You are on page 1of 2

Tingkatan 1 SEJARAH Bab 3 ( Kerajaan Awal di Asia Tenggara ) Latihan Dialog Lengkapkan dialog di bawah dengan maklumat-maklumat yang

betul. KERAJAAN AGRARIA

KERAJAAN MARITIM