You are on page 1of 183

PHP-FUSION

VERSION 6.01

Copyright © 2006 Jan Mølgaard


Håndbogen retter sig mod anvendelse af PHP-Fusion
Version 6.01.x Copyright © 2006 Nick Jones
Officiel PHP-Fusion Håndbog
© 2006 Jan Mølgaard
Porsgrunnsvej 45, DK-8200 Århus N
Tlf. 86 16 47 32
www.phpfusion.dk
Al grafik lavet af forfatteren
1. oplag 2006

Alle rettigheder © Jan Mølgaard, 2006 (janm@phpfusion.dk)


eller de respektive ejere af varemærker og betegnelser.

Håndbogen her må ikke trykkes i mere end et eksemplar


til privat anvendelse og må ikke anvendes til kommercielt brug
hverken direkte eller indirekte uden forudgående
skriftlig tilladelse fra forfatteren

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 2 -
Indholdsfortegnelse:
Introduktion....................................................................................................................................................4
Installation .....................................................................................................................................................7
Ændring af rettigheder .................................................................................................................................8
Selve installationen .....................................................................................................................................9
Opgradering fra tidligere versioner ..................................................................................................................15
Opgradering .............................................................................................................................................15
Helt generelt om (dynamiske) hjemmesider......................................................................................................16
Sideopsætning ..............................................................................................................................................17
Begreber og struktur på siden.....................................................................................................................17
Administrationssiderne...............................................................................................................................18
Sideopsætning ..........................................................................................................................................22
Hovedindstillinger......................................................................................................................................22
Valg af tema, ændring af temafil .................................................................................................................23
Indstillinger for dato og klokkeslæt..............................................................................................................26
Indstillinger for debat ................................................................................................................................28
Tilmeldingsindstillinger...............................................................................................................................29
Fotoalbum indstillinger ...............................................................................................................................30
Private beskeder .......................................................................................................................................31
Diverse indstillinger ...................................................................................................................................32
Nogle bemærkninger til TinyMCE .................................................................................................................35
PHP-Fusion – mails og andre ting ................................................................................................................36
Panelet navigation .........................................................................................................................................38
Ændringer i filen theme.php............................................................................................................................41
Gruppedefinitioner og rettigheder ....................................................................................................................45
Administratorer .........................................................................................................................................45
Ordstyrere................................................................................................................................................49
Brugergrupper ..........................................................................................................................................53
Hvordan man bruger TinyMCE .........................................................................................................................58
Artikler.........................................................................................................................................................64
Nyheder .......................................................................................................................................................70
Nyhedskategorier ......................................................................................................................................70
Skrive nyheder..........................................................................................................................................71
Downloads....................................................................................................................................................76
Downloadkategorier...................................................................................................................................76
Downloads................................................................................................................................................77
Billedhåndtering ............................................................................................................................................82
Billedimport og anvendelse .........................................................................................................................82
Fotoalbum ................................................................................................................................................85
Konvertering af gamle albums ....................................................................................................................91
Links............................................................................................................................................................95
Elementer og elementstyring ..........................................................................................................................98
Debat......................................................................................................................................................... 102
Oprette debatter ..................................................................................................................................... 102
Administration generelt ................................................................................................................................ 113
Replikker................................................................................................................................................ 113
Brugerforslag.......................................................................................................................................... 118
Kommentarer ......................................................................................................................................... 119
Sikkerhedskopiering af database ............................................................................................................... 121
Private beskeder ..................................................................................................................................... 127
FAQ – anvendelse og administration .............................................................................................................. 130
Tilpasning af systemet generelt – nogle eksempler .......................................................................................... 135
Dansksprogede knapper i debat ................................................................................................................ 135
Ændring af visningen for unikke hits og visning af tidsforbrug ved sidedannelse .............................................. 139
Ændring af pålognings- og aflogningsmeddelelse......................................................................................... 141
Et par såkaldte MOD’s.............................................................................................................................. 143
Styles og temaer ......................................................................................................................................... 147
Den nye temastruktur i version 6.01 .............................................................................................................. 151
Design helt generelt..................................................................................................................................... 154
Infusioner................................................................................................................................................... 156
Installere en INFUSION ............................................................................................................................ 156
Oprette en ny INFUSION .......................................................................................................................... 163
Afsluttende om INFUSIONS ...................................................................................................................... 166
Litteratur og links ........................................................................................................................................ 168
Afsluttende bemærkninger............................................................................................................................ 170
Credits ....................................................................................................................................................... 171
Appendix 1: Kommenteret stylesheet............................................................................................................. 172
Stikordsregister........................................................................................................................................... 182

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 3 -
Introduktion
PHP-Fusion er et såkaldt CMS (Content Management System) baseret på scriptsproget PHP og
en MySQL-database. Et CMS er en systemløsning, der integrerer en lang række funktioner til
oprettelse og vedligeholdelse af en hjemmeside på internettet på en sådan måde, at alle
funktionerne er del af den samme løsning og således, at al vedligeholdelse af hjemmesiden
sker via en browser (som f. eks. Microsoft Internet Explorer).

PHP er et scriptsprog, som bruges til at etablere forbindelser til databaser og anvende,
behandle og præsentere data derfra i form af for eksempel HTML-sider. Og i et CMS som PHP-
Fusion betyder det, at alle informationer, som skal bruges til at danne de sider, som brugerne
ser, ligger i en database, og at siderne dannes dynamisk, når brugerne kalder sidens adresse.

Fordelen ved at bruge et scriptsprog som PHP (eller ASP) er (udover at det er relativt nemt at
arbejde med), at det er et server-side scriptsprog. Og det betyder, at alt arbejdet med at slå
op i databasen og danne de HTML-sider, som brugeren ser på, foregår på serveren – ikke på
brugerens maskine, som det for eksempel er tilfældet når man bruger Javascript.

Og fordelen ved at bruge MySQL er – udover at det er et stærkt og fleksibelt databasesystem,


at det er såkaldt Open Source – dvs. at det er gratis at bruge for alle brugere.

Både PHP og MySQL udvikler sig i en rasende fart for øjeblikket. En helt ny og mere avanceret
version 5.0 af PHP er frigivet for ikke ret lang tid siden, og MySQL er også kommet for nylig i
en helt ny version, som blandt andet gør det muligt at anvende det, der i fagsproget kaldes
”stored procedures”, hvilket vil gøre denne standard endnu stærkere og endnu mere
anvendelig. Men PHP-Fusion bygger endnu kun på den gennemprøvede og stabile PHP version
4.0 og på MySQL version 3. Dertil kommer, at PHP-Fusion nu er det, der kaldes ”Valid HTML
4.01 Transitional” – hvilket betyder, at PHP-Fusion (men ikke nødvendigvis alle mod’s og
infusions) lever op til standarderne i W3C-organisationens anbefalinger. I praksis betyder det,
at sider dannet med PHP-Fusion er nemmere at arbejde med i alle browsere og for alle
brugere.

PHP-Fusion udmærker sig desuden ved at være meget kompakt (hele systemet fylder i den
nyeste version ca. 2 Mb – dog uden danske sprogfiler til editoren TinyMCE – en dansk udgave
kan downloades fra www.phpfusion.dk – den fylder kun 1,5 Mb1), meget højtydende (siderne
dannes og præsenteres meget hurtigt) og meget fleksibelt (systemet er let at tilpasse og
udvide) og ved at være under konstant udvikling i et tæt samarbejde mellem systemets
”opfinder” Nick Jones og et stadigt voksende netværk af brugere – eksperter og andre.

Blandt de nye ting i version 6.01 kan nævnes følgende:

• Der er tilføjet et nyt sikkerhedslag til administrationssiden, der forhindrer linkning til
sidens administrative funktioner udefra.
• Forbedret håndtering af uploads til debat af hensyn til sikkerheden.
• Færdiggjort delvis nykodning af sikkerhedskopieringens betjeningspanel. Administrator
skal nu angive kodeord, før processen kan begynde.
• Fjernet valgmuligheden til angivelse af foldernavn til sikkerhedskopier fra opsætningen.
• Tilføjet kode til initialisering af et $locale array, for at forhindre konflikt med variable i
cookien.
• Indført flooding-kontrol på replikboks og i debatforum.
• Oprettet ny 'flood_control' tabel.
• Oprettet nyt felt i tabellen - 'flood_control'.

1
Tallene er opgivet for de zippede filpakker – dvs. komprimerede filer

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 4 -
• Tilføjet mulighed for at angive dette interval under opsætning.
• Tilføjet en MySQL-forespørgsel til filen footer.php, der fjerner flood_control rækkerne.
• Tilføjet Fasthold denne nyhed i toppen som en mulighed til nyhedsadministration,
som tillader en nyhed at blive fastholdt selvom der kommer andre nyheder.
• Opdateret filen news.php så den understøtter ovenstående.
• Tilføjet feltet news_sticky til tabellen news.
• Tilføjet flood control til kommentarer.
• Tilføjet mulighed for brugere til at uploade billeder.
• Total omskrivning af fotoalbummet (bruger ny database og lagringsstruktur). Den nye
udgave rummer følgende muligheder:
o Albums lagres i separate foldere (hvis safe_mode off)
o Understøttelse for filformaterne GIF, JPG, JPEG og PNG
o Adgangsbegrænsning på albumniveau for brugerstatus eller brugergrupper
o Miniaturer oprettes uden grimme rammer
o Vurdering og kommentering til hvert billede
o Billede nedskaleres automatisk hvis det er større end angivet fotostørrelse med
link til originalt billede.
o bb-kode support i album og fotobeskrivelser.
• Total omskrivning af debattens funktion til tilføjelse af filer.
• Forum nøgle funktion tilføjet i ny forum_functions_include.php fil.
• Tilføjet Nye indlæg feature til Latest Active Forum Threads elementet.
• Tilføjet 'Følg tråd'-mulighed i forum
• Forbedret navigation af administrationssiderne.
• Talrige optimeringer af MySQL-kald for at øge hastigheden i sidens indlæsning
• Debatforum delvis omskrevet for at reducere indlæsningstiden.
• Opdateret TinyMCE til version 2.0.6.1.
• Introduceret TinyMCE kompressor der reducerer indlæsningstiden med op til 75%.
• Nyt og mere sikkert privat besked system.

Der er med andre ord mange gode – navnlig tekniske – argumenter for at opgradere. Også
selvom processen kommer til at tage noget tid.

Denne vejledning er skrevet som en service overfor danske brugere på baggrund af den nyeste
version af PHP-Fusion (version 6.01.2). Aktuelt fås PHP-Fusion i sprogversioner på engelsk,
dansk, svensk, fransk, kinesisk, tysk, hollandsk, spansk og russisk, norsk, italiensk – for bare
at nævne nogle - men flere er med garanti på vej.

Ønsker man hjælp og støtte til anvendelsen af løsningen, kan man finde den blandt andet på
et af de mange officielle PHP-Fusion-sites:

England (UK): http://www.php-fusion.co.uk


Danmark (DK): http://www.phpfusion.dk
Tyskland (D): http://www.php-fusion.de
Holland (NL): http://www.phpfusion.nl
Sverige (S): http://www.php-fusion.se/
Polen (PL): http://www.php-fusion.prv.pl/
Frankrig (F): http://www.phpfusion-france.com/
Taiwan (TW): http://www.phpfusion-tw.com/
Litauen (LT): http://www.php-fusion.lt/
Tyrkiet (TR): http://www.phpfusion-tr.com/
Belgien (BE) http://www.phpfusion.be/
Iran http://www.fusion.alaviweb.com/

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 5 -
PHP-Fusion udvidelser kan blandt andet findes på de to officielle såkaldte MOD’s-sites på hhv.
engelsk og dansk eller på et af de andre større MODS-sites og flere temaer (se senere) kan
blandt andet findes på det officielle THEME-site:

PHP-Fusion MODS (UK) http://phpfusion-mods.com/


PHP-Fusion MODS (DK) http://www.ausimods.com/
Ausimods (AU) http://www.ausimods.net/
PHP-Fusion Themes http://www.phpfusion-themes.com/

God fornøjelse med din anvendelse af systemet og med denne håndbog.

Jan Mølgaard
Århus, Danmark
Juni 2006

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 6 -
Installation
Når man downloader løsningen får man den i form af en såkaldt zippet (dvs. komprimeret) fil,
som først skal udpakkes på ens egen harddisk. Til dette formål skal man bruge et program
som Winzip (eller andet tilsvarende).

Efter udpakningen vil man se en filstruktur, der ser ud som følger:

I folderen ”php-files” ligger samtlige programfiler. Filerne ”gpl.txt”, ”readme-xx.HTML” i


forskellige sprogversioner) angiver dels anvendelsesbetingelserne (gpl) dels de væsentligste
installationsinstruktioner (README).

Det er en god ide at læse README-filen igennem, navnlig hvis man skal til at opgradere. Det
kan spare en for mange problemer.

Men når man derefter skal have installeret sin løsning, så begynder man processen med at
oprette (eller at få oprettet) en MySQL-database på den web-adresse, hvor ens hjemmeside
skal ligge.

Derefter kopierer man samtlige filer under folderen ”php-files” op i rodbiblioteket på web-
serveren (f. eks. med et FTP-program). Og derefter skal man have ændret tilladelserne på en
række filer og foldere oppe på serveren.

Tilladelserne på filer og foldere styrer, hvem der har adgang til de pågældende ting og styrer
også, hvad en given bruger må foretage sig med filerne eller folderne. Og disse tilladelser
(eller permissions, som det hedder på engelsk) sætter man enten ved hjælp af et egnet FTP-
program eller via den brugersnitflade, som ens serverleverandør stiller til rådighed. I

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 7 -
eksemplerne her er der brugt et FTP-program, som hedder CuteFTP, men principperne er de
samme uanset hvilken løsning, man anvender.

Ændring af rettigheder

Som det fremgår af Readme_xx.HTML, skal man have sat rettighederne således 2:

Folderne og filerne:

• administration/db_backups/
• images/
• images/imagelist.js
• images/articles/
• images/avatars/
• images/news/
• images/news_cats/
• images/photoalbum/
• images/photoalbum/submissions/
• forum/attachments/
• config.php

Skal alle sættes til 777.

Og koden 777 betyder her, at alle disse foldere skal have denne profil:

2
Hvis installationen sker på en Windows-server skal man normalt ikke sætte disse rettigheder op. Kontakt din
udbyder, hvis du kører på en Windows server.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 8 -
Dvs. at koden 777 betyder, at ejer, gruppe og anonym bruger alle både kan læse (read),
skrive (write) og udføre (execute).

Samme rettighedsprofil skal man sætte på filen config.php, som ligger i rodfolderen. Dette skal
man gøre for at gøre det muligt for installationsprogrammet at ændre oplysninger i filen.

Når installationen er færdig, skal man så huske at gøre to ting. For det første skal man slette
filen setup.php. Hvis man ikke gør det, så får man en advarsel, indtil filen er slettet. For det
andet skal man sætte rettighederne på config.php tilbage til 644 (for at forhindre udefra
kommende i at ændre den). Koden 644 svarer til nedenstående:

Nu er man så klar til at installere PHP-Fusion.

Selve installationen

Allerførst skal man (naturligvis) råde over serverplads, som understøtter PHP og som stiller en
MySQL-database til rådighed. Og man skal sørge for at have sine pålogningsoplysninger til
databasen (brugernavn og password) til rådighed. Disse oplysninger får man nemlig brug for
undervejs.

Når man har sikret sig, at man har disse ting ved hånden, skal man have pakket filerne ud og
uploadet alle filer i mappen php-files til serveren.

Endelig er der en lille ny ting, som man skal huske. I filsamlingen ligger der en fil, som hedder
blank_config.php. Når man har uploadet alle filerne til serveren og sat rettighederne korrekt,
så skal man lige først huske at omdøbe denne fil til config.php.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 9 -
Når det er sket, starter man processen ved at åbne sin browser og skrive adressen på det site,
som man er ved at oprette. Når man gør det, får man nedenstående skærmbillede frem:

Her vælger du som det første, hvilket sprog dialogen skal foregå i. Her vælger vi ”Danish”. Og
trykker derefter på next. Hvorefter man får dette skærmbillede frem:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 10 -
Som det fremgår, kontrollerer installationsprogrammet her, at alle tilladelser er sat korrekt og
at PHP-versionen er den rigtige. Hvis du ser meddelelsen ”Rettigheder til skrivning står
korrekt”, så betyder det, at alt er som det skal være. Får du en fejl her, skal du ændre
rettighederne og begynde installationen forfra.

Her udfylder man så også de åbne felter i formularen som det er vist i eksemplet herefter:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 11 -
I dette skærmbillede skal man fortælle systemet en række ting, som er nødvendige for at få
alting til at virke. Navnet på databaseværten (her: localhost) har man fået opgivet hos sin
leverandør – det samme er tilfældet med databasens brugernavn (her: root) og password til
databasen (her er der ikke brugt password til databasen, fordi installationen sker på en såkaldt
localhost uden password).

I nogle tilfælde kan man selv få lov til at bestemme navnet på sin database, men i andre
tilfælde er det også noget, man får oplyst af leverandøren. Det, der står i det sidste felt, er det
præfiks (det fornavn) som ens tabeller får i databasen. Har man ikke specielle præferencer
her, er der ingen grund til at ændre i det, som systemet foreslår. Når man er færdig med at
fylde oplysninger i, trykker man også her på næste. Og får derefter dette skærmbillede frem:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 12 -
Alle informationer er skrevet ind i config.php nu, og her skal man så oprette en
superadministrator på sin side. Dette gør man ved at indskrive et brugernavn og et kodeord
(som skal gentages) og en mailadresse – f. eks. sådan her:

Nu er alle tabeller oprettet, og systemet principielt set klar til brug, hvilket man kan se, når
man trykker på Næste og får dette skærmbillede frem:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 13 -
Som det fremgår, er din side nu installeret og klar til brug. Trykker du på ”klik her” vil du
kunne se siden sådan her:

Som du kan se herover, så får du en advarsel, hvis du har glemt at slette setup.php fra din
server. Før du tager siden i brug, så gør dig selv den tjeneste at slette filen. Bliver den
liggende, udgør den en sikkerhedsrisiko.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 14 -
Opgradering fra tidligere versioner
Har du installeret PHP-Fusion før og nu ønsker at opgradere til en ny version, så følg
instruktionerne herunder. PHP-Fusion version 6.01.2 leveres med opgraderingsscripts der kan
opgradere fra version 6.00.1, 6.00.2 og 6.00.3. Har du en installation med en ældre version,
bør du først opgradere til en af de tre versioner (mest fornuftigt til 6.00.307) som der leveres
opgraderingsscripts til. Først derefter kan du opgradere til den nyeste version.

Men uanset hvilken version, du opgraderer fra, så er der nogle simple regler, som man gør sig
selv en stor tjeneste ved at følge.

Opgradering

Før du opgraderer, anbefaler vi meget kraftigt, at du laver en sikkerhedskopi af alle filer på din
side og af databasen. Du gør altså følgende:

1. Sikkerhedskopierer din database og alle filer på din eksisterende side


2. Slår alle elementer fra, som ikke er standard i PHP-Fusion
3. Uploader filen upgrade.php svarende til din aktuelle version til folderen administration
på din server.
4. Logger på som superadministrator og klik på Opgradering.
5. Følger instruktionerne på skærmen til du ser meddelelsen "Database upgrade
complete".
6. Uploader indholdet i folderen php-files til din server.
7. Sørg derefter for, at følgende foldere og filer er CHMOD’et til 777 –
a. images/photoalbum/submissions/
b. images/news_cats/ (kun version 6.00.1x)
c. images/imagelist.js (kun version 6.00.1x)

Du kan ikke være sikker på, at alle mod’s eller infusioner, der er installeret på din side, også
vil virke efter en opgradering. Derfor er det altid en god ide før opgraderingen, at slå disse ting
fra (hvis det er infusioner eller mod’s der kører i elementer). Det er også en god ide i denne
sammenhæng at tage en kopi af alle de modificerede filer og gemme dem i en anden folder.
Hvis man har modificeret systemfiler, bliver de nemlig overskrevet, når man uploader de nye
filer til serveren.

Det indbyggede fotoalbum i PHP-Fusion er totalt omskrevet i denne version. Derfor skal der
gennemføres en særlig konvertering af det, efter at opgraderingen af siden er gennemført.
Denne konvertering beskrives udførligt senere i håndbogen.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 15 -
Helt generelt om (dynamiske) hjemmesider

Når du sidder og læser det her, så må det skyldes, at du agter at oprette eller måske allerede
har oprettet en hjemmeside baseret på Content Management Systemet PHP-Fusion. Og det er
vi selvfølgelig glade for. Men er du begynder på området – måske ligefrem begynder på
hjemmesideområdet – så er der nogle ting, som vi godt vil minde dig om.

Man laver selvfølgelig en hjemmeside for at få besøg – for at vise sin viden frem eller dele den
med andre – eller for at vinde tilhængere til bestemte synspunkter. Derfor er det vigtigt, at
man laver sin side sådan, at de besøgende føler sig velkomne. Og hvordan gør man så lige
det?

Navigationen (den måde man finder rundt på) skal være entydig. Tænk på at du bør lave en
slags arbejdsdeling mellem de forskellige menuområder (topmenuen og navigationsområdet),
således at du støtter dine gæster i at finde det, de gerne skulle finde.

Lad være med at bruge grafik bare fordi du kan – alt for meget ornamental grafik (grafik som
bare er der for effektens skyld) optager plads på skærmen uden at formidle indhold eller
mening. Brug som hovedregel kun grafik, hvis grafikken rummer sit eget budskab eller
understøtter tekstmeddelelsen.

Nyheder er kun nyheder et stykke tid. Det er ikke altid nogen god ide at lade sine nyheder
blive stående i al evighed. Sæt en udløbsdato på dem, så de forsvinder og ikke bidrager til at
skabe det indtryk, at der ingenting sker på din side.

Det kan virke smart at bruge animeret grafik og javascripts og flash til at peppe siden op med.
Men er der for meget af den slags, så tager det fokus bort fra teksterne, og så kan der godt
ske det, at en bruger første gang synes, at siden er flot – men anden gang opdager, at der er
for mange hule effekter og for lidt vitaminer, og så kommer den bruger ikke igen.

En side lavet med PHP-Fusion er en dynamisk side. Dvs. at det, som brugeren sidder og ser på
sin skærm, bliver produceret på serveren, når brugeren kalder den pågældende adresse i sin
browser. Udnyt det. Det er nemt at lave ændringer og tilføjelser. Det er nemt at opdatere sine
tekster og rette eventuelle fejl eller mangler. Gør det! Og gør det så til en vane også at tilføje
sidste rettelsesdato på dine sider. Gør du det, så ved brugeren, at informationen er opdateret
og gyldig.

Benyt dig af, at der omkring PHP-Fusion er et aktivt og levende miljø med mange hjælpsomme
mennesker. Spørg, hvis du har problemer. Spørg også hvis du har helt konkrete behov. I
masser af tilfælde er der folk, der enten kan puffe dig i den rigtige retning eller måske direkte
kan lave de kodeændringer eller den nye kode, som du lige står og mangler. Men husk også,
at der skal være en konkret mening med at tilføje en funktion til din side. Hvis du ikke
opdaterer din kalender (måske fordi du ikke har noget at fylde i den), så fjern kalenderen fra
din side. Der er ingen mening i at beholde funktioner, som man alligevel ikke bruger til noget.

Du synes måske at disse simple råd er banale og selvindlysende. Men hvis du tager en tur
rundt til en række hjemmesider, så prøv engang at se, hvor ofte de egentlig bliver fulgt – og
se også efter, om dette ikke præger din oplevelse af siderne i negativ retning. Det er sjovt at
kunne – og nogle gange skal man også bare gøre ting, fordi man kan – men i længden er både
du og dine gæster bedst tjent med, at du holder dig til budskabet.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 16 -
Sideopsætning

Begreber og struktur på siden

Før vi går i gang med at gennemgå opsætningen af en PHP-Fusion side, skal vi lige have
nogle helt fundamentale begreber og referencer på plads. Og det gør vi ved hjælp af
nedenstående illustration:

Dette er sidens toplogo. Det er en jpg- eller gif-fil, der gerne skulle passe til
1 sidens tema og som er med til at præsentere din side. Så tænk over, hvad du
anbringer der.
Topmenuen eller menubjælken – her får dine brugere de helt overordnede
2 menuvalg, som gør det muligt for brugerne at navigere rundt på din side.

Navigationspanelet eller navigationselementet. Her kan du gentage


3 elementerne i menubjælken – og du kan supplere dem med andre, mere
specifikke ting, som du vil stille til rådighed for brugerne.
Velkomstteksten, som byder dine brugere velkommen til siden. Denne
4 velkomsttekst behøver du ikke at vise.

Indlogningselementet – hvor de registrerede brugere (og du selv) logger på


5 siden.

Replikboksen – en simpel facilitet til udveksling af korte tekstbeskeder mellem


6 brugerne af siden.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 17 -
7 Bundteksten eller sidefoden – fast format men kan rumme visse oplysninger
– antal unikke brugere f. eks. men også andre ting.
Brugerinformationspanelet – hvor brugerne kan se, hvor mange registrerede
8 brugere en side har – hvem der er den nyeste bruger – og hvor mange brugere
respektive gæster, som for øjeblikket er online.

Dette er de helt fundamentale begreber, som du har brug for til at finde rundt i din PHP-
Fusion side. Og som vi bruger videre fremme i denne håndbog.

Administrationssiderne

Når man ser sin nye PHP-Fusion-side for første gang, så står den med standardopsætningen.
Og det betyder selvfølgelig, at der er en lang række ting, man skal have ændret. I dette afsnit
skal vi se på opsætning via sideopsætning, temavalg, ændring af datovisning og tilpasning af
panelet navigation.

Størsteparten af tilpasningerne sker via den administrationsside, som du kommer ind på ved at
logge dig på din side og trykke på linket Administrationsside. Administrationssiden ser sådan
her ud, første gang du ser den:

Som du kan se, så består siden af tre hovedsektioner – indholdsadministration,


brugeradministration og systemadministration. Og før vi går i gang med tilpasningen skal du
lige have en oversigt over, hvad man kan finde af funktioner på denne administrationsside.

Den følger herefter:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 18 -
Indholdsadministration
Afstemninger: Her kan du oprette
brugerafstemninger, som dine brugere kan
deltage i.

Artikelkategorier: Her opsætter man


kategorier, som bruges til at strukturere de
tekster, man stiller til rådighed for sine
brugere.

Artikler: Alle slags tekster, som du ønsker at


dele med brugerne på din side.

Billeder: Her uploader du og ser billeder,


som du kan bruge som illustration i tekster –
nyheder og artikler.

Brugeroprettede sider: Sider som du


opretter til specielle formål – f. eks. kan disse
sider indeholde PHP-kode.

Debat: Alle opsætninger vedrørende det


indbyggede debatmodul.

Downloadkategorier: Bruges på samme


måde som artikelkategorierne. Og du er nødt
til at have oprettet mindst en kategori før du
kan oprette downloads.
Downloads: Adresser og beskrivelser af de
filer, som du lægger op på din side, således
at brugerne kan downloade dem.

FAQ: Frequently Asked Questions eller ofte


stillede spørgsmål – som du stiller til rådighed
som en service for dine gæster.

Fotoalbums: Her kan du oprette fotoalbums


og tilføje billeder til dem.

Linkkategorier: Ligesom ved artikler og


downloads, så skal du oprette mindst en
kategori før du kan føje links til din
linksamling.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 19 -
Links: Links tilføjes her.

Nyheder: Her skriver du de nyheder, som


dine brugere kan læse på siden. Eller du
redigerer eller sletter gamle nyheder.

Nyhedskategorier: Nyt i denne version af


PHP-Fusion. Med nyhedskategorier kan du
opdele dine nyheder i flere grupper, der hver
præsenteres med en standardikon.

Brugeradministration
Administratorer: Her kan du oprette
administratorer på din side ud fra en liste
over registrerede brugere. Og du kan give
dem rettigheder i forhold til sidens elementer.
Brugere: Administrer de registrerede
brugere på din side – tilføj nye brugere – slet
brugere - lav om på brugeroplysninger eller
udeluk kendte brugere.
Brugerforslag: Brugerne kan stille forslag til
indhold på din side, både link, artikler eller
nyheder. Her kan du administrere disse
forslag – se dem, acceptere dem eller slette
dem.
Brugergrupper: Her kan du oprette eller
redigere brugergrupper, der kan anvendes til
at regulere adgangen til bestemte dele af din
side.
Replikboks: Herfra kan du administrere
replikkerne i replikboksen – blandt andet kan
du redigere eller slette replikker.

Udeluk: Udeluk medlemmer fra oprettelse på


din side – enten ved at udelukke
domænenavne eller IP-adresser.

Systemadministration
Opsætning af dato og klokkeslæt:
Overskriften siger næsten det hele – tids- og
datoformater, som anvendes rundt omkring
på siden.

Debatopsætning: Her opsætter du de helt


generelle værdier omkring debatten på din
side – hvor mange indlæg som skal vises pr.
side – om det skal være tilladt at tilknytte
filer og så videre.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 20 -
Diverse: Diverse opsætninger – blandt andet
af ordcensur, antal replikker i boksen. Men
det er også her du slår vedligeholdelse til eller
fra.

Elementer: Administration af elementer på


din side.

Fotoalbums: Alle hovedindstillingerne


omkring fotoalbums finder du her.

Hovedopsætning: Hovedindstillingerne for


din side – valg af tema, sprog, navn og så
videre.

Infusioner: Her installerer du nye infusioner


eller afinstallerer de gamle.

Interne links: De links som findes i dit


navigationspanel og i menulinjen øverst på
din side.

Opgradering: Når en opgradering er


tilgængelig – så er det her, du skal udføre
den.

PHP-Info: Systeminformation – klik her for


at se oplysninger om din servers
konfiguration.

Private beskeder: Opsætning af det


indbyggede system til administration af
Private Beskeder. Her bestemmer du f. eks.
grænserne for, hvor mange beskeder der må
være i folks indbakker og arkiv.

Sikkerhedskopiering: Skal du lave en


sikkerhedskopi af databasen på din side, så er
det her det sker.

Tilmeldingsopsætning: Indstillinger
vedrørende registrering på din side – skal der
bruges mailbekræftelse – skal tilmelding i det
hele taget være åben – skal der en
administratorgodkendelse af brugere til, før
kontoen kan åbnes.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 21 -
Sideopsætning

De grundlæggende opsætninger for ens site foretages fra administrationssiden /


administrationspanelet, som man finder ved først at logge sig på som superadministrator og
derefter trykke på linket Administrationsside (øverste højre hjørne). Når man gør det, skal
man vælge Systemadministration og Hovedopsætning, hvorefter man får dette
skærmbillede frem:

I en række sektioner (der kan åbnes og lukkes med et tryk på pil-ikonerne) kan du her
bestemme, hvordan din side i hovedtrækkene tager sig ud. Lad os ganske enkelt begynde fra
toppen.

Hovedindstillinger

Siden skal selvfølgelig have et navn. Navnet viser sig øverst i browseren (i den blå ramme) og
du kan naturligvis kalde din side, hvad du vil. Her kalder vi siden for PHP-Fusion: Håndbog
til version 6.01.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 22 -
Siden skal også have en adresse (oplysningen skal bruges af forskellige tilføjelser, så det er
fornuftigt nok at angive den korrekt). Her er sideadressen:

http://localhost/fus_hb/

Det er vigtigt, at adressen afsluttes med / - ellers er der en del i den interne navigation, som
ikke vil virke korrekt.

Nu skal man så overveje, om ens side skal have sit helt eget banner. Et banner er en grafikfil i
gif eller jpg format, der vises øverst på alle enkeltsider. Jeg har her lavet et banner til
håndbogs-sitet, som jeg har kaldt haandbog.gif, og navnet på det skriver jeg ind i det
tilsvarende felt (efter at jeg har anbragt grafikfilen i folderen images). Husk at bredden på dit
banner er med til at bestemme, hvor bred din side kommer til at være i dine gæsters browser.

Du skal også lige rette mail-adressen, så den passer (det er den, der bliver sendt mails til, når
den indbyggede mailfunktion i PHP-Fusion anvendes)

Kaldenavnet behøver du ikke at ændre.

Velkomstteksten behøver du ikke udfylde. Men skriver du noget her, så vil det blive vist øverst
på din første side som en velkomst til dine gæster.

Og introduktion og nøgleord skal du kun udfylde af hensyn til de søgetjenester, som gerne
skulle være i stand til at finde og præsentere din side. Skriv kort og forklarende om siden
under introduktionen – og skriv alle relevante nøgleord i dette felt – husk at nøgleord skal
være adskilt med et komma.

Endelig kan du angive en copyright – den vises nederst på alle dine sider.

Det sidste, man kan gøre i denne sektion af sideindstillingerne er at vælge sit tema. Det
handler næste afsnit om.

Valg af tema, ændring af temafil

PHP-Fusion leveres med en række standardtemaer – dvs. kombinationer af farvevalg,


baggrundsvalg, skrifttypevalg og så videre, som du kan vælge frit imellem. Nogle eksempler er
vist herunder:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 23 -
Figur 1: Similitude06

Figur 2: Phoenix

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 24 -
Figur 3: Azera

Der er mange flere – over 200 hvis man tæller dem alle sammen med. Forsøg dig frem for at
finde det tema, som passer bedst til dig og din side. Længere fremme i håndbogen her får du
nogle tips til, hvordan du kan tilpasse et tema (ændre farver med videre). Men hvis du ikke
har lyst til selv at lave den slags tilpasninger, så besøg en af PHP-Fusions støttesider. Der kan
man downloade en del ekstra temaer, og der kommer hele tiden flere til.

I håndbogen her vælger vi temaet Prime (der leveres som et af standardtemaerne – andre
temaer kan f. eks. downloades fra http://phpfusion-themes.com/news.php), som bruges i alle
illustrationer fremover. Med dette tema valgt og de indstillinger, vi foreløbig har valgt for
håndbogssiden, kommer siden altså til at se sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 25 -
Figur 4: Forside efter de første tilpasninger

Hvilke valgmuligheder, der bliver vist i henholdsvis topmenuen (den lysegrå bjælke her) og i
navigationsafsnittet bestemmes inde fra administrationssiden via menupunktet Interne links,
som vi ser på senere.

Vi skal også – under kodetilpasning senere – kigge lidt nærmere på et par eksempler, hvor vi
går ind og ændrer koden i den tema-fil, som er valgt.

Indstillinger for dato og klokkeslæt

Skærmbilledet for opsætning af dato og klokkeslæt (som bruges rundt omkring i systemet og
som vælges fra administrationssiden - systemadministration) ser sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 26 -
Anvendelsen af de enkelte datoformater fremgår af nedenstående tabel:

Dataformatets betegnelse Anvendes i:


Kort datoformat Replikboks
Langt datoformat Nyheder, Artikler, Gæstebog
Datoformat i debatmodul Debatten
Datoformat i menulinjen Bruges i den menulinje, som
står i toppen af alle ens sider

Forklaring på datokoderne:

%d – dagens nummer i måneden (f. eks. 6 for 6. juni)


%m – månedens nummer i året (f. eks. 6 for juni)
%y – to sidste cifre i årstallet (f. eks. 05 for 2005)
%A – dagens navn efter den valgte landekode (f. eks. mandag)
%H: - timedelen i klokkeslæt (f. eks. 15 for timedelen af 15:45)
%M – minutdelen i klokkeslæt (f. eks. 45 for minutdelen i 15:45)
%Y – årstallet med 4 cifre (f. eks. 2005)
%M – kort repræsentation af månedsnavnet (3 positioner) (f. eks. jun for juni)
%S – dagens navn i kort form (tre positioner) (f. eks. man for mandag)

Du kan læse mere om de koder, man kan bruge på adressen: http://dk.php.net/date.

Fra og med PHP-Fusion version 6.01 har du – som i alle versioner i 6-serien – mulighed for at
vælge mellem en række prædefinerede datoformater, som kommer frem, hvis man åbner
drop-down-menuerne, sådan her:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 27 -
Her vælger man det format, som man foretrækker, hvorefter man indsætter formatet i
indsætningsfeltet nedenunder ved at trykke på knappen >>.

I forbindelse med manualen her, ændrer vi koderne således:

Formatnavn Format Resultat


Kort datoformat d. %d.%m.%y %H:%M
Langt datoformat %d %B %Y
Datoformat i debatmodul %d-%m-%y
Datoformat i menulinje %A d. %d %B %Y

Bemærk, at man sagtens kan indskrive tekststumper eller HTML-tags ind i datoformatet.

Indstillinger for debat

Skærmbilledet for opsætning af debatværdier (vælg systemadministration + debatopsætning)


ser sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 28 -
Øverst vælger man, hvor mange debatemner, som skal vises i elementet sidst aktive
debatemner (elementet kan vises i en af kolonnerne på forsiden).

Derunder bestemmer man, om man vil tillade brugerne at tilknytte filer – og i de to linjer
derunder fastlægger man, hvilke filtyper, som må tilknyttes og hvor store filerne maksimalt
må være.

I næste linje afgør man, om brugerne skal have lov til at vælge at blive orienteret om nye
indlæg i debatten. Denne funktion er ny i PHP-Fusion. Tidligere kunne man lave noget
tilsvarende ved at rette en lang række steder i selve koden – eller ved at bruge et system
MOD.

Den sidste linje er ikke en egentlig indstilling, men en facilitet til at ”trimme” debatten. Vælger
man et antal dage her (120 eller mindre) og trykker på knappen Tilpas, vil alle debatindlæg,
som er ældre end det angivne blive fjernet. Brug denne knap med eftertanke.

Tilmeldingsindstillinger

Skærmbilledet for opsætning af tilmeldingsindstillinger (vælg systemadministration +


tilmeldingsopsætning) ser sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 29 -
Her skal du først og fremmest beslutte dig for, om det skal være muligt at tilmelde sig som
medlem på din side. Må man det, skal der stå ja i det første felt – må man ikke skal der stå
nej.

Hvis tilmelding er mulig, skal du derefter beslutte dig for, om der skal bruges mail til
godkendelse. Svarer du ja her, så vil systemet afsende en bekræftelsesmail til den nye bruger,
som han eller hun først skal svare på (ved at trykke på et link i mailen), før medlemskabet
aktiveres. Det kan være en god ide at bruge denne facilitet, fordi man på den måde får en
garanti for, at den mail-adresse, som brugeren opgiver, faktisk eksisterer.

I næste linje skal du beslutte dig for, om et medlemskab først bliver aktiveret, når en
administrator har godkendt det.

I næstsidste linje skal du tage stilling til, om sikkerhedskoden skal vises. Sikkerhedskoden er
indbygget i systemet for at gøre det sværere for hackere at misbruge din side, så vi vil
anbefale, at du bruger den. Skulle der ikke være understøttelse af billedfunktionen i
forbindelse med sikkerhedskoden på din server, kan du slå billedfunktionen fra i den nederste
linje.

Endelig skal du beslutte, i hvilket format sikkerhedskoden skal vises – dvs. om det skal være i
form af et billede eller som tekst. Det mest sikre er at bruge grafikvisningen, men
grafikvisningen kræver, at der er understøttelse af GD2 på din server. Hvis der ikke er det, kan
du vælge tekstvisning.

Fotoalbum indstillinger

Skærmbilledet for opsætning af fotogalleri eller fotoalbum (det indbyggede album), ser sådan
her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 30 -
I dette afsnit fastlægger du, hvordan det indbyggede fotoalbum skal sættes op.

Øverst fastlægges størrelsen af de miniaturer, som de enkelte albums repræsenteres af.

I næste linje fastsættes miniaturestørrelsen for de enkelte billeder i det enkelte album.

I begge tilfælde angives størrelsen som bredde x højde målt i pixels.

Herefter angives nogle grænser for, hvor store billeder, man vil acceptere i sit album. Målene
er angivet i pixels. I samme sammenhæng skal man angive, hvor store billedfilerne må have
lov til at være. Målet her er angivet i bytes.

Valg af kompressionsmetode (GD1 eller GD2) er med for at tage hensyn til opsætningerne på
den server, hvor din side afvikles. Det bedste er GD2 (bedste billedkvalitet). Men hvis din
server ikke understøtter det, så vælg GD1.

I næstsidste linje skal du afgøre, hvor mange album-miniaturer, som skal vises i hver række.

Og endelig skal du afgøre, hvor mange albums, som skal vises på hver side.

Resten af opsætningsværdierne for fotoalbumet vender vi tilbage til senere.

Private beskeder

Der er indbygget en funktion i PHP-Fusion, som gør det muligt for registrerede brugere at
sende små private beskeder til hinanden – lidt ligesom mails men uden at bruge mailserveren.
Denne funktion kan man også opsætte via administrationssidens sektion for
systemadministration.

I PHP-Fusion version 6.01 er denne beskedfunktion – som tidligere har udgjort et


sikkerhedsproblem – blevet totalt omskrevet, således at den nu er blevet langt sikrere uden at
den har mistet funktionalitet.

Vælger man Private beskeder herfra, får man dette frem på sin skærm:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 31 -
De tre øverste indstillinger regulerer, hvor mange beskeder ens brugere må have liggende i
henholdsvis indbakken, udbakken og arkivet. I eksemplet her står standardværdierne (20).
Men ønsker du f. eks. at give brugerne ret til at have et ubegrænset antal beskeder liggende,
skal du bare skrive et 0 i de tre felter.

I linjerne nedenunder opsætter man standarden på siden for, om brugerne skal have lov til at
vælge, at der sendes en mail til brugeren, hver gang der kommer en ny besked, og for om
afsendte beskeder skal gemmes i brugernes udbakke.

Som der står i noten på skærmen, så kan brugeren selv ændre de to sidste værdier. Men gør
brugeren ikke det (via de valgmuligheder, som stilles til rådighed – se senere), så er det dine
standardværdier, som slår igennem.

Du skal tænke over, når du træffer dine valg her, at disse beskeder fylder i databasen. Hvis du
har mange brugere, der skriver mange beskeder, så er det måske en god ide at lave nogle
begrænsninger, hvis du har begrænset databasekapacitet.

Selve anvendelsen af beskedfunktionen vender vi tilbage til senere i denne håndbog.

Diverse indstillinger

Den sidste sektion i sideindstillingen ser sådan her ud i udfoldet tilstand:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 32 -
Her er samlet en del ting, som ikke rigtigt passer ind andre steder.

Øverst kan man vælge, om man ønsker at anvende standardeditoren i PHP-Fusion til at
redigere nyheder, artikler og så videre eller om man hellere vil bruge WYSIWYG-editoren
TinyMCE, der leveres sammen med installationspakken. Bruger man standardeditoren ser
skærmbilledet til artikelredigering således ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 33 -
Vælger man at bruge TinyMCE, vil den samme side se sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 34 -
Nogle bemærkninger til TinyMCE

For det første skal man være opmærksom på, at standardpakken (den pakke, du downloader)
ikke indeholder danske sprogfiler til TinyMCE. Anvender du standardpakken til installation, vil
du få nogle fejl på din nye side, hvis du bruger TinyMCE som editor.

Disse fejl kan du fjerne, hvis du – efter at have installeret – henter sprogpakken enten på
TinyMCE’s egen hjemmeside eller på PHP-Fusions danske supportside. Du kan også vælge at

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 35 -
downloade den specielle danske pakke, som ligger på PHP-Fusion Danmark. I den pakke er
alle Fusion-sprogfiler med undtagelse af de engelske og de danske fjernet – der er lagt danske
sprogfiler på til TinyMCE – alle andre end de engelske og danske sprogfiler til TinyMCE er
ligeledes fjernet – og endelig er tilmeldingsscriptet og profilredigeringsscriptet ændret således,
at brugerne kan anvende danske, nationale særtegn i brugernavne og kodeord (æ, ø og å).

