Uspjeh je progresivno ostvarivanje unaprijed određenog cilja.

Da bi uspjeli, izaberite cilj koji privla~i,pokre}e va”{u energiju i daje vam mogu}nosti da se u potpunosti iska`ete.

Izaberite ciljeve:      koji }e vas primorati da prevazi|ete sebe, koji }e mobilisati va{u energiju, stimulisati va{e sposobnosti, razviti va{u volju i pove}ati va{ uspjeh.

Ne zaboravite da je najve}i cilj slu`iti ljudima, a ne te`iti da ljudi slu`e vama.

A. L. VILIJAMS TRENER I VLASNIK OSIGURAVAJU]EG DRU[TVA DAO JE 6 PRINCIPA ZA USPJEH:
     

IMATI ODREDJENI CILJ OPISATI GA POSTAVITI GA U PRAVO VRIJEME NAPISATI PLAN DEFINISATI CIJENU ISPUNJENJA MISLITI O TOME SVAKI DAN

Da bi uspjeli u životu NIKADA NEMOJTE DA POMIJEŠATE USPJEH SA VLAŠĆU, BOGATSTVOM I SLAVOM. AKO SE PONEKAD I SUSRETNU I PREKLOPE, TO NE ZNAČI DA SU PRIJATELJI !

Povjerenje
 

Divovi = naši problemi Biti pozitivan! Sve je moguće!

Da bi uspio u životu IMAJ POVJERENJA U TVORCA, CIJELIM SRCEM VJERUJ DA ĆEŠ USPJETI !

Istrajnost

 

Ništa se ne dešava odjednom (škola, jezik, instrument, sport, itd.) Odustajanje privlačno, npr. kada se smrzavamo Post – jačanje volje

Istrajnost

Da bi uspio u životu ZNAJ DA USPJEH I ISTRAJNOST IDU ZAJEDNO. SVAKI DAN KORAČAJ U PRAVOM SMJERU !

Poniznost

 

Solomon: “Nadmenost prethodi propasti, a oholost prethodi padu.” Oholost je uzrok prve pobune, izvor svih zala. Darovi su nam dati.

Petar Simon Laplas (1749-1827)
 

Naučno otkriće Laplasovog asistenta Prava veličina čovjeka nalazi se kod onoga koji vlada egoističnim željama.

BUDI SPREMAN DA POSTANEššŠ”ČŽđĐ[ POSLEDNJI U OVOM SVIJETU; ONAJ KOGA DRUGI LJUDI ODBACUJU, PRED KOJIM SE VRATA OVOG SVIJETA ZATVARAJU ZBOG LJUBAVI PREMA ISTINI.

Poniznost
Da bi uspio u životu PRIMJENI U PRAKSI PONIZNOST. AKO ŽELIŠ DA BUDEŠ NAJVEĆI, BUDI SPREMAN DA BUDEŠ NAJMANJI !

PONIZNOST nam pokazuje na{e pravo mjesto u odnosu na TVORCA.

Učiti na greškama
  

Edison: neuspjeh = otkriće novog načina da se konstruiše sijalica (10 000x) “A znamo da onima koji ljube istinu sve IDE NA DOBRO.” Lekcije:
 

Izvucite pouku iz neuspjeha Uvijek gledaj prema krajnjem cilju, nesupjeh shvati kao putokaz ka njemu

Učiti na greškama

Da bi uspio u životu UČINI OD SVOG PORAZA ETAPU KA POBJEDI !

ONO [TO PRIJE SVEGA @ELIM ZNATI NIJE DA LI STE USPJELI, VE] DA LI STE ZNALI DA PRIHVATITE PORAZ.

ABRAHAM LINKOLN

USPJEH U @IVOTU
…..zavisi od na~ina na koji prilazi{ neuspjesima.

Da bi uspjeli u životu NIKADA NE CRVENITE PRED ISTINOM, PRED PRAVDOM I PRED LJUBAVLJU !

KAKO NAU^ITI DA SE KA@E “”NE
     

“NE”” je izjava nezavisnosti jednog ljudskog bi}a To je tvr|ava karaktera To je put koji vodi ka reformaciji To je kontrola volje To je barometar za regulaciju temperamenta To je ~uvar tvr|ave samopo{tovanja

KAKO NAU^ITI DA SE KA@E “”NE

To je zid koji ~uva nevinost nevinih To je front koji {titi porodicu Mlada osoba koja zna da ka`e NE zadr`ava ~vrst i neokaljan karakter, blistav poput kristala

Biti pozitivan

Da bi uspio u životu HRANI SVOJ RAZUM POZITIVNIM, OHRABRUJUĆIM, PLEMENITIM MISLIMA !

Poštujte moralna načela

Da bi uspio u životu POŠTUJTE MORALNE PRINCIPE

DŽONI I KRAĐA

POUKE O USPJEHU:
BUDITE STRPLJIVI, REALNI I POSLU[NI  ISKORISTITE SVE PRILIKE KADA VAM SE PRU@E

NEMOJTE ODBACIVATI ZEMALJSKU DIMENZIJU, OVAJ SVIJET SE MO@E DOBRO ISKORISTITI

ARNOLD PALMER IGRAČ GOLFA
   

AKO MISLIŠ DA SI POBIJEĐEN, ONDA I JESI. AKO MISLIŠ DA NE SMIJEŠ DA SE USUDIŠ, NEĆEŠ SE USUDITI. AKO BI ŽELEO DA POBJEDIŠ, ALI MISLIŠ DA NE MOŽEŠ, GOTOVO JE SIGURNO DA NEĆEŠ. BITKE ŽIVOTA NE DOBIJA UVIJEK ONAJ KO JE JAČI I BRŽI, PRIJE ILI KASNIJE- ČOVJEK KOJI POBJEĐUJE- JESTE ONAJ KO MISLI DA MOŽE DA POBIJEDI.

PRIORITETI
Postoje dvije stvari koje su ljudima najteže: da razmišljaju i da obavljaju stvari po redoslijedu prioriteta!

Mudrost predstavlja vještinu da se spoznaju stvari koje mogu da se zanemare VilijamDžejms

Veliki dio našeg vremena uzimaju nam beznačajne i banalne stvari. Previše ljudi živi za beznačajne stvari.

Kada biste svoj život mogli ponovo da proživite šta biste promjenili?
☺ Više bi razmišljali ☺ Više bi rizikovali ☺ Učinili bi više stvari koje bi nastavile da žive i poslije naše smrti

Mladu violinistkinju su upitali u čemu je tajna njenog uspjeha? Plansko zanemarivanje. Poslije škole sam preokrenula redoslijed aktivnosti. Prvo sam vježbala pa tek u ostatku vremena sam radila druge poslove.

Dobro je neprijatelj najboljeg
Kako prekinuti vezu između dvije dobre mogućnosti? Prečesto se ponašamo poput trgovca koji je bio toliko zaokupljen čišćenjem prodavnice da nikad nije otvarao ulazna vrata.

Svjetioničar i petrolej

Previše prioriteta nas parališe

Razlog zbog kojeg se ne ostvaruje većina glavnih ciljeva je taj što prvo trošimo vrijeme na obavljanje manje važnih stvari.

Ako morate da napišete jedno pismo, biće vam potreban cijeli dan. Ako morate da napišete 20 pisama, napisat ćete ih u jednom danu.

Porodica Finli je otputovala na ranč jer su htjeli da se bave stočarstvom. Problemi su nastupili kada su počeli davati imenama ovcama. Otac je želio da se ovca zove Meri, mati Suzi kju, sin Deni, a drugi sin Lejzi. Prijatelj koji je došao poslije nekog vremena pitao je: “Gdje vam je stoka!” “Nemamo je”, odgovorili su.

Ne bi preživjela žigosanje.

Niko nikada nije na samrtnoj postelji rekao: "Da sam barem više vremena proveo na poslu. "

PREDNOST USPJEŠNIH LJUDI NIJE U INTELIGENCIJI I NADARENOSTI. SVA PREDNOST JE U NJIHOVOM STAVU. STAV JE PREDUSLOV ZA USPJEH.

TRKA OD MILJE ZA 4 MINUTE
 

GRCI SU LAVOVIMA JURILI TRKAČE DA BI IH NATJERALI DA BRŽE TRČE. 1000 GODINA SU LJUDI TVRDILI DA STRUKTURA KOSTIJU, PREVELIK OTPOR VAZDUHA, KAPACITET PLUĆA NAS ONEMOGUĆAVAJU DA TO POSTIGNEMO. DOK RODŽER BENISTER NIJE TO UČINIO.

 

GODINU DANA POSLIJE TOGA 37 TRKAČA JE OBORILO TAJ REKORD. POSLIJE JOŠ GODINU DANA REKORD JE OBORILO JOŠ 300 TRKAČA!!! U SAMO JEDNOJ TRCI 13 TRKAČA JE PREMAŠILO TAJ REKORD ŠTA SE DOGODILO?

NIJE SE OTKRILO KAKO KONTROLISATI OTPOR VAZDUHA, NITI SE PROMJENILA STRUKTURA I FIZIOLOGIJA KOSTIJU. PROMJENIO SE STAV

STAVOVI NISU NIŠTA DRUGO NEGO NAVIKE MISLI, A NAVIKE SE STIČU!!! PONOVLJENI POSTUPAK POSTAJE STAV.

NAVIKE

 

Naše ustanovljene navike predstavljaju putanje u našem nervnom sistemu. Često ponavljanje iste misli, osjećanja ili akcije učvršćuju ovu stazu, baš kao što koraci utabavaju stazu u snijegu. Svakom narednom stimulacijom otvorenog mozga niskovoltažnim strujama, odgovor nervnog tkiva postaje sve brži. Kao rezultat stimulacije, nastale su fizičke promjene u nervnom tkivu.

 

Sinapsa sa dugmićima Naučnici su otkrili da svaka misao ili akcija koja se često ponavlja izgrađuje ove sićušne dugmiće na krajevima nervnog vlakna, pa prenošenje iste misli i akcije postaje sve lakše u budućnosti.

 

Naše ustanovljene navike predstavljaju putanje u našem nervnom sistemu. Često ponavljanje iste misli, osjećanja ili akcije učvršćuju ovu stazu, baš kao što koraci utabavaju stazu u snijegu. Svakom narednom stimulacijom otvorenog mozga niskovoltažnim strujama, odgovor nervnog tkiva postaje sve brži. Kao rezultat stimulacije, nastale su fizičke promjene u nervnom tkivu.

Svaka naša misao, osjećanje ili akcija koja se ponavlja produkuje fizičke i hemijske promjene u našim nervnim putanjama, bilo na blagoslov ili prokletstvo kada se jednom ove navike učvrste u mozgu. Razmislite samo o implikacijama ove činjenice na naše mentalno i emotivno zdravlje i na obrazovanje našeg karaktera.

JEDNOSTAVAN PLAN ZA PROMJENU POGREŠNIH NAVIKA
      

PRVA: RECI PRAVE RIJEČI ČITAJ PRAVE KNJIGE SLUŠAJ PRAVE AUDIO TRAKE BUDI SA PRAVIM LJUDIMA RADI PRAVE STVARI MOLI PRAVU MOLITVU

 

DRUGO PRVU ČINI SVAKOG DANA

SVAKI PUT KADA ODABERETE, PRETVARATE DIO SEBE KOJI UTIČE, DIO KOJI BIRA, U NEŠTO MALO DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE BILO PRIJE. A UZIMAJUĆI SVOJ ŽIVOT KAO CIJELINU, SA SVIM BEZBROJNIM IZBORIMA KOJE STE UČINILI, VI TAJ UTICAJNI DIO SEBE PRETVARATE ILI U NEBESKO ILI U PAKLENO STVORENJE. K.S. LUIS

Obično ljudi preduzimaju rizik, jer je to jedini način da napreduju. Ironično je, ali istinito: igranje na sigurno može biti najrizičniji način života!

Oni poslovni ljudi koji hrabro preuzimaju rizike mogu da dobiju naše divljenje – ne ako samo bace kocku i uskoče u opasan poduhvat bez razmišljanja, nego ako proučavaju tržište, uoče priliku, analiziraju mogućnosti, razviju proizvod ili službu, a onda rizikuju sve u potrazi za svojim snom.

Vil Rodžers se našalio: „Čak i kada ste na pravoj stazi, bićete pregaženi ako samo sedite tamo.”

Sve u životu je rizik. Ljekari govore o „faktorima rizika”, poslovni direktori razmišljaju o „procjenama rizika”, a studenti poslovnog upravljanja upoređuju „negativne i pozitivne rizike”.

RIZIK

Konačno, jedan mladi filmski producent suočio se sa svojim idolom, kritički nastrojenim režiserom kojem se izdaleka divio godinama. U to vreme mladi producent je imao nekoliko uspešnih komedija za sobom i opisao je neke od njih renomiranom režiseru. Režiser je klimnuo, onda upitao da li je ijedna od njegovih filmova propao. „Ne”, rekao je ponosno. „Nijedan od njih.”

 

Režiser je zavrteo glavom. „O”, tužno je odgovorio, „to je veoma loše. ” Ako ovaj producent ne preuzme rizik i ne izađe iz svoje udobne zone nikada neće dostoći svoj puni potencijal. Htio je da kaže da ako ljudi nikada ne pretrpe neuspjeh, to vjerovatno znači da nikada nisu pokušali da daju sve od sebe.

BRIGE

Moj `ivot bio je ispunjen stra{nim katastrofama od koji se ve}ina nikada nije ni dogodila Filozof Montanj

Gotovo sve ljudske brige i osjećaji nezadovoljstva plod su ljudske mašte i nemaju veze sa stvarnošću. General Džordž Kruk

KINESKE METODE MUČENJA

Čak kad bi mogao posjedovati čitav svijet, čovjeku je za spavanje potrebna samo jedna postelja, a za održanje u životu samo dva dnevna obroka.

  

GUBITNICI RAZMIŠLJAJU: O ONOME ŠTO JE TREBALO DA UČINE ILI O ONOME ŠTO NISU UČINILI

POBJEDNICI RAZMIŠLJAJU U SMISLU: MOGU ŽELIM JESAM.

  

KAŽE SE DA ČOVJEK MOŽE DA PREŽIVI ČETRDESET DANA BEZ HRANE, 4 DANA BEZ VODE, 4 MINUTA BEZ VAZDUHA, ALI SAMO 4 SEKUNDE BEZ NADE

POČNITE DA IGRATE ULOGU OSOBE KAKVA BISTE ŽELJELI DA BUDETE

Abraham Linkoln

Ja nikada ne prelazim rijeku dok ne stignem do nje.

Na{ najva`niji posao nije da vidimo {ta se nejasno ocrtava na horizontu budu}nosti, ve} da u~inimo ono {to se sada tra`i od nas. Ser Vilijam Osler

U stvari, dok vas neko upravo sada, gleda, čitajući vas kao knjigu, šta vidi? Vidi li nekoga ko je stidljiv, plašljiv i paralisan? Nekoga ko se bacaka pod teretom života? Nekoga ko rutinski pada u iskušenje? Nekoga ko je nesposoban da prizove hrabrost da uradi ono što je ispravno ili ko se oseća preslab da prestane da radi ono šta ne valja? Nekoga čija je duhovnost opasno blizu nule? Šta bi vidjelo duhovno biće dok vas gleda?

Zamislite nekoga ko je bio najslabiji član kompromitovane porodice koja je živjela u siromašnom kraju. On je imao neodlučan i sumnjičav karakter. Bio je prestrašen da bi neki prestupnik mogao da ga ubije.

Odluka
Da bi uspio u životu IMAJ HRABROSTI DA DANAS DONESEŠ ODLUKU KOJA MOŽE DA TI PROMIJENI ŽIVOT !