4 g.Rhodium Properties of Rhodium y Atomic number y 45 y Atomic mass y 102.mol -1 y y y Electronegativity according to Pauling Density y 2.6 V William Wollaston in 1803 y Discovered by .91 g.2 y 12.cm-3 at 20°C 1970 °C y Melting point y y Boiling point y 3727 °C y Isotopes y 9 y Electronic shell y [ Kr ] 4d8 5s1 y Energy of first ionization y 742 kJ.mol -1 y Standard Potential y y 0.