Néhány fontosabb EXCEL függvény

A függvény neve magyarul angolul németül ABS CSONK GYÖK HATVÁNY INT KEREK MARADÉK RÓMAI SZORZAT SZUM SZUMHA
SZORZATÖSSZEG

Függvény típusa
matematikai

A függvény jelentése (szövegesen megfogalmazva) abszolútértéket számol nemnegatív értékből gyököt von hatványértéket számol lefelé kerekít a legközelebbi egészre megadott tizedesjegyekre kerekít osztás utáni maradékot számol arab számot (>0) rómaivá alakít

A függvény használata (példán keresztül bemutatva) ABS (4,632) = 4,632 CSONK (4,849 ; 2) = 4,84 GYÖK (25) = 5 HATVÁNY (4;2) = 16 INT (5,832) = 5 ABS (-4,632) = 4,632 CSONK (-15,671) = -15 HATVÁNY (-2;3) = -8 INT (-5,832) = -6

ABS TRUNC SQRT POWER INT ROUND MOD ROMAN SUM SUMIF
SUMPRODUCT

ABS

KÜRZEN matematikai megadott tizedesjegyeket elhagyja WURZEL matematikai POTENZ matematikai
GANZZAHL matematikai

GYÖK (-25) = #SZÁM! (hiba!)

RUNDEN matematikai REST
matematikai

KEREK (5,876 ; 2) = 5,88 KEREK (-5,876 ; 2) = -5,88 MARADÉK (10 ; 3) = 1 MARADÉK (-10; -3) = -1 RÓMAI (123) = "CXXIII" RÓMAI (-59) = #ÉRTÉK! SZORZAT (2 ; 3 ; 5) = 30 SZUM (2 ; 3; 5) = 10 SZORZAT (-3 ; 4) = -12 SZUM (-3 ; 4) = 1

RÖMISCH matematikai SUMME
SUMMEWENN SUMMENPRODUKT
MITTELWERT

PRODUCT PRODUKT matematikai paramétereinek szorzatát adja meg matematikai paramétereinek összegét adja meg matematikai matematikai

feltételtől függő SZUM függvény cellapárok szorzatait adja össze paramétereinek átlagát adja meg

SZUMHA (A1:A3 ; ">2") = 8 (ha A1=3, A2=1, A3=5)
SZORZATÖSSZEG (A1:A3 ; C1:C3) = A1*C1 + A2*C2 + A3*C3

ÁTLAG DARAB MEDIÁN MAX MIN NAGY KICSI

AVERAGE

statisztikai

ÁTLAG (2 ; 3 ; 4) = 3
DARABTELI (A1:A3;">2")=2

ÁTLAG (-10 ; 10) = 0 DARAB (3 ; "vaj" ; 7) = 2
(ha A1=3, A2=1, A3=5)

COUNT MEDIAN MAX MIN LARGE SMALL

ANZAHL statisztikai paraméterszámok darabszámát adja DARAB (1 ; 6; 18; 5) = 4
ZÄHLENWENN

DARABTELI COUNTIF

statisztikai adott feltételt teljesítő cellák száma statisztikai paramétereiből a középsőt adja meg statisztikai statisztikai paramétereinek legnagyobbikát adja paramétereinek legkisebbikét adja
valahányadik legnagyobb elemet adja

MEDIAN MAX MIN

MEDIÁN (11 ; 3 ; 12 ; 8; 102 ; 24; 50) = 8 MAX (4 ; -2 ; 8 ; 1) = 8 MIN (4 ; -2 ; 8 ; 1) = -2
NAGY (A1:A4 ; 2) = 4

MAX (-2; -5; -1) = -1 MIN (-2; -5; -1) = -5

KGRÖSSTE statisztikai
KKLEINSTE

(ha A1=3, A2=1, A3=5, A4=4)

statisztikai valahányadik legkisebb elemet adja KICSI (A1:A4 ; 2) = 3 (ha A1=3, A2=1, A3=5, A4=4)

