KAJIAN TINDAKAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU RJ/MEI/02/2010

KAJIAN TINDAKAN PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU UNIT TEKNIK & VOKASIONAL SMK DATO HAJI TALIB KARIM TAHUN 2010

TAJUK: ”MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID UNTUK MEMBACA KOD JALUR WARNA PADA PERINTANG DENGAN BANTUAN KAD WARNA DAN KOTAK AJAIB”. DISEDIAKAN OLEH: ROHANA BINTI JANTAN GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU UNIT TEKNIK & VOKASIONAL SMK DATO HAJI TALIB KARIM 78000 ALOR GAJAH, MELAKA. 26hb. MEI, 2010
1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU Murid-murid yang berada di tingkatan dua (2) akan mempelajari topik elektronik. Salah satu daripada sub topik dari mata pelajaran ini yang penting ialah membaca kod warna pada perintang. Ini adalah kerana didalam peperiksaan PMR pasti ada satu soalan dari bahagian ini yang dikeluarkan. Oleh itu menjadi satu kewajipan kepada murid-murid untuk menguasai topik ini. -1-

Di dalam kajian ini pecahan jumlah murid mengikut kaum ialah 11 orang murid lelaki melayu. saya merasa perlu melakukan sesuatu agar dapat membantu murid-murid untuk membaca kod warna pada perintang tersebut dalam menentukan nilai rintangan bagi setiap perintang. • Untuk mengatasi masalah murid keliru membaca kod jalur warna pada perintang terutamanya jalur yang ketiga(3) dan keempat( 4). Kemahiran ini perlu dikuasai oleh setiap murid untuk memudahkan mereka menetukan nilai rintangan bagi perintang itu. satu teknik yang baik dan berkesan perlu diajar kepada murid-murid serta menjadi satu harapan agar ia dapat membantu murid-murid untuk menentukan nilai perintang dengan membaca kod jalur warna pada badan perintang. Maka. Walaupun demikian semasa sessi ulangkaji didapati murid tidak dapat membaca kod warna pada perintang dengan betul.2 OBJEKTIF KHUSUS • Untuk memperkenalkan kepada murid satu kaedah yang mudah untuk membaca kod jalur warna pada perintang dalam menentukan nilai rintangannya.0 ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN Kemahiran membaca kod warna pada perintang adalah merupakan satu kemahiran yang sangat penting. 5. 17 orang murid perempuan melayu. 3. tinjauan masalah dibuat berdasarkan pemerhatian dan soal selidik semasa P&P.KAJIAN TINDAKAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU RJ/MEI/02/2010 Di dalam P&P yang lalu murid telah pun mempelajari topik ini. Jika kemahiran ini tidak dapat dikuasai sudah pasti mereka tidak akan dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan topik ini.0 PERLAKSANAN KAJIAN 5.1 OBJEKTIF AM • Kajian ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan membantu murid-murid membaca kod jalur warna pada perintang dengan cara yang betul dan mudah dalam menentukan nilai rintangan bagi satu perintang. Oleh itu. Oleh itu. 4. 3. Mereka terdiri daripada 15 orang lelaki dan 21 orang perempuan. -2- . 4 orang murid lelaki cina dan 4 orang murid perempuan cina. Murid-murid yang berada di tingkatan 2 sepatutnya telah pun menguasai kemahiran ini.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.0 KUMPULAN SASARAN Sasaran kajian ini ialah murid-murid tingkatan 2 Arif iaitu seramai 36 orang akan menjalani ujian bagi kajian ini. satu kaedah yang mudah dan menarik juga harus di tunjukkan kepada murid agar ia dapat membantu dan memudahkan murid dalam menguasai topik ini. analisis dokumen dan ujian pra. 2.1 TINJAUAN MASALAH • Dalam perlaksanaan kajian ini.

1% 88. Dengan ini menjadi satu harapan agar murid dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi. Setiap kad warna tercatat nilai bagi warna itu.1 PEMERHATIAN / ANALISIS DOKUMEN Hasil dari tinjauan. murid-murid telah diperkenalkan dengan satu teknik yang dapat membantu murid-murid jelas dan faham dalam proses membaca kod jalur warna pada perintang. -3- .2 ANALISIS TINJAUAN MASALAH 5. 5.2.9% 5.1 PELAKSANAAN AKTIVITI 1 (P&P) Di dalam aktiviti 1 ini. pemerhatian dan soal selidik yang dijalankan semasa P&P. Satu set kad warna dan satu kotak ajaib telah diperkenalkan sebagai satu alatan yang dapat membantu memberi kefahaman kepada murid semasa menjalankan aktiviti membaca kod jalur warna pada badan perintang.3 TINDAKAN YANG DIJALANKAN Dengan merujuk kepada keputusan ujian pra. 5.2. satu tindakan perlu dilakukan dalam menangani masalah tersebut. warna perintang dengan betul. Langkahlangkah aktiviti adalah seperti berikut: Langkah 1: i. Pemerhatian ini telah disahkan dengan membuat pemerhatian ke atas murid-murid semasa mereka menyelesaikan masalah menentukan nilai bagi satu perintang. Rajah 1: perintang tetap. Hasil yang telah diperolehi adalah seperti berikut: Membaca kod jalur warna Tidak dapat membaca kod jalur perintang dengan betul.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / PENILAIAN 5.2 UJIAN PRA Di dalam ujian pra ini. 4 orang 32 orang 11. Manakala di dalam kotak ajaib itu pula terdapat sembilan keping kad kecil dengan tercatat no ’0’ di atas setiap keping kad.4. Murid-murid diminta melakarkan gambarajah satu perintang dan melabelkan jalur warna pada perintang tersebut seperti rajah 1 dibawah. guru akan mengajar murid dengan melakukan satu demonstrasi dan menunjukkan kepada murid cara untuk membaca jalur kod warna pada perintang dengan bantuan 13 keping kad warna dan kotak ajaib. didapati 4 orang murid daripada 36 orang murid kelas ini sahaja yang dapat membaca kod jalur warna pada perintang dengan betul dan 32 orang murid masih tidak faham cara untuk membaca kod jalur warna pada perintang dalam menentukan nilai bagi perintang. murid-murid diminta untuk membaca kod jalur warna pada perintang untuk menentukan nilai perintang dengan menggunakan pengetahuan sedia ada di dalam diri muridmurid. Oleh itu.KAJIAN TINDAKAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU RJ/MEI/02/2010 5.

Murid kedua mengambil 1 kad warna untuk jalur 2. Setiap kad warna mempunyai nilai kod warna yang telah ditetapkan iaitu: Warna kad Hitam Perang Merah Jingga Kuning Hijau Biru Unggu Kelabu Putih Emas Perak Tiada Warna v. Murid ketiga mengambil 1 kad warna untuk jalur ketiga 3 dan murid keempat hanya boleh memilih kad berwarna emas atau perak atau tanpa warna sahaja untuk mewakili jalur keempat. Kemudian murid itu akan melekatkan kad-kad yang diambil dari kotak ajaib itu dan melekatkannya di papan hitam bersebelahan kad murid kedua tadi. iii. iv. Murid pertama akan melekatkan kad warna yang memaparkan nilai bagi warna tersebut pada papan hitam. vi. diikuti oleh murid kedua. Murid diperkenalkan dengan 13 keping kad warna dan sebuah kotak ajaib. Manakala bagi murid ketiga pula perlu mengambil kad di dalam kotak ajaib mengikut bilangan nilai pada kad warna yang mereka telah pilih. Manakala 3 keping kad lagi akan mewakili jalur keempat. Kotak ini dikatakan ajaib kerana di dalamnya hanya mengandungi 9 keping kad-kad kecil yang tertulis huruf ’0’ pada setiap kad. Kotak ajaib ini hanya akan mewakili jalur yang ketiga (3) sahaja.KAJIAN TINDAKAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU RJ/MEI/02/2010 ii. -4- . Nilai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +5% +10% +20% Guru meminta murid pertama mengambil 1 kad warna untuk jalur 1. Untuk memulakan aktiviti guru akan menunjukkan 10 keping kad warna yang akan mewakili untuk jalur 1 dan 2 sahaja. 4 Guru memberi 1 2 3 penerangan berkaitan dengan rajah 1 di atas.

• -5- . 13 orang 36.1 % 6.2 PELAKSANAAN AKTIVITI 2 (UJIAN POS) Setelah selesai P&P. iv. iii.8 % Dapat membaca Kod warna perintang tetapi kurang jelas. viii. Kaedah itu diulang sehingga tiga kali untuk lebih memberi kefahaman kepada murid.KAJIAN TINDAKAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU RJ/MEI/02/2010 vii.0 REFLEKSI KAJIAN • Pada pendapat saya berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan. Murid kurang memberi tumpuan semasa p&p dan kajian sedang dijalankan. Murid kurang berminat dengan topik ini kerana ia melibatkan nombor. Akhir sekali. Didapati pelajar tidak hadir semasa topik ini telah diajar oleh guru matapelajaran. Hasil yang diperolehi adalah seperti jadual dibawah.4. murid ke empat pula akan melekatkan kad yang telah diambilnya ke papan hitam untuk melengkapkan nilai bagi perintang itu. 19 orang 52. Dapat membaca Kod jalur warna perintang dengan tepat. Akhir sekali murid diuji dengan beberapa contoh soalan yang berkaitan dengan menentukan nilai perintang untuk mengetahui adakah murid telah pun jelas dan faham cara-cara untuk membaca kod jalur warna pada perintang. 5.8%. Pendekatan kaedah yang digunakan semasa kajian kurang berkesan. Diantara faktor-faktor yang boleh di kenal pasti ialah: i. ii. didapati keputusan yang hasilkan adalah kurang memuaskan ini kerana peratus murid yang dapat membaca dengan tepat hanya 52. 4 orang 11. ix. murid-murid di minta untuk membuat penilaian atas segala aktiviti yang telah dijalankan. Murid masih tidak dapat menguasai sub topik ini secara keseluruhannya. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor samada faktor dalaman mahupun dari persekitaran.11 % Tidak dapat membaca kod jalur warna perintang. Dan bacaan nilai bagi perintang pun dapat dicari dan diketahui dengan mudah. v.

Bila topik ini telah jelas difahami oleh murid. maka mereka akan merasa gembira dan memudahkan mereka untuk menjawab soalan PMR nanti. Maka dengan ini. Beberapa murid pula menyatakan mereka jelas sedikt dan dapat memahaminya dan ada yang menyatakan langsung tidak faham. Dengan membuat pemerhati secara menyeluruh di dalam ujian pra dan ujian pos didapati kajian ini tidak dapat mencapai objektif yang di harapkan. 78000 Alor Gajah.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Untuk kajian seterusnya saya akan cuba mencari dan mengenalpasti satu teknik lain yang lebih mudah.KAJIAN TINDAKAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU RJ/MEI/02/2010 • Pendapat murid pula menyatakan bahawa dengan menggunakan kaedah ini mereka lebih faham. cepat dan tepat untuk memudahkan murid-murid membaca kod jalur perintang untuk menentukan nilai rintangan perintang dengan lebih cepat dan tepat. Disediakan oleh: ……………………………………… ROHANA BINTI JANTAN Guru Kemahiran Hidup Bersepadu. akan menjadi satu kerugian sekiranya topik yang mudah ini tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh murid. Topik ini perlu dikuasai oleh semua murid kerana ia sangat penting dan akan diuji semasa peperiksaan. Melaka. • 7. SMK Dato Haji Talib Karim. Insyaalah. (Rujuk kepada penilaian dan hasil kerja murid). Disemak oleh: LAMPIRAN HASIL KERJA MURID DI DALAM PENGHASILAN KAJIAN INI -6- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful