You are on page 1of 4

DEGA E GJUHS DHE LETRSIS ANGLEZE

ORARI I PROVIMEVE AFATI 23 JANAR14 SHKURT 2012

SEMESTRI I
Lnda
1. Gjuh angleze 1

Msimdhnsi

Data

Ora

Salla

Shykrane
Grmizaj

13. 02. 2012

10:00

100

2. Prshkrimi i gjuhs angleze 1

09. 02. 2012

10:00

100

3. Hyrje n studimin e letrsis angleze

Shykrane
Grmizaj
Vedat Kiseri

24. 01. 2012

10:00

100

4. Gjuh shqipe 1

Flutura itaku

30. 01. 2012

10:00

100

5. Gjuh e huaj 1(kurs fillestar)


Gjuh gjermane

FluturaMehmeti

07.02.2012

10:00

51

Gjuh frnge

Valbona Gashi

07.02.2012

10:00

40

Gjuh italiane

Gani Hoxha

07.02.2012

10:00

39

01. 02. 2012


02. 02. 2012
31. 01. 2012
06. 02. 2012
24. 01. 2012

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

100
100
100
100
100

11.02.2012

10:00

51

11.02.2012

10:00

40

11.02.2012

10:00

39

08. 02. 2012


26. 01. 2012
28. 01. 2012
23. 01. 2012

12:00
12:00
12:00
10:00

100
100
100
100

SEMESTRI II
1. Gjuh angleze 2
2. Prshkrimi i gjuhs angleze 2
3. Letrsi angleze e Renesanss
4. Gjuh shqipe 2
5. Paraqitja e romanit anglez (Z)
6. Gjuh e huaj 2(kurs i mesm)

Shykrane Grmizaj
Shykrane Grmizaj
Vedat Kiseri
Flutura itaku
Vedat Kiseri

Gjuh gjermane

FluturaMehmeti

Gjuh frnge

Valbona Gashi

Gjuh italiane

Gani Hoxha

SEMESTRI III
1. Anglishtja pr qllime akademike 1
2. Romantizmi
3. Fonetik me fonologji
4. Msimdhnia dhe msimnxnia (Z)
5. Vrojtimi dhe mikromsimdhnia (Z)
6. Probleme t veanta n prvetsimin e
gjuhs angleze (SPELA)(Z)
7. Hyrje n leksikologji (Z)
8. T kuptuarit e poezis, prozs dhe
drams(Z)
9. Pasqyr e letrsis amerikane(Z)
10. Prkthim letrar(Z)

Lindita Tahiri
Sazana apriqi
Ferit Rustemi
Bekim Bejta
Blerta Mustafa
Servete Arifaj

23. 01. 2012 10:00

97

Ferit Rustemi

27. 01. 2012 10:00


12. 02. 2012 12:00

95
100

14. 02. 2012 12:00


12. 02. 2012 13:30

100
100

Lirak Karjagdiu
Sazana apriqi
Lirak Karjagdiu

SEMESTRI IV
1. Anglishtja pr qllime akademike 2
2. Letrsia viktoriane
3. Morfologji (O+Z)
4. Pkthim joletrar
5. Raportet njerzore n klas (Z)
6. Msimdhnia dhe mosha e nxnsve
(Z)
7. Anglishtja pr qllime specifike 1 (Z)
8. Analiz dhe interpretim i teksteve t
zgjedhura letrare (Z)
9. Letrsi moderne amerikane (O+Z)

Sh.Grmizaj&
B.Mustafa
Sazana apriqi

07. 02. 2012 10:00

100

26. 01. 2012


10. 02. 2012
06. 02. 2012
24. 01. 2012
25. 01. 2012

14:00
12:00
12:00
14:00
14:00

100
100
100
97
97

Lirak Karjagdiu

27. 01. 2012 12:00


12. 02. 2012 15:00

95
100

Sazana apriqi

14. 02. 2012 14:00

100

Lindit Rugova

08. 02. 2012


12. 02. 2012
28. 01. 2012
06. 02. 2012
24. 01. 2012

10:00
11:00
14:00
12:00
14:00

100
100
97
100
97

06. 02. 2012 12:00

100

Bekim Bejta

27. 01. 2012 12:00


23. 01. 2012 10:00

95
100

Vedat Kiseri

31. 01. 2012 12:00

100

Lindit Rugova

10. 02. 2012


12. 02. 2012
28. 01. 2012
06. 02. 2012
25. 01. 2012

10:00
15:00
14:00
12:00
14:00

100
100
97
100
97

24. 01. 2012 10:00


06. 02. 2012 12:00

100
100

27. 01. 2012 10:00


23. 01. 2012 10:00

95
100

Lindit Rugova
Zinaide Gruda
Bekim Bejta
Bekim Bejta
Shpresa Hoxha

SEMESTRI V
1. Sintaks e gjuhs angleze 1
2. Poezi moderne angleze
3. Zhvillimi i anglishtes standarde 1
4. Teori dhe praktik e prkthimit 1
5. Metodologji e msimdhnies s
shkathtsive gjuhsore
6. Kurs i avancuar i gjuhs angleze (Z)
7. Praktik profesionale prkthyese 1
(Z)
8. Praktik profesionale e msimdhnies
1 (Z)
9. Anglishtja pr qllime specifike 2 (Z)
10. Plani msimor dhe implementimi i
tij (Z)
11. Kultur dhe qytetrim britanik(Z)

Lirak Karjagdiu
Ferit Rustemi
Shykrane Grmizaj
Bekim Bejta
Blerta Mustafa
Zinaide Gruda
Blerta Mustafa
Shpresa Hoxha

SEMESTRI VI
1. Sintaks e gjuhs angleze 2
2. Romani modern anglez
3. Zhvillimi i anglishtes standarde 2
4. Teori dhe praktik e prkthimit 2
5. Metodologji e msimdhnies (leksiku
e gramatika)
6. Shoqri amerikane (Z)
7. Praktik profesionale prkthyese 2
(Z)
8. Praktik profesionale e msimdhnies
2 (Z)
9. Gjuha dhe shoqria (Z)
10. Testimi dhe vletsimi (Z)

Lirak Karjagdiu
Ferit Rustemi
Shykrane Grmizaj
Bekim Bejta
Vedat Kiseri
Zinaide Gruda
Blerta Mustafa
Ferit Rustemi
Bekim Bejta

Vrejtje: Ky orar vlen vetm pr studentt q studiojn sipas planit t ri (t


regjistruar n vitin akademik 2007/08 e tutje)!
Orari i provimeve i afatit qershor 2012 pr gjeneratat e studentve t regjistruar
n vitin e par para vitit akademik 2007/08 (Planet msimore trivjeare para vitit
2007)
Viti
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
III

Lnda
Gjuh angleze 1
Gramatik e gjuhs angleze
Letrsi angleze e vjetr dhe e mesjets
Letrsi angleze Renesansa
Gjuh shqipe 1
Gjuh gjermane 1
Gjuh frnge 1
Gjuh italiane 1
Paraqitja dhe zhvillimi i r. anglez:Z
SPELA:Z
Gjuh angleze 2
Fonetik
Morfologji
Neoklasicizmi dhe romantizmi
Letrsi viktoriane
Analiz dhe interpretim i tekstit letrar:Z
Gjuh gjermane 2
Gjuh italiane 2
Gjuh frnge 2
Prkthim joletrar:Z
Prkthim letrar:Z
Leksikologji:Z
Pasqyr e letrsis amerikane
Letrsi moderne amerikane
Gjuh angleze 3
Sintaks
Linguistik
Anglishtja pr qllime specifike Z
Hartimi i planit dhe i prog.msimor Z
Teori dhe praktik e prkthimit Z
Shoqria amerikane Z
Letrsi modern
Zhvillimi i anglishtes standard
Metodik
T kuptuarit e poezis, prozs dhe drams
Z
Testimi dhe vlersimi Z
Kultur dhe qytetrim britanik Z
Gjuh shqipe 2 (Sintaks e gj. shqipe)Z
Romani amerikan
shtje t komunikimit ndrkult. Z
Gjuh angleze 4
Punimi i diploms (mbrojtja)

Data
01.02
02.02
24.01
31.01
30.01
07.02
07.02
07.02
24.01
23.01
06.02
28.01
10.02
26.01
26.01
12.02
11.02
11.02
11.02
06.02
12.02
27.01
14.02
14.02
08.02
10.02
27.01
27.01
23.01
06.02
24.01
12.02
28.01
23.01
12.02

Ora
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
12:00
12:00
12:00
12:00
14:00
15:00
10:00
10:00
10:00
12:00
13:30
10:00
12:00
14:00
12:00
10:00
10:00
12:00
10:00
12:00
10:00
15:00
14:00
10:00
12:00

Salla
100
100
100
100
100
51
40
39
100
97
100
100
100
100
100
100
51
39
40
100
100
95
100
100
100
100
95
95
100
100
100
100
97
100
100

23.01
31.01
06.02
12.02
27.01
06.02
23.01-

10:00
12:00
10:00
12:00
10:00
12:00
--:--

100
100
100
100

95
100
--

14.02