ZAKAT FITRAH

HUKUM & DALIL

DALIL NAQLI

Maksudnya : Daripada Jarir r.a. Katanya, Rasulullah s.a.w. Bersabda : Puasa bulan Ramadhan tergantung di antara langit dengan bumi, tidak diangkat melainkan dengan zakat fitrah.

‡ Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga. ‡ Orang yang mampu mengeluarkan zakat tetapi tidak melakukannya maka puasa sebulan Ramadhan tidak diberi pahala. ‡ Ayat Al-Quran dan Hadis sebelum ini menunjukkan KEWAJIPAN zakat fitrah.