Instrucţiuni de utilizare

Maşină de spălat

Vă mulţumim pentru încredere şi pentru cumpărarea maşinii noastre de spălat şi vă felicităm pentru alegerea excelentă. Noua dvs. maşină de spălat îndeplineşte cerinţele moderne privind tratarea rufelor. Nu consumă multă energie, apă sau detergent.. Aparatele noastre sunt ecologice. Unele materiale pot fi reciclate, altele pot fi depozitate sau se pot dezmembra. Atunci când aparatul nu vă mai e de folos, duceţi-l la un centru autorizat de reciclare, pentru a evita poluarea mediului. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării domestice, în gospodărie. Dacă aparatul este utilizat în scopuri profesionale, pentru a obţine profit, sau în alte scopuri decât cele casnice, sau dacă aparatul este utilizat de altă persoană, care nu este consumator, perioada de garanţie va fi egală cu cea mai scurtă perioadă de garanţie posibilă, stipulată de legislaţia în vigoare.

Descrierea maşinii de spălat ......................................... 3 Precauţii .......................................................................... 4 Instalare şi conectare ..................................................... 5 Funcţionare ..................................................................... 8 Sugestii pentru economia de energie......................... 13 Curăţare şi întreţinere .................................................. 14 Erori ............................................................................... 16 Tabele ............................................................................ 19

231722

2

max.8 MPa Siguranţă: 10 A 3 231722 .Descrierea maşinii de spălat 1. panou frontal 2. 50 Hz Putere: 2300 W / 2000 W (depinde de model) Încărcare max. 10 A) Presiune apă: min. uşă 4. cablu de alimentare Informaţii tehnice (depinde de model) Dimensiuni (l x a x î): 600 mm x 600 mm x 850 mm Dimensiuni slim (l x a x î): 600 mm x 440 mm x 850 mm Adâncime deschidere uşă: 106 cm / 88 cm (depinde de model) Greutate (net): 90 kg / 76 kg (depinde de model) Putere nominală: 230 V. 0. tub evacuare apă 7.05 MPa.5 kg (depinde de model) Putere priză: (230 V.: 7 kg / 6 kg / 4. picioruşe reglabile 6. dispozitiv pentru detergent 3. capac filtru 5. 50 Hz. 0. tub alimentare apă 8.

precum şi în cazul deficienţelor estetice care nu afectează funcţionalitatea şi siguranţa produsului. • După terminarea procesului de spălare închideţi robinetul de apă. serviciul pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul de la care l-aţi achiziţionat. sa nu folosească aparatul nesupravegheate. Garanţia nu acoperă repararea defecţiunilor cauzate de conectarea sau utilizarea incorectă a aparatului. 231722 4 . se recomandă ca persoanele cu dzabiliăţi fizice. sau persoanele fără experienţă sau cunoştinţe. pe podea solidă. Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice defecţiuni sau pentru decolorarea garniturilor şi a componentelor din plastic. • Înainte de a transporta aparatul blocaţi-l prin introducerea a cel puţin unei baghete de blocare la transport. Urmaţi instrucţiunile producătorului. • Folosiţi numai detergenţi sau balsamuri pentru maşina de spălat. • Instalaţi maşina de spălat în poziţie perfect orizontală. consecinţe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. în cazul creşterii nivelului de zgomot ca urmare a vârstei aparatului. vă rugăm să contactaţi biroul local. • Produsul este fabricat în conformitate cu standardele de siguranţă în vigoare. locomotorii sau psihice. Dacă încercaţi să utilizaţi aparatul blocat. Aceleaşi recomandări se aplică minorilor când folosesc aparatul. în cazul unor decolorări minore sau a schimbării culorii. totuşi. lucruri care nu afectează funcţionalitatea produsului. îl puteţi deteriora în mod ireparabil. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. ca urmare a folosirii incorecte a agenţilor de înălbire şi/sau a celor de colorare. Clătiţi bine pentru a îndepărta eventualele reziduuri acide. Pentru mai multe informaţii detaliate despre reciclarea acestui produs. • Pentru îndepărtarea reziduurilor de calcar folosiţi substanţe cu agenţi anti-coroziune. • Înainte de pornirea ciclului de spălare blocaţi uşa. Înainte de conectarea aparatului. iar această defecţiune nu este acoperită de garanţie! • La conectarea aparatului la sursa de apă folosiţi doar un furtun nou de alimentare şi garnituri potrivite (ataşat).Precauţii • Nu uitaţi să îndepărtaţi elementele de siguranţă pentru transport înainte de prima utilizare a aparatului. • Nu poziţionaţi maşina într-o cameră unde temperatura este sub 0°C. citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Anumite părţi ale maşinii se pot deteriora sau pot îngheţa. • Nu scufundaţi capătul furtunului de scurgere în apa scursă. apăsând-o. • Uşa nu se poate deschide în timpul spălării. Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect produsul. Înainte de această operaţie deconectaţi aparatul de la sursa de curent! • Plăcuţa cu informaţii tehnice se află deasupra uşii. • Nu folosiţi detergenţi care conţin solvenţi deoarece se pot forma gaze toxice care pot deteriora aparatul şi pot provoca incendii sau explozii. ajutaţi la evitarea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor. • Urmaţi instrucţiunile pentru instalare şi pentru conectarea la alimentarea cu apă şi curent. • Garanţia nu se va aplica consumabilelor (de exemplu: becuri).

deplasarea aparatului şi nivelul ridicat de zgomot datorate unei instalări incorecte a picioruşelor reglabile. • Deşurubaţi şuruburile A din spatele maşinii de spălat (Fig.Instalare şi conectare Îndepărtarea ambalajului Atunci când îndepărtaţi ambalajul aveţi grijă să nu deterioraţi aparatul cu un obiect ascuţit. Înainte de a conecta aparatul. Picioruşele reglabile trebuie curăţate înainte de a fi fixate. nu vor face obiectul garanţiei. 5 231722 . Aveţi grijă să scoateţi elementele de siguranţă înainte de prima utilizare. suprafaţa trebuie să fie uscată şi curată pentru a împiedica alunecarea. • În acest scop toate ambalajele sunt marcate corepunzător. strângeţi piuliţele bine (A) . Păstraţi baghetele de blocare pentru o eventuală utilizare ulterioară. • Închideţi deschiderile rămase cu dispozitivele de plastic ataşate.spre partea de jos a maşinii! Vibraţiile. • Folosiţi blocajele pentru a rota baghetele de blocare la 90° şi pentru a le trage în afară. altfel aparatul se poate defecta permanent. • Îndepărtaţi blocajele B (Fig. Aparatul trebuie pus pe o suprafaţă plană şi solidă. 1). Înepărtarea baghetelor de blocare la transport • Mişcaţi ţevile. În astfel de cazuri garanţia nu este valabilă. 2) – cea din dreapta trebuie rotită. Figura 1 Figura 2 Nivelarea aparatului • Puneţi aparatul în poziţie orizontală prin rotirea picioruşelor reglabile. După ce reglaţi aparatul. • Aparatele noastre sunt ambalate în materiale ecologice care pot fi reciclate. lăsaţi-l să ajungă la temperatura camerei. depozitate sau descompuse fără a polua mediul înconjurător. Picioruşele se pot regla până la +/.1 cm. 1) si scoateţi-le prin alunecare (Fig.

Capătul furtunului trebuie plasat la o distanţă de minimun 60 cm şi maximum 100 cm deasupra nivelului podelei.• Dacă aveţi un uscător de aceleaşi dimensiuni. • Scoateţi furtunul de alimentare cu apă din cuvă şi ataşaţi prelungirea furtunului de alimentare (1) la maşina de spălat prin înşurubarea acestuia la filetul furnizat (numai la anumite modele). • În cazul conectării la apă caldă şi rece. (C . Conectarea la sursa de apă • Fixaţi furtunul la chiuvetă sau cadă. Dintr-un robinet complet deschis trebuie să se scurgă în 15 secunde 3 litri de apă. 231722 6 . (La unele modele garnitura cu filtru este deja montată şi nu mai este nevoie de o fixare adiţionala). H – hot = cald) Furtunul de alimentare trebuie strâns manual.cold = rece. îndeajuns de bine. Utilizarea cleştilor. aşa cum arată şi marcajul din spatele aparatului (literele C şi H). • Scurgerea din perete trebuie corect instalată şi trebuie să permită curăţarea. în aşa fel încât să nu există scurgeri. • Strângeţi suportul furtunului de evacuare cu o bucată de sfoară care să trecă prin cotul furtunului pentru a preveni alunecarea acestuia pe podea. sau conectaţi-l direct la gura de scurgere din perete (diametru minim 4 cm). deoarece acestea îl pot deteriora. Cantitatea minimă de apă poate fi stabilită prin măsurarea apei scurse. După fixarea furtunului de alimentare. • Introduceţi garnitura cu filtru chiar în bucşa ataşată la furtunul de alimentare (2) şi înşurubaţi bucşa la robinetul cu apă.05 şi 0. conectaţi un tub la robinetul de apă caldă şi unul la robinetul de apă rece. puteţi să îl puneţi deasupra maşinii de spălat.8 MPa. presiunea apei trebuie să fie între 0. Conectarea la alimentarea cu apă Pentru o funcţionare corectă a aparatului. verificaţi dacă nu există scurgeri. a cheilor sau a altor unelte similare nu este permisă atunci când instalaţi furtunul.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat. Conexiunea permanentă trebuie făcută numai de către personal planificat.Conectaţi aparatul la priză • Conectaţi cablul de alimentare la priză. Nu conectaţi aparatul la o priză pentru aparat de ras electric. 7 231722 . • Voltajul şi alte informaţii sunt scrise pe plăcuţa cu informaţii tehnice de deasupra uşii. sau la o priză pentru uscător. acesta poate fi schimbat doar de către personal autorizat. Priza din perete trebuie să fie accesibilă şi trebuie împământată conform regulamentelor de siguranţă în vigoare.

oprire pompă/eroare (verde) Selector programe Programe de bază bumbac prespălare program scurt program (scurt) rapid sintetice program scurt delicate lână Programe parţiale clătire înmuiere pompare apă stoarcere Procesul de spălare • • • • • • • Deschideţi uşa maşinii de spălat Încărcaţi rufele în cuvă Închideţi uşa Deschideţi robinetul de alimentare cu apă Apăsaţi butonul ON/OFF şi alegeţi un program Adăugaţi detergentul şi balsamul Începeţi spălarea apăsând pe butonul START (C) 231722 8 .Buton START/PAUZĂ Semnale luminoase: .Buton oprire pompă C .Selector programe B .Funcţionare A .ON/OFF (portocaliu) .

Trageţi fermoarele. . prosoape de baie. Veţi economisi energie şi timp. lenjerie. feţe de masă. 9 231722 .Sortaţi rufele după tipul de material. inclusiv înmuierea şi stoarcerea (vezi Tabelul de Programe). Programul selectat poate fi schimbat înainte de apăsarea butonului START (C). Pentru rufe foarte murdare puteţi folosi programul cu prespălare . Astfel veţi economisi timp şi energie. Rufele foarte delicate trebuie puse într-un sac special. . ) Programele de bază sunt acele programe integrale care conţin toate etapele spălării.. legaţi şireturile şi goliţi buzunarele. lenjerie. sintetice şi tesături mixte) şi cantităţi puţine de rufe murdare (rufe umezite de transpiraţie etc) vă recomandăm să folosiţi programul scurt . Programele pot fi selectate prin rotirea selectorului de programe în poziţia potrivită. Apăsaţi butonul ON/OFF şi alegeţi programul de spălare. Pentru rufe mai puţin murdare ce intră în această categorie. Fiţi atenţi la ce scrie pe etichetele hainelor. folosiţi programul scurt . Bumbac: albe/colorate Aşternuturi de pat din in sau bumbac murdare normal. unde este indicat modul recomandat de spălare (vezi tabelul cu simboluri textile de pe ultima pagină a acestor instrucţiuni). îmbrăcăminte etc. . iar programul de spălare poate fi ales în funcţie de tipul de rufe şi de temperatura necesară (vezi Tabelul de Programe). Semnalul luminos ON/OFF începe să clipească. .Selectare programelor de bază ( .Deschiderea uşii. Vă sugerăm să încărcaţi cuva cu rufe de diferite dimensiuni. încheiaţi nasturii. Deschideţi robinetul de alimentare cu apă. Încărcaţi rufele în cuvă. Uşa se deschide prin tragerea mânerului de pe partea dreaptă a uşii către dvs. Funcţionare Programul este selectat prin rotirea selectorului de programe de la poziţia “0” la programul ales. Închideţi uşa aparatului. Puteţi alege unul din programele de bază sau un program parţial. Verificaţi dacă cuva este goală. Pentru încărcături mici (bumbac normal. Selectorul de programe poate fi rotit în ambele direcţii.

Sintetice Cămăşi. Indicatorul luminos de deasupra simbolului ciclului de spălare este aprins. • Programul selectat este completat prin apăsarea butonului START (C). Semnalul luminos de deasupra butonului semnalului clipeşte. ) Acestea sunt programe independente şi pot fi folosite atunci când nu aveţi nevoie de întregul proces de spălare. Lână Un program delicat special creat pentru spălarea articolelor de lână. însă puteţi alege şi programe adiţionale (pompă sau stoarcere). • Programul se opreşte la finalul ultimei clătiri. înaintea stoarcerii: rufele rămân înmuiate în apă evitând astfel şifonarea. . În cazul în care doriţi să folosiţi mai multe programe adiţionale unul după altul. trebuie să opriţi aparatul înaintea alegerii unui nou program (rotiţi selectorul de programe (A) în poziţia “0” cel puţin o secundă). Delicate Acesta este un program pentru materiale delicate (rochii. . Poate fi de asemenea pornită în timpul funcţionării înainte de ultima clătire.Selectarea programelor parţiale ( . . folosiţi programul scurt. fuste. sau a articolelor de îmbrăcăminte din amestec de alte materiale cu lână. Când programul continuă. bluze şi alte articole de îmbrăcăminte din poliester sau amestec de poliester cu bumbac. bluze) şi perdele. Veţi economisi energie şi timp. indicatorul luminos de deasupra butonul se stinge. Înainte de orice selecţie trebuie să rotiţi selectorul de programe în poziţia iniaţială “0” pentru cel puţin o secundă.Selectarea funcţiilor adiţionale Oprire pompă • Această funcţie poate fi pornită după selectarea programului de bază prin apăsarea butonului (B).semnalul luminos se stinge. în cazul în care nu puteţi să le scoateţi din maşină de îndată ce termină ciclul de spălare. murdare normal. • Această funcţie poate fi oprită prin apăsarea aceluiaşi buton (B) . marcate corespunzător cu semnul de spălare în maşina de spălat. . Pentru rufe mai puţin murdare de acest tip. 231722 10 .

1000 RPM.max. folosind un vas de măsurat. Dacă uşa nu este bine închisă bine după începerea funcţionării. • În cazul în care doriţi să schimbaţi programul de spălare după începerea spălării. aveţi grijă să nu umpleţi recipientul peste nivelul marcat. după care selectaţi noul program. O puteţi folosi pentru a clăti rufele delicate spălate manual sau ca o clătire suplimentară pentru persoanele cu pielea sensibilă la detergenţi. Începerea spălării • Apăsaţi butonul START (C). . Ledul ON/OFF nu mai clipeşte. iar dvs.Clătire Program independent pentru clătirea rufelor delicate. Înmuiere Acest program este destinat înmuierii sau albirii rufelor deja spălate.Adăugarea agenţilor de spălare şi înmuiere (vezi Sugestii pentru spălare şi economisirea de energie) • Compartimentul de prespălare • Compartimentul de spălare principal • Compartimentul pentru balsam Detergentul poate fi adăugat direct în cuvă. Atunci când adăugaţi balsam. Atunci când veţi închide uşa aparatul va porni programul selectat. rotiţi selectorul de programe în poziţia “0” pentru o secundă. Aveţi grijă să închideţi dispozitivul pentru detergent atunci când deschideţi sau închideţi uşa aparatului. Se încheie cu o stoarcere la o viteză mare de rotaţie . fără stoarcere intermediară şi cu o rotaţie finală mai scurtă. Pomparea apei Se poate folosi atunci când se întrerupe programul de spălare sau dacă a fost activată funcţia de oprire a pompei. ledul ON/OFF începe din nou să clipească după câteva secunde. aparatul începe să funcţioneze în câteva secunde. Stoarcere Stoarecere puternică pentru rufe ne-delicate la o viteză mare de rotaţie. doriţi doar să evacuaţi apa din cuvă fără stoarcere. Oprirea maşinii de spălat anulează orice funcţie anterior selectată (de 11 231722 .

Întreruperi • Cauzate de utilizator Selectarea funcţiei STOP POMPĂ Programul se opreşte când ajunge la etapa STOP POMPĂ (în cazul în care această funcţie a fost anterior selectată). Semnalele luminoase încep să clipească (vezi cap. 231722 12 . aveţi grijă să nu deschideţi uşa înainte de a evacua apa. • Scoateţi rufele din cuvă şi îndepărtaţi orice corp străin de pe garnitura uşii. Ghid pentru diverse probleme). . stoarcere ) pentru a evacua apa şi pentru a încheia programul. iar cuva este încă plină de apă. indicând terminarea programului. • Lăsaţi uşa deschisă larg pentru ca interiorul să se poată usca. După un anumit timp puteţi deschide uşa dacă nu mai este apă în cuvă. programul prin rotirea selectorului de programe în poziţia “0”. În cazul în care mai este apă în cuvă selectaţi unul din programele adiţionale (pompare . Uşa rămâne închisă.ex: oprire pompă) . Programul se poate continua prin apăsarea butonului START (C). programul se opreşte. dar se va relua de îndată ce va reveni curentul. Buton PAUZĂ Prin apăsare butonului PAUZĂ (C) programul poate fi suspendat în orice moment. Indicatorul luminos de deasupra funcţiei Stop pompă începe să clipească. În cazul în care curentul s-a oprit. • Opriţi maşina prin rotirea selectorului de programe în poziţia “0”. • Erori Programul este suspendat în cazul unor erori. • Scoateţi cablul de alimentare din priză.Terminarea spălării Indicatorul luminos START/STOP clipeşte. • Închideţi robinetul de alimentare cu apă. Întrerupere fizică Puteţi opri chiar dvs. astfel încât acestea trebuie reactivate. Spălarea continuă prin apăsarea butonului START (C). • Întrerupere curent În cazul întreruperii curentului. altfel nu este posibil.

