‫תצהיר עדות ראשית‬

‫אני הח"מ‪ ,‬רועי ילין‪ ,‬מס' ת‪.‬ז‪ ,_______________ .‬לאחר שהוזהרתי לומר את האמת ושאהיה צפויה‬
‫לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר בזאת כדלקמן‪:‬‬

‫‪ .1‬אני אזרח ישראל ותושב העיר תל‪-‬אביב ואני הנתבע מס' ‪ 1‬בת‪.‬א‪) .‬מחוזי ירושלים( ‪42868-‬‬
‫‪) 05/10‬להלן‪" :‬התביעה"(‪ .‬אני יועץ תקשורת ופעיל שמאל‪.‬‬

‫‪ .2‬הנני עושה תצהירי זה כתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעים בתביעה‪.‬‬

‫‪ .3‬להלן אתייחס בתצהירי לנושאים הבאים‪:‬‬

‫‪.I‬‬

‫ראשית‪ ,‬אבקש להציג עובדות על התובעת‪ ,‬על פעילותה הציבורית ועל‬
‫האידיאולוגיה לה היא מטיפה;‬

‫‪.II‬‬

‫לאחר מכן אתאר את הרקע להקמת קבוצת הפייסבוק ששמה הוא נושא‬
‫התבענה ואסביר כיצד מתנהלים הדיונים בה;‬

‫‪.III‬‬

‫בחלק השלישי אעמוד בקצרה על נטייתה של התובעת לעשות שימוש באיומים‬
‫בתביעות כדי להשתיק ביקורת;‬

‫‪.IV‬‬

‫בחלק הרביעי אפרט מה – להבנתי – היא משמעות האמירה "פאשיסט";‬

‫‪.V‬‬

‫בחלק החמישי אתאר את נגישותה של התובעת לתקשורת ההמונים בישראל‬
‫ואבהיר כיצד היא יכולה ובפועל מנצלת את הגישה הזו כדי להשיב למבקריה;‬

‫‪.VI‬‬

‫לבסוף אתייחס בחלק האחרון לפרסום השני והשלישי המיוחסים לי בלבד‪.‬‬

‫א‪ .‬התובעת ופעילותה הציבורית השנויה במחלוקת‬
‫‪ .I‬פעילותה של התובעת‬
‫‪.2‬‬

‫התובעת‪ ,‬עמותת "אם תרצו"‪ ,‬הינה עמותת ימין – לדעתי עמותת ימין קיצוני – שמשתתפת‬
‫באופן פעיל במגרש הפוליטי בישראל )ככל שהדבר ידוע לי‪ ,‬לעת הזו מוגבל פועלה למסגרת‬
‫‪1‬‬

‫הא‪-‬מפלגתית‪ ,‬אם כי אחד מראשיה היה מועמד לכנסת מטעם מפלגת הימין "הבית היהודי"(‪.‬‬
‫במסגרת פעילותה תוקפת התובעת אישים וארגונים‪ ,‬שלתפישת התובעת מחזיקים בעמדות‬
‫ואידיאולוגיה המזיקים למדינת ישראל‪ ,‬ומנהלת נגדם ונגד ראיית עולמם קמפיינים‬
‫פוליטיים‪ -‬ציבוריים במטרה להכפישם‪ ,‬להשתיקם ולהפוך את עמדותיהם לבלתי לגיטימיות‬
‫בציבוריות הישראלית‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫התובעת פועלת בזירה הציבורית בדרכים שונות‪ .‬סגנון השיח של התובעת‪ ,‬המנסה להצטייר‬
‫כארגון "סטודנטיאלי" ו"צעיר"‪ ,‬הוא ‪ -‬כפי שהיא מצהירה על עצמה – בוטה‪ ,‬ישיר וחריף‪.‬‬
‫פעולותיה הקיצוניות בחריפותן ובסגנונן עוררו מחלוקת ציבורית עמוקה‪ ,‬זכו לתשומת לב‬
‫רבה‪ ,‬ועוררו דיון ציבורי נוקב‪ .‬פעולותיה של התובעת זכו לביקורת חריפה של רבים‪ .‬הביקורת‬
‫שלי ושל הנתבעים האחרים – כפי שבאה לידי ביטוי בקבוצת הפייסבוק נשואת התביעה –‬
‫היא רק קול אחד‪ ,‬ויש לומר בצניעות שגם לא מרכזי במיוחד )לא מבחינת מעמד הדוברים‪ ,‬לא‬
‫מבחינת הבמה ורמת החשיפה אליה( במסגרת גל הביקורת שיצרה התובעת בפעולותיה‬
‫השנויות במחלוקת‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫במהלך שנות קיומה ניהלה התובעת מספר קמפיינים ציבוריים שכללו פרסום "דו"חות"‪,‬‬
‫מאמרים‪ ,‬מודעות בעיתונות וכתבות אשר התמקדו כולם בהתקפה על גופים שפעילותם‬
‫נראתה לתובעת "פוסט ציונית" או במילים אחרות‪ :‬לא עומדת בקריטריונים הלאומניים של‬
‫התובעת‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫להלן תיאור של הקמפיינים המרכזיים של התובעת מהשנים האחרונות‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫קמפיין נגד הקרן החדשה לישראל ונגד ארגוני זכויות אדם הפועלים בנושא הכיבוש‬
‫הישראלי‪ ,‬ינואר‪-‬פברואר ‪ :2010‬התובעת ניהלה מסע מכוער‪ ,‬אלים ובוטה נגד 'הקרן‬
‫החדשה לישראל' ונגד ארגוני זכויות אדם ישראלים‪ ,‬בגין פרסומיהם שלא עלו בקנה אחד‬
‫עם עמדת הצבא‪ ,‬הממשלה או האינטרסים של מדינת ישראל כפי שהתובעת רואה אותם‪.‬‬
‫את הקמפיין ליוותה קריקטורה גסה בסגנון אנטישמי של נשיאת הקרן החדשה‪ ,‬פרופ'‬
‫נעמי חזן‪ ,‬לשעבר חברת כנסת וסגנית יו"ר הכנסת‪ ,‬כשממצחה מזדקרת קרן ירוקה‪ .‬את‬
‫הקריקטורה הפוגענית פירסמה התובעת במסע פרסום רחב‪ ,‬בשלטי חוצות ענקיים‪ ,‬על‬
‫גשרים בשלטי וידאו ובאינטרנט‪ .‬במרכז הקמפיין עמד דו"ח שפרסמה התובעת‪ ,‬בו קבעה‬
‫כי ארגוני זכויות האדם שממומנים ע"י הקרן החדשה לישראל הם האשמים במסקנות‬
‫חקירת ועדת גולדסטון שמינה האו"ם לבדוק האם הפרה ישראל והחמאס את המשפט‬
‫הבינלאומי במבצע "עופרת יצוקה" בעזה‪.‬‬
‫הדו"ח "השפעתם של ארגוני הקרן החדשה על דו"ח גולדסטון" מצוי על אתר האינטרנט‬
‫של התובעת‪ .‬לפיכך‪ ,‬ומטעמי חיסכון בנייר אינני מצרף אותו כנספח‪ ,‬אולם אבקש לראות‬
‫בו חלק בלתי נפרד מתצהירי‪.‬‬
‫עותק של מודעה מטעם התובעת ובה הקריקטורה של נעמי חזן‪ ,‬מצ"ב ומסומן נספח ‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫ב‪.‬‬

‫קמפיין כנגד "הטיה אנטי ציונית" באוניברסיטאות‪ ,‬מאי ‪ :2010‬דוגמא נוספת היא מסע‬
‫רדיפה והסתה שניהלה – ועודה מנהלת – התובעת נגד חברי סגל באוניברסיטאות )ונגד‬
‫האוניברסיטאות עצמן( אשר פועלם האקדמי‪/‬מחקריהם‪/‬פרסומיהם ו‪/‬או דעותיהם אינם‬
‫עולים בקנה אחד עם דעותיה ועמדותיה של התובעת‪ ,‬או שחומרי הלימוד בקורסים שלהם‬
‫אינם לרוחה‪ .‬הקמפיין הפוליטי הזה החל בדו"ח שפרסמה התובעת במאי ‪ 2008‬תחת‬
‫הכותרת "מדד הציונות" כאשר היא שמה עצמה כסרגל האידאולוגי שעל פיו נמדד המותר‬
‫והאסור‪ ,‬הלגיטימי והבלתי לגיטימי‪ .‬התובעת קבעה כי במחלקות למדעי הרוח‬
‫באוניברסיטאות מסויימות יש הטיה לעבר מה שנתפס בעיניה כאידיאולוגיה "פוסט‬
‫ציונית"‪ .‬המתודולוגיה של ה"מחקר" הייתה בחינה של הסילבוסים של הקורסים השונים‬
‫ותיוג כל מקור כ"ציוני" או "פוסט ציוני"‪ .‬בנוסף וכפועל יוצא של ה"מחקר" שיגרה‬
‫התובעת מכתב איום לנשיאת אוניברסיטת בן גוריון ובו דרישה כי תנקוט בצעדים מידיים‬
‫להתערבות ולשינויים פרסונליים במחלקה לפוליטיקה וממשל במוסד שהיא עומדת‬
‫בראשו‪ ,‬או שתפעל התובעת לפגיעה בתרומות שהמוסד מגייס‪.‬‬
‫המחקר "הסתה‪ ,‬הדרה והטייה אנטי ציונית באוניברסיטאות"‪ ,‬ממאי ‪ 2010‬מפורסם‬
‫באתר האינטרנט של התובעת ולפיכך ומטעמי חיסכון בנייר אינני מצרף אותו כנספח‪,‬‬
‫אולם אבקש לראות בו חלק בלתי נפרד מתצהירי‪.‬‬
‫המכתב לנשיאת אוניברסיטת בן‪-‬גוריון מיום ‪ 18.7.2010‬מצ"ב ומסומן נספח ‪2‬‬

‫ג‪.‬‬

‫קמפיין נגד מימון ארגוני זכויות אדם‪ ,‬ינואר ‪ :2011‬קמפיין פוליטי נוסף שנועד להשמיץ‬
‫ארגוני זכויות אדם ולהציגם כבוגדים במדינת ישראל עסק במימון של ארגונים אלה‪ .‬גם‬
‫כאן פרסמה התובעת "מחקר"‪ ,‬כביכול‪ ,‬המרמז כי המימון של ארגוני זכויות האדם מגיע‬
‫מגורמים עוינים למדינה )המחקר הופרך והתברר כחסר שחר שכן כל הכספים לאותם‬
‫ארגונים‪ ,‬הגיעו ממדינות אירופיות עימן מקיימת ישראל קשרי ידידות עמוקים(‪.‬‬
‫הדו"ח "תמיכת קרנות ומדינות ערביות בארגונים הפועלים נגד מדיניות מדינת ישראל‬
‫וצה"ל" מצוי על אתר האינטרנט של התובעת ולפיכך ומטעמי חיסכון בנייר אינני מצרף‬
‫אותו כנספח‪ ,‬אולם אבקש לראות בו חלק בלתי נפרד מתצהירי‪.‬‬

‫ד‪.‬‬

‫קמפיין נגד העיסוק ב"נכבה"‪ ,‬מאי ‪ :2011‬במסגרת קמפיין זה שניהלה התובעת תחת‬
‫הכותרת הגסה "נכבה חרטא" היא פרסמה חוברת בה תקפה את הנראטיב על פיו ב‪1948-‬‬
‫התרחש אסון לעם הפלסטיני‪ .‬את החוברת ליוותה התובעת במסע פרסום נרחב באינטרנט‬
‫בה הופיע גבר בכפייה הקורץ לעבר הגולש‪/‬ת ברוכבו על הדעה הקדומה המאשימה את‬
‫הערבים בשקרנות‪.‬‬
‫החוברת "נכבה חרטא"‪ ,‬ממאי ‪ 2010‬מצוי על אתר האינטרנט של התובעת ולפיכך ומטעמי‬
‫חיסכון בנייר אינני מצרף אותו כנספח‪ ,‬אולם אבקש לראות בו חלק בלתי נפרד מתצהירי‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫ה‪.‬‬

‫יוזמה לחקירת מקורות המימון של ארגוני החברה האזרחית‪ :‬התובעת התגאתה כי היא זו‬
‫שעמדה מאחורי היוזמה להקמת ועדת חקירה פרלמנטארית אשר תחקור את מקורות‬
‫המימון של ארגוני זכויות האדם הפועלים בישראל וכן כי היא בין היוזמות של הצעת‬
‫החוק שמטרתה להגביל מימון של עמותות ע"י "ישויות מדיניות זרות"‪ .‬ב‪12.11.2011-‬‬
‫פרסמה התובעת באתר האינטרנט שלה בקשה לפעיליה לפנות לועדת השרים לענייני‬
‫חקיקה כדי להפעיל לחץ על השרים החברים בה לתמוך בהצעה השנויה במחלוקת‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫ערכו נציגים מטעם התובעת פגישות עם חברי כנסת‪ ,‬פרסמו מאמרים והוציאו הודעות‬
‫לעיתונות לתמיכה ביוזמה מפוקפקת זו‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫בנוסף‪ ,‬אנשי התובעת פרסמו מאמרים רבים בהם שטחו את ראיית עולמם‪ .‬על‪-‬פי מאמרים‬
‫אלה לאידאולוגיה של התובעת שני מאפיינים‪:‬‬
‫‪.I‬‬

‫תפיסת הלאום היהודי כערך החשוב ביותר שמפניו נסוגים ערכים אחרים‬
‫)ליברליים‪ ,‬דמוקרטיים‪ ,‬פלורליסטיים(‪.‬‬

‫‪.II‬‬

‫‪.7‬‬

‫סימון כל מי שאינו מתיישר עם עמדות התובעת )אנשי שמאל‪ ,‬מפלגות מקדימה‬
‫ושמאלה‪ ,‬גופים ואנשים בעלי ראיית עולם ליברלית והומניסטית(‪ ,‬כ"פוסט‪-‬‬
‫ציונים" שמקדמים סדר יום הפוגע ב"ציונות" וב"לאומיות"‪.‬‬

‫אני מצרף לתצהירי זה אסופה של מאמרים שנכתבו ע"י אנשי התובעת וכן כתבות וידיעות‬
‫שנכתבו עליה ואשר ממחישים את האמור‪:‬‬
‫מאמרים‬
‫‪.I‬‬

‫"אם תרצו << אודות"‪ ,‬אתר "אם תרצו"‬

‫‪.II‬‬

‫ארז תדמור‪" ,‬כשל חיסוני ציוני"‪ ,‬אתר "אם תרצו"‪.‬‬

‫‪.III‬‬

‫ארז תדמור‪" ,‬ציון 'נכשל' למעצבי התודעה שלנו"‪NRG 18.6.2010 ,‬‬

‫‪.IV‬‬

‫ארז תדמור‪" ,‬בלוף הנכבה"‪NRG 25.3.2011 ,‬‬

‫‪.V‬‬

‫גיא בכור‪" ,‬על שנאה עצמית וסיפורו הלא יאמן של הקולנוע הישראלי"‪,‬‬
‫אתר "אם תרצו"‬

‫‪.VI‬‬

‫רונן שובל‪" ,‬רודנות בשם החופש"‪ ,‬הארץ ‪14.2.2011‬‬

‫‪.VII‬‬

‫ארז תדמור‪" ,‬לא דמוקרטיה מעניינת את השמאל‪ ,‬אלא פרובוקציה"‪,‬‬
‫‪NRG 26.4.2010‬‬
‫‪4‬‬

‫‪ .VIII‬ארז תדמור‪" ,‬בקרוב תהיה כאן דמוקרטיה" מעריב‬
‫‪.IX‬‬

‫ארז תדמור‪" ,‬חתרנות מדינית פסולה" ‪NRG 14.1.2011‬‬

‫‪.X‬‬

‫ארז תדמור‪" ,‬חופש הביטוי – הסיפור האמיתי"‪NRG 24.7.2008 ,‬‬

‫‪.XI‬‬

‫ארז תדמור‪" ,‬על מי ארגוני השמאל הקיצוני מאיימים?"‪,‬‬

‫‪NRG‬‬

‫‪6.1.2011‬‬
‫‪.XII‬‬

‫ארז תדמור‪" ,‬האגודה 'לזכויות האזרח'"‪NRG 6.1.2010 ,‬‬

‫כל המאמרים הנ"ל מצ"ב ומסומנים נספח ‪3‬‬

‫דיווחים בתקשורת על התובעת‬
‫‪.I‬‬

‫עמיחי עתאלי‪" ,‬אם תרצו‪ :‬תומכי טרור מממנים גם ארגוני שמאל"‪,‬‬
‫‪NRG 11.1.2011‬‬

‫‪.II‬‬

‫אסף שטול‪-‬טראורינג‪" ,‬אם תרצו – לא בויקיפדיה"‪ ,‬הארץ ‪14.5.2010‬‬

‫‪.III‬‬

‫חיים לוינסון‪" ,‬תנועת אם תרצו חילקה עותקים של תפילת יזכור בנוסח‬
‫חדש"‪ ,‬הארץ ‪18.4.2010‬‬

‫‪.IV‬‬

‫עמרי מניב‪" ,‬אם תרצו בקמפיין נגד מרצים מבן גוריון"‪,‬‬

‫‪NRG‬‬

‫‪16.11.2011‬‬
‫‪.V‬‬

‫אור קשתי‪" ,‬תנועת 'אם תרצו' לאוניברסיטת בן‪-‬גוריון‪ :‬פטרו מרצים‬
‫שמאלנים או שנבריח תורמים"‪ ,‬הארץ ‪17.8.2010‬‬

‫‪.VI‬‬

‫טלילה נשר‪" ,‬כך אימצה המועצה להשכלה גבוהה את מסקנות 'אם‬
‫תרצו'"‪ ,‬הארץ ‪2.12.2011‬‬

‫כל הדיווחים הנ"ל מצ"ב ומסומנים נספח ‪4‬‬

‫‪.8‬‬

‫בנוסף אבקש להפנות לספרו של יו"ר התובעת והמצהיר מטעמה בתביעה זו‪ ,‬מר רונן שובל ‪-‬‬
‫"אם תרצו‪ :‬כוכב מישראל‪ ,‬מניפסט לציונות המתחדשת"‪ ,‬המוצג למכירה באתר התובעת‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪.9‬‬

‫מכל החומר הרב הזה עולה כי התובעת משתמשת דרך קבע בהתלהמות ובטון לאומני קיצוני‪.‬‬
‫הפירסומים האלה גם מוכיחים כי בשם ולמען ערך "הלאומיות" היא עושה שימוש בשיטות‬
‫של הפחדה ודה‪-‬לגיטימציה‪ ,‬בתיוג של כל סוג של ביקורת כ"בגידה" ו‪"-‬חתרנות"‪ ,‬ובהדרה של‬
‫מי שהתובעת מגדירה כפועל ב"בניגוד לאינטרסים הלאומיים" מהשיח הציבורי הלגיטימי‪.‬‬
‫התובעת מייחסת למתנגדיה האידיאולוגיים מניעים זרים ופעילות למען אינטרסים של‬
‫גורמים זרים‪ .‬כל אלה הם סממנים מובהקים של אידיאולוגיות ותנועות פאשיסטיות‪,‬‬
‫ומאפיינים דרכי פעולה פאשיסטיות ‪ -‬כפי שאני מבין מונח זה‪.‬‬

‫‪ .10‬זהו הרקע להקמתה של קבוצת הפייסבוק "אם תרצו – תנועה פאשיסטית )אז יש("‪.‬‬

‫‪.II‬‬

‫הביקורת על פעילותה של התובעת‬
‫‪ .11‬פעילות המשיבה שנויה במחלוקת ציבורית עמוקה וזכתה לביקורת נוקבת וקשה‪ .‬רבים –‬
‫לרבות אישים בולטים בחברה הישראלית ‪ -‬רואים בפעילותה של המשיבה ניסיון לדה‬
‫לגיטימציה של אישים וארגונים המקדמים רעיונות שאינם לרוחה‪ ,‬וזאת על‪-‬ידי הצגתם בפני‬
‫החברה הישראלית כמשתפי פעולה עם אויבי המדינה וחורשי רעתה‪ .‬להלן מבחר מייצג אך‬
‫חלקי של הביקורת שנמתחה על התובעת‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫הסופר מאיר שלו )'ידיעות אחרונות'‪] (20.8.2010 ,‬על 'אם תרצו'[‪"" :‬פאשיזם מוכר‬
‫ופשוט";‬

‫‪-‬‬

‫הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר שאול מופז )מעריב‪":(24.8.2010 ,‬בריונים תרצו";‬

‫‪-‬‬

‫חבר הכנסת דניאל בן‪-‬סימון )וואלה‪ ..." :(17.8.2010 ,‬על נשיא המדינה וראשי‬
‫המדינה האחרים להתעורר כדי לפרוק את הארגון הפשיסטי הזה מנשקו‪".‬‬

‫‪-‬‬

‫פרופ' חנן חבר‪) ,‬הארץ‪ " :(25.8.10 ,‬אלה הם סממנים מובהקים של פשיזם‪:‬‬
‫השלטת דעה אחידה ודיכוי כל ביקורת על המיתוס המכונן של המדינה‪ .‬נגד פשיזם‬
‫גלוי אין בידם של אינטלקטואלים לעשות הרבה‪ ,‬מה גם שהדברים גלויים ובוטים‪".‬‬

‫‪-‬‬

‫השר ונשיא אונ' בן‪-‬גוריון לשעבר פרופ' אבישי ברוורמן‪ ,‬מצוטט ב'הארץ'‪,‬‬

‫‪] 17.08.2010‬בתגובה על פניית 'אם תרצו' לאוני' בן גוריון[ "זו תחילתו של‬
‫פאשיזם";‬
‫‪-‬‬

‫חוקר מדעי המדינה הבולט פרופ' ירון אזרחי ]ידיעות אחרונות‪" [24.8.10 ,‬המאמץ‬
‫המתואם של פעילי הימין הקיצוני‪ ,‬המגובים על‪-‬ידי גורמים בשלטון ובכנסת‪ ,‬להכפיף‬
‫פרופסורים‪ ,‬סטודנטים ואמנים למבחני נאמנות למדינה על‪-‬פי שיטתם‪ ,‬אינה אלא‬
‫ניסיון חסר סיכוי לפאשיזיזציה של הציונות";‬

