You are on page 1of 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG ADANG

81560 Gelang Patah,
Johor Bahru,
Johor Darul Ta’azim

BORANG ADUAN
KES SALAH LAKU PELAJAR
* KES BERAT / SEDERHANA / KECIL.
KESALAHAN :........................................................................................................
TARIKH : ................................... HARI : ......................... MASA..................................
TEMPAT KEJADIAN :........................................................................................
NAMA PELAJAR TERLIBAT :

TINGKATAN

1.

..........................................................................

.....................................

2.

.........................................................................

.....................................

3.

..........................................................................

.....................................

4.

..........................................................................

.....................................

5.

..........................................................................

.....................................

6.

...........................................................................

.....................................

7.

......................................................................... ...

......................................

8.

............................................................................

.....................................

9.

............................................................................

......................................

10. ............................................................................

......................................

CATATAN : ......................................................................................
TINDAKAN:.....................................................................................
NAMA GURU : ...............................................................

TANDATANGAN GURU:..................................................................

................. ....... ................. 4......................... ....... ........................................ ........... 8.... 10...................................... KESALAHAN :....................................... TEMPAT KEJADIAN :... 6............ .... ............................SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG ADANG 81560 Gelang Patah............................. ......................................................... .................... Johor Darul Ta’azim BORANG ADUAN KES SALAH LAKU PELAJAR * KES BERAT / SEDERHANA / KECIL. ............................................................................................................................................................................... 5.................................................................................................................................................................. NAMA PELAJAR TERLIBAT : TINGKATAN 1................. MASA........... ...................................................................................................................... 7........... ...................... 2.......................................................................... HARI : .................... ............................... ................................................................................................................................... ................. TANDATANGAN GURU:................................. ................................. NAMA GURU : .... ...................................................................................................................... . ........................... 3.. ...... ............................................................................................................... TARIKH : ................................................................................... TINDAKAN:............... Johor Bahru. CATATAN : .......................................... 9...... ...........................................................................................