You are on page 1of 5

警察犬 Polishund

盲導犬

Ledarhund (för blinda)

介護犬

Sällskapshund för gamla

土佐犬 Tosahund 犬猿の仲 Vara som hund och katt

コラム

にんべん

件数

Antal fall

事件

Fall, sak etc.

条件

Villkor

物件

Objekt

用件

Ärende

案件

Fall, sak etc.

人件費

Personliga utgifter

悪条件

Dåliga förhållanden

無条件

Ovillkorlig

刑事事件

Brottmål

あみがしら

Brott, synd

罪深い

Brottslig, syndig

罪人

Brottsling

罪悪

Brott, synd

罪状

Brottslighet, skuld

功罪

Förtjänster och brister

原罪

Arvssynd

有罪

‒ 無罪 Skyldig - oskyldig

犯罪

Brott

余罪

Andra brott

̃ニ謝罪スル Be om ursäkt

罪悪感

Skuldkänsla

犯罪者

Brottsling

殺人罪

Mord

偽証罪

Mened

横領罪

Förskingring

性犯罪

Sexualbrott

無罪判決

Frikännande dom

過失致死罪 Vållande till annans död

113

りっとう

刑事 Detektiv、brottsmål

刑罰

Straff

刑期

Strafftid

刑法

Strafflag

死刑

Dödsstrafff

̃ヲ求刑スル

Yrka på strafff

̃ヲ減刑スル

Minska straff

̃ヲ処刑スル

Straffa

刑務所

Fängelse

終身刑

Livstidsstraff

刑事事件

Kriminalfall

刑事訴訟 Brottsmålsåtal

さら

̃ヲ盗む

Stjäla

盗人

Tjuv

盗作

Plagiat

盗難

Stöld

盗品

Stöldgods

強盗

Rån

窃盗

Stöld

盗塁

Stjäla bas (baseboll)

てへん

̃ヲ捜す

Söka, leta efter

̃ヲ捜査スル

Utreda brott

̃ヲ捜索スル

Söka, spana efter

捜索願

Efterlysning

捜査官

Utredare, spanare

捜査令状

Undersökningsorder

家宅捜査

Husundersökning

しんにょう

̃ヲ逮捕スル

Anhålla, arrestera

逮捕者

Anhållen person

逮捕状

Arresteringsorder

誤認逮捕

Felaktigt anhållande

ごんべん

̃ヲ訴える

Åtala, vädja etc.

訴訟

Åtal, stämning

114

訴状

Petition

̃ヲ起訴スル

Åtala

̃ヲ告訴スル

Anklaga

̃ヲ上訴スル

Överklaga

̃ニ直訴スル

Vädja direkt till

115

̃ニ勝訴スル ‒ 敗訴スル Vinna rättegång - förlora rättegång

提訴スル

Väcka åtal

不起訴

Lägga ner åtal

起訴状

Anklagelseakt

控訴審

Hörande av överklagan

民事訴訟

Civilmål

しんにょう

̃ヲ追う

Följa efter

̃ヲ追い越す

Passera

̃ヲ追い込む

Jaga in (i ett hörn)

̃ヲ追い払う

Driva bort

追試 = 追試験 Kompletterande prov

追伸

P.S.

追憶

Minne

̃ヲ追加スル

Lägga till

̃ヲ追跡スル

Förfölja, smyga efter

̃ヲ追及/追求/追究スル Komma ifatt, förfölja, undersöka grundligt

̃追放スル

Driva bort, skicka i exil

̃ヲ追撃スル

Förfölja

̃ニ追従スル

Imitera, fjäska

追徴金

Straffavgift

国外追放

Utländsk exil

コラム

はへん

年齢

Ålder

高齢

Hög ålder

樹齢

Träds ålder

老齢

Ålderdom

適齢期

Lämplig ålder

高齢化

Åldrande (samhälle)

高齢者

Gamling

くさかんむり

暮らす

Leva

暮らし

Liv

116

暮れる

Skymma

暮れ

Skymning, slut

夕暮れ

Skymning

暮色

Skymning

歳暮

Slutet på året

一人暮らし

Leva ensam

くさかんむら

̃ヲ募る

Söka, rekrytera etc.

募金

Insamling

̃ヲ募集スル

Inbjuda, söka、 annonsera efter

̃ニ応募スル

Ansöka till

̃ヲ公募スル

Söka bidrag hos allmänheten

̃ヲ急募スル

Brådskande rekrytering

応募者

Sökande

募集人員

Sökande

ごんべん

̃ヲ請う

Begära

̃ヲ請け負う

Åta sig

̃ヲ請け合う

Åta sig, garantera

下請け

Underleverantör etc.

要請

Begäran

̃ヲ請求スル

Begäran, ansökan

̃ヲ申請スル

Ansöka om

請求書

Räkning, faktura

請願書

Petition, begäran, anhållan

̃ヲ普請スル

Bygga

しんにょう

迫る

Kräva, pressa, närma sig

迫力

Kraft, styrka

迫真

Realism

気迫

Anda, själ

̃ヲ迫害スル

Förfölja

̃ヲ圧迫スル

Förtrycka

̃ヲ脅迫スル

Hota

切迫スル

Vara angelägen, pressande

緊迫スル

Spänd (situation)

迫力満点

Full av styrka

はばへん

Bredd, vidd

大幅ナ

Bred

幅広い

Bred, utsträckt

振幅

Seismisk amplitud

全幅

Hela bredden

ぼくずくり

̃ヲ攻める

Anfalla

攻防

Anfall och försvar

攻勢

Offensiv

速攻

Snabbt anfall

猛攻

Vilt anfall

̃ヲ攻撃スル

Anfalla

̃ヲ攻略スル

Erövra

̃ヲ専攻スル

Specialisera sig på

̃侵攻スル

Invadera

正攻法

Anfallstaktik

にんべん

儀式

Ceremoni, rit

行儀

Uppförande

礼儀

Artighet, etikett

律儀

Ärlighet

葬儀

Begravning

祝儀

Fest, present

地球儀

Jordglob

儀礼的

Artig, formell

たつ

文章

Text, essä, stil

楽章

Sats (i symfoni etc.)

校章

Skolmärke

憲章

Stadgar, deklaration etc.

勲章

Medalj

第1章

Första kapitlet

Akira

章子

Akiko

117