For det andet skal du være opmærksom på, at du – hvis du bruger TinyMCE’s billedfunktioner
først (umiddelbart efter installationen) skal have opdateret den ”registerfil” som rummer
billedoplysningerne. Du finder et link til den nederst på administrationssiden billeder. Når
denne fil først er opdateret en gang, sørger PHP-Fusion selv for fremover at opdatere listen,
hver gang du oploader et nye billede.

For det tredje skal du være opmærksom på, at font-ændringer lavet med TinyMCE i nogen
grad sætter den generelle layout-styring ud af kraft. De valg vedrørende fontstørrelse og
fontfarve, som ligger i PHP-Fusions stylesheet – det stylesheet, som hører til det valgte tema –
slår således ikke igennem, hvis du har valgt anderledes i editoren. Og det kan give nogle
utilsigtede virkninger på layoutet af din side (overskrifter der bliver for brede for eksempel og
som rykker bredden på din side).

Selve funktionaliteten i TinyMCE er omtalt lidt mere udførligt senere i denne håndbog.

PHP-Fusion – mails og andre ting

PHP-Fusion har indbygget en funktion til at filtrere uønskede ord fra overalt på siden
(replikbokse, debat osv.). Så hvis der er ord eller udtryk, som du ikke ønsker at se på din side
(af den ene eller den anden årsag), så kan du angive disse ord i den øverste boks – et ord pr.
linje. Og i indstilling to skrive, hvad de bortcensurerede ord skal erstattes med. Ønsker du så
at slå denne ”censur-funktion” til eller fra, så gør du det i linje 1 her.

Fra og med PHP-Fusion version 6.00.2x fik man muligheden for enten at bruge PHP’s
indbyggede mailer-funktion eller for at bruge en SMTP-adgang på serveren til at håndtere
post. SMTP er en standardiseret mail-protokol, som anvendes på internettet, og den rummer
en lang række fordele i forhold til mailer-funktionen – blandt andet øget sikkerhed og øget
performance. Har man adgang til SMTP på sin server, så kan man her angive brugernavn og
password til mailkontoen, således at det er denne konto, der anvendes.

Denne mulighed er ført videre i version 6.01.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 36 -
I ovenstående kan du give gæster (altså ikke-medlemmer) lov til at skrive replikker eller
udelukke dem fra det – og i linjen derunder fastlægger du, hvor mange replikker, som skal
vises på forsiden. Det med at give gæster lov til at skrive replikker frarådes generelt. Det er så
mange spam’ere derude, at man næsten med garanti får fyldt sin replikboks op med
skrammel, hvis adgangen er fri.

Endelig er der to funktioner nederst, som du kan bruge, når du skal vedligeholde din side. Hvis
vedligeholdelsestilstand er slået til, vil den meddelelse, som du har indskrevet i tekstfeltet,
blive vist i stedet for selve siden. Og samtidig er det kun administratorer, som kan logge sig
ind på siden. En god ting at have, når man er i gang med større ændringer.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 37 -
Panelet navigation
Navigationspanelet på en PHP-Fusion side styres fra administrationssiden. Hvis du åbner det,
skal du kigge efter teksten interne links under Systemadministration Og trykker man på
dette link, får man dette her frem på sin skærm:

Som det fremgår, så er listen herover ordnet i samme rækkefølge som linkene under
overskriften Navigation på forsiden. Og ud for hvert af linkene får man at vide, hvad linkets
navn er (overskriften), hvilke grupper (se senere i håndbogen), som skal kunne se dette link
og hvilket nummer i rækkefølgen, linket har.

I toppen af menuen kan man tilføje nye links – eller revidere de eksisterende. Og her kan man
også beslutte, om det pågældende link skal vises i navigationspanelet – i topmenuen – eller
begge steder.

Udover at skrive regulære links ind, kan man også her lægge streger eller underoverskrifter
ind.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 38 -
Hvis vi nu forestiller os, at vi ønsker at dele navigationspanelet op i tre sektioner med hver sin
overskrift, så gør vi det ved at skrive links ind, der ser sådan her ud:

Når man gemmer dette interne link (og to mere lidt længere nede), og i øvrigt flytter lidt rundt
på rækkefølgen af de interne links, så kommer navigationspanelet til at se sådan her ud:

Ønsker man blot at adskille sektionerne med streger, skriver man i stedet et link ind, som ser
sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 39 -
Håndbog til PHP-Fusion version 6.01
- Side 40 -
Ændringer i filen theme.php
I PHP-Fusion v. 6.01 er der ikke grund til at rette så meget i selve filen theme.php. Det meste
af indholdet kan nu styres fra administrationssiden.

Men der er en enkelt ting, som man stadigvæk måske er nødt til at rette til for at få den rigtige
sidebredde og de rigtige kolonnebredder til sit design.

Når man åbner filen theme.php svarende til det tema, man har valgt til sin side (i en php-
editor som her eller i f. eks. Notepad), så ser det sådan her ud:

For at rette sidebredden til skal vi have fat i udtrykket $theme_width = ”100%”; og rette det
til $theme_width = ”870”; - i eksemplet fordi toprammen er 870 pixels bred. I dette tema er
det ikke nødvendigt at rette mere – men i andre temaer kan det godt være nødvendigt at gå
igennem layoutet for at finde andre tabeldefinitioner, som skal rettes til for at sidebredden
bliver, som den skal.

I PHP-Fusion version 6.01 er der introduceret en ny logik for, hvordan temaerne virker. Hvis
du åbner filen theme.php i et af de temaer, som følger med i downloadpakken, så ser du, at
der står dette her i toppen af filen:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 41 -
Scriptet theme.php inkluderer altså en anden fil (et andet script), som hedder
theme_functions_include.php – og i dette script ligger nu en lang række af de funktioner, som
i tidligere versioner var en del af theme.php.

Ideen med denne nye konstruktion er, at gennemføre en mere absolut adskillelse af funktioner
og design, således at alle regulære designelementer ligger i theme.php, mens alle funktionerne
ligger i theme_functions_include.php. På sigt vil dette gøre det lettere for brugere, som ønsker
at modificere deres temaer. Man risikerer ikke så let at komme til at ødelægge funktionerne,
når man laver om på layoutet. Man kan nøjes med at ændre i theme.php og i det stylesheet,
som hører til den (en kommenteret udgave af et standard stylesheet kan ses senere i denne
håndbog).

Desuden giver denne adskillelse nogle indlæsningsmæssige fordele. Dvs. at ens side
eksekverer bedre med denne opdeling.

Vi vender tilbage til begge dele igen senere her.

Men med de ændringer, vi nu har lavet, så kommer forsiden af vores håndbogsside til at se
sådan her ud:

Som det fremgår passer sidebredden nu til topgrafikken.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 42 -
Der kan godt være problemer med at få datoen vist korrekt – om den simple opskrift her
virker, afhænger af, hvordan dato og tid håndteres på den server, som ens side ligger på. Men
får du problemer, så henvend dig eventuelt til udbyderen og spørg ham, hvordan du skal
forholde dig.

Det hele hænger nemlig i sidste ende på, hvordan serveren leverer datoen. Resten er egentlig
bare en formatering af dette (UNIX)datestamp.

Men hvis datoen i menulinjen står forkert (uanset hvad man retter), så står datoer på nyheder
og debatindlæg osv. sikkert også forkert. Og hvis det er tilfældet, så skal du opfordre din
udbyder til at få rettet dato og klokkeslæt på serveren.

Ellers - kan man eksperimentere en smule med datoopsætningen i filen global.php under
locale\Danish.

Standardopsætningen er sådan her:

Og som det fremgår, så er den beregnet på en UNIX-server. Hvis man har sin side liggende på
en Windows-server, skal man udkommentere UNIX-indstillingen og i stedet bruge den
Windows-indstilling, som man får opgivet hos sin leverandør.

Nogle gange kan det hjælpe, at skifte LC_ALL ud med LC_TIME (i UNIX-indstillingen). Og
andre gange kan det hjælpe at skifte "da" / ”DK” ud med "danish" / ”DANISH” sådan her:

Man kan se mere om setlocale her:


http://www.dk2.php.net/function.setlocale

Og man kan se mere om landeforkortelserne her:


http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm

Nu er den helt grundlæggende opsætning på plads, og så kan man egentlig godt begynde at
lægge nyheder, artikler og links ind på sin side. Flere detaljer i opsætningen (dato-formater,

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 43 -
debat osv.) vender vi tilbage til senere. Men først kigger vi på lidt nærmere på gruppe- og
rolledefinitioner, og på hvad de betyder for adgangen til at redigere og se indhold på siden.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 44 -
Gruppedefinitioner og rettigheder
PHP-Fusion arbejder med 3 niveauer af brugere – nemlig administratorer, registrerede
brugere og gæster – de ”faste” roller.

Men derudover kan administratorerne have meget forskellige rettighedsprofiler, således at


man i realiteten kan lave lige så mange rettighedsprofiler, som man har brug for.

Og endelig arbejder PHP-Fusion siden version 6.00.2x med brugergrupper og ordstyrere


(moderatorer).

Dette afsnit handler om denne rettighedsstyring.

Administratorer

Mens medlemmernes rettigheder er temmelig fast definerede, kan man i PHP-Fusion version
6.01 sætte administratorernes rettigheder helt frit. Den superadministrator, som oprettes
automatisk i forbindelse med installationen, har naturligvis adgang til at opsætte og rette på
alle områder. Men efterfølgende administratorer sætter man rettigheder for via
administrationssiden (brugeradministration + administratorer).

Vælger du her Administratorer, får du dette skærmbillede frem (under forudsætning af, at
der er mere end et medlem på siden):

Herfra kan man nu vælge andre medlemmer ud – i eksemplet her vælges testbrugeren
”Testbruger”. Når man trykker på ”Tilføj administrator, får man så dette skærmbillede frem:

Her kan man nu vælge ”Rediger” – for at tildele rettigheder til den nye administrator, og gør
man det, får man følgende frem på skærmen:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 45 -
Som det fremgår, er den nye administrator (medmindre man har valgt at krydse af i feltet ”Giv
ny administrator alle rettigheder”) oprettet uden nogen rettigheder.

Som du kan se, så svarer afkrydsningsmulighederne til de administrative hovedgrupper


(administrationspanelet). Og du tildeler rettigheder for den nye administrator ved at krydse de
administrative funktioner af, som den pågældende skal have adgang til. For eksempel sådan
her:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 46 -
Afslut rettighedstildelingen ved at trykke på knappen Opdater administrator.

Fører man cursoren hen over administratorens brugernavn, dukker der en liste op med
nøglerne for samtlige de områder, som den pågældende administrator er autoriseret til. Hvis
du vil se, hvilke nøgler, som svarer til hvilket område, kan du åbne tabellen admin i din
database, hvor listens værdier kan læses.

Listen ser således ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 47 -
Når den nye administrator så åbner siden og går til administrationspanelet, får han eller hun
adgang til de områder, som du har angivet i profilen, således som det fremgår af
nedenstående illustration:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 48 -
Du kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge at fjerne rettigheder fra – eller tilføje nye
rettigheder til – eksisterende administratorer.

Ordstyrere

Ordstyrerbegrebet er – naturligt nok – kun relevant i forhold til debatfunktionen. Og her er


ordstyrerne karakteriserede ved at have en række muligheder, som det almindelige medlem
ikke har.

Hvilke muligheder, en ordstyrer har, fremgår af nedenstående illustration:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 49 -
Ordstyreren kan opfriske emnet – dvs. få gendannet listen over indlæg, således at alle de
nyeste indlæg kan ses af alle.

Ordstyreren kan slette emnet – dvs. fjerne et debatemne helt fra det pågældende tema.

Ordstyreren kan låse emnet – dvs. lukke emnet for yderligere indlæg.

Ordstyreren kan vælge at låse et bestemt emne fast i toppen af listen, således at det ikke
rykker ned i listen, efterhånden som der starter nye debatter.

Og endelig kan ordstyreren flytte emnet fra et tema eller en debat til en anden.

Ordstyrere og administratorer kan være identiske grupper. Men de behøver ikke at være det.
Og ordstyreren for et tema eller en debat behøver heller ikke at være de samme som for andre
debatter. Det kan man helt selv bestemme som administrator på siden – hvis man ellers har
ret til at oprette nye temaer og debatter.

Man tildeler ordstyrere til de enkelte debatter ved at vælge rediger fra den liste, som man kan
se på illustrationen herunder (vælg indholdsadministration + debat for at få den frem):

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 50 -
Vælger man rediger her, får man dette frem på sin skærm:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 51 -
Fra den liste over samtlige brugere / medlemmer, som står i venstre side af skærmen kan man
markere de medlemmer, man ønsker at tildele ordstyrerfunktionen. Og man kan afslutte
processen ved at trykke på knappen Gem ordstyrere.

Når der så er oprettet ordstyrere på de enkelte debatter, så vil det fremgå af debatoversigten,
således som man kan se det af den næste illustration:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 52 -
Brugergrupper

Den tredje og sidste del af rettigheds- og adgangsstyringen er brugergrupperne.

Brugergrupper er et begreb som blev indført i PHP-Fusion version 5.01. Og brugergrupperne –


der kan sammensættes helt frit og efter ens eget behov – kan anvendes til at styre adgangen
til debatemner, nyheder, brugerdefinerede sider og interne links.

Man opretter en ny brugergruppe ved at vælge menupunktet brugergrupper fra


administrationspanelet (brugeradministration + brugergrupper):

Første gang man gør det, får man dette frem på sin skærm:

Her opretter man den nye brugergruppe ved at give den et navn og lave en kort beskrivelse af
den – f. eks. således:

Når man har trykket på gem gruppen, og åbner brugergrupper igen, kommer ens skærm til
at se sådan her ud:

Vælger man herefter Rediger i den øverste del af skærmbilledet, får man dette frem på sin
skærm:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 53 -
Fra dette skærmbillede kan man nu vælge at tilknytte udvalgte brugere (her er der ikke så
mange at vælge imellem) – eller at tilføje alle brugere. Vi vælger for eksemplets skyld at
tilknytte de to brugere / medlemmer, som er oprettet her og at gemme de valgte brugere.

Nu er brugergruppen så oprettet.

Vender man herefter tilbage til debatadministration, og opretter et nyt emne, så kan man
anvende sin brugergruppe til at regulere adgangen både til at se og til at deltage i debatten,
som det fremgår af den næste illustration:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 54 -
Som det fremgår, optræder gruppen nu på valglisten både under hvem der skal kunne se
debatten og under, hvem som skal have lov til at deltage i den.

På samme måde kan man vælge at begrænse adgangen til interne links. Det ser sådan her ud:

Det samme gælder nyhederne:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 55 -
Siden version 6.0 har man også kunnet anvende brugergrupper til at styre adgangen til
artikelkategorier (dog ikke enkelte artikler) og downloadkategorier.

Det vil sige, at man kan oprette sektioner af tekster og sektioner af downloads, som man skal
være medlem af en bestemt brugergruppe, for at få adgang til.

For downloadkategoriens vedkommende ser det sådan her ud:

Og for artikelkategoriernes vedkommende sådan her:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 56 -
Endelig kan man nu også bruge grupper til at styre adgangen til brugeroprettede sider (se
mere om dem senere).

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 57 -
Hvordan man bruger TinyMCE
Som tidligere omtalt, så kan man enten bruge TinyMCE som editor i relation til nyheder,
artikler og andre tekster, eller man kan bruge den indbyggede editor. Der er lavet beskrivelser
af, hvordan man kan bruge andre wysiwyg-editorer også – f. eks. editoren FCK – men det går
vi ikke ind på i denne sammenhæng, fordi det er TinyMCE, som leveres pakket med PHP-
Fusion.

At skifte imellem de to forskellige editorer, er ganske enkelt. Det sker ved at skifte værdi på et
enkelt punkt under opsætning af systemet, som det fremgår af nedenstående skærmbillede:

Vælger man ja her, så er editoren slået til – vælger man nej, slås den fra igen. Man kan skifte
tilstand på dette område undervejs, uden at det får konsekvenser for ens tekster.

Hvad er fordele og ulemper ved at bruge TinyMCE?

Fordelene er klare:

o Man ser sine tekster i editoren nøjagtig sådan som de kommer til at se ud, når man har
gemt dem og viser dem frem på sin side

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 58 -
o Editoren rummer en lang række funktioner (tabeller blandt andet), som man kan bruge
til at formatere sin tekst direkte på skærmen, hvor den indbyggede editor kræver, at
man kender til HTML-kode og selv laver for eksempel sine tabeller.
o Når man vælger et billede til illustration kan man se billedet med det samme og skalere
det op eller ned i den størrelse, man har brug for til sin tekst, hvor den indbyggede
editor kræver, at man kender HTML-koderne for de samme operationer
o Man har muligheden for – hvis man kender noget til HTML – at redigere sine tekster i
HTML-tilstand (under forudsætning af, at ens browser tillader popups). Det kan hjælpe
til med at rette uhensigtsmæssigheder i layoutet.
o Når man skal vælge en illustration til sin tekst, så råder man i listen over principielt set
alle de billeder, som ligger i alle ens foldere, hvor listerne i den indbyggede editor kun
stiller billeder fra default-folderen til rådighed – dvs. for eksempel billeder i
billedfolderen news under nyheder.

Men der er også ulemper:

o Fonttilpasninger – der måske kan se udmærkede ud i TinyMCE – viser sig bagefter at


stride mod layoutet på ens side, når teksten først er gemt og vises frem.
o Bruger man TinyMCE, så fylder tekstfelterne mere på editeringsskærmen, hvilket kan
medføre, at man er nødt til at scrolle mere ved større tekster.
o Den funktion, som står til rådighed i den indbyggede editor, hvor man kan indsætte et
sideskift, slår ikke igennem, når man bruger TinyMCE. Man kan med andre ord ikke
opdele større tekster i flere sider. Og har man brugt denne funktion tidligere, så vil
funktionskaldet blive vist som tekst, hvis man skifter tilstand for editoren.

Alt i alt må man dog sige, at det er mere et temperamentsspørgsmål, om man foretrækker
den ene eller den anden editor.

Hvordan bruger man så TinyMCE?

Hvis vi tager nyhederne som eksempel, så ser skærmen sådan her ud, når man åbner
nyhedsfunktionen fra administrationssiden:

Selve nyhedsfunktionen beskrives andetsteds i håndbogen, hvad vi koncentrerer os om her, er


editor-funktionerne.

Alle de funktioner, som står til brugerens rådighed, er repræsenteret ved knapper.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 59 -
Øverste linje rummer følgende funktioner:

Tekstformatering Justeringsfunktioner (venstrestil, Style- Valg af prædefineret Størrelse på


(fed, kursiv, understreg, centrer, højrestil, lige marginer) valg typografi tekst
gennemstreg)

I næste linje har vi følgende funktioner:

Listeopsætning Ryk tekst Fortryd eller Opret eller Billede, Indsæt dato Forgrunds- og
(nummereret liste til venstre gentag slet link – oprydning i eller baggrundsfarve
– liste med eller til sidste opret kode, hjælp og klokkeslæt
bullets) højre operation bogmærke HTML-visning

I nederste linje har vi så følgende funktioner:

En lang række Indsæt horisontal linje, fjern Hævet og Indsæt Rediger egenskaber
tabelfunktioner formatering og slå usynlige sænket specialtegn og for horisontal linje
(ny tabel, justering, elementer til og fra skrift symboler
indsætning osv.)

At skrive tekst ind i et editorvindue er ganske ukompliceret – ikke mere besværligt end at
skrive tekst i en moderne tekstbehandlingsløsning. Så det vil vi ikke gå ind på her. Faktisk er
det eneste, vi vil dække, anvendelsen af billeder i teksten.

Som det er bemærket tidligere, skal man – for at billedfunktionen kan virke – først have
opdateret den fil, der rummer oplysninger om billederne, således at listen kan være komplet.

Det gør man under billedfunktionen på administrationssiden ved at trykke på linket Opdater
billedliste til brug i TinyMCE editoren. Man behøver kun at gøre dette en enkelt gang – lige
efter at installationen er færdig – så vil listen blive opdateret automatisk herefter.

Når man så åbner billedfunktionen og trykker på feltet billedliste, så ser man dette her på sin
skærm:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 60 -
Her ser man en liste, der rummer oplysninger om foldernavn forrest (for eksempel images) og
oplysninger om billednavn efter et kolon (for eksempel haandbog_3.gif).

Vælger man et af billederne på listen, så vises billedet frem under Se, og samtidig får man en
række yderligere informationer og muligheder.

Det kunne for eksempel se sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 61 -
Man kan se billedet – man kan se billedets placering – man kan se den alternative tekst (og
rette den hvis man ønsker det) og man kan se billedets overskrift (svarer til HTML-tag’et
title).

Hvis man vælger fane nummer to, får man yderligere muligheder:

Her kan man vælge justering på billedet og samtidig i modelfeltet til højre se, hvilken
konsekvens en valgt justering har – man kan sætte billedets dimensioner – flytte det til
venstre eller højre og man kan applicere en style på det og give det en ramme.

I fane nummer tre får man adgang til en række avancerede funktioner:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 62 -
Man kan vælge, hvad der sker når musemarkøren kører hen over billedet – eller forlader
billedet – og man kan foretage en række avancerede opsætningsvalg også.

Det er nok de færreste, som kommer ind i dette område. Men funktionerne er der altså – og
har man brug for dem, så kan man finde dem her.

Man kan også vælge at justere for eksempel billedets størrelse efter, at det er indsat i teksten.
Marker billedet og træk det på plads sådan her:

Eller marker billedet og tryk på billedikonet – så åbner billedvalgsfunktionen igen.

Der er mange muligheder i TinyMCE. Men om du vil vælge at bruge den eller ej er som sagt
helt op til dig. Og som det ligeledes er nævnt, så kan man til enhver tid skifte imellem den
indbyggede editor og TinyMCE.

I alle illustrationerne herefter bruger vi dog den indbyggede editor.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 63 -
Artikler
Artikler er alle former for større tekster, som du ønsker at vise på din side. Det kan være
opskrifter, anmeldelser, vejledninger og meget mere.

Før man begynder at lægge artikler ind på sin side, skal man have lavet et sæt af kategorier,
som man benytter til at strukturere artiklerne med.

Du begynder med at gå tilbage til administrationssiden og her (fra indholdsadministration)


vælge artikelkategorier, hvorefter du får dette skærmbillede frem:

Her opretter man en kategori ved at give kategorien et navn, ved at lave en beskrivelse af
kategorien (en kort introduktion til den) og ved at trykke på Gem kategorien. Opretter vi her
to kategorier (Vejledninger og Forklaringer), så kommer det til at se sådan her ud:

Allerede her kan man tage en beslutning om, hvordan artikler under denne kategori skal
præsenteres, når de vises frem for brugerne.

Man kan vælge at sortere fremvisningen efter artikelnummer, artikelemne (overskrift) eller
artikeldato, og man kan ligeledes beslutte, om sorteringen skal ske i stigende eller faldende

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 64 -
orden. En sortering i stigende orden efter artikelemne betyder for eksempel, at artiklerne
sorteres alfabetisk fra A til Å efter overskrifter.

Man kan altid vende tilbage til sine kategorier og ændre på sorteringsordenen, hvis man har
brug for det. Ligesom man her fra administrationssiden enten kan tilføje nye kategorier eller
slette kategorier, man allerede har lavet.

Du skal bare være opmærksom på, at systemet ikke accepterer sletning af kategorier, hvis der
er knyttet artikler til dem. Ønsker du altså at slette en kategori, skal du først slette eller flytte
alle de artikler, som er knyttet til den.

Lad os så gå videre til artikel-faciliteten og oprette den første artikel.

Det gør man ved – fra administrationssiden – at vælge artikler, hvorefter man får dette
skærmbillede frem (vi har her valgt at anvende den indbyggede editor i PHP-Fusion):

Der er engelske forkortelser på de små knapper, men de er dels til at ændre i koden – dels er
de egentlig relativt nemme at forstå.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 65 -
Der er ikke mange ben i at skrive selve artiklen. Man skal bare huske på, at rubrikteksten kun
vises i oversigten over artiklerne – altså ikke når man først som bruger sidder og læser en
artikel. Det kan derfor være en god ide at gentage rubrikteksten øverst i selve teksten.

Ellers bruger man de små knapper på følgende måde:

Fed Kursiv Under- Indsæt Indsæt billede Centrer Lille Mindre Alter- Indsæt
skrift stregning link tekst tekst tekst nativ sideskift
style / ny
side

Knapperne fungerer på den måde, at de indsætter (HTML)-koder i teksten, som man så selv
skal ”gøre færdige”. Hvis vi f. eks. siger, at vi ønsker at indsætte et billede i den artikeltekst,
som er indskrevet i illustrationen herunder, så trykker vi på knappen img, hvorefter der
indsættes en kode i teksten, sådan her:

Koden ser sådan her ud: <img src=’images/articles/’ style=’margin:5px’ align=’left’>


Og for at gøre den færdig, så der faktisk indsættes et billede i teksten, skal man skrive en
smule til, nemlig sådan her: <img src=’images/articles/Nesser.jpg’ style=’margin:5px’

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 66 -
align=’left’> - dvs. navnet på billedet. Man skal selvfølgelig også sørge for, at man har et
billede med navnet Nesser.jpg liggende i folderen images/articles. Ellers virker det ikke.

Udover at man skal skrive billedets navn ind i koden, så kan man vælge at ændre ting i den
også. Man kan øge marginbredden (skrive 8px i stedet for 5px f. eks.) eller man kan vælge at
lade billedet flugte med højre side af præsentationen i stedet for venstre (ved at skrive
align=’right’).

På principielt set samme måde fungerer de andre knapper. Prøv dig eventuelt frem. Og ønsker
du – inden du gemmer artiklen – at se, hvordan den kommer til at tage sig ud, når en bruger
ser den, så kan du benytte dig af knappen Se artikel i bunden af skærmbilledet. Så vises din
artikel frem øverst på skærmen.

To ting mere angående artikler. Ligeledes nederst på skærmen er der et lille afkrydsningsfelt
med overskriften Automatiske linjebrud.

Markerer du det, så kan du nøjes med at lave blanke linjer i din tekst, hver gang du vil have et
nyt afsnit. Markerer du det ikke, så skal du selv indsætte linjeskiftkoder – og det er HTML-
koden <br> man skal anvende.

For det andet: hvis du indskriver en meget lang tekst, kan det være en fordel at dele teksten
op i flere sider. Det gør du ved at anbringe cursoren på det sted, hvor sideskiftet skal ske og
derefter trykke på knappen new page. Denne knap indsætter også en kode. Koden ser sådan
her ud: <--PAGEBREAK-->, og når PHP-Fusion møder den kode, så skiftes der til en ny side. I
praksis fungerer det sådan, at der nederst på hver af siderne indsættes en navigationsboks,
der gør det muligt for brugerne at blade rundt mellem siderne og for resten også se, hvor
mange sider, en artikel består af.

Vi gemmer artiklen og kigger derefter på, hvordan den præsenteres for brugerne af
hjemmesiden.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 67 -
Vi gav brugeren lov til både at kommentere artiklen og at at vurdere den. Og det får brugeren,
fordi jeg – da jeg skrev artiklen – accepterede, at både kommentarer og vurdering var slået til.
Det så sådan her ud:

Havde jeg valgt at slå dem fra, så var de ikke blevet vist i forhold til denne artikel.

Men som du kan se, så vises teksten altså frem – og billedet også. Desuden placeres der et
direkte link til artiklen på forsiden (under Nyeste artikler) under forudsætning af, at man har
slået dette element til. Men elementstyringen kigger vi først på lidt senere.

Vælger man bare at åbne Artikler, ser det sådan her ud:

- og sådan her:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 68 -
Trykker man her på overskriften Skyggerne og regnen, så bliver artiklen åbnet, så man kan
læse den.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 69 -
Nyheder
Et site baseret på PHP-Fusion har indbygget en nyhedsfunktion. Nyhederne laves fra
administrationssiden, og de vises altid på hjemmesidens forside. Man kan inddele sine nyheder
i kategorier (og lave nye, hvis man har brug for det). Nyhedskategorier er grupper af nyheder
med fælles træk. Og før vi opretter den første nyhed, skal vi lige have oprettet nogle
nyhedskategorier, vi kan anvende.

Nyhedskategorier

Vælger man Nyhedskategorier fra indholdsadministrationen, får man nedenstående på sin


skærm:

Her kan man se de kategorier, som oprettes automatisk, når PHP-Fusion installeres. Men hvis
man ikke er tilfreds med dem eller slet ikke vil bruge dem, så kan man slette dem og eventuelt
oprette sine egne.

Vi vil her slette alle kategorier og oprette en ny, der hedder Håndbog.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 70 -
Vi laver et stykke grafik (i gif-format), gemmer det i folderen images/news_cats og vælger det
derefter ud i nedenstående skærmbillede:

Når vi derefter trykker Gem kategori, vil nyhedskategorien blive oprettet, således som det
fremgår herunder:

Skrive nyheder

Vælger man herefter nyheder fra administrationssiden (indholdsadministration + nyheder),


får man dette skærmbillede frem:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 71 -
Også her er det standardeditoren som anvendes. Har man slået TinyMCE til, så vil editoren
også være aktiv her. Som det fremgår, så er siden struktureret på nøjagtig samme måde som
den side, man bruger til at lægge artikler ind – dog med nogle tilføjelser.

Øverst (ikke vist på illustrationen) er der et felt, hvor man kan vælge imellem de nyheder, som
allerede er oprettet (med henblik på at redigere dem eller slette dem) – derunder finder man
den indbyggede editor med felter til en overskrift – en nyhedstekst – og endelig et felt til en
uddybende tekst. Benytter man sig af den mulighed, vil der i præsentationen af nyheden
dukke et aktivt link op med teksten læs mere, og trykker brugerne på dette link, får man vist
den uddybende tekst frem.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 72 -
I bunden af skærmbilledet er der tilføjet et par mindre felter, som gør det muligt at datostyre
nyhederne. Dvs. således at en nyhed først publiceres på en bestemt dato – og sådan at den
fjernes fra siden igen på en bestemt dato. Denne funktion skal man anvende, hvis man vil
være lidt på forkant – og hvis man vil være sikker på, at nyheder, som bliver uaktuelle, fjernes
fra siden automatisk.

Vær opmærksom på, at felterne skal tolkes sådan her:

For startdato 1. juli 2006 kl. 12.00 og udløbsdato 1. september 2006 kl. 11.15, skal
indstillingen se sådan her ud:

Læg også mærke til feltet Vælg billede. Her kan du fremkalde en liste over de billeder, du på
forhånd har anbragt i folderen images/news (se om billedadministration senere) og sætte et af
dem ind i din nyhed – både i selve nyhedsteksten og i den uddybende tekst.

Og læg endelig mærke til, at man – for hver enkelt nyhed – kan styre adgangsrettighederne.
Det sker via feltet Adgang for, hvor man dels kan vælge en af de faste brugerdefinitioner
eller en brugergruppe, som man har oprettet tidligere.

Som noget nyt i denne version kan man nu angive, at en bestemt nyhed skal fastholdes i
toppen af nyhedsoversigten. Og det betyder, at den bliver stående øverst, uanset hvor mange
nyheder, der ellers bliver lavet. Først når du selv slår denne funktion fra ved at revidere
nyheden – eller du laver en ny nyhed, som skal fastholdes i toppen, så bliver denne nyhed
rykket ned i rækken.

Vi lægger den første nyhed ind og ser så lidt på, hvordan den præsenteres på forsiden.
Nyheden ser sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 73 -
Øverst har vi overskriften – og under selve nyhedsteksten er der en boks, der rummer
oplysninger om, hvem der har publiceret nyheden, hvornår det er sket, om at der er mere
tekst end man kan se på forsiden (Læs mere), at der indtil videre ikke er knyttet
kommentarer til nyheden (0 kommentarer), at nyheden her er vist 0 gange, og endelig er
det et printerikon, som man kan trykke på for at få vist siden i en printervenlig udgave.
Tilsvarende ikoner føjes automatisk til alle nyheder og artikler.

Trykker man på linket Læs mere, får man denne side frem:

Her kan man så se den uddybende tekst og man kan – bunden af siden – som medlem på en
side knytte kommentarer til nyheden eller afgive en vurdering under forudsætning af, at
redaktøren har valgt at slå disse funktioner til på nyheden.

Som det fremgår, kan man også her sætte links ind i sin kommentar, bruge fed og kursiv
sætte et link ind til et billede (i linkangivelsen skal man gengive den fulde sti til billedet –
billedet bliver ikke uploadet) og så videre.

Billedsamlingen har man som sagt også adgang til direkte fra editoren, som det fremgår af den
næste illustration:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 74 -
Billedet vælges fra nyhedsfolderen i feltet til højre.

Nyhederne i PHP-Fusion slettes ikke automatisk, medmindre man har angivet en udløbsdato.
Og selv hvis der er lavet en udløbsdato, gemmes nyheden stadig i databasen, således at en
administrator kan finde den og eventuelt aktivere den igen. Udløber en nyhed, bliver den bare
ikke vist på siden mere.

Men efterhånden som der kommer flere af dem, så vil de ældste blive flyttet til nye sider, som
man så kan finde ved at scrolle helt ned i bunden af forsiden og trykke på navigationsboksen
der.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 75 -
Downloads
På en side lavet med PHP-Fusion kan man også stille downloads til rådighed for brugerne –
dvs. filer, som ens besøgende kan hente ned til sig selv.

Downloadkategorier

Man skal også her begynde med at oprette en struktur til at gemme sine downloads i. Det gør
man ved at vælge downloadkategorier fra indholdsadministration. Gør man det, så får man
dette skærmbillede frem:

En ny kategori oprettes ved at skrive et kategorinavn ind i det øverste felt, en beskrivelse af
kategorien i felt nummer 2 og derefter trykke på knappen Gem kategori.

Som nævnt tidligere kan man også her angive, i hvilken sorteringsorden ens downloads skal
vises – om der skal sorteres efter overskrift, nummer eller dato, og om der skal sorteres i
faldende eller stigende orden.

Som det fremgår af illustrationen, kan man også fra dette skærmbillede redigere sine
kategorier (ændre i navnet eller beskrivelsen) og slette kategorierne.

Man får dog ikke lov til at slette en kategori, hvis der er downloads knyttet til den. Ønsker man
at slette kategorien alligevel, skal man så først slette eller flytte de downloads, som er knyttet
til den. Når man har gjort det, kan man få lov til at slette kategorien.

Vi opretter et par kategorier her, og så kommer siden til at se sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 76 -
Downloads

Når først downloadkategorierne er oprettet, kan man efterfølgende oprette sine downloads.

Det anbefales at oprette en folder på serveren, som er specielt lavet til formålet – vi kunne jo
kalde den for downloads. Og har man sådan en folder, så kan man oprette nye downloads
ved dels at anbringe downloadfilerne i folderen (via FTP) dels at oprette selve downloaden i
nedenstående skærmbillede (som fremkommer, når man fra administrationssiden trykker på
downloads):

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 77 -
En ny download oprettes ved, at man udfylder samtlige felter i skabelonen ovenfor. Det kunne
for eksempel se sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 78 -
Når alle oplysninger er skrevet ind, trykker man så på Gem download, hvorefter den
nyoprettede download dukker op på listen i bunden af skærmbilledet:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 79 -
Herfra kan man – som det fremgår – så også redigere oplysningerne – eller slette dem, hvis
den pågældende download ikke længere er aktuel.

På listen over downloads, som ens brugere kan kigge på, dukker den nye download op sådan
her:

Her kan man se den kategori, vi lige har oprettet – ligesom man kan se, at der er oprettet 1
download under denne kategori. Trykker man på overskriften, får man dette frem på sin
skærm:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 80 -
Her dukker alle de oplysninger op, som blev skrevet ind, da downloaden blev oprettet. Og
herfra kan ens brugere så downloade de filer, som man stiller til rådighed.

Det er en god ide at bruge beskrivelsesfeltet til – ganske kort – at redegøre for, hvordan
brugeren håndterer den pågældende download – for eksempel ved at skrive lidt om, hvad man
skal gøre for at få den installeret og til at fungere.

Der findes MOD’s til PHP-Fusion, som gør det muligt at tilknytte små billeder til de enkelte
downloads, men den side af sagen berører vi ikke her i håndbogen.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 81 -
Billedhåndtering
Der er to elementer i det her. Dels den almindelige billedhåndtering – dvs. import (upload) af
grafiske filer til anvendelse i artikler, nyheder og så videre – dels anvendelsen af det
indbyggede fotoalbum. De to elementer behandles hver for sig i nedenstående.

Billedimport og anvendelse

PHP-Fusion går som hovedregel ud fra, at de billedfiler (jpg, gif eller png) som skal anvendes
til illustration i artikler og nyheder fysisk skal placeres i folderen images eller i en af
underfolderne herunder.

Til alle disse foldere man kan enten uploade billeder direkte via en FTP-klient eller andet
tilsvarende, eller man kan bruge den indbyggede billedimport, som der er adgang til fra
administrationssiden.

Trykker man Billeder (indholdsadministration), får man dette på sin skærm:

I nederste del af skærmbilledet ser man en liste over de billedfiler, som man aktuelt har
liggende i folderen images (hovedfolder) og her har man mulighed for at slette dem enkeltvis.
Ligesom man kan se dem ved at trykke på Se.

Ønsker man at se indholdet af artikelbilleder, trykker man på overskriften, hvorefter man får
nedenstående frem på sin skærm:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 82 -
Trykker man Se ud for et billede, ser ens skærm sådan her ud:

Herfra kan man enten vælge at slette det aktuelle billede eller at gå tilbage til
billedadministrationen.

I den øverste del af skærmbilledet finder man en dialogboks, der gør det muligt at importere
nye billedfiler til den folder, som man aktuelt står i. Trykker man på gennemse, får man
mulighed for at udpege en billedfil på sin egen harddisk, som man – ved et tryk på Upload –
kan få importeret til PHP-Fusions billedfolder.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 83 -
Resultatet af processen præsenteres f. eks. således:

Når billedet er importeret, optræder det på listen sammen med de øvrige billeder og kan
derefter anvendes som illustration.

Ønsker man at anvende en anden folder – eller flere foldere – til at gemme grafiske filer i, kan
man naturligvis gøre det. Men import-faciliteten peger altid på folderen images (medmindre
man går ind og retter i koden) – eller på folderen news eller folderen articles under images.
Ligesom billed-knapperne i editoren også altid som standard vil foreslå folderen news under
nyheder og articles under artikler. Også det kan man lave om – men det kræver et indgreb i
koden.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 84 -
Fotoalbum

PHP Fusion version 6.01 leveres som standard med et fotoalbum, der er lavet til at vise større
samlinger af billeder frem på en struktureret måde. I PHP-Fusion version 6.01 er denne
facilitet helt nyskrevet og rummer en række nye funktioner i forhold til tidligere. Dette afsnit
handler om, hvordan man bruger sit fotoalbum.

Man starter oprettelsen af et nyt album fra administrationssiden ved at trykke på fotoalbums,
(indholdsadministration + fotoalbums) og får derefter dette skærmbillede frem:

Som det fremgår, er der endnu ikke oprettet albums i denne installation, men hvis man
udfylder felterne Overskrift, Beskrivelse osv. så vil albummet blive oprettet.

Vi vælger at oprette et album, som vi kalder for Alberts første skoledag.

Ikonet her er det ”overskriftbillede” som det nye album vil blive præsenteret med i listen over
albums. Det billede, man udpeger som ikonet, vil automatisk blive reduceret til den størrelse,
som angives under sideopsætning for fotoalbum (se herom tidligere).

Når alle oplysninger er opgivet, trykker man på Gem album, og derefter vil det nye album
optræde i listen Aktuelle fotoalbums, som det fremgår af det næste skærmbillede:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 85 -
For nu at lægge billeder ind skal man trykke på ikonet (billedet). Gør man det, så får man
dette frem på sin skærm:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 86 -
Her skal man så – billede for billede – indsætte en overskrift og hente sit billede.

Man skal bare huske, at det indbyggede fotoalbum kun accepterer JPG, GIF eller PNG-filer. Og
er et billede større end de maksimumsværdier, der er angivet under opsætning, så vil det – i
den almindelige fremvisning – bliver reduceret til disse maksimumsværdier.

Hver gang, man lægger et billede ind, skal man tage stilling til, om det skal være muligt at
kommentere og vurdere dette billede. Fjerner man afkrydsningen i de to felter, så fjernes
denne mulighed også.

Hvis vi nu prøver at lægge tre billeder ind i dette album, så kommer skærmbilledet til at se
sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 87 -
De tre billeder er lagt ind, og nu er det første album så oprettet. Ønsker man at lave flere
albums, så gentager man blot processen. Og man kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge,
enten at lægge flere billeder ind i et eksisterende album – eller at slette billeder fra albummet.

Det album, som vi lige har oprettet, præsenteres for brugerne af siden på denne måde, når
brugeren trykker på fotoalbum under navigation:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 88 -
Her kan man se, hvilke albums som findes på siden. Klikker man på ikonet, så får man dette
frem på skærmen:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 89 -
Her præsenteres albummet med ikonet øverst, samt med en række miniatureudgaver af de
billeder, som er lagt ind i albummet. Som du kan se, så bør man tænke lidt over det med
overskrifterne til de enkelte billeder – bliver de for lange kan de risikere at rykke designet,
medmindre man ændrer opsætningerne under fotoalbums, således at der præsenteres færre
billeder per række på siden.

Trykker man nu som bruger på et af disse billeder, så ser det sådan her ud:

Her kan man dels se selve billedet – dels en række oplysninger om det (størrelse,
tilføjelsesdato, hvor mange gange billedet er blevet set og så videre), dels kan man – forneden
på skærmen – føje kommentarer og vurderinger til billedet. Man kan også blade videre i
albummet ved at trykke på pilene foroven. Og klikker man på selve billedet, får man dette
frem på skærmen:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 90 -
Her vises det valgte billede i et popup-vindue, hvis maksimumsstørrelse fastlægges under den
generelle opsætning af fotoalbum’et.

Konvertering af gamle albums

På alle PHP-Fusions støttesider kan du downloade en INFUSION, der kan hjælpe dig med at
konvertere dine gamle albums til det nye format.

Inden vi kigger lidt på det, er der lige en enkelt ting, som skal nævnes.

En række udbydere kører med det der kaldes SAFE MODE slået til. Safe Mode er en
serverindstilling for PHP, som gør, at visse typer af handlinger fra PHP-sproget bliver udelukket
af sikkerhedsårsager. For eksempel det at lade et script oprette nye foldere og ændre
rettigheder på dem. Hvis din udbyder har slået Safe Mode til, så kan du se det ved at kigge i
PHP Info fra din administration og kigge efter safe_mode. Hvis den står til ON, så er safe mode
slået til – står den til off, er safe mode slået fra.

Nye albums (også dem, der oprettes af konverteringsprogrammet) oprettes som nye foldere,
hvis safe mode er off – mens alle nye albums oprettes i en og samme folder (og administreres
via billednavnene) hvis safe mode er on.

Konverteringsprogrammet ser selv efter, hvilken tilstand, safe mode er i, når konverteringen
sker. Og konverteringsprogrammet installeres som en infusion (se herom senere).

