You are on page 1of 22

11181214161412171713121015161110111

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek

kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja

Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany
egyeb szervezct megnevezesc

1093 Budapest Lonyai u. 24.
clme

Keltezes:

Budapest, 20 IO. augusztus

5.

az egyeb szervezet vezetoje kepviseloje
1'.1-1.

I

1

181

2

I

4

I

6

I

4

I

2

I

7

I

7

I

3

I

2

I

0

I

5

I

6

I

1

I

0

I

1

I

Statisztikai Az egycb szervezet megncvczese:

szamje! vagy adoszam

(csekkszamlaszarn)

Europai

Osszehasonlno

Kiscbbsegkutatasok

Kozalapitvany

Az egyeb szcrvezet cime:

1093 Budapest

Lonyai u, 24.

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUSiTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE
2 sor szam a 1 2 A tetel megnevezese
IJ A. Befektetett aszkczok (2.·5. sorok) I. IMMATERIAus JAVAK II. TARGYI ESZKOZOK '". BEFEKTETETT PENZOGYI ESZKOZOK
IV. BEFEKTETETT ESZKOZOK ERTEKHEL YESBiTESE

009

tv
E16z6 ev

c
27850 6221 21629

Elozo ev (ek) helyesbitese
<1

adatok EFt-ban

Tiugyev

e
23864 4751 19 113

3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17

B. Forg6eszk6z6k I. KESZLETEK II. KOVETELESEK III. ERTEKPAPiROK

(7 .• 10. sorok)

85627 5991 200 20 000 59436 615 114092 42464 20 000 20945

49892 4859 528 20 726 23779 1229 74985 33127 20000 22464

IV. PENZESZKOZOK

C. Aktiv iddbeli elhatarolasok ESZKozbK (AKTivAK) bSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)

D. Sajat toke (14. -19. sorok) I. INOULO TOKE I JEGYZETT TOKE !i. TOKEVAL TOzAs f EREDMENY III. LEKOTOTT TARTALEK !V.ERTEKELES!TARTALEK V.TARGYEVI EREDMENY lAPTEVEKENYSEGB6L A (KH.TEV.86L) VI. TARGYEVIEREDMENYVAlLALKOzAsl TEVEKENYSEGBOL E. Certartah~kok F. K6telezetisegek (22. ·23. sorok)

18 19 20 21 22 23 24 25

1 519

-9337

0
0 6282 0 6623

I. HOSSZO LEJARATU KOTELEZETTSEGEK II. ROV!D LEJARATLJ KOTELEZETTSEGEK G. Passziv id&beli elhatarolasok FORRAsOK (PASSZiVAK) OSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)

6282 65346 114092

6623 35235 74985

Keltezes:

Budapest, 20 [0. augusztus

5.

Az egyeb szervezet vezetoje (kepviselojc)

111812141614[2171713121015161110111
Statisztikai Az egycb szervezet megnevezcse: Az cgyeb szervczet cirne: szamjel vagy adoszam (csekkszamlaszarn)

EUl'opai Osszehasonllto

Ktsebbsegkutatasok

Kozalapitvany

1093

Budapest

Lenyai u.

24.

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUSiTETT EVES BESZAMOLOJANAK EREDMENYKIMUT ATASA

! 21
sor szam A tetel megnevezese
o
A. Osszas kozhasznu tevekenyseg (1. + 2. + 3. + 4. + 5.) bevete!e

0

0

1

9

I

EV

adatok

Eft-ban

Erozo ev
C

a

Erazo ev (ek) helyesbitese a

Targyev
e

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 12 13

85874
78852

82903 76430

1. Kozhasznu
a) alapit6t6! b) kozponti

celu rnukodesre

kapot! tamoqatas

koltsegvetest61

78852

76430

/

c) helyi onkormanyzattol d) egyeb, ebbol 1 % .............................. 2. Palyazati 3. Kozhasznu 4. Aktlvalt uton elnyert tamoqatas tevekenyseqbol szarrnazo erteke bsvetel

2098 481 4443

374 1 201 4898

)
//

sajat teljesHmenyek

5. Egyeb bevetel B. Vallalkozasi tevekenyseg bevetele

14 15 16 17
18 19 20 21 22

C. Osszes bevstel (A + B) I). I\oznasznu tevexenyseq raroraltasal (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

85874 84355
17852 62177 4285 19

82903 92240
24927 59968 4800 193 19 2333

1. AnyagjellegO

rafordltasok

2. Szemelyi jellegO rafordltasok 3. Ertekcsokkenesi 4. Egyeb ratordltasok 5. Penzugyi mOveletek rafcrdltasai leiras

/
/
j

/

/

22

,/
/

6. RendkivOli raforditasok E. Valtalkozasl tevekenyseg rafordltasal (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

0

0

1. AnyagjeliegO
2. Szemalyi

rafordltasok

23
24 25 26 27 Keltezes:

jellegO ratordltasok lelras

3. Ertekcsokkenesi 4. Egyeb rafordltasok 5. Penzuqyi 6. RendkivO!i

mOveletek

rafcrdftasai

rafordltasok

Budapest, 2010. augusztus

5.

." >".y)~ 0/ (. l::-,., _.,} Az egyeb szervezet vezetoje (kepviseloje)

'" C;.

",

/".

)~

I

1

I

8

I

2

I

4

I

6

I

4

I

2

I

7

I

7

I

3

I

2

I

0

I

5

I

6

I

1I 0

I

1

I

Statisztikai Az egy¢b szervezet Az egyeb szervezet megncvezese: cimc:

szamjel vagy adoszam

(csekkszamlaszarn)

Europai

Osszehasonltto

Kisebbsegkutatasok

Kozalapftvany

1093 Budapest

Lonyai u. 24.

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUSITETT EVES BESZAMOLOJANAK EREDMENYKIMUTATAsA

EV
sor szam A tetel megnevezese
0

adatok

EFt-ban

Elazo ev

a

c
84355 0

Elaza ev (ek) helyesbitese

Targyev

a

e
92240 0 0

27 29 30 31 32 33

F. Osszes rafordltas (D. + E.) G. Ad6zas el6tti eredmenye (B. - E.) H. Ad6fizetesi kotefezettseg I. Targyevi vallalkozasi eredrneny (G. - H.) J. Targyevi kozhasznu eredrneny (A. - D.) Targyevi eredrneny (I. + J.) TAJEKOZTATO ADATOK

0 1 519 1519

0 -9337 -9337

33
34 35

A. PCnzilgyileg 1. Berkoliscg ebbol:

rendezett

szcmelyl jcllcgil

rafo r ditasok

59968 39126

-rnegbizasi - usztcletdijak

dijak

2348

36
37 38 39

9150 8683 12159 5092

2. Szemelyi jeUegO egyeb kifizetesek 3. Berjarulekok B. A szervezet altal nyujtott tamoqatasok

Keltezes:

Budapest, 2010. augusztus 5. Az egyeb szervezet vezet6je (kepviseloje)

Eur6pai Osszehasonlit6 Kisebbsegkutatasok Kozalapirvany

KOZHASZNUSAGI JELENTES
T

••

,

T

2009

Budapest, 2010. augusztus 5.

-

._ ..

__

_--_. __ .._--_

.

2

Tartalom

1. Az Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany szamviteli beszamoloja

2. Kimutatas a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasarol

3. A vagyon felhasznalasaval kapesolatos kimutatas

4. A eel szerinti juttatasok kimutatasa

5. A kozponti koltsegvetesi szervtol, elkulonitett allami penzalaptol, a helyi onkormanyzattol, a kisebbsegi telepulesi onkorrnanyzattol, a telepulesi onkormanyzatok tarsulasatol, az egeszsegbiztosttasi onkormanyzattol es mindezek szerveitol kapott tamogatas mertekenek kirnutatasa

6. A vezet6 tisztsegviseloknek

nyujtott juttatasok ertekenek, iIletve osszegenek kimutatasa

7. A kozhasznu tevekenyseg rovid tartalmi beszamoloja

melleklet:

kuratoriumi jegyzokonyv a kozhasznusagi jelentes elfogadasarol

3

1. Az Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany szamviteli beszamoloja

*

4

2. Kimutatas a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasarol
Az Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok szerint reszesult koltsegvetesi tamogatasban.
MEH VI-52/84/2/2009 MEH VI-52/84/2/2009 OSSZESEN: 2009. ev javara el6z6 evben elhatarolt Visszafizetett a MEH reszere (2009. evben) OSSZESEN

Kozalapitvany

2009. evben az alabbiak

(2010. ev javara elhatarolt)

64638814 Ft 1206] 186 Ft 76700000 38829757 27038979 Ft Ft Ft

11 790 778 Ft

*
A Kozalapitvany az alabbiak szerint hasznalta fel a tamogatasok osszeget: Belfoldi titi es kikuldetesi ktg. Kulfoldi uti es kikuldetesi ktg.
Rendezvenyek koltsege

73 644 Ft
378 568 Ft 30000 Ft

Tars.tud. Kutatas, tanulmany
Kiadvanyok koltsegei Forditas koltsegei Jogi kepviselet Bank ktg Teljes munkaidos berkoltseg Megbizasi dfjak Kulfoldi napidij

11 172 650 Ft
2979206 Ft 374738 Ft 1 764000 Ft 268958 Pt 25450549 2347696 Ft Ft

Sajat gk. ktg. terites
Osztondijak

475853 Pt 544887 Ft 5092 000 Ft 8821 434 Ft leiras 4400 572 Ft 399530 Ft 18966 Ft 64593251 Ft

Jarulek koltseg
Terv szerinti ertekcsokkenesi Ertekcsokkenesi leiras ] 00 e Ft alatt Arfo lyarn veszteseg Celszerinti kozvetlen koltsegek osszesen: Mfikodesi kiaddsok:

Aram, gaz
Benzin, olaj Nyomtatvany, irodaszer Szamitogep alkatresz Egyeb anyag Rezsi koltseg (kozos, viz ktg.)

568001 Ft 168052 Ft 368180Ft 13 500 Ft 170886 Ft 256584 Ft 168400 Ft 278786 Ft 137400 Ft

Berleti dijak
Karbantartas, javftas Hirdetes

5

Taxi ktg Elofizetesek, Posta koltseg Fenymasolas Konyvelesi Konyvvizsgaloi Telefon Internet Egyeb igenybevett Bizrositas Etkezesi utalvany kifizetesek szolgaltatas foly6irat szakkonyv

19800 259777 18351 2858229 dij 192000 1 724221 408330 195187Ft 1 224000 312323 2 178220 3337674 kes, kamat 12536 9384 6000 165000 szolg. dfjak 15200Ft 207087 434459 hasznalat 20 % 392295 igazgatasi SZJ A magancelu

Ft Ft

64 145 Ft

koltseg
dij

Ft
Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Egyeb szemelyi jellegu Bel' koltseg
Tiszteletdlj

Ft
Ft Fi Ft Fi Ft

9 150 000 Ft kotberek,

Jarulek koltseg
Birsagok, Kerekitesek

Illetek
Cegautoado Hatosagi Telefon Telefon

Ft Ft
Ft

Reprezentacio

Miikjjdesi kiaddsok osszesen:

25314007 Ft

A Kozalapltvany a 2009. evben kapott, valamint a 2009. eyre elhatarolt bevetelen felul felhasznalt penzeszkozoket, a Kozalapitvany e16z6 evekben felhalmozott beveteleibol fedezte.

6

*
3. A vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kimutatas

Az Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany felhasznalasaval kapcsolatos kimutatast az 1. sz. melleklet tartalmazza.

2009.

evi

vagyon

*

7

4. A eel szerinti juttatasok kimutatasa

Az Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok szerinti juttatasokat nyujtotta:

Kozalapitvany

2009. evben az alabbi eel

Tars.tud. Kutatas, tanulrnany Nyomtatasi koltsegek Osztondijak OSSZESEN:

11 ] 72 650 Ft 2979206 Ft 5092 000 Ft

19243856 Ft

*

8

5. A kozponti koltsegvetesi szervtol, az elkulonitett allami penzalaptol, a helyi onkormanyzattol, a kisebbsegi telepulesi onkormanyzattol, a telepulesi onkormanyzatok tarsulasatol, az egeszsegbiztositasi onkormanyzattol es mindezek szerveitol kapott tamogatas mertekenek kimutatasa

Az Eur6pai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany 2009. evben jelen kozhasznusagi jelentes 2. pontjaban felsoroltakon krvul nem reszesult tamogatasban koltsegvetesi szervtol, elkulcnitett MIami penzalaptol, a helyi onkormanyzattol, a kisebbsegi telepulesi onkormanyzattol, a telepulesi onkormanyzatok tarsulasatol, az egeszsegbiztositasi onkormanyzattol es mindezek szerveitol,

*

9

6. A vezeto tisztsegviseloknek

nyujtott juttatasok ertekenek, illetve osszegenek kimutatasa

Az Eur6pai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kilencmilli6-negyszazharmincnyolcezer-hetszaztiz tisztsegviseloinek,

Kozalapitvany osszesen 9.438.710.- Ft azaz forint juttatast nyujtott vezeto

*

10

7. A kozhasznu tevekenyseg rovid tartalmi beszamoloja

A Kozalapitvany 2009. evi kozhasznu melleklet tartalmazza.

tevekenysegenek

tartalmi

beszarnolojat

a 2. sz.

Budapest, 2010. augusztus 2.

Az Eur6pai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany Kurat6riuma 2010 -i ulesen a sz. hatarozataban elfogadta a 2009. evi tevekenysegrol keszult kozhasznusagi jelentest.

fY

c -~.
1('--.,,",v'L

~?~

kurat6riumi elnok

Eur6pai
Postafi6k:

Osszehasonlft6
1461 Budapest, PI. 362.

Kisebbsegkutatasok
Tel.: (1) 216-7292, 456-0779,

Ko z al ap l tv a n y
24. 181em.1. Fax: (1) 216-7696

Internet: www.sokik.hu

E-mail: minor(ipeokik.hu1093

Budapest, L6nyayu.

Szakmai beszamolo az EOK!K 2009-es tevekenysegerol
Az EOK!K szakrnai tevekenyseget az Alapit6 Okiratban rneghatarozott celokat es a Tamogatasi szerzodesben meghatarozott felteteleket figyelembe veve es betartva vegezte. A korabbi evek gyakorlatanak megfeleloen a Kurat6rium altal jovahagyott szakmai programot elsosorban sajat kutat6i bazisara tamaszkodva, masodsorban kulfoldi kutatointezetek, szervezetek megbizasaval teljesitette. Sajat kutatasait Muhelytanulmanyok, Kotetek, Monografiak forrnajaban publikalta. Az elkeszult tanulmanyokat sajtobemutatok kereteben mind nyomtatott, mind elektronikus formaban (www.eokik.hu) az erdeklodok szamara teljes egeszeben elerhetove tette. Valamennyi tanulmany megjeleneset muhelyvita elozte meg, melyen az Alapitvany munkatarsain kivul az adott szakterulet tobb elismert kepviseloje is reszt vett es velemenyt nyilvanitott. Az EOK!K 2009-ben ket nagyobb volumenu kutatasra adott megbizast romaniai illetve horvatorszagi kutatointezetek szamara, Mindkett6 jelentos terepmunkan alapul6, a hataron till el6 magyarsag szociol6giai, demografiai valtozasait felterkepezo es elemzo kutatas. Az EOK!K 2009-ben is kiterjedt es egyre bovulo tevekenyseget fejtett ki a karpat-medencei hatarokon ativelo egyuttmukodesek tarnogatasa teren. Hatarregiok es hatartersegek integralt fej lesztesehez nelkulozhetetlen gazdasagi, infrastrukturalis es tarsadalmi halozatainak felterkepezese, tovabba az ezeken aiapuI6 fejlesztesi dokumentumok elkeszitese mellett szakertoi szervezetkent hozzajarult a Banat-Triplex Confinium, a Gornor-Gemer, tovabba a Hansag-Szigetkoz-Csallokoz Europai Teruleti Egyuttmukodesi Csoportosulasok (BGTC) megalakulasanak elokeszitesehez, tevekenyen reszt vett a szervezeti struktura kialakitasaban, ajogi alapdokumentumok elkesziteseben, tovabba a fejlesztesi celkituzesek kidolgozasaban.

Sajat kutatasok o Miihelytanulmanyok • Hegedus Daniel: Az egysegesseg utvesztoje - EGTC nemzeti vegrehajtasi norrnak kornparativ elemzese es a karpat-medencei jogszabalyok kompatibilitasanak kerdese • Beata Huszka: The Discursive Construction of the Slovenian and Croatian Independence Movement • Beata Huszka: Discursive construction of the Montenegrin independence movement • Lagzi Gabor: "Lengyelek, de mdsak" - Lengyel kisebbsegi kozossegek a volt Szovjetuni6 teruleten es Lengyelorszag nernzetpolitikaja

Eur6pai

Osszehasonlft6
1461 Budapest, Pf. 362.

Kl s e bb s e qk ut at as o k Kozalapftvany
Budapest, Lonyay u. 24. Ielern. 1. 456-0779, Fax: (1) 216-7696 Tel.: (1) 216-7292,

j'.

. Internet: www.eokik.hu Postafi6k:

E-mail: minor@eokik.hu1093

Majoros Andras: A tobbszintii teruleti egyuttmiikodes lehetosegei es akadalyai - A Duna-Koros-Maros- Tisza euroregio esete • Renczes Agoston: A szlovak gazdasag is Del-Szlovdkia magyarlakta videkeinek fejlodese az Ell-csatlakozas ota o Kotetek, monografiak • Jakab Attila: Vergodesben= Magyar kisebbsegek " tortenelmi'' egyhdzai az atalakulo Europaban • Cigdnynak lenni Magyarorszagon - Jelentes 2008 (szerk. Pask6 Ildik6 es Zolnay limos) • Kineses Kolozsvdr - ma (szerk. Reti Tamas) • Gyurgyik Laszlo - Kiss Tamas: Parhuzamok es kulonbsegek - a II. vilaghaboru utani erdelyi is szlovakiai magyar nepessegfejlodes osszehasonlito elemzese

Kutatasi megbfzasok
o Kolozsvari Nernzeti Kisebbsegkutato Intezet Tarsadalmi struktura es etnicitds Erdelyben. Az erdelyi magyarok helye Romania tdrsadalomszerkezeteben, illetve az erdelyi magyar tdrsadalmon beluli egyenlotlensegek. o .Turul" Civil kezdemenyezesek Egyestilete A horvatorszagi magyarsag demografiai, szocialis, ill. onazonossag-tudat kutatasa a nyelvi ill. tarsadalmi asszimilacio tukreben, a tombszeriien ill. szorvdnyban elhelyezkedo magyarlakta telepulesek tarsadalmi, gazdasagi, kulturalis helyzetfeltaro kutatasa, jovokepfejlesztes

Europai
Postafi6k:

Osszehasonlfto
1461 Budapest, Pt. 362.

Ki s e b b s e qk ut at a s o k Ko z a lap it v a n y
Budapest,L6nyay 456-0779, u. 2~: fe!em. 1. Tel.: (1) 216-7292, Fax: (1) 216-7696

Internet: www.eokik.hu

E-mail: minor@eokik.hu1093

A kutat6i munka reszletes bemutatasa kutatasi iranyok szerint
kisebbsegek - gazdasagi atalakulas - reglonalis egyilttmnkddes

HUSZKA BEAT A
The discursive construction of the Montenegrin independence movement A dolgozat a montenegr6i fuggetlensegi mozgalom kezdetetol, 1997-t61 tekinti at azon esernenyeket, amelyek a fuggetlenseg eleresehez vezettek. A kutatas emellett a fuggetlenseget szorgalmaz6 partok diskurzusat elemezi, arra keresve a valaszt, hogy milyen strategiakkal probaltak a Iakossagot megnyerni a fuggetlenseg ugyenek tamogatasahoz. A kutatas 1997-t61, Djukanovic hatalomra kerulesetol kezdve 2006 majusaig, a fuggetlensegrol sz616 nepszavazasig koveti vegig a montenegr6i fuggetlensegi mozgalmat. Bemutat6: 2009. december 14. The next enlargement round - the Balkan challenge A magyar EU elnoksegre val6 keszules jegyeben keszitettern arr6l tanulmanyt, hogy milyen, a nyugatbalkan! orszagok EU csatlakozasi folyamataval kapcsolatos problernakkal kell majd az elnoksegnek varhatoan foglalkoznia. A tanulmany feltehetoen a Center for Enlargement Studies (CENS) honlapjan fog megjelenni. A tanulmanyt a Kulugyi Intezet workshop-jan (EU Foreign Policy and the Hungarian Presidency: Lisbon external action and the future of EFP) adtam el6 2009. okt6ber IS-en. 2009. november 6-an, a Kulugyi Intezet altai szervezett "Bosnia and Herzegovina - a Road towards Stabilization, Prosperity and European Integration" cfrnu konferencian eloadast tartottam "OHR -EUSR Transition: Some Questions and Dilemmas" cimmel. Az eloadas varhatoan a Kiiltigyi Szemleben fog megjeJenni.

RENCZES AGOSTON Muhelytanulmany:
A szlovak gazdasag

Muhelytanulmany
Bemutat6:

es Del-Szlovakia magyarlakta elkeszitese (45 oldal) 2009. december 14.

videkeinek fejlodese az Elf-csatlakozas

6ta

GYURGVIK

LAsZLO
a 90-es evekben -

A szlovakiai es az erdelyi magyar Iakossag tarsadalomszerkezetenek valtozasai Osszehasonlito konyvterjedelmu tanulmany (Kiss Tamassal kozosen)

A tanulmany a szlovakiai es az erdelyi magyar lakossag tarsadalomszerkezetenek valtozasait vizsgalja es hasonlitja ossze az 1990-es evekben. A kotet ujdonsagat a ket hataron-tuli tertileten 610 magyar lakossag szerkezeti valtozasainak osszehasonlito vizsgalata Jelenti. Terjedelern: mellekletekkel egytitt cca. 250 p. Bemutat6: 2010. elsa negyedev

Eur o p ai Osszehasonlft6 Kl s e b b s e q k u t a t a s o k K6zalapftvany Internet: www.eokik.hu E-mail: minor@eokik.hu1093 Budapest, l.onyay u. 24. felem. 1. Postafi6k: 1461 Budapest, Pt. 362. Tel.: (1) 216·7292, 456-0779, Fax: (1) 216-7696

I a romak

helyzete Magyarorszagon

Romak, kdzoktatas, terszerkezet Pecsett • A kotet az eddig vegzett munka folytatasa es kibovitese • Uj iskolai adatfelvetel • A HH tanul6k terilleti es iskolai eloszlasanak osszevetese - tk. annak megallapftasa, iskolai szegregaciobol mennyit magyaraz a tanulok terbeni eloszlasa • A pecsi varostortenettel kapcsolatos szakirodalom szisztematikus feldolgozasa • A KSH 200 l-es nepszamlalas adatainak szisztematikus feldolgozasa • A volt koloniak es a romak altal stinin lakott varosreszek felterkepezese • Aroma kozossegek megelheteseuek es kapcsolatrendszerenek felterkepezese • Elernzesi szempontok o Terszernlelet: kozoktatas, lakaspolitika varosfejlesztes terszemleletenek osszehangolatlansaga o Az egyes agazati politikak szandekolt es nern szandekolt kovetkezmenyei Elkeszultseg foka: 80%

ZOLNAYJANOS

hogy az

Ttirzsdk Erika, Pasko Ildi, Zolnay Janos (szerk.): Ciganynak 2008. • Szerkesztes • Resztanulmany

lenni Magyarorszagon

=Jelentes

Zaro tanulrnany

Bemutat6: 2009. december 14.

osszehasonlit6 nacionalizrnus-kutatas

es etnopolitika

LAGZIGABOR
2009-ben folytattam az egy evvel korabban elkezdett munkat, azaz foglalkoztam a volt Szovjetuni6 teruleten el6 lengyel kisebbsegekkel (Ukrajna, Feheroroszorszag) es Lengyelorszag nernzetpolitikajaval (repatriacio, lengyel statustorveuy, osztondijak, stb.). Az anyaggyiijtesre Budapesten es Varsoban kerult sor, a keziratot 2009 marciusaban leadtam, arnely az EOKIK muhelytanulmanyai sorozataban lat decernberben napvilagot, 2009 marciusatol a Iengyel keleti politikaval foglalkoztam, azon belul a Iengyel-ukran, lengyelfeherorosz, lengyel-Iitvan allamkozi kapcsolatokkal, Varso milyen lepeseket tett a multtal megterhelt szornszedsagi kapcsolatok javitasa erdekeben, Ezen kivul megvizsgaltarn, milyen szerepetjatszik a katolikus egyhaz a lengyel nemzeti ontudat fenntartasaban a volt Szovjetuni6 teruleten, A kezirat varhato leadasi hatarideje 2010 marciusa, a mintegy 10 ivnyi, tudornanyos apparatussal ellatott anyag elorelathatolag monografia formaju Jesz. 2009-ben elkeszitett publikaciok

Eur6pai Osszehasonlft6 Kl s e b bs e q ku t at a s o k Ko z a l ap it v a n y Internet: www.eokik.hu E-mail: minor(peClkik.hu1093 Budapest, L6nyay u. 24. felem. 1. Postafi6k: 1461 Budapest, PI. 362. Tel.: (1) 216-7292, 456-0779, Fax: (1) 216-7696

.Lengyelek, de masak", Lengyel kisebbsegi kozossegek a volt Szovjetuni6 teruleten es Lengyelorszag nernzetpolitikaja. 65 o. Bemutat6: 2009. december 14.

DOBOSEDCAR •

1. Elemzes, hatteranyag keszftese a MEH szamara
Hatteranyag a The Future oj the Serb Community in Kosovo [A szerb kozosseg jovoje Koszov6ban] c. konferenciahoz (2009. marcius 28.) a 2008 novembereben Koszovoban vegzett terepmunka tapasztalatai alapjan Entitas vs. allam - rovid osszefoglalo az etnopolitika dltal eldidezett benult bosznia-hercegovinai helyzetrol c. hatteranyag a szarajevoi Magyar Nagykovetsegen es az Eur6pai Bizottsag szarajev6i kirendeltsegen 2009 juniusaban folytatott interjuk, kerekasztal-beszelgetesek alapjan

2. Konferencian, szakmai miihelyvitan vale reszvetel

Civil society and transcending politicised belongings in Bosnia-Herzegovina [Civil tarsadalom es a politicizalt hovatartozas meghaladasa Bosznia-Hercegovinaban] c. eloadas tartasa a Corvinus Kulugyi es Kulturalis Egyesulet es az ACIPS - Initiative for Development of BiH a nyugatbalkani civil tarsadalornrol sz616 kozos konferenciajan, Szarajevo, 2009. aprilis 29. Eloadas es hozzaszolas a Deklaraciok is valosdg: Kozossegepites is kisebbsegi integracio mint a sikeres allamepites feltetele Bosznia-Hercegovinaban is Koszovoban c. workshop-on, MTA Vilaggazdasagi Kutatointezet, 2009. november 24.

3. Szakmai lh, terepmunka • EOKIK-es tanulmanyut szervezese Bosznia-Hercegovinaba 2009. junius 4-9. kozott; latogatas nemzetkozi es helyi szervezeteknel, NGO-knal Research and Documentation Centre, szarajevoi Magyar Nagykovetseg, Nansen Dialogue Centre, EUFOR ilidzai LOT-bazis, Europai Bizottsag, EUPM, EBESZ); strukturalatlan interjuk keszitese helyiekkel a kovetkezo telepuleseken: Sarajevo, Mostar, Pocitelj, Kravica, Bratunac, Potocari, Srebrenica, Visegrad; eletutinterju elokeszltese a boszniai haboru idejen a Tunelt veda boszniai katonai egyseg volt parancsnokaval

4. Publikaci6 • Haboru mas eszkozokkel: intezmenyesitett es mindennapi etnicitas mint a menekult-visszateres es kisebbsegi integracio akaddlya Bosznia-Hercegovinaban c. EOKIK-muhelytanulmany elkeszitese (folyamatban) Parapolitika a boszniai etnopoliszban: "nemzetkozi kozosseg", helyi tarsadalmi valosagok es kozossegepftes Bosznia-Hercegovindban c. tanulmany elkeszitese a Regio c. tudornanyos foly6irat 2009/4. szamaba (folyamatban)

Eur6pai

Osszehasonlft6 Kl s e bb s e q kut at a s ok k o z atap ltvany Internet: www.eokik.hu E-mail: minor@eokik.hu1093 Budap~st,L6nyayu. 24. felem. 1. Postafi6k: 1461 Budapest, PI. 362. Tel.: (1) 216-7292,456-0779, Fax: (1) 216-7696

HUSZKA BEATA The discursive construction of the Slovenian and Croatian independence movement Hiram kulon fejezetben elemezem, hogy Jugoszlavia szetesesenek idejen Szlovenia es Horvatorszag hogyan jutott el a fuggetlenseg kikialtasaig 1991-ben. A fuggetlenseghez vezeto mozgositas soran alkalmazott politikai diskurzusok fejlodeset vizsgalom a horvat es a szloven mozgalmak osszehasonlitasan keresztul, A ket tanulmany egyik alapveto tezise, hogy egy soknemzetisegu tarsadalornban meghatarozo jelentosegu, hogy milyen tipusu ervekre epul a mozgositasi diskurzus. Mfg a horvat mozgalom j61 szernlelteti, bogy az exkluziv etnikai identitasra epilla nemzetepitesi retorika hogyan vezetett a horvatorszagi szerb kisebbseg elidegenedesehez es a polgarhaboru kitoresehez, a szloven fuggetlensegi torekvesek egy pragmatikus, nem-etnikai alapu diskurzusban nyilvanultak meg. A tanulmany celja, hogy bemutassa, rnikent es miert fejlodott a ket fuggetlensegi mozgalorn ennyire eltero medon es iranyban annak ellenere, hogy Szlovenia es Horvatorszag a delszlav haborukat megelozoen sok szempontbol hasonlo feltetelekkel rendelkezett. Bemutate: 2009. december 14.

az egyhazak szerepe a kisebbsegi kozossegek eleteben JAKAB ATTILA Vergddesben. A magyar kisebbsegek "torlene/mi"

egyluizai az dtalakulo Europdban. Problematdr

A monografia torteneti perspektivaba agyazva, idorendi szakaszolasban vazolja es elemzi a vajdasagi, erdelyi, karpataljai es felvideki (elsosorban a katolikus es reformatus, joval szerenyebben az evangelikus es unitarius) magyar egyhazak eltero es sokszor kenyszeni valtozasoknak kitett XX. szazadi tarsadalmi szerepvallalasait. F6 iranyvonala a magyar identitasrnegorzo es kozcssegepito szerep vizsgalata, mind az intezmeny, mind pedig az egyeni kezdemenyezesek szintjen. Ebben a megkozelitesben a nemzetkozi hatalmi es donteshozoi kozponttal rendelkezo katolikus, illetve a helyileg szervezett protestans egyhazak kivalo osszehasonlltasi alapot szolgaltatnak a politikai kornyezet altai behatarolt mozgasterekrol. Ennek koszonhetoen gyakorlatilag Trianontol maig vegig lehet kovetni a vatikani geopolitikai es az egyes nemzetpolitikai erdekek karpat-rnedencei talalkozasait, iIletve utkozeseit. A monografia elsodleges tanulsaga, hogy a kommunizrnus bukasat kovetoen, es az Eur6pai Unio kiszelesedese kozepette, gyokeresen megvaltozott egy kb. 80 eves paradigma. Az 1918 ota szetfejlodott magyar kisebbsegek, amelyek kulonbozo orszagokban elnek, rna egy rendkfvtil osszetett es sokretu helyzetben talaljak magukat, A magyar identitas megelesenek lehetosege ugyanis mar nem szorul be a templomba, mikozben egyre erosebben jelentkezik az emberek vallasi, spiritual is igenye. Ebben a kontextusban kell tehat egyensulyba hozni a lelkipasztori munkat es a magyar identitasapolast - egy mind szelesebb valasztekot kinalo vallasi piacon. Ugyanakkor az is teny, hogy minden teren eloterbe kerul a szemely (vonz6ereje es egyeni kezderneuyezese), mikozben leertekelodik, megkerdojelezodik az intezmeny. Ebben a kornyezetben kell tehat a kisebbsegi magyar egyhazaknak valaszokat keresni ajelenkor kihivasaira, rnintegy vergodve a megujulas kenyszerusege es a rnultba valo bezarkozas kisertese kozott, Ez pedig nem konnyti. Hiszen valasztasuk ertelernszeruen nagymertekben rant(hat)ja vagy javit(hat)ja a magyar kisebbsegek megrnaradasi eselyeit. Bemutato: 2009. december 14

Eur6pai
Postafi6k:

Osszehasonlft6
1461 Budapest, Pf. 362.

Kl s e b b s ep k u t at a s o k Ko z atap l tv any
Budapest, t.onyay uza. 456-0779, felem. 1. Tel.: (1) 216-7292, Fax: (1) 216-7696

Internet: www.eokik.hu

E-mail: min~r@~okik.hu1093

az egymas fele fordulo regiok gazdasagl

es intezmenyi

egytittmukddesenek

kutatasa

MAJOROS ANDRAs Kuiatds lezdrasa, publikdcio 2009-ben a " hatar menti egyuttmiikodesek intezmenyesitesenek lehetosegei es akadalyai" ternaban vegeztem kutat6 tevekenyseget. Szekunder kutatasom az "euroregionalizmus" fobb nemzetkozi es hazai szakirodalmi forrasainak feldolgozasara iranyult. Empirikus - elsosorban melyinterjukra es egy kerdoives felmeresre epUl6 - kutatasom soran pedig a magyar-romanszerb harmashatar-tersegben 1997-ben letrejott Duna-Koros-Maros- Tisza Euroregio fejlodestortenetet, celjait, eddigi eredmenyeit, es a szervezet tovabbi fejlodesenek akadalyait vizsgaltam. A kutatas fobb eredmenyeit osszefoglalo, "A tobbszintu teruleti egyuttmukodes lehetosegei es akaddlyai. A Duna-Koros-Maros-Tisza Euroregio esete" cimu muhelytanulmanyt - annak szakmai vitajat kovetoen - november vegen zartam le. Bemutato: 2009. december 14. EGTC tandcsadds 2009-ben kozrermikodtem a magyar-rornan-szerb harmashatar tersegeben, valamint a magyarszlovak hatar menten szervez6d6 europai teruleti egyuttmukodesi csoportosuldsok (EGTC-k) szakmai elokeszrteseben. A magyar-roman-szerb harrnashatar-tersegben forrnalodo .Banat - Triplex Confinium (BTC)" EGTC" Ideiglenes Elnoksegenek felkeresere reszt vettcm a szervezet letrehozasahoz szukseges jogi dokumentumok (egyezmeny, alapszabaly) elkesziteseben, valamint a december 10-i alakulo kozgyules szakmai elokesziteseben. Ezen kivul reszt yettem tobb olyan konferencian, polgarrnesteri talalkozon, munkamegbeszelesen melyek celja a BTC EGTe jogi, penzugyi es szernelyi felteteleinek meghatarozasa volt. A magyar-szlovak hatar menten forrnalodo "Gomor/Gemer" EGTC lehetseges fejlesztesi iranyainak (prioritasainak) rneghatarozasa erdekeben pedig - Renczes Agoston kollegammal kozosen - 2009. oszen interjukat keszitettunk helyi polgarmesterekkel, valamint tersegfej lesztesi szakertokkel.

