PAMANAHONG PAPEL

y Papel ± pampananaliksik y Kulminasyon ng gawaing pagsulat y Isinasagawa sa loob ng isang panahon o term y Maayos ang presentasyon ng mga bahagi at

nilalaman

pinakauna ( at pinakahuling bahagi ng papelpampananaliksik) 2. tanggapan o institusyong nakatulong sa pananaliksik 1.MGA PAHINANG PRELIMINARI Fly Leaf 1± blangko. pangkat. walang nakasulat. . Pamagating Pahina ± nakaayos sa paraang inverted pyramid 3. Dahon ng Pagpapatibay o Approval Sheet na pahinang kumukumpirma sa pagkakapasa at pagtanggap ng guro sa papel 4. Pahina ng Pasasalamat o Pagkilala sa mga indibidwal.

maaari o hindi na maglagay ng Pahina ng Pag ± aalay o Dedikasyon . Talaan ng Nilalaman ± nakabalangkas na bahagi at nilalaman ng papel 6.MGA PAHINANG PRELIMINARI 5. ngunit maaari ang Roman Numeral na mas maliit kaysa mga teksto o salita . Talaan ng mga Talahanayan at Graf ± nakatalang pamagat ng mga talahanayan at graf Tandaan : .hindi nilalagayan ng bilang ng pahina ( Hindu ± Arabic) ang mga Pahinang Preliminari.

Ang papel pampananaliksik ay halimbawa ng pamanahong papel. 5. . Opsyonal ang paglagay ng Pahina ng Pasasalamat. Nakalimbag sa anyong pyramid ang pamagat ng iyong pananaliksik sa Pamagat na Pahina. 1. Iwasto naman ang pahayag na Mali. Ang mga Pahinang Preliminari ay may bilang ng pahinang Hindu ± Arabic 2. Isinasagawa sa isang panahon o term ang pamanahong papel. 4.IKALAWANG MAIKLING PAGSUBOK : Isulat ang Tama kung wasto ang ipinahahayag ng kaisipan. 3.

6. 7. 9. Ang fly leaf ay matatagpuan sa pagtatapos ng bawat kabanata ng papel pampananaliksik. Iwasto naman ang pahayag na Mali. Mga kapwa ± kamag ± aral ang kumukumpirma kung nakapasa ang mga mananaliksik sa pagpipresenta ng kanilang papel pampananaliksik. 10. Pabalangkas ang ayos ng Talaan ng Nilalaman.Dalawang Fly Leaf ang kailangan sa papel pampananaliksik . Dapat ay nakatala rin ang mga talahanayan at graf na ginamit. 8.Isulat ang Tama kung wasto ang ipinahahayag ng kaisipan.

KABANATA I :ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful