ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DISCIPLINA: INTRODUCERE ÎN ECONOMIE & POLITICI ECONOMICE SUBIECTE EXAMEN SESIUNEA FEBRUARIE, 20121

A. Predare (curs) LECŢIA /pagini Nr. ord. subiect
1

LECŢIE INTRODUCTIVĂ Pag. 56-81
2 3

ENUNŢ Cum ajunge o curbă (funcţie), pe graficul rectangular, să reflecte gradul maxim de corelaţie între variabilele economice (exogenă şi, respectiv, endogenă) ? Exemplu: când este oferta, sau cererea, corelată cel mai strâns cu nivelul preţului ? Ce distinge curba rectilinie, faţă de cea non-rectilinie, în materia corelaţiei dintre mărimile economice ? Relaţia dintre două mărimi economice se regăseşte sub forma unei ecuaţii liniare, sau de gradele doi, trei, etc.,după puterea maximă la care regăsim variabila exogenă. Ce reprezintă coeficientul liber (neînsoţind exogena x), în relaţia exogenă-endogenă ? Cum variază producţia pe termen scurt la creşterea şi la diminuarea productivităţii marginale ? Care este raportul ipostatic al productivităţii marginale cu productivitatea medie (de preferinţă, explicaţi grafic) Care este contextul în care producţia pe termen scurt ajunge să scadă, odată cu creşterea angajărilor ? Creşterea angajărilor are loc în condiţiile atât ale creşterii, cât şi ale reducerii salariilor de angajare. Care este explicaţia unei astfel de diferenţe ? Ce este curba izocuantă ? Dar curba izocost ? Cum interpretaţi economic că curbele izocuante (izoproducţie) sunt perfect paralele (nu se întretaie) ? Imaginăm două câmpuri de curbe izocuante: primul conţine izocuante hiperbolice, celălalt izocuante rectangulare. Care este diferenţa de semnificaţie între cele două situaţii ? Indicaţi raporturile ipostatice ale curbei izocost faţă de curba izocuantă (izo-producţie). O curbă izocost se deplasează către dreapta, respectiv către stânga. Noua curbă este, respectiv nu este paralelă cu cea dintâi. Cum explicăm şi cum diferenţiem semnificaţiile acestor situaţii ? Eficienţă şi ineficienţă Pareto la întâlnirea izocuantăizocost. Explicaţi.

LECŢIA I PRODUCŢIA ŞI FACTORII DE PRODUCŢIE

4 5

Pag. 101-128

6 7

8 9 10

11 12 13

1

Lecţiile, paginaţia şi aplicaţiile de seminar se regăsesc în: Liviu C. Andrei: Economie,Ediţia a doua. Editura Economică, Bucureşti, 2011 (632 pag.) – fără casete interioare şi studii de caz.

în consum. Explicaţi comportamentul ofertanţilor. Explicaţi dinamica curbei cererii: de câte feluri este şi care sunt mărimile care variază în fiecare situaţie în parte ? Imaginaţi două curbe ale cererii pe un grafic. în consum ? Curba ofertei intersectează axa preţului în dreptul valorii de cinci unităţi monetare. respectiv a ofertei. 133-155 19 20 21 22 23 24 25 17 18 Cum se construieşte curba de expansiune a producţiei eficiente ? De câte feluri este randamentul la scară ? Care este explicaţia completă a diferenţierii randamentelor la scară ? Arătaţi influenţa variaţiei preţurilor factorilor de producţie asupra curbei izocost. 159-173 30 31 32 33 28 29 . Explicaţi. pe piaţă ? Ce este surplusul consumatorului şi care este semnificaţia acestui concept ? Bunuri considerate "speciale" în materia cererii. Enunţaţi cele două postulate marginaliste asupra teoriei utilităţii. Explicaţi. Explicaţi situaţiile elasticităţilor cererii şi ofertei. Ce este linia-buget ? Cum se întâlneşte aceasta cu curba de indiferenţă. Explicaţi grafic şi exemplificaţi cauzalitatea unei astfel de situaţii. Care este curba de elasticitate mai mare ? Explicaţi. în dreptul valorii de cincisute unităţi monetare. Creşterea preţului bunului "x" determină surplusul consumatorului. considerate extreme. 2 26 27 LECŢIA III OFERTA ŞI ECHILIBRUL CERERE-OFERTĂ Pag. Explicaţi. de reechilibrare cerereofertă ? Ce factori favorizează refacerea echilibrului cerere-ofertă ? Arătaţi caracteristicile cererii şi ofertei de natură să refacă echilibrul cerere-ofertă. (crească sau să scadă). Cunoaşteţi efectele deschiderii pieţei către importuri asupra consumatorilor şi ofertanţilor autohtoni ? Ce este modelul "Cobweb". Preţul bunului creşte mai repede decât oferta (cantitatea oferită).14 15 16 LECŢIA II CEREREA DE CONSUM (ŞI UTILITATEA) Pag. Dar diferenţa de gândire din sânul curentului marginalist ? Definiţi curba de indiferenţă.. respectiv pe cel al producătorului să. Curba cererii intersectează axa preţului.. Cum variază elasticitatea cererii de-a lungul unei curbe liniare a cererii ? Care este raportul între elasticitatea cererii şi valoarea totală cerută.

tinde către…? Explicaţi. în consum.. economiile (S) reduc venitul naţional (Y). TEORIA FIRMEI 52 53 .219-267 42 43 44 45 46 47 48 LECŢIA VI INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE Pag.. (3). respectiv. este realizată atunci când: (1). reduce preţul de vânzare sub nivelul celui concurenţial. 3 LECŢIA V MICROECONOMIE. Care este raportul între creşterea producţiei şi creşterea venitului total. este… Explicaţi şi pentru condiţiile eficienţei de tip Pareto. Cum este venitul mediu (VM) al firmei. faţă de venitul marginal(VMG). în concurenţa perfectă şi în concurenţa imperfectă ? Curba ofertei. totuşi. 269-285 51 49 50 Definiţi şi explicaţi curba "limitei (frontierei) producţiilor" Eficienţa Pareto -.Say).. în condiţii de monopol. Explicaţi... Explicaţi. Rata marginală de transformare.. dezeconomii şi randament la scară. politicii macroeconomice.în economie.... În concepţia Macromodelului Keynes. 37 38 39 40 41 Pag. în producţie.LECŢIA IV ECONOMIA BUNĂSTĂRII Pag.B.parte a bunăstării -. în concurenţa perfectă şi în concurenţa imperfectă ? Ce se întâmplă cu surplusul consumatorului în condiţii de monopol ? O firmă în poziţia de monopol poate. iar pe termen lung cresc nivelul acestuia. (4).. Enunţaţi şi explicaţi sumar "legea ofertei creatoare de cerere proprie" (J. Explicaţi. Enunţaţi obiectivele studiului macroeconomiei şi. "Legea maximizării profitului" firmei: enunţ şi demonstraţie grafică. Explicaţi... Curba "Lorenz" şi coeficienţii Ginni. Care este raportul costului marginal (CMG) cu celelalte costuri medii ? Cum evoluează Costul Fix Mediu (CFM) faţă de nivelul producţiei firmei (Q) ? Economii. 185-216 34 35 36 Rata marginală de substituţie a factorilor. între producţii. este. echilibrul extern (comercial) depinde de realizarea macro-echilibrelor … ? Identificaţi-le. Rata marginală de substituţie a bunurilor. este… Explicaţi şi pentru condiţiile eficienţei de tip Pareto. Ce este cererea agregată ? Pe termen scurt.. (2).

4. III.2.3.1. 0.1.5. răspunsuri 543-548 549-555 555-558 558-564 564-568 x 4 .5 III. Aplicaţii: LECŢIA INTRODUCTIVĂ I PRODUCŢIA II CEREREA DE CONSUM III OFERTA& ECHILIBRUL IV BUNĂSTAREA V MICROECONOMIE APLICAŢIILE NR. I. II. II. III.2.2.4.B.7. I.6 I.7 II.5.9.6.6.10 Fără aplicaţii Fără aplicaţii Pag. 0. aplicaţii 93-94 123-126 149-151 175-178 210 x Pag. I.5.3. III.1. 0. 0. III.3.4. I. I.1. I. II. II. 0. 0. III.