HEGEDUS DANIEL Tanulmanyok: - Hegedus Daniel: Az egysegesseg utvesztoje. EGTC nemzeti vegrehajtdsi normak komparativ elemzese es a karpat-medencei jogszabalyok kompatibilitasanak kerdese. EOKiK Muhelytanulmany - Hegedus, Daniel: Legal Background of Territorial Co-operation in Hungary. International, European and National Legal Frameworks. EOKiK Hatteranyag - Hegedus Daniel: Egy europai romapolitika lehetosege keretei In. Fundamentum 200912, 57-62.p.

es

Eu r o p ai Osszehasonlft6 Kisebbsegkutatasok Ko z af ap itv a n y Internet: www.eokik.hu E-mail: min{)r@)eokik.hu1093Bu(japes!.~6nyayu:24.felem. 1. Postafi6k: 1461 Budapest, PI. 362. Tel.: (i) 216-7292, 456-0779, Fax: (1) 216-7696

2009 evi Konferencia-eloadasok: - A rendszervaltozas husz eve. A Magyar Politikatudomanyi Tarsasag XV. Vandorgyulese. Miskolc, 2009. julius 3-4: "Az intezmenyesitett magyar-magyar pdrbeszed struktura-, tartalom- es hatekonysdgelemzese az 1999 lis 2005 kazotti idoszakban'' - "Regional Impact of EU Enlargement". Hanns Seidel Stiftung - MT A Vilaggazdasagi Kutatointezet, Nyiregyhaza, 2009. majus 11-12: "Legal background of territorial cooperation in Hungary. international, European and national legal frameworks" - .Mil'niky prava v stredoeur6pskom priestore 2009" Comenius Egyetem, Jogtudomanyi Kar, Pozsony - Casta-Papiernicka, 2009. aprilis 17.: "An EC Regulation without Full Direct Effect - The European Grouping of Territorial Cooperation and Comparative Analysis of Slovak and Hungarian EGTC National Laws" - Gyumolcsozo egyuttmukodes es forrasszerzes. Magyar Koztarsasag Miniszterelnoki Hivatala es Zsombolya Varos Tanacsa. Zsombolya, Romania, 2009. marcius 24.: "Az Europai Teruleti Egyuttmilkodesi Csoportosulas (EGTC) letrehozasanakjogi feltetelei esfolyamata" RETI TAMAs (kutatasvezeto) A "Kineses Kolozsvar - rna" cimet viselo tanulmanykotet a nagyon gyorsan valtozo gazdasagi kornyezetben vizsgalja Kolozs megye es Kolozsvar gazdasagi atalakulasat. A kotet harem tanulmanybol all. Az elsa Horvath Reka munkaja, amely Kolozs megye es a kolozsvari metropoIisz ovczet gazdasagi-szocialis helyzetet elemzi. Kelemen Zs6fia tanulmanya a decentralizacio es kozossegi fejlesztesek viszonyat vizsgalja, A szerzo megallapitja, hogy a decentralizacioval az onkormanyzati feladatkorok bovultek, de a szukseges penzugyi forrasokat Kolozsvar sajat bevetelbol nem kepes fedezni. Nagy Balint Zsolt es Szasz Levente tanulmanyukban elsosorban a Kolozsvar Metropolisz Ovezet vallalati szferajanak jovedelmezosegi mutatoit vizsgaltak, Az ovezetben kozel 23 500 bejegyzett vallalkozas mukodik, A vizsgalt vallalati adatbazis a Karpatia Magyar-Roman Kereskedelmi es Iparkamaratol szarmazik. Bemutat6: 2010 elsa negyedev

Budapest, 2010. marcius 9.

II'

,c'iiiiR6PAic()~ssiEiiAs()NiJi;(}
<_~Y'·~'··~·~""''''''''''''_'''''''''''''''C,"

,

L

!

KISEBBS(~GKUTATAsOK KOZALAPITV ANY
.............
~.,",_,c~~_. _,.,·,., __ ••••• c.

C~ •..~._~,_ 'c'••-,..,,-.','r'

.
co< •

dr. Torzsok Erika - elnok