna arzulaycs ve isteyicisi olmak. - Kendini, onun kulland kul hissi ile, tamamen onun arzularna hizmet eden ara olduunu dnp, yceliine iman etmek , abdulhak olmak..... O bir nokta idi. o var idi ve herey ile yok idi bir deer olarak bilinmek istedi, Ad an ile tek idi. Bilinmek iin varlklarn da yaratlmas gerekiyordu. Ve sonra esmalar yaratt. Ve ol emrini verdi. Bylece yaratt esmalarn manalar ile efal alemini balatm oldu. Efal aleminin balamas ile, kendisinin ne olduunu Ona anlatacak kullar yaratm oldu. Kulunun idraknda kendini grd, kendisini hayal etti. Sonra asln tand ve asl ile varln kefetti. O keiften sonra nasl bir deer olduunu hissetti. O deeri ile, varlndaki ilimleri iinde grd ve kendini bildi. Kendini bildi ve kendi aslnn asl sahibini grd. Ve sonunda, kulluu ile asln birledi ve hiliini farketti. Hiliinin iinde ise, bir efal aleminde, bir ftrat olarak yaratldn anlad. Ve ftratnn tm gayelerini Allah a teslim etti. Sonunda ise abdlhak oluverdi. Her kim asln, gereini bilip, ftrat ile zerre olduunu hissedip, zerreyken bile iinde kainatn var olduunu anlayp, aslnda her eyin kendinde var olduunu bilip, sonsuz gce sahip olduunu anlar ve bu gc asl sahibine mal ederse Allah kulu olmu demektir.

35

Her selam, her sz, her sevgi sizlerden aslnza gerek sahibinizedir.

*** * ***

Allaha giden yol tm insanlarn says kadardr. Sakn aynlk arama! Aynlk Allah ile kulu arasndadr. Seninle bir bakas arasnda deil

*** * ***

ADEM VE EYTAN (AYNI BEDENDE K VARLIK)


Dnya, nsan ve eytann sava arenasdr. Ayn bedende iki varlk, ve hangisi dierinden stn ise beden onun hkm altnda. Nefs, Ruhun hkm altnda ise beden hakikatn yaar. Bu durumda iblisin hkm kalmam insan ruhunun da emri altna girmi ve ezilip yok olmutur. Eer Nefs, blisin hkm altnda ise tm benlikli arzularn bedene emrederek yerine getirtir ve bedenin enfusundaki dier varlk olan Ruha zdrap ektirir. Ruh, zdrap halindeyken bile Nefs bu acy hissetmez. Bu nasl gerekleir. Normal bir durumda bir duyu organmzn ald hissin ne olduunu anlamamz iin sinirler aracl ile beyine gelen sinyaller beyinden ruha aktarlr. Ruh ta bu sinyallerin ne olduunu alglar. Alglamalar beyinin tesindeki ilk varla akt iin (iblise) oradan da ruha aktarm sralamaya yani iblisinden teye gemedii iin ruh ekilen zlmden haberi olmaz. eytan, insanla savamak iin yine insan kullanr. eytan diye isimlenen varln insandaki adna blis denir.

36

Yani insan bedenini ve ruhunu hakimiyet altna almaya alan Nefs. Bu yle bir varlktr ki, insan ile beraber varln srdrmesine ramen insana olan dmanlndan dolay insan rezil etmeye alr. Kimin karsnda, Kime kar? Tabii ki blisin de kendi haklln ispatlamaya alan varlk var o da Allah tr. blisin asli grevi de insan insana krdrmaktr. blisin gayesi; Hakk dinleri insana inkar ettirip, ortak bir dinde birletirerek kendini tanr ilan etmesi ve insan da bu tanrya itaat ettirmesidir. O tanr kim? Tabii ki yine insan. Yani benlik sfatlar ile bezenmi kandrlm ve ruhu iblisine teslim olmu bir insan. nsanlk tarihinde bu sava hi bitmemitir. blisin en byk taktii ise dindar grnp insan dininden karmaktr. in trajikomik ksm ise, insan bu savan farknda bile olmayp, sadece bu savan yaratt detaylar ile ilgilenmektedir. eytan dnyaya insan ile beraber geldi. Yani Adem ile beraber. Dikkat edin eytan ayr insan ayr olarak deil beraber geldiler. Ayn beden iinde iki varlk, biri Allahn esmalarna brnm olan nsan n ruhu, dieri ise onun varln inkar eden iblis. Bu iki ruhani varlk tek yerde birletiler o da Ademin madde bedenidir. blis ve nsan, Allah tarafndan cezalandrlarak dnya hayatna dndler. Peki gz ile grnen kim oldu, tabii ki insan. Grnmeyen hangisi, oda eytandr. Peki eytan yani iblis nerede... Bil kuvve insann iinde. Sakn iblisi ayr bir yerde olarak alglamayn. blis bil kuvve insann iindedir ve insana dmandr. nsan bilinci kendi varln her zaman tek olarak alglar ve bu alglaya gre hayatn yaamaya balar. Bu yaantda kendi nefs ve arzular ile geleceini hazrlar. Bu sre iinde kendi benlii n planda olduu iin nefsinin esiri olarak diledii hereyi almak ve sahip olmak ister. Bu bilinle kendini tek varlk grerek tanrlatrm olur. Ama bunun farkna bile varmaz. ster mslman olsun ister dindar farketmez. Nefsinin arzularna esir olmu bir ahs iblisin penesindedir. Ve ruhu iblisine esir olmutur. Madde beden ise, iblis ile ruhun savanda kim daha stn ise ona aittir. Beden ancak hkm sahibinin emrine girer. Bu insan veya iblistir fark etmez. Kim daha baskn ise beden ona aittir. Beden baskn olann diledikleri dorultusunda hareket eder, ettirilir, kullanlr. Fakat kii bunun farkna bile varmadan yaayp gider. te o kiinin iman taklittir. ekilleri tatbik ederek imann yaadn zanneder. O kii iin; oru, namaz, zekat, vs.. yerine getirildiinde mslman olunmu demektir. Birde bunun zerine hacca giderse ilahln yani firavunluunu ilan eder. Hac lakab ile tibar bekler, sayg grmek ister, sz sahiplii ister. te bu kiinin kendini ilahlatrd Nefstir.

37

O kii la ilahe illallah tevhidini sadece sz ile zikreder Ruhu ile tatbik edemez. O bedenin Ruhu zdrap halinde ezilmiken iblis bayramn yaamaktadr iinde. Ama kii bunu bile farketmez. indeki bayram edenin oku duyann kendi ruhu olduunu zanneder. Bu sre iinde kendi iblisi de yle varlk haline gelir ki kskand Ademin klna iyice alarak kendini insan zannetmeye balar. blisi de baka varlklarda veya boyutlarda aramaya balar. Aslnda iblisin kendisi olduunu farketmeden iblisi arar. Ben buna istila edilmi bir hayat diyorum.

KUR'AN-I KERM- HURUF


Kuran- kerim Kr-an kr-im Kr : gz, grmek, okumak, anlamak An : an , zaman, dehr, m : iaret, iz, nuru muhammedi

Kuran- kerim Kur - an ker im Gr andakini gr iareti : O iaret ki, Nur-u Muhammedi dir. An gr ve andaki iareti anla, Kuran; ben ann iine saklandm diyor. Akan zaman, Kuran dr. Zaman ayet ayet akar... An iinde oluan her olay Yaayan Kurann ayetleridir.

EFRAD - MELAMYYE ABDALI


"MUHAMMEDYYE"
Bismillahirrahmanirrahim. Cem-l cem ile Ahadiyet-l cem arasnda 70 tane makam vardr. Bu 70 makam ise sonsuz boyutta bir ilim ve alemdir. Bu boyutta ki tm alemler i ie gemi durumdadr. Ahadiyet-l cem makam, tm alemlerdeki i ie gemi alemlerin iindeki en zerre varla dahi sirayet eder. Ve Ahadiyet-l cem makamna ulamak imkanszdr. nk insan ilmi kebiri, bu boyutu alglamaya gc yetmez. Buras tamamen alemin sahibi olan ve alemin yaratlmasna sebep olan ve yaratlan tm alemlerin ilmi ile

38

ykl olan, Nur sahibi Hz Muhammed (sav) in makamdr. YETMN MALIDIR. Ancak onun daveti ile anlk girilir ve klr. Bu giri k dahi insanda byk aknlk, hayret hatta baygnlklara sebep olur. Bu makamda armad bile szyle yceltilen tek kii Hz Muhammed dir. nk bulunduu makam yle akla ve hayale smaz bir yer ki armad bile szyle belki bir eyler anlatlabilir. Yani bu sz ile hitap edilen kii makamn sahibi olup, orada armayacak olan da tek kiidir. Tm alem Onda mevcutken, hatta varln yaratlmasna sebep olan ey bizzat kendisiyken neden arsn ki (sav). Ey Efrad- vel manai Melamiyye Abdal, Ey "bar harab" olmu gnl, Ey eriatn yz karas, marifetin kafiri..! Haydi vur kadehe, haydi...! Yobaz, zahir gzyle grsn bizi, Haydi vur kadehe de o n yargl yobaz gmsn bizi bildii cehennemin dibine Biz onun bildii cehenneme seve seve gireriz... eriatn yz karas; has muhammedidir, nk has muhammediyi kimse sevmez. Marifetin kafiri; o da has muhammedi dir, nk hakikati eriattan gizleyendir. Srdr ve sr olmak zorundadr. Bu nedenle rten ve gizleyene "kafir" denir. Ama bu kafir yobaza gre kafirdir. Hakk katnda deil... Ey iman edenler iman ediniz laf islam hi bilmeyenlere deil, zellikle islamn nderleri olan fkhlara sylenmi bir laftr. O zamann fkhlar israiloullar idi.. Ey iman edenler iman ediniz demek senin bildiinle snrl deil bilmediini karalamak kolay. Anlamaya al nce. Anlayamadysan da karalamaya kalkma demektir. te biz Muhammediler onlara yobaz deriz hi bilmeyene de cahil deriz. Allahn ilminde hepimiz cahiliz ok kr... kr Allaha ya yobaz olsaydk ne olurdu? imdi ben desem ki o yobaza; Efaller esmalara, Esmalar sfatlara, Sfatlar Vucud-u Mutlaka Vucud-u Mutlak tm efal ve esmalar ile Nuru Muhammediye, Nur-u Muhammedi ise, tm unsurlarla tevhid edilerek tek olarak Zat a (gayb- mutlak) hamd eder... Bir efal asla tek bana Zata hamd edemez.

39

Tek hamd edici Allah tr. Ve Allah bir sfat olarak Nur-u Muhammedi ile kendi zatna Hamd eder. Yobaz bunu duysa bizi sallandrr. Bu bilgi kendisinde olmad iin fesatlk duyar da ondan sallandrr. k var; O yobaz anlamayacak eyvallah diyecek, Ya anlayacak inkar edecek, Ya da anlayacak kabul edecek ama asla tebrik edemiyecek. nk kendisinde olmayana fesatlk duyacak. Ya da anlar ama kabul edemez. nk nefsi buna engeldir. Ama o da Hakktr. Keke yobaz sallandrsa bizi.. Hakk ehidi oluruz bari.. Denizlerdeki kum kadar yaratm Allah onlardan her biri de kendini imanl zanneder.. ey iman edenler iman ediniz Peki bunu Kabul eder mi ? Ayan- sabite; Vahid-l Ahad olan Mutlak Hakikat ile varlk arasnda bir berzahtr. Ayan sabite Zatullahn fikriyat olup, Nur-u Muhammedi den tremitir. Zat, Nur-u Muhammedi ile kendisine sfat vererek varla kar ve Allah ismi ile isimlenir. Varlk, Nur-u Muhammedi ile ortaya kar. Ve varln ortaya k ile sfat ve esmalar belirir. Buna ceberrut alemi denir. Sfat ve esmalarn klli olarak isimlenmesi Allahtr. Ve Allah varlktr. Esmas, efali, bekas ve zahiri olarak her vechten grnen var olan Allahtr.

TERK ETMEK
nsan ve tm alemin de Nuru Muhammediden yaratldn idrak eden kii kendisinin znnde O Nurdan yaratldn bilir ve unu zikreder : Hz Muhammed (sav) miraca ktnda bende onunla beraberdim ister inanlsn ister inanlmasn...! Madem ki benim varlm O Nurdan yaratld, o halde ben de bahr- harabe olarak derim ki; her eyden nce benim nurum yaratld diyen Hz Muhammed (sav) ile bende hereyden nce o Nurda idim, Hz Muhammed miraca ktnda ben de yanndaydm, ve ben olmasaydm bu alem de

40

olmazd... te bu idrak Vahdeti Vcudtur. Nuru Muhammedi bizi bu idraktan ve rahim sfatndan gelen daha da zel bilgilerden mahrum brakmasn (sav). lim ile, ancak varln son snrna kadar (ceberrudun bittii yer) mahede yaplr veya yaanr. Ama bu snrdan sonrasn mahede etmek iin sadece Zatullahn izni ve Nur-u Muhammedinin efaati gerekir, o da anlktr ve hayal edilerek his ile gerekleir. Tvbe ve dua kaps aktr. Bu alem dualar ile hareket eder ve geniler. Talep etme iradesini veren talep te ettirir. Talep edene de Hz Muhammedin izni ile o uurlar alr. Yazdklarm kendimde ve Kuran da grdm ve yazdm. Zat, bana minyatr bir kainat olduumu kefettirmeseydi bu yazdklarm, kulaktan duyma veya kitaplardan aktarma olacakt. Kitaplar, bana sadece uurumda hissedip de syleyemediklerimin karln grmemde yardmc oldular. Ve her kitapta aklda kalan sadece tek bir cmle oldu. Ve sadece o cmleyi bulmak iin yzlerce sayfalk kitaplar okudum. Okuduum her kitapta bende zaten var olan cmlelerin karlklarn buldum. zemediim bir kitab anlamak iin anahtar kitaplarn okudum. Anahtar kitaplar da anlayamadm ve onlar da aklayan kitaplar okudum. Hatta aklamal kitaplardan da hibir ey anlamadm. Ve kitaplardan vazgetim sonunda nk bir ayette kitap ykl develer den bahsediyordu. Sonu hsran, yine olmad. Ama tefekkr etmekten vazgemedim ve kendi kkme dndm. Bana retilen ilmime sndm. ocukluumdan beri bana retilen ilimde renmenin art ne idi? Talep etmek, kabulden gelmek ve sabr. Her eyi kendimde bilmeye yneldim. nk kainatn hatta varln ve yokluun minyatr ben dim. KENDN BLEN RABBN BLR ablonu ile Allah da Zat da kendimde bularak, Kuran n nsan olduunu anladm.Talepsiz bir ey alnamaz. Niyetsiz olmaz. Niyet eden de ettiren de O dur. Hu, Allah, Hakk, Halk, Rabb bunlarn ayr ayr detaylarn manalarn uzunca bir sre inceledim. Sonrada hepsini tevhid ederek hepsine birden cem eden isim olan Allah dedim. Sonra anladm ki, isimsizlikte ve Ama da olan O denilen varlk iin tm isimleri ve sfatlar da gemek gerekiyormu. Ne cennet ne de cehennem hepsini de gemek gerekiyormu. Ve sonra anladm ki, meerse o anlamadm kitaplar hep beni anlatmlar da ben anlamamm. Her eyin en dorusunu Allah (sav) bilir Terk et, Terki de Terk et... Makam falan brakma gnlnde.. Makam denilen ey blisin meratibi kandrmaya alt gizli irk tir.. Makam kimse kimseye veremez. Sadece kur an okuyan yerini ve seviyesini belirler. Makamn dile getiren hibir ey olamamtr hala

41

O sadece "zan" eder.. Oysa blis onu bu zanlarla oyalamaktadr. Tevhid nedir? Tevhid birlemektir. Ama bir yere kadar. Sorunun cevab kendi hurufunda gizli..! Tevhid = vhd = Vahid demektir. Vahid = tek demektir. Vahid-l Ahad Tevhid, tek demektir. Yani tevhid tvhd dir Tevhir tevhid dir (efal) Tevhir tevhid dir (sfat) Tevhir tevhid dir (zat) nemli olan Tevhid i de terk etmektir. Ne zaman tevhid edilir..? kilik varken. Ancak iki unsuru bir yapmak iin tevhide ihtiya duyulur. nk Tevhid, iki eyin birlenmesi demektir. ki eyin var olduu bir yerde irk vardr. Ak bir irk tir. nk ak ikilikle yaanr. Ak olan ve ak olunan. Ak olan, mauk oluncaya kadar gizli irktedir. Ve bu irki yok etmek iin tevhid gerekir. kilik kalktnda tevhid edilecek bir ey kalmaz. te o zaman Tevhid de kalmaz. te o zaman Tevhid de terk edilir. Buna Terk i terk etmek denir.

*** * ***
Allahn iki has velisi bir araya gelse, ve ikisi de birbirine bir tavsiyede bulunsa. kisinin de birbirlerine olan tavsiyeleri ftratlarna uymasa, biri deerine eytan velisi, br de dierine eytan velisi olur.. Bu halde bile yine de ikisi Allahn has VELsidir..

*** * *** CEM-L CEM


Tevhid, nefs-i emmare ile renilir. Terbiye almam nefs olmasayd, tevhide de ihtiyacn olmazd. Zaten farksz bir cennettesin demektir. Tevhid, blis (kt nefs) ile renilir. Kii kendi emmaresini kefetmeye baladnda levm etmeye balar. Kiinin kendi emmaresini kefetmesi demek iindeki kt nefsi, makam

42

sevdasn grmeye balamas demektir. Ve iblisini kefeden kii artk levvame batana dm demektir. Bu bataa levvame yeri denir. te bu levm ile tevhidin en st mertebesine kadar ulalr. Kendisine levm etmeyen kiinin tevhidi de olmaz. Ancak Ceml Cem makamnda bir nebze olsun bu levm halinden kurtulabilir. O da anlktr. O an ki, Ahadiyetl Cem makamna sahip Hz Muhammed (sav)in kiiyi efaati ile kendi makamna davetiyle olur. Bu davetler esnasnda kii levmin zerresinden kurtulur. Levm in gerekliliini anlar. nk levm etmeyen tvbe de etmez. Tvbe etmeyen ykselemez. Ykselemeyen de Hz Muhammed (sav)in efkatine mashar olup, ahadiyet yerine anlk davetlerle gei yapamaz. Levvame hali tm meratibte yaanr. Bu hal melaminin zelliindendir. Melami olan kii kendisine levm eden kiidir. Salik en sonunda anlar ki, tevhid ancak; iblise uyup da hatalar iledikten sonra, ve hatalardan dolay levm ettikten sonra, ve levm halindeyken efaat grp Hakktan kiinin efaline, sfatna ve zatna emanet edilen Hakkn nefsi ile olur. Kii anlar ki, kendisine emanet edilmi olan o nefs aslnda ruh imi. Ve o Ruh ile kendi efalinin, sfatnn ve zatnn Allaha ait olduunu anlar. Allahn nsana emanet ettii ruh, insann benlii halinde kullanlrsa ve o ruh bedene tabi olursa , nefs haline gelir. Nefsine zulmedenler sznn anlam aslnda verdiim emanete, yani ruha zulmedenler demektir. Tevhid yolunda kul iblisine yani kt nefsine muhtatr. nk kiide kt nefs olmasayd emmareye dmezdi, emmareye dmeyen de levvameye dmez. Levvame de levm edip kendini knamayan da Hakk yolu olan Hakikat ilmini renemez. Hakikat mini talim etmeyen, Marifeti anlayamaz. Marifete ulamayan ise, Hakikat- Muhammedi yi anlayamaz. Evet kii tevhid yoluna dmesi iin iblis halini yaamas demektir. Yani iblise muhtatr. Ama bu yolda hem kendisini hem de iblisini kurtarr. eriat ehli; iblisi ile beraber yaar ve bu emmare halindeyken hibir eyden de haberi olmaz. Tarikat ehli; levvame yerinde iblisini kefetmi ve onu dizginlemitir. Fakat iblis o kiinin bo ann kollar. O bo ann yakaladnda emmare nefs yine ortaya kar.

43

Hakikat ehli; iblisinden kurtulur ve kendisinin iblisten arndrr. blis ondan yle bir kaar ki yanna asla yaklaamaz. Marifet ehli; iblisinin de ne kadar zavall olduunu anlar. blisin insana dmanlnn Allaha olan akndan olduunu kefeder. nsan kskanmasnn tek sebebi Allahn nsana verdii deerdendir. Oysa iblis te Allah ak yznden ayn insanla beraber cennetten kovulmutur. blisin suu Allaha isyandr ama ak isyandr bu. Ademin suu ise Allahn buyruunu dikkate almamas ve nefsine uymasdr. Sonuta ikisi de cennetten kovulmutur. Cennetten kovulan levvameye der. Bu nedenle adem cennetteyken farksz yaamaktayd (aslnda o cennet hali dnyadaki yaamd). Mertebeleri bilmemekteydi, nefs terbiyesi yoktu ve hibir eye tvbe etmesi de gerekmiyordu (ite bu cennet). Ama Allah insann kendisine levm edeni ve Allaha tvbe edeni sever. te marifet ehli de iblisin bu zavall halini kefettii iin, ve onun yznden levme dp, ilim terbiye ettii iin iblisin de kendisi ile beraber kurtarlmas gerektiine inanr. nk tevhid in z budur. Tevhid ztlarn birliidir. Marifet ehli iblisini kendine secde ettirir. Yani iblis marifet ehli ile Ademe secde eder. Marifet ehlinin iblisini armas ve kendisine secde ettirmesi; emmare yerindeyken ifa ettii ftratna ait huylarnn nceden nefs ile yaptn anlayp, imdi de sadece Hakk ile yapmasdr. Cem-l Cem salikinin Tevhid-i Efal mertebesinde seyretmesidir bu. Cem-l cem haline girmi bir meratip en alttaki tevhid-i efal halinde iblisine secde ettirir. En tepelere kmann sebebi orada kalmak deil, geldii yere en tabana geri dnp orada ayn ftrat ve terbiye edilmi nefs ile yaamak. Bildiini bildirmek iindir. nsan olmak iindir. Peki bu nasl olacak; elbette ki mizan ve itidal yol ile. Terbiye edilmi nefsin ve yaradl ftratnn en tabana inip de eski hallerini uygulamas ok zordur. te asl Marifet burada gsterilecek olan marifettir. Mizan ve itidal yolu tutmayan, Allaha korku ve umut ile balanmayann yapabilecei bir ey deildir. Mizan ve itidal yol yle bir eydir ki, ftrat ve meslei cellat olann caniliini ifa ederken bile mahkumun can yanmaz. Marifetullah ehli bilir ki tm meslek, sfat ve ftratlar Hakkn ftratdr. Ne cellad alimden farkl bilir, ne de sarhou imamdan farkl grr. Yaradl ftratnn ifalarn hakk ile yapma yetkisini, Zatullahtan almas demektir, nefsten deil. Buras ok hassas bir srdr.

44

Engelleri amayann mizan da olmaz. Bu sr ancak mizan ve itidal yolda adalet sahibi olan saliklere anlatlr. O bilinmeklik arzusunu her eyden diledi. O yarattn trl esmalarda yaratt. Bazsn celal ftratnda bazsn cemal ftratnda yaratt. O her ikisinden de kendini bilmek istedi. Dosttan da dmandan da... Marifet ehli temkin dahilinde, mizan ve itidal yolu takip eder ve dostu da dman da bir grr. Onun iin artk ne cennet ne de cehennem kalmtr. O kiinin tek arzusu Zatullah (HU) tr... HER EYN EN DORUSUNU ALLAH (SAV) BLR.

*** * ***

Anladm ki vahdet bir hal imi rabbime, Anladm ki, rabbim var imi hilikte, Anladm ki, hilik yok imi ilmimde, Grdm ki, perdem ceberrut imi iimde, Hvel evvel, Hvel ahir aksn ilmime, Hvel batn, Hvel zahir konsun ismime
*** * ***

HAMD HAMDIN HAMDI


Hamd , kr deildir. kre karlk olan isim E-KR dr. kr , ni'met ile ilgilidir. Hamd daha farkl bir anlam ve derinlie sahiptir. Hamd ismi iinde Hakk barndrr, ahs ile ilgilidir. Hamd yaratlann yaratl zelliine gre davranmasn ierir. Dolaysyla her anmzda ona HAMD ederiz. Dier varlklarda kendilerince hamd ederler, tesbih ederler. Allah'a hamd bu ekilde yerini bulur. Ancak bizim HAMDmz Allaha gre eksiktir. Gerek HAMD' Allah yapar. nk onun HAMDI tm varoluu kapsar. Her ey din gnnn sahibi olan alemlerin rabbi iindir. Buna sadece Hamd denir.

45

Bir de Hamdn Hamd vardr ki o da hamd edilenin hamddr. Bu hamd dan tesine Hamdn hamd denir. HAMDIN HAMDI O, Zatullalhn hem nefsidir, hemde Vucudu dur. O na Nuru Muhammedi denir. Nur-u Muhammedi, Zatn nefsi olup, sfatn yaradl sebebidir. Yani Vucut, O Nur dan sfatlanr, bedenlenir ve isimlenir. Ne demitik; bir varlk ne sebep ile yaratld ise, o sebep, yaratlan varln Rabbi dir. Tm alem yaradl sebebi olan Nura hamd ederken, O Nur da tm alem ile tek vucut olarak sfatlanp yaradl yeri olan Zata (Hu) hamd eder. nk Nur-u Muhammedi (yani klli akl- nefs) de ilk taayyn olarak yaratld Zat olan HU ya hamd eder. te bu Hamdn hamd dr. Daha da aklayacak olursak; Nurun hamd Zatn arzusuna tatmin olmaktr. Nur, Zat ile sfat arasnda bulunur. Ayn, minyatr alem olan insanda da byledir. Allahn Ben insan kendi nefesim den yarattm ayetindeki mana bu benzerlii iaret etmektedir. Tebih ve tenzih edecek olursak; Beden ile ruh arasnda yle cevher vardr ki, ruh o cevherden tatmin olur, beden ise sadece o cevher ile hareket eder. O cevher olmasa idi ne ruhun bedene ihtiyac olurdu, ne de bedenden bir fiil zuhur edebilirdi. Onun ad nefstir. Beden o nefs iin hareket eder ve ruh da o nefs iin bedene ihtiya duyar. Bu nefs, Gayb- Mutlak ile Vucut-u Mutlak arasndadr. Onun ad Nur-u Muhammedidir. Ve her an yledir. Bu alem Nur-u Muhammedi iin yaratlm ve sfatlanm olan bir nefsten ibarettir.

BSMLLAH
B-SM-L-LA-H B: ZAHRDE VE BATINDA, ALEMLER YARATANIN SINIRSIZ VE SAYISIZ NOKTALARINDAN SADECE TEK BR NOKTASINDA, BR ANLIK AN DA OLMU BTM HAYAL(NSAN VE EVREN). YAN O NUN SURETNDEN YARATILMI OLAN BEN. BEN ARET EDEN B HARFNN SIRRI LE BALARIM.

46

SM : ARET EDLEN, SM EDLEN, SIFAT OLAN... O HAYAL BR ANDA OLUP BTREN ALLAH SM LE ARET EDLEN ZAT (HU) LE BALARIM. AL : HER ZERRENN MEVCUDYETNDE BATINDA VE ZAHRDE VAR OLAN. HEREYDE VARLII BLNEN ALLAH. VUCUD-U MUTLAK LE BALARIM... LA: HER EYDE VARLII BLNEN FAKAT HBR EYDE GRNMEYEN. FAKAT FARK EDLEN ALLAHIN ZATI (HU) GAYB-I MUTLAK . HLK DURUMU, YOK OLAN, AMADA OLAN MCERRED VARLIK LE KULLANILAN BR VARLIK OLARAK HLM LE BALARIM... H: HU ADI LE ZATI ARET EDLEN VARLIK = ALLAHn ZAT ( GAYB-I MUTLAK, HU) LE BALARIM... Yani : BSMLLAH; SINIRSIZ SAYIDAK HAYALLER ONUN TEK TEK NOKTA HAYALLERDR. VE O AN HAYAL EDER KN OL EMR LE OLUUR VE YNE O AN BTER. TE HEREY O AN DA DIR. NSAN N AN MLYARLARCA YIL OLMASINA RAMEN, ALLAH N SE O ANDA OLMU BTM BR HAYALDR. KADERN DEMEZ OLDUUNUN BLMSEL AIKLAMASI DA BURADA GZLDR. HER EY AN DA GEREKLET N KADER DEMEZ. MD NASIL YAPTIINI BZDE HAYAL EDELM NACZANE; ELBET K ONUN ZATINA VE YAPTIKLARINA AKIL VE FKR ERMEZ. ANCAK BZDE ALGILADIIMIZ SINIRA KADAR ZN VEREBLR K O ASLA TAM ANLAMI LE ALGILANAMAZ. EVET; EVVEL DEN GELP AHRE UZANAN ELFTEK NOKTALARDAN BR NOKTADA, VE BR ANDA, BATIN VE ZAHRDE MANASI LE VAR OLUP, ZAMANI VE MEKANI OLMAYAN, KARANLII VEYA AYDINLII OLMAYAN, BOLUK VEYA DOLULUKTAN MNEZZEH OLAN, SLET OLMAYAN, FAKAT HAYAL EDLEN HER EYN ANLAMI VE MANASINDA ZNDE VAR OLAN, ALGILANAN VEYA ALGILANAMAYAN TM KLLYES LE TEK OLARAK ARET EDLEN, BR NESNENN VEYA BR HAYALN BLE ONUN KLLYES NDE YAANAN, VARLII; GRNEN VE GRNMEYEN HER ZERRE DEN AYRI TUTULMADAN TEK OLAN, ALGILANAN VARLIKTAN TE, MANASI LE VAR OLUP, ASLI HLE ERM VE ZATI HU OLAN,

47

ALLAH SM LE ARET EDLEN HER EY ALAN VE SAHP OLAN MANA B DEK NOKTANIN SM LE ANLIK HAYAL SONUCU HEREY YARATAN ALLAHIN ZATI MD AIKLAMALARI HAYAL EDELM: 1-) NOKTALAR; ZATIN HAYAL GCNN TM. SINIRSIN SAYIDA VE HER AN DA HAYAL EDP YARATTII ALEMLER. 2-) BR NOKTA; BU SINIRSIZ, BOYUTSUZ, AKIL LE ALGILANAMAYACAK SINIRDAK NOKTALARDAN SADECE BR TANES, ZERREC= YAN BLNEN EVREN ZERRECK; HAYAT OLARAK ALGILADIIMIZ AN, YAN BLNEN TARHE VE NSAN ALGISINA GRE, KYZ MLYAR YIL GEMTEN 2010 YILINA KADAR GEEN SRE; YAN ALLAHIN HAYALNDEK BR AN. OLMU BTM BR AN, VE BLNMEYEN SAYISIZ OKLUKTA OLUP BTEN, NDE BULUNMADIIMIZ ANLAR. BAKA ALEMLER, BAKA KYZ MLYAR YILLAR, BAKA YARATIKLAR, AKIL LE ALGILANAMAYACAK BOYUTTA BAKA YAAM EKLLER, TE ALLAHIN HER AN NDE HAYAL ETT ALEM. BZM YAADIIMIZ ALEM SE BR TANES. BU BR TANENN NDE SE NSANLIK LMNN BULABLD; KYZ MLYAR YIL, SONSUZ E EVRENLER, KARA DELKLER , KATRLYONLARCA SONSUZ SAYIDA GALAKSLER VAR. BRDE HALA BLEMEDKLERMZ? O BR MANA VE HAYAL GC... BZLER SE, O HAYAL GCNN YARATTII MADDE ALEM. ENERJDEN (HAYALDEN) MADDEYE DNM HALMZ. MANA OLAN O OLDUUNA GRE BZLER DE O MANANIN KURDUU HAYALLERYZ. ASLINDA MADDE DYE BR EY YOK, GRDKLERMZ BZE MADDE GB GRNSE DE BEYNMZN ALGILAMA EKLDR BU. ASLINDA TAMAMEN HAYAL ORTAMINDAYIZ. O SENN NDE, SEN DE ONUN NDESN. NE ONDAN AYRI NE DE TAMAMEN O SUN. ALLAHIN MANASINDA SEN VE O DYE KLEM OLMAYACAINA GRE, AKLINA GELEN VEYA GELMEYEN HER ZERRE LE BERABER, BR BLE EKSK OLMADAN TAMAMI LE TEK= ALLAH

FATHA SURES
Bismillahirrahmanirrahim Elhamdlillahi rabblalemin errahmanirrahiym maliki yevmuddin iyyake nabudu ve iyyake nestein ihdinas sratel mustakiym sratel leziyne enamte aleyhim gayril madubi aleyhim ve leddalliyn. Elhamdlillahi rabbl alemin; (Hamd, alemlerin rabbi iindir)

48

Allah sadece kendisi ile kendisine hamd eder. Tek hamd edici Odur. O ndan baka bir ey olmadna gre, Ondan baka hamd eden de yoktur. Osadece kendinden kendine secde eder. Kendisi ile kendisine hamd eder. Sen zannetme ki kendi iradenle secdeye varrsn. Senden irade edildiini zannettiin secde Onun iradesidir. Senin zahirinden (grntnden) secde edilmeyi setii iin secde fiili senden kmaktadr. O seni semeseydi senden de secde etmezdi. Kendi iradenle yaptn zannettiin secde irk tir. Elhamdlillahi rabbl alemin Fatiha sresinin sadece bu kelimesi dahi derin bir alemdir. Biraz amaya alacam, nasip ola ki, nasip ola Elhamd-lil-lah = hamd Allah iindir. Allaha deil.... Allah iin. nk hamd Allaha mahsustur. Hamd, tek vucut ile yaplr, o tek vucut da kainattr. Ve o kainatn sahibi de Allahtr. Tek hamd edici Allahtr. nsanlar kendilerinin hamd ettiini zannederler. Oysa Allah kendisine ait olan hamd ile kendi Zat na yani kendinden kendine hamd eder. Allah; Vucud-u Mutlak (yaratt kainatn klliyesi ile bir tek vucud) olduu iin ve yaratlmlar da bu Mutlak Vucudun iinde olduu iin Teke aittir. Btn fiiliyat, Onun kendi vucudundaki hareketleridir, enleridir. Burada tek vucud olarak benzettiimiz varlk kainattr. O tm benzetmelerden mnezzehtir. Tebih ve tenzih ile benzetmeye devam edersek; Her ismin bir yaratl gayesi vardr. simlenmek demek, varlkta zuhur etmek ve bedenlenmek demektir. Varlk aleminde zuhur etmeyen bir eyin ismi de olamaz. Kendi zatmzn, yani ruhumuzun bir ismi olamaz, ancak kendi admz ile isimlendiimiz zaman bir bedene veya sfata sahip olabiliriz. Levhi Mahfuz daki varlmzn zahir aleminde zuhur etmesinin sebebi bir ismimizin olmasdr. Kendi ahsi ismimiz olmasa bile insan ismi altnda dnyaya gelmekteyiz. Bir isimle varlk alemine geen (Vucut-u Mutlakta beliren) o varlk, kendi yaratcsna hamd eder. O hamd Allahn Zatna dr. Ksacas Vcud dan mutlak a Hamd edilir. Yani Bedenden Ruha... Allah ismi ; Vucud-u mutlaktr.

49

Allahn Zat (Hu) ise ; Gayb- Mutlak. Yani hamd, kendinden kendine gerekleir. O her eyin en dorusunu bilendir. rnek verecek olursak; nsan, mikro kainattr ve gayb dan alnacak derslerin tm kendi kainatmzda mevcuttur. Evet ayn ekilde bedenimiz de ruhumuza hamd eder. nk ruhumuz ne dilerse bedenimiz de o dilee hizmet halindedir. te bu hamd dr. Buraya kadar anlamanz kafidir. Rabblalemin kelimesini amak ise bambaka bir aleme kap aralamak demektir, mbah deildir. O sr ala sr dr. Rabbl alemin olan varlk, kainatn yaratlmasna sebep olan varlktr. Bunu bilmeniz yeter.

Errahmanirrahiym; (o rahmandr, rahimdir) Allahu nurunu genel ve zel olarak verendir. Genel olarak rahman sfat ile, zel olarak ise rahim sfat ile verir. Sen zannetme ki kendindedir irade. Allahn rahman ve rahim sfatndan nurunu sana ulatrmas ile senden kendisine secde etmektedir. Rahmaniyeti ile secde edenler, yaratlm olan tm kainattr. Rahimiyeti ile secde edenler ise kainatn iindeki zel varlklardr. Bu zel varla bir rnek verecek olursak; o kii halife olan nsan- Kamil ve tm veli kullardr. Ama her iki durumda da O kendinden kendine iradesi ile hamd edendir. Meliki yevmuddin; (sahibidir din gnnn) Allah, din gnnn sahibidir. O din gn sanma ki kyamet gelince veya ldkten sonra oluacaktr. O din gn ki u andr. Her an da var olan Allah zaman ve mekandan mnezzehtir. Tm esma ve efal alemi Allaha aittir. Efal eleminde hibir ey yoktur ki kt icra etsin.

50

yi veya kt, gzel veya irkin insann zannna gredir. Allaha gre kt ve irkin yoktur. nk O tm icraatn sahibidir. An n sahibidir. Ve tm hesaplar o an da grendir. Yani din gn (ceza gn) yaadmz u andr. Yaptn her fiiliyat iin, iinden sana hitab eden vicdann (Allah) olumlu veya olumsuz seni etkiler, seni yarglar. inden duyduun vicdan sesi yargnn her an da verildiinin ispatdr. te bu hissedi, din gnnn her fiiliyatta ve her an da oluumudur. Zanlarn, n yarglarn veya dorulara uydurduun bahanelerin karsnda vicdann o an seni yarglar. Bu yarglamay dehr in sahibi olan Allah, senin vicdanndan yapar. Fakat benlik iindeki insan bunun farknda bile deildir. te o an din gndr. O kendinden kendine hesap keser ama benlik iindeki insan bunun farkna bile varamaz. Sana vicdanndan seslenir duyarsn ama bu sesin kendine ait olduunu zanneder. ine gelirse vicdann dinler, iine gelmezse mantna ynelirsin. ki durumda da benlik iinde hareket ettiin iin vicdan sesinin Hakk sesi olduunu alglayamazsn. te bu an farkedi Furkan (fark-an) dr. Yani an fark ettiren. Hz Muhammed (sav)in beni gren Hakk grd hadisi ile; Her ana sirayet eden varlk olduu, insana vicdanndan seslenen resul olduu, din gnnn sahibi olduu, din gnnn tek efaatisi olduu, ve tm alemin yaradl sebebi olan NUR u iaret etmesi baz kullarn ilminde sakl duran sr ala sr bir bilgidir. O ancak bir vesile ile davet edilenlere fark ettirir. O vesileyi de yine kendisi yaratr. Bu okuduun yaz sz konusu vesiledir. yyake nabudu; (sana, yalnz sana kulluk eder) Zatullah (Hu), kendi vekili (resul) ile kulunun iinde vekildir. Ve her an da yledir. O yarattklarnn kendisine kulluk yapabilmesi iin kulluk vasfn yine kendisi verir. Kendi nefsi ve ftratn kullarnn esmalarndan (huylarndan) icra eder ve seyreder. Yani; kulundaki nefste bizzat kendisi olup, kendine kulluk etmesi iin insann yapt ibadet ile kendisine kulluk fiilini icra eder.

51

nsan, yaratl ftrat gerei bilsede bilmese de Allah'a kulluk yapmaktadr. Ne yaparsa yapsn ister ateist olsun ister dindar, ister cahil olsun ister akll fark etmez. Kul her andaki hali ile ibadet halindedir. nk Allah tm hallerin sahibidir. nk O her an yeni bir andadr nsan kendi nefsinin dorultusunda hareket ederken bir ftrat oluturur. Ve bu oluturduu ftrat ile kulluk halindedir. ve iyyake nestein; (ve senden yalnz senden yardm dileriz) Her eyin bir sebebi vardr. Ve Allah kendi kuluna yardm ederken aslnda kendinden kendine yardm dileyip, yardm da kendisi yapmaktadr. Fakat yinede bunu bir sebebe balamtr. Kulunun kendisine ibadet etmesi, yardm dilemesi ve dua etmesi Allahn da kuluna yardm etmesine sebeptir. Hibirey karlksz deildir mutlaka bir sebep oluur. Kendinden kendine olsa bile bir sebebe balanmtr. Oysa Allahn yardma ihtiyac yoktur. Kulun zihninde kulluunu hissetmesi ve bilmesi iin ibadeti var etmitir. O kendi ftratn kulunda grmek iin, yaratt kuluna yardm eder. Kendinden kendine rahmet eder. Kul olarak kendisi ile kendisine dua eder ve yine kendisinden kendisine yardm eder. ihdinas sratel mustakiym; (bizi doru yola getir) Doru yolda kendi ahlak ile ahlaklanmak iin kuluna hidayet eder. Ve kulundan kendi ahlakn grr. Kulu ile yine kendine kulluk etmek iin kulunu sratel mustakiym e ynlendirir. Kolaylatrr, hidayetlendirir. Sen zannetme ki sende cz-i irade vardr. Ve iradenle hidayet elde edebilesin. Sende oluan hidayet O nun takdiridir. Bu yaptm tm fiillerde de byledir. Cz-i irade olamaz, nk Ondan baka ikinci bir varlk yoktur. Senin varln, tek vucudun iindeki bir zerredir. Ayn insan bnyesi iindeki uzuvlar gibi parman, elin, ayann veya herhangi bir uzvunun senden hari bir iradesi olabilir mi..? Sratelleziyne enamte aleyhim; (doru yol ile nimet verdiklerinin yoluna) O hidayet ki, bir nimettir. O nimet Hakikat- Muhammediyye yoludur.

52

Yaratt varlklarn iinde sekin olarak belirlediklerine Hakikat- Muhammediyye yolunu rahim sfatndan hidayet eder. Bu iaretlenmi olan kullarna mahsustur. nk verdii hidayet ile kendisini bilecektir. Yarattna hidayeti de vermeseydi onu anabilecek bir varlk ta olamazd. Allahn gayesi zaten kulundan bilinmek deilmiydi..? Bu nedenle hidayeti verende kendisidir ve o verdii hidayet ile kulundan kendisini zikreden de, bilen de kendisidir. Gayril madubi aleyhim ve leddalliyn; (gazaba uratlm ve sapmlarn deil) sterse nimetinin eklini deitirir. irk edenlerden ve delalet edenlerden yapar. O ne yaparsa gzel yapar, mutlak sebebi vardr. Diledii gibi tasarruf eder. O nun btn tasarrufu Nur-u Muhammedi den yansr. Ve her zerrede hayr iler. Fakat insanlarn bak asna gre iyi veya irkin olarak snflandrlr. Oysa gazaba uratlm ve sapm olanlar da yaratan Yce Mevla (c.c.) dr. Bir baka mana; (Havas, fenafillah manas) Fatiha suresi genel olarak tefekkr edildiinde znden La ilahe illallah manas kmaktadr. Her zerreden ileyen Allahtr. Not : Fatiha suresinin buraya kadar nacizane anlatlabilen manalar, belli bir
idrak seviyesinde olan arif kullarn anlayaca sr manalar olup, avam ksmna anlatlmas mbah deildir. Bu anlat sacede tarikat st tasavvuf erbablar ve Havaslar tarafndan izah edilebilir. Ve belli bir sekin grup iinde anlatlr.

Bundan sonraki manalar sr ala sr olup, grup iinde anlatlmas sakncaldr. Bu anlatlar yine tasavvuf stadlar Havas-l Havaslar olan sekinlerin sekini arasnda izah edilebilir. Fakat tavsiye edilir ki bu izah sadece iki has gnlda arasnda yaplmaldr. nk Allahn Zat tefekkr edilmez. Hele ki toplum iinde, asla...Bundan sonraki anlatlar da bu manadadr. Ve Bir baka mana; (Havas-l Havas, bekabillah manas) Bir varlk ne sebep ile yaratld ise, o sebep yaratlan varln Rabbi dir. Sebepler nefslerden doar. Her eyin yaradlnn en derininde bir nefs

53

vardr. Tm alemin yaratlmasna sebep olan ve tm alemin ilmini iinde barndran varlk, Zat (Hu) n ilk taayyn dr. Buna Taayyn- evvel denir. lk yaratlan eydir... O Nur dur (Nur-u Muhammedi). Zat ile sfat arasndaki varlk, tm kainatn yaratlmasna sebeptir. O Nuru Muhammedi dir. Bir varln yaratlmasna sebep olan ey, yaratcnn muraddr, arzusudur, nefsidir, ftratdr. Yaratlm olan bir varlk, ne sebep iin veya ne sebep ile yaratld ise o sebebe hamd eder. Sz konusu sebep, yaratlmn Rabbi konumundadr. Btn kainat tek bir sebepden var edildii iin, kainatn hamd ettii ey de o sebeptir. Kainatn yaradl sebebi ilk taayyn olan Nur-u Muhammedi dir. Btn alem sfatlanarak o Nura Hamd eder. Yani o Nurun ilmini ve ftratn icra eder. O Nur ki, tm alemin zerrelerine kadar sirayet etmesi ile, aleme ilmini verendir. Ve alem de onun ilmi ile nefs alr, ftratlanr ve sfatlanr. Kimse o Nurun (sebebin) kaydndan ve sirayetinden darya kamaz. te bu nedenle, alem ister bilsin ister bilmesin hamd halindedir. Onun yeri Ahadiyet yeridir. Ve Birbaka mana ; (Havas-l Has, velayet manas) Hamdn devamndaki hamd ; Her ey din gnnn sahibi olan alemlerin rabbi iindir. Buna sadece Hamd denir. Bir de hamdn hamd vardr ki o da hamd edilenin hamddr. Bu hamd dan tesine Hamdn hamd denir. O, Zatullalhn hem nefsidir, hemde Vucudu dur. O na Nuru Muhammedi denir. Nur-u Muhammedi, Zatn nefsi olup, sfatn yaradl sebebidir. Yani Vucut, O Nur dan sfatlanr, bedenlenir ve isimlenir. Ne demitik; bir varlk ne sebep ile yaratld ise, o sebep, yaratlan varln Rabbi dir. Tm alem yaradl sebebi olan Nura hamd ederken, O Nur da tm alem ile tek vucut olarak sfatlanp yaradl yeri olan Zata (Hu) hamd eder. nk Nur-u Muhammedi (yani klli akl- nefs) de ilk taayyn olarak yaratld Zat olan HU ya hamd eder. te bu Hamdn hamd dr. Daha da aklayacak olursak; Nurun hamd Zatn arzusuna tatmin olmaktr. Nur, Zat ile sfat arasnda bulunur. Ayn, minyatr alem olan insanda da byledir.Allahn Ben insan kendi nefesim den yarattm ayetindeki mana bu benzerlii iaret etmektedir.

54

Tebih ve tenzih edecek olursak; Beden ile ruh arasnda yle cevher vardr ki, ruh o cevherden tatmin olur, beden ise sadece o cevher ile hareket eder. O cevher olmasa idi ne ruhun bedene ihtiyac olurdu, ne de bedenden bir fiil zuhur edebilirdi. Onun ad nefstir. Beden o nefs iin hareket eder ve ruh da o nefs iin bedene ihtiya duyar. Bu nefs, Gayb- Mutlak ile Vucut-u Mutlak arasndadr. Onun ad Nur-u Muhammedidir. Ve her an yledir. Bu alem Nur-u Muhammedi iin yaratlm ve sfatlanm olan bir nefsten ibarettir.. Ve Bir baka mana ; (Has-l Has, mauk manalar) Fatiha suresinin; Bir baka manas vardr ki, aklanabilir fakat anlatlmas mbah deildir. Ve ondan te bir manas vardr ki, anak hissedilir fakat anlatlamaz. Ve hatta ondan da te bir manas vardr ki, hayal olur hislere gelir gider de ona bir isim bile verilemez. Hatta ve hatta ok daha te de bir manas vardr ki, hayali bile imkanszdr. te bu tede dediimiz her mana insann kendinde mevcuttur, ama insan bunu artlanmalardan ve kaytlanmalardan dolay alglayamaz. artlanma ve kaytlanmalar yok ettiinizde ilminizin snrsz derinliklerine girersiniz. Kendiniz bile kendinize arr ve hayretlere dersiniz. Ve yle bir zevk ile derinliklere dalarsnz ki orada kendinizi kaybedersiniz ve bir hi olduunuzu alglamaya balarsnz. te bu bir hidayettir. Nefs, Zata aittir. nsanda olan nefs ise emanettir. O emanete zulum etmeyin emanetinizi sahibine teslim edin. Nefsinizin sahibi olan Zatullahn arzusu ile nefsinizi izleyin. Zatullaha gvenin, nefsinizi ona teslim edin, O mizan yolu takip eder. Onun hibir snr yoktur, siz o nefsi ve akl snrlandrmayn. Fakat bu snrszl mizan ile uygulayn. Akla snr koymaya hakknz yok. nk size ait deil. Zatullah akl bilinmeklik iin yaratt, sizin benlikleriniz iin deil. Zaten siz diye bir ey yok ki. Bu dnce, sadece var olarak zannettiiniz kendinizin zanndr. Bu zandan kurtulun ki akln snrszlndaki derinliklerde kaybolup gereinize kavuasnz. Ol bedeni Nur-u Muhammed, smi tevhiddir z himmed.

55

lm-i tektir ol nur-u Hakkn, Ol Zata Hak ile hamd et. Ol hamd ki, hamdn hamddr, Bil ki Hamd eden ta kendidir. Alemin hamd Nur-u Mahmuda, Ol Nurun hamd O Zata dr. Her eyin en dorusunu Gayb- Mutlak olan Zatullah bilir. Sallallahu aleyhi vessellem.

*** * ***

irk; Allah iin yaptndr Allah iin deil, Allah adna yap !

*** * ***

OKULUMUZ YED SINIF OLUP, HER SINIFI BE YILDIR


Usta dedi ki; Bizim okulumuz 7 kademeli snftr ve her snf en az 5 yldr. Okulumuzun kuruluu Bilge Kaan a kadar uzanr. Alem Trk ile balar Trk ile noktalanr. Ama Trk bir rk olarak alglama. Trk; Allahn adam demektir. Bu dava tken diyarndan Hz Zlkarneyn (Bilge Kaan) ile balar. Bu okula balamak iin ocuk yata seilmi ustalar tarafndan seilmen

56

gerekir. Ama bu seilmiliin asla farkna varmazsn. Sen ocukluunu yaarken aslnda iyi bir izlenimdesindir. Bu izleme srecinde ayklamalar yaplr ve Hazrlk Snfna girecek olanlara n dersler verilir. Verilen bu derslerin ders olduunun da farkna varamazsn. Hazrlk snfnda niyetin belirlenir, yolun izilir. Bu snf talim ederken bir ok ocuk elemelerden geer. ocuklar ne bir snav ne de bir mlakata girerler. eilmi olmalarn bilmedikleri iin ne gibi bir gruptan karldklarnn da farkna varmazlar. Bu okula balamak iin yarm ders yl, yani en az 2 yl Hazrlk Snf n okuman gerekir. nk buraya gelen kii verilen dersi anlamadan hem bizleri hem kendini yanltarak kaabilir. Talebe hazrlk snfn okuyup bitirdiini bile anlamaz. nk talebenin gyabnda fakat yine talebenin yannda hazrlk snf okutulur. Okulu geip gemediini sadece ustalar karar verir. Kendisine haber verilmez. Kendisine baz iaret sorular sorulur ve daha ileri gidebilecei talebenin bu sorulara verdii cevaplar ile belli olur. Elemanmz aslnda kendisinin bir talebe olduunun dahi haberi yoktur. Bu okulda 7 snf vardr ve her snfn bitirme sresi be yldr belki de daha fazla. lmin renme sresi snrszdr. Eitim sresinin hedefi 4. snfa kadardr. Fakat 4. snf da bitirdikten sonra ilime devam etmek talebenin arzusu ile alakaldr. Talebe isterse yksek lisans da yapabilir. Bu okulun sonunda diploma, belge, kayt vs. yoktur. Bu okulun sresi aslnda 35 yldr veya daha fazla. Otuzbe yl eitimden sonra bile bir belgeye sahip olamazsn. Bu belge bu alemde verilmiyor. Okulumuzun bir snf yl 5 yl uzunluundadr, yani bir ders sresi bile gnmzn niversitesi kadar uzundur. Her ders ylndan mezun olduun snf iin amirin sana sz ile belgeyi verecektir. Bu sz senin belgendir. Getiin snf yreinde hissetmeden sz alsan da sana fayda etmez. Bu sz aldktan sonra seni meclis ustalar aralarna kabul eder. Snf getiinin tek kant ise sadece meclis ustalarnn bildii sz senin de bilmi olmandr. Yani parolay... Bir st snfta meclis ustalarndan ayr ilimler renmeye balarsn. Fakir, u anda 6. snf yeni bitirdi ve 7. snfa talim etmeye balad. Bu snftaki dersler ok daha ardr, ama ok zevklidir. Bu okulun kurmaylk snf 5. snftan balar. Bu da talebenin ufki gr yeterlilii ile alakaldr. Ustalar talebenin nerede durmas gerektiini ok iyi bilirler. nk talebe durdurulmas gerektii yerde durdurulmaz ise kendine, evresine ve Halk a ok byk zararlar verebilir. Birok talebe 4. snftan ileri geemeyip bulunduu mevkiye gre Halk ta grev almaya balamlardr. Bu kiilerin grevleri st snfa talim edenlere gre daha deerlidir. nk 4. snf sonuna kadar grev mahali

57

direk Halk n iindedir. Her snfn kendince ayr deerleri vardr ve grev alanlar deiiktir. Her kademenin de kendine has zorluklar olduundan her kademenin de o derece deeri yksektir. Baz talebeler 5. snfta bazlar ise 6. snfta durdurulur. Yani bu okulun 7. snfna varabilenler iki- kiiden fazla deildir. 8. snf stad-azam bir tanedir ve bu teklik hi deimez. Buradaki derinliin ne olduunu anlatmak imkanszdr. Bu mertebeden ders alan talebeler 7. snf talebeleridir, sadece mahade boyutunda bir derstir. Ders darda kalanlar (emmare), Birinci snf (hazrlk) 2 yl nefs-i levvame (levvame) Hz Adem, kinci snf 5 yl Tevhid-i Efal (1. Mlhime) Hz Yusuf, nc snf 5 yl Tevhid-i Sfat (2. Mlhime) Hz Yahya, Drdnc snf 5 yl Tevhid-i Zat (3. Mlhime) Hz dris- Hz sa, Beinci snf 5 yl Cem (Mutmainne) Hz Harun, Altnc snf 5 yl Hazret-l Cem (Radiye) Hz Musa, Yedinci snf 5 yl Cem-l Cem (Marziye) Hz brahim, Boyutsuzluk sonsuz Ahadiyyet-l Cem (Safiye) Hz Muhammed

*** * ***

Kendine gel ey nsan...! Hz Muhammed (sav) yaarken Onun sizin gibi rnek alaca veya LAHlatrd ayrca bir Hz Muhammedi yoktu. Uyan artk ey Zahid..! FERDullaha meylet, HANF ol.

*** * ***

LM - GNL
(sohbetten)

Miracm o gnldr. Hepimiz bir gnlz canlar. Gerekten ilmi atmadan gnle gelmedik. lim benim lin ancak hobi gibi geliyor artk. Notlarmzda ve eski yazmalarmzda, hep ilim konutuk.. Ama insanlara hep unu anlattm ki. Bir de gnl mekan vardr ilimden stndr oras diye.

58

lim arayanlara fazlasyla yazk izdik anlattk. Ama yolumuzu gnle evirdik gayr. Bu da bir admdr. Zaten gnlden dem vurulurken ilim de iinde kaynyor ama semesi zor oluyor. Gnl dostlarm, hal gnl kapsndan girmek iin anda yaanr. Girince hal de terk edilir ilim gibi. Eyvallah. Hakikat ehli, meratibin sonunda hal ehli olur. Ama gnle girmek iin Sonra hakikati de hal ehli olmay da terk eder gnln iinde. nk gnl kaps nnde hal-il-ullah beklerken grd Hz. Muhammed. Ama Hz. Muhammed oray da at. Direk gnle dald. Cebrail, Hz Muhammedin akldr. Kuran oradan geldi Hakk ile. Ama cebrail ilmi ile gnl kaps bulunur. Orada onun ii biter. Amacn tamamlar. nk Cebrail varlk alemindedir. Hz. Muhammed(sav) ise okluk alemine geti. Yani gnln iine. Abdullah olmaktan abduhu olmaya. te orada Zatnda hi oldu. Orada Kuran bile yok, Kuran, Cebrailin elinde kald. Her ey gnl iinde zaten. O mekan; HU nun mekandr. Gnlden gnle, zatndan zatnadr her ey icra eder. Bir anda yaanr ve kar. Oraya eken HUdur. Anda yaatr. Ama orada fazla kalnmyor. ktk ite ilime tekrar dndk tarife baladk. Oysa bize ilim anlatmak zevk vermiyor ki artk. Benim zevkim artk karmdakinin gnln feth etmektir. nk o benim miracmdr. Allah oradadr. lim ne ki ?

DRT MELEK
Bana soru sormusun ihvanm. Drt byk melek insandaki hangi hallerdir, nelerdir diye? Soruyu soran da, sorunun muhatab da Allahn ta kendisidir. nk Allah bilinmeklik iin yaratt bizi.. Gel aa karalm bu soruyu da Allahn bilinmeklik arzusu vcut bulsun. Azrail; Mrid. Cann teslim ettiin Mrid. Cebrail; Akl. Hz Muhammed (sav) den gelen akl, uur.

59

srafil; lmeden nce ldkten sonraki yaant. Alm uur. Mikail; Ftrat. Nefse dayal olmayan ftrat... Kuran da ad geen her ayetin her kelimenin kendi bedenimiz, uurumuz ve yaantmzda olduunu idrak etmemiz gerekir. Bu olaya; Kuran ie dn ile okumak denir. nk insan minyatr bir kainattr. Kuran insan anlatr. Fakat eriat, Kuran okunduu gibi alglar. Kurann okunduu gibi alglanmas; avamn kendi uuru ile algladdr. ou ayetler avama eskiden yaanm bir hikaye gibi gelir. Gnahlar ve sevaplar duyduklarna gre deerlendirilir. Kurann gnmze gre uyarlanmas; efal melamileri tarafndan her olayn manas aklanr. Kurandaki olaylarn inantaki anlam ve manalar nelerdir.. Zahir yaantya nasl geilir.. Anlatlr aklanr. Bu bak as da dnk okumadr. Ama noktaya yakn olduu iin aynel yakin okuma eklidir. Hayat ile ilgili bir ok dersler tecrbeler bu okuma ile gerekleir. Kurann ie dnk okunmas; beka alemi melamileri tarafndan kendinden kendine gerekleen zevklerdir. Kurandaki her olay ve bilgiyi kendisinde bulmaya ynelik bir okuma eklidir. Kriter noktas, kendini bilen rabbini bilir, Allah, insan kendi suretinden yaratt vs gibi ayetleridir. Bu tr okuma ekli ile ihvan kendisini nokta grmesi ve hatta kendisinin de i uur tesine tanmasna yol aar.. yani Kuran ile kendi hissiyatn, batn alemini tevhid eder. Bunun da tesinde hiliini alglayarak tevhidi de terk etmi olur. Bu alglama anlatlamaz. hvan bunu kendi zevkinde yaar. ki trl melami vardr Bir ksm efal alemi melamileridir, bir ksm da beka alemi melamileri... Efal eleminin melamileri; Musevi peygamberlerine benzerler ok deerlidirler. Mridden alrlar mride iletirler. Nizam elidirler. Hayatn ve eriatn nizamn salarlar. Mridlerini snava sokarlar ve onlara Allahn rzas ile mertebe verirler. hvann idamesini bir dzen iinde salarlar. Ruhsat sahibi olduklarndan, konuma ve sohbet ruhsatn da onlar verir. Beka alemi melamileri ise; ilmi, direk Hz Muhammed(sav) den alrlar. lim uurlarna kendiinden akar. Kimse onlara bir ey retmez. Beka aleminde olduklarndan uyurlarken bile ilim renirler. Onlar gerekten yaayan llerdir. Ama avamn gznde melamilikle alakalar olmayacak kadar eriatn iindedirler.

60

Onlara da konuma ve sohbet ruhsat verilmitir. Ama onlar Hz. Muhammed adna konumay haya ederler. Hitaplar genele deil, zeledir. Beka alemi melamileri kendi zelliklerinin hepsini i dnyalarnda yaarlar fakat, zahir grnleri ok artcdr. Topluma mal olmaktan haya ederler. hvann nnde konumaktan haya ederler. Kuran ie dnk okunmal demitik, kuran okumann son merhalesi olan budur. Bu okuma ekli; nsann Kuran kendi z ile tevhit etmesidir. ite bu hali yaayan beka alemi melamileri, her ayeti ve her ayetteki objeyi, olay, kssay kendi ruhu ve bedeni iindeki halinde arar. nk bilir ki, kendisi minyatr bir kainattr. Bu haller kendinden kendine yaanr. Mesela; Muza-Hzr kssas kendi aleminde hangi halidir. Nemrud-ibrahim kssas hangi hallerindedir. Kendilerindeki iki denizin birletii yer neresidir. Kendilerindeki Yunus, sa, Musa, brahim, vs tm peygamberlerin kssalar ve halleri nelerdir. Halullah olduklarnda brahim olurlar. Grnmeden yardm ettiklerinde Hzr olurlar. Toplum ile namaz kldklarnda Musa olurlar. Ruhani hallerindeyken derin derin dnp, ilim akmaya balad anda sa olurlar Bu halleri efal alemi melamileri de bilirler, ama sorumlu olduklar mridleri olmas nedeni ile bu kadar derinlemesine anlatmazlar.. nk ok derinlik kiisel zevke girer. Kiisel zevk ftratlara gre deiir. Her ihvan kabul etmez. Amma velakin; tm melamilerin varaca son nokta Kuran z ile tevhid etmeleridir. imdi gelelim sorularnn cevaplarna; trl kyamet vardr. -Madde aleminin kainatn dalmas, batmas, -nsann fiziki olarak lmesi, -lmeden nce lmek. Bizim ilgilendiimiz kyamet, lmeden nce lerek yaadmz kyamettir.

Kuranda kyamet gn sura fleneceinden bahseder. srafil; Beka alemi Melamileri Cem-l cem mertebesinde tm mertebelerini terk eder. nk bilir ki mertebeler insann kendisini kandrmacadr.

61

Fakat alemin meratip ile renilmesi gerektiini de bilir. Kuran, ihvann kendi z ile tevhid edildiinde uur alm gerekleir. Bu uur almnda srekli olarak ilim ak gerekleir. Uykuda bile ilim renilir. Her zerreden ilim kesintisiz olarak akmaya balar. Sanki kulak nlamas gibidir. ite bu Sura flemedir. Direk olarak hz Muhammed (sav) ile sohbet halinde olup Bakara suresi 151. ayete gre tm ilmin ondan geldiini mahade edip yaamaktr. Sura flendiinde bir ksm insanlar douya bir ksmlar batya gidecektir. Bir ksm da Nura baka kalacaklardr. Saa sola gidecek olanlar insann ftratnn ayrmasdr. Ama uur ftrat grmez hale gelir akl Nura taklr. O Nur, Hz Muhammedin Nurudur. zel efaat beklerler. hvan ferdiyet makamna geldiinde, terbiye edilmi olan ftrat geri iade edilir. Gelmi ve gemi olan gnahlar affedilir. Efrad olurlar. Ftrat ne ise ona gre ifa eder. Hesab kitab Allah brakr. Ama her eyi Allah ile yaparlar. Bu nedenle zel efaat beklerler. Sura flenmesi Mrid ile balar, srafil budur. bir mridden bir kere srafil fleme grsn.. onun kulaklar hep bu ses ile nlar... O her daim Hz Muhammed(sav) ile muhabbet halindedir. Ona ilim akar akar akar. Bu aka srafilin Sra flemesi denir. Velhasl kelam srafil, srekli kesintisiz ilim ak ve uur akldr. Cebrail; lim ve uur olduu iin manas ALdir Cebrail meleinin akl olduunu zaten anlatmtk. Bilginin kayna, bilginin akt noktadr. nsandaki bunun karl da uurdur. uur: kalp demektir. O bildiimiz et paras olan kan pompalayan kalp deil. uur, insann ruhunu besleyen canl tutan metafizik bir alglama boyutudur. uurda oluan alglamalar, insann talepleri ile gelir. Talep kaps aktr. Talebin muhatab ise Hz Muhammed (sav). uura akacak olan tm ilim ondandr. nk din gnn sahibi olan da kendisidir. Ne alakas var diye sorma. uura gelen ilimin ifas zahir hayatta karln bulmuyor ise seril hasip olan efaati o an da hesab keser. Peki bu nasl gerekleir; uurun doru olarak kabul ettii bir ey, o kiinin ftratdr. Ftratnda o ilim var ise kendi uurundan da kabul grr.

62

Hal byleyken, uurun doru olarak kabul ettii bir eyi, zahir alemde yaantya geirirken nefs ve benlik engeline taklp tam tersi uygulanyorsa an da hesap kesilir. nk; doru olan hakikattir. Mesela fesatlk ve fitne retmek doru bir davran deildir. Bunu fitne ve fesat olan bir insann ftrat bile kabul eder. Ama bunu kabul ettii halde fitne fesat karyorsa. Kendi uurunda bunun yanl olduunun bilincindedir. Ama nefsi ona bahaneler rettii iin yaptnn doru olduunu kendisine empoze eder. Bahaneleri reten insann iindeki iblisidir. nsan ise o iblisin kard bahaneleri kendi huyu ve ruhundan gelen his olarak alglar. blis olduunun farkna varamaz. nsan yaarken kendi ruhunun iblisin istilas haline geldiini anlayamaz. Meratib yolculuuna girmesi gerekir. cann teslim ettikten sonra byk bir pimanla der. Pimanlk yanmas cehennemdir, yoksa ate falan yok. Cehennem denilen ey ac bir gerein alglanmas ve pimanla dmektir. nsan meratibe girdii anda cehenneme der, yanmaya balar. Byk ihvanlarn syledii hamdk, yandk, pitik kelamndaki yandk sz bir mridin elinde yanmaktr. Dorular karsnda boyun bkmeyi bilmek. blisi kefetmek. Gemi gnahlarn kendinden kendine fa edilip haya edip utanmak. Piman olmak, srekli kendini knamak.. bunlar yanmaktr, cehennemdir. Ta ki Hazret-l Cem haline gelene kadar. Allahn rzas kazanlr ve gelmi gemi gnahlar af edilir.

Azrail; Allah buyruu ve rzas ile insanlarn cann almakla grevli olan melek. nsann beden cann alan melek Azraildir. Birde lmeden nce lmek vardr ki bu halin Azraili Mrittir. Allahn rzas ile can alandr. Yani rza makamnda olan kii ancak can alr. Buna gre; rza makamndaki salik marziyede mridlik ile grevlendirilir. Bir kamil, tm meratipleri gezmesi ve yaamas ile nsan- Kamilliini tamamlar. nsan- kamil olmak efal, sfat ve zat meratiplerini alglayp yaadktan sonra cem makamnda balar. Hazret-l cem yerinde Allahn rzas durumunda olur. Ayette benimle gren, benimle duyan mmin kul olarak adlandrlan salik Allahn Rzasdr. Cem-l cem yerinde suskunluk vardr.. kamil kii konumaya baladnda bir kademe aaya iner ve hazret-l cem yerinden halka hitab eder. te bu mertebede mridlik gerekleir.

63

Mrid olan kii, Hak Muhammedin rzas ile mridin cann alr ve lmeden nce lmesine sebep olur. Mikail; Doa olaylarn oluturan melein addr. nsana minyatr bir kainat olarak bakacak olursak, Mikail melei insandaki nedir? Tabii ki insann doal halidir. Nefsine uymam olan ftratdr. uurda oluan tm dnceler insandaki esma terkibine gre hal alr ve zahire kar. skntlar, i depresyonlar, mutluluk, hzn, nee, sevin.. heyecanlanma, hayrete dme gibi olaylar i alemin doa olaylardr. Ftrattr. Yanna bir sinek geldiinde ve beni rahatsz ettiinde; Ya Resulullah ben nerede ve hangi brahime Nemrutluk yaptm, ben hangi halullah anlamadm diyebiliyor musun hvanm ? Ben bunu diyorum ite . Rabbim olan Resulm bunu bana hep syletsin. O sinek bouna seni rahatsz etmez. nk Nemrutun lmne sebep olan kck bir sinektir. Onun mridi sinektir. Nemruda bir mrid gelmiti ve ad Hz brahim idi. Hz brahim onu lmeden nce ldrmeye geldi. Ama Nemrut, hz brahime dman oldu. Bu sefer Nemrudun mridi sinek oldu. Gerekten ld. Mesela; iime bir sknt dtnde, daralma olduunda kendimi yunus bal iinde hissederim ve Hz Yunus kssas aklma gelir. Hz Yunus kavmini terk ettii iin Allah onu yunus balna yem etti. Yani cezalandrd. Allahn ona verdii ftrat, yani yaradl gerei olan peygamberlik ftratn terk etti. Ayn byle baklarla iime sknt dtnde hangi ftratm veya yaradl gayemi terk ettim Allahm diye sorular sorarm. Ve hemen Kurandaki alakal sureyi bulurum aratrmaya balarm. Hz Yunus, kendisine zulmettiini idrak etti ve tvbe etti. Allah ta onu deniz ile karann birletii yere brakt. te burada deniz ve kara birleimi neresidir? Bendeki hangi halimdir? Akl ile beden mi? Gnl ile mantk m? Gnl ile mantn birletii yer mi? diye dnrm. nsan ftratn terk edemez ve terk etmeye kalktnda gnl ile mant birbirinden ayrlr. nk ftrat gnl ve mantk birlii ile hareket eder. phe brakmaz. Doru bildiini yapar.. Hz Yunus da peygamber olduunu bildii halde kavmini terk etti ve iinde gnl ile mant ayn deildi.

64

Bir pheye dt peygamberliini yapmas gerekiyordu, ama nefsi onu kard. Bu anda grlen seri hesap (serl hasip)tr. Yani maliki yevmiddin insann anda kendini yarglamas. O din gn ki, u andr. Ters bir hale dtnde anda seni yarglayan iinde var olan Rabbindir. O asla yanlmaz. O Rab ki, Hz Muhammed Mustafa (sav) dir. Din gnnn sahibidir. Bu yazlanlarn hepsi batn alemi melamisi olan bahr- harabenin zevkidir. Hi kimsenin bu szlere kat-i olarak inanmas beklenmez. nk her insann ftrat ayrdr. Buna istinaden her insann zevki de ayr olacaktr. Zevkler birbirine ok benzese de, kk nanslar ile farkllk mutlaka vardr. nk Allah birdir. O, bir olduu iin her yarattn da kendisine zel bir ftratla bir tane yaratmtr. Bu nedenle, iki tane birbirine benzen ey, kk nans farkllklar ile aslnda ayn deillerdir. Bu sebepten dolaydr ki, hi kimseyi kendinize benzetmeyiniz baaramazsnz. Her ey yerinde ve olduu gibi gzeldir, nk Allah birdir. Hatta hi kimseye benzemeye almaynz, baaramazsnz. nk Allah birdir. O, bir olduu iin her eyi bir (kendine zel) yaratmtr. Eer iki tane birbirine benzeyen, her eyi ile ayn iki varlk yaratsayd, kendinin Ahad oluunu inkar etmi olurdu... Her ey yerinde gzel ve kendine zeldir. Grler birbirini onaylayabilir. Ama asla bire bir ayn deildir. Hi kimseyi zahir halleri ile eletirmeyiniz. Sigara ier, iki ier, meyhaneye gider vs. ok yanlrsnz. Her insann yaradl gayesi ve ftrat vardr. Bir pirin tarlasndaki su ylanlarn komple yok ederseniz tarlaya fareler basar. Bu nedenle knadnz insanlarn mutlaka bir faydas vardr bu aleme. Kuran okuyunuz, manalarn kefediniz. Ve iinize drnz.. Kendinizle tevhid ediniz.. Her eyin en dorusunu Allah (sav) bilir. *** * ***
Ben Bir oban Yldzyam, Gecenin Tek ahyam. Yldzlar Sndren Kimsesiz Harabiyem. Karanlkta kar Bahtm. Her Uykuluya Bakarm, Uyan Ey Gnl Uyan Ben Viraneler ahyam.. Harabat Gezer Bir His imde, Ummann En Derinindeyem

65

Vallahi Ol A'ma Da Yalnzam.. Yalnzam..

BZE BR DR
(sohbetlerden) Geceyi gndz eyleriz, gndz gece... Bize birdir, gndzle gece... ly diri eyleriz, diriyi l... Bize birdir, diriyle l... Bilmezi bilen eyleriz, bileni bilmez... Bize birdir, bilenle bilmez... Batn zahiri bir.. Varl yokluu bir Zahire bakp batn gren mukarrebun...! Grmezi grr eyleriz, grr grmez... Bize birdir, grrle grmez... Duymaz duyan eyleriz, duyan duymaz... Bize birdir, duyanla duymaz.. Hi bilenler ile bilmeyenler bir olur mu?... (bunun cevabn) ancak z-akl sahipleri tezekkr eder. Onlara gre BR'dir...kilikte olana gre deil...! Sizi cem gn bir araya getirecektir. 64/9 Tevhidin sonu gnl makamdr... Gnl makamnda ilim terk edilir. Gnl, baz insanlarda ftraten vardr ama ilimden bilmez. Bazs ise gnl ilimle kefeder. Ama gnl olduu halde Allah yine de bu iki gnl ehlini birbirinden ayrmtr. "BLEN LE BLEMEYEN BR OLUR MU..? nk ftraten gnl ehli olan yanmayan zaten mevcuttur onda Ama ilmen gnle ulamak Nar yolunda Nur'a varmaktr ki nar yolu tvbekar yoludur Allah tvbeler ile, yanlarla gnl bulan sever Bu nedenle fark vardr Meratib yolu yanma yoludurAma ilim yoludur... lim ile bulunur marifetullah makam.. Yani ilim sahibi hakikat ehlidir. Hakikat'n sonunda Hal ehli olunur. Ama HAL ehlinde hala ilim vardr. HAK ehlinin sonunda marifetullah yeri vardr ki o gnl makamdr. Orada ilim terk edilir Terk et, terki de terk et yeridir marifetullah yeri...

66

Hakikat ehli, ilmi ile aslnda ak ehlidir Marifetullah ise mauk olmutur.. nk ilim ak ile renilir, cezb eder ilim ak yaratr Marifetullah kitaplar terk eder, onun cezbi ZEVKi dir Onun hali Kuran dr. Ak olmaktan mauk olmaya gemitir. Pervane nin ate etrafnda dnmesi ak iledir.. Ama ate ise mauktur Pervane atee daldnda cesedi yanar. Ve ak olmaktan mauk olmaya geer... lmi var eden zaten evin iindeki, orada ilimin eseri olmaz Cebraili kapda brakm ilim ne ola ki Kuran bile yok orada Kuran, Cebrail ile snrda kald Ala sluk olduunda tekrar edna sluk olur.. Arzdan ara, Artan arza inip duran bilgilere selam olsun ! te bu yzden demirden leblebidir bu ak ine ineyebilirsen. Vuslata 5 kala ilim irade sfat hayat kudret. Sonras ite akn meydan yeridir. Ya Celal ya Cemal Hayat git-geller arasnda srer gider... Ak ola... Gnl makamnda ok uzun kalana ak olsun.. Mauk ak mauk ak.. Byle srer gider.. zlemsizlik sadece lde olur.. zlem olacak ki muhabbet olsun. Her mertebenin ve her halin insan olabilene helal olsun. Celali de Cemali de bir.. Sa solu gzler idim Dost yzn grsem diye Ben tarada arar idim Ol can iinde can imi. Gnl makamndaki ini klar cilvelenmedir. Muhabbettir. ite oras Naz Makamdr... Gnlden de evla.. Marifetullahtan da evla.. Bir Hakk dostu cezbe halinde halvette nida alr Hakktan -Ey kulum ! Senin u nefsinin azgnlklarn mritlerine senin yannda olanlara bir desem hepsi seni taa tutar. -Ya rabbi bende senin ne kadar balayc ne kadar affedici olduunu sylersem vallahi bir tanesi sana namaz klmaz. te bu NAZ makamdr. Huuu esselam ! *** * ***

67

Dokunma Gnl Ehli'nin Ah-u NAZarana, Sonra Kalbini deler geer SUR'u aleme, Kabe ile bildirildi ol Gnl, sakn aldanma.. OL Bahr-n zerresine cann Harabe eyle ey Gnl...
*** * ***

DUA
BSMLLAHRRAHMANRRAHM -EY ALEMLERN RABB OLAN...! BENM NEFSM SENN NURUNDAN VAR EDLD. NEFSMN VAR OLU SEBEB, SENN NURUNDUR. FAKAT BEN ACZ BR KUL OLARAK, NEFSMDEK STEKLERME SIR OLMAMI SENDEN DLYORUM. BU DLEM SENN DLENDR. SEN YOKSUN K BEN VAR OLAYIM. ANCAK TEKLKTE BR VAR OLAN VAR K O DA BEN DR, O BEN SIFATINDIR. TE O BEN SIR EYLE, BEN BENDEN BLE SIR EYLE... VARLIIMI YOKLUUMDA GZLE... -EY HER RUHTA BLFL RSALN SRDREN, VCDANLARDAN KONUAN, KALPLERE MANI VEREN, KTABI VE HKMET RETEN ALEMLERN RABB OLAN NURULLAH..! TM ALEM SENN N VAR EDLDYSE RUHUMUN FEYZN BENDEN ALIKOYMA...! BEN DE SENN GB VE SENNLE BERABER ZATIN SANA OLAN AKI LE ALLAHIN SMLENMES VE SIFATLANMASI LE TM ALEMDE SENN ARZUN LE YARATILDIM. -EY AYETLERN HER DERNNDE SEN BULDUUM HABBM...! FATHANIN Z VE KENDS SENSN. FETH ETM SRAYETN TM YARATILMII... NK SEN ELHAMDLLLAH RABBL ALEMNSN...! NK SEN HAMDULLAHTAN TE HAMDUHU SUN (SAV).... -VUCUDUMDAK TM SMLERLE BERABER OLARAK, HAK LE BRLEP, ALLAH OLARAK BANA ZATININ HUZURUNU GSTER YA RABBM... SIFATINLA ZATIN ARASINDA BEN AYNA ET ALLAHIM. YA RABBM ! YA RABLERN RABB YCE RAB..! EY ARZU EDC HU...! -EY SMLER YARATIP SIFATLANAN VE ALLAH SM LE BELREN RABLERN RABB..! KEND SMN DAH NUR-U MUHAMMED DEN VAR EDP SIFATLANAN ZATULLAH..! HER DAM MDE, ENFUSUMDA BANA BLG VEREN HKMETLER RETEN RABBMLE RAB EYLE BEN..! -EY HBR EYE BENZEMEYEN. ANLATILMASI MKANSIZ OLAN...NUR-U MUHAMMED DEN BLE MNEZZEH OLAN VE AMA DA HU OLARAK

68

SmLENEN RABLERN RABB..! ANCAK VE ANCAK NUR-U MUHAMMED LE KENDSNE HAMD EDLEN YCE RABBM..! SEN AHAD SMN LE LA MEVCUDE LLAHU SMN KEND KENDNE ZKREDENSN..! -EY SEN ARZU EDC...! SEN HER ARZUN LE MDE OLUAN BR ARZUSUN. VE HER ARZU LE, HER DAM NUR-U MUHAMMED Y CANLI TUTAN, HAYAT VEREN, HER AN BANA BLG VEREN AIRTAN VE HAYRETLERE DREN YOKLUUN YOKLUU..! -HER NEFESMDE VARLIIMI VE YOKLUUMU BANA BLDREN, LA HU, LLA HU OLARAK RAHMANYETNLE BANA NEFES VEREN VE ALAN RABBM..! ZKRN NEFESN BENDEN EKSK ETME... HER ANIMDA DAM NAMAZI BURADAK BEDENDEN FA ET... -EY LA HU, LLA HU LE NEFES ALIP VERMEDE OLAN ZATULLAH...! BANA NEFES ALDIRARAK ANDA SIFATLANDIRAN, VE ANDA HER NEFESTE BR EN OLAN...!, VARLIINI SPAT EDEN VE NEFESM ALARAK YOKLUUMU HSSETTREN. BEDENME HAYAT SUNAN VE HAYATI NEFES LE BENDE YAAYIP, FITRATIM LE BENDEN EFALLER SERGLEYEN RABBM..! SANADIR BU NDAM.. TM HAKK OLAN MELEKUT ALEMNLE HALKYETM OLAN BEDENM BRLEEREK, SIFATLANMI OLAN SMMLE, YED MANA, YED MERTEBE VE HER ZERREMLE NUR-U MUHAMMED DEN HALKETTN BEN. VE BEN DE KAN OLDUM K; NUR-U MUHAMMEDYE ALLAHIN SIFATI OLARAK HAMD EDERM. NUR-U MUHAMMEDE ALLAHIN SIFATI OLARAK BAD EDERM. VE ALLAH SIFATI LE NUR-U MUHAMMED DE VAR OLUP, NUR-U MUHAMMED LE YOKLUUNA VE YOKLUUNUN YOKLUUNA HAMD EDERM. SEN YLE YOKSUN K, NEFESM VERDMDE LA MEVCUDE DR BU ALEM VE YOKLUA GREN... VE YLE VARSIN K, NEFES ALDIIMDA LLA HU DUR BU ALEM, SIFATINA HAYAT VERENSN. NEFESM ALDIIMDA DA VERDMDE DE LLA HU DUR ZKRM. VARLIIM YARATTIIN NUR-U MUHAMMED LE TEVDD EDLMTR. YCELER YCES RABBM. SEN BEN NURU MUHAMMEDNN YZ SUYU HRMETNE HZ MUHAMMED (SAV)N EFAATINA ERMEYE VE ZNE NAL OLMAYA NASP ET, ONU HER NEFESTE BEN BAILAMAYA VESLE ET...! -EY ALLAH SMN YARATIP, KENDN ALLAH SM LE SIFATLANDIRAN VE SIFATINDA KEDSN GZLEYEN LLA HU..!

69

NURULLAHIN LE SANA SIINIRIM. SENN SIFATINLA LA LAHE LLALLAH, ZATINLA DA LA MEVCUDE LLA HU DYEREK VERDN HAYATI ZAT LE SIFAT ARASINDA YAAMAMA NASP ET... -EY NUR-U MUHAMMED NN SAHB RESULULLAHIM (SAV)..! EY BLNMEKLKN HAZNES, ALLAHIN ZATININ BLE SENNLE ZKREDLMES VE HSSEDLMES MMKN OLAN RESULULLAHIM..! BANA RABET EYLE... BANA YLE RABET EYLE K, YED SIFATIMLA KALBM VE TM KALPLER TAVAF EDP SENN BATIN HACCINA NAL OLAYIM...! BANA YLE RABET EYLE K, HER HALMLE FLLERMLE, AKLIM FKRM VE ZKRM LE SENNLE OLUP DAM NAMAZINA MSTEHAK OLAYIM...! -EY NUR-U MUHAMMED NN SAHB RESULULLAHIM (SAV)..! BEN SANA RABET ETMEK N DODUM, VE ANCAK SANA HAMD EDEBLRM. BEN ZATULLAHA ULATIR VE BANA SENNLE ZATULLAHA HAMD ETMEY NASB ET. NK BEN ANCAK SENNLE ZATULLAHA HAMD EDEBLRM... HAMDIN HAMDININ HAMDINI ANCAK SEN YAPARSIN. BEN DE BU HAMD LE BERABER ZATA KAVUTUR EY HABBM. CENNET DE CEHENNEM DE TERK ETTK SENNLE YA HABB.. VARSA K BR KUSUR ORAYA DA RAZIDIR BU KULUN.. SEN CENNETLERN DE ZERNDE BR NURSUN.. SENSZ O CENNET CEHENNEMDR BU KULUNA. AMA YNE DE; AYAN-I SABTEMDE YAZILMISA CEHENNEM KADERME. HAKK NYETNDE RAZI OLMU K, RAZIDIR KENDNLE. KALEM- ALA YAZMISA KADERME EFSEL SAFLN, SIRF ZATULLAH DLED DYE, SIRF ZATULLAHIN ARZUSUDUR DYE, SIRF ZATULLAH YLE STED DYE, CEHENNEM SE KADERM CENNETM OLUR BENM. HASBYALLHU LA LAHE LLAHU ALEYH TEVEKKELTU VE HVE RABBL ARL AZYM. EY MUHAMMED BANA DEL, SANA TAPILMASINI STEDM. BENM DEL, SENN DEERNN BLNMESN STEDM. NK; SEN BENSN, BEN DE SENDEN BAKA BR EY DELM. SEN KMN BLNMEKLN DLEDN YA HU... ALLAH OLARAK SIFATININ MI, YOKSA NSAN OLARAK HZ MUHAMMED N M? SEN BENSN BEN DE SENM. SEN BEN KALDIRDIK BEN OLDUM. SEN DE BEN DE, BEN DE BEN DYEYM K; SENN BEN DEMEN BENDR. BENM BEN DEMEM DE SENDR GAYRI.

70

YOKTUR BR AYRILIIMIZ YA ALLAH (SAV)... ... SENSN YA RESULULLAH... MUHAMMED AKINA KAVRULAN FERD GNLLERE SELAM OLSUN...

BEN GRMEDM ALLAH'A NANMAM


(sohbetlerden) Allah der ki; "Ben insan kendi suretimden yarattm" , Peygamberimiz ise ; "Kendini(nefsini) bilen rabbini bilir". Bununla yola karak, kainatn insan suretinde olduunu ima etmektedir. nsan da minyatr bir kainattr. Bu alemin; HU, Allah, Hakk, Halk ve Rabb isimlerinin ayr ayr manas varsa ve tm bu isimler tek bir isimde Allah isminde toplanyorsa, ayn insann bedeninde de HU, Allah, Hakk, Halk ve Rabb isimlerinin hangi hallerde olduklarn tesbit ettim. Ve sonunda kendi vcudum ve hislerimle tm ayetleri kefe baladm. Sonra byk bir aknlk ve hayretle Allah'n insana ne kadar ok benzediini grdm. Atelerle yakt bu keif beni.. Attm kitaplar, kendimi okumaya baladm. Vcudundaki bir kan hcresi bulunduu yeri grr ama damarda ise damar grr ama aslnda grd benim bir czzi tarafmdr. Sizde bakn etrafnza Allah diyor ki; "Her ne yne baksanz Allah'n vechini grrsnz". Damardaki kan nasl benim sadece bir ksmm gryorda (bir vechimi) ben de ba gz ile baktmda klli vcudun sadece bir ksmn u zahir gzmle grrm. Manas ile ve sureti ile. "Suretinden yarattm" diyorsa ba gz ile de. Vucudunuza ok kk bir bcek konsa sizin tamamnz grmez.... Gremez ama gezdii blge sizsiniz. Kainat bir vcuttur, insan vcudu gibi. Ama kainatn bir ruhu var ona da HU denir o grnmez. nsann da bir ruhu var o grnmez. Yani Allah grnr ama Hu grnmez. Beden grnr ama Ruh grnmez. Tebih ve Tenzih ile anlatlr.

71

nanmak baka bilmek bakadr. Biz inanmak deil bilmek istiyoruz diyenlere vesselam. nanmay, bilmek, Bilmeyi, grmek, Grmeyi, olmak, Olmay ise lmek yok eder. Bence bunlar asla ayn deildir. "Bilenle bimeyen bir olur mu" ayeti buna iarettir. Bimekten sonra Allah sizi grmeye, sonra olmaya sonra lmeye sevk etsin. Bizden sadece bildirmektir. Grmeyi ve olmay size anlatamam, kii kendi yaar. Yazlarla bilmeyi anlatrsnz.. nanmaktan bilmeye geer insan. Ama grmeyi ve olmay nasl yaz ile anlatrsnz ki Bu inanmaktan bilmeye geen insann mahedesi ile alakaldr... Ftrat meselesidir bu. ok lafa gerek yoktur, ftratnza yazlmtr.. Ama ftratlar ayn deil, unutmaynz...! Yerine gre anlatmak gerekir, size deil, her insan siz gibi deil (tabi siz nesiniz bimem) siz de peygamber deilsiniz. Yoksa peygamberler anlatmazd, konumadan giderlerdi. Anlatmak evladr steyene veren Hakk tr. Hi bir eyi kendi ftratmzca deerlendiremeyiz. Grmediim Allaha inanmam elhamdlillah... Bindrtyz yldr kr krne inandrld insanlar.. inanan ile bilen bir olur mu? Bilen ile gren bir olur mu? Gren ile olan bir olur mu? Olan ile len bir olur mu? Anlatn efendim anlatn...!!! Bilen Allahtr. Mahedeniz ak olsun artlanmalardan uzaklan, snr tanmayn dnmeye dedim de bunu anlayan ka kii..? Anlatmadan nasl idrake ersin.. Elbet her zerreden ileyen Allahtr.. Ne gzel sen bilmisin ite Bildiren de Allahtr..

72

Buna kredin nce.. Ya hi bilmeyenlerden olsaydnz.. Siz bu bilmeyi kendi abanzlam rendiniz.. Assslaaaa... Siz veya bakas bir hi tir... Bir hisiniz aslnda.. O idraki veren Hakk tr.. kr demek lazm. Yoksa hi bilmeyen hatta inanmayanlardan olurduk. Hepsi bir olmas veya ayr olmas konumuzla alakal deil aslnda En son HUnun ben olduunu zaten aklayacam ama.. Yava yava... Bilen sensin ite.. Baladn devam et.. Bilen soru sorar m.. ? Her an da yaratlyorsun ite anlamaz msn ? Bir nefes ver bittin...... Nefes al devam et... Bak 1,5 saniyede bir yaratyorum seni. Rabbini rabblalemine ram ettir.. O nereye hamd ederse eder karma. ster HU ya eder ister bana Bir fark m var.. Yaaaaa... Bilmediinden deil.. Edebinden rter Fazlas yok. Bize de oradan konuturur.. Tam konutursa Maazallah maazallah Bizde bazen konuuruz sakiler su datsn diye... Deryadan Alrlar sonra yine bize satarlar suyu.. Bizde alr ieriz geri deryaya Krmayz uAn kuun kanadn... Bu konuyu fazla uzatmayalm taaaa bana kadar gelir son nokta... Bu konu ayar at... Konu rtlyd stadm siz aarsnz Belli bir ayardan verdik erbeti.. Her insan bu kainatta tek ve yalnzdr. O her insan ile tek olarak yaar. Ama sen ben o bu u sanki beraber zannederiz... Oysa an iinde an ire deryalarda tek olarak yaar. Anlar birletirdiinde ise sen ben ortaya kar. Allah kesrete blnr, ama zat blnemez. Bende var olan ruh tan eminim ben sendekinden deil.. Zat blnmeyeceine gre, bendeki ruh ta klli HU dur... Senden ayr bir anda benden ayr Senin uyanmln sana benimki bana... Allah daim etsin.. Her zevkten uyanr O... Her zerreden ileyen Hakk tr. Bunu unutmamak lazm... tiraz ettiin noktadan bile... Sen uyandysan ne mutlu sana Benim uyanmam bover uykuda iyiyim ben.. Uyanrsam ayar kaar bover.. Belgelerimdeki Gnl ncileri kitabmdaki- yazlar okuyun. 35 yln tecrbesi kelime oyunu ise yledir.

73

Siz biliyorsanz anlatn. Meratiplerde 25 yl dolandm.... Kara da Hakk, ak da Hakk... Bu boyuttan yle Ama in tabana sava ta Hakk bar ta Hakk.. Boyutlar kartrmayalm.. Her zerreden ileyen fililin faili haktr... Detaylarn sen yor... Meratibi konusam burada ok az kii kalr.. Onlarda anlamaz. Ama konumalarn hepsi aslnda Meratiptir.. Sadece senin alkanlklarna benzemeyen tarzda... Her zerreden ileyen Hakk... Daha ne ispat istersin... Kal salcakla gzel kardeim.. Nas suresinin manasna snrz ya Hakk.. Euzu besmele ile... Ya Ali...! Nasl grdn gkteki Allah'...! Sen insan deil miydin..! Sana tvbe ettiren oldu mu..! Ey Ali...! Ayp etmisin, Tvbe de ey Ali..! Seni ilahlatrrlar, Seni putlatrrlar, Bir trl kafalardan kamazsn, Seninle kafay bozarlar, Laflarn dnmekten uyuyamazlar, Cahillere mjdeler olsun..! Ey Ali sen tvbe dediinde ben de tvbe diyeceim
Gkte yldz, yerde aslandr onlar. Yzyirmibebin beden ama bir tek RUH, MUHAMMED Ruh tur onlar

KURTARACAK OLAN AMEL DEL


(sohbetten) nsan kurtaracak olan ameli deil Allahn keremidir. Amel ile veya ibadet ile kurtulacaklarn zannedenler, yanlgdadrlar. nk tm ameller Hakka aittir.

74

nsann kendisine insan demesi bile Zatn dilindendir. Her arzu, hissedi, sfat ve ameller Zatn kendisine aittir. NSANA AT ASLA BR CZ- RADE YOKTUR ince bir izgi var ki, o da ftratn hakk ile ifa etmektir.. Ftratnn ifasnn da hakk olduunu hakk olarak bilmektir..

CUMA SURES
Bismillahirrahmanirrahim. 1. Gklerdeki ve yerdeki her ey, mlkn sahibi, mukaddes, mutlak g sahibi, hkm ve hikmet sahibi olan Allah tespih eder. (uurdaki ve bedendeki her varlk Nur-u Muhammedi iin yaratld ve onu zikreder) 2. O, mmlere, ilerinden, kendilerine yetlerini okuyan, onlar temizleyen, onlara kitab ve hikmeti reten bir peygamber gnderendir. Hlbuki onlar, bundan nce apak bir sapklk iinde idiler. (O Nuru Muhammedi ki, kendini ve nefsini okuyamayanlara kendilerini ve nefslerini tanma ynnde hikmet verir. Bu hikmet ile kendisini ve alemi okumaya balar. O kiiler bu hikmetten habesizlerdir.) 3. (Allah, o peygamberi) onlardan henz kendilerine katlmayan bakalarna da gndermitir. O, mutlak g sahibidir, hkm ve hikmet sahibidir. (nsan kendisini kefedip bilmese dahi Nuru Muhammedi o kiinin iindedir ve her an o kiiyi uyarr da insan bunu anlamaz. Buna ramen, o kiiden kan her fiil yine de Hakk'n fiilidir.. Hkm Allah'a aittir) 4. te bu, Allahn ltfudur. Onu dilediine verir. Allah, byk ltuf sahibidir. (Allah Nur-u Muhammedi bilincini ve rabbinin O olduu bilincini dilediine verir.. Bu bir lutuftur.) 5. Tevratla ykml tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap tayan eein durumu gibidir. Allahn yetlerini inkr eden topluluun hli ne ktdr! Allah, zalimler topluluunu hidayete erdirmez. ( Kendisini kefedememi ve bilgi sahibi insan ilmi ile byklenen firavundur. Kendi uurundaki z benliinden gelen doru kelamlar kendi nefsi iin inkar edenler hsrandadr. Vicdanndan gelen sesin hakk sesi olduunu bilmeden nefsine ynelirler. Kendi vicdan sesini duyup da onu duymazlktan geleni Allah hidayete erdirmez.)

75

6. De ki: Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Btn insanlar deil de, yalnz kendinizin Allahn dostlar olduunu iddia ediyorsanz, (bunda da) samimi iseniz haydi lm isteyin! ( Kendine zne de ki: Ey yahudi zne benzeyen nefsim..! Nefsin yle kabark ki, nefsine uyarak vicdannn sesini inkar ederek nefsinin Allah dostu olduunu iddia etmektesin. Eer sen bu iddianda samimi isen lm iste de kendi kendini kandrdn ortaya ksn...) 7. Ama onlar, daha evvel yaptklarndan dolay asla lm istemezler. Allah, zalimleri hakkyla bilir. (Ama o lm, yani kendinden kendine Hakk'nn kim olduu mahedesine giremezsiniz. nk hakk n varlndan eminsiniz. O sizin vicdannzdr. Ve vicdannzn sesinin doruluu ile yz yze gelmek sizi korkutur.) 8. De ki: Sizin kendisinden kap durduunuz lm var ya, o mutlaka size ulaacaktr. Sonra gayb da, grnen lemi de bilen Allaha dndrleceksiniz de, O size yapmakta olduklarnz haber verecektir. (Kendi zne de ki; ey nefsim..! Vicdannn sesini duymaktan katn halin var ya, o hale mutlaka bir gn gireceksin. Sonra iindeki kendi gaybnzn gereklerini ve zahirdeki yaptnz eylerle nasl elitiinizi size bildiren rabbinizle yz yze geleceksiniz. te o zaman vicdan azab ekeceksiniz..) 9. Ey iman edenler! Cuma gn namaz iin ar yapld zaman, hemen Allahn zikrine koun ve alverii brakn. Eer bilirseniz bu, sizin iin daha hayrldr. (Ey hakkn has kulu! Mantn ile vicdann bir araya gelip kendinden kendine hesaplamaya baladn zaman, hemen Allah'n zikrine ko.. Resul zikret. Ve nefsiniz ile vicdannzn al veri ekimesini brakn. Eer bu srr bilirsen senin iin hayrldr.) 10. Namaz klnnca artk yeryzne daln ve Allahn ltfundan nasibinizi arayn. Allah ok zikredin ki kurtulua eresiniz. (Kendinden kendine hesaplaman bittiinde, ve nefsinin vicdannn sesini engellemesini kesebildiin zaman, btn vucuduna uurunu dat.. O uurla vcudunun hakkn vcudu olduunu anla.. Ve rabbine yle yalvar ki uur almn arttrmak iin ltuflar dile. Bunu ancak Allah srekli zikrederek baarrsnz.) 11. (Durum byle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun elence grdkleri zaman hemen dalp ona kotular ve seni ayakta braktlar. De ki: Allahn yannda bulunan, elence ve ticaretten daha hayrldr. Allah, rzk verenlerin en hayrlsdr.

76

(Hal byleyken, bu uuru anlam ve idrak etmiken, bir olay karsnda metanet gsteremeyip yine eski halinize dnerek rabbini yalnz brakma. Ve o an yine kendi zne, unu de ki: Vicdannn sesinden dillenen Allahn, Nur-u Muhammedi risalinin yannda bulunmak daha hayrldr. Ve byle yaparsan Allah seni daha da ok rzklandrr.) Her eyin en dorusunu ALLAH (sav) bilir.

GNL GZ Beni grmek iin kendinden izin iste, Ben ta karndaym aynann tesinde, Benim seni grmediimi zannetsen de, Her halinle grnrsn gnl gzme.. Beni grmek iin kendinden izin iste, Alr gzlerin gnlden talep ettiinde, zin alacan tek yer kalbinin iinde, O senin kalbinde, ama sen nerelerde... Ben ta karndaym aynann tesinde, Zannetme ki sensin o suretin iinde, Suretin perdedir ruhunun vechine, Ruhun grr seni, sen gremesen de... Benim Seni grmediimi zannetsen de, Kalb mekann taht kurdum kendime, Sfatna brndm o aynadaki eklinde, Sen zannedersin, zulmedersin nefsine... Her halinle grnrsn gnl gzme, ah damarndan da yaknm o cismine, Ulu Sevgi ile beraberim tm benliinde, Hep aradn bir sevda, ama benden tede..
*** * ***

Ey sadr- zorlayana Cihan- Ekber! Kelamlarm kesen Srr- Srrullahmsn. Parmann ucu ile dudaklarma SUS diye dokunan ahlarn ah! Fermann bu sad-n sinesinde patlamak zere Ya Muhammed. 77

Dillenirsin bir vehem her sabahn krndeki oban yldz ile. Ne anlattn denizler mrekkep olsa anlatamaz. Aalar kalem olsa yine de yetmez bu bahr-a doldurduklarn. Afakm atlatr oldu enfusun u semann yldzlar nnde. Bahr-m sinemi sadr-m koru ey Gnl! Medet ya AL Medet ya MUHAMMED
*** * ***

NEFS - FITRAT
Zat - Nefs - Sfat Hu - Nur - Allah Gayb' Mutlak - Nur'u Muhammedi - Vucud'u Mutlak Ruh - Ftrat - Beden Sralama bu ise; imiz mi Allah dmz m ? Yoksa "Allah", "Nur'u Muhammedi"nin yansmas m..? Rabblalemin Nur'u Muhammedi ise Allah ile ayn mana deil mi? Nefs terbiyesi onu terk etmek deildir.. nsan ftratnda her trl nefs var.. Ve insan ftrat kendi yaradl gayesidir. Mesela bir cellad dnn ki her ftrat tan cellad olmaz.. Ama bu aleme cellad da lazm. Kim ifa edecek hakimin verdii idam kararn. Hakim mi ? Hayr onun ftrat hakimlik yapmaktr, adalet datmak Bir cellad art.. O cellada hak yolu gsterilse ilk etapta mesleini terk eder, taa ki hakikat ilminin sonuna kadar kendinde bir azap yaar Ama yle bir mizan verir ki hakk ona.. O da idrak eder aslnda kendi nefsini... Sonra ona ftrat ve nefsi altn tepside iade edilir. Cellad ilk balarda kendi nefsi ile iini ifa ederken bu defa hakk ile yapar.. Ne yaparsan yap Hakk ile yapmaktr nefsini bilmek.. Bir hrsz dnn ilk nceleri bir eve girer talan ederdi ne varsa, sonra hak yoluna dt terk etti iini yand kavruldu a kald baka ii yok nk. Yaradl gayesi hrszlk ne yapsn... Sonra bir hal ile ona terk ettii ftrat iade edildi. Bu defa o hrsz, nefsi ile deil talan etmeden ihtiyacn almaya balar. Allah onu yle korur ki ne mal sahibi bilir ne de kendisi a kalr. Nefs terbiyesinden sonra ftratn iadesi vardr ki bu hakk edilme bir mizan iledir. Mizan olmayan hakk talan eder.

78

Her insann esmas vardr doksandokuz esma ile yklenmitir. Fakat hibir insann esmalarnn arl ayn denk deildir. Mesela her insanda celal, cemal, vali, mmit v.s. tm isimle mevcuttur ama her insanda farkl basknlktadr. Ayn parmak izi gibi diyelim. nsanda oluan bu esma terkibi kiinin ftratn oluturur. Hi kimse ftratndan hari bir tavr sergileyemez. te o insann kiisel rabbi dir. Onu bilsende bimesen de tansan da tanmasan da ona hizmet halindesin. Programn yle dizayn edilmitir.. Ama nefs terbiyene den insan nefsindeki iblisleri tek tek ayklamaya ve kefetmeye baladnda kendi rabbi nin zn de tanmaya balar. Yani nefsini bilen rabbini bilmi olur. Kendi z ftratn iblisin kuatmasndan temizleyen kii birinci adm atmtr. Sonra ayn ekilde bu alemin rabbini de aramaya balarsn. Bu alem ne iin ve ne vesile ile yaratldysa bu alemin de Rabb o dur. Yani Rabbl alemin. Bu alem HU nun "bilinmeklik" arzusu nedeniyle yaratlmtr. Ve tm bilinmeklik ile ilgili ne varsa bir nur da toplamtr. Ve o nurun yz suyu hrmetine alemi yaratmtr. Yani o nur=Nur-u Muhammedi dir. Her varlk o zde mevcuttur. Alemlerin Rabbi, Nur-u Muhammedi dir. Kendi z ftratn yani Rabbini o nur'a teslim ettiinde onunla yanmaya baladnda Alemlerin Rabbinde HU nun bir nefs'i olduunu alglar insan. Allah ile bark olan insan d grn veya halleri ile anlayamazsn. Bu hataya binbeyz yldr dtler.. Allah ile bark olan kii her ftratla barktr, kat ve artsz olarak. nk Alahn kapsaycln anlam ve yaamaya geirmitir.. Her ftrat hakkn ftratdr. Yanl veya dorusu ile hesab verecek olan da ftratn sahibidir. Ama kendimizin dnda baz objelere kafay takmadan kendi i cihadmz tamamlamaktr. Ftratta takl kalann da ftratn, Hakkn ftrat olduunu anlamayann da ii harap. Sen veya ben veya bakas ancak o terkibe gre hareket ederiz. Yani insanlar ister istemez rablerine uyar manas budur. Hatta satanist bile bilmeden rabbine uyar. Her insan kiisel rabbine uymayan knar. Amma velakin bir de tm ftratlarn tek noktas NUR-u Muhammedi vardr. O alemlerin rabbidir. ite o boyutu alglayan insan kendi zel ftratn aar ve her insana o boyuttan baktnda abes grmez.. nk hepsi de ona aittir. yanl grnmez o zaman.. Aslan da Ceylan da bir grr insan.. suluyu da cellad da bir grr. nk rabbini alemlerin rabbine RAM etmitir.

79

Ftrat konusunda ok tefekkr ettim. Vallahi de kolay deil kabullenmek. Ama gerei budur. u an tm alemde ileyen tm fiiller HAKK n fiilleri dersem hibir fiili abes grm olmam. Cellad olmak kolay m hadi ol bakalm. Uur kafalar.. Ama o da lazm bu aleme ki Allah yaratm. Birisi cellad olacak. Kafa kesecek. O cellada sorsan aslnda iini yapyor evine bebesine mama gtryor. Abes grlebilir mi..? Ayn ey olarak insanlarn anlattklar ile yaptklar farkl olabilir ite bu da inandrlmlklardan ve artlanmalardan oluuyor.. Adam imamdr ama yle bir zaaf vardr ki sigara ier. nsanlar da onu knar. Ne alakas var ki..? Adamn imanna bak sen!

KENDN "ALLAH" LE ALDATMA...


"Allah" isminin manasn, msemmasn bilmeden iman edenlere.... Manadan bi haber olarak ftratndan tede bir Allah'a hamd ettiini zanneden aslnda uurunda yaratt "LAH"a iman etmi olur. Yani "ALLAH" gafil olana "LAH" olabilir. nanmay grmek yok eder... Grmeyi bilmeyi yok eder.. Bilmeyi olmak yok eder.. Olmay lmek yok eder... Ayet ak seik anlatyor... Eer isminizin sizi iaret ettiini dnyorsanz, iaret edilen varlnz bedeniniz midir, yoksa ruhunuz mu? aret edilen varlk bedeniniz ise, o bedeni hareket ettiren bedeniniz midir, ruhunuz mu? Peki, bedeniniz ruhunuza gre hareket ediyorsa o bedendeki zat nedir? sim ile iaret edilen varlnz ruhunuz ise, bedeniniz ruhunuzun neyidir? Beden ve ruhunuzu ayr ayr olarak dnebilir misiniz? Bedeninizi ve ruhunuzu birbirinden ayrabilir misiniz? Eer ayramyorsanz zahiriniz ve batnnz nedir? O halde, sizdeki Vucud-u Mutlak ve Gayb- Mutlak nerededir, nedir? Bedenimiz Vucud-u Mutlak, ruhumuz ise Gayb- Mutlak temsil eder. Bedenimiz Allah, ruhumuz ise Allahn Zat n temsil eder. Var olan Vucud-u Mutlak tr ve her ne yne baksanz Onun vechi grnr. Zatullah kendi gz ile Allah seyreder, grr. Kendi gz dediimiz ey de insandaki gzdr.

80

Arzu, Zatn arzusudur ve Zat Sfatlanarak (Allah ismi alarak) arzudan oluan emiri ortaya koyar. Senin aln hisseden O dur ve sana karnm a, yemek geterin emrini verdiren de O dur. O (hu), yani Allahn Zat... Ama insan bunu kendi benlii ile yaptn zanneder. te bunun iin her iin banda besmele okunur. Besmele; yapmak istediimi Onun adna sfatlanarak O nun adna, Ondaki rahmaniyet ve rahimiyet gcm ile yaparm demektir.

EFRAD SOHBET
Byk olan sensin..! Kimseyi gznde bytme! Fesatlandn, kinlendiin ve kafana taktn kii senin LAHndr, bunu sakn unutma.! At bu yk stnden. Ferdullah Muhammedi olan asla etkilenmez ve etkilemeye kalkmaz. O sadece Allah'tan alr Allah'a verir. Gznde byttn ey senin put'undur ilah'ndr. Kurtar kendini bu ykten.. FERD OL !!! Hakikat tekliktedir can dost. Tek olan ise sadece senin ruhundur.. Ve ben insana bu kainatta tek bana olduunu ispatlarm! spatlayacam anda da ylrsn yere Ama bir teklik var can O Ferdiyetlik, Allahn manasna mashar olmaktr Hz Muhammedin manas Zatn, Sfata brnmesidir.. Zatn ad HU, sfat ise Allah. Manay tefekkr et artk. Ama'da olan varln ilk addr O. Ve O, Amada olan varlnn sfatdr. Hu nun bilinmeklik arzusu ile aklna gelen ilk varlktr O. NSANdr (Yasin) O'nun ad. Kendi hayalinde halkettii, murad ettiidir.. Ve onun iin de kendisi ile beraber be alem ile (hazarat- hams) insan halketmitir. Kendisi, Lahut (hilik) aleminde bir niyet ile "bilinmeklik" murad sonucu nsan halketmeye niyet ettikten sonra, Allah ismi ile sfatlanarak Ceberrud (varlk) alemine gemitir. Ve aklndaki varl da (insan) Melekut alemine ve oradan da uhut (grnen-zahir) alemine karmtr.

81

Ve insan melekut aleminden uhud alemine karmak iin de sonsuz esmalarn harekete geirdi. Ve sonsuz esmalarnn karln da grnen (zahir) alemde gsterip seyretti. Bu grnen alem, O'nun hissiyatndaki seyrinden baka bir ey deildir. Grd ve hissettiidir. Aslnda bizim zahir (grnen) diye bildiimiz alem yoktur. Bizler sadece kstl ilmimiz ile kendimizi zahir aleminde varlktaym gibi hissederiz. Varlk alemi, tm varl kaplayan zahir ve batn olan Ceberrud alemidir ve ona "vucud-u mutlak", yani "Allah" denir. uhud alemi (zahir alem) ise, sadece melekut aleminin (batn alem) ayn gibi yansmasdr. O, melekut aleminde harekete geirdii esmalar (fiilleri) kendi ilminde hayal ederken zahir olarak grr. Ayn AYNA gibi... Yani grnen alem, Onun sadece hissiyatdr. Aklndan geirdiinin grntsdr. Ve bu grnty halkettii zahir hali ile, kendinden kendine grr. Ve bu grnty nsan- Kamil ile bilir ve ynetir. O, yaratt alemler ile sadece kendisini grr, oysa insan ile kendisini hem grr hem de bilir. nsan tm kainatn ruhudur. Kainatn varl insan ile bilinir. nsanlarn ruhlar ise, yine dnyada yaamn srdren nsan- Kamildir. nsan- kamil ise, dnyada yaayan tm insanlarn ruhlarnn toplam ruhunu tar. O, tm ruhlar kendi ruhu ile kapsar. nsan- kamil in ruhu ise; beynindeki grnmeyen bir nurdur. O nur ise; nuru muhammedidir. Nuru muhammedi ise; hz muhammed (sav)in zdr. O z; HUdan baka bir ey deildir. O her yerde her an Ama da dr. Kendisini sfat ile gizlemektedir.
Bb- hak aktr merd-i agha candan geenlerdir eren allah'a hakikat yolundan ben bu dergha isteiyle gelmi kurbanlar grdm..

82

Yzme bilmez iken, ummana attlar beni, rpnr kaar iken, derine ektiler beni, bahr- ummann dibinde yem ettiler beni, su ile bodular zorlana, st kusarm imdi..

Ferdiyyet yolunda insann en byk kefi, beraber yaayp besledii iblisidir... O bedene ya iblis sahip sahip kar, ya da z ftrat. Beden, iki varln sava arenasdr.. Hangisi stn ise onun maldr.. Takva ehli ibadeti ile, zhd ehli terk ettikleri ile, hafzlar okuduklar kuran ile, vird ehli zikirleri ile, mcahitler nefs mcadelesi ile Hakk'tan perdelidirler. Velakin bunlar Allah'n yakin kullardr ve halkn efendileridir. Ferdullah (Efrad, Ferd) olan Mferrdnlar ise, gnl makamn kefetmi olmalar nedeni ile ikan (imann zirvesi, inanmann bilmeye, grmeye dnmesi,yakin hali) sahibidirler, ve yukarda zikredilen tm perdelerden mnezzehtirler. Her halin bir aba olduunu bilirler. aba ise nefs tir. nsann ulamak istei ey yaratt ikiliidir, abas ise ona perdedir... Gnl makamn kefeden kii, tm abalarn bir irk olduunu bilir. nk Allah, hi aba harcanmayacak kadar yakndr. Hakk-el Yakindir vesselam... Dnen akl sahiplerine selam olsun....! Perdeler, insanlar Hakka yakn ederler Ayn-el Yakine kadar.. Hakk-el Yakin olann ne kayd vardr ne de art Halifelik bilin-beden-benlik zann ile yaayanda aa kmaz. Kurbiyyet Muhakkak ki onlarn kalplerindekini bildi ve onlara sekine indirerek, kendilerini yakin bir fetih ile mkafatlandrd (feth/18). Gnllerdeki iyi niyetli olanlar... Mferredn gnllere Ki onlar her zerrede Hakk' mahede ederlerCihatlar kendi i aleminedir. Ah bu Melamet furkas bildiin gibi deildir.. Ateten gmlektir giyemezsin, demirden leblebidir ineyemezsin.. Efrad olmayana "ben" yasaklanr... Efrad olan k hz ile kainatta dolansa, kainatn merkezi yine onun gnldr. Her nereye baksa, grd yine kendisi olur. Efrad', Veli ile bir tutmayn. Efrad baka Veli bakadr.

83

Ferd gnllere hz Muhammed (sav)in selam olsun. Onlar veli yetitirirler... Ar-af tandrlar.. Mevlana Veli dir.. ems ise Efrad.. Ferd olann mridi de mridi de kendidir.. Fakat mrid olarak bir gemiliinden sonra Mridim rabbimi ram ettiim rabbl alemindir.. te O, Hz huhammed dir Elhamdlilah... Ferd olmak.. Ferdullah olmak sonra Halullah.. Sonra Habibullah.. Sralama ok nemli.. Ne mrid ne lider ne de efendi var burada.. Hepimiz bir iz.. Bizden konuan zevk alan tatmyor musunuz.. Hepimizden tek ruh olarak o konuur.. Tanrlktan arndn, B ile bakar oldun, sonra Ahad-us Samed'e erdin, erdin de ne oldun?!... nsan kfrn korkusunu, irkin hznn tar da kendinde tevhid'e gelemez bir trl!.. nk hala tanrlktan kurtulamamtr maalesef, asl kfr ve irki budur. Ne lmeye, ne olmaya cesareti yoktur onun; oyalanr durur dnyasnda. Kul huvallahu ahad de ki ile balar Kendine diyenin "de ki" si kalmaz. Huvallahu ahad, ile balar.. Ferd olan bu manay yaar... De ki.... yi kaldr ortadan. "De" artk.. De..! Oku kendi kitabn ey Ferdullah...!!! "Yeknleh kfven ahad" n manasn yaayan bataki "de ki" szn kaldrr . nk tek liktedir. Ferd dir. O'dur... Kime de ki diyeceksin ki o teklikte... Kendinsin ite grsene. Ancak kendi nefsinde Deccali grdn an kendine de "de ki" der insan... O Deccali fark tan sonra "de ki" kalkar... nsan her an aar beer.. Nefsinin zulmanilii annda insan kendisine cihat ederken "de ki" szn kullanmaldr. Srf kendini knad zamanlarda.. Dier zamanlarda ise HU kendinden kendine konuur. te o zaman "de ki"ye gerek kalmaz... Ben bazen nefsimde hata grdmde de ki derim... Onu dzelttiimde dier hataya kadar de ki kalkar... cihat bitmez... Bitti diyen zaten firavundur.. Kendi iblisini kefedemeyen, darda iblis aramasn.. Zaten ona darda iblis arattran da kendi iblisidir.. Fark edene selam olsun...!

84

ems'in ateini semann yedi mertebesi engeller; Ey Mevlana...! At o kitaplar..! Babann, Geylani nin veya Muhiddin Arabinin kitaplar zaten am'da satlyor... Ben ta am'dan buraya onlarn bilgilerini duymaya gelmedim...! Sen ne diyorsun ey Mevlana sen...! Sen onlarn szlerini tekrarlarsan sen olamazsn... Ferd olamazsn...! Sana herkes itiraz edecek fesatlk duyacak ama senden hikmetler akacaktr..! Ve ems, kitaplar havuza atarak Mevlana'y FERD (efrad) olma yolunda ilk adm attrmtr. Hikmet; hi sylenmemi ve dnlmemi olan eyleri kuran'n 7. Manasna gre aa karmaktr. Bunu da ferdiyyet mensuplar yapar. Mevlana, ems'in ferdiyyet yolunu takip ettiinden hikmet pnarlar kendisinden akmtr. Yoksa zaten dnlm olanlar tekrar eden bir zat olmaktan teye geemez ve 800 yldr ad zikredilmezdi. Ama hikmet sahiplerinin dman fesad ok olur. nk eytan dnmez, sadece dnlm olan karalar.. Kuran'a da ayn yapmad m eytan... Kuran bir hikmettir, eytan onu ya karalamtr ya da yobazca yorumlamtr.. Hikmet sahibi insanlar kimsenin dnmediini ilk defa dnen kiilerdir. Ama fesad (eytan) karalayan ok olur. Geylani, Mevlana, ems, Muhiddin Arabi v.s. Bunlar ferd olan ve hikmet sahibi insanlard. Bunlar yaadklar dnemde dmanlar dostlarnda kat kat ok daha fazla olan insanlard.. imdi onlar vg ile anlyorsa insanlarn ilahlatrma gdlerinden anlmakta ve sevilmektedirler.. Oysa onlar u anda yaasalar onlar bilmeden anlamadan ilahlatranlar tekrar dman kesilirler... nk insanlar onlar ilahlatrmaktadrlar.. Oysa insanlar bir eyin farknda deiller her biri de onlar gibi olabilir.. Tabii ki snrsz ve takntsz dnme yetenekleri olduu srece... ems'i de yedi mertebeden yedi kii ldrd.. Yani emsin (gne) n yedi sema katman yer yzne gelmesini engeller keser. Yoksa gne (akl) yer yzn (bedeni) yakar. Allah onun snrsz ilminden bir blmn ems e verdi... ems de Mevlanay payidar etti. in srr ems tedir (FERD). Ferdiyyet olan zgr ve tek yaayandadr. Ama Mevlana tek yaayamazd, onun evresi geniti. ems gibi olamazd rnek olmalyd insanlara.. Ama ems, tek ve evresi olmayan tam bir ferd olan kiiydi. Tamamen

85

zgr ve snrszd... Sorarm sana ey can, ems'i kim sever...!!! elbette ems sevilmez Her insan ferd olursa Allah dnyay helak eder.. Mana budur. Bu nedenle bu dnyaya klelerde lazm, taklitilerde lazm, ilahlatrmaya meyyal kiiler de lazm. Her insan ferd olursa dzen allak bullak olur. Yani gnein n yedi katman sema kesmezse gnein dnyay helak eder. ems de gnl sahibi idi, ama sert mizalyd.. nsanlar ekline takld. nsanlar Mevlanann sakinliini sevdiler.. Gnl ehli olduunu bilselerdi emsi de severlerdi... nsanlar sadece ekil ve edaya hayran kaldlar, anlatlann manasna deil.. surete baktlar manay anlamadlar. Siz siz olun, Surete deil, manaya baknz.. Suret artr zan yaratr.. Zan sahibi ise zan ettii eyin ta kendisidi vesselam. ems'i ldrmeye gelenlerin am dan gelmesinin manas da Muhiddin Arabi'nin Naz'dr... Havuza atlan kitaplar Muhiddin Arabinin kitabyd... Muhiddin Arabi am da vefat etti... Aslnda hepimizin derdi ayn. Asl zm yine kendimizde. Teklii anlatan ferdullah. Anlatmay bitirecek.. Tek olann ferdiyyeti HU iledir sfatn hkm kalkmtr... Sfat sana su ekmek versin yeter. "Kul benim srrmdr, ben de kulumun srrym" rter, yaftalar, kapatr, iftiralara maruz brakr, ekli ile hep n yarglarla kaplanr. Sevdii kulunu zahir ulemasnn yaftalad kt sfatlar ardna saklar... rter, rter, rter insan kendi srr eyler. Taa ki zahir gzler onu karalayana kadar... Eyy Mferredn ! Bilmez misin?, Hakk Muhammed gnlndedir.. Ben ona iman edilmesini istedim.. Ama insanlar bana iman etti... Ben O'nun bilinmesini istedim, ama insanlar beni bilme yolunda ardlar. O nokta idi, cahiller onu oalt her vechden grnen Allah'n detaylar ile birbirine dtler... Oysa kesret olan bendim... Nokta olan ise O.. Kesreti yaratan nokta dr vesselam...!! Ben, "ben" dediimde, sendeki ben den konuurum.... Sen "ben" dediinde bendeki "sen" dilenirsin yaa hu. Kald m bir kesret.. Ey Mukarrebun...!!

86

Sen, ben... Ben de sen olduktan sonra kesret biter nokta kendinden kendine konuur...! Ceberrudu amayann, muhabbeti melekut olur.. Melekuttan dillenen arz', ar', kry konuur.. te bunlar kesrettir... Terk et.. Terki de terk et.. Sen dediim O deil mi ey mukarrebun...! O dediim de sen, sen dediimde ben. Ne farkmz var imdi Mferridn olduk. Ey Muhammediler..! Bu bir gven meselesidir.. Bakasnn ben demesine gocunan asla ben diyemez.. Bakasnn ben demesi ile o ben de kendi ferdiyyetini gren kii coar.. Zahir ne derse desin.. Hala efalde misiniz yoksa batndan m... Efalde iseniz asla ben demeyin sizi avclar yakalar.. Batnda iseniz ben diyen sizi neden gocundurmakta... Efendim; Ak amadan ben denilmez.. Mauk olmadan hu denilmez.. Hepsi tamam da.. Seni ben beni sen ksmn ak yapmaz mauk yapar.. Sen ben kalmaz orada.. Ak varsa ak olunan da vardr ki orada ikilik vardr. Ak mauk oluncaya dek ikiliktedir, sen ben vardr... Mauk ta sen ben olursun, ben de sen. Ak terk et, Maua gel... Maua gelemeyen lafmzn zerresini anlamaz. Biz yllarca manada anlattk, adamlar teknik olarak zmler...:) Hu ile dua et... Hu ile dua eden kainata dileke yazar. Ferdullah yetiir ve yetitirilir. Kimseye bal olmayan bir ferd dir O. Levh-i Mahfuzu kendisi yazar.. Ferd OLun ey Muhammediler. Sizler birer ferdullah makamsnz. Kayt, art ve kstlamalardan arndrn beyninizi, uurunuzu.. Sana ah damarndan yakn. Bil ki daha da yakn.. Daha da yakn.. Daha da yakn.. Daha da yakn.. Daha da yakn.. Daha da yakn.. Daha da yakn.. Daha da yakn.. "Sen" o oluncaya kadar yakndr. Her bir ihvan bir ferd'dir. Hepsi de hakkn ayr ayr saltanatdr.. Ftratlar birine balanrsa eer, kr krne inan haline gelir ki, bu da ilahlatrr kar taraf... Nice ihvanlar var ki onlarn ilahlar mridleri olmutur.. Ki bu davranlar da mridin nefsini okar gizliden gizliye.. te insann kendi z iblisini kefetmeden mridlik makamna ykselmesi sonuta ihvanlarn birer ilah haline getirir.. Bu yolda gizli irk ok vardr ama fark edimesi zor olur.

87

Nice mridin ipini ektik ki yzlere mridinin ilah olmular.. Ama onlarn da suu yok.. Hassas nefs ve iblis dersi grmeden onlar mrid yapmlar... Elbet ki izin veren hakk tr.. Ama onlar haslar iin birer ders haline gelirler, tecrbe olurlar.. Hakk haslar bu tr tecrbeleri ve rnekleri yaata yaata ortaya karr... Senin z benliin senin hakkndr.. Benim lafm onaylamyorsan asla meyil etmeyesin... nk bizler ihvan deil ferdullah yetitiridik ve ferdullah yetitiririz... n hakk ile... Size hakikati anlatan kiileri, dostlarnz, mridlerinizi ilah edinmeyiniz. Onlar ve siz hakkn suretlerisiniz. Siz hanif yolda ferdullah olma yolunu takip ediniz, fert olunuz. Her kim bunu kefederse allahn halilullah makamna nail olmu demektir, ki o kii hakikat ehli erbab olmutur. Bundan sonrasnda ise habibullah makam vardr. Habibullah makamna nail olmann srr ise, gnlleri feth etme sanatdr. Ve ancak her gnle marifetiniz ile girebilmeniz. Gnllere girmek marifetullahn meslei olup habibullah makamdr. rendiiniz her ilmi, hibir art ve kaytlanmaya taklp, kalmadan kendi uurunuzca deerlendiriniz. Kendi gnl ve mantnzca onay verdiiniz her bilgi sizi z benliinizin mal olmutr. Kendi uurunuz sizin kalp gznzdr. Esma terkibinizin karar meciidir. O sizin rabbinizdir danacanz bilgiler bala odaklardan elde etseniz de kendi uurunuzda o bilginin analizini yapnz. Tek mercii kendi rabbinizdir. Bakalarnn fikirlerini kendi analizinizde deerlendirmeden onaylamanz, o kii nasl olsa doru sylyordur yaklam ile sorgusuz onay vermeniz o kiiyi rabb diniyorsunuz demektir. Oysa biz diyoruz ki buras fert olanlarn mekandr.. Kimse kimseden stn veya aada deildir. Bakalarn rabb ve ilah edinmeyiniz Dnen beyinlere selam olsun la ilahe illallah.. Byk olan sensin..! Kimseyi gznde bytme, fesatlandn kii senin ilahndr sakn unutma. At bu yk stnden. Ferdullah muhammedi olan asla etkilenmez ve etkilemeye kalkmaz. O sadece Allah'tan alr Allah'a verir. Gznde byttn ey senin put'undur ilah'ndr. Kurtar kendini bu ykten ferd ol...!!! Ak'n yolu yedi merhale ile alr. Gk kubbe yedi semadan sonra alr. Vucud-u Mutlak yedi kat arz ile bilinir. Kuran yedi meratip ile aklanr.. Ve hepsinin sonunda sevgiye varlr..

88

Selam ya VEDUD..

HAZRET-L CEM
CEM BENiMLE GREN, BENMLE DUYAN SENSN. EY BERZAHIN KAML SYLE BANA KMSN. HALKI HAKK'TA KAYBEDER DE CEM EDERSN. AKI MAUKTA GRMEDEN HAKK DERSN... HAZRET-L CEM SEN DUYAN KULAIM VE GREN GZMSN. EY BERZAHI AMI MUKARREB SEN KMSN. HALK LE HEMDEM HAKKI ZAHRDE GRENSN, ZNDE MAUK OLUP, ASKI AMI SEVGSN....

FENA-BEKA
Tarikatn yoluna tasavvuftur dediler, Hakikat bilmeden biz veliyiz dediler. Arif Arif dediler birka kelam ve idrak. Konumakla tkendi dnmekten bi idrak. nsan z Zatndan, bedeni ise sfattan, Arif bunu ne bilsin, bu hakikat bekadan. Mezhep olmu dinciye Sunni Ebu Hanife, Mahmudiye Hakikat anlatlr Arife. Biri fenay grr, dieri de bekay, ki aynadan bakan veli drm dnyay. Fenafillah znden konuurlar arifler, Bekabillah iinde sus pus olur veliler.

89

Mlhimmenin gayesi velayete ermektir. Resulnden duymamak arz da arif kalmaktr. Resulnn sesini rabbinden duyan veli, Rabbi olmu Zatullah gizli yol bulan deli. Mrid mrid dediler olmazsa olmaz imi, En hakiki Mridim zmdeki Hak imi. Esmalarda gezinen arif-i billah sultan, Beka Billah fakiri sana yokluk anlatt. Arifler esmalara dalarak sultan olur, Sfatlar amadan velilik hsran olur Arife mrid gerek, fenalarda yol bula, Velayetin mridi, 151 Bakara...

*** * *** Hakktan gayr bir ey yok ki, Onun hatrna bir ey gelsin. hatrda zaten var olandr zikredilen. Murad edilen ey, Murad edenin ta kendisidir. *** * ***

VCDAN'INIZDAN SESLENENDR O
EY GAFL ..! Doru bildiin bir ey iin savatn. Anladn ki doru bildiin, doru deilmi. Peki ne yaptn..! Hakl olana hakkn verdin mi? Yoksa hibir ey yokmu gibi mi geitirdin..? Vicdanndan sana seslenen sesi nasl duymazsn? Hala Allah' gklerde mi ararsn. Sana vicdanndan seslenenin, sen olduunu mu ZAN edersin ? EY GAFL ..!

90

Hakl olana hakkn veremiyorsan, Otur bir kenara ve avularnn arasna akaklarn sktr. Dn ! Derin derin dn ! Sendeki BENlik deil de nedir ? Sen iblisini yenemedikten sonra, Ettiin ALLAH kelam nicedir ? Kendinizi Allah ile kandrmayn... Allah' da kendi zanlarnz ile kandrmaya kalkmayn. O bizzat, Sizin VCDAN'nzdan Seslenendir.

GZLERMZ BAHANEDR htisasmz Ezelden Beri "Meslek- Resul" lktr, Biz Gnllere Akmay Meslek Edindik Koca Sultan, Gzlerimiz Bahanedir... Akn Her Trl Izdrabn Yaadk, Kitabn Yazdk, Drdk Rafa Kaldrdk Koca Sultan, Gzlerimiz Bahanedir... Anladk Sevdann Derinlerden Aktn , Bir Derya Bakym O Sevda Koca Sultan, Gzlerimiz Bahanedir... Derya Bana Akmad, Ben Bir Damla Katre dim, Cihanda Deryaya Damladm Derya Oldum Koca Sultan, Gzlerimiz Bahanedir...

91

Gel Dediysek Sr Ala Sr Hislerden Akar Gnlmze , Bunun Sebebi, Bir Sebebe Yrtr Hak Her Anda Bizi Koca Sultan, Gzlerimiz Bahanedir... Hi Mekanmz Olmad zelde, Dnyadr, Alemdir Bu Mekan Sinemde, Her An Ayr Bir Yerde Ve Her An Bir ekilde Koca Sultan, Gzlerimiz Bahanedir...

NSAN
Ama'da olan varln ilk addr O. Ve O, amada olan varlnn sfatdr. Hu nun bilinmeklik murad ile aklna gelen ilk varlktr O. nsandr O'nun ad... Kendi hayalinde yarattdr. Ve onun iin de kendisi ile beraber be alemle (hazarat- hamse) insan yaratmtr. Kendisi, Lahut (hilik) aleminde bir niyet ile "bilinmeklik" arzusu sonucu insan yaratmaya niyet ettikten sonra, Allah ismi ile sfatlanarak ceberrud alemine gemitir. Ve aklndaki varl da (insan) melekut alemine ve oradan da uhut (grnen-zahir) alemine karmtr. Ve nsan melekut aleminden uhud alemine karmak iin de sonsuz esmalarn harekete geirdi. Ve sonsuz esmalarnn karln da grnen (zahir) alemde gsterip seyretti. Bu grnen alem, O'nun hissiyatndaki seyrinden baka bir ey deildir.

92

Grd ve hissettiidir. Aslnda bizim zahir (grnen) diye bildiimiz alem yoktur. Bizler sadece kstl ilmimiz ile kendimizi zahir aleminde varlktaym gibi hissederiz. Aslnda varlk alemi, tm varl kaplayan zahir ve batn olan ceberrud alemidir ve ona "Vucud-u Mutlak", "Allah" denir. uhud alemi (zahir alem)ise, sadece Melekut aleminin (batn alem) ayn gibi yansmasdr. O, Melekut aleminde harekete geirdii esmalar (fiilleri) kendi ilminde hayal ederken zahir olarak grr. Ayn ayna gibi... Yani grnen alem, O nun sadece hissiyatdr. Aklndan geirdiinin grntsdr. Ve bu grnty yaratt zahir hali ile, kendinden kendine grr. Ve bu grnty insan- kamil ile bilir ve ynetir. O, yaratt alemler ile sadece kendisini grr, oysa insan ile kendisini hem grr hemde bilir. nsan tm kainatn ruhudur. Kainatn varl insan ile bilinir. Dnya kainatn merkezidir. Kainattaki bu ruhun varl Dnya olmasna ramen, Dnya ile snrl da deildir. Daha derinlere inilecek olursa; Dnyann ruhu inde yaamn srdren nsanlardr. nsanlarn Ruhlar ise, yine Dnyada yaamn srdren nsan- Kamildir. nsan- Kamil ise, dnyada yaayan tm insanlarn ruhlarnn toplam ruhunu tar. O, tm ruhlar kendi ruhu ile kapsar. nsan- Kamil in ruhu ise; beynindeki grnmeyen bir Nurdur. O Nur ise; Nuru Muhammedidir. Hz Muhammed (sav)in zdr. O z; HUdan baka bir ey deildir. O her yerde her an Ama da dr. Kendisini sfat ile gizlemektedir. Allah ismi, nce Nuru Muhammediye sonra da kendi Zatna perdedir. Her eyin en dorusunu Allah bilir.

HEREY SENDE
Bil Kuvve imde Ben Dost Oldum blise Benim Cem'im blisin Cem'i Olmu Bakide. Ben Nasl Kurtarrm Ftratm Bu Alemde Ben Nasl Yanmaym Levvame Denizinde Bildim Ki Fiiller Haktan ler Her Zerrede Fiilin Faili Hakm Grdm Her Nesnede De Dedi Bana "La Faile llallah" ine Tevhid- Efal Hala Piman Levvamede

93

Onlar Hakkn Ftrat Grnr Her Failde Ol Sfatlar Hakkndr Grnr Kul Diye Haydi "La Mevsufe llallah" Diye Zikreyle Tevhid- Sfat Tr Sfat Hakkn inde Her Ne Yne Baksan Allah Hep O Ynde Secdem Oldu Her Yn Grdm Onu Her Yerde La Mevcude llallah Eklendi Zikrime Tevhid- Zat Denir Bu Zahir Mlhimmeye Baktm Aleme Benden Bakan le Her Yere Her Zerreden leyen Hakk Benim te Zikreyledi Zikrullah La lahe lla Ene Makam' Cem Eyledi, Oldu Mutmainne Hayr Var En Derin erlerinde inde Raz Olmu Halde Dndm Rabbime Af Oldu Gnahm Gemii De Gelecei De Hazret-l Ceme E Tutar Raz Olmu Marziye Esma Efal Tek Vucut Oldu Gzmde Her Ne Yne Baksan Cmle Eya znde Allah Allah Deyu Zahir Batn ndimde... Ald Cem'l Cem Kaps, Oldu Halim Mardiyye La lahe llallah Deyu Efalullah Halk lmimde La lahe llallah Deyu Esmaullah Hakk Halimde La lahe llallah Deyu Sfatullah Allah Vechinde La lahe lallah Deyu Nur-U Muhammedim Nefsimde "La Mevcude lla Hu" Deyu Zatullah nsan le Kendine

KORKU GVEN
KORKU BR RK'TR "KORKU" KLKTR. NSANI VARLIA TUTUNDURAN KORKU DUR , ENDE, GVENSZLKTR ALLAH'A VE MANASI OLAN NUR-U MUHAMMEDYE YLE GVEN K, GVENN NDE BR ATLAK OLMASIN. ATEE ATILAN BRAHM GB GVEN, DTN YER SANA CENNET OLUR SIRR-I SIRRULLAH HAS GVENDR SAVUR GTSN VARLIIN SAHPLENLERN VEREN DE ALAN DA O NEYN HESABI KALDI K

94

HESAP BTNCE KORKU MU KALIR CAN DOST GVENDEN BAKA NE KALIR

Derdim tasam bir ZAN imi, Asl sevdam bir has HAL imi, Gnl arama orada burada, Has gnl bendeki CAN imi.. Berzah bendeki gnl imi, Ak benimle yanmak imi, Yaktm kavurdum ol gnlleri, Mauk zatm sfatm AK etmi...

*** * ***

Hor grme Harabat ehlini ey HAL ehli, sonra HALin bir KAL Olur. Bir mana-i akidem sana Asuman- GLizar Olur. Bir muhterem mnevverede ol cevher-i KEMmiyyet, en deruni Ledn-i MEY Olur. Kelam-u Muammaya bir hece sultan Olur ki, OL bir Har-u NARdr, gnlnde Fi-sebillah Olur. OL Nar MEY eder de, cevahirine bir DEM Olur. Bir harfi ki, mcella-i mberraya bin devran- KRAm Olur, Has kelam duysa gnln, Ak terk eden Hiyan olur, Cunun ehri ve Hayret vadisinde gnln bir Anka olur. Sen KRAm eyle Olur gnl Olur
*** * ***

LA TAHZEN ZLME !!!


"L tahzen, innAllahe men." Hznlenme Allah bizimle (zlme! Kaldr yzn yerden. Rabbin sana ksmedi ki) zlme !! zlebiliyorsan bir kalbin var demektir. Kalpsizler zl(e)mezler ki. Ne mutlu sana ki, zlebiliyorsun. Dokunan var demek ki kalbine.

95

zlme! zlyorsan, Biri var ki clz varln dt amurdan kaldrmak istiyor. Onun iin dokunuyor kalbine. Kymetini bil ki, zmeye deer gryor seni. Hznlerin kalbinin topran allak bullak ediyorsa, sen ekilmeye layk bir topraksn demektir. Kayglarn vuruuyla tuz buz oluyorsa ta katlnda byttn gvencelerin, yarlan gsne umut fidanlar dikiliyor demektir. zlme! Yzn yerde geziyorsan, ellerin boynuna sarl ise, iini stacak haberlerin mrekkebi damlyor olmal mrnn defterine. Kar yayorsa gvendiin dalara, yarnn ovalarnda rengarenk ieklerin olacak demektir. zlme! zlyorsan, maramazsn. Kibrin kirli tuzana demezsin. Kendini beenmiliin amuruna dolamaz ayaklarn. Uzak geersin isyanl yollardan. Heveslerinin ard sra dp isyan uurumlarnn bana srklenmezsin. Seni Biri yaknlna aryor demek ki... Gzden karmam olmal seni. zlme! zlyorsan, bir kutlu teselli kapsnn nnde bekletiliyorsun demektir. Gzlerini kaldr vefasz dnyann eiinden. Gnlnn elinden kar sebeplerin bo avuntularn. Umudunu kes sahte doymalardan. Yreini kstr cokulardan. Kap ald alyor demektir. zlme! zlyorsan, kaybedecein bir eyler var demek ki... Kaybedecei bir eyi olanlar oktan kazanmlardr. Eline gemeyenleri saymakla tketme nefesini, elindekileri saymaya bala. Hepsini saysan bile, nefesini saymaya nefesin yetmeyecek demektir. Bak ite zenginsin! zlme! Seni bir "iten" var. Seni senin kendini bile sevmenden nce O sevdi seni. Senin kendini bile bilmediin unutu kuyularndan ekip kard seni. ektiin aclara habire megul alan telefonlar gibi kr ve sar deil O. Yreinin her yangnna O yetiiyor. Ayrlklarna ve skntlarna metal soukluundaki plazalar gibi umursamaz deil O. Yitirdiklerinin hepsini sana iade edeceine sz veriyor. Seni herkesten ok anlyor, seni senin kendini dndnden ok dnyor. Gzyalarnla imzalayasn istiyor yakarlarn. Bir ebed erevenin iinde, gsterisiz bir kullukla fotoraflamak istiyor seni zlme! Varlnn tenine iziktir her hzn. Varlndan haber verir zntn. Hatrlar msn, bir zamanlar hatrlanmaya deer bir ey bile deildin? Hi umursanmadan pe atlabilecek kirli bir su iken sen, yzne bir tek O bakt. Kimselerin arayp sormad, nemseyip adn bir kenara yazmad o gnlerde, senin adn ilk O and. Hatrn bildi. Seni yanna ald. Hep yannda oldu. Sen seni unutup da ban yasta koyduunda bile, seni her defasnda sabaha kard. Sen Onu defalarca unuttun ama O seni asla unutmad zlme! O'nun en sevdii kulu da yalnz kald. Taland. Srld. Yaraland. A susuz kald. Yuvasna uzaktan gzleri yalar iinde bakt. Maarada yapayalnz ve korunmaszd. Senin gibi zlen yol arkadana

96

sonsuz mjdeler veren tebessmyle fsldad: "L tahzen, innAllahe men." zlme! Kaldr yzn yerden. Omuzlarndan sarsp kendine getirmek istiyor seni Sevgili. "Rabbin sana ksmedi ki.

MAL Yeil bahenin ol Ak- Sadk, Gnl A-rafta bekler ol Hzr, dristen alm Ab- Hayat, Sorma ynm ey gnl..! Yolum ol Sahib-i imaldir Her gnln mukaddes ruhu, sa olmu, bekler An- Zuhuru, dristen izinli Ruhl Kudds Sorma ynm ey gnl..! Yolum ol Sahib-i Yemindir Zlkarneyndir kalarnn aras, Secdegahtr ol Hatt- stivas, dris ile geldi ol zamann Gavs, Sorma ynm ey gnl..! Yolum ol skele-i Reiddir

MELAM
MELAMLE ZAHR BAKI Dikkat edin zahiri bak dedim. Bunu anlamaya aln... Batni halini zaten anlayamaz, anlatamazsnz... MELAM (HANF)

97

-ncelikle, Ben Melamiyim diyen asla Melami deildir. -Melamilik, Kulluk makamdr, gayesi ise Meslek-i Resul dr. -Melaminin dsturu Sr olmak ve ilim renmektir. -Melami, la ilahe illalah zikrinin z anlamn kavrayan ve yaama geirendir. -Melami, Yaradl gayesinin ne olduunu Hakk ile bilendir. -Melaminin imam Hz Muhammed (sav), cemaati ise peygamberler ve velilerdir . -Melami her daim namazda imam ve cemaati ile beraberdir. -Melami, kr krne grmedii Allaha inanmaz, nk o her yerde Allah grr. -Melami, her zerrede Allah ve Onun ilmini hisseder. -Melami, Allahtan hiyan ile korkar ve ruhunu yaratan Onunla dost olur. -Melami, kabulden gelen ve tenezzl edendir. Her gzellie ve her bilgiye talip olandr. -Melamilik, Allah ile kul arasndaki en ksa yoldur. -Melaminin Allah ile dostluu gvene dayanr, aktan da te hiyandr. -Melami, gcn Allahtan alr ve baka hibir eye gvenmez. -Melami, engin gnllerin ve kalenderlerin en stndr. -Melami, hep tenezzl sahibi ve her ktle marifet gsterebilendir. -Melaminin hibir eyi yoktur, ama her eyi garanti altndadr. nk o sahiplenmez, nasiplenir. -Melami zgrdr, yasak tanmaz, ama eriatn hibir kuraln da inemez. -Melami, eytana da Allahn kulu olduu iin efaat diler. Ama eytan ondan kaar. -Melami, balang ve bitilerin tecellisi olur. Ol hkm, Onun gnlnden ileyene aittir. -Melaminin hayal edip arzulad ey onun ol emri ile mucidler ve alimler tarafndan icad edilir. -Melami, insanl ele geirmeye alan iblisin elileri ile her an metafizik olarak sava halindedir. -Melami, imann ve hissiyatn toplumdan ve eriatten gizleyebilendir. -Melami, evresindekilere ramen hep yalnzdr, hep tek bana ve hep Allah iledir. -Melami, hereyi izleyen, analizini yapabilen ve mahede yapan kiidir. -Melami, gereksiz konumaz susar, hep susar... ve en son O konuur. -Melami, toplum iinde utanmasn, konumasn, edebini ve seviyesini ok iyi bilendir. -Melami, hibir dnya iinde ne kmaz. Amma nsiyatifi ele almas art olduunda o ii en pratik bitirir. -Melami, everesini etki altna alan gizli liderdir. nk onlar kainatn sahipleridir. -Melami, kimseyi etkilemeye almaz ve kimseden de etkilenmez. -Melami, her an abdestlidir ve her an ehitlik yolundadr. -Melami iin tarikat veya mezhep yoktur, onun iin Muhammedilik ve yalnzca Allah vardr. -Melamide ne cennet sevdas, ne de cehennem korkusu vardr. Onun arzusu sadece Onun yandr. -Melami, en byk arif ve en usta insan sarrafdr. Ama hi belli ettirmez.

98

-Melami, toplumun tm grlerine saygldr. Ve onlarla onlar gibi yaayabilendir. -Melami, her zamana ve artlara uyum gsterebilen ve en medeni olabilendir. -Melami, her ortamda olabilen ve an yaayabilendir. -Melami, yznden hibir toplum blnmez, nk O hep yapcdr ve tevhit edicidir. -Melami, tm gnlleri birleyen gnl alimidir. -Melami, toplumu kesinlikle kendi dncelerine ynlendirmez, empoze etmez. Sadece tebli eder. -Melami, Rabbine tam teslim olmu ve Onun kulu olmutur. -Melamilik ilahi aktr. Onun ak, hiyan deryasnda hayretler ile kendini Onda yok etmesidir. -Melami, dnya ve ruh alemi arasnda gezinir. Onun hallerine avamn akl ermez. -Melami her an ibadet halindedir. Onun secdesi karlksz ve daimdir. -Melaminin ibadethanesi iinde inaa ettii evidir. Onun evinin ad, hayret-l hiyan dr. -Melami dnyada yaplan ve oluan her yanln aslnda yanl olmadnn bilincindedir. -Melami kiilerin hatalarn grse bile sorun etmez, dile getirmez ve kimsenin yanln yzne vurmaz. -Melami, yapan ve yaptran, gren ve gstereni, anlatan ve alglayann kim olduunu bilir. -Melami, her bakt noktada Allahn ilmini grr, inceler, okur , analiz eder ve hep hayretler iindedir. -Melami, her zerrede ki hareketin ve enerjinin oluturucu sahibini, hikmetini bilir. -Melami, iin tesadf ve cz-i irade yoktur. Allahn iradesi kendine kafidir. -Melami, her ne yana baksa O gzeli grebilir. Melami iin irkin diye bir ey yoktur. -Melamilik Muhammedilik ve Muhammediyye de Allahtan ak bir senettir. -Melami avamda ve eriatta kabul grmez Onun dman oktur... Dostu ise bir Allahtr. -Melaminin her olay, yaants ve her an Allaha havaledir. -Melaminin Kabir azab bile Allaha havaledir. -Melami, hibir hesap peinde komaz, Onun hesabn Allah tutar. -Melaminin en azl dman benlik duygusudur. -Melamilik asla tarikat, cemaat veya rgt deildir. Onlar sadece Hakkn ordusudur. Kiisel duygudur. -Melami duygusu ftrat iidir. O hissediten ayrlmak veya brakmak imkanszdr. -Melamilik anlatlamaz, aktarlamaz ve retilemez. -Melamilik Allah vergisidir. Kimse kimseyi ne Melami yapabilir ne de ona bir makam verebilir. -Melamilik Kuran n z anlamnn insandan yansmasdr. -Melami, her an Allah ile sohbet halindedir. O bakas ile konuurken bile Allah ile konuur. -Melamiye asla ve asla hibir dnya mahlukat zarar veremez.

99

-Melaminin tek arzusu Ledn ilmine ulap, O Huvallahuahad da yok olup hilie ermektir. -Melamilik Ledn ilminin anahtardr. lm-i Ledn Melaminin kapsdr. -Melami, atom ekirdei gibidir ve her toplumda bir tane bulunur, ama Onu kimse fark etmez. -Melaminin kiilere olan sevgisi Allahn izni iledir. -Melami, Allah iin sever. Sevgisini datandr. Melaminin gnl her kiiye aktr ayrm yapmaz. -Melami, Melami olduunu kendisine bile syleyemez. ekinir. -Melami, Melami olduunu kabul etmez, kabullenemez. -Melamilik hissedilir. Bu bir gnl iidir. lm- ledne ulaan kendisini ister bilsin ister bilmesin melamidir. Zaten o da inkar etmez. imdi yr.. Onun namna Besmele ile yr, Benimle duyan ve Benimle gren sensin Allahn Melamisi bir yerde toplansa, Emin olasn ki drdncs de oradadr. Ol ruhsatlarn kullanp, talep biri tasdik olsa, Buna inan ki o an kainat bile yok olur. EMN OL STADIM.. VALLAH DE EMN OLASIN K YLEDR.. TASDK BR RUHSAT MAKAMI O DA ALLAHTIR !

Hakikatimdir akm, her zerrede onu grmek.. Marifetimdir sevgim, her zerreden seyredilmek... Gayemdir akm sevgimde eritip yok etmek... Her zerrede kendimi grp mauklara dalabilmek..

MELAMET HIRKASI ZAHI


Ben melamet hrkasn kendim giydim kime ne; Melamet, ekilcilik ve artlanmalara kar durup, Hanif ruhun aa kmas ile balar. Hakk ekilde deil de direk insann gnlnde aramak,

100

kaytlanmalardan uzaklamak, tm ekil ve artlanmalardan kendini soyutlayarak, Kurann tam zne inmek ve Hakikati aratrmaktr. Kendileri o kadar hor grlmler ki, Sufiler onlar Hakktan bildikleri halde ekillere ve artlara uymadklar iin dlamlardr. Garip bir ihvan, ilim renmek iin bir Sufinin yanna gelir, ama Sufi o garibann ftratnda her trl yanl ve irkinlii kendi bak as ile deerlendirip gariban dlam. te o garibann gnl verdii Sufi tarafndan dlandndan dolay brnd hal Melamet hrkasdr. Sufiden renemediini kendi Hakk rzas ile kendinden kendine gnl ve mantk birlii ile renirler. Ve Hakk kendinden kendine mahede etmeye balar. Melaminin bu brnd hale ise kensi kendi giydim kime ne? derken, ben size sorarken dlayp halime aldandnz da imdi Hakk gnlmde bulmuum bunun mu hesabn sorarsnz manasndadr. Ar namus iesini taa aldm kime ne; yle bir hal alr ki, artlanma ve kaytlanmalardan kendisini tamamen arndrd iin Sufilerin bile alglamad ilimler kendisine alr. Bylece Hakktan baka hereyden vaz geer. Bu vaz gei; zahiri olarak yaantda deil., enfusta dnyalklara verilen deerlerin tek sahibinin Hakk olduunu bilmektir. Yani serden geip, kendisinin sadece Hakkn verdiklerinin emanetisi olduunu bilerek yaamaktr. Dnyay sahiplenmeden nasiplenmesini bilmektir. Sahiplenmenin ilahlk iddiasnda olduunu alglayp, sahiplenmeyi terk edip, sadece nasiplenmeye dn yapmaktr. Bu alglaya gemi olan kii en deerlerini bile enfusunda siler ve mecazen taa alar.. Aah Haydar Haydar taa aldm kime ne... Kh karm gkyzne, seyrederim lemi; Gk; beyinde akl ve uurun bittii, uurun ruh ile yz yze geldii Miraca varlan yerdir. Ruhun derinliklerinde ehl-i harab olunan, snrsz zgrln olduu ve hesap sorulamad yer olan bir mekan vardr ki, o mekann varl Hakikat ilmi ile kefedilir. Velakin Marifet ile yaanr. te oras Allahn ahlak ile ahlaklann denildii yer olup Nuru Muhammedinin mekandr. Hakikatin ve ilmin bittii yerdir o mekan. Ve oradan tm alem seyredilir. Has Melami o mertebeden El Vedud ismi masharnca ve Habibullahn gz ile tm alemi tek olarak seyreder. Cem-l cem yerinden Ahadiyyeti seyreder. Kh inerim yeryzne, seyreder lem beni; Avamn iinde normal bir vatanda olarak da yaar. Ve knanmaya o kadar ak bir hale gelir ki, tm insanlar onu izleyerek kendisine bir ders karrlar. Alemin yannda bir zerre bile olmadnn kefedilmesidir buras. Bu hal, Cem-l cem halinin karl olan en tabandaki Tevhid-i Efal mertebesidir. Aah Haydar Haydarseyreder alem beni...

101

Sofular haram demiler, bu akn arabna; Melamet ehli, Sufi gruplardan ayrdr. Melamilik, Sufi gruplara benzetilmeye alld iin anlalamaz zaten. Sufiler, Vahdet-i uhud alglamasndan teye idraklerini snrlamlardr, artlanmardan dolay teye geemezler. Oysa ki Melamet ehli o snr da geip, Vahdet-i Vucud dncesindeki Teklii kavramtr. Bu nedenle Hakk nerede ise Melameti de oradadr. Birbirine taban tabana zt mekanlarn ve yaantlarn iine gnl rahatlklar ile girerler. Sufiler bunu baaramaz ve bu kadar snrszl da haram diye nitelerler.. Oysa ki, Sufilerin bilmedii bir ey vardr ki onu da Melametiler bilir. O Mizan ve tidal Yoldur (hassas denge ve orta yol). Misal olarak ; Keskin bir ban srtnda dengede durup, o yol yrmek gibi, bir yana dse Hak br yanda olur. br zt yana dse Hak bu yanda olur. Ztlar ile bir olan tek yer ise o ban srtdr... Burasnn tarifi iin demirden leblebi inemek, ateten gmlek giymek diye tabir edilir. Melamilerin Taban tabana zt olan her mekana girebilmelerinin ve oradaki hallere brnmelerinin sebebi, Hakkn her iki zt taratta da mevcut olduunu bilmelerindendir. Ve bunu da Mizan ve tidal yolu izleyerek baarabilirler. nk Hakk ikidir yani ztlar ile bir olan hak-iki, Hakikattir. Sufilerin haram dedii bu haller, onlarn alglayp ama yaayamadkler yerdir. nk burada mantk ve gnl girlii arttr. Mantk ve gnl bir olduu zaman Hakk onay vermi demektir, ve bu onay vicdandan hissedilir. Bahsedilen bu en u noktalarda Sufilerin gnlleri ve mantklar Melamiler gibi tek vucut olamadan ve mizan hissedemediklerinden haram derler. Melamiler de bu hissiyat her bedenin tayamayacan bildiinden bu srlar kendileri yaarlar ve anlatmazlar. nk eriata sayg duyarlar kimsenin bulunduu hali deitirmeye kalkmazlar. Ben doldurur, ben ierim, gnah benim kime ne; Yaradlm olan her ey Hakkn rzas ile halk edilmi ve varlk aleminde yerini almtr. Ve her ey insanlar iin yaratlmtr. Mizan ve tidal yolu takip eden bir kii Marifetullahn feraseti ile yaratlm olan her eyde kendisini grr. Ve bu mizan hibir eyden kendisini ayr tutmaz. Gnahnda da sevabnda da vicdanndaki Hakk ile bilir... Hakk, o kiinin vicdan olmutur artk. te buras, Hakikat ilmi ile bilinen fakat yaanmas ancak mizan sahibi Marifetullah ile ifa edilebilen yerdir. Marifet ehli burada Bahr- bi-payan olur iki denizin birletii yere sahiptir. Ne mrid kalmtr burada ne de ilim... Kii kendinden kendine hem mridi hem de mridi olmutur. O mridin de mridin de kim olduunu allamtr artk. O kiinin mridi mant ve gnln birletiren vicdandr. O vicdan Hakktr. Nuru Muhammedinin ilmini oradan alr. Bu hal Vahdet-i Vucud algs olup, tm kainat Hakkn kendisi iin yarattnn farkndadr. O ak arabn kendisi doldurur kendisi ier. O kiiye gre ak arab da, zm arab da ayndr artk. O kii, kendinden kendine teklii yaadndan ve bunu da mizan ve itidal yol ile baarabildiinden avamn ilgisi veya ekli onu cezbetmez.

102

Avamn onu knamas onu sadece gldrr. Kime ne der geer... Aah Haydar Haydar gnah benim kime ne... Kh giderim medreseye, ders okurum hak iin; lim renmenin benlii olmaz. Okula da gidilir, bir ocuktan bile ilim renilir. Gerekirse medreseye de gidilir Hak iin... Medrese ilim alnan yer ise, bu orant ile ilim alnan her yer ona gre mriddir. Tefekkr ile ilim alnyor ise o mrid uurdadr. Kitaplardan reniliyor ise o mrid kitaplardr. Yani ilimin akt geldii yerin ekli nemli deildir. lim nereden geliyorsa gelsin oras ister canl olsun ister cansz mrittir. Tasavvuf ehli Sufiler, illa ki Mridi sorarlar, onlara deseniz ki benim mridim u grdnz aatr diye. Olmaz derler ve dlarlar. nk onlar gayba inanmann insandan ayr Hakkn gayb olduunu zannederler. Oysa ki o gayb Melaminin gnlndedir. Velakin Melami, ekil olarak Sufiyi tatmin etmediinden ilmindeki gayb onay grse de fesatlklarndan dolay rabet edilmez, karalanr. Kh giderim meyhaneye, dem ekerim ak iin; Her zerreden Hakk mahede eden Melami, ilmin ve akn bulunduu yere snr tanmadan girer kar. Her toplumda kabul grr ve oraya uyum salar. Hibir yeri de abes grmez. nk bilir ki; meyhane de, mescid de Hakkn rzas ile yaratlmtr. Bilir ki; sarho da, imam da Hakkn kuludur. Bilir ki; kendi nefsi ve ftrat da Hakkn iradesine teslim edilmitir. Asla Hakkn iradesine sahip kmaya kalkmaz. Bilir ki; ondan isteyen ve arzu eden Hakkn ta kendisidir. Ve elbet ki, tm bunlar ancak Mizan ve tidal yol ile yaplabileceini de bilir. Ve bu mizan ile, ak ve ilmi eer meyhanede bulduysa, oraya da gider. Tm ztlklar ayn anda yaayabilme marifeti ona hediye edilmitir. O hibir eyi abes grmez. Ancak onu abes grrler... Aah Haydar Haydar dem ekerim ak iin... Sofular secde eder, mescidin mihrabna; Melametiler Sufilere benzetilmek istenir, ama Melami asla bir Sufi deildir. Sufi olanlar tarikat stdr ve halka mal olmu kiilerdir. Allahn edep sahibi kullardr, nizama uyum gsterirler. slamn tm zahir artlarn yerine getirirler. Ve halka rnek olmaya alrlar. Melamiler de eriat yasalarna sayg duyarlar uyulmas gerektii yerde uyarlar ama bunu islamn kat-i olarak bir art olduu iin yapmazlar. Mizan ve itidal yolu izlediklerinden ve halkn iinde yaadklarndan Hakkn arzusu olan Halk ile ifa etmeleri gerektiinden yaparlar. Melamiler islamn artlarnn aslen zahir alemdeki semboller olduunun farkna vardklarndan onlar sembollerin tesinde manalar ile ibadet ederler. Velakin hem zahire uyarlar hem de batndan ibadet ederler.

103

Mesela; Kurban kesmenin manans benlikten arnmadr. Ama bunun sembol Kurban kesilmesidir. Namaz klmann manas, her an hak ile her ii ifa etmektir. Ama bu yaantnn sembol ekil ile klnan namazdr. Kyam, ruku, secde hallerinin manalar ile yaarlar. Tahiyyat halinde Hakk ile diz dizedirler. Hacca gitmenin manas, bir insan kalbini kazanmak, gnlda edinmek ve her an dikkatte olup insanlar krmamaya almaktr. Bunun sembol ise dnyann kalbi olan Kabeye hac yapmaktr. Sufiler nizam ehlidirler, velakin Melamiller ise mizan sahibidir. Bu nedenle Sufiler ibadetlerini mutlaka mescidin mihrabna kar yapar. Benim ol dost eiidir, secde ghm kime ne; Benim ibadetim ise karmdaki her mahluun kalbini tavaf etmektir. Kalpleri kazanmaktr. nk Allah kalp makamndadr. Kabe orasdr. Yedi sfatmla tavaf ettiim merkezdir o kalp. Secdegahm gnllerdedir. Benim ibadetim ve secdegahm o gnller ve o gnllerde grdm Nuru Muhammedidir. Hz Muhammed (sav)dir. Ben o Nurun klesi olmuum serden gemiim kime ne... Aah Haydar Haydar , secde ghm kime ne... Nesimiye sorduklarda o yar ilen homusun; O yar ki, ak am olup, mauuna kavuma yeridir. Akn bittii sevginin balad en gzel yar Habibullahtr. Onu abes grenler sorarlar bu meguliyetimle homusun diye... Ho olaym olmayaym, o yar benim kime ne; Kimi ilgilendirir ki benim secdegahm, sevdam, dinim, mezhebim... Hibir mezhebe ve tarikata bal olmadan, kaytlanmalardan ve artlanmalardan tamamen kurtulmu olarak O Habibullahtr benim bendenim... Ben Onda, O da bendedir... Ben onun srrym, Oda benim srrmdr.. Kime ne..! Aah Haydar Haydar , o yar benim kime ne.... Kime ne...! TASAVVUF DENLEN FELSEFE, MELAMET HIRKASINI GYM MUHAMMEDLERN YANINDA DERYADA BR DAMLA KADAR KK KALIR ERENLER! MELAMET SAKIN OLA BAKA TASAVVUF EKOLLER LE KARITIRMAYINIZ. KIYASLANAMAYACAK KADAR BYK BR DERYADIR MELAMET.. ALLAHA KRLER OLSUN FERDULLAH YETTREN MUHAMMEDLERE. FERD OLARAK YETR VE FERD YETTRR. KMSE ONUN ST VEYA ALTI DELDR. ZGRDR, GNL DERYADIR. KURAN OL FERDN GNLNDE SAKLIDIR. O K KURAN KONUUR HER KELAMINDA KURANIN Z DLLENR.

104

NK KENDS KURAN OLMUTUR. HER ZERREDEN LEYEN HAKK TIR. 4. DEVRE MELAML DEVREYE IKTI MUHAMMEDLER. AILIN. ANLATIN HAK MUHAMMED. Hz. MUHAMMED (sav) ANLATIN ALLAH AKINA. ONA AIK OLMAYI ANLATIN. MEDENYETE UYUN. HAKKI TAVSYE EDN. VCDANI TAVSYE EDN. GNL TAVSYE EDN ERENLER La ilahe illallah "HAKK MUHAMMEDEN" Resulullah.. Men reani reel HAKK Grmeyene de "len terani" der geer koca sultan. ''Ben grmediim Allah'a inanmam'' Hazreti Ali. Hz Ali, Hz Muhammed (sav) in gzbebeklerinin iine derin derin bakarak syledi bu sz... "BEN GRMEDM ALLAHA NANMAM" Siz dnn artk Hz Ali nereye bakyordu ve neyi grd. Ol manay sezen grr Mahmudun zn Ol manay bilmeyen baksn suret-i sani ye. O yle bir mecal ki, hak o mecalini "an" da verir. O'nun iki eli arasndadr kader. "An" fark ettirir. Furkan ve sebepleri yok eder gider. Geriye kalan sadece bir hayal ve andr ol mecalin iinde. Ama o bir "an" da braklan deer tm bir yaam iin gerek deerlerdir her Muhammediye. Hakk'n mecalini resuller risal ederler ve kaybolup giderler Cihan- kebire. O yle bir mecal ki, Abdullah olmaktan geip Abduhu olma yolunda sadece gnlleri fethetmeye geldi bu aleme. Onun komutan Hz Hzr'dr ki latiftir grnmez, ispat brakmaz, gnllere. Onun padiah Hz Muhammed (sav)dr ki Nur'u emanettir bir gsterir bir kaybolur gzlerden. Bu sunum Rical'l MA talebesi eriatn kafiri BAHR- HARABE den sizlere.

EY MUHAMMED..! KADR- MUTLAKTIR SENDEK HAK CEVHER.. SDRE LE OYUN OYNAR SENDEK HAK FERASET, SIRATIN PN SEN GERDN BLMEZMSN.. BAHR-I HARAB GEER KEN OYNAT PLER..

*** * ***

Elif lam mim Kalem, Alem, Nokta. Elifte sonsuz noktalar vardr. Bu bizim bildiimiz sonsuz alem ise; sadece sonsuz noktalardan bir tanesidir. 105

Ve bu nokta almnn sebebi de; "Bilinmeklik" tir. Ad ise; Nur'u Muhammedi dir.

TEVHD ANLIK TERK EDLR


DRAK VAR SE CEBRAL ORADADIR.. VE CEBRALN OLDUU YER VARLIKTIR.. VARLIK YER BRAHMN MEKANIDIR.. DRAKLERN BLE SIMADII MEKAN OLAN KABE KAFSEYN YERNDE MAHMUDUN SOHBET VARDIR.. ORADA CEBRAL MELE BLE OLMAZ.. SDRENN STNDEK MUHABBEDDE CEBRAL YOK D.. PEK KONUAN KM D.. SORAN NE D.. MAHMUDUN YERNDE, MRD OLAN GNL, KENDNDEN KENDNE LAFZ EDER.. VE BU LAFIZLARDA ASLA CEBRAL YOKTUR.. YAAYANA MAHEDE EDENE SELAM OLA. Sen, ben... Ben de sen olduktan sonra kesret biter nokta kendinden kendine konuur...! Ceberrudu amayann, muhabbeti melekut olur.. Melekuttan dillenen arz', ar', kry konuur.. te bunlar kesrettir... Terk et.. Terki de terk et.. Sen dediim O deil mi ey mukarrebun...! O dediim de sen, sen dediimde ben. Ne farkmz var imdi Mferridn olduk. Hz Muhammed bir rnektir... O benim nurum dedi.. Senin de sylemen iin.. O ; beni gren Hakk grd dedi.. Senin de ayn olabileceine rnek iin.. Her eyini rnek alrsnz da vahdetliini neden rnek alamazsnz. te bu AK emberinden kamayn bir sebebidir.. Ak atnda mauu bulursun ve o mauk sen olursun... Terk et... Terki de terk et... Ak terk et.. Mauk ile mauk ol...

106

Terk et, Terki de Terk et... Makam falan brakma gnlnde.. Makam denilen ey blisin meratibi kandrmaya alt gizli irk tir.. Makam kimse kimseye veremez. Sadece kur an okuyan yerini ve seviyesini belirler. Makamn dile getiren hibir ey olamamtr hala O sadece "zan" eder.. Oysa blis onu bu zanlarla oyalamaktadr. nemli olan Tevhid i de terk etmektir. Ne zaman tevhid edilir..? kilik varken. Ancak iki unsuru bir yapmak iin tevhide ihtiya duyulur. nk Tevhid, iki eyin birlenmesi demektir. ki eyin var olduu bir yerde irk vardr. Ak bir irk tir. nk ak ikilikle yaanr. Ak olan ve ak olunan. Ak olan, mauk oluncaya kadar gizli irktedir. Ve bu irki yok etmek iin tevhid gerekir. kilik kalktnda tevhid edilecek bir ey kalmaz. te o zaman Tevhid de kalmaz. te o zaman Tevhid de terk edilir. Buna Terk i terk etmek denir. VELAKN TEVHD ANLIK TERK EDLR.. DAM DEL.. TEVHD KABE'NN NDE TERK EDLR.. KABENN NE ANLIK GRLR IKILIR ORASI YETMN MALIDIR . DAMYET YOKTUR. TEVHD TERK ETMEK SON MERHALEDR. AMA YAAMIN NDE HER DAM TEVHD NDE OLMAMIZ GEREKR. BU BR NCE MZANDIR.

*** * *** HLAL'in karanlk (batn) yzn aydnlk (Nur'lu) GRenlere selam ola.. Onlarn Ruhlar (yldz), gnl (ay)lerinin karanlk (batn) yzlerinin aydnli ile parlar... Onlara gnllerinin aydnln iaretlerimiz ile ite byle bildirdik... Tm kainat, NSAN'nn i halinin ve uurunun darya (zahire) yansmasdr.. CEM makamndaki kii bunu kef eder. HAZRET-L CEM deki kii hisseder, CEM-L CEM deki kii kendi batn ile zahiri BR grr ve zevk eder... Velhasl kelam zevk eden kiinin artk makam kalmamtr. O kii AK' terk etmi GNL'e dalmtr... 107

nsan KURAN'dr.. ve nsan'n gz ile seyrettii klli kainat da nsan'n AYN olan KURAN'dr.

MUHAMMED
Bismillahirrahmanirrahim. Her eyin en dorusunu Allah bilir. Alemlerin Rabbi olan Allahn tevhidine lim denir. blisin nyargsna ise cehalet n yarg cehalettir. Cehalet ise her insann iinde bil kuvve mevcut olan iblisin karakteridir. Bu vehimden kurtulmann yolu ilimdir. nce oku sonra yargla ki yargn iblisin deil Hakkn yargs olsun. nsan, bildiinin alimi bilmediinin cahilidir. nsan anlayamadn ya inkar eder, yada fesatlk duyarak karalar Bu nedenle iblisin oyunca olmaynz. inizdekini, nefsinizi tanynz o Hakk m, iblis mi? Elbet ki hepsi Haktan dr ama bilen ve bilmeyeni ayrmak iin detaylar da bilmek gerekir. Allah er ilemez, fakat insanlar der ki, Hayr ve er Allahtan dr ite bize bunu syleten iimizdeki er dir. Bizim bunu kefetmemiz gerekir. Var m kendine Muhammedi diyebilecek veya Hanif diyebicek kadar cesarerli biri? Ben de o cesaret yok malesef... Hanifolmak sadece gnl, yrek ve akl birliidir. Allah herkesi Hanif dncesi ile Muhammedi alglamasna yneltsin. Btn kalpler Allahn iki parma arasndadr. O dilediini Hanif te yapar, ve Haniflii ile Meslek-i Resul (Muhammedi) de yapar. Akl- Kl olmak baka, Nefs-i Kl olmak bakadr. Aklmz Kl ettik, aklda ne varsa Ona iade ettik. Ama nefsini kl edene ak olsun. Helal olsun. nsan beden olarak yaad srece Nefsini de yok etmesi imkanszdr. nk beden, her an ihtiya halindedir. nsan Nefs-i Kl olma urunda son noktasna kadar ilerleyebilir, ama en sonunda o son noktada taklr kalr. O son nokta ise Arzu dur. Arzu ve istek olarak aklndan tm dnyevi eyleri silebilir. Fakat yine de bir arzu kalr gnlnde. Ki o arzu hilik arzusu veya Ahadiyet arzusudur. Arzu bir nefs tir. Bu nedenle; beden ile yaarken Nefsi Kl olmak imkanszdr. Bu nedenle; Ben Muhammediyim diyebilen kii tam Muhammedi olamasa da, o yoldadr. nce bunu idrak etmek gerekir. Bu nedenle ki; Muhammedilik tarikat yolu deil, ruhani boyutta, enfusta, arz (beden) da seyredilecek olan sema yolculuudur. Muhammedilik akl ve gnl iidir, asla tarikat deildir. Her tarikattan Muhammedi kabilir. Muhammedilik, tarikat yolunda Hakikati

108

bulmaktr. Muhammedi alglay illa ki tarikat eitimi ile oluur diye bir art ta yoktur. Hatta hi tarikata bal kalmam kiiler, tarikatn artlanmalarna en batan maruz kalmadklar iin Muhammedi alglayna daha kolay geerler. Bu kiiler Muhammedilikte ok daha fazla ileri mertebelere ularlar. Hakikat alglam bir kii, tarikatta ii kalmamtr artk. imdi; eriat, tarikat ve hakikat biraz aklayalm; Avam olarak isimlendirilen toplulua eriat denir. Alemde yaayan her varlk eriatn iindedir ksacas eriat Halk demektir. Tarikatn anlamna ise yol denir, yani bir amaca ulalabilmek iin kullanlan bir ara gibi. Tarikat, Hakikati bulma yoludur, aratr. Bu yolun sonu Hakikattir. eriattaki bir ahs, tarikat yolu ile hakikati bulur ve tarikattan ayrlr. Kendi enfusuna ekilir ve kendi i dnyasnda da Marifeti yakalar. Yani eriat, tarikat, hakikat ve marifet sralamas ile Hakka vakf olunabilir... Bu da ok derin tefekkr ve mahede gc ile olur. Marifet yolu ok uzundur belki de bir mr boyu srer. Hakikat tan Marifete veya Marifetten Hakikate bu ok tartlan kavramdr. Oysa Muhammedi iin nemli olan ikisini de ayn anda yaayabilmektir. Tarikatlar islamn zne, Hakikate, Nur-u Muhammediye gtren yollardr. Hepsinin anlay ayn kapya kar. Tarikatlar, hakikati alglamak gayesi ile elbette ki izlenebilecek yollar olabilir. Ama saplantl bir tarikatlk islam paralara blen bak gibi olur. Bu nedenle tarikatlar bir taraf veya bir cemiyet olarak yaamamak lazmdr. Eer tarikatar taraflk dncesi ile birleirse farkl tarikatlar birbirlerini dlarlar. slamda paralanmalar blnmeler balar. Farkl tarikatlardan ki mslman karde bir araya geldiklerinde birbilerinin fikirlerini kabul etmezler ve dlanmalar ayrmalar balar. te bu farkllamalar, taraflk ve tarikatlk saplantsndan domaktadr. Unutulmamaldr ki, btn mslmanlar kardetir. Bir tarikatn iinde onlarca yl varln srdren bir kii, eer hakikati alglam ise ve bir trl tarikat terk edemiyor ise o kiide gizli irk olabilir.Hakikati alglamak baka, onu yaamak bakadr. Bu irk, an ve hreti besleyen nefsin o toplumun (tarikatn) saygsndan kurtulamamasdr. Tarikatn iinde grd saygy, evresindeki kendine tabi olanlarn sayg gstermelerini terk edemeyen kii gizli irktedir. Buras firavun makamdr.slamn en tehlikeli mertebeleri toplumu ynlendirenlerden kabilir. nk her ey o kiinin vicdanna kalmtr. Nefsine yenik dt zaman kendini Tanrlatrr, Firavun olur. Firavun da Hakk biliyordu ama kendini dnyann servetinden alamad. Kendini Tanr ilan etti. Karsnda hakikat bilen Hz Musa y bulunca ve Hz Musann szlerinden kendisinin de kabul ettii gerekleri iitince iindeki iblisi Musaya dman oldu. te o iblis herkezde, tm insanlarda bil kuvve mevcuttur. nemli olan iimizdeki o iblisi mslman etmektir. O iblis ki, doruyu bilir ama kendi nefsi dorultusunda iinde bulunduu bedene istedii hareketi yaptrr. Ve bu durumda ruh bedene teslim olmu durumdadr. Kendinize sorun bir defa ruhunuz mu bedeninize hakim,

109

yoksa bedeniniz mi ruhunuza hakim?... te burada La ilahe illallah zikrini tarikat anlam ile deil de hakikat anlam ile tevhit etmek gerekir. La ilahe illallah zikrinin Hakikat anlay ile bir Muhammedinin uurundaki alm udur; Her kim, asln ve gereini bilip, ftrat ile zerre olduunu hissedip, zerreyken bile iinde kainatn var olduunu anlayp, sonsuz gce sahip olduunu alglayp ve bu gc asl sahibine (Allaha) mal ederse o kii Allah kulu olmu demektir. O kiinin asl kul dur, ve o kii ABDULLAH makamnda olup, asln bulmutur (Abd= kul, Abdullah= Allah'n kulu demektir). Bu alglay Bismillahirrahmanirrahim in anahtardr. Eer bu gc kendinde hissedip de Allah'a mal etmeyip, sadece kendine mal eder ise, o kii, eytann mridi yani Firavun olmutur. Ve kendini "tanr-ilah" ilan eder. nsann bedensel nefsi "ilah", ruhu ise Allahn Zatn temsil eder. La ilahe illallah" derken, Ruh kendi bedenine haykrr. Yani, "La ilahe ilallah" derken "Ruh" bedenine ve bedeninden oluan nefsine unu haykrr (tabi hisseden iin); "La ilahe illallah" "Ey bedenim ve nefsim, sen yoksun, sadece Allah'n suretinden yaratlm olan ruhum var, Furkan var". "La ilahe illallah" "Ey bedenim, ben senin klen deil, sen benim esirimsin". "La ilahe illallah" "Benliimin ilah olduunu iddia eden nefsimden, Allah ile akitlemi olan ruhuma (Allah'n suretine) snrm". "La ilahe illallah" Nefsim yok, ruhum var "La ilahe illallah" "Ben yokum, Allah var" "La ilahe illallah" Alem yoktur, tek olan Allahn Zat vardr mr iman ile gemi olan biri bile bu ince SIR'r ok nadir alglayabilir. Bu sr Kuran n derinliklerinde sakldr. O kii ki, imann her trl artlarn yerine getirebilir, ilim renebilir ama kendi bedeninin arzularndan dolay nefsinin ruhuna hakim olduunu alglayamaz, ve kendi iman ile benlik iinde yaar ve lr. Bu bilgiden habersiz olarak bir mr boyu fark edemeden yaanabilir... te bu gaflet tir. Allah bizi iman halinde iken, benlikten korusun. Allah herkese Hakk ile "La ilahe illallah" zikrini nasip etsin. te kelime-i tevhidin hakikati budur. Bu alglaya tarikat ile deil hakikat ile varlr... Hakikati yakalam bir Muhammedi insanlk makamna gemi demektir. Ama bu da yetmez, o insan marifete gtren hakikattir. Nasl ki, tarikatn sonu hakikat ise hakikatin sonu da marifettir, yani Marifeti ile Hakikati yaamak... Marifet i ancak kii kendi enfusunda kendinden arnd srece yapabilir. Bu da yalnzlktr. Derin mahede ve derin tefekkr ile marifete geilir. Burada insann kendine itiraf edemeyecei

110

hibir kt huyu kalmamtr. Hatta iblis o kiiden yle bir kaar ki, iblis o kiinin yanna yaklatnda itiraf mekanizmas otomatik olarak alr ve iblis ezilir kaybolur.. Burada iblis olarak isimlendirdiim ey insann benlik nefsidir. Ve bu nefs her kiide bil kuvve bulunur. Mmin olan kii benliini korkmadan aa karabilen ve kendini itiraf edebilen kiidir. Buna erdem denir. te bu davrana Haniflik denir. Buras brahim makamndandr. Doru (hakikat) birdir. Doru olana alttan da , stten de, yandan da, arkadan da nereden bakarsan bak doru, dorudur. Doru olan duyduktan sonra, iimizde bir eyleri harekete geirip canmz sklyor ve doru olana dorudur diyemiyorsak, hakl olana Hakk n veremiyorsak bilin ki blis o anda bizi kontrolne almtr. Hakikat; Hakkn hakkn hakk ile vermektir. te Marifet Budur. te, Nas suresinin okunmas gereken en keskin yeri bu andr. Bunu alglayamayan kii ne Muhammedidir ne de hakikat yakalamtr. Zaten ben Muhammedi yim diyen de asla Muhammedi deildir. Biz ancak o yolun yolcusu olabiliriz. O da tarafmz belli etmek babndadr. nk Muhammedi olmadan nce Hakikati kefetmek gerekir. Kim bir kul olarak Hakikati kefettim diyebilir ki..? Bu nedenle kendimizi ancak Nur-u Muhammedi Nuru ile yaratlm olan Hz Muhammed (sav) in yoluna talip olan Muhammedi diyebiliriz. Muhammedi, en medenidir. Medeniyetin merkezi Muhammediyyedir. Medeniyet Hz Muhammed (sav) ile balamtr. Yanl anlamayn, medenilik ikiye ayrlr; bir yaam medeniyeti, bir de insanlk medeniyeti vardr. Yaam ve insanlk medeniyeti bir yerde bulutuunda o kii bilin ki mmindir. O kii ki; nsanlk medeniyeti ile Allah alglam veya iblisini kefetmi olsun ve yaam medeniyeti ile de zamana, teknolojiye ve bilime uyumlu yaamay yakalam olsun.Bilin ki bu kii kendine hristiyan bile dese o kii mslmandr.. Sakn yanl anlamayn mslman ismi almak mslman olmak deildir. Yani, Abdullah olmay bilemeyen birinin ad Abdullah olsa bile fayda etmez, abdullah olmay yaamak lazmdr. Gnmzde yle benlikli dinciler var ki, karsndaki imanl kiiyi giyimi, kuam ile deerlendirmektedirler. te bu n yargdr. Zandr. Zan ise blisin en fazla kulland taktiktir. blis insan ancak zanlara (vehime) drerek ve nyarglara meyil ettirerek insanlktan karr. O iinizdedir, sizinledir. blisinizi kefedip susturmak sizin elinizdedir. Vicdannn sesini duyan iblisini susturmutur. Muhammedilik medeniyetin ncsdr. Gnmzde bile eski medeniyetten yansmalar vardr. Hala Hakk hakikat ile alglayamam avam tabakasndaki eriat, iman kalpte deil de grntde ve ekilde aramaktadr. Hz Muhammed (sav) den nce, kadnn varlndan rken, kz evladnn varlndan utanan ve kz ocuklarn diri diri topraa gmen zihniyet, bugn kadn kara araflarn iine gmyor. Ayn zihniyete ka kardesiniz diye sorulduunda kz kardelerini saymadan erkek

111

kardelerinden oluan rakam belirtiyor. Hz Muhammed (sav) ite bu cahiliye dnemindeki kendini ilahlatrm olan bu zihniyet ile savamtr. Evet, Kuran da rtnme sz geiyor. Elbet ki Kuran Allahn kelamdr, sz kat-idir. Ama szn z anlamn yitirterek hangi maksat ile Allahn bu sz sylediini gz ard etmek veya ettirmek, insana dman olan iblisin benlik nefsinin, yine insanda aa km olan fikri haline geliyor. Ayn zihniyet di fras yerine misvak kullanyor. Hz Muhammed (sav) gibi medeni bir peygamber zamannda di fras icat edilseydi, acaba misvak m kullanrd diye kendine soramayacak kadar nefsi iblise teslim olmu bir zihniyet... Elbet ki Misvak n madensel z, di salna uyumlu olabilir ama bu 1400 yl nceki an artlarna gre bulunmu bir icattr. Muhammedi olan kii aklc zihniyet tar. Hz Muhammed (sav) n verdii mesaj misvak kullanlmas deil, dilerin fralanmas dr. Ama, hala gnmzde misvak bulamad iin dilerini temizlemeyen ve di frasna tenezzl etmeyen zihniyet var. Elbet ki tm nimetlerin insana faydas vardr. Hz Muhammed (sav) gittii misafirlikteki sofrada ev sahibinin sadece sirke ikram etmesine hogr ile bakarak, beendiini beyan etmesini yanl anlayan takliti zihniyet , hala sofralarnda sirke yemektedirler. Ve o sirkeye bir zel hrmet vardr... Ama ayn zihniyet kendine u soruyu soramaz; acaba sofrada kebap olsayd Hz Muhammed (sav) sirkeyi mi tercih ederdi. Hz Muhammedin (sav) davet edildii sofradaki hogrl ve kalenderli davrann deil de sirkeyi kullanmasn taklit eden zihniyet, bu davrann Halullah anlay olduunu idrak bile edemez. nk iblise teslim olmutur nefsi buna izin vermez. O kii Halullah olmann ne olduunu bile bilmez, Hakikat ekilde arar durur. Ayn zihniyet l artlarnn yaam eklini, lman iklimde yaamaya alarak bana sark, stne mintan alvar giyer... O zihniyete gre kutuplarda yaayan Eskimolar tabii ki mslman deildir. nk kendi zihniyeti ona kutuplarda bile alvar giydirtir. O zihniyetin kimin esiri olduunu anlamadan kutubun souunda alvar da giyer sar da takar... Medeniyetin yaratt her eyi inkar eder. Bisiklete eytan arac, otomobile gavur icad der. Oysa, yobazn o beenmedii medeniyeti var eden tek bir varlk vardr. O da akl ve kudreti 99 esmay insann uurundan ortaya karan, icat ettiren ALLAH n ta kendisidir de bunu asla alglayamazlar. Hi dndnz m.. ilk emir oku (ikra) olduu halde slamn artlarnn iinde okumak neden yok..? slamn artlarnn adedini belirleyenler neden ilk emir olan OKU may artlarn iine koymamtr. Veya var ise de karlmtr. Bunun nedenini Emevi ve Abbasi szde islam lkelerinin devlet siyasetinde aramak gerekir. nsan cahil kalsn, bilinlenmesin, itaatkar olsun. slamn merkezi devlet ynetiminin iindeki birka ulemann elinde olsun. Halk renmek isterse ulemaya sorsun. slam kullanarak trl fetvalar karlsn, olur olmaz trl kanunlar peydahlansn... ve her ey islam adna yaplsn.... Peki o ulema

112

dediimiz zatlar yzbinlerce okuma bilmeyen halkn gznde ne duruma gelir bir dndnz m? Tabi ki ilahlatrlr. slam artk genel manasndan kar ve o ulemann mantna gre yorumlanr. te sorun da burada balamaktadr; cahiliye iinde yetien birka ulemann binlerce mridi ve ayr ayr kollara sapm yzlerde tarikat yolu ortaya kmaya balar. Yok u gnaht - yok bu gnaht veya hoca unu dedi unu demedi gibi itilaflar ile insanlar anlamazlklara kaplarak blnmeler oluur, ekilcilik balar. Oku art islamdan karlrsa olaca da budur. Paralara ayrlm bir islam medeniyeti. aman sen okuma ben biliyorum, renmek istediinde sen bana sorarsn mant hala gnmzde bile srmektedir. Ayn mantk, ayn zihniyet drt halife dnemi hari 1400 yldr devam etmektedir. Hz Muhammed (sav) ve drt halife dneminde savalardan esir aldklar kafirler, zgr kalabilmek iin bir mslmana okumay retmek zorundaydlar. Okumak islamn artlarndandr. Okumay retmek ise zgrlk artlarndandr. lk emir Oku olduu gibi, zgrln art da okumay bilmek ve retmektir. Burada yle bir sr var ki, bu srr tarif ettiimiz zihniyet alglayamaz. Mutlaka bir bahanesi bulunacaktr. Ben o zihniyete unu sorarm, Ey Allahn kulu! hangi mezheptensin? diye. Tabii ki o kii bal olduu mezhebi, mensubu olduu cemaati syleyecektir. Ama kendisine unu soramaz, Hz Muhammed (sav) hangi mezhepten ise bende o meshebe tabiyim diye. Ey drak-i bi drak ! Dn dur bakalm Hz Muhammed (sav) hangi mesheptendir? Dn dn bulursun...! Dur sana yardm edeyim fazla dnme; O Muhammediyye dir. yani slam dr. Bu merkezden bir kere atn m trl meshepler ortaya kar. Ve mesheplerden trl tarikatlar ortaya kar. Tarikatlardan trl cemaatler ortaya kar. Cemaatlerden trl tekkeler, tekkelerden trl liderler ortaya kar. Ve o liderlere taplr. slam dini bu mu? Nerede kald hakikat? Nerede kald tevhit ? Nerede kald kesreti (okluu) birlemek (tevhid etmek) Muhammediye de birlemek ? Sorarm sana ey dnen beyin...! Hz Ali yaarken Alevilik mi vard? Veya Hz Ali Alevi miydi? Hz Mevlana yaarken Mevlevilik mi vard? Kendisi Mevlevi miydi? Abdlkadir Geylani yaarken Kadirilik mi vard? O yce sultan Kadiri miydi? Ebu Hanife yaarken Hanifilik mi vard, Sunni lik mi vard? Saidi Nursi yaarken Nurculuk mu vard? bunlar gibi size yzlercesini sayabilirim. Ne anlatt bu muhterem veliler? slam anlatt tabii ki. Sadece slam. Bu veliler asla Tarikat anlatmadlar, ayr bir yol gstermediler. Onlar sadece tek yolu tarif ettiler. Hatta mrleri boyunca slamda ayrmclk yapanlar ile mcadele ettiler. Blclerle savatlar. Peki bu veli ler yaarken var olmayan tarikatlar, vefat ettikten sonra nasl ortaya kt? Kimler bylesine paralamaya alt slam? Kimler bu farkl grlere sebep oldu, kimler nclk yapt?

113

Evet dnen beyin bunlar tefekkr eder, her eyin Hakikatini mahede eder. te hakikat alglayan uur da tarikat hemen terk eder sylemimin anlam budur. Bu nedenle; Tarikat yolundan Hakikati bularak ayrlan kiiye, Atalarndan ald ile deil de ruhundaki Furkan dan Resulnn idraki ile alglayan kiiye, Bakalarnn laflarna deil de Kuran n sylediini duyan kiiye, Tm artlanmalardan syrlan ve hurafelerden kendini arndran kiiye Muhammedi denir, Hanif denir. O kii gerei grm ve kendinde ne meshep ne de tarikat brakmtr. Sadece Muhammediye ye ve sadece Tevhide dalmtr. te o kii meslek-i resul kapsn aralamtr artk. O kiiyi hi kimse Allah ile aldatamaz. Ama bu manta erememi beyin Allah ile aldatmak kelimesinden bile ifrit olur. Dur bir dneyim ne sylenmek isteniyor diye kendini yormaz bile. Aslen kendisini yormasna da gerek yok, nk o kapasite yok ki yorulan bir beyine sahip olsun. Allah ile aldatmak... bu kelam yle bir kelamdr ki, bunu alglayamayan avam ksm yine zne deil de kelimenin ekline taklarak inkar eder, nk kelimenin iinde Allah ve aldatmak kelimesi yan yana kullanlmtr... ekile taklmak ruhlarna ilemitir artk. Allah ile aldatma taktii, en ok sahte mslman olan Yahudi din adamlar tarafndan gerekletirilmitir ve gerekletirilmeye hala devam etmektedir. Hala saf, temiz mslmanlar uyutmaktadrlar bu taktik ile. Eyy mslman kardeim uyan artk...! Uyan bu gafletten, sana mminlik kaps alsn...! Yzeysel olarak bakldnda Kuran yahudi ve srail oullarndan ok bahseder. Yahudi Hahamlar Tevrat kendi karlar dorultusunda defalarca deitirmiler, kelimeleri saptrmlar ve halkn nne geip din adaml (Allah adaml) taslayarak, insanlar, o tahrip edilmi Tevrata iman etmelerini sylemilerdir Bu Allah ile aldatmak deil de nedir? peki bu olay slam da olmuyor mu sanyorsunuz? Yahudi Hahamlar Kuran ve mslman yle kskandlar ki, mslman klna brnp Kuran n anlayn deitirmek ve Kuran hurafelere brndrmek iin trl entrikalar evirdiler, fesad yaydlar, iftira attlar, yalan hadisler rettiler. Ve bu oyunlar da Mslman klnda sapkn fkh kitaplar yazarak salamlardr. slamn Muhammediyyesinden aan slam toplumu, Yahudiler ve onlarn uaklar cahil imamlarn elinde oyuncak olup, trl mesheplere, tarikatlara, cemaatlere blnmtr. te bunlar Allah ile aldatmann sonulardr. te bunlara ramen bile Muhammedi olan kii, her eyi yerinde gzel grr ve her inanca sayg duyar. nk her zerreden ileyen fiilin faili Hakk tr. Ama asla Muhammediyye den amaz.Tevhid ehli bir

114

mslmana mezhebini sorarsanz o size unu syleyecektir; Hz Muhammed (sav) hangi meshepten ise bende o mesheptenim. Elbette ki bunu syleyecektir, nk Hakikat budur da ondan. nk tevhit budur da ondan. Her zerreden ileyen fiilin faili haktr hakikat ile bir Muhammedi nin grnde; medeniyeti var eden Allahtr, cahili de var eden yine Allahtr diyerek hepsine hogr ile bakar. Muhammedinin gnl hepsini kaplar, fakat dierleri Muhammedi bir mmini gnllerine sdramazlar. Muhammedi, her an hakikat dnr ve olaylarn ardndaki z hakikatlar tefekkr yolu ile idrak ederek alglar. nk Muhammedinin hibir saplants kalmamtr. O medeniyeti takip eder. Muhammedi ite bu hakikatlar grd iin avamn imanna uymayan hareketler sergiler ve eriattan dlanr.. Oysa Muhammedi avamn hi olamayaca kadar kalender ve ho grldr.. eriat bunu anlamaz bile. Muhammedi iin tarikatlar yerinde gzeldir, olmas gerekendir, ama bir yere kadar. Tarikat, halk merkezden saptran imamlarn elinde kalrsa burada bir Muhammedi konuur. Muhammedi iin ekile iman yok, sadece algladna iman vardr. nk alglamada hakikat vardr, ekilde ise taklit vardr. Bu nedenle Kuran n anlam Muhammedi iin daha nemlidir. Yani Arapas deil, alglanr bir ekilde Trkesi. Tabii ki Arapasnn hurufunda ve harflerin diziliindeki manalarnda gizli hazineler mevcuttur. Medeniyetsizlik batldr, bir gn Hak gelir batl yok olur gider. Kadna hakkn vermemek, kadnn varlndan utanmak, onu yok grp Kuran ayetlerini arptarak kara araflara gmmek batldr. Hak gelir batl yok eder. Dnyada Kadn haklarn veren ilk lider Hz Muhammed (sav) dr. Sorarm size stadlar, bahsettiimiz bu zihniyet hi Atatrk sever mi? Elbette sevmezler. nk er zihniyetler paralanm slamdan tremektedirler. nk din kisvesi altnda er zihniyet retenler, toplumdan maddi manevi karlar elde etmekteydiler. Tabii ki Atatrk sevmezler. nk, Hakikati grm olan Atatrk, tarikatlar kapattrd ve Kuran Trkeletirdi. Bilmeyenin bir bilene sormasn engelledi Trke Kuran dan okuyarak renilmesini salad. Elbette ki sevilmez Atatrk. nk kendisi Muhammed ehli olup, Hakikat zihniyetinde bir Trk ve slam nderi idi. Ama Yahudiler Atatrk de Trk halkna imansz olarak tanttlar. Bir Muhammedi, sylenene deil yaplana bakt iin bu tuzaa dmez. 30 seneden beri yzlerce Muhammedi tandm ama ilerinden bir tanesinin bile Atatrk e dman olduunu grmedim. Olanlar bile hakikat alglamaya balaynca bu tuzaktan syrlrlar. Kimseye bunun dersi verilmez, kii kendi kendine tefekkr etmeye balad iin herkesin hakkn verir. Muhammedilik tefekkr etmektir, mahede etmektir, derin derin dnmektir, Kuran daki yzeysel deil derin manalarn sezmektir. Talepten gelip her bilgiye talip olmaktr. Muhammedilik, Allah kendi

115

enfusundaki hali ile snrlamamak, herkesin alglad Allah olgusunu bilmeye talip olmaktr. nk Muhammedi bilir ki, Allah sadece kendi bildii gibi deil, herkesin bilgisinin klliyesi gibidir ve ondan da mnezzehtir. Muhammedilik, kr krne kulak ile duyulana deil, mahede ve tefekkr ile idrak edilene iman etmektir. Allah ve Hakikati uuruna yerletirmek, Allahn Zat Huvallahuahad n kulu olmaktr. te sr burada balar bende derim ki buradan bir adm bile teye geemem, sadee mahede ederim ama anlatamam. Cebrailin Hz Muhammed (sav) a dedii gibi buradan bir adm bile teye geemem, yanarm yeri noktasdr buras. Nef-i emmare (emreden nefs) den kendini syrmaya balam bir kii ilk basamak olarak kendisini Nef-i levvame (piman olmu, konuan nefs) de bulur. lk basamaktan Cem-l cem (halullah) haline ulancaya kadar belki 35 40 yl ilim, mahede ve tefekkr gerekebilir. Buradan sonra ise Ahadiyyet-l cem (hilik) in kapsnda kalr. Buras sadece Hz Muhammed (sav) n makamdr. Deimez ve tektir, bu kapdan ieriye kimse giremez. nk ete kemie brnm olan insan ne olursa olsun nakstr ve bir bardak suya muhtatr. Buras alglanamaz yani tamamen yokluk ve hilik ile isimlendirilir. nsan beyni bu mertebeyi alglayamaz. Sadece Bekabillah haline ulaabilmi olan veliler, bu makam sezgi yolu ile mahade edebilirler. Ahadiyyet-l Cem makam veliler iin yokluktur, Onun yeridir. O ki, Huvallahu ahadn nsan- Kamili dir. te buraya Cebrail (as) bile giremedi. Dedi ki; ite orada ben yokum, benim karlm yok bu da anlayabilen ustalara mesaj olsun... Her yerde her ey konuulmaz, zaten bu yazdklarmla snr olduka zorlam durumdaym... Bu bir srdr. Bu srr yeni balam avamdan birisine vermek haramdr. Neyse! Biz yine Muhammedilii tarif etmeye devam edelim yine... Bu kadar konumadan sonra sorulabilir ki, Hz Muhammed (sav) yaarken Muhammedilik mi vard? Evet vard.. slamn daha ismi bile yokken Hz Hatice, Hz Ali, Hz Ebu Bekir Hz Muhammed (sav) a tabi oldular. Onlar lk Muhammediler idi. Ondan sonra slam ismi ortaya kt. Elbet ki Allah indinde din islamdr ve bu Hz Adem den beri byledir. Yolumuz Hz Muhammed (sav) in yoludur. Nur-u Muhammedi yoludur. Yolumuz Hakikat yoludur. Amacmz Onun yolunda ve Onun rzas ile slam ve Mslmanl yaayp Mmin olmaktr. Bir Muhammedinin enfusu ve derunu anlatlamaz. imdi Muhammedilii zahiri bak ile tarif edelim. Dikkat edin zahiri bak dedim. Bunu anlamaya aln... Batni halini zaten anlatamazsnz, nasl ki yukarda mevzuyu kestiim gibi... Muhammedi (hanif) -Muhammedilik, Kulluk makamdr, gayesi ise Meslek-i Resul dr. -Muhammedinin dsturu sr olmak ve ilim renmektir. -Muhammedi, la ilahe illalah zikrinin z anlamn kavrayan ve yaama geirendir. -Muhammedi, Yaradl gayesinin ne olduunu Hakk ile bilendir.

116

-Muhammedinin imam Hz Muhammed (sav), cemaati ise peygamberler ve velilerdir . -Muhammedi her daim namazda imam ve cemaati ile beraberdir. -Muhammedi, kr krne grmedii Allaha inanmaz, nk o her yerde Allah grr. -Muhammedi, her zerrede Allah ve Onun ilmini hisseder. -Muhammedi, Allahtan hiyan ile korkar ve ruhunu yaratan ile dost olur. -Muhammedi, kabulden gelen ve tenezzl edendir. Her gzellie ve her bilgiye talip olandr. -Muhammedilik, Allah ile kul arasndaki en ksa yoldur. -Muhammedinin Allah ile dostluu gvene dayanr, aktan da te hiyandr. -Muhammedi, gcn Allahtan alr ve baka hibir eye gvenmez. -Muhammedi, engin gnllerin ve kalenderlerin en stndr. -Muhammedi, hep tenezzl sahibi ve her ktle marifet gsterebilendir. -Muhammedinin hibir eyi yoktur, ama her eyi garanti altndadr. nk o sahiplenmez, nasiplenir. -Muhammedi zgrdr, yasak tanmaz, ama eriatn hibir kuraln da inemez. -Muhammedi, eytana da Allahn kulu olduu iin efaat diler. Ama eytan ondan kaar. -Muhammedi, balang ve bitilerin tecellisi olur. Ol hkm, Onun gnlnden ileyene aittir. -Muhammedinin hayal edip arzulad ey, Onun ol emri ile mucidler ve alimler tarafndan icad edilir. -Muhammedi, insanl ele geirmeye alan iblisin elileri ile her an metafizik olarak sava halindedir. -Muhammedi, imann ve hissiyatn toplumdan ve eriatten gizleyebilendir. -Muhammedi, evresindekilere ramen hep yalnzdr, hep tek bana ve hep Allahnla dr. -Muhammedi, hereyi izleyen, analizini yapabilen ve mahede yapan kiidir. -Muhammedi, gereksiz konumaz susar, hep susar... ve en son O konuur. -Muhammedi, toplum iinde utanmasn, konumasn, edebini ve seviyesini ok iyi bilendir. -Muhammedi, hibir dnya iinde ne kmaz. nsiyatifi ele almas gerektiinde o ii en pratik bitirir. -Muhammedi, everesini etki altna alan gizli liderdir. nk onlar kainatn sahipleridir. -Muhammedi, kimseyi etkilemeye almaz ve kimseden de etkilenmez. -Muhammedi, her an abdestlidir ve her an ehitlik yolundadr. -Muhammedi iin tarikat veya meshep yoktur, yanlzca Hz Muhammed yolu ve yanlzca Allah vardr. -Muhammedi, ne cennet sevdas, ne de cehennem korkusu yaar. Onun arzusu sadece Onun yandr. -Muhammedi, en byk arif ve en usta insan sarrafdr. Ama hi belli ettirmez.

117

-Muhammedi, toplumun tm grlerine saygldr. Ve onlarla onlar gibi yaayabilendir. -Muhammedi, her zamana ve artlara uyum gsterebilen ve en medeni olabilendir. -Muhammedi, her ortamda olabilen ve an yaayabilendir. -Muhammedi, yznden hibir toplum blnmez, nk O hep yapcdr ve tevhit edicidir. -Muhammedi, tm gnlleri birleyen gnl alimidir. -Muhammedi, toplumu kesinlikle kendi dncelerine ynlendirmez, empoze etmez. Sadece tebli eder. -Muhammedi, Rabbine tam teslim olmu ve Onun kulu olmutur. -Muhammedilik ilahi aktr. Onun ak, hiyan deryasnda hayretler ile kendini Onda yok etmesidir. -Muhammedi, dnya ve ruh alemi arasnda gezinir. Onun hallerine avamn akl ermez. -Muhammedi her an ibadet halindedir. Onun secdesi karlksz ve daimdir. -Muhammedinin ibadethanesi kalbinde inaa ettii evidir. Onun evinin ad, Beyt-i Mamur dr. -Muhammedi dnyada yaplan ve oluan her yanln aslnda yanl olmadnn bilincindedir. -Muhammedi kiilerin hatalarn grse bile sorun etmez, dile getirmez ve kimsenin yanln yzne vurmaz. -Muhammedi, yapan ve yaptran, gren ve gstereni, anlatan ve alglayann kim olduunu bilir. -Muhammedi, her bakt noktada Allahn ilmini grr, inceler, okur, analiz eder ve hep hayretler iindedir. -Muhammedi, her zerredeki hareketin ve enerjinin oluturucu sahibini, hikmetini bilir. -Muhammedi, iin tesadf ve cz-i irade yoktur. Allahn iradesi kendine kafidir. -Muhammedi, her ne yana baksa O gzeli grebilir. Muhammedi iin irkin diye bir ey yoktur. -Muhammedilik yolu Allahtan ak bir senettir. O senet, hidayettir. O hidayet, Nur-u Muhammedi dir. -Muhammedi avamda ve ariatta kabul grmez Onun dman oktur... Dostu ise Resulullahtr. -Muhammedinin her olay, yaants ve her an Allaha havaledir. -Muhammedinin Kabir azab bile Allaha havaledir. -Muhammedi, hibir hesap peinde komaz, Onun hesabn Allah tutar. -Muhammedinin en azl dman benlik duygusudur. -Muhammedilik asla tarikat, cemaat veya rgt deildir. Onlar sadece Hakkn ordusudur. Kiisel duygudur. -Muhammedi duygusu ftrat iidir. O hissediten ayrlmak veya brakmak imkanszdr. -Muhammedilik anlatlamaz, aktarlamaz ve retilemez. -Muhammedilik Allah vergisidir. Kimse kimseyi ne Muhammedi yapabilir ne de ona bir makam verebilir. -Muhammedilik Kuran n z anlamnn insandan yansmasdr.

118

-Muhammedi, her an Allah ile sohbet halindedir. O her kim ile konusa Allah ile konuur. -Muhammedi olana asla ve asla hibir dnya mahlukat zarar veremez. -Muhammedinin tek arzusu Ledn ilmine ulap, O Huvallahuahad da yok olup hilie ermektir. -Muhammedilik Ledn ilminin anahtardr. lm-i Ledn Muhammediyyenin kapsdr. -Muhammedi, atom ekirdei gibidir ve her toplumda bir tane bulunur, ama Onu kimse fark etmez. -Muhammedinin kiilere olan sevgisi Allahn izni iledir. -Muhammedi, Allah iin sever. Sevgisini datandr. Muhammedinin gnl her kiiye aktr, ayrmaz. -Muhammedi, Muhammedi olduunu kendisine bile syleyemez. ekinir. -Muhammedi, Muhammedi olduunu kabul etmez, kabullenemez. Edep gsterir. -Muhammedilik hissedilir. Bu bir gnl iidir. Ve Ben Muhammediyim diyen anca Muhammedilii bilir. imdi yr.. Onun namna Besmele ile yr, Onunla duyan ve Onunla gren sensin Allahn Muhammedisi bir yerde toplansa, Emin olasn ki drdncs de oradadr. Ol ruhsatlarn kullanp, talep biri tasdik olsa, Buna inan ki o an kainat bile yok olur. Muhammedinin Ruhu Hakk, bedeni Halk tr. Muhammedi Zahir-l Musa, Gayb-l Hzrdr. Muhammedinin kaps lim, ol beldesi Ali dir. Muhammedinin nian Adalet, ol valisi merdir. Muhammedinin dsturu Edep, ol nazr Osmandr. Muhammedinin ruhu Sddk, ol veziri Bekirdir. Muhammedinin hakikati Muhammediyye ol sultan Hz. Muhammed (sav)dr. Aranzda mslman klkl fitnecileri ve Hakikata iftira atan fesatclar barndrmaynz. Tm arkadalarma avama ve eriata sayg duymalarn tavsiye ederim. nk eriat ile hakikat Hz Musa ile Hz Hzr gibidir, bir yere kadar birbirinden ayrlmazlar ama birbirlerinden alacaklar ok ey vardr. eriat deyince illa ki aklnza avam topluluu gelmesin. eriat; tm alemdir. Hakkn esmasnn Halk (tm alem) olarak grnmesidir. eriata sayg Hakka saygdr. Sakn ola ki, eriat hor grerek byk bir gafa dmeyiniz. nk eriat yakar. eriattan ileyenin kim olduunu sanyorsunuz? Daha da byk bir rnek vereyim. Allah ehidi Hallac- Mansuru eriat m ehid ettiini sanyorsunuz? Hayr onu Hakk kendine ald... nk srrn ellere verdi. Allah a olan akndan dolay srrnn

119

sisteme zarar verecei aklna bile gelmedi belki. eriata sayg Hakka saygdr, eriat takmayann hesabn yine eriat keser, yani Hakk... nk Hakkn esmas eriattan iler. Ve eriatn kestii parmak acmaz. Srrn Allahn srrdr. Gnl Hakkn mekandr. Verme srrn ellere, Dostun emaneti sakldr. Dur sana bir benzetme ile kolaylk gstereyim, yani tenzih-tebihe bavuralm; Eer kainat ve Allah bir nebze ilim etmek istiyorsan, kendi bedeninin tm uzuvlar ile ruhunu incele. ok derinlemesine dn... Greceksin ki tm uzuvlarnn isimleri Allahn Esmalarna benzemektedir. Bu esmalardan kan fiiller ise meleklerdir. Bu esmalar harekete geiren ruhun ise Hakk tr. Allah insan kendi suretinden yaratmtr. Ve eer kainat n iindeki yerini ve o kainatn iinde nasl davranman gerektiini anlamak istiyorsan; kendini bedeninin iindeki bir kan hcresi olarak hissetmeye al. O kan hcresinin, bedeninin iinde nereleri dolatn, nerelerde hizmet verdiini ve yaamnn nerede son bulduunu mahede et. O kan hcresi, iinde bulunduu bedenden haberi olmasa bile, mensubu olduu bedene hizmet iin ve yine beden tarafndan yaratlmtr. te bu da kan hcresinin yaradl gayesidir. nsan da ayn bir kan hcresi gibi kainatn iinde Allah adna hizmet halindedir, Allah grmese bile... ster fark etsin ister etmesin, ister ateist olsun, isterse dindar fark etmez. Her mahlukat yaradl gerei hareket eder. Fakat Allah katnda bunu bilen ve bilmeyenin deeri ayn deildir tabi. te; O kan hcresi Sensin. O bedendeki tm uzuvlar Halk tr yani kainat, yani eriat... O bedenin idare mekanizmaks ise Hakk tr O bedenin nefsi ve ftrat Allahtr O bedendeki ruh ise Allahn Zat dr. Ve o kan hcresindeki tm ilim Zatn ilmidir. (Allah tm benzetmelerden mnezzehtir). Kendi maheden ile aklnda oluturduun Allah, aklndaki ekil ile sabitlemi olursan, Onu ancak kendi ilahn haline getirmi olup putlatrrsn. SAKIN BUNU YAPMA.! nk tm abalarn bo ura haline gelir... Allah anlatmaya denizler mrekkep olsa bile yine de yetmez. Bu nedenle tm bilgilere talip ol, herkesin anlatmaya alt Allah anlamaya talip ol. Talip ol ki, Allah anlamak iin bir adm atm olasn. Allah hibir yaratlm varlk hakk ile anlatamaz. Bunun anahtar talip olmaktr, kabulden gelmek ve tenezzll olmaktr, sabrdr. Talep kaps aktr, talep edene Allah verir. Bu alglama, en derinindeki ruhunun znde var olan hissi ibadet eklidir. Ki insan bunu unutarak yaar. Bu Allah ile szlemendir, yani Ayan- Sabiten.....

120

Halk Hakikat ile, Hakikat ise Hakk ile yaamanz, Allahn Zatnda yok olmanz, hi olmanz temenni ederim. Muhammediyye ye ho geldin. Allahmme salli allahu seyyidina muhammed. Elhamdlillah. Her eyin en dorusunu Allah bilir...

EY MUHAMMED... GNL DERMAN MI DNLER... SEVDA FERMAN MI DNLER.. GZLERNDE SAKLI BR DAMLA YA.. AKSA KANAT AMAN MI DLER...

EY MUHAMMED..! AK YLE BR MECAL K, SEVDA YOLUNDA BR HCABTIR.. KORKMA . YR EY MUHAMMED.. SANA SARP YOLLAR SEVABTIR...

EY MUHAMMED...! GNLN GR DERNL VAR K, SEN O DERSN BEN DE SEN DERM.. YREK YLE SAKLAR K NDE NURUNU.. SEN FERMAN EDERSN BEN AMAN EDERM.

EY MUHAMMED...! YR BENM GZM KULAIMSIN.. YAKMADIM SON ETEM CANIMSIN.. KLNDE KAYBOLAYIM TOZUMLA.. SEN BU CAHANA SON NEFERMSN..

EY MUHAMMED...! SEN K RCAL-L MA'NIN HAS ASKER.. BAHRI HARAB KOYDU ADINI OL MUHAMMED. HARABINA YAKIANDIR CEHENNEM ATE. YAN, DURMADAN YAN SEN EY BAHR-I HARAB.

121

MUHAMMED TRK
Tarih ncesinden tarih sonrasna kadar sonsuza dek var olan Trkln yok olmas, kyamet alametlerindendir. Trklk insanlk tarihinin balamasdr. Trkln Anadoludaki 10.000 yllk gemii gnmzn samimi tarihilerine gre ispatlanmtr. nanyoruz ki, Trkln Anadoludaki varl 10.000 yl ile de snrl deil, ok daha eskilere kadar uzanmaktadr. Trkln tarihteki ilk kavim olmasnn iaretleri, dnya topluluklarnn mitolojik gemilerinde belgeler ile kaytlanmtr. Kur-an Kerim Tark suresinde gkyznde bir yldzn varlndan bahseder, o yldz Sirius Yldzdr. Kur-an, Sirius yldznda yaayan insan st ruhani varlklarn varlndan bahseder. Tefsircilerin aratrmalarna gre Tark suresinin ismindeki t,r,k harfleri Trk iaret etmektedir. Bunu da Huruf (harf, kelime oluumu) ilmi alimleri onaylamaktadr. Sirius Yldz, Byk Kpek takm yldzlar grubunun iinde bulunmaktadr. Yine, tesadf olmayan isimlendirmeler ile yola karak, Byk Kpek olarak isimlendirilen grubun ad, yldz bilimci olarak bildiimiz Hz. dris peygamber mitolojisinde Boz Kurt olarak anlmaktadr. Bozkurt un Trklerin sembol olduu, mitoloji tarihinden gnmze kadar bilinmektedir. Ve Hz Zlkarneynin Bozkurt grnm ile Trkleri Ergenekondan kard, hatta Bozkurt grnm ile Tark suresinde iaret edilen Sirius Yldzndan gelen peygamber olduu tahmin ediliyor. Ki hibir ey de tesadf yoktur. Hz. Muhammede (sav) Trkler hakknda soru yneltildiinde, Trkler size dokunmad srece siz onlara asla bulamayn sz ve yine baka hadisinde Allahn szn naklederek, Benim bir ordum var, ben ona Trk adn verdim. Onlar Dou da yerletirdim ve sevmediim kavimin zerine ordumu musallat ederim szleri Trkln insanlk tarihindeki rnek insan olduuna iarettir. Hz. Muhammed, stanbul un fethini gerekletirecek olan komutan iin o ne erefli asker dedii Fatih Sultan Mehmetin elbette ki Trk olduunu biliyordu. Yalan tarih, Smerlilerin ve Etilerin (Hitit) Trk olmadn savunsa da, bilim ile kaytlanm gerek tarih Smer ve Etinin Trk olduu bilincindedir. Mustafa Kemal Atatrk, Etibank ve Smerbanklar kurarak, ve zellikle bu isimleri vererek, tm dnyay aldatan tarihilere ve emperyalist devletlere Anadolu hep Trklere aitti mesajn veriyordu. Fatih Sultan Mehmet, Roma mparatorluunu kuranlarn Truval Etrskler olduunu talya Kralna syleyerek aslnda talyan kklerinin Trk olduunu hatrlatyordu. Homeros, Truva topraklarnda dokuz kat katman olduunu ve en alt kanmanda yaayan rkn sadece Anadolu Trk rkna ait olduunu bilerek, Anadolunun gerek sahiplerinin Trkler olduunu bildiriyordu. Mustafa Kemal Atatrk Kurtulu Savandan sonra Truvann cn bir kez daha aldk diyerek, Truvallarn Trkler olduunu iaret ediyordu. Ve yine Aziz Atatrk, batan Atlantis ktasndan

122

binlerce yl nce varl kabul edilen Mu Ktas yerlilerinin Trkler olduunu uzun aratrmalar ve yabanc tarihilerin, bilim adamlarnn onaylar ile dnyaya ispat ediyordu. Hz. Muhammedin hala tartmalara sebep olan Ben Kureyliyim ama Kureyli benden deil.. sz ile ne demek istiyordu? Neden Hz. Muhammedin Trklere kar zel bir ilgisi vard? Yahudiler, Hz Muhammed (sav)e neden Hz Zlkarneyni de sordular? Hz Zlkarneynnin Trklerin atas olan Bilge Kaan (Ouz Kaan) olduu, Trk olduu tezinin glendii bu son zamanlarda, Yhudiler bu soruyu Hz Muhammed (sav)e neden sorduu dndryor. Neden Arabistan ariv kaytlarnda Hz. Muhammed in Arap rkndan olmad, hatta Trk olduu tm dnyadan saklanyor? Hz. Muhammed in Smer rkndan geldii neden saklanyor. Neden Allah Trk rkna Benim Ordum dedi? Ve yine neden Trkn Trkten baka dostu yok? Neden hep Trklere iftira atlr? Neden tarihimiz yalanlanr? Neden Fatih Sultan Mehmet dneminden sonra tarihimize hep yalanlar soktular? Neden spanyadan g eden Yahudilerin saraylarda ve arivlerde grevlere balamasndan sonra ok nl Ouzname kitab kayboluyor. Neden, neden, neden... ? Bin yllardr kimler urayor Trkler ile Kimler urayor bilmiyoruz ama, sadece Trkleri karalamak iin yetimi yzlerce profesyonel organizasyonlar var. Atatrkn dedii gibi dahili ve harici bedbahtlar olabilir. Yine Atatrkn Kann tayandan bakasna inanma! sz ile iaret ettii dahili bedbahtlar kimler (!) olabilir acaba? Oysa Trk, koruyandr, hogrldr, af etmesini bilendir, karlksz vermesini bilendir, karakteri yksektir. Neden Trklere bylesine dmanlk gdlyor? te bu sorunun cevab da Yaradl gayesinin esaslarnda gizlidir. Evet Hz Muhammed (sav)in Trklere olan zel ilgisi ve Allahn Trklere Benim Ordum demesinin nedeni yine yaradl gayesinin esaslarnda gizlidir. nk Trk rk Hz Adem den beri Mslmandr. Allah, kendisine iman etmesi iin insan,ve insan da imanndan vazgeirmesi iin de eytan yaratmtr. eytann grevi insan Allahtan uzaklatrarak, insana yaradl gayesini hissettirmemek ve benlik duygusu nu yklemektir. eytann grevi Hz Adem den beri Trk e dman olmaktr. nk Trk, Hz Adem den beri Mslmandr. Tarihte ve gnmzde eytann emrine girmi olan insanlar tm benlikleri ile mslmanla ve zellikle Trklere zulm etmektedirler. Fakat, gemi tarihte byle zalim devletlerin balarna yle belalar musallat olmu ki, yaptklar zulm karlnda yklvermiler. Allah o zalim lkelerin bana benim ordum dedii Trkleri musallat etmitir hep. Zalim in mparatorluuna 6.000 km devasa set yaptran, 2.000 yllk Bat ve Dou Roma mparatorluklarn ykp zulmlerine son veren, Avrupa

123

engizisyon dzenine tokat gibi kp son veren, slamn bayraktarln Araplardan alp, slamn yaylmasn salayan hep Allahn benim ordum dedii Trkler olmutur. Allah eytana teslim olan lkelerin yklmas iin Trkleri kullanm ve Ordum demitir. Hz . Muhammed ise amacna hizmet edecek tek rkn kendisi gibi Trkler olduunu bildii iin, Trklere sempati ile bakmtr. Yabanclar ise, dnyay ele geirme gayesi ile oluturduklar eytan odakl emperyalist lkelerin eninde sonunda Trkler tarafndan yok edildiini bildikleri iin, ve tarihin hep tekerrr ettiini grdkleri iin Trkleri sevmezler. ftira atarlar, tarihimizi yalanlarlar ve yok etmeye alrlar. Oysa ki Trkler en asil insanlardr. Yabanclar bunu bilirler ama ilerine sindiremezler. nk Trkler savata ve barta asil davranlarn her ortamda gstermitir. Ama bu bilinse dahi gz ard edilir, nk yabanc milletlerin gayesi Trk rkn kle haline getirmektir. Trklk bilincinin tam anlam ile uurlara yerlemesi ve byle bir Trklk Bilinci ile Trkn her iine Allahn ordusu sfat ile sarlmas, atamz Bilge Kaann Ey Trk! titre ve kendine gel! sznn iaret ettii manann iinde, Trkn asil ruhunda gizlidir. Velakin; Atalarmz, Trkl ile nerek deil, slamn nderliini yapp, uygulayarak nmtr. Atalarmz bu terbiye ile yaadlar ve bu terbiye ile slam yaydlar. Atalarmz, sadece Trk olduu iin deil, slam bilincinde Trklklerini yaadklar iin tm dnyaya kucak aabildiler. Trklk ile nmek Trke yakmaz, nk Trkln zerinde slam bilinci ve onun zerinde de Allah vardr. ncelikle Allahn kuluyuz, sonra Mslman ve sonra da Trkz. Hibir ey, Allahn kelam olan Kurann getirdii slam bilincinden stn tutulamaz. Allah katnda rk ayrm yoktur. nk tm insanlar o yaratt. Trklerin slamn yaylmasndaki baarlarn, Trklk gururu ile deil, Mslmanlk erefleri ile gerekletirmitir. Kendini Trk hisseden ahslar necek ise ite bu yzden nmelidir. Trk, slama ve Allaha hizmet ettii iin asildir, baka bir meziyeti iin deil. Elbette ki Trkn bilgelii, hogrs ve insan gibi yaamas, slam tanmadan nce de var idi. Elbette ki Trk rk cesur, mert, ve cmert idi. Ama, ancak slama olan hizmeti ile asil olabilir. Ki, Yce Allahn hibir rkn yardmna ihtiyac yoktur. Trk rk, Allah tarafndan slam yaymak iin kullanlan bir vesiledir sadece. Eer Trk necek ise, ancak byle bir sebebe vesile olduu iin nebilir. Atatrkn bu olguyu anlayp ta syledii gibi Tek stnlm Trk olarak domandr" Trkln rf, terbiyesi, adaleti, ho grs, sadkl slamdaki yaradl Gayesi ne yle gzel uymaktadr ki, Hz. Muhammed (sav) insanla olan hizmetinin Trkler ile devam edeceini syledi. Allah ise, eytann amacna engel olacak tek rka benim ordum dedi. te o ordu, Mslman-Trk ruhu ve karakteridir. Yani ruhunda Trklk olgusunu tam

124

anlam ile yaayabilen (saygl, edepli, adaletli, hogrl, cmert, mert ve yiit) Trktr. slam inancn benimseyebilen ve tasavvufu ile Hakikat ilmi ile, Marifeti ile alglayp yaayabilen Trk, ite bu Trklk olgusu ile slama uygundur, sadece Trk rkndan olduu iin deil. Ayn, slama en byk hizmeti vere en son lider Atatrk gibi Trk-slam meziyetini bilen ve yaayabilen Mustafa Kemal Atatrk, Trk ordusunun gc ile tm eytan odakl emperyalizme sava am ve dnyann gz nnde sper gleri dize getirmitir. Trk ordusu emperyalizme yle gzel bir tokat atmtr ki, Mslman Trkleri kendine rnek alan dier smrge lkeler, teker teker emperyalizmin eytani smrsnden kurtulmaya balamtr. Emperyalizm, eytan imparatorluudur. Cihan harbinde tarih yine tekerrr etmi Allahn ordusu olan Trkn slam ruhu, eytan imparatorluuna bir tokat daha atarak tm dnyaya rezil etmitir. Allah, sevmedii bir kavime Allahn ordusu sfatndaki Mslman Trk hep musallat edip yok etmitir. in mparatorluunu Tavas Savanda yenerek, slamn selametini salayan ordu, ite o ordudur. Dnyay Roma mparatorluunun emperyalist eytani dzeninden ve egemenliinden kurtaran, ite o ordudur. Dnya halknn, Roma asilzadelerini tanrsallatrp klesi halinde yaamalarna engel olan, ite o ordudur. Cihan harbinde emperyalizmi yenerek, dnya mazlum lkelerine verdii bu cesaret ile smrden kurtulmalarna sebep olan ordu ite o ordudur. Allahn ordusunun yok ettii Roma mparatorluu tekrar tekrar kurulmak istense de baarya ulalamamtr. Tarihte; AvusturyaMacaristan birlemesi, Alman-Fransz ttifak, Napolyonun Byk Fransas, Hitlerin Mussolini ile olan ittifak hep Roma mparatorluunun tekrar kurulma gayesini iermektedir. Gnmzde ise; amalarna bir trl ulaamayan Avrupa, imdi de Avrupa Birlii (AB) ile karmza dikilmektedir. Zamann Roma mparatorluu ne ise, gnmzde de AB ve ABD si ayndr, deien bir ey yoktur. Tarihte yedikleri tokatlarn intikamlarn Trk-slam halkndan lime lime karmaktadrlar. Emperyalizmin tek amac, Allahn varlna ramen nsan (elit tabakas) dan tanrlar yaratp halklarn onlara tapmas ve itaat etmesidir. Globalleme ve Kreselleme dncesinin k sebebi bu eytani dncedir. Emperyalizmin bu amacna engel grd tek rk, sadece ve sadece Mslman Trk rkdr. O tek engel de ortadan kalkacak olur ise, Roma mparatorluunun 3000 yldr baaramad hayali gerekleir. Tek engel Trk rk ise, bizlerde gerekten engel olabildiimizi tekrar gstermek zorundayz. Bu dstur, tken diyarlarndaki Bilge Kaanlardan, atalarmzdan, ehitlerimizden, slamn felsefesinde bize emirdir. Atatrk, Trk manevi gcnn slamn yaradl gayesine uygunluunu yle gzel hissetmiti ki, Tek stnlm Trk olarak domu olmamdr diyerek, Ey Trk ! titre ve kendine gel sznn sahibi olan Bilge Kaana

125

selam gndermektedir sanki. Yaradl gayesinden anlam olmalyz ki, Trk rknn yaradl sebebi slama hizmettir, Hakikati dillendirmektir.. Aksi halde, ne Hz Muhammedin Trkler e olan sevgisi olurdu, nede Trkler Allahn Ordusu sfatn alabilirlerdi. imdi Bilge Kaan ve Atatrk ne mthi sz etmiler. EY TRK ! TTRE VE KENDNE GEL..! MUHTA OLDUUN KUDRET, DAMARLARINDAK ASL KANDA MEVCUTTUR !

N YARGI
N YARGI; N YARGIYI YAPAN KNN KARAKTERN YANSITIR... N YARGI; N YARGIYI YAPAN KNN, YAPTII N YARGININ AYNISINI YAPABLECENN BELGESDR... KM KME KARI N YARGI YAPIYORSA VEYA YAPTIYSA, BU KESN OLARAK SABTTR K, AYNISINI YAPABLECENDEN VEYA YAPMAKTA OLDUUNDANDIR. YOKSA ASLA N YARGI YAPAMAZ. ALLAH'IN ZATINI TEFEKKR EDEN HELAKTADIR !

RED ETMEK
Kiinin uur seviyesi, drak noktas, Bakt pencere... ki ekilde RED edilir. Bir; Henz o noktaya ulaamayan tarafndan.. ki; O noktann ilerisinde olan tarafndan! Peki; Kendi "uur seviyesi" RED edilen bilin varlk bu -durum ve durumunu- nasl deerlendirip, anlamak durumundadr? O noktaya ulaamayanlar; onu -zem ederek, hor grrler. leridekiler ise; cem ederek, ho grrler. Bu Noktada; NEFS; Kendinin," cem edilerek ho grld" gibi, Kendini "zem ederek hor grenleri" hsn- zan ile - mazur- grmeyi renmelidir! nsanlara "seviyelerine gre" hitap edebilmek; o seviyeyi ihata edebilenlerce yaplabilir. Her Mevlanann bir ems'i olduu gibi, her bilenin stnde bir bilen mevcuttur!

126

Bunu bilen NEFS "haddini" bilir! Haddini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen Nefs, O'nun boyas ile boyanr. O'nun boyas ile boyanan O'nun Ahlak ile Ahlaklanr. O'nun Ahlak ile Ahlaklanan, ANCAK O bilir. Hamd eden O'dur. O ise Namazdadr! Snnetullah hkmn icra eder, bir deiiklik olmakszn! Hasl; Elinize bir kat aln, byke bir RED yazn. Aynada yansmasna bakn; Ne okuyorsunuz?

SELAM
Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu Esselatu vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam vesselam aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke aleyke ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Ricl'l- Gayb... Ricl'l- Aded... Ricl'l- Mertib... Kutub... Gavs... Htem... Havriyyn... Ricl'l- Ayn... mmn... Ricl'l- Gan Billh... lhiyyn... Ricl mddi'l- lh... Evtd... Ricl'l- lhiyye... Suleh... Ricl'l- stiyk... Ricl Salavti'l- Hams... Ricl Eyymi's- Sitte... Ebdl... Ricl Marici'l-Ul... Nceb... Ricl Kuvveti'l- lhiyye... Bdel... Ricl Ayni't-Tahkm ve'z-Zevid... Ricl Tahte'l- Esfel... Nkab... Ricl'l Cenn... Recebiyyn... Ahyr... Mustafn... Melmiyye... Efrd...

127

Esselatu vesselam aleyke ya men... Esselatu vesselam aleyke ya Ricl'l-M... Esselatu vesselam aleyke ya Ahill... Esselatu vesselam aleyke ya Kurr... Esselatu vesselam aleyke ya Scd'l-Kalb... Esselatu vesselam aleyke ya Ahbb... Esselatu vesselam aleyke ya Smer... Esselatu vesselam aleyke ya Verese... Esselatu vesselam aleyke ya Muhaddesn... Esselamu aleyke ya Rical' Gaybullah !!! Esselatu vesselam aleyke ya RESULULLAH...

SEYR- MERATB KASDES


Cehennemden cennete, cennetten terk'e seyr' meratip kasidesi her gzellik benimdir, ben varm bu alemde yollarda yrrken anm her an benimle ben veririm cezay, ben veririm dersi de anm alm yrm ta kaflarn stne bir ben varm mashar olan tek vgye var m benden baka a veren dilenene var m benden baka akl veren cahile adm namm yrsn duyulsun bu aleme sofralar alsn topluma tek bir emrimle iilsin her damla arap benim iznimle kim ykar ki bu gc ben varken iinde kim sorar ki hesab g varken elimde ben verdim hep dersleri, ahlaka edebe varsa yoksa hep benim ben dodum aleme. tkenmez bu benlik malm varsa elimde hakk haksz ayrdm iimdeki nefs ile tkenir mi bu gm bu aklm fikrimle tkezledim her defa ykseldim ben yine yklsamda karm gcm varken elimde ne oldu da tkendim yanllarm nerede imdi yalnz kalmm malm bitmi elimde sorarm durmadan hata kimde diye ama ben glym, byrm ben yine batsamda, hep ykseldim en tepelere bir sistem var zemedim bu batlar hep niye aradm tm sular hep kendimden tede hi aldrmadan daldm hayatn nimetine suluyu aradm hep benden telerde ne byk bir iblismi o benlik ki iimde daldm nefsimin hevasna hep o nefs ile zulmettim verilen en temiz emanete

128

zannettim ki o g kalacak hep benimle ykledim tm zanlar o masum nefsime zulmettim nefsime kahrettim iimdeki o gle en nadide iei kopardm ben elimle zulmettim irk ile benlik ile herkese tertemizdi balarken hayat, o bebee zlmettim yere ge ruha bedene nefse kitaplara daldm baktm bir mahede yanarm ben kendini imanl zannedene en byk zan imi, kendine iman atfedene en byk eref imi, akln cahil bilene enetse birabbkm dedi o kelam nefsime bali dedi benden sensin dedim rabbime yanl tandm rabbimi, taptm hep kendime benliim beni yceltti kaybettim kendimi de ben ben dedim, her zerreye baktm benlikle iimde ezdiimi zannetiim nefsimle ben ben dedim, ftratm verdim iblise iblisin ssl szleri ho geldi hep gnlme vd beni durmadan vd sen sen diye bir firavun yetimi nefsim iblisin elinde hak istedike benden, dtm bahanelere Hakk at ellerini de ben sarldm iblise iimdekini grmedim dost bildim kendime. vd beni iimden, rabbim dedim iblise vd beni durmadan, vd vd sen diye ftratm azdrd ho geldi hep gnlme iman iinde imanszlk sarm bedene ey iman edenler iman ediniz derler bir de ey tek gz kr eytan yenildim ben yine. hak neylesin beni ? dtm senin eline. yenmisin ezelden de ben kalmm ok gee. en deerlerimi bir bir yktm seninle. kmaz silinmez unutulmaz kara lekelere alattn sokaklarda yatrdn yerlerde hep hatalar iledim de silinmedi iimde akllanmadm ne hallerden getim de hak bildim szlerini yansttm nefsime sen ne menem eymisin gelemedim kendime. ahh nefsim ! senmisin ruhumun stnde. ruhum fani olmu, baki denilmi bedene dnyada cennet diye yaattn her eye ah ederim imdi ben, ah ekerim kendime meerse hak varm benden de ierde. sulu susuz ararken bakmamm rabbime gremedim ben O'nu krlk gelmi gzlere bakasnda ararken nefsim kalm iblise

129

bil kuvve iimde ben dost oldum iblise benim cem'im iblisin cem'i olmu bakide. ben nasl kurtarrm ftratm bu alemde ben nasl yanmaym levvame denizinde nasl kavrulmaym bu cehennemin iinde ey iblis anladm ki rab olmusun gnlme her zerremle dik ala tapnmm iblise fark ettim ben kendimi nce iblisimle sordum alemlere bu nedir, nedir diye grdm ki bir ok eksiim var her eyde balad sorularm kendimden kendime nceleri kzardm her er sahibine anladm ki kendimi tm eksikliimle daldm dlerimde eyann zndekine var elbet bunlar yaradan bir sebeple madem yaratt, veren O dur her halde anladm ki tm fiiller hakkn indinde sahibidir sirayet eder fiilin hepsine grdm ki tm kainat bir bir'in iinde yaayan var elbet bu bir olan alemde o tek olan hkmedermi tm bu fiillere o bir ki her eyde, gc kudretiyle tm fiillere sirayet eder Hakk ismiyle bildim ki fiiller haktan iler her zerrede fiilin faili hakm grdm her nesnede de dedi bana "la faile illallah" iine tevhid-i efal hala piman levvamede uzun dnem seyrettim baktm fiillere bir grdm ki, fiiller iler benden de ben kimim dedim durmadan kendime hakk bildim fiillerde, imdi bendeki ne efal efal dedik te bendeki fiil de ne aradm bu srr hep sordum kendime fiilerim dklr sfatmn emrinde sfatm rapt eder nefsimin ekline benden kan efalim bendeki mahede bak biri olmu dilenci, biri de divan biri el aar kula, biri ak has kalbe dedim kimdir bunlar, failleri nerede bu sfatlar kimdendir, bakma hasana hseyine neden yarat onlar hak imdi nerede gel bana aziz adam soruma cevap eyle bir bakarm nefsime trl ilerde adm ile i yaparm bu sfat ile, ama kime adm mdr sfatm nedir, hangi sebebe bir gece ryamda geldi bana o zat' kerime dedi sfat hakkndr her sfattan bak bir'e

130

semi, baser, kelam, hayat, ilim, irade tekvin dedi bana o bir, yedi sema iinde onlar hakkn ftrat grnr her failde ol sfatlar hakkndr grnr kul diye haydi "la mevsufe illallah" diye zikreyle tevhid-i sfat tr sfat hakkn iinde zat sorduunda Hak gelsin kalbine bu sfatlar hakknm benden ileyen de her arzu bir sfat yaratm hak bende Hakk istedike sfatlar iler o failde Sfatlardan efaller kar hayat ismiyle ilim ile yol hal olur, drlr kelam ile semi baser zevk verir sonunda efaline tekvin ile varettin bu sfattan tm iine anladm ki kainat sfatyla grne tm kainat hakkn sfatyla biline bu sfatlar grnr tek tek her yerde bildim ki o tek, ayn ayna dr bende ben gibi zatmda sfatyla biline alemin de bir zat var sfattan da te tek vucut, mutlak vucut tur O bu aleme vucud-u mutlak demi ona tevhid-i zahire anladm ben zat kendime benzettiimde ayn ben gibi iler sfat ve fiilleriyle ne bir arzu varsa Ol haktr indimde sfatlanr kendince fiiliyatndan nce onun yedi sfat sirayet eder aleme zatn ismi Allah olup grnr bu zahire her ne yne baksan Allah hep o ynde secdem oldu her yn grdm onu her yerde la mevcude illallah eklendi zikrime tevhid-i zat denir bu zahir mlhimmeye kr ya Allah sana efalin sahibisine bana brakma al zatm, ver habibine sensin grnen u bendeki vechinde sana niyazmdr, yokluk ver u nefsime kurtar beni benden, var eyle kendinle bu vechin aynas nereden olur irade grnen grdm m hak nerede bir his varsa iinde dmda grnende zat olan bu kadarm grdmm sadece ben dediimde benden ieri yok mu iimde ben dediimde irk yokmu ki bende bir baka ben var duyarm onu iimde o halde, mutlak vucudun imdi nerede sorularm artt Allahm kendime demek ki deilmi buras son kademe

131

bu efalin birde bakas olmal indinde nereden kar efalin zuhuru sende hala sana sen diyorsam ben yine irk deil mi bu, sen-ben olduk imdi de bir bekas var vech-i zahirinin o halde bana sen dedirten o sen nerede takldm kaldm iimdeki sesime furkan ile resulum konusa da gnlme ben zahirim, nefsim hala peimde ey gnlmn resul beni firavun etme sndm bekana zatm seninle bekadan iler efali, sfat, zat ile zahirde haldm al beni kendine efal sfat zatm hep seninle zahir-beka mutlak vucud nerede gnlm gabya dalmak ister seninle sonsuz baheyi gezmek ister yine ver bana bekan da bakaym kendime iki cihan yan yana gster yzme ayna srr ile bakaym kendime ayna oldum ortada iki dt tam bire fena beka ortas ulatm ben cem'e ne byk derya ki saklanm iimde ben ben derken, bir ben varm ki bende bakan da gren de benden de te eyy hakk, ahidim benden bakan gzne hakk m bu aynadan bakan iime hakkn beka alemidir grnen efalde o halde hakk tr gerek olan bende hakktr grnen baksam her ne yne esmalar ile ayna oldum zahire sensin grnen her zerre ve ekilde hakk zahir, halk batn her zerrede aynaya baktnda ruhun nerede grnmez ruhun ayna nnde vucuttur grdn, ol ayna iinde sen ruhunu gremezsin aba eylesen de ruhun hakk olarak grr seni zahirde hakk olan zatmm her an her yerde alem benden yansr gzlerim iinde baktm aleme benden bakan ile her yere her zerreden ileyen hakk benim ite zikreyledi zikrullah la ilahe illa ene makam' cem eyledi, oldu mutmaine esmalar buldum ol beka aleminde alem-i melekuttur bu varln iinde her zerreden ileyen fiilin faili hak ile

132

melekler esma olmu aleme bir g ile cem makam demiler tehlikenin iinde yaradla uymazsan hak olmusun kimene insan olarak gelmisin yaantn zahirde zahirsiz hak grmek irk olur nefise bu makam tehlikedir kusurdur bir bilene yoksa yanar gidersin gizli bir irk ile cem makam nerede iki cihan nerede varln ortas cem olur aleme fena beka aras mutmaindir gnlne esmalar yaratm beka gklerinde madem ki yaratandr, varlktr o halde varlktr o halde, beka alemi de ceberudu melekutu hep varlkta ite. sfat esmas bekas varlkta ise zahir deil midir esma alemi de anladm ki bu beka varlkm znde anladm ki bu beka varlkm ite beka ve zahir mevcut eya iinde o halde saklanm Hakk, halkn iinde grnen halk oldu hakk gizlendi iimde bu ne tr alemse raz oldum ekline bakmaz oldu hallarim belalarn ekline hayr var en derin erlerin iinde raz olmu halde dndm rabbime af oldu gnahm gemii de gelecei de hazret-l cem e e tutar raz olmu marziye Musa Hzrdaki batn, grd ol zahirde hak halkta zahir oldu, esma efal i ie mukerrebun glleri kalbe at her gece tur dann yollar ald de tvbe yr imdi benimle, gren duyan benimle ama hala gizli bir irk ol fetedella iinde irki hafi dediler bulamadm ki nerede tvbe ettim durmadan kurbiyet ile gece talib oldum durmadan bakara 151 'e bak'tm ara'dm gizli irk kald m nefside talib oldum ben sana a beni gnlne anladm vahdet bir hal imi rabbime anladm ki, rabbim var imi hilikte anladm ki, hilik yok imi ilmimde grdm ki, perdem ceberrud imi iimde hvel evvel, hvel ahir aksn ilmime hvel batn, hvel zahir konsun ismime bu bir yol ki arzular drr gizli irke melekutu ve ceberrudu gemeyende, bizden deildir deyu Geylani ilminde...

133

bekay avam gayb zanneder, velakine, varlk yeridir beka- esma bir bilinse... varlk yeridir zahir batn bir biline... varlk yeridir Hakk ve halk bir grle... Halil brahim makam dt hayalime dost oldu Allah halil-i mardiyye ye fuad esrar dt kalbimin sahibine mertelebeler zaval oldu imdi iimde esma efal tek vucut oldu gzmde her ne yne baksan cmle eya znde allah allah deyu zahir batn indimde... ald cem'l cem kaps, oldu halim mardiyye... ne meratip varm ne de bir yol bu ilme, zaten mevcutmu tm alem iimde... geti ol meratip berzah bir vehem halimde yokluun glgesini grdm varln iinde ey brahim halin halimdir halilullah ilminle kalbimi atm sana beyt-i mamur ehrinde anahtar oldu "la ilahe illallah" kalbime.. ynm oldu "la mevcude illa hu" seyrime... dayanm mauk kapsna anahtar elinde, edep eyler Mahmud'a yn bulan zikriyle.. edeb eyler Mahmud'a ol kapnn nnde varlk-yokluk snr mntehasdr bu sidre sidre-i mnteha ile alm alem ol harf-i BE ile be noktas Nur-u Muhammed dir ol gnlde, kabe kavseyn'den evedna'ya dalar mahede amma edeb eyler bekler ol kapnn nnde "la mevcude illa hu" zikri duyar kap dibinde edep eyler her anda bu zikrin sahibine noktadr bu zikrin sahibi ol halilin gnlnde cem'l cem ile baktm tevhid-i efal dengesine tm efaller bendendir bu suluk'u seyirde zat, sfat, esma, efal tm alem iimde lahut, ceberrud yokluk, varlk nerede zat - sfat aras nur-u muhammedi znde koca sultan "benimle gel" dedi ol cebraile bir adm bile geemem ben bu hattan teye cebrail bile kala kald ol hatt' sidrede yanarm karlm yok ki o hilik yerinde ahiddi zaten abdullah'a bu alemin iinde yine ahid oldu abdulah'n abduhu'ya getiine ahid oldu ol halil'im, ol habib'in yerine halil'im grd Nuru, makam- mahmud nnde ol Nur ki abduhu ve rusuluhu olmu Zat' n ilminde zat-sfat, hu-allah, lahud-ceberrud aras nedir ne ol berzah ki ilk taayyn, varlk km ilmiyle

134

ol yer ki ulalmaz Nur-u muhammed yerine ol yer ki ahadiyet'l cem, meratib-i safiyye sfat ile ceberrud O' nunla kt almeme her bir arzum Nur-u muhammed oldu ilmimde bahr- harab oldum ey habibim ben gnlne ol vicdann sesi, her arzun arzumdur halime rabbl alemin yeri, onsekiz bin alem seninle ey rabbim, efaat eyle u garib bahr- harabe'ye... la ilahe illallah deyu efalullah Halk ilmimde la ilahe illallah deyu esmaullah Hakk halimde la ilahe illallah deyu sfatullah Allah vechinde la ilahe ilallah deyu Nur-u Muhammedim nefsimde "la mevcude illa HU" deyu zatullah nsan ile kendine hep dner devri alem Zat'tan nsan'a - nsan'dan Zat'a... O her an tm alemde, el an kendinden kendine her eyin en dorusunu bilendir O, biz kim ki ne sonsuz ilmiyle selam olsun ol insan Hz Muhammed'e ey rabbim, efaat eyle u garib bahr- harabe'ye... ey rabbim, efaat eyle u garib bahr- harabe'ye...

SIFATIDIR OL MEKANI RTEN


Sfatdr ol mekan rten ceberrud-u Allah.. Zatdr ol mekann z gerei, lahut-u HU... ansn, cihan- nigansn, ey asl- KUL olansn HU yu grene. Tabiyyet sevdan yok diye tabi edersin kullar kendine. Benlik sfatndan am, Allah vermi cihan seyrine, Zat' sfat ile asllar kul edersin asl- KUL olan gnlne Seyranm tamamladm ilmi Hakikatte Allah ile, Avare gezerim cihanda ilmi Marifetullah HU ile. Grmez mi asl- KUL olan, anlamazm nur-u nigahn, Tabi ol o kula, yanmadan pimez ki elindeki Allahn. Sfatm yaratm, ona Allah demi seyri kainat, Zatmla kaim olmu ruhumla,HU dur ol Zatihat. Asl- KUL olmayann sfat Allah olmaz, Gnl hr olmayann zat HU olmaz. Yedi manay bilmeyenin ilmi kebiri zatna kle arar, Yedi manay bilene tm sfatlar kle doar. Tevilat kesen, Allahn kuldaki halini grmeyendir, Tm teviler ftratlara gredir.

135

Hak tevileri tek noktadan vurur, En byk alimlerin tevilleri, Allahn tevili olur. Tevili sadece Allah yapar, has kulundan nasib klar, Bilmez ki zahirin ulemas, Allah ile kulu ayr sanar.

*** * ***
Serin sularndan bir damla ver bu nuruna... Yanm yanm nasl kanar ki doymaz ise kana kana... Ak nar ile duer her kelam bu kurumu dudaklara Meylini ver aksn dalga dalga , akn trl srr bu cana...

*** * ***

ZAHRN MELAMS
Kalu beladan beri insana musallat olmu iblis, insann iinde bil kuvve meccuttur. Bununla birlikte iblis insan birbirine drp kendi ilahln ortaya karma gdsndendir. Tek gayesi insandr. blis her trl kla brnerek insana yaklar. Hem dardan hem de iten istila etmeye alr insan. Nefsini bilen Rabbini bilir klavuz kelimesi ile nsan, kendi iblisini kefetmesi ile, z ftratn ortaya kararak, z Rabbini (rabb-i has) tanm olur. nsann z Rabbi kendi z ftratdr. nk o frat ile Hakk sembol eder. nsann en byk srr Rabbidir. Kendi nefsini kefeden insan feth ehli olup, rabbini de tanm demektir. Bu, bir insann en byk baarsdr. Bundan sonra ise; insann kendi rabbini Alemlerin Rabbine tabi klma yolu balar. Sra Alemlerin Rabbini kefetmeye gelir. Peki i alemdeki iblis nasl kefedilir; rnekler ile anlatmaya alalm sizler oaltn; blisin en byk oyunu; insan, insanlarn koyduu artanmalarna esir etmektir. O ekilci olduu iin, maneviyat alglayamaz. man ekilde arar ve insan da ekilcilie ynlendirir. Mesela; abdest alan bir insann iine yanl abdest aldn urasn falan ykamadn vesvesesi ile abdestinden tatmin ettirmez ve bu tatminsizlik ile on defa abdest aldrr. Ve her defasnda o vesvese bir baka eksiklii dndrr. nsana namaz kldrmamak iin her trl oyunu oynar. Yani iblis, dindar grnmne brnr ve bu ekli ile artlanmalar ortaya koyar. blis, insan bu dnyada rezil edip, Hakkn karsnda kk drmek iin her yolu dener. Ve bunu yapmasndaki gaye, Hakka kendi haklln ispat etmek iindir. Zaten onun yaradl gayesi de budur. Kuran okumaya niyet ettiinizde sizi bir ok merasimi tekrarlatmaya davet eder. Kuran okumaya hi bir engeliniz olmad halde, Kuran elinize

136

almayasnz diye kendi i uurunuzdaki sadan soldan duyarak oluturduunuz artlanmalarnz size kar bir silah olarak kullanr. Tertemiz olduunuz halde git abdest al, Kurana el srme, ok gnah..! vesvesesi ile sana engel koyar. nk siz, bir baka kiinin size syledii artlanmay hi tefekkr etmeden kabul edip, i uurunuza yerletirmisiniz, ve artk o sizin bir artnz olmutur. uurunuzda, Kuran tutmadan nce illa ki abdest almak gerekir duygusu oluur. Hatta size gusl abdesti bile aldrr. Siz bu duygularnz Kurana sayg olarak alglarsnz. Ve sizin yaptnz bir bakas yapmadnda da onu zndklkla sularsnz. Oysa bir eyi farkedemezsiniz, henz tutmay bile baaramadnz Kuran okumaya ne zaman sra gelecek... u ana kadar yaplan her ey ekilden ibarettir. Daha Kuran okumaya bile gemeden trl merasim ve ekiller sizi oyalamaktadr. Ne yazk ki siz bunu sayg olarak alglarsnz.. nk iinizde bir artlanma ve kaytlanma olumutur. O kaytlanma sadece bir ZANdr. Ve o zan duygusunun ynetimi ise iblise aittir. Ve sizin bile farknda olmadnz iinizdeki iblistir o. te bu tabuyu ykmak ok zordur. Oysa ki, Kurann deerli olan ksm onun ekli deil, tad manadr. Ona olan sayg onu okumaktr, anlamaktr. Diyelim ki iinizdeki baz engelleri aarak Kuran okumaya sra geldi.. Ama Kuran okumaya baladnzda bile sizi rahat brakmaz. Kuran kelamlarn okunduu gibi dnlmesini salar. Tefekkrden uzaklatrr.. oysa ki Kurann drt boyutlu yedi manas vardr. Siz her ayetin derinliklerini tefekkr etmediiniz srece iinizdeki varlk Kuran tutup okumaya balasanz bile zafer halindedir.. nk Kurann ana gayesi tefekkr ve mahededir. Siz tefekkr edemeyip sadece okunduu gibi gz gezdiriyorsanz hala iinizdekini yenmi saylmazsnz. Bunun devam var; tefekkr ettiinizde bile sizi yanltr.. Onu yenip uygulamaya gemeniz gerekir.. Hatta uygulamaya geirirken bile sizi yanltr. Her merhalede iinizdeki iblisin artlar sizi engelleyecektir vs vs.. bu srer gider.. te insanolu, ncelikle iblisin varln kefetmesi gerekir.. Mesela; bir tartma srasnda insan i gdsel olarak her daim haklln n plana karmaya alr. Fakat biri kp da doru kelamlar etmeye baladnda, iimizde o kiiye kar savunma mekanizmas oluur. O kiinin doru syledii i uurumuzda kabul edilir ama itiraz balar, bahane uydurulur. Doru (hakikat) birdir. Doru olana alttan da , stten de, yandan da, arkadan da nereden bakarsanz bakn doru, dorudur. Doru olan duyduktan sonra, iimizde bir eyler harekete geirip canmz sklyor ve doru olana dorudur diyemiyorsak, bahaneler uyduruyorsak hakl olana Hakkn veremiyorsak bilin ki blis o anda bizi kontrolne almtr. Bu gibi rnekler oaltlabilir. ftira, gybet, fesatlk, fitne, hrs gibi i gdsel hallerimizde hep iblisin kuatmas altna farknda olmadan gireriz. Hatta birisine yaptmz yardmda bile iblisimiz yaptmz yardm kendisine mal eder ve iinize bir byklenme duygusu yerletirir.. O yardmn Hakk tan olduunu hatrlamanz istemez. Birinin yapt yanllk

137

hakknda srekli olarak senin yznden kelam ile o yanl yapan esir eder.. oysa fail olan Allahtr bunu size tefekkr ettirmeden benliinizle hesap kestirir. Fakat iimizdeki iblisin ne yaptn bilen ve bize ah damarmzdan da yakn olan Allah, her eyin farkndadr. Mesela; hayatmzla ilgili gizli bir srrmzn aa kmamas iin kendimizce bir yalan uydururuz ve tm insanlara o yalan anlatrz. Zaman gelir ki, o yalana kendimiz bile alrz. O kadar gzel bir hikaye uydururuz ki, gerek olanlar dahi o kadar hatrlamayz. nk o hikaye iblisimizin bir kalkandr, savunmasdr, onu unutturmaz. blis asla aa kmak istemez. Uydurduumuz yalan tm insanlara anlatrz ve herkesi kandrrz. Fakat iimizde kanmayan bir ynmz vardr ki, O sylenenin yalan olduunu bilir. te O bilen varlk zannetmeyiniz ki kendi uurunuzdur. O Allahtr. Onu asla kandramazsnz.. Milleti kandrdnz gibi kendinizi de kandrmak iin mrnzce urasanz yine de baaramazsnz. nk O Allahtr. Ama siz yalana kanmayan O varlnzn kendiniz olduunu zannedersiniz. Oysa bu sadece ZAN dr. Sizin kendi varlnz iblisiniz kuatm durumdadr. Sizin gerek varlnz, tm bu vesveseyi oluturan iblisten arndktan sonra ortaya kacaktr. O zaman kendinize BEN diyebilirsiniz. nk o zaman sizin benliiniz Hakkn benlii olduunu bilmi olursunuz. Bu keif, Rabbinizi bilme kefidir. Yani Nefsini bilen rabbini bilir... Cihad ie dorudur, da doru deil. Bu anlattklarm; insann kendi iblisini i aleminde kefetmesi ile oluan hallerdir.Bir de iblisin d alem ile uralar vardr ki, bu uras direk olarak iman sahiplerine kardr. slam u andaki durumu; meshep, tarikat ve cemaatlerden olumaktadr. blnme ve paralanma gibi grnse de islamn iinde Hakkn veli kullar bulunmaktadr ki bunlar tm bu blnmln imentosu konumundadr ve kendilerini gizlerler. Onlarn kendilerini gizlemesi Hakkn tasarrufudur. slamn iindeki sz konusu blnmeler gruba ayrlr. badet ehli grublar, Sufi gruplar ve Melmler. 1)badet ehli gruplar: Bunlar nefsi kt fiillerden arndrp, faydal iler yapmak gibi davranlar gstermeye geyret ederler. Dini hkmleri bilir ve toplamak, muhafaza edip, yaymakla megul olan eriat limlerdir. Fkhlarn imanla ilgili eriat yasalarn uygularlar. Bunlar, sufilerin ilgi alanyla uramazlar; eriatn temellerini koruyacak problemler ile uraan zhir ehlidirler. badet ehli insanlarn islamn derinliklerinden haberleri yoktur. Srlardan ve hallerden habersizdirler. mann tm artlarn zahiri ynden taklit ederler. Fkhlarn tm artlanma ve kaytlamalarna uyarlar. Yerine gre kat kurallara uyarlar ve halk da bu yne ekerler. Bu kimseler, mal mlk sevdasna dmedikleri ve amellerine fesat kartrmadklar srece, her trl eriat bilgisine dair hususlar ve bu hususlar Kur'n ve Snnete dayandracak bilgilere sahiptirler. Ve bu konuda kendilerine danlacak kiilerdir. Bunlar, eriat limleri ve zahir dinin nderleridirler. Bu ekilde davranmak mecburdurlar aksi halde eil olma zelliklerini kaybederler, dlanrlar.

138

2) Sufi Gruplar: Tm fiilleri Hakka ait olduunu ve kendilerinin hibir ekilde eylemde bulunamayacan tefekkr ederler. Bu gurup, Allah'n, kendini bilme stnln verdii gruptur. Bunlara Abdullah denir. Allah onlar halkn uralarndan alp kendisine yneltmi olup, onlarn btn i ve istekleri Allah iledir. Bunlar, ibadet ehli gruplar gibi imann zahiri ynlerini de uygularlar. Sufiler iyi ahlak sahibi ve ilim erbablardr. nsanlara ilim irfan retip, kendi kerametlerini gsterirler ve kendilerinin Hakk katndaki mertebelerini insanlara sylemekten ekinmezler. Onlar, kendilerince, Allahtan bakasn grmezler. Bunlarn, dnya ve dnya ileri ile bir ilgileri yoktur. Btn ilgileri Allah'a yneliktir. Allah onlara ltuflarda bulunmu ve onlar ilerin aslna nfuz etme gc ile donatmtr. Btn varlklar, dnceleri ve gidileri Allah iindir. Ak ehlidirler. Allaha olan aklar nedeni ile gizli irkte olduklarnn farknda deildirler. Bunlar Allah ile meguliyetlerinden, ok daha derinlemesine olan Zat ile ilgili tefekkrde bulunmazlar. Melamilii tanmak isteyen ihvanlar, Melamilii bu grup ile kyasladklarndan hemen n yarg ile karlayp, ayrlabilirler. nk Melamiliin ayn sufi yolu olduunu ve bir tarikat olduunu zannederler. Oysa ki sufiler her ekil ve halleri ile Allahn hizmetinde olduklarn zahire gsterirler. Melamilikte bu yoktur. Gizlenme esastr. Sufiler, Melmlere nazaran nefs sahibidirler. Kiisel olmasa da toplum ile ilgili arzular vardr. Bu arzularnn Hakkn arzular olduunu beyan ederler. 3) Melmler : Melamiler, Allahn kendi Zatna ynlendirdii ve gizledii zel kullardr. Zatullahn kullardr. Bunlar Abdullah olmaktan geip Abdulhu olma yolundadrlar. Yani Cebrail (as)in Sidre-i Mmtehada ikinci kere ahitlik yapt kullardr. Cebrail (as) ehed enlailahe illallah zikri ile birinci ahitliini dile getirerek ol kulun Abdullah olduuna ahit olmutur. te bunlar Sufidir. Ve yine ve ehed enna muhammeden abduhu ve resuluhu zikri ile ikinci kere ahitlik etmitir ve bu ahitlii ile ol kulun Abduhu olduuna ahit olmutur. te bunlar da Melamilerdir. Yani Abdulhu olanlar, Zatullahn kendine has kullardr. Melmler sadece ve sadece Zatullah ile beraberdirler, bir an bile onun ibadetinden geri durmazlar. Rabb-i haslk kalplerini kuattndan dolay, riysete kar bir istek duymazlar. nk, nefsin ve gerek ftratn kime ait olduunu bilirler. Melmler Ricalin en ykseidir. Tamamen gizlendiklerinden hibir tarikat, cemaat, cemiyet vs gibi yerlere sufilerin bulunduklar dergahlara tabi olmazlar ve hibirine ye deildirler. Melmler Sufi gruplar arasnda kabul edilseler de Melamilerin kendine zg bir karakteri ve manev hayat olduklarndan, kabul edildii grublar tarafndan knanr veya uzaklatrlr. nk zahirleri ile batnlar farkllk gsterebilir. Onlarn btnlar; yaklama, kavuma ve nokta ltuflar ile sslemitir. Zatullah, onlar gaybn srlarna erdirmi ve hissettirmitir. Onlarn Hakk'tan ayrlmalar imkanszdr. Melamiler; beka mertebeleri olan Cem, Hazret-l Cem, Cem-l Ceme ulap, Ahadiyyet-l Cem yerinden (Hz Muhammed) aracsz haber almaya balarlar. Ve bu nedenle Allah onlar

139

halkn iinde gizlemitir. Melamilerin batn halleri Sufiler gibi zahire yansmaz. Btnlarn zhire yansmad en stn halullahlk ite budur. Hz. Muhammed (sav) en stn mertebeye ulatktan sonra, en tabanda halka dndnde onlarn zhirdeki halleriyle konumas ve yaam olduu o kurb halinin zhire yansmamas durumu buna benzer. Hz Muhammed (sav) ar pazar gezerken Yahudiler ona; sen de bizim gibi insansn, nasl olurda peygamder olursun gibi szler sylemeleri, Allahn onun batn halini zahirinin iinde gizlemesinden dolaydr. nk Yahudilerin kendi peygamberlerinin batnlar zahirlerine yansmaktayd.. Hz Musa, Rabbi ile grtnden Nur gibi parlyordu. Ve Hz Muhammed (sav)e inanmak istememelerinin sebebi budur. Benzetmeye alarak ve kyaslama yaptklarndan dolay Hz Muhammede inanmakta glk ektiler. te bu artlanmalardan dolay gerekleir. Oysa atalarnzdan rendikleriniz yanl olsa dahi mi? ayeti bu kyaslama ve artlanmalardan uzak durulmasn iaret eder. Yahudiler Hz Muhammed (sav)den, Hz Musa (as)'n, Rabb'i ile konutuktan sonra kimsenin onun yzne bakmaya g yetiremedii hali grmek istediler. Ama gremediler. nk onlar gayba inanmyorlard, zahire ve grdklerine inanyorlard. Kurandagayba inanalar diye sz geen zmre Melami zmresidir. te ayn bu rnekte olduu gibi gaybe inanmayan insanlar, iman sahibi ve feraset ehli olan kiilerde grnt ararlar, onlar Sufilerin hallerine tabi olurlar. Ve Sfler onlar tatmin eder. nk istedikleri grntler sufilerde mevcuttur. Sflerin btnlar zhirlerine yansr ve kendilerini halleri ile belli etmekten ekinmezler. Bu nedenle gizli kalamazlar. Sufiler, Allah ile ilikilerinde Hz. Musaya benzerler. nk Hz. Musa hi kimsenin kendisine bakamayaca Rabbiyle konuurken btni hali zhirine yansmtr. Oysa ki, Melamiler, Allah ile ilikilerinde Hz. Muhammede benzerler. nk, Hz Muhammed (sav), en st dereceye ykseltildiinde bile btn hali kendi zhirine yansmamtr. Halka dnd zaman ise, onlardan birisi imi gibi dnyev ilerinde onlarla sohbet etmitir. te bu, kulluktaki en stn haldir. Bu rnekler, ekile taklmamamz gerektiini ve ekil ile vuslata eremiyeceimizin ispatdr. Melami olanlar bunun farkndadr. Melamiler her ortamda bulunurlar ve her ortamda da kendierini gizlerler. Hi kimse onlarn hallerinden ne olduklarn anlayamaz. Her ortamda her kla girerler. Allah kelam ettiklerinde onlar duyanlar ok arr veya hallerine yaktrmazlar. Tam olarak anlatmam gerekirse; Melamiler insann var olduu her mekana girebilirler ve hibir eyi de abes grmezler. yle ki; diskodan kp camiye girerler, meyhanede gnlleri feth edip vuslata da ererler. Her tarikatn iine szarlar ve ekillerine brnrler de hi kimse onlarn varlklarndan haberdar olamaz. Kaytlanma ve artlanmalardan kendilerini arndrm olduklarndan, en u dnceler ve fikirler onlardan kar. Kimsenin yapamadn onlar gnl rahatl ile yapar. Her eyi yerinde, olduu gibi, hi deitirmeden ve yorumlamadan severler. nk her yerde Hakkn suretini grrler. Oysa bu saydklarmz tarikat ehli yapamaz. Sufiler ise ok nadir ksmn ve tereddt ile yaparlar ve pimanlk yaarlar. Ama Melamilerin tereddt yoktur ve onlar tam bir gnl rahatl iindedirler. Kendini bilen rabbini bilir szndeki tm manalar sezdiklerinden dolay kendi vicdanlarndan Hakk bilirler. nk onlar vicdanlarnn halleri ile Hakk bilmilerdir. Bu

140

nedenle Hakkn halini vicdanlarndan sezerler. Vicdanlar rahat ise Hakktan onay aldklarn bilirler. Rahat deilse Hakkn onay olmadn anlarlar. Oysa ki avam ksm kendi vicdanlarn eriat yasalar ile kyaslar. Yaptklar icraat eriata uymuyor ise vicdanar rahatsz olur. nk kendi vicdanlar erii yasalar ile kaytlanm ve artlanmtr. Onlara gre kriter noktas fkh yasalardr. Oysa Melaminin tek kriteri kendi z vicdandr. Onlar eriat yasalarna byk sayg duyar ama kendi vicdann kayt altna almadklerndan mizan ve itidal yolu takip ederler. bn Arab tm peygamberleri Melm taifeden kabul eder. yle ki; ona gre velyet btn peygamber ve rasulleri ierisine alacak bir kapsama sahiptir. Baka bir ifadeyle vellik btn manev rtbelerin temeli ve hepsinde mterek olan tek unsurdur: Bu aslnda ilah bir sfattr. Hem peygamberlik ve hem de rasullkten daha umumidir; nbvvet ve rislet onun zel dereceleridir. Neblik ve rasullk geici olduklar halde o, srekli bir haldir. Dolaysyla peygamberlerin melmlii, onlarn nbvvetleri ile deil, velyetleri ile ilgili bir zelliktir. bn Arab, Melmler, ne zhidlerden belirli bir gruba ve ne de tasavvuf yolunda veya dinde belirli bir bak asna iaret eder. Melmler btn zaman ve mekanlarda yaayan, kendine zg nitelikleri olan ve ortaya ktklar durumun vaktine gre saylar artan veya eksilen ehlullahtan bir grubun addr. diyerek, Melamilerin kaytlanma ve artlanmalardan kendilerini kurtardklarn syler. Ve Melamilerin bu zellikleri ile Hakkn onlar kendisine saklad Ricalleri olduunu ifade eder. Melmler, Allah'n emirlerini yerine getirirler ariata kar byk sayglar vardr. nk Hakkn Halktan yansdn bilirler. nsanlarla konuurlar, onlarla onlar gibi grnr ve hallerine brnrler. Farzlar insanlarla birlikte eda ederler, her yere o yerin insanlarna ait klk ve kyafetlerle girerler, insanlar arasnda dikkat ekmemeye kat-i olarak zen gsterirler, konutuklar zaman yerine ve ortamna gre Allah' konuurlar, Allahtan imalar ile gizli gizli dem vururlar. Ve o toplumun iinde arif bir kulak ararlar. nsanlar tarafndan fark edilmemek iin en yaknlar dndakilerle pek har-neir olmazlar, btn ihtiyalarn kendileri karlarlar, bakalarna tenezzl etmezler. vlmekten ve pohpohlanmaktan sklrlar. Allah'n raz olaca ekilde Halkn iinde Hakktan olurlar. Onlar ancak kalpleri ile insanlardan ayrlp, Allahla beraber bulunurlar. Allaha kulluktan bir an bile geri durmazlar, kalplerini Nuru Muhammedi istila etmitir ve onun karsnda hep mahup bulunurlar. Her makamn gerektirdii ekilde amel ederler ve halktan gizlenirler. Onlar hi phesiz Efendilerinin hlis ve muhlis kullardr. Kendi rablerini alemlerin rabbi olan ol Nura feda ederler. nsanlar arasnda yerken, ierken, uyankken, uyurken ve konuurken, devaml olarak Allah mahede ederler. Onlar, kalpleriyle Allah'tan baka bir varlk ile muhatap olmaz. Bu ekilde kendilerini korurlar ve yksek makamlara ularlar. Onlarn konumalar, oturmalar, kalkmalar, btn yaantlar Allah iledir. te bu Melmler, riclin en yksekleridir, talebeleri ise en stn kimselerdir. Onlar, denizde yryen ve havada uan birini grseler etkilenmez glp geerler. Kerameti ilimde ve halde ararlar. Yollarna Hzr ksa selam verir geerler. Onlar ne cennete ne de cehenneme tamah etmezler.

141

Muhammed Nurl Arabnin dedii gibi "Bu devir, kerameti kevniye devri deil, kerameti ilmiye devridir" mant ile kareket ederler. nk bilirler ki asl keramet ilim ve haldedir. Resulullah; Ya Ali, Sen rabbini gryor musun? sualine kar Hz Ali; Hakka dnp gzlerinin iine derin derin bakarak; Ben grmediim Rabbe ibadet etmem" diye buyurmutur. te keramet bu alglamaya kadar gelebilmektir. Arifler Hakkn ne olduunu bilir. Bursevi hazretleri der ki; Bir vaiz ki, okuduu ayetin hangi makama geldiini bilmez ise, ite o vaizi zamann padiahnn krsiden kln ile indirmesi evldr. buyurmutur. Keramet kurandaki 7 manadan haberdar olmaktr, denizde yrmek deil. Yceler ycesi ehadiyetl ayn sahibi Allah! Sen bizleri ezeldeki tecelliyatna mazhar etmeseydin, biz yokluumuzu nasl anlayabilirdik? Bunlar ancak, senin varlna kavuturduun ve eyay tanyan arif-i billhlar bilir ki, makamlarn zevk edemeyenler bilemezler. Daha nce de bahsettiim gibi tarif edilen bu Melami zmresi Allahn kendisine saklayp zahirden gizledii ve kul benim srrm, ben de kulumun srrym dedii kullardr. Bu ayette geen kul kelimesinden kimler bahsediliyor zannediyorsunuz. Bir Melami bunu ok iyi anlar. Hal byleyken, ve bu srrn farknda olmayan Melami talebeleri, Melami ismi ad altnda zahire kp ve gurublar oluturmaktadrlar. Allahn gizlediini onlar bilmeden veya bir coku ile veya benlikleri nedeni ile fa etmektedirler. Bu durumda hi kimse Hakkn gizlediini ortaya kramayaca iin, Melami ad altnda ortaya kanlar gerek Melami deillerdir.. Hakk, gerek melamileri zaten yine gizlemektedir. Ama Melamiyim diye ortaya kanlar bunun farknda deildir. Gerek olanlar zaten yine gizlenmilerdir. Bu gereklii anlam olanlar ise, hemen hallerini dzeltip Hakkn gizeminde, bekasnda yerlerini almlardr.. Bir baka bak as ile Hakk neden baz has kullarn zahirden gizlediini aklamaya alalm; Dnyadaki global gler ruhban snflarn da istedikleri amac dorultusunda kullanmaktadr. Yeri ve adresi belli olan tarikatlarn, cemiyetlerin ve dergahlarn, fetva merkezlerinin iine eytani gler szm durumdadr. Onlarn ele geiremedii ve tam olarak haberdar olamadklar grup ise Hakkn gizledii Melami zmresidir. nk Melamiler her ortamda bulunduklar gibi, her ekile de brnrler. Belli yerleri olmadndan dolay ne saylar, ne de nerede bulutuklar yer ve adresleri belli deildir. Bu dnya, ayn yaayan bir insan gibidir. Nasl ki insan, iindeki iblisi ile mcadele ediyor ve nefsini terbiye etme gayesi gdyorsa, dnya da ayndr. Yaayan bir insan bedeni gibidir. Ve bu bedeni ele geirmek isteyen eytani gruplar, bedendeki bir virs gibi dnyann tm ynetim kadrolarnn iine szmaktadrlar. En byk sosyal etken din olduu iin, ajan din adamlar yetitirerip, ruhban snflarna szmaktadrlar. Bu ajanlar Ruhban snflar iinde yetiip st kademelere gelerek, imanl kiilerin kalplarine szarlar. Ve sonuta tarikatlar, cemiyetler, dernekler ve dergahlar Global glerin eline geip onlarn amalar dorultusunda kullanlmaktadr.

142

Global gler u an; Hz. Mevlanamzn ne olursan ol gel kelimesini yeni bir global din veya Dinler Aras Diyalog ideolojilerini gerekletirmek adna slogan olarak kullanmaktadr. Hedef tamamen Mslman Trklerdir. nk dzeltilmesi istenen islam dinidir. Bu nedenle islam nderlerinden birinin sz slogan olarak seilmitir. Ve 2007 mevlana yl seilip bir ok mslman lkede yeni yeni Mevlana dernekleri kurulmaya balamtr. Ve bunlarn hepsi de global sermayenin en tepe noktadan ynetilmeye ok aktr. Bu almalar Dinler Aras Diyalogun salanmas iindir. Dinler Aras Diyalog saland zaman ise; Yeni Dnya Dzenine gei planlar olumaya balayacaktr. nsann iinde bulunan iblis, yine insan kullanarak tm dnya halklar, elit tabakaya, yani Yahudi soyuna kle etme planndadr. Belli bir vakte kadar Allahtan izin alm olan iblisin amac; insan birbirine drp ve yine insandan bir ilah ortaya karp tm halkn o ilaha yani iblise iman etmelerini salamaktr. blis, Allahtan belli bir sre iin izin almasnn sebebi; insann ne kadar aciz bir varlk olduunu Allaha ispat etmesi iindir. Bylelikle Ademe neden secde etmediini ispat edecektir. Bunu baarmak iin de ruhunu istila ettii para milyarderlerini kullanmaktadr. Onlar tamamen iblis tarafndan kuatlm ve kulanlmaktadrlar.nk para, batn gc olamayan ferasetten mahrum olan insanlar cezbeder. Ve insanln ounluu da bu cevb haline dm durumdadr. blis, paray kullanarak, medyay, sal, tarm, lkeleri, eitimi ve iman vs. kontrol altna alma gayesindedir. nsanl, Allahtan umutlarn kesinceye kadar alk snrnda aresiz ve cahil brakp, sonrada bir ilah gibi ortaya kacaktr. Ve aresiz insanlara yardmlar yapp kendisini ilahlatracaktr. Ve bu yardmlar gren insanlar da ona secde etmeye ynelecektir. Palnlanan budur. Zahir alemin deccali dedikleri de budur. Elbet ki bu sylediklerim zahir alemin deccalini iaret eder. Has Melami ise, gerek deccalin insan istila eden batndaki iblisin olduunu bilir. Ama unu da bilir ki zerre klln aynsdr. Kendisi bir zerre ise kainat da klldr. Yani kendindeki mcadelenin ayns bir sembol olarak zahirde yansyan olacaktr. Has Malemi bilir ki, kendi batn ne ise zahir alem de odur. Oysa ki, ne batnda ne de zahirde Allah, Allahln kimseye vermez ve sonuta kazanan elbet ki Hakk olacaktr. Ama Allah, hibir eyi sebepsiz sonulandrmaz. Hakkn kendine has zel kullarn kendisine ayrp onlar zahirden gizlemesinin sebebi vardr. te o gizlenmi olan, Hakkn kulu ve feraset ehli olan insanlar has Melamiler olup, Hz Muhammed (sav)n erleridir. nk, insann batn halindeki iblisi ile mcadele eden kalbin zerreleri ne ise, zahir alemdeki gizli melamilerin durumu da ayn bir kalbin zerreleri gibidir.. dnyann iblisini bu zerreler ortaya karacak ve insanl uyaracaktr.. tabii ki bu gizlenerek olabilecektir. nk madde g iblistedir. Son zamanlarda medyada Melami isminin zikredilmesi ve haber kanallarnda adnn telaffuz edilmesi, medyay ele geirmi olan Dnya Global eytani glerin bir plandr. Gayeleri ise, dank ve blk prk olan, saylar ve hibir yerde bir adresi belli olmayan Melami cemaatinin gruplar halinde toplanmalarn salamaktr. Sonra da filenmelerini salamak. lerine ajanlarn sokularak kontrol altna alnmak. Velakin Allahn nizam kat-idir. blis bunda bihaber olarak Hakk ile mcadeleye

143

girmitir. Hakk kendine saklad kullarn zaten gizleyecektir. Global glerin kontrolne girenler ise kendilerine Melami diyen ama asla Melami olmayan ihvanlardr. Aslnda onlar Sufi bilincine sahip olan velakin Melami mantndan bihaber ihvanlardr. Ama kendilerine Melami derler. Bir bakma, gizlenmi olan gerek Melamilerin zahirdeki koruyuculardr. Yani gerek Melamilerin saklanabilmesi iin Hakkn zahirde perde ettii kendilerine Melami diyen velakin aslnda Sufi olan ihvanlardr. Hakkn ilmi her zerreden iler, Melaminin feraseti gldr. Bir Melami bunu bilerek her konuda kendi n sezileri ile hakkn feraset gcne sahiptir. te gerek Melaminin bu zelliini bilen eytani gler, bu feraset gcn sndrme gayesindedirler. nk eytani gler aklc olarak felsefenin zirvelerine kadar ularlar ve onlar akllar ile Vahdet-i Vucudu alglarlar. Ve bilirler ki bu ekol sadeve Melamilerde mevcuttur. Hi okul okumam bir Melami Kamili , en stad felsefciyi bile halt eder. Felsefeciler nsan- Kamilin alglamasna akl yolu ile gelirler, ve ta batan ekilci olduklarndan bir noktada kalrlar. Ve kendilerinin en stn olduklarn sadece Zan ederler. Ama onlar bilirler ki Melami felsefesi kendilerinin tam karldr. Biri eytani dieri ise rahmanidir.. Felsefeci akl sahipleri akl ile Hakk alglar ve aklna gvenirler. Oysa Melamiler akln sadece Hakka ait olduunu bilirler. Vahdet-i Vucud alglamasna kadar akl ile gelinir, ama ruh ile yaanr. Bir noktadan sonra anlatlmas ve akl yormas imkanszdr. te bunu felsefeciler bilmez.. Ve felsefecilerin grlerini rtecek olan tek ekol Melami ekoldr. Onlar bunun ok iyi bilincindedirler. Ve Hakk, bu nedenle has kullarn yeri geldiinde kullanmak zere gizler. Arif olana fazla sz gerekmez saten. Bu nedenle gizleniniz. Melami ismini zahire karmaynz. Melamiliin zahirdeki ismi Muhammediliktir. Melami ismi altnda ortalara kmaynz bu bir irktir, toplumda ikilik yaratr. Siz Melamiyim diye taraf beyan ederseniz dier grup ta ucuyum, bucuyum diye taraf olur ve blnmeler oluur. Oysa feraset ehli bir Melami tevhid edicidir. Melami isim altnda gruplar dernekler kurmaynz. nk tek bir Melami tm grubu temsil eder. Ve ortada Melamiler adna yanllar yapan provakatrler yetitirilir. nsanla zulum ederler ve tm Melamilere zarar gelir. Sizler kendinizi imdiden gizlemezseniz eer, Hakk sizin zoraki gizlenmeniz iin byle senaryolar devreye geirebilir. Ve bir sr Melami ad altnda provakatr ortaya kar, insanla, halka katliam yapar sonunda Melamiliin ad kirlenmi olur. Sonra da siz kalkp bunlar yapanlar eletirirsiniz. Ama feraset ile gizlenmi olan ve kul benim srrmdr sznn mamasn hisseden bir Melami bilir ki, bu felaketler Hakkn mark Melamilerine bir derstir. Bunlardan haberiniz olsun. Hakkn gizlediini ve benim srrm dediini siz aa karamazsnz.. Ben Melamiyim diyen asla ve kat-a Melami deildir o sadece ZAN halindedir. Tek bir Melami vardr O da Hz Muhammed (sav)dir. Biz sadece onun yolundan yrrz. Batnmz Melami, Zahirimiz ise Muhammedidir.Bakn ok byk stadlara hepside gizlenmitir ve hibiri de Melami olduunu ulu orta zikretmemitir. inizdeki iblisi kefetmezseniz benliiniz sizi hep bir sfatlanmaya sokacakr. Sfatlandnzda ise ortaya ancak nefsinizi koyarsnz...

144

Son olarak, bir stadn dedii gibi; Melmler, cumhuriyeti ve liklii savunurlar. Gericillii kabul etmezler. Melmler, kalplam adetleri sevmezler, Onlar, gnn hatta an iinde ann demidirler. Melmler, devletin yani Trkiye Cumhuriyetinin bekasna dua ederler ve dnyann kurbunun Trkiye Cumhuriyetinin eline geeceine inanrlar. Asker olarak, millet olarak Trkler, Hz. Muhammed (S.A.V)in hadisi erifine mazhar olmular, tarih boyu zaferden zafere komulardr. te Fatihler, ite Mehmetikler, ite aziz Mustafa Kemal Atatrk!.. Cenab- Hakk buyurdu; "Ben bir kulumu sevdim mi gznden gren, kulandan iiten, dilinden syleyen, elinden tutan, ayandan yryen ben olurum. Kulum benimle grr, benimle iitir, benimle syler, benimle tutar, benimle yrr. Srra ve ene srrahu, ben kulumun srr olurum, kulum da benim srrm olur, kulumla srlarm; halk zahir Hakk mestur olur. Bu ayette sr kelimesinden ne anlyorsunuz? nce bunu hissetmek gerekir. Hakkn has kullar Allahn buyurduu gibi hep gizlenirler ve sr ala sr olurlar... Tm Melamileri Hakkn srrna ve gizemine davet ediyorum..

*** * ***
EY MUHAMMED...! ALAT DALARI SARP TEPELER, ALAT K SNSN NEFSNN YANAN EPER.. KM DEM K MUHAMMED SEVDASIZDIR... FERDULLAHIN GNLDR ALLAHIN ER..

EY MUHAMMED..! KARI KARI GEZ BU CEHENNEM, KORKMA SOR HKMETNDEN SUALLER, HER ZERREDEN YETR SANA OL MECAL.. YANLIZ MI SANDIN O HAS GNL EHLN..

*** * ***

SEN ZEN, CENNET TARIMAR EDER, SENN GNLN MUHAMMED MEKANIDIR EY GNL.

145

SEN KIRAN, MUHAMMED MUSTAFA'YI KIRAR, SENN GNLN HAK MUHAMMED KUBBESDR EY GNL... *** * ***

146

ZAN
Allah(sav) bizden bizi ayrmasn... "Ya Resulullah" Zikri payidar olsun Zatullahmzdan... O ki, kendine bir mekan halketti, o mekan kainattr. Ve kainattan bir z halketti. O z ise insandr. Ve kendisini de insann bedeninde sultan eyledi... Kendisinin sultanln insan bedeninde gizlenerek srdrd... Ve yle gizlendi ki; bizzat insann iinde olduu halde, insan O'nu kendi ruhunda olduunu anlayamad. O kendisini sfatnda gizledi. Ve bu gizlenmeyi salamak iin, insana "ZAN" duygusunu verdi. nsan ise, o zan duygusuyla Zatullah' (HU) gklerde, yldzlarda orada burada "zan"etti. Ve Zatullah, nsandaki "zan" duygusunun olumas grevini de iblise verdi. Ve insan, iblisine uyduu srece hep zannetti ve hep nyarg yapt... Ama bunlar Zatullah'n bir tecellisi ve bir sebebi iin oluan olaylard. O sebep ise; kendi gizliliini salamas iindi ve gerekli eylerdi. Zatullah, iblis ile insan iin kainat bir sava arenas haline getirip, kendisi kendisini izlemeye dald.. Ztlarn birlii ile zevk ald. Ve baz kullarnn kalplerinde almlar salayarak kendisini bildirdi... Ve insandan kendisini bilmesi ile zevk ald. Onlara veli ismini verdi.. Ama cahil insan, bu bilmeyi de kendi akli gc ile olduunu "zan"ettii iin, bilmilii ile havalara girip benlik yapt. Mridler oluturdu ve kendisine biat edilmesini istedi. Bu hali ile Allah ondan oktan uzaklat ama o bunun farkna varmad. Kendisinde sadece ilim kald ama hal yok olup gitti... Ve insan, kendisinin bir firavun olduunu farkedemeden n plana kp, hakk anlatmaya abalad. Ama aslnda bu hal de Zatullah'n bir hali idi, ayr enlerdeki hallerinden bir tanesi idi. O, her an bir ende olduu iin kendisini diledii bedende firavun olarak grmek istediindendir.. Haa..! O asla irkin ilemez, ama insan, o sfattaki grntye firavun ismini verdi. Oysa ondan da ileyenin Zatullah'n ayr bir zevki olduunu anlayamad... Ve insan Firavuna dman kesildi. "HU" kendisini bir arzu nedeni ile "Allah" ismi sfat ardna saklad. Ayn insanda olduu gibi ruhu gizleyen bedendir. Yani beden, sahte ve aldatcyken, asl olan ruh tur. Kainat da byle oldu, Zatullah kendisini kainata gizlendi. O'nun sfat zatna perde oldu. O sfat Nur'u Muhammediye de perde oldu. O Nur ki, her eyin balad yer olup Zat ile Sfat arasndadr. "Ahad" isminin arasna "mim" ile girip "ahMad" oldu. Ve onun zikri de "Ya Resulullah" "Ya Resulullah" "Ya Resulullah" oldu...

147

TEVHD AIK MAUK


Ne zaman tevhid edilir..? kilik varken. Ancak iki unsuru bir yapmak iin tevhide ihtiya duyulur. nk Tevhid iki eyin birlenmesi demektir. ki eyin var olduu bir yerde irk vardr. Ve bu irki yok etmek iin tevhid gerekir. kilik kalktnda tevhid edilecek bir ey kalmaz. te o zaman Tevhid de kalmaz. Tevhid de terk edilir. Buna Terk i terk etmek denir. Ak bir irk tir. nk ak ikilikle yaanr. Ak olan ve Ak olunan (mauk). Ak olan, Mauk oluncaya kadar gizli irktedir.

MESLEK- RESUL KAPISI


Tarikat yolundan Hakikati bularak ayrlan kiiye, Atalarndan ald ile deil de ruhundaki Furkan dan, Resulnn idraki ile alglayan kiiye, Bakalarnn laflarna deil de Kuran n sylediini duyan kiiye, Tm artlanmalardan syrlan, Hurafelerden kendini arndran kiiye; Muhammedi denir, Hanif denir. O kii gerei grm ve kendinde ne mezhep ne de tarikat brakmtr. Sadece Muhammediye ye ve sadece Tevhide dalmtr. te o kii meslek-i resul kapsn aralamtr artk. O kiiyi hi kimse Allah ile aldatamaz.

*** * ***

Nur'u ah oldu bakar gzleri Allah der Ali.. Ol Nur'a bakt "grmeden inanmam" dedi. Allah ona "Aslanm" demi "Yr Ya veli". Marifetullah ricali her Nebi'ye grnd Ali...
*** * ***

148

NSANDAK BE ALEM (HAZARAT-I HEMSE)


(La mevcude illaHU - La mevcude lla ENE) -Btn alemler nsandadr-

O, aynaya bakt ve seni grd. Kendi suretinden halketmi olduu insan grd ve nsan da kendi ahlak ile ahlaklandrd. Kendisine benzetti. nsan, Ona benzedii iin kutsaldr. O, kendisini nsanda gizledi. yle gizlendi ki; bizzat nsann indinde mevcut olduu halde, nsan Onun farkna varamad. Ve bu gizleniini, nsana verdii Zan duygusu ile salad. nsan ise, Onu sadece Zan etti. Kendisini gizlemek iin, nsandaki Zan etme grevini de blise verdi. blis, nsann iinde bilkuvve zan duygusu ile beslenerek, benliini ortaya kard. Ve nsan, aynaya baktnda ise; sadece kendi suretini grd. Fakat aynaya bakan bir ift gzn ardndaki manay anlayamad. Oysa aynada grnen bir suret olsa da, o suretten bakan bizzat HUnun ta kendisiydi. Aynaya baktnda ruhunu gremezsin. Fakat aynadaki grntn gren ruhundur. Sen esmalarnla, hayallerinle, uurunla, aklnla ve tm bedeninle bir sfatsn. Grnen ve grnmeyen hallerinle bir ismin var. Fakat sendeki bu halleri yneten bir de ruhun var. Ruhun; tm sfatn, esmalarn ve hislerini bir ftrat ile var edip, ynetmektedir. Ruhun bedeninden ayrlm olsa ne sfatn, ne hislerin, ne hayallerin ne de bedenin kalr. Ruh, saydm tm bu zelliklerini terk ederek, baki olan yaamna devam eder. Buradan anlalyor ki; sendeki tm mevcudatn varl ruhun iledir. Grnen mevcut varln ise sendeki zahir grntn (bedenin) ve batn halindir (hayallerin, uurun ve hislerin).

149

Zahir ve batn olarak nitelendirilen bu zelliklerin varlk tr. her ne yne baksan Allahn vechi grnr. Ve bu varl ancak Ruh var eder, yani senin zatn. Zatn da, sfatn var eder. Bu nedenle varlk (sfat), ruh (zat) ile var olabiliyorsa, demek oluyor ki gerek varlk ruh (Zat) tur. Sfat ise, bir elbise gibi giyinilmi olan bir varlktr. Ete kemie brndm Yunus diye grndm Aynaya baktnda (sfatnla, bedeninle, aklnla, ilminle, gzlerinle baktnda) Ruhunu (zatn) gremezsin. Aynaya bakan gzlerinin derinliklerinde, sfatndan ruhuna bir yol vardr. Aynadaki o grnt senin zahir sfatndr ve o zahir grntn batn halin (hissiyatn) ile mevcuttur. Fakat o grnty gren ise, senin ruhundur. nsan kainatn minyatr dr, yani tm varln sembol.. ben insan kendi suretimden yarattm diyen Allah bunu iaret etmektedir. nsan, kainatn zahir ve batn haline benzemesi ile bir minyatrdr. Kendini bilen rabbini bilir ablonu ile; bu minyatr haline ynel ve benzerlikleri kefet ki, tm alemi de anlayabilesin manas iaret edilmektedir. Zat hilik makamnda, varln tesinde ve sidre-i Mnteha dan da tede olduu iin, kendisini ancak sfat ile hisseder ve yine sfat ile gizler. Sfatn yaratmasayd kendisini bilecek bir hissi de olmazd. Ve bilinmeyen yerde Ama da olurdu. O bilinmeklii murad etti. Her ne yne baklsa Allahn vechi grnr sz yukardaki anlatmla Allahn varlk olduunun ispatdr. Yani, Allah, zahiri ve batn ile bir varlktr. Batn ksm grnmese de aslnda varlktr. nk zahir ancak batn ile grnr. Yani Allah, hakk ile halk eder. Hakk; tm hissiyat ve melekutudur, batn alemdir... Halk; tm kainattr, zahir alemdir. Allah; zahir ve batn alemin toplam ile tek vucuttur. Varlktr, Vucudu Mutlaktr Allahn Zat (Zatullah, Hu) ise; varl Nuru Muhammedi ile halk eden ve tek arzu edici olandr. Gayb- Mutlaktr. Anlatlamaz ve anlalamaz... Zaten bu vucudun tek sahibi ve yneticisi kendisi olduu

150

iin kendisinin anlatlmasna msade etmez. O, Vucudun iinde kendisini gizler. Ayn ekilde mevcudatn bir minyatr de NSAN dr. rnek aldmz ayet nsann Allahn suretinden halkedilmesidir. Kurann kendisidir insan. Ruh Arzu ;ZatHu, Yokluk = Gayb- Mutlak (la mevcude illa hu)

; murad ,Nur- Bilinmeklik, Nuru Muhammedi.

Beden ;Sfat-Allah,(zahir ve batn) Varlk=Vucud-u Mutlak(la ilahe illAllah) Zat ve sfat ile hepsi birden tevhid edilen varlk ALLAH diye isimlendirilir. O, kendisini Allah ismi ile gizlemektedir. Yani Allah ismi Zatullahn perdesidir. Ayn ekilde Allah ismi Nuru Muhammediye de perdedir. Ayn sembol ile, insann kendi ruhu ve o ruhun arzusu da bedenine gizlenmitir. O beden; arzuyu yerine getirecek olan batn (uur) ve zahir (madde beden) ile tek tir. Kendini bilen rabbini bilir ablonu ile, insan kendi bedenini, hissiyatn, arzusunu ve ruhunu inceleyerek Rabbini bilmi olur. Ve bunu ancak tebih ve tenzih ederek zebilir. Nasl ki; nsann bedeni hissiyatlara gre, hissiyatlar arzu edilen eye gre ve arzu edilen ey de ruhun sebebine gre hareket ediyorsa... Ayn benzerlikle; Kainat; Melekut alemine gre, Melekut alemi; Nuru Muhammediye gre ve Nuru Muhammedi de Hunun bir sebebine gre hareket eder. 1 Zat Lahut Hu Ruh Hi 2 3 4 5 6

Nefs Sfat Esma Nur Ceberrud Melekut Nuru Muhammedi Allah Hakk Arzu sim(sfat) uur Yemek Ah Yemek ilmi

Efal nsan uhud nsan Halk Rab Beden Uzuv Yemek Tat

151

3,4,5,6 : Varlktr. 1 ile 6 arasndaki her ey teferruattr. Ama, Zatn nsann znden kendisini bilmesidir. Yani 1, kendisini 6 nn iinde gizlemitir. Dilerseniz Ah sfatnda birini rnek alalm. Tebih ve tenzih ederek, yukardaki sralamalara gre (1,2,3,4,5,6) bir Ah ustasndan bahsedelim; 1Lahut Alemi Hilik yeri. Hibir eyin yaratlmad Zatn Ama da olduu yer. Hibir arzunun olmad yer. Bu alemin indinde dier alemlerin klli ilmi mevcuttur. Buras asla tefekkr edilemez ve anlatlamaz. Zatullah kendisini yle gizler ki telaffuzu bile imkansz hale getirir. HU nun ama daki yeri. Buras; Ah nn bir yemek yapmaya niyet etmedii yer. Hibir icraat olmad iin Ahlk sfatnn da mevcut olmad yerdir. Ama byleyken bile yemek yapmaktaki tm ilim enfusunda mevcuttur. 2- Nefs lk taayyn. Yani Hunun bilinmeklik arzusunun kt yer. Bu arzu berzah yeri olan bir sebeptir. Yani yokluktan varla gei sebebi. O sebep, varln balad yerdir. O bir arzudur, nefs tir. Her ey o arzu iin yaratlacaktr. Bilinmelik arzusunun karl ise Nur-u Muhammedidir. Hunun nefsi bilinmeklik olduu iin, bilinmeklii ile tatmin olacak ve tat alacak olan da Odur. Bu bilinmekliin ad Nuru Muhammedi olduu iin, bilinmeklikle ilgili tm ilim bu Nurda mevcuttur. O Nur, nsan- Kamilin zdr... O Zatullahn zevki ve nefsidir. Tarifi yaplamaz. Anlatlamaz. Yetimin maldr, ulalamaz. Zatullahn nefsine tat verecek olan da nsan- Kamildir. Buras; Yemein tadnn akla dt yerdir. Arzu edilen aslnda Tatdr. Yaplacak olan Yemek ise teferruattr. Ruh o tad arzu eder. Ruh arzu ettii lezzete erdiinde tatmin olur ve tat alr. Lezzeti veya tad kimse tarif edemez, o ancak hissedilir. Yemein tarifi olur ama lezzetinin tarifi olamaz. Sra yemein ismine gelsin; Mesela arzu edilen taddaki yemein ad pasta olsun. Pasta lezzetinin arzu edilmesi minyatr bir Nuru Muhammedidir. Pastann tadnn olumas iin bir ok teferruat ve evreler geecektir. Aslnda bulumas gereken iki unsur tek olmak ister. Tad arzulayan ve oluan tat. Ama bu iki unsuru tevhid etmektir, birletirmektir. Pasta tadn arzu eden ruh ile pasta tad arasndaki tm fiiliyatlar teferruatdr.

152

Aslnda tm arzular bir Nurdur. Yani tm arzular, klli Nuru Muhammedinin kesretleridir. Ve her arzu edilen ey bir oluum ile nce sfatlanr ve sonra zahire kar ve arzu edici ile tekrar buluur. 3Ceberrut Alemi Bilinmeklik arzusu ile sonsuz ilime bezenmi olan Nuru Muhammedinin, bir isime ve sfata brnmesi. Bu isim, Nuru Muhammedi deki tm ilime Cami olacaktr. Yani, Hunun Nuru Muhammedi zevki ile Allah ismi ile isimlenip sfatlanmas. Allah ismi, Zat ve sfat ile tm varl Cem eden isimdir. Tm varlk ve bu varln tm ilimi, zahir ve batn yn ile Allah sfatnn ilminde mevcuttur. Buras; Pastann yaplabilmesi iin, pastay yapan kiinin bir sfat olmas gerekir. Hangi sfat ile pasta yaplacaktr? te o sfat Ahdr. Ah sfatna brnen kiinin uurunda yapaca pastann tm ilmi ve iradesi, kudreti mevcuttur. nk Ah zahirde ortaya bir ey koymasa bile, yapaca iin plann, son hali veya nasl yaplacann ilmi uurunda mevcuttur. Ah, kendi ilmi ile pastann bitmi halini hayalinde, enfusta grr. 4Melekut Alemi Bu alem Beka alemidir. Allah ismi ile sfatlanan Zatullahn, alemi yaratmas iin kullanaca ilminin enfustaki kesretidir. Buraya Esma alemi de denir. Tm esmalar ve meleklerin bulunduu yerdir buras. Bu alemde tm esmalar, isimler birer meleki glere dnrler. Bu alem, Allah isminin Hakk olarak isimlenmesi fakat ayna olarak Halkta henz zuhur etmedii alemdir. rnek verecek olursak; bir ie balamadan nce o iin nasl yaplaca dnlp uurda planland, meleklerin grevlendirildii yer esma alemidir. Buras; Ah, enfusunda pastann bitmi halini grdkten sonra, hayalinde bu imalatn nasl yaplaca plan hazrlanr. Kendi esmalarna meleki gler verir. Ve Enfusunda imalatn detaylarn dnr. Un, su, eker, kakao vs. tm imalat malzemesinin nereden temin edeceini, miktarn, maliyetini planlar. Ne kadar yourup, ka derece sda ne kadar sre piireceini vs. planlarn yapar. Ve her fiili bir esmann karl olup meleki gler kazanr. te bu uurdaki dncelerin tm melekut alemidir. Hakk belirmeye balam olup, Halka yansmaya hazrdr. te buras henz zahire kmam olan Beka halidir. 5uhud Alemi Bu alem zahir alemdir. Gz ile grnene ahid (uhud) olunan alemdir. Melekut aleminde tm esmalarn birer meleki g aldktan sonra kn (ol) emri ile zahir alemde

153

madde olarak belirmesine uhud alemi denir. Buras ba gz ile grnen tm kainattr yani zahir alemdir. Bu aleme Halk ismi de verilir. Hakkn Halkta zuhur etmesi veya Hakkn Halka yansmas... Allah, Hakk ile Halk eder ayetinde ad geen Halk etme ilevinin gereklemesidir. Hakkn Halk ile cem etmesi demek, cem makamndaki kiinin bu yeri alglamas ve Hakk le Halk arasndaki berzahta olmas demektir. Cem halindeki kii aynadr. Ve ayna iki taraf da grr. Buras; Tm ilim ve irade kullanlarak Pasta yemeinin uurdan zahire kmasdr. Pasta, yaplm ve piirilmi olup yenmeye hazr konumdadr. Pasta pimeden nce uurda idi. Hayalde var idi. Ve arzu edilen pasta ilim ve irade kullanlarak zahire zuhur etti. imdi sra geldi pastann tadna. 6nsan- Kamil Zahir alem nsan iin yaratlmtr. nsan- Kamil, amaca var mekandr, son yaratlandr. lk nce dnlen nsan olduu iin en son yaratlan da nsandr. nsan, Zatullahn zahir alemdeki mekandr. En bata arzu edilen ey bilinmeklik idi. Ve bu arzu bir tat alma Muraddr. Zatullah (HU) bilinmekliini gerekletirmek iin nsann bedenini kendisine mekan seip ve insann enfusundan zahir ve batn alemi grmekte ve bilmektedir. te bu olay Zatullahn ald tatdr. nsann bedeni veya yaratt tm kainat tefarruattr. Fakat insan ne olduunun farknda deildir. Zatullah kendisini, kendisine mekan tayin ettii insandan bile gizlemektedir. Kendisini gizlemek iin nsana Zan duygusunu yklemitir. te nsan, bu zan duygusu ile kendisini Hakktan ayr bir varlk olarak hisseder. Bu nedenle Cz-i irade dediimiz ey, sadece ZAN dr. Bu olay Zatullahn (HU) Ama da oluunun kaimliidir. Zatullah, nsandan kendini bilmesi ile aslnda kendi tadna bakmaktadr. Ama insandan bile bunu gizler. Zatullah, insandaki ilmi ile tat ald eyin (bilinmekliinin) kendi enfusundaki karln da grmesi ile ikilik bir haline gelir ve tatmin olur. Yani; Zatullahn ilminin karl nsandakinin aynsdr. Bu aynlk tevhid ile gerekleir, ve aynlk ortadan kalkarak teklik olur. Ayrlk bulumaya dner. Buluma ile teklik gerekleir. te bu olay ile tat alnm olur. Ona bu tad veren ise nsan- Kamildir. Buras; Pastann Ah tarafndan yenilmesi ve tadna baklmas halidir.

154

Tm uralardan sonra, ilim ve irade kullanlarak oluturulan (zahire kan) pastann tad Ahnn Ruhundaki tat ile ayn olmak zorundadr. Tatmin olmak iin bu aynlk arttr. Ah, pastay yediinde farkl bir tat alrsa, ruhundaki karln grmez ve tkrr. Pastann ekli nemli deildir, nemli olan ilk arzu edilen tada ulamaktr. Pastann ekli ise zahirin maldr. Tad alacak olan Ahnn ruhudur. te o tat, Ahnn tm ilminin iradesinin, emeinin toplam olup pastann maddesinin de zdr. Aslnda o z bir Nurdur. Pastaya sorulsa; iinde ne var diye kendisi bile tadnn farknda deildir. O kendi ssl ekline taklr da zndeki tat dan farkszdr. te bu nedenle insanlar da ekilcidir. nsanlar da byledir, manaya deil surete taklrlar. Aslnda pastann ekli nemli deildir, nemli olan taddr. Ve Ah pastadan bir lokma alr... Pastann maddesi Ahnn bedenine karr ve bedene hayat verir. Pastann tad ile de Ahnn Ruhu zevk alr, yani Allahn Zat... Ahnn Ruhundaki tat ile pastadaki tat birbiri ile ayn ise tatmin (mutmain) olunur. Pastann maddesi, bedenle beraber topraa karacak olup, ekolojik dnmde tekrar yerini alacaktr. Fakat pastann tad tek tir. Tadn tekrar dnm yoktur. An iinde zevk verir ve Ruhtaki sonsuzluuna eriir. Ve o tat unutulmaz. Ve bundan sonra yaplacak olan tm pastalarn tadnn byle olmas iin aba harcanr. Ayn ller ve miktarlar kullanlr. te bu Hz Muhammedin z olan Nuru Muhammedi leidir. Snnetidir. Evet, nsan- Kamilin bedeni de topraktan yaratld ve yine topraa gidecektir. Fakat ruhu ile Zatullahn bilinmekliine tat verecektir. Bu tebihte; Pasta; nsandr. Pastann tad; nsandaki Gnl dr. Ahnn lmi; Hakk, Ahnn kendisi; Allah, Ahnn Ruhu ise; Hu (Zatullah), Ahnn ruhu, arzusu, sfat, ilmi, zahiri vs.. hepsi birden Ahdr; yani tek cemiullah isim olan Allah olarak isimlendirilir. Tm tebihlerimizde Allah tenzih ederiz. Her eyin en dorusunu Allah bilir.

155

ZKR ANALZ
Kainatta Allah zikir eden bilinli uurlar yani, kamiller var olduu srece kyamet kopmaz. Bilinli diyorum. nk zaten her zerre Allah kendine has halleri ile hem zikrederler hemde hamd ederler. Ama bilen ile bilmeyen ayn deildir. Bilinli olmak, her zaman has olandr. Zatullaha Tat verecek olan ise, bu bilnce sahip olan has ruhtur. nk Zatullah bilinmeklik iin insan yaratt. Ayn, insan bedeni de byledir. nsan bedenindeki azalarn, uzuvlarn zikri bittii zaman kyamet kopar. Nefes kesilinceye kadar beden yaar. O nefes kesilince bedenin kyameti balar. Eller ayaklar vs tm uzuvlarn iradesi beyine ve beyinden de ruha aittir. nsandaki tm beden ve uur (kalp); Allah, ve o bedendeki ruh (arzu edici) ise; Allahn Zat olan Zatullah (hu) dur. Yani baki olan, deimeyen Sfat deil, Zattr. Hunun zikri her an insan bedenine nefes ile hayat vermektedir. Hu, sfatn kendi zikri ile hayatta tutar. nsann ald nefes, Hunun hayat (el hayy) zikridir. Sfat kesrete blnr, fakat Zat kesrete blnmez. Sfat; klli varlk ile birlikte tektir. Zat ise; o varlkta bulunan tm kesrette tek ruhtur, arzu edicidir, kesreti yoktur, zaten O tektir.. Hi bir ey (eya) yoktan var edilemez ve vardan da yok edilemez. O halde yaratma diye bir ey de yoktur. ekil deitirme vardr. Ruh, nsan bedenini terk ettiinde beden topraa, nebata karr. Yani beden aslnda yok olmamtr yeni bir ekle dnmtr. Bu yaratma deildir. Yaratmak; bir olann ayr bir varl ortaya koymasdr. Oysa Vucud-u Mutlak birdir ve birden baka bir ey yok ki ikinci bir varlk oluabilsin.. O halde bu olaya yaratma deil halk etme veya ekil deitirme diyebiliriz. lailahe illAllah zikri gerei ikinci bir yaratk ilahtr. Her vechten grnen Allah lailahe illAllah zikri ile aslnda kendinden kendine dnm ve ende olduunu alglamamz gerekir. O yaratmaz, halk eder. Allah, Hakk ile Halk eder. Peki, lailahe illAllah zikri kime kar sylenir...? Kendisinin ayr bir varlk olduunu zanneden ve benlik iinde yaayan insanlara hitap iin sylenir. Bu zikir ile, o tr insanlara u mana anlatlr Sen ve tm grdklerin Allahn bir vechidir, ondan ayr bir varlk deil. Ondan ayr bir varlk olduunu ve uururunun kendine ait olduunu zannediyorsan, aslnda sen ilah yaratyorsun demektir.. oysa ilah yoktur sadece Allah vardr

156

Allah birdir ve varlk tektir. Varlktan bir varlk yaratlmaz. Sadece O varlktan baka bir varlk halkedilir. Yaratmak; yoktan var etmektir. Halk etmek ise; var olann baka bir varla dnmesidir. Oysa ne yoktan var edilebilir, ne de vardan yok edilebilir.. Allah, Hakk ile Halk eder. Ayetindeki halk etme kelimesi fkhlarca yaratma olarak dntrldnden insanlar da byle bilmektedir. Aslnda yaratlm hibir ey yoktur. Her ey halk edilmitir. Bu nedenle; kinci bir varlk olamayaca iin la ilahe illAllah zikri, Vucudu Mutlakn zikridir. Bu zikir tevhidini tm yaratlmlar farknda olmasalar dahi yaparlar. Yani sfat, kendisi ile kendisini daim olarak zikreder. Bir de Zatullahn zikri vardr ki, o da la mevcude illaHUdur. Bu zikir, Zatullahn kendi sfatn bir arzu ile ortaya koymadan nceki halinin zikridir. Yani hiliin zikri. Bu hal hibir eyann ve halk edilmi bir eyin olmad haldir. Ki burada ilahtan sz edilemez. lah, kesrette oluur, kesret ise sfatn vecihleridir. Fakat hilikte kesret olamayaca iin ilah ta olamaz. lailahe illahu zikri ceberrud boyuttan sylenebilir, lahut boyutundan sylenemez... hilik ile ilah ayn kelimede telaffuz edilemez. nk hiliin zikrinde varln iddias olamaz.. Ben bir hiim bendeki kendisi ile lamevcude illahu dur zikrim.Ben bir sfatm ve Onun bir grnrsym (vechiyim) la ilahe illAllah tr zikrim. Ve ben; Ben hereyim, bendeki beni ben ile tek bildim ve la mevcude illa ene dir zikrim. Her eyin en dorusunu Allah (sav) bilir. *** * *** Ne cennet ne cehemmede, A'raf ta. Korku ile umut arasnda, A'raf ta. Gnah ve sevaplarn mizannda, A'raf ta. Efsel-i Safilin ve A'lai lliyyun aras, A'raf ta. Rahman'n Ar'a istiva ettii yerde, A'raf ta. Zahir'e kafir, Batn'a makul yerde, A'raf ta. Gemi'nin delindii Noktada, A'raf ta. Oniki'den biri, ondokuza ram olan yerde, A'arf ta. Ne Hal, ne de Hakikat, Gnl NAZ'nda, A'raf ta....

*** * ****

Sen ol bahr- hakayktan kan bir drr-i yektasn, Sarraflar kymetin takdir edemez seni Ya Rasulallah. 157

Ol bahr- ilmin emvac yedi kat gklerin at, Ol Sahra-y Amann Anka'ssn Ya Rasulallah.

*** * ****

BLNMEKLK
O, HU olarak bilinen, Gayb- Mutlak Ama dadr. Yani el an bilinmeyendedir ve el an bilinmekliini tecelli eder. Yaradl gayesinin klli tecellisi bilinmeklik arzusudur. O kendsini, kendisi ile bilmek iin sfatlanm ve tm alemi yarattktan sonra insan yaratmtr. Ve kendisini insann gnlnden, uurundan (Allah kaynakl bilinli enerji havuzu) bilmitir. Kendisinden bir para olan insan uuru, Onu sadece kendisinde olan kadar ile bilir. Yaratlm olan tm insanlarn insanlarn uurlar ve akllarnn toplam HU nun kendisidir, ondan da mnezzehtir. te nsan- Kamil de byledir. nsan- Kamil olan hilafet mashar, yaratlm olan tm insanln uur ve gnl birliini iinde tar. ayn HU gibi insan da bilinmeklik arzusundadr. nsan, kendisinde olan her eyin karln aa karmas yani kendini bilmesi iin HU gibi sfatna ihtiyac vardr. O sfat, insandaki yaratma kudreti olan yedi manaya sahip bedenidir. Bu yedi mana sfat, ruh, hafza, blin ve beden ile aa karlr. Ve insan bu unsurlar ile aa kartt bir icadn kendi nefsinde grerek kendisini bilir. Mesela bir yemek yapmaya niyet eden kiide ncelikle; En derununda (zatnda- lahut aleminde) yemein lezzeti (nur) hissedilir. Ve yemei yapabilecek unsurlarda devreye sokarak ol emri ile beden o yemek iin harekete geer (sfatlanr-ceberrut alemi). Ve o lezzete uyan yemein ad ekli de uurunda (melekut aleminde) belirlenir. Zaten yemein ad belirlendiinde nasl yaplaca da aklna esmalar ile belirlenir. Bu lezzeti ve lezzete ait yemei yapmak iin sfatnza yani bedeninize ihtiyacnz vardr. Ve o arzu iin bedeniniz harekete geer. Yani beden varla km olur. Yaratma unsurlarna sahip olan sfat yani bedeni ile yemei yapar. (nasut alemi). Sonra da yemein tadna bakar, ve yemein tad ilk akla gelen lezzet ile rttnde yemek olmu demektir (insan). nk yaplan yemein lezzeti, uurdaki lezzet ile rttnde (zahir batn ayn olduunda) ruh tatmin olur. te burada insann hayaline den yemein lezzeti aa kp varlk (zahirde) aleminde yerini almtr. Ama yemein lezzeti grnmez, grnen yemein eklidir.

158

te tebih ettiimiz bu misal ile; aa kan yemein ekli nemli deildir. nemli olan lezzetidir, nk hareket noktasnn sebebi ve manans yemein zdr, ekli deil.. nsann lezzeti de Allah indinde ayn byledir. nemli olan gnldr, ekli veya ilmi deil. Tebihte hata olmaz.. Her eyin en dorusunu Allah (sav) bilir.

MRA
Kalp uurunda akln bittii, akl sr ermeyen bir kara delik vardr ki oraya kadar ceberrud dur. O snrdan tesi Lahut alemidir. Orada cebrail geride kalr. Yani akl ermez. insann kendi ruhu ile yz yze geldii ettahiyyat noktasnda HU ile hemdem olunur. ite insan ak ile balar bu yola sonunda maukunu bulur o kara delikten tede,,, ve varlk yani ceberrud snrnda kalan akl; kelimei ahadet getirir. ite o cebraildir. Ve insanda bilkuvve vardr... Ak inasn kendinden kendine taa ki mauunu bulana kadar srer gider. O mauk da taa daha derinlerdedir. Ve ondan sonra iki denizin birletii yer, yani varlk ve yokluk, yani ceberrud ve lahut, yani Hu ile aynas, yani mantk ve gnl birlil olur.. Oradan vicdann sesi duyulur.. lte o HAKK'n sesidir.. Size ah damarndan bile daha yaknm diyen Allah' kendi bedeninin aklnn ve uurunun dnda baka bir yerde arayan kii ilahtan baka bir ey aramyor demektir. Oysa ki allah la ilahe ilallah zikri ile ben senden baka bir ey deilim derken. insan onu kendi bedeninin dnda arar ve zan eder.. Zan duygusunu besleme grevini de bizzat insnan kendi iinde bulunan ve farkna varmad iblise vermi. insan o zan duygusunu reten iblisinin yznden iindeki allah gklerde dalarda yldzlarda arar durur. Ki bu kalu beladan beri byle sregelmitir. Hakk kendisini istedii uura hisdettirir.. Ve o zaman insan iblisni tam olarak kefeder.. Herkesi akln tesindeki kara delikten tede bekliyorum
*** * *** EY MUHAMMED...! BAHRINI HARAB EYLE; GNLN FERMAN EYLE. YREN CHAN EYLE. AMA HER DEFASINDA VARLII FEDA EYLE.

159

EY MUHAMMED...! NURUNA KM IIK OLUR K SAHTE NURLARI LE, SEVDANA KM ATE TUTABLR K CZ YRE LE.. HAKKINA KM UZANABLR K HU NUN GC LE, YR SEN .. YZ CEVR OL NURDAN YR MUHAMMED

*** * ***

ERAT, TARKAT, HAKKAT VE MARFET EHL


Bir gn mridin biri; eriat, Tarikat, Hakikat ve Marifet ehli olanlar merak etmi ve Mridine sormu. -hocam eriat, Tarikat, Hakikat ve Marifet ehli derler bana bunlar anlatrmsn? -evlat bunlar anlatmak ok uzun srer ama, ama bir rnek ile kendin anlamaya al. Ama ksa anlatmn da bir bedeli vardr sonra dikkat et. -tamam hocam dikkat ederim, sen anlat. -Peki evlat Bak u eme banda abdest alanlar var, gryormusun? -evet grdm.. -imdi git en bataki adamn ensesine vur tokad - aman hocam nasl olur. Abdest alana vurulur mu. -sen dediimi yap, en ksadan renmenin baka yolu yok. Mrid, Mridini dinler ve abdest alanlarn en bandaki adamn ensesine vurur sille-i tokat. Ve adam ardna dner bir tokata yirmi yumruk ve tekme ile karlk verir, elinden zor alrlar mridi. Mrid, dayak yemi bir halde hocaya gelir. -hocam kandrdn beni, bir ey olmaz dedin, ben adama bir tokat attm, adam azm burnumu krd. nsanlar olmasa kurtulamayacaktm elinden. -E evlat marifet gstereydin ya Neyse, ite o adam ERAT ehlidir evlat. Sen ona bir tane tokat atarsn o sana misli ile geri dner, sebebini bile

160

sormaz, direk hatay sende arar imdi git brne patlat tokat. -aman hocam ben vaz getim. -yok yok sen dediimi yap, bu defa sana vuran olmaz merak etme. -peki hocam. Der mrid; ve byk bir tereddt ile ikinci sradaki adamn ensesine vurur tokat Tokat ensesinde hisseden adam annda ayaklanr arkasna bir hmla dner ve bizim mride derin derin bakarak, tekrar oturur abdesini almaya devam eder. Bizim mrid akn bir ekilde dner ve olay hocaya anlatr. Hoca- hmm evlat ite o TARKAT ehlidir. Tokatn Hakktan olduunu bilir. Ama Hakk ona tokat atmak iin kimi vesile klmtr diye bakarmtr sana, seni iyi bellemitir. Zaman geldiinde o da sana dersini baka trl verirmek iin ksas hakkn kullanacaktr. imdi git brne patlat amar. -peki hocam Der mrid; ve dier adamn ensesine amar vurur. Ama adam hi istifini bozmadan ya Hakk der. Mrid aknlkla bir tane daha amar vurur. Ve adam tekrar ya Hakk diyerek abdestine devam eder. Mrid arr ve bir tepki gelmedii iin vurmaya devam eder. Ve her defasnda adam ya Hakk ya Hakk zikrini yapar. Ardna bakp vurann kim olduunu merak bile etmeden abdestine devam eder. Mrid akn bir ekilde hocann yanna gelir ve anlatr olay. Hoca evladm ite o adam HAKKAT ehlidir. Sen ona ne kadar vursan da o her zerreden ileyenin fiilin faili Hakk olduunu bilir. Kendisince hesaba der ve i cihat ile yedii tokatlarn sebebini kendinde arar. Suu kendinde bilir. Sen ona yirmi defa tokat attn ve hi sesini karmad. Ve vicdanen rahatsz oldun kestin tokat atmay.. senin tokat atman kesen ona acyan iindeki Hakktr. Ona acmasa yirmi tokatta kalmaz krk, elli, altm tokat atardn. Ve en sonunda belki Hakikat ehli yoldan kacakt. Ama Allah o kullarna tayamayaca yk vermez. Yani sen ona ancak dayanabilkecei kadar tokat attn. Zannetme ki tokat atmay kesen sensin. Bizzat onu koruyan Hakktr. Ve senin iinde vicdan ile tokat atmay tam zamannda durduran da Hakktr. Bu Hakkn mizandr. imdi sen git br adamn ensesine patlat amar -peki hocam Der mrid; ve kendinden emin bir ekilde dier adamn ensesine amar patlatr. Dier adam; hemen o anda yerinden frlar ve adamn gzlerinin iine bakp ellerine sarlarak pmeye balar. Mrid korkar tedirgin olur, ama adam unu syler;

161

ey gnl gzel kardeim. Eer ben u anda burada olmasaydm, ve senin gzne taklmasaydm senin iinde bir kzgnlk yaratmayacaktm. Bunun sebebi benim varlmdr. Ben varlkta olduum iin senin gzne takldm, bu nedenle senden zr dilerim der elini per ve oradan uzaklar gider. Mrid, adamn szlerinden olduka etkilenmi olarak akn bir halde hocaya hadiseyi anlatr Hoca - evlat ite o kii MARFET ehlidir. Yedii tokatn Hakktan olduunu bilir. Ve hakk ettiinin de farkndadr. Allahn ona verdii latif sfat nedeni ile Allah Onu her eyden korur. Onlar mahsun olmazlar. Allah onda yle zuhur eder ki akl ile her eyi aarlar akln eytana ait olduunu bilir ve eytan kendisine yle secde ettirmitir ki, akl ona hizmet eder. Onu ok gzel kullanr her hadiseden kendisini syrr. Bu onda Allahn bir kudretidir. Sana asla buzetmez. Eer sen, o kii senin elini pp gittikten sonra hrsn alamayp onu durdurup tekrar tokat atmaya kalksaydn ite o zaman onu kendin bir FERD ehli yapm olurdun. Ve o zaman FERDiyyeti ile senin yzne flese orada ziyan olurdun ve obdan HAKK zuhur ederdi ve geri dn olmaz idi. Mrid btn dersleri yaayarak aldktan sonra uzaklar. Ertesi gn bir maka mrid gelir ve ders alan mridin ldn haber verir. Mesele; TARKAT ehli olan adamn konuyu amas ile, tekrar zvanadan kan ERAT ehli olan adam, mridi yakalam ve dayak atarak ldrmtr. Ve yeni gelen mrid bu olayn manasn mride sorar. Hoca - Ah evlat, Allah Seri-l Hasibtir. O mrid bir tek ERAT ehlinden dayak yemi ve korkmutu. Ve dierlerinden tokat yemiyeceine benden garanti alnca, hi tereddt etmeden, iindeki renme ak olan iblisi onu can yakacan dnmeden tokat atmaya ynlendirdi. Her eyin bir karl vardr. Bizim mrid beni LAH edindi ve szlerimden dar kmamak adna vicdannn sesini duymadan karsndaki muhatap grd adamlar insan yerine koymad. Allah, LAH edinmenin ve nefsine uyup vicdannn sesini duymayann hesabn tutar. TARKAT ehline vurduu tokattan sonra ondan zr dilemedi, ilmi ald ama zr dilemedi, neden af dilemedi. Allah bunun hesabn tutar. O seri-l hasibtir. HAKKAT ehline ancak yirmi tane tokat attktan sonra onda vicdan uyand, Neden taneden sonra vicdan uyanmad da yirmiden sonra uyand.. Ondaki vicdan Hakkn vicdanyd nefsinin deildi.. Allah mridi kendi nefsine bir AN brakt ama mrid tokat defadan sonra kesmeyip nefsine uyarak devam etti vurmaya ve HAKKAT ehlini yoldan karana dek amar patlatacakt. Ve Allah buna izin vermeyip tokat atmay yirmi defadan sonra srdrmedi. Ama Allah bunun da hesabn bir kenara elbet yazd. O seri-l hasibtir.

162

Sonra MARFET ehli ile bir hadise yaad ki, o anda bir ta olsa atlar ve cezbe kaplrd. O gnl gren bir gz bir daha baka bir hoca veya mrid aramaz. Mridin yle bir gnlde olduunu idrak etmesi gerekirdi. Ki Marifet ehline atlan tokat misli ile geri dner. Allah bunun da hesabn yazmtr. O seri-l hasibtir. Bizim mrdimize ERAT ehli olan adam olduka kzm ki hrsn alamam. Tm ilmi renmi olan mridimiz neden ERAT ehli karsnda aciz kald da MAARFET ehli gibi ellerini pmek iin sarlmad adamn. Neden marifet gsteremedi. Anlalan bizim mridimiz HAL ilmini anlam ama uygulayamam, GNL ilmini ise hi anlamam Allah da sevdii kullarnn cn yine eriat ile alr... O seri-l hasibtir.

RAB ve ALEMLERN RABB


(sohbetten) Her insann esmas vardr. Tm esmalar ile yklenmitir. Fakat hibir insann esmalarnn arl ayn deildir. Mesela her insanda celal, cemal, vali, mmit vs.. Tm isimler mevcuttur ama her insanda farkl basknlktadr... Ayn parmak izi gibi diyelim nsanda oluan bu esma terkibi kiinin ftratn oluturur. Hikimse ftratndan hari bir tavr sergileyemez. Ftratnn z manas Efrad oluudur. Bakara 285. Ayet'te; "Rasul Rabbine iman etti..." sznn manas ftratna iman etti, yani ftrat ne ise onu uygulad demektir. ite O, insann kiisel Rabbi dir. Onu bilsende bimesen de tansanda tanmasanda ona hizmet halindesin. Programn yle dizayn edimitir. z ftratnn manas Rabb olmasna ramen, o ftratn ismi Rabb olsa dahi aslnda senin z ismindir. Nefs terbiyene den insan nefsindeki iblisleri tek tek ayklamaya ve kefetmeye baladnda kendi Rabbi nin zn de tanmaya balar. Yani nefsini bilen rabbini bilmi olur. _Kendi z ftratn iblisin kuatmasndan temizleyen kii birinci adm atmtr. Sonra ayn ekilde bu alemin rabbini de aramaya balarsn. Bu alem ne iin ve ne vesile ile yaratldysa bu alemin de rabbi o dur. Yani Rabb-l Alemin.

163

Bu alem HU nun "bilinmeklik" arzusu nedeniyle yaratlmtr. Ve tm bilinmeklikle ilgili ne varsa bir NUR da toplamtr. Ve o NURun yz suyu hrmetine alemi yaratmtr. Yani O NUR=Nur-u Muhammedi dir. Her varlk o zde mevcuttur. Yani alemlerin rabbi Nur- Muhammedidir. Kendi z ftratn yani rabbini o Nur'a teslim ettiinde onunla yanmaya baladnda alemlerin rabbinin de HU nun bir NEFS'i olduunu alglar insan. Bundan sonrada 3. Basamak vardr ki, o da alemlerin rabbi ile tek vucut olan kendi z rabbini o NUR ile birletirip, yani tm kainat ile bir olup, kainatn tek yaratcsna balanrsn ite o da Allah'n zat denilen HU dur. Yani komple kainat sfat olarak zat'a hamd etmi olur. Kimse tek olarak hamd edemez. Tek hamde mstehak olan NUr'u Muhammedidir. O zat ile sfat arasnda bir Nur dur. Sonra da 4. Basamak olan dairenin tamamland nokta; HU yu kendi znde hissetmektir. lk bata kendi ftratn olup RABB in olarak kefettiin eyin, HU nun kendisi olduunu anlamaya balarsn. Ve btn kainat senin bedenin olur. Kesretlerini seyreder tek olarak blnmemi HU sende mevcut olur. Yani bu da insan- Kamil olmak demektir... Her eyin en dorusunu Allah (sav) bilir.

TEVHD MERTEBELER
Kainattaki her ey, enfusta ve afakta yedi manadan ibarettir. Kuran (insan) yedi manadan bilinir. Her zerrede yedi makam vardr. Tm alglaylar ve olaylara tm baklar YED uurdandr. HCR 87. Andolsun, biz sana tekrarlanan YED yeti ve byk Kuran verdik. MMNUN 17. Andolsun, biz sizin zerinizde YED yol yarattk. Biz yarattklarmzdan habersiz deiliz. NEBE 12. stnze YED salam gk bina ettik. HCR 44. Onun YED kaps vardr ve her kapya onlardan bir grup ayrlmtr. Tevhid makamlar tr; Tevhid-i Efal, Tevhid-i Sfat ve Tevhid-i Zat makamlar. Bunlara Fena makamlar da denir. ttihat makamlar da tr; Cem, Hazret-l Cem ve Cem-l Cem makamlar. Bunlara Beka makamlar da denir. Btn makamlarn en alas ise tek olan Ahadiyet-l Cem makamdr Ki sadece Hz Muhammed (sav)e aittir. Tevhid makamlarnn;

164

Tevhid-i Efal, Tevhid-i Sfat veTevhid-i Zat mertebeleri velilik mertebeleridir. Bunlara Mertebe-i Velayet denir. Cem makam, Sddkndir. Hazret-l Cem makam, Mukarrabundir. Cem-l Cem makam ise, Mferridn diye tabir edilir. Fena makamlar melekut alemini (esma) mahede eder. Tm fiilerin, sfatlarn ve sfatlarn aa kt vucutlarn birer esma terkibi olduunu mahede ederler. Her bir varlk melekut aleminden yansma olduu anlalr. Beka makamlar ise melekut aleminin de bir varlk olduunu anlar isimlerden vaz geer msemmalara dalar. Ve varlk yokluk arasndaki Nuru Muhammediyi mahede edererek gayba iman eder. Gaybn ve miracn uurda olduunu idrak ederler.. FENA MAKAMLARI Zahir alemdeki grnen her eyin Hakka nispet edilmesi fena makamlar demektir. Fiillerin, sfatlarn ve bunlar bilen gren vucudun da hakkta yok edilmesidir. Fena makamlar Tevhid-i Zat makamnda biter. Sonra Cem makam ile i uurdaki hallere dn balar.. Cem makam zahir ile batnn tam ortasnda olup bedensel uurdan, ruhani uura geii salar. Tevhid-i Efal; Efal; fiil, i suret ve gz ile grnen her ey demektir. Mesela aa, gne, yldz, dalar, hayvanlar, insanlar, gz ile grlemeyen zerreler ve byklnden dolay gz ile grlemeyen galaksi, gne sistemi veya tm kainat surettir. Buna Zahir alem de denir. Efal mertebesi bu Zahir alemin yani tm bu suret ve ilerin hepsinin, Hakkn olduunu ilmen bilip ve kalben tasdik etmektir. Ve bu suretlerden oluan ilerin, fiillerin hepsi Hakkn iradesindedir. Tevhid-i Efalin dsturu, tm suretleri ve fiilleri, iyisini veya ktsn (bize gre) Hakka nispet etmektir. Tm fiil alemindeki (efal) iyilii veya ktl (fena) kendi bak amza ve ftratmza gre deerlendiririz. Ve hemen kendi ftratmza ters gelen eyi ER olarak nitelendiririz. Oysa Hakkn tm fiilleri hayrdr. er, insann grne gredir. Onun iin Ehlullah, Efali Hakka nisbet eder, Allah kt iledi demez Eer bir fiil kulun bak asna maruz kalmasa ol fiilin iyilii veya ktl olmaz. nk kul, o fiili grd iin fiilin fena veya iyi olduunu tayin eder. Gz ile grlen btn fiillerin Hakka ait olduunu kalben tasdik etmil olan kii, tm fiilleri tek noktada tevhid etmi olur. Yani tevhid-i efale nail olur. Efal salikinin zikiri ve rabtas L FALE LLALLAHtr. Kurandaki delili ise: sra 70; Ben onlar gerek karada ve gerek denizde yklendim Saffat 96; Allah sizi ve amellerinizi halk eyledi, gibi ayetlerdir. Tevhid-i Sfat; Tevhid mertebesinin ikincisidir. Bu makamn tarifi; Hayat, ilim, irade, kudret, semi, basar, kelam isimleri Hakkn diriliini iaret eder ve hepsi Hakkn sfatlardr. Yani diri olan Allahtr. Suretlerden gren, duyan,

165

konuan Allahtr. Suretlerden irade eden Allahtr ve suretlerden bir oluumu ortaya koyan Allahtr. Yani, bir nceki mertebede oluan tm fiiller, belli bir sebebten dolaydr. Ki o fiilleri sfatlar oluturur. Mesela; ay ime fiilini ay ien kii oluturur. O kiinin sfat ay ime fiilini gerekletirmesi ile ay ien kii olur. Bir araba tamiri fiilini tamirci sfatndaki kii yapar yapar. Bir inaat fiilini inaatc sfatndaki bir usta yapar, Daha geni ereveden bakarsak; deprem olduunda evlerin yklmas fiili oluur, bu fiili alemin deprem sfat oluturur vs gibi.. Grnen tm bu sfatlar Hakkn sfatlardr. Ayr ayr iler iin sfatlanm vucutlardr, veya ahslardr.Bu nedenle bilinmesi gerekir ki; mevcut olan Hakkn bu sfatlar, Allahn sfatlardr. Bu sfatlar insanda da mevcut olduundan dolay, insan Hakka ayna konumundadr ve salik o ayna ile tek mevcudu, teklii mahede etmesi gerekir. Yani kendisi ile Allah bilme yoluna der. nk kii kendisinden de ileyen fiilleri sfatlara brnerek yapmaktadr.. Mesela annelii, babal, ii olmas, dostluu, kardelii, evde yemek yapma fiilini yaparken al vs gibi bir ok sfatlara brnr. Ki bu sfatlarn hepsi Allahn sfatlardr. Kii kendisinin sadece bir el aleti, Hakkn maas olduunu hisseder. Bu sfatlar hakknda Kuranda delilleri vardr; Hayat sfat iin delil; Bakara 255; Hayat, ancak Hakka Mahsustur, Zuhruf 11; l bir beldeye hayat veren Odur Bakara 255; Allahtan baka hibir tanr yoktur. O, dima yasayan, dima duran, btn varlklar ayakta tutandr. O'nu ne gaflet basar, ne de uyur. Gklerdeki ve yerdeki her ey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda efaat etmek kimin haddine! Onlarn nlerinde ve arkalarnda ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun diledii kadarndan baka ilminden hibir ey kavrayamazlar. O'nun hkmdarl, btn gkleri ve yeri kucaklamtr. Her ikisini grp gzetmek, ona bir arlk da vermez. O, ok ulu ve ok byktr., ura 11; O gkleri ve yeri yaratan, size kendilerinizden esler ve hayvanlardan da iftler yaratmtr. Sizi bu suretle retip duruyor. O'nun benzeri gibi bir ey yoktur. O, yle iiten, yle grendir Kasas 68;Rabbin, dilediini yaratr ve seer. Seim hakk onlarn deildir. Allah, onlarn ortak kotuklarndan mnezzeh ve ycedir! gibi ayetler btn sabit sfatlarn halkedicisinin Allah olduunu anlamaktayz. lim sfat iin delil; Mlk 26;de ki; o ilim ancak Allahn katndadr ayeti delildir. Kuvvet sfat iin delil; Kehf 39; maallah Allahtan baka g ve kuvvet sahibi yok, Bakara 165; btn g ve kuvvet Allaha ait ayetleri delildir. Vela havle vela kuvvete illa billahil aleyhil aziym hadisi de tm g ve kuvvetin Allaha ait olduuna delildir.

166

Semi ve Basar sfatlar iin delil; ura 11;O hereyi iitendir, her eyi grendir ayeti delildir. Tm sfatlar gayb- Mutlak olann zevkleridir, insandan zahire knca, insan kendi sfat ile kendisine ahit olur. nsann kendi sfat aslnda esmasdr. lim de bir sfattr, insandan zahire knca alim adn alr. Sfatlar Hz Muhammedin sav gzel ahlakn hakk ile sergilemek iin insanda mevcuttur. Buraya kadar ki seviye tarikat boyutudur. Yani tarikat ehli guruplar buraya kadar zevk ederler. Bu makamn zikri ve rabtas LA MEVSUFE LLALLAHdr. Tevhid-i Zat; Ne fiilerin ne de sfatlarn bir vcudu vardr. Ve tek vcut hakkn vcududur. Zat mertebesi fiillerin ve sfatlarn birletii vucudun da Hakkn vcudu olduunu yani Vacib-l Vucud u zevk etmektir. Salik, Tevhid-i Zat makamnda Tm kainat Hakk ise, minyatr kainat vcud dahi Hakktr der. Hakktan baka vcud yoktur. Benden de ileyen iler vardr ve ben de her ayr fiilim iin ayr ayr sfatlara brnmekteyim. O halde ben, Hakkn tam rneiyim, minyatrym hissine kaplr insan.. Kasas 88; ...hkm sadece Onundur Rahman 27;Ancak azamet ve ikram sahibi rabbinin Zat baki kalacaktr ayetleri bu makama delildir. Yani grnen her ey helk ve fanidir. Ancak Zatullah fani deildir. Ayette geen rabbinin Zat sz ftratnn sahibi demektir. O da ruhtur. Ancak mevcut olan Hakktr. Baka bir eyin vcudu yoktur. O halde, benim zannettiim Ruhum da Hakka aittir. Zatm da Odur. Ben yokum, var olan tek varlk Allahtr. Bendeki ruh ise Onun Zatndan dr. Benden ileyen fiiller ve brndm sfatlar Allahtr. Bu makama Zatn tevhidi denir. Ruhunu bile onun olduunu bilip zevk etmek. Bu halle hallenen kul, ihtiyar bir lmle lmtr.Mutu kable ente mutu lmezden evvel lnz hadisine mazhar olur. Bu mertebeler Fenafillah makamlardr. Buraya kadar bahsedilen makam fenafillah ehli saliklerce zat mertebesinde toplanabiliyor ise Velayet makamlar olarak isimlendirilir. Bunlar makamlarndan sorumlu tutulmazlar. nk buraya kadar varlan makamlar akl ve idrak ile elde edilip, zevk edilen hallerdir. Srekli olarak bulunduklar mertebede kalmadklar iin sorumlu tutulmazlar. Bulunduklar makamlardan konuurken akllarna tabii olup izah ettikleri srece dlanma ve itilme riskleri vardr. Baz zamanlarda Hale de brndklerinden itibar edilirler. Velakin Hal her daim kendilerinde grnmez. Olgunlukla ilimlerini Hallerinde yok ettiklerinde ve kalben zevki huzur ile bulunduklar makamdan konutuklarnda hallerinin hakkn verirler. Aksi halde ilmen izah ettiklerinde ise dlanrlar. Yani makamlarnda kalben zevk halinde olduklarnda keif sahibidirler, aksi halde keiften mahrumdurlar. Bu makam sahipleri Ehli Velayettir. Veli kullar iin Kuranda Yunus 6263 ;Onlar (veli olanlar) iman etmi ve Allaha kar gelmekten saknm olanlardr gelmitir. Bu ayetten de anlalyor ki, iman etmek Zat

167

makamndaki bir kulun halidir. Yani iman uurda tam tevhid halinin idrakidir. Bunlara Veli kullar denir. yle ki; o kii Hakkn Efalini, Sfatlarn ve Esmalarn bilip, bunlarn klliyesini ve aynsn kendi efali ve sfat ve zat ile tevhid edip, kendisini Hakkta yok edebilen, kendinde varlk brakmayan kiidir. nsan minyatr bir kainattr. nsan kainatn minyatr derken, tm varln bir sembol olduudur. ben insan kendi suretimden yarattm diyen Allah bunu iaret etmektedir. nsan, kainatn zahir ve batn haline benzemesi ile bir minyatrdr. Kendini bilen rabbini bilir ablonu ile; bu minyatr haline ynel ve benzerlikleri kefet ki, tm alemi de anlayabilesin manas iaret edilmektedir. nk Allah ayniyetteki benzerlik ile idrak edilir. Zat, hilik makamnda, varln tesinde ve Sidre-i Mmteha dan da tede (akln bittii yer) olduu iin, kendisini ancak sfat ile hisseder ve yine sfat ile gizler. nsan da ayn benzer durumdadr. nsan kendisini kendi sfatlar ile bilir. Allah, Sfatn yaratmasayd kendisini bilecek bir hissi de olmazd. Ve bilinmeyen yerde Ama da olurdu. O bilinmeklii diledi. Her ne yne baklsa Allahn vechi grnr sz yukardaki anlatmla Allahn varlk olduunun ispatdr. Yani, Allah, zahiri ve batn ile bir varlktr. Batn ksm grnmese de aslnda varlktr. nk zahir ancak batn ile grnr. Yani Allah, Hakk ile Halk eder. Hakk; tm hissiyat ve melekutudur, batn alemdir... Yani senin uurun, ruhun. Halk; tm kainattr, zahir alemdir. Allah; zahir ve batn alemin toplam ile tek vucuttur. Varlktr, Vucud-u Mutlaktr. Allahn Zat (Zatullah, Hu) ise; varl Nuru Muhammedi ile halk eden ve tek arzu edici olandr. Gayb- Mutlaktr. Anlatlamaz ve anlalamaz... Zaten bu vucudun tek sahibi ve yneticisi kendisi olduu iin kendisinin anlatlmasna msaade etmez. O, Vucudun iinde kendisini gizler. Ayn ekilde, insann uuru ve hissiyat ftratn oluturur ve tm hallerini bu ftrata gre zahir aleme yanstr.. Buraya kadar komple insann varldr. Yani minyatr kainat olan insann vucud-u mutlak. Velakin insann bile kendisinde varl muhal olan bir yn vardr ki, kii kendisi bile bilemez. Oras da arzularn kt uurun da tesinde bir yerdir. nsan ancak uurun derinliinden kan arzuya hizmet eder. Ama o arzunun neden, ne sebep ile ktn bilemez.. kendisi bile bilemez. te insanda bulunan bu mekana da minyatr kainatn gayb- mutlak dr. Bu makamn zikri ve rabtas LA MEVCUDE LLALLAH (Allahtan baka mevcut yok)dr. BEKA MAKAMLARI Beka makamlar, e dn, zahirden kopma, uur ve uur tesi hallere kefedip miraca ulamaktr. Beka makamlarnda zahirdeki haller deil, i alemdeki kesret ve teklikler mahede edilir. Ve mahedeler zevk haline geldiinde yaanr. Gz ile grnen ne var ise manalar uurda hissedilir. Ve uurdan ne mana kyor ise zahirdeki yansmalar ile cevaplar bulur gnl.. yani kainat kendi bedeni ile okuma devresine gemektir beka makamlar. Sadece Cem-l Cem makamnda iteki batn ile dtaki zahir ayn bilinir ve grlr. Necm Suresi 8. ve 9. ayetlerde beka makamlarndan iaret vermektedir. "Smmedena fetedella fekane kabakavseyni evedna"

168

ayetlerdeki; Smmedena: Cem Makamna iarettir, Fetedella: Hazret-l Cem makamna iarettir, Fekane Kabakavseyn: Cem-l Cem Makamna iarettir. Evedna: Ehadiyet-l Cem, Zat mertebesine iarettir ki, Makam- Muhammedidir. Cem makam; Bu makama Kurb-u Feraiz, Uluhiyyet ve Ruh Makam gibi isimler de verilmitir. Cem Makam Hz. sa (as)nn Makamdr. Kendini bildikten sonra insann aleme bak da deiir. Bu makamda salik, kendi iinde kefettii Hakka sarlr. yle sarlr ki, kendisini yok eder ve her eyi Hakk grmeye balar, Mmin 44;... phesiz Allah, kullarn Hakk ile grendir. Bakara 115; Dou ve bat Allahndr, yznz her nereye evirirseniz Allahn cemal yz oradadr gibi ayetler bu makam iaret eder. An ekilde Allah, Hakk ile Halk eder hadisi Halkn yani cmle eyann, tm varidatn, kainatn Hakkn yansmas olduuna delildir. Bu makamda Halkta grnen her eye (eya) Hakk olarak baklr. Gz zahire baktnda batn grr. nk Halk, Hakktan yansr. Nasl ki insann uurundan zahirine yansyan ey ayn ise, bir ayna misali Hakk, Halk yanstr. Ve bu gre, eyann Hakkta batn olmamas diye tabir edilir. Yani bir eyay gzmz ile grmeden hayalimizde var ettiimizde o var edi batnmzda dr. Salik kendisini nceki makamlarda Hakk olarak kefetmi ve kendisini yok etmitir. limde yok edi halini kendi halde yaamaya balar.. nsann zahirde grd her ey nasl ki Hakk katnda batnn ise, ayn ekilde gzler kapadnda tm eyalarn suretleri insann zihninde batn olduu gibi. nsan kensidini Hakka benzettii iin, gz ile grd her eyi Hakkn kendi batnn seyretmesi gibi hisseder. Yani Hakk, kendisini Cem Makam salikinden grr ve iitir. Ben kuluma muhabbet eylediim vakitte, o kulum Benimle grr, benimle iitir, benimle syler, benimle tutar, benimle yrr. ayeti bu makama delildir. Bu makam sahibi, bir eyaya baktnda orada Hakk grr. Ve cmle kainata Hakka bakar gibi bakar. Tm alem onun iin bir glge gibidir. Halk (kainat), Hakkn yansmasdr. Cem saliki Halka baktnda Hakk grr ve hisseder. Ondan baka bir ey grmez. l-i mran, 18; Allah ahiddir ki Ondan baka ilah yoktur ayeti bunu ifade eder.

BENiMLE GREN, BENMLE DUYAN SENSN. EY BERZAHIN KAML SYLE BANA KMSN. HALKI HAKKTA KAYBEDER DE CEM EDERSN. AKI MAUKTA GRMEDEN HAKK DERSN Cem makam, Fena dan Bekaya (zahirden batna) gei yeri olan berzah makamdr. Bu makam aadan yukarya birinci aynadr. Yani Hakk ile Halk arasndaki ayna. Ayna, bir cismin kendisi ile aynann iindeki grntsn bilir. ki tarafl da bildiinden zahir hayattaki yaants zordur. Bu makamda kiide byk haller yaratarak meczuplua kadar gtrr. Ki

169

Hallac- Mansur da bu makamn sarholuu ve derin etkisi ile Enel Hakk demitir. Aslnda Hakikat ilmine gre Cem hali makamdan saylmaz denir, bir berzah yeri olarak isimlendirirler, taasubumuzca da bu isimlendirme yerindedir.. Salik her eyde Hakk seyrettiinden zahirden kopma durumuna gelir ve bir mecnun haline dner. Bu hal, de o kiiye zarar verir. Bu nedenle salik burada fazla durdurulmamas gerektii de zikredilir. Tekrar zahire dndrlerek bir meczup gibi deil, insan gibi yaamna devam etmesi gerekir. hvann bu halden kurtarlmas gerektiinin bir baka sebebi ise, Vucut mantndan naks kalmasdr. nk vucut zahir ve batn ile beraberdir. Nasl ki insan hisleri uuru ve bedeni ile tek vucut ise kainat da esmalar ile tek vucuttur. Bu halin yaants zahiri hie sayp batna ynelmek olduundan eksik bir hal tekil eder. ndirdi feraseti gnlme Feth eyledi cihanm, Smmedena yolunda medh-i kebir etti mevlam, Bir kalp at ki berzahnda, oldum Feth-l Kariyb, Beka billah seyrinde cem eyledi mekanm Tvbe Allahu tvbe, tvbe Allahu tvbe Hazret-l Cem; Bu makama Kurb-u Nevafil de denir. Bu makam Hz Musa (as)n makamdr. Her nereye nazar edersek edelim zhirde halk batnda ise Hakkn tecellisini zevk ve ifade ederiz. Necm 8; Sonra yaklat ve sarkt ayeti bu makama iarettir. Zat olan Allahn Muhammed olan sfatlara (kesret alemine) zuhur etmesi zevk edilir. Bu makamda yukarda anlattm Cem makam salikinin grne ilave bir hal gelir. Bu defa Hakk batn, Halk ise zahir hale gelir. Yani nceki halde Halk, ihvann ilminde batn olmu idi, ama gzleri zahire bakyordu. Ve Hakk eyann iinde grmeye balar. Yaantsna geri dner. Her baht eyann iinde Hakk tefekkr etmeye balar. Uyuukluk ve kendinden geme dnemi bitmi yeni ve salam temellere oturan bir hale brnmtr. limde olan esmay kendi vcuduna verdi ve kendisinin zahir olarak grnen bir esma olduunu anlam oldu. Her insan bir esmadr, her insann bir yaradl gayesi vardr ve zahir grnts ile bu aleme gelir. Velakin aslen bir esmadr. Hazret-l Cem makamndaki kii bunlar anlayarak uuru yerine oturur. Zahir (halk) grmeye balar ve batn (hakk) zahirin manas olarak alglar. Bu makamdaki kii her bakt eyann veya maddenin msemmasn anlamaya alr. Kendi uurunda ayniyeti ile Allah kefetmeye balar. Minyatr bir kainat olduunu anlar ve her eyi kendi tek vucudu ile bilir. Klli kainat (makro) minyatr kainat (mikro) olan vucudu ile anlar, bilir. Kendisindeki Zat, Nur-u Muhammediyi, Sfat, esmalar, sfatndan yaylan rahmanl ve rahimliini, kendi melekutunun ileyiini ve melekutunun bedeni ile nasl darya kp fiiller ilediini grmeye balar. Yani kendisini minyatr bir kainat olarak bilir.

170

Ve ayrca, kendi vucuduna bakarak enfusundaki esmalar grmesi ile kendi esmalar zahir, Zatullahn ise batn olarak grmeye balar. Bu hale de kendinden kendine hal denir. Kendi derinliklerine yolculuk etmeye balamtr. Nur-u Muhammedi sinden akan arzular mahede etmeye balar. Bu haldeyken gren ve bilen ve iiten halktr; lakin Hakk ile. Cem makamnda da gren, iiten, syleyen Hakktr velakin o hal kendi kulluunun kvvesi ile idi.. Bu makamda ise Hakk, kulun kuvvesi olur. SEN DUYAN KULAIM VE GREN GZMSN. EY BERZAHI AMI MUKARREB SEN KMSN. HALK LE HEMDEM HAKKI ZAHRDE GRENSN, ZNDE MAUK OLUP, ASKI AMI SEVGSN.... Bu mertebedeki saliklerin eriatlarnda kemalat, ycelik ve Resulullahn ahlak grlmektedir. Kulun hayat, kudreti, basar Hakk iledir. Velhasl hadiste Ben kuluma muhabbet eylediim vakitte, o kulumun semi ve basar ve yeddi ve ricli ben olurum. Benimle grr, benimle iitir, benimle syler, benimle tutar, benimle yrr. Allah Peygambere yle demektedir; "Ey Muhammed bana deil, Sana taplmasn, istedim. Benim deerimin deil senin deerinin bilinmesini istedim, nk sen bensin, bende senden baka bir ey deilim." Bu zevki ve manasn bilenin kendisi Odur. Hazret-l Cem makamndaki salik bu manaya kurban eder kendisini. Bu makamn kemalatna eren kii, zahirde herkesin bildiini bilir ve ve grr. Hatta iitir ona haderler gelir. Yani ilmi keramet sahibi olup kimsenin iitmedii hikmetleri sylemeye balar. Bu kul her eyi Hakk ile grp ve iittiinden, semi ve basar ve ilmi gldr. Ve bu makam sahiplerine Mukarrabun denir Hasenetl ebrar seyyiatl Mukarrabun. Bu makamn sahibi her daim zahire nazar eder, velakin zahirdeki batna nazar ettii kesindir. mdi Fakr-u Sani oldum grdm Mahmudumu, Fetedella bahr-nda hazmettim mukarrebunu, Ol gnl kaps ayna etti, oldum Feth-l Mubin, Beka billah seyrnde hazretl cem etti seyranm Tvbe Allahu tvbe, tvbe Allahu tvbe Cem-l Cem; Tm makamlarn topland makam bu makamdr. Cem-l Cem ikinci defa toplamak demektir. kinci defa cem etmektir. yle ki; Zahir alemi, efal, sfat ve zat mertebelerinde toplayp Hakka havale eden ve her eyi Hakk gren Cem makamndaki salikin hali ile, / tm zahiri kendi manas ile kendisinde toplayan Hazret-l Cem salikinin hallerini kendisinde toplar.

171

SEN BENSN, HVELEVVEL HVELAHRMSN. ZERREMDEK HVELBATIN HVELZAHRMSN. HALKI HAKKI TEK GREN CELAL CEMALMSN, MUHAMMED EHRNDE MFERREDN NEBSN Bu hali ile Allahn zahir ve batn esmalarn FERDiyyetinde toplam olur. Bu makam Hadid, 3; Hvelevvel velahir vezzahir velbatn ayetinin manas kendisinde zuhur etmi olur. Ve tm kainat kendisi ile bilip ve kendisinde Nokta ettiindenEzel benim, ahir benim, zahir benim, batn benim der ve her eyi byle grr. Ve kendisi ile emindir. Kendi uudundaki Allahn tm hallerini zahirde ve batndaki ztlar ile kendi vucudunda topladndan hibir hali de abes grmez. Onun zevki kendi zuhurunda her hali ile hakk temsil eder. Velhasl bu meratebenin halleri mizan ile uygulanmaz ise, Kurann, enbiyann ve evliyann srlarna mahsar olamaz. Ol kimse hayvanlardan daha beterdir (Araf 179) denir. Bu salikin Mizan vicdan olmutur. Her hali safi vicdan ile yapar. Her mertebeden dillenir.. konumaya baladnda varln dile getirdii iin bir makam aadan kelam srer. Suskunluunda ykselir. Mahedesini Ahadiyyet makamndan gelen hikmetler ile yapar. Gnln ve vicdann tamamen Nur-u Muhammedi kaplamtr. Her hali gnl iledir. lmi gerektiinde dillendirir. Tm ztlklar kendisinde toplam ve abes grlecek hibir ey brakmamtr gnlnde. Her hali mizan erevesinde akl ve gnl birlii ile ifa eder. Misal olarak ; Keskin bir ban srtnda dengede durup, o izgide yrmek gibi, bir yana dse Hakk br yanda olur. Dier (zt) yana dse Hakk bu yanda olur. Ztlar ile bir olan tek yer ise o ban srtdr. Burasnn tarifi iin demirden leblebi inemek, ateten gmlek giymek diye tabir edilir. Bu Mahmud hrkasn giyen gruhun taban tabana zt olan her mekana girebilmelerinin ve oradaki hallere brnmelerinin sebebi, Hakkn her iki zt taratta da mevcut olduunu bilmelerindendir. Ve bunu da Mizan ve tidal yolu izleyerek baarabilirler. nk Hakk ikidir, amma velakin ztlar ile birdir. Hakikat; iki ztt da tek grebilmektir. Marifet ise; iki ztl da tek grp yaayabilmektir. Bu marifete ise tm artlanmalardan syrlp, akln ve gnln snrszln kefeden ve yaayanlar ular. Bu yle bir haldir ki salik ne yne gitse kendisi merkezdir. Bu hale brnen, esrar- Sleyman ve mlk-i Sbhandr. Zevkine eriemeyen kendini kandrm olur. Mahzen-i Hikmet ile doldurdu Feth-i Fuadm, Kabakafseyni eyledi hem varm hem youmu, Bir gnl bahesiyim, her iekte Feth-l Mutlak, Terk ettim var you, ceml cem etti mekanm Tvbe Allahu tvbe, tvbe Allahu tvbe Bu makamdan sonra bir makam vardr ki ona da Ahadiyyet-l Cem makam denir. Hz Muhammede has bir makamdr ve daimi olarak Ona aittir.

172

sra 34; ve l takreb mlelyetiymi) gelmitir. Yani, Yetim-i Hakiki, Hz. Muhammed (S.A.V)in kendisidir. Ahadiyyet makam yetimin maldr. Bu yerden Resulullah (S.A.V)in kendisi bizzat telkin ederse zevk alnr.
Ak'n yolu yedi merhale ile alr. Gk kubbe yedi semadan sonra alr. Vucud-u Mutlak yedi kat arz ile bilinir. Kuran yedi meratip ile aklanr.. Ve hepsinin sonunda sevgiye varlr.. Selam ya VEDUD.. Gnl ziyana eyledi mkl, Elveda cihanm, Gaybm Afakta, Hali perian eyledi Zan dkn, Elveda pirim, Zatm Araf ta

*** * ***

REENKARNASYON
Her ftrata(esma terkibine) gre VARln izafi(greceli) oluu YOKluundandr. AMAda OLuundandr. Evrende hereyin OLabilmesini mmkn klan da Odur. DEMEYE GRSN K "OL!". Olaslklar sonsuz-snrszdr. AMAda OL AN n ilmi sonsuz, OL hkmnce OLduramayaca hi bir HAYALi yoktur. Akla den her fikir-dnce, her inan, her kabul ve red, her alglanan, alglanmayan Hepsi de HAKtandr. "ALLAH A SINIR KOYABLEN BR YT VARSA, BTN DELLLER ORTAYA KOYARAK; REENKARNASYON ASLA OLAMAZ" desin de onun alnndan peyim. Hayat durmadan reenkarne olmaktadr. Hani varm yle bir yiit ki "asla olamaz" desin... Hani........!!!

MUHABBETM

173

Gzlerini gzlerimden ayrma hi ne olur..! Cehennemi bile yakp kavuracak bir gnl olmal.. Asla sndrlemeyen bir ate. Ki o gnln nne binlerce bahr- dkseler, yine de sndrlemesin. Onun tek bir dalgas bilindik denizlere ta kartsn. Nasl bir hal ki bu yaam anlayamyorum. Anlat derdini bana sevdiim, ama ltfen atma gnlme bir iftira. Her zerreden insaf edilen sular ile baa kamyorum. Bir cigara yakmaya gelen dostumu yanmda tutamyorum. Baktm bekama, ardmdan sylenenlere. Nedir bu kin nedir bu nefret? Ey Allahm sunmusun balklar dalardaki gllere. Akllara deva yaftalar silemiyorum. Bilmem ki bu hal nedir? Nedir bu cendere ya Rabbim, artk baa kamyorum. A defterimi kara kapl dosyam, bak sayfalarma, bak ardma anlat bana ben neyim kimim? Ben bile kendimi bilmezken, Sen nasl bilirsin.. Haydi konu ben kimim Seni dinliyorum. Eminim ki, bir ok hal anlatacaksn bende, asl astar olmayan.. nan ki onlar sensin bunu da biliyorum. Sen biliyor musun.? Allm hallerimin yaratt kt zanlarnla sfatlanmm, Hedef alnan hayat tahtamn hizasndan ekildim ey gnl. Kt baklara, zanlara artk susuyorum. Vurun! atn, frlatn! yaylar iyi gerin! Frlatn zehirli oklarnz..! Her zamanki gibi buradaym ve bekliyorum. Hi kt niyet yoktur hallerimde, hi zatma nefsime zulmedi yok. Kalbim yn buldu hep gzelliklere de, ardmda braktm gl bahelerimi hep yaktlar... Hanerlenmi bir haldeyim, haneri srtmdan kmaz, kan durmaz, yaras kapanmaz. Acs ile ben varm, hep Onunla yayorum. Altm ben sana ey deli gnl! Senin sersem hallerinden kendimi alamyorum. Tedirgin olan, mahzuna kere yaftalar atar da, daha da mahzun eder efrad. Bunu bir tek ben biliyorum. Halim halkn halinden syrlm, serden gemi olanlar arar. Gzlerimle onu aryorum, izliyorum. Mahzun, ne derdini anlatr ne mecalini o tedirgin yree.. Kalbi feryat ile yaklar, ol mahzuna aman diliyorum. Anlatabildi mi ki Mecnun gnl berduluundan gayr mecalini, Anladlar m ki mecalinden gayr, Leylaya olan sevdasn. Leylay bulsa da anlatamaz, bakar gzlerine yanarak. Yinede anlatamaz Mecnun akn, tahmin ediyorum. Leylas ona bir ak olmu perdesi kaldrlamayan. Ki Leyla ne irkin bir dilber gel de Mecnuna sor. Yaftalar kat kat olmu, dizilmi balya balya set olmu doru yoluna. Ey gnl, konuamyorum.

174

Kelamlarn ardndaki gizli ifreleri, gnllerin iindeki sinsi iblisleri grrsn. te ben onlarla bilerek yayorum. Hallerin siyret-i insan iken, suret-i insan gibi grnr. Zan ile bilinirsin ve her aynadan yle grnrsn. Bunu da biliyorum. Anam babam sana feda olsun diyeceim. Ama onlar da beni anlamadan gittiler, yine de seviyorum. Yine de seviyorum. Her hallerden sen grndn gzme, bir bakas deildir Rabbim. Yok bir ikayetim ey Rabbim, seni anlyorum. Sevmek nerede? Her biri bir kar peinde. Hep sevmekten bahseder ama ak sevgiyi kartrr o gafil. Ak yaratandr sevgi ey gafil! Ak terk eden sevgiyi bulur ey gafil! Sen beni ararsn sevgiden bir haber olarak diyorum. Ama Anlamyor ki Bir perde olmuum ben sana, bir ilah bir tanr. Akln fikrin bende, grnmez sana Hakk benden gayr. Sylyorum, anlatyorum Yine de anlamyor ki..! Hak Yol' unda ilerlemek yrek iidir, akl ii deil ki. Allah kl krk yararak titizlikle alan bir saat ustasdr. O kadar dakiktir ki, sayesinde her ey zamannda olur. Dillere ram olmu Allah, gnllerden medet bekler. Alatyorum Ona zulm dokunanlar. Gnllere ferman eyledi Allah kelamnn has. Kime selam verdiysek dald Mahmud makamna, Selam alan deil, selama ram olan ald verdiim zlfikar eline. Yorgunum koca sultan..! Bihamdillah direm Allah Alp aklm fikrullah, Dilimde zatn esmas, Bana ns oldu zikrullah, Salatullah selamullah, Aleyke ya Resulallah.. Sen sakn ha anlama kelam..! bak ge gz gezdir yine. Anlaman ne fayda ki, gnlde bir ei olmadktan sonra. Ak yle olmal ki, ayaa kalknca, cmle aleme ateler sarsn, Kopsun her tarafta kyametler. Cehennemi bile yakp kavuracak bir gnl olmal.. Asla sndrlemeyen bir ate. Ki o gnln nne binlerce bahr- dkseler, yine de sndrlemesin. O bahr-n bir dalgas bile tm sadr-nda bahr tayanlara ta kartsn. Kime anlataym derdimi karlk bulmaz, syletmez mecalimi. Yine de seviyorum..! Gkleri indir al avucuna.. byle olmaldr senin sinen. yle bir genilik ki, bir kandil gibi gk kubbesine asmalsn kendini, Kainata k veren bir AK ol diyorum. Ama anlaamyorum.. Beni nasl anlayacaksn ki, neden muhatabmsn sen?

175

Neden diye soruyorum, omuz silkmesinde baka bir ey gremiyorum. Bir aslan gibi korkmadan grle, atl savalara, Brakma yer yznde kendinden baka bir ey, kendinle gir en acmasz savalara. Belki de bilmediimden anlatamyorum seni sana. Belki de sen bende deilsin de ondan. Gnln yedi perdesini de yrt. Beni seninle benden etmesin azn semalarn. Yrt, burutur at onlar. te o zaman sana gelecek olan niday bekle semalardan. Maallah, Maallah!" Neyi anlatrsn ki ikizi dnya ram olmua, kendisi ile kendinde deil. Versin yaftay Bahr-na, saplasn haneri Sadr-na Baka ne bilir ki diyorum. Ama yine de yanndan ayrlmyorum, halimi beyan ediyorum.. anlamyor ki Sana dilsizim, sana dudakszm, szleriz gnlden. Varlm ayaklarna salmm. Her mecaline bir cevabm var elbet. Amma susanlardanm gnl. Sana gizli srlardan bahsedeceim, Ve bunlar sana ahkamn iinde dilleneceim. Yine de senden baka kimsenin anlamayacan bilirim Yine de bildiini okursun, vicdannda sevdana zulm yazlm Ftratndan ancak bunu okursun.. bunu da biliyorum. Ne yazk ki biliyorum. Kendini bulmay terk edip, dnyaya talip olama.. Sana mal mlk zengini olmaktan baka are vermez Hda. lmeden nce ldr zannn diye baraym m sana. Kendine kavu ki, mihnet, meakkat, dert ve belalardan kurtulasn. Yoksa kimsesiz, garip kalmaktan baka are yoktur. Sylyorum, anlatyorum. Kim ilim renmek arzularsa, onun znts pek olur. Onu rencide eder varlk sahipleri. Ben ilim deil kendinden bahsediyorum. Am gemi ilmi gnl mekanndadr sihri. Anlatamyorum. Fakr, fakirlik mi zannedersin de harab olmay yanl anlarsn. Harab olann gnlndedir hilik, cebinde deil diyorum. Yine de anlamyor. Yanmaktan bahsediyor. Huzura kavuman iin her trl derde, belaya sabretmen lazmdr. Harab olmak iin vicdannla kendine hesap sorman lazm. Kendini stn grme, onun sonu zillettir yar zillet. Fakirlie fakrullah ile sabredenlerden ol. Ola ki zenginlik senindir snr olmayan bir bolluk iinde. Nefsini az besle, ldrmeden yok etmeden . Diri tutman gereken ey de gnldr, yar gnl Gnl aynasnda bir harabi, Eer klar isen namaz safi, Alr bir kap ki gnl- dermani Ayan olur Cemalullah Salatullah selamullah Aleyke ya Reslallah Allah Allah diyor ama tanmlayamyor.

176

Sensin diyorum vicdann bil. Ona iftira atma gnl sen kendini bil. Sen hangi esman ile tanrsan Onu tanmladn eydir O Allah kelamn duyduunda korkuyor musun, utanyor musun veya azyor musun. te sendeki Allah odur diyorum. Hala dinler gibi oluyorsun. Bak kendine aklna ak, merhamet ve efkat geliyor mu Allah dendiinde? Ne mutlu sana, ne mutlu Sen ol bahr- hakayktan kan bir drr-i yektasn, Sarraflar kymetin takdir edemez seni Ya Rasulallah. Ol bahr- ilmin emvac yedi kat gklerin at, Ol Sahra-y Amann Anka'ssn Ya Rasulallah. Hak yolunda ilerlemek yrek iidir, akl ii deil. Tekrar ederim iyi anla akl ve ilim ii deil. Dedim sana ilim ancak firavun eder bedenleri, gnldr akn yolu Klavuzun daima yrein olsun, omzun stndeki kafan deil. Sen nefsini bilenlerden ol, silenlerden deil! Diyorum..! Dinleyenler seyrana geip ar atlar, sen durma beride gel gnl. Her defasnda bittim sana dert anlatmaktan yar gnl Kuran sende ve seninle drt katmanda zikredilir duy beni gnl. Drt manas ki, zahirin, batnn, ruhun ve anlatlamaz olan ondan da tededir. Lafz- Kuran zikrin kelammdr dinle beni yabana alma yar gnl.. Kuran bir hidayettir, akan feyzi nereden gelirse gelsin. Sylediim her ey kurandr, suretimi deil siyretimi gresin. yle ki, bir kimse sana ahretin ile ilgili bir kere iyilik etse, Ve dnya ile ilgili binlerce ktlk etse, sen onun sadece iyiliine nazar et. Bana ne gelirse gelsin karamsarla kaplmayasn. Allah senin cezbinde zannetme ki yalnzsn. Zan duygun seni senden alr paralara kesrete datr. Demedi deme ey gnl. Dedim defalarca, yanl m dedim ey gnl. Btn kaplar kapansa bile zlme demedim mi? O sana kimsenin bilmedii gizli bir geit aar, yollarna yol olur. Sen u anda gremesen de, dar geitler ardnda nice cennetler vardr. kret! stediini elde edince kretmek kolaydr. Dilein gereklemediinde de kret. te bu Ona gvenindendir. Gvenmediin srece o sende varken sen Onu bilemezsin. Bilemeyiin ise senin zannna ayrlklar yaatr. Gnln a bahr- ummana Allah de iindeki Allah ile Ben neden saplandm kaldm sende, Neden sana anlatrm bunlar bilemiyorum. Belki de budur benim ftratm, yaradlm, kzma bana ne olur. u dnyadaki tm kavga, nyarg ve savalarn hepsi dilden kaynaklanr. Sen sen ol, kelimelere fazla taklma gnl. Ak diyarnda dil zaten hkmn yitirir. Ak dilsiz olur. Haklyken haksz duruma drr dil insan. Lal olann lisan Allahtr diyorum. Hala konuursun susuyorum. Kime neyi aklarsn ki meveredin gnl cevherindeyken. La mekann dillenii Hakk kelamdr, akar derinden derinlere.

177

Ancak vicdan sahibi sesini duyar, duymayana da duyuracaktr sesini O, inan te bu akndandr. Ak sevgide yok edenin halleri ne gzel hallerdir. Ak bir seferdir, yolculuktur. Her defasnda bir seferlere yollar seni. Bu sefere kan her yolcu, istese de istemese de tepeden trnaa deiir. Bu yollara dalp da deimeyen yoktur. Yine daldn maziye, yine hznlendin. evirme ban benden ey gnl, gittiimde, zannetme ki terk ettim. Ben hep ayn seferdeydim, hep ayn yollara sebeplere girdim. Senden gittiim hi olmad ki Anlattm sana her defasnda, Anladm ki vahdet bir hal imi rabbime, Anladm ki, rabbim var imi hilikte, Anladm ki, hilik yok imi ilmimde, Grdm ki, perdem ceberrut imi iimde, Hvel evvel, Hvel ahir aksn ilmime, Hvel batn, Hvel zahir konsun ismime Aynen zikrettim gnlne, bir tenezzl bekledim senden. Adn bile bilmez iken, bana isim vermeye kalktn hep. Ah..! Sen ak- Muammasn cevherin iimde, ama ne are ki anlatamyorum. u dnyada denizdeki kumlar kadar sahte hac, hoca, eyh var. Hakiki mrit seni kendi iine bakmaya ve nefsini amaya ynlendirir. Tutup da ona hayran olmaya deil gnl. Deil..! Tanrlar nasl oluur, ilahlar nasl oluur zannedersin. Allah akna kurtar kendini ilahlardan. Onlar sana sadece zan yaptrr. Sana ah damarndan daha yakn olana zulmedersin ilahlarnla. Aman dilerim.. Aman derim.. Ah..! Ben derim de, yine ben dinlerim. Kusursuzdur ya Allah, O'nu sevmek ok kolaydr. Tabi kusurlu taraflarn kendinde grrsen. Zor olan hatasyla sevabyla fani insanlar sevmektir gnl. Her kii bir eyi ancak sevdii lde bilebilir, Allah da yle. Allah sevmek kolay elbet. Ama insanlar Allahn da baz ynlerini sevmezler. Cemalini seven celalinden nefret eder. Onlar Allah, kendi zanlarndaki iyi taraflarn grerek severler. Yaradan'dan tr yaratlan sevmeden olmaz ki Her hali insanlardan yansr Allahn.. Her hali ile sevmektir insanlar, Yani Allah.. Eer yle olmaz ise, ne laykyla bilebilir, ne de laykyla sevebilirsin Allah.. Cmle kainat sende, sen nasl da bir tarafn iter atarsn. Anlat dedin anlattm. Ama hakk ile dinlemedin ki. Her defasnda sana kotum, hala gelmekteyim Ne yaparsan yap, nereye gidersen git. Yolun banda nereye varacan dnmek hayali bir histir. Beyhudedir. Sen sadece atacan ilk admdan sorumlusun.. Her ne yne dnersen dn yznz Kabeye dnk olsun der hda. Gnl ile at ilk admn.

178

Sen sadece ilk admndaki niyetin safilii ile ykmlsn. Gerisi zaten kendiliinden gelir, Allahna gven gerisini hesap etme.. Her noktann sonunda elif vardr. Elife ulaann hali selamdr. Unutmayasn, takip et bu szm yollar alrsn. Ama yine de dinlemezsin beni, beni benden etmekten baka ne var ki sende. Nokta demiken, sana bir sr aaym. Noktalar srekli deise de btn ayndr. nk btnn iinde deimeyen noktalar vardr. Zaten btn ile bir noktadr kainat. Bu dnyadan gen her nokta-i saninin yerine bir yenisi gelir. Bir cellat gitse yenisi doar, bir hzsz gitse yenisi gelir. nk tm esmalar ile o mevcuttur eksiltmez kendini hibir daim. Btn hi bir zaman bozulmaz, her ey yerli yerinde kalr kendi merkezinde... Hem byle olurken, hem de bir gnden bir gne hi bir ey ayn olmaz. Ayn sen gibi tm esmalarn yerinde ama dn glerken bu gn bana ksknsn.. Dinlemezsin. Ben senin dnn de bugnn de severim. Ben senden baka bir ey deilim ki. Sr; gnlndeki Allah perdesini yrttktan sonra, grdn suret-i siretindir. te o srrn msemmas Hz Muhammeddir. Bunu unutma gnl Srrn gnlndeki Allahn srrdr. Gnl Hakk n en temiz mekandr. Verme srrn sakn ola ellere, Dostun emaneti sende sakldr. Alem senin iin varla ram oldu. Kuran sadece sana geldi, okundu. Beni anlasan da, anlamasan da, Bu alem yalnz senin iin dodu

*** * *** Ol bedeni nur-u Mahmudu, smi tevhid eder mabudu, Pir-i has tr yeri son katta Dedi tevhide ak vedudu. Ol bedeni nur-u Muhammed, Ad tevhiddir, z himmed, Pir-i has tr ol nur-u Hakkn Ol Zatna Hak ile hamd ed.

*** * *** 179

GNL SEMALARI
Ak nedir diye sorma bana, Demlendim ak iinde de bir dem yol almadm yrdm bunca yol iinde. Ben ak iin dodum..! ta ezeldendir Habibi araym. Bir cemal yz iin amadm yol kalmad, ondandr yanm. Ak nedir diye sorma bana. Bir mr sildim ben ak iin, can canlara feda ettim ona. Bir maziyi yok ettim bir gelecei heba ettim aka. Her defasnda girdim zannettim ben ak- ummana. Ama dedim ya demlendim de bir dem yol alamadm ben akta. Kendimde ne varlk braktm, Ne de bir nefs-i ala.. Her eyimi ak adna adadm, Bilmem ne ala. Kalmad mecalim, Kalmad bir neem ak yolunda.. Yine de akn getirdii sorumluluklardan vaz gemedim. Verdike istemeler artt. Verdike verdim. Ki kendimi ak iin o kadar ok ezdim, Gzlerimde ne ya kald ne de mecalim Bende bir ben vard ki o ben de yok olup gitti sonunda. Geriye kalan bu maceradan akn sorumluluklar bana, Ne olur bana ak ne demek diye sorma. Yalnz bir ey kefettim ki, ak bir ate tir bulaan yakar. Bu yak nedendir niyedir. Allah alemi ak zerine yaratmamd m neden ak sonu vermez. Bir sr cevapsz soru benim aklm ald cevap verilmez. Neden? Ak neden huzur vermez. Buna engel olan unsur nedir. Kim gz eder aka? stersen tm alemden uzak kal. stersen yerin dibinde yaa.. Yine de huzur bulamazsn suret-i Aknn sonunda. Sana kalan bu badereden sadece ac bir hatra Yank kalpler kalr hep sanda solunda. Kim sevmi ki bir baka gnl de mutlu olmu, syle bana. Ak kitaplara destan olmu insanlar bile ac ile sonu bulmular aktan. Neden.... neden canlar yanar byle aktan? Evet anladm ki devrann tersi yz imi ol gerek ak. Ak bir kesrete ise, ak yaratan onu yakar. Ak var eden Allah onu sadece kendisine kullanman istiyor.. Baka bir kula deil. Ak kskanan byk bir g var bu alemde. O da ak yaradann ta kendisidir. Ak icad eden ve ak iin alemleri yaradan.

180

Ve akn sevgisinde yok edip, Habibim! diyen. O en klli varlk yle bir ak ki denizler mrekkep olsa aalar kalem, yinede anlatlamaz bir sevda... O, Habibim dediini anlatm, Habibi ise Onun anlatt ile kendisini bilmi. yine de ben seni hakk ilse bilemedim demi kendinden kendine. Kimi hakk ile bilememi..? Elbet ki kendisini.. Ey Habibim senin derdine gc yetmese de, halini ancak Halilim anlar be Habibim. Kapnda bekledim seni e gnl! A kapn dermanma derman ol. Kurtar beni u Halimden Ey akn Harabe.. ey sen sen cahil kul..! Sen kim oluyorsun da byle bir ak varken bu cihanda, Birde ak yaadn bbrlene bbrlene anlatyorsun.?? Senin aknn atei var m acaba. Senin ne kadar byk kalbin var ki. Sen akn iin alemleri var eder veya alemleri yok edebilir misin. Senin akn yanar da kl olur o akn yannda... Evet.. Ak Halk eden o varlk, tek bir ak grmek ister bu alemde. O da kendi akdr. Veya kendi akna ak olan grmek ister. O aka paralel ve onun yannda baka bir ak kabul etmez. O yaradan ki ak konusunda ok kskantr. Ak ate eylemi, sevgiyi ise bir merhamet. Bencildir ak. Sevgi; merhameti dourur. Ama ak acmaszdr. Bencillii ve acmaszlnn farknda bile olmadan, sevgiye hasrettir ak. Sevginin sadece kendisine ait olmasn ister o ak.. Sevgi ise, evrenseldir ve merhametlidir, gnl aktr... Bu nedenle "sevgi" yaradann ftratdr, "ak" ise, yaratlmn... Eer ak yaratlma isnad edersen seni ynmalar bekler ey gnl. Onunla sevip ak olamyorsan hsranlardasn ey gnl.. Yaradan, neden akm deil di de sevgilim dedi habibine... Ak terk edebilen kii sevginin hasn bulur o gnlde. Bu hazineyi kefeden yaratlm varlk, asla ak acs ekmez... Sevgi evrenseldir, ak ise kiisel... Sevgi kainat iine kaplar, ak ise kainat kskanr ve kainata duyulan sevgiye hasrettir... Ak yok edicidir. Sevgi ise yaratc... Ak insana aittir, sevgi ise Allah'a... Kaybetme riskini ak yaar, sevginin yle riski yoktur.. Ak sevilmemeyi hazmedemez.. Ama sevgi hazmeder. Sevginin en byn riski, ak ile kartrlp bilinmemektir.. nk O bilinmeklik iin sevgi ile yaratmad m? "El vedud" ismi mazharnca sevdiine "habibim" demedi mi? O, Sevgilim dedi. Akm demedi. nsanlar hep ak yaadlar da onu sevgi zannettiler. Sevgide aldatlsan bile seversin..

181

Ama akta aldatldn m ya terk edersin, eder ya da katledersin.. nk akta benlik vardr paylamaz... Oysa sevgi de asla benlik olamaz. O evrenseldir... nsan her ey sevgi ile yapar, ama insana ak olur.. Peki ak nasl ortaya kar; Ak iki insann varl ile oluur. kisi de karsndakinin sevgisine aktr, aklarna deil.. nk ak sadece sevgiye ak olur aka deil.. Aka ak olunamaz O, kstlar, engeller, kskanr, kzar, bozar, izin vermez, paylamaz, esir eder... Ancak sevgiye ak olunur, ama ortada ak vardr sevgi deil. iki ak da birbirlerinin sevgilerine aktr hep o sevgiyi grmek ister ak... Ah ak sen sevgiyi katledersin de, birde kendine sevgi dersin... Sen bir katilsin adn sevgi ile deitirensin... Seni kim tansn benden baka! Kim seni grr ki benden baka, yakalanamazsn yeni krpe aklara... Ah ak sen ne menem eysin... nsanla brnm ben, enel hakk dersin... En gzel yoldan eytanndr senin. Ak yolunda kullar yakan eytan. eytan demedi mi dosdoru yollar zewrinde bekleyeceim diye. Ey ak yolu! Mizan olmasa bir cehennem yolu. Ey ak, sen benim akm ok seversin ama ben senin cierini bilirim. Elbet bir daha bulamazsn bahr- harabe edecek bir kulu. Sen, Ak atmadan BEN diyemezsin... Ak nedir diye sorma bana...! Ey sevdalm, akm, gnldam Kardeim..! imdi asl bundan sonra dinle bu Sine-i Zebili imdi asl bundan sonra duy bu Sadr- Viraneyi.. Asl bundan sonra dinle bu Bahr- Harabeyi Bulacaksn kalbinde seni esir eden akn has manasn Tabi ol bir cevhere, artk avare avare gezme. Eski bilinlerin sana yabanc oldu. Artk gel kendine.. Onlar Allaha olan akn ateinde yak. Yak ki akn Asl ksn ortaya. Cehalet, zikir ve fikir ile yansn gerek aka, te o zaman seni sureti sevmen hakk olur ey gnl, Hakktan ayr olma hastaln gesin. Daima devam et zikrullah ki akn uzaklar yakn etsin. Bir perde idi eski aklarn sana has aktan.. Ak aradn tarikat ve eri,at yollarnda ama nafile.. Hatta Hakktan daha uzaklatn bu gaflet ile. Ve areyi ibadette aradn ama yine nafile ey gnl.. Yine nafile..! Cennet bekleyisin sana oldu bir perde. Ve gel ey ak.. Boynunu bkp elini balayarak teslimim sana. Dnya geici, ahiret ise kalc, syle kime ak olaym ey gnl

182

Zahire mi? Evet zahire uurunun derinlerine, Ahadiyyetin sunduu perdeye, Ama Hakk ile. Dnyada ama olan ahirette de amadr. Dnya ahiretin tarlasdr ey gnl. Tarlaya hangi tohumu ektin de bitmedi, Ne zaman yeermedi meyve vermedi? Eski orak toprak gibi olan halin nerede imdi, Ahirette fayda bulurum diye umutlanma sakn.. Bir baka gaflete dme bu vuslatta. Brak ince hesab, gnlndr cennet mekann. Ey gnl! Sadan soldan gelecek o sesler, Sen kulak asma. Bu bir mira yoludur ama arma. Has gnlnn Efendisini dinle ey gnl.. Ol Miraca karken sadan ve soldan ne ok sesler duydu. te o sultan imdi seninde klavuzdur gnlne. Sakn Hakk uzaklarda arama. te bu bir srdr ki Ak- Sadk olana has. Ey ak..! Tam bir teslimiyetle Rabbinin celaline a sadr-n, Genilet ol sinei bahr-n, ggs ger. Zikir ve fikir ve tefekkr daim ola ki, Rabbinin celali cemale dnsn ey gnl! te dem bu demdir, has akn ateinde olanlardr. Gven sadr-ndaki akna ki o seni sevdaya uursun. brahim gibi cehennemin ii sana cennet olsun. Nemrudun, ateini krk gn yak ey gnl..! Sonra dal iine bak kendinsin orada seninle sende. Er yanarsa bu defa, gel bu bahr-n sadr-na tkr. Hangi ate yakar ki brahimin gvenini. Hangi vicdan o gvene yz evirir ki. Ey ate, brahime serin ve selamet ol! OlSen de bir brahim ol. Ak Tevhidnin babas ol.. Ol ki, yakmasn seni akn atei.. Ak ateinde var olmutu sevginin has. Kllenmesini bekle ki sensin ol kln sevdas. Kl ol, sevgi ol ki ancak atei tut oyna dilediince. Bir tek kl tutar ol cevher-i atei.. Kl ol da tut ol ak- sineyi Giyindin sen imdi ol melamet hrkasn, Tevhd gmleidir ki, Cebrailin seninledir. Getin ikilikteki fanlikten ey gnl! Geldin has akn ile bekann Vahdaniyyetine. Bak evrene, kald m ki yanacak bir varln..? Kalmaz gnl kalmaz..! nk ate sen oldun seni ate bulsa da yakamaz.

183

te budur ak atei olmann srr-u mcellas ey gnl.. Sen Mevlanann emsi oldun gr kendini Sen emsin atei oldun yak ehreni Has Aktan geldin oldun gnl cevheri. Oku imdi alem sensin.. Badat adn zikrediyor. Akl, insanlarda dnyann, ak ise ahiretin maldr. Onun iin aksz Hakka varlmaz. Hakka giden tek yol vardr ki, yol da Has Aktr. imdi, dem bu demdir ki ey gnl! Eyle hatt- istiva.. Gnlndeki Burak ile, geldin Sidre-i Mmtehaya Ref ref ile syrldn Aktan, varlktan, Utun GNL SEMALARIna.

*** * *** nanmadlar bana glp getim, rtsne brnen ile BEN'i tek bildim, Zahiri batn tavaflar ettim, Himmetimi buldum da deli abdal dediler.. Uuru Abbas gibi kuyuya gmldm. Bahr- Umman emri ile karldm. Ol rabbim ile ben gnler aldm. Hrsz dediler de gnl grmediler... Himmetime bu bahr- mptela ettim, Seyrinde cananlar tek can ettim, Her trl pis yaftalarla bilindim, Himmetim verdin de Kurban ettiler.. Nar'na Nur'una meylettim, Himmetimde kendimi seyrettim, Sultanlara halimi zikrettim, Asl-n "KUL" dediler, el vermediler...

*** * ***

GNAH VE VCDAN
184

Soru ; Benlii de yaratan Odur diyorsun.. O halde neden bu kadar urayoruz ki, gnah yok, sevap yok, cennet yok cehennem yok.. zemediim ince bir izgi var... Cevap; Eyvallah.. ite sr burada. O zaman neden urayoruz. Mertebelerin farkllndan dolay insan karklk iindedir. uurunda setler ve artlanmalar olan kii o artlanmlklarna ters bir halde bulunduunda vicdan szlamaya balar, vicdann szlamas artlanlm olana itilaf edildiindendir. te bu hal gnah ad verilir. Tm artlanmlklar ve kaytlanmalarndan oluan putlarn ykan kii ise sfi vicdann sesini duyar. te o safi vicdann kefeden kii grecektir ki her ey vicdan ile alakalym.. Kendi nefsini tanyncaya dek, oku, derin derin dn, ve i cihatn balat. Kendi safi nefsinden ve vicdanndan emin olduunda onun HAKK olduunu greceksin. te o zaman sana beeri yasaklarn ve artlanmalarn birer perde olduunu kefedeceksin. Ve artlanmlklarn atnda vicdannn msterih olduunu hissettiinde sana gnah dediklerine glp geeceksin. Bu olay senin mantk ve gnlnn birlii ile alakaldr. Mantn ve gnln bir olduunda orada sana istedikleri kadar artlar sunsalar sen ilgilenmezsin. Soru ; Kendisine levm etmeyen kiinin tevhidi de olmaz dedin. Hereyi yapann HAKK oldugunu bile bile neden yaptklarmdan utanmalym. Artk biliyorum ki benden ileyen de o imi. Gemi gnahlarm iin levm etmelimiyim.. Cevap ; Benlikli nefsinin sana yaptklar ister istemez sana levm ettirir. Bu senin elinde deil. o nefsten benlik ayklandnda her eyin Hakk olduu ortaya kar. Ama vicdanna sorduunda mantn Hakk dese de iinde bir szlanma oluur. te bu szlanma Hakka kt isnaf etmemendendir. Sen istemesen de zaten vicdann szlar. Tm failin Hakk olduunu bilsen de iinde bir sz olacaktr. Bu ok doaldr. Ayn Hz. mer gibi. Hz.mer kendi kzn diri diri topraa gmm bir kii idi. Velakin tevhidin ah oldu en tepelere geldi ve Rabbine unu syledi; "Ey Allahm anladm ve biliyorum ki her ey senden idi. Ve beni sevdiinden benimle muhabbetin artt . Ama yaptm hatam iime sindiremiyorum, neden benden kzm gmdn, neden ben?" te bu hal, levmin en stte de seni brakmayacann ispatdr. nk levm Allaha olan akn ispatdr. Allah ak seviyor, ama yakmak iin seviyor. Failin HAKK olduunu bilsen de, idrakin mertebelerin ykselse de levmin bitmez. Hatta levm edilerinin sama olduunu bilsen de bitmez. Senin elinde deildir bu. nk vicdan sana ait deildir. Vicdan, direk Hakka aittir. Hz. Muhammed (sav)in mekandr vicdan. Tevhid, idrak iidir. drakin her eyi birler, tevhid eder ama vicdann levm eder. Ama idraki birlemektir. Vicdanna sen bile engel olamazsn. Bu mertebe insann gnlndeki ahadiyyet mertebesi olduundan oraya insann kendisi bile giremez. O mertebe sadece Hz.Muhammede aittir.

185

Sana bazen levm ettirmez unutturur. Huzur duyarsn o anlarda. Ama baz haller olur ki, iinde sz balar. te bu hal Hz.Muhammedin yerindendir. Aslnda bir Muhabbettir bu hal. nsan kendi bnyesinde uurundaki ahadiyyet noktasna sahib olamaz. Olabilecei en st makam Mferredn makam olan Cem-l Cem halidir.. KENDNZ ANCAK VCDANINIZ LE BLEBLRSNZ.
*** * ***

Ey gafil Harabi...! Sen sevday ak- vuslat m zannettin.. Ak ile yanmay vahdet mi zannettin, Gnl- Mauk ile a bir mi zannettin, Mauun secdegah toprak m zannettin.. *** * ***

ADI ALLAH OLANIN SEYR SENSN GNL

Yzn Kabe'ye evir. Gnln gnlne, Bak enfusundaki ile kendine, Kendinsin Afak'ta grdn ile, Ad Allah olann seyri sensin gnl, Sen Allah olan bir cevher.. ste kendinden kendi adn zikreyle. Sen o sun, o da sen ismin ile bir eyle... Dn ki sen halkettin kendinden kendine, Aclar dertler sende bir elence.. Bu bir Ak- Hiyan'dr gnl, evir yzn tek bir Kabe'ye...

*** * *** Dnyaya gelip, "Bilinmeklik" tekamln kendi ftratnca tamamlam ruh, HU nun indindeki yerini alr. Aslen tm insanlar; HU' yu NSAN yapmaktadrlar. *** * *** 186

ALLAHIN HKM LE HKMET


Kafirin anlam rten, gerei saklayan demektir... insann vicdan ve mant onay verdii bir eyi Hakk da onay vermi demektir.. Amma velakin bu mizan her kul beceremez.. Sadece, mant ve vicdannn denk olduu zann iine girer.. z benlikteki sesleneni duymayan kii ve iblisini hakk ile kefedememi olan bir zat, Hakk'n dili olduunu beyan etsede iinde mutlaka bir eliki ve bir phe bulunur.. te bu elikisiz ve phesiz hale ermek iin tam anlamyla ademiyyeti kefetmek gerekir... O zaman "Allahn hkm ile hkmetmeyenler kafir olur" ayetinin manas icra edilmi olur... nk Allah insann ah damarndan da yakndr.. uurun stnde ruhtan da beride olan ve oradan dillenen Allah'tr... Onun kelamna ters den kii, rten ve gizleyen durumuna der.. Yani kafir olur... nsann kafirlii z, ari ve saf ftratna ters dp, rtmesidir.... Allah yer ile gk arasnda derken insann ruh ile bedeni arsnda olduuna iaret eder... ite bunu ancak ferdullah olan gnldalar hissedebilir.. Ferd olan kii, avamn kayt, art ve setlerinden kendini syrm demektir. Ferd olan kiinin mridi z benliindeki Hz.Muhammed'dir... nk z benliinin Nur-u Muhammed'in kesreti olduunu Hakk ile kefetmitir. Bu mekan, kimseye tabi olmayan, kayt ve art tanmayan ferdlerin yetitii ferdullah mekandr.. Ve her ferdullah ehli, bir ferd yetitirmeye borlu hisseder kendini.. Mrid olan kii, kendinden stn bir mrid yaratp, elini pmedii srece onun mridlii hobidir, meyvesiz bir aa veya iek amayan bir gl konumunda olur.. mridin iei kendisinde stn mrididir..... Ferd olann makam fetedella dan nam alan mukarrebun seyridir.. *** * *** Ey harabi..! Ne dersen de...! Konutuun srece, Szn doru olsa da, zn hep eride... Ne dersen de...! Susmadn srece, Bir "hi"im desen de, Varln benlik iinde...

187

GNL KAPISI
Ne kadar ilimle bezenmi olsam, senin karnda hal ile tevazum yok ise kalbine giremem.. lmim derya olsa da itici olurum gznde.. lmimi atp HAL'e brnmem gerekir. Sana tatl kelam, tevazu ve ho bir tebessmle yaklap, bir hi olduumu gstermeliyim ki, sen de bana gnl kapn aasn...Kapda ilimde kalr Hal de, senin gnlne ilmimle mi girmi oldum.. Hayr.. Hal'e brnerek girerim, ama Hal'i bile terk ederim.. lmim sacede seni bana buldurur, yerini gsterir.. Ama gnlne girmemde ie yaramaz.. Bir adres alp birine gitseniz adresteki bilgi ilimdir, yollardan gemeniz ise meratip yollarnda yanmanz ve o eve yaklamanzdr.. Yana yakna, de kalka evin kapsna vardnzda.. Kapya tekme atarsanz kap almaz hatta dayak yersiniz.. Tatl kelamnzdr kapy aacak olan.. ;)) stersen Fizandan kalkp gel evi bul, ev sahibinin umurunda olmaz.. Marifetin yoksa iminle kapy aamazsn... ;)) Meratip yolu ite byledir. Sana o evin adresin Hz Ali verir.. Yani ehrin kaps Ali'dir... lim vardr adreste, evin yolunu tarif eder.. O ilimle evi bulmak iin yol alp tm ehri talan edersin .. yle dolanrsn ki ehrin iinde, ehrin her sokan evini avucunun ii gibi bilirsin, ite bu bilgi sana byklk verir. Bu bilginle ehrin sahibi zannedersin kendini, ama henz adresteki evi bulmamndr.. Bir sr evi ve soka ilminle bilirsin ve sayg gsterirler.. Sana olan sayglar bilgine olan alklarndandr. Tm evlere ilminle girersin, bu bilgi ile sana tm kaplar alr ehirde. Ama biri hari, o adresteki evdir... Bir gn o evi de bulursun.. Her eve rahatlkla girebildiin gibi o adresteki eve de girmeye kalkarsn, yani o byk, ah olan bilginle.. Ama buras baka evdir seni ieriye almaz, ev sahibi. arrsn, "nasl olur" dersin. Bir farkllk grrsn.. Her yolu denesen fayda bulamazsn eve girmeye.. Sonunda cezbe kaplrsn, ve ilmi atar tevazuya geesin kapy alarsn.. Ey gnl sultan...! a kapn ben geldim...! Ev sahibi tevazunu duyup kap arkasndan seslenir.."ne getirdin".. "H liimi" dersen anahtarn olur o kelam.. Sana naz yapar ev sahibi henz amaz kapy.. Nazlarsn kapda, karlkl iki tatl kelamlar serisi ile.. Sonra kapy aar sana..Kapy aan grr grmez ylrsn yere... te O HZ MUHAMMED dir... geldiin yer GNL kapsdr. ehrin iindeki halin yedi makama hasl olmu ilimle bezenmi halindir. Ama seni ilimin ehrin sahibi yapmaz. ehrin sahibi GNL makamndadr. Gnl makamn bulduunda ilmini terk etmen gerekir.. nk ehrin sahibine ilmini anlatamazsn zaten ehrin tm ilmi kendisinde mevcuttur.. Gnln yoksa eer, ilmin deryalar kaplasa Gnl sahibinin gzmde zerre kadar deerin YOK tur...!!! nk gnl sahibinin gnl Hz Muhammed ile kaplamtr....

Ne dersen de...! KME NE..

188

B NN ALTINDAK NOKTA
"B" ( )bir gemiye benzer altndaki nokta da Hzr'n gemiyi deldii yer.. Gemi insandr suyun zerinde.. Su ise ilim.. Gemideki delik ile su gemiyi doldurur ve ilim deryasna denize batrr.. Hzr, gemiyi delmek ile Musa'ya zahiri manasn aklad ama batni manas insann ilim deryasnn stnde byklenmesi deil.. ilmi ile bahrn karanlklarnda yok olmasdr.. yani Bahr insan gs-sadr anlamndadr.. deryaya da bahr denir ama insann BAHR'nda gnl vardr.. yani ilim ile gnl mekanna ula ve orada ilim muhabbetini gnle bir zevk arac yap demektir.. ilim ile byklenme.. ilimi sadece gnl mekannda zevk arac yap.. has olan gnldr ilim deil.. ilmin kehlibar olsa.. neye yarar gnl alamadktan sonra.. neye yarar bahrm yaramadktan sonra.. bunlar gnl zevkleridir, her kiinin bakna gre manalar farkldr.. insann en gzel kabesi kalptir.. kii karsndaki dostunun kalbini yedi sfat ile tavaf edebilir ise o gnl (Allah'n mekann) FETH etmi demektir.. Hz Ali: "ben "be"nin altndaki noktaym" derken konuulmayan ilimden bahsetti.. bir baka gnl konuulan dinleyip algladnda o nokta "B" ye yani gemiye, yani insana ulam olur.. ve nokta manalar ile kesrete dner.. gnl sahibinin indinde o kesret bir hiyan yaratr.. ama cahilin dilinde birok hurafelere sebeb olur.. bu nedenle ilim bir nokta idi cahil onu oaltt denir.. Hz.Musa'ya sorarlar: senden daha byk ilim sahibi var m diye.. o da yok der.. ve gemisinin delinmesi iin Allah onu Hzr'a gnderir.. eer Musa Hzr ile buluup ilime aina olamasayd firavunun karsna kamazd..

*** * ***

Ey sadr zorlayan Cihan- Ekber..! Kelamlarm kesen Srr-u Srrullahmsn.. Parmann ucu ile dudaklarma sus diye dokunan ahlarn ah...! Fermann bu sadr-n sinesinde patlamak zere, Dillenirsin bir vehem her sabahn krndeki oban yldz ile. Ne anlattn, denizler mrekkeb olsa yetmez, Aalar kalem olsa yine de yetmez bu sadra doldurduklarn. 189

Afakm atlatr oldu enfusun u semann yldzlar nnde.. Meded ya Ali... Meded Ya Muhammed... *** * *** EFRAD ve MENA
Yaradlta ilk gaye insan olduu iin son halk edilen de nsandr. O kendisini nsan olarak hayal etti ve nsan olarak zahirde grnmek istedi.ve insann halinde zat ve sfat ile var oldu. Tm alemi insana benzetti. nk Onun dnd nsan idi. Bu nedenle tm kainat minyatr insandr. O insanda mevcut ve nsan- Kamil ile tm kainat bilmektedir. nsan olarak kendisini var etti ve insann aklndan kendisini grd. nk O Ama da iken kendisini kendisinden baka bilen yok idi. Hilik yerinden hayal ettii bir sfata ihtiya duydu. Kendisindeki hilii sonsuz ilmi ile aa karacak olan kainat var etti. Ve grd ki O sadece bir hi deil her ey imi. Ve bu her ey kavramna onay verecek kendi suretinden bir varla ihtiyac vard. Kainatn hamuru ile insan halk etti ve insann akli uuruna kendi tm ilmini remz etti.. insan da ona her ey dedi. Kendi karln insan ile bulup birledi. Tevhid etti. Evet O, Ama da iken kendisini hi olarak biliyordu ve insan ile kendisine baknca da her ey olduunu grd. Ona, Onun gibi her ey ve sonra da hi bir ey diyen kullar, kendi has ricalinin kullardr. Onlar kendisinin nsan- kamilleridirler ve bu kainatn sahipleridirler. Tek merkezden idare edilirler. O merkez, Nur-u Muhammedi dir. nk o kiilerin rableri Nur- Muhammedidir. Tm kainat ancak Nur-u Muhammedi ile Zatullaha hamd edebilir. Tm halk edilmi olan varlklar ilk taayynden (akla ilk geli-Nur) meydana geldikleri iin her eyin rabbi de o ilk taayyndr. Tebih edecek olursak; Bir icat oluturmak iin nce ite bir niyet oluur. Sonra o niyete gre de icat edilen ey zahire kar. te o icat edilen eyin rabbi dnlen ilk niyettir. O niyet iin zahire kmtr. O niyet ise sahibine TEK olarak hamd eder. Yani niyetin kt yere icat edilen ey nce kendi rabbi olan niyete sonra da niyet ile birlikte zata hamd eder. Tm varlklar Nur-u Muhammediye hamd ederler... ey rabbim seninle zatma ulatr beni..! Bir tek Melami zmresi hakikatin en derinliklerini anlayabilir. Vucud-u Mutlak ile uhud-u Mutlak arasndaki ince hatt anlayabilen ve bu hatt geen Vahdet ehli insanlar uhud edenin kim olduunu ok iyi bilirler. Oysa uhud-u Mutlak lar da bu ince srrn ne olduunun farkndadrlar ama yaayamadklar iin kimsenin de yaayamayacan zannederler. Tereddtte kaldklar sebep ise, kendilerinde konuyu bilmek olarak

190

kalm olup, OL mak noktasna eriemediklerindendir. Anlam ve yaam olan kii belki anlk ksa devreler halinde olsalar dahi grdklerini zan ehli olanlara asla anlatamazlar. Biraz onlardan bahsedelim. Onlar sebebe yryenlerdir. Hibir zaman sonuca bakmazlar sebepleri ararlar. Onlar ntrdr, duru su gibidirler. Mutlaka bir sebebe gre hareket ederler. Onlar kimse tarafndan tam anlam ile anlalamamlardr. Hatta hep merak konusu olurla. Hallerinde hep deiiklikler grnr. Onlarn hallerindeki tm deiiklikler bir sebepten dolaydr. Genelde de deitikleri gibi kalrlar. Ta ki bir sonraki sebebe kadar. Hi kimsenin hallerine asla karmazlar, tm arzular Allahn onlar yaratma sebeplerine gre hareket etmeleridir. Yaradl sebepleri ise ilim renmek ve mahede ederek gnl yerini bulmaktr. renmek ve retmektir ki bu hal onlarn Zati sebepleridir. En byk dmanlar iftiraclar ve zan edenlerdir. Enfuslarnda her daim halullahlk yatmaktadr. Sebepler onlar deitirebilir olsa da, onlar bunu ANa gre hareket etmek olarak uygularlar. An yaayanlarn gemi ve gelecek kayglar yoktur. Sebeplere gre hareket edip, Allahn Celal ve azap erleri olduklar halde yine de cemal yzleri olan efkat ve merhameti ellerinden brakmazlar. nk bilirler ki her fiil Hakktandr. Fail olan ise sebebin sfatdr. Onlar sebeplerin, zatn arzusu (nur), fiilin ise sfatn icras olduklarnn farkndadrlar. Ve bu farkndalkla yaarlar. Bilirler ki her daim her sebep ile snav halindedirler. Snavlar, Halullah makamnda Gnl eri olup Ferdiyyet noktasnda Nur-u Muhammediyi temsil etmektir. Yeri geldiinde; sebeplerden doan hal deiiklikleri, Allahn (kendi enfusundaki) Rahmaniyeti ve Rahiminiyetine maraz douracak ise halleri ntr olarak kalr deimezler. Bu insiyatifleri efrad olduklar iindir. Hal makamnda her deiiklie urarlar, tm hallere brnrler ama Efrad noktasnda sabittirler. nk sonular sebep deildir. Efal alemine gre sonular sebeplerden dolay olumasna ramen, onlarn enfuzlarna gre sebeplerden de sonu domaz. Sonular da bir baka eyin sebepleri olsa da sebep ve sonularn klliyesi bir AN iindedir. Onlar zahiri ve batn ayn anda yaarlar. Ferd (efrad) olduklarndan ister zahire gre ister batna gre hareket ederler. Bu Allahn onlara ltfudur. Allah bu ltfu ancak emin kullarna verir. Bu nedenle mena (emin) zmresindendirler. Onlara sebepler bir niyetten doar ve o niyet bir minyatr ilk taayyndr. Her niyeti Nur-u Muhammedinin bir zerresi olarak bilirler. Sebepler bir aratr, ilk taayyndeki niyet aslnda bir sonutur. Ve bu niyet bir sebep ile oluur. Adem cennetten atlacakt zaten ama bir sebep gerekiyordu ve bu sebebi de eytan oluturdu. Bunu idrak ettiklerinden sebep ve sonular AN iinde deerlendirirler. Onlar Hz Zlkarneyn ve Hz Hzr gibi sebebin peindedirler. Onlara Efrad- vel menai Melamiyye Abdal denir. Ac iinde tvbe ile yaarlar, levm ederler. Gnlleri engin ama bir ynden de harab olmu durumdadr.

191

Onlar, Rabbimiz..! biz kendimize zulmettik, eer bizi balamaz ve bize merhamet etmezsen muhakkak ziyana urayanlardan oluruz. Ayetini ok sevdikleri gibi bu ayete mahsar olanlar da severler. Sonra kitab kullarmz arasnda setiklerimize miras verdik. Onlar nefsinme zulmeden orta yolda giden ve Allahn izni ile hayrlarda ne geenler vardr. Bu bir Fazl- Kebirdir (Fatr;32) onlar kendi ftratlar yolunda sebepler ile sonular yaarlar. Ftratlarn takip ederler fakat vicdanlarnn dengesi ile Mizan halini yaayp, orta yoldan ayrlmazlar. Ftratlarnn icraatlarn bir mizan ile dengede tutarlar. Yaptklar zahiren iyi veya kt olsun mizandan ayrlmazlar. Bu nedenle zahirin knamasna da aldr etmezler. Allah yolunda cihat ederler ve bu yolda hibir knaycnn knamasndan da korkmazlar. (Maide;54) .Onlar mminlere kar alak gnll, kfirlere kar gl ve onurludurlar. Allah yolunda cihat ederler. (Bu yolda) hibir knaycnn knamasndan da korkmazlar. te bu, Allahn bir ltfudur. Onu dilediine verir. Allah, ltfu geni olandr, hakkyla bilendir. Nefsine zulmettiini bile bile; Hakkn gveni ve rzas ile mizan ve orta yolsan ayrlmadan arzularn ifa eden kullar, Fazl- Kebir olarak Allahn izni ile hayrlarda ne geerler. Onlar Allahn Zatna ve msemmasna sonsuz gven iindedirler. Bu gven ile birlikte bir de korku yaamaktadrlar. Umut ve korku Zata sayglar olmutur. nk ftrat takip ettiklerinden nefslerine zulmederken Allahn kendilerine bahettii ftrat yine Allaha mal ederler. Efrad ve mena olanlar melami alglaynn ruhundan kar. te bunlar anlalamad gibi Vahdet-i uhud ehli olanlar Vahdet-i Vucud ehlini anlayamazlar. Efrad ve mena ferd ve emin olandr. Efrad, ftrat ile insiyatif sahibidir.ite bu kul kendi ftratn tamam ile Nur-u Muhammedi olarak bilir. Ve ftratlarn Nur-u Muhammedinin kontrolnde Zatn izninde kullanrlar. lerindeki korkunun sebebi budur. Velakin ayn korkunun yannda sonsuz bir gven ve umut beslerler. Onlar cennet ve cehennemden getikleri iin Efrad olmulardr. Bu nedenle cennet ve cehennem arasnda bekletilenler ite bu kullardr. Ne olacaklar belli olmayan zel bir efaat beklerler. Ftratlarnn dorultusunda Hakkn rzas ve Nur-u Muhammedi ile nefslerini ifa ettiklerinden korku iinde olup, umut ile yaamaktadrlar. nk onlarn bu halleri zahiren, harab olmu, amurlara bulanm ktlkler gibi grnp olup, batnen her fiilleri hak iledir.. Hz Musann Hz Hzra tepkisi nasl ise zahir gzler onlara bakanlar da ayn tepkiyi verirler. Zahir alem de hakkn bir yansmas olduundan zahir ulemasnn tepkisinden Hakka snrlar ve korkarlar. Buna ramen ftratlartn yine Hakk ile ifa etmekten geri kalmazlar. Sebepleri ise zel anlamda Hakkn kendilerine bahettii ftratlardr. te bu ftratlarndan dolay nefslerine yenik dtkleri zannedilir. Bu nedenle srekli tvbe ve istifar hainde olup, hep kendileri ile sava halindedirler . i cihatlar bitmez. Kendilerini srekli knarlar, levm ederler.

192

Hallerinin ve ftratlarnn Hakktan olduunu ok ge anlasalar dahi yine de bu levm ve knama kendilerinden ayrlmad iin ac ekerler. Ama bu halleri geicidir. craat iledikleri zaman hibir pimanlk duymazlar, nk kendilerini tamamen Hakka brakmlardr. Zahir zmresi onlara trl iftiralar atar. Trl yaftalar yaptrr. Zahir gz ile eriat ehli onlardan nefret eder. Fakat onlar bilen bilir. te bunlar Efrad- vel menai Melamiyye Abdallardr. Onlarn rabbi Nur-u Muhammedi olup, Nur-u Muhammedi ile Zata (HU) hamd ederler. Onlara; rabbin kim diye sorulduunda susarlar verdikleri cevap kimseyi tatmin etmeyecektir. nk onlar esmalar ve esmalarn cem-i ni gemilerdir. uurlarnda varl atklarndan kainatn ilk taayyn onlarn rabbi olmutur. nk tm kainatn yaradl sebebi de o NUR dur. Tm kainatn yaratld sebep benim rabbimdir derler. Tm varidatn yaratld sebep onlarn rabbidir. nk rablerinin sebepleri iin yaratldklarnn farkna varmlardr. Bu nedenle ftratlar bir mizan erevesinde zgrdr. Sadece Nur-u Muhammediye baldrlar. Ve onun sesini vicdanlarndan duyarlar. Etraflarndaki tm hallerden haber alrlar. Ne denizde yryeni ne de havada uan takarlar etkilemediklerinden kimseden de etkilemezler. Allahtan alp Allaha verirler. Yolarna Hzr ksa selam verir geerler. Onlarn kendileri kalmamtr onlardan BEN diyen Hakkn kendisidir. Her eyin en dorusunu O bilir. Salli ala seyyidana Muhammed.

BZ LB-L LB EHLYZ... GL'N SIRRINI OL BLBL BLR. BLBLL'E GNL FEYYAZI GELR, GL DKEN BAKANA BR PERDEDR, BZ LB-L LB EHLYZ... GL DKEN, BLBLE HAY HAY GELR, SIRRINDA BAHR-I UMMAN DLLENR, PERDELER GL YAPRAINDAN BLNR, 193

BZ LB-L LB EHLYZ... GL, BLBL' DKEN LE SEVDRR, TOPRAI, GL' BLBL TEK BLR, DKENE SORSAN BLBL'E HASRETTR, BZ LB-L LB EHLYZ...

DRAK VE ESMA TERKB


Hi kimse, kimsenin gnln bilemez ve idrak ettiini bilemez. Her ismin bir esma terkibi ile dzenlenmi ftrat vardr. Allah ismi, 99 esmann (veya sonsuz) tam olarak karl ve btn esmalar kendisinde toplayan Cami isimdir. Allah ismi iinde doksandokuz esma haricinde sonsuz sayda esma mevcuttur. nk O limitlenmi bir say snr ile snrl deildir. Aklnza gelecek tm isimlerin z manalar Allah isminin kapsamndadr. Yani tm kainat ve kainatta yaayan tm varlklarn toplam, klliyesi Allah ismi ile tek noktada toplanmtr. Ayn Allah ismi gibi her insann kendi zel ismi ftratndaki esmalarn cem eden isimdir. Hasan Hseyin, Aye, Fatma vs. isimler bulunduu bedeni ve bedendeki esma terkibini (ftrat) iaret eden isimlerdir. Her insanda 99 esma mevcuttur. Velakin her insann esmalar kendisine zel kuvvet ve zel seviyelerdedir. Tebih yapacak olursak; Kalp grafii erit kadn grmsnzdr. zerinde kalp atlarn gsteren izgiler bulunur. te insann esma terkibi de bu izelge gibidir. Her insann 99 esmas olmasna ramen her insann kendisine has esma grafii izelgesi vardr. Mesela celal sende yksektir bende dktr ama celal ikimizde de vardr.. mesela rahman ismi sende tavan yapmtr bende tabandadr veya orta izgiye yakndr. Ama ikimizde de rahman ismi vardr. Bir kiinin esma terkibi(ftrat grafii) dier bir kiiye asla benzemez. nk alem TEKLK anlayna gre dizayn edilmitir. Allah BRdir. Bu rnek; Allahn klli TEK (vahid)liini idrak eden dnenler iindir. nsan, Allahn suretinden, nefsinden halk edildii iin Allah ile ayndr. Ama nsan Allah deildir, nakstr. Sadece Aynlk sz konusudur. nsan nakstr nk; Allahn esmalar tam olarak icra ederken, insanlarn esmalar kendilerine has dizayn edildiinden inili kl durum arz eder. Allah Vucud-u Mutlaktr (kainat vucudunun zahiri ve batn). Akla gelen veya gelmeyen her varln ve isimin manasnn kapsaycsdr. nsan da

194

AYN zellie sahip olarak minyatr bir ekilde halk edilmitir. nsann tm huy, arzu, hissiyatlar ve bedeni ve kendisine has ruhu ile kendisine has zel isimde toplanmtr. Ayn ekilde, insan kendisine has minyatrl ile, Tek ve Vucud-u Mutlaktr. Bu nedenle her insann ayr halk edi gayesi ve esma terkibi (ftrat-huy) nedeni ile alglamas da hayata bak da farkllklar oluturur. smin bir esma terkibi olmas nedeni ile, her insann farkl esmalar olmasndan dolay idrak ve alglamalarda da farkllklar tecelli eder. Bir eyi veya manay idrak edebilmek iin, o eyin manasnn kendi z ftratmzda var olmas gerekir. Kendinde olmayan bir konuya veya duyguya asla onay veremezsin. Eer ki, hi duymadn karna kan bir konu senin i dnyanda gizli olarak duruyor ise, sen ona onay verirsin. drak ettiin ey sende zaten var olup fakat hi dnmeye frsatn olmad ilk defa duyduunu zannettiin eydir. Aslnda o sende mevcuttur ama ilk defa zahir alemde karln duymusundur. Ve sen de annda onaylarsn, idrak ettiini zannedersin oysa idrak deildir bu, iindekinin benzeri olana tasdik vermi olusun. Eer i dnyada o konunun karl yoksa asla onaylayamazsn. Yani aslnda kimse kimseye bir ey retemez. Sadece i dnyamzdaki almam dosyalarn almasna vesile olur. Her zerreden ileyen fiilin faili Allahtr. Ancak O kendisini bilir ve kendisi ile kendisini DRAK edendir. O, kendisini Allah ismi ile bilir. Ve Allah ismi Nur-u Muhammedinin aa km olan halidir. Hibir ey yok iken, ve hibir eyin ismi dahi yok iken Nur-u Muhammedi (nur) murad edildi. Btn idraklerin son noktas Nur-u Muhammedidir. nk Amada olup, hilikten darya kan klli idrak (akl) kendisidir. Ve her zerre, o Nurun hss hrmetine hayal edilip, isimlenip (hakk ta belirip), aa (halka) kmtr. Bu nedenle halk edilen isimler ve tm varlklar klli olarak TEK (vucud-u Mutlak) te toplanp, yaratlma sebebi olan Nur-u Muhammedi ye hamd eder. Hz Muhammed ; her eyden nce benim Nurum yaratld. Hu, ilk olarak Nuru Muhammemdiyi hayal etti ve tm alemi de Nur-u Muhammedinin aa kmas iin isimlendirip halk etti. Tm alem zahir ve batn olarak Nur-u Muhammediye HAMD ederken, Nur-u Muhammedi de tek olarak HUya "hamdn hamd"n gerekletirir. Bu demektir ki halk edilmi olan tm alem o Nurdan halk edilmitir. Ve o Nur, bilinmeklik arzusuna hitap eden akldr, klli ilimdir. Vucud-u Mutlak (sfat), Gayb- Mutlaka (zat-hu) hamd eder. Bu hamdn sebebi Nur-u Muhammedidir. Vucud-u Mutlak ile Gayb- Mutlak arasnda Nur-u Muhammedi vardr. Ayn insanda olduu gibi insann ruhu ile bedeni arasnda ARZU su vardr. Beden ve hissiyatlar Ruhtan kan bir Arzu (nefs) nedeni ile ruha hizmet (hamd) eder. Klli Nefs (NUR) olmadan, sfat, esma ve efal alemi yaratlmazd. drak terkipleri; daimi zikir ve derin mahede yannda, Zata Nur ile dua edilip, kendisi ile kendisini bilmeyi arzulayan mana ehli kiilerde oalr.

195

Her eyin en dorusunu Allah bilir. Salli allahu aleyhi vessellem.

*** * *** Akl- Ama ya bir his kaplad Elifim ile, La mekanda dillendi Elifim ol Lam ile, Mim oldu gzlerimin nokta-i nakurunda, Yaklat ve sarkt Elifim ol Nurumla Zatmla Sfatmla tek oldum Elifimde, Allahn msemmas grnd gzme, Lam ile akt Elifim Nur-u Muhammede Mim ile nokta-l beyan oldum Elifimde

MZAN-I RABBEL HAMD


Fkh ren, sonrada Allahn kullarndan ayrl. Ama fkh bil. Fkh bildikten sonra, sadece kendi bildiin ile amel et. Ama fkh ile ama deil. Sadece kendi bildiin olsun. Yalnz Ona ibadet et. Onun iin hamd et. Ondan bakas ile ilgilenme. Onu bil ve tan. Kendini baka varlklardan ayr. Hibir eyin sahibi olmadn sadece nasiblendiini unutma. Sadece Allahn Nurunu iste. Makamlar sayklamaktan vaz ge. Hangi makamda olduun ile ilgilenme, bilsen de bildiini aklndan klar, at. Makamlar ile ilgilenmek gizli irktir. Allaha perdedir. Makamm yoktur, varsa da Allahn indinde sakldr de ve ge. Muhabbetin sadece iinde bulduun Nur-u Muhammedi ile olsun. Kimsenin feyzine ihtiyacn yok. Ettiin dua sana hikmet kapsdr. Sana hibir yaratlm varlk bir feyz veremez. Ancak sen haktan dilediinde onlar sana bilgi verecek olarak vesile eder. Ve sakn ola onlar ilahlatrmayasn. Yeni bir bilgiyi duyduunda mevcut olan bilgini hemen terk et ve yenisine sarl. Senden ok daha zgr ve snrsz dnen birini bulduunda ilmine talip ol. nk snrszlk Hakka mahsustur. artlanm beyinler kendi snrlar iinde kalrlar. Sakn kendini artlanmalar ile snrlama. Sadece vicdanna bak. Ftratn rabbindir. Ve rabbini rabbl alemine hamd ettir. te o zaman z ftratn ortaya kacaktr. te o zaman bildiin ftratndan ama. Ey kul!

196

Allah seni arzu etti ve ftrat ile yaratt. Ona (z ftratna- Nur-u Muhammedi) tabi ol, deitirmeye kalkma. Asla yama tutmaz. Sen ne isen o sun. Ve tm bildiklerini Onunla, besmelenin z manas ile ifa et. Kimseden korkma, ekinme sen sadece sen ol, deimeye kalkma. Sendeki adna mahzar olan ftrat sana Allah severek verdi. nk seni o ftrat zere yaratt ve yle arzu etti. Allahn sana verdii ftrat Mizan ve tidal Yol ile ifa et. Senin icraatn Onun icraatdr. Mutlaka Mizan ile ftratn ifa et. Eer Mizan uygulayamazsan sana verdii ftratn zevki de yavan olur. Mizan tutarsan senin icraatn eksiz phesiz (kendi indindeki eminlik ile) Allahn icraat olur. Bu aleme celladn celalini de merhametlinin cemalini de Allah yaratt. Seni cellat yapt ise senden cellatln ister. Seni alim yapt ise ilmini ister. Seni doktor yapt ise doktorluunu ister. Dilenci yapt ise dilenciliini ister. Ve her vechden de Allah seni bilmek ister. Ve seninle grnr. Her vechten de bilinmeklik arzusu iindedir. nk bu kainatn halk edilme sebebi bilinmekliktir. O seni dilenci yaptysa, dilencinin dilenmesindeki mahsuniyeti bilmesi iindir. Seni cellat yapt ise, cellatln ifa ederken aldn hali bilmek iindir.. Seni merhametli etti ise merhametinden bilmek iindir. Ama bunlar sakn ola mizansz yapma. Mizan senin vicdannn onaydr. Vicdan sesinden gelen sesi duyuyorsan eer meslein cellat olsa bile Hakk ile ifadasn demektir. Bak etrafna, birbirine taban tabana zt olan tm sfatlar Allah a aittir.. Asla birbirleri ile yan yana gelemezler. Mizan yle bir ey ki; sfatn hrsz olsa bile talan edemezsin Nefsine uyamazsn. Ftratn rabbindir. Rabbini benliine deil Nur-u Muhammediye bala. Senin mizann Alemlerin rabbine Hamddr (Mizan- Rabbel Hamd). Hamda tek olarak mstehak olan kullar, Ferdiyyeti ile Nur-u Muhammedi de olan kullardr. Her eyin en dorusunu Allah bilir. Salli ala seyyidina Muhammed.

*** * *** tvbe Allahu tvbe


ndirdi feraseti gnlme Feth eyledi cihanm, Smmedena yolunda medh-i kebir etti mevlam, Bir kalp at ki berzahnda, oldum Feth-l Kariyb, Beka billah seyrinde cem eyledi mekanm Tvbe Allahu tvbe, tvbe Allahu tvbe 197

mdi Fakr-u Sani oldum grdm Mahmudumu, Fetedella bahr-nda hazmettim mukarrebunu, Ol gnl kaps ayna etti, oldum Feth-l Mubin, Beka billah seyrnde hazretl cem etti seyranm Tvbe Allahu tvbe, tvbe Allahu tvbe

Mahzen-i Hikmet ile doldurdu Feth-i Fuadm, Kabakafseyni eyledi hem varm hem youmu, Bir gnl bahesiyim, her iekte Feth-l Mutlak, Terk ettim var you, ceml cem etti mekanm Tvbe Allahu tvbe, tvbe Allahu tvbe

*** * ***

HU - ALLAH - MUHAMMED NUR


Hz Muhammed-sav- in NUR u yz suyu hrmetine tm ALEM yaratld. Rabbl alemin Hz.Muhammed denir ise de o deildir. RABB-L ALEMN Onun NUR'udur. Ve Rabbl alemin'i de var eden A'ma da olup hi sz dahi edilmeyen HU dur. Zat ile sfat arasnda NUR u vard. Sfat, NUR-u yz suyu hrmetine yaratr. Ve sfat RAHMAN olarak tm aleme yaylr. nsann ruhu ile bedeni arasnda ahadiyyet noktas vardr ki oras arzularn kt yer olan NUR yeridir. Allah ve ZAT ve dahi NUR-u Muhammedi insann ayniyyeti ile bilinir. nsan Allah'n kopyasdr. Rabbl alemini dahi HALK eden, Ama da olandr. Allah sadece bir isimdir.

198

Allah ile iaret edileni ancak NUR'unu kefeden bilir ki o NUR' da A'ma da olan HU ya gtrr akl. nk; O yle bir RABB tir ki, akl da verir rahmaniyetiyle, Amay da gsterir verdii ilim ve hidayetle. reticilii ve rahmaniyetlii TEK OLAN, Alemlerin Rabbi olandadr. Klliyesi ile bakldnda la mevcude illa HU denir. Allah ile iaret edileni ancak verdii ilim ve reticilii ile rahmaniyeti ile Alemlerin Rabbi gsterir. "VE ONUNLA BERABER" HBREY YOK D. AMA ZATI DAMDR. ONUNLA BERABER DERKEN ALLAH SMN DE ARET EDYOR !!!. ALLAH VAR D "VE ONUNLA BERABER" HBR EY YOK D. AMMAAA, HU ASLA YOK OLAMAZ. HU, "ALLAH SM" LE SMLENMEY NUR-U MUHAMMED YZ SUYU HRMETNE YAPAR. O diledii kadar ALLAH halk eder. Allah sadece bir isimdir. "ONUNLA BERABER" DERKEN, KEND KENDN TENZH EDYOR ZATEN. HU DAN BAKA NE VAR SE ZAN'DAN BARET OLAN HAYALDR. SPATI DA; "ALLAH VAR D VE 'ONUNLA BERABER' HER EY YOK D". VAR OLAN, SADECE HU M. GEYLAN : CEBERRUDU GEMEYEN BZDEN DELDR DYOR. BUNUN MANASI ALLAHIN MSEMMASINA GEL, SMNE TAKILMA DEMEKTR. ALLAH SMN VE SIFATINI VAR EDEN NUR'U BL DYOR. "HBR EY HALKEDLMEDEN NCE BENM NURUM YARATILDI" HZ MUHAMMED BR RNEKTR. BEN OLMASAYDIM ALLAH DA OLMAZ D. ONUN VARLIINA SPAT BENM BEN !!! DEMEK K BENM NURUM ALLAH'I VAR OLARAK KABUL EDYOR. NURUM YARATILMASAYDI BEN ALLAHA ALLAH DEMEZDM. VE DE H KMSE... HAKKAT ERBABI MSEMMADAN DEM VURURSA HAKKATI KONUUR. YOKSA TARKAT MUHABBET OLUR. BEN OLMASAYDIM BENDEN NCEK DE OLMAZDI. O BENMLE DED AYNI EY. NK O NUR BENMLE VE TM KANAT LE BERABER D. O MRACA IKTIINDA DA TM KANAT LE IKTI.

199

BEN ORADAYDIM SEN DE GRDM KARDEM!!! SEN BEN GRMEDN M ? NK O TM KANATI TOPLAYAN NOKTA DIR. ALEM BR NOKTA. BZ ONU OALTTIK. HEPS O NOKTADADIR. CEHENNEM, NSANLARIN MUTMANL LE ALAKALIDIR. BEN MUTMAN SEM CEHENNEME ATSA DA CENNETTR ORASI BANA... NK BENDEN MUTMAN OLAN ONUN TA KENDSDR. YNE DE ALLAH MUTMANLMZ BOZMASIN. AMN! HER GNL KEND NDE MUTMAN SE SORUN YOKTUR. PHE VAR SE ONU K KENDS BLR ELBETTE... NANLARA SAYGI OK NEML. K KENDS LE KENDN MUTMAN ETMEL. O KDE MUTMAN OLMA YERNE PHE VE TEREDDD VAR SE O CEHENNEMDEDR. VE ONUN PHES KENDNDEN DEL ALLAHTANDIR. EL EMN OLAN MENA KULLAR NEYE NANIYORLARSA NANSINLAR EER K EMN SELER ONLARA HESAP SORULMAZ. DERLER K PHEN M VAR. ATLAK BLE YOK. SU BLE SIZMIYOR AYETLERN ZNDE HZ MUHAMMED GRMEMDE... NURU MUHAMMEDDE HER EY BRLEMEMDE ATLAK BLE YOK. SU BLE SIZMIYOR. ELHAMDLLLAH. KURANIN KLLYESNDE BYLE... NK KURAN ONUN TA KENDSDR. ORADA RAHMAN DA YAZAR ALLAH DA...

DUR YA MUHAMMED.! RABB'N NAMAZDA...!


Mirataki bu szn manasn nedir? Mirata bu sz kimindir?Hz.Muhammed Mirac'a km olmasna ramen, rabbinden hala uzak mdr...?? Nedir? "Dur ya Muhammed..! Rabbin namazda..." Aslnda bu bir uyar.. Hz.Muhammedin durmas iin sylenen uyar. Namaz; zahir alemde Allah ile ilenen fiiller olup, batn alemde ise yani uurda zikir tesbihidir. Hz. Muhammed Cebraili dahi Sidre-l Mntehada brakp, Zatullaha yol alrken kendi gaybnda zikire devam ediyordu. Bunun sebebi ise, Beni zikrediniz ben de sizi zikredeyim. ayetidir. nk insan ancak Kendi Rabbinin zikri ile Zatullaha ular ve kendi miracn yaar. Ve Hz Muhammed Kendi Rabbinin daim zikri ile miracna kadar gelmiti. Bir tebih yaparsak eer; hi duraksamadan kanat rpan bir ku gibi. Hz Muhammedin zikri kendi DAM NAMAZdr.. Yani "Rabb"inin daim NAMAZ.

200

Zatullah'n Ona perdesiz grnmesi iin Hz Muhammedin ikilikten ayrlmas gerekiyordu. nk kendi z Rabbinin (esma terkibinin) zikri, ikilik yaratmakta idi. Bu nedenle kendi gaybndaki zikrin (namaz)n kesilmesi gerekiyordu. "Ya Muhammed! Dur! Rabbin namaz klyor. Nidasnn manas; Rabbin hala zikrediyor. Zikrin Zatullaha perde yaratyor sus demektir SUS Rabbin seni istedii mertebeye getirdi "kabe kavseyni ev edn" da perdesiz olarak seninle huzurlat. Artk sen Rabbin ile ve Rabbin de seninledir. Nisa-43 te anlatlan; sarhos(kendinizi bilmez halde iken) namaza yaklamayn ! O halde iken namazn ve zikrin seni Ahadiyyetten geri indirir... Peki Cebrail (as) Sidre-i Mmteha'da kalmken bu nc varlk nedir ki akla nida vermektedir..? O da Allah'n ruh olarak Hz Muhammed' zuhur etmesidir.. Orada RABB bitmi olup ALLAH'n Zat dillenir. "BEN" noktas... nsan kendini zikretmez ve kendine namaz klmaz.. O "ben" noktasnda olan iin.... Allah kendisini insan ile zikreder.. Alemi halk etmeseydi O'nu zikredecek varlk da olmazd.. Hz Muhammed miracnda tm varl yok edip H lie ulat iin kendisinden baka hibir ey kalmamtr.. Orada ne zikir kalr ne de namaz.. Ne Rabb kalr ne de Hakk.. Allah'n Zat' ile A'ma noktasdr oras.. TA
KEND yeri..

MBAREK SMA Ol mbarek simay grdm leyletl kadr... Ka yay, kirpikleri ok mubarek sima-i cemali.. Kaba kafseynidir birleir iki kan aras,, Nur yz ile bakt da yakt ol mubarek cevheri..., Seni grd, sana bakt mazlum haline Eildi ilgisi ile sonra yaklat ve sarkt, Seddin ardndan Muhammedim kelam.. Bir bakt ki Nur kaplad nur sard..., Hala sidre'nin ardndan bakarm ol cemale, Bir bilsen kim girmiti ol mekane, Grdm onu benziyordu kendisine. 201

Bir ak yakt beni cevher-i sinemde.... Ol mubarek sadr- misli kabe idi ey kerim, Nur-u sadrndan ehli zikir akar feyz-i daim.. Ol mubarek kokusu ayn amber, ya latif,, Zahir oldu ol Nur bana bir dan eteklerinde..... Onunla seyrettim ol ehri nbvveti, Utum ykseldim sanki bir kartal heybeti, Ta yanmda bakar cevher gibi gzleri, Ak sinemi yakt, kavurdu zilzal eyledi,. Vallahi de billahi de grmez gzlerim gayr ak, Sinemde bir bahr vard ki at, umman at, Baladm gnlm ol zmrde lene dek, Yaksa da bir sevdadr ak sinemde nbvvet.... Ey gnl kaldr ban bak ey gl- raz Gel etme Mahmuduna imdi safi naz.. Ol gnl sana geldi eyleme gayr itiraz. Gayr bitecek skntn haydi gl biraz... Alama sen bilirim gnln yufkadr, zlme gari Mahmudun hep sendedir, Masum baklarnda bahr-umman gizlenmi.. Gl gzlerdesin gari bak senin gibidir.... O bir oban yldz akar bahr-mn bekasna.. Ancak derinlerdedir srr aka olsun bulana, Ona bakan mahmud'un mutusu idi habibullah, Bahr-mla ram olmuun geldi haber, maallah... Senin benim hkm m kald bahr- sevdalmm.. Dillenen Mahmud'dur ol Nur'danki selamm, Haber aldm da geldim sundum sultana, Muhabbetim O'nadr bugn biz yok olalm.... Sesi bir name gibi ad gibidir gzel nidas, Syle dedi glsn gari onun nur simas, Alamasn gzel olacak tm dnyas, Her damlasnda erir onun bahr- umman....

202

SRA 79-) Ve minelleyli fetehecced Bihi nafileten leke, asa en yebaseke Rabbke Mekamen Mahmuda; Ve ayrca gecenin baznda, sana nafile (ziyade, ganimet-bags) olmak zere (uykudan kalk) Onunla (Kuranla; kendin "O" olarak) teheccd et... Umulur ki Rabbin seni MAKAM-I MAHMUD olarak baseder. *** * *** Kapldm gidiyorum, u bahrn rzgarna, Oldu gnlm bahtiyar Eyleme dostum cefa, Gel bahrmda bul sefa, Cefan sefa olsun bana Harabeler mekanm, Gnllerde seyranm, Ak ile yand her yanm Akm srr- mcella, Bana hor gzle bakma, Bahrma ayan bu sevda Allah Allah diyerek, Yol aldm bu bahrda, Zmrd buldum sonunda *** * ***

ALLAH MURAD EDER, KUL HAYAL EDER


Bu ayet kainatta TEK bir FERD olduunuza iarettir. Sizden baka olarak grdkleriniz hep HAYAL... EN'AM 94; And olsun sizi ilk defa yarattmz gibi FERD'ler olarak bize geldiniz. Sizi HAYALine daldrdmz eyleri, geride braktnz... Ortaklar sanp efaati edindiklerinizi de sizinle beraber grmyoruz... And olsun ki, aranzdaki ba kopmu ve VAR SANDIINIZ eyler sizden kaybolup gitmitir. Allah murad eder kul hayal eder.. Vahdet-i Vucud u mahede eden kendinden baka her eyi hayal grr.. Ki onlar senin baknla Allahn Murad olurlar... nsann bak hayal olur, aslnda tek varlk kendi zatullahdr.. Bu Vahdet alglamasdr..Ama, insann bakmas ile grdkleri de Allahn Murad dr... HU kesrete blnmez.. Bu nedenle sende var zannettiin senden bakasnda yoktur.. O tektir ve klliyesi ile sendedir.. Bu vahdettir... Vahdet-i vucud dur..Vahdet anlayna gre, kiinin kendisindeki sureti

203

sonsuzdur ; eli kolu baca veya esmalar veya kendisi ile tm kainat sonsuzdur.. Ama insann iinde var olarak bilinen ve Allahn varlna delil olan zat tektir.. Buna vahdet denir.. nsan bu algya dtnde kendi asndan grdklerinin HAYAL olduunu anlar...Ama grdkleri aslnda zat'nn muraddr... Hz Muhammed bir rnektir... O benim nurum dedi.. Senin de sylemen iin.. O ; beni gren Hakk grd dedi..Senin de ayn olabileceine rnek iin..Her eyini rnek alrsnz da vahdetliini neden rnek alamazsnz.te bu AK emberinden kamayn bir sebebidir..Ak atnda mauu bulursun ve o mauk sen olursun...Terk et... Terki de terk et...Ak terk et.. Mauk ile mauk ol... Selam ya Muhammed ol.. Selamn ta kendisi ol..Ak a... Hz Muhammed'in manas Nuru Muhammedi'dir..Ve HU; Nur-u Muhammedi ile Allah ismini alr.. Allah ismi olarak isimlenir."Sen olmasaydn sen olmasaydn ben bu alemi halk etmezdim"..diyen Zatullahtr... Beni "gren" Hakk grd dedi.... Gren iin....ok dikkat et gren iin...!! Kendisi.....................!! Vahdet-i zaten anlatmak imkansz... o izin vermiyor..nk; kul benim srrm ben de kulumun srrym, hkm var.... HU TEK TR... Vahdet hakk ile alakal deil zatullah ile alakal... Hakk'n vahdeti Allah tr... Allahn zat ise HU dur.. Allah ile zat arasndaki berzahtan vahdet zata rucu eder....ancak ayniyyet ile mahede edilr tarifi yok..insan minyatr kainattr.. Bu ayniyyet ile mahedesi kiinin kendisi ile dir...Tarifi lisan mmkn deil... Ona ister Allah deyin ister Rahman deyin...Bir fark yok... Ama rahim dersen fark olur... Rahman, Nur-u Muhammed'nin Allah ismi ile beraber ar a istivasdr...Rahman ara istiva etmese Allah ismi mana kazanmaz..Allah'n vucuduna Rahman ismi vesile olur...Allah'a delil olmamz iin en bata rahmaniyyeti gerekir ki rahman ile insana akl istiva eder..Yani ara istiva akla istivadr.. Allah rahman ile bilinir... Rububiyyet... Esma terkibi.. Beli sz verilen makam... Ftrat'n terkibi... Velakin rabbl alemin olan rahman'a vesiledir... Mirac sralamasnda, rahman akl ve ftrat boyutuna iarettir. Ki mirata ftrat ve akl da alr.. Her eyin en dorusunu Allah bilir..Ayniyyet ile gnllerdedir bunun srr.. "ben senim, sen de benden baka bir ey deil"...Yani bir sen varsn.. Bir Allah ve bir de Muhammed mi??? Hey canm keten helva Yanmaz... Yakar... ;)) Bu sz Allah Hz Muhammed'e syledi..Vahdette Teklik hkm hakim olduuna gre bu sz kim syler..???Rahman'n detaylarna taklan gnl vahdetE eremez.. (bana gre)

204

Hz brahim atee atlrken, Rahmann detaylarn dnmedi.. O sonsuz gvendeydi.Rahman efaat verendir. efaat beklentisi olann vahdeti olmaz.. nk o kii hala SEN-BEN kavramndadr...Vahdet'teki efaat kendinden kendinedir.. Tam bir Ntr'lk hali..Buras ok hassas bir algya muhtatr.Dualarn ve arzularn dahi kesildii yer var ki tm kainat senindir. Arzu, efaat beklentisi veya dua etme gerei duymadan.... Vahdet-in ince ayar Mizan'dr... Hz brahim cebrailden yardm dileseydi rahmandan efaat beklemi olurdu ki O'nu da at.... nk kalbindeki Allaha gvendi tede bir Allaha deil..Tevhidin babas brahim emin idi.. Neyden emin kendinden, sistemin ileyiinden emin...Vicdanndan emin...Rahman zaten onun vicdandr... efaatini yapm bile, cebrail perdesine taklma gerei bile duymad... Ftratn yaradl gereindir.. Hesap vermeden ifa etmen iin...Yani;ftrat ne ise, kimseye hesap vermez... Ztlklarnda dahi O hakk zeredir...KMSENN HESAP SORMADII YERDE OLMAK... ite emin'l mmin'in vahdeti budur...Yar yarya mizana gre rabubiyyet ve uluhiyyet arasndaki berzahta yaayann hali... Gnln hesaba dmesin... Gnlden olann gnl dostlar olur vesselam... Gerei kadar, hatta daha da fazla ald, aikare edildi ve anlatld... Anlayan anlad ki, hilafet gnldedir... Fazla sze gerek braklmad olmas gerektii kadar ald, birine ok fazla dierine naks.. Ancak veren Allahn sunduunu ve yaattn sunar gnller.. Dilleniler tam olarak yaanty vermese de feraset ehli mtefekkir, anlamas gerekeni mahede etti.. Anlad..

MUHAMMED OLMAYA GELDM Ben ol aacn Sidresiyim, Topranda glgesiyim, Dallarn bir tek Glym, Blble kokmaya geldim. Topranda kl olanm, Yar dilinden anlayanm, Dalnda bir ss olanm, Blble Glmeye geldim. Mey gnlden Ziyadeyim, Hakk ile aikareyim, Ariflere ho mezeyim, arab imeye geldim. 205

Ak iinde yol bulanm, Hakk yoluna gel diyenim, Gnllere sr verenim, Padiah olmaya geldim. Ik cezbine pervaneyim, Ak yolunda Harabeyim, Viranemde kor ateim, Bahr- kl etmeye geldim. Ben bir fakir Harabeyim, Bahr- Mmite yarenim, Muhammediin mutusuyum, Selam almaya geldim. Ben gnlde Hakk diliyim, Hakk nazardan grnenim, Zahid gznde kafirim, Cmle Hakk grmeye geldim Ak hmnn gnlym, Gnln iinde noktaym, Noktadaki ol cevherim, Muhammed olmaya geldim LMEDEN NCE LM
lmeden nce Nasl lnr Ey Can... Bir zahiri lm var ki byk kyameti oluturur.. Bir de batndan lmek var ki yaarken byk kyameti grr insan..Bir insan, zahiri olarak ldnde ardnda hibir ey brakmaz.. vasiyetler veya braklan tm vaadlerin aslnda bir anlam yoktur. insan ldnde yannda kim varsa oluk ocuu hepsini ayn anda lm olarak grr.. nk la mekana dalan ruh, zamanszla getii iin tm kainatn o anda koptuunu da grr ve kendisi ile beraber tm insanlarn da ldn ve kalu bela'da toplandn grr.. LMEDEN NCE LM: ef'alde sfatta ve zatta her bir halin ve olayn hakkn hali olduunu bilmek grmek ve tatmaktr.. tm fiillerin Allah.. tm huylarn ve ftratlarn Allah.. tm arzularn Allah a ait olduunu bilmek..... ***** bu bir ak tr.. bir ldrr bir yaatr.. tam huzuru aldm derken med cezir gibi eker seni oradan..tam lm hakk ile ahadiyyet makamna dalmaktr ki o da bedeni lmdr..

206

ama uursal lmde her bir eyin hakk olduu vardr ki bunun en u noktas BEN lik noktasdr.. yani sensin sensin sessin.. diyen lm deildir.. irktedir.. sen diyorsan O da var demektir.. ak olan varsa ak olunan da vardr .. yani ak aslnda gizli irktir.. tam lm deildir..pervane atein etrafnda k (k=ak) iin dner.. k pervaneye perdedir atei rten.. AKI YOK EDP, SEVGYE DNEN AIK LMTR.. sensin noktasndan BEN noktasna gelen (burada ben kelimesini yanl anlamayn.. o BEN baka BEN, benlik deil) kiinin yolu ok ama ok uzun..tm aclarn seven.. hatalarn seven ve hatalarna dedii bedelleri seven .. sevmesini baaran.. asla kin tutmayan asla ykleri ile dolamayan gnle bu kap alr.. yani BEN kaps..H.U: "Peki bu med-cezir halleri nedir..?"celal ce cemal halleridir.. mizan ile... bu aleme cellat da art, masum da.. celladn zevkinde Allah'n hazzn grenin.. sulunun acsnda da Allahn zevkini grmesini bilenindir kapnn anahtar..yani asla kayt YOK...la kayt.... insan uurda la mekana gtrr..... ***** bunlara "MSKN" denir.. ama zahiri grntde deil o miskinlik.. tamamen uurda.. ftratnn tm zevklerini kesmeden terbiye edilmi halde ifa eden mizan ehli.. eer nefs ldrlse idi brahim smaili keserdi.. ALLAH NEFS LDRN DEMYOR.. TERBYE EDN DYOR...:: brahim nefsini kesmeye kadar gitti smaili yani.. Allah izin vermedi ona..nefs art.. ama mizan ile ifa.....

KAAN DANA
Doru (hakikat) birdir. Doru olana alttan da , stten de, yandan da, arkadan da nereden bakarsan bak doru, dorudur. Doru olan duyduktan sonra, iimizde bir eyleri harekete geirip canmz sklyor ve doru olana dorudur diyemiyorsak, hakl olana Hakk n veremiyorsak bilin ki blis o anda bizi kontrolne almtr. Kuran' inceleyin "ZULM" (zulm) kelimesi ile hep doruya inanmayan ve doru karsnda baka dallara ve bahanelere sarlan, akas danszlk yapan kiileri ima eder. Hakikat; Hakkn hakkn hakk ile vermektir. te Marifet Budur. Ama insanlar kendi nefslerini korumak adna doru olana bir trl doru diyemez.. konuyu deitirir veya ste kmak iin baka bahaneler uydurur.. eytan insandaki hakikati grd ama srf fesatlndan kendisinin ateten yaratldn ve insann da topraktan yaratldn bahane ederek ste kmaya alt.. konuyu saptrd.. Bilir, grr ve anlar ama asla hak veremez. nk iinde henz yenemedii bir varlk vardr ki, onun kendisi bile farknda deildir.

207

nsan kleceini hisseder doruya doru dedii zaman.. Oysa ne kadar byyeceini Rabbi ona iinden haykrr ama o sadece nefsinin sesini duyar. Rabbi sylenen o doruya oktan hak vermitir, ama iblisi hak veremez.. ini kavrulur .. te bu yapdaki kiilere KAAN DANA diye tabir edilir. Hakk gnl ve mantn birletii yerden dillenir. o kiilerin gnlleri ayr mantklar ayr hareket ettiinden hakk oradan insani nefs olarak dillenir, safi gnl olarak deil... Kuran'da ayet olarak sz geen "iki denizin birletii yer" mantk ve gnl birliidir. Mant ve gnl bir olan gnlde vicdan dillenir.. Vicdann sesi de HAKK n sesidir.. Ama aksine gnl kabul edip de mant hesap yapan ve nefsinin aalanaca hesabna den kii orada rpnmaya balar..Bunlarn en ok bariz olanlar tevhid ilminde bundan haberdar olanlardr.. Bu kiiler susar cevap veremez.. Suskunluklar ile ste kacaklarn zannederler, ama o "doru" onlarn iine ilemi hayat felsefesi oktan olmutur bile. Bizler bunlar biliriz.. KUR'AN; bu gnlsz zmre hakknda doru karsnda aldklar tavr iaret etmektedir; MDDESR SURES 17. Ben onu dimdik bir yokua sardracam. 18. nk o, dnd tand, lt biti. 19. Kahrolas nasl da lt biti! 20. Yine kahrolas, nasl lt biti! 21. Sonra (Kuran hakknda) derin derin dnd. 22. Sonra yzn ekitti, kalarn att. 23,24. Sonra arkasn dnd ve byklk taslayp yle dedi: Bu, ancak nakledilegelen bir sihirdir. 25. Bu, ancak insan szdr. 26. Ben onu Sekara (cehenneme) sokacam. RAD SURES 5. "..... te bunlar Rablerini inkr edenlerdir. te onlar boyunlarna demir halkalar vurulanlardr ve ite onlar cehennemliklerdir. Onlar orada "ebed" kalacaklardr." YASN SURES 8. "Onlarn boyunlarna demir halkalar geirdik, o halkalar enelerine dayanmtr. Bu sebeple kafalar yukarya kalkk durumdadr." te bu insanlara kendi ilerindeki Rablerinin seslerini duyduklar halde nefslerinin yznden Rablerini susturup svp katklar iin "KAAN DANA" diye tabir edilir.. Bunlar Tevhidin iinde de mevcutturlar... sayglarmla.. *** * ***

EY GNL..! Anlalamayacak derttesin iimde, duymadn, 208

O adn gnlmde yanar buldum, acmadn, bahr-ma gmlm bir zulmetsin sen gnl Sorma kahrnn medanetini bu fakire, Bilmezmisin ki vicdandaki cemalini gnl Yorulmu bir hal aldm seninle yreimde, Grmekten bkmsn adn bende ey gnl Sen ki, canlarn her derdine daim bir ifasn, Canm aldn derdim oldun sen zalim gnl Ne zormu kalb-i tavafn suret-i sanide, Bir hal brakmadn ki bu siret-i sani de gnl Ey gnl! Anlatlamaz bir dertsin sen bu ummanda, Pir-i Payansn, smazsn sen tek surete gnl ah damarmdan da yakin Nursun sirette, Vehmi bol olan zulmet ehline dar gelirsin gnl Ne menem bir srsn, da, ta atlatrsn, Kalplere svanm srsn, perdesin bana gnl Ey gnl! u zulmani mezzalimin kaygs olmadn ki, Sinesinde adn duyunca, dize gelsin gnl Seni nereye anlatsam bana dert oluyorsun, Smazsn bahr-ma, baka mekanlar bul gnl Yklmadk bir mekan brakmadn, tm varl detin, Aka yanan gnllerde masum A yaktn gnl.. Bir Nursun ki, harabi sinelerde ldar cevherin, Amal gzlere zulmet oldun, grnmezsin ey gnl. HEPS BEN Efrad- Salihindir melami esvabm... Kabakafseyni dir Makam- Seyranm. Has Ferdullah hayret ettirir cihanm, Zalim de ben, mazlum da ben, hepsi ben... Vel menai demiler emin sfatm. Almlar ykyle benden makamm, Abdal- Selsebil olmu aklm, efkarm Dost da ben, dman da ben, hepsi ben... Af olundu gemi, gelecek gnahm.. Ne cennet, ne cehennemdir mekanm... Efsel-i Safilindir ol Araf dergahm... Iyi de ben, kt de ben hepsi ben... 209

Tebih-i Tenzih ile ben koca kainatm... Nefs ile bildim ki, ol Rabdir Sultanm.. Nuru Muhammedi zevkiyle hep yanarm... Hak da ben, hukukta ben, hepsi ben... Her zerreye dokunur Kalb-i Tavafm... lmeden nce lm hayy- mematm... Grdn bu suretmi sandn mekanm.. Hayat da ben, lm de ben, hepsi ben... Gkler, yerler yaratm bende sultanm, Aklma, bedenime taht kurmu Kur-anm.. Muhammedi gnlde bir bahr- harabm.. Mahmud da ben, Kur-an da ben, hepsi ben.. Yer de ben, gk de ben, hepsi ben... Ar da ben, krs de ben, hepsi ben... Varlk da ben, yokluk da ben, hepsi ben... Zat da ben, Sfat da ben, hepsi ben...

BULUNAMAZ BR AMA OLAYIM


Kelam- Tevhidi LAL eyle ey gnl; Hanif yreinde bir HAL olaym Alem-i cihANmda bul beni ey gnl; Grdn yegane NAZar olaym Mirac eyle beni Kre-i Alaya ey gnl; NUN iinde, HAYY ile bir MM olaym Kre-i Ala y zerrem eyle ey gnl; Cem-i KLliyende tek bir NUN olaym Nefes-i Rahman Bahr-eyle ey gnl; Ara stva eden has NUR olaym Muradn Zatma risal eyle ey gnl; 210

Gnln var eden bir tek HS olaym Dile KN ile bendeki Mahmudu ey gnl; Zatndan Zatna MURAD- ziya olaym KenDNi BENde yle unut ki ey gnl; BULuNAMAZ bir AMA olaym SNdir Be Alem-i AMAy ey gnl; Siyret-i HU vechinde NSAN olaym Kabemde Kble-i GAYB eyle ey gnl; OL Bahr- AMAda Bahr- Muhit olaym Siyret-i Sanimi yle SIR eyle ki ey gnl; Her NEFESte Kenz-i Bahr- Harabe OLaym

TERK ETMEK, TERK DE TERK ETMEK


Tevhid; Hakkn Vahidliini akl ile idrak, kalp ile zevk etmektir. Vahdet, varlk aleminin yokluunu idrak edip, her zerrede hatta insann kendisinde bile Hudan baka bir eyin olmadn idrak etmek demektir. Tm varlk alemi Nur-u Muhammedi ile balar. Nur-u Muhammedi HUnun ilminde sadece bir hayaldir. Bu nedenle varlk alemi de HUun ilmindeki hayaldir. Varlk alemi Allah (ceberrud) ismi ile ortaya kar. Allah, Zatullah (hu)n sfat dr. Allah ile esmalar ve efaller oluur. Ve efaller ile HU kendini bilinmeklik ile tatmin eder. HU, bilinmeklik arzusunu geekletirmek iin tm sfatn, zahirini ve batnn yaratmtr. Ama bilinmeklii ise nsandan dilemitir. Yani, HU ile nsann arasndaki tm yaratlmlar teferruattr. nsann yaratlmas iindir. Bunca kainatn zahirini ve bekasnn yaratlmas, insan iindir. Evet, Vahdet, varlk aleminin yokluunu idrak edip, her zerrede hatta insann kendisinde bile Hudan baka bir eyin olmadn idrak etmek demektir demitim ve aklamaya alaym hocam. Zerrenin katrilyonlarca bytlmesi ile maddelerin varl bir noktadan sonra kaybolur ve maddeler birbirleri ile bolukta karrlar, yok olurlar. Buna kuantum fizii denir. Bu kuantum teorisi ile her zerrede HUnun ispat ve varlnda yok olduunun ispatdr. Yani birin sfrda yok olmas gibi. Bir

211

olan Allahtr, sfr ise Allahn Zat dr. Bu olaya Allahn kendi Zatnda gizlenmesi veya Ceberudun Lahutta yok olmas veya varln hilie karmas diyebiliriz. Ceberrudu aamayan akna ana olmu demektir. Ne kadar yksek bir idrak mertebesi olsa dahi gizli irk insann ilminde kalr. nk ak bir irktir. Neden...? nk ak var ise ak olunan da var olduu iin doal olarak ikilik olumaktadr. kilik irk tekil eder. Bu hal ceberrud ilmini geemeyen ve yokluu idrak edemeyenler iindir. Onlarn yerleri varlk aleminin bekasnda yaratlm olan Cennet-i Alann en gzel yerleridir. nk cennet, ceberrudda yani varlk alemindendir. Fakat ceberrudu da gemi olan kul, artk zatn yaar. Ve belki de hibir ey yaadn da hissetmez. nk o hilii okumu olduundan Zatn indinde kaybolma boyutuna gelmitir. Bu kii yaayan l gibidir. Ama bu hal onun kendi enfusundadr, grnnde deil. Bu kii iin ne cennet ne de cehennem kalmtr artk. nk isim tayan ve bir ismi olan tm unsurlar varlk aleminde yani ceberrud aleminde kalmtr. Terki de terk etme yeri, tevhid den bile vazgeme yeri burasdr. Tevhidden bile vazgemek demek; tevhid edilecek bir ikilik kalmam demektir. Tevhid sadece ikilik varsa yaplr. kilii, okluu tek yerde toplamak iindir tevhid Hilii idrak eden iin tevhid de kalmamtr. Bu kiinin Vahdet lii de bitmitir, nk ceberrudu da geip tevhidi terk etmitir. Allah bize de nasib eylesin hocam. Ceberrud ve Lahut alemindeki hat ok incedir, bir taraf Vahdet-i uhut hali, bir taraf Vahdet-i Vucut halidir. Vucut; mevcut olan tek olan demektir. Buras Hz Muhammed (sav) dr uhut ise; ahit olan mevcudu grm olan demektir. Buras Cebrail as dr. Vahdet-i uhud ancak akl ile alglanabilir nk varlk aleminin uhudu dur bu. Akl da varlk alemindendir. Vahdet-i Vucuda ermek ise akl ile alakal deildir, akl ile idrak edilebilecek tarif edilecek veya yorumlanacak bir ey deildir. Bu nedenle Cebrail Sidere-i Mmtehay geemedi... nk Cebrail as denilen varlk, Hz Muhammedin ilmi ve akldr. Cebrail (as)i sanki baka bir varlk olarak alglamamak lazm. Tm melek ve tm esmalar nsanda mevcuttur. Hz Muhammed (sav), Hunun yanna akln ve vasfn da varlk aleminde brakp hilii ile ulamtr... Yani ne kadar tartlsa da Vahdet-i Vucut halini idrak eden bilir ki, oras Allahn Zatdr, O (hu) kendini tefekkr ettirtmez. Muallakta brakr. Zaten Hz Muhammed (sav) Allahn Zatn tefekkr etmeyiniz demiyor mu? Tam o sfr noktas olan Sidre-i Mmteha'da Cebrail as.n kelime-i tevhidine dikkat ediniz; ehedenlailahe illallah ve ehed ennamuhammeden abduhu ve resuluhu Cebrail as. bu kelime-i tevhid ile iki defa ahitlik yapmaktadr: Birinci ahitlii;ehedenlailahe illallah anlam; ahidim ki varlk aleminin tek sahibi Allahtr ve ondan baka ilah yoktur. Buras sfatn ve ceberrudun bittii yerdir. kinci ahitlii ise; ve ile balar. ve kelam ile ikinci defa ahitliini dile getirir. ve ehed ennamuhammeden abduhu ve resuluhu anlam; ve bir kere daha ahit oldum ki hz Muhammed (sav) Hunun kulu ve Hunun resuludur. Buras hilik alemi olan lahut yeridir. Dikkat ediniz ki abdullah ve resulullah deil abduhu ve resuluhu diyor.

212

abdullah ile abduhu arasnda fark vardr. Zaten ama da bu farkn beyan edilmesidir. Cebrail as Hz Muhammed (sav) in abdullah ve resulullah olduuna varlk alemi olan ceberrud aleminde zaten ahit idi. Cebrail as Hz Muhammed (sav)in abdullahlk tan abduhu yerine gemesine ahit olmutur. Demek oluyor ki; Hz Muhammed (sav)in Nuru her eyden nce yaratlmtr. Sfattan veya ceberrud aleminden nce Hunun indinde yaratlmtr. uhud eden ne bilsin ki Vcudu idrak edenin halini... tam szn zerindeyken Vahdet-i uhud ve Vahdet-i Vucutu konualm ne dersiniz...? 1) Vahdet-i uhud alglamas; Allahn varlna inanmak ve Allahn yarattklarn da kesrette var olarak bilmektir. Cebrail a.s.n Sidetl Mnteha snrnda (varlk-yokluk snr) ahit olduu durumdur. Cebrail a.s, Hz Muhammed (sav)in bu snrda kalmayp getiine ahit olmutur. Cebrail as, Hz Muhammed(sav)in yoklua getiine ahit olduunda yle bir evk ile hayretler iinde kalyor ki, u kelime-i tevhidi zikrediyor, ehad enlailahe illallah / ve ehed enna muhammeden abduhu ve resuluhu... Cebrail (as) bu zikir ile, iki defa ahitlik yapyor.. Birinci ahitlii ehad enlailahe illallah zikridir. Cebrail(as) bu zikir ile varlk alemini kast etmektedir. Varlk alemi ise batn ve zahir alemdir. Yani zahir ve batn alemini iinde toplayan, cem eden ceberrud alemidir. Buras kabekafseyn ile izah edilen Cem-l cem yeridir. Cebrail as.bu alem iin, ahit olurum ki, ilah yoktur sadece Allah vardr szn zikrediyor. Bu alemde Zatullahn Allah ismi ile sfatlanarak yarattna ahitlik ediyor. Ve Hz Muhammed(sa)in abdullah olduunu gryor. Peki, Zatullah kim, Allah kim? Allah; alemin yaratcsdr ve varln kendisidir. Zatullah ise; Allahn zat olan HUdur. Arzu edicidir. Cebrail (as) kesrette (valkta) kalp, Allah ile Allahn Zatna ak konumundadr... kinci ahitlii ise; ve ehed enna muhammeden abduhu ve resuluhu dur. Cebrail (as) bu zikri ile yokluk alemini kast etmektedir. Buras HUdan baka hibir eyin olmad Lahut alemidir. Bu alem iin (ve), tekrar ahit oldum ki Hz Muhammed (sav) HUnun kulu ve resuldr. yle bir keif ki zat ile sfat arasnda var olan Nur-u Muhammediyi alglyor. Cebrail (as), birinci ahitlii ile, Hz Muhammedin abdullah olduunu zaten biliyordu ki zaten ahit idi. Yani, varlk alemindeki yaantsndan biliyordu ki Hz Muhammed abdullah tr. nk kendisi de zaten varlk aleminin meleidir. kinci ahitliinde ise; Hz Muhammedin abdullah olmaktan abduhu olmaya getiine ahitlik etmesidir. Yani Nuru Muhammedi yi keffediyor. Abdullah; Allahn kulu demektir. Abduhu ; Zatullahn kulu yani HUnun kulu demektir. Cebrail (as), ite tam da bu snrda Vahdet-i uhud halindeyken Vahdet-i Vcut haline ahit olmutur. Buradan da anlalyor ki; Vahdet-i Vcut alglamas, ancak Vahdet-i uhud alglamas ile gerekleir. Vahdet-i uhudun son safhasna gelmeyen kii

213

bunu anlayamaz ve tartmalar srer gider. O safha ki, varlk ve yokluk snr idrakidir.

2) Vahdet-i Vcut alglamas; Vahdet-i Vcut; Allahn varl ile var olmak ve Allahn Zatn ruhunda hissetmek ve O Zattan baka hibir eyin olmadna kani olmaktr. Sfat zatnda gizlemek yok etmektir. uuru varlk mertebesinde olan kii, Vahdet-i Vcutu mahede edemez. Ancak Cebrail gibi idrak edebilir. Yaants ise kiinin kendinden kendinedir. Vahdet-i Vcut, Hz Muhammed (sav)in miracdr. Varlk yerinden yokluk yerine intikal etmesidir. Hz Muhammedin her eyden nce benim Nurum yaratld Adem, amur bile deilken ben peygamberdim szleri ile iaret ettii alem Lahut alemindeki Nur-u Muhammediliinden dir. Kendisinin Hunun indinde her eyden nce bir Nur olarak yaratldn bilmesidir. Ve oras sadece Hz Muhammede ait olan ve evedna ile izah yaplan Ahadiyet-l Cem yeridir, yetimin maldr. nk HUnun indindeki bilinmeklik arzusu ile var olan tm bilim ve ilim ile ykl Nur, Hz Muhammed (sav)in Nuru dur. O Nur ki varlktan nce yaratlmtr. Ve onunla tm alem var edildi. Yani Nuru Muhammedi bir noktadr. Alem yaratlmas ile nokta kesrete yani oklua eti. Nur-u Muhammedi yokluk aleminde ilk taayyn olarak yaratld iin elbet ki oraya gemek de sadece ona aittir. nk tm ilim ondadr ve o ilmin karl olan bilinmeklik ise Lahut alemindedir. Geri kalan tm unsurlar Nur-u Muhammedinin kesretlerii olduu iin ancak Sidretl Mmteha snrna kadar gelebilirler. Bunun dna kamazlar. nk kesret olan tam deildir. Tam olan ise tm kesreti birleyen Hz Muhammeddir. Kesret olan, ancak ve ancak Hz Muhammed(sav)n efaati ve msadesi ile anlk olarak yoklua geip, hissedilir. te bu hissedii yaayan kii Vahdet-i Vucudu alglam, grm ve idrak etmi olur. Varlk alemi sonuna kadar ulalan yer Sidrei Mmteha snr Ceml Cem makam yeridir. Hz Muhammedin brahimi srtn Beyt-i Mamura dayam olarak grdm dedii yer Sidretl Mmteha snrdr. Evet, Hz Muhammed (sav) in mirac Vahdet-i Vcuttur. Yani Hz Muhammed (sav) varlktan yoklua intikal edip, orada kendi Nurunun varlna, yani Nur-u Muhammediye tank olmutur. Miraca vard yer Sidre-i Mmteha dan tesidir. Sidre-i Mmtehann tesi yokluk yeri, hibir eyin yaratlmad, zaman ve mekann olmad Lahut yeridir. Bilinmeklik arzusunun kt, doduu yerdir oras. Hz Muhammed (sav), miracnda Zatullahta yok olmutur. Bu olaya ahit olan ise Cebrail a.s. dr. Cebrail a.s varlkta kalp yoklua geemedii iin kendisi Vahdet-i uhud (ahit) yerindedir, fakat Vahdet-i Vcudu idrak etmitir. Hz Muhammed (sav) Vahdet-i Vcudu bulmutur. Yaamak elbet baka fakat idrak etmek ve yaamak arasnda ince bir hat vardr. Vahdet-i Vucud ancak Ahadiyet yerine sahip olann izni ile idrak edilebilir. Cebrail as. da buray idrak ettii iin abduhu ve resuluhu demitir. Buraya kadar nsan ve tm alemin de Nuru Muhammediden yaratld anlalm oldu inallah.

214

te bunu idrak eden kii kendisinin znnde O Nurdan yaratldn bilir ve unu zikreder Hz Muhammed (sav) miraca ktnda bende onunla beraberdim ister inanlsn ister inanmasn...! Madem ki benim varlm O Nurdan yaratld, o halde ben de bahr- harabe olarak derim ki; her eyden nce benim nurum yaratld diyen Hz Muhammed (sav) ile bende hereyden nce o Nurda idim, Hz Muhammed miraca ktnda ben de yanndaydm, ve ben olmasaydm bu alem de olmazd... te bu idrak Vahdeti Vucuttur hocam.. Nuru Muhammedi bizi bu idraktan ve rahim sfatndan gelen daha da zel bilgilerden mahrum brakmasn (sav). lim ile, ancak varln son snrna kadar (ceberrudun bittii yer) mahede yaplr veya yaanr. Ama bu snrdan sonrasn mahede etmek iin sadece Zatullahn izni ve Nur-u Muhammedinin efaati gerekir, o da anlktr ve hayal edilerek his ile gerekleir. Tvbe ve dua kaps aktr. Bu alem dua lar ile hareket eder ve geniler.. talep etme iradesini veren talep te ettirir.. telep edene de hz Muhammedin izni ile o uurlar alr.. Yazdklarm kendimde ve Kuran da grdm ve yazdm. Zat, bana minyatr bir kainat olduumu kefettirmeseydi bu yazdklarm, kulaktan duyma veya kitaplardan aktarma olacakt. Kitaplar, bana sadece uurumda hissedip de syleyemediklerimin karln grmemde yardmc oldular. Ve her kitapta aklda kalan sadece tek bir cmle oldu. Ve sadece o cmleyi bulmak iin yzlerce sayfalk kitaplar okudum. Okuduum her kitapta bende zaten var olan cmlelerin karlklarn buldum.zemediim bir kitab anlamak iin anahtar kitaplarn okudum.. anahtar kitaplar da anlayamadm ve onlar da aklayan kitaplar okudum. Hatta aklamal kitaplardan da hibir ey anlamadm. Ve kitaplardan vazgetim sonunda, nk bir ayette kitap ykl develer den bahsediyordu Sonu hsran, yine olmad... ama tefekkr etmekten vazgemedim ve kendi kkme dndm. Bana retilen ilmime sndm. ocukluumdan beri bana retilen ilimde renmenin art ne idi? Talep etmek, kabulden gelmek ve sabr. Her eyi kendimde bilmeye yneldim. nk kainatn hatta varln ve yokluun minyatr ben dim. kendini bilen rabbini bilir ablonu ile Allah da Zat da kendimde bularak, Kuran n nsan olduunu anladm. Talepsiz bir ey alnamaz. Niyetsiz olmaz. Niyet eden de ettiren de O dur. Hu, Allah, Hakk, Halk, Rabb bunlarn ayr ayr detaylarn manalarn uzunca bir sre inceledim. Sonrada hepsini tevhid ederek hepsine birden cem eden isim olan Allah dedim. Sonra anladm ki, isimsizlikte ve Ama da olan O denilen varlk iin tm isimleri ve sfatlar da gemek gerekiyormu. Ne cennet ne de cehennem hepsini de gemek gerekiyormu. Ve sonra anladm ki, meerse o anlamadm kitaplar hep beni anlatmlar da ben anlamamm... Her eyin en dorusunu Allah (sav) bilir

215

Allah, Zatnn sfatdr. Her makamn arasnda bir gei yeri vardr. Buras iki makam arasndaki cem yeridir. Cem etmek bir aratr. kiyi bir etmek cem etmektir tevhid etmektir. Cem ettikten sonra iki olan unsur bir olarak ekir deitirdi ise cem ortadan kalkar. Cemde olan biri iki varl da ayn anda alglayan ve grendir. Amma velakin; cemde kalmak irk oluturur nk cem hali iki nin ortasndadr. O kii nceki akln terk edip yeni dncesine brnmesi gerekir. Yoksa hep ikilemde kalmaktan irk halleri kendisinde grnr. Her makamn arasnda bir cem vardr. Zat ile sfat arasndaki cem ise Ahadiyyet-l Cem (Hz Muhammedin yeri) dir. Yani ruh ile beden arasndaki cem. Hi fark ettiniz mi ruhunuz ile bedeniniz arasndaki cemi.? Allah, Zatnn sfatdr. Ve Zat ile sfat arasnda Ahadiyyet-l Cem vardr. Ayn mana ile insan da bir minyatr kainat ise kendi ruhun ile sfatn arasndaki cem i biliyormusun.? Dn bakalm. O, Ama da idi, O, bilinmeklik diledi ve Allah var idi onunla beraber hibir ey yok idi. hadisleri sende neyi uyandrmaktadr. Zat, Sfat, Esma, Efal sralamas neden var. Bilinmeklik isteyen bunlardan hangisi ve hangi sebep ile bu sralama olutu? Ve hangi sebep ile ruhuna beden verildi. Asl olan bedenin midir, yoksa ruhun mudur.? Dn bakalm. Zat , bilinmeklik diledii iin, bu dileini gerekletirecek olan nsan- Kamilin indinde ezelden kendisini hayal etmesi ile Sfat, Esma ve Efal elemlerini yaratt. Yani Zat ile nsan- Kamil arasndaki tm alemler insan iin olduundan aslnda teferruattr. Dilemek bir arzudur. Arzu ise nefs tir. Nefs ise ftrat oluturur. Ve her nefs ftratna hizmet eder. Yani Ama daki HU bilinmeklik arzusu ile kendi klli nefsini ortaya koymu oldu. Ve bu nefs ile NURunu var etti. Bu Nur aslnda HU nun ftratdr. Ve bu ftrat Onun sfatndan nce gelir. Yaratt arzudan meydana gelen Nur iin sfatland. Demek oluyor ki Zatullah bir ey dilemeseydi, sfat, esma ve efali yaratmaya da gerek kalmayacakt. Ayn insan gibi nsan bir eyi iinden diledii zaman o diledii ey o anda yoktur. O dilek kendinde ftrat sonucu kar ve buna istinaden de benden o arzunun sebebi dorultusunda harekete geer. Bir bardak ay imek istediinizde

ZAT LE SIFAT ARASINDA

216

bile iinizde oluan bu istekten dolay vucudunuzdaki ka tane uzuv harekete gemektedir.. Dnn bakalm.. Tm aleminizi o isteiniz zerine harekete geirirsiniz. Ayn insan gibi dedik neden byle sylyoruz? Bunu biz deil zaten Allah sylyor. Ben insan kendi suretimden halkettim diyor. Yani kendi zellikleri ve yaratma yetisi iin tm zelliklerimi kullanabilecek bir halife yarattm diyor. Kendine benzeyen bir varlk, ama O deil. Tabii ki kendi suretinden yaratacak nk kendisini ancak kendisi gibi olan bilir. O, bilinmeklik istedi. Ayn senin gibi. Seni ancak senin gibi olan bilir. Senden baka bir sen de olmadna gre seni ancak sen bilirsin. Zatullah, indinde ilk taayyn (NUR) olarak beliren Nur-u Muhammedi tarafndan, yani nsan- Kamil tarafndan bilinmeklik diledi. Ve bu dilekten sonra da sfatland esmalara (batn) brnd ve efal (zahir) aleminde nsan- Kamili var etti. Sonrada kendi aynansndan kendisine bakt. Bunlarn hepsi bir arzu ile bir nefs uruna olumutur. Daha da ak olalm: Nur-u Muhammedi, Klli Arzu yani Klli Nefs tir. Alimler Zat, Sfat, Esma ve Efal sralamasn yapmlar. Oysa Zatn klli nefs(nur) olmasayd hibirey yaratlmazd ki. Sralama u olmaldr: Zat Nuru Muhammedi Sfat Esma Efal. Hu NUR- Allah Hakk Halk ve sonrasnda insandaki kiisel Rabb. imdi anlayabildin mi Zat ile Sfat arasndaki Cemi ? Peki buna istinaden ruhun ile bedenin arasndaki Cemi anlayabildin mi? nsan, Allahn suretinden yaratlmtr. Buna istinaden tebih ve tenzih ile bakacak olursak; Zat ile Sfat arasnda ne var ise, insandaki Ruh ile Beden arasnda da o varlk vardr. iinizden size bilgi ve hikmeti reten resul verdik (Bakara;151) te o resul, Hz Muhammedin Nurudur. Ruhunuz ile bedeniniz arasndan vicdannzdan size seslenir. Hala FARK edemeyecekmisiniz? Furkan verilenlere selam olsun. Her eyin en dorusunu Allah bilir. Salli ala seyyidina Muhammed.

*** * *** ALLAH'A GDEN YOL, TM NSANLARIN SAYISI KADARDIR... SAKIN KENDN LE "AYNI"LIK ARAMA... "AYNI"LIK, ALLAH LE KUL ARASINDADIR SENNLE BR BAKASI ARASINDA DEL...

217

O CEMAAT K;
Gel bak gnl anlataym sana o grmediin cemaati. O cemaat ki; Durdum divana uydum imama.. Hz Muhammeddir imammz, tm peygamber ve veli kullardr cematimiz, O cemaat ki; Yzyirmidrtbin peygamberi ile namaz klar tek kbleye. Niyaz ederler HU diye. O cemaat ki; nmde Abdlkadir Geylani, yanmda sa yanmda Veysel Karani, sol yanmda Muhiddin Arabi kabemde Ali ve Nur-u Muhammedi, O cemaat ki; Yzyirmidrtbini ayn anda tek imam ile secde eder. Hep BR Anda hamd eder. Hep bir AN da Muhammed olurlar. O cemaat ki; ehidler meclisi tek imama Hamd eder. mam neylerse gzel eyler. mamn hamd, hamdmz stne hamd eyler. O cemaat ki; Bilinir, hamd edilir imamn vuslatna, mamm hamd-l hamd eder vuslatnn Zatna. Her AN'da her AN'da. Velhamdlillahi rabbl alemin.

*** * ***

*** * ***

Ey gnl...! Anlatlamaz olan srr anlatama, anlatamazsn..! Allah zikrine ram olmua srrn hi aamazsn.. La mekan gkte arayana kalbini veremezsin, Allah diyen aa, BEN diyen mauu soramazsn...

*** * ***

218

NSANLARIN HAKKI BULMASI VE KUL OLMASI


Niyazi Msr-i iiri Aklamas

nanan her kii, bu leme geldii gnden beri, dima Hakk bilmenin, grmenin ve Onda O olmann yollarn aram, bulanlar bulmu, bulamayanlar ortada, mitsizlik iinde mrlerini bitirmilerdir. Niyazi Msr- Hazretleri bakn bir ilhisinde ne buyuruyor: Dermn arardm derdime derdim bana dermn imi Brhan arardm aslma aslm bana brhan imi. Sa solu gzler idim dost yzn grsem deyu Ben tarada arar idim, ol can iinde canan imi. nsanolu bu leme geldiinden beri hep nereden geldiini, nereye gideceini merak etmi ve bunu dert edinmitir. Cenb- Allaha k olan bir kiinin derdi, akdr. k olduu Hakka kavumay ve bu sorularn cevabn bilmeyi arzular. Bir kiinin derdi olmazsa ak da olmaz. u halde derman da ak olmu oluyor. kilikteki insanlar, Cenb- Hakk kendilerinden ok uzaklarda zannettikleri iin, hayllerinde Allahn Zt veya mutlakiyet ynnn dnda, bir bilince sahip olmaylar, onlarn mnlarn kuvvetlendirmemektedir. mn blmde mtalaa edilir: 1- Bilmek (ilm-el yaknlik) zhir ilimle, hdsuz bilme hli, 2- Grmek (Aynel-yaknlik) sfatlarndan tecelllerini grme hli, 3- Olmak (Hakk-al yaknlik) Onda O olma hli. Kiinin bu idrke vkf olabilmesi iin, bir nsan- Kmilden Tevhd tahsilini yapmas lzmdr. te o zaman insan- asliyyesini renecek ve dem (AS)den Hz. Muhammede kadar btn peygamberlerin kendi gnl leminde, mevcdiyetlerini, grev idraklar ve yaamn zevk edebileceini, Cenb- Hakkn da, kendi gnlnde taht kurarak, her eye hkmettiini grecektir. Burhan arardm aslma aslm bana burhan imi.

219

Bir kii Hakka vuslat etmek iin delil yani klavuz aryorsa, onun asl ona delildir. Bir kiinin asl nedir ki ona delil olsun? Kii kendisine ayr bir vcd verdii iin kendisini ayr, Rabbini ayr zanneder. Nefsini bildiinde, Rabbinin kendisini sevk ve idare eden tecellsi olduunu renmi olur. te bu onun asl olduu iin delili de o olmu oluyor. Sa solu gzler idim dost yzn grsem deyu Ben tarada arar idim ol can iinde canan imi. Bu ikilik hlimle sa solu gzleyerek Cenb- Hakkn yzn greyim diye, Mekkede, Medinede ve birok yerlerde aradm, bulamadm. Rabbimin rettii Tevhd tahsilinden sonra anladm ki, aradm bendeki can iinde canan imi. Burada can nedir, canan nedir? diye bir soru akla gelmektedir. Allahn her bir sfatnn ayr ayr diriliine can denir, rh denir. Canan ise, Allahn btn sfatlarnn diriliine veya kll rhuna denir. yle sanrdm ayriyem, dost gayridir ben gayriyem Benden grp iiteni bildim ki ol canan imi. Daha evvel Allah ayr, kendimi ayr olarak biliyordum. imdi anladm ki benim kendime ait hibir varlm yokmu, Vel havle vel kuvvete ill billhil aliyyl aziym kudret ve kuvvet Allahnm. Ben yaptm, ben ettim diye hep irk hlinde imiim de haberim yokmu. Allahn, bir sfat olarak beni, istedii yerde kullandn idrk etmi oldum. Savm, salt, hac ile bitmez zhit senin iin nsan- Kmil olmaa lzm olan irfn imi. Oru tutmak, namaz klmak ve hacca gitmek inanan kiilere Cenb- Allahn farz- lhiyesidir. Bunlarn zhirini yapmak vcdumuzun hakkdr. Rhanyetimizin hakk ise ikilikten birlie kma irfniyetine sahip olmaktr. Namaz mminin miracdr. Mirac ise Allahla beraber olmak ve Onunla konuma srrna vkf olmaktr. Hac, ziyret demektir. Sfatlarn Zt ziyret edilerinin srlarna vkf olup yaama geme halidir. Yoksa yaplan ibdetlerin irfniyeti olmadan bedensel hareketlerle icraat yalnz takldden ibarettir. Ancak bunlarn irfniyeti kiiyi kmil yapabilir.

220

Kandan gelir yolun senin ya kanda varr menzilin Nerden gelip gittiini anlamayan hayvan imi. Ey insanolu nereden geldin ve nereye gidiyorsun? Eer bunun mnsn bilmiyorsan Allahn insanlara bahettii akl nimetini kullan. Akl nimetinden mahrum, yeme, ime ve nefsni arzulardan baka hibir ey dnmeyen hayvanlardan farkn olsun. Onun iin gel, insan- asliyyeni ren. Fiziksel bedeninle cemdt, nebtt, hayvnt ve insan teriye devri ile topraktan geldiini, rhsal ynnle de Elest bezminden itibaren Rabbinden gelip Rabbine rc edeceini ren. Bakara Sresinin 156. yetini Allah'tan geldiniz tekrar Allaha rc edeceiz biraz tefekkr et. Mrid gerektir bildire Hakk sana Hakkal-Yakn Mridi olmayanlarn bildikleri gman imi. Ey kardeim, ilm-el yakn ird eden Mrdler vardr. Aynel-yakn olarak ird eden Mrdler de vardr. Sen Hakkal-yakn ird eden mride tbi olarak hakkata vsl olmaa bak. lm-el yaknlik ehl-i eratn ilmidir ve ird olmaktr. Aynel-yaknlik ehl-i tarkatn ilmidir. Onun da ird ahlk gzelliklerine sahip olmaktr. Hakk-al yaknlik ilmi ise ehl-i hakkatin ilmidir. lm-i ledn ve Kurnn srlarn bildiren bir ilimdir. Bu ilmi, hakkat Mrdlerinden bakas retemez. Hakkat mridine tbi olursan o seni ilm-el yaknlikten aynel-yaknlie, aynel-yaknlikten de Hakk-al yaknlie ykseltir. lm-el yakn veya aynel-yakn olan bir kmil seni, bulunduu yere kadar gtrebilir. Yoksa kitab bilgilerle ve mtalaalarla Hakka vsl olunmaz. Yani Tevhd ilmi slksuz olmaz. Her Mride dil verme kim yolunu sarpa uratr Mrid-i kmil olann gyet yolu sn imi. Bir kiinin Mrid-i Kmili bulmas ok zordur. Zira gnmzde Mevlana Hazretlerinin Her kede Mridim diyen okdurur, binde birinin irfniyeti yokdurur dedii trden bir ok mrd vardr. Bunlarn hakkata vkf olanlarnn yanna vardnz zaman, mknats gibi ekicilikleriyle sizleri etkilediklerini grrsnz.Biraz daha anlatsa da dinlesem diye gnlnzde arzu ve istek tecell eder. Onun huzurunda manev dertleriniz

221

ve mklleriniz hallediliyor, mutlulua ve huzura kavuuyorsanz, ite sizin ird kapnz orasdr. Tbi olmakta vakit kaybetmeyiniz. Anla hemen bir sz durur yoku deildir dz durur lem kamu bir yz durur gren onu hayrn imi. Yukardan beri anlatlan irfniyet ve kemlta sahip olan bir kii, ister esmsn sylesin, isterse akl ile Onu dnsn, zerreden krreye kadar, onun Tafsilt- Muhammediyyesi olan zhirinden, Vahdniyyetinin zuhrunu hd ve mhede ederek hayran kalacaktr. Cenb- Allahn bu mukayyed lemde tecell eden yzne Vahdniyyet yz, tecell olunan zhir yzne de Tafsilt- Muhammediyye olan kesret yz denildiini anlayacaktr. it Niyazinin szn bir nesne rtmez Hak yzn Haktan ayan bir nesne yok gzszlere pinhn imi. Mlknde Cenb- Allahtan baka bir varlk yoktur ki Onu rtm olsun. Btn sfatlarnda Ztn ilneden Cenb- Hakk, rif ve kmillere, hem cemlini gstermekte, hem de o varlklardan hitb etmektedir. Yalnz bu irfniyet ve kemlta sahip olamayanlarn hicblar almad iin, onlar iin gizli olduundan bu hli gremezler. Cenb- Allah bizlerin de hicblarn aarak bu srlara vkf klsn. min.

nsan 25 ; Sabah akam Rabbinin ismini zikret..... "Ya Bahr- Harabe" Sonra da RABBini, Rabb-l Alemine ram et. uurun almas ile, isminin; O olduunu anlayacaksn. Ve "Ya Muhammed" diye zikret.... "Zikir" kelimesi, bir ismi defalarca ard arda tekrar etmek deil, derin derin dnmektir....

ZKRET RABBNN SMN

HLAS-I HURUF
kul Hu vallahu ahad Allah de ki, zat ahadiyet-l cem (nefs) cem-l cem (sfat)

222

ussamed hazret-l cem (esma) lem yelid velem yuled cem (iki ayna aras) velem yekn lehu kfven ahad tevhid-i efal, tevhid-i sfat, tevhid-i zat STER HURUF OLSUN, STER ZAHR, STER BATIN, STERSE EBCET OLSUN TM MANALARI LE TEK NOKTADA TOPLANIR. VE BU ASLA BR TESADF DEDR.

ZAMAN "LA"
BR KMSE AMA VE SEBEP BELRLEYEBLRM O BEYN K ANA KTAPTADIR FRES. ZERRESN EY KUL OLU KUL ANA KTAP DERSEN, BLDNDEN DE TES. YA "ELF" OLMU BLNMEYEN DORULARA YA "LAM" OLMU GRNMEZ KARANLIKLARA YADA "MM" OLMU UUR ALMAZ NOKTALARA. BR DE "RA" OLMU MIHLANMI TEK BR HEDEFE. ZERRESN EY KUL OLU KUL YLE ZERRE K, YOK GB BR EY. YLE BEYN K H GB BR EY. ZERRESN EY KUL OLU KUL BENLKTR ZERREY VAR EDEN HUY. O KTAP K "KTABULLAHTIR" FRES SENDE, Z DYEN SANA ALAHTIR, FRES GZDE, BAK BR KERE, O VARLIK ZAMANIN NERESNDE, GZDEN GEER TM ALEMN SIRRI BR "AN" NDE, GZDEDR TM KLTLERN ANA KAPISI O K, ELF LAM MM... DR ANAHTARI LK EMRDEN IKAR BLNMEKLK ALGISI NE SYLER? NE DER SANA LK EMR- HEDEF? "OKU" EYY KUL OLU KUL "OKU" GZ GEZDR HARF- ALEME, NE AL NCELE, DEME, SUAL OLMAZ HKMETNDEN DYE SOR HER SUALN HKMETN KENDNE. ZERRESN EY KUL OLU KUL TEKRAR ET SUALN EYTAN M RAHMAN M? "BR KMSE AMA VE SEBEP BELRLEYEBLRM?" GZDEDR CEVAPLARIN EN SADES. AKILDIR O "AN" DENEN ZAMANIN KENDS. CZ- RADES DE O ANIN TA KENDS. ANA KTAPTA DIR BALANGI VE BT ANI SEN SADECE OYALAN CZ- RADE LE ZAMANI. BR AN KUR K, KURDUUN AN LM OLSUN O YZDEN GAYEN LM LE YAAM OLSUN... O AN K. BR MR VEYA BR ANLIK BAKI KADAR KISA. O AN K. ANDAK HUZURU BR BAKA ANA BIRAKMA LMDE ONDA, ZAMANDA, FREDE... "AN" TE "AN"... "AN" BE DOST, "AN" HER "AN" "AN" O "AN" ZAM"AN" IN NDE, O ZAM"AN" NAMAZIN NDE O NAMAZ K, KUR"AN" IN NDE

223

O KUR'AN K, GZ BEBENDE.. O BEBEK K, ALEM GRR NDE. O GZLER K HARFLER GEZER TANE TANE.... O GEZNT K, ELF, LAM, MM, ONUN ADI "KRA" HALA "AN"LAYAMADINMI..? BAKA SUAL SORMA. ZERRESN EY KUL OLU KUL SEN SADECE OKU 'AN'LARSIN ZAM"AN" -LA-.....

HCR 14 - 18 TEVLATI
HCR 14-15; Onlara semadan bir kap asak da oradan yukar ksalar, yine de "gzlerimiz boyand, daha dorusu bize by yaplmtr" derler. HCR 16; And olsun biz semada bir takm burlar yarattk ve seyredenler iin onu ssledik.
nanmayanlara ne kadar anlatlsa da, n yargl yaklamlar nedeni ile gzlerinin boyandn hissederler. Oysa biz inananlarn uurlarnda (semalarda) mertebeler (burlar) yarattk. Onlar grenler ve onlar ile aleme bakanlar iin kainat ve bakt her yeri ssledik. Onlar abes grmezler. Alem, 7 mertebeden seyredenin ssdr. Kuran, mertebelerden bilinir. Tm haller mertebelerden bilinir. Makamlarn seyrinde her hale brnebilen kul, her dilden konuabilen ve her ortamda olabilen kuldur. Onun gznde abes kalmamtr. Tm ztlklar ile alemi ho grr. O sslenmi olan alemi seyreder. nk onun aleme bak sslenmitir. uurun(sema) derinine inen kul, z Rabb-i Has'n kefeder.

HCR 17; onlar talanm her eytandan koruduk. HCR 18; Ancak kulak hrszl eden mstesna. Onun da peine ak bir alev stunu dmtr.
uurdaki 7 mertebeyi (burcu), kalbi ta olanlardan koruduk, anlamamalarn saladk. Ancak kulak misafiri olurlar veya gizliden dinlerler. Onlar da duyduklarndan hesaba ektik. Ve stlerine den ate (nefsin zulmanilii) ile cezalandrdk. Duyduklar onlara "tebli" deerinde olmutur. Ama hi umursamazlar. Bu nedenle ateten bir sutun iner balarna. Onlar hem kulak misafiri olurlar hem de ktlerler.. Ne uzaklarlar ne de gelirler. te o fesatlara kendi uurlarndan ateler der

EY KERVAN GZLEYENLER...!
Allah onlarn yerine yle bir topluluk (kavim) getirir ki yle der onlara; Ey kervan gzleyenler...! Sizi de gzleyen var haberiniz var m? Dokunma garibann hrkasna frkasna, Menzil oklar Gaybn dilinden ktnda,

224

Kaplar afak ate olur, yakar sonra Ey etrak- bi idrak... O kavim sensin amma senin bile haberin yok....!

TAHA 10-14 TEVLATI


TH 10. Hani o, bir ate grm ve ailesine: Bekleyin! Eminim ki bir ate grdm. Belki ondan size bir meale getiririm veya atein yannda bir rehber bulurum, demiti. TH 11. Oraya vardnda kendisine (tarafmzdan): Ey Musa! diye seslenildi: TH 12. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim! Hemen pabularn kar! nk sen kutsal vdi Tuvdasn! TH 13. Ben seni setim. imdi vahyedilene kulak ver. TH 14. Muhakkak ki ben, yalnzca ben Allahm. Benden baka ilh yoktur. Bana kulluk et; beni anmak iin namaz kl.

Beni bekle zahirim, iimde bir ak hissettim. Belki oradan sana bir hal getiririm. Ve adm duydum. Bana seslendi. Kesinlikle ben, ben Rabbinim. O'na yaklatmda bedenimi ve ilmimi terk ettim. Ve anladm ki uurumun da stnde olan Tuva vadisindeyim. Bana hatrlatma yapyordu. Beni unutma diyordu. "La ilahe illa ENE...!"

ONDOKUZ u ANLAMAK
(sohbetten) Ondokuzu anlamak ok zor. Araf olanlar. Ar-af lar... elif lam mim saaaad manas ile ANA kitap srna mashar olanlar. Tevilat bilgisini veren Ana Kitap.. Ondokuzu anlamak; yani rahmani ve eytani her birini ap ortak noktada TEK'e ARF olanlardr19'un manas Bir zmre onu eytani grr, Bir zmre rahmani. Ama Muhammedi zmresi ikisini de iinde barndrr. Ve MZAN ile eytaniyi HAKK' n nefsi haline evirir. Muhammedi gnln bu kainatta kapsamad bir ey var m ki can dost ?
Ak amadan BEN denilmez. Mauk olmadan HU denilmez

225

LLHE LLALLAH NE DEMEKTR?


nsann bedensel nefsi "ilah", ruhu ise Allahn Zatn temsil eder.La ilahe illallah" derken, Ruh kendi bedenine haykrr. Yani, "La ilahe ilallah" derken "Ruh" bedenine ve bedeninden oluan nefsine unu haykrr (tabi hisseden iin); "La ilahe illallah" "Ey bedenim ve nefsim, sen yoksun, sadece Allah'n suretinden yaratlm olan ruhum var, Furkan var". "La ilahe illallah" "Ey bedenim, ben senin klen deil, sen benim esirimsin". "La ilahe illallah" "Benliimin ilah olduunu iddia eden nefsimden, Allah ile akitlemi olan ruhuma (Allah'n suretine) snrm". "La ilahe illallah" Nefsim yok, ruhum var "La ilahe illallah" "Ben yokum, Allah var" "La ilahe illallah" Alem yoktur, tek olan Allahn Zat vardr mr iman ile gemi olan biri bile bu ince SIR'r ok nadir alglayabilir. Bu sr Kuran n derinliklerinde sakldr. O kii ki, imann her trl artlarn yerine getirebilir, ilim renebilir ama kendi bedeninin arzularndan dolay nefsinin ruhuna hakim olduunu alglayamaz, ve kendi iman ile benlik iinde yaar ve lr. Baka yerde ne ara ne de tefsir et. hsan gnl mekannda sakl sr... Vesselam. lah yok,"Bir" Allah var Kesret yok,"Bir" O var Sr sensin,srr kaldr ortadan Allah' greceksin. la ilahe illallah n msemmas, Gnldeki Muhammed'dir. Nefsin kiisel deil Muhammede ram edilmesidir. Yani kiisel esma terkibi ahsi Ftrat olup, kiisel RAB'tir.

226

Bu Rab'bi, kainatn rabbi olan Rabblalemine balayabilme marifetidir. O rabblalem ise Nur'u muhammedi dir. Bu aklama ise; Allah esmasnn Msemmas ile alakaldr.

HER MERTEBENN MUHABBET VARDIR


(sohbetlerden) Her varlk rahmandandr kardeim. En tepe boyuttan bakarsak yledir.. Amma velakin her mertebenin de muhabbeti vardr. Hz Muhammed(sav) dmanlar ile savarken onlarn Hakk olduunu bilmiyor muydu? Hz Muhammed en tepe boyuttan rahman olarak ayrmsz olduunu biliyordu. Ama alt mertebelerden baknca da onlarla savamann da Hakk olduunu biliyordu... Sorun nerede biliyor musun kardeim. Biz Hz Muhammed gibi mertebemizi drp en alttan insanla dman olan varlklarn istiaresini yaptk. Ama en stten dndmzde ise Rahman boyutunda yani hepsi de Hakk'n tecellisidir.. Sorun senin bunu fark etmemende... Her seviyede bulunup her seviyeden hitap etmeyi bilmek gerekir.. Biz hep 6. Veya 7. Kademeden muhabbet ettik...

insann 7 mertebesi vardr ve Allah inanc ile 7 mertebeden tavr gstermek bu marifete brnmek Hakktr Irklk mslmana haramdr... Amma Her zerreden ileyen fiilin sahibi Allahtr. Rahmandan olmayan hibir ey yoktur kardeim. Allaha snmadan ve tedbir almadan ba gz yarmak m, Allaha snp tedbir almadan atl kalmak m ? Yoksa hem tedbirini alp,hem Allaha snp Hakkn Hakkn Hakk ile vermek mi..? Allah kulunu aciz kalmas iin yaratmad. Ama dileyen, esma terkibi istikametinde diledii yoldan yrr, hepsi de Hakk'tr Ol melameti giymeyen ne bilsin mertebelerden savamay veya sevimeyi...Taktldm taklr en tepenin HU makamnda. Bilmez misin ey kul..!

227

Efseli safilin ile Ala'i illiyyun arasnda mekik dokumayann, ne sevgisi sevgidir ne de sava savatr. Ne bilsinler ekilci imamlar mertebelerin gnlde, kelamda, halde, harekede olduunu.. Enfus, Afak Skun ve Hareke den her seviyeden hitap eden davranan fiil icra eden HAKK tr Biz kim mertebe kim.. Biz kim seviye kim...!!!

(sohbetlerden) Hatm'l velayet-i Kbriya Efrad'n saliki ol Zlkarneyn, Muhammedi Ruh iin harekete geti 11.11.2011 Ey Trk titre ve kendine gel...! Nidas ok duyulacak Zerre phen olmasn..! Bu alemde iki rk vardr. kiside kalubela dan beri sava halindedirler. Trk rk ve Beni israel rk Yahudiler deil kartrmayn.. Beni israel rk yahudi rk deildir.. Beni israel ; uan siyonizmin ynetenlerdir. Trk rk derken de hepsini katmayn. Onlar Ferdullah Muhammedi Trklerdir. Yahudi rk ile Beni israel rk ayn deil Kader onlar ayn yerde toplam sadece. Nabukadnezar'n esir ald rk. Bize "helak" laf yakmaz. Farkmz Muhammedi oluumuz buradandr. Kin onlarn sevgi bizim olsun. Ama onlar mslmanlarn iine szdrd kendi silahlar ile helak olacaklar. Cihat..! Diye haykran i cihatndan bihaber.. Cihat laf ile insan doramak aklna gelen mslmanlar onlar doruyacak. nk o tr mslmanlar eiten taeron eden Beni israel rkdr. Kendi silahlar ile avlanacaklar. Tm dnyada saf mslmanlarn kanna girip Yahudi dman yapanlar da onlardr. nk mslmanlara saldrmak iin hakl sebep yaratmalar gerekir. Bunun iin insan dorayan cihad .! diye haykran Mslmanlar yetitirenler de onlar. te o yetitirdikleri mslmanlar onlarn sonunu getirecek. Saklandklar yerlerden aalar talar konuacak.. Dnya helak olsa, Has Muhammedi Trk'e zeval yok..!!! phen olmasn. !!!
Her kulun Allah ile bir hali vardr. Kimi Allah' bilir, kimi bilmez. Ama ekil ve merasim alimleri O'nu "kesinlikle" bilmezler. nk ilim aldklar harfler (kitaplar, artlanmalar), onlar iin Allah' bilmenin nndeki perdeler konumundadr. Muhyiddin bn- Arabi

ZLKARNEYN HAREKETE GET

228

Snra kadar Vahidiyet, lerisi Ahadiyet.. Kartrmayn ; ordan te de "her ey" Ahadiyet ile mevcut. Ne snr, ne bekleyen, ne kevn den bahsedilemez. "Cibril snrda bekledi" zan n yanltr! Cebrail bir adm bile geemem dedi. Akl sr ermeyen yer iin bunu syledi. Ama gnl mekanna dalanda akl yok anlamna gelmez bu. lim belki ku dilidir, hal dilidir, gnl dilidir. Muhabbet elbet ilimle olur ama ilim ne kmaz, gnl ve anlay- feraset ve hissedi ndedir. Yani akl sr ermeyen ey mana ilminin konuulmasdr. "Cebraili iki kere grd" miraca girerken ve miractan karken.. Demek ki ilim hep var miractaki ilim; mana ilmidir. Aagdaki ilim ise mertebe ilmidir. Kainatn klli nefsi "bilinmeklik" muraddr. O da Nur-u Muhammedi'dir. HU bu nefs ile Allah ismi ile isimlendi. Demekki "Allah" ismini var eden "bilinmeklik nefsi dir. Nuru muhammedi'dir. Kainat tamamen nefstir.

DE K:
(sohbetlerden) HuvallaHU ahad, Allah-s samed, de ki dedik de, kendimize dedik mi??? Kendine diyenin "de ki" kalmaz Huvallahu ahad, ile balarFerd olan bu manay yaar... DE K.... yi kaldr ortadan. "DE" artk DE..! OKU kendi kitabn ey ferdullah...!!! "yekn leh kfven AHAD" n manasn yaayan bataki "DE K" szn kaldrr. nk TEK liktedir. FERD dir O' dur... Kime DE diyeceksin ki O teklikte... KENDNsin ite grsene!!! Kendi nefsinde Deccali grdn an kendine de "De ki" der insan... O Deccali fark tan sonra "de ki" kalkar. nsan her an beer aar Nefsinin zulmanilii annda, insan kendisine cihat ederken "De ki" szn kullanmaldr. Srf kendini knad zamanlarda.. Dier zamanlarda ise HU kendinden kendine konuur. te o zaman "De ki" ye gerek kalmaz... Ben bazen nefsimde hata grdmde De ki derim... Onu dzelttiimde dier hataya kadar De ki kalkar... cihat bitmez... Bitti diyen zaten firavundur. Fark edene selam olsun; sen bensin, ben de sen.. Can dostum... Abes grdm an, grdm abesin ta kendisi BEN olurum. Allah abes ilemez... Hayr ve er Allahtandr derler

Kendi iblisini kefedemeyen, darda iblis aramasn Zaten ona darda iblis arattran da kendi iblisidir.

229

Allah er iler mi..? er ksm insann bak as ile deerlendirdii ftri yorumudur.Ama Allahn ftratnda olana gre asla abes yok her ey hayr. Allah gibi olalm. Allahn ftrat ile tm ftratlar kapsayalm. O olalm Onun gibi bakalm. Nar olmadan Nur olmaz. Ama insanlar Nar'a er derler, oysa Nar'n sonu Nur dur. Nar'a sabreden Nur'a kavuur. nsana gelen her sorun aslnda bir Nur'un habercisidir.Oysa insanlar er diye sorunabela okurlar. syan ederler ve Nur'un gelmesini de engellerler.
Bu Alem, Nefs'ten Baka Bir ey Deildir. Ve O'nun sim Ve Sfatlarndan Baka Bir ey Yoktur Kimseye ait olma bu hayatta... Tamamen zgr ol... Her nefs ile bir balang, aslnda zulm ile sonun habercisidir... Her yanmlk ile bir biti, aslnda huzurlu bir balamann habercisidir... FERD ol, ferdiyyete er... Sana sahip olan da bir ferdullah olsun.. ite o MZAN sahibidir..

AR'AF' IN TEPELER ANKA DOLMU


(sohbetlerden) Drt ana unsur ile var olduk, zmz topraktan gayrdr, Tm katmanlardan zuhrettik, Manamz O'nunla ayndr. steyerek veya istemeyerek geldi. zne rucu etti.. Kanatlarn rptnda, sana uan kim..? Ar'af'n tepeleri anka dolmu. zerindeki saf saf uan kular grmez mi (67;19) O an flerim ve Allahn izni ile ku olur (2/49) Gvercin oldum kargaya yem dodum. Karga oldum kartal'a afiyet oldum, Kartak oldum, Anka'ya boyun bktm.. Anka oldum hepsinde ben bulundum.. armadm sen Anka idin ben gzlerin Gvercinle kanat rptm, Karga ile utum Kartal ile szldm, Anka ile sana geldim... Varl Kartalda braktm... Ben garip bir Ankaym.. Yeri g bir buldum. Sonrada terk ettim. Kaf dann Ar'af oldum... Araf 'n adamlarn Anka getirir dan tepesine... Gnahlar ile sevaplar denk olanlarndr Kaf dann tepeleri.. Zmrd Semurga gtrdm verdim.. Almad Ankaya verdim bakmad,

230

Kaf dana attm smad, Ar'af a tadm zmrdm alad... Yuttum aladm, aladka utum.. Ankadr benim adm, varlmdan getim.. efaat sundular Araf'n ricallerine de, Anka olarak yzne bile bakmadm.. efaat sunmak kim, ben gibi gnahkar kim ustam, stadm.. Srat ipini gerdik bir ucunda sen bir ucunda ben... Kullar getike salladk.. Den dt, Anka olan utu.. Naz makamndaym ey canlar, Sevdann da tesindeyim, Nazm nazlanr Ankann kanadnda, Hikmet'i ala ile Bahr-n dilindeyim... Naz makamndaym duyun ey canlar... ite onlar Ar'af-n ricalleridir... Cennet cehennem hak getire diyenlerindir.. Perdeleri aralayan gnllerindir.. Ardnda kendini grenlerindir.. Arafta olanlarn gnlleri tm ztlklar ile tektir. Allah taklid edenler.. Batn a varlk deyip batn da geenler.. Batn denilen ey zahirin ta kendisiymi. Ey cem-l cem.. ! Naz makam seni de terk edendir...! SELAM SZE EY MUHAMMEDLER...! Ar'af takilerin hallerine Hakk, en son karar verecektir. nk, ne cennet ne de cehennem vardr gnllerinde. Onlar perdeleri kaldranlardr iki taraf da tek grenler. Keskin ban zerinde mizan ile duranlar. Bir taraf dier tarafa tam zt. Ama iki taraf da Hakk bilenler. Ve iki taraf da yaayanlar. Gnahlar ve sevaplar birbirine karm olup, Hakk ile yryenler. Onlarn sevap ve gnah zahir gzle bakanlarn zanlardr. Musa!nn Hzr zahir gz ile deerlendirdii gibi... Musa sonulara bakarak, Hzra ocuk ldren katil, gemi delen hain, bedava duvar ren keriz olmad m? Ama "sebebe yryenler" Hzrn sebebini ararlar. ki tr insan vardr, biri sonulara bakar dieri sebeplere. Bir sebebe daha yrd O. Sebebleri de geenler sebeb yaratrlar. Her daim Allah gnlleri ve niyetleri gzel eylesin.

231

Gerisi bo... Hzr ve Musay ayn anda yaayan zahir ve batn tek grenler. te o uykucu miskinlerdir vesselam. Tek bir kutb- kemal olmasa ona bal kamiler olmaz.. O tek bir kutb- kamilin ipi de Hz.Muhammeddedir. Hz.Muhammed den hari klliyesi zan halindedir aslnda. Derece derece tabana sirayet ederler.
Yelkovan olmadan saat nasl anlamsz ise eriat olmadan da hakikat anlalmaz. Ecirlik makamna eremezsin. kiside ikizdir Hakk tr

FITRAT ESMA TERKB


(sohbetten) Hakkn ftrat tektir. O da Nur-u Muhammedi dir. Ama her insana Hakkn ftrat eklenmitir. rnek olarak; gbre bceinin cenneti gbrelerin iidir. Arnn cenneti ise gl bahesidir. kisine de sorsan dierini cehennnemde yayor zannederler oysa ikisi de cennetlerini yaarlar... Onlar birbirlerine ftratlar ile baktklarndan dlarlar. Oysa Allah her ikisine de cennet sunmutur. Onlardan yaayan aslnda Allahn ta kendisidir. nsanlar da byle... nsan kendisi ile ilgilensin. cihat bizzat kendidir... nsanlarn tm ftratlar ayr ayrdr. Tm insanlarda Allahn tm esmalar bulunur. Ama dereceleri arlklar ayrdr. Yani her insanda bir esma terkibi vardr. Bu una benzer kalp grafii eritlerini grmsndr. te senin esma eridinle benimki veya bir bakasnnkini st ste koysalar ayn tutmaz. Ama hepsinde de 99 isim vardr. Sen veya ben veya bakasO terkibimize gre hareket ederiz. Yani insanlar ister istemez rablerine uyar manas budur. Hatta satanist bile bilmeden rabbine uyar.. O kiisel rabtir. Her insan kiisel rabbine uymayan knar.. Amma velakin bir de tm ftratlarn tek noktas NUR-u Muhammedi vardr. O alemlerin rabbidir. te o boyutu alglayan insan kendi zel ftratn aar ve her insana o boyuttan baktnda abes grmez. nk hepsi de ona aittir. Yanl grnmez o zaman. Aslan da ceylan da bir grr insan. Suluyu da cellad da bir grr. nk rabbini alemlerin rabbine RAM etmitir.

232

Ben ftrat konusunda ok kafa patlattm stadm. Vallahi de kolay deil kabullenmek. ama gerei budur. u an tm alemde ileyen tm fiiller HAKK n fiilleri dersem hibir fiili abes grm olmam. Cellad olmak kolay m ? Hadi ol bakalm. Uur kafalar. Ama o da lazm bu aleme ki Allah yaratm birisi cellad olacak Kafa kesecek. O cellada sorsan aslnda iini yapyor evine bebesine mama gtryor. Abes grnebilir mi..? Ayn ey olarak insanlarn anlattklar ile yaptklar farkl olabilir ite bu da inandrlmlklardan ve artlanmalardan oluuyor.Adam imamdr ama yle bir zaaf vardr ki sigara ier. nsanlar da onu knarAdamn imanna bakmak lazm Biz tarikat boyutundan bakmyoruz olaylara Tarikat boyutu resmen kati olarak art ve kayt arar. Ama Allah hogrsn hesaba almazlar. Allah ekile ve alkanlklara deil kalpteki niyete bakar gzel kardeim.

OLMANIN SIRRI

OL mann srr MZAN dr. MZAN nn srr DENGE dir. DENGE nin srr ZITlklar dr. ZIT ln srr YAAM dr. YAAM n srr HATA lardr. nsan grmediine inanr. Grdne kar ise inanc biter . nk artk inanmaz, sadece bilir. Bilmeyi yok eden ise OL maktr. OLmay yok eden ise H liktir. Her eyi baarrz belki OL ma yolunda ama MZAN anlayamadmz iin Ak ile yanarz. AK ile yanan kii "sen sen sen" der.. ama MZANI ona verirse HAKK, ak olan MAUK olur. MAUK olan artk "sen sen sen" demez. Onun zikri "ben ben ben" dir.

*** * *** Hayatm bir ince hatt Elif idi, Belki her anm ol Elife bir gnl idi, Zatmla buldum ilmi geldim sana, Amma bir buldum, bir kaybettim Elifim Seni aradm ben gnlden sonrasn, Sana varmak idi ol gnlmn hamd, Hamdn hamd ile mahsarm sana, 233

Amma bir sendin, bir bendim Elifim Yedi sema ile uurumda hatmetti, Hatm-i Meratib yolunda hep zikretti, Gnl feyzi ile sonra Elif oldum sana, Amma bir vardn, bir yoktun Elifim *** * *** ABES GRMEK
(sohbetten) HER ZERREDEN LEYEN FLN FAL HAKTIR... HER FITRATTA DLLENEN ARZULAYAN O'DUR, HER GNLDEN SEVEN AIK OLAN ALLAH'TIR, NSAN, HER HAL LE HAKK'IN ARZUSUDUR... Bunlar bilmek iin burada olup da hala tarikat boyutundan insanlar yarglayp TEK'lii gremeyen kiilere Allah "irfan" nasib etsin... Abes grmenin tek sebebi, TEK'lii fark edememektir. nsan neden abes grr ? Teklii fark edemeyip her zerreden ilediinin farknda deildir. Kendisine paye aramak iin yollara den cahiliyet, bakasn abes grr. Fesat kiilikli olup, insanla rakipleenler abes grrler. Allah hepsine yardm etsin . nk abes grmek bir hastalktr.

BG BANG TEN TES YOK MU ?


Kuantumcular tm ilmi kebirleri ile NOKTA y hissettiler ve ona big-bang dediler. Gelebilecekleri en son ilim snr zaten o idi. Onlara gre Big-Bang tan tesi YOK. Oysa ki Big-Bang, meratip yolunun efal mertebesine kan, zahir olarak aa kan kainatt. Yani meratib yolunun 4. Katman olan batndan zahire alan nokta. Muhammediler o ilmi kebir sahibi kuantumcularn da tesine getiler. Zahire kan Nokta'nn batndaki haline kadar kefettiler uurlarnda.

234

Kuantumcular Noktann zahire alm halini ancak zebilirler. Oysa ki zahire kan Noktann varl batndan idi. Hatta varlk ve yokluk arasndan zuhur etmekteydi. Kuantumcular 4. Kademe olan tevhid-i zat makam snrnda zahir-batn snrnda kaldlar. Oysa Muhammedilerin ilminde 5, (cem), 6, (hazret-l cem), 7. (cem-l cem) ve Noktann tam yeri olan 8. (ahadiyyet-l cem) katmanlarndaki halleri mevcut idi. Birde bu saylan katmanlardan da stn A'ma da olan 9. Katman (HU) var ki oray kuantumcular hayal bile edememektedirler.Onlara ilimlerini veren Hu olduu halde Ey Muhammedi senin lm-i Kkebirin kuantumcular kat kat gemitir.

VAROLUUN MERKEZ SENSN


(sohbetten) Balangc ve sonu olmayan, sonsuz ve de snrsz olan varoluun neresinde olursan ol, hangi yne gidersen git, ne kadar hzl olursan ol, istersen k hzyla olsun Fark etmez Hep merkezi, sen olacaksn. te budur... NOKTA..! Zat boyutunda Allah bile YOK stadm... Allah ismi kebirini halk eden O NOKTA dr. Konumalar mertebelere hiza alarak konumak gerekir. Nokta 8. Mertebenin muhabbetidir. Dokuzuncu mertebeden dem vurmak konuyu hizasndan saptrr. Hangi mertebeden konu almsa o mertebeden yorum yapmaktr marifet. Yoksa en tepeden konuuruz HU deriz muhabbet de olmaz. ALLAH bile yok ZATa gre NOKTA ne ki ? Edep; konuulan seviyeden dem vurmatr. Sakn edebi ama, bildiin bir ey var belli, ama baz srlar vardr ki almaz ayn eyi ben yapsam burada Allah nedir diye srlar asam du defa senib dizlerin yere ker gzlerin fal tana dner, parmaklarn kemirmeye balarsn AK ile.. Madem konu ald seni zmeden ve senin atn seviyeden konualm Nokta m Allah yaratr, Allah m Nokta y yaratr ? HU bunlarn neresindedir diye sorarm ben de Nokta olmasayd Allah aa ckacak myd ? Sadece HU. Allah olarak isimlendirilenin aa k NOKTA ile dir. Allah' vareden O Nokta...

235

Tek gerek var ki A'ma da olan ismi bile olmayan "O. Bir an iinde "bilinmeklik" ile murad ile halkeden. Baka bir noktadan da baka bir sebebi bir anda halk eder ve yok eder. Onun indindeki AN da ceberruddan insan- kamile kadar tm alemler hayal ire hayaldir. Bu alem dediimiz ey Nur-u Muhammedi sebebi dir ki o da hayaldir. Bu kainatn sebebi "bilinmeklik" tir. Tamamen yok eder an iinde "bakarsn baka bir an da "grnmeklik" ister. "Olunmaklk" ister. stedii kadar VAROLU halk eder. Fazla ileri gittik galiba... Allahn zat tefekkr edilmez... ok fazla ular buralar Buras yeri deil bu konunun Ki bu ok basit bir konuydu. Asla ve kata konuulamayacak olan bu konudan bile stn yle konular var ki nfial yaratr. Bu nedenle seviyeden konumak gerekir vesselam.

Harabelerde ayna olmaz..

Harabelerde ayna olmaz.. Bahr-n iinde ikilik olmaz, Aynaya bakan Hakk, ile halk imi, La mekanda Hu ya bir ek olmaz.

Bu zahir bahr-da Hakk var, benlik olmaz.. Bahr- umman aana hesap sorulmaz, Harabati gnller kendinden kendine, Bir harabi bulsam BENlii BENlik olmaz. BEN diyen gnle Harabat bakarm, Harabinin znden onu BEN anlarm, Bahr- bi payan deryaya dalar karm, Ferdullah gnlde yalnzlma alarm. Bir BEN diyen bulmadm BEN ile coaym, ems'ln Mevlanas gibi birlik bulaym, Hakk ile halk' BEN BEN diye anaym, BEN bu Bahr- Harabelerde yakaym. BEN dediimde Benlikler fesatlanr, Hakk'n emaneti ol kesrete saklanr, Bahr-n suyunda aynalar paklanr, Harab olmu gnle BEN mi dayanr.

236

Korkma can, sendeki can bendeki candr, BEN ol cana BEN dedim ki bir canandr, Avare gnl hep Harbelerde canlanr, Bahr-ma canan olan BEN bu candandr. BEN, diyen gnllere bu Bahr hayrandr, Sendeki BEN ile tm Harabeler paklanr, Ak, diyen gnller bu Bahr- da saklanr. Ferdullah olmayan cana BEN yasaklanr.

VARLIIN KAYNAI
(sohbetten) Bir baka muhabbet aalm ya habibim. Gznn grd, aklnn hayal ettii, bilip veya bilmediin her ey, tm zahir alem ve gayb olarak bilinen beka alemi, cennet veya cehennem, ar veya krs, levh-i mahvuz veya kalem, melek veya eytan, stn uurun, aklna veya hissiyatna gelmi olan veya hayalinde olan veya hayaline gelecek olan tm varlk, evrenin sonsuzluuna kadar var olan tm varlklar Nur-u Muhammedi den tremitir. Ve O nur, Hz Muhammed (sav) in Nurudur. Den bir damla, aldn bir nefes, yanan bir mum, duyduun bir ses, yrdn bir yol, gittiin bir yer, sevdiin bir gnl, duyduun bir ak, aldn bir gda, kokladn koku, akla gelebilecek olan her zerre Nur-u Muhammedi dir. Ve O nur, Hz Muhammed (sav) in Nurudur. Nur-u Muhammedi; Vahdet-i Vcudtur. Vahdet-i Vcud; Vahdet-i uhud ile idrak edilir. Vahdet-i uhud, Vahdet-i Vucuda giden yoldur. Vahdet-i Vucudun anahtar Hz Muhammed (sav) dr. Hunun arzusu neydi? Bilinmeklik. Bilinmeklik arzusu nedir? Tm ilmin ve bilimin kayna Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi bir arzu ise, Zatn neyi olur? Klli nefsi Hu (zat) ne ile sfatlanarak kendisine Allah ismi verdi? Nur-u Muhammedi ile. Eyann hakikati nedir? Nur-u Muhammedi.

237

Yaradln sebebi nedir? Nur-u Muhammedi dir. Kul benim srrm bende kulumun srrym sznn srr ne? Nur-u Muhammedi bilgisi. Zat ile Sfat arasnda ne var? Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi olmasayd sfat (ceberrud) yaratlr myd? Hayr. Emir nedir? Ruhtur. Ruha ne emredildi? bilinmeklik. Peki bilinmeklik neydi? Nur-u Muhammedi. Kendini bilen rabbini bilir varla sylendiyse, varln sebebi nedir? Nur-u Muhammedi. Buna gre varln Rabbi nedir? Nur-u Muhammedi. Rablerin Rabbi nedir? Nur-u Muhammedi yi var eden Zatullah (HU). Kainat Allah'tr. Allahn Zat' (zatullah-HU) ise insann ruhunun tesinden seyredendir... Kainat vcut tur yani Vucud-u Mutlak. bu vcudun ruhu ise insandr insann gaybndaki ruhtur ona da Gayb- mutlak denir. Koca kainat, nsan- kamiller tarafndan ynetilir.. Bir iirim ile pekitiralim halimizi, ne dersin hocam...

Ey Efrad- vel manai Melamiyye Abdal, Ey "bar harab" olmu gnl, Ey eriatn yz karas, marifetin kafiri..! Haydi vur kadehe, haydi...! Yobaz, zahir gzyle grsn bizi, Haydi vur kadehe de O n yargl yobaz gmsn bizi bildii cehennemin dibine... Biz onun bildii cehenneme seve seve gireriz...
eriatn yz karas; Kas muhammedidir. nk has Muhammediyi kimse sevmez. Marifetin kafiri; o da has Muhammedi dir, nk hakikati eriattan gizleyendir. Srdr ve sr olmak zorundadr. Bu nedenle rten ve gizleyene "kafir" denir. Ama bu kafir yobaza gre kafirdir. Hakk katnda deil... Ey iman edenler iman ediniz laf islam hi bilmeyenlere deil, zellikle islamn nderleri olan fkhlara sylenmi bir laftr.. O zamann fkhlar israiloullar idi.. Ey iman edenler iman ediniz demek senin bildiinle snrl deil bilmediini karalamak kolay. Anlamaya al nce. Anlayamadysan da karalamaya kalkma demektir. te biz Muhammediler onlara yobaz deriz hi bilmeyene de cahil deriz.. Allahn ilminde hepimiz cahiliz ok kr... kr Allaha ya yobaz olsaydk ne olurdu.. imdi ben desem ki o yobaza; Efaller esmalara,

238

Esmalar sfatlara, Sfatlar Vucud-u Mutlaka Vucud-u Mutlak tm efal ve esmalar ile Nuru Muhammediye, Nur-u Muhammedi ise, tm unsurlarla tevhid edilerek tek olarak Zat a (gayb- mutlak) hamd eder... Bir efal asla tek bana zata hamd edemez... Tek ham edici Allah tr. ve Allah bir sfat olarak Nur-u muhammedi ile kendi zatna Hamd eder... Yobaz bunu duysa bizi sallandrr hocam... Bu bilgi kendisinde olmad iin fesatlk duyar da ondan sallandrr hocam.. k var; o yobaz anlamyacak eyvallah diyecek. Ya anlayacak inkar edecek, ya da anlayacak kabul edecek ama asla tebrik edemiyecek. nk kendisinde olmayana fesatlk duyacak. Veya anlar ama kabul edemez. nk nefsi buna engeldir. Ama o da Hakktr.... keke yobaz sallandrsa bizi. Hakk ehidi oluruz bari. Denizlerdeki kum kadar yaratm Allah. Onlardan her biri de kendini imanl zanneder.. Ey iman edenler iman ediniz.

SLAMIN ARTLARINDA OKU NEDEN YOK?


Ey Muhammedi !!! yi dn, ilk emir oku (ikra) olduu halde slamn artlarnn iinde okumak neden yok..? slamn artlarnn adedini belirleyenler neden ilk emir olan OKU may artlarn iine koymamtr. Veya var ise de karlmtr. Bunun nedenini Emevi ve Abbasi szde islam lkelerinin devlet siyasetinde aramak gerekir. nsan cahil kalsn, bilinlenmesin, itaatkar olsun. slamn merkezi devlet ynetiminin iindeki birka ulemann elinde olsun. Halk renmek isterse ulemaya sorsun. slam kullanarak trl fetvalar karlsn, olur olmaz trl kanunlar peydahlansn... Ve her ey islam adna yaplsn Peki o ulema dediimiz zatlar yzbinlerce okuma bilmeyen halkn gznde ne duruma gelir bir dndnz m? Tabi ki ilahlatrlr. slam artk genel manasndan kar ve o ulemann mantna gre yorumlanr. te sorun da burada balamaktadr; cahiliye iinde yetien birka ulemann binlerce mridi ve ayr ayr kollara sapm yzlerde tarikat yolu ortaya kmaya balar. Yok u gnaht - yok bu gnaht veya hoca unu dedi unu demedi gibi itilaflar ile insanlar anlamazlklara kaplarak blnmeler oluur, ekilcilik balar.

239

Oku art islamdan karlrsa olaca da budur. Paralara ayrlm bir islam medeniyeti. Aman sen okuma ben biliyorum, renmek istediinde sen bana sorarsn mant hala gnmzde bile srmektedir. Ayn mantk, ayn zihniyet drt halife dnemi hari 1400 yldr devam etmektedir. Allah, kendisini lahlatran, iblisini kefedemeyen, kendi kitabn okuyamayp hala atalarnn taklitleri ile yetinen, hizmet bekleyen mrid ve din adamlarndan korusun mslman... Korusun ki, mslmana mminlik yolu alsn Duyduunu taklit ederek inanmay brakp mahede etsin. "OKU" nun iine, slamn grnrdeki btn artlar dahildir. Esas ve tek art "OKU" dur aslnda. ALLAHIN SSTEMN OKU, YARADILI HAKKATN OKU, HAKKAT-I MUHAMMED Y OKU, KTABI(BLGY)OKU, KEND KTABINI OKU. Bunun bilincinde ve idrakinde olanlar, elbette maksatl karm olabilirler. Sen be vakit namaz kl,oru tut,hacca git. artlar yerine getirdin mi Tamamdr Mslmansn. Fazla dnme,kafan yorma,tefekkr etme,idrakine yaklama Aman hakikat bilgisine yaklama. nsanlarn inanc zerinden menfaat salamak, smrmek ve Allah ile aldatmaktr bu.nk iyi biliyorlard ki; " O" , KULUNUN ZANNI ZERE idi. El an da yledir.

BEN ZATA BLSM ULATIRDI


Szmz, "ben biliyorum" diye ortaya kp, kiisel alglamalar kabul etmeyip, karlnda eski stadlarn fikirlerini ispat olarak ortaya koyanlaradr. Oysa ki yzyllar nceki stadlar fikirlerini ortaya koyduklarnda onlara da kar ktlar. Onlarn deerleri yzyllar sonra ilahlatrldklar iin deerli oldu. Oysa ki u an bizim kiisel alglarmza kar kanlar, Muhyiddin Arabi'yi rnek gsteriyorlar.. Ama onun zamannda yaasalard ona da kar karlard. Bunu farknda deiller. nk onlarn ftratlarnda anlamadan direk kar kp karalamak var. Ha u an veya yz yllar nce farketmez.. Yzyl , nce stadlara kar kan ruh, imdi o stadlar referans gstererek bize kar kar. Kim bilir, imdi bize kar kan ruh, yzyllar sonra da bizi referans gsterip yeni fikirlere kar kacak. Anlatmak istediim ok ince meseledir. Her insan kendi iinde hem Arabi'dir hem de Mevlana... Ama asla ayn

240

deildir. Tad isim altndaki ftrata gredir, benzemez. lim Hakkndr. Yam 44. Ve 13 yandayken has stadlardan ilim aldm. Ama yapmadm hata da kalmad. Beni o hatalarm dzeltti aslnda stadlar deil. Hatasz meratib alamaz. En nemli kefim kendi iblisimdir. Kendi iblisim Hakknda 85 sayfa yaz yazdm. nce onu bedenimden aa karabildim ama ok zor oldu bu. Sonrada bir gurubun iinde o defteri ortaya attm ben buyum ite diye. En zoru da bu idi. blisimin iimde nasl cayr cayr kvrandn hissettim. O asla aa kmak istemez. Bedende hem yaar hem de o bedene ihanet eder. Hala da mcadelem srer. Elhamdlillah. Zaman gelecek o Ademe secde etmedi ama bana secde edecek. lmi indimde mevcuttur, desturu Hakktan beklerim. Meratip yolunda olanlara tavsiye ederim. Ama ok zordur be stadm. Daha ocukken kimin silgisini aldm, sonra kime ihanet ettim, hak yedim, yalan syledim kime iftira attm. Kime kallelik yaptm. Kimi haksz nefsim iin azarladm, kullandm. Bunlar yaz desek birine iindeki iblis daha duyar duymaz rker. Ama insan o rkenin kendi olduunu zan eder. Oysa o rken iblisinin ta kendisidir. Bunun farkna varamaz. O insan ile ok gzel oynar. Onu kefedene, aa karana helal olsun. ok zor ok. ddia iblisin maldr bilirim. Hatta bir ilmi ortaya dken iblisin gizli irkidir. Onu da bilirim. Velakin zahirde yaarz. En byk yolda Hakk tr velakin iblis iimizde sesi kmasa da varl daimdir. Hakk bana yaadm her cezay iblisimin sayesinde verdi. Ve ben o cezalar ile pekitim. blis bana ktlk yaptn zannetti oysa meratibi atrd ve terk ettirdi onun farknda deil. Ne byk iyilik yaptn bir bilse insana hi bulamaz aslnda. Beni Zata iblisim ulatrd. O bunu farknda deil. Sonra bildim ki iblis de Hakk'tan. Sonra terk. Terki terk ettirdi. Tevhidi ak terk ettik. Sonra sevgiyi de terk ettik. te orada tam bir hilik vardr. Oray HU ile grdk. Sonra haya ettik yetimin malndan. Bir adm geri geldik sevgiye geri geldik. nk zahirde yaarken sevginin de tesine kp hilie gidilemez. Bir adm alttan yani sevgiden dem vurduk. Ama suskunluumuzu bozup konumaya baladmda ak'a dtm.

241

Susarken sevgideyim, konuursam aka derim. Yani irk yerine. ok incedir ok. Her bnye kaldrmaz anlamaz. O her ftratta kamil yaratr. Ve hibir kamil dier kamile uymaz. Hatta yle kamilller vardr ki, her halleri ile taban tabana zttr. Onlar birbirlerine eyvallah derler, ama o kamilleri seyredenler bir taraf seer. Bizim yolumuz ikisini de ayn anda tek grmektir. Her ftrat Hakk'n bir lezzetidir. Ve her ftrattan insan- kamil yaratr. Avam ona uzaktan abes bakar. Avamn abes bakmas gayba inanmadndandr. Oysa sorsanz gayba inandk derler. Gayb, br alem zannederler. GAYB NSANIN GNLDR... GNL !!! Melamilerin batn halleri Sufiler gibi zahire yansmaz. Btnlarn zhire yansmad en stn halullahlk ite budur. Hz. Muhammed (sav) en stn mertebeye ulatktan sonra, en tabanda halka dndnde onlarn zhirdeki halleriyle konumas ve yaam olduu o kurb halinin zhire yansmamas durumu buna benzer. Hz Muhammed (sav) ar pazar gezerken Yahudiler ona; sen de bizim gibi insansn, nasl olurda peygamber olursun gibi szler sylemeleri, Allahn onun batn halini zahirinin iinde gizlemesinden dolaydr. nk Yahudilerin kendi peygamberlerinin batnlar zahirlerine yansmaktayd. Hz Musa, Rabbi ile grtnden Nur gibi parlyordu. Ve Hz Muhammed (sav)e inanmak istememelerinin sebebi budur. Benzetmeye alarak ve kyaslama yaptklarndan dolay Hz Muhammede inanmakta glk ektiler. te bu artlanmalardan dolay gerekleir. Oysa atalarnzdan rendikleriniz yanl olsa dahi mi? ayeti bu kyaslama ve artlanmalardan uzak durulmasn iaret eder. Yahudiler Hz Muhammed (sav)den, Hz Musa (as)'n, Rabb'i ile konutuktan sonra kimsenin onun yzne bakmaya g yetiremedii hali grmek istediler. Ama gremediler. nk onlar gayba inanmyorlard, zahire ve grdklerine inanyorlard. Kurandagayba inanalar diye sz geen zmre Melami zmresidir. te ayn bu rnekte olduu gibi gaybe inanmayan insanlar, iman sahibi ve feraset ehli olan kiilerde grnt ararlar. Onlar Sufilerin hallerine tabi olurlar. Ve Sfler onlar tatmin eder. nk istedikleri grntler sufilerde mevcuttur. Sflerin btnlar zhirlerine yansr ve kendilerini halleri ile belli etmekten ekinmezler. Hz. Muhammed'in gnlnde Gayb'n has vard. Ama o gnl gren gz bulmak zor.

242

Allah raz olsun.. Anlatan HAKK Bildiren HAKK, Yazan HAKK Okuyan HAKK, drak eden HAKK, Onaylayan HAKK. Kendinden kendine

KALDIR O PERDELER
Her zerreden nakuruna yaklar Bak gr gnl, naslda seni alatr Ala gnl yle ala ki iinden kahkahalar fkrsn.. Bu bir ayrlk deil.. Kavumadr gznn nuru Vicdannn zahire kdr ol gz nuru.. Ayrlmadk ki kavualm..Ben senim ama sen ben deilsin ey kulum Hi gitmedim ben hep ordaydm kulum zlemin senin koyduun perdeler yznden Kaldr onlar!! Bak bakalm kimi greceksin... Ey cibril kaldr bak!!! Ey kulum diyor allah ben sana her an cevap vermekteyim Ya muhammed... Hala bitmez bu gzlerdeki yar Ala gnl ala.. Benim nurum senin nakurunda.. Ol nakura yaklarm.. Sonrada sarkarm gnl.... Ala gnl ala.. Benim nurum senin gz yanda.. Haydi sark kabe kafseyn den.. Mim olayaym ben ol nurda.. Ala gnl ala.. Ben alyorum sen de ala.. Benim nurum senin nakurunda.

OLDUU GB SEVMEK
SYAH BEYAZ TV ZLEYENE SEN NEDEN HALA SYAH BEYAZDASIN DERSEN SANA NE DER. BEN BYLE SEVYORUM T VERMEK YERNE RNEK OLUN...EN GZEL BUDUR DNYAYI GZELLK KURTARACAK. ''BR NSANI SEVMEKLE'' BALIYACAK HEREY... SEN YARATAN GZEL..SEN NYE RKN OLASINK ? HERKES OLDUU GB SEVMEKLE BALAYACAK HEREY.. OLDUU GB FITRATIYLA.. ZYLE..BAKMASI NI BLMEK..CANSIN KARDEM..RESSAM RKN NSAN YAPSADA BU ONUN RKN OLDUUNU DEL..HNERN GSTERR..TE ASIL BUNDAN SONRA BALAR.

243

ALLAH BZ FARKLI FARKLI YARATMI VE FARKLI FARKLI SEVMDE YARATMI.. SENN DUANI SEVYOR SENN HAL N SEVYOR..SEN GEL BEN GB OL DERSEN..BU K DNMEZM BEN SEN OLUCAKSAM BEN NYE YARATTI? KMSEY KEND FKRLERNZE EKMEYN..BIRAKIN O OLDUU GB GZEL.. SZ ONA RNEK OLARAK..EN GZEL KARDEL YAPICAKSINIZ.. SZDEN GRE GRE.. YAN ZM ZME BAKA BAKA KARARIP ''BR'' LE ERECEKTR. NSAN BR AK YAAYAN DAHA HIZLI AKA ULAIR YLE BR AK YAADIMK 10 SENE NCE O AKIN ASLINDA BEN HAKKA GTRDN EN SONUNDA ANLADIM ANLADIM VE TEBESSMLE ALADIM...NASIL NMDEKN GRMEDM DYE EZAN AHDMD O SAAT VE O ''AN'' DA BUDA HEREYN HAKKA AILDIINI GSTERR... LEYLA BAHANEYM ASIL HAKKAT MEVLA M. HU!

Mevlnaya gre ilim bilmeyi, ak olmay retir. Mevlnaya gre ak, yalnz kuru bir vecd hli deildir. uurlu bir kullukla gelen hldir. Ak, ilim ile uurlanarak, amel ile beslenerek bir anlam ve deer kazanmaktadr. Bunlar birbirini tamamlayan unsurlardr. Biri olmadan dierleri ile hedefe ulamak mmkn deildir

BEN HAKKATN TA KENDSYM


Baar nefsi ykabilmektir. Gzel kelam yazmakta deil. Hal ehli olamayan tenezzlsz gnln ilmi sadece firavun ilmidir. Yakla Yakla Biraz daha yakla ... Her an kfrdeyiz... Varlkta yoklukta Varlm bir kfrdr. Gnlme Asl kfr gnlm listeledi de, zahir kfr kfr zannedenlere anlatmadm. Zahir gibi olamadm. Onlar ancak Allaha deil kendilerine edilen kfrden etkilenirler. Oysa kendileri Hakka her an kfrederler de vicdanlar szlamaz. Hakkn ayetlerini kendi kfr iin kullananlar, kendi nefsine alet

244

edenlerin kfrleri bir bilselerdi ki firavunluun resmidir te o zaman bu Bahr-n kfr onlara ayet olarak gelirdi. Hakkn ayetlerini hie sayann kfr zahir kfrnden ok ok daha zalimcedir. Hele ki bu kfr Bahr hi mi hi unutmad . Mecazen ve tebihen; Allah benim. Zatm ise HU dur.. nsan minyatr kainattr. nanmaktan ge bilmeyi ren. Bilmeyi ge OLmay ren. Ben olmasaydm Allah da olmazd. Ama HU her daim bakidir. te bunu anlayan gnl ilim sahibi deil Marifetullahtr. Ben hakikatin ta kendisiyim.. Nasl greyim kendimi ey can. Ben kendimi sana baktmda grrm. Sen bana baktnda kendini grebiliyor musun ? Ne bilsin tarikat ehli Marifetullah ? Sen hangi mezheptensin can... Ona gre konualm. Benim kalbim elbet ki mhrl.. Allah sana da nasib etsin can! Nur-u Muhammedi mhr her gnlde var ama bulabilene Tevili Allah bilir Ayn kuran bildii gibi. Kuran Hak, Muhammed den risal etti. Tevili de ol nurun vekillerinden. Her insan tevil yapamaz. Yapamayanlar yapanlar kfrde zannederler. Oysa Kuranda yedi manadan bahseder hep.Hakikat ite... Ben adamn akln bandan alrm Hakk ile akl bata kaldktan sonra ne kymeti var can ? Meyletme gnl nefsine. Hakk iler senden de benden de gel bunu kabul eyle. Senden ileyen Hakkta dardaki senden tede ileyen Hakk deil mi can ? Ben bir cahilim ey ilm-i kebir sultan. lim nere ben nere ? Nacizane sorarm anna Senden Hakk iler de benden ilemez mi koca sultan..? Duhan 24 : Bahr- sakin olduu halde terket... MuHakkak ki onlar boulmus bir ordudur. Bende bu sohbeti terk ettim. Nefsin bouldu. Kal salcakla. Allah selamet versin.

O NSAN...
Biraz daha yaklaalm, daha derinlere inelim. Ama da olan varln ilk addr O. O a'ma da olan varlnn sfatdr. Hu nun bilinmeklik arzusu ile aklna gelen ilk varlktr O. nsandr O'nun ad.

245

Kendi hayalinde yarattdr. Ve onun iin kendisi ile beraber be alem ile insan yaratmtr. Kendisi, lahut (hilik) aleminde bir niyet ile "bilinmeklik" arzusu sonucu insan yaratmaya niyet ettikten sonra, Allah ismi ile sfatlanarak ceberrud alemine gemitir. Ve aklndaki varl da (insan) melekut alemine ve oradan da uhut (grnen-zahir) alemine karmtr. Ve nsan, melekut aleminden uhud alemine karmak iin sonsuz esmalarn harekete geirdi. Ve sonsuz esmalarnn karln da grnen (zahir) alemde gsterip seyretti. Bu grnen alem, O'nun hissiyatndaki seyrinden baka bir ey deildir. Grd ve hissettiidir. Aslnda bizim zahir (grnen) diye bildiimiz alem yoktur. Bizler sadece kstl ilmimiz ile kendimizi zahir aleminde varlktaym gibi hissederiz. Aslnda varlk alemi, tm varl kaplayan zahir ve batn olan Ceberrud alemidir ve ona "Vucud-u Mutlak", "Allah" denir. uhud alemi (zahir alem) ise, sadece Melekut aleminin (batn alem) zahire ayna gibi yansmasdr. O, Melekut aleminde harekete geirdii esmalar (fiilleri) kendi ilminde hayal ederken, zahir olarak grr. Ayna gibi. Ayn, bir insann aynaya bakmas gibi. Yani grnen alem, O nun sadece hissiyatdr. Aklndan geirdiinin grntsdr. Ve bu grnty yaratt zahir hali ile, kendinden kendini grr. Ve bu grnty nsan- Kamil ile bilir ve ynetir.

O, yaratt alemler ile sadece kendisini grr. Yani insan ile kendisini hem grr hem de bilir. nsan tm kainatn ruhudur. Kainatn varl, insan ile bilinir. "Hu ile insan arasndaki Tm alemler teferruattr. Gaye HU'nun insan'daki varldr. A'ma da olan ismi bile olmayan HU, nce kendisini ALLAH olarak sfatlyor. Sonra HAKK olarak esmalara brnyor.. Sonra HALK olarak alemleri yaratyor. Sonra RABB olarak insan'n indinde yerini alyor ve kainat seyrediyor. HU ile insan arasndaki tm isim ve alemler aslnda teferruat. Tm kainata dardan bakabilme imkan olsa, Onun ekli tamamen bir insan eklindedir. O insan grnml kainatn yz Hz. Muhammed in yzdr (nk ilk hayal edilen o idi). Onun gz bebe "Nakur" dur. Yani kara delik. Galaksimiz de o nakurdan , kara delikten gemektedir. Bu nedenle bilinlenme a balamtr. Ol kainat mrselinin gznn nndedir dnya. Kara delik, yani gz bebei; zahiri batna yutan bir mekanizmadr insanda.

246

D alemde ne grrse gz, i aleme yani batna eker. Kainattaki kara delik de ayndr. Aslnda yok olmak yoktur. Yenilenme vardr. O sr bana gre "BEN" den bakas deildir. Sana gre de SEN. Allahn kesreti sonsuzdur. Sonsuz vecihde grnr. Ama zat tektir. Zat blnemez. Ve bende ki hissettiin RUH ta tektir. Baka bir klli varln bir paras deil, TEK ve sadece bende mevcuttur. Klli teklii ile... Bu nedenle benden baka her ey hayaldir. "Ben, benim srrmdr" manas kyor ortaya. Ben var isem sen var olursun. Zat var ise Allah var olur, lahut var ise ceberrud var olur. Tek gercek "ama"da olan, gayrs- kesreti hayali Allah'tan ...insana....makro alemden mkro aleme...O INSAN. Afakta grdnz her eyi enfsnzde arayn. Zira bizzat iinizdedir. Kendini bilen Rabbini bilir. nsan, minyatr bir kainattr.

*** * *** bizim asla bir hkmmz olamaz can.. Biz derken bile iimiz titrer ol haktan, sahte imamlar savurdu bu can candan, vg allahadr gnlm ise la mekandan, kat-a bir hal ve ilim akmaz bu bahr-dan, gnl gerek bize soudum ilimden sofudan, biz melamet gnlyz anlamayz andan, zan ehli eytann eyhi yafta vurdu kardan, ol deccal ki hal makamnda gnl olmayan, kar uruna et pazarnda kuldan kle yapandan, nam hret iin nefse mridlik yapandan, ilmi kebir amma gnl fesad olan firavundan, Hakk iin yola dm canlar al koyandan, kalpleri gnl anahtarn bimez benliklerden, sndk Hakka sndk ol gnl bozandan.. Hccetlerini yrttk da geldik ol mekanlardan, katk didindik sahte mrid, sahte sefadan, biz neyiz ki dedike tepemize kanlardan, Hakka sndk ya resulullah, Hakk ile haktan.... *** * ***

HU'NUN GYSS KANATTIR


Ba gz ile grnen her ey Allah'n bir paras bir yzdr. Hayalden baka bir ey deil.. Ama o hayalin de bir ismi var.

247

HU nun sfat. Herey hayal CAN. Tm kainat hayaldir. Tek zat var o da "ben"dedir. Eksik olan ey biraz sr. Her yerde anlatlmaz. Kendiniz bulun.
Bir gn kzsan bana Alsan ban Yz bin yllk yere gitsen Dnp kavuacan yer benim demedim mi ?.

Hz. Pir Mevlna (k.s.)

Her ey hayal bir tane varlk var o da vucut iinde BEN der. Ben den baka her ey yok. Eee bana da SEN diyen olmadna gre bu yoklukta ben de yokum demektir. Dost, siz de iinizde enfusunuzda dzeltiverin ya HUU. u BEN e taklmayn. BEN olmasa sohbet olmaz. Mecazen ifadeye kelam gerek, manaya yrmeye tefekkr gerek. Ahadiyyet dem alr. Cemlcemden mahede eder. Ne zaman konumaya geer ite o zaman BEN der. Konumaya geen benliktedir. Sussan kii yokluk tar. Konumaya getiinde varla dt iin yokluktan kar. Ahadiyyet dem alr. CemlCemden mahede eder. HazretlCem den konuur. Bu sralama peygamberler iin bile geerlidir. Konumak istemeseydi "ama"da kalrd. Varl kendisi yaratm su bizim mi. HAKKAT i byle kendimizi kandrarak anlatamayz. Nasl oluyor yle konuarak. Konuarak YOK denilebilir mi ? Hakikat ilminde insann en ok dt ey kendisini kandrmasdr. Suskunluk mertebe ykseltir. Konumak ise varla karr. nk konuan kii kendi varln ortaya koyan gizli irk halindedir. Ama bu irk tatl bir irk. nk Allah konuuyoruz, zarar yok. Hak, har neir olmaktadr. Ve burada her konuan insan aslnda varla dmtr. Sustuunda YOK olur. Bu nedenle muhabbette BEN kelamna taklmamak lazm. O BEN anlatmak iindir. Cennetin anahtarn bulan kii cennetten de vaz geer... nk cennet cehennem yaratlm varlklardr aslnda. Yaratlma deil de yaratanda yok olmaya dner insan. O anahtarn manas ise bu uuru Hakk ile alglamaktr. Anahtar bu uurdur. Anahtar bulan serden geer. Asla sahiplenmez. Hakka brakr her hali. Oyalanmaya geer bu dnyada. Ne mal ne mlk kalmtr. sterse trilyoner olsun. Ona hi bir ey kalmamtr. Fakir olup FAKR ehli olmutur. Cehennem ise meratip yoludur. Levvameden HazretlCeme kadar geen sredir. CemlCem de anahtara kavuur. Ahadiyyet yerinden muhabbeti sadece Hz. Muhammed nurudur o kiinin. o kii

248

sadece NUR ile muhabbet eder. bestami "ben 10 yldr Hakk ile konutum" derken iareti budur.. Habib olan Allahn Habibullahn bulduunda o NUR dan asla ayrlamaz. Ne cennet ne cehennem kalmtr o kiide. O Hakk ile Hakk olmutur. O kiinin BEN demesi bile HAKK tr.. La mekana giremeyenler szn varlktan ktn anlarlar. Bbu alemde yaarken LA MEKAN var ki oras tamamen serden gei. Ne evlat ne i ne kariyer ne e. Hepsinden geer. Ama hepsi ile de ilgilenir aslnda zahiren. Onun geii batndadr. Gaybnda sakldr. Evladn ein iin anlamlar o kii ak gemi mauk olmutur artk. Mauun ak ile ii kalmaz. Her anda muhabbeti bitmez.. ekil namaz ona ok zor gelir. nk daim namazn zevki onda bitmez. Kiminle konusa HAKK tr. Mizan eline verilmitir. O kii kevser arabn alemden ier muhabbetten deil. ster kevser arab ister zm arab asla fark etmez. Birbirine taban tabana zt olan mekanlara gnl rahatl ile girer kar. Ahkamn gnah dediine o gler geer. Onun tek gnah vicdannn itirazdr. Kula hep vicdanndadr. Her iinde o sesi duyar. Ve vicdannn doru dedii eye asla nefsi yznden veya kar nedeni ile yanl demez. Kendisini ortaya atar hep kurban edicidir. Kimse kendisini onun kadar kurban edemez. nk nefsini yle tanmtr ki onu bedeninde ancak kle diye barndrr. Ama isterse nefsine de uyar. O da HAKK tr ki burann srr NAZ makam denilen yerdir. Naz makam cem-l cem ile ahadiyyet arasnda bir berzahtr. orada Hakk ile kavga bile eder nazlar. Dnya allak bullak olsa ona zeval YOK....!!! Elhamdlillahi rabbl alemin. Bunun srr ise ALLAH denilen varln kefidir. Ol mekana sadece Hz. Muhammed ile girer ve sadece onunla tek vcut olur muhabbeti asla kesilmez. Her andan ve evkten onun sesini duyar. Aleme soru frlatsa sadan soldan bir iaret ile cevab gelir ona. Hibir ey gizlenmez ak edilir. Ahkama kp konumaya baladnda her mertebeden konuur. Hakk kelamn hazretlcemden. Avam kelamn da bizzat avam olarak konuur. Onun iin Hiltonun tepesi de kpr alt da birdir. Her yerde bulur kendini. nk cennetin anahtarn arama yolundayken yle hatalara brnmtr ki tm abeslikleri yaptndan abes gremez. Abes grdn zaten yapmtr. Kendisini abes grr. Ter temiz ak pak olarak cemlCeme k yok anlar. Her trl ac ile aclara brnmek hepsini yaamak deildir. Grmek hissetmek yanmakla da ac ekilir. Yani ilim ile keyifle bu yolun sonuna varlamaz. Knanmak onun madalyasdr. Allah onu en kt sfatlarn ardna gizler. nk kul benim srrmdr dedi Allah. Srdr o. Ona bakldnda asla Hakk adam olduu anlalmaz. nk batn zahirine yansmamtr. Btn bunlar Rabbinden birer ltuf ve rahmet olup, hibirini kendi grmle yapm deilim. te Hakknda sabrszlk gsterdiin meselelerin iyz bunlardan ibarettir.18/82 Hz. Muhammede yahudiler neden inanmad. nk resuln batn zahire yansmamt. Ama Musa ve sann batnlar zahirlerine yansmt.. Onlara uzaktan bakldnda bile peygamber olduklar ak ve bariz idi.

249

Yahudiler bu kyasa dtklerinden peygamberimize "sen de bizim gibi insansn" dediler. Biz gayba inanrz dediler. Ama yanldlar. Gayb Hz.Muhammedin bizzat gnlndeydi. ekline aldandlar. Onlar Hz.Muhammede baktklarnda nur gibi parlayan Musaya veya saya benzeyen birini aradlar. Esselam olsun ol habibullaha. Essalatu veselamu aleyke ya Habibullah . Subhanallah velhamdlillahu ve la ilahe illahahu allahu ekber vela havle vela kuvvete illahi billahi aliyyul aziym. Bu zikri srekli dilinizden drmeyin.. Bu namaza balama zikridir. Yokluktur. Hz. Muhamedin ehlibeytini mutlaka annz. Seviniz. Kendinizi sevin. Sulamayn. Kendini kna ama uzatma. Bu hal iblisin iine gelir. Hakk zaten keser ama bilin. Tm hatalarnz sevin ve dediiniz bedelleri sevin onlar rtbedir madalyadr. Sizi ycelten hatalarnz ve bedellerinizdir. Muhammedinin Ruhu Hakk, bedeni Halk tr. Muhammedi Zahir-l Musa, Gayb-l Hzrdr. Muhammedinin kaps lim, ol beldesi Ali dir. Muhammedinin nian Adalet, ol valisi merdir. Muhammedinin dsturu Edep, ol nazr Osmandr. Muhammedinin ruhu Sddk, ol veziri Bekirdir. Muhammedinin hakikati Muhammediyye ol sultan Hz. Muhammed (sav)dr. Ey Muhammed bana deil, sana taplmasn istedim. Benim deil, senin deerinin bilinmesini istedim. nk; sen bensin, ben de senden baka bir ey deilim. Ey Muhammed; Sfatym ol mekan- rten ceberrud-u Allah... Zatym ol mekann z lahut-u hu.. Ey Muhammed, senden baka deilim. Sen benden baka deilsin. Kendimi senden, kendini benden bilirsin. Ben senin srrnm, sen benim srrmsn ey Muhammedi...Kllden zerreye, zerreden klle ,sr Muhammedi.. u bir gerek ki, Allah ve melekleri, o Peygamber'e destek verirler/onun ann yceltirler. Ey inananlar! Siz de ona destek olun/onun ann yceltin ve ona itenlikle selam verin (Ahzap 56) Boyun bktm pernm bu derdin Sende tedbri Lebim kavruldu akndan dner pyinde tezkri Ne dem gnlm murd eylerse taltf eyle ktmri Cemlinle ferahnk et ki yandm y Resulallah
Hutben okunur minber-i iklm-i bekda Hkmn tutulur mahkeme-i rz-i cezda Gl-bng-i kudmun ekilir Ar- Hudda Esm-i erfin anlr arz u semda Sen Ahmed Mahmd u Muhammed'sin efendim Hakdan bize sultn- m'eyyedsin efendim

250

NEFS, FITRAT'I OLUTURUR


Esma terkibin RABB indir. Esmalarnn hareketleri, HAKK tandr. HAKK n tm esmalar ALLAH n tek vcuduna aittir. ALLAH n zat ise HU dur.... nsan minyatr kainattr.. Bu tebihe gre; uurun HAKK, bedenin HALK, uurun ve bedenin olarak klli vcudun ALLAH, ruhun HU yu simgeler. Buraya kadar komple zat ve sfat ile teksiniz. Ama bu vcudu harekete geirecek bir unsur gerekir, o unsur olmaz ise hareket olmaz. te o unsur NEFS tir. Nefsin ise bedenine hareket veren HAKKAT- MUHAMMED dir. Yani nefsin NUR dur. Onun iin sana isim verdi HU, ve onun iin bedenin hareket etmektedir. Nefs ve ftrat olmasa alemde hareket olmaz. Bu nedenle sralama udur; ZAT-"FITRAT"-SIFAT-ESMA-EFAL. NEFS olmasayd alem yaratlmazd. Ve NEFS, FITRAT' oluturur. O ftrat ki NUR-U MUHAMMED dir. Klli kainatta Nur'u Muhammedi nasl ki "bilinmeklik" arzusu ile oluan NEFS ise. nsandaki minyatr hali olan Nur'u Muhammedi insann nefsidir. O nefs "yaam" arzusudur. Bu nedenledir ki o nefs Ftrat'tr. O ftrat ve nefs olmasayd Hu kendisini sfatlandrmazd. Yani Hu baki kalr, Allah olmazd. Allah en iyisini bilendir (Sav).
HU LE DUA ET... HU LE DUA EDEN KANATA DLEKE YAZAR. Gayb- Mutlak'ta mevcut, gizli hazine, Bilinmeklik diledi, Lahut, Ademe, Vahdet ehlinde mevcut, gizli kelime, Srr zen Atamdr, cahile mjde...

251

OKU
ALAK 1-) Ikra Bismi Rabbikelleziy halak; Yaratan (seni izhar eden; sen yoksun, O kaim) Rabbinin ismi (hakikatn olan zati kuvveler) ile OKU!. ALAK 2-) HalekalInsane minalak; (O,) insan Alak (kan phts; yas, yapskan yani hayatiyeti ve manyetizmas olan kan; genetik) dan yaratt. An gr ve andaki iareti anla, Kuran; ben ann iine saklandm diyor. Akan zaman, Kuran dr. Zaman ayet ayet akar... An iinde oluan her olay Yaayan Kurann ayetleridir. Gren gz, bir gn iinde yaayan hayatn tm ayetlerini icraatlar iinde grr... Gren gz gelen misafirin bile bir ayete istinaden geldiini, yaplan bir iin iinde kuran ayetlerini okur grr... OKUmak harf okumak deildir. Hayat Kuran gibi okumaktr. Cebrail hz Muhammed e "OKU" dediinde Hz Muhammed'in elinde okunacak bir yaz yoktu o anda. "OKU alemi gznle baknla kuran gibi OKU" demektir. Hibir olay sonuca gre deil, sonucu oluturan sebeplere gre deerlendirir OKU yan gz. Cebrail, OKU "ikra" dedii an Hz Muhammed'in elinde KUR'AN m var da mmi olduu iin okuyamad ? mmi olmak harf okuyamamak m sizce.? Yunus Emre'ye OKUmak nasip olmasayd Taptuk dergahna yolu dermiydi..? Yolu dt nasiplendi de Taptuk dergahnda 40 yl sayfalarca kitap m OKUdu ? Bahr- harabe 35 yl kuyuda kalp da oradan oraya kle olarak satlrken elinde kitapm tad, kitaptan m, hitaptan m, rabb tan m yazar ? Bilmeyeceksem eer yaratlmlmn ne kymeti var? Bildikten sonra da, bilememeyi idrak edemeyeceksem, bilmi olmamn ne kymeti var? mminin anlam bilmemek deil, bilememeyi idrak deil midir? mminin manasnn Grmek ve Alemi okumak olduunu hala sana anlatamadysam, bana mmi denilebilir mi ?

252

KADR GECES
Kadir gecesi Ramazan aynn 27. gnne tekabl eden mbarek bir gece olarak kutlanmaktadr. Bakara Sresinin 185. yetinden Kurnn Ramazan aynda, Kadir gecesinin de Ramazan ay iinde olduu iin Kadir gecesinde inzal olduunu anlamaktayz. Kadir Sresinde 1. Dorusu Biz onu (Kurn') Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduunu ne bildirdi ki sana? 3. Bin aydan hayrldr o Kadir gecesi. 4. Onda melekler ve Rh, Rablerinin izniyle (yaplacak) her i iin peyderpey inerler. 5. Bir selam (gvenlik) dir o gece, ta tan atana kadar buyrulmutur. Bin ay seksen ksur sene yapar. nsanolunun mr seksen ksur sene olsa bu mr mddetince ierisinde kadir gecesi olmayan bir mrden hayrl demektir. Evvel unu iyi bilmek lzmdr ki bu gece dnya gecelerinden bir gece deildir. Yoksa bin aydan hayrl olan bu gecede sabaha kadar uyumayp ibdet etmekle o gecenin ihysn yapp mrmz boyunca elde edeceimiz ecirden fazla ecir elde edebiliriz diye dnrdk. Bu bir zevk-i lhidir. Bir slik Receb aynda fen-i efli, aban aynda fen-i sfat, Ramazan aynda fen-i Zt zevk edebilirse Cenb- Hakkn Tecell-i Ztna mazhar olmasyla Kadir gecesine eriir. Reslullah (SAV) Efendimiz bir hadislerinde Receb Allahn ay, aban benim aym, Ramazan mmetimin aydr. buyurmulardr. Receb neden Allahn aydr? nk onsekizbin lem Allahn fiilleriyle zuhra gelmitir. Saffat Sresi 96. yetinde Halbuki sizi ve yaptklarnz Allah yaratt buyrulmaktadr. Onun iin bir slik kendine nisbet ettii fiilleri Cenb- Hakka verirse Receb ayn idrk etmi demektir. aban ay da sfatlar remzetmektedir. Bir kii sfatlarn mevsfunun Allah olduunu bilirse aban ayn idrk etmi demektir. Fiiller sfatlardan, sfatlar da vcddan tecell ettii iin vcdun Vcdullah olduunu bilen bir kii Ramazan ayn da idrk etmi olacaktr. te fen-i efl, fen-i sfat ve fen-i Zt zevk ettikten sonra o kiiye melekler vastasyla btn vcddaki kuvvelerine rh nazil olacaktr.

253

Kulaa inen rh kula canlandracak, gze inen rh gz msivy gremez hale getirip Hakk grmeye, dili baka kelm sylemeyip Hakk konumaya balayacaktr. Bu zuhrt tecell-i Zt zevki olarak belirtilmekte ve zevk edilmektedir. Bu tecelller fecr zamanna kadar devam eder. Fecr, kiinin btn kuvvelerinden tecell eden Hakkn o vcd lkesinin aydnla kma zamandr. Artk Vahdette olan rh btn sfat ve kuvvelerden o sfat ve kuvveleri aydnlatncaya kadar bu meleklerin rh ve selam getirmeleri devam eder. Nasl gne domadan her taraf aydnlanmaya balarsa aynen onun gibi rh da btn kuvvelerinden aydnla kar. te Rablerinden melekler vastasyla rh ve selamn btn sfat ve kuvvelerimize inmesi o vcd lkemizi aydnla karm olacaktr. Bu aydnlk ise her sfattan Cemalullahn grnmesi demektir ki hakkatten sonra gelen erat- sn dediimiz erat- Muhammediyye budur. Bu yzden Kadir gecesini darda, dnya gecelerinde bulmamz mmkn deildir. Onu enfsmzde ararsak Rabbimiz bize onu bulduracaktr. te bu vcd minarelerinde fen-i efli yaptmzda gnlmzde bir k parlar. Fen-i sfatta yine gnlmzde bir k parlar. Fen-i Zt sonunda da gnlmzde bir k parladnda kandillerimizi yakm oluruz. Tecell-i Zt zuhr edince de Kadir gecesinin kandili yanm olacaktr. Geceler Vahdeti remzettii iin Kadir gecesini de gecelerde aramaktayz. Bir kii Allahn eflini, sfatn, Ztn kendi vcd lkesinde Vahdniyyetiyle birleyebilirse kadere erecei iin kadir gecesini kutlam olur. Bu bir zevk-i lhidir. Cenb- Hakk btn ihvn kardelerimize ihsn etsin. min.

254

YED SEMA - YED UUR - YED NEFS


BAKARA 29. O, yeryznde olanlarn hepsini sizin iin yaratan, sonra ge ynelip onlar yedi gk hlinde dzenleyendir. O, her eyi hakkyla bilendir. BAKARA 196. Hacc da, umreyi de Allah iin tamamlayn. Eer (dman, hastalk ve benzer sebeplerle) engellenmi olursanz artk size kolay gelen kurban gnderin. Bu kurban, yerine varncaya kadar balarnz tra etmeyin. inizden her kim hastalanr veya bandan rahatsz olur (da tra olmak zorunda kalr)sa fidye olarak ya oru tutmas, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Gvende olduunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayna gelen kurban keser. Kurban bulamayan kimse hacda, yedisi de dndnz zaman (olmak zere) tam on gn oru tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarnda olmayanlar iindir. Allaha kar gelmekten saknn ve Allahn cezasnn etin olduunu bilin. BAKARA 261. Mallarn Allah yolunda harcayanlarn durumu, yedi baak bitiren ve her baakta yz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediine kat kat verir. Allah, ltfu geni olandr, hakkyla bilendir. YUSUF 43. Kral, Ben ryamda yedi semiz inei, yedi zayf inein yediini; ayrca yedi yeil baak ve yedi de kuru baak gryorum. Ey ileri gelenler! Eer rya yorumluyorsanz, ryam bana yorumlayn dedi. YUSUF 46. (Zindana varnca), Ysuf! Ey doru szl! Ryada yedi semiz inei yedi zayf inein yemesi, bir de yedi yeil baakla dier yedi kuru baak hakknda bize yorum yap. mid ederim ki (verecein bilgi ile) insanlara dnerim de onlar da (senin deerini) bilirler dedi. YUSUF 47. Ysuf dedi ki: Yedi yl detiniz zere ekin ekeceksiniz. Yiyeceiniz az bir miktar hari, bitiklerinizi baanda brakn. YUSUF 48. Sonra bunun ardndan yedi kurak yl gelecek, saklayacanz az bir miktar hari bu yllar iin biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. HCR 44. Onun yedi kaps vardr ve her kapya onlardan bir grup ayrlmtr.

255

HCR 87. Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi yeti ve byk Kuran verdik. SRA 44. Yedi gk, yer ve bunlarn iinde bulunanlar Allah tespih ederler. Her ey Onu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onlarn tespihlerini anlamazsnz. O, halmdir (hemen cezalandrmaz, mhlet verir), ok balayandr. 22. (Ey Muhammed!) Bazlar bilmedikleri ey hakknda atp tutarak: Onlar kiidirler, drdncleri kpekleridir diyecekler. Yine, Be kiidirler, altnclar kpekleridir diyecekler. yle de diyecekler: Yedi kiidirler, sekizincileri kpekleridir. De ki: Onlarn saysn Rabbim daha iyi bilir. Zaten onlar pek az kimse bilir. O hlde, onlar hakknda (Kurandaki) apak tartma(y aktarmak)dan baka tartmaya girme ve bunlar hakknda onlardan hibirine bir ey sorma. MMNUN 17. Andolsun, biz sizin zerinizde yedi yol yarattk. Biz yarattklarmzdan habersiz deiliz. MMNUN 86. De ki: Yedi kat gklerin Rabbi, byk Arn Rabbi kimdir? LOKMAN 27. Eer yeryzndeki aalar kalem, deniz de mrekkep olsa, arkasndan yedi deniz daha ona katlsa, Allahn szleri (yazmakla) yine de tkenmez. phesiz Allah mutlak g sahibidir, hkm ve hikmet sahibidir. FUSSLET 12. Bylece onlar, iki gnde (iki evrede) yedi gk olarak yaratt ve her ge kendi iini bildirdi. En yakn g kandillerle ssledik ve onu koruduk. te bu, mutlak g sahibi ve hakkyla bilen Allahn takdiridir. TALAK 12. Allah, yedi g ve yerden bir o kadarn yaratandr. Allahn emri bunlar arasndan inip durmaktadr ki, Allahn her eye kadir olduunu ve Allahn her eyi ilmiyle kuattn bilesiniz. MLK 3. O, yedi g tabaka tabaka yaratandr. Rahmnn yaratnda hibir uyumsuzluk gremezsin. Bir kere daha bak! Hibir atlak (ve dzensizlik) gryor musun? HAKKA 7. Allah, onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gn onlarn zerine musallat etti. yle ki (eer orada olsaydn), o kavmi, ii bo hurma ktkleri gibi orackta yere serilmi hlde grrdn. NUH 15. Grmediniz mi, Allah yedi g tabaka tabaka nasl yaratmtr?

256

NEBE 12. stnze yedi salam gk bina ettik. "Yedi" sema ve "Yedi" arz' yer ve gk olarak alglamayn. O uur ve bedendir. uurda yedi nefs vardr. Bedende de yedi kat deri altndadr. yedi nefs ise yedi meratip denilen makamlardr. Allah yer ve gk arasndadr. ah damarnzdan daha da yakndr. Ayetlerin manalarna bu ynde bakarsanz ok daha fazla almlar grrsnz.

257

TEK BR FERD VAR KANATTA... SZDEN BAKASI HAYAL

258

Bu ayet kainatta TEK bir FERD olduunuza iarettir. Sizden baka olarak grdleriniz hep HAYAL... EN'AM 94; Andolsun sizi ilk defa yarattmz gibi FERD'ler olarak bize geldiniz. Sizi HAYALine daldrdmz eyleri, geride braktnz... Ortaklar sanp efaati edindiklerinizi de sizinle beraber grmyoruz... Andolsun ki, aranzdaki ba kopmu ve VAR SANDIINIZ eyler sizden kaybolup gitmitir. Allah murad eder kul hayal eder.. Vahdet-i Vucud u mahede eden kendinden baka her eyi hayal grr.. Ki onlar senin baknla allahn Murad olurlar... nsann bak hayal olur, aslnda tek varlk kendi zatullahdr.. Bu Vahdet alglamasdr.. Ama, insann bakmas ile grdkleri de Allahn Murad dr... HU kesrete blnmez.. Bu nedenle sende var zannettiin senden bakasnda yoktur.. O tektir ve klliyesi ile sendedir.. Bu vahdettir... Vahdet-i vucud dur.. Vahdet anlayna gre, kiinin kendisindeki sureti sonsuzdur ; eli kolu baca veya esmalar veya kendisi ile tm kainat sonsuzdur.. Ama insann iinde var olarak bilinen ve Allahn varlna delil olan zat tektir.. Buna vahdet denir.. nsan bu algya dtnde kendi asndan grdklerinin HAYAL olduunu anlar...Ama grdkleri aslnda zat'nn muraddr... Hz Muhammed bir rnektir... O benim nurum dedi.. Senin de sylemen iin.. O ; beni gren Hakk grd dedi..Senin de ayn olabileceine rnek iin.. Her eyini rnek alrsnz da vahdetliini neden rnek alamazsnz.te bu AK emberinden kamayn bir sebebidir.. Ak atnda mauu bulursun ve o mauk sen olursun... terk et... Terki de terk et... Ak terk et.. Mauk ile mauk ol... Selam ya Muhammed ol.. Selamn ta kendisi ol.. Ak a... Hz Muhammed'in manas Nuru Muhammedi'dir.. Ve HU; nuru muhammedi ile Allah ismini alr.. Allah ismi olarak isimlenir.. Sen olmasaydn sen olmasaydn ben bu alemi halketmezdim..diyen zatullahtr... Beni "gren" hakk grd dedi.... Gren iln....ok dikkat et gren iin... Kendisi..................... Vahdet-i zaten anlatmak imkansz... o izin vermiyor.. nk; kul benim srrm ben de kulumun srrym, hkm var.... HU TEK TR... Vahdet hakk ile alakal deil zatullah ile alakal... Hakk'n vahdeti Allah tr... Allahn zat ise HU dur.. Allah ile zat arasndaki berzahtan vahdet zata rucu eder....

259

ancak ayniyyet ile mahede edilr tarifi yok.. insan minyatr kainattr.. Bu ayniyyet ile mahedesi kiinin kendisi ile dir... Tarifi lisan mmkn deil... Ona ister Allah deyin ister Rahman deyin...Bir fark yok... Ama rahim dersen fark olur... Rahman, Nur-u Muhammed'nin Allah ismi ile beraber ar a istivasdr...Rahman ara istiva etmese ( Nur'u Muhammed'in esmai varla zuhur edii.. A'ma dan Beka alemine gei) Allah ismi mana kazanmaz..Allah'n vucuduna Rahman ismi vesile olur... Allah'a delil olmamz iin en bata rahmaniyyeti gerekir ki rahman ile insana akl istiva eder.. Yani ara istiva akla istivadr.. Allah rahman ile bilinir... Rububiyyet... Esma terkibi.. Bali sz verilen makam... Ftrat'n terkibi... Velakin rabbl alemin olan rahman'a vesiledir... Mirac sralamasnda, rahman akl ve ftrat boyutuna iarettir. Ki mirata ftrat ve akl da alr.. Her eyin en dorusunu allah bilir..Ayniyyet ile gnllerdedir bunun srr.. "Ben senim, sen de benden baka bir ey deil"...Yani bir sen varsn.. Bir Allah ve bir de Muhammed mi??? Hey canm keten helva Yanmaz... Yakar... ;)) Bu sz, Allah, Hz Muhammed'e syledi.. Vahdette Teklik hkm hakim olduuna gre bu sz kim syler..??? Rahman'n detaylarna taklan gnl vahdetE eremez.. (bana gre) Hz ibrahim atee atlrken, Rahmann detaylarn dnmedi.. O sonsuz gvendeydi. Rahman efaat verendir. efaat beklentisi olann vahdeti olmaz.. nk o kii hala SEN-BEN kavramndadr... Vahdet'teki efaat kendinden kendinedir.. Tam bir Ntr'lk hali.. Buras ok hassas bir algya muhtatr. Dualarn ve arzularn dahi kesildii yer var ki tm kainat senindir. Arzu, efaat beklentisi veya dua etme gerei duymadan.... Vahdet-in ince ayar Mizan'dr... Hz ibrahim cebrailden yardm dileseydi rahmandan efaat beklemi olurdu ki O'nu da at.... nk kalbindeki allaha gvendi tede bir allaha deil.. tevhidin babas ibrahim emin idi.. Neyden emin kendinden, sistemin

260

ileyiinden emin... Vicdanndan emin...Rahman zaten onun vicdandr... efaatini yapm bile, cebrail perdesine taklma gerei bile duymad... Ftratn yaradl gereindir.. Hesap vermeden ifa etmen iin... Yani;ftrat ne ise, kimseye hesab vermez... Ztlklarnda dahi O hakk zeredir... KMSENN HESAP SORMADII YERDE OLMAK... ite emin'l mmin'in vahdeti budur... Yar yarya mizana gre rabubiyyet ve uluhiyyet arasndaki berzahta yaayann hali... gnln hesaba dmesin... Gnlden olann gnl dostlar olur vesselam... gerei kadar, hatta daha da fazla ald, aikare edildi ve anlatld... Anlayan anlad ki, hilafet gnldedir... Fazla sze gerek braklmad olmas gerektii kadar ald, birine ook fazla dierine naks.. Ancak veren allahn sunduunu ve yaattn sunar gnller.. Dilleniler tam olarak yaanty vermese de feraset ehli mtefekkir, anlamas gerekeni mahede etti. Anlad.

RM 8 TEVLATI
Onlar, kendi nefsleri Hakknda tefekkr etmiyorlar m (dnmyorlar m)? Allah gkleri ve yeri ve ikisinin arasndaki eyleri ancak hak ile ve belirlenmi bir sre ile yaratt. Ve muHakkak ki insanlarn ou, Rab'lerine mlki olmay (hayatta iken ruhlarn Allah'a ulatrmay) inkar edenlerdir..... 30 / RM 8 Hi mahede etmez misin kendinden kendine? Allah ruhunun ve bedeninin arasnda Nur- Muhammedi yi senin ftratn olarak yaratt bir sre iin (onun ad vicdandr). Maalesef ki insanlarn ou ilerindeki vicdann HAKK olduundan bihaber yaayan hakikati rtenlerdir. ki denizin birletii "mecael bahreyn" mantk ve gnln ayn noktada birlemesidir. Mantk ve gnl ayn noktada birleirse o vicdandan dilenen, ne olursa olsun o kelam veya fiil direk HAKK n fiilidir. Dolaysz nsan kendinden kendine bunu bilir. Gbre bceinin cenneti, gbrelerin iidir. Ama bir arnn cenneti gl bahesi. kiside cennetini yaar, ama her biri dierini cehennemde zanneder.

261

BAKARA 285 - TEVLATI


Ftratna iman et..! Ve vicdanna kulak ver. Ki vicdann (Resul'n sesi) ftratnn arlklarn "Mizan" ile dengeler. Senin Rabb'in FERD'iyyetindir. istesen de istemesen de iman edecein tek merci esma terkibindir (ferdiyyetin-ftratn). "Algladk ve itaat ettik" diyen zgrlne kavumutur. Her hal ile ilenen icraat'n dnm kendi z rabbinedir.Allah mafiret eylesin... Eer Rabbinizi unutur da baka ilahlar edinirseniz onu rtm (kafir) olursunuz. Kendi iinizde hakikatinizi retmeye alan iblisinize Zafer kazanmanz dileklerimle...

EY MAN EDENLER..! MAN EDNZ


man ettiini zannedenlere... Senden tede varln kabul ettiin her olay sana hayr ve er olarak yansr. Abes gren gzn imandan dmtr. man edin.. Rabbinize, kendi z esma terkibinize iman edin. Yani; bildiini uygula, kimseye karma. Tm ztlklar imandayken sen bir taraf ayrp da ER olarak isimlendirme. er olan senin uurundur. Oru tut, hacca git, namaz kl, zekat ver, kelimei tevhid et. Sorumlusu sensin, kimseye karma. Sana NE...! Gbre bcei de imannda, ar da imannda. Sen sakn ola gbre bceini ayrma. Onun iman gbreleri drmekte. Senin ftratn gbreyi sevmiyor diye gbre bceine farkl bakma. Onun Ardan fark yok. er olan senin bakndr. er olan bizzat sensin. Ey zahid.! Sen terk et ne varsa. Biz toplarz evelallah. Kah gideriz meyhaneye dem ekeriz ak iin, kah gideriz medreseye ilm alrz Hakk iin. SANA NE...! Benim namazm miratr. Ftratmda araben tahura varsa ierim... Su varsa su ierim. Sen mi yazdn ftratlar. Karma hallere, gnllere aksi halde senin namazn irk olur.

262

Rabbine iman et... Ftratn ne ise Osun. Sakn ola aaca dokunma...! Bakara suresi 285. Ayet. .O rabbine iman etti. te bu ayet anlayana serden geene Hz.Muhammed (sav)in miratan getirdii bir hediyedir. Doru olan doru bildiini yapmaktr. Bu her insan iin geerli. Her insan bildii ile imanndadr. Senin imann bana uymaz, benim imanm da sana. Yedi mertebeden birindeyiz her birimiz. En tepedeki hepsine uyar, girer, kar. En alttaki ise yukarlar abes grr. Ben hala irkteyim, efseli safilindir en urak mekanm. Tepeleri gremiyorum bile Miracn karl efseli safilinde cennet bulmaktr. brahim gibi Namazgahmz gnllerdedir. Ha medrese ha meyhane... Sana ne...! nsann renmesi gereken tek ve yegane ey, kimsenin imann sorgulamamas ve karmamasdr. Ayn olay sen yapsan gnah olur ben yapsam olmaz. Ne ile kaytlanm isen sakn o kaydn bakasna uyarak ama. Ancak idrak ederek a, mtmain olmadan ama seddini Aksi halde ona "Ey iman eden...! man et artk !" denir. Ayan- sabite, Vahid'l Kahhar olan Mutlak Hakikat (gayb) ile Vucud-u Mutlak (varlk) arasndaki berzahtan ftrat olarak aleme yansr... Dnyaya gelip, "bilinmeklik" tekamln kendi "FITRAT"nca tamamlam olan emr-i RUH, HU'nun indindeki yerini alr. Aslen tm insanlar her ftrat ile HU'yu NSAN (ism-i azam) yapmaktadrlar... Hiliini algladnda efal aleminde sadece bir ftrat olarak yaratldn anlad.... Ve kendisi ile FERD oldu.. MFERRDun oldu... EFRAF oldu... Kiseye uymad ve kimseyi de knamad... Cennetin anahtarn Rabbinin adn kefederek buldu... Onun rabbinin ad, kendi z ismidir... O isim de Nur-u Muhammedi olan alemlerin rabbi ne iman eder. Hakikati idrak ile bilinli olan insann her davran ibadettir.. Bilinsiz olann ise her ibadeti irk. O bilin ancak MZAN ile ifa olunur.. Mizan yok ise o hakikat firavun eder insan.. Hiliini algladnda efal aleminde sadece bir ftrat olarak yaratldn anlad.... Ve kendisi ile FERD oldu.. MFERRDun oldu... EFRAF oldu... kendi Z ismi (Hasan Hseyin, Ahmet, Mehmet Aye vs... Her ne ise...) Rabbi olann Hakk'n ad ile FITRAT' tekamlnde Allah'a semboldr... Minyatr kainatn (kamil insan) okuduu Kuran, alemin ta kendisidir...

263

Alglamanz iin bir ip ucu vereyim; kuran okurken "Allah" ismi geen yerlere kendi z isminizi, Rabb ismi geen yere ftratnz, Hakk ismi geen yerlere uurunuzu ve hislernizi, HU ismi geen yere Ruhunuzu, Rabbl alemin ismi geen yere de ruhunuzun hz Muhammed olmu halini koyun bakn neler kacak karnza..... Srr-u mcella dr, tereddt olan yapmasn irke der. En'am 106; "Rabbinden sana vahyolunana tabi ol.

BATIN ALEM, "GAYB ALEM DELDR...


Batn alem bilenen esma alemidir.. Ki esmalar da ftratmz aa karr. Bir ayna dnn.. Aynann iindeki zahir, gerek olan siz batn olsun... Siz (batn)dan ne hareket ederseniz aynann iindeki siz (zahir) de ayn haraketi eder. Yani Hakk, Halk ile grnr.. O halde batn alem zahirin aynas ise ikisi de varlktr, gayb deil. Asl gayb, aynann iindeki veya dndaki suretler deil, aynaya yansmayan Ruhunuzun da tesinde HU dur. Asl gayb olan Hu olandr, Allah deil. Allah her vechten grnr. Ruhunu grmek iin aynaya baksan grdn suretindir. Ama aynadaki sureti gren senin suretin deil gren ruhundur. Ama sen gremezsin. Yani gayb, aynann iindeki veya dndaki deil, iki tarafa da grnmeyendir. Bu nedenle batn (esma alemi) gayb deildir. Batn baka, gayb baka. Zahiri ba gz ile grrsn. Batn gnl gz ile grrsn. Ama gayb' gremezsin. O hereyin iindedir ama grnmez. Ona Gayb- Mutlak denir. Allah'n zat ; HU ! "Seni hakk ile bilemedim" dedi Hz. Muhammed. Bu sz Gayb'na dr.

264

Kendinizi, aynay ve ayna iindeki durumunuzu dnn. ou sorulara cevap bulursunuz.

YAHUD ZHNYET NEDR ?


NSA 46; "Yahudi (zihniyet) olanlardan yleleri vardr ki, kelimeleri esas anlamlarndan kaydrrlar. Telaffuzlarn eip bkerler......" Kuran da ad geen Yahudi szleri, yahudi rkndan deil yahudi zihniyetinden bahseder. ster Trk olsun ister Arap, onlar yahudidir. nsana inanmaz, ekile ve surete bakarak ademe n yarg yapar. Gayba inandk derler, oysa gayb ekline ve suretine taklp szlerine inanmad ademin gnlndedir. nce hesaplar yaparlar, bir dilenciye para verirken bile karln Allahtan beklerler. Namaz ile vnrler, ibadetleri onlara put olmutur. ekil ibadetlerine yle meylederler ki ekildeki manalar anlamazlar. Fitne yaratrlar. Asla samimi olarak yanamazlar, her daim ilerinde bir fesadn hesaplamas vardr. Kendi uurlarna yalan sylerler ve kendi Rablerinin yalanlarna inanacan zannederler. Kendi yanlnn farkndalnn rabbinin farknda olduunu alglayamazlar. lerinden vicdanlar szladnda o szlayn Rabb olduunu fark edemezler. Doru olandan kaar, bahanelere sarlr, konunun zn saptrrlar.

BENM ALLAH LE YLE BR VAKTM OLUR K


"Benim Allah ile yle bir vaktim olur ki, aramza ne en yakn bir melek, ne de kitap ile gnderilmi bir peygamber girebilir." Melek cebrail... O yok. Nur-u Muhammedi bile yok diyor.. Cebrailin olmad yerde akl olmaz idrak kalkar. Nur-u Muhammedi den evla da HU'nun ta kendisidir. Mirata, Cebrail sidrede kald. Yani Miracta akl yoktur. Akl sadece mira kapsna kadar getirir. Yani Alah' idrak ettirir ve buldurur. Ondan teye geemez. Geseydi Hz Muhammed, Miraca karken Cebrail sidrede kalmazd

265

Oras akl sr ermeyen yer. Akl- ala gnl sahipleri anlar vesselam... Anlalmas srr- mcerred'dir. Bu srr Harabi bilenlere.. arh- felek yoidi canlarmz var iken Biz ol vaktin dost idik, Azril ayar iken. alap ak candayd, bu bililik andayd, dem, Havva kandayd, biz onunla yr iken.

HER EN BR AN VE BR HAL'DR
Her EN bir AN ve bir HAL'dir. Sakin grnrken, sonra makul bir Hal'de iken hemen sonra tecelli eder de bir insan bile ldrrsn. "Be yapmam" deme, "Ben yaparm"da deme... Byk kelam etme "Haa haa" de. Hi bir insan muaf deildir ve her AN her tecelliye aktr. "Ben iblisimi terbiye ettim" de ve TENEZZL gster.

BR NEFESSN SEN...
La HUUUuuuuu ve illa HUUUUuuuuuuu arasnda.. "LA" ile verdiin nefesi, "LLA" ile geri alrsn.. Ve sen bu iki tn arasndasn... nefes verdiinde "LA" olursun.. aldnda ise "illa" olursun.. bir var bir yok olursun kuantlarn titreimleri gibi.. bu bir med cezirdir.. bir ak tr.. hayy sfat byle icra eder.. Biz heran lden diri diriden l kartrz.Nefes alp vermen arasndaki kesinti halinde lrsn. Var ile yok arasndasn LA (YOK)LAHE(LAHLAR)LLALLAH(YANLIZ ALLAH,''DAMA ''ALLAH.. LLA DEVAMLILIK BELRTR..SREKL ve sonsuz.. zikredilen "ilahe" deil, "LLA" dr.. LA= yok... LLA= var.. anlamnda.. nsan varl da HAYY sfat ile nefes alarak Ruh'u kendisinde mekan eder..

266

RUH ancak nefes alp verme titreiminin devam ile var ile yok arasndadr.. nsan ister farketsin ister farketmesin.. Nefes alp vermesi ile her daim maddesel zikirdedir. Kuantlarn titreimi gibi.. Kuantlardan te strinkler vardr.. Ve strink boyutuna inildiinde gz ile grlecek bir ey kalmaz.. Yani aslnda yokluu kefeder ilim. Velakin, madde ancak titreimlerin hz ile sert halini alr. Titreimler yavaladka yumuar ve yok olma boyutuna gider. Ama bu maddesel titreimin nefs tarafndan bilinip idrak edilmesidir. RUH'a verilen EMR, bu bilinmeklie hizmettir. velakin RUH, NEFS engeline saplanr.. Bilse de bilmese de tm varlklar Allah ile HAMD halindedir. Ama bilen ile bilmeyen bir deildir elbet...

ARAFTA Ne cennet ne cehennemde, A'raf ta. Korku ile umut arasnda, A'raf ta. Gnah ve sevaplarn mizannda, A'raf ta. Efsel-i Safilin ve A'lai lliyyun aras, A'raf ta. Rahman'n Ar'a istiva ettii yerde, A'raf ta. Zahir'e kafir, Batn'a makul yerde, A'raf ta. Gemi'nin delindii Noktada, A'raf ta. Oniki'den biri, ondokuza ram olan yerde, A'raf ta. Ne Hal, ne de HakikatGnl NAZ'nda, A'raf ta....

KABENN NDE KIBLE ARARSIN


EY GAFL...! KABE'NN NDESN VE KIBLE ARARSIN,

267

RABBNLESN TE, NEYE SECDE EDERSN, MAUUN GNLNDE AK RK NECEDR,? MUHAMMED YURDUNDA HAK SORARSIN... KABE'NN NDE KEND ADINI ZKRET... KIBLE SENSN... TM ESMALAR SENDE, ADINDA TOPLANDI.. RABB DENLEN EY HVVYETNDEK ADIN, SMNDR O KABENN NDE...

*** * ***

SEN SENDEN BAKA KM BLR K...


KENDNDEN KENDNE SDRENN , ARIN ZERNDE KONUURSUN EY GNL...! SEN SENDEN BAKA KM BLR K... Cebrail bile naks kalr. Kabenin iinde yank yapar gnl alt duvardan tokat gibi yanklanr. Kre-i Ala olan kabede 6 yzey ama 7. yer krenin tam ortasdr. te orada ad BAHR-I HARABE olan RABB konuur. uurun derinliklerinde o kapy aan Muhammed'in ta kendisi... Ben onu BAHR-I HARABE olarak bildim. Meerse, Muhammed imi. Yanldm. Sonra ona adn sordum. Bana akln nerede dedi. Aklmla sormuyorum dedim. Cebrail sidrede kalm soruyu kim sorar dedi. Benden sen konuursun dedim. Ona adn sordum. Bana bildiini ne sorarsn dedi. Ben seni Muhammed biliyorum dedim. O da bana benim adm BAHR-I HARABE dedi. Ve yldm kaldm. brahim de oradayd. Srtn kapya dayam. HAL makam ile NAZ makam arasnda. KABEnin duvarlar EFRAD tulalarndan yaplm idi. ETRAK EFRADndan olmal. brahim HAL ve NAZ makam ama KABE nin anahtar onda. Anahtarn ad ise KALENDER dir. KALENDER kimde ise brahim O dur. KALENDER i tamak ok zor. Cebe smaz. Binlerce melek tar o anahtar.

268

Bir tek Muhammed olan iin ok ok hafiftir ol Anahtar. KALENDER sadece Muhammedin elinde Tm kaplar aar.

Mey gnlden Ziyadeyim, Hakk ile aikareyim, Ariflere ho mezeyim, arab imeye geldim

BR AMA OLAYIM (K A S D E)
Kaside; hakikat ilminden sonraki HAL makamndan tesini anlatmaktadr. Birinci ktadan, sekizinci ktaya kadar HAL den HU (a'ma) ya kadar anlatr. Sonra HU'dan tekrar "nsan"a rcu eder.

Kelam- Tevhid'i LAL eyle ey gnl; Hanif yreinde bir HAL olaym...
Tevhidi kelamdan kes, halifullah ile HAL' geir...

Alem-i cihANmda bul beni ey gnl; Grdn yegane NAZar olaym...


Tm cihanda yani insanlmda benimle ola ve benimle nazar et her eye..

Mirac eyle beni Kre-i A'la'ya ey gnl; NUN iinde, HAYY ile bir MM olaym...
Rahman ile Rahim den et beni. Miracm uurumda tamamla aklmdaki Noktada hayat bulup, Muhammed olaym.

Kre-i A'la y zerrem eyle ey gnl; Cem-i KLliyende tek bir NUN olaym...
Kre-i ala aklm ve kainatn akln bende zerre eyle, tm varln ile birieip tek olaym

Nefes-i Rahman Bahr-eyle ey gnl; Ar'a stva eden has NUR olaym...

269

Aldm nefesi bahrma sineme sadrma doldur. Bedenim arz ile uurum ar canlansn. Ve ar (uur) a gelen oksijen (hayy) ile bedenim bir NUR olsun.

Muradn Zat'ma risal eyle ey gnl; Gnln var eden bir tek HS olaym...
Bilinmeklik muradn seninle var olan ruhuma ile, senin varlna ispat olan bir hs olaym

Dile KN ile bendeki Mahmud'u ey gnl; Zat'ndan Zat'na MURAD- ziya olaym...
Beni muhammed bir eyle ki kendinden kendine konuan alem olaym muradnn olaym

KenDNi BENde yle unut ki ey gnl; BULu"NAMAZ" bir A'MA olaym...


Tm kainatnla bende yle ol ki hi varla kmam bir ama gibi bulunamaym, hissedilemeyim

SN'dir Be Alem-i A'MA'y ey gnl; Siyret-i HU vechinde NSAN olaym...


Be alem; lahut (HU), ceberrud (Allah), melekut (hakk), nasut (halk) ve insan (rabb) alemlerini bende topla. Ve z Hu varl adem olaym.

Kabe'mde Kble-i GAYB et ki ey gnl; OL Bahr- A'MA'da Bahr- Muhit olaym...


Kabenin iinde kble yn olmaz. Yani beni yle ben yap ki seninle her ynm kble , her ynm HU olsun. Bahr ama (HU) da bahr- mumit ( insan- kamil) olaym...

Siyret-i San'imi yle SIR eyle ki ey gnl; Her NEFESte Kenz-i Bahr- Harabe OLaym...
Ademiyyetimi sr eyle, rt ki her nefeste hazinene dalan bahr- harab (sinesi kendisi) olan kendinle kendin olan olaym. *** * ***

Ey gnl! Anlatlamaz olan srr anlatma, anlatamazsn..! Allah zikrine ram olmua srrn hi aamazsn.. La mekan gkte arayana kalbini veremezsin, Allah diyen aa, BEN diyen mauu soramazsn
*** * ***

270

Hz

Muhammed (sav) yaarken Onun sizin gibi rnek alaca bir Muhammedi yoktu. O tek bir FERD ve HANF idi. nsanlar Onu rnek alacana LAHlatrmaktadrlar. Ve LAHlatrdklar srece Hz Muhammed kendi ZATlarna PERDE olmaktadr. Bunun farknda deiller. rnek al, lahlatrma. Onun gibi HANF ve FERD ol, ZATna meylet, taklidi olma

Yaradann yarat amacna uygun yaayarak YARATI HEDEF'ne ulamak, birimin "FITR KULLUU"dur... A.H. RABB'inden sana inzl olunan HAK`tr.. Gereini gren kii, buna kr olan kii gibi midir..? Yalnzca, derin dnebilen akl sahipleri (ULL ELBB) bunu idrak edebilirler.. (RA'D - 19) insan bilsede bilmese de, istese de istemese de.. isterse ateist olun ister satanist RABB'ine iman eder... Hi bir insan z ftratnn diina kamaz.. Ama bilen ile bimeyen ayn deildir... rabb hakk allah hu anlamlarn bilmeden ftrarn rabb olduunu anlamak zordur.. Alemlerin rabbi ile Rabb ayn deil... Allah ile hakk ayn deil nk ayette Allah, Hakk ile Halk eder" diyor.. Yani "mesut, tm akl (esmalar) ile icad eder" anlamnda.. Allah ile HU da ayn deil... HU'dan bahsederken; "HU vallaHU ahad" diyor.. allah tan bahsederken: "Allah us samed" diyor... Yani; mesut'un ruhu mesudun sfat ile (bedeni ve esmalarnn toplam olan "mesud" olarak isimlenmi ahs ile) tektir... Ve yle bilinir.. Ama kliyesi ile ruhu, esmalar, ve tm bedeni ile ona Mesud denir... Ayn ekilde klliyesi ile hu, rabblalemin allah, hakk, rabb, hepsi birden CAM olan isim ALLAH tr... Tefrik etmeden yaplan tevhid gaf yaratr.. nce paralarz sonra TEK olanda tevhid ederiz... Bir arabada 3000 para malzeme var.. Klliyesi ile tek olursa ona araba denir..

FITRAT- FITR KULLUK

271

Ayr ayr motor, lastik, dingil vs... Hi bir ie yaramaz.. O ancak tevhid olursa araba olursa ie yarar.. ;)) amma velakin araba dan haberdar olmak isteyen tm paralarn da bilir.. Bimeyen ona sadece araba der geer.. Detaylarn bilemez.. paralamadn bir eyin tevhidi olmaz.. Neyi tevhid ettiini de anlamazsn bir mr boyu... ona da klliyesi ile ALLAH denir... HU insann neyini simgeliyor.. Allah neyini.. Hakk neyini.. Halk neyini.. Rabb neyini.. Ve rabblalemin neyini simge ediyor.. Klliyesi ile "MES'UD" sun... ;))) imdi sen bir FERD sin... TEK oldun.. Allahussamed oldun.... "Huvallahu ahad" ise enfusundadr... "Allah insan kendi suretinden (benzer) halk etti" bu nedenle "allah" ayniyyet ile bilinir.. Bakalk ile deil.. Ayniyyet ile.. Aynlk bakalk ile bimeye kalkanlar tevhidden bi haber olup bir de tevhid ehliyiz derler.. Onlar kendilerinde ayr baka bir ilaha taparlar da adna "allah" derler... ite o aynlk ile bildiin ey FITRAT'ndr... insan sadece ftratn bilir ve ona iman eder.. Ona da RABB denir.. Hal byle olunca da bu srra mstehak kii asla HAKK ' kandramaz.. nk HAKK o kiinin vicdan olmutur vesselam..

ONLAR, HZ MUHAMMED' LAH EDNDLER


VE O'NDAN AYRI OLARAK ALLAH'I DA... Mira her insana mahsustur. O her hali ile rnektir. lah edilmek iin deil, her hali ile rnek alnp, uurunun da rnek alnarak peygamberlik uuruna eriilebilecei bir rnektir. Velhasl o son peygamberdir. Ama insanlarn onun gibi olabilmeleri iin de bir rnektir. La ilahe illallah... Diyor ki; lah edinme Onda Allah'n manas var. Ve sen; Ancak senden ayr bir varl ilah edinirsin. Ondaki manay kendinde grmediin srece Rabbim ! Sana kr ki ; Sen, Hz. Muhammed'in msemmassn !!!

272

EY HARABAT...!
Ak'n irkine sakn ola yenilme... Kolay olan deil, Zor olandr seni "BEN" yapan Hakk ile... Sen zaten bizzat AK olmuken her gnlde, Bir selamn bile ak yaratr her zerrede...

RABBNDEN EMN MSN ?


Rabbin ftratndr. ADINn ta kendisi. Rabb. Allah. Hakk. Hu. Tefrik etmeden tevhid olmaz. Yoksa insan neyi tevhid ettiinin de farknda olmaz Eee hak verir gl dikeni ile beraber. RABBELALEMN" ismi de farkl bir mana tar. Klliyesi ile tm isimler ALLAH isminde cem eder. RABB kiisel ftrat... esma terkibi... kiisel huy dur. ine kendinden baka hi bir ey almaz. Velakin ALLAH isminde her zerre misafirdir. Rabbl elemine ister istemez tm ftratlar baldr. ster ataist olsun ister sofu. stesen de istemesen de RABB ine iman edersin. Bu ok kolay. Zor olan rabbini rabbl alemine ram ettirmek Velakin, insann rabbini kefetmesi de uzun yllar alr Setleri ve artlanmalar yok eden kii, ok kolay rabbine iman eder. Aksi halde kaytlanmlklarna iman etmi olur. Bakara suresi 285. ayet bir hediyedir miratan. "O rabbine iman etti" Rabbi ile Allah'a ulat ve rabbl alemi kefetti. Rabbl alemin ile de HU ya HAMD etti.

SEVDN SAKLAR
Kul benim srrmdr, Ben de kulumun srrym". rter, yaftalar, kapatr, iftiralara maruz brakr, ekli ile hep n yarglarla kaplanr. Sevdii kulunu, zahir ulemasnn yaftalad, Kt sfatlar ardna saklar... rter, rter, rter... Taa ki Zahir gzler onu Karalayana kadar.

273

Cennet ashabna "Selamun aleykm"...! Onlar tamaya geldim ey gnl...! Benim bir mekanm yok ki neyleyim.. Umulur ki; La Mekan'dan AF kar diye beklerim...

KIBLEDEN MAKSAT GNLE YNELMEKTR


Alemlerin Rabbine ait yle esmalar var ki, o toplum iinde ne grnr ne de bilinir. Hakk'a da grnmez. Rabbl alemin'in gizlediini HAKK bilemez.. Sadece HU bilir... Zata aittir... Veli bilemez, Efrad bilir... nsan kendini bile bilemez.. yle bir deinlik ve muamma ki... Mesela,, cann bir meyve istese, sana sorulsa neden istediini.. Sen sadece canm ekti dersin.. Ama nedenini asla bilemezsin.. Yani Hakk'n bilemez, hakk sadece hislerini duygularn bilir.. Arzularn sebeb merkezi olan ahadiyyet noktasn bilemez oras zat' aittir.. Muammadr.. Yetimin maldr... O ister o arzular sen sadece maasn uygularsn.. Meyvenin tadna da o bakar Sen yoksun ki, arzulayan da odur, yiyen de odur, tadan da odur. kendini bilen de odur, kesretteki ilim tecellisinin noksanlnda bilemezlie den de odur. Huvallahu ahad ve Allahussamed... Subhan olan Nur- muhammedi ile ara stva ederek sfatlanr... Rahman sfati ismi olarak ALLAH'a mahsustur.. Rahim ise esmalar ile czlere tecelli eden Allah'n ismidir... Detaylara girilecek olursa ZAT (HU) mnezzehtir... Mnezzehlii detaylar ile kaimdir, tabilii ise ahad oluu ile... Bu nedenle detay konuulacaksa HU'yu allah hakk rabb bunlardan ayrmak gerek .. O amadadr el an yledir.. Cmlesine Allah dedik.. Allah'n msemmasn da Muhammed bildik,, Onun msemmad da HU dur,, Onun msemmas da NSAN dr vesselam... Gnl de ge.. Bunlar ilimdir perde yaratr.. Kabenin iinde Kble aranmaz.. BEN noktasna gelmeyinin zevki irktir.... Kblenin kalmad yer ruhun imam olduu yerdir... Kbleden maksat ruha ynelmektir. Onun iin de gnl gerekir. ruhun bulunaca yer gnldr.

274

Ben tm kabe ve kble lafzlarmda gnlden ve zattan bahsederim.. Zaten ruh bir emr olarak a'ma olana ynlendirir. Yani RUH bir aracdr. Zat' ile A'ma ya ulaan Muhammed'in zatn kendi gnlnde bulacaktr... Elhamdlilah.. Orada zahiri mrid kalkar.. Tek mrid kendisi ile kendisi olduun Muhammed in manas olur... Onun manas da HU yani zatullahtr..

NSAN'IN HKM ALTINA GRMEYEN MELEKLER


Rahmani olup da, insan'n hkm altna girmeyen melekler vardr. nsan'n tasarrufundan ayr... Ayn melekler klli ve czzi kainatta mevcuttur. nsan czzi kainat; Mesela kalbin atmas bir meleki gtr, ama insann tasarrufunda deildir. nsana sadece dnce ve uzuv meleklerinin ynlenmesi ile melekler hizmet halindedir. Gz kapan ama melei insann hkmndedir, ama gzn grme melakesi insann hkmnde deil. Tm melekler insana hizmet halindedir ama tasarruflar kstldr. Zata ait melein varln insan zatullah ile ayniyyet ekli ile kefeder. nsan da bir melektir tm esmalar ile Melek bir kuvve dir. nsanda o kuvve yok mu ? Her eyi icad eden insan kuvvesi yani melakeleri. Dolays ile insan da melektir. Klli ruh'un emr'i = NSAN

RABBN, RABBL ALEMNE ULAMASI


Esmalar fiiliyat alemidir. Fiiller bitince efal alemi de sona erer. ldnde her ey biter hocam.. Yaarken uuruda lenin efali de lr. Hakkn efali yaamaya balar. Bu durum nefsin bitmesi akln dorua ermesi halidir. Tam bir yokluk makam ile onu iinde, kendinin de onun iinde olma durumudur bu. Yine esmadan kopup sadece onunla varln hissettii iin, tekliini yaar insan.

275

Ve TEKi ayrabilecek hibir nesnenin, ne kendisi vardr ne de fiiliyat. Bu hal ve durum yledir ki; Esmalarn oluturduu efal aleminden tamamen kopma durumu. Hayal edilebilecek hereyin bittii an. Cennetin veya cehennemin kaybolduu, yok olduu hal. Yani tek nokta, yani tek, yani hakikat ile ta kendisi ile var olmak. Bylece Rabbinin seni makam- mahmda eritireceini umabilirsin 17/79 RABBN SEN MAKAM-I MAHMUDA ULATIRMASI.. RABBN RABBL ALEMNE ULAMASIDIR.. Ol bedeni Nur-u Muhammed, smi tevhiddir z himmed. lm-i tektir ol nur-u Hakkn, Ol Zata Hak ile hamd et. Ol hamd ki, hamdn hamddr, Bil ki Hamd eden ta kendidir. Alemin hamd Nur-u Mahmuda, Ol Nurun hamd O Zata dr. Gerekten Allah ve melekleri Nebi ye salt ederler. Ey iman edenler! siz de ona teslimiyetle salt ve selm edin. 33/56

AK MAUA GDEN CEHENNEM YOLUDUR


Ak maua giden cehennem yoludur. Ak olan varsa ak olunan da vardr. Burada gizli irk yani ikilik vardr. Teklik ise mauktadr. Ak kendisini sevgide yok edene kadar yanar.. Pervane bceinin atete dnmesi aktr. Atee dalmas yok olup aydnlatmas ise sevgi Ak kuyuya ta atp gider, sevgi o ya suya evirir. Benlik aktadr, muhabbet kabul etmez, hatta kusur arar. Hilik sevgidedir.. Gnlden gnle muhabbet eder. Akn grd kusur aslnda kendi kusurudur. Beenmedii iin sadece beenmek ar gelir. Sevginin kusuru olmaz. O beense de beenmesede ak yaratandr zaten. El vedud.... Hu. Ak ilmi ile gelir gnl kapsna.. Kap alr saygyla sevgiyle ona, Ak bu ya sevgiden ne haberi ola, Tanmaz kaar ilmi ile uurkar ola.

276

Ak gururla balar, ak olan gururu yok edene kadar yanar. Sonra erir akn kendisi olur. Ama sevgiden stn olamaz ak ve ak. nk ikisini de yaratandr sevgi. Ztlar ile yaayanndr sevgi. nsan en st ve en aasn ak ile yaar. Ama idrakinin sonunda sevgi ile anlar. Hayy sfatndan sonra Vedud ile yaratlr alem. Vedud sevgidir... Hz Muhammed Vedud ismi masharnca Allahn sevgilisi habibullah oldu. Ak olmad. Hayy dan sonra en byk isimdir Vedud. Rahman bile Vedud olmasa icra etmez. nk, Rahmann znde sevgi vardr. Sevgisiz, Allah rahmet etmez.

SZ, SZDEN BAKA KMSE AFFEDEMEZ

Vicdannzdaki burukluk sizin henz affedimediinize kant olmasna ramen, affedilmenizin de kantdr. Bunu ancak kendi kendinize bilirsiniz. Sizi sizden baka kimse affaedemez... kiz kardeiniz sizin ta kendinizdir. Vicdannzdr. Ama nefsi terk etmek deildir. Nefs hayy dr. Nefsi terk edin demiyor Nefsinizi bilin diyor. Nefsini bilen rabbini bilir. Terk yok. Nefs terbiyesi onu terk etmek deildir. nsan ftratnda her trl nefs var.. Ve insan ftrat kendi yaradl gayesidir. Hep verdiim bir rnek var. Mesela bir cellad dnn ki her ftrat tan cellad olmaz.. Ama bu aleme cellad da lazm. Kim ifa edecek kadnn verdii idam kararn. Kad m ? Hayr onun ftrat kad olmak Adalet datmak.. Bir cellad art. O cellada hak yolu gsterilse ilk etapta mesleini terk eder. Taa ki hakikat ilminin sonuna kadar kendinde bir azap yaar. Ama yle bir mizan verir ki hakk ona O da idrak eder aslnda kendi nefsini. Sonra ona ftrat ve nefsi altn tepside iade edilir. Cellad ilk balarda kendi nefsi ile iini ifa ederken bu defa Hakk ile yapar. Nefsin ile yapma ne yaparsan yap Hakk ile yapmaktr nefsini bilmek. Bir hrsz dnn ilk nceleri bir eve girer talan ederdi ne varsa, sonra hak yoluna dt terk etti iini yand kavruldu a kald baka ii yok nk. Yaradl gayesi hrszlk ne yapsn. Sonra bir hal ile ona terk ettii ftrat iade edildi. Bu defa o hrsz, nefsi ile dei talan etmeden ilhtiyacn almaya balar. Allah onu yle korur ki Ne mal sahibi bilir ne de kendisi a kalr. O da bilir ki Hakk beni nereye ynlendiriyorsa bildii vardr. Hakkm orada

277

der. Zekat vermeyenlere ynlenir hakkn iareti ile... Kendi de bilmez. Nefs terbiyesinden sonra ftratn iadesi vardr ki bu hakk edime bir mizan iledir. Mizan olmayan hakk talan eder. Mizan da yle anlatlarak alglanacak bir ey deildir. Yoksa insan firavun olur kar. Verdiim rnekler en utandr diye armayn. Bu laflarm meslei hrszlk olana deildir. Hakk her noktadan ifa eder. Hakikati atm sadece Kimin ii bulanrsa okumaz, kim ahkam dnrde hakikati saklamam gerektiini dknyorsa buradan ayrlr. Hem burada olup hem de hakikati dilendirmememi isteyenle yanlrlar. Mizan olmayan hakk yakar. Mesaj budur. Anlamaya aln ltfen. Farkl alglamalara gidecek bir konu yazmadm.. Hatta kim farkl alglayacaksa da o onun ii. Beni Hakk yle ynlendirir. Burada bizim suumuz var. Cennetin anahtar cehennemin tam ortasndadr. Cehennem levvame ile balar. Hazret-l Cem makamnda biter. Cem-l cem makamnda susulur. Cehennemde nefsini kefedemeyen kendi iblisinden bi haber olan kii anahtar bulamaz. Anahtar bulan da mizan ele geirir. Mizan ise geldii yoldaki nefs terbiyesi ile gzlelletirdii ftratn tekrar ifa etmeyi salar. Yoksa insan firavunluktan kurtulamaz. Mizan ve itidal yol. En keskin ztlklar da yaayabilme veya sindirebilmektir. nk Hakk ztlar ile bilinir. Gnahlarnzdan ve bedellerinizden nefret etmeyiniz onlar seviniz. nk sizi siz yapan onlardr. Bir rtbe ve madalyadr onlar. Bu nedenle nefsi terbiye edeyim derken ona dman olmayn, nefs art. Yoksa HAYY sfat icra etmez. Yaam olmaz. Bu nedenle eytann kontrol altna al ama nefret etme.

FERDYET NEDR ?
Ferdiyet; Efraddr. Tekliktir. Zahiri kalabalktadr. Batn yapayalnz. Hibir ey ama her ey. Ama'da olan varln ilk addr O.

278

Ve O, amada olan varlnn sfatdr. Hu nun bilinmeklik arzusu ile aklna gelen ilk varlktr O. nsandr O'nun ad. Kendi hayalinde yarattdr. Ve onun iin de kendisi ile beraber be alemle insan yaratmtr. Kendisi, lahut (hilik) aleminde bir niyet ile, "Bilinmeklik" arzusu sonucu insan yaratmaya niyet ettikten sonra, Allah ismi ile sfatlanarak ceberrud alemine gemitir. Ve aklndaki varl da (insan) melekut alemine ve oradan da uhut (grnen-zahir) alemine karmtr. Ve nsan melekut aleminden uhud alemine karmak iin de sonsuz esmalarn harekete geirdi. Ve sonsuz esmalarnn karln da grnen (zahir) alemde gsterip seyretti. Bu grnen alem, O'nun hissiyatndaki seyrinden baka bir ey deildir. Grd ve hissettiidir. Aslnda bizim zahir (grnen) diye bildiimiz alem yoktur. Bizler sadece kstl ilmimiz ile kendimizi zahir aleminde varlktaym gibi hissederiz. Aslnda varlk alemi, tm varl kaplayan zahir ve batn olan ceberrud alemidir ve ona "Vucud-u Mutlak", "Allah" denir. uhud alemi (zahir alem)ise, sadece Melekut aleminin (batn alem) ayn gibi yansmasdr. O, Melekut aleminde harekete geirdii esmalar (fiilleri) kendi ilminde hayal ederken zahir olarak grr. Ayn ayna gibi... Yani grnen alem, O nun sadece hissiyatdr. Aklndan geirdiinin grntsdr. Ve bu grnty yaratt zahir hali ile, kendinden kendine grr. Ve bu grnty insan- kamil ile bilir ve ynetir. O, yaratt alemler ile sadece kendisini grr, oysa insan ile kendisini hem grr hemde bilir. nsan tm kainatn ruhudur. kainatn varl insan ile bilinir. Ama : Hilik Dnya : Kainatn iinde zerre(bir hi). Ruh : Bedenin iindeki bir hi. Zat : Sfatn iinde bir hi. Hu : Allahn Zatnda Ama da olan... nsan nefsi varl grr. nsan gz koca kainat bir yerde grebilseydi, o kainatn iinde zerre bile olmayan dnyay gremezdi.Dnya, kainatn iinde varl tespit edilemeyecek kadar zerre halinde hatta hi gibidir. nsana deselerdi ki; Grdn bu kainat, dnyadan ynetilmektedir diye. nsan buna inanmazd. Nasl ki Ruh, insan beyininde grnmeyen bir Nur ise, Dnya da kainatn iindeki konumu ayndr. Nasl ki Ruh, nsan beyninde grnmedii halde tm bedeni ynetiyor ise, Dnya da kainatta grnmedii halde kainat geniletmekte ve ynetmektedir. Yani Dnya, kainatn Ruhu dur... Dnya, kainatn Klli Akldr. Dnyay ortadan kaldrdnzda kainat yok olur. Dnya kainatn merkezidir. Kainattaki bu ruhun varl Dnya olmasna

279

ramen, Dnya ile snrl da deildir. Daha derinlere inilecek olursa; Dnyann ruhu inde yaamn srdren nsanlardr. nsanlarn Ruhlar ise, yine Dnyada yaamn srdren nsan- Kamildir. nsan- Kamil ise, dnyada yaayan tm insanlarn ruhlarnn toplam ruhunu tar. O, tm ruhlar kendi ruhu ile kapsar. nsan- Kamil in ruhu ise; beynindeki grnmeyen bir Nurdur. O Nur ise; Nuru Muhammedidir. Nuru Muhammedi ise; Hz Muhammed (sav)in zdr. O z; HUdan baka bir ey deildir. O her yerde her an Amadadr. Kendisini sfat ile gizlemektedir. Allah ismi, nce Nuru Muhammediye sonra da kendi Zatna perdedir. Her eyin en dorusunu Allah bilir.

BZ OL NUR DA BR SZ VERDK...
Daha ALLAH ortada yok iken, Biz ol NUR da bir sz verdik. OL NUR K, HU'DAN SONRADIR, ALLAH DAN NCE. ZAT LE SIFAT ARASINDA... CAN, KENDNDEN KENDNE SZ VERRKEN DAHA HENZ HAYALN KURAR KEN SIFATLANMADAN NCE HU, NUR-U MUHAMMED DEN BLNMEKLN MURAD EDYOR. VE TM LM O NURA YKLYOR. SONRA ALEM HALK EDYOR VE SIFATINA DA "ALLAH" SMN VERYOR. TEK ZAHI VARDIR NSAN KENDSNN ASLINDA BR MNYATR NURU MUHAMMED OLDUUNU HSSETTKTEN SONRA UURUNDAK ZAHTIR. BZ BURADA YAZIYA DKERZ AMA ENFUSUMUZ KAYNAYAN KAZAN ANLATILAMIYOR K ZATEN ANLATILMAYAN O... KENDSN GZLEYEN O. KENDNDEN KENDNE YAIYOR. BAZEN DE NC TANELER DAMLA OLARAK DIARIYA SIRIYOR TE... YOKSA ERDE KAYNAYAN BR BAHR VAR. Ol Muferredn.. Suskunluunda ahadiyyet-l Cem den rmak akar gnlne... Cem-l Cem de suskunluu ile mahede eder ol rma... Hazret-l Cem den ise konumaya balar. Yani konumaya balayan kii varla ktnda mertebe der. Suskunluunda tekrar ykselir. Tm veliler Hazret-l Cem yerinden hitap ederler ki naks kalrlar. Tam olarak anlatamazlar i dnyalarn

280

Ama Onlarn suskunluklar ise taayyl bile edilemez.


Anladm ki, susmak bir csse ii, derin denizlerin ii. S sular en hafif rzgrlar bile coturabiliyor. Derin denizleri ise ancak derin sevdalar. Anladm ki, derin ve esrarengiz olan her ey susuyor. Anladm ki susan her ey derin ve heybetli.
_Mevlana_

SENSN YA RESULALLAH
Neden sus..? Evet sus...! sus..! nk sen alimlerin yllarn verdii o hakikati anladn. Sana bu hakikat Hakktan dr. Artk sus ve bu srr kimseye ama. nk emanettir. Sakla kendini ve srr kimseye anlatma, zaten saklasan da merak edeceklerdir. Ve anlatsan da kabul edemeyeceklerdir. Bu sr onlara ok ar bir yk gibi gelir. nanmazlar ve hemen inkar ederler. Sen, gerei aklayarak eriata isyan ettirip onu kafir edeceine, saklayan, rten ve gizleyen sen ol da kafir de sen ol. Ya Rabbim..! Sana kavumakla seni sevmekle geti yllarm. Hala senin iin bir ey yaptma tatmin olmu deilim, olamam. Ellerim kollarm sana uzanm efaatini beklerim. O kara kzla alan gzlerine, zlfne kurban olan ben, eteklerine yapp ayaklarnn altnda eriyip suya dnen ben gtr o ben i bin kere sonsuz kere lme... Salliallahu aleyhi vessellem. Gkten Hakk indi ve beni yaptklarmla cezalandracak Peki gkten Hakk inip de beni cezalandrmyorsa yaptklarmn doru olduu mant kmaz m? O halde ben bu alemde istediimi yapabilirim... ylemi...!!? Emmare nefs ne gzel de bir sorgulama yaratm ve zm iinde her eyi... Ey emmare nefs ne zaman levm edeceksin de Hakk ve Halk anlayacaksn? Hakk, Allahn esmasdr. Ve her eyi Hakk ile yapar. Nasl ki, insan bir i yapmadan nce o iin plan ve program uurda oluuyor ise, ve ortaya kan fiil uurdaki plann ayns ise ite Hakk da Allah iin byledir. Allah, Hakk ile Halk eder. Yani Hakk, Halkn aynasdr. Hakkta ne varsa ayns, tpk ayna gibi Halka yansr.

281

nsann uurundakinin fiile k gibi. Halkn tm fiiliyat ve icraat Hakkn indindedir. Hakkta var olmayan bir ey Halkta zuhur etmez. Hakk kelimesi Allahn melekut, esma alemidir. Anlayacamz dille ise nsandaki gibi uururu gibidir. Yapacan bir ie besmele ile bala ve Halk izle... Ve yaptn bir fiilde sana Halktan bir tepki oluuyorsa bil ki Hakktan dr. Ama bu izlemeyi ancak o ie besmele ile (Hakk ile) baladnda takip edebilirsin. Besmele ile ie balaman demek, kendi nefsinle deil de Hakkn izni ile yaparm demektir. Kendi nefsinle yaptn bir fiil yanl ise sana Halktan tepki gelmez, ancak doru ise tepki gelir. nk o ie balama kriterin nefs oldu. Eer ki Hakkn arzusu ile ve nefsini arndrm bir ekilde bir fiil icra ettiinde fiilin yanlsa halktan tepki gelir, doruysa gelmez. nce mizan ve itidal yolu tutarak bu izlemeyi yapabilirsiniz. Dur ve dn... Yaptn bir fiile Hakk ile balamazsan eer, halktan sana dorusu izah edildiinde sen yanl takip edersin. Yani Hakk ile Halk kartrrsn. Aklna gelen ilk niyet her defasnda deiikliklere urar, kararszlklar yaanr. Ve icraatn da iblisin ve emmare nefsinin niyeti haline gelir. Kararszlk yaanmasnn sebebi uura gelen niyeti nefsin ile karlamandr. uura gelen bir niyetin Hakktan veya nefs ten olup olmadn izlemek iin, niyetin ardndan Hakka snp besmele ekilmesi gerekir. Bu ilemden sonraki niyet deiiklii veya niyet onay Hakktandr. Nasl ki, Zatullahn bilinmeklik arzusu bir niyet ise ve bu niyet ile Nur-u Muhammedi olumu ise, senin de uuruna Hakktan gelen her niyet bir Nurdur. Ve Ahadiyet mertebesinden geldii iin her niyet Nur-u Muhammedi dir. Her eyden nce kt iin saf ve temizdir. Ama o niyet besmelesiz bir ekilde nefs ile karlanp icraya dntnde karklk ve deiiikliklere urar. Yani saf olan niyet, blisin tuzana derek hem Hakk hem de Halk tarafndan onay grmez. Ayn gelen niyetin besmele ile karlanmas ise durumu tamamen deitirir. Allah zaman ve mekandan mnezzeh olduu iin ve her an bir ende olduu iin niyete gre o an da bir alem yaratr. Ve o an iin ise bir levh-i mahfuz hazrlanr. Kader o an da belirlenir ve o an da yaanr ve o an da biter. Her niyet bir alemdir ve her niyet ile Allah, ayr ayr alemleri yaratr ve ayr ayr en ler de olur. Fiil gereklemeden nce seenekler ve alternatifler oluur insann uurunda. Kii kendi nefsi ile alternatifler karsnda cz-i iradeye sahip olduunu zanneder. Avam ksm yle olmasayd byle olurdu, veya unu yapsaydk bu olurdu gibi zanlara der. Oysa olacak veya olmu olan her ey Hakktandr. Seni zanlara dren ise iindeki iblisindir. Zatullahn ilk eni ilk taayyn dediimiz bilinmeklik arzusu ile yaratlm olan Nur-u Muhammedi dir. Bu kainatn yaratlmasna sebep olan genel bir endir. Bu kainat yaratldktan sonra ortaya kan tm arzu ve niyetler, ilk yaratlm olan

282

Nur-u Muhammedinin devam niteliinde olup, her biri minyatr bir Nur-u Muhammedidir. lk taayyn ilk kt an gibi kesretlere blnm halde devam etmektedir. Tm bu kesretin tevhid edilmesi ise, genel Nur-u Muhammedinin ta kendisidir. Buradan da anlalyor ki her niyet ve arzu Nur-u Muhammedi den kar, onun Hakkani veya nefsani olmas insann alglamasna gredir. Aslnda tm arzular hakkani dir. nsana iyi de grnse kt de grnse tm niyetler ve arzular Allahn bir eni olup, Nur-u Muhammedinin (ilk taayyn) kesintisiz halde devamnn ispatdr.

Sensin ya Resulullah... Bismillah ile balayan sensin ya Resulullah... Rahmanrrahim olan sensin ya Resulullah... Bilinmeklik arzusu sensin ya Resulullah... Bilinmesi dilenen sensin ya Resulullah... limlerin tek Nuru sensin ya Resulullah... Zatullahta nefsullah sensin ya Resulullah... Zat ve Sfat aras sensin ya Resulullah... Zat Sfata brndren sensin ya Resulullah... Lahudun tam ortas sensin ya Resulullah... Tm Hamdlar birleyen sensin ya Resulullah... Zata Hamde mstehak sensin ya Resulullah... Tevhid-i Cem de son Nokta sensin ya Resulullah... Her zerreden grnen vechullah, sensin ya Resulullah... Kainatn sahibi cemiullah, sensin ya Resulullah... Zahir - Batn tm esma, sensin ya Resulullah... Hakkn Halka zuhuru, sensin ya Resulullah... Varla sebep olan nurullah, sensin ya Resulullah... Tm dualarn kabul sensin ya Resulullah... Kainata hayat veren sensin ya Resulullah... Her an bir ende bulunan, sensin ya Resulullah... Varln sonu Ehad olan, sensin ya Resulullah... Eyann hakikati yaradl sebebi, sensin ya Resulullah... Din gnnn sahibi melikullah, sensin ya Resulullah Alemlerin rabbi malikullah, sensin ya Resulullah... En yce rabbin Zatn arzusu, sensin ya Resulullah... Cebrail den konuan sensin ya Resulullah... 283

mmet-i kainat sensin ya Resulullah... Yaratlan ilk insan sensin ya Resulullah... Peygamberlere nur olan sensin ya Resulullah... Tm peygamberleri cem eden sensin ya Resulullah... Atam, ceddim, silsilem sensin ya Resulullah... Hunun nefsi ve nefesi, sensin ya Resulullah... Allah kitap tek bildiim, sensin ya Resulullah... Hayalim , ryam, uurum sensin ya Resulullah... Allahn bilinmesi sensin ya Resulullah... Taptm, tanrm, ilahm sensin ya Resulullah... Kyamm, rukum, secdem sensin ya Resulullah... Evim, yurdum, vatanm sensin ya Resulullah... Anam, babam, topram sensin ya Resulullah... Eim, dostum, srdam sensin ya Resulullah... KABENN DIINDADIR AK
Pervane, Ik ile Ate'ten mahcub... Ak, Ak ile Mauk'tan mahcub.. Ik Pervane'neye parde oldu Atei rten, Ak, Aa perde oldu Mauu rten... Krk yldr Ak' yaad bu yrek, Pervane gibi atee dalmaya yrek gerek... Kurtar kendini perdeden gel OL GNLe.. Kabe'nin dndadr Ak, Ak yok iinde...

Hala dnenlerden olamyor musunuz, dnn o halde mauun etrafnda mauk tan bi haber. Bakara 285 ".... rabbine iman etti..." der. Hala anlamaz msnz.... Pervane, atei deil ateten gelen IIK grd.. Dnd dnd dnd atein etrafnda AK ile.. Sonra da dald atee ve ATE oldu.. Anlad ki AK ona bir perde imi onca zaman.. Ak da vahdet deil mi dersin. Dersin de i d BR ise, VAHDET ise, orada akn hkm m kalr.. O TEK idi ve iki varlk yaratmad ki, biri dierine ak olsun veya biri dierine ibadet etsin.. Kesrette AK var, Vahdet te ise GNL... Vahdet de olup da AK perdesinden kurtulamayan GAFLET dedir.. Ak var ise ak olunan da vardr.. Burada VAHDET in sz olmaz, burada kesret vardr. kilik vardr.. Ak Kabenin dndadr, iinde deil.. Sorarm sana ey gnl! Kabenin iine girdiinde nereyi Kble bilirsin... SEN den baka KIBLE mi var ey gnl... Hangi Ak tan bahseder bu gafiller.. Dur ya Muhammed Rabbin namazda..! sznn manasndan gafil olan Kabennin iinde dahi AK halindedir. Ne ak.. hangi ak kald. Seni Kabeye getirendi ak, Kabenin ii deil.

284

Kabeye giden yol AK yoludur. Kabe etrafnda bu ak ile tavaf edersin, bir pervane gibi. Kapsnn d ise HAL makamdr. Kabenin i duvar ve kap ii NAZ makamdr. eriye girip ortasna giden yol ise GNL makamdr. Tam ortas KALP makamdr. Tam ortasndaki Kalbin cevheri ise YREK makamdr.. Bunlar ak ehli bilmez gafildirler.. o Kabeyi tavaf eder durur. Allah insan ile AYNndr.. ve Allah ancak bu AYNyyet ile bilinir.. Aksi halde AK ile bilinir ki; AK aynlk yannda NAKIS tr.. Veli, Efrad anlamaz.. Musa, Hzr' anlad m ki... Hzr FERD idi... Musa ise Veli (ayrca peygamber). Efrad olann ak bitmitir. Veli ak iinde yanar durur... ems EFRAD idi... Mevlana ise VEL.. Velhasl kelam.. Bakara son iki ayeti miratan hediyedir ve ayette "Rabbine iman etti" derken, ftratnda Hz Muhammed (sav)i buldu ve onunla AKndan kurtulup ftratn FERDiyyetini ifa etti demektir.. Ak Kabe'nin dndadr, inde deil... Ak seni ancak KABE nin kapsna getirendir. Ve orada ii biter. kapya srtn dayam brahimi grrsn.. Ve Akln yani AL yi orada brakrsn.. HAL makamna brnrsn. Kabenin duvarlar sana NAZ eder kapnn ardndan.. eriye HAL makamndan seslenirsin... Sana yine NAZ ederler, ve ne getirdin diye sorarlar. Ak getirdim dersen eer yanmsn. Bouna gelmisin al Cebrailini de git tavafa devam et derler.. AK ile geldim ve onu terk ettim imdi HALine brndm Hliimi getirdim dersen ne ala Ve Naz ehli seni HAL de tutar kapnn dnda. Senden HAL ehli olman da terk etmeni ister.. HAL i de terk edersin.. Ve bir safi GNL olursun.. Nazlatn ile Nazlarsn, ve bir vehem sen de bir NAZ olursun. Ve kap Gnl ile alr sana.. Gnl yolunda Kabenin iine ortaya yrrsn.. ite oras GNL makam deniler GNL yoludur.. Seni orada Hz Muhammed (sav) bekler tam ortada. Tam ortas dediim yer uurunun en derin yeridir. KALEMin trtlarn duyduun ve Kaderinin mekanna ularsn.. Yani kaderine ortak olduun yoldur o yol.. Sonra uurun KALBE iner, GNL makam ndan sonra KALB MAKAMINA erersin.. Kalbindeki cevheri hor grmeye baladklarnda safi bir YREK haline gelmeye balarsn.. ve sadece Nur-u Muhammedi ile bilinen bir YREK makamndasndr.. Senin yreinden korku ve umut aras medet bekler tm kainat.. Etrafnda pr dner pervaneler..

285

Ve Kabenin dndadr hepsi AKlar ile tavaf halindedirler senden bi haber olarak.. Onlar seni asla anlamazlar.. Ne anlatsan da AK perdeleri onlara gafletlerinin aynasdr.. Aslnda onlar ile birsindir. nk AK yaratan olmusundur. Sana abes grnmezler.. Ve her yer dmdzdr.. ldn yerdir.. Kyametin alametidir abes grmeyiin.. YREKi de yok edersin ve safi bir his olursun AMA da olann kendisi ile tek.. sana adn sorduklarnda Rabbinin adn (KEND ADINI) zikredersin.. Ve Hz Muhammed sen olmutur, sen de O . Ve gayr ikisi ayn anda TEK tir.. ZAT ile tek olduunda bir Muhammed mutusu olmusundur ... Artk senden baka hibir ey kalmaz kainatta.. Rabbinin ismi nedir diye sorduklarnda boynunu eersin cevap vermek gelmez iinden.. iinden bilirsin Onu.. ite O nsan- Kamildir.. te O isim; sm-i Azam dr.. HU dan nsana ve nsandan HU ya bir Kabakafseyn tamamlanm olur.. Ve dersin ki; ayn Hz Muhammed gibi, Her eyden nce benim NURum HALK edildi. kendi NURun ZATnn ta kendisidir.. simler bir mecazdr kalr, ASIL olan isim kendi Z ismin kalmtr. ve o dahi YOK tur. Ak ehli nsan- Kamili ne zannediyor ki... Onu gnl ehli bilir.. Ak ehli bunlardan bi haber gaflettedir.. velakin AK en gzel irktir.. Bir aka deriz bir Maua.. Ama sadece akta kalmak gaflettir.. hrmet ile gnlnze secde ederim..

ZATINA MEYLET
EY SIFATINA LM VERDM SARHO CAHL- GAFL, GAFLETN BLDRMEZ LM KEBRNN AK ACISINI TERK ETMEDN O LMN, NDEK AK-I HYANDIR KALDIR GNLNDEN LM- ZULMET PERDESN, GEL SAF GNLE, LM- LEDN ALME YASAKTIR. GNL DEDN MASADAK BR KADEH ARAPTIR. GEL OTUR MASAYA, BU EFRAD-I UMUM EFKARIDIR.. MEYLER AKAR GNLDEN GNLE ADI BR SEDADIR, GNL YOLU DEDN, HO BR MECAZ ADABTIR, UYARSAN AHKAMA GNLDEN AKAR SEVDA MASAYA. UYMAZSAN BL K BR DAHA GRLMEZ BU DERGAHA.. PRMZ EFRAD-I MENA MELAMYYE ABDALIDIR, A KADEHLER DKLSN BU MAUK ARABIDIR, KUKUYA DERSEN EER, BU YOL SEN SAPTIRIR,

286

HAKKAT EHL DEDN BU YOLUN BR SOKAIDIR, GNL SULTANINI ARAMA, O MARFETN ERBABIDIR, EY ALEMN MNK ZERRES DNLE BU SADIK-I AKTIR, SANA AILAN KALBMZN Z MHR- HAKKTIR, GAFLET DEDN EY TAIDIIN SENDEK SIFATTIR ZATINA MEYLET K, O BR SIFAT-I ALA MUHAMMEDDR...

Kalmad bir Mecali sana bu Ricalin


Kalmad bir Mecali sana bu Ricalin, O yle bir rical ki, iindedir mecalin, An da verir, an da biter hereyin, O'nun iki elindedir levh teki kaderin. Kalmad bir Mecali sana bu Ricalin, Anda fark ettirir Furkan sevenin, Sebepleri grmez gzleri cahilin, Geriye kalandr sadece ho hayalin, Kalmad bir Mecali sana bu Ricalin, Bir sebebe feda oldu tm deerlerin Bir hayat iin gerek olan her eyin, Hakk'n mecalidir resul- risalin, Kalmad bir Mecali sana bu Ricalin, Hem var, hem yok olup gidenlerin, Abdullah olmaktan da geenlerin, Abduhu yu tadp orada lenlerin, Kalmad bir Mecali sana bu Ricalin, Onlar feth edilmi haslardr ol gnlerin, Hu yoluna talibtir pirleri ol ehidlerin, Ak sevdas kendi ftratdr ol mridin Kalmad bir Mecali sana ol Ricalin, Gecenin dostudur Veysel el alemin. Mridim oldu bu yolda Muhiddin Vekilimdir Mahmuddan ol Geylanin Kalmad bir Mecali sana bu Ricalin, Ki, onun gayb dostudur Veysel Karanin, Ki, onun mrididir Muhiddin Ararbin Ki, onun vekilidir Abdlkadir Geylanin Yine de kalmad bir Mecali sana bu Ricalin, Veyselimin nurudur parlayan gecenin Arabimin srrdr ilmimdeki derslerin Geylanimin hatrdr Mutlaktaki Kadirin

287

Yinede kalmad bir Mecali sana bu Ricalin, Emr-i Hzr dandr bu fakr-u mrselin, Fatr- sahibidir ol Nur-u Muhammedin, Kainat- sultan bildik Hak Muhammedin, Tkendi Mecali sana Bahr- Harabenin... Bu son mecali sana, Bahr- Harabenin...

Eyy ak hsran olmu gnl... sevdan yoksa neylesin mr. Bir bilse neden hsranlardasn, Ak besler kalpteki tenezzl... Eyy nefsi medanet bilmez ak. Onuru ykmadan olunmaz mauk, Neden hznldr sendeki gnl, Benlikler hep gnle kark... Eyy muhabbetime yank sevdal, Ak m sandn sen bu yanmay, Sevdadan teye geer sohbetim, Ald mauk kaps, at sevday, Eyy bahr harab olmu habibe, Yanmadan olunmaz ki harabe, Ak engel olur Nur'a varmaya, Nur gnle yakandr harabe. Eyy aka susam yank bahr Feryadn duyulmaz bu ne kahr, Brak ak da snsn bu yangn, ar gelsin O'nu, kendini ar... Eyy ak hlyasna dalm gafil, O ak tek sensin, ikilik deil. k irk-i hafiden, a gzlerini Tekliin ak varsa, O teklik deil. Eyy akl- selim olmu mauum, Kelamdan anlarm hi am, Anlatsanda fayda yok mecale, Nurlar aksa salsa da m. Eyy Halilim nerde pir gnller, Deniz gnldr ol Muhammediler, Ak deil, Ak- hiyandr sevdas, Mauk olup da ak terk edenler.

Ak- Hiyan

288

Eyy nur perdesini am kamil, Sorarm nereden dir ol amil Zl cihan gezsende fayda yok, ki aynadan da tede O'l kamil... Eyy varln sahibi Hsn- Halilim A kapmda grnsn Habibim Nuru yakm, ak am gnlde, O Kul Bahr-i Harabem dir benim!

MEKAN
HADD 3-) HuvelEvvelu velAhru vezZahiru velBatn ve HUve bi kulli seyin Aliym;
Odur Evvel (Ondan nce bir sey yok; hersey Ondan sonradr, Ondan baslar; herseyi Onda zp anlamaya alsmak sarttr), Ahir (Ondan sonra bir sey yok), Zahir (Onun fevknde bir sey yok; hersey sadece Ondan zuhur eder), Batn (Onun altnda bir sey yok; tek bir vcud, sadece Allah?.. Ne isimle ynelinirse ynelinsin hep ayn vcud szkonusudur; mahiyetinin ihata edilmesi de mmkn degildir)... O biklli eyin Aliymdir.

Peki kim O..? Ey gnl, senden baka bir ey yok LA mekann ad bile konmadan, Ol mekANa Allah zuhretmeden, Hu dahi kendini henz ANmadan, Bahr- Amada bir HS eyledik... Hisdeki murad srla kaplanmadan, Gnl, ol Nura henz dalmadan, Elif dahi evvel ahir bile olmadan, Bahr- Yetimi bir NUN eyledik Ar- Krsy noktaya katmadan, Ahad ismim mim ile mimlenmeden Noktal Beyan AhMad eylemeden, Bahr- Umman bir NUR eyledik Bilinmeklik Murad nefse kmadan, Kainat vucudunu sfata brmeden, Dehr-i Zemana henz OL denmeden, Bahr- Muhit gnl bir YAR eyledik Hamdn manas ol Nura gelmeden, Secdegaha Ademiyyet girmeden, Adem-Havva bile henz domadan, Bahr- Hamd Allaha HAS eyledik Kalem henz noktay koymadan, Levh-i Mahfuza Kaderi yazmadan, Hakk dahi Halka ayna olmadan, Bahr- Meraceli Nur da BR eyledik Melekut, Nasutla cem olmadan, Kalu Belada sz akdi vermeden, nsan- Kamil bile srra dmeden, Bahr- Bi Payan NSAN eyledik

289

Bahreyni ol Sani de cem olmadan, Cmle Vucut kendini bilmeden, Besmele dahi Anda var olmadan, Bahr- ol NUR iin Harab eyledik
NECM 18-) Lekad rea min ayati Rabbihil kbra; Andolsun ki Rabbinin en byk ayetlerinden bazn GRd.BAKARA 285-)Amener Rasl Bi ma nzile ileyhi min Rabbihi vel muminun. Er-Rasl, RABBinden (ftratndan) kendisine inzal olana iman etti, mminlerde.

SON SZ
EY MUHAMMED...! AR TAN SELAM GETRR HAS NUR'UN GZEL.. SEN K, TAKILMA TAKLDNDEN HEP KAL BER.. GN BALAR SEVDALAR BR LER BR GER.. BU MAHMUD SELAMI SANA Z NUR DAN, BOVER TESN... Havada uan bir ku, nasl uabildiini tefekkr etmeye kalksa o anda yere der. Bu yle bir keskin bak ki, bir tarafa ynelsen dier taraf doru.. Dier tarafa ynelsen bu taraf doru olur. yle bir mizandr ki marifet, bu mizan nasl yaptn tefekkr etsen, dile getirsen o bak seni ikiye bler.. Hakikat, hak-iki demektir. Hak, iki (zahir-batn) dir. iki tarafl ama tek.. ite keskin ban zerinde durmann marifeti de bu srrn iindedir.. stersen deryalar kadar ilim sahibi ol, HAL yoksa hikayedir o ilmin, hobiden baka bir ey deildir... Madem ki Hakk iki dir demekki ztlar ile birdir. Zahirde, birileri sana uyar, birileri de uymaz. Hakikat ehli bunlarn hak olduunu red edebilir mi. te bu ilmi bilmek hakikat ehli olmak demektir. Ama iine dalp da yaayabilmek ise Marifetullahn iidir. Her eyi ztlar ile tek grp yaayan Marifet ehlidir, gnl eridir. ilmimiz ile asla mekanlara giremeyiz. Gerektii yerde gerektii hale brnp, gereken kiinin gnlne girebilme sanatdr Mizan. Ben buna mira diyorum. Halullahlk yoksa ftratnda o ilmin bana dar gelir stadm. Hak, iki kat olarak Hakikattir... Bu mizan yapamazsan o keskin ban zerinde duramazsn.. Havada uan bir ku, nasl uabilini tefekkr etmeye kalksa o anda yere der. Allah bu alemi bilinmeklik arzusu iin yaratt. Ve O, insandan her eyi bilmeyi murad etti. Bir celladn kafa koparrken duyduu zevki de tatmak istedi, bir sulunun kafas cellad tarafndan uurulurken duyduu korkuyu bilmek istedi.. Bir hrszn alarken duyduu heyecann ve mal sahibinin de fkesini tatmak, bilmek istedi. O ferrariye binmek istedi fabrikasn kurdu..

290

O uzaya gitmek istedi insane fze icad ettirdi. Daha ne diyeyim ki sevmedii hibir eyi yaratmad. Ikiyi yaratt ve imek iin de bir Hayyam yaratt. Ve baz mizanszlara da ikiyi haram kld. Mizann manasn bilmeyen ve tam olarak alglayamayan her insann kendi ftratndan hari olan her ey haramdr. O kiinin gnahlar ve sevaplar vardr. Cenneti ve cehennemi vardr. Ykleri ile yaar durur. Velhasl kelam mizan uursal vicdandr.. ve vicdanndan konuan HAKKtr. Hakkn sesini duyan kii ona tabi olur ve ftratn mizan ile ifa eder..Aksi halde Firavundur vesselam Haydi eyvallah.... Sen ey zahid! Sakn ola benim yazlarm okuma! mann bozulur. Biz senin terk ettiklerinde bulduk hazineyi Sen ey Hakikat ehli..! lmi terk et GNLe gel lim gnl bulmak iindir. lim gnl buldurmuyor ise hobiden baka bir ey olmaz. lim sadece Gnl mekanndaki Marifetullahlarn muhabbet aracdr Sen ey Hal ehli! Gnl makam, Hal makamndan evladr. Halullah olan Hz brahim sadece gnl kapsndadr. Velakin safi gnl olan Hz Muhammed o kapdan da ieri girdi. Hakikat ilmin, seni sadece Gnl kapsna getirir. te o zaman da Hakikat ilmini terk etmen gerekir. lminle ancak cahillerin kapsn aarsn, Gnl mekannn deil. Gnl kapsnda HAL e brnemezsen kap almaz. Ve Gnl kapsndan ieri daldnda da HALli de terk etmen gerekir. Kabenin iinde Kble olmaz Ey gnl! O, armad bile Rabbini grdnde, Grdn onaylad KALBin de, O, RABBine man etti, ah bir biline, Gayr-u Kble arama KABEnin iinde

Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah, Bilen Allahtr. Selam ola BAHR-I HARABE
(Tuncay KUL)

291

O her dilden anlatr aadaki izimleri sembol olarak alglayp sembolizm olarak dnmeyin. Bu da bir anlatm eklidir.

EMALAR VARLIK EMASI

292

293

294

295

296

297

298

299

Ertan TRKMEN

BAHR-I HARABE

Kabenin iinde Kble aranmaz Oku kendi kitabn..


300