Locomotiva cu abur a lui George Stephenson

Sarmasan Codruta Clasa VII B

Locomotiva cu abur este o locomotiva propulsata cu ajutorul fortei aburului. Incepand cu 1789, Richard Trevithick si v rul s u Andrew Vivian au construit trei vehicule rutiere cu abur. În 1804, pentru prima dat în lume, ei au pus în miscare un tren tras de o locomotiv adev rat , pe o cale ferat lung de 15 kilometri, pân atunci rezervat tractiunii animale. Locomotiva era îns prea grea, iar sinele s-au rupt sub ea. Astfel, desi reprezenta un progres, motorul lui Trevithick nu era potrivit pentru ac ionarea unei locomotive si avea probleme de ordin mecanic la mecanismul de transmisie si la suspensii.

A urmat o evolutie lenta a locomotivei pana in a aparut George Stephenson care a imbunatatit-o. Activitate sa i-a adus renumele de p rinte al locomotivei cu abur. Stephenson s-a n scut în orasul Wylam din Northumberland, ca fiu al unui mecanic. A fost un autodidact, urmând cursurile scolii serale, iar în 1802 s-a c s torit si a avut un fiu. Sotia sa a decedat in 1806 iar George a inceput sa repare ceasuri si alte mecanisme mai simple pentru a-i putea asigura o educatie buna fiului sau.

Dupa ce a obtinut postul de mecanic la calea ferat a minelor Killingworth, unde a ajuns cunoscut pentru capabilitatea sa de a se descurca cu mecanismele dificile. Datorit acestei reputatii, a fost ales de companie c s proiecteze o locomotiv care s transporte c rbune. Cercet rile lui Stephenson s-au concretizat sub forma locomotivei Blucher, care functiona satisf c tor. El a descoperit ca dac redirectiona aburul eliminat printr-o teav îngust în cosul de fum, tirajul cuptorului se îmbun t tea semnificativ. Cunoscut ca tehnica Äsuflantei actionate de abur´, aceasta fiind cea mai important inovatie de care a beneficiat locomotiva.

Stephenson si-a petrecut urm torii ani perfectionând sinele de cale ferat si inventia sa. S-a asigurat de eficienta economic a motorului s u. În 1882, a fost angajat de C ile Ferate Stockton & Darlington, iar în 1825, locomotiva sa, botezat Locomotion, si-a f cut parcursul inaugural, atingând o vitez de pân la 20 km/h. Mai târziu, Locomotion a fost folosit mai ales pentru tractarea unor trenuri de marf , tr gând primele vagoane cu pasageri abia cinci ani mai târziu, pe calea ferat Liverpool ± Manchester.

Liverpool ± Manchester era o nou companie de cale ferat în c utarea locomotivei optime. În acest sens a organizat un concurs care s decid definitiv asupra unui sistem optim de locomotiv . Asa a luat nastere faimosul concurs de la Reinhill, al c rui premiu, în valoare de 500 de lire sterline, era în m sur s tenteze pe toti constructorii de locomotive. La data stabilit ± 6 octombrie 1899 ± numai patru locomotive s-au prezentat la start; dintre acestea numai dou contau în competitie pentru câstigarea premiului: Racheta construit de George si Robert Stephenson si F r Egal realizat deTimothy Hackworth. Concursul în sine a constituit un r sun tor succes pentru cei doi Stephenson, tat si fiu. ÄRacheta´ a parcurs 70 de mile cu o vitez medie de 22,6 km/h devansând-o cu mult pe rivala sa.  

Nimic nu mai putea sta în calea dezvolt rii transportului cu locomotivele cu abur. La 16 noiembrie 1830 s-a inaugurat linia Liverpool ± Manchester, marcându-se cu acest ocazie o nou premier mondial ; primul tren de persoane, cu 130 de c l tori, tractat de o locomotiv cu abur, a parcurs traseul într-o or si jumatate, cu o vitez de 35 km/h. Sistemul a fost extins cu repeziciune pe alte linii de cale ferat engleze, iar locomotivele realizate ulterior de Stephenson au fost adoptate de toate c ile ferate din lume. Constructia c ilor ferate a luat avânt, extinzându-se dincolo de zona central si de nord a Angliei, în Sco ia (1831) si în Irlanda (1834). In Europa continental , primele c i ferate s-au construit în Belgia si Germania (1835), în Franta si Austria (1837), Rusia si Cehia (1838), Olanda (1839), Polonia (1842), Elvetia (1847). In prim vara anului 1847 încep lucr rile la calea ferat Oravita-Bazias 

C tre mijlocul secolului al XIX-lea era limpede c locomotiva cu aburi învinsese definitiv postalionul. Calea ferat a scurtat imediat dep rt rile. Nu doar pe uscat, ci si pe ap . Navele cu aburi se r spândesc chiar din primele decenii ale secolului al XIX-lea si pe fluviile Europei. Din pacate aceste mari capodopere ale lumii nu mai pot fi intalnite pe sine. Ele au fost inlocuite gasindu-se surse aleatorii de energie pentru dezvoltarea unor noi transporturilor feroviare.

Bibliografie 


http://www.ipedia.ro/locomotiva-cu-abur-104/ http://istoriiregasite.wordpress.com/2010/04/01/inventiiin-istorie-calea-ferata-si-locomotiva/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful