You are on page 1of 3

BAB 3

KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

LATIHAN STRUKTUR

KERAJAAN MARITIM
1) Lengkapkan rajah di bawah yang berkaitan dengan kerajaan maritim. (a) KERAJAAN MARITIM

i. ii.

Kerajaan yang berasaskan ________________________________________. Terletak di kawasan _____________________________________________.

(b) PELABUHAN

i.

Muncul sebagai _________________________________________________ di muara sungai.

ii.

Dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti _______________________, _________________________ , ___________________________________, dan tempat berjual beli.

(c) FUNGSI KERAJAAN MARITIM

i. ii.

Berperanan sebagai _____________________________________________. Mengumpul barangan dari kawasan _________________________________ dan __________________________________________________________.

2) Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberikan di bawah ini.

CANDI

DEVARAJA

KURUNG BNAM

TONLE SAP

UNDANG UNDANG MANU

BARAY

Raja-raja gunung dan mempunyai kuasa sakti serta bersifat ketuhanan. Sebuah kolan air besar yang dibina untuk mengairi kawasan sawah padi. Bangunan tempat penyembahan menurut ajaran agama Hindhu-Buddha. Sumber bertulis yang mencatatkan peranan hakim dalam membicarakan kes-kes awam. Terletak di bahagian tengah Kampuchea dan kawasan sekitarnya subur serta sesuai untuk penanamam padi. Raja dianggap sebagai wakil dewa untuk memimpin manusia.

3) Gariskan jawapan yang betul :(a) Menurut I-Ching, Kedah Tua juga disebut sebagai ( Cheh-Cha, Chah-Taha ). (b) Pelabuhan terkenal kerajaan Champa ialah ( Inderapura, Inderaputra ). (c) Menurut catatan I-Ching, Chih Tu bermaksud ( Tanah Merah, Tanah Perang ). (d) Sistem pemerintahan beraja kerajaan Chih Tu terpengaruh dengan cara pemerintahan kerajaan ( Srivijaya, Majapahit ). (e) Orang perantaraan antara Raja Srivijaya dengan rakyatnya ialah ( menterimenterinya, pemungut cukai ). (f) Pelabuhan awal kerajaan Kedah Tua ialah ( Sungai Mas, Lembah Bujang ) dan kemudiannya bertukar kepada ( Sungai Mas, Lembah Bujang ). (g) Kerajaan Majapahit mengalami zaman kegemilangannya semasa pemerintahan ( Raden Wijaya, Hayam Wuruk ) dengan bantuan perdana menterinya iaitu ( Patih Gajah Mada, Bhadravarnom ).

4) Kerajaan Srivijaya merupakan salah satu kerajaan maritim yang kuat dan mempunyai tanah jajahan yang luas di Kepulauan Melayu. Berdasarkan peta di bawah, i). lorekkan dan labelkan kesemua kawasan jajahan takluk Srivijaya. ii). Labelkan pelabuhan penting bagi kerajaan Srivijaya.

LAUT CHINA SELATAN

TANAH MELAYU

SUMATERA

JAWA