VAN INDEX MODE STDEV DATE YEAR WEEKDAY MODALWERT MITTELABW Függvény típusa statisztikai statisztikai dátum dátum dátum dátum dátum dátum pénzügyi pénzügyi pénzügyi pénzügyi logikai logikai logikai mátrix mátrix mátrix mátrix mátrix A függvény jelentése (szövegesen megfogalmazva) paramétereinek leggyakoribbját adja A függvény használata (példán keresztül bemutatva) MÓDUSZ (5 . 3 . sor_szám . 2) = 5 SZÓRÁS (1 . 10 . oszlop_szám .2.időszak. időszak . és a megtalált elem sorából a megadott oszlopban levő értéket adja tábla első sorában megkeresi az értéket. "igaz" .-100)=220 MÉ (%. A2=4) csak akkor igaz.részletek összege) = hitelösszeg MÉ(20%.10. összeg) = részlet RÉSZLET(20%. 1 .részlet) = kamatos összeg JBÉ(20%. tartományban_keres) VKERES ( keresési érték .1. 10) = 4 paraméterei szórását becsli meg év.1. tábla .23") = 1999 HÉT. tábla . ha mind igaz csak akkor hamis. …) HOL.23-a van) NAP ("1999.23") = 23 (ha 2 év alatt évi 100-at fizetek 20%-ra) egy dátumból az évet adja meg egy dátumhoz a napot adja meg egy dátumból a hónapot adja meg a mai (aktuális) dátumot adja meg egy dátumból a napot adja meg MONTH TODAY DAY FV PV RATE PMT IF AND OR MONAT HEUTE TAG ZW BW ZINS RMZ WENN UND ODER JBÉ (%. tartományban_keres) CHOOSE LOOKUP INDEX WAHL VERGLEICH értékek egy listájából választ ki egy elemet vagy végrehajtandó műveletet. 3 .23 (azaz szombat) HÓNAP ("1999.10. 23) = 1999.10. és a megtalált elem oszlopából a megadott sorban levő értéket adja HLOOKUP SVERWEIS VLOOKUP WVERVEIS FKERES ( keresési érték . 7 . tábla . érték2 . A2=4) (ha A1=2. index szám megadott rendezés alapján az értéknek esetén VÁLASZT (index .Néhány fontosabb EXCEL függvény A függvény neve magyarul angolul németül MÓDUSZ SZÓRÁS DÁTUM ÉV HÉT. érték1 . A2=3) = "igaz" (ha A1=2. 2) = 6 MA () = 1999. ha mind hamis tábla első oszlopában megkeresi az értéket.NAPJA ("1999. nap hármasból dátumot csinál DATUM JAHR WOCHENTAG DÁTUM (1999.10.időszak. hó.-120)=100 (ha 1 év alatt120-at fizettem 20%-ra) RÁTA(1. 2 . 3) = 1 SZÓRÁS (2 . 6 .10. 5. 2 .-120.23") = 10 (ha ma 1999. egyezés_típus) INDEX (…) INDEX megfelelő tömbelemnek a tömbbeli helyét adja meg értéket vagy értékre történő hivatkozást szolgáltat egy táblázatból vagy tartományból .10.23 ÉV ("1999. érték3 .23" .VAN (keresési érték . összeg)=% RÉSZLET (% . A2=3) = "hamis" VAGY (A1=2 .NAPJA HÓNAP MA NAP JBÉ MÉ RÁTA RÉSZLET HA ÉS VAGY FKERES VKERES VÁLASZT HOL.10. "hamis") = "hamis" ÉS (A1=2 . részlet .100)=-120 feltételtől függő 2 lehetőség választása HA (5 > 8 . 5 .100)=20% (ha 1 év alatt 100 helyett 120-at fizetek) (ha 1 év alatt 20%-ra 100-at kaptam) RÁTA(időszak .