Du henter konverteringsprogrammet og pakker det ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 91 -
Derefter kopierer du den udpakkede mappe og lægger den ind på serveren under folderen
infusions:

Herefter åbner du administrationssiden, vælger infusioner, og installerer konverteringspro-


grammet:

Når det er sket, ser skærmen sådan her ud:

Og der er nu dukket en ny fane op i dit administrationsområde. Vælg den. Og vælg så


Fotoalbum konverteringsprogram. Når du gør det, ser din skærm sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 92 -
I drop-down-listen vil alle de albums, du har oprettet i den gamle version kunne ses. Vælg
dem et efter et og tryk på knappen Konverter album.

Hver gang man gør det, så ser det sådan her ud:

Og hvis vi så går tilbage og lukker det konverterede album op, så er det nu overført til det nye
format:

Du skal bare være opmærksom på en ting i denne forbindelse. Og det er, at alle billeder i det
konverterede album får sat kommentar og vurdering som tilladt. Ønsker man at ændre på det,
så skal man lave en lille ændring i konverteringsprogrammet, før man konverterer.

I linje 72 i scriptet photo_converter.php står der:

De værdier, der er interessante her, er de to sidste, altså photo_allow_comments =


$photo_comments og photo_allow_ratings = $photo_ratings. De betyder, at de ”gamle”
indstillinger blot overføres eller sættes lig med default værdien i tabellen, som er 1 (altså at

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 93 -
begge dele er tilladt). Ønsker man ikke det, så kan man i scriptet erstatte både
$photo_comments og $photo_ratings med 0 sådan her:

Alternativt kan man – efter at konverteringen er gennemført – indsætte nedenstående i en


brugeroprettet side og trykke Vis siden en enkelt gang. Det vil have samme effekt.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 94 -
Links
Man anvender PHP-Fusions link-funktion principielt set på samme måde som man anvender
artikelfunktionen eller downloadfunktionen. Dvs. at der – før man kan lægge links på – skal
oprettes et antal linkkategorier, som linkene kan tilknyttes.

Hvorefter man så kan lægge alle de links på, som man har lyst til.

En ny linkkategori oprettes fra administrationssiden. Trykker man på linkkategorier


(indholdsadministration + linkkategorier) får man nedenstående skærmbillede frem:

Her giver man sin kategori et navn og laver en beskrivelse, og når man så er færdig med det,
trykker man Gem kategorien, hvorefter kategorien gemmes. I skærmbilledet herunder kan
man se, hvordan det tager sig ud, når der er oprettet nogle kategorier til at gemme links i:

Man kan altid vende tilbage til denne side for at tilføje nye kategorier eller for at slette nogle af
de gamle kategorier. Husk bare, at systemet ikke vil acceptere sletning af kategorier, som der

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 95 -
er knyttet links til. Ønsker man at slette sådan en, så skal man først flytte sine links til en
anden kategori eller slette dem.

Nu er vi så parat til at knytte links til vores kategorier. Vælger man links fra
administrationssiden, får man nedenstående skærmbillede frem:

I sidens øverste del kan man oprette sine links – og i nederste del af skærmbilledet kan man
se en liste over de kategorier, som er oprettet og de links, som er knyttet til dem. Tilføjer man
et nyt link her, så kunne det for eksempel se sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 96 -
Her har man en mulighed for at teste linket (ved at trykke på linkets overskrift), for at
redigere linket (tryk på Rediger) eller for at slette det pågældende link (tryk på Slet).

Det er også fra dette skærmbillede, man kan flytte sit link fra en kategori til en anden. Trykker
man på rediger, får man nemlig mulighed for at vælge en anden kategori. Og man flytter
ganske enkelt sit link ved at gøre det og derefter trykke Gem link.

Sådan her præsenteres linkene for sidens gæster:

Og trykker man her på Danske PHP-Fusion sider, præsenteres linkene således:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 97 -
Elementer og elementstyring
Grundlayoutet i et PHP-Fusion baseret website er bygget på hvad der kaldes paneler og
panelerne består igen af elementer. Et panel er for eksempel venstre spalte på siden – eller
højre spalte. Og i hver af spalterne en række elementer (der fungerer lidt ligesom Lego-
klodser). Et panel kunne for eksempel se sådan ud:

Og i dette panel indgår to elementer – brugerinfoboksen foroven og replikboksen forneden.


Dette her er således et element:

Administratoren af et site (en hjemmeside) kan via elementadministrationen, der nås fra
administrationssiden, styre standardelementernes placering og tilføje nye elementer, der kan
placeres relativt frit i de to sidepaneler på sitet (henholdsvis i venstre og højre side) og i
midterpanelet.

Trykker man elementer fra administrationssiden (systemadministration + elementer), får


man dette frem på sin skærm:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 98 -
På denne liste kan man se, hvilke elementer der aktuelt er aktive – listen under elementnavn
(aktive står der ”slå fra” ud for – inaktive står der ”slå til” ud for) – man kan se, i hvilken side
af skærmbilledet de aktuelt er placeret (de grønne pile under Står til), man kan se i hvilken
rækkefølge i henholdsvis venstre og højre kolonne elementerne står og endelig kan man se,
hvilken type, elementet er og hvem, der har adgang til det.

Derudover kan man administrere elementerne.

Med den første række af pile (under Side) kan man flytte et element fra venstre til højre side
eller omvendt. De to udtryk U-Ctr og L-Ctr, som kan optræde her, betyder at de pågældende
elementer anbringes henholdsvis over nyhedsvisningen og i midten (Upper Central) og under
nyhederne og i midten (Lower Central).

Med den næste række af pile (under Rækkefølge) kan man flytte et element op eller ned i
rækken i den side af skærmbilledet, hvor det aktuelt er placeret.

Endelig kan man redigere et element, slå det til eller fra eller slette det helt. Og man kan
oprette nye elementer.

Vi skal nu først kigge lidt nærmere på, hvad et element kan rumme. Hvis vi vælger elementet
Debatindlæg her og trykker rediger, får vi dette frem på skærmen:

Vi kan her se, at elementet er et standardelement, der trækker på filen


forum_threads_panel.php. som er lokaliseret i folderen infusions og installeret som
standard i PHP-Fusion. Vi kan også se, at dette element kan ses af alle – at der er anonym

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 99 -
adgang til det. Men trykker man på pilen ud for Kan ses af, kan man også se, at man let kan
ændre adgangsforholdet til elementet:

Ønsker man at ændre i dette element, er man nødt til at ændre i elementets kildefil. Man kan
se det, man kan slette elementet (hvilket ikke er det samme som at slette kildefilen) eller man
kan slå det til og fra. Men man kan ikke – inde fra PHP-Fusion - ændre i selve kildefilen.

Det samme er tilfældet med alle andre – også brugeroprettede elementer – som betjener sig
af eksterne kildefiler. Du kan se princippet i ovenstående illustrationer.

Man opretter altså et nyt element ved at give det et navn (også selvom man anvender en
eksisterende fil) og derefter enten vælge en eksisterende kildefil fra filnavn til element eller
selv fylde noget indhold i skabelonen. Vælger man at navngive elementet og undlader at
vælge navnet på en eksisterende fil fra listen (der er en liste over filer i folderen infusions), så
kan man oprette elementet sådan her:

Dette element – der benytter sig af en modifikation (en såkaldt MOD) til PHP-Fusion – viser en
liste over de sidste 10 kendte brugere, som har været på besøg på siden. Listen genereres af
den kode, som er lagt ind i elementet. Og som panel præsenteres listen med overskriften
”Sidst online” (indholdet i udtrykket @opensidex(”Senest online”, ”on”).

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 100 -
Når man er færdig med at lave sit nye element, trykker man på Gem element og vender
derefter tilbage til elementadministration, hvor listen nu ser sådan her ud:

Som det kan ses ved pilen, er der dukket et nyt element op – det vi lige har lavet – men
standard er elementet slået fra. For at aktivere det, skal man først trykke på Slå til. Når man
har gjort det, dukker elementet op på ens forside – i højre kolonne som det nederste. Således
som det fremgår af dette skærmbillede:

Man kan altid redigere disse brugeroprettede elementer. Man skal bare trykke på Rediger, ud
for det pågældende element, så åbnes den side, hvor man kan redigere i koden – tilføje ting
og så videre.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 101 -
Debat
Der er indbygget et debatmodul i PHP-Fusion. Men før brugerne kan anvende dette modul, skal
man som administrator have oprettet nogle strukturer, som debatindlæggene kan knytte sig til
– lidt i stil med hvad man skal gøre under artikler og links.

Strukturens øverste lag udgøres af temaer – dvs. debatkredse eller debatkategorier. Under
dem tilføjer man debatter, og hver enkelt debat kan så rumme flere emner.

Oprette debatter

Man starter med at trykke Debat fra administrationssiden (indholdsadministration + debat) og


får derefter dette skærmbillede frem:

I skærmbilledet herunder er der oprettet tre temaer og under et af disse temaer er der også
oprettet en debat. Og endnu en debat er under oprettelse – en debat der kun er adgang til for
medlemmer på sitet.

I illustrationen længere fremme kan man se, hvordan denne struktur ser ud set fra en
besøgendes synsvinkel.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 102 -
Som det fremgår, kan man bruge administratorer – brugere, gæster eller en
brugergruppe til at definere adgangen både til at se en debat og til at skrive i den.

For at debatstrukturen skal blive synlig på ens side, kræves det, at man har oprettet debatter
under debattemaerne eller debatkategorierne. Når der er oprettet et emne under hvert tema,
så vil det for brugerne se sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 103 -
Åbner man den øverste debat som bruger, så ser det sådan her ud:

Der er ikke lagt dansksprogede knapper på inde i forum (se herom senere), men princippet er
det samme uanset om man anvender danske eller engelske knapper. For at oprette et nyt
emne under dette tema og denne debat, trykker man på knappen New thread (eller Nyt
Emne), hvorefter dette skærmbillede åbnes:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 104 -
Herfra kan man så skrive en overskrift og en tekst (hvor der kan anvendes forskellige
teksteffekter) og man kan tilføje smileys.

Når man er færdig med at skrive sit debatindlæg, trykker man på Gem indlæg, hvorefter
debatten kommer til at se sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 105 -
Under sideopsætning er der også en sektion, hvor man som administrator kan angive
forskellige værdier i relation til debatten. Denne sektion er omtalt tidligere i håndbogen.

Derudover kan man som administrator (eller ordstyrer) foretage sig en del ting inde i selve
debatmodulet, således som det fremgår af skærmbilledet.

Herfra kan man:

• Opfriske emne – dvs. rette dato på sit emne til dags dato
• Slette emnet
• Låse emnet (således at emnet stadigvæk kan ses, men ikke længere er aktivt)
• Fastholde et emne i toppen af emnelisten
• Flytte emnet til en anden debat

I PHP-Fusion version 6.01 er der tilføjet en ny funktion, som man som sideejer kan vælge at
slå til eller fra – funktionen Følg denne debat. Man slår funktionen til og fra under
debatopsætning – det ser sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 106 -
Er funktionen slået til, så dukker der et link op i debatten, som ser sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 107 -
Klikker brugeren på dette link, så vil han eller hun fremover modtage en mail, hver gang der
laves et nyt indlæg i den pågældende debat.

Funktionen er meget anvendelig – navnlig på sider, hvor debatten er aktiv – men man skal
huske, at oplysningerne fylder i databasen.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 108 -
Afstemninger
Som et ekstra krydderi på din hjemmeside kan du med PHP-Fusion tilføje brugerafstemninger
– dvs. små afstemninger af formen ”et spørgsmål og flere svaralternativer”. Afstemningerne
kan gemmes, når de afsluttes, således at du selv og brugerne kan slå tilbage i tidligere
afstemninger.

Og afstemningen vises på forsiden – således at man ser resultatet, hvis man har stemt (og har
fået lagt en cookie på sin maskine) eller afstemningstemaet, hvis man endnu ikke har stemt
eller ikke er medlem på siden.

Trykker du Afstemninger fra din administrationsside (indholdsadministration +


afstemninger), får du dette skærmbillede frem:

Herfra opretter man en afstemning ved at skrive afstemningens tema (det spørgsmål, som
brugerne skal svare på) i det øverste felt og svaralternativerne i felterne svar 1 – 2 og så
fremdeles.

Det kunne for eksempel se sådan ud:

Her har vi trykket to gange på knappen tilføj svar, således at det totale antal svaralternativer
er kommet op på 4. Trykker man fra dette skærmbillede Se afstemning, kan man se,
hvordan ens afstemning kommer til at tage sig ud fra forsiden:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 109 -
Og man afslutter altså oprettelsen ved at trykke på Gem.

Nu er afstemningen oprettet. Men vi mangler stadigvæk at aktivere elementet


brugerafstemning på forsiden. Det gør vi via elementadministration (systemadministration +
elementer).

Skulle afstemningselementet være slettet, så skal du først genoprette det ved at oprette et nyt
element og lade det pege på member_poll_panel. Men i standardinstallationen er elementet
lagt ind og kan ses på listen over elementer (her markeret med en pil):

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 110 -
Som det fremgår, er boksen standard slået fra, men trykker man på Slå til ud for
Brugerafstemning, dukker afstemningsboksen op på ens forside sådan her:

Ønsker man på et senere tidspunkt at ændre i eller slette sin afstemning, vælger man igen
Afstemninger fra administrationssiden (indholdsadministration + afstemninger), og får denne
gang dette skærmbillede frem:

Her kan man vælge at oprette en ny afstemning – men man kan også vælge at redigere en
eksisterende afstemning (ved at vælge afstemningen fra listen og trykke Rediger). Vælger
man det, ser skærmbilledet således ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 111 -
Her kan man – som det fremgår – tilføje en svarmulighed, se afstemningen, gemme eventuelle
ændringer eller slet og ret afslutte afstemningen. Og gør man det sidste beholdes
afstemningen fra sitets forside, men med en tekst på, hvoraf det fremgår, at afstemningen er
lukket.

Ønsker man helt at fjerne afstemningsboksen fra forsiden, kan man gøre det via Elementer.
Man skal bare huske, at når man så vil lave en ny afstemning, så skal elementet aktiveres fra
elementadministration, før det bliver vist igen på forsiden.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 112 -
Administration generelt
I dette afsnit skal vi se lidt nærmere på, hvordan man administrerer en række af PHP-Fusions
faciliteter. Grundlæggende handler denne administration om at kunne rette, slette eller styre
ting.

Replikker

PHP-Fusion er forsynet med en lille ”messaging”-funktion i form af en replikboks, som kan ses
på forsiden af ens site. Replikboksen ser sådan her ud:

Replikboksen med en enkelt replik i kan ses øverst i skærmbilledet. I denne replikboks kan
registrerede medlemmer lave korte replikker (maksimalt 250 tegn) – stille hurtige spørgsmål
eller kommentere hinandens bemærkninger. Og for at gøre replikkerne lidt livligere, kan man
også her bruge de såkaldte smileys – dvs. små ansigter, der indskrives som specialtegn. Det
brede smil i replikken herover skrives f. eks. sådan her: : ) (et kolon med en parentes
bagefter). Andre smileys kan ses på funktionens hjælpeside.

Administratoren af sitet har flere muligheder for at administrere disse replikker.

For det første kan man fra administrationssiden under systemadministration


(systemadministration + diverse) opsætte nogle helt generelle værdier for, hvordan ens
replikboks kan anvendes.

Udover denne administrationsdel, kan man også fra administrationssiden


(brugeradministration + replikboks) vælge Replikboks. Gør man det, kan man se alle de
replikker, som er gemt på siden og foretage sig forskellige ting med dem.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 113 -
Man kan for det første vælge at slette alle replikker der er ældre end et vist antal dage.
Sletningen sker omgående, men først når man trykker på knappen Slet replikker.

Herudover kan man få en række oplysninger på dette skærmbillede. Man kan se, hvem der har
skrevet de enkelte replikker (og slå op i brugerfortegnelsen og se flere oplysninger om den
pågældende). Man kan se, hvilken IP-adresse den pågældende replik er ”afsendt” fra. Og
endelig kan man enten redigere eller slette enkelte replikker.

Man kan også som administrator vælge at redigere replikker direkte fra forsiden ved at trykke
Rediger. Gør man det, får man nedenstående frem på sin skærm:

Her kan man – som det fremgår – rette i den valgte replik eller gøre det samme, som man kan
inde fra administrationssiden – dvs. vælge en anden replik at rette i eller rydde op i de
replikker, som er gemt i databasen.

En enkelt bemærkning mere vedrørende replikboksen. Under Systemadministration –


Diverse kan man sætte sin replikboks op til at også ikke-brugere (dvs. gæster) har lov til at
skrive replikker. Vi fraråder, at man gør det, fordi det vil medføre, at ens replikboks meget
hurtigt bliver fyldt op med spam-meddelelser. Men hvis man vil gøre det alligevel, så ser det
sådan her ud:

Som det fremgår, er det også her, man fastlægger, hvor mange replikker, der skal vises på
forsiden.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 114 -
Administration af brugere/medlemmer

Lidt på samme måde er det med medlemsadministrationen. Vælger man brugeradministration


fra administrationssiden (brugeradministration + brugere), får man dette frem på sin skærm:

Her kan man se en liste over de brugere, som aktuelt er registreret på ens site. Man kan se
brugernavnene og brugerrollen, og man kan redigere i brugernes oplysninger – f. eks. for at
tildele dem en anden rolle, end den de har aktuelt.

Når man har mange brugere på siden, så kan man – ved at trykke på bogstaverne i
tabelopstillingen – få vist kun de brugere, hvis brugernavne begynder med et givet bogstav.

For hver enkelt bruger kan man desuden vælge imellem at redigere – at udelukke og at slette
en bruger.

Trykker man Rediger her (det virker ikke på superadministratoren), så får man dette
skærmbillede frem:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 115 -
Som det fremgår, kan man her som administrator rette i en række felter, der er helt identiske
med felterne på den oprindelige tilmeldingsskærm – eller felterne i skærmbilledet Rediger
profil.

Fra brugeradministrationen kan man også oprette nye brugere. Dvs. hvis man har slået
tilmelding fra på sin side, så kan man fra brugeradministration oprette nye brugere ved at
trykke Tilføj øverst på skærmbilledet. Gør man det, åbnes dette skærmbillede:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 116 -
Her opretter man en bruger ved at angive et brugernavn – et kodeord og en mailadresse og
ved afslutningsvis at trykke på knappen Tilføj bruger. Den pågældende bruger kan derefter
selv logge sig på at udfylde resten af oplysningsfelterne (via rediger profil).

Fra medlemsadministrationen kan man endelig vælge at udelukke en bruger. Vælger man
det, betyder det, at den pågældende er ude af stand til at logge sig på sitet og i stedet får en
meddelelse om, at han eller hun er udelukket som bruger. Men man kan selvfølgelig ikke
forhindre den pågældende i at melde sig til igen – med et andet brugernavn og en anden mail-
adresse.

Desuden er det muligt helt at lukke for gæster fra en bestemt IP-adresse eller for tilmelding
fra gæster med bestemte mail-adresser. Trykker man udeluk fra administrationspanelet
(brugeradministration + udeluk), får man dette frem på sin skærm:

Denne facilitet kan man anvende for at gøre en udelukkelse mere effektiv, end den er når man
blot bruger udeluk fra medlemsadministration. Et udelukket medlem kan jo oprette sig som
bruger igen, og så er man lige vidt. Men lukker man også for bestemte IP-adresser – eller
udelukker man tilmelding fra bestemte mailadresser (eller domænenavne), så bliver
udelukkelsen mere total.

MEN: vær lige opmærksom på, at en udelukkelse af brugere f. eks. med domænenavnet
hotmail.com i e-mailadressen også kan risikere at udelukke nye brugere, som man egentlig
gerne vil have ind. Og vær ligeledes opmærksom på, at man kan komme til at ramme brugere,
der blot anvender samme internetudbyder, hvis man udelukker specifikke IP-adresser (eller
dele af en IP-adresse), fordi de fleste udbydere arbejder med såkaldte IP-scopes (altså
intervaller af IP-adresser, som brugerne får tildelt dynamisk). Brug kun den avancerede
udelukkelsesmetode, hvis det virkelig er nødvendigt.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 117 -
Brugerforslag

Gæster på din side kan – hvis de er registreret som brugere - stille forslag til indhold. De kan
foreslå artikler, nyheder, links og billeder. Men forslaget offentliggøres ikke umiddelbart. Før
offentliggørelsen skal en administrator på siden gennemse forslaget og tage stilling til, om det
skal offentliggøres eller ej.

Fra administrationssiden kan du altid se, om der ligger ikke godkendte brugerforslag. Det
fremgår i bunden af skærmbilledet (her markeret ved en pil):

For at godkende eller forkaste brugerforslagene trykker man på brugerforslag


(brugeradministration + brugerforslag). Det skærmbillede, du får frem, kunne for eksempel se
sådan her ud:

I eksemplet her er der forslag i alle fire kategorier. Og fra skærmbilledet ovenfor kan du
herefter vælge enten at slette forslaget uden at se nærmere på det. Eller du kan vælge at se
det, hvorefter du så kan slette det eller acceptere det, således at sidens andre brugere kan få
fornøjelse af det.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 118 -
Vælger man Se her under billeder, kunne det for eksempel se således ud:

Som det fremgår, kan du også rette i beskrivelsen, hvis det er nødvendigt. Og du kan se,
hvilken bruger, som har foreslået billedet.

Princippet er altså, at du herfra kan vælge offentliggør eller slet.

Offentliggøres billedet, placeres den ind i det album, som brugeren har valgt.

Kommentarer

Både nyheder og artikler kan kommenteres og rates af medlemmerne på siden. Og både


medlemmet selv og administratoren af siden kan jo få lyst til enten at ændre en kommentar
eller helt slette den. Ønsker medlemmet at redigere eller slette en kommentar, skal
medlemmet imidlertid rette henvendelse til administratoren, da det kun er administratorer på
en side, som kan bruge kommentaradministrationen.

Du får adgang til faciliteten ved at vælge Rediger kommentarer fra enten den nyhed eller
den artikel, som kommentaren er knyttet til. Det kunne for eksempel se sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 119 -
Trykker man på Administrer kommentarer herfra, kommer dette frem på skærmen:

Her kan man så se, hvem der har lavet kommentarerne – fra hvilken ip-adresse, det er sket og
på hvilken dato. Man kan også vælge at slette en given kommentar – eller at rette den.

Trykker man for eksempel rediger til kommentaren her, så får man nedenstående frem på sin
skærm:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 120 -
Øverst kan man nu redigere teksten – fjerne eller tilføje dele af den og gemme den ændrede
kommentar.

Ændrer administrator en kommentar kan man imidlertid ikke (endnu) se det på selve
kommentaren – i modsætning til hvis administrator ændrer et indlæg i debatten, hvor det
automatisk bliver noteret nederst i indlægget, at indlægget er redigeret af en anden.

Sikkerhedskopiering af database

I PHP-Fusion version 6.01 er der som standard etableret en funktion på administrationssiden,


så superadministratoren kan lave en sikkerhedskopi af databasen – og med udgangspunkt i
denne sikkerhedskopi ”rulle siden tilbage” til en tidligere tilstand.

Du finder funktionen under systemadministration og sikkerhedskopiering.

Det er en god ide med mellemrum at lave sådanne kopier – i hvert fald hver gang man står
over for at skulle lave ændringer i databasen. Skulle ændringerne så vise sig at volde
problemer, kan man altid vende tilbage til den tidligere (fungerende) tilstand.

Derudover er det også en god ide at opbevare sine sikkerhedskopier et andet sted end på
serveren. Dels fordi der altid er en risiko for, at hackere forsøger at bryde ind på siden, dels
fordi man teoretisk set kan risikere, at udbyderens server går ned, således at filerne slettes.
Blandt andet herfor har PHP-Fusion version 6.01 indført et nyt princip, således at den
indbyggede sikkerhedskopiering altid opfordrer administratoren til at gemme sikkerhedskopien
på sin egen pc.

Når man skal lave en sikkerhedskopi starter man med at tage tre beslutninger. For det første
en beslutning om, hvorvidt man vil kopiere alle tabeller i databasen eller blot grundtabellerne.

Og for det andet om man ønsker at gemme sin sikkerhedskopi i komprimeret form (.sql gz)
eller i form af en ukomprimeret form (.sql). Er ens database meget stor, bør man vælge den
komprimerede form (hvis udbyderens serveropsætning understøtter det – hvad den ikke altid
gør). Men selv en side med mange artikler, mange nyheder og mange debatindlæg fylder
faktisk forbavsende lidt i ukomprimeret form, så man kan jo forsøge sig lidt frem.

Endelig kan man nøjes med at kopiere selve tabelstrukturen uden noget indhold.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 121 -
I eksemplet her er der valgt ukomprimeret og alle tabeller. Og som det fremgår, så fylder
tabellerne totalt set lidt under 70 Kb, hvilket ikke kan vælte nogen af pinden.

Trykker man nu kopier herfra (efter at have indskrevet sit administrator-kodeord), så sker der
følgende:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 122 -
Som du kan se, så dukker der et pop-up-vindue frem, hvor man skal beslutte sig for, om man
vil åbne eller gemme sikkerhedskopien (Open eller Save). Vi vælger Gem (Save) og skal nu
vælge en folder på den lokale maskine, hvor sikkerhedskopien gemmes.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 123 -
Nu da sikkerhedskopien er lavet, kan man foretage sig flere forskellige ting med den. Man kan
slette den direkte (eller man kan slette en af de gamle kopier, hvis man skønner, at man ikke
får brug for den igen). Men man kan også se en række informationer om kopien – eller man
kan vælge at genskabe sin database ud fra sikkerhedskopien.

Man kan altid åbne sin sikkerhedskopi (hvis den er ukomprimeret) og kigge i den, hvis man
har behov for det. Filen kan åbnes med en helt almindelig teksteditor, og det ville i eksemplet
her se sådan her ud (i udsnit) :

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 124 -
Faktisk får man vist alt, hvad der står i den sql-fil, som er blevet dannet ved
sikkerhedskopieringen og kan blade igennem den og læse detaljer i den.

Denne sikkerhedskopi kan man nu bruge enten til at gendanne sin side på serveren, eller til at
oprette en kopi af siden på sin lokale maskine (hvis man har en lokal server installeret).

Den lokale kopi kan enten laves ved at køre en direkte SQL-kørsel på databasen (ved hjælp af
phpMyAdmin eller et tilsvarende administrationsværktøj). Eller ved at lægge
sikkerhedskopien i den korrekte folder på sin lokale maskine og derefter køre genskab fra
PHP-Fusions administrationsside.

Vælger man at genskabe sin database ud fra en sikkerhedskopi i PHP-Fusion (ved at trykke
genskab ud for en af de tilgængelige sikkerhedskopier), så får man dette skærmbillede frem:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 125 -
I venstre kolonne er der en liste over de tabeller, som ens sikkerhedskopi giver mulighed for at
genoprette. Og i højre kolonne er der en liste over de data, som sikkerhedskopien rummer.

Hvis ens databasestruktur ikke er beskadiget (eller hvis man genskaber en side ud fra en ny
installation – f. eks. efter flytning og geninstallation af siden) så behøver man ikke genskabe
tabelstrukturen. Og så kan man altså vælge ingen i venstre kolonne – og alle i højre kolonne.
Men ønsker man at genskabe både tabelstruktur og data, så vælger man alle i begge
kolonner.

Selve rekonstruktionen igangsættes, når man trykker på knappen Genskab – og man kommer
ud af dette skærmbillede ved at trykke Fortryd.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 126 -
Genskabelse af tabelstruktur og data via et MySQL-værktøj (phpMyAdmin eller andet)
gennemgås ikke i denne håndbog. Men i litteraturlisten bagerst i håndbogen er der henvist til
nogle adresser og bogtitler, som måske kan hjælpe en, hvis man vil bruge den metode.

Private beskeder

I PHP-Fusion er der som tidligere omtalt indbygget en facilitet, således at de enkelte brugere
kan sende små beskeder til hinanden uden brug af e-mail. Disse beskeder kan ses, besvares
eller slettes i brugernes (medlemmernes) private postkasser. Og hver gang man som
registreret bruger (medlem) logger på en side, så får man også automatisk besked om,
hvorvidt der er skrevet personlige beskeder til en.

I de tidligere versioner har der været en række problemer med denne beskedfunktion.
Ondsindede brugere har benyttet funktionen til at skaffe sig adgang til en PHP-Fusion
installation og ødelægge siden. Det har vi taget konsekvensen af nu. Så den beskedfunktionen,
som følger med version 6.01 er komplet nyskrevet og langt sikrere end den tidligere.

Når et medlem logger sig på, kommer der automatisk besked, hvis der er kommet nye
meddelelser. I eksemplet herunder kan man se, at der er kommet en enkelt ny besked.

Trykker man her på private beskeder, får man nedenstående frem på sin skærm:

I skærmbilledet her, har man flere muligheder. Man kan vælge at se den enkelte besked ved
at trykke på beskedens emne – man kan se profilen for den bruger, som har sendt beskeden
(ved at trykke på brugernavnet under fra) – man kan slette sine beskeder én for én ved at
markere beskeden og trykke på slet ud for den, og endelig kan man vælge at markere alle og
gøre forskellige ting ved dem (gemme dem i arkivet, slette dem og så videre).

Vælger vi her at trykke overskriften Dette er en besked, får man nedenstående frem på sin
skærm:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 127 -
Og her kan man så vælge at svare på den private besked eller at vende tilbage til sin private
indbakke.

I de private beskeder kan man bruge forskellige virkemidler, således som det fremgår af
nedenstående skærmbillede:

Man kan formatere sin tekst (fed skrift, kursiv osv.) – man kan indsætte links (url – husk at
fjerne http:// i linket for at få det til at virke) og billeder, man kan indsætte citater (quote)
eller kode (code) og endelig kan man bruge smileys. Hvis man sender kode eller lignende, kan
man med fordel vælge at slå smileys fra. Det får koden til at stå klarere og mere læsbar.

I PHP Fusion version 6.01 kan du endvidere vælge en række ting under Valgmuligheder fra
hovedskærmbilledet til private beskeder.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 128 -
Du kan som registreret bruger f. eks. vælge at få en mail, hver gang der indløber en ny
besked. Du skal dog tænke dig om, før du vælger dette (eller slå det til som en mulighed for
brugerne, hvis du er administrator). Der kan komme temmelig mange mails ud af det, hvis der
er stor aktivitet på din side.

Du kan også vælge at gemme beskeder automatisk.

Øvrige opsætningsmuligheder omkring de private beskeder er omtalt andetsteds i denne


håndbog, så de skal ikke kommenteres her.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 129 -
FAQ – anvendelse og administration
I PHP-Fusion er der indbygget en facilitet til oprettelse og fremvisning af såkaldte FAQ
(Frequently Asked Questions – dvs. ofte stillede spørgsmål). Denne facilitet kan man bruge til
en række ting – afhængigt af, hvad ens side handler om. Men først og fremmest så er
faciliteten beregnet på sider, der yder en eller anden form for rådgivning.

Som ved links og artikler tager man faciliteten i brug ved at oprette nogle kategorier, som de
enkelte spørgsmål og svar kan lægges ind under (Indholdsadministration + FAQ):

Vi opretter tre kategorier her, og så kommer skærmen til at se sådan her ud:

Når man så har oprettet sine kategorier (og man kan altid supplere med nye kategorier
løbende), kan man begynde at skrive spørgsmål og svar ind.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 130 -
Som det fremgår af ovenstående har man de samme redigeringsmuligheder i forbindelse med
FAQ-funktionen, som man har en række andre steder i PHP-Fusion – fed skrift, kursiv,
indsættelse af link osv.

Når man derefter har indskrevet et spørgsmål og et svar (eller flere), så kan ens besøgende
kigge efter i FAQ for at se, om der allerede der skulle være en beskrivelse af brugerens
problem og en opskrift på, hvordan problemet kan løses. Det kunne for eksempel se sådan her
ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 131 -
Brugeroprettede sider
I PHP-Fusion kan brugeren (dvs. administratoren – altså ejeren af den pågældende side)
oprette sine egne sider, der kan indsættes i navigationsboksen på forsiden eller kaldes via et
link fra en anden side.

Man opretter en brugeroprettet side fra administrationssiden ved at vælge Brugeroprettede


sider (indholdsadministration + brugeroprettede sider). Vælger man dette fra menuen,
kommer dette her frem på ens skærm:

I en brugeroprettet side kan man indskrive tekst – men man kan f. eks. også indsætte PHP-
kode (ved at trykke på knappen <?php?>) – man kan indsætte links, billeder og så videre.

Samtidig med at man opretter sin brugeroprettede side, skal man også tage stilling til, hvem
der må se denne side. Og ønsker man for eksempel at yde en speciel medlemsservice på sin
hjemmeside, så kan man vælge at begrænse adgangen ved at vælge f. eks. registrerede
brugere fra boksen Adgang for.

Og endelig kan man vælge, om siden automatisk skal tilføjes navigationselementet eller ej.

Sideoverskriften på skærmbilledet her, er også overskriften på det link, som dukker op i


navigationsområdet. Så det er fornuftigt her at vælge en sigende overskrift.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 132 -
Før man gemmer sin side, kan man – ligesom ved artikler og nyheder – vælge at se sin side,
sådan som den kommer til at tage sig ud for brugerne. Trykker man se siden i eksemplet her,
så ser det sådan her ud:

Når man derefter trykker på gem siden, får man dette frem på sin skærm:

Heraf fremgår, at siden nu er gemt og at siden er oprettet med linket:


viewpage.php?page_id=1 – dvs. at siden er gemt i databasen og kan kaldes frem ved at
kalde filen viewpage.php med parameteren page_id=1.

Kigger vi på forsiden, efter at den brugeroprettede side er gemt, så ser navigationspanelet nu


sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 133 -
Som det fremgår, er den nye side sat på nederst i rækken her, og trykker man på linket, så får
man dette frem på sin skærm:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 134 -
Tilpasning af systemet generelt – nogle eksempler
Du kan finde et utal af funktioner. som du kan tilføje systemet på brugernes hjemmesider og
på de officielle projektsider i England, Sverige, Tyskland, Estland, Polen, Danmark, Holland og
så videre.

Desuden findes der en del specielle sider, som udelukkende drejer sig om
systemmodifikationer, og hvor alle de nye modifikationer testes omhyggeligt og registreres i
en database (adresserne på to af disse sider er: http://phpfusion-mods.com/ og
http://phpfusion-mods.dk/news.php ).

Fordi der er så mange systemtilføjelser tilgængelige, er det en håbløs opgave i denne


sammenhæng at give et overblik over dem alle sammen. I stedet har vi valgt at tage nogle få
eksempler frem, der kan give dig som bruger en fornemmelse af, hvad der skal til for at
anvende disse modifikationer.

Men husk som en hovedregel altid at tage en kopi af din database og af dine originalfiler, før
du begynder at eksperimentere med at integrere systemtilpasninger. På den måde kan du altid
restaurere din hjemmeside, hvis noget skulle vise sig at drille eller ikke fungere ordentligt.

Husk også at dokumentere dine ændringer. Ændringer af denne karakter er ikke en del af
standardløsningen. Og du kan risikere at skulle arbejde ganske meget for at få dit system op
at køre igen efter at have installeret en ny version, fordi den nye version enten ikke
understøtter ændringerne eller kræver, at disse ændringer skal laves en gang til med den nye
version.

Det, der er mest risikabelt, er at lave ændringer, som kræver indgreb i databasen. Kræver en
ændring det, så skal du i hvert fald altid tage en backup af din database, inden du går i gang,
så du har en mulighed for at få din side til at fungere igen bagefter, hvis noget går galt.

I øvrigt vil jeg anbefale, at du installerer en lokal webserver (Apache) med PHP-understøttelse
og MySQL på din egen maskine, hvor du kan afprøve ændringerne inden du forsøger at lægge
dem på din produktionsside.

En ganske fremragende, samlet installationspakke til det hele kan hentes på adressen:
http://sourceforge.net/projects/netserver/ (og andre steder – se f. eks. på den spændende
side http://www.hotscripts.com/), den kræver ikke meget af din maskine, og det er en
fortræffelig platform at eksperimentere på.

Dansksprogede knapper i debat

Vi starter med en ganske simpel tilpasning, som ikke kræver nogen form for systemændringer:
dansk sprog på knapperne i debatten.

I modsætning til de fleste andre steder i PHP-Fusion, så er knapperne i debatten ikke lavet
dynamisk. De er produceret som små stykker grafik. Og skal man således ændre teksterne til
dansk, så skal man lave nye knapper.

Det er imidlertid vigtigt, at man laver knapperne, så de i størrelse helt præcis svarer til
originalknapperne, da det ellers kan risikere at ødelægge designet.

Knapfilerne ligger i en mappe under det tema, man har valgt. Hvis temaet er Prime som her,
så ligger knapfilerne der, hvor det er markeret med pilen:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 135 -
Herunder kan du se en liste over de grafikfiler, du skal ændre:

Der er kun nogen af dem, der er tekster på – resten kan du bare lade være med at røre ved.

Selve ændringen sker i et grafikprogram (Paint Shop Pro – Photoshop eller hvad du nu
bruger). Start med at kontrollere størrelsen af knapfilen (målt i pixels) – opret en ny fil med
samme mål – giv denne nye fil en baggrundsfarve, der passer til dit design – og skriv en dansk

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 136 -
tekst ind på denne baggrund (husk at tekstfarven skal stå i kontrast til baggrundsfarven) – og
gem endelig hver af de nye filer med samme navn som den fil, den skal erstatte.

Det er kun nogle af knapperne, som det er nødvendigt at ændre – nemlig dem, der står i højre
side af skærmbilledet her:

Og et nyt sæt nye knapper kunne for eksempel se sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 137 -
Når de nye knapper så er lagt ind i folderen, kommer debatten til at se sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 138 -
Ændring af visningen for unikke hits og visning
af tidsforbrug ved sidedannelse

Det første eksempel på en tilpasning kræver ikke ret meget af dig som bruger. Men det
demonstrerer meget godt, hvordan man – fordi man har adgang til selve kildekoden i systemet
– kan ændre og tilføje ting til den, der er med til at gøre ens side mere personlig.

Eksemplet demonstrerer også noget, som man skal være opmærksom på i forbindelse med
ændringer. Nemlig det, at man – når man laver den slags ændringer – selv skal holde styr på
dem og selv senere (ved opdateringer eller opgraderinger) skal genskabe sine ændringer.

Så vi vil anbefale, at man fører en slags dagbog (en journal) over sine ændringer, og at man
dokumenterer dem, således at det senere hen bliver nemmere for én at genskabe dem ved
systemomlægninger og opgraderinger.

Nederst på alle ens sider kan man altid se en række oplysninger:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 139 -
Øverst kan man se, hvem der har copyright for den pågældende side.

Derunder står PHP-Fusions copyright-meddelelse. Du har principielt set lov til at fjerne den
meddelelse, men vi ser gerne, at du lader den blive stående til gengæld for at få løsningen
gratis stillet til rådighed og til gengæld for at du gratis får support og for eksempel denne
håndbog.

Og længst nede kan du se, hvor mange unikke besøgende, din side har haft.

Får ens side mange besøg, så kan det måske være en fordel at vise tallet ud for unikke
besøg på en anden måde.

Hvis man gerne vil have tallet vist med et dansk skilletegn for tusinder, kan man opnå det ved
at lave en lille ændring i den theme.php, som svarer til det tema, man har valgt.

Du skal her være opmærksom på, at de temaer, som kan fås til PHP-Fusion, godt kan fungere
forskelligt, så det er ikke sikkert, at denne opskrift passer til det tema, du har valgt.

I temaet Prime åbner man filen theme_functions_include.php og finder denne del af koden
(under funktionen showcounter):

I denne kode ændrer man herefter formatet for fremvisningen af tællertallet


($settings[’counter’] ved at indskrive:

".number_format($settings['counter'], 0, '', '.')."

Funktionen number_format ændrer formatet på det tal, som tælleren leverer – i eksemplet her
således, at tallet vises med et punktum for tusinder. Den ændrede kode ser sådan her ud:

Og resultatet af ændringen kan ses herunder:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 140 -
Hvordan man kan styre fremvisningen, kan man se f. eks. i en online-manual til PHP (som
også findes på dansk). F. eks. her: http://dk.php.net/number_format.

Hvis man også ønsker at vise, hvor lang servertid det har taget at danne siden, så kan man
gøre det ved at tilføje endnu en stump kode i to af systemfilerne – hhv. subheader.php og
footer.php.

I subheader.php skal vi have startet funktionen ved at registrere starttidspunktet for sidens
indlæsning.

Det gør vi ved at indføje denne stump kode (linjerne 31 – 33):

Derefter skal vi have registreret afslutningstidspunktet – have trukket de to tidsangivelser fra


hinanden og have vist resultatet nederst på siden. Det gør vi ved at tilføje denne stump kode i
filen footer.php:

Og det er denne stump kode, der resulterer i, at ”dannelsestiden” angives nederst på siden.

Resultatet ser sådan her ud:

Ændring af pålognings- og aflogningsmeddelelse

Flere brugere har spurgt, hvordan man ændrer den meddelelse, som kommer når en bruger
logger på eller logger af en PHP-Fusion-side, den der ser sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 141 -
Denne ændring er egentlig et meget godt eksempel på, hvordan man kan rette til i systemet,
så det passer til ens egne behov, så den tager vi også lige med her.

Først skal man finde ud af, hvilken fil, som varetager pålogning og aflogning. Det kan man f.
eks. gøre ved at spore de tekster, som anvendes. I dette tilfælde er det disse to:

$locale['192'] = "Logger ud som ";


$locale['193'] = "Logger ind som ";

De står begge to i sprogfilen global.php. Og søger man efter f. eks. $locale['192'] i sine
scriptfiler, så finder man ud af, at den og 193 begge anvendes i filen setuser.php. De optræder
i denne kodepassage (her markeret med pile):

Man kan de samme to steder se, at der her bruges en global variabel (indeholdende brugerens
navn) – det er den, der hedder $user.

Vil man nu ændre teksterne, således at der i stedet skrives: ”Logger dig på + sidens navn” og
”Logger dig af + sidens navn”, så skal man også ændre i koden de to steder – altså i linje 40
og i linje 58.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 142 -
Men før vi gør det, skal vi have ændret i sprogfilerne. De to faste tekster, som vi kiggede på
før, skal laves om til:
$locale['192'] = "Logger dig ud fra ";
$locale['193'] = "Logger dig ind på ";

Det gør vi i filen global.php, hvorefter vi gemmer filen.

Nu skal vi så have lavet om på setuser.php. De to linjer ændres, således at det nu er


sidenavnet, som vises sammen med de faste tekster. Det ser sådan her ud:

Linje 40:

Linje 58:

Når disse ændringer er lavet og filerne gemt, så kommer pålogningsskærmen til at se sådan
her ud:

Det var endnu en ændring, som man relativt let selv kan lave. Men rundt omkring i PHP-
Fusion-verdenen kan du også finde en del såkaldte MOD’s (systemmodifikationer), som du kan
bruge kvit og frit – ændringer eller tilføjelser til systemet, som andre har lavet og stillet til
rådighed for fællesskabet.

I det følgende afsnit gennemgår vi et par stykker af dem.

Et par såkaldte MOD’s

I dette eksempel skal vi tilføje to paneler på forsiden, som henholdsvis rummer oplysninger
om hvilke 10 medlemmer, som sidst har været på besøg på siden og hvilke downloads, som
har været de mest populære.

Begge systemtilføjelser (eller MOD’s som de kaldes i denne verden) er lavet af PHP-Fusion-
brugere og stillet til rådighed for alle andre til fri afbenyttelse.

Begge funktioner tilføjes som elementer (i en af siderne). Og den kode, som står i det første
element (som er hentet på http://php-fusion.co.uk/ og derefter tilrettet), ser sådan her ud
(som du sikkert husker, har vi brugt den som eksempel tidligere her i håndbogen):

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 143 -
Skal man forklare den ganske kort, så er det der sker følgende:

Linje 8: Elementet åbnes og gives en overskrift. Der bruges en funktion, som hedder
opensidex, som bevirker, at elementet forsynes med en åbne- og lukkemarkering, så brugeren
selv kan bestemme, om elementet skal vises eller ej.

Linje 9: Først laves der et opslag i databasen hvis resultat gemmes i array-form i udtrykket
$result.

Linje 12 – 18: Nu bruges disse data til at regne forskellige værdier ud (while – sætningen
med de 6 linjer ned til det første if).

Linje 19 – 33: Derefter håndteres disse værdier i en række if-sætninger.

Linje 34 – 35: Endelig udskrives resultaterne – i den anden echo-linje i bunden af filen.

Koden lægges som sagt ind i et element, og det ser sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 144 -
Elementet får et navn her (”Sidst sete”) og gemmes.

Endelig skal vi bruge et par små grafikfiler – online.gif og offline.gif – de to grafikfiler


anbringes i folderen images.

Når elementet så gemmes og aktiveres (husk det) fra elementadministration, vil vi få dette
element på forsiden:

Det andet element, vi skal tilføje, viser de fem mest populære downloads. Koden til elementet
ser sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 145 -
Når elementet er gemt og aktiveret, ser det sådan her ud:

På eksempelsiden er der ikke downloadet noget videre – men vil du se, hvordan elementet
virker, når der er mange downloads, kan du besøge www.phpfusion.dk.

På de officielle PHP-Fusion-sider og på en del brugersider kan du finde flere MOD’s af samme


karakter, som alle sammen skal håndteres på samme måde.

Faktisk behøver man ikke at kende så voldsomt meget til PHP-kodning for at kunne lægge den
slags på sin side. Kopier den kode, som passer til den version af PHP-Fusion, som du
anvender, læg kopien ind via administrationspanelet, gem og aktiver. Så vil det i de fleste
tilfælde fungere med det samme.

Dertil kommer, at der med frigivelsen af version 5.0 blev introduceret en ny standard for
systemtilføjelser, der gør det væsentligt nemmere for den almindelige bruger også at anvende
temmelig avancerede systemtilføjelser. Denne standard, som er blevet yderligere udviklet i
forbindelse med frigivelsen af version 6.01 – INFUSIONS – handler et senere afsnit om.
Inden da skal vi imidlertid kigge lidt nærmere på styles og temaer.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 146 -
Styles og temaer
Som nævnt tidligere her, så bruger PHP-Fusion såkaldte temaer til at kontrollere udseendet af
alle elementer på din side.

Et tema består af scriptet theme.php, et css-stylesheet og et antal grafiske elementer, som


bruges til at producere rammer omkring forskellige elementer på din side.

Hvert tema har sin egen folder – og folderens navn er det samme som temaets navn.

Hvis du vil have en ide om, hvordan de enkelte elementer i et tema hænger sammen, så kan
du kigge på illustrationen herunder – som repræsenterer det tema, vi bruger her i håndbogen:

Lad os starte med at kigge lidt nærmere på filen theme.php

I toppen af filen finder vi nogle værdier, der styrer sidens fremtræden hele vejen igennem. De
ser sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 147 -
$body_text = “#000000”; farven på grundteksten her angivet som en hexadecimal kode. Du
kan finde en liste over de hexadecimale farvekoder på denne adresse:

http://www.computerhope.com/htmcolor.htm#03

$body_bg = “#F8FBFB”: baggrundsfarven også angivet som en hexadecimal farvekode.

$theme_width = “845”: sidebredden – her angivet i antal pixels men det kan også se sådan
her ud: “100%”

$theme_width_l = “165”: bredden af venstre panel angivet i pixels

$theme_width_r = “165”: bredden af højre panel i pixels

Herunder finder du en række funktioner, som bruges til at kontrollere forskellige dele af din
side.

En funktion er en kodesekvens, der indlæses i serverens hukommelse og bliver liggende der


under hele brugersessionen. At den ligger der, betyder at funktionen kan kaldes overalt blot
med sit navn og (måske) med en række variable, uanset hvor brugeren befinder sig. Når
kaldet eksekveres, udfører funktionen en operation og returnerer en eller flere værdier til det
kaldende script

Lad os se på et eksempel.

Når din side åbnes, er standard startsiden news.php. Og for at danne indholdet her, kaldes
funktionen render_news sådan her:

Render_news skal bruge 3 parametre (news_subject, news_news og news_info – news_info


indeholder en del information, der er gemt i et såkaldt array). Funktionens kode ser sådan her
ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 148 -
Størstedelen af funktionen fungerer som et fast skema for, hvordan en nyhed præsenteres –
en tabeldefinition og nogle kald til forskellige style-klasser – dem ser vi lidt nærmere på senere
i denne håndbog – og nogle kald til sprogfilerne (locale-kald) der indsætter faste tekster i den
sprogversion, som er valgt under opsætningen.

Når funktionen har udført sine kommandoer, skriver den resultatet heraf på det sted i koden,
hvor den oprindelig blev kaldt.

I scriptet theme.php er der mindst 12 forskellige funktioner (der kan være flere, men der er
mindst 12), som alle sammen formaterer information til din side på den ene eller den anden
måde.

Style sheets er også filer, som formaterer information i overensstemmelse med en HTML-
standard. Du kan læse mere om denne standard her:
http://www.w3.org/TR/HTML4/present/styles.HTML.

De stylesheets, som bruges i PHP-Fusion rummer et store antal navngivne styles, som bruges
rundt omkring I systemet. Et simpelt eksempel kunne se sådan her ud:

Dette element definerer det HTML-element, som hedder body. Hvad der står i definitionen er,
at teksten skal vises enten som Verdana, Tahoma, Arial eller Sans-Serif – med en fontstørrelse
på 10 pixels, uden rum omkring og med en margen på 10 pixels.

Når PHP-Fusion bruger denne information, ser det sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 149 -
Kodeeksemplet her er hentet fra news.php. Her præsenteres noget indhold (nemlig indholdet
af variablen $news_subject). Og dette indhold formateres via en klasse (<td class=’tbl2’ …).
Denne klasse er defineret i stylesheetet på denne måde:

Fontstørrelsen fastsættes til 11 pixels, fontfarven til #444, baggrundsfarven til #eee og det
angives, at teksten skal præsenteres med et rum på 4 pixels til alle sider

Sådan her ser det ud på skærmen:

For at hjælpe dig med at styre udseendet af din side – og for at du lettere kan modificere de
standardtemaer, som du kan hente rundt omkring, har vi lavet en kommenteret udgave af et
eksempel stylesheet og tilføjet det som et appendiks her.

Bemærk, at ikke alle stylesheet er ens. Men grundstrukturen og størsteparten af definitionerne


går dog igen. Og skulle du have problemer med at finde en bestemt definition, så forsøg dig
med en søgning både i det relevante script og i stylesheetet.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 150 -
Den nye temastruktur i version 6.01
Med PHP-Fusion version 6.01 introduceres en ny temastruktur. Ældre temaer er i det store og
hele kompatible, men i version 6.01 er der blevet indført en række nye funktioner, som
placeres i et separat script og som gør adskillelsen mellem forretningslogik og design klarere
og – fremover – nemmere at arbejde med.

Hvad er det, vi snakker om her? Lad os kigge på funktionen render_news, sådan som den ser
ud i et ældre tema og sådan som den ser ud i den nye struktur.

Først har vi et ældre tema:

Og her følger så den samme funktion i et af de nye temaer:

De to funktioner laver stort set det samme. Men i den nye udgave er en stor del af
formateringskoden (som det fremgår) blevet erstattet af andre funktioner, og alle disse

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 151 -
funktioner er så igen placeret i et separat script, som hedder theme_functions_include.php.
Som en følge heraf er koden i theme.php blevet mere kompakt og lettere at læse, samtidig
med at systemets ydelse er blevet optimeret.

Nedenfor gennemgår vi en række af de nye funktioner, som fremover bliver brugt i alle
kernetemaerne. Har du lyst til at se, hvor disse funktioner anvendes, så luk theme.php op og
find dem der.

showsublinks(separator, class)
Danner linkene i subheader ved hjælp af det angivne skilletegn (separator) og den angivne
css-klasse.
- separator (standardværdien er "&middot;"): en karakter eller et billede, der bruges til at
sætte imellem de enkelte links.
- class (valgfri): Fastlægger css-klassen.

showsubdate()
Viser dato og klokkeslæt i subheader i det korrekte format.

newsposter(info(array), separator, class)


Danner nyhederne.
- info (obligatorisk): Et array som indeholder nyhedsteksterne og tidspunktet.
- separator (standard er ""): Bruges til at indsætte et skilletegn efter informationsblokkene –
kan enten være tekst eller et billede eller et linjebrud.
- class (valgfri): Fastlægger css-klassen for linket.

newsopts(info(array), separator, class)


Danner statusinformation for en nyhed og kigger på de valgfri elementer – så som
kommentarer, antal fremvisninger og lignende.
- info (obligatorisk) – et array indeholdende statusoplysninger og valgfri elementer.
- separator (standard er "&middot;") – skilletegn, der anbringes imellem de enkelte
delelementer – kan være tekst, billede eller linjebrud.
- class (valgfri) – fastlægger css-klassen for links.

articleposter(info(array), separator, class)


Danner en artikel.
- info (obligatorisk) – Et array med artikelinformation og tidspunkt.
- separator (standard er "") – Bruges til at tilføje et adskillelseselement efter informationen –
kan enten være tekst, et billede eller et linjebrud.
- class (valgfri) - fastlægger css-klassen for links.

articleopts(info(array), separator, class)


Danner artikelstatusoplysninger og valgfri elementer.
- info (obligatorisk) - et array med statusoplysninger.
- separator (standard er "&middot;") – skilletegnet, der bruges til at adskille de enkelte
muligheder – kan være enten tekst, et billede eller et linjebrud.
- class (valgfri) - fastlægger css-klassen for links.

Følgende funktioner er ikke obligatoriske:

openform(type, item_id)
Danner formularelementet, der bruges, når man klikker på redigeringsknappen. Skal anbringes
foran articleposter eller news/articleopts afhængigt af, hvordan elementerne er anbragt. Hvis
news/articleopts dannes I sin egen tabelcelle (<td>) så skal openform() kaldes før den – ellers
skal openform() kaldes før news/articleposter.
- type – den type af indhold, som skal åbnes - "N" står for nyhed og "A" for artikel.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 152 -
- item_id – det unikke id for det pågældende element (news_id or article_id).

closeform(type, item_id)
Skaber den hurtige redigeringsformular sammen med det element, som lukker formularen.
Skal kaldes direkte efter news/articleopts.
- type – den type af indhold, som skal redigeres - "N" for nyhed eller "A" for artikel.
- item_id - det unikke id for det pågældende element (news_id or article_id).

showcopyright(class)
Danner PHP-Fusions copyright meddelelse.
- class (valgfri) – fastsætter en css-klasse for elementet.

showcounter()
Danner tælleren for unikke besøg.

panelbutton(state, boxname)
Danner knappen til åbning og lukning af elementer lavet med opensidex.
- state – status ved åbning – kan være "on" eller "off".
- boxname – elementets unikke navn.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 153 -
Design helt generelt
Vi har en del gange hørt brugere sige, at alle CMS-systemer mere eller mindre ligner hinanden
– og at PHP-Fusions grunddesign – uanset at man kan skifte grafiske elementer og rette I sit
stylesheet – er temmelig stift. Du kender melodien – et bredt midterpanel – en kolonne til
venstre og en til højre og så et banner i fuld bredde i toppen.

På en vis måde har disse brugere ret. Og det kræver en del arbejde at ændre på den faste
struktur. På den anden side er det ikke umuligt, hvilket nogle få eksempler gerne skulle
dokumentere.

Alle nedenstående sider er faktisk lavet med PHP-Fusion:

http://fallen.storytellers.pl/

http://sofficium.orgfree.com/

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 154 -
http://www.slagteren.net/

http://www.ravnsbjergkollegiet.dk/

Det afgørende er egentlig sideejerens fantasi – og så stædigheden. Lad dig inspirere. Gå på


jagt efter gode PHP-Fusion sider og spørg så ejeren, hvordan de er lavet. De fleste PHP-Fusion
brugere er mere end villige til at dele deres gode ideer med andre. Det behøver ikke være
kedeligt og ens alt sammen.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 155 -
Infusioner
Med frigivelsen af PHP-Fusion version 5.0 blev der introduceret en ny standard for tilføjelse af
systemudvidelser kaldet INFUSIONER, en standard som er ført up-to-date og udvidet med
version 6.01.

Det, der er styrken ved denne standard, er at systemtilføjelser lægges på systemet på en


måde, som gør fremtidige opgraderinger langt enklere, end de har været før. Der ændres ikke
i kernefilerne – i stedet føjes et lag udenpå, som i langt de fleste tilfælde slet ikke påvirkes,
når der kommer en opgradering.

Installere en INFUSION

En INFUSION består som regel af flere filer. Hvis vi bruger infusionen Nyhedsbreve
(newsletters) som eksempel, så ser filstrukturen (folderen newsletter_panel) således ud:

Installationen af nyhedsbrevet er meget enkel. Man kopierer ganske enkelt hele folderen
newsletter_panel til systemfolderen infusions – der så kommer til at se sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 156 -
Derefter går man ind på administrationssiden (systemadministration + Infusioner) – trykker på
Infusioner og får derefter dette skærmbillede frem:

Man vælger blandt de uploadede infusioner og trykker Installer – hvorefter infusionen


installeres. På skærmen kan man se det på denne måde:

Og når man derefter vender tilbage til administrationssiden, kan man se, at der er føjet endnu
en side til, så der nu er fire administrationssider:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 157 -
Fra den nye side (som bruges til at administrere alle infusioner), kan man nu administrere sine
nyhedsbreve. Når man åbner siden, ser det sådan her ud:

Og trykker man på Nyhedsbreve, så får man dette frem på sin skærm:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 158 -
Vær opmærksom på farvekoderne på installationsskærmbilledet. Det så sådan her ud:

Når man åbner drop-down-listen vil uploadede men ikke installerede infusioner på listen være
markeret med rødt – installerede infusioner markeret med grønt og – hvad der næsten er det
vigtigste – infusioner hvor der foreligger en opgraderingsmulighed markeret med blåt.

Som det fremgik, er det meget enkelt at installere (og at afinstallere) en infusion. Men hvad er
det egentlig, der sker, når man installerer?

Det afhænger naturligvis af, hvor kompliceret den pågældende INFUSION er. Men i dette
tilfælde udføres følgende operationer:

- Der oprettes to nye tabeller i ens database (xxx_newsletters og


xxx_newsletter_subs – der rummer hhv. de nyhedsbreve, man laver og
de subskriptioner, som bliver tegnet – x’erne står for det fælles præfix,
som er valgt under installationen – f. eks. fusion)

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 159 -
- Der oprettes et panel (der lige skal aktiveres først via
elementadministration, før det vises på siden) hvor brugerne løbende
kan melde sig til og fra nyhedsbrevsfunktionen
- Der oprettes links til administrationsfaciliteten fra INFUSION-delen af
administrationssiden
- Der indføjes nogle værdier, der gør, at nyhedsbrevsadministrationen
kan bruge dansk sprog (den vedlagte danske sprogfil, som ligger i
folderen locale).

Men så kompliceret behøver det ikke at være. En INFUSION kan for eksempel bestå
udelukkende af et enkelt panel. Forudsætningen for, at den kan håndteres af
administrationsværktøjet er den enkle, at der i den nye INFUSION er inkluderet en fil
(infusion.php), som rummer en række oplysninger, som administrationsværktøjet skal bruge
for at kunne lægge INFUSIONEN på systemet.

Hvis vi stadigvæk bruger nyhedsbrevsfaciliteten som eksempel, så står der dette i den
infusion.php, som følger med nyhedsbrevet (de enkelte afsnit er kommenteret nedenfor):

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 160 -
1: Sprogindstillinger – søger efter en sprogfil svarende til aktuelt sprogvalg
– hvis den ikke findes – bruges der engelsk
2. Overskriften til eller navnet på administrationspanelet
3: Beskrivelsen af infusionen
4: Versionsnummeret
5: Forfatteroplysninger
6: Nødvendige filnavne
7: Filnavn på administrationspanel
8: Variable til linkoplysninger
9: Antallet af nyoprettede tabeller og eventuelle tabelændringer

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 161 -
10: Den første nye tabel
11: Den anden nye tabel
12. Efternavnet (efter standard præfixet) på den første af de tabeller, som
skal slettes, hvis infusionen fjernes
13. Efternavnet (efter standard præfixet) på den anden af de tabeller, som
skal fjernes, hvis infusionen afinstalleres.

Installationsfunktionen er (selvom den kodemæssigt set er ret kompliceret) ganske enkel. Den
åbner den faste folder (infusions) – ser efter om der ligger infusions i folderen, som ikke er
lagt på – præsenterer informationerne om dem (hentet fra filen infusion.php) og udfører
derefter (når administratoren beslutter det) de instruktioner, som ligger i informationsfilen.

Ligger der i den pågældende INFUSION-folder en fil med ”efternavnet” _panel kan
systemtilføjelsen også tilføjes via elementadministration. I eksemplet med nyhedsbrevene er
der sådan en fil (newsletter_panel) – en fil, der som tidligere bemærket skal aktiveres efter
installationen af nyhedsbrevene. Men en INFUSION kan altså også blot bestå af en sådan
PANEL-fil – og så sker installationen udelukkende via elementadministration.

Når elementet er oprettet og aktiveret, ser det sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 162 -
Oprette en ny INFUSION

Vi vil ikke gå i detaljer her med, hvordan man gør det – det kan man se beskrevet blandt
andet på http://phpfusion-mods.com/. Men vi gennemgår og kommenterer et eksempel, som
er hentet på den engelske moderside.

Ønsker du at lave en ny INFUSION, skal du begynde med at downloade den SDK-pakke, som
kan findes både på den engelske og på den danske PHP-Fusion-side. Når du har downloadet
denne pakke (SDK står for Software Development Kit) og pakket den ud, så står du med
disse filer:

SDK-kittet til nye Infusioner omfatter altså følgende filer:

- new_infusion_panel.php
- infusion.php
- new_infusion_admin.php
- new_infusion.php

Lad os kigge på filerne en efter en. Filen new_infusion_panel.php først:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 163 -
Koden er meget simpel. I øverste linje kontrollerer scriptet, om konstanten IN_FUSION er
defineret (dvs. om den bruger, som kalder panelet er oprettet som bruger på siden og logget
på). I nogle tilfælde er panelet som bekendt kun tilgængeligt for påloggede medlemmer.

Derefter åbnes selve panelet (mellem openside(”side panel”) og closeside()). Og alternativt


åbnes panelet i den midterste del af siden (mellem opentable(”center panel”) og closetable()).

Mere er der ikke i det.

Den næste fil er filen infusion.php.

I den øverste del af filen finder man denne kode:

Koden er kommenteret tidligere i dette afsnit, så den skal ikke kommenteres yderligere her.
Under dette afsnit finder man denne kode:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 164 -
I denne del af koden angives det, hvilken folder den nye infusion skal ligge i og hvilken fil, som
skal bruges til at administrere funktionen. I næste afsnit angives der en overskrift og et filnavn
der – hvis infusionen kræver det – tilføjes de interne links – og så videre nøjagtig som du
tidligere har kunnet se da vi gennemgik infusionen Nyhedsbreve.

Endelig følger en skabelon til oprettelse af administrationsdelen til en ny infusion – filnavnet er


new_infusion_admin.php, og koden ser sådan her ud:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 165 -
De kald (require_once), som koden begynder med, er standardkaldene på
administrationssiderne – med angivelse af stien tilbage til (maincore.php) samt et kald til
subheader.php og navigation.php.

Og derefter følger så en linje (checkRights(”IP”)) som kontrollerer brugerstatus


(administrator). Hvis brugeren er administrator og logget på, udføres koden under
forudsætning af, at administrator har adgang til den sektion af administrationssiderne, som
har sikkerhedskoden IP (infusionsadministration). Hvis brugeren ikke er det, så sendes han
eller hun tilbage til forsiden.

Ved kommentarlinjen (//Your code goes here) indsættes så den kode, som man selv har
skrevet.

Afsluttende om INFUSIONS

En ny infusion skal godkendes før den publiceres – og den bedste måde at få den godkendt på
(og godkendelsen sikrer, at den pågældende tilføjelse til systemet overholder alle standarder
og virker i overensstemmelse med beskrivelsen) er ved at aflevere den pågældende INFUSION
på http://phpfusion-mods.com/.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 166 -
Vi vil også gerne kigge på indleverede INFUSIONS på den danske supportside. Men
eksperterne sidder på PHPFusion-mods og den tilsvarende danske side. Eller på den engelske
moderside.

Og det er under alle omstændigheder en god ide som almindelig bruger af PHP-Fusion kun at
bruge godkendte INFUSIONS eller MOD’s. Det vil nemlig gøre livet en del lettere for en, når
der skal opgraderes på et senere tidspunkt.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 167 -
Litteratur og links
Herunder kan du se nogle henvisninger til ressourcer på internettet og i bogform, som måske
kan hjælpe dig, hvis du vil gå videre i dit arbejde med PHP-Fusion og PHP / MySQL-
programmering i det hele taget. Alle de bøger som nævnes i listen kan købes via
Revenholm.dk.

PHP

PHP er et såkaldt scriptsprog – dvs. et programmeringssprog, som man kan bruge til at bygge
løsninger op, der kan afvikles på en webserver (f. eks. Internet Informations Server fra
Microsoft eller Apache).

Den fuldstændige dokumentation for PHP kan findes online på forskellige adresser.

Online-manual
Dansk online-manual til PHP: http://www.php.net/manual/da/
Engelsk online-maual til PHP: http://dk.php.net/manual/en/

Men derudover er der masser af adresser, hvor du kan få hjælp og søge oplysninger. Nogle
stykker af dem kan du se herunder:

Zend Technologies
Hjemsted for en fremragende editor (fortrinsvis for viderekomne), men også med masser af
opskrifter og hjælp (på engelsk): http://www.zend.com/

Maguma Workbench / Studio / Open Studio


Ganske fremragende PHP-editor (den jeg selv bruger) med en omfattende, indbygget
håndbog, syntakskontrol og så videre: http://www.maguma.com/

PSPad – gratis PHP-editor


Den er faktisk ganske god – og den koster ikke noget at bruge.
http://www.pspad.com/

PHPBuilder.com
Masser af opskrifter og forklaringer – på engelsk: http://www.phpbuilder.com/

PHP@Sindrem
Norsk site med hjælp til begynderen: http://www.sindrem.com/

PHPPortalen
Svensk site med scripts, links og oplysninger: http://www.phpportalen.net/

PHPUniverset
Dansksproget hjælpeside: http://www.phpuniverset.dk/

PHP-Resources
Omfattende engelsksproget adresse med masser af opskrifter: http://www.php-resources.org/

”Beginning PHP 5 and MySQL – from novice to professional”


W. Jason Gilmore, Apress, 2004: konstruktiv og omfattende gennemgang af både databaser
og php – fra det meget simple til det meget avancerede (og ikke specielt dyr)

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 168 -
Avanceret PHP
Af Christopher Cosentino
På dansk – Forlaget Libris

Start på PHP 5
Af Thomas G. Kristensen
På dansk – Forlaget Libris

MySQL

MySQL er den database, som PHP-Fusion (og masser af andre løsninger) bygger på. Den er
Open Source – dvs. gratis at bruge.

MySQL-Manual
Online manual (på engelsk) til MySQL: http://dev.MySQL.com/

Eksperten.dk
Omfattende hjælpested – også med hjælp til MySQL:
http://www.eksperten.dk/spm/Databaser/MySQL/

Udvikleren.dk
Endnu et debatsted: http://udvikleren.dk/

Start på MySQL
Af Thomas G. Kristensen – Forlaget Libris, Danmark
Nem og hurtig introduktion på dansk – og til kun 79,-

PHP and MySQL for Dummies, 2nd Edition


- til trods for titlen er den skam ganske god at få forstand af.
Janet Valade, 2004

Grafikhåndtering, HTML og andet (Java og JavaScript) forsøger vi ikke at dække her. Der må
du selv gå på opdagelse. Men jeg vil anbefale, at du starter på http://www.ravenholm.dk som
har et meget stort (kommenteret) udvalg af fagbøger, og som bestemt ikke er dyrere end
andre boghandlere. Du kan evt. også prøve at kigge på http://www.e-boghandel.dk/ hvor de
også har en masse engelske og danske bøger.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 169 -
Afsluttende bemærkninger
Man kunne gennemgå mange andre tilsvarende tilføjelser til systemet, men vi har altså valgt
at lade det blive ved dem, som er forklaret ovenfor her. Der er ved at udvikle sig en vis
standard for, hvordan modifikationer laves, og som regel kan man ikke bare se koden til
tilføjelserne men også en temmelig minutiøs gennemgang af, hvordan man får dem til at virke
på sin side.

Og husk, at hvis du har problemer enten med systemet selv eller med en tilføjelse eller
udvidelse til det, så kan du næsten altid få hjælp på en af de officielle hjemmesider. PHP-
Fusion-brugere er som hovedregel hjælpsomme – også fordi det her er et nyt system, og fordi
brugerne føler sig lidt som pionerer på området.

Vi håber, at denne håndbog kan hjælpe dig i gang, sådan at du selv kan blive en del af det
hjælpsomme og tilfredse fællesskab.

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 170 -
Credits
Manualen her er skrevet på dansk af Jan Mølgaard i 2006 på baggrund af en tilsvarende
håndbog til version 6.00.2x af systemet. Den beskriver PHP-Fusion 6.01 © 2006 Nick Jones.

Håndbogen stilles gratis til din rådighed. Hvilket betyder, at du må bruge den til at sætte din
egen PHP-Fusion-side op, men ikke som salgsargument og slet ikke som vare i en butik.

Du må godt give den videre. Men her gælder de samme regler. Ophavsrettighederne til
håndbogen tilhører forfatteren, så den ikke må distribueres hverken helt eller delvis uden med
angivelse af kilde.

En stor tak til Helmuth Mikkelsen, der har brugt mange timer på at sikre, at der står det rigtige
i denne bog – og på den rigtige måde.

En tak også til hele det store, internationale hold bag PHP-Fusion. Det er fantastisk at være en
del af sådan et fællesskab.

God fornøjelse!

Århus d. 5. juli 2006


Jan Mølgaard
(mail:janm@phpfusion.dk)

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 171 -
Appendix 1: Kommenteret stylesheet
Du skal huske, at de stylesheets, som hører til temaerne I PHP-Fusion, ikke altid er helt
identiske. Nedenstående skal derfor mere betragtes som et eksempel end som en
fyldestgørende beskrivelse.

* BODY- tag’et (som det hedder på HTML’sk) bruges over hele siden til at formatere teksten i
artikler, nyheder og så videre. Det anvendes, hvor andre tag’s ikke er brugt. Der angives en
font-familie, en størrelse, en ”foring” (dvs. et rum omkring teksten) og en margin.

body {
font-family:Verdana,Tahoma,Arial,Sans-Serif;
font-size:10px;
padding:0px 0px 0px 0px;
margin:10px;
}

* Bruges til at sætte en ramme omkring indlæg i debatten.

.forumline {
border: solid 1px #8F99A9;
background-color: #FAFAFA;
}

* Formaterer links (se nærmere i en liste over HTML tags). A-attributten bestemmer, hvordan
et link ser ud, når man møder det første gang – a-hover hvordan et link ser ud, når musen
kører hen over det.

a{
color:#000020;
text-decoration:none;
font-size:10px;
font-weight:bold;
}

a:hover {
color:#FB992F;
text-decoration:none;
}

* Håndtering af links i elementerne.

a.side {
color:#000020;
text-decoration:none;
font-size:10px;
}

a:hover.side {
color:#FB992F;
text-decoration:none;
}

a.white {

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 172 -
color:#000020;
text-decoration:none;
font-size:10px;
font-weight:bold;
}

a:hover.white {
color:#FB992F;
text-decoration:none;
}

* Formularer – som for eksempel den, der bruges på “kontakt siden”

form {
margin:0px 0px 0px 0px;
}

* Horisontal linje

hr {
border-top:1px #E2E2E2 solid;
border-bottom:1px #F9F9F9 solid;
}

*Horisontal linje i elementer.

hr.side-hr {
border:1px #E2E2E2 solid;
border-bottom:1px #F9F9F9 solid;
}

* Formaterer en enkelt tabelcelle – refererer til tag’et <td>

td {
font-family:Verdana,Tahoma,Arial,Sans-Serif;
font-size:10px;
}

* Ser ikke ud til at blive brugt nogen steder …

pre {
font-family:Verdana,Tahoma,Arial,Sans-Serif;
font-size:9px;
}

* Bruges i overskrifter i debatten, i nyheder, i brugerforslag og en masse andre steder.

.alt {
color:#1C1C1C;
}

* Bruges i visse temaer i theme.php (i funktionen: render_footer)

.header {
background-color:#F6F8FA;

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 173 -
background-image:url(images/header_bg.gif);
}

* Bruges i visse temaer i scriptet theme.php (funktionen: render_header)

.sub-header {
font-family:Verdana,Tahoma,Arial,Sans-Serif;
font-size:10px;
color:#000020;
background-color:#F6F8FA;
background-image:url(images/cellpic_nav.gif);
border-top:1px #8F99A9 solid;
border-bottom:1px #8F99A9 solid;
padding:5px;
}

* Bruges overalt til at danne knapper med.

.button {
font-family:Verdana,Tahoma,Arial,Sans-Serif;
font-size:10px; color:#000000;
background-color:#FAFAFA;
border:1px #8F99A9 solid;
margin-top:2px;
}

* Bruges overalt på siden til at formatere tekstbokse i formularer.

.textbox {
font-family:Verdana,Tahoma,Arial,Sans-Serif;
font-size:10px;
color:#000000;
background-color:#FAFAFA;
border:1px #8F99A9 solid;
}

* Bruges til at formatere tekst i artikler – kaldes i theme.php.

.main-body {
background-color:#F6F8FA;
color: #3B3B3B;
font-weight: normal;
padding:4px 4px 6px 6px;
}

* Bruges i nogle temaer til at danne den grafiske del af boksene.

.table-cellpic {
font-size: 11px;
line-height: 25px;
font-weight: bold;
color: #EBF2FF;
background-color: #F6F8FA;
background-image: url(images/cellpic1.gif);
padding:0px 4px 0px 4px;

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 174 -
}

* Bruges i nogle temaer til at formatere kanten af kasser.

.panel-border {
border: 1px solid #8F99A9;
}

* Bruges i visse temaer til at formatere omridset af nyheder.

.news-border {
border-top: solid #8F99A9;
border-top-width: 1px;
border-left: solid #8F99A9;
border-left-width: 1px;
border-right: solid #8F99A9;
border-right-width:1px;
border-bottom: solid #F6F6F6;
border-bottom-width:0px;
}

* Bruges i nogle temaer til at sætte en grafisk ramme omkring bokse.

.panel-cellpic {
font-size: 11px;
line-height: 25px;
font-weight: bold;
color: #EBF2FF;
background-color: #F6F8FA;
background-image: url(images/cellpic1.gif);
padding:0px 4px 0px 8px;
}

* Formatbestemmelse for tekst i sidepanelerne – dvs. alle elementer.

.side-body
color: #2D5496;
font-weight: normal;
padding:4px 4px 4px 4px;

* Bruges i navigation.php og side_left.php til at sætte en baggrundsfarve.

.main-bg {
background-color:#F8F8F8;
}

* Bruges på tværs via theme.php til at opsætte kanter i bokse og andet tilsvarende.

.border {
border-width:0px 1px 1px 1px;
border-color:#8F99A9;
border-style:solid;

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 175 -
}

* Bruges til at formatere bunden i alle nyhedsvisninger.

.news-footer {
background: #F0F4F7;
background-image:url(images/news_footer.gif);
font-size:9px;
font-weight:normal;
color:#0C0C0C;
height:22px;
padding:4px 4px 4px 4px;
}

* Bruges i funktionen render_news i nogle temaer til at formatere nyhedsoverskriften.

.capmain {
font-family:Verdana,Tahoma,Arial,Sans-Serif;
font-size:10px;
font-weight:bold;
border-width:1px 1px 1px 1px;
border-color:#8F99A9;
border-style:solid;
color:#B78E00;
height:24px;
padding:2px 2px 2px 2px;
}

* Bruges i bunden af nyheder og artikler til at formatere informationen der.

.footer {
font-family:Verdana,Tahoma,Arial,Sans-Serif;
font-size:9px;
color:#EAEAEA;
height:24px;
background-color:#F6F8FA;
background-image: url(images/footer_bg.gif);
border-top:1px #8F99A9 solid;
border-bottom:0px #8F99A9 solid;
padding:4px 4px 6px 4px;
}

* Ser ikke ud til at blive brugt nogen steder.

img {
border: 0px;
}

* Bruges i funktionen openside i theme.php – til at lave overskrifter i elementer.

.scapmain {
font-family:Verdana,Tahoma,Arial,Sans-Serif;
font-size:10px;
font-weight:bold;
color:#000;

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 176 -
height:19px;
padding:0px 2px 0px 2px;
border-width:1px 0px 1px 0px;
border-color:#8F99A9 #8F99A9 #8F99A9 #8F99A9;
border-style:solid;
}

* Bruges overalt på siden til at formatere elementkanter.

.tbl-border {
background-color:#B4C6D8;
}

* Et tabelformat – uden det store indhold – som for eksempel bruges i artiklerne.

.tbl {
font-size:11px;
padding:4px;
}

* Endnu et tabelformat med en alternativ baggrundsfarve, som for eksempel bruges i


debatten.

.tbl1 {
font-size:11px;
color:#091609;
background-color:#F6F8FA;
padding:4px;
}

* Endnu et tabelformat, der bruges for eksempel i debatten.

.tbl2 {
font-size:11px;
color:#091609;
background-color:#F8FBFD;
padding:4px;
}

* Overskriftformat til debatten.

.forum-caption {
font-size:10px;
font-weight:bold;
color:#EBF2FF;
background-color:#F6F8FA;
height:24px;
padding:0px 4px 2px 4px;
background-image:url(images/cellpic2.gif);
background-repeat:repeat-x;
}

* Citatblokken i debat.

.quote {

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 177 -
color:#006E29;
background-color:#F0F0F0;
padding:2px;
margin:0px 20px 0px 20px;
border:1px #8F99A9 solid;
}

* Brugerafstemningsformat.

.poll {
height:12px;
border:1px #8F99A9 solid;
}

* Bruges til at formatere brugernavne i kommentarer.

.comment-name {
font-weight:bold;
color:#DDCC88;
}

* Overskrifter i replikboksen.

.shoutboxname {
font-weight:bold;
color:#FFDDAA;
}

* Tekstdelen af replikboksen.

.shoutbox {
color:#06070A;
}

* Dato i replikboksen.

.shoutboxdate {
font-size:9px;
color:#1C1C1C;
}

* Et helt generelt format, der anvendes til små tekster overalt på siden.

.small {
font-size:10px;
font-weight:normal;
}

* Et alternativt format til små tekster, som for eksempel bruges ofte på
administrationssiderne.

.small2 {
font-size:9px;
font-weight:normal;
color:#1C1C1C;

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 178 -
}

* Små tekster i sidepanelerne – dvs. i alle elementer.

.side-small {
font-size:10px;
font-weight:normal;
color:#000000;
}

* Overskrifter til panelerne.

.side-label {
background-color:#F8F8F8;
font-weight:normal;
color:#1C1C1C;
padding:2px;
}

* Dette format anvendes i fotoalbummet.

.gallery {
padding: 16px 0px 8px 0px;
}

* Format der anvendes i dit fotoalbum sammen med billederne.

.gallery img {
border: 1px solid #8F99A9;
filter: gray;
}

* Format til links i fotoalbum, når cursoren bevæger sig hen over linket.

.gallery:hover img {
border: 1px solid #4E79F3;
filter: none;
}

* Format til bestemmelse af, hvordan den aktive del af fotoalbummet vises.

img.activegallery {
border: 1px solid #8F99A9;
filter: none;
}

Hvis du laver et lille script og kalder det for classes.php og lægger den kode ind, som følger
herefter, så vil du kunne se, hvordan dit locale stylesheet virker (vi tager lige koden først):

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 179 -
<?php
/*--------------------------------------------+
| PHP-Fusion 6.01 - Content Management System |
|---------------------------------------------|
| author: Nick Jones (Digitanium) © 2002-2006 |
| web: http://www.php-fusion.co.uk |
| email: digitanium@php-fusion.co.uk |
|---------------------------------------------|
| Released under the terms and conditions of |
| the GNU General Public License (Version 2) |
+--------------------------------------------*/
require_once "maincore.php";
require_once "subheader.php";
require_once "side_left.php";

opentable("Dine PHP-Fusion style sheet klasser");


echo "<table cellpadding='0' cellspacing='2' width='100%'>
<tr><td><a href='".FUSION_SELF."' target='_blank' class='hover'>Klassens navn: a.hover (før cursoren
henover tekst for at se effekten)</a></td></tr>
<tr><td><a href='".FUSION_SELF."' target='_blank' class='a'>Klassens navn: a</a></td></tr>
<tr><td><a href='".FUSION_SELF."' target='_blank' class='side'>Klassens navn: a.side</a></td></tr>
<td><a href='".FUSION_SELF."' target='_blank' class='white'>Klassens navn: a.white</a></td></tr>
<tr><td class='hr'>Klassens navn: hr<hr></td></tr>
<tr><td class='side-hr'>Klassens navn: side-hr<hr></td></tr>
<tr><td class='td'>Klassens navn: td</td></tr>
<tr><td class='pre'>Klassens navn: pre</td></tr>
<tr><td><div class='alt'>Klassens navn: alt</div></td></tr>
<tr><td><div class='white-header'>Klassens navn: white-header</div></td></tr>
<tr><td><div class='full-header'>Klassens navn: full-header</div></td></tr>
<tr><td>
<form name='userform' method='post'>
<input type='submit' name='sendmessage' value='Klassens navn: button' class='button'>
</form></td></tr>
<tr><td class='textbox'>Klassens navn: textbox</td></tr>
<tr><td class='main-body'>Klassens navn: main-body</td></tr>
<tr><td class='side-body'>Klassens navn: side-body</td></tr>
<tr><td class='side-base'>Klassens navn: side-base</td></tr>
<tr><td class='main-bg'>Klassens navn: main-bg</td></tr>
<tr><td class='border'>Klassens navn: border</td></tr>
<tr><td class='side-border-left'>Klassens navn: side-border-left</td></tr>
<tr><td class='side-border-right'>Klassens navn: side-border-right</td></tr>
<tr><td class='news-footer'>Klassens navn: news-footer</td></tr>
<tr><td class='capmain'>Klassens navn: capmain</td></tr>
<tr><td class='tbl-border' align='center'><br><font color='#FFFFFF'>Klassens navn: tbl-
border<br><br></font></td></tr>
<tr><td class='tbl'>Klassens navn: tbl</td></tr>
<tr><td class='tbl1'>Klassens navn: tbl1</td></tr>
<tr><td class='tbl2'>Klassens navn: tbl2</td></tr>
<tr><td class='forum-caption'>Klassens navn: forum-caption<br><br></td></tr>
<tr><td class='quote' align='center'><br>Klassens navn: quote</td></tr>
<tr><td class='poll'>Klassens navn: poll</td></tr>
<tr><td class='comment-name'>Klassens navn: comment-name</td></tr>
<tr><td class='shoutboxname'>Klassens navn: shoutboxname</td></tr>
<tr><td class='shoutbox'>Klassens navn: shoutbox</td></tr>
<tr><td class='shoutboxdate'>Klassens navn: shoutboxdate</td></tr>
<tr><td class='small'>Klassens navn: small</td></tr>
<tr><td class='small2'>Klassens navn: small2</td></tr>
<tr><td class='side-small'>Klassens navn: side-small</td></tr>
<tr><td><div class='side-label'>Klassens navn: side-label</td></tr>
</table>";
closetable();
require_once "side_right.php";
require_once "footer.php";
?>

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 180 -
Og sådan ser resultatet ud på vores testside:

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 181 -
Stikordsregister

A I
Administrationsside................................ 18;22 Images ............................ 23;66;73;82;84;145
administratorer ................ 20;37;45;49;50;119 indholdsadministration
Afstemninger ..................................... 109;111 18;50;64;71;76;82;85;95;102;109;111;132
infusions ................................ 99;100;156;162
INFUSIONS ...........................146;156;166;167
B Installation................................................... 7
begreber............................................... 17;18
Beskeder ................................................... 21 K
Blleder
19;31;73;81;82;84;85;86;87;88;90;128;132 Knapper................. 65;66;67;104;135;137;138
Brugeradministration18;45;53;113;115;117;118 Kommentar............................ 74;119;120;121
brugere
4;5;17;18;19;20;21;31;32;45;52;54;80;81;
100;115;117;118;127;132;143;170
L
Brugergrupper..............................20;45;53;56 Links .................................................... 20;95
Brugerinfoboksen........................................ 98 Litteratur ................................................. 168
Brugeroprettede sider ...........................19;132 Localhost ................................................... 12
brugeroprettet.......................................... 132
M
C
MOD’s ................................... 81;143;146;167
CMS ............................................................ 4 MySql ...................................127;135;168;169
Config.php ........................................9;13;166 MySQL............................................... 4;7;169

D N
Datoformater ........................................ 20;27 Navigationspanelet................................. 17;38
Debatforum ............................................... 19 Nyheder
Debatmodul ............................... 19;27;28;102 19;20;43;53;71;72;73;74;82;84;118;119;12
Debatter......................................... 50;52;102 1;133
Downloadkategorier ............................... 19;76
Downloads ........................................19;76;77
O
E Opgradere .............................................. 7;15
Ordcensur .................................................. 21
Element...........68;98;99;100;101;143;144;145
Elementadministration 98;101;112;145;160;162
Elementer.....20;21;82;98;99;100;101;110;143
P
Permissions..................................Se tilladelser
F PHP
1;4;5;9;11;15;17;18;19;22;23;27;31;36;38;
FAQ .................................................. 130;131 41;45;53;56;70;75;76;81;82;85;95;98;99;1
Flytning ................................................... 126 00;102;109;113;121;125;127;128;130;131;
Fotoalbum ................................................. 85 132;135;140;141;146;156;167;168;169;171
Fotoalbums .......................................19;21;85 PhpMyAdmin ......................................125;127
Frequently Asked Questions ...................Se FAQ Privat besked ........................................... 127
FTP-program ................................................ 7
R
G
Replikboks ............................................... 113
Genskab .................................................. 126
S
Safe Mode.................................................. 91

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 182 -
SDK ........................................................ 163 Topmenuen................................................ 17
Servertid ................................................. 141
Sidefoden .................................................. 17
Sikkerhedskopi ...................15;21;121;125;126
U
Sikkerhedskopiering.................................. 121 Udeluk....................................................... 20
Systemadministration Unikke hits............................................... 139
.................18;26;28;29;31;98;110;113;121 Uploade ..................................................... 82
Systeminformation...................................... 21
V
T
Valgmuligheder ........................................ 128
Temaer .......................................... 25;50;102 Velkomstteksten .................................... 17;23
Tidsforbrug .............................................. 139
Tilladelser .................................................... 7
Tilpasning af systemet............................... 135
Z
TinyMCE ................................................. 5;58 Zippet ......................................................... 7
Toplogo ..................................................... 17

Håndbog til PHP-Fusion version 6.01


- Side 183 -