‫‪6‬‬

‫‪-‬‬

‫ח"כ חיים אורון )‪ nrg‬מעריב‪" :(4.2.2010 ,‬עוז לתמורה בטרם פאשיזם – אם תרצו‬
‫היא קבוצה סהרורית וקיצונית‪] ..‬ביחס לקמפיין נגד נעמי חזן‪" [:‬קמפיין בריוני‬
‫השואב השראה השואב את השראתו הגרפית מהגרועים בתעמולנים האנטישמיים‪.‬‬
‫ואולי אין זה כל‪-‬כך מפתיע שאלה ואלה מצאו מכנה משותף‪ ,‬שכן שנאה היא שנאה‪,‬‬
‫גזענות היא גזענות‪ ,‬פאשיזם היא פאשיזם";‬

‫‪-‬‬

‫יזהר באר )'העוקץ'‪] :(5.2.2010 ,‬על פעילות 'אם תרצו'[ "המקארתיזם לא מת‪ ,‬הוא‬
‫חי בישראל";‬

‫‪-‬‬

‫יוסי שריד )הארץ ‪" ( 18.8.2010 ,‬חבורה של פרחחים"‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫גברי ברגיל‪ ,‬מזכיר התנועה הקיבוצית לשעבר )‪" ,( Ynet 10.2.2010‬פרשת אם תרצו‬
‫– זהירות פאשיזם‪ ..‬טיפשות מוחלטת ‪ ...‬בעיקר מקארתיסטית‪ ..‬ארגון ימני קיצוני‬
‫ומסוכן";‬

‫‪-‬‬

‫פרופ' פרנסס רדאי )'ישראל היום' ‪" :(24.06.10‬התקפה מקארתיסטית על חופש‬
‫המחשבה והביטוי‪ ..‬קיים חשש כבד שנטייה לעבר עמדות לאומניות ודתיות עלולה‬
‫להוביל לפאשיזם"‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫הפרופ' למשפטים אייל גרוס )בלוג אישי‪]" :(2.2.2010 ,‬על ההתקפה נגד הקרן‬
‫החדשה לישראל ונעמי חזן[ "שיא חדש של כיעור ופאשיזם";‬

‫‪-‬‬

‫המרצה למשפטים ד"ר אמיר פז‪-‬פוקס )‪ NRG‬מעריב‪] :( , 18.6.2010 ;9.2.2010 ,‬על‬

‫פרסומי 'אם תרצו'[‪" :‬מניפסטים מתלהמים הזורים חול בעיני הציבור‪ ..‬עלבון‬
‫לאינטיליגנציה";‬
‫‪-‬‬

‫פרופ' אורי רם )אתר 'העוקץ'‪] :(23.8.2010 ,‬על המתקפה על האוניברסיטאות[‬
‫"מערכה מקארתיסטית ‪ ...‬כמו התנועות הטוטאליטריות המוכרות בהיסטוריה ‪."...‬‬

‫‪-‬‬

‫ועוד פרסומים רבים בבמות מרכזיות באמצעי התקשורת בישראל‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫דוד זונשיין )‪ YNET‬ידיעות אחרונות‪" :(18.8.2010 ,‬הקמפיינים של אם תרצו‪...‬‬
‫חריגים בהיקפם‪ ,‬בבוטות שלהם ובריח הפאשיזם שנודף מהם"‪ .‬חלק מ"תהליכי‬
‫פאשיזציה"‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫עינת וייצמן )‪ nrg‬מעריב‪" :(10.2.2010 ,‬ארגון אם תרצו )ובשמו המלא – אם תרצו‬
‫תהיה כאן מדינה פאשיסטית(‪."...‬‬

‫‪-‬‬

‫שאול אמסטרדמסקי‪') ,‬כלכליסט' ‪" (18.8.2010‬המפלצת המכוערת שבראשה צועדת‬
‫כעת עמותת 'אם תרצו'‪ ,‬מפלצת משטרת המחשבות‪."...‬‬

‫‪-‬‬

‫דוד לנדאו‪) ,‬הארץ ‪] :(29.3.2010‬על התגובה הרפה לדעתו לקמפיין אם תרצו נגד נעמי‬
‫חזן[ "ואין פוצה פה וזועק‪' :‬הפאשיזם לא יעבור!"‬
‫‪7‬‬

‫‪-‬‬

‫אורי משגב )'ידיעות אחרונות'(‪",‬ג'וזף מקארתי לא היה מאמין שבגלגול הבא שלו‬
‫הוא יעשה עליה לישראל‪ ,‬אבל הוא בודאי היה גאה לראות איך המורשת שלו‬
‫משתלטת על התרבות בארץ"‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫דני פילק )'הארץ' ‪" :(22.4.2010‬אם תרצו – נהפוך לדיקטטורה‪ .. .‬בהתנהגותה‬
‫האנטי‪-‬דמוקרטית מזכירה תנועת 'אם תרצו' את התנהגות הדיקטטורה בארגנטינה‪..‬‬
‫המקארתיזם של 'אם תרצו'"‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫אביב לביא‪ NRG ,‬מעריב‪] 7.5.2010 ,‬על הקמפיין נגד 'הקרן החדשה לישראל'[ "מסע‬
‫רדיפה פאשיסטי"‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫מרב דוד ומיה בנגל )‪ nrg‬מעריב‪" :(3.2.2010 ,‬ארגון לאומני קיצוני"‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫אלון עידן )הארץ‪" :(27.08.10 ,‬אם תרצו היא סימפטום מובהק‪...‬מה שפחות מובהק‬
‫הוא התשובה לשאלה באיזו מחלה מדובר‪ ,‬איזה זיהום בגוף הישראלי פולט את‬
‫הצחנה הזאת"‪.‬‬

‫כל הפרסומים האלו מצ"ב ומסומנים נספח ‪5‬‬

‫‪ .12‬יצוין‪ ,‬שהבאתי כאן רק מבחר מהפרסומים מאת כותבים מרכזיים שהתפרסמו בכלי‬
‫התקשורת רבי תפוצה‪ .‬פרסומים רבים נוספים ובהן עמדות דומות התפרסמו גם בבמות פחות‬
‫מרכזיות )בלוגים וכו'(‪.‬‬
‫‪ .13‬אגב‪ ,‬הביקורת על מפעלי המשיבה באה לפי פרסומים גם מתומכיה הראשיים‪ :‬ביום ‪24.8.10‬‬
‫פרסם 'הארץ' )נטשה מוזגוביה(‪ ,‬כי התורם המרכזי של התנועה החליט להפסיק את התמיכה‬
‫בה וזאת "על רקע הקמפיינים השנויים במחלוקת של התנועה והביקורת שעוררו"‪.‬‬

‫ב‪ .‬הקבוצה החברתית נשוא תביעה זו‬
‫‪ .14‬כאדם פוליטי בעל עמדות ליברליות המאמין בדמוקרטיה ובזכויות אדם‪ ,‬הפעילות של‬
‫התובעת הטרידה אותי מאוד ואף הפחידה אותי‪ .‬כשראיתי את ההסתה הפרועה נגד נשיאת‬
‫הקרן החדשה לישראל‪ ,‬ח"כ לשעבר פרופסור נעמי חזן‪ ,‬וכשנחשפתי למסע השיסוי כנגד‬
‫ארגוני זכויות האדם הרגשתי צורך להביע את עמדתי‪ ,‬להסיר את המסכה שעוטה התובעת‬
‫ולנסות להסביר לציבור את הסכנה שנשקפת ממנה‪.‬‬
‫‪ .15‬בחרתי לעשות זאת בזירה הנגישה לאזרח מן השורה‪ ,‬הזירה העממית והפלורליסטית של‬
‫הפייסבוק שאין לה את התהודה שיש למאמרים בעיתונות ואינה מגיעה להמונים‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫‪ .16‬עוד קודם לקמפיין המדובר התרשמתי מדיווחים שונים בתקשורת‪ ,‬כי התובעת היא ארגון‬
‫לאומני קיצוני‪ .‬לתובנה כי מדובר בתנועה בעלת מאפיינים פשיסטיים הגעתי לאחר שקראתי‬
‫על ניסיון ההשתקה והדה‪-‬לגיטימציה של ארגוני זכויות האדם ושל הקרן החדשה לישראל‪,‬‬
‫ארגונים שעם הערכים שהם מקדמים ועם פעילותם בחברה הישראלית אני מזדהה‪ .‬אני מוצא‬
‫לנכון לציין כי בעת הקמת הקבוצה שימשתי כדובר התיאטרון הקאמרי ולא היה לי כל קשר‬
‫כספי עם הקרן החדשה או עם מי מהארגונים הקשורים אליה‪.‬‬
‫‪ .17‬במיוחד הרגשתי נפגע מהתובעת כאשר זו העלתה את טענת "הגיס החמישי" כלםי הקרן‬
‫החדשה לישראל וכלפי ארגוני זכויות אדם‪ .‬מבחינתי זו הייתה חצית קו אדום – לא עוד‬
‫ויכוח פוליטי לגיטימי על עובדות ועל ערכים‪ ,‬אלא האשמה של היריב הפוליטי בבגידה‬
‫ובסיוע לאויב‪ .‬ייחוס כוונת זדון ליריב פוליטי הייתה עבורי תמרור אזהרה שכאזרח בעל‬
‫מודעות פוליטית הניע אותי לפעולה‪.‬‬
‫‪ .18‬לכן החלטתי להקים קבוצת פייסבוק‪ ,‬כלומר קבוצה ברשת החברתית האינטרנטית‪ ,‬במחאה‬
‫על פעילותה של התובעת‪.‬‬
‫‪ .19‬ביום ‪ 1.2.2010‬פתחתי את הקבוצה והענקתי לה את שמה )להלן‪" :‬הקבוצה"(‪ .‬בשם הקבוצה‬
‫"אם תרצו תנועה פשיסטית )אז יש(" ביקשתי להביע דעתי כי פעילותה ורעיונותיה של‬
‫התובעת הינם פשיסטים‪ ,‬במובן זה שהם מבטאים השקפת עולם ופעילות לאומנית ימנית‬
‫קיצונית המעדיפה את טובת הלאום )כפי שהיא מבינה אותו( על פני ערכי הדמוקרטיה‬
‫המהותית והמאשימה יריבים פוליטיים בכוונות זדון של "בגידה" ו"חתרנות"‪.‬‬
‫‪ .20‬כיום חברים בקבוצה ‪ 2898‬חברים‪ ,‬כלומר ‪ 2898‬אנשים אשר להם חשבון בפייסבוק ואשר‬
‫הצטרפו לקבוצה‪.‬‬
‫‪ .21‬במסגרת קבוצה זו‪ ,‬כמו בכל קבוצה ברשת החברתית "פייסבוק"‪ ,‬אשר מהווה כיום את אחת‬
‫הפלטפורמות הפופולאריות ביותר ליצירת קהילות ברשת האינטרנט והעברת מסרים בין‬
‫קהילות אלה‪ ,‬מתקיימים דיונים על עניינים שבסדר היום‪ ,‬רובם ככולם בעלי נגיעה לפעילות‬
‫והתנהלות התובעת‪ ,‬ספיחיה או גורמים דומים לה אשר מהלכים אימים על היכולת לנהל דיון‬
‫דמוקרטי פתוח ורציני בענייני השעה‪ ,‬דיון אותו מנהלים – תחת איום מתמשך – ארגוני‬
‫החברה האזרחית וגופים שונים באקדמיה במדינת ישראל‪.‬‬
‫‪ .22‬קבוצת הפייסבוק שפתחתי‪" ,‬אם תרצו – תנועה פאשיסטית )אז יש(" הינה קבוצה 'פתוחה'‪,‬‬
‫משמע כל מי שיש לו חשבון ברשת החברתית פייסבוק רשאי להימנות על חבריה )וכמובן גם‬
‫לעזוב אותה מתי שיחפוץ(‪ .‬כל חבר בקבוצה רשאי להעלות תכנים ללוח המודעות )המכונה‬
‫'קיר' הקבוצה( ללא שום הליך של מיון או עריכה על‪-‬ידי גורם כלשהו ולהשתתף בדיונים‬
‫המתקיימים במסגרת הקבוצה וחבריה )למעט האפשרות שלי ושל המנהלים האחרים למחוק‬
‫תוכן‪ ,‬סמכות שלא נוצלה על‪-‬ידי ו‪/‬או על ידי מנהלי הקבוצה האחרים עד היום אלא במקרים‬
‫של גולשים שהשתמשו בשפה גסה כלפי חברי הקבוצה ו‪/‬או והתבטאויות אלימות‪/‬מסיתות‬
‫ו‪/‬או גזעניות(‪.‬‬
‫‪9‬‬

‫‪ .23‬יצוין‪ ,‬כי בקרב חברי הקבוצה ניתן למנות גם חברים שהם תומכיה הנלהבים של התובעת‬
‫ולעיתים אף חברים ופעילים ואף נושאי תפקידים בה‪ .‬אלה גם אלה מוזמנים להגיב לתכנים‬
‫המופיעים בלוח הקבוצה‪ ,‬לפרסם הגיגים פרי עטם ואף להעלות קישורים שונים‪ .‬ואמנם‪,‬‬
‫פעילי התובעת נטלו חלק בפועל בדיונים אלה‪ ,‬לא אחת‪ ,‬כפי שיפורט להלן‪ .‬דרכם פתוחה‬
‫לעשות שימוש בחופש הביטוי )בגבולות הטעם הטוב‪ ,‬כמובן(‪ ,‬להגיב ולבקר בחזרה את‬
‫מבקריהם; להתמודד עם טיעונים וטענות‪ ,‬עובדתיות ותיאורטיות; לנסות ולשכנע גורמים‬
‫אלה ואחרים בצדקת דרכם וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ .24‬זהו אינו עניין תיאורטי‪ :‬התובעת עשתה גם עשתה שימוש בכל האפשרויות הנ"ל העומדות‬
‫לרשותה‪ ,‬וזאת באמצעות חבריה‪ ,‬תומכיה ונושאי תפקידים בה אשר הפכו לחברים בקבוצה‬
‫וככאלה בידיהם הזכות להעלות הודעות ולהשתתף בכל דיון המתנהל בקבוצה‪.‬‬
‫העתקים של צילומי דפים בהם תגובות של ראשי התובעת ותומכיה בתוך הדיון שהתנהל על‬
‫"קיר" הקבוצה‪ ,‬מצ"ב כנספח ‪6‬‬
‫‪ .25‬עוד אציין כי כל קבוצת פייסבוק רשאית להגדיר את יעדיה והגדרה זו מתנוססת על דף‬
‫הקבוצה‪ .‬במקרה של הקבוצה נשוא תביעה זו‪ ,‬הגדרת המסר של הקבוצה נכתב על‪-‬ידי והרי‬
‫הוא מילה במלה‪:‬‬

‫"אם תרצו היא תנועה שבמאבקיה נגד ארגוני זכויות אדם‪ ,‬אינטלקטואלים‪,‬‬
‫אישי רוח‪ ,‬יוצרים ואמנים מבססת עצמה כתנועה פשיסטית‪ ,‬מפלט של‬
‫פטריוטים )לדעתם הם( שחונקים את השיח הציבורי בסיסמאות נבובות‪".‬‬
‫העתק מצילום עמוד הפייסבוק של הקבוצה מצ"ב ומסומן כנספח ‪7‬‬
‫‪ .26‬דברים אלה משקפים את דעתי שלי‪ ,‬ואת דעתם של מי שבחרו להביע תמיכתם בקבוצה בדרך‬
‫של הצטרפות אליה‪ ,‬על פעילות התובעת ועל האידיאולוגיה שלה על‪-‬רקע כל שתואר לעיל‪.‬‬
‫‪ .27‬תוך שעות ספורות מהקמתה הצטרפו לקבוצה מאות אנשים‪ ,‬ובחלוף יום כבר היו בה יותר‬
‫מאלף חברים‪ .‬הצטרפות לקבוצה בפייסבוק היא עבור רוב החברים דרך להזדהות עם מסר‬
‫ואמצעי לבטא דעה‪ .‬החברים הרבים בקבוצה מוכיחים כי הדעה שאם תרצו היא תנועה‬
‫פשיסטית‪ ,‬היתה מקובלת ונפוצה עוד טרם הקמת הקבוצה‪ ,‬ממש כשם שהוא נפוצה כעת‪ ,‬וכי‬
‫היא מתבססת על הפעילות והאידאולוגיה של התובעת ולא נוצרה בשל קבוצה כזאת או‬
‫אחרת‪.‬‬
‫‪ .28‬לאחר הקמת הקבוצה הגדרתי מספר חברים שהוגדרו על‪-‬ידי כמנהלים בקבוצה‪ ,‬ולהם יש‬
‫זכות למחוק או לערוך תגובות ואמירות שפורסמו בדף הקבוצה‪ .‬המנהלים הנוספים של‬
‫הקבוצה הם הנתבעים האחרים בתביעה‪ .‬למען הסר ספק אין לנתבעים אלה הסמכות לשנות‬
‫את שם הקבוצה או לסגור את הקבוצה‪ .‬זוהי סמכות שיש רק לי‪ .‬לפיכך‪ ,‬אחריותם לשם‬
‫הקבוצה זהה לאחריות של כל אחד משלושת‪-‬אלפים החברים בה‪.‬‬
‫‪ .29‬בתאריך ‪ 3.11.2010‬קיבלתי לתדהמתי את המכתב הבא בדואר האלקטרוני‪:‬‬
‫‪10‬‬

‫שלום רוי ילין‪.‬‬
‫מעיון בדף הפייסבוק "אם תרצו – תנועה פאשיסטית"‪ ,‬עולה כי אתה יצרת אותו‪.‬‬
‫תנועת "אם תרצו" איננה תנועה פאשיסטית‪ ,‬ולא תסבול הוצאת דיבה אודותיה‪.‬‬
‫ברצוני להודיעך כי באם לא תמחק את קבוצת הפייסבוק הזו‪ ,‬תוך ‪ 72‬שעות‪ ,‬בכוונתו‬
‫לפנות ביום ראשון הקרוב למשרד עו"ד ולתבוע אותך אישית על הוצאת דיבה ולשון‬
‫הרע‪.‬‬
‫למען הבהרה‪ :‬העברת עמוד הפייסבוק "אם תרצו ‪ -‬תנועה פאשיסטית" לידי אדם‬
‫אחר‪ ,‬לא תשנה את אחריותך האישית לעניין זה‪.‬‬
‫אבקשך לשקול את העניין בכובד ראש‪ ,‬בטרם נאלץ לפנות להליכים משפטיים‪,‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫רונן שובל – יו"ר אם תרצו‬
‫‪ .30‬ראיתי במכתב צעד אלים ואגרסיבי שמטרתו להשתיק אותי למנוע ממני חופש ביטוי והבעת‬
‫דעה‪ .‬לכן למרות החשש שאקלע לסיפור יקר וממושך של תביעה משפטית‪ ,‬ללא גב כלכלי‬
‫ומשאבים‪ ,‬השבתי למר שובל עוד באותו היום‪:‬‬
‫"קיבלתי את האיום הנלעג בתביעה ששלחת אלי‪.‬הסיבה להקמת הקבוצה היה הקמפיין‬
‫המסית והשקרי נגד הקרן החדשה ופרופ' נעמי חזן העומדת בראשה‪ .‬בקמפיין נפסד‬
‫זה‪ ,‬שליוויתם בקריקטורה דר שטירמרית באופייה‪ ,‬האשמתם את הקרן החדשה ואת‬
‫ארגוני זכויות האדם בישראל בשנאת המדינה‪ .‬הקטנתם עשות ואף ביימתם הפגנה‬
‫בנוסח הזכור מימי ההסתה הנוראים נגד ראש הממשלה יצחק רבין ז”ל‪ ,‬בה‬
‫התחפשתם לפעילי חמאס שכביכול מודים לארגוני זכויות האדם‪ .‬כתומך בארגוני זכויות‬
‫האדם ובחופש הביטוי וההתארגנות‪ ,‬מצאתי לנכון להגיב וכך עשו גם יותר מ‪2,000-‬‬
‫חברים נוספים בקבוצה‪ .‬אין בכוונתי להסיר את הקבוצה מאתר פייסבוק‪ ,‬ואם אדרש‬
‫אוכיח בבית המשפט כי אמת דיברתי"‪.‬‬

‫ג‪ .‬השימוש בתביעות דיבה כדי להשתיק מבקרים‬
‫‪ .31‬תביעה זו אינה מהווה מהלך בודד שביצעה התובעת כנגד הנתבעים בתיק זה‪ .‬התביעה מהווה‬
‫חוליה נוספת ברצף פעולות שמטרתן השתקה‪ ,‬איומים‪ ,‬סחיטה ודה‪-‬לגיטימציה של גורמים‬
‫שמרהיבים עוז לבקר את התנהלותה ופרסומיה ‪ -‬בתקשורת‪ ,‬ברשת האינטרנט‪ ,‬במאגרים‬
‫אלקטרונים‪ ,‬באקדמיה ובכל פורום ציבורי באשר הוא‪ .‬הדברים הגיעו עד כדי אבסורד כאשר‬
‫התובעת‪ ,‬לפי פרסומים בתקשורת שלא הוכחשו‪ ,‬איימה לתבוע את האנציקלופדיה החופשית‬
‫'ויקיפדיה' משום שסווגה על ידי עורכיה כתנועת ימין‪ .‬תגובתה הפבלובית של התובעת‬
‫לפרסום ב'הארץ' על הדברים היתה איום בתביעת דיבה אם לא תפורסם תגובתה במלואה‪.‬‬
‫הכתבה א' שטול‪-‬טראורינג‪" ,‬אם תרצו – לא בוויקפדיה"‪ ,‬הארץ‪ 14.5.2010 ,‬צורפה כאחת‬
‫הכתבות בנספח ‪4‬‬
‫‪11‬‬

‫‪ .32‬ביטוי נוסף לאסטרטגיה זו של התובעת של נקיטה בהליכים משפטיים כדי למנוע או לצנן‬
‫ביקורת ציבורית שאינה נושאת חן בעיניה היא תיקון כתב התביעה והוספת שני פרסומים‬
‫שהעליתי אני כ'פוסט' )הודעה( בקבוצת הפייסבוק נשוא התביעה‪ ,‬כשתי עילות תביעה נוספות‪.‬‬
‫שני הפרסומים הנוספים שתוקנו לתוך התביעה מגחיכים אותה עוד יותר ומחדדים את‬
‫מהותה האמיתית‪ :‬המסר שמבקשת התובעת להעביר הוא כי תבוא חשבון עם כל פרסום‬
‫שאינו נושא חן בעיניה – ויהיה הנידח ביותר‪.‬‬

‫ד‪ .‬על המונח פאשיזם בשיח הציבורי‬
‫‪ .33‬מבלי להכנס לעומקם של דברים בכל הנוגע למשמעות המונח פאשיזם על הטיותיו השונות‪,‬‬
‫ברי לכל כי מונח זה הפך לביטוי שגור‪ ,‬חלק מהשיח הציבורי‪ .‬עד כדי כך הפך הביטוי לחלק‬
‫משיג ושיח הפוליטי‪ ,‬שהוא "מככב" בקטע הפתיחה של אחת התוכניות הפוליטיות המשודרות‬
‫בטלוויזיה‪ :‬קטע הפתיחה של התכנית הפוליטית "מועצת החכמים" המשודרת בערוץ ‪,10‬‬
‫כוללת כיתוב הכולל את הביטוי "אתה פאשיסט!"‪ ,‬כאשר ממולו מתייצב הביטוי "אתה‬
‫מתייוון!"‪ .‬לא בכדי בחרו עורכי התוכנית בביטויים אלה – משום שמשקפים את השיח‬
‫הפוליטי בישראל‪ ,‬בין שמאל לימין ובין בכלל‪.‬‬
‫‪ .34‬אני מבין את התואר "פשיסט" כמבטא ימניות לאומנית המעדיפה את "טובת הלאום" על‪-‬פני‬
‫ערכים של דמוקרטיה וזכויות אדם‪.‬‬
‫‪ .35‬היות ומוגשת במקביל לתצהירי זה חוו"ד מומחה של העיתונאי וחוקר השפה רוביק רוזנטל‪,‬‬
‫לא ארחיב בדבר‪ ,‬אולם אבקש להצהיר כי אני מאמץ את חוות‪-‬דעתו ומפנה לדוגמאות‬
‫המובאות בה לשימוש בתואר "פשיסטי" בשיח הציבורי כאילו‪.‬‬

‫ה‪ .‬על נגישות התובעת ואנשיה לכלי התקשורת במדינת ישראל‬
‫‪ .36‬התובעת נהנית מנגישות רבה מאד לכלי התקשורת ולאמצעי המדיה השונים‪ .‬ראשיה ותומכיה‬
‫נוכחים מאד הן באמצעי התקשורת המסורתיים והן באינטרנט על זירותיו השונות‪ .‬התובעת‪,‬‬
‫באמצעות ראשיה ופעיליה‪ ,‬ניצלה הזדמנויות ובמות רבות להגיב על הביקורת שהוטחה בה –‬
‫לרבות טענת ה'פאשיסטיות' על צורותיה השונות‪ .‬היא הגיבה גם במקום הפרסום עצמו‬
‫)קבוצת הפייסבוק(‪ ,‬גם בפורומים אחרים באינטרנט וגם בכלי התקשורת המרכזיים‪.‬‬
‫‪ .37‬תגובת המשיבה בפורומים אחרים באינטרנט‪ :‬התובעת הגיבה לביקורת כלפיה‪ ,‬לרבות על‬
‫שם הקבוצה נשוא התביעה‪ ,‬באותה זירה‪ :‬באינטרנט בכלל‪ ,‬ובפייסבוק בפרט‪ .‬התובעת‬
‫מפעילה ב'פייסבוק' 'קבוצה חברתית' משלה‪ .‬בפייסבוק הוקמו קבוצות נוספות שהן תגובה‪,‬‬
‫ככל הנראה‪ ,‬לקבוצה שהקמתי אני‪ .‬אחת הקבוצות שהוקמה ברשת 'פייסבוק' עונה לשם "גם‬
‫לי נמאס שהשמאל קורא לכל מי שמסכן אותו פאשיסטי מקאתריסטי‪ ,‬איסלמופובי וכו'"‪.‬‬
‫‪12‬‬

‫‪ .38‬התובעת‪ ,‬באמצעות ראשיה ופעיליה‪ ,‬הגיבה לפרסומים גם בבמות אחרות שמציע האינטרנט –‬
‫בלוגים‪ ,‬טוקבקים על פרסומים‪ ,‬אתרי תוכן ועוד‪' .‬טורים' מטעמה פורסמו בחשובים ובנפוצים‬
‫שבאתרי האינטרנט‪ .‬כפי שיעיד כל חיפוש ב‪'-‬גוגל'‪ ,‬התובעת נוכחת מאד בשיח הציבורי‪ ,‬והיא‬
‫נהנתה ונהנית מבמה נרחבת לשטוח את עמדותיה ותגובתה על הביקורת שהוטחה בה‪.‬‬
‫‪ .39‬בנוסף‪ ,‬בפורום שהקימה התובעת באתר האינטרנט שלה‪ ,‬הייתה התייחסות לאמירות שיוחסו‬
‫לד"ר עופר כסיף‪ ,‬מרצה במכללת עמק יזרעאל‪ ,‬אשר האשים אף הוא את התובעת‬
‫ב"פשיסטיות"‪ .‬בכיר בתובעת‪ ,‬מר ארז תדמור‪ ,‬אשר על פי אתר האינטרנט של המשיבה‬
‫משמש בה בתפקיד "ראש אגף מדיניות והסברה" ובפורום מתהדר בתואר מנכ"ל המשיבה‪,‬‬
‫השיב לדברים המיוחסים לד"ר כסיף בדברים הבאים‪:‬‬

‫"דעתי היא שעופר כסיף עושה שימוש פאשיסטי ובריוני במילה פאשיסט‪ .‬כל מי‬
‫שאינו מיישר קו עם עמדותיו ההזויות מושמץ ומגודף על ידו במטרה להכפיש‬
‫אותו ולהפוך אותו ללא לגיטימי‪ .‬כסיף לימד בעבר בעברית ולא זכה להערכה רבה‬
‫מצד סטודנטים וכנראה שזה לא מקרי‪ .‬עוד דמגוג אלים מילולית שמחזיק מעצמו‬
‫אינטלקטואל נאור‪ .‬סתם כדי שתהיה בעניינים‪ ,‬אתה יכול למצוא מאמרים שלו‬
‫באתר השמאל הרדיקלי 'הגדה השמאלית'‪ .‬תקרא ותבין כמה האיש הזה אכול‬
‫בשנאה עצמית פתולוגית‪".‬‬

‫העתק מדף הפורום של הנתבעת בו התבטא מר ארז תדמור‪ ,‬כמתואר לעיל‪ ,‬מצ"ב ומסומן‬
‫נספח ‪8‬‬

‫‪ .40‬הנה כי כן‪ ,‬לתובעת גישה ויכולת רבה להשיב לביקורת כלפיה בבמות המרכזיות ביותר של‬
‫אמצעי התקשורת בישראל‪ .‬למעשה טור דעה שפרסם יו"ר התובעת‪ ,‬ביום ‪ 4.2.2010‬באתר‬
‫‪ NRG‬מעריב נוצל לתגובה מפורטת על הביקורת כלפי תנועתו‪ ,‬לרבות ההאשמה‬

‫בפאשיסטיות‪ .‬בין היתר כתב שובל בטור זה‪" :‬הניסיון לתייג את 'אם תרצו' כתנועה קיצונית‬
‫ופאשיסטית – הוא מעשה פאשיסטי"‪ .‬כלומר‪ ,‬את אותה האשמה המוטחת בתנועתו ושעליה‬
‫הוא מתרעם עד כדי הגשת תביעת מיליונים חסרת שחר‪ ,‬הוא מטיח במבקריו‪ .‬כנראה שהוא‬
‫סבר שחופש הביטוי מתיר לו להאשים אחרים בפשיסטיות‪.‬‬

‫העתק ממאמרו של שובל מיום ‪ 4.2.2010‬מצ"ב ומסומן נספח ‪9‬‬

‫‪ .41‬גם מאמר נוסף שפרסם יו"ר התובעת‪ ,‬ביום ‪ 4.7.2010‬והפעם בעיתון 'הארץ'‪ ,‬נוצל לתגובה‬
‫מפורטת על האשמת התובעת במקארתיזם ובפאשיזם‪.‬‬
‫‪13‬‬

‫העתק מהמאמר מיום ‪ 4.7.2010‬מצ"ב ל ומסומן נספח ‪10‬‬

‫‪ .42‬כלומר‪ ,‬לתובעת גישה לאמצעי התקשורת האלקטרונים‪ ,‬הכתובים והאינטרנטים בישראל‪,‬‬
‫והיא מנצלת גישה זו בין היתר גם כדי להגיב על הטענות הנשמעות נגדה‪.‬‬

‫ו‪ .‬התייחסות לפרסומים השני והשלישי‬
‫‪ .43‬הפרסומים השני והשלישי הם 'פוסטים' )הודעות( שכתבתי על "קיר" קבוצת הפייסבוק נשוא‬
‫התביעה‪ .‬אם נדמה את קיר הפייסבוק לסלון בו מתנהלים דיונים‪ ,‬הרי שה'פוסט' שמוצב על‬
‫הקיר הוא המקבילה האינטרנטית לאמירה שנאמרת במהלך שיחת סלון‪.‬‬
‫‪ .44‬אין לנתבעים האחרים כל קשר ואחריות לפרסומים אלה‪.‬‬
‫‪ .45‬התביעה בעניין הפרסומים השני והשלישי אבסורדית‪ ,‬ומדגימה עד כמה עושה התובעת‬
‫שימוש ציני בהליכי משפט לשם הרתעה והטלת אפקט מצנן על השיח הציבורי‪.‬‬
‫‪ .46‬הפרסום השני הוא הערה שהערתי כדי להביע את דעתי על כך שהתובעת היא גוף לאומני‬
‫קיצוני ואת סלידתי ממה שאני רואה כהדרת זרים וקסנופוביה שהיא חלק מראיית עולמה‪.‬‬
‫‪ .47‬הפרסום השני הוא הערה שצירפתי לטקסט שפרסמה התובעת ובו הזמינה את הציבור‬
‫להפגנה שארגנה נגד מצעד זכויות האדם בכותרת‪" :‬גם ליהודים יש זכויות אדם"‪ .‬מצעד‬
‫זכויות האדם נועד לציין את החתימה על "ההצהרה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם"‬
‫שהתקבלה בארגון האומות המאוחדות בעקבות שואת העם היהודי ומלחמת העולם השנייה‪.‬‬
‫הערך שעומד בבסיס ההצהרה הוא שוויון ערך האדם באשר הוא אדם‪ .‬ההנגדה שביקשה‬
‫לעשות התובעת בין זכויות האדם של לא יהודים בחברה הישראלית לבין יהודים מנוגדת‬
‫באופייה וברוחה לכל הערכים שיום זכויות האדם בא לציין‪ .‬לכן‪ ,‬מצאתי לנכון לשאול‬
‫בציניות האם גם "לא יהודים" יכולים לצעוד שכם אל שכם עם התובעת‪.‬‬
‫‪ .48‬אינני יודע מהיכן שאבה התובעת את הרעיון שאני או מי מהתובעים כינה אותם לנאצים‪ .‬אני‬
‫לא חושב שהם נאצים ולא כיניתי אותם כך‪ .‬ההערה שהערתי הייתה כאמור הערה צינית שלא‬
‫ייחסה להם נאציות אלא ביקשה להבהיר את הפסול שאני רואה בהפגנה למען זכויות‬
‫ליהודים בלבד‪.‬‬
‫‪ .49‬ההערה נוסחה כשאלה – ואנשי התובעת יכלו לענות בחיוב‪ ,‬שגם לא יהודים מוזמנים לצעוד‬
‫איתם‪ .‬לחילופין הם יכלו להסביר מדוע הם מתנגדים למצעד זכויות האדם ומארגנים מולו‬
‫הפגנה‪ .‬במקום לעשות כן‪ ,‬הם בחרו לבקש להוסיף את הטקסט לתביעה שלהם תוך הסתרת‬
‫ההקשר בו התפרסם‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ .50‬גם הפרסום השלישי הוא תגובה שלי למעשיה של התובעת ואינני יודע מהי בדיוק הטענה של‬
‫התובעת ביחס לפרסום זה‪ .‬היא איננה מבהירה זאת בכתבי בית הדין שהוגשו מטעמה‪.‬‬
‫‪ .51‬מכל מקום‪ ,‬ב'פוסט' זה כיוונתי לאדם‪ ,‬שהביע תמיכה בתובעת‪ ,‬והצבעתי על צביעותו‪ :‬הוא‬
‫לא מתח ביקורת על ה"קריקטורות" של התובעת במסגרת מסעה נגד הקרן החדשה לישראל‬
‫ויושבת הראש שלה )קריקטורות המזכירות בסגנונן קריקטורות אנטישמיות( אך טען שעיתון‬
‫"הארץ" מנהל נגד חובשי כיפה "מסע אנטישמי"‪.‬‬

‫ז‪ .‬סיום‬
‫‪ .52‬אבקש לומר שלאחר למעלה משנה וחצי שהתביעה הזו מרחפת מעל ראשי‪ ,‬אני היום מבין‬
‫כמה תביעות מסוג זה הן מוקש הפוצע את השיח הציבורי‪ .‬בעיני מדובר בתביעה מופרכת ואני‬
‫כמובן משוכנע שזכותי הייתה לומר את אשר אמרתי ושהוא נשוא התביעה‪ ,‬אבל האיום של‬
‫מיליוני שקלים על ראשי וראשי חברי הוא קשה ומטריד ופוגע‪.‬‬
‫‪ .53‬עד היום השקענו אני וחברי עשרות שעות באיסוף חומרים לעורכי הדין‪ ,‬בפגישות עמם‪,‬‬
‫במעבר על טיוטות כתבי בית דין ובביסוס הגנתנו‪ .‬אני מסתכל סביבי ויודע שהרבה מחבריי‬
‫שואלים את עצמם האם כל זה היה שווה והאם לא עדיף היה מבחינתי לשתוק‪ .‬זו גישה‬
‫מסוכנת ביותר בעיני שנובעת מתביעות כגון זו ופוגעת בחופש הביטוי ועוד בחופש הביטוי‬
‫הפוליטי הכל‪-‬כך חשוב לכל חברה דמוקרטית‪.‬‬

‫‪ .54‬זהו שמי‪ ,‬זו חתימתו ותוכן תצהירי זה אמת‪.‬‬

‫_____________________‬
‫רועי ילין‬
‫אני הח"מ‪ ,‬עו"ד אבישר לב‪ ,‬מרח' יהודה הלוי ‪ ,45‬ת"א‪ ,‬מאשר בזאת כי מר רועי ילין‪ ,‬המוכר לי אישית‪,‬‬
‫לאחר שהזהרתיו שעליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן‪ ,‬אישר‬
‫את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפני‪.‬‬

‫_________________‬
‫עו"ד‬
‫אבישר לב‪,‬‬

‫תאריך‪09/02/2012:‬‬

‫‪15‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful