ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Μάθημα: Βάσεις Δεδομένων
Διδάσκων: Δημήτρης Κοτζίνος

Θέματα Τελικής Εξέτασης
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις πάνω στα ΘΕΜΑΤΑ
Όνομα:

ΘΕΜΑ 1
[50 μονάδες]
ΘΕΜΑ 2
[50 μονάδες]

Α.Μ. :

Εξάμηνο :

1 [25]
2 [25]
Α

Β

Γ

2.1 [30]
2.2 [20]

100 μονάδες
Σύνολο

Δημήτρης Κοτζίνος - Σελίδα 1 από 4

Δ

Αίθουσα

minit και last). Ένας υπάλληλος μπορεί να εργάζεται σε πολλά projects και ένα project πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα υπάλληλο. 1. a. Κάθε υπάλληλος έχει ένα επιβλέποντα (supervisor). 2. Κάθε υπάλληλος εργάζεται σε ένα και μόνο τμήμα. την ημερομηνία γέννηση. Ένα project έχει όνομα. φύλο και μισθό.Θέμα 1 (50 μονάδες) 1. Ένα τμήμα έχει όνομα. d. Ο κάθε υπάλληλος μπορεί να είναι διοικητικός οπότε θα έχει επιπλέον τα χρόνια υπηρεσίας και τα πτυχία (τίτλος. Επίσης πραγματοποιείται σε μια τοποθεσία. ημερομηνία γέννηση. Και τα δύο είναι μοναδικά. Υπάρχουν και οι παρακάτω περιορισμοί: a. e. c. 3. αριθμό ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε project. b. Ένα τμήμα μπορεί να βρίσκεται σε περισσότερες από μια τοποθεσίες. Ένας υπάλληλος μπορεί να επιβλέπει πολλούς άλλους υπαλλήλους(ή και κανένα).Σελίδα 2 από 4 . το φύλο και την σχέση που έχουν με τον υπάλληλο. Ένα τμήμα μπορεί να είναι υπεύθυνο για πολλά Projects όμως ένα project πρέπει να επιβλέπεται από ένα τμήμα μόνο. αριθμό.1 Να κάνετε το Μοντέλο Οντοτήτων Σχέσεων (E-R) στην παρακάτω εφαρμογή. Επίσης ο υπάλληλος έχει προστατευόμενα μέλη για τα οποία θέλουμε να κρατάμε το όνομα και το επίθετο. πανεπιστήμιο που τον έκδοσης και ημερομηνία) ή τεχνικός όποτε θα έχει την ειδικότητα και τα χρόνια που ειδικεύεται σε αυτήν. Ένα τμήμα πρέπει να έχει το λιγότερο 4 υπαλλήλους. διεύθυνση η οποία είναι ένα string. Ένας υπάλληλος έχει όνομα (το οποίο αποτελείται από first . Δημήτρης Κοτζίνος . Επίσης θέλομε να κρατάμε πληροφορία για τις τοποθεσίες στις οποίες το τμήμα έχει γραφεία. 4. μοναδικό αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων. Επίσης θέλουμε να κρατάμε και την ημερομηνία στην οποία κάποιος έγινε διευθυντής του τμήματος. Κάθε τμήμα πρέπει να έχει ένα και μόνο ένα διευθυντή και ένας υπάλληλος μπορεί να είναι διευθυντής σε ένα και μόνο τμήμα.

2 Να κάνετε το Σχεσιακό Μοντέλο(RelationalModel) του Μοντέλου Οντοτήτων Σχέσεων (E-R) που φτιάξατε στο Θέμα 1.1 αμέσως πιο πριν.1. Δημήτρης Κοτζίνος .Σελίδα 3 από 4 .

Επίσης. Με τους παρακάτω πίνακες μοντελοποιούμε φοιτητές που μπορεί να ανήκουν σε κάποιο από τα τμήματα ενός ΤΕΙ. αναγνωριστικό του συμβούλου καθηγητή student SID FNAME LNAME ADDR SEX SEMESTER S_IID DNO department DNUMBER DNAME CNUMBER CNAME courses CREDITS DNUMBER attend SID CNUMBER instructor (IID = Instructor ID) IID FNAME LNAME IID CNUMBER SEX SALARY DNUMBER teach 2. το τμήμα έχει καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν ένα ή περισσότερα μαθήματα. Να βρεθεί το πλήθος των μαθημάτων που προσφέρει κάθε τμήμα καθώς και το id του τμήματος Βρείτε τους φοιτητές που φοιτούν στο τμήμα 2 οργανωμένους αλφαβητικά Να βρεθούν οι φοιτητές που φοιτούν σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 2 και έχουν επιβλέπων καθηγητή αυτόν με επώνυμο ‘Papadopoulos’.Σελίδα 4 από 4 .1 SQL Επερωτήσεις Βρείτε όλα τα μαθήματα που δίδονται από το τμήμα με όνομα “Xhmeias” Επέστρεψε το όνομα του κάθε καθηγητή και τον αριθμό των φοιτητών που επιβλέπει Βρείτε το όνομα του καθηγητή ο οποίος έχει τον υψηλότερο μισθό.Θέμα 2 (50 μονάδες) Με βάση το σχεσιακό μοντέλο που σας δίνεται παρακάτω απαντήστε τις ερωτήσεις που ακολουθούν. Δημήτρης Κοτζίνος . Κάθε τμήμα προσφέρει μαθήματα ενώ οι φοιτητές παρακολουθούν κάποιο από αυτά τα μαθήματα.

αλλά δεν αποκλείεται) οι αντιπρόσωποι της οντότητας συμμετέχουν στη συσχέτιση. Β.B. Η παρακάτω ερώτηση τι θα επιστρέψει: select count(Value) from Table1 A 3 Β 8 Γ 4 ∆ 2 ##### 2 Ερώτηση Σωστή Απάντηση 1 Σωστή Απάντηση Ο περιορισμός επικάλυψης μας λέει ότι: A Κάθε οντότητα της κατηγορίας (κλάσης) πρέπει να ανήκει σε κάποια υποκατηγορία (υποκλάση).∆=s.r.r.Ε (σ r. Γ Μία οντότητα της κατηγορίας (κλάσης) μπορεί να μην ανήκει σε κάποια υποκατηγορία (υποκλάση) αντίστοιχα. ##### Ερώτηση Σωστή Απάντηση 3 Τι μας λέει το γεγονός πως σε μια συσχέτιση μια οντότητα έχει μερική συμμετοχή. 4.B.2 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής ( [+4] για κάθε σωστή [-1] για κάθε λάθος απάντηση) ##### Ερώτηση Σε έναν πίνακα Table1 με 4 εγγραφές έχουμε ένα πεδίο Value με τις παρακάτω τιμές: 2.∆.E=s. γράψτε με r= (Α. A Όλοι οι αντιπρόσωποι της οντότητας συμμετέχουν σε μία συσχέτιση Β Τίποτα από όλα.Γ. 14 ∆εκεμβρίου 2008 ∆ημήτρης Κοτζίνος .A r.A.s. s έχουν τον ίδιο αριθμό γνωρισμάτων (βαθµό) και τα στοιχεία του r και του s είναι μοναδικά ∆ Όταν τα στοιχεία του r και του s είναι μοναδικά ##### Ερώτηση Σωστή Απάντηση 5 Έχοντας δύο σχέσεις r και s.Γ. null. ∆) και s= (Ε.∆ (r x s)) ∆ Π r.r.E (σ r.Β=s.r.B r. Γ. Γ Ορισμένοι (και αποκλείεται όλοι) οι αντιπρόσωποι της οντότητας συμμετέχουν στη συσχέτιση. ∆ Μία οντότητα δεν επιτρέπεται να ανήκει ταυτόχρονα σε δύο υποκλάσεις.A=s.A.A.∆.r.Β=s. s έχουν τον ίδιο αριθμό γνωρισμάτων (βαθµό) και τα πεδία ορισμού είναι συμβατά Β Όταν r.r.r. A Όταν r.∆.Βάσεις ∆εδομένων Σελίδα 4+1 of 1 . ##### Ερώτηση Σωστή Απάντηση 4 Πότε η πράξη r U s είναι έγκυρη.∆ (r x s)) Γ Π r.r. Β.E (r x s)) Β Π r.B r.r.r.r. 2.B. Β Κανένα από τα παραπάνω.∆=s.Γ.s.∆.A.∆=s.∆ (r x s)) Κυριακή.Γ. s έχουν τον ίδιο αριθμό γνωρισμάτων (βαθµό) και τα στοιχεία του r και του s είναι ίδια Γ Όταν r.E (σ r. ∆) πως ορίζεται με τελεστές προβολής (Π) και επιλογής (σ) ο τελεστής φυσικής σύζευξης r ‫ ڇ‬s: A Π r.r.s.r.2.B. ∆ Ορισμένοι (και όχι όλοι.E (σ r.