partiţia trebuie ridicată. • Înainte de selectarea programului de spălat consultaţi eticheta cu informaţii cusută pe rufe (vezi Tabelul de Întreţinere).14 > 14 m mol/l < 1. de gradul de murdărie sau de culoare. Puteţi astfel economisi până la 50% energie.Dulce 2 . • Dacă folosiţi agenţi de înmuiere în stare solidă vă recomandăm să îi diluaţi cu apă pentru a împiedica înfundare dispozitivului de detergent. • Atunci când spălaţi pentru prima oară rufele colorate. • Dacă maşina de spălat este echipată cu un dispozitiv de detergent partiţionat puteţi pune detergent lichid şi în compartimentul central (depinde de model). • Nu recomandăm înălbitori pe bază de clor.Dură Grad de duritate °dH(°N) < 8. în cazul detergentului lichid însă trebuie folosită.) trebuie spălate întru-un săculeţ special. • Detergentul lichid se foloseşte numai la spălarea normală.25 > 25 p. aceasta nu va fi acoperită de garanţie. spălaţi-le separat.Sugestii pentru economia de energie • Înainte de spălare sortaţi rufele în funcţie de tip. Dacă folosiţi detergent pudră. • Spălaţi cantităţile foarte murdare în cantităţi mai mici şi cu mai mult detergent. • Evitaţi să spălaţi cantităţi prea mici de rufe. deoarece pot deteriora rezistenţa. 13 231722 .5 . • Trataţi petele complicate cu agenţi speciali de îndepărtare a petelor. • Dacă rufele sunt puţin murdare folosiţi programul scurt şi selectaţi o temperatură mică de spălare. este necesară utilizarea unui agent de dedurizare. • Înainte de spălare goliţi buzunarele. dacă rezistenţa se defectează. • Dacă nivelul de duritate a apei depăşeşte 14°dH grade.250 > 250 În caz de apă dură adăugaţi detergent conform tabelului pentru gradul 1 şi adăugaţi o cantitate potrivită de agent de înmuiere a apei (vezi instrucţiunile producătorului).m. veţi economisi astfel energie. deoarece veţi economisi energie şi veţi obţine rezultate mai bune. În caz contrar. • Detergentul poate fi pus direct în cuvă. încheiaţi fermoarele şi îndepărtaţi clipsurile metalice sau insignele.5 1.Medie 3 .5 °fH(°F) < 15 15 .2. • Folosiţi doar detergent pentru maşina de spălat. • Adăugaţi detergent pudră sau detergent lichid conform indicaţiilor producătorului. Categorie duritate apă 1 . lenjerie intimă etc. fără prespălare.5 > 2. • Întindeţi rufele mototolite înainte de a le introduce în cuvă.p.4 8. • Articolele delicate (ciorapi.4 . < 150 150 . deoarece acestea ar putea înfunda scurgerea şi deteriora cuva în interior. • Cantitatea maximă permisă de rufe indicată în Tabelul de Programe de pe ultima pagină.

iar acestea se vor usca mai repede în uscător. • Dacă e necesar curăţaţi capacul cu apă de la robinet. • Interiorul cuvei şi garnitura de la uşă se curăţă prin spălarea la 60°C fără rufe şi cu jumătate din cantitatea de detergent. deoarece cuva maşinii de spălat se poate bloca.). Se poate scoate cu totul în exterior dacă apăsaţi pe clapetă (vezi Fig. curăţaţi dispozitivul pentru detergent.• Viteza de rotaţie mare lasă mai puţină umezeală în rufe. Pentru a preveni acest lucru. 231722 14 . veţi economisi energie. • Folosirea in mod frecvent a programelor de temperatură scăzută in combinaţie cu detergenţi lichizi poate să ducă la formarea de germeni. care cauzează mirosul neplăcut in maşina de spălat. cel puţin o dată pe lună. este recomandat să folosiţi programul Bumbac 95°C cu detergent solid si fără incărcătură de rufe. • Dacă este necesar. Nu puneţi bucăţi de detergent în dispozitivul pentru săpun. Curăţare şi întreţinere Deconactaţi maşina de spălat înainte de a o curăţa! • Dulapul trebuie curăţat cu o cârpă moale şi cu detergent neutru. iar dvs.

• După fiecare spălare ştergeţi garnitura de cauciuc de la uşă. 15 231722 . iar apoi uscaţi-l. • Curăţaţi zona de clătire a maşinii de spălat cu o perie. Acest lucru îi va prelungi viaţa. Îndepărtaţi orice urmă de detergent uscat rămasă. mai ales după ce spălaţi rufe foarte murdare sau vechi.• Curăţaţi-l cu apă de la robinet şi cu o perie. • Deschideţi capacul filtrului cu o şurubelniţă plată sau ceva similar. • Curăţaţi frecvent cu apă de la robinet ecranul de la furtunul de alimentare cu apă. mai ales partea superioara a camerei de clatire. • Filtrul trebuie curăţat ocazional.

eroarea: 2 . • Rotiţi-l în sens invers acelor de ceasornic. 3 . În unele cazuri puteţi încerca să remediaţi singur erorile.clipeşte de şapte ori: evacuare neadecvată a apei. 231722 16 . • Filtrul trebuie pus la loc conform imaginii şi apoi rotit în direcţia acelor de ceasornic. Modul lor diferit de a clipi semnalează diverse erori.• Înainte de curăţare. suprafaţa garniturii (A) trebuie să rămână curată. când maşina de spălat va duce programul până la capăt fără a mai încălzi apa. scoateţi-l afară şi curăţaţi-l cu apă de la robinet. cu excepţia erorii la încălzitor. Aparatul semnalează erorile imediat după ce le detectează şi opreşte programul. opriţi maşina şi chemaţi cea mai apropiată unitate de service (ledurile continua să clipească până când veţi opri maşina de spălat).clipeşte de trei ori: alimentarea cu apă nu este corectă. 7 . Erori În anumite cazuri puteţi remedia chiar dvs. În celelalte cazuri număraţi de câte ori clipesc ledurile care indică o eroare. Erori Maşina de spălat monitorizează automat anumite funcţii din timpul funcţionării şi raportează orice eroare observată. aşa că trebuie să număraţi de câte ori clipesc ledurile şi să repetaţi procedura după o anumită pauză. evacuaţi apa din maşină prin ţeava de evacuare (numai la anumite modele).clipeşte de două ori: uşa nu este corect închisă. Pentru o fixare cât mai bună. În acest caz semnale luminoase încep să clipească într-un anumit fel.

chemaţi unitatea de service autorizată.opriţi aparatul şi aşteptaţi câteva secunde. • siguranţa este în regulă. Maşina nu este bine poziţionată.: numai un halat de baie). Barele de transport nu au fost îndepărate. Eroare Cauză posibilă Maşina nu funcţionează Maşina nu are curent. Apăsaţi din nou START. • furtunul de evacuare nu este pus la o înălţime mai mare de 1m. (simbolurile nu sunt iluminate). • ştecherul este bine pus în priză. Strângeţi furtunul de alimentare. Remediere Verificaţi dacă: • este curent în priză. • filtrul furtunului de alimentare este curat. maşina de spălat va reduce RPM dacă vibraţiile sunt prea puternice.porniţi din nou aparatul şi repetaţi programul de spălare. Furtunul de evacuare a căzut pe jos. există posibilitatea ca aparatul să semnalizeze anumite defecte. Maşina se deplasează în timpul funcţionării. Apăsaţi START. Folosiţi detergenţi destinaţi spălarii la maşină. Maşina vibrează în timpul stoarcerii. Prea mult detergent. Acest lucru este normal.ledul clipeşte de şapte ori). În cazul în care defecţiunea apare din nou. Împingeţi uşa spre maşină. Îndepărtaţi barele de transport. Strângeţi bine filtrul.ledul clipeşte de 3 ori). Fixaţi furtunul de evacuare la scurgere. Apa este cu greu pompată sau deloc (maşina raportează o eroare . scurt-circuit. • filtrul este curat. . în special când e vorba de cantităţi mici (de ex. În acest caz: . maşina raportează eroare . Garanţia nu se aplică în cazul unor defecţiuni cauzate de interferenţele din mediul înconjurător (trăznet. 8 min. Maşina nu ia apă (după aprox. • robinetul este deschis. Rufe distribuite inegal. dezastre naturale). Reglaţi poziţia maşinii cu ajutorul picioruşelor reglabile.Din cauza interferenţelor din mediul ambiant (de exemplu cablurile electrice). 231722 17 . Folosiţi detergentul conform instrucţiunilor producătorului şi în concordanţă cu duritatea apei şi cu gradul de murdărie al rufelor. Gura de alimentare cu apă nu Verificaţi dacă: funcţionează cum trebuie. Prea multă spumă în timpul spălării. Uşa nu este bine închisă. • furtunul de evacuare nu este blocat. Gura de evacuare a apei este Verificaţi dacă: blocată. Trebuie să spălaţi cantităţi mai mari de rufe. Programul de spălare nu porneşte (butonul ON/OFF clipeşte). Filtrul nu este bine strâns. Din maşină curge apă. Furtunul de alimentare nu este bine ataşat de maşina de spălat sau de robinet.

de spălare şi balsam de rufe în filtru. * UKS: control universal al stabilităţii . chemaţi cea mai apropiată unitate de service. mai lung cu până la 60% din timpul total. • Formarea germenilor • Folosiţi programul Bumbac 95°C cu detergent solid şi fără incărcătură de rufe. Garanţia nu acoperă repararea defecţiunilor cauzate de conectarea sau utilizarea incorectă a aparatului. Trebuie să clătiţi imediat rufele. Reziduuri de detergent în dispozitivul pentru detergent. Unii detergenţi se prind uşor de dispozitv dacă acesta este ud. Presiune redusă a apei. Apar pete de grăsime pe rufe. • În cazul unei presiuni reduse a apei creşteţi nivelul de apă. maşina a redus automat numărul de RPM. • Curăţaţi filtrul de la ţeava de alimentare. Adăugaţi mai mult detergent pentru astfel de rufe. • Curăţaţi dispozitivul înainte de a pune din nou detergent. electrică. agent • Asiguraţi-va ca filtrul este curat. acest lucru nu implică o eroare a distribuite în mod inegal. Spălaţi din nou rufele. Cauză posibilă Maşina este trecută pe funcţia UKS. • Resturi de materiale. • Folosiţi detergenţi lichizi fără zeolit. Spălaţi articole mari şi mici împreună. • Datorită unei încărcături totuşi. • Voltaj scăzut. Timpul de spălare este mai lung decât în mod normal. detergent pentru rufe colorate care nu conţine înălbitor. Miros neplacut în cuva maşinii de spălat. sau folosiţi detergent lichid. În cazul în care nu veţi putea remedia aceste erori de unul singur. Nu este rezultatul unei clătiri proaste ci a detergenţilor cu neo-fosfat ce conţin componente insolubile. aceste reparaţii vor fi suportate de client. Urme de pudră albă pe rufe. Curăţaţi dispozitivul şi fixaţi bine capacul la locul său. sau Folosiţi detergent cu înălbitor. sau rămâne apă în dispozitiv. Aţi folosit detergent lichid. maşina a activat UKS*. • Temperatura apei de • Timpul unui program de spălare poate fi alimentare este scăzută. Remediere Maşina funcţionează normal. Rufele rămân pătate după spălare.această funcţie împiedică vibraţiile excesive în timpul stoarcerii. 231722 18 . Din cauza balansului prost al rufelor. Balsamul nu este complet clătit. maşinii. Prea puţin detergent (rufele erau foarte murdare). Capacul nu este bine poziţionat sau este blocat. • Există o eroare la • Timpul de spălare este prelungit de alimentarea cu energie către cronometrul alimentării cu energie.Eroare Rufele nu sunt bine stoarse. Astfel de substanţe se pot depune pe rufe. • Încercaţi să îndepărtaţi petele cu o perie. Nu s-a raportat nici o eroare.

energie kWh rpm 400 .45/1.5 3.scurt Delicate Lână Programe adiţionale Clătire Înmuiere Pompare apă Stoarcere posibil 95 60 60 40 40 30 60 40 40 30 30 700 600 1000 1000 1300 Temp. (rpm) rpm Durata (min.rapid 17’ Sintetice Sintetice Sintetice .97 0.7 kg Cons.33/1.5 3.color* Bumbac + prespălare Bumbac Bumbac . ** depinde de model 19 231722 .scurt Bumbac .5 7 7 7 700 1000 1300 25 15 2 12 40 18 0.Tabele Tabelul de Program .19** 1.03 * Testarea programului conform EN 60456 cu selectarea numărului maxim de RPM.39 0.900 Cons.alb Bumbac .5 3 2 Programe de bază Bumbac . apă L Stoarcere max.02 0.56 0.700 800 .31/2.67 0.17 0.58 0. (kg) 7 7 7 7 7 2 3.32** 0.1300 Funcţii adiţionale Stop pompă Încărcare max.20 3.19** 1.1300 400 .50 0.) 1000 .02 0. (°C) 156 147 172 121 77 17 116 105 55 53 46 72 66 76 66 66 40 51 48 48 62 42 67 61 71 61 61 40 51 48 48 62 42 62 56 66 56 56 40 51 48 48 62 42 2.

02 0.Tabelul de Program .47 0. ** depinde de model 231722 20 . energie kWh rpm 800 .47 0. (kg) 6 6 6 6 6 2 3 3 3 Bumbac .17 0.93 0.22** 0.17 0.34** 1.02** 1.36 0. (°C) 139 140/150 165 116 72 17 111 100 49 53 46 68 62 70 62 62 40 43 40 40 58 42 63 57 65 57 57 40 43 40 40 58 42 58 52 60 52 52 40 43 40 40 58 42 2.color* Bumbac + prespălare Bumbac Bumbac .34/1.20 2.900 400 .1300 400 .alb Bumbac .5 30 2 30 3 6 6 6 700 1000 1300 25 15 2 12 40 16 * Testarea programului conform EN 60456 cu selectarea numărului maxim de RPM.55 0. apă L Stoarcere max.700 Cons.20 0.1300 0.52 0.10/2.36 0.93 0. (rpm) rpm Durata (min.10** 2.) 1000 .02 0.30/1.scurt Bumbac .scurt Delicate Lână Programe adiţionale Clătire Înmuiere Pompare apă Stoarcere posibil 95 60 60 1300 40 40 30 1000 60 40 1000 40 700 600 Temp.700 800 .rapid 17’ Sintetice Sintetice Sintetice .55 0.52 0.66 0.14** 1.30/2.03 Funcţii adiţionale Stop pompă Încărcare max.70/0.6 kg Programe de bază Cons.14/1.66** 0.50/1.05** 1.

15 0.13 0.5 95 60 60 40 40 30 60 40 40 30 30 700 600 700 1000 1400 1000 1000 1400 140 145 172 116 70 17 112 100 50 48 45 25 15 2 12 Cons. (rpm) Durata (min.46 0.alb Bumbac .scurt Bumbac .5 4.rapid 17’ Sintetice Sintetice Sintetice .color* Bumbac + prespălare Bumbac Bumbac .03 * Testarea programului conform EN 60456 cu selectarea numărului maxim de RPM.5 2 2 2 2 1.5 4.34 0. Funcţii adiţionale Stop pompă Cons.5 4. apă L 47 44 49 44 44 30 31 29 29 45 38 30 10 - 1.5 kg Încărcare max. (°C) Bumbac .scurt Delicate Lână Programe adiţionale Clătire Înmuiere Pompare apă Stoarcere posibil 4.5 4.61 0.02 0.5 4.02 0.20 0. energie kWh 21 231722 .51 0. (kg) Programe de bază Stoarcere max.5 1 1.80 0.5 4.99 0.85 0.4.5 4.) Temp.15 0.Tabelul de Program .

temp. de spălare 30°C Spălare delicată Spălare de mână Spălarea nu este permisă Albire Albire în apă rece Albirea nu este permisă Călcare Călcare fierbinte max. temp. temp. Cherosen Curăţare chimică în cherosen.Tabel de întreţinere Spălare normală Max. temp. 200°C Călcare fierbinte max. fără a influenţa însă buna funcţionare a aparatului. R113. 150°C Călcare fierbinte max. de spălare 60°C Max. 110°C Călcarea nu este permisă Curăţare chimică Curăţare chimică cu solvenţi Perchlorinetyhlene R11. de spălare 95°C Max. de spălare 40°C Max. 22 . în alcool pur şi în R 113 Temperatură înaltă Temperatură joasă Nu este permisă curăţarea chimică Uscăre Plasaţi pe suprafaţa plană Atârnaţi ud Atârnaţi Nu este permisă uscarea în uscător 231722 Producătorul îşi rezervă dreptul de schimba specificaţiile.

.

PS PG1 231722/ro (05-09) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful