CURS 9 17.04.2007 Metoda componentelor Este cea mai completă metodă de proiectare a populaţiei.

Specificul acestei metode este proiectarea unei populaţii pe vârste şi sexe, adoptând ipoteze distincte asupra celor 3 componente care modifică în timp numărul şi structura populaţiei (fertilitatea, mortalitatea şi migraţia). Ipotezele asupra acestor 3 componente se construiesc, de asemenea, pe vârste. Caracterul analitic al acestei metode îi asigură, de departe, precizia cea mai ridicată. Fazele unei proiectări a populaţiei prin metoda componentelor

1) Determinarea supravieţuitorilor din populaţia iniţială; 2) Determinarea numărului de născuţi din anii acoperiţi de proiectare; 3) Determinarea numărului de supravieţuitori din născuţii de la faza 2. Faza 2

Tipuri de abordare a ipotezelor asupra celor 3 componente Proiectarea celor 3 componente este operaţiunea cea mai sensibilă în elaborarea unei proiectări prin metode componente. De aceasta depinde precizia proiectării. Există două mari abordări (atitudini) în alegerea ipotezelor:

Atitudinea tendenţială: Constă în extrapolarea tendinţelor trecute şi actuale ale fenomenelor demografice. atitudine tendenţială motivată – extrapolarea îşi are valabilitate. Întreaga abordare are la bază stabilitatea şi inerţia fenomenului şi proceselor demografice. ale numărului de gospodării. atitudine normativă pură – se ţine cont de unele obiective demografice fixate de guverne în programele naţionale de populaţii şi dezvoltare. de două feluri: a. Atitudinea normativă: Pleacă de la ipoteza că fenomenele şi procesele demografice. dar au la bază proiectările demografice principale. Precizie şi coerenţă în proiectările demografice Precizia este calitatea cea mai importantă a proiectărilor demografice. Cele mai importante proiectări derivate sunt cele ale populaţiilor active. ale populaţiilor şcolare. la rândul ei. dar se ţine cont de efectele certe ale unor măsuri deja luate şi care vor avea efecte. în populaţiile mai puţin dezvoltate economic şi social vor urma în viitor modelul ţărilor mai dezvoltate. şi pe locul 2 se plasează precizia. pentru că este vorba de proiectări la nivel regional. ale populaţiilor după starea civilă. în acelaşi sens.A. dar admite ipoteza că aceşti factori noi vor acţiona în acelaşi sens. b. Proiectările demografice derivate Proiectările derivate se elaborează cu metode şi tehnici specifice. se apreciază că este mai importantă coerenţa ansamblului. Precizia unei proiectări demografice nu depinde în primul rând de folosirea unor metode şi instrumente sofisticate. Esenţială rămâne corecta analiză a evoluţiilor trecute şi a contextului socioeconomic care le-a generat. . având în vedere implicaţiile economice şi sociale ale evoluţiilor viitoare ale populaţiilor. b. În general. Putem distinge două tipuri de atitudine tendenţială: a. Sunt însă unele circumstanţe în care se apreciază că mai importantă este coerenţa ansamblului. B. precizia se diminuează pe măsură ce întinderea perioadei acoperite de proiectare este mai lung. În acest caz. ipoteza fiind că acei factori care au determinat tendinţele trecute şi actuale vor acţiona şi în viitor. atitudine normativă referenţială – ipotezele iau în considerare evoluţiile în timp din populaţiile mai dezvoltate. Acest tip de atitudine nu exclude apariţia unor factori noi de influenţă. atitudine tendenţială pură – este vorba de extrapolarea tendinţei trecute şi actuale. pentru că pot interveni factori noi de influenţă care nu pot fi prevăzuţi. în care abaterile dintre evoluţiile reale şi cele proiectate sunt de valoare mică şi de acelaşi sens. Atitudinea normativă poate fi.

există proiectări pentru toate ţările. ~ La nivel european. . ~ La nivel internaţional. (Eurostat). . elaborate de oficiul de statistica al U.N.U. fie de institute de cercetări demografice. proiectările demografice sunt elaborate fie de organele naţionale de statistică.~ La nivel naţional. în ţările europene. cele mai elaborate proiectări la nivel de ţară sunt cele elaborate de divizia de populaţie a secretariatului O.E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful