Španski jezik i gramatika

Uvod u neodređeni član
Lekcije za početnike Un, Una, Unos, i Unas Artículo indefinido Neodređeni član se stavlja ispred imenice da bi pokazao da se ona odnosi na neodređeni (ni jedan konkretni) predmet u grupi tih predmeta. Uopšteno govoreći, ako se ispred imenice na srpskom jeziku može dodati "jedan" ili "neki", a da se ne promeni značenje reči u rečenici, onda bi u španskom trebalo dodati neodređeni član (ovo bi trebalo uzeti sa rezervom, više kao indikaciju nego pravilo). Kao i određeni član i neodređeni mora da se slaže u rodu i broju sa imenicom uz koju stoji:
• • • •

un - stoji uz imenice muškog roda jednine: un muchacho, un marinero una - stoji uz imenice ženskog roda jednine: una silla, una carta unos - stoji uz imenice muškog roda jednine i uz imenice koje označavaju grupu u kojoj su osobe i muškog i ženskog pola: unos niños (neka deca) unas - stoji uz imenice ženskog roda množine: unas sillas, unas cartas

Postoje brojna pravila o tome kada se upotrebljava neodređeni član, od kojih ćemo ovde navesti samo najbitnija. Većina vremenom savlada upotrebu članova "po sluhu". Neodređeni član treba koristiti:

Pri opisivanju ljudi imenicom

Mi hermano es un genio. (Moj brat je (jedan) genije). Los bomberos son unos héroes. (Vatrogasci su (jedni) heroji).

Pri opisivanju približne količine nečega

Quiero una manzana. (Hoću (jednu) jabuku). Tengo unas cincuenta dolares. (Imam oko pedeset dolara). Necesitamos unas guitarras. (Potrebno nam je nekoliko gitara).

Pri nabrajanju reči spojenih veznikom y (i)

Un gato y un perro. (Mačka i pas). Conozco a un artista y un dentista znači: "Poznajem (jednog) umetnika i (jednog) zubara. S druge strane, rečenica: Conozco a un artista y dentista znači: "Poznajem umetnika koji je i zubar".

Uz imenice modifikovane pridevom

Tengo un coche rojo. (Imam crveni auto). Él es un buen doctor. (On je dobar doktor). ****

Neodređeni član ne treba koristiti:

Uz imenice bez prideva, posebno posle oblika glagola ser

Soy profesor. (Ja sam profesor). Él es católico. (On je katolik). Ahora tenemos teléfono. (Sada imamo telefon).

Za opisivanje nepoznate količine nečega

¿Hay zanahoria en la sopa? (Ima li šargarepe u supi?)

Kada se ispred imenice nalazi cierto, medio, tal(es), otro, mil ili cien

Cierta persona tiene un secreto. (Određena osoba ima tajnu). No me cuentes tal cosa. (Ne govori mi takvu stvar). Dame otra camisa. (Daj mi drugu košulju). Tiene cien años. (Ima sto godina).

U uzvicima uz qué

¡Qué lástima! (Kakva šteta!) ¡Qué coche! (Kakav auto!)

Iza con (sa) i sin (bez)

Come con cuchara. (Jede (sa) kašikom). Escribe sin ordenador. (Piše bez kompjutera).

Često iza oblika glagola tener (imati), comprar (kupiti), llevar (nositi), kao i iza nekih drugih glagola kada se uopšteno govori o stvarima koje ljudi uobičajeno ne koriste više od jedne u određenom trenutku.

No tengo coche. (Nemam auto). Lleva camisa. (On nosi košulju). Vamos a comprar casa. (Kupićemo kuću). ¿Tiene madre? (Ima li majku?)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful