N.

Paganini
Six Duets
for violin and guitar

http://violius.com

SIX DUETS
(M.S. 110)

I

Violin

N.Paganini (1782-1840)

Amoroso Espressivo

# 3 . ÏÞjÏ. Ï Ï. Ï#Ï
Î
ÏÏ
& 4Ï

Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï #ÏÞj Ï.
Ï
Ï. J ä Ï
Ï. Ï.ÏÏ

j
nÏÞ

p

f

# Ï. Ï ÏJ ä Ï. Ï Ï Ï ¨ Ï Ï Ï ¨ Ï Ï. Ï Ï #Ï ¨ Ï Ï
&

6

#

& Ï.
ÏÏ
16

#

3

& ÏÏ

Î

Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏ Ï
#Ï Ï Ï nÏ Ï
ÏÏ
ÏÏ

# Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï nÏ
Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Î
& ÏÏ
Ï

9

12

Î

Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï ÏÞjÏ#ÏÏ Ï ÏÏÞjÏÏÏ Ï Ï#ÏnÏ
3

Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÞÏ Ï Ï # Ï.
Ï
Å
ÏÏ
j

3

3

f

ÏÏ Ï
Ï ÏÏ
# Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #ÙÏ
&

20

Ï Ï
Ï Ï ÏÏÏÏÏÏ
Ï
3

p

Ï

p

Ï Ï #Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï
Ï
ä
J

3

Ï #Ï Ï nÏ
Ï
Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ
Ï
ÏÏ Ï
Ï
Ï
#
Ï
# Ï. Ï Ï
Ï #Ï nÏ Ï
J
J
ä
&

24

f

ÏÏ ÏÏ
Ï

# .Ï ÏÏ J
Ï
Ï
&

28

#Ï Ï #Ï

ú

U #### . ÏÞjÏ. Ï Ï. Ï Ï
Î
Î
Ï
ÏÏ
dolce

1

Violin

Ï
#### Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï. Ï Ï
Î
Ï ÏÏ
&
J
J 3 J 3

33

.
Ï. Ï . Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï Ï. Ï Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
Ï
3

3

n ÏÞj Ï . ÏÏ
ÏÏÏ
Ï
Ï
#
Ï
# Ï ÏÞjÏ. Ï #Ï
## #
#Ï Ï Ï nÏÞjÏ. ÏÏ Ï
J
ä
ä
Ï
ÏÏ
J
J
J
&
J

37

41

# #Ï
& J

Ï

n ÏÞj

Ï. Ï Ï

#Ï ÏJ ä Î

Ï Å
Ï Ï Å Ï ÏJ ä ÏJ ä

f

ú

U
Î

pp

. .
Ï
Ï
# 2 Ï ¨ Ï ¨ Ï Ï ¨ Ï Ï #Ï ¨ Ï Ï. Ï Ï Ï ¨ Ï ¨ Ï Ï ¨ Ï Ï #Ï ¨ Ï
& 4
Andantino Scherzando

p

Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ
Ï Ï
Ï
Ï
.
Ï
Ï
#
Ï
¨
¨
Ï ¨ Ï ¨Ï ¨
¨
¨
#Ï . .
¨
Ï
Ï
&

5

8

&
11

&

#

Ï

Ï
Ï
¨ Ï nÏ ¨ Ï ¨ Ï ¨ Ï Ï

Ï ¨ Ï ÏÞj Ï Ï Ï Ï Ï Ï
¨
¨
ä ..

j
# Ï ¨ Ï Ï ¨ Ï Ï Ï ¨ Ï Ï Ï Ï Ï ¨ Ï Ï Ï Ï Ï ¨ Ï #Ï Ï Ï Ï ¨ Ï ÏÞÏ Ï ¨ Ï Ï Ï Ï Ï ¨ Ï

nÏ Ï Ï Ï Ï Ï
Ï
Ï
U
¨
¨ ¨ Ï Ï ¨ Ï Ï U Ï ¨ Ï Ï ¨ Ï Ï ¨ Ï Ï #Ï ¨ Ï
# #Ï
ä
ä
&

15

# Ï Ï U Ï ¨ Ï Ï ¨ nÏ Ï Ï Ï
Ï Ï Ï #Ï ¨ nÏ Ï ¨ Ï Ï ¨ Ï Ï ¨ Ï
Ï
ä
¨
Ï
¨
&

19

2

ÏÏ Ï. Ï. Cantabile . Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï # ÏÏ ## # Ï Ï Å Å & 31 Cantabile 34 & Ï #Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ¨ ¨ ¨ ¨ Ï ¨ Ï #Ï ¨ Ï ¨ ¨ Ï #Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï ¨ ¨ Ï Ï ¨ Ï #### ¨ ¨ #Ï ¨ÏÏ ¨ ¨ & 36 ÏÏ #### Ï Ï Ï Ï Ï & 38 Ï Ï. Ï. Ï . . Ï. Ï -Ï Ï . ÏÏ.Ï Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï ÏÏ Ï # Å Å Å J J Ï Ï Ï Ï U # Ï ¨ Ï ¨ Ï #Ï Ï ¨ Ï ¨ Ï #Ï Ï Ï Ï Å Å ¨ Ï ¨ Ï Å Ïj ä Ïj ä Ï Î & #Ï 43 p f p morendo 3 .#Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï # Ï ¨ ¨ ¨ # Ï Ï Ï #Ï ¨ nÏ Ï ¨ #Ï Ï ¨ ¨ Ï #Ï ¨ Ï ¨ & Violin 23 26 & ÏÏ Ï #Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ¨ Ï Ï ¨Ï ¨ ¨ ¨ÏÏ ¨Ï ¨ ¨ # ¨ ¨ Ï #Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï ¨ ¨ Ï Ï ¨ Ï #### #Ï ¨Ï ¨ ¨ ¨ ¨ & 29 Ï Ï. Ï.

Ï. & 22 3 Ï Ï # Ï Ï. Ï #Ï #Ï Ï. Ï. . Ï ÏÏ Ï . Ï. . . Ï. Ï. Ï. Ï. Ï ### j . Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï #Ï . Ï Ï #Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . . #Ï. . Ï & . Ï. Ï. Ï -Ï.II Violin Cantabile con Anima j ### 2 Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï j ä Ï ÏÏÏÏ j Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï Ï & 4 Rï Ï ### Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï j ä Ï Ï Ï Ï Ï & Ï Ï 7 Ï Ï Ï Ï Ï Ï # ## J ä & 12 # Ïj # Ïj Ï # Ï Ï Ï Ï Ï Ïj Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ïj Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å f Ï ### ÏJ ä Å Ï. Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï # ## Ï #Ï Ï. #Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï. 28 Ï. Ï. Ï. Ï. . Ï. Ï. . Ï. Ï. #Ï. . Ï Ï Ï #Ï nÏ Ï Ï p f Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï 3 nÏ Ï 3 Ï. nÏ. . Ï. Ï Ï . Ï Ï Ï . Ï & Ï Ï . # Ï Ï Ï. Ï. Ï -Ï. # Ï. # Ï #Ï Å & Ï ä Å Ï. Ï Ï. Ï. j ä Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï & 17 p f f Ï. . ### Å ÏÏÏ Ï Ï Ï. Ï. #Ï Ï Å Ï J 34 4 . Ï. #Ï. Ï -Ï. ### Ï Ï Ï #Ï Ï. Ï 26 ### & 30 Ï Å Ï. Ï.

Ï. rinf. Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏJ J & 8 J 59 U Î Ï. ### Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï n Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï. Ï. Ï. . Ï # Ï Ï. Ï. nÏ Ï ### Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏÏÏÏ & 55 . Ï. Ï. p . nÏ. Ï. Ï. #Ï Ï Ï. Ï. Ï. Ï Ï rinf. Ï ## Ï nÏ Ï #Ï ÏÏ J & 51 ÏÏÏÏÏ Ï #Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï.Violin . Ï. nÏ Ï Ï. Ï. Ï Ï. Ï Ï Ï Ï & 6 5 Ï Ï. Ï. & 46 ÏÏÏÏ Ï ÏÏÏ Ï Ï #Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # . Ï ### 6 Ï. Ï. Ï. Ï Rondo’ Brillante . n Ï. Ï. 38 ### U & Ï 40 Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3 ### Ï #Ï Ï Ï Ï Ï & 41 Ï Ï Ï Ï Ï Ï U Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï nÏ 3 3 Ï. . Ï. Ï Ï Ï. dolce ### Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï. UÏ Å Rï Ï Ï Ï Ï . Ï. . ### nÏ Ï Ï. #Ï Ï #Ï J n Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï & #Ï Ï Rï p 3 rinf. Ï Ï #Ï Ï & . Ï. nÏ Ï nÏ Ï Ï Ï. Ï. . ### Ï ÏÏÏÏ & ÏÏ #Ï Ï Ï Ï Ï nÏ 57 ÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ jU U Ù Ï Ï Ï n Ï Ï # Ï ÙÏ Ï n Ï Ï Ï Ï U Ù Ï ### J Å. Ï. Ï. nÏ Ï nÏ Ï Ï Ï. . Ï.

Ï Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï. Ï & 54 6 . Ï Ï Ï # Ï Ï J ## Ï Ï J & J f # Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï.Violin 10 Ï. Ï # Ï n # nn Ï Ï Ï Ï#Ï nÏ Ï J # Ï J J J &# 20 Ï. Ï J J J J & 41 ÏÞj Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï Ï. . Ï . . Ï. Ï Ï. Ï . Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï # Ï Ï Ï n Ï Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. . Ï Ï . Ï b Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï # Ï Ï # Ï Ï Ï Ï J J J J & JäÏ J 25 Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï #Ï #Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï ä ÏÏ ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏ Ï J Ï Ï & J 31 f f ÏÏ Ï Ï ÏÏÏÏ j Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏJ Ï Ï Ï Ï J & Ï ÏÏ Ï J J 36 Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏJ Ï Ï Ï # Ï Ï Ï ## Ï Ï Ï Ï J J & 15 ÏÏÏÏ ÏÏÏÏ Ï Ï nÏ . . . Ï. Ï. Ï Ï. Ï Ï Ï . Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏ ÏÏÏ Ï & 46 50 & Ï. Ï. n Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï. Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï. .

Ï. Ï Ï Ï Ï # . Ï J ## Ï Ï Ï Ï Ï Ï J & J 76 f n Ï Ï Ï. ÏÏ . Ï Ï Ï. . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï J Ï Ï Ï Ï ä J J ä J & 96 f 7 . ÏÏÏÏ Ï Ï Ï # Ï . . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï n Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï #Ï Ï ### J Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï & 71 Ï. . # Ï J ä ä ä Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï # Ï Ï # Ï . Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï. . Ï Ï. . Ï. Ï Ï Ï #Ï . Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï #Ï Ï J Ï ä J J & J J 91 Ï. . Ï Ï. # Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï#Ï#Ï Ï Ï Ï nÏ nÏ Ï Ï n # n Ï ## Ï J J J n & J 86 Ï Ï Ï Ï . Ï. n Ï. Ï Ï. Ï Ï. . Ï Ï Ï # U Ï Ï nÏ Ï Ï J Ï Ï ## Ï Ï J ä ä ä ä ä ä J ä ä ä & J J 66 dolce # Ï Ï. Ï. Ï. Ï. Ï Ï Ï. Ï. .Violin . Ï Ï Ï. Ï Ï. Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï # Ï Ï ÏÏÏÏ ## ÏÏ J J & 81 ÏÏÏÏ ÏÏÏ . Ï. . Ï # Ï Ï Ï n Ï Ï. Ï. Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï & 58 62 & n Ï. #Ï. .

j . . Ï Ï Ï. Ï Ï Ï. 30 Ï Ï. Ï. . Ï. Ï . ä Î Ï Ï J ä Ï #Ï & J J . Ï. Ï . ÏÞjÏ Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï & Ï nÏ Ï #Ï Ï 22 Ï. Ï # Ï . & Ï Ï.III Violin Romance. Ï Ï ÏJ ä J J Å 25 Ï. Ï . Ï . 15 Ï bÏ nÏ bÏ nÏ Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï ÏÞÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï bÏ nÏ bÏ nÏ Ï bÏ & Ï Ï J 19 Þj j Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï nÏ Ï. j ä ÏJ Ï. Ï. Ï # Ï n Ï # Ï Ï Ï . Ï Ï Ï. Ï. Ï. . Ï. Ï Ï Ï J Ï. . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï J Å Ï ÏJ ä ÏJ #Ï J Å & Ï. Ï Ï j Ï . Ï. Ï Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï Ï Ï ÏÏÏÏÏ J ä J & Ï. . Ï. Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï. Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï ÏÞjÏ. Ï . Ï. #Ï. Ï Ï. Ï. Ï. Ï Ï Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï j . Larghetto Amabile j j ä j ÏJ Ï. Ï Ï. Ï . Ï Ï. Ï #Ï 34 38 & Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏ Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï ÏÏ 8 . Ï Ï Ï U . ä ä Ï J Ï Ï. 68 Ï Ï. . Ï Ï . & J Ï Ï Ï ÏÞ #Ï nÏ dolce Ï Ï. Ï Ï ÏÞj Ï Ï . ÏÞjÏ Ï . Ï. Þ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ïä J Ï & Ï ÏJ Ï Ï Ï Ï Ï J #Ï J 6 11 & ÏÞj ÏÏÏÏ Ï ÏÏÏ Ï ÏÏÏÏ Ï Ï. Ï Ï. . Ï. Ï Ï.

p ff p morendo ff Polacca Mosso 34 Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï J & ÏÏÏ 22 f Ï bÏ Ïj Ï nÏ Ï ÏÞjÏ Ï #Ï f f f Ï Î ÏÏ Ï ÏÏ . Ï Ï. Ï Ï . Ï Ï . Ï Ï. Ï . Ï. Ï Ï Ï. . Ï Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï & Ï Ï ÏÏ J sf sf 26 dolce Ï ÏÏÏÏ Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï J & Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï. Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ïj ä j ä & #Ï Ï Ï p f f Ï. Ï. . Ï Ï. Ï Ï Ïj ä ä Ïj ä ä Ï ä U Î. Ï.Violin Ï Ï.#Ï Ï Ï j j Ï Ï Ï Ï ÏbÏ Ï Ï nÏ ÏÏÞÏ #Ï Ï ä ä Ï ÏÏ Ï Ï Ï. Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï # ## Ï. . J ä J J # Ï J Ï #Ï Ï ä Î & Ï J . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï. Ï Ï Ï. ÏÏ ÅÏÏÏ jä Ï & Ï Ï p Ï p p 9 f f 13 & #Ï 17 & Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏU Ï #Ï Ï ú Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï U Ï ÏÏ # Ï . Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï . Ï Ï J ä ä J ä ä Ï. Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ J Ï jä Ï Ï Ïj ä ÏÏ j Ï Ï Ï Ï j Ï Ï Ï Ï . Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ & ú 5 U Î f ÏÏ Ï . Ï. Ï J 30 9 . Ï Ï. Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï ÏÏ . Ï Ï Ï. p f 41 ### & 46 Ï. Ï. Ï. Ï #Ï . Ï Ï . Ï Ï Ï.

Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï. Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ & ú 58 U Î f Ï. Ï. Ï Ï Ï. Ï. 41 Ï Ï ÏÏÏÏÏÏÏ bÏ Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏ Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï nÏ Ï Ï bÏ Ï nÏ & ÏÏÏ Ï 38 p cresc. Ï. Ï ÏJ Ï Ï Ï Ï. Ï Ï. Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï ÅÏÏÏ j ä Ï & Ï Ï Ï p Ï p 62 f f 66 & #Ï 70 & Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏU Ï #Ï Ï ú Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï U Ï bÏ Ïj Ï nÏ Ï ÏÞjÏ Ï #Ï Ï ÏÏ # Ï . Ï Ï Ï. Ï #Ï . Ï Ï Ï #Ï ÏJ Ï Ï Ï Ï Ï & j Ï 50 Ï Ï Ï Ï Ï #Ï. Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï.Violin 34 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÙ Ï b Ï n Ï . Ï Ï . Ï. . . Ï Ï Ï. Ï. Ï . Ï. Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï#Ï Ï Ï j j Ï Ï Ï Ï ÏbÏ Ï Ï Ï ÏÏÞÏ #Ï Ï ä ä Ï f 10 Ï Î . Ï Ï Ï Ï Ï Ï & Ï Ï #Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï #Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ïj ä j ä Ï & #Ï Ï Ï 54 f Ï. Ï Ï . Ï Ï Ï Ï Ï #Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï #Ï & 45 Ï. Ï Ï Ï . Ï Ï Ï. . Ï Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï . Ï Ï Ï. Ï. Ï Ï Ï & Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï nÏ Ï ÏÏÏ f Ï Ï #Ï nÏ Ï Ï Ï. Ï Ï Ï.

Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3 Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï. Ï nÏ bÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï & b Ï. Ï # Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï . . ÏÏ 18 &b ÏÞj Ï. R Å J f 23 &b n ú n ÏÙ Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ï b Ï Ïn Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä nÏ Ï Ï Ï Ï Ï . . nÏ. bÏ. . ÏbÏ Ï Ï b nÏbÏ ä Î & #Ï Ï Ï. bÏ. nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï. J dolce 6 & b Ï. Ï. . Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï Î b Ï. Ï. R Ï Ï Ï. Ï Ï Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï # Ï &b 14 Þj Ï Î Ï.bÏ Ïj ä ä. Ï Ï Ï Ï ÏÞj ÏÙ 3 3 Ï Ï Ï nÏ Ï Ï bÏ 3 . Ï. bÏ. . #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï b Ï n Ï . Ï Ï Ï Å Ï Ï. 3 . Ï. nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï. nÏ Ï Ï Ï Ï Ï f 3 3 3 Ï.Ï Ï Ï.IV Violin Placidamente con grazia Ï Ï Ï Ï. . Ï. Ï. 11 &b Ï. Ï #Ï ä Å ä. . n Ï Ï nÏ Ï Ï Ï 11 nÏ Ï Ï Ï Ï Ï .Ï Ï Ï Ï Ï. Ï. . Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï n Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Å n Ï n Ï nÏ. #Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï. 34 Ï. 28 33 &b 37 &b .

. Ï . . Ï. . Ï . Ï.. . Ï. Ï Ï Ï Ï Ï J ä Ï Ï ä. Ï n Ï n Ï nÏ Ï &b 44 cresc. Ï Ï . Ï ¨ Ï ¨ ÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏ 3 #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï nÏ Ï bÏ Ï Ï Ï ¨ Ï Ï ¨ Ï nÏ ¨ bÏ J .Violin bÏ Ï b Ïb Ï Ï Ï Ï Ï b Ïb Ï Ï Ï Ï Ï Ï b Ï b Ï b Ï b Ï b Ï Ï Ï b Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï &b 40 Ó . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï bÏ Ï Ï b J b ¨ ¨ ¨ ¨ bb &b 23 p dolce n Ï Ï b Ï Ï b Ï nÏ b Ï Ï U U Ï ÏÞj Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ï. ¨ ¨ ¨ b ¨ ¨ ¨ Å ¨ & 14 p Ï Ï Ï #Ï Ï Ï n Ï b Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ¨ ¨ÏÏ ¨Ï ÏÏ ¨ &b Ï ¨ Ï ¨ ¨ Ï ¨ ¨ 19 Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï b Ïä J ¨ ¨ ¨ & b bb J 31 12 . b Ï . f Ï Ï ÙÏ Ï Ï Ï Å Jä ä nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï p f Ï Ï . bÏ Ï nÏ Ò Ï . . Ï &b ä Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï f 49 U Ï Î Î ÏÏ f ÏÞjÏ #Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ¨Ï ¨ Ï ¨Ï ¨ ¨ & b 38 Ï ¨ Ï ¨ ¨ ¨ Andantino Trescando ÏÞj p 6 ÏÞj Ï ¨ÏÏ ¨ b & 10 &b ÏÏÏÏ f 3 ÏÏ ¨ Ï Ï nÏ Ï ¨Ï Ï ¨ ÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏ 3 ÏÏ ¨ ÏÏ nÏ Ï J ä .

Ï & Ï Ï f 55 60 & b nÏ ÏÏ ÏÏÏ Ï nÏ Ï ÏÏ Ï bÏ Ï Ï Ï Ï ¨ÏÏ ¨ ÏÏ Ï p Ï ¨ Ï Ï Ï Ï #Ï Ï ¨Ï ¨ ¨ Ï Ï ÏÞj ÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏÏ ÏÏÏ &b ¨ Ï ÏÏÏ ÏÏÏ f 64 Ï Ï bÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï b Ï Ï Ï¨ Ϩ ¨ U Ï Ï Î ¨ ¨ ¨ ¨ b Ï Ï Ï & Ï ÏÏ 69 p Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ¨ bÏ Ï ¨ ¨ ¨ J ä Ï ¨ ¨ Ï ¨Ï Ï ¨ Ï &b Ï ¨ ¨ ¨ Ï Ï Ï 74 j U Ï ÏÏ j U Ï j n Ï Ï Ï # Ï ¨Ï ¨ ä ä ¨ b ¨ Ï ¨ ä ä ä ä ¨ & Ï Ï Ï ¨ bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï f Ï ff 79 13 .38 b & b bb ÏÏ 45 &b Ï ¨ Ï 50 &b Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ï b Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏU Ï ¨ n Ï ¨ ¨ ¨ ¨ Jä b J ÏÞj ÏÏÏÏÏ f Violin ÏÞj Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï ¨ ¨ ¨ ¨ ÏÞj Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ¨Ï ¨ ¨ ¨ Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ïn Ï Ï Ï Ï Ï Ï J ä Ï ¨Ï ¨ÏÏ ¨ÏnÏ ¨ bÏ Ï ÏnÏ Ï ÏnÏ Ï p Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï n Ï b Ï ÏÏÏ Ï Ï ¨Ï ¨Ï Ï ¨ ¨ Ï ¨ Ï ÏÏÏÏ ÏÏ Ï # Ï ¨ b J Ï.

Ï Ï Ï Ï Ï#Ï 5 î cresc. Ï Ï R R R &b Ï. Ï. R ú ÏÏ R ÏÞj Ï Å cresc. ÏÞj Ï Å Ï ÏÞjÏ ÅÏ ú î f f Þj Ï Ï Ï. Ï Ï ä Ï Ïä J Ï# Ï Ï Ï Ï. nÏ Ï.. Ï. Ï J J dolce 14 Ï Ï. J ## Ï Ï Ï.. Ï. & 25 Ï Ï Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï#Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï n Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï nÏ Ï. Ï Ï Ï ú ÏÏÏÏÏÏÏÏ # Ï Ï Ï Î ú ÏÏÏÏ J ä # &b 10 dolce Ï Ï #Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï ## Ï Ï Ï ÏÞjÏ Ï Ï Ï Ï ÏJ Å Å Å ä ä & 18 # Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ïj Ï ú Ï Ï ## & Ï 21 3 3 Ï. f p sf Ï . Ï. ú ÅÏ f p Ï Ï Ï ú 14 ÏÏ n Ï. p U î . ÏJ Ï Î &b Ï. nÏÞÏ. Ï. Ï Ï Ï #Ï ä Ï... Ï J J ä #Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï Ïj Ï ## Ï J ä J ä b & 3 28 3 31 &b 35 &b ú f Ï. p b Ï. Ï.. Ï. Ï j Ï.V Violin Andante Sostenuto con aspirazione &b C ú ÏÞj Ï ÏÏÞjÏ Ï ú Å Å f ú î ÏÞj Ï ÏÏ Ï ú Å Å ä f f Ï Ï Ï ú nÏ j . #Ï ú R f ä Ï. Ï Ï Ï.. Ï ú Ï. .

Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï ä Ï Ï Ï nÏ ä J Ï. Ï Ï Ï ä ä J J p Ï Ï Ï Ï Ï Ï. J &b Ï 6 11 &b Ï. Ï Ï ä Ï ä Ï Ï Ï Ï #ÏJ Ï Ï Ï ä ä Ï ä Ï ä Ï Ï ä Î ä morendo 19 ÏÞj &b Ï #Ï Ï Ï Ï J nÏ nÏ Ï Ï ÏÞj Ï J nÏ Ï Ï Ï ÏÞj Ï Ï. Spiritoso con Energia 6 &b 8 Ï. Ï Ï. Ï Ï Ï j Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï nÏ . 15 &b ä U · bÏ Ï Ï U ä ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏjÏ. Ï b ä & 38 ÏÞj ÏÞj ÏÞj Ï ä bÏ Ï Ï Ï Ï J ÏÞj Ï n Ï Ï Ï Ï Ï. J Ï Ï Ïj n Ï Ï Ï ú. J b ä ä n Ï ä J & J J p 23 ÏÞj 28 &b Ï. Ï Ï ÏjÏ. ä J Ï ÏjÏ Ï Ï J Ï Ï ä Ï Ï Ï. Î. J Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï ÏÞj Ï #Ï Ï Ï Ï J J Ï Ï Ï Ï Ï ÏÞj Ï Ï Ï Ï Ï ÏÞjÏ #Ï Ï Ï Ï nÏ. J &b 33 nÏ. Ï #Ï J J J J 15 . J Ï ä f Ï #Ï Ï Ï Ï nÏ.Violin Allegro.

Ï ä J &b & b ÏÏ 71 &b Î ä Î. J ä ÏÏ ÏÏ ä Ï Ï J Ï Ï J ä Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï. morendo 16 Ï J Î Ï ä Î.Violin 43 &b 47 &b Ï #Ï Ï Ï Ï J ÏÞj Ï #Ï Ï Ï Ï J ÏÞj ÏÞj ÏÞj 51 &b ä ÏÏ ä ÏÏ nÏ Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï ÏÏ ä Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï J Î Ï J Î ÏÞj Ï J ÏÞj ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï J Ï #Ï Ï Ï Ï #Ï. ä Ï Ï ÏÏ ä U · U · ä Ï Ï Ï # ÏÏ Ï j Ï Ï J Î J Î J Î J Î ÏJ Î #Ï Î Ï U · ff Ï J Î Ï Ï J Ï # J # Ï ä Î. &b J 56 ä ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï. J 61 67 ä Ï J Ï. Ï Ï J ú. Ï J .

Ï. Ï. J Ï. Ï Ï. Ï. ÏÏ Ï ÏJ Ï ÏÞjÏ. Ï Ï j ÏÞ f j ÏÞ Ï.ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Î & 4 . Ï. Ï ÏÏ Ï # Ï ÏÏ Ï Ï. Ï. Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï ÞjÏ . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3 Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï Ï #Ï Ï Ï 3 # Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï #Ï Ï & 17 Ï #Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï f Ï Ï Ï #Ï Ï p Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #J Î & 10 14 & #ÏÏ Ï. # Ï. ÏÞj Ï. Ï. & 29 dolce nÏ Å Ï Å Ï #Ï Å Ï Ï Å Ï Å Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï nÏ Ï Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï ä #Ï ä Ï ä Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï & Ï J J 3 21 # Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Î Ï & 25 # Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï. Ï. ÏÞjÏ. Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï. . . . # Ï Ï # Ï Ï Ï Ï . # Ï nÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ¨ ¨ Ï Ï nÏ Ïj ¨ ¨ Ï¨Ï Ï¨ & J 33 17 . Ï Ï ÏÏÏÏ Ï Ï Î & Ï 3 6 Ï Ï ÏÞj Ï.VI Violin Cantabile Pacificamente # 3 Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.

ÏÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï Ï. nÏ. Ï. Ï Ï Ï b Ï. . Ï bÏ #Ï Ï Ï. ÏnÏ . b Ï. Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï # Ï ¨ J ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ & J 41 Þj # Ï b Ï Ï Ï.Rondo’ Quasi Allegro #2 Ï Ï j & 4 Ï Ï Ï. Ï.Violin 36 # nÏ Ï & J Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï J ä J ä Ï Ï Ï Ï Ï 3 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï p Ï Ï U Î Buonamente . #Ï. Ï. Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï J ä 18 . Ï Ï Ï Ï #Ï ÏÞj bÏ. Ï Ï Ï ÏÞj Ï nÏ ¨ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ¨ Ï ¨ Ï #Ï ¨ ¨ ¨ Ï ÏÞjÏ. Ï Ï Ï bÏ ¨ ¨ Ï ¨ Ï Ï ¨ Ï Ï ¨ Ï Ï ¨ nÏj & Ï 38 #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ ÏÞjÏ. Ï nÏ Ï Ï Ï j Ï Ï Ï & Ï ÏÏÏÏÏÏ Ï Ï ä 7 # f #Ï Ï J ä & 12 Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï ÏJ Ï ÏÞjÏ. Ï. nÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï # j Ï ÏÞjÏ. Ï. Ï #Ï Ï Ï Ï U Î & 52 # & Ï Ï Ï Ï Ï 55 & #Ï ä Ï. Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏjÏj ä j ÏÞ Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï Ï. ÏnÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï Ï nÏ bÏ Ï #Ï ¨ ¨ ¨ ä & J 44 f 3 48 # nÏ. Ï.

Ï nÏ nÏ Ï Ï Ï Ï. . #Ï Ï #Ï. 27 Ï Ï bÏ Ï Ï Ï nÏ # Ï nÏ nÏ Ï Ï Ï Ï. #Ï & j Þ Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï Ï # Ï Ï # Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï # Ï. nÏ Ï n Ï & 31 dolce # b Ï Ï Ï Ï nÏ Ï nÏ Ï Ï Ï Ï #Ï #Ï. Ï. Ï. nÏ Ï 45 # ÏÏ Ï & nÏ Ï Ï 3 #Ï Ï Ï # Ï fÏ 3 3 3 #Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï #Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï nÏ # Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï n Ï Ï #Ï Ï Ï Ï & Ï 48 19 . #Ï.Violin Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï # Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ # Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï & Ï Ï Ï Ï 3 3 f 17 3 3 Ï Ï #ÏÞj Ï Ï ÏÞj Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï # Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï & Ï 21 Ï # Ï Ï ÏÞj Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï 3 #Ï Ï # Ï #Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï & Ï Ï # Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ 3 24 Ï. # Ï Ï mp 36 41 # nÏ nÏ Ï bÏ Ï Ï Ï nÏ bÏ Ï Ï Ï nÏ Ï & Ï nÏ nÏ Ï Ï Ï Ï. . Ï. ÏÏ Ï. Ï. Ï Ï #Ï Ï Ï nÏ nÏ Ï Ï & #Ï Ï Ï Ï. Ï. . # ÏÏÏÏ Ï .

Ï. Ï ÏnÏ Ï & Ï Ï . . . Ï. Ï. . Å b Ï b Ï Ï Ï Ï. Ï. . . Ï Ï Ï Ï. . . Ï Ï Ï Ï Ï U n Ï. . Ï. # Ï ÏÏÏÏÏ # Ï. Ï. . Ï. Ï n Ï b Ï Ï. Ï. # Î ä ÏÏ ÏÏ Ï. . Ï Ï Ï. Ï. Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ # Ï ÏÏÏ ÏÏ ä J & 76 f Ï # Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ ÏÏ & 82 3 3 Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï ä & Ï ÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏ Ï ÏÏÏÏ j ÏÏÏ nÏ Ï Ï Ï Ï 85 # 20 Ï U ÏÏ Î Ï Ï . Ï. Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Å n Ï Ï. b Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï nÏ Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï Ï. Ï. Ï. 64 70 # jä jä ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï & Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï . Ï. Ï.Violin #Ï Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï #Ï Ï & #Ï Ï Ï Ï #Ï 50 Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï # Ï Ï & Ï Ï Ï Ï 53 55 & 59 & nÏ Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï # # nÏ bÏ Ï Ï nÏ Å Ï Ï. Ï. Ï n Ï Ï. Ï Ï Ï Ï . . . . Ï.

110) I Guitar N.Paganini (1782-1840) Amoroso Espressivo #3 ÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏ Ï & 4 Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï dolce 4 # Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï & Ï #Ï Ï Ï 8 # & nÏ Î Î nÏ 12 & # Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï sf f Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï f Ïj ÏÏ ä Ï Ïj ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï j Ï Ï Ï ä Ï Ï j ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä Î Ï Ï Ï pÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏj ä Î ÏÏ ÏÏ ÏÏ # ÏÏ Ï ÏÏ #ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ nÏÏ ÏÏ & Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ïj ä Ï 17 sf 22 & # Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï bÏ #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ #ÏÏ ÏÏ Ï #Ï j ÏÏj Ï ÏÏj Ï ä ÏÏ ä Ï ä Î Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï j j ÏÏ ä ÏÏ ä Ï Ï Ï Ï ÏÏ nÏÏj Ïj ÏÏ ä #ÏÏ ä ÏÏÏ ä J f ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï dolce 25 # & ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï f 28 # Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ úú ú & ÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏ Ï ú Ï ú ú Ï Ï p f 32 #### ÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏj ä ÏÏj ä ÏÏj ä ÏÏÏÏÏÏ & #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 1 U Î ÏÏ Ï #### ÏÏj ä Ï Ï ÏÏj ä Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏj ä Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Î Î Ï Ï .SIX DUETS (M.S.

Guitar #### & 37 41 ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï # & # ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï # ÏÏ Ï Ï p ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Å Ï Ïj ä Ïj ä Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï f ÏÏ Î Ï Ï Andantino Scherzando #2 Ï Ï Ï Ï & 4 ä ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ p ÏÏÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ä Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï . ä #ÏÏÏä ÏÏÏä ÏÏÏ p 9 16 # & ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏÏ 23 # & #ÏÏÏ Ï ÏÏÏ Ï ÏÏÏ Ï ÏÏÏ Ï j U ÏÏ ä ä ä Ï Ï j ÏÏ ä Ï Ï 36 #ÏÏÏ & ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ïj ÏÏ ä Ï ÏÏj ÏÏ ä Ï U Î ú ú p ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏÏÏ f ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä bÏÏÏj ä ÏÏÏj ä nÏ Ï Ï ä bÏÏÏj ä ÏÏÏj ä nÏj ä U ää ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï nÏ j ÏÏ ÏÏ ä U ÏÏ #ÏÏ ä ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï j ÏÏ ä ÏÏj ä ä j Ï Ï ÏÏÏ Ï # ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏj ä ä ÏÏ Ï Ï Ï Ï # ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï #ÏÏ Ï Ï Ï p ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ ä ä Ï Ïä # ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï #ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ #### ÏÏj ä Ï #ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï cresc. Ïj Ïj & ÏÏ ÏÏ ÏÏ . #### ä #Ï Ï & 42 ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ # Ï Ï Ï Ï #### Ïj ÏÏ ä & #ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ Ï cresc. 30 ÏÏ Ï Ï ÏÏj ä ä ÏÏ ÏÏ ä ä Ï Ïä ä Ï ä ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï #ÏÏ Ï 2 ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï #ÏÏ Ï morendo ÏÏj ä ÏÏj ä Ï Ï Ï Ï ÏÏ U Ï Î Ï .

II Guitar Cantabile con anima ### 2 ¨ & 4 ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï dolce ### ÏÏ ÏÏ & Ï Ï Ï 7 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ### ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï #Ï Ï Ï #Ï J & Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï f 12 ### Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ & Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï p Ï 17 ÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏ ### Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ä Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ & Ï ÏÏ Ï ÏÏ j Ï # Ï Ï Ï Ï Ï fÏ 20 ### Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ #Ï ä ÏÏj ÏÏ ä ÏÏ #Ï ä ÏÏj ÏÏ ä ÏÏ #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï #Ï & Ï ÏÏ J J # Ï # Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï f 23 ### ä #Ïj ä #Ï Ï j & Ï#Ï j ä Ï Ï Ï 29 ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ä ÏÏä Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï#Ï Ï Ï Ïp Ï 35 ### ä Ï #Ï ä ä Ï Ï ä ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏj ä ÏÏ ÏÏ ÏÏj ä ÏÏÏÏ ÏÏj U ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï ä Î # Ï & n Ï # Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï #Ï Ï Ï f Ï Ï Ï Ï p ### ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ nÏÏ ÏÏ ä Ï # Ï Ï Ï j & Ï Ï j Ï ÏÏÏÏ Ï Ï fÏ Ï Ï Ï Ï Ï 42 3 .

ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï. ÏÏ ä ÏÏ ä Ï Ï Ï Ï j ä ÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏ ÏÏ ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï f Ï ### nÏÏ ÏÏ #ÏÏ Ï & #Ï ä Ï ä ÏÏ ä Î ä ÏÏ ä Î ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 14 ### & 20 25 Ï Ï Ï Ï Ï nnn Ï Ï ÏÏÏÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï #Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ä ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 31 jÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä Î ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä & ÏÏ Ï ä ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï fÏ f & ÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ä ÏÏ ä Ï Ï ä Ï Ï ä Ï Ï Ï ä ä ä & Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï 37 4 .Guitar ### nnÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ nnÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ nnÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ #nÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ j j & nÏ Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏÏ ä nÏÏÏä 47 sf p sf sf ### Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä nÏÏ#ÏÏ ÏÏ ÏÏj ä ÏÏ ÏÏ ÏÏj ä & #ÏÏ Ï Ï Ï #ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï fÏ Ï Ï Ï 59 ### nÏÏj U . Î ä ÏÏ ä ÏÏ ä Ï . ÏÏj U ÏÏjU nÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ & #ÏÏ ä ä Å ¨ ÏÏ ä ÏÏ ä #Ï Ï Ï Ï ÏJ ä Ï ÏÏ f Ï p sf 52 Rondo’ Brillante jÏ Ï ### 6 Ï Ï Ï Ï & 8 Î Ï Ï ÏÏ ä ÏÏÏ Ï ÏÏ p ### ÏÏ Ï & Ï ä ÏÏ ä Ï Ï 8 ÏÏj ÏÏ Ï Ï Ï ä ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏj ä Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏj ä Ï Ï j #ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ä nÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ#ÏÏÏ Ï Ï #Ï Ï p sfs Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏj ä U Ï Î Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏj ä Ï Ï sf ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏj ä Ï Ï Ï Ï ÏÏj ÏÏ ä Ï. Ï .

Ï ... & Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï J p Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï.Guitar 43 & Ï ÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ ä ÏÏ ä Ï Ï Ï Ï Ï ä #ÏÏÏ ä ÏÏ ä Î. Ï Ï Ï ÏÏÏÏÏ 49 ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä Î ä bÏÏÏ ä ÏÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï & ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï f #ÏÏÏ... Î ä #nÏÏÏ ä ÏÏÏ ä #Ï U j j j ### Ï ä Î ä Ï ä Î ä ä Ï Ï Ï ä ä ä Ï Ï Ï ä ä ä Ï Ï Ï ä ä Î ä ä Î & #ÏÏ #ÏÏ #ÏÏ ÏÏ ÏÏ #ÏÏ ÏÏ ÏÏ #ÏÏ ÏÏ ÏÏ #Ï #pÏ Ï Ï #Ï Ï Ï #Ï Ï Ï 63 ÏÏ ä ÏÏ ä ### ÏÏ ÏÏj ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ÏÏj ÏÏ ä Ï... Î ä # Ï. 56 ÏÏ Ï. Î ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï .. & #ÏÏ.. 69 ### & 76 ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï j ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä nÏÏ ä ÏÏ ä Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï sf Ï ### #ÏÏ Ï ÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏ & ÏÏ ä Î ä ÏÏ ä Î ä Ï Ï Ï Ï 82 ### & 87 Ï 91 & #Ï Ï 96 & Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï nnn Ï Ï Ï ÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ 5 Ï ÏÏ Ï ä Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï f ÏÏ Ï ÏÏÏ ä Ï Ï . Î ä ÏÏ ä Î ä #ÏÏÏ. Î ä ÏÏ ä Î ä #nÏÏÏ ä ÏÏÏ ä #ÏÏÏ. Ï Ï.

Larghetto Amabile ÏÏ 6 & 8 ä ÏÏ ÏÏ ä Ï p Ï ÏÏÏ Ï ÏÏÏ ä ÏÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ä Ï ä ä ÏÏ ÏJ Ï 6 Ï Ï Ï & ÏÏ ÏÏÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä Ï Ï ÏÏ ä Ï j ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ä Ï Ï Ï #ÏÏ ä ä Ï ÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏ Ï Ï j j j j Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï & Ï Ï Ï Ï j ä ä ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä ä ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï pÏ ÏÏj Ï Ï Ï j j j Ïj Ï nÏ Ï #ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä ä ä ä Ï Ï Ï Ï ä ÏÏ ÏÏ ä Ï ä Ï & ÏÏ ÏÏ ÏÏ #Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï #Ï Ï #Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï 9 sf sf 14 19 ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ & Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä ÏÏj ä Ï ÏÏ Ï j ÏÏ Ï Ï j j ÏÏÏ ä ÏÏÏ ä ÏÏ Ï Ï Ï #Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï j j Ïj Ïj ÏÏ ä Ï ä Ï Ï #Ï Ï Ï j j ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ä Ï ä & ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 24 27 ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä Î & Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï #Ï Ï Ï 30 ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä U Ï Ï Ï Ï Ï & #Ï Ï #Ï Ï #Ï Î ä Ï Ï Ï #Ï Ï Ï sf 34 ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ä ä ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏj ä Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï #Ï Ï ÏÏ ÏJ Ï ÏÏ Ï Ï Ï dolce Ï & ÏÏ Ï 6 ÏÏj ÏÏ ä ÏÏj ä Ï #Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ J ÏÏ ä ÏÏ .III Guitar Romance.

ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï U ÏÏj ÏÏj ÏÏj Î Ïä Ïä Ïä Ï Ï Ï p f U j j j j ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ú Ï ú Ï ú Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä Ï Ï ÏÏ Ï Ï ä #úúú ÏÏ #úúú ÏÏ búú Î Ï Ï ú Ï ú Ï ú Ï Ï Ï Ï ú p ú p j Ï j ÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ bU Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï j j Ï Î Ï Ï Ï Ï #ÏÏ Ï ä #ÏÏ ä Ï ä #ÏÏ ä Ï #Ï Ï Ï Ïp Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï f Ï fÏ Ï Ï f j Ïj Ïj Ï Ï Ï Ï Ï Ï j j j Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Î ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ f j ÏÏ ä Ï ÏÏÏ ÏÏ 29 & ÏÏÏ Ï ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Î Î ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ j ÏÏ ä Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ïp Ï 7 ÏÏÏ Ï Î j ÏÏ ä Ï #Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï .ÏÏ ÏÏ #ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ïj & ÏÏ ä ÏÏ Ï ä ÏÏ ä ÏÏ #ÏÏÏ ä J J Ï J J ÏÏj ÏÏ 39 Guitar Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ ä #ÏÏÏ ä ### Ï Ï Ï Ï f ### ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ & Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 43 ### ÏÏ ÏÏ ä Ï & Ï Ï Ï Ï perdendosi Ï 47 ÏÏj ä 3 &4 Ï Ï p ÏÏj ä Ï Ï ÏÏÏ ÏÏ ä Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏj ä Ï Ï Polacca Mosso Ï #ÏÏ Ï 5 ÏÏj ä ÏÏj ä ÏÏj ä ÏÏj ä ÏÏj ä Ï Ï & ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï 10 ÏÏ & ÏÏ 16 Ï & ÏÏÏ p 21 & Ï Ï ff 26 & ÏÏÏ ÏÏj ä ÏÏj ä #Ï Ï Ï Ï ÏÏj ä ÏÏj ä ÏÏj ä ÏÏj ä úú Ï #Ï Ï Ï #ú Ï Ï Ï Ï ú ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏj ä Ï Ï U ä Î.

Guitar 32 Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ & ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 37 ú úú ú ÏÏ Î ÏÏ & Ï Ï Ï Ï f 44 Ï & ÏÏ Î Î Ï 49 & Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Î Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏj ä & ÏÏ ÏÏj ä Ï Ï ÏÏj ä Ï Ï ÏÏj ä #Ï Ï Ïj & ÏÏ ä Ï Ïj ÏÏ ä Ï Ïj ÏÏ ä Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏj ä Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï 70 ÏÏ & Ï Ï f U bÏÏÏ Î Ï ÏÏ Î bÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Î sf ÏÏj ä Ï Ï 64 Ï Ï ÏÏÏÏ ÏÏ Î Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï j j j Ï Ï ä Î ä Î ä Î Î Ï Ï Ï Ï Ï #ÏÏ #Ï #ÏÏ #Ï #ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏÏ Î ÏÏj ä Ï Ï 59 ú úú ú Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ j ä #ÏÏÏ ä ÏÏÏ ä j ä ÏÏ ä ÏÏ ä Ï Ï Ï J J Ï #Ï J J p ÏÏj ä & Ï Ï p 54 Ï ÏÏ Î ÏÏ Ï Ï Ï Ï Î ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏj ä #Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï ÏÏj ä Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï #Ï p Ï ÏÏj ä Ï Ï ÏÏj ä Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï J J J U #ÏÏj Î Ïä p Ï ú #úú ú ú #úúú úú ÏÏj ä Ï Ï ÏÏÏ úú #úú úú Ï p j ÏÏ Ï Ï Ïj ä #ÏÏ ä Ï Ï f Ï 8 sf ÏÏj ä Ï Ï ÏÏj ä Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï úú ÏÏÏ bU ú Ï ú Î ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ Ï Ï #Ï p Ï j ÏÏ Ï Ï Ïj ä #ÏÏ ä Ï Ï Ï Î Ï Ï f Ï ff Ï Ï Ï .

IV Guitar Placidamente con grazia 3 &b 4 Ï Ï Ï ÏÏÏ p 6 &b 11 &b 16 &b ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï f Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ b & Ï Ï ä J f Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ä Î j Ïp Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ïj ä Î Ï Ï ÏÏÏÏ ä Î Ï J ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï nÏÏ #ÏÏ Ï ÏÏ j ä #Ï Ï 39 bbbÏÏÏÏ Î sf ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï j j ä Î Ïj ä Ï ä ÏÏ Ï Ï# Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Î f ÏÏ bbÏÏ Î ÏÏ nÏÏ Î Î ÏÏ ÏÏ ÏÏ bÏÏ sf Î Ï ÏÏ bÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ b ÏÏ ÏÏ ÏÏ 9 ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï p ÏÏ j Î Î Ï ä jä Ï Ï Ï nÏ Ï Ï 35 ÏÏ ÏÏ ÏÏ b Ï Î Î & Ï Ï Ï Ï & b bbÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏÏ Ï Ï Ï p ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Î Ï Ï ÏÏÏ Î #ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï ÏÏ j ä Î Ï Ï f &b 43 Ï ÏÏ #Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ j ä Ï Ï p & b bÏÏ Î Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï j ÏÏ Ï ÏÏÏ j ä Î #ÏÏ ä j ä ä Ïj Ï nÏÏ ÏÏ ÏÏ nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ïä Î b & Ï J 30 ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï 21 25 Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ bbÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ bÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ p Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏÏ Ï j ä Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ bÏÏÏ Ï Ï sf p sf .

Guitar 48 ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï b & ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏbÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏbÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏbÏÏ p sf pÏ Ï Ï Ï Ï pÏ Ï Ï Ï Ï sf sf 38 ä ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏ ä ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ b & ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ Andantino Trescando p ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ p Ï Ï Ï b & ÏÏ ä ÏÏÏ J J Ï Ï ÏÏ Ï ä ÏÏ Ï ä ÏÏ ÏJ ÏJ ÏÏ #ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä Ï Ï Ï ÏÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ b Ï & Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ 10 f 20 ÏÏÏ ÏÏÏÏÏ b Ï b b b ÏÏÏ & 49 ÏÏ Ï & b ÏÏÏ ÏÏÏ ä ÏÏÏ J f 58 Ï & b #ÏÏ Ï f ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä Ï Ï p p ÏÏ ÏÏ ÏÏ nÏÏ ÏÏ ä ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ä ÏÏÏ ÏÏÏ nÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ff ÏÏ U ÏÏ Î Î ÏÏ ÏÏ ÏÏ nÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï f ÏÏ ä ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ï ÏÏÏ Ï ÏÏj ä . Ï Ï. ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ bb b ä ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï b Ï pp Ï f 30 j j ÏjU ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ b b & b b ÏÏÏ ÏÏÏ ä ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ä nÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ Ï ä Ï ä nÏ Ï ä ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ 39 ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ä. Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ U ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ j ä b ä Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï ÏÏÏ ÏÏ Ïj Ïj ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ä Ï nÏÏ ä ÏÏ Ï Ï nÏÏ Ï ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ÏJ Ï Ï ÏÏÏ Ï p ÏÏ ä ä nÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏJ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏj ä ä bÏÏÏ ÏÏ Ï ÏÏÏ Ï ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ b & ÏÏ ÏÏÏÏ 76 ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏ pp ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏ ä ÏÏÏÏÏÏ p ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ j Ï Ï ÏÏ ä ÏÏ ÏÏÏ ä ä ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï J J J p f j U ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ä ä ä Ï ä ä b n Ï ä ä Î ä ä ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ b Ï & Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï J J J J J J J J 67 ÏÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä U ÏÏ ÏÏ U ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä ä ä ä Ï Ï ä Ï ä ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ J Ï Ï ÏÏ ff f 10 . Ï j ä Ï Ï Ï. ä ÏÏ .

f Ï j ÏÏ ä b Ï Ï î U î . ff 10 ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ # ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ b & Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ïb Ï Ï Ï Ï Î sf p ÏÏÏj ä ÏÏÏj ä Î Ï Ï ÏÏ Ï úú úú ú úú úú úú î pp ff î Ï p j Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï ä ÏÏÏÏä Î #Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ b#ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Î sf ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Î Ï Î #ÏÏ Î ÏÏ Î ÏÏ Î Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï p 15 ÏÏ ÏÏ ä ## Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # b ä Ï Ï Ï Ï Ï & Ï Ï j ÏJ Ï Ï Ï Ï Ï dolce ## Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï & Ï Ï Ï Ï Ï 18 21 ÏÏ ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ J Ï Ï Ï Ï 24 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏÏ ## Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏÏ Ï Ï Ï Ï & j ä ÏJ ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ## Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï j ä Ï Ï & Ï Ï Ï 27 ## ä & ÏÏ ä Î úú Ï ú Ï # úú Ï ÏÏ J f 31 ÏÏ ÏÏ ÏÏ b & ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä Î J J J 35 p f ÏÏ # ä b Ï & #Ï p ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏj ä Î Ï Ï ÏÏj ä Ï Ï p úú úú ú ÏÏj ä ÏÏ î f f ä ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ä Ïj ä Ï Ï ÏJ Ï Ï sf p ÏÏÏj ä ÏÏÏj ä ÏÏÏj ä Ï Ï Ï ú úú ú ú ÏÏ ä Î Ï ÏJ 11 p j ÏÏ Î ÏÏ ä ÏÏ Ï Ï Î úú úú úú f ÏÏ ÏÏ ÏÏ nÏÏ ÏÏ ÏÏ úú Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï úú ú cresc.V Guitar ÏÏÏj ä Ï Andante Sostenuto con aspirazione ÏÏ ÏÏ ÏÏ b C & ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä Î J J J úú úú ú ÏÏ ÏÏ ÏÏ b ä ÏÏÏ & ÏÏÏ f ff f 6 î ÏÏ ä Î Ï ÏJ ÏÏ ÏÏ ÏÏ nÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï cresc.

& Ï Ï Ï Ï 16 21 Ï b n & ÏÏ Ï Ï ä ÏÏ Ï ä ä #Ï ä Ï ä nÏÏ ä ÏÏ Ï Ï ä ÏÏÏ Ï 25 &b Ï 29 &b nÏ 33 &b 37 &b Ï Ï ä nÏÏ ä p sf ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ä ÏÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä f p sf Ï Ï #ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏÏ ä ÏÏÏ ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï ä Ï Ï Ï ä ÏÏ Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï ä nÏÏ ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä ÏÏÏ ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï 12 .Guitar Allegro Spiritoso con Energia U · ÏÏ #ÏÏ ÏÏ #ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä Î. 6 # ä ä ä ä b ä ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï & 8Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï dolce 6 ÏÏ ÏÏ ä ÏÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏÏ ä #ÏÏÏ ä ÏÏÏ ä #ÏÏÏ ä ÏÏÏ ä #ÏÏÏ ä ä b Ï & Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ U ÏÏ ä #ÏÏ ä ÏÏ ä Î. Ï ä Î ä b Ï Ï Ï & Ï Ï Ï Ï 11 ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ # ä ä b Ï ä Ï ä Ï Ï ÏÏ ä Î.

. úú. .. úú.Guitar Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï b Ï Ï Ï & Ï Ï Ï Ï Ï 41 45 &b #Ï 49 ÏÏ Ï ä b Ï ä & 54 &b Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï ä ÏÏ ä ä ÏÏ ä ä #ÏÏÏ ä Ï Ï Ï Ï U · ä Î.. úú.. Î U ä . #úúú. . # b ú & ú. p ÏÏ ÏÏ ä #ÏÏÏ ÏÏ #úúú. p sf ## ÏÏ ÏÏ ä ä Î. J ÏÏ. ú. sf ÏÏ Ï ÏÏ ä #ÏÏ ä Ï p 59 70 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ä #ÏÏ ä ÏÏÏ ä ÏÏÏ ä Ï U · ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏÏ ä ÏÏ ä Ï Ï ÏÏ #ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ä Ï ff Ï ä ÏÏ Ï ä úú. sf ÏÏ ÏÏ ä ä Î.. J morendo 13 ÏÏ ÏÏ ä ä Î. Ï 65 ÏÏ b & ÏÏ úú. ... U · Ï & b #ÏÏ ä Î. ú... ÏÏ.

VI Guitar Cantabile Pacificamente #3 & 4 ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ #ÏÏÏ Ï Ï #Ï sf dolce 5 # j & ÏÏ ä Î ÏÏ Ï Ï sf p Ï ÏÏ Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï p p sf j ÏÏ ä Î ÏÏ Ï Ï sf ÏÏ Ï #Ï nÏ ÏÏj #ÏÏj Ïä Ïä Ï Ï Ï Ï j ÏÏ ä Ï p 10 #Ï Ï Ï Ï Ï & ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï p ÏÏ ÏÏ p sf Ï Ï Ï #Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ #ÏÏÏ ÏÏÏÏ Ï Ï #Ï p sf j j Ï Ï Ï ÏÏ ä Î #ÏÏ ä Ï nÏ Ï Ï #Ï j 3 j Ïj Ïj Ï ÏÏ Ï # ÏÏ Ï Ï Ï & ÏÏ ä Î ÏÏ ä #ÏÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ä #ÏÏ Ï j ä ÏÏ ä ÏÏÏ Ï Ï Ïj ä ÏÏÏ ä J Ï #Ï Ï Ï J J #Ï Ï 14 Ïj # #ÏÏ Ï & Ï Ï j ä ÏÏ ä ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï j ä Î Ï #Ï Ï Ï Ï j j j ÏÏ ä Ï ä Ï ä #Ï nÏ p j Ï Ï #Ï Ï ÏÏj Ï Ï Ï # Ï b Ï ä Î ä Ï ä ÏJ Ï & Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï b Ï ä ÏJ Ï Ï Ï 18 22 # p sf # b#ÏÏÏ & Ï 26 31 ÏÏ Î Ï Ï p # j & nÏÏÏ ä Ï j ÏÏÏ ä Î Ï ÏÏ Î Ï #Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Î Ï #Ï Î ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ pp # & # ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï 35 ÏÏ Ï Ï nÏÏÏ Î Ï sf ÏÏ Ï Ï sf ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï nÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ #ÏÏj ä ÏÏj ä Î ÏÏ ÏÏ ÏÏ 14 ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ .

Rondo’ Quasi Allegro #2 & 4 ÏÏ ä j Ï ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï dolce Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä #Ïj Ï ÏÏ Ï Ï ä Ï Ï Ï ä ä Ï & Ï Ï Ï Ï J Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï f 7 # ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ä Ïj Ï Ï ä Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ & Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï Ï Ï f 13 # ÏÏj ä ÏÏj ä Ï Ï Ï Ï # #ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ j ä #ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï ä Ï Ï Ï & Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï J J Ï #Ï Ï #Ï Ï Ï Ï 19 # ÏÏ ÏÏ ÏÏ #ÏÏj ÏÏ ÏÏ & ÏÏ ä #ÏÏ ÏÏ Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï J 25 j ÏÏ ÏÏ ÏÏ #ÏÏ Ï Ï ä #ÏÏ ÏÏ Ï ä #ÏÏ ÏJ Ï Ï 15 j Ï #ÏÏ ä Î Ï · .Guitar # Ïj Ïj & ÏÏ ä ÏÏ ä Î nÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï nÏ Ï 39 44 ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï #ÏÏj ä Ï Ï # & bÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ bbÏÏ ÏÏ ÏÏ ä Î ÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏ # & ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ #ÏÏÏ Ï Ï #Ï p sf # ÏÏ Î ÏÏj ä ÏÏ & ÏÏ 53 Ï #Ï sf 49 ÏÏj ä Î ÏÏ Ï Ï nÏ Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï sf ÏÏ Ï Ï p ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï #Ï U . ä Î Ï. bbÏÏ. ÏÏ Î p ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï p ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï U Ï U Î Ï Î Ï #Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ ä ÏÏÏ ä nÏÏÏ ä ÏÏ Ï Ï J J J Ïj jä ÏÏ ä Ï Ï Ï Ï Ï bÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï sf jä Ï bÏÏÏ bÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï sf U ÏÏ Î ÏÏ Buonamente .

Guitar 31 nÏÏ ÏÏ & Ï Ï # nÏÏ ÏÏ #ÏÏ ÏÏ #ÏÏ Ï ÏÏ nÏÏ Ï ÏÏ nÏÏ Ï ÏÏ nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï dolce 37 ÏÏ nÏÏ ÏÏ #ÏÏ ÏÏ nÏÏ ÏÏ nÏÏ Ï ÏÏ ä ä b Ï Ï Ï Ï Ï Ï & Ï Ï J Ï Ï Ï Ï # pp ÏÏ ÏÏ Ï # nnÏÏ ÏÏ #ÏÏ ÏÏ nÏÏ #ÏÏj #ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ #ÏÏj ä ä ä Ï ÏÏ ä ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï & nÏ Ï Ï Ï Ï ÏJ Ï ÏJ Ï ÏJ Ï Ï Ï 43 f # ÏÏ ä #ÏÏj ä ÏÏ ä ä nÏj Ï ä ÏÏj #Ï ä ÏÏj ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï #Ï Ï & ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ # Ï Ï # Ï Ï # Ï Ï J J Ï 49 56 nÏÏ # ÏÏ ä Î Ï Ïä Î & Ï ÏJ J · # Ï ä bÏj ä Ï Î & ÏJ bÏ Ï U Î ä ä 63 ÏÏ Ï ÏÏ Ï #ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï #ÏÏ Ï nÏ Ï #Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï bÏÏ Ï ÏÏ #Ï ÏÏ Î · f · ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï Ï dolce ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä j Ï ä Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï ä & Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ J Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï f 70 # ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ # ÏÏÏ ÏÏ ÏÏ ä #Ïj ÏÏ ä Ïj Ï Ï Ï Ï ä & Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï 77 j Ï Ï Ïj j # Ï ÏÏj Ï & ÏÏ ä ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ä ÏÏÏ ä ÏÏÏ ä ÏÏÏ ÏÏÏ J Ï Ï Ï 83 sf 16 Ïj Ïj Ï U ÏÏj ä Ï ä Ï ä ÏÏ Î Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ff .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful