NUKLEINSKE KISELINE

Šećeri koji ulaze u sastav nukleinskih kiselina:

HOCH2 O H H OH HO
β -Dribofuranoza
riboza

OH H H

HOCH 2 O H H OH H H

OH H

β -D-2-deoksiribofuranoza
2-deoksiriboza

RNK

DNK

Heterociklične baze koje ulaze u sastav nukleinskih kiselina:
Pirimidinske baze:

pirimidin

uracil

timin

citozin

RNK

DNK

RNK

i

DNK

Purinske baze: purin adenin guanin RNK i DNK RNK i DNK .

Nukleozidi: • Nastaju zamenom hidroksilne grupe na C1 šećera jednim azotom neke baze 4 5 5' 6 NH2 N3 2 NH2 N HOCH2 O H H OH HO H H N O HOCH2 O 4' N1 1' O H 3' H 2' H H OH H 2’ DEZOKSICITIDIN CITIDIN DNK RNK .

O H3C HOCH2 O 4' 5' 4 5 6 O 4 N H 2 3 5 N3 H 2 N1 1' O HOCH2 O H H 6 N1 H O H 3' H 2' H H H OH H OH HO 2’ -DEZOKSITIMIDIN URIDIN DNK RNK .

NH2 N HOCH2 O 4' 5' NH2 N HOCH2 O H H OH HO H H N N N N N N H 2' 1' H 3' H H OH H O N N N H NH2 2’ DEZOKSIADENIDIN DNK ADENIDIN O N HOCH2 O H H OH HO H H N N N RNK H NH2 HOCH2 O 4' 5' N H 2' 1' H 3' H H OH H 2’ DEZOKSIGUANIDIN GUANIDIN .

Nukleotidi: • Nastaju uvođenjem fosfatne grupe (građenjem estra) na C5' šećera u nukleozidu Nukleotidi DNA: NH2 O HO P OH OCH2 O 4' 5' O O H3 C OCH2 O 4' 5' 4 5 6 N N H 2' 1' N3 H 2 O HO P OH N1 1' O H 3' H 3' H 2' H H H H 2’ DEZOKSITIMIDILNA KISELINA 2’ DEZOKSICITIDILNA KISELINA OH H OH H .

Nukleotidi DNA: NH2 O HO P OH OCH2 O 4' 5' N N H 2' 1' N N O O HO P OH OCH2 O 4' 5' N N H 2' 1' N N H NH2 H 3' H H OH H H 3' H H 2’ DEZOKSIADENILNA KISELINA OH H 2’ DEZOKSIGUANIDILNA KISELINA .

Nukleotidi RNA: NH2 O HO P OH H OH HO OCH2 O H H H N N O HO O P OH H OH HO OCH2 O H 5 6 O 4 N3 H 2 N1 H H O CITIDILNA KISELINA URIDILNA KISELINA .

NH2 O HO P OH H OH HO OCH2 O H H H N N N N HO O P OH H OH HO OCH2 O H H H N N O N N H NH2 ADENILNA KISELINA GUANIDILNA KISELINA .

AMP ADP cAMP ATP .

NUKLEINSKE KISELINE su polinukleotidi .

ADENIN TIMIN GUANIN CITOZIN .

.

.

.

. kao i regulatorne sekvence koje su potrebne za ekspresiju.Prema najjednostavnijoj definiciji gen predstavlja segment DNK molekula koji sadrži šifru za sekvencu aminokiselina u polipeptidnom lancu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful