ASIGURARILE SOCIALE IN ROMANIA -s-au perfectionat si dezvoltat mereu, proces care continua si in prezent.

Necesitatea reaizarii asigurarilor sociale este determinate de grija pe care statul trebuie sa o manifeste fata de cetateni. Drepturile de asigurari sociale ale cetatenilor sunt garantate de Constitutie, Codul Muncii si alte acte normative. Asigurarile sociale constituie unul din mijloacele de garantare si realizare a drepturilor constitutionale ale cetatenilor. Ele sunt o instituite obiectiva, necesara societatii, chemata sa realizeze protectia salariatilor, pensionarilor, familiilor, in caz de incapacitate temporara si permanenta de munca. Aplicatia in practica a politicii sociale a statului roman a contribuit la cristalizarea si perfectionarea pe plan national al unui sistem national de asigurari sociale care cuprinde ansamblul organizat al firmelor de asigurari sociale. Din 1992, prin integrarea in asigurarile sociale de stat a celorlalte sisteme destinate de asigurari: asigurarile sociale pentru agricultura, ale corporatiei mestesugaresti, Bisericii Ortodoxe romane, mizicienilor, compozitorilor, artistii plastici so scriitorii se contureaza realizarea unui sistem public national unificat de asigurari sociale. S-a creat un cadru unitar de aplicare a legislatiei in domeniu, flexibilitate in distribuirea resurselor existente, se intareste controlul in constituirea si utilizarea resurselor si calitatea prestatiilor. Principiile sistemului public de asigurari sociale: 1. Unicitatea: expresia solidaritatii sociale in general si ale solidaritatii intre generatii in special. Functioneaza un system public national de asigurari sociale garantat de stat, bazat pe aceleasi norme de drept. Constituirea acestuia a avut in vedere structura ocupationala ca urmare a restructurarii economiei. Prin existent lui se incurajeaza mobilitatea pe piata muncii. 2. Obligativitatea. Sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici, persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative, judecatoresti, pe durata mandatului membrii corporatiei dintr-o organizatie a corporatiei mestesugaresti, persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare care se suporta din bugetul aigurarilor de somaj, persoanele care realizeaza un venit brut echivalent cu cel putin 3 salarii brute si se afla in una din urmatoarele situatii:

4. 8. 7. Cum contributia fiecaruia este proportionala cu venitul realizat. Fondurile colectate se repartizeaza intre asigurati sub forma pensiilor. Pensile si celelalte forme de ocrotire sunt reglemnatate si acordate pe baza contributiei aduse la dezvoltarea societatii urmarindu-se realizarea unui raport echitabil intre veniturile care provin din salarii si cele care provin din pensii intre pensile mici si cele mari. indemnizatiilor. Nivelul salariului este elementul fundamental in functie de care se stabileste marimea indemnizatiilor. Persoanele care participa isi asuma reciproc obligatii si beneficii de derpturi pentru prevenirea. limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de actele normative. ajutoarelor. tratamentelor balneare. 9. Solidaritatea sociala. 5. Garantarea de catre stat a drepturilor de asigurari sociale. Persoanele asigurate beneficiaza de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii daca indeplinesca celeasi conditii cerute de lege. Repartitia. Este expres prevazut de legislatie: salariatii si ceilalti cetateni care . odihna etc. Asociat unic Asociati/actionari Administrator/manageri care au incheiat contract Membrii unei asociatii familiale Persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente Personae angajate in institutii international daca nu sunt asiguratii acestora Alte personae care realizeaza venituri din activitati profesionale. Egalitatea. Ocrotirea asiguratilor in concordanta cu cerintele etice si echitatii sociale. 10. institutiile publice. regiile autonome. Egalitatea. pensiilor etc. iar pentru someri contributia de asigurari sociale se plateste din fondul pentru plata indemnizatiei de somaj. Foncdurile sistemuluii se constituie pe seama contributiilor platite de copaniile nationale. a ajutoarelor.3. sc-urile. Statul este garantul acestui drept si sprijina acest system prin acoperirea deficitului financiar cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat. cetatenii sunt ocrotiti prin asigurarile sociale in concordant cu sistemul de asigurari. Imprescriptibilitatea dreptului la pensie si la indemnizatiile de aigurari sociale. Persoanele asigurate beneficiaza de ac din fondul pentru plata indemnizatiei de somaj. 6. Salariatii cotizeaza partial si diferentiat la constituirea fondurilor de asigurari sociale. Contributivitatea.

deosebite sau special. prin decizia organului de conducere legal constituit cu respectarea criteriilor si metodologiei de incadrare. Contributia de asigurari sociale In sistemul public sunt contribuabili asigurati care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale. accidentelor. Criteriul si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se stabileste prin HG pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii si Sanatatii. nici total. acesta constituie un drept personal si nu poate face obiectul unei tranzactii. bazat pe administrarea de sine statatoare ale legislatiei in domeniul asigurarilor sociale. Autonomia si descentralizarea. maternitatii. bolii. Locurile de munca in conditii special: . persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii assimilate angajtorului in conditiile legii. Pensile si indemnizatiile sociale nu pot fi cedate nici partial. Incadrarea acestor locuri se realizeaza cu avizul obligat al ITM. Cotele de contributii sunt differentiate in functie de conditiile de munca normale.indeplinesc conditiile legale au dreptul sa ceara oricand stabilirea dreptului la pensie. invaliditatii. Locurile de munca in conditii deosebite se stabilesc prin contractual colectiv de munca sau in cazul in care nu se incheie contracte. se preocupa de realizarea veniturilor. de stabilirea si plata drepturilor de asigurari sociale. S-a infiintat Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de asigurari sociale care este organism autonom. Nu pot fi cedate pentru ca menirea lor este sa asigure conditii decente de viata persoanei careia i-au fost oferite. angajatorii. de efectuarea cheltuielilor. intocmind propriul buget. Locurile de munca in conditii deosebite sunt acele locuri care in mod permanent/ in anumite perioade pot afecta essential capacitatea de munca a salariatilor datorita gradului mare de expunere la risc. Asigurarile sociale se infaptuiesc de catre asigurati respective prin organe proprii si organizatii competente. Casa Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj si persoanele care incheie contract de asigurari sociale. Ele se proba annual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. 11. prestatiile de asigurari sociale reprezinta venituri de inlocuire pentru pierderea partial/totala a veniturilor profesionale ca urmare a varstei. In sistemul public.

Echitatea sociala-pensiile sunt stabilite in concordata cu contributia fiecarui cetatean realizand un raport echitabil intre veniturile care provin din pensie si cele care provin din salarii a. aviatia civila pentru personalul Navigant. sotului supravietuitor care are calitatea de urmas pentru a li se asigura acestora conditii decente de viata. Contributia de asigurari sociale pentru someri se suporta din Bugetul asigurarilor pentru somaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca. au vechimea necesara in munca.Pensile . Pensile sunt principalele forme de ocrotire a cetatenilor prin asigurari sociale.Activitatile de cercetare. sau de la data incheierii contractului de asistenta sociala.Cheltuielile pentru ocrotirea sanatatii. . explorare sau prelucrare a materiei prime nucleare.Indemnizatiile . Acestea se acorda in raport cu salariul cetatenilor care au implinit varsta prevazuta de lege. Formele de ocrotire a cetatenilor pentru asigurari sociale de stat: . Sunt drepturi banesti lunare care se acorda persoanelor care isi inceteaza activitatea datorita atingerii unei anumite limite de varsta. Principii: 1. activitatea artistic etc. sa se asigure stimularea persoanelor care . cota datorata de angajatori difera intre nivelul cotelor de contributii de asigurari sociale stabilite diferentiat in functie de conditiile de munca prin legea asigurarilor sociale de stat si nivelul cotei de contributie individuala de asigurari sociale.. Contributiile de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in munca. zonele 1 si 2 de expunere la radiatii.i. exploatare. si-au pierdut total/partial capacitatea de munca datorita unor accidente/boli si urmasilor.Trimiterile la tratament balnear si odihna . invaliditatii copiilor urmasi pana la o anumita varsta.Ajutoarele . Cota individuala se datoreaza de asigurat si se stabileste pe baza legii bugutului asigurarilor sociale de stat.Cele din unitatile miniere pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca. Imbunatatirea raportului intre pensie si salariul tarifar 2.

Atat timp cat se mentine o rata a inflatiei.Pensia anticipate partial . salariatilor. 3. 12. In sistemul public se acorda urmatoarele categorii de pensii: . Stimularea realizarii unei vechimi cat mai mari in munca 7. este necesar sa se refinanteze un mechanism de indexare care sa asigure corelarea veniturilor din pensii cu cresterea preturilor sis a mentina un raport echitabil intre pensii-salarii. . Egalitatea sociala-se garanteaza tuturor participantilor un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile reglementate de lege. Determinarea cuantumului pensiilor in functie de conditiile de munca 8. Indexarea. daca este indreptatita sa primeasca 2 sau mai multe pensii poate sa aleaga una din ele. Unicitatea pensiei-o persoana poate primi o singura pensie. intreprinzatorilor particulari. 10.Pensia anticipate . 11. Imprescriptibilitatea dreptului la pensie-orice persoana care indeplineste conditiile legale poate oricand sa ceara dreptul la pensie oricat timp ar fi trecut de la nasterea lui. limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale. Solidaritatea sociala-participantii la Sistemul Public de Pensii isi asuma reciproc obligatii de beneficii de drepturi pentru prevenirea.Pensia de invaliditate . 4. 6. majorarea si recorelarea pensiilor. institutiilor. cultural si realizarea unor proportii echitabile in diferitele categorii de pensie.lucreaza in diferite domenii ec. Incesibilitatea dreptului la pensie-dreptul la pensie nu poate fi cedat nici partial. nici total. Fondurile banesti necesare pensiilor se realizeaza prin contributiile agentilor economici. Corelarea justa a pensiei de invaliditate cu pensia pentru munca depusa si limitele de varsta 9.Pensia pentru limita de varsta .Pensia de urmas. 